ΠΕΜΤΗΣοκΤ ΗτΤωτβρρβ ΠΕΜΠΤΗΣ 18 οκτωβριου...

6
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ. Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ. Η ΣΥΧΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΕΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΘΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ. ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΟ RACE ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΡΣΑΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΙΠΠΟΙ ΕΠΑΘΛΟ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ 011 TURFFONTEIN 1 FLAT 1200 15 5.700 13:10 PHUMELELA 012 TURFFONTEIN 2 FLAT 1200 10 5.700 13:45 PHUMELELA 013 PARISLONGCHAMP 2 FLAT 1600 9 35.000 14:10 PMU 014 TURFFONTEIN 3 FLAT 2600 7 6.300 14:20 PHUMELELA 015 PARISLONGCHAMP 3 FLAT 1600 18 55.000 14:47 PMU 016 TURFFONTEIN 4 FLAT 2600 8 5.700 14:55 PHUMELELA 017 PARISLONGCHAMP 4 FLAT 1800 12 27.000 15:20 PMU 018 TURFFONTEIN 5 FLAT 2000 9 6.700 15:30 PHUMELELA 019 PARISLONGCHAMP 5 FLAT 1800 15 27.000 15:50 PMU 020 TURFFONTEIN 6 FLAT 1600 10 6.700 16:10 PHUMELELA 021 PARISLONGCHAMP 6 FLAT 1400 12 25.000 16:20 PMU 022 TURFFONTEIN 7 FLAT 1450 12 5.300 16:45 PHUMELELA 023 PARISLONGCHAMP 7 FLAT 1700 11 19.000 16:55 PMU 024 TURFFONTEIN 8 FLAT 1000 7 7.800 17:15 PHUMELELA 025 PARISLONGCHAMP 8 FLAT 1600 18 28.000 17:25 PMU 026 TURFFONTEIN 9 FLAT 1200 9 6.500 17:50 PHUMELELA 027 BRIGHTON 6 FLAT 1600 10 7.800 18:05 GBI 028 TURFFONTEIN 10 FLAT 1200 15 5.650 18:25 PHUMELELA 029 BRIGHTON 7 FLAT 1050 12 7.800 18:40 GBI 030 BRIGHTON 8 FLAT 1200 16 6.800 19:15 GBI 031 CHELMSFORD 1 FLAT 2000 6 12.000 19:45 GBI 032 CHELMSFORD 2 FLAT 1600 11 8.300 20:15 GBI 033 CHELMSFORD 3 FLAT 1400 9 8.500 20:45 GBI 034 CHELMSFORD 4 FLAT 1400 16 13.000 21:15 GBI 035 CHELMSFORD 5 FLAT 3200 9 7.500 21:45 GBI 036 CHELMSFORD 6 FLAT 1400 10 9.500 22:15 GBI ΠΕΜΠΤΗΣ 18 οκτωβριου 2018

Transcript of ΠΕΜΤΗΣοκΤ ΗτΤωτβρρβ ΠΕΜΠΤΗΣ 18 οκτωβριου...

Page 1: ΠΕΜΤΗΣοκΤ ΗτΤωτβρρβ ΠΕΜΠΤΗΣ 18 οκτωβριου …media.pamestoixima.gr/file/HR_18102018.pdf027 BRIGHTON 6 FLAT 1600 10 7.800 18:05 GBI 028 TURFFONTEIN

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ. Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ.Η ΣΥΧΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΕΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΘΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ. ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΟ RACE ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΡΣΑΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΙΠΠΟΙ ΕΠΑΘΛΟ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ011 TURFFONTEIN 1 FLAT 1200 15 5.700 13:10 PHUMELELA

012 TURFFONTEIN 2 FLAT 1200 10 5.700 13:45 PHUMELELA

013 PARISLONGCHAMP 2 FLAT 1600 9 35.000 14:10 PMU

014 TURFFONTEIN 3 FLAT 2600 7 6.300 14:20 PHUMELELA

015 PARISLONGCHAMP 3 FLAT 1600 18 55.000 14:47 PMU

016 TURFFONTEIN 4 FLAT 2600 8 5.700 14:55 PHUMELELA

017 PARISLONGCHAMP 4 FLAT 1800 12 27.000 15:20 PMU

018 TURFFONTEIN 5 FLAT 2000 9 6.700 15:30 PHUMELELA

019 PARISLONGCHAMP 5 FLAT 1800 15 27.000 15:50 PMU

020 TURFFONTEIN 6 FLAT 1600 10 6.700 16:10 PHUMELELA

021 PARISLONGCHAMP 6 FLAT 1400 12 25.000 16:20 PMU

022 TURFFONTEIN 7 FLAT 1450 12 5.300 16:45 PHUMELELA

023 PARISLONGCHAMP 7 FLAT 1700 11 19.000 16:55 PMU

024 TURFFONTEIN 8 FLAT 1000 7 7.800 17:15 PHUMELELA

025 PARISLONGCHAMP 8 FLAT 1600 18 28.000 17:25 PMU

026 TURFFONTEIN 9 FLAT 1200 9 6.500 17:50 PHUMELELA

027 BRIGHTON 6 FLAT 1600 10 7.800 18:05 GBI

028 TURFFONTEIN 10 FLAT 1200 15 5.650 18:25 PHUMELELA

029 BRIGHTON 7 FLAT 1050 12 7.800 18:40 GBI

030 BRIGHTON 8 FLAT 1200 16 6.800 19:15 GBI

031 CHELMSFORD 1 FLAT 2000 6 12.000 19:45 GBI

032 CHELMSFORD 2 FLAT 1600 11 8.300 20:15 GBI

033 CHELMSFORD 3 FLAT 1400 9 8.500 20:45 GBI

034 CHELMSFORD 4 FLAT 1400 16 13.000 21:15 GBI

035 CHELMSFORD 5 FLAT 3200 9 7.500 21:45 GBI

036 CHELMSFORD 6 FLAT 1400 10 9.500 22:15 GBI

ΠΕΜΠΤΗΣ 18 οκτωβριου 2018

Page 2: ΠΕΜΤΗΣοκΤ ΗτΤωτβρρβ ΠΕΜΠΤΗΣ 18 οκτωβριου …media.pamestoixima.gr/file/HR_18102018.pdf027 BRIGHTON 6 FLAT 1600 10 7.800 18:05 GBI 028 TURFFONTEIN

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ. Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ.Η ΣΥΧΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΕΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΘΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ. ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΜΠΤΗΣ 18 οκτωβριου 2018

ΚΩΔΙΚΟΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΟ RACE ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΚΟΡ 3 ΣΚΟΡ 4 ΣΚΟΡ 6 BIPOT PLACE ACCUMULATOR ΣΥΝΘΕΤΟ

011 TURFFONTEIN 1 13:10 011-012-014 011-012

012 TURFFONTEIN 2 13:45 012-014-016 012-014-016-018-020-022 012-014

014 TURFFONTEIN 3 14:20 014-016-018 014-016-018-020-022-024-026 014-016

016 TURFFONTEIN 4 14:55 016-018-020 016-018-020-022-024-026 016-018

018 TURFFONTEIN 5 15:30 018-020-022 018-020-022-024 018-020

020 TURFFONTEIN 6 16:10 020-022-024 020-022

022 TURFFONTEIN 7 16:45 022-024-026 022-024

024 TURFFONTEIN 8 17:15 024-026-028 024-026

026 TURFFONTEIN 9 17:50 026-028

028 TURFFONTEIN 10 18:25

ΚΩΔΙΚΟΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΟ RACE ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

013 PARISLONGCHAMP 2 14:10

015 PARISLONGCHAMP 3 14:47

017 PARISLONGCHAMP 4 15:20

019 PARISLONGCHAMP 5 15:50

021 PARISLONGCHAMP 6 16:20

023 PARISLONGCHAMP 7 16:55

025 PARISLONGCHAMP 8 17:25

ΚΩΔΙΚΟΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΟ RACE ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΚΟΡ ΠΛΑΣΕ

027 BRIGHTON 5 18:05

029 BRIGHTON 6 18:40

030 BRIGHTON 7 19:15

031 CHELMSFORD 1 19:45 ΣΚΟΡ ΠΛΑΣΕ 6 : 031-032-033-034-035-036

032 CHELMSFORD 2 20:15

033 CHELMSFORD 3 20:45 ΣΚΟΡ ΠΛΑΣΕ 4 : 033-034-035-036

034 CHELMSFORD 4 21:15

035 CHELMSFORD 5 21:45

036 CHELMSFORD 6 22:15

Page 3: ΠΕΜΤΗΣοκΤ ΗτΤωτβρρβ ΠΕΜΠΤΗΣ 18 οκτωβριου …media.pamestoixima.gr/file/HR_18102018.pdf027 BRIGHTON 6 FLAT 1600 10 7.800 18:05 GBI 028 TURFFONTEIN

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ. Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ.Η ΣΥΧΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΕΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΘΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ. ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114

ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΜΠΤΗΣ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

012 Κωδικός Κούρσας Πέμπτη, 18 Οκτώβριος 2018 13:45 Σύνολο Επάθλου: 5.700 €TURFFONTEIN Επίπεδη Race 2 ALL TO COME MAIDEN PLATE (F & M) 1200m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ1 TIDAL TUSSLE 5 Θ 4 W Kennedy 60 St John Gray 7422 RHYME OR REASON 3 Θ 5 C Storey 60 Heather E Adamson 5593 TARGARYEN QUEEN 9 Θ 3 K Zechner 59 Dorrie Sham 5454 LADUREE 6 Θ 3 * N Klink -4 kg 59 M G Azzie/A A Azzie 0705 HOLLYWOOD FLAME 4 Θ 3 H v'd Hoven 59 Grant Maroun 06 MISS SAMURAI 10 Θ 3 R Munger 59 Ashley Fortune 07 PASCHALS CHRISHELE 8 Θ 3 C Habib 59 Ashley Fortune 88 SUMMER AFTERNOON 1 Θ 3 * L Hewitson 59 Sean Tarry ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ9 THE LAST DOLL 2 Θ 3 * D De Gouveia 59 St John Gray 0010 VERITAS 7 Θ 3 G Lerena 59 J A Janse van Vuuren ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ

ΓΚΑΝΙΑΝ - ΠΛΑΣΕ - ΦΟΡΚΑΣΤ - ΤΡΙΚΑΣΤ- TETΡΑΠΛΟ - ΣΟΥΙΝΓΚΕΡΣΚΟΡ 3: 012-014-016 ΣΥΝΘΕΤΟ: 012-014

BIPOT: 012-014-016-018-020-022

015 Κωδικός Κούρσας Πέμπτη, 18 Οκτώβριος 2018 14:47 Σύνολο Επάθλου: 55.000 €PARISLONGCHAMP Επίπεδη Race 3 GRAND TRIANON 1600m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ1 NOSDARGENT 13 Ε 3 F.VERON 60 D&P.PROD'HOMME (S) 7451135372 SALT LAKE CITY 17 Α 3 T.BACHELOT 59 B.LEGROS 6312547743 FRENCH BERE 15 Ε 3 J.MONTEIRO 57,5 N.CAULLERY 4432571184 YAALAIL(IRE) 4 Ε 3 R.THOMAS 57,5 J.HAMMOND (S) 74145 CAYO COCO 8 Θ 3 A.BADEL 57 BUTEL & BEAUNEZ (S) 5222115686 CASSARD 2 Ε 3 J.AUGE 57 P&F.MONFORT (S) 912159247 PARK TOWER A 3 Α 3 C.SOUMILLON 57 HA.PANTALL 501391008 HOURTIN 6 Ε 3 C.DEMURO 57 P.BARY (S) 16459 FALCO DELAVILLIERE 10 Ε 3 G.BENOIST 56,5 R.AVIAL LOPEZ 853225513410 CAZALINE 16 Θ 3 M.BARZALONA 56,5 M.DELAPLACE 11570745211 ROKSANEH 12 Θ 3 PC.BOUDOT 56,5 A.FABRE (S) 44382042412 LAND OF MIND(GB) 18 Ε 3 T.PICCONE 56,5 M.DELCHER SANCHEZ 52123846413 ISERMAN A 11 Α 3 V.CHEMINAUD 56 HA.PANTALL 09511760514 UTHER PENDRAGON(IRE) 1 Ε 3 A.CRASTUS 55,5 JS.MOORE 682452423015 EL INDIO 9 Α 3 S.SAADI 55,5 HA.PANTALL 36158081016 EGO DANCER 5 Θ 3 A.LEMAITRE 55,5 M.DELZANGLES 04469117 STRATEGE 7 Α 3 S.PASQUIER 55,5 N.CLEMENT (S) 555118 ZOMARA 14 Θ 3 M.GUYON 55 F.HEAD (S) 21836565

ΓΚΑΝΙΑΝ - ΠΛΑΣΕ - ΔΙΔΥΜΟ - ΦΟΡΚΑΣΤ - ΤΡΙΟ - ΣΟΥΙΝΓΚΕΡ - 2 ΑΠO ΤΑ 4

016 Κωδικός Κούρσας Πέμπτη, 18 Οκτώβριος 2018 14:55 Σύνολο Επάθλου: 5.700 €TURFFONTEIN Επίπεδη Race 4 SUPABETS - 0861 76 22 37 MAIDEN PLATE (F & M) 2600m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ1 ELUSIVE MOON 6 Θ 4 W Kennedy 60 Gary Alexander 4272 RATION MY PASSION 5 Θ 4 * D Schwarz 60 Gary Alexander 5363 KISS AN ANGEL 2 Θ 4 R Simons 60 Roy Magner 6424 BUILDING BRIDGES 3 Θ 4 P Strydom 60 Erico Verdonese 8395 CHARITY QUEEN 1 Θ 4 R Danielson 60 Gary Alexander 6996 SHIMMIRRA 4 Θ 4 M Thackeray 60 Chris Jonker 0777 REGAL LADY 7 Θ 4 S Brown 60 Tobie Spies 9808 PALE STAR 8 Θ 3 J Greyling 56 Tobie Spies 0

ΓΚΑΝΙΑΝ - ΠΛΑΣΕ - ΦΟΡΚΑΣΤ - ΤΡΙΚΑΣΤ- TETΡΑΠΛΟ - ΣΟΥΙΝΓΚΕΡΣΚΟΡ 3: 016-018-020 ΣΥΝΘΕΤΟ: 016-018

ΣΚΟΡ 6: 016-018-020-022-024-026

011 Κωδικός Κούρσας Πέμπτη, 18 Οκτώβριος 2018 13:10 Σύνολο Επάθλου: 5.700 €TURFFONTEIN Επίπεδη Race 1 ITSARUSH.CO.ZA WELCOMES YOU MAIDEN PLATE 1200m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ1 BLACK SAIL 15 Ε 4 R Munger 60 Ashley Fortune 4332 MIGHTY STORM 2 Ε 4 * D Schwarz 60 Roy Magner 6043 CRASSUS 8 Ε 4 K Zechner 60 Brett Webber 0464 ENTER THE DRAGON 3 Ε 4 * K Matsunyane -4 kg 60 Paul Matchett 0425 POWERED BY MALHUB 11 Ε 5 M Thackeray 60 Chris Jonker 9046 ORAVAR 4 Ε 4 W Marwing 60 M G Azzie/A A Azzie ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ7 GAME THEORY 12 A 3 M Yeni 59 Alec Laird 338 LAZAR 9 A 3 C Herrera Gomez 59 Paul Peter ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ9 SUMMER HOUSE 13 Ε 3 C Zackey 59 Tobie Spies ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ10 THE MACKEM SLAYER 14 Ε 3 C Maujean 59 Craig Mayhew 8611 VARSITY BOURBON 10 A 3 R Simons 59 Mike de Kock ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ12 WHAT A BLAST 5 Ε 3 C Habib 59 J A Janse van Vuuren ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ13 LIFE'S A GAMBLE 7 Ε 3 Reserve 1 59 J A Janse van Vuuren 014 MUSIC IN YOU 6 Ε 3 Reserve 2 59 Grant Maroun 0015 DYLAN'S WORLD 1 Ε 4 Reserve 3 60 Grant Maroun 078

ΓΚΑΝΙΑΝ - ΠΛΑΣΕ - ΦΟΡΚΑΣΤ - ΤΡΙΚΑΣΤ- TETΡΑΠΛΟ - ΣΟΥΙΝΓΚΕΡΣΚΟΡ 3: 011-012-014 ΣΥΝΘΕΤΟ: 011-012

013 Κωδικός Κούρσας Πέμπτη, 18 Οκτώβριος 2018 14:10 Σύνολο Επάθλου: 35.000 €PARISLONGCHAMP Επίπεδη Race 2 DE LA ROSERAIE 1600m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ1 HURRICANE LIGHT 4 Ε 3 T.BACHELOT 56,5 S.WATTEL 1145641262 BALTIC BARON(IRE) 3 Α 3 PC.BOUDOT 56,5 A.FABRE (S) 3221223423 YAYAJONH 8 Α 3 A.CRASTUS 56,5 MME J.SOUBAGNE 2253224844 RIMINI 1 Α 3 S.PASQUIER 56,5 C.FERLAND (S) 1686664235 YOUNG FIRE 6 Α 3 A.LEMAITRE 56,5 F.HEAD (S) 1182546 WAGRAM 2 Ε 3 C.HUE 56,5 HUE & LAMOTTE D'ARGY (S) 16291113527 KICKASS D'AUMONE 5 Α 3 E.HARDOUIN 56,5 S.JESUS 9163328568 MIURA(GER) 7 Θ 3 L.DELOZIER 55 W.MONGIL 0471491279 FOUNTAIN OF TIME(IRE) 9 Θ 3 M.BARZALONA 55 HA.PANTALL 1125

ΓΚΑΝΙΑΝ - ΠΛΑΣΕ - ΔΙΔΥΜΟ - ΦΟΡΚΑΣΤ - ΤΡΙΟ - ΤΡΙΚΑΣΤ - ΣΟΥΙΝΓΚΕΡ

014 Κωδικός Κούρσας Πέμπτη, 18 Οκτώβριος 2018 14:20 Σύνολο Επάθλου: 6.300 €TURFFONTEIN Επίπεδη Race 3 TAB PAYS THE FULL DIVIDEND, NO LIMITS MR 80

HANDICAP 2600mN° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ1 ODD ROB 3 Ε 7 * D Schwarz 60 Gary Alexander 2222 ROYAL HONOUR 5 Ε 6 P Strydom 59.5 Paul Matchett 7553 ELUSIVE FLYER 6 Ε 7 * D De Gouveia 57.5 Stuart Pettigrew 8904 FORTUNE FELLA 7 Ε 7 R Munger 53 Devin Little 2505 MIGHTY AND MAGIC 1 Ε 4 * L Hewitson 52.5 Sean Tarry 5536 TAPENZEE 2 Ε 5 * N Klink -4 kg 52 M G Azzie/A A Azzie 5267 KING'S DRIVE 4 Ε 6 J Penny 52 Tyrone Zackey 408

ΓΚΑΝΙΑΝ - ΠΛΑΣΕ - ΦΟΡΚΑΣΤ - ΤΡΙΚΑΣΤ- TETΡΑΠΛΟ - ΣΟΥΙΝΓΚΕΡΣΚΟΡ 3: 014-016-018 ΣΥΝΘΕΤΟ: 014-016

PLACE ACCUMULATOR: 014-016-018-020-022-024-026

017 Κωδικός Κούρσας Πέμπτη, 18 Οκτώβριος 2018 15:20 Σύνολο Επάθλου: 27.000 €PARISLONGCHAMP Επίπεδη Race 4 DE BELLEVILLE 1800m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ1 SHENDAM 2 Α 2 C.SOUMILLON 58 M.DELZANGLES ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ2 MON GALLO 1 Ε 2 M.MICHEL 58 Y.GOURRAUD (S) ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ3 OYAMBRE(GB) 6 Α 2 O.PESLIER 58 C.LAFFON-PARIAS ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ4 PLAGE KELLER 5 Ε 2 A.BADEL 58 D&P.PROD'HOMME (S) ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ5 TIMING PERFECT 8 Α 2 PC.BOUDOT 58 L.ROVISSE ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ6 CRETE(IRE) 7 Α 2 S.PASQUIER 58 FH.GRAFFARD (S) ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ7 BATTLE OF TORO(IRE) 3 Α 2 M.BARZALONA 58 A.FABRE (S) ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ8 CHIPIRON 11 Ε 2 A.CARAMANOLIS 58 N.CLEMENT (S) ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ9 JOUET D'OR(USA) 9 Α 2 C.DEMURO 58 A&G.BOTTI (S) ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ10 PENN KALET 12 Α 2 F.VERON 58 B.LEGROS ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ11 BO CARO 10 Ε 2 T.LEFRANC 58 H.BILLOT (S) ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ12 CARVALI(IRE) 4 Α 2 M.GUYON 58 F.HEAD (S) ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ

ΓΚΑΝΙΑΝ - ΠΛΑΣΕ - ΔΙΔΥΜΟ - ΦΟΡΚΑΣΤ - ΤΡΙΟ - ΣΟΥΙΝΓΚΕΡ - 2 ΑΠO ΤΑ 4

Page 4: ΠΕΜΤΗΣοκΤ ΗτΤωτβρρβ ΠΕΜΠΤΗΣ 18 οκτωβριου …media.pamestoixima.gr/file/HR_18102018.pdf027 BRIGHTON 6 FLAT 1600 10 7.800 18:05 GBI 028 TURFFONTEIN

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ. Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ.Η ΣΥΧΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΕΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΘΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ. ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114

ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΜΠΤΗΣ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

018 Κωδικός Κούρσας Πέμπτη, 18 Οκτώβριος 2018 15:30 Σύνολο Επάθλου: 6.700 €TURFFONTEIN Επίπεδη Race 5 INTERBET.CO.ZA 0861 150 160 FM 84 HANDICAP

(F & M) 2000mN° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ1 CHARIOT OF GOLD 4 Θ 4 * L Hewitson 60.5 Sean Tarry 6852 BRAXTON 5 Θ 4 M Yeni 59 Lucky Houdalakis 1843 SUNSHINE SILK 3 Θ 4 G Lerena 58 Geoff Woodruff 1154 NOCEUR 6 Θ 5 R Danielson 57.5 Alec Laird 4215 PENNY FROM HEAVEN 9 Θ 4 C Maujean 57 Mike de Kock 4166 GOTTALOTTALUV 1 Θ 4 P Strydom 56.5 Stuart Pettigrew 6027 PRETTY BALLERINA 8 Θ 4 W Kennedy 55.5 Ormond Ferraris 3618 PEARL OF BAHRAIN 7 Θ 4 R Simons 53.5 Mike de Kock 6219 ANIMAL LOVER 2 Θ 4 * D Schwarz 52.5 Gary Alexander 782

ΓΚΑΝΙΑΝ - ΠΛΑΣΕ - ΦΟΡΚΑΣΤ - ΤΡΙΚΑΣΤ- TETΡΑΠΛΟ - ΣΟΥΙΝΓΚΕΡΣΚΟΡ 3: 018-020-022 ΣΥΝΘΕΤΟ: 018-020

ΣΚΟΡ 4: 018-020-022-024

022 Κωδικός Κούρσας Πέμπτη, 18 Οκτώβριος 2018 16:45 Σύνολο Επάθλου: 5.300 €TURFFONTEIN Επίπεδη Race 7 BETTING WORLD - 087 741 2777 MR 74 HANDICAP 1450m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ1 SNOW IN SEATTLE 4 Ε 5 S Khumalo 61.5 Barend Botes 1122 BOCKSCAR 9 Ε 5 * L Hewitson 59.5 Sean Tarry 2953 DARKEST HOUR 7 A 4 P Strydom 59 Barend Botes 3494 CHAPEL JIVE 6 A 4 G Lerena 58.5 St John Gray 2555 CASCIANO 2 Ε 7 K Zechner 58 Brett Warren 2006 BLAZING WINTER 10 Ε 5 W Kennedy 56 Ormond Ferraris 7767 KING OF THE DELTA 1 Ε 4 * D De Gouveia 55.5 Stuart Pettigrew 1548 STREET FLYER 3 Ε 7 * K Matsunyane +0.5 -4 kg 54.5 Paul Matchett 7079 GONNAFLY 12 Ε 4 * N Klink -4 kg 53.5 Tyrone Zackey 36710 LAZARUS TREE 8 Ε 3 R Munger 52 Fabian Habib 81011 LUTE SOCIETY 11 Ε 5 F Herholdt 52 Paul Matchett 68812 EXTREME DUBAI 5 Ε 6 C Storey +1 kg 52 Heather E Adamson 476

ΓΚΑΝΙΑΝ - ΠΛΑΣΕ - ΦΟΡΚΑΣΤ - ΤΡΙΚΑΣΤ- TETΡΑΠΛΟ - ΣΟΥΙΝΓΚΕΡΣΚΟΡ 3: 022-024-026 ΣΥΝΘΕΤΟ: 022-024

019 Κωδικός Κούρσας Πέμπτη, 18 Οκτώβριος 2018 15:50 Σύνολο Επάθλου: 27.000 €PARISLONGCHAMP Επίπεδη Race 5 DE LA CHAPELLE 1800m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ1 FAYETTA(GB) 1 Θ 2 V.CHEMINAUD 57 HF.DEVIN (S) ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ2 RIDISIA(USA) 15 Θ 2 C.SOUMILLON 57 M.DELZANGLES ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ3 CHRYSOCOLLA 7 Θ 2 PC.BOUDOT 57 A.FABRE (S) ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ4 VILLA MARINA(GB) 13 Θ 2 O.PESLIER 57 C.LAFFON-PARIAS ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ5 HIGH BALL 4 Θ 2 M.BARZALONA 57 F.VERMEULEN (S) ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ6 EFELGANE 12 Θ 2 Q.PERRETTE 57 S.CERULIS ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ7 QUEEN 6 Θ 2 M.GUYON 57 MME P.BRANDT ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ8 MALEVRA 2 Θ 2 C.DEMURO 57 A&G.BOTTI (S) ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ9 VAHINE SECRET 9 Θ 2 T.THULLIEZ 57 Y.GOURRAUD (S) ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ10 MILLIE LILY(IRE) 8 Θ 2 S.SAADI 57 HA.PANTALL ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ11 SOLAGE(GB) 10 Θ 2 S.PASQUIER 57 N.CLEMENT (S) ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ12 DUKESSA 3 Θ 2 C.LECOEUVRE 57 D.SMAGA ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ13 MERIMBULA(USA) 11 Θ 2 A.LEMAITRE 57 F.HEAD (S) ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ14 SALTY KISS 5 Θ 2 A.PIETSCH 57 MAR .HOFER ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ15 ROSE FLOWER(GER) 14 Θ 2 P.BAZIRE 57 A&G.BOTTI (S) ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ

ΓΚΑΝΙΑΝ - ΠΛΑΣΕ - ΔΙΔΥΜΟ - ΦΟΡΚΑΣΤ - ΤΡΙΟ - ΣΟΥΙΝΓΚΕΡ - 2 ΑΠO ΤΑ 4

021 Κωδικός Κούρσας Πέμπτη, 18 Οκτώβριος 2018 16:20 Σύνολο Επάθλου: 25.000 €PARISLONGCHAMP Επίπεδη Race 6 BARRIERE TRONE 1400m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ1 ZAFF 3 Α 3 PC.BOUDOT 58 HA.PANTALL 54432 ARGUIN 4 Ε 3 F.MINARIK 58 MME H.SAUER 50436630233 ANCIENT CITY 8 Ε 3 M.GUYON 58 C.KOUVARAS 43324 LIKE(IRE) 2 Θ 3 V.CHEMINAUD 56,5 M.DELZANGLES 53345 TAKEOFFYOURCLOTHES(IRE) 1 Θ 3 C.DEMURO 56,5 MME P.BRANDT 326 RICHMOND AVENUE(IRE) 5 Θ 3 M.BARZALONA 56,5 A.FABRE (S) 327 KAABA STONE(IRE) 11 Θ 3 A.LEMAITRE 56,5 E.O'NEILL (S) 6334542228 LA FARFALLINA(GB) 6 Θ 3 LP.BEUZELIN 56,5 F.SHERIDAN 64802776609 SHAMDOR(GB) 9 Ε 3 M.BERTO 56 A.ROYER DUPRE DE 3710 HANVARANA(IRE) 10 Θ 3 S.PASQUIER 54,5 A.ROYER DUPRE DE 36011 KOURKALE 7 Θ 3 M.MICHEL 54,5 JM.BEGUIGNE ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ12 LA BLIZZIA(GB) 12 Θ 3 J.SMITH 54,5 M.MUNCH ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ

ΓΚΑΝΙΑΝ - ΠΛΑΣΕ - ΔΙΔΥΜΟ - ΦΟΡΚΑΣΤ - ΤΡΙΟ - ΣΟΥΙΝΓΚΕΡ - 2 ΑΠO ΤΑ 4

023 Κωδικός Κούρσας Πέμπτη, 18 Οκτώβριος 2018 16:55 Σύνολο Επάθλου: 19.000 €PARISLONGCHAMP Επίπεδη Race 7 L'OBSERVATOIRE 1700m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ1 BOWLER HAT(GB) 2 Ε 3 J.MOUTARD 61 P&F.MONFORT (S) 74254543312 BLACK SAPHIR(IRE) 8 Α 3 C.DEMURO 59,5 A&G.BOTTI (S) 62606341073 SENS DES AFFAIRES 5 Α 3 J.CABRE 59 Y.BARBEROT (S) 4158543684 DZIECKO 10 Α 3 T.LEFRANC 57,5 H.BILLOT (S) 505 NUMERION(GER) 3 Α 3 L.DELOZIER 57,5 S.SMRCZEK 0034810486 SO MUCH JOY(USA) 4 Θ 3 A.HAMELIN 57,5 M.DELZANGLES 338067 UNGUJA 9 Θ 3 M.MICHEL 56 P.BARY (S) 32484848 AL NECTAR(GB) 7 Ε 3 C.SOUMILLON 56 S.BROGI 4223691329 BABAR 6 Α 3 PC.BOUDOT 56 A.FABRE (S) 168108010 PORTENTOSO(GER) 1 Α 3 F.MINARIK 56 P.SCHIERGEN 243421641811 ENVERGURE(GB) 11 Θ 3 F.VERON 54,5 C&Y.LERNER (S) 34607

ΓΚΑΝΙΑΝ - ΠΛΑΣΕ - ΔΙΔΥΜΟ - ΦΟΡΚΑΣΤ - ΤΡΙΟ - ΤΡΙΚΑΣΤ - ΣΟΥΙΝΓΚΕΡ - 2 ΑΠO ΤΑ 4

020 Κωδικός Κούρσας Πέμπτη, 18 Οκτώβριος 2018 16:10 Σύνολο Επάθλου: 6.700 €TURFFONTEIN Επίπεδη Race 6 WWW.TABONLINE.CO.ZA MR 90 HANDICAP 1600m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ1 KILRAIN 8 Ε 7 R Simons 61.5 Mike de Kock 4452 SHOGUN 5 Ε 6 S Brown 58 Ormond Ferraris 1513 KILLUA CASTLE 2 Ε 9 C Maujean 57.5 Geoff Woodruff 3374 MAMBO SYMPHONY 1 Ε 4 C Habib 57 Devin Little 4355 THE RISING LEGEND 3 Ε 4 G Lerena 56.5 Geoff Woodruff 1336 ORPHEUS 6 Ε 4 P Strydom 56 M G Azzie/A A Azzie 3827 TIRZAN 9 Ε 5 M Yeni 55 Joe Soma 1198 KING OF THE SKY 4 Ε 3 W Kennedy 52 Ormond Ferraris 3719 HELIOS 7 Ε 4 * L Hewitson 52 Sean Tarry 72210 HIDDEN AGENDA 10 Ε 7 * D Schwarz +0.5 52 Scott Kenny 682

ΓΚΑΝΙΑΝ - ΠΛΑΣΕ - ΦΟΡΚΑΣΤ - ΤΡΙΚΑΣΤ- TETΡΑΠΛΟ - ΣΟΥΙΝΓΚΕΡΣΚΟΡ 3: 020-022-024 ΣΥΝΘΕΤΟ: 020-022

024 Κωδικός Κούρσας Πέμπτη, 18 Οκτώβριος 2018 17:15 Σύνολο Επάθλου: 7.800 €TURFFONTEIN Επίπεδη Race 8 RACING ASSOCIATION PINNACLE STAKES (F & M) 1000m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ1 GREEN PLAINS 2 Θ 4 S Khumalo 61.5 Sean Tarry 3162 QUEEN LAURIE 6 Θ 5 R Munger 58.5 Grant Maroun 2953 COVERED IN SNOW 1 Θ 4 M Yeni 58.5 Dianne Stenger 0534 WINTER WATCH 5 Θ 4 G Lerena 58.5 Roy Magner 2645 WRECKING BALL 4 Θ 5 C Zackey 57 Grant Maroun 7956 SINGING IN SEATTLE 7 Θ 4 K Zechner 57 Dorrie Sham 3147 PHILLYDELPHIA 3 Θ 4 * L Hewitson 52.5 Paul Peter 472

ΓΚΑΝΙΑΝ - ΠΛΑΣΕ - ΦΟΡΚΑΣΤ - ΤΡΙΚΑΣΤ- TETΡΑΠΛΟ - ΣΟΥΙΝΓΚΕΡΣΚΟΡ 3: 024-026-028 ΣΥΝΘΕΤΟ: 024-026

Page 5: ΠΕΜΤΗΣοκΤ ΗτΤωτβρρβ ΠΕΜΠΤΗΣ 18 οκτωβριου …media.pamestoixima.gr/file/HR_18102018.pdf027 BRIGHTON 6 FLAT 1600 10 7.800 18:05 GBI 028 TURFFONTEIN

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ. Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ.Η ΣΥΧΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΕΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΘΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ. ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114

ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΜΠΤΗΣ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

028 Κωδικός Κούρσας Πέμπτη, 18 Οκτώβριος 2018 18:25 Σύνολο Επάθλου: 5.650 €TURFFONTEIN Επίπεδη Race 10 NEXT TURFFONTEIN RACE MEETING IS SATURDAY 20

OCTOBER FM 74 HANDICAP (F & M) 1200mN° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ1 SHIFTING SHADOWS 5 Θ 4 H v'd Hoven 61 Grant Maroun 5012 SWELL TIME 15 Θ 4 R Simons 60 Barend Botes 0803 INYANGA 8 Θ 6 G Lerena 59 M G Azzie/A A Azzie 9344 BULLSADE 9 Θ 4 * D Schwarz 58 Roy Magner 2115 PAREE 7 Θ 7 C Zackey 57 Tyrone Zackey 9516 I AIN'T TRIPPIN 4 Θ 4 R Danielson 55.5 Candice Dawson 5567 CODE WRITER 13 Θ 4 * L Hewitson 54 Sean Tarry 6668 TRIP TO IBIZA 6 Θ 4 C Habib 54 Ashley Fortune 0639 FLY NORTH 2 Θ 4 C Maujean 53 Barend Botes 56410 LUNAR DANCER 11 Θ 4 W Kennedy 53 J A Janse van Vuuren 96611 EMPRESS ROCK 14 Θ 4 F Herholdt 52 Weiho Marwing 00012 PRIMA BALLERINA 12 Θ 5 M Yeni 52 Scott Kenny 18013 PRETTY POPULAR 3 Θ 5 Reserve 1 52 Chris Jonker 40714 LADIES CLUB 10 Θ 7 Reserve 2 52 Gary Alexander 75315 AEROBATIC 1 Θ 5 Reserve 3 52 Gary Alexander 267

ΓΚΑΝΙΑΝ - ΠΛΑΣΕ - ΦΟΡΚΑΣΤ - ΤΡΙΚΑΣΤ- TETΡΑΠΛΟ - ΣΟΥΙΝΓΚΕΡ

029 Κωδικός Κούρσας Πέμπτη, 18 Οκτώβριος 2018 18:40 Σύνολο Επάθλου: 7.800 €BRIGHTON Επίπεδη Race 7 starsports.bet The Fully Interactive Online Experi-

ence Handicap 1050mN° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ1 Gnaad (IRE) 2 Ε 4 61 A Bailey 653-5312 Soumei (IRE) 1 Ε 3 L P Keniry 60,5 Ed Walker 5133 Charming Guest (IRE) 4 Θ 3 Scott McCullagh 60 M R Channon 8316884 Shamshon (IRE) 12 Ε 7 Rossa Ryan 60 S C Williams 5215965 Oneovdem 9 Ε 4 M Dwyer 59,5 Tim Pinfield 5336 Peggie Sue 7 Θ 3 David Probert 59,5 Adam West 7211387 Arcanista (IRE) 8 Θ 5 Lewis Edmunds 59 C A Dwyer 2801118 Angel of The South (IRE) 5 Θ 3 R Winston 59 D K Ivory 1327989 Entertaining Ben 3 Ε 5 Tom Marquand 58 Miss Amy Murphy 62312010 Broadhaven Honey (IRE) 11 Θ 4 Jason Watson 57 R Harris 25151911 Belledesert 6 Θ 5 Toby Eley 57 Steph Hollinshead 67745312 Archimedes (IRE) 10 Ε 5 Hayley Turner 54 D C Griffiths 354402

ΓΚΑΝΙΑΝ - ΠΛΑΣΕ - ΦΟΡΚΑΣΤ - ΤΡΙΚΑΣΤ - ΣΟΥΙΝΓΚΕΡ

025 Κωδικός Κούρσας Πέμπτη, 18 Οκτώβριος 2018 17:25 Σύνολο Επάθλου: 28.000 €PARISLONGCHAMP Επίπεδη Race 8 PETIT TRIANON 1600m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ1 LORRAYNIO 4 Α 3 F.VERON 60 C&Y.LERNER (S) 01239606692 FIVE ICE CUBES 5 Α 3 C.LECOEUVRE 60 D.SMAGA 42156603 ALMAZORA 1 Θ 3 M.MICHEL 59,5 C.FERLAND (S) 2423021314 MOSES 11 Ε 3 C.PACAUT 59,5 MAR .HOFER 173350025 SILVERY MIST 10 Θ 3 S.PASQUIER 59 F.CHAPPET 017045236 GOLD LAKE 2 Α 3 F.MINARIK 59 MME H.SAUER 519215567 LAND OF FIRE(IRE) 15 Θ 3 C.SOUMILLON 58,5 M.DELCHER SANCHEZ 7321233418 SANDYSSIME 9 Ε 3 P.BAZIRE 58,5 A&G.BOTTI (S) 6210764709 GALOUSKA 12 Θ 3 A.DUPORTE 58,5 D.SMAGA 15900010 VISION AVENUE 16 Α 3 T.HUET 58 L.GADBIN (S) 1557222111 PARINDA 17 Θ 3 A.HAMELIN 57,5 MLLE L.KNEIP 18951127612 MYTHICAL CREATURE(IRE) 18 Θ 3 PC.BOUDOT 57,5 J.PIEDNOEL 089452361513 TENZING 13 Ε 3 C.DEMURO 57 E.LIBAUD (S) 46716014 LADYSIY 8 Θ 3 A.LEMAITRE 57 M.DELZANGLES 645215 BEAUTIFUL LOVE 14 Θ 3 M.BARZALONA 56,5 MME J.SOUBAGNE 64618492216 PEGASUS(GB) 7 Ε 3 A.BADEL 56,5 A.KLEINKORRES 970477117 FIRST LADY CHARM 3 Θ 3 V.CHEMINAUD 56 JPH .DUBOIS 65050301418 SEGONZAC(IRE) 6 Θ 3 J.CABRE 56 Y.BARBEROT (S) 0053017

ΓΚΑΝΙΑΝ - ΠΛΑΣΕ - ΔΙΔΥΜΟ - ΦΟΡΚΑΣΤ - ΤΡΙΟ - ΣΟΥΙΝΓΚΕΡ - 2 ΑΠO ΤΑ 4

026 Κωδικός Κούρσας Πέμπτη, 18 Οκτώβριος 2018 17:50 Σύνολο Επάθλου: 6.500 €TURFFONTEIN Επίπεδη Race 9 TAB TELEBET - 0861 000 822 ASSESSMENT PLATE 1200m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ1 STATE TROOPER 9 Ε 4 G Lerena 60 Roy Magner 1802 VAN HALEN 7 Ε 3 C Zackey 59 Tobie Spies 3213 CERTIFIABLE 4 A 4 C Herrera Gomez 57 St John Gray 3394 GREEN HAZE 8 A 3 R Danielson 56 Alec Laird 2335 MY BOI CALOI 1 Ε 3 R Simons 56 Stephen Moffatt 5216 WINTER STORM 3 Ε 3 R Munger 56 Ashley Fortune 3517 MOON WARRIOR 2 Ε 3 K Zechner 55.5 Dorrie Sham 3478 SALLY CALLED 5 Θ 3 * L Hewitson 53.5 Sean Tarry 4129 XPLOSIVE KISS 6 Θ 3 W Kennedy 53.5 J A Janse van Vuuren 1

ΓΚΑΝΙΑΝ - ΠΛΑΣΕ - ΦΟΡΚΑΣΤ - ΤΡΙΚΑΣΤ- TETΡΑΠΛΟ - ΣΟΥΙΝΓΚΕΡΣΥΝΘΕΤΟ: 026-028

027 Κωδικός Κούρσας Πέμπτη, 18 Οκτώβριος 2018 18:05 Σύνολο Επάθλου: 7.800 €BRIGHTON Επίπεδη Race 6 Call Star Sports On 08000 521 321 Handicap (Div 2) 1600m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ1 Poetic Force (IRE) 9 Ε 4 George Downing 61,5 A W Carroll 1227022 Stormingin (IRE) 5 Ε 5 Hector Crouch 61 G L Moore 3222233 Eternal Frame 10 Ε 3 Adam J McNamara 60,5 B J Meehan 739654 Fleeting Freedom 1 Θ 3 Joshua Bryan 60 A Bailey 7437375 Blaze Of Hearts (IRE) 3 Ε 5 R Winston 60 D K Ivory 4373876 Chess Move (IRE) 2 Ε 3 Jason Watson 59,5 George Baker 2055327 Regular Income (IRE) 4 Ε 3 David Probert 59 Adam West 1-544758 Rux Ruxx (IRE) 7 Θ 3 Joshua Bryan 58 A M Balding 3123529 Andalusite 8 Θ 5 Finley Marsh 57,5 J Gallagher 42015010 Diva Star 6 Θ 3 Hayley Turner 54,5 M P Tregoning 67-626U

ΓΚΑΝΙΑΝ - ΠΛΑΣΕ - ΦΟΡΚΑΣΤ - ΤΡΙΚΑΣΤ - ΣΟΥΙΝΓΚΕΡ

030 Κωδικός Κούρσας Πέμπτη, 18 Οκτώβριος 2018 19:15 Σύνολο Επάθλου: 6.800 €BRIGHTON Επίπεδη Race 8 Search Seven share7 Handicap 1200m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ1 Everkyllachy (IRE) 15 Θ 4 60,5 J S Moore 3558242 Compton Abbey 13 Θ 4 Rossa Ryan 60,5 A Dunn 3945583 Social Butterfly (IRE) 8 Θ 3 Scott McCullagh 60,5 M R Channon 5536614 Watch Tan 9 Θ 3 Jason Watson 59 George Baker 2863245 Sugar Plum Fairy 12 Θ 3 David Probert 58,5 A W Carroll 0-796816 Wild Flower (IRE) 1 Θ 6 58,5 J C Fox 5838477 Moremoneymoreparty (IRE) 11 Θ 3 Aaron Jones 58,5 S L Keightley 6304-748 Storm Lightning 2 Ε 9 E J Walsh 58 W M Brisbourne 4803199 Sandkissed (IRE) 14 Θ 3 Hayley Turner 57 Miss Amy Murphy 20417810 Drop Kick Murphi (IRE) 4 Ε 4 L P Keniry 56,5 Mrs C A Dunnett 19937311 Prince Rock (IRE) 6 Ε 3 Tom Marquand 56 S Dow 03729612 Cool Strutter (IRE) 10 Ε 6 Jack Mitchell 56 J L Spearing 50496613 Born To Boogie 7 Θ 4 Thore Hammer Hansen 56 W G M Turner 84440814 Burauq 3 Ε 6 Hector Crouch 56 J M Bradley 57557615 Free Talkin 16 Θ 3 Kieren Fox 56 M J Attwater 58063916 Raise A Little Joy 5 Θ 3 56 J R Jenkins 300834

ΓΚΑΝΙΑΝ - ΠΛΑΣΕ - ΦΟΡΚΑΣΤ - ΤΡΙΚΑΣΤ - ΣΟΥΙΝΓΚΕΡ

Page 6: ΠΕΜΤΗΣοκΤ ΗτΤωτβρρβ ΠΕΜΠΤΗΣ 18 οκτωβριου …media.pamestoixima.gr/file/HR_18102018.pdf027 BRIGHTON 6 FLAT 1600 10 7.800 18:05 GBI 028 TURFFONTEIN

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ. Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ.Η ΣΥΧΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΕΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΘΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ. ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114

ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΜΠΤΗΣ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΦΟΡΜΑΣ: Φόρμα συμμετέχοντα = η θέση που κατέλαβε στους προηγούμενους αγώνες, ο πιο πρόσφατος αγώνας στα δεξιά και ο πιο παλιός στα αριστερά.πχ.1) ONOMA - Call me darling, ΦΟΡΜΑ - 540. Το άλογο, τη τελευταία φορά που έτρεξε τερμάτισε μετά τη 10η θέση, την αμέσως προηγούμενη φορά που έτρεξε τερμάτισε 4ο, και τη προηγούμενη 5ο.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ & ΣΚΟΡ:ΣΥΝΘΕΤΟ: Το Σύνθετο παιχνίδι αφορά την αμέσως επόμενη ιπποδρομία από την ίδια χώρα.

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΚΟΡ ΝΟΤΙΟΥ ΑΦΡΙΚΗΣ , MAYΡΙΚΙΟΥ & ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ

PICK 3: Επιλογή νικητών σε 3 διαδοχικές ιπποδρομίες που συγκροτούν το PICK 3.PICK 4: Επιλογή νικητών σε 4 διαδοχικές ιπποδρομίες που συγκροτούν το PICK 4.BIPOT: Επιλογή ίππου ή ίππων, που τερματίζει πρώτος ή δεύτερος σε καθεμία

από τις 6 κούρσες που συγκροτούν το BIPOT.

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΚΟΡ ΑΓΓΛΙΑΣ PLACEPOT: Επιλογή ίππου που θα πλασαριστεί σε κάθε μία από 6 συνεχόμενες ιπποδρομίες (είναι

πάντα οι κούρσες 1 έως 6 από ίδιο ιπποδρόμιο, εκτός κι αν ανακοινωθεί διαφορετικά).

QUADPOT: Επιλογή ίππου που θα πλασαριστεί σε κάθε μία από 4 συνεχόμενες ιπποδρομίες (είναι πάντα οι κούρσες 3-4-5-6 από ίδιο ιπποδρόμιο, εκτός κι αν ανακοινωθεί διαφορετικά).

PLACEACCUMULATOR:

Επιλογή ίππου ή ίππων, που τερματίζει πρώτος, δεύτερος ή τρίτος σε καθεμίααπό τις 7 κούρσες που συγκροτούν το PLACE ACCUMULATOR.

PICK 6: Επιλογή νικητών σε 6 διαδοχικές ιπποδρομίες που συγκροτούν το PICK 6.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ομαδοποιημένΩΝ ΙΠΠΩΝ: Αφορά αποκλειστικά γαλλικές ιπποδρομίες Για τους συμμετέχοντες ίππους που φέρουν ίδιο γράμμα δίπλα στο στο όνομα τους (Α, αν υπάρχει ένα γκρουπ oμαδοποιημένων ίππων, Β, αν υπάρχει δεύτερο γκρουπ κ.ο.κ.) θεωρούνται «ομαδοποιημένοι», και στην περίπτωση που ένας από αυτούς τερματίσει στην 1η θέση, δίνεται σε όλους τους ίππους της ίδιας ομάδας, που συμμετείχαν στην ίδια ιπποδρομία, ίδια απόδοση ΓΚΑΝΙΑΝ.

031 Κωδικός Κούρσας Πέμπτη, 18 Οκτώβριος 2018 19:45 Σύνολο Επάθλου: 12.000 €CHELMSFORD Επίπεδη Race 1 Bet toteplacepot At totesport.com Nursery 2000m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ1 Critical Data (IRE) 6 Α 2 Gary Mahon 64,5 R Hannon 3331002 Gentle Look 1 Α 2 Oisin Murphy 60,5 S bin Suroor 7343 Murray River (USA) 4 Α 2 K T O'Neill 60,5 J H M Gosden 7324 Prince Llyr (IRE) 5 Ε 2 David Egan 57,5 Mrs H Main 8955 Lord Lamington 2 Α 2 F Norton 56 M Johnston 7736 Calling The Wind (IRE) 3 Ε 2 Ryan Tate 55 Sir Mark Prescott 557432

ΓΚΑΝΙΑΝ - ΠΛΑΣΕ - ΦΟΡΚΑΣΤ - ΤΡΙΚΑΣΤ - ΣΟΥΙΝΓΚΕΡ ΣΚΟΡ ΠΛΑΣΕ 6: 031-032-033-034-035-036

034 Κωδικός Κούρσας Πέμπτη, 18 Οκτώβριος 2018 21:15 Σύνολο Επάθλου: 13.000 €CHELMSFORD Επίπεδη Race 4 Bet totetrifecta At totesport.com Handicap 1400m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ1 Hyperfocus (IRE) 8 Ε 4 Josephine Gordon 61,5 H Palmer 0002002 Gallipoli (IRE) 7 Ε 5 Oisin Murphy 61 R A Fahey 2308363 Khamry 9 Ε 5 Jim Crowley 61 Owen Burrows 3-19154 Starboy (IRE) 10 Ε 3 60,5 George Scott 1213545 Boy In The Bar 13 Ε 7 James Doyle 60,5 Ian Williams 5003016 Island Cloud 12 Θ 4 David Egan 60,5 Mrs H Main 3241257 Dark Profit (IRE) 2 Ε 6 Fran Berry 59,5 K Dalgleish 610-7938 Bint Dandy (IRE) 16 Θ 7 Lewis Edmunds 59,5 C A Dwyer 4661549 Pearl Spectre (USA) 11 Ε 7 Nicola Currie 59,5 P S McEntee 15250910 Saluti (IRE) 15 Ε 4 F Norton 59 Mrs A J Perrett 14780511 Los Camachos (IRE) 1 Α 3 Mrs Katherine Begley 58,5 P D Evans 23234812 Armed Response 14 Ε 3 J Garritty 58,5 Jedd O'Keeffe 611-58713 Highland Acclaim (IRE) 5 Ε 7 Harry Bentley 58 D O'Meara 57491614 De Bruyne Horse 6 Α 3 S W Kelly 57,5 B G Powell 7-0806715 Portledge (IRE) 3 Ε 4 George Wood 57,5 J D Bethell 3-1373616 Field Gun (USA) 4 Ε 3 55,5 W J Haggas 2122

ΓΚΑΝΙΑΝ - ΠΛΑΣΕ - ΦΟΡΚΑΣΤ - ΤΡΙΚΑΣΤ - ΣΟΥΙΝΓΚΕΡ

035 Κωδικός Κούρσας Πέμπτη, 18 Οκτώβριος 2018 21:45 Σύνολο Επάθλου: 7.500 €CHELMSFORD Επίπεδη Race 5 Bet toteswinger At totesport.com Handicap 3200m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ1 Contingency Fee 3 Ε 3 Nicola Currie 62 P S McEntee 6661302 Alexis Carrington (IRE) 4 Θ 3 Jason Hart 60,5 J J Quinn 84663 Stand Firm (IRE) 5 Α 3 James Doyle 60,5 H Palmer 0047074 Enchanting Enya (IRE) 9 Θ 3 K T O'Neill 60 Steph Hollinshead 2537545 Pollyissimo 8 Θ 3 Oisin Murphy 59 P R Chamings 0-672536 The Fiddler 6 Ε 3 George Wood 58,5 C F Wall 0767U57 Navajo Squaw 2 Θ 3 L Morris 58 E A L Dunlop 6-888738 Normandy Blue 1 Ε 3 F Norton 57,5 L Allan 7927689 Duggary 7 Ε 3 David Egan 56 C Wallis 593028

ΓΚΑΝΙΑΝ - ΠΛΑΣΕ - ΦΟΡΚΑΣΤ - ΤΡΙΚΑΣΤ - ΣΟΥΙΝΓΚΕΡ

032 Κωδικός Κούρσας Πέμπτη, 18 Οκτώβριος 2018 20:15 Σύνολο Επάθλου: 8.300 €CHELMSFORD Επίπεδη Race 2 Bet toteexacta At totesport.com British EBF Novice

Auction Stakes 1600mN° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ1 Anycity (IRE) 3 Ε 2 Hollie Doyle 61 Archie Watson 122 Lonely Boy 1 Ε 2 Jonathan Fisher 60 K R Burke 331253 Power Of States (IRE) 2 Α 2 James Doyle 58 H Palmer ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ4 Garryowen 11 Ε 2 S Donohoe 57,5 C Fellowes ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ5 Victoriano (IRE) 8 Α 2 Oisin Murphy 57,5 Archie Watson 66 Milldean Billy (IRE) 5 Α 2 57 Suzi Best 8097 Charmed Spirit 4 Ε 2 Rob Hornby 56,5 J G Portman 68 Bridlemere Court (IRE) 9 Θ 2 56 D R C Elsworth 069 Itizzit 7 Θ 2 Fran Berry 55,5 E Stanford U5250310 Spirit Of Lucerne (IRE) 10 Θ 2 S W Kelly 55,5 H Spiller ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ11 Too Many Lovers 6 Θ 2 Miss Laura Pearson 54 J Ryan 358

ΓΚΑΝΙΑΝ - ΠΛΑΣΕ - ΦΟΡΚΑΣΤ - ΤΡΙΚΑΣΤ - ΣΟΥΙΝΓΚΕΡ

033 Κωδικός Κούρσας Πέμπτη, 18 Οκτώβριος 2018 20:45 Σύνολο Επάθλου: 8.500 €CHELMSFORD Επίπεδη Race 3 Bet totequadpot At totesport.com Novice Stakes 1400m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ1 Awe 2 Α 2 James Doyle 61 W J Haggas 712 All Points West 4 Α 2 L Morris 58 Sir Mark Prescott 973 Baasem (USA) 8 Α 2 David Egan 58 Owen Burrows ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ4 Karnavaal (IRE) 5 Α 2 Jim Crowley 58 Sir Michael Stoute 045 Liberal (IRE) 9 Α 2 Nicola Currie 58 J A Osborne 56 Patronus 1 Ε 2 Fran Berry 58 B J Meehan ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ7 Red Phoenix (IRE) 3 Α 2 F Norton 58 M Johnston 08 Scat King (IRE) 7 Α 2 S W Kelly 58 R Hughes 539 Tzar Nicholas 6 Ε 2 Oisin Murphy 58 Archie Watson 60

ΓΚΑΝΙΑΝ - ΠΛΑΣΕ - ΦΟΡΚΑΣΤ - ΤΡΙΚΑΣΤ - ΣΟΥΙΝΓΚΕΡ ΣΚΟΡ ΠΛΑΣΕ 4: 033-034-035-036

036 Κωδικός Κούρσας Πέμπτη, 18 Οκτώβριος 2018 22:15 Σύνολο Επάθλου: 9.500 €CHELMSFORD Επίπεδη Race 6 Bet totescoop6 At totesport.com Novice Stakes 1400m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ1 Muneyra 6 Θ 3 James Doyle 59 W J Haggas 212 Creek Harbour (IRE) 4 Ε 3 Fran Berry 58 E A L Dunlop 483 Poeta Brasileiro (IRE) 9 Α 3 Raul Da Silva 58 J Santos ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ4 Preacher Man (IRE) 8 Α 3 Nicola Currie 58 J A Osborne 425-245 Shaji 2 Ε 3 George Wood 58 D G Bridgwater 786 Thaayer 3 Ε 3 Jim Crowley 58 Owen Burrows 37 Asharedmoment 1 Θ 3 L P Keniry 56 Suzi Best 608 Heavenly Holly (IRE) 5 Θ 3 Josephine Gordon 56 H Palmer ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ9 Mathematical (IRE) 7 Θ 3 Oisin Murphy 56 J Tate ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ10 Sweet Nature (IRE) 10 Θ 3 Gianluca Sanna 56 W J Haggas 0

ΓΚΑΝΙΑΝ - ΠΛΑΣΕ - ΦΟΡΚΑΣΤ - ΤΡΙΚΑΣΤ - ΣΟΥΙΝΓΚΕΡ