Όροι & προϋποθέσεις «Vodafone Video Pass» · Web viewΑν αγοραστεί εκ...

6
Όροι & προϋποθέσεις «Vodafone Video Pass» Οι παρόντες όροι συνοδεύουν την αίτηση του συνδρομητή Συμβολαίου, Καρτοκινητής & Καρτοπρογράμματος που επιθυμεί να κάνει χρήση του «Vodafone Video Pass». Το πακέτο «Vodafone Video Pass» (εφεξής «πακέτο») είναι διαθέσιμο για όλους τους συνδρομητές VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ (εφεξής «VODAFONE»). Η χρήση του πακέτου προϋποθέτει την αποδοχή των Γενικών Όρων παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας (θα τους βρείτε εδώ ) ή των Όρων παροχής προπληρωμένων ηλεκτρονικών κινητών υπηρεσιών (θα τους βρείτε εδώ ) αντίστοιχα. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ Το πακέτο παρέχει από την ενεργοποίηση του, 5GB δεδομένων για τη χρήση, μέσω της σύνδεσης του συνδρομητή στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας της VODAFONE, σε υπηρεσίες/εφαρμογές που κατά βάση λειτουργούν ως μέσα συνεχούς ροής βίντεο. Αναλυτικά, οι υπηρεσίες/εφαρμογές που έχουν ενταχθεί στο πακέτο είναι: το Youtube, το Dailymotion, το Netflix και το Vimeo. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗΣ Για τη χρήση του πακέτου απαιτείται η ρύθμιση της συσκευής για πρόσβαση στο Ιnternet. Σε περίπτωση που ο συνδρομητής δεν έχει τις απαραίτητες ρυθμίσεις για πρόσβαση στο Internet από το κινητό του, μπορεί να καλέσει δωρεάν ή να στείλει κενό μήνυμα στο 1392 για να λάβει τις ρυθμίσεις στη συσκευή του. Η χρήση του πακέτου δεν ισχύει όταν η κίνηση πραγματοποιείται μέσω Εικονικού ιδιωτικού δικτύου -Virtual Private Network («VPN»). Το πακέτο δεν ισχύει για χρήση από κάρτα SIM Δεδομένων Vodafone Mobile Broadband ή για χρήση μέσα από την υπηρεσία της VODAFONE Internet 4 Sharing από άλλες φορητές ηλεκτρονικές συσκευές όπως tablet ή laptop.

Transcript of Όροι & προϋποθέσεις «Vodafone Video Pass» · Web viewΑν αγοραστεί εκ...

Page 1: Όροι & προϋποθέσεις «Vodafone Video Pass» · Web viewΑν αγοραστεί εκ νέου το πακέτο πριν τη λήξη του χρονικού διαστήματος

Όροι & προϋποθέσεις «Vodafone Video Pass»Οι παρόντες όροι συνοδεύουν την αίτηση του συνδρομητή Συμβολαίου, Καρτοκινητής & Καρτοπρογράμματος που επιθυμεί να κάνει χρήση του «Vodafone Video Pass». Το πακέτο «Vodafone Video Pass» (εφεξής «πακέτο») είναι διαθέσιμο για όλους τους συνδρομητές VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ (εφεξής «VODAFONE»).

Η χρήση του πακέτου προϋποθέτει την αποδοχή των Γενικών Όρων παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας (θα τους βρείτε εδώ) ή των Όρων παροχής προπληρωμένων ηλεκτρονικών κινητών υπηρεσιών (θα τους βρείτε εδώ) αντίστοιχα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥΤο πακέτο παρέχει από την ενεργοποίηση του, 5GB δεδομένων για τη χρήση, μέσω της σύνδεσης του συνδρομητή στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας της VODAFONE, σε υπηρεσίες/εφαρμογές που κατά βάση λειτουργούν ως μέσα συνεχούς ροής βίντεο. Αναλυτικά, οι υπηρεσίες/εφαρμογές που έχουν ενταχθεί στο πακέτο είναι: το Youtube, το Dailymotion, το Netflix και το Vimeo.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗΣ Για τη χρήση του πακέτου απαιτείται η ρύθμιση της συσκευής για πρόσβαση στο Ιnternet. Σε περίπτωση που ο συνδρομητής δεν έχει τις απαραίτητες ρυθμίσεις για πρόσβαση στο Internet από το κινητό του, μπορεί να καλέσει δωρεάν ή να στείλει κενό μήνυμα στο 1392 για να λάβει τις ρυθμίσεις στη συσκευή του.

Η χρήση του πακέτου δεν ισχύει όταν η κίνηση πραγματοποιείται μέσω Εικονικού ιδιωτικού δικτύου -Virtual Private Network («VPN»).

Το πακέτο δεν ισχύει για χρήση από κάρτα SIM Δεδομένων Vodafone Mobile Broadband ή για χρήση μέσα από την υπηρεσία της VODAFONE Internet 4 Sharing από άλλες φορητές ηλεκτρονικές συσκευές όπως tablet ή laptop.

Η VODAFONE, κατά την παροχή του πακέτου, ενδέχεται να εφαρμόσει εύλογα μέτρα διαχείρισης της κίνησης. Σ’ αυτήν την περίπτωση ενημερώνει τον Συνδρομητή μέσω της ιστοσελίδας

Page 2: Όροι & προϋποθέσεις «Vodafone Video Pass» · Web viewΑν αγοραστεί εκ νέου το πακέτο πριν τη λήξη του χρονικού διαστήματος

http://www.vodafone.gr/portal/client/cms/viewCmsPage.action?pageId=12587.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ(α) Οι συνδρομητές Καρτοκινητής και Καρτοπρογράμματος μπορούν να ενεργοποιήσουν το πακέτο με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

Καλώντας δωρεάν το 1252, Μέσα από το Vodafonecu.gr, Vodafone.gr, My CU App ή το My Vodafone App Σε ένα κατάστημα VODAFONE Στέλνοντας δωρεάν SMS με τον εκάστοτε κωδικό ενεργοποίησης στο 1252.

Ειδικά για την περίπτωση συνδρομητών Καρτοκινητής που επιλέξουν αυτόματη αγορά με κάθε ανανέωση χρόνου ομιλίας από 10€ και άνω, το αντίστοιχο μηνιαίο τέλος θα αφαιρείται από το υπόλοιπο τους. Ανά πάσα στιγμή μπορούν να απενεργοποιήσουν την υπηρεσία αυτόματης αγοράς:

Καλώντας δωρεάν το 1252, ή Μέσα από το Vodafonecu.gr, Vodafone.gr, My CU App ή το My Vodafone App

Σ’ αυτήν την περίπτωση, οι παροχές του τυχόν ενεργοποιημένου και εν ισχύ πακέτου θα παραμείνουν διαθέσιμες έως τη λήξη του πακέτου.

Για συνδρομητές Καρτοπρογράμματος το πακέτο μπορεί να χρεωθεί στον επόμενο λογαριασμό ή με αφαίρεση από το χρηματικό υπόλοιπό τους.

Για συνδρομητές Καρτοκινητής και Καρτοπρογράμματος που έχουν επιλέξει επιπλέον πακέτα να ανανεώνονται αυτόματα σε κάθε ανανέωση των 10€ και άνω, η προτεραιότητα στην ενεργοποίηση ορίζεται με την ακόλουθη σειρά: πακέτα ομιλίας, πακέτα Internet και πακέτο «Vodafone Video Pass».

(β) Οι συνδρομητές Συμβολαίου μπορούν να ενεργοποιήσουν το πακέτο με χρέωση στον λογαριασμό τους με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

Μέσα από το Vodafone.gr ή το My Vodafone App Σε ένα κατάστημα VODAFONE Καλώντας την Εξυπηρέτηση Πελατών στο 13830 (χρέωση κλήσης βάσει

Τιμοκαταλόγου του προγράμματος χρήσης του συνδρομητή)

Page 2 of 6

Page 3: Όροι & προϋποθέσεις «Vodafone Video Pass» · Web viewΑν αγοραστεί εκ νέου το πακέτο πριν τη λήξη του χρονικού διαστήματος

(γ) Σε περίπτωση αιτήματος του συνδρομητή για την αλλαγή προγράμματος χρήσης της σύνδεσής του ή για την απενεργοποίηση του πακέτου, τυχόν υπολειπόμενα ΜΒ χάνονται.

(δ) Για τη χρήση υπηρεσιών/εφαρμογών χωρίς την κατανάλωση των διαθέσιμων MB του βασικού προγράμματος του συνδρομητή ή άλλων ενεργοποιημένων πακέτων Internet, είναι εφικτή η ενεργοποίηση των πακέτων «Vodafone Pass» για «Social» και «Chat» σύμφωνα με τους όρους χρήσης του κάθε πακέτου.

(ε) Η αγορά του πακέτου στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι εφικτή για όλους τους συνδρομητές VODAFONE.

Η αγορά του πακέτου στις υπόλοιπες χώρες του κόσμου είναι εφικτή μόνο για τους συνδρομητές συμβολαίου (ιδιώτες και επαγγελματίες), εφόσον είναι ενεργοποιημένη η υπηρεσία «Vodafone Πας Παντού». Περισσότερες πληροφορίες

για το «Vodafone Πας Παντού» στο http://www.vodafone.gr/portal/paspantou.

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥΤο κόστος ενεργοποίησης του πακέτου και το βήμα χρέωσης ορίζεται σύμφωνα με τον ισχύοντα Τιμοκατάλογο της VODAFONE.

Για συνδρομητές Συμβολαίου, οι παροχές του πακέτου είναι διαθέσιμες από τη στιγμή της ενεργοποίησής του μέχρι και την ημερομηνία λήξης του εκάστοτε τρέχοντος τιμολογιακού κύκλου. Αν ο συνδρομητής ζητήσει την αυτόματη ανανέωση του πακέτου σε κάθε νέο κύκλο τιμολόγησης μετά την πρώτη ενεργοποίησή του, οι παροχές του πακέτου θα ανανεώνονται την πρώτη ημέρα του κύκλου τιμολόγησης χωρίς δυνατότητα μεταφοράς τυχόν υπολειπόμενων MB από τον προηγούμενο κύκλο τιμολόγησης και θα είναι διαθέσιμες μέχρι και τη λήξη του εκάστοτε κύκλου τιμολόγησης. Η χρέωση σε κάθε περίπτωση γίνεται στον λογαριασμό του συνδρομητή. Για κάθε νέα αγορά πακέτου πριν τη λήξη του τιμολογιακού κύκλου του συνδρομητή, οι παροχές του πακέτου είναι διαθέσιμες από τη στιγμή της ενεργοποίησής του μέχρι και την ημερομηνία λήξης του τρέχοντος τιμολογιακού κύκλου, χωρίς δυνατότητα μεταφοράς τυχόν υπολειπόμενων MB στον επόμενο κύκλο τιμολόγησης.

Για συνδρομητές Καρτοκινητής και Καρτοπρογράμματος, η διάρκεια χρήσης του πακέτου είναι τριάντα (30) ημέρες από την ενεργοποίησή του. Αν αγοραστεί εκ

Page 3 of 6

Page 4: Όροι & προϋποθέσεις «Vodafone Video Pass» · Web viewΑν αγοραστεί εκ νέου το πακέτο πριν τη λήξη του χρονικού διαστήματος

νέου το πακέτο πριν τη λήξη του χρονικού διαστήματος των 30 ημερών, τυχόν υπολειπόμενα ΜΒ μεταφέρονται και ως ημερομηνία λήξης του πακέτου ορίζεται 30 ημέρες από την τελευταία αγορά.

Η χρήση Ιnternet που πραγματοποιείται προς εξωτερικούς συνδέσμους από τις Video υπηρεσίες/εφαρμογές του πακέτου δεν περιλαμβάνεται στις δωρεάν παροχές του και χρεώνεται ως γενική χρήση Internet βάσει των όρων του προγράμματός χρήσης του συνδρομητή ή τυχόν άλλου ενεργοποιημένου πακέτου Ιnternet βάσει του ισχύοντα Tιμοκαταλόγου της VODAFONE, χωρίς να προηγείται ενημέρωσή του. Ως εκ τούτου, οι συνδρομητές Καρτοκινητής οφείλουν να μεριμνούν για την ύπαρξη διαθέσιμου υπολοίπου αριθμού ΜΒ για γενική χρήση Internet, μέσω οποιουδήποτε πακέτου/υπηρεσίας που είναι εμπορικά διαθέσιμη και σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος τους για την κατανάλωση πέραν των ενσωματωμένων παροχών, προκειμένου να επιτυγχάνεται χωρίς περιορισμούς στο σύνολό της η χρήση των υπηρεσιών/εφαρμογών του πακέτου.

Το πακέτο είναι συμβατό με όλα τα πακέτα χρήσης και πακέτα Bonus. Για τη χρήση δεδομένων πέραν της λίστας των Video υπηρεσιών/εφαρμογών του πακέτου ή των εξωτερικών συνδέσμων αυτών, προτεραιότητα έχουν τα διαθέσιμα ΜΒ από άλλα πακέτα ή bonus με την συντομότερη ημερομηνία λήξης.

H χρήση των ενσωματωμένων ΜΒ του πακέτου «Vodafone Video Pass» κατά την περιαγωγή στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι δωρεάν για όλους τους συνδρομητές VODAFONE.

H χρήση των ενσωματωμένων ΜΒ του πακέτου «Vodafone Video Pass» κατά την περιαγωγή στις χώρες του υπόλοιπου κόσμου, είναι εφικτή μόνο για τους συνδρομητές Συμβολαίου (ιδιώτες και επαγγελματίες), εφόσον είναι ενεργοποιημένη η υπηρεσία «Vodafone Πας Παντού», με μια ημερήσια χρέωση ανάλογα με την χώρα στην οποία βρίσκονται. Περισσότερες πληροφορίες για την

ημερήσια χρέωση του «Vodafone Πας Παντού» στο http://www.vodafone.gr/portal/paspantou.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΡΘΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑΙσχύουν οι διατάξεις των Γενικών Όρων και προϋποθέσεων χρήσης Συμβολαίου ή Καρτοκινητής αντίστοιχα.

Page 4 of 6

Page 5: Όροι & προϋποθέσεις «Vodafone Video Pass» · Web viewΑν αγοραστεί εκ νέου το πακέτο πριν τη λήξη του χρονικού διαστήματος

Η VODAFONE δικαιούται να συλλέγει και να επεξεργάζεται δεδομένα τα οποία είναι απαραίτητα για την παροχή του πακέτου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της.

Συγκεκριμένα, για τη χρήση του πακέτου, η VODAFONE χρησιμοποιεί τεχνολογία εις βάθος ελέγχου δέσμης δεδομένων ώστε τα πληροφοριακά και επικοινωνιακά συστήματα που εξυπηρετούν την πρόσβαση του συνδρομητή στο διαδίκτυο να μπορούν να αναγνωρίσουν την περιήγησή του στις Video υπηρεσίες/εφαρμογές που περιλαμβάνονται στο πακέτο ώστε να δημιουργούν αντίστοιχα αρχεία χρέωσης.

Για τις ανάγκες παροχής του πακέτου παράλληλα με στοιχεία κίνησης που αφορούν τα χαρακτηριστικά της σύνδεσης, την ημέρα και ώρα σύνδεσης, την ΙΡ διεύθυνση, το ΑΡΝ, τον όγκο δεδομένων της συνολικής κίνησης του συνδρομητή και λοιπά δεδομένα, θα καταγράφεται ο καταμερισμός όγκου δεδομένων για την κατηγορία δεδομένων που πραγματοποίησε ο συνδρομητής, δηλαδή συγκεκριμένα την κατηγορία ροής βίντεο.

H VODAFONE δεν θα συλλέγει, επεξεργάζεται και διαβιβάζει καμία άλλη πληροφορία και προσωπικά δεδομένα σας για κανέναν άλλο σκοπό, πέραν των όσων προβλέπουν οι παρόντες όροι και το εκάστοτε ισχύον νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝΓια οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τους παρόντες όρους ο συνδρομητής δύναται να απευθύνεται στην Εξυπηρέτηση Πελατών στο 13830 (χρέωση κλήσης βάσει Τιμοκαταλόγου του προγράμματος χρήσης του συνδρομητή).

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΤο πακέτο παρέχεται «ως έχει» και στον βαθμό που επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία, και αποκλείεται κάθε δήλωση, εγγύηση, προϋπόθεση, και κάθε άλλος όρος που δεν διατυπώνεται ρητώς στους παρόντες όρους, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σιωπηρών εγγυήσεων.

Η VODAFONE δεν εγγυάται ότι η χρήση του πακέτου θα είναι απαλλαγμένη από σφάλματα, αδιάλειπτη και διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή ούτε ότι θα παρέχει προστασία έναντι κάθε πιθανής απειλής ή άλλων σφαλμάτων που αφορούν τους παρόχους Video υπηρεσιών/εφαρμογών.

Page 5 of 6

Page 6: Όροι & προϋποθέσεις «Vodafone Video Pass» · Web viewΑν αγοραστεί εκ νέου το πακέτο πριν τη λήξη του χρονικού διαστήματος

Για το λόγο αυτό, η VODAFONE δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν είναι σε θέση να παρέχει το πακέτο για αιτία που βρίσκεται εκτός του εύλογου ελέγχου της, όπως για τυχόν σφάλματα που οφείλονται σε παρέκκλιση των παρόχων των ενταγμένων Video υπηρεσιών/εφαρμογών από τις συμφωνημένες τεχνικές προδιαγραφές.

Η VODAFONE διατηρεί το δικαίωμα τερματισμού της εμπορικής διάθεσης του πακέτου ή/και της μετατροπής των παρόντων όρων καθώς και των χρεώσεων ανά πάσα στιγμή κατόπιν ενημέρωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στους Γενικούς Όρους Παροχής Υπηρεσιών.

Page 6 of 6