ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - · PDF file...

Click here to load reader

 • date post

  02-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - · PDF file...

 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

  Πρόλογος 13

  Κατάλογος συμβολών και συντμήσεων 15

  1 ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ; 21

  Χρήση στατιστικών τεχνικών στις επιχειρήσεις 21

  Οι δυο έννοιες της λέξης στατιστική 22

  Πληθυσμοί και δείγματα 23

  Εφαρμογή της στατιστικής στις επιχειρήσεις 25

  Σχέση μεταξύ πιθανοτήτων και στατιστικής 26

  ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 28

  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 29

  2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 31

  Μέτρα κεντρικής τάσης: μέσος, διάμεσος, και επικρατούσα τιμή 31

  Μέσος 32

  Διάμεσος 33

  Επικρατούσα τιμή 35

  Μέτρα διασποράς: διακύμανση και τυπική απόκλιση 36

  Διακύμανση 39

  Τυπική απόκλιση 40

  Ιστογράμματα συχνοτήτων 46

  Ομαδοποιημένα δεδομένα 49

  Το ιστόγραμμα 54

  Άλλα γραφήματα 57

  ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 67

  ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 68

  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 70

 • 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

  3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ

  ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 75

  Το στρίψιμο του κέρματος 75

  Υπολογισμός των πιθανοτήτων 77

  Χρήση παραγοντικών 80

  Έλεγχος υποθέσεων 82

  Η μηδενική υπόθεση και η εναλλακτική υπόθεση 83

  Αποφυγή των σφαλμάτων τύπου Ι και τύπου ΙΙ 84

  ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 90

  ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 91

  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 93

  4 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ 97

  Ερμηνείες των πιθανοτήτων 97

  Η ερμηνεία των πιθανοτήτων από το χαρτοπαίκτη 98

  Χώροι πιθανοτήτων 99

  Πιθανότητα ενός ενδεχόμενου 102

  Πιθανότητα να συμβεί ένα ενδεχόμενο 102

  Πιθανότητα να μη συμβεί ένα ενδεχόμενο 104

  Πιθανότητα μιας ένωσης 105

  Πιθανότητα μιας τομής 107

  Η πολλαπλασιαστική αρχή 112

  Δειγματοληψία με επανάθεση 113

  Δειγματοληψία χωρίς επανάθεση 115

  Μεταθέσεις 117

  Συνδυασμοί 119

  ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 133

  ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 134

  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 139

  5 ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ 143

  Υπολογισμός δεσμευμένων πιθανοτήτων 144

  Ανεξάρτητα ενδεχόμενα 148

  ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 152

  ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 153

  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 155

 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 7

  6 ΤΥΧΑΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 159

  Συναρτήσεις πιθανοτήτων 161

  Αναμενόμενη τιμή 166

  Διακύμανση 169

  Δόκιμες Bernoulli 172

  Διακύμανση ενός αθροίσματος 174

  Τυχαία δείγματα 177

  Υπολογισμός της μέσης τιμής 181

  Ο νόμος των μεγάλων αριθμών 183

  ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 183

  ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 184

  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 186

  7 ΔΙΩΝΥΜΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ, ΚΑΤΑΝΟΜΗ POISSON

  ΚΑΙ ΥΠΕΡΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 189

  Η διωνυμική κατανομή 190

  Υπολογισμός της μαθηματικής ελπίδας και

  της διακύμανσης μιας διωνυμικής τυχαίας μεταβλητής 193

  Εφαρμογές της διωνυμικής κατανομής 194

  Υπολογισμός της αναλογίας των επιτυχιών 197

  Η κατανομή Poisson 198

  Εφαρμογή της κατανομής Poisson: Θεωρία ουρών 199

  Άλλες εφαρμογές της κατανομής Poisson 200

  Υπολογισμός της αναμενόμενης τιμής

  και της διακύμανσης μιας τυχαίας μεταβλητής Poisson 201

  Η υπεργεωμετρική κατανομή 201

  ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 204

  ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 205

  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 207

  8 Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

  ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ 211

  Η ομοιόμορφη κατανομή 211

  Η καμπύλη με το σχήμα καμπάνας 213

  Συνεχείς τυχαίες μεταβλητές 214

  Συναρτήσεις συνεχών αθροιστικών κατανομών 215

  Συναρτήσεις πυκνότητας συνεχών πιθανοτήτων 218

 • 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

  Ορισμός της συνάρτησης πυκνότητας

  μιας συνεχούς τυχαίας μεταβλητής 220

  Αναμενόμενη τιμή και διακύμανση

  μιας συνεχούς τυχαίας μεταβλητής 222

  Η κανονική κατανομή 222

  Ιδιότητες της κανονικής κατανομής 222

  Η αθροιστική ιδιότητα των κανονικών τυχαίων μεταβλητών 224

  Η τυπική κανονική κατανομή 226

  Το κεντρικό οριακό θεώρημα 232

  Η κατανομή χ2 239

  Η κατανομή t 241

  Η κατανομή F 243

  ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 244

  ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 245

  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 249

  9 ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΜΕ ΔΥΟ ΤΥΧΑΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

  ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ 253

  Από κοινού συναρτήσεις πιθανοτήτων 253

  Περιθώριες συναρτήσεις πιθανοτήτων ανεξάρτητων

  τυχαίων μεταβλητών 256

  Συναρτήσεις δεσμευμένων πιθανοτήτων 258

  Ανεξάρτητες τυχαίες μεταβλητές 260

  Συνδιακύμανση και συσχέτιση 261

  Συνδιακύμανση 261

  Συσχέτιση 263

  Τυχαίες μεταβλητές με τέλεια συσχέτιση 265

  Διακύμανση ενός αθροίσματος 266

  Χαρτοφυλάκια μετοχών 268

  ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 271

  ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 272

  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 274

  10 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 279

  Εκτίμηση του μέσου 280

  Εκτιμήτριες μέγιστης πιθανοφάνειας 282

  Συνεπείς εκτιμήτριες 283

  Αμερόληπτες εκτιμήτριες 283

 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 9

  ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 285

  ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 286

  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 287

  11 ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ 291

  Υπολογισμός διαστημάτων εμπιστοσύνης του μέσου

  όταν είναι γνωστή η διακύμανση 292

  Υπολογισμός διαστημάτων εμπιστοσύνης

  με χρήση της κατανομής t 295

  Υπολογισμός του διαστήματος εμπιστοσύνης της διακύμανσης 299

  Υπολογισμός του διαστήματος εμπιστοσύνης της διαφοράς

  δυο μέσων 300

  ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 304

  ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 304

  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 306

  12 ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ 309

  Σφυγμομετρήσεις 309

  Μέθοδοι για την επιλογή δείγματος 311

  Χρήση της διωνυμικής κατανομής 313

  Διαστήματα εμπιστοσύνης αναλογιών 314

  Με χρήση της κανονικής κατανομής 314

  Ανάλυση του ποσοστιαίου σφάλματος σε σχέση

  με το μέγεθος του δείγματος 319

  Είδη μεθόδων δειγματοληψίας 323

  Δειγματοληψία κατά συστάδες 323

  Στρωματοποιημένη δειγματοληψία 324

  Ευκαιριακές δειγματοληψίες 324

  Έρευνες αγοράς 326

  ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 329

  ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 330