ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑiek-metax.att.sch.gr/wp-content/uploads/2021/03/5... · 2021. 3. 26. · tattoo...

of 16 /16

Embed Size (px)

Transcript of ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑiek-metax.att.sch.gr/wp-content/uploads/2021/03/5... · 2021. 3. 26. · tattoo...

 • ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

  0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7

  1 ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ Θ 4 Θ Θ Θ Θ

  2 ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ Θ 3 Θ Θ Θ Θ Θ Θ

  3

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ Θ 2 Θ Θ

  4 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ Θ 2 Θ Θ Θ Θ Θ Θ

  5 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ Θ 2 Θ Θ

  6

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Θ 2 Θ Θ

  7

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Θ 2 Θ Θ

  8

  ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

  ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Ε 3 Ε Ε Ε

  20

  Α/Α ΜΑΘΗΜΑ

  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

  ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ EΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ EΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ EΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ EΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ EΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

  ΔΙΕΚ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥ

  ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

  ΩΡΕΣ

  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ

  ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021 Α

  5η εβδομάδα 29-31/3 & 1-2/4/2021

  ΕΞΑΜΗΝΟ Β΄

 • ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

  0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7

  1 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ-ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ Θ 2 Θ Θ Θ

  2 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ-ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ Ε 2 Ε Ε

  3 ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Θ 1 Θ

  4 ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ε 2 Ε Ε Ε

  5 ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Θ 1 Θ

  6 ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ε 2 Ε Ε Ε

  7 ΣΧΕΔΙΟ Ε 3 Ε Ε Ε

  8 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ Θ 2 Θ Θ

  9 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ Ε 2 Ε Ε

  10

  ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

  ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Ε 3 Ε Ε Ε

  20

  5η εβδομάδα 29-31/3 & 1-2/4/2021ΔΙΕΚ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥ

  ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021 Α

  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ

  ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

  ΕΞΑΜΗΝΟ Β΄

  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

  Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ

  ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

 • ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

  0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7

  1 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ Ε 2 Ε Ε

  2 ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ε 3 Ε Ε Ε Ε Ε

  3 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ Θ 2 Θ Θ

  4 ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ Θ 1 Θ

  5 ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ Ε 1 Ε Ε

  6

  ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ

  ΕΛΕΓΧΟΥ Θ 1 Θ Θ

  7

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (LAMINATION

  ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ Β' -

  LAMINATION ΚΑΘΕΤΗ -

  LAMINATION SPIRAL -

  LAMINATION TWIST -

  ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ) Ε 7 Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε

  8

  ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

  ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Ε 3 Ε Ε Ε Ε

  20

  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ Β΄

  ΔΙΕΚ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥ 5η εβδομάδα 29-31/3 & 1-2/4/2021

  ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021 Α

  Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ

  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

  ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

 • ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

  0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7

  1 ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ Θ 2 Θ Θ Θ Θ

  2 ΑΡΧΕΣ ΜΑΛΑΞΗΣ Ε 2 Ε Ε

  3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Θ 1 Θ

  4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ Θ 2 Θ Θ

  5 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ Θ 2 Θ Θ

  6 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗΣ Θ 2 Θ Θ

  7

  ΑΣΚΗΣΗ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ &

  ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ι Θ 2 Θ Θ

  8

  ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

  ΑΣΘΕΝΩΝ Ε 2 Ε Ε Ε

  9 ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Ε 2 Ε Ε

  10

  ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

  ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Ε 3 Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε

  20

  5η εβδομάδα 29-31/3 & 1-2/4/2021

  ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΜΗΝΟ Β΄

  ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ

  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ

  Α/Α

  ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ

  ΔΙΕΚ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥ

  ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021 Α

  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

  ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

 • ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

  0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7

  1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ Θ 2 Θ Θ

  2

  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ -

  ΝΗΠΙΑΓΩΓΙΚΗ Θ 2 Θ Θ

  3 ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Θ 2 Θ Θ

  4 ΤΕΧΝΙΚΑ Ε 2 Ε Ε Ε Ε Ε Ε

  5 ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Θ 1 Θ

  6 ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ε 1 Ε

  7 ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θ 2 Θ Θ

  8 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΡΕΦΟΚΟΜΙΑΣ Θ 2 Θ Θ

  9 ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Θ 2 Θ Θ

  10 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ε 4 Ε Ε Ε Ε Ε

  20 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

  ΔΙΕΚ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥ

  ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021 Α 5η εβδομάδα 29-31/3 & 1-2/4/2021

  ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

  Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ

  ΔΕΥΤΕΡΑ

  ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ Β΄

  ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 • ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

  0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7

  1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Θ 2 Θ Θ

  2

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ

  ΔΙΚΑΙΟΥ Θ 4 Θ Θ Θ Θ Θ

  3

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ

  ΔΙΚΑΙΟΥ Θ 4 Θ Θ Θ Θ Θ Θ Θ Θ

  4

  ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ -

  ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Θ 1 Θ

  5

  ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ -

  ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ε 2 Ε Ε

  6 ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗ Θ 4 Θ Θ Θ Θ Θ Θ

  7

  ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ

  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Ε 3 Ε Ε Ε

  20

  ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021 Α 5η εβδομάδα 29-31/3 & 1-2/4/2021

  ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

  ΔΙΕΚ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥ

  ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

  Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ

  ΔΕΥΤΕΡΑ

  ΕΞΑΜΗΝΟ Β΄

  ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

  ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

 • ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

  0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7

  1 ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Θ 1 Θ

  2

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ-

  ΚΟΣΜΕΤΟΛΟΓΙΑ Θ 1 Θ

  3 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Θ 1 Θ

  4 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Ε 1 Ε

  5 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Θ 1 Θ

  6 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Ε 3 Ε Ε Ε

  7 ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ Θ 1 Θ Θ Θ Θ

  8

  ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗ

  ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ

  ΧΩΡΟΥ Θ 1 Θ

  9

  ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΕΠΑΓΓ.

  ΜΑΚΙΓΙΑΖ Ε 3 Ε Ε Ε Ε Ε Ε

  10 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΚΡΩΝ Ε 2 Ε Ε

  11

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ

  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ-

  MARKETING Θ 1 Θ

  12

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ

  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ-

  MARKETING Ε 1 Ε

  13

  ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

  ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Ε 3 Ε Ε Ε Ε

  20

  5η εβδομάδα 29-31/3 & 1-2/4/2021

  Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ

  ΔΕΥΤΕΡΑ

  ΔΙΕΚ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥ

  ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021 ΑΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΕΞΑΜΗΝΟ Β΄

  ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

  ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

 • ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

  0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7

  1

  ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ-

  ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Θ 1 Θ Θ

  2

  ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ-

  ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ε 2 Ε Ε Ε Ε

  3

  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ -

  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ -

  ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Θ 2 Θ Θ

  4

  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ -

  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ -

  ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Ε 2 Ε Ε

  5 ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ Θ 1 Θ Θ

  6 ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ Ε 2 Ε Ε

  7

  ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΒΟΜΒΩΝ

  & ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ Θ 2 Θ Θ

  8

  ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΒΟΜΒΩΝ

  & ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ Ε 2 Ε Ε

  9

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ

  ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Θ 3 Θ Θ Θ

  10

  ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

  ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Ε 3 Ε Ε Ε Ε Ε Ε

  20

  Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ

  ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

  ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021 Α

  ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ: Δ'

  ΔΙΕΚ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥ 5η εβδομάδα 29-31/3 & 1-2/4/2021

  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ

 • ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

  0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7

  1

  ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ - ΘΕΑΤΡΟ

  ΣΚΙΩΝ Ε 2 Ε Ε Ε Ε

  2

  ΠΑΙΧΝΙΔΙ - ΘΕΑΤΡΙΚΟ

  ΠΑΙΧΝΙΔΙ Ε 2 Ε Ε

  3 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Ε 2 Ε Ε

  4

  ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ

  ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ & ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

  ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ Θ 2 Θ Θ

  5

  ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ

  ΥΣΤΕΡΗΣΗ Θ 2 Θ Θ

  6

  ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ

  ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ & ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

  ΛΟΓΟΥ Θ 2 Θ Θ

  7 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ε 8 Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε

  20

  5η εβδομάδα 29-31/3 & 1-2/4/2021ΔΙΕΚ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥ

  ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021 Α

  Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ

  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

  ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ: Δ'

  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ

  ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

 • ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

  0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7

  1 ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ Ε 2 Ε Ε Ε

  2

  ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ -

  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

  ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ Θ 2 Θ Θ Θ Θ

  3 ΜΑΚΙΓΙΑΖ SPECIAL EFFECTS E 3 Ε Ε Ε

  4

  ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΥΕΞΙΑΣ &

  ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ - SPA Θ 1 Θ Θ

  5

  ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΥΕΞΙΑΣ &

  ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ - SPA Ε 1 Ε

  6 ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΣΩΜΑΤΟΣ Θ 1 Θ

  7 ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΣΩΜΑΤΟΣ Ε 3 Ε Ε Ε Ε

  8

  TATTOO ΜΕ ΧΕΝΑ & BODY

  PAINTING Ε 2 Ε Ε

  9 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ε 5 Ε Ε Ε Ε Ε Ε

  20

  5η εβδομάδα 29-31/3 & 1-2/4/2021ΔΙΕΚ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥ

  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

  ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021 Α

  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΕΞΑΜΗΝΟ: Δ'

  Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ

  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ

  ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

 • ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

  0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7

  1

  ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗΝ

  ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ Θ 1 Θ Θ

  2

  ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗΝ

  ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ Ε 1 Ε Ε

  3

  ΝΕΥΡΟΜΥΙΚΕΣ

  ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ

  ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Θ 2 Θ Θ

  4

  ΝΕΥΡΟΜΥΙΚΕΣ

  ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ

  ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Ε 2 Ε Ε

  5

  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ

  ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ

  ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Θ 1 Θ

  6

  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ

  ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ

  ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Ε 1 Ε

  7

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

  ΜΟΝΑΔΩΝ

  ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Θ 2 Θ Θ Θ Θ

  8

  ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΝ

  ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Θ 1 Θ Θ

  9

  ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΝ

  ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Ε 1 Ε Ε

  10 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ε 8 Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε

  ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 20

  Α/Α ΜΑΘΗΜΑ

  ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021 Α

  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ

  5η εβδομάδα 29-31/3 & 1-2/4/2021

  ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΜΗΝΟ: Δ'

  ΩΡΕΣ

  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

  ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

 • ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

  0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7

  1

  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

  ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Θ 1 Θ Θ

  2

  ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

  ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Ε 16 Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε

  3

  ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

  ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Ε 3 Ε Ε Ε

  20

  ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021 ΑΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

  ΔΙΕΚ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥ

  Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ

  ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

  ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

  ΕΞΑΜΗΝΟ: Δ'

  ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ

  5η εβδομάδα 29-31/3 & 1-2/4/2021

 • ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

  0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7

  1

  ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

  ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Ε 3 Ε Ε Ε

  2

  ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

  ΓΡΑΦΕΙΟΥ Θ 2 Θ Θ

  3 MARKETING ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Θ 2 Θ Θ

  4

  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

  ΔΙΟΙΚΗΣΗ Θ 2 Θ Θ Θ Θ Θ

  5

  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

  ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ (Η/Υ) Ε 5 Ε Ε Ε Ε Ε Ε

  6 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Θ 2 Θ Θ

  7 ΔΙΟΙΚΗΣΗ MARKETING Θ 2 Θ Θ Θ Θ

  8

  ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

  (SPREAD SHEETS - H/Y) Ε 2 Ε Ε

  20

  5η εβδομάδα 29-31/3 & 1-2/4/2021

  ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

  ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

  ΕΞΑΜΗΝΟ: Δ'

  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

  ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

  Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ

  ΔΕΥΤΕΡΑ

  ΔΙΕΚ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥ

  ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021 Α

  ΠΕΜΠΤΗ

  ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

 • ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

  0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7

  1 ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ε 2 Ε Ε

  2 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ε 18 Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε

  20

  ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ

  ΕΞΑΜΗΝΟ: Δ'

  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

  5η εβδομάδα 29-31/3 & 1-2/4/2021

  Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ

  ΔΕΥΤΕΡΑ

  ΔΙΕΚ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥ

  ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021 Α

  ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ

  ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

 • ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

  0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7

  1 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ Ε 2 Ε Ε

  2 ΓΕΜΟΛΟΓΙΑ Θ 2 Θ Θ

  3

  ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΔΑΧΗ

  ΑΛΥΣΙΔΑΣ Ε 1 Ε

  4 ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Θ 1 Θ

  5

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΙΑΣ Ι, ΙΙ

  Ι.(ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ - NIELLO -

  ΚΟΥΤΙ - ΚΑΡΦΩΤΙΚΗ Α΄) ΙΙ.

  (ΚΑΡΦΩΤΙΚΗ Β' - ΧΥΤΟ

  ΚΟΣΜΗΜΑ) Ε 9 Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε

  6 ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ Θ 1 Θ Θ

  7 ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ Ε 1 Ε

  8

  ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

  ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Ε 3 Ε Ε Ε

  20

  Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ

  ΔΙΕΚ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥ

  ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021 Α

  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

  5η εβδομάδα 29-31/3 & 1-2/4/2021

  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

  ΕΞΑΜΗΝΟ: Δ'

  ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ