Έκθεση Εσωερικής...

Click here to load reader

 • date post

  25-May-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Έκθεση Εσωερικής...

 • Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ / ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  1

  ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

  ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  A.T.E.I.Θ.

  ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

  ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

  Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

  Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

  Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας

  Τμήμα Φυσικοθεραπείας

  2014-2015

  Θεσσαλονίκη

  Ιουνιος 2015

 • Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ / ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  2

 • Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ / ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  3

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ........................................................................................................... 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ....................................................................................................................................... 7

  Διοίκηση του Τμήματος ................................................................................................................ 7 Φοιτητές .......................................................................................................................................... 7 Διανομή ερωτηματολογίων .......................................................................................................... 7 Στατιστική ανάλυση ....................................................................................................................... 8 Στόχοι και προσδοκίες του Τμήματος ........................................................................................ 8

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης. ........................................................ 9 1.1. Περιγραφή και ανάλυση της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης στο Τμήμα ........... 9 1.2. Ανάλυση των θετικών στοιχείων και των δυσκολιών που παρουσιάσθηκαν κατά τη διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης. ................................................................................. 10 1.3. Προτάσεις για τη βελτίωση της διαδικασίας. ................................................................... 10

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Παρουσίαση του Τμήματος ................................................................................. 11 2.1. Γεωγραφική θέση του Τμήματος. ...................................................................................... 11 2.2. Ιστορικό της εξέλιξης του Τμήματος ................................................................................. 12 2.3. Σκοπός και στόχοι του Τμήματος ...................................................................................... 12 2.4. Διοίκηση του Τμήματος ....................................................................................................... 15

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Προγράμματα Σπουδών ..................................................................................... 19 3.1. Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών ............................................................................. 19 3.2 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ............................................................................. 29 3.3 Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ................................................................................. 29

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Διδακτικό έργο ...................................................................................................... 31 4.1 Αποτελεσματικότητα του διδακτικού έργου ...................................................................... 31 4.2 Ποιότητα και αποτελεσματικότητα της διδακτικής διαδικασίας ...................................... 32 4.3 Οργάνωση και εφαρμογή του διδακτικού έργου .............................................................. 32 4.4 Εκπαιδευτικά βοηθήματα..................................................................................................... 34 4.5 Μέσα και υποδομές .............................................................................................................. 35 4.6 Βαθμός αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ........ 37 4.7 Αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων .............................................................................. 38 4.8 Σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα .......................................................................... 39 4.9. Συνεργασίες με εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού και με το κοινωνικό σύνολο ........................................................................................................................ 39 4.10. Κινητικότητα του διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών ..................................... 40

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Ερευνητικό έργο ................................................................................................... 45 5.1. Προαγωγή της έρευνας στο πλαίσιο του Τμήματος ....................................................... 45 5.2. Ερευνητικά προγράμματα και έργα που εκτελούνται στο Τμήμα................................. 47 5.3. Διαθέσιμες ερευνητικές υποδομές .................................................................................... 49 5.4. Επιστημονικές δημοσιεύσεις των μελών του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος κατά την τελευταία πενταετία ..................................................................................................... 50 5.5. Αναγνώριση της έρευνας που γίνεται στο Τμήμα από τρίτους ..................................... 52 5.6. Ερευνητικές συνεργασίες του Τμήματος .......................................................................... 53 5.7. Διακρίσεις και βραβεία ερευνητικού έργου που έχουν απονεμηθεί σε μέλη του Τμήματος. ..................................................................................................................................... 54 5.8. Πώς κρίνετε τον βαθμό συμμετοχής των φοιτητών/σπουδαστών στην έρευνα ........ 54

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Σχέσεις με κοινωνικούς/πολιτιστικούς/παραγωγικούς (ΚΠΠ) φορείς ........... 55 6.1. Συνεργασίες του Τμήματος με ΚΠΠ φορείς..................................................................... 55 6.2. Δυναμική του Τμήματος για ανάπτυξη συνεργασιών με ΚΠΠ φορείς ......................... 56 6.3. Δραστηριότητες του Τμήματος προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης και ενίσχυσης συνεργασιών με ΚΠΠ φορείς ..................................................................................................... 56

 • Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ / ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  4

  6.4. Βαθμός σύνδεσης της συνεργασίας με ΚΠΠ φορείς με την εκπαιδευτική διαδικασία ........................................................................................................................................................ 57

  6.5. Συμβολή του Τμήματος στην τοπική, περιφερειακή και εθνική ανάπτυξη .................. 58 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης ................................................................. 59

  7.1. Στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης ................................................................................ 59 7.2 Διαδικασία διαμόρφωσης στρατηγικής ακαδημαϊκής ανάπτυξης του Τμήματος ........ 59 7.3