DANCE - horoekfrasi.gr—ΜΕΡΟΛΟΓΙΟ... · ΧΑΤΖΙΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:...

of 40 /40
Σ.Ι.Σ.Χ.Ε. Σωματείο Ιδιοκτητών Σχολών Χορού Ελλάδας (ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ) Φωτογραφίες: Χάρης Ακριβιάδης (από το 11 ο Gala 2016 με τη σειρά εμφάνισης) Δημιουργικό - Παραγωγή: Print Service Hellas 2O18 CALENDAR DANCE

Embed Size (px)

Transcript of DANCE - horoekfrasi.gr—ΜΕΡΟΛΟΓΙΟ... · ΧΑΤΖΙΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:...

Page 1: DANCE - horoekfrasi.gr—ΜΕΡΟΛΟΓΙΟ... · ΧΑΤΖΙΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ: ΝΟΤΑΡΑ 56 & ΦΙΛΩΝΟΣ 59 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΤΗΛ: 210 45 31 608 Σωματείο

ΕΞΩΦΥΛΛΟΣ.Ι.Σ.Χ.Ε. Σωματείο ΙδιοκτητώνΣχολών Χορού Ελλάδας(ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ)

Φω

τογρ

αφ

ίες:

Χά

ρης

Ακρ

ιβιά

δης

(από

το

11ο

Gal

a 20

16

με τ

η σ

ειρ

ά ε

μφά

νισ

ης)

Δημ

ιουρ

γικό

- Π

αρ

αγω

γή:

Prin

t Ser

vice

Hel

las

2O18CALENDAR

DANCE

Page 2: DANCE - horoekfrasi.gr—ΜΕΡΟΛΟΓΙΟ... · ΧΑΤΖΙΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ: ΝΟΤΑΡΑ 56 & ΦΙΛΩΝΟΣ 59 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΤΗΛ: 210 45 31 608 Σωματείο

“ΚΟΝΤΑΞΑΚΗ ΝΙΚΗ” ΝΙΚΟΛΕΤΤΑΣ ΜΠΑΚΑΛΗ: ΙΑΛΕΜΟΥ 24 - Α.ΠΑΤΗΣΙΑ / ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ: 210.2911135, 210.2932894ΛΟΒΕΡ∆ΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ “DANSARTE” ΚΕΝΤΡΟ ΧΟΡΟΥ & ΤΕΧΝΩΝ: ΚΑΡΟΛΟΥ 1 & ΟΘΩΝΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ – ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ: 2610.272668, 2610.276404,ΜΑΝΤΖΙΑΡΗ ΦΥΛΛΙΣ: Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1Α – ΠΕΡΑΙΑ / ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΤΗΛ: 23920.76060ΜΑΡΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ: ΗΡΑΣ 12 – Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ / ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ: 210.2827075“ΜΟΡΙΑΝΟΒΑ ΣΟΝΙΑ” ΛΙΛΗΣ ΤΡΑΣΤΑ: ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 2 & ΤΑΤΟΪΟΥ 64 – ΚΗΦΙΣΙΑ / ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ: 210.8070262“ΠΕΤΡΟΒΑ ΑΝΝΑ” ΜΑΡΩΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΥ: ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ 19 - 21 - ΠΑΤΗΣΙΑ / ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ: 210.2236364“ΡΑΛΛΟΥ ΜΑΝΟΥ” ΜΩΡΑΓΕΜΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε: ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ & Ι. ΜΕΤΑΞΑ 4, ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ / ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ: 210.7620024, 210.7511641ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ – ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΜΑΡΙΑ: ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 8 – ΓΛΥΦΑ∆Α / ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ: 210.9616 219ΧΑΤΖΙΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ: ΝΟΤΑΡΑ 56 & ΦΙΛΩΝΟΣ 59 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΤΗΛ: 210 45 31 608

Σωματείο Ιδιοκτητών Σχολών Χορού Ελλάδας

Σ.Ι.Σ.Χ.Ε.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

e-mail:[email protected] • www.sisxe.com • SISXE

ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΧΟΡΟΥ

ANAΓΝΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΧΟΡΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΜΕΛΗ ΤΟΥ Σ.Ι.Σ.Χ.Ε.

Ταχυδρoμική διεύθυνση: Aλ. Παπαναστασίου 6, 141 23 Λυκόβρυση - Τηλ. / Fax: 210 28 32 883Έδρα: Έβρου 58, 122 43 Αιγάλεω Αθήνα - Τηλ. / Fax: 210 5912 616

(Με αλφαβητική σειρά Νομών και Περιοχών)

2>

Page 3: DANCE - horoekfrasi.gr—ΜΕΡΟΛΟΓΙΟ... · ΧΑΤΖΙΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ: ΝΟΤΑΡΑ 56 & ΦΙΛΩΝΟΣ 59 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΤΗΛ: 210 45 31 608 Σωματείο

3>

Α Θ Η Ν Α - K E N T Ρ O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΟΡΡΕΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ: ΑΡΓΟΥΣ 63 - ΚΟΛΩΝΟΣ - ΤΗΛ: 210.5136406ΓΕΡΟ∆ΗΜΟΥ ΕΛΕΝΗ “THEART.ON DANCE”: Γ’ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 144 & ΠΙΠΙΝΟΥΚΑΡΑΛΕΚΑ ΜΑΡΟΥΣΩ: ΜΑΤΡΟΖΟΥ 21 & ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 8, ΤΗΛ: 210 92 35 010“ΚΟΝΤΑΞΑΚΗ ΝΙΚΗ” ΝΙΚΟΛΕΤΤΑΣ ΜΠΑΚΑΛΗ: ΙΑΛΕΜΟΥ 24 - ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ, ΤΗΛ: 210.2911135, 210.2932894ΜΑΝΟΥ ΒΑΣΙΑ: ΛΑΓΟΥΜΙΤΖΗ 68, Ν. ΚΟΣΜΟΣ, ΤΗΛ: 210.9021411ΝΙΚΟΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ “LA DANCE”: ∆ΥΡΡΑΧΙΟΥ 70 - ΣΕΠΟΛΙΑ, ΤΗΛ: 210.5127230ΞΕΝΑΚΗΣ ΧΡ. – ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ Μ. Ο.Ε. “DANCEWAY”: ΚΡΟΥΣΟΒΟΥ 4 & ΟΡΜΙΝΙΟΥ 5 (ΟΠΙΣΘΕΝ ΧΙΛΤΟΝ) ΤΗΛ: 210.7220045ΠΑΙ∆ΙΩΤΑΚΗ ΒΑΓΙΑ: ΚΛΥΤΙΑΣ 2 ΚΑΙ ΙΟΚΑΣΤΗΣ 53 - ΚΟΛΩΝΟΣ, ΤΗΛ: 210.5133182ΠΑΠΑΟΡΦΑΝΟΥ ΛΙΛΑ: ΑΥΛΙ∆ΟΣ & ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ 13 – ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΤΗΛ: 211. 0113307“ΠΕΤΡΟΒΑ ΑΝΝΑ” ΜΑΡΩΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΥ: ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ 19 - 21 - ΠΑΤΗΣΙΑ / ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ: 210.2236364“ΠΕΡ∆ΙΚΗ ΣΤΕΛΛΑ” ∆ΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ & ΣΙΑ ΟΕ: ΛΟΜΒΑΡ∆ΟΥ 104 & ∆ΡΟΣΗ - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΤΗΛ: 210.6443279ΠΟΘΗΤΟΥ ΜΑΡΙΑ: ΗΡΩΝ∆Α 8 – ΠΑΓΚΡΑΤΙ, ΤΗΛ.210.7211138ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ ΟΛΙΑ: ΛΑΖΑΡΙΜΟΥ 9 & ΛΑΜΨΑ – ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΤΗΛ: 210.6926085, 6976.187503ΤΡΙΠΟΥ EIΡΗΝΗ: ΠΑΤΗΣΙΩΝ 303-305 & ΚΑΥΤΑΤΖΟΓΛΟΥ, ΤΗΛ.: 210.2231750, 6973.761896ΤΣΙΤΟΥΜΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ “HOROELXIS” : ΑΓ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ 56, ΤΗΛ: 210.8663249, 210.8663549,

ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΛΛΟΥ ΜΑΝΟΥ” ΜΩΡΑΓΕΜΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.: ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ & Ι. ΜΕΤΑΞΑ 4, ΤΗΛ. 210.7620024, 210.7511641ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙ∆ΟΥ ΟΛΓΑ: ΛΙ∆ΩΡΙΚΙΟΥ & ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 2-14, ΤΗΛ: 213. 0048035

ΑΙΓΑΛΕΩ ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: ΘΗΒΩΝ 368, ΤΗΛ: 210.5981505ΣΤΑΥΡΙ∆ΟΥ ΡΕΝΑ “STAVRIDOU DANCE & PILATES CENTER”: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 119, ΤΗΛ: 210.5903752, 210.5902251, 6981 242 526

AIΓΙΝΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ: ΛΕΩΦ.ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΤΗΛ: 22970.25825

ΑΛΙΜΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΟΥ ΜΕΛΙΝΑ: ΜΕΓΙΣΤΗΣ 22Α, ΚΑΛΑΜΑΚΙ, ΤΗΛ: 210.9834331

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΧΕΛΙΩΤΗ - ΠΕΤΡΟΥ ΓΙΑΝΝΑ “ΕΚΦΡΑΣΗ ΑΡΜΟΝΙΑΣ”: ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 42, ΤΗΛ.: 210.2486969

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΣΚΙΑ∆Α ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ “URBAN DANCE SOCIETY BY CHRISTIANNA SKIADA” ΒΥΡΩΝΟΣ 40, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ,ΤΗΛ: 6972 006 023, 6987 806 535

ΑΧΑΡΝΕΣ ΚΩΝΣΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ: ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 49 - ΜΕΝΙ∆Ι, ΤΗΛ: 210.2460479, ΜΟΥΣΤΑΚΗ ΦΛΩΡΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 322 - ΜΕΝΙ∆Ι, ΤΗΛ: 210.2468962

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΧΟΡΟΥ (ΜΕΛΗ ΤΟΥ Σ.Ι.Σ.Χ.Ε.)

Page 4: DANCE - horoekfrasi.gr—ΜΕΡΟΛΟΓΙΟ... · ΧΑΤΖΙΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ: ΝΟΤΑΡΑ 56 & ΦΙΛΩΝΟΣ 59 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΤΗΛ: 210 45 31 608 Σωματείο

4>

ΒΑΡΗ“MOVEMENTS” ΜΠΡΙΚΜΑΝ ΧΡΙΣΤΙΝΑ: ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΥ 43, ΤΗΛ: 210.9656846

BOYΛΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ – ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ “DANCE ART”: ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 2, ΤΗΛ: 210.8959260ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΕΤΤΑ: “PAS DE DANSE”: ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 102-104, ΤΗΛ: 210.8990101

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ: ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 44, ΤΗΛ: 210.8105535ΠΕΡ∆ΙΚΗ ΜΑΡΓΩ & ΣΙΑ ΟΕ: ΛΕΩΦ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 25 & ΟΜΗΡΟΥ 1, ΤΗΛ: 210.6824301

ΒΥΡΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ - ΞΕΝΑΚΗΣ ΧΡ. Ο.Ε. “DANCEWAY”: ΛΕΩΦ. I. ΚΑΡΕΑ 84, KAΡΕΑΣ, ΤΗΛ: 210.7652653ΖΑΧΑΡΙΑ∆Η ΙΣΜΗΝΗ: KΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 3Ο, THΛ: 210.7653955ΚΟΥΦΟΥ∆ΑΚΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ 33, KAΡΕΑΣ,ΤΗΛ: 210.7653528ΡΟΣΣΟΛΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ:ΠΛ.ΣΜΥΡΝΗΣ 9, ΤΗΛ: 210.7601035“ΧΟΡΙΚΑ” ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΟΡΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗ - ΤΣΑΛΙ∆Η ΕΛΕΝΗ: ΠΙΝ∆ΟΥ 13, ΤΗΛ: 210.7654656

ΓΕΡΑΚΑΣΜΠΑΛΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 75, ΤΗΛ: 210. 6610419“BALLETO DANCE STUDIO” ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ: ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥς 262 & ΦΡΥΝΗΣ, ΤΗΛ: 210.8086133

ΓΛΥΦΑ∆ΑΓΛΥΚΑ ΑΝΝΑ “BALLET DES ETOILES”: ΑΝΘΕΩΝ 6 & ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆Α, ΤΗΛ: 210.9652648, 6944.643179∆ΙΑΜΑΝΤΗ ΑΛΙΚΗ: ΠΑΝ∆ΩΡΑΣ 44, ΤΗΛ: 210.8943472ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ “BALLET ARTS”: ΤΙΡΥΝΘΟΥ 28 - ΑΝΩ ΓΛΥΦΑ∆Α, ΤΗΛ: 210.9648372ΡΟ∆ΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: ΦAI∆ΡΑΣ 6 – ΤΗΛ: 210.8942337ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ ΜΑΡΙ: KYNOΥΡΙΑΣ 8, ΤΗΛ: 210.9616219

∆ΑΦΝΗΜΑΘΙΟΥ∆ΑΚΗ ΜΑΡH: ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ 21, ΤΗΛ: 210.9733752, 6948.181115

∆ΡΟΣΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΕΝΗ: Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 5Α, ΤΗΛ: 210.8134165

ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ: ΑΛΚΙΒΙΑ∆Η 63Α - ΤΗΛ. 210.5560777

ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΛΙΑ: Γ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ 33, ΤΗΛ.: 210.7777190ΛΟΥΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ: Ι. ΜΑΡΑΤΟΥ 20-22, ΤΗΛ. 210.7771856, 6944 327 489“ΧΟΡΟΑΚΤΙΣ” ΚΩΣΤΑΚΗ Α. - ΜΑΥΡΟΕΙ∆Η Α. Ο.Ε.: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 33, ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΤΗΛ: 210 77 96 492

HΛΙΟΥΠΟΛΗ ΚΟΪΤΣΑΝΟΥ ΜΑΤΙΝΑ “ΧΟΡΟΕΚΦΡΑΣΗ”: ΚΟΡΑΗ 29-33 - ΤΗΛ: 210.9917424ΣΤΡΙΦΤΟΜΠΟΛΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 16, ΤΗΛ: 210.9959001

Page 5: DANCE - horoekfrasi.gr—ΜΕΡΟΛΟΓΙΟ... · ΧΑΤΖΙΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ: ΝΟΤΑΡΑ 56 & ΦΙΛΩΝΟΣ 59 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΤΗΛ: 210 45 31 608 Σωματείο

5>

ΙΛΙΟΝ ΛΑ∆Α ΜΑΙΡΗ: ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΟΥ 5β, ΤΗΛ: 210.2626814, 6932.480476ΝΙΑΡΧΟΥ ΜΑΡΑ: ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ 75, ΤΗΛ: 210.2633898

ΙΛΙΣΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ: ΑΛΚΑΙΟΥ 31, ΤΗΛ: 210.7717652

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΓΟΥΡΩ “DANCETUDE”: ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ 137, ΤΗΛ: 210.7652710“DANCE @ ΤΑΝΙΑ ΡΩΣΣΟΠΟΥΛΟΥ”: Χίου 15 & Ευφρονίου 68, ΤΗΛ: 210.7250569

ΚΑΛΛΙΘΕΑ “ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ ΜΑΡΙΚΑΛΗ” ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑΣ: ΧΙΟΥ 12, ΤΗΛ: 210.9569101“ΠΑΤΟΥΝΑ ΛΙΛΑ” ΒΟΥΤΟΥ Π. ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ: Γ. ΓΡΥΠΑΡΗ 58, ΤΗΛ: 210.9585024, 211.0191127“ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΙΚΟΥΛΑ” ΚΕΝΤΡΟ ΧΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ: ΚΡΕΜΟΥ 233, ΤΗΛ: 210.9431303

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ “ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ BALLET” ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΦΕΣ ΟΕ: ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ 38, ΤΗΛ. 210.4612410ΛΑΖΑΡΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ “ΕΝ ΚΙΝΗΣΕΙ”: ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 398 - ΤΗΛ: 210.4326454, 210.4010104ΣΠΙΝΟΥΛΑ ΒΑΝΤΑ: ΣΠΑΡΤΗΣ 1 & ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΤΗΛ: 210.4635803

ΚΗΦΙΣΙΑ“∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑ∆ΟΥ” ΒΑΚΚΑ ΣΠΥΡΟΥ: Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 228 & ∆ΡΟΣΙΝΗ 7, ΤΗΛ; 213.0047452, 6944 032168∆Ε∆Ε ΛΙΑ: ΙΛΙΣΙΩΝ 32 – Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ, ΤΗΛ: 210.8079811“ΜΟΡΙΑΝΟΒΑ ΣΟΝΙΑ” ΤΡΑΣΤΑ ΛΙΛΗ: ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 2 & ΤΑΤΟΪΟΥ 64 ΤΗΛ: 210.8070262ΧΑΡΙΤΟΥ - ΜΑΡΝΕΡΗ ΕΛΠΙ∆Α: ΚΑΡΠΑΘΟΥ 44, ΤΗΛ: 210.6230575

ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΣ ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ “PENNY DANCE SCHOOL”: ΑΘΗΝΑΣ & ΡΟΥΖΒΕΛΤ 51-53, ΤΗΛ: 210.4975003ΣΤΑΡΑΚΗ ΤΖΙΝΑ: Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΥ ΚΟΡΑΗ 23, ΤΗΛ: 210.4952083

ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ ΓΕΩΡΓΟΥ∆Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ “DANCE & BALLET SCHOOL”: Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ & Α. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 6 (Αδιέξοδος) ΤΗΛ: 210.2832883

ΜΑΝ∆ΡΑ ΑΝ∆ΡΩΝΗ ΣΤΕΛΛΑ: ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 4, ΤΗΛ: 210.5558672

ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΕΡΑ & ΡΕΓΓΙΝΑ: ΣΟΥΛΙΟΥ 6Α, ΤΗΛ: 210.8061655“ΕΝ ΡΟΗ” ΤΗΓΑΝΙΤΑΚΗ ΝΙΚΗ: ΑΡΚΑ∆ΙΟΥ 10, ΤΗΛ: 211.2158810

ΜΕΓΑΡΑ ΜΟΥΡΤΖΟΥΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ: ΧΡ. ΜΩΡΑΪΤΗ 11, ΤΗΛ: 22960.21487ΜΠΕΝΑΡ∆Η ΟΛΥΜΠΙΑ∆Α “OLYMPIA’S DANCE STUDIO”: ΚΩΝ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 19

ΜΕΛΙΣΣΙΑ “DANCE PLACE MELISSIA” ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΟΥ ΗΒΗ – ΠΑΤΡΟΥ ΕΛΕΝΗ: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 37-39 & ΚΑΝΑΡΗ, ΤΗΛ: 210.6137304, 210.6000984, 6936 827 906“ΠΕΡ∆ΙΚΗ ΣΤΕΛΛΑ” ∆ΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ & ΣΙΑ ΟΕ: ΛΕΩΦ. ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 73 - ΤΗΛ. 210.8047119

Page 6: DANCE - horoekfrasi.gr—ΜΕΡΟΛΟΓΙΟ... · ΧΑΤΖΙΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ: ΝΟΤΑΡΑ 56 & ΦΙΛΩΝΟΣ 59 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΤΗΛ: 210 45 31 608 Σωματείο

6>

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΓΩΓΩ: ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ 16 & ΤΑΙΝΑΡΟΥ 2, ΤΗΛ: 210 28 31 451

ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑΜΑΘΙΟΥ∆ΑΚΗ ΒΙΒΕΤΤΑ “I DANCE”: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 72 - ΤΗΛ: 210.6207339ΡΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΟΥΛΑ “DANCE SCHOOL VOULA ROUTSAKOU”: Κ. ΒΑΡΝΑΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ 1, ΤΗΛ: 210.8070087, 210.8070474, 6932 393 427

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΕΡΑ & ΡΕΓΓΙΝΑ: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 42, ΤΗΛ: 210.2771131ΛΑΖΑΡΗ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.: ΑΝ∆. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 51 - ΚΑΛΟΓΡΕΖΑ, ΤΗΛ: 210.2799395ΤΣΟΥΚΑΛΑ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 9, ΤΗΛ: 210 27 13 463ΧΑΡΙΤΑΚΗ ΒΑΣΩ: ∆ΕΡΚΩΝ 17, ΤΗΛ: 210.2794708“ΧΟΡΕΥΕΙΝ” ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ: ΚΑΣΤΑΜΟΝΗΣ 111& ΡΟ∆ΩΝ - ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ, ΤΗΛ: 210.2751771

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ“EVELYN’S DANCE SCHOOL” ΜΑΡΑΣΛΗ ΕΒΕΛΥΝ: ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 77, ΤΗΛ: 22940.67918ΖΑΧΜΕΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ: ΘΗΣΕΩΣ & ΠΕΝΤΕΛΗΣ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ, ΤΗΛ: 22940.99215

ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ ΓΥΡΤΑΤΟΥ ΑΝ∆ΡΙΑΝΗ “ΜODEL DANCE”: Π. ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 1, ΤΗΛ: 210.8037960

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΚΑΡΤΑΣΗ-ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ: ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ 1, ΤΗΛ: 210.9334216ΜΠΟΥΡΤΖΙΚΟΥ Ε.: ΚΥ∆ΩΝΙΩΝ 12, ΤΗΛ.: 210.9356788

ΝΕΑ ΦΙΛΟΘΕΗ ΞΥΜΗΤΟΥΛΙΑ ΣΑΠΦΩ: ΦΛΕΜΙΝΓΚ 24, ΤΗΛ: 210.6859999

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΓΑΛΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΙ∆ΩΡΑ: ΚΥΠΡΟΥ 31, ΤΗΛ: 210.2843240ΜΑΡΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ: ΗΡΑΣ 12, ΤΗΛ. 210.2827075

ΝΙΚΑΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ: Π.ΤΣΑΛ∆ΑΡΗ 224 & ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ, ΤΗΛ: 210.4908137, 6978.079319ΚΟΥΤΟΥΖΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ: ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 4, ΤΗΛ. 210.4904452

ΠAIANIA ΠΕΦΑΝΗ ΠΗΓΗ: Ι. ΜΕΤΑΞΑ 15, ΤΗΛ. 210.6642961, 6938 872 847

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟΚΟΥΒΑΡΗ ΡΟ∆ΟΠΗ: ΝΑΪΑ∆ΩΝ 49, ΤΗΛ: 210.9826054, 210.9846004ΜΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ: ΑΙΑΝΤΟΣ 59 & ΝΑΪΑ∆ΩΝ 131, ΤΗΛ. 210.9840920ΣΑΚKΙΩΤΗ ΒΙΚΥ “ΧΟΡΟΚΙΝΗΣΗ”: ΑΦΡΟ∆ΙΤΗΣ 39, ΤΗΛ: 210.9849829ΤΣΑΟΥΣΗ ΑΝΝΑ: ΚΡΗΤΗΣ 37 & ΚΝΩΣΣΟΥ 8, ΤΗΛ: 210.9480175

ΠAΛΛΗΝΗ “LILAC FAIRY” ΑΝ∆ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ: ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ 11, ΤΗΛ.: 210.6034429

Page 7: DANCE - horoekfrasi.gr—ΜΕΡΟΛΟΓΙΟ... · ΧΑΤΖΙΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ: ΝΟΤΑΡΑ 56 & ΦΙΛΩΝΟΣ 59 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΤΗΛ: 210 45 31 608 Σωματείο

7>

ΠΕΙΡΑΙΑΣΑΛΕΞΑΚΗ ΣΑΣΑ: ΚΑΛΥΨΟΥΣ 34 - ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ, ΤΗΛ: 210.4513398ΒΥΤΙΝΑΡΟΥ ΜΠΕΤΤΥ: ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ & ΚΡΙΕΖΗ 15 – ΚΑΣΤΕΛΛΑΜΑΥΡΟΕΙ∆ΑΚΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ “ΒΑLLARENA”: ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 1-3 & ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 2, ΤΗΛ. 210.4205125“ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΟΥΛΑ” ΚΑΝΑΚΑΡΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ : ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΟΥ 163, ΤΗΛ: 210.4297692ΡΟ∆ΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 171 & ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 42, ΤΗΛ: 210.4138566, 6972 815 834ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ “ΧΟΡΟΛΟΓΙΟΝ”: Ο∆ΥΣΣΕΩΣ ΑΝ∆ΡΟΥΤΣΟΥ 74, ΤΗΛ: 210.4136222ΧΑΤΖΙΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ: ΝΟΤΑΡΑ 56 & ΦΙΛΩΝΟΣ 59, Τηλ. 210 45 31 608

ΠΕΡAMA ΚΑΤΣΙΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ: Λ.ΕΙΡΗΝΗΣ & ΠΟΝΤΙΩΝ 2, ΤΗΛ: 210.4020448

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΚΑΡΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ: ΧΡΥΣ. ΣΜΥΡΝΗΣ 5, ΤΗΛ: 210.5717739ΚΡΟΥΣΣΟΥ ΜΑΡΙΑ: ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 16, ΤΗΛ: 210.5777667ΣΤΑΥΡΙΑΝΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ: ΠΕΥΚΩΝ 22, ΤΗΛ: 210.5775775ΤΣΟΕΙ∆ΑΚΗ ΒΑΣΙΑ: ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 259 & ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΤΗΛ: 210.5775554

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΚΥΠΡΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ: Χ. ΚΑΡΒΟΥΝΗ 4, ΤΗΛ: 210.5012377ΜΠΟΛΟΒΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 86, ΤΗΛ: 210.5025597ΧΕΛΙΩΤΗ - ΠΕΤΡΟΥ ΓΙΑΝΝΑ “ΕΚΦΡΑΣΗ ΑΡΜΟΝΙΑΣ”: ΣΟΥΛΙΟΥ 155, ΤΗΛ: 210.5054410

ΠΙΚΕΡΜΙ “GKAMPELI YOUTH BALLET”: ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 3, ΤΗΛ.: 210.6039774

ΡΑΦΗΝΑ “ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ” ΣΥΜΙΓ∆ΑΛΑ ΜΑΡΙΑΣ: ΠΡΩΤΕΩΣ 26 & ΕΡΑΤΟΥΣ, ΤΗΛ: 22940.28481

ΣΑΡΩΝΙ∆Α ΓΕΡΑΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ: ΛΕΩΦ. ΣΑΡΩΝΙ∆ΑΣ 72 & ΚΡΗΤΗΣ 8, 22910.54547

ΣΠΑΤΑ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ - ΓΑΛΟΜΗΤΑΚΟΥ ΑΝΤΑ: ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 115, ΤΗΛ: 210.6025715ΡΑΦΑΗΛΙ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ: ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 49, ΤΗΛ: 210.6630920

ΥΜΗΤΤΟΣ ΚΡΟΥΣΟΥ - ΑΝΤΑΜ ΣΑΛΛΥ: ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ 33, ΤΗΛ: 210.7624941

ΧΑΪ∆ΑΡΙΑΛΕΞΙΟΥ ΒΙΛΛΥ: ΣΤΡ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 91, ΤΗΛ. 210.5819853, 6932 500 766,ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ: ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ 336, ΤΗΛ: 210.5816529

ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ NTEMH - ΠΕΡ∆ΙΚΗ ΜΑΡΓΩ : ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 43 & ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ - ΠΑΤΗΜΑ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ, ΤΗΛ: 210.6080501ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 3, ΤΗΛ: 210.6817113ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 16, ΤΗΛ: 210.6812861, 210.6811043

Page 8: DANCE - horoekfrasi.gr—ΜΕΡΟΛΟΓΙΟ... · ΧΑΤΖΙΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ: ΝΟΤΑΡΑ 56 & ΦΙΛΩΝΟΣ 59 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΤΗΛ: 210 45 31 608 Σωματείο

8>

ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ: ΚΙΘΑΙΡΩΝΟΣ 19β,ΤΗΛ: 210.6842611ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΧΡΗΣΤΟΥ: ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 11, ΤΗΛ: 210.6828244

ΧΟΛΑΡΓΟΣΒΑΡΛΑΜΟΥ - ΝΤΕ ΠΕΤΡΙΛΛΟ ΜAΡΓΑΡΙΤΑ: ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 45, ΤΗΛ: 210.6527235ΚΟΝΤΖΙΟΥ – ΓΟΥΣΣΑ ΑΛΙΚΗ: MΕΣΟΓΕΙΩΝ 294, ΤΗΛ. 210.6515870ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΤ. - ΣΑΡΛΑ ΓΙΑΣΜΗ: ΞΑΝΘΙΠΠΟΥ 106 & ΟΡΦΕΩΣ, ΤΗΛ. 210.6523102

ΨΥΧΙΚΟ ΤΟΥΑΝΕ ΜΑΡΙΝΑ: ΠΑΠΑ∆Α 66 & ΒΡΑΝΑ 2 - ΤΗΛ.: 210.6925127, Ν. ΨΥΧΙΚΟΧΑΡΙΤΟΥ - ΜΑΡΝΕΡΗ ΕΛΠΙ∆Α: ΠΑΡΙΤΣΗ 55 - ΤΗΛ: 210.6746751, Ν. ΨΥΧΙΚΟ

ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ν. Α ΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΤΟΝΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ: ΘΕΟ∆. ΧΑΒΙΝΗ 83 - ΤΗΛ: 2642.300556,

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ: Σ. ΜΗΛΙΟΥ 2, ΤΗΛ: 26310.25330, 6977 366 010

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΑ: ΠΑΡΟ∆ΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 3Α, ΤΗΛ: 26340.24544ΚΑΡΑΛΗ ΜΑΡΘΑ: ∆. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΤΗΛ: 26340.23957,

ΝΑΥΠΛΙΟ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ∆ΙΟΛΙΤΣΗ ΗΛΙΑΝΑ: ΑΙΓΙΟΥ & Ο∆ΥΣΣΕΩΣ, ΤΗΛ. 27520.29845

ΑΡΤΑ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ν. ΑΡΤΑΣΣΠΥΡΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ: ΚΑΜΗΛΩΝ & ΑΡΤΙΝΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ, ΤΗΛ. 26810.23523, 6977 862 263

ΑΙΓΙΟ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ν. ΑΧΑΪΑΣΚΑΡΑΣΑΒΒΙ∆ΟΥ ΜΑΡΓΙΑΝΝΑ “ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΚΦΡΑΣΗ”: ∆ΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΩΝ 3, ΤΗΛ: 26910.26606ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ: ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΛΟΝΤΟΥ 14, ΤΗΛ: 26910.22206ΡΟΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Ο.Ε. : ΒΥΡΩΝΟΣ 8, ΨΗΛΑ ΑΛΩΝΙΑ, ΤΗΛ: 26910 062 643

ΠΑΤΡΑ ΑΝΑΛΥΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ: ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 36, ΤΗΛ: 2610.323787ΑΝ∆ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ: ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 11, ΨΗΛΑ ΑΛΩΝΙΑ, ΤΗΛ: 2610 312 573ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ: ΣΟΥ∆ΑΣ 17, ΨΑΡΟΦΑΪ, ΤΗΛ: 2610 - 346 677ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ: ΙΑΚΩΒΙ∆ΟΥ 34 - ΚΟΜΒΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΙ, ΤΗΛ: 2610.277138ΛΟΒΕΡ∆ΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ “DANSARTE” ΚΕΝΤΡΟ ΧΟΡΟΥ & ΤΕΧΝΩΝ: ΚΑΡΟΛΟΥ 1 & ΟΘΩΝΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ, ΤΗΛ: 2610.272668, 2610.276404“ΧΟΡΟΜΕΛΕΙΑ” ΚΛΩΝΤΖΑ ΟΛΓΑΣ: ΕΠΙ∆ΑΥΡΟΥ 11, ΤΗΛ: 2610. 420301

ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΟΥ ΑΝΝΑ: ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΕΡΓΑΜΟΥ, ΤΗΛ: 22610.20463ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΗ∆Α: ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ & Λ. ΝΙΚΑΙΝΑ (ΠΑΡΟ∆ΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ) ΤΗΛ: 22610.80609, 6942 466 566ΜΑΥΡΟ∆ΗΜΟΥ ΓΙΟΛΑ: ΑΙΣΧΥΛΟΥ & ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ, ΤΗΛ: 22610.27201, 6977 440 241

∆ΡΑΜΑ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ν. ΔΡΑΜΑΣΙΩΑΝΝΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ: ΓΟΥΝΑΡΗ & ΥΨΗΛΑΝΤΗ 2 - ΤΗΛ: 25210.38251, 6948 288 138

Page 9: DANCE - horoekfrasi.gr—ΜΕΡΟΛΟΓΙΟ... · ΧΑΤΖΙΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ: ΝΟΤΑΡΑ 56 & ΦΙΛΩΝΟΣ 59 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΤΗΛ: 210 45 31 608 Σωματείο

9>

ΡΟ∆ΟΣ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΓΚΙΚΑ ΜΑΡΙ: ∆ΕΝ∆ΡΙΝΟΥ 19 - ΡΟ∆ΟΣ, ΤΗΛ: 22410.35351 & ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟ∆ΟΥ, ΤΗΛ: 22440.2229ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΣΟΦΙΑ: ΤΡΟΙΑΣ 10 - ΡΟ∆ΟΣ, ΤΗΛ: 22410.31000ΝΤΑΛΑΜΑΓΚΑ – ΜΙΡΟΣΑΒΙΤΣ ΚΩΝ/ΝΑ: Λ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΡΟ∆ΟΥ, ΤΗΛ.22410.94177ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Γ. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ 18 - ΙΑΛΥΣΟΣ ΡΟ∆ΟΥ, ΤΗΛ: 22410.9335ΦΕΡ∆ΕΚΛΗ ΒΙΚΗ: ΚΑΛΥΘΙΕΣ ΡΟ∆ΟΥ, ΤΗΛ: 22410.87728, 6945 853 637

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ν. ΕΒΡΟΥ“DANSE PASSION” ΟΡΕΑ ΣΟΝΙΑ: ΦΥΛΗΣ 3, ΤΗΛ.: 25510.83483“ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΟΥ ΕΛΣΑ” ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ: Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 47, ΤΗΛ: 25510.20187ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΠΑΝΑΓΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Ο.Ε.Ε.“ΧΟΡΟΕΚΦΡΑΣΗ”: ΦΑΝΑΡΙΟΥ 14, ΤΗΛ: 25510.20030

ΕΡΕΤΡΙΑ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ν. ΕΥΒΟΙΑΣΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΣΤΕΛΛΑ: ΕΥΝΟΜΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ 13, ΤΗΛ: 22290.61929

ΙΣΤΙΑΙΑ «YOULA PAPAS» ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ: ΛΙΧΑ∆ΙΩΤΟΥ 17, ΤΗΛ.: 22260.53530

ΛΙΜΝΗ «YOULA PAPAS» ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ: ΛΙΜΝΗ, ΤΗΛ.: 697 878 7777

ΛΟΥΤΡΑ ΑΙ∆ΗΨΟΥΤΣΟΥΚΑΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ: ΠΑΠΑ∆ΙΑΜΑΝΤΗ 14, ΤΗΛ: 22260.23075

ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ ΥΦΑΝΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: ΘΡΑΚΗΣ 20 & ΚΩΝ/ΛΕΩΣ, ΤΗΛ: 22210.41050, 22210.41053

ΧΑΛΚΙ∆Α ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΜΑΙΡΗ: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 8Α, ΤΗΛ: 22210.28801ΧΡΗΣΤΙ∆ΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ: ΧΑΛΚΟ∆ΟΝΤΟΣ 21, ΤΗΛ: 22210.75767

ΖΑΚΥΝΘΟΣ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ν . ΖΑΚΥΝΘΟΥΜΗΧΑΝΟΥ ΣΟΝΙΑ: ΕΥΓΕΝΙ∆ΟΥ 1, ΤΗΛ: 26950.22539ΣΕΛΛΗΝΑ ΟΛΓΑ-ΜΠΕΡΤΑ: ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ 17, ΤΗΛ: 26950.44044

ΠΥΡΓΟΣ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ν. ΗΛΕΙΑΣΖΟΥΜΗ - ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ: ΣΥΛΛΑΪ∆ΟΠΟΥΛΟΥ 9, ΤΗΛ: 26210.35213ΚΕΡΑΜΙ∆Α ΕΒΙΤΑ: Τ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 23 Α, ΤΗΛ: 26210.30790

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΒΑΣΙΛΑΚΗ ΝΤΙΝΑ: ΡΟ∆ΟΚΑΝΑΚΗ 6, ΜΑΣΤΑΜΠΑΣ, ΤΗΛ: 2810.210669ΓΟΥΒΙΑΝΑΚΗ ΚΛΑΙΡΗ: ΜΑΣΤΡΑΧΑ 11, ΤΗΛ: 2810.288512ΜΙΧΕΛΙ∆ΑΚΗ ΤΖΙΝΑ: ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ 12 , ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΗΛ: 2810.324767ΜΠΕΝΑΡ∆Η ΜΑΡΙΛΟΥ: ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ 9, ΤΗΛ: 2810.289399 ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ “ΧΟΡΕΥΕΙΝ”: ΟΥΛΩΦ ΠΑΛΜΕ 34, ΤΗΛ: 2810.284776ΣΩΜΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ “ΧΟΡΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ”: Λ.ΚΝΩΣΣΟΥ 134, ΤΗΛ: 2810.235708, 2810.235718

Page 10: DANCE - horoekfrasi.gr—ΜΕΡΟΛΟΓΙΟ... · ΧΑΤΖΙΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ: ΝΟΤΑΡΑ 56 & ΦΙΛΩΝΟΣ 59 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΤΗΛ: 210 45 31 608 Σωματείο

10>

ΦΙΟΡΑΚΗ - ∆ΑΦΕΡΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: • ΑΡΧΑΝΩΝ 9 (ΠΑΡΟ∆ΟΣ ΕΒΑΝΣ), ΤΗΛ: 2810.284872, 2810.289986 • ΠΑΡΟ∆. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΛΙΜΗΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, ΤΗΛ: 28970.22244,

“BACKSTAGE DANCE REVOLUTION” ΜΑΡΜΑΡΙ∆Η ΟΛΓΑ – ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ: ΜΑΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ & ΙΣΑΥΡΩΝ 105,ΤΗΛ: 28130-13 003,“CΑDANCE” ∆ΕΤΟΡΑΚΗ ΤΖΕΝΗ - ΚΩΣΤΑΚΗ ΓΙΟΥΛΗ: ΡΩΜΑΝΟΥ ∆ΙΟΓΕΝΗ & ΛΥΚΕΙΟΥ- ΚΟΡΩΝΗ ΜΑΓΑΡΑ, ΤΗΛ: 2810.528830, “DANCE HOUSE” ΚΡΑΝΙΩΤΑΚΗ ΡΟ∆ΟΥΛΑ: ∆ΗΜ. ΚΟΚΟΤΣΗ, ΤΗΛ: 2810.361991

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΣΠΑ & ΣΙΑ ΟΕ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 38 - ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ, ΤΗΛ. 2310.699388, 2310.809271ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ: ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ 41 – ΘΕΡΜΗ ΘΕ/ΝΙΚΗΣ,ΤΗΛ: 2310.462676ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΡΑΧΗΛ: ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΤΑΥΡΟΥ 20-22, ΕΥΟΣΜΟΣ, ΤΗΛ: 2310.559449, 6959 474 333ΚΑΡΑΝΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ “BODY SOUL” : ΦΛΕΜΙΝΓΚ 16, ΤΗΛ: 2310.888103ΜΑΝΤΖΙΑΡΗ ΦΥΛΛΙΣ: Λ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1Α, ΠΕΡΑΙΑ, ΤΗΛ: 23920.76060,ΣΒΗΓΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ: ∆ΟΡΥΛΑΙΟΥ 57-59 & ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ, ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ, ΤΗΛ: 2310.936355ΣΙΑΝΟΥ ΒΙΚΗ: ΠΕΤΡΟΥ ΣΥΝ∆ΙΚΑ 7, ΤΗΛ: 2310.849392ΤΡΟΙΖΗ ΜΕΛΙΝΑ: ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΚΟΥΡΑ 10, ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑ, ΤΗΛ. 2310.924724, 6937 262 373ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΡΙΚΑ: ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ 4 – ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΤΗΛ: 2311.241459ΦΟΥΤΣΗ ΑΣΠΑΣΙΑ: ΚΙΜΩΝΟΣ ΒΟΓΑ 6 & ΑΓ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ, ΤΗΛ: 2310.827006, 2310.861404ΧΑΛΙΚΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ: 17ης ΝΟΕΜΒΡΗ 30 & ΣΜΥΡΝΗΣ - ΠΥΛΑΙΑ, ΤΗΛ: 2310.947565“ΑRABESQUE” Σ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ - Α. ΚΟΥΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. : KOMNHNΩΝ 36 - ΠΑΝΟΡΑΜΑ, ΤΗΛ: 2310.346064“MASTER SCHOOL OF DANCE” ΤΣΟΥΜΑ ΕΛΕΝΑ: ∆ΗΜ. Ο∆ΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΘΕΡΜΗΣ, ΤΗΛ. 2310.474180

ΛΑΓΚΑ∆ΑΣ “RIAL DANCE” ΛΕΟΝΤΑΡΙ∆ΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ: ΛΟΥΤΡΩΝ 8, ΤΗΛ: 23940.23883

ΙΩΑΝΝΙΝΑ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΜΠΕΤΟΥΝΗ ΑΝΝΑ: ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ 6, ΤΗΛ: 26510.29771ΝΕΣΣΗ ΙΩΑΝΝΑ: ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΘΩΜΑΪ∆ΟΥ 5, ΤΗΛ: 26510.35060

ΚΑΒΑΛΑ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ν. KABAΛΑΣ ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΜΑΡΙΑ: ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ 50, ΤΗΛ: 2510.250047ΛΑΣΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑ: ΟΛΥΜΠΙΑ∆ΟΣ 2, ΤΗΛ.: 2510.221 367, 6937 422 895ΠΟΥΛΗ ΒΕΝΕΤΙΑ: ΑΜΥΓ∆ΑΛΕΩΝΑΣ, ΤΗΛ: 2510.391108

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ: ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 91, ΤΗΛ: 24410 - 22 248

ΚΑΣΤΟΡΙΑ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ: Ν. ΚΡΙΚΗ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΛΟΗ Τ.Θ. 236, ΤΗΛ: 24670.26479

ΚΕΡΚΥΡΑ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ν . ΚΕΡΚΥΡΑΓΚΑΣΙΑΛΗ ΤΩΝΙΑ: ∆ΑΛΙΕΤΟΥ 1 & ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ 3, ΚΕΡΚΥΡΑ, ΤΗΛ: 26610 34922

ΚΙΛΚΙΣ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ν. ΚΙΛΚΙΣΚΟΥΡΣΑΡΗ ΜΑΤΙΝΑ: ∆ΙΟΓΕΝΟΥΣ 5, ΤΗΛ: 23410.29349

Page 11: DANCE - horoekfrasi.gr—ΜΕΡΟΛΟΓΙΟ... · ΧΑΤΖΙΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ: ΝΟΤΑΡΑ 56 & ΦΙΛΩΝΟΣ 59 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΤΗΛ: 210 45 31 608 Σωματείο

11>

ΚΟΡΙΝΘΟΣ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣΜΙΧΑΗΛΙ∆ΟΥ ΕΛΕΝΑ: Κολιάτσου 76-78, ΤΗΛ: 27410.71647, 6973.04801

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ ΒΗΧΟΥ ΒΑΛΙΜΗΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ: Κ.ΤΣΑΛ∆ΑΡΗ 41, ΤΗΛ.27430.26900, 27430.26537

ΝΑΞΟΣ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ“MOTUS DANCE STUDIO” ΤΣΙΓΚΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ: ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ, ΚΑΣΤΡΟ - ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥΚΑΤΣΙΚΑΡΗ - ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΙΩΤΗ ΜΑΙΡΗ: ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ, ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ, ΤΗΛ: 22850.23957

ΣΠΑΡΤΗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣΠΑΠΑ∆ΟΓΚΩΝΑ ΜΑΡΙΤΙΝΗ: ΗΡΑΚΛΕΙ∆ΩΝ 47, ΤΗΛ. 2731.301400

ΛΑΡΙΣΑ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ∆ΑΛΑΜΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ: Λ. ΚΑΤΣΩΝΗ 33, ΤΗΛ. 2410. 555615, 6937 786 589ΤΗΓΑΝΙΤΑΚΗ ΝΙΚΗ “NTL DANCE SCHOOL”: ∆ΙΟΓΕΝΟΥΣ 11, ΤΗΛ: 2410.535665ΦΙΛΙΠΠΙ∆ΟΥ ΦΑΝΗ - ΓΕΩΡΓΑΚΟΥΛΗ ΛΙΝΑ: ΘΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΟΧΗΣ 7, ΤΗΛ: 2410.620413

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ“DANCE PROJECT” ΤΖΟΡΜΠΑΤΖΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ: ΠΗΓΑΣΟΥ 28, ΤΗΛ: 28410. 27518

ΜΥΤΙΛΗΝΗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ν. ΛΕΣΒΟΥΙΩΑΝΝΑΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ-ΙΣΜΗΝΗ: ΣΤΡΑΤΗ ΜΥΡΙΒΗΛΗ 25, ΤΗΛ. 22510.54152ΞΥΛΑ ΝΑΝΤΙΑ: ΚΑΒΕΤΣΟΥ & ΕΡΕΣΣΟΥ 1, ΤΗΛ: 22510.46456

ΛΕΥΚΑ∆Α - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣΚΟΥΝΙΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ Ο∆ΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ - ΤΣΙΧΛΙΜΠΟΥ, ΤΗΛ: 26450.24 862

ΒΟΛΟΣ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣΘΩΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ: Γ. ∆ΗΜΟΥ 19, ΤΗΛ: 24210.48868ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ: ∆ΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 19, ΤΗΛ: 2421.214004ΛΑΟΥ∆Η ΜΙΤΣΗ: Λ. ΑΘΗΝΩΝ 84 (ΠΕ∆ΙΟ ΑΡΕΩΣ) - ΤΗΛ: 24210.24411ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΚΗΣΤΙΣ “ΑΛΚΗΣΤΙΣ DANCE CENTER”: • ΚΟΡΑΗ 115, ΤΗΛ: 24210.47092, • ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ 2, ΑΓΡΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΤΗΛ: 24280 92 362ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ “ΑΥΛΑΙΑ”: ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΥ 4, ΤΗΛ: 2421.707037

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ“HOUSE OF DANCE” GARRARD SUSAN-JANE: ΑΠΟΒΑΘΡΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ, ΤΗΛ: 27610.62192,

ΡΕΘΥΜΝΟ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥΠΑΝΑΡΕΤΑΚΗ ΕΛΙΝΑ: Λ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 71, ΤΗΛ: 28310.55599ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ «ΧΟΡΟΚΙΝΗΣΗ»: ΠΛ. ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ 20, ΤΗΛ: 2831.400235, 6939 168 313“BAILANDO FUERTE” ∆ΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ: ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ ΓΙΑΝΝΑΡΗ 42, ΤΗΛ. 28310-24 86

ΚΟΜΟΤΗΝΗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ν. ΡΟΔΟΠΗΣΚΟΥΤΛΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ: ΝΑΡΣΗ & ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΖΩΪ∆Η 12, ΤΗΛ: 25310.71848

Page 12: DANCE - horoekfrasi.gr—ΜΕΡΟΛΟΓΙΟ... · ΧΑΤΖΙΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ: ΝΟΤΑΡΑ 56 & ΦΙΛΩΝΟΣ 59 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΤΗΛ: 210 45 31 608 Σωματείο

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ: ∆ΙΟΓΕΝΟΥΣ 7, ΤΗΛ: 24320.23310ΚΑΝΑΤΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ «ΧΟΡΟΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ»: ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ 21, ΤΗΛ. 24320.77290

ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΣΟΓΚΑ ΜΕΛΙΝΑ: ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ & ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ 12, ΤΗΛ: 24310.37713

ΙΤΕΑ --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ν. ΦΩΚΙΔΑΣΒΟΥΣΟΥΡΑ ΣΥΛΒΙΑ: ΣΚΑΡΙΜΠΑ 24, ΤΗΛ: 6973 764 469, 6977 956 114

ΧΑΝΙΑ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ν. ΧΑΝΙΩΝΓΡΗΓΟΡΑΚΗ - ΝΤΟΡΟΜΠΑΝΤΣΟΥ ΤΣΕΡΑΣΕΛΛΑ “ΧΟΡΟΚΙΝΗΣΗ”: ΑΠΤΕΡΩΝ 3, TΗΛ: 28210.95585ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΟΛΙΤΑΚΗ ΝΙΝΑ: ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΙΝΟΛΑΚΗ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ 25, ΤΗΛ: 28210.95901, 6978 396 720ΚΟΣΤΩΜΟΥ∆Η ΑΝΝΑ “POSITIONS”: Α. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 163, ΤΗΛ: 28210.27767ΧΑΪ∆ΕΜΕΝΑΚΗ – ΚΙΟΥΠΗ ΗΒΗ: ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΠΗΓΑ 3, ΤΗΛ: 28210.97628

ΧΙΟΣ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ν. Χ ΙΟΥ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ 16, ΤΗΛ: 22710.20137ΜΠΑΤΣΑΚΟΥΤΣΑ ΑΣΗΜΙΝΑ “ALLEGRO”: ΡΙΖΑΡΙΟΥ 42, ΤΗΛ: 22710.27667ΣΥΡΑΚΗ ΑΝΝΑ “LE BALLET”: ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 7-9, ΤΗΛ: 22710.25400

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΕΛΙΣΑΒΕΤΓΕΩΡΓΟΥΔΗ

Α’ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗΜΑΡΟΥΛΗΒ’ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΡΟΔΟΠΗΚΟΥΒΑΡΗΓ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΑΤΙΝΑΚΟΪΤΣΑΝΟΥΤΑΜΙΑΣ: ΡΕΓΓΙΝΑΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΕΛΗ(ΕιδικήΓραμματέας) ΑΝΝΑΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ(ΒοηθόςΤαμία) ΦΩΤΕΙΝΗΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗΜΑΡΑΣΛΗΕΒΕΛΥΝΣΤΑΥΡΙΔΟΥΡΕΝΑΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥΜΑΡΓΙΑΝΝΑ

ΚΑΡΤΑΣΗΣΟΦΙΑ

ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥΕΛΕΝΑ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΜΑΡΝΕΡΗΧΑΡΙΤΟΥΕΛΠΙΔΑ

MOΥΣΤΑΚΗΦΛΩΡΑ

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Σ.Ι.Σ.Χ.Ε.

12>

Page 13: DANCE - horoekfrasi.gr—ΜΕΡΟΛΟΓΙΟ... · ΧΑΤΖΙΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ: ΝΟΤΑΡΑ 56 & ΦΙΛΩΝΟΣ 59 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΤΗΛ: 210 45 31 608 Σωματείο

“BALLETO DANCE STUDIO” ΛΙΛΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ (ΓΕΡΑΚΑΣ)(ΠΕΡΑΜΑ)

Ε Ο Ρ Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο

ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ 1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

1 Πρωτοχρονιά Βασίλειος6 Θεοφάνεια θεοφάνης-Φωτεινή Φώτιος-Ουρανία7 Ιωάννης-Πρόδρομος11 Θεοδόσιος17 Αντώνιος

18 Αθανάσιος20 Ευθύμιος21 Αγνή24 Ξένη25 Γρηγόριος26 Ξενοφών27 Χρυσόστομος30 ΤριώνΙεραρχών

Ιανουάριος01/18

“EΛΕΝΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ” (∆ΡΟΣΙΑ)

UNION OF DANCESCHOOLS OWNERS

OF GREECE

S.Ι.S.Χ.Ε.

Page 14: DANCE - horoekfrasi.gr—ΜΕΡΟΛΟΓΙΟ... · ΧΑΤΖΙΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ: ΝΟΤΑΡΑ 56 & ΦΙΛΩΝΟΣ 59 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΤΗΛ: 210 45 31 608 Σωματείο

“ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΑΛΗ” (ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ)

“DANCE CENTER” ΝΑΝΑ ΚΑΝ∆ΥΛΗ (ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ)“ΧΟΡΟΑΚΤΙΣ” Α. ΚΩΣΤΑΚΗ - Α. ΜΑΥΡΟΕΙ∆Η Ο.Ε. (ΖΩΓΡΑΦΟΥ)

Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ

(ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ)“ΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΟΥ”

Page 15: DANCE - horoekfrasi.gr—ΜΕΡΟΛΟΓΙΟ... · ΧΑΤΖΙΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ: ΝΟΤΑΡΑ 56 & ΦΙΛΩΝΟΣ 59 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΤΗΛ: 210 45 31 608 Σωματείο

Ε Ο Ρ Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο

“ΝΙΝΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΟΛΙΤΑΚΗ” (ΧΑΝΙΑ)

“YOULA PAPAS” ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ (ΙΣΤΙΑΙΑ)

14/2ΗμέρατωνEρωτευμένων

ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28

1 Τρύφων3 Συμεών4 Ισίδωρος5 Αγάθη8 Ζαχαρίας,Ζαχαρούλα Tσικνοπέμπτη10 Χαράλαμπος Χαρίκλεια

11 Βλάσιος12 Μελέτιος14 Bαλεντίνος15 Σέβη,19 Φιλοθέη ΚαθαράΔευτέρα24 Θεόδωρος

02/18

Φεβρουάριος

S.Ι.S.Χ.Ε.

UNION OF DANCESCHOOLS OWNERS

OF GREECE

Page 16: DANCE - horoekfrasi.gr—ΜΕΡΟΛΟΓΙΟ... · ΧΑΤΖΙΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ: ΝΟΤΑΡΑ 56 & ΦΙΛΩΝΟΣ 59 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΤΗΛ: 210 45 31 608 Σωματείο

“ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝ∆ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ” (ΠΑΤΡΑ)

“ΑΝΝΑ ΠΕΤΡΟΒΑ - ΜΑΡΩ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΥ” (ΠΑΤΗΣΙΑ / ΑΘΗΝΑ)“ΧΟΡΟΕΚΦΡΑΣΗ” ΙΩΑΝΝΑ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΑΤΡΑ)

Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ

“ΜΑΡΙ ΓΚΙΚΑ” (ΡΟ∆ΟΣ & ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟ∆ΟΥ)

Page 17: DANCE - horoekfrasi.gr—ΜΕΡΟΛΟΓΙΟ... · ΧΑΤΖΙΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ: ΝΟΤΑΡΑ 56 & ΦΙΛΩΝΟΣ 59 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΤΗΛ: 210 45 31 608 Σωματείο

Ε Ο Ρ Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο

“ΜΑΙΡΗ ΜΑΤΣΟΥΚΑ” (ΧΑΛΚΙ∆Α)

“ΡΑΧΗΛ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ” (ΕΥΟΣΜΟΣ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

27/3ΗμέραΘεάτρου

1 Ευδοκία2 Ευθαλία4 Γεράσιμος, 17 Αλέξιος

25 ΕθνικήΕορτή Ευαγγελισμού, Ευάγγελος31 Λάζαρος

ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

03/18

Μάρτιος

UNION OF DANCESCHOOLS OWNERS

OF GREECE

S.Ι.S.Χ.Ε.

Page 18: DANCE - horoekfrasi.gr—ΜΕΡΟΛΟΓΙΟ... · ΧΑΤΖΙΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ: ΝΟΤΑΡΑ 56 & ΦΙΛΩΝΟΣ 59 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΤΗΛ: 210 45 31 608 Σωματείο

“ΒΑΝΤΑ ΣΠΙΝΟΥΛΑ” (ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ)

“FINALE 1ης ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ”

Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ

“ΜΑΡΗ ΜΑΘΙΟΥ∆ΑΚΗ” (∆ΑΦΝΗ)

“ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΟΛΟΒΙΝΗ” (ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ)

Page 19: DANCE - horoekfrasi.gr—ΜΕΡΟΛΟΓΙΟ... · ΧΑΤΖΙΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ: ΝΟΤΑΡΑ 56 & ΦΙΛΩΝΟΣ 59 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΤΗΛ: 210 45 31 608 Σωματείο

Ε Ο Ρ Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο

“ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΛΟΥΚΑΚΗ” (ΖΩΓΡΑΦΟΥ)

29/4ΗμέραΧορού

1 ΛατίνωνΠάσχα Bάιος6 Ευτύχης, ΜεγάληΠαρασκευή8 ΆγιονΠάσχα Αναστάσιος,Λάμπρος Πασχάλης10 Ραφαήλ

13 Ζωή,Πηγή15 θωμάς,Λεωνίδας23Γεώργιος24Ελισάβετ25 Μάρκος29 Ιάσων

ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

04/18

Απρίλιος

S.Ι.S.Χ.Ε.

UNION OF DANCESCHOOLS OWNERS

OF GREECE“ΣΤΕΛΛΑ ΜΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ” (Π. ΦΑΛΗΡΟ)

Page 20: DANCE - horoekfrasi.gr—ΜΕΡΟΛΟΓΙΟ... · ΧΑΤΖΙΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ: ΝΟΤΑΡΑ 56 & ΦΙΛΩΝΟΣ 59 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΤΗΛ: 210 45 31 608 Σωματείο

“ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΟΥ” (ΧΑΪ∆ΑΡΙ)

“MODEL DANCE” ΑΝ∆ΡΙΑΝΗ ΓΥΡΤΑΤΟΥ (Ν. ΠΕΝΤΕΛΗ) “I DANCE” ΒΙΒΕΤΤΑ ΜΑΘΙΟΥ∆ΑΚΗ (ΕΡΥΘΡΑΙΑ)

Μ Α Ϊ Ο Σ

“ΑΝΝΑ ΤΣΑΟΥΣΗ” (Π. ΦΑΛΗΡΟ)

Page 21: DANCE - horoekfrasi.gr—ΜΕΡΟΛΟΓΙΟ... · ΧΑΤΖΙΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ: ΝΟΤΑΡΑ 56 & ΦΙΛΩΝΟΣ 59 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΤΗΛ: 210 45 31 608 Σωματείο

Ε Ο Ρ Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο

“ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΥΠΡΙΩΤΟΥ” (ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ)

1 Πρωτομαγιά4 Πελαγία5 Ειρήνη6 Σεραφείμ9 Xριστόφορος

13 Γλυκερία20 Λυδία21 Κωνσταντίνου& Ελένης28 ΑγίουΠνεύματος

ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

05/18

Μάιος

“ΡΟΥΛΑ ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ’’ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΚΑΝΑΚΑΡΗ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)

S.Ι.S.Χ.Ε.

UNION OF DANCESCHOOLS OWNERS

OF GREECE

13/5ΗμέρατηςΜητέρας18/5ΗμέραΜουσείων21/5ΗμέραΠολιτισμού

Page 22: DANCE - horoekfrasi.gr—ΜΕΡΟΛΟΓΙΟ... · ΧΑΤΖΙΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ: ΝΟΤΑΡΑ 56 & ΦΙΛΩΝΟΣ 59 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΤΗΛ: 210 45 31 608 Σωματείο

“PENNY DANCE SCHOOL” ΠΕΝΝΥ ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ (ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΣ) “LA DANCE” ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΚΗ (ΑΘΗΝΑ)

“URBAN DANCE SOCIETY” ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΣΚΙΑ∆Α (ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ)“ΜΑΡΙΑ ΠΟΘΗΤΟΥ” (ΠΑΓΚΡΑΤΙ)

Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ

Page 23: DANCE - horoekfrasi.gr—ΜΕΡΟΛΟΓΙΟ... · ΧΑΤΖΙΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ: ΝΟΤΑΡΑ 56 & ΦΙΛΩΝΟΣ 59 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΤΗΛ: 210 45 31 608 Σωματείο

Ε Ο Ρ Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο

“ΣΟΦΙΑ ΚΑΡΤΑΣΗ-ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ” (Ν. ΣΜΥΡΝΗ)

“ΦΛΩΡΑ ΜΟΥΣΤΑΚΗ” (ΑΧΑΡΝΕΣ)

5/6ΗμέραΠεριβάλλοντος21/6Ημέραμουσικής

2 Νικηφόρος3 ΤωνΑγίωνΠάντων4 Μάρθα5 Δωρόθεος

8 Καλλιόπη29 Πέτρος-Παύλος30 Απόστολος

ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

06/18

Ιούνιος

S.Ι.S.Χ.Ε.

UNION OF DANCESCHOOLS OWNERS

OF GREECE

Page 24: DANCE - horoekfrasi.gr—ΜΕΡΟΛΟΓΙΟ... · ΧΑΤΖΙΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ: ΝΟΤΑΡΑ 56 & ΦΙΛΩΝΟΣ 59 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΤΗΛ: 210 45 31 608 Σωματείο

“ΡΟΥΛΑ ΚΑΤΣΙΑΝΟΥ” (ΠΕΡΑΜΑ) “ΒΙΚΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ” (ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ)

“FINALE 2ης ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ”

Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ

“ΕΛΕΝΑ ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΟΥ” (ΚΟΡΙΝΘΟΣ)

Page 25: DANCE - horoekfrasi.gr—ΜΕΡΟΛΟΓΙΟ... · ΧΑΤΖΙΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ: ΝΟΤΑΡΑ 56 & ΦΙΛΩΝΟΣ 59 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΤΗΛ: 210 45 31 608 Σωματείο

Ε Ο Ρ Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο

“BALLET SCHOOL” ΜΑΡΙΤΙΝΗ ΠΑΠΑ∆ΟΓΚΩΝΑ (ΣΠΑΡΤΗ)

“ΧΟΡΟΕΚΦΡΑΣΗ” ΜΑΤΙΝΑ ΚΟΪΤΣΑΝΟΥ (ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ)

1 Κοσμάς,Δαμιανός, Ανάργυρος7 Κυριακή8 Θεόφιλος,Προκόπης11 Ευφημία,Όλγα17 Μαρίνα18 Αιμιλιανός

20 Ηλίας22 Μαγδαληνή, Μαρκέλλα26 Παρασκευή27 Παντελεήμων28 Bαλάντης

ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

07/18

Ιούλιος

S.Ι.S.Χ.Ε.

UNION OF DANCESCHOOLS OWNERS

OF GREECE

Page 26: DANCE - horoekfrasi.gr—ΜΕΡΟΛΟΓΙΟ... · ΧΑΤΖΙΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ: ΝΟΤΑΡΑ 56 & ΦΙΛΩΝΟΣ 59 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΤΗΛ: 210 45 31 608 Σωματείο

“ΣΥΛΒΙΑ ΒΟΥΣΟΥΡΑ” (ΙΤΕΑ & ΑΜΦΙΣΣΑ)

“ΜΑΙΡΗ ΛΑ∆Α - ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗ” (ΙΛΙΟΝ) “ΛΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ” (ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ)

Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ

“ΣΟΝΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥ” (ΖΑΚΥΝΘΟΣ)

Page 27: DANCE - horoekfrasi.gr—ΜΕΡΟΛΟΓΙΟ... · ΧΑΤΖΙΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ: ΝΟΤΑΡΑ 56 & ΦΙΛΩΝΟΣ 59 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΤΗΛ: 210 45 31 608 Σωματείο

Ε Ο Ρ Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο

“ΓΙΑΝΝΑ ΝΕΣΣΗ” (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

“ΓΙΟΛΑ ΜΑΥΡΟ∆ΗΜΟΥ” (ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ)

6 Σωτήριος8 Τριαντάφυλλος15 ΚοίμησητηςΘεοτόκου Δέσποινα,Μαρία, Παναγιώτης

16 Διομήδης,25 Τίτος26 Αδριανός,Ναταλία27 Φανούριος30 Αλέξανδρος

ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

08/18

Αύγουστος

S.Ι.S.Χ.Ε.

UNION OF DANCESCHOOLS OWNERS

OF GREECE

Page 28: DANCE - horoekfrasi.gr—ΜΕΡΟΛΟΓΙΟ... · ΧΑΤΖΙΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ: ΝΟΤΑΡΑ 56 & ΦΙΛΩΝΟΣ 59 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΤΗΛ: 210 45 31 608 Σωματείο

“ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΥΦΑΝΤΗ” (Ν. ΑΡΤΑΚΗ) “ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ” ΜΑΡΙΑ ΣΥΜΙΓ∆ΑΛΑ (ΡΑΦΗΝΑ)

“ΕΛΙΝΑ ΠΑΝΑΡΕΤΑΚΗ” (ΡΕΘΥΜΝΟ)

Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ

“ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΑΥΡΙ∆ΟΥ” (ΑΙΓΑΛΕΩ)

Page 29: DANCE - horoekfrasi.gr—ΜΕΡΟΛΟΓΙΟ... · ΧΑΤΖΙΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ: ΝΟΤΑΡΑ 56 & ΦΙΛΩΝΟΣ 59 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΤΗΛ: 210 45 31 608 Σωματείο

Ε Ο Ρ Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο

“ΟΛΓΑ - ΜΠΕΡΤΑ ΣΕΛΛΗΝΑ” (ΖΑΚΥΝΘΟΣ)

“ΑΥΛΑΙΑ” ∆ΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΒΟΛΟΣ)

1 Μελέτης,Αδάμ4 Ερμιόνη5 Zαχαρίας11 Ευανθία13 Αριστείδης14 Σταύρος15 Νικήτας

16 Ευφημία17 Αγάπη,Ελπίδα,Σοφία18 Αριάδνη20Ευστάθιος23Πολυξένη,Ξανθίππη25 Ευφροσύνη29 Κυριάκος

ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ 1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

09/18

Σεπτέμβριος

21/9ΗμέραΕιρήνης27/9ΗμέραΤουρισμού

S.Ι.S.Χ.Ε.

UNION OF DANCESCHOOLS OWNERS

OF GREECE

Page 30: DANCE - horoekfrasi.gr—ΜΕΡΟΛΟΓΙΟ... · ΧΑΤΖΙΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ: ΝΟΤΑΡΑ 56 & ΦΙΛΩΝΟΣ 59 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΤΗΛ: 210 45 31 608 Σωματείο

“ΛΗ∆Α ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ” (ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ) “ΣΟΝΙΑ ΜΟΡΙΑΝΟΒΑ - ΛΙΛΗ ΤΡΑΣΤΑ” (ΚΗΦΙΣΙΑ)

“FINALE 3ης ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ”“LE BALLET” ΑΝΝΑ ΣΥΡΑΚΗ (ΧΙΟΣ)

Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ

Page 31: DANCE - horoekfrasi.gr—ΜΕΡΟΛΟΓΙΟ... · ΧΑΤΖΙΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ: ΝΟΤΑΡΑ 56 & ΦΙΛΩΝΟΣ 59 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΤΗΛ: 210 45 31 608 Σωματείο

Ε Ο Ρ Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο

“ΣΑΛΛΥ ΑΝΤΑΜ - ΚΡΟΥΣΟΥ” (ΥΜΗΤΤΟΣ)

“THE ART.ON DANCE” ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟ∆ΗΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ)

ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ 1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

2 Κυπριανός3 Διονύσιος7 Σέργιος8 Πελαγία10 Ευλάμπιος,Ευλαμπία14 Ιγνάτιος15 Λουκιανός

18 Λουκάς20Γεράσιμος, Αρτέμιος21 Σωκράτης24 Σεβαστή26Δημήτριος28 ΕθνικήΕορτή

10/18

Οκτώβριος

5/10ΗμέραΕκπαιδευτικών28/10ΗμέραΚινούμενουΣχεδίου

S.Ι.S.Χ.Ε.

UNION OF DANCESCHOOLS OWNERS

OF GREECE

Page 32: DANCE - horoekfrasi.gr—ΜΕΡΟΛΟΓΙΟ... · ΧΑΤΖΙΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ: ΝΟΤΑΡΑ 56 & ΦΙΛΩΝΟΣ 59 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΤΗΛ: 210 45 31 608 Σωματείο

“ΠΗΓΗ ΠΕΦΑΝΗ” (ΠΑΙΑΝΙΑ)“ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΤΕΛΛΗ” (ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ)

“DANCE ART” ΚΑΤΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ - ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗ (BOYΛΑ) “ΡΟ∆ΟΠΗ ΚΟΥΒΑΡΗ” (Π. ΦΑΛΗΡΟ)

Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ

Page 33: DANCE - horoekfrasi.gr—ΜΕΡΟΛΟΓΙΟ... · ΧΑΤΖΙΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ: ΝΟΤΑΡΑ 56 & ΦΙΛΩΝΟΣ 59 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΤΗΛ: 210 45 31 608 Σωματείο

Ε Ο Ρ Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο

“DANCERS” ΗΒΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΟΥ (ΜΕΛΙΣΣΙΑ)

1 Ανάργυρος, Δαμιανός,Κοσμάς8 Ταξιάρχης, Μιχάλης Άγγελος,Γαβριήλ9 Νεκτάριος14 Φίλιππος16 Ματθαίος

17 ΓρηγόριοςΕπέτειος Πολυτεχνείου21 Μαρία,Δέσποινα25 Αικατερίνη26 Στυλιανός30 Ανδρέας

ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

11/18

Νοέμβριος

17/11ΗμέραΠολυτεχνείου

“ΒΕΡΑ & ΡΕΓΓΙΝΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ” (ΜΑΡΟΥΣΙ )

UNION OF DANCESCHOOLS OWNERS

OF GREECE

S.Ι.S.Χ.Ε.

Page 34: DANCE - horoekfrasi.gr—ΜΕΡΟΛΟΓΙΟ... · ΧΑΤΖΙΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ: ΝΟΤΑΡΑ 56 & ΦΙΛΩΝΟΣ 59 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΤΗΛ: 210 45 31 608 Σωματείο

“DANCE & BALLET SCHOOL” ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΓΕΩΡΓΟΥ∆Η (ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ / ΠΕΥΚΗ)

“ΝΙΚΗ ΚΟΝΤΑΞΑΚΗ” ΝΙΚΟΛΕΤΤΑΣ ΜΠΑΚΑΛΗ (Α. ΠΑΤΗΣΙΑ/ΑΘΗΝΑ) “ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΡΤΖΙΚΟΥ” (Ν. ΣΜΥΡΝΗ)

Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ

“ΒΕΡΑ & ΡΕΓΓΙΝΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ” (Ν. ΙΩΝΙΑ)

Page 35: DANCE - horoekfrasi.gr—ΜΕΡΟΛΟΓΙΟ... · ΧΑΤΖΙΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ: ΝΟΤΑΡΑ 56 & ΦΙΛΩΝΟΣ 59 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΤΗΛ: 210 45 31 608 Σωματείο

Ε Ο Ρ Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο

“ΜΕΛΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΟΥ” (ΑΛΙΜΟΣ)

“ΣΤΕΛΛΑ ΑΝ∆ΡΩΝΗ” (ΜΑΝ∆ΡΑ)

4 Βαρβάρα,Σεραφείμ5 Σάββας6 Νικόλαος9 Άννα12 Σπυρίδων13 Λουκία15 Ελευθέριος17 Διονύσιος19 Αγλαΐα

21 θεμιστοκλής22Αναστασία24Ευγενία25 Χριστούγεννα Χρήστος,Χρύσα26ΣύναξιςΘεοτόκουΕμμανουήλ27 Στέφανος

ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ 1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

12/18

Δεκέμβριος

1/12ΗμέρακατάτουΑIDS

UNION OF DANCESCHOOLS OWNERS

OF GREECE

S.Ι.S.Χ.Ε.

Page 36: DANCE - horoekfrasi.gr—ΜΕΡΟΛΟΓΙΟ... · ΧΑΤΖΙΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ: ΝΟΤΑΡΑ 56 & ΦΙΛΩΝΟΣ 59 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΤΗΛ: 210 45 31 608 Σωματείο

“ΝΙΚΗ ΚΟΝΤΑΞΑΚΗ” ΝΙΚΟΛΕΤΤΑΣ ΜΠΑΚΑΛΗ (Α. ΠΑΤΗΣΙΑ/ΑΘΗΝΑ) “ΜΑΡΑ ΝΙΑΡΧΟΥ” (ΙΛΙΟΝ)

“ΜΑΡΙΑ ΚΡΟΥΣΣΟΥ” (ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ) “ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ - ΓΑΛΟΜΗΤΑΚΟΥ ΑΝΤΑ” (ΣΠΑΤΑ)

Page 37: DANCE - horoekfrasi.gr—ΜΕΡΟΛΟΓΙΟ... · ΧΑΤΖΙΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ: ΝΟΤΑΡΑ 56 & ΦΙΛΩΝΟΣ 59 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΤΗΛ: 210 45 31 608 Σωματείο

“FINALE 4ης ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ”

“ΣΟΝΙΑ ΜΟΡΙΑΝΟΒΑ-ΛΙΛΗ ΤΡΑΣΤΑ”“ΒΟΥΛΑ ΡΟΥΤΣΑΚΟΥ” (Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ)

Page 38: DANCE - horoekfrasi.gr—ΜΕΡΟΛΟΓΙΟ... · ΧΑΤΖΙΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ: ΝΟΤΑΡΑ 56 & ΦΙΛΩΝΟΣ 59 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΤΗΛ: 210 45 31 608 Σωματείο
Page 39: DANCE - horoekfrasi.gr—ΜΕΡΟΛΟΓΙΟ... · ΧΑΤΖΙΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ: ΝΟΤΑΡΑ 56 & ΦΙΛΩΝΟΣ 59 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΤΗΛ: 210 45 31 608 Σωματείο
Page 40: DANCE - horoekfrasi.gr—ΜΕΡΟΛΟΓΙΟ... · ΧΑΤΖΙΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ: ΝΟΤΑΡΑ 56 & ΦΙΛΩΝΟΣ 59 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΤΗΛ: 210 45 31 608 Σωματείο

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ 1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 1314 15 16 17 18 19 2021 22 23 24 25 26 2728 2930 31

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13 1415 16 17 18 19 20 2122 23 24 25 26 27 282930 31

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ 1 2 34 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16 1718 19 20 21 22 23 2425 26 27 28

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ 1 2 3 45 6 7 8 9 10 1112 13 14 15 16 17 1819 20 21 22 23 24 2526 27 28

ΜΑΡΤΙΟΣΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ 1 2 34 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16 1718 19 20 21 22 23 2425 26 27 28 29 30 31

ΜΑΡΤΙΟΣΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ 1 2 3 45 6 7 8 9 10 1112 13 14 15 16 17 1819 20 21 22 23 24 2526 27 28 29 30 31

ΑΠΡΙΛΙΟΣΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13 1415 16 17 18 19 20 2122 23 24 25 26 27 2829 30

ΑΠΡΙΛΙΟΣΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ 12 3 4 5 6 7 89 10 11 12 13 14 1516 17 18 19 20 21 2223 24 25 26 27 28 2930

ΜΑΪΟΣΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ 1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 1213 14 15 16 17 18 1920 21 22 23 24 25 2627 28 29 30 31

ΜΑΪΟΣΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ 1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 1314 15 16 17 18 19 2021 22 23 24 25 26 2728 29 30 31

ΙΟΥΝΙΟΣΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ 1 23 4 5 6 7 8 910 11 12 13 14 15 1617 18 19 20 21 22 2324 25 26 27 28 29 30

ΙΟΥΝΙΟΣΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ 1 2 34 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16 1718 19 20 21 22 23 2425 26 27 28 29 30

21/4ΠΑΣΧΑΛΑΤΙΝΩΝ-28/4ΠΑΣΧΑΟΡΘΟΔΟΞΩΝ

1/4ΠΑΣΧΑΛΑΤΙΝΩΝ-8/4ΠΑΣΧΑΟΡΘΟΔΟΞΩΝ

ΙΟΥΛΙΟΣΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13 1415 16 17 18 19 20 2122 23 24 25 26 27 2829 30 31

ΙΟΥΛΙΟΣΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ 12 3 4 5 6 7 89 10 11 12 13 14 1516 17 18 19 20 21 2223 24 25 26 27 28 2930 31

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ 1 2 3 45 6 7 8 9 10 1112 13 14 15 16 17 1819 20 21 22 23 24 2526 27 28 29 30 31

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ 1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 1213 14 15 16 17 18 1920 21 22 23 24 25 2627 28 29 30 31

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ 12 3 4 5 6 7 89 10 11 12 13 14 1516 17 18 19 20 21 2223 24 25 26 27 28 2930

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ 1 23 4 5 6 7 8 910 11 12 13 14 15 1617 18 19 20 21 22 2324 25 26 27 28 29 30

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ 1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 1314 15 16 17 18 19 2021 22 23 24 25 26 2728 29 30 31

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13 1415 16 17 18 19 20 2122 23 24 25 26 27 2829 30 31

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ 1 2 34 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16 1718 19 20 21 22 23 2425 26 27 28 29 30

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ 1 2 3 45 6 7 8 9 10 1112 13 14 15 16 17 1819 20 21 22 23 24 2526 27 28 29 30

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ 12 3 4 5 6 7 89 10 11 12 13 14 1516 17 18 19 20 21 2223 24 25 26 27 28 2930 31

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ 1 23 4 5 6 7 8 910 11 12 13 14 15 1617 18 19 20 21 22 2324 25 26 27 28 29 3031

2019

2018