a bNATIONAL HERALD VOL. 101 No.33365 GREEK-AMERICAN DAILY NY, NJ, PA, MA $1.25 - CT $1.50...

of 18 /18
NATIONAL HERALD VOL. 101 No.33365 GREEK-AMERICAN DAILY NY, NJ, PA, MA $1.25 - CT $1.50 Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2016/Wednesday, March 23, 2016 www.ekirikas.com a b 100 επέτειος h 1915-2015 100 επέτειος h 1915-2015 NEWS BΡΥΞΕΛΛΕΣ. Τρομοκρατικές επιθέσεις στο αεροδρόμιο και το μετρό των Βρυξελλών, την ευ- θύνη των οποίων ανέλαβε το Ισ- λαμικό Κράτος, αιματοκύλισαν, χθες το πρωί, την πρωτεύουσα της Ευρωπαϊκής Ενωσης και έσπειραν τον φόβο και την ανη- συχία σε όλη τη Γηραιά Ηπειρο και όχι μόνο, τέσσερις περίπου μήνες μετά τις πολύνεκρες επι- θέσεις σε βάρος του Παρισιού. Ο αρχικός απολογισμός έκα- νε λόγο για 34 νεκρούς και πε- ρίπου 200 τραυματίες. Μεταξύ των τραυματιών είναι ένας Κύ- πριος (περισσότερες πληροφο- ρίες στη σελίδα 9) και μία ομο- γενής (δείτε διπλανή στήλη) με τις Αρχές να εκφράζουν ανησυ- χίες ότι ο αριθμός των θυμάτων θα ανέβει. Το σκηνικό του τρόμου άρχι- σε να ξετυλίγεται λίγο πριν τις 8 το πρωί όταν στο αεροδρόμιο «Ζάβεντεμ» της βελγικής πρω- τεύουσας σημειώθηκε η πρώτη έκρηξη. Λίγα λεπτά αργότερα έγινε και η δεύτερη, στην αίθου- σα αναχωρήσεων, δίπλα στην εί- σοδο του αεροδρομίου, δηλαδή ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ: αίθριος 49-66 αΥΡΙO: αίθριος 52-60 ΑΘΗΝΑ: 52-66 ΛΕΥΚΩΣΙΑ: 58-73 Τρίτη 22 Μαρτίου 2016 € 1 $1.12 $ Καναδά $0.76 ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΚΑΙΡΟΣ 1-888-547-9527 1-718-784-5255 ΓΕΝΙΚEσ πληΡΟφΟΡIΕσ [email protected] Τρομοκρατική επίθεση κατά της Ευρώπης Φωτογραφία τραβηγμένη λίγα λεπτά μετά τις εκρήξεις στην αίθουσα αναχωρήσεων του αεροδρομίου «Ζάβεντεμ» των Βρυξελλών, οι οποίες μαζί με αυτή που έλαβε χώρα στο μετρό της πόλης συγκλόνισαν την ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. BΡΥΞΕΛΛΕΣ. Οι πολύνεκρες επιθέσεις στις Βρυξέλες θεωρεί- ται σχεδόν βέβαιο ότι θα έχουν επίπτωση στην προσφυγική κρί- ση που ταλανίζει την Ευρώπη, με μεγάλο χαμένο την Ελλάδα, η οποία αποτελεί και την πύλη εισόδου στη Γηραιά Ηπειρο για τη συντριπτική πλειοψηφία των προσφύγων και μεταναστών που έρχονται από Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική. Ηδη ως πρώτη αντίδραση στις επιθέσεις η Ολλανδία ενί- σχυσε χθες το πρωί τους ελέγ- χους της στα σύνορα με το Βέλ- γιο, καταργώντας ουσιαστικά στην πράξη την ελεύθερη μετα- κίνηση (περισσότερες πληροφο- ρίες σε σχετικό θέμα στη σελ. 6). Την κίνηση της Ολλανδίας είναι πιθανό να ακολουθήσουν και άλλες χώρες εντός της Ευ- ρωπαϊκής Ενωσης, καταργώντας εν τοις πράγματι τη Συνθήκη Σένγκεν περί ελεύθερης διακί- νησης προσώπων και αγαθών. Θεωρείται δε βέβαιο, ότι οι τρομοκρατικές επιθέσεις στις Βρυξέλες θα ενεργοποιήσουν τα ακροδεξιά αντανακλαστικά ευ- ρωπαϊκών κομμάτων που θα απαιτήσουν σφράγισμα και των εξωτερικών συνόρων της Ενω- σης. Και αν αυτό δεν σταθεί δυ- νατό να συμβεί, λόγω της ιδιαι- τερότητας των θαλάσσιων συνό- ρων της Ελλάδας με την Τουρ- κία, είναι εξίσου βέβαιο ότι θα απαιτηθεί το κλείσιμο των συ- νόρων μεταξύ των χωρών της, προκειμένου να κλείσουν οι διά- δρομοι των προσφύγων προς την Κεντρική και Βόρεια Ευρώ- πη που αποτελούν ουσιαστικά και τους κύριους προορισμούς τους. Ακόμα και αν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις στην πλειοψηφία τους δεν υιοθετούν τέτοιου εί- δους στάσεις, υπό την κίνδυνο της ανόδου της Ακρας Δεξιάς και της δικής τους δημοσκοπικής υποχώρησης, το πιο πιθανό εί- ναι να υποκύψουν. Δεν είναι τυ- χαία άλλωστε η πρόσφατη με- ταστροφή της Γερμανίδας καγ- κελαρίου Αγγελα Μέρκελ στο προσφυγικό, ύστερα από την ήτ- τα του κόμματός της στις τοπικές εκλογές της χώρας της. Η ρητορική των ακραίων κομμάτων της Ευρώπης, που πε- ριστρέφεται γύρω από το ότι με- Αναμένεται στροφή κατά των προσφύγων Δεκάδες οι νεκροί στις Βρυξέλλες ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Ο Προεδρικός υποψήφιος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως έχει στο επιτε- λείο των συμβούλων του τον ομογενή Γεώργιο Παπαδόπουλο. Η είδηση αυτή αποκαλύφθηκε όταν ο κ. Τραμπ έδωσε στη δη- μοσιότητα -με συνέντευξή του στην εφημερίδα «Washington Post»- τα ονόματα των κορυφαί- ων συμβούλων του στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων. Ο κ. Παπαδόπουλος ειδικεύεται σε θέματα παγκόσμιας ενέργειας. Στην ομάδα αυτή προπο- ρεύεται ο γερουσιαστής της Αλαμπάμα Τζεφ Σέσιονς, ενώ ο κ. Τραμπ, μιλώντας για τον κ. Παπαδόπουλο, είπε ότι «είναι σύμβουλος για θέματα πετρελαι- οειδών και ενέργειας» και συμ- πλήρωσε πως «είναι ένας εξαι- ρετικός άνθρωπος». Ο κ. Παπαδόπουλος επιβε- βαίωσε τη Δευτέρα ότι διατελεί σύμβουλος του κ. Τραμπ, χωρίς όμως να προβεί σε περαιτέρω διευκρινίσεις. Ο κ. Παπαδόπουλος, ο οποί- ος αποφοίτησε το 2009 από το of DePaul University, διευθύνει ένα διεθνές ενεργειακό κέντρο στο Center of International Law Practice του Λονδίνου. Προ- ηγουμένως ήταν σύμβουλος στην προεδρική εκστρατεία του Μπεν Κάρσον και εργάστηκε ως ερευνητής στο Ινστιτούτο Χάν- τσον, ένα από τα στρατηγεία της συντηρητικής σκέψης στην Ουά- σιγκτον, από τον Μάιο του 2011 μέχρι το Σεπτέμβριο του 2015. Η έρευνά του επικεντρώθηκε στις γεωπολιτικές και στις αλλα- γές ασφαλείας αμφοτέρων της Κασπίας και της Ανατολικής Με- σογείου και την επήρειά τους επί τις στρατηγικής των Ηνωμέ- νων Πολιτειών. Ο κ. Παπαδόπουλος είναι ο «πατέρας» της πρωτοπόρας έρευνας για τις σχέσεις Ηνωμέ- νων Πολιτειών, Ελλάδος, Κύ- πρου και Ισραήλ, με θέμα: «Με- τατόπιση δύναμης στην Ανατολή Μεσόγειο: Η Αναφυόμενη Στρα- τηγική Σχέση του Ισραήλ, Ελλά- δος και Κύπρου». Η έρευνα έτυ- χε ευρείας αποδοχής και παρεί- χε στους σχεδιαστές πολιτικής στρατηγικής μία εναλλακτική προσέγγιση για τις αλλαγές που Στο επιτελείο του Τραμπ ο Γεώργιος Παπαδόπουλος Εγκαίνια μεγάλης έκθεσης Ωνασείου ΝΥ Το Ωνάσειο Ιδρυμα, το πρωί της Τρίτης, παραχώρησε συνέντευξη Τύπου σχετικά με τη νέα έκ- θεση «Θεοί και Θνητοί στον Ολυμπο: Αρχαίο Δίον, Πόλη του Δία» που θα εγκαινιαστεί απόψε στο Πολιτιστικό Κέντρο του Ωνασείου στον Ολυμπιακό Πύργο της Νέας Υόρκης (πληροφορίες στη σελίδα 4). Στο βήμα ο πρόεδρος του Ωνασείου Ιδρύματος, Δρ Αντώνιος Παπαδημητρίου. Του ανταποκριτή μας Θεοδώρου Καλμούκου ΒΟΣΤΩΝΗ. Ως από θαύμα ο Μητροπολίτης Βελγίου κ. Αθη- ναγόρας δεν ήταν μαζί με τον προκάτοχό του Μητροπολίτη πρώην Βελγίου κ. Παντελεήμο- να, στον τόπο της τρομοκρατι- κής ενέργειας στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών, όπως αποκάλυ- ψε σε αποκλειστική του συνέν- τευξη στον «Εθνικό Κήρυκα». Οπως μας είπε, «επρόκειτο να πάω στο αεροδρόμιο μία ώρα μετά τα γεγονότα διότι έχω εδώ τον προκάτοχό μου τον πρώην Βελγίου κ. Παντελεήμονα, ο οποίος είχε έλθει για μία εβδο- μάδα εδώ και ήταν να φύγει για Αθήνα, αλλά δόξα τω Θεώ γλυ- τώσαμε κι από αυτό». Τονίζεται ότι η συνέντευξή μας έγινε τηλεφωνικώς λίγη ώρα έπειτα από το τρομοκρατικό πλήγμα οπότε οι πληροφορίες ήταν συγκεχυμένες. Ο Μητρο- πολίτης κ. Αθηναγόρας είπε ότι «από όσο γνωρίζω μέχρι στιγμής είναι πάνω από είκοσι οι νεκροί και δεκάδες τραυματισμένοι». Ο ίδιος έχει γραφείο μέσα στο αε- ροδρόμιο κι όπως ανέφερε «εί- μαι και ο εφημέριος, ο chaplain του αεροδρομίου αλλά δεν μπο- ρώ να πάω διότι δεν επιτρέπεται από τις Αρχές». Ο Μητροπολίτης κ. Αθηνα- γόρας τόνισε πως «έγιναν εκρή- ξεις και εδώ στο σταθμό του Με- τρό που είναι πολύ κοντά στη Μητρόπολη, γύρω στα 500 μέ- τρα. Υπάρχουν και στο Μετρό θύματα, λέγεται ότι είναι γύρω στους 10 με 12, ακόμα οι πλη- ροφορίες είναι συγκεχυμένες, ακούτε απ’ έξω τις σειρήνες των αστυνομικών αυτοκινήτων και των ασθενοφόρων. Νομίζω ότι όσο περνούν οι ώρες θα αυξηθεί ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών». Στην ερώτηση αν είναι κά- ποιος Ορθόδοξος Ελληνας ή άλ- λης εθνικότητας ανάμεσα στους νεκρούς ή τους τραυματίες, είπε «δεν το γνωρίζουμε ακόμα διότι το Μετρό το χρησιμοποιούν άν- θρωποι από όλες στις εθνικότη- τες» και συμπλήρωσε «είναι το Μετρό που το παίρνουν όλοι αυ- τοί που εργάζονται στην Ευρω- παϊκή Επιτροπή, είναι ακριβώς αυτός ο σταθμός». Αναφορικά με το αν υπάρχει κάποιος ανάμεσα στους νεκρούς ή τους τραυμα- τίες από την Ευρωπαϊκή Επιτρο- πή, είπε «δεν γνωρίζω ακόμα». Οταν τον ρωτήσαμε τι κλίμα επικρατεί αυτή τη στιγμή, μας απάντησε ότι «πάθαμε σοκ, ήταν κάτι το τρομακτικό, διότι μετά από τα γεγονότα των Πα- ρισίων όλοι διαπιστώσατε ότι στις Βρυξέλλες υπάρχουν πυρή- νες φονταμενταλιστών και φο- βόμαστε ότι κάτι θα γινόταν. Παντού βλέπαμε στρατιωτικούς, Από θαύμα σώθηκε ο Μητροπολίτης Βελγίου Συνέχεια στη σελίδα 6 Του Δημήτρη Τσάκα ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Η ομογενής Μα- ριέλ Βούτουνου την ώρα της τρομοκρατικής επίθεσης στο αε- ροδρόμιο των Βρυξελλών ετοι- μαζόταν να επιβιβαστεί στην πτήση της Delta Airlines προκει- μένου να επιστρέψει στη Νέα Υόρκη. Η Δρ. Μαριέλ Βούτουνου υπέστη εγκαύματα και ελαφριά τραύματα και διακομίστηκε σε νοσοκομείο των Βρυξελλών. Η είδηση για τον τραυματισμό της σήμανε συναγερμό στις δύο ακτές του Ατλαντικού Ωκεανού και προκάλεσε τη συγκίνηση και το ενδιαφέρον των συναδέλφων της και της ηγεσίας του ερευνη- τικού Ινστιτούτου Burke Medical Research Institute (BMRI) στο White Plains της Νέας Υόρκης, όπου εργάζεται τα τελευταία χρόνια, καθώς επίσης και στην Κύπρο όπου διαμένουν οι γονείς και οι συγγενείς της. Το υπουργείο Εξωτερικών της Κύπρου ανακοίνωσε ότι η Δρ. Μαριέλ Βούτουνου είχε πάει στο Νεπάλ για να επισκεφθεί την Ομογενής μεταξύ των τραυματιών Συνέχεια στη σελίδα 5 Συνέχεια στη σελίδα 7 Συνέχεια στη σελίδα 4 Συνέχεια στη σελίδα 5 Μετανάστες διαμαρτύρονται ενώπιον των αστυνομικών δυνά- μεων στην Ειδομένη, ζητώντας το άνοιγμα των συνόρων. ΚΕτΕΒαΝ ΚαΡΝταΒα/ασΟσΙΕΪτΕΝτ πΡΕσ ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Το Τμήμα Εσω- τερικής Ασφάλειας «παρακολου- θεί στενά τα δραματικά γεγονό- τα στις Βρυξέλλες και παραμένει σε επαφή με τους συνεργάτες του στην περιοχή», δήλωσε η υπηρεσία μέσω μηνύματος ηλε- κτρονικού ταχυδρομείου στην «Χάφιγκτον Ποστ». «Το Τμήμα Εσωτερικής Ασφάλειας δεν θα διστάσει να προσαρμόσει τα μέ- τρα ασφαλείας κατά περίσταση, ώστε να προστατέψει τον αμε- ρικανικό λαό». Οι πόλεις στις ΗΠΑ ενι- σχύουν τα μέτρα ασφαλείας με- τά τις πολύνεκρες επιθέσεις στις Βρυξέλλες. Οι εκρήξεις στο αε- ροδρόμιο και στο Μετρό των Βρυξελλών επιφέρουν επιπλέον μέτρα τα οποία λαμβάνονται από τις αρμόδιες Αρχές στις πό- λεις της Νέας Υόρκης και της Ουάσιγκτον. Οι Αρχές και στις δύο πόλεις δηλώνουν ότι δεν υπάρχουν μέ- χρι στιγμής ευθείες απειλές, αλ- λά ότι θα λάβουν προληπτικά μέτρα μέσω αυξημένης παρου- σίας των δυνάμεων ασφαλείας. Στην Ουάσιγκτον, η Αστυνο- μία του Μετρό λέει ότι υπάρ- χουν αυξημένες περιπολίες κατά μήκος των γραμμών. «Δεν έχει γίνει γνωστή κάποια συγκεκρι- μένη ή αξιόπιστη απειλή προς το Μετρό μέχρι στιγμής. Επιπλέ- ον περιπολίες θα ξεκινήσουν από σήμερα ως προληπτικό μέ- τρο», αναφέρει συγκεκριμένα το τουίτ από τον επίσημο λογαρια- Συνέχεια στη σελίδα 10 Εξτρα μέτρα ασφαλείας σε Νέα Υόρκη ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Αμεσες και ποι- κίλες αντιδράσεις από τους υπο- ψηφίους για το χρίσμα των Δη- μοκρατικών και των Ρεπουμπλι- κανών προκάλεσαν τα δραματι- κά γεγονότα στις Βρυξέλλες. Ο Ρεπουμπλικανός Τεντ Κρουζ κά- λεσε τις ΗΠΑ «να χρησιμοποι- ήσουν την πλήρη ισχύ τους και την οργή τους» ώστε να πολε- μήσουν το ριζοσπαστικό Ισλάμ, ενώ η Χίλαρι Κλίντον έκανε λόγο για αναθεώρηση της πολιτικής χορήγησης βίζας. Ο Ντόναλντ Τραμπ, μέσω του τουίτερ, δήλωσε: «Θυμάστε πό- σο όμορφο και ασφαλές μέρος ήταν οι Βρυξέλλες. Οχι πια! Οι ΗΠΑ πρέπει να είναι σε εγρή- γορση και να δράσουν έξυπνα». Οι επιθέσεις πιθανόν θα τον εν- θαρρύνουν να υπερθεματίσει πάνω στη θέση του να απαγο- ρευτεί η είσοδος σε όλους του μουσουλμάνους μετανάστες στις ΗΠΑ. Ομως, ο πρωτοπόρος με τους Μεγάλες οι πολιτικές επιπτώσεις Συνέχεια στη σελίδα 11 ΝταΡΚΟ ΒΟΪΝΟΒΙτσ/ασΟσΙΕΪτΕΝτ πΡΕσ WR/ΚΩστασ ΜπΕη

Embed Size (px)

Transcript of a bNATIONAL HERALD VOL. 101 No.33365 GREEK-AMERICAN DAILY NY, NJ, PA, MA $1.25 - CT $1.50...

Page 1: a bNATIONAL HERALD VOL. 101 No.33365 GREEK-AMERICAN DAILY NY, NJ, PA, MA $1.25 - CT $1.50 Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2016/Wednesday, March 23, 2016 100a b επέτειος

NATIONAL HERALD VOL. 101 No.33365 GREEK-AMERICAN DAILY NY, NJ, PA, MA $1.25 - CT $1.50

Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2016/ Wednesday, March 23, 2016 www.ekirikas.com

a b100επέτειος

h

1915-2015

100επέτειος

h

1915-2015

New

s

BΡΥΞΕΛΛΕΣ. Τρομοκρατικέςεπιθέσεις στο αεροδρόμιο και τομετρό των Βρυξελλών, την ευ-θύνη των οποίων ανέλαβε το Ισ-λαμικό Κράτος, αιματοκύλισαν,χθες το πρωί, την πρωτεύουσατης Ευρωπαϊκής Ενωσης καιέσπειραν τον φόβο και την ανη-συχία σε όλη τη Γηραιά Ηπειροκαι όχι μόνο, τέσσερις περίπουμήνες μετά τις πολύνεκρες επι-θέσεις σε βάρος του Παρισιού.

Ο αρχικός απολογισμός έκα-νε λόγο για 34 νεκρούς και πε-ρίπου 200 τραυματίες. Μεταξύτων τραυματιών είναι ένας Κύ-πριος (περισσότερες πληροφο-ρίες στη σελίδα 9) και μία ομο-γενής (δείτε διπλανή στήλη) μετις Αρχές να εκφράζουν ανησυ-χίες ότι ο αριθμός των θυμάτωνθα ανέβει.

Το σκηνικό του τρόμου άρχι-σε να ξετυλίγεται λίγο πριν τις8 το πρωί όταν στο αεροδρόμιο«Ζάβεντεμ» της βελγικής πρω-τεύουσας σημειώθηκε η πρώτηέκρηξη. Λίγα λεπτά αργότεραέγινε και η δεύτερη, στην αίθου-σα αναχωρήσεων, δίπλα στην εί-σοδο του αεροδρομίου, δηλαδή

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ: αίθριος 49-66 αΥΡΙO: αίθριος 52-60 ΑΘΗΝΑ: 52-66ΛΕΥΚΩΣΙΑ: 58-73

Τρίτη 22 Μαρτίου 2016

€ 1 $1.12$ Καναδά $0.76

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ

ΚΑΙΡΟΣ

1-888-547-95271-718-784-5255

ΓΕΝΙΚEσ πληΡΟφΟΡIΕσ [email protected]

Τρομοκρατική επίθεση κατά της Ευρώπης

Φωτογραφία τραβηγμένη λίγα λεπτά μετά τις εκρήξεις στην αίθουσα αναχωρήσεων του αεροδρομίου «Ζάβεντεμ» των Βρυξελλών,οι οποίες μαζί με αυτή που έλαβε χώρα στο μετρό της πόλης συγκλόνισαν την ευρωπαϊκή πρωτεύουσα.

BΡΥΞΕΛΛΕΣ. Οι πολύνεκρεςεπιθέσεις στις Βρυξέλες θεωρεί-ται σχεδόν βέβαιο ότι θα έχουνεπίπτωση στην προσφυγική κρί-ση που ταλανίζει την Ευρώπη,με μεγάλο χαμένο την Ελλάδα,η οποία αποτελεί και την πύληεισόδου στη Γηραιά Ηπειρο γιατη συντριπτική πλειοψηφία τωνπροσφύγων και μεταναστών πουέρχονται από Μέση Ανατολή καιΒόρεια Αφρική.

Ηδη ως πρώτη αντίδρασηστις επιθέσεις η Ολλανδία ενί-σχυσε χθες το πρωί τους ελέγ-χους της στα σύνορα με το Βέλ-γιο, καταργώντας ουσιαστικάστην πράξη την ελεύθερη μετα-κίνηση (περισσότερες πληροφο-ρίες σε σχετικό θέμα στη σελ.6). Την κίνηση της Ολλανδίαςείναι πιθανό να ακολουθήσουν

και άλλες χώρες εντός της Ευ-ρωπαϊκής Ενωσης, καταργώνταςεν τοις πράγματι τη ΣυνθήκηΣένγκεν περί ελεύθερης διακί-νησης προσώπων και αγαθών.

Θεωρείται δε βέβαιο, ότι οιτρομοκρατικές επιθέσεις στιςΒρυξέλες θα ενεργοποιήσουν ταακροδεξιά αντανακλαστικά ευ-ρωπαϊκών κομμάτων που θααπαιτήσουν σφράγισμα και τωνεξωτερικών συνόρων της Ενω-σης. Και αν αυτό δεν σταθεί δυ-νατό να συμβεί, λόγω της ιδιαι-τερότητας των θαλάσσιων συνό-ρων της Ελλάδας με την Τουρ-κία, είναι εξίσου βέβαιο ότι θααπαιτηθεί το κλείσιμο των συ-νόρων μεταξύ των χωρών της,προκειμένου να κλείσουν οι διά-δρομοι των προσφύγων προςτην Κεντρική και Βόρεια Ευρώ-

πη που αποτελούν ουσιαστικάκαι τους κύριους προορισμούςτους.

Ακόμα και αν οι ευρωπαϊκέςκυβερνήσεις στην πλειοψηφίατους δεν υιοθετούν τέτοιου εί-δους στάσεις, υπό την κίνδυνοτης ανόδου της Ακρας Δεξιάς καιτης δικής τους δημοσκοπικήςυποχώρησης, το πιο πιθανό εί-ναι να υποκύψουν. Δεν είναι τυ-χαία άλλωστε η πρόσφατη με-ταστροφή της Γερμανίδας καγ-κελαρίου Αγγελα Μέρκελ στοπροσφυγικό, ύστερα από την ήτ-τα του κόμματός της στις τοπικέςεκλογές της χώρας της.

Η ρητορική των ακραίωνκομμάτων της Ευρώπης, που πε-ριστρέφεται γύρω από το ότι με-

Αναμένεται στροφή κατά των προσφύγων

Δεκάδες οι νεκροί

στις Βρυξέλλες

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Ο Προεδρικόςυποψήφιος Ντόναλντ Τραμπανακοίνωσε πως έχει στο επιτε-λείο των συμβούλων του τονομογενή Γεώργιο Παπαδόπουλο.Η είδηση αυτή αποκαλύφθηκεόταν ο κ. Τραμπ έδωσε στη δη-μοσιότητα -με συνέντευξή τουστην εφημερίδα «WashingtonPost»- τα ονόματα των κορυφαί-ων συμβούλων του στον τομέατων εξωτερικών σχέσεων. Ο κ.Παπαδόπουλος ειδικεύεται σεθέματα παγκόσμιας ενέργειας.

Στην ομάδα αυτή προπο-ρεύεται ο γερουσιαστής τηςΑλαμπάμα Τζεφ Σέσιονς, ενώ οκ. Τραμπ, μιλώντας για τον κ.Παπαδόπουλο, είπε ότι «είναισύμβουλος για θέματα πετρελαι-οειδών και ενέργειας» και συμ-πλήρωσε πως «είναι ένας εξαι-ρετικός άνθρωπος».

Ο κ. Παπαδόπουλος επιβε-βαίωσε τη Δευτέρα ότι διατελείσύμβουλος του κ. Τραμπ, χωρίςόμως να προβεί σε περαιτέρωδιευκρινίσεις.

Ο κ. Παπαδόπουλος, ο οποί-ος αποφοίτησε το 2009 από τοof DePaul University, διευθύνειένα διεθνές ενεργειακό κέντρο

στο Center of International LawPractice του Λονδίνου. Προ-ηγουμένως ήταν σύμβουλοςστην προεδρική εκστρατεία τουΜπεν Κάρσον και εργάστηκε ωςερευνητής στο Ινστιτούτο Χάν-τσον, ένα από τα στρατηγεία τηςσυντηρητικής σκέψης στην Ουά-σιγκτον, από τον Μάιο του 2011μέχρι το Σεπτέμβριο του 2015.Η έρευνά του επικεντρώθηκεστις γεωπολιτικές και στις αλλα-γές ασφαλείας αμφοτέρων τηςΚασπίας και της Ανατολικής Με-σογείου και την επήρειά τουςεπί τις στρατηγικής των Ηνωμέ-νων Πολιτειών.

Ο κ. Παπαδόπουλος είναι ο«πατέρας» της πρωτοπόραςέρευνας για τις σχέσεις Ηνωμέ-νων Πολιτειών, Ελλάδος, Κύ-πρου και Ισραήλ, με θέμα: «Με-τατόπιση δύναμης στην ΑνατολήΜεσόγειο: Η Αναφυόμενη Στρα-τηγική Σχέση του Ισραήλ, Ελλά-δος και Κύπρου». Η έρευνα έτυ-χε ευρείας αποδοχής και παρεί-χε στους σχεδιαστές πολιτικήςστρατηγικής μία εναλλακτικήπροσέγγιση για τις αλλαγές που

Στο επιτελείο του Τραμπ ο Γεώργιος Παπαδόπουλος

Εγκαίνια μεγάλης έκθεσης Ωνασείου ΝΥ Το Ωνάσειο Ιδρυμα, το πρωί της Τρίτης, παραχώρησε συνέντευξη Τύπου σχετικά με τη νέα έκ-θεση «Θεοί και Θνητοί στον Ολυμπο: Αρχαίο Δίον, Πόλη του Δία» που θα εγκαινιαστεί απόψεστο Πολιτιστικό Κέντρο του Ωνασείου στον Ολυμπιακό Πύργο της Νέας Υόρκης (πληροφορίεςστη σελίδα 4). Στο βήμα ο πρόεδρος του Ωνασείου Ιδρύματος, Δρ Αντώνιος Παπαδημητρίου.

Του ανταποκριτή μαςΘεοδώρου Καλμούκου

ΒΟΣΤΩΝΗ. Ως από θαύμα οΜητροπολίτης Βελγίου κ. Αθη-ναγόρας δεν ήταν μαζί με τονπροκάτοχό του Μητροπολίτηπρώην Βελγίου κ. Παντελεήμο-να, στον τόπο της τρομοκρατι-κής ενέργειας στο αεροδρόμιοτων Βρυξελλών, όπως αποκάλυ-ψε σε αποκλειστική του συνέν-τευξη στον «Εθνικό Κήρυκα».

Οπως μας είπε, «επρόκειτονα πάω στο αεροδρόμιο μία ώραμετά τα γεγονότα διότι έχω εδώτον προκάτοχό μου τον πρώηνΒελγίου κ. Παντελεήμονα, οοποίος είχε έλθει για μία εβδο-μάδα εδώ και ήταν να φύγει για

Αθήνα, αλλά δόξα τω Θεώ γλυ-τώσαμε κι από αυτό».

Τονίζεται ότι η συνέντευξήμας έγινε τηλεφωνικώς λίγη ώραέπειτα από το τρομοκρατικόπλήγμα οπότε οι πληροφορίεςήταν συγκεχυμένες. Ο Μητρο-πολίτης κ. Αθηναγόρας είπε ότι«από όσο γνωρίζω μέχρι στιγμήςείναι πάνω από είκοσι οι νεκροίκαι δεκάδες τραυματισμένοι». Οίδιος έχει γραφείο μέσα στο αε-ροδρόμιο κι όπως ανέφερε «εί-μαι και ο εφημέριος, ο chaplainτου αεροδρομίου αλλά δεν μπο-ρώ να πάω διότι δεν επιτρέπεταιαπό τις Αρχές».

Ο Μητροπολίτης κ. Αθηνα-γόρας τόνισε πως «έγιναν εκρή-ξεις και εδώ στο σταθμό του Με-

τρό που είναι πολύ κοντά στηΜητρόπολη, γύρω στα 500 μέ-τρα. Υπάρχουν και στο Μετρόθύματα, λέγεται ότι είναι γύρωστους 10 με 12, ακόμα οι πλη-ροφορίες είναι συγκεχυμένες,ακούτε απ’ έξω τις σειρήνες τωναστυνομικών αυτοκινήτων καιτων ασθενοφόρων. Νομίζω ότιόσο περνούν οι ώρες θα αυξηθείο αριθμός των νεκρών και τωντραυματιών».

Στην ερώτηση αν είναι κά-ποιος Ορθόδοξος Ελληνας ή άλ-λης εθνικότητας ανάμεσα στουςνεκρούς ή τους τραυματίες, είπε«δεν το γνωρίζουμε ακόμα διότιτο Μετρό το χρησιμοποιούν άν-θρωποι από όλες στις εθνικότη-τες» και συμπλήρωσε «είναι το

Μετρό που το παίρνουν όλοι αυ-τοί που εργάζονται στην Ευρω-παϊκή Επιτροπή, είναι ακριβώςαυτός ο σταθμός». Αναφορικά μετο αν υπάρχει κάποιος ανάμεσαστους νεκρούς ή τους τραυμα-τίες από την Ευρωπαϊκή Επιτρο-πή, είπε «δεν γνωρίζω ακόμα».

Οταν τον ρωτήσαμε τι κλίμαεπικρατεί αυτή τη στιγμή, μαςαπάντησε ότι «πάθαμε σοκ,ήταν κάτι το τρομακτικό, διότιμετά από τα γεγονότα των Πα-ρισίων όλοι διαπιστώσατε ότιστις Βρυξέλλες υπάρχουν πυρή-νες φονταμενταλιστών και φο-βόμαστε ότι κάτι θα γινόταν.Παντού βλέπαμε στρατιωτικούς,

Από θαύμα σώθηκε ο Μητροπολίτης Βελγίου

Συνέχεια στη σελίδα 6

Του Δημήτρη Τσάκα

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Η ομογενής Μα-ριέλ Βούτουνου την ώρα τηςτρομοκρατικής επίθεσης στο αε-ροδρόμιο των Βρυξελλών ετοι-μαζόταν να επιβιβαστεί στηνπτήση της Delta Airlines προκει-μένου να επιστρέψει στη ΝέαΥόρκη.

Η Δρ. Μαριέλ Βούτουνουυπέστη εγκαύματα και ελαφριάτραύματα και διακομίστηκε σενοσοκομείο των Βρυξελλών. Ηείδηση για τον τραυματισμό τηςσήμανε συναγερμό στις δύοακτές του Ατλαντικού Ωκεανούκαι προκάλεσε τη συγκίνηση καιτο ενδιαφέρον των συναδέλφωντης και της ηγεσίας του ερευνη-τικού Ινστιτούτου Burke MedicalResearch Institute (BMRI) στοWhite Plains της Νέας Υόρκης,όπου εργάζεται τα τελευταίαχρόνια, καθώς επίσης και στηνΚύπρο όπου διαμένουν οι γονείςκαι οι συγγενείς της.

Το υπουργείο Εξωτερικών τηςΚύπρου ανακοίνωσε ότι η Δρ.Μαριέλ Βούτουνου είχε πάει στοΝεπάλ για να επισκεφθεί την

Ομογενήςμεταξύ

των τραυματιών

Συνέχεια στη σελίδα 5

Συνέχεια στη σελίδα 7

Συνέχεια στη σελίδα 4

Συνέχεια στη σελίδα 5

Μετανάστες διαμαρτύρονται ενώπιον των αστυνομικών δυνά-μεων στην Ειδομένη, ζητώντας το άνοιγμα των συνόρων.

ΚΕτΕΒαΝ ΚαΡΝταΒα/ασΟσΙΕΪτΕΝτ πΡΕσ

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Το Τμήμα Εσω-τερικής Ασφάλειας «παρακολου-θεί στενά τα δραματικά γεγονό-τα στις Βρυξέλλες και παραμένεισε επαφή με τους συνεργάτεςτου στην περιοχή», δήλωσε ηυπηρεσία μέσω μηνύματος ηλε-κτρονικού ταχυδρομείου στην«Χάφιγκτον Ποστ». «Το ΤμήμαΕσωτερικής Ασφάλειας δεν θαδιστάσει να προσαρμόσει τα μέ-τρα ασφαλείας κατά περίσταση,ώστε να προστατέψει τον αμε-ρικανικό λαό».

Οι πόλεις στις ΗΠΑ ενι-σχύουν τα μέτρα ασφαλείας με-τά τις πολύνεκρες επιθέσεις στιςΒρυξέλλες. Οι εκρήξεις στο αε-ροδρόμιο και στο Μετρό τωνΒρυξελλών επιφέρουν επιπλέονμέτρα τα οποία λαμβάνονταιαπό τις αρμόδιες Αρχές στις πό-λεις της Νέας Υόρκης και τηςΟυάσιγκτον.

Οι Αρχές και στις δύο πόλειςδηλώνουν ότι δεν υπάρχουν μέ-χρι στιγμής ευθείες απειλές, αλ-λά ότι θα λάβουν προληπτικάμέτρα μέσω αυξημένης παρου-σίας των δυνάμεων ασφαλείας.

Στην Ουάσιγκτον, η Αστυνο-μία του Μετρό λέει ότι υπάρ-χουν αυξημένες περιπολίες κατάμήκος των γραμμών. «Δεν έχειγίνει γνωστή κάποια συγκεκρι-μένη ή αξιόπιστη απειλή προςτο Μετρό μέχρι στιγμής. Επιπλέ-ον περιπολίες θα ξεκινήσουναπό σήμερα ως προληπτικό μέ-τρο», αναφέρει συγκεκριμένα τοτουίτ από τον επίσημο λογαρια-

Συνέχεια στη σελίδα 10

Εξτρα μέτραασφαλείας σε

Νέα Υόρκη

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Αμεσες και ποι-κίλες αντιδράσεις από τους υπο-ψηφίους για το χρίσμα των Δη-μοκρατικών και των Ρεπουμπλι-κανών προκάλεσαν τα δραματι-κά γεγονότα στις Βρυξέλλες. ΟΡεπουμπλικανός Τεντ Κρουζ κά-λεσε τις ΗΠΑ «να χρησιμοποι-ήσουν την πλήρη ισχύ τους καιτην οργή τους» ώστε να πολε-μήσουν το ριζοσπαστικό Ισλάμ,ενώ η Χίλαρι Κλίντον έκανε λόγογια αναθεώρηση της πολιτικήςχορήγησης βίζας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μέσω τουτουίτερ, δήλωσε: «Θυμάστε πό-σο όμορφο και ασφαλές μέροςήταν οι Βρυξέλλες. Οχι πια! ΟιΗΠΑ πρέπει να είναι σε εγρή-γορση και να δράσουν έξυπνα».Οι επιθέσεις πιθανόν θα τον εν-θαρρύνουν να υπερθεματίσειπάνω στη θέση του να απαγο-ρευτεί η είσοδος σε όλους τουμουσουλμάνους μετανάστες στιςΗΠΑ.

Ομως, ο πρωτοπόρος με τους

Μεγάλες οι πολιτικέςεπιπτώσεις

Συνέχεια στη σελίδα 11

ΝταΡΚΟ ΒΟΪΝΟΒΙτσ/ασΟσΙΕΪτΕΝτ πΡΕσ

WR/ΚΩστασ ΜπΕη

Page 2: a bNATIONAL HERALD VOL. 101 No.33365 GREEK-AMERICAN DAILY NY, NJ, PA, MA $1.25 - CT $1.50 Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2016/Wednesday, March 23, 2016 100a b επέτειος

Δεν θα πρέπει να υπάρχουνψευδαισθήσεις πλέον ότι μετάτα χθεσινά τρομοκρατικά χτυπή-ματα στις Βρυξέλλες, στην καρ-διά της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ηΔύση βρίσκεται σε εμπόλεμη κα-τάσταση με τους τρομοκράτες.

Είναι σαφές ότι από τη μεριάτων τρομοκρατών δεν υπάρχουνφραγμοί.

Χτυπούν και θα χτυπούν, όσουπάρχουν, όπου μπορούν μεστόχο να προκαλέσουν τον με-γαλύτερο αριθμό νεκρών και τημεγαλύτερη δημοσιότητα.

Αυτό που τους κατευθύνει εί-ναι το μίσος, η εκδίκηση για όσαθεωρούν ότι έχουν υποστεί λό-γω της εθνικότητας και της θρη-σκείας τους.

Ζουν σε μια άλλη εποχή.Στον Μεσαίωνα. Πολεμούν μεμεσαιωνικά μέτρα.

Η κατάσταση αυτή είναι χω-ρίς προηγούμενο στην Ιστορία.

Πόλεμοι ήταν δυνατόν ναδιεξαχθούν μόνο μεταξύ κρα-τών, ή μεταξύ ομάδων κρατών,μέχρι πρόσφατα. Ο ορισμός αυ-τός άλλαξε από το τρομοκρατικόχτύπημα στους Δίδυμους Πύρ-γους στη Νέα Υόρκη. Εκτοτεμπήκαμε στην εποχή όπου μία

ή περισσότερες μικρές ή μεγά-λες ομάδες ανθρώπων διεξάγουνπόλεμο ενάντια σε ένα ή περισ-σότερα από ένα κράτη. Η επί-σημη έναρξη αυτού του πολέ-μου έγινε με την εμφάνιση της«Αλ Κάιντα» και της φοβερήςεπίθεσης στη Νέα Υόρκη.

Η «Αλ Κάιντα», πλήρωσε βέ-βαια βαρύ τίμημα.

Οι αμερικανικές δυνάμεις τε-λικά εντόπισαν και εξόντωσανακόμα και τον ηγέτη της, τονΟσάμα μπιν Λάντεν.

Κι όμως. Αντί αυτό να απο-θαρρύνει άλλους φιλόδοξουςτρομοκράτες, συνέβη το αντίθε-το.

Εμφανίστηκε ένας στρατόςπια με την ονομασία ISIS, πουεπέκτεινε τον πόλεμο κατά τηςΔύσης. Το ISIS εξαπέλυσε 11τρομοκρατικές επιθέσεις ενά-ντια στην Ευρώπη, με πιο γνω-στές αυτή στο στάδιο του Παρι-σιού και σε άλλα σημεία της πό-λης, με 130 νεκρούς, και πριναπό αυτή στο σατιρικό περιοδι-κό «Charlie Hebdo», που είχε ωςαποτέλεσμα τον θάνατο 12 αν-θρώπων.

Και χθες, βέβαια, σημειώθη-καν οι επιθέσεις στις Βρυξέλλες

που μέχρι τη στιγμή αυτή οαριθμός των νεκρών, είναι με-γάλος μεν, αλλά απροσδιόρι-στος.

Είναι βέβαιο ότι οι επιπτώ-σεις της τρομοκρατικής πράξηςστις Βρυξέλλες θα είναι μεγά-λες.

θα επηρεάσει τον τρόπο ζω-ής των κατοίκων της Ευρώπης,π.χ. οι έλεγχοι στα αεροδρόμιαθα είναι αυστηρότεροι, κάτιανάλογο με αυτό που έγινε στιςΗΠΑ, μετά την 9/11.

θα επηρεάσει τη στάση τηςκοινής γνώμης έναντι στουςπρόσφυγες. θα αυξηθεί ο φόβοςότι μεταξύ των προσφύγων κρύ-βονται και τρομοκράτες, με απο-τέλεσμα να γίνουν λιγότερο ευ-πρόσδεκτοι.

Επίσης, οι συνέπειες στην πο-λιτική ζωή θα είναι σημαντικές:θα στραφεί η κοινή γνώμη προςτα Δεξιά σε πολλές χώρες, όπωςπ.χ. στη Γερμανία και στις ΗΠΑ.

θα μπορούσε μάλιστα να πεικανείς ότι αυτό που συνέβη χθεςήταν «μάννα εξ ουρανού» γιατην υποψηφιότητα του Ντόναλ-ντ Τραμπ.

Σχόλιο του A.H. Διαματάρη

Οι συνέπειες της τρομοκρατικής επίθεσης

@AHDiamataris

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 20162 ΑΠΟΨΕΙΣ/ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Οτρόμος επέστρεψε στην Ευρώπη και αιμα-τοκύλισε τις Βρυξέλλες. Μετά τα δεκάδεςθύματα στο Παρίσι, στην Αγκυρα και στην

Κωνσταντινούπολη οι τρομοκράτες έσπειραν τοθάνατο στην πρωτεύουσα της Ευρωπαϊκής Ενωσης.Για μία ακόμη φορά η Ελλάδα πρέπει να προβλη-ματισθεί γιατί πολλοί θα σπεύσουν να συνδέσουντο προσφυγικό με την τρομοκρατία και ξενοφοβικάκινήματα θα βρουν έδαφος να θεμελιώσουν ταεπιχειρήματά τους.

Μπροστά στις επιδιώξεις τους θα κατηγορήσουντην Ελλάδα ότι οι τρομοκράτες προέρχονται απότις δεκάδες χιλιάδες προσφύγων και μεταναστώνπου μέσω των νησιών φτάνουν στην ηπειρωτικήΕλλάδα και από εκεί στην Ευρώπη, όπως συνέβαινεμέχρι πριν κλείσουν τα σύνορα της βαλκανικήςδιόδου.

Είναι ακόμη νωπές οι μνήμες του μακελειούστο Παρίσι. Τότε, τα γαλλικά ΜΜΕ έγραψαν ότικάποιοι από τους δράστες είχαν περάσει είτε απότη Λέσβο, είτε από τη Λέρο. Ανεξάρτητα αν οιδράστες έχουν γαλλική ή βελγική ταυτότητα πάντασε αυτές τις περιπτώσεις η ευθύνη επιμερίζεταιγια να μην προκαλεί την αγανάκτηση των πολιτώνπου πέφτουν θύματα τρομοκρατικών επιθέσεων.Με αυτό το σκεπτικό θα προσπαθήσουν ορισμένοινα συνδέσουν το προσφυγικό με την τρομοκρατίακι όχι, δυστυχώς, με τον εμφύλιο στη Συρία. Τοσίγουρο είναι πάντως ότι το Ισλαμικό Κράτος, πουήδη έσπευσε και μάλιστα άμεσα, να αναλάβει τηχθεσινή ευθύνη, δεν πτοείται. Και ενδεχομένωςνα κινητοποιεί τις στρατιές του στην Ευρώπη ή ναστέλνει φανατισμένους οπαδούς του μέσω τωνπροσφυγικών ροών για συγκάλυψη.

Η Ελλάδα, καλώς ή κακώς είναι στην πρώτηγραμμή της μάχης κι όχι στο απυρόβλητο. Από ταμέσα Δεκεμβρίου του 2015, ο υπουργός Μετανα-στευτικής Πολιτικής είχε παραδεχθεί ότι ανάμεσαστους χιλιάδες πρόσφυγες που είχαν εισέλθει στη

χώρα υπάρχουν και τρομοκράτες. Αν αυτοί οιτρομοκράτες δεν έχουν μπορέσει να περάσουνστην Ευρώπη, επειδή έκλεισαν τα σύνορα, ενδέ-χεται να δημιουργήσουν προβοκατόρικα επεισόδιαγια να περάσουν. ’Η άλλου είδους ταραχές πουμπορεί να σκεφτεί το διεστραμμένο τους μυαλό.

Επομένως, η Ελλάδα πρέπει να οργανωθείάμεσα. Οφείλει να ζητήσει τεχνογνωσία και ειδι-κευμένο προσωπικό από την Ευρώπη προκειμένουνα ταυτοποιήσει τους πρόσφυγες και τους μετα-νάστες κατά τρόπο που δεν θα δέχεται αμφισβή-τηση από κανέναν Ευρωπαίο.

Επίσης, οφείλει να επεκτείνει τα μέτρα ασφά-λειας παντού κι όχι μόνο στα κέντρα κράτησηςκαι καταγραφής προσφύγων και μεταναστών. Ηαυστηρότητα των μέτρων πρέπει να τηρείται σταελληνικά αεροδρόμια και στα Μέσα Μαζικής Με-ταφοράς. Είναι δυσάρεστο για την ελεύθερη κυ-κλοφορία των πολιτών, σίγουρα! Είναι ωστόσοαναγκαίο για να σωθούν ζωές, αλλά και για ναμην βρεθεί υπόλογη η χώρα ότι συμπεριφέρεταιανεύθυνα μπροστά στην τρομοκρατική απειλή.

Η Ελλάδα οφείλει να δείξει προς την Ευρώπηότι λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να απο-τρέψει κάθε υποψία περάσματος τρομοκράτη απότο έδαφός της. Ας μην ξεχνάμε ότι τα ξενοφοβικάακροδεξιά κόμματα θα ενισχυθούν, αφού πάνταεκμεταλλεύονται τέτοιες καταστάσεις. Και αυτόθα έχει επίπτωση στην Ελλάδα, καθώς θα τηνπιέσουν ακόμη περισσότερο στα θαλάσσια σύνοράτης να σταματήσει να δέχεται πρόσφυγες και κα-ταστάσεις. Κι επειδή είναι μάλλον δύσκολο ηΤουρκία να τηρήσει την πρόσφατη συμφωνία μετην ΕΕ, η Ελλάδα θα εξακολουθεί να είναι στημέση του προβλήματος.

Αν δεν ενεργήσει άμεσα και με τα μεγάλαπροβλήματα συσσωρευμένα, η Ελλάδα ενδέχεταινα απομονωθεί ακόμη περισσότερο, με όλες τιςδυσμενείς επιπτώσεις σε οικονομικό, κοινωνικόκαι πολιτικό επίπεδο.

Μοναδική διέξοδος, είναι να δείξει μία απο-φασιστική συμπεριφορά στο προσφυγικό ώστενα αντικρούσει τα τυχόν επιχειρήματα όσων θασπεύσουν να την κατηγορήσουν ότι δεν κάνεισωστά τη δουλειά της.

a b

Αυξήθηκαν οι κίνδυνοι στο προσφυγικό

Συγχαρητήρια στο ΚέντροΒυζαντινών - Νεοελληνικών Σπουδών

Αγαπητέ κ. Διαματάρη, εκδότη του «ΕθνικούΚήρυκα»

Ο Ποντιακός Σύλλογος «Κομνηνοί» Νέας Υόρ-κης συγχαίρει το Κέντρο Βυζαντινών και Νεοελ-ληνικών Σπουδών του Queens College και τον Δι-ευθυντή του Καθηγητή Δρ. Χρίστο Ιωαννίδη, γιατην έντιμη και ειλικρινή δήλωσή του σχετικά μετην επίσκεψη του κ. φίλη, Υπουργού ΠαιδείαςΕρευνας και θρησκευμάτων στη Νέα Υόρκη. Πρινμερικούς μήνες ο Υπουργός Παιδείας με τις «απαί-δευτες» δηλώσεις του σχετικά με τη Γενοκτονίατων Χριστιανικών πληθυσμών, προσέβαλε ένα με-γάλο κομμάτι του Ελληνισμού και ήρθε σε ευθείααντιπαράθεση με τους αγώνες της Ομογένειας,των ποντιακών σωματείων των ΗΠΑ και Καναδά,της Παμποντιακής Ομοσπονδίας και του Ελληνι-κού Κέντρου Ερευνών Μικράς Ασίας και Πόντου(ΕΚΕΜΑΠ) με έδρα το Σικάγο.

Για αρκετά χρόνια τώρα οι παραπάνω φορείςεργάζονται άοκνα και συστηματικά για την προ-ώθηση και αναγνώριση της Γενοκτονίας των Χρι-στιανικών πληθυσμών στην Οθωμανική Αυτοκρα-τορία, και με τα πενιχρά μέσα που διαθέτουν, πα-ρά τη μηδενική στήριξη από την ελληνική πολι-τεία έχουν επιτύχει πολλές πολιτείες να εκδώσουνσημαντικά ψηφίσματα για το σκοπό αυτό. Πραγ-ματοποιήθηκαν πέντε ακαδημαϊκά συνέδρια μεπάνω από σαράντα εγκεκριμένες επιστημονικές

εργασίες, στο αντικείμενο αυτό και η παράλληληέκδοση των εργασιών αυτών συμβάλλουν θετικό-τατα στο σκοπό μας.

Ο κύριος Υπουργός Παιδείας δεν πρέπει να ξε-χνάει ότι η IAGS, η επιστημονική ένωση ειδικώνεπιστημόνων για θέματα γενοκτονιών, έχει ήδηαναγνωρίσει (Δεκέμβριος 2007) τη γενοκτονίακατά των Χριστιανικών πληθυσμών και μάλισταστον επίλογο του ψηφίσματός της διευκρινίζει ότιη τελευταία πράξη μιας γενοκτονίας είναι η άρ-νησή της.

Αρα είναι εξίσου εγκληματικό για κάθε πολίτηνα αρνείται το έγκλημα της γενοκτονίας. Και ο κ.φίλης, όχι απλά ως ένας πολίτης, αλλά ως υπουρ-γός Παιδείας, ως θεσμικός δηλαδή παράγων, αρ-νείται το έγκλημα της γενοκτονίας κατά των Χρι-στιανικών πληθυσμών, ερχόμενος σε ευθεία αντι-παράθεση με νόμο που ψήφισε η ίδια η πατρίδατου.

Συμπαραστεκόμαστε στο Κέντρο Βυζαντινώνκαι Νεοελληνικών Σπουδών του Queens Collegeγια την απόφαση που πήρε απέναντι προς σ’ έναάτομο εθνικά και πολιτικά ανεύθυνο. Τιμούμε τοναείμνηστο, ποντιακής καταγωγής, ιδρυτή του Δρ.Χάρη Ψωμιάδη, που πρώτος έδειξε με τις έρευνεςκαι τους αγώνες του τον δρόμο της ιστορικής αλή-θειας, και όχι τον δρόμο της λήθης και της ύβρης.

Δημήτρης ΜολοχίδηςΠρ. Συλλόγου «Κομνηνοί» Νέας Υόρκης

Πρώην πρόεδρος Παμποντιακής ΗΠΑ - Καναδά

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ�< ΣΤΟΝ�ΕΚ∆ΟΤΗ�ΤΟΥ�«ΕΘΝΙΚΟΥ�ΚΗΡΥΚΑ»�

Η Ελλάδα οφείλει να δείξει στην Ευρώπη ότι λαμβάνειόλα τα αναγκαία μέτρα για να αποτρέψει κάθευποψία περάσματος τρομοκράτη από το έδαφός της

Ιδρυτής ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΑΝΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ Η. ΔΙΑΜΑΤΑΡΗΣ ΕΚΔΟΤΗΣ-ΔΙΕΥθΥΝΤΗΣΒΕΤΑ Η. ΔΙΑΜΑΤΑΡΗ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Βοηθός Εκδότη - Υπεύθυνη Διαφημιστικού Τμήματος

ΕΤΟΣ Ι∆ΡΥΣΕΩΣ 1915 FOUNDED 1915

[\ NATIONAL�HERALD37-10 30th Street, Long Island City, N.Y. 11101-2614

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ: ∆ηµοκρίτου 1 & Ακαδηµίας Τ.Κ. 106 71

NATIONAL HERALD (USPS 373-320) is published daily, except Sundays, Federal and Greek Holidays by the National Herald, Inc. at 37-10 30th Street, Long Island City, New York 11101-2614 Tel.: (718) 784-5255, Fax: (718) 472-0510 e-mail: [email protected]

Subscriptions BY mAIL: 1 year $208.00, 6 months $120.00, 3 months $83.00, 1 month $33.00, Weekend: 3 months $26.00, 6 months $47.00, 1 year $82.00 HOmE DELIvERY: NY, NJ, CT: 1 year $246.00,

6 months $160.00, 3 months $110.00, 1 month $44.00, Weekend: 1 year $106.00, 6 months $69.00Periodical Postage Paid at Long Island City, ΝΥ and at additional mailing offices.

Postmaster Send change of address to: THE NATIONAL HERALD 37-10 30th Street, Long Island City, NY 11101-2614

An extra charge of 20 cents is permitted outside the New York City area.

ΓρΑφΕΙΟ ΑθΗΝΩΝ: Δημοκρίτου 1 και Ακαδημίας Τ.Κ. 106 71 Τηλ. (011-30) 210-3614-598 φαξ 210-3643-776 e-mail: [email protected]

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΤΣΙΛΑΣ Υπεύθυνος ΥληςΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΚΑΣ Υπεύθυνος Ομογενειακών

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΓΑΛΙΟΣ Υπεύθυνος Αθλητικών

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ Διευθυντής Ηλεκτρονικής ΕκδοσηςΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ Υπεύθυνη Παραγωγής

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ Οικονομικός ΔιευθυντήςΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ Διευθυντής Κυκλοφορίας

Τώρα καλύτερο από ποτέ! Μην το χάσετε.

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟτο εβδομαδιαίο Ενθετο του «Εθνικού Κήρυκα»

Δωρεάν μαζί με την πλούσια

έκδοση του Σαββατοκύριακου

ή στοwww.ekirikas.com

a b

Page 3: a bNATIONAL HERALD VOL. 101 No.33365 GREEK-AMERICAN DAILY NY, NJ, PA, MA $1.25 - CT $1.50 Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2016/Wednesday, March 23, 2016 100a b επέτειος

Π Κ ΚΤΟ ΑΡΙΡΑ

Πάει και η ΕυρώπηΗ τρομοκρατία έδειξε το μαύρο και φονικό της πρόσωπο στον καθρέφτητης Ευρώπης, στις Βρυξέλλες, τις οποίες αιματοκύλησε χτες, στέλνονταςηχηρό το μήνυμα παντού, ότι όλος ο κόσμος είναι ευάλωτος στις βόμβεςκαι στα φονικά των παρανοϊκών τρομοκρατών.Πρόκειται για μία επανάληψη του τρομοκρατικού πλήγματος της 11ηςΣεπτεμβρίου του 2001 εδώ στη δική μας μεγάλη και τρανή χώρα. Πρινλίγες εβδομάδες στο Παρίσι, χτες στις Βρυξέλλες, προχτές στην Κων-σταντινούπολη, πριν λίγες εβδομάδες στην Αγκυρα, και ουδείς μπορείνα προβλέψει το αύριο και το πού.Μιλούμε πια για έναν εντελώς μεταλλαγμένο κόσμο, ο οποίος έχει κα-ταστεί αιχμάλωτος της λοιμικής ενός παραφθαρμένου θρησκευτισμούκαι του παράφρονος εθνικισμού, και το κράμα αυτών ίσον θάνατος.Ενας ολόκληρος κόσμος, χώρες μικρές και μεγάλες με στρατούς ισχυρούςκαι τελευταίου τύπου συστήματα ασφαλείας και πληροφοριών καιόμως αποδεικνύονται τόσες αδύναμες. Εδώ μιλούμε για τις Βρυξέλλες,δηλαδή για την πρωτεύουσα ουσιαστικά της Ευρώπης. Φοβερό!

Θ.Κ.

Οσο υπάρχουν καμικάζι…Η νέα επίθεση στην καρδιά της Ευρώπης επιβεβαιώνει για μια ακό-μη φορά ότι το τέρας της τρομοκρατίας δεν μπορεί να εξοντωθείμε τα συμβατικά μέτρα ασφαλείας που λαμβάνουν οι αρχές διαφό-ρων χωρών.Κι αυτό γιατί όσο υπάρχουν άνθρωποι που ζώνονται εκρηκτικά καιτα πυροδοτούν σε επιθέσεις αυτοκτονίας, δεν μπορεί κανείς νατους αντιμετωπίσει. Η πολύχρονη περιπέτεια του Ισραήλ αυτό επι-βεβαιώνει. Ουδείς παίρνει πιο αποτελεσματικά μέτρα από τους Ισραηλινούςαλλά δεν έχουν καταφέρει ακόμη να εξαλείψουν την τρομοκρατικήβία σε βάρος των πολιτών τους. Καιρός, λοιπόν, να αναζητήσουνάλλους τρόπους θεραπείας, που έχουν να κάνουν με τις γενεσιουρ-γικές αιτίες της τρομοκρατίας…

Ν.Κ.

ΑΘΗΝΑ. Δεν έχει αρχή, μέση καιτέλος η απεγνωσμένη προσπάθειαωραιοποίησης της πραγματικότη-τας που αγωνιά να επιβάλλει ηκυβέρνηση μετά τη συμφωνία τηςΕ.Ε. με την Τουρκία στην οποία ηΕλλάδα υπήρξε, επί της ουσίας, οκομπάρσος που τρώει όλο το ξύλο,το μεγάλο θύμα - ήδη, πραγματι-κά πριν στεγνώσει το μελάνι, αυτόπια το έχουν αντιληφθεί όλοιπλην της ίδιας της μοιραίας αυτήςεξουσίας, η οποία το μόνο που κά-

νει είναι να πετάει την μπάλα στηνκερκίδα και να προσπαθεί έτσι νακρύψει τη μη αναστρέψιμη τρα-γωδία που επί των ημερών τηςέχει επέλθει στον τόπο.

Η ουσία όμως είναι μία και δεναλλάζει: ο Τσίπρας κατάφερε και,πλέον, de facto η Ελλάδα δεν είναι«ακριβώς» Ευρώπη. Είναι ακόμα -για πόσο ακόμα, θα το δούμε...-τυπικά Ευρώπη, αλλά ουσιαστικάεκείνη έχει πλέον μετατοπίσει τασύνορά της από τα ανατολικά της

Ελλάδας στα δυτικά της. Και αυτόείναι πρόβλημα μακράν πιο ση-μαντικό από όσο σήμερα φαίνε-ται. Αντανακλά μια γεωπολιτικήμεταβολή που από την ώρα πουσυντελέστηκε υπερβαίνει ήδη κα-τά πολύ τα αίτια που τη γέννησαν.Στην ουσία η Ελλάδα είναι πιαένας ενδιάμεσος χώρος, μια χώραχαμένη στο πουθενά, ανάμεσαστη νέα Οθωμανική Αυτοκρατορίακαι την Ευρώπη - κι αυτό δεν αφο-ρά μόνον, ούτε καν κυρίως, στουςπρόσφυγες. Ιταλικές δυνάμειςφρουρούν την ελληνοαλβανικήμεθόριο, ενώ έχει επιβληθεί ορι-στικά ο σκοπιανός φράχτης πουαύριο ίσως να τον φρουρούν Αυ-στριακοί.

Η απόφαση των κλειστών συ-νόρων ούτε απλή, ούτε προσωρι-νή είναι, ούτε η άρση της θα είναιεύκολη υπόθεση - το ακριβώς αν-τίθετο. Ακόμα κι αν οι πρόσφυγεςμετακινηθούν από εκείνο το ση-μείο ένα ερώτημα θα παραμείνει:πόσοι υποψήφιοι τρομοκράτεςέχουν κρυφτεί στο ελληνικό έδα-φος ανάμεσα σε όλους αυτούςτους δυστυχείς, τραγικούς ανθρώ-πους; Το ερώτημα είναι κολοσσι-αίας σημασίας για τη σημερινή Ευ-ρώπη και δεν θα προσπεραστεί.Στην ουσία λοιπόν, δεν είναι μό-νον το ζήτημα του αριθμού τωνπροσφύγων, που από μόνο του θαήταν αρκετό να κάνει τους δρό-

μους να κλείσουν - κάτι που πα-γιώθηκε οριστικά μετά και από τιςεκλογές στη Γερμανίας. Είναι καιτο μέγα πρόβλημα της ασφάλειαςμε το οποίο καμία απολύτως ευ-ρωπαϊκή χώρα δεν είναι διατεθει-μένη να παίξει.

Ταυτόχρονα, υπάρχει ένα άλλομεγάλο θέμα στο οποίο όλες οιχώρες θα τηρήσουν ενιαία αρνη-τική στάση: οι εκβιασμοί της Τουρ-κίας. Η Ευρώπη συνειδητοποίησετις τελευταίες εβδομάδες ότι κα-τέστη έρμαιο της Αγκυρας. Και αυ-τό είναι κάτι το οποίο δεν πρόκει-ται μεσοπρόθεσμα να ανεχθεί -εγκυμονεί με τη σειρά του άλλουςμεγάλους κινδύνους. Το κλείσιμοτων συνόρων λοιπόν στα δυτικάτης Ελλάδας ως απάντηση στηνΤουρκία είναι που μας καθιστά εν-διάμεσο χώρο, όπως κάποτε επίΥψηλής Πύλης είμασταν, καθώςέτσι η Ευρώπη λύνει διά μιας μίαεξίσωση που αλλιώς παρέμενεάλυτη: ή θα έπρεπε να συγκρου-στεί ευθέως και μετωπικά με τηνΑγκυρα, κάτι που δεν δύναται ναπράξει, ή θα έπρεπε να υποκύψειστους εκβιασμούς της, κάτι πουδεν μπορεί να αντέξει. Οταν όμωςπάψει ουσιαστικά να έχει σύνοραμαζί της όλα γίνονται αμέσως ευ-κολότερα. Για την Ευρώπη. Γιατίγια την Ελλάδα του Τσίπρα ανα-βιώνουν σήμερα πλέον οι πιο φρι-κτοί εφιάλτες του παρελθόντος.

ΤΟ ΒΗΜΑ < Του Γεώργιου Π. Μαλούχου

Η Ελλάδα είναι πια μια χώρα χαμένη στο πουθενά

ΑΠΟΨΕΙΣ 3ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

ΑΘΗΝΑ. Είπε ο ένας υπουργόςκατά λάθος την ΠΓΔΜ Μακεδο-νία. So what? Δεχτήκαμε να μηνπάνε τα ΝΑΤΟϊκά πλοία στα Δω-δεκάνησα. So what? Δεν προσ-γειώθηκε το αεροπλάνο του κ.Τσίπρα στην Ρόδο. So what? Δε-χτήκαμε τον επικεφαλής Τούρκοαστυνομικό στην Χίο με σφραγίδαστο διαβατήριό του από τα κατε-χόμενα. So what? Μέχρι πρόσφα-τα όποιος μιλούσε για λαθρομε-τανάστες ήταν ακροδεξιός. Τονόρο παράνομος μετανάστης τονυπέγραψε πλέον και ο κ. Τσίπρας.Μάλλον θα πρέπει τώρα να είναικαι πάλι αποδεκτή μια τέτοια έν-νοια και ίσως στο τέλος να μηνχρειαστεί να διαγράψουμε από ταλεξικά μας και την λέξη «λαθρε-πιβάτης». Φανταστείτε αντί για το«λαθρεπιβάτης του ονείρου» ναχρειαζότανε να λέμε «παράτυποςεπιβάτης του ονείρου». Γενικά εί-ναι κάτι άκρως ανησυχητικό. Ναχρειάζεται κανείς να αναπροσδιο-ρίζει συνεχώς το ποιος είναι καιτο πώς πρέπει να είναι...

Θα επέμβουμε εμείς στο πώςθα ονομάζονται οι κάτοικοι τηςΠρώην Γιουγκοσλαβικής Δημο-κρατίας της Μακεδονίας; Και ποι-οι είμαστε εμείς για να επιβάλ-λουμε στους άλλους πώς θα λέ-γονται, τι θα τρώνε, πώς θα κοι-μούνται; Συμφωνώ απόλυτα! Αςλέγονται και απόγονοι των Λιλι-πούα! Θέλουν να κατάγονται απότον Μέγα Αλέξανδρο και να λα-τρεύουν τον Βουκεφάλα; Γι’ αυτόδεν μπορούμε να κάνουμε το πα-ραμικρό. Δεν μπορεί κανείς να ταβάλει με το χάος. Αλλά η διεθνήςονομασία ενός κράτους είναι θέμα

που θα έπρεπε να μας απασχολεί.Είναι ένα τελείως διαφορετικό θέ-μα συζήτησης. Κι εν πάση περι-πτώσει, αν και εφόσον δεν θέλετενα μας απασχολεί ούτε κι αυτό,θα πρέπει με έναν τρόπο να τοαποφασίσουμε όλοι μαζί. Δενμπορεί κάθε κυβέρνηση που έρ-χεται να αλλάζει εθνική πολιτικήμε τόσο αυθαίρετο τρόπο. Χρει-άζεται την έγκριση της Βουλής,αν όχι των πολιτικών αρχηγών.

Προχτές το βράδυ οι Τούρκοιμας έστειλαν ένα κλιμάκιο έξιαστυνομικών στην Χίο. Ο επικε-φαλής τους είχε διαβατήριο μεσφραγίδα από τα κατεχόμενα.Εμείς τους επιτρέψαμε να μείνειστο νησί. Αλλάξαμε την πάγια τα-κτική μας! Μέσα σε ένα βράδυ.Να ήταν άραγε τυχαίο ότι οιΤούρκοι έστειλαν τον επικεφαλήςτους με ένα τέτοιο διαβατήριο;Οτι οι υπόλοιποι της αποστολήςείπαν με ένα στόμα «ή όλοι ή κα-νένας»; Σίγουρα δεν είναι τυχαίο.

Οπως και δεν είναι τυχαία ησυνέχεια. Στην Ελλάδα βρέθηκανπολλοί που είπαν so what! Ναι,πιάστηκαν από το γεγονός ότι ηαρχική είδηση μιλούσε για τουρ-κοκυπριακό διαβατήριο και όχιγια σφραγίδα του ψευδοκράτουςστο διαβατήριο του επικεφαλήςτης τουρκικής αποστολής. Προ-σπάθησαν με αυτό τον τρόπο ναυποβαθμίσουν την ουσία της εί-δησης. Κάτι που δεν έκαναν οιίδιοι οι Τούρκοι. Κι η ουσία είναιότι οι Τούρκοι κερδίζουν κάθε μέ-ρα πολλά μέτρα σε αυτό τον αγώ-να. Κι εμείς υποχωρούμε συνέ-χεια. Και το χειρότερο όλων είναιότι δεν μας ενδιαφέρει..

LiBerAL.Gr < Tου Θανάση Μαυρίδη

So what?

ΑΘΗΝΑ. «Κι έτσι, ο Μπαράκ Χου-σεΐν Ομπάμα επισκέφθηκε τηνΕυρώπη. Στο Λονδίνο, έσωσε τηνπαγκόσμια οικονομία. Στο Στρα-σβούργο, γιάτρεψε το ΝΑΤΟ.Στην Πράγα, απάλλαξε τον κόσμοαπό τα πυρηνικά όπλα. Στην Αγ-κυρα, συμφιλίωσε το Iσλάμ με τηΔύση. Και την έβδομη ημέρα, επι-βιβάστηκε στο αεροσκάφος τουκαι εξαφανίστηκε μέσα σε ένανσυννεφιασμένο ουρανό. Oλα αυ-τά ήταν ένα όνειρο; Πολύ πιθα-νόν» απαντούσε ο αρθρογράφοςτων «FT», Γκίντεον Ράχμαν, σχο-λιάζοντας προ εξαετίας την πρώτηπεριοδεία του Αμερικανού Προ-έδρου στην Ευρώπη.

Λίγους μήνες προτού εγκατα-λείψει τον Λευκό Οίκο, ο Ομπάμααπό την Αβάνα είπε ότι η αλλαγήθα έρθει στην Κούβα. Δεν υπάρχειδημοσιογραφικό Μέσο στον πλα-νήτη που να μην κάνει λόγο γιαιστορική επίσκεψη. Μόνο που«αυτήν τη φορά ο χαρακτηρισμός‘ιστορική’ δεν είναι υπερβολή»,όπως παραδέχονται οι «FT».

O Ομπάμα στο Παλάτι τηςΕπανάστασης, ομιλία Ομπάμα σεθέατρο της Αβάνας, μπροστά στιςκάμερες της κουβανικής τηλεόρα-σης, ο Ομπάμα σε αγώνα μπέιζμ-πολ, ο Ομπάμα στην παλιά πόλη,

όπου τον υποδέχονται με συνθή-ματα, όπως «viva Ομπάμα, vivaΦιντέλ!», ο Ομπάμα υπό βροχήν.Μόνο βροχοποιό δεν τον είπαν.

Επικοινωνιακά η επίσκεψηήταν ένας θρίαμβος. Ο Πρόεδροςσυγκροτημένος, φιλόδοξος καιγοητευτικός. Το προσωπικό τουστιλ έχει μια ιδέα από αυτοκρά-τορα και μια ιδέα από ροκ σταρ.Είναι όμως πασπαλισμένο με μία«κανονικότητα» που δεν διακρίνεικανένα από τα δύο «επαγγέλμα-τα». Η εικόνα του χαμογελαστούενοίκου του Λευκού Οίκου, πουκρατά ο ίδιος την ομπρέλα, μα-γνήτισε τα βλέμματα.

Πόση σχέση έχουν όλα αυτάμε την ουσία; Οχι μεγάλη. Παρα-τηρώντας, όμως, τη στάση του σώ-ματος, τις κινήσεις, ακόμη και τιςενδυματολογικές επιλογές τωνμελών της οικογένειας Ομπάμα,δεν μπορείς παρά να αναγνωρί-σεις έναν λογικό άνθρωπο σ’ ένανπαράλογο κόσμο.

«Εικονογραφημένo» το ύφοςτης εξουσίας μάλλον μοιάζει μετην εικόνα που παρουσίασε χθες.Δεν είναι μικρό πράγμα, όπως δενείναι μικρά και τα βήματα επα-ναπροσέγγισης, ακόμη κι αν οιαλλαγές αργήσουν να συγκεκρι-μενοποιηθούν.

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ < Tης Κατερίνας Τζωρτζινάκη

Κάν’ το όπως ο Ομπάμα

Είναι θαυμάσιο να βλέπειςέναν Αμερικανό πρόεδρο στηνΚούβα για πρώτη φορά έπειτα απόσχεδόν εννέα δεκαετίες, και εξί-σου θαυμάσιο να βλέπεις την ανα-χρονιστική και ανούσια αμερικα-νοκουβανική εχθρότητα να χάνε-ται έπειτα από μισό αιώνα. Ωστό-σο, πλέον είμαστε σε θέση να γνω-ρίζουμε καλά πώς εξελίσσονται ταπράγματα σε τέτοιες περιπτώσεις-και πώς η ανάπτυξη μπορεί ναπροχωρήσει χωρίς πολιτική φιλε-λευθεροποίηση- ώστε να πανηγυ-ρίσουμε με μια κάποια επιφύλαξη.Η Κούβα είναι σίγουρο ότι θα χά-σει ένα κομμάτι της ψυχής της κα-θώς το χρήμα θα αρχίσει να ασκείτη γοητεία του. Ολα τα νέα εμπο-ρικά κέντρα ενδεχομένως να μηνέχουν καμία σημασία για τους αν-τιφρονούντες με τις γραφικές δη-μοκρατικές εμμονές.

Το Βιετνάμ αποτέλεσε ένα εν-τυπωσιακό success story. Τέσσεριςδεκαετίες μετά τις βόμβες ναπάλμ,το εμπόριο έχει πια ξεπεράσει τηνεχθρότητα, ενώ οι Βιετναμέζοι,βλέποντας τις ζωές τους να βελ-τιώνονται, εκφράζουν πλέον υπερ-βολικά θετικές απόψεις για τηνΑμερική. Στην περίπτωση τηςΚούβας, η διαδικασία είναι σχε-δόν σίγουρο ότι θα κινηθεί με πιοταχείς ρυθμούς, σε σύγκριση με

το Βιετνάμ. Το Μαϊάμι είναι κοντάκαι οι αμερικανικές ξενοδοχειακέςαλυσίδες ετοιμάζονται ήδη να ορ-μήξουν. Το Βιετνάμ, όπως και ηΚίνα, απέδειξε πως τίποτα δεν βά-ζει σε κίνηση τον καπιταλισμόόπως ο κομμουνιστικός πολιτικόςέλεγχος με περιβολή 21ου αιώνα.Γιατί να αποτελέσει η Κούβα τουΡαούλ Κάστρο μια διαφορετικήπερίπτωση;

Σε γενικές γραμμές, αυτό είναικαλό για τους Κουβανούς. Ωστό-σο, η ομογενοποιητική επίδρασητου παγκόσμιου εμπορίου μάς εί-ναι πλέον τόσο οικεία που είναιδύσκολο να κοιτάξει κανείς τις ει-κόνες του Ομπάμα να κάνει βόλταστους δρόμους της παλαιάς Αβά-νας χωρίς να νιώσει μια δόση αμ-φιθυμίας. «Μια επανάσταση δενείναι ένα κρεβάτι στρωμένο μετριαντάφυλλα», είχε πει ο ΦιντέλΚάστρο. Κι ούτε και το τέλος τηςεπανάστασης είναι ένα κρεβάτιστρωμένο με τριαντάφυλλα. ΗΚουβανέζικη Επανάσταση είχε τιςεπιτυχίες της, αλλά έχει χάσει εδώκαι καιρό τον λόγο ύπαρξής της.Οι δυνατότητες που πρόκειται νααναδυθούν για εκατομμύρια Κου-βανούς είναι λόγος για να πούμεότι -ενώ δεν αποτελεί πανάκεια-η συμφωνία Ομπάμα-Κάστρο απο-τελεί αιτία για πανηγυρισμούς.

New York Times < Tου Roger Cohen

Νέα εποχή για την Κούβα

a b

25 Camp Street, Norwalk, CT

06851 203.979.1762 FAX:

718.482.7524

[email protected]

Board of Directors

Gus Tsilfides

President

Stathis Michailidis

Vice President

& HIPS Coordinator

Anastasia Spiridis-Skoupas

Corresponding Secretary &

Educational Issues Coordinator

Kasandra Fotiadis

Recording Secretary & Youth

Coordinator of Canada

Emmanuel Ermidis

Treasurer

Toulla Kiriakidis

Public Relations Coordinator

Sophia Michailidis

National Issues Coordinator

Damianos Togridis

Youth Advisor & Cultural Events

Coordinator

Georgia Mavridis

Youth Coordinator of USA

Pontian SocietiesAtlanta, GA

Pontian Society

of the Southeast

“Argonaftes”

BOSTON, MA

Pontian Society “Panagia

Soumela”

CANTON, OH

“Komninoi” Pontian Club

CHICAGO, IL

Pontian Greek Society “Xen-

iteas”

CLEVELAND, OH

Pontian Society “Phoenix”

MASSACHUSETTS

“Pontiaki Estia”

MONTREAL

L’Association Pontienne

“Efxinos Pontos”

NEW YORK, NY

Pontian Society “Komninoi”

NORWALK, CT

Pontian Society “Pontos”

PHILADELPHIA, PA

Pontian Society Akritai

And

TORONTO

Brotherhood Pontion

”Panagia Soumela”

ASIA MINOR

& PONTOS HELLENIC

RESEARCH CENTER

www.hellenicresearchcenter.org

HOLY INSTITUTION

PANAGIA

SOUMELA

www.panpontian.org

PAN-PONTIAN FEDERATION OF USA and CANADA INC

AνακοίνωσηΗ Παν-Ποντιακή Ομοσπονδία ΗΠΑ και Καναδά με τα 12 ενεργά σωματεία της αντιπροσωπεύει τον οργανωμένο ΠοντιακόΕλληνισμό των ΗΠΑ και Καναδά και εργάζεται άοκνα και συστηματικά, μεταξύ όλων των μείζονων εθνικών ζητημάτων, γιατην προώθηση και αναγνώριση τηςΓενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού. Με τα πενιχρά μέσα πουδιαθέτει και την μηδαμινήστήριξη από την ελληνική πολιτεία έχει επιτύχει να αποσπάσει σημαντικά ψηφίσματα από πολλές πολιτείες για αυτό το σκοπό.Είμαστε απόγονοι των Ρωμιών του Πόντου που επέζησαν σε πορείες θανάτου, σε «δικαστήρια» εξόντωσης, σε ολοκαυτώ-ματα, σε εγκλήματα σε χωριά και χωράφια. Είμαστε εγγόνια των Ρωμιών του Πόντου που υπέστησαν μια απάνθρωπη καιεξευτελιστική προσφυγιά. Είμαστε παιδιά Ελλήνων που αναγκάστηκαν να διαβούν τον δρόμο της μετανάστευσης για ένα κα-λύτερο αύριο, για περισσότερες ευκαιρίες, για ένα ασφαλέστερο και καλύτερο μέλλον. Είμαστε Ελληνες που προσπαθούμενα κατανοήσουμε, μέσα σε ένα κλίμα διεθνούς αβεβαιότητας, διαρκών πολεμικών συρράξεων, συχνών τρομοκρατικών κτυ-πημάτων, και ευτελισμού των ανθρωπίνων αξιών, την σκοπιμότητα κάποιων παράδοξων και υβριστικών αναληθειών πουακούγονται διαχρονικά από μέλη των ελληνικών κυβερνήσεων. Ύβρεις κατά των ίδιων των Ελλήνων που προκαλούν ρήγματαστους ιστούς της ελληνική κοινωνίας.Πρόσφατα ενημερωθήκαμε για την επικείμενη επίσκεψη του υπουργού Παιδείας της Ελλάδος κ. Νίκου Φίλη στις ΗΠΑ καιτις αντιδράσεις που προκάλεσε η ανακοίνωση της επίσκεψης του λόγω της δημόσιας άρνησης του, παλιότερα ως δημο-σιογράφος αλλά και πρόσφατα ως υπουργός, να αποδεχτεί ότι οι θηριωδίες των Τούρκων κατά των Ρωμιών του Πόντουτην περίοδο 1916-1923 συνιστούν το έγκλημα της Γενοκτονίας αλλά μιας «αιματηρής εθνοκάθαρσης». Η IAGS, η καθ’ύλην αρμόδια επιστημονική ένωση ειδικών επιστημόνων για θέματα γενοκτονιών, έχει αναγνωρίσει την γενοκτονία κατάτων Ελλήνων και μάλιστα στον επίλογο του ψηφίσματος της διευκρινίζει ότι η τελευταία πράξη μιας γενοκτονίας είναι ηάρνηση της. Οταν λοιπόν IAGS αποφαίνεται επιστημονικά ότι οι θηριωδίες των Τούρκων κατά των Ποντίων, την περίοδο1916-1923 συνιστούν το έγκλημα της Γενοκτονίας, αδυνατούμε να κατανοήσουμε την εμμονή του κ. Φίλη και των ομοϊ-δεατών του στην άρνηση της.Επ’ αυτού δηλώνουμε τα εξής:1. Αγαπάμε την πατρίδα μας με ανιδιοτέλεια και ανυστεροβουλία. Αγωνιζόμαστε για την ακεραιότητα της χώρας μας. Προ-

βάλλουμε τις πανανθρώπινες αξίες και τα υψηλά ιδεώδη του Ελληνισμού. Υπηρετούμε την ορθόδοξη εκκλησία μας. Δια-τηρούμε την ελληνική μας γλώσσα, τη λαογραφία μας και τον πολιτισμό μας. Και βέβαια σεβόμαστε τους θεσμούς τηςπατρίδας μας και τους εκπροσώπους τους, με τους οποίους, όχι απλά επιθυμούμε αλλά και, επιδιώκουμε να συναντη-θούμε ώστε να ενημερωθούμε επίσημα για τα εθνικά μας θέματα, για τις πολιτικές και οικονομικές προοπτικές της πα-τρίδας μας, να ανταλλάξουμε απόψεις, να καταθέσουμε τις προτάσεις μας, και βέβαια να υποβάλλουμε τα αιτήματα μας.

2. Έχουμε μελετήσει τον υπ’ αριθμόν 4285 νόμο της 10ης Σεπτεμβρίου 2014 (γνωστός ως και «αντιρατσιστικός νόμος»)που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας με αριθμό φύλλου 191. Πιο συγκε-κριμένα το Άρθρο 2 του εν λόγω νόμου αναφέρει: «1. Οποιος με πρόθεση, δημόσια, προφορικά ή δια του τύπου, μέσωτου διαδικτύου ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο ή τρόπο, επιδοκιμάζει, ευτελίζει ή κακόβουλα αρνείται την ύπαρξη ή τη σο-βαρότητα εγκλημάτων γενοκτονιών, εγκλημάτων πολέμου, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, του Ολοκαυτώματος καιτων εγκλημάτων του ναζισμού που έχουν αναγνωριστεί με αποφάσεις διεθνών δικαστηρίων ή της Βουλής των Ελλήνων καιη συμπεριφορά αυτή στρέφεται κατά ομάδας προσώπων ή μέλους της που προσδιορίζεται με βάση τη φυλή, το χρώμα,τη θρησκεία, τις γενεαλογικές καταβολές, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότηταφύλου ή την αναπηρία, όταν η συμπεριφορά αυτή εκδηλώνεται κατά τρόπο που μπορεί να υποκινήσει βία ή μίσος ή ενέχειαπειλητικό ή υβριστικό χαρακτήρα κατά μίας τέτοιας ομάδας ή μέλους της, τιμωρείται με τις ποινές της παραγράφου 1του προηγούμενου άρθρου [τιμωρείται με φυλάκιση τριών (3) μηνών έως τριών (3) ετών και με χρηματική ποινή πέντε έωςείκοσι χιλιάδων (5.000 � 20.000) ευρώ.] 2. Αν η πράξη της προηγούμενης παραγράφου τελέστηκε από δημόσιο λειτουργόή υπάλληλο, κατά την άσκηση των ανατεθειμένων σε αυτόν καθηκόντων, επιβάλλεται φυλάκισηc έξι (6) μηνών έως τριών(3) ετών και χρηματική ποινή δέκα χιλιάδων έως είκοσι πέντε χιλιάδων (10.000 � 25.000) ευρώ.»

3. Ο κάθε πολίτης μιας ευνομούμενής δημοκρατικής πολιτείας έχει το απόλυτα αναφαίρετο δικαίωμα να εκφράζει τηνάποψη του εφ’ όσον αυτή βέβαια δεν παραβιάζει κάποιο υφιστάμενο νόμο. Ο προαναφερόμενος νόμος τιμωρεί την άρ-νηση γενοκτονιών ωστόσο η γενοκτονία κατά των Ρωμιών του Πόντου ποτέ δεν έχει ψηφιστεί ως νόμος της ΕλληνικήςΔημοκρατίας. Αντίθετα, με τον υπ’ αριθμόν 2193 νόμο της 11ης Μαρτίου 1994 που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα τηςΚυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας με αριθμό φύλλου 32, όπου στο Άρθρο 1 «Ορίζεται η 19η Μαΐου ως ημέραμνήμης της γενοκτονίας του Πόντου» και όχι η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου σαν γεγονός. Δηλαδή, απλά ορίσαμετην 19η Μαΐου για να τιμάμε την μνήμη των θυμάτων τη Γενοκτονίας. Σε τι λοιπόν απέβλεπε αυτός ο νόμος; Σύμφωναμε τον τότε πρόεδρο της Βουλής κ. Απόστολο Κακλαμάνη [συνέντευξη στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ της 27ης Φεβρουαρίου2001], απέβλεπε στο «… να τιμήσουμε τα θύματα ενός οργανωμένου διωγμού και όχι να αναμοχλεύσουμε το παρελθόνγια να δηλητηριάσουμε το παρόν…». Επρόκειτο δηλαδή για μια πράξη ηθικής αποκατάστασης και ικανοποίησης του κοι-νού αισθήματος των Ποντίων και όχι για πράξη πολιτικής βούλησης. Αυτό αποδείχτηκε και έγινε ξεκάθαρο στη συνέχειαμε την απότιση φόρου τιμής στο μαυσωλείο του Κεμάλ από Έλληνες πρωθυπουργούς, από την ψήφιση του αντιρατσι-στικού νόμου αλλά και την συνολική εν γένει πολιτική των εκάστοτε ελληνικών κυβερνήσεων.

Συμπερασματικά, η άρνηση της γενοκτονίας κατά των Ελλήνων του Πόντου δεν εμπίπτει στις διατάξεις του αντιρατσιστικούνόμου και κατά συνέπεια δεν προβλέπεται καμιά ποινή. Αρα ο κάθε πολίτης της πατρίδας μας διώκεται νομικά (και πολύορθά βεβαίως) αν αρνηθεί (δια επιδοκιμασίας, ευτελισμού ή απόρριψης) εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρω-πότητας, το Ολοκαύτωμα και τα εγκλήματα του ναζισμού ή στραφεί κατά κάποιας φυλής, θρησκείας, σεξουαλικού προσα-νατολισμού, ταυτότητας φύλου, αναπηρίας, κ.ο.κ. Ωστόσο η άρνηση της γενοκτονίας κατά των Ελλήνων του Πόντου δενσυνιστά νομικό αδίκημα και κατά συνέπεια είναι καθόλα αποδεκτή τουλάχιστον σε νομικό πλαίσιο. Αυτό καταδεικνύει γιαάλλη μια φορά την εθνική «ευαισθησία» των αιρετών αντιπροσώπων μας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Για εμάς τους Ποντίουςτων ΗΠΑ και Καναδά, το σύνολο τον βουλευτών που εψήφισαν και τους δύο προαναφερόμενους νόμους κρίνονται αρνητικάδιότι δεν μερίμνησαν ώστε να καλύψουν, πέρα των εγκλημάτων του ναζισμού, και τα εγκλήματα του κεμαλισμού. Είναι όλοιτους εξίσου συνυπαίτιοι και κατακριτέοι. Απλά ο κ. Φίλης είχε το «θάρρος» να το ομολογήσει δημόσια.Με βάση όλα τα ανωτέρω, δηλώνουμε απερίφραστα ότι δεν αρνούμαστε να συναντηθούμε με τον κ. Φίλη. Αντίθετα θα τοεπιζητήσουμε μόνοι μας και χωρίς πρόσκληση. Θα μας έχει αντίκρυ του σε κάθε δημόσια εμφάνιση του. Θα του θυμίζουμεότι άνοιξε αναίτια πληγές με το εθνικά επικίνδυνο διολίσθημα του και τις εμμονές του. Θα του θυμίζουμε ότι πρόσβαλλεκάτι ιερό, τους τίμιους προγόνους μας. Θα του θυμίζουμε ότι οι Πόντιοι δεν ξεριζώθηκαν. Θερίστηκαν ανελέητα αλλά επέ-ζησαν. Θα του θυμίζουμε ότι οι θηριωδίες των Τούρκων την περίοδο 1916-1923 δεν ήταν καμιάς μορφής «υποβαθμισμένηγενοκτονία», ήταν γενοκτονία. Εχουμε αρκετές εξωτερικές προκλήσεις και εθνικούς αλυτρωτισμούς να αντιμετωπίσουμε.Εσωτερικοί διαχειριστές «κερκοπορτών» δεν μας χρειάζονται. Θα δικαιωθούμε. Είναι απαίτηση εκατοντάδων χιλιάδων θυ-μάτων που θυσιάστηκαν για του Χριστού την Πίστη την Αγία. Είναι χρέος μας προς όλους αυτούς που επέλεξαν να πεθάνουνΕλληνες.

Εκ μέρους της Παν-Ποντιακής Ομοσπονδίας ΗΠΑ και Καναδά,

Κώστας Τσιλφίδης, Πρόεδρος19η Μαρτίου 2016 - Norwalk, Connecticut

Page 4: a bNATIONAL HERALD VOL. 101 No.33365 GREEK-AMERICAN DAILY NY, NJ, PA, MA $1.25 - CT $1.50 Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2016/Wednesday, March 23, 2016 100a b επέτειος

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ τεταρτη 23 ΜαρτιοΥ 20164 ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

NEA YOΡΚΗ. Τα μέλη των κοι-νοτήτων του Αρχαγγέλου Μιχαήλστο Πορτ Ουάσιγκτον, της ΑγίαςΜαρκέλλας στο Γουάνταγκ, τουΑγίου Νικολάου στο Ουέστ Μπά-μπιλον, του Αγίου Ιωάννη στοΜπλου Πόιντ και του ΚαθεδρικούΝαού του Αγίου Παύλου στο Χέ-μπσεντ του Λονγκ ΑΪλαντ, αύριο,Πέμπτη το βράδυ, θα συγκεντρω-θούν στο κινηματοθέατρο «Bell-more Playhouse» στην διεύθυνση525 Bedford Ave, Bellmore, NY11710 προκειμένου να παρακο-λουθήσουν από κοινού την ταινίατης Νίας Βαρντάλος, «Γάμος α λαΕλληνικά 2» (My Big Fat GreekWeedding 2).

Η πρεμιέρα, όπως έγραψε ο«Ε. Κ.», έχει προγραμματιστεί γιαμεθαύριο, Παρασκευή, ανήμερατης διπλής εορτής της 195ης επε-τείου της Ελληνικής Επαναστάσε-ως και της εορτής του Ευαγγελι-σμού της Θεοτόκου.

Το γεγονός ότι οι Ελληνορθό-δοξες κοινότητες έχουν προγραμ-ματίσει να δουν από κοινού τηνταινία μια μέρα πριν την πρεμιέ-ρα έχει προκαλέσει το ενδιαφέ-ρον των αμερικανικών ΜέσωνΕνημέρωσης.

Η εφημερίδα «Newsday», μιααπό τις μεγαλύτερες του ΛονγκΑϊλαντ, αναφέρεται στο γεγονόςκαι φιλοξενεί τις δηλώσεις τηςΑντριας Μπαρίτη που το 2002όταν είδε την πρώτη ταινία ήταν16 χρόνων και σήμερα ετοιμάζε-ται να χορέψει τον χορό του

Ησαϊα με τον 39χρονο ΦερνάντοΑγκραμόντε.

Η αρθρογράφος αναφέρει ότικαι οι δύο ταινίες της Νίας Βαρ-ντάλος έχουν ως πρωταγωνιστέςδύο νέους που εισέρχονται σε μι-κτή εις γάμου κοινωνία.

Παράλληλα, επικαλείται τιςδηλώσεις του ιερατικού προϊστα-μένου του Αγίου Νικολάου στοΜπάμπιλον, π. Δημητρίου Καζά-κη που δήλωσε ότι ο γάμος τηςΑντριας Μπαρίτη δεν είναι ο πρώ-τος και ούτε ο τελευταίος μικτόςγάμος, καθώς τα 90% των μυστή-ριων του γάμου που τελούνταιστο ναό τους είναι μικτοί.

Οι κοινότητες του Λονγκ Αϊλαντ θα δουν μαζί τον «Γάμο α λα Ελληνικά 2»

Πάνω αριστερά ηΝία Βαρντάλος καιο Τζον Κόρμπετ,ενώ δεξιά ο ΑλεξΓουλφ και η ΕλεναΚαμπούρη. Αριστε-ρά διακρίνονται οιΤζοϊ Φατόν, ΛούιςΜάντιλορ, Τζία Κα-ρίδη και Σταυρού-λα Λογοθέτη, ενώδεξιά η Μπες Μάι-σλερ και η εγγονήΕλενα Καμπούρη.

συντελούνται σ’ αυτές τις περιο-χές.

Σύμφωνα με το προφίλ τουστο LinkedIn, έχει πραγματοποι-ήσει συναντήσεις με τον Πρόε-δρο της Κύπρου και με τον Πρω-θυπουργό των Ενωμένων Αραβι-κών Εμιράτων. Επιπλέον, έχειαπό το 2010 στην κατοχή τουμεταπτυχιακό τίτλο από το Πα-νεπιστήμιο του Λονδίνου. Ανά-μεσα στους τίτλους και τα βρα-βεία του αναφέρει, επίσης, ότιήταν Αντιπρόσωπος των ΗΠΑστο Διεθνές Μοντέλο ΗνωμένωνΕθνών, το οποίο έλαβε χώρα το2012, στη Γενεύη.

Ο κ. Παπαδόπουλος έχει πα-ράσχει συμβουλές σε εταιρείεςενέργειας οι οποίες λειτουργούνστην Ανατολική Μεσόγειο καιστην Κασπία και έχει γράψει εκ-θέσεις για αμφότερες τις χώρεςτου Ισραήλ και της Κύπρου γιατη δομή του φυσικού αερίου.

Εργασίες του έχουν δημοσι-ευθεί στις «Washington Times»,«Jerusalem Post», «Haaretz»,«Hurriyet», «Arutz» και στον «Φι-

λελεύθερο». Πέρα από την εργασία του

στην Ουάσιγκτον και στην Ανα-τολική Μεσόγειο, έχει μιλήσεισε πολλά συνέδρια για τηνενέργεια στη Μέση Ανατολή,συμπεριλαμβανομένου του Λι-βάνου, των Ενωμένων ΑραβικώνΕμιράτων και του Κατάρ. Είναικάτοχος πτυχίων από τα πανε-πιστήμια University College of

London, DePaul University καιUniversite Catholoque de Lou-vain.

Σημειώνεται ότι υπάρχει του-λάχιστον ένας ακόμα Ελληνας σεκορυφαία θέση της προεκλογι-κής εκστρατείας του κ. Τραμπ, οκ. Γεώργιος Τζιτζίκος, ο οποίοςδιατελεί επικεφαλής της ομάδαςπου διοργανώνει τις εκδηλώσειςκαι τις εμφανίσεις του κ. Τραμπ.

Στο επιτελείο του Τραμπ ο Γ. Παπαδόπουλος

a bwww.ekirikas.com

Το «Περιοδικό» του «Εθνικού Κήρυκα»

τώρα καλύτερο από ποτέ!

Σάββατο 2 - Κυριακή 3 Απριλίου 2016

στο «To Περιοδικό»

101χρόνια ανελλιπούςκυκλοφορίας

Γιορτάζουμετη νέα εποχή,

με ειδική έκδοση - αφιέρωμαστο «Το Περιοδικό»

Συνέχεια από τη σελίδα 1

Το Ωνάσειο Ιδρυμα το πρωί της Τρίτης παραχώρησε συνέντευξη Τύπου σχετικά με την νέαέκθεση «Θεοί και Θνητοί στον Ολυμπο: Αρχαίο Δίον, Πόλη του Δία» που θα εγκαινιαστείαπόψε στο Πολιτιστικό Κέντρο του Ωνασείου στον Ολυμπιακό Πύργο της Νέας Υόρκης, Στη

συνέντευξη παρέστη και μίλησε και ο υπουργός Πολιτισμού της Ελλάδας Αριστείδης Μπαλ-τάς. Αριστερά, στο βήμα η εκτελεστική διευθύντρια του Ωνασείου Αμάλια Κοσμετάτου, ενώδεξιά ο υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Αριστείδης Μπαλτάς.

αδελφή της, αλλά δεν εισήλθεσε πληροφορίες σχετικά με τηνκατάσταση της υγείας της.

Ο Δρ. Ερικ Σιπ, διευθυντήςΕρευνας και Οικονομικών (EricL. Shipp Scientific and Finan-cial Officer) του «Burke Med-ical Research Institute» (BMRI)απαντώντας σε ερώτηση του«Εθνικού Κήρυκα» σχετικά μετην κατάσταση της υγείας τηςομογενούς επεσήμανε ότι τομόνο που γνωρίζουν είναι ότιη Μαριέλ Βούτουνου τραυμα-τίστηκε, ότι διακομίστηκε σενοσοκομείο των Βρυξελλών καιότι τα τραύματα δεν απειλούντην ζωή της.

Παράλληλα εξήρε το σπάνιοτου χαρακτήρα της ομογενούςκαι τόνισε ότι είναι μια πολλάυποσχόμενη ερευνήτρια.

«Ολα τα στελέχη και οι συ-νάδελφοί της προσεύχονταιυπέρ ταχείας ανάρρωσης καιαναμένουν με αγωνία την εξα-γωγή της από το νοσοκομείοκαι την επιστροφή της στη ΝέαΥόρκη», επεσήμανε ο Δρ. Σιπ.

Πληροφορίες από τις προξε-νικές αρχές που παρακολου-θούν εκ τους σύνεγγυς την κα-τάσταση της υγείας της Δρ. Μα-ριέλ Βούτουνου συγκλίνουν μετις πληροφορίες για την κατά-σταση της υγείας τις οποίες πε-ριέγραψε ο Δρ. Σιπ.

Οι προσπάθειες του «Ε.Κ.»να επικοινωνήσει με άμεσουςσυγγενείς της Δρ. Μαριέλ Βού-τουνου μέχρι και ετούτη τηνώρα δεν έχουν καρποφορήσει.

Η Μαριέλ τα τρία τελευταίαχρόνια έκανε μεταδιδακτορικέςσπουδές και έρευνα στον τομέατης Νευροχειρουργικής του Πα-νεπιστημίου Κορνέλ της ΝέαςΥόρκης.

Ομιλεί τέσσερις γλώσσες, τηναγγλική, την ελληνική, τηνισπανική και την γαλλική γλώσ-σα.

Η Μαριέλ σπούδασε Φυσικήστο Πανεπιστήμιο της Κύπρουαπό το 2003 μέχρι και το 2005και την ίδια χρονιά έγινε δεκτήστο Πανεπιστήμιο University ofLeicester στο Leicester του Ηνω-μένου Βασιλείου, από όπου το2008 πήρε το πτυχίο στη Βιο-

λογία. Αμέσως μετά έκανε τιςμεταπτυχιακές της σπουδές στοίδιο Πανεπιστήμιο και το 2013απέκτησε και το διδακτορικότης δίπλωμα στη Γενετική.

Ομογενής ερευνήτρια τραυματίστηκε στις Βρυξέλλες

Η ομογενής Μαριέλ Βούτου-νου, η οποία τραυματίστηκετην ώρα της τρομοκρατικήςεπίθεσης στο αεροδρόμιο τωνΒρυξελλών.

Ο ομογενής σύμβουλος του Προεδρικού υποψηφίου, κ. Ντό-ναλντ Τραμπ, δικηγόρος κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος.

Συνέχεια από τη σελίδα 1

ΦωτογραΦιεσ: ασοσιεΪTεΝT πρεσ

Την Τετάρτη τα εγκαίνια μεγάλης έκθεσης «Θεοί και Θνητοί στον Ολυμπο: Αρχαίο Δίον, Πόλη του Δία»ΦωτογραΦιεσ: WR/Κωστασ Μπεη

Page 5: a bNATIONAL HERALD VOL. 101 No.33365 GREEK-AMERICAN DAILY NY, NJ, PA, MA $1.25 - CT $1.50 Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2016/Wednesday, March 23, 2016 100a b επέτειος

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ 5ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ τεταρτη 23 μαρτιου 2016

ΒΟΣΤΩΝΗ. Με την πρωτοβουλίακαι ενθάρρυνση του Μητροπολί-τη Αγίου Φραγκίσκου ιδρύθηκεΣχολή Εκκλησιαστικής Βυζαντι-νής Μουσικής, για την προαγωγήκαι μαθητεία της Ορθόδοξης εκ-κλησιαστικής υμνωδίας. Την ευ-θύνη της διοργάνωσης της Σχο-λής την έχει ο ιερεύς ΔημοσθένηςΠαρασκευαϊδης βοηθούμενοςαπό τον ιερέα Ιωάννη Βεργίνη, οοποίος διδάσκει τη γλώσσα καιτα στοιχεία της παραλλαγής.

Το Πρόγραμμα Διδασκαλίαςγίνεται στην κοινότητα του ΑγίουΝικολάου στην πόλη San Joseστην οποία ο π. Δημοσθένης Πα-ρασκευαϊδης είναι ιερατικός

προϊστάμενος και ο π. ΙωάννηςΒεργίνης εφημέριος. Στο ανακοι-νωθέν της Μητρόπολης ΑγίουΦραγκίσκου αναγράφεται ανά-μεσα στα άλλα, πως «επίσης δί-νεται έμφαση στην εκπαίδευσηιεροψαλτών να μπορούν να ψάλ-λουν στην αγγλική γλώσσα προ-κειμένου να διαδίδεται ο θησαυ-ρός της υμνολογίας στη νέα γενιάτων πιστών».

Τα μαθήματα γίνονται κάθεΣάββατο στις 4 η ώρα το από-γευμα στην κοινότητα του ΑγίουΝικολάου στη διεύθυνση 986Chapman Street, San Jose. Μετάτο μάθημα τελείται η Ακολουθίατου Εσπερινού παρέχοντας τηνευκαιρία στους μαθητές να κά-νουν και πρακτική εξάσκηση στοΑναλόγιο. Στη διδασκαλία συ-μπεριλαμβάνεται θεωρία, παραλ-λαγή, εκτέλεση μέλους, Τυπικόκαι η πρέπουσα συμπεριφοράκαι παρουσία των ιεροψαλτώνστη διάρκεια των Ιερών Ακολου-θιών. Τα μαθήματα παραδίδονταιχωρίς οικονομική επιβάρυνση ωςπροσφορά διακονίας της κοινό-τητας, εκτός αν κάποιος προαι-ρείται να δώσει κάποια δωρεάγια την κάλυψη των εξόδων τουυλικού.

Σχολή ΕκκλησιαστικήςΜουσικής στην

Καλιφόρνια

Ο Μητροπολίτης Αγίου Φραγκί-σκου κ. Γεράσιμος.

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Το Κέντρο Βυζα-ντινών και Νεοελληνικών Σπου-δών του Queens College επανέρ-χεται στο θέμα της πιθανολογού-μενης επίσκεψης του υπουργούΠαιδείας Νίκου Φίλη στο QueensCollege και αφ’ ενός μεν εμμένειστην αρχική ανακοίνωση πουεξέδωσε το απόγευμα της Πέ-μπτης (βλέπε «Ε.Κ.», 19-20 Μαρ-τίου), αφ’ ετέρου απαντά στιςδηλώσεις του καθηγητή ΝίκουΑλεξίου (βλέπε «Ε.Κ.» 21ηςΜαρτίου) που χαρακτήρισεαναίτια και απαράδεκτη τηναντίδραση του Κέντρου.

Το πλήρες κείμενο της ανα-κοίνωσης του Κέντρου έχει ωςεξής: «Το Κέντρο Βυζαντινών καιΝεοελληνικών Σπουδών τουQueens College πληροφορήθηκεμε θλίψη τις δηλώσεις του ΝίκουΑλεξίου για το θέμα μιας πιθανήςεπίσκεψης του υπουργού Παι-δείας της Ελλάδας, κυρίου ΝίκουΦίλη, στο Queens College. ΤοΚέντρο μίλησε για ‘πιθανολογού-μενη’ επίσκεψη.

Η ανακοίνωση κατέστη ανα-γκαία επειδή ηγετικά στελέχητης Ποντιακής Ομογένειας επι-κοινώνησαν με το Κέντρο δια-μαρτυρόμενοι, γιατί είχαν πλη-ροφορηθεί ότι ο κύριος Φίλης θαμιλούσε στο Queens College, πι-θανόν στα πλαίσια μαθήματος,και εύλογα συμπέραναν ότι η εκ-δήλωση συνδεόταν με το Κέ-ντρο. Το ίδιο συμπέραναν καιάλλοι ομογενείς μέσω του κοι-νωνικών δικτύων. Δεδομένης τηςθέσης του κ. Φίλη που αμφισβη-τεί το γενοκτονία του ΠοντιακούΕλληνισμού, το Κέντρο θεώρησεότι ήταν καθήκον του να αμυν-θεί, να υπερασπιστεί την ιστορι-κή αλήθεια και να σεβασθεί τηνΠοντιακή Ομογένεια και τηνΟμογένεια γενικότερα. Και επει-δή το Κέντρο το ίδρυσε και τοδιεύθυνε για τριάντα χρόνια ομεγάλος Ελληνας του Πόντου, οαείμνηστος καθηγητής ΧάρηςΨωμιάδης, του οποίου η οικογέ-νεια υπήρξε θύμα της ΠοντιακήςΓενοκτονίας, το Κέντρο είχε επι-πρόσθετο λόγο να διακηρύξει μεκαθαρό λόγο γιατί αντιτίθεται

στην επίσκεψη του ΥπουργούΠαιδείας.

Αυτή είναι η ουσία του θέμα-τος: α) Σεβασμός στη ιστορικήαλήθεια για την Ποντιακή Γενο-κτονία. β) Σεβασμός στην Πο-ντιακή Ομογένεια και τους απα-νταχού Πόντιους. γ) Και βεβαίωςσεβασμός στη μνήμη του Πόντι-ου ιδρυτή του Κέντρου, ΧάρηΨωμιάδη.

Στις δηλώσεις του, ο ΝίκοςΑλεξίου αγνοεί πλήρως και τατρία αυτά θέματα, και ιδίως τοαν συμμερίζεται τις θέσεις τουΥπουργού Παιδείας που αμφι-σβητεί την Ποντιακή Γενοκτονία.

Κατά σύμπτωση, τον ίδιο χρό-νο που το Κέντρο εξέδωσε τηνανακοίνωσή του, ο πρόεδρος τηςΕλληνικής Δημοκρατίας Προκό-πης Παυλόπουλος, διακήρυξε σεομιλία στους Πόντιους της Θεσ-σαλονίκης, την ανάγκη να δια-τηρηθεί ζωντανή ‘η αποτρόπαιηγενοκτονία των Ελλήνων τουΠόντου, που κατά τους μετριό-τερους ισχυρισμούς στοίχισε τη

ζωή περίπου 400.000 Ελλήνων’.Αυτό ακριβώς έπραξε και το Κέ-ντρο με την ανακοίνωσή του τηνουσία της οποίας αγνοεί πλήρωςο Νίκος Αλεξίου.

Οσον αφορά το θέμα τηςακαδημαϊκής ελευθερίας πουεγείρει ο Νίκος Αλεξίου, και φυ-σικά τα Πανεπιστήμια είναι προ-πύργιο της ακαδημαϊκής ελευ-θερίας, αλλά ο λόγος ύπαρξηςτου Πανεπιστημίου είναι η ανα-ζήτηση και υπεράσπιση της αλη-θείας την οποία ο ακαδημαϊκόςδάσκαλος υπηρετεί, ακριβώςγιατί το Πανεπιστήμιο τού εξα-σφαλίζει το δικαίωμα της ακα-δημαϊκής ελευθερίας. Γι’ αυτόνακριβώς τον λόγο, οι αρνητές γε-νοκτονιών δεν είναι ευπρόσδε-κτοι στον ακαδημαϊκό χώρο, εί-τε πρόκειται για την ΠοντιακήΓενοκτονία, είτε για τη Γενοκτο-νία των Αρμενίων, είτε πρόκει-ται φυσικά για τους αρνητές τουΕβραϊκού Ολοκαυτώματος. Επα-νειλημμένα, αμερικανικά πανε-πιστήμια έχουν αρνηθεί να φι-

λοξενήσουν αρνητές γενοκτο-νιών.

Το Κέντρο συνεπώς, δεν υπο-σκάπτει την ακαδημαϊκή ελευ-θερία όπως διατείνεται ο ΝίκοςΑλεξίου, και είναι ελεύθερος ναπροσκαλέσει τον κύριο Φίληόποτε επιθυμεί, αφού όμως πρώ-τα καταστήσει σαφές ότι αυτή ηπρόσκληση δεν έχει καμιά σχέσημε το Κέντρο Βυζαντινών και Νε-οελληνικών Σπουδών.

Το Κέντρο εκφράζει επίσηςτην απόλυτη αντίθεσή του στηνπροσπάθεια αποπροσανατολι-σμού της Ομογένειας από το κύ-ριο θέμα, την Ποντιακή Γενοκτο-νία, με την επίκληση του Ωνα-σείου Ιδρύματος και της ελληνι-κής κυβέρνησης ως υποστηρι-κτές του Κέντρου. Το Κέντρο εί-ναι απέραντα ευγνώμων τόσογια την πολύχρονη και πολύ-πλευρη υποστήριξη του Ωνασεί-ου Ιδρύματος, όσο και τις τερά-στιες υπηρεσίες του στην Ελλη-νική Παιδεία και προώθηση τουΕλληνικού Πολιτισμού στην Αμε-

ρική, όπως συμβαίνει και με τηνέκθεση που οργανώνει για τουςΘεούς του Ολύμπου και το Αρ-χαίο Δίον. Την ευγνωμοσύνη τουΚέντρου προς το Ωνάσειο τηνγνωρίζει καλά το Ιδρυμα. Οσογια την ελληνική κυβέρνηση, καιπρος αυτήν το Κέντρο είναι ευ-γνώμων για την υποστήριξή της.Πέραν αυτού, το Κέντρο με τιςακαδημαϊκές του εκδηλώσειςέχει συμπαρασταθεί στην Ελλά-δα και όλες τις ελληνικές κυβερ-νήσεις, συμπεριλαμβανομένηςκαι της τωρινής κυβέρνησης τουπρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα,για τον αγώνα που καταβάλλουνγια την ανόρθωση της Ελλάδας.

Οσον αφορά λοιπόν σε ποι-ους και τι οφείλει το Κέντρο, κα-λό θα ήταν ο Νίκος Αλέξιου νααναγνωρίσει ο ίδιος την οφειλήτου προς το Κέντρο. Ηταν ο αεί-μνηστος καθηγητής Ψωμιάδηςπου έφερε τον Νίκο Αλέξιου στοΚέντρο. Και όταν πριν μερικάχρόνια η θέση του Νίκου Αλεξί-ου στο Queens College κινδύ-νευε, ο κύριος λόγος που εξα-σφάλισε την παραμονή του στοΚολλέγιο, ήταν η υποστήριξη καιοι ενέργειες του Κέντρου.

Ο Χάρης Ψωμιάδης δεν βρί-σκεται πια στη ζωή για να υπε-ρασπιστεί την κληρονομιά τουκαι την ιστορική αλήθεια για τονΠοντιακό Ελληνισμό. Συνεπώςτο Κέντρο είχε την ακαδημαϊκήκαι ηθική υποχρέωση να υπερα-σπιστεί την ιστορία του Κέντρουπου για 42 χρόνια αγωνίζεταιστον ακαδημαϊκό χώρο για τηνπροάσπιση των δικαίων του Ελ-ληνισμού, αλλά είχε και το κα-θήκον να προασπίσει την μνήμητου ιδρυτή του, του υπέροχουΕλληνα του Πόντου, Χάρη Ψω-μιάδη, ο οποίος αφιέρωσε τηζωή του για την αναγνώριση τηςΠοντιακής Γενοκτονίας.

Αυτή είναι και η τελευταίατοποθέτηση του Κέντρου γι’ αυ-τό το συγκεκριμένο θέμα διότιτο θεωρεί λήξαν», καταλήγει ηανακοίνωση που φέρει την υπο-γραφή του διευθυντή του Κέ-ντρου, Δρα Χρίστου Π. Ιωαννί-δη.

Ανεπιθύμητοι οι αρνητές Γενοκτονιών στο Κέντρο Βυζαντινών Σπουδών

Στο βήμα διακρίνεται ο διευθυντής του Κέντρου Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών Δρ. Χρί-στος Ιωαννίδης και δίπλα του ο πρόεδρος του Κολεγίου του Κουίνς Φίλιξ Μάτος Ροντρίγκεζ.

Αστυνομία, τέσσερις μήνες απότο Νοέμβριο».

Πρόσθεσε πως «η Μητρόπο-λη πηγαίνει πολύ καλά δόξα τωΘεώ, προσπαθούμε με κάθε τρό-πο. Τώρα το μεγάλο σχέδιό μαςείναι να αγοράσουμε έναν ναόστο Αμστερνταμ, διότι έχω καιτην Ολλανδία και το Λουξεμ-βούργο και στο Αμστερνταμ δενείχαμε ακόμα μία δυναμική πα-

ρουσία. Τώρα είναι 27 χιλιάδεςΕλληνες, στην Ολλανδία έχουμεμόνο δύο ελληνόφωνους ναούςκαι σύντομα θα έχομε αυτόν τονναό της Αγίας Αικατερίνης. Προ-σπαθούμε να βρούμε τα χρήμα-τα για να τον αγοράσουμε».

Στην ερώτηση «πώς τα βρί-σκετε τα χρήματα, ποιος σαςβοηθάει;» απάντησε: «ζητάμεκαι από τους πιστούς αλλά είναιλίγο δύσκολο, αλλά ελπίζομε οΘεός να μας στείλει και ανθρώ-

πους για να μας βοηθήσουν».Σχετικά με το αν βελγικό

κράτος συμβάλλει οικονομικάστη Μητρόπολη, ο Μητροπολί-της κ. Αθηναγόρας υποστήριξεότι «οι μισθοί των κληρικώνπληρώνονται από το βελγικόκράτος, αλλά για την καλή ορ-γάνωση της Μητροπόλεως στη-ριζόμαστε και στη βοήθεια τωνενοριών και των πιστών». Συ-μπλήρωσε δε, πως «έχομε αυτήτη στιγμή 35 ενορίες, τρεις χώ-ρες του Μπενελούξ, είναι 26ενορίες στο Βέλγιο, 8 ενορίεςστην Ολλανδία και ένα μικρόγυναικείο μοναστήρι και έχομεκαι μία ενορία στο Λουξεμβούρ-γο».

Αναφορικά με το πλήρωματης Μητρόπολης, είπε ότι «η με-γάλη πλειοψηφία είναι Ελληνεςοι οποίοι ήλθαν είτε στη δεκαε-τία του 1950, είτε μετά, αλλά εί-τε και τώρα που έρχονται μετα-νάστες και έχουμε εκείνους πουεργάζονται στα όργανα της Ευ-ρώπης και του ΝΑΤΟ διότι ηΕδρα του ΝΑΤΟ είναι στις Βρυ-ξέλλες».

«Εχετε μεγάλο κίνημα μετα-ναστών από την Ελλάδα τώρα;»ρωτήθηκε. Και απάντησε:«υπάρχει, δεν θα έλεγα ότι είναιπολύ μεγάλο αλλά υπάρχει» καισυμπλήρωσε «ίσως στην Ολλαν-δία είναι μεγαλύτερο από τοΒέλγιο, αλλά πρέπει να σας πωότι παντού συναντώ νέους με-τανάστες που έρχονται τώρα τε-λευταία από την Ελλάδα». Τόνι-σε ότι «στην Ολλανδία έχει αυ-ξηθεί κατά πολύ ο αριθμός τωνπιστών μας και μάλιστα πρέπεινα σας πω ότι η Ελληνική Φοι-τητική Κοινωνία στην Ολλανδίαείναι η δεύτερη μεταξύ των αλ-λοδαπών, μετά τους Κινέζους εί-ναι οι Ελληνες» και πρόσθεσεπως «είναι πάνω από δύο χιλιά-δες Ελληνες φοιτητές στην Ολ-λανδία και έχουν κι έναν οργα-νωμένο σύλλογο».

Στην ερώτηση «σε ποιαγλώσσα τελείτε τη Λειτουργία;»ανέφερε πως «στις Ελληνόφωνεςενορίες στα Ελληνικά και τηνανάγνωση του Ευαγγελίου την

κάνουμε και στη γλώσσα του τό-που στα Φλαμανδικά και σταΓαλλικά. Επίσης, υπάρχουν καικάποιες Γαλλόφωνες και Φλα-μανδόφωνες ενορίες, έχουμε καιμία ενορία Πολωνών Ορθοδόξωνπου Λειτουργεί στα Πολωνικά,και μία Γερμανόφωνη σε μία πε-ριοχή του Βελγίου που ζουν γερ-μανόφωνοι, αλλά οι περισσότε-ρες ενορίες μας είναι Ελληνό-φωνες».

Ο Μητροπολίτης κ. Αθηνα-γόρας είναι γνωστός και αγαπη-τός στην Ομογένεια της Αμερι-κής από την παρουσία του στηνπερασμένη Κληρικολαϊκή Συνέ-λευση της Αρχιεπισκοπής Αμε-ρικής στη Φιλαδέλφεια τον Ιού-λιο του 2014 όπου αντιπροσώ-πευσε το Οικουμενικό Πατριαρ-χείο.

Ο Μητροπολίτης Βελγίου κ.Αθηναγόρας Peckstadt, Υπέρτι-μος και Εξαρχος Κάτω Χωρώνκαι Λουξεμβούργου, γεννήθηκεστη Γάνδη του Βελγίου το έτος1962. Μετά τις ΛυκειακέςΣπουδές φοίτησε στη ΝομικήΣχολή του Πανεπιστημίου Γάν-δης και εν συνεχεία εισήχθηστη Θεολογική Σχολή του Πα-νεπιστημίου Θεσσαλονίκης απότην οποία απεφοίτησε με βαθ-μό άριστα. Εκανε μετεκπαίδευ-ση στο Οικουμενικό ΙνστιτούτοΒοssey της Ελβετίας. Διάκονοςχειροτονήθηκε στις 12 Νοεμ-βρίου 1989, από τον τότε Μη-τροπολίτη Φιλαδελφείας και

σημερινό Οικουμενικό Πα-τριάρχη κ. Βαρθολομαίο, μετο-νομασθείς σε Αθηναγόρα. Υπη-ρέτησε ως Αρχιδιάκονος τηςΜητροπόλεως Βελγίου μέχριτην χειροτονία εις Πρεσβύτερο,στις 17ην Μαρτίου 1996, απότον Μητροπολίτη Βελγίου κ.Παντελεήμονος.

Στις Μαΐου 2003 εξελέγηπαμψηφεί Επίσκοπος Σινώπης,Βοηθός Επίσκοπος του Μητρο-πολίτη Βελγίου και χειροτονή-θηκε στις 22 Ιουνίου. Μητροπο-λίτης Βελγίου εξελέγη παμψη-φεί στις 27 Νοεμβρίου του 2013.

Ο Μητροπολίτης Βελγίου Αθηναγόρας αποκλειστικά στον «Ε.Κ.»

Το επιβλητικό κτί-σμα της Μητρόπο-λης Βελγίου, στιςΒρυξέλλες το οποίοβρίσκεται σε κοντι-νή απόσταση από τοΜετρό. Κάτω ο Μη-τροπολίτης Βελγίουκ. Αθηναγόρας, οοποίος είχε προ-γραμματίσει να με-ταβεί στο αεροδρό-μιο. Κάτω ο Μητρο-πολίτης κ. Αθηναγό-ρας στην Κληρικο-λαϊκή Συνέλευσηστην Φιλαδέλφειατο 2014.

Συνέχεια από τη σελίδα 1

TICKETS 2 GREECE ON SALEΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Με επιστροφή

Aπό $299.00+ FUEL+TAXES EXTRA

Call Toll Free: 1-800-GREECE-8 (1-800-473-3238)1-908 213-1251 • 1-908 213-6826

ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ & ΜIΝΑ ΑΓΓΕΛΗ

www.hellastickets.com

Sterling Travel

Cheap Tickets, Great Service

[email protected]. Box 800306 Miami, FL 33280

✆1-800-473-3238

®

Ανοιξη - Καλοκαίρι. Eνημερωθείτε για τις νέες τιμές.

a b

Ο Σύλλογος Καλαμάτας «Αγιοι Απόστολοι»και ο Σύλλογος Μεσσηνίων «Αριστομένης»

θα συνεορτάσουν την επέτειο της Απελευθέρωσης της πόλης της Καλαμάτας από τον τουρκικό ζυγό, 23 Μαρτίου 1821,

έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα

Η εκδήλωση θα γίνει το Σάββατο 26 Μαρτίου και ώρα 6 μ.μ.στο κτίριο του Μεσσηνιακού Συλλόγου «Αριστομένης»

25-35 Astoria Blvd., Astoria, NY 11102

Προσκαλούνται όλοι οι Καλαματιανοί, οι Μεσσήνιοι και όλοι οι ομογενείς να αποτίσουν φόρο τιμής

στους ήρωες προγόνους μας του 1821

Είσοδος ελεύθερηΘα προσφερθούν αναψυκτικά

aρχειο «ε.κ.»

aρχειο «ε.κ.»

ΦωτογραΦιεσ: ιερα μητροπολη βελγιου

Page 6: a bNATIONAL HERALD VOL. 101 No.33365 GREEK-AMERICAN DAILY NY, NJ, PA, MA $1.25 - CT $1.50 Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2016/Wednesday, March 23, 2016 100a b επέτειος

ΕθΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥξ τΕτΑΡτΗ 23 ΜΑΡτΙΟΥ 20166 ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Χρεώστε την πιστωτική κάρτα σας o American Express o MasterCard o Visa o Discoverή εσωκλείστε την επιταγή σας ή money order πληρωτέες στη διεύθυνση:

National Herald, Inc. 37-10 30th street, L.I.C., NY 11101-2614

ΟΝΟΜΑTΕπΩΝΥΜΟ:

ΔΙΕΥθΥΝΣΗ:

πΟλΗ: πΟλΙΤΕΙΑ: zIp CODE:

TΗλΕφΩΝΟ: fAx: kINHTO:

E-MAIL:

ΑΡΙθΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ λΗξΕΩΣ:

ΥπΟΓΡΑφΗ

50%έκπτωση κατ’ οίκον διανομήγια 3 μήνες

συν δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβασηστην ιστοσελίδα μαςγια 3 μήνες.

ΔΩΡΙΣΤΕ ΤO ΔΩΡΟ ME IΣΤΟΡΙΑ!

Δωρίστε μια κατ’ οίκον συνδρομή στον «Εθνικό Κήρυκα».

*

*για νέους συνδρομητές μόνο!

Τιμή προσφοράς: ΜΑ-ΝΗ από $123.00 σέ $61.50 / ΝΥ-NJ-CT από $110.00 σέ $55.00Για περισσότερες πληροφορίες συνδρομής: 718-784-5255, ext.108 or email: [email protected]

πριν τους ελέγχους, κοντά στοcheck in της «Αmerican Airlines»,με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουνότι πρόκειται για βομβιστές αυ-τοκτονίας.

Ακολούθησαν εικόνες χάουςκαι πανικού. Το αεροδρόμιο ήτανγεμάτο κόσμο, καθώς για τους κα-θολικούς χθες ήταν Μεγάλη Τρίτηκαι για πολλούς, η αρχή των δια-κοπών του Πάσχα. Μεγάλο μέροςτης ψευδοροφής της αίθουσαςαναχωρήσεων υποχώρησε, μετους πίνακες όπου αναγράφονταιοι πτήσεις να έχουν διαλυθεί καινα έχουν πέσει κάτω, γυαλιά ναβρίσκονται παντού και τους ταξι-διώτες να τρέχουν πανικόβλητοινα σωθούν εν μέσω καπνών.

Σχεδόν μια ώρα αργότερα, ση-μειώθηκε έκρηξη στο σταθμόΜάλμπεκ του Μετρό, λίγες εκα-τοντάδες μέτρα από το κτίριο τηςΕυρωπαϊκής Επιτροπής και τουΣυμβουλίου.

Ερευνες βρίσκονταν σε εξέλιξηγια τον εντοπισμό των υπόπτωνπου συνδέονται με τις χθεσινέςεπιθέσεις, ενώ οι περιπολίες, μεαστυνομικά οχήματα, μηχανέςκαι ελικόπτερα έχουν αυξηθείδραματικά. Ολη η περιοχή στηνοποία βρίσκονται τα ευρωπαϊκάκτίρια είχε αποκλειστεί από ισχυ-ρές αστυνομικές δυνάμεις.

Το αεροδρόμιο «Ζάβεντεμ»

έκλεισε, και περισσότερες από200 πτήσεις που ήταν προγραμ-ματισμένες για χθες ακυρώθηκαν,ενώ όσα αεροπλάνα βρίσκοντανεν πτήσει προς τις Βρυξέλλες κα-τά τη στιγμή των επιθέσεων ανα-γκάστηκαν να προσγειωθούν σεάλλα αεροδρόμια, είτε του Βελ-γίου, είτε γειτονικών χωρών.Οπως έγινε γνωστό χθες το από-γευμα, το αεροδρόμιο «Ζάβε-ντεμ» πρόκειται να παραμείνεικλειστό και σήμερα, Τετάρτη, ενώστην πόλη ανέστειλε τη λειτουρ-γία του και το μετρό και όλα ταυπόλοιπα Μέσα Μαζικής Μετα-φοράς. Οι Αρχές, μάλιστα, κάλε-σαν τους πολίτες να αποφεύγουντις μετακινήσεις. Παράλληλα, καιτα δρομολόγια του Eurostar, τουτρένου που εκτελεί δρομολόγιαπρος Παρίσι και Λονδίνο, έχουνακυρωθεί.

Το απόγευμα, πάντως, η οδη-γία για αποφυγή μετακινήσεωνήρθη, ωστόσο οι πολίτες καλού-νται να παραμείνουν σε εγρήγορ-ση και το επίπεδο συναγερμούπαραμένει στο 4 για το σύνολοτου Βελγίου. Ενδεικτικές του πα-νικού που επικρατούσε είναι ανα-φορές και φήμες που διαδίδοντανγια νέα «θερμά σημεία» σε όλοτο Βέλγιο: Διαψεύστηκε αναφοράγια έκρηξη στα Δικαστήρια, ενώυπήρξαν αναφορές για ύποπταπακέτα σε διάφορα σημεία (με-ταξύ των οποίων και στο Παλάτι,

το οποίο υποτίθεται ότι εκκενώ-θηκε - κάτι που διαψεύστηκε).

Στις Βρυξέλλες βρίσκονται,εξάλλου, 14 μαθητές και δύο συ-νοδοί από το Λύκειο Ραπτόπου-λου της Ευρυτανίας, καθώς πραγ-ματοποιούσαν εκπαιδευτική εκ-δρομή στο Ευρωκοινοβούλιο.Σύμφωνα με πληροφορίες, είναιόλοι καλά στην υγεία τους καιέχουν αποσυρθεί στο ξενοδοχείοτους, όπου είναι ασφαλείς. Η ανα-

χώρηση των μαθητών από τη βελ-γική πρωτεύουσα είναι προγραμ-ματισμένη για σήμερα, Τετάρτη23 Μαρτίου, αλλά είναι άγνωστοαν θα καταφέρουν να επιστρέ-ψουν στην Ελλάδα.

Οπως προαναφέρθηκε, τοΙσλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευ-θύνη των βομβιστικών επιθέσεωνστο αεροδρόμιο και το μετρό τωνΒρυξελλών. Το πρακτορείο ειδή-σεων «AMAQ» που θεωρείται ότι

συνδέεται με το Ισλαμικό Κράτοςανέφερε συγκεκριμένα: «Μαχη-τές του Ισλαμικού Κράτους πραγ-ματοποίησαν σειρά επιθέσεων μεζώνες με εκρηκτικά και εκρηκτι-κούς μηχανισμούς την Τρίτη, θέ-τοντας στο στόχαστρό τους αερο-δρόμιο και σταθμό του μετρό στοκέντρο της βελγικής πρωτεύου-σας, στις Βρυξέλλες».

Στην ανακοίνωσή της, η τρο-μοκρατική οργάνωση, αναφέρει

ότι οι επιθέσεις στο Βέλγιο οφεί-λονται στο γεγονός ότι η χώρασυμμετέχει στη συμμαχία τωνκρατών που πολεμούν το Ισλαμι-κό Κράτος στη Συρία και στοΙράκ.

Εν τω μεταξύ, μια ανατριχια-στική αποκάλυψη έκαναν οι Αρ-χές του Βελγίου, λίγες ώρες μετάτη διπλή βομβιστική επίθεση: Στααπανθρακωμένα και διαμελισμέ-να θύματα αλλά και στα σώματατραυματιών από το μακελειό στιςΒρυξέλλες, στο αεροδρόμιο τωνΒρυξελλών, «Ζάβεντεμ», βρέθη-καν υπολείμματα από καρφιά καιβίδες. Το εύρημα αυτό καταδει-κνύει ότι οι αδίστακτοι βομβιστέςαυτοκτονίας, είχαν τοποθετήσειβίδες και καρφιά στους εκρηκτι-κούς μηχανισμούς προκειμένουνα προκαλέσουν όσο το δυνατόνπερισσότερα θύματα από το ωστι-κό κύμα.

«Είναι μία μαύρη μέρα για τηνχώρα μας», δήλωσε ο πρωθυ-πουργός του Βελγίου, Σαρλ Μι-σέλ, και κήρυξε τριήμερο εθνικόπένθος με τις σημαίες να κυματί-ζουν μεσίστιες σε όλα τα κρατικάκτίρια.

«Εκφράζουμε την αλληλεγγύητης Ελλάδας στον βελγικό λαό. Οφόβος, το θρησκευτικό μίσος καιο ρατσισμός δεν πρέπει να νική-σουν την Ευρώπη» αναφέρει εξάλ-λου, μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα,στον λογαριασμό στο Twitter.

Τρομοκρατική επίθεση του Ισλαμικού Κράτους κατά της Ευρώπης

Η βελγική πρωτεύουσα παρέλυσε κυριολεκτικά με τις αρμόδιες Αρχές να εκφράζουν φόβους ότιόσο περνούν οι ώρες ο αριθμός των θυμάτων των επιθέσεων θα ανεβαίνει.

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ. Δύο ύποπτοι τρο-μοκράτες, που έχουν κατονομα-στεί από τη βελγική Aστυνομίαως συνεργοί των τρομοκρατικώνεπιθέσεων της 13ης Νοεμβρίου2015 στο Παρίσι, βρίσκονται στοεπίκεντρο των ερευνών για τιςχθεσινές επιθέσεις στις Βρυξέλ-λες.

Πρόκειται για τους NajimLaachraoui και Mohamed Abrini,συνεργούς του Σαλάχ Αμπντε-σλάμ και υπόπτους για τις τρομο-κρατικές επιθέσεις στο Παρίσι.

O Najim Laachraoui και οMohamed Abrini εξακολουθούννα αναζητούνται μετά τις επιδρο-μές της Aστυνομίας που οδήγη-σαν στη σύλληψη του ΣαλάχΑμπντεσλάμ. Μια εκδοχή τούςθέλει να βρίσκονται πίσω από τιςεπιθέσεις της Τρίτης στις Βρυξέλ-λες, με την υπόθεση ότι η ανά-κριση του Αμπντεσλάμ από τηνΑστυνομία θα δώσει στοιχεία γιατο πού βρίσκονται.

Ο Laachraoui είναι ένας24χρονος Σύρος, που φέρεται ναέφυγε για τη Συρία τον Φλεβάρητου 2013 και επέστρεψε στην Ευ-ρώπη με το ψεύτικο όνομαSoutane Kayal, το οποίο χρησι-μοποίησε για να φτάσει στηνΟυγγαρία τον Σεπτέμβριο, μαζίμε τον Αμπντεσλάμ.

Η Aστυνομία επιβεβαιώνει ότιτο DNA του Laachraoui έχει εντο-πιστεί σε αρκετές ζώνες με εκρη-κτικά που χρησιμοποιήθηκαν στιςεπιθέσεις του Νοέμβρη στο Παρί-σι. Το DNA του βρέθηκε επίσηςκαι κατά τη διάρκεια ερευνών στηβελγική πόλη Auvelais και στοπροάστιο των ΒρυξελλώνSchaerbeek.

Ο Mohamed Abrini, ένας30χρονος με βελγική υπηκοότητακαι καταγωγή από το Μαρόκο,σύμφωνα με μαρτυρίες είχε συ-ναντήσει τον Αμπντεσλάμ πουήταν παιδικός του φίλος, λίγοπριν τις επιθέσεις του περασμέ-νου Νοέμβρη.

Σύμφωνα με την «Telegraph»,εμφανίζεται σε βίντεο σε ένα βεν-ζινάδικο στο δρόμο για το Παρίσι,να οδηγεί ένα Renault Clio πουχρησιμοποιήθηκε δύο μέρες πρινστο μακελειό του Παρισιού πουκόστισε τη ζωή σε 130 ανθρώ-πους.

Ο Abrini στη συνέχεια ταξίδε-ψε στο Παρίσι με το κομβόι τωνένοπλων αντρών και των βομβι-

στών. Τις ημέρες που προηγήθη-καν της επίθεσης εθεάθη σε υλικόαπό κάμερες ασφαλείας σε έναπρατήριο καυσίμων στη βόρειαΓαλλία να αγοράζει αναψυκτικάπαρέα με τον Αμπντεσλάμ και ναβρίσκεται στο τιμόνι του νοικια-σμένου μαύρου Clio που αργότε-ρα χρησιμοποιήθηκε στις επιθέ-σεις.

Τα ίχνη του χάνονται τη μέραπριν την επίθεση στο Παρίσι καιο ακριβής ρόλος του μέχρι στιγ-μής παραμένει άγνωστος. Σύμφω-να με συγγενείς του, πάντως, τηνύχτα των επιθέσεων βρισκότανστις Βρυξέλλες.

Στην εφηβεία του ήταν μαθη-τευόμενος οξυγονοκολλητής, καιπιστεύεται ότι μπλέχτηκε με ρι-ζοσπαστικούς κύκλους στα 18 τουχρόνια. Eχει κατηγορηθεί για μι-κροεγκλήματα και για εγκλήματαπου σχετίζονται με ναρκωτικά.

Το 2014 ο μικρότερος αδερ-φός του, ο 20χρονος Σουλεϊμάν,πέθανε στη Συρία ενώ μαχότανγια την ισλαμική πολιτοφυλακήυπό τον Αμπντελχαμίντ Αμπαού-ντ που ήταν ο εγκέφαλος τηςτρομοκρατικής επίθεσης στο Πα-ρίσι.

Λέγεται ότι ένα χρόνο πριντην επίθεση είχε ταξιδέψει στηΣυρία και είχε επισκεφθεί τοΜπέρμιγχαμ, όπου οι βομβιστέςτου Παρισιού πιστεύεται ότι είχανδιασυνδέσεις.

Οι δύο βασικοί ύποπτοιτων επιθέσεων

Aνθρωποκυνηγητό της βέλγι-κης Αστυνομίας για τη σύλλη-ψη των δραστών.

Συνέχεια από τη σελίδα 1

Οι τρομοκρατικέςεπιθέσεις πουέλαβαν χώρα χθεςτο πρωί στο αερο-δρόμιο και το με-τρό των Βρυξελ-λών αιματοκύλι-σαν την πρωτεύ-ουσα της Ευρω-παϊκής Ενωσηςκαι έσπειραν τονφόβο και την ανη-συχία σε όλη τηΓηραιά Ηπειροκαι όχι μόνο.

φωτΟγΡΑφΙΕΣ: ΑΣΟΣΙΕΪTΕΝT ΠΡΕΣ

ΑΣΟΣΙΕΪTΕΝT ΠΡΕΣ

Page 7: a bNATIONAL HERALD VOL. 101 No.33365 GREEK-AMERICAN DAILY NY, NJ, PA, MA $1.25 - CT $1.50 Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2016/Wednesday, March 23, 2016 100a b επέτειος

ΠΟΛΙΤΙΚΑ 7ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Γ Ι Α Τ Ρ Ο Ι

-ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΙ-

ΖΟΥΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Χ., M.D. Ph.D.

ΔΕΡ ΜΑ ΤΟ ΛΟ ΓΟΣ για παιδιά και ενήλικες. Καθηγητής

Δερματολογίας του New York University Medical Center,

διευθυντής του Δερμα-τολογικού τμήματος του St.

Joseph’s Hospital and Medical Center, Paterson, New Jer-

sey. Ειδικός σε παθήσεις του δέρματος, μαλλιών, νυχιών,

καρκίνου του δέρματος και αφροδισίων νοσημάτων.

Δέχεται κατόπιν ραντεβού: FLUSHING: 32-02 Union

Street (Γωνία 32nd Ave.), Flushing, NY 11354, Tηλ.: (718)

445-1550, ASTORIA: 30-10 38 Street, 2nd floor, Astoria,

NY 11103. Tηλ.: (718) 445-1550 και NEW JERSEY: 57

Willowbrook Boulevard, Wayne, NJ 07470. Tηλ.: (973)

754-4060.

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, M.D.

ΔΕΡ ΜΑ ΤΟ ΛΟ ΓΟΣ για όλες τις ηλικίες. Ειδικός σε

παθήσεις δέρματος, μαλλιών, νυχιών, καρκίνο του

δέρματος, ακμή, ψωρίαση, έκζεμα, φαγούρα, αλλεργίες

και αφροδίσια νοσήματα. ASTORIA: (Agora Plaza) 23-

18 31st Street, Suite 320, Astoria, NY 11105, Διαθέσιμο

Πάρκινγκ, Τηλ.: (718) 728-9822

-ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΙ-

DR. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, M.D., Ph.D.,

F.A.C.P., F.A.C.C., F.S.C.A.I., F.S.V.M., R.P.V.I. EIΔΙΚΟΣ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ - ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ -

ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ Board Certified in Internal

Medicine, Cardiovascular Disease, Interventional Cardi-

ology, Vascular Medicine and Endovascular Medicine.

Πρώην Διευθυντής Περιφερικής Αγγειακής Ιατρικής και

Στεφανιαίας Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Νew York

Hospital Queens. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Weill

Medical College of Cornell University. Αριστούχος

Διδάκτορας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών.

Συμβεβλημένος με τα νοσοκομεία: Lenox Hill Hospital,

New York Hospital Queens. Ειδικός σε παθήσεις

καρδιάς και αγγείων. Δεκτές όλες οι κύριες ασφάλειες.

Δέχεται με ραντεβού: ASTORIA: 30-10 38th Street,

2nd Floor, Astoria, NY 11103. τηλ. (718) 278-7376.

-ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ-

ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, M.D., OΥΡΟΛΟΓΟΣ,

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ. Διευθυντής του Kessaris Urology Center.

Board Certified by the American Board of Ourology.

Αναγνωρισμένος ως ο πλέον πεπειραμένος ουρολόγος

στην ασφαλή, εντός του ιατρείου μη χειρουργική

επέμβαση «Θερμοθεραπεία- Microwave» για τη

μεγέθυνση του προστάτη. Προσφέρει ελάχιστα

επεμβατικές θεραπείες για μεγεθυσμένο προστάτη,

καρκίνο του προστάτη, ανικανότητας, ακράτειας,

στειρότητας, πέτρες των νεφρών, βλάβες ουροδόχου

κύστης, προβλήματα ουρολογικά σε γυναίκες και

παιδιά. Λιθοτριψία, θεραπεία με laser μικροχειρουργική

και μικρές επεμβάσεις που γίνονται εκτός νοσοκομείου.

Το κέντρο είναι εξοπλισμένο με τελευταίου τύπου

μηχανήματα συμπεριλαμβανομένου του «Dopler» ultra-

sound, flexible video Cystoscopy, Urodynamics.

Συμβεβλημένος με τα νοσοκομεία: North Shore Univer-

sity Hospital και Manhasset, Long Island Jewish Center,

New York Hospital Queens και Winthrop University

Hospital. Δέχεται με ραντεβού: ASTORIA: 27-47 cres-

cent street (suite 206), Astoria ny 11102. Τηλ.: (718)

544-4443. MANHASSET: 315 East Shore Road, Man-

hasset, NY 11030. Τηλ.: (516) 487-5577. FOREST

HILLS: 69-02 Austin Street (3rd Floor), Forest Hills NY

11375. Τηλ.: (718) 544-4443. Δεκτές οι κυριότερες

ασφάλειες, Μedicare/HMO’s.

-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ-

DR. ΜΑΡΙΑ ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑ, ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ,

O.D., FCOVD, FAAO, απόφοιτος και καθηγήτρια του

Πανεπιστημίου SUNY College of Optometry, Fellow of

American Academy of Optometry and Fellow of College

of Optometric in vision development. Ειδικευμένη στην

παιδιατρική οπτομετρική, γενική θεραπεία οφθαλμών,

vision therapy, στραβισμό, αμβλυοπία και φακούς

επαφής. Συνταγές γυαλιών και γενικές οπτομετρικές

εξετάσεις. Δέχεται κατόπιν ραντεβού: ASTORIA: 30-18

31st Street, Astoria, NY 11102. Τηλ.: (718) 274-5575.

Δεκτές οι κυριότερες ασφάλειες και Oxford, Medicare, GHI.

ΠΙ ΛΑ ΒΑΣ ΑΝ ΤΩ ΝΙΟΣ I., ΟΦΘΑΛ ΜΙΑ ΤΡΟΣ - ΧΕΙ ΡΟΥΡ ΓΟΣ. Συμ βε βλη μέ νος με το νο σο κο μείοManhattan Eye, Ear and Throat. Γε νι κές οφθαλ μο λο γι κέςεξε τά σεις. Συ ντα γές γυα λιών. Θε ρα πεία γλαυ κώ μα τος.Παι δια τρι κή Οφθαλ μο λο γία. Φα κοί Επα φής. Εγ χει ρή σειςκα ταρ ρά κτη. Εν δο φθαλ μο λο γι κοί φα κοί (implants), ακτί -νες laser, εγχειρήσεις στρα βι σμού. Πλα στι κές εγ χει ρή σειςοφθαλ μού. Δέ χε ται: ASTORIA: 25-09 31 Avenue, Αsto-ria, NY 11106. Tηλ.: (718) 204-5100. Ασφά λειες καιMedicare δε κτά.

-ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ-

DR. ΜΑ ΣΤΑ ΚΟΥ ΡΗΣ ΘΩ ΜΑΣ Η. M.D., ΕΙΔΙΚΟΣΠΑΘΟΛΟΓΟΣ (Board Certified in Internal Medicine).Γε νι κές και ει δι κές εξε τά σεις, καρ διο γρα φή μα τα, εξέ τα -ση φυ σιο λο γι κής λει τουργίας πνευ μό νων, ανα λύ σεις αί -μα τος και ού ρων, εμ βό λια γρίπ πης, πα ρα κο λού θη σηασθε νών με προ βλή μα τα χο λη στε ρί νης, δια βή τη, άσθ μα,βρογ χί τι δας, υπέρ τα σης και άλ λων ια τρι κών προ βλη μά -των. Δέ χε ται με ρα ντε βού Δευτέρα έως Σάββατο: AS-TORIA: 30-10 38th Street, 2nd floor, Astoria, NY 11103.Τηλ.: (718) 545-2020. Δεκτές οι κυριότερες ασφάλειες.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΓΩΝΗΣ, Μ.D., ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ(Board Certified in Internal Medicine). Eιδικευμένοςσε καρδιακές, πνευμονολογικές και γαστροεντερολογικέςπαθήσεις, περιστατικά διαβήτη, υπέρτασης και χοληστερίνης. Γενικές και ειδικές εξετάσεις, καρδιογρα-φήματα, εμβόλια γρίπης και πνευμονίας, αναλύσειςαίματος. Δέχεται με ραντεβού από Δευτέρα έως Σάββατο. FLUSHING/BAYSIDE: 196-03 42nd Avenue. Tηλ.: (718) 281-2001, ΑSTORIA: 30-16,30 Drive, 4th Floor. Tηλ.: (718) 278-0300.

DR. COSMATOS ANDREAS, M.D., ΠΑ ΘΟ ΛΟ ΓΟΣ(Internal Medicine). Δέ χε ται με ρα ντε βού: ASTORIA:« Astoria Medical Plaza» 27-47 Crescent Street, Astoria,NY 11102. Tηλ.: (718) 726-0133. Δε κτές οι κυριότερεςασφά λειες.

-XEΙΡΟΥΡΓΟΙ-

Ο Δρ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΟΥ MD, PhD (Dr. EM-MANOUIL PAPPOU, MD, PhD) ολοκλήρωσε τη Γε-νική Χειρουργική εκπαίδευσή του στο νοσοκομείοJohns Hopkins και έχει ολοκληρώσει τη μετεκπαίδευσήτου στη χειρουργική παχέος εντέρου και του ορθούστο NewYork-Presbyterian / Weill Cornell και το SloanKettering Memorial Cancer Center. Τα κλινικά του εν-διαφέροντα περιλαμβάνουν όλο το φάσμα χειρουργι-κής του παχέος εντέρου, συμπεριλαμβανομένων

καλοήθων και κακοήθων παθήσεων, όπως αιμορ-ροΐδες, συρίγγια ορθοπρωκτικής, ακράτεια κοπράνων,φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου, καρκίνος του πα-χέος εντέρου και καρκίνος του ορθού (hemorrhoids,anorectal fistulas, constipation, fecal incontinence, di-verticulitis, inflammatory bowel disease, colon and rec-tal cancer). Ο Δρ. Πάππου χρησιμοποιεί ελάχισταεπεμβατικές τεχνικές και εκτελεί λαπαροσκοπικές, ρο-μποτικές και ενδοσκοπικές επεμβάσεις. Ο Δρ. Πάππουδέχεται ασθενείς στο Πανεπιστήμιο Columbia Univer-sity Medical Center στο Μανχάταν και στο νοσοκομείοNewYork-Presbyterian/Lawrence Hospital. Δέχεται μεραντεβού. MANHATTAN: Kάθε Δευτέρα και Τετάρτη:Herbert Irving Pavilion 161 Fort Washington Avenue,Οροφος 8, New York, NY 10032. WHITE PLAINS:Κάθε Πέμπτη: 685 White Plains Rd, Eastchester, NY10709. Τηλ.: (212) 342-1155. Δεκτές οι κυριότερεςασφάλειες.

-ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ-DR. ΔΕΛΗΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΪΑ -ΚΑΡΑΝΤΙΝΙΔΗ, Ph.D., ΑΔΕΙΟΥΧΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗΨΥΧΟΛΟΓΟΣ στη πολιτεία της Νέας Υόρκης.Nευροθεραπεία και Biofeedback (Neurotherapy &Biofeedback). Aτομική ψυχοθεραπεία, διαγνωστικάτεστ (τεστ προσωπικότητας και νοημοσύνης [IQ Test]).Προβλήματα προσοχής και υπερκινητικότητας,προβλήματα συμπεριφοράς (conduct disorder),μελαγχολία - κατάθλιψη, άγχος, μαθησιακάπροβλήματα, panic attacks και pain management.Δέχεται με ραντεβού: ASTORIA: 31-09 37th Street, As-toria, NY 11103, Τηλ.: (718) 721-4300, (718) 726-0842.

-ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΙ-

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ, M.D., (ARIADNA PAPAGEORGE), ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ (ear, nose and throat).Mε ειδικότητα σε μικροχειρουργική του λάρυγγα μεακτίνες Laser, ρινική ενδοσκοπική χειρουργική καιπλαστική χειρουργική προσώπου αυτιών, μύτης.Επίσης, εξετάσεις ακοής. Συμβεβλημένη με τανοσοκομεία: Manhattan Eye, Ear & Throat και LenoxHill Hospital. ASTORIA: 30-16 30th Drive, Astoria,NY 11102. Tηλ.: (718) 204-7832, Ωρεςιατρείου:Τρίτη 12:30 - 7:30 μ.μ., Πέμπτη 10:00 π.μ.- 4 μ.μ.. ΜΑΝΗΑΤΤΑN: Manhattan Otolaryngology,1421 3rd Avenue, 80th Street, New York, NY 10028.Ωρες ιατρείου: Δευτέρα 12:30 - 4:00 μ.μ., Παρασκευή8:30 π.μ. - 1:00 μ.μ. Tηλ.: (212) 535-8300. Τετάρτη9:30 π.μ. - 1:00 μ.μ. Tηλ.: (212) 605-3789.

a b

Του ανταποκριτή μας Αρη Παπαδόπουλου

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-ρυκα). Από την πρώτη στιγμήπου έγιναν γνωστά τα τρομεράνέα των επιθέσεων στις Βρυξέλ-λες, ο «Εθνικός Κήρυξ» προσπά-θησε να πάρει μαρτυρίες από«πρώτο χέρι», δηλαδή από Ελ-ληνες στις Βρυξέλλες.

Η πρώτη επαφή έγινε με τηνελληνική πρεσβεία στη βελγικήπρωτεύουσα αλλά μας παρέπεμ-ψαν στο υπουργείο Εξωτερικών.

Η δεύτερη επαφή έγινε μετον πρόεδρο της Ελληνικής Κοι-νότητας Βελγίου, κ. ΔημήτρηΑργυρόπουλο, ο οποίος όπως λέ-ει στον «Εθνικό Κήρυκα» ήταναπό πολύ νωρίς στο γραφείοτου, πριν σημειωθούν οι επιθέ-σεις και ετοιμαζόταν να επιστρέ-ψει σπίτι του με τα πόδια αφούδεν κυκλοφορούσαν τα ΜέσαΜαζικής Μεταφοράς. «Τώρα επι-κρατεί ένας κάποιος πανικός, οιάνθρωποι τρέχουν με τα κινητάστο χέρι, αλλά δεν έχουμε καιπληροφόρηση... υπάρχουν καιείκοσι νεκροί (σ.σ. την ώρα τηςσυνομιλίας). Υποτίθεται ότι φυ-λάνε καλά το αεροδρόμιο και τομετρό... αλλά να πέρασαν οιτρομοκράτες...».

Ο «Ε.Κ.» συνομίλησε, επίσηςμε τον ευρωβουλευτή του Πο-ταμιού, Μίλτο Κύρκο, τον οποίοη επίθεση τον βρήκε εντός τουΕυρωκοινοβουλίου, όπου ήταν

από νωρίς.Οπως μας είπε, «υπάρχει μία

ατμόσφαιρα φόβου πάνω απότην πόλη. Αλλά τα έχουμε δεικαι παλιότερα στο Παρίσι. Η Ευ-ρώπη έχει αρχίσει να καταλα-βαίνει ότι θα ζήσουμε με αυτότο πρόβλημα, τουλάχιστον μέχρινα τελειώσει το πρόβλημα τηςΣυρίας. Κάνουμε ότι δεν το βλέ-πουμε μπροστά μας. Τα δεδομέ-να και η πραγματικότητα είναιεδώ και βρισκόμαστε σε ένανιδιότυπο πόλεμο με την τρομο-κρατία, θα επηρεάσει τις ζωές

μας και πρέπει να το πάρουμεαπόφαση».

Ο κ. Κύρκος μάς είπε ότιέχουν αναβληθεί όλες οι συνα-ντήσεις και συνεδριάσεις και οιΑρχές μάς συμβουλεύουν να μεί-νουμε μέσα και να μην μετακι-νούμαστε. «Το αύριο είναι τοερωτηματικό. Ξέρουμε ότι ησύλληψη προχθές του τρομο-κράτη του Παρισιού μας αποκά-λυψε ότι είχε μεγάλη επιχειρη-σιακή δυνατότητα και ετοίμαζεκαι νέο χτύπημα. Αυτό είναι ση-μαντικό και πρέπει να ενοποιη-

θούν σε κάποιο βαθμό οι υπη-ρεσίες ασφαλείας της Ευρώπηςσε ένα υπερευρωπαϊκό όργανο,ώστε να υπάρχει πιο άμεσηανταπόκριση σε οποιαδήποτεπληροφορία από οπουδήποτεπροέρχεται. Ετσι η εικόνα πουέχω από την Ευρώπη είναι ότικαθυστερούμε. Σαν να είμαστεσε βάλτο και δεν κάνουμε τασωστά βήματα να βγούμε...».

Τέλος, ερωτηθείς αν οι εξελί-ξεις αυτές επηρεάσουν το προ-σφυγικό στην πατρίδα, ο κ. Κύρ-κος είπε πως «υπάρχει πάντα μίατάση να βρίσκουμε τις εύκολεςλύσεις. Να μην ξεχνάμε όμως ότιοι τρομοκράτες είναι παιδιά αυ-τών των χωρών της Δύσης καιδεν προέρχονται από τη Συρία,ούτε ήρθαν με τα παιδιά και τιςγυναίκες τους. Θα υπάρξουνασφαλώς ακραίες φωνές, αλλάελπίζω η συμφωνία με την Τουρ-κία να υλοποιηθεί. Και κυρίως ηΕυρώπη να δει κατάματα τοπρόβλημα. Οι αντίπαλοι δεν εί-ναι οι μουσουλμάνοι αλλά κά-ποιοι ακραίοι. Ετσι θα ήταν πα-ράλογο να εμπλέξουμε το προ-σφυγικό. Θα ζήσουμε με αυτότο φόβο πάντως αλλά δεν θαεπιτρέψουμε να παραβιαστούντα δικαιώματά μας... Ούτε καινα επιτρέψουμε την αναπαρα-γωγή της τρομοκρατίας, ούτεκαι να κλειστούμε στο καβούκιμας... Δεν είναι αυτή η Ευρώ-πη».

Τέλος, σε επικοινωνία με τον

ανεξάρτητο ευρωβουλευτή κ.Νότη Μαριά, μας μετέφερε τοίδιο κλίμα, αλλά δίνοντας μίαδιαφορετική διάσταση, κάνο-ντας λόγο για την ανευθυνότητατων βελγικών Αρχών. «Αυτή τηνώρα που μιλάμε», μας είπε, «τέσ-σερις ώρες μετά τις επιθέσεις τώ-ρα βάζουν απαγορευτικές κορ-δέλες γύρω από το Ευρωκοινο-βούλιο. Οι άνθρωποι είναι γιακλάματα».

Ο κ. Μαριάς εξήγησε ότιόταν είχαν ληφθεί τα έκτακταμέτρα ασφαλείας, με τον 48ωροαποκλεισμό των Βρυξελλών, οιεκπρόσωποι του Ευρωκοινοβου-λίου είχαν ζητήσει να ενισχυθείη φύλαξη των κτιρίων της ΕΕ καιτότε οι Αρχές του Βελγίου απαί-τησαν να τους πληρώνει τα μέ-τρα ασφαλείας το ΕυρωπαϊκόΚοινοβούλιο.

«Στις Βρυξέλλες έρχονται χι-λιάδες, εκατομμύρια άνθρωποι,λόγω της ΕΕ. Αλλιώς δεν θα έρ-χονταν ούτε για καλημέρα νατους πούνε. Εχουν οικονομήσειχοντρά και όταν πρέπει να ανα-λάβουν το κόστος της ασφάλει-ας, ήθελαν από την Ευρωβουλήκαι την Κομισιόν να τους πλη-ρώσει τους στρατιώτες και τουςαστυνομικούς που φυλάνε».

Ο κ. Μαριάς επισήμανε ότιλόγω των χρηματικών απαιτή-σεων των Βέλγων η φύλαξη στηνΕυρωβουλή ήταν υποτυπώδηςσε αντίθεση με ό,τι θα συνέβαι-νε στην Ελλάδα και αλλού.

Ο ευρωβουλευτής του Ποταμιού, Μίλτος Κύρκος (αριστερά) καιο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Νότης Μαριάς.

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ. Τα τρομοκρατικάχτυπήματα στις Βρυξέλλες έχουνπροκαλέσει κύματα σοκ στηνυπόλοιπη Ευρώπη, με τους Ευ-ρωπαίους ηγέτες να καταδικά-ζουν τις επιθέσεις και τις ευρω-παϊκές πρωτεύουσες να ενισχύ-ουν τα μέτρα ασφαλείας.

Η συγκυρία έχει και μία διά-σταση που εντείνει τον πανικό:Στην Ευρώπη, έχουν ξεκινήσειτα ταξίδια της περιόδου για τοΚαθολικό Πάσχα. Χτύπημα σεαεροδρόμιο σε περίοδο αυξημέ-νων μετακινήσεων προκαλείόπως είναι φυσικό μεγαλύτερηανησυχία, γι’ αυτό και τα μέτραασφαλείας ξεκινούν από κόμβουςμετακινήσεων όπως αεροδρόμιακαι σιδηροδρομικούς σταθμούς.

Το Παρίσι ήταν το πρώτο πουανέβασε το επίπεδο συναγερμού,με προτεραιότητα το αεροδρόμιο«Σαρλ ντε Γκολ», επιφυλακή καιστην Ιταλία, «σοκαρισμένο» τοΛονδίνο που συγκαλεί έκτακτησυνεδρίαση ασφαλείας υπό τονπρωθυπουργό.

Στη Γαλλία, ο πρόεδρος Ολάντκαι ο πρωθυπουργός Βαλς συ-γκάλεσαν συνεδρίαση το μεση-μέρι με τους Υπουργούς Εσωτε-ρικών και Αμυνας για την εξέτα-ση της κατάστασης. Σύμφωνα μετον υπουργό Εσωτερικών, Μπερ-νάρ Καζνέβ, αναπτύσσονται επι-πλέον 1.600 αστυνομικοί και μέ-λη της Χωροφυλακής «στα σύνο-ρα και σε συγκοινωνιακές υπο-δομές».

Δεν υπήρχαν λεπτομέρειεςγια την κατάσταση στα γαλλο-

βελγικά σύνορα (στα ολλανδο-βελγικά σύνορα, οι έλεγχοιέχουν ενταθεί). Ανεστάλησανεπίσης τα σιδηροδρομικά δρομο-λόγια των Eurostar και Thalys.

Αυξήθηκαν ήδη τα μέτραασφαλείας στο κεντρικό αερο-δρόμιο του Παρισιού, το «Σαρλντε Γκολ», αλλά ενισχύθηκαν οιδυνάμεις και στο Ορλί όπως καιστον «Γκαρ ντο Νορντ» (που συν-δέει σιδηροδρομικά Παρίσι καιΒρυξέλλες). Ενίσχυση μέτρων καιστο αεροδρόμιο της Τουλούζης.

Ενισχύθηκαν επίσης τα μέτραασφαλείας και στις ευρωπαϊκέςυπηρεσίες στο Στρασβούργο. Η

δήμαρχος Παρισιού ανέφερε επί-σης πως, σε ένδειξη συμπαρά-στασης, ο πύργος του Αϊφελεπρόκειτο να φωτιστεί την Τρίτηστα χρώματα της βελγικής ση-μαίας.

«Χτυπήθηκε όλη η Ευρώπη»,λέει ο Φρανσουά Ολάντ, «είμα-στε σε πόλεμο, υφιστάμεθα εδώκαι μήνες πράξεις πολέμου στηνΕυρώπη», είπε ο πρωθυπουργόςΜανουέλ Βαλς.

Στην Ολλανδία, ο Στρατός ενί-σχυσε τα μέτρα ασφαλείας στααεροδρόμια της χώρας όπως καιστα σύνορα - κυρίως προς τηνβελγική πλευρά.

Ο Ολλανδός πρωθυπουργόςΜαρκ Ρούτε ανέφερε πως η ολ-λανδική κυβέρνηση «συνιστά ναμην γίνουν ταξίδια προς το Βέλ-γιο» μετά τις επιθέσεις.

Η Γερμανία ανακοίνωσε πωςενισχύει τα μέτρα ασφαλείας σεόλα τα δυτικά της σύνορα (εκτόςαπό το Βέλγιο, και σε Γαλλία, Ολ-λανδία και Λουξεμβούργο).

Ενισχύθηκαν επίσης τα μέτραασφαλείας στα γερμανικά αερο-δρόμια και στους σιδηροδρομι-κούς σταθμούς.

O εκπρόσωπος της Καγκελα-ρίας ανέφερε ότι «οι ειδεχθείςεπιθέσεις στις Βρυξέλλες μας κά-νουν όλους να σταθούμε απόκοινού σε αλληλεγγύη με τα θύ-ματα και αποφασισμένοι απένα-ντι στους τρομοκράτες». Ο Γερ-μανός υπουργός Εσωτερικών,Τόμας ντε Μεζιέρ, ανέφερε πωςοι στόχοι των επιθέσεων, αερο-δρόμια και μετρό, «δείχνουν πωςστόχος δεν ήταν μόνο το Βέλγιοαλλά η ελεύθερη διακίνηση στηνΕυρώπη». Ανέφερε δε πως δενυπάρχουν ενδείξεις διασύνδεσηςμε τη Γερμανία.

Στην Βρετανία, ο πρωθυπουρ-γός Ντέιβιντ Κάμερον ανέφερεότι λίγο μετά τις επιθέσεις συ-γκάλεσε έκτακτη κυβερνητικήσύσκεψη (το λεγόμενο«COBRA») που θα εξέταζε τα γε-γονότα στις Βρυξέλλες. Ενισχύ-θηκαν ήδη τα μέτρα ασφαλείαςστο «Γκάτγουικ», όπως ανακοί-νωσε το αεροδρόμιο.

«Είμαι σοκαρισμένος και ανή-συχος για τα γεγονότα στις Βρυ-

ξέλλες, θα κάνουμε ό,τι μπορού-με για να βοηθήσουμε», ανέφερεο κ. Κάμερον.

Στην Ιταλία, η οποία ανησυ-χεί ιδιαίτερα για επιθέσεις ήδηαπό το μακελειό στο Παρίσι, δια-τάχθηκε η αύξηση των μέτρωνασφαλείας σε όλα τα αεροδρόμιατης χώρας. Προτεραιότητα δίνε-ται στο «Fiumicino» της Ρώμης,όπου η επιφυλακή αυξήθηκε στούψιστο επίπεδο (όντας ενισχυ-μένη ήδη μετά το Νοέμβριο).

Και η Ρωσία προχωρά σε«επανεξέταση των μέτρων ασφα-λείας» στα αεροδρόμια της ρω-σικής επικράτειας, όπως ανέφερεο υπουργός Μεταφορών, ΜαξίμΣολόκοφ.

Ενισχύουν τα μέτρα ασφαλείας οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες

Οι περισσότερες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες αποφάσισαν την αύ-ξηση των μέτρων ασφαλείας, κυρίως στα αεροδρόμια, λίγα λε-πτά μετά τις επιθέσεις στις Βρυξέλλες.

ταξύ των μεταναστών και προ-σφύγων παρεισφρύουν και τζιχα-ντιστές θα ενισχυθεί, και στη φα-ρέτρα τους ίσως βρεθούν και βέληπου είχαν προσφέρει ακόμα καιΕλληνες υπουργοί. Υπενθυμίζεταιότι πριν από έναν περίπου χρόνο,την περίοδο που γίνονταν οι δια-πραγματεύσεις με τους θεσμούςγια το δημοσιονομικό, τόσο ουπουργός Αμυνας, Πάνος Καμμέ-νος, όσο και ο υπουργός των Εξω-τερικών, Νίκος Κοτζιάς, είχαν δη-λώσει ότι σε περίπτωση που η Ευ-ρώπη άφηνε «την Ελλάδα να πέ-σει» τότε η Ευρώπη θα γέμιζε τζι-χαντιστές. Πρόκειται για δηλώ-σεις που κάποιοι στην Ευρώπη εί-χαν θυμηθεί ακόμα και στις τρο-μοκρατικές επιθέσεις του Παρισι-ού τον Νοέμβριο. Στις δηλώσειςαυτές έρχονται να προστεθούνκαι οι καταγγελίες από διάφορουςαξιωματούχους εντός και εκτόςΕυρωπαϊκής Ενωσης (με πιο πρό-σφατη αυτή από τον Σκοπιανόπρόεδρο, Γκεόργκι Ιβάνοφ) ότι οιέλεγχοι που κάνει η Ελλάδαστους πρόσφυγες και τους μετα-νάστες είναι πλημμελείς. Ο πρό-εδρος της πΓΔΜ μάλιστα είχε πεισε συνέντευξή του ότι αν η χώρατου δεν έκλεινε τα σύνορα με τηνΕλλάδα τότε «θα είχε γεμίσει τζι-χαντιστές».

Αποτέλεσμα, λοιπόν, των χθε-σινών εξελίξεων στις Βρυξέλες θαείναι να δεχθεί η Ελλάδα ακόμαμεγαλύτερη πίεση με τους πρό-σφυγες, είτε με αυτούς που είναιήδη στο έδαφός της, είτε με αυ-τούς που θα συνεχίσουν να έρχο-νται. Η προβληματική όπως απο-δεικνύεται συμφωνία ΕΕ-Τουρ-κίας πιο πιθανό είναι να αναθεω-ρηθεί επί τα χείρω παρά επί ταβελτίω, αφού δύσκολα πλέον θαδεχθούν οι ευρωπαϊκές κυβερνή-σεις, και κυρίως η Γαλλία, την κα-τάργηση της βίζας για τους Τούρ-κους πολίτες, έναν όρο που ηΑγκυρα θεωρεί βασικό για τηνυλοποίηση της συμφωνίας.

Μέσα στα νέα δεδομένα πουδημιουργούνται στην Ευρώπη με-τά τις τρομοκρατικές επιθέσειςστην πρωτεύουσά της, η Ελλάδακινδυνεύει να δεχθεί το μεγαλύ-τερο μέρος του βάρους της προ-διαγραφόμενης αβεβαιότητας.

Αναπόφευκτεςοι επιπτώσεις

στο προσφυγικό

STAMATIS RESTAURANT29-09 23rd Ave., Astoria, NY 11105

(718) 932-8596(718) 278-9795 (718) 721-4507

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΑΙ ΑΥΘENTIKOΑΝΟΙΧΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

ΓΙΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΚΑΙ ΒΡΑΔΙΝΟΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ

ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ALEXIOUΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝεπιχειρήσεων, σπιτιών, υγείας κλπ.

31-21 23rd Ave.,Astoria, NY 11105

(718) 274-5757

Χρήσιμες ΕπιχειρήσειςΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ EΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Συνέχεια από τη σελίδα 1

Μαρτυρίες από τις Βρυξέλλες προς τον «Εθνικό Κήρυκα»

ΑΣΟΣΙΕΪTΕΝT ΠΡΕΣ

Page 8: a bNATIONAL HERALD VOL. 101 No.33365 GREEK-AMERICAN DAILY NY, NJ, PA, MA $1.25 - CT $1.50 Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2016/Wednesday, March 23, 2016 100a b επέτειος

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ τεταρτΗ 23 ΜαρτιοΥ 20168 ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Του ανταποκριτή μας Αρη Παπαδόπουλου

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-ρυκα). Παγκόσμια Ημέρα Νερούη χθεσινή και τη γιόρτασε δεό-ντως ο Σύνδεσμος Δήμων Ιαμα-τικών Πηγών Ελλάδας στην Πλα-τεία Συντάγματος.

Εκεί στήθηκε ένα περίπτεροενημέρωσης για όλους τους ια-ματικούς φυσικούς πόρους τηςΕλλάδας, ενώ εκπρόσωποι τωνΔήμων-Μελών του Συνδέσμουπληροφορούσαν τον κόσμο όλητην ημέρα για τις ευεργετικές-θεραπευτικές ιδιότητες των ια-ματικών φυσικών πόρων στονάνθρωπο.

Η Ελλάδα είναι ένας παρά-δεισος καθώς διαθέτει πολλέςιαματικές πηγές. Αρκεί να ση-μειωθεί ότι ο Σύνδεσμος εκπρο-σωπεί 54 Δήμους με τέτοιες πη-γές, ανεξάρτητα αν τις διαχειρί-ζονται εταιρείες του Δήμου ήέχουν δοθεί προς εκμετάλλευσησε ιδιώτες, από την ΕταιρείαΤουριστικής Ανάπτυξης Δημοσί-ου (ΕΤΑΔ).

Ενδεικτικά ο «Εθνικός Κή-ρυξ» μίλησε με ορισμένους εκ-

προσώπους Δήμων. Οπως με τονΚώστα Βλαχοστέργιο, από τη Αι-δηψό, με τα 120 ξενοδοχεία καιτις 456 μεκρομεσαίες επιχειρή-

σεις ενοικιαζόμενων δωματίων.Οι ιαματικές πηγές Αιδηψού απότη αρχαιότητα, όπου ακόμη καιο Ηρακλής είχε ανακτήσει τις

δυνάμεις του στα θερμά της νε-ρά, είναι από τους μεγαλύτερουςπροορισμούς, σχεδόν το 50%των ιαματικών προορισμών.

Οπως μας λέει ο σύμβουλοςτου Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού,Κώστας Βλαχοστέργιος, «ο ΕΟΤέχει δική του επιχείρηση, αλλάυπάρχουν και 17 επιχειρηματίεςπου δραστηριοποιούνται, εκ τωνοποίων οι πέντε έχουν δικέςτους πιστοποιημένες πηγές».

Ο δημοτικός σύμβουλος Με-θάνων-Τροιζινίας, Αργύρης Οι-κονόμου, ήταν παρών καθώς ητοπική κοινωνία στηρίζεται κα-θαρά από τις ιαματικές πηγέςκαι τον εσωτερικό τουρισμό.

Να σημειωθεί ότι κάποτε οκοινωνικός τουρισμός πρόσφερεπολλά σε αυτές τις επιχειρήσεις,αλλά τώρα έχουν μειωθεί πολύαπό το ΙΚΑ και τον ΟΓΑ. Οπότεόλοι προσπαθούν να αναδείξουντην εξωστρέφεια και είναι ση-μαντικό ότι συγκεκριμένα σταΜέθανα, που ανήκουν στο ηφαι-στειακό τόξο διοργανώνεται από10 έως 12 Ιουνίου διεθνές ηφαι-στειολογικό συνέδριο με ομιλη-τές από διάφορες χώρες.

Το Νερό Λουτρακίου οι πε-ρισσότεροι το έχουμε ακούσει.Επόμενο είναι να υπάρχει καιιαματική πηγή. Ετσι, ο Δήμοςέχει συστήσει ανώνυμη εταιρεία

Δήμου Λουτρακίου-Περαχώραςπου εκμεταλλεύεται τα ιαματικάνερά.

Για τις υπερσύγχρονες εγκα-ταστάσεις του Loutraki ThermalSpa 5.000 τ.μ. ήταν παρούσεςκαι ενημέρωναν η υπεύθυνημάρκετινγκ κ. Βάνα Νικολοπού-λου και η αναπληρώτρια διευ-θύντρια λειτουργίας των πηγώνκ. Κατερίνα Πέτρου.

Παρόντες εκεί να ενημερώ-νουν τον κόσμο ήταν και η κ.Μαρίνα Διαμαντοπούλου πρόε-δρος της κοινωφελούς επιχείρη-σης των ιαματικών λουτρώνΗραίας Γορτυνίας με τον αντι-δήμαρχο κ. Γεώργιο Ξυνή.

Τα λουτρά αυτά της Ηραίαςήταν πασίγνωστα από την αρ-χαιότητα, όπως μας πληροφορείο Παυσανίας και τα θειούχα νε-ρά της έχουν αποδεδειγμένα θε-ραπευτικές ιδιότητες.

Δεν μπορούσε βεβαίως ναλείπει και η Χίος, που τώρα έχειδώσει την εκμετάλλευση σειδιώτες, την οποία εκπροσωπού-σε ο Νικόλαος Κατσαρός. Εκείείναι η «Θέρμαι Αγιασμάτων Χί-ου», που βοηθούν σε μία ευρείαγκάμα ασθενειών.

Ο πλούτος των ιαματικών πηγών της Ελλάδας συγκεντρωμένος στο Σύνταγμα

Από αριστερά, Αργύρης Οικονόμου (Μέθανα) και Κώστας Βλαχοστέργιος (Αιδηψός). Στη μέση,δεξιά, η Βάνα Νικολοπούλου, υπεύθυνη μάρκετινγκ και η αναπληρώτρια διευθύντρια λειτουργίας

των πηγών Λουτρακίου, Κατερίνα Πέτρου (αριστερά). Στη δεξιά φωτογραφία, από αριστερά,Νικόλαος Κατσαρός (Χίος), Γεώργιος Ξυνής και Μαρίνα Διαμαντοπούλου (Γορτυνία).

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-ρυκα ). Ο οίκος πιστοληπτικήςαξιολόγησης Moody’s ανακοί-νωσε ότι επανεξετάζει το αξιό-χρεο της γερμανικής τράπεζαςDeutsche Bank, σύμφωνα μεδημοσίευμα της «Wall StreetJournal».

Οπως μάλιστα αναφέρεταιείναι πιθανό το ενδεχόμενουποβάθμισης του αξιόχρεου,αναφέροντας κινδύνους για τηνκερδοφορία της τράπεζας καιγια τα σχέδια μείωσης του κό-στους της, εν μέσω επιδείνωσηςτων συνθηκών στις αγορές.

Ο Moody’s δήλωσε ότι δενείναι βέβαιη η υποβάθμιση τουαξιόχρεου της Deutsche Bankκαι ότι αναμένει, αν αυτή υπάρ-ξει, να περιορισθεί σε μία βαθ-μίδα.

Το αξιόχρεο της Deutscheγια το υψηλής διαβάθμισηςανασφάλιστο χρέος της και τιςμακροπρόθεσμες καταθέσειςτης είναι σήμερα Baa1 και Α2,αντίστοιχα.

Το Baa1 είναι τρεις βαθμίδεςπάνω από τη μη επενδυτική κα-τηγορία (σκουπίδια) και το A2είναι δύο βαθμίδες πάνω απόαυτή.

Σύμφωνα με τη «WSJ», οMoody’s σημείωσε ότι στην κί-νησή του αυτή συνέβαλε η αδυ-ναμία της Deutsche Bank στηδιαχείριση του χαρτοφυλακίουτης, που αποτελεί βασική δρα-στηριότητα της τράπεζας. Ο οί-κος ανέφερε ότι τα προβλήματατης τράπεζας τους τελευταίουςμήνες αντανακλούν «αυξημέναεμπόδια υλοποίησης» όσοναφορά τη μείωση των δαπανώνκαι την επίτευξη άλλων στόχων,καθώς η Deutsche προσπαθείνα «ενισχύσει και να σταθερο-ποιήσει την κερδοφορία για τηνεπόμενη τριετία».

«Οι μειωμένες επιδόσεις τηςDeutsche Bank στις δύο τελευ-ταίες περιόδους είναι συνάρτη-ση παραγόντων που έχουν νακάνουν τόσο με το περιβάλλονόσο και ειδικά με την εταιρεία»,δήλωσε o αντιπρόεδρος τουMoody’s, Peter Nerby, μετά τοπροχθεσινό κλείσιμο των ευρω-παϊκών Χρηματιστηρίων.

Ο οίκος σημείωσε ότι, παράτους αυξημένους κινδύνους, τασυνολικά προφίλ φερεγγυότη-τας και ρευστότητας της γερ-μανικής τράπεζας στηρίζουντην πιστοληπτική ικανότητάτης.

Πρόσθεσε δε, ότι η ισχυρήταμειακή θέση της τράπεζας, σεσυνδυασμό με το αποθεματικόπου έχει σχηματίσει η τράπεζαγια τις δικαστικές διαμάχες της,δίνουν σε αυτή «χρόνο και ευε-λιξία» για να προσαρμόσει ταστρατηγικά της σχέδια, όπωςαπαιτείται.

O Moody’sεξετάζει

υποβάθμισηαξιόχρεου τηςDeutsche Bank

Αποψη του περιπτέρου στο Σύνταγμα που έστησε ο Σύνδεσμος Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας.

ΦωτογραΦιεσ: WR

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-ρυκα). Την κρίση στην Ελλάδαδεν την προκάλεσαν τα μνημό-νια, αλλά η αδικαιολόγητη επε-κτατική δημοσιονομική πολιτι-κή, υποστήριξε ο διοικητής τηςΤράπεζας της Ελλάδος ΓιάννηςΣτουρνάρας, μιλώντας σε εκδή-λωση που διοργάνωσε η «Κίνη-ση Πολιτών».

Οπως ανέφερε χαρακτηρι-στικά, «η κρίση στην Ελλάδαέχει όνομα: Μεγάλος κίνδυνοςχρεοκοπίας του ελληνικού κρά-τους στο τέλος της δεκαετίαςτου 2000, λόγω, κυρίως, μίαςαδικαιολόγητα επεκτατικής δη-μοσιονομικής πολιτικής, πουεκτίναξε το έλλειμμα του προ-ϋπολογισμού σε δυσθεώρηταύψη, μέσω της μεγάλης αύξη-σης κρατικών δαπανών, χωρίςσυνακόλουθη αύξηση κρατικών

εσόδων. Οσα επακολούθησανκαι τα μνημόνια, ήταν προσπά-θειες να αποτραπεί η χρεοκο-πία. Οι προσπάθειες αυτές εί-χαν ασφαλώς δυσάρεστες επι-πτώσεις, οι επιπτώσεις, όμωςτης χρεοκοπίας, θα ήταν ανυ-πολόγιστες».

Συμπλήρωσε δε, επισημαίνο-ντας ότι «ο διάλογος που επι-κράτησε στη χώρα μας δεν ήταννηφάλιος και δημιούργησε ψευ-δαισθήσεις, μάλιστα συνέβαλεστο να μην υιοθετηθεί από τηνκοινή γνώμη η αναγκαιότητα ρι-ζικών μεταρρυθμίσεων, με απο-τέλεσμα η Ελλάδα να είναι ημόνη από τις τέσσερις χώρες τηςευρωζώνης, οι οποίες υπήχθη-σαν σε μνημόνια, που παραμέ-νει ακόμη σε μνημόνιο. Οι άλ-λες τρεις έχουν βγει από τα μνη-μόνια, η Ιρλανδία, μάλιστα,

αναπτύσσεται με ρυθμό κοντάστο 8%».

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι αυ-τού του είδους ο διάλογος επέ-τεινε την αβεβαιότητα, με απο-τέλεσμα να υποχωρεί η εμπι-στοσύνη της κοινωνίας απέναντισε θεσμούς και πολιτικές.

Υποστήριξε ότι οι περιορι-σμοί στην κίνηση κεφαλαίων,καθώς και η τραπεζική αργία,που επιβλήθηκε το καλοκαίρι,επέφεραν στρεβλώσεις και έμ-μεσες συνέπειες που ακόμη δενμπορούν να αποτιμηθούν.

Ωστόσο, όπως είπε, είχαν καιθετικές συνέπειες, «καθώς εν-θάρρυναν τη χρήση ηλεκτρονι-κού χρήματος, ενώ υπάρχουνισχυρές ενδείξεις ότι η διευρυ-μένη χρήση ηλεκτρονικού χρή-ματος έχει θετικές επιδράσειςστην ιδιωτική κατανάλωση, αλ-

λά και στα φορολογικά έσοδα,λόγω της συρρίκνωσης της άτυ-πης οικονομίας».

Αναφερόμενος στην αντίδρα-ση της Ευρώπης στην κρίση,υπογράμμισε ότι «η ολοκλήρω-ση της Τραπεζικής Ενωσης θαέχει πολλαπλά οφέλη. Κατ’ αρ-χάς, θα συμβάλει στη χρηματο-πιστωτική σταθερότητα καιστην αποτελεσματικότερη λει-τουργία των τραπεζών, επομέ-νως και στην αποτελεσματικό-τερη χρηματοδότηση επιχειρή-σεων και νοικοκυριών. Ενα εξί-σου σημαντικό όφελος, ιδιαίτε-ρα για την Ελλάδα, είναι ότι ηπλήρης λειτουργία της Τραπεζι-κής Ενωσης θα σπάσει το φαύλοκύκλο μεταξύ των προβλημάτωντων τραπεζών και των δημοσιο-νομικών ανισορροπιών της χώ-ρας».

Δεν προκάλεσαν την κρίση τα μνημόνια, λέει ο Στουρνάρας

O διοικητής της Τράπεζας τηςΕλλάδος Γιάννης Στουρνάρας.

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-ρυκα). Την ικανοποίησή του γιατη γνωμοδότηση του ΚΑΣ στησυνεδρίαση της 8ης Μαρτίου2016, που αφορά στην άμεσηάρση όλων των περιορισμώνστην ελεύθερη πρόσβαση τωνεπισκεπτών στο ναό του Απόλ-λωνα Ζωστήρα στο Λαιμό Βου-λιαγμένης, κατόπιν και των σχε-τικών πρωτοβουλιών του, εκ-φράζει με ανακοίνωσή του οΣύλλογος Ελλήνων Αρχαιολό-γων (ΣΕΑ).

«Η απόφαση συμβαδίζει απο-λύτως με τις διατάξεις τουΝ.3028/2002, οι οποίες είχανπαραβιαστεί κατάφωρα τα τε-λευταία χρόνια, καθώς η ολιγό-λεπτη πρόσβαση γινόταν απο-κλειστικά και μόνον διά της φυ-λασσόμενης εισόδου της ακτήςκατόπιν αδείας από τη διεύθυν-ση του Αστέρα! Ευελπιστούμε

ότι η απρόσκοπτη, ανεξάρτητηαπό τον Αστέρα, πρόσβαση τουκοινού θα αποτελέσει την ανα-γκαία συνθήκη για την πολύ-πλευρη ανάδειξη του σημαντι-κού μνημείου, με ποικίλες δρά-σεις προβολής του, ώστε να επι-τελέσει τον επιστημονικό, παι-δευτικό και μορφωτικό του ρό-λο» αναφέρει, μεταξύ άλλων, οΣΕΑ.

Παράλληλα, επαναλαμβάνειτην πάγια θέση του «ότι τα μνη-μεία και οι αρχαιολογικοί χώροι,οι δημόσιες εκτάσεις, τα δάση,ο αιγιαλός και το τοπίο είναι δη-μόσια αγαθά, που προστατεύο-νται από το άρθρο 24 του Συ-ντάγματος. Τα μνημεία και ο πε-ριβάλλον χώρος τους αποτελούνμια αδιάσπαστη ενότητα και εί-ναι αναγκαίο να προστατεύο-νται από κοινού», σημειώνει οΣΕΑ.

Iκανοποίηση για την ελεύθερη πρόσβαση στον Απόλλωνα Ζωστήρα

aρχειο «ε.κ.»

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυ-κα). Στην έγκριση της άδειαςεγκατάστασης νέου ηλεκτρομη-χανολογικού εξοπλισμού του ερ-γοστασίου εμπλουτισμού στηνΟλυμπιάδα του Δήμου Αριστοτέ-λη, προϋπολογισμού 36,5 εκατ.ευρώ προχώρησε τελικά ο υπουρ-

γός Περιβάλλοντος και Ενέργειας,Πάνος Σκουρλέτης.

Ουσιαστικά, η έγκριση αυτήαποτρέπει το «κακό σενάριο» γιατο έργο που υλοποιεί στην Ολυ-μπιάδα η θυγατρική της«Eldorado Gold», «ΕλληνικόςΧρυσός», δηλαδή την αναστολή

των εκεί εργασιών και την από-λυση περίπου 500 εργαζομένων.\Τον Ιανουάριο η «Eldorado Gold»είχε ανακοινώσει ότι θα αναστεί-λει μέχρι το τέλος του Μαρτίουτις εργασίες στην Ολυμπιάδα εάνκαι εφόσον το υπουργείο Περι-βάλλοντος δεν χορηγήσει, έγκαι-

ρα, τις απαιτούμενες αδειοδοτή-σεις. Από την πλευρά της, η «Ελ-ληνικός Χρυσός», με ανακοίνωσήτης, εκφράζει την ικανοποίησήτης για την ολοκλήρωση της έκ-δοσης από το υπουργείο Περιβάλ-λοντος και Ενέργειας των αδειώνρουτίνας που βρίσκονταν σε εκ-κρεμότητα για το έργο της Ολυ-μπιάδας.

«Σύμφωνα με τις δημόσιες δε-σμεύσεις της εταιρείας μας, το έρ-γο μπορεί πλέον να συνεχιστείκανονικά, έτσι ώστε από το πρώ-το τρίμηνο του 2017, το μετάλ-λευμα (385.000 τόνων περίπουετησίως) που θα παράγεται απότο συγκεκριμένο μεταλλείο νακατεργάζεται στο ανακατασκευ-ασμένο εργοστάσιο της Ολυμπιά-δας.

Η «Ελληνικός Χρυσός» διαβε-βαιώνει για μια ακόμη φορά τηναταλάντευτη προσήλωσή της στησυνέχιση και την ολοκλήρωση της

επένδυσης στη Χαλκιδική», ανα-φέρεται.

Τι προβλέπει η άδειαΟπως αναφέρεται στο έγγρα-

φο, η άδεια χορηγείται για έναέτος, από την ημερομηνία έκδο-σης της παρούσας απόφασης, μεόρους και περιορισμούς, η παρά-βαση των οποίων μπορεί να έχειως συνέπεια, για τη δικαιούχοεταιρεία, την ανάκλησή της.

Μεταξύ άλλων, η διάταξη τωνηλεκτρομηχανολογικών εγκατα-στάσεων πρέπει να ανταποκρίνε-ται στα στοιχεία της οικονομοτε-χνικής μελέτης και στα θεωρημέ-να από την Υπηρεσία του υπουρ-γείου Περιβάλλοντος σχεδιαγράμ-ματα. Επίσης, η εταιρεία κατά τηνεγκατάσταση του ηλεκτρομηχανο-λογικού εξοπλισμού του θέματοςπρέπει να λαμβάνει κάθε μέτρο γιατην ασφάλεια και υγεία των εργα-ζομένων, καθώς και για την προ-στασία του περιβάλλοντος.

«Πράσινο φως» από Σκουρλέτη για το έργο της «Ελληνικός Χρυσός» στην Ολυμπιάδα

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-ρυκα). Με κοινή ανακοίνωσήτους οι αρχηγοί κρατών και κυ-βερνήσεων της ΕΕ και οι επικε-φαλής των θεσμικών οργάνων τηςΕΕ καταδικάζουν τις τρομοκρατι-κές επιθέσεις στις Βρυξέλλες.

«Η Ευρωπαϊκή Ενωση πενθείτα θύματα των σημερινών τρο-μοκρατικών επιθέσεων στιςΒρυξέλλες. Ηταν μια επίθεση

στην ανοιχτή δημοκρατική κοι-νωνία μας. Τα κοινά μας ευρω-παϊκά θεσμικά όργανα φιλοξε-νούνται στις Βρυξέλλες, χάρηστη γενναιοδωρία της κυβέρνη-σης του Βελγίου και του βελγι-κού λαού. Η Ευρωπαϊκή Ενωσηκαι τα κράτη μέλη της στέκονταισταθερά και με αλληλεγγύη δί-πλα στο Βέλγιο και είναι απο-φασισμένοι να αντιμετωπίσουν

την απειλή αυτή όλοι μαζί καιμε όλα τα απαραίτητα μέσα. Ητελευταία επίθεση μόνο ενισχύ-ει την αποφασιστικότητά μας ναυπερασπιστούμε τις ευρωπαϊκέςαξίες και την ανεκτικότητα μαςαπό τις επιθέσεις της μισαλλο-δοξίας. Θα είμαστε ενωμένοι καισταθεροί στον αγώνα μας κατάτου μίσους, του βίαιου εξτρεμι-σμού και της τρομοκρατίας».

Κοινή ανακοίνωση Ευρωπαίων ηγετών

Page 9: a bNATIONAL HERALD VOL. 101 No.33365 GREEK-AMERICAN DAILY NY, NJ, PA, MA $1.25 - CT $1.50 Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2016/Wednesday, March 23, 2016 100a b επέτειος

ΚΥΠΡΟΣ 9ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο ΕθνικούΚήρυκα). Για το πρόσφατο δι-πλωματικό θρίλερ των Βρυξελ-λών και την «άψογη», όπως τηχαρακτήρισε, στάση του πρω-θυπουργού της Ελλάδας ΑλέξηΤσίπρα, αλλά και για τις εξελίξειςστο Κυπριακό μίλησε ο πρόεδροςτης Δημοκρατίας Νίκος Αναστα-σιάδης υποδεχόμενος φοιτητέςκαι καθηγητές της ΦιλοσοφικήςΣχολής του Εθνικού Καποδι-στριακού Πανεπιστημίου Αθη-νών, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Ο Κύπριος Πρόεδρος ανέφερεότι κατέστησε σαφές προς τουςεταίρους στο Ευρωπαϊκό Συμ-βούλιο ότι «μια ανύπαρκτη χώραδεν είναι δυνατόν να καλείταινα συναινέσει στο άνοιγμα κε-φαλαίων» και ζήτησε αναγνώρισητης Κυπριακής Δημοκρατίας καιυλοποίηση των υποχρεώσεωντης Αγκυρας, προτού η Τουρκίανα αναμένει την ανταπόκρισητης κυπριακής πλευράς.

Ο πρόεδρος Αναστασιάδηςαναφερόμενος στις πρόσφατεςεξελίξεις στις Βρυξέλλες, είπεότι ήταν για τον ίδιο μια δοκι-μασία, καθώς υπήρχε η εμμονήτης Τουρκίας - που δεν αναγνω-ρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία- για άνοιγμα πέντε ενταξιακώνκεφάλαια που μονομερώς είχεπαγώσει η Κυπριακή Δημοκρα-τία.

Η δυσκολία, συνέχισε, «ενα-πόκειται στο γεγονός ότι βρέθηκαπρο διλήμματος να έρθω σε αντι-παράθεση με την ελληνική κυ-βέρνηση» την οποία κατά κύριολόγο αφορούσε η αντιμετώπισητων μεταναστευτικών ροών στα

νησιά, «αλλά την ίδια ώρα, σεμια κρίσιμη περίοδο για το Κυ-πριακό, να έρθω σε αντιπαρά-θεση με την τουρκική Κυβέρνη-ση».

Ο Κύπριος Πρόεδρος συνέχι-σε, λέγοντας ότι «η στάση τουΕλληνα Πρωθυπουργού ήτανάψογη», σημειώνοντας ότι ο κ.Τσίπρας «παρά την ανάγκη νακαταλήξει σε συμφωνία, όχι μόνοδεν άσκησε την οποιαδήποτεπίεση, αλλά στο Ευρωπαϊκό Συμ-βούλιο στήριξε τις θέσεις τηςΚυπριακής Δημοκρατίας ότι δενμπορούσε να παραγνωριστεί ηΚυπριακή Δημοκρατία χάρη μιαςσυμφωνίας». «Αυτό ήταν ένα ση-μαντικό στήριγμα για μένα»,πρόσθεσε.

Συνέχισε, αναφερόμενος σεπαρεμβάσεις και επαφές πουέγιναν, μέσα από τις οποίες «κα-τανόησαν οι εταίροι μας ότι δενθα ήταν δυνατόν να αναμένουναπό μια χώρα υπό κατοχή, απόμια χώρα η οποία στις πολιτικέςτης αιτήτριας για να ενταχθείχώρας, δηλαδή της Τουρκίας,ήταν ανύπαρκτη».

«Παραμείναμε μέχρι τέλουςάκαμπτοι στα θέματα αρχής»,είπε, ενώ την επίτευξη συμφω-νίας διευκόλυνε και η Γαλλία,με το ξεπάγωμα του κεφαλαίου33 που αφορά τον προϋπολογι-σμό. «Αυτό που εύχομαι είναινα δω τη συμφωνία να υλοποι-είται» είπε.

Στην ενημέρωση των φοιτη-τών από την Ελλάδα, ο Πρόεδροςτης Δημοκρατίας αναφέρθηκεκαι στην έξοδο της Κύπρου απότο μνημόνιο και τον τερματισμό

της παρουσίας της τρόικας, κάτιπου, όπως είπε, είχε σημασίαστη Σύνοδο Κορυφής.

«Υλοποιώντας με συνέπεια τοπρόγραμμα, έχουμε κατορθώσεινα σταθούμε στα πόδια μας, ναανακτήσουμε την αξιοπιστία τουκράτους μας και του τραπεζικούσυστήματος» είπε.

Αυτό, συνέχισε, είχε μεγάλησημασία και κατά τη Σύνοδοστις Βρυξέλλες, καθώς «απεξαρ-τημένοι πλέον από τους δανει-στές, δεν επιτρέψαμε να ασκη-

θούν οι όποιες πιέσεις σε βασικάθέματα εθνικού ενδιαφέροντος».

Ο πρόεδρος Αναστασιάδηςείπε επίσης ότι η απεξάρτησηαπό την τρόικα δημιούργησε καιμια νέα δυναμική στην προσπά-θεια επίλυσης του Κυπριακού, ηβάση συζήτησης για τη λύσητου οποίου είναι η μετεξέλιξητης Κυπριακής Δημοκρατίας σεμια διζωνική, δικοινοτική ομο-σπονδία.

Ανέφερε ότι μετά την εκλογήτου Μουσταφά Ακιντζί δημιουρ-

γήθηκε κλίμα συναντίληψης ωςπρος τους επιδιωκόμενους στό-χους και ως αποτέλεσμα υπήρξεπρόοδος σε αρκετά θέματα.«Αυτή η πρόοδος όμως δεν μπο-ρεί και να δημιουργήσει τηνπλάνη ότι έχουμε ξεπεράσει σο-βαρά προβλήματα που βρίσκο-νται στο τραπέζι των διαπραγ-ματεύσεων και αφορούν τις ανη-συχίες, τις έγνοιες, τις επιδιώξειςτης ε/κ κοινότητας» είπε.

Εξήγησε, ακολούθως, ότι οιδυσκολίες αφορούν θέματα που

άπτονται είτε των αρμοδιοτήτωντης κεντρικής Κυβέρνησης, είτετων κρατιδίων, το περιουσιακό,τις εδαφικές αναπροσαρμογές,τα χρονοδιαγράμματα υλοποίη-σης της λύσης και της αποχώρη-σης των κατοχικών στρατευμά-των και την κατάργηση του ανα-χρονιστικού θεσμού των εγγυή-σεων.

«Καταβάλλουμε προσπάθειεςέτσι ώστε να σμικρυνθούν οιυπάρχουσες διάφορες», προκει-μένου να υπάρξει ένας αξιοπρε-πής συμβιβασμός, χωρίς νικητέςκαι ηττημένους, πρόσθεσε.

Επεσήμανε ότι ο παράγονταςτου χρόνου είναι σημαντικός,καθώς παγιώνονται τετελεσμένακαι τουρκοποιείται το κατεχό-μενο τμήμα του νησιού.

«Δεν μπορεί να μην λαμβά-νεται υπόψη ο παράγων χρόνος,χωρίς αυτό να είναι το καθορι-στικό» είπε και πρόσθεσε επίσηςότι το 2004 ήταν εξ αυτών πουστήριξαν το σχέδιο Ανάν, όμως«δηλώνω απόλυτο σεβασμό στηβούληση του 76% που το απέρ-ριψε».

Ανέφερε, παράλληλα, ότιμέσα από τον διάλογο, η επι-δίωξη είναι οι πρόνοιες του Σχε-δίου Ανάν που οδήγησαν τονλαό να πει όχι, να αντιμετωπι-στούν κατά τρόπο ώστε να αντα-ποκρίνονται στις ανησυχίες του76% και των υπολοίπων Ε/κ,για να γίνει αποδεκτή η λύση.

Ανέφερε τέλος, ότι μια ενδε-χόμενη λύση θα παραπεμφθείστο λαό σε ταυτόχρονα δημο-ψηφίσματα, όπως έγινε το 2004,για να τύχει της έγκρισής του.

Αναστασιάδης: Στόχος ένας αξιοπρεπής συμβιβασμόςΑψογη η στάση Αλέξη Τσίπρα έναντι της Κύπρου στην πρόσφατη Σύνοδο των Βρυξελλών, λέει ο Κύπριος Πρόεδρος

O πρόεδρος Αναστασιάδης μιλά σε καθηγητές και φοιτητές της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνι-κού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που επισκέπτονται την Κύπρο.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο ΕθνικούΚήρυκα). Ενα βήμα πιο μπροστάγια την έκδοση στην Κύπρο τωνστενών συνεργατών του ΑνδρέαΒγενόπουλου, Ευθύμιου Μπου-λούτα και Μάρκου Φόρου, έγινεστην Αθήνα. Το Συμβούλιο Εφε-τών αποφάσισε την έκδοσή τους,ώστε να έρθουν και να δικαστούνστη Λευκωσία.

Εναντίον των δύο εκδόθηκαναπό κυπριακό δικαστήριο εντάλ-ματα σύλληψης επειδή είναι κα-τηγορούμενοι για υπόθεση πουαφορά την πρώην Λαϊκή Τράπεζα.Οι Μπουλούτας και Φόρος είχανπαρουσιαστεί την περασμένηεβδομάδα στο Συμβούλιο Εφετώνκαι υποστήριξαν τη θέση ότι δεν

πρέπει να εκδοθούν στην Κύπρολόγω λανθασμένων χειρισμών.Ωστόσο, χθες το Συμβούλιο συ-νήλθε και αποφάσισε την έκδοσήτους. Οι δύο έχουν δικαίωμαάσκησης έφεσης εντός 24 ωρών.Εκτιμάται ότι θα ασκήσουν τοδικαίωμα αυτό, ωστόσο νομικοίκύκλοι θεωρούν θέμα χρόνουτην έκδοσή τους.

Για τη νέα αυτή εξέλιξη ενη-μερώθηκαν ανεπίσημα οι Αρχέςτου υπουργείου Δικαιοσύνης πουενημέρωσαν και τις ανακριτικέςΑρχές. Οι Μπουλούτας και Φόροςκατηγορούνται μαζί με άλλουςαπό τις κυπριακές Αρχές για χει-ραγώγηση της αγοράς, συνωμοσίαπρος καταδολίευση, παρουσίαση

ψευδών στοιχείων και τήρησηψευδών λογαριασμών και από-κρυψη της απομείωσης της υπε-ραξίας της τράπεζας. Ο Μπου-λούτας ήταν πρώην διευθύνωνσύμβουλος της Λαϊκής Τράπεζας,ενώ ο Φόρος διετέλεσε μη εκτε-λεστικό μέλος του ΔιοικητικούΣυμβουλίου της Επιτροπής Δια-χείρισης Κινδύνων και μέλος τηςΕπιτροπής Ελέγχου της Λαϊκής.

Σύμφωνα με τις λεπτομέρειεςτων κατηγοριών, οι κατηγορού-μενοι κατά την παρουσίαση τωνοικονομικών δεδομένων της Λαϊ-κής Τράπεζας για το εννιάμηνοτου 2011, δεν ενημέρωσαν τοκοινό όπως όφειλαν, για την απο-μείωση της υπεραξίας της τρά-

πεζας. Ειδικότερα, ενώ γνώριζανλόγω των θέσεων που κατείχανστη Λαϊκή ότι υπήρχε απομείωσησημαντικού μέρους των εργασιώντης τράπεζας, παρέλειψαν να τοανακοινώσουν στο κοινό όπωςόφειλαν. Αναμένεται ότι με τυχόνέκδοσή τους οι δύο θα εμφανι-στούν σε επαρχιακό δικαστήριομε σκοπό να παραπεμφθούν σεδίκη ενώπιον Κακουργιοδικείου.

Σημειώνεται ότι οι Μπουλού-τας και Φόρος αναζητούνται απότην κυπριακή Αστυνομία και γιαάλλη υπό διερεύνηση υπόθεσημαζί με τον Ανδρέα Βγενόπουλο,αλλά έχουν προσφύγει στα Δι-καστήρια ζητώντας απόρριψη τουσχετικού αιτήματος.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο ΕθνικούΚήρυκα). Ο Αρχιεπίσκοπος Αμε-ρικής Δημήτριος δέχθηκε χθεςσε συνάντηση στην έδρα της Αρ-χιεπισκοπής Αμερικής, την πρέ-σβειρα των ΗΠΑ στη Λευκωσία,Καθλίν Αν Ντόχερτι.

Σύμφωνα με πηγές της Αρ-χιεπισκοπής, η κ. Ντόχερτι ενη-μέρωσε τον Αρχιεπίσκοπο Δη-μήτριο για τις εξελίξεις στο Κυ-πριακό και επαναβεβαίωσε γιατις αμερικανικές προσπάθειες,προς υποστήριξη μιας λύσης που

θα επανενώνει τη νήσο σε διζω-νική δικοινοτική ομοσπονδία.

Ο Αρχιεπίσκοπος Δημήτριοςεξέφρασε την ανησυχία του γιατην καθυστέρηση που υπάρχειστις εκταφές λειψάνων και στηνταυτοποίηση αγνοουμένων, ενώμίλησε στην κ. Ντόχερτι για μο-ναδικές του εμπειρίες με τουςεγκλωβισμένους στο κατεχόμενοΡιζοκάρπασο, κατά την επίσκεψήτου στην Κύπρο τον Οκτώβριοτου 2014.

Σε σύντομη δήλωσή της, η κ.

Ντόχερτι χαρακτήρισε μεγάλητιμή τη συνάντηση με τον προ-καθήμενο της Ελληνικής Ορθό-δοξης Εκκλησίας στις ΗΠΑ.

«Εχω ακούσει στην Κύπρουπέροχα πράγματα για σας καιως Νεοϋορκέζα και Αμερικανίδαείμαι υπερήφανη που είμαι εδώμε τον Αρχιεπίσκοπο να μιλή-σουμε και να εργαστούμε μαζίγια την Κύπρο. Τι μεγάλη χώραείναι και τι μπορούμε να κάνουμεμαζί». Σε ερώτηση αν οι ΗΠΑπροτίθενται να βοηθήσουν και

οικονομικά στη χρηματοδότησητης λύσης, η κ. Ντόχερτι υπεν-θύμισε τη δήλωση του ΥπουργούΕξωτερικών, που ανέφερε ότι οιΗΠΑ θα προσφέρουν οικονομικήκαι τεχνική βοήθεια στην Κύ-προ.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικήςπροσκάλεσε την κ. Ντόχερτι στησυναυλία που θα δώσουν στηνΚύπρο τον Ιούλιο, η Αρχιεπισκο-πική Χορωδία Νέα και η Βυζα-ντινή Χορωδία της ΑρχιεπισκοπήςΑμερικής.

Εκδίδονται στην Κύπρο Μπουλούτας και Φόρος

Συνάντηση Αρχ/που Δημητρίου με την πρέσβη ΗΠΑ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο ΕθνικούΚήρυκα). Δυναμική εκδήλωσηδιαμαρτυρίας έξω από τη Βουλήκαι το Προεδρικό πραγματοποί-ησαν εκατοντάδες νοσηλευτέςμέλη της ΠΑΣΥΝΟ, οι οποίοιπραγματοποιούν απ’ αόριστοναπεργία, συνεπεία της οποίαςέχει προκληθεί χάος στα δημόσιανοσηλευτήρια.

Μετά τη Βουλή, ο όγκος τωνδιαδηλωτών κατευθύνθηκε μπρο-στά από την έξοδο του Προεδρι-κού, με τους νοσηλευτές να προ-βαίνουν σε καθιστική διαμαρτυ-ρία. Αντιπροσωπεία των νοση-λευτών μετέβη στο Προεδρικό,όπου επέδωσε ψήφισμα με τααιτήματα της συντεχνίας, ενώστις 11:45 περίπου οι διαμαρτυ-ρόμενοι αποχώρησαν.

Φώναζαν συνθήματα όπως«Να διεκδικείς τα αυτονόητα δενείναι παλικαρισμός» «κλείστε ταή αναγνωρίστε τα» «Ανοχή τέλος»«πολιτικοί μιλάτε για κέρδη καιζημιές, εμείς μιλούμε για ανθρώ-πινες ζωές». Ο αντιπρόεδρος τουΠαγκύπριου Συνδέσμου Νοση-λευτών και Μαιών Σταύρος Βρυω-

νίδης τόνισε ότι δεν θα τερματί-σουν το αγώνα τους, καταγγέλ-λοντας τους κυβερνώντες ότι «θέ-λουν να πάνε 30 χρόνια πίσωτον κλάδο των νοσηλευτών». Επε-σήμανε ότι πολλοί προσοντούχοινοσηλευτές εγκαταλείπουν τηνΚύπρο, αναζητώντας δουλειά σεάλλες χώρες. Η συντεχνία των

νοσηλευτών διεκδικεί μεταξύ άλ-λων την ίση μεταχείριση των νο-σηλευτών έναντι των άλλων δη-μοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι ει-σέρχονται στη δημόσια υπηρεσία,με πανεπιστημιακούς τίτλους.

Ετοιμότητα να συζητήσει ανα-προσαρμογές μισθών υπό τονόρο ότι θα συνδέονται με την

παραγωγικότητα και τις ικανό-τητες ενός εκάστου στον τομέατης Υγείας, εξέφρασε ο αρμόδιοςυπουργός Γιώργος Παμπορίδης.

Μιλώντας στο ΡΙΚ, ο ΥπουργόςΥγείας επισήμανε ότι η κοινωνίαέχει εγκλωβιστεί να συζητεί τοθέμα που αφορά τις μισθολογικέςκλίμακες, ενώ το ζητούμενο πρό-σθεσε, είναι να ρυθμιστεί η αντα-ποδοτικότητα και η δυνατότηταπου θα παρέχει το κράτος, ωςεργοδότης, για ανέλιξη των ερ-γαζομένων. Ο κ. Παμπορίδης κά-λεσε τους νοσηλευτές να προ-σέλθουν σε διάλογο, με στόχοτην επίλυση του προβλήματος,τονίζοντας ότι η κυβέρνηση θέλεινα καταστήσει τον τομέα τηςυγείας, ως τον καλύτερο παροχέαυπηρεσιών του τόπου. Σημείωσεότι σήμερα θα αρχίσει η διαδι-κασία παραπομπής ασθενών σταιδιωτικά νοσηλευτήρια.

Με βάση απόφαση του Υπουρ-γικού Συμβουλίου, θα παραπεμ-φθούν στον ιδιωτικό τομέα όσοιασθενείς ήταν προγραμματισμένονα υποβληθούν σε χειρουργικήεπέμβαση, από τις 15 Μαρτίου.

Νέα δυναμική εκδήλωση διαμαρτυρίας νοσηλευτών

Του ανταποκριτή μαςΝεόφυτου Κυριάκου

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο ΕθνικούΚήρυκα). Δύο Κύπριοι, η μια μό-νιμη κάτοικος Αμερικής, είναιανάμεσα στους τραυματίες απότις εκρήξεις στις Βρυξέλλες.Πρόκειται για τη Μαριέλ Βού-τουνου η οποία βρισκόταν στοαεροδρόμιο των Βρυξελλών καιτον Ανδρέα Χαραλάμπους πουβρισκόταν στο σταθμό του μετρόΜάλμπεκ. Και οι δύο τραυματί-στηκαν, ευτυχώς όχι σοβαρά.

Η Μαριέλ Βούτουνου, που δια-μένει μόνιμα στις Ηνωμένες Πο-λιτείες ταξίδευε στο Νεπάλ μέσωτου αεροδρομίου Βρυξελλών γιανα επισκεφθεί την αδελφή της.Από την έκρηξη υπέστη εγκαύ-ματα πρώτου βαθμού και μετα-φέρθηκε για νοσηλεία στο στρα-τιωτικό νοσοκομείο των Βρυξελ-λών απ’ όπου αναμένεται να πά-ρει εξιτήριο σε δύο-με τρεις μέ-ρες. Τόσο λειτουργοί της κυ-πριακής πρεσβείας στο Βέλγιοόσο και της Μόνιμης Αντιπρο-σωπείας έχουν προσφέρει κάθεβοήθεια στην τραυματισμένηΚύπρια.Ο Ανδρέας Χαραλάμπους υπέ-στη μόνο εκδορές και αναμενό-ταν να βγεί αυθημερόν από τονοσοκομείο.

Σύμφωνα με το υπουργείοΕξωτερικών στο οποίο ενεργο-ποιήθηκε το κέντρο κρίσεων δενυπάρχουν άλλοι Κύπριοι μεταξύτων θυμάτων.

Με βάση την επίσημη πλη-ροφόρηση, το κυπριακό ΥΠΕΞέχει προχωρήσει σε καταγραφήτων Κυπρίων υπηκόων που ζουνμόνιμα στις Βρυξέλλες, 500 στοναριθμό, και ουδείς άλλος χρήζειβοηθείας.

Η ίδια εικόνα επικρατεί καιγια έξι λειτουργούς του ΥΠΕΞ,για τους Κύπριους ευρωβουλευ-τές, αλλά και άλλους πολίτες τηςΔημοκρατίας που βρίσκονταιστις Βρυξέλλες.

Εντονη καταδίκηΟ πρόεδρος Αναστασιάδης

και η κυβέρνηση καταδικάζουνμετά βδελυγμίας τις τρομοκρα-τικές επιθέσεις στις Βρυξέλλεςπου είχαν ως αποτέλεσμα τοθάνατο αθώων ανθρώπων καιτων τραυματισμό πολλών άλ-λων, μεταξύ των οποίων και δύο

Κυπρίων.«Οι σκέψεις και οι προσευχές

μας είναι με τους ανθρώπουςτου Βελγίου και με τις οικογέ-νειες όσων σκοτώθηκαν ή τραυ-ματίστηκαν από τις αποτρόπαιεςτρομοκρατικές επιθέσεις» σημεί-ωσε ο πρόεδρος Αναστασιάδηςστο λογαριασμό του στο twitter.

Ενώ κυβερνητική ανακοίνω-ση αναφέρει πως αυτές οι άναν-δρες πράξεις, που έχουν στόχοαθώες ζωές, προκαλούν τοναποτροπιασμό της διεθνούς κοι-νότητας και το μόνο που πετυ-χαίνουν είναι την ισχυροποίησητης αποφασιστικότητας της διε-θνούς κοινότητας για την αντι-μετώπιση της τρομοκρατίας.

Στην ανακοίνωση εκφράζο-νται ειλικρινή συλλυπητήριαπρος τις οικογένειες των θυμά-των, την κυβέρνηση του Βελγίουκαι τον λαό της χώρας.

Σημειώνεται επίσης ότι οΠρόεδρος της Δημοκρατίας έχειδώσει οδηγίες προς τις αρμόδιεςΥπηρεσίες, ώστε να παράσχουνκάθε δυνατή βοήθεια και διευ-κολύνσεις προς τους Κύπριουςπολίτες που έχουν τραυματι-στεί.

Τις τρομοκρατικές επιθέσειςστις Βρυξέλλες καταδικάζει μεγραπτή του δήλωση και ο πρόε-δρος της Βουλής Γιαννάκης Ομή-ρου.

«Καταδικάζουμε με απέχθειακαι βδελυγμία τις τρομοκρατικέςεπιθέσεις στις Βρυξέλλες και εκ-φράζουμε την οδύνη μας για τηναπώλεια ανθρώπινων ζωών», ση-μειώνει ο πρόεδρος της Βουλής.Προσθέτει ότι «η μάστιγα τηςτυφλής τρομοκρατίας συνιστάαπειλή για τον ανθρώπινο πολι-τισμό, η οποία πρέπει να αντι-μετωπιστεί αποφασιστικά καιαποτελεσματικά».

Καταλήγοντας, ο πρόεδροςτης Βουλής, αναφέρει ότι «αυτήτην ώρα προέχει ο συντονισμόςκαι η συνεργασία σε πανευρω-παϊκό επίπεδο για λήψη άμεσωνμέτρων για την ασφάλεια τωνπολιτών».

Τα τρομοκρατικά χτυπήματαστις Βρυξέλλες καταδικάζουνεπίσης με ανακοινώσεις τουςκόμματα και οργανώσεις.

Αυξάνονται ταμέτρα ασφαλείας

Τα μέτρα ασφαλείας στην Κύ-προ μετά τις επιθέσεις των Βρυ-ξελλών, ήταν στο επίκεντρο σύ-σκεψης στο αρχηγείο Αστυνο-μίας, υπό τον αρχηγό της δύνα-μης Ζαχαρία Χρυσοστόμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες,έχουν ήδη δοθεί οδηγίες για αυ-ξημένα μέτρα επαγρύπνησης,κυρίως στα αεροδρόμια.

Κυπριακής καταγωγής δύο από τους τραυματίες

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο ΕθνικούΚήρυκα). Οι απεργίες στα νοσο-κομεία των νοσηλευτών και απόχθες των εργαζόμενων στο λιμάνιτης Λεμεσού και οι εξελίξεις μετον ΧΥΤΥ-ΧΥΤΑ, είναι τα κυριό-τερα θέματα που προβάλλονταιστις εφημερίδες της Τρίτης 22Μαρτίου.

Η «Αλήθεια»υπό τον τίτλο «Ιδρυση Πανεπι-στημιακού Νοσοκομείου στην Κύ-προ», γράφει στο κύριο της θέμαότι πληροφορίες αναφέρουν πωςκαναδικός οργανισμός συνδεδε-μένος με το διεθνούς φήμης πα-νεπιστήμιο McGrill του Μόντρεαλ

έχει προχωρήσει σε συζητήσειςγια τη δημιουργία πρότυπου πα-νεπιστημιακού Νοσοκομείου.

Ο «Πολίτης»υπό τον τίτλο «Μίζες από φύκιαέβγαζαν στην Πάφο» γράφει ότιόχι μόνο από τα σκουπίδια αλλάκαι από τα φύκια έτρωγαν κάποιοιμίζες στην Πάφο, καθώς εντοπί-στηκαν πλαστά τιμολόγια και γιατα φύκια που μετέφεραν στοΧΥΤΑ οι δήμοι Πάφου και Γερο-σκήπου.

Η «Σημερινή»στο κύριο της θέμα με τίτλο«Απεργιακά μποφόρ σαρώνουν

την Κύπρο», γράφει για τις απερ-γίες των νοσηλευτών καθώς καιγια την επ’ αόριστον απεργίαπου εξήγγειλαν οι εργαζόμενοιστο λιμάνι Λεμεσού.

Ο «Φιλελεύθερος»υπό τον τίτλο «Βαθύ σκοτάδιστην Υγεία» γράφει στο κύριοτου θέμα ότι στον αέρα βρίσκο-νται τα πάντα στον τομέα τηςΥγείας, όπου οι νοσηλευτές τηςΠΑΣΥΝΟ κλείνουν σήμερα μιαεβδομάδα απεργίας.

Η «Χαραυγή»κάτω από τον τίτλο «Υποσκά-πτουν τη Δημόσια Υγεία», γράφει

στο κύριο της θέμα ότι ο ΓΓ τουΑΚΕΛ καταλογίζει στην κυβέρ-νηση πολιτικές και χειρισμούςπου υποσκάπτουν τον τομέα τηςΔημόσιας Υγείας, υποδεικνύονταςσε συνάντηση με τον Πρόεδροτης Δημοκρατίας τα τεράστια πε-ριθώρια βελτίωσης.

Η «Cyprus Mail»στο κύριο της θέμα με τίτλο «Ηαπεργία ανοίγει τις ιδιωτικές κλι-νικές», γράφει ότι το υπουργείοΥγείας θα στέλνει σε ιδιωτικέςκλινικές όλους τους ασθενείς πουβρίσκονται σε λίστα αναμονήςγια εγχειρήσεις από τις 15 Μαρ-τίου.

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ τύπος

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο ΕθνικούΚήρυκα). Δωρεά ύψους 250 χι-λιάδων δολαρίων έκαναν οι ΗΠΑπρος τη Διερευνητική Επιτροπήγια τους Αγνοούμενους (ΔΕΑ)για στήριξη του έργου της Επι-τροπής.

Σε ανακοίνωσή της η ΔΕΑ ευ-χαρίστησε τις ΗΠΑ, σημειώνονταςπως η συνεισφορά αυτή παρέχεταιμέσω του Προγράμματος UNDP-Action for Cooperation and Trust(ACT) και ανεβάζει την οικονομικήβοήθεια των ΗΠΑ προς τη ΔΕΑστο συνολικό ποσό των 724.800ευρώ τα τελευταία δέκα χρόνια.

Αυτή η δωρεά προς το έργο

της ΔΕΑ για την Εκταφή, Ταυτο-ποίηση και Επιστροφή των Λει-ψάνων Αγνοουμένων στην Κύπροθα συμβάλει στο στόχο της Επι-τροπής για ταυτοποίηση και επι-στροφή όσο το δυνατό περισσο-τέρων λειψάνων αγνοουμένων,προκειμένου να δοθεί ένα τέλοςστην αβεβαιότητα που έχει επη-ρεάσει τόσες πολλές οικογένειεςγια τόσα πολλά χρόνια.

Σύμφωνα με τη ΔΕΑ, μέχριστιγμής, τα λείψανα 632 αγνο-ουμένων και από τις δύο κοινό-τητες έχουν ταυτοποιηθεί και επι-στραφεί στις οικογένειές τους γιαμια αξιοπρεπή ταφή.

Δωρεά €250.000 από ΗΠΑ προς ΔΕΑ

Οι νοσηλευτές βγήκαν και πάλι στους δρόμους απαιτώνταςαναβάθμισή τους σε πανεπιστημιακές δομές και κλίμακες.

Ο κ. Αναστασιάδηςκαταδικάζει μετάβδελυγμίας τιςτρομοκρατικέςεπιθέσεις

Page 10: a bNATIONAL HERALD VOL. 101 No.33365 GREEK-AMERICAN DAILY NY, NJ, PA, MA $1.25 - CT $1.50 Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2016/Wednesday, March 23, 2016 100a b επέτειος

10 ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Του Πίτερ Θαλ Λάρσεν «Ρόιτερς»

Τα βάρη από το συνολικόχρέος της Κίνας θα αυξηθούνακόμη περισσότερο. Ο συνολι-κός δανεισμός της χώρας, δη-λαδή του ιδιωτικού και του δη-μόσιου τομέα, έχει καταγράψειυψηλούς ρυθμούς τα τελευταίαχρόνια, φθάνοντας πέρυσι το250% του ΑΕΠ. Οι φόβοι γιαμια αδυναμία αποπληρωμήςόλων αυτών των χρεών έχουνενταθεί όσο η Κίνα προσγειώ-νεται σε χαμηλότερους ρυθμούςανάπτυξης σε σχέση με τις τε-λευταίες δύο δεκαετίες. Ωστό-σο, οι πιέσεις που ασκούνται γιατην εκπλήρωση εξωπραγματι-κών στόχων σε ό,τι αφορά τηδιατήρηση της ανάπτυξης σευψηλά επίπεδα θα καθυστερή-

σει κάθε βιώσιμη απόπειρα γιατη μείωση του χρέους.

Αυτό το δίλημμα είναι προ-φανές από το πενταετές σχέδιοανάπτυξης που παρουσίασεπρόσφατα η κυβέρνηση της Κί-νας. Ο πρωθυπουργός, Λι Κε-τσιάνγκ, δεσμεύτηκε πως η δεύ-τερη ισχυρότερη οικονομία τουκόσμου θα παρουσιάσει ρυθ-μούς ανάπτυξης της τάξεως του6,5%, σε πραγματικούς όρους,κάθε χρόνο έως το 2020. Πα-ράλληλα, οι σχεδιαστές της οι-κονομίας αναμένουν πως η«κοινωνική χρηματοδότηση»,έτσι όπως χαρακτηρίζεται η πί-στωση στον ιδιωτικό τομέα, θαεπεκταθεί κατά 16% μόνο κατάτη διάρκεια του 2016. Οπότε,ακόμη και εάν ο πληθωρισμόςφθάσει τον αισιόδοξο στόχο του3%, το χρέος θα ξεπεράσει τα

επίπεδα του ονομαστικού ΑΕΠ.Εάν οι τάσεις αυτές που προ-βλέπονται για την κινεζική οι-κονομία παραταθούν έως το2020, μέχρι τότε το χρέος τηςχώρας θα έχει φθάσει το 290%του ΑΕΠ.

Ο κεντρικός τραπεζίτης, ΖουΧιαουτσουάν, εξέφρασε τις ανη-συχίες του για την αύξηση τουεταιρικού χρέους, όμως οι εν-δείξεις για τη συγκράτησή τουεάν όχι τη μείωσή του είναιισχνές. Κατά τη διάρκεια τουπρώτου διμήνου του 2016, οιτράπεζες έδωσαν το πράσινοφως σε νέα δάνεια 3,5 τρισ.γουάν, τα οποία είναι κατά τοένα τρίτο υψηλότερα από τηναντίστοιχη περυσινή περίοδο.Παράλληλα, οι κινεζικές εται-ρείες χρησιμοποιούν δάνειαπου αποκτούν στη χώρα για να

χρηματοδοτήσουν εξαγορές καισυγχωνεύσεις που υπολογίζο-νται, φέτος, στα 100 δισ. δολά-ρια, σύμφωνα με τηνThomsonOne. Μια υγιέστερηχρηματιστηριακή αγορά θαμπορούσε να επιτρέψει τηναπομόχλευση των κινεζικώνεταιρειών, διότι οι επιχειρημα-τίες θα είχαν την επιλογή νααντλήσουν κεφάλαια από τουςεπενδυτές. Ωστόσο, οι απότο-μες διακυμάνσεις που είχαν ήδηγίνει αισθητές από το περυσινόέτος και ο πανικός που επικρά-τησε το πρώτο δίμηνο του τρέ-χοντος έτους έχει κάνει τουςεπενδυτές εξαιρετικά επιφυλα-κτικούς, οι οποίοι χαρακτηρίζο-νται από μεγάλη αποστροφή ρί-σκου.

Είναι, μάλιστα, αρκετά πιθα-νό να αναλάβει ακόμη περισσό-

τερα βάρη η κινεζική κυβέρνη-ση. Ο δανεισμός στον επίσημοτομέα κυμαινόταν, πέρυσι, στο44% του ΑΕΠ, σύμφωνα μευπολογισμούς τουBreakingviews που στηρίχθη-καν σε στοιχεία της ΤράπεζαςΔιεθνών Διακανονισμών. Αυτότο ποσοστό είναι αρκετά χαμη-λό συγκριτικά με τα αντίστοιχαδεδομένα που ισχύουν στονανεπτυγμένο κόσμο. Παρ’ όλααυτά, σε αυτό το ποσοστό δενπεριλαμβάνεται ο δανεισμόςτων κρατικών επιχειρήσεων καιτων τοπικών κυβερνήσεων. Οοίκος πιστοληπτικής αξιολόγη-σης Moody’s προσδιορίζει αυτάτα χρέη στο 50% με 70% τουΑΕΠ της χώρας.

Τα δάνεια των καταναλωτώνανέρχονται στο 39% του ΑΕΠ.Οπότε τα νοικοκυριά έχουν

ακόμη μεγάλα περιθώρια για ναεκτεθούν σε στεγαστικά δάνειακαι να «φορτώσουν» τις πιστω-τικές κάρτες τους. Η επέκτασητης καταναλωτικής πίστης, ίσως,βοηθήσει την κυβέρνηση ναεπιτύχει τους στόχους για τηνανάπτυξη. Ούτως ή άλλως, τοοικονομικό επιτελείο επιδιώκειτη στροφή της χώρας από τηναπόλυτη εξάρτηση στις εξαγω-γές στην ενίσχυση της εγχώριαςζήτησης. Ανεξάρτητα, όμως,από το ποιος δανείζεται, τα επί-πεδα του συνολικού χρέους τηςχώρας θα συνεχίζουν να αυξά-νονται. Οπως συμβαίνει καιστον υπόλοιπο κόσμο, η απο-μόχλευση, δηλαδή η μείωση τηςέκθεσης σε δάνεια, θα πρέπεινα αναβληθεί και στη δεύτερηισχυρότερη οικονομία του κό-σμου.

Σχολιαστές

Το χρέος της Κίνας θα αυξηθεί και άλλο

ΤΕΧΕΡΑΝΗ. Η ασκούμενηαμερικανική πολιτική εμποδίζειτις μεγάλες εταιρίες να προχω-ρήσουν σε συνεργασίες με τοΙράν, ενώ οι προεδρικοί υπο-ψήφιοι των ΗΠΑ, προσπαθούννα ξεπεράσουν ο ένας τον άλ-λον στην εχθρότητά τους, κατάτου Ιράν, δήλωσε ο ΑνώτατοςΠνευματικός Ηγέτης, Αγιατο-λάχ Αλί Χαμενεΐ.

«Το υπουργείο Οικονομικώντων ΗΠΑ..., ενεργεί με τέτοιοτρόπο, ώστε μεγάλες εταιρικέςκοινοπραξίες, μεγάλοι οργανι-σμοί και μεγάλες τράπεζες, δεντολμούν να έρθουν και να υπο-γράψουν συμφωνίες στο Ιράν.Οι υποψήφιοι για τις προεδρι-κές εκλογές στις ΗΠΑ, διαγω-νίζονται στο διασυρμό του Ιράνστις ομιλίες τους. Αυτό αποτελείένδειξη εχθρότητας» τόνισε μενόημα.

Στην ίδια ομιλία του, αναφέ-ρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο,είχε νωρίτερα δηλώσει ότι τοΙράν αντιμετωπίζει δυσκολίεςγια τη συνεργασία με ξένες τρά-πεζες, αλλά και το διεθνές οι-κονομικό σύστημα εξαιτίας τωνπολιτικών που ασκεί η Ουάσι-γκτον, ακόμη και μετά την άρ-ση των διεθνών κυρώσεων γύ-

ρω από το πυρηνικό μας πρό-γραμμα.

«Στις δυτικές χώρες και σεχώρες που τελούν υπό τηνεπιρροή των ΗΠΑ, οι διατρα-πεζικές μας συνεργασίες, αλλάκαι ο επαναπατρισμός των κε-φαλαίων μας, αντιμετωπίζουνπροβλήματα..., επειδή ακριβώςοι τράπεζες φοβούνται τουςΑμερικανούς» τόνισε ο Χαμενεΐστη διάρκεια τηλεοπτικού μη-νύματος, για το ιρανικό νέοέτος.

«Οι Αμερικανοί δεν έχουντηρήσει τις υποσχέσεις τους καικατάργησαν τις κυρώσεις, μόνοστα χαρτιά» συμπλήρωσε.

Εν τω μεταξύ, οι δύο ισχυ-ρότεροι ηγέτες του Ιράν παρου-σίασαν αντικρουόμενα οράματαγια την οικονομία στις ομιλίεςτους για το ιρανικό νέο έτος(Νεβρόζ), με τον ανώτατο ηγέ-τη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ νααπευθύνει έκκληση για αυτάρ-κεια και τον πρόεδρο Χασάν Ρο-χανί να ζητάει συνεργασία μετον κόσμο.

Στις ομιλίες τους για το Νε-βρόζ, ο Χαμενεΐ και ο Ροχανίέκαναν μια ανασκόπηση τουπερασμένου χρόνου, στη διάρ-κεια του οποίου ήρθησαν οι κυ-

ρώσεις σε βάρος του Ιράν βάσειμιας συμφωνίας με τις μεγάλεςδυνάμεις για το ιρανικό πυρη-νικό πρόγραμμα, και συμφώνη-

σαν ότι η οικονομία θα πρέπεινα είναι κορυφαία προτεραιό-τητα κατά το νέο έτος.

Όμως ενώ ο Ροχανί είπε ότι

κλειδί για την οικονομική ανά-πτυξη είναι η περαιτέρω δέ-σμευση για συνεργασία με άλ-λες χώρες, ο Χαμενεΐ επανέλαβε

την προσήλωσή του στην έν-νοια της «οικονομίας της αντί-στασης» που επικεντρώνεταιστην αυτάρκεια.

Τα αντικρουόμενα μηνύματαυπογραμμίζουν τις διαφορέςανάμεσα στους δύο ηγέτες, πουαμφότεροι προσυπογράφουν τιςαρχές της Ισλαμικής Δημοκρα-τίας, όμως οι ιδέες τους αποκλί-νουν όσον αφορά το πώς θαπρέπει το Ιράν να συμμετάσχειστην παγκόσμια οικονομία καιιδιαίτερα μαζί με δυτικές δυνά-μεις, σύμφωνα με το ΑθηναϊκόΠρακτορείο.

«Είμαι σίγουρος ότι με συ-νεργασία και προσπάθεια μέσαστη χώρα και με εποικοδομητι-κή δέσμευση με τον κόσμο, ηοικονομία μας μπορεί να ανθί-σει και να αναπτυχθεί» δήλωσεο Ροχανί την πρώτη ημέρα τουιρανικού έτους 1395.

Ο Χαμενεΐ από την πλευράτου κήρυξε το 1395 έτος «Οι-κονομίας της Αντίστασης» καιτόνισε ότι η Ισλαμική Δημο-κρατία πρέπει να πάρει μέτραγια να καταστεί λιγότερο ευά-λωτη στα σχέδια των «εχθρών»της, εννοώντας τις ΗνωμένεςΠολιτείες και τους συμμάχουςτους.

Αιχμές Ιράν για τους υποψήφιους προέδρους των ΗΠΑ

Οι προεδρικοί υποψήφιοι των ΗΠΑ, προσπαθούν να ξεπεράσουν ο ένας τον άλλον στην εχθρότητάτους κατά του Ιράν, δήλωσε ο ανώτατος πνευματικός ηγέτης, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Στο πεδίο τηςεξωτερικής πολιτικής μεταφέρ-θηκε χθες η αντιπαράθεση ανά-μεσα στα δύο φαβορί για τοπροεδρικό χρίσμα των Δημοκρα-τικών και των Ρεπουμπλικανών,τη Χίλαρι Κλίντον και τον Ντό-ναλντ Τραμπ. Αφορμή γι’ αυτόστάθηκε η ετήσια συνδιάσκεψητης Αμερικανο-Ισραηλινής Επι-τροπής Δημόσιων Σχέσεων(AIPAC), της ισχυρότερης οργά-νωσης του ισραηλινού λόμπι στιςΗΠΑ.

Μιλώντας ενώπιον ενός γνώ-ριμου και ιδιαίτερα φιλικούακροατηρίου, η πρώην Υπουρ-γός Εξωτερικών κατηγόρησε τονΡεπουμπλικανό δισεκατομμυρι-ούχο ότι δεν έχει τα προσόντανα λάβει καίριες αποφάσεις στοπεδίο της εξωτερικής πολιτικής,υπονοώντας ότι δεν είναι αρκού-ντως φιλοϊσραηλινός.

Από την πλευρά του, ο Ντό-ναλντ Τραμπ προσπάθησε, αρ-χικά, να καθησυχάσει όσους τουκαταλογίζουν ανεπάρκεια σταδιεθνή θέματα, αποκαλύπτονταςστην εφημερίδα «WashingtonPost» τα ονόματα ορισμένων εκτων συμβούλων του σε ζητήματα

εξωτερικής πολιτικής. Μιλώνταςαπό το βήμα του AIPAC, κάποιεςώρες αργότερα, μπροστά σε ένακοινό 18.000 ανθρώπων, ο κ.Τραμπ ορκίστηκε ότι είναι πι-στός σύμμαχος του Ισραήλ κα-

ταδικάζοντας την πολιτική πουασκεί ο Ομπάμα πάνω στο ζή-τημα των σχέσεων στη ΜέσηΑνατολή.

Υποσχέθηκε ότι, εν αντιθέσειμε την πολιτική του νυν Προέ-

δρου, εάν ο ίδιος εκλεγεί θααντιταχθεί σθεναρά στην πολι-τική του Ιράν που επιχειρεί νααποσταθεροποιήσει τη ΜέσηΑνατολή και θα το τιμωρήσει γιατις δοκιμαστικές εκτοξεύσειςβαλλιστικών πυραύλων. «Κανείςδεν έχει κάνει τίποτα αναφορικάμε αυτό», δήλωσε. «Εμείς είμα-στε αυτοί που θα κάνουμε!».

Ο κ. Τραμπ αρνήθηκε νααπαντήσει στα σημεία πάνω σταοποία η Χίλαρι του έκανε κριτι-κή και αρκέστηκε να δηλώσειότι όταν γίνει πρόεδρος, οι μέ-ρες που το Ισραήλ θα λογίζεταιως πολίτης δεύτερης κατηγορίαςθα τελειώσουν από την 1η μέ-ρα.

«Η Χίλαρι Κλίντον, η οποίαπαρεμπιπτόντως είναι η απόλυ-τη καταστροφή, αυτή και ο πρό-εδρος Ομπάμα, έχουν συμπερι-φερθεί στο Ισραήλ με πολύάσχημο τρόπο», δήλωσε ο κ.Τραμπ.

«Χρειαζόμαστε σταθερά χέ-ρια στο πηδάλιο της χώρας», δή-λωσε η Χίλαρι Κλίντον. «Οχιέναν πρόεδρο ο οποίος τη Δευ-τέρα λέει ότι είναι ουδέτερος,την Τρίτη εμφανίζεται ως φι-

λοϊσραηλινός και την Τετάρτηποιος ξέρει τι, θεωρώντας ότιόλα είναι διαπραγματεύσιμα.

Η ασφάλεια του Ισραήλ δενείναι διαπραγματεύσιμη», δια-κήρυξε η κ. Κλίντον, εξασφαλί-ζοντας ενθουσιώδη χειροκροτή-ματα.

Η αναφορά της στην υποτι-θέμενη «ουδετερότητα» τουΝτόναλντ Τραμπ παρέπεμπε σεδήλωση του 69χρονου υποψη-φίου, τον περασμένο μήνα, ότιθα είναι ουδέτερος στην αρα-βοϊσραηλινή διένεξη. Ο κ. Τρα-μπ προκάλεσε εχθρότητες στοΡεπουμπλικανικό Κόμμα όταναπέφυγε να εναρμονιστεί με τηνπρόταση ισχυρής ομάδας του,που πιέζει να μεταφερθεί η αμε-ρικανική πρεσβεία από το ΤελΑβίβ στην Ιερουσαλήμ.

Ο μοναδικός υποψήφιος πουδεν μίλησε από το βήμα τουAIPAC είναι ο εβραϊκής καταγω-γής υποψήφιος, ο ΣοσιαλιστήςΜπέρνι Σάντερς, που διεκδικείτο χρίσμα των Δημοκρατικώνκαι είναι εκ των σκληρότερωνεπικριτών της πολιτικής πουασκεί η κυβέρνηση Νετανιάχουέναντι των Παλαιστινίων.

Κλίντον κατά Τραμπ για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής

Ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος Ντόναλντ Τραμπ, αφού επιτέθηκεστις πολιτικές που ασκεί ο Ομπάμα και χαρακτήρισε την Κλίντοναπόλυτη καταστροφή, διακήρυξε την στήριξή του στο Ισραήλ.

ΕΡΜΠΙΛ. ΚΟΥΡΔΙΣΤΑΝ. Λίγομετά την ενδυνάμωση των αμε-ρικανικών δυνάμεων στην πε-ριοχή του Κουρδιστάν, η οποίασκοπό έχει να ενισχύσει τις ιρα-κινές και κουρδικές δυνάμειςστην προετοιμασία τους για τηναπελευθέρωση της Μοσούληςαπό το Ισλαμικό Κράτος, η«Χεζμπολάχ» έκανε μια δήλω-ση, σύμφωνα με την οποίααπειλεί να επιτεθεί στους Αμε-ρικανούς κατηγορώντας τουςότι υποστηρίζουν το ΙσλαμικόΚράτος.

«Το ISIS, η θετή κόρη τωνΑμερικανών, αναπνέει τις τε-λευταίες του ανάσες και γι’ αυ-τόν τον λόγο οι Αμερικανοί ενί-σχυσαν τις δυνάμεις του πεζι-κού τους ώστε να προστατέ-ψουν το «κλινικά νεκρό σώματου Ισλαμικού Κράτους», έλεγεη δήλωση που έκανε μια συ-γκεκριμένη ομάδα την Κυρια-κή.

Η οργάνωση, η οποία διεκ-δικεί την ανακοίνωση, καυχιέ-ται ότι «νίκησε την αμερικανι-κή κατοχή στο Ιράκ» και προ-ειδοποίησε ότι, «οι δειλοίστρατιώτες της κατοχής θαπρέπει να καταλάβουν ότι όσοπροστατευτικά και αν είναι ταοχήματά τους, τα οχήματα αυ-τά θα αποτελέσουν και το πε-δίο του θανάτου τους γι’ αυ-τούς, αφού θα καούν ζωντανοίμέσα τους».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενέ-τειναν την μέχρι πρότινοςασθενή παρουσία τους στοΙράκ μέσω της αποστολής τουΣώματος Πεζοναυτών, το οποίοθα προωθούνταν στο μέτωποεναντίον του Ισλαμικού Κρά-τους.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ναχάσει τη ζωή του ένας πεζοναύ-της το Σάββατο, ο οποίος ήτανμέλος της ομάδας που είχε δη-μιουργήσει μια βάση πυροβο-λικού, με σκοπό να καλύψει τιςιρακινές και κουρδικές δυνά-μεις στις μάχες τους εναντίοντου Ισλαμικού Κράτους.

Η «Χεζμπολάχ» φαίνεται ναείναι ανήσυχη από την επι-στροφή των αμερικανικώνστρατευμάτων στην περιοχήκαι θεωρούν ότι θα υποστηρί-ξουν τις δυνάμεις που στρέφο-νται ενάντια στον Μπασάρ αλ-Ασαντ, τις οποίες η «Χεζμπο-λάχ» και οι ρωσικές αεροπορι-κές δυνάμεις αντιμάχονται.

Η «Χεζμπολάχ»απειλεί να

επιτεθεί στιςαμερικανικές

δυνάμεις

ΑΒΑΝΑ. Ο πρόεδρος των Ηνω-μένων Πολιτειών της Αμερικής,Μπαράκ Ομπάμα, συνομίλησετηλεφωνικά την Τρίτη με τονπρωθυπουργό του ΒελγίουΣαρλ Μισέλ, στον οποίο εξέ-φρασε τα συλλυπητήριά του καιτην υποστήριξή του, μετά τιςεπιθέσεις στις Βρυξέλλες, οιοποίες στοίχισαν τη ζωή σε του-λάχιστον 34 ανθρώπους.

«Ο πρόεδρος επαναβεβαίω-σε την απαρασάλευτη υποστή-ριξη των ΗΠΑ στο Βέλγιο καιπροσέφερε κάθε απαραίτητηυποστήριξη στην έρευνα γι’ αυ-τές τις επιθέσεις και την προ-σαγωγή των υπεύθυνων ενώ-πιον της Δικαιοσύνης», αναφέ-ρεται σε ανακοίνωση που έδω-σε στη δημοσιότητα ο ΛευκόςΟίκος.

Εξάλλου, κατά τη διάρκειαμιας δημόσιας εμφάνισής τουστην Αβάνα -όπου πραγματο-ποιεί μια ιστορική επίσημη επί-σκεψη- ο κ. Ομπάμα κάλεσε τηδιεθνή κοινότητα να ενωθεί γιανα ηττηθεί η τρομοκρατία, το-νίζοντας ότι οι σκέψεις και οιπροσευχές των Αμερικανών κα-τευθύνονται στα θύματα τωνεπιθέσεων στις Βρυξέλλες.

«Πρέπει να αγωνιστούμε μα-ζί, ανεξαρτήτως εθνικότητας,φυλής ή πίστης, εναντίον τηςμάστιγας της τρομοκρατίας», εί-πε ο Μπαράκ Ομπάμα σε δη-μόσια εμφάνισή του στην πρω-τεύουσα της Κούβας.

«Μπορούμε (να επικρατή-σουμε) και θα επικρατήσουμεέναντι αυτών οι οποίοι απει-λούν την ασφάλεια των ανθρώ-πων σε όλο τον Κόσμο», πρό-σθεσε.

Λίγες ημέρες πριν, ο πρόε-δρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπά-μα τηλεφώνησε στον πρόεδροτης Γαλλίας Φρανσουά Ολάντκαι τον πρωθυπουργό του Βελ-γίου Σαρλ Μισέλ προκειμένουνα τους συγχαρεί μετά τη σύλ-ληψη στις Βρυξέλλες του ΣαλάΑμπντεσλάμ, του βασικότερουυπόπτου για τις επιθέσεις στοΠαρίσι.

Να θυμίσουμε ότι ο Αμπντε-σλάμ συνελήφθη σε επιχείρησητης βελγικής Αστυνομίας σε έναδιώροφο σπίτι στην οδό ΚατρΒεν στο Μόλενμπεκ, την κοινό-τητα όπου ζούσαν μόνιμα ή πε-ριστασιακά πολλοί από τουςδράστες των επιθέσεων στο Πα-ρίσι.

Τηλεφωνική συνομιλία Ομπάμα με τον

Πρωθυπουργό του Βελγίου

Εντείνουν τα μέτρα ασφαλείας οι αρμόδιες Αρχές σε Νέα Υόρκη και Ουάσιγκτον, ενώ το Τμήμα ΕσωτερικήςΑσφάλειας λέει ότι θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατέψει τον αμερικανικό λαό.

σμό της Ασφάλειας του Μετρό.Η Αστυνομία της Νέας Υόρκης

αυξάνει επίσης την παρουσία τηςκαι στα τρία μεγάλα αεροδρόμιατης πόλης, κατά δήλωση ενόςεπισήμου. «Μέχρι νεωτέρας, τοτμήμα έχει αναπτύξει επιπλέοναντιτρομοκρατικές δυνάμεις κα-τά μήκος της πόλης, συμπεριλαμ-βανομένων: των Counterterror-ism Response Command, Strate-

gic Response Group και HerculesTeams», ανέφερε η Αστυνομίατης Νέας Υόρκης με δήλωσή της.«Αυτές οι ομάδες έχουν αναπτυ-χθεί σε πολυσύχναστες περιοχέςκαι σε σημεία διακίνησης επιβα-τών κατά μήκος της πόλης, ώστενα εξασφαλιστεί μέσω της αστυ-νομικής παρουσίας η δημόσιαασφάλεια».

Ολες οι πτήσεις από το αερο-δρόμιο των Βρυξελλών -όπουέλαβε χώρα η μία έκρηξη- έχουν

ακυρωθεί επηρεάζοντας εύλογακαι την ταξιδιωτική κίνηση προςτις ΗΠΑ. Η «American Airlines»ακύρωσε την Τρίτη την πτήση751 από τις Βρυξέλλες προς τηνΦιλαδέλφεια, επιστρέφοντας τοποσό από ακυρώσεις ή αλλαγέςπτήσεων που είναι προγραμμα-τισμένες για σήμερα, Τετάρτη.Ανακοίνωσε, επίσης, ότι όλες οιπτήσεις προς και από τις Βρυ-ξέλλες ακυρώνονται μέχρι νεω-τέρας.

Αυξημένα μέτρα ασφαλείας και στις ΗΠΑΣυνέχεια από τη σελίδα 1

/ΑΣΟΣΙΕΪTΕΝT ΠΡΕΣ

Page 11: a bNATIONAL HERALD VOL. 101 No.33365 GREEK-AMERICAN DAILY NY, NJ, PA, MA $1.25 - CT $1.50 Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2016/Wednesday, March 23, 2016 100a b επέτειος

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Η εποχή που γεν-νιέται ένας άνθρωπος μπορεί ναεπηρεάζει τις πιθανότητες πουέχει να υποφέρει από αλλεργίαμεγαλώνοντας, σύμφωνα με μίανέα μελέτη.

Πιο συγκεκριμένα, επιστήμο-νες από το Πανεπιστήμιο τουΣάουθαμπτον και άλλα ερευνη-τικά κέντρα της Βρετανίας, τωνΗνωμένων Πολιτειών και τηςΟλλανδίας, ανακάλυψαν ότιόσοι γεννιούνται φθινόπωροέχουν αυξημένες πιθανότητεςνα εκδηλώσουν αλλεργικό έκζε-μα, σε σύγκριση με όσους γεν-νιούνται άνοιξη.

Επιπλέον, τα μωρά του φθι-νοπώρου και του χειμώνα δια-τρέχουν αυξημένο κίνδυνο αλ-λεργικού άσθματος.

Αιτία γι’ αυτές τις συσχετίσειςως φαίνεται είναι οι επιγενετικέςτροποποιήσεις στο DNA, οιοποίες οφείλονται στην επίδρα-ση περιβαλλοντικών παραγό-ντων.

Η μελέτη, που πραγματοποι-

ήθηκε με ανάλυση του γονιδιώ-ματος 367 δεκαοκτάχρονωνεθελοντών, έδειξε ότι τέσσεριςσυγκεκριμένες τροποποιήσειςσχετίζονται ισχυρά με την επο-χή της γέννησης και είναι εμ-φανείς στο DNAκατά την ενη-λικίωση.

Επιπλέον, σχετίζονται ισχυράμε τον κίνδυνο εμφάνισης αλ-λεργιών.

«Τα ευρήματά μας είναι πολύενδιαφέροντα. Ξέραμε ότι ηεποχή της γέννησης επηρεάζειτους ανθρώπους καθ’ όλη τηδιάρκεια της ζωής τους, αλλάτώρα βρήκαμε μία εξήγηση γι’αυτό και τις πρώτες ενδείξεις γιατο πόσο διαρκεί όσον αφορά τιςαλλεργίες», δήλωσε ο επικεφα-

λής ερευνητής δρ Τζων Χόλο-γουεϊ, καθηγητής Αλλεργιολο-γίας & Αναπνευστικής Γενετικήςστο Σάουθαμπτον.

Οι επιγενετικές τροποποιή-σεις είναι αλλαγές στη συμπερι-φορά (λειτουργία) των γονιδίωνοι οποίες δεν οφείλονται σε αλ-λαγή της δομής τους, αλλά στηνπροσκόλληση στο εξωτερικότους ορισμένων χημικών συ-μπλεγμάτων, που τα εμποδίζουνή τα διευκολύνουν να δεχτούνκαι να ανταποκριθούν στα μη-νύματα που δέχονται από το σώ-μα.

Τα χημικά συμπλέγματα ονο-μάζονται μεθυλικές ομάδες καιτο φαινόμενο της προσκόλλησήςτους λέγεται μεθυλίωση.

Τα νέα ευρήματα υποδηλώ-νουν ότι οι διαφορετικές περι-βαλλοντικές επιδράσεις κάθεεποχής του χρόνου μεταβάλ-λουν τη μεθυλίωση και έτσι επι-φέρουν επιγενετικές τροποποι-ήσεις που με τη σειρά τους αυ-ξάνουν τον κίνδυνο αλλεργίας,

σύμφωνα με τα όσα γράφουν οιερευνητές στην επιθεώρηση «Al-lergy».

Οι τροποποιήσεις αυτές μπο-ρεί να εξηγούν και τις άλλες συ-σχετίσεις με την εποχή της γέν-νησης που κατά καιρούς έχειβρει η επιστήμη (κυμαίνονταιαπό το σωματικό ύψος μέχρι τοπροσδόκιμο επιβιώσεως), εκτι-μούν οι ερευνητές.

Θα πρέπει, ωστόσο, να καθο-ρίσουν τι το ιδιαίτερο έχουν οιδιαφορετικές εποχές για να επι-φέρουν τόσο ξεχωριστές επιγε-νετικές τροποποιήσεις.

Μπορεί λ.χ. να παίζει ρόλο ηπεριβαλλοντική θερμοκρασία, ηηλιοφάνεια, τα επίπεδα της γύ-ρης στον ατμόσφαιρα, η διαφο-ρετική διατροφή ή και άλλοι πα-ράγοντες, λένε.

Επιπλέον, πρέπει να διερευ-νήσουν εάν οι ίδιες ή άλλες επι-γενετικές τροποποιήσεις είναιο μηχανισμός και για άλλα χα-ρακτηριστικά που επηρεάζονταιαπό την εποχή της γέννησης.

1821:H Καλαμάτα είναι η πρώ-τη ελληνική πόλη που απελευθε-ρώνεται από τους Τούρκους.

1839: Καταγράφεται για πρώτηφορά η λέξη ΟΚ. Λέγεται ότι προ-έρχεται από την ελληνική φράση«Όλα Καλά» που έγραφαν οι πρό-γονοι μετανάστες, που δούλευανστο λιμάνι, πάνω στα κιβώτια με τοεμπόρευμα. Πάντως, η εφημερίδατης εποχής Boston Morning Postγράφει ότι ο όρος προέρχεται απότο ανορθόγραφο «Oll Korrect» (αντίγια το σωστό All Correct). Μάλλονέχει δίκιο, αφού το 1839 δεν ήτανη εποχή της μετανάστευσης στο νέοκόσμο για τους Έλληνες.

1857: Ο Ελίσα Οτις δημιουργείτον πρώτο ανελκυστήρα, πουμπαίνει σε λειτουργία στη ΝέαΥόρκη.

1858:Εγκαινιάζεται το πρώτοτραμ στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ.

1903:Οι αδελφοί Ράιτ παρου-

σιάζουν το δημιούργημα τους, πουέμελλε να κατακτήσει τους αιθέρεςκαι να εκμηδενίσει τις αποστάσεις,το αεροπλάνο.

1919: Ο Μπενίτο Μουσολίνιιδρύει το φασιστικό πολιτικό τουκίνημα στο Μιλάνο της Ιταλίας.

1987: Μεταδίδεται το πρώτοεπεισόδιο της σειράς «Τόλμη καιγοητεία» απ’ τον αμερικανικό τη-λεοπτικό σταθμό CBS.

1992: Το φιάσκο της ΛουίζηςΡιανκούρ. Η Ελληνική Αστυνομία«ακουμπά» τη 17 Νοέμβρη, αλλάτελικά τη χάνει.

1998: Η ταινία του Τζέιμς Κά-μερον «Τιτανικός» αποσπά 11 βρα-βεία Όσκαρ και ισοφαρίζει το ρε-κόρ που κατείχε η ταινία «ΜπενΧουρ». Την ίδια μέρα εκτελείταιστην ηλεκτρική καρέκλα ο κατάσυρροή δολοφόνος Τζέραλντ Στά-νο. Θεωρείται υπεύθυνος για πάνωαπό 40 δολοφονίες στις ΗΠΑ.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ�ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ� 11ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

ΑΒΑΝΑ. «Ηρθα εδώ για να θά-ψω τα τελευταία υπολείμματατου Ψυχρού Πολέμου», είπε οΜπαράκ Ομπάμα σε ομιλία, ηοποία μεταδόθηκε απευθείαςαπό το κρατικό κανάλι της Κού-βας και η οποία απευθύνθηκεστον κουβανικό λαό. Ελαβε χώ-ρα στο πρόσφατα ανακαινισμέ-νο «Gran Teatro», όπου παρίστα-ντο καλεσμένοι από τις κυβερ-νήσεις τόσο των ΗΠΑ όσο καιτης Κούβας.

«Πιστεύω ότι οι πολίτες πρέ-πει να εκθέτουν ελεύθερα τιςαπόψεις τους», είπε ο κ. Ομπάμαεκθέτοντας το όραμά του για τομέλλον στους απλούς πολίτεςτης Κούβας, καθώς και στουςΑμερικανο-Κουβανούς οι οποίοιδιαμένουν στις ΗΠΑ. Ο ΜπενΡόουντς, ο αναπληρωτής σύμ-βουλος Εθνικής Ασφάλειας τουΛευκού Οίκου, δήλωσε ότι ηομιλία ήταν «σημαντική επειδήείχε τη μοναδική ευκαιρία να μι-λήσει στους πολίτες της Κούβας,αλλά και σε όλους τους Κουβα-νούς, συμπεριλαμβανομένων καιαυτών που βρίσκονται στιςΗΠΑ».

Εξάλλου, σύμφωνα με τονΜπεν Ρόουντς, ένας από τουςπρωταρχικούς στόχους τουΟμπάμα είναι η συμφιλίωση τηςκοινότητας των Κουβανών στιςΗΠΑ με τους ομοεθνείς τους πουδιαμένουν στο νησί.

Η αμερικανική αποστολή θαήλπιζε η ομιλία να γινόταν σεκάποιον ανοιχτό χώρο όπου θαείχαν την ευκαιρία να παρα-στούν πολλοί περισσότεροι

απλοί πολίτες από τους χίλιουςανθρώπους που μπορεί να φιλο-ξενήσει το συγκεκριμένο θέα-τρο. Οι δύο κυβερνήσεις μοιρά-στηκαν στη μέση τα εισιτήρια,δίνοντάς τα η καθεμιά στους δι-κούς της καλεσμένους.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο τουΛευκού Οίκου, ο κ. Ομπάμα -παρά την πολύνεκρη επίθεση

στις Βρυξέλλες- θα συνεχίσει κα-νονικά το πρόγραμμά του, τοοποίο περιλαμβάνει συναντή-σεις στην πρεσβεία των ΗΠΑ μεαντιφρονούντες, καθώς και μιαμεγάλη φιλική αναμέτρησημπέιζμπολ ανάμεσα στουςTampa Bay Rays και την εθνικήομάδα της Κούβας. Ο αγώναςαυτός θα δώσει άλλη μια αφορ-

μή στον κ. Ομπάμα να δώσει έμ-φαση στις κοινές αξίες που συν-δέουν τους δύο λαούς.

Να επισημανθεί ότι τη Δευ-τέρα έλαβε χώρα και η πολύσημαντική συνάντηση μεταξύτου κ. Ομπάμα και του κ. ΡαούλΚάστρο, κατά την οποία ανέ-βηκαν οι τόνοι με επίκεντρο ταανθρώπινα δικαιώματα από τημια και το οικονομικό εμπάρ-γκο και το Γκουαντάναμο απότην άλλη.

«Αυτή είναι μία νέα ημέραγια τις ΗΠΑ και την Κούβα» δή-λωσε ο Μπαράκ Ομπάμα, αν καιπαραδέχθηκε ότι οι σχέσεις τωνδύο χωρών δεν θα αλλάξουν «ενμία νυκτί».

Από την πλευρά του, ο Ρα-

ούλ Κάστρο, αν και χαιρέτισετα βήματα που έχουν γίνει ανά-μεσα στις δύο χώρες, κάλεσε τις

ΗΠΑ να βάλουν τέλος στοεμπάργκο και να επιστραφεί ηκατειλημμένη βάση του Γκουα-ντάναμο.

«Το εμπάργκο θα λήξει, δενξέρουμε πότε» είπε ο πρόεδροςΟμπάμα, σημειώνοντας ότι αυτόεξαρτάται από την πρόοδο πουθα σημειωθεί στον τομέα τωνανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρό-σθεσε, πάντως, ότι πιστεύει πως«η αλλαγή θα γίνει».

Σημείωσε ότι η πορεία προ-σέγγισης με την Κούβα θα συ-νεχιστεί και στην επόμενη δια-κυβέρνηση. «Ο λόγος είναι η λο-γική. Η λογική ότι αυτό που κά-ναμε εδώ και 50 χρόνια δεν εξυ-πηρετούσε τα συμφέροντά μαςκαι τα συμφέροντα του κουβα-νικού λαού» είπε.

Ο κ. Ομπάμα ξεκαθάρισε ότιοι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να μι-λούν για τη δημοκρατία στηνΚούβα και για το σεβασμό απόπλευράς της στα ανθρώπινα δι-καιώματα.

Σε ερώτηση στον Ραούλ Κά-στρο γιατί η Κούβα δεν απελευ-θερώνει πολιτικούς κρατούμε-νους, ο ηγέτης της Κούβας ση-μειώνει: «Δώστε μου μια λίστακαι θα τους αφήσω ελεύθερους»,αφήνοντας να εννοηθεί ότι δενυπάρχουν πολιτικοί κρατούμε-νοι. «Εάν υπάρχουν αυτοί οι πο-λιτικοί κρατούμενοι, θα αφε-θούν ελεύθεροι πριν τελειώσειη μέρα» τονίζει.

Ο κ. Ομπάμα, ερωτηθείς γιατίδεν συναντήθηκε με τον ΦιντέλΚάστρο, επέλεξε να μην απαντή-σει.

Δημόσια ομιλία του Ομπάμα προς τον κουβανικό λαό

ΤΟ�ΘΕΜΑ

Την ουσιαστική λήξη του Ψυχρού Πολέμου διακήρυξε από το«Gran Teatro» της Αβάνα ο Μπαράκ Ομπάμα, καλώντας τις Αρχέςτης Κούβας να σέβονται την ελευθερία στην έκφραση.

Σαν�σήμερα�23�Μαρτ�ίου

Τα πρωτοσέλιδα των κυριότερωναμερικανικών εφημερίδων, όπωςδημοσιεύθηκαν χθες, Τρίτη 22Μαρτίου:

«Boston Globe»Κορυφαίος γερουσιαστής λέειόχι στην νομιμοποίηση της μα-ριχουάνα

«Chicago Tribune»Η πόλη δανείζεται $220 εκ. γιανα πληρώσει τις συντάξεις

«L. A. Times»Κονταροχτυπήθηκαν ο Ομπάμακαι ο Ραούλ Κάστρο πάνω σταανθρώπινα δικαιώματα

«New York Daily News»Στη φωλιά του διαβολικού βιαστή

«New York Post»Ω Τσε, μπορείς να δεις;

«New York Times»Η «νέα μέρα» της ανοιχτότητας,εμποδίζεται από τα παλιά παρά-πονα

«USAToday»Ομπάμα, Κάστρο: Το εμπάργκοπρέπει να σταματήσει

«Wall Street Journal»Οι υποψήφιοι επιβεβαιώνουν τηστήριξή τους στο Ισραήλ

«Washington Post»Με λογομαχία Ομπάμα-Κάστροχαιρετίστηκε η ιστορική επίσκεψη

«Washington Times»Ο Ομπάμα επέτρεψε στον Κά-στρο να ασκήσει κριτική στιςΗΠΑ

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΣ�τύπος

Στην κλήρωση της Δευτέρας οιαριθµοί που κερδίζουν είναι:

ΤΟ�ΛΟΤΤΟ

ΚΟΝΕΚΤΙΚΑΤ

NEA�ΙΕΡΣΕΗ

DAILY No.: 3 5 1 WIN 4: 7 7 6 0 PICK 10: 9 10 13 14 26 30 3435 40 42 45 47 50 51 52 53 6870 76 80 TAKE-5: 8 13 15 33 35

PICK 3: 0 6 7 PICK 4: 6 7 7 9 CASH 5: 1 14 15 37 38

NEA�ΥΟΡΚΗ

PLAY 3: 3 4 5 PLAY 4: 0 8 5 0 CASH 5: 2 10 14 20 29

Ρεπουμπλικανούς Ντόναλντ Τρα-μπ δέχτηκε την κριτική απ’ όλεςτις πλευρές για τη δήλωσή του -μόλις μια μέρα πριν την επίθεσηστις Βρυξέλλες- να έχουν οι ΗΠΑπιο περιορισμένο ρόλο στο ΝΑ-ΤΟ, το οποίο έχει τη βάση τουστη συγκεκριμένη πόλη του Βελ-

γίου. Ενδέχεται το ατυχές -ειδικάαν ληφθεί υπόψη η χρονική στιγ-μή που έγινε- σχόλιό του ανα-φορικά με την εξωτερική πολιτι-κή των ΗΠΑ να επηρεάσει αρνη-τικά τα αποτελέσματα στην εκ-στρατεία του για το χρίσμα τωνΡεπουμπλικανών.

Σε μια καμπάνια όπου τα ζη-τήματα εξωτερικής πολιτικής

παίζουν συνήθως δευτερεύονταρόλο στις αποφάσεις των ψηφο-φόρων, οι εξελίξεις στην πρω-τεύουσα της Ευρωπαϊκής Ενω-σης είναι σχεδόν απίθανο ναεπηρεάσουν καταλυτικά τιςεκλογές στην Αμερική.

Ομως, ήταν μία ακόμα υπεν-θύμιση ότι η προεκλογική εκ-στρατεία είναι μία δίχρονη συ-

νεντευξιακή διαδικασία κατάτην οποία οι υποψήφιοι προσπα-θούν να πείσουν τους ψηφοφό-ρους να τους ψηφίσουν. Και οκάθε υποψήφιος ανακοίνωσεστους οπαδούς του αυτό που ου-σιαστικά ήθελαν να ακούσουν:Μια ρητορική ενάντια στον ισλα-μικό εξτρεμισμό από τη μια καιπολιτικές λύσεις από την άλλη.

Πώς οι επιθέσεις στις Βρυξέλλες επηρεάζουν τις εκλογές

Ευθεία επίθεση ενάντια στον ισλαμικό εξτρεμισμό ήταν τομήνυμα των υποψήφιων για το χρίσμα στο κόμμα των Ρε-

πουμπλικανών, αμέσως μετά τις αιματηρές επιθέσεις πουκόστισαν δεκάδες ζωές στις Βρυξέλλες.

ΠΕΚΙΝΟ. Το Συμβούλιο Ασφα-λείας του ΟΗΕ, αποδέχτηκε κι-νεζικό αίτημα για να εξαιρεθούναπό την εφαρμογή των διεθνώνκυρώσεων κατά της Βόρειας Κο-ρέας τέσσερα πλοία, που έχουνεπισημανθεί από το διεθνή ορ-γανισμό για συμμετοχή σε λα-θρεμπορία όπλων για λογαρια-σμό της Πιονγκγιάνγκ.

Το αίτημα έγινε δεκτό κατό-πιν των διαβεβαιώσεων που πα-ρέσχε η κινεζική πλευρά για μηαπασχόληση πληρώματος απότη Βόρειο Κορέα, δήλωσε Αμε-ρικανός αξιωματούχος.

Στις 16 Μαρτίου, η Κίνα ζή-τησε συνδρομή από τις ΗΠΑπροκειμένου τα πλοία να εξαι-ρεθούν από τη λίστα επιβολής

κυρώσεων του ΟΗΕ, σύμφωναμε το ενημερωτικό σήμα πουαπέστειλε η μόνιμη διπλωματι-κή αντιπροσωπεία των Ηνωμέ-νες Πολιτείες.

Σύμφωνα με το σχετικό έντυ-πο που διαθέτει το «Ρόιτερς»,υπογραμμίζεται η ένταση στιςδιαπραγματεύσεις μεταξύ Κινέ-ζων και Αμερικανών διπλωμα-τών αναφορικά με το πλαίσιοεφαρμογής των διεθνών κυρώ-σεων κατά της Βόρειας Κορέας.Πριν μερικές εβδομάδες, τοΣυμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕψήφισε σκληρότερες κυρώσειςκατά της Βόρειας Κορέας, με τησύμφωνη γνώμη της Κίνας, ηοποία αποτελεί τον πιο σημα-ντικό εμπορικό εταίρο του βο-

ρειοκορεατικού καθεστώτος.Ούτε η διπλωματική αντι-

προσωπεία των ΗΠΑ στον ΟΗΕ,ούτε κι η Αμερικανίδα πρέσβηςστο διεθνή οργανισμό ΣαμάνθαΠάουερ θέλησαν να σχολιά-σουν.

Το υπουργείο Οικονομικώντων ΗΠΑ το οποίο εποπτεύειτην επιβολή εμπορικών και οι-κονομικών κυρώσεων, επίσηςδεν σχολίασε τις εξελίξεις.

Οπως αναφέρει το «Ρόιτερς»,επίσημα χείλη από τις ΗΠΑ, ταοποία θέλησαν να διατηρήσουντην ανωνυμία τους, δήλωσανότι το Συμβούλιο Ασφαλείαςσυμφώνησε να άρει τις κυρώ-σεις μόνον αφού η Κίνα υπο-σχέθηκε γραπτώς ότι τα τέσσε-

ρα πλοία δεν θα χρησιμοποιή-σουν από δω και στο εξής Βο-ρειοκορεάτικα πληρώματα.

«Είμαστε ικανοποιημένοι μετο αποτέλεσμα», είπε ο Αμερι-κανός επίσημος, «είναι ένα επί-τευγμα που έχει διεθνείς επι-πτώσεις».

Για να συμπληρώσει ότι «εί-ναι μια παραγωγική δουλειάπου έγινε πάνω στις σχέσεις Κί-νας-Βορείου Κορέας».

Η εξαίρεση των τεσσάρωνπλοίων από τη λίστα επιβολήςκυρώσεων του ΟΗΕ, έχει επιβε-βαιωθεί σε δελτίο Τύπου και τοοποίο θα δημοσιοποιηθεί απότο Συμβούλιο Ασφαλείας, επι-σημαίνουν διπλωμάτες τουΟΗΕ.

Αρση κυρώσεων για βορειοκορεάτικα πλοία

Η εποχή της γέννησης καθορίζει τις αλλεργίες

Αυξημένος ο κίνδυνος άσθματος για ταμωρά του χειμώνα

Δεν ανησυχεί για Τραμπ ο Ράιαν Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων,Πολ Ράιαν δήλωσε χθες πως δεν ανησυχεί ότι ενδεχόμενη νίκητου Τραμπ στις εσωκομματικές εκλογές του κόμματος θα στε-ρήσει από τους Ρεπουμπλικανούς τον έλεγχο του Σώματος.

Συνέχεια από τη σελίδα 1

φωΤΟΓΡΑφΙΕΣ: ΑΣΟΣΙΕΪTΕΝT ΠΡΕΣ

φωΤΟΓΡΑφΙΕΣ: ΑΣΟΣΙΕΪTΕΝT ΠΡΕΣ

ΣΚΟΤ ΑΠΛΓΟΥΑΪΤ/ΑΣΟΣΙΕΪTΕΝT ΠΡΕΣ

Page 12: a bNATIONAL HERALD VOL. 101 No.33365 GREEK-AMERICAN DAILY NY, NJ, PA, MA $1.25 - CT $1.50 Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2016/Wednesday, March 23, 2016 100a b επέτειος

f

ΠΩΛΗΤΗΣ/ΡΙΑ για πλήρη ή και με-ρική απασχόληση στο ΔιαφημιστικόΤμήμα του «Εθνικού Κήρυκα». Καλήγνώση της αγγλικής και ελληνικήςγλώσσας. Προϋπηρεσία επιπρό-σθετο προσόν. Σας εκπαιδεύουμε.Καλός βασικός μισθός και ποσοστά.Για πληροφορίες (718) 784-5255ext. 119, είτε μέσω e-mail στο[email protected]

118328/2/3-30

Κατασκευαστική Εταιρία στο LONGISLAND CITY ζητά Scaffold Mechan-ics, Roofers, Brick Layers και Fore-man. Με δικαιολογητικά: OSHA 10ώρες, Supported Scaffold 4 ώρες,Pipe Scaffold 16 ώρες. Ο Foremanπρέπει να έχει 32 ώρες SupportedScaffold Foreman Certificate. Για πε-ρισσότερες πληροφορίες τηλεφωνή-στε στο: (718) 729-4455 .

118353/14689/4-05

NANNY έμπειρη και υπεύθυνη γιανα αναλάβει την φροντίδα 2 μικρώνπαιδιών στο σπίτι τους στο WHITE-STONE, NY. Πλήρης ή μερική απα-σχόληση. Στα καθήκοντά της θα εί-ναι το μαγείρεμα και η καθαριότητατου σπιτιού. Για περισσότερες πλη-ροφορίες τηλεφωνήστε στο (507)358-3393

118354/267/4-04

SITTER needed, 20-24 hours perweek with valid and clean driver’slicense and her own car to care for2 children 12 and 10 years old andhousehold chores and cooking, inROSLYN HEIGHTS, NY. No week-ends 10:00 a.m.-5:00 p.m. Tel.:(917) 682-0412. Must leave mes-sage for a call back.

118335/18390/03-26

ΦΙΝΙΣΙΤΡΙΑ για γούνες έμπειρη γιαπλήρη απασχόληση στο CLIFFSIDEPARK NJ. Τηλ.: (201) 943-8210. Ζη-τήστε Αντώνη.

118352/11634/3-25

ΟΙΚΙΑΚΗ βοηθός, μη καπνίστρια,για μια φορά την εβδομάδα 3-4ώρες, στο Upper East Side Manha-tan (διαμέρισμα 1 υπνοδωματίου).Στα καθήκοντά της θα είναι η κα-θαριότητα, το πλύσιμο και το σιδέ-ρωμα. Η μαγειρική επιπλέον προ-σόν. Πρέπει να μιλά καλά Ελληνικάκαι Αγγλικά. Για περισσότερες πλη-ροφορίες τηλεφωνήστε: (347) 266-6775.

118351/19785/3-25

ΕΛΛΗΝΙΔΑ έμπειρη και υπεύθυνη,με άδεια οδηγήσεως για να φροντί-ζει 2 παιδάκια, 5 και 3 ετών, Δεύ-τερα με Παρασκευή. Στα καθήκοντάτης θα είναι η καθαριότητα του σπι-τιού και το μαγείρεμα. Πληροφορίεςτηλ.: (917) 923-0315. ΠεριοχέςBAYSIDE και ASTORIA.

118350/13205/3-25

SEAMSTRESS or a TAILOR experi-enced for a full time or a part timejob in Williston Park, LONG ISLAND.For more info please call Tuesday-Friday at (516) 294-5745 or other-wise after 6 p.m. at (516) 524-3658

118348/19912/3-25

Ελληνας ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ (BAKER) ει-δικός για να φτιάχνει pita bread, έμ-πειρος για πλήρη απασχόληση σεBAKERY στο YONKERS, New York.Tel.: (914) 964-0040.

118347/19911/3-24

NEOKOROS/SEXTON (ΝΕΩΚΟΡΟΣ) Archangel Michael Greek OrthodoxChurch, located in PORT WASHINGTON,NY, seeks a part-time, experiencedNEOKOROS/SEXTON. The dutiesinclude cleaning of the Church andassisting the Clergy before, duringand after Liturgies and Sacraments(e.g., Baptisms, Weddings, Funerals,etc.). This position will average bet-ween 5 to 15 hours weekly (prima-rily on Sunday, but will also includeSaturdays and weekdays when ser-vices are scheduled). Ability tospeak Greek, and experience as aneokoros is a plus. A desire to workin a Church setting and having theproper demeanor is required. Forfurther information, including com-pensation info, please contact theChurch office at 516-944-3180, orsend your resume to [email protected].

118349/7510/4-01

COUNTERPERSON/CASHIER πεπει-ραμένος/η με γνώσεις computer για5 ημέρες, βραδινές ώρες 3 μ.μ.-12μεσάνυχτα στο Laurel Diner στοLONG BEACH. 20 λεπτά από τοQueens. Μισθός ικανοποιητικός γιατο κατάλληλο άτομο. Τηλ.: (516)432-7728.

118334/19881/3-24

ΚΥΡΙΑ έμπειρη, σοβαρή και υπεύ-θυνη, που μιλά ελληνικά, μη καπνί-στρια για να αναλάβει την φροντίδαμικρού παιδιού ηλικίας 2 1/2 ετώναπό Δευτέρα μέχρι Πέμπτη 2-7 μ.μ.στο MANHATTAN. Στα καθήκοντάτης επίσης θα είναι το μαγείρεμα καιη καθαριότητα του σπιτιού. Για πε-ρισσότερες πληροφορίες τηλεφωνή-στε στην Αλεξία στον αριθμό (212)588-1002.

118346/19108/3-23

Marathon Energy Corporation is lo-oking for a SERvICE DISPATCHERfor its new WOODSIDE, NY officeto manage and schedule its boileremergency, maintenance and instal-lation technicians, as well as to pro-vide customer service. The candi-date will also be required to managethe maintenance, repairs and per-mits for its large fleet of vehicles.Must speak Greek, be comfortablehandling a high volume of tasks, becomputer literate and have a basicunderstanding of mechanical sy-stems. Position hours will be 12PMto 8PM daily (Mon-Sat Oct 1st thruApril 30th, Mon-Fri rest of year) andwith overtime during severe wea-ther. Marathon Energy offers a ge-nerous benefits package that inclu-des medical and 401K. Qualifiedcandidates should email their re-sume to [email protected]

118342/8828/3-25

Plumbing/Hvac Company located in L.I.C Queens is seeking Owner’s As-sistant male/female. Must have kno-wledge of Quickbooks, Outlook andmechanical.Email resume to: Spyr[email protected] (718) 786-0190 or fax resumeto: (718) 786-9827.

118341/7588/3-24

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ/Α έμπειροι για πλήρηαπασχόληση σε ελληνικό εστιατόριοστο SYOSSET. Τηλ: (516) 921-3311.

118345/13404/3-23

ΝΕΟΙ εργατικοί και φιλότιμοι για ναεκπαιδευτούν και να εργαστούν ώςΜΑΓΕΙΡΟΙ σε εστιατόρια στοGREENvILLE, S CAROLINA. Πλήρηςαπασχόληση. Γνώση αγγλικής γλώσ-σας επιπρόσθετο προσόν. Για περισ-σότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε(864) 430-3544.

118339/17528/03-23

GRILLMAN πεπειραμένος για πλήρηαπασχόληση στο MANHATTAN.Αποταθείτε προσωπικά: Stage DoorDeli, 26 vesey Street, New York, NY10007 από 10 π.μ. - 12:30 μ.μ. ήτηλεφωνήστε (212) 791-5252. Ζη-τήστε Νίκο.

118324/9012/03-23

ΚΥΡΙΑ ήρεμη και ευσυνείδητη, πουμιλά ελληνικά και αγγλικά, ζητά ναεργαστεί ως εσωτερική και να φρον-τίζει ηλικιωμένους. Τηλ.: (347) 932-8617.

147991/19921/4-05

ΚΥΡΙΑ Ελληνίδα, μόνιμος κάτοικοςΑμερικής, φιλότιμη, πρόθυμη και ερ-γατική ζητά να εργαστεί ως εσωτε-ρική ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ (καθαρι-σμός σπιτιού και μαγειρική), στηνΝέα Υόρκη ή σε οποιοδήποτε άλλοState. Διαθέσιμες Συστάσεις. Τηλ.:(973) 610-3805.

147988/17229/03-24

ΜΟΝ, WED, SAT

AA89

Private office for rent in attorneysuite. Conveniently located in theheart of LONG ISLAND CITY/ASTO-RIA, Queens. Half a block from theQ and N train (30th Ave. stop). Lux-ury/ Modern all glass office buildingwith panoramic views of Manhattan,lobby attendant, 2 elevators, officesize 11' x 8' with glass window, con-ference room and cafeteria use in-cluded. Phone service available.Monthly rent $1,350.00 and onemonth security deposit required.

457622/19907/3-24

ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ!!!NEW ENGLAND/MAINE/vERMONT

NEW HAMPSHIRE/MASSPIZZA/RESTAURANTS πολύ καλέςbusiness for sale.

Για περισσότερες πληροφορίες:HELLENIC BUSINESS BROKERS

Tel.: (603) 252-2009Ask for George

204120/19857/03-28

EYKAIPIEΣ!!!1)BREAKFAST/LUNCH REST. κοντάστο NEWBURY PORT, MA. $18,000εβδομ., 72 καθίσματα. Μεγάλο πάρ-κινγκ, καινούργιος εξοπλισμός. Ενοί-κιο μόνο $3,000 τον μήνα (NNN in-cluded). Τιμή $349,000. $150,000προκαταβολή.2) PIZZA/SUBS, $11,000 εβδομ.College Town, U-MASS ALMHERST,MA. Οταν είναι ανοικτά τα σχολεία$14,000-$15,000 εβδομ. Τιμή$225,000 με τα μισά κάτω.3) PIZZA/SUBS - $22,000 wk only6 ημέρες, MA/NH Border. Καινούρ-γιος εξοπλισμός, B+W άδεια, 48θέσεις, 27 spaces, Πωλ. η επιχείρησημε το R.E. Τιμή $1,150,000.5) SUB SHOP W/RE - SeabrookN.H. στο πολυσύχναστο RT1, δια-θέτει πάρκινγ για 50 αυτοκ., Διαμερ.2 υπνοδωμ., κατάλληλο για οτιδή-ποτε επιχείρηση. Τιμή $570,000. Οιδιοκτήτης χρηματοδοτεί με$125,000 προκαταβολή. Businessonly $70,000.006) PIZZA/SUBS - NORWOOD, MA$10,000 την εβδομάδα. Πολυάσχολητοποθεσία. Ο ίδιος ιδιοκτήτης για35 χρόνια. Μεγάλο πάρκινγκ. 10χρόνια λίστα. Τιμή $165,000. 1/2κάτω.7) BREAKFAST/LUNCH (6 am-3 pm)Seasonal ONLY 8 mths. Gross$340,000. CAPE COD/MA. Rt. 28Πολυάσχολος δρόμος. 110 καθίσμα-τα, μεγ. parking, ενοίκιο $3,500(συμπερ. ΝΝΝ) w/26 χρόνια λίστα.Τιμή $250,000 w/$100,000 κάτωListings wanted New England area

We have buyersJIM PAPPAS R.E. (508) 668-6702

207860/438/12-31

ACT NOW REALTY• QUEENS WOODHAvEN AREAΜικρό Diner, διπλό μαγαζί, 10 χρό-νια λίστα. Option to buy the Build-ing σε τιμή ευκαιρίας, κατάλληλογια 2 συνεταίρους. • MANHATTAN East village Area,RESTAURANT/BAR 8 χρόνια λίστα,χαμηλό ενοίκιο, ανοικτό 4 μ.μ. μέχρι12 τα μεσάνυχτα. Ευκαιρία για επέ-κταση (extention) 550 sq. ft. reargarden. Asking $275K. • BROOKLYN, Cobble Hill αrea Cof-fee Shop. Money maker, low utili-ties, good lease. Rear Garden op-portunity to be fixed by the buyer.Asking $475K with $200,000 downpayment. Ο ιδιοκτήτης χρηματοδοτεί.STATEN ISLAND PIZZA/CAFE$16,000 με $18,000 εβδομαδιαίεςεισπράξεις, η τιμή ελαττώθηκε γύρωστις $80,000. Τώρα πωλείται για$449,000 με $200,000 προκ.STATEN ISLAND DINER in the 40s,καλή λίστα και καλοί όροι. Ζητούνε$1,2 εκατομμύρια με 1/3 προκ.CATSKILL, Italian Restaurant/Bar140 καθίσματα, ανοικτό μόνο γιαdinner, waterfront property με εγ-κεκριμένα σχέδια για 21+units.Asking $645K με 1/3 προκαταβολή. • PA, DINER 350 καθίσματα, σε 2.5acres με άδεια ποτού, εβδομ. εισπρ.$65-$70’s. Πωλούνται οι Business,Liquor License και το property. Τη-λεφωνήστε για πληροφορίες. ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΛΛΑ DINERSΚΑΙ RESTAURANTS ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Πέστε μας τι επιθυμείτε και τι διαθέτετε και εμείς θα σας το βρούμε.

Zητήστε τον κ. ΠάρηACT NOW REALTY

(718) 981-5800 ή στό κινητό (718)619-7985

200142/16167/12-31

ΝΕW ENGLAND LOCATIONS 1) DINER στο South N.H. Main stateroad, 1950 μοντέλο, 209 θέσεις,πάνω από $30,000 εβδομαδιαίες πω-λήσεις. Χώρος στάθμευσης για 80περίπου αυτοκίνητα. Πωλ. η επιχεί-ρηση και το ακίνητο $1,950,000.00.Ανοικτό από 7 π.μ. μέχρι τις 8 μ.μ.2) PIZZARIA/FAST FOOD DELIv-ERY. 45 λεπτά από την Βοστώνη,MASS. Εισπράξεις $17,000 την εβδ.Εν. $2,950/τον μήνα. ΝΝΝ. Μεγάληλίστα, 2.500 sq. ft. , 48 καθίσματα.Πωλούνται οι business για $340,000με $150,000 προκαταβολή.3) NORWOOD MASS./PIZZARIA/FAST FOOD, $27,000 την εβδο-μάδα εισπράξεις, πολύ κεντρικόςδρόμος (AUTOMILE). Ενοίκιο$3,500 τον μήνα. Μεγ. λίστα. Πω-λούνται οι business για $750,000με $300,000 προκαταβολή.4) PIZZERIA/SPORTS BAR: Στα σύ-νορα Rhode Island/Connecticut. Πα-ραθαλάσσια πόλη, κεντρικός δρόμοςμε μεγάλο parking. Εισπράξεις πάνωαπό $30,000.00 την εβδομάδα,5000 S.F. με 3 υπνοδωμάτια, διαμέ-ρισμα από πάνω. Μεγάλη κουζίνα,όμορφο μαγαζί. Πωλούνται οι busi-ness για $850,000.00. Με τα μισάπροκαταβολή και long lease. Ενοίκιο$7,000.00 τον μήνα. ΝΝΝ.5) PIZZA/FAST FOOD με delivery.Εβδομαδιαίες πωλήσεις πάνω από$25,000. Μόνο 30 μίλια νότια τηςΒοστώνης. Στην πώληση συμπερι-λαμβάνεται και το κτίριο. Υπάρχουν2 καταστήματα στο κτίριο. (Η πίτσακαι ένα μικρό παντοπωλείο). Πω-λούνται η επιχείρηση και το κτίριο$1,400,000.00.6) SEAFOOD/PIZZERIA/FAST FOOD.Στο CAPE COD MASSACHUSETTS.Τοποθεσία πάνω στην αμμουδιά.Beer/wine license. Μεγάλο deck out-side. Μπορεί να καθίσουν μέσα καιέξω περισσότερα από 100 άτομα.Ενοίκιο $4,500.00 τον μήνα. ΝΝΝ.Μεγάλη λίστα. Πωλ. οι business για$400,000.00 και με τα μισά προκ.

OLYMPIC GROUP REALTY(508) 274-1916

Nassos G. Prapas Owner/Broker207496/623/12-31

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ!!!Πωλείται ή ενοικιάζεται από τονιδιοκτήτη RESTAURANT/DINERολοκαίνουργιο, στο SEAFORD LONGISLAND. 150 καθίσματα. Μεγάλη λί-στα (29 χρόνια). Τιμή συζητήσιμη.Μόνο σοβαροί αγοραστές. Τηλ.:(718) 614-1574 και (718) 423-1941. Πρέπει να το δείτε.

204124/116/03/31

CENTRAL PENNSYLVANIAFORMER RESTAURANT - Turnk-key operation. 4,264 SF Κτίριο σε γω-νιακό οικόπεδο 0.34 acre, με μεγάλοδιαμέρισμα από πάνω. Η πώληση συμ-περιλαμβάνει τον εξοπλισμό τουεστιατορίου και το Real Estate.PRICE: $325,000.00FAMILY RESTAURANT - Καλή επι-κερδής επιχείρηση. 140 καθίσματα.Η πώληση συμπεριλαμβάνει τηνεπιχείρηση και τον εξοπλισμό.PRICE: $330,000.00RESTAURANT WITH BAKERY:Πολύ επικερδές 30+χρόνια καθιε-ρωμένη επιχείρηση. Χωρητικότητα285 καθισμάτων. Η πώληση περι-λαμβάνει το Real Estate (4 Acres),επιχείρηση, εξοπλισμό & επίπλωση,συν εισόδημα από ενοίκιο. Ο ιδιο-κτήτης χρηματοδοτεί το κατάλληλοάτομο. PRICE: $2,700,000.00RESTAURANT -6+acre γωνιακό σεελεγχόμενης κυκλοφορίας ιδιοκτη-σία. 8,100 SF ΚΤΙΡΙΟ με χωρητικό-τητα 300 θέσεων. Καλή επιχείρηση!Η πώλ. συμπερ. την επιχείρηση, τονεξοπλισμό και το Real Estate.PRICE: $1,150,000.FAMILY STYLE RESTAURANT -Πασίγνωστη και πολύ κερδοφόραεπιχείρηση. Εξαιρ. τοποθεσία. 100καθίσματα. 0.75 acre. Η πώλ. συμ-περ. επιχείρηση, εξοπλισμό και τοReal Estate. PRICE: $1,100.000.

COMMERCIAL REALTY GROUP, INC.1300 Market Street, Suite 305

Lemoyne, PA 17043(717) 761-8106 EXT. 104

THOMAS MALLIOS, BROKERwww.commercialrealtygroupinc.com

2040RE/321/12-31

REALTY EXECUTIVES TODAY

ROULA ANGELIDIS, GRI,CRS

SENIOR VICE PRESIDENTASSOCIATE BROKER

RESIDENTIAL & COMMERCIALΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ

• ASTORIA UPPER DITMARS CON-DOMINIUM στο BOWERY BAY ενόςυπνοδωμ., 732 τ.π., ιδιωτική βε-ράντα 400 τ.π., parking ενός αυτοκ.,laundry, roof terrace με εκπληκτικήθέα.• ASTORIA PARK ΟΙΚΙΑ ανεξάρ-τητη, 2 οικογ., με 1 διαμ. 3 υπνο-δωμ., και 1 διαμ. 2 υπνοδωμ., τε-λειωμ. υπόγειο, πολύ ωραίο κήπος. • BAYSIDE ΟΙΚΙΑ 2 οικογ., SPLITLEvEL, με 1 διαμ. triplex, 3 υπνο-δωμ., 1 1/2 μπάνιο και 1 διαμέρισμαduplex, 1 μπάνιο, central air cond.,γκαράζ και driveway για 3 αυτ.

ΠΟΥΛΑΤΕ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤE;ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΕ

ΡΟΥΛΑ ΑΓΓΕΛΙΔΗTel: (718) 956-3333 Cell: (347) 249-8072

[email protected] 221793/2430 12-31

6 FAMILY HOUSE FOR SALEASTORIA - SOCRATES SCULPTURE

PARK AREA & RAINEY PARK•ΟΙΚΙΑ 6 οικογ. σε 25Χ100 οικό-πεδο και ένα κενό οικόπεδο 25Χ100πωλούνται ΜΑΖΙ. Συνολικό εμβαδόνσε τετραγωνικά πόδια και των 2 οι-κοπέδων 50Χ100 πόδια = 5,000 τε-τραγωνικά πόδια. -2 Διαμερίσματα, 2 υπνοδωματίων-4 Διαμερίσματα 1 υπνοδωματίου-5 Κλειστά γκαράζ-5 Ανοικτοί χώροι στάθμευσηςΕτήσιο εισόδημα $130,000,00Ετήσιες δαπάνες $14,000.00Ζητούμενη τιμή $1,820,000.00

• ASTORIA BLvD EAST ELMHURSTAREA διόροφο γωνιακό ΚΤΙΡΙΟ μει-κτής χρήσης. 1ος όροφος: 4 κατα-στήματα με υπόγειο. 2ος όροφος: 2ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ των 2 υπνοδωμα-τίων, πλήρες ετήσιο εισόδημα ενοι-κίασης: $140,628. Ετήσια έξοδα:$35,000. Asking price $1,850,000,

(917) 687-7986•ASTORIA/UPPER DITMARS, BAR-CLAY GARDENS: ΔIAMEPIΣMA/CONDO 820τπ., 2 υπνοδ., εξαιρ. κα-τάσταση, πλυντήριο/στεγνωτήριο,κοινόχρηστα $328/μήνα. T.$460,000. • ASTORIA/SHORE TOWER: ΔIA-MEPIΣMA CONDO ενός υπνoδ. μεμπαλκόνι και ξύλινα πατώματα,πάρκιν για 1 αυτοκίνητο. T.$440,000.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΠΙΤΙΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ

ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ!

ΕΛΕΓΧΟΥΜΕ ΤΟ CREDIT ΤΩΝΕΝΟΙΚΙΑΣΤΩΝ!

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔANEIO & ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΤΟΥ ΑΚΙΝΗTOY ΣΑΣ!

GLOBAL CITY REALTY, INC.,

33-01 Broadway, 2nd floorAstoria, NY 11106

(718) 932-4097227944/1369/12-31

ΕΥΚΑΙΡΙΑ!!!• ASTORIA/UPPER DITMARS CON-DOMINIUM Ditmars/43rd Street, 5δωμ, 2 κρεβ., μεγάλα δωμάτια, μεασανσέρ, γυμναστήριο και θυρωρό.Τιμή $549.000• UPSTATE, NEW YORK κοντά στοNEW PALTZ 11.3 acres με 3 οικοδο-μήματα. Ζητήστε τον Κώστα. Τιμή$145,000.• ASTORIA, ΟΙΚΙΑ 2 οικογ. τούβλινητων 6 δωμ. duplex + 3 δωματίων, τε-λειωμ. υπόγειο, αυλή, γκαράζ. Τιμή$1,050,000• ASTORIA/ASTORIA PARK/ΟΙΚΙΑ2 οικογενειών τούβλινη 4+4+υπό-γειο. Χρειάζεται δουλειά. Τιμή$749,000.• ASTORIA/23 AvE./21 STREET ΟΙ-ΚΙΑ 2 οικογ. τούβλινη των 4+3 1/2δωμ., τελειωμ. υπόγειο, γκαράζ. Τιμή$789,000.00 ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΕ CON-TRACT.• ASTORIA/DITMARS/STEINWAYΟΙΚΙΑ 2 οικογ. τούβλ. των 6 1/2+61/2 δωμ., walk-in και υπόγειο καιγκαράζ. ΟΛΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΘΑ ΠΑΡΑ-ΔΟΘΕΙ ΑΔΕΙΟ. Τιμή $1,550.000.00SOLD

*****************ΖΗΤΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙΑ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ

ΕΧΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ!!!

22221RE/45/12-31

Prime Car RentalsLuxury Costs Less Than You Imagine

Ενοικίαση Premium ΟχημάτωνΕιδικές Τιμές και δυνατότητα

επιλογής οχήματος της αρεσκείας σας για μακροχρόνιες ενοικιάσεις

O στόλος μας αποτελείται από καινούργια οχήματα (1 έτους)

SUV – Αυτόματα - DieselΤηλ Κρατήσεων: (01130) 27210-99780

Κινητό: (01130) 697-3734-009e-mail: [email protected]

www.primecarentals.grΑΑ08/04-15

Zητούνται Υπάλληλοι

Ζητούν Εργασία

Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας

EMPLOYMENTAGENCIESTIMES SQUARElicense #0250270

224 West 35th St., (Rm 1405A),Manhattan, NYC 10001(212) 255-6620/1QUEENS PLAZAlicense #0906297

21-36 44th Road, 2nd FloorSuite #3, Long Island City, NY 11101

(718) 392-3253/4Fax: (718) 392-3256

Δύο γραφεία που ειδικεύονται στα: RESTAURANTS, DELIS, PIZZΕRIΑS

WE ALSO HAVE DRIVERS WORKING MANAGERS, COOKS(CHEFS) & SECRETARIES, κλπ.εντός και εκτός Νέας Υόρκης.

Τηλεφωνήστε: ΝΙΚΟ, ΜΑΡΙΑ,ΚΡΗΤΗ ή ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ

Ενοικιάσεις Επαγγελματικών Χώρων

Πωλήσεις Eπιχειρήσεων

Zητούνται Υπάλληλοι

Πωλήσεις Eπιχειρήσεων Πωλήσεις Eπιχειρήσεων

Πωλήσεις Οικιών

Πωλήσεις Οικιών Πωλήσεις Οικιών

Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων στην Ελλάδα

Μικρές Αγγελίες ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 201612

Δεχό�μα�στε��AMERICAN��EXPRESS,���VISA,��MASTER��CARD��και�DISCOVER�•�Tηλ.:�(718)�784-5255�•�Fax:�(718)�472-0510�• e-mail:�[email protected]

Τoν πολυαγαπημένο μας πατέρα, θείο, κουνιάδο, εξάδελφο και φίλο

ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΑΨΑΛΗαπό την Καστανιά Γυθείου Λακωνίας

ετών 83

που απεβίωσε την Κυριακή 20 Μαρτίου 2016κηδεύουμε την Τετάρτη 23 Μαρτίου

από το νεκροπομπείοCLAVIN FUNERAL HOME

7722 4th Ave., Brooklyn, New York 11209, Tel.: (718) 745-1445Ωρες επισκέψεων: Τρίτη 22 Μαρτίου, 7-9 μ.μ.

Η νεκρώσιμη ακολουθία θα ψαλεί στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού

8401 Ridge Blvd., Brooklyn, New York 11209και ώρα 11:00 π.μ.

ΟΙ ΤΕΘΛΙΜΜΕΝΟΙ:Η κόρη, τα ανίψια, οι κουνιάδοι και οι κουνιάδες, τα εξαδέλφια

και οι λοιποί συγγενείς και φίλοι εδώ και στην Ελλάδα.

804049/19072

ΚΗΔΕΙΑΤoν πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού,

αδελφό, θείο, νονό, εξάδελφο και φίλο

ΝΙΚΟΛΑΟ ΛΙΑΚΟΝΗαπό την Ανω Χώρα Ναυπακτίας

ετών 67

που απεβίωσε την Δευτέρα 21 Μαρτίου 2016κηδεύουμε την Πέμπτη 24 Μαρτίου

από το νεκροπομπείοCASSIDY FUNERAL HOME

156 Willis Ave., Mineola, NY 11501, Tel.: (516) 746-6222Ωρες επισκέψεων: Τετάρτη 23 Μαρτίου, 2-5 μ.μ. και 7-9 μ.μ.

Η νεκρώσιμη ακολουθία θα ψαλεί στον Ιερό Ναό του Αρχαγγέλου Μιχαήλ

100 Fairway Drive, Port Washington, NY 11050και ώρα 9:30 π.μ.

ΟΙ ΤΕΘΛΙΜΜΕΝΟΙ:Η σύζυγος

TULA LIAKONISΤα παιδιά

VIVIAN and PERRY HARALAMBIDISVICKIE and MICHAEL GATZONIS

BILLY and JESSICA LIAKONISΤα εγγόνια

PETER, NIKO, HARRIS and FRANKIEΤα αδέλφια

ZISIMOS and OURANIA LIAKONISDEMETRIOS and MARIA LIAKONIS

POLIKARPOS and AMALIA LIAKONISMARIANTHI and THOMAS PETROU

VOULA and JACK PORTZDINA and ANDREAS ARNIOTIS

IRENE PANAGOS

Τα ανίψια, τα βαπτιστήρια, τα εξαδέλφια και οι λοιποί συγγενείς και φίλοι εδώ και στην Ελλάδα.

~~~~~~Αντί ανθέων παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να αποστείλουν δωρεά

στην μνήμη του στο: ST. JUDE’S CHILDREN’S HOSPITAL14 Pennsylvania Plaza #1615, New York, NY 10122, Tel.: (212) 239-3239

804050/19919

ΚΗΔΕΙΑ

Page 13: a bNATIONAL HERALD VOL. 101 No.33365 GREEK-AMERICAN DAILY NY, NJ, PA, MA $1.25 - CT $1.50 Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2016/Wednesday, March 23, 2016 100a b επέτειος

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ/ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ/ΠΟΛΙΤΙΚΑ 13ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

KΑΡΔΑΜΥΛΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ πωλεί-ται ΟΙΚΟΠΕΔΟ, παραθαλάσσιο, 100μέτρα από τη θάλασσα, 10 στρεμ-μάτων, περιφραγμένο. Με δυνατό-τητα εύκολης παροχής ηλεκτρικούκαι νερού. Τιμή $400,000. Τηλ.:(248) 385-1105, ζητήστε Peter, μι-λήστε και Ελληνικά.

264128/19915/3-26

ΚOULIKOURDIS & ASSOCIATESPETER J. KOULIKOURDISMember of NY, NJ, CT & DC Bars.Αναλαμβάνουμε: •ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ•ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ•ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣIΤΙΚΑ•METANAΣΤΕΥΤΙΚΑ•ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΤΟ

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (Criminal/Municipal)

•ΧΡΕΩΚΟΠΙΕΣ (Bankruptcy)Hackensack, NJ Tel. (201) 489-6644Bronx, NY. Tηλ.: (718) 299-7555

707313/1949/12-31

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΑΡΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΠροσφέρει υψηλής ποιότητας νομι-κές υπηρεσίες για εξυπηρέτηση τηςΟμογένειας στην Ελλάδα σε οικογε-νειακές, κληρονομικές, φορολογικέςκαι ποινικές υποθέσεις.

Τηλ. (01130) 210.3619.948 και (01130) 694.585.5545e-mail: [email protected]

Skype: haroulakonstantinidou1Μαυρομιχάλη 9 Αθήνα 10679

Α/Α07/04-03

Garageman’s Lien Sale B. Sperber DCA#0794803 Sells 04/13/16 8:45am 360 WestBroadway Nyc 2010 BMW 5YMGZ0C50ALK13551 re:Airapetian,A,L: 9:30am 3333Broadway Nyc 2005 Nissan 5N1BV28UX5N134999 re:Sierra,R:10:00am 280 W 155St Nyc 2001 Infiniti JNRDR07Y11W103977re:Ramadan,S: 11:30am 2389-2409 JeromeAve Bx 1995 Honda 1HGCD5662SA025068re:Horry,J: 12:00pm 55 Richman Plza Bx1994 Chevrolet 1GNDT13W3R2168447 re:Fisher,W,A: 12:30 pm 600 E 156 St Bx 2015Yamaha JYARN39E1FA000192 re:Salcedo,J,E; 2000 Ford 1FTSE34L2YHA73450 re:San-tiago,J: 1:00pm 950 Westchester Ave Bx1995 Toyota 4T1GB10E4SU057660 re:Caines-Richards,N,Z: 2:00pm 1615 McDon-ald St Bx 2005 Acura JH4KB16545C009364re:Beluchukwu,P,I: 2:30pm 2721 BronwoodAve Bx 2007 Nissan 1N4BA41E17C860317re:Perez,Y: 3:00pm 2394 Boston Post RdLarchmont 2000 Lexus JT6HT00W8Y0092055re:Murphy,A: Publ. 03/16/16 & 03/23/16.

275077/9336

All N.Y. Auctioneers, Edward J. Norcia, Auc-tioneer #1130254 Sells 4/08/16 at 8AM at249 N 10TH ST, Bklyn 2007 INF FX35 #JN-RAS08U87X100287 Re:O. OLAWOYE;8:30AM 72 SULLIVAN PL., Bklyn 1999 NISSA AL-TIMA #1N4DL01D7XC146100 Re:B. BECKER/D. WILLIAMS;9AM 980 LINDEN BLVD,Bklyn 2011 HYUNDAI SON #5NPEB4AC3BH276923 Re:D. EASTMAN-BLAIR /BOSTON&COX LLC;9:30 AM 43-27 52 ST., Qns 2000VOLKS 4D #3VWRC29M5YM015941 Re:L.KALAJ;10AM 44-03 56TH RD., Qns 1988ME/BE CONV #WDBBA48D9JA080929 Re:J.B. GOLDMAN;10:30 AM 24-62 49TH ST.,Qns 1975 ALFA ROMEO GIULIA #AR115090056059 Re:CONCOURSE AUTO; 1976 AL-FA ROMEO SPIDER #AR3049747 Re:CON-COURSE AUTO SALES; 1990 ALFA ROMEOSPIDER #ZARBA12G6L6002283 Re:CON-COURSE AUTO SALES;11AM 104-11 101 STST., Qns 2011 HYUNDAI 4D #5NPEC4ACXBH014118 Re:R.D. RAMCOOMAR /R.D. RAM-COOMAR;12NOON 110 NEPPERHAN AVE,ELMSFORD, NY 2005 ISUZU DELV #4GTJ7F1385F700072 Re:TRANSCOM LEASINGCORP/DND MOVING&FREIGHT TRANS-PORT; 2008 HUMMER SUBN #5GTEN13E188199621 Re:E.P. ROSADO;12:30 PM4360 BRONX BLVD, Bx 2007 LEXUS 4D#JTHCK262172016104 Re:G.G. WELSH /D.DEGARCIA;1:30 PM 1318 RANDALL AVE.,Bx 2014 TOYOT 4D #4T1BF1FK6EU360438Re:P. RODRIGUEZ /P. RODRIGUEZ;2PM2013 THIRD AVE., NYC 2007 CHRYS 4D#2C3KA63H27H698051 Re:M. WILLIAMS;3PM 814 HEMPSTEAD TPKE, FRANKLIN SQ,NY 2006 BMW 4D #WBANB53546CN93063Re:V. OLIVER; 2006 ME/BE SUBN #4JGBB75E16A085364 Re:V. OLIVER;3:30 PM 55E. BEDELL ST, FREEPORT, NY 1992 MAXUMBOAT #BL2B21MSJ192 Re:U S DIGNIARYPROTECTION ADMINISTRA/M. VOLINO;4PM 1789 MONTAUK HWY., BELLPORT, NY2008 FORD TAURUS #1FMDK03W48GA19242 Re:P. CAPOBIANCO /C. CAPOBIANCO;4:30 PM 19 DOGWOOD DR, WADING RIVER,NY 2006 SUNNYBROOK H/TR #4UBAS0P2061A71172 Re:E.C. DAVIS /S. DAVIS; 1996DODGE PU #3B7HF13Z9TG162551 Re:J.C.HOELZER /BOY SCOUT OF AMERICA;5:30PM 763 BLUE POINT RD, HOLTSVILLE, NY1991 MACK DUMP #1M2K166CXMM002696Re:TRI-RAIL CONSTRUCTION INC. Publ.03/23 & 03/30/2016.

275085/1975

All N.Y. Auctioneers, Edward J. Norcia, Auc-tioneer #1130254 Sells 4/01/16 at 8AM at9609 DITMAS AVE, Bklyn 2008 HYUNDAISUBN #5NMSG13D88H133349 Re:M.D.VALLES /B. ALTMAN; 2009 LEXUS RX350#2T2HK31U29C134846 Re:T. GOGAYEVA /R.WALDEN; 2007 TOYOT 4D #JTDBT923971069043 Re:Y.T. THOMPSON /J. BILLINGS;2005 SUBARU LEGACY #4S3BL686254204214 Re:A.A. KHAN /M BRADY;8:30 AM 1387ATLANTIC AVE., Bklyn 2008 ME/BE 4D#WDDNG76X68A235433 Re:T. WILLIAMS;9:30 AM 96-14 NORTHERN BLVD., Qns 2013TOYOT CAMRY #4T1BF1FK4DU226395 Re:TOYOTA LEASE TRUST/ CHRISTIAN DEJE-SUS PEREZ;10:30 AM 90-15 PARSONS BLVD,Qns 2003 CADIL 4D #1G6DM57N030163128Re:J.B. WILLIAMS;11:30 AM 1120 AVE OFTHE AMERICAS, NYC 2009 YAMAHA MCY#JYARJ13E99A006304 Re:D.J.CHUNG; 12NOON 142 ARCHER AVE, NYC 1996 TOYOTTACOMA #4TANL42NXTZ098916 Re:D.S.GARVEY;12:30 PM 4600 WHITE PLAINS RD,Bx 2005 INF 2D #JNKCV54E05M404223 Re:DANNY R LUGO JR/EVERTON;1PM 1738 EGUN HILL RD., Bx 2001 TOYOT RAV4 #JTEHH20V610121308 Re:C.S. SIMPSON;1:30 PM4367 BRONX BLVD, Bx 2008 CADIL 4D#1G6DH577280211841 Re:R. VITALIS /R. VI-TALIS;2PM 2139 E TREMONT AVE, Bx 2006FREIGHTLINER TRAC #1FUJA6CK96LV23969Re:J.A. RODRIGUEZ;3PM 143-45 SPRNGFLDBLVD, Qns 2004 NISSA SENTRA #3N1CB51DX4L478931 Re:R.W. LENDENMANN /J.MILLER/J.R. SIMEON;4:30 PM 3001 NEW ST,OCEANSIDE, NY 2002 NISSA SUBN #JN8DR09X72W656935 Re:L.M. CHOO-TUNG;5:00 PM785 LIBERTY AVE, Qns 2013 NISSAN 4D#3N1CN7AP5DL853623 Re: M. Hernandez.Publ. 03/16 & 03/23/2016.

275072/1975

Garageman’s Lien Sale B. Sperber DCA#0794803 Sells 04/18/16 10:00am 3281 ETremont Ave Bx 2003 Oldsmobile 1G3NL12E93C289779 re:Dawodu,O,R: 10:30am 1261Zerega Ave Bx 2002 GMC 3GKFK16Z22G253081 re:Choute,R: 11:00am 40 E SidneyAve Mt Vernon 2007 Me/Be 4JGBF71E47A279396 re:Fitzwilliam,N: 12:00pm 30 Clare-mont Ave Thornwood 2012 Nissan 3N1AB6AP8CL665994 re:Moody,D: Sells 04/19/1611:30am 275 Park Ave Bklyn 1997 Ford1FMEU18W1VLB75030 re:Silva,W: 1:00pm501-507 Medford Ave Patchogue 2004 Ford1FMFU17L84LB76606 re:Johnson,M: 2:00pm 9 Canoe Pl Rd Hampton Bays 2004 YamahaYAMA2176J304 re:Monteleone,C; 2011Yamaha YAMA1123F111 re:Massaro,F; 2007Kawasaki KAW35244D707 re:Schwartz,S;2003 Meata 4J2CDTU2831075897 re:Stepanovic,T; 2003 Yamaha YAMCN253E303re:Stepanovic,T: Sells 04/20/16 9:30am 401-472 W 42 St Nyc 1969 Buick 482399H295373 re:Fiorentino,A: 10:00am 802 11 AveNyc 2010 Volkswagen WVWML7AN4AE507807 re:Akinyosoye,T; 2003 Volkswagen3VWSE69MX3M081896 re: Hamlette,H,V,Jr:10:15am 165 West End Ave Nyc 1989 Jeep1J4FJ58L6KL510965 re:Welty,S,W:10:45am80 Central Park West Nyc 2004 PorscheWP1AB29P54LA64659 re:Cronin,A: 11:30am296 W Fordham Rd Bx 2010 Toyota 4T1BF3EK7AU108673 re:Rodriguez,S: 11:45am1600 Sedgwick Ave Bx 1993 Chevrolet1GNDM19Z7PB217287 re:River Watch,Inc:12:30pm 1673 Walton Ave Bx 2003 Dodge2D4GP44L63R300824 re:Wade,R,E: 1:00pm1240 Edward L Grant Hwy Bx 2001 Chevrolet1GNEK13T11J293826 re:Milline,R; 2007Toyota 4T1BE46K87U691707 re:Fraissan-tana,A: 1:30pm 616 Courtlandt Ave Bx 2000Chrysler 2C4FJ25B7YR885389 re:ParamusHyundai,Inc: 2:00pm 424 E 147 St Bx 2003Mitsubishi 4A3AA46G53E169822 re:Fried-man,Y,C: 2:15pm 700 Grand Concourse Bx1998 Honda 2HGEJ6678WH563359 re:McHale,M: 2:45pm 2686 Jerome Ave Bx2005 Honda 1HGCM56175A139558 re:SotoGonzalez,E: Publ 03/23/16 & 03/30/16.

275089/9336

Construction Corp. & Roofing

• Brick Work Stucco• Thorolastic & Thorocoat • Parapet• Brick Steam Cleaning• Brick Pointing• Μπογιές * Πλακάκια• Κουζίνες * Μπάνια• Specialist Local Law II

ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ FULLY INSURED

Τηλ. στον Mohammad(718) 956-8483Fax: (718) 956-6300

RIGGER LICENSE #5906LIC.H.I.C.#0978005 LIC.H.I.S.#0958926

777848/374/12-31

Δικηγόροι

Δικηγόροι στην Ελλάδα

Εργολάβοι Οικοδομών

Πωλήσεις στην Ελλάδα Legal Notice/Auction Notice

Legal Notice/Auction Notice

Legal Notice/Auction Notice

Legal Notice/Auction Notice Μέντιουμ/Αστρολόγοι

Η ΕΛΕΝΑ βοηθά με όλα τα προβλήματα της ζωής, ερωτικά, επαγγελματικά,

οικονομικά, οικογενειακά.

ΜΕ 40 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΛΥΝΕΙ ΜΑΓΙΑ,

ΟΝΟΜΑΖΕΙ ΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΣΑΣ,

ΔΙΩΧΝΕΙ ΤΗΝ ΚΑΚΙΑ ΤΥΧΗ.Εγγυημένα αποτελέσματα

σε 3 ημέρες!ΧΕΙΡΟΜΑΝΤΙΑΚΑΦΕΜΑΝΤΕΙΑ

Για ραντεβού τηλεφωνήστε τώρα(973) 932-8465

337 US Highway 46, Rockaway, NJ 07866

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα,παππού, αδελφό και θείο

ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥαπό τα Τρίκαλα Θεσσαλίας

ετών 81

που απεβίωσε την Κυριακή 20 Μαρτίου 2016κηδεύουμε την Πέμπτη 24 Μαρτίου.

Η σορός του μεταστάντος θα τεθεί σε προσκύνημαστον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης

37-57 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372την Τετάρτη 23 Μαρτίου από τις 5-8 μ.μ.

Η νεκρώσιμη ακολουθία θα ψαλεί στον ίδιο Ιερό Ναότην Πέμπτη 24 Μαρτίου στις 10:00 π.μ.

ΟΙ ΤΕΘΛΙΜΜΕΝΟΙ:Η σύζυγος

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥΤα παιδιά

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ και ALISON ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥΧΡΗΣΤΟΣ και ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Τα εγγόνιαJONATHAN, ALEX και AMANDA ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

MARIA, NIKKI και GIA ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥΤα αδέλφια

ΒΑΪΟΣ και ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥΕΥΘΥΜΙΟΣ και ΦΩΤΟ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥΝΙΚΟΛΑΟΣ και ΝΙΚΗ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥΤα ανίψια και οι λοιποί συγγενείς και φίλοι εδώ και στην Ελλάδα.

ANTONOPOULOS FUNERAL HOME, INC.KONSTANTINOS & THOMAS ANTONOPOULOS-FUNERAL DIRECTORS

(718) 728-8500804047/19920

ΚΗΔΕΙΑΤον πολυαγαπημένο μας πατέρα, παππού, αδελφό και θείο

METROPOLITAN ANTHONY OF NEW YORKαπό την Augusta, Georgia

ετών 73

που εκοιμήθη την Κυριακή 20 Μαρτίου 2016κηδεύουμε την Παρασκευή 25 Μαρτίου

Το σκήνωμα του μεταστάντος θα τεθεί σε προσκύνημαστον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σκέπης

2637 12th Street, Astoria, New York 11102την Τετάρτη και την Πέμπτη 23 και 24 Μαρτίου 2016

από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 10:00 το βράδυ.

Η νεκρώσιμη ακολουθία θα ψαλεί στον ίδιοΚαθεδρικό Ναό την Παρασκευή 25 Μαρτίου 2016

και ώρα 9:00 π.μ.

ΟΙ ΤΕΘΛΙΜΜΕΝΟΙ:Τα παιδιά

CATHERINE and ALEXANDER TSOURISTAKISJOANNA and STEVEN GIOVANELLIMIRIAM and NICHOLAS ARGYRIS

BASIL GAVALASΤα εγγόνια

ANTHONY TSOURISTAKIS and ELIZABETH TSOURISTAKISNICHOLAS GIOVANELLI and VICTORIA GIOVANELLI

SPYRIDON ARGYRISΤα αδέλφια

VICTORIA CORREAMICHAEL and PAIGE GAVALAS

NICHOLAS GAVALASJOHN GAVALAS

Τα ανίψια και οι λοιποί συγγενείς και φίλοι εδώ και στην Ελλάδα. ~~~~~~

Αντί ανθέων παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να αποστείλουν δωρεάστην μνήμη του στο: THE HOLY PROTECTION BUILDING FUND

2637 12th Street, Astoria, New York 11102

ANTONOPOULOS FUNERAL HOME, INC.KONSTANTINOS & THOMAS ANTONOPOULOS-FUNERAL DIRECTORS

(718) 728-8500804048/19918

ΚΗΔΕΙΑ

[ \

ΜΙ ΚΡΕΣ ΑΓ ΓΕ ΛΙΕΣΔΙΑ ΦΗ ΜΙ ΣΕΙΣΣΥΝ ΔΡΟ ΜΕΣ

ΑΓΟΡΑ ΒΙ ΒΛΙΩΝ

(718) 784-5255

37-10 30th Street, L.I.C., N.Y. 11101

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:9:00π.μ.-5:30μ.μ.

ΚΥ ΡΙΑ ΚΗ: 10π.μ.-3μ.μ.

Subscribetoday...

The National Herald(718) 784-5255

[email protected]

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-ρυκα). Με ψυχραιμία αντέδρασεη χρηματιστηριακή αγορά στιςτρομοκρατικές επιθέσεις στιςΒρυξέλλες, παρουσιάζοντας ει-κόνα ήπιας ανόδου, εν μέσω χα-μηλής συναλλακτικής δραστη-ριότητας. Παράλληλα, περιορί-ζονταν οι αρχικές απώλειες στηνΕυρώπη ενώ μεικτές ήταν οι τά-σεις στη Νέα Υόρκη.

Ειδικότερα, η αγορά αντέ-δρασε έστω και ήπια ανοδικά,μετά από τέσσερις πτωτικές συ-νεδριάσεις, στη διάρκεια τωνοποίων ο βασικός χρηματιστη-ριακός δείκτης είχε καταγράψεισυνολικές απώλειες 6,49%.

O Γενικός Δείκτης Τιμώνέκλεισε στις 544,30 μονάδες,σημειώνοντας άνοδο 0,48%.

Ενδοσυνεδριακά κινήθηκε σεεύρος 8 μονάδων. Κατέγραψευψηλότερη τιμή στις 543,97 μο-νάδες (+0,42%) και κατώτερητιμή στις 536,06 μονάδες (-1,04%).

Η αξία των συναλλαγώνανήλθε στα 48,462 εκατ. ευρώ,ενώ διακινήθηκαν 56.629.710τεμάχια.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαι-οποίησης σημείωσε άνοδο σεποσοστό 0,36%, ενώ ο δείκτηςτης μεσαίας κεφαλαιοποίησηςυποχώρησε σε ποσοστό 0,29%.

Από τις μετοχές της υψηλήςκεφαλαιοποίησης, άνοδο κατέ-γραψαν οι μετοχές της LamdaDevelopment (+5,91% στα 3,94ευρώ), της Jumbo (+5,52% στα11,08 ευρώ), της ΕΧΑΕ(+3,29% στα 5,02 ευρώ), τηςΕΥΔΑΠ (+2,56% στα 4,01 ευ-ρώ), της Πειραιώς (+2,50% στα0,164 ευρώ) και της Eurobank(+2,45% στα 0,752 ευρώ).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερηπτώση σημείωσαν οι μετοχές τηςViohalco (-4,67% στα 1,02 ευ-ρώ), της ΔΕΗ (-2,41% στα 2,83ευρώ), του ΟΤΕ (-2,15% στα7,29 ευρώ), της Εθνικής (-1,85% στα 0,212 ευρώ), της Mo-tor Oil (-1,52% στα 9,10 ευρώ)και της Folli Follie (-1,23% στα16 ευρώ).

Οι επιμέρους δείκτες έκλει-σαν, ως εξής:

Τράπεζες: 38,59 +0,57%Ασφάλειες: 1.422,45 αμετά-

βλητοςΧρηματοοικονομικών Υπηρε-

σιών:944,75 +2,74%Βιομηχανικά Προϊόν-

τα:1.412,62 +0,40%Εμπόριο: 2.337,58 -1,23%Ακίνητης Περιουσίας:

2.264,66 +2,99%Προσωπικά & Οικιακά Προ-

ϊόντα: 5.644,45 +4,79%Τρόφιμα- Ποτά: 6.787,89 -

0,11%Πρώτες Υλες: 1.449,02

+0,71%Κ α τ α σ κ ε υ έ ς : 1 . 9 4 0 , 2 6

+1,87% Πετρέλαιο:2.196,63 -1,00% Χημικά: 6.758,13 αμετά-βλητος Ταξίδια- Αναψυχή:1.155,00 -0,71% Τεχνολογία:547,81 -2,92% Τηλεπικοινωνίες:2.006,62 -2,15% Υπηρεσίες Κοι-νής Ωφέλειας:1.345,26 -0,35%Υγεία: 100,72 +5,83% Το με-γαλύτερο όγκο συναλλαγών πα-

ρουσίασαν οι μετοχές των εται-ρειών: Πειραιώς με 17.893.878τεμάχια, Εθνική με 16.626.242,Alpha Bank με 6.896.762 καιEurobank με 6.874.393 τεμάχια.Τη μεγαλύτερη αξία συναλλα-γών σημείωσαν οι μετοχές τωνεταιρειών: Alpha Bank με11,920 εκατ. ευρώ, ΟΤΕ με6,929, Eurobank με 5,056 καιΟΠΑΠ με 4,201 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 44 μετο-χές, 37 πτωτικά και 24 παρέμει-ναν σταθερές. Τη μεγαλύτερηάνοδο σημείωσαν οι μετοχές:Ακρίτας +19,61%, Βαρβαρέ-σος+16,67%, Γ. Ε. Δημητρίου+14,29% και Trastor +13,78%.Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγρα-ψαν οι μετοχές: Pasal -19,49%,Lavipharm -18,52%, Space Hel-las -10,54% και ΣΕΛΟΝΤΑ -10%.

Στο μεταξύ, περιορίζονταν οιαπώλειες στα ευρωπαϊκά χρη-ματιστήρια μετά τα στοιχεία γιατην γερμανική οικονομία καιτον PMI της ευρωζώνης, αν καιδέχθηκαν αρχικά ισχυρές πιέ-σεις στους κλάδους ταξιδίων καιαναψυχής μετά τις εκρήξεις στοαεροδρόμιο των Βρυξελλών καισε σταθμό του μετρό του Βελγί-ου.

Πτώση 2,2% κατέγραψε οδείκτης Stoxx Europe 600 Traveland Leisure, με τις μετοχές τωνεταιρειών Air France-KLM, Lu-fthansa, Ryanair, Accor, Inter-Continental Hotels και IHG νακαταγράφουν πτώση έως 4,6%.

Ο δείκτης Stoxx 600 υποχω-ρούσε κατά 0,6% στις 338 μο-νάδες, ο δείκτης DAX της Φρανκ-φούρτης κατά 0,16% στις 9.933μονάδες, κατά 0,55% ο δείκτηςCAC του Παρισιού στις 4.403μονάδες, ενώ χαμηλότερα κατά0,2% κινούνταν το χρηματιστή-ριο του Βελγίου. Χαμηλότερακατά 0,5% ο δείκτης FTSE 100του Λονδίνου στις 6.153 μονά-δες, κατά 0,66% ο ιταλικόςFTMIB στις 18.574 μονάδες καικατά 0,78% ο ισπανικός IBEXστις 8.950 μονάδες.

Τέλος, μεταξύ κερδών καιαπωλειών κινούνταν οι αμερικα-νικές μετοχές, με τους επενδυτέςνα κρατούν επιφυλακτική στάσημετά το τρομοκρατικό χτύπημαστις Βρυξέλλες.

Ο Dow Jones σημείωνε πτώ-ση 0,02% στις 17.619 μονάδες,ο S&P 500 κινούνταν 0,02%υψηλότερα στις 2.052 μονάδες,ενώ ο Nasdaq ενισχυόταν 0,22%στις 4.819 μονάδες.

«Η αντίδραση ως τώρα είναικάπως περιορισμένη», ανέφερεαναλυτής στο Bloomberg. «Mπο-ρούμε να δούμε μια μεγαλύτερηαντίδραση. Ακόμα και ο μεγα-λύτερος ‘ταύρος’ θα έλεγε πωςμια υποχώρηση τώρα δεν θαήταν ό,τι το χειρότερο για τηναγορά», πρόσθεσε.

Ψυχραιμία επικράτησεστις αγορές παρά το

τρομοκρατικό χτύπημα

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-ρυκα). Μετά τη συζήτηση τωνπολιτικών αρχηγών για τη λει-τουργία της Δικαιοσύνης θα συ-νεδριάσει η Επιτροπή Θεσμώνκαι Διαφάνειας της Βουλής, κα-τόπιν της απόφασης που ελήφθηκατά πλειοψηφία στην Διάσκε-ψη των Προέδρων.

Η απόφαση αυτή, ως προς τοχρονοδιάγραμμα προκάλεσε τηνσφοδρή αντίδραση εκ μέρουςτης ΝΔ, η οποία κατηγορεί τηνκυβερνητική πλειοψηφία ότι με-θόδευσε την αναβολή της Επι-τροπής Θεσμών και Διαφάνειαςτης Βουλής, επειδή έχει λόγουςνα φοβάται τα στοιχεία που θαπαρουσιαστούν για κυβερνητι-κές παρεμβάσεις στο χώρο τηςΔικαιοσύνης.

Η συνεδρίαση της ΕπιτροπήςΘεσμών και Διαφάνειας, είχεπρογραμματιστεί για αύριο,Πέμπτη, στις 11 το πρωί, με θέ-μα την ενημέρωση από τονυπουργό Δικαιοσύνης Ν. Παρα-σκευόπουλο και τον αναπληρω-τή υπουργό Δικαιοσύνης, Δ. Πα-παγγελόπουλο για θέματα Δι-καιοσύνης, κατόπιν αιτημάτωντων μελών της Επιτροπής.

Η απόφαση της Διάσκεψης,για αναβολή της συνεδρίασηςγια την επόμενη Πέμπτη καιπάντως μετά την Προ Ημερη-σίας Διατάξεως Συζήτηση στηΒουλή -την ερχόμενη Τρίτη στις7 το απόγευμα- ελήφθη κατάπλειοψηφία κατόπιν της πρότα-σης του προέδρου της Βουλής,Νίκου Βούτση.

Την πρόταση καταψήφισε ηΝΔ η οποία -διά του γενικούγραμματέα της Κοινοβουλευτι-κής Ομάδας, Κώστα Τσιάρα- αν-τέδρασε με σφοδρότητα καιστην επικύρωσή της με απόφα-ση της Διάσκεψης, χαρακτηρί-ζοντάς την «αδιανόητη».

Ενημερώνοντας τους κοινο-βουλευτικούς συντάκτες, ο κ.Τσιάρας, κατηγόρησε την κυβέρ-νηση ότι για δικούς της λόγουςεμπλέκεται στην κοινοβουλευτι-κή λειτουργία και το προεδρείοτης Βουλής, ότι αποδέχεται τηνυποβάθμιση του ρόλου του Κοι-νοβουλίου.

Οπως είπε ο γενικός γραμμα-τέας της Κοινοβουλευτικής Ομά-δας του κόμματος της αξιωματι-κής αντιπολίτευσης, η ΝΔ επι-θυμεί να γίνει η συζήτηση στην

Επιτροπή Θεσμών, εκτιμώνταςότι δεν υπάρχει κανένας λόγοςαναβολής της επειδή αναβλήθη-κε η Προ Ημερησίας ΔιατάξεωςΣυζήτηση.

»Χαρακτήρισε δε, τους λό-γους που επικαλέστηκε ο πρό-εδρος της Βουλής στην πρότασήτου για αναβολή της συνεδρία-σης της Επιτροπής, ότι «δεν στέ-κουν στη λογική».

Οπως είπε ο κ. Τσιάρας, ο κ.Βούτσης αδικαιολογήτως και εκτων υστέρων του αρχικού προ-γραμματισμού ζήτησε να ανα-βληθεί η Επιτροπή λόγω του ότιείχε προγραμματιστεί μία ημέραπριν την εθνική εορτή της 25ηςΜαρτίου, που οι βουλευτέςέπρεπε να βρίσκονται στις Πε-ριφέρειές τους ή θα απουσίαζανσε αποστολές.

«Αυτό δεν εμπίπτει σε κανέ-να κανόνα λογικής, δεδομένουότι την ίδια ημέρα υπάρχουν κιάλλες επιτροπές στη Βουλή καιθα γίνει και ο κοινοβουλευτικόςέλεγχος» είπε χαρακτηριστικά.

Αντιδρά η ΝΔ στην αναβολήτης Επιτροπής Διαφάνειας

Ανοδος στο ΧΑΑμετά από τέσσεριςπτωτικέςσυνεδριάσεις

Κατηγορεί τηνκυβέρνηση ότιφοβάται στοιχείαπαρεμβάσεών της

Page 14: a bNATIONAL HERALD VOL. 101 No.33365 GREEK-AMERICAN DAILY NY, NJ, PA, MA $1.25 - CT $1.50 Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2016/Wednesday, March 23, 2016 100a b επέτειος

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 201614 ΕΛΛΑ∆Α

Βυτίνα. Στην εξάρθρωση ενόςμεγάλου κυκλώματος αρχαιοκα-πηλίας προχώρησε η Υποδιεύ-θυνση Ασφάλειας Πατρών χθεςμε τη σύλληψη τεσσάρων μελώντου. Οπως αναφέρουν πληροφο-ρίες του «tempo24.gr», η σπείραείχε προμηθευτεί ειδικά μηχα-νήματα αναζήτησης και εκσκαφήςαρχαίων αντικειμένων και είχανβάλει στο στόχαστρό τους αρ-χαιολογικό χώρο στην ΒυτίναΑρκαδίας. Είχαν καταφέρει νααρπάξουν πολλά αρχαία αντικεί-μενα, μεταξύ τους αρχαία νομί-σματα του 3ου και 4ου π.Χ. αιώναμεγάλης αξίας. Παράλληλα, είχαννοικιάσει σπίτι στο ΠλανητέροΚαλαβρύτων για να είναι κοντάστο σημείο όπου έκαναν τις έρευ-νες και να μπορούν να πηγαινο-έρχονται συνεχώς.

Πάτρα. Σε νέο αποκλεισμότου δικαστικού μεγάρου της Πά-τρας προχώρησαν χθες οι δικη-γόροι της πόλης, συνεχίζονταςτις κινητοποιήσεις τους κατά του

ασφαλιστικού νομοσχεδίου.Οπως δήλωσε στο «ΑΜΠΕ» οαντιπρόεδρος του ΔικηγορικούΣυλλόγου Πατρών Τάκης Παπα-δόπουλος, «ο σημερινός συμβο-λικός αποκλεισμός του δικαστι-κού μεγάρου γίνεται στο πλαίσιοτων κινητοποιήσεων, που έχουμεξεκινήσει εδώ και δύο μήνες»,υποστηρίζοντας ότι «το νέο νο-μοσχέδιο είναι κατ’ όνομα ασφα-λιστικό, διότι στην πραγματικό-τητα είναι φορολογικό».

Σέρρες. Περίπτωση απάτηςκαι κλοπής σε βάρος 84χρονηςεξιχνιάστηκε από τους αστυνο-μικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφά-λειας Σερρών. Για την υπόθεσησχηματίστηκε δικογραφία σε βά-ρος 54χρονης καθώς όπως προ-έκυψε από την έρευνα, η προα-ναφερόμενη από το Νοέμβριο

του 2015 έπειθε την 84χρονηνα της παραδίδει χρηματικάποσά με το πρόσχημα ότι θααγόραζε χρυσές λίρες λόγω επι-κείμενης κατάρρευσης του τρα-πεζικού συστήματος και κουρέ-ματος καταθέσεων, αποσπώνταςτης συνολικά χρηματικό ποσότων 16.000 ευρώ. Επιπλέον προ-έκυψε ότι η 54χρονη αφαίρεσεαπό την οικία της παθούσας χρυ-σαφικά αξίας 4.000 ευρώ και 9λίρες Αγγλίας, τα οποία αντικα-τέστησε με απομιμήσεις, ώστενα μην γίνει αντιληπτή η κλοπήτους.

Χίος. Τη διαμαρτυρία τους γιατη λειτουργία του hot spot τηςΧίου σαν κέντρο κράτησης καιμε συνθήματα στα αγγλικά γιαελευθερία διαδήλωσαν προχθέςτο βράδυ πρόσφυγες και μετα-

νάστες που κρατούνται εκεί υπόπεριορισμό σε εφαρμογή τηςσυμφωνία Ευρωπαϊκής Ενωσης-Τουρκίας. Σύμφωνα με τα όσαέγιναν γνωστά και μεταδόθηκαναπό το σταθμό Αιγαίου της ΕΡΤ,πρόσφυγες και μετανάστες συ-γκεντρώθηκαν στο ενδιάμεσοχώρο από τους οικίσκους και τοκτίριο όπου γίνεται η καταγραφήζητώντας ελεύθερη διακίνηση.Η διαμαρτυρία δεν πήρε έκτασηκαι οι διαμαρτυρόμενοι επέστρε-ψαν λίγο αργότερα στους οικί-σκους όπου διαμένουν. Στο hotspot της Χίου από την εφαρμογήτης συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας βρί-σκονταν χθες Τρίτη 1.216 άτομα.Δεν είχε υποβληθεί καμία αίτησηασύλου, ενώ δεν είχε προχωρή-σει και η διαδικασία επαναπρο-ώθησής τους στην Τουρκία. Οπωςσημειώνει ο σταθμός Αιγαίουτης ΕΡΤ η ομάδα των έξι Τούρ-κων εμπειρογνωμόνων που απότο βράδυ της Κυριακής είναι στηΧίο περιορίζονται σε καθαράρόλο παρατηρητή.

Εκτός των Αθηνών

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-ρυκα). Τα κυριότερα θέματα τηςειδησεογραφίας που προβλήθη-καν χθες Τρίτη 22 Μαρτίου απότα πρωτοσέλιδα του Τύπου.

«Αυγή»Η ακτινογραφία της διαπλοκής.

«Η Καθημερινή»Κύμα προσφύγων παρά τη συμ-φωνία.

«Ριζοσπάστης»Προετοιμάζουν ένταση της αντι-λαϊκής επίθεσης.

«Δημοκρατία»Δράμα με τα φάρμακα.

«Εθνος»Λογαριασμός για νέο κτηματολόγιο.

«Ελεύθερος Τύπος»Βάζουν... ΕΝΦΙΑ και στα αυτο-

κίνητα.

«Εστία»Πράξις δειλίας έναντι Τούρκων.

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»Διαφθορά με ονοματεπώνυμο.

«Τα Νέα»Περισσότερα χρόνια, μικρότερησύνταξη.

«Εθνικός Κήρυκας»Θέμα με Τουρκοκύπριο παρατη-ρητή στη Χίο • Εγκάρδια συνά-ντηση Ομπάμα με Κάστρο.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

«Ημερησία»Oλοι οι νέοι φόροι.

«Ναυτεμπορική»Νέα αναπροσαρμογή αντικειμε-νικών αξιών.

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

«Δημοκρατική» (Ρόδου)Κλίμακα - σοκ για την έκτακτηεισφορά!

«Ελευθερία» (Λάρισας)Αλλαγές στα πρόστιμα του ΚΟΚ.

«Η Γνώμη» (Πάτρας)Στα... τυφλά. Διχασμένοι οι δή-μαρχοι της Δυτικής Ελλάδος γιατη φιλοξενία μεταναστών.

«Λαμιακός Τύπος»Προσλήψεις γιατρών και νοση-λευτών στο Νοσοκομείο Λαμίας.

«Νέα Κρήτη»Ερχονται, αλλά πότε και πόσοι;

«Πατρίς» (Ηρακλείου)Αύξηση φόρων σε καύσιμα - Ι.Χ.

«Πατρίς» (Πύργου)Δραματικές ώρες για τα σκουπί-δια...

«Πολίτης» (Χίου)Ολα στον αέρα.

«Πρωινός Λόγος» (Ιωαννίνων)Των προσφύγων ο βίος... αβίω-τος!

«Ταχυδρόμος» (Μαγνησίας)Αφίξεις στο Αερινό, έρχεται Βό-λο το ΥΕΘΑ.

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ... 2015

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟΚΡΙΟΣ21 Μαρτίου - 20 ΑπριλίουΚάποιες δυσκολίες που θα προ-κύψουν σήμερα θα είναι περα-στικές, γι’ αυτό δεν πρέπει ναβγείτε από το πρόγραμμά σας. Ησημερινή μέρα είναι καλή, γιανα τακτοποιήσετε καταστάσεις.

ΤΑΥΡΟΣ21 Απριλίου - 20 ΜαϊουΕυνοϊκή η σημερινή ημέρα γιασας. Δεν κινδυνεύετε από μικρέςδυσκολίες ή αναποδιές. Ωστόσο,μην επαναπαύεστε και συνεχίστενα δουλεύετε προς το συμφέροντης επαγγελματικής σας ζωής.

ΔΙΔΥΜΟΙ21 Μαϊου - 20 ΙουνίουΣήμερα θα βάλετε το μυαλό σαςκάτω προσπαθώντας να βρείτελύσεις στα προβλήματα που σαςαγχώνουν περισσότερο. Η μέραευνοεί οριστικές αποφάσεις, αρκείαυτές να τις πάρετε μετά απόώριμη σκέψη.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ21 Ιουνίου - 20 ΙουλίουΚαλό είναι να κάνετε συζητήσειςμε τους συνεργάτες σας για κά-ποια θέματα που καθυστερούν.Στα οικονομικά θα εμφανιστούνευκαιρίες που πρέπει να τις εκ-μεταλλευτείτε.

ΛΕΩΝ21 Ιουλίου - 21 ΑυγούστουΚάντε ένα καλό πρόγραμμα καιμην αφήνετε υποχρεώσεις να μέ-νουν πίσω. Αξιοποιήστε αν μπο-ρείτε ακόμα και την κοινωνικό-τητά σας, για να βρείτε λύσεις σεό,τι σας απασχολεί.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ22 Αυγούστου - 22 ΣεπτεμβρίουΗ δουλειά σας θέλει μεγάλη προ-σοχή και ωριμότητα, για να μηναφήσετε τίποτα στην τύχη του.Μείνετε συγκεντρωμένοι και μηνπιστεύετε εύκολα όσα σας λένε,γιατί κινδυνεύετε να εξαπατη-θείτε.

ΖΥΓΟΣ23 Σεπτεμβρίου - 22 ΟκτωβρίουΣήμερα θα βρεθείτε υποχρεωμέ-νοι απέναντι σε ανθρώπους πουθα ζητήσουν τη βοήθειά σας καιδεν θα ξέρετε πώς να τους απο-φύγετε. Βάλτε πρόγραμμα καιμην ξεχνάτε τις προτεραιότητες.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ23 Οκτωβρίου - 22 ΝοεμβρίουΤα επαγγελματικά σας πάνε πολύκαλά και με λίγη προσοχή θαμπορέσετε να βάλετε σε τάξηαρκετά ζητήματα. Τα οικονομικάσας πηγαίνουν καλά και τα έσοδάσας μπορούν να αυξηθούν.

ΤΟΞΟΤΗΣ23 Νοεμβρίου - 20 ΔεκεμβρίουΤα πράγματα δεν εξελίσσονταιακριβώς όπως θα θέλετε να είναισήμερα και αυτό θα σας δημι-ουργήσει έναν απίστευτο εκνευ-ρισμό. Οι αναβολές και οι καθυ-στερήσεις είναι μέσα στο πρό-γραμμα.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ21 Δεκεμβρίου - 19 ΙανουαρίουΤο άγχος που νιώθετε σήμεραστη δουλειά σας θα σας κάνει ναμην σκέφτεστε λογικά. Δώστεπροσοχή σε κάθε συμφωνία οι-κονομικού περιεχομένου και ανμπορείτε, αποφύγετε υπογραφές.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ20 Ιανουαρίου - 18 ΦεβρουαρίουΗ σημερινή μέρα είναι αρκετάδύσκολη και θα χρειαστεί προ-σοχή και κυρίως ψυχραιμία, γιανα αποφύγετε τις δυσάρεστεςεξελίξεις. Δώστε σημασία σε οι-κογενειακά σας θέματα.

ΙΧΘΥΕΣ19 Φεβρουαρίου - 20 ΜαρτίουΧρειάζεται σήμερα να έχετε ταμάτια σας δεκατέσσερα, γιατί κά-ποιοι από τους συνεργάτες σαςδημιουργούν πρόβλημα στη δου-λειά σας. Προσοχή όμως στα οι-κονομικά σας, τα έξοδα τρέχουνμε ταχύτητα.

…ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ τύπος

Του ΚΥΡ από το «i-kyr.gr».

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Η ΣΚΕΨΗΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Σήμερα είναι Τετάρτη 23 Μαρ-τίου. Βασιλείου επισκόπουΑγκύρας, Καλλινίκης μάρτυρος.

Δεν έχει σημασία πόσοι άνδρεςπέρασαν απ’ τη ζωή μου, σημα-σία έχει πόση ζωηρότητα είχαναυτοί οι άνδρες.

Μαίη Ουέστ 1893–1980, Αμερικανίδα ηθοποιός

βωβού κινηματογράφου

ΕΙΔΟΜΕΝΗ. Ενα παιδί στην Ει-δομένη, ανήρτησε ένα πανό μετο σύνθημα «Sorry for Brussels»,εκφράζοντας πιθανόν την από-γνωση των προσφύγων που έχουνεγκλωβιστεί στα σύνορα και βλέ-πουν τις ελπίδες τους να λιγο-στεύουν, μετά τα χθεσινά τρο-μοκρατικά χτυπήματα στις Βρυ-ξέλλες. Νωρίτερα, χθες το πρωί,δύο πρόσφυγες στην Ειδομένηπεριέλουσαν τα ρούχα τους μεβενζίνη και επιχείρησαν να αυ-τοπυρποληθούν, διαμαρτυρόμε-νοι με αυτό τον τρόπο για τιςάθλιες συνθήκες και την εξα-θλίωση που βιώνουν.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφερανσε δημοσιογράφους πως οι δύοάνδρες θα καίγονταν ζωντανοίεάν δεν παρενέβαιναν αμέσωςάλλοι πρόσφυγες σβήνοντας τηφωτιά. Ωστόσο, η ενέργειά τουςπυροδότησε ένταση στους συ-γκεντρωμένους που άρχισαν ναδιαδηλώνουν φωνάζοντας συν-θήματα υπέρ του ανοίγματος τωνσυνόρων. Στο μεταξύ, πρόσφυγεςκαταλαμβάνουν μαζικά πλέον τιςσιδηροδρομικές γραμμές στονκαταυλισμό της Ειδομένης, στηνουδέτερη ζώνη Ελλάδας-ΠΓΔΜ,ζητώντας να ανοίξουν τα σύνορα,ενώ μπλοκάρουν τη διέλευση

οχημάτων από τη σιδηροδρομικήδιάβαση. Η κατάληψη της γραμ-μής ξεκίνησε προχθές το μεσημέριαπό ομάδα περίπου 50 ατόμωνοι οποίοι δήλωναν αποφασισμένοινα συνεχίσουν, ώσπου να ανοίξειξανά η ουδέτερη ζώνη.

Χθες, ο αριθμός των προσφύ-γων, που είχαν καταλάβει τιςγραμμές, είχε αυξηθεί και συνε-χώς κατέφθαναν και άλλοι κρα-τώντας πλακάτ με συνθήματαόπως «ανοίξτε τα σύνορα» και

«όχι νερό, όχι φαγητό ώσπου ναανοίξουν τα σύνορα».

Από τα Ιωάννινα στα Γιαννιτσά

Στο μεταξύ, αναχώρησαν λίγομετά τις 11:00 χθες για τα Γιαν-νιτσά οι 210 πρόσφυγες και με-τανάστες, οι οποίοι βρήκαν ταξημερώματα προσωρινό κατάλυ-μα στο κλειστό γυμναστήριο Ιω-αννίνων, καθώς οι κάτοικοι τωνΔολιανών τούς εμπόδισαν ναεγκατασταθούν στο κέντρο φι-

λοξενίας που λειτουργεί στην πε-ριοχή τους.

Οπως υποστηρίζουν, η Μα-θητική Εστία είναι ασφυκτικά γε-μάτη από πρόσφυγες και αρνού-νται να επιτρέψουν να στηθούνσκηνές στο χωριό τους.

Εξάλλου, προχθές μία ομάδααντιεξουσιαστών έσπασαν τα τζά-μια των γραφείων του ΣΥΡΙΖΑστην Κατσικά Ιωαννίνων και ηΑστυνομία έχει προσήγαγε στοΤμήμα 18 άτομα.

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ. («ΑΜΠΕ»). Στηφυλακή οδηγούνται δύο από τουςέξι κατηγορούμενους στην υπό-θεση διακίνησης μεταναστών μεμικρά αεροσκάφη, μετά από μα-ραθώνιες απολογίες που έδωσανενώπιον του 17ου τακτικού ανα-κριτή. Ανακριτής και εισαγγελέαςαποφάνθηκαν ότι ο 43χρονοςΙρακινός και ο 57χρονος πιλότος,συγγενής του πρώην δημάρχουΜεσολογγίου και κατηγορούμε-

νου, επίσης, στην υπόθεση, πρέ-πει να οδηγηθούν μετά τις απο-λογίες τους στη φυλακή, καθώςφέρονται ως εγκέφαλοι του κυ-κλώματος που διακινούσε μετα-νάστες προς την Ιταλία, με «έδρα»την Αερολέσχη Μεσολογγίου.

Οι υπόλοιποι τέσσερις κατη-γορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροιμε την επιβολή περιοριστικώνόρων, ενώ στους τρεις από αυτούςεπιβλήθηκαν και χρηματικές εγ-

γυήσεις. Συγκεκριμένα, στον πρώ-ην δήμαρχο Μεσολογγίου καιυπεύθυνο της αερολέσχης επι-βλήθηκε χρηματική εγγύηση200.000 ευρώ και οι περιοριστικοίόροι της απαγόρευσης εξόδουαπό τη χώρα και της υποχρεωτι-κής εμφάνισης σε ΑστυνομικόΤμήμα ανά τακτά διαστήματα.Οι ίδιοι περιοριστικοί όροι επι-βλήθηκαν τόσο στον δεύτερο πι-λότο που κατηγορείται για την

υπόθεση, όσο και στους άλλουςδύο κατηγορούμενους, τον Ιρα-κινό που εργαζόταν ως οδηγόςκαι τον Ελληνα ιδιοκτήτη ψητο-πωλείου, οι οποίοι απολογήθη-καν. Στον πιλότο επιβλήθηκε καιη καταβολή χρηματικής εγγύησης10.000 ευρώ, ενώ εγγύηση ύψους5.000 ευρώ επιβλήθηκε και στονοδηγό.

Ολοι οι κατηγορούμενοι αρ-νούνται τις κατηγορίες.

Προφυλακιστέοι για διακίνηση μεταναστών

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. («ΑΜΠΕ»).Γνωστές και άγνωστες γυναικεί-ες μορφές που προβάλλουν απότην «ομίχλη» του χρόνου είναιοι πρωταγωνίστριες της έκθεσηςμε τίτλο «Η γυναίκα στην Ελλη-νική Επανάσταση μέσα από τιςσυλλογές του Εθνικού ΙστορικούΜουσείου», η οποία φιλοξενεί-ται, από τις 22 Μαρτίου έως τις31 Μαΐου στο Κέντρο ΙστορίαςΘεσσαλονίκης.

Πορτρέτα ανώνυμων Ελληνί-δων, οι οποίες αγωνίστηκαν γιατην ελευθερία και θυσιάστηκανγια να μην πέσουν στα χέρια τουεχθρού, αλλά και προσωπογρα-φίες γνωστών γυναικών της επο-χής, που διέθεσαν την περιουσίατους στον αγώνα και πέθανανσε συνθήκες απόλυτης ένδειας,πλαισιώνουν την έκθεση. Γυναί-κες, όπως η Λασκαρίνα Μπου-μπουλίνα, η Μαντώ Μαυρογέ-νους, η Ελισάβετ Υψηλάντη, ηΔόμνα Βιζβίζη, είναι οι γνωστέςηρωίδες-πρωταγωνίστριες τηςέκθεσης. Οι τρεις τελευταίες,αφού πρόσφεραν όλη την περι-ουσία τους στον αγώνα, πέθανανμέσα στη φτώχεια. Ομως, στηφτώχεια περιέπεσαν και χήρεςαγωνιστών της Επανάστασης.Χαρακτηριστική είναι η αίτησημε χρονολογία 16 Αυγούστου1825, της Ελένης, χήρας τουΟδυσσέα Ανδρούτσου, η οποίαζητά να της επιτραπεί η παρα-μονή στο σπήλαιο της Διοίκη-

σης, όπου διέμενε. Εξίσου χα-ρακτηριστική είναι η επιστολήτου πρόεδρου της Γερουσίαςπρος το υπουργείο Εσωτερικών,με την οποία ζητείται η συντα-ξιοδότηση και προικοδότησητων χήρων και των θυγατέρωντου Λάζαρου και του ΓεώργιουΚουντουριώτη.

Ανάμεσα στα εκθέματα ξεχω-ρίζει το Πανόραμα της Ελληνι-κής Επανάστασης, ένα εκπαι-δευτικό επιτραπέζιο παιχνίδι, τοοποίο βασίστηκε σε ένα διαχρο-νικό και ιδιαίτερα δημοφιλέςπαιχνίδι της Χήνας, που ήτανγνωστό, ήδη, από τον 15ο αιώ-να. Τον 19ο αιώνα, αυτό το παι-χνίδι κυκλοφόρησε στην Ευρώ-

πη σε διάφορες παραλλαγές,πολλές από τις οποίες εναρμο-νίστηκαν με το φιλελληνικό κλί-μα που αναπτύχθηκε κατά τηδιάρκεια της Ελληνικής Επανά-στασης. Τα έσοδα από τις πωλή-σεις του παιχνιδιού προσφέρο-νταν για την ενίσχυση τηςΕλληνικής Επανάστασης.

«Η έκθεση διαρθρώνεταιχρονολογικά. Ξεκινά, δηλαδή,από τις Σουλιώτισσες και τον Ζά-λογγο και προχωρά στην Επα-νάσταση. Επικεντρώνεται σε συ-γκεκριμένες γυναικείες μορφέςπου πρωταγωνίστησαν, όπως ηΛασκαρίνα Μπουμπουλίνα, ηΜαντώ Μαυρογένους, η Θρα-κιώτισσα Δόμνα Βιζβίζη, η πρώ-τη λόγια Ελληνίδα, η ΕυανθίαΚαΐρη, η οποία με τη γραφίδατης, ουσιαστικά, προώθησε τοελληνικό ζήτημα αλλά και εμ-ψύχωσε τους επαναστάτες. Επι-κεντρώνεται, όμως, και σε εκεί-νες τις ανώνυμες γυναίκες πουπροβάλλονται μέσα από τα έργαπου εκτίθενται. Αυτές πρωταγω-νιστούν σε όλες τις συνθέσεις,όπου απεικονίζονται να προστα-τεύουν το παιδί τους ή να τουπερασπίζονται ακόμα και μεφονικά όπλα», αναφέρει στο«ΑΜΠΕ» η ιστορικός-προϊσταμέ-νη της Βιβλιοθήκης του ΕθνικούΙστορικού Μουσείου, ΔήμητραΚουκίου.

«Η έκθεση διοργανώθηκεαπό το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο

και το Κέντρο Ιστορίας Θεσσα-λονίκης, με σκοπό να αναδείξειένα ξεχωριστό, αναπόσπαστοτμήμα της Ελληνικής Επανάστα-σης, τη συμβολή της Ελληνίδας.Χρησιμοποιήθηκαν, κυρίως απότις συλλογές του Μουσείου, έρ-γα ζωγραφικής και χαρακτικήςπου μπορούν να αναπαραχθούν,όπως κάποια αντικείμενα σε πο-λύ καλή φωτογραφία και ανά-λυση, για να υπάρχει μία σύν-δεση των χαρακτικών θεμάτωνκαι των προϊόντων του φιλελλη-νισμού, που ουσιαστικά πωλού-νταν για τη ενίσχυση του αγώνα,έγγραφα και βιβλία, τα οποίααφορούν στη δράση της γυναί-κας» προσθέτει η κ. Κουκίου.

Γνωστές και άγνωστες γυναίκεςτης Ελληνικής Επανάστασης

Δύο άτομα επιχείρησαν να αυτοπυρποληθούν

Ανάμεσα στα εκθέματα ξεχωρίζει το Πανόραμα της ΕλληνικήςΕπανάστασης, ένα εκπαιδευτικό επιτραπέζιο παιχνίδι.

Τις φωτογραφίες δημοσίευσε το πρακτορείο «Reuters».

Page 15: a bNATIONAL HERALD VOL. 101 No.33365 GREEK-AMERICAN DAILY NY, NJ, PA, MA $1.25 - CT $1.50 Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2016/Wednesday, March 23, 2016 100a b επέτειος

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 15ΕΘΝΙΚΟΣ�ΚΗΡΥΞ τΕταΡτη 23 ΜαΡτιου 2016

WR/ντινοσ αυλωνιτησ

Ανόρθωση: Ο Λάρκου στο τιμόνιΜετά από ένα μόλις μήνα κούνησε μαντήλι ο Μιλίνκοβιτς

Βλέποντας μάλιστα ότι η ομάδααντί να βελτιώνεται παρουσιάζεταιόλο και πιο κακή αγωνιστικά, μετο... τρένο της Ευρώπης να απομα-κρύνεται, πάρθηκε η απόφαση γιανα λυθεί το συμβόλαιο του Σέρβουτεχνικού. Στόχος, η ομάδα να πα-λέψει για να σώσει ότι σώζεται. Οπρόεδρος της εταιρείας ΑνόρθωσηΠοδόσφαιρο, Χαράλαμπος Μανώλη,είχε συνάντηση με τον Νεόφυτο

Λάρκου με τον οποίο συζήτησαν τιςλεπτομέρειες της μεταξύ τους συ-νεργασίας και έδωσαν τα χέρια. Ακο-λούθως, πραγματοποιήθηκε συνεδρίατου Διοικητικού Συμβουλίου τηςεταιρείας και επικυρώθηκε η από-φαση για αποδέσμευση του Μιλίν-κοβιτς και πρόσληψης του Λάρκου.

Οι «κυανόλευκοι» προτίμησαντη δεδομένη στιγμή να φέρουν ένανπροπονητή ο οποίος είναι άριστοςγνώστης της κυπριακής πραγματι-κότητας και έχει πλήρη εικόνα για

την ομάδα που αναλαμβάνει. Ο Νε-όφυτος Λάρκου κρίθηκε ως ο κα-ταλληλότερος τη δεδομένη στιγμήκαι πιάνει δουλειά άμεσα. Η συνερ-γασία των δύο πλευρών θα είναιμέχρι το τέλος της σεζόν, χωρίς ναυπάρχει δικαίωμα ανανέωσης, ακόμηκι αν η ομάδα εξασφαλίσει ένα εισι-τήριο για την Ευρώπη.

Ενας από τους λόγους που ώθη-σαν τη διοίκηση σε αυτή την από-φαση είναι και η διακοπή του πρω-ταθλήματος που θα δώσει τη δυνα-

τότητα στο νέο τεχνικό και τους συ-νεργάτες του να δουλέψουν και ναπεράσουν κάποια στοιχεία που θέ-λουν στην ομάδα. Το έργο του Λάρ-κου δεν θα είναι καθόλου εύκολοκαι αυτό το γνωρίζει πολύ καλά. ΟΚύπριος τεχνικός όμως δεν φοβάταιτην πρόκληση που ακούει στο όνομαΑνόρθωση.

Γυμναστής αναμένεται να είναιο Σάββας Λυθραγκωμίτης, ενώσκάουτερ θα αναλάβει ο ΝικόλαςΚαραγιώργης, αντί του Κώστα Κων-

σταντίνου. Ο Γιώτης Εγκωμίτης δενθα συνεχίσει στη θέση του βοηθούπροπονητή και ένα όνομα που «παί-ζει» για τον αντικαταστάτη είναιαυτό του Βάσου Μελαναρκίτη. Θαπαραμείνει όπως όλα δείχνουν ογυμναστής Γιώργος Γεωργίου.

Ο Μιλίνκοβιτς αναμενόταν νααποχαιρετήσει χθες (22/3) τους παί-κτες και η αποδέσμευσή του θα ανα-κοινωθεί μέχρι την Πέμπτη. Η πρώτηπροπόνηση υπό τον Λάρκου θα γίνεισήμερα (23/3).

ΚΥΠΡΟΣ

Επιμέλεια:Νεόφυτος Κυριάκου

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-ρυκα). O Τομάς ντε Βινσέντι μετέβηστην Αθήνα, παρέα με τον επικε-φαλής του ιατρικού επιτελείου τουΑΠΟΕΛ Νικόλαο Τζουρούδη.

Ο Αργεντινός επιθετικός έχει σή-μερα ραντεβού με ιατρό που εξειδι-κεύεται σε κατάγματα του καρπούκαι αναλόγως της γνωμάτευσής τουθα αποφασιστεί εάν θα προχωρήσειάμεσα σε επέμβαση ή θα ακολου-θήσει μια συντηρητική αγωγή γιανα αποκατασταθεί το πρόβλημα πουαντιμετωπίζει στον καρπό του αρι-στερού του χεριού.

Οπως ενημέρωσε ο ποδοσφαιρι-στής μέσω των σελίδων κοινωνικήςδικτύωσης, τους τελευταίους τρειςμήνες αγωνίζεται με σπασμένο χέρι.Σημείωσε πως πηγαίνει «από το κακόστο χειρότερο κάθε μέρα και χρει-άζεται να κάνω επειγόντως επέμβασητις ερχόμενες μέρες».

Ο ποδοσφαιριστής, υπενθυμίζου-με, μετά την απευθείας αποβολήτου στο ματς με την ΑΕΚ, θα χάσειτους επόμενους δύο αγώνες απέναντιστον Απόλλωνα (ΓΣΠ) και στηνΑνόρθωση («Αντώνης Παπαδόπου-λος»). Και με δεδομένο το γεγονόςπως αυτή την εβδομάδα δεν υπάρ-χουν αγωνιστικές υποχρεώσεις, σεπερίπτωση που κριθεί απαραίτητονα υποβληθεί σε εγχείρηση, θα έχειτρεις εβδομάδες στη διάθεσή τουγια να αποθεραπευτεί από το πρό-βλημα που αντιμετωπίζει.

< αποελ

Στην Αθήνα ο Τόμας ντε Βινσέντι

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-ρυκα). Οι δυο τελευταίες εμφανίσειςμε αντιπάλους τη Νέα Σαλαμίνα καιτην Ανόρθωση ανέβασαν τον Απόλ-λωνα, εκεί που θέλει να παραμείνει,μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος,στην τρίτη θέση του βαθμολογικούπίνακα, που θα τον οδηγήσει στοΓιουρόπα Λιγκ.

Οι «κυανόλευκοι» με αυτό τοντρόπο θα εξασφαλίσουν τη συμμε-τοχή τους στις ευρωπαϊκές διοργα-νώσεις για τέταρτη σερί σεζόν καιχωρίς άγχος θα ψάξουν για κάτι πα-ραπάνω, που δεν είναι άλλο απότην κατάκτηση του κυπέλλου, γιανα ολοκληρωθεί η σεζόν όσο πιο

ιδανικά γίνεται.Οι «κυανόλευκοι» ίσως και να

βρίσκονται στην καλύτερή τουςφάση, με την έννοια πως η τεχνικήηγεσία έχει τώρα αυξημένες επιλο-γές.

Δεν μπορεί να αγνοήσει κάποιοςτο γεγονός πως τους προηγούμενουςμήνες ο Πέδρο Εμανουέλ δεν είχεστη διάθεσή του τον Λόπες και τονΚυριάκου, οι οποίοι ήταν τραυμα-τίες.

Οι Μαγκλίτσα και Μακρίδης απο-δείχθηκαν λαχείο στη μετεγγραφικήπερίοδο του Ιανουαρίου.

Το οπλοστάσιο, λοιπόν, είναι γε-μάτο με παίκτες πρώτης διαλογής

και απόλυτα έτοιμο να απλώσει ταπλοκάμια του και να φθάσει όσοπιο μακριά μπορεί.

Εδώ που είμαστε, εφτά αγώνεςπριν το τέλος του πρωταθλήματος,οι ποδοσφαιριστές του Απόλλωνακαλούνται να δείξουν χαρακτήρα.Οι αγωνιστικές που ακολουθούν σεπρωτάθλημα και κύπελλο θα ξεκα-θαρίσουν πολλά.

Η διακοπή του πρωταθλήματοςδίνει την ευκαιρία στην τεχνική ηγε-σία να προετοιμάσει καλύτερα τηνομάδα.

Στις 2 Απριλίου ο Απόλλων θααντιμετωπίσει τον ΑΠΟΕΛ για τοπρωτάθλημα στο ΓΣΠ και τέσσερις

μέρες αργότερα, στο ίδιο γήπεδομε τον ίδιο αντίπαλο, θα δώσει τοπρώτο ματς γα την ημιτελική φάσητου κυπέλλου.

Τρεις μέρες μετά θα ακολουθήσειο αγώνας πρωταθλήματος με αντί-παλο την Ομόνοια.

Σε διάστημα οκτώ ημερών, δη-λαδή, οι παίκτες του Πέδρο Εμανουέλκαλούνται να δώσουν τις πιο ση-μαντικές τους εξετάσεις, από τιςοποίες θα κριθούν πολλά.

Δεν θα τελειώσει τίποτε στουςαγώνες αυτούς, όμως αν τα αποτε-λέσματα είναι βολικά, θα έχουν γίνειτα βήματα για να σφραγιστεί και τοευρωπαϊκό τους εισιτήριο.

Απόλλων: Θυμίζει και πάλι Ευρωπαίο

Τα αποτελέσματα του περασμένου Σαββατοκύριακου, όπως αναρτήθηκανστην ιστοσελίδα του Εφηβικού και Παιδικού Πρωταθλήματος ΜπάσκετΝέας Υόρκης: Αναλυτικά:

Σάββατο 19 ΜαρτίουGreenlawn B3 St. Paraskevi White - Archangel Michael Red 23-27Greenlawn B3 St. Paraskevi Green - St. Demetrios Astoria Navy 46-42Hempstead B3 Holy Trinity - Resurrection 0 -2Hempstead G3 Holy Trinity - Archangel Michael Red 0-2Hempstead B3 St. Paul - St. Nicholas White 54-45YKT G1 YKT - Holy Cross Brooklyn 16-2YKT G3 YKT - St. Demetrios Astoria Gold 11-15YKT B3 YKT - Archangel Michael White 0 -2Whitestone B1 Holy Cross Whitestone - YKT 0-2Whitestone B3 Holy Cross Whitestone - St. Nicholas Red 0-2ZP Bronx B1 Zoodohos Peghe - St. Nicholas Red 23-7ZP Bronx G2 Zoodohos Peghe - Archangel Michael Red 10-12ZP Bronx B2 Holy Cross Whitestone Black - St. Paul 42-28ZP Bronx B3 Zoodohos Peghe - St. Nicholas Blue 42-57ZP Bronx G3 Zoodohos Peghe - Holy Cross Brooklyn 2 -0Flushing B2 St. Nicholas Red - Holy Cross Whitestone White 2 -0Flushing G2 St. Nicholas Blue - Holy Cross Whitestone 23-6Flushing B2 St. Nicholas Blue - Holy Cross Brooklyn Blue 19-17Flushing B2 St. Nicholas White - Archangel Michael Maroon 22-21Flushing B1 St. Nicholas Black - Archangel Michael Red 8-15Flushing B1 St. Nicholas White - Holy Cross Brooklyn 10-13Flushing G3 St. Nicholas Blue - St. Paul 2 -0

Astoria G2 St. Demetrios Astoria Navy - Holy Cross Brooklyn 7-24Astoria G2 St. Demetrios Astoria Gold - St. Nicholas White 2 -4Astoria B2 St. Demetrios Astoria - YKT 19-32Astoria G1 St. Demetrios Astoria Gold - St. Nicholas 0 -2Port Washin. B1 Archangel Michael Maroon - St. Paul White -Port Washin. G3 Archangel Michael M. - Holy Cross Whitestone 32-18Port Washin. G2 Archangel Michael Maroon - St. Paraskevi 30-9Port Washin. B2 Holy Trinity - St. Paraskevi 9-21Port Washin. G2 Resurrection - Holy Trinity 12-14Port Washin. B2 Resurrection - Holy Cross Brooklyn White 14-28Port Washin. B3 Archangel Michael M. - Holy Cross Brooklyn Bl. 50-38

Κυριακή 20 ΜαρτίουAstoria JG (3) St. Demetrios Astoria A - (6) St. Nicholas C 1 -0Astoria JB (3) St. Demetrios Astoria A - (6) Holy Cross Wh.61-43Flushing JB (2) St. Nicholas A - (7) Archangel Michael B 50-24Flushing JG (1) St. Nicholas A - (8) Archangel Michael 39-22Flushing SB (3) St. Nicholas B - (6) St. Demetrios Astoria 40-28Flushing JG (4) St. Nicholas B - (5) St. Paraskevi 26-40Flushing SB (1) St. Nicholas A - (8) Holy Cross Whitestone 101-61Brooklyn SB (4) Holy Cross Brooklyn - (5) YKT 1-0Hempstead SG (4) St. Paul - (5) St. Demetrios Astoria 39-30Port Washin. SB (2) Archangel Michael - (7) Zoodohos Peghe 65-47Port Washin. JB (1) Archangel Michael A - (8) St. Paul 50-34YKT JB (4) YKT A - (5) Holy Cross Brooklyn 53-41ZP Bronx JG (2) Zoodohos Peghe - (7) Holy Cross Whitest. 52-41ZP Bronx SG (3) Zoodohos Peghe - (6) Holy Cross Brooklyn 49-39

Εφηβικό και Παιδικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ

2000: Πεθαίνει ο 85χρονος Σερ Στάνλεϊ Μάθιους μετά από σύντομη ασθέ-νεια στο νοσοκομείο του North Staffordshire. Στην πολύχρονη κα-ριέρα του ανακηρύχθηκε δυο φορές «Καλύτερος Ευρωπαίος ποδο-σφαιριστής». Είχε 710 συμμετοχές στο πρωτάθλημα Αγγλίας με τηνΣτόουκ και την Μπλάκπουλ και 54 με την Εθνική Αγγλίας. ΧρίστηκεΙππότης το 1965 και έγινε πρεσβευτής του ποδοσφαίρου.

1874: Ο Walter Winfield από το Pilmico της Αγγλίας πατεντάρει το άθληματου τένις σε χόρτο.

Πηγή: Galanis Sports Data

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-ρυκα). Κλήση στην Εθνική Ανδρώνγια τον αγώνα με την Ουκρανία καιγια τον Μάριο Αντωνιάδη. Ο Αντω-νιάδης έδωσε το παρών στη χθεσινήπροπόνηση και παίρνει στην απο-στολή τη θέση του Ηλία Χαραλάμ-πους που αποκλείστηκε λόγω τραυ-ματισμού. Οπως έχει ανακοινωθεί,στην κλήση έχει προκύψει άλλη μιααλλαγή με τον Εγγλέζου να καλείταιστην θέση του Αγγελή Αγγελή. Ηχθεσινή προπόνηση ήταν η τελευταίαστην Κύπρο πριν την αναχώρησηγια την Οδησσό, την Τετάρτη τοπρωί. Ο αγώνας Ουκρανίας - Κύπρουθα γίνει την Πέμπτη.

< εθνικη

Κλήση για Αντωνιάδη

Συνέχεια από τη σελίδα 18

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. «Πάτσισε» την ήττατης πρεμιέρας του β’ γύρου Ολυμ-πιακός Νέας Υόρκης με το χορταστικό5-2 στην έδρα της Dix Hills Empire,για την 3η κατηγορία του Λονγκ Αϊ-λαντ Λιγκ.

Αν και οι «ερυθρόλευκοι» είχαναρκετές απουσίες και μάλιστα βασι-κών παιχτών όπως οι Γιώργος Αγγε-λίδης, Παντελής Ζιούλης, Γιαννάκηςκαι Σταμάτης Αμβροσιάτος, ΣτέφανοςΣπυράτος και Ντένις Στυλιανού, κα-τάφεραν χάρη στο πείσμα και τηθέλησή τους να «σβήσουν» την...ντροπή της πρεμιέρας να πάρουν

τη νίκη. Με δύο γκολ από τους Lugo,

Russo και ένα του Batmaz οι «μπέμ-πηδες» πανηγύρισαν το 2-5.

Η ομάδα μπήκε με... χίλια καιμέχρι τα μισά του δευτέρου ημιχρό-νου ήταν μπροστά με 0-4. Οπωςήταν φυσικό η χαλαρότητα λόγωτης έκτασης του σκορ αλλά και ηκούραση από τα... γκάζια του πρώτουημιχρόνου έκαναν την εμφάνισήτους με αποτέλεσμα να δεχθούν δύοτέρματα.

Κι εκεί που οι γηπεδούχοι άρχι-σαν να πιστεύουν σ’ ένα θαύμα ήρθε

το 2-5 και ουσιαστικά τους ανάγκασενα ρίξουν «λευκή πετσέτα».

Μία πολύ καλή και σημαντικήνίκη για παίκτες και προπονητή τόσολόγω δυσκολίας όσο κυρίως λόγωκαιρικών συνθηκών αφού καθ’ όλητη διάρκεια του αγώνα έπεφτε χιόνι.Πλέον όλοι στην ομάδα αφήνουνπίσω τους τη νίκη και επικεντρώ-νονται στην προετοιμασία εν όψειτης επανέναρξης του πρωταθλήματοςστις 3 Απριλίου με το Lindenhurst.Το πρωτάθλημα θα διακοπεί την ερ-χόμενη Κυριακή λόγω του Πάσχατων Καθολικών.

«Πάτσισαν» με 5άρα οι «μπέμπηδες»ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Το θέμα της αδει-οδότησης βρίσκεται σε πρώτο πλάνοστον Ηρακλή με τους «κυανόλευ-κους» να «τρέχουν» καθημερινά προ-κειμένου να καταθέσουν έναν πλήρηφάκελο στην αρμόδια επιτροπή τηςΕΠΟ. Ως γνωστόν όλες οι ΠΑΕ οφεί-λουν μέχρι τις 31 Μαρτίου να έχουντακτοποιήσει όλες τις οικονομικέςτου εκκρεμότητες, ωστόσο με τηνέα τάξη πραγμάτων χρειάζονται κιάλλα πράγματα, τα οποία γνωρίζουνστην Μίκρα και φροντίζουν να ταλύσουν, έτσι ώστε να πάρουν το«πράσινο» φως» της Επιτροπής.

Αλλωστε, στον Ηρακλή, ποντά-ρουν στο γεγονός πως αρκετές θαείναι οι ομάδες που δεν θα πάρουναδειοδότηση και γι’ αυτό άλλωστεέχουν θέσει και ως στόχο τους γιατη φετινή χρονιά την 6η θέση στηνκατάταξη του πρωταθλήματος, ηοποία υπό προϋποθέσεις μπορεί ναοδηγήσει στην Ευρώπη και για τονλόγο αυτό θέλουν ο φάκελός τουςνα είναι πληρέστατος.

• Ο Μιχάλης Μπουκουβάλας, οοποίος θα χρειαστεί να εκτίσει ποινήδυο αγωνιστικών, δεν θα αγωνιστείστο εκτός έδρας παιχνίδι με τον

Πανθρακικό και στον αγώνα τουΚαυτανζογλείου με αντίπαλο τονΠαναιτωλικό. Σχετικά με τον Στάμου,ο ποδοσφαιριστής του Ηρακλή θαεκτίσει την ποινή του, στο εντόςέδρας παιχνίδι με τον Αστέρα Τρ.

ΞΑΝΘΗ: Τις υπηρεσίες του Πέ-τρου Ορφανίδη θα στερηθεί για τιςεπόμενες 2 με 3 εβδομάδες η SkodaΞάνθη. Με τα αποτελέσματα τηςμαγνητικής που υπεβλήθη σο Ξαν-θιώτης μεσοεπιθετιικός να δείχνουνπως υπέστη οστικό οίδημα στην πε-ριοχή του αστραγάλου.

Γιώργος Ζαχαριάδης

Ηρακλής: «Τρέχουν» για την αδειδότηση

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

Page 16: a bNATIONAL HERALD VOL. 101 No.33365 GREEK-AMERICAN DAILY NY, NJ, PA, MA $1.25 - CT $1.50 Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2016/Wednesday, March 23, 2016 100a b επέτειος

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 201616 ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).Σκάνδαλο στο ΝΒΑ, με τους ΝικΓιανγκ και Τζόρνταν Κλάρκσον ναβρίσκονται αντιμέτωποι με κατηγο-ρίες για σεξουαλική παρενόχλησηδύο γυναικών! Το περιστατικό φαί-νεται πως έλαβε χώρα σε δρόμο τουΧόλιγουντ, με τους δύο παίκτες τωνΛέικερς να πλησιάζουν το αυτοκίνητοτων δύο γυναικών και τους κάνουνχειρονομίες, χρησιμοποιώντας άσε-μνα λόγια. Η μία γυναίκα είναι ηΑλέξις Τζόουνς, συγγραφέας και ακτι-βίστρια για την προστασία των γυ-ναικών που είναι θύματα σεξουαλικήςπαρενόχλησης και κακοποίησης, ενώη άλλη ήταν η μητέρα της!

Αγριεύει η μάχη για την 8αδα της Ανατολής

Ολες οι ομάδες που εμπλέκονταιστην διεκδίκηση της οκτάδας επι-κράτησαν στο χθεσινό πρόγραμμα,με τους Πίστονς να πετυχαίνουν τηνδυσκολότερη νίκη, κερδίζοντας στοΝτιτρόιτ τους Μπακς με 91-88, σεένα παιχνίδι που τα «Ελάφια» έχασανμέσα από τα χέρια τους.

Συγκεκριμένα η ομάδα του Τζέι-σον Κιντ, έχοντας τον Γιάννη Αντε-τοκούνμπο σε μεγάλα κέφια (21 π.,10/17 σουτ, 12 ριμπ, 5 ασίστ, 2κοψ.) κατάφερε να πάρει τα ηνίατης αναμέτρησης, επιστρέφονταςαπό το -17 (19-36) και να προηγηθείμε 91-88 στα 30,3’’ πριν το τέλος μετζαμπ σουτ τον Κρις Μίντλεντον (27π., 11/16 σουτ). Ωστόσο, ο ΤζέριντΜπέιλες (5 π.) με 78,6% ποσοστό

στις ελεύθερες βολές, αστόχησε καιστις δυο στα 9,6’’, με αποτέλεσμανα έρθει ο Αντρέ Ντρούμοντ (14 π.,16 ριμπ.) και με φόλοου, και μετάτο άστοχο τρίποντο του ΚεντάβιουςΚάντγουελ-Πόουπ (15 π.) να γράψειτο τελικό 91-92 για την ομάδα του,η οποία παραμένει στην 9η θέσητης Ανατολής.

Εμειναν στο... παρελθόν οι Σπερς

Στη νίκη επί των Ουόριορς φαί-νεται ότι έμειναν οι Σπερς, οι οποίοιπαρότι ξεκίνησαν με κεκτημένη τα-χύτητα στο «Time Warner Cable Are-na» με αντίπαλο τους Χόρνετς (7-30) στο 13’, κατάφεραν να ηττηθούνμε 91-88, χάρη στην τρομερή εμ-φάνιση του Τζέρμι Λιν, ο οποίος πέ-τυχε συνολικά 29 πόντους (11/18σουτ, 7 ριμπ.) με τους 15 πόντουςτου να έρχονται στην 4η περίοδο.Εκτός από τον Λιν, ο οποίος έγραψετο κρίσιμο 89-88 στα 48,4’’ μπροστάστον Ολντριτζ, εξαιρετικοί ήταν καιοι Κόρτνεϊ Λι (17 π., 8/13 σουτ) καιΝικολάς Μπατούμ (15 π., 6 ριμπ.).

Για την ομάδα του Γκρεγκ Πό-ποβιτς, η οποία έμεινε και πάλι 4νίκες πίσω από τους Ουόριορς, οΠάρκερ σκόραρε 19 πόντους (7ασίστ), με τους Ολντριτζ (18 π., 12ριμπ.) και Ντάνκαν (16 π., 10 ριμπ.)να κυριαρχούν στις δυο ρακέτες.

Από την άλλη πλευρά, 9 νίκεςαπό το απόλυτο ρεκόρ στην ιστορίατης κανονικής περιόδου απέχουν οιΟυόριορς, οι οποίοι επικράτησαν

πολύ δύσκολα, και στις λεπτομέρειες,στο «Target Center» των Τίμπερ-γουλφς με 109-104, φτάνοντας στο63-7, και δείχνοντας ότι περνούναγωνιστική κρίση, έχοντας εκτόςτους Ιγκουοντάλα, Εζέλι, Μπόγκουτ.

Ο Στεφ Κάρι ολοκλήρωσε το παι-χνίδι με 19 πόντους (2/9 τριπ., 11ριμπ.) φτάνοντας τα 140 παιχνίδια,με έστω ένα εύστοχο τρίποντο, ενώο Κλέι Τόμπσον είχε 17 πόντους με5/5 τρίποντα. Κορυφαίος όλων ήτανο Ντρέιμοντ Γκριν, και με καθορι-στικό καλάθι στο 101-101, ο οποίοςσκόραρε 24 πόντους (10/13 σουτ,9 ριμπ., 6 ασίστ). Για την Μινεσότα,η οποία βλέποντας τον Γκρέγκ Πό-ποβιτς να βάζει πάνω στον Κάρι τονΟλντριτζ, επέλεξε άμυνα με τονψηλό του, στον Καρλ Αντονι-Τάουνς(24 π., 11/19 σουτ, 11 ριμπ.), ο Αν-τριου Ουίγκινς είχε 25 πόντους(8/21), όντας ο μοιραίος στο φινάλε.

Τα αποτελέσματα: Σαν ΑντόνιοΣπερς - Σάρλοτ Χόρνετς 88-91, Ντέν-βερ Νάγκετς - Κλίβελαντ Καβαλίερς91-124, Φιλαδέλφεια 76ερς - ΙντιάναΠέισερς 75-91, Ορλάντο Μάτζικ -Μπόστον Σέλτικς 96-107, ΜιλγουόκιΜπακς - Ντιτρόιτ Πίστονς 91-92,Ουάσινγκτον Ουίζαρντς - ΑτλάνταΧοκς 117-102, Γκόλντεν Στέιτ Ουό-ριορς - Μινεσότα Τίμπεργουλβς 109-104, Μέμφις Γκρίζλις - Φοίνιξ Σανς103-97, Σακραμέντο Κινγκς - ΣικάγοΜπουλς 102-109 (Ο Κώστας Κουφός«έγραψε» 2 πόντους και 3 ριμπάουντσε 11:32).

ΝΒΑ: Σκάνδαλο για σεξουαλική παρενόχλησηΚι ο... πόλεμος συνεχίζεται

H FIBA Europe περνάει στην αν-τεπίθεση, καθώς απείλησε τιςOμοσπονδίες των χωρών που θαεπιτρέψουν στις ομάδες τους να επι-λέξουν το Eurocup, ότι οι Εθνικέςτους ομάδες θα αποκλειστούν απόόλες τις διοργανώσεις που διεξά-γονται υπό την αιγίδα της FIBA Eu-rope! Η ευρωπαϊκή Ομοσπονδία αλ-λάζει στάση, περνάει στη... σκληρήγραμμή, την οποία αρχικά η ίδιαείχε αποφασίσει αλλά στη συνέχειααπέρριψε. Προφανώς η στάση τηςαυτή οφείλεται στο γεγονός ότιέχουν προκύψει περισσότερες απότις αναμενόμενες διαρροές! Οι ομά-δες της Euroleague δεν βρίσκονταιστο στόχαστρο, ωστόσο το μεγαλύ-τερο πρόβλημα φαίνεται πως το έχειη ισπανική λίγκα, η γερμανική, ηΑδριατική κι η VTB!

Στην Ελλάδα η μοναδική εκκρε-μότητα έχει να κάνει με την ΑΕΚ,καθώς Αρης και ΠΑΟΚ έχουν ήδηυπογράψει με τη FIBA. Β.Ζ.

Ντοσεβί: Ευτυχώς πρόλαβα να ταξιδέψω

Την τύχη του μακάριζε ο ΜατιέΝτοσεβί για το γεγονός ότι ταξίδεψετην Δευτέρα από το Βέλγιο για τοΤόγκο όπου έχει υποχρεώσεις μετην Εθνική του ομάδα κι έτσι γλίτωσεαπό το φοβερό τρομοκρατικό χτύ-πημα που έγινε την Τρίτη στο αερο-δρόμιο των Βρυξελλών.

Ο πρώην άσος του Ολυμπιακούκαι νυν της Σταντάρ Λιέγης έγραψεχαρακτηριστικά στο twitter:

«Νιώθω τυχερός που ταξίδεψαχθες. Η ζωή είναι πολύ μικρή μερικέςφορές. Είμαι πολύ στενοχωρημένος.Σταματήστε! Είμαστε όλοι στο πλευ-ρό των Βρυξελλών». Τ.Γ.

Μυστακίδης... προσεχώς

Οι φόβοι για τον τραυματισμότου Γιάννη Μυστακίδη επιβεβαι-ώθηκαν και η επιστροφή του στηδράση αναμένεται από τα πλέι οφ.

Ο νεαρός μεσοεπιθετικός του«Δικεφάλου» υπέστη θλάση στον δι-κέφαλο όπως έδειξε η μαγνητικήτομογραφία στην οποία υπεβλήθη.

Ετσι ο Βλάνταν Ιβιτς δεν μπορείνα τον υπολογίζει για περίπου 4-5εβδομάδες, που σημαίνει ότι θααπουσιάσει από τα τρία τελευταίαπαιχνίδια της κανονικής περιόδουμε Πανιώνιο, Λεβαδειακό και Πλα-τανιά. Γ.Ζ.

Στο πλευρό των Βέλγων οι Ελληνες διεθνείς

Στην προπόνηση της Τρίτης στονΑγιο Κοσμά πληροφορήθηκαν οι Ελ-ληνες διεθνείς για τα τρομοκρατικάχτυπήματα στις Βρυξέλλες και μετάτην ολοκλήρωσή της έστειλαν μή-νυμα συμπαράστασης στον Βελγικόλαό. «Οι σκέψεις και οι προσευχέςμας είναι με τα αθώα θύματα και τιςοικογένειές τους» ήταν το tweet τηςελληνικής εθνικής ομάδας, που είχεαποδέκτες τους επίσημους λογαρια-σμούς της βελγικής ομοσπονδίαςποδοσφαίρου και της εθνικής ομάδαςτης χώρας. Τ.Γ.

Για τις ΒρυξέλλεςΣυγκλονισμένος είναι όλος ο κό-

σμος από τις επιθέσεις που τάραξαντις Βρυξέλλες.

Ολος ο πλανήτης έχει στραφείστην πρωτεύουσα του Βελγίου, όπουοι εξελίξεις είναι ραγδαίες, ενώ οιεπιθέσεις έχουν στοιχίσει την ζωήσε δεκάδες ανθρώπους και ακόμαπερισσότεροι τραυματίστηκαν.

Μάλιστα, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, με μή-νυμά της στον επίσημο λογαριασμόστο twitter εξέφρασε τη συμπαρά-στασή της στους Βέλγους.

«Ολη μας η υποστήριξη είναιστους ανθρώπους του Βελγίου»,έγραψε χαρακτηριστικά και ανέβασεμία φωτογραφία στα χρώματα τηςευρωπαϊκής χώρας. Γ.Ζ.

Κι άλλες συλλήψειςΟι επιδρομείς άφησαν ίχνη. Και

παρά την παροιμιώδη ανικανότητατης αστυνομίας να διαφυλάξει μία(και μοναδική) είσοδο στην πόλη,ώστε να μην μετατραπεί η Λευκάδασε πεδίο μάχης, φαίνεται πως οιένοχοι θα συλληφθούν και θα υπο-χρεωθούν να «πληρώσουν» για τηνπαραβατική τους συμπεριφορά. Μετάτους έξι πρώτους συλληφθέντες, άλ-λοι επτά έχουν ταυτοποιηθεί καιείτε έχουν συλληφθεί, είτε θα συλ-ληφθούν μέσα στις επόμενες ώρες.Πρόκειται, σύμφωνα πάντα με τιςίδιες πληροφορίες, για συλλήψειςπου θα γίνουν (εάν δεν έχουν γίνειήδη) στο λεκανοπέδιο της Αττικής,απ’ όπου και ξεκίνησε το κομβόιτων επιδρομέων. Μετά τη γενικήκατακραυγή για την απίστευτη ολι-γωρία των αστυνομικών δυνάμεων,φαίνεται πως οι διαδικασίες κινή-θηκαν πολύ πιο γρήγορα και -σί-γουρα- πολύ πιο αποτελεσματικά,προκειμένου να συλληφθούν οι δρά-στες της επίθεσης.

Το υλικό από τις κάμερες τηςεθνικής οδού και των διοδίων, σεσυνδυασμό (προφανώς) με το υλικόστην πλωτή γέφυρα που «κατελή-φθη», επιτρέπει στις αστυνομικέςδυνάμεις να εντοπίσουν και να ταυ-τοποιήσουν πολλούς από όσους πή-ραν μέρος στις εχθροπραξίες. Είναιπρόδηλο ότι ο αριθμός των προ-σαχθέντων και των κατηγορουμένωνθα αυξηθεί σημαντικά, από τη στιγμήπου θα γίνει πληρέστερη επεξεργα-σία του υλικού, αλλά κι αν υπάρξουνομολογίες από την πλευρά των ήδησυλληφθέντων. Β.Ζ.

MIΚΡΟ ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).Η συνάντηση του υφυπουργού αθλη-τισμού Σταύρου Κοντονή με τους«μεγάλους» του ελληνικού ποδο-σφαίρου οριστικοποιήθηκε για τηνερχόμενη Πέμπτη. Οι Βαγγέλης Μα-ρινάκης, Δημήτρης Μελισσανίδηςκαι Ιβάν Σαββίδης αναμένεται ναδώσουν το «παρών», όμως ο μεγα-λομέτοχος του Παναθηναϊκού, Γιάν-νης Αλαφούζος επιμένει στην άρνησήτου να δώσει το παρών στη συνάν-τηση κορυφής. Σύμφωνα με τηνεφημερίδα «Πράσινη», ο πρόεδροςτης ΠΑΕ Παναθηναϊκός δεν θέλεινα καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τονυφυπουργό και τον πρόεδρο του

Ολυμπιακού, καθώς θεωρεί πως ομεν πρώτος έχει επιβάλει εξοντωτικέςτιμωρίες στην ομάδα του και δενέχει αντιμετωπίσει δραστικά τα προ-βλήματα διαφθοράς στο ελληνικόποδόσφαιρο, ενώ για τον δεύτεροθεωρεί πως έχει κάνει κακό στονΠαναθηναϊκό και το ελληνικό πο-δόσφαιρο. Παράλληλα, ο ΓιάννηςΑλαφούζος θεωρεί πως δεν είναι δυ-νατό να αποτελεί πρώτο θέμα στηνατζέντα η βία και όχι η διαφθοράπου την τροφοδοτεί, ενώ θεωρείπως από τη στιγμή που ο πρόεδροςτου Ολυμπιακού θεωρεί πως δενυπάρχει πρόβλημα σε ΕΠΟ, διαιτησίακαι Super League, οποιαδήποτε συ-

ζήτηση είναι δίχως λόγο και ουσία. Ετσι, θεωρώντας πως με την πα-

ρουσία του στη συνάντηση θα νομι-μοποιήσει μια κατάσταση που θεωρείπως έχει φέρει σε τέλμα το ελληνικόποδόσφαιρο, ο ισχυρός άνδρας του«τριφυλλιού» αρνείται να είναι εκεί.

• Χωρίς τον Γιώργο Κουτρουμπήθα υποδεχθεί ο Παναθηναϊκός τονΠανθρακικό στην τελευταία αγωνι-στική της κανονικής περιόδου στηΛεωφόρο. Ο έμπειρος αμυντικός θαεκτίσει την ποινή της μιας αγωνι-στικής από τη συμπλήρωση τεσσά-ρων κίτρινων καρτών.

• Η κακή επιλογή του περσινούκαλοκαιριού με την απόκτηση του

Μίκαελ Εσιέν φαίνεται ότι έβαλεμυαλό στους υπεύθυνους του Πα-ναθηναϊκού. Οι «πράσινοι» εξετάζουνπεριπτώσεις νεαρών παιχτών πουέχει στα υπόψιν του ο Αντρέα Στρα-ματσόνι, την ώρα που γαλλικά δη-μοσιεύματα επιμένουν πως ο Πανα-θηναϊκός παρακολουθεί τον 22χρονοχαφ της Βαλενσιέν, Ταμέζ. Το συμ-βόλαιο του νεαρού λήγει το καλο-καίρι του 2018, ενώ θεωρείται απότα ανερχόμενα ταλέντα στη Γαλλία,έχοντας παρουσία στις μικρές εθνικέςομάδες των «τρικολόρ». Εκτός απόκεντρικό χαφ -στη θέση του Εσιέν-ο ΠΑΟ θα κινηθεί και για την από-κτηση αριστερού αμυντικού με το

όνομα του Ισπανού αμυντικού τουΠαναιτωλικού, Κέβιν, να βρίσκεταιστη μεταγραφική λίστα, αν και πρώτηεπιλογή είναι παίκτης από την αγοράτου εξωτερικού για να καλύψει τηθέση. Επιπλέον, όσον αφορά τουθέμα του τεχνικού διευθυντή, φαί-νεται πως δύσκολα θα πει το «ναι»στην πρόταση που του έχει γίνειγια την ανάληψη της θέσης, αφούείναι αδύνατο το να έρθει για μόνιμηεγκατάσταση στην Ελλάδα. Από εκείκαι πέρα, κατά πάσα πιθανότητα οι«πράσινοι» θα συμφωνήσουν με τε-χνικό διευθυντή που γνωρίζει οΣτραματσόνι και που έχει συνεργα-στεί μαζί του στο παρελθόν.

Επιμένει στην ...απουσία του από τη συνάντηση

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν κατάφερε να κόψει τον Ντρούμοντ μετον άσο των Πίστονς να πετυχαίνει 14 πόντους στο τελικό 92-91.

ΝΤΟΥΕΪΝ ΜΠΑΡΛΕΣΟΝ/ΑΣΟΣΙΕΪΤΕΝΤ ΠΡΕΣ

αυτούς του Πάτρικ (Γιανγκ) και τουΜατ (Λοτζέσκι). Είμαστε Ολυμπια-κός, δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Ηομάδα έχει μάθει να πρωταγωνιστείσε Ελλάδα κι Ευρώπη. Το ‘γιατί’ δενυπάρχει στον αθλητισμό. Εχεις μάθεινα παλεύεις, να μάχεσαι, όπως όλεςοι μεγάλες ομάδες. Θα τα αναλύ-σουμε στο τέλος της χρονιάς. Η ομά-δα είναι μέσα στους δύο στόχουςπου έχουν απομείνει. Πρέπει να εί-μαστε ενωμένοι για τους δύο στό-χους. Αν ψάχνουμε τι έγινε και τιδεν έγινε, δεν έχει σημασία. Εχουνυπάρξει άσχημες στιγμές, αλλά οαπολογισμός θα γίνει στο τέλος.Οσο είμαστε ζωντανοί κι ελπίζουμε,θα παλεύουμε. Ξέρουμε πού παί-ζουμε, ποια φανέλα φοράμε και θακάνουμε τα πάντα για να ξανακά-νουμε την ομάδα επιτυχημένη. Αυτήη ομάδα έχει συνηθίσει να γεύεταιεπιτυχίες. Την έχουμε κάνει πρώτηστην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Αυτόπου έχουμε καταφέρει είναι να τηνπάμε ψηλά και θα παλεύουμε για

να κάνουμε υπερήφανο τον κόσμο». τα κρούσματα βίας: «Τόσα χρό-

νια το λέμε, αλλά δεν γίνεται τίποτα.Υπάρχουν πολλά κρούσματα βίας,τα οποία με τα χρόνια μεγαλώνουν.Είναι θέμα της πολιτείας. Εμείς οιπαίκτες δίνουμε το καλύτερο παρά-δειγμα. Η μάχη είναι αγωνιστική κιεκεί σταματάει το θέμα. Ο καλύτεροςας κερδίσει. Πρέπει να καταλάβουμεπως μιλάμε για αθλητισμό και όχιπόλεμο. Αυτό που έγινε στις Βρυ-ξέλλες είναι πολύ άσχημο. Πονάειη καρδιά σου. Πρέπει να σταματή-σουν αυτά, αλλά το βλέπω δύσκολο,όπως προχωράει η κοινωνία μας».

το ότι στο εξωτερικό οι φίλα-θλοι δέχονται πιο εύκολα τηνήττα: «Δεν είναι μόνο στο εξωτερικό.Στην Ελλάδα υπάρχει αρκετός κό-σμος που το καταλαβαίνει. Εμείς δί-νουμε αξία στη μικρή μάζα. Στοναθλητισμό δεν γίνεται πάντα να επι-τυγχάνεις. Η ήττα υπάρχει στοναθλητισμό. Αυτά που έχει πετύχει οΟλυμπιακός είναι ανεπανάληπτα καιμαγικά. Εμείς θα προσπαθήσουμενα επιτύχουμε. Ξέρουμε πως φοράμε

την φανέλα του Ολυμπιακού και θακάνουμε τα πάντα για να την ιδρώ-νουμε και να κάνουμε τον Ολυμπιακόπάλι πρώτο. Ολα είναι μέσα στοπρόγραμμα, όπως στη ζωή έτσι καιστον αθλητισμό. Είμαστε έτοιμοι γιαόλα. Πρέπει να είμαστε ενωμένοικαι να προχωράμε μαζί και δυνατοί».

την πορεία στην Ευρωλίγκα:«Οι δυσκολίες είναι μέρος του προ-γράμματος. Εμείς είμαστε εδώ, έτοι-μοι για ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι.Με κάνει αισιόδοξο πως έχουμε δύοπαιχνίδια στην έδρα μας, από τα τε-λευταία τρία. Ο Ολυμπιακός στα δύ-σκολα συσπειρώνεται. Πολλοί στόχοικαθορίζονται από ένα παιχνίδι. Αυτόπου αν κερδίσεις προχωράς, κι ανχάσεις μένεις έξω. Μακάρι να τακαταφέρουμε και να κάνουμε χα-ρούμενο τον κόσμο μας».

την ανανέωση του συμβολαίουτου: «Μακάρι να υπάρχει για μίαακόμη φορά συνεργασία με τη διοί-κηση και να υπάρχουν αποφάσειςγια να συνεχίσω. Οταν έρθει η στιγμήαυτή, θα το συζητήσουμε. Εύχομαινα μείνω στην ομάδα και να τελει-

ώσω εδώ την καριέρα μου».τον Γιάννη Αντετοκούνμπο:

«Μπορεί να αφήσει εποχή στο ΝΒΑ.Αυτό που τον κάνει να ξεχωρίζειείναι ο χαρακτήρας του και η όρεξηπου έχει για δουλειά. Είμαστε όλοιπερήφανοι που ένας Ελληνας κάνειτέτοια πράγματα στο ΝΒΑ».

το αν είναι στον ρόλο του νααναλαμβάνει δράση στα κρίσιμασημεία: «Δεν με νοιάζει πόσουςπόντους βάζω ή πόσες ασίστ δίνω.Είτε βάζω 20 είτε 0, αυτό που έχεισημασία είναι να βοηθάω την ομάδανα νικήσει. Αυτό μετράει πάνω απόλα. Αλλες φορές τα καταφέρνεις,άλλες όχι. Ισως αυτά που κάναμε τατελευταία χρόνια αγγίζουν το... θαύ-μα. Αυτά όμως ανήκουν στο παρελ-θόν».

τους Παναγιώτη και ΓιώργοΑγγελόπουλο: «Ολα αυτά που κά-ναμε, τα καταφέραμε με χαμηλόμπάτζετ σε σχέση με τις άλλες ομάδεςτης Ευρωλίγκας. Ολο αυτό μας γε-μίζει με υπερηφάνεια. Ολα τα παιδιάπαλεύουμε καθημερινά για να πάμεμπροστά τον Ολυμπιακό. Μπορεί να

το καταλάβει κάποιος όταν βλέπειπως μας συμπεριφέρονται στο εξω-τερικό. Μας λατρεύουν. Οι κ. κ. Πα-ναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλοςέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο αυτήςτης επιτυχίας, γιατί αυτοί αποφασί-ζουν και τα κάνουν όλα. Αυτή ηαγάπη ξεπερνά τα όρια της λογικής.Λειτουργούμε σαν οικογένεια. Εχου-με ιδιαίτερη σχέση με τους προ-έδρους, οπότε θα δούμε τι θα γίνειτο καλοκαίρι».

το αν χρωστάει ένα ευρωπαϊκόστην κόρη του: «Μακάρι να φέ-ρουμε ένα ακόμη ευρωπαϊκό για νατης το αφιερώσω. Θα κάνω τα πάνταγια να είναι η ομάδα επιτυχημένηκαι η οικογένειά μου υπερήφανη.Είμαστε μαχητές και στρατιώτες τουΟλυμπιακού για να έχουμε επιτυ-χημένη την ομάδα».

το αν σκέφτεται να γίνει προ-πονητής με αφορμή το ότι ήτανο κόουτς σε έναν φιλανθρωπικόαγώνα: «Σημασία έχει το ταξίδι κιόχι ο προορισμός. Προτιμώ πάντωςνα είμαι παίκτης παρά προπονητής,το ευχαριστιέμαι περισσότερο».

Αυλαία της καριέρας του στον Ολυμπιακό θέλει ο Σπανούλης

γκολ και των ισάριθμων ασίστ, κρί-νεται ιδιαίτερα «φτωχός» για τιςαπαιτήσεις που είχε από αυτόν οΣίλβα, με αποτέλεσμα ο Πορτογάλοςτεχνικός να εμφανίζεται ιδιαίτερααπογοητευμένος με την περίπτωσήτου.

Eτσι όπως είναι τα πράγματαμόνο έκπληξη δεν θα είναι αν στοτέλος της σεζόν οι Πειραιώτες επι-διώξουν είτε να παραχωρήσουν τονΣεμπά σε άλλη ομάδα είτε να «σπά-σουν» το συμβόλαιο του ώστε ναφέρουν κάποιον άλλον ακραίο επι-θετικό με την προοπτική να πάρειθέση βασικού στην ομάδα τους.

Την ίδια στιγμή ο Ερνάνι μιλών-τας σε Πορτογαλικά Μέσα επανέλαβεότι στόχος του είναι να επιστρέψειστην Πόρτο με την προϋπόθεσηόμως ότι αυτή την φορά θα έχει

χρόνο συμμετοχής.«Την επόμενη φορά θέλω να επι-

στρέψω στην Πόρτο και να κερδίσωμία θέση. Αυτός είναι ο μεγάλοςμου στόχος και έτσι βλέπω το μέλλον.Αναμφισβήτητα, αυτή τη στιγμή, εί-μαι μόνο αφοσιωμένος στον Ολυμ-πιακό. Θα δούμε τι θα συμβεί», δή-λωσε ο Ερνάνι που αναφέρθηκε στησημασία που είχε για εκείνον η εμ-φάνισή του και τα δύο του γκολ στηνίκη του Ολυμπιακού επί του Αστέραστην Τρίπολη (0-2).

«Ηταν ένα παιχνίδι ξεχωριστόγια διάφορους λόγους. Πρώτον γιατίήταν τα πρώτα μου γκολ στο πρω-τάθλημα και είχα την επιθυμία νααφήσω το στίγμα μου. Δεύτερον,γιατί προερχόμουν από τραυματισμό,και αυτό ήταν ένα σημάδι ότι είμαι100% έτοιμος. Και εν τέλει γιατίέχουμε κατακτήσει ήδη τον τίτλο».

Ολοκληρώνοντας τις δηλώσεις

του ο Ερνάνι, είπε: «Αυτή η τελικήευθεία είναι πολύ σημαντική γιαμένα. Ελπίζω αυτός ο τίτλος να είναιο πρώτος από τους πολλούς που θαακολουθήσουν. Τώρα θέλω να τε-λειώσω τη σεζόν με τον καλύτεροτρόπο. Ξέρω ότι παρακολουθούντην πρόοδό μου και θα κάνω ταπάντα ώστε να βελτιωθώ και να εξε-λίσσομαι σε κάθε παιχνίδι. Ελπίζωνα φτάσω τα 10 γκολ μέχρι το τέλοςτης σεζόν. Μέχρι στιγμής έχω έξι,αλλά υπάρχουν ακόμα τέσσερα παι-χνίδια, συνεπώς νομίζω πως είναικάτι εφικτό».

Συνάντηση Μαρινάκη με τον πρόεδρο του ΑΠΟΕΛΠολύ θόρυβος δημιουργήθηκε

με αφορμή το ταξίδι του ΒαγγέληΜαρινάκη στην Κύπρο και την συ-νάντηση που είχε με τον πρόεδροτου ΑΠΟΕΛ, Πρόδρομο Πετρίδη κα-θώς υπήρξαν δημοσιεύματα στο Νησί

που ήθελαν τους δυο άνδρες να συ-νομιλούν για μεταγραφικά θέματακαι ειδικότερα για την περίπτωσητου Γιάννη Γιαννιώτα που αγωνίζεταιως δανεικός από τους Πειραιώτεςστους «γαλαζοκίτρινους».

Πρώτος αντέδρασε ο Ολυμπιακόςπου ξεκαθάρισε ότι δεν ισχύουν ταπερί Γιαννιώτα, ενώ ακολούθησε οΑΠΟΕΛ με επίσημη μάλιστα ανα-κοίνωση.

«Ξεκαθαρίζουμε κατ’ αρχήν ότιχθες υπήρξε μια εθιμοτυπική συ-νάντηση του προέδρου της εταιρείαςΑΠΟΕΛ Ποδόσφαιρο (Δημόσια) ΛΤΔ,Πρόδρομου Πετρίδη με τον ΒαγγέληΜαρινάκη, πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμ-πιακός.

Η συνάντηση διευθετήθηκε μέσωκοινών γνωστών και δεν ήταν προ-γραμματισμένη αφού ο κ. Μαρινάκηςήρθε στην Κύπρο για επαγγελματι-κούς λόγους και όχι για ποδοσφαι-

ρικούς.Στην συνάντηση οι δύο πρόεδροι

δεν συζήτησαν σε καμία περίπτωσησυγκεκριμένα θέματα μετεγγραφώναλλά είχαν μια γενικού περιεχόμενουσυζήτηση ενδιαφέροντος και ανα-νέωσαν το ραντεβού τους για το τέ-λος της ποδοσφαιρικής περιόδου»,ανέφερε μεταξύ άλλων η ανακοίνωσητης κυπριακής ομάδας.

• Σύμφωνα με δημοσιεύματα οΣενεγαλέζος αμυντικός της Λιοριάν,Λαμίν Γκασαμά φαίνεται πως απο-τελεί τον «εκλεκτό» του Ολυμπιακούγια την θέση του δεξιού μπακ-χαφ,στην περίπτωση που αποχωρήσειτο καλοκαίρι ο Ομάρ Ελαμπντελαουί.Ο Γκασαμά είναι 27χρονών, το συμ-βόλαιό του λήγει το καλοκαίρι καιστα 3,5 χρόνια που αγωνίζεται στηνΛοριάν έχει 110 συμμετοχές σε όλεςτις διοργανώσεις, με 1 γκολ και 4ασίστ.

Προβληματισμός με Σεμπά στο ΛιμάνιΣυνέχεια από τη σελίδα 18

Συνέχεια από τη σελίδα 18

Θα τους θυμίζει δε, ότι ο νόμοςπου ψηφίστηκε πέρσι και έδινε τοδικαίωμα στον υπουργό να διακόπτειτις εγχώριες διοργανώσεις, είχε εντέλει την πλήρη αποδοχή και συμ-φωνία από πλευράς διεθνών συνο-μοσπονδιών.

Κυρίως, όμως, θα τους ενημερώνειγια την προσφυγή της ΕΠΟ στο ΣτΕκαι η οποία συζητείται στις 29/3,με σκοπό της ακύρωση της απόφασηςγια διακοπή του Κυπέλλου. Θα εξηγείέτσι, ότι από την στιγμή που η υπό-θεση οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη, οίδιος δεν μπορεί να προχωρήσει σεκάποια άλλη ενέργεια και θα περι-μένει την απόφαση. Παράλληλα, θααποδέχεται το αίτημα για συνάντησημε κλιμάκιο της ΦΙΦΑ στην Αθήνα,μια συνάντηση που είναι πολύ πι-θανόν να γίνει μέχρι το τέλος αυτήςτης βδομάδας. Η επιστολή των ΦΙΦΑκαι ΟΥΕΦΑ, αναφέρει τα εξής:

«Φυσικά κατανοούμε την ανάγκητων αρχών να λαμβάνουν μέτρα(όπως την απαγόρευση μετακίνησηςοπαδών, αποκλεισμού γηπέδων, αγώ-

νες χωρίς θεατές κ.λπ.) προκειμένουνα δώσουν αγώνα κατά της βίας καιτου ρατσισμού σε ποδοσφαιρικούςαγώνες, από τη στιγμή που αποστολήτους είναι να διασφαλίσουν τη δη-μόσια τάξη σε αθλητικά γεγονότα.

Ωστόσο, αναφορικά με την απα-γόρευση συμμετοχής σε διοργανώ-σεις ή τη διακοπή αυτών (όσων διορ-γανώτρια είναι η ΕΠΟ) θεωρούμεπως τέτοια απόφαση πρέπει να λαμ-βάνεται μόνο μετά από διαβούλευσημε την ΕΠΟ και ως ύστατο μέτρο,μόνο αν άλλα ηπιότερα μέτρα -όπωςτο κλείσιμο μέρος του γηπέδου ήδιεξαγωγή αγώνων κεκλεισμένωντων θυρών- δεν μπορούν να δια-σφαλίσουν τη δημόσια τάξη.

Η ΦΙΦΑ και η ΟΥΕΦΑ θα παρα-κολουθούν στενά την εφαρμογή τουνέου νόμου, προκειμένου να δια-σφαλίσουν πως η ανεξαρτησία τηςΕΠΟ θα διατηρηθεί σε όλες τις πε-ριπτώσεις και σύμφωνα με τις κεί-μενες διατάξεις αυτοδιοίκητου τηςΦΙΦΑ και της UEFΑ.

Eχουμε σοβαρές αμφιβολίες πωςη απόφασή σας να διακόψετε τοΚύπελλο είναι σύμφωνη με την αρχή

της αναγκαιότητας. Φυσικά κατα-νοούμε πως η καταπολέμηση τηςβίας είναι σημαντική αλλά θεωρούμεπως άλλα, λιγότερο ακραία μέτραθα μπορούσαν να ληφθούν σε αυτήτην περίπτωση, όπως η διεξαγωγήενός (ή περισσότερων) από τα υπό-λοιπα 4 παιχνίδια χωρίς θεατές ή/καισε ουδέτερα γήπεδα. Επίσης, αυτάτα μέτρα θα ήταν πιο δίκαια γιατους φιλάθλους των ομάδων πουδεν έχουν εμπλακεί σε επεισόδιαβίας ως τώρα στη διοργάνωση. Στηνπραγματικότητα η απόφασή σας έχειως συνέπεια να μην μπορέσουναυτοί οι θεατές να παρακολουθήσουντο υπόλοιπο της διοργάνωσης.

Επιπλέον, όπως σίγουρα γνωρί-ζετε, σύμφωνα με τους κανονισμούςτου Γιουρόπα Λιγκ, οι νικητές τουΚυπέλλου από τις χώρες μέλη τηςΟΥΕΦΑ προκρίνουν τον νικητή τουΚυπέλλου Ελλάδος στο ΓιουρόπαΛιγκ. Λαμβάνοντας αυτό υπµ όψιν,η ματαίωση του Κυπέλλου Ελλάδοςμπορεί να δημιουργήσει μια σοβαρήπροκατάληψη στους συλλόγους πουσυμμετέχουν σε αυτό, στην προ-σπάθεια να προκριθούν στο Γιουρόπα

Λιγκ της επόμενης περιόδου.Επίσης, όπως χωρίς αμφιβολία

καταλαβαίνετε, η απόφασή σας ναματαιώσετε το Κύπελλο έχει επίσηςσοβαρές επιπτώσεις στην ΕΠΟ, όπωςκαι στους συλλόγους που συμμετέ-χουν στη διοργάνωση σε οικονομικόεπίπεδο (εισιτήρια που θα πωλούσανστα υπόλοιπα παιχνίδια, χορηγικέςσυμφωνίες, τηλεοπτικά δικαιώματακλπ) οι οποίες ειδικά αυτή την πε-ρίοδο της οικονομικής κρίσης είναιβέβαια μεγάλης σημασίας για τηνομαλή λειτουργία και τη βιωσιμότητάτους. Συνοψίζοντας, θεωρούμε τηναπόφαση να διακόψετε/ματαιώσετετο Κύπελλο είναι κάτω από αυτέςτις συνθήκες μια δυσανάλογη καιαπροειδοποίητη πολιτική παρέμβασηστο ελληνικό ποδόσφαιρο, που υπο-νομεύει την εξουσία της ΕΠΟ, πουτιμωρεί πολλούς αθώους συλλόγους(όπως και τους φιλάθλους τους),που είναι εντελώς ανακόλουθη μετο πρωτόκολλο των πειθαρχικώνδιαδικασιών σε αθλητικές υποθέσεις,που θέτει σε κίνδυνο τη διαδικασίαπρόκρισης στο Γιουρόπα Λιγκ καιπου πολύ πιθανά καταστρατηγεί και

παραβιάζει τους κανονισμούς τηςΟΥΕΦΑ και της FIFA, κατά τρόποτέτοιο που μπορεί να επιφέρει πολύσοβαρές συνέπειες για το ελληνικόποδόσφαιρο εν γένει.

Kάτω από αυτές τις συνθήκες, ηεκτελεστική επιτροπή της ΦΙΦΑ απο-φάσισε να σας ζητήσει να επανεξε-τάσετε την απόφασή σας, να διακό-ψετε μόνιμα το Κύπελλο Ελλάδος2015-16 και να την αντικαταστήσετεμε μία απόφαση η οποία θα επιτρέπειστους τελευταίους τέσσερις αγώνεςαυτής της διοργάνωσης να παιχτούν.Η εκτελεστική επιτροπή της ΦΙΦΑαποφάσισε ακόμα, ότι σε περίπτωσηπου δεν συμμορφωθείτε με τα προ-αναφερθέντα αιτήματα μέσα σε δύοεβδομάδες, κυρώσεις, οι οποίες πε-ριλαμβάνουν την αποβολή της ΕΠΟ,θα τεθούν υπό εξέταση. Τέλος, ένακοινό κλιμάκιο της ΦΙΦΑ και τηςΟΥΕΦΑ θα μεταβεί στην Αθήνα τιςεπόμενες ημέρες για να συζητήσειμε εσάς και την ΕΠΟ τα επίμαχαζητήματα. Θα έρθουμε σε επαφήσύντομα ώστε να κανονίσουμε τησυνάντηση».

Τάσος Γιαννακόπουλος

ΦΙΦΑ σε Κοντονή: «Τιμωρείτε αθώους συλλόγους»Συνέχεια από τη σελίδα 18

Page 17: a bNATIONAL HERALD VOL. 101 No.33365 GREEK-AMERICAN DAILY NY, NJ, PA, MA $1.25 - CT $1.50 Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2016/Wednesday, March 23, 2016 100a b επέτειος

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 17ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

ΙΩΑΝΝΙΝΑ. Με ένα γκολ στην αρχήκαι ένα ακόμα στο τέλος του αγώνακρίθηκε η ισοπαλία στους «Ζωσιμά-δες» ανάμεσα στον ΠΑΣ Γιάννινακαι τον Πανιώνιο στην αυλαία της27ης αγωνιστικής της Σούπερ Λίγκα.Με τον βαθμό αυτό οι Νεοσμυρνιώ-τες κράτησαν την 5η θέση και πα-ράλληλα το +6 από τους Πλατανιάκαι ΠΑΣ που τους κυνηγούν, ενώ οιΓιαννιώτες «έπιασαν» τους Χανιώτεςαλλά δεν πλησίασαν τον μεγάλοστόχο που ήταν ο ...Πανιώνιος καιη 5άδα. Ουσιαστικά οι «κυανέρυ-θροι» αφού δεν ηττήθηκαν στους«Ζωσιμάδες» από τον μεγάλο διώκτητους, τον ΠΑΣ, βρίσκονται «αγκαλιά»με την κατάκτηση της 5ης θέσης,που εξασφαλίζει τη συμμετοχή σταplay offs της Ευρώπης.

Το παιχνίδι στην πρωτεύουσατης Ηπείρου ήταν σχετικά «φτωχό»από πλευράς φάσεων κι από τις δύοομάδες στο πρώτο 45λεπτο, που«σημαδεύτηκε» από την φάση του23ου λεπτού, όταν ο Ιλιτς με απευ-θείας εκτέλεση κόρνερ αιφνιδίασετον Διούδη και άνοιξε το σκορ γιατον «Αγιαξ». Ενα γκολ με κόρνερπου πλέον μπαίνει σπάνια αλλά πα-λιότερα εκτός του ρέκορντμαν στακόρνερ - γκολ Βασίλη Χατζηπαναγή-5 τον αριθμό- τέτοια έχουν βάλειΣαραβάκος (2), Χρ. Δημόπουλος (2),Τσιάρτας, Φραντζέσκος κ.ά..

Με βάση την εικόνα των δύοομάδων στο διάστημα αυτό το 1-0ήταν απόλυτα δίκαιο, καθώς οι γη-πεδούχοι έκαναν περισσότερο αι-σθητή την παρουσία τους στην αν-τίπαλη περιοχή, σε σύγκριση με

τους Νεοσμυρνιώτες που ήταν επι-θετικά ανύπαρκτοι.

Ο ΠΑΣ ζήτησε πέναλτι στο 5’,σε χέρι του Μπακασέτα μετά τηνκεφαλιά του Μιχαήλ, παράβαση πουκακώς δεν υπέδειξε ο διαιτητής Τζή-λος. Επίσης στο 21’ οι Γιαννιώτες

απείλησαν ξανά, με την κεφαλιάτου Μιχαήλ που απομάκρυνε ο Κα-ραμάνος και στην επαναφορά τονέο σουτ του αμυντικού των γηπε-δούχων απομάκρυνε ο Οικονόμου.

Ούτε και το β’ μέρος είχε πολλέςφάσεις, παρά τις αλλαγές που έκανε

ο Ουζουνίδης για να κάνει πιο επι-θετικό τον Πανιώνιο. Οι γηπεδούχοιέχασαν μεγάλη ευκαιρία στο 67’ μετον Ναδάλες να αστοχεί από πλεο-νεκτική θέση, ωστόσο, μετά το 70’το παιχνίδι «άναψε» για τα καλά.

Σε διάστημα τριών λεπτών οι

δύο ομάδες έχασαν από ένα παίκτη,αρχικά με τον Μανιά να βλέπει τηδεύτερη κίτρινη του Τζήλου (76’)και στο 78’ ο Ρισβάνης έκανε ένααχρείαστο φάουλ στον Ναδάλες καιαποβλήθηκε με τον ίδιο τρόπο.

Κόντρα στην λογική οι δύο ομά-δες έπαιξαν καλύτερο ποδόσφαιροόταν έμειναν με δέκα παίκτες καιιδιαίτερα ο Πανιώνιος, που στο 84’έφτασε στην ισοφάριση με το πλασέτου Καραμάνου μετά από φάση διαρ-κείας στα καρέ των γηπεδούχων.

Ο ίδιος παίκτης στις καθυστερή-σεις έχασε τεράστια ευκαιρία να χα-ρίσει το «τρίποντο» στον Πανιώνιο,όταν νικήθηκε στο τετ α τετ πουείχε με τον Περιστερίδη.

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Γ. Πετράκης):Περιστερίδης, Σκόνδρας, Τζημό-πουλος, Μιχαήλ, Καρανίκας, Τσου-καλάς, Λίλα, Ναδάλες (90’ Γιάκος),Ακόστα, Μανιάς, Iλιτς (90’ Ηλιά-δης).

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Μ. Ουζουνίδης):Διούδης, Βλάχος, Ρισβάνης, Οι-κονόμου, Τασουλής, Σιώπης (64’Χαλκιαδάκης), Κόρμπος, Μασού-ρας (46’ Ανσαριφάρντ), Μπακα-σέτας, Καθάριος (59’ Τζανδάρης),Καραμάνος.

Αρχή και τέλος στα Γιάννινα (1-1)

Του ανταποκριτή μας Βαγγέλη Ζορμπά

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).Ο Ολυμπιακός... έσπασε τα κοντέρ(97-59) απέναντι στην Κηφισιά καιπλέον οι πρωταθλητές Ελλάδας επι-κεντρώνονται στο πώς θα υποτάξουντην Ρεάλ Μαδρίτης. Οι Πειραιώτεςστην 23η «στροφή» της Α1 πήραντην 22η νίκη τους για την φετινή,ενώ στην τρίτη περίοδο έκαναν μίααπίστευτη επίδοση κρατώντας άπον-τη την Κηφισιά, η οποία πλέον υπο-χώρησε στο 10-13.

Ο Χατζηνικόλας στο πρώτο τουσουτ πίσω από την γραμμή των 6.75μέτρων έγραψε το 0-3 (1’), αλλά οΟλυμπιακός απάντησε γρήγορα κά-νοντας επιμέρους σκορ 13-2 (13-5,4’). Ο Κασελάκης με 5 συνεχόμενουςπόντους μείωσε 13-10 (5’) για τηνομάδα του, η οποία πλησίασε στο -3 και στο 7’ (17-14) ύστερα από εν-τυπωσιακή προσπάθεια του Χογκ.Η άνοδος του Σπανούλη και η ενέρ-γεια του Στρόμπερι, όμως, έφεραντον Ολυμπιακό στο +10 (26-16,9.16), ενώ η συμπλήρωση των 10’βρήκε τους γηπεδούχους να προ-ηγούνται με 28-21.

Οι Πειραιώτες στο πρώτο μισότης δεύτερης περιόδου κυριάρχησαν,με την διαφορά να φτάνει ως καιτους 16 πόντους (39-23, 14’). Οιφιλοξενούμενοι, όμως, κατάφερανανανεώνοντας αρκετές επιθέσεις κιέχοντας σε πολύ καλή ημέρα τονΧογκ «ροκάνισαν» την διαφορά ωςτους 7 πόντους (41-34, 17’), αλλά οΠαπαπέτρου φρόντισε η ομάδα τουνα πάει στα αποδυτήρια προηγού-μενη με 50-38.

Οι «ερυθρόλευκοι» στην τρίτηπερίοδο «καθάρισαν» ουσιαστικάτην αναμέτρηση, καθώς δεν άφησαν

κανένα περιθώριο αντίδρασης στουςαντιπάλους τους. Ο Ολυμπιακός κρά-τησε άποντη την Κηφισιά σε όλητην διάρκεια της περιόδου και ησυμπλήρωση των 30’ τον βρήκε ναπροηγείται με 71-38 έχοντας τρέξεισερί 21-0. Η τέταρτη περίοδος είχεδιαδικαστικό χαρακτήρα, καθώς ονικητής της αναμέτρησης είχε ήδηκριθεί. Οι Πειραιώτες είχαν σταθεράσε απόσταση ασφαλείας τους αντι-πάλους τους, πρόσφεραν θέαμα κιεντέλει έφτασαν στη νίκη με 97-59.

Τα δεκάλεπτα: 28-21, 50-38,71-38, 97-59.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Σπανούλης 13(2 τρ.), Μιλουτίνοφ 2, Αγραβάνης7 (1), Μάντζαρης 8 (1), Παπανι-κολάου 8 (1), Οντομ 4, Χάντερ 5,Παπαπέτρου 20 (4), Στρόμπερι12 (1), Γουόρικ 6, Χάκετ 12 (2).

ΚΗΦΙΣΙΑ: Χατζηνικόλας 3 (1),Πόποβιτς 2, Σταμάτης 2, Κασελά-κης 9 (1), Χογκ 15, Μάρσαλ 3(1), Στίγκερς 8 (1), Χρυσικόπου-λος 5 (1), Ελ - Αμίν 2, Σμιθ 10.

Αρνητικό ρεκόρ από ΚηφισιάΑρνητική... ιστορία έγραψε η Κη-

φισιά στο ματς της 23ης αγωνιστικήςτης Α1 κόντρα στον Ολυμπιακό, κα-θώς ολοκλήρωσε το τρίτο δεκάλεπτοτης αναμέτρησης χωρίς να πετύχειούτε έναν πόντο! Η ομάδα του ΗλίαΠαπαθεοδώρου, αντιμετώπισε στοΣΕΦ τον Ολυμπιακό με τους «ερυ-θρόλευκους» να είναι ούτως ή άλλωςτο φαβορί, ωστόσο κανείς δεν περί-μενε το επιμέρους 21-0 (!) της τρίτηςπεριόδου! Αυτή η απίστευτη επίδοση

είναι η χειρότερη σε ματς Α1, καθώςπρώτη φορά ομάδα μένει στο... μη-δέν σε μια ολόκληρη περίοδο. Τησεζόν 2008/09 ο Πανιώνιος είχε πε-τύχει μόλις δύο πόντους κόντραστον Πανελλήνιο στην τρίτη περίοδοκαι είχε ηττηθεί με 66-60. Λίγα χρό-νια νωρίτερα και συγκεκριμένα τησεζόν 2003/04, ο Ηλυσιακός είχεηττηθεί από τον Αρη με 114-63έχοντας κι αυτός πετύχει μόλις δύοπόντους επίσης στο τρίτο δεκάλεπτοτης αναμέτρησης.

Το πανόραμα της 23ης αγωνιστικής

Τα αποτελέσματα:Ρέθυμνο - ΑΕΚ 70-69Απόλλωνας Πατρών - Αρης 65-73Κολοσσός Ρόδου - Καβάλα 98-79Αρκαδικός - Τρίκαλα 79-66ΠΑΟΚ - Λαύριο 69-75Παναθηναϊκός - Κόροιβος 88-76Ολυμπιακός - Κηφισιά 71-38

Η βαθμολογία1. Ολυμπιακός 45 (22-1)2. Παναθηναϊκός 45 (22-1)3. Αρης 41 (18-5)4. ΑΕΚ 39 (16-7)5. Κολοσσός Ρόδου 34 (11-12)6. ΠΑΟΚ 33 (10-13)7. Ρέθυμνο 33 (10-13)8. Κηφισιά 33 (10-13)9. Απόλλωνας Πατρ. 32 (9-14)10. Λαύριο 31 (8-15)11. Τρίκαλα BC 30 (7-16)12. Κόροιβος 30 (7-16)13. Αρκαδικός 29 (6-17)14. Καβάλα 28 (5-18)

Επόμενη αγωνιστική (24η)ΑΕΚ - Κολοσσός ΡόδουΛαύριο - Απόλλωνας ΠατρώνΤρίκαλα BC - ΠΑΟΚΚόροιβος - ΑρκαδικόςΚηφισιά - ΡέθυμνοΚαβάλα - Παναθηναϊκός Αρης - Ολυμπιακός

A1: Με σπασμένα τα φρένα ο Ολυμπιακός (97-59)

Ο Παπαπέτρου πετυχαίνει ένα εύκολο καλάθι. Ο νεαρός φόργουορντ του Ολυμπιακού με 20 πόντουςήταν ο κορυφαίους σκόρερ των νικητών και του αγώνα στο άνετο 97-59 επί της Κηφισιάς στο ΣΕΦ.

Του ανταποκριτή μας Γιώργου Ζαχαριάδη

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Σήμερα αναμένεταιστη Θεσσαλονίκη ο Ιβάν Σαββίδης.Ο «ισχυρός άνδρας» του «Δικεφάλουτου Βορρά» αναμένεται στη συμ-πρωτεύουσα, αφού την Πέμπτη θαβρίσκεται στην Αθήνα για τη συ-νάντηση με τον υφυπουργό ΣταύροΚοντονή και τους άλλους ιδιοκτήτεςτων «μεγάλων» ομάδων.

Ο Σαββίδης παρουσιάζεται θετι-κός για τη συνάντηση αν και φαίνεταιότι θα υπάρξουν σημαντικές απουσίεςαπό αυτό το ραντεβού.«Γιατί δεν με πήρε στην Εθνική»

Ο Μάρκος Βελλίδης μίλησε χθεςστον Arena fm της Θεσσαλονίκηςκαι μεταξύ άλλων τόνισε:

Πολλές φορές είχε βγει προς ταέξω για τη μεταγραφή κάτι που πουδεν ίσχυε δε μου άρεσε. Το σημαν-τικό είναι ότι τελικά συνέβη αυτή ημεταγραφή στον ΠΑΟΚ.

Το ήθελα πάρα πολύ μετά από

2,5 χρόνια συνεχούς παρουσίας στονΠΑΣ να γίνει αυτήν μεταγραφή. Εγι-ναν όλα με σοβαρότητα.

Ο ΠΑΣ δε στάθηκε εμπόδιο, ήθε-λαν να με βοηθήσουν. Και ο κόσμοςόμως θεωρούσε ότι πρέπει να γίνειτο βήμα προς τα ψηλά και τον ευ-χαριστώ.

Ο ΠΑΟΚ είναι ένα τόσο μεγάλοσωματείο, όπου φυσιολογικά υπάρχειπίεση, αλλά είναι υπέροχο να βλέπειςτην Τούμπα γεμάτη.

Τα αποτελέσματα δεν ήταν αυτάπου περιμέναμε στην αρχή. Τη θέσητου τερματοφύλακα, λίγοι μπορούννα την κρίνουν. Τα γκολ που δεχό-μασταν πριν λίγο καιρό ήταν απί-στευτα. Φαίνεται να αλλάζει αυτόκαι η ομάδα βρίσκει τα πατήματάτης.

Να με επηρέασε ένα γκολ στηνπρώτη εμφάνιση με την ΑΕΚ, όχι.Ηθελα σαν τρελός να αγωνιστώ.Ξέρω τον άνθρωπο και αθλητή Μάρ-κο και ήξερα ότι όλα θα πάνε καλά.

Τώρα η ομάδα είναι σε καλύτερο

φεγγάρι. Επιστρέφουν αθλητές απότραυματισμό, αλλά και ο κόσμοςκαι εμείς απολαμβάνουμε περισσό-τερο το παιχνίδι. Η ομάδα έχει κάνειπάρα πολλά παιχνίδια. Πάνω από40 ματς επειδή ξεκίνησαν νωρίς οιυποχρεώσεις.

Αν είμαστε υγιείς το μέλλον αυτήςτης ομάδας είναι λαμπρό, γιατί αγω-νίζονται νέα παιδιά με πολύ ταλέντο.

Φαβορί στα πλέι οφ θα είναι ηομάδα που το θέλει περισσότεροκαι θα βρεθεί σε καλύτερη κατά-σταση εκείνη την περίοδο.

Μόνο θετικό είναι το ότι βρίσκε-ται ο κύριος Ιβιτς στο τιμόνι. Είναιπολύ σοβαρός, ξέρει τη δουλειά του.

Η θέληση παίζει ρόλο και όχιποιο σύστημα θα παίξει η ομάδα.

Ο ανταγωνισμός είναι πολύ ση-μαντικός. Μου αρέσει να συναγωνί-ζομαι γιατί κέρδος έχω κάθε μέραδίνοντας το 100%. Μακάρι να έχωπάντα να συναγωνίζομαι ικανούςτερματοφύλακες. Να είσαι μόνος καινα παζεις ότι και να γίνει είναι βα-

ρετό. Επιστρέφει και ο ΠαναγιώτηςΓλύκος μετά από τον τραυματισμόκαι του εύχομαι να είναι σιδερέ-νιος.

Περίμενα την κλήση μου στηνΕθνική. Δεν μπορώ να κάνω κάτιπαρά μόνο να δουλέψω. Δεν είμαιάνθρωπος που σκύβω το κεφάλι καιαπογοητεύομαι και συνεχίζω. Πάν-τως δεν έχει ξανασυμβεί να κληθούν2 και όχι 3 τερματοφύλακες στηνΕθνική».

• Aνθρωποι του ΠΑΟΚ είχαν πα-ρακολουθήσει την αναμέτρηση Παρί- Μετς για τη δεύτερη κατηγορίατου γαλλικού πρωταθλήματος.

Στην Γαλλία ήδη βγήκαν τα πρώ-τα μεταγραφικά σενάρια. Σύμφωναμε δημοσίευμα του γαλλικού Τύπου(mercato365.com), ο 24χρονος Γάλ-λος μεσοεπιθετικός Γιενί Ενγκμπα-κοτό βρίσκεται στη λίστα του ΠΑΟΚ.

Ο κ. Ντεκερκόφ λοιπόν είπε γιατον έγχρωμο άσο: «Προσωπικά δενείχα επαφή με εκπρόσωπο του ΠΑΟΚγια το θέμα και δεν γνώριζα πως

ήρθε άνθρωπος του ΠΑΟΚ στην Γαλ-λία για να τον δεί. Και εγώ διάβασατι γράφηκε στην Γαλλία. Το συμβό-λαιο του Ενγκμπακότο ολοκληρώ-νεται το καλοκαίρι του 2017 (σ.σ.και όχι το 2018 όπως έγραψαν οιΓάλλοι). Τον εκπροσωπώ τον παίκτη,θα επαναλάβω πως δεν έχω κάτισυγκεκριμένο να αναφέρω».

Ο 24χρονος άσος που παίζει ωςεξτρεμ την φετινή αγωνιστική πε-ρίοδο έχει 31 συμμετοχές και πέτυχε5 γκολ. Είναι ένας παίκτης για τονοποίο προφανώς τέθηκε υπό παρα-κολούθηση, όμως δεν έχει ληφθείτελική απόφαση.

Επίσης υπάρχει ο 25χρονος Βρα-ζιλιάνος επιθετικός Γουίλιαμ Χοσέανήκει στη Μαλντονάντο της Ου-ρουγουάης και αγωνίζεται ως δα-νεικός στην Λας Πάλμας, με τηνοποία έχει 8 γκολ σε 24 συμμετο-χές.

Πέρυσι, στην δεύτερη κατηγορίαμε τη φανέλα της Σαραγόσα καιείχε 10 γκολ σε 38 εμφανίσεις.

Ερχεται για τη συνάντηση με Κοντονή ο Σαββίδης

Με ...δυναμικό τρόπο ο Τασουλής εμποδίζει τον Μανιά να φτάσει την μπάλα. Ο ΠΑΣ Γιάννινα ήτανκαλύτερος από τον Πανιώνιο αλλά οι «κυανέρυθροι» ...τσίμπησαν στο 84’ το βαθμό της ισοπαλίας (1-1).

ΕΥΡΩΚΙΝΗΣΗ

έχουμε μονοπώλιο. Βία υπάρχει καιστην Αγγλία, στα αγγλικά γήπεδα,πριν την έναρξη των αγώνων πέφτειτο «ξύλο της αρκούδας», με πολλά«ραντεβού θανάτου». Οπως άλλωστεκαι στην Ισπανία με τις διαφορέςανάμεσα στους οπαδούς να μην πε-ριορίζονται μόνο στο χρώμα της φα-νέλας ή στο ποιος ελέγχει την ΕΠΟ,ή την Σούπερ Λίγκα για 20-25 εκ.το χρόνο. Αυτά είναι λεπτομέρειεςμπροστά στις τεράστιες διαφορέςπου έχουν π.χ. Καθολικοί με Δια-μαρτυρόμενους ή Βάσκοι με Μα-δριλένους και Καταλανούς. Αυτέςείναι διαφορές και όχι αυτές πουέχουμε εμείς. Η διαφορά όμως είναιότι σε αγγλικό, ισπανικό, γαλλικό,ιταλικό, γερμανικό πρωτάθλημα οιδιοικούντες του ποδοσφαίρου έχουνβάλει κανόνες απαράβατους γιαόλους, στην έναρξη του πρωταθλή-ματος, με ποινές που «καίνε» και -το σημαντικότερο- πραγματική Τυ-φλή Δικαιοσύνη. Επίσης σ’ αυτά ταπρωταθλήματα οι αντίστοιχοι Γκιρ-τζίκηδες, Μποροβήλοι έχουν πάρειτα μηνύματα από τους κανόνες πουέχουν βάλει οι αντίστοιχοι Κοντο-νήδες, κάθισαν κάτω τους προέδρουςτων ομάδων και απαίτησαν: να φτιά-ξουν γήπεδα, να προστατεύσουν τοπροϊόν, να βάλουν ιδιωτική αστυ-νομία μέσα στο γήπεδο και όχι αστυ-νομικούς του κράτους, να έχουνονομαστικά όλα τα διαρκείας εισι-τήρια και αυτά των οργανωμένωνκαι φυσικά κάθε εισιτήριο που πω-λούν οι σύνδεσμοι. Από την μεριάτους οι πρόεδροι παίρνοντας τις«απαιτήσεις» των προέδρων της Λίγ-κας και της Ομοσπονδίας κάθισανκάτω τους οργανωμένους και τουςζήτησαν να προστατεύσουν την ομά-δα από επεισόδια που θα κάνουνκακό σε όλους. Γι αυτό και εντόςευρωπαϊκών γηπέδων δεν βλέπουμεεπεισόδια.

Ολα όμως ξεκινούν από την Πο-λιτεία και το Κράτος. Το Κράτοςπρέπει να βάλει τους κανόνες προ-στασίας του ποδοσφαίρου, του μπά-σκετ, του βόλεϊ και όλων των αθλη-μάτων. Οταν ο πρόεδρος της διορ-γανώτριας αρχής του ποδοσφαίρουξέρει ότι θα «πέσουν κεφάλια» μετο πρώτο ...μπαλόνι που θα πέσειμέσα στο γήπεδο θα απαιτήσει απότους προέδρους των ομάδων να μα-ζέψουν τους οπαδούς τους και όπωςλένε κάποιες φήμες τους «στρατούς»των οπαδών. Οταν όμως υπάρχειανομία, δεν υπάρχουν ποινές, καιαυτές που υπάρχουν τις βαπτίζουμε«καρέκλες που σηκώνει ο άνεμοςκαι χτυπούν τον παίκτη», ή κατά τοδοκούν αποφασίζει ο διαιτητής ανκαι πότε θα ξεκινήσει ή θα τελειώσειο αγώνας, δεν κάνουμε τίποτα. ΤοΚράτος βάζει το «μαχαίρι στο κόκ-καλο» και είναι έτοιμο να πάρει κε-φάλια και στη συνέχεια οι πρόεδροιφτιάχνουν το ποδόσφαιρό μας. Σταευρωπαϊκά Κύπελλα γιατί δεν τολ-μούν να κάνουν τίποτε; Γιατί εκείοι «καμπάνες» ...κοστίζουν πολλάεκατομμύρια.

Αντίθετα εδώ στο... Ελλαδιστάντου ποδοσφαίρου μας, ο κάθε «ισχυ-ρός» του αθλήματος, είτε λέγεταιΜαρινάκης, είτε (παλιότερα) Βαρ-δινογιάννης, Μελισσανίδης και άλλοι,φαίνεται να «φτιάχνουν» τους κα-νόνες και να τους στέλνουν στουςπιο πάνω, κι εκείνοι στους πιο πάνωκαι στους πιο πάνω. Αυτό μας έχειφέρει εδώ.

< γνωμη

Βία στην Ελλάδα,βία παντού

Συνέχεια από τη σελίδα 18

ΕΥΡΩΚΙΝΗΣΗ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ. Δεν ικανοποιήθηκε οπροπονητής του ΠΑΣ Γιάννινα, Γιάν-νης Πετράκης, από το τελικό 1-1 μετον Πανιώνιο. Μάλιστα ο τεχνικόςτου «Αγιαξ» το θεωρεί άδικο αφού -όπως είπε μέσω της συνέντευξηςΤύπου- η ομάδα του είχε αρκετέςευκαιρίες, ενώ ο Πανιώνιος μία πουτην έκανε και γκολ.

Αναλυτικά όσα είπε: «Αντιμετω-πίζαμε μια δυσκολοκατάβλητη ομάδαπου το δείχνει όλη η πορεία τηςαπό την αρχή πόσο καλή είναι. Αυτόέκανε δύσκολο το έργο μας από τηναφετηρία του. Η προσπάθεια πουέκαναν οι παίκτες μου, η εικόναπου είχαμε σε άμυνα και επίθεσηδεν συνάδουν με το αποτέλεσμα,θα έλεγα ότι δεν είναι δίκαιο τοαποτέλεσμα. Δεν έγιναν καθαρέςευκαιρίες στο ματς. Ο αντίπαλοςείχε μια ευκαιρία στις καθυστερήσειςπου παίξαμε εμείς με ρίσκο. Είχαμεόμως προϋποθέσεις, τις οποίες δεντις μεταφράσαμε σε μια καλή πάσαστο τελευταίο 1/3 του γηπέδου, οΠανιώνιος όμως ούτε καν προϋπό-θεση για ευκαιρία δεν μας έκανε.Συγχαρητήρια στους παίκτες, ήμα-σταν καλά οργανωμένοι σε όλους

τους χώρους, συγχαρητήρια και στονκόσμο που μας βοήθησε σήμερα»,είπε αρχικά.

Για το αν κρίθηκε η πεντάδα:«Δεν μίλησα ποτέ για πεντάδα εγώπροσωπικά και δεν χρειάζεται ναμιλήσω ούτε τώρα, θέλω να έχουμετην ίδια ενέργεια ως το τέλος».

Για το αν άργησαν οι αλλαγές,ειδικά όταν άρχισε να πιέζει ο Πα-νιώνιος: «Οι αλλαγές δεν γίνονταιαπλά για να γίνονται, αλλά με βάσητις απαιτήσεις του ματς. Δεν χρει-αζόμασταν κάτι γι’ αυτό δεν τις κά-ναμε. Στο τέλος του παιχνιδιού λεςμήπως κάποιος από τον πάγκο κάνεικάτι και πάρεις το αποτέλεσμα, γι’αυτό και έγιναν στο 90’. Δεν κινδυ-νεύαμε ως τότε, φτάναμε με καλέςπροϋποθέσεις στην αντίπαλη περιοχήκαι πηγαίναμε καλά».

Για το αν έχει γίνει συζήτησηγια την παραμονή του στον ΠΑΣ:«Κάθε πράγμα στον καιρό του, τώραέχουμε 3 κρίσιμα ματς μπροστά μας,θα τα δούμε στο τέλος αυτά».

Ουζουνίδης: Ο Πανιώνιος στηρίζεται στο ελληνικό στοιχείο

Από την άλλη ο προπονητής του

Πανιωνίου, Μαρίνος Ουζουνίδηςέμεινε ευχαριστημένος από την ισο-παλία και από την εμφάνιση τηςομάδας του, ενώ τόνισε με έμφασηπως «Ο Πανιώνιος στηρίζεται στοελληνικό στοιχείο και αν πάρουμεάδεια πάλι θα παίξουμε με Ελληνες».

Αναλυτικά: «Σε γενικές γραμμέςήταν δίκαιο το αποτέλεσμα, θα μπο-ρούσε ο ΠΑΣ να πετύχει το 2ο γκολ,αλλά θα μπορούσαμε κι εμείς νακλέψουμε τη νίκη στο τέλος. Δενέγινε θεαματικό παιχνίδι με πολλέςφάσεις, αλλά ήταν ωραίο τακτικά,με μονομαχίες, με αλλαγές σχημα-τισμών και στο τέλος πήραμε κάτιπου θέλαμε πολύ και έχουμε και τοαβαντάζ της ισοβαθμίας με τον αν-τίπαλο.

Είχαμε κάποια προβλήματα τραυ-ματισμών και χαζομάρας στην κόκ-κινη, αλλά αυτά συμβαίνουν με άπει-ρα παιδιά. Μπορεί σήμερα να ισο-φαρίσαμε, αλλά σε άλλο παιχνίδιμπορεί να το πληρώσουμε αυτό.Πάντως, θα ήταν άδικο αν κερδίζαμεστο τέλος. Ο ΠΑΣ Γιάννινα, με εξαί-ρεση μία φάση του Ακόστα αν θυ-μάμαι καλά, δεν μας απείλησε ιδι-αίτερα, δεν συνέβη σε άλλο ματς ο

ΠΑΣ να μην κάνει φάσεις στην έδρατου. Υστερήσαμε επιθετικά, αλλάήταν καλός και ο αντίπαλος στηνάμυνά του. Συγχαρητήρια στον ΠΑΣκαι τον κ. Πετράκη που κάνει καλήδουλειά. Εμείς θέλουμε μία νίκηακόμα για να παραμείνουμε στην5η θέση».

Για το ελληνικό στοιχείο που κυ-ριαρχεί στον Πανιώνιο: «Οι μη αδει-οδοτήσεις μας βγήκαν σε καλό. Είναικαι νέα παιδιά εκτός από Ελληνό-πουλα τα περισσότερα. Υπάρχουνμεταπτώσεις στην απόδοσή μας λόγωαπειρίας, αλλά θα γίνουν καλύτεροι.Ο Πανιώνιος στηρίζεται στο ελληνικόστοιχείο και αν πάρουμε άδεια πάλιθα παίξουμε με Ελληνες».

Για το αν έχει άποψη για τηφάση του χεριού του Μπακασέτα:«Θα μπορούσε να το δώσει ο διαι-τητής το πέναλτι, αλλά ο κ. Τζήλοςήταν πάρα πολύ καλός,σ’ ένα ματςμε πολλές μονομαχίες. Μας είχε παί-ξει και στην Τούμπα και τον θεωρώαπό τους καλύτερους διαιτητές».

Για το αν υπάρχει εξέλιξη με τηνπαραμονή του στον πάγκο του Πα-νιωνίου: «Θα το μάθετε, θα το ανα-κοινώσει η διοίκηση».

Πετράκης: Δεν είναι δίκαιο το αποτέλεσμα

Σούπερ Λίγκα27η αγωνιστική

Σκ. Ξάνθη - Λεβαδειακός 2-2Βέροια - Πλατανιάς 0-1Παναθηναϊκός - Ηρακλής 4-0Παναιτωλικός - ΑΕΚ 1-0ΠΑΟΚ - Καλλονή 3-0Πανθρακικός - Ατρόμητος 0-1Αστέρας Τρ. - Ολυμπιακός 1-2ΠΑΣ Γιάννινα - Πανιώνιος 1-1

Βαθμολογία (26η αγωνιστική)

1. Ολυμπιακός 65-14 732. ΑΕΚ 41-18 533. Παναθηναϊκός 43-23 484. ΠΑΟΚ 42-29 445. Πανιώνιος 30-23 416. ΠΑΣ Γιάννενα 32-39 35-. Πλατανιάς 29-27 358. Παναιτωλικός 28-40 34-. Αστέρας Τρίπολης 28-29 34

10. Ατρόμητος 20-29 33-. Λεβαδειακός 23-33 33

12. Ξάνθη 25-27 3213. Ηρακλής 21-29 3114. Βέροια 15-27 2615. Πανθρακικός 17-45 1716. Καλλονή 17-44 15• Ο Παναθηναϊκός έχει μείον 3βαθμούς.•• Ηρακλής και Ολυμπιακόςέχουν από έναν αγώνα λιγότε-ρο.Επόμενη (28η) αγωνιστική

Κυριακή 3 Απριλίου12.00: Καλλονή - ΑΕΚ12.00: Ατρόμητος - Παναιτωλικός 12.00: Ηρακλής - Αστέρας Τρί-πολης 12.00: Λεβαδειακός - ΠΑΣ Γιάν-νινα 12.00: Ολυμπιακός - Πανθρακικός 12.00: Παναθηναϊκός - Βέροια12.00: Πανιώνιος - ΠΑΟΚ12.00: Πλατανιάς - Σκόντα Ξάνθη

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).Εν μέσω πάντως της προσπάθειαςγια αγωνιστική ανασύνταξη, στηνΑΕΚ αρχίζουν να κάνουν και τιςπρώτες τους κινήσεις ενόψει τηςνέας περιόδου. Οι Μπράνκο Μιλο-βάνοβιτς και Βασίλης Δημητριάδηςαναχώρησαν για Αυστρία και Σλο-βενία, προκειμένου να τσεκάρουνπροπονητικά κέντρα που έχουν προ-ταθεί στην «Ενωση» για το βασικόστάδιο της προετοιμασίας της, ενώο επικεφαλής του τμήματος σκάου-τινγκ της ομάδας, Αλεξ Ντε Μπαρ-τόλο θα μεταβεί άμεσα στην Ισπανίαγια να βρει μεταγραφικούς στόχους.Αυτή την περίοδο γίνονται στηνΙσπανία αρκετά διεθνή τουρνουάκαι ο σκάουτερ της ΑΕΚ θα προ-σπαθήσει να «ψαρέψει» κάποια «λα-βράκια» σε νεαρή ηλικία.

Ηδη πάντως ακούστηκε και τοπρώτο όνομα για την ΑΕΚ εν όψεικαλοκαιριού και αφορά τον ΖοσέΓουίλιαν. Πρόκειται για τον 25χρονοΒραζιλιάνο επιθετικό που ανήκει σεεταιρία μάνατζερ η οποία τον έχει«δανείσει» στη Λας Πάλμας.

Ο Γουίλιαν έχει φέτος 8 γκολ σε24 ματς στη La Liga και άλλο ένασε τέσσερα ματς στο Κύπελλο, ενώέχει περάσει στο παρελθόν και απότη Ρεάλ Μαδρίτης με μία συμμετοχή.Πέρσι σκόραρε 10 φορές σε 38 ματςμε τη Σαραγόσα.

Επίσης υπήρξε διεθνής με τις Ελ-πίδες της Βραζιλίας έχοντας 15 συμ-μετοχές και 8 γκολ.

Αρχισε η μετακόμιση της ΠΑΕ

Ξεκινά από την Τετάρτη (23/3)η διαδικασία μετακόμισης της ΠΑΕΑΕΚ στα νέα της πολυτελή γραφείαπου βρίσκονται σε κτίριο απέναντιαπό το ΟΑΚΑ και τα οποία θα λει-τουργήσουν για πρώτη φορά τηνερχόμενη Δευτέρα.

Για το θέμα έβγαλε ανακοίνωσηη «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ που αναφέρειτα εξής: «Η ΠΑΕ ΑΕΚ ενημερώνειότι από την Δευτέρα 28 Φεβρουαρίουη εταιρεία μας θα λειτουργεί στανέα της γραφεία στη διεύθυνση Πά-τμου και Ολύμπου (παράπλευροςτης οδού Ολυμπιονίκου ΣπύρουΛούη), Τ.Κ. 15123, Μαρούσι.

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας τηςΠΑΕ ΑΕΚ θα λειτουργούν κανονικάμέχρι και την Πέμπτη 24.03.2016στις 15.00 και από τη Δευτέρα28.03.2016 μπορείτε και πάλι ναεπικοινωνείτε με την ΠΑΕ ΑΕΚ στο210 68 55 850.

Το Fax της ΠΑΕ ΑΕΚ παραμένειτο 210 68 55 150 και το e-mail το[email protected]».

< aek

Ξεκίνησε «σαφάρι»για παίκτες

Page 18: a bNATIONAL HERALD VOL. 101 No.33365 GREEK-AMERICAN DAILY NY, NJ, PA, MA $1.25 - CT $1.50 Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2016/Wednesday, March 23, 2016 100a b επέτειος

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).Την Πρωταπριλιά λήγει το τελεσί-γραφο που έστειλαν από κοινούΦΙΦΑ και ΟΥΕΦΑ στον ΥφυπουργόΑθλητισμού Σταύρο Κοντονή, ζη-τώντας του να ξεκινήσει ξανά τοΚύπελλο Ελλάδας.

Από την πλευρά του ο ΣταύροςΚοντονής προτίθεται να απαντήσειάμεσα στις διεθνείς ποδοσφαιρικέςαρχές μέσω επιστολής στην οποίαθα εξηγεί αναλυτικά τους λόγουςπου τον οδήγησαν στην απόφασηνα ματαιώσει οριστικά την διοργά-νωση του Κυπέλλου Ελλάδος, καθώςκαι όλα όσα προηγήθηκαν αυτήςκαι οι αποφάσεις που είχαν παρθείπροηγουμένως.

ΦΙΦΑ: «Τιμωρείτε

αθώους συλλόγους»

Συνέχεια στη σελίδα 16

Του ανταποκριτή μαςΒαγγέλη Ζορμπά

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).O Βασίλης Σπανούλης πέρασε από...ανάκριση, στάθηκε στη μαχητικότητατου Ολυμπιακού κι εξέφρασε τηνεπιθυμία να τελειώσει την καριέρατου φορώντας την φανέλα των πρω-ταθλητών Ελλάδας. Ο αρχηγός τωνπρωταθλητών Ελλαδας έδωσε μίαπρωτότυπη συνέντευξη και τοποθε-τήθηκε για ουκ ολίγα θέματα. Ο«V-Span» φάνηκε αισιόδοξος για τηνπορεία της ομάδας του στην Euro-league, σημείωσε την προσφορά τουΠαναγιώτη και του Γιώργου Αγγε-λόπουλου στον Ολυμπιακό και εξέ-φρασε την επιθυμία του να ανανε-ώσει το καλοκαίρι το συμβόλαιό τουκαι να κλείσει την καριέρα του στονΠειραιά.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο «KillBill» για...:

την πορεία του Ολυμπιακού:«Κάθε χρονιά είναι διαφορετική. Δενμπορείς να πεις πώς θα εξελιχθεί.Εχουμε συνηθίσει να παίζουμε μετην πλάτη στον τοίχο. συμβόλαιομε την επιτυχία έχει υπογράψει κα-νείς. Εχουμε ακόμα πολλές πιθανό-τητες κι ελπίδες να προχωρήσουμεστην επόμενη φάση. Είναι στο χέριμας. Εχουμε καταλάβει την κρισι-μότητα των παιχνιδιών. Καλό είναινα βλέπεις το ποτήρι μισογεμάτο.Η ομάδα είναι συγκεντρωμένη καιδουλεύει στη σωστή κατεύθυνση. Οκαθένας θα δώσει τα πάντα μέσαστο γήπεδο για να πάρουμε τηνπρόκριση που είναι ο στόχος τηςομάδας για να βρεθούμε στις καλύ-τερες ομάδες της Ευρώπης».

την δύσκολη θέση που βρί-σκεται ο Ολυμπιακός στην Ευρω-λίγκα: «Είχαμε πολλούς σοβαρούςτραυματισμούς με σοβαρότερους

Του ανταποκριτή μας Τάσου Γιαννακόπουλου

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).Ο Μάρκο Σίλβα έφερε αρκετούς παί-κτες προσωπικής του επιλογής τοπερασμένο καλοκαίρι στον Ολυμ-πιακό, όμως δυο από τα «πουλέν»του δεν έχουν καταφέρει να τον δι-καιώσουν με την απόδοσή τους.

Ο ένας είναι ο Πορτογάλος Ερνάνιπου αποτελεί όμως ειδική περίπτωσηκαθώς ήρθε ως δανεικός από τηνΠόρτο και όπως ο ίδιος δηλώνει έχειτο μυαλό του να επιστρέψει εκείκαι ο άλλος ο Βραζιλιάνος Σεμπάπου αποκτήθηκε με τετραετές συμ-βόλαιο από την Εστορίλ.

Ο 24χρονος Σεμπά χωρίς να έχειαντιμετωπίσει κάποια ιδιαίτερα προ-βλήματα τραυματισμών, έχει πραγ-ματοποιήσει ελάχιστες καλές εμφα-νίσεις με τα ερυθρόλευκα και γενικάέχει περάσει απαρατήρητος. Ο Σίλβαπροσπάθησε όσο μπορούσε να τον...στηρίξει όμως μόλις κι αυτός διαπί-στωσε ότι ο Βραζιλιάνος επιθετικόςδεν... τραβούσε δεν δίστασε όχιμόνο να τον «κόψει» από την βασικήενδεκάδα, αλλά να τον αφήσει ακόμηκαι εκτός αποστολής σε ορισμέναπαιχνίδια.

Ο Σεμπά έχει συμπληρώσει 30συμμετοχές με την φανέλα του Ολυμ-πιακού, αλλά ο απολογισμός των 3

Προβληματισμός με Σεμπά στο Λιμάνι

Στο «μάτι» της Επιτροπής Ηθικής της Παγκόσμιας ΠοδοσφαιρικήςΟμοσπονδίας έχει μπει ο Φραντς Μπεκενμπάουερ. Ο «ισχυρός άν-δρας» του γερμανικού ποδοσφαίρου είναι μέσα στα έξι άτομα πουεστιάζει την έρευνά της η Επιτροπή. Μία έρευνα που αφορά τοντρόπο με τον οποίο η Γερμανία κέρδισε τη διεξαγωγή του Παγκοσμίου

Κυπέλλου του 2006. Η Γερμανία ανέλαβε τη διοργάνωση «κερδίζον-τας» στον τελικό τη Νότια Αφρική, με τα διεθνή ΜΜΕ να κάνουνλόγο για «σκιές» στη ψηφοφορία. Η Γερμανία αρνήθηκε τα πάντα,αλλά υπάρχουν νέα δεδομένα στην υπόθεση, με την Επιτροπή Ηθικήςνα ξεκινά έρευνα μετά από 10 ολόκληρα χρόνια.

Επιμέλεια: Βασίλης Μαγαλιός

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).Το «τυφλό» τρομοκρατικό χτύπημαστην πρωτεύουσα της ΕυρωπαϊκήςΕνωσης, στις Βρυξέλλες, ταρακού-νησε όλη την Ευρώπη και όλον τονπλανήτη. Στο ελληνικό και βελγικόπρωτάθλημα ποδοσφαίρου και μπά-σκετ αγωνίζονται αθλητές που μί-λησαν στα ελληνικά Μέσα για τοπως βίωσαν το χτύπημα στις Βρυ-ξέλλες. Πρώτος ο μπασκετμπολίσταςτου Ολυμπιακού Ματ Λοτζέσκι, πουεξέφρασε τη θλίψη και την ανησυχίατου για τους φίλους του και τουςανθρώπους στο Βέλγιο, ενώ από τοπρωί παρακολουθεί τις εξελίξεις.«Νιώθω απαίσια για τις επιθέσειςστο αεροδρόμιο των Βρυξελλών. Οισκέψεις και οι προσευχές μου είναιστους φίλους μου και τους ανθρώ-πους στο Βέλγιο», έγραψε στο twitter.

Το σοκ από την τρομοκρατικήεπίθεση παρουσίασε από την πλευράτου ο αμυντικός άσος του ΑστέραΤρίπολης, Ρίτσι Κιτοκό, βρίσκεταιστην πρωτεύουσα της Αρκαδίας τουςτελευταίους μήνες, αλλά το μυαλότου αυτή τη στιγμή βρίσκεται στηχώρα του, που έχει δεχθεί ένα πολύσοβαρό «χτύπημα». Σε επικοινωνία(«Sport24») ο 27χρονος παίκτης επι-σημαίνει πως «με έχει επηρεάσειπολύ αυτό που έχει γίνει. Δεν έχωκαταφέρει να επικοινωνήσω ακόμημε τους συγγενείς μου. Είμαι πολύλυπημένος. Εύχομαι να μην αυξηθείάλλο ο αριθμός των νεκρών. Αισθά-νομαι μεγάλη θλίψη. Μόνο αυτό.Δεν ξέρω τι να πω. Ο Βέλγος αισθά-νεται πολύ φόβο, πολλή ανασφάλειακαι μεγάλη λύπη. Το γεγονός ότιδεν ξέρουμε ακόμα τον τελικό αριθμότων νεκρών, προκαλεί ακόμα μεγα-λύτερο πανικό στη χώρα».

Ενας ακόμα Βέλγος αμυντικόςπου αγωνίζεται στον Παναιτωλικό,ο Βόουτερ Κόρσιενς, μίλησε στο ίδιοΜέσο και αναφέρθηκε στο τρομο-κρατικό χτύπημα που συνέβη στοαεροδρόμιο των Βρυξελλών: «Οι δι-κοί μου είναι όλοι καλά. Είναι τρα-γικό αυτό που έχει συμβεί. Πολλοίπιστεύουν ότι αυτό είναι απάντησηστη σύλληψή του τρομοκράτη πουείχε εμπλακεί στα όσα έγιναν στη

Γαλλία προ ημερών (σ.σ. ον είχανσυλλάβει στις Βρυξέλλες). Προσεύ-χομαι για τους συμπατριώτες μου!».

Εκτός από τους αθλητές που αγω-νίζονται σε ελληνικά πρωταθλήματαυπάρχουν και Ελληνες αθλητές πουαγωνίζονται στο Βέλγιο. Οπως ο Πα-ναγιώτης Κυνηγόπουλος, που παίζειμε την φανέλα της Σιντ Τρούιντεν.Ο ίδιος είπε πως είχε κανονίσει ναπάει σε άλλη πόλη με το τρένο λόγωτου ότι είχε ρεπό, αλλά το ακύρωσεμετά το τρομοκρατικό χτύπημα στοαεροδρόμιο των Βρυξελλών, διότιυπάρχουν φόβοι και για άλλες εκρή-ξεις στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς:«Σήμερα είχα ρεπό και είχα κανονίσεινα πάω με το τρένο σε μια άλληπόλη, το Hasselt. Το ακύρωσα φυ-σικά, διότι υπάρχει φόβος και γιαάλλες εκρήξεις στα Μέσα ΜαζικήςΜεταφοράς. Δεν έχω μιλήσει ακόμα

με άλλους Ελληνες», ανέφερε χα-ρακτηριστικά ο 20χρονος, ο οποίοςπριν πάει στο Βέλγιο, έπαιζε στονΑιγινιακό.

Από τη μεριά του ο Στέργος Μα-ρίνος που αγωνίζεται στη Σαρλερουάτόνισε σε ραδιοφωνικό σταθμό(«ΣπορFM») πως τα μέτρα ασφαλείαςστη βελγική πρωτεύουσα δεν επαρ-κούν, ενώ η κυβέρνηση συστήνειστους πολίτες να παραμείνουν στασπίτια τους και να μην κυκλοφορούνστους δρόμους: «Επικρατεί πανικόςκαι γενικά υπάρχει αβεβαιότητα.Εμείς μάθαμε το περιστατικό λίγοπριν ξεκινήσει η προπόνηση. Είναιθλιβερό το γεγονός ότι θρηνήσαμεθύματα. Προσπαθούν να πάρουνκάποια μέτρα και ελπίζω κάποιαστιγμή αυτό να τελειώσει. Υπάρχειστρατός και υπήρχε και τις προ-ηγούμενες μέρες αλλά φαίνεται ότι

δεν μπορούν να τα ελέγξουν όλα.Οι οδηγίες προέρχονται κυρίως απότα όσα έχει πει η κυβέρνηση και ταμαθαίνουμε από τα Μέσα ΜαζικήςΕνημέρωσης. Λένε ότι ο κόσμος δενπρέπει να κυκλοφορεί έξω και ναπαραμείνουμε στα σπίτια μας. Εχουνκλείσει τα μετρό και τα αεροδρόμια.Θεωρώ ότι δεν θα γίνουν παιχνίδιαήταν προγραμματισμένα κάποια φι-λικά αλλά δεν νομίζω ότι θα γίνουν.Μετά από 2-3 βδομάδες όλα θα ξε-χαστούν. Το θέμα είναι να σκεφτό-μαστε πιο πολύ αυτά που μας ενώ-νουν παρά αυτά που μας χωρίζουν».

Τέλος ο Μιχάλης Σηφάκης, οτερματοφύλακας της βελγικής Κόρ-τραϊκ τα «είπε» όλα με μία φωτο-γραφία: Με φόντο την βελγική ση-μαία δύο χέρια σε σχήμα προσευχήςκαι τα χρώματα της βελγικής ση-μαίας.

Βέλγοι και «Βέλγοι» για το «τυφλό» χτύπημα

Συνέχεια στη σελίδα 16

Συνέχεια στη σελίδα 16

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).Για νέο νέο ξεκίνημα της Εθνικήςομάδας της Ελλάδας στους φιλικούςαγώνες με Μαυροβούνιο και Ισλαν-δία, στις 24 και 29 Μαρτίου, αντί-στοιχα, στο «Γ. Καραϊσκάκης», μίλησεο ομοσπονδιακός τεχνικός της «αγα-πημένης όλων των Ελλήνων», ΜίκαελΣκίμπε.

Ο Γερμανός εκλέκτορας τόνισεεπίσης πως δεν είναι ευχάριστο γιακανέναν να παρακολουθήσει το Ευ-ρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2016, τοκαλοκαίρι, από την τηλεόραση, καιέθεσε ως στόχο την πρόκριση στοΠαγκόσμιο Κύπελλο της Ρωσίας το2018.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο ΜίχαελΣκίμπε:

Για τα δύο φιλικά με Μαυρο-βούνιο και Ισλανδία: «Να κάνουμεόλοι μία νέα αρχή, με θάρρος καινα δείξουμε επιτέλους στα φιλικάένα άλλο πρόσωπο. Είμαι χαρούμε-νος που έχουμε αρκετό χρόνο μέχριτα επίσημα. Πιστεύω διαλέξαμε έτοι-μους παίκτες. Μετά το πρώτο παι-χνίδι θα φύγουν τέσσερις, και θαμπουν άλλοι τέσσερις στην ομάδα».

Για το σκεπτικό των κλήσεων,επειδή δεν υπάρχουν εξτρέμ στηναποστολή: «Ηταν φανερό ότι δενμπορούσαμε να παίξουμε στα πλάγιαμε εξτρέμ. Για αυτό κοιτάμε να βά-λουμε ποιότητα στον άξονα της με-σαίας γραμμής. Αυτό δεν σημαίνειότι δεν θα προσπαθήσουμε να παί-ξουμε από τα πλάγια».

Για το αν έχει αποφασίσει ναπαρατάξει με τρεις ή με τέσσεριςαμυντικούς της Εθνικής: «Εχουμεπάρει μία απόφαση, αλλά θέλουμενα το δούμε και στην προπόνησηγια να είμαστε σίγουροι. Ασχετα μετο σχήμα, θέλω να ξεκινήσουμε μεδύναμη και πολύ επιθετικά».

Για το αν σκέφτεται να καλέσεικαι άλλους παίκτες στο μέλλον:«Δεν είναι μόνο αυτοί οι 24. Υπάρ-χουν και άλλοι που παρακολουθούμε.Υπάρχουν παίκτες και στην ΕθνικήΕλπίδων, τους οποίους τσεκάρουμε.Θα κάνει καλό στην ομάδα τα δύοφιλικά και στη συνέχεια το ταξίδιστην Αυστραλία για να δοκιμάσουμεπαίκτες».

Για το μήνυμα που θα ήθελενα στείλει στους Ελληνες φιλά-θλους: «Μία νέα αρχή σημαίνει γιατον καθένα ότι μπορεί να δείξει έναάλλο πρόσωπο από αυτό που έδειξεμέχρι σήμερα. Είναι άσχημο να βλέ-πεις το Euro από την τηλεόραση.Κανείς δεν χαίρεται που κάθεταισπίτι του και είναι υποχρεωμένοςνα δει το τουρνουά από την τηλεό-ραση. Στόχος μας είναι να προκρι-θούμε στο Μουντιάλ της Ρωσίας».

Νέα αρχήμε στόχο

το Μουντιάλτης Ρωσίας

Επιμέλεια:Νεόφυτος Κυριάκου

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-ρυκα). Με αστραπιαίες κινήσεις ηΑνόρθωση προχώρησε σε αλλαγήπροπονητή, με τον Νεόφυτο Λάρκουνα δίνει τα χέρια με τους ανθρώπουςτου συλλόγου της Αμμοχώστου γιασυνεργασία μέχρι το τέλος της σεζόν.

Το κλίμα δεν σήκωνε άλλο τονΖόραν Μιλίνκοβιτς, ο οποίος... κού-νησε μαντήλι μετά από παρουσίαμόλις ενός μηνός στον πάγκο τηςομάδας. Οι τραγικές εμφανίσεις τηςΑνόρθωσης στα έξι παιχνίδια πουήταν στον πάγκο της ο Σέρβος τε-χνικός, ανάγκασαν τη διοίκηση ναπροχωρήσει άμεσα στην αντικατά-στασή του.

Με απολογισμό 4 ήττες, μια ισο-παλία και μια νίκη, και με 11 τέρματακατά και μόλις 3 υπέρ, η διοίκησηδεν είχε και πολλά περιθώρια.

Ανόρθωση: Ο Λάρκου στο τιμόνι

Ο Βασίλης Σπανούλης θέλει να κλείσει ως μπασκετμπολίστας στον Πειραιά

Αυλαία της καριέρας στον Ολυμπιακό

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).Ο Γκουστάβο Πογιέτ για πρώτη φοράαπό τότε που ανέλαβε τη τεχνικήηγεσία της ΑΕΚ ήταν τόσο πολύεκνευρισμένος όσο ήταν μετά τοματς με τον Παναιτωλικό. Και ολόγος δεν είναι άλλος από το ότιείδε την πετυχημένη αγωνιστικήσυνταγή που είχε «φτιάξει» στην«Ενωση» και η οποία την είχε οδη-γήσει σε πολλές και σημαντικές επι-τυχίες μέσα στο 2016 να... διαλύεταιμε πάταγο στο Αγρίνιο.

Ο Ουρουγουανός τεχνικός θαπροσπαθήσει να επαναφέρει άμεσατους «κιτρινόμαυρους» σε υψηλούςαγωνιστικούς τους ρυθμούς ποντά-ροντας ότι ορισμένοι παίκτες όπωςο Γιόχανσον και ο Γκάλο θα βρουνμε «σύμμαχο» την διακοπή ξανά τηνφόρμα τους ενώ περιμένει σημαντι-κές βοήθειες και από τον ΕλντερΜπαρμπόσα που θα επιστρέψει στηνενδεκάδα μετά από απουσία δυοαγώνων λόγω της τιμωρίας του.

Απόντος του 29χρονου Πορτο-γάλου άσου, η ΑΕΚ έχασε σημαντικόμέρος της δύναμής της στα άκρα,με αποτέλεσμα να μην μπορεί νααναπτυχθεί σωστά. Αλλωστε οΜπαρμπόσα είναι ένας παίκτης πουδίνει ρυθμό, «βγάζει» φάσεις, ενώαπειλεί και την αντίπαλη εστία. Ηέλλειψη λύσεων που αντιμετωπίζειο Πογιέτ εξαιτίας του «κοντού» ρό-στερ που έχει η ΑΕΚ είναι ότι αναγ-κάστηκε να χρησιμοποιήσει στα άκραστο ματς με τον Παναιτωλικό λόγωτης απουσία του Μπαρμπόσα τονΤζιμπούρ ο οποίος δεν μπόρεσε ναανταποκριθεί σε αυτό τον ρόλο.

Από κει και πέρα όσο κυλούν οιαγωνιστικές φαίνεται όλο και πιοπολύ και η απώλεια του ΜπρούνοΖουκουλίνι. Ο 22χρονος Αργεντινόςείναι ένας πολύ ποιοτικός μέσοςόπως απέδειξε στα ματς που πρόλαβενα αγωνισθεί με την φανέλα της«Ενωσης» πριν τον σοβαρό τραυμα-τισμό του και θα μπορούσε να δώσειμεγάλες βοήθειες στην μεσαία γραμ-μή των «κιτρινόμαυρων», είτε ωςβασικός είτε ως αντικαταστάτης κά-ποιων παικτών που δεν θα βρίσκον-ταν στην καλύτερή τους μέρα.

Στα αγωνιστικά οι Σοϊλέδης καιΚορδέρο συνεχίζουν τα προγράμματατης αποθεραπείας τους και την ερ-χόμενη βδομάδα θα φανεί αν θαπρολάβουν να είναι έτοιμοι για τοματς με την Καλλονή (3/4) στηνΜυτιλήνη.

«Βάλσαμο» η επιστροφήΜπαρμπόσα

Παιδικό και Εφηβικό Πρωτάθλημα ΜπάσκετΑντίστροφη μέτρηση για το Παιδικό και Εφηβικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ αφού πλέον έχουμε μπει στηντελική ευθεία για τους φετινούς πρωταθλητές σε όλες τις κατηγορίες αγοριών και κοριτσιών (περισσότερεςφωτογραφίες και αναλυτικά τα αποτελέσματα του Σαββατοκύριακου στη σελίδα 15).

Τα έκαψαν πάλι οι χούλιγκανςτου ποδοσφαίρου, αυτή τη φοράστη Λευκάδα. Ολοι ψάχνουν καιρίχνουν την ευθύνη στην κυ-βέρνηση, στον Υπουργό, στουςπροέδρους, στους «στρατούς»των ομάδων, στους διαιτητές καιπάει λέγοντας. Κι όμως η ...ευ-θύνη είναι στην παγκόσμιο κοι-νωνία. Βία δεν υπάρχει μόνοστο ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλάυπάρχει παντού. Είναι σημάδιατων καιρών μας. Βία στο Παρίσι,βία χθες στις Βρυξέλλες, βία στηνΙσπανία με τους χούλιγκανς ναμαχαιρώνουν ποδοσφαιριστή,βία, βία, βία... Θα πει κανείς«ναι, αλλά το σπίτι μας, δηλαδήη Ελλάδα και το ποδόσφαιρόμας». Ναι, αλλά μήπως η Ελλάδακαι το ποδόσφαιρό μας δεν είναισε μία ευρύτερη οικογένεια πουλέγεται Ευρώπη, που λέγεταιΚόσμος; Παντού υπάρχει βία καιυπάρχει και στην Ελλάδα καιστον αθλητισμό μας. Δεν το

Συνέχεια στη σελίδα 17

Εξω από�τα...�δόντια

Του Βασίλη μαγαλιού

Βία στην Ελλάδα,βία παντού

Συνέχεια στη σελίδα 15

WR/νΤινοσ αυλωνιΤησ

μαρκουσ σρεϊμπερ/ασοσιεϊΤενΤ πρεσ

Ερευνα της Επιτροπής Ηθικής της ΦΙΦΑ κατά Μπεκενμπάουερ για το Μουντιάλ 2006

ολυμπιακοσ νυ

«Πάτσισαν» με 5άρα οι «μπέμπηδες» του Ολυμπιακού Ν.Υ.Πανευτυχείς οι «μπέμπηδες» μετά τη λήξη στο παγωμένο Νothport. Ορθιοι (από αριστερά): ΑρηςΜενδρινός, Σάμι Μάστορας, Γιάννης Τσάπος (προπονητής), Burak Batmaz, Δημήτρης Πριφτάκης, OscarLugo, Goleb Housanwf, Κώστας Μάστορας και Adriano Russo. Καθιστοί (από αριστερά): Τόμι Μάστορας,Κωστάκης Μενδρινός, Δημήτρης Μενδρινός, Vicror Song, Oscar Coradο (περισσότερα στη σελίδα 15).