31 12 2015

12
Βαρύς φαίνεται πως θα είναι ο λογαριασμός για εκατο- ντάδες χιλιάδες συνταξιού- χους, οι οποίοι με αγωνία περι- μένουν να μάθουν πού θα κά- τσει τελικά η… μπίλια, σε ότι α- φορά τις μειώσεις των συντά- ξεων που συζητούνται αυτή την περίοδο στο νομοσχέδιο για το Ασφαλιστικό. Αν και η Κυβέρνηση επιχειρεί με κάθε τρόπο και σε όλους τους τόνους να πείσει ότι δεν πρόκει- ται να υπάρξουν μειώσεις στις κύριες, όλα θα φανούν προς τα μέσα Ιανουαρίου, μετά τις σκλη- ρές διαπραγματεύσεις με τους δανειστές, αφού ούτως ή άλλως θα πρέπει να εξευρεθούν ισοδύ- ναμα, άρα κάπου αλλού θα επι- βαρυνθούν οι πολίτες! Αισθητά στην Ήπειρο… Ήδη το «ψαλίδι» των τελευ- ταίων χρόνων σε μισθούς και συντάξεις, έχει δημιουργήσει στρατιές νεόπτωχων και έχει γί- νει αισθητή η πτώση της κατα- ναλωτικής δαπάνης, αφού μετά βίας τα περισσότερα νοικοκυριά τα βγάζουν πέρα Iδιοκτησία: Ι. & Ε. KOYTΣOΛIONTOΥ Ο.Ε. Έτος 59ο - Aρ. φύλλου 16.683 Tιμή 0,60 Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2015 Γραφεία: Φ. Tζαβέλλα 11 - IΩANNINA 453 33 Tηλ. Kέντρο 26510 25.677, 33.791 - Fax: 26510 30.350 http://www.proinoslogos.gr email:[email protected] ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Μπορεί ο χειμώνας να κά- νει αισθητή πια την παρουσία του, όμως στην Ήπειρο, τουρι- στικά τουλάχιστον, διανύουμε περίοδο… ανοιξιάτικη! Βοηθάει σ’ αυτό, εκτός των άλλων και το γεγονός ότι οι Έλληνες έκαναν στροφή φέτος, εγκαταλείποντας την ιδέα του ε- ξωτερικού κι επιλέγοντας να πε- ράσουν τις γιορτές εντός συνό- ρων! Αλλαγές επί αλλαγών στην φορολογία σχεδιάζει από το 2016 η Κυβέρνηση, φέρνοντας τα πάνω – κάτω στον προγραμ- ματισμό των φορολογουμένων, που θα πρέπει σταδιακά να ενη- μερώνονται για τις ανατροπές που σχεδιάζει το οικονομικό ε- πιτελείο. Μεταξύ των βασικών αλλα- γών είναι η κατάργηση φοροα- παλλαγών, οι αλλαγές σε κλίμα- κα και συντελεστές Σε αναστάτωση η Κυβέρνηση για την αναμόρφωση του Ασφαλιστικού • Ψάχνουν ισοδύναμα που όμως κάπου αλλού θα επιβαρύνουν τους πολίτες… Το πιο βαρύ πλήγμα από τις περικοπές θα δεχθεί η Περιφέρειά μας… 11η σελ. 11η σελ. Βαρύς έπεσε ο «πέλεκυς» της Δικαιοσύνης πάνω στον πρώ- ην ταμία του Δήμου Ιωαννιτών για το 1,6 εκατ. ευρώ που έκανε φτε- ρά, ενώ στα… μαλακά βρέθηκε η πρώην προϊσταμένη της Οικονο- μικής Υπηρεσίας. Η απόφαση για την πολύκροτη υπόθεση εκδόθηκε χθες το μεση- μέρι από το Τριμελές Εφετείο Κα- κουργημάτων, το ο- Ανατροπές σχεδιάζει η Κυβέρνηση Έρχονται τα πάνω – κάτω στην φορολογία από το 2016 Αλλαγές σε εισοδήματα, ενοίκια, φοροαπαλλαγές κ.α. Με «πλαστικό» χρήμα όλες οι συναλλαγές από την αρχή του έτους Την παρά- ταση των μέτρων - τουλάχιστον μέ- χρι και σήμερα το μεσημέρι - για τον περιορισμό της αιθαλομί- χλης στο μέγιστο δυνατό, ανακοί- νωσε χθες η Πε- ριφέρεια Ηπεί- ρου, δεδομένου ότι οι μετεωρο- λογικές προβλέψεις για τις συν- θήκες που θα επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες, δεν πρόκειται να διαφοροποιηθούν ιδιαίτερα. Η κατάσταση τις βραδινές κυ- ρίως ώρες εξακολου- Επιδότηση στις τιμές των εισιτηρίων ώστε να γίνουν φθηνό- τερα για τους πολίτες και ταυτό- χρονα να προστεθούν νέα δρομο- λόγια προκειμένου να καλύπτο- νται όσο το δυνατόν περισσότε- ρες Τοπικές Κοινότητες, εξασφά- λισε ο Δήμος Ζίτσας με τις νέες συμβάσεις που θα υπογράψει με τις διοικήσεις των ΚΤΕΛ (Αστικού και Υπεραστικού) Ιωαννίνων. Οι όροι των συμβάσεων εγκρί- θηκαν ομόφωνα από το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως παρου- σιάστηκαν στην εισή- Από το Εφετείο Κακουργημάτων Ιωαννίνων Ισόβια στον πρώην ταμία του Δήμου για τα 1,6 εκ. ευρώ Τριετή φυλάκιση με αναστολή στην πρ. προϊσταμένη της Οικον. Υπηρεσίας Ανυπόφορη η κατάσταση κυρίως τις βραδινές ώρες Η αιθαλομίχλη έγινε… μόνιμη στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων! Ιδιαίτερη προσοχή από τα άτομα υψηλού κινδύνου Μεγάλη η ροή επισκεπτών, υψηλές οι πληρότητες στα καταλύματα Τουριστική… άνοιξη και την Πρωτοχρονιά στην Ήπειρο! «Πρώτη φορά έχουμε και ξένο κόσμο», λέει ο Πρόεδρος των Ξενοδόχων Κ. Βλάχος • Μιλούν στον Π.Λ.» οι Δήμαρχοι Ζαγορίου, Μετσόβου και Βορ. Τζουμέρκων Ποια η διαδικασία για τη δήλωση ακατάσχετου λογαριασμού σελ. 12η 11η σελ. Επί ποδός η Τροχαία για την έξοδο των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς σελ. 12 ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΡΕΠΟΡΤΑΖ 11η σελ. 12η σελ. PEΠOPTAZ ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ ΦΩTO «Π.Λ.» Ο χρόνος που φεύγει σε λίγες ώρες ήταν γεμάτος με ανά- μεικτα συναισθήματα για τον ΠΑΣ Γιάννινα που βίωσε για ακόμη μια σεζόν το γλυκόπι- κρο "ταξίδι" από τη χα- ρά στη λύπη. Από την μία η εκ- πληκτική περσινή πορεία στο πρω- τάθλημα με σημαντικές νίκες, ό- πως αυτή με τον Ολυμπιακό και το πλασάρισμα στην πρώτη πεντάδα και από την άλλη η αδυναμία εξό- δου στην Ευρώπη λόγω της μη α- δειοδότησης και ο αποκλεισμός στο κύπελλο από τα Χα- νιά, έφεραν αυτό το μίγ- μα χαρμολύπης στους απανταχού φίλους του ΠΑΣ Γιάννινα. Ο Πρωϊνός Λόγος ε- τοίμασε για τους ανα- γνώστες του μια ολο- κληρωμένη ανασκόπη- ση της χρονιάς που μας αποχαιρετάει αύριο για τον ΠΑΣ Γιάννινα εστιάζοντας στα σημαντι- κότερα γεγονότα του 2015 για την ομάδα της Ηπείρου εντός και εκτός αγωνιστικών χώρωνΠΑΣ: ΟΥΤΕ ΦΕΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ... Γράφουν οι ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ - ΑΝΤΩΝΗΣ ΡHΓΑΝΑΚΟΣ σελιδα 7 Η ανασκόπηση του 2015 Νέες συμβάσεις με Αστικό και Υπεραστικό ΚΤΕΛ Φθηνότερα εισιτήρια και περισσότερα δρομολόγια εξασφάλισε ο Δήμος Ζίτσας ΜΙΧ. ΠΛΙΑΚΟΣ (Δήμαρχος): Στο πλευρό των εργαζομένων, χωρίς δεύτερη σκέψη… Η αγωνία της κυβέρνησης πριν το ασφαλιστικό… Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ, Ευρωβουλευτή της Ν.Δ. ε ν Τ ΥΠΩΣ στη σελιδα 3 Δεν αντέχουν άλλες μειώσεις οι συνταξιούχοι, αφού πλέον οι πιο πολλοί δεν μπορούν ούτε στοιχειωδώς να ζήσουν… 11η σελ. Πλήθος επισκεπτών θα δεχθούν και την Πρωτοχρονιά τα Γιάννενα, το Μέτσοβο, το Ζαγόρι και τα Τζουμέρκα… ΜΙΚΡΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ – ΦΤΩΧΟΤΕΡΗ ΗΠΕΙΡΟΣ! ΑΘΛΗΤΙΚOΣ «Π.Λ.» Με βάρκα την ελπίδα και την αισιοδοξία αρμενίζα- με τον περασμένο Γενάρη και λίγους μήνες μετά. Οι "μερκελιστές", οι "γερμανοτσολιάδες", οι άνθρωποι "της διαπλοκής και της διαφθοράς" είχαν αποχωρήσει από την εξουσία με την ψήφο του ελληνικού λαού, συνεπικουρούμενη, επί δεκαετίες τώρα, από το γνωστό καλπονοθευτικό εκλογικό σύστημα. Το "παλιό" παραχωρούσε τη θέση του στο "νέο" και οι "αγανακτισμένοι" αποχω- ρούσαν από τις πλατείες, προσμένοντας κάτι καινού- Πού πάμε σήμερα; Γράφει ο ΣΠΥΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ, Φιλόλογος-Συγγραφέας 4η σελ. ΓΝΩΜEΣ Επιστημονική θεολογία είναι όρος που χρησιμο- ποιείται, για να δηλώσει την προσπάθεια επιστημονι- κής θεμελίωσης της πίστεως στην ύπαρξη του θεού, και διατυπώθηκε για πρώτη φορά από τον Ρωμαίο γραμματικό Ουάρρωνα. Όπως είναι γνωστό, όλες οι θρησκείες στον κόσμο δέ- χονται την ύπαρξη του θεού, χωρίς καμιά προσπάθεια αποδείξεως της ύπαρξής του. Αυτό ίσχυε και στην αρχαία Ελλάδα, με τη δια- φορά ότι οι θεοί των Ελλήνων όχι μόνο ήσαν ανθρωπό- Έλληνες φιλόσοφοι και οι απόψεις τους περί θεού... Γράφει ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ, Καθηγητής Φιλολογίας Παν/μίου Ιωαννίνων 4η σελ. ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΕΣ

description

newspapers,articles

Transcript of 31 12 2015

Page 1: 31 12 2015

• Βαρύς φαίνεται πως θαείναι ο λογαριασμός για εκατο-ντάδες χιλιάδες συνταξιού-χους, οι οποίοι με αγωνία περι-μένουν να μάθουν πού θα κά-τσει τελικά η… μπίλια, σε ότι α-φορά τις μειώσεις των συντά-ξεων που συζητούνται αυτήτην περίοδο στο νομοσχέδιο γιατο Ασφαλιστικό.

Αν και η Κυβέρνηση επιχειρείμε κάθε τρόπο και σε όλους τουςτόνους να πείσει ότι δεν πρόκει-ται να υπάρξουν μειώσεις στιςκύριες, όλα θα φανούν προς ταμέσα Ιανουαρίου, μετά τις σκλη-ρές διαπραγματεύσεις με τουςδανειστές, αφού ούτως ή άλλωςθα πρέπει να εξευρεθούν ισοδύ-ναμα, άρα κάπου αλλού θα επι-

βαρυνθούν οι πολίτες! Αισθητάστην Ήπειρο…

Ήδη το «ψαλίδι» των τελευ-ταίων χρόνων σε μισθούς καισυντάξεις, έχει δημιουργήσει

στρατιές νεόπτωχων και έχει γί-νει αισθητή η πτώση της κατα-ναλωτικής δαπάνης, αφού μετάβίας τα περισσότερα νοικοκυριάτα βγάζουν πέρα

Iδιοκτησία: Ι. & Ε. KOYTΣOΛIONTOΥ Ο.Ε. � Έτος 59ο - Aρ. φύλλου 16.683 � Tιμή 0,60 € � Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2015

Γραφεία: Φ. Tζαβέλλα 11 - IΩANNINA 453 33 � Tηλ. Kέντρο 26510 25.677, 33.791 - Fax: 26510 30.350 � http://www.proinoslogos.gr � email:[email protected]

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

• Μπορεί ο χειμώνας να κά-νει αισθητή πια την παρουσίατου, όμως στην Ήπειρο, τουρι-στικά τουλάχιστον, διανύουμε

περίοδο… ανοιξιάτικη!Βοηθάει σ’ αυτό, εκτός των

άλλων και το γεγονός ότι οιΈλληνες έκαναν στροφή φέτος,εγκαταλείποντας την ιδέα του ε-ξωτερικού κι επιλέγοντας να πε-ράσουν τις γιορτές εντός συνό-ρων!

• Αλλαγές επί αλλαγών στηνφορολογία σχεδιάζει από το2016 η Κυβέρνηση, φέρνονταςτα πάνω – κάτω στον προγραμ-ματισμό των φορολογουμένων,που θα πρέπει σταδιακά να ενη-μερώνονται για τις ανατροπέςπου σχεδιάζει το οικονομικό ε-πιτελείο.

Μεταξύ των βασικών αλλα-γών είναι η κατάργηση φοροα-

παλλαγών, οι αλλαγές σε κλίμα-κα και συντελεστές

Σε αναστάτωση η Κυβέρνηση για την αναμόρφωσητου Ασφαλιστικού • Ψάχνουν ισοδύναμα που όμωςκάπου αλλού θα επιβαρύνουν τους πολίτες…

Το πιο βαρύ πλήγμα από τις περικοπές θα δεχθεί η Περιφέρειά μας…

� 11η σελ.

� 11η σελ.

• Βαρύς έπεσε ο «πέλεκυς»της Δικαιοσύνης πάνω στον πρώ-ην ταμία του Δήμου Ιωαννιτών γιατο 1,6 εκατ. ευρώ που έκανε φτε-ρά, ενώ στα… μαλακά βρέθηκε ηπρώην προϊσταμένη της Οικονο-μικής Υπηρεσίας.

Η απόφαση για την πολύκροτηυπόθεση εκδόθηκε χθες το μεση-μέρι από το Τριμελές Εφετείο Κα-κουργημάτων, το ο-

Ανατροπές σχεδιάζει η Κυβέρνηση

Έρχονται τα πάνω – κάτωστην φορολογία από το 2016� Αλλαγές σε εισοδήματα, ενοίκια, φοροαπαλλαγές κ.α.

� Με «πλαστικό» χρήμα όλες οι συναλλαγές από την αρχή του έτους

• Την παρά-ταση των μέτρων- τουλάχιστον μέ-χρι και σήμερατο μεσημέρι - γιατον περιορισμότης αιθαλομί-χλης στο μέγιστοδυνατό, ανακοί-νωσε χθες η Πε-ριφέρεια Ηπεί-ρου, δεδομένουότι οι μετεωρο-λογικές προβλέψεις για τις συν-θήκες που θα επικρατήσουν τιςεπόμενες ημέρες, δεν πρόκειται

να διαφοροποιηθούν ιδιαίτερα.Η κατάσταση τις βραδινές κυ-

ρίως ώρες εξακολου-• Επιδότηση στις τιμές των

εισιτηρίων ώστε να γίνουν φθηνό-τερα για τους πολίτες και ταυτό-χρονα να προστεθούν νέα δρομο-λόγια προκειμένου να καλύπτο-νται όσο το δυνατόν περισσότε-ρες Τοπικές Κοινότητες, εξασφά-λισε ο Δήμος Ζίτσας με τις νέεςσυμβάσεις που θα υπογράψει μετις διοικήσεις των ΚΤΕΛ (Αστικούκαι Υπεραστικού) Ιωαννίνων.

Οι όροι των συμβάσεων εγκρί-

θηκαν ομόφωνα από το τελευταίοΔημοτικό Συμβούλιο, όπως παρου-σιάστηκαν στην εισή-

Από το Εφετείο Κακουργημάτων Ιωαννίνων

Ισόβια στον πρώην ταμίατου Δήμου για τα 1,6 εκ. ευρώ

� Τριετή φυλάκιση με αναστολή στην πρ. προϊσταμένη της Οικον. Υπηρεσίας

Ανυπόφορη η κατάσταση κυρίως τις βραδινές ώρες

Η αιθαλομίχλη έγινε… μόνιμηστο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων!� Ιδιαίτερη προσοχή από τα άτομα υψηλού κινδύνου

Μεγάλη η ροή επισκεπτών, υψηλές οι πληρότητες στα καταλύματα

Τουριστική… άνοιξη και τηνΠρωτοχρονιά στην Ήπειρο!

«Πρώτη φορά έχουμε και ξένο κόσμο», λέει ο Πρόεδρος των Ξενοδόχων Κ. Βλάχος• Μιλούν στον Π.Λ.» οι Δήμαρχοι Ζαγορίου, Μετσόβου και Βορ. Τζουμέρκων

Ποια η διαδικασία για τη δήλωσηακατάσχετου λογαριασμού

σελ. 12η

� 11η σελ.

Επί ποδός η Τροχαία γιατην έξοδο των εκδρομέων

της Πρωτοχρονιάςσελ. 12

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α ΖΡ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ

� 11η σελ.

� 12η σελ.

P E Π O P T A Z

ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ

ΦΩTO «Π.Λ.»

• Ο χρόνος πουφεύγει σε λίγες ώρεςήταν γεμάτος με ανά-μεικτα συναισθήματαγια τον ΠΑΣ Γιάννιναπου βίωσε για ακόμημια σεζόν το γλυκόπι-κρο "ταξίδι" από τη χα-ρά στη λύπη.

Από την μία η εκ-πληκτική περσινή πορεία στο πρω-τάθλημα με σημαντικές νίκες, ό-πως αυτή με τον Ολυμπιακό και τοπλασάρισμα στην πρώτη πεντάδακαι από την άλλη η αδυναμία εξό-δου στην Ευρώπη λόγω της μη α-δειοδότησης και ο αποκλεισμός

στο κύπελλο από τα Χα-νιά, έφεραν αυτό το μίγ-μα χαρμολύπης στουςαπανταχού φίλους τουΠΑΣ Γιάννινα.

Ο Πρωϊνός Λόγος ε-τοίμασε για τους ανα-γνώστες του μια ολο-κληρωμένη ανασκόπη-ση της χρονιάς που μας

αποχαιρετάει αύριο για τον ΠΑΣΓιάννινα εστιάζοντας στα σημαντι-κότερα γεγονότα του 2015 για τηνομάδα της Ηπείρου εντός καιεκτός αγωνιστικών χώρων…

ΠΑΣ: ΟΥΤΕ ΦΕΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ...� Γράφουν οι ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ - ΑΝΤΩΝΗΣ ΡHΓΑΝΑΚΟΣ

– σ ε λ ι δ α 7 –

Η ανασκόπηση του 2015

Νέες συμβάσεις με Αστικό και Υπεραστικό ΚΤΕΛ

Φθηνότερα εισιτήρια και περισσότεραδρομολόγια εξασφάλισε ο Δήμος Ζίτσας

� ΜΙΧ. ΠΛΙΑΚΟΣ (Δήμαρχος): Στο πλευρό τωνεργαζομένων, χωρίς δεύτερη σκέψη…

Η αγωνία της κυβέρνησηςπριν το ασφαλιστικό…

� Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ,Ευρωβουλευτή της Ν.Δ.

ενΤΥΠΩΣ

� στη σελιδα 3

Δεν αντέχουν άλλες μειώσεις οι συνταξιούχοι, αφού πλέον οι πιοπολλοί δεν μπορούν ούτε στοιχειωδώς να ζήσουν…

� 11η σελ.

Πλήθος επισκεπτών θα δεχθούν και την Πρωτοχρονιά τα Γιάννενα,το Μέτσοβο, το Ζαγόρι και τα Τζουμέρκα…

ΜΙΚΡΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ – ΦΤΩΧΟΤΕΡΗ ΗΠΕΙΡΟΣ!

ΑΘΛΗΤΙΚOΣ «Π.Λ.»

� Με βάρκα την ελπίδα και την αισιοδοξία αρμενίζα-με τον περασμένο Γενάρη και λίγους μήνες μετά. Οι"μερκελιστές", οι "γερμανοτσολιάδες", οι άνθρωποι "τηςδιαπλοκής και της διαφθοράς" είχαν αποχωρήσει από την εξουσίαμε την ψήφο του ελληνικού λαού, συνεπικουρούμενη, επί δεκαετίεςτώρα, από το γνωστό καλπονοθευτικό εκλογικό σύστημα. Το "παλιό"παραχωρούσε τη θέση του στο "νέο" και οι "αγανακτισμένοι" αποχω-ρούσαν από τις πλατείες, προσμένοντας κάτι καινού-

Πού πάμε σήμερα;� Γράφει ο ΣΠΥΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ,

Φιλόλογος-Συγγραφέας

� 4η σελ.

ΓΝΩΜEΣ

� Επιστημονική θεολογία είναι όρος που χρησιμο-ποιείται, για να δηλώσει την προσπάθεια επιστημονι-κής θεμελίωσης της πίστεως στην ύπαρξη του θεού,και διατυπώθηκε για πρώτη φορά από τον Ρωμαίο γραμματικόΟυάρρωνα. Όπως είναι γνωστό, όλες οι θρησκείες στον κόσμο δέ-χονται την ύπαρξη του θεού, χωρίς καμιά προσπάθεια αποδείξεωςτης ύπαρξής του. Αυτό ίσχυε και στην αρχαία Ελλάδα, με τη δια-φορά ότι οι θεοί των Ελλήνων όχι μόνο ήσαν ανθρωπό-

Έλληνες φιλόσοφοι και οιαπόψεις τους περί θεού...

� Γράφει ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ,Καθηγητής Φιλολογίας Παν/μίου Ιωαννίνων

� 4η σελ.

ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΕΣ

Page 2: 31 12 2015

� Eκδηλώσεις � Γεγονότα � Eκδηλώσεις � ΓεγονόταKAI AΛΛA ΠOY ENΔIAΦEPOYN

Σελ. 2η ΠPΩΪNOΣ ΛOΓOΣΠέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2015

• Την καθιερωμένη πιαγιορτινή εκδήλωσή τουθα πραγματοποιήσει σή-μερα το βράδυ ο ΔήμοςΜετσόβου στην Πλατείατης ορεινής κωμόπολης,προσκαλώντας ντόπιουςαλλά και επισκέπτες ναλάβουν μέρος. Η εκδήλω-ση περιλαμβάνει φωτιές,μουσική, προσφορά πα-ραδοσιακών εδεσμάτων όπως ο τραχανάς και τα λουκάνικα, ζεστό κρασί,ενώ η υποδοχή του νέου έτους θα γίνει με βεγγαλικά.

Με μουσική, εδέσματα, ζεστό κρασί…

Γιορτινή εκδήλωση απόψεστην Πλατεία Μετσόβου

• Στο μακρινό Σαν Φρανσίσκο,στην Ινδία και την Αιτή «ταξίδεψε»μέσα στο 2015 το τμήμα φίλων βι-βλίου του Ίανθου Ιωαννίνων το

οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία τουτον περασμένο Οκτώβριο και θασυνεχίσει και τη νέα χρονιά. Όσοιενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σ’αυτό μπορούν να επικοινωνήσουνμε τον συντονιστή του τμήματοςστο τηλ.: 6937-163555 ή με emailστο: [email protected].

Ίανθος Ιωαννίνων

Tαξιδεύοντας με τοτμήμα φίλων βιβλίου

• Για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ,θα γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος, την Κυριακή, 3 Ιανουαρίου απόώρα 08:30 πμ έως 10:00 πμ στις παρακάτω περιοχές: Γαρδίκι, τμήμαΕλεούσας πέριξ του Ι.Ν. Φανερωμένης, τμήμα ΒΙ.ΠΕ. πέριξ των επιχει-ρήσεων ΑΚΡΟΓΚΑΖ, ΚΑΡΥΠΙΔΗ, ΜΥΛΟΙ ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗ,ΔΑΒΟΥΤΗ - ΜΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΤΑΜΒΑΚΟΓΛΟΥ, ΒΙΟΤΑΛ,ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ, ΚΑΤΣΟΥΡΑ, ΜΠΕΡΡΗ, ΜΗΛΙΩΤΗ,ΖΑΡΜΠΑΛΑ, ΣΟΡΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΔΟΥΚΟΥ, ΓΟΥΣΗ, LCSC,ΜΕΝΤΗ, ΑΣΛΑΝΗ, ΤΣΑΝΟΥ, ΞΥΛΟΔΟΜΙΚΗ, VERILOG,ΝΙΚΑΣ, ΜΕΚΑΛΗ, ΜΠΟΥΡΗ, ΡΑΠΤΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΧΗΤΟΥ, ΤΖΙΑΛΛΑ,ΤΖΙΜΑ, ALLUEXPERT, ACRATA DIGITAL, ΜΠΟΥΓΙΑ, πτηνοτροφείο καιπτηνοσφαγείο ΝΙΤΣΙΑΚΟΥ.

Την ερχόμενη Κυριακή

Διακοπή ρεύματος σεπεριοχές του Λεκανοπεδίου

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ– Το Δ.Σ. της Ελληνικής

Αντικαρκινικής Εταιρείας -Πα-ράρτημα Ιωαννίνων- ευχαρι-στεί την οικ. Σοφίας Παπα-στύλου για τη δωρεά στημνήμη της Αγγελικής Φλούδακαι την Ομάδα ΣυνεργασίαςΣ.Ε.Ο. Ιωαννίνων για τη δω-ρεά στη μνήμη της Ελευθε-ρίας Γάτσιου.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ• Η Στέγη Αυτιστικών Ατό-

μων «Ελένη Γύρα» ευχαριστείθερμά:

– Την κα Διονυσία Τσιούρηγια την χρηματική προσφοράτης.

– Για την χρηματική προ-σφορά εις μνήμη ΧαράλαμπουΣτοφόρου, τη σύζυγο Ουρα-νία Ζέρβα Στοφόρου και ταπαιδιά Περικλή και Κωνστα-ντία Στοφόρου Μορώνη.

• Στον αγαπημένο του προορισμό, τα Γιάννενα,θα υποδεχτεί τη νέα χρονιά ο πρ. ΠεριφερειάρχηςΚεντρικής Μακεδονίας Παναγιώτης Ψωμιάδης.

Ο κ. Ψωμιάδης βρίσκεται από χθες οικογενειακώςστην πρωτεύουσα της Ηπείρου από και θα παραμείνειμέχρι και την Κυριακή 3 Ιανουαρίου.

Στα Γιάννενα θα υποδεχτείτο νέο χρόνο ο Π. Ψωμιάδης

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ• Αξίζουν συγχαρητήρια στο Διευθυντή της Νευροχειρουργικής

Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου ΙωαννίνωνΚαθηγητή κ. Σπύρο Βούλγαρη για την άρτια οργάνωση της Νευ-ροχειρουργικής Κλινικής. Επίσης, αξίζει κάθε έπαινος και στο υπό-λοιπο Ιατρικό προσωπικό καθώς και στο Νοσηλευτικό προσωπι-κό της Κλινικής για τον επαγγελματισμό τους και το ενδιαφέροντους. Τα παραπάνω είχα την δυνατότητα να διαπιστώσω λίγοπριν τα Χριστούγεννα.

Γεώργιος Αχ. Φλούδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝΔιεύθυνση Καθαριότητας,Ανακύκλωσης, ΣυντήρησηςΈργων και ΠρασίνουΑριθ. Πρωτ.: οικ. 97606/3233

ΘΕΜΑ: Περίληψη απόφασηςΔημάρχου Ιωαννίνων περί κα-θιέρωσης υπερωριακής απα-σχόλησης υπαλλήλων τωνυπηρεσιών Καθαριότητας καιΗλεκτροφωτισμού, Πρασίνουκαι Νεκροταφείου του ΔήμουΙωαννιτών για συμπλήρωσηεβδομαδιαίου ωραρίου τιςνυχτερινές ώρες, Κυριακέςκαι εξαιρέσιμες αργίες για τοέτος 2016

Ο Δήμαρχος Ιωαννίνων εγκρίνειτην παροχή υπηρεσιών από έναναριθμό εργαζομένων των υπηρε-σιών Καθαριότητας και Ηλεκτρο-φωτισμού, Πρασίνου και Νεκροτα-φείου του Δήμου τις Κυριακές,εξαιρετέες και νυχτερινές ώρες γιατο έτος 2016, για την εκτέλεση τωνεργασιών καθαριότητας κοινόχρη-στων χώρων, καθημερινής λειτουρ-γίας του Νεκροταφείου κ.λ.π. για142 μόνιμους υπαλλήλους, 85υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου αο-ρίστου χρόνου και 28 υπαλλήλουςιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρό-νου, σύμφωνα με τις διατάξεις τουάρθρου 20 του Ν. 4024/2011 όπωςτροποποιήθηκε και ισχύει και τουάρθρου 20 του Ν.4354/2015. Απότην απόφαση προκαλείται δαπάνησυνολικού ύψους 237.000 ευρώγια το έτος 2016.

Ιωάννινα, 30 Δεκεμβρίου 2015Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΩΜΑΣ ΜΠΕΓΚΑΣ

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση υποδέχεται τη νέα χρονιά…

• Κατακόρυφη αύξηση τωνηλεκτρονικών πωλήσεων στηνΕλλάδα παρουσιάζεται σύμφωναμε έρευνα της Ελληνικής Στατιστι-κής Αρχής. Πάνωαπό το 1/3 (33,8%)των χρηστών διαδι-κτύου ηλικίας 16-74ετών, προχώρησανσε ηλεκτρονικήαγορά προϊόντων ήυπηρεσιών κατά το1ο τρίμηνο του2015. Ο αριθμόςτους αυξήθηκε κατά14,6% σε σχέση με το α’ τρίμηνοτου 2014, ενώ στην πενταετία κα-ταγράφεται άνοδος 83,7%.

Η πλειοψηφία των Ελλήνων κα-ταναλωτών (75,2%) επιλέγει ελλη-νικές επιχειρήσεις για τις ηλεκτρο-νικές αγορές του. Τα είδη ένδυσηςκαι υπόδησης καταλαμβάνουν το47,6% των ηλεκτρονικών αγορών.Ακολουθούν ηλεκτρονικές συσκευ-ές (26,3%), ταξιδιωτικές υπηρεσίες(18,5%), οικιακά είδη (16,8%),εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολο-γιστών (15%), διαμονή σε καταλύ-

ματα (12,4%), βιβλία (12,3%), εισι-τήρια εκδηλώσεων (11,6%).

Τα ποσοστά αυτών που δενέχουν πραγματοποιήσει ποτέ αγο-

ρές μέσω διαδι-κτύου, μειώθηκεκατά 28,9% καιδιαμορφώθηκεαπό 70,9% το2010 σε 50,4%το 2015. Η έρευ-να καταδεικνύειότι το μισό καιπλέον δείγμα

(53,8%), που έκανε ηλεκτρονικέςαγορές το 1ο τρίμηνο του 2015,δαπάνησαν έως 99€ για τα αποκτη-θέντα προϊόντα και υπηρεσίες.

Το 54,2% των online αγορα-στών ήταν άνδρες και το 45,8% γυ-ναίκες, με το 29,7% να ανήκει στηνηλικιακή ομάδα 35-44 ετών. Το επί-πεδο μόρφωσής τους είναι υψηλόμε το 51,3% να έχει πανεπιστημια-κό τίτλο, ενώ το 40,6% και το 8,1%είναι απόφοιτοι λυκείου και δημοτι-κού αντίστοιχα. Η έρευνα διεξήχθηδιεξήχθη μεταξύ 01/01/2015 έως31/03/2015.

Σύμφωνα με έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ

Αυξάνονται οι ηλεκτρονικέςπωλήσεις στην Ελλάδα

� Τι επιλέγουν οι Έλληνες να αγοράσουν διαδικτυακά

• Συνολικά 1.424 πε-ριπτώσεις αναγγελίαςπρόθεσης αυτοκτονίαςμέσω διαδικτύου έχειδιαχειριστεί η ΔίωξηΗλεκτρονικού Εγκλήμα-τος, από το 2005 έωςσήμερα, εκ των οποίωνοι 140 ήταν τον Δεκέμ-βριο.

Όπως αναφέρει σεχθεσινή ανακοίνωσή της,η Δίωξη ΗλεκτρονικούΕγκλήματος, η οποία έγινε υποδι-εύθυνση το 2011 και διεύθυνση το2014, διενεργεί ψηφιακή διαδι-κτυακή έρευνα σε 24ωρη βάση, γιατον εντοπισμό συνανθρώπων μας,που τυχόν εκδηλώνουν πρόθεσηαυτοκτονίας, μέσω διαδικτύου.

Γενικότερα, μόλις στο Συντονι-στικό Επιχειρησιακό Κέντρο της Δι-εύθυνσης Δίωξης ΗλεκτρονικούΕγκλήματος “Cyber Alert” διαπι-στωθεί ανάρτηση ή περιέλθει πλη-ροφορία σχετικά με αναγγελίαπρόθεσης αυτοκτονίας μέσω τουΔιαδικτύου ή λοιπών ΤεχνολογιώνΠληροφοριών και Επικοινωνιών,ακολουθεί ενδελεχής διαδικτυακή -αστυνομική έρευνα, που περιλαμ-βάνει μεταξύ άλλων αλληλογραφίαμε τις εμπλεκόμενες ιστοσελίδεςκαι τις εταιρείες παροχής τηλεπι-κοινωνιών & υπηρεσιών Διαδικτύ-ου, με σκοπό τον προσδιορισμότης ταυτότητας του υπό κίνδυνοατόμου και την ενημέρωση του το-πικού αστυνομικού τμήματος,ώστε να διασφαλιστεί η σωματικήτου ακεραιότητα και ακολούθως

να του παρασχεθεί κατάλληληυποστήριξη.

Σε περιπτώσεις που προκύπτειότι τα εμπλεκόμενα άτομα διαμέ-νουν στο εξωτερικό, γίνεται ενημέ-ρωση των αρμόδιων αστυνομικώναρχών μέσω της Διεύθυνσης Διε-θνούς Αστυνομικής Συνεργασίας(Interpol ή Sirene).

Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρο-νικού Εγκλήματος έχει βραβευθείγια το συγκεκριμένο έργο της απότην Ακαδημία Αθηνών, από τοΥπουργείο Παιδείας, αλλά και απότο Federal Bureau of Investigation(FBI) των Η.Π.Α.

Υπενθυμίζεται ότι για ανάλογαπεριστατικά, οι πολίτες μπορούννα επικοινωνούν άμεσα με τη Διεύ-θυνση Δίωξης ΗλεκτρονικούΕγκλήματος, στα ακόλουθα στοι-χεία επικοινωνίας:

• Τηλεφωνικά: 11188• Στέλνοντας e-mail στο:

[email protected]• Μέσω της εφαρμογής

(application) για έξυπνα τηλέφωνα(smartphones): CYBERΚΙD

Από το 2005 μέχρι και σήμερα…

1.424 αυτοκτονίες έχει αποτρέψειη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

� Διενεργεί ψηφιακή διαδικτυακή έρευνα σε 24ωρη βάση• Σήμερα ο ΟΠΕΚΕΠΕ πληρώ-

νει στους αγρότες των ορεινώνπεριοχών της χώρας άλλα 100εκατ. ευρώ ως προκαταβολή τηςεξισωτικής αποζημίωσηςτου 2015 και άλλα 100εκατ. ευρώ για το Πρό-γραμμα Αγροτικής Ανά-πτυξης και το ΠρόγραμμαΑλιείας.

Σύμφωνα με χθεσινέςδηλώσεις του Υπ. Αγροτ.Ανάπτυξης «συνολικά οιπληρωμές του Δεκεμβρίουξεπέρασαν και τις πιο αι-σιόδοξες προβλέψεις, φτά-νοντας κοντά στα 1,7 δισ.ευρώ. Αν, δε, προσθέσουμε και τηνκαταβολή των επιδομάτων του ΟΓΑπου πληρώνονται αυτές τις μέρες,τότε το συνολικό ποσό πλησιάζει τα2 δισ. ευρώ. Έτσι, κλείνει ένας κύ-κλος νοικοκυρέματος των πληρω-μών και ανοίγει το μεγάλο κεφάλαιοτης ανάπτυξης στον αγροτικό το-μέα…».

Επιπλέον τόνισε ότι το 2016 θαείναι η χρονιά των μεγάλων πρωτο-

βουλιών από το Υπουργείο Αγροτι-κής Ανάπτυξης:

� για τη χρηματοδότηση τουαγροτικού τομέα, ξεκινά η «κάρτα

του αγρότη».� για την αξιοποίηση του Προ-

γράμματος Αγροτικής Ανάπτυξηςκαι του ΕΠΑλ συνολικής επενδυτι-κής δαπάνης 6,5 δισ. ευρώ.

� για τη διευκόλυνση της συλ-λογικής οργάνωσης των αγροτών,με την ψήφιση του νέου θεσμικούπλαισίου για τους συνεταιρισμούς.

� για τη στήριξη των νέωναγροτών.

Δήλωση Βαγγ. Αποστόλου

Χρονιά πρωτοβουλιών το 2016για το Υπ. Αγροτ. Ανάπτυξης

� Τα 2 δισ. ευρώ έφτασαν οι πληρωμές Δεκεμβρίου• Με την καθιερωμένη Πρωτο-

χρονιάτικη δεξίωση στο Δημαρ-χείο, ο Δήμος Ιωαννιτών υποδέχε-ται τη νέα χρονιά.

Αύριο Παρασκευή 1 Ιανουαρίουκαι ώρα 12 το μεσημέρι, ο Δήμαρ-χος, Θωμάς Μπέγκας, θα υποδε-χθεί στην αίθουσα του ΔημοτικούΣυμβουλίου τους πολίτες και τουςεκπροσώπους των τοπικών αρχών.

Κάλαντα σήμεραΣήμερα Πέμπτη, Παραμονή της

Πρωτοχρονιά, θα επισκεφθούν τοΔημαρχείο για να ψάλουν τα κάλα-ντα:

� στις 11.00 ο Σύλλογος Πο-ντίων και Μικρασιατών Ηπείρου

� στις 11.30 η Μπάντα της 8ηςΜεραρχίας

Πρωτοχρονιάτικη δεξίωσηαύριο (12 μ.) στο Δημαρχείο

• Την πρόταση της κυ-βέρνησης να αναβαθμιστούντα ΤΕΙ σε πανεπιστήμιαΕφαρμοσμένων Επιστημώναποκάλυψε η Σία Αναγνω-στοπούλου.

Η αναπλ. Υπουργός Παι-δείας, μιλώντας στην “Κοινω-νία 'Ωρα MEGA”, επισήμανεότι «μπορεί να γίνει ένα με-γάλος κορμός που θα ξεκινάειαπό το λύκειο και θα πηγαίνειστα ΤΕΙ. Θέλει άλλη συστηματο-ποίηση. Έτσι και αλλιώς και ητριτοβάθμια εκπαίδευση θέλειπροσωπικό, χωρίς γενναίεςπροσλήψεις δεν θα μπορέσουμενα κρατήσουμε την εκπαίδευση».

Υπογράμμισε ότι υπάρχει ηπρόθεση στα ΤΕΙ να κάνουν δι-δακτορικό, λέγοντας ότι «οι συ-νέργειες ανάμεσα στα πανεπι-στήμια και τα ΤΕΙ είναι πάρα πο-

λύ καλές, έχουν ειδικότητες ταΤΕΙ που είναι πολύ σημαντικές»,δηλαδή όπως πρόσθεσε «τμήμα-τα βιβλιοθηκονομίας, λογοθερα-πείας είναι πάρα πολύ σημαντι-κά. Είναι ανώτατα εκπαιδευτικάιδρύματα αλλά ο τίτλος πανεπι-στήμια έχει την πρωτοκαθεδρία,τα ΤΕΙ τα αφήσαμε ως παράλλη-λο αλλά χαμηλότερο από τα πα-νεπιστήμια. Στο εθνικό διάλογοθα λυθούν αυτά», είπε χαρακτη-ριστικά η υπουργός.

Πρόταση της Κυβέρνησης για αναβάθμισητων ΤΕΙ σε Πανεπ. Εφαρμοσμένων Επιστημών

Πρωτοχρονιάτικες εκδηλώσειςαπό την Περιφέρεια Ηπείρου

• Εκδηλώσεις για τον εορτα-σμό της Πρωτοχρονιάς διοργανώ-νει αύριο, Παρασκευή η Περιφέ-ρεια Ηπείρου.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα,στις 8 π.μ. θα γίνει γενικός σημαι-οστολισμός όλων των δημόσιων

και δημοτικών καταστημάτων.Στις 10.30 π.μ. θα τελεστεί επίση-μη Δοξολογία στο ΜητροπολιτικόΝαό του Αγίου Αθανασίου, ενώστις 11 π.μ. θα ακολουθήσει δε-ξίωση στο χώρο εκδηλώσεων τηςΠεριφέρειας.

• Eνημερώνουμε το επιβατικόκοινό ότι υπάρχει εκδοτήριο τωνΚΤΕΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ στο λιμάνι τουΠειραιά έμπροσθεν της Πύλης Ε8.

Η διεύθυνση είναι: Άστιγγος 2,Πλατεία Καραϊσκάκη.

Τηλ.: 210-4125200/4125250210-4124800/4124900

Φαξ: 210-4173715

Page 3: 31 12 2015

ΠPΩΪNOΣ ΛOΓOΣ Σελ. 3ηΠέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2015

Τοπίο στην ομίχλη…

� Όλο παραπονιόμαστε και με το δίκιο μας, οι Γιαννιώτες για τηνομίχλη που μας έχει γίνει πια… καθημερινή συνήθεια, αλλά δεν γίνε-ται να μην αναγνωρίσει κανείς και τις όμορφες και ξεχωριστές εικό-νες που αντικρίζει εξαιτίας της ανά την πόλη. Δείτε, ας πούμε, πώςήταν χθες το πρωί η Παραλίμνιος, με τα καραβάκια μόλις να ξεχωρί-ζουν μέσα στην καταχνιά κι ελάχιστους τολμηρούς πολίτες να κυ-κλοφορούν! Τύφλα να ‘χει το Λονδίνο, δηλαδή!..

Κ.Α.

Δεν προλαβαίνουν…� Αγανακτισμένοι ι-

διοκτήτες καταστημάτωνή και κατοικιών βλέπουνφρεσκοβαμμένους τοί-χους, να «ζωγραφίζονται»μετά από ελάχιστες ημέ-ρες, με κάθε είδους συν-θήματα. Η αθλιότητα -πε-ρί τέτοιας πρόκειται- δυ-στυχώς συνεχίζεται, χω-ρίς Δήμος και Αστυνομία,να μπορούν ακόμη να θέ-σουν σε εφαρμογή ένα σχέδιο ή έστω μια καμπάνια για να περιορι-στεί το κακό.

Ν.

Σαν διαφήμιση…� Καθημερινά εμ-

φανίζεται στα κανάλιαο εργατολόγος Κώ-στας Τσουκαλάς! Κά-ποτε και δυο φορέςτην ίδια μέρα. Μεγάληη διαφήμισή του απότα ΜΜΕ! Να είναι γιοςτου πολιτευτή τουΣΥΡΙΖΑ που δεν εκλέ-χτηκε βουλευτής αλλάμάλλον βρίσκεται τώρασε μια Γενική Γραμματεία όπου κατευθύνονται οι αποτυχόντες βου-λευτές από όλους τους πολιτικούς χώρους; Τελευταία μας ενημέρω-σε και μέσω της ΕΡΤ. Μακάρι όλοι οι εργατολόγοι να είχαν τέτοιαπροβολή…. Θυμόμαστε τον αντιμνημονιακό εργατολόγο που προ-βλήθηκε ιδιαίτερα από τα ΜΜΕ και σήμερα είναι υπουργός εφαρμό-ζοντας πιστά το 3ο μνημόνιο….

ΜΑΤ

διαδόσεις...

.. .οι διαδοσίες

«Ιδεολογικές προεκτάσεις»…� Τα έκαναν σαλάτα με τις ιδεολογίες τους. Κάτω από την

ίδια στέγη Τσίπρας-Λαφαζάνης υπερασπίζονταν ένα μοντέλοκαι προσπάθησαν να το εφαρμόσουν στην Ελλάδα μετά το Γε-νάρη του 2015! Κι ενώ ο αρχηγός ήταν ένας και τους στέγαζεόλους κάτω από τις… φτερούγες του, στη διαδρομή προέκυ-ψαν οι «ιδεολογικές προεκτάσεις»! Τι εννοούν με αυτούς τουςχαρακτηρισμούς; Ποιες είναι οι αρχές που υπερασπίζεται οΤσίπρας και ποιες ο Λαφαζάνης; Κι αν ο Τσίπρας ήταν αρχη-γός του όλου ΣΥΡΙΖΑ, μετά την αποχώρηση ομάδων και προ-σώπων τίνος αρχηγός είναι; Του όλου ΣΥΡΙΖΑ ή του αποδεκα-τισμένου; Και ποια είναι η ιδεολογία του Τσίπρα; Εκείνος τηνξέρει;

Τι ρόλο παίζουν;� Όσοι πολιτικοί εκκολάπτονται στα κομματικά καλούπια

διαμορφώνουν μια περίεργη προσωπικότητα. Αποστασιοποι-ούνται από την πραγματική ζωή και άλλα λένε ενώ κάνουν άλ-λα! Ξεχωριστό παράδειγμα ο Αλέξης Τσίπρας. Θυμηθείτε τι έ-λεγε και τι έκανε όταν ασκούσε αντιπολίτευση και τι μας υπό-σχονταν πριν από κάθε εκλογική αναμέτρηση. Καμία συνέπεια.Και μπορεί να επαγγέλλεται στα λόγια αριστερές πρακτικές αλ-λά εφαρμόζει άνετα ακραία φιλελεύθερα μοντέλα. Τι πιστεύειπραγματικά ο ίδιος είναι δύσκολο να το κατανοήσουμε και ε-κείνος το κρύβει πολύ καλά. Πού μας πηγαίνει; Να μην το ξέ-ρει και ο ίδιος ή απλά είναι προγραμματισμένος γι’ αυτό το ρό-λο;

Όσο πειθαρχούν…� Ο Αλαβάνος ανέδειξε τον Τσίπρα! Πρώτα τον πρότεινε

ως υποψήφιο Δήμαρχο της Αθήνας και μετά τον επέβαλε ωςαρχηγό στο κόμμα τους. Πού βρίσκεται σήμερα ο Αλαβάνοςκαι γιατί δεν στέκεται δίπλα στο βλαστάρι του; Τι τους χώρισεαυτούς τους δύο; Αφού τα κατάφερε και έγινε πρωθυπουρ-γός μετά έκανε πέρα τον Λαφαζάνη, τον Στρατούλη, τη Ζωή καιτους άλλουςσυνοδοιπόρουςτου και οικειο-ποιήθηκε τοΣΥΡΙΖΑ ως δικότου απόκτημα.Και τώρα άρχι-σε να απομα-κρύνει και πιοστενούς φίλουςόπως τον Γα-βριήλ Σακελλα-ρίδη. Ποιοι θα μείνουν κοντά του; Ο Νίκος και η Όλγα; Ε, κα-λοί είναι και αυτοί, τουλάχιστον για όσο είναι πειθαρχημένοι.Αν σηκώσουν κεφάλι ή του φέρουν αντιρρήσεις θα τους φάεικι αυτούς η μαρμάγκα…

Πειραματόζωο…� Οι δύο μεγάλες επιλογές είναι συγκεκριμένες! Περισσό-

τερο κράτος ή ένα κράτος που βάζει τους κανόνες, κάνει αντι-κειμενικούς ελέγχους αλλά αφήνει να αναπτύσσεται ελεύθερακαι ο ιδιωτικός τομέας; Αυτά δεν έγιναν σαφή ούτε από την σο-σιαλιστική διακυβέρνηση, που έπαιζε πρωταρχικό ρόλο στηνΕλλάδα, ούτε από την κεντροδεξιά που δεν κατάφερε να κάνειελκυστική την ιδεολογία της συνδέοντάς την με την πράξη.Όσο για τη σημερινή κυβέρνηση που λέει ότι είναι αριστερή,δεν μας διαφωτίζει για το πού αρχίζει η αριστερή ιδεολογία καιποια είναι τα όριά της. Τελικά το μοντέλο διακυβέρνησης είναιένα για τις χώρες της Ευρώπης; Πάντως οι κάθε είδους ιδεο-ληψίες καλό δεν έφεραν στην Ελλάδα. Απλά προκάλεσαν σύγ-χυση. Και καταφέραμε να γίνουμε το πειραματόζωο των θε-σμών αναμένοντας τις δόσεις μας…

Θεανώ Βλάχου

� Δε θέλει ο Δήμος Ιωαννιτών, όπως είναι φυσικό, να κα-ταργηθεί το Αστυνομικό Τμήμα Κατσικά και γι’ αυτό αποφάσισενα παραχωρήσει στην ΕΛ.ΑΣ ιδιόκτητο χώρο για τη δωρεάν στέ-γασή του! Προσφέρει λοιπόν όλο το ισόγειο στο κτίριο του Πνευ-ματικού Κέντρου Κατσικά, που γειτονεύει με το σημερινό Α.Τ., το

οποίο είναι σήμεραυπό ανακατασκευή.Ήδη ο Δήμαρχος έχειστείλει τη σχετική ε-πιστολή – πρότασηπρος την Αστυνομία,καλώντας την να δώ-σει οδηγίες για τοπώς θέλει να διαμορ-φωθεί ο χώρος κι α-ναμένει απάντηση, ό-πως ανέφερε χθες

στο Δημοτικό Ραδιόφωνο ο Αντιδήμαρχος Παμβώτιδας ΓιώργοςΒίνης. Για να δούμε αν ο Δήμος καταφέρει να κρατήσει το Τμή-μα…

Κ.Α.

Δίνει χώρο για το Τμήμα!..

ΦΩTO «Π.Λ.»

• Στις αρχές του 2015 ο ΣΥΡΙΖΑ υποσχέθηκε 13η σύ-νταξη στους χαμηλοσυνταξιούχους, για να διευκολυνθείστη διεκδίκηση της εξουσίας.

Τον Σεπτέμβριο του 2015 ο κ. Τσίπρας και οι συνεργάτες του δεσμεύ-τηκαν ότι δεν θα υπάρξει καμία μείωση στις συντάξεις για να διατηρήσουντη θετική γι’ αυτούς πολιτική δυναμική. Τα φραστικά ανοίγματα που έκανανπρος τους συνταξιούχους απέδωσαν, εφόσον αυτοί εγκατέλειψαν, σε ση-μαντικό ποσοστό, τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ και στράφηκαν υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ.

Τα ανοίγματα στην κατεύθυνση των συνταξιούχων δεν εμπόδισαν τον κ.Τσίπρα να υπογράψει το τρίτο πρόγραμμα-μνημόνιο, το οποίο προβλέπει ι-διαίτερα αυστηρά μέτρα για τον έλεγχο του κόστους που έχει το ασφαλι-στικό, συνταξιοδοτικό σύστημα για τον κρατικό προϋπολογισμό.

Το 50% του κόστους του συστήματος καλύπτεται από τον κρατικό προ-ϋπολογισμό. Αυτό σημαίνει μία ετήσια επιβάρυνση της τάξης των 10-13 δισ.ευρώ, ανάλογα με τον υπολογισμό, η οποία στέκεται εμπόδιο στη δημο-σιονομική εξυγίανση και δημιουργεί αμφιβολίες για τη δυνατότητα του ελ-ληνικού κράτους να εξυπηρετήσει τις δανειακές του υποχρεώσεις. Χωρίςτην εφαρμογή των συμφωνηθέντων είναι αδύνατον να ξεκινήσει η ανταλ-λαγή απόψεων για την α-ναδιάρθρωση του χρέ-ους του ελληνικού Δημο-σίου, η οποία έχει συμ-φωνηθεί από το 2012, αλ-λά υπό προϋποθέσεις.

Για το 2016 ο κ. Τσί-πρας έχει αναλάβει τηδέσμευση να περιορίσειτο κόστος του ασφαλι-στικού, συνταξιοδοτικού συστήματος για τον κρατικό προϋπολογισμό κατά1,8 δισ. ευρώ. Το ποσό είναι σημαντικό και δεν αποτελεί το τέλος αλλά τηναρχή ενός νέου κύκλου «ψαλιδίσματος» των συντάξεων και των παροχών,μέχρις ότου μπει η οικονομία σε φάση δυναμικής ανάπτυξης και αποκτήσειπρόσθετες δυνατότητες χρηματοδότησης των συντάξεων.

Η θεωρία που προβάλουν οι πολιτικοί μας, σύμφωνα με την οποία η οι-κονομία μπορεί να φτάσει στην ανάπτυξη χωρίς να προηγηθεί ο νέος πε-ριορισμός του κόστους του ασφαλιστικού, συνταξιοδοτικού συστήματοςδεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Η εξυγίανση του συστήματος, η δη-μοσιονομική σταθεροποίηση και η ενίσχυση της αξιοπιστίας του ελληνικούΔημοσίου έναντι των Ευρωπαίων εταίρων και των πιστωτών αποτελούν βα-σικές προϋποθέσεις για τη βελτίωση της προοπτικής της ελληνικής οικο-νομίας.

Μισές αλήθειεςΟ πρωθυπουργός προσπαθεί να βγει από το αδιέξοδο το οποίο δημι-

ούργησε με την επιθετική δημαγωγία του λέγοντας μισές αλήθειες. Πρό-κειται για τη χειρότερη επιλογή γιατί φθείρει την κυβέρνηση χωρίς να αντι-μετωπίζει το πρόβλημα.

Το Μαξίμου δέχεται πλέον ότι έχει αναλάβει την υποχρέωση να περιο-ρίσει τις επικουρικές συντάξεις, να μειώσει τα εφάπαξ και να αυξήσει τα η-λικιακά όρια συνταξιοδότησης. Πρόκειται για δύσκολες αλλά αναγκαίεςπρωτοβουλίες, οι οποίες όμως δεν λύνουν το πρόβλημα της χρηματοδότη-σης του ασφαλιστικού, συνταξιοδοτικού συστήματος, το οποίο έχει υπέρο-γκο κόστος με βάση τις περιορισμένες δυνατότητες της ελληνικής οικονο-μίας.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τελευταίων δημοσκοπήσεων, το ε-κλογικό ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ έχει πέσει κάτω από το 20% -με το 40% τωνψηφοφόρων να δηλώνουν αναποφάσιστοι εφόσον δεν είμαστε σε περίοδοπολιτικών, εκλογικών εξελίξεων- ενώ η κυβέρνηση δεν έχει αρχίσει ακόμηνα εφαρμόζει το πιο δύσκολο τμήμα του τρίτου προγράμματος-μνημονίου,που περιέχει το ασφαλιστικό, συνταξιοδοτικό.

Το οικονομικό επιτελείο διαρρέει, σχεδόν σε καθημερινή βάση, σταΜΜΕ, διάφορες προτάσεις για την εξεύρεση πρόσθετων πόρων με τη βοή-θεια των οποίων θα αποτραπεί η μείωση των κύριων συντάξεων. Τη μία η-μέρα αυξάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές των επιχειρήσεων και των ερ-γαζομένων, την άλλη επιβάλλεται πρόσθετος φόρος στις τραπεζικές συ-ναλλαγές και πάει λέγοντας.

Το πρόβλημα είναι ότι αυτού του είδους οι λύσεις δεν επαρκούν για τηνκάλυψη του ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού ελλείμματος και δημιουργούνπρόσθετες δυσλειτουργίες στηνπραγματική οικονομία. Επιπλέον, δεν θαγίνουν εύκολα δεκτές από τους Ευρωπαίους εταίρους και τους πιστωτές,οι οποίοι δίνουν άμεση προτεραιότητα στη μείωση των δαπανών και δεν θέ-λουν τη δημιουργία νέων οικονομικών βαρών ή την επιβολή πρόσθετων φό-ρων υπέρ τρίτων.

Από τα ασφαλιστικά παραμύθια με τα οποία ξεκίνησε το 2015, ο ΣΥΡΙΖΑείναι υποχρεωμένος να περάσει στα σκληρά μέτρα στις αρχές του 2016. Τοκρίσιμο ερώτημα είναι πώς ακριβώς θα αντιδράσει η εκλογική και κοινωνι-κή του βάση, την οποία εκμεταλλεύτηκε με προκλητικό τρόπο.

Η αγωνία της κυβέρνησηςπριν το ασφαλιστικό…

� Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ,Ευρωβουλευτή της Ν.Δ.

ενΤΥΠΩΣ

Έκπληξη ο Φορτσάκης!� Μας εκπλήσσει ο Φορτσάκης κάθε φορά που αναπτύσσει

τις απόψεις του. Τόσο γι’ αυτά που λέει όσο και για την αμεσότη-τα με την οποία μιλάει. Κάποτε είπε η Αρβελέρ ότι έχει μεγάλη ε-μπιστοσύνη στο Φορτσάκη και όσο αυτός είναι στο πανεπιστήμιοκάτι καλό θα προκύψει. Και τώρα τον επέλεξε η ΝΔ ως εκπρόσω-πο στο ψηφοδέλτιο επικρατείας. Μήπως θα της ήταν χρήσιμο νατον χρησιμοποιήσει περισσότερο στη διαμόρφωση των θέσεών

της; Πάντως ας ψάξειμέσα στην κοινωνία. Θαβρει πολλούς ικανούςγια να την αναδιοργα-νώσουν. Αν το κάνει θαέχει όφελος. Αν παρα-μείνει στα ίδια πρόσωπαπου κουβαλούν τις ίδιεςιδέες και νοοτροπίες α-πλά θα σέρνεται. Τελικά

το κατάλαβαν ότι μπορούν να κυριαρχήσουν με τις ιδέες τους αντις συνδυάσουν με τις εφαρμοσμένες πρακτικές;

Θ.

Page 4: 31 12 2015

ριο. Ακολούθησαντα γνωστά πολιτικά

γεγονότα, σε εθνικό, και ευρωπαϊκόεπίπεδο, με τις ανάλογες μεταβολέςπου οδήγησαν την πολιτική ζωή απότον κόσμο των ψευδαισθήσεων στοχώρο της σκληρής πραγματικότη-τας.

Στα δυο πρώτα -Μνημόνια πουεπρόκειτο, με ένα άρθρο, να σχι-στούν– προστέθηκε ένα τρίτο, πιοσκληρό, όπως λένε, από τα προηγούμενα. Στο δημόσιοχρέος –που επρόκειτο να διαγραφεί– προστέθηκε καιάλλο, εξίσου σκληρό και δυσβάστακτο. Η Τρόϊκα –πουεπρόκειτο να εξαφανιστεί– μετατράπηκε σε κουαρτέτο.Και το μόνο όφελος από όλη αυτή τη βαβούρα, η παρα-μονή –προσωρινή και αβέβαιη κι αυτή– στην ευρωπαϊκήΈνωση και στον κόσμο του ΕΥΡΩ.

Έτσι φτάσαμε στο σήμερα, όπως το αποτυπώνει,επίσημα, το "Παρατηρητήριο κοινωνικών – πολιτικώναλλαγών" σε "ποιοτική ανάλυση των τάσεων της κοι-νωνίας" –όχι σε δημοσκόπηση απ’ τις συνηθισμένες–σύμφωνα με την οποία "εννέαστους δέκα πολίτες πιστεύ-ουν πως η χώρα κινείται σελάθος κατεύθυνση" και πως"στην ελληνική κοινωνία επι-στρέφει η απογοήτευση μετάτην έκρηξη της ελπίδας τουΙανουαρίου".

Πού οφείλεται όμως αυτή"η επιστροφή της απογοήτευ-σης στην ελληνική κοινωνία";Όσο τυχαίνει να παρακολου-θούμε από κοντά αντικειμενικάκαι απροκατάληπτα τα πολιτι-κά μας πράγματα, δεν δυσκο-λευόμαστε να εξηγήσουμε αυ-τό το φαινόμενο. Πολλά –καικατά τρόπο ακατανόητο, τα συ-μπτώματα, σε κυβερνητικό επί-πεδο.

Υπουργός, που είναι μάλιστα και καθηγητής Οικο-νομικών σε ελληνικό πανεπιστήμιο, ξεχνάει να δηλώσειστο "πόθεν έσχες" του γύρω στα δυο εκατομμύριαΕΥΡΩ και δεκάδες ακίνητα� και όμως παραμένει στη θέ-ση του.

Υπουργός εισηγείται και πετυχαίνει στη Βουλή τρο-πολογία νόμου για τις γεωργικές επιδοτήσεις, δηλώνο-ντας ταυτόχρονα πως όσο ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στην κυβέρνη-ση, και αυτός υπουργός, η τροπολογία αυτή δεν πρόκει-ται να εφαρμοστεί. Αγνοεί ο αφελής πως Δημοκρατία,χωρίς θεσμούς, δεν υπάρχει.

Υπουργός κατηγορεί την προηγούμενη κυβέρνησηΝ.Δ. – ΠΑΣΟΚ ότι δεν προχώρησε σε μεταρρυθμίσεις–και είναι σωστό– τις οποίες όμως το σημερινό κόμμα,ως αντιπολίτευση, καταπολεμούσε λυσσαλέα.

Υπουργός συνυπογράφει το ξεπούλημα των περι-φερειακών αεροδρομίων σε γερμανική εταιρία, δηλώνειόμως ότι διαφωνεί και πονάει γι’ αυτό το ξεπούλημα�και όμως δεν παραιτείται.

Υπουργός, πρώην εισαγγελικός λειτουργός, διοικη-τής της ΕΥΠ επί Ν.Δ., δηλώνει δημόσια πως "οι πυλώνεςτης Δημοκρατίας είναι τρεις: Η Προεδρία της Δημοκρα-τίας, ο αρχιερέας της Αριστεράς –δηλαδή ο Τσίπρας–και ο πολιτικός του μέλλοντος, δηλαδή ο Κωστάκης οΚαραμανλής". Αυτή η δήλωση πρέπει να περιληφθεί–και δεν είναι παράξενο να τη δούμε– στα νέα σχολικάεγχειρίδια.

Ο Πρωθυπουργός, δήλωσε σε συνέντευξή του, πως"κάναμε λάθη, χάσαμε χρόνο"� αυτά τα λάθη όμως, ποι-ος τα πληρώνει;

Η πολιτική ζωή στο προσκήνιο καίγεται, και όμωςοργιάζει, ως συνήθως, το παρασκήνιο. Εκεί γίνεται λό-γος για συναντήσεις και τηλεφωνικές επικοινωνίες του

σημερινού πρωθυπουργού με τον πρώην πρωθυπουρ-γό, τον Κωστάκη που αναπαύεται, αμίλητος, στη Ραφή-να. Επίσημα αυτές διαψεύδονται, πλην μιας, όχι όμωςαπό τους ίδιους, αλλά από τους κολαούζους τους. Ταγεγονότα όμως τους διαψεύδουν παταγωδώς. Πρόε-δρος της Δημοκρατίας γίνεται ο εκλεκτός του Κωστάκη.Συγκροτείται επιτροπή έρευνας για το πώς δημιουργή-θηκε το χρέος, και από αυτήν εξαιρείται η περίοδος Κα-ραμανλή (2004 – 2009) που οδήγησε την Ελλάδα σταβράχια και άνοιξε το δρόμο για τη χρεοκοπία της χώραςμας. Ο μικρός ακροδεξιός συνεταίρος της –αριστερής–

κυβέρνησης, ο Καμμένος, δη-λώνει ότι βρίσκεται σε συχνήεπαφή με τον Κωστάκη και τονσυμβουλεύεται. Έλα τώρα ναπιστέψεις αν ισχύει το παρα-σκήνιο ή το προσκήνιο.Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά,έρχονται σ’ αυτόν τον αχταρμά,να προστεθούν οι δυο γνωστέςκαι μη εξαιρετέες κυρίες Πα-πανδρέου να δώσουν με τα βι-βλία τους μια ακόμα ιλαροτρα-γική νότα. Η μια, η Μαργαρίτα,μας ενημερώνει πως όταν ο σύ-ζυγός της ο Ανδρέας συνδέθη-κε με την "αεροσυνοδό" –τη Δή-μητρα Λιάνη ευνοεί– αυτή είχεφροντίσει να συνάψει τις δικέςτης σχέσεις με κάποιον ξένοαξιωματικό. Η άλλη, η Δήμητρα,

βλέπει οράματα στα οποία οΑνδρέας εκδηλώνει την οργή του γιατί οι διάδοχοί τουδεν τήρησαν την παρακαταθήκη του. Καταλαβαίνετε δη-λαδή τι συνέβαινε όσο ζούσε ο μακαρίτης και οι δυο κυ-ρίες κυριαρχούσαν στην πολιτική ζωή της χώρας!

Αν προσθέσουμε επίσης όσα συμβαίνουν στο Νεο-δημοκρατικό στρατόπεδο, όπου, επί μήνες, πασχίζουννα εκλέξουν Πρόεδρο, έχουμε μια πλήρη εικόνα της πο-λιτικής ζωής της χώρας μας.

Και, έπειτα από όλα αυτά, ο πολύς κόσμος, "εννέαστους δέκα" κατά το Παρατηρητήριο, βυθισμένος σεαπογοήτευση, διερωτάται: Πού πάμε;

Μπορούμε, πιστεύω, να προσδιορίσουμε τα χαρα-κτηριστικά γνωρίσματα της σημερινής πολιτικής ζωής,συγκρίνοντάς τα με τα ανάλογα γνωρίσματα της ιστορι-κής περιόδου του 1897. Ήταν τότε που η χώρα μας,ύστερα από σκληρές ταπεινώσεις και απογοητεύσεις,με κορύφωση τη μαύρη εκείνη σελίδα της ήττας και τηςντροπής του 1897, ήταν χρεοκοπημένη, ο λαός καθη-μαγμένος, θεσμοί, όπως διοικητική μηχανή, νομοθεσία,εκπαίδευση, ανύπαρκτοι ή διαλυμένοι, πολιτική ηγεσίαεξαχρεωμένη. Δεν υπήρχε, όπως γράφει ο Παλαμάς,"άλλο σκαλί η χώρα πιο κάτω να κατρακυλήσει πιο βα-θιά στου κακού τη σκάλα".

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, άρχισαν αργά αλλάσταθερά "να φυτρώνουν τα φτερά, τα φτερά τα πρωτει-νά και τα μεγάλα", επήλθε η εθνική αφύπνιση των Ελλή-νων, που προοιωνίζονταν ένα νέο ανέβασμα� αυτό ακρι-βώς το ανέβασμα επιτεύχθηκε, καθώς τα ηνία της χώ-ρας ανέλαβε ο μεγάλος Κρητικός πολιτικός, ο Ελ.Βενιζέλος, που ύψωσε το φρόνημα του λαού και προε-τοίμασε το έδαφος για τους νικηφόρους αγώνες του1912 – 13, και την εδραίωση, αργότερα, του Νεοελληνι-κού Κράτους.

Υπάρχει ελπίδα να συμβεί σήμερακάτι παρόμοιο όπως το είχε προβλέ-ψει ο Παλαμάς ή μήπως συμβεί αυτόπου διατυπώνει, ο άλλος ποιητής, οΧρ. Κατσιγιάννης με τους στίχουςτου:

"Έλληνες είμαστε διάολε,Θα βρούμε τρόπο

Να φτιάξουμε κι άλλα σκαλιάπιο κάτω απ’ του κακού τη σκάλα".

Πού πάμε σήμερα;� Γράφει ο ΣΠΥΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ, Φιλόλογος-Συγγραφέας

ΓΝΩΜΕΣ� από 1η σελ. μορφοι, με μόνη

διαφορά από τουςθνητούς ότι αυτοί ήσαν αθάνατοι,πάντοτε νέοι και ωραίοι, και φυσικάμε υπερφυσικές δυνάμεις, αλλά εί-χαν και όλα τα θετικά και αρνητικάχαρακτηριστικά που είχαν οι άνθρω-ποι.

Τον έκτο, ωστόσο, αιώνα π.Χ.γεννήθηκε στην Ελλάδα, στην Ιωνίαπρώτα και αργότερα στη ΜεγάληΕλλάδα και την κεντρική Ελλάδα ηφιλοσοφία. Για πρώτη φορά μεγάλοιΈλληνες φιλόσοφοι, απορρίπτονταςτις έως τότε επικρατούσες θεολογι-κές και μυθολογικές αντιλήψεις, δια-τύπωσαν θεωρίες περί της φύσεως,προσπαθώντας να βρουν τις αρχέςτης γενέσεως του κόσμου, της εξελί-ξεως και του μετασχηματισμού, βα-σιζόμενοι στον Λόγο, τη λογική.

Δυστυχώς, τα συγγράμματάτους χάθηκαν και ό,τι γνωρίζουμε εί-ναι από αποσπάσματα που διασώθη-καν από διαφόρους άλλους συγγρα-φείς. Και έτσι, όμως, αυτά είναι αρ-κετά για να μας φανερώσουν τοδιανοητικό και πνευματικό επίτευγ-μα των «φυσικών», όπως αποκλήθη-καν, φιλοσόφων. Η επίδρασή τουςστη φιλοσοφική σκέψη, στη διανόη-ση και στις επιστήμες υπήρξε συνε-χής και ανεκτίμητη. Αρκεί να αναφέ-ρουμε την ατομική θεωρία του Λευ-κίππου και του Δημοκρίτου.

Μέσα σε αυτό το πνεύμα δενήταν δυνατόν να αφεθεί έξω από τηνεπιστημονική σκέψη η θεολογία. Ομόνος λαός, ο οποίος, ακόμα και σεαυτό το πεδίο, αυτό της θρησκευτι-κής πίστεως, επεδίωξε την επιστη-μονική απόδειξη, ήταν ο ελληνικός.

Ο φιλόσοφος που πρώτος επε-χείρησε αυτό ήταν ο Ξενοφάνης οΚολοφώνιος. Έγραψε ποιητικά έργαπου στρέφονταν εναντίον του Ομή-ρου και του Ησιόδου ασκώντας κρι-τική για τα όσα είχαν γράψει σχετικάμε τους θεούς, επειδή απέδιδαν σεαυτούς τα ανθρώπινα ελαττώματα,την κλοπή, την απάτη, τη μοιχεία κ.ά.Απορρίπτει τον ανθρωπομορφισμότων θεών, λέγοντας ότι, αν τα βόδιακαι τα άλογα και τα λιοντάρια είχανχέρια και είχαν τις ικανότητες τωνανθρώπων, θα έδιναν στους θεούςτους τις δικές τους μορφές, δηλαδήοι θεοί θα ήσαν βοόμορφοι, αλογό-μορφοι ή λεοντόμορφοι. Παρόμοιαγια τους Αιθίοπες οι θεοί θα ήτανμαύροι και για τους Θράκες με γα-λανά μάτια και κόκκινα μαλλιά.

Οι θεολογικές αντιλήψεις τουεκφράζονται σε κάποια μεμονωμένααποσπάσματα, τα οποία διασώθη-καν από τα συγγράμματά του, καιμέσα από μεταγενέστερους συγ-γραφείς, όπως π.χ. ο Αριστοτέλης, οοποίος ασκεί κριτική στις θεωρίεςτου. Είναι σημαντικό να πούμε ότι οΞενοφάνης τις απόψεις του αυτέςτις εξέθεσε σε ένα σύγγραμμα, στοοποίο είχε διατυπώσει και τις άλλεςθεωρίες του σχετικά με τις πρώτεςαρχές της δημιουργίας του κόσμουκλπ.

Σύμφωνα, λοιπόν, με αυτόν, οικόσμοι είναι άπειροι, καθετί που γί-νεται είναι φθαρτό, όλα δημιουργού-νται από τη γη και το νερό και φθει-ρόμενα καταλήγουν όλα και πάλιστη γη και στο νερό, και ότι η ψυχήείναι πνεύμα. Η ακριβής και σαφήςγνώση σχετικά με τους θεούς, αλλάκαι με όλα τα άλλα, είναι αδύνατη.Μόνο «δόκος», δηλαδή υποκειμενι-

κή γνώμη, μπορεί να υπάρξει για τοκαθετί. Ακόμη και αν διατυπώσει κά-ποιος μια γνώμη που τυχαίνει να εί-ναι αληθής, ο ίδιος δεν μπορεί να τογνωρίζει με βεβαιότητα.

Σχετικά με τη θεολογία. Πρώ-τος αυτός διατύπωσε την επιστημο-νική άποψη ότι ο θεός είναι ένας, εί-ναι παντοδύναμος, δεν έχει ούτε τημορφή ούτε τη σκέψη του ανθρώ-που. Κυβερνά τα πάντα, χωρίς κόπο,μόνο με τη νόηση. Βλέπει, ακούει και

νοεί τα πάντα, και είναι ακίνητος. Αυ-τά ρητά λέει στα διασωζόμενα απο-σπάσματα.

Από την κριτική που ασκεί οΑριστοτέλης μαθαίνουμε τα επιχει-ρήματά του. Αν υπάρχει θεός, είναιαδύνατο να έχει γεννηθεί, επομένωςείναι άναρχος και αγένητος. Κι αυτόεπειδή, όπως λέει, κάτι που γίνεται,γίνεται από το όμοιο ή το ανόμοιο.Δεν μπορεί, όμως, να γίνει ούτε τοένα ούτε το άλλο. Αν μπορούσε ναγίνει από το πιο αδύναμο το ισχυρό-τερο, από το πιο μικρό το μεγαλύτε-ρο, από το χειρότερο το καλύτερο ήαπό το καλύτερο το χειρότερο, τότεθα μπορούσε να γίνει και από το μηὄν το ὄν, δηλαδή από αυτό που δενυπάρχει αυτό που υπάρχει. Αυτό,όμως, λέει ότι είναι αδύνατο, δεν

μπορεί να γίνει. Το συμπέρασμα απόαυτόν τον συλλογισμό είναι ότι ο θε-ός είναι «ἀίδιος», αιώνιος.

Αν ο θεός είναι κράτιστος, έχειδηλαδή τη μεγαλύτερη δύναμη, εί-ναι παντοδύναμος, τότε πρέπει αυ-τός να είναι ένας. Επειδή, αν ήτανδύο ή περισσότεροι, δεν θα ήταν πα-ντοδύναμος και καλύτερος απόόλους. Επειδή ο καθένας από αυ-τούς ως θεός θα είχε την ίδια δύνα-μη με τους άλλους. Αυτό, όμως, θαήταν αδύνατο, επειδή σε μια τέτοιαπερίπτωση τόσο η δύναμη όσο και ηβούληση του ενός θα περιοριζόταναπό τη δύναμη και τη βούληση τουάλλου. Αυτό, όμως, θα ήταν παράλο-γο. Επομένως, ένας και μοναδικόςπρέπει να είναι ο θεός.

Εφόσον είναι ένας και μοναδι-κός, είναι πάντοτε όμοιος, χωρίς δη-λαδή αλλαγές, και βλέπει και ακούειτα πάντα. Όντας ἀίδιος, ένας και μο-ναδικός και αναλλοίωτος (όμοιος),δεν είναι ούτε άπειρος ούτε πεπερα-σμένος. Δεν είναι άπειρος, διότι μό-νο το μη ὄν είναι άπειρον, και ο θεόςως ένα ὄν δεν μπορεί να μοιάζει μετο μη ὄν. Ούτε κινείται ούτε ακίνητοςείναι, επειδή ακίνητον είναι μόνο τομη ὄν και κινούνται μόνο τα πολλά. Οθεός όμως είναι ένας, επομένως δενκινείται.

Ἀσχετα αν τα επιχειρήματα πουεπικαλείται είναι ορθά ή εσφαλμένα,αυτό που έχει σημασία είναι ότι γιαπρώτη φορά επιχειρείται η επιστη-μονική θεμελίωση της υπάρξεως τουθεού. Ιδιαίτερη μάλιστα σημασίαέχει ότι συλλογιστικά καταλήγει στοσυμπέρασμα ότι ο θεός είναι ένας,παντοδύναμος, αναλλοίωτος, αγέν-νητος και αιώνιος, που δεν έχει τημορφή ούτε τη σκέψη του ανθρώ-που, που νοεί, βλέπει και ακούει ταπάντα, που εξουσιάζει τα πάντα μό-νο με τη νόηση. Επιπλέον, είναι ηθι-κά ακέραιος, απαλλαγμένος απόόλα τα αρνητικά ηθικά χαρακτηρι-στικά των ανθρώπων (κλέπτης, απα-τεώνας, μοιχός, κ.ά.), τα οποία προ-σήψαν οι προηγούμενοι ποιητές,όπως ο Όμηρος και ο Ησίοδος, στοθείο.

Έλληνες φιλόσοφοι και οιαπόψεις τους περί θεού...

� Γράφει ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ,Καθηγητής Φιλολογίας Παν/μίου Ιωαννίνων

ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΕΣ� από 1η σελ.

Σελ. 4η ΠPΩΪNOΣ ΛOΓOΣΠέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2015

«ΠPΩΪNOΣ ΛOΓOΣ»KAΘHMEPINH ΠOΛITIKH-OIKONOMIKH EΦHMEPIΔA THΣ HΠEIPOY

Φ.Tζαβέλλα 11β-ΓIANNINA 453 33 • Διαφημίσεις-Συνδρομές-Λογιστήριο: Τηλ. 2651025677Σύνταξη: Τηλ. 26510 33791 - FAX: 26510 30350 • ΚΩΔΙΚΟΣ: 1823

http://www.proinoslogos.gr • e-mail: [email protected]

Ιδιοκτησία: Ι. & Ε. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε.Έκδοση-Διεύθυνση: ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΣΟικονομική Διεύθυνση: ΜΑΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥΔιεύθυνση Σύνταξης: ΕΥΔΟΞΙΑ Β. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥΣύνταξη: Κ. ΑΓΟΡΗΣ - Γ. ΚΕΪΣΟΓΛΟΥ - Ν. ΜΑΝΟΥΡΗΣΥπεύθυνος Διαφημιστικού: ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣNομικός Σύμβουλος: ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΕΠΟΝΗ-ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΠροϊστάμενος Τυπογραφείου: ΣΠΥΡΟΣ Π. ΖΑΧΑΡΗΣ

Γρ. Aθηνών: Καρόλου 24 Πλ.Καραϊσκάκη 10437 • Tηλ.: 210-5231636 και 210-5234647Tιμή Φύλλου 0,60 • ETHΣIEΣ ΣYNΔPOMEΣ: Iδιωτών: 150,00 - Tραπεζών, Oργανισμών,

Δήμων, Kοινοτήτων, Nομ. Προσώπων: 180,00 - Eξωτερικού: Δολλάρια 280,00Στις παραπάνω τιμές προστίθεται ΦΠΑ 6%

EKTYΠΩΣH: TYΠOEKΔOTIKH HΠEIPOY E.Π.E. - Πέραμα Iωαννίνων - Tηλ.: 2651081750

Σύμβουλος Έκδοσης: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΣ

�� ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Τηλ. 26510 23333

ΠΕΜΠΤΗ 31/12/20158.30 το πρωί έως 2 το μεσημέρι & 5.30 το απόγευμα έως το πρωί:

ΜΠΟΥΣΒΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,Μάρκου Μπότσαρη 4 (Ταχυδρομείο), τηλ. 25655

8.30 το πρωί έως 9 το βράδυ:ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ,

Γερακάρη 1 & Σακελλαρίου (Πλ. Πάργης), τηλ. 79106

αν ψάχνετε για...

Ο Πρωθυπουργός, δήλωσε σε συνέ-ντευξή του, πως "κάναμε λάθη, χάσα-με χρόνο"� αυτά τα λάθη όμως, ποιος

τα πληρώνει;

Ο Ξενοφάνης ο Κολοφώ-νιος απορρίπτει τον ανθρω-

πομορφισμό των θεών...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣγια τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου

ενός Πανεπιστημιακού ΥποτρόφουΗ Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής στη συνεδρίασή της αρ. 783α/15-12-

2015, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4009/2011, άρθρο 29 όπως τροπο-ποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Ν. 4115/2013 άρθρο 34 και Ν. 4310/2014 άρ-θρο 95,

αποφάσισετην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προτάσεων για τη σύ-

ναψη σύμβασης ανάθεσης έργου ενός Πανεπιστημιακού Υποτρόφου με σύμβα-ση έργου ενός (1) έτους στο γνωστικό αντικείμενο της Νευροχειρουργικής. Ησύμβαση αφορά ανάθεση έργου για την παροχή διδακτικού, ερευνητικού, επι-στημονικού και κλινικού έργου στην πανεπιστημιακή Νευροχειρουργική Κλινικήγια το διάστημα από 29 Φεβρουαρίου 2016 έως 28 Φεβρουαρίου 2017. Ανώτατοόριο ηλικίας ορίζεται το τεσσαρακοστό (40 έτος).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ1. Κατοχή τίτλου ειδικότητας νευροχειρουργικής2. Κάτοχος διδακτορικού διπλώματος3. Μετεκπαιδευτική δραστηριότητα4. Δημοσιευμένες ερευνητικές εργασίεςΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥΔιεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού και κλινικού έργου στη

Νευροχειρουργική Κλινική.ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΜαζί με την αίτηση υποψηφιότητας πρέπει να καταθετούν και τα εξής δικαιο-

λογητικά:1. Αντίγραφο πτυχίου Ιατρικής2. Αντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος3. Αντίγραφο του Τίτλου Ιατρικής Ειδικότητας4. Αντίγραφο του Διδακτορικού Διπλώματος5. Πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν την μετεκπαιδευτική δραστηριότητα6. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήμα-τος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (1ος όροφος στο κτίριο Διοίκησης, Πα-νεπιστημιούπολη) από 5-1-2016 έως 15-1-2016.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 26510-07527 και09421.

O Πρόεδρος του ΤμήματοςΜηνάς Πασχόπουλος

Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας

� Κάντε τώρα την κράτησή σας, στο εστιατόριόμας, για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης βα-σιλόπιτας, του Συλλόγου σας και επωφεληθεί-τε των προσφορών μας.

� Ξεκινάμε από 8 ευρώ το άτομο και φτάνετε ό-που εσείς θέλετε.

� Στα πακέτα μας θα βρείτε εντυπωσιακές προ-σφορές, σε κάποια και με συνοδεία ζωντανήςμουσικής.

� Οι βασιλόπιτες θα είναι προσφορά του εστια-τορίου μας.

Σας περιµένουµε να τα πούµε από κοντά...

Δ/νση: Λεωφ. Στ. Νιάρχου (πρώην Πανεπιστημίου)

Τηλ. επικοινωνίας: 2651002010

� Ψυχολογική αξιολόγηση παιδιών, εφήβων, ενηλίκων.� Διάγνωση - αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών.� Επαγγελματικός προσανατολισμός.� Συμβουλευτ.-Ψυχοθεραπεία.

(Δέχεται με ραντεβού)

Μελίνα Κων. ΖάκκαΨυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια

Iωάννινα, Πινδάρου 4Κιν.: 6972897763

Page 5: 31 12 2015

• Δύο πορείες με αφετηρία το παλιό Γεφύρι Βοϊδο-μάτη πραγματοποιεί ο Ορειβατικός Σύλλογος Ιωαννίνωντην ερχόμενη Κυριακή, 3 Ιανουαρίου. Η πρώτη είναι Α’

κατηγορίας, διάρκειας 5ωρών, και θα καταλήξει στοΓεφύρι Αρίστης και η δεύτε-ρη Β’ κατηγορίας, διάρκειας7 ωρών, και θα καταλήξειστην Κούλα (1529 μ.), μέσωτης Άνω Κλειδωνιάς. Δηλώ-σεις συμμετοχής μέχρι καισήμερα, Πέμπτη στα γρα-φεία του Συλλόγου 7-9 το

απόγευμα. Αναχώρηση στις 7.30 το πρωί από την έξοδοτου parking της κεντρικής πλατείας.

• Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 26510 22138.

Την ερχόμενη Κυριακή

Δύο πορείες για τονΟρειβατικό Ιωαννίνων

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ... ΓΕΓΟΝΟΤΑ... ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ... ΓΕΓΟ

ΠPΩΪNOΣ ΛOΓOΣ Σελ. 5ηΠέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2015

• Για ένα μήναακόμα, μέχρι την Κυ-ριακή, 31 Ιανουαρί-ου παρατείνεται ηέκθεση με τίτλο «Κ.Π. Καβάφη Απόκρυ-φη Ιστορία» που πα-ρουσιάζεται στην αί-θουσα πολλαπλώνχρήσεων του Ιτς Κα-λέ στο Κάστρο.

Η έκθεση, που αποτελεί συν-διοργάνωση της Εφορείας Αρχαιο-τήτων Ιωαννίνων και του Πανεπι-στημίου Ιωαννίνων, επικεντρώνεταιστο να πλοηγηθεί ο επισκέπτης σεένα συναρπαστικό ταξίδι μέσαστον χρόνο, με πυξίδα τα ποιήματατου Αλεξανδρινού ποιητή και μετην εικαστική παρέμβαση των πα-ραστάσεων που έχουν αποτυπωθείστις επιφάνειες των 100 νομισμά-των που εκτίθενται, να γνωρίσει το

πλάτος, αλλά και τοβάθος των ιστορικώντου γνώσεων, και νανοιώσει την ευαισθη-σία του, να έχει δειαπεικονισμένο το πρό-σωπο του ατόμου,πριν το διαιωνίσει μετο ποίημά του.Η έκθεση συνοδεύεταιαπό 34 πάνελ στα

οποία παρουσιάζεται η βιογραφίατου ποιητή, ιστορικά ποιήματα μετυπωμένο αντιπροσωπευτικό νόμι-σμα που αντιστοιχεί στο ποίημα,χειρόγραφα ποιήματα με το αντί-στοιχο νόμισμα. Επίσης, πλαισιώ-νεται με έργα των καλλιτεχνών:Αλεξάνδρας Αθανασιάδη, ΣοφοκλήΑντωνιάδη (Σόφος), Ασπασίας Πα-παδοπεράκη και Παναγιώτη Τέτση.Η είσοδος είναι ελεύθερη για τοκοινό.

Συνεχίζεται η έκθεση

Ένας μήνας παράταση γιατον «Καβάφη» στο Ιτς Καλέ

• Πολύτιμο εξοπλισμό που θασυμβάλει στην πάταξη της λαθρο-θηρίας εξασφάλισε η ΠΕΔ Ηπεί-ρου για την Ε’ Κυνηγετική Ομο-σπονδία Ηπείρου και το οποίο πα-

ρέδωσε στην Διοίκησή της, σε μιαλιτή εκδήλωση που έγινε στα γρα-φεία της ΠΕΔ.

Πιο συγκεκριμένα η Ε’ ΚΟΗ ενι-σχύθηκε με αλεξίσφαιρα γιλέκα,τηλεσκόπια, κιάλια και διόπτρεςνυκτός.

Σε δηλώσεις του ο Αντιπρόε-δρος της ΠΕΔ Ηπείρου ΓρηγόρηςΓκίκας ανέφερε ότι τέτοιες πρωτο-βουλίες, που έχουν να κάνουν μεενίσχυση της πρόληψης απέναντισε παράνομες δραστηριότητες θασυνεχιστούν, ενώ ο ταμίας της Ε’ΚΟΗ Νίκος Παπαγρηγορίου χαρα-κτήρισε αναγκαίο τον εξοπλισμό,ενώ σημείωσε ότι θα πρέπει ναεπανεξεταστεί η περίπτωση οπλο-κατοχής για τους θηροφύλακες, οιοποίοι καθημερινά αντιμετωπίζουναυξημένους κινδύνους κατά τηνάσκηση των καθηκόντων τους.

Για να συμβάλλει στην πάταξη της λαθροθηρίας

Πολύτιμος εξοπλισμός απότην ΠΕΔ Ηπείρου στην Ε’ ΚΟΗ� Αλεξίσφαιρα γιλέκα, τηλεσκόπια, κιάλια κ.α.

παραδόθηκαν από τον Γρ. Γκίκα…

Γιορτινό παζάρι στηνΑγία Σοφία Ανατολής

• Χριστουγεννιάτικο Παζάρι διοργανώνει ο Σύλ-λογος Ανεγέρσεως & Αποπερατώσεως του Ναού τηςτου Θεού Σοφίας Ανατολής στον εκθεσιακό χώρο τηςεκκλησίας στην Ανατολή Ιωαννίνων.

Το παζάρι λειτουργεί καθημερινά, ώρες 4 με 6μ.μ. και Κυριακές και γιορτές, ώρες 11 π.μ. με 2 μ.μ..

Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τις ανάγκες τουΝαού και για φιλανθρωπικό σκοπό.

• Σε συνδιοργάνωση των Δήμων Βορείων Τζουμέρ-κων και Κεντρικών Τζουμέρκων, του Συλλόγου Προστα-σίας Αράχθου και του Πολιτιστικού Λαογραφικού Συλλό-γου «Το Μουχούστι», της Αδελφότητας Ραφτανιτών Ιω-αννίνων και των Πολιτιστικών Συλλόγων Μονολιθίου καιΦραστιωτών πραγματοποιείται η καθιερωμένη εκδήλωσηγια τον Αγιασμό των υδάτων στην υπό αναστύλωση Ιστο-ρική Γέφυρα Πλάκας τα Θεοφάνια, στις 11 το πρωί.

«Η συνδιοργάνωση της φετινής εκδήλωσης σηματο-δοτεί την κοινή προσπάθεια για την όσο το δυνατόν γρη-γορότερη αναστύλωση της Ιστορικής Γέφυρας Πλάκας»,αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Τα Θεοφάνεια θα γίνει...

Αγιασμός των υδάτωνστην Γέφυρα Πλάκας

• Την ετήσια τακτική ΓενικήΣυνέλευσή του πραγματοποιεί οΣύλλογος Προστασίας Αράχθουτη Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου καιώρα 6.30 μ.μ. σε αίθουσα του ξε-νοδοχείου «Φιλοκαλία» (Γ. Γεννη-ματά & Στρ.Βογιάννου). Θα συζη-τηθούν ο διοικητικός και οικονο-μικός απολογισμός, το πρόγραμ-μα δράσης και προτάσεις μελών.Τηλ. Επικοινωνίας: 26510-76765.

Στις 11 Ιανουαρίου η Γεν. Συνέλευσητου Συλλόγου Προστασίας Αράχθου

• Ο Δήμος απο-φάσισε σήμερα, Πα-ραμονή της Πρωτο-χρονιάς, να απαγο-ρεύσει την κυκλοφο-ρία οχημάτων σε όλοτο μήκος της Χαρ. Τρι-κούπη (πλην της προ-έκτασης), ικανοποιώ-ντας έτσι, έστω γιαμία μόνο ημέρα καιτους εμπόρους της οδού, οι οποί-οι με επιστολή τους μιλούν γιαμείωση της επισκεψιμότητας μετη λειτουργία των πεζόδρομωνκαι ζητούν στήριξη.

Σήμερα, λοιπόν, η ΧαριλάουΤρικούπη θα αποδοθεί προς χρήσητων πεζών, καθώς ο Δήμος Ιωαννι-τών έπειτα από τη σχετική συνεν-νόηση με την Τροχαία, αποφάσισετην απαγόρευση της κυκλοφορίαςτων αυτοκινήτων από τις 10 τοπρωί και μέχρι τις 3 το απόγευμαστο τμήμα από την Πλατεία Πάρ-γης και μέχρι την 28ης Οκτωβρίου.

Έτσι, θα δοθεί η δυνατότηταστους πεζούς να κυκλοφορούν ε-

λεύθερα και να κάνουν άνετα τις α-γορές τους σε έναν από τους πιο ε-μπορικούς δρόμους της πόλης, μιαμέρα που παρατηρείται μεγάλη κί-νηση στην αγορά.

Επειδή η σημερινή είναι παρα-δοσιακά μια μέρα με αυξημένη κί-νηση στα Γιάννενα, ο Δήμος ζητάειαπό τους πολίτες να αφήσουν τοαυτοκίνητο εκτός του κέντρου καινα επιλέξουν μια «πεζή» βόλταστην πόλη. Για την ενημέρωση, δε,των επισκεπτών, ο Δήμος έχει απο-στείλει σχετική επιστολή προς όλατα ξενοδοχεία της περιοχής, ώστενα πληροφορούν σχετικά τους πε-λάτες τους.

Πεζοδρομείται προσωρινά από τον Δήμο

Αυτοκίνητα… ΣΤΟΠ σήμεραστη Χαριλάου Τρικούπη

• Τα «Δρώμενα εορτών Χριστουγέννων 2015»του ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων περιλαμβάνουν, πέ-ρα από τις παραστάσεις της Νεανικής - Παι-δικής Σκηνής και άλλες δραστηριότητες.Έτσι, το πρόγραμμα περιλαμβάνει:� «Το Αρχοντικό των Παραμυθιών». Αφηγή-σεις παραμυθιών, χορός και μουσική. Αρχοντι-κό Πυρσινέλλα - είσοδος ελεύθερη: Σήμερα,Πέμπτη ώρα 12:00’. Λαμβά-νουν μέρος ηθοποιοί, αφη-γητές, μουσικοί, χορεύτριες,θεατρολόγοι: Δώρα Ζού-

μπα, Αντώνης Καρασταμάτης, Μαρία Μαχαίρα, Χρυ-σάνθη Παπαγεωργίου, Δανάη Τζήμα, Μαρία Τσαμπά.

Δρώμενα Χριστουγέννων απότη Νεανική Σκηνή του ΔΗΠΕΘΕ

Ένα ωραίο γιορτινό φαγητόγια να το μαγειρέψετε και νατο απολαύσετε αύριο, Πρωτο-χρονιά. Σας εύχομαι ευτυχι-σμένος ο νέος χρόνος.

Πώς το κάνουμε� Παίρνουμε χοιρινό μπούτι χω-

ρίς το κόκκαλο 1,5 - 2 κιλά, τοαλατίζουμε ολόκληρο όπως εί-ναι τρίβοντας την επιφάνειάτου με αλάτι χονδρό. Πασπαλί-ζουμε το μπούτι με τον κόλιαν-δρο και με λίγο πιπέρι, το βά-ζουμε στην γάστρα, καρφώ-νουμε τα γαρύφαλα και προ-σθέτουμε το ελαιόλαδο. Αν δεν έχουμε γάστρα, μπορούμε να το βά-λουμε σε ταψί το οποίο θα κλείσουμε με λαδόκολλα. Ψήνουμε το

μπούτι μαςσε προθερ-μ α σ μ έ ν οφούρνο για45 λεπτάστους 200ο.� Σε έναμπολ ανακα-τεύουμε τογλυκό κρα-σί, το πορ-τοκάλι καιτο μέλι. Κα-θαρίζουμεκαι κόβου-με τις πα-τάτες μας

σε χονδρές ροδέλες. Βγάζουμε το μπούτι από τον φούρνο μετά τα 45λεπτά που το έχουμε ψήσει, προσθέτουμε τις πατάτες γύρω – γύρωκαι περιχύνουμε με το μίγμα.

� Κατεβάζουμε την θερμοκρασία του φούρνου στους 180ο και συνεχί-ζουμε το ψήσιμο για 1 – 1½ ώρα. Κατά διαστήματα ανοίγουμε την γά-στρα μας και με ένα κουτάλι περιχύνουμε το μπούτι μας με τον ζωμόώστε να κρατιέται ζουμερό.

� Το φαγητό μας είναι έτοιμο όταν μαλακώσει το κρέας μας. Κόβουμε τοκρέας σε ροδέλες 2-3 εκατοστών, το τοποθετούμε στην μέση μιας πια-τέλας, βάζουμε γύρω - γύρω τις πατάτες και το περιχύνουμε με τηνσάλτσα μας.

Καλή επιτυχία!

* Ο Παύλος Αλεξάνδρου είναι Πρόεδρος του Συλλόγου Γευσιγνω-σίας Πρέβεζας και Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αδελ-φοτήτων Γευσιγνωσίας και Οινολογίας. alexandroupavlos@ gmail.com

Επιμέλεια:ΠΑΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ*

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ:

Μπούτι χοιρινό στο φούρνο…Υλικά (8 άτομα)

Ένα μπούτι χοιρινό 1,5 -2 κιλά χω-ρίς κόκκαλο

1 κιλό πατάτες½ φλιτζάνι ελαιόλαδο1 φλιτζάνι χυμό πορτοκαλιού1 φλιτζάνι κόκκινο βαθύ γλυκό κρα-

σί (μαυροδάφνη)1 κουταλιά της σούπας μέλι θυμα-

ρίσιο10 – 15 γαρίφαλα1 κουτ. γλυκού κόλιανδροΑλάτι – φρεσκοτριμμένο πιπέρι

• Από τις 9 π.μ. έως τις 4 μ.μ. θα είναι ανοιχτά σήμερα, ΠαραμονήΠρωτοχρονιάς τα εμπορικά καταστήματα στα Γιάννενα. Αύριο και τοΣάββατο τα μαγαζιά θα παραμείνουν κλειστά, όπως και την ερχόμενη Κυ-ριακή. Η αγορά θα ανοίξει ξανά την ερχόμενη Δευτέρα, 4 Ιανουαρίου,οπότε κι επανέρχεται στο κανονικό της ωράριο.

• Σήμερα τα κουρεία και κομμωτήρια στα Γιάννενα θα λειτουργήσουνώρες 8.30 π.μ. με 3.30 μ.μ.. Αύριο και το Σάββατο θα είναι κλειστά, ενώαπό την Δευτέρα, 4 Ιανουαρίου επανέρχονται στο κανονικό τους ωράριο.

Το ωράριο σε εμπορικά καιστα κουρεία – κομμωτήρια

Page 6: 31 12 2015

� Με πτώση έκλεισε χθες ηχρηματιστηριακή αγορά, λόγω τωνπιέσεων που εκδηλώθηκαν στιςδημοπρασίες, ενώ στο μεγαλύτεροδιάστημα των συναλλα-γών κινήθηκε σε στενόεύρος διακύμανσης.

Η Εθνική βρέθηκε στοεπίκεντρο του ενδιαφέ-ροντος (+3,66% στα0,340 ευρώ), πραγματο-ποιώντας υψηλό τζίρο (126 εκατ.ευρώ), με σημαντικές εισροές κεφα-λαίων, καθώς από σήμερα αυξάνε-ται ο συντελεστής στάθμισης τηςμετοχής στους δείκτες της MSCI α-πό το 45% στο 0,60%. Αντιθέτως, ι-σχυρές πιέσεις δέχθηκαν οι μετο-

χές των υπολοίπων συστημικώντραπεζών. O Γενικός Δείκτης Τιμώνέκλεισε στις 610,97 μονάδες, σημει-ώνοντας πτώση 1,07%. Η αξία των

συναλλαγών ανήλθε στα180,728 εκατ. ευρώ, ενώο όγκος των συναλλαγώνδιαμορφώθηκε στα441.412.142 τεμάχια. Οδείκτης υψηλής κεφαλαι-οποίησης σημείωσε πτώ-

ση σε ποσοστό 1,31%, ενώ ο δεί-κτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησηςενισχύθηκε σε ποσοστό 0,18%. Απότους επιμέρους δείκτες, τη μεγαλύ-τερη άνοδο σημείωσαν οι δείκτεςτης Ακίνητης Περιουσίας (+1,41%)και των Ταξιδιών (+1,17%), ενώ τις

μεγαλύτερες απώλειες σημείωσανοι δείκτες των Προσωπικών Προϊό-ντων (-4,12%) και της Υγείας (-2,80%). Ανοδικά κινήθηκαν 38 μετο-χές, 55 πτωτικά και 29 παρέμεινανσταθερές.

Σελ. 6η ΠPΩΪNOΣ ΛOΓOΣΠέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2015

Α πό τον προσεχή Ια-νουάριο θα ξεκινή-σουν να προκηρύσ-

σονται τα πρώτα προγράμμα-τα του Υπουργείου Εργασίας(μέσω του ΟΑΕΔ) που αφο-ρούν 12μηνη επιδοτούμενηαπασχόληση για τους δικαι-ούχους. Σύμφωνα με πληρο-φορίες του Έθνους «Εργα-σία», μέχρι το τέλος Μαρτίου θαέχουν προκηρυχθεί τέσσερα νέαπρογράμματα για 41.000 ανέρ-γους όλων των κατηγοριών (νέοι,γυναίκες, μακροχρόνια άνεργοικ.ά.).

Βασική προϋπόθεση και απώ-τερος στόχος των νέων προγραμ-μάτων είναι ότι ένα ποσοστό τωνανέργων που θα συμμετάσχει σεαυτά θα συνεχίζει να εργάζεται καιμετά τη λήξη τους.

Πιστοποίηση γνώσεωνΟρισμένα από αυτά τα προ-

γράμματα «νέου τύπου» θα οδη-γούν σε πιστοποίηση γνώσεων καισε «εφοδιασμό» των ανέργων με τααπαραίτητα προσόντα, ώστε ναμπορούν να ενταχθούν στην αγοράεργασίας και όχι να επιστρέφουνστην ανεργία.

Εξάλλου, θα υπάρξουν στοχευ-μένες παρεμβάσεις σε περιοχές μευψηλά ποσοστά ανεργίας, σε κλά-δους της οικονομικής δραστηριό-τητας που έχουν τοπικά μεγαλύτε-ρη βαρύτητα και δυναμική καθώςκαι σε ειδικές κατηγορίες ανέργωνόπως εκείνη των νέων επιστημόνων(που αναγκάζονται να φύγουν στο

εξωτερικό), των γυναικών, και τωνανέργων άνω των 50 ετών.

Τα νέα προγράμματαΑναλυτικά τα προγράμματα

που θα υλοποιηθούν στους επόμε-νους τρεις μήνες είναι τα εξής:

• Τον Ιανουάριο θα ξεκινήσει ηυλοποίηση προγράμματος 10.000θέσεων εργασίας 12μηνης διάρκει-ας, με έμφαση στους μακροχρόνιακαι πολύ μακροχρόνια ανέργους,στις γυναίκες και στους ανέργουςάνω των 50 ετών.

• Τον Φεβρουάριο θα «τρέξει»το Πρόγραμμα προώθησης της αυ-τοαπασχόλησης 5.000 νέων ανέρ-γων 18-24 ετών, με επιδότηση τωνεισφορών κοινωνικής ασφάλισηςέως 12 μήνες από την έναρξη τηςδραστηριότητάς τους.

Ταυτόχρονα θα ξεκινήσει και τοαντίστοιχο πρόγραμμα για 5.000νέους άνεργους ηλικίας 25-29ετών, με επιδότηση των εισφορώνκοινωνικής ασφάλισης έως 12 μή-νες.

• Το Πρόγραμμα «ΔράσειςΟλοκληρωμένης Παρέμβασης» για8.000 νέους ανέργους έως 24ετών, για την προώθησή τους,

εναλλακτικά, σε προγράμμα-τα κατάρτισης με εγγυημένη12μηνη απασχόληση έχειπρογραμματιστεί για τονΜάρτιο του 2016.• Τον ίδιο μήνα θα υλοποιη-θεί και το μεγάλο πρόγραμματων 10.000 θέσεων που αφο-ρά απόκτηση εργασιακήςεμπειρίας και ένταξη σε θέ-

σεις απασχόλησης στον ιδιωτικότομέα, για νέους ανέργους ηλικίας18-24 ετών και 3.000 θέσεων γιανέους ανέργους 25-29 ετών.

Για 41.000 ανέργους

«Ανοίγουν» 4 νέα προγράμματαμε επιδοτούμενη απασχόληση

� Από τον Ιανουάριο η προκήρυξή τους

• Στις εφορίες προκειμένου να καταθέσουντις πινακίδες των οχημάτων τους και να μην πλη-ρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας γιατο 2016, η προθεσμία για τα οποίαλήγει σήμερα Πέμπτη 31 Δεκεμ-βρίου, σπεύδουν δεκάδες πολίτες.

Αν δεν πληρωθούν εμπρόθεσματα τέλη κυκλοφορίας, από τη Δευ-τέρα θα πρέπει να καταβληθεί μα-ζί με το ποσό των τελών και ισόπο-σο πρόστιμο.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το υπουργείουπολογίζει σε 107.000 τους ιδιοκτήτες Ι.Χ. που θακαταθέσουν πινακίδες το 2015, σχεδόν όσοι και το2014. Από το 2009, το ζήτηματης κατάθεσης πινακίδων πήρεέντονους αυξητικούς ρυθμούςκαι το χειρότερο έτος ήταν το2013, όταν τέθηκαν σε ακινησία318.497 οχήματα. Ειδικότερα:

� Το 2009 έγινε άρση ακινησίας σε 73.180 οχή-ματα και σε ακινησία τέθηκαν 169.205 οχήματα.

� Το 2010 έγινε άρση ακινησίας σε55.330 οχήματα και σε ακινησίατέθηκαν 189.666 οχήματα.� Το 2011 έγινε άρση ακινησίας σε72.831 οχήματα ενώ σε ακινησίατέθηκαν 193.922 οχήματα.� Το 2012 έγινε άρση ακινησίας σε91.310 οχήματα και σε ακινησίατέθηκαν 271.744 οχήματα.

� Το 2013 έγινε άρση ακινησίας σε 146.191οχήματα και τέθηκαν σε ακινησία 318.497 οχήμα-τα.

Έως και σήμερα η κατάθεση πινακίδωνγια να μην πληρωθούν τα τέλη κυκλοφορίας

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση σεαφίξεις και διανυκτερεύσεις

σε καταλύματα• Αύξηση 4,3% στις αφίξεις

και 2,2% στις διανυκτερεύσειςκαταγράφηκε το 9μηνο εφέτοςστα καταλύματα και τα κάμπινγκτης χώρας, σύμφωνα με τη σχε-τική έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ. Απότην ίδια έρευνα προκύπτει ότι τοσυγκεκριμένο διάστημα η μέσηπαραμονή ανά άτομο ανέρχεταισε 4,3 διανυκτερεύσεις. Συγκε-κριμένα, ημέση πα-ραμονή γιατους αλλο-δαπούς εί-ναι 5,1 δια-νυκτερεύ-σεις, ενώ για τους ημεδαπούςείναι 2,5 διανυκτερεύσεις.

Η συνολική πληρότητα κλι-νών στα ξενοδοχειακά κατα-λύματα (πλην κάμπινγκ), η οποίαυπολογίζεται από το σύνολο τωνδιανυκτερεύσεων σε σχέση καιμε τις κλίνες που λειτούργησαν,ανήλθε 42,5% έναντι 41,9% κατάτο 9μηνο του 2014.

Ειδικότερα, παρουσιάζεταισημαντική αύξηση, σε απόλυτεςτιμές, στις αφίξεις και διανυκτε-ρεύσεις των αλλοδαπών στο σύ-νολο των καταλυμάτων ξενοδο-χειακού τύπου και κάμπινγκ κα-τά 4,9% και 2,4% αντίστοιχα,ενώ στους ημεδαπούς η αύξησηείναι μικρή (2,8% στις αφίξειςκαι 1% στις διανυκτερεύσεις).

Το μεγαλύτερο ποσοστό τηςκίνησης καταλυμάτων ξενοδο-χειακού τύπου και κάμπινγκ ανα-λογεί σε αλλοδαπούς τουρίστες,που έχουν το 70,9% των αφίξε-ων και το 83,3% των διανυκτε-ρεύσεων.

Το Νοέμβριο

ΤτΕ: Νέα μείωση κατά180 εκατ. των καταθέσεων

• Μικρή υποχώρηση σημείωσαν οι καταθέ-σεις των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων γιαδεύτερο συνεχόμενο μήνα τον Νοέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχείατης Τράπεζας της Ελλάδος που δημοσιεύθηκαν χθες.

Οι καταθέσεις επιχειρήσεων και νοικοκυριών στις ελληνικές τράπε-ζες υποχώρησαν κατά 180 εκατ. ευρώ ή 0,15% σε μηνιαία βάση καιανήλθαν στα 120,9 δισ. ευρώ, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του2003, όπως σημειώνει το Reuters.

Σημειώνεται ότι τον Οκτώβριο οι καταθέσεις είχαν υποχωρήσει ελα-φρά στα 121,08 εκατ. ευρώ, μετά από αύξηση για διάστημα δύο μηνών.Από τον Δεκέμβριο 2014 έως τον Ιούλιο 2015, οι καταθέσεις κατέγρα-ψαν μείωση 42 δισ. ευρώ, λόγω της παρατεταμένης διαπραγμάτευσηςμε τους δανειστές της χώρας που κορυφώθηκε με την επιβολή capitalcontrols στις 28 Ιουνίου, προκειμένου να περιοριστεί η φυγή.

ΚΡ. ΛΑΓΚΑΡΝΤ: Απογοητευτικήκαι άνιση η ανάπτυξη και το 2016

• Η παγκόσμια οικονομικήανάπτυξη θα είναι «απογοητευτι-κή» την επόμενη χρονιά, ανέφερεη επικεφαλής του Διεθνούς Νομι-σματικού Ταμείου σε άρθρο τηςπου φιλοξενείται στο χθεσινό φύλ-λο της γερμανικής εφημερίδαςHandelsblatt.

«Σε πολλές χώρες, ο χρηματο-πιστωτικός κλάδος έχει ακόμα αδυ-ναμίες και στις αναδυόμενες αγο-ρές οι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοιαυξάνονται. Όλα αυτά σημαίνουνότι η παγκόσμια ανάπτυξη θα είναιαπογοητευτική και άνιση το 2016»,ανέφερε η επικεφαλής του ΔΝΤΚριστίν Λαγκάρντ. Πρόσθεσε ότι ηχαμηλή παραγωγικότητα, η γήραν-ση του πληθυσμού και οι επιπτώ-σεις της παγκόσμιας οικονομικήςκρίσης αποτελούν τροχοπέδη γιατην ανάπτυξη, αποδυναμώνονταςτις μεσοπρόθεσμες προοπτικές.

Νο1Αυθεντική

Ηπειρώτικη Φέτα

Στο επίκεντρο βρέθηκε η μετοχή της Εθνικής

Με απώλειες 1,07%έκλεισε το Χρηματιστήριο

ΓΕΝΙΚΟΣΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ

�610,97 μ.

Καλές Γιορτέςδημιουργικό και

παραγωγικό το 2016

O Πρόεδρος, η Διοικητική Επιτροπή,το Διοικητικό Συμβούλιο και το Προσωπικό

του Επιμελητηρίου Ιωαννίνωνσ α ς ε ύ χ ε τ α ι :

Page 7: 31 12 2015

ΠPΩΪNOΣ ΛOΓOΣ Σελ. 7ηΠέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2015

Α’ ΜΕΡΟΣ

Ποδαρικό στην ομίχλη,πρόκριση στο κύπελλο

Με ένα παιχνίδι στην ομίχλη μπήκε ο νέος χρόνοςγια τον ΠΑΣ Γιάννινα που αντιμετώπισε τον Παναθηναϊ-κό στους «Ζωσιμάδες» στην αυγή του 2015.

Η διοργανώτρια Super League είχε την… φαεινήιδεά να ορίσει το παιχνίδι με τους «πράσινους» 19:30παρά τις αντιρρήσεις από πλευράς Παναθηναϊκού καιέτσι οι δύο ομάδες παρατάχθηκαν για την αναμέτρησητην Κυριακή 4 του μηνός. Η ομίχλη όμως είχε άλλα σχέ-δια καθώς από νωρίς είχε κάνει την εμφάνισή της σταΙωάννινα με τον διαιτητή της αναμέτρησης Αρετόπουλονα ξεκινά τον αγώνα παρά τις αμφιβολίες. Η πρώτη δια-κοπή δεν άργησε να έρθει, οι ομάδες επανήλθαν μετάαπό μισή ώρα καθώς η ατμόσφαιρα είχε καθαρίσει,όμως με τα καιρικά φαινόμενα δεν μπορεί να τα βάλει

κανείς. Η ομίχλη άρχισε να πυκνώνει και πάλι για να έρ-θει η οριστική διακοπή στο 26' με τις ομάδες να συζη-τούν το πότε τελικά θα συνεχιστεί το παιχνίδι.

Με δεδομένο ότι ο ΠΑΣ έπαιζε αγώνα με την Καλα-μαριά για το κύπελλο την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου οι δυοομάδες ήρθαν σε συμφωνία και η αναμέτρηση θα συνε-χιζόταν την επομένη στις 15:00. Την επομένη οι δυοομάδες φανερά επηρεασμένες ολοκλήρωσαν δίχωςπολλές συγκινήσεις το υπολειπόμενο πρώτο ημίχρονομε την μόνη απειλή να είναι από πλευράς Παναθηναϊκούμε τον Καρέλη. Στην επανάληψη το θέαμα βελτιώθηκεμε τον ΠΑΣ να αγγίζει το γκολ με την ευκαιρία του Κο-ροβέση, ενώ από το 85 και μετά το ματς έγινε ροντέο μεευκαιρίες εκατέρωθεν. Μοιραίοι για τον ΠΑΣ οι Ακόστα,Τσουκαλάς και για το «τριφύλλι» ο Καρέλης.

Δυο μέρες αργότερα ο ΠΑΣ Γιάννινα αντιμετώπιζετον Απόλλωνα Καλαμαριάς για το κύπελλο και ουσιαστι-κά αυτό που ήθελε ήταν να βγάλει την υποχρέωση μιαςκαι κατα 99% ήταν στην επόμενη φάση καθώς για νααποκλειστεί θα έπρεπε να ηττηθεί από τους Πόντιουςκαι παράλληλα η Κέρκυρα να νικήσει τον ΠΑΟΚ.

Ανήμερα του Αγίου Ιωάννη ο ΠΑΣ επικράτησε με 2-1 της Καλαμαριάς και ως πρώτος από τον όμιλο προ-κρίθηκε στους «16» της διοργάνωσης, ενώ για την ιστο-ρία οι σκόρερ του ΠΑΣ ήταν οι Γιάκος και Μανιάς, ενώγια την ομάδα της Θεσσαλονίκης είχε ισοφαρίσει προ-σωρινά ο Τσούτσης.

Καρέ ισοπαλιών,αποκλεισμός-σοκ από τα Χανιά

Ακολούθησε ένα γεμάτο εικοσαήμερο με σερί παι-χνίδια για την ομάδα του Πετράκη τόσο σε πρωτάθλημαόσο και σε κύπελλο.

Συγκεκριμένα οι Γιαννιώτες έδωσαν 4 παιχνίδια γιατην Super League και δύο για τον θεσμό του κυπέλλου.Ο πρώτος γύρος του πρωταθλήματος έκλεισε με την εξαναβολής αναμέτρηση της 11ης αγωνιστικής με τον Πα-ναιτωλικό στο Αγρίνιο που ολοκληρώθηκε χωρίς τέρμα-τα με τις δυο ομάδες να έχουν από ένα ημίχρονο και τοτελικό 0-0 να αποτελεί δίκαια το αποτέλεσμα της ανα-μέτρησης.

Εν τω μεταξύ δυο μέρες πριν το ντέρμπι της ΔυτικήςΕλλάδος ο ΠΑΣ είχε μάθει και τον αντίπαλό του στο κύ-πελλο που θα ήταν η ομάδα των Χανίων.

Αγωνιστικά στο πρωτάθλημα η συνέχεια δόθηκεστις 14 του μήνα ημέρα Τετάρτη στην έναρξη του δεύ-τερου γύρου του πρωταθλήματος που έβρισκε τον ΠΑΣνα αντιμετωπίζει στην Τρίπολη τον Αστέρα.

Οι Αρκάδες μπήκαν πιο δυνατά στην αναμέτρησηκαι βρέθηκαν να προηγούνται 2-0 με τέρματα των Ρόλε,Μπαράλες με τους Γιαννιώτες να μειώνουν σε 2-1 με τονΚοροβέση λίγο πριν το ημίχρονο. Στην επανάληψη ανέ-βασαν την απόδοσή τους και έφτασαν στο 2-2 με σκό-ρερ εκ νέου τον Χαλκιδαίο άσο που τους έδωσε την δυ-νατότητα για ακόμα ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντιστις ομάδες που είχαν τερματίσει ψηλά το προηγούμε-νο πρωτάθλημα.

Το σερί των ισοπαλιών συνεχίστηκε και στην αναμέ-τρηση της 19ης αγωνιστικής απέναντι στον Πανθρακικόστα Γιάννενα σε ένα βαρύ αγωνιστικό χώρο λόγω τηςκαταρρακτώδους βροχής που επικρατούσε. Οι Γιαννιώ-τες προηγήθηκαν δις των Θρακιωτών με τον Μιχάλη Μα-νιά να σκοράρει δυο φορές τα τέρματα του οποίου ισο-φάρισαν οι Χασομέρης και Κάσες.

Η αγωνιστική δραστηριότητα ανα τριήμερο Τετάρ-τη-Κυριακή συνεχίστηκε για τον ΠΑΣ που αυτή την φο-ρά θα έπρεπε να αγωνιστεί στον δεύτερο τη τάξει θε-σμό, το κύπελλο. Αντίπαλος η ομάδα των Χανίων πουαγωνίζονταν στην Football League.

Ο ΠΑΣ Γιάννινα στην πρώτη αναμέτρηση στην Κρή-τη παρουσιάστηκε σοβαρός και επικράτησε άνετα μετον Τάσο Κρητικό να ανοίγει το σκορ και τον Ακόστα ναπετυχαίνει το 0-2 πριν μειώσει στο τελικό 1-2 για τουςγηπεδούχους ο Σούκιας. Μοιραίος για την γιαννιώτικηομάδα ο Σαπαλίδης που έχασε τρεις μοναδικές ευκαι-

ρίες για να κλειδώσει η πρόκριση για τον «Άγιαξ» τηςΗπείρου.

Στις 24 του μήνα ο ΠΑΣ αντιμετώπισε στα Πηγάδιατην Ξάνθη και αναδείχθηκε ισόπαλος, συμπληρώνονταςκαρέ ισοπαλιών, σε μια αναμέτρηση με πολύ κακό θέα-μα στο πρώτο ημίχρονο. Στην επανάληψη οι Ξανθιώτεςάνοιξαν το σκορ με τον Κλέιτον και ο ΠΑΣ ισοφάρισε μετον Τσάβες να σκοράρει με κεφαλιά για το τελικό 1-1που διατήρησε ψηλά βαθμολογικά την ομάδα της Ηπεί-ρου.

Το μεγάλο σοκ όμως θα ερχόταν τέσσερις μέρεςαργότερα όταν ο ΠΑΣ θα υποδέχονταν τα Χανιά στηνρεβάνς του κυπέλλου. Η υπόθεση φαινόταν εύκολη με-τά την νίκη στην Κρήτη και μάλιστα η γιαννιώτικη ομάδαστη ρεβάνς προηγήθηκε με τον Σαπαλίδη και κάπου εκείάπαντες πίστεψαν ότι τα πάντα κρίθηκαν.

Όμως στο ποδόσφαιρο ποτέ μην λες ποτέ και η ομά-δα του ΑΟ Χανίων που δεν είχε τίποτα να χάσει έφτασεαρχικά στο 1-1 με τον Κρητικό για να παγώσει το ήδηπαγωμένο "Ζωσιμάδες" ο Γκότοβος πέντε λεπτά πριν τοφινάλε με τις δυο ομάδες να οδηγούνται στην παράτα-ση και εν συνεχεία στην ρώσικη ρουλέτα των πέναλτι.

Τα Χανιά ευστόχησαν σε όλα ο ΠΑΣ αστόχησε μετον Μανιά και κάπως έτσι γράφτηκε ένας οδυνηρόςαποκλεισμός για τους Γιαννιώτες.

Απόρθητοι οι «Ζωσιμάδες», έσπασετην κατάρα της Λιβαδειάς

Με δυο συνεχόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις σταΓιάννενα, μπήκε ο Φεβρουάριος, απέναντι σε Κέρκυρακαι Βέροια με τον ΠΑΣ να κατακτά τη νίκη και στις δύοαναμετρήσεις. Αρχικά για την 21η αγωνιστική απέναντιστους Φαίακες οι οποίοι προηγήθηκαν στο σκορ όμως ηομάδα του Πετράκη σκοράροντας λίγο πριν την ανά-παυλα με τον Ίλιτς και πήγε με το 1-1 στα αποδυτήριαγια να διαμορφώσει στο 80' ο Μανιάς το 2-1 που έμελλενα είναι το τελικό αποτέλεσμα, ενώ στις καθυστερήσειςο Κοροβέσης αστόχησε σε πέναλτι.

Τρείς μέρες αργότερα εκ νέου εμβόλιμη αγωνιστικήμε τον ΠΑΣ να υποδέχεται την Βέροια σε μια αναμέτρη-ση που από το ημίχρονο γνωρίζαμε τον νικητή μιας καιοι γηπεδούχοι στο 35' ήταν ήδη μπροστά με 4-0 με τατέρματα των Τσουκαλά, Μανιά και Τζημόπουλου πουσκόραρε δις πριν η Βέροια μειώσει στο τελικό 4-1 με τονΒεργώνη σε ένα ματς υγεινό περίπατο για το γιαννιώτι-κο σωματείο.

Το Σάββατο 7 του μήνα έσπασε μια μεγάλη κατάραγια τον ΠΑΣ που για πρώτη φορά στην ιστορία του έφυ-γε νικητής από την Λιβαδειά απέναντι στον Λεβαδειακόμε σκορ 1-2. Οι Γιαννιώτες προηγήθηκαν με τον Τζημό-πουλο που σκόραρε για δεύτερο σερί παιχνίδι, ισοφαρί-στηκαν από τον Κατίδη για να έρθει να διαμορφώσει τοτελικό 1-2 η αποκάλυψη που ονομάζονταν Μιχάλης Μα-νιάς.

«Έφυγε» από την ζωή ο Αλέκος ΚιτσάκηςΣτις 2 Φεβρουαρίου η είδηση έπε-σε σαν κεραμίδα στα αυτιά όλων,καθώς πέθανε ο Αλέκος Κιτσάκης.Ο δημιουργός του ύμνου του ΠΑΣΓιάννινα, γνωστός και ως "αηδόνιτης Ηπείρου" έφυγε από τη ζωή σεηλικία 81 ετών.

Δανεικοί Ιωάννου και Κολιοφούκαςστον Θεσπρωτό

Την ίδια μέρα η ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννινα αποφάσισε να δο-θούν δανεικοί στον Θεσπρωτό ο Νίκος Κολιοφούκας καιο Γιάννης Ιωάννου, προκειμένου να πάρουν παιχνίδιαστα πόδια τους. Μάλιστα την επομένη ο νεαρός πορτιέ-ρε κλήθηκε και στην Εθνική Νέων, ενώ στην Εθνική παί-δων κλήθηκε ο Αλέξανδρος Μασούρας.

Ήττες από Πανιώνιο και ΚαλλονήΟ Φεβρουάριος ξεκίνησε με τρείς σερί νικές, αλλά

έκλεισε με δυο ήττες απέναντι στον κακό δαίμονα Πα-νιώνιο και από την Καλλονή στην Μυτιλήνη.

Αρχικά το Σάββατο 14 του μηνός από την ομάδα τηςΝέας Σμύρνης στα Γιάννενα με σκορ 3-1 σε μια αναμέ-τρηση που οι «κυανέρυθροι» προηγήθηκαν στην εκπνοήτου πρώτου μέρους με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι τουΜπουμάλ, με τους Γιαννιώτες να ισοφαρίζουν νωρίςστην επανάληψη με τον Σταύρο Τσουκαλά. Οι Νεο-σμυρνιώτες όμως με αντεπίθεση διαρκείας έφτασανστην νίκη με 1-3 με τέρματα των Οικονόμου και Χατζηϊ-σαία, ήττα που έφερε τον ΠΑΣ στην 6η θέση και στο -4από την πεντάδα.

Ανήμερα της 102ης απελευθέρωσης της πόλης τωνΙωαννίνων ο ΠΑΣ γνώρισε δεύτερη σερί ήττα αυτή τηνφορά με αντίπαλο την Καλλονή στην Μυτιλήνη σε ανα-μέτρηση που κρίθηκε νωρίς με το γκολ του Πετρόπου-λου και στο οποίο η ομάδα του Πετράκη δεν είχε απά-ντηση.

Στα χαρτιά με Νίκη, ισόπαλο το ντέρμπιΗ αποχώρηση της Νίκης Βόλου από το πρωτάθλημα

λίγο πριν τα Χριστούγεννα είχε ως αποτέλεσμα την ήττα

της με 3-0 σε όλες τις επόμενες αναμετρήσεις όπως φυ-σικά και σε αυτή με τον ΠΑΣ που πρόσθεσε τρείς βαθ-μούς στο σακούλι δίχως να ιδρώσει και ενόψει του ντέρ-μπι με τον Παναιτωλικό με φόντο την πεντάδα και ταplay-off.

Η αναμέτρηση των δυο ομάδων της Δυτικής Ελλά-δας στα Ιωάννινα ολοκληρώθηκε δίχως τέρματα και νι-κητή με τις ομάδες να μοιράζονται από έναν βαθμό,όπως ακριβώς είχε συμβεί και στην πόλη του Αγρινίου.

Νίκη με Πλατανιά,αποχώρηση ΟΦΗ με ΠΑΣ

Η τελευταία αγωνιστική υποχρέωση του ΠΑΣ Γιάννι-να για εμβόλιμη αγωνιστική ήταν εκείνη της Τετάρτης 18του μήνα απέναντι στον Πλατανιά στα Γιάννενα αναμέ-τρηση που ήταν νικηφόρα για την ομάδα του Πετράκημε σκορ 1-0, αγαπημένο σκορ απέναντι στο συγκρότηματων Χανίων. Σκόρερ για την ομάδα των Ιωαννίνων ο ΝοεΑκόστα.

Επόμενος αγώνας αυτός απέναντι στον ΟΦΗ στοΗράκλειο. Οι Κρητικοί με πολλά προβλήματα και με πολ-λές αποχωρήσεις καθώς το καράβι είχε ήδη αρχίσει ναβουλιάζει σκέφτονταν σοβαρά το ενδεχόμενο αποχώρη-σης από το πρωτάθλημα.

Η αναμέτρηση απέναντι στον ΠΑΣ είχε τεθεί από τιςαρχές τις εβδομάδας εν αμφιβόλω και τα πάντα ήτανρευστά σχετικά με το αν θα διεξαχθεί ή όχι ο αγώνας. ΟΠΑΣ ταξίδεψε ως όφειλε κανονικά στο Ηράκλειο με ταρεπορτάζ πάντως να αναφέρουν ότι ήταν αδύνατο έωςαπίθανο να κατέβει ο ΟΦΗ στον αγώνα.

Πράγματι το πρωί της ημέρας του αγώνα ο μεταβα-τικός πρόεδρος της κρητικής ΠΑΕ και παλαίμαχος πο-δοσφαιριστής Νίκος Μαχλάς δήλωσε την αδυναμία συμ-μετοχής του ΟΦΗ τόσο απέναντι στον ΠΑΣ όσο και στουπόλοιπο της σεζόν με την αναμέτρηση να κατοχυρώνε-ται στον ΠΑΣ με 0-3.

Η μοίρα τα έφερε έτσι ούτως ώστε η ομάδα τουΗρακλείου που είχε την γνωστή κόντρα με τον ΠΑΣ στιςαρχές της δεκαετίας του 2000 δήλωσε αποχώρηση απότο πρωτάθλημα ανήμερα του αγώνα με τους Ηπειρώτεςμε τους παίκτες της να κατεβαίνουν μεν στο γήπεδο αλ-λά να μην αγωνίζονται.

Αυτή η συγκομιδή του ΠΑΣ τον Μάρτιο με τις δυοάνευ αγώνων νίκες συν τους τέσσερις βαθμούς με Πα-ναιτωλικό, Πλατανιά έφεραν τον ΠΑΣ στην 5η θέση, αλ-λά με δύσκολο πρόγραμμα να ακολουθεί.

Κλήση Βελλίδη στην ΕθνικήΗ 20η Μαρτίου

ήταν μια πολύ ση-μαντική ημέρα τόσογια τον ΠΑΣ Γιάννι-να όσο και προσω-πικά για τον ΜάρκοΒελλίδη. Οι πολύκαλές εμφανίσειςτου Καστοριανούπορτιέρο στάθηκαναφορμή για να συ-μπεριληφθεί στις επιλογές του Σέρτζιο Μαρκαριάν γιατον αγώνα της Εθνικής ομάδας απέναντι στην Ουγγα-ρία. Μια ιδιαίτερη τιμή για τον ΠΑΣ αλλά και μια επιβρά-βευση για τους κόπους του Βελλίδη που έκανε εκπλη-κτική χρονιά.

Θρύλος είναι ο ΠΑΣΜε μια μεγάλη νίκη ξεκίνησε ο Απρίλιος για την ομά-

δα του Γιάννη Πετράκη που ανήμερα της Κυριακής τωνΒαΐων νίκησε στα Γιάννενα με 3-1 τον πρωταθλητή Ολυ-

μπιακό. Οι Γιαννιώτες με ουσιαστική και μεστή εμφάνισηδιέσυραν την ομάδα του Πειραιά που δεν παρουσιάστη-κε ποτέ στην αναμέτρηση και έτσι ο ΠΑΣ διατηρήθηκεστην 5η θέση. Το γήπεδο πήρε φωτιά στο 32' όταν οΊλιτς άνοιξε το σκορ με την αποκάλυψη που λέγεται Μα-νιάς να κάνει το 2-0 τρία λεπτά πριν την ανάπαυλα. Οι«κόκκινοι» μείωσαν σε 2-1 με τον Μιλιβόγιεβιτς, όμωςστο 74' ο Ακόστα αποκατέστησε την τάξη πετυχαίνο-ντας το τελικό 3-1 με τους Γιαννιώτες φιλάθλους στηνεξέδρα να παραληρούν.

Βήματα πεντάδας σε Περιστέρι, ΤούμπαΜετά την διακοπή για την Μεγάλη Εβδομάδα και την

εορτή του Πάσχα η επιστροφή την Κυριακή του Θωμάπεριελάμβανε ένα πολύ σπουδαίο παιχνίδι, το ματς τηςαγωνιστικής όπως είχε χαρακτηριστεί από πολλούς, αυ-τό ανάμεσα στον 5ο της βαθμολογίας ΠΑΣ Γιάννινα καιτον 6ο Ατρόμητο με τις δυο ομάδες να χωρίζει μόλιςένας βαθμός (50-49).

Ύστερα από ένα καλό παιχνίδι και από τις δυο ομά-δες το τελικό 1-1 σφράγισε τις προσπάθειές τους μετους Ηπειρώτες να ανοίγουν το σκορ με τον Τσάβες καιτον Πίτου Γκαρσία να ισοφαρίζει στην επανάληψη.

Το τελικό 1-1 διατηρούσε τους Γιαννιώτες στην 5ηθέση βγάζοντας εις πέρας και αυτή την δύσκολη έδραόπου ας μην λησμονούμε Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθη-ναϊκός γνώρισαν ισάριθμες ήττες.

Επόμενη αποστολή πάλι εκτός έδρας αυτή την φο-ρά στην Τούμπα απέναντι στον ΠΑΟΚ με τους Ηπειρώ-τες να βγάζουν εις πέρας και αυτή την αποστολή μετάτο τελικό 1-1 που διαμορφώθηκε από νωρίς με τα τέρ-

ματα των Τσάβες και Νομπόα. Μάλιστα η ήττα τουΑτρόμητου στην Λιβαδειά έφερνε τον ΠΑΣ στο +2 απότους Αθηναίους δυο αγωνιστικές πριν το φινάλε με τονΠΑΣ να υποδέχεται Εργοτέλη και να φιλοξενείται απόΠαναθηναϊκό, ενώ ο Ατρόμητος θα υποδεχόταν τον Πα-νιώνιο και θα αντιμετώπιζε στην Λέσβο την Καλλονή.

Παγωμάρα και οργήγια την μη αδειοδότηση

Τα πάντα όμως θα κρίνονταν δυστυχώς όχι στο χορ-τάρι αλλά εξωαγωνιστικά. Την Τρίτη 28 του Απρίλη εκδι-κάστηκε η έφεση του ΠΑΣ για την αδειοδότηση με τοαποτέλεσμα να είναι για ακόμα μια χρονιά αρνητικό γιατην ομάδα της Ηπείρου. Η απόφαση αυτή προκάλεσεπαγωμάρα στον φίλαθλο κόσμο των Ιωαννίνων με τουςπερισσότερους να είναι εξοργισμένοι με την ασυνέπειατης διοίκησης Χριστοβασίλη που για δεύτερη φορά θαστερούσε από την ομάδα αυτό που καθαρά, τίμια και δί-καια πέτυχε στους αγωνιστικούς χώρους.

Η οργή του κόσμου του ΠΑΣ Γιάννινα ξεχείλισε καιστους κόλπους των οργανωμένων οπαδών επικρατούσεαναβρασμός για το γεγονός πως πάλι χάνονταν εξωα-γωνιστικά ότι η ομάδα είχε πετύχει εντός γηπέδων.

«Κηδεία» με Εργοτέλη,αυλαία με ήττα στην Λεωφόρο

Η μη αδειοδότηση του ΠΑΣ Γιάννινα επηρέασεόπως είναι φυσιολογικό και αγωνιστικά την ομάδα καιέτσι ο αγώνας με τον υποβιβασμένο Εργοτέλη, που όλοιπερίμεναν πως θα ήταν ματς-γιορτή καθώς με νίκη οΠΑΣ θα έμπαινε στα play-off, πέρασε σε δεύτερη μοίρα.

Το γήπεδο ήταν σαν ...κηδεία με τους οργανωμέ-νους να είναι αγανακτισμένοι με τον μεγαλομέτοχο κα-λώντας τον να πουλήσει την ΠΑΕ, ενώ αποθέωσαν παί-κτες και Πετράκη για τις αγωνιστικές χαρές. Το τελικό 0-0 σε ένα αδιάφορο όπως το μετέτρεψαν κάποιοι παιχνί-δι ελάχιστα απασχόλησε τον κόσμο.

Ο ΠΑΣ έκλεισε τις αγωνιστικές του υποχρεώσειςστην Λεωφόρο απέναντι στον Παναθηναϊκό από τονοποίο έχασε με 3-1 καταλαμβάνοντας τελικά την 6η θέ-ση με 53 βαθμούς, έναν λιγότερο από τον Ατρόμητο πουτον προσπέρασε βαθμολογικά.

Συνέντευξη Χριστοβασίληγια την μη αδειοδότηση

Την παραμονή του αγώ-να με τον Εργοτέλη σταΓιάννενα ο Γιώργος Χριστο-βασίλης άνοιξε τα χαρτιάτου μιλώντας στους δημο-σιογράφους για το φλέγονθέμα της μη αδειοδότησηςδηλώνοντας ξαφνιασμένος(!!!) από την απόφαση αυτή,ενώ αναφέρθηκε και σταθέματα των προσφυγών κα-θώς και για την ρύθμιση των 100 δόσεων στην εφορία,την ώρα που έξω από την αίθουσα Τύπου των "Ζωσιμά-δων" υπήρχαν συγκεντρωμένοι οπαδοί που αποδοκίμα-ζαν εν χορώ τον μεγαλομέτοχο του ΠΑΣ καλώντας τοννα πουλήσει την ομάδα.

Παρέμεινε ο Πετράκης, ανανέωσανΜιχαήλ, Βελλίδης, Ακόστα και Ναδάλες

Παρά την μη αδειοδότηση της ομάδας ο ΓιάννηςΠετράκης παρέμεινε στον πάγκο του ΠΑΣ Γιάννινα, λαμ-βάνοντας όπως ο ίδιος δήλωσε τις απαραίτητες εγγυή-σεις ότι η ομάδα δεν θα αποδυναμωθεί. Μαζί με τον Πε-τράκη ανανέωσαν τη συνεργασία τους με την ομάδα τηςΗπείρου και όλα τα μέλη του τεχνικού επιτελείου, δηλα-δή ο βοηθός προπονητή Γιώργος Γεωργουλόπουλος, ογυμναστής Βασίλης Αλεξίου και ο προπονητής τερματο-φυλάκων Χρήστος Τσελιόπουλος.

Θέλοντας να αμβλύνει τις αρνητικότατες εντυπώ-σεις από την έλλειψη άδειας η διοίκηση του ΠΑΣ προ-χώρησε άμεσα στις ανανεώσεις τεσσάρων σημαντικώνκαι βασικών ποδοσφαιριστών, δηλαδή του αρχηγούΑλέξη Μιχαήλ, του Μάρκου Βελλίδη, του Νόε Ακόστακαι του Φονσί Ναδάλες.

Στις 21 Μαΐου ολοκληρώνονται οι προπονήσεις τουΠΑΣ Γιάννινα, στις οποίες το τελευταίο χρονικό διάστη-μα δοκιμάστηκαν αρκετοί νέοι ποδοσφαιριστές χωρίςπάντως να αποκτηθεί κάποιος εξ' αυτών.

Στον ΠΑΟΚ Χαρίσης και Κοροβέσης,ήρθαν Φερφελής και Περιστερίδης

Τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού ολοκληρώνονταικαι επίσημα οι μεταγραφές των Χάρη Χαρίση και ΝίκουΚοροβέση στον ΠΑΟΚ με τη διοίκηση του ΠΑΣ να βάζειζεστό χρήμα στα ταμεία της από την πώληση των δύοποδοσφαιριστών.

Εκτός των Χαρίση και Κοροβέση, παρελθόν από τονΠΑΣ αποτέλεσαν τον Ιούνιο και οι Σωτηρίου και Νάκος,ενώ με δεδομένο τον περιορισμό μεταγραφικών κινήσε-ων η αγωνία κορυφώθηκε για το ποιοι από τους ποδο-σφαιριστές που έληγαν τα συμβόλαιά τους θα ανανέω-ναν και ποιοι θα αποχωρούσαν.

Στον αντίποδα αποκτήθηκαν 2 ποδοσφαιριστές κά-τω των 24 ετών, ο επιθετικός Δημήτρης Φερφελής και οτερματοφύλακας Κώστας Περιστερίδης, ενώ παρά τονσοβαρό τραυματισμό με τη ρήξη χιαστών του ΗρακλήΓαρουφαλιά ο ΠΑΣ επέκτεινε για 3 χρόνια το συμβόλαιοσυνεργασίας με τον νεαρό ποδοσφαιριστή.

Προσφυγή στο διαιτητικό δικαστήριοΤην Δευτέρα 22 του μηνός ο ΠΑΣ προσέφυγε στο

τακτικό διαιτητικό δικαστήριο της ΕΠΟ θέλοντας ναακυρώσει την απόφαση της Επιτρο-πής Εφέσεων Αδειοδότησης, που εί-

χε απορρίψει και σε δεύτερο βαθ-μό τον φάκελο αδειοδότησηςτης ομάδας της Ηπείρου, ζη-

τώντας να ακυρωθεί και να ανα-γνωριστεί η 30η Ιουνίου και όχι η

31η Μαρτίου ως καταληκτική ημερομηνία ρύθμισης τωνοφειλών της γιαννιώτικης ΠΑΕ, κάτι όμως που δεν έγινεποτέ καθώς η προσφυγή απορρίφθηκε με συνοπτικέςδιαδικασίες.

(αύριο το β’ και τελευταίο μέρος)

ΙΟΥΝΙΟΣ

ΜΑΪΟΣ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Η ανασκόπηση του 2015

ΠΑΣ: ΟΥΤΕ ΦΕΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ...� Γράφουν οι ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ - ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΗΓΑΝΑΚΟΣ

Page 8: 31 12 2015

� ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ& ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣΑγγειοχειρουργός

Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Master Πανεπιστημί-ου Αθηνών, Μετεκπαιδευθείς στην Νέα Υόρκη, Η.Π.Α. Πα-θήσεις φλεβών-αρτηριών-λεμφαγγείων. Θεραπεία κιρσώνμε ενδοφλεβικό LASER. Θεραπεία ευρυαγγειών.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ,Ορθοπαιδικός ΧειρουργόςΜυοσκελετικές παθήσεις- αθλητικές κακώ-σεις- οστεοπόρωση.Λ. Δωδώνης 75, Ιωάννινα, Τηλ. 26510-28497- Ωρ. Λειτουργίας: 09:00-14:00, 18:00-21:00,www.iasi-ioannina.gr

ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΠΕΡΟΥΛΗΣMD, MSc, PhD, Αγγειοχειρουργός,διδάκτωρ Εθνικού και Καποδιστριακού Πα-νεπιστημίου Αθηνών. Master στις ενδαγγει-ακές τεχνικές. Δέχεται κατόπιν ραντεβού,

Πουλίτσα 3 Ιωάννινα (όπισθεν δικαστικού μεγάρου).Τηλ: 6944-861558, email: [email protected]

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Ι. ΜΑΤΣΑΓΚΑΣ MD, PhD, FEBVSΚαθηγητής ΑγγειοχειρουργικήςΠανεπ. ΙωαννίνωνΔωδώνης 18, 45332, Ιωάννινα. Δέχεται κατόπινραντεβού. Τηλ. Γραμματείας 6987088004

� ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΕΣΓΕΩΡΓΙΑ Π. ΓΕΙΤΟΝΑ

• ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ Α-ΚΡΩΝ (ανοικτού τύπου)• ΑξΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (SPIRALCT) - ΑξΟΝΙΚΗ ΣΩΜΑΤΟΣ - CT ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ • ΤRIPLEXΑΓΓΕΙΩΝ • YΠΕΡΗΧOΙ• ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣυμβάσεις με όλα τα ταμεία • Δωδώνης 68 - Ιω-άννινα, Τηλ.: 26510-85721, 26510-85731, FAX:26510-85731, e-mail: [email protected] • Ώρεςλειτουργίας: 8:30-14.30, 17.30-21.00 καθημερινά.Σάββατο κατόπιν ραντεβού

ΑΡΕΤΗ Γ. ΧΑΡΙΣΙΑΔΗ-ΚΑΤΣΕΝΟΥΙατρός Ακτινοδιαγνώστης

Εξειδικευθείσα στην ΠαιδιατρικήΑκτινολογία στο Παν/κό Νοσοκο-μείο Αrmand Trousseau Παρίσι,πρ. Επ. Ακτινολογικού Εργαστηρίου ΠΓΝΙ - ΔΙΑΓΝΩ-ΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ, ΠΑΙΔΩΝ &ΕΝΗΛΙΚΩΝ – ΥΠΕΡΗΧΟΙ (εγκεφάλου, ισχίων, τραχή-λου, μαλακών μορίων, κοιλίας) – Triplex αγγείων -ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΥΣΤΕΟΓΡΑΦΙΕΣ VUS.Δαγκλή 5 (3ος όροφος) Ιωάννινα - Τηλ & Fax:26510-22911, Κιν: 6972698154 Δέχεται: πρωί 9:30-13:30 - Απογ.: 18:00-21:00 - Εξυπηρέτηση Επειγό-ντων Περιστατικών -www.charisiadi.gr email: [email protected]

� ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΙAΘANAΣIOΣ E. BΛAXOΠOYΛOΣ

EIΔIKOΣ ΓAΣTPENTEPOΛOΓOΣΔέχεται: Καθημερινά το πρωΐ με ραντεβού - Από-γευμα 6 - 8.30 χωρίς ραντεβού - Τετάρτη απόγευμακαι Σάββατο πρωί κλειστό. 28ης Oκτωβρίου 49IΩANNINA Tηλ..: 26510-76975 Kιν: 6932-490211

ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΖΩΗΣΓAΣTPENTEPOΛOΓOΣ - Διδάκτωρ Παν/μίου Ιωαννίνων

28ης Οκτωβρίου 17α, 1ος όροφος, Ιωάννινα • Τηλ. Ια-τρείου 26510-75622, fax: 26510-75633, κινητό: 6946-500405, e-mail: chzois@ otenet.gr • Δέχεται καθημερινά09:00-14:00 το πρωί και 18:00-21.00 το απόγευμα. Τε-τάρτη και Παρασκευή το απόγευμα, μόνο με ραντεβού

ΜΠΟΥΜΠΑΣ Θ. ΑΛΕΞΙΟΣΓAΣTPENTEPOΛOΓOΣ - ΗΠΑΤΟΛΟΓΟΣ -ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΠΕΠΤΙΚΟΥΕιδικευθείς στην ΠανεπιστημιακήΓαστρεντερολογική Κλιλνική ΛαϊκούΝοσοκομείου ΑθηνώνΔέχεται καθημερινά: 8.30-13.30 πρωί και17.30-20.30 απόγευμα. Τετάρτη απόγευμα καιΣάββατο πρωί με ραντεβού. Χαρ. Τρικούπη6, 2ος ορ. Τηλ. 2651073103, κιν. 6974043397,email: boumpas74@g mail.com

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣΓAΣTPENTEPOΛOΓOΣ - Διδάκτωρ Παν/μίουΙωαννίνωνΜετεκπαιδευθείς εις MAYO CLINIC,Rochester, ΗΠΑ & Πανεπιστημιακό Νοσ/μείοGasthuisberg, Λουβένη, ΒΕΛΓΙΟ - Κάτοχος Ευ-ρωπαϊκού Τίτλου Γαστρεντερολογίας (EBGH)Γαστροσκόπηση – Κολοσκόπηση με διοξείδιοτου άνθρακα - 24ωρη φορητή πεχαμετρία(γαστροοισοφαγική-λαρυγγική παλινδρόμη-ση) Μανομετρία οισοφάγου (δυσφαγία, κινη-τικές διαταραχές, σκληρόδερμα) Ορθοπρω-κτική μανομετρία - χρόνος διέλευσης - βιοα-νάδραση πυελικού εδάφους (ακράτεια, χρό-νια δυσκοιλιότητα, πυελική ασυνέργεια) Δέχε-ται: πρωΐ 9-2, απογεύματα 6-9 πλην Τετάρτης,Σάββατο κλειστά. Παπάζογλου 4, 2ος όρο-φος, τηλ. & φαξ: 2651 304733, κινητό:6944654048, e-mail: [email protected]

ΧΡΥΣΟΥΛΑ Φ. ΤΑΣΟΛΑΜΠΡΟΥΕΙΔΙΚΟΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ

Γαστροσκόπηση - (Υδρο)κολονοσκόπησηΩράριο λειτουργίας: Δευτέρα-Παρασκευή πρωί: 9.00-1.30,

απόγευμα: 5.30-8.00.Τετάρτη απόγευμα και Παρασκευή απόγευμα

το ιατρείο λειτουργεί μόνο κατόπιν ραντεβού.Χαρ. Τρικούπη 16, Ιωάννινα

τηλ.: 26510-65145 - κιν.: 6972-926687email: [email protected]

� ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ

Δέχεται καθημερινά 10.00 - 13.00 (πρωί) και19.00 - 21.00 (απόγευμα). Δαγκλή 5 - Ιωάννι-να. Τηλ. 26510 74900 • κιν. 6945 797908

� ΓΕΝΙΚΟΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙΓΙΩΡΓΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, MD, PhD

Γενικός Χειρουργός. Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πα-νεπιστημίου Ιωαννίνων. Επιστημονικός υπεύθυνοςΓενικής Χειρουργικής στο πολυϊατρείο Ίαση

• Παθήσεις πεπτικού• Παθήσεις μαστού - θυρεοειδούς - πρωκτικής χώ-

ρας (αιμορροϊδες, ραγάδες, συρίγγια, αποστή-ματα κ.α.)

• Βιοψίες δέρματος - μαστού - λεμφαδένων• Τραύματα - εγκαύματα• Επεμβάσεις με τοπική αναισθησία (κύστη κόκκυ-

γα, αφαίρεση σπίλων κ.α.)• LASER αιμορροίδων• LASER κύστης κόκκυγα• LASER ΣυριγγίωνΔευτέρα-Παρασκευή 09:00-14:00 και 18:00-21:00

Δωδώνης 75, Ιωάννινα - τηλ: 2651028497κιν: 6942964111 - www.gkgeorgiou.gr

� ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΙ-ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΙΜΑΡΙΑ Π. ΜΗΛΙΩΝΗ

Δερματολόγος - ΑφροδισιολόγοςΚλινική Κοσμητική Δερματολογία -Εφαρμογές Laser

Μιχ. Αγγέλου 27, 1ος όροφος, ΙωάννιναΤηλ. Ιατρείου: 26510-77071, κινητό: 6947053144email: [email protected]

Dr. ΣΠYPIΔΩN Π. ΠPINTZHΣEιδικός Δερματολόγος - Διδάκτωρ A.Π.Θ.Δέχεται ώρες: 10:30-12:30 και 6 - 8:30. Iα-τρείο: 28ης Oκτωβρίου 49. Tηλ. Iατρείου:26510-78068 - Oικίας: 26510-23437

ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΒΑΣ. ΧΑΒΕΛΑΣΜιχ. Αγγέλου 5, Ιωάννινα. Tηλ./Fax: 26510-33169 • κιν. 6944-220873.www.charrychavel.gr, email:[email protected]. Δέχεται καθημερι-νά εκτός Σα-Κυ, από 9.30-14.00 και 6.00-8.30. Τετάρτη και Παρασκευή απόγευμα μό-νο ραντεβού.

� ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΙΛΑΜΠΡΙΝΗ Ν. ΓΚΟΥΒΑΙατρός Ενδοκρινολόγος

Ειδικευθείσα στην ΕνδοκρινολογικήΚλινική - Διαβητολογικό Κέντρο Π.Γ.Ν.Ιωαννίνων. Εκπαίδευση στην Μονάδα Ενδο-κρινολογίας Μεταβολισμού και Διαβήτη τουΝοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία»Σύμβαση με ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίεςΜιχαήλ Αγγέλου 53, 45333 Ιωάννινα, Fax:26510-26790. Τηλ. 26510-25006, Κινητό: 697-2590363 e-mail: [email protected]

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑ ΓΡΥΠΑΙΟΥΏρες λειτουργίας ιατρείου: Δευτέρα 6-9 μ.μ.• Τρίτη 10 π.μ. - 1.30 μ.μ., 6-9 μ.μ. • Τετάρτη10 π.μ. - 14 μ.μ. • Πέμπτη 10 π.μ. - 1.30 μ.μ.,6-9 μ.μ. • Παρασκευή 10 π.μ. - 1.30 μ.μ. Ια-τρείο: 28ης Οκτωβρίου 36 & Κοραή. Tηλ. Iα-τρείου 26510-36060 - κινητό: 6932 736306

Δρ ΔHMHTPIOΣ KIOPTΣHΣEιδικός Mεταβολισμού - Παχυσαρκίας Παν/μί-ου Παρισίων. Kαθηγητής Πανεπιστημίου Iω-αννίνων Δέχεται Tρίτη και Tετάρτη 6-9 μ.μ.Xαρ. Tρικούπη 2 (3ος όροφος). Tηλ. 26510-30265 • κιν. 6974-662299

Dr. ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΞΗΤΑ-ΚΛΕΦΤΑΚΗΔιδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν/μίου ΙωαννίνωνΏρες λειτουργίας (με ραντεβού): Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή: 9 π.μ. - 3.30 μ.μ., Τρίτη-Πέμπτη: 9 π.μ. - 2 μ.μ., 6 μ.μ.- 9 μ.μ. Χαριλά-ου Τρικούπη 4 (2ος όροφος) Τηλ./fax: 26510-65130, κιν.: 6974-890765

� ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΙΔρ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ Θ. ΓΚΑΝΙΑΤΣΑΣ

Καρδιολόγος. Διδάκτωρ Πανεπι-στημίου Bochum Γερμανίας.Εξειδικευμένος στην επεμβατική

αντιμετώπιση αρρυθμιών. Έλεγχος/Προγραμμα-τισμός βηματοδοτών και απινιδωτών. Υπέρηχοικαρδιάς, Δοκιμασία κόπωσης, Holter Ρυθμού καιΠίεσης, Event Recorder. Συμβ. ΥΠΕΘΑ.Δέχεται καθημερινά 08:00-14:00 και από 17:00-20:00, Σάββατο 08:00-12:00. Επισκέψεις κατ’οίκον. Οπλαρχηγού Πουτέτση 5 (2ος όροφος).Τηλ/Fax 2651022448, Κιν. 6949798270

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α. ΝΤΟΥΚΑΣΑ.Μ.Ι.Σ.Ι. 2293. Δέχεται καθημερινά 8:30 -1:30 και 5:30 - 8:30. Τετάρτη απόγευμα καιΣάββατο πρωί με ραντεβού. Κ. Φρόντζου 8.Τηλ. ιατρείου: 26510 24040 - κιν.: 6945552278, οικίας: 26510 74843

� ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΙΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ

Δαγκλή 1, Β’ κτίριο Ιωάννινα. ΔΕΧΕΤΑΙ: Δευτέραέως Παρασκευή 9.00 έως 14.00 και 18.00 έως20.00 απογ. Συμβεβλημένος με ΕΟΠΥΥΤηλ. επικ.: 26510-72670, 6972-033960e-mail: [email protected]

� ΜΑΙΕΥΤΗΡΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙΕΛΕΝΑ Ι. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΓΚΟΛΙΑ Μ.D. MSC.

Master of Science στην Γυναικεία Αναπα-ραγωγή, Παν/μίου Αθηνών, τ. Ιατρός Νο-σοκ.-Μαιευτηρίου «Έλενα Βενιζέλου» Α-θηνών, Πιστοποιημένο μέλος Ε.Ε. Παθολο-

γίας Τραχήλου και Κολποσκόπησης (HSCCP)• Πλήρως εξοπλισμένο ιατρείο • Προληπτικός έλεγχος τραχή-λου μήτρας-Τεστ Παπανικολάου • Πιστοποιημένο ιατρείο διε-νέργειας διαγνωστικής κολποσκόπησης • Διάγνωση και θερα-πεία κονδυλωμάτων • Παρακολούθηση κύησης χαμηλού και υ-ψηλού κινδύνου-NST • Τοκετός • Παρακολούθηση υποβοη-θούμενης αναπαραγωγής • Διερεύνηση υπογονιμότητας • Ε-φηβική γυναικολογία • Έλεγχος εμμηνόπαυσης • Παθήσειςμαστού • Αισθητική γυναικολογίαΚοραή 5 - Ιωάννινα 45444 (2ος όροφος), Τηλ./Fax: 26510-38110, κιν.: 6944-147758 • e-mail: [email protected]. Δευτέρα έως Παρασκευή 08.30-13.30 & 17.30-21.00. Tετάρτη απόγευμα - Σάββατο πρωί με ραντεβού.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ M.D.• Γυναικολογικός-Υπερηχογραφικός έλεγχος-NST• Μαιευτικός - Υπερηχογραφικός έλεγχος• Koλποσκοπικός έλεγχος τραχήλου μήτραςΔέχεται καθημερινά: 9.00-13.30 (πρωΐ) - 18.00 -20.30 (απόγευμα) εκτός Tετάρτης απόγευμα -Σάββατο πρωί με ραντεβού. Iατρείο: Ι. Γούναρη2 - 2ος όροφος. Τηλ. ιατρείου: 26510-31016 -κιν.: 6945-594292 - οικίας: 26510-57706

Dr. ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΑΓΚΑΣΧειρουργός Μαιευτήρας - Γυναικολόγος

Ειδίκευση στα νοσοκομεία Aarau καιSchaffhausen, ΕλβετίαΕξειδίκευση στη Λαπαροσκοπική ΧειρουργικήΟυρογυναικολογία και Γυναικολογική Ογκολογία.Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Βέρνης, Ελβετίατ. Επιμελητής Νοσοκομείου Schaffhausen, Eλβετία.Συνεργάτης κλινικής ΙΑΣΩΜ. Αγγέλου 53, 45332 Ιωάννινα, τηλ. 26510-26550 -26790 • Fax: 26510-26790, κιν.: 6973-786790

� ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΙ-ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΙΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Ε. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Πλατεία Νότη Μπότσαρη 5 & Δαγκλή(έναντι ξενοδοχείου Εγνατία).Τηλ. 26510-20632

KΩNΣTANTINOΣ X. ΔHMOΣΏρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή08.00 έως 13.00 και 18.00 έως 20.00 (εκτόςTετάρτης απόγευμα), Σάββατο με ραντεβού.Πλατεία Aγ. Aποστόλων 4 (Πάνω από ΠλατείαXATZH), Aμπελόκηποι, Iωάννινα. Συμβεβλημέ-νος με ΕΟΠΥΥ. Tηλ. 26510-72965 - Fax:26510-72835, κιν.: 6947-937102

ΑΙΜΟΔΙΑΓΝΩΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Ε.28ης Oκτωβρίου 20 - 1ος όροφος. Τηλ. ια-τρείου: 26510-70800. Ώρες λειτουργίας:Δευτέρα έως Παρασκευή 08.00 π.μ.- 14.00μ.μ., απόγευμα 18.00-21.00 μ.μ. - Σάββατο:09.00 π.μ.-14.00 μ.μ.

ΛΑΜΠΡΟΣ Π. ΛΩΛΑΣΚ. Φρόντζου 7, Ιωάννινα, 1ος όροφος, τηλ. /fax. 26510-39002, κιν. 6945-375317. Ώρες λει-τουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00 έ-ως 14:00 και 18:00 έως 20:30 (εκτός Τετάρτηςαπόγευμα). Σάββατο 09:00 έως 11:00

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥΦώτου Τζαβέλλα 2 & 28ης Οκτωβρί-ου, 2ος όροφος. Δέχεται καθημερινά08:00-14:00 & 18:00-20:30, εκτός Τετάρτης από-γευμα. Σάββατο 09:00-13:00. Τηλ. & Fax: 26510-70870, Κινητό: 6942-988549. Συμβεβλημένος μεΕΟΠΥΥ (ΟΠΑΔ, ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ)

NIKOΣ Γ. TΣOMΠIKOΣXαρ. Tρικούπη 6.Tηλ: Iατρείου 22.657 Oικίας: 74.186ΣYMBEBΛHMENΟΣ ME OΛA TA TAMEIA

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΗ ΤΣΟΥΜΑΝΗ

Ιατρού Μικροβιολόγου - ΒιοπαθολόγουΓρηγορίου Σακκά 3, Ημιόροφος, Ιωάννινατηλ. 2651078911 • Κιν. 6981446689Συμβεβλημένος με Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και όλα τα ταμείαΑιμοληψίες κατ’ οίκον κατόπιν ραντεβού

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΠ. ΧΑΡΙΤΟΥ-ΧΡΗΣΤΟΥΜικροβιολόγος - Βιοπαθολόγος, τ. Επικ. Επι-μελήτρια Αιματολογικού Εργαστηρίου ΠΓΝΙ

Χαρ. Τρικούπη 4 - 1ος όροφοςΣυμβεβλημένη με ΕΟΠΥΥ (πρώην ΟΠΑΔ, ΙΚΑ,ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ) Καθημερινά: 7.30 - 13.30μ.μ. Τηλ. - Fax: 26510-32554 - Κιν.: 6972-895118

� ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΙΣΟΦΙΑ ΖΟΥΡΟΥΔΗ-ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗ

ΝευρολόγοςΚαθημερινά 9 π.μ. - 5 μ.μ. Απογεύματα - Σάβ-βατο πρωί με ραντεβού - Δαγκλή 1, Β’ κτίριο(2ος όρ.) 45444 Ιωάννινα -Τηλ. Ιατρείου:26510-76660 • κιν.: 6944-769593Τηλ. οικίας: 26510-44921

Dr. ΓPHΓOPIOΣ Δ. NAΣIOΣΙατρός Νευρολόγος. Διδάκτωρ Ιατρικής Πανεπι-στημίου Ιωαννίνων. Έμμισθος Επιστ. ΣυνεργάτηςΠανεπιστημιακών Νευρολογικών ΚλινικώνFreiburg και Ulm Γερμανίας. Εξωτερικός Συνερ-γάτης Κέντρου Αποκατάστασης «ΟΛΥΜΠΙΟΝ» ΙΩ-ΑΝΝΙΝΩΝΕξειδικευμένος στην Κλινική Νευροφυσιολογία,Νευρο-ωτολογία και Νευρο-οφθαλμολογία - Πλή-ρες Νευροφυσιολογικό Εργαστήριο - Εξειδικευ-μένο Ιατρείο Νευροεκφυλιστικών νόσων, Επιλη-ψιών και Πολλαπλής σκλήρυνσηςΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 6 και ΣΤΑΔΙΟΥ.Τηλ.: 2651025486, 2651065238, 6944435777.e-mail: grigoriosnasios@ gmail.com

� ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΙΕΛΛΗ ΚΟΛΙΟΥΣΗ - ΣΙΑΚΑ

Ιατρείο Νεφρολογίας και Υπέρτασης,HOLTER πίεσης και μικροσκοπική εξέτασηούρων αντίθετης φάσης. Δέχεται καθημερινάμε ραντεβού, 9:30 - 13:30 και 17:30 - 20:00.28ης Oκτωβρίου 36 κ’ Κοραή (γωνία) (1ος ό-ροφος), τηλ. 26510 39339, κιν.: 6947-819083

ΙΑΤΡΕΙΟ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣΚΩΝ/ΝΟΣ Χ. ΣΙΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ομ. Καθηγητής Παθολογίας/ΝεφρολογίαςΙατρικής Σχολής Παν/μίου Ιωαννίνων.Δέχεται με ραντεβού: Οδός Μπουμπουλί-νας 15, Αμπελόκηποι. Τηλ. 26510 37606,6932486406 - email: [email protected] -website: www.siamopoulos.gr

� ΟΓΚΟΛΟΓΟΙΛΗΔΑ Β. ΚΩΣΤΑΔΗΜΑ

Πυρσινέλλα 10, 3ος όροφος, ΙωάννιναΏρες λειτουργίας: Τετάρτη 09:15 - 13:30 καιΔευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, και Παρασκευή α-πόγευμα: 17:30 - 20:30. Τηλ. Ιατρείου: 2651-400679, κιν.: 6972-205889

� ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Ν. ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Μετεκπαίδευση στο UniversityHospital Al. Manzoni – Lecco – Italy• Πελματογράφος για ανάλυσηβάδισης και παθήσεις κάτω άκρων. Δέχεταικαθημερινά 09:00-14:00 και 17:30-20:30 ε-κτός Τετάρτης απόγευμα. Χαριλάου Τρικού-πη 4. Ιωάννινα. Τηλ/Fax:2651401131.Κιν:6974398839. E-mail:[email protected]

� ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΔΟΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣΠΡΟΤΥΠΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

28ης Οκτωβρίου 59, έναντι Κοραή, 1ος Όροφος.Δευτέρα - Παρασκευή 08.30 - 13.30 και 18.00 -21.00. Τετάρτη απόγευμα και Σάββατο πρωί μεραντεβού. Τηλ. 26510-39222 (ιατρείου), 6947-271713 (κινητό 24 ώρες). Ιστοσελίδα:www.urology-ioannina.com, E-mail:[email protected]

ZHKOΣ Δ. ΛIAMHΣΚοραή 10-12 - 1ος όροφος. Τηλ: Ιατρείο:26510-39210. Σπίτι: 26510-39478. Κιν: 6937-222900. Δευτέρα έως Παρασκευή: 9:00-13:30& 18:00-21:00 - Σάββατο: Δέχεται με ραντε-βού.

KIMΩN TΣOYKANEΛHΣΔαγκλή 1 (2ος όροφος) 453 32.Tηλ. ιατρείου: 26510-33326 -Kινητό: 6942-056871. Tηλ. οικίας: 26510-44921

� ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ

ΝΙΚΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ, FEBO, MScΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜ-ΒΟΥΛΙΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ (Fellowof European Board of Ophthalmology) •MASTER in Health Care Management (MSc) •Μετεκπαιδευθείς στο Moorfields Eye Hospital,Λονδίνο, Αγγλία.Χαρ. Τρικούπη 13, 3ος όροφος, τηλ. 26510-30500.Το ιατρείο λειτουργεί: Δευτέρα-Παρασκευή:09.00-13.30 & 18.00-21.00. Σάββατο πρωί: ΕιδικέςΔιαγνωστικές εξετάσεις (ραντεβού).

ΒΑΪΑ Θ. ΡΟΥΝΤΟΥ-ΥΦΑΝΤΗΧειρουργός ΟφθαλμίατροςΣύγχρονο Οφθαλμολογικό ΙατρείοΏρες λειτουργίας: πρωί Δευτέρα έως

Παρασκευή: 9.00-13.30 - απόγευμα Τρίτη -Πέμπτη - Παρασκευή: 18.00 - 20.30. Χ. Τρι-κούπη 35, 4ος όροφος. Τηλ./Fax: 26511-17377 κιν.: 6973-691311

ΤΖΟΥΤΖΟΣ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣΔιδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπι-στημίου Ιωαννίνων

Δ. Πατατούκα 16, 1ος όροφος, Αμπελόκηποι,Ιωάννινα, τηλ: 2651032835, κιν: 6972429276Δέχεται καθημερινά: 08:30–13:30 πρωί και18:00–21:00 απόγευμα. Τετάρτη απόγευμακαι Σάββατο πρωί με ραντεβού.

� ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΟΙΕΥΑΓΓΕΛΗ Σ. ΛΑΜΠΡΗ––ΚΑΛΟΓΕΡΑ MD, MSc, PhD

Ιστολογική και Μοριακή ΔιάγνωσηΙατρός Παθολογοανατόμος • Διδά-κτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημί-

ου ΙωαννίνωνMaster of Science Μοριακής Βιολογίας,

Staffordshire Αγγλίας• Ιστολογική εξέταση • Ταχεία βιοψία

• Ανοσοϊστοχημικός έλεγχος • Μοριακές τεχνικές

28ης Οκτωβρίου 25, 45332 Ιωάννινα - τηλ/fax:26510-26122 (2 γραμμές) • κινητό: 6944-730688ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.pathology-ioannina.com

� ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΑΘΟΛΟΓΟΙIΩΑΝΝΗΣ Α. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ

Δέχεται Δευτέρα έως Παρασκευή. Πρωί: 11π.μ. - 1.30 μ.μ. - Απόγευμα (με ραντεβού): 6μ.μ. - 8 μ.μ. Ιατρείο: 28ης Oκτωβρίου 49 (1οςόροφος). Τηλ. Ιατρείου: 26510-36039 • κιν:6945-399755

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΔΗΜΟΣΔέχεται καθημερινά: Πρωΐ: 9:00 π.μ. - 13.30μ.μ. Απόγευμα: 6 - 8.30 το βράδυ (εκτός α-πόγευμα Τετάρτης) • Σάββατο πρωί με ρα-ντεβού. Δ/νση: 28ης Oκτωβρίου 32 (πρώηνΚλινική Δογορίτη). Τηλ. Ιατρείου: 26510-74470, Κιν: 6973-691599

� ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙΚΑΙΤΗ Α. ΔΡΙΜΤΖΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρα-σκευή 8.30-13.30 κ’ 17.30-20.30 (Τε-τάρτη απόγευμα και Σάββατο με ρα-ντεβού). Χαριλάου Τρικούπη 28 (3ος

Όροφος) (άνωθεν καταστημάτων Ζάρα) Ιωάννι-να. Τηλ. 2651-30051 κιν. 6944-856594, Fax:26510-30061, email: [email protected]

ΠΑΠΠΑΣ Η. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣτ. Ιατρός Α’ Παιδιατρικής Κλινικής Πα-νεπιστημίου Αθηνών, ΝοσοκομείοΠαίδων «Αγία Σοφία» Μετεκπαιδευθείςστην Παιδοπνευμολογία - ΣπιρομετρίαΙ. Γούναρη 3 (απέναντι από το ρολόι),

Τ.Κ. 45444, Ιωάννινα • Τηλ.: 26510-25545, 6976-436489 • www.thanospappas.gr • [email protected]

� ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΙΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Προαγωγή της Ψυχικής ΥγείαςΠαιδιών, Εφήβων, ΟικογένειαςΠρόληψη, Διάγνωση, Θεραπεία, Αποκατάσταση

Ψυχικές δυσκολίες παιδιών και εφήβων που εκδηλώ-νονται με διαταραχές στο συναίσθημα, στη συμπερι-φορά, στην ένταξη στο σχολείο-αναπτυξιακές διατα-ραχές (π.χ. λόγου, μάθησης, αυτισμός κ.ά.)-διατα-ραχή ελλειμματικής προσοχής/ υπερκινητικότητα-σοβαρά γεγονότα ζωής (π.χ. διαζύγιο, ασθένεια, α-πώλεια αγαπημένου προσώπου κ.ά)-προβλήματασχέσεων-δυσκολίες του γονέα στην άσκηση του ρό-λου του-ατομική, ομαδική, οικογενειακή ψυχοθερα-πεία, φαρμακοθεραπεία, συμβουλευτική γονέων

Υπεύθυνοι Παιδοψυχίατροι: Χαριτίδου Σ. Ευμορφίλη-Καρατζένης Ε. ΔημήτρηςΟι Συνεδρίες Ατομικής Ψυχοθεραπείας, Θεραπείας

Συμπεριφοράς και Συμβουλευτικής Γονέων καλύπτονταιαπό τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και όλα τα ασφαλιστικά ταμεία

Δέχονται με ραντεβού: 28ης Οκτωβρίου 25,Ιωάννινα. Tηλ. 2651026590, 2651025029 κιν. 6946615985, 6972034331. E-mail:[email protected],[email protected]

� ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, MD

Πλαστικός ΧειρουργόςΜετεκπαιδευθείς στην Αισθητική ΠλαστικήΧειρουργική στις Κλινικές του ΟμίλουAkademikliniken Όσλο, Νορβηγία & Στοκχόλ-μη, ΣουηδίαΑισθητική & Επανορθωτική Χειρουργική, Θε-ραπείες Αντιγήρανσης (Botox / Υαλουρονικόοξύ / Peeling / Μεσοθεραπεία), Τμήμα Μικρο-επεμβάσεως (Αφαίρεση & Βιοψία Σπίλων (ε-λιές) & Όγκων Δέρματος), Ψηφιακή Χαρτο-γράφηση Σπίλων & Όγκων ΔέρματοςΔαγκλή 1, Β’ κτίριο, 2ος όροφος, ΙωάννιναΚιν.: 694 827 8810

� ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΙΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π. ΖΩΗΣΠνευμονολόγος - Φυματιολόγος• Ιατρείο βρογχικού άσθματος •Παρακολούθηση ασθενών με ΧΑΠ• Ιατρείο διακοπής καπνίσματος • Παρακολούθησηασθενών με διαταραχές ύπνου • Λειτουργικός έλεγ-χος αναπνευστικού συστήματος • Μέτρηση αερίωναρτηριακού αίματος • Οξυμετρία • Καταγραφή νυ-χτερινής οξυμετρίας • Προεγχειρητικός έλεγχος.Μιχαήλ Αγγέλου 26 - Ιωάννινα. Τηλ.-Φαξ: 26510 79966, κιν.: 697 3228391email:[email protected]. Δέχεται καθημερινά:Πρωί 09.00-13.30. Απόγευμα 18.00-21.00. Τετάρτη απόγευμα και Σάββατο πρωί με ραντεβού

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ

• Πλήρης Λειτουργικός Έλεγχος Αναπνοής• Πληθυσμογραφία • Ανάλυση Αερίων Αίματος• Προεγχειρητικός Έλεγχος • Ιατρείο Διακο-πής Καπνίσματος. Καθημερινά: Πρωί 09:00 -13:30, Απόγευμα 18:00 - 20:30. Δευτέρα και Τε-τάρτη απόγευμα με ραντεβού. Βλαχλείδη 9. e-mail: [email protected]. Τηλ.: 26510 64777, κιν. 6945 267006

� ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΙDr. ΓΕΩΡΓΙAΔΗΣ Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΠανεπιστημίουΙωαννίνων. Ώρες λειτουργίας ιατρείου: Δευ-τέρα – Παρασκευή (9.00 – 14.00), απόγευμα(6-8 μ.μ.) Χαρ. Τρικούπη 24. Τηλ. 2651026006, κιν.: 6932918877.

ΙΩΑΝΝΑ Π. ΤΑΚΑΛΟΥ - ΖΩΙΔΗ28ης Οκτωβρίου 17β (έναντι ΟΤΕ είσοδοςστοάς) 1ος όροφος. Ώρες λειτουργίας ιατρεί-ου: Δευτέρα - Παρασκευή, πρωί: 9:00-13:30,απόγευμα: 18:00-20:30. Τετάρτη απόγευμακαι Σάββατο πρωί με ραντεβού. Τηλ. ιατρείου/ Fax: 26510-34001, κιν.: 6932-227776.

Dr. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΨΥΧΟΣΡευματολόγοςΑκαδημίας 10 ΙωάννιναΤηλ. ιατρείου: 26510-67267 FAX: 26510-67665, κιν.: 6932-267273

e-mail: [email protected]

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ • ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ

• ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ, ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ • ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ

• ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ • ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝΥΠΕΡΗΧΟΙ ΟΡΓΑΝΩΝ • TRIPLEX ΑΓΓΕΙΩΝ

• ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΣΏρες λειτουργίας:

Δευτέρα έως Παρασκευή 7.30 π.μ. - 9 μ.μ.και Σάββατο 8 π.μ. - 2 μ.μ.

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Σύγχρονη (ιαγνωστική

Ιωάννινα: Δαγκλή 7, Τ.Κ. 45444Τηλ. 26510-23614, 26510-23615

Μπαλίτας ΑστέριοςΑγγειοχειρουργός - Αγγειολόγος.Μετεκπαιδευθείς στη Γερμανία, εξειδικευθείςστην Ενδαγγειακή Χειρουργική. Αντιμετώπισηφλεβικών παθήσεων και κιρσών με Laser, Σκλη-ροθεραπεία - Laser ευρυαγγειών, Ενδαγγειακήθεραπεία ανευρυσμάτων, Αγγειοπλαστική περιφε-ρικών αγγείων, Πλήρης προληπτικός διαγνωστι-κός έλεγχος αγγείων. Δέχεται κατόπιν Ραντεβού.Δαγκλή 1, Α Κτίριο 1ος όροφος, Ιωάννινα. Τηλ. Ιατρείου 26510 70007, Κιν.: 6946 981282www.vein.gr - email: [email protected]

Γιατροί και Κλινικέςτων Ιωαννίνων

Σελ. 8η ΠPΩΪNOΣ ΛOΓOΣΠέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2015

Page 9: 31 12 2015

� ΨΥΧΙΑΤΡΟΙΕΥΑΝΘΙΑ Μ. ΛΑΥΡΕΝΤΖΟΥ

ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ-ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑτ. Διευθύντρια ΕΣΥ Πανεπιστημιακής Ψυ-χιατρικής Κλινικής Ιωαννίνων. Εξειδικευμένη Συστημική Ψυχοθεραπείαατομική - ομάδος - ζεύγους - γονέων. Δέχεται με ραντεβού. Αραβαντινού 18,τηλ.: 26510-44838, κιν.: 6909-187262, e-mail: evlavre ntzou@ yahoo.com

ΝΑΤΑΣΣΑ ΜΑΡΜΑΡΟΚΟΠΟΥΨΥΧΙΑΤΡΟΣΚαπλάνη 5 - 5ος όροφος, Ιωάννινα

Δέχεται καθημερινά κατόπιν ραντεβού.Τηλ.: 26510-49119 και 6945-335480

ΓEΩPΓIA MOIPOΠOYΛOY- ΛENTZAPHΨΥΧΙΑΤΡΟΣ-ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Μιχ. Αγγέλου 26, 1ος όροφος. Tηλ. 26510-75487 - IΩANNINA. Δέχεται με ραντεβού

AΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΩΣΤΟΥΛΑΨυχίατρος M.Sc.• Ειδικευθείσα στο Αιγινήτειο Νοσο-κομείο Πανεπιστημιακή ΨυχιατρικήΚλινική Αθηνών • M.Sc. Πανεπιστη-

μίου Ιωαννίνων • Τέως Επιμελήτρια Ψ.Ν. Κέρκυρας. Δέχεται καθημερινά κατόπιν ραντεβού. Δωδώνης 20-22, Ιωάννινα, 1ος όροφος. Τηλ.-Fax: 26510-66003, Kιν.: 6977-708955. e-mail: [email protected]

ΕΥΓΕΝΙΑ Η. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ-ΚΑΤΣΙΟΥΡΑΨυχίατρος M.Sc. ΚοινωνικήςΨυχιατρικής Πανεπ. ΙωαννίνωνΖυγομάλλη 10-12, 3ος όροφος, Ιωάννινα.

Δέχεται καθημερινά κατόπιν ραντεβούΤηλ.-Fax: 26510-47763, Kιν.: 6946611554e-mail: [email protected]

Δρ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Η. ΠΑΠΠΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ-ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣΔιδάκτωρ Πανεπιστημίου ΙωαννίνωνΣταδίου 10 (1ος όροφος) •

Τηλ. 26510-27270 • email:pappavangelis@htomail. com • Δέχεται με ραντεβού.

ΜΑΡΘΑ ΤΣΑΤΣΑΝΗ-ΝΟΥΣΙΑ Μ.D.ΨΥΧΙΑΤΡΟΣΔέχεται: Δευτέρα - Παρασκευή9-13.30. Απογεύματα με ραντε-

βού • Δαγκλή 1, Ιωάννινα, Τ.Κ. 45444 •Τηλ.-Fax: 26510-22322 - κιν.: 6977-579557 • e-mail: mtsatsani@ gmail.com• www.psychiatros-ioannina.gr

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Τ. ΧΡΗΣΤΟΥΨΥΧΙΑΤΡΟΣ-MSc Κοινωνικής Ψυχιατρικής Παν/μίου ΙωαννίνωνΚοραή 13, 2ος όροφος, Ιωάννινα • ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ • Τηλ. ιατρείου 26510-25722 • Κινητό: 6973-029901

� ΩΡΛ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙEYAΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧ. ΓΚΟΛΑΣ

Χειρουργός ΩτοΡίνοΛαρυγγολόγος (ΩΡΛ)Εργαστήριο ΝευροωτολογίαςΔιερεύνηση ΔυσκαταποσίαςΙατρείο: Δωδώνης 10 & Καλιάφα 1αΔέχεται με ραντεβούΤηλ.: 26510-49006 - Κιν.: 6936349006Email: [email protected]. - www.egolas.grfacebook: Evangelos Golas, Γκόλας Βαγ.

AΘANAΣIOΣ EYAΓΓEΛOYΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣXειρουργεί με υπερήχους. 28ης Oκτωβρίου45 - Tηλ. ιατρ. 26510-20.258, οικ. 26510-45.006. Δέχεται καθημερινά 9-1 πρωί και 6-8.30 απόγευμα.

ΚΑΤΣΕΝΟΣ ΕΛ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΧειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος. ΩΤΟΡΙ ΝΟ -ΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΝΗ ΛΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΩΝ.Μετεκπαιδευθείς στην ΩΡΛ Κλινική του ΠαιδιατρικούΠαν/κού Νοσοκομείου Armand - Trous seau, Παρίσι •Εργαστήριο Νευροωτολογίας - Ακοολογίας • ΤμήμαΕνδοσκοπήσεων • Ιατρείο ΩΡΛ αλλεργίας • Επεμβά-σεις με ραδιοσυχνότητες. Δέχεται Καθημερινά από9:00-14:00 & 17:30-20:30, Σάββατο μόνο με ραντε-βού. Πλατεία Πάργης & Σμύρνης 2 (2ος όροφος), Ιω-άννινα. Τηλ & Fax: 2651030006, κιν.: 6944 474555, e-mail: [email protected]

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Α. ΝΙΚΟΛΑΟΣΠαπάζογλου 8 Δέχεται καθημερινά:πρωΐ 9.00 - 13.00, απόγευμα: 6.00 -8.00, εκτός απογεύματος Τετάρτης •Τηλ.: 26510-37747, κινητό 6945-296606 www.e-kontogiannis.gr

Dr ΝΟΥΣΙΑ Ε. ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΣΟΦΙΑΔιδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Δημοκριτείου Παν/μίουΘράκης, τ. Επιμελήτρια Γ.Ν.Ι. «Γ. Χατζηκώστα»Χαριλάου Τρικούπη 13 - Ιωάννινα • Ώρες λει τουρ-γί ας: Δευτέρα έως Παρασκευή: 09.00 - 13.30, &18.00-20.30 Τετάρτη απόγευμα: με ραντεβού γιαειδικές διαγνωστικές και χειρουργικές πράξεις •Τηλ.-Fax: 26510-25696, κινητό 6946-460318 •email: csenousia@ yahoo.gr.

Γιατροί και Κλινικέςτων Ιωαννίνων

ΕΛΙΝΑ Ξ. ΒΟΥΡΔΑΧειρουργός Οφθαλμίατρος

Μετεκπαιδευθείσα στην παιδοοφθαλμολογία και τις παθήσεις βυθού στο Πανεπιστημιακό Nοσοκομείο

Cambridge, M. Βρετανία

Δέχεται καθημερινά: 9.00-13.30 πρωί και 18.00-20.30 απόγευμα.Τετάρτη απόγευμα και Σάββατο πρωί με ραντεβού

Πλ. Νότη Μπότσαρη 5, 1ος όροφος, ΙωάννιναΤηλ. 26510 30003, Κιν. 6947 998847

email: [email protected]

Σπυρίδων Θ. Στέφος, D.D.S., M.Sc.Χειρουργός Οδοντίατρος - Προσθετολόγος

Πτυχιούχος Οδοντιατρικής ΣχολήςΠανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)

με 3ετή ειδίκευση στο Τμήμα Προσθετικήςτης Οδοντιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)

Δέχεται καθημερινά με ραντεβού

Χαρ. Τρικούπη 41, 45332, ΙωάννιναΤηλ. 26510 30082, Κιν. 6972 864000

ΚΩΣΤΑΝΤΗΣ Σ. ΣΙΑΦΑΚΑΣΠλαστικός Χειρουργός

• Face lift, βλεφαροπλαστική, ρινοπλαστική, ωτοπλαστική• Αυξητική - µειωτική - ανόρθωση µαστών - γυναικοµαστία, αποκατά-

σταση µαστού• Κοιλιοπλαστική, λιπογλυπτική, λιποαναρρόφηση, ανόρθωση µηρών,

αφαίρεση σπίλων• Αnti-Ageing, Botox, υαλουρονικό οξύ, µεσοθεραπεία, δερµοαπόξεση• Εφαρµογές Laser, κηλίδες, ευρυαγγείες, ανάπλαση προσώπου, απο-

τρίχωση µε Laser• Κυτταρίτιδα, σύσφιξη, ραγάδες, ουλές

Επίσκεψη κατόπιν ραντεβού

Λεωφόρος Δωδώνης 18 (έναντι ξενοδοχείου Grand Serai - Ξενία)Τηλ. 26510-46941 - κιν.: 697 7271 288e-mail: [email protected]

πρότυπο μικροβιολογικό εργαστήριοΔΟΛΙΩΤΗΣ Α. ΧΑΡΗΣ

ΙΑΤΡΟΣβιοπαθολόγος - μικροβιολόγος

Πυρσινέλλα 10, 3ος όροφος, ΙωάννιναΤηλ./Fax: 26510-64141 • Κιν.: 6974 427559

• Email: [email protected]

Συμβεβλημένος με Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και όλα τα ταμεία

Νικόλαος ΠλαχούραςΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣΜετεκπαιδευθείς στο King’s College Hospital LondonΔιδάκτωρ Πανεπιστημίου Ιωαννίνωντ. Διευθυντής Μ-Γ Π.Π.Γ.Ν.Ι.

Χαριλάου Τρικούπη 33, Ιωάννινατηλ.: 26510-22827, κιν.: 6944-749637

Σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ - Αιμοληψίες κατ’ οίκον

Κύργιου 8 (ισόγειο), Τζαμί Καλούτσιανης, ΙωάννιναΤηλ./Fax: 26510 64616 - Κιν.: 6944 235232

email: [email protected]

Σύγχρονο Νευρολογικό Ιατρείο

Σ Ο Φ Ι Α Μ Α Ρ Κ Ο ΥΥποψήφια διδάκτωρ της Νευρολογικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Με-τεκπαιδευθείσα στο τμήμα Αλτσχάιμερ και διαταραχών μνήμης στη Νευρο-λογική κλινική του Νοσοκομείου Pitié - Salpêtrière, Παρίσι.

Σύγχρονο νευρολογικό ιατρείο πλήρως εξοπλισμένο με εγκεφαλογράφο,μυογράφο,νευρογράφο και προκλητά δυναμικά για την ορθή διάγνωση.

Μακρυγιάννη 16 (πλησίον Χατζηκώστα), ΙωάννιναΤηλ. 26510-78009 και 6974408978 Η ιατρός δέχεται μόνο με ραντεβού

� ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ-ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΙΘΕΟΧΑΡΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Εφαρμοσμένα Προγράμματα Διατροφικής Α-γωγής & Υποστήριξης. Προγράμματα διατρο-φής για: • Υγιεινή διατροφή • Παχυσαρκία •

Ανορεξία • Αθλητές • Εγκυμοσύνη - Θηλασμό • Πα-θολογικές καταστάσεις (υπερλιπιδαιμίες, διαβήτης, α-νορεξία) • Έλεγχος σωματομετρήσεων (λιπομέτρηση,έλεγχος βασικού μεταβολισμού μυικής μάζας, έλεγχοςυγρών σώματος). Χαρ. Τρικούπη 4, 2ος όροφος, Ιωάν-νινα • Τηλ. / Fax: 26510-20380, Κιν.: 6944-632466 •email: apostolis_theoharous@ hotmail.com

ΕΥΓΕΝΙΑ Η. ΠΕΤΡΙΔΗΜεταπτυχιακές Σπουδές στο Μεταβολισμό NUMESI-

PARIS 7• Φυσιολογικές Παθολογικές Καταστάσεις • Παχυσαρ-κία • Νευρική Ανορεξία • Παιδική - Εφηβική Διατροφή• Εγκυμοσύνη • Αθλητισμός. Φ. Τζαβέλλα 2 - Ιωάννινα- Τηλ. & Fax: 26510-76211, Κιν.: 6984-046488 - e-mail:[email protected]

� ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣΚENTΡΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝMAΛΛIOY XPIΣTINA Εργοθεραπεία – Λογοθεραπεία – Ειδικό ΠαιδαγωγικόΔέχεται καθημερινά έναντι Αεροδρομίου. Τηλ. κέντρου:26510 63985 - κιν. 6937 814113 - www.ergotherapia-ioannina.gr

� ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣΕΛΕΑΝΝΑ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗ, M.S., CCC-SLPΠτυχιούχος Παν/μίου Βοστώνης, ΗΠΑMaster - Παθολογία Λόγου & Ομιλίας• Ειδικός στις Διαταραχές Λόγου, Ομιλίας, Σίτισης - Κατάπο-σης (Δυσφαγία) • Μέλος Αμερικάνικου (Α.S.H.A.) & Πανελλη-νίου Συλλόγου Λογοθεραπευτών • Διδάσκουσα Σχολής Λογο-θεραπείας ΤΕΙ Ιωαννίνων. Δέχεται με ραντεβού. Χαρ. Τρικού-πη 5, 1ος όροφος • Τηλ. 26510-32467, κιν: 6978-777297 • e-mail: [email protected].

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΠΕΙΡΟΥΛογοθεραπεία - Εργοθεραπεία - Ψυχολογική Στήριξηγια παιδιά και ενήλικες

ΜΑΡΙΑ ΙΓΝΑΤΙΟΥ, M.Sc, MRCSLT,Επιστημονική Υπεύθυνη Μετεκπαιδευθεί-σα στην Αγγλία, City University London Ει-δικός στις διαταραχές Λόγου, Φωνής, Ομι-

λίας και Κατάποσης. Κερκύρας 5, Ιωάννινα, τηλ. 26510-67320, κιν. 6986180630. Δεκτά όλα τα ταμεία

ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΛΩΛΗΕκπαιδευθείσα στο PECS. Γνώστης Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας• Μαθησιακές δυσκολίες • Δυσλεξία • Δια-

ταραχές Φώνησης & Ροής της ομιλίας • Διάχυτες Ανα-πτυξιακές Δια/χές • Αυτισμός • Εξελεκτικές Αρθρωτι-κές, Φωνολογικές και Γλωσσικές Δια/χές • Βαρηκοΐα -Κώφωση • Νοητική Υστέρηση • Νευρολογικές Παθή-σεις • Σύνδρομα. Συνεδρίες κατ’ οίκον, κιν.6986180630

ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΡήνα Χριστιάνα-Λιβέρης Διονύσης

• Πρόληψη - Διάγνωση - Αποκατάσταση Δια-ταραχών Λόγου - Ομιλίας - Επικοινωνίας & Κα-τάποσης (Δυσφαγία) σε παιδιά & ενήλικες (Άρ-θρωση, Μαθησιακές δυσκολίες, Τραυλισμός,

Βαρηκοΐα - Κώφωση, Διάφορα Σύνδρομα, Εγκεφαλικές βλάβες& αποκατάσταση έπειτα από ατύχημα). • Εκπαιδευμένοι στημέθοδο pecs. Μέλος Συλλόγου Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευ-τών Ελλάδος. • Χρήση διαγνωστικών μέσων κατάλληλων γιατην έγκαιρη αξιολόγηση καθώς και επιστημονικού θεραπευτι-κού υλικού για τη σωστή αποκατάσταση. • Συμβουλευτική γο-νέων. • Δεκτά όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Χ. Κάτσαρη 31, Ιω-άννινα, τηλ. 2651301832, κιν. 6955027860-6955869393

� ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣΑΛΕΞΗΣ ΤΖΟΒΑΡΑΣΣυστημικός-Οικογενειακός ΣύμβουλοςΣυμβουλευτική Ατόμων, Ζευγαριών, Οικογενειών, Εφήβων, Ομάδων.

Πλ. Δημοκρατίας 5 & Γούναρη 2 - 3ος όροφος (έναντι Ρολογιού) - Ιωάννινα. Τηλ. Γραφείου: 2651-400623 Τηλέφωνο για Ραντεβού: 6945369593 email: [email protected]

� ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣΓΚΑΖΙΑΝΗ Α. ΕΛΕΝΗ, ΜSCΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ, MASTER ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

• ΠΡΟΤΥΠΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΧΕΝΑ-ΑΠΟ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ DOC DECO MPRESSION ενδείκνυται γιαπαθήσεις: κήλες μεσοσπονδύλιων δίσκων, εκφυλισμένοι δίσκοι, κυ-κλοτερή προβολή δίσκων, λέπτυνση δίσκων, εκφυλισμένες αρθρι-κές επιφάνειες, οσφυαλγία, αυχεναλγία, ισχιαλγία• ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΟ ΝΟΥ HILTE RA PIA®Θεραπεία HILT®: ΝΕΑ θεραπευτική προσέγγιση του πόνου μετη θεραπεία HILT®(Υψηλής Ενέργειας Θεραπεία Laser). Α-σφαλής και ανώδυνη θεραπεία, που εγγυάται βέλτιστα και μα-κροχρόνια αποτελέσματα από το πρώτο 15λεπτο της θερα-πείας. Απευθύνεται στις περισσότερες επώδυνες καταστά-σεις και αθλητικά τραύματα, όπως: οσφυαλγία, αυχεναλγία, ι-σχιαλγία, παθολογίες αρθρώσεων, οστεοαρθρίτιδα γόνατος,διαστρέμματα, τενοντοπάθειες, κακώσεις μηνίσκων και συνδέ-σμων, μυϊκές θλάσεις, χονδροπάθειες κ.α. • ΚΡΟΥΣΤΙΚΟΣ Υ-ΠΕΡΗΧΟΣ (επικονδυλίτιδα, τενοντώδεις ασβεστοποιήσεις,άκανθα πτέρνας, πελματιαία απονευρωσίτιδα, τροχαντηρίτι-δα κ.λ.) Χρησιμοποιούνται παράλληλα ηλεκτ/πεία, υπέρηχος,διαθερμία, μαγνητικά πεδία, CPM κ.α. Σύμβαση με όλα τα τα-μεία • Ώρες λειτουργίας: 8.30-14.30 • Διεύθυνση: Αγίας Μα-ρίνας 12 (δίπλα στην Τράπεζα Πειραιώς Καλούτσιανης).Τηλ.:26510-24111, 6976493035

ΠETPOΣ B. KΩΣTOYΛAΣΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ-ΚΑΘΗΓ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣMετεκπαιδευθείς στο North Jees Hospital AγγλίαςΔ/νση: Γερακάρη 2 (πλ. Πάργης). Ώρες λειτουργίας:Δευ τέ ρα-Παρασκευή 9-1 (πρωί) - 6-9 απόγευμα. Σάβ βα -το πρωί με ραντεβού. Tηλ. Φυσικ/ρίου: 26510-77304, Oι-κίας: 26510-30328, Kινητό: 6945-890366

ΜΑΝΤΖΙOΣ Κ. ΘΕOΔΩΡOΣΦΥΣΙΚOΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ, Cert. MDTΜηχανική διάγνωση και θεραπεία οσφύος / αυχένα, μυοσκελε-τικών παθήσεων, μέθοδος McKENZIE. Ώρες λειτουργίας καθη-μερινά 9-13.30 και 17.30-21.00 (Σάββατο με ραντεβού), 28ης Ο-κτωβρίου 45, 1ος όροφος. Τηλ. 26510-38355 & κιν. 6932-158566 www.mckenziemdt.org

NΑΝΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ ΑΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣΣύγχρονοι μέθοδοι θεραπείας: • Αυχενικό Σύν-δρομο • Οστεοαρθρίτιδα - Αρθρίτιδες • Οσφυαλ -

γία - Ισχιαλγία • Ημικρανία • Μηνίσκοι - Κακώσεις Συνδέσμων• Διαστρέμματα - Θλάσεις • Επικονδυλίτιδα • Κύφωση - Σκο-λίωση • Νευραλγίες - Παρέσεις - Πα ραλύσεις • Μεταγχειρητι-κές Δυσκαμψίες. Χρησιμοποιούνται: Ηλεκτροθεραπείες, Υπέρη-χοι, Διαθερμίες, Laser, Ηλεκτρομαγνητικά πεδία, CPM, POWERPLATE (Όργανο σύγχρονης γυμναστικής). CΥBEX (ΝΕΟ).DEEP OSCI LLATION (ΝΕΟ - μηχάνημα αποκατάστασης αθλητι-κών κακώσεων). Φυσικοθεραπεία, Κινητική Αποκατάσταση. Ώ-ρες Λειτουργίας Καθημερινά: 09.00 - 14.30 & 16.30 - 21.00 Σάβ-βατο κατόπιν ραντεβού Θεραπείες κατ’ οίκον. Βαλαωρίτου 4(πλησίον Άλσους) Ιωάννινα Τηλ.: 26510-22338 Κιν.: 6945 593717

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΤΣΕΠΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ• Φυσικοθεραπείες • Ηλεκτροθεραπεία / Laser /Υπέρηχοι • Εξειδικευμένος σε αθλητικές κακώ-σεις • Θεραπεία με την μέθοδο PNF για νευρολογικές παθή-σεις • Μυοχαλαρωτικά μασάζ • Fango Massage • Medical HotStone • Σύγχρονα όργανα για ευεργετική γυμναστική • Ειδικάπρογράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση • Δευτέρα - Παρασκευή:8.30 - 14.00 & 17.30 - 21.30 Μαρίκας Κοτοπούλη 64 (ΡιζάρειοςΠολιτεία - ισόγειο) Τηλ. - Fax: 26510-72120 - κιν. 6947456737

ΤΣΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΦυσικοθεραπευτής - Sd.D.OsteopathΑξιολόγηση προβλημάτων σπονδυλικής στήληςκαι διόρθωση μέσω ανάταξης των σπονδύλων.Προβλήματα ιερολαγωνίου, κήλη μεσοσπονδύλι-

ου δίσκου, ημικρανία, αθλητικές κακώσεις (ανακούφισηαπό την πρώτη συνεδρία). Αντιμετώπιση όλων των προ-βλημάτων γόνατος (οστεοαρθρίτιδα γόνατος μηνίσκου-πρόσθιου χιαστού συνδέσμου). Καθημερινά 9:30-14:00 &18:00-21:00, πλην Τετάρτης απόγευμα. Λαμπρίδου 9, ισό-γειο. Τηλ.: 26510-42288 - email: [email protected]

� ΨΥΧΟΛΟΓΟΙΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ (ΜΙΝΑ) ΜΠΡΟΥΜΟΥΣυμβουλευτική Ψυχολόγος, M.Sc. Ομάδες Σχολών Γονέων. Δέχεται με ραντεβού. 28ης Οκτωβρίου 19 (ισόγειο) (έναντιΟΤΕ) Ιωάννινα. Τηλ.: 6938-900415. e-mail: [email protected], www.minabroumou.gr

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΙΔΟ-ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΙΑΤΡΕΙΟ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡ. ΑΣΠΡΟΥΔΗΣ

Καλλιρρόη (Λορέτα) Ι. ΚαλαντζήΚαρδιολόγος

Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου ΙωαννίνωνΕξειδίκευση σε θέματα Θρόμβωσης και Αντιθρομβωτικής ΑγωγήςΕπιστημονικός συνεργάτης του Ερευνητικού Κέντρου Αθηροθρόμβωσης

• Υπέρηχοι (Triplex) καρδιάς • Δοκιμασία κόπωσης (με ποδήλατο)• Holter ρυθμού (καταγραφή έως 7 ημέρες)

• Holter πίεσης • Έλεγχος αποτελεσματικότητας αντιπηκτικήςκαι αντιαιμοπεταλιακής αγωγής

Συμβ. ΥΠΕΘΑ

Δέχεται: Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη: πρωί: 9:00-13:30, απόγευμα: 18:00-20:30. Τετάρτη: 09:00-13:30.

Παρασκευή: 09:00-16:00 (συνεχές ωράριο). Σάββατο με ραντεβού.Χαρ. Τρικούπη 13 (2ος όροφος), 45332, Ιωάννινα

Τηλ. Ιατρείου: 2651078440, κιν.: 6947073635www.kardiologos-ioannina.gr, e-mail: [email protected]

ΠPΩΪNOΣ ΛOΓOΣ Σελ. 9ηΠέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2015

Page 10: 31 12 2015

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στα Σύβοτα Λευκάδας:α) Οικόπεδο 3.800 τ.μ. άρτιο και οι-κοδομήσιμο, βλέπει θάλασσα και α-πέχει 120 μ. από τη θάλασσα. Έχεινερό και ρεύμα. β) 11 στρέμματα(4.800 τ.μ. άρτιο και οικοδομήσιμο)800 μέτρα από θάλασσα. Βλέπει θά-λασσα και γ) 4 στρέμματα άρτιο οι-κοδομήσιμο βλέπει θάλασσα και απέ-χει 300 μ. Πληρ. τηλ. 26510-79450και 6972-647712. ΟΙΚ/13140

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ποτιστικό χωράφι 800 τ.μ.στον κάμπο της Λαψίστας. Πληρ.τηλ. 6977-969782 και 26510-87311.ΟΙΚ/13266

ΙΩΑΝΝΙΝΑ Βρυσούλα - Άνω Μπονί-λα, ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 224 τ.μ. ε-ντός σχεδίου, άρτιο, οικοδομήσιμο,σ.δ. 0.8, σ.κ. 0.6, γωνιακό, δύο όψε-ων, πρόσοψη 30 μ., τιμή 70.000 ευ-ρώ. Πληρ., τηλ. 6976-869319.ΟΙΚ./13676

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 250 τ.μ. εντόςσχεδίου στα Σύβοτα Θεσπρωτίας, α-πόσταση από θάλασσα 3-4 λεπτά μετα πόδια. Πληρ. τηλ. 0043-6505-320441, 6976-571826, 0043-5125-79434 και 6907-557315. ΟΙΚ/13717

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γωνιακή διαμπερής ημιτε-λής μονοκατοικία στην περιοχή Σει-σμοπλήκτων Ιωαννίνων, συνολικούεμβαδού 320 τ.μ., σε οικόπεδο 400τ.μ. κατασκευής 9ου 2005. Σοφατί-σματα τελειωμένα μέσα - έξω, εξω-τερικά χρώματα, παράθυρα PVC(ρολά υπάρχουν μη τοποθετημένα).Αποτελείται από: Υπόγειο υπερυ-ψωμένο με διαμέρισμα 50 τ.μ., 2 υ-πνοδ., κουζίνα, σαλόνι, μπάνιο, θέ-ση πάρκινγκ, αποχετευτικό και λε-βητοστάσιο. 1ο όροφο με 3 γκαρ-σονιέρες (27 τ.μ., 37 τ.μ., 40 τ.μ.).2ο όροφο με διαμέρισμα 106 τ.μ.Σκεπή τελειωμένη. Αναμονές για 3οόροφο. Δύο εισόδους. Αποχετευτι-κό. Μεσίτες αποκλείονται. Τιμή500.000 ευρώ. Πληρ. [email protected] ΑΚ/13259

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα στον α’ όροφοπολυκατοικίας που βρίσκεται στην ο-δό Μεγ. Αλεξάνδρου 2 (γωνία), σε ά-ριστη κατάσταση, 73 τ.μ. Τιμή λογι-κή. Πληρ. τηλ. 26510-29301, 6976-657716 και 6979-301533. ΑΚ/13712

ΠΩΛΕΙΤΑΙ σε διόροφη οικοδομή ε-ντός του Κάστρου σε κατάσταση για-πιού, τριάρι 82 τ.μ. Τσαπαλανού 1Β.Πληρ. 6931234932. ΑΚ/13731

ENOIKIAZΟΝTAΙ: α) Διαμέρισμα 100τ.μ. επί της οδού Βηλαρά 73, 2ος ό-ροφος, ανακαινισμένο, με τζάκι. β)Κατάστημα 240 τ.μ. με πατάρι 100τ.μ., που μπορεί να χωριστεί στα δύο,κατάλληλο για ΚΕΚ ή Φροντιστήριο,στην ΚΑ’ Φεβρουαρίου 11, στο ΤζαμίΚαλούτσιανης. γ) Κατάστημα 50 τ.μ.στην οδό Δημ. Χατζή 73. Πληρ.26510-29105, 26510-51629 και 6946-285823. EN/52

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα στην οδόΑγίας Μαρίνης 54, έναντι Πνευματι-κού Κέντρου, κοντά στην ΛαϊκήΑγορά, 25 τ.μ., ισόγειο, 25 πατάρι,25 υπόγειο, σε πολύ καλή τιμή.Πληρ. τηλ.: 26510-28050, κιν.: 6974-718390. ΕΝ/12450

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 80 τ.μ., με40 τ.μ. πατάρι και 50 τ.μ. υπόγειο,Αγίας Μαρίνας 54, έναντι Πνευματι-κού Κέντρου, κοντά στη Λαϊκή Αγο-ρά, κατάλληλο και για γραφείο.Πληρ. τηλ. 6974-718390. ΕΝ/13487

ΣΤΗΝ ΚΡΥΑ Ιωαννίνων ενοικιάζεταιτριάρι διαμέρισμα σε οικόπεδο μεαπεριόριστη θέα και αυτονομίαθέρμανσης. Πληρ. 6932-777955.ΕΝ/13589

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα studioβ’ ορόφου και δυάρι ημισόγειο μεκήπο στην οδό Σουλίου και Καραο-λή, όλα με θέρμανση κλιματισμό.Πληρ. τηλ. 6949-738650 και 6944-332726. ΕΝ./13599

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 130 τ.μ.,λουξ κατασκευή και αυτονομία θέρ-μανσης στην Νεοκαισάρεια Ιωαννί-νων. Πληρ. τηλ.: 26510-92971, κιν.:6946-719293. ΕΝ/13649

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα επιπλω-μένη, χωρίς κοινόχρηστα, με πάρκιν-γκ, κοντά στο Πανεπιστήμιο Ιωαννί-νων. Πληρ. τηλ. 26510-91605, ώρες 9π.μ. - 3 μ.μ. ΕΝ/13668

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 75 τ.μ. επίτης Βηλαρά. Οι δύο πρώτοι μήνεςδεν θα υπολογιστούν στα ενοίκια.Πληρ. τηλ. 6932-326763. ΕΝ/13669

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ διαμερίσματα δυά-ρια στα Σύβοτα, κοντά στη θάλασσα,για 3, 4, 5, 12 μήνες, επιπλωμένα. Τι-μές προσιτές. Πληρ. τηλ. 6973-288528, 6959-662814, 26650-93491και 26510-79450. ΕΝ/13674

ΠΡΕΒΕΖΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: α) Κατά-στημα 136 τ.μ. β) Δύο διαμερίσματα50 τ.μ. το καθένα, διαμπερή, ηλιό-λουστα, ανατολικά, αυτονομία θέρ-μανσης, με θέα, νεόδμητα, πολυτε-λούς κατασκευής, κατάλληλα και γιαεπαγ/κή στέγη, τιμή ενοικίου λογική,σε κεντρικότατο σημείο Λεωφ. Ειρή-νης 56. Πληρ. τηλ. 6988-508972 και6979-799154. ΕΝ/13692

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωμένη γκαρσο-νιέρα επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου123, με κεντρική θέρμανση. Πληρ.τηλ.: 26510-27541, 26510-24732 και6945-199966. ΕΝ/13697

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στο εμπορικό κέντροτης πόλης (πεζόδρομος Μιχ. Αγγέ-λου) επαγ/κή στέγη 100 τ.μ., κατάλ-ληλη ιδιαίτερα για εκπαιδευτήριο(φροντιστήριο Μ.Ε., Ξένων Γλωσ-σών, ΚΕΚ κ.λπ.). Πληρ. τηλ.: 6944-727305, ώρες Γραφείου (11.00-13.00και 16.00 έως 21.00). ΕΝ/13698

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 94 τ.μ. μεπατάρι 47 τ.μ., στην οδό Ναπ. Ζέρβα40. Πληρ. τηλ. 6973-212258 και 6978-624188. ΕΝ/13713

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα τεσσάρι108 τ.μ. ρετιρέ στους Αμπελόκηπουςμε αυτονομία θέρμανσης, μεγάλοσαλόνι, τζάκι, κουζίνα με εντοιχιζό-μενες ηλεκτρικές συσκευές, 3 υπνο-δωμάτια, δύο μπάνια και χώρο στάθ-μευσης. Πληρ. τηλ. 6972-247425 και26510-36138. ΕΝ/13732

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα 30 τ.μ.στα Σεισμόπληκτα, σε καλή κατάστα-ση και χωρίς κοινόχρηστα. Τιμή προ-σιτή. Πληρ. τηλ. 26510-79450, 6979-300158 και 6973-288528. ΕΝ/13733

ΚΥΡΙΑ Ελληνίδα αναλαμβάνει τηνφύλαξη ηλικιωμένων ατόμων εντόςπόλεως. Πληρ. τηλ. 6979-306737.ΖΗΤ/13705

ΖΗΤΕΙΤΑΙ θερμαστής σε εργοστάσιο,με προϋπηρεσία στην ειδικότητα και

πτυχίο ΤΕΙ ή ΑΕΙ Μηχανολόγου Μη-χανικού. Αποστολή Βιογραφικού σταγραφεία της εταιρίας «Βιοζωή Α.Ε.»,7ο χλμ. Ε.Ο. Ιωαννίνων - Αθηνών, Τ.Κ.45500. Πληρ. τηλ. 26510-91605.ΖΗΤ/13707

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος γραφείου, να έ-χει γνώσεις λογιστικής και γνώσειςαγγλικών. Αποστείλατε βιογραφικόστην Τ.Θ. 38. ΖΗΤ/13711

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την φύλαξη ηλι-κιωμένων, στο σπίτι και στο Νοσο-κομείο. Πληρ. τηλ. 6941-553665.ΖΗΤ/13721

ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ με μεγάλη εμπειρία α-ναλαμβάνει πάσης φύσεως εργα-σίες κατ’ οίκον. Αναπαλαιώσεις, το-ποθετήσεις, επισκευές επίπλων,κουζινών, ντουλαπιών. Για εξυπηρέ-τησή σας απευθυνθείτε στο τηλ.6997-424531, κ. Μάρκο. ΖΗΤ/13723

ΖΗΤΕΙΤΑΙ φυσικοθεραπεύτρια για ερ-γασία σε φυσικοθεραπευτήριο στοκέντρο της πόλης. Πληρ. τηλ. 6947-949079. ΖΗΤ/13729

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλήτρια για κατάστημα ε-τοίμων ενδυμάτων, γνωστής αλυσί-δας. Πλήρης απασχόληση. Προϋπη-ρεσία απαραίτητη. Βιογραφικό (μεφωτό) και συστάσεις. Αποστολή βιο-γραφικού: Παπαστράτου 6, Αγρίνιο.Πληρ. τηλ. 6947-074874 κ. Θωμάς.ΖΗΤ/13730

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητά άμεσανέους – νέες έως 26 ετών κατοίκουςΙωαννίνων για προώθηση καρτοκινη-τής τηλεφωνίας σε Σχολές και Πανε-πιστήμια. Εργασία 5νθήμερη. Παρέ-χεται βασικός μισθός, ασφάλιση καιbonus. Αποστολή βιογραφικών στοe-mail: [email protected]. ΖΗΤ/13734

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανταλλακτικών αυτοκινή-των ζητά νέο με εμπειρία στην πώ-ληση ανταλλακτικών. Απαραίτηταπροσόντα δίπλωμα δικύκλου και αυ-τοκινήτου. Παρέχεται ικανοποιητι-κός μισθός. Πληρ. τηλ.: 26510-46856και 26410-46512 (κ. ΓκεσούληςΣταύρος). ΖΗΤ/13735

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για εργασία σεΚαφέ - Μεζεδοπωλείο στο Μπιζάνι.Ώρες εργασίας απογευματινές καιβραδινές. Πληρ. τηλ. 6955-622427.ΖΗΤ/13736

ΔΑΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ κεφά-λαια κινήσεως και εξοπλισμός γιαΜικρές και Μικρομεσαίες επιχειρή-σεις από 10.000 € εως 2.000.000 €,Καταναλωτικά έως 100.000 € με ήχωρίς Εξασφάλιση Ακινήτου, Στεγα-στικά - Επισκευαστικά, Προσωπικά,Επιχειρηματικά, επιδοτούμενα Αγρο-

τικά δάνεια επιχειρείν, βιομηχανικάγια ξενοδοχειακές μονάδες, ναυτι-λιακά, και πάσης φύσεως Επιδοτού-μενα προγράμματα πανελλαδικά,Τηλ. 210-3646223, Fax 211-8501464,w w w . a b c f i n a n c i a l g r o u p . g r ,[email protected].ΔΙΑ/13659

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση ΚΑΦΕ στο κέ-ντρο της πόλης, με άριστη πελατεία.Πληρ. στο τηλ. 6949-667735, από10.00 – 18.00. ΔΙΑ/13679

ΦΥΣΙΚΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα μαθή-ματα Φυσικής και Μαθηματικών. Τι-μές προσιτές. Πληρ. τηλ. 6938-895654. ΜΑΘ/13695

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Φιλόλογος, με πείραστα ιδιαίτερα μαθήματα, παραδίδειμαθήματα σε παιδιά Δημοτικού,Γυμνασίου και Λυκείου. Τιμές προ-σιτές. Πληρ. τηλ. 6909-970703.ΜΑΘ/13701

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ, με διδακτικήπείρα και κάτοχος Παιδαγωγικήςκαι Διδακτικής Επάρκειας (ΑΣΠΑΙ-ΤΕ), παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματαστις Αρχές Οικονομικής Θεωρίαςκαι Αρχές Οργάνωσης και Διοίκη-σης Επιχειρήσεων σε μαθητές Γ’Λυκείου. Τιμές προσιτές και συζη-τήσιμες. Πληρ. στο τηλ.: 6942-916287. ΜΑΘ/13725

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ επί πτυχίω του Τμήμα-τος Φιλοσοφική - Παιδαγωγική -Ψυχολογία, παραδίδει ιδιαίτερα φι-λολογικά μαθήματα σε μαθητέςΔημοτικού και Γυμνασίου (τιμή 4ευρώ ανά ώρα). Πληρ. τηλ. 6984-705979. ΜΑΘ/13726

ΠΩΛΕΙΤΑΙ BMW 1.600 c.c., μοντέλο1991, σε καλή κατάσταση. Τιμή ευ-καιρίας. Πληρ. τηλ. 6976-856353.ΑΥΤ/13718

Τελούμε την Κυριακή, 3 Ιανουαρίου 2016, 40ήμερο μνημόσυνοστον Ιερό Ναό Αγ. Νικολάου Κοπάνων Ιωαννίνων υπέρ αναπαύσεωςτης ψυχής του λατρευτού μας πατέρα, αδελφού και θείου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΛΑΓΚΑΣυν/χου Α.Τ.Ε.

Προέδρου Συλλόγου ΚαραβατιάςΟι κόρες: Γλυκερία, ΧριστίναΤα αδέλφια: Βασίλειος & Ντίνα ΚοσμάΤα ανίψια: Δημήτριος, ΕυστάθιοςΟι λοιποί συγγενείς• Συλλυπητήρια θα δεχθούμε στην αίθουσα της εκκλησίας.Γραφείο Tελετών και Mνημοσύνων ΣΠ. ΣOYKOBEΛOΣ, Aνεξαρτησίας 90, τηλ.Γραφείου: 26510-27134, Oικίας: 26510-49754 - Kιν.: 6932-277511 και 6944-166815,Iωάννινα.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ENOIKIAZETAIτριάρι 1ου ορόφου, 75 τ.μ.,κεντρικό, οδό Μιχ. Αγγέλου

40, κατάλληλο και γιασυγκατοίκηση φοιτητών.

Πληρ. τηλ.: 26510 23606

κιν.6944 788066

ΛΟΥΤΣΑ (Πάργα) –ΒΡΑΧΟΣ (Πρέβεζα)

στη μέση της παραλίας πωλείταιμοναδική μεζονέτα υπό κατα-

σκευή (στα μπετά) μπροστά στηθάλασσα 5 μέτρα από την άμ-

μο, θέα που σου κόβει την ανά-σα. Βρίσκεται σε υπερυψωμένοανεξάρτητο οικόπεδο 130 τ.μ.περίπου, αποτελείται από υπό-γειο 40 τ.μ., ισόγειο 40 τ.μ., 1οςόροφος 40 τ.μ. και σοφίτα, με-

γάλες βεράντες.

Πληρ. τηλ.: 26510-28035και 6975-563616

ΚαθηγήτριαΑγγλικής Φιλολογίαςαπόφοιτος ΑΠΘ παραδίδει

ιδιαίτερα μαθήματα.Τιμές προσιτές.

Τηλ. 6976-076669

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΨητοπωλείο - Ταβέρνααπό ιδιώτη με πλήρη

εξοπλισμό, σε λειτουργία,πάνω σε κεντρικό δρόμο.Αίθουσα 22 τραπεζιών,

άνετο πάρκινγκ.Μόνο σοβαρές προτάσεις.

Τηλ.: 6949-476606

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙστο κέντρο διαμέρισμα 68 τ.μ.,κατάλληλο για επαγγελματική

στέγη (παρούσα χρήση ιατρείο),στον 1ο όροφο,

στην οδό Βλαχλείδη αρ. 9.

Τηλ. Επικοινωνίας: 6932-407280

και 26510-37848ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΣΠΥΡΟΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Τηλ. επικοινωνίας: 2651025781 – 6947086762 – 6944297472Fax: 2651076707

Δ/νση: Σπ. Κατσαδήμα 7email: [email protected] - site: www.newhome.gr

Το γραφείο μας με έμπειρους συνεργάτες Αρχ/νες,Πολ. Μηχανικούς, Ηλ. Μηχανικούς αναλαμβάνει:

➢ Πλήρη φάκελο και σύνταξη μελετών για το πρόγραμμα «Εξοι-κονόμηση κατ’ οίκον»

➢ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (απαραίτητο για μεταβι-βάσεις – ενοικιάσεις ακινήτων)

➢ Νομιμοποίηση αυθαιρέτων Ν. 4178/13➢ Βεβαίωση Μηχανικού για μεταβίβαση-αγορά-πώληση-γονική

παροχή και λοιπών νομίμων ενεργειών➢ Ανακαινίσεις Κατοικιών - Καταστημάτων➢ Μελέτη – Κατασκευή – Επίβλεψη ιδιωτικών έργων➢ Έκδοση αδειών ιστορικού κέντρου➢ Πλήρης φάκελος και σύνταξη τεχνικών μελετών προκειμένου

για την ένταξη σε επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ κ.λ.π.➢ Τοπογραφικές μελέτες

ΖΗΤΕΙΤΑΙζευγάρι, βοηθοί κουζίναςγια εργασία σε εστιατόριο

στη Γερμανία(σύνορα με Ελβετία).

Πληρ. τηλ.: 004977-423178κ. Ντρίτσος

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑ) Έμπειρη τυλίχτρα,

έως 35 ετών, για εργασίασε ψησταριά.

Πλήρης απασχόληση.Ασφάλιση.

Απογευματινή εργασία.Β) Κοπέλα για τα ρεπό

Πληρ. τηλ.: 6936-900818

ΗΠΕΙΡΟΚΑΤ Α.Ε.ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

α. Πωλούνται μεζονέτες, καταστή-ματα, διαμερίσματα τριάρια καιδυάρια 90 τ.μ. και 50 τ.μ. αντί-στοιχα στην Πλαταριά Ηγουμενί-τσας.

β. Πωλείται μεζονέτα στην παραλίαΒράχου, 80 τ.μ. και 40 τ.μ. υπό-γειο νόμιμο.

γ. Πωλούνται νεόδμητα διαμερί-σματα 87 τ.μ. στο Κάτω Νεοχω-ρόπουλο και μεζονέτα ανεξάρτη-τη 125 τ.μ. με κήπο 200 τ.μ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΔΩΔΩΝΗΣ 21 - ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Τηλ. 26510-755156944-424110

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΙΚΙΑ - ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Διάθεση έμπειρου και επιλεγμένου προσωπι-κού για τις ακόλουθες ειδικότητες:

• Φροντίδα ηλικιωμένων• Φροντίδα ΑμΕΑ

• Baby Sitting• Οικιακό Προσωπικό

• Εποχιακό Προσωπικό

ΠΡΟΣΕΧΩΣ

Σουλίου 23 και Καραολή (Γωνία) ΙωάννιναΠληροφορίες: 26513-02709 & 6957-219975

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΒρεφονηπιοκόμοι, Νηπιαγωγοί &

Παιδαγωγοί με εμπειρία για εργασίασε Σπίτι Φιλοξενίας Παιδιών στην

Πωγωνιανή.Αποστολή Βιογραφικών στο e-mail:[email protected]

Τηλέφωνα επικοινωνίας:26570 31005-6.

H Adecco για λογαριασμότης Toyota Material

Handling, πολυεθνικής εται-ρίας περονοφόρων ανυψωτι-κών μηχανημάτων, αναζητάΗλεκτρολόγο Ηλεκτρονικό

με προϋπηρεσία τουλάχιστονδύο (2) ετών σε συνεργεία

αυτοκινήτων, φορτηγών, πε-ρονοφόρων μηχανημάτων ήπαρεμφερών οχημάτων γιατην περιοχή των Ιωαννίνων.

Πληροφορίες στο 2310-949495.

Αποστολή βιογραφικών στο[email protected]

ΜΑΘΗΜΑΤΑΑπόφοιτη φιλολογίας, με

εμπειρία πρακτικής άσκησηςσε σχολείο, παραδίδει ιδιαίτε-ρα μαθήματα σε μαθητές Δη-μοτικού - Γυμνασίου - Λυκεί-

ου. Παρέχεται δωρεάνεκπαιδευτικό υλικό.

Τιμές πολύ προσιτές.Τηλ. επικοινωνίας:6946-622617

MITSISGRANDE

SERAI HOTEL 5*Στα Ιωάννινα Ζητά

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΡΟΦΩΝμε ανάλογη προυπηρεσία

Αποστολή βιογραφικών:[email protected]

Σελ. 10η ΠPΩΪNOΣ ΛOΓOΣΠέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2015

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙΤρία (3) γραφεία ή δύο (2) αί-θουσες και Γραφείο - Γραμμα-

τεία για φροντιστήριο (ή και γιαεκπαίδευση computer έτοιμη

εγκατάσταση).ΔΟΜΠΟΛΗ 1 - Πλ. Ομήρου

Τηλ. 26510-47771Κιν.: 694-662-3985

Σας ευχόμαστε ολόψυχα

Χρόνια Πολλά κι

Ευτυχισμένο το Νέο Έτος

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞ/ΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΗ Ε.Α.Α.Σ. / Παράρτημα Ιωαννίνων την 10η Ιανουαρίου 2016 ημέρα Κυρια-

κή και ώρα 9.30 π.μ., εις τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κονίτσης, τελεί το ετή-σιο Αρχιερατικό Μνημόσυνο προς ανάπαυση των ψυχών των φονευθέντων γιατην ελευθερία της Κονίτσης Αξ/κών, Οπλιτών των Ενόπλων Δυνάμεων, Χωρο-φυλάκων και πολιτών, την περίοδο των επιχειρήσεων Δεκεμβρίου 1947 - Ιανου-αρίου 1948 στη μάχη της Κονίτσης.

Η Ε.Α.Α.Σ. / Παράρτημα Ιωαννίνων διαθέτει λεωφορείο - πούλμαν για την με-ταφορά των επιθυμούντων να τιμήσουν το μνημόσυνο των θυσιασθέντων προςΚόνιτσα μετ’ επιστροφής δωρεάν.

Ώρα αναχωρήσεως 7.30.Χώρος αναχωρήσεως έμπροσθεν της Περιφέρειας (πρώην Νομαρχία).Οι επιθυμούντες, να δηλώσουν την εγγραφή των στα γραφεία της Ε.Α.Α.Σ. /

Παράρτημα Ιωαννίνων, έως την 8η Ιανουαρίου 2016, οδός Παπαδοπούλου 8,τηλέφωνο 26510-27144 ή στο καφενείο της Ε.Α.Α.Σ. τηλέφωνο 26510-36665καθημερινά από ώρας 10.30 έως 12.00 π.μ. εκτός αργιών - Σαββάτων και Κυ-ριακών.

Ο Πρόεδρος της Ε.Α.Α.Σ. / Παρ. ΙωαννίνωνΚωστούλας Δημήτριος

Αντιστράτηγος ε.α.

Η γνωστή ΤΑΒΕΡΝΑ

«ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ»στο Κουτσελιό Ιωαννίνων

σας εύχεται

Για ρεζερβέ τηλ.: 26510-55051

Χρόνια Πολλά

και Ευτυχισμένος

ο Καινούργιος Χρόνος

Ανοικτά όλες τις

μέρες των εορτών

ENOIKIAZETAIΔΩΜΑ

στην οδό Μ. Αλεξάνδρου.

Πληρ. τηλ.: 26510-33108

6939-882491

Page 11: 31 12 2015

στις καθημερινές υ-ποχρεώσεις τους.

Μάλιστα, για μια περιοχή όπωςη Ήπειρος, κατεξοχήν περιφέ-ρεια συνταξιούχων και δημοσίωνυπαλλήλων, η εξέλιξη αυτή φαί-νεται σε μεγαλύτερο βαθμό, απ’ότι ίσως σε άλλες περιφέρειεςπου έχουν πολύ αναπτυγμένηγεωργία, κτηνοτροφία, ακόμηκαι τουρισμό.

Στην Ήπειρο το χρήμα πουκινείται στην τοπική οικονομίαπροέρχεται από δημοσίους υ-παλλήλους και κυρίως συνταξι-ούχους, οι οποίοι όμως δέχθηκανμεγάλα πλήγματα τα τελευταίαχρόνια, με αποτέλεσμα αυτό ναέχει άμεσο αντίκτυπο σε όλη τηνοικονομία.

Αυτό σημαίνει ότι εάν συνεχι-στεί η κατρακύλα στους μισθούςκαι τις συντάξεις, με ταυτόχρονηεπιβάρυνση φόρων και υποχρε-ώσεων, θα επηρεαστούν αρνητι-κά όλοι οι κλάδοι, οι οποίοι ακό-μη μέχρι και σήμερα βασίζονταιστις αγορές αυτής της μερίδαςανθρώπων που στην περιοχήμας είναι η πλειοψηφία.

Σε σύγχυση…Την ίδια ώρα, η Κυβέρνηση

φαίνεται πως στο θέμα τουΑσφαλιστικού διακατέχεται απόμια άνευ προηγουμένου σύγχυ-ση, αφού προσπαθώντας να α-ποφύγει κι άλλο «ψαλίδι» στιςκύριες συντάξεις, σχεδιάζει άλλα«χαράτσια», τα οποία όμως στηνουσία δεν θα καλυτερεύσουν τηνεικόνα. Μάλιστα ένα από αυτ;aείναι η αύξηση των ασφαλιστι-κών εισφορών, σε μια περίοδοπου βασικός στόχος των κυβερ-νώντων είναι η δημιουργία θέσε-ων εργασίας, οι οποίες θα φέ-ρουν έσοδα στα ΑσφαλιστικάΤαμεία. Πώς θα συμβεί όμως αυ-τό όταν οι εισφορές για τις επι-χειρήσεις θα είναι απαγορευτι-κές;

Εκτός από τις εισφορές, η

Κυβέρνηση σχεδιάζει να προτεί-νει στους δανειστές φόρο στις η-λεκτρονικές τραπεζικές συναλ-λαγές, δύο μέτρα τα οποία, είτελίγο είτε πολύ, επιβαρύνουν άμε-σα την τσέπη των φορολογουμέ-νων.

Στο σχεδιασμό υπάρχουν καιπροτάσεις για φορολόγηση τουτζόγου, αλλά και αύξηση των ε-σόδων των Ταμείων μέσω των ε-σόδων από τις κλήσεις της τρο-χαίας. Η πέμπτη εναλλακτικήλύση είναι τα έσοδα από τις α-ποκρατικοποιήσεις.

Δύσκολος Ιανουάριος…Στις αρχές της επόμενης ε-

βδομάδας θα πάρουν οι εκπρό-σωποι των δανειστών στα χέριατους την οριστική πρόταση τηςκυβέρνησης για το ασφαλιστικό,που περιλαμβάνει εναλλακτικάμέτρα προκειμένου να αποφευ-χθεί η μείωση των κύριων συντά-ξεων.

Στις 8 Ιανουαρίου έρχονταιστην Αθήνα οι επικεφαλής τουκουαρτέτου και σύμφωνα με τονπρογραμματισμό της Κυβέρνη-σης στις 15 ή 16 Ιανουαρίου τοαργότερο θα πρέπει το νομοσχέ-διο να κατατεθεί στη Βουλή.

Για τις επικουρικές συντάξειςη κυβερνητική πρόταση προβλέ-πει μειώσεις σε όσες είναι πάνωαπό 170 ευρώ, που μπορεί ναφτάσουν το 15-20%.

Πέραν της ασφαλιστικής με-ταρρύθμισης, υπάρχουν κι άλλεςαλλαγές που θα εφαρμοστούν α-πό 1ης Ιανουαρίου 2016, καθώςέχουν ήδη ψηφιστεί. Μεταξύ αυ-τών είναι η αύξηση των ορίων η-λικίας, ώστε σταδιακά η καταβο-λή πλήρους σύνταξης να γίνεταιστα 67, η αύξηση της ηλικίας συ-νταξιοδότησης από τρεις μήνεςέως και έξι χρόνια για έξοδο με35ετία., η μείωση κατά 4% τουποσού της βασικής σύνταξηςτου ΟΓΑ, αλλά και η αύξηση κα-τά 30% των εισφορών, η μείωση

κατά μία ποσοστιαία μονάδατου ποσοστού αναπλήρωσης γιασυντάξεις Δημοσίου και ασφαλι-σμένων σε Ταμεία ΔΕΚΟ - Τραπε-ζών.

Παράλληλα τουλάχιστον70.000 δικαιούχοι θα χάσουν τοΕΚΑΣ μέσω της εφαρμογής πιοαυστηρών εισοδηματικών κριτη-ρίων, η κατώτατη σύνταξη θαμειωθεί στα 392 ευρώ και τοπρονοιακό μέρος θα καταβάλλε-ται με τη συμπλήρωση των 67 ε-τών. Όσοι επιλέξουν πρόωρησυνταξιοδότηση θα δουν επιπλέ-ον μείωση 10% στη σύνταξήτους.

Το νέο Ασφαλιστικό…Στο σκέλος της δημιουργίας

νέου ασφαλιστικού συστήματοςοι πληροφορίες του newsit.gr, α-ναφέρουν ότι:

� Η νέα σύνταξη θα απαρτί-ζεται από την εθνική σύνταξη ηοποία θα είναι 384 ευρώ και απότη σύνταξη που θα προκύπτειμε βάση τις εισφορές που έχουνκαταβληθεί, τα πραγματικά καιτα πλασματικά χρόνια ασφάλι-σης, το ύψος του συντάξιμου μι-σθού που προκύπτει και το πο-σοστό της αναπλήρωσης.

� Η αναπλήρωση θα γίνεται

με βάση μία κλίμακα που θαβαίνει μειούμενη όσο αυξάνεταιο συντάξιμος μισθός.

� Το ποσοστό της αναπλή-ρωσης θα ξεκινάει από το 50%για τις υψηλές συντάξεις και θαφτάνει στο 60% με την προσθή-κη της εθνικής σύνταξης, ενώ γιατις χαμηλές συντάξεις το συνολι-κό ποσό των δύο συντάξεων θαφτάνει ακόμα και στο 100% ότανη αναλογική σύνταξη είναι πολύχαμηλή.

� Θα επανυπολογιστούν ό-λες οι παλιές συντάξεις με βάσητο νέο σύστημα γιατί έτσι πι-στεύουν ότι δεν θα κηρυχτούν α-ντισυνταγματικές οι προηγούμε-νες μειώσεις.

� Θα δημιουργηθεί ένα υ-περταμείο για την κύρια ασφάλι-ση των εργαζομένων.

� Θα θεσπιστούν ενιαίες ει-σφορές στα επίπεδα του ΙΚΑ καιθα φτάνουν κοντά στο 20%.

� Το ποσό της μείωσης πουθα προκύπτει από το νέο σύ-στημα υπολογισμού των κύριωνσυντάξεων θα καλύπτεται μεπροσωπική διαφορά για όσουςέχουν συνταξιοδοτηθεί ως τις 31Δεκεμβρίου 2015, ενώ για τουςνέους συνταξιούχους, μετά την 1Ιανουαρίου 2016, δεν θα υπάρχειπροσωπική διαφορά με αποτέ-λεσμα η σύνταξη να είναι μικρό-τερη.

Η ΕΝΔΕΚΑΤΗ ΣEΛIΔA� Διαφέρουν κι ενδιαφέρουν. . . Eνδιαφέρουν και διαφέρουν! . . .

ΠPΩΪNOΣ ΛOΓOΣ Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2015 Σελ. 11η

Την πολυαγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡ. ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΕΤΩΝ 69

ΑΠΟ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Θανούσα, κηδεύουμε σήμερα Πέμπτη 31 Δεκεμ-βρίου 2015 και ώρα 11:00 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγί-ου Νικολάου Κοπάνων Ιωαννίνων.

Ο σύζυγος: ΘωμάςΤα παιδιά: Αλεξάνδρα και Στέφανος Παπασπύ-

ρος, Ιωάννης Μπαρτζώκης, Χριστίνα και Κων-σταντίνος Σίκλας

Τα αδέλφια: Ιωάννης και Σοφία Παπαδημητρίου, Άλκης και ΜαρίταΠαπαδημητρίου, Χρήστος και Φρειδερίκη Παπαδημητρίου

Τα εγγόνια. Τα ανήψια. Οι λοιποί συγγενείς.• Συλλυπητήρια θα δεχθούμε στην αίθουσα της εκκλησίας.Γραφείο Tελετών και Mνημοσύνων ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΙΣΚΑ, Μ. Αλεξάνδρου 13, Τηλ.6932817653, 6949447309

KHΔEIA ΜΙΚΡΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ – ΦΤΩΧΟΤΕΡΗ ΗΠΕΙΡΟΣ!� από 1η σελ.

Η επισκεψιμό-τητα στα Γιάννενα

και στα δημοφιλή ορεινά χωριάόλου του Νομού ήταν ιδιαίτεραυψηλή τα Χριστούγεννα και η συ-νέχεια αναμένεται εξίσου καλή,με τους επαγγελματίες του του-ρισμού να δηλώνουν ικανοποιη-μένοι από τις πληρότητες πουκαταγράφονται και για το τριήμε-ρο της Πρωτοχρονιάς.

Στα Γιάννενα θέλει ψάξιμογια να βρει κανείς ελεύθερα δω-μάτια γι’ αυτές τις ημέρες, όπωςαναφέρει στον «Π.Λ.» ο Πρόε-δρος της Ένωσης ΞενοδόχωνΚώστας Βλάχος. Εξίσου καλή εί-ναι η εικόνα και στα ορεινά, μετους Δημάρχους Ζαγορίου, Με-τσόβου και Βορείων Τζουμέρκωννα κάνουν λόγο για οικονομική«ανάσα» την οποία δίνουν οι του-ρίστες σε όλη την περιοχή.

Ψηλά τα ΓιάννεναΜετά το πολύ καλότουριστικά τετραή-μερο των Χριστου-γέννων, γεμάτα θαείναι τα καταλύμα-τα στα Γιάννενακαι την Πρωτοχρο-νιά, με τον Πρόε-

δρο των Ξενοδόχων Κώστα Βλά-χο να κάνει λόγο για πρωτοφανήκίνηση. Η μέση πληρότητα στηνπρωτεύουσα της Ηπείρου κυμαί-νεται στο 85%, με τα μεγάλα ξε-νοδοχεία να έχουν κλείσει όλατους τα δωμάτια. Διαθέσιμες κλί-νες υπάρχουν μόνο σε ορισμένακαταλύματα δύο και τριών αστέ-ρων!

…Και ξένοι τουρίστεςΣτο μεταξύ, για πρώτη φορά

φέτος τα Γιάννενα δέχονται κι έ-να ποσοστό ξένων επισκεπτών,κυρίως Ισραηλινών! Όπως σημεί-ωσε ο κ. Βλάχος, «οι ενέργειεςκαι ο αγώνας που κάνουμε τόσοκαιρό όλοι οι εμπλεκόμενοι φο-ρείς, οι ξενοδόχοι, ο Δήμος Ιωαν-νιτών, η Περιφέρεια Ηπείρου καιτο Επιμελητήριο Ιωαννίνων άρχι-σαν να αποδίδουν καρπούς κι αυ-τό μας δίνει τη δύναμη να συνεχί-σουμε όλοι μαζί για την περαιτέ-ρω τουριστική ανάπτυξη του τό-που μας». Ευχήθηκε δε, προς ό-λους μία νέα χρονιά καλύτερη α-πό την προηγούμενη, με λιγότε-ρες δυσκολίες και με πιο πολλέςθετικές ειδήσεις κι εξελίξεις!

Γεμάτο το ΖαγόριΤα πράγματα πη-γαίνουν πολύ καλάαυτό τον χειμώνακαι η επισκεψιμό-τητα είναι ανέλπι-στα μεγάλη σε όλοτο Ζαγόρι, ανέφε-ρε στον «Π.Λ.» ο

Δήμαρχος Βασίλης Σπύρου. Ηπεριοχή φτάνει σε πλήρη κάλυ-ψη, όπως είπε, με τους επισκέ-πτες να προέρχονται κυρίως απότη Βόρειο Ελλάδα αλλά και από

πολλές άλλες περιοχές της χώ-ρας μας.

Ο Δήμος Ζαγορίου βρίσκεταισε ετοιμότητα εν αναμονή της ε-πιδείνωσης του καιρού, ενώ ο κ.Σπύρου τόνισε πως το μόνο πρό-βλημα προς το παρόν είναι ο πα-γετός σε διάφορα σημεία του ε-παρχιακού δικτύου, το οποίο οιυπηρεσίες αντιμετωπίζουν ρίχνο-ντας συνεχώς αλάτι, ειδικά σεδρόμους που παρουσιάζουν με-γάλη κίνηση.

Πλήρες το Μέτσοβο!Στο 100% έφτασεη πληρότητα στακαταλύματα τουΜετσόβου τα Χρι-στούγεννα και η ί-δια εικόνα αναμέ-νεται και για τοτριήμερο της Πρω-

τοχρονιάς, όπως ανέφερε, μιλώ-ντας στον «Π.Λ.», ο ΔήμαρχοςΚώστας Τζαφέας. «Τα φετινάΧριστούγεννα είναι απ’ τα καλύτε-ρα της τελευταίας δεκαετίας απόάποψη τουριστικής κίνησης.Έχουμε επισκέπτες και εκτόςτριημέρων, τις καθημερινές κι αυ-τό είναι πολύ θετικό», σημείωσε οκ. Τζαφέας.

Στο Μέτσοβο αναμενόταν ναχιονίσει ήδη από χθες βράδυ, ό-μως αυτό δεν δημιουργεί κανέναπρόβλημα στην κίνηση των επι-σκεπτών, αφού οι δρόμοι δενκλείνουν. Ο Δήμος είναι σε ετοι-μότητα κι αλάτι έχει πέσει σε όλοτο οδικό δίκτυο εντός των ορίωντου. Όσο για τα ΧιονοδρομικάΚέντρα, σήμερα λειτουργεί μόνοαυτό του Ανήλιου, ωστόσο, όπωςείπε ο Δήμαρχος, αν χιονίσει, τοερχόμενο Σαββατοκύριακο θαλειτουργήσει κανονικά και το Χιο-νοδρομικό του Προφήτη Ηλία.

…Και τα ΤζουμέρκαΠολύ υψηλήπληρότητα κα-ταγράφεται ε-νόψει Πρωτο-χρονιάς και σταορεινά χωριάτων Τζουμέρ-κων. Όπως ανέ-

φερε στον «Π.Λ.» ο ΔήμαρχοςΒορείων Τζουμέρκων ΓιάννηςΣεντελές, «εκτός από όσους έρ-χονται για να μείνουν, περιμένου-με και αρκετές ημερήσιες εκδρο-μές από γκρουπ που θα περά-σουν τις διακοπές σε κοντινά μαςμέρη, όπως τα Γιάννενα, η Άρτακαι το Ζαγόρι».

Όσο για τους δρόμους πουοδηγούν στα Τζουμέρκα, ο Δή-μαρχος έδωσε τη διαβεβαίωσηπως δεν πρόκειται να κλείσει κα-νένας, όσο χιόνι κι αν ρίξει στηνπεριοχή! «Θα κρατήσουμε ανοι-χτούς τους δρόμους, έχουμε κά-νει προετοιμασία και έχουμε μιαάριστη συνεργασία με την Περι-φέρεια», τόνισε χαρακτηριστικά.Απλά, όπως είπε, οι οδηγοί πρέ-πει να είναι προσεκτικοί.

Τουριστική… άνοιξη και τηνΠρωτοχρονιά στην Ήπειρο!

� από 1η σελ.

ποίο έκρινε τονπρώην ταμία ένοχο

«υπεξαίρεσης στην υπηρεσία με ι-διαίτερα τεχνάσματα για ποσό 1,6εκατ. ευρώ χωρίς ελαφρυντικά»και τον καταδίκασε σε ισόβια κά-θειρξη.

Η απόφαση του Κακουργοδι-κείου πάρθηκε κατά πλειοψηφίακαι από το Δικαστήριο δεν ελήφθηυπόψη ο πρότερος έντιμος βίοςτου κατηγορουμένου, οπότε δεντου αναγνωρίστηκε κανένα ελα-φρυντικό. Πάντως, ο πρώην ταμίαςαπαλλάχτηκε από την κατηγορίατης ψευδούς βεβαίωσης.

Για την πρ. προϊσταμένηΣε αντίθεση με τον ταμία, η

πρώην προϊσταμένη της Οικονομι-κής Υπηρεσίας του Δήμου Ιωαννι-τών απαλλάχθηκε από τις βαριέςκατηγορίες και κρίθηκε ένοχη μόνογια «παράληψη ελέγχου και επο-πτείας υφισταμένου από αμέλεια».Καταδικάστηκε λοιπόν σε τριετήφυλάκιση με αναστολή. Η συγκε-κριμένη ποινή της επιβλήθηκε έπει-τα από αίτημα της κατηγορουμέ-

νης προκειμένου να είναι εφέσιμη.Τόσο η ίδια όσο και ο πρώην τα-μίας πρόκειται να ασκήσουν έφεσηστο αρμόδιο δικαστήριο.

Την ικανοποίησή του για την έ-κβαση της δίκης και την θετική κρί-ση του Κακουργοδικείου έναντιτης πελάτισσάς του εξέφρασε, μι-λώντας στον «Π.Λ.» ο συνήγοροςυπεράσπισης της πρώην Διευθύ-ντριας Παύλος Βλάχος.

Ο ΕισαγγελέαςΣτην τελική του αγόρευση χθες

το πρωί ο Εισαγγελέας της έδραςζήτησε την καταδίκη του πρώην τα-μία για την υπεξαίρεση των 1,6 ε-κατ. ευρώ και την απαλλαγή του α-πό την κατηγορία της ψευδούς βε-βαίωσης. Για την κατηγορουμένη οΕισαγγελέας πρότεινε την αθώωσήτης για τα κακουργήματα της συ-νέργειας στην υπεξαίρεση και τηςψευδούς βεβαίωσης, λόγω έλλει-ψης δόλου και την καταδίκη τηςγια πλημμελή έλεγχο στην Ταμεια-κή Υπηρεσία με βάση την υπηρε-σιακή της θέση.

ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΟΡΗΣ

Ισόβια στον πρώην ταμίατου Δήμου για τα 1,6 εκ. ευρώ

� από 1η σελ.

γηση του αρμόδιουΑντιδημάρχου Αλκι-

βιάδη Βότσικα.Αυτό σημαίνει ότι θα είναι φθη-

νότερα τα δρομολόγια αιχμής (6-9το πρωί και 1-3 το μεσημέρι), όπουμετακινείται ο μεγαλύτερος αριθ-μός των εργαζομένων και των μα-θητών, όπως συμφωνήθηκε, στησυνάντηση που είχε προηγηθεί στογραφείο του Δημάρχου ΜιχάληΠλιάκου.

Να σημειωθεί ότι το κόστοςτης μείωσης των εισιτηρίων επιβα-ρύνει το Δήμο Ζίτσας, καθώς επι-δοτεί τη διαφορά της τιμής. Για το2016 θα ανέλθει στο ποσό των89.570 ευρώ και για τα δύο ΚΤΕΛ(80.000 για το Αστικό και 9.570 γιατο Υπεραστικό).

«Προκειμένου να σταθούμε στοπλευρό των εργαζομένων και τωνοικογενειών που στέλνουν τα παι-διά τους στο σχολείο, σε μια δύ-σκολη οικονομικά συγκυρία για ό-λους, ο Δήμος επιβαρύνεται τη δια-φορά χωρίς δεύτερη σκέψη», ανα-φέρει ο Δήμαρχος Μιχάλης Πλιά-κος, σχολιάζοντας την απόφασηγια επιδότηση της τιμής των εισιτη-ρίων, υπογραμμίζοντας πως πα-ράλληλα γίνεται προσπάθεια για ε-ξορθολογισμό με τη διαδρομή(πρωί και μεσημέρι) μέσω του νο-σοκομείου «Γ. Χατζηκώστα» και α-ναβάθμιση των παρεχόμενων υπη-ρεσιών με επιπλέον δρομολόγια.

Φθηνότερα εισιτήριαΗ σύμβαση με το Αστικό ΚΤΕΛ

προβλέπει για τους επιβάτες πουμετακινούνται:

� Από τις Τ.Κ. Ροδοτοπίου,Άνω & Κάτω Λαψίστας, Γαρδίκιουμε προορισμό την πόλη των Ιωαννί-νων και αντίστροφα, η τιμή του ει-σιτήριου διαμορφώνεται για το κα-νονικό από 2,20 ευρώ σε 1,70 ευρώκαι για το μειωμένο από 1,10 ευρώσε 0,80 ευρώ.

� Από τις Τ.Κ. Ροδοτοπίου,Άνω & Κάτω Λαψίστας, Γαρδίκιουμε προορισμό την Παιδόπολη (στά-ση Κολέμπας), η τιμή του εισιτήρι-ου διαμορφώνεται για το κανονικόαπό 1,70 ευρώ σε 1,20 ευρώ καιγια το μειωμένο από 0,80 ευρώ σε0,60 ευρώ.

� Από τη Δ.Κ. Ελεούσας και

την Τ.Κ. Βουνοπλαγιάς με προορι-σμό την πόλη των Ιωαννίνων και α-ντίστροφα, η τιμή του εισιτήριουδιαμορφώνεται για το κανονικό α-πό 1,70 ευρώ σε 1,20 ευρώ και γιατο μειωμένο από 0,80 ευρώ σε 0,60ευρώ. Οι παραπάνω τιμές ισχύουνγια τα δρομολόγια που πραγματο-ποιούνται από τις 6.00 έως τις 9.00το πρωί και από τις 13.30 έως τις15.30 το μεσημέρι.

Περισσότερα δρομολόγιαΜε στόχο την καλύτερη εξυπη-

ρέτηση των επιβατών διατηρούνταιτα τέσσερα δρομολόγια που είχανξεκινήσει το περασμένο καλοκαίριμε λεωφορεία «mini bas» και συνέ-δεαν τη Δ.Ε. Ελεούσας και τις Τ.Κ.Ροδοτοπίου, Βουνοπλαγιάς καιΖωοδόχου με το νοσοκομείο «Γ.Χατζηκώστα» και την πόλη των Ιω-αννίνων καλύπτοντας έτσι και τις α-νάγκες όσων διαμένουν στο συνοι-κισμό «Αμπελάκια» και κατά μήκοςτης παλαιάς Ε.Ο. Ιωαννίνων -Ηγουμενίτσας. Παράλληλα, προ-στίθενται τέσσερα επιπλέον δρο-μολόγια από Βουνοπλαγιά και ΆγιοΙωάννη (περιοχή Τατσηράμου) μεπροορισμό την Ελεούσα με την έ-ναρξη και τη λήξη των σχολικώνμαθημάτων ικανοποιώντας έτσι έ-να πάγιο αίτημα των γονέων πουδιαμένουν στις συγκεκριμένες Τ.Κ.και έπρεπε να μεταφέρουν τα παι-διά τους στο Γυμνάσιο και ΛύκειοΕλεούσας καθημερινά.

Δρομολόγια σε Ζίτσα -Μεταμόρφωση

Επιδοτούμενα δρομολόγια ε-ξασφάλισε ο Δήμος Ζίτσας και γιατους κατοίκους-εργαζόμενους τωνΤ.Κ. Μεταμόρφωσης Ασφάκας καιΖίτσας. Έτσι σύμφωνα με τη σύμ-βαση με το Υπεραστικό ΚΤΕΛ θαπραγματοποιούνται πέντε δρομο-λόγια την εβδομάδα από Ζίτσα καιΜεταμόρφωση προς Ιωάννινα καιαντίστροφα, με στόχο κυρίως τηνεξυπηρέτηση των εργαζομένων.Έτσι, εκτός Σαββάτου και Κυρια-κής θα πραγματοποιείται καθημε-ρινά ένα δρομολόγιο από Ιωάννινα-Μεταμόρφωση στις 5.30 π.μ. με ε-πιστροφή στις 6 μ.μ. και ένα δρο-μολόγιο από Ιωάννινα-Ζίτσα στις3.15 μ.μ. με επιστροφή στις 4 μ.μ.

Φθηνότερα εισιτήρια και περισσότεραδρομολόγια εξασφάλισε ο Δήμος Ζίτσας

� από 1η σελ.

για φυσικά πρόσω-πα, η φορολόγηση

των αδήλωτων εισοδημάτων, ονέος φόρος ακινήτων με αναπρο-σαρμογή των αντικειμενικών α-ξιών κ.α.

Ο νέος σχεδιασμός…Συγκεκριμένα, από το νέο έ-

τος η Κυβέρνηση σχεδιάζει:Νέα φορολογική κλίμακα:

Τον Φεβρουάριο αναμένεται ναανοίξει ο διάλογος για τη μεγάληφορολογική μεταρρύθμιση πουθα εφαρμοστεί για τα εισοδήμα-τα που θα αποκτήσουν οι φορο-λογούμενοι από την 1η Ιανουαρί-ου του 2016. Στις προθέσεις τηςηγεσίας του Υπουργείου Οικονο-μικών, σύμφωνα με πληροφορίεςτου «Έθνους» είναι η επιστροφήστην ενιαία φορολογική κλίμακαμε την οποία θα αθροίζονται καιθα φορολογούνται όλα τα εισο-δήματα.

Κατάργηση φοροαπαλλα-γών: Από μηδενική βάση επανε-ξετάζονται οι 716 φοροαπαλλα-γές που κοστίζουν στον προϋπο-λογισμό περίπου 3 δισ. ευρώ. Οικυριότερες απαλλαγές αφορούνστον ΕΝΦΙΑ καθώς και αφορολό-γητα όρια στη φορολογία κληρο-νομιών και γονικών παροχών.

Ενοίκια: Θέσπιση της νέαςκλίμακας φορολόγησης των ενοι-κίων με στόχο πρόσθετα φορο-λογικά έσοδα τουλάχιστον 200 ε-κατ. ευρώ. Το νέο σύστημα θα έ-χει περισσότερους συντελεστέςκαι κλιμάκια, προκειμένου η φο-ρολόγηση να ξεκινά από χαμηλό-τερο και να κορυφώνεται σε πο-λύ υψηλότερο συντελεστή σεσχέση με σήμερα (π.χ. 40%).

Νέος φόρος ακινήτων με α-ναπροσαρμογές αντικειμενι-κών: Οι νέες αντικειμενικές αξίες

αναμένεται να είναι μειωμένες σεμέσα επίπεδα έως και 45% στηνΑττική και 39% στην υπόλοιπηΕλλάδα. Σε ελάχιστες περιοχέςοι αντικειμενικές αξίες θα πρέπεινα αυξηθούν, καθώς παραμένουνσε επίπεδα χαμηλότερα από τιςτιμές της αγοράς παρά την κρί-ση. Ωστόσο ακόμα και με τις νέ-ες μειωμένες αντικειμενικές, τοΔημόσιο θα πρέπει να εισπράξειτα ίδια έσοδα που προβλέπονταικαι με τον ΕΝΦΙΑ.

Φορολόγηση αδήλωτων ει-σοδημάτων - Περιουσιολόγιο:Μετά τις γιορτές θα κατατεθούνστη Βουλή τα νομοσχέδια για τηφορολόγηση και νομιμοποίησητου «μαύρου χρήματος» και τονέο Περιουσιολόγιο.

Ο φόρος για τη νομιμοποίησητων κεφαλαίων θα υπολογίζεταιμε βάση τη φορολογική κλίμακατου εισοδήματος των φυσικώνπροσώπων του έτους κατά το ο-ποίο αποκτήθηκαν τα κεφάλαια.Η επιλογή του έτους θα είναι δι-καίωμα του φορολογούμενου.Όσοι μεταφέρουν χρήματα απότο εξωτερικό στην Ελλάδα ή απότο στρώμα στο τραπεζικό σύστη-μα, θα έχουν σημαντική έκπτωσηαπό το φόρο.

Η ρύθμιση αυτή αποτελείσκαλοπάτι για το Περιουσιολό-γιο, στο οποίο το Σεπτέμβριο του2016 οι φορολογούμενοι θα κλη-θούν να δηλώσουν το σύνολοτης κινητής και ακίνητης περιου-σίας τους σε Ελλάδα και εξωτε-ρικό.

Πλαστικό Χρήμα: Από τις αρ-χές του έτους η Εφορία θα ανα-γνωρίζει πλέον μόνο τις δαπάνεςπου γίνονται μέσω χρεωστικών ήπιστωτικών καρτών ή μέσω τρα-πεζικής συναλλαγής. Αυτό ση-μαίνει ότι με κάρτες ή με τραπε-ζική συναλλαγή θα πρέπει να γί-νονται οι αγορές καταναλωτικώνκαι μη αγαθών, οι πληρωμές γιαφροντιστήρια, ιδιωτικά σχολεία,ενοίκια, ιατρικά έξοδα, νοσήλια,ταβέρνες, μπαρ κλπ.

Από το μέτρο θα εξαιρεθούνοι συνταξιούχοι άνω των 75 ετώνκαι οι κάτοικοι ακριτικών περιο-χών που δεν έχουν πρόσβασηστο διαδίκτυο και μηχανήματαPOS.

� από 1η σελ.

Έρχονται τα πάνω – κάτωστην φορολογία από το 2016

O KαιρόςσήμεραΠροβλέπονται αραιές νεφώ-σεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βο-ρειοι ασθενείς και η θερμοκρα-σία θα κυμανθεί από -2 έως 4βαθμούς Κελσίου.

Page 12: 31 12 2015

• Την ανάγκη σύνδε-σης της Ιόνιας Οδού μετην Κακαβιά τονίζει σεχθεσινή της ανακοίνωση ηΈνωση Ξενοδόχων Ιωαννί-νων επισημαίνοντας ταπλεονεκτήματα από τηνκατασκευή του επίμαχουαυτού τμήματος για τηνπεριοχή μας, τόσο τουρι-στικά όσο και οικονομικά.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστι-κά, η συνέχεια της Ιόνιας οδούστα δυτικά Βαλκάνια ονομάζεταιδυτικός άξονας των Βαλκανίων ήπαρά-Αδριατικός άξονας, ο οποί-ος όταν ολοκληρωθεί αναμένεταινα ενώσει την Βόρεια Ευρώπη μετην Καλαμάτα. O άξονας αυτόςξεκινάει από την Τεργέστη, περνάτην Σλοβενία, την Κροατία (κατάμήκος των Δαλματικών ακτών)διασχίζει το Μαυροβούνιο και τηνΑλβανία και φθάνει στην Κακαβιά.

Η Ένωση Ξενοδόχων ζητά ναγίνει η σύνδεση ώστε όλοι αυτοίπου θα διέρχονται οδικώς από τονπροαναφερόμενο άξονα, να μπο-ρούν να φτάσουν στην πόλη μαςκαι στην Ήπειρο.

Με την κατασκευή του συγκε-κριμένου έργου το κόστος διέλευ-σης και η χρονική απόσταση απότον συγκεκριμένο οδικό άξονα θαείναι μικρότερο σε σχέση με αυτόπου υπάρχει σήμερα μέσω τηςακτοπλοϊκής σύνδεσης με Ιταλίαόπως αναφέρει, ενώ τονίζει πως οσυγκεκριμένος οδικός άξονας δια-περνά πέντε πανέμορφες χώρεςμε ό,τι αυτό συνεπάγεται για την

οικονομία αυτών των χωρών.Με την ολοκλήρωσή του τα

αεροδρόμια Ιωαννίνων και Ακτίουκαθώς και το οδικό δίκτυο τηςΕγνατίας και της Ιόνιας θα απο-κτήσουν προστιθέμενη αξία, σύμ-φωνα με την Ένωση, ενώ θα μειω-θούν σημαντικά οι χρονικές απο-στάσεις από τα Γιάννενα προς ταΔυτικά Βαλκάνια και την ΒόρειαΕυρώπη.

Σημαντικές δυνατότητεςΣυνεχίζοντας στην ανακοίνω-

σή της, η Ένωση Ξενοδόχων Ιωαν-νίνων επισημαίνει πως με την ολο-κλήρωση του δυτικού άξονα τωνΒαλκανίων και της Ιόνιας οδού καιμε την χρήση της ήδη έτοιμηςΕγνατίας οδού θα υπάρξει η δυνα-τότητα δημιουργίας συνδυαστικώντουριστικών πακέτων που θα αρχί-ζουν από τις Δαλματικές ακτές καιθα ολοκληρώνονται στην περιοχήμας, στο Ιόνιο, καθώς και δικτύων(clusters) κατά μήκος των προα-ναφερόμενων αξόνων σε σχέση μετα επισκέψιμα σημεία, τα εθνικάπάρκα, τις προστατευμένες απότην UNESCO θέσεις κ.λ.π..

Ένωση Ξενοδόχων Ιωαννίνων

Αναγκαία για την περιοχή μαςη σύνδεση Ιόνιας Οδού με Κακαβιά� Αναφέρεται στα οφέλη από την ολοκλήρωση του παρα-Αδριατικού άξονα

Σελ. 12η ΠPΩΪNOΣ ΛOΓOΣ

O «ΠPΩΪNOΣ ΛOΓOΣ» στον παλμό των γεγονότων...

Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2015

• Καθημερινά εισέρχονται στηνΕλλάδα τρεις έως τέσσερις χιλιά-δες πρόσφυγες, δήλωσε χθες οαναπλ. Υπουργός Μεταναστευτι-κής Πολιτικής, Γιάννης Μουζάλας.

Μιλώντας στα «Παραπολιτικά90,1», ο αρμόδιος υπουργός επι-σήμανε πως αυτό δείχνει την αδυ-ναμία της Τουρκίας να ανταποκρι-θεί στη μείωση των μεταναστευτι-κών ροών κάτι που οδηγεί τηνΕλλάδα σε συναγερμό.

Σύμφωνα με τον κ. Μουζάλα κά-θε κράτος της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης δεν μπορεί να ασκεί μετανα-στευτική πολιτική αλά καρτ ενώσχολιάζοντας τις επικριτικές φω-νές Ευρωπαίων για την Ελλάδα σεσχέση με το μεταναστευτικό τιςαπέδωσε σε λόγους εσωτερικήςκατανάλωσης της κάθε χώρας.

Σε ό,τι αφορά την Πλατεία Βι-κτωρίας και την εικόνα που παρου-σίασε με την παρουσία εκατοντά-δων μεταναστών, ο κ. Μουζάλαςσημείωσε πως είναι κέντρο περά-σματος και όχι κέντρο διαμονήςμεταναστών.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Γιάννη Μουζάλα

Πάνω από 4.000 πρόσφυγεςέρχονται κάθε μέρα στην Ελλάδα

• Με αυξημένα μέτρα και απα-γόρευση κυκλοφορίας φορτηγώνη Τροχαία προετοιμάζεται για τηνασφαλή μετακίνηση των εκδρομέ-ων της Πρωτοχρονιάς. Τα μέτραθα ισχύσουν μέχρι και την ημέρατων Θεοφανείων στις 6 Ια-νουαρίου.

Τα μέτρα οδικής ασφάλει-ας στοχεύουν στην προλη-πτική και αποτρεπτική πα-ρουσία, αλλά και στη διε-νέργεια τροχονομικών ελέγ-χων και ελέγχου μέθης (αλ-κοτέστ) για την αντιμετώπι-ση των «επικινδύνων» παρα-βάσεων, που αποτελούν τιςβασικότερες αιτίες, κυρίωςτων θανατηφόρων τροχαίωνατυχημάτων (όπως υπερβολική τα-χύτητα, οδήγηση υπό την επήρειααλκοόλ, αντικανονικό προσπέρα-σμα, χρήση κινητών τηλεφώνων,παραβίαση διαχωριστικών λωρί-δων κ.λπ.).

Τα σημεία του κεντρικού κορμούτου σχεδιασμού περιλαμβάνουν:

� Αυξημένη τροχονομική αστυ-νόμευση του οδικού δικτύου σε το-μείς ανά 20-30 χιλιόμετρα, με βάσητις ιδιαίτερες κυκλοφοριακές συν-θήκες κάθε περιοχής.

� Ενισχυμένη αστυνομική πα-ρουσία και αστυνόμευση των ση-μείων του οδικού δικτύου, όπουσημειώνονται συχνά τροχαία ατυ-χήματα.

� Ρύθμιση της κυκλοφορίας μεπεζούς τροχονόμους, σε βασικέςδιασταυρώσεις, για την αποφυγήκυκλοφοριακών συμφορήσεων.

� Αυξημένα μέτρα τροχαίαςστις εισόδους-εξόδους των μεγά-λων αστικών κέντρων, όπου παρα-τηρείται μεγάλη κίνηση οχημάτων.

� Ενημέρωση των πολιτών σε

περιπτώσεις κυκλοφοριακών ή άλ-λων προβλημάτων.

� Συνεργασία και συντονισμό μεόλους τους συναρμόδιους τοπι-κούς Φορείς για την αντιμετώπισηέκτακτων περιστατικών, εξαιτίας

καιρικών φαινομένων σε όλη τη χώ-ρα (χιονοπτώσεις, κατολισθήσεις,πλημμύρες, παγετοί κ.λπ.).

Συστάσεις απότην ΕΛ.ΑΣ.

Η Ελληνική Αστυνομία, με αφορ-μή την εορταστική περίοδο, υπεν-θυμίζει και πάλι σε όλους τουςοδηγούς και τους χρήστες του οδι-κού δικτύου ότι, η οδική ασφάλειαείναι υπόθεση όλων μας. Στο πλαί-σιο αυτό, μεταξύ άλλων, συνιστάστους πολίτες:

� Πριν ταξιδέψουν να κάνουντεχνικό έλεγχο στο όχημά τους καινα ενημερώνονται για την κατάστα-ση του οδικού δικτύου και τις και-ρικές συνθήκες.

� Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοίκατά την οδήγηση και να τηρούντους κανόνες του Κώδικα ΟδικήςΚυκλοφορίας.

� Να μην χρησιμοποιούν κατάτην οδήγηση κινητά τηλέφωνα ήάλλες συσκευές που αποσπούντην προσοχή τους.

� Να μην καταναλώνουν οινο-πνευματώδη ποτά, εφόσον πρόκει-ται να οδηγήσουν.

� Να προστατεύουν τα παιδιάπου επιβαίνουν στο όχημα, κάνο-ντας χρήση των παιδικών καθισμά-των.

� Να «φορούν» απαραίτητα τιςζώνες ασφαλείας, όπως και τακράνη στις μοτοσικλέτες.

� Να χρησιμοποιούν αντιολι-σθητικές αλυσίδες, όπου υπάρ-χουν ειδικές συνθήκες κυκλοφο-ρίας (παγετός κ.λπ.).

� Να μην υπερεκτιμούν τις οδη-γικές τους ικανότητες και τις τεχνι-κές δυνατότητες των οχημάτωντους.

Έως τα Θεοφάνεια ισχύουν τα μέτρα…

Επί ποδός η Τροχαία για την έξοδοτων εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς

� Χρήσιμες συμβουλές για ένα ασφαλές ταξίδι

• Η κατάσταση στην Ευρώπηόσον αφορά την ελευθεροτυπίακαι την ελευθερία του λόγου επι-δεινώθηκε το 2015, τόνισε ηΝτούνια Μιγιάτοβιτς, εκπρόσω-πος για θέματα ελευθερίας τουΤύπου του Οργανισμού για τηνΑσφάλεια και τη Συνεργασία στηνΕυρώπη (ΟΑΣΕ), σημειώνονταςπως η Ρωσία, η Λευκορωσία, ηΟυκρανία, το Αζερμπαϊτζάν, ηΤουρκία και χώρες των ΔυτικώνΒαλκανίων, είναι οι χώρες με τηνπιο σημαντική χειροτέρευση στοντομέα αυτό.

«Δυστυχώς, συνεχίσαμε να κα-ταγράφουμε φόνους, επιθέσεις καιαπειλές εναντίον εργαζομένων τωνμέσων ενημέρωσης κατά τη διάρ-

κεια του 2015 κι έχει γίνει προφα-νές ότι συνολικά η κατάσταση στηνελευθερία του Τύπου επιδεινώθηκετο έτος που φεύγει», δήλωσε η Μι-γιάτοβιτς, σύμφωνα με την ηλε-κτρονική εφημερίδα Politico.

Έντεκα δημοσιογράφοι σκοτώ-θηκαν σε χώρες της Ευρώπης το2015 – ανάμεσα τους τα οκτώ θύ-ματα της επίθεσης στη σατιρικήεφημερίδα Charlie Hebdo – σύμ-φωνα με το Συμβούλιο της Ευρώ-πης, που ξεκίνησε τον Απρίλιο νακαταγράφει τις ενέργειες εναντίονδημοσιογράφων. Επίσης, 33 δημο-σιογράφοι στην Ευρώπη έπεσανθύματα επιθέσεων και δεκάδες άλ-λοι δέχθηκαν απειλές και εκφοβι-σμούς.

ΟΑΣΕ: Συρρικνώθηκε η ελευθερίατου Τύπου στην Ευρώπη το 2015

� 11 δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν φέτος σε χώρες της Ε.Ε.

• Την ανάγκη μίας ισχυρό-τερης συστηματικής διασφάλι-σης των εξωτερικών συνόρωντης Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστενα τύχουν προστασίας εκείνοιπου πραγματικά την χρειάζο-νται υπογραμμίζει ο επίτροποςΜετανάστευσης, ΕσωτερικώνΥποθέσεων και Ιθαγένειας Δη-μήτρης Αβραμόπουλος, σε άρ-θρο του στην αυστριακή εφημε-ρίδα «Wiener Zeitung».

Από αυτό εξαρτάται όχι μό-νον η αξιοπιστία του συστήματος,αλλά επίσης η αποτελεσματικότη-τα της προστασίας, σημειώνει οΈλληνας επίτροπος, παρατηρώ-ντας πως η τρέχουσα προσφυγικήκρίση έδειξε και πάλι -όπως είχεκαταστήσει ήδη σαφές η οικονομι-κή και δημοσιονομική κρίση- ότιλειτουργικές λύσεις για ευρωπαϊκάπροβλήματα μπορούν να βρεθούνμόνον σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μετην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχειδιακρίνει έγκαιρα την κατάστασηκαι να έχει καταθέσει ανάλογεςπροτάσεις λύσης.

Όπως αναφέρει ο κ. Αβραμό-πουλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δί-νει μία λύση με την πρότασή της

για μία ευρωπαϊκή υπηρεσία προ-στασίας των συνόρων και τωνακτών, η οποία προβλέπει την τα-χεία κινητοποίηση εφεδρείαςυπαλλήλων προστασίας συνόρωνκαι τεχνικού εξοπλισμού, όπως επί-σης ταχύτερη επέμβαση με μέσαβοήθειας και διάσωσης.

Σε αυτά προστίθενται οι παρο-χές υποστήριξης για την Ελλάδακαι την Ιταλία, για τις χώρες κατάμήκος της προσφυγικής διαδρο-μής στα Δυτικά Βαλκάνια, αλλά καιγια την Αυστρία, όπως επίσης τοκοινό σχέδιο δράσης με την Τουρ-κία, η δημιουργία ενός «TrustFonds» για την Αφρική και η υπο-στήριξη προς τη Συρία, το Λίβανοκαι την Ιορδανία.

Άρθρο του Δημ. Αβραμόπουλου σε αυστριακή εφημερίδα

Αναγκαία η ισχυρότερη συστηματικήδιασφάλιση των εξωτερικών συνόρων

� «Μόνο έτσι θα τύχουν προστασίας εκείνοι πουπραγματικά την χρειάζονται…»

• Επαναφορά της προσαύ-ξησης κατά 25% της ωριαίαςαποζημίωσης για παροχή ερ-γασίας των υπαλλήλων μου-σείων και αρχαιολογικών χώ-ρων πέραν του πενθημέρου δε-σμεύτηκε να εισηγηθεί ο ανα-πληρωτής υπουργός Εσωτερι-κών Χριστόφορος Βερναρδά-κης.

Ο αναπλ. Υπουργός δεσμεύ-θηκε στους εκπροσώπους τηςΠανελλήνιας Ομοσπονδίας

Εργαζομένων του ΥπουργείουΠολιτισμού (ΠΟΕ - ΥΠΠΟ) καιτης Πανελλήνιας Ένωσης Υπαλ-λήλων Φυλάξεως Αρχαιοτήτων(ΠΕΥΦΑ) ότι θα εισηγηθεί σχετι-κή ρύθμιση που θα περιληφθείσε νομοθετική πρωτοβουλίατης κυβέρνησης, το συντομότε-ρο δυνατό.

Η ρύθμιση αυτή θα αφοράτους φύλακες και το προσωπι-κό καθαριότητας των μουσείωνκαι των αρχαιολογικών χώρων.

Δεσμεύσεις για επαναφορά προσαύξησηςστις υπερωρίες υπαλλήλων μουσείων

• Σήμερα Πέμπτη θα υπο-γραφεί από τον Υπουργό ΥγείαςΑνδρέα Ξανθό η ορθή επανάλη-ψη της Υπουργικής Απόφασης«Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμά-κων», σύμφωνα με ενημέρωσητου υπουργείου.

Μεταξύ άλλων, διορθώνεταιη ημερομηνία για την απελευθέ-ρωση των Μη Συνταγογραφούμε-νων Φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ) από 1-1-2016 σε 1-1-2017.

Από το 2017 η απελευθέρωσητων Μη Συνταγογραφούμενων

Φαρμάκων

ΠτΔ: Απαλλαγή αξιωματικών καιοπλιτών από πειθαρχικές ποινές

• Όλους τους τιμωρημένους με πειθαρχικές ποινές αξιωματι-κούς, ανθυπασπιστές, υπαξιωματικούς και οπλίτες των Ενόπλων Δυ-νάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας καθώς και τους σπουδαστές τωνΣχολών αυτών, από την έκτιση του υπολοίπου των πειθαρχικών ποι-νών όπου αυτό είναι δυνατόν, απαλλάσσει ο Πρόεδρος της Δημοκρα-τίας Προκόπης Παυλόπουλος, με την ευκαιρία της πρωτοχρονιάς.

Η απαλλαγή θα ισχύσει από σήμερα, 31 Δεκεμβρίου για όλες τις μέ-χρι τότε επιβληθείσες ποινές.

• «Ο χρόνος που έρχεται να είναι καλύτερος από αυτόνπου φεύγει» ευχήθηκε ο προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλη-σίας Ιερώνυμος χθες κατά την τελετή κοπής της πρωτοχρονιάτι-κης πίτας, στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών, παρουσία πλήθους ιε-

ραρχών, πολιτικών και κόσμου.«Να μη μας λείψει το όραμα, η ελπίδα»,η προτροπή, και «Ο καθένας από μαςνα έχει το όραμα, την ελπίδα, το πνεύματης αισιοδοξίας και θα ήταν μεγάλη ευ-λογία αν όλα τα οράματα συνέκλινανπρος μία κατεύθυνση, το όραμα της πα-τρίδας μας, η ελπίδα για την πατρίδα»,ήταν η πατρική -όπως τόνισε- συμβουλήτου για το 2016.Ωστόσο, όπως επισήμανε ο προκαθήμε-νος της Ελλαδικής Εκκλησίας, «όλα αυτά

για να υλοποιηθούν χρειάζονται σοβαρότητα, σύνεση ειλικρίνειακαι πάνω από όλα συνεργασία».

Ο Αρχιεπίσκοπος αναφέρθηκε στη συναισθηματική φόρτισηπου επιφέρει η αλλαγή του έτους, αλλά υπογράμμισε ότι η έννοιατου χρόνου είναι διαφορετική στον άνθρωπο από ό,τι είναι γιατον Θεό, στα μάτια του οποίου είναι αιωνιότητα, αλλά στα αν-θρώπινα είναι εφεύρεση για να μπορέσει να ρυθμίζει τις υποχρε-ώσεις και τις ανάγκες της ζωής του.

Το μήνυμα του Αρχιεπίσκοπου για το 2016

Ιερώνυμος: Να μη μαςλείψει το όραμα, η ελπίδα...

• Τέλος στην ταλαιπωρία τωνφορολογουμένων βάζει η ΓενικήΓραμματεία Δημοσίων Εσόδων, οιοποίοι πλέον δεν χρειάζεται ναπηγαίνουν στιςτράπεζες να δη-λώσουν τον ακα-τάσχετο λογαρια-σμό για ποσάέως 1.250 ευρώ.

Η Γενική Γραμ-ματεία θα απο-στέλλει στις τρά-πεζες τα στοιχείατων φορολογουμένων που έχουνδηλώσει ακατάσχετο λογαριασμόπροκειμένου τα πιστωτικά ιδρύμα-τα να μην παρακρατούν ποσά απόαυτούς.

Στη σχετική εφαρμογή, ενταγμέ-να πιστωτικά ιδρύματα είναι: ηΕθνική Τράπεζα της Ελλάδας, ηAlpha Bank, η Attica Bank, η Τρά-πεζα Πειραιώς, η Eurobank κ.α.

Βήμα - βήμαΓια να δηλώσει ένας φορολο-

γούμενος τον ακατάσχετο λογα-ριασμό του για τα πρώτα 1.250 ευ-ρώ, θα πρέπει να ακολουθήσει τα

επόμενα βήματα:� Να εισέλθει στην υπηρεσία

του Taxisnet από την αρχική σελί-δα www.gsis.gr και να επιλέξει «Δή-

λωση ΑκατάσχετουΛογαριασμού» στηνκατηγορία «Υπηρεσίεςπρος πολίτες».� Να υποβάλει ηλε-κτρονικά αίτηση – καινα δηλώσει τον αριθ-μό του τραπεζικού λο-γαριασμού (σε μορφήΙΒΑΝ).

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασίαυποβολής της αίτησης υπάρχουντρία στάδια έως ότου ενεργοποιη-θεί το μέτρο του ακατάσχετου ορί-ου των 1.250 ευρώ:

� Η Διεύθυνση ΗλεκτρονικήςΔιακυβέρνησης στέλνει αυθημε-ρόν στις τράπεζες τα στοιχεία τωνηλεκτρονικών αιτήσεων.

� Οι τράπεζες ελέγχουν κατάπόσον ο ΑΦΜ της αίτησης ταιριά-ζει με το ΙΒΑΝ του τραπεζικού λο-γαριασμού που έχει δηλωθεί.

� Ενημερώνεται ο φορολογού-μενος για το αν εγκρίθηκε το αίτη-μά του ή όχι.

Τέλος στην ταλαιπωρία από την Γ.Γ. Δημ. Εσόδων

Βήμα – βήμα η διαδικασία για τηδήλωση ακατάσχετου λογαριασμού

θεί να είναι ανυπό-φορη, κάτι που α-

ποδεικνύουν και οι μετρήσεις πουκαταγράφηκαν στον σταθμό α-τμοσφαιρικής ρύπανσης των Ιω-αννίνων.

Τις τελευταίες μέρες οι συ-γκεντρώσεις αιωρούμενων σωμα-τιδίων (ΑΣ10), ξεπέρασαν, σε μέ-ση ημερήσια τιμή, το όριο των 100μg/m3.

Συστάσεις…� Σε άτομα αυξημένου κινδύ-

νου: Άτομα με αναπνευστικό πρό-βλημα ή καρδιοπαθείς καθώς καιτα παιδιά και τα άτομα άνω των 65ετών θα πρέπει να περιορίσουν τησωματική άσκηση-δραστηριότητακαι το χρόνο παραμονής τους σεεξωτερικούς χώρους.

� Στο γενικό πληθυσμό: Κά-θε άτομο θα πρέπει να περιορίσειτη σωματική άσκηση ιδιαίτερα αναισθάνεται ενόχληση στα μάτια ήεμφανίζει βήχα, ρινική συμφόρη-ση ή ενόχληση στο λαιμό.

� Επίσης συστήνεται η απο-φυγή της χρήσης τζακιών, θερμα-στρών στερεών καυσίμων και θερ-μαστρών βιομάζας και η χρήση ε-ναλλακτικών καυσίμων και πηγώνθέρμανσης έναντι της χρήσηςστερεών καυσίμων και καυσίμωνστερεής βιομάζας.

� Συστήνεται ρύθμιση τουθερμοστάτη στους 18°C σε περι-πτώσεις ύπαρξης κεντρικού συ-στήματος θέρμανσης για επίτευ-ξη αποδεκτού επιπέδου θερμικήςάνεσης χωρίς υπερκατανάλωσηενέργειας.

� Απαγορεύεται οποιασδή-ποτε καύση σε ανοικτούς χώ-ρους.

Ο Δήμος ΙωαννιτώνΑνακοίνωση για την αιθαλομί-

χλη εξέδωσε χθες και η ΔημοτικήΑρχή Ιωαννίνων, καλώντας όσουςπολίτες έχουν άλλη δυνατότηταθέρμανσης, να αποφεύγουν το ά-ναμμα των τζακιών και σε κάθεπερίπτωση να μην καίνε επεξερ-γασμένα ξύλα.

Καταλήγοντας στην ανακοί-νωσή της υπογραμμίζει ότι «η δη-μιουργία νέφους αιθαλομίχληςπου επιβαρύνει την υγεία όλωνμας, δεν αποτελεί απλά ένα κλιμα-τολογικό ή περιβαλλοντικό φαινό-μενο, αλλά είναι αποτέλεσμα τωνοικονομικών και κοινωνικών συν-θηκών που βιώνουμε. Η αναγκα-στική για πολλούς συνανθρώπουςμας τα τελευταία χρόνια «στροφή»από το πετρέλαιο θέρμανσης σεάλλους τρόπους θέρμανσης πουευνοούν τη δημιουργία νέφους αι-θαλομίχλης, δεν αντιμετωπίζεταιδραστικά ούτε με συστάσεις, ούτεμε απαγορεύσεις».

* * *Ας σημειωθεί ότι οι αρμόδιες

υπηρεσίες της Περιφέρειας σεσυνεργασία με το εργαστήριο Με-τεωρολογίας του ΠανεπιστημίουΙωαννίνων παρακολουθούν τις με-τρήσεις του ατμοσφαιρικού σταθ-μού ρύπανσης και τις μετεωρολο-γικές συνθήκες στην περιοχή καιεφόσον απαιτηθεί θα εκδοθεί νέαανακοίνωση για την ενημέρωσητου κοινού.

Η αιθαλομίχλη έγινε… μόνιμηστο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων!

� από 1η σελ.