3η ομαδικη εργασια

of 17 /17
Educ 556 DL: Διαδικτυακή και μικτή μάθηση Ανδρέου Στυλιάνα Ευαγόρου Άννα Μαρία Πελοπίδα Άντρια Τζούμα Μαρία Διδάσκουσά: Δρ. Μαρία Σολωμού Θερινό Εξάμηνο 2015

Embed Size (px)

Transcript of 3η ομαδικη εργασια

Page 1: 3η ομαδικη εργασια

Educ – 556 DL: Διαδικτυακή και

μικτή μάθηση

Ανδρέου Στυλιάνα

Ευαγόρου Άννα Μαρία

Πελοπίδα Άντρια

Τζούμα Μαρία

Διδάσκουσά: Δρ. Μαρία Σολωμού

Θερινό Εξάμηνο 2015

Page 2: 3η ομαδικη εργασια

Τάξη: Γ΄ Δημοτικού

Αρ. παιδιών: 25

Μάθημα: Επιστήμη

Ενότητα: Δυνάμεις

Θέμα: Τραβώ και σπρώχνω

Χρήση μικτής μάθησης με moodle :Έχει δημιουργηθεί στην αρχή

της σχολικής χρονιάς για τις ανάγκες του μαθήματος της Επιστήμης (τα παιδιά είναι εξοικειωμένα με τη χρήση του)

Χρόνος διδασκαλίας στην τάξη: 2 Χ 40΄

Οργάνωση τάξης: τα παιδιά εργάζονται ατομικά και ομαδικά

Μέσα και υλικά στην τάξη: ηλεκτρονικός υπολογιστής, βιντεοπροβολέας, σακουλάκια γυμναστικής, μολύβια, άδεια μπουκάλια, φύλλα εργασίας.

Μοντέλο μικτής μάθησης: αντίστροφη τάξη (flipped classroom)

Page 3: 3η ομαδικη εργασια

Τι είναι όμως η αντίστροφη τάξη (flipped classroom)?

Είναι ακριβώς αυτό που σημαίνει η έκφραση «αντίστροφη τάξη»!

Δηλαδή: Η δουλειά που παραδοσιακά γίνεται στην τάξη (παράδοση μαθήματος) να γίνεται ως εργασία στο σπίτι και η δουλειά για το σπίτι ( ασκήσεις εμπέδωσης, εργασίες) να γίνεται στο σχολείο.

Page 4: 3η ομαδικη εργασια
Page 5: 3η ομαδικη εργασια

ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΙΚΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ FLIPPED CLASSROOM

ΓΙΑΤΙ?

• Δεν υπάρχει εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών διαθέσιμο στο σχολείο.

• Κάθε μαθητής έχει ηλεκτρονικό υπολογιστή και σύνδεση στο διαδίκτυο στο σπίτι.

• Οι μαθητές είναι καθημερινά παρόντες στο σχολείο και υπάρχει ωρολόγιο πρόγραμμα.

• Εξοικονόμηση χρόνου στην τάξη (Η παράδοση του μαθήματος γίνεται στο σπίτι, ο σχολικός χρόνος αφιερώνεται σε συνεργασία και συζήτηση)

Page 6: 3η ομαδικη εργασια

Παραδοσιακή μάθηση VS Μικτή μάθηση Παραδοσιακή διδασκαλία

Μικτή μάθηση

Στο κέντρο μαθήματος ο δάσκαλος-

Έχει ρόλο ειδικού.

Επικέντρωση στη θεωρητική μάθηση.

Επιφανειακή μάθηση

Πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία.

• Ρόλος του εκπαιδευτικού: Μέντορας- Διευκολυντής.

• Εις βάθος μάθηση • Συνδυασμός θεωρίας

και πράξης(πειράματα). • Συνδυασμός πρόσωπο

με πρόσωπο διδασκαλία και μάθησης μέσω διαδικτύου.

• Συνεργατική μάθηση • Χρήση τεχνολογίας. • Μάθηση στο σπίτι.

Παραδοσιακό μάθημα

Flipped classroom

Μάθημα Διάλεξη Δραστηριότητες

Δάσκαλος Διδάσκων

Καθοδηγητής Μέντορας

Page 7: 3η ομαδικη εργασια

Στόχοι του μαθήματος

Ειδικοί στόχοι (Ε.Σ) Γενικοί στόχοι (Γ.Σ)

o Τα παιδιά να είναι ικανά:

1. Να διαχωρίζουν τις έννοιες τραβάω – σπρώχνω

2. Να περιγράφουν περιπτώσεις από την καθημερινή τους ζωή που ασκούνται δυνάμεις

3. Να ερμηνεύουν την εξάσκηση δύναμης ως σπρώξιμο ή τράβηγμα και να

4. Να συσχετίσουν την εφαρμογή της δύναμης σε κάποιο σώμα με τη μετακίνησή του

Τα παιδιά να είναι ικανά:

1. Να συνεργάζονται

2. Να αναπτύξουν γλωσσικές ικανότητες

3. Να εξειδικεύονται στα θέματα τεχνολογίας

Page 8: 3η ομαδικη εργασια

Πριν : οι μαθητές ετοιμάζονται για να συμμετέχουν στις δραστηριότητες της τάξης (έξω από την τάξη)

Οι μαθητές μέσω του moodle παρακολουθούν στην ενότητα της

εβδομάδας το πιο κάτω βιντεάκι. (Γενικός Στόχος 3)

https://www.youtube.com/watch?v=9_7fMFGfy9w Προβληματίζουμε τα παιδιά με το πιο κάτω ερώτημα:

Όταν παίζουμε διάφορα παιχνίδια ή κάνουμε κάποια εργασία χρειάζεται να μετακινηθούμε ή να μετακινήσουμε πράγματα. Πώς το καταφέρνουμε αυτό; (Ε.Σ.3)

Οι μαθητές γράφουν τις σκέψεις τους στο χώρο συζητήσεων της ενότητας. (Γ.Σ.2)

Page 9: 3η ομαδικη εργασια

Οι μαθητές εξασκούνται στην εφαρμογή βασικών εννοιών με ανατροφοδότηση στην τάξη Δραστηριότητα 1

Ο/Η εκπαιδευτικός προβληματίζει τα παιδιά θέτοντας το πιο κάτω ερώτημα:

Όταν παίζουμε διάφορα παιχνίδια ή κάνουμε κάποια εργασία χρειάζεται να μετακινηθούμε ή να μετακινήσουμε πράγματα. Πώς το καταφέρνουμε αυτό;

Για να απαντήσουν στο ερώτημα τα παιδιά εκτελούν ομαδικά τις Εργασίες 1 και 2 του ΦΥΛΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Συγκεκριμένα, στην Εργασία 1 μετακινούν διάφορα αντικείμενα στην τάξη και συζητούν μεταξύ τους πώς τα κατάφεραν.

(Ε.Σ.4)

Page 10: 3η ομαδικη εργασια

Δραστηριότητα 1 (συνέχεια)

Στη συνέχεια συσχετίζουν τις διαπιστώσεις τους με τις παρατηρήσεις των μετακινήσεων που συμβαίνουν στην εικόνα. Στην Εργασία 2 εξηγούν πώς γίνονται διάφορες μετακινήσεις που προκάλεσαν στην τάξη ή παρατήρησαν στην εικόνα. Στη σύντομη συζήτηση που ακολουθεί, ο/η εκπαιδευτικός υποβάλλει βοηθητικές ερωτήσεις, όπως οι πιο κάτω με σκοπό να βοηθήσει τα παιδιά να διαπιστώσουν ότι δεν μπορεί να μετακινηθεί κάτι χωρίς να εξασκηθεί πάνω του κάποια δύναμη:

Ποιες από τις ενέργειές σας ή των παιδιών της εικόνας, θα ήταν δυνατές χωρίς να εξασκηθούν δυνάμεις;

Μπορούμε να μετακινηθούμε ή να μετακινήσουμε πράγματα χωρίς να εξασκήσουμε δυνάμεις;

(Ε.Σ. 2,3,4)

Page 11: 3η ομαδικη εργασια

Δραστηριότητα 2 (στην τάξη) Στην έδρα υπάρχουν διάφορα υλικά όπως:

Σακουλάκια γυμναστικής, κυλινδρικά μολύβια, άδεια πλαστικά μπουκάλια.

Τα παιδιά με αφορμή τα υλικά σκέφτονται προβλήματα σχετικά με τη δύναμη και τη μετακίνηση που μπορούν να διερευνήσουν.

Παραδείγματα:

Αν σπρώξω (ή ρίξω) το υλικό με μεγαλύτερη δύναμη θα μετακινηθεί περισσότερο;

Αν σπρώξω (ή ρίξω) υλικά διαφορετικού βάρους με την ίδια δύναμη θα μετακινηθούν το ίδιο;

Και στις δύο περιπτώσεις θα συζητηθεί το πώς μπορούμε να ξέρουμε ότι σπρώξαμε ή ρίξαμε το υλικό με την ίδια ή με διαφορετική δύναμη. Τα πειράματα μπορούν να γίνουν και εμπειρικά. Να ρίχνει για παράδειγμα ένα παιδί το σακουλάκι με μικρότερη δύναμη στην αρχή και μετά με μεγαλύτερη.

Το βάρος της μπουκάλας μπορεί να αλλάξει προσθέτοντάς της νερό.

(Ε.Σ.2)

Page 12: 3η ομαδικη εργασια

Δραστηριότητα 3 (στην τάξη) Ακολούθως καλούνται να λύσουν το πιο κάτω μυστήριο συζητώντας με

την ομάδα τους:

«Κανείς δε βρισκόταν στο σπίτι, όμως η Μαρία πρόσεξε ότι μετακινήθηκαν ορισμένα πράγματα που βρίσκονταν στην πίσω αυλή του σπιτιού της. Μια κάλτσα από τη μπουγάδα ήταν στο πάτωμα, τα υπόλοιπα ρούχα ήταν τυλιγμένα στο σχοινί που ήταν απλωμένα και η μπάλα της βρισκόταν σε άλλη θέση. Επίσης υπήρχαν λουλούδια πεσμένα κάτω από το θάμνο».

Ποιος εξάσκησε δυνάμεις για να γίνουν αυτές οι μετακινήσεις;

Αναφέρουν περιπτώσεις όπου ασκούνται δυνάμεις και από άλλους οργανισμούς ή από στοιχεία της φύσης (άνεμος, βροχή). (Ε.Σ.4,Γ.Σ.2,3)

Τα παιδιά δικαιολογούν την απάντηση που βρήκαν σε ομαδικές συζητήσεις στο moodle. Επίσης,

σχολιάζουν και την άποψη των υπόλοιπων συμμαθητών τους στο σχετικό φόρουμ της ενότητας.

Page 13: 3η ομαδικη εργασια

Οι μαθητές ελέγχουν την κατανόηση και επεκτείνουν τις γνώσεις τους στο σπίτι Δραστηριότητα 4

• Ο/Η εκπαιδευτικός δίνει στο μάθημα της ενότητας στο moodle τις εικόνες της άσκησης 3, του ΦΥΛΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 που παρουσιάζουν μετακινήσεις. Τους προτρέπει, συνεργαζόμενοι με την ομάδα τους σε wiki, να σημειώσουν τι δείχνει η κάθε εικόνα και τους προτρέπει να τις ταξινομήσουν με διάφορους τρόπους

• Την ερχόμενη εβδομάδα τα παιδιά θα είναι σε θέση να παρουσιάσουν στην ομάδα τους, στην τάξη πως προέκυψαν οι ταξινομήσεις τους.

I. Ανάλογα με το αν η κάθε εικόνα

παρουσιάζει σπρώξιμο ή τράβηγμα. II. Ανάλογα με το αν εξασκήθηκε μεγάλη ή

μικρή δύναμη για να γίνουν οι μετακινήσεις. III. Ανάλογα με το ποιος εξασκεί τη δύναμη

κάθε φορά. (Ε.Σ.1, Γ.Σ.1)

Page 14: 3η ομαδικη εργασια

Δραστηριότητα 5 (επέκταση γνώσεων)

• Στο σπίτι τα παιδιά βρίσκουν στην ενότητα του μαθήματος οδηγίες για να κατασκευάσουν κάποιο αυτοκινητάκι, ένα άλλο μεταφορικό μέσο, ένα γερανό, έναν ανελκυστήρα κτλ. Τα παιδία φέρνουν τις κατασκευές τους στην τάξη.

• Ταυτόχρονα παρακολουθούν και το βίντεο που έχει ανεβάσει η εκπαιδευτικός στην πλατφόρμα moodle, στην ενότητα του μαθήματος. (https://www.youtube.com/watch?v=FOcY37oGhj8)

• Τα παιδιά διατυπώνουν προβλέψεις, εκτελούν απλά πειράματα και εξάγουν συμπεράσματα. Εντοπίζουν τυχόν πειραματικά λάθη που μπορεί να έκαναν – καταγραφή και εξαγωγή συμπερασμάτων στις ομάδες (wikis).

(Ε.Σ.4)

Εργασία για το σπίτι..

Page 15: 3η ομαδικη εργασια

Αξιολόγηση Η αξιολόγηση είναι συντρέχουσα και τελική. Η/ Ο

εκπαιδευτικός ετοιμάζει ερωτηματολόγιο που θα απαντηθεί στην πλατφόρμα του moodle στο τέλος της ενότητας.

Page 16: 3η ομαδικη εργασια

Συμπεράσματα/Πλεονεκτήματα της αντίστροφης

Προωθεί την ισότιμη

συνεργασία

Βάζει στο κέντρο τη μάθηση και

όχι τη διδασκαλία

Προάγει την ανεξάρτητη

μάθηση

Ενθαρρύνει μεγαλύτερη

εμπλοκή των μαθητών στη

μάθηση

Προωθεί την εξατομικευμένη βοήθεια σε κάθε

μαθητή

Οι κάθε μαθητής προχωρά με το δικό του ρυθμό

Αναπτύσσονται όχι μόνο

γνωστικές ικανότητες αλλά και γλωσσικές,

κριτικές και επικοινωνιακές

Καλύπτει όλα τα επίπεδα του γνωστικού τομέα: Μάθηση,

Κατανόηση, Εφαρμογή, Ανάλυση, Σύνθεση και Αξιολόγηση

Page 17: 3η ομαδικη εργασια

Εικόνες και ιστοσελίδες που χρησιμοποιήθηκαν

http://newfacultysupport.csulb.wikispaces.net/Flipping+the+Classroom

http://ctl.utexas.edu/teaching/flipping-a-class

http://www.christenseninstitute.org/blended-learning-definitions-and-models/

http://users.sch.gr/kassetas/concept%20FORCE.htm

http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/fysikes_epistimes/didaktiko_yliko/c_taxi/dynameis/fylla_ergasias_dynameisc.docx

http://www.moodlenews.com/2012/6-moodle-wallpapers-for-your-desktoplaptop/