180 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση-Βουλή των...

download 180 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση-Βουλή των Ελλήνων.pdf

of 71

Transcript of 180 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση-Βουλή των...

 • ! ! ! , !: l (m : , , , , 1993

 • '

  m , 1 so , . , . 18 , , , . 19011 , .

  , '

  , , .

  1669, , , 1685-1715, , 1821 .

  , , , . ,

  , , , ' .

  , 17011 , 18 19011 .

  , , . - , , , , -, - , - . m

  . , , . , . m .

  15

 • , . , , , , ,

  . , , f . , .

  . , f, . Leoold Ranke (1795-1886), , 17011 250.000, .

  , 1790, 1.920.000 , Felix Beajour (1765-1836).

  , ,

  , f , , , , .

  , , , .

  , , . , ,

  . , m , . , f (1728) , . ,

  , ,

  16

 • ( . , , r,

  , .

  f r, , r r , r r , r . r , r . , , a

  f, . , , , ,

  Richard Chandler (1738-181 0}, Pierre August Guys (1721-1799} r - ( -, Oimo Nicolo Stephanopoli,

  1797-1798, Nicolas Saary (1750-1798} m , ! , Mae

  Gabel Choiseui-Gouffier (1752-1817) a Elgin (1766-1841). , 18ou p 19ou , , : Carl Sonnini de Manoncourt (1751-1812), um , r Guillaume Antoine . Oliier (1756-1814}, , Xaier Scrofani (1756-1837), f lazaro Spallanzani (1729-1799) John Sibthorp, r, m

  1794-1795. - James Stuart (1713-1788} Nicholas Reett (1720-1804} , Society of Dilettanti. 19

  r: William Gell (1777-1836}, Edward Dodwell (1767 -1832) William Martin Leake (1777-1860}, William Henry Bartlett (1809-1854} , Fran~ois-Charles-Hugo-laurent

  Pouqeille (1770-1838). r

  17

 • :

  1. 17 , . , , , , , , .

  2. . , , , , , , .

  3. , , 1700, , , .

  1/4 1/5 , . 18

  . 4. , , , , , , , . , ,

  18ou 19" .

  5. ,

  16 . , , , 18ou .

  6. , , , , .

  7. , 18ou 1821 , , m , , , ,

  18

 • (, , , ) .

  8. , , , 18 , ,

  , 1580, 1629, 1646. 19ou ,

  . , , , , .

  9. , , 1797, , 200.000, 150.000. , ,

  . . , (. , , , , , , . m , , . , ' , .

  1898, 1913. 1 . 1715 't . m 1669,

  , , m. m , . a, m, . . 18 , , m . . , , . (1797 -1798) (1798-1799). , 1800-1807 m , , 1807, . 17rr:. 1815, , , , . ,

  19

 • m 1864, .

  m . , , . , , , , .

  . , , . , (.

  ! ! ! , !: [ v ().

 • ' OIKONOMIA

  m 1669, , 1821 . -

  - .

  , . m , .

  , 1 gau , . ,

  . ' ,

  .

  , , ,

  , 18 , . , .

  , , . , , . , . , -

  29

 • , , .

  , , , , , , , , :

  , , , , .

  .

  . , f , , (, 170

 • , , .

  ' , ~ . , .

  , a , , , , , , , 18"" , , ,

  .

  , .

  , , .

  18" . , , .

  18" , , , . m (..

  , ..), , , 18"" 19"" .

  ,

  . , .

  ,

  31

 • (1815), (.. ..) 1 gou .

  , . , 1818-1820 40,7% 1811-1817.

  , ,

  . , , , , , , (1824-1825), .

  , , , .

  , : (m).

 • ,

  . 1SO .

  60. William Henry Bartlett (1809-1854) f r-Jiew of Hermopolis on the island of Syros), 1838

  . , 3040 . : Hellas en gravures (XVr -~ siecles), , , 1998

  W. . Bartlett, , , . , -

  35

  60

  , , , , m .

  .

  .

  61. . Chrchill - Dncan : . . , , . , 1938

  . .

 • 76

  73. Otto Magnus von Stackelberg, baron (1787 -1837) (Andrizena} !, 26,539 ., Baron de Stackelberg, Villenee : . . n Stackelberg, La Grece. Vues pttoresques et topographques , Paris 1834

  ~ ~

  7 4. Otto Magnus von Stackelberg (1787 -1837} (Latomies du Pentelique} f, 24,536,5 . Baron de Stackelberg, G. loy Fils : . . n Stackelberg, La Grece. Vues pittoresques et toographiques, Paris 1834

  ~ ~

  75.

  76.

  77.

  78.

  79.

  38

  , 1622 .

  Jacques Grasset de Saint-Saueur (1757 -181 } (Femme de ' isle de Santorin}

  !, 17,512 . , J. Grasset de Saint-Saer, J. laroqe

  : J. Grasset de Saint-Sauer, Encyclopede des Voyages, Pas 1796

  ~ ~

  ~ ~

  .

  Edward Dodwell (1767 -1832} - (Dinner at Chrisso, in the house of the Bishop of Salona}, 1806

  ! (!) 26,540 ., p Fielding : . Oodwell, Views n Greece, london 1821 ~

  , - Edward Dodwell f 1801 1805-1806. Dodwell , f , - f

  ! -f .

  (), , 19001 ! ~ ~

 • 86

  . , 18 1823 : .

  ', , 32,522 . , . 13, . 236, . 188

  86. Edward Dodwell (1767 -1832) : Usi e Costumi di tutti f deff' Universo ... , Milano 1856

  Edward Dodwell. .

  . , m .

  87. , 1806 . .

  40

  . , 1663 . .

  a ( ).

  y. yy, 1763 . .

  .

  . f ' 1789, . .

 • 102

  98. { 16001 ) {, Graecia, Sophiani. Abrahamo Ortelio descptore), . 1579

  , 3350 . : . Ortels, Parergon, Theatrum Orbis Terrarum, 1579, Parergon, Additamentum 11 ~

  1536 f . f

  1544 , 1552.

  f . .

  .

  99. Antoine Larent Castellan {1772-1838) : . . Castellan, Lettres sur la Mor~e et

  42

  /es iles de Cengo, Hydra et Zante, Pas 1808 -

  100. Louis Dpre {1789-1837) , 61 46 .

  ~

  101. Antoine Larent Castellan {1772-1838) f : . L. Castellan, Lettres sur la Mor~e et /es es de C~rigo, Hydra et lante, Pas 1808

  -

  . . Castellan, ,

  , , .

  102. , 18001 - 1 gao -

  , ,

  . , .

  103. y -

  .

  : , , ,

  , , , , , , , , .d.

 • '

  , , . , m

  . . 1820, , :

  , , , ... .

  . , , . . ,

  . . , l, , : .

  , . 18011 ,

  , , .

  ' .

  (1730; -1800) l (1779) . (1730;-1807) -

  43

 • , a , . , .

  1454 , . 18011 19011 ,

  . 1775 1821 , , ' : , , , , , , , . , , , , , , . , ,

  . .;. , , , , , 1662.

  a , , , m

  , . . m, 1780, , . , , . , . Bell J. Lancaster 18011 19011 .

  , (1785-1828) , ( ,

  , .

  m . ,

  1721 , , (1759-1824), , m

  44

 • {1767-1829), {1777 -1835) ( , , {1780-1857) , (1784-1853) ,

  (1785;-1872) . , , , . ,

  , , .

  , . 1822 . 1823, m

  . . 1825, m

  f . 1824-5, f , ,

  1826 f. , 1828 . , f. 1830 f. ,

  . , 15011 , , f . ' 18 , . 18011 , , , . 1821, . , a , ,

  , , . . , :

  45

 • (27 1821 ), (1 15 1821 19 m 1821) ( 1822).

  , , 1821, v.

  . 1824 : v v (1824-1826) , v vv (1824-1826) , (1825-1826) , v (1825-1832)

  v (1827 -1829) . , m

  , .

  11 Telegrafo Greco ( v ) (1824), Le Corrier de la Grece ( v6 ) (1829-1832), Abeille Grecque ( v ), 1832. v 1831, , .

  . .

  f . m, ,

  , , . (1718), 1800. , 1772 1847, 1811. , , , [ ... ] , . . . ,

  , , . , 1805, v,

  . . (1813), v (1814) v v (1816) -

 • v (1818). , , , a

  (17 45-1816) , : . Metastasio Mannontel. (1771-1823) m ,

  .

  . [ ... )

  ... , .

  : , , , , , , , . , , . (,

  , ) 1770 . 1824 Clade Fariel , .

  : , , , , ,

  , , , .

  , , , ,

  . , ,

  . , , . , . .

  , 19ou 11 , 20ao .

  , ,

 • , , , . , , , , , , '

  , , .;: , m .

  , , m.

  , , 1699, .

  , , , .. 1770 1820

  . . , , ,

  , m, . , , . , .

  , : vr vv vavrfov (m) .

 • 104. Pierre Augustin Guys (t 1799) (Noce Champetre) !, 1620 ., Daid Massil,

  Larent : . . Gys, Voyage litteraire de a Grece, . Pas 1873, . 122-123

  . - - , . Guys

  f .

  49

  1 05. Mae-Gabei-Fiorent-Auguste de Choiseui-Gouffier, Comte (1752-1817)

  (Dance grecque a Paros) l, 152.2 . J. . Hilaire,

  . Martini : [. G. F. . de Chosei-Gouffier], Voyage ittoresque de 1a Grece, . ', Pas 1782, !. 33

 • 143. 1820

  , .

  144. y , 3,59,5 . : , . , - v l

  ... , l , t u, 1812, . 16 f

  145. tu , 1 gou 0,56 .

  l c

  : , .. 1821 .

  146. , 19ou

  : 24 .

  l

  147. , 18ou-1gou 0,20 .

  l "

  55

  # c.. ,.. ~,., ,..., ' .. ...,..~. yq e-w 1-..J-

  150

  .

  148.

  149.

  . , 16 1822 : , , ,

  . , , 28,819,8 .

  , . 1 , . 452

  150.

  . , 4 1823 : (),

 • , , . , , 26,220, 1 .

  , . 10,. 173, . 111-112

  151. f f f f . , 27 1823 : , , .. , !, 28,319,2 . , . 12,. 103, . 121-122

  152. y ... . , , ( f . ;), 1807

  , f, -

  r6 ( 1808) f , . 51

  . . r6 m

  .

  153. ; , ; , , 1 f 1824-27

  Mafo 1826, 296. :

  6 .

  , f, , . f f , ' . f f f. f

  f, .

  154. , .

  , 27 1824 : ,

  , . , , 3121 , 1 .

  , . 10, . 372, . 255-256

 • 155. 105,5 .

  156. , 18u-1gu 0,220,110,04 .

  l

  . - .

  157. , , 1 1821, 5 1821 20 1821, 1-3. - :

  , : .

  ,

  . ,

  24 1821 . f

  , , . .

  158. f l , l

  vrv, vr vr,

  57

  .. ,.- \. - ............. ~ ... ~-..;. ... ,. ....... _.,....._ ._ ............ -... ......... .....

  )'" '"' r,;.r.:n 't .,.,#,.,, .. 1t. '' , "' L n . i , ... ,. ;;-,!r\ .: '" ~,,.;,,, ...:.r1

  .J t11rl, 1:. ff11 )U. 1 . .. ,,rrriftr .,..;J .. ttJ. w 1 ;.,. ,,,,.J; . ff"J-il.rH; ,; '""',.,.,, f),>.t,.. ~~~ .... , #J

  .. ,j ',.,-.,, f ~~ ... .,. "''ttfJtV' 1 ~ ,,._ ~~~ ... ,., ,,~.,, 1. . J. t' t' tl/f'l .~f.. ~ . ~~~ .. .- r .:~>, $)'"'.~ ... ~., "I f'.vt ~., ~'' ,.,ti-., -.\ '. -.u., ~ ... ,.., t-1 ,.,, ,~ ...

  jJ\ 1 r .... ,. ilr" a.:~,>.-){w~~:.;,t a '''~' ..., J-tt, .. , ,..t r tl f ; : , , ,.,.,J .,.,,; ) .... ,, .-.,i~r,

  -,:~.,. ,., ,'h . , ~,)1 ' ,,; : fltf'# ,.. ;,._ : ;,,, .n. J ,,,,.,.,. ,,, . ,.. ""!'f ~r. ;,, .... -..t\: r.. >- ,., ( 8),.._, ,.., .lt~,,~t ~jtt i:(~"f4: .. i .J c1J . .' ~,..., )t tr ... ,

  ..,.,i ., tNt) lt i-. lr#. lfn ''t' _,,,,,..,.., ,. flcl~ ,,...,! ir,.':J,,, )tt.,t, .,;.), i .t ).. >. ' ~ .c '~ '' :.,.{,., !>t.t~ "')t t- .,, "" r.-.:.1,, u_., ,._ '"' ~ '1 ~ "J"' t >,,. .~ . :. :,..,_ ,.,.,.f,lfl '"~,..,, . ' .: -~ d .:) ... , ~,, .... , .... ~.,, ........ , , '' fi'ff .,,., .,,,~,..p, , "~t;),i .,,.., 1

  1 ,,., ,, H''i ' ~t'r"f 1 Jl'lf

 • '

  O a 't, , , .

  . 18 ...

  19 ... ' . , , . .

  18 (1688-1789) a a , , , , , . , "

  . (1688) (1789).

  . 18... , . .

  , , , , . .

  , - .

  59

 • ' , ,

  , . (1714-1779).

  , , ,

  , .

  . m () .

  , , . ,

  , .

  , , m

  . :

  (1735-1800) . .

  (1730-1807). .

  , (1755-1832) (1758-1844), . ,

  . , 18001 ,

  ,

 • , .

  (1755-1798) , , , , , .

  . , , , vry, .

  (1806), , : , .

  .

  (17 48-1833)

  . . . m

  , ,

  a r, , , , , , , . r , f.

  , : (1798), (1800) (1801).

  . .

  f . , , , .

  , , 18ou 19ou , ~~ ,

  .

  81

 • , {1764-177 4 1778-1792)

  {1789). ' 18"" {1770) {1788-1792), .

  m .

  , . , .

  1821 .

  , 14 m 1814 , , , , , .

  , , Bon Cousins, .. . , ,

  . 1818 . . 37,2% , 52% .

  . , 57%, { , , ) .

  . , . . , .

  , , , , .

 • 164. (14f 1789) , 2838 .

  . , ,

  .

  165. y Chasseurs d' Orient {

  f

  . (1758-1819) . Lrv (1800) n, m.

  166. , , 1900 0,120,05 .

  .

  167. (1868-1934) y y, 1911

  3

  168

  20011

  , 1900 ( . , .

  168. y . ... , , , Lemercier, Benard & Cie, 1840 ! . , 504373 .

  169. , ( , , f , 31 f 1790.

 • 3.000 . -

  , , , - :

  - - . : ) ,

  , ) ( 35 ), ) ( 124 ) ) 6 ( 126).

  1793, 1795 -

  ( },

  . , ( 1).

  ,

  ( 53).

  175. , 19ou 11 ,21 0,42,3 .

  l

  , , , .

  176. , 19ou 1 3.410.32.4 .

  nvc

  i ~~ . cc1 rr ::r.

  . . m . ,

  .

  177. ' (1729-1796), : t

  t p p p, 1801

  ' , (1762-1796), , .

  ,

  f .

 • 178. (1752-1804) { , 1924 .

  1752. .

  (1788-1792)

  . 1804.

  179. .

  , 5346 .

  f

  66

  180. ~ r 3728 .

  l

  181. y t (1765-1848) 47,5 . f

  1821,

  () 1815. , . 23 1821 . 1822

  . , . . 1832 .

  1843, .

  182. , . . - -

  . . , . 7,3223 .

  - (

 • .. ,.

  , 14 m 1814 , . 1817, , .

  . : ,

  , , , . .

  88

  ,

  .

  .

  , ( ) , . (Q. , ( , .

  183. t , 1821 , 29,520,5 . ,

  , , 1821. . , .

  ,

  , , - ( ) . , ,

  , .

  184. y (1757 -1798) 34 .

 • '

  I , .

  , m , , a, .

  , 1770, . , , . , , ,

  , , , . 1768-177 4, -' 1774. , . 1778-1792 . 1788 17 : 1790, . , , , 1792.

  1807 1808. , , 1804.

  1789 , , ,

  . 1792, ,

  1793. ,

  .

  69

 • , . 1800 , . 1802, ,

  1803. . , , .

  , , .

  , , m . , , . , .

  24 7 1821 . 1821 , 1820, , . 22

  1821, , , . , 6-7 1821 , . ,

  . . .

  , , , : . , , 25

  1821, 26 1821 , . , . , , . 23 1821, , ,

  . , , , -

  70

 • . , 23 m 1821. , . . , , , 23 1821. u

  , , 8 , , .. .

  () u , . .. . , , 1821 , , .

  , , , , , , , , , , , , m . .

  , 17 . u , 1821

  , . , , , . 27 , 4 a .

  , 21

 • , 1 1822 .

  . pt f , 26-28 1822,

  . , ,

  31 1822. 1823 . , , , , 8 9 1823,

  . , , , 1824.

  1824 .

  , . , ,

  . m , ,

  1824, . m 22 1824, . , , .

  , 29 1824, m .

  12 f 1825 . , . , .

  , 8 1827. m

  , . , 20 1825, . , , , ,

  -

  72

 • , . 1826, ,

  , , , . m , , , 1 . , , . , , , 1826. , 25 1827, ', . 20 1827 , , m .

  .

  1828, , ' 1827.

  , , , , 12 m 1829.

  , Maison, , m .

  3 1830 , .

  . , , . , , , , .

  , , . , , . , ,

  , , , , .

  , .

  73

 • +

  f

  ! f+.)' r--:- ,. .. ,. ..

  ' ' .J= "r- ' . "-~,., ~~ . - ,-...

  ' 1

  213

  21 . y y y ,

  . , 25 1823 : , ,

  , , , 28,520 .

  , . 11, . 173, . 189

  211. y y y

  , 23 1822 :

  , , 20,415,2 . , . 15,. 177,.204-205

  80

  212. y . , 13, 16, 17 1822 : . () , , 30,621 ,1 . , . 15,.88,.85

  213. y ( (. 1-15), 2216 .

  , , (1769-1835).

  214. y , 3346,5 .

  .

  , (1782-1829).

  215. y y

  86 . ,

  ,

  ,

  )) ).

  .

 • 216. Jean Pelissier l, 9178,5 .

  ',

  , 2 1822, .

  ,

  , ,

  . . Delacroix

  , .

  217. Peter n ess- (1858-1940) i, 5338 .

  - Peter n Hess , 19ou ,

  , .

  .

  218. - l, 1622 .

  l -l

  , , 1823 1834.

  81

  214

  , .

  . , (1212-1 389), , (1389-1540) (1540). 1686 .

  , 1694. 1715 .

  30 1822 . 1823 1827

  . 1828 1831. 1833.

  ( 1834). 1862

  ().

 • 336

  [ vf .

  335. (1797 -1864) - ( 19011 )

  r !

  : Hstore icturale de /a guee de ' lnd~endance Hell~nque ar le g~neral Makryjanns. Notce historique de S. . . Johannes Gennadus. Pr~face de Fred Boissonas. Ed~ion d' Art Bolssonas, G~nee [1926].

  u!

  , , ( 1821.

  336. (1797 -1864) - ( 19011 ) yy !

  : Hstoire icturale de a guee de ' lnd~endance Hell~nique ar le g~nera/ Makryjannis. Notce historique

  de S. . . Johannes Gennadus. Pr~face de Fred Boissonas. Editlon d' Art Boissonas, G~nee [1926].

  u!

  25 1822 (

  . 1822. ( ( 15 ( 1825 m m, 1 0-11 1826.

  337. (1797 -1864) - ( 19011 )

  y (

  : Histore icturale de Ja guee de ' lnd~endance Hell~nque ar Je g~neral Makryjannis. Notice historique de s. . . Johannes Gennadius. Preface de Fred Boissonas. Editlon d' Art Boissonas, G~nee [1926].

  u!

 • '

  I , 1761. 1800 m 1821.

  m 1900

  . a

  a , . a

  .

  . . M

 • , , . m . . , , . , , , Eugene Delacroix. , .

  i , , , .

  , .

  . . , , .

  1821 . 1822, J. . Bremi. 1825

  , . , Jean Gabriel Eynard (1775-1863},

  . 1823. , ,

  , Societe de la Morale Chretienne. De la Rochefoucault-Liancourt, De Broglie, De Lasteye, De Laborde, Delessert De

  Remsat, . , . , . . . 1825 . , Societe Philanthropique en faeur des Grecs . '

  - , m. , , Fran~ois Rene Chateaubriand. ,

  114

 • , , , ,

  . 1825, , , .

  , , . 1822 .

  John Bowring, f J. Bentham, Edward Blaquiere. . . : , , ,

  , . 1823 Leceister Stanhoe , . 1824 Wlliam Pay, , . , .

  1823, . , a The North American Review, Edward Eerett, , . 19 1824 , Daniel Webster. , ,

  , , . , 1827 1828. m , , J. Miller, . Post S. G. Howe, .

  ~ f G , -

  mc. "}! u.. 1822 1823 Monroe,

  !.!! , -

  115

 • ! , ! . 1833.

  , ( ( . 1821 W. Mller, W. . Krug Fr. Thiersch.

  , ( . , f , uf

  . , f . , ! ,

  .

  , : 6 yf (m).

 • 368. t (1782-1855) (Charles Fabier) 35 .

  369.

  , Ludoico Lipparini (1800-1856).

  370. Montereau, 1826-1833 yy (les Femmes de Missolonghi a la Breche)

  l

  371 . Montereau, 1826-1833 (Comite Grec reside par MR de Chateaubriand)

  Amandry

  372. Horace Vernet (1789-1863) - Fr. Delpech l, 11 11 .

  l -ul

  373. l, 19 , 48,563,5 .

  . , : ,

  117

  ' .

  37 4. l

  375

  375. ,

  . , 4024 .

  Amandry

  376. , 1826 l 39,50,23 .

  l

  , Vauxhall 26 1826, -

 • 376

  u . f

  f.

  377.

  , ' 19"" 3,8271 0,2 .

  l

  f ,

  f.

  378. Thomas L. Winthrop - Edward Eerett Address ot the Commnee appointed at a public meeting held in Boston, Oecember 19, 1823, tor the Relief of the Greeks, to their tellow citizens

  l

  118

  Edward Eerett (1794-1865) ( (Boston Greek Committee) .

  , ( Daniel Webster (1782-1852) , [ ... ) [ ... ) .

  . Eerett 1819, .

  , The North American Review,

  .

  379. Colonel Leicester Stanhope Greece 1823 and 1824, being a series of Letters and other documents of the Greek

 • Revolution, written during a isit to that country, a new edition ... , london, printed for Sherwood, Gilbert, and Piper, 1825, . 48.

  leicester Stanhope . 25 Bowring, Stanhope

  . . , ,

  .

  380. Webster Daniel Speech the Greek Reolutio, Washington

  119

  377 382

  City, printed and published by John S. Meehan, 1824, . 50.

  D. Webster (1782-1852) (House of Representates) 8 1823. . . 50.000, 150.000

  . 3 a

  2 . , , .

 • 385

  381 . .

  , 19/31 1822 : .

  , l, 32,622,5 . , .9, . 149,. 184

  , . ,

  ' . m , .

  120

  382.

  28 .

  vl

  1855 .

  383. 13,96,91 ,8 . () 126,3 . (, ) l

  384. l, 1826, 2226 .

  l

  385.

  ! -l

  386. Montereau, 1826-1833 (Les Turcs prenant les femmes et les enfants Grecs)

  Amandry

  , Montereau.

  387.

 • )) (L' ami des Grecs).

  388. , . : , , 25,521 . , . 14, . 61 , .47

  389. . , 4 1824 : , , 28,519,5 . , .9,.362,. 363-365

  390. v ( , , ) , 52 . Amandy

  391. -, v (1784-1822) Karl Norman-Ehrenfels, , 39 .

  392. yy, 7 1824

  6977 .

  121

  Lipparini.

  393. Noel . Finert (1797 -1 852) , 1828 , 5671 .

  390

  , .

 • 393

  394. . Simoneau (, 5343 .

  (

  395. cc , Coent Garden 29 f 1822

  , 34,522 .

  Coent Garden 29 1822 cc .

  122

  , , ' , , ..

  396. , , , Coent Garden 16 1828 , 3423 .

  16 1828. .

 • '

  m 1821 a .

  (1776) (1789). , .

  , . ,

  , ,

  . , , : , a . , , , . a ,

  , . : , , ,

  . ( 1791- 1865),

  123

 • , (rv 1790- 1824). . 1821 r r r . , .

  r , r , .

  , .

  .

  , .

  , . u,

 • 1822 1825 (, , ,

  , ).

  . , 15 1822, ( 1793- 1832), . , .

  .

  1827.

  , , ,

  .

  . n r . , 1821, , r ' , a

  " 1823 1824. ' n . r,

  ~ ( 1824- 1825), ru

  , rn r . .

  t. , . -r. . r ,

  u n( i:'"'t rn ya :1

  , i, :-r. ~ .Wa .

  125

 • ( (1825-1826) , ( ) , ( )

  (. ) . , (

  ! , ! . , .

  1826, f , f m , 1 0/11 1826.

  m ' , , (1826) , 1827, . , , ( . ' , . , a (eto) . a , , , f r . .

  . . f , 18 1828,

  27 , . , r

  . ' 1829. , m .

  , ,

  , , { , f ()

  126

 • . 27 mf 1831 . . , , .

  m 1828 .

  , . 4/16 1828. : , , ,

  , ... .

  , m -, . , ,

  . 1829 . , , . . , . , . . (28 1828-14 m1829) 1829 . ( 1827) 14 1829,

  1 , , , (1 0/22 1829). , . 22 /3 1830, ,

  , . 3c; -

  127

 • ( 1830 . ,

  . . -,

  . , , .

  , 3111: 1830, ( . .

  , , ( '.

  , 27 /9 1832, , , ( 1829 ( -) .

  . - . [ ... ] [ ... ] , . ( , .

  ( , : l (m).

 • To

  1352 .1402 . 1453 . . 1463 . 1476 . 1512 . 1572 . 1573 . 1669 . 1683 O. 1711-1715 . (M B, . P). 1718 . 1768-1774 - . 1770 . . 1774 : . . 1804-1812 . 1814 I . 1815 . . 1815-1817 . 1821 E E. 1826 . 1827 . 1828-1829 - . . (1829) , , .

  180 - 2002

 • To

  1830-1832 . . 1839: : - . . 1854 . 1856 - . . . 1858: . 1870: . 1876 . : , , 15.000 . 1877-1878: - . 1878- . , , . . - -. 1885 . 1897 . 1903 '. 1908 . 1908-1909 . - -. 1911-1912 - . . 1912 . (E, , B, M). ( 1913). . 1913 . , , , . , , . 1914-1918: . . 1914-1918 . . 1919-1920 . . . .

  180 - 2002

 • To

  1776 . , , , 1783 1787: 1787 1774-1792 16 1789-1792 4/5 1789 K . 26 1789 3 1791 1793-1794 28 1794 1795-1799 1797 1798-1799 1798 . 1799-1804 1804 . , , , 21 1805 2 1805 . 1807 . . 1807-1814 . , , . 1808-1809 1812: 1813 . ,

  180 - 2002

 • To 31 1814 1814 1792. 1815 . , 1821 1814-1815 . ( 1815). 1817 1818 (--) 1819 1820 . . (1822-1827) 1820-1821 1820: 1821 . 1822 1822 1823: . 1830: 1830 . 1848 1832 1830-1837: 4

  180 - 2002

 • To

  E (1453-1821)

  1463-1465 . 1495 : -.1524-1529: . 1532-1533 ' . 1565-1571 (, , ). 1571-1573 . 1585 . 1600-1611 . 1628 . 1652 . 1665-1669 . . 1684-1699 . . 1670 . 1768-1774 - 1765 , . 1769 . 28 1770 . 9 1770 , . 13 1770 . 14 1770 . 15 1770 (). 1770 . 28 1770 .

  180 - 2002

 • To

  1782 ' ' . 1788 . 1788 . , . 31 1788 . 1789 . . 1789 . 1789 , , . 17 1790 ( ). 9 1792 1792 . 5 1792 27 . 1792 . 1792 20.000 . . 27 1792 . . 1793 . 1794 , , . 18 1797 ( -). . 1799 () , . 21 1800 . , , , (, , ) .

  180 - 2002

 • To

  1802 (Chasseurs d' Orient) . 1803 . . 12 1803 16 1803 . . 1804 1200 , . 1804 , . 1804 . 1807 , . 1807 . 1807 , . 1807 , , . 1807 , 3.254 . 1808 , . 1808 8 951 . 5 1808 , , , -, . , . .

  180 - 2002

 • To

  , 1809 . 1810 B . 21 1810 . . 1813 . 1 . . 1813 1 , . 2 . 1813 . 1814 . 1818 . 12 1820 .

  : 1) (.. , , , , ..). . , . 2) ( ). .

  180 - 2002

 • To

  , , , - , . - - . 3) x. . . , , (.. ) , , (1822) ' (1823).4) . , (). . , .

  , . (1823), , , . , , .

  180 - 2002

 • To

  - - - , - . , , , , , (.. , , ), ( ). 1824. 1824 ( ) , , . , , , , - -, . , , .

  1821-1829, . , , 1822, ' 1823 1827. 20 1821, . , , ' , . . E .

  180 - 2002

 • To

  , , . , . , . 1793 1795 , . . . , , . .. , , .. , . . , . . , . . , . . , , . . , , . . , . . . . . . , , .

  180 - 2002

 • To

  . . . . , . ! , 29 1823, . . . ! 1827 1827 , . , , . , , . , , . . . , , . . , , , . , , 1862 .

  180 - 2002

 • To

  (3 1830) (9 1832) (30 1832): , , , . (2 1863): . . (25 1864): . (23 1864): ( *). - (13 1878): , 1877-1878. - . (20 1881): . . . , , (17 1913): . - . (28 1913): - - ( ). (31 1914): . 1 1913. (14 1919): . (28 1920): . , , ( ). (14 1923): , , . 1. (10 1947): - 24 1924,

  180 - 2002