1.3 τα επίπεδα οργάνωσης της ζωής

of 11 /11

Embed Size (px)

Transcript of 1.3 τα επίπεδα οργάνωσης της ζωής

Page 1: 1.3 τα επίπεδα οργάνωσης της ζωής
Page 2: 1.3 τα επίπεδα οργάνωσης της ζωής

1013 κύτταρα

10.000.000.000.000

Page 3: 1.3 τα επίπεδα οργάνωσης της ζωής

Διαφορετικά κύτταρα

Page 4: 1.3 τα επίπεδα οργάνωσης της ζωής
Page 5: 1.3 τα επίπεδα οργάνωσης της ζωής

Όργανα

Page 6: 1.3 τα επίπεδα οργάνωσης της ζωής

Συστήματα

Page 7: 1.3 τα επίπεδα οργάνωσης της ζωής

Συνδετικός

ΙστόςΧόνδρινος

Ιστός

Οστίτης

Ιστός

Π.χ. επιδερμίδα

Κάλυψη οργάνων

αίμα λιποκύτταρα

σκελετικόςκαρδιακός λείος

Μυικές ίνες

Page 8: 1.3 τα επίπεδα οργάνωσης της ζωής

Οικολογία

Μελέτη των σχέσεων μεταξύ των οργανισμών και του άβιου περιβάλλοντος

Ζώα Φυτά Μύκητες Πρώτιστα Μονήρη

Page 9: 1.3 τα επίπεδα οργάνωσης της ζωής

Βιότοπος: Η περιοχή στην οποία ζουν διαφορετικοί πληθυσμοί

Βιοκοινότητα: Οι διαφορετικοί πληθυσμοί που ζουν σε έναν βιότοπο

Οικοσύστημα: Οι διαφορετικοί πληθυσμοί, το άβιο περιβάλλον και οι μεταξύ τους σχέσεις

Page 10: 1.3 τα επίπεδα οργάνωσης της ζωής

ΣυνδετικόΧόνδρινο ΟστίτηΜυικές

ΜυικούΣκελετικόΚαρδιακό Λείο

ΛΣ

ΣΛ

Page 11: 1.3 τα επίπεδα οργάνωσης της ζωής

κύτταρο ιστός όργανο σύστημα οργανισμός