1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ...

of 39 /39
1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (Ι.Φ.Π.) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ * 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ * 3. ΔΗΜΟΣ * 4. ΤΟΠΩΝΥΜΙΟ 5. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ (Latitude, Longitude) 1

Embed Size (px)

Transcript of 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ...

 • 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ

  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (Ι.Φ.Π.)

  1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ*

  2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ*

  3. ΔΗΜΟΣ*

  4. ΤΟΠΩΝΥΜΙΟ

  5. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ (Latitude, Longitude)

  1

 • 6. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ*

  ΑΙΓΙΑΛΟΣ

  ΠΑΡΑΛΙΑ

  ΠΑΡΟΧΘΙΑ ΕΚΤΑΣΗ

  ΥΔΡΟΤΟΠΟΣ

  ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA

  ΠΕΡΙΟΧΗ RAMSAR

  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

  ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ

  ΛΟΙΠΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΡΘΡΟ 966 Α.Κ.)

  ΓΕΙΤΝΙΑΣΗ ΜΕ ΡΕΜΑ

  ΖΟΕ

  ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

  ΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΠΣ

  ΕΝΤΟΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ

  ΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΧΟΟΑΠ

  ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ / ΟΙΚΙΣΜΟΥ

  Άλλο (διευκρινίστε)

  7. ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ*

  ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ

  ΜΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ

  Ειδική (διευκρινίστε)

  8. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ & ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ (ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ΧΡΗΣΗΓΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ)

  ΝΑΙ

  ΟΧΙ

  9. ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΕ ΧΛΜ. (Π.Χ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ = 0)

  2

 • 10. ΥΨΟΜΕΤΡΟ*

  2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ

  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (Ι.Φ.Π.)

  11. ΕΙΔΟΣ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ (Ι.Φ.Π.)*

  ΦΥΣΙΚΟ ΝΕΡΟ

  ΑΕΡΙΟ

  ΠΗΛΟΣ

  Άλλο (διευκρινίστε)

  12. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ (Ι.Φ.Π.)

  3

 • ΑΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ (ΑΡ. ΦΕΚ)ΑΝ ΥΠΟΒΕΒΛΗΜΕΝΗ (ΑΡ. ΠΡΩΤ.)

  13. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ Ι.Φ.Π.*

  ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ

  ΥΠΟΒΕΒΛΗΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΕΟΤ

  ΑΛΛΟ

  14. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ Ι.Φ.Π.

  15. ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

  16. ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ Ι.Φ.Π. (ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)

  3. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΜΑΤΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ

  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (Ι.Φ.Π.)

  17. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΙΑΜΑΤΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3498/2006*

  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

  ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

  Άλλο (διευκρινίστε)

  18. ΚΥΡΙΟΣ ΙΑΜΑΤΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ*

  4

 • 19. ΚΥΡΙΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΑΜΑΤΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ*

  20. ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ι.Φ.Π.*

  21. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΟΥΧΟΣ*

  22. ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ*

  ΚΥΡΙΟΣ

  ΕΠΙΚΑΡΠΩΤΗΣ

  ΜΙΣΘΩΤΗΣ

  ΥΠΟΜΙΣΘΩΤΗΣ

  ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΟΥΧΟΣ

  Άλλο (διευκρινίστε)

  23. ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Ι.Φ.Π.*

  ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

  ΜΙΣΘΩΣΗ

  ΥΠΟΜΙΣΘΩΣΗ

  ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ

  Άλλο (διευκρινίστε)

  24. ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

  25. ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΜΙΣΘΩΣΗΣ

  26. ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

  5

 • 27. ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ

  28. ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ

  4. ΥΠΑΡΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (Ι.Φ.Π.)

  29. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ;*

  5. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ / ΑΝΑΒΛΥΣΗΣ

  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (Ι.Φ.Π.)

  30. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ/ΑΝΑΒΛΥΣΗΣ Ι.Φ.Π.*

  6

 • 6. ΑΝ ΝΑΙ / ΗΜΙΤΕΛΗ / ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ / ΑΝΑΒΛΥΣΗΣ)

  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (Ι.Φ.Π.)

  31. ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΙΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

  ΝΑΙ

  ΟΧΙ

  ΜΕΡΙΚΩΣ (ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΕ)

  32. ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝA ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ)

  ΝΑΙ

  ΟΧΙ

  ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ

  ΜΕΡΙΚΩΣ (ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΕ)

  33. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

  34. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ / ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

  35. ΑΙΤΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

  36. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΗΝΕΠΙΛΟΓΗ "ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ")

  7

 • 7. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ι.Φ.Π.

  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (Ι.Φ.Π.)

  37. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ι.Φ.Π.*

  8. ΑΝ ΝΑΙ / ΗΜΙΤΕΛΗ / ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ι.Φ.Π.)

  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (Ι.Φ.Π.)

  38. ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΙΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

  ΝΑΙ

  ΟΧΙ

  ΜΕΡΙΚΩΣ

  39. ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝA ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ)

  ΝΑΙ

  ΟΧΙ

  ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ

  ΜΕΡΙΚΩΣ (ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΕ)

  8

 • 40. ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ι.Φ.Π.

  41. ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΝΟΜΙΜΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ

  42. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

  43. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

  44. ΑΙΤΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ "ΗΜΙΤΕΛΗ")

  45. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΗΝΕΠΙΛΟΓΗ "ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ")

  9. ΥΠΑΡΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΛΟΥΤΡΙΚΩΝ Ή ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ)

  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (Ι.Φ.Π.)

  46. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ *

  9

 • 10. ΠΛΗΘΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (Ι.Φ.Π.)

  47. ΠΛΗΘΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΣΤΑΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ (Π.Χ. ΣΕΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΕ 1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ / 1 ΗΜΙΤΕΛΗΣ / 1 ΥΠΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)

  ΛΟΥΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ (ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ)

  11. ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (Ι.Φ.Π.)

  48. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΛΗΘΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ - ΑΝΑ ΚΤΗΡΙΟ Τ.Μ. / ΟΡΟΦΟΙ /ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ)

  49. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΣΕ Τ.Μ.)

  10

 • 50. ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ (ΣΕ ΜΕΤΡΑ)

  51. ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΙΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

  ΝΑΙ

  ΟΧΙ

  ΜΕΡΙΚΩΣ

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΕ ΑΝΑ ΚΤΗΡΙΟ(Π.Χ. ΓΙΑ 3 ΚΤΗΡΙΑ: ΝΑΙ / ΝΑΙ/ ΟΧΙ)

  52. ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ)

  ΝΑΙ

  ΟΧΙ

  ΜΕΡΙΚΩΣ

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΕ ΑΝΑ ΚΤΗΡΙΟ(Π.Χ. ΓΙΑ 3 ΚΤΗΡΙΑ: ΝΑΙ / ΝΑΙ/ ΟΧΙ)

  53. ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΟΡΙΖEI ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΓΙΑ ΛΟΥΤΡΙΚΕΣ &ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ (ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ)

  54. ΕΤΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΕ ΑΝΑ ΚΤΗΡΙΟ (Π.Χ. 1954 / 1970 / 2006)

  55. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΝΑ ΚΤΗΡΙΟ (Π.Χ. 1954 / 1970 / 2006)

  56. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ (ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ Π.Χ. 2006/ - )

  11

 • ΛΟΥΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ (ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ)

  12. ΑΦΟΡΑ ΗΜΙΤΕΛΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (Ι.Φ.Π.)

  57. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΛΗΘΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ - ΑΝΑ ΚΤΗΡΙΟ Τ.Μ. / ΟΡΟΦΟΙ /ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ)

  58. ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΙΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

  ΝΑΙ

  ΟΧΙ

  ΜΕΡΙΚΩΣ

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΕ ΑΝΑ ΚΤΗΡΙΟ(Π.Χ. ΓΙΑ 3 ΚΤΗΡΙΑ: ΝΑΙ / ΝΑΙ/ ΟΧΙ)

  59. ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ)

  ΝΑΙ

  ΟΧΙ

  ΜΕΡΙΚΩΣ

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΕ ΑΝΑ ΚΤΗΡΙΟ(Π.Χ. ΓΙΑ 3 ΚΤΗΡΙΑ: ΝΑΙ / ΝΑΙ/ ΟΧΙ)

  60. ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

  12

 • 61. ΕΤΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΕ ΑΝΑ ΚΤΗΡΙΟ (Π.Χ. 1954 / 1970 / 2006)

  62. ΑΙΤΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΕ ΑΝΑ ΚΤΗΡΙΟ

  63. ΠΡΟΤΙΘΕΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΗΜΙΤΕΛΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Π.Χ. ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ)

  ΛΟΥΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ (ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ)

  13. ΑΦΟΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (Ι.Φ.Π.)

  64. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΛΗΘΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ - ΑΝΑ ΚΤΗΡΙΟ Τ.Μ. / ΟΡΟΦΟΙ /ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ)

  65. ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΙΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

  ΝΑΙ

  ΟΧΙ

  ΜΕΡΙΚΩΣ

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΕ ΑΝΑ ΚΤΗΡΙΟ(Π.Χ. ΓΙΑ 3 ΚΤΗΡΙΑ: ΝΑΙ / ΝΑΙ/ ΟΧΙ)

  13

 • 66. ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ)

  ΝΑΙ

  ΟΧΙ

  ΜΕΡΙΚΩΣ

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΕ ΑΝΑ ΚΤΗΡΙΟ(Π.Χ. ΓΙΑ 3 ΚΤΗΡΙΑ: ΝΑΙ / ΝΑΙ/ ΟΧΙ)

  67. ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

  68. ΕΤΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΤΕ ΑΝΑ ΚΤΗΡΙΟ (Π.Χ. 1954 / 1970 / 2006)

  69. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΚΤΗΡΙΟ (Π.Χ. 9/2018)

  70. ΠΡΟΤΙΘΕΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (Π.Χ. ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ)

  ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ

  14. ΛΟΥΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (Ι.Φ.Π.)

  14

 • 71. ΕΙΔΟΣ ΛΟΥΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

  ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  ΜΟΝΑΔΑ ΙΑΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

  Άλλο (διευκρινίστε)

  72. ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ)

  ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

  ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

  Άλλο (διευκρινίστε)

  73. ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ (ΜΕΤΡΑ)

  74. ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΙΑΤΡΕΙΟ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΤΡΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ / ΑΡΙΘΜΟΣΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ / ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ)

  ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΕΙΤΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ, ΕΙΤΕ ΟΧΙ)

  15. ΧΡΗΣΗ Ι.Φ.Π.

  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (Ι.Φ.Π.)

  75. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2016 (ΑΡΙΘΜΟΣΜΟΝΙΜΟΥ / ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ)

  15

 • 76. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (Π.Χ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ /ΤΕΧΝΙΚΟ / ΚΥΡΙΟ ΠΛΗΝ ΙΑΤΡΩΝ ΔΗΛΑΔΗ ΛΟΥΤΡΟΝΟΜΟΙ, ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ, ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ,ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ, ΚΛΠ)

  77. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (Π.Χ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ /ΤΕΧΝΙΚΟ / ΚΥΡΙΟ ΠΛΗΝ ΙΑΤΡΩΝ ΔΗΛΑΔΗ ΛΟΥΤΡΟΝΟΜΟΙ, ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ, ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ,ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ, ΚΛΠ)

  78. ΧΡΗΣΗ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ (Ι.Φ.Π.)*

  ΠΟΣΙΘΕΡΑΠΕΙΑ

  ΕΙΣΠΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

  ΡΙΝΟΠΛΥΣΕΙΣ

  ΣΤΟΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΥΣΕΙΣ

  ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΥΣΕΙΣ

  ΑΤΜΟΛΟΥΤΡΑ

  ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

  ΠΗΛΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

  ΚΑΤΑΙΩΝΗΣΕΙΣ

  ΥΔΡΟΜΑΛΑΞΕΙΣ

  ΥΔΡΟΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

  ΑΛΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

  ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (π.χ. Εμφιάλωση ιαματικού νερού)

  ΆΛΛΟ (διευκρινίστε)

  16

 • ΛΟΥΤΡΙΚΩΝ / ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ / ΚΕΝΤΡΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ή ΘΑΛΑΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

  16. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (Ι.Φ.Π.)

  79. ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

  ΝΑΙ

  ΟΧΙ

  80. ΠΟΣΙΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

  ΝΑΙ

  ΟΧΙ

  81. ΠΗΛΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

  ΝΑΙ

  ΟΧΙ

  82. ΘΑΛΑΣΣΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

  ΝΑΙ

  ΟΧΙ

  83. ΆΛΛΟ (ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΕ)

  84. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

  ΝΑΙ

  ΟΧΙ

  Μερικώς (Αιτιολογήστε)

  85. ΜΗΝΕΣ Ή ΜΕΡΕΣ / ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

  17

 • 86. ΕΤΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

  (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΔΡΟΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΚΑΤΑΙΩΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΜΑΛΑΞΕΙΣ)

  17. ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (Ι.Φ.Π.)

  87. ΕΙΔΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

  ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΛΟΥΤΗΡΕΣ

  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΥΤΗΡΕΣ

  ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ (ΠΙΣΙΝΕΣ)

  Άλλο (διευκρινίστε)

  88. ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ

  ΑΜΙΓΩΣ ΙΑΜΑΤΙΚΟ ΝΕΡΟ

  ΑΝΑΜΙΚΤΟ ΙΑΜΑΤΙΚΟ ΝΕΡΟ

  ΑΛΛΟ (ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΕ)

  89. ΑΝ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ - ΠΟΣΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΕ Τ.Μ. Η ΚΑΘΕΜΙΑ;(ΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 3 Χ 40 Τ.Μ. / 4 Χ 60 Τ.Μ. / 2 Χ100 Τ.Μ.)

  18

 • 90. ΑΝ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ

  ΥΔΡΟΜΑΛΑΞΕΙΣ

  ΥΔΡΟΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

  ΚΑΤΑΙΩΝΗΣΕΙΣ

  Άλλο (διευκρινίστε)

  91. ΑΝ ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΛΟΥΤΗΡΕΣ ΠΟΣΟΙ;

  92. ΑΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΥΤΗΡΕΣ ΠΟΣΟΙ;

  93. ΑΝ ΟΙ ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΛΟΥΤΗΡΕΣ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ

  ΥΔΡΟΜΑΛΑΞΕΙΣ

  ΚΑΤΑΙΩΝΗΣΕΙΣ

  Άλλο (διευκρινίστε)

  94. ΑΝ ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ - ΠΟΣΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΜΕΓΕΘΟΣ; (ΔΩΣΤΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΤΡΟΠΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΘΕ ΠΗΓΗΣ)

  95. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΑΔΕΙΑΣ

  96. ΕΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΗΤΑΝ

  19

 • 97. ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016

  98. ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΤΗΝ ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ (Π.Χ. ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ, ΒΙΒΛΙΑΥΠΟΔΟΧΗΣ, ΚΛΠ)

  99. ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ (ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ) ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ( ΜΕΧΡΙ40 ΕΤΩΝ / 40 ΕΩΣ 65 / 65 ΚΑΙ ΑΝΩ)

  18. ΑΤΜΟΛΟΥΤΡΑ

  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (Ι.Φ.Π.)

  100. ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

  ΧΑΜΑΜ

  ΣΑΟΥΝΑ

  Άλλο (διευκρινίστε)

  101. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ / ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ (ΔΩΣΤΕ ΤΗΝΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.Χ. 3 Χ 40 Τ.Μ. 2 ΑΤΟΜΑ / 4 Χ 60 Τ.Μ.3 ΑΤΟΜΑ/ 2 Χ 100 Τ.Μ. 4 ΑΤΟΜΑ)

  20

 • 102. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΑΔΕΙΑΣ

  103. ΕΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΗΤΑΝ

  104. ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016

  105. ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΤΗΝ ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ (Π.Χ. ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ, ΒΙΒΛΙΑΥΠΟΔΟΧΗΣ, ΚΛΠ)

  106. ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ (ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ) ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ( ΜΕΧΡΙ40 ΕΤΩΝ / 40 ΕΩΣ 65 / 65 ΚΑΙ ΑΝΩ)

  19. ΠΗΛΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (Ι.Φ.Π.)

  21

 • 107. ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

  ΣΕ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

  ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΟΥΣ ΛΟΥΤΗΡΕΣ

  ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥΣ ΛΟΥΤΗΡΕΣ

  ΣΕ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΕΣ

  ΜΕ ΕΠΑΛΕΙΨΗ ΠΗΛΟΥ

  Άλλο (διευκρινίστε)

  108. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ - ΠΛΗΘΟΣ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ - (Π.Χ. 1ΔΕΞΑΜΕΝΗ 10 Τ.Μ. / 3 ΑΤΟΜΙΚΗ / 5 ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΑΛΕΙΨΗΣ)

  109. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΑΔΕΙΑΣ

  110. ΕΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΗΤΑΝ

  111. ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016

  112. ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΤΗΝ ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ (Π.Χ. ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ, ΒΙΒΛΙΑΥΠΟΔΟΧΗΣ, ΚΛΠ)

  113. ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ (ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ) ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ( ΜΕΧΡΙ40 ΕΤΩΝ / 40 ΕΩΣ 65 / 65 ΚΑΙ ΑΝΩ)

  22

 • 20. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (Ι.Φ.Π.)

  114. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

  115. ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ

  21. ΕΙΣΠΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (Ι.Φ.Π.)

  23

 • 116. ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΠΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

  ΜΕ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΑΤΜΩΝ

  ΜΕ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ

  ΜΕ ΑΜΕΣΟ ΨΕΚΑΣΜΟ ΣΤΗ ΦΑΡΥΓΓΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ

  ΣΕ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ

  ΣΕ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΕΣ (ΣΠΗΛΑΙΑ - ΣΠΗΛΑΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ)

  Άλλο (διευκρινίστε)

  117. ΠΟΣΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΙΣΠΝΟΗΣ, ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΜΕΣΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ (ΔΩΣΤΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ)

  118. ΠΟΣΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ (ΔΩΣΤΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΑΙΘΟΥΣΑ)

  119. ΠΟΣΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΕΣ (ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ)

  120. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΑΔΕΙΑΣ

  121. ΕΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΗΤΑΝ

  122. ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016

  24

 • 123. ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΤΗΝ ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ (Π.Χ. ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ, ΒΙΒΛΙΑΥΠΟΔΟΧΗΣ, ΚΛΠ)

  124. ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ (ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ) ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ( ΜΕΧΡΙ40 ΕΤΩΝ / 40 ΕΩΣ 65 / 65 ΚΑΙ ΑΝΩ)

  ΕΚΤΟΣ ΑΤΜΟΛΟΥΤΡΩΝ, ΛΟΥΤΡ/ΠΕΙΑΣ, ΕΙΣΠΝ/ΠΕΙΑΣ, ΒΙΟΜ/ΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΗΛΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

  22. ΑΛΛΟ

  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (Ι.Φ.Π.)

  125. ΤΡΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ι.Φ.Π. (ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΔΙΑΔΟΧΙΚΑ Π.Χ. ΡΙΝΟΠΛΥΣΕΙΣ/ΣΤΟΜΑΤΙΚΕΣΠΛΥΣΕΙΣ)

  126. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (ΔΙΑΚΡΙΤΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

  127. ΠΟΣΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑ ΤΡΟΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ι.Φ.Π. (ΑΤΟΜΙΚΕΣ & ΟΜΑΔΙΚΕΣ)

  25

 • 128. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΑΔΕΙΑΣ

  129. ΕΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΗΤΑΝ

  130. ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016

  131. ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΤΗΝ ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ (Π.Χ. ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ, ΒΙΒΛΙΑΥΠΟΔΟΧΗΣ, ΚΛΠ)

  132. ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ (ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ) ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ( ΜΕΧΡΙ40 ΕΤΩΝ / 40 ΕΩΣ 65 / 65 ΚΑΙ ΑΝΩ)

  23. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΟΥΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (Ι.Φ.Π.)

  133. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ; (ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΗΜΙΤΕΛΕΙΣή ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)

  26

 • 24. ΑΝ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ "ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ"

  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (Ι.Φ.Π.)

  134. ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

  135. ΑΙΤΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

  25. ΑΝ ΜΕΡΙΚΩΣ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ "ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ"

  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (Ι.Φ.Π.)

  136. ΠΟΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ

  27

 • 26. ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (Ι.Φ.Π.)

  137. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ*

  ΑΝ ΗΜΙΤΕΛΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ "ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ"

  27. ΗΜΙΤΕΛΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (Ι.Φ.Π.)

  138. ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΕΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

  139. ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΕΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

  28

 • ΑΝ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ "ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ"

  28. ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (Ι.Φ.Π.)

  140. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΕΤΟΣ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

  29. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (Ι.Φ.Π.)

  141. ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

  STUDIOS

  ENOIKIAZOMENA

  ΆΛΛΟ

  142. ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ/ΚΛΙΝΩΝ

  29

 • 143. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ (ΑΣΤΕΡΙΑ, ΚΛΕΙΔΙΑ)

  144. ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΜΕΑ

  ΝΑΙ

  ΟΧΙ

  145. PARKING (αριθμός Θέσεων ανά κατηγορία Οχημάτων)

  146. ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ

  ΝΑΙ

  ΟΧΙ

  147. ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

  ΝΑΙ

  ΟΧΙ

  148. ΛΟΙΠΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΓΗΠΕΔΟ ΤΕΝΝΙΣ

  ΓΗΠΕΔΟ GOLF

  ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

  ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ

  ΓΗΠΕΔΟ ΒΟΛΛΕΥ

  ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ

  Άλλο (διευκρινίστε)

  149. ΑΛΛΕΣ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ (π.χ. CASINO)

  150. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

  ΝΑΙ

  ΟΧΙ

  30

 • 151. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ SPA, ΣΑΟΥΝΑ

  ΝΑΙ

  ΟΧΙ

  152. ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

  ΝΑΙ

  ΟΧΙ

  153. ΑΙΘΟΥΣΑ ΧΟΡΟΥ

  ΝΑΙ

  ΟΧΙ

  154. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

  ΝΑΙ

  ΟΧΙ

  155. ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΤΕ)

  30. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (Ι.Φ.Π.)

  156. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ;

  31

 • 31. ΑΝ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ "ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ"

  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (Ι.Φ.Π.)

  157. ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

  158. ΑΙΤΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

  32. ΑΝ ΜΕΡΙΚΩΣ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ "ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ"

  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (Ι.Φ.Π.)

  159. ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

  ΝΑΙ

  ΟΧΙ

  ΑΛΛΟ (ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΕ)

  160. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ/ΕΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ

  32

 • 161. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ

  162. ΕΤΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

  163. ΜΗΝΕΣ / ΜΕΡΕΣ / ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

  164. ΤΙ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ

  33. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (Ι.Φ.Π.)

  165. ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

  ΝΑΙ

  ΟΧΙ

  166. ΕΤΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

  167. ΜΗΝΕΣ / ΜΕΡΕΣ / ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

  168. ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ 2016

  33

 • 169. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΙΠΠΑΣΙΑ

  ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ

  ΟΡΕΙΒΑΣΙΑ

  ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΠΟΡ

  ΣΚΙ ΠΛΑΓΙΑΣ

  ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟ ΠΛΑΓΙΑΣ

  ΑΛΛΟ (ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΕ)

  170. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΠΑΡΟΧΕΣ

  ΑΡΩΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

  ΦΥΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

  ΦΥΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

  ΠΑΡΑΦΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

  ΠΙΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

  ΑΜΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

  ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

  ΜΗΧΑΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

  ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

  ΦΩΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

  ΘΕΡΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

  ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

  ΑΕΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

  ΜΑΣΑΖ

  34. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (Ι.Φ.Π.)

  34

 • 171. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

  172. ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΑ ΙΑΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ / ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  173. ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ

  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

  STUDIOS

  ENOIKIAZOMENA

  ΆΛΛΟ

  174. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ (ΑΣΤΕΡΙΑ, ΚΛΕΙΔΙΑ)

  175. ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ/ΚΛΙΝΩΝ

  176. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ / ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ / ΙΑΤΡΕΙΑ

  177. ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

  35

 • 178. ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΙΠΠΑΣΙΑ

  ΤΕΝΝΙΣ

  ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ

  GOLF

  ΟΡΕΙΒΑΣΙΑ

  ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΠΟΡ

  ΣΚΙ ΠΛΑΓΙΑΣ

  ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟ ΠΛΑΓΙΑΣ

  ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ

  ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

  ΓΗΠΕΔΟ ΒΟΛΛΕΥ

  ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

  ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ

  ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ

  ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ / ΠΑΡΚΑ

  Άλλο (διευκρινίστε)

  179. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ SPA, ΣΑΟΥΝΑ, ΜΑΣΑΖ, ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

  ΝΑΙ

  ΟΧΙ

  180. ΑΛΛΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ (ΠΟΙΕΣ)

  181. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ (ποιοι και χιλιομετρική απόσταση)

  182. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ (ποια και χιλιομετρική απόσταση)

  36

 • 183. ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

  184. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (ποιες/περίοδος διοργάνωσης/ απόσταση σε χλμ από τον τόποδιοργάνωσης)

  35. ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ / ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ / ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ

  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (Ι.Φ.Π.)

  185. ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ (ονομασια και χλμ απόσταση)

  186. ΛΙΜΕΝΑΣ (ονομασια και χλμ απόσταση)

  187. ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ / ΣΤΑΘΜΟΣ (ονομασια και χλμ απόσταση)

  188. ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΕ και χλμ απόσταση)

  189. ΤΟΠΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ και χλμ απόσταση)

  37

 • 190. ΛΕΩΦΟΡΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ / ΚΤΕΛ (ονομασια και χλμ απόσταση)

  191. ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ, ΤΑΧΙ

  36. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (Ι.Φ.Π.)

  192. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ / ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΑ

  193. ΤΗΛΕΦΩΝΑ

  194. FAX

  195. E-MAIL

  196. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ / SITE

  38

 • 197. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

  39

  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (Ι.Φ.Π.)1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ* 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ* 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ* 3. ΔΗΜΟΣ4. ΤΟΠΩΝΥΜΙΟ5. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ (Latitude, Longitude)* 6. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ* 7. ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ8. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ & ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ (ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ)9. ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΕ ΧΛΜ. (Π.Χ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ = 0)* 10. ΥΨΟΜΕΤΡΟ

  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (Ι.Φ.Π.)2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ* 11. ΕΙΔΟΣ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ (Ι.Φ.Π.)12. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ (Ι.Φ.Π.)* 13. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ Ι.Φ.Π.14. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ Ι.Φ.Π.15. ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ16. ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ Ι.Φ.Π. (ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)

  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (Ι.Φ.Π.)3. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΜΑΤΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ* 17. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΙΑΜΑΤΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3498/2006* 18. ΚΥΡΙΟΣ ΙΑΜΑΤΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ* 19. ΚΥΡΙΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΑΜΑΤΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ* 20. ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ι.Φ.Π.* 21. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΟΥΧΟΣ* 22. ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ* 23. ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Ι.Φ.Π.24. ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ25. ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΜΙΣΘΩΣΗΣ26. ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ27. ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ28. ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ

  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (Ι.Φ.Π.)4. ΥΠΑΡΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ* 29. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ;

  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (Ι.Φ.Π.)5. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ / ΑΝΑΒΛΥΣΗΣ* 30. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ/ΑΝΑΒΛΥΣΗΣ Ι.Φ.Π.

  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (Ι.Φ.Π.)6. ΑΝ ΝΑΙ / ΗΜΙΤΕΛΗ / ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ / ΑΝΑΒΛΥΣΗΣ)31. ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΙΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ32. ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝA ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ)33. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ34. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ / ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ35. ΑΙΤΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ36. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ "ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ")

  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (Ι.Φ.Π.)7. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ι.Φ.Π.* 37. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ι.Φ.Π.

  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (Ι.Φ.Π.)8. ΑΝ ΝΑΙ / ΗΜΙΤΕΛΗ / ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ι.Φ.Π.)38. ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΙΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ39. ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝA ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ)40. ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ι.Φ.Π.41. ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΝΟΜΙΜΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ42. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ43. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ44. ΑΙΤΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ "ΗΜΙΤΕΛΗ")45. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ "ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ")

  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (Ι.Φ.Π.)9. ΥΠΑΡΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΛΟΥΤΡΙΚΩΝ Ή ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ)* 46. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (Ι.Φ.Π.)10. ΠΛΗΘΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ47. ΠΛΗΘΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΣΤΑΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ (Π.Χ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΕ 1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ / 1 ΗΜΙΤΕΛΗΣ / 1 ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)

  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (Ι.Φ.Π.)11. ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣΛΟΥΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ (ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ)48. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΛΗΘΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ - ΑΝΑ ΚΤΗΡΙΟ Τ.Μ. / ΟΡΟΦΟΙ / ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ)49. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΣΕ Τ.Μ.)50. ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ (ΣΕ ΜΕΤΡΑ)51. ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΙΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ52. ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ)53. ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΟΡΙΖEI ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΓΙΑ ΛΟΥΤΡΙΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ (ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ)54. ΕΤΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΕ ΑΝΑ ΚΤΗΡΙΟ (Π.Χ. 1954 / 1970 / 2006)55. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΝΑ ΚΤΗΡΙΟ (Π.Χ. 1954 / 1970 / 2006)56. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ (ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ Π.Χ. 2006/ - )

  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (Ι.Φ.Π.)12. ΑΦΟΡΑ ΗΜΙΤΕΛΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣΛΟΥΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ (ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ)57. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΛΗΘΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ - ΑΝΑ ΚΤΗΡΙΟ Τ.Μ. / ΟΡΟΦΟΙ / ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ)58. ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΙΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ59. ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ)60. ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ61. ΕΤΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΕ ΑΝΑ ΚΤΗΡΙΟ (Π.Χ. 1954 / 1970 / 2006)62. ΑΙΤΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΕ ΑΝΑ ΚΤΗΡΙΟ63. ΠΡΟΤΙΘΕΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΗΜΙΤΕΛΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Π.Χ. ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ)

  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (Ι.Φ.Π.)13. ΑΦΟΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΛΟΥΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ (ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ)64. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΛΗΘΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ - ΑΝΑ ΚΤΗΡΙΟ Τ.Μ. / ΟΡΟΦΟΙ / ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ)65. ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΙΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ66. ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ)67. ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ68. ΕΤΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΤΕ ΑΝΑ ΚΤΗΡΙΟ (Π.Χ. 1954 / 1970 / 2006)69. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΚΤΗΡΙΟ (Π.Χ. 9/2018)70. ΠΡΟΤΙΘΕΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (Π.Χ. ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ)

  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (Ι.Φ.Π.)14. ΛΟΥΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣΑΦΟΡΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ71. ΕΙΔΟΣ ΛΟΥΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ72. ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ)73. ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ (ΜΕΤΡΑ)74. ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΙΑΤΡΕΙΟ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΤΡΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ / ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ / ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ)

  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (Ι.Φ.Π.)15. ΧΡΗΣΗ Ι.Φ.Π.ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΕΙΤΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ, ΕΙΤΕ ΟΧΙ)75. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2016 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΙΜΟΥ / ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ)76. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (Π.Χ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ / ΤΕΧΝΙΚΟ / ΚΥΡΙΟ ΠΛΗΝ ΙΑΤΡΩΝ ΔΗΛΑΔΗ ΛΟΥΤΡΟΝΟΜΟΙ, ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ, ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ, ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ, ΚΛΠ)77. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (Π.Χ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ / ΤΕΧΝΙΚΟ / ΚΥΡΙΟ ΠΛΗΝ ΙΑΤΡΩΝ ΔΗΛΑΔΗ ΛΟΥΤΡΟΝΟΜΟΙ, ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ, ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ, ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ, ΚΛΠ)* 78. ΧΡΗΣΗ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ (Ι.Φ.Π.)

  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (Ι.Φ.Π.)16. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣΛΟΥΤΡΙΚΩΝ / ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ / ΚΕΝΤΡΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ή ΘΑΛΑΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ79. ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ80. ΠΟΣΙΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ81. ΠΗΛΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ82. ΘΑΛΑΣΣΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ83. ΆΛΛΟ (ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΕ)84. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ85. ΜΗΝΕΣ Ή ΜΕΡΕΣ / ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ86. ΕΤΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (Ι.Φ.Π.)17. ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΔΡΟΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΚΑΤΑΙΩΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΜΑΛΑΞΕΙΣ)87. ΕΙΔΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ88. ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ89. ΑΝ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ - ΠΟΣΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΕ Τ.Μ. Η ΚΑΘΕΜΙΑ; (ΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 3 Χ 40 Τ.Μ. / 4 Χ 60 Τ.Μ. / 2 Χ 100 Τ.Μ.)90. ΑΝ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ91. ΑΝ ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΛΟΥΤΗΡΕΣ ΠΟΣΟΙ;92. ΑΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΥΤΗΡΕΣ ΠΟΣΟΙ;93. ΑΝ ΟΙ ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΛΟΥΤΗΡΕΣ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ94. ΑΝ ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ - ΠΟΣΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΜΕΓΕΘΟΣ; (ΔΩΣΤΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΤΡΟΠΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΘΕ ΠΗΓΗΣ)95. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΑΔΕΙΑΣ96. ΕΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΗΤΑΝ97. ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 201698. ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΤΗΝ ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ (Π.Χ. ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ, ΒΙΒΛΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ, ΚΛΠ)99. ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ (ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ) ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ( ΜΕΧΡΙ 40 ΕΤΩΝ / 40 ΕΩΣ 65 / 65 ΚΑΙ ΑΝΩ)

  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (Ι.Φ.Π.)18. ΑΤΜΟΛΟΥΤΡΑ100. ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ101. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ / ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ (ΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.Χ. 3 Χ 40 Τ.Μ. 2 ΑΤΟΜΑ  / 4 Χ 60 Τ.Μ. 3 ΑΤΟΜΑ/ 2 Χ 100 Τ.Μ. 4 ΑΤΟΜΑ)102. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΑΔΕΙΑΣ103. ΕΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΗΤΑΝ104. ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016105. ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΤΗΝ ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ (Π.Χ. ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ, ΒΙΒΛΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ, ΚΛΠ)106. ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ (ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ) ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ( ΜΕΧΡΙ 40 ΕΤΩΝ / 40 ΕΩΣ 65 / 65 ΚΑΙ ΑΝΩ)

  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (Ι.Φ.Π.)19. ΠΗΛΟΘΕΡΑΠΕΙΑ107. ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ108. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ - ΠΛΗΘΟΣ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ - (Π.Χ. 1 ΔΕΞΑΜΕΝΗ 10 Τ.Μ. / 3 ΑΤΟΜΙΚΗ / 5 ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΑΛΕΙΨΗΣ)109. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΑΔΕΙΑΣ110. ΕΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΗΤΑΝ111. ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016112. ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΤΗΝ ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ (Π.Χ. ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ, ΒΙΒΛΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ, ΚΛΠ)113. ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ (ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ) ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ( ΜΕΧΡΙ 40 ΕΤΩΝ / 40 ΕΩΣ 65 / 65 ΚΑΙ ΑΝΩ)

  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (Ι.Φ.Π.)20. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ114. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ115. ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ

  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (Ι.Φ.Π.)21. ΕΙΣΠΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ116. ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΠΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ117. ΠΟΣΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΙΣΠΝΟΗΣ, ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΜΕΣΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ (ΔΩΣΤΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ)118. ΠΟΣΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ (ΔΩΣΤΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΑΙΘΟΥΣΑ)119. ΠΟΣΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΕΣ (ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ)120. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΑΔΕΙΑΣ121. ΕΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΗΤΑΝ122. ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016123. ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΤΗΝ ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ (Π.Χ. ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ, ΒΙΒΛΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ, ΚΛΠ)124. ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ (ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ) ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ( ΜΕΧΡΙ 40 ΕΤΩΝ / 40 ΕΩΣ 65 / 65 ΚΑΙ ΑΝΩ)

  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (Ι.Φ.Π.)22. ΑΛΛΟΕΚΤΟΣ ΑΤΜΟΛΟΥΤΡΩΝ, ΛΟΥΤΡ/ΠΕΙΑΣ, ΕΙΣΠΝ/ΠΕΙΑΣ, ΒΙΟΜ/ΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΗΛΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ125. ΤΡΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ι.Φ.Π. (ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΔΙΑΔΟΧΙΚΑ Π.Χ. ΡΙΝΟΠΛΥΣΕΙΣ/ΣΤΟΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΥΣΕΙΣ)126. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (ΔΙΑΚΡΙΤΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)127. ΠΟΣΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑ ΤΡΟΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ι.Φ.Π. (ΑΤΟΜΙΚΕΣ & ΟΜΑΔΙΚΕΣ)128. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΑΔΕΙΑΣ129. ΕΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΗΤΑΝ130. ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016131. ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΤΗΝ ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ (Π.Χ. ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ, ΒΙΒΛΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ, ΚΛΠ)132. ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ (ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ) ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ( ΜΕΧΡΙ 40 ΕΤΩΝ / 40 ΕΩΣ 65 / 65 ΚΑΙ ΑΝΩ)

  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (Ι.Φ.Π.)23. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΟΥΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ133. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ; (ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΗΜΙΤΕΛΕΙΣ ή ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)

  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (Ι.Φ.Π.)24. ΑΝ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ "ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ"134. ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ135. ΑΙΤΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (Ι.Φ.Π.)25. ΑΝ ΜΕΡΙΚΩΣ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ "ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ"136. ΠΟΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ

  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (Ι.Φ.Π.)26. ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ* 137. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (Ι.Φ.Π.)27. ΗΜΙΤΕΛΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣΑΝ ΗΜΙΤΕΛΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ "ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ"138. ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΕΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ139. ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΕΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (Ι.Φ.Π.)28. ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣΑΝ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ "ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ"140. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΕΤΟΣ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (Ι.Φ.Π.)29. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ141. ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ142. ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ/ΚΛΙΝΩΝ143. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ (ΑΣΤΕΡΙΑ, ΚΛΕΙΔΙΑ)144. ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΜΕΑ145. PARKING (αριθμός Θέσεων ανά κατηγορία Οχημάτων)146. ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ147. ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ148. ΛΟΙΠΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ149. ΑΛΛΕΣ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ (π.χ. CASINO)150. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ151. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ SPA, ΣΑΟΥΝΑ152. ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ153. ΑΙΘΟΥΣΑ ΧΟΡΟΥ154. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ155. ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΤΕ)

  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (Ι.Φ.Π.)30. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ156. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ;

  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (Ι.Φ.Π.)31. ΑΝ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ "ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ"157. ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ158. ΑΙΤΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (Ι.Φ.Π.)32. ΑΝ ΜΕΡΙΚΩΣ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ "ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ"159. ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ160. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ/ΕΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ161. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ162. ΕΤΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ163. ΜΗΝΕΣ / ΜΕΡΕΣ / ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ164. ΤΙ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ

  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (Ι.Φ.Π.)33. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ165. ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ166. ΕΤΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ167. ΜΗΝΕΣ / ΜΕΡΕΣ / ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ168. ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ 2016169. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ170. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΠΑΡΟΧΕΣ

  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (Ι.Φ.Π.)34. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ171. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ172. ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΑ ΙΑΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ / ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ173. ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ174. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ (ΑΣΤΕΡΙΑ, ΚΛΕΙΔΙΑ)175. ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ/ΚΛΙΝΩΝ176. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ / ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ / ΙΑΤΡΕΙΑ177. ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ178. ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ179. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ SPA, ΣΑΟΥΝΑ, ΜΑΣΑΖ, ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ180. ΑΛΛΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ (ΠΟΙΕΣ)181. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ (ποιοι και χιλιομετρική απόσταση)182. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ (ποια και χιλιομετρική απόσταση)183. ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΑΓΟΡΕΣ184. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (ποιες/περίοδος διοργάνωσης/ απόσταση σε χλμ από τον τόπο διοργάνωσης)

  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (Ι.Φ.Π.)35. ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ / ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ / ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ185. ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ (ονομασια και χλμ απόσταση)186. ΛΙΜΕΝΑΣ (ονομασια και χλμ απόσταση)187. ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ / ΣΤΑΘΜΟΣ (ονομασια και χλμ απόσταση)188. ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΕ και χλμ απόσταση)189. ΤΟΠΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ και χλμ απόσταση)190. ΛΕΩΦΟΡΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ / ΚΤΕΛ (ονομασια και χλμ απόσταση)191. ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ, ΤΑΧΙ

  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (Ι.Φ.Π.)36. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ192. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ / ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΑ193. ΤΗΛΕΦΩΝΑ194. FAX195. E-MAIL196. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ / SITE197. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

  105591620: 105591627: 105591621: 105591622: 105591628: 105591623[]: Off105591623[]: Off105591623[]: Off105591623[]: Off105591623[]: Off105591623[]: Off105591623[]: Off105591623[]: Off105591623[]: Off105591623[]: Off105591623[]: Off105591623[]: Off105591623[]: Off105591623[]: Off105591623[]: Off105591623[]: Off105591623[]: Off105591623_other: 105591624_other: 116425537: 105615802: 105591629[]: Off105591629[]: Off105591629[]: Off105591629[]: Off105591629_other: 105591636: 105591630_other: 105591631: 105591632: 105591633: 105591638_other: 105591639: 105591640: 105591641: 105591649: 105591642_other: 105591643_other: 105591644: 105591647: 105591648: 105591645: 105591646: 105591652_other: 105591653_other: 105591654: 105591655: 105591656: 105591657: 105591660_other: 105591634: 105591635: 105591661: 105591675: 105591708: 105591709: 116409845: 116381686: 116506399: 105591711_other: 105591712_other: 105591713: 105591714: 124758237: 110020871: 116461211: 116412510_other: 116412511_other: 116412509: 116412512: 116412513: 116412515: 116412985_other: 116417695: 116412984: 116412986_other: 116412988: 116412990: 116412987: 116418307: 110019357_other: 116384648_other: 105591626: 116387085: 124764264: 105591637[]: Off105591637[]: Off105591637[]: Off105591637[]: Off105591637[]: Off105591637[]: Off105591637[]: Off105591637[]: Off105591637[]: Off105591637[]: Off105591637[]: Off105591637[]: Off105591637[]: Off105591637[]: Off105591637[]: Off105591637_other: 124765835: 124766300: 116466097_other: 105591733: 116475723: 105652700[]: Off105652700[]: Off105652700[]: Off105652700[]: Off105652700[]: Off105652700_other: 124768689[]: Off124768689[]: Off124768689[]: Off124768689_other: 116479211: 105666864: 110006591_other: 110007430_other: 105667350: 124768946: 105668182: 124769747: 124777840: 116361412_other: 124769954: 124771489: 124773004: 110025235: 124773376: 124778413: 124773441: 124773485: 124773998: 109988311[]: Off109988311[]: Off109988311[]: Off109988311[]: Off109988311[]: Off109988311[]: Off109988311_other: 109989317: 124774649: 124779031: 124775030: 124776856: 124777400: 109991082: 109991145: 105671181[]: Off105671181[]: Off105671181[]: Off105671181[]: Off105671181[]: Off105671181[]: Off105671181_other: 105671792: 105673402: 105674953: 124782144: 124782384: 124782524: 124782881: 124783084: 109982578: 109983118: 109982819: 124787164: 124787348: 124787490: 124787561: 124787639: 105591718: 105591719: 116458659: 124801743: 124801146: 116427403[]: Off116427403[]: Off116427403[]: Off116427403[]: Off116427401: 124802433: 116427402: 116427395: 116427397[]: Off116427397[]: Off116427397[]: Off116427397[]: Off116427397[]: Off116427397[]: Off116427397[]: Off116427397_other: 116427396: 124809140: 105591777: 105591778: 105591779_other: 105591780: 105591781: 105591782: 105591783: 105591724: 105591725: 124811962: 105591784: 116490083[]: Off116490083[]: Off116490083[]: Off116490083[]: Off116490083[]: Off116490083[]: Off116490083[]: Off116490083[]: Off116490083[]: Off116490083[]: Off116490083[]: Off116490083[]: Off116490083[]: Off116490083[]: Off105591745: 105591746: 105591747[]: Off105591747[]: Off105591747[]: Off105591747[]: Off105591748: 105591749: 116493206: 105591750: 116496974[]: Off116496974[]: Off116496974[]: Off116496974[]: Off116496974[]: Off116496974[]: Off116496974[]: Off116496974[]: Off116496974[]: Off116496974[]: Off116496974[]: Off116496974[]: Off116496974[]: Off116496974[]: Off116496974[]: Off116496974[]: Off116496974_other: 105591753: 105591754: 105591755: 105591757: 105591760: 116525151: 105591756: 105591758: 105591759: 105591761: 105591765: 105591766: 105591768: 105591762: 105591763: 116523785: 105591764: 116527608: