1η EKΘΕΣΗ...

Click here to load reader

 • date post

  30-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 1η EKΘΕΣΗ...

 • ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Α.Ε. Ε.Ε.Ο. GROUP A.E.

  ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ του Α΄ Κύκλου της Κ.Π. EQUAL 1η Έκθεση Αξιολόγησης

  Αξιολόγηση της Ενέργειας Ι ΣΕΛ. 1

 • ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Α.Ε. Ε.Ε.Ο. GROUP A.E.

  ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ B ΚΥΚΛΟΥ ΤΗΣ Κ.Π. EQUAL- 1Η ΈΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ι ΣΕΛ. 2

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ

  Το έργο αυτό εκπονήθηκε από τον ΕΕΟ GROUP AE στα πλαίσια του έργου «Σύμβουλος

  Ενδιάμεσης Αξιολόγησης του Προγράμματος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Equal στην

  Κύπρο» που έχει αναλάβει η εταιρεία σύμφωνα με τη σύμβαση που υπογράφηκε (……….)

  μεταξύ της εταιρείας και του Γραφείου Προγραμματισμού.

  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ

  Τίτλος Έργου: Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγηση της ΚΠ Equal στην Κύπρο

  Τίτλος Παραδοτέου: Αξιολόγηση της Ενέργειας Ι – Πρώτη Έκθεση Αξιολόγησης

  Ηλεκτρονικό

  Αρχείο:

  Eeo/evaluations/axiologisi_equal_cyprus/1o_paradoteo_1_ekthesi_axiologisis_

  15_05_07

  Έκδοση: 5.0

  Ημερομηνία

  Παράδοσης: 15/05/2007

  Διανομή σε:

  • Γραφείο Προγραμματισμού (2 αντίτυπα)

  • Εθνική Δομή Στήριξης ΚΠ Equal (2 αντίτυπα)

  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

  Έκδοση Ημερομηνία Αιτιολογία Αλλαγών Σελίδες που

  αντικαθίστανται

  1.0 28/12/2006

  2.0 8/1/2007 Παρατηρήσεις Επιτροπής

  Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ)

  3.0 22/1/2007 Προφορικές παρατηρήσεις

  ΕΠΠΕ

  4.0 04/04/2007 Διεξαγωγή Έρευνας Πεδίου και

  εκπόνηση των Α΄ Εκθέσεων

  Αξιολόγησης των Α.Σ

  5.0 15/5/2007 Προφορικές παρατηρήσεις

  ΕΠΠΕ

 • ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Α.Ε. Ε.Ε.Ο. GROUP A.E.

  ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ B ΚΥΚΛΟΥ ΤΗΣ Κ.Π. EQUAL- 1Η ΈΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ι ΣΕΛ. 3

  Για την εκπόνηση της παρούσης μελέτης απασχολήθηκαν οι:

  - Άγγελος Κουτσομιχάλης, Δρ. Μετ. Μηχ., Λέκτορας Σχολής Ικάρων, Υπεύθυνος Σύμβουλος Αξιολόγησης

  - Πανδώρα Σέργη, Κοινωνιολόγος (B.A., M.Sc.) - Ελιάνα Χριστοφιλοπούλου, Οικονομολόγος (B.A., M.Sc)

 • ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Α.Ε. Ε.Ε.Ο. GROUP A.E.

  ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ B ΚΥΚΛΟΥ ΤΗΣ Κ.Π. EQUAL- 1Η ΈΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ι ΣΕΛ. 4

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

  1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ........................................................................................................................................... 5

  2. H ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ .......................................................... 6

  2.1. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ .............................................................................................................. 6 2.2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ Κ.Π EQUAL........................................................... 15 2.3. Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ................................................................... 23 2.4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ Κ.Π EQUAL............................... 28

  3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ .......................................................................... 34

  3.1. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ................................................................................................. 34 3.2. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ Α΄ ΈΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ι ΤΟΥ Β΄ ΚΥΚΛΟΥ................................ 36

  4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Κ.Π ΕQUAL................................................................................................................................................. 40

  4.1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ........................................... 40 4.2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ................................ 62

  5. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ι .......................................... 74

  5.1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ....................................................................................... 74 5.2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ι ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.............................. 86

  6. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ .............................................. 88

  6.1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Α΄ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ............................................................................................................................ 89 6.2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Β΄ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ Α.Σ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ............... 93 6.3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Γ΄ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ...................................................................... 99 6.4. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ΄ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ι ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 101 6.5. ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ ........................................................................... 102

  7. Α΄ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΡΓΩΝ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ .......................................................................................................................................... 105

  7.1. ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ Α.Σ .................................................... 105 7.2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ Α΄ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ Α.Σ ................. 106

  8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ............................................................................................... 117

  9. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΩΝ............................................................................. 118

  10. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ–ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ι ............................... 120

 • ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Α.Ε. Ε.Ε.Ο. GROUP A.E.

  ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ B ΚΥΚΛΟΥ ΤΗΣ Κ.Π. EQUAL- 1Η ΈΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ι ΣΕΛ. 5

  1. Εισαγωγή

  Η Ενδιάμεση Αξιολόγηση αποτελεί ένα μέσο για τον επανέλεγχο και τη βελτίωση της ποιότητας

  και της ορθότητας του αρχικού σχεδιασμού του Προγράμματος. Επιπροσθέτως, η Ενδιάμεση

  Αξιολόγηση επιδιώκει να παράσχει τις κατάλληλες πληροφορίες και τα εργαλεία, τα οποία θα

  συνδράμουν στον εντοπισμό τυχόν αδυναμιών και προβλημάτων κατά την υλοποίηση του

  Προγράμματος. Τέλος, αποσκοπεί στην περαιτέρω διερεύνηση των επιπτώσεων του

  Προγράμματος στις ομάδες στόχος, και στα πεδία παρέμβασης αυτού με απώτερο στόχο τ