ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΡΑΤΟΥΣ...

21
1 ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΚΕΡΚΥΡΑ ΑΡΧΕΙΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αρ. Φακ. 18. Αρχείον Νομαρχίας Κερκύρας, 1940. Υποφάκελος 1. Ελαιοτριβεία 1940. Περί χορηγήσεως αδειών ίδρυσης, εγκατάστασης, λειτουργίας και μετατροπής ελαιοτριβείων. Υποφάκελος 2. Περί χορηγήσεως αδειών ίδρυσης, εγκατάστασης, επαναλειτουργίας και μετατροπής σαπωνοποιείων, εργαστηρίου παρασκευής τσιτσιμπύρας, αλευρομύλων και αρτοποιείων. Αρ. Φακ. 19. Αρχείον Νομαρχίας Κερκύρας, 1940. Υποφάκελος 1. Έγγραφα της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπ. Γεωργίας προς τη Νομαρχία και σχετική αλληλογραφία με τον Δήμο κερκυραίων, τη Βιομηχανία Ελαιουργίας κερκύρας, τον Γεωργικό Συνεταιρισμό Κερκύρας κ.ά. Αρ. Φακ. 20. Αρχείον Νομαρχίας Κερκύρας, 1940. Υποφάκελος 1. Έγγραφα σχετικά με τη διακοπή, ελλείψει πρώτων υλών της, λειτουργίας του εργοστασίου κοκοϋφαντουργίας και επανάληψη των εργασιών. Αρ. Φακ. 45. Αρχείον Νομαρχίας Κερκύρας, 1940. Υποφάκελος 2. Έλεγχος και εποπτεία στα επαγγελματικά σωματεία, τους αστικούς συνεταιρισμούς και τα αλληλοβοηθητικά σωματεία. Αρ. Φακ. 119. Αρχείον Νομαρχίας Κερκύρας, 1940. Υποφάκελος 6. Διάφορα αρμοδιότητας Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας. Αρ. Φακ. 136. Αρχείον Νομαρχίας Κερκύρας, 1941. Υποφάκελος 1. Εργατικά ζητήματα, ώραι εργασίας, συλλογικαί συμβάσεις, Κυριακή αργία και ανάπαυσις, διαιτητική ρύθμισις διαφορών εργασίας, εργατική εστία κ.ά. Έλεγχος και εποπτεία επί των επαγγελματικών και αλληλοβοηθητικών σωματείων και των ενώσεων αυτών.

Transcript of ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΡΑΤΟΥΣ...

1

ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΚΕΡΚΥΡΑ

ΑΡΧΕΙΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Αρ. Φακ. 18. Αρχείον Νομαρχίας Κερκύρας, 1940.

Υποφάκελος 1. Ελαιοτριβεία 1940. Περί χορηγήσεως αδειών ίδρυσης,

εγκατάστασης, λειτουργίας και μετατροπής ελαιοτριβείων.

Υποφάκελος 2. Περί χορηγήσεως αδειών ίδρυσης, εγκατάστασης,

επαναλειτουργίας και μετατροπής σαπωνοποιείων, εργαστηρίου παρασκευής

τσιτσιμπύρας, αλευρομύλων και αρτοποιείων.

Αρ. Φακ. 19. Αρχείον Νομαρχίας Κερκύρας, 1940. Υποφάκελος 1.

Έγγραφα της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπ. Γεωργίας προς τη Νομαρχία και σχετική

αλληλογραφία με τον Δήμο κερκυραίων, τη Βιομηχανία Ελαιουργίας κερκύρας, τον

Γεωργικό Συνεταιρισμό Κερκύρας κ.ά.

Αρ. Φακ. 20. Αρχείον Νομαρχίας Κερκύρας, 1940. Υποφάκελος 1.

Έγγραφα σχετικά με τη διακοπή, ελλείψει πρώτων υλών της, λειτουργίας του

εργοστασίου κοκοϋφαντουργίας και επανάληψη των εργασιών.

Αρ. Φακ. 45. Αρχείον Νομαρχίας Κερκύρας, 1940. Υποφάκελος 2.

Έλεγχος και εποπτεία στα επαγγελματικά σωματεία, τους αστικούς συνεταιρισμούς

και τα αλληλοβοηθητικά σωματεία.

Αρ. Φακ. 119. Αρχείον Νομαρχίας Κερκύρας, 1940. Υποφάκελος 6.

Διάφορα αρμοδιότητας Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Αρ. Φακ. 136. Αρχείον Νομαρχίας Κερκύρας, 1941. Υποφάκελος 1.

Εργατικά ζητήματα, ώραι εργασίας, συλλογικαί συμβάσεις, Κυριακή αργία και

ανάπαυσις, διαιτητική ρύθμισις διαφορών εργασίας, εργατική εστία κ.ά.

Έλεγχος και εποπτεία επί των επαγγελματικών και αλληλοβοηθητικών σωματείων

και των ενώσεων αυτών.

2

Αρ. Φακ. 172. Αρχείον Νομαρχίας Κερκύρας, 1942.

Επιτροπή Βιοτεχνίας και μικράς Βιομηχανίας. Εκδιδόμεναι άδειαι ιδρύσεως και

επεκτάσεως εργοστασίων. Διάφορα αρμοδιότητος Υπουργείου Εμπορίου και

Βιομηχανίας. Αλευρόμυλοι, 1942. Αρτοποιεία, 1942.

Αρ. Φακ. 179. Αρχείον Νομαρχίας Κερκύρας, 1942.

Εργατικά ζητήματα, ώραι εργασίας, συλλογικαί συμβάσεις, Κυριακή αργία και

ανάπαυσις, διαιτητική ρύθμισις διαφορών εργασίας, εργατική εστία κ.ά.

Έλεγχος και εποπτεία επί των επαγγελματικών και αλληλοβοηθητικών σωματείων

και των ενώσεων αυτών.

Αρ. Φακ. 179. Αρχείον Νομαρχίας Κερκύρας, 1943.

Υπουργείο Οικονομικών. Επιτροπή Βιοτεχνίας και μικράς Βιομηχανίας.

Ελαιοτριβεία 1943. Αλευρόμυλοι 1943. Αρτοποιεία 1943.

Αρ. Φακ. 218. Αρχείον Νομαρχίας Κερκύρας, 1944.

Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας. Επιτροπή Βιοτεχνίας και μικράς

Βιομηχανίας.

Αρ. Φακ. 227. Αρχείον Νομαρχίας Κερκύρας, 1945.

Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας. Επιτροπή Βιοτεχνίας και μικράς

Βιομηχανίας.

Υποφάκελος Ελαιουργία κερκύρας.

Αρ. Φακ. 256. Αρχείον Νομαρχίας Κερκύρας, 1945.

Εργατικά ζητήματα, ώραι εργασίας, συλλογικαί συμβάσεις, Κυριακή αργία και

ανάπαυσις, διαιτητική ρύθμισις διαφορών εργασίας, εργατική εστία κ.ά.

Έλεγχος και εποπτεία επί των επαγγελματικών και αλληλοβοηθητικών σωματείων

και των ενώσεων αυτών.

Αρ. Φακ. 281. Αρχείον Νομαρχίας Κερκύρας, 1947.

Επιτροπή Βιοτεχνίας και μικράς Βιομηχανίας. Εκδιδόμεναι άδειαι ιδρύσεως και

επεκτάσεως βιοτεχνίας και βιομηχανίας.

3

Αρ. Φακ. 299. Αρχείον Νομαρχίας Κερκύρας, 1948.

Εργατικά ζητήματα, ώραι εργασίας, συλλογικαί συμβάσεις, Κυριακή αργία και

ανάπαυσις, διαιτητική ρύθμισις διαφορών εργασίας, Εργατική Εστία κ.ά.

Εποπτεία και έλεγχος επί των σωματείων των ανεγνωρισμένων δι’ αποφάσεων

Πρωτοδικείου.

Αρ. Φακ. 308. Αρχείον Νομαρχίας Κερκύρας, 1948.

Επιτροπή Βιοτεχνίας και μικράς Βιομηχανίας. Εκδιδόμεναι άδειαι ιδρύσεως και

επεκτάσεως βιοτεχνίας και βιομηχανίας.

Αρ. Φακ. 325. Αρχείον Νομαρχίας Κερκύρας, 1949.

Επιτροπή Βιοτεχνίας και μικράς Βιομηχανίας. Εκδιδόμεναι άδειαι ιδρύσεως και

επεκτάσεως βιοτεχνίας και βιομηχανίας (ελαιοτριβείων, υδρομύλων, τυπογραφείων

κλπ.).

Αρ. Φακ. 328. Αρχείον Νομαρχίας Κερκύρας, 1949.

Επιτροπή Βιοτεχνίας και μικράς Βιομηχανίας. Εκδιδόμεναι άδειαι ιδρύσεως και

επεκτάσεως βιοτεχνίας και βιομηχανίας.

Αρ. Φακ. 335. Αρχείον Νομαρχίας Κερκύρας, 1950.

Επιτροπή Βιοτεχνίας και μικράς Βιομηχανίας. Εκδιδόμεναι άδειαι ιδρύσεως και

επεκτάσεως βιοτεχνίας και βιομηχανίας.

Αρ. Φακ. 724. Αρχείον Νομαρχίας Κερκύρας. Υποφάκελος 4. Σωματεία 1904.

Αρ. Φακ. 758. Αρχείον Νομαρχίας Κερκύρας, 1916.

Αλληλογραφία των προέδρων κοινοτήτων Κερκύρας, Λευκάδας και Παξών με τον

Νομάρχη Κερκύρας σχετικά με βιοτεχνικά θέματα.

Φωτογραφικό αρχείο Κ. Δαφνή

Αρ. 163. Παληό λουτρουβιό Παξοί στο Τρίστρατο χ.χ.

4

Αρ. 661. Εικ. 19. Ο ανεμόμυλος Αντρουτσέλη στον Αη Γιάννη Κερκύρας, χ.χ.

Αρ. 662. Εικ. 18. Ο ανεμόμυλος Σερεμέτη στις Βαρυπατάδες Κερκύρας χ.χ.

Αρ. 663. Εικ. 20. Ο ανεμόμυλος Κατέχη ή Κοσμά στους Οθωνούς χ.χ.

Αρ. 664. Εικ. 21. Το σιδερένιο φανάρι και τεμάχια του συστήματος περιστροφής

της αρματωσιάς στον ανεμόμυλο Κατέχη Οθωνών. Η ταινία είναι μήκους ενός

μέτρου χ.χ.

Αρ. 666. Εικ. 16. Ο ανεμόμυλος Λεσιανίτη στους Παξούς χ.χ.

Αρ. 667. Εικ. 17. Ο ανεμόμυλος Γκόρη στον Λογγό Παξών χ.χ.

Αρ. 668. Εικ. 3. Το κεφαλοκάναλο του νερόμυλου Τριβόλη Μπούτσικου στα

Βραγανιώτικα Μεσογγής.

Αρ. 669. Εικ. 4. Τα ερείπια του νερόμυλου Αρμένη στις Έρμονες με διπλό

κεφαλοκάναλο για την ταυτόχρονη εξυπηρέτηση «δίδυμου νερόμυλου».

Αρ. 670. Εικ. 5. Υποδοχή της θυρίδας για τον έλεγχο των νερών στο κεφαλοκάναλο

του νερόμυλου Αρμένη στις Έρμονες χ.χ.

Αρ. 671. Εικ. 14. Εσωτερικό του νερόμυλου Σπίνουλα-Παναγιάς στην Κάτω

Γαρούνα, με λιθόκτιστες ντουλάπες ή «φυρίδες» χρονολογίας 1860 χ.χ.

Αρ. 672. Εικ. 10. Ο μεγάλος νερόμυλος του Τσούκλου στη Μεσογγή χ.χ.

Αρ. 673. Εικ. 15. Τούβλα από προσθήκες στον νερόμυλο Τσούκλου στη Μεσογγή

χ.χ.

Αρ. 674. Εικ. 9. Το σύστημα τροφοδοσίας στον νερόμυλο του Α. Σωτηριανού

Μπέλλου στη θέση Μπιτσιάκη Νυμφών.

5

Αρ. 675. Εικ. 11. Ο νερόμυλος του Α. Σωτηριανού Μπέλλου στη θέση Μπιτσιάκη

Νυμφών.

Αρ. 676. Εικ. 12. Ο νερόμυλος Τσούκλου στη Μεσογγή. Στα δεξιά της εισόδου

είναι εντειχισμένο το οικόσημο της οικογένειας Βελιανίτη από τους Παξούς χ.χ.

Αρ. 677. Εικ. 6. Η φτερωτή του νερόμυλου Γεωργάτου-Νταρμέρη στο Σιδάρη.

Αρ. 678. Εικ. 8. Χαρακτηριστική χελιδώνα κερκυραϊκού νερόμυλου ατα χέρια του

Σ. Γεωργάτου, ιδιοκτήτη του μύλου Γεωργάτου-Νταρμέρη στο Σιδάρη.

Αρ. 679. Εικ. 7. Τα υπολείμματα του μεγάλου νερόμυλου της Χρυσίδας.

Αρ. 680. Εικ. 13. Ο νερόμυλος της Μάκινας στο ρέμα Μελισσούδι των

Χωροεπισκόπων χ.χ.

Αρ. 681. Εικ. 1. Χειρόμυλος της «κατοχής» χ.χ.

Αρ. 682. Εικ. 2. Ο χερόμυλος των Διαποντίων με την ιδιοκτήτριά του Αμαλία

Κατέχη το 1979.

ΑΡΧΕΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΕΓΓΡΑΦΑ

Φάκελος Ε3

Ένωσις Εργατών Μετάλλου

Ένωσις Καπνεργατών Βιομηχανίας

Σύνδεσμος Καταναλωτών. Εσωτερικός Κανονισμός, 1920

Φάκελος Ε5

Ιχθυοτροφεία, 1932.

Σύνδεσμος αλιέων, 1932.

Εργοστάσιο Ασπιώτη, 1932.

6

Εργοστάσια πυρηνελαίου, 1936.

Προβλήματα ανεργίας.

Εργοστάσιο Δαλιέτου, 1932.

Εργατικό Κέντρο προς ΓΣΕΕ.

Μακαρονοτεχνίτες, 1950.

Σύνδεσμος Λεμβούχων, 1951.

Σωματείο Συνταξιούχων μακαρονοποιών, 1951.

Υπάλληλοι αλευρομύλων, 1951.

Κυλινδρόμυλοι, μακαρονοποιοί, 1952.

Φάκελος Ε6

Ένωσις Εργατών Ελαιουργίας, 1941

Ένωσις Εργατών Ελαιουργίας, 1942

Ένωσις Τεχνιτών-Εργατών ελαιουργείων, 1942

Εργοστάσιο Πυρηνελαιουργίας Κουρούκλη, 1942

Εργοστάσιο Δεσύλλα, 1942

Εργοστάσιο μακαρονοποιίας Δαλιέτος, 1942

Πρακτικά Εργατικού Κέντρου, 1942

Εγκύκλιος Εργατικού Κέντρου προς τα σωματεία, 1942

Σύλλογος αλιέων, 1942

Σύνδεσμος εργατριών υφαντουργίας, 1942

Σύνδεσμος Υπαλλήλων επιχειρήσεων, 1942

Σύνδεσμος Εργατών ξυλουργών, 1942

Σωματείο εργατών Εταιρείας Ασπιώτη

Σωματείο Εργατών χαρτοποιϊας

Σωματείο μακαρονοποιών, εργατών αλευρομύλων, 1942

Σωματείο εργατών Χαρτοποιϊας Πάπυρος

Υπόμνημα μακαρονοποιών, εργατών αλευρομύλων, 1942.

Φάκελος Ε9

Σωματείο βαρελοποιών, 1946.

Φάκελος Ε10

7

Εργαζόμενοι Χαρτοποιίας, 1945 (ειδικότητες.

Φάκελος Ε12

Εργοστάσιο Δεσύλλα, 1945.

Εργοστάσιο Δεσύλλα, 1946.

Κατάλογος ανέργων κλωστοϋφαντουργών.

Φάκελος Ε13

Εκτελεσμένοι κατοχής, 1945.

Μυλεργάτες, 1945.

Χαρτεργάτες, 1945.

Φάκελος Ε30α

Σωματεία, 1924.

Δωρεά Δεσύλλα, 1927.

Μακαρονοποιοί, 1933.

Σωματείο χαρτεργατών, 1933.

Εργάτες ελαιουργίας, 1934.

Μυλεργάτες, 1934.

Απεργία Δεσύλλα-μυλεργατών, 1934.

Γενική απεργία 1936.

Πανεργατική Ένωσις Παξών, 1936.

Εργοστάσιο Δαλιέτου, 1937.

Χαρτοποιία Πάπυρος, 1937.

Μυλεργάτες, 1938.

Εργάτες ελαιουργίας, 1938.

Απόλυση μακαρονοποιών, 1938.

Κατάλογος ανέργων μακαρονοποιών, 1938.

Εργοστάσιο Δαλιέτου, 1938.

Άνεργοι ελαιουργίας, 1938.

Εργάτες δέρματος κατά βιομηχανίας καουτσούκ, 1939.

Εργοστάσιο Δεσύλλα, 1939.

Χαρτοποιία Πάπυρος, 1939.

8

Εργοστάσιο Δαλιέτου 1939.

Εταιρεία Ασπιώτη 1933, 1941.

Χαρτοποιϊα Πάπυρος, 1943.

Σύνδεσμος υπαλλήλων, 1943.

Χαρτεργάτες.

Φάκελος Ε36

Καταστατικό υπαλλήλων αλευρομύλων, 1940.

Θέματα ανέργων ελαιουργίας, 1951.

Εκλέκτορες Εργατικού Κέντρου, 1953.

Φάκελος Ε55

Διοικητικό Συμβούλιο Εργατικού Κέντρου, 1930.

Γραφείο ευρέσεως εργασίας, 1932.

Σύνδεσμος εργατών Χαρτοποιίας, 1939.

Εργοστάσιο Δεσύλλα, 1940.

Εργάτες ελαιουργίας, 1941.

Σύνδεσμος εργατών ξυλουργών 1942.

Εργοστάσιο σχοινοπλοκίας, 1942.

Εργοστάσιο Δεσύλλα, 1942.

Σωματείο καπνεργατών βιομηχανίας, 1942.

Εργοστάσιο Πατούνη, 1942.

Εργοστάσιο Κουρούκλη, 1942.

Δελτίο τροφίμων, 1942.

Σύνδεσμος εργατών Ασπιώτη, 1943.

Θέματα ανέργων εργατών, 1943.

Εργοστάσιο χαρτοποιίας, κατοχή.

Σύνδεσμος μυλεργατών, 1944.

Θέματα σωματείων γενικά, 1952.

Κατάλογος απόρων του εργοστασίου Δεσύλλα.

Εργοστάσιο Δεσύλλα.

Κατάλογος απόρων βαρελοποιών.

Σύνδεσμος εργατών επιπλοποιών, 1962.

9

Φάκελος Ε56

Σωματείο υφαντουργών-υφαντουργείο Ζερβού, 1945.

Σωματείο υφαντουργών-υφαντουργείο Αγγουράκη, 1947.

Πανεργατικό συνέδριο, 1949.

Σωματείο υφαντουργών και εργατών Δεσύλλα, 1950.

Θέμα αυξήσεων στα υφαντουργεία Καρσιάν και Ζερβού, 1952.

Σωματείο υφαντουργών, 1954.

Μη καταβολή ημερομισθίων στο υφαντουργείο Ζερβού, 1959.

Παραβίαση αδειών στο υφαντουργείο Ζερβού, 1959.

Απόλυση εργατών στο υφαντουργείο Ζερβού, 1959.

Παραβίαση συλλογικής σύμβασης στο εργοστάσιο Δεσύλλα και στο υφαντουργείο

Ζερβού, 1962.

Εργάτριες υφαντουργείου Καρσιάν, 1962.

Εργάτριες υφαντουργείου Καρσιάν (ατύχημα),1962.

Εργάτριες υφαντουργείου Καρσιάν, 1963.

Σύνδεσμος μυλεργατών, 1964.

Κοκοϋφαντουργοί Κερκύρας, 1964.

Εργάτριες υφαντουργίας Καρσιάν, 1964.

Απόλυση ειδικευμένων εργατών υφαντουργίας, 1964.

Ανήλικοι υφαντουργοί, 1963.

Φάκελος Ε58γ

Σύνδεσμος υπαλλήλων Ανωνύμων Εταιρειών 1945

Υπόμνημα Επιτροπής ανέργων, 1945

Φάκελος 58β

Ενωσις Μυλεργατών Κυλινδρομύλων, 1946

Σωματείον Λατόμων κερκύρας, 1938

Σύνδεσμος Υποδηματοεργατών, 1938

Φάκελος 58γ

Καταστάσεις ανέργων, 1945

10

Καταστάσεις ανέργων εργατών Ελαιουργίας,1945

Κατάστασις ανέργων εργατών Μετάλλου, 1945

Κατάστασις ανέργων κλωστοϋφαντουργών, 1945

Κατάστασις ανέργων μυλεργατών, 1945

Κατάστασις ανέργων ξυλουργών, 1945

Κατάστασις ανέργων Υποδηματοεργατών, 1945

Κατάστασις ανέργων Υφαντεργατών, 1945

Κατάστασις ανέργων Χαρτοποιών, 1945

Σύνδεσμος Υπαλλήλων Ανωνύμων Εταιρειών, 1942

Υπόμνημα Επιτροπής ανέργων, 1945

Φάκελος 58ε

Ψήφισμα για τη μη εισαγωγή ζυμαρικών, 1948

Φάκελος 58ι

Εργατικά προβλήματα γενικά, 1946

Σύνολο ανέργων, 1946

Φάκελος 59

Εταιρεία Ασπιώτης, 1945

Φάκελος 59α

Σωματείο Αλιέων

Σωματείο Εργατών Ελαιουργίας, 1942 (ειδικότητες)

Σωματείο Χαρτεργατών, 1947

Φάκελος 59στ

Σύλλογος αλιέων, 1937

Σύνδεσμος μακαρονοποιών, 1937

Σωματείο Εργατών χαρτοποιϊας, 1937

Σωματείο ανέργων χαρτοποιών, 1945

Σωματείο γαλακτοτυροκόμων, 1945 (μέλη)

Σύνδεσμος αλιέων, 1946

Σωματείο μυλεργατών (μέλη)

11

Φάκελος 59λ

Εργάτες Ελαιουργίας, 1948

Κατάλογος σωματείων με αριθμό μελών.

Ψήφισμα κατά «ανταρτών», 1948.

Φάκελος Ε61

Βιομηχανία Ελαιουργίας, 1950.

Εταιρεία Ελαιουργίας Καλλίνικος, 1950.

Ένωσις Εργατών Ελαιουργίας, 1950

Φάκελος 78γ

Πολιτικά θέματα, 1932.

Ημερομίσθια, 1932.

Ηπειρωτικός Σύλλογος, 1932.

Θέματα φιλανθρωπίας, 1932.

Σύνδεσμος αέργων εργατών, 1932.

Σύνδεσμος βαρελοποιών, 1932.

Υγειονομικός έλεγχος εργοστασίων, 1932.

Απολύσεις εργοστασίου Ασπιώτη, 1932.

Συλλαλητήριο, αστυνομική επέμβαση, 1932.

Εργοστάσιο Ασπιώτη (θέμα Ιταλού μηχανικού), 1932.

Ελαιουργία-βαρελοποιοί, 1932.

Ζήτημα οκταώρου, 1932.

Υποδηματοεργάτες, 1932.

Φάκελος Ε78ε

Θέματα ιχθυοπωλών, 1919.

Θέματα αλιέων, 1919.

Καταστατικό συνδέσμου τυπογράφων, 1925.

Θέμα οκταώρου, 1932.

Θέματα αλιέων, 1932.

Πανεργατική συγκέντρωση, 1932.

Καταστατικό συνδέσμου γαλακτοπαραγωγών, 1932.

12

Θέμα αλλοδαπών εργαζομένων, 1933.

Θέμα οκταώρου, 1936.

Χαρτοποιία Πάπυρος, 1936.

Σωματείο χαρτεργατών, 1937.

Χαρτοποιία Πάπυρος, 1937.

Μυλεργάτες κατά μακαρονοποιών, 1938.

Εργάτες ελαιουργίας, 1939.

Εργάτες ελαιουργίας, 1939 (συλλογική σύμβαση).

Ημέρα υποχρεωτικής εργασίας, 1939.

Εποχικό προσωπικό ελαιουργίας Κουρούκλη, 1940.

Εργοστάσιο χαρτοποιίας, 1940.

Θέμα ανασφαλίστων μακαρονοποιών, 1940.

Εργοστάσιο Δεσύλλα, 1940.

Θέμα ηλεκτροδότησης, 1940.

Θέμα μηχανικού εργοστασίου Μαργαρίτη, 1941.

Απολύσεις στο εργοστάσιο Ασπιώτη, 1941.

Απολύσεις στο εργοστάσιο Μαργαρίτη, 1941.

Απολύσεις μακαρονοποιών, 1941.

Βιβλιάριο υγείας αρτεργάτη, 1941 κ.ε.

Κανονισμός προμηθευτικού οργανισμού, 1942.

Δελτίο άρτου, 1942.

Βιβλιάριο υγείας αρτεργάτη, 1947 κ.ε.

Θέμα ωραρίου επιχειρήσεων.

Σωματείο ξυλουργών.

Θέμα ωραρίου.

Θέμα άνεργης εργάτριας.

Κατάλογος σωματείων.

Θέματα βαρελοποιών.

Εορτασμός πρωτομαγιάς.

Φάκελος Ε79

Σωματείο ξυλουργών.

Θέματα αλιείας, 1934.

Σωματείο εργατών ελαιουργίας, 1939.

13

Δαλιέτος, απόλυση, 1939

Τοκετός συζύγου εργάτη, 1941.

Χαρτοποιία Πάπυρος, 1941.

Σύνδεσμος εργατών ελαιουργίας, 1941.

Σωματείο εργατών βυρσοδεψίας, 1942.

Σωματείο ιχθυοπωλών, 1942.

Σωματείο μηχανικών-μηχανοδηγών.

Σύνδεσμος αλιέων.

Θέματα ανεργίας εργατριών, 1943.

Σύνδεσμος μακαρονοποιών.

Φάκελος Ε128

Ενωσις Εργατών Τεχνιτών Ελαιουργίας, 1938

Πανεργατική Ένωσις Παξών, 1938

Σύνδεσμος Λεμβούχων, 1938

Σύνδεσμος Μακαρονοποιών, 1938

Σύνδεσμος Πλανοδίων Ιχθυοπωλών, 1938

Εργοστάσιο Δεσύλλα, 1945.

Υπόμνημα για τα εργατικά προβλήματα, 1946

Ψήφισμα Γ.Σ. Εργατικού Κέντρου, 1945

Ψήφισμα Γ.Σ. Εργατικού Κέντρου, 1946.

Φάκελος Ε134

Γενικά θέματα Εργατικού Κέντρου 1943-1950.

Καπνεργάτες.

Ελαιουργία.

Φάκελος Ε139

Γενικά θέματα του Εργατικού Κέντρου 1949-1950.

Ζητήματα των εργοστασίων μακαρονοποιίας και Ελαιουργίας.

Ζητήματα αρτεργατών.

Φάκελος Ε144

Γενικά θέματα Εργατικού Κέντρου 1955.

14

Μυλεργάτες.

Ελαιουργία.

Αλευρόμυλοι.

Τυπογράφοι.

Φάκελος Ε162

Θέματα Εργατικού Κέντρου 1933-48.

Εργοστάσιο Δεσύλλα.

Μακαρονοποιία.

Μυλεργάτες.

Ελαιουργία.

Τυπογράφοι.

Χαρτοποιία.

Φάκελος Ε163

Θέματα Εργατικού Κέντρου 1943-45.

Εργοστάσιο Δεσύλλα.

Εργοστάσιο Ραβέζε.

Ελαιουργία.

Υφαντουργοί.

Αλευρόμυλοι.

Μυλεργάτες.

Βυρσοδέψες.

Σύνδεσμος αλιέων.

Χαρτοποιία Πάπυρος.

Καπνεργάτες.

Φάκελος Ε165

Γενικά θέματα επισιτισμού κτλ. 1945-46.

Κατάλογος εργοστασίων της Κέρκυρας.

Σχετικά με το εργοστάσιο Ασπιώτη.

Εργοστάσιο Μιλτιάδη Μαργαρίτη.

Θέματα εργοστασίων μακαρονοποιίας.

Θέματα αποκατάστασης μετά τον πόλεμο.

15

Φάκελος Ε169

Θέματα Εργατικού Κέντρου 1950-51.

Αλευρόμυλοι.

Ελαιουργία.

Φάκελος Ε171

Σύνδεσμος αλιέων 1952-53.

Φάκελος Ε175γ

Γενικά θέματα Εργατικού Κέντρου 1936-46.

Θέματα υπαλλήλων Ανωνύμων Εταιρειών.

Μυλεργάτες.

Σύνδεσμος αλιέων.

Φάκελος Ε175ε

Θέματα Εργατικού Κέντρου 1937-46.

Θέματα υπαλλήλων Ανωνύμων Εταιρειών.

Μυλεργάτες.

Τυπογράφοι.

Αλευρόμυλοι.

Φάκελος Ε175δ

Γενικά θέματα Εργατικού Κέντρου 1945.

Χαρτοποιία.

Ναυπηγοξυλουργοί.

Μυλεργάτες.

Τυπογράφοι.

Μακαρονοποιοί.

Υφαντουργοί.

Φάκελος Ε176β

16

Θέματα Εργατικού Κέντρου 1940-46.

Χαρτοποιία Πάπυρος.

Φάκελος Ε177δ

Θέματα Εργατικού Κέντρου 1944-54.

Μακαρονοποιία.

Ελαιοτριβεία Παξών.

Φάκελος Ε177ε

Θέματα Εργατικού Κέντρου 1953.

Ελαιοτριβεία Παξών.

Εργοστάσιο Δεσύλλα.

Χαρτοποιία.

Κλωστοϋφαντουργοί.

Πανεργατική (ποδοσφαιρική ομάδα).

Σύνδεσμος αλιέων.

Φάκελος Ε200

Γενικά ζητήματα του Εργατικού Κέντρου 1962.

Φάκελος Ε208

Γενικά θέματα Εργατικού Κέντρου 1965-66.

Μυλεργάτες.

Αλευρόμυλοι.

Κλωστοϋφαντουργοί.

Σύνδεσμος αλιέων.

Φάκελος Ε224

Θέματα Εργατικού Κέντρου 1959-67.

Μυλεργάτες.

Χαρτοποιία.

Φάκελος Ε233

Θέματα Εργατικού Κέντρου 1966-67.

17

Φάκελος Ε237

Θέματα Εργατικού Κέντρου 1977-79.

Σοβαρά προβλήματα τοπικών εργοστασίων.

Φάκελος Μυλεργατών (δεκαετία 1960)

Κατάλογος μελών σωματείου μυλεργατών με τις ειδικότητες.

Καταστατικό του σωματείου μυλεργατών.

Φάκελος κεραμοποιών. (δεκαετία 1970)

Καταστατικό σωματείου εργατοτεχνιτών επιχειρήσεων κεραμοποιίας και

πλινθοποιίας νήσου Κερκύρας.

ΚΑΤΑΣΤΙΧΑ

Κατάστιχο χ.α.

Πρωτόκολλο Εργατικού Κέντρου, 1923-1928.

Κατάστιχο χ.α

Πρακτικά Σωματείου Υπαλλήλων Ανωνύμων Εταιρειών, 1948.

Κατάστιχο χ.α

Πρωτόκολλο αλληλογραφίας Εργατικού Κέντρου 1962-1983.

Κατάστιχο χ.α

Πρωτόκολλο αλληλογραφίας Εργατικού Κέντρου 1939-40.

Κατάστιχο χ.α

Πρακτικά Δ.Σ. Σωματείου Μυλεργατών 1968-71.

Κατάστιχο χ.α

Πρωτόκολλο αλληλογραφίας Σωματείου Υφαντουργών 1952.

18

Κατάστιχο Κ5

Πρακτικά Εργατικού Κέντρου, 1950-1952.

Κατάστιχο Κ8

Πρακτικά Εργατικού Κέντρου 1918-1919.

Κατάστιχο Κ10

Πρακτικά Δ.Σ. Σωματείου Υφαντουργών 1944-1966.

Κατάστιχο Κ15

Πρακτικά Εργατικού Κέντρου 1950-1951.

Κατάστιχο Κ17

Πρακτικά Εργατικού Κέντρου 1947-1948.

Κατάστιχο Κ21

Μητρώο αντιπροσώπων Εργατικού Κέντρου

Κατάστιχο Κ22

Πρωτόκολλο αλληλογραφίας Εργατικού Κέντρου 1951-1952.

Κατάστιχο Κ24

Βιβλίο καταγραφής σωματείων, 1960-1962.

Κατάστιχο Κ29

Μητρώο Εργατικού Κέντρου, 1952-1956.

Κατάστιχο Κ34

Πρακτικά Δ. Σ. Εργατικού Κέντρου 1935-36.

ΑΡΧΕΙΟ ΙΚΑ [Ταμείο Συγχωνευθέντων Αρχείων ΙΚΑ/Ταμείο Ασφαλίσεως

Τυπογράφων]

19

Φακελος Εταιρείας Χαρτοποιία «η Κέρκυρα» (1934-1967)

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

A1 Σειρά 34 Βιομηχανική Πίστη. Υποσειρά 13 Βιομηχανίαι χάρτου εκτυπώσεων

και συναφών. Φάκελος 5 Ανώνυμος Εταιρεία Χαρτοποιίας «Η Κέρκυρα» (1913-

1921).

Καταστατικό, ισολογισμοί-απολογισμοί, αλληλογραφία,

A1 Σειρά 34 Βιομηχανική Πίστη. Υποσειρά 13 Βιομηχανίαι χάρτου εκτυπώσεων

και συναφών. Φάκελοi 4, 112 Ανώνυμος Εταιρεία Χαρτοποιίας «Η Κέρκυρα»

(1924-1959).

Καταστατικό, ισολογισμοί, δημοσιεύματα τύπου, αλληλογραφία, εκθέσεις

τραπέζης.

A1 Σειρά 34 Βιομηχανική Πίστη. Yποσειρά 2. Φάκ. 164, 321.

Ανώνυμος Κερκυραϊκή Εμποροβιομηχανική Εταιρεία, 1936-1958. Καταστατικό,

ισολογισμοί, απολογισμοί, δημοσιεύματα τύπου.

A1 Σειρά 40. Yποσειρά 64. Φάκ. 2140.

Ανώνυμος Κερκυραϊκή Εμποροβιομηχανική Εταιρεία, 1936-1954. Kαταστατικό,

ισολογισμοί.

A1 Σειρά 40. Yποσειρά 70. Φάκ. 1374.Eν Λευκάδι Συνεταιρισμός. Συνεργατική

Ένωσις Tεχνιτών-Aρβυλοποιών. «Tο Iόνιον Kράτος», 1931-1933.

A1. Σειρά 40 Βιομηχανική Πίστη. Υποσειρά 67 Εμπόριο ειδών διατροφής. Φάκελος

4881 Κερκυραϊκός Οργανισμός Συγκεντρώσεως Ελαίου, 1951.

A1. Σειρά 34 Βιομηχανική Πίστη. Υποσειρά 20 Εμπόριο ειδών διατροφής. Φάκελος

75 Κερκυραϊκός Οργανισμός Συγκεντρώσεως Ελαίου, 1951-1957. Καταστατικό,

δημοσιεύματα τύπου.

A1. Σειρά 34 Βιομηχανική Πίστη. Υποσειρά 2 Βιομηχανία τροφίμων και συναφών.

Φάκελος Ελαιουργική Εταιρεία Λευκάδος ΑΕ, 1920-1923. Καταστατικό.

20

A1. Σειρά 34 Βιομηχανική Πίστη. Υποσειρά 55. Φάκελος 63. Γ. Bαλεριάνος και

Xαλδάς, Eλαιουργείον εις Kεφαλληνίαν. Eκθέσεις ETE 1953-1954.

A1. Σειρά 40.Υποσειρά 81. Φάκελος Oινοποιητική Εταιρεία Λευκάδος OΕ.

Kαταστατικό, εκθέσεις, συμβόλαια κτλ., 1947-1952.

A23. Σειρά 2. Υποσειρά 1. Φάκελος 34 Συλλογή Ασπιώτη-ΕΛΚΑ

34/2/15- Μελέται συμπτύξεως εργοστασίων, 1932-1933.

«Κατάστασις εμφαίνουσα το Εργατικόν Προσωπικόν του Εργοστασίου Κερκύρας

με τας αποδοχάς και απασχόλησιν ενός εκάστου», 29 Φεβρουαρίου 1932.

34/2/11- Α.Ο.Σ. Επί του ζητήματος της συγκεντρώσεως των βιομηχανιών εις τας

περιφερείας Αθηνών-Πειραιώς, 1930-1931 (τυπωμένη μελέτη των Σ. Αγαπητίδη και

Δ. Καλούση).

34/2/19- Εργατικόν ζήτημα Κερκύρας 1936

EΛΛΗΝΙΚΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΙ IΣΤΟΡΙΚΟ AΡΧΕΙΟ

Κωδ. 1/99. Σβορώνος-Kατσίγερας Γεράσ., 1888-1968, Eλαιοπυρήνες. Kεφαλλονιά.

Κωδ. 43/97 Aρχείο Aσπιώτη-EΛKA. Kέρκυρα.

Kωδ. 36/00 Oικογένειες Πιερή και Πατρικίου, 1616-1889. Aτμόμυλοι. Kέρκυρα.

Κωδ. 25/02. Σκαραμαγκά Mary, 1894-1953[παρουσιάζει ενδιαφέρον ως προς τη

μελέτη της κοινωνικής ζωής στην Κέρκυρα].

Κωδ. 369. Σπυρίδων Σαλβάνος, 1870-1931. Συμβολαιογραφικά έγγραφα.

Κωδ. 232. Οικογένεια Αλαμάνου, 1799-1953. Σηροτροφική Εταιρεία Κερκύρας.

21