Ελληνική Νεφρολογική Α Ρ Γ Ο Π Ο Κ Λ¤ΕΛΙΚΟ...

68
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ www.21psn.gr ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣΥΝΕ∆ΡΙΟ o 29 1 2019 έως ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΕΛΦΩΝ

Transcript of Ελληνική Νεφρολογική Α Ρ Γ Ο Π Ο Κ Λ¤ΕΛΙΚΟ...

Page 1: Ελληνική Νεφρολογική Α Ρ Γ Ο Π Ο Κ Λ¤ΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_17_5.pdf · Λιακόπουλος Βασίλειος Μαργέλλος Βασίλειος

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΕλληνικήΝεφρολογικήΕταιρεία

Μ Α Ϊ Ο Υ

ΙΟΥΝΙΟΥ

w w w . 21 p s n . g

r

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣΥΝΕ∆ΡΙΟ

o

291 20

19έως

ΤΕΛ

ΙΚΟ

ΠΡΟ

ΓΡΑ

ΜΜ

ΑΕΥΡΩΠΑΪΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΚΕΝΤΡΟ∆ΕΛΦΩΝ

Page 2: Ελληνική Νεφρολογική Α Ρ Γ Ο Π Ο Κ Λ¤ΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_17_5.pdf · Λιακόπουλος Βασίλειος Μαργέλλος Βασίλειος
Page 3: Ελληνική Νεφρολογική Α Ρ Γ Ο Π Ο Κ Λ¤ΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_17_5.pdf · Λιακόπουλος Βασίλειος Μαργέλλος Βασίλειος
Page 4: Ελληνική Νεφρολογική Α Ρ Γ Ο Π Ο Κ Λ¤ΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_17_5.pdf · Λιακόπουλος Βασίλειος Μαργέλλος Βασίλειος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

2

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ...................................................... 5

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ................................................................................ 7

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ............................................... 9

ΧΟΡΗΓΟΙ.................................................................................. 11

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΠΛΑΝΟ ......................................................13

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΚΘΕΤΩΝ ...................................................13

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.......................................15

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.............................19

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ....................... 36

ΟΜΙΛΗΤΕΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΙ............................................. 50

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ.............................................................................. 54

∆ιοργάνωση

Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία Μαιάνδρου 15, 115 28 ΑθήναΤηλ.: 210 7298586, Fax: 210 7237705,E-mail: [email protected]

Oργανωτικό Γραφείο

C.T.M. International S.A.Λεωφ. Βασ. Σοφίας 131, 115 21 ΑθήναΤηλ.: 210 3244932, Fax: 210 3250660, E-mail: [email protected]

Page 5: Ελληνική Νεφρολογική Α Ρ Γ Ο Π Ο Κ Λ¤ΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_17_5.pdf · Λιακόπουλος Βασίλειος Μαργέλλος Βασίλειος

EPO_

N-K

02-0

418

Page 6: Ελληνική Νεφρολογική Α Ρ Γ Ο Π Ο Κ Λ¤ΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_17_5.pdf · Λιακόπουλος Βασίλειος Μαργέλλος Βασίλειος

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρµακα πιο ασφαλή καιΑναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύµητες ενέργειες γιαΟΛΑ τα φάρµακα

Συµπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

ΑΘΗΝΑ: Τραπεζούντος 17 & Α. Παπανδρέου, 151 27 Μελίσσια, Τηλ.: 210 61.36.332, Fax: 210 81.05.298ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: ∆ελφών 17, Πυλαία 555 35, Τηλ.: 2310 326.136, Fax: 2310 306.790

Διανέμεται από την:

PP-R

ET-G

RC-0

019-

DEC1

8

1. Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος RETACRIT, 10/2018Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.

1

Page 7: Ελληνική Νεφρολογική Α Ρ Γ Ο Π Ο Κ Λ¤ΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_17_5.pdf · Λιακόπουλος Βασίλειος Μαργέλλος Βασίλειος

Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

Είναι γνωστό πλέον πως οι κυριότερες αιτίες ανάπτυξης χρόνιας νεφρικής νόσου στους ενή-λικες, αποτελούν τα νοσήματα του Σακχαρώδη Διαβήτη και η Aρτηριακή Yπέρταση.

Στο φετινό, ετήσιο πλέον, Συνέδριο της ΕΝΕ στους Δελφούς, αποφασίστηκε να δοθεί με-γάλη προσοχή στα παραπάνω κλινικά προβλήματα που αφορούν μεγάλους πληθυσμούςασθενών. Στόχος του είναι να ευαισθητοποιήσει τις ιατρικές κοινότητες, τις Αρχές παροχήςΥγείας αλλά και τον Γενικό πληθυσμό για την αυξημένη επίπτωση των νοσημάτων που ανα-φέρθηκαν και την αυξημένη επιδημία εμφάνισης χρόνιας νεφρικής νόσου και καρδιαγγειακώνεπιπλοκών που σχετίζονται συγκεκριμένα με αυτά τα νοσήματα.

Στην προσπάθεια αυτή θεωρήθηκε ότι έπρεπε να υπάρξει συνεργασία με συναδέλφους απότις αντίστοιχες ιατρικές Εταιρείες, την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, την Εταιρεία Εσωτε-ρικής Παθολογίας και Διαβητολογίας κ.α. για την πληρέστερη κάλυψη των θεμάτων αλλάκαι προσπάθεια ανάπτυξης στρατηγικών πρόληψης εμφάνισης αυτών των νοσημάτων καιτων επιπλοκών τους. Επιπρόσθετα συνεχίζοντας παλαιότερες συνεργασίες με τους συνα-δέλφους της Κυπριακής Νεφρολογικής Εταιρείας θα υπάρξει συμμετοχή τους στις εργασίεςαυτού του Συνεδρίου με στόχο την συνέχεια της εποικοδομητικής μας σχέσης.

Διαλέξαμε για το Συνέδριο μας το συγκεκριμένο χώρο των Δελφών λόγω της σημαντικήςπολιτιστικής του κληρονομιάς, της ομορφιάς του λιτού τοπίου, της προσβασιμότητας του,της αίσθησης φιλοξενίας που αναδύεται από την πρώτη επαφή. Χαρακτηριστικά, που ελπί-ζουμε να σας προσελκύσουν να συμμετάσχετε σε ένα επιστημονικό πρόγραμμα που θα συν-δυάζει την ανάπτυξη κλινικών και ερευνητικών θεμάτων, προσπαθώντας να εμπνεύσει τοενδιαφέρον για συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων.

Ελπίζουμε να δώσουμε την δυνατότητα σε νεότερους συναδέλφους να ανακαλύψουν τηνομορφιά της Νεφρολογίας και στους παλαιότερους να μη την ξεχνούν.

Οπωσδήποτε, η καλή Οργάνωση και το Επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου θα παί-ξουν σημαντικό ρόλο στην επιτυχία του, σημαντικότερο όμως θα είναι η δική σας ζωντανήσυμμετοχή. Σας προσκαλούμε λοιπόν να λάβετε ενεργά μέρος σε αυτό το Συνέδριο σε έναχώρο που είναι ιδανικός να προσφέρει ευκαιρίες για παραγωγικό και ωφέλιμο διάλογο.

Με εκτίμηση

Φάνης AποστόλουΠρόεδρος ΕΝΕ

Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣΥΝΕ∆ΡΙΟo

29 Μαΐου - 1 IουνIου 2019 ΕυΡΩΠαΐΚο ΠοΛΙΤΙΣΤΙΚο ΚΕνΤΡο ΔΕΛΦΩν ΔΕΛΦοΙ

www.21psn.gr

5

MHNYMA ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Page 8: Ελληνική Νεφρολογική Α Ρ Γ Ο Π Ο Κ Λ¤ΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_17_5.pdf · Λιακόπουλος Βασίλειος Μαργέλλος Βασίλειος
Page 9: Ελληνική Νεφρολογική Α Ρ Γ Ο Π Ο Κ Λ¤ΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_17_5.pdf · Λιακόπουλος Βασίλειος Μαργέλλος Βασίλειος

οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος: Αποστόλου Θεοφάνης

Μέλη: Γεωργακόπουλος ΑνδρέαςΓιαννάτος ΕυάγγελοςΜαργέλλος ΒασίλειοςΠαϊκοπούλου Αγγελική Παπαχρήστου ΕυάγγελοςΠοϊραζλάρ ΈνγκινΣκουτέλης ΓεώργιοςΤσούκα ΓλυκερίαΧριστοδουλίδου Χρυσταλλένη

Επιστημονική Επιτροπή

Πρόεδρος: Μπολέτης N. Ιωάννης

Μέλη: Βάϊος Βασίλειος Γιαννοπούλου ΜυρτώΛιακόπουλος ΒασίλειοςΜαρινάκη ΣμαραγδήΝτουνούση ΕυαγγελίαΠαπαγιάννη ΑικατερίνηΠατεινάκης ΠαναγιώτηςΣαραφίδης Παντελεήμων

Διοικητικό Συμβούλιο ENE

Πρόεδρος: Αποστόλου Θεοφάνης

Αντιπρόεδρος: Στεφανίδης Ιωάννης

Γεν. Γραμματέας: Πετράς Δημήτριος

Ειδ. Γραμματέας: Σονικιάν Μάκρω

Ταμίας: Σταυρουλόπουλος Αριστείδης

Μέλη: Στάγκου ΜαρίαΠαπαδοπούλου Δωροθέα

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣΥΝΕ∆ΡΙΟo

29 Μαΐου - 1 IουνIου 2019 ΕυΡΩΠαΐΚο ΠοΛΙΤΙΣΤΙΚο ΚΕνΤΡο ΔΕΛΦΩν ΔΕΛΦοΙ

www.21psn.gr

7

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Περιτοναϊκή Κάθαρση-αιμοκάθαρση

Πρόεδρος: Πετράς Δημήτριος

Μέλη: Ανδρίκος ΑιμίλιοςΕλευθεριάδης ΘεόδωροςΘεοδωρίδης ΜάριοςΛιακόπουλος ΒασίλειοςΜαργέλλος ΒασίλειοςΜαυροματίδης ΚωνσταντίνοςΜπαλάφα ΌλγαΤσιρπανλής ΓεώργιοςΧατζηγιαννακός Δημήτριος

Μεταμόσχευση νεφρού-υπέρταση

Πρόεδρος: Σονικιάν Μάκρω

Μέλη: Δαρεμά ΜαρίαΜητσιώνη ΑνδρομάχηΠαπαχρήστου ΕυάγγελοςΣαββιδάκη ΕιρήνηΤσούκα Γλυκερία

Κλινική νεφρολογία

Πρόεδρος: Μαρινάκη Σμαραγδή

Μέλη: Γιαννοπούλου ΜυρτώΖιάκκα ΣταυρούλαΜουστάκας ΓεώργιοςΠαϊκοπούλου ΑγγελικήΣτάγκου ΜαρίαΣτυλιανού Κωνσταντίνος

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣΚΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Page 10: Ελληνική Νεφρολογική Α Ρ Γ Ο Π Ο Κ Λ¤ΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_17_5.pdf · Λιακόπουλος Βασίλειος Μαργέλλος Βασίλειος
Page 11: Ελληνική Νεφρολογική Α Ρ Γ Ο Π Ο Κ Λ¤ΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_17_5.pdf · Λιακόπουλος Βασίλειος Μαργέλλος Βασίλειος

Τόπος Συνεδρίου

Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, Δελφοί, www.eccd.gr

Γλώσσα Συνεδρίου

Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η Ελληνική. Δεν θα υπάρχει μετάφραση από/προςτην Αγγλική γλώσσα.

Γραμματεία Συνεδρίου

Η Γραμματεία του Συνεδρίου θα λειτουργεί τις παρακάτω ημέρες και ώρες:Τετάρτη 29 Μαΐου 15:00-20:00Πέμπτη 30 Μαΐου 08:00-14:00 & 17:00-20:30Παρασκευή 31 Μαΐου 08:00-14:00 & 17:00-20:30Σάββατο 1 Ιουνίου 08:00-15:00

Εμπορική Έκθεση

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών προϊόντων και ιατρι-κού εξοπλισμού σε χώρο ειδικά διαμορφωμένο, με άμεση πρόσβαση στην αίθουσα του Συ-νεδρίου. Θα υπάρχει έλεγχος εισόδου.

Κονκάρδες Συμμετοχής

Όλοι οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν την προσωπική κονκάρδα συμμετοχής κατά την εγ-γραφή τους, η οποία θα είναι απαραίτητη για την είσοδο στην αίθουσα του Συνεδρίου.

Μόρια Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης (CME-CPD Credits)

Το Συνέδριο έχει μοριοδοτηθεί με 25 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκαπαίδευσης (CME-CPD Credits).

Τεχνικές Πληροφορίες

Στο χώρο του Συνεδρίου θα λειτουργεί ειδικό γραφείο για την παραλαβή των παρουσιά-σεων/ομιλιών. Οι ομιλητές θα πρέπει να παραδίδουν το usb με τα slides της παρουσίασηςτους το αργότερο μέχρι το τέλος της προηγούμενης ενότητας. Η αίθουσα του Συνεδρίουδιαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό και δεν θα επιτραπεί η χρήση ιδιωτικών φορητώνυπολογιστών για τις παρουσιάσεις.

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣΥΝΕ∆ΡΙΟo

29 Μαΐου - 1 IουνIου 2019 ΕυΡΩΠαΐΚο ΠοΛΙΤΙΣΤΙΚο ΚΕνΤΡο ΔΕΛΦΩν ΔΕΛΦοΙ

www.21psn.gr

9

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Page 12: Ελληνική Νεφρολογική Α Ρ Γ Ο Π Ο Κ Λ¤ΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_17_5.pdf · Λιακόπουλος Βασίλειος Μαργέλλος Βασίλειος

Προφορικές ανακοινώσεις

Η διάρκεια παρουσίασης των Προφορικών Ανακοινώσεων θα είναι 8 λεπτά και θα ακολου-θεί συζήτηση 2 λεπτών. Η παρακολούθηση του χρόνου θα γίνεται ηλεκτρονικά.

αναρτημένες ανακοινώσεις - Posters

Τα posters αναρτώνται το πρωί της προγραμματισμένης ημέρας παρουσίασης και απομακρύ-νονται μετά το πέρας του επιστημονικού προγράμματος της επόμενης ημέρας. Το συνέδριοκαι το οργανωτικό γραφείο δεν φέρουν ευθύνη για την απώλεια του υλικού, σε περίπτωσηπου δεν τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα.

Έπαινοι - Βραβεία

Οι έπαινοι του Συνεδρίου και τα βραβεία θα δοθούν την Παρασκευή 31 Μαΐου κατά τηδιάρκεια της Γενικής Συνέλευσης της Ε.Ν.Ε.

Βεβαιώσεις Συμμετοχής

Βεβαιώσεις συμμετοχής θα δίδονται από τη Γραμματεία του Συνεδρίου το Σάββατο 1 Ιου-νίου, με τη συμπλήρωση του 60% του χρόνου παρακολούθησης και την παράδοση του εν-τύπου αξιολόγησης.

νομική Ευθύνη

Η Ε.Ν.Ε., η Οργανωτική Επιτροπή του 21ου Πανελληνίου Συνεδρίου Νεφρολογίας και τοΟργανωτικό Γραφείο, δε φέρουν καμία ευθύνη για προσωπική βλάβη, απώλεια ή κατα-στροφή αντικειμένων των συνέδρων κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου καθώς και για τυχόνεπιπλέον δαπάνες, εξαιτίας καθυστερήσεων, απεργιών ή άλλων αιτιών.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

10

Page 13: Ελληνική Νεφρολογική Α Ρ Γ Ο Π Ο Κ Λ¤ΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_17_5.pdf · Λιακόπουλος Βασίλειος Μαργέλλος Βασίλειος

Η Οργανωτική Επιτροπή του 21ου Πανελληνίου Συνεδρίου Νεφρολογίας, ευχαριστεί γιατη συμβολή τους στην επιτυχία του Συνεδρίου τις εταιρείες:

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣΥΝΕ∆ΡΙΟo

29 Μαΐου - 1 IουνIου 2019 ΕυΡΩΠαΐΚο ΠοΛΙΤΙΣΤΙΚο ΚΕνΤΡο ΔΕΛΦΩν ΔΕΛΦοΙ

www.21psn.gr

11

ΧΟΡΗΓΟΙ

δίπλα στον άνθρωπο

NEPHRODYNMIC

PLAT

INUM

GO

LD

XOΡΗ

ΓΟΙ

Page 14: Ελληνική Νεφρολογική Α Ρ Γ Ο Π Ο Κ Λ¤ΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_17_5.pdf · Λιακόπουλος Βασίλειος Μαργέλλος Βασίλειος

GRCY

-GRC-P-291N

NE-0918-067565

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα

συμπληρώνοντας την “ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ”

Αναφέρετε κάθε ύποπτη ανεπιθύμητη ενέργεια σύμφωνα με το εθνικό σύστημα αναφοράς στο Τμήμα Ανεπιθύμητων Ενεργειών του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) Τηλ. 2132040380, Fax 2106549585, με τη χρήση της Κίτρινης Κάρτας διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ: www.eof.gr για έντυπη ή ηλεκτρονική υποβολή ή εναλλακτικά στην AMGEN Ελλάς Φαρμακευτικά Ε.Π.Ε. Τηλ.: +30 2103447000.

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας κατόπιν αιτήσεως ή περιλαμβάνονται στην συνοπτική περιγραφή χαρακτηριστικών του προϊόντος, το φύλλο οδηγιών χρήσης και τη μονογραφία του φαρμάκου.

Page 15: Ελληνική Νεφρολογική Α Ρ Γ Ο Π Ο Κ Λ¤ΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_17_5.pdf · Λιακόπουλος Βασίλειος Μαργέλλος Βασίλειος

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣΥΝΕ∆ΡΙΟo

29 Μαΐου - 1 IουνIου 2019 ΕυΡΩΠαΐΚο ΠοΛΙΤΙΣΤΙΚο ΚΕνΤΡο ΔΕΛΦΩν ΔΕΛΦοΙ

www.21psn.gr

13

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΠΛΑΝΟ

1

2 34

5 6 7 8 9

10

11

12

13

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΚΘΕΤΩΝΕΤαΙΡΕΙα STAND ΕΤαΙΡΕΙα STAND

Mediprime 1 Aenorasis 8

Genesis Pharma 2 Amgen 9

Baxter 3 Faran 10

Ariti 4 Verma Drugs 11

Medical Products 5 Rafarm 12

Sanofi 6 Demo 13

Vianex 7

Page 16: Ελληνική Νεφρολογική Α Ρ Γ Ο Π Ο Κ Λ¤ΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_17_5.pdf · Λιακόπουλος Βασίλειος Μαργέλλος Βασίλειος

Innovations for Human Care.

ARITI A.E.ΑΘΗΝΑ: Λεωφ. Τατοΐου 52, 13677 Αχαρνές Τηλ.: 210 8002650 - Fax: 210 6207503www.ariti.gr - [email protected]

δίπλα στον άνθρωπο

Eυελιξία στην επιλογή θεραπευτικών μεθόδων

Σύστημα αιμοκάθαρσης

DBB-07• Κλασική αιμοκάθαρση

• Αιμοκάθαρση με οξικά

• Αιμοκάθαρση με συμπυκνώματα διττανθρακικών σε μορφή διαλύματος ή σκόνης

• Μονή βελόνα (με διπλή αντλία ή/και με μονή αντλία)

• Πρόγραμμα απομονωμένης υπερδιήθησης Ξηράς Kάθαρσης - (διαδοχικής υπερδιήθησης)

• Online Αιμο(δια)διήθηση

• Αιμο(δια)διήθηση με ζυγό

• Βιοδιήθηση ελεύθερη οξικών

• Κατανομή (profile) υπερδιήθησης (UF), νατρίου και διττανθρακικών

Page 17: Ελληνική Νεφρολογική Α Ρ Γ Ο Π Ο Κ Λ¤ΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_17_5.pdf · Λιακόπουλος Βασίλειος Μαργέλλος Βασίλειος

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣΥΝΕ∆ΡΙΟo

29 Μαΐου - 1 IουνIου 2019 ΕυΡΩΠαΐΚο ΠοΛΙΤΙΣΤΙΚο ΚΕνΤΡο ΔΕΛΦΩν ΔΕΛΦοΙ

www.21psn.gr

15

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΕΤαΡΤη 29 Μαΐου ΠΕΜΠΤη 30 Μαΐου ΠαΡαΣΚΕυη 31 Μαΐου ΣαΒΒαΤο 1 ΙουνΙου

08:30 - 09:30 MEET THE EXPERTυπέρταση

MEET THE EXPERTΚαρδιακή ανεπάρκεια

MEET THE EXPERTοστεοδυστροφία

09:30 - 10:30ΕΛΕυΘΕΡΕΣ

αναΚοΙνΩΣΕΙΣΕΛΕυΘΕΡΕΣ

αναΚοΙνΩΣΕΙΣΕΛΕυΘΕΡΕΣ

αναΚοΙνΩΣΕΙΣ

10:30 - 11:45ΣΤΡοΓΓυΛο ΤΡαΠΕΖΙ

υπέρτασηΣΤΡοΓΓυΛο ΤΡαΠΕΖΙ

Τα λιπίδια στη νεφρολογία

10:30-11:00ΔΙαΛΕξη

Θεραπευτική άσκηση καισύγχρονη Ιατρική

11:45 - 12:05 ΔΙαΛΕΙΜΜα ΚαΦΕ ΔΙαΛΕΙΜΜα ΚαΦΕ11:00-11:30

ΔΙαΛΕΙΜΜα ΚαΦΕ

12:05 - 13:30ΣΤΡοΓΓυΛο ΤΡαΠΕΖΙ Σακχαρώδης Διαβήτης

12:05- 13:20 ΣΤΡοΓΓυΛο ΤΡαΠΕΖΙ Μεταμόσχευση νεφρού

11:30-13:00 ΣΤΡοΓΓυΛο ΤΡαΠΕΖΙ

CKD-MBD: Where are we today In Pathophysiology?

13:30 - 14:00ΔοΡυΦοΡΙΚη ΔΙαΛΕξη

Boehringer

13:20 -13:50ΔΙαΛΕξη

Καρδιαγγειακή δυσλειτουργία σε ασθενείς

υπό αιμοκάθαρση: μία τυπική μορφή καρδιακήςανεπάρκειας με διατηρημένοκλάσμα εξώθησης (HFpEF);

13:00-14:30ΣΤΡοΓΓυΛο ΤΡαΠΕΖΙ

CKD-MBD: Diagnosis-prevention-

management

14:00-15:30ΓΕνΙΚη ΣυνΕΛΕυΣη ΕνΕ

14:00 - 17:0015:30-16:30ΕΛΕυΘΕΡΕΣ

αναΚοΙνΩΣΕΙΣΜΕΣηΜΕΡΙανη ΔΙαΚοΠη ΜΕΣηΜΕΡΙανη ΔΙαΚοΠη

14:30-15:00ΚΛΕΙΣΙΜο ΣυνΕΔΡΙου

17:00 - 18:15

16:30-17:45ΣΤΡοΓΓυΛο ΤΡαΠΕΖΙ

Καρδιαγγειακός κίνδυνοςσε ασθενείς με χρόνια

νεφρική νόσο

ΣΤΡοΓΓυΛο ΤΡαΠΕΖΙΘεραπεία του Σακχαρώδη

Διαβήτη

17:00-18:00ΕΛΕυΘΕΡΕΣ

αναΚοΙνΩΣΕΙΣ

17:45-18:15ΔΙαΛΕξη

Ουρικό Οξύ και καρδιαγγειακός κίνδυνος

18:15 - 18:45 ΔΙαΛΕΙΜΜα ΚαΦΕΔΙαΛΕξη

Εκτίμηση υδρικού όγκου στη χνν τελικού σταδίου

18:00-19:00 ΔΙαΛΕξΕΙΣ1. The renal response to

chronic hypercapnia2. Τα νεότερα από του

στόματος αντιπηκτικά στουςασθενείς με νεφρική νόσο

18:45 - 19:45

ΔΙαΛΕξΕΙΣ1. Μεμονωμένη συστολική

υπέρταση σε παιδιά - εφήβους και νεαρούς

ενήλικες. 2. η σημασία της

πρόσληψης Na στην εξέλιξη της χνν

ΣΤΡοΓΓυΛο ΤΡαΠΕΖΙΜεταμόσχευση νεφρού καιΚαρδιαγγειακός κίνδυνοςΔιερεύνηση, θεραπευτικές

επιλογές

19:00-20:00ΔοΡυΦοΡΙΚο ΣυΜΠοΣΙο

Genesis

19:45 - 20:3019:45-21:00

ΤΕΛΕΤη ΕναΡξηΣ-χαΙΡΕΤΙΣΜοΙ

ΔοΡυΦοΡΙΚο ΣυΜΠοΣΙοAmgen

21:00 ΔΕξΙΩΣη υΠοΔοχηΣ ΔΕΙΠνο ΣυνΕΔΡΙου

Page 18: Ελληνική Νεφρολογική Α Ρ Γ Ο Π Ο Κ Λ¤ΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_17_5.pdf · Λιακόπουλος Βασίλειος Μαργέλλος Βασίλειος

HDF PERFORMANCE AND BEYOND…

AS SIMPLE AS

HD1,2

3

The THERANOVA dialyzer, featuring an innovative membrane, effectively targets large middle molecules not efficiently removed by currently available dialysis treatments. It provides the opportunity for an expanded hemodialysis therapy, HDx, providing HDF performance and beyond in the removal of middle and larger middle molecules, using regular HD infrastructure.

Do not use THERANOVA dialyzers for HDF or HF due to higher permeability of larger molecular weight proteins such as albumin.

Baxter, Making Possible Personal and Theranova are trademarks of Baxter International Inc. or its subsidiaries.

1. Lebourg L, et al. Online hemodiafiltration: is it really more expensive? Néphrol Thérap (2013); http://dx.doi.org/10.1016/ j.nephro.2013.03.010

2. Mazairac A, et al. The cost–utility of hemodiafiltration versus hemodialysis in the Convective Transport Study. Nephrol Dial Transplant (2013); 28: 1865-1873

3. Chapdelaine I, et al. Optimization of the convection volume in online post-dilution hemodiafiltration: practical and technical issues. Clin Kidney J (2015); 8: 191–198

Making possible personal.

ΒΑΧΤΕR (Hellas) Ε.Π.Ε. Μαρίνου Αντύπα 47 & Ανάφης, Τ.Κ. 141 21 Ν. Ηράκλειο, Αττική, Τηλ.: 210 28 80 000, Fax: 210 99 68 890www.baxter.gr

Page 19: Ελληνική Νεφρολογική Α Ρ Γ Ο Π Ο Κ Λ¤ΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_17_5.pdf · Λιακόπουλος Βασίλειος Μαργέλλος Βασίλειος

Νέο Σύστημα ΑΠΚ Homechoice Claria

Σχεδιασμένο με στόχο να αλλάξει ριζικά τον κόσμο της ΠΚ.

Νέα Xαρακτηριστικά

Αμφίδρομη επικοινωνία: εξ αποστάσεως αλλαγή των προγραμμάτων της συσκευής

Εξ αποστάσεως αναβαθμίσεις του λογισμικού και τεχνική υποστήριξη

200% μεγαλύτερη οθόνη για βελτιωμένη ορατότητα συγκριτικά με τον αρχικό κυκλοποιητή ΑΠΚ Homechoice

Σήμερα, οι περισσότεροι από τους ασθενείς σας που υποβάλλονται σε περιτοναϊκή κάθαρση μπορούν να επωφεληθούν από την κατ’ οίκον θεραπεία. Η αμφίδρομη συνδεσιμότητα σας παρέχει τη δυνατότητα όχι μόνο να ελέγχετε τα προγράμματα της συσκευής, αλλά και να τα ρυθμίζετε εξ αποστάσεως, γεγονός που διευκολύνει την προδραστική λήψη θεραπευτικών αποφάσεων. Με άλλα λόγια, αφορά στο εγχείρημα της Baxter να μεταφέρει το ιατρείο σας στους ασθενείς σας.

Το σύστημα ΑΠΚ Homechoice Claria που διαθέτει πλέον την πλατφόρμα συνδεσιμότητας Sharesource.

Baxter, Homechoice, Homechoice Claria and Sharesource είναι εμπορικά σήματα της of Baxter International Inc.

Clar

ia S

hare

sour

ce 0

1/06

/201

μερ.

Έκδ

οσης

: Ioύ

νιος

201

7

ΒΑΧΤΕR (Hellas) Ε.Π.Ε. Μαρίνου Αντύπα 47 & Ανάφης, Τ.Κ. 141 21 Ν. Ηράκλειο, ΑττικήΤηλ.: 210 28 80 000, Fax: 210 99 68 890www.baxter.gr

Page 20: Ελληνική Νεφρολογική Α Ρ Γ Ο Π Ο Κ Λ¤ΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_17_5.pdf · Λιακόπουλος Βασίλειος Μαργέλλος Βασίλειος
Page 21: Ελληνική Νεφρολογική Α Ρ Γ Ο Π Ο Κ Λ¤ΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_17_5.pdf · Λιακόπουλος Βασίλειος Μαργέλλος Βασίλειος

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Page 22: Ελληνική Νεφρολογική Α Ρ Γ Ο Π Ο Κ Λ¤ΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_17_5.pdf · Λιακόπουλος Βασίλειος Μαργέλλος Βασίλειος

15:00-15:30 Εγγραφές

15:30-16:30 ΕΛΕυΘΕΡΕΣ αναΚοΙνΩΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ Προεδρείο: αιμ. ανδρίκος, Π. Κούκη

O 01 ΕΠΙΔΡαΣη ΤΩν ΔΙαΛυΜαΤΩν ΠΕΡΙΤοναΐΚηΣ ΚαΘαΡΣηΣ ΣΤηΜΕΣοΘηΛΙαΚη - ΠΡοΣ - ΜΕΣΕΓχυΜαΤΙΚη ΜΕΤαΒαΣηανΘΡΩΠΙνΩν ΜΕΣοΘηΛΙαΚΩν ΚυΤΤαΡΩν

Ε. Πιταράκη1, R. Jagirdar1, Σ. Ρουμελιώτης2, Χ. Χατζόγλου1, Β. Λιακόπουλος2, Σ. Ζαρογιάννης1

1Εργαστήριο Φυσιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα 2Τμήμα Νεφρολογίας και Υπέρτασης, Α΄ Παθολογική Κλινική, ΠΓΝΘ “ΑΧΕΠΑ”, Τμήμα Ιατρικής,

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

O 02 ΣυΓΚΡΙΤΙΚη ΜΕΛΕΤη ΤηΣ ΒΡαχΙονΙαΣ ΚαΙ αοΡΤΙΚηΣΠΕΡΙΠαΤηΤΙΚηΣ ΠΙΕΣηΣ ΜΕΤαξυ ΣυνΕχουΣ ΦοΡηΤηΣ ΚαΙαυΤοΜαΤοΠοΙηΜΕνηΣ ΠΕΡΙΤοναΐΚηΣ ΚαΘαΡΣηΣ

Β. Βάϊος1, Π. Γεωργιανός1, Γ. Βαρέτα1, Ε. Ντουνούση2, Χ. Δημητριάδης3, Α. Παπαγιάννη3, Η. Μπαλάσκας1, Π. Ζεμπεκάκης1, Β. Λιακόπουλος1

1Μονάδα Περιτοναϊκής Κάθαρσης, Α΄ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο “ΑΧΕΠΑ”,Θεσσαλονίκη

2Νεφρολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων 3Νεφρολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο “Ιπποκράτειο”, Θεσσαλονίκη

O 03 η υΨηΛοΤΕΡη ΣυΓΚΕνΤΡΩΣη ΜαΓνηΣΙου Του ΠΕΡΙΤοναΐΚουΔΙαΛυΜαΤοΣ ΣχΕΤΙΖΕΤαΙ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕνη ΘνηΣΙΜοΤηΤα ΣΕαΣΘΕνΕΙΣ υΠο ΠΕΡΙΤοναΐΚη ΚαΘαΡΣη (ΠΚ)

Ο. Τσοτσορού1, E. Δερμιτζάκη2, Υ. Ρωμανίδου3, Α. Μπακαλούδης3, Δ. Γκαλίτσιου4, Π. Γιαννακόπουλος1, Α. Γεωργουλίδου3, Μ. Θεοδωρίδης5, Π. Πασαδάκης5, Ε. Ντουνούση6, Π. Κυριαζής7, K. Μαυροματίδης3, Γ. Τσιρπανλής4, Κ. Περάκης2, Κ. Στυλιανού2, Π. Νικολόπουλος1, Σ. Κατσούδας1, Δ. Μπαχαράκη1, Δ. Βλαχάκος1

1Νεφρολογικό Τμήμα ΠΓΝ “Αττικόν”, Αθήνα 2Νεφρολογικό Τμήμα, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Κρήτη 3Νεφρολογική Κλινική Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής 4Νεφρολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο “Γεννηματάς”, Αθήνα 5Νεφρολογική Κλινική, ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης 6Νεφρολογική Κλινική, ΠΓΝ Ιωαννίνων 7Baystate Medical Center University of Massachusetts, Internal Medicine, Springfield,

MA, USA

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

20

Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η 2 9 Μ Α ΐ Ο Υ 2 0 1 9

Page 23: Ελληνική Νεφρολογική Α Ρ Γ Ο Π Ο Κ Λ¤ΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_17_5.pdf · Λιακόπουλος Βασίλειος Μαργέλλος Βασίλειος

O 04 ΜΕΤαΛΛοΠΡΩΤΕΐναΣΕΣ 2 ΚαΙ 9 ΤηΣ ΘΕΜΕΛΙαΣ ουΣΙαΣ ΚαΙΚαΡΔΙαΓΓΕΙαΚοΣ ΚΙνΔυνοΣ ΣΕ ΠαΙΔΙα ΜΕ χΡονΙα νΕΦΡΙΚηνοΣο ΚαΙ ΣαΚχαΡΩΔη ΔΙαΒηΤη ΤυΠου 1

Ο. Μαλιαχόβα, Κ. Χρυσαίδου, Ν. Πρίντζα, Α. Χριστοφορίδης, Α. Ταπάρκου, Ι. Ντότης, Ε. Φαρμάκη, Α. Χαίνογλου, Σ. Σταμπουλή

Νεφρολογική Μονάδα Παίδων, Α΄ Παιδιατρική Κλινική, Αριστοτέλειο ΠανεπιστήμιοΘεσσαλονίκης, “Ιπποκράτειο” Νοσοκομείο, Θεσσαλονίκη

O 05 ΚαΡΔΙαΓΓΕΙαΚοΙ ΠαΡαΓονΤΕΣ ΚΙνΔυνου ΚαΙ ΔΙαΤαΡαχΕΣ ΤουυΠνου ΣΕ ΠαΙΔΙα ΜΕ νΕΦΡΩΣΙΚο ΣυνΔΡοΜο

Ν. Χατζηπαππά, Β. Καραβά, Ι. Ντότης, Κ. Χρυσαίδου, Ν. Πρίντζα, Σ. Σταμπουλή Νεφρολογική Μονάδα Παίδων, Α΄ Παιδιατρική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Θεσσαλονίκης, “Ιπποκράτειο” Νοσοκομείο, Θεσσαλονίκη

O 06 αΙΜοΚαΘαΡΣη ΣΕ ΠαΙΔΙα ΜΕ ΒαΡοΣ ΣΩΜαΤοΣ<12kg: ΕΜΠΕΙΡΙαΕνοΣ ΚΕνΤΡου

Β. Ασκητή, Γ. Μαλακασιώτη, Μ. Μήλα, Α. Ζαμπέτογλου, Α. Μητσιώνη Νεφρολογικό Τμήμα Νοσοκομείο Παίδων “Π&Α Κυριακού”, Αθήνα

16:30-17:45 ΣΤΡοΓΓυΛο ΤΡαΠΕΖΙ

ΚΑΡδΙΑγγΕΙΑΚΟΣ ΚΙΝδυΝΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ μΕχΡΟΝΙΑ ΝΕφΡΙΚΗ ΝΟΣΟ

Προεδρείο: αικ. Παπαγιάννη, Γ. Μουστάκας

Εκτίμηση του κινδύνου αθ. Πρωτογέρου

Μηχανισμοί νεφρικής βλάβης στην Καρδιακή Ανεπάρκεια Π. Σαραφίδης

Ισχαιμική νεφρική νόσος και νεφραγγειακή υπέρταση: από τιςαρνητικές κλινικές δοκιμές στην εξατομικευμένη παρεμβατικήαντιμετώπιση

Σ. Ζιάκκα

17:45-18:15 ΔΙαΛΕξη Προεδρείο: Γ. Μπαμίχας

Ουρικό Οξύ και καρδιαγγειακός κίνδυνος Ι. Στεφανίδης

18:15-18:45 Διάλειμμα Καφέ

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣΥΝΕ∆ΡΙΟo

29 Μαΐου - 1 IουνIου 2019 ΕυΡΩΠαΐΚο ΠοΛΙΤΙΣΤΙΚο ΚΕνΤΡο ΔΕΛΦΩν ΔΕΛΦοΙ

www.21psn.gr

21

Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η 2 9 Μ Α ΐ Ο Υ 2 0 1 9

Page 24: Ελληνική Νεφρολογική Α Ρ Γ Ο Π Ο Κ Λ¤ΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_17_5.pdf · Λιακόπουλος Βασίλειος Μαργέλλος Βασίλειος

18:45-19:45 ΔΙαΛΕξΕΙΣ Προεδρείο: α. Μητσιώνη

Μεμονωμένη συστολική υπέρταση σε παιδιά - εφήβους και νεαρούςενήλικες

Στ. Σταμπουλή

Η σημασία της πρόσληψης Na στην εξέλιξη της ΧΝΝ ο. Μπαλάφα

19:45-21:00 ΤΕΛΕΤη ΕναΡξηΣ-χαΙΡΕΤΙΣΜοΙ Εναρκτήρια Διάλεξη

H Ιατρική Επιστήμη μεταξύ Νόμου και Δεοντολογίας Σπ. Βλαχόπουλος, Καθηγητής νομικής Σχολής ΕΚΠα

21:00 Δεξίωση υποδοχής

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

22

Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η 2 9 Μ Α ΐ Ο Υ 2 0 1 9

Page 25: Ελληνική Νεφρολογική Α Ρ Γ Ο Π Ο Κ Λ¤ΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_17_5.pdf · Λιακόπουλος Βασίλειος Μαργέλλος Βασίλειος

08:30-09:30 MEET THE EXPERT Προεδρείο: Π. Σαραφίδης, Ρ. Καλαϊτζίδης

Υπέρταση N. Madias

09:30-10:30 ΕΛΕυΘΕΡΕΣ αναΚοΙνΩΣΕΙΣ

υΠΕΡΤΑΣΗ Προεδρείο: Β. Μαργέλλος, Σ. Λιονάκη

O 07 ΠΡΩΙΜΕΣ αΛΛοΙΩΣΕΙΣ Του νΕΦΡΙΚου ΠαΡΕΓχυΜαΤοΣ ΣΤηνυΠΕΡΤαΣη

Γ. Μπάρκας1,2, Μ. Μακρυδάκης1, Ι. Ζωιδάκης1, Α. Βλάχου1, Α. Χαρώνης1, Δ. Βλαχάκος1,2

1Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, ΙΙΒΕΑΑ 2Τμήμα Ιατρικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

O 08 ΣυΣχΕΤΙΣη ΤΩν ΕΠΙΠΕΔΩν ΤηΣ PCSK9 ΜΕ ΕνΔΙαΜΕΣουΣ ΔΕΙΚΤΕΣΚαΡΔΙαΓΓΕΙαΚηΣ ΕΚΒαΣηΣ ΣΕ αΣΘΕνΕΙΣ ΜΕ χΡονΙα νΕΦΡΙΚηνοΣο

Σ. Παπανικολάου1, Κ. Τέλης2, Α. Ντούνι3, Π. Παυλάκου3, Α. Τατσιώνη4, Α. Τσελέπης2, Ε. Ντουνούση3

1Τμήμα Ουρολογίας, Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας 2Νεφρολογία, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 3Ερευνητικό Κέντρο Αθηροθρόμβωσης/Εργαστήριο Βιοχημείας, Τμήμα Χημείας,

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 4Τομέας Παθολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

O 09 ΜΕΤαΒοΛΕΣ ΤΩν ΕΠΙΠΕΔΩν ΤηΣ ΠΡΩΤΕΐνηΣ PROPROTEINCONVERTASE SUBTILISIN/KEXIN TYPE 9 (PCSK9) ΣΕΜΕΤαΜοΣχΕυΜΕνουΣ ΕΚ νΕΦΡου ΚαΤα Την ΠΡΩΙΜη ΜΕΤα-ΜΕΤαΜοΣχΕυΤΙΚη ΠΕΡΙοΔο

X. Mελεξοπούλου1, Ε. Οικονόμου2, Σ. Μαρινάκη1, Α. Μήλιου2, Σ. Βερναδάκης3,Δ. Τούσουλης2, Ι.Ν. Μπολέτης1

1Νεφρολογική Κλινική & Μονάδα Μεταμόσχευσης Νεφρού, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, ΓΝΑ“Λαϊκό”, Αθήνα

2Α' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, ΓΝ “Ιπποκράτειο”, Αθήνα 3Μονάδα Μεταμόσχευσης Νεφρού, ΓΝΑ “Λαϊκό”, Αθήνα

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣΥΝΕ∆ΡΙΟo

29 Μαΐου - 1 IουνIου 2019 ΕυΡΩΠαΐΚο ΠοΛΙΤΙΣΤΙΚο ΚΕνΤΡο ΔΕΛΦΩν ΔΕΛΦοΙ

www.21psn.gr

23

Π Ε Μ Π Τ Η 3 0 Μ Α ΐ Ο Υ 2 0 1 9

Page 26: Ελληνική Νεφρολογική Α Ρ Γ Ο Π Ο Κ Λ¤ΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_17_5.pdf · Λιακόπουλος Βασίλειος Μαργέλλος Βασίλειος

O 10 ΣυΓΚΡΙΣη ΤηΣ ΒΡαχυΠΡοΘΕΣΜηΣ ΜΕΤαΒΛηΤοΤηΤαΣ ΤηΣαΡΤηΡΙαΚηΣ ΠΙΕΣηΣ ΣΕ αΙΜοΚαΘαΙΡοΜΕνουΣ αΣΘΕνΕΙΣ ΜΕ ΚαΙχΩΡΙΣ ΕνΔοΔΙαΛυΤΙΚη υΠΕΡΤαΣη

Α. Μπίκος1,2, Χ. Λουτράδης1, Ε. Αγγελούδη1, Ε. Μέμμος1, Μ. Θεοδωρακοπούλου1, Ε. Ιντζεβίδου1, Α. Καρπέτας3, Ρ. Καλαϊτζίδης4, Ε. Γινικοπούλου2, Σ. Παναγούτσος4, Π. Πασαδάκης5, Β. Λιακόπουλος6, Α. Παπαγιάννη1, Π. Σαραφίδης1

1Νεφρολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο “Ιπποκράτειο”, Θεσσαλονίκη 2Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης “Πρότυπο”, Θεσσαλονίκη 3Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης “Θεραπευτική”, Θεσσαλονίκη 4Νεφρολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων 5Νεφρολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης 6Α΄ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο “ΑΧΕΠΑ”, Θεσσαλονίκη

O 11 η ΠΡοΓνΩΣΤΙΚη αξΙα ΤηΣ ΣχΕΣηΣ ΜΕΤαξυ ΤαχυΤηΤαΣΣΦυΓΜΙΚου ΚυΜαΤοΣ ΚαΙ αΡΤηΡΙαΚηΣ ΠΙΕΣηΣ ΓΙα ΤαΚαΡΔΙαΓΓΕΙαΚα ΣυΜΒαΜαΤα ΚαΙ Τη ΘνηΣΙΜοΤηΤα ΣΕ αΣΘΕνΕΙΣυΠο αΙΜοΚαΘαΡΣη

Π. Σαραφίδης1, Χ. Λουτράδης1, C. Mayer2,3, Α. Καρπέτας4, Μ. Θεοδωρακοπούλου1, Ε. Παγκοπούλου1, Α. Μπίκος1, Δ. Φαϊτατζίδου1, S. Wassertheurer2,3, C. Schmaderer5, Β. Λιακόπουλος6, Α. Παπαγιάννη1, G. London7

1Νεφρολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο “Ιπποκράτειο”, Θεσσαλονίκη 2AIT Austrian Institute of Technology GmbH, Center for Health & Bioresources,

Biomedical Systems, Vienna, Austria 3Vienna University of Technology, Institute for Analysis and Scientific Computing, Vienna,

Austria 4Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης “Θεραπευτική”, Θεσσαλονίκη 5Department of Nephrology, Technische Universität München, Klinikum rechts der Isar,

Munich, Germany 6Α΄ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο “ΑΧΕΠΑ”, Θεσσαλονίκη 7Hospital and FCRIN INI-CRCTC, Manhes, France

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

24

Π Ε Μ Π Τ Η 3 0 Μ Α ΐ Ο Υ 2 0 1 9

Page 27: Ελληνική Νεφρολογική Α Ρ Γ Ο Π Ο Κ Λ¤ΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_17_5.pdf · Λιακόπουλος Βασίλειος Μαργέλλος Βασίλειος

O 12 η ΕΠΙΔΡαΣη ΤηΣ ΚαΘοΔηΓουΜΕνηΣ αΠο υΠΕΡηχοΓΡαΦΙΚοΕΛΕΓχο ΤΩν ΠνΕυΜονΩν ΜΕΙΩΣηΣ Του ξηΡου ΒαΡουΣΣΩΜαΤοΣ ΣΤην ΠΕΡΙΠαΤηΤΙΚη αοΡΤΙΚη ΠΙΕΣη ΚαΙ ΤουΣΔΕΙΚΤΕΣ αΡΤηΡΙαΚηΣ ΣΚΛηΡΙαΣ αΣΘΕνΩν υΠο αΙΜοΚαΘαΡΣη

Χ. Λουτράδης1, Π. Σαραφίδης1, R. Ekart2, Α. Καρπέτας3, Α. Μπίκος1,4, Μ. Θεοδωρακοπούλου1, Μ. Καλαϊτζόγλου1, Μ. Αλεξάνδρου5, X. Δημητριάδης1, Ι. Τσουχνικάς1, Π. Πατεινάκης5, Δ. Παπαδοπούλου5, C. Zoccali6, G. London7, Γ. Ευστρατιάδης1, Α. Παπαγιάννη1

1Νεφρολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο “Ιπποκράτειο”, Θεσσαλονίκη 2University Clinical Centre Maribor, Clinic for Internal Medicine, Department of Dialysis,

Maribor, Slovenia 3Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης “Θεραπευτική”, Θεσσαλονίκη 4Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης “Πρότυπο”, Θεσσαλονίκη 5Νεφρολογική Κλινική, Νοσοκομείο “Παπαγεωργίου”, Θεσσαλονίκη 6CNR-IFC Clinical Epidemiology of Renal Diseases and Hypertension, Reggio Calabria,

Italy 7Hospital and FCRIN INI-CRCTC, Manhes, France

10:30-11:45 ΣΤΡοΓΓυΛο ΤΡαΠΕΖΙ

υΠΕΡΤΑΣΗ Προεδρείο: Δ. Βλαχάκος, ν. Καπερώνης

Νεότερες Ευρωπαϊκές (ΕSH/ESC 2018) και Αμερικάνικες (AHA/ACC2017) κατευθυντήριες οδηγίες για την ιδιοπαθή υπέρταση: Τι αλλάζειτην καθημερινή κλινική πράξη;

α) Στη διάγνωση της αρτηριακής υπέρτασης Κ. Θωμόπουλος

β) Στους θεραπευτικούς στόχους Δ. Βλαχάκος

γ) Ανθεκτική υπέρταση στο γενικό πληθυσμό και σε ασθενείς με ΧΝΝ Ρ. Καλαϊτζίδης

11:45-12:05 Διάλειμμα Καφέ

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣΥΝΕ∆ΡΙΟo

29 Μαΐου - 1 IουνIου 2019 ΕυΡΩΠαΐΚο ΠοΛΙΤΙΣΤΙΚο ΚΕνΤΡο ΔΕΛΦΩν ΔΕΛΦοΙ

www.21psn.gr

25

Π Ε Μ Π Τ Η 3 0 Μ Α ΐ Ο Υ 2 0 1 9

Page 28: Ελληνική Νεφρολογική Α Ρ Γ Ο Π Ο Κ Λ¤ΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_17_5.pdf · Λιακόπουλος Βασίλειος Μαργέλλος Βασίλειος

12:05-13:30 ΣΤΡοΓΓυΛο ΤΡαΠΕΖΙ

ΣΑΚχΑΡΩδΗΣ δΙΑβΗΤΗΣ Προεδρείο: Π. Πασαδάκης, Ε. Δαφνής

Ταξινόμηση και διάγνωση α. Ράπτης

Παθογένεια της Διαβητικής νεφρικής νόσου Μ. Θεοδωρίδης

Νεφρική βλάβη σε ΣΔ τύπου 2. Διαφορές από τον ΣΔ τύπου 1 Π. Πατεινάκης

Πρόληψη και αντιμετώπιση της διαβητικής νεφρικής νόσου Μ. Σονικιάν

13:30-14:00 ΔοΡυΦοΡΙΚη ΔΙαΛΕξη Προεδρείο: Π. Πασαδάκης

Χρόνια νεφρική νόσος και Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2: Από την αναστολή του SGLT2 έως τα πολλαπλά κλινικά οφέλη της

εμπαγλιφλοζίνης Π. Σαραφίδης

14:00 Συνάντηση Επιτροπής Εκπαίδευσης

14:00-17:00 Μεσημεριανή Διακοπή

17:00-18:15 ΣΤΡοΓΓυΛο ΤΡαΠΕΖΙ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟυ ΣΑΚχΑΡΩδΗ δΙΑβΗΤΗ Προεδρείο: η. Θώδης, Γ. Τσιρπανλής

Αντιδιαβητικά δισκία Θ. Στρατηγού

Ινσουλινοθεραπεία Στ. Λιάτης

Αντιδιαβητικά δισκία με νεφροπροστατευτική καικαρδιοπροστατευτική δράση

Μ. Διβάνη

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

26

Π Ε Μ Π Τ Η 3 0 Μ Α ΐ Ο Υ 2 0 1 9

Page 29: Ελληνική Νεφρολογική Α Ρ Γ Ο Π Ο Κ Λ¤ΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_17_5.pdf · Λιακόπουλος Βασίλειος Μαργέλλος Βασίλειος

18:15-18:45 ΔΙαΛΕξη Προεδρείο: Δ. Παπαδοπούλου

Εκτίμηση υδρικού όγκου στη ΧΝΝ τελικού σταδίου α. Σταυρουλόπουλος

18:45-19:45 ΣΤΡοΓΓυΛο ΤΡαΠΕΖΙ - ΣΕ ΣυνΕΡΓαΣΙα ΜΕ Την νΕΦΡοΛοΓΙΚη ΕΤαΙΡΕΙα ΚυΠΡου

μΕΤΑμΟΣχΕυΣΗ ΝΕφΡΟυ ΚΑΙ ΚΑΡδΙΑγγΕΙΑΚΟΣΚΙΝδυΝΟΣ. δΙΕΡΕυΝΗΣΗ, ΘΕΡΑΠΕυΤΙΚΕΣΕΠΙλΟγΕΣ

Προεδρείο: χ. χριστοδουλίδου, α. Koroshi

Υποψήφιοι λήπτες νεφρού: Προμεταμοσχευτικός έλεγχος γιαστεφανιαία νόσο. Πώς, Πότε σε ποιους;

α. Σολουκίδης

Ανοσοκατασταλτικά και καρδιαγγειακός κίνδυνος σε ασθενείς μεμεταμόσχευση νεφρού. Ανάγκη για μετατροπή αγωγής;

Λ. Δαμιανού

19:45-20:30 ΔοΡυΦοΡΙΚο ΣυΜΠοΣΙο Προεδρείο: αικ. Παπαγιάννη, Θ. αποστόλου

Ενδοφλέβια ασβεστιομιμιτικά - Ένα χρόνο μετά. Προσδοκίες καικλινική πραγματικότητα

Ομιλητές-Σχολιαστές: Γ. Τριανταφύλλης, Ι. Γριβέας, Ευστ. Μητσόπουλος

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣΥΝΕ∆ΡΙΟo

29 Μαΐου - 1 IουνIου 2019 ΕυΡΩΠαΐΚο ΠοΛΙΤΙΣΤΙΚο ΚΕνΤΡο ΔΕΛΦΩν ΔΕΛΦοΙ

www.21psn.gr

27

Π Ε Μ Π Τ Η 3 0 Μ Α ΐ Ο Υ 2 0 1 9

Page 30: Ελληνική Νεφρολογική Α Ρ Γ Ο Π Ο Κ Λ¤ΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_17_5.pdf · Λιακόπουλος Βασίλειος Μαργέλλος Βασίλειος

08:30-09:30 MEET THE EXPERT Προεδρείο: Ι.ν. Μπολέτης, αικ. Παπαγιάννη

Καρδιακή Ανεπάρκεια Γ. Φιλιππάτος

09:30 Συνάντηση ΔΣ, ΕνΕ

09:30-10:30 ΕΛΕυΘΕΡΕΣ αναΚοΙνΩΣΕΙΣ

μΕΤΑμΟΣχΕυΣΗ Προεδρείο: Μ. Γιαννοπούλου, Θ. χήρας

O 13 ΕΚΤΙΜηΣη ΔΙαΦοΡΕΤΙΚΩν ΤΕχνΙΚΩν αΙΜαΦαΙΡΕΣηΣ ΓΙα ΤηναΠΕυαΙΣΘηΤοΠοΙηΣη υΠοΨηΦΙΩν ΛηΠΤΩν αΣυΜΒαΤηΣ ΚαΤαοΜαΔα αΙΜαΤοΣ ΜΕΤαΜοΣχΕυΣηΣ νΕΦΡου

X. Mελεξοπούλου1, Σ. Μαρινάκη1, Ι. Μιχελάκης1, Ι. Τσουμπού1, Μ. Δαρεμά1, Σ. Βερναδάκης2, Ι.Ν. Μπολέτης1

1Νεφρολογική Κλινική & Μονάδα Μεταμόσχευσης Νεφρού, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, ΓΝΑ “Λαϊκό”, Αθήνα

2Μονάδα Μεταμόσχευσης Νεφρού, ΓΝΑ “Λαϊκό”, Αθήνα

O 14 η ΕΠΙΔΡαΣη Του ΔΕΙΚΤη ΜαΖαΣ ΣΩΜαΤοΣ (BMI) ΚαΙ Του ΔΕΙΚΤηΚΙνΔυνου (KDPI) TOY αΠοΒΙΩΣανΤα ΔοΤη νΕΦΡΙΚουΜοΣχΕυΜαΤοΣ ΣΤην ΕΚΒαΣη ΤηΣ ΜΕΤαΜοΣχΕυΣηΣ

Μ. Σμυρλή1, Γ. Τσούκα1, Β. Βουγάς2, Δ. Πιστόλας2, Θ. Αποστόλου1

1Νεφρολογικό Τμήμα “Αντώνιος Γ. Μπίλλης”- ΓΝΑ “Ο Ευαγγελισμός”, Αθήνα 2Α΄ Χειρουργική Κλινική - Μονάδα Μεταμόσχευσης Οργάνων-ΓΝΑ “Ο Ευαγγελισμός”,

Αθήνα

O 15 ΒαΚΤηΡΙαΙΜΙα αΠο GRAM-αΡνηΤΙΚα ΒαΚΤηΡΙα ΣΕ αΣΘΕνΕΙΣ ΜΕΜΕΤαΜοΣχΕυΣη νΕΦΡου: ΕΠΙΠΤΩΣη, ΠαΡαΓονΤΕΣ ΚΙνΔυνου,ΕΚΒαΣη ΚαΙ ΘνηΤοΤηΤα

Μ. Τσικαλά-Βαφέα1, Δ. Μπασούλης1, Μ. Δαρεμά2, Ι. Δεληολάνης3, I. Παυλοπούλου5, Α. Πανταζάτου3, Β. Σύψα4, Γ. Δαΐκος1, Ι.Ν. Μπολέτης2, Μ. Ψυχογυιού1

1A΄ Παθολογική Κλινική, ΓΝΑ “Λαϊκό”, ΕΚΠΑ, Αθήνα 2Μονάδα Μεταμόσχευσης, Νεφρολογική Κλινική, ΓΝΑ “Λαϊκό”, Αθήνα 3Μικροβιολογικό Εργαστήριο, ΓΝΑ “Λαϊκό”, Αθήνα 4Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, ΕΚΠΑ, Αθήνα 5Παιδιατρική Κλινική, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ, Αθήνα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

28

Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η 3 1 Μ Α ΐ Ο Υ 2 0 1 9

Page 31: Ελληνική Νεφρολογική Α Ρ Γ Ο Π Ο Κ Λ¤ΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_17_5.pdf · Λιακόπουλος Βασίλειος Μαργέλλος Βασίλειος

O 16 ΜΕΤαΜοΣχΕυΣη νΕΦΡου υΠΕΡΕυαΙΣΘηΤοΠοΙηΜΕνΩναΣΘΕνΩν αΠο αΠοΒΙΩΣανΤα ΔοΤη - ΜαΚΡοΠΡοΘΕΣΜααΠοΤΕΛΕΣΜαΤα

Μ. Δαρεμά1, Α. Βιττωράκη2, Ι. Τσουμπού1, Χ. Μελεξοπούλου1, Σ. Μαρινάκη1, Σ. Βερναδάκης3, Γ. Λιάπης4, Α. Ινιωτάκη2, Ι.Ν. Μπολέτης1

1Νεφρολογική Κλινική & Μονάδα Μεταμόσχευσης Νεφρού, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, ΓΝΑ “Λαϊκό”, Αθήνα

2Ανοσολογικό Τμήμα & Εθνικό Κέντρο Ιστοσυμβατότητας ΓΝΑ “Γ. Γεννηματάς”, Αθήνα 3Μονάδα Μεταμόσχευσης Νεφρού, ΓΝΑ “Λαϊκό”, Αθήνα 4Α΄ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Ιατρική Σχολή Αθηνών, ΓΝΑ “Λαϊκό”, Αθήνα

O 17 νΕο-ΕΜΦανΙΣΘΕΙΣ ΣαΚχαΡΩΔηΣ ΔΙαΒηΤηΣ ΜΕΤα ΤηνΜΕΤαΜοΣχΕυΣη: ΠΡοΔΙαΘΕΣΙΚοΙ ΠαΡαΓονΤΕΣ ΚΙνΔυνου

Μ. Σμυρλή1, Γ. Τσούκα1, Κ. Μπαλάσκα2, Β. Βουγάς2, Θ. Αποστόλου1

1Νεφρολογικό Τμήμα “Αντώνιος Γ. Μπίλλης”- ΓΝΑ “Ο Ευαγγελισμός”, Αθήνα 2Α΄ Χειρουργική Κλινική - Μονάδα Μεταμόσχευσης Οργάνων-ΓΝΑ “Ο Ευαγγελισμός”,

Αθήνα

O 18 ΓονΙΔΙαΚη χαΡΤοΓΡαΦηΣη ΤηΣ ΔΙαΒηΤΙΚηΣ νΕΦΡοΠαΘΕΙαΣΣΤον ΕΛΛηνΙΚο ΠΛηΘυΣΜο ΔΙαΒηΤΙΚΩν αΣΘΕνΩν ΤυΠου 2

Α. Ρουμελιώτης1,5, Σ. Ρουμελιώτης1,5, Φ. Τσέτσος2, Μ. Γεωργίτση2,3, Π. Πάσχου2,4, Η. Θώδης1, Π. Πασαδάκης1, Σ. Παναγούτσος1

1Τμήμα Νεφρολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου, Αλεξανδρούπολη 2Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,

Αλεξανδρούπολη 3Εργαστήριο Βιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 4Τμήμα Βιολογικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Purdue, West Lafayette, IN, USA 5“Aχίλλειον” Νεφρολογικό Κέντρο, Θεσσαλονίκη

10:30-11:45 ΣΤΡοΓΓυΛο ΤΡαΠΕΖΙ

ΤΑ λΙΠΙδΙΑ ΣΤΗ ΝΕφΡΟλΟγΙΑ Προεδρείο: Β. Λιακόπουλος, Κ. Στυλιανού

Διαταραχές λιπιδίων αλ. Κόκκινος

Διαταραχές λιπιδίων στις νεφρικές παθήσεις Μ. Παπασωτηρίου

Θεραπεία υπερλιπιδιαιμιών χ. Σκαλιώτη

11:45-12:05 Διάλειμμα Καφέ

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣΥΝΕ∆ΡΙΟo

29 Μαΐου - 1 IουνIου 2019 ΕυΡΩΠαΐΚο ΠοΛΙΤΙΣΤΙΚο ΚΕνΤΡο ΔΕΛΦΩν ΔΕΛΦοΙ

www.21psn.gr

29

Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η 3 1 Μ Α ΐ Ο Υ 2 0 1 9

Page 32: Ελληνική Νεφρολογική Α Ρ Γ Ο Π Ο Κ Λ¤ΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_17_5.pdf · Λιακόπουλος Βασίλειος Μαργέλλος Βασίλειος

12:05-13:20 ΣΤΡοΓΓυΛο ΤΡαΠΕΖΙ

μΕΤΑμΟΣχΕυΣΗ ΝΕφΡΟυ Προεδρείο: Σμ. Μαρινάκη, Ε. ντουνούση

Καρδιαγγειακός κίνδυνος και νοσηρότητα χ. Μελεξοπούλου

Υπέρταση Θ. Ελευθεριάδης

Σακχαρώδης Διαβήτης χρ. Δημητριάδης

13:20-13:50 ΔΙαΛΕξη Προεδρείο: Κ. Μαυροματίδης

Καρδιαγγειακή δυσλειτουργία σε ασθενείς υπό Αιμοκάθαρση: μίατυπική μορφή καρδιακής ανεπάρκειας με διατηρημένο κλάσμαεξώθησης (HFpEF);

Μ. Μπόνιος

14:00-15:30 ΓΕνΙΚη ΣυνΕΛΕυΣη ΕνΕ

14:00-17:00 Μεσημεριανή Διακοπή

17:00-18:00 ΕΛΕυΘΕΡΕΣ αναΚοΙνΩΣΕΙΣ

ΚλΙΝΙΚΗ ΝΕΡφΡΟλΟγΙΑ Προεδρείο: Δ. Κιρμιζής, Ι. Τζανάκης

O 19 ανΤΙΜΕΤΩΠΙΣη ΤηΣ οξΕΙαΣ νΕΦΡΙΚηΣ ΒΛαΒηΣ ΣΕ αΣΘΕνΕΙΣΜΕΤα αΠο αοΡΤοΣΤΕΦανΙαΙα ΠαΡαΚαΜΨη

Π. Γιάννου1, Α. Καποτά1, Χ. Κάντζος2, Ι. Κοπελιάς1, Α. Κατσαρός2, Κ. Τριανταφύλλου2, Δ. Πετράς1

1Νεφρολογικό Τμήμα, ΠΓΝΑ “Ιπποκράτειο”, 2Καρδιοχειρουργικό Τμήμα, ΠΓΝΑ“Ιπποκράτειο”, Αθήνα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

30

Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η 3 1 Μ Α ΐ Ο Υ 2 0 1 9

Page 33: Ελληνική Νεφρολογική Α Ρ Γ Ο Π Ο Κ Λ¤ΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_17_5.pdf · Λιακόπουλος Βασίλειος Μαργέλλος Βασίλειος

O 20 ΠΡοΓνΩΣΤΙΚη αξΙα ΤηΣ ΙΣΤοΛοΓΙΚηΣ ΚαΤαΤαξηΣ ΤΩν ANCA-ΣχΕΤΙΖοΜΕνΩν (ανοΣοΠΕνΙΚΩν) αΓΓΕΙΙΤΙΔΩν

Ξ. Μπένια1, Β. Παπανικολάου1, Χ. Χριστοδουλίδου1, Σ. Παντελάκος2, Χ. Βουρλάκου2, Θ. Αποστόλου1

1Νεφρολογικό Τμήμα “Αντώνιος Γ. Μπίλλης”, ΓΝ “Ο Ευαγγελισμός”, Αθήνα 2Παθολογοναταμικό Τμήμα, ΓΝ “Ο Ευαγγελισμός”, Αθήνα

O 21 ανοΣοΠΕνΙΚη ΣΠΕΙΡαΜαΤονΕΦΡΙΤΙΔα ΜΕ ΣοΒαΡη ΕΚΠΤΩΣηνΕΦΡΙΚηΣ ΛΕΙΤουΡΓΙαΣ ΚαΤα Τη ΔΙαΓνΩΣη: AνΤαΠοΚΡΙΣη ΣΤηΘΕΡαΠΕΙα ΚαΙ αΠΩΤΕΡη ΕΚΒαΣη

Σ. Λιονάκη1, Σ. Μαρινάκη1, Π. Καλογερόπουλος1, Γ. Λιάπης2, X. Γακιοπούλου2, Α. Τζιούφας3, Ι.Ν. Μπολέτης1

1Νεφρολογική Kλινική & Μονάδα Μεταμόσχευσης Νεφρού, “Λαϊκό” Νοσοκομείο, ΙατρικήΣχολή, ΕΚΠΑ, Αθήνα

2Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Λαϊκό Νοσοκομείο, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Αθήνα 3Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Αθήνα

O 22 ΣυχνοΤηΤα ΚαΙ ΠαΡαΓονΤΕΣ ΚΙνΔυνου ΓΙα Την ΕΜΦανΙΣηΣοΒαΡΩν ΛοΙΜΩξΕΩν ΣΕ αΣΘΕνΕΙΣ ΜΕ ANCA ΣχΕΤΙΖοΜΕνΕΣαΓΓΕΙΙΤΙΔΕΣ ΚαΙ νΕΦΡΙΚη ΠΡοΣΒοΛη

Α. Χαλκιά1, Κ. Θωμάς2, Α. Καποτά1, Π. Κούκη1, Δ. Βασιλόπουλος2, Δ. Πετράς1

1Νεφρολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Ιπποκράτειο”, Αθήνα 2Μονάδα Κλινικής Ανοσολογίας-Ρευματολογίας, Β΄ Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο

Εργαστήριο, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Αθήνα

O 23 η ΕνΕΡΓοΠοΙηΣη ΤηΣ οΔου Του ΠαΡαΓονΤα νΕΚΡΩΣηΣ ΤΩνοΓΚΩν (TUMOR NECROSIS FACTOR-α, TNF-α) ΚαΙ ΤηΣ Τ-ΚυΤΤαΡΙΚηΣ ανοΣΙαΣ ΣχΕΤΙΖονΤαΙ ΜΕ Την αναΠΤυξηΛΕυΚΩΜαΤουΡΙαΣ ΚαΙ Την ΕΚΠΤΩΣη ΤηΣ νΕΦΡΙΚηΣΛΕΙΤουΡΓΙαΣ ΣΕ αΣΘΕνΕΙΣ ΜΕ ΣαΚχαΡΩΔη ΔΙαΒηΤη ΤυΠου ΙΙ

Ι.Θ. Λαμπροπούλου1, Μ. Στάγκου1, Ε. Σαμπάνη1, Π. Σαραφίδης1, Π. Γιαμαλής1, Ι. Τσουχνικάς1, Τ. Διδάγγελος2, Α. Παπαγιάννη1

1Νεφρολογική Κλινική ΑΠΘ, Γενικό Νοσοκομείο “Ιπποκράτειο”, Θεσσαλονίκη 2Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο

“ΑΧΕΠΑ”, Θεσσαλονίκη

O 24 ΠΡοοΠΤΙΚη ΜΕΛΕΤη ΤηΣ ΕΠΙΔΡαΣηΣ ΤηΣ χοΡηΓηΣηΣχοΛηΚαΛΣΙΦΕΡοΛηΣ ΣΕ αΣΘΕνΕΙΣ ΜΕ χΡονΙα νΕΦΡΙΚη νοΣοΣΤαΔΙου ΙΙΙ ΚαΙ IV

A. Ζαβιτσανάκη, Θ. Ντρίνιας, Μ. Παπασωτηρίου, Π. Καλλιακμάνη, Ε. Παπαχρήστου, Δ.Σ. Γούμενος

Νεφρολογικό Κέντρο, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣΥΝΕ∆ΡΙΟo

29 Μαΐου - 1 IουνIου 2019 ΕυΡΩΠαΐΚο ΠοΛΙΤΙΣΤΙΚο ΚΕνΤΡο ΔΕΛΦΩν ΔΕΛΦοΙ

www.21psn.gr

31

Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η 3 1 Μ Α ΐ Ο Υ 2 0 1 9

Page 34: Ελληνική Νεφρολογική Α Ρ Γ Ο Π Ο Κ Λ¤ΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_17_5.pdf · Λιακόπουλος Βασίλειος Μαργέλλος Βασίλειος

18:00-19:00 ΔΙαΛΕξΕΙΣ Προεδρείο: Ι.ν. Μπολέτης, χρ. Ιατρού

The renal response to chronic hypercapnia ν. Madias

Τα νεότερα από του στόματος αντιπηκτικά στους ασθενείς με νεφρικήνόσο

Ευαγγ. Παπαχρήστου

19:00-20:00 ΔοΡυΦοΡΙΚο ΣυΜΠοΣΙο

ΘΕΡΑΠΕυΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚλΗΣΕΙΣ ΣΤΗ χΡΟΝΙΑΝΕφΡΙΚΗ ΝΟΣΟ

Πρόεδρος: αικ. Παπαγιάννη

Βελτιστοποιώντας τη διαχείριση της υπερφωσφαταιμίας στη ΧρόνιαΝεφρική Νόσο τελικού σταδίου. Η κλινική εμπειρία με τοσουκροφερικό οξυ-υδροξείδιο

Κ. Σταματέλου

Νεότερες θεραπευτικές προσεγγίσεις στη νόσο Fabry. Ο ρόλος τηςμιγαλαστάτης

Κ. Στυλιανού

21:00 Δείπνο Συνεδρίου

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

32

Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η 3 1 Μ Α ΐ Ο Υ 2 0 1 9

Page 35: Ελληνική Νεφρολογική Α Ρ Γ Ο Π Ο Κ Λ¤ΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_17_5.pdf · Λιακόπουλος Βασίλειος Μαργέλλος Βασίλειος

08:30-09:30 MEET THE EXPERT Προεδρείο: Θ. αποστόλου, ν. αφεντάκης

Οστεοδυστροφία Μ. Ketteler, M. Vervloet

09:30-10:30 ΕΛΕυΘΕΡΕΣ αναΚοΙνΩΣΕΙΣ

ΑΙμΟΚΑΘΑΡΣΗ Προεδρείο: ν. Κακλαμάνης, α. Ζουριδάκης

O 25 ΜΕΤαΒοΛΕΣ ΣΤη ΣυΜΒαΤΙΚη ΦαΡΜαΚΕυΤΙΚη αΓΩΓη αΣΘΕνΩνΠου υΠοΒαΛΛονΤαΙ ΣΕ νυχΤΕΡΙνη ΜαΚΡαΣ ΔΙαΡΚΕΙαΣ ONLINEαΙΜοΔΙαΔΙηΘηΣη (n-OLHDF)

Ν. Ζουμπαρίδης1, Δ. Καράτζιος1 Δ. Παπαδοπούλου1, Χ. Χατζηασλανίδου1, Η. Κυριάκουτζικ1, Α. Μακρίδης2, Κ. Σόμπολος3

1Πρότυπο Νεφρολογικό Κέντρο Πέλλας-ΜΧΑ 2Σύμβουλος Καρδιολόγος-Πρότυπο Νεφρολογικό Κέντρο Πέλλας 3Πρότυπο Νεφρολογικό Κέντρο Θεσσαλονίκης-ΜΧΑ

O 26 η ΕΠΙΔΡαΣη ΤηΣ ΚΡυαΣ αΙΜοΚαΘαΡΣηΣ ΚαΙ ΤηΣΕνΔοΣυνΕΔΡΙαΚηΣ αΣΚηΣηΣ ΣΤο ΘΕΡΜΙΚο ΦοΡΤΙο ΤΩναΣΘΕνΩν

Γ.Κ. Σακκάς1, Α. Κρασέ1, Α.Δ. Φλουρής1, Χ. Καρατζαφέρη1, Ι. Στεφανίδης2

1Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 2Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

O 27 η ΜΕΛΕΤη ΠΡοΓνΩΣΤΙΚΩν ΠαΡαΓονΤΩν ΤηΣ ΜαΚΡοχΡονΙαΣΕΚΒαΣηΣ Του αΡΤηΡΙοΦΛΕΒΙΚου ΜοΣχΕυΜαΤοΣ ΓΙααΙΜοΚαΘαΡΣη

Ι.Ε. Γιαννικουρής1,2, G. Giordano1,3, S. Vigano1, G. Bacchini1

1Τμήμα Αγγειακής Προσπέλασης, Νεφρολογική Κλινική, Μονάδες Τεχνητού Νεφρού,Περιτοναϊκής Κάθαρσης και Μεταμόσχευσης Νεφρού, Πανεπιστημιακό ΝοσοκομείοAlessandro Manzoni, Lecco, Lombardia, Ιταλία

2Medifil AE, Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης, Περιστέρι, Αττική, Ελλάδα 3Χειρουργική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Luigi Vanvitelli, Napoli, Campania,

Ιταλία

O 28 ΕΠΙΒΕΒαΙΩΣη ΤηΣ οΡΘηΣ ΘΕΣηΣ Του αΚΡου ΤΩν ΚΕνΤΡΙΚΩνΚαΘΕΤηΡΩν αΙΜοΚαΘαΡΣηΣ ΜΕ Τη χΡηΣη ΕνΔοΦΛΕΒΙαΣηΛΕΚΤΡοΚαΡΔΙοΓΡαΦΙαΣ

Χ. Μπαντής, Σ. Φραγκίδης, Γ. Σπανός, Κ. Αρμεντζοΐου, Ε. Τσαντεκίδου, Σ. Πάσχου, Χ. Δόντσος, Γ. Μπαμίχας

Νεφρολογικό Τμήμα, Νοσοκομείο “Γ. Παπανικολάου”, Θεσσαλονίκη

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣΥΝΕ∆ΡΙΟo

29 Μαΐου - 1 IουνIου 2019 ΕυΡΩΠαΐΚο ΠοΛΙΤΙΣΤΙΚο ΚΕνΤΡο ΔΕΛΦΩν ΔΕΛΦοΙ

www.21psn.gr

33

Σ Α Β Β Α Τ Ο 1 Ι Ο Υ Ν Ι Ο Υ 2 0 1 9

Page 36: Ελληνική Νεφρολογική Α Ρ Γ Ο Π Ο Κ Λ¤ΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_17_5.pdf · Λιακόπουλος Βασίλειος Μαργέλλος Βασίλειος

O 29 ΣυΣχΕΤΙΣη ΤΩν υΠΕΡηχοΓΡαΦΙΚΩν ΚυΜαΤοΜοΡΦΩν ΤηΣνΕΦΡΙΚηΣ ΦΛΕΒαΣ ΜΕ Την ΚαΡΔΙαΚη ΛΕΙΤουΡΓΙα ΣΕ αΣΘΕνΕΙΣΜΕ χΡονΙα νΕΦΡΙΚη νοΣο ΚαΙ ΚαΡΔΙαΚη ανΕΠαΡΚΕΙα

Α. Σταυρουλόπουλος1, Ι. Δρούλιας2, Η. Κατσαούνος3, Ε. Τρογκάνης4, Δ. Χατζηγιαννακός2

1Νεφρολογικό Τμήμα, ΙΑΣΙΟ Θεραπευτήριο-Γ.Κ. Καλλιθέας, Αθήνα 2Νεφρολογικό Τμήμα, ΓΝΑ “Σισμανόγλειο-Α. Φλέμιγκ”, Νοσ. Μονάδα “Α.Φλέμιγκ”, Αθήνα 3Κατσαούνος Υπερηχογραφία, Αθήνα 4Καρδιολογικό Τμήμα, ΓΝΑ “Σισμανόγλειο- Α.Φλέμιγκ”, Νοσ. Μονάδα “Α.Φλέμιγκ”, Αθήνα

O 30 η αΠοΤΕΛΕΣΜαΤΙΚοΤηΤα αΠο Τη χΡηΣη ΜΠαΛονΙΩν ΠουΚαΛυΠΤονΤαΙ ΜΕ ΠαΚΛΙΤαξΕΛη ΣΕ αΣΘΕνΕΙΣ ΜΕ χΡονΙανΕΦΡΙΚη νοΣο ΤΕΛΙΚου ΣΤαΔΙου υΠο αΙΜοΚαΘαΡΣη (χνα-Τν)Που ΕΜΦανΙΖουν ΣΤΕνΩΣΕΙΣ ΣΤην αΡΤηΡΙοΦΛΕΒΙΚηΕΠΙΚοΙνΩνΙα (AVF)

Ι. Γριβέας1,2, Γ. Βουρλιωτάκης3, Ι. Καντουνάκης4, Η. Κατσαούνος5, Δ. Καμβύσης6,Χ. Ανδριόπουλος2, Π. Σιταράς2, Μ. Ακτσιαλή2, Θ. Παπαχρυσάνθου2, Α. Σχοινάς1,Α. Μπαλιτσάρη1, Μ. Ζηλάκος1, Γ. Ασημακόπουλος1

1Νεφρολογικό Τμήμα “417 ΝΙΜΤΣ”, Αθήνα 2ΜΧΑ “Νεφροιατρική”, Αθήνα 3Αγγειοχειρουργικό Τμήμα “417 ΝΙΜΤΣ”, Αθήνα 4Τμήμα Επεμβατικής Ακτινολογίας “417 ΝΙΜΤΣ”, Αθήνα 5Ιδιωτικό Κέντρο Υπερηχοτομογραφίας, Αθήνα 6Τμήμα Υπερηχοτομογραφίας “417 ΝΙΜΤΣ”, Αθήνα

10:30-11:00 ΔΙαΛΕξη Προεδρείο: Δ. Γούμενος

Θεραπευτική άσκηση και σύγχρονη Ιατρική Μ. Κουτσιλιέρης

11:00-11:30 Διάλειμμα Καφέ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

34

Σ Α Β Β Α Τ Ο 1 Ι Ο Υ Ν Ι Ο Υ 2 0 1 9

Page 37: Ελληνική Νεφρολογική Α Ρ Γ Ο Π Ο Κ Λ¤ΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_17_5.pdf · Λιακόπουλος Βασίλειος Μαργέλλος Βασίλειος

11:30-13:00 ΣΤΡοΓΓυΛο ΤΡαΠΕΖΙ

CKD-MBD: Where are We toDay InPathoPhysIology?

Προεδρείο: Δ. Γούμενος, α. Idrizi

Kidney-gut-vascular-bone axis Κ. αδαμίδης

FGF-23 and Clotho M. Vervloet

The role of phosphate in health and disease α. Γεράκης

Vitamin D in health and disease Κ. Σταματέλου

13:00-14:30 ΣΤΡοΓΓυΛο ΤΡαΠΕΖΙ

CKD-MBD: DIagnosIs-PreventIon-ManageMent Προεδρείο: Δ. Πετράς, Μ. Ketteler

Osteoporosis v.renal osteodystrophy in CKD pts M. Ketteler

Treatment in dialysis and Peritoneak Dialysis Γ. Κουτρούμπας

In renal transplantation Γ. Τσούκα

14:30-15:00 Συμπεράσματα - Κλείσιμο Συνεδρίου

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣΥΝΕ∆ΡΙΟo

29 Μαΐου - 1 IουνIου 2019 ΕυΡΩΠαΐΚο ΠοΛΙΤΙΣΤΙΚο ΚΕνΤΡο ΔΕΛΦΩν ΔΕΛΦοΙ

www.21psn.gr

35

Σ Α Β Β Α Τ Ο 1 Ι Ο Υ Ν Ι Ο Υ 2 0 1 9

Page 38: Ελληνική Νεφρολογική Α Ρ Γ Ο Π Ο Κ Λ¤ΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_17_5.pdf · Λιακόπουλος Βασίλειος Μαργέλλος Βασίλειος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

36

ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ -ΠΕΜΠΤΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2019

ΑΙμΟΚΑΘΑΡΣΗ-ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΚΑΘΑΡΣΗ

(Ρ01-Ρ30B)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΜΑΪΟΥ -ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

μΕΤΑμΟΣχΕυΣΗ-ΚλΙΝΙΚΗΝΕφΡΟλΟγΙΑ-υΠΕΡΤΑΣΗ

(Ρ31-Ρ64)

Page 39: Ελληνική Νεφρολογική Α Ρ Γ Ο Π Ο Κ Λ¤ΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_17_5.pdf · Λιακόπουλος Βασίλειος Μαργέλλος Βασίλειος

ΑΙμΟΚΑΘΑΡΣΗ-ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ (Ρ01-Ρ30B)P 01 αξΙοΛοΓηΣη ΤΩν ΦυΣΙΚΩν αναΣΤοΛΕΩν ΠηξηΣ ΣΕ αΣΘΕνΕΙΣ υΠο

χΡονΙα ΠΕΡΙοΔΙΚη αΙΜοΚαΘαΡΣη Μ. Σονικιάν1, Θ. Χήρας1, Ε. Καράκου2, Ε. Αλεφάκη3, Κ. Γυφτοπούλου3, Α. Μπαρμπάτση1,

Ο. Στριλιγκά3, Ν. Τράκας2, Ρ. Χατζηκυριάκου3

1Νεφρολογικό Τμήμα, “Σισμανόγλειο” ΓΝΑ, Αθήνα 2Βιοχημικό Τμήμα, “Σισμανόγλειο” ΓΝΑ, Αθήνα 3Αιματολογικό Εργαστήριο, “Σισμανόγλειο” ΓΝΑ, Αθήνα

P 02 αΠοΤΕΛΕΣΜαΤΙΚοΤηΤα ΚαΙ αΣΦαΛΕΙα αΠο Τη χΡηΣη etelcalcetide ΣΕαΣΘΕνΕΙΣ ΜΕ χΡονΙα νΕΦΡΙΚη νοΣο ΤΕΛΙΚου ΣΤαΔΙου υΠο αΙΜοΚαΘαΡΣη(χνα-Τν) ΚαΙ ΔΕυΤΕΡοΠαΘη υΠΕΡΠαΡαΘυΡΕοΕΙΔΙΣΜο (ΔυΠΘ)

Ι. Γριβέας, Μ. Ακτσιαλή, Χ. Ανδριόπουλος, Π. Σιταράς, Θ. Παπαχρυσάνθου ΜΧΑ “Νεφροιατρική”, Αθήνα

P 03 ΕΠΙΔΡαΣη ΤηΣ αυξηΣηΣ ΠαΡοχηΣ ΔΙαΛυΜαΤοΣ ΣΤην ΕΠαΡΚΕΙα ΚαΘαΡΣηΣΚαΙ ΣΤΙΣ νΕΦΡοΛοΓΙΚΕΣ ΕΡΓαΣΤηΡΙαΚΕΣ ΠαΡαΜΕΤΡουΣ

Μ. Σονικιάν1, Θ. Χήρας1, Ε. Καράκου2, Α. Μπαρμπάτση1, Ρ. Χατζηκυριάκου3, Ν. Τράκας2

1Νεφρολογικό Τμήμα, “Σισμανόγλειο” ΓΝΑ, Αθήνα 2Βιοχημικό Τμήμα, “Σισμανόγλειο” ΓΝΑ, Αθήνα 3Αιματολογικό Εργαστήριο, “Σισμανόγλειο” ΓΝΑ, Αθήνα

P 04 αΣΦαΛΕΙα ΚαΙ αΠοΤΕΛΕΣΜαΤΙΚοΤηΤα Του ΣουΚΡοΦΕΡΙΚου οξυ-υΔΡοξΕΙΔΙου ΣΕ ΠΡαΓΜαΤΙΚΕΣ ΣυνΘηΚΕΣ ΣΕ ΕΛΛηνΕΣ αΣΘΕνΕΙΣ ΠουυΠοΒαΛΛονΤαΙ ΣΕ αΙΜοΚαΘαΡΣη: ΜΙα ΕνΔΙαΜΕΣη αναΛυΣηυΠοοΜαΔαΣ ΤηΣ ΜΕΛΕΤηΣ VERIFIE

A. Παπαγιάννη1, I. Στεφανίδης2, Δ. Βλαχάκος3, Γ. Σταυγιαννουδάκης4, Δ. Παπαδοπούλου5, Ε. Δαφνής6, Ν. Καπερώνης7, Θ. Αποστόλου8, A. Παπαδάκη9, Σ. Μουτάφης10, Π. Πασαδάκης11,Β. Λιακόπουλος12, Δ. Γούμενος13, I.N. Μπολέτης14

1Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νεφρολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο “Ιπποκράτειο” 2Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Νεφρολογικό Τμήμα, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας 3Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νεφρολογικό Τμήμα, Νοσοκομείο “Αττικό”, Αθήνα 4Νεφρολογικό Τμήμα Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, Κλινική Δάφνης, Αθήνα 5Νεφρολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο “Παπαγεωργίου”, Θεσσαλονίκη 6Νεφρολογικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Νοσοκομείο “ΠΑΓΝΗ”, Κρήτη 7Νεφρολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο “Ερυθρός Σταυρός”, Αθήνα 8Νεφρολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Ο Ευαγγελισμός”, Αθήνα 9Νεφρολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Χανίων “Αγ. Γεώργιος”, Κρήτη 10Νεφρολογικό Τμήμα, Νοσοκομείο “Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center”, Αθήνα 11Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Νεφρολογικό Τμήμα, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου,

Αλεξανδρούπολη 12Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νεφρολογικό Τμήμα, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο

“ΑΧΕΠΑ”, Θεσσαλονίκη 13Πανεπιστήμιο Πατρών, Νεφρολογικό Τμήμα, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών 14Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νεφρολογικό Τμήμα και Μονάδα Μεταμοσχεύσεων

Νεφρού, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Λαϊκό”, Αθήνα

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣΥΝΕ∆ΡΙΟo

29 Μαΐου - 1 IουνIου 2019 ΕυΡΩΠαΐΚο ΠοΛΙΤΙΣΤΙΚο ΚΕνΤΡο ΔΕΛΦΩν ΔΕΛΦοΙ

www.21psn.gr

37

Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η 2 9 - Π Ε Μ Π Τ Η 3 0 Μ Α ΐ Ο Υ 2 0 1 9

Page 40: Ελληνική Νεφρολογική Α Ρ Γ Ο Π Ο Κ Λ¤ΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_17_5.pdf · Λιακόπουλος Βασίλειος Μαργέλλος Βασίλειος

P 05 οΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤαΒΛηΤοΤηΤαΣ ΤηΣ αΡΤηΡΙαΚηΣ ΠΙΕΣηΣ ΚαΤα Τη ΔΙαΡΚΕΙαΤου 3ηΜΕΡου ΜΕΣοΔΙαΣΤηΜαΤοΣ ΜΕΤαξυ αΙΜοΚαΘαΡΣΕΩν ΣΕ αΣΘΕνΕΙΣΣΕ αΙΜοΚαΘαΡΣη

Γ. Κουτρούμπας1, Π. Σαραφίδης2, Π. Γεωργιανός3, Α. Καρπέτας3, Α. Πρωτογέρου4, Χ. Συργκάνης1, Σ. Παναγούτσος5, Π. Πασαδάκης5

1Νεφρολογικό Τμήμα, “Αχιλλοπούλειο” ΓΝ Βόλου 2Νεφρολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο “Ιπποκράτειο”, Θεσσαλονίκη 3ΜΧΑ Θεραπευτική, Θεσσαλονίκη 4Εργαστήριο υπέρτασης και καρδιαγγειακής έρευνας, “Λαϊκό” Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αθηνών 5Νεφρολογικό Τμήμα, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

P 06 η ΤοΠοΘΕΤηΣη ΚΕνΤΡΙΚΩν ΦΛΕΒΙΚΩν ΚαΘΕΤηΡΩν αΙΜοΚαΘαΡΣηΣ αΠοΕνα νΕΦΡοΛοΓΙΚο ΤΜηΜα. ΕΜΠΕΙΡΙα 19 ΕΤΩν

Γ. Κουτρούμπας, Π. Μαλινδρέτος, Ν. Αναγνώστου, Ε. Μέλη, Χ. Συργκάνης Νεφρολογικό Τμήμα, ΓΝ Βόλου “Αχιλλοπούλειο”, Βόλος

P 07 ΜΕΛΕΤη ΛοΙΜΩξηΣ ΚαΘΕΤηΡΩν αΙΜοΚαΘαΡΣηΣ ΚαΤα Την ΔΙαΡΚΕΙα ΕνοΣΕΤουΣ ΣΕ ΜοναΔα ΤΕχνηΤου νΕΦΡου

Σ. Βακιάνη2, Δ. Κατσάνος1, Λ. Κουλιάσα1, Ε. Κορακιανίτη1, Γ. Κάκκου1, Μ. Πουλιάνου1, Π. Βακιάνης1

1Νεφρολογική Κλινική, ΓΝ Κέρκυρας 2Νεφρολογική Κλινική, ΓΝ Άγιος Παύλος Θεσσαλονίκη

P 08 ΕΠΙΔΡαΣη ΤηΣ ΣυνΕΔΡΙαΣ αΙΜοΚαΘαΡΣηΣ ΣΤα ΕΠΙΠΕΔα οΛΙΚουΜαΓνηΣΙου (tMg) οΡου αΣΘΕνΩν ΜΕ ΤΕΛΙΚου ΣΤαΔΙου χΡονΙα νΕΦΡΙΚηνοΣο (χνν-ΤΣ) Που υΠοΒαΛΛονΤαΙ ΣΕ ΘΕΡαΠΕΙα υΠοΚαΤαΣΤαΣηΣνΕΦΡΙΚηΣ ΛΕΙΤουΡΓΙαΣ ΜΕ ΤΕχνηΤο νΕΦΡο (Τν)

Θ. Τουρουντζής, Φ. Στασινή, Ε. Γινικοπούλου, Α. Μπίκος, Ζ. Σκαρλάτου, Χρ. Καγιαδάκη, Κ. Σόμπολος

ΜΧΑ Πρότυπο Νεφρολογικό Κέντρο Θεσσαλονίκης

P 09 υΠΕΡηχοΓΡαΦΙΚη ΕΠΙΤηΡηΣη ΤηΣ αΓΓΕΙαΚηΣ ΠΡοΣΠΕΛαΣηΣ ΤΩναΙΜοΚαΘαΙΡοΜΕνΩν αΣΘΕνΩν αΠο νΕΦΡοΛοΓουΣ. αΜΦΙΣΒηΤΩνΤαΣΤΙΣ ΚαΤΕυΘυνΤηΡΙΕΣ οΔηΓΙΕΣ

Ι.Ε. Γιαννικουρής1, Σ. Φραγκίδης2, Γ. Τριανταφύλλης1, Ε. Χαβιάρας1, Γ. Σπανός2, Γ. Μπαμίχας2

1Medifil A.E, Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης, Περιστέρι, Αττική 2Νεφρολογικό Τμήμα – Μονάδα Τεχνητού Νεφρού (MTN), Γενικό Νοσοκομείο “Γ. Παπανικολάου”,

Θεσσαλονίκη

P 10 ΒΙοΛοΓΙΚο οΜοΙοΜοΣχΕυΜα ΓΙα αΙΜοΚαΘαΡΣη. η αναΒΙΩΣη ΜΙαΣξΕχαΣΜΕνηΣ ΕΠΙΛοΓηΣ

Ι.Ε. Γιαννικουρής1,2, G. Giordano1,3, S. Vigano1, G. Bacchini1

1Τμήμα Αγγειακής Προσπέλασης, Νεφρολογική Κλινική, Μονάδες Τεχνητού Νεφρού, Περιτοναϊκής Κάθαρσης και Μεταμόσχευσης Νεφρού, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Alessandro Manzoni, Lecco, Lombardia, Ιταλία

2Medifil AE, Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης, Περιστέρι, Αττική, Ελλάδα

3Χειρουργική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Luigi Vanvitelli, Napoli, Campania, Ιταλία

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

38

Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η 2 9 - Π Ε Μ Π Τ Η 3 0 Μ Α ΐ Ο Υ 2 0 1 9

Page 41: Ελληνική Νεφρολογική Α Ρ Γ Ο Π Ο Κ Λ¤ΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_17_5.pdf · Λιακόπουλος Βασίλειος Μαργέλλος Βασίλειος

P 11 ΕΓΓυΣ ΚαΙ ΕυΘυ Ή αΠΩ ΚαΙ ΔΙΚην αΓΚυΛηΣ; αξΙοΛοΓΩνΤαΣ Τη ΘΕΣη ΚαΙΔΙαΜοΡΦΩΣη Του αΡΤηΡΙοΦΛΕΒΙΚου ΜοΣχΕυΜαΤοΣ ΓΙα αΙΜοΚαΘαΡΣη

Ι.Ε. Γιαννικουρής1,2, G. Giordano1,3, S. Vigano1, G. Bacchini1

1Τμήμα Αγγειακής Προσπέλασης, Νεφρολογική Κλινική, Μονάδες Τεχνητού Νεφρού, Περιτοναϊκής Κάθαρσης και Μεταμόσχευσης Νεφρού, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Alessandro Manzoni, Lecco, Lombardia, Ιταλία

2Medifil AE, Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης, Περιστέρι, Αττική, Ελλάδα 3Χειρουργική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Luigi Vanvitelli, Napoli, Campania, Ιταλία

P 12 ΕΠΙΔΡαΣη ΤηΣ αΙΜοΚαΘαΡΣηΣ ΣΤη ΔΙαΡΚΕΙα ΤηΣ ΚαΡΔΙαΚηΣΕΠαναΠοΛΩΣηΣ

Ν. Τσιγαρίδας1, Ν. Βαρσάμης1, Σ. Μαντζούκης1, Π. Τσεκέ2, Ε. Παππάς1, Α. Τσίντα1, Ε. Κόκκολου1, Α. Ανδρίκος1

1Νεφρολογική Κλινική, ΓΝ Ιωαννίνων “Γ. Χατζηκώστα” 2Νεφρολογική Κλινική, ΓΝ Αθηνών “Αλεξάνδρα”

P 13 η ΚαΘοΔηΓουΜΕνη αΠο υΠΕΡηχοΓΡαΦΙΚο ΕΛΕΓχο ΤΩν ΠνΕυΜονΩνΜΕΙΩΣη Του ξηΡου ΒαΡουΣ ΕΛαΤΤΩνΕΙ ΤΙΣ ΔΙαΣΤαΣΕΙΣ ΤΩν ΚαΡΔΙαΚΩνΚοΙΛοΤηΤΩν ΚαΙ ΤΙΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΠΛηΡΩΣηΣ ΤηΣ αΡΙΣΤΕΡηΣ ΚοΙΛΙαΣ ΣΕαΙΜοΚαΘαΙΡοΜΕνουΣ αΣΘΕνΕΙΣ ΜΕ αΡΤηΡΙαΚη υΠΕΡΤαΣη

Χ. Λουτράδης1, Π. Σαραφίδης1, Χ. Παπαδόπουλος2, Β. Σαχπεκίδης3, R. Ekart4, Ε. Παγουρελιάς2, Μ. Τουμπουρλέκα1, Α. Καρπέτας5, Α. Μπίκος1,6, Ι. Τσουχνικάς1, Ν. Πυργίδης1, Ι. Μηνοπούλου1, Μ. Αλεξάνδρου7, Ε. Μητσόπουλος7, Γ. Ευστρατιάδης1, C. Zoccali8, Α. Παπαγιάννη1

1Νεφρολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο “Ιπποκράτειο”, Θεσσαλονίκη 2Γ΄ Καρδιολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο “Ιπποκράτειο”, Θεσσαλονίκη 3Καρδιολογική Κλινική, Νοσοκομείο “Παπαγεωργίου”, Θεσσαλονίκη 4University Clinical Centre Maribor, Clinic for Internal Medicine, Department of Dialysis, Maribor, Slovenia 5Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης “Θεραπευτική”, Θεσσαλονίκη 6Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης “Πρότυπο”, Θεσσαλονίκη 7Νεφρολογική Κλινική, Νοσοκομείο “Παπαγεωργίου”, Θεσσαλονίκη 8CNR-IFC Clinical Epidemiology of Renal Diseases and Hypertension, Reggio Calabria, Italy

P 14 αΠοΤυχΙα αΓΓΕΙαΚηΣ ΠΡοΣΠΕΛαΣηΣ ΓΙα αΙΜοΚαΘαΡΣη. ΕΠΙΛΕΓονΤαΣ ΤηναΠοΔοΤΙΚοΤΕΡη αΓΓΕΙαΚη ΠΡοΣΠΕΛαΣη ΔΙαΣΩΣηΣ. αΜΕΣη ΠαΡαΚΕνΤηΣηΉ ΚαΛυΤΕΡη ΠΡοοΠΤΙΚη;

Ι.Ε. Γιαννικουρής1,2, G. Giordano1,3, S. Vigano1, G. Bacchini1

1Τμήμα Αγγειακής Προσπέλασης, Νεφρολογική Κλινική, Μονάδες Τεχνητού Νεφρού, Περιτοναϊκής Κάθαρσης και Μεταμόσχευσης Νεφρού, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Alessandro Manzoni, Lecco, Lombardia, Ιταλία

2Medifil AE, Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης, Περιστέρι, Αττική, Ελλάδα 3Χειρουργική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Luigi Vanvitelli, Napoli, Campania, Ιταλία

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣΥΝΕ∆ΡΙΟo

29 Μαΐου - 1 IουνIου 2019 ΕυΡΩΠαΐΚο ΠοΛΙΤΙΣΤΙΚο ΚΕνΤΡο ΔΕΛΦΩν ΔΕΛΦοΙ

www.21psn.gr

39

Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η 2 9 - Π Ε Μ Π Τ Η 3 0 Μ Α ΐ Ο Υ 2 0 1 9

Page 42: Ελληνική Νεφρολογική Α Ρ Γ Ο Π Ο Κ Λ¤ΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_17_5.pdf · Λιακόπουλος Βασίλειος Μαργέλλος Βασίλειος

P 15 η ανΤΙΚαΤαΣΤαΣη ΤηΣ ΣΙναΚαΛΣΕΤηΣ ΜΕ Το ΕνΔοΦΛΕΒΙοαΣΒΕΣΤΙοΜΙΜηΤΙΚο ΕΤΕΛΚαΛΣΕΤΙΔη ΜΕΙΩνΕΙ Τα ΕΠΙΠΕΔα ΤηΣΠαΡαΘοΡΜονηΣ ΚαΙ Του αΣΒΕΣΤΙου ΣΕ αΣΘΕνΕΙΣ υΠο αΙΜοΚαΘαΡΣη

Ε. Μητσόπουλος, Θ.Α. Καλλιάρα, Ο. Ζαζοπούλου, Α. Μπλάτσα, Μ.Ε. Αλεξάνδρου, Σ. Κεβρεκίδου, Π. Στρόππου, Α. Λυσίτσκα, Π. Πατεινάκης, Ε. Μάνου, Π. Κυρικλίδου, Δ. Παπαδοπούλου

Νεφρολογικό Τμήμα, ΓΝ “Παπαγεωργίου”, Θεσσαλονίκη

P 16 ΘΕΡαΠΕυΤΙΚη ανΤΙΜΕΤΩΠΙΣη Του ΔΕυΤΕΡοΠαΘουΣυΠΕΡΠαΡαΘυΡΕοΕΙΔΙΣΜου αΣΘΕνΩν υΠο αΙΜοΚαΘαΡΣη ΜΕ ΤοΕνΔοΦΛΕΒΙο αΣΒΕΣΤΙοΜΙΜηΤΙΚο ΕΤΕΛΚαΛΣΕΤΙΔη: Τα ΠΡΩΤαΣυΜΠΕΡαΣΜαΤα

Ε. Μητσόπουλος, Ο. Ζαζοπούλου, Θ.Α. Καλλιάρα, Α. Μπλάτσα, Μ.Ε. Αλεξάνδρου, Σ. Κεβρεκίδου, Π. Στρόππου, Α. Λυσίτσκα, Π. Πατεινάκης, Ε. Μάνου, Π. Κυρικλίδου, Δ. Παπαδοπούλου

Νεφρολογικό Τμήμα, ΓΝ “Παπαγεωργίου”, Θεσσαλονίκη

P 17 ΣυΓΚΡΙΣη αΠοΤΕΛΕΣΜαΤΙΚοΤηΤαΣ ΤηΣ ΔΕΣΛοΡαΤαΔΙνηΣ ΕνανΤΙ ΤηΣΜΠΙΛαΣΤΙνηΣ ΣΤον ουΡαΙΜΙΚο ΚνηΣΜο ΣΕ αΣΘΕνΕΙΣ ΜΕ νΕΦΡΙΚη νοΣοΤΕΛΙΚου ΣΤαΔΙου

Β. Χουρδάκης1, Μ. Παπασωτηρίου2, Θ. Ντρίνιας1, Λ. Μπαλτά1, Π. Καλλιακμάνη1, Σ. Γεωργίου2, Δ.Σ. Γούμενος1, Ε. Παπαχρήστου2

1Δερματολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών 2Νεφρολογικό Κέντρο, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών

P 18 η ΕΠΙΔΡαΣη Του “SODIUM PROFILING’’ ΣΤην ΕνΕΡΓοΠοΙηΣη Του αξοναΡΕνΙνηΣ ΣΕ αΣΘΕνΕΙΣ ΜΕ ΤΕΛΙΚου ΣΤαΔΙου χΡονΙα νΕΦΡΙΚη νοΣο υΠοαΙΜοΚαΘαΡΣη ΚαΙ αΙΜοΔΙαΔΙηΘηΣη

Γ. Γεωργοπούλου, Μ. Παπασωτηρίου, Θ. Ντρίνιας, Α. Μπρατσιάκου, Λ. Φύσσα, Α. Χαρδαλιάς, Ε. Παπαχρήστου, Δ.Σ. Γούμενος Νεφρολογικό Κέντρο, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών

P 19 η αξΙα ΤηΣ ΠαΡαΚοΛουΘηΣηΣ ΤηΣ ΡοηΣ αΙΜαΤοΣ ΣΤη ΔΙαΤηΡηΣη ΤηΣαΓΓΕΙαΚηΣ ΠΡοΣΠΕΛαΣηΣ αΣΘΕνΩν ΜΕ χΡονΙα νΕΦΡΙΚη νοΣο ΤΕΛΙΚουΣΤαΔΙου υΠο αΙΜοΚαΘαΡΣη

Ι. Γριβέας1,2, Γ. Βουρλιωτάκης3, Ι. Καντουνάκης4, Η. Κατσαούνος5, Δ. Καμβύσης6, Χ. Ανδριόπουλος2, Π. Σιταράς2, Μ. Ακτσιαλή2, Θ. Παπαχρυσάνθου2, Α. Σχοινάς1, Α. Μπαλιτσάρη1, Μ. Ζηλάκος1, Γ. Ασημακόπουλος1

1Νεφρολογικό Τμήμα “417 ΝΙΜΤΣ”, Αθήνα 2ΜΧΑ “Νεφροιατρική”, Αθήνα 3Αγγειοχειρουργικό Τμήμα “417 ΝΙΜΤΣ”, Αθήνα 4Τμήμα Επεμβατικής Ακτινολογίας “417 ΝΙΜΤΣ”, Αθήνα 5Ιδιωτικό Κέντρο Υπερηχοτομογραφίας, Αθήνα 6Τμήμα Υπερηχοτομογραφίας “417 ΝΙΜΤΣ”, Αθήνα

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

40

Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η 2 9 - Π Ε Μ Π Τ Η 3 0 Μ Α ΐ Ο Υ 2 0 1 9

Page 43: Ελληνική Νεφρολογική Α Ρ Γ Ο Π Ο Κ Λ¤ΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_17_5.pdf · Λιακόπουλος Βασίλειος Μαργέλλος Βασίλειος

P 20 η χΡηΣη Του SUBJECTIVE GLOBAL ASSESSMENT (S.G.A) αΠο ΤουΣνΕΦΡοΛοΓουΣ ΓΙα Την ΕΚΤΙΜηΣη ΤηΣ ΚαΤαΣΤαΣηΣ ΘΡΕΨηΣ ΤΩναΣΘΕνΩν Που υΠοΒαΛΛονΤαΙ ΣΕ αΙΜοΚαΘαΡΣη

Στ. Πάσχου1, Γ. Σπανός1, Ι. Δήμκας3, Ε. Τσαντεκίδου1, Χ. Μπαντής1, Στ. Φραγκίδης1, Κ. Αρμεντζοΐου1, Χ. Δόντσος1, Σ. Αντωνοπούλου2, Σ.-Χ. Κωτούλας4, Γ. Μπαμίχας1

1Νεφρολογικό Τμήμα, Μονάδα Τεχνητού Νεφρού - ΓΝ Θεσσαλονίκης “Γ. Παπανικολάου”, Θεσσαλονίκη 2Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής, Σχολή Επιστημών Υγείας και Αγωγής – Χαροκόπειο

Πανεπιστήμιο, Αθήνα 3Τμήμα Διαιτολογίας - Διατροφής ΓΝ “Γ. Παπανικολάου”, Θεσσαλονίκη 4Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας ΑΠΘ - ΓΝ “Γ. Παπανικολάου”, Θεσσαλονίκη

P 21 υΠοΛοΓΙΣΜοΣ ΚαΙ ΠαΡαΚοΛουΘηΣη ΤηΣ ανΤΙΠηΚΤΙΚηΣ αΓΩΓηΣ ΣΤηναΙΜοΚαΘαΡΣη ΜΕ Τη χΡηΣη Του ACTIVATED CLOTTING TIME (A.C.T)

Σ. Πάσχου1, E. Τσαντεκίδου1, Γ. Σπανός1, Στ. Φραγκίδης1, Χ. Μπαντής1, Κ. Αρμεντζοΐου1, Χ. Δόντσος1, Θ. Φραγκιά2, Π. Κυνηγοπούλου2, Γ. Μπαμίχας1

1Νεφρολογικό Τμήμα, Μονάδα Τεχνητού Νεφρού - ΓΝ “Γ. Παπανικολάου”, Θεσσαλονίκη 2Αιματολογικό Εργαστήριο - ΓΝ “Γ. Παπανικολάου”, Θεσσαλονίκη

P 22 η χΡονΙα ΘΕΡαΠΕΙα ΜΕ ΣουΚΡοΦΕΡΡΙΚο οξυ-υΔΡοξΕΙΔΙο ΔΕν ΕΠηΡΕαΖΕΙΤου ΔΕΙΚΤΕΣ αναΙΜΙαΣ ΚαΙ ΕΠαΡΚΕΙαΣ ΣΙΔηΡου ΣΕ αΣΘΕνΕΙΣ ΜΕ ΤΣχνν

Γ. Λιούλιος1, Μ. Στάγκου1, Π. Σαραφίδης1, Ι. Τσουχνικάς1, Η. Μηνασίδης2, Α. Βαϊνάς3, Δ. Φαϊτατζίδου1, Α. Παπαγιάννη1

1Νεφρολογική Κλινική Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, “Ιπποκράτειο” Γενικό ΝοσοκομείοΘεσσαλονίκης

2Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης “Θεραπευτική”, Θεσσαλονίκη 3Νεφρολογική Κλινική, 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως, Θεσσαλονίκη

P 23 ΔΙοΡΘΩΣη ΤηΣ ΘΕΣηΣ Του αΚΡου ΚΕνΤΡΙΚου ΚαΘΕΤηΡα αΙΜοΚαΘαΡΣηΣΜΕ υΠοΔοΡΙο ΤουνΕΛ ΜΕ Τη χΡηΣη ΕνΔοΦΛΕΒΙαΣ ηΛΕΚΤΡοΚαΡΔΙοΓΡαΦΙαΣ

Χ. Μπαντής, Σ. Φραγκίδης, Γ. Σπανός, Κ. Αρμεντζοΐου, Ε. Τσαντεκίδου, Σ. Πάσχου, Χ. Δότσιος,Γ. Μπαμίχας

Νεφρολογικό Τμήμα, Νοσοκομείο “Γ. Παπανικολάου”, Θεσσαλονίκη

P 24 ΣυΓΚΡΙΣη ΜΕΤαξυ ON-LINE αΙΜοΔΙαΔΙηΘηΣηΣ ΚαΙ ΚΛαΣΣΙΚηΣαΙΜοΚαΘαΡΣηΣ ΤΩν ΜΕΤαΒοΛΩν ΣΤην ΚαΘαΡΣη ΚαΙ ΕΠαναΚυΚΛοΦοΡΙαΤηΣ ουΡΙαΣ ΜΕ οΡΘη ΚαΙ ανΤΙΣΤΡοΦη ΣυνΔΕΣη ΤΩν ΣΚΕΛΩν ΜονΙΜΩνΚαΘΕΤηΡΩν ΔΙΠΛου αυΛου

Β. Κούσουλα1, Π.Ι. Γεωργιανός1, Β. Βάϊος1, Ε. Γινικοπούλου2, Κ. Μαυροματίδης3, Χ. Συργκάνης4, Η. Θώδης5, Σ. Παναγούτσος5, Π. Πασαδάκης5

1ΜΧΑ Θεραπευτική, Θεσσαλονίκη 2ΜΧΑ Πρότυπο, Θεσσαλονίκη 3Νεφρολογικό Τμήμα, ΓΝ Κομοτηνής 4Νεφρολογικό Τμήμα, Αχιλλοπούλειο ΓΝ Βόλου 5Νεφρολογική Κλινική ΔΠΘ, Αλεξανδρούπολη

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣΥΝΕ∆ΡΙΟo

29 Μαΐου - 1 IουνIου 2019 ΕυΡΩΠαΐΚο ΠοΛΙΤΙΣΤΙΚο ΚΕνΤΡο ΔΕΛΦΩν ΔΕΛΦοΙ

www.21psn.gr

41

Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η 2 9 - Π Ε Μ Π Τ Η 3 0 Μ Α ΐ Ο Υ 2 0 1 9

Page 44: Ελληνική Νεφρολογική Α Ρ Γ Ο Π Ο Κ Λ¤ΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_17_5.pdf · Λιακόπουλος Βασίλειος Μαργέλλος Βασίλειος

P 25 ΚαΘοΡΙΣΤΕΣ ΤηΣ ΠΕΡΙΠαΤηΤΙΚηΣ ΤαχυΤηΤαΣ ΣΦυΓΜΙΚου ΚυΜαΤοΣαΣΘΕνΩν ΜΕ χνν ΤΕΛΙΚου ΣΤαΔΙου υΠΌ ΠΕΡΙΤοναΐΚη ΚαΘαΡΣη

Β. Βάϊος1, Π. Γεωργιανός1, Μ. Αντωνίου1, Ε. Ντουνούση2, Χ. Δημητριάδης3, Α. Παπαγιάννη3, Η. Μπαλάσκας1, Π. Ζεμπεκάκης1, Β. Λιακόπουλος1

1Μονάδα Περιτοναϊκής Κάθαρσης, Α΄ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο “ΑΧΕΠΑ”, Θεσσαλονίκη 2Νεφρολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων 3Νεφρολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο “Ιπποκράτειο”, Θεσσαλονίκη

P 26 αξΙοΛοΓηΣη ΤΩν ΜΕΤαΒοΛΩν ΤηΣ ΚαΤαΣΤαΣηΣ ΕνυΔαΤΩΣηΣ ΜΕ ΤηχΡηΣη ΒΙοηΛΕΚΤΡΙΚηΣ ΕΜΠΕΔηΣηΣ ΠοΛΛαΠΛΩν ΣυχνοΤηΤΩν ΣΕ ΠαΙΔΙαυΠο ΠΕΡΙΤοναΐΚη ΚαΘαΡΣη

Β. Καραβά1, Σ. Σταμπουλή1, Ι. Ντότης1, Β. Λιακόπουλος2, Π. Σαραφίδης3, Ν. Πρίντζα1

1Νεφρολογική Μονάδα Παίδων, Α΄ Παιδιατρική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 2Τμήμα Νεφρολογίας και Υπέρτασης, Β΄ Παθολογική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 3Νεφρολογική Κλινική, “Ιπποκράτειο” Νοσοκομείο, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

P 27 ΜΕΤαΦοΡα Του ΣηΜΕΙου ΕξοΔου: ΜΙα νΕα, αΠοΤΕΛΕΣΜαΤΙΚη ΤΕχνΙΚηΓΙα Την ανΤΙΜΕΤΩΠΙΣη ΤΩν ΛοΙΜΩξΕΩν Του ΣηΜΕΙου ΕξοΔου ΤουΠΕΡΙΤοναΐΚου ΚαΘΕΤηΡα

Δ. Κιρμιζής, E. Bowes, B. Ansari, H. Cairns Renal Unit, King’s College Hospital, Denmark Hill, London, UK

P 28 ΠΡΩΙΜη ΕΠαναΠοΛΩΣη ΜυοΚαΡΔΙαΚΩν ΚυΤΤαΡΩν ΣΕ αΣΘΕνΕΙΣ ΤΕΛΙΚουΣΤαΔΙου νΕΦΡΙΚηΣ ανΕΠαΡΚΕΙαΣ

Ν. Τσιγαρίδας1, Σ. Μαντζούκης1, Ν. Βαρσάμης1, Π. Τσεκέ2, Ε. Παππάς1, Α. Τσίντα1, Ε. Κόκκολου1, Α. Ανδρίκος1

1Νεφρολογική Κλινική, ΓΝ “Ι. Χατζηκώστα”, Ιωάννινα 2Νεφρολογική Κλινική, ΓΝ Αθηνών “Αλεξάνδρα”, Αθήνα

P 29 ΕΜΠΕΙΡΙα αΠο Την ΕΦαΡΜοΓη ΠΡοΓΡαΜΜαΤοΣ ΤηΛΕΐαΤΡΙΚηΣ ΣΕ ΠαΙΔΙαυΠο ΠΕΡΙΤοναΐΚη ΚαΘαΡΣη: ΜΕΛΕΤη ΠαΡαΤηΡηΣηΣ

Β. Καραβά, Α. Κοντού, Σ. Σταμπουλή, Ι. Ντότης, Κ. Χαρπαντίδου, Ν. Πρίντζα Νεφρολογική Μονάδα Παίδων, Α΄ Παιδιατρική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

P 30 αΣΘΕνΕΙΣ υΠο χΡονΙα ΠΕΡΙΤοναΐΚη ΚαΘαΡΣη ΜΕ ΠοΛΛαΠΛα ΕΠΕΙΣοΔΙαΠΕΡΙΤονΙΤΙΔαΣ. η ΕΜΠΕΙΡΙα ΕνοΣ ΚΕνΤΡου

Δ. Μπιμπλάκη, Λ. Τακούλη, Ι. Δρούλιας, Σ. Καραφύλλη, Κ. Σταθόπουλος, Δ. Χατζηγιαννακός Νεφρολογικό Τμήμα ΓΝΑ ‘‘Σισμανόγλειο-Α. Φλέμιγκ’’, Νοσοκομειακή Μονάδα ‘‘Α. Φλέμιγκ’’, Αθήνα

P 30A ΠΕΡΙοΔΙΚη ΕΠΙΤηΡηΣη ΤηΣ αΓΓΕΙαΚηΣ ΠΡοΣΠΕΛαΣηΣ ΜΕ Τη ΒοηΘΕΙαDOPPLER υΠΕΡηχου ΣΕ ΜοναΔα ΤΕχνηΤου νΕΦΡου. ο ΡοΛοΣ ΤηΣΔΙαΓνΩΣΤΙΚηΣ ΚαΙ ΕΠΕΜΒαΤΙΚηΣ νΕΦΡοΛοΓΙαΣ

Σ. Φραγκίδης1, I. Γιαννικουρής2, Γ. Σπανός1, Χ. Μπαντής1, Κ. Αρμεντζοΐου1, Ε. Τσαντεκίδου1, Σ. Πάσχου1, Χ. Δόντσος1, Γ. Μπαμίχας1

1Νεφρολογικό Τμήμα – Μονάδα Τεχνητού Νεφρού (MTN), Γενικό Νοσοκομείο “Γ. Παπανικολάου”Θεσσαλονίκη

2Medifil AE, Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης, Περιστέρι, Αττική

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

42

Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η 2 9 - Π Ε Μ Π Τ Η 3 0 Μ Α ΐ Ο Υ 2 0 1 9

Page 45: Ελληνική Νεφρολογική Α Ρ Γ Ο Π Ο Κ Λ¤ΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_17_5.pdf · Λιακόπουλος Βασίλειος Μαργέλλος Βασίλειος

μΕΤΑμΟΣχΕυΣΗ-ΚλΙΝΙΚΗ ΝΕφΡΟλΟγΙΑ-υΠΕΡΤΑΣΗ (Ρ31-Ρ63)P 31 η ΕΠΙΔΡαΣη ΤηΣ ΚαΘοΔηΓουΜΕνηΣ αΠο υΠΕΡηχοΓΡαΦΙΚο ΕΛΕΓχο ΤΩν

ΠνΕυΜονΩν ΜΕΙΩΣηΣ Του ξηΡου ΒαΡουΣ ΣΩΜαΤοΣ ΣΤην ΠΕΡΙΠαΤηΤΙΚηαΡΤηΡΙαΚη ΠΙΕΣη αΣΘΕνΩν υΠο αΙΜοΚαΘαΡΣη: LUST SUB-STUDY

Χ. Λουτράδης1, R. Ekart2, Χ. Παπαδόπουλος3, Β. Σαχπεκίδης4, Μ. Αλεξάνδρου5, Ν. Πυργίδης1,Ι. Μηνοπούλου1, X. Δημητριάδης1, Δ. Παπαδοπούλου5, Γ. Ευστρατιάδης1, G. London6, C. Zoccali7, Α. Παπαγιάννη1, Π. Σαραφίδης1

1Νεφρολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο “Ιπποκράτειο”, Θεσσαλονίκη 2University Clinical Centre Maribor, Clinic for Internal Medicine, Department of Dialysis, Maribor, Slovenia 3Γ΄ Καρδιολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο “Ιπποκράτειο”, Θεσσαλονίκη 4Καρδιολογική Κλινική, Νοσοκομείο “Παπαγεωργίου”, Θεσσαλονίκη 5Νεφρολογική Κλινική, Νοσοκομείο “Παπαγεωργίου”, Θεσσαλονίκη 6Hospital and FCRIN INI-CRCTC, Manhes, France 7CNR-IFC Clinical Epidemiology of Renal Diseases and Hypertension, Reggio Calabria, Italy

P 32 ΛανΘανουΣα αΙΜοΡΡαΓΙα ΠΕΠΤΙΚου ΣχΕΤΙΖοΜΕνη ΜΕ ΕναΠοΘΕΣηΚΡυΣΤαΛΛΩν ΣΕΒΕΛαΜΕΡηΣ ΠαΡουΣΙαΣη ΠΕΡΙΠΤΩΣηΣ ΚαΙ αναΣΚοΠηΣηΤηΣ ΒΙΒΛΙοΓΡαΦΙαΣ

Σ. Προβατοπούλου1, Δ. Λαζάρου1, Α. Βογιατζή2, Π. Πολύζου3, Ε. Παθιάκη4

1Νεφρολογικό Τμήμα, ΓΝ Λαμίας, 2Τμήμα Αιμοδοσίας, ΓΝ Λαμίας, 3Γαστρεντερολογικό Τμήμα, ΓΝ Λαμίας 4Τμήμα Παθολογικής Ανατομικής, ΓΝ Λαμίας

P 33 η ΕΜΠΕΙΡΙα ΤηΣ ΘΕΡαΠΕυΤΙΚηΣ αΦαΙΡΕΣηΣ ΣΤην ΚΡηΤη: ΜΙα ΠοΡΕΙα 25 χΡονΩν Κ. Δερμιτζάκη1, Δ. Λυγερού1, Ε. Δροσατάκη1, Σ. Μαραγκού1, Κ. Σαριγιάννη2, Ι. Παπακίτσου4,

Π. Συγγελάκη3, Κ. Στυλιανού1, Ε. Δαφνής2

1Νεφρολογική Κλινική Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, Κρήτη, 2Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης, 3Ιατρική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 4Παθολογική Κλινική Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, Κρήτη

P 34 υΨηΛη ΔοΣη ΣυνΕνΖυΜου Q10 ΣΤη ΘΕΡαΠΕΙα Του ανΘΕΚΤΙΚου ΣΤαΣΤΕΡοΕΙΔη νΕΦΡΩΣΙΚου ΣυνΔΡοΜου ΤυΠου-9. ΜΙα νΕα ΜΕΤαΛΛαξη ΣΤοΓονΙΔΙο ADCK4

Ε. Δροσατάκη1, Σ. Μαραγκού1, Δ. Λυγερού1, Κ. Δερμιτζάκη1, Π. Συγγελάκη3, Κ. Κόρσαββας4, Κ. Στυλιανού1, Ε. Δαφνής2

1Νεφρολογική Κλινική Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, Κρήτη 2Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης, 3Ιατρική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 4Μονάδα Τεχνητού Νεφρού ΓΝ Αγίου Νικολάου, Κρήτη

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣΥΝΕ∆ΡΙΟo

29 Μαΐου - 1 IουνIου 2019 ΕυΡΩΠαΐΚο ΠοΛΙΤΙΣΤΙΚο ΚΕνΤΡο ΔΕΛΦΩν ΔΕΛΦοΙ

www.21psn.gr

43

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΜΑΐΟΥ - ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

P 30Β ΤοΠοΘΕΤηΣη ΜονΙΜΩν (LONG-TERM) ΚΕνΤΡΙΚΩν ΚαΘΕΤηΡΩν αΠονΕΦΡοΛοΓο. η ΕΜΠΕΙΡΙα Του ΚΕνΤΡου ΜαΣ

Α. Καμμένος1, Μ. Γιαννοπούλου2, Δ. Τομαής3, Γ. Ζαγκότσης4, Ε. Μπέη1, Σ. Πλαβούκου1, Θ. Αποστόλου5

1Ειδικευόμενος Νεφρολογικού Τμήματος “Αντώνιος Γ. Μπίλλης”, ΓΝΑ “Ο Ευαγγελισμός-ΟφθαλμιατρείοΑθηνών-Πολυκλινική”, Αθήνα

2Επιμελήτρια A΄ Νεφρολογικού Τμήματος “Αντώνιος Γ. Μπίλλης”, ΓΝΑ “Ο Ευαγγελισμός-ΟφθαλμιατρείοΑθηνών-Πολυκλινική”, Αθήνα

3Επεμβατικός Ακτινολόγος, ΓΝΑ “Ο Ευαγγελισμός-Οφθαλμιατρείο Αθηνών-Πολυκλινική”, Αθήνα 4Νεφρολόγος, Πρότυπο Νεφρολογικό Κέντρο Αττικής, Αθήνα 5Διευθυντής Νεφρολογικού Τμήματος “Αντώνιος Γ. Μπίλλης”, ΓΝΑ “Ο Ευαγγελισμός-Οφθαλμιατρείο

Αθηνών-Πολυκλινική”, Αθήνα

Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η 2 9 - Π Ε Μ Π Τ Η 3 0 Μ Α ΐ Ο Υ 2 0 1 9

Page 46: Ελληνική Νεφρολογική Α Ρ Γ Ο Π Ο Κ Λ¤ΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_17_5.pdf · Λιακόπουλος Βασίλειος Μαργέλλος Βασίλειος

P 35 ΚΛΙνΙΚη ΕΦαΡΜοΓη Του ΜονΤΕΛου HOMα2-IR ΣΕ αΣΘΕνΕΙΣ ΜΕΣαΚχαΡΩΔη ΔΙαΒηΤη ΤυΠου 2

Κ. Δολιανίτης1, Δ. Καρασαββίδου2, Ζ. Λάζοβιτς1, Δ. Μακρίδης2, Α. Διδασκάλου1, Ν. Αντωνάκης3, Α. Φιλιππίδου1, Α. Βαγκοπούλου1, N. Chantant1, Α. Ζαμπέτα1, Σ. Σαββίδου2, Λ. Παπαδοπούλου2, Κ. Στυλιανού4, Χ. Κατσίνας2

1Διαβητολογικό Ιατρείο, Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας 2Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, “Χ.Κατσίνας”, Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας 3Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο

Μακεδονίας 4Νεφρολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηράκλειου, Κρήτη

P 36 ΙαΤΡΕΙο ΔοΤΩν νΕΦΡΙΚου ΜοΣχΕυΜαΤοΣ ΣΕ νοΣοΚοΜΕΙο ΤηΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙαΣ. ΜΙα ΠΡΩΤη ΠΡοΣΠαΘΕΙα ΚαΙ Τα ΠΡΩΤα αΠοΤΕΛΕΣΜαΤα

Ι. Τζανάκης, Α. Παπαδάκη, Ε. Σταματάκη, Ε. Χαριτάκη, Ν. Δαμιανάκης, Ρ. Πουλιδάκη Νεφρολογική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Χανίων

P 37 ΜαΚΡοχΡονΙα ΕΠΙΒΙΩΣη (≥ 25 ΕΤΩν) Του νΕΦΡΙΚου ΜοΣχΕυΜαΤοΣ.ΠΡοΔΡοΜη ΜΕΛΕΤη ΠαΡαΓονΤΩν Του ΔοΤη ΚαΙ Του ΛηΠΤη

Α. Ζολώτα, Φ. Σολωνάκη, Ν. Αντωνιάδης, Α. Παπαγιάννης, Γ. Κατσάνος, Ν. Σαλβερίδης, Α. Τράντα, Τ. Δεληγιαννίδης, Κ.Ε. Καρακάση, Χ. Νικολαΐδου, Χ. Παπαδημητρίου, Α. Φούζα, Β. Παπανικολάου, Γ. Μυσερλής, Ι. Φούζας

Χειρουργική Κλινική Μεταμοσχεύσεων ΑΠΘ, “Ιπποκράτειο” ΓΝ Θεσσαλονίκης

P 38 ΚαΤαΓΡαΦη ΕνυΔαΤΩΣηΣ ΠαΙΔΙΩν ΣΕ χΡονΙα ΠΕΡΙοΔΙΚη αΙΜοΚαΘαΡΣηΜΕ ΜΕΤΡηΣη ΔΙαΜΕΤΡου ΚαΤΩ ΚοΙΛηΣ ΦΛΕΒαΣ ΚαΙ ΜΕ Τη ΜΕΘοΔο ΤηΣΒΙοΕΜΠΕΔηΣηΣ ΠοΛΛαΠΛΩν ΣυχνοΤηΤΩν

Β. Ασκητή1, Γ. Μαλακασιώτη1, Γ. Σέρβος2, Γ. Γρηγοριάδου2, Α. Μητσιώνη1

1Νεφρολογικό Τμήμα, Νοσοκομείο Παίδων “Π&Α Κυριακού”, Αθήνα 2Καρδιολογικό Τμήμα, Νοσοκομείο Παίδων “Π&Α Κυριακού”, Αθήνα

P 39 ΕΚΤΙΜηΣη ΤηΣ οΣΤΙΚηΣ ΠυΚνοΤηΤαΣ ΜΕ DXA ΣΕ χΡονΙουΣ ΛηΠΤΕΣνΕΦΡΙΚου ΜοΣχΕυΜαΤοΣ – ΜΙα ΠΡοοΠΤΙΚη ΜΕΛΕΤη

Α. Ντούνι1, Β. Κούτλας2, Ε. Τζαλαβρά2, Θ. Οικονομάκη3, Κ.Π. Ραψομανίκης1, Π. Παυλάκου1, Σ. Ξηρομερίτη1, Β. Τάτσης2, Μ. Μήτσης2, Χ. Παππάς1,2, Ε. Ντουνούση1,2

1Νεφρολογικό Τμήμα, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων 2Μονάδα Νεφρικής Μεταμόσχευσης, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων 3Πρότυπο Νεφρολογικό Κέντρο Αθηνών

P 40 νοΣοΣ Εξ ΕναΠοΘΕΣΕΩΣ ΕΛαΦΡΩν αΛυΣΙΔΩν ΣΤο νΕΦΡΙΚο ΜοΣχΕυΜα Σ. Λιονάκη1, Ε. Βεκρή1, Ι. Βλαχαδάμη2, Χ. Βεργάδης1, Γ. Λιάπης3, Μ. Βουλγαρέλης2, Ι.Ν. Μπολέτης1

1Νεφρολογική Kλινική & Μονάδα Μεταμόσχευσης Νεφρού, “Λαϊκό” Νοσοκομείο, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ 2Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ 3Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, “Λαϊκό” Νοσοκομείο, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

44

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΜΑΐΟΥ - ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Page 47: Ελληνική Νεφρολογική Α Ρ Γ Ο Π Ο Κ Λ¤ΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_17_5.pdf · Λιακόπουλος Βασίλειος Μαργέλλος Βασίλειος

P 41 ΣυχνοΤηΤα ΤηΣ ΠνΕυΜονΙΤΙΔαΣ Που ΣχΕΤΙΖΕΤαΙ ΜΕ Τη χΡηΣη ΤΩνΜΤOR αναΣΤοΛΕΩν ΣΕ ΛηΠΤΕΣ νΕΦΡΙΚου ΜοΣχΕυΜαΤοΣ: ΕΜΠΕΙΡΙα ΕνοΣΚΕνΤΡου

Σ. Λιονάκη1, Κ. Βαλλιάνου1, Ε. Βεκρή1, Χ. Σκαλιώτη1, Σ. Μαρινάκη1, Π. Λάμπρου2, Γ. Μαρόπουλος3, Ι.Ν. Μπολέτης1

1Νεφρολογική Κλινική & Μονάδα Μεταμόσχευσης Νεφρού, “Λαϊκό” Νοσοκομείο, Εθνικό & ΚαποδιστριακόΠανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή, Αθήνα

2Πνευμονολογικό Τμήμα, “Λαϊκό” Νοσοκομείο, Αθήνα 3Τμήμα Βιοχημείας, “Λαϊκό” Νοσοκομείο, Αθήνα

P 42 ΠΡΩΤοΠαΘηΣ υΠΕΡοξαΛουΡΙα Π. Βρύσης1, Α. Κίτσος1, M. Χαρίση2, Κ. Οικονόμου3, H.R. Waterham4, R.J.A. Wanders4,

Α. Ζουριδάκης1

1ΜΤΝ, 2Παιδιατρικό Τμήμα, 3Ουρολογικό Τμήμα, ΓΝ Φιλιατών, Θεσπρωτία 4Lab. Genetic Metabolic Diseases, University of Amsterdam

P 43 ΜΕΛΕΤη ΤηΣ υΠοΚΛΙνΙΚηΣ αΘηΡΩΜαΤΩΣηΣ ΤΩν ΚαΡΩΤΙΔΩν ΣΤη χΡονΙανΕΦΡΙΚη νοΣο - ΚΛαΣΙΚοΙ ΚαΙ νΕοΤΕΡοΙ ΠαΡαΓονΤΕΣ ΚΙνΔυνου

Α. Ντούνι1, Α. Μπεχλιούλης2, Κ.Κ. Νάκα2, Κ.Π. Ραψομανίκης1, Κ. Παππάς2, Λ.Κ. Μιχάλης2, Α. Παπαγιάννη3, Ε. Ντουνούση1

1Νεφρολογικό Τμήμα, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων 2Β΄ Καρδιολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων και “Μιχαηλίδειο”

Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, Ιωάννινα 3Νεφρολογική Κλινική ΑΠΘ, “Ιπποκράτειο” Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

P 44 ΠΡοΣΔΙοΡΙΣΜοΣ ΠαΡαΓονΤΩν ΚΙνΔυνου αυξηΜΕνηΣ αΡΤηΡΙαΚηΣΣΚΛηΡΙαΣ ΣΕ αΣΘΕνΕΙΣ ΜΕ χΡονΙα νΕΦΡΙΚη νοΣο ΣΤαΔΙΩν 1-4

Α. Ντούνι1, Α. Μπεχλιούλης2, Κ.Κ. Νάκα2, Π. Παυλάκου1, Κ. Παππάς2, Λ.Κ. Μιχάλης2, Α. Παπαγιάννη3, Ε. Ντουνούση1

1Νεφρολογικό Τμήμα, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων 2Β΄ Καρδιολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων και “Μιχαηλίδειο”

Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, Ιωάννινα 3Νεφρολογική Κλινική ΑΠΘ, “Ιπποκράτειο” Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

P 45 ΒΙοΨΙα νΕΦΡου ΣΕ ΔΙαΒηΤΙΚουΣ αΣΘΕνΕΙΣ. ΣυΓΚΡΙΣηΚΛΙνΙΚοΕΡΓαΣΤηΡΙαΚΩν ΚαΙ ΙΣΤοΛοΓΙΚΩν ΕυΡηΜαΤΩν ΤηΣ ΔΙαΒηΤΙΚηΣνΕΦΡοΠαΘΕΙαΣ ΜΕ αυΤα αΛΛηΣ νΕΦΡΙΚηΣ ΠΡοΣΒοΛηΣ

Π. Πατεινάκης1, Π. Στρόππου1, Σ. Κεβρεκίδου1, Ο. Ζαζοπούλου1, Θ-Α. Καλλιάρα1, Α. Μπλάτσα1, Μ-Ε. Αλεξάνδρου1, Α. Λυσίτσκα1, Ε. Μάνου1, Π. Κυρικλίδου1, Ε. Μητσόπουλος1,I. Ευστρατίου2, Π. Κρίκη3, Φ. Παπουλίδου4, Σ. Σπαΐα5, Δ. Παπαδοπούλου1

1Νεφρολογικό Τμήμα και 2Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, ΓΝΘ “Παπαγεωργίου”, Θεσσαλονίκη 3Νεφρολογική Κλινική ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης 4Νεφρολογική Κλινική ΓΝ Καβάλας 5Νεφρολογική Κλινική ΓΝΘ “Άγιος Παύλος”, Θεσσαλονίκη

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣΥΝΕ∆ΡΙΟo

29 Μαΐου - 1 IουνIου 2019 ΕυΡΩΠαΐΚο ΠοΛΙΤΙΣΤΙΚο ΚΕνΤΡο ΔΕΛΦΩν ΔΕΛΦοΙ

www.21psn.gr

45

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΜΑΐΟΥ - ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Page 48: Ελληνική Νεφρολογική Α Ρ Γ Ο Π Ο Κ Λ¤ΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_17_5.pdf · Λιακόπουλος Βασίλειος Μαργέλλος Βασίλειος

P 46 ο ΣυνοΛΙΚοΣ οΓΚοΣ νΕΦΡΩν ΚαΙ η ΚΛηΡονοΜΙΚοΤηΤα ΚαΘοΡΙΖουν ΤηνΕΦΡΙΚη ΛΕΙΤουΡΓΙα ΣΤουΣ αΣΘΕνΕΙΣ ΜΕ ΠοΛυΚυΣΤΙΚη νοΣο ΤΩννΕΦΡΩν

Μ. Κωστοπούλου1, Μ. Λουκά1, Α. Κουτσογιάννη2, Κ. Βασιλείου1, Κ. Κανελοπούλου1, Κ. Λυμπερόπουλος2, Γ. Μουστάκας1, Γ. Τσιρπανλής1

1Νεφρολογικό Τμήμα και 2Τμήμα Νεότερων Απεικονίσεων ΓΝ Αθηνών, “Γ. Γεννηματάς”, Αθήνα

P 47 η νΕοΤΕΡη ηΛΙΚΙα ΚαΙ η ΚαΛυΤΕΡα ΔΙαΤηΡηΜΕνη νΕΦΡΙΚη ΛΕΙΤουΡΓΙα,ΣΤαΘΕΡΕΣ ΠαΡαΜΕΤΡοΙ ΓΙα Τη χοΡηΓηΣη Του αΠοΚΛΕΙΣΤη ΤΩνυΠοΔοχΕΩν V2 ΤηΣ ανΤΙΔΙουΡηΤΙΚηΣ οΡΜονηΣ, TOLVAPTAN, ΣΤουΣαΣΘΕνΕΙΣ ΜΕ ΠοΛυΚυΣΤΙΚη νοΣο ΤΩν νΕΦΡΩν ΣυΜΦΩνα ΜΕ ΤΙΣΙΣχυουΣΕΣ ΕνΔΕΙξΕΙΣ

Μ. Κωστοπούλου1, Μ. Λουκά1, Α. Κουτσογιάννη2, Α. Μπεχλή1, Σ. Φωκάς1, Κ. Λυμπερόπουλος2,Γ. Μουστάκας1, Γ. Τσιρπανλής1

1Νεφρολογικό Τμήμα και 2Τμήμα Νεότερων Απεικονίσεων ΓΝ Αθηνών, “Γ. Γεννηματάς”, Αθήνα

P 48 ανοΣοΐΣΤοχηΜΙΚη χΡΩΣη anti-DNAJB9 ΓΙα Τη ΔΙαΓνΩΣη ΤηΣΙνΙΔοΕΙΔουΣ ΣΠΕΙΡαΜαΤονΕΦΡΙΤΙΔαΣ

Π. Πατεινάκης1, Σ. Κεβρεκίδου1, Π. Στρόππου1, Θ-Α. Καλλιάρα1, Ο. Ζαζοπούλου1, Μ-Ε. Αλεξάνδρου1, Α. Μπλάτσα1, Α. Λυσίτσκα1, Ε. Μάνου1, Π. Κυρικλίδου1, Ε. Μητσόπουλος1,I. Ευστρατίου2, Δ. Παπαδοπούλου1

1Νεφρολογικό Τμήμα και 2Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, ΓΝΘ “Παπαγεωργίου”, Θεσσαλονίκη

Ρ 49 οΨΙΜη ΠΡοΕΚΛαΜΨΙα ΛοχΕΙαΣ Ε. Ποτόλια, Φ. Μίαρη, Μ. Καλιεντζίδου, Ρ. Κανδήλα, Σ. Σιλάκ, Α. Δημητρίου, Α. Ουζούν,

Δ. Χατζηδημητρίου, Φ. Παπουλίδου Νεφρολογικό Τμήμα ΓΝΝ Καβάλας

P 50 ΜΕΜΒΡανοΠαΡαΓΩΓΙΚη ΣΠΕΙΡαΜαΤονΕΦΡΙΤΙΔα ΜΕ ΜονοΚΛΩνΙΚΕΣ IgGκΕναΠοΘΕΣΕΙΣ ΣΕ αΣΘΕνΕΙΣ ΜΕ ΛΕΜΦοΠαΡαΓΩΓΙΚο νοΣηΜα

Π. Στρόππου1, Π. Πατεινάκης1, Σ. Κεβρεκίδου1, Θ-Α. Καλλιάρα1, Ο. Ζαζοπούλου1,Μ-Ε. Αλεξάνδρου1, Α. Μπλάτσα1, Α. Λυσίτσκα1, Ε. Μάνου1, Π. Κυρικλίδου1, Ε. Μητσόπουλος1,I. Ευστρατίου2, Δ. Παπαδοπούλου1

1Νεφρολογικό Τμήμα και 2Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, ΓΝΘ “Παπαγεωργίου”, Θεσσαλονίκη

P 51 ΕΠΙΔηΜΙοΛοΓΙα Του ΣυνΔΡοΜου ανηΣυχΩν αΚΡΩν (RLS) ΚαΙ ΤηΣαυΠνΙαΣ ΣΕ αΣΘΕνΕΙΣ ΜΕ χΡονΙα νΕΦΡΙΚη νοΣο ΣΤαΔΙΩν IV-V, ΣΤηνΕξΩνΕΦΡΙΚη ΚαΘαΡΣη ΚαΙ ΜΕΤα Τη νΕΦΡΙΚη ΜΕΤαΜοΣχΕυΣη

Μ. Παππά1, Χ. Παππάς2, Ε. Κόκκολου1, Α. Ανδρίκος1, Α. Ντούνι2, Ο. Μπαλάφα2, Κ. Ραψομανίκης2, Π. Παυλάκου2, Σ. Ξηρομερίτη2, Κ. Κρικώνης3, Π. Στειρόπουλος4, Ι. Πνευματικός5, Α. Κωνσταντινίδης6, Ε. Ντουνούση2

1Νεφρολογική Κλινική, ΓΝ Ιωαννίνων “Γ. Χατζηκώστα”, Ιωάννινα 2Νεφρολογική Κλινική, ΠΓΝ Ιωαννίνωνα 3Dαt Anαlysis, Ιωάννινα 4Πνευμονολογική Κλινική ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης 5ΜΕΘ ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης 6Πνευμονολογική Κλινική ΠΓΝ Ιωαννίνων

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

46

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΜΑΐΟΥ - ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Page 49: Ελληνική Νεφρολογική Α Ρ Γ Ο Π Ο Κ Λ¤ΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_17_5.pdf · Λιακόπουλος Βασίλειος Μαργέλλος Βασίλειος

P 52 ΙΔΙοΠαΘηΣ FULL HOUSE νΕΦΡοΠαΘΕΙα ΣΕ αΣΘΕνη χΩΡΙΣ ΣυΣΤηΜαΤΙΚοΕΡυΘηΜαΤΩΔη ΛυΚο (ΠαΡουΣΙαΣη ΠΕΡΙΣΤαΤΙΚου)

Κ. Δαμιανάκη1, Α. Χαλκιά1, Α. Καποτά1, Π. Κούκη1, Χ. Τσαλαπάκη2, Δ. Βασιλόπουλος2, Δ. Πετράς1

1Νεφρολογική Κλινική ΓΝΑ “Ιπποκράτειο”, Αθήνα 2Β΄ Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, ΓΝΑ “Ιπποκράτειο”, Αθήνα

P 53 χαΡαΚΤηΡΙΣΤΙΚα ΚαΙ ΠΡοΓνΩΣη ΕνηΛΙΚΩν ΜΕ IGA αΓΓΕΙΙΤΙΔα ΚαΙ νΕΦΡΙΚηΠΡοΣΒοΛη

Α. Χαλκιά1, Α. Δαμιανάκη1, Κ. Θωμάς2, Π. Κούκη1, Δ. Βασιλόπουλος2, Δ. Πετράς1

1Νεφρολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο “Ιπποκράτειο”, Αθήνα 2Μονάδα Κλινικής Ανοσολογίας-Ρευματολογίας, Β΄ Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο, Ιατρική

Σχολή ΕΚΠΑ, Αθήνα

P 54 ΣυΣχΕΤΙΣη ΠΡοΣΚοΛΛηΣηΣ ΣΕ ΜΕΣοΓΕΙαΚη ΔΙαΤΡοΦη ΚαΙΘνηΣΙΜοΤηΤαΣ ΣΕ αΣΘΕνΕΙΣ ΜΕ χΡονΙα νΕΦΡΙΚη νοΣο (χνν) υΠοΕξΩνΕΦΡΙΚη ΚαΘαΡΣη

Ο. Τσοτσορού1, Π. Γιαννακόπουλος1, Σ. Βραχνής2, Δ. Λυγερού3, Ι. Γιαννικουρής4, Α. Κόκκαλης2, Α. Σταυρουλόπουλος5, Μ. Θεοδωρίδης6, Π. Πασαδάκης6, Ε. Ντουνούση7, Π. Κυριαζής8, Α. Μαρκάκη9, Π. Νικολόπουλος1, Σ. Κατσούδας1, Δ. Μπαχαράκη1, Δ. Βλαχάκος1

1Νεφρολογικό Τμήμα ΠΓΝ “Αττικόν”, Αθήνα 2ΜΧΑ Σαλαμίνας “Clinitest EE”, Αθήνα 3Νεφρολογικό Τμήμα, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Κρήτη 4ΜΧΑ Medifil AE, Αθήνα 5ΙΑΣΙΟ Θεραπευτήριο-Γ.Κ. Καλλιθέας, Αθήνα 6Νεφρολογική Κλινική, ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης 7Νεφρολογική Κλινική. ΠΓΝ Ιωαννίνων 8Baystate Medical Center University of Massachusetts, Internal Medicine, Springfield, MA, USA 9Τμήμα Διατροφής – Διαιτολογίας, ΤΕΙ Κρήτης

P 55 ΔΙαΛΕυΚανΣη Του αΙΤΙου υΠΕΡΠΕνΤηΚονΤαΕΤουΣ υΠΕΡαΣΒΕΣΤΙαΙΜΙαΣΚαΙ υΠΕΡαΣΒΕΣΤΙουΡΙαΣ

Α. Γεράκης1, Ι. Γιατράς1, I. Piec2, D. Green2, W. Fraser2

1Νεφρολογικό Τμήμα ΔΘΚΑ “Υγεία”, Αθήνα 2Bioanalytical Facility, Norwich Medical School, University of East Anglia, Norwich, UK

P 56 ΕνΔΙαΦΕΡουΣα ΠΕΡΙΠΤΩΣη αΡχοΜΕνΩν αΛΛοΙΩΣΕΩν ΕΣΤΙαΚηΣΤΜηΜαΤΙΚηΣ ΣΠΕΙΡαΜαΤοΣΚΛηΡυνΣηΣ (FSGS) ΣΕ αΣΘΕνη ΜΕ ΜΕΓαΛαΚΡΙα

Χ. Παλιούρας1, Χ. Γακιοπούλου2, Φ. Λαμπριανού1, Κ. Ρούφας1, Δ. Βουλγαρόπουλος1, Ν. Καρβουνιάρης1, Εμ. Παπαμανώλης1, Εμ. Αναστασάκης1

1Νεφρολογικό Τμήμα, ΓΝ Ρόδου 2Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Αθήνα

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣΥΝΕ∆ΡΙΟo

29 Μαΐου - 1 IουνIου 2019 ΕυΡΩΠαΐΚο ΠοΛΙΤΙΣΤΙΚο ΚΕνΤΡο ΔΕΛΦΩν ΔΕΛΦοΙ

www.21psn.gr

47

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΜΑΐΟΥ - ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Page 50: Ελληνική Νεφρολογική Α Ρ Γ Ο Π Ο Κ Λ¤ΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_17_5.pdf · Λιακόπουλος Βασίλειος Μαργέλλος Βασίλειος

P 57 αΣΘΕνηΣ ΜΕ IgG4-ΣχΕΤΙΖοΜΕνη νΕΦΡΙΚη νοΣο ΚαΙ ΒαΡΙαΛΕυΚΩΜαΤουΡΙα

Δ. Μακρίδης1, Ν. Χαντάντ1, Κ. Στυλιανού3, Χ. Γακιοπούλου4, Θ. Παπατόλιος1, Κ. Δολιανίτης2, Δ. Καρασαββίδου1

1Μονάδα Τεχνητού Νεφρού Χρήστος Κατσίνας, Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας 2Διαβητολογικό ιατρείο, Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας 3Νεφρολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης 4Α΄ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

P 58 ΚαΡυοΜΕΓαΛΙΚη ΔΙαΜΕΣη νΕΦΡΙΤΙΔα αΠο ΙΦΩΣΦαΜΙΔη ΣΕ αΣΘΕνη ΜΕΛΙΠοΣαΡΚΩΜα ΚαΙ χΕΙΡουΡΓΙΚο ΜονονΕΦΡο

Ι. Γιατράς1, Α. Γεράκης1, Χ. Γακιοπούλου2, Α. Μαστοράκη3, Α. Στριμπάκος4

1Νεφρολογικό Τμήμα ΔΘΚΑ “Υγεία”, Αθήνα 2Α΄ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής ΕΚΠΑ, Αθήνα 3ΠΓΝ “Αττικόν” Χειρουργική Κλινική, Αθήνα 4Παθολόγος Ογκολόγος “Υγεία”, Αθήνα

P 59 η ΙνΤΕΡΛΕυΚΙνη-1Β ΚαΙ Το CARD8 Του ΦΛΕΓΜονοΣΩΜαΤοΣ NLRP3αυξανουν Την ΠΙΘανοΤηΤα ΕΚΔηΛΩΣηΣ ΔΙαΒηΤΙΚηΣ νΕΦΡοΠαΘΕΙαΣΣΤουΣ ΔΙαΒηΤΙΚουΣ αΣΘΕνΕΙΣ ΤυΠου 2

Α. Ρουμελιώτης1,2, Σ. Ρουμελιώτης1,2, Φ. Τσέτσος3, Ι. Καραγιαννίδης3, Ξ. Τσεκμεκίδου4, Π. Πάσχου5,6, Μ. Γεωργίτση3, Σ. Παναγούτσος2

1Αχίλλειον Νεφρολογικό Κέντρο, Θεσσαλονίκη 2Πανεπιστημιακή Νεφρολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου, Αλεξανδρούπολη 3Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη 4Τομέας Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, “ΑΧΕΠΑ”, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 5Εργαστήριο Βιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 6Τμήμα Βιολογικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Purdue, West Lafayette, IN, USA

P 60 ο ΡοΛοΣ ΤηΣ ΜΕΣοΓΕΙαΚηΣ ΔΙαΤΡοΦηΣ ΣΤην αΘηΡΩΜαΤΩΣη ΚαΙΡΕοΛοΓΙα ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩν αΓΓΕΙΩν ΣΕ αΣΘΕνΕΙΣ ΜΕ χΡονΙα νΕΦΡΙΚηανΕΠαΡΚΕΙα ΤΕΛΙΚου ΣΤαΔΙου υΠο αΙΚοΜαΘαΡΣη ΚαΙ υΠο ΠΕΡΙΤοναΐΚηΕξΩνΕΦΡΙΚη ΚαΘαΡΣη

Π. Γιάννου1, Α. Αγγελής2, Α. Καποτά1, Α. Χαλκιά1, Κ. Αγγέλη2, Δ. Πετράς1

1Νεφρολογικό Τμήμα, ΠΓΝΑ “Ιπποκράτειο”, Αθήνα 2Α΄ Καρδιολογική Κλινική, “Ιπποκράτειο” Νοσοκομείο Αθηνών, Εθνικό και Καποδοστριακό Πανεπιστήμιο

Αθηνών

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

48

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΜΑΐΟΥ - ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Page 51: Ελληνική Νεφρολογική Α Ρ Γ Ο Π Ο Κ Λ¤ΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_17_5.pdf · Λιακόπουλος Βασίλειος Μαργέλλος Βασίλειος

P 61 ΠαΡαΚοΛουΘηΣη αΣΘΕνΩν ΜΕ ΙΔΙοΠαΘη ΜΕΜΒΡανΩΔηΣΠΕΙΡαΜαΤοΠαΘΕΙα. αξΙοΛοΓηΣη υΠαΡξηΣ ΚυΚΛοΦοΡουνΤΩνανΤΙΣΩΜαΤΩν ΕνανΤΙ ΤηΣ PLA2R ΣΕ αΣΘΕνΕΊΣ ΜΕ ΙΜΣ. ΠΡοΚαΤαΡΚΤΙΚααΠοΤΕΛΕΣΜαΤα

Π.-Ε. Ανδρονικίδη1, Ρ. Γεωργίου1, Γ. Τσούκα1, Χ. Βουρλάκου2, Α. Τσιρογιάννη3, Σ. Πομώνη3,Π. Μαλινδρέτος4, Β. Μαργέλλος1, Θ. Αποστόλου1

1Νεφρολογικό Τμήμα “Αντώνιος Γ. Μπίλλης” Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Ο Ευαγγελισμός - ΟφθαλμιατρείοΑθηνών - Πολυκλινική”, Αθήνα

2Παθολογοανατομικό Εργαστήριο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Ο Ευαγγελισμός - Οφθαλμιατρείο Αθηνών -Πολυκλινική”, Αθήνα

3Τμήμα Ανοσολογίας- Ιστοσυμβατότητας Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Ο Ευαγγελισμός - ΟφθαλμιατρείοΑθηνών - Πολυκλινική”, Αθήνα

4Νεφρολογικό Τμήμα Γενικό Νοσοκομείο Βόλου “Αχιλλοπούλειο”, Βόλος

P 62 ΜΕΜΒΡανΩΔηΣ νΕΦΡοΠαΘΕΙα Του ΣυΣΤηΜαΤΙΚου ΕΡυΘηΜαΤΩΔουΣΛυΚου ΜΕ ΠΡΩΤΕΐνουΡΙα υΠο-νΕΦΡΩΣΙΚου ΕΠΙΠΕΔου

Σ. Λιονάκη, Σ. Μαρινάκη, Κ. Βαλλιάνου, Γ. Λιάπης, Χ. Γακιοπούλου, Α. Τζιούφας3, Ι.Ν. Μπολέτης1

1Νεφρολογική Kλινική & Μονάδα Μεταμόσχευσης Νεφρού, “Λαϊκό” Νοσοκομείο, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ,Αθήνα

2Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, “Λαϊκό” Νοσοκομείο, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Αθήνα 3Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Αθήνα

P 63 ΠαΡαΚοΛουΘηΣη αΣΘΕνΩν ΜΕ IgA νΕΦΡοΠαΘΕΙα ΚαΙ ΣυΣχΕΤΙΣηΙΣΤοΛοΓΙΚΩν ΠαΡαΜΕΤΡΩν ΜΕ ΚΛΙνΙΚα χαΡαΚΤηΡΙΣΤΙΚα

Σ. Πλαβούκου1, Μ. Γιαννοπούλου1, Ε. Βαβουράκη1, Β. Παπανικολάου1, Χ. Βουρλάκου2, Α. Παρασκευάς2, Ε. Μπέη1, Θ. Αποστόλου1

1Νεφρολογική Κλινική ‘‘Αντώνιος Γ. Μπίλλης’’, ΓΝΑ “Ο Ευαγγελισμός - Οφθαλμιατρείο Αθηνών -Πολυκλινική”, Αθήνα

2Παθολογοανατομικό Τμήμα ΓΝΑ “Ο Ευαγγελισμός - Πολυκλινική - Οθφαλμιατρείο Αθηνών”, Αθήνα

P 64 ΓΕνΕΤΙΚΕΣ ΜοΡΦΕΣ ΚοΡΤΙΚοανΘΕΚΤΙΚου νΕΦΡΩΣΙΚου ΣυνΔΡοΜου:5-ΕΤηΣ ΕΜΠΕΙΡΙα ΕνοΣ ΚΕνΤΡου

Ι. Ντότης1, Σ. Σταμπουλή1, Β. Καραβά1, Α. Κοντού1, Γ. Λιάπης2, F. Schaefer3, Ν. Πρίντζα1

1Νεφρολογική Μονάδα Παίδων, Α΄ Παιδιατρική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,“Ιπποκράτειο” Νοσοκομείο, Αθήνα

2Α΄ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, “Λαϊκό” Νοσοκομείο, Αθήνα 3University Children Hospital, Pediatric Nephrology, Heidelberg, Germany

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣΥΝΕ∆ΡΙΟo

29 Μαΐου - 1 IουνIου 2019 ΕυΡΩΠαΐΚο ΠοΛΙΤΙΣΤΙΚο ΚΕνΤΡο ΔΕΛΦΩν ΔΕΛΦοΙ

www.21psn.gr

49

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΜΑΐΟΥ - ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Page 52: Ελληνική Νεφρολογική Α Ρ Γ Ο Π Ο Κ Λ¤ΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_17_5.pdf · Λιακόπουλος Βασίλειος Μαργέλλος Βασίλειος

Idrizi Alma, Professor, Department of Nephrology, Mother Theresa University Hospital CenterTirana, Albania

Ketteler Markus, Professor of Medicine, Director, Department of General Internal Medicine ofNephrology, Robert-Bosch-Krankenhaus, Stuttgart, Germany

Koroshi Alketa, Professor of Nephrology, Department of Nephrology Dialysis TransplantationUHC Tirana, Albania

Madias Nicolaos, Maurice S. Segal, M.D. Professor of Medicine, Department of Medicine, St. Elizabeth’s Medical Center, Tufts University School of Medicine, Boston Massachusetts, USA

Vervloet Marc, MD, PhD, Nephrologists Amsterdam Cardiovascular Sciences, dept of NephrologyAmsterdam University Medical Center The Netherlands

αδαμίδης Κωνσταντίνος, Νεφρολόγος, Επιστημονικός Υπεύθυνος ΜΧΑ BIONEPHROS, Αθήνα

ανδρίκος αιμίλιος, Διευθυντής ΕΣΥ, Νεφρολογική Κλινική, ΓΝ Ιωαννίνων “Γ. Χατζηκώστα”,Ιωάννινα

αποστόλου Θεοφάνης, Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνος Νεφρολογικού Τμήματος“Αντώνιος Γ. Μπίλλης”, ΓΝΕ “Ο Ευαγγελισμός-Οφθαλμιατρείο Αθηνών-Πολυκλινική”, Αθήνα

αφεντάκης νικόλαος, Νεφρολόγος, Διευθυντής Νεφρολογικής Κλινικής του ΓΝ Αθηνών “Γ. Γεννηματάς”, Αθήνα

Βλαχάκος Δημήτριος, Καθηγητής Παθολογίας-Νεφρολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, ΥπεύθυνοςΝεφρολογικής Μονάδας, ΠΓΝ “Αττικόν”, Αθήνα

Βλαχόπουλος Σπύρος, Καθηγητής Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού ΠανεπιστημίουΑθηνών

Γεράκης αλέξανδρος, Νεφρολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Νεφρολογικό Τμήμα,Διαγνωστικό & Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών “Υγεία”, Αθήνα

Γιαννοπούλου Μυρτώ, Επιμελήτρια Α΄ Νεφρολογικό Τμήμα, “Αντώνιος Γ. Μπίλλης”, ΓΝΑ “Ο Ευαγγελισμός - Οφθαλμιατρείο Αθηνών - Πολυκλινική”, Αθήνα

Γούμενος Δημήτριος, Πρόεδρος Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών, Καθηγητής,Παθολογίας - Νεφρολογίας, Διευθυντής Νεφρολογικού και Μεταμοσχευτικού Κέντρου, ΠΓΝ Πατρών

Γριβέας Ιωάννης, Διευθυντής Νεφρολογικής Κλινικής, 417 ΝΙΜΤΣ, Καθηγητής – Σύμβουλος,Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Αθήνα

Δαμιανού Λουκάς, Νεφρολόγος, Νεφρολογική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού, Κύπρος

Δαφνής Ευγένιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νεφρολογίας, Διευθυντής Νεφρολογικής Κλινικής,ΠαΓΝΗ, Ηράκλειο Κρήτης

Δημητριάδης χρυσόστομος, Επιμελητής Α΄ ΕΣΥ, Νεφρολογική Κλινική ΑΠΘ, ΓΠΝ Θεσσαλονίκης“Ιπποκράτειο”, Θεσσαλονίκη

Διβάνη Μαρία, Νεφρολόγος, ΜΧΑ Ε. ΠΑΤΣΙΔΗΣ Λάρισας

Ελευθεριάδης Θεόδωρος, Επίκουρος Καθηγητής Νεφρολογίας Τμήματος Ιατρικής ΠανεπιστημίουΘεσσαλίας, Νεφρολογική Κλινική, ΠΓΝ Λάρισας

ΟΜΙΛΗΤΕΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΙ

50

Page 53: Ελληνική Νεφρολογική Α Ρ Γ Ο Π Ο Κ Λ¤ΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_17_5.pdf · Λιακόπουλος Βασίλειος Μαργέλλος Βασίλειος

Ζιάκκα Σταυρούλα, Νεφρολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Νεφρολογικό Τμήμα, ΓΝΑ ΚοργιαλένειοΜπενάκειο ΕΕΣ, Αθήνα

Ζουριδάκης ανδρέας, Συντονιστής Διευθυντής Νεφρολογίας, ΜΤΝ ΓΝ Φιλιατών Θεσπρωτίας

Θεοδωρίδης Μάριος, Νεφρολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Πανεπιστημιακή Νεφρολογική Κλινική, ΠΓΝΑλεξανδρούπολη

Θώδης ηλίας, Καθηγητής Νεφρολογίας, Διευθυντής Νεφρολογικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής ΔΠΘ,Αλεξανδρούπολη

Θωμόπουλος Κωνσταντίνος, Καρδιολόγος, Επιμελητής Α΄ ΕΣΥ, ΓΝΜΑ “Έλενα Βενιζέλου”, Αθήνα

Ιατρού χρήστος, Διευθυντής, Κέντρο Διάγνωσης, Θεραπείας και Έρευνας Νεφρικών Νοσημάτων,Νοσοκομείο “ΥΓΕΙΑ”, Αθήνα

Κακλαμάνης νικόλαος, Νεφρολόγος, Συντονιστής - Διευθυντής Νεφρολογικού Τμήματος, ΓενικούΝοσοκομείου Σάμου

Καλαϊτζίδης Ρήγας, Διευθυντής ΕΣΥ, Νεφρολογική Κλινική, ΠΓΝ Ιωαννίνων

Καπερώνης νικόλαος, Διευθυντής Νεφρολογικού Τμήματος, ΓΝΑ “Κοργιαλένειο-Μπενάκειο”, ΕΕΣ,Αθήνα

Κιρμιζής Δημήτριος, Consultant Nephrologist, Colchester General Hospital, Essex, UK

Κόκκινος αλέξανδρος, Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας Α΄ Προπαιδευτική ΠαθολογικήΚλινική και Διαβητολογικό Κέντρο Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, ΓΝΑ “Λαϊκό”, Αθήνα

Κούκη Πηνελόπη, Νεφρολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Νεφρολογικό Τμήμα, ΓΝΑ “Ιπποκράτειο”, Αθήνα

Κουτρούμπας Γεώργιος, Νεφρολόγος, Επιμελητής Α΄, Μονάδα Τεχνικού Νεφρού ΓΝ Βόλου

Κουτσιλιέρης Μιχαήλ, MD (ΕΚΠΑ), Ph.D (McGill), Ενδοκρινολόγος, Καθηγητής ΠειραματικήςΦυσιολογίας, Διευθυντής: Εργαστήριο Φυσιολογίας & Διευθυντής, Τομέα Βασικών ΙατρικώνΕπιστημών, Ιατρική Σχολή, Σχολή Επιστημών Υγείας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Λιακόπουλος Βασίλειος, Νεφρολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νεφρολογίας, ΤμήμαΝεφρολογίας και Υπέρτασης, Α΄ Παθολογική Κλινική, ΠΓΝΘ “ΑΧΕΠΑ”, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ,Θεσσαλονίκη

Λιάτης Σταύρος, Παθολόγος με εξειδίκευση στον σακχαρώδη διαβήτη, Διευθυντής ΕΣΥ, Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ Διαβητολογικό Κέντρο ΓΝΑ “Λαϊκό”, Αθήνα

Λιονάκη Σοφία, Επιμελήτρια Α΄Νεφρολογική Κλινική & Μονάδα Μεταμόσχευσης Νεφρού, “Λαϊκό”Νοσοκομείο, ΕΚΠΑ, Ιατρική Σχολή, Αθήνα

Μαργέλλος Βασίλειος, Νεφρολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Νεφρολογικό Τμήμα “Αντώνης Γ.Μπίλλης”, ΓΝΑ “Ο Ευαγγελισμός - Οφθαλμιατρείο Αθηνών - Πολυκλινική”, Αθήνα

Μαρινάκη Σμαραγδή, Επίκουρη Καθηγήτρια Νεφρολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, ΝεφρολογικήΚλινική & Μονάδα Μεταμόσχευσης Νεφρού, ΓΝΑ, “Λαϊκό”, Αθήνα

Μαυροματίδης Κωνσταντίνος, Νεφρολόγος, Συντονιστής Διευθυντής, Νεφρολογικό Τμήμα, ΓΝΚομοτηνής

Μελεξοπούλου χριστίνα, Νεφρολόγος, Νεφρολογικής Κλινικής & Μονάδα ΜεταμόσχευσηςΝεφρού, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, ΓΝΑ “Λαϊκό”, Αθήνα

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣΥΝΕ∆ΡΙΟo

29 Μαΐου - 1 IουνIου 2019 ΕυΡΩΠαΐΚο ΠοΛΙΤΙΣΤΙΚο ΚΕνΤΡο ΔΕΛΦΩν ΔΕΛΦοΙ

www.21psn.gr

51

ΟΜΙΛΗΤΕΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΙ

Page 54: Ελληνική Νεφρολογική Α Ρ Γ Ο Π Ο Κ Λ¤ΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_17_5.pdf · Λιακόπουλος Βασίλειος Μαργέλλος Βασίλειος

Μητσιώνη ανδρομάχη, Παιδίατρος Παιδονεφρολόγος, Διευθύντρια Νεφρολογικού Τμήματος, Π. & Α. Κυριακού, Αθήνα

Μητσόπουλος Ευστάθιος, Διευθυντής Νεφρολογικού Τμήματος, ΓΝ “Παπαγεωργίου”,Θεσσαλονίκη

Μουστάκας Γεώργιος, Διευθυντής, Νεφρολογικό Τμήμα ΓΝΑ “Γ. Γεννηματάς”, Αθήνα

Μπαλάφα Όλγα, Νεφρολόγος, Επιμελήτρια Α΄, Νεφρολογική Κλινική, ΠΓΝ Ιωαννίνων

Μπαμίχας Γεράσιμος, MD, PhD Νεφρολόγος, Συντονιστής Διευθυντής Νεφρολογικού Τμήματος,ΓΝ “Γ. Παπανικολάου”, Θεσσαλονίκη

Μπολέτης ν. Ιωάννης, Καθηγητής Παθολογίας-Νεφρολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, ΔιευθυντήςΝεφρολογικής Κλινικής & Μονάδας Μεταμόσχευσης Νεφρού, ΓΝΑ “Λαϊκό”, Αθήνα

Μπόνιος Μιχαήλ, Καρδιολόγος, Μονάδας Μεταμόσχευσης και Μονάδας Καρδιακής Ανεπάρκειας,Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, Αθήνα

ντουνούση Ευαγγελία, Επίκουρη Καθηγήτρια Νεφρολογίας, Τμήμα Ιατρικής ΠανεπιστημίουΙωαννίνων, Διευθύντρια Νεφρολογικής Κλινικής ΠΓΝ Ιωαννίνων

Παπαγιάννη αικατερίνη, Καθηγήτρια Νεφρολογίας ΑΠΘ, Διευθύντρια Νεφρολογικής ΚλινικήςΑΠΘ, ΓΝΘ “Ιπποκράτειο”, Θεσσαλονίκη

Παπαδοπούλου Δωροθέα, Διευθύντρια Νεφρολογίας, Συντονίστρια Διευθύντρια, ΝεφρολογικόΤμήμα, ΓΝ “Παπαγεωργίου”, Θεσσαλονίκη

Παπασωτηρίου Μάριος, Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας - Νεφρολογίας, Νεφρολογική ΚλινικήΠΓΝ Πατρών

Παπαχρήστου Ευάγγελος, Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας - Νεφρολογίας, ΝεφρολογικήΚλινική ΠΓΝ Πατρών

Πασαδάκης Πλουμής, Καθηγητής Νεφρολογίας, Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών ΥγείαςΔημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Πανεπιστημιακή Νεφρολογική Κλινική, ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης

Πατεινάκης Παναγιώτης, Επιμελητής A΄ Νεφρολογικό Τμήμα, ΓΝΘ “Παπαγεωργίου”,Θεσσαλονίκη

Πετράς Δημήτριος, Συντονιστής Διευθυντής, Νεφρολογικό Τμήμα, ΓΝΑ “Ιπποκράτειο”, Αθήνα

Πρωτογέρου αθανάσιος, Παθολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογικής Φυσιολογίας,Υπεύθυνος Μονάδας Καρδιαγγειακής Πρόληψης & Έρευνας, Κλινική & Εργαστήριο ΠαθολογικήςΦυσιολογίας Ιατρικό Τμήμα, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας

Ράπτης αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας-Σακχαρώδη Διαβήτη Β΄ ΠροπαιδευτικήΠαθολογική Κλινική-Μονάδα Έρευνας-ΕΚΠΑ ΠΓΝ “ΑΤΤΙΚΟΝ”, Αθήνα

Σαραφίδης Παντελεήμων, Επίκουρος Καθηγητής Νεφρολογίας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, ΝεφρολογικήΚλινική ΑΠΘ, ΓΝΘ “Ιπποκράτειο”, Θεσσαλονίκη

Σκαλιώτη χρυσάνθη, Επιμελήτρια Β΄ Νεφρολογίας, Νεφρολογική Κλινική και ΜονάδαΜεταμόσχευσης Νεφρού, ΕΚΠΑ, Ιατρική Σχολή, ΓΝΑ “Λαϊκό”, Αθήνα

ΟΜΙΛΗΤΕΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΙ

52

Page 55: Ελληνική Νεφρολογική Α Ρ Γ Ο Π Ο Κ Λ¤ΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_17_5.pdf · Λιακόπουλος Βασίλειος Μαργέλλος Βασίλειος

Σολουκίδης ανδρέας, Νεφρολόγος MD, MSc, PhD, Μεταμοσχευτικό Κέντρο-Γενικό ΝοσοκομείοΛευκωσίας, Κύπρος. Ειδικός Επιστήμονας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κύπρου

Σονικιάν Μάκρω, Διευθύντρια Νεφρολογικού Τμήματος, ΓΝΑ “Σισμανόγλειο”, Αθήνα

Σταματέλου Κυριακή, Νεφρολόγος, MBA Επιστημονική Διευθύντρια”ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ” ΜΧΑ Χαϊδάρι,Αθήνα

Σταμπουλή Στυλιανή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής - Παιδιατρική Νεφρολογική, Α΄ Παιδιατρική Κλινική, ΓΝΑ “Ιπποκράτειο”, Αθήνα

Σταυρουλόπουλος αριστείδης, Διευθυντής Νεφρολογικού Τμήματος - ΜΤΝ, ΕπιστημονικόςΔιευθυντής ΙΑΣΙΟ Θεραπευτήριο - Γενική Κλινική Καλλιθέας, Αθήνα

Στεφανίδης Ιωάννης, Καθηγητής Παθολογίας - Νεφρολογίας Τμήματος Ιατρικής ΠανεπιστημίουΘεσσαλίας, Διευθυντής Νεφρολογικής Κλινικής, ΠΓΝ Λάρισας

Στρατηγού Θεοδώρα, Ενδοκρινολόγος, Επιμελήτρια Β΄ ΕΣΥ Τμήμα Ενδοκρινολογίας -Διαβητολογικό Κέντρο, ΓΝΑ “Ο Ευαγγελισμός - Οφθαλμιατρείο - Πολυκλινική Αθηνών”

Στυλιανού Κωνσταντίνος, Διευθυντής, Νεφρολογική Κλινική, ΠαΓΝΗ “Βενιζέλειο”, ΗράκλειοΚρήτης

Τζανάκης Ιωάννης, Διευθυντής, Νεφρολογική Κλινική, ΓΝ Χανίων “Άγιος Γεώργιος”, Κρήτη

Τριανταφύλλης Γεώργιος, Διευθυντής, Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης, MEDIFIL, Αθήνα

Τσιρπανλής Γεώργιος, Νεφρολόγος, Διευθυντής, Νεφρολογική Κλινική, ΓΝΑ “Γ. Γεννηματάς”,Αθήνα

Τσούκα Γλυκερία, Νεφρολόγος, Επιμελήτρια Α΄, Νεφρολογικό Τμήμα “Αντώνιος Γ. Μπίλλης”, ΓΝΑ“Ο Ευαγγελισμός - Οφθαλμιατρείο - Πολυκλινική Αθηνών”, Αθήνα

Φιλιππάτος Γεράσιμος, Καθηγητής Καρδιολογίας ΕΚΠΑ, Υπεύθυνος Μονάδας ΚαρδιακήςΑνεπάρκειας Β΄ Καρδιολογικής Κλινικής ΠΓΝ “ΑΤΤΙΚΟΝ”, Αθήνα

χήρας Θεόδωρος, Επιμελητής Α΄, Μονάδα Τεχνιτού Νεφρού, ΓΝ “Σισμανόγλειο”, Αθήνα

χριστοδουλίδου χρυσταλλένη, Διευθύντρια, Νεφρολογικό Τμήμα “Αντώνιος Γ. Μπίλλης”, ΓΝΑ “Ο Ευαγγελισμός - Οφθαλμιατρείο - Πολυκλινική Αθηνών”, Αθήνα

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣΥΝΕ∆ΡΙΟo

29 Μαΐου - 1 IουνIου 2019 ΕυΡΩΠαΐΚο ΠοΛΙΤΙΣΤΙΚο ΚΕνΤΡο ΔΕΛΦΩν ΔΕΛΦοΙ

www.21psn.gr

53

ΟΜΙΛΗΤΕΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΙ

Page 56: Ελληνική Νεφρολογική Α Ρ Γ Ο Π Ο Κ Λ¤ΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_17_5.pdf · Λιακόπουλος Βασίλειος Μαργέλλος Βασίλειος

A

Ansari B., 42

B

Bacchini G., 33, 38, 39

Bowes E., 42

C

Cairns H., 42

Chantant N., 44

E

Ekart R., 25, 39, 43

F

Fraser W., 47

G

Giordano G., 33, 38, 39

Green D., 47

I

Idrizi Α., 35,50

J

Jagirdar R., 20

K

Ketteler Μ., 33, 35, 50

Koroshi Α., 27, 50

L

London G., 24, 25, 43

M

Madias Ν., 23, 32, 50

Mayer C., 24

P

Piec I., 47

S

Schaefer F., 49

Schmaderer C., 24

V

Vervloet M., 33, 35, 50

Vigano S., 33, 38, 39

W

Wanders R.J.A., 45

Wassertheurer S., 24

Waterham H.R., 45

Z

Zoccali C., 25, 39, 43

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

54

Page 57: Ελληνική Νεφρολογική Α Ρ Γ Ο Π Ο Κ Λ¤ΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_17_5.pdf · Λιακόπουλος Βασίλειος Μαργέλλος Βασίλειος

α

Αγγέλη Κ., 48

Αγγελής Α., 48

Αγγελούδη Ε., 24

Αδαμίδης Κ., 35, 50

Ακτσιαλή Μ., 34, 37, 40

Αλεξάνδρου Μ.Ε., 25, 39, 40, 43, 45, 46

Αλεφάκη Ε., 37

Αναγνώστου Ν., 38

Αναστασάκης Εμ., 47

Ανδρίκος Αιμ., 7, 20, 39, 42, 46, 50

Ανδριόπουλος Χ., 34, 37, 40

Ανδρονικίδη Π.-Ε., 49

Αντωνάκης Ν., 44

Αντωνιάδης Ν., 44

Αντωνίου Μ., 42

Αντωνοπούλου Σ., 41

Αποστόλου Θ., 5, 7, 27, 28, 29, 31, 33,

37, 43, 49, 50

Αρμεντζοΐου Κ., 33, 41, 42

Ασημακόπουλος Γ., 34, 40

Ασκητή Β., 21, 44

Αφεντάκης Ν., 33, 50

Β

Βαβουράκη Ε., 48

Βαγκοπούλου Α., 44

Βαϊνάς Α., 41

Βάϊος Β., 7, 20, 41, 42

Βακιάνη Σ., 38

Βακιάνης Π., 38

Βαλλιάνου Κ., 45, 49

Βαρέτα Γ., 20

Βαρσάμης Ν., 39, 42

Βασιλείου Κ., 46

Βασιλόπουλος Δ., 31, 47

Βεκρή Ε., 44, 45

Βεργάδης Χ., 44

Βερναδάκης Σ., 23, 28, 29

Βιττωράκη Α., 29

Βλαχαδάμη Ι., 44

Βλαχάκος Δ., 20, 23, 25, 37, 47, 50

Βλαχόπουλος Σπ., 22, 50

Βλάχου Α., 23

Βογιατζή Α., 43

Βουγάς Β., 28, 29

Βουλγαρέλης Μ., 44

Βουλγαρόπουλος Δ., 47

Βουρλάκου Χ., 31, 49

Βουρλιωτάκης Γ., 34, 40

Βραχνής Σ., 47

Βρύσης Π., 45

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣΥΝΕ∆ΡΙΟo

29 Μαΐου - 1 IουνIου 2019 ΕυΡΩΠαΐΚο ΠοΛΙΤΙΣΤΙΚο ΚΕνΤΡο ΔΕΛΦΩν ΔΕΛΦοΙ

www.21psn.gr

55

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Page 58: Ελληνική Νεφρολογική Α Ρ Γ Ο Π Ο Κ Λ¤ΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_17_5.pdf · Λιακόπουλος Βασίλειος Μαργέλλος Βασίλειος

Γ

Γακιοπούλου Χ., 31, 47, 48, 49

Γεράκης Α., 35, 47, 48, 50

Γεωργακόπουλος Α., 7

Γεωργιανός Π., 20, 38, 41, 42

Γεωργίου Ρ., 49

Γεωργίου Σ., 40

Γεωργίτση Μ., 29, 48

Γεωργοπούλου Γ., 40

Γεωργουλίδου Α., 20

Γιαμαλής Π., 31

Γιαννακόπουλος Π., 20, 47

Γιαννάτος Ε., 7

Γιαννικουρής Ι., 33, 38, 39, 42, 47

Γιαννοπούλου Μ., 7, 8, 28, 43, 49, 50

Γιάννου Π., 30, 48

Γιατράς Ι., 47, 48

Γινικοπούλου Ε., 24, 38, 41

Γκαλίτσιου Δ., 20

Γούμενος Δ., 31, 34, 35, 37, 40, 50

Γρηγοριάδου Γ., 44

Γριβέας Ι., 27, 34, 37, 40, 50

Γυφτοπούλου Κ., 37

Δ

Δαΐκος Γ., 28

Δαμιανάκη Κ., 47

Δαμιανάκης Ν., 44

Δαμιανού Λ., 27, 50

Δαρεμά Μ., 7, 28, 29

Δαφνής Ε., 26, 37, 43, 50

Δεληγιαννίδης Τ., 44

Δεληολάνης Ι., 28

Δερμιτζάκη E., 20

Δερμιτζάκη Κ., 43

Δημητριάδης Χ., 20, 25, 30, 42, 43, 50

Δημητρίου Α., 46

Δήμκας Ι., 41

Διβάνη Μ., 26, 50

Διδάγγελος Τ., 31

Διδασκάλου Α., 44

Δολιανίτης Κ., 44, 48

Δόντσος Χ., 33, 41, 42

Δροσατάκη Ε., 43

Δρούλιας Ι., 34, 42

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

56

Page 59: Ελληνική Νεφρολογική Α Ρ Γ Ο Π Ο Κ Λ¤ΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_17_5.pdf · Λιακόπουλος Βασίλειος Μαργέλλος Βασίλειος

Ε

Ελευθεριάδης Θ., 7, 30, 50

Ευστρατιάδης Γ., 25, 39, 43

Ευστρατίου I., 45, 46

Ζ

Ζαβιτσανάκη A., 31

Ζαγκότσης Γ., 43

Ζαζοπούλου Ο., 40, 45, 46

Ζαμπέτα Α., 44

Ζαμπέτογλου Α., 21

Ζαρογιάννης Σ., 20

Ζεμπεκάκης Π., 20, 42

Ζηλάκος Μ., 34, 40

Ζιάκκα Σ., 8, 21, 51

Ζολώτα Α., 44

Ζουμπαρίδης Ν., 33

Ζουριδάκης Α., 33, 45, 51

Ζωιδάκης Ι., 23

Θ

Θεοδωρακοπούλου Μ., 24, 25

Θεοδωρίδης Μ., 7, 20, 26, 47, 51

Θώδης Η., 26, 29, 41, 51

Θωμάς Κ., 31, 47

Θωμόπουλος Κ., 25, 51

Ι

Ιατρού Χρ., 32, 51

Ινιωτάκη Α., 29

Ιντζεβίδου Ε., 24

Κ

Καγιαδάκη Χρ., 38

Κάκκου Γ., 38

Κακλαμάνης Ν., 33, 51

Καλαϊτζίδης Ρ., 23, 24, 25, 51

Καλαϊτζόγλου Μ., 25

Καλιεντζίδου Μ., 46

Καλλιακμάνη Π., 31, 40

Καλλιάρα Θ.Α., 40, 45, 46

Καλογερόπουλος Π., 31

Καμβύσης Δ., 34, 40

Καμμένος Α., 43

Κανδήλα Ρ., 46

Κανελοπούλου Κ., 46

Κάντζος Χ., 30

Καντουνάκης Ι., 34, 40

Καπερώνης Ν., 25, 37, 51

Καποτά Α., 30, 31, 47, 48

Καραβά Β., 21, 42, 49

Καραγιαννίδης Ι., 48

Καρακάση Κ.Ε., 44

Καράκου Ε., 37

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣΥΝΕ∆ΡΙΟo

29 Μαΐου - 1 IουνIου 2019 ΕυΡΩΠαΐΚο ΠοΛΙΤΙΣΤΙΚο ΚΕνΤΡο ΔΕΛΦΩν ΔΕΛΦοΙ

www.21psn.gr

57

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Page 60: Ελληνική Νεφρολογική Α Ρ Γ Ο Π Ο Κ Λ¤ΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_17_5.pdf · Λιακόπουλος Βασίλειος Μαργέλλος Βασίλειος

Καρασαββίδου Δ., 44, 48

Καρατζαφέρη Χ., 33

Καράτζιος Δ., 33

Καραφύλλη Σ., 42

Καρβουνιάρης Ν., 47

Καρπέτας Α., 24, 25, 38, 39

Κατσάνος Γ., 44

Κατσάνος Δ., 38

Κατσαούνος Η., 34, 40

Κατσαρός Α., 30

Κατσίνας Χ., 44

Κατσούδας Σ., 20, 47

Κεβρεκίδου Σ., 40, 45, 46

Κιρμιζής Δ., 30, 42, 51

Κίτσος Α., 45

Κόκκαλης Α., 47

Κόκκινος Αλ., 29, 51

Κόκκολου Ε., 39, 42, 46

Κοντού Α., 42, 49

Κοπελιάς Ι., 30

Κορακιανίτη Ε., 38

Κόρσαββας Κ., 43

Κούκη Π., 20, 31, 47, 51

Κουλιάσα Λ., 38

Κούσουλα Β., 41

Κούτλας Β., 44

Κουτρούμπας Γ., 35, 38, 51

Κουτσιλιέρης Μ., 34, 51

Κουτσογιάννη Α., 46

Κρασέ Α., 33

Κρίκη Π., 45

Κρικώνης Κ., 46

Κυνηγοπούλου Π., 41

Κυριαζής Π., 20, 47

Κυριάκουτζικ Η., 33

Κυρικλίδου Π., 40, 45, 46

Κωνσταντινίδης Α., 46

Κωστοπούλου Μ., 46

Κωτούλας Σ.-Χ., 41

Λ

Λαζάρου Δ., 43

Λάζοβιτς Ζ., 44

Λαμπριανού Φ., 47

Λαμπροπούλου Ι.Θ., 31

Λάμπρου Π., 45

Λιακόπουλος Β., 7, 20, 24, 29, 37, 42,51

Λιάπης Γ., 29, 31, 44, 49

Λιάτης Στ., 26, 51

Λιονάκη Σ., 23, 31, 44, 45, 49, 51

Λιούλιος Γ., 41

Λουκά Μ., 46

Λουτράδης Χ., 24, 25, 39, 43

Λυγερού Δ., 43, 47

Λυμπερόπουλος Κ., 46

Λυσίτσκα Α., 40, 45, 46

58

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Page 61: Ελληνική Νεφρολογική Α Ρ Γ Ο Π Ο Κ Λ¤ΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_17_5.pdf · Λιακόπουλος Βασίλειος Μαργέλλος Βασίλειος

Μ

Μακρίδης Α., 33

Μακρίδης Δ., 44, 48

Μακρυδάκης Μ., 23

Μαλακασιώτη Γ., 21, 44

Μαλιαχόβα Ο., 21

Μαλινδρέτος Π., 38, 49

Μάνου Ε., 40, 45, 46

Μαντζούκης Σ., 39, 42

Μαραγκού Σ., 43

Μαργέλλος Β., 7, 23, 49, 51

Μαρινάκη Σ., 7, 8, 23, 28, 29,30, 31,

45, 49, 51

Μαρκάκη Α., 47

Μαρόπουλος Γ., 45

Μαστοράκη Α., 48

Μαυροματίδης Κ., 7, 20, 30, 41, 51

Μελεξοπούλου Χ., 23, 28, 29, 30, 51

Μέλη Ε., 38

Μέμμος Ε., 24

Μήλα Μ., 21

Μήλιου Α., 23

Μηνασίδης Η., 41

Μηνοπούλου Ι., 39, 43

Μήτσης Μ., 44

Μητσιώνη Α., 8, 21, 22, 44, 51

Μητσόπουλος Ε., 27, 39, 40, 45, 46, 52

Μίαρη Φ., 46

Μιχάλης Λ.Κ., 45

Μιχελάκης Ι., 28

Μουστάκας Γ., 8, 21, 46, 52

Μουτάφης Σ., 37

Μπακαλούδης Α., 20

Μπαλάσκα Κ., 29

Μπαλάσκας Η., 20, 42

Μπαλάφα Ο., 7, 22, 46, 52

Μπαλιτσάρη Α., 34, 40

Μπαλτά Λ., 40

Μπαμίχας Γ., 21, 33, 38, 41, 42, 52

Μπαντής Χ., 33, 41, 42

Μπάρκας Γ., 23

Μπαρμπάτση Α., 37

Μπασούλης Δ., 28

Μπαχαράκη Δ., 20, 47

Μπέη Ε., 43, 49

Μπένια Ξ., 31

Μπεχλή Α., 46

Μπεχλιούλης Α., 45

Μπίκος Α., 24, 25, 38, 39

Μπιμπλάκη Δ., 42

Μπλάτσα Α., 40, 45, 46

Μπολέτης Ι.Ν., 7, 23, 28, 29, 31, 32, 37,

44, 45, 49

Μπόνιος Μ., 30, 52

Μπρατσιάκου Α., 40

Μυσερλής Γ., 44

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣΥΝΕ∆ΡΙΟo

29 Μαΐου - 1 IουνIου 2019 ΕυΡΩΠαΐΚο ΠοΛΙΤΙΣΤΙΚο ΚΕνΤΡο ΔΕΛΦΩν ΔΕΛΦοΙ

www.21psn.gr

59

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Page 62: Ελληνική Νεφρολογική Α Ρ Γ Ο Π Ο Κ Λ¤ΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_17_5.pdf · Λιακόπουλος Βασίλειος Μαργέλλος Βασίλειος

ν

Νάκα Κ.Κ., 45

Νικολαΐδου Χ., 44

Νικολόπουλος Π., 20, 47

Ντότης Ι., 21, 42, 49

Ντούνι Α., 23, 44, 45, 46

Ντουνούση Ε., 7, 20, 23, 30, 42, 44, 45,

46, 47, 52

Ντρίνιας Θ., 31, 40

ξ

Ξηρομερίτη Σ., 44, 46

ο

Οικονομάκη Θ., 44

Οικονόμου Ε., 23

Οικονόμου Κ., 45

Ουζούν Α., 46

Π

Παγκοπούλου Ε., 24

Παγουρελιάς Ε., 39

Παθιάκη Ε., 43

Παϊκοπούλου Α., 7, 8

Παλιούρας Χ., 47

Παναγούτσος Σ., 24, 29, 38, 41, 48

Πανταζάτου Α., 28

Παντελάκος Σ., 31

Παπαγιάννη Αικ., 7, 20, 21, 24, 25, 27,

28, 31, 32, 37, 39, 41,

42, 43, 44, 45, 52

Παπαγιάννης Α., 44

Παπαδάκη Α., 37, 44

Παπαδημητρίου Χ., 44

Παπαδόπουλος Χ., 39, 43

Παπαδοπούλου Δ., 7, 25, 27, 33, 37,

40, 43, 45, 46, 52

Παπαδοπούλου Λ., 44

Παπακίτσου Ι., 43

Παπαμανώλης Εμ., 47

Παπανικολάου Β., 31, 44, 49

Παπανικολάου Σ., 23

Παπασωτηρίου Μ., 29, 31, 40, 52

Παπατόλιος Θ., 48

Παπαχρήστου Ευαγγ., 7, 8, 31, 32, 40,

52

Παπαχρυσάνθου Θ., 34, 37, 40

Παπουλίδου Φ., 45, 46

Παππά Μ., 46

Παππάς Ε., 39, 42

Παππάς Κ., 45

Παππάς Χ., 44, 46

Παρασκευάς Α., 49

Πασαδάκης Π., 20, 24, 26, 29, 37, 38,

41, 47, 52

Πάσχου Π., 29, 48

60

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Page 63: Ελληνική Νεφρολογική Α Ρ Γ Ο Π Ο Κ Λ¤ΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_17_5.pdf · Λιακόπουλος Βασίλειος Μαργέλλος Βασίλειος

Πάσχου Σ., 33, 41, 42

Πατεινάκης Π., 7, 25, 26, 40, 45, 46, 52

Παυλάκου Π., 23, 44, 45, 46

Παυλοπούλου I., 28

Περάκης Κ., 20

Πετράς Δ., 7, 30, 31, 35, 47, 48, 52

Πιστόλας Δ., 28

Πιταράκη Ε., 20

Πλαβούκου Σ., 43, 49

Πνευματικός Ι., 46

Ποϊραζλάρ Έ., 7

Πολύζου Π., 43

Πομώνη Σ., 49

Ποτόλια Ε., 46

Πουλιάνου Μ., 38

Πουλιδάκη Ρ., 44

Πρίντζα Ν., 21, 42, 49

Προβατοπούλου Σ., 43

Πρωτογέρου Αθ., 21, 38, 52

Πυργίδης Ν., 39, 43

Ρ

Ράπτης Α., 26, 52

Ραψομανίκης Κ., 44, 46, 45

Ρουμελιώτης Α., 29, 48

Ρουμελιώτης Σ., 20, 29, 48

Ρούφας Κ., 47

Ρωμανίδου Υ., 20

Σ

Σαββιδάκη Ειρ. , 8

Σαββίδου Σ., 44

Σακκάς Γ.Κ., 33

Σαλβερίδης Ν., 44

Σαμπάνη Ε., 31

Σαραφίδης Π., 7, 21, 23, 24, 25, 26, 31,

38, 39, 41, 42, 43, 52

Σαριγιάννη Κ., 43

Σαχπεκίδης Β., 39, 43

Σέρβος Γ., 44

Σιλάκ Σ., 46

Σιταράς Π., 34, 37, 40

Σκαλιώτη Χ., 29, 45, 53

Σκαρλάτου Ζ., 38

Σκουτέλης Γ., 7

Σμυρλή Μ., 28, 29

Σολουκίδης Α., 27, 53

Σολωνάκη Φ., 44

Σόμπολος Κ., 33, 38

Σονικιάν Μ., 7, 26, 37, 53

Σπαΐα Σ., 45

Σπανός Γ., 33, 38, 41, 42

Στάγκου Μ., 7, 8, 31, 41

Σταθόπουλος Κ., 42

Σταματάκη Ε., 44

Σταματέλου Κ., 32, 35, 53

Σταμπουλή Σ., 21, 22, 42, 49, 53

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣΥΝΕ∆ΡΙΟo

29 Μαΐου - 1 IουνIου 2019 ΕυΡΩΠαΐΚο ΠοΛΙΤΙΣΤΙΚο ΚΕνΤΡο ΔΕΛΦΩν ΔΕΛΦοΙ

www.21psn.gr

61

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Page 64: Ελληνική Νεφρολογική Α Ρ Γ Ο Π Ο Κ Λ¤ΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_17_5.pdf · Λιακόπουλος Βασίλειος Μαργέλλος Βασίλειος

Στασινή Φ., 38

Σταυγιαννουδάκης Γ., 37

Σταυρουλόπουλος Α., 7, 27, 34, 47, 53

Στειρόπουλος Π., 46

Στεφανίδης Ι., 7, 21, 33, 37, 53

Στρατηγού Θ., 26, 53

Στριλιγκά Ο., 37

Στριμπάκος Α., 48

Στρόππου Π., 40, 45, 46

Στυλιανού Κ., 8, 20, 29, 32, 43, 44, 48, 53

Συγγελάκη Π., 43

Συργκάνης Χ., 38, 41

Σύψα Β., 28

Σχοινάς Α., 34, 40

Τ

Τακούλη Λ., 42

Ταπάρκου Α., 21

Τάτσης Β., 44

Τατσιώνη Α., 23

Τέλης Κ., 23

Τζαλαβρά Ε., 44

Τζανάκης Ι., 30, 44, 53

Τζιούφας Α., 31, 49

Τομαής Δ., 43

Τουμπουρλέκα Μ., 39

Τουρουντζής Θ., 38

Τούσουλης Δ., 23

Τράκας Ν., 37

Τράντα Α., 44

Τριανταφύλλης Γ., 27, 38, 53

Τριανταφύλλου Κ., 30

Τρογκάνης Ε., 34

Τσαλαπάκη Χ., 47

Τσαντεκίδου Ε., 33, 41, 42

Τσεκέ Π., 39, 42

Τσεκμεκίδου Ξ., 48

Τσελέπης Α., 23

Τσέτσος Φ., 29, 48

Τσιγαρίδας Ν., 39, 42

Τσικαλά-Βαφέα Μ., 28

Τσίντα Α., 39, 42

Τσιρογιάννη Α., 49

Τσιρπανλής Γ., 7, 20, 26, 46, 53

Τσοτσορού Ο., 20, 47

Τσούκα Γ., 7, 8, 28, 29, 35, 49, 53

Τσουμπού Ι., 28, 29

Τσουχνικάς Ι., 25, 31, 39, 41

62

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Page 65: Ελληνική Νεφρολογική Α Ρ Γ Ο Π Ο Κ Λ¤ΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_17_5.pdf · Λιακόπουλος Βασίλειος Μαργέλλος Βασίλειος

Φ

Φαϊτατζίδου Δ., 24, 41

Φαρμάκη Ε., 21

Φιλιππάτος Γ., 28, 53

Φιλιππίδου Α., 44

Φλουρής Α.Δ., 33

Φούζα Α., 44

Φούζας Ι., 44

Φραγκιά Θ., 41

Φραγκίδης Σ., 33, 38, 41, 42

Φύσσα Λ., 40

Φωκάς Σ., 46

χ

Χαβιάρας Ε., 38

Χαίνογλου Α., 21

Χαλκιά Α., 31, 47, 48

Χαντάντ Ν., 48

Χαρδαλιάς Α., 40

Χαρίση M., 45

Χαριτάκη Ε., 44

Χαρπαντίδου Κ., 42

Χαρώνης Α., 23

Χατζηασλανίδου Χ., 33

Χατζηγιαννακός Δ., 7, 34, 42

Χατζηδημητρίου Δ., 46

Χατζηκυριάκου Ρ., 37

Χατζηπαππά Ν., 21

Χατζόγλου Χ., 20

Χήρας Θ., 28, 37, 53

Χουρδάκης Β., 40

Χριστοδουλίδου Χ., 7, 27, 31, 53

Χριστοφορίδης Α., 21

Χρυσαίδου Κ., 21

Ψ

Ψυχογυιού Μ., 28

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣΥΝΕ∆ΡΙΟo

29 Μαΐου - 1 IουνIου 2019 ΕυΡΩΠαΐΚο ΠοΛΙΤΙΣΤΙΚο ΚΕνΤΡο ΔΕΛΦΩν ΔΕΛΦοΙ

www.21psn.gr

63

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Page 66: Ελληνική Νεφρολογική Α Ρ Γ Ο Π Ο Κ Λ¤ΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_17_5.pdf · Λιακόπουλος Βασίλειος Μαργέλλος Βασίλειος

NEPHRODYNAMICHELLASΑ.Ε.Εισαγωγή-ΕμπορίαΙατρικώνΕιδώνΚλεισούρας6,14452,ΜεταμόρφωσηΑττικήςΤηλ.:210-2630631Fax.:210-2630461Ε-mail.:[email protected]

CVVHContinuousVeno-VenousHemofiltration

CVVHDContinuousVeno-VenousHemodialysisCVVHDFContinuousVeno-VenousHemodiafiltrationTPETherapeuticPlasmaExchangeSEPSIS-POISON-HEPATITIS-COREMOVAL2

ΤοFERsmartείναιτομοναδικόολοκληρωμένομηχάνημαΕιδικώνθεραπειώνγιαπραγματοποίησηθεραπειώνόπως:

TherapeuticPlasmaexchangeRheopheresysDoublefiltrationSelectiveapheresysDoublefiltrationadsorptionHemoperfusionLDLApheresisLDLApheresis

SCUFSlowContinuousUltrafiltration

ΜεβάσηταπολυετήιατρικήεμπειρίαστοντομέατουCRRT,τοCUsmartενσωματώνειτιςπιοσύγχρονεςδιαθέσιμεςτεχνολογίες,οιοποίεςεπιτρέπουνστουςχειριστέςναδιαχειρίζονταιτηθεραπείαενηλίκωνκαιπαιδιώνμεέναναπλόκαιάμεσοτρόπο.

ΤοCUSmartδιαθέτει5περισταλτικέςαντλίεςκαιεπιτρέπειτηχρήσητηχρήσηηπαρίνηςκαικιτρικούωςαντιπηκτικών.

ΤοCUSmartείναιτονέομηχάνημαγιαCRRTτηςedica.

Page 67: Ελληνική Νεφρολογική Α Ρ Γ Ο Π Ο Κ Λ¤ΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_17_5.pdf · Λιακόπουλος Βασίλειος Μαργέλλος Βασίλειος
Page 68: Ελληνική Νεφρολογική Α Ρ Γ Ο Π Ο Κ Λ¤ΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_17_5.pdf · Λιακόπουλος Βασίλειος Μαργέλλος Βασίλειος

We cando more thandialysis

136 Dionisou Str., 151 24, M

aroussi, Athens, G

reece T +30 210

283 7640 w

ww.m

ediprime.gr