ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Ε.Κ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ... · 2019-02-06 ·...

24
Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΗΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (e-mail) 1 Γεράσιμος ΖΩΡΑΣ 10903 ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ. ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ [email protected] 2 Γεώργιος ΜΙΚΡΟΣ 19941 ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΓΛΩΣΣΩΝ [email protected] ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Ε.Κ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΓΛΩΣΣΩΝ 3 Γεράσιμος ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ 2750 ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ιταλική Ιστορία και Πολιτισμός. Οικονομική και Κοινωνική Ιστορία (16ος - 19ος αι.) [email protected] 4 Ιωάννης ΤΣΟΛΚΑΣ 2085 ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ [email protected] 5 Μαρία ΣΓΟΥΡΙΔΟΥ 17658 ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΙΤΑΛΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ [email protected] 6 Γιαννούλα ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ 17235 ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ [email protected] 7 Domenica MINNITI-ΓΚΩΝΙΑ 18977 ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ [email protected] 8 Άννα ΘΕΜΟΥ 8280 ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΙΤΑΛΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ [email protected] 9 Ρουμπίνη ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ 4877 ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ MONIMH ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ (ΦΕΚ 1057 - 20/10/2016) ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ [email protected] 1057 - 20/10/2016)

Transcript of ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Ε.Κ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ... · 2019-02-06 ·...

Page 1: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Ε.Κ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ... · 2019-02-06 · ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟΚΩΔΙΚΟΣΑΠΕΛΛΑ

ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑΓΝΩΣΤΙΚΟ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΗΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (e-mail)

1 Γεράσιμος ΖΩΡΑΣ 10903 ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ.ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣΙΤΑΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

[email protected]

2 Γεώργιος ΜΙΚΡΟΣ 19941 ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΓΛΩΣΣΩΝ

[email protected]

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Ε.Κ.Π.Α.ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

2 Γεώργιος ΜΙΚΡΟΣ 19941 ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΓΛΩΣΣΩΝ

[email protected]

3 Γεράσιμος ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ 2750 ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ιταλική Ιστορία και Πολιτισμός.Οικονομική και Κοινωνική Ιστορία (16ος -19ος αι.)

[email protected]

4 Ιωάννης ΤΣΟΛΚΑΣ 2085 ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

[email protected]

5 Μαρία ΣΓΟΥΡΙΔΟΥ 17658 ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΙΤΑΛΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ [email protected]

6 Γιαννούλα ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ 17235 ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗΙΤΑΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

[email protected]

7 Domenica MINNITI-ΓΚΩΝΙΑ 18977 ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ [email protected]

8 Άννα ΘΕΜΟΥ 8280 ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΙΤΑΛΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ [email protected]

9 Ρουμπίνη ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ 4877 ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

MONIMH ΕΠΙΚΟΥΡΗΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ (ΦΕΚ1057 - 20/10/2016)

ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΑΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ

[email protected] Ρουμπίνη ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ 4877 ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

MONIMH ΕΠΙΚΟΥΡΗΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ (ΦΕΚ1057 - 20/10/2016)

ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΑΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ

[email protected]

Page 2: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Ε.Κ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ... · 2019-02-06 · ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟΚΩΔΙΚΟΣΑΠΕΛΛΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ-ΣΧΟΛΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΗΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (e-mail)

1 Mirella AGORNI 3421 UniversitΰCattolica del SacroCuore

DIPARTIMENTO DI SCIENZELINGUISTICHE E LETTERATURESTRANIERE

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ENGLISH LANGUAGE ANDTRANSLATION

[email protected]

2 Mercedes ARRIAGA 1042 UNIVERSIDAD DESEVILLA

FILOLOGΝAS INTEGRADAS - FACULTADDE FILOLOGΝA

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ITALIAN PHILOLOGY [email protected]

3 Michele BACCI 4789 UNIVERSITY OFFRIBOURG

DΙPARTEMENT DES SCIENCESHISTORIQUES - FACULTE DES LETTRES

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ MEDIEVAL ART HISTORY [email protected]

4 Anna BELLAVITIS 10130 UNIVERSITΙ DEROUEN

DEPARTEMENT D'HISTOIRE, ARTS,PATRIMOINE, ARCHEOLOGIE - UFRDES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ EARLY MODERN HISTORY [email protected]

5 Catherine BELSEY 731 SWANSEAUNIVERSITY

COLLEGE OF ARTS AND HUMANITIES ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ HUMANITIES [email protected]

6 Owen BRADY 11404 CLARKSONUNIVERSITY

DEPARTMENT OF HUMANITIES &SOCIAL SCIENCES

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣLITERATURE / AMERICAN STUDIES

[email protected]

7 Eduardo CADAVA 7564 PRINCETONUNIVERSITY

DEPARTMENT OF ENGLISH ANDAMERICAN STUDIES

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ENGLISH, AMERICAN, ANDCOMPARATIVE LITERATURE;PHILOSOPHY AND LITERARY THEORY,HISTORY OF PHOTOGRAPHY

[email protected]

8 Όλγα CHERVINSKA 9854 Chernivtsi NationalUniversity namedafter YuriyFedkovych

SCHOOL OF PHILOLOGY ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ THEORY OF LITERATURE, RUSSIANLITERATURE

[email protected]

9 Sabine COELSCH-FOISNER 7279 UNIVERSITY OFSALZBURG,DEPARTMENT OFENGLISH ANDAMERICANSTUDIES

DEPARTMENT OF ENGLISH ANDAMERICAN STUDIES

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ENGLISH LITERATURE AND CULTURALTHEORY

[email protected]

ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ(ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΟΙΚΕΙΟΥ ΑΕΙ (πλην οικείου Τμήματος), ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΑΛΛΟΥ ΑΕΙ ΗΜΕΔΑΠΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΟΜΟΤΑΓΟΥΣ ΑΕΙ

ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ, ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ & ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ)

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Ε.Κ.Π.Α.ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Page 3: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Ε.Κ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ... · 2019-02-06 · ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

10 Lidia COSTAMAGNA 11437 UNIVERSITΐ PERSTRANIERI DIPERUGIA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE ESOCIALI - FACULTY OF LANGUAGEAND CULTURE

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA DELLALINGUA ITALIANA

[email protected]

11 Angelo D'ORSI 4627 UNIVERSITY OFTURIN

DIPARTIMENTO DI CULTURE,POLITICA E SOCIETΐ - SCUOLA DISCIENZE UMANISTICHE

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ HISTORY OF POLITICAL THOUGHT [email protected]

12 David DUFF 4904 UNIVERSITY OFABERDEEN

DEPARTMENT OF ENGLISH - SCHOOLOF ENGLISH AND DRAMA

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ENGLISH LITERATURE, [email protected]

13 Joseph EYNAUD 22589 UNIVERSITY OFMALTA

DEPARTMENT OF TRANSLATION &TERMINOLOGY STUDIES ANDINTERPRETING STUDIES - FACULTY OFARTS

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ITALIAN AND TRANSLATION STUDIES [email protected]

14 Giulio FENICIA 6147 University of BariAldo Moro

DIPARTIMENTO DI STUDI EUROPEIGIUSPUBBLICISTICI E STORICO-ECONOMICI - FACOLTΐ DI ECONOMIA

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ECONOMIC HISTORY [email protected]

15 Thomas GALLANT 9253 University ofCalifornia, SanDiego

DEPARTMENT OF HISTORY - DIVISIONOF ARTS AND HUMANITIES

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ HISTORY; ARCHAEOLOGY;ANTHROPOLOGY

[email protected]

16 Alfonso GARCIA LEAL 2054 University ofOviedo

DIPARTIMENTO DE FILOLOGIACLASSICA Y ROMANICA-UNIVERSIDADDE FILOLOGIA LATINA

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ MEDIEVAL AND VULGAR LATIN [email protected]

17 Vοlker GAST 8846 FRIEDRICHSCHILLERUNIVERSITY JENA

DEPARTMENT OF ENGLISH ANDAMERICAN STUDIES -PHILOSOPHISCHE FAKULTAT

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ENGLISH LINGUISTICS [email protected]

18 Vicente GONZALEZ MARTIN 1481 UNIVERSIDAD DESALAMANCA

DEPARTAMENTO FILOLOGIAMODERNA, FILOLOGIA ITALIANA -FACULTAD DE FILOLOGΝA

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ FILOLOGIA ITALIANA [email protected]

19 Jonathan GROSS 2720 DEPAULUNIVERSITY

DEPARTMENT OF ENGLISH - COLLEGEOF LIBERAL ARTS AND SOCIALSCIENCES

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 19TH CENTURY LITERATURE [email protected]

20 Ciler HATIPOGLU 7109 MIDDLE EASTTECHNICALUNIVERSITY(METU)

DEPARTMENT OF FOREIGNLANGUAGE EDUCATION - FACULTY OFEDUCATION

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

LINGUISTICS; APPLIED LINGUISTICS;PRAGMATICS; CULTURE; INTER- &CROSS-CULTURAL COMMUNICATION;CORPUS LINGUISTICS;SOCIOLINGUISTICS; SPEECH ACTS;INTERLANGUAGE; ACQUISITION OFPRAGMATIC AND SOCIOLINGUISTICCOMPETENCE; METADISCOURSE;TEACHING ENGLISH AND TURKISH ASSECOND LANGUAGE/FOREIGN;DISCOURSE ANALYSIS; PHONETICS;PHONOLOGY; LANGUAGE TESTING ANDASSESSMENT

[email protected]

Page 4: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Ε.Κ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ... · 2019-02-06 · ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

21 Isabel HERNANDEZ 3345 UNIVERSIDADCOMPLUTENSE DEMADRID

DEPARTAMENTO DE FILOLOGIAALEMANA - FACULTAD DE FILOLOGIA

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ GERMAN LITERATURE, COMPARATIVELITERATURE

[email protected]

22 Αικατερίνη KΑΡΑΚΑΣΗ 2168 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ & ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

[email protected]

23 Pedro Luis LADRON DE GUEVARA 5403 UNIVERSIDAD DEMURCIA

DEPARTAMENTO DE FILOLOGΝAFRANCESA, ROMANICA, ITALIANA YARABE - FACULTAD DE LETRAS

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ LINGUA E LETTERATURA ITALIANA [email protected]

24 Cristina LAVINIO 4524 UNIVERSITA DICAGLIARI

DIPARTIMENTO DI PEDAGOGIA,PSICOLOGIA, FILOSOFIA - FACOLTA DISTUDI UMANISTICI

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ EDUCATIONAL LINGUISTICS [email protected]

25 Adam LEDGEWAY 5259 UNIVERSITY OFCAMBRIDGE

DEPARTMENT OF ITALIAN - FACULTYOF MODERN AND MEDIEVALLANGUAGES

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ITALIAN & ROMANCE LINGUISTICS [email protected]

26 Torsten LEUSCHNER 3564 GHENTUNIVERSITY

DEPARTMENT OF LINGUISTICS -FACULTEIT LETTEREN ENWIJSBEGEERTE

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ LINGUISTICS (GERMAN) [email protected]

27 Guiseppe LONGOBARDI 8977 UNIVERSITY OFYORK

DEPARTMENT OF LANGUAGE ABDLINGUISTIC SCIENCE - FACULTY OFARTS AND HUMANITIES

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ LINGUISTICS [email protected]

28 Cristian LUCA 5381 Lower DanubeUniversity ofGalati

DIPARTIMENTO DI STORIA - FACOLTΐDI STORIA E FILOSOFIA

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ LATE MEDIEVAL AND EARLY MODERNHISTORY

[email protected]

29 Gabriella MACRI 18802 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

TMHMA ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

"ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ" ME ΕΙΔΙΚΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΚΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

[email protected]

30 Alberto MANCO 7932 Universitΰ diNapoli L'Orientale

DIPARTIMENTO DI STUDI LETTERARI,LINGUISTICIE E COMPARATI

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

LINGUISTICS [email protected]

31 Patrizia MANILI 10846 UNIVERSITΐ PERSTRANIERI DIPERUGIA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE ESOCIALI - FACULTY OF LANGUAGEAND CULTURE

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

LINGUISTICA ITALIANA [email protected] 

32 Milagro MARTIN CLAVIJO 3434 UNIVERSITY OFSALAMANCA

DEPARTMANTO FILOLOGIAMODERNA-FACULTAD DE FILOLOGIA

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ITALIAN STUDIES [email protected]

33 Μariarosa MASOERO 667 UNIVERSITΐ DEGLISTUDI DI TORINO

DIPARTIMENTO DI SCIENZELETTERARIE E FILOLOGICHE -FACOLTΐ DI LETTERE E FILOSOFIA

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ LETTERATURA ITALIANA [email protected]

34 Anthony MCENERY 5633 LANCASTERUNIVERSITY

DEPARTMENT LINGUISTICS ANDENGLISH LANGUAGE - FACULTY OFARTS AND SOCIAL SCIENCES

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ CORPUS LINGUISTICS, ENGLISHLANGUAGE

[email protected]

35 Stamos METZIDAKIS 10623 WASHINGTONUNIVERSITY INSAINT LOUIS

DEPARTMENT OF ROMANCELANGUAGES AND LITERATURES -FACULTY OF ARTS & SCIENCES

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ FRENCH AND COMPARATIVELITERATURE

[email protected]

Page 5: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Ε.Κ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ... · 2019-02-06 · ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

36 Radica NIKODINOVSKA 7459 Ss. Cyril andMethodiusUniversity inSkopje

DEPARTMENT OF ITALIANLANGUAGE AND LITERATURE -FACULTY OF PHILOSOPHY

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ DIDACTIC OF ITALIAN LANGUAGETHEORY OF TRANSLATION ANDINTERPRETATION

[email protected]

37 Massimo PALERMO 317 UNIVERSITA PERSTRANIERI DISIENA

DIPARTIMENTO DI ATENEO PER LADIDATTICA E LA RICERCA

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ITALIAN LINGUISTICS [email protected]

38 Costas PANAYOTAKIS 10871 UNIVERSITY OFGLASGOW

SCHOOL OF HUMANITIES / SGOILNAN DAONNACHDAN

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ CLASSICS/LATIN LANGUAGE ANDLITERATURE

[email protected]

39 Giuseppe PATOTA 2212 UNIVERSITA DISIENA

DIPARTIMENTO DI SCIENZEFORMAZIONE, SCIENZE UMANE ECOMUNICAZIONE INTERCULTURALE -FACULTY OF LITERATURE, HISTORY,PHILOSOPHY AND THE ARTS

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ HISTORY OF ITALIAN LANGUAGE [email protected]

40 Elena PIRVU 5494 Universitΰ diCraiova(ROMANIA)

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ LINGUA E LETTERATURA ITALIANA [email protected] 

41 Stefano PITTALUGA 3065 Universitΰ diGenova

DIPARTIMENTO DI LINGUE ECULTURE MODERNE-SCUOLA DISCIENZE UMANISTICHE

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ MEDIEVALE AND HUMANISTIC LATINLITERATURE

[email protected]

42 Michele PRANDI 5492 UNIVERSITA DIGENOVA

DIPARTIMENTO DI LINGUE ECULTURE MODERNE - SCUOLA DISCIENZE UMANISTICHE

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ GENERAL LINGUISTICS [email protected]

43 Lorenza REGA 22617 UNIVERSITY OFTRIESTE

DIPARTIMENTO DI SCIENZEGIURIDICHE, DEL LINGUAGGIO, DELL'INTERPRETAZIONE E DELLATRADUZIONE

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ GERMAN TRANSLATION ANDLANGUAGE

[email protected]

44 Donatella RESTANI 7922 UNIVERSITY OFBOLOGNA

DEPARTMENT OF CULTURALHERITAGE - UNIVERSITY OF BOLOGNA

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ HISTORY OF MUSIC AND MUSICOLOGY,I TEACH: MUSIC ARCHAEOLOGY /ARCHAEOMUSICOLOY; MUSIC THEORY.

[email protected]

45 Giuseppe RESTIFO 5622 University ofMessina

DIPARTIMENTO DI STORIA E SCIENZAUMANE - FACOLTΐ DI LETTERE EFILOSOFIA

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ MODERN HISTORY [email protected]

46 Gianpiero ROSATI 7534 SCUOLA NORMALESUPERIORE

CLASSE DI SCIENZE UMANE ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ LATIN PHILOLOGY [email protected]

47 Aleksandra SARŽOSKA 1583 St. Cyril andMethodiusUniversity inSkopje

Faculty of Philology Balze Koneski ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ LINGUISTICS, ITALIAN GRAMMAR,HISTORY OF ITALIAN LANGUAGE

[email protected]

Page 6: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Ε.Κ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ... · 2019-02-06 · ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

48 Stefania SCAGLIONE 9698 UNIVERSITΐ PERSTRANIERI DIPERUGIA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE ESOCIALI - FACULTY OF LANGUAGEAND CULTURE

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA DELLALINGUA ITALIANA

[email protected]

49 Alessandro SCHIESARO 5802 SAPIENZAUNIVERSITY OFROME

DIPARTIMENTO DI FILOLOGIA GRECAE LATINA-SCIENZE DELL' ANTICHITA

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ CLASSICS [email protected]

50 Ritaa SCOTTI JURIC 1088 Juraj DobrilaUniversity of Pula(CROATIA)

HUMANITIES: PHILOLOGY ANDINTERDISCIPLINARY HUMANITIES

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ SCIENZE UMANISTICHE FILOLOGIA ESCIENZE INTERDISCIPLINARI DIDATTICADELLA LINGUA ITALIANA

[email protected]

51 Peter SEYMOUR 4938 UNIVERSITY OFYORK

DEPARTMENT OF MUSIC - FACULTYOF ARTS AND HUMANITIES

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ MUSIC [email protected]

52 Immacolata TEMPESTA 1387 University ofSalento

DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ITALIAN LANGUAGE ITALIANSOCIOLINGUISTICS

[email protected]

53 Anne TOMICHE 1234 UNIVERSITΙ PARIS-SORBONNE

CENTRE DE RECHERCHE ENLITTΙRATURE COMPARΙE

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ COMPARATIVE LITERATURE [email protected]

54 Carmel VASSALLO 10973 UNIVERSITY OFMALTA

DEPARTMENT OF SPANISH & LATINAMERICAN STUDIES - FACULTY OFARTS

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ MARITIME HISTORY AND HISTORY OFSPAIN & LATIN AMERICA

[email protected]

55 Mariangela VILALLONGA 7408 UNIVERSITAT DEGIRONA

DEPARTMENT DE FILOLOGIA ICOMUNICACIO-SECCIΣ FILOLGICA

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ LATIN PHILOLOGY [email protected]

56 Maurizio VIRDIS 1727 UNIVERSITA DICAGLIARI

DIPARTIMENTO DI FILOLOGIA,LITTERATURA E LINGUISTICA -FACOLTA DI STUDI UMANISTICI

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ LINGUISTICA SARDA E FILOLOGIAROMANZA

[email protected]

57 Οnur YILDIRIM 3244 MIDDLE EASTTECHNICALUNIVERSITY

DEPARTMENT OF ECONOMICS -FACULTY OF ECONOMIC ANDADMINISTRATIVE SCIENCES

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ECONOMIC HISTORY, MODERNHISTORY, OTTOMAN AND TURKISHHISTORY

[email protected]

58 Αρετή ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ 5359 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΣΧΟΛΗΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ 20Ο ΑΙΩΝΑ

[email protected]

59 Αγγελική ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ-ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗ

1305 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ Ή ΤΗΣΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ

[email protected]

60 Όλγα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ 140 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ- ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΡΩΣΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ: ΑΠΑΡΧΕΣ ΜΕΧΡΙΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ

[email protected]

61 Μηνάς ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ 6664 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ -ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΕΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΕΡΑ

[email protected]

62

Αγγελική ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ 22303

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΗΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία τηςΙσπανικής Γλώσσας

[email protected]

Page 7: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Ε.Κ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ... · 2019-02-06 · ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

63 Διαμάντη ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 9481 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΙΓΑΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ(Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.) - ΣΧΟΛΗΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ:ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΗΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ

[email protected]

64 Μαρία -Χριστίνα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ 17325 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗΠΡΑΞΗ

[email protected]

65 Γεώργιος ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ 17824 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΣΧΟΛΗΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΠΡΑΞΗ

[email protected]

66 Ιωάννης ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 3577 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΣΧΟΛΗΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ,ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

[email protected]

67 Γιώργος ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ 3868 UNIVERSITESTENDHAL DEGRENOBLE

DEPARTMENT INFORMATIQUEPEDAGOGIQUE - LABORATOIRELIDILEM

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΑΥΤΟΜΑΤΗΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

[email protected]

68 Αναστασία ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 19958 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 19OY ΚΑΙ20OY ΑΙΩΝΑ - ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

[email protected]

69 Δημήτρης ΑΝΩΓΙΑΤΗΣ-PELE 1716 ΙΟΝΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ [email protected]

70 Ειρήνη ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 19662 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΜΟΝΙΜΗΕΠΙΚΟΥΡΗΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ(ΦΕΚ 710/Γ/22-7-2016)

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΜΕ ΈΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝΚΟΙΝΩΝΙΑ

[email protected]

71 Παναγιώτης ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ 6431 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΩΝΛΕΞΙΚΩΝ

[email protected]

72 Αργύριος ΑΡΧΑΚΗΣ 17979 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΑΤΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΣΧΟΛΗΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΟΥΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ

[email protected]

73 Βάιος ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΣ 6703 ΙΟΝΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ-ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ [email protected]

74 Σπυριδούλα ΒΑΡΛΟΚΩΣΤΑ 7663 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣΧΟΛΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΨΥΧΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ

[email protected]

Page 8: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Ε.Κ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ... · 2019-02-06 · ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

75 Μαρία ΒΑΣΙΛΑΚΗ 4201 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ -ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

[email protected]

76 Ασπασία ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ 4276 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ [email protected]

77Παναγιώτης ΒΛΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ 19685

ΙΟΝΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

[email protected]

78 Ανδρέας ΒΛΑΧΙΔΗΣ 92 UNIVERSITY OFSOUTH WALES

HYPERMEDIA RESEARCH UNIT -FACULTY OF COMPUTING,ENGINEERING AND SCIENCE

ΚΥΡΙΟΣΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

COMPUTER SCIENCE, NATURALLANGUAGE PROCESSING,

[email protected]

79Πέτρος ΒΟΥΒΑΡΗΣ 23330

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙΤΕΧΝΗΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣΜΟΥΣΙΚΗΣ

[email protected]

80 Ζωή ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ 8987 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΘΡΑΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ -ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ [email protected]

81 Κωνσταντίνος ΓΑΓΑΝΑΚΗΣ 19825 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (16ΟΣ-18ΟΣ ΑΙΩΝΑΣ)

[email protected]

82 Μαρία ΓΕΡΜΑΝΟΥ 18275 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ [email protected]

83 Σοφία ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 2166 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣΧΟΛΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ [email protected]

84 Ευαγγελία ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΓΙΑΝΝΗ 19597 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ / ΣΧΟΛΗΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

[email protected]

85 Ελένη ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ 2991 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΜΟΝΙΜΗΕΠΙΚΟΥΡΗΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ(ΦΕΚ 14157 -03/03/2016)

ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΗ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ20ου ΑΙΩΝΑ

[email protected]

86 Ανδρέας ΓΕΩΡΓΟΤΑΣ 416 ΙΟΝΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ -ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΓΧΟΡΔΩΝΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΑ

[email protected]

87 Γεώργιος ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 19435 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣΧΟΛΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣΤΗΝ ΙΝΔΟΕΥΡΩΑΠΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ

[email protected]

Page 9: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Ε.Κ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ... · 2019-02-06 · ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

88 Νικολέττα ΓΙΑΝΤΣΗ 18018 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ -ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝΧΡΟΝΩΝ ΤΗΣ ΔΥΣΕΩΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

[email protected]

89 Ελένη ΓΚΑΣΤΗ 7683 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣΧΟΛΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ(ΦΕΚ 39 -18/02/2003)

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

[email protected]

90 Διονύσιος ΓΟΥΤΣΟΣ 9003 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣΧΟΛΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ: ΚΕΙΜΕΝΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ [email protected]

91 Θεόδωρος ΓΡΑΜΜΑΤΑΣ 17887 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

[email protected]

92 Μόλλυ ΓΡΗΝ 3591 PRINCETONUNIVERSITY

DEPARTMENT OF HISTORY ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ HISTORY [email protected]

93 Χαρίκλεια ΓΥΙΟΚΑ 12973 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΝΕΩΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

[email protected]

94Νικόλαος ΔΑΣΚΑΛΟΘΑΝΑΣΗΣ 9686

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣΤΕΧΝΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΤΕΧΝΗ [email protected]

95 Αναστασία ΔΑΣΚΑΡΟΛΗ 18220 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΜΟΝΙΜΗΕΠΙΚΟΥΡΗΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ(ΦΕΚ 783 -05/08/2015)

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΙΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

[email protected]

96 Ρέα ΔΕΛΒΕΡΟΥΔΗ 17287 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ-ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ

[email protected]

97 Σιμέλα ΔΕΛΗΑΝΙΔΟΥ 234 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΜΟΝΙΜΗΕΠΙΚΟΥΡΗΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ(ΦΕΚ 266 -22/03/2016)

ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ 20ουΑΙΩΝΑ

[email protected]

98 Άννα ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ 19302 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΩΝ

TMHMA ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ [email protected]

99 Ζωή ΔΕΤΣΗ 17565 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 18ου ΚΑΙ 19ουΑΙΩΝΑ

[email protected]

100 Ευγενία ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 6341 ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑΕΡΕΥΝΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Διευθυντής ΕρευνώνΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ [email protected]

Page 10: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Ε.Κ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ... · 2019-02-06 · ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

101 Κωσνταντίνα ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 19739 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

KOΙΝΩΝΙOΛOΓΙΑ ΤΗΣ ΛOΓOΤΕΧΝΙΑΣ [email protected]

102 Ελένη ΕΥΘΥΜΙΟΥ 19535 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΚΕΝΤΡΟΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣΤΗΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ,ΤΩΝΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝΚΑΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ -"ΑΘΗΝΑ"

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥΛΟΓΟΥ (ΙΕΛ)

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΠΟΗΥΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣΔΙΕΠΑΦΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΜΗΧΑΝΗΣ/ΡΟΜΠΟΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

[email protected]

103 Ιλιάνα ΖΑΡΡΑ 19453 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΑΤΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ - ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗΣΤΗΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ

[email protected]

104 Αθανάσιος ΖΕΡΒΑΣ 2630 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙΤΕΧΝΗΣ - ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ,ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙΤΕΧΝΩΝ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ - ΜΟΥΣΙΚΗΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

[email protected]

105 Ζωγραφία ΖΩΓΡΑΦΙΔΟΥ 19458 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣΚΑΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣΙΤΑΛΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

[email protected]

106 Γεωργία ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ 18541 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 20ουΑΙΩΝΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΤΟΥΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΝΟΤΟΥ

[email protected]

107 Ευαγγελία ΘΩΜΑΔΑΚΗ 10932 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΘΡΑΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ -ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ [email protected]

108 Μαρία ΙΑΚΩΒΟΥ 9104 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣΧΟΛΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΜΕΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ /ΞΕΝΗΣΓΛΩΣΣΑΣ

[email protected]

109 Άννα ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ 17737 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΑΤΡΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΣΧΟΛΗΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣΧΟΛΕΙΟ

[email protected]

Page 11: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Ε.Κ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ... · 2019-02-06 · ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

110 Παναγιώτης ΙΩΑΝΝΟΥ 18718 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΚΡΗΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ -ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΩΣ ΤΟ ΜΠΑΡΟΚ

[email protected]

111 Αικατερίνη ΚIΤΣΗ 17281 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟΥΕΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΤΟΥ ΑΙΩΝΑ

[email protected]

112 Παύλος ΚΑΒΟΥΡΑΣ 1774 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ -ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ(ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣΜΟΥΣΙΚΗΣ)

[email protected]

113 Ιωάννης ΚΑΪΜΑΚΗΣ 435 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ -ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ [email protected]

114 Στέφανος ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ 17903 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΚΡΗΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣΧΟΛΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ [email protected]

115 Χρυσούλα-Μιράντα

ΚΑΛΔΗ 4057 ΙΟΝΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ -ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΟΡΩΔΙΑΣ [email protected]

116 Αλέξανδρος ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ 7531 BERKLEE COLLEGEOF MUSIC

COMPOSITION DEPARTMENT -PROFESSIONAL WRITING AND MUSICTECHNOLOGY DIVISION

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ MUSIC COMPOSITION [email protected]

117 Γεώργιος ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ 896 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 20ου ΑΙΩΝΑ, ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ

[email protected]

118 Αλέξιος ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ 9906 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΚΡΗΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣΧΟΛΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ [email protected]

119 Ευδοκία ΚΑΡΑΒΑ 1642 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣΓΛΩΣΣΑΣ

[email protected]

120 Ευάγγελος ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣΧΟΛΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ [email protected]

121 Ελένη ΚΑΡΑΜΑΛΕΓΚΟΥ 18583 EΘΝΙΚΟ ΚΑΙΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣΧΟΛΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ [email protected]

122 Ελένη ΚΑΡΑΝΤΖΟΛΑ 17800 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΙΓΑΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ -ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣΓΛΩΣΣΑΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

[email protected]

123 Χρυσή ΚΑΡΑΤΣΙΝΙΔΟΥ-ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

19211 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ

[email protected]

124 Ευάγγελος ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗΣ 18479 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝΕΠΙΣΤΗΜΩΝ"ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣΕΡΕΥΝΩΝ

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ, ΓΛΩΣΣΙΚΗΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΝΩΣΕΩΝ

[email protected]

Page 12: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Ε.Κ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ... · 2019-02-06 · ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

125 Ελένη ΚΑΣΑΠΗ 17866 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΑ [email protected]

126 Δήμητρα ΚΑΤΗ 19953 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ - ΣΧΟΛΗΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ [email protected]

127 Νικόλαος ΚΑΤΣΙΚΟΥΔΗΣ 11354 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΣΧΟΛΗΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ: ΑΠΟ ΤΗΝΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝΥΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ

[email protected]

128 Μαριάννα ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΟΥ 9359 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΚΥΠΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ -ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ [email protected]

129 Βασίλειος ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ 19099 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΚΕΝΤΡΟΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣΤΗΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ,ΤΩΝΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ &ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ -"ΑΘΗΝΑ"

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥΛΟΓΟΥ (ΙΕΛ)

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣΕΡΕΥΝΩΝ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣΣΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

[email protected]

130 Παναγιώτης ΚΕΛΑΝΔΡΙΑΣ 11012 ΙΟΝΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ

ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ - ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ &ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ - ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΑΑΓΓΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

[email protected]

131 Γεώργιος ΚΕΝΤΡΩΤΗΣ 8330 ΙΟΝΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ,ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ - ΣΧΟΛΗΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ [email protected]

132 Αικατερίνη ΚΙΓΙΤΣΙΟΓΛΟΥ - ΒΛΑΧΟΥ 18856 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΜΕΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

[email protected]

133 Αγγελική ΚΟΙΛΙΑΡΗ 18466 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ -ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ

[email protected]

134 Tαξιάρχης ΚΟΛΙΑΣ 18103 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣΧΟΛΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ [email protected]

135 Ιωάννης ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ 19350 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΘΡΑΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ -ΔΥΤΙΚΗΤΕΧΝΗ

[email protected]

136 Βασίλειος ΚΟΛΩΝΑΣ 2145 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ-ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

[email protected]

Page 13: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Ε.Κ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ... · 2019-02-06 · ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

137 Κωνσταντίνος ΚΟΜΗΣ 9557 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ -ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ

[email protected]

138 Ελένη ΚΟΝΔΥΛΗ 19321 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ -ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΑΡΑΒΟΛΟΓΙΑ: ΚΛΑΣΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

[email protected]

139 Βασιλική ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ 8609 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΘΡΑΚΗΣ

TMHMA ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ -ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ [email protected]

140 Ευαγγελία ΚΟΡΔΩΝΗ 906 HUMBOLDT -UNIVERSITAT ZUBERLIN

DEPARTMENT OF ENGLISH ANDAMERICAN STUDIES - FACULTY OFARTSAND HUMANITIES II

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ COMPUTATIONAL LINGUISTICS /LANGUAGE TECHNOLOGY

[email protected]

141 Βασίλειος ΚΟΥΚΟΥΣΑΣ 3041 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ -ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ [email protected]

142 Μαρία ΚΟΥΤΣΟΥΔΑΚΗ 1534 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

[email protected]

143 Βικτώρια ΚΡΗΤΙΚΟΥ 19301 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΙΣΠΑΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ [email protected]

144 Κάρλος-Αλμπέρτο

ΚΡΙΔΑ-ΑΛΒΑΡΕΘ 6498 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

[email protected]

145 Παναγιώτης ΚΡΙΜΠΑΣ 19692 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΘΡΑΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ -ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑΚΕΙΜΕΝΑ

[email protected]

146 Σταματία ΚΡΟΝΤΗΡΗ 3183 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΑΝΑΓΓΕΝΗΣΗΣ ΚΑΙΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣΣΠΟΥΔΕΣΛΟΓΟΥ

[email protected]

147 Γεώργιος ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ 1446 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙΤΕΧΝΗΣ - ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ,ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙΤΕΧΝΩΝ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ [email protected]

148 Παναγιώτα ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 18788 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ [email protected]

149

Αικατερίνη ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 18969

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ -ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΚΟΥΡΗΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΜΕΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑΣ

[email protected]

Page 14: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Ε.Κ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ... · 2019-02-06 · ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

150 Βασιλική ΛΑΛΑΓΙΑΝΝΗ 19787 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ - ΣΧΟΛΗΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

[email protected]

151 Όλγα ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ 19141 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΜΟΝΙΜΗΕΠΙΚΟΥΡΗΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ(ΦΕΚ 107 -13/05/2005)

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 20ου ΑΙΩΝΑ [email protected]

152 Ίρμγκαρτ-Καταρίνα

ΛΕΡΧ-ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΥ 18162 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ -ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ (ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΩΝΝΕΟΤΕΡΩΝ ΧΡΟΝΩΝ)

[email protected]

153 Λάμπρος ΛΙΑΒΑΣ 8525 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ -ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ [email protected]

154 Μιχαήλ ΛΙΠΚΑ 19556 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΑΤΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ-ΣΧΟΛΗΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ [email protected]

155 Μαρία ΛΙΤΣΑΡΔΑΚΗ 17825 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΓΑΛΛΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗΣΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

[email protected]

156 Μιλτιάδης ΛΟΓΙΑΔΗΣ 6929 ΙΟΝΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ -ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ [email protected]

157 Πολυτίμη ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ 19407 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΜΟΝΙΜΗΕΠΙΚΟΥΡΗΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ(ΦΕΚ 385 -03/04/2013)

ΓΑΛΛΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 17ου ΑΙΩΝΑ [email protected]

158 Μαρία ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΚΗ

17867 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΑΛΛΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΤΟΥ 19ΟΥ ΑΙΩΝΑ [email protected]

159 Κωνσταντίνος ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ 18039 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ [email protected]

160 Νικόλαος ΜΑΛΙΑΡΑΣ 17642 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ -ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ (ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ)

[email protected]

161 Ελισάβετ ΜΑΜΑΚΟΥΚΑ-ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ

14725 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΜΟΝΙΜΗΕΠΙΚΟΥΡΗΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ(ΦΕΚ 1937,9/9/2015, τ.Β')

ΓΑΛΛΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 20ου ΑΙΩΝΑ [email protected]

Page 15: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Ε.Κ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ... · 2019-02-06 · ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

162 Ναπολέων ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ 4544 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ,ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

[email protected]

163 Βασιλική ΜΑΡΚΙΔΟΥ 18792 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΜΟΝΙΜΗΕΠΙΚΟΥΡΗΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ(ΦΕΚ 623 -05/07/2016)

ΑΓΓΛΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ16ος, 17ος ΚΑΙ 18ος ΑΙΩΝΑΣ

[email protected]

164 Γεώργιος ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 18289 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣΧΟΛΗ

ΜΟΝΙΜΟΣΕΠΙΚΟΥΡΟΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ΦΕΚ524 - 28/07/2011)

ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΤΗΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

[email protected]

165 Σοφία ΣτέλλαΑγγελική

ΜΑΡΜΑΡΙΔΟΥ -ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ

18087 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

[email protected]

166 Άννα ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ 17321 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΘΡΑΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ-ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΟΝΙΜΗΕΠΙΚΟΥΡΗΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ(ΦΕΚ 861 -16/09/2016)

ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ [email protected]

167 Μαρίνα ΜΑΤΘΑΙΟΥΔΑΚΗ 17568 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ :ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ /ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

[email protected]

168 Ευγένιος ΜΑΤΘΙΟΠΟΥΛΟΣ 18156 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΚΡΗΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ -ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ [email protected]

169 Ευθυμία ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 3091 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ -ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΚΟΥΡΗΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ [email protected]

170 Μιχαήλ ΜΗΛΑΠΙΔΗΣ 18653 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΜΕΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

[email protected]

171 Χριστοδούλα ΜΗΤΑΚΙΔΟΥ 18494 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ/ΞΕΝΗΣΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

[email protected]

172 Αικατερίνη ΜΗΤΡΑΛΕΞΗ 18757 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ [email protected]

173 Ευτέρπη ΜΗΤΣΗ 18449 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΩΝ

TMHMA ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ [email protected]

Page 16: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Ε.Κ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ... · 2019-02-06 · ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

174 Βασιλική ΜΗΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ 19931 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑKΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ: ΘΕΩΡΙΑ - ΕΙΔΙΚΕΣΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

mbessie[at]enl.uoa.gr

175 Ανδρέας ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 18444 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣΧΟΛΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ [email protected]

176 Αικατερίνη ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ 9890 ΙΟΝΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ -ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΜΟΝΙΜΗΕΠΙΚΟΥΡΗΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ(ΦΕΚ 943 -29/09/2010)

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΤΣΕΜΠΑΛΟ

[email protected]

177 Αμαλία ΜΟΖΕΡ 19219 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣΧΟΛΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗΣΤΗ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ

[email protected]

178 Αργυρώ ΜΟΥΣΤΑΚΗ 6525 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΜΟΝΙΜΗΕΠΙΚΟΥΡΗΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ(ΦΕΚ 839 -20/08/2012)

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ:ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

[email protected]

179 Αθανάσιος ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 11377 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΚΡΗΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΣΧΟΛΗΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

[email protected]

180 Ευδοκία ΜΠAΛΑΣΗ 18070 EΘΝΙΚΟ ΚΑΙΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ [email protected]

181 Πύρρος ΜΠΑΜΙΧΑΣ 18469 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ -ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ [email protected]

182 Χαράλαμπος ΜΠΑΜΠΟΥΝΗΣ 1046 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΤΟΥ, ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣΚΑΙ Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΣ

[email protected] 

183 Φρειδερίκη ΜΠΑΤΣΑΛΙΑ 3533 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ [email protected]

184 Σταμάτιος ΜΠΕΗΣ 17913 ΑΚΑΔΗΜΙΑΑΘΗΝΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΩΝΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙΙΔΙΩΜΑΤΩΝ Ι.Λ.Ν.Ε

ΚΥΡΙΟΣΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

ΔΙΑΛΕΚΤΟΛΟΓΙΑ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ,ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ, ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ,ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ, ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ

[email protected]

Page 17: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Ε.Κ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ... · 2019-02-06 · ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

185 Σπυριδούλα ΜΠΕΛΛΑ 17377 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣΧΟΛΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ: ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

[email protected]

186 Διονύσιος ΜΠΕΝΕΤΟΣ 15161 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣΧΟΛΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΊΑ [email protected]

187 Βίλχελμ ΜΠΕΝΝΙΝΓΚ 9225 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ [email protected]

188

Ευστάθιος ΜΠΙΡΤΑΧΑΣ 1288ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΕΣΣΧΕΣΕΙΣ

[email protected]

189 Ευανθία ΝΙΚΑ-ΣΑΜΨΩΝ 5591 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ -ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ [email protected]

190 Βασιλική ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΟΥ 10169 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑΑΓΓΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

[email protected]

191 Σοφία-Λαμπρινή

ΝΤΕΝΙΣΗ 7302 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

TMHMA ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣΤΕΧΝΗΣ - ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ [email protected]

192 Κωνσταντίνος ΝΤΙΝΑΣ 17713 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΔΥΤΙΚΗΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ -ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ

[email protected]

193 Χριστίνα ΝΤΟΚΟΥ 10961 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΜΟΝΙΜΗΕΠΙΚΟΥΡΗΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ(ΦΕΚ 279 -02/05/2011)

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

[email protected]

194 Γεώργιος ΞΗΡΟΠΑΪΔΗΣ 3277 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣΤΕΧΝΗΣ - ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ 18ΟΣ - 20ΟΣΑΙΩΝΑΣ

[email protected]

195 Γεώργιος ΞΥΔΟΠΟΥΛΟΣ 19335 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΑΤΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΣΧΟΛΗΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝΕΠΙΣΤΗΜΏΝ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ:ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑ [email protected]

196 Ιωάννα ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ -ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ

4147 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ-ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΕΣΣΧΕΣΕΙΣ

[email protected]

197 Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ 19113 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΣΤΗΓΛΩΣΣΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

[email protected]

Page 18: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Ε.Κ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ... · 2019-02-06 · ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

198 Ελένη ΠΑΝΑΡΕΤΟΥ 17450 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣΧΟΛΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ:ΚΕΙΜΕΝΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ

[email protected]

199 Ευθυμία ΠΑΝΔΗ-ΠΑΥΛΑΚΗ 19771 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΙΣΠΑΝΟΦΩΝΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

[email protected]

200 Βάλτερ ΠΑΝΞΕΡΑ 2913 UNIVERSITΐ DIPADOVA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE STORICHEGEOGRAFICHE E DELL'ANTICHITΐ(DISSGEA)

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ MODERN HISTORY [email protected]

201 Βασιλική ΠΑΝΟΥΣΗ 1375 COLLEGE OFWILLIAM ANDMARY

CLASSICAL STUDIES FACULTY-ARTS &SCIENCES

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

CLASSICAL STUDIES [email protected]

202 Χάρης ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 18180 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΚΕΝΤΡΟΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣΤΗΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ,ΤΩΝΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝΚΑΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ -"ΑΘΗΝΑ"

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥΛΟΓΟΥ (ΙΕΛ)

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣΕΡΕΥΝΩΝ

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΚΑ ΚΑΙΠΟΛΥΜΕΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

[email protected]

203 Ιωσήφ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ 8650 ΙΟΝΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ -ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ [email protected]

204 Μαρία ΠΑΠΑΔΗΜΑ 17416 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ [email protected]

205 Αναστασία ΠΑΠΑΔΙΑ-ΛΑΛΑ 2307 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ -ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (ΑΠΟΤΟΝ 13ο ΑΙΩΝΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ) ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

[email protected]

206 Δημήτριος ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ 5447 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΑΤΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΣΧΟΛΗΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΔΙΑΛΕΚΤΟΛΟΓΙΑ: ΦΩΝΗΤΙΚΗ [email protected]

207 Ιωάννης ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 17553 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ -ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ [email protected]

208 Σοφία ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 17976 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣΧΟΛΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ [email protected]

Page 19: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Ε.Κ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ... · 2019-02-06 · ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

209 Ευτυχία ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 6545 BOWLING GREENSTATE UNIVERSITY

MUSICOLOGY/ETHNOMUSICOLOGYFACULTY - COLLEGE OF MUSICALARTS

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

MUSICOLOGY  [email protected]

210 Ανδρέας ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ 4014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΚΥΠΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ -ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ LINGUISTICS [email protected]

211 Μαρία ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ 17222 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ -ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΗΣΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

[email protected]

212 Αναστασία ΠΑΡΙΑΝΟΥ 1425 ΙΟΝΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ,ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ - ΣΧΟΛΗΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΌ ΤΑΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

[email protected]

213 Δόμνα ΠΑΣΤΟΥΡΜΑΤΖΗ 17786 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ-ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ 20ουΑΙΩΝΑ

[email protected]

214 Μαρία ΠΑΤΕΛΗ 1442 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ Η ΦΩΝΗΤΙΚΗΤΗΣ

[email protected]

215 Σάββας ΠΑΤΣΑΛΙΔΗΣ 111 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ IΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

[email protected]

216 Βασιλική ΠΑΤΣΙΟΥ 18947 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΣΧΟΛΗ EΠΙΣΤΗΜΩΝΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ(19ος-20ος ΑΙΩΝΑΣ)

[email protected]

217 Δημήτριος ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 19826 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ -ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΜΕΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΝΕΟΤΕΡΗ ΤΕΧΝΗ

[email protected]

218 Κυριακή ΠΕΤΡΑΚΟΥ 7233 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ -ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΑ-ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΕΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΝ 19oΑΙΩΝΑ

[email protected]

219 Παρασκευή ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 18929 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 20ου ΑΙΩΝΑΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

[email protected]

220 Γεώργιος ΠΕΦΑΝΗΣ 17438 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ -ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΑ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ

[email protected]

221 Μιχάλης ΠΙΕΡΗΣ 6733 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΚΥΠΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ -ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ,ΘΕΑΤΡΟ [email protected]

Page 20: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Ε.Κ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ... · 2019-02-06 · ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

222 Όλγα ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 2000 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ& ‘ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ - ΣΧΟΛΗΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

[email protected]

223 Δέσποινα ΠΡΟΒΑΤΑ 18875 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΩΝ

TMHMA ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣΣΧΕΣΕΙΣ

[email protected]

224 Αργυρώ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗ 18426 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ -ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

[email protected]

225 Αγγέλα ΡΑΛΛΗ 18192 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΑΤΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΣΧΟΛΗΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ [email protected]

226 Κωνσταντίνος ΡΑΠΤΗΣ 9070 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ -ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΓΑΛΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΩΣ ΤΟ Β'ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ (1789-1939)

[email protected]

227 Αλεξάνδρα ΡΑΣΙΔΑΚΗ 19158 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

[email protected]

228 Δημήτριος -Κωνσταντίνος

ΡΟΜΠΟΛΗΣ 11187 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΓΑΛΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ droboly@yahoo.]fr

229 Άννα ΡΟΥΣΣΟΥ 17806 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΑΤΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΣΧΟΛΗΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ [email protected]

230 Αλέξιος ΣΑΒΒΙΔΗΣ 11172 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ -ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΩΝ – ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝΧΡΟΝΩΝ

[email protected]

231 Ευαγγελία ΣΑΚΕΛΛΙΟΥ-ΣΟΥΛΤΣ 5002 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ-ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ

[email protected]

232 Ευαγγελία ΣΑΜΠΑΝΙΚΟΥ 19562 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΙΓΑΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ -ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΣΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

[email protected]

233 Ελένη ΣΕΛΛΑ-ΜΑΖΗ 19709 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ -ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣΓΛΩΣΣΑΣ

[email protected]

Page 21: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Ε.Κ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ... · 2019-02-06 · ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

234 Παύλος ΣΕΡΓΙΟΥ 18613 EΘΝΙΚΟ ΚΑΙΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ -ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ΦΕΚ489 - 14/05/2013)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ

[email protected]

235 Μαρία ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ 17362 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

[email protected]

236 Αθήνα ΣΙΟΥΠΗ 19870 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

[email protected]

237 Αναστασία ΣΙΩΨΗ 9347 ΙΟΝΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ -ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ [email protected]

238 Σταύρος ΣΚΟΠΕΤΕΑΣ 8510 University ofPotsdam

DEPARTMENT LINGUISTICS - FACULTYOF LINGUISTICS AND LITERARYSTUDIES

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ [email protected]

239 Μάκης(Γεράσιμος)

ΣΟΛΩΜΟΣ 6076 UNIVERSITΙ PARIS8, EMDCM

DEPARTEMENT DE MUSIQUE - UFRARTS, PHILOSOPHIE, ESTHETIQUE

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ [email protected]

240 Ουίλλιαμ ΣΟΥΛΤΣ 19853 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝΑΓΓΛΟΦΩΝΩΝ ΛΑΩΝ

[email protected]

241 Εμμανουήλ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ 10775 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ -ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΕΜΦΑΣΗΣΤΟΝ 19oΚΑΙ 20o ΑΙΩΝΑ

[email protected]

242Δανάη-Μαρία ΣΤΕΦΑΝΟΥ 21298

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ [email protected]

243 Έλκε-Ιρένε ΣΤΟΥΡΜ-ΤΡΙΓΩΝΑΚΗ 18052 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑ [email protected]

244 Άννα ΤΑΜΠΑΚΗ 10375 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ -ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΑ- ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ(ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ) ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ 18ο ΚΑΙ 19ο ΑΙΩΝΑ

[email protected]

245 Γεώργιος ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗΣ 18379 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΚΕΝΤΡΟΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥΛΟΓΟΥ (ΙΕΛ)

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣΕΡΕΥΝΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΛΕΞΙΚΩΝ

[email protected]

246 Ελένη ΌλγαΕλισάβετ

ΤΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ

4861 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΜΟΝΙΜΗΕΠΙΚΟΥΡΗΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ(ΦΕΚ 68 -17/02/2015)

ΓΑΛΛΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ [email protected]

247 Μαρία ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΥ-ΠΟΥΛΟΥ 18630 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΚΕΝΤΡΟΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥΛΟΓΟΥ (ΙΕΛ)

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΕΡΕΥΝΩΝ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

[email protected]

Page 22: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Ε.Κ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ... · 2019-02-06 · ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

248Παναγιώτα ΤΖΙΒΑΡΑ 85

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΘΡΑΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣΕΠΙΚΟΥΡΗΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (ΑΠΟΤΟΝ 13° ΑΙ. ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ), ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ

[email protected]

249 Mπράιαν ΤΖΟΖΕΦ 10671 THE OHIO STATEUNIVERSITY

DEPARTMENT OF LINGUISTICS -COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ LINGUISTICS, HISTORICAL LINGUISTICS,HISTORY OF GREECE, BALKANLINGUISTICS

[email protected]

250 Σπυρίδων ΤΖΟΥΝΑΚΑΣ 8509 UNIVERSITY OFCYPRUS

ΤΜΗΜΑ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ [email protected]

251 Ιωάννης ΤΟΥΛΗΣ 7767 ΙΟΝΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ -ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΓΚΑΜΠΑ

[email protected]

252 Μάρκος ΤΣΕΤΣΟΣ 18452 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ -ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ [email protected]

253 Γεώργιος ΤΣΙΓΑΡΑΣ 11376 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΘΡΑΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ -ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

[email protected]

254 Iάνθη Μαρία ΤΣΙΜΠΛΗ 5495 UNIVERSITY OFCAMBRIDGE

DEPARTMENT OF THEORETICAL ANDAPPLIED LINGUISTICS

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ LINGUISTICS [email protected]

255 Χρυσάνθη ΤΣΙΤΣΙΟΥ 17598 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣΧΟΛΗ

ΜΟΝΙΜΗΕΠΙΚΟΥΡΗΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ(ΦΕΚ 189 -

ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ [email protected]

256 Αγγελική ΤΣΟΚΟΓΛΟΥ 4309 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΜΕΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ

[email protected]

257Κωνσταντίνος ΤΣΟΥΓΚΡΑΣ 17586

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ [email protected]

258 Νικόλαος ΤΣΟΥΧΛΟΣ 11027 ΙΟΝΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ -ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΡΜΗΝΙΑΣ [email protected]

259 Σάββας ΤΣΟΧΑΤΖΙΔΗΣ 19554 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣΧΟΛΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ (ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ)

[email protected]

260 Έλλη ΥΦΑΝΤΙΔΟΥ 7723 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

[email protected]

261 Νικόλαος ΦΑΚΩΤΑΚΗΣ 19699 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΑΤΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣΧΟΛΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΜΙΛΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΗΣΓΛΩΣΣΑΣ

[email protected]

262 Σοφία ΦΕΛΟΠΟΥΛΟΥ 17634 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ -ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΜΟΝΙΜΗΕΠΙΚΟΥΡΗΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ(ΦΕΚ 13 -

ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΑ-ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΔΡΑΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝΧΡΟΝΩΝ

[email protected]

Page 23: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Ε.Κ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ... · 2019-02-06 · ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

263 Γεώργιος ΦΙΤΣΙΩΡΗΣ 3816 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ -ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ [email protected]

264 Γεώργιος ΦΛΩΡΟΣ 879 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΚΥΠΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ -ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ, ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ,ΚΕΙΜΕΝΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ,ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

[email protected]

265 Ευτυχία ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ 701 ΠΑΝΤΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ &ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ &ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΠΙΚΟΥΡΗΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ [email protected]

266 Σταύρος ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΔΗΣ 17897 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣΧΟΛΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ [email protected]

267 Αικατερίνη ΦΡΑΝΤΖΗ 17257 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΙΓΑΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ -ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Πληροφορική: Κατασκευή,Επεξεργασία και Εφαρμογές ΣωμάτωνΚειμένων, Γενική Γλώσσα, ΓλωσσικέςΠοικιλίες, Γλώσσες για Ειδικούς

[email protected]

268 Ελένη ΧΑΜΑΛΙΔΗ 10084 ΙΟΝΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ -ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΕΠΙΚΟΥΡΗΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ [email protected]

269 Δημήτριος ΧΑΝΔΡΑΚΗΣ 6754 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙΤΕΧΝΗΣ - ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ,ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙΤΕΧΝΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ - ΒΙΟΛΙ [email protected]

270 Αγγελική -Χαρίκλεια

ΧΑΡΛΑΥΤΗ 5852 ΙΟΝΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ [email protected]; [email protected]

271 Ευάνθης ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1274 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ -ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟΥΚΟΣΜΟΥ

[email protected]

272 Μαρία ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ 4221 ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑΕΡΕΥΝΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΕΡΕΥΝΩΝ

ΝΕΩΤΕΡΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

[email protected]

273 Αναστάσιος ΧΑΨΟΥΛΑΣ 19422 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ -ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ [email protected]

274 Αναστασία ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ 19615 ΑΚΑΔΗΜΙΑΑΘΗΝΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝΟΡΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΕΡΕΥΝΩΝ

ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ [email protected]

Page 24: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Ε.Κ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ... · 2019-02-06 · ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

275 Nικόλαος ΧΡΥΣΙΔΗΣ 8477 SOUTHERNCONNECTICUTSTATE UNIVERSITY

DEPARTMENT OF HISTORY - SCHOOLOF ARTS & SCIENCES

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ RELIGIOUS AND CULTURAL HISTORY OFEARLY MODERN AND MODERN RUSSIA --GREEK-RUSSIAN RELIGIOUS ANDCULTURAL RELATIONS

[email protected]

276 Μάριος ΧΡΥΣΟΥ 18341 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

[email protected]

277 Θεοδώρα ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ 5277 UNIVERSITΙ PARIS-SORBONNE /INSTITUT DERECHERCHE ENMUSICOLOGIE(IREMUS - CNRSUMR 8223)

INSTITUT DE RECHERCHE ENMUSICOLOGIE

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

MUSIC AND MUSICOLOGY [email protected]