ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ...

of 22 /22
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΤΙΟΥ Σχολική Χρονιά 2016-2017 - 1/22 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΤΙΟΥ Πλαίσιο εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας Γυμνασίου Κιτίου Σχολική Χρονιά 2016-2017

Embed Size (px)

Transcript of ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ...

 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΤΙΟΥ Σχολική Χρονιά 2016-2017

  - 1/22 -

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΤΙΟΥ

  Πλαίσιο εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας Γυμνασίου Κιτίου

  Σχολική Χρονιά 2016-2017

 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΤΙΟΥ Σχολική Χρονιά 2016-2017

  - 2/22 -

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

  Εισαγωγή ................................................................................................................................................... 4

  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ..................................................................................................................... 5

  Σχολική Χρονιά - ΤΕΤΡΑΜΗΝΑ ............................................................................................................. 5

  Σχολικές αργίες σχολικής χρονιάς 2014-2015 .................................................................................................. 5

  Ενδοσχολικές εορτές σχολικής χρονιάς 2014-2015........................................................................................... 6

  Ωράριο λειτουργίας του σχολείου .................................................................................................................... 7

  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ .................................................................. 8

  ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ................................................................................................. 8

  ΣΤΟΛΗ ...................................................................................................................................................... 9

  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ....................................................................................................................................... 9

  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ........................................................................................................................................ 10

  ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ..................................................................................................... 10

  ΦΟΙΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ .......................................................................................................................... 10

  I. Μη πλήρης Φοίτηση ........................................................................................................................... 10

  II. ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΑΣΙΜΟΙ ........................................................................................................... 11

  ΑΠΟΥΣΙΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ................................................................................................................ 11

  III. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΥΣΙΩΝ ......................................................................................................... 11

  ΤΑΚΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΥΣΙΩΝ ..................................................................... 11

  ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ............................................................................................................... 11

  ΠΡΟΑΓΩΓΗ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ .............................................................................................. 12

  ΔΟΛΙΕΥΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ..................................................................................................................... 12

  ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ .................................................................................................................. 13

  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ................................................................................................................ 13

  I. Χρήση κινητών τηλεφώνων και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών. (Κανονισμοί Λειτουργίας των Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, 2011). .................................................................................. 13

  II. Το Τμήμα............................................................................................................................................ 13

  IV. Οι Υπεύθυνοι Βιβλίων ύλης και απουσιολογίων ............................................................................... 14

  V. Καθυστέρηση καθηγητή..................................................................................................................... 14

  VI. Ζημιές ................................................................................................................................................. 14

  ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ................................................................................................................... 14

  ΕΚΔΡΟΜΕΣ ............................................................................................................................................ 14

  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ......................................................................................................... 15

  Διαδικασία αντιμετώπισης θέματος – προβλήματος που αφορά το τμήμα ............................................. 15

  Γραφείο Καθοδήγησης και Επαγγελματικού Προσανατολισμού............................................................ 16

  Εξωσχολικοί ............................................................................................................................................ 16

  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ................................................................................................................................... 16

  ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ........................................................................................................................ 17

  ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΛΙΜΑ - ΗΘΟΣ .................................................................................................................. 17

  ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ............................................................................................................ 17

 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΤΙΟΥ Σχολική Χρονιά 2016-2017

  - 3/22 -

  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ................................................................................................ 17

  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ............................................................................................................................................. 17

  ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ .............................................................................................. 18

  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΡΙΣΤΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ....................................................................... 18

  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΩΝ ....................................................... 19

  ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ......................................................................................................... 19

  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ......................................... 19

  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΩΓΗ ............................................................................................. 20

 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΤΙΟΥ Σχολική Χρονιά 2016-2017

  - 4/22 -

  Εισαγωγή

  Αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες,

  Για την ομαλή και ορθή λειτουργία του σχολείου απαιτείται η θέσπιση κανονισμών κοινά αποδεκτών, τόσο από τους μαθητές όσο και από τους καθηγητές.

  Η Διεύθυνση, ο Καθηγητικός Σύλλογος και το Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο του Σχολείου, στο πλαίσιο της συλλογικής εργασίας και του δημοκρατικού διαλόγου, εκδίδει από κοινού αυτούς τους εσωτερικούς κανονισμούς, αφού έλαβε υπόψη και τους κανονισμούς Λειτουργίας των Σχολείων.

  Η τήρηση των κανονισμών αυτών εκ μέρους των μαθητών θα συμβάλει τα μέγιστα στην ομαλή λειτουργία του σχολείου.

 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΤΙΟΥ Σχολική Χρονιά 2016-2017

  - 5/22 -

  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

  Οι Εσωτερικοί Κανονισμοί έχουν ως στόχο την εδραίωση της δημοκρατικής οργάνωσης της σχολικής

  ζωής, της υπευθυνότητας, της αυτοπειθαρχίας και του αλληλοσεβασμού των μαθητών. Είναι σύμφωνοι

  με τους Κανονισμούς Λειτουργίας των Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης και τους

  τροποποιητικούς κανονισμούς του 2010. Αφορούν όλους τους τομείς της σχολικής ζωής και λαμβάνουν

  υπόψη την αυτονομία και τις ιδιαιτερότητες του Σχολείου μας.

  Οι Εσωτερικοί Κανονισμοί υπόκεινται σε τροποποιήσεις, όταν αυτό κριθεί αναγκαίο από το σχολείο, με

  απόφαση του Καθηγητικού Συλλόγου σε συνεργασία με το Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο.

  Σχολική Χρονιά - ΤΕΤΡΑΜΗΝΑ

  Οι σχολικές εργασίες αρχίζουν την 1η Σεπτεμβρίου και λήγουν την 30η Ιουνίου. Τα μαθήματα αρχίζουν στις 10 Σεπτεμβρίου. Για σκοπούς κατανομής της διδασκόμενης ύλης και αξιολόγησης των μαθητών το σχολικό έτος χωρίζεται σε δύο τετράμηνα.

  Α' Τετράμηνο: 10 Σεπτεμβρίου έως 19 Ιανουαρίου

  Β' Τετράμηνο: 22 Ιανουαρίου έως τη λήξη των μαθημάτων

  Κατά τις δύο μέρες* που μεσολαβούν μεταξύ της λήξης του Α' Τετραμήνου και της έναρξης του Β' Τετραμήνου οι μαθητές δε θα προσέρχονται στο σχολείο. Για τη σχολική χρονιά 2014-2015 οι δύο αυτές μέρες θα είναι η 20η (Τρίτη) και η 21η Ιανουαρίου (Τετάρτη).

  * Οι δύο αυτές μέρες ονομάζονται «Ημέρες Εκπαιδευτικού» κατά τις οποίες οι καθηγητές θα προσέρχονται στο σχολείο και θα παρακολουθούν ενδοσχολικά επιμορφωτικά σεμινάρια, ακόμη θα μπορούν να συμμετέχουν σε «Κεντρική Επιμόρφωση», την οποία προγραμματίζει και οργανώνει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

  Σχολικές αργίες σχολικής χρονιάς 2015-2016

  Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2015 Μέρα της Κυπριακής Ανεξαρτησίας

  Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2015 Εθνική Επέτειος

  Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2015 Ονομαστήρια Αρχιεπισκόπου

  Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2015 έως

  Τετάρτη 6 Ιανουαρίου 2016 Διακοπές Χριστουγέννων (Συμπεριλαμβανομένων και των δυο ημερομηνιών)

  30 Ιανουαρίου Τριών Ιεραρχών

  Δευτέρα 14 Μαρτίου 2016 Καθαρά Δευτέρα

  Παρασκευή 25 Μαρτίου 2016 Εθνική Επέτειος

  Παρασκευή 1 Απριλίου 2016 Επέτειος Κυπριακού Αγώνα 1955

  Δευτέρα 25 Απριλίου 2016 έως

  Παρασκευή 6 Μαΐου 2016 Διακοπές του Πάσχα (Από Μεγ. Δευτ. έως Κυρ. του Θωμά)

  1 Μαΐου Εργατική Πρωτομαγιά

  Δευτέρα 20 Ιουνίου 2016 Αγίου Πνεύματος

  Πέμπτη 11 Ιουνίου Γιορτή Αποστόλου Βαρνάβα

 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΤΙΟΥ Σχολική Χρονιά 2016-2017

  - 6/22 -

  Ενδοσχολικές εορτές σχολικής χρονιάς 2015-2016

  1. Με βάση τους Κανονισμούς Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης, οι καθιερωμένοι σχολικοί εορτασμοί, όπου μπορούν να διατεθούν μέχρι δύο διδακτικές περίοδοι εκτός της 23ης Δεκεμβρίου όπου μπορούν να διατεθούν περισσότερες των δύο διδακτικών περιόδων είναι οι ακόλουθοι: α. η έναρξη των τακτικών μαθημάτων και ο καθιερωμένος αγιασμός, β. η επέτειος της ανακήρυξης της Κυπριακής Δημοκρατίας, στις 30 Σεπτεμβρίου. γ. η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου, στις 27 Οκτωβρίου, δ. η επέτειος του Πολυτεχνείου, στις 17 Νοεμβρίου, ε. η γιορτή των Χριστουγέννων, στις 23 Δεκεμβρίου στ. η γιορτή των Ελληνικών Γραμμάτων της 30ης Ιανουαρίου, στις 29 Ιανουαρίου, ζ. η επέτειος της 25ης Μαρτίου, στις 24 Μαρτίου, η. η επέτειος της 1ης Απριλίου, στις 31 Μαρτίου.

  2. Εκδηλώσεις πραγματοποιούνται επίσης για τις πιο κάτω επετείους, για τις οποίες μπορεί να

  διατίθεται μία μόνο διδακτική περίοδος. α. Ημέρα Μνήμης των Πεσόντων κατά την τουρκική εισβολή του 1974, στις 25 Σεπτεμβρίου, β. Ημέρα καταδίκης της ανακήρυξης του τουρκοκυπριακού ψευδοκράτους, στις 15 Νοεμβρίου, γ. Ημέρα Μνήμης των Μαχητών της Αντίστασης για τη Δημοκρατία, στις 7 Δεκεμβρίου, δ. Ημέρα Μνήμης του Εθνάρχη Μακαρίου Γ', στις 19 Ιανουαρίου, ε. γιορτή του Δέντρου, κατά την τελευταία εβδομάδα του Ιανουαρίου και την πρώτη εβδομάδα

  Φεβρουαρίου, στ. επέτειος της θυσίας του Γρηγόρη Αυξεντίου, στις 3 Μαρτίου, ζ. Ημέρα Μνήμης και Απόδοσης Τιμής σε όσους θυσιάστηκαν ως αποτέλεσμα της Φονικής

  Έκρηξης της 11ης Ιουλίου 2011 στη Ναυτική Βάση «Ευάγγελος Φλωράκης», στις 11 Μαΐου, και η. γιορτή του Πάσχα, την τελευταία ημέρα πριν από τις διακοπές του Πάσχα.

  3. Για τις πιο κάτω επετείους μπορεί να γίνεται ανάγνωση μηνυμάτων ή φυλλαδίων και ολιγόλεπτη συζήτηση στην τάξη:

  α. Ημέρα Μνήμης και Τιμής για τον Ελληνισμό της Μικράς Ασίας και τη Μικρασιατική Καταστροφή στις 14 Σεπτεμβρίου,

  β. Ημέρα του Εκπαιδευτικού, στις 5 Οκτωβρίου, γ. επέτειος ίδρυσης του ΟΗΕ, στις 24 Οκτωβρίου, δ. επέτειος της υιοθέτησης της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού, στις 20 Νοεμβρίου, ε. επέτειος Παγκόσμιας Διακήρυξης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στις 10 Δεκεμβρίου, στ. Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος, στις 27 Ιανουαρίου, ζ. Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας, στις 8 Μαρτίου, η. Ημέρα Μνήμης ηρώων μαθητών, στις 13 Μαρτίου, θ. Ολυμπιακή Ημέρα, στις 6 Απριλίου, ι. Εργατική Πρωτομαγιά, στις 30 Απριλίου,

 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΤΙΟΥ Σχολική Χρονιά 2016-2017

  - 7/22 -

  Ωράριο λειτουργίας του σχολείου Τα μαθήματα διδάσκονται καθημερινά από τις 7.30 μέχρι τις 13.35 σε 7 περιόδους 45λεπτες Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή και 8 περιόδους 40λεπτες Δευτέρα και Πέμπτη την κάθε εβδομάδα όπως πιο κάτω:

  Δευτέρα - Πέμπτη Τρίτη - Τετάρτη - Παρασκευή

  Κανονικό Ωράριο

  Περίοδος Από Μέχρι Διάρκεια

  1 7:30 - 8:15 45

  2 8:15 - 9:00 45

  Διάλειμμα. 9:00 - 9:20 20

  3 9:20 - 10:05 45

  4 10:05 - 10:50 45

  Διάλειμμα. 10:50 - 11:10 20

  5 11:10 - 11:55 45

  6 11:55 - 12:40 45

  Διάλειμμα. 12:40 - 12:50 10

  7 12:50 - 13:35 45

  Ωράριο λειτουργίας για 8ωρο

  Περίοδος Από Μέχρι Διάρκεια

  1 7:30 - 8:10 40

  2 8:10 - 8:50 40

  Διάλειμμα. 8:50 - 9:10 20

  3 9:10 - 9:50 40

  4 9:50 - 10:30 40

  Διάλειμμα. 10:30 - 10:45 15

  5 10:45 - 11:25 40

  6 11:25 - 12:05 40

  Διάλειμμα. 12:05 - 12:15 10

  7 12:15 -

  12:55 40

  8 12:55 -

  13:35 40

 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΤΙΟΥ Σχολική Χρονιά 2016-2017

  - 8/22 -

  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Οι πιο κάτω στόχοι έχουν εγκριθεί από τον Καθηγητικό Σύλλογο και το Κ.Μ.Σ. για υλοποίηση κατά τη Σχολική Χρονιά 2015 - 2016. 1. Η βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων με αξιοποίηση της τεχνολογίας και των ερευνητικών

  μαθητοκεντρικών μορφών διδασκαλίας. Στο πλαίσιο της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης, πρέπει να δίνεται έμφαση στην αυτενεργό και συνεργατική μάθηση. Οι μαθητές μαθαίνουν πώς να εξοικειώνονται με την ερευνητική δραστηριότητα και να απολαμβάνουν τη χαρά της μάθησης.

  2. Η ανάπτυξη των κομβικών ιδιοτήτων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που απαιτούνται στην κοινωνία του 21ου αιώνα, όπως η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα και η συνεργασία.

  3. Η προαγωγή της συνεργασίας και της δημιουργικότητας των μαθητών μέσα από τα μαθήματα, τους Ομίλους, τις σχολικές εκδηλώσεις, τα σχολικά έντυπα αλλά και τη συμμετοχή σε ενδοσχολικούς και εξωσχολικούς διαγωνισμούς. Στόχος η ανάδειξη και η προβολή των ικανοτήτων και ταλέντων των μαθητών καθώς και η βίωση της χαράς της δημιουργίας.

  4. Η καλλιέργεια των διαπολιτισμικών στάσεων της αποδοχής και του σεβασμού προς τη διαφορετικότητα. Η πολυπολιτισμική κοινωνία του σχολείου επιβάλλει ανάπτυξη δεξιοτήτων αρμονικής συνύπαρξης.

  5. Η καλλιέργεια δημοκρατικών και ανθρωπιστικών αξιών, όπως δικαιοσύνη, σεβασμός, αξιοπρέπεια, αλληλεγγύη, με στόχο την αποτροπή του κοινωνικού αποκλεισμού.

  6. Η καλλιέργεια ήθους και η αγωγή συμπεριφοράς για την προετοιμασία των αυριανών υπεύθυνων, δημοκρατικών μελών και πολιτών.

  7. Η αγωγή του λόγου με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας. 8. Η παροχή αισθητικής αγωγής μέσω του ευπρεπισμού του σχολικού χώρου, ώστε αυτός να

  καταστεί ένας χώρος ωραίος, ευχάριστος και ελκυστικός στον οποίο όλοι οι μαθητές να χαίρονται τη μαθησιακή διαδικασία.

  9. Η ανάπτυξη αισθήματος ευθύνης απέναντι στη σχολική περιουσία και του σχολικού χώρου γενικότερα, με στόχο την προστασία τους και την ενθάρρυνση των μαθητών για ανάληψη σχετικών πρωτοβουλιών.

  10. Έμφαση στη συνεπή φοίτηση των μαθητών. Μείωση των απουσιών, ιδιαίτερα των αδικαιολόγητων. Έγκαιρη πρωινή προσέλευση στο σχολείο και είσοδος στις αίθουσες διδασκαλίας.

  ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗ Σύμφωνα με τους κανονισμούς που αφορούν στη λειτουργία των Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Εγκύκλιος Υ.Π.Π ημερ. 7/9/2007 & 7.19.22/4, 28/9/2009) ο μαθητής: 1. Φορεί καθημερινά στο σχολείο την εγκεκριμένη στολή και αποφεύγει κάθε τι το υπερβολικό στην

  εμφάνισή του. 2. Η συνέπεια προς τον κανονισμό της στολής είναι αποκλειστική ευθύνη του μαθητή και της

  οικογένειάς του. 3. Μαθητής που αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις

  απαιτήσεις του κανονισμού για τη στολή, ενημερώνει έγκαιρα το σχολείο, που, μέσα στα πλαίσια της μαθητικής πρόνοιας, είναι δυνατό να αντιμετωπίσει το πρόβλημα.

  4. Η προσέλευση στο σχολείο ή στην τάξη χωρίς στολή αποτελεί παράπτωμα που τιμωρείται. Οι παραβαίνοντες τον κανονισμό παραπέμπονται στη Διεύθυνση.

  5. Όσοι μαθητές προσέρχονται στο μάθημα της Γυμναστικής χωρίς την καθορισμένη στολή, παραμένουν στο χώρο που θα τους υποδειχθεί από τον καθηγητή τους ο οποίος σημειώνει τα ονόματά τους. Η επανειλημμένη προσέλευση μαθητών χωρίς τη στολή Γυμναστικής θα έχει επιπτώσεις στη βαθμολογία τους στο μάθημα της Γυμναστικής.

  6. Σε ιδιαίτερα σπάνιες περιπτώσεις, αν δηλαδή ο μαθητής θα προσέλθει κατ’ ανάγκη μια μέρα χωρίς στολή, είναι απαραίτητο να εξασφαλίσει, πριν ακόμα αρχίσει η πρώτη περίοδος ή και από την προηγούμενη μέρα, σχετική γραπτή άδεια από τη Διεύθυνση.

 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΤΙΟΥ Σχολική Χρονιά 2016-2017

  - 9/22 -

  ΣΤΟΛΗ

  Καλοκαιρινή

  •Παντελόνι Γκρίζο παντελόνι χωρίς οποιαδήποτε σχέδια ή λεζάντες (μαθητές /μαθήτριες)

  •Φούστα Γκρίζα μαθητική φούστα μέχρι το γόνατο, χωρίς σχέδια ή λεζάντες. (για μαθήτριες)

  •Φανέλα Άσπρη φανέλα, με κοντό μανίκι και γιακά ή στρογγυλή λαιμόκοψη, χωρίς οποιαδήποτε σχέδια ή λεζάντες.

  •Παπούτσια Μαύρα ή άσπρα

  Χειμερινή

  Όπως και η θερινή στολή με τις εξής προσθήκες: •Πουκάμισο Άσπρο, χωρίς οποιαδήποτε σχέδια ή λεζάντες •Φανέλα Μπλε, γκρίζα ή μαύρη φανέλα μακρυμάνικη μονόχρωμη •Τρικό, φούτερ Μαύρο, σκούρο μπλε ή γκρίζο μπουφάν χωρίς

  οποιαδήποτε σχέδια ή λεζάντες

  Επίσημη στολή

  •Παντελόνι Γκρίζο (μαθητικό) •Φούστα Γκρίζα (μαθητική) με δύο κουφόπιετες μπροστά •Πουκάμισο Άσπρο •Γραβάτα Μπλε •Παπούτσια Μαύρα δερμάτινα (ΟΧΙ αθλητικά)

  Επίσημους εορτασμούς του σχολείου, Αντιπροσωπείες, Δοξολογίες, Επισκέψεις σε επίσημα πρόσωπα, Κατάθεση στεφάνων, Παρελάσεις, Χορωδίες, Απαγγελίες, Τελική γιορτή και όπου αλλού κριθεί απαραίτητο από το σχολείο

  Στολή γυμναστικής

  •Φανέλα Άσπρη •Παντελονάκι Μαύρο, μπλε ή γκρίζο •Αθλητικά παπούτσια

  Στολή εκδρομής Στις εκδρομές μπορούν οι μαθητές να προσέρχονται χωρίς στολή αλλά με εμφάνιση ευπρεπή κα όχι εξεζητημένη

  Ως υπερβολές θεωρούνται:

  Για τους μαθητές Για τις μαθήτριες

  i. Το χαμηλόμεσο παντελόνι, ii. τα μακριά ή βαμμένα μαλλιά, iii. το ιδιόρρυθμο κούρεμα, iv. το εμφανές αξύριστο πρόσωπο, v. τα γένια, vi. τα σκουλαρίκια, vii. τα βραχιόλια, viii. οι διακοσμητικές καδένες και αλυσίδες και

  άλλα παρόμοια.

  i. η ιδιόρρυθμη κόμμωση (βαμμένα ή φουντωτά μαλλιά ή ανταύγειες),

  ii. το μακιγιαρισμένο πρόσωπο, iii. η κοντή φούστα, iv. η χαμηλόμεση φούστα ή παντελόνι, v. τα μακριά ή βαμμένα νύχια Οι μαθήτριες μπορούν να φορούν ένα δακτυλίδι, ένα βραχιόλι και μικρά σκουλαρίκια

  Νοείται ότι επιτρέπονται οι καδένες με μικρό Σταυρό στους μαθητές και στις μαθήτριες.

  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ i. Τόσο οι μαθητές όσο και οι μαθήτριες πρέπει να φροντίζουν σχολαστικά την καθαριότητά τους και

  να αποφεύγουν τα κοσμήματα και άλλα εξαρτήματα προσωπικού καλλωπισμού. ii. Οι μαθητές/τριες φροντίζουν:

  Να διατηρούν την τάξη τους καθαρή, καθώς και τους υπόλοιπους χώρους του σχολείου.

  Να έχουν την πινακίδα τακτοποιημένη και ενημερωμένη με θέματα που σχετίζονται με τα μαθήματά τους ή την επικαιρότητα.

  Να έχουν καθαρούς τους τοίχους, καθώς και την έδρα, τους πίνακες, τα θρανία και τα καθίσματα.

  Να αποφεύγουν τις ζημιές.

  Στο τέλος του χρόνου, πριν από την έναρξη των εξετάσεων, κάθε τμήμα παραδίδει καθαρή την αίθουσά του και κάθε μαθητής/τρια καθαρό το θρανίο και την καρέκλα του στον/στην υπεύθυνο/η καθηγητή/τρια του τμήματος.

 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΤΙΟΥ Σχολική Χρονιά 2016-2017

  - 10/22 -

  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 1. Η βιβλιοθήκη είναι χώρος εργασίας για αυτό πρέπει να επικρατεί σ' αυτήν απόλυτη ησυχία. 2. Δεν τρώμε και δεν πίνουμε τίποτα στη βιβλιοθήκη. 3. Προσέχουμε, δε σχίζουμε και δεν καταστρέφουμε τα βιβλία. 4. Τα βιβλία δε μεταφέρονται εκτός βιβλιοθήκης αν δεν δηλωθούν προηγουμένως στην υπεύθυνη

  της βιβλιοθήκης φιλόλογο κ. Κυπριανού Αστέρω. 5. Όταν θέλει να δανειστεί κάποιος ένα βιβλίο το παρουσιάζει στην υπεύθυνη για χρέωση και μετά

  το βγάζει από τη βιβλιοθήκη. 6. Τα βιβλία αναφοράς (λεξικά, εγκυκλοπαίδειες κ.ά.) δεν τα βγάζουμε ποτέ από τη βιβλιοθήκη. 7. Κανένας δεν παίρνει στη βιβλιοθήκη τσάντες, χαρτοφύλακες κ.ά. 8. Ο δανεισμός γίνεται για περίοδο 15 ημερών με δικαίωμα ανανέωσης για άλλες 7 ημέρες. 9. Όλα τα βιβλία θα επιστρέφονται μόνο στην υπεύθυνη βιβλιοθήκης για να ξεχρεωθούν. 10. Όταν κάποιος παίρνει ένα βιβλίο από ένα ράφι για να διαβάσει στη βιβλιοθήκη και δε θυμάται

  από πού το πήρε, παρακαλείται να το παραδίδει στην υπεύθυνη βιβλιοθήκης για να το τοποθετήσει στη θέση του.

  11. Δανεισμός βιβλίων στους μαθητές: Τα μεγάλα διαλείμματα μόνο.

  ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Είναι σημαντικό οι μαθητές να έρχονται στο σχολείο πέντε λεπτά πριν από την κανονική έναρξη των μαθημάτων και να προσέρχονται στη συνέχεια έγκαιρα για την έναρξη όλων των μαθημάτων. Μαθητής που αργεί να προσέλθει στην τάξη θα σημειώνεται στο απουσιολόγιο ο χρόνος καθυστέρησης του (π.χ 5 λεπτά). Καθυστέρηση πέραν των 19 λεπτών την 1η περίοδο καταχωρείται ως απουσία, που μπορεί να δικαιολογηθεί, εάν ο/η μαθητής/τρια προσκομίσει δικαιολογητικό. Ενδιάμεσες καθυστερήσεις (2η - τελευταία περίοδο): α. πέραν των 19 λεπτών θα καταχωρείται ως αδικαιολόγητη απουσία, χωρίς να μπορεί να

  δικαιολογηθεί, εκτός εάν ο/η μαθητής/τρια είναι άρρωστος/η ή απασχολείται στο χώρο του σχολείου μετά από σχετική άδεια.

  β. καθυστερήσεις μέχρι και 19 λεπτά σημειώνονται στο απουσιολόγιο και καταγράφονται από τον υπεύθυνο Βοηθό Διευθυντή. Επανειλημμένες καθυστερήσεις και πέραν των 3 (τριών) καθυστερήσεων συνιστούν πειθαρχικό παράπτωμα και τιμωρείται με παρατήρηση και αποβολή.

  Μετά από το μάθημα Φυσικής Αγωγής ή τα μαθήματα που διδάσκονται στις ειδικές αίθουσες (Τεχνολογία, Φυσική, Χημεία, Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Τέχνη, Μουσική) οι μαθητές/τριες επιστρέφουν έγκαιρα στις τάξεις τους.

  Όταν ο μαθητής ευρίσκεται στο σχολείο απαγορεύεται αυστηρά να απουσιάσει από οποιοδήποτε μάθημα. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο μετά από άδεια του διδάσκοντος καθηγητή και του Β.Δ.

  ΦΟΙΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

  I. Μη πλήρης Φοίτηση Παραπέμπονται σε εξέταση το Σεπτέμβριο στα εξεταζόμενα μαθήματα και σε όσα μαθήματα αποφασίζει ο καθηγητικός Σύλλογος:

  α. Μαθητές που σημείωσαν 42 μέχρι 50 αδικαιολόγητες απουσίες β. Μαθητές που σημείωσαν αριθμό απουσιών από 152 μέχρι 160 από τις οποίες τουλάχιστον 110 είναι

  δικαιολογημένες γ. Μαθητές που σημείωσαν σε κάποιο μάθημα ή σε περισσότερα από ένα μαθήματα απουσίες

  ανεξάρτητα αν είναι δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες, συνολικά περισσότερες του επταπλασίου των περιόδων διδασκαλίας που προβλέπει εβδομαδιαίως το πρόγραμμα που ισχύει κατά μάθημα, παραπέμπονται σε εξέταση το Σεπτέμβριο στο μάθημα ή στα μαθήματα αυτά.

  δ. Μαθητές που κατά το Β' τετράμηνο έχουν σημειώσει από 21 μέχρι και 25 αδικαιολόγητες απουσίες ή που έχουν σημειώσει σύνολο απουσιών 76 μέχρι 80, από τις οποίες τουλάχιστον οι 55 είναι δικαιολογημένες.

 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΤΙΟΥ Σχολική Χρονιά 2016-2017

  - 11/22 -

  II. ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΑΣΙΜΟΙ α. Μαθητές που σημείωσαν αριθμό αδικαιολόγητων απουσιών μεγαλύτερο των 50. β. Μαθητές που σημείωσαν αριθμό απουσιών μεγαλύτερο των 160 ανεξάρτητα από την αιτία στην

  οποία οφείλονται, εκτός αν η περίπτωση καλύπτεται από την πρόνοια της υποπαραγράφου (γ) της παραγράφου 1 πιο πάνω.

  γ. Μαθητές που κατά το Β' τετράμηνο έχουν σημειώσει περισσότερες από 25 αδικαιολόγητες απουσίες ή περισσότερες από 76 δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες.

  ΑΠΟΥΣΙΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ Απουσία του μαθητή/τριας από το σχολείο πρέπει να δικαιολογείται είτε με ιατρικό πιστοποιητικό είτε με ειδική υπεύθυνη βεβαίωση του κηδεμόνα που να μπορεί να γίνει δεκτή από τη Διεύθυνση, όταν ο μαθητής/τρια επανέλθει στο σχολείο και όχι αργότερα από πέντε (5) ημέρες από την ημέρα απουσίας. Οι γονείς μπορούν να δικαιολογήσουν με δική τους βεβαίωση απουσίες μόνο μέχρι 12 ημέρες το χρόνο και όχι πέραν των 2 συνεχόμενων ημερών.

  III. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΥΣΙΩΝ α. Οι απουσίες λογίζονται μία για κάθε διδακτική περίοδο. β. Μαθητής που απουσίασε και για μία έστω περίοδο διδασκαλίας, οφείλει με την επάνοδό του στο

  σχολείο και όχι αργότερα από 5 ημέρες, να φέρει βεβαίωση του γονέα ή του κηδεμόνα του ή πιστοποιητικό του θεράποντα γιατρού, για το λόγο της απουσίας του, εκτός αν του δόθηκε γραπτή άδεια από τη Διεύθυνση του Σχολείου. Οι βεβαιώσεις του γονιού ή του κηδεμόνα δεν μπορούν να καλύπτουν απουσίες πέραν των 2 συνεχών ημερών και δεν μπορούν να ξεπερνούν συνολικά τις 12 ημέρες σε όλο το χρόνο.

  γ. Οι αδικαιολόγητες απουσίες των μαθητών αποτελούν πειθαρχικό παράπτωμα. δ. Οι απουσίες που οφείλονται σε αποβολή από το σχολείο θεωρούνται δικαιολογημένες. ε. Μαθητής που απουσιάζει για χρονικό διάστημα περισσότερο από δύο ημέρες οφείλει, κατά την

  τρίτη μέρα της απουσίας του, να ειδοποιήσει οπωσδήποτε το σχολείο του.

  ΤΑΚΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΥΣΙΩΝ Βασική υποχρέωση των μαθητών είναι να φοιτούν κανονικά στο σχολείο και να μην απουσιάζουν αδικαιολόγητα. Όταν χρειαστεί μαθητής να απουσιάσει για σοβαρό λόγο, πρέπει αμέσως μετά την επάνοδό του στο σχολείο, να δικαιολογηθεί η απουσία στον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματός του. Η δικαιολόγηση γίνεται σε ειδικό έντυπο, που μπορείτε να προμηθευτείτε από τη Γραμματεία του σχολείου. Μεγάλος αριθμός αδικαιολόγητων ή δικαιολογημένων απουσιών μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να παραπεμφθεί ο μαθητής σε ολική εξέταση το Σεπτέμβριο ή να παραμείνει στάσιμος στην ίδια τάξη.

  ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η έξοδος μαθητή από το σχολείο σε ώρες λειτουργίας του, χωρίς άδεια της Διεύθυνσης, αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα που τιμωρείται αυστηρά. Ο μαθητής που έχει λόγο να φύγει από το σχολείο, χρειάζεται γραπτή άδεια εξόδου που παραχωρείται μετά από συνεννόηση με τους γονείς ή τον κηδεμόνα του, οι οποίοι έρχονται και παραλαμβάνουν τον μαθητή από το σχολείο. Η άδεια εξόδου που εξασφαλίζει ο μαθητής από τη Διεύθυνση, προσυπογράφεται και από τον/την καθηγητή/τρια της περιόδου κατά την οποία χορηγείται. Η γραπτή άδεια εξόδου υπογράφεται από το γονιό ή κηδεμόνα και επιστρέφεται από τον μαθητή μόλις επιτρέψει στο σχολείο.

  Σε περίπτωση που ο λόγος για τον οποίο ζητείται άδεια εξόδου είναι γνωστός από πριν στους γονείς ή στον κηδεμόνα, ο μαθητής φέρνει μαζί του γραπτή αίτηση από τους γονείς ή τον κηδεμόνα του οι οποίοι θα τον παραλάβουν από το σχολείο. Σε ιδιαίτερα επείγουσες περιπτώσεις, κυρίως προβλήματα υγείας, η Διεύθυνση αντιμετωπίζει το πρόβλημα κατά την κρίση της και ενημερώνει παράλληλα ή εκ των υστέρων τους γονείς ή τον κηδεμόνα του μαθητή. Ο μαθητής επανερχόμενος στο σχολείο, παρουσιάζει στο Β.Δ. την άδεια εξόδου, υπογραμμένη από τους γονείς ή τον κηδεμόνα.

 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΤΙΟΥ Σχολική Χρονιά 2016-2017

  - 12/22 -

  ΠΡΟΑΓΩΓΗ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ i. Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία χαρακτηρίζεται η γραπτή επίδοση των μαθητών γυμνασιακού

  κύκλου των Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης και η οποία αναγράφεται:

  στο δελτίο προόδου γραπτές εξετάσεις

  Α-Άριστα 19 μέχρι 20 αντιστοιχεί με το Α

  Β-Πολύ Καλά 16 μέχρι 18 αντιστοιχεί με το Β

  Γ -Καλά 13 μέχρι 15 αντιστοιχεί με το Γ

  Δ-Σχεδόν Καλά 10 μέχρι 12 αντιστοιχεί με το Δ

  Ε-Αποτυχία 1 μέχρι 9 αντιστοιχεί με το Ε

  ii. Τα εξεταζόμενα μαθήματα στις τάξεις Α', Β', Γ' Γυμνασίου είναι τα Νέα Ελληνικά, τα Μαθηματικά

  η Ιστορία και τα Φυσικά. Σημείωση: Για την Α’ τάξη «Φυσικά» σημαίνει το μάθημα: Βιολογία

  Για τη Β’ τάξη «Φυσικά» σημαίνουν τα μαθήματα: Χημεία και Φυσική, και στις τελικές εξετάσεις Ιουνίου και ανεξετάσεις Σεπτεμβρίου εξετάζονται μαζί την ίδια μέρα. Για την Γ’ τάξη «Φυσικά» σημαίνουν τα μαθήματα: Φυσική, Χημεία και Βιολογία και στις τελικές εξετάσεις Ιουνίου και ανεξετάσεις Σεπτεμβρίου εξετάζονται σε 2 (δύο) διαφορετικές μέρες (Φυσική μια μέρα και Χημεία και Βιολογία άλλη μέρα μαζί).

  Ως τελικός βαθμός στα τετράμηνα και τελικές εξετάσεις στο μάθημα Φυσικά είναι ένας κοινός βαθμός για όλα τα πιο πάνω μαθήματα.

  iii. Μαθητής που έχει επίδοση στα εξεταζόμενα μαθήματα στα τετράμηνα EE ή ΕΔ (ανεξαρτήτως σειράς) θεωρείται ότι υστερεί αν η επίδοσή του στην τελική γραπτή εξέταση είναι κάτω από 10.

  iv. (α) Μαθητής που έχει επίδοση στα μη εξεταζόμενα μαθήματα στα τετράμηνα EE ή ΕΔ (ανεξαρτήτως σειράς) υποχρεώνεται να προσέλθει σε γραπτή εξέταση τον Ιούνιο και θεωρείται ότι υστερεί αν η επίδοση στη γραπτή εξέταση είναι κάτω από 10.

  (β) Μαθητής που έχει επίδοση στα εξεταζόμενα μαθήματα στα τετράμηνα ΔΔ ή ΓΕ (ανεξαρτήτως σειράς) θεωρείται ότι υστερεί, αν η επίδοσή του στην τελική γραπτή εξέταση είναι κάτω από 6.

  v. Μαθητής που αδικαιολόγητα δεν προσέρχεται στις εξετάσεις του Ιουνίου παραπέμπεται σε γραπτή εξέταση το Σεπτέμβριο και ο βαθμός της εξέτασης αυτής θεωρείται ως ο βαθμός του έτους.

  vi. Μαθητής που υστερεί σε ένα ή περισσότερα μαθήματα στο τέλος του σχολικού έτους παραπέμπεται σε γραπτή και προφορική ανεξέταση το Σεπτέμβριο. Η γραπτή εξέταση προηγείται της προφορικής. Τόσο η γραπτή όσο και η προφορική ανεξέταση γίνεται από επιτροπή από δύο καθηγητές που ορίζονται από το Διευθυντή του Σχολείου.

  vii. Μαθητής θεωρείται ότι αποτυγχάνει στην ανεξέταση του Σεπτεμβρίου αν ο μέσος όρος των βαθμών του στη γραπτή και στην προφορική εξέταση είναι κάτω από 10.

  viii. Μαθητής παραμένει στάσιμος το Σεπτέμβριο: α) Αν αποτύχει στα Νέα Ελληνικά και στα Μαθηματικά ή β) αν αποτύχει σε τρία ή περισσότερα μαθήματα ή γ) αν αδικαιολόγητα δεν προσέλθει στις ανεξετάσεις του Σεπτεμβρίου.

  ix. Ο μαθητής μεταφέρει μέχρι δύο μαθήματα από την Α' στη Β΄ τάξη και από τη Β΄ στη Γ΄ τάξη στα οποία απέτυχε το Σεπτέμβριο, αν δεν μείνει στάσιμος σύμφωνα με την παράγραφο viii.

  x. Ο μαθητής της Γ' τάξης απολύεται από το Γυμνάσιο εφόσον συγκεντρώνει βαθμό τουλάχιστο 8 (οκτώ) σε ένα ή δύο μαθήματα στην εξέταση του Σεπτεμβρίου και δε μένει στάσιμος σύμφωνα με την παράγραφο viii.

  xi. Αν μαθητής υστερήσει τον Ιούνιο σε μάθημα που μετέφερε και απορριφθεί σ΄ αυτό και το Σεπτέμβριο, τότε παραμένει στάσιμος.

  ΔΟΛΙΕΥΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μαθητής που συλλαμβάνεται να αντιγράφει σε γραπτές εξετάσεις βαθμολογείται με το βαθμό μονάδα (1) και υποχρεούται να αποχωρήσει από την τάξη. Όπου είναι δυνατό τα σχετικά τεκμήρια επισυνάπτονται στο γραπτό του δοκίμιο. Ο επιτηρητής καθηγητής αναγράφει απαραίτητα σχετική

 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΤΙΟΥ Σχολική Χρονιά 2016-2017

  - 13/22 -

  παρατήρηση στο γραπτό δοκίμιο του μαθητή. Ανάλογα μέτρα ισχύουν και για τους μαθητές που συνεννοούνται προφορικά ή άλλως πως, κατά την ώρα της εξέτασης. Τα παραπτώματα αυτά σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης διάπραξής τους είναι δυνατό να συνεπάγονται, ύστερα από απόφαση του Καθηγητικού Συλλόγου, τη λήψη και άλλων παιδαγωγικών μέτρων. Βαθμολογείται με μονάδα και μαθητής που αρνείται αδικαιολόγητα να πάρει μέρος σε διαγώνισμα.

  ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ

  Η παρουσία όλων στις κοινές συγκεντρώσεις είναι απαραίτητη και υποχρεωτική.

  Όλοι στέκονται ή κάθονται στις θέσεις που τους ορίζονται, χωρίς άσκοπες μετακινήσεις, συζητήσεις ή σχόλια, και παρακολουθούν τις εκδηλώσεις ή ανακοινώσεις με προσοχή και με τον πρέποντα σεβασμό.

  Οι αντιδράσεις σε ό,τι λέγεται ή διαδραματίζεται κατά τις κοινές συγκεντρώσεις θα πρέπει να είναι κόσμιες και με μέτρο.

  Κανένας μαθητής δεν εξαιρείται από την υποχρέωση να παρακολουθεί τις κοινές συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις.

  Κατά τη διάρκεια κενής περιόδου, μαθητής σε καμιά περίπτωση δε δικαιούται να φύγει από το σχολείο, αλλά θα πρέπει να απασχολείται δημιουργικά σύμφωνα με πρόγραμμα που καταρτίζει το σχολείο, υπό την επίβλεψη του καθηγητή που έχει οριστεί ως αναπληρωτής ή να γίνει αντίστοιχο μάθημα από τον αναπληρωτή καθηγητή/τρια.

  Σε καμιά περίπτωση επίσης δεν επιτρέπεται η άσκοπη περιπλάνηση μαθητή στην αυλή του σχολείου, η παρενόχληση άλλων τμημάτων και η συγκέντρωση στην καντίνα, στη διάρκεια των κενών περιόδων.

  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ I. Χρήση κινητών τηλεφώνων και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών. (Κανονισμοί Λειτουργίας των

  Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, 2011).

  Απαγορεύεται η μεταφορά η χρήση κινητών τηλεφώνων και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών (MP3 Players, ipads, tablets, κινητά τηλέφωνα) εντός του σχολικού χώρου. Μετά από παραχώρηση της Διεύθυνσης του σχολείου επιτρέπεται η χρήση του κινητού τηλεφώνου ΜΟΝΟ κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων. Όταν οι μαθητές βρίσκονται στην τάξη (αίθουσα διδασκαλίας, εργαστήριο, αίθουσα Γυμναστικής) τα κινητά τηλέφωνα πρέπει να μένουν στην έδρα απενεργοποιημένα.

  Η φωτογράφιση, οπτικογράφηση, ηχογράφηση ή η χρήση άλλων τεχνολογικών μέσων επιτρέπεται μόνο κατόπιν έγκρισης του Διευθυντή του σχολείου, (Εγκύκλιοι Υ.Π.Π. αρ. Φ. 7.19.04 ημ. 12/9/03)

  Σημείωση: Στην περίπτωση χρήσης κινητού ή άλλου τεχνολογικού μέσου, τα μέσα αυτά, αφού απενεργοποιηθούν, κατακρατούνται από το Διευθυντή του Σχολείου και παραδίδονται στο γονιό ή στον κηδεμόνα του μαθητή, που ενημερώνεται σχετικά. Τα παραπτώματα αυτά συνεπάγονται, ύστερα από απόφαση της Διεύθυνσης του σχολείου, τη λήψη παιδαγωγικών μέτρων.

  II. Το Τμήμα Ο υπεύθυνος καθηγητής και το Συμβούλιο του τμήματος έχουν την ευθύνη για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του τμήματος. Τα συμβούλια των τμημάτων αλλά και κάθε μαθητής ξεχωριστά πρέπει να:

  Συμβάλλουν ώστε να εξασφαλίζεται, με την αυτοπειθαρχία και τον αλληλοσεβασμό, το κατάλληλο κλίμα για την αποτελεσματική διεξαγωγή του μαθήματος. Η διασάλευση της κανονικής διεξαγωγής του μαθήματος αποτελεί παράπτωμα. Συμβάλλουν στην καθαριότητα και ευπρέπεια του τμήματος και σέβονται την περιουσία του σχολείου. Η πρόκληση ζημιών στις κτηριακές εγκαταστάσεις, τα έπιπλα και τον εξοπλισμό αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα και αποζημιώνεται από τον μαθητή

  III. Οι μαθητές

 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΤΙΟΥ Σχολική Χρονιά 2016-2017

  - 14/22 -

  Μαθητής που αποβάλλεται από την τάξη εξαιτίας της συμπεριφοράς του στη διάρκεια του μαθήματος, παραπέμπεται αμέσως στον υπεύθυνο Βοηθό Διευθυντή του τμήματος, με τη συνοδεία του Προέδρου του τμήματος. Ένσταση ή άρνηση του μαθητή να συμμορφωθεί προς την εντολή του καθηγητή, αποτελεί από μόνη της παράπτωμα, δυσχεραίνει περισσότερο τη θέση του και δημιουργεί ανεπιθύμητες περιπλοκές και ένταση στην τάξη. Ο μαθητής δικαιούται να διεκδικήσει πολιτισμένα και πειστικά το δίκαιο που κατά τη γνώμη του έχει, κατά την εξέταση του θέματος από το Β.Δ., που θα επιληφθεί του θέματος μέσα στα πλαίσια της ορισμένης διαδικασίας.

  IV. Οι Υπεύθυνοι Βιβλίων ύλης και απουσιολογίων

  Η ευθύνη για την καθημερινή μεταφορά προς και από την τάξη του απουσιολογίου ανατίθεται από τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος σε συγκεκριμένους μαθητές του τμήματος μόνιμα ή εκ περιτροπής. Αυτοί οφείλουν να εκτελούν τα καθήκοντά τους με υπευθυνότητα και να φροντίζουν για την ασφαλή διαφύλαξη των βιβλίων.

  V. Καθυστέρηση καθηγητή

  Όταν για κάποιο λόγο ο καθηγητής δεν προσέλθει έγκαιρα στην τάξη, οι μαθητές παραμένουν στο χώρο έξω από την αίθουσα ήσυχοι, δε θορυβούν και δεν κυκλοφορούν στους διπλανούς διαδρόμους. Ο πρόεδρος του τμήματος ή (αν αυτός απουσιάζει) ένα άλλο μέλος του Συμβουλίου του τμήματος απευθύνεται στη Διεύθυνση για τις σχετικές οδηγίες. Στην περίπτωση που οι οδηγίες είναι να παραμείνουν στην αυλή η μετακίνηση γίνεται χωρίς φασαρία και θορυβώδεις εκδηλώσεις.

  Κατά τη διάρκεια της κενής περιόδου, οι μαθητές παραμένουν στο χώρο του σχολείου και συμμορφώνονται αδιαμαρτύρητα προς τις οδηγίες της Διεύθυνσης.

  VI. Ζημιές

  Οι μαθητές υποχρεούνται στην καταβολή χρηματικής αποζημίωσης (έναντι απόδειξης), για ζημιά που προκαλούν στην περιουσία του σχολείου. Εξυπακούεται ότι οι μαθητές, εκτός από τη χρηματική αποζημίωση θα υπόκεινται και σε πειθαρχική ποινή.

  ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Σύμφωνα με τους Κανονισμούς οι μαθητές οφείλουν να παρακολουθούν και να συμμετέχουν σε όλες τις ενδοσχολικές δραστηριότητες, δηλαδή:

  α. τις σχολικές εκδρομές, επισκέψεις και περιπάτους, β. τους ενδοσχολικούς εορτασμούς, γ. τις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, δ. τις ελεύθερες δραστηριότητες, ε. τις αθλητικές ημερίδες και αθλητικούς αγώνες, στ. σε κάθε μορφής άλλη σχολική δραστηριότητα π.χ δενδροφύτευση, καθαριότητα κ.λπ Μπορούν να μετέχουν προαιρετικά, αλλά με υπευθυνότητα, σε διάφορες δραστηριότητες (χορωδία, θέατρο, αθλητισμός κ.λ.π.) που τους δίνουν την ευκαιρία να καλλιεργήσουν τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά τους και να ολοκληρώσουν την προσωπικότητά τους.

  ΕΚΔΡΟΜΕΣ 1. Υπεύθυνος για όλα τα θέματα στις εκδρομές είναι ο/η Καθηγητής/τρια που συνοδεύει το τμήμα,

  στις εντολές και οδηγίες του οποίου πρέπει να πειθαρχούν όλοι οι μαθητές/τριες. 2. Η ευπρεπής εμφάνιση είναι απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στην εκδρομή (στολή του

  σχολείου). Στις ψυχαγωγικές εκδρομές οι μαθητές/τριες μπορούν, αν θέλουν, να φορούν τη στολή εκδρομής (κεφ.4 / iv στολή εκδρομής).

  3. Οι μαθητές/τριες κάθονται στο λεωφορείο, όταν τούτο βρίσκεται σε κίνηση. 4. Δε βγάζουν τα χέρια ή κεφάλια έξω από το λεωφορείο. 5. Οι μαθητές/τριες δεν ενοχλούν και δε μιλούν άσκοπα στον οδηγό, ώστε να αποσπάται η προσοχή

  του.

 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΤΙΟΥ Σχολική Χρονιά 2016-2017

  - 15/22 -

  6. Οι μαθητές/τριες σέβονται την ξένη περιουσία και φεύγοντας από την εκδρομή, αφήνουν το λεωφορείο καθαρό και γενικά δεν προκαλούν ζημιές σε ξένη περιουσία. Σε περίπτωση ζημιάς υποχρεώνονται να καταβάλουν ανάλογη αποζημίωση.

  7. Οι μαθητές/τριες δε λερώνουν τα λεωφορεία πετώντας άχρηστα αντικείμενα σε αυτά. Αυτά τοποθετούνται σε πλαστική σακούλα.

  8. Οι μαθητές/τριες σέβονται το Φυσικό Περιβάλλον:

  Δε λερώνουν τους εκδρομικούς χώρους και ρίχνουν τα σκουπίδια στους καλάθους των αχρήστων.

  Δεν κόβουν αγριολούλουδα ή άλλα φυτά.

  Δεν βλάπτουν τα ζώα και τα πουλιά.

  Δεν καταστρέφουν τις κατασκευές προστασίας χλωρίδας και πανίδας.

  Δε γίνονται αίτιοι πρόκλησης πυρκαγιάς.

  Δεν εισέρχονται σε ξένες περιουσίες και δεν προκαλούν ζημιές. 9. Είναι τυπικοί στον καθορισμένο χρόνο αναχώρησης και επιστροφής. 10. Η απομάκρυνση από τους χώρους επίσκεψης πρέπει να αποφεύγεται. 11. Έχουν κόσμια συμπεριφορά στους χώρους που επισκέπτονται. 12. Το κάπνισμα και η κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών απαγορεύονται αυστηρά. 13. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται οι μαθητές/τριες να παίζουν χαρτιά ή άλλα τυχερά

  παιχνίδια. 14. Οι μαθητές/τριες δεν επιτρέπεται να κολυμπούν ή να κάνουν βαρκάδα στη θάλασσα. 15. Αποφεύγουν να πλησιάζουν ή να αγγίζουν περίεργα αντικείμενα. Πιθανό να είναι επικίνδυνα. 16. Για το σερβίρισμα φαγητού και για να αποφεύγεται ο συνωστισμός, σχηματίζουν και ακολουθούν

  γραμμή. Ο/η πρόεδρος του Τμήματος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με όλους τους συμμαθητές/τριες του/της, καθώς και με τον/την Υπεύθυνο/η Καθηγητή/τρια του Τμήματός του, τον/την οποία και ενημερώνει για πιθανά προβλήματα των συμμαθητών/τριών του/της.

  17. Η συμμετοχή στις εκδρομές είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση απουσίας καταχωρούνται 7 απουσίες. Τη γενική ευθύνη για την εκδρομή έχουν οι Β.Δ. που ορίζονται από τη Διεύθυνση.

  18. Κάθοδος του/της μαθητή/τριας από το λεωφορείο σε ενδιάμεσο σταθμό, γίνεται δεκτή μόνο με την παρουσίαση γραπτής άδειας από τους γονείς ή τον κηδεμόνα του και η οποία πρέπει να παραδοθεί στο/στη συνοδό Καθηγητή/τρια έγκαιρα, αφού ενημερωθεί και ο/η Υπεύθυνος/η Β.Δ. της εκδρομής.

  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Η δημιουργική απασχόληση των μαθητών στις κενές περιόδους είναι μία σημαντική παράμετρος της ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου. Θα πρέπει για τούτο να εφαρμόζονται τα εξής:

  Σε περίπτωση απουσίας καθηγητή, οι μαθητές οφείλουν να παραμείνουν και να περιμένουν έξω από την τάξη μέχρι να έρθει ο αναπληρωτής καθηγητής, για να δώσει τις σχετικές οδηγίες και να οργανώσει τη δημιουργική απασχόληση του τμήματος.

  Σε περίπτωση που καθυστερεί να έρθει ο καθηγητής, ο Πρόεδρος του Τμήματος θα πρέπει να ενημερώσει τη Διεύθυνση του σχολείου.

  Διαδικασία αντιμετώπισης θέματος – προβλήματος που αφορά το τμήμα

  Ο μαθητής ή οι μαθητές αναφέρονται στο Συμβούλιο τμήματος.

  Το συμβούλιο επιλαμβάνεται ενός θέματος, όταν αυτό αφορά ολόκληρο το τμήμα και ενημερώνει τον υπεύθυνο καθηγητή.

  Ο υπεύθυνος καθηγητής συζητεί το θέμα με το συμβούλιο ή και την ολομέλεια του τμήματος.

  Ο υπεύθυνος καθηγητής με βάση τις συγκεκριμένες αποφάσεις και σε στενή συνεργασία με το συμβούλιο αντιμετωπίζει το θέμα-πρόβλημα.

  Αν η φύση του θέματος - προβλήματος απαιτεί και την εμπλοκή της Διεύθυνσης ο υπεύθυνος καθηγητής αναφέρεται στον υπεύθυνο του τμήματος Β.Δ., που επιλαμβάνεται του θέματος - προβλήματος ακολουθώντας την καθορισμένη διαδικασία.

  Ο Β.Δ., αν το κρίνει σκόπιμο ή το ζητήσουν οι εμπλεκόμενοι στο θέμα-πρόβλημα, αναφέρει την περίπτωση στο Διευθυντή του σχολείου.

 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΤΙΟΥ Σχολική Χρονιά 2016-2017

  - 16/22 -

  Ευαίσθητα, λεπτά ή εμπιστευτικά θέματα - προβλήματα, πρέπει να τυγχάνουν διακριτικής διερεύνησης και να επιδιώκεται πάντοτε η εμπλοκή του γραφείου καθοδήγησης που, όπως είναι γνωστό, για τέτοιας φύσης προβλήματα έχει και την αποκλειστική ευθύνη.

  Ο σεβασμός της προσωπικότητας και η περιφρούρηση της αξιοπρέπειας του μαθητή ή των μαθητών που αντιμετωπίζουν ευαίσθητα και εμπιστευτικής φύσεως προβλήματα είναι περισσότερο απαραίτητη.

  Για αντιμετώπιση προσωπικού θέματος - προβλήματος, ο ενδιαφερόμενος μαθητής μπορεί να απευθύνεται στον Υπεύθυνο για το τμήμα του καθηγητή ή το Β.Δ. ή, αν είναι απόλυτα αναγκαίο, στον Διευθυντή.

  Γραφείο Καθοδήγησης και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

  Για την αντιμετώπιση προσωπικών προβλημάτων κάθε είδους (οικογενειακών, συναισθηματικών, οικονομικών, σχολικών), οι μαθητές προτρέπονται να ζητούν τη βοήθεια του Γραφείου Καθοδήγησης και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, που έχει την αρμοδιότητα και την ευθύνη για το χειρισμό τέτοιων προβλημάτων.

  Το Γραφείο χειρίζεται τα θέματα αυτά ως άκρως εμπιστευτικά και ενεργεί και συμβούλευει προς το καλώς νοούμενο συμφέρον του μαθητή.

  Εξωσχολικοί

  Με τον όρο «εξωσχολικοί» εννοούνται ειδικά όσοι – κυρίως νεαροί ή πρώην μαθητές του σχολείου- χωρίς να έχουν συγκεκριμένη και ουσιαστική εργασία εισέρχονται στο σχολείο χωρίς την άδεια της Διεύθυνσης και παραβιάζουν το σχολικό χώρο. Το σχολείο είναι ένας ευαίσθητος χώρος και για το λόγο αυτό δεν είναι δυνατό να επιτρέπεται η ανεξέλεγκτη και άσκοπη είσοδος οποιουδήποτε σ' αυτό. Γι' αυτό και απαγορεύεται η είσοδος εξωσχολικών στο σχολικό χώρο και η συναναστροφή των μαθητών μ' αυτούς.

  Νοείται ότι επιτρέπεται η είσοδος στο σχολικό χώρο πολιτών για τη διεκπεραίωση εργασίας τους.

  Απαγορεύεται οι μαθητές να προσκαλούν ή να δέχονται εξωσχολικούς στο σχολείο.

  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ Με βάση τον Κανονισμό 24 (2) των περί λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης

  Κανονισμών του 1990 έως 2010 «Οι καθηγητές είναι υποχρεωμένοι να εξετάζουν τους μαθητές γραπτά μια τουλάχιστο φορά το τετράμηνο».

  Τα διαγωνίσματα μπορεί να είναι: Α. Ολιγόλεπτα, στο μάθημα της ημέρας (απροειδοποίητα). Β. Διάρκειας μιας διδακτικής περιόδου, στο μάθημα της ημέρας (προειδοποιημένα ή

  απροειδοποίητα). Γ. Διάρκειας μιας διδακτικής περιόδου, σε ενότητα, κοινά ή όχι (προειδοποιημένα).

  Τα διαγωνίσματα δηλώνοντα ηλεκτρονικά.

  Επιτρέπεται μόνο ένα διαγώνισμα σε ενότητα προειδοποιημένο την ημέρα. Οι καθηγητές μπορούν την ίδια μέρα που οι μαθητές γράφουν προειδοποιημένο διαγώνισμα να εξετάζουν τους μαθητές σ' οποιοδήποτε μάθημα της ημέρας, είτε γραπτά με λιγόλεπτη άσκηση (15' - 20') είτε προφορικά.

  Για την αξιολόγηση των μαθητών, πέρα από τα καθιερωμένα γραπτά διαγωνίσματα, θα αξιολογούνται και οι δεξιότητες, οι ικανότητες και οι γνώσεις των μαθητών π.χ. παρουσιάσεις, διαθεματικές εργασίες, Projects, παραγωγή έντυπου, ηλεκτρονικού ή άλλου υλικού κλπ.

  Επιστροφή διαγωνισμάτων /υπογραφή από τους γονείς.

  Τα διορθωμένα γραπτά διαγωνίσματα παραδίδονται στους μαθητές, οι οποίοι οφείλουν να τα παρουσιάσουν στους γονείς ή κηδεμόνες τους για ενημέρωση και υπογραφή. Ο γονιός ή κηδεμόνας του μαθητή πρέπει απαραίτητα να υπογράφει πάνω στο γραπτό, ως απόδειξη ότι έχει λάβει γνώση. Τα υπογραμμένα γραπτά επιστρέφονται στον αρμόδιο καθηγητή στο επόμενο

 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΤΙΟΥ Σχολική Χρονιά 2016-2017

  - 17/22 -

  μάθημα ο οποίος αφού τα ταξινομήσει, θα τα τοποθετήσει στον ειδικό φάκελο με συμπληρωμένα τα στοιχεία και θα τα παραδώσει στο γραφείο του οικείου ΒΔ.

  Απώλεια γραπτού με υπαιτιότητα μαθητή ή πλαστογράφηση της υπογραφής του γονιού ή του κηδεμόνα συνιστά σοβαρό παράπτωμα και συνεπάγεται τιμωρία που θα αποφασιστεί από τη Διεύθυνση.

  ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ Ο μαθητής έχει τη μαθητική ιδιότητα από την αρχή ως το τέλος του σχολικού έτους,

  περιλαμβανομένων και των διακοπών, ανεξάρτητα από την ημέρα εγγραφής τους.

  Η μαθητική ιδιότητα χαρακτηρίζει το μαθητή τόσο μέσα στο σχολείο όσο και έξω απ' αυτό. Σχετική τροποποίηση του άρθρου 14 των Κανονισμών αναφέρει: Μαθητής που μέσα ή έξω από το σχολείο με την όλη του συμπεριφορά επηρεάζει την ομαλή λειτουργία του σχολείου και προκαλεί αντιδράσεις μέσα στο σχολικό χώρο, θα υπόκειται στις ίδιες κυρώσεις που υπόκεινται μαθητές που διαπράττουν παρόμοια παραπτώματα στη διάρκεια των σχολικών δραστηριοτήτων.

  ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΛΙΜΑ - ΗΘΟΣ Η καταγραφή και κωδικοποίηση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων της μαθητικής κοινότητας

  αλλά και κάθε μέλους ξεχωριστά αποτελεί χρήσιμο εργαλείο και μια σωστή βάση πάνω στην οποία είναι δυνατό να οικοδομηθούν οι σχέσεις εκείνες μεταξύ μαθητών, μαθητών και καθηγητών και όλων με το περιβάλλον, που προωθούν και προάγουν την ηρεμία, τη γαλήνη, το σεβασμό, την αλληλοεκτίμηση, την αγάπη και την ευτυχία, στοιχεία απαραίτητα για τη δημιουργία της ποθητής μαθησιακής ατμόσφαιρας και στη διαμόρφωση του ήθους του σχολείου.

  ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ Η συμπεριφορά των μαθητών εντός και εκτός Σχολείου (εκδηλώσεις, περιπάτους, εκδρομές), πρέπει να είναι κόσμια τόσο μεταξύ των μαθητών όσο και προς τους καθηγητές τους. Να μιλούν στους καθηγητές τους και στους συμμαθητές τους με ευγένεια και σε ήρεμο τόνο, για να αποφεύγεται η ένταση, που εμποδίζει τη συνεννόηση. Να εφαρμόζονται οι σχολικοί κανονισμοί και να ακολουθούνται πρόθυμα οι οδηγίες των καθηγητών ή της Διεύθυνσης. Σε περίπτωση διαφωνίας οι μαθητές έχουν το δικαίωμα μέσω των εκλεγμένων αντιπροσώπων τους να διατυπώσουν τη διαφωνία τους με πολιτισμένο τρόπο.

  Οποιαδήποτε προβλήματα ή διαφορές πρέπει να λύνονται πολιτισμένα με το διάλογο και με τη βοήθεια των καθηγητών ή της Διεύθυνσης του Σχολείου.

  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Οι τάξεις και το σχολείο πρέπει να διατηρούνται καθαρά. Η καθαριότητα είναι χαρακτηριστικό πολιτισμένων ανθρώπων. Οι καρέκλες και τα θρανία να διατηρούνται καθαρά και σε καλή κατάσταση. Δεν επιτρέπεται να μεταφέρονται άλλη θέση ή σε άλλη αίθουσα. Για την προστασία της υγείας των μαθητών και της υγείας των άλλων, οι κοινόχρηστοι χώροι (αυλή, αποχωρητήρια, αποδυτήρια) να διατηρούνται καθαρή και να μην προκαλούνται σ' αυτούς ζημιές. Η κακή χρήση τους ή η καταστροφή τους θα κάμει τη ζωή των μαθητών στο Σχολείο δύσκολη. Όταν προκαλούνται ζημιές στη σχολική περιουσία, θα επιβάλλονται πρόστιμα (προσωπικά ή ομαδικά) για αποκατάστασή τους.

  ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η παρουσία στο σχολικό χώρο όσο και η διακίνηση από και προς το Σχολείο είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια των μαθητών. Για το σκοπό αυτό πρέπει:

  Να αποφεύγονται τα επικίνδυνα παιχνίδια οι βάρβαρες κινήσεις στην αυλή, τους διαδρόμους ή τις αίθουσες διδασκαλίας.

  Η διακίνηση να γίνεται πολιτισμένα και ήσυχα στους διαδρόμους και στην αυλή.

  Να μην χρησιμοποιούνται τα κάγκελα των βεραντών ως ακουμπιστήρια ή ως.

 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΤΙΟΥ Σχολική Χρονιά 2016-2017

  - 18/22 -

  Να μη χρησιμοποιούνται για παιγνίδι ή καταστρέφονται οι πρίζες ή οι ηλεκτρικοί διακόπτες. Αν διαπιστωθεί ζημιά ή βλάβη, να ειδοποιείτε αμέσως τη Διεύθυνση.

  Κατά τη διακίνηση από και προς το Σχολείο πρέπει να δίνεται πολύ προσοχή, ώστε να αποφευχθεί οποιοδήποτε δυστύχημα. Συγκεκριμένα: o Αν η προσέλευση στο σχολείο γίνεται με τα πόδια, να χρησιμοποιείται το πεζοδρόμιο ή η άκρη

  του δρόμου και να δίνεται προσοχή στα διερχόμενα αυτοκίνητα ή μοτοποδήλατα. o Αν η προσέλευση στο σχολείο γίνεται με λεωφορείο, να χρησιμοποιούνται τα καθίσματα και οι

  ειδικές λαβίδες στήριξης του λεωφορείου καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής.

  Να μη χρησιμοποιείται ο χώρος του λεωφορείου για παιγνίδι και να πετιούνται οποιαδήποτε σκουπίδια

  ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Η σχολική περιουσία (κτήριο, έπιπλα, εξοπλισμός) είναι κοινή περιουσία όλων. Για την απόκτηση και τη συντήρησή τους ξοδεύονται κάθε χρόνο χιλιάδες ευρώ, τα οποία καλούνται να πληρώσουν οι φορολογούμενοι πολίτες, επομένως και οι γονείς των μαθητών. Γι΄ αυτό πρέπει να προστατεύεται και να αποφεύγεται οποιαδήποτε καταστροφή από οποιονδήποτε.

  Για την αποφυγή καταστροφής ή πρόκλησης ζημιάς στη σχολική περιουσία, εφαρμόζονται τα πιο κάτω μέτρα: Τα έπιπλα θα χρεώνονται στο κάθε τμήμα ξεχωριστά και οι μαθητές του τμήματος θα είναι ατομικά και ομαδικά υπεύθυνοι για αυτά. Όταν προκαλείται ζημιά στα έπιπλα ή στην αίθουσα διδασκαλίας, θα επιβάλλεται βαρύτατο πρόστιμο στο τμήμα. Το Συμβούλιο πρέπει να εισπράττει το πρόστιμο από το μαθητή που έκανε τη ζημιά ή θα καταβάλει το ποσό από το ταμείο του τμήματος. Το Συμβούλιο του τμήματος οφείλει να αναφέρει αμέσως στον Υπεύθυνο Βοηθό Διευθυντή κάθε ζημιά στα έπιπλα ή στην αίθουσα. Διαφορετικά όλο το τμήμα θα θεωρηθεί συνένοχο με το δράστη. Για την αντικατάσταση καταστρεμμένων επίπλων απαιτείται διατακτικό από τον Υπεύθυνο Βοηθό Διευθυντή. Απαγορεύεται αυστηρά η απομάκρυνση καρεκλών ή θρανίων από την τάξη ή μεταφορά τους από μια αίθουσα σε άλλη. Τα Συμβούλια των τάξεων έχουν την ευθύνη για την επιτήρηση των τάξεων και την εφαρμογή των πιο πάνω.

  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΡΙΣΤΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1. Μαθητής ή μαθήτρια Γυμνασίου θεωρείται ότι αριστεύει, αν εξασφαλίσει Γενικό Βαθμό έτους

  τουλάχιστον 18 ½. 2. Η βαθμολογία των τετραμήνων στο Γυμνάσιο, βάσει του άρθρου 10(10.1, 10.2) των Κανονισμών

  Λειτουργίας των σχολείων, χαρακτηρίζεται με γράμματα Α, Β, Γ, Δ, Ε. 3. Για σκοπούς αριθμητικής αποτίμησης, και μόνο για το χαρακτηρισμό των αρίστων, τα γράμματα Α,

  Β, Γ, Δ, Ε αντιστοιχούν με τους βαθμούς 19½, 17, 14, 11, 8 με την ίδια σειρά. 4. Ο βαθμός έτους για το σκοπό αυτό στα εξεταζόμενα μαθήματα προκύπτει από τον αριθμητικό

  μέσο όρο των δύο βαθμών των τετραμήνων και του βαθμού των τελικών εξετάσεων. (Α' τετρ. 35% + Β' τετρ.35% + Τελ. Εξέταση 30%)

  5. Ο βαθμός έτους για τον ίδιο σκοπό στα μη εξεταζόμενα μαθήματα προκύπτει από τον αριθμητικό μέσο όρο των βαθμών των δύο τετραμήνων. (Α'τετρ. 50%+Β' τετρ. 50%)

  6. Ο Γενικός Βαθμός του έτους είναι ο αριθμητικός μέσος όρος των βαθμών του έτους όλων των μαθημάτων (εξεταζομένων και μη εξεταζομένων).

  7. Αν από την εξαγωγή για το 4 και 5 προκύπτει αριθμός μικτός, παραμένει ως έχει (χωρίς να στρογγυλεύεται) και χρησιμοποιείται για να εξαχθεί ο Γενικός Βαθμός του έτους.

 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΤΙΟΥ Σχολική Χρονιά 2016-2017

  - 19/22 -

  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΩΝ Η ανακήρυξη των Σημαιοφόρων και των Παραστατών του Αγήματος του Σχολείου, που λαμβάνει μέρος στις εθνικές παρελάσεις, γίνεται ως εξής: Ο Καθηγητικός Σύλλογος σε συνεδρία του επιλέγει τους έντεκα πρώτους σε επίδοση μαθητές της Β' Γυμνασίου και των οποίων η διαγωγή στην τάξη αυτή χαρακτηρίστηκε ως κοσμιώτατη. Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνεται υπόψη και η βαθμολογία της Α' τάξης. Αν προκύπτει και πάλι ισοβαθμία, λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος της βαθμολογίας των γραπτώς εξεταζομένων μαθημάτων της Β' τάξης. Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος της βαθμολογίας των γραπτώς εξεταζομένων μαθημάτων της Α' τάξης. Αν και αυτή τη φορά υπάρχει ισοβαθμία, τότε γίνεται κλήρωση. Το άγημα συγκροτείται ως εξής: Το Λάβα�