ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΑΑ:6ΑΛΑ46Ψ842-1...

of 89/89
1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.Πρωτ.: ΤΓΟΔ/772/22.6.2017 ΑΑΑ:6ΑΛΑ46Ψ842-1 ΥΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : Π Ρ Α Κ ΤΙΚ Ο Τακτικής Συνεδρίασης τηςΔιοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 20/13.6.2017 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 18:45 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 20:00 Παρίστανται από το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ οι ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ Γεώργιος Στασινός Πρόεδρος ΕΝΑΡΞΗ Νικόλαος Μήλης Α' Αντιπρόεδρος ΕΝΑΡΞΗ Νικόλαος Ανδρεδάκης Β' Αντιπρόεδρος ΕΝΑΡΞΗ Αναστάσιος Ηλίας Γενικός Γραμματέας ΕΝΑΡΞΗ Κωνσταντίνος Ξιφαράς Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας ΕΝΑΡΞΗ Παναγιώτης Αντιβαλίδης Μέλος ΕΝΑΡΞΗ Αθανάσιος Γιανναδάκης Μέλος ΕΝΑΡΞΗ Γεώργιος Καψάσκης Μέλος ΕΝΑΡΞΗ Ιωάννης Κυριακόπουλος Μέλος ΕΝΑΡΞΗ Ελένη Μπούκη Μέλος εναρξη Μάρκος Σιούνας Μέλος ΕΝΑΡΞΗ Πολυρρόνης Ακριτίδης Μέλος Δημήτριος Κουτζής Μέλος Παναγιώτη ς Τσώνη ς Μέλος Κωνσταντίνος Ψωμιάδης Μέλος Αντωνία Μοροπούλου Αντώνιος Πρόεδρος ΕΝΑΡΞΗ Πρωτονοτάριος Α' Αντιπρόεδρος ΕΝΑΡΞΗ Χρυσόστομος Δούκας Β' Αντιπρόεδρος ΕΝΑΡΞΗ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΛΗΞΗ ΛΗΞΗ ΛΗξ Η ΛΗΞΗ ΛΗΞΗ ΛΗΞΗ ΛΗΞΗ ΛΗΞΗ ΛΗΞΗ ΛΗΞΗ ΛΗΞΗ ΛΗΞΗ ΛΗΞΗ ΛΗΞΗ Παρίσταται η κ. Δήμητρα Κανέλλου, Γενική Διευθύντρια ΤΕΕ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ Γραμματέας : ο Θεμ. Λιαραμάντζας, υπάλληλος Τ.Ε.Ε. ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ
 • date post

  16-Mar-2021
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΑΑ:6ΑΛΑ46Ψ842-1...

 • 1

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.Πρωτ.: ΤΓΟΔ/772/22.6.2017

  ΑΑΑ:6ΑΛΑ46Ψ842-1 ΥΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

  ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

  ΑΠΟΝΤΕΣ :

  Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ ΟΤακτικής Συνεδρίασης

  τηςΔιοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 20/13.6.2017

  ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 18:45 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 20:00

  Παρίστανται από το

  Προεδρείο της Αντιπροσωπείας

  ΤΕΕ οι

  ΧΡΟΝΟΣΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ

  Γεώργιος Στασινός Πρόεδρος ΕΝΑΡΞΗ

  Νικόλαος Μήλης Α' Αντιπρόεδρος ΕΝΑΡΞΗΝικόλαος Ανδρεδάκης Β' Αντιπρόεδρος ΕΝΑΡΞΗΑναστάσιος Ηλίας Γενικός Γραμματέας ΕΝΑΡΞΗΚωνσταντίνος Ξιφαράς Αναπληρωτής Γενικός

  ΓραμματέαςΕΝΑΡΞΗ

  Παναγιώτης Αντιβαλίδης Μέλος ΕΝΑΡΞΗΑθανάσιος Γιανναδάκης Μέλος ΕΝΑΡΞΗΓεώργιος Καψάσκης Μέλος ΕΝΑΡΞΗΙωάννης Κυριακόπουλος Μέλος ΕΝΑΡΞΗΕλένη Μπούκη Μέλος ε ν α ρ ξ ηΜάρκος Σιούνας Μέλος ΕΝΑΡΞΗ

  Πολυρρόνης Ακριτίδης ΜέλοςΔημήτριος Κουτζής ΜέλοςΠαναγιώτη ς Τσώνη ς ΜέλοςΚωνσταντίνος Ψωμιάδης ΜέλοςΑντωνία Μοροπούλου Αντώνιος

  Πρόεδρος ΕΝΑΡΞΗ

  Πρωτονοτάριος Α' Αντιπρόεδρος ΕΝΑΡΞΗΧρυσόστομος Δούκας Β' Αντιπρόεδρος ΕΝΑΡΞΗ

  ΧΡΟΝΟΣΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

  ΛΗΞΗ

  ΛΗΞΗΛΗξΗΛΗΞΗΛΗΞΗ

  ΛΗΞΗΛΗΞΗΛΗΞΗΛΗΞΗΛΗΞΗΛΗΞΗ

  ΛΗΞΗ

  ΛΗΞΗΛΗΞΗ

  Παρίσταται η κ. Δήμητρα Κανέλλου, Γενική Διευθύντρια ΤΕΕ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ

  Γραμματέας : ο Θεμ. Λιαραμάντζας, υπάλληλος Τ.Ε.Ε. ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ

 • Ημερήσια διάταξη........................................................................................................ σελ.3

  ΑΠΟΦ. Α1/Σ20/2017ΕΩΣΑΠΟΦ.Α141/Σ20/2017..................................................σελ.3-σελ.89

  2

 • 3

  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Υπηρεσιακές Εισηγήσεις2. Επικύρωση Πρακτικών3. Ενημέρωση

  Αποφ.Αΐ/Σ20/20ΐ7 Έγκριση_____Προϋπολογισμού_____Περιφερειακού_____ΤμήματοςΒορειοανατολικού Αιγαίου του Τ.Ε.Ε., Οικονομικής Χρήσης 2017 Η Διοικούσα Επιτροπή, μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 769/13.6.2017- §1.1) της παρισταμένης αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας υπόψη:1) Την υπ’ αριθμ. 22/11.03.2017 Απόφαση της Δ.Ε. του

  Περιφερειακού Τμήματος Βορειοανατολικού Αιγαίου του Τ.Ε.Ε.,2) Την από 11.03.2017 Απόφαση της Αντιπροσωπείας αυτού, με την

  οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός 2017,εγκρίνει κατά πλειοψεωία τον προϋπολογισμό του Περιφερειακού Τμήματος Βορειοανατολικού Αιγαίου, όπως παρακάτω:

  ΤακτικήΕπιχορήγηση

  ΛοιπέςΕπιχορηγήσεις

  ΚρατήσειςΛοιπάΈσοδα

  ΤαμειακόΥπόλοιπο

  ΣύνολοΕσόδων

  ΣύνολοΕξόδων

  45.000,00 12.696,56 45.000,00 18.303,44 121.000,00 121.000,00

  Η εκταμίευση των επιχορηγήσεων του ΤΕΕ προς το Περιφερειακό Τμήμα θα γίνεται ανάλογα με τις ταμειακές δυνατότητες του ΤΕΕ.Ο I. Κυριακόπουλος μειοψηφεί και δηλώνει ότι θα μειοψηφεί στις αποφάσεις πληρωμών μέχρι να συζητηθεί η κατάσταση των οικονομικών του ΤΕΕ.Η Ε. Μπούκη απέχει από τη λήψη της απόφασης.Επικυρώνεται αυθημερόν.

  Αποφ.Α2/Σ20/2017 Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής καιΔυτικής Θεσσαλίας του Τ.Ε.Ε., Οικονομικής Χρήσης 2017 Η Διοικούσα Επιτροπή, μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 769/13.6.2017- §1.1) της παρισταμένης αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ευγενίας Δουβή έχοντας υπόψη:1) Την υπ’ αριθμ. Α51/Σ15/2017 Απόφαση της Δ.Ε. του

  Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας του Τ.Ε.Ε.,

 • 4

  2) Την από 06.04.2017 Απόφαση της Αντιπροσωπείας αυτού, με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός 2017,

  εγκρίνει κατά πλειοψεωία τον προϋπολογισμό του Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας, όπως παρακάτω:

  ΤακτικήΕπιχορήγηση

  ΛοιπέςΕπιχορηγήσεις

  ΚρατήσειςΛοιπάΈσοδα

  ΤαμειακόΥπόλοιπο

  ΣύνολοΕσόδων

  ΣύνολοΕξόδων

  235.000,00 220.000,00 219.030,99 25.969,01 700.000,00 700.000,00

  Η εκταμίευση των επιχορηγήσεων του ΤΕΕ προς το Περιφερειακό Τμήμα θαγίνεται ανάλογα με τις ταμειακές δυνατότητες του ΤΕΕ.Ο I. Κυριακόπουλος μειοψηφεί και δηλώνει ότι θα μειοψηφεί στις αποφάσεις πληρωμών μέχρι να συζητηθεί η κατάσταση των οικονομικών του ΤΕΕ.Η Ε. Μπούκη απέχει από τη λήψη της απόφασης.Επικυρώνεται αυθημερόν.

  Αποφ.Α3/Σ20/20ΐ7 Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφερειακού Τμήματος Ν. Κερκύραςτου Τ.Ε.Ε., Οικονομικής Χρήσης 2017Η Διοικούσα Επιτροπή, μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 769/13.6.2017- §1.1) της παρισταμένης αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ευγενίας Δουβή έχοντας υπόψη:1) Την υπ’ αριθμ. ΔΕ/2017/Σ08/04/02.05.2017 Απόφαση της Δ.Ε.

  του Περιφερειακού Τμήματος Ν. Κερκύρας του Τ.Ε.Ε.,2) Την από 16.05.2017 Απόφαση της Αντιπροσωπείας αυτού, με την

  οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός 2017,εγκρίνει κατά πλειοψεθία τον προϋπολογισμό του Περιφερειακού Τμήματος Ν. Κερκύρας, όπως παρακάτω:

  ΤακτικήΕπιχορήγηση

  ΛοιπέςΕπιχορηγήσεις

  ΚρατήσειςΛοιπάΈσοδα

  ΤαμειακόΥπόλοιπο

  ΣύνολοΕσόδων

  ΣύνολοΕξόδων

  26.000,00 32.000,00 26.503,86 56.496,14 141.000,00 141.000,00

  Η εκταμίευση των επιχορηγήσεων του ΤΕΕ προς το Περιφερειακό Τμήμα θα γίνεται ανάλογα με τις ταμειακές δυνατότητες του ΤΕΕ.Ο I. Κυριακόπουλος μειοψηφεί και δηλώνει ότι θα μειοψηφεί στις αποφάσεις πληρωμών μέχρι να συζητηθεί η κατάσταση των οικονομικών του ΤΕΕ.Η Ε. Μπούκη απέχει από τη λήψη της απόφασης.Επικυρώνεται αυθημερόν.

  Αποφ.Α4/Σ20/2017 Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφερειακού Τμήματος Ν. Μαγνησίαςτου Τ.Ε.Ε., Οικονομικής Χρήσης 2017

 • 5

  Αποφ.Α5/Σ20/2017

  Η Διοικούσα Επιτροπή, μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 769/13.6.2017- §1.1) της παρισταμένης αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ευγενίας Δουβή έχοντας υπόψη:1) Την υπ’ αριθμ. 21/21.04.2017 Απόφαση της Δ.Ε. του

  Περιφερειακού Τμήματος Ν. Μαγνησίας του Τ.Ε.Ε.,2) Την υπ’ αριθμ. 14/29.05.2017 Απόφαση της Αντιπροσωπείας

  αυτού, με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός 2017,εγκρίνει κατά πλειοψεωία τον προϋπολογισμό του Περιφερειακού Τμήματος Ν. Μαγνησίας, όπως παρακάτω:

  ΤακτικήΕπιχορήγηση

  ΛοιπέςΕπιχορηγήσεις

  ΚρατήσειςΛοιπάΈσοδα

  ΤαμειακόΥπόλοιπο

  ΣύνολοΕσόδων

  ΣύνολοΕξόδων

  60.000,00 7.600,00 26.950,00 15.744,94 110.294,94 110.294,94

  Η εκταμίευση των επιχορηγήσεων του ΤΕΕ προς το Περιφερειακό Τμήμα θα γίνεται ανάλογα με τις ταμειακές δυνατότητες του ΤΕΕ.Ο Ι. Κυριακόπουλος μειοψηφεί και δηλώνει ότι θα μειοψηφεί στις αποφάσεις πληρωμών μέχρι να συζητηθεί η κατάσταση των οικονομικών του ΤΕΕ.Η Ε. Μπούκη απέχει από τη λήψη της απόφασης.Επικυρώνεται αυθημερόν.

  Έγκριση καταβολής 670,45€ για έξοδα μετάβασης και διαμονής του κ. Αριστόδημου Χατζηδάκη, Πολιτικού Μηχανικού, εκπροσώπου του TEE στη συνάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ελέγχου (EMC) της FEANI που πραγματοποιήθηκε στο Πόρτο (Πορτογαλία) από 27 Σεπτεμβρίου έως 1 Οκτωβρίου 2016.Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 769/13.6.2017-§1.2) της παρισταμένης αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας υπόψη της την υπ’ αριθμ. Α120/Σ27/2016 Απόφασή της, εγκρίνει κατά πλειοψεθία την καταβολή των εξακοσίων εβδομήντα ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (670,45€) στο κ Αριστόδημο Χατζηδάκη, Πολιτικό Μηχανικό (Α.Μ.ΤΕΕ: 21454), σύμφωνα με το σχετικό ημερολόγιο κίνησης:Αριστόδημος ΧατζηδάκηςΑ.Μ. ΤΕΕ: 21454Απόφαση Δ.Ε.: Α120/Σ27/2016Μετακίνηση: Χανιά-Αθήνα-Πόρτο-Αθήνα(Αερ.)(ημ. αναχ. 27.9.2016 ημ. επιστρ. 1.10.2016) 379,45 €Έξοδα διαμονής: (96,00€ χ 2 διανυκτερεύσεις 291,00 €

  (99,00€ χ1διανυκτέρευση) ................ΣΥΝΟΛΟ: 670,45€

 • Αποφ.Α6/Σ20/2017

  Αποφ.Α7/Σ20/2017

  H δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α.0781.02Ο Ι. Κυριακόπουλος μειοψηφεί και δηλώνει ότι θα μειοψηφεί στις αποφάσεις πληρωμών μέχρι να συζητηθεί η κατάσταση των οικονομικών του ΤΕΕ.Η Ε. Μπούκη απέχει από τη λήψη της απόφασης.Επικυρώνεται αυθημερόν.

  Έγκριση καταβολής 787,31€ για έξοδα μετάβασης και διαμονής του κ. Αριστόδημου Χατζηδάκη, Πολιτικού Μηχανικού, εκπροσώπου του TEE στο τελικό “CTP Workshop/Conference” με θέμα : «Κοινές Αρχές Εκπαίδευσης για Μηχανικούς» και τη συνάντηση των Εθνικών Εκπροσώπων που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη (Αυστρία) από 27 Ρκτωβρίου έως 28 Οκτωβρίου 2016.Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 769/13.6.2017-§1.2) της παρισταμένης αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας υπόψη της την υπ’ αριθμ. Α52/Σ32/2016 Απόφασή της, εγκρίνει κατά πλειοψεθία την καταβολή των επτακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και τριάντα ενός λεπτών (787,31€) στο κ Αριστόδημο Χατζηδάκη, Διπλωματούχο Μηχανικό (ΑΜ ΤΕΕ: 21454), σύμφωνα με το σχετικό ημερολόγιο κίνησης:Αριστόδημος ΧατζηδάκηςΑ.Μ. ΤΕΕ: 21454Απόφαση Δ.Ε.: Α52/Σ32/2016Μετακίνηση: Χανιά-Αθήνα-Βιέννη-Χανιά(Αερ.)(ημ. αναχ. 25.10.2016- ημ. επιστρ. 29.10.2016) 386,86 €Έξοδα διαμονής: (139,00€Χ2 διαν/σεις 400,45 €

  (160,00€Χ1διαν/ση) .............ΣΥΝΟΛΟ: 787,31€

  H δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α.0781.02Ο Ι. Κυριακόπουλος μειοψηφεί και δηλώνει ότι θα μειοψηφεί στις αποφάσεις πληρωμών μέχρι να συζητηθεί η κατάσταση των οικονομικών του ΤΕΕ.Η Ε. Μπούκη απέχει από τη λήψη της απόφασης.Επικυρώνεται αυθημερόν.

  Έγκριση καταβολής 772,69€ για έξοδα μετάβασης και διαμονής τρυ κ. Δημητρίου Παπαγιαννίδη, Πολιτικού Μηχανικού, εκπροσώπου του TEE στο τελικό “CTP Workshop/Conference” με θέμα : «Κοινές Αρχές Εκπαίδευσης για Μηχανικούς» και τη συνάντηση των Εθνικών Εκπροσώπων που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη (Αυστρία) από 27 Οκτωβρίου έως 28 Οκτωβρίου 2016.Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 769/13.6.2017-§1.2) της παρισταμένης αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας υπόψη της την υπ’ αριθμ. Α52/Σ32/2016 Απόφασή της, εγκρίνει κατά

  6

 • 7

  Αποφ.Α8/Σ20/2017

  πλειοψεθία την καταβολή των επτακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και εξήντα εννέα λεπτών (772,69€) στον κ. Δημήτριο Παπαγιαννίδη, Πολιτικό Μηχανικό (Α.Μ.ΤΕΕ:41523), σύμφωνα με το σχετικό ημερολόγιο κίνησης:Δημήτριος Παπαγιαννίδης Α.Μ. ΤΕΕ: 41523 Απόφαση Δ.Ε.: Α52/Σ32/2016 Μετακίνηση: Αθήνα-Βιέννη-Αθήνα (Αερ.)(ημ. αναχ. 26.10.2016- ημ. επιστρ. 29.10.2016) 334,69€Έξοδα διαμονής: (139,00βΧ2 διαν/ρεύσεις 438,00 €

  (160,00€Χ1διαν/ση) .................ΣΥΝΟΛΟ: 772,69€

  H δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α.0781.02Ο I. Κυριακόπουλος μειοψηφεί και δηλώνει ότι θα μειοψηφεί στις αποφάσεις πληρωμών μέχρι να συζητηθεί η κατάσταση των οικονομικών του ΤΕΕ.Η Ε. Μπούκη απέχει από τη λήψη της απόφασης.Επικυρώνεται αυθημερόν.

  Έγκριση καταβολής 1.900,25€ για έξοδα μετάβασης (Αθήνα- Χαρτούμ-Αθήνα) και διαμονής του κ. Νικόλαου Φιντικάκη, Αρχιτέκτονα Μηχανικού, Μέλους του Διεθνούς Συμβουλίου της UIA, Δ/ντη των Διεθνών Προγραμμάτων JCEP, CPD, ARES, ως εκπροσώπου του ΤΕΕ στη συνάντηση της Επιτροπής της UIA “Επαγγελματική Εκπαίδευση και Πρακτική Άσκηση”(PPC) που πραγματοποιήθηκε στο Χαρτούμ (Σουδάν) από 15 έως 19 Φεβρουαρίου 2017.Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 769/13.6.2017-§1.2) της παρισταμένης αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας υπόψη της την υπ’ αριθμ. Α121/Σ43/2016 Απόφασή της, εγκρίνει κατά πλειοψεθία την καταβολή των χιλίων εννιακοσίων ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (1.900,25€) για έξοδα μετάβασης (Αθήνα-Χαρτούμ- Αθήνα) και διαμονής του κ. Νικόλαου Φιντικάκη, Αρχιτέκτονα Μηχανικού, σύμφωνα με to σχετικό ημερολόγιο κίνησης:Φιντικάκης ΝικόλαοςΑ.Μ. ΤΕΕ: 11621Απόφαση Δ.Ε.: A121^43/2016Μετακίνηση: Αθήνα-Χαρτούμ -Αθήνα (Αερ.)(ημ. αναχ. 15.02.2017- ημ. επιστρ. 19.02.2017) 1.420,25€Έξοδα διαμονής: 160,00€ Χ 3 διανυκτερεύσεις 480,00€

  ΣΥΝΟΛΟ: 1.900,25€H δαπάνη βαρύνει τον ΚΑ.0781.01

 • Αποφ.Α9/Σ20/2017

  Αποφ.Α10/Σ20/2017

  Ο I. Κυριακόπουλος μειοψηφεί και δηλώνει ότι θα μειοψηφεί στις αποφάσεις πληρωμών μέχρι να συζητηθεί η κατάσταση των οικονομικών του ΤΕΕ.Η Ε. Μπούκη απέχει από τη λήψη της απόφασης.Επικυρώνεται αυθημερόν.

  Έγκριση καταβολής 2.250,00€ για έξοδα μετάβασης (Αθήνα-Σεούλ- Αθήνα) του κ. Νικόλαου Φιντικάκη, Αρχιτέκτονα Μηχανικού, Μέλους του Διεθνούς Συμβουλίου της UIA, Δ/ντη των Διεθνών Προγραμμάτων JCEP, CPD, ARES, ως εκπροσώπου του ΤΕΕ στο 130Ο Συμβούλιο της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων (UIA) που πραγματοποιήθηκε στη Σεούλ (Ν.Κορέα) από 2 έως 5 Μαρτίου 2017. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 769/13.6.2017-§1.2) της παρισταμένης αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας υπόψη της την υπ’ αριθμ. Α9/Σ2/2017 Απόφασή της, εγκρίνει κατά πλειοψεθία την καταβολή των δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (2.250,00€) για έξοδα μετάβασης (Αθήνα-Σεούλ-Αθήνα) και διαμονής του κ. Νικόλαου Φιντικάκη, Αρχιτέκτονα Μηχανικού, σύμφωνα με to σχετικό ημερολόγιο κίνησης:Φιντικάκης Νικόλαος Α.Μ. ΤΕΕ: 11621 Απόφαση Δ.Ε.: A9/Z2/2017 Μετακίνηση: Αθήνα-Σεούλ -Αθήνα (Αερ.)(ημ. αναχ. 2.03.2017 -ημ. επιστρ. 5.03.2017) 2.250,00€H δαπάνη βαρύνει τον ΚΑ.0781.01Ο I. Κυριακόπουλος μειοψηφεί και δηλώνει ότι θα μειοψηφεί στις αποφάσεις πληρωμών μέχρι να συζητηθεί η κατάσταση των οικονομικών του ΤΕΕ.Η Ε. Μπούκη απέχει από τη λήψη της απόφασης.Επικυρώνεται αυθημερόν.

  Έγκριση καταβολής 577,33€ για έξοδα μετάβασης (Αθήνα-Πράγα [Τσεχία]-Αθήνα) και διαμονής του κ. Νικόλαου Φιντικάκη, Αρχιτέκτονα Μηχανικού, Μέλους του Διεθνούς Συμβουλίου της UIA, Δ/ντη των Διεθνών Προγραμμάτων JCEP, CPDARES ως εκπροσώπου του ΤΕΕ στη συνεδρίαση των Προέδρων της Region II και το συνέδριο της Region II «Responsible Architecture» της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων (UIA) που πραγματοποιήθηκε στη Πράγα (Τσεχία) από 7 έως 8 Απριλίου 2017.Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 769/13.6.2017-§1.2) της παρισταμένης αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας υπόψη της την υπ’ αριθμ. Α27/Σ10/2017 Απόφασή της, εγκρίνει κατά πλειοψεθία την καταβολή των πεντακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (577,33€) για έξοδα μετάβασης (Αθήνα- Πράγα-Αθήνα) και διαμονής του κ. Νικόλαου Φιντικάκη,

  8

 • Αποφ.Α11/Σ20/2017

  Αποφ.Α12/Σ20/2017

  Αρχιτέκτονα Μηχανικού, σύμφωνα με το σχετικό ημερολόγιο κίνησης:Φιντικάκης ΝικόλαοςΑ.Μ. ΤΕΕ: 11621Απόφαση Δ.Ε.: Α27/Σ10/2017Μετακίνηση: Αθήνα-Πράγα -Αθήνα (Αερ.)(ημ. αναχ. 7.04.2017 - ημ. επιστρ. 9.04.2017) 405,55€Έξοδα διαμονής: 85,89 € χ 2 διανυκτερεύσεις 171,78€

  9

  577,33€H δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α.0781.01Ο Ι. Κυριακόπουλος μειοψηφεί και δηλώνει ότι θα μειοψηφεί στις αποφάσεις πληρωμών μέχρι να συζητηθεί η κατάσταση των οικονομικών του ΤΕΕ.Η Ε. Μπούκη απέχει από τη λήψη της απόφασης.Επικυρώνεται αυθημερόν.

  Έγκριση καταβολής 253,98€ για έξοδα μετάβασης και διαμονής (Αθήνα-Βρυξέλλες-Αθήνα) του κ. Μιχαήλ Καλογιαννάκη για την 6η μέρα του «Ευρωπαϊκού Τοπογράφου και Γεωπληροφορικής» που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες (Βέλγιο) από 14 Μαρτίου έως 16 Μαρτίου 2017.Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 769/13.6.2017-§1.2) της παρισταμένης αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας υπόψη της την υπ’ αριθμ. Α142/Σ9/2017 Απόφασή της, εγκρίνει κατά πλειοψεθία την καταβολή των διακοσίων πενήντα τριών ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών (253,98€) για έξοδα μετάβασης (Αθήνα- Βρυξέλλες-Αθήνα) και διαμονής του κ. Μιχαήλ Καλογιαννάκη, σύμφωνα με το σχετικό ημερολόγιο κίνησης:Καλογιαννάκης ΜιχαήλΑ.Μ. ΤΕΕ: 115377Απόφαση Δ.Ε.: Α142/Σ9/2017Μετακίνηση: Αθήνα-Βρυξέλες -Αθήνα (Αερ.)(ημ. αναχ. 14.03.2017- ημ. επιστρ. 16.03.2017) 130,98€Έξοδα διαμονής: 61,50 € χ 2 διανυκτερεύσεις 123,00€

  253,98€H δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α.0781.01Ο Ι. Κυριακόπουλος μειοψηφεί και δηλώνει ότι θα μειοψηφεί στις αποφάσεις πληρωμών μέχρι να συζητηθεί η κατάσταση των οικονομικών του ΤΕΕ.Η Ε. Μπούκη απέχει από τη λήψη της απόφασης.Επικυρώνεται αυθημερόν.

  Έγκριση καταβολής 253,98€ για έξοδα μετάβασης (Αθήνα- Βρυξέλλες-Αθήνα) και διαμονής του κ. Ιωάννη Πρέσβελου, για την

 • Αποφ.Α13/Σ20/2017

  6η μέρα του «Ευρωπαϊκού Τοπογράφου και Γεωπληροφορικής» που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες (Βέλγιο) από 14 Μαρτίου έως 16 Μαρτίου 2017.Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 769/13.6.2017-§1.2) της παρισταμένης αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας υπόψη της την υπ’ αριθμ. Α142/Σ9/2017 Απόφασή της, εγκρίνει κατά πλειοψεθία την καταβολή των διακοσίων πενήντα τριών ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών (253,98€) για έξοδα μετάβασης (Αθήνα- Βρυξέλλες-Αθήνα) και διαμονής του κ. Ιωάννη Πρέσβελου, σύμφωνα με το σχετικό ημερολόγιο κίνησης:Πρέσβελος ΙωάννηςΑ.Μ. ΤΕΕ: 33246Απόφαση Δ.Ε.: A142^9/2017Μετακίνηση: Αθήνα-Βρυξέλες -Αθήνα (Αερ.)(ημ. αναχ. 14.03.2017 - ημ. επιστρ. 16.03.2017) 130,98€Έξοδα διαμονής: 61,50€Χ2 διανυκτερεύσεις 123,00€

  10

  253,98€H δαπάνη βαρύνει τον ΚΑ.0781.01Ο I. Κυριακόπουλος μειοψηφεί και δηλώνει ότι θα μειοψηφεί στις αποφάσεις πληρωμών μέχρι να συζητηθεί η κατάσταση των οικονομικών του ΤΕΕ.Η Ε. Μπούκη απέχει από τη λήψη της απόφασης.Επικυρώνεται αυθημερόν.

  Έγκριση καταβολής 577,67€ για έξοδα μετάβασης και διαμονής (Θεσ/νικη - Πράγα -Θεσ/νίκη) της κ. Φάνη Βαβύλη -Τσινίκα, Αρχιτέκτονα Μηχανικού, Αναπληρωματικού Μέλους του Διεθνούς Συμβουλίου της UIA, Προέδρου του Ελληνικού Τμήματος της UIA, ως εκπροσώπου του ΤΕΕ στη συνεδρίαση των Προέδρων της Region II και το συνέδριο της Region II «Responsible Architecture» της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων (UIA) , που πραγματοποιήθηκε στη Πράγα (Τσεχία) από 7 έως 8 Απριλίου 2017.Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 769/13.6.2017-§1.2) της παρισταμένης αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας υπόψη της την υπ’ αριθμ. Α28/Σ10/2017 Απόφασή της, εγκρίνει κατά πλειοψεθία την καταβολή των πεντακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (577,67€) για έξοδα μετάβασης (Θεσ/νίκη - Πράγα - Θεσ/νίκη) και διαμονής της κ. Φάνη Βαβύλη - Τσινίκα, σύμφωνα με to σχετικό ημερολόγιο κίνησης:Φάνη Βαβύλη-ΤσινίκαΑ.Μ. ΤΕΕ: 20822Απόφαση Δ.Ε.: A28^10/2017Μετακίνηση: Αθήνα-Πράγα -Αθήνα (Αερ.)(ημ. αναχ. 6.04.2017 - ημ. επιστρ. 10.04.2017) 320,00€

 • Αποφ.Α14/Σ20/2017

  Αποφ.Α15/Σ20/2017

  Έξοδα διαμονής: 85,89€ χ 3διανυκτερεύσεις 257,67€

  11

  5 77,67€H δαπάνη βαρύνει τον Κ.A.0781.01Ο I. Κυριακόπουλος μειοψηφεί και δηλώνει ότι θα μειοψηφεί στις αποφάσεις πληρωμών μέχρι να συζητηθεί η κατάσταση των οικονομικών του ΤΕΕ.Η Ε. Μπούκη απέχει από τη λήψη της απόφασης.Επικυρώνεται αυθημερόν.

  Έγκριση καταβολής 235,38€ για έξοδα μετάβασης (Αθήνα - Σόφια - Αθήνα) της κ. Βαλσάμως-Μίτση Βαλασσά, Αρχιτέκτονα Μηχανικού, Αντιπροέδρου του Ελληνικού Τμήματος UIA, ως εκπροσώπου του ΤΕΕ στη συνάντηση εργασίας του Φόρουμ Αρχιτεκτόνων της Μαύρης Θάλασσας (FORUM OF ARCHITECTS OG BLACK SEA REGION -FABSR) και στο Διαβαλκανικό Συνέδριο «Πράσινα Βαλκάνια» που πραγματοποιήθηκε στη Σόφια (Βουλγαρία) από 17 έως 18 Μαρτίου 2017.Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 769/13.6.2017-§1.2) της παρισταμένης αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας υπόψη της την υπ’ αριθμ. Α45/Σ7/2017 Απόφασή της, εγκρίνει κατά πλειοψεθία την καταβολή των διακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών (235,38 για έξοδα μετάβασης (Αθήνα - Σόφια - Αθήνα) της κ. Βαλσάμως -Μίτση Βαλασσά, σύμφωνα με to σχετικό ημερολόγιο κίνησης:Βαλσάμω -Μίτση Βαλασσά Α.Μ. ΤΕΕ: 26191 Απόφαση Δ.Ε.: A45/Z7/2017 Μετακίνηση: Αθήνα-Σόφια -Αθήνα (Αερ.)(ημ. αναχ. 16.03.2017 - ημ. επιστρ. 18.03.2017) 175,38€ΚΤΕΛ (Βόλος -Αθήνα - Βόλος) 60,00€

  235,38€H δαπάνη βαρύνει τον ΚΑ.0781.01Ο I. Κυριακόπουλος μειοψηφεί και δηλώνει ότι θα μειοψηφεί στις αποφάσεις πληρωμών μέχρι να συζητηθεί η κατάσταση των οικονομικών του ΤΕΕ.Η Ε. Μπούκη απέχει από τη λήψη της απόφασης.Επικυρώνεται αυθημερόν.

  Έγκριση καταβολής 1.223,66€ για έξοδα μετάβασης (Αθήνα - Βαρκελώνη - Σαν Σεμπαστιάν - Μαδρίτη - Αθήνα) και διαμονής της κ. Στυλιανή Παπατζανή, Πολιτικού Μηχανικού, ως εκπροσώπου του ΤΕΕ στο Διεθνές Συνέδριο «International Conference on Small Science” (ICSS)2017», που πραγματοποιήθηκε στο Σαν Σεμπαστιάν (!σπανία) από 9 έως 13 Μαΐου 2017.

 • 12

  Αποφ.Α16/Σ20/2017

  Αποφ.Α17/Σ20/2017

  Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 769/13.6.2017-§1.2) της παρισταμένης αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας υπόψη της την υπ’ αριθμ. Α43/Σ7/2017 Απόφασή της, εγκρίνει κατά πλειοψεθία την καταβολή των χιλίων διακοσίων είκοσι τριών ευρώ και εξήντα έξι λεπτών (1.223,66€) για έξοδα μετάβασης (Αθήνα- Βαρκελώνη-Σαν Σεμπαστιάν-Μαδρίτη-Αθήνα) και διαμονής της κ. Στυλιανής Παπατζανή, σύμφωνα με το σχετικό ημερολόγιο κίνησης: Στυλιανή Παπατζανή Α.Μ. ΤΕΕ: 96461 Απόφαση Δ.Ε.: Α43/Σ7/2017 Μετακίνηση: (Αερ.)(ημ. αναχ. 9.05.2017- ημ. επιστρ. 15.05.2017) 453,66€Έξοδα διαμονής: (160,00 € χ 4διανυκτερεύσεις) 770,00€

  (130,00€Χ1διανυκτέρευση) .............1.223,66€

  H δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α.0781.01Ο Ι. Κυριακόπουλος μειοψηφεί και δηλώνει ότι θα μειοψηφεί στις αποφάσεις πληρωμών μέχρι να συζητηθεί η κατάσταση των οικονομικών του ΤΕΕ.Η Ε. Μπούκη απέχει από τη λήψη της απόφασης.Επικυρώνεται αυθημερόν.

  Έγκριση καταβολής 700,00€ για έξοδα συμμετοχής της κ.Στυλιανής Παπατζανή, Δρ. Πολιτικού Μηχανικού στο Διεθνές Συνέδριο «International Conference on Small Science” (ICSS)2017», που πραγματοποιήθηκε στο Σαν Σεμπαστιάν (Ισπανία) από 9 έως 13 Μαΐου 2017.Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 769/13.6.2017-§1.2) της παρισταμένης αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας υπόψη της την υπ’ αριθμ. Α44/Σ7/2017 Απόφασή της, εγκρίνει κατά πλειοψεθία την καταβολή των επτακοσίων ευρώ (700,00€) στην κ. Στυλιανή Παπατζανή, Πολιτικό Μηχανικό ( Α.Μ. ΤΕΕ: 96461).H δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α.0857.01Ο Ι. Κυριακόπουλος μειοψηφεί και δηλώνει ότι θα μειοψηφεί στις αποφάσεις πληρωμών μέχρι να συζητηθεί η κατάσταση των οικονομικών του ΤΕΕ.Η Ε. Μπούκη απέχει από τη λήψη της απόφασης.Επικυρώνεται αυθημερόν.

  Έγκριση καταβολής 954,80€ στην εταιρεία με την επωνυμία ΚΑΝΔΥΛΑΚΗΣ Ι. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΖΑΧ/ΚΗΣ SELECT για την παράθεση coffee break 50 ατόμων light lunch buffet 50 ατόμων, coffee break 70 ατόμων που αφορούσε τη διοργάνωση από το ΤΕΕ των Εργασιών της 2ης Γ ενικής Συνέλευσης της Ένωσης Μηχανικών των Χωρών της Mεσογείου-EΑMC (Engineering

 • Αποφ.Α18/Σ20/2017

  Association of Mediterranean Countries), που πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο της Κρήτης από 12 έως 14 Μαΐου 2017.Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 769/13.6.2017-§1.2) της παρισταμένης αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας υπόψη της την υπ' αρ. Β82/Σ15/2017 απόφασή της και το από 02/06/2017 πρωτόκολλο παραλαβής της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής του ΤΕΕ, εγκρίνει κατά πλειοψεθία την καταβολή εννιακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα λεπτών (954,80€) στην εταιρεία ΚΑΝΔΥΛΑΚΗΣ I. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΖΑΧ/ΚΗΣ SELECT (Δημακοπούλου 40, Ρέθυμνο, με ΑΦΜ 045567847, ΔΟΥ Ρεθύμνου) για την παραπάνω δαπάνη, σύμφωνα με το παραστατικό: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ 32/13.05.2017 Καθ. αξία: 770,00€ΦΠΑ24%: 184,80€ΣΥΝΟΛΟ 954,80€Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 0851.01Ο Ι. Κυριακόπουλος μειοψηφεί και δηλώνει ότι θα μειοψηφεί στις αποφάσεις πληρωμών μέχρι να συζητηθεί η κατάσταση των οικονομικών του ΤΕΕ.Η Ε. Μπούκη απέχει από τη λήψη της απόφασης.Επικυρώνεται αυθημερόν.

  Έγκριση καταβολής 4.963,00€ στην εταιρεία με την επωνυμία

  13

  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΡΑΒΕΛ Α.Ε. που αφορά στην ειδικήσυνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ (8/4/-9/4/2017) πουδιήρκεσε πέραν του προγραμματισμένου χρόνου.Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 769/13.6.2017-§1.2) της παρισταμένης αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας υπόψη της την υπ' αρ.Α20/Σ12/2017 απόφασή της, και το από 02/06/2017 πρωτόκολλο παραλαβής της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής του ΤΕΕ, εγκρίνει κατά πλειοψεθία την καταβολή τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα τριών ευρώ (4.963,00€) στην εταιρεία ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΡΑΒΕΛ Α.Ε. (Βασ. Αλεξάνδρου 2, 161 21 Καισαριανή, με ΑΦΜ 094029712, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ) για την παραπάνω δαπάνη, σύμφωνα με το παραστατικό:ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 20431/10.04.2017 Καθ. αξία: 4.002,42€ΦΠΑ24%: 960,58€ΣΥΝΟΛΟ 4.963,00€Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 0851.01Ο Ι. Κυριακόπουλος μειοψηφεί και δηλώνει ότι θα μειοψηφεί στις αποφάσεις πληρωμών μέχρι να συζητηθεί η κατάσταση των οικονομικών του ΤΕΕ.Η Ε. Μπούκη απέχει από τη λήψη της απόφασης.

 • Αποφ.Α19/Σ20/2017

  Αποφ.Α20/Σ20/2017

  Επικυρώνεται αυθημερόν.

  Έγκριση καταβολής 101,92€ στην εταιρεία με την επωνυμία ΚΛΕ!ΔΟΘΗΚΗ Ε.Ε. για την προμήθεια 26 κλειδιών και ενός κουτιού με ταμπελάκια για τα κλειδιά των μελών της Δ.Ε. και του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ.Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 769/13.6.2017-§1.2) της παρισταμένης αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας υπόψη της την υπ' αρ.12962/24.05.2017 απόφαση έγκρισης της Γενικής Διευθύντριας του ΤΕΕ και το από 02/06/2017 πρωτόκολλο παραλαβής της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής του ΤΕΕ, εγκρίνει κατά πλειοψεθία την καταβολή εκατόν ενός ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (101,92€) στην εταιρεία ΚΛΕ!ΔΟΘΗΚΗ Ε.Ε. (Λέκκα 23-25, 105 62 Αθήνα, με ΑΦΜ 800602800, ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ), για την παραπάνω δαπάνη, σύμφωνα με το παραστατικό:ΔΕΛΉΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΜΟΛΟΠΟ 115/31.05.2017 Καθ. αξία: 82,20€ΦΠΑ24%: 19,72€ΣΥΝΟΛΟ 101,92€Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 1899.01Ο I. Κυριακόπουλος μειοψηφεί και δηλώνει ότι θα μειοψηφεί στις αποφάσεις πληρωμών μέχρι να συζητηθεί η κατάσταση των οικονομικών του ΤΕΕ.Η Ε. Μπούκη απέχει από τη λήψη της απόφασης.Επικυρώνεται αυθημερόν.

  Έγκριση καταβολής 91,54€ στην εταιρεία με την επωνυμία Π Λ Α ^Ο COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. για την προμήθεια 50 φακαρόλων.Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 769/13.6.2017-§1.2) της παρισταμένης αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας υπόψη της την υπ' αρ.12815/23.05.2017 απόφαση έγκρισης της Γενικής Διευθύντριας του ΤΕΕ και το από 02/06/2017 πρωτόκολλο παραλαβής της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής του ΤΕΕ, εγκρίνει κατά πλειοψεθία την καταβολή ενενήντα ενός ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (91,54€) στην εταιρεία Π Λ Α ^ Ο COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. (Θέση Σκληρή, 190 18 Μαγούλα, με ΑΦΜ 094222211, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ), για την παραπάνω δαπάνη, σύμφωνα με το παραστατικό:ΔΕΛΉΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΜΟΛΟΠΟ ΠΩΛΗΣΗΣ3264501/23.05.2017Καθ. αξία: 73,82€ΦΠΑ24%: 17,72€ΣΥΝΟΛΟ 91,54€Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 1261.01

  14

 • Αποφ.Α21/Σ20/2017

  Αποφ.Α22/Σ20/2017

  Ο Ι. Κυριακόπουλος μειοψηφεί και δηλώνει ότι θα μειοψηφεί στις αποφάσεις πληρωμών μέχρι να συζητηθεί η κατάσταση των οικονομικών του ΤΕΕ.Η Ε. Μπούκη απέχει από τη λήψη της απόφασης.Επικυρώνεται αυθημερόν.

  Έγκριση καταβολής 1.142,78 € στην εταιρεία με την επωνυμία ΕΛΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. για τη δημοσίευση προκήρυξης πρόσληψης δικηγόρου στο Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας.Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 769/13.6.2017-§1.2) της παρισταμένης αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας υπόψη της την υπ' αρ. Α31/Σ19/2017 απόφασή της και το από 02/06/2017 πρωτόκολλο παραλαβής της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής του ΤΕΕ, εγκρίνει κατά πλειοψεθία την καταβολή χιλίων εκατόν σαράντα δύο ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών (1.142,78€) στην εταιρεία ΕΛΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. (Λέκκα 26, 105 62 Αθήνα, με ΑΦΜ 095065733, ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ), για την παραπάνω δαπάνη, σύμφωνα με το παραστατικό:ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 555/30.04.2017 Καθ. αξία: 921,60€ΦΠΑ24%: 221,18€ΣΥΝΟΛΟ 1.142,78€Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 0851.01Ο Ι. Κυριακόπουλος μειοψηφεί και δηλώνει ότι θα μειοψηφεί στις αποφάσεις πληρωμών μέχρι να συζητηθεί η κατάσταση των οικονομικών του ΤΕΕ.Η Ε. Μπούκη απέχει από τη λήψη της απόφασης.Επικυρώνεται αυθημερόν.

  Έγκριση καταβολής 1.367,27€ στην εταιρεία με την επωνυμία FORTHNET ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε. για την πληρωμή λογαριασμού τελών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, για το διάστημα από 01.5.2017-30.6.2017Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 769/13.6.2017-§1.2) της παρισταμένης αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας υπόψη της την με αρ. Δ2/Σ29/2015 απόφασή της και την από 02.10.2015 σύμβαση, εγκρίνει κατά πλειοψεθία την καταβολή χιλίων τριακοσίων εξήντα επτά ευρώ και είκοσι επτά λεπτών (1.367,27€) στην εταιρεία FORTHNET Α.Ε. (Ε.Τ.Ε.Π. Κρήτης, Βασιλικά Βουτών, Ηράκλειο 710 03, ΑΦΜ 094444827, Δ.Ο.Υ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ), για την παραπάνω δαπάνη, σύμφωνα με το παρακάτω παραστατικό:

  15

 • 16

  Αποφ.Α23/Σ20/2017

  Αποφ.Α24/Σ20/2017

  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Β 2809770Λ/5.5.2017 Καθ. αξία: 1.102,64€Φ.Π.Α. 24%: 264,63€ΣΥΝΟΛΟ: 1.367,27€Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 0832.01Ο Ι. Κυριακόπουλος μειοψηφεί και δηλώνει ότι θα μειοψηφεί στις αποφάσεις πληρωμών μέχρι να συζητηθεί η κατάσταση των οικονομικών του ΤΕΕ.Η Ε. Μπούκη απέχει από τη λήψη της απόφασης.Επικυρώνεται αυθημερόν.

  Έγκριση καταβολής 991,78€ στην εταιρεία με την επωνυμία FORTHNET ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε. για την πληρωμή λογαριασμού τελών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, για το διάστημα από 01.5.2017-30.6.2017.Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 769/13.6.2017-§1.2) της παρισταμένης αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας υπόψη της την με αρ. Δ2/Σ29/2015 απόφασή της και την από 02.10.2015 σύμβαση, εγκρίνει κατά πλειοψεθία την καταβολή χιλίων εννιακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών (991,78€) στην εταιρεία FORTHNET Α.Ε. (Ε.Τ.Ε.Π. Κρήτης, Βασιλικά Βουτών, Ηράκλειο 710 03, ΑΦΜ 094444827, Δ.Ο.Υ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ), για την παραπάνω δαπάνη, σύμφωνα με το παρακάτω παραστατικό:ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α 0076638/8.5.2017 Καθ. αξία: 799,82€Φ.Π.Α. 24%: 191,96€ΣΥΝΟΛΟ: 991,78€Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 0832.01Ο Ι. Κυριακόπουλος μειοψηφεί και δηλώνει ότι θα μειοψηφεί στις αποφάσεις πληρωμών μέχρι να συζητηθεί η κατάσταση των οικονομικών του ΤΕΕ.Η Ε. Μπούκη απέχει από τη λήψη της απόφασης.Επικυρώνεται αυθημερόν.

  Έγκριση Εξόδων Προμηθειών της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ, ποσού 3.617,04€ από τον Τραπεζικό Λογαριασμό που τηρεί το ΤΕΕ στην Τράπεζα με ΙΒΑΝ: GR29 0172 0490 0050 4902 8333 878, για τις ήδη πραγματοποιημένες συναλλαγές πιστωτικών καρτών μέσω MY TEE από 01/01/2017 έως 30/04/2017.Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 769/13.6.2017-§1.2) της παρισταμένης αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης

 • 17

  Αποφ.Α25/Σ20/2017

  Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας υπόψη τις Ενημερωτικές Καταστάσεις Συναλλαγών Πιστωτικών Καρτών μέσω MY TEE της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ του έτους 2017, όπως φαίνονται στο παρακάτω πίνακα:

  Ενημερωτικές Καταστάσεις Συναλλαγών Πιστωτικών Καρτώνμέσω MY TEE

  από 01/01/2017 έως 30/04/2017.

  Κατ/σεις Μηνών 2017 ΠοσόΑριθμόςΣυναλλαγών

  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 1.410,32 1323ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017 756,22 683

  ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 849,95 763ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 600,55 559

  Σύνολο 3.617,04 3.328

  αποωασίδει κατά πλειοψεθία την έγκριση Εξόδων και Προμηθειών της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ ποσού τριών χιλιάδων εξακοσίων δέκα εφτά ευρώ και τεσσάρων λεπτών (3.617,04€), από τον Τραπεζικό Λογαριασμό που τηρεί το ΤΕΕ στην Τράπεζα με IBAN: GR29 0172 0490 0050 4902 8333 878, για τις ήδη πραγματοποιημένες συναλλαγές πιστωτικών καρτών μέσω MY TEE από 01/01/2017 έως 30/04/2017.Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 0431.01Ο Ι. Κυριακόπουλος μειοψηφεί και δηλώνει ότι θα μειοψηφεί στις αποφάσεις πληρωμών μέχρι να συζητηθεί η κατάσταση των οικονομικών του ΤΕΕ.Η Ε. Μπούκη απέχει από τη λήψη της απόφασης.Επικυρώνεται αυθημερόν.

  Έγκριση Εξόδων Προμηθειών της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ, ποσού 674.60€ από τον Τραπεζικό Λογαριασμό που τηρεί το ΤΕΕ στην Τράπεζα με IBAN: GR29 0172 0490 0050 4902 8333 878 για τα ήδη πραγματοποιημένα εξερχόμενα εμβάσματα από τον Λογαριασμό αυτόν στον Λογαριασμό Ταμειακής Διαχείρισης που τηρεί το ΤΕΕ στην Τράπεζα της Ελλάδος με IBAN: GR 1701 000 24 000 000 0000 268 342, σύμφωνα με τον Α.Ν. 1611/1950 και με την ΠΔΤΕ

 • 2616/18.06.2009, για το διάστημα από !ανουάριο έως και Απρίλιο του

  18

  έτους 2016.Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 769/13.6.2017-§1.2) της παρισταμένης αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας υπόψη τα σχετικά Ειδοποιητήρια εξερχομένων εμβασμάτων της Τράπεζας ΠΕΓΡΑ!ΩΣ ΑΕ του έτους 2017, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

  ΠΓΝΑΚΑΣ (α):

  Μεταφορά Εμβασμάτων ανά 15/νθήμερο από το Λογ/σμο της Τράπεζας Π Ε ^ Α ^ Σ ΑΕ με IBAN: GR29 0172 0490 0050 4902 8333 878 προς το Λογ/σμο της ΤτΕ με IBAN: GR 1701 000 24 000 000 0000 268 342 για το διάστημα από !ανουάριο έως και Απρίλιο του έτους 2017

  15/νθήμερα προς την ΤτΕ το έτος 2017

  Αριθμός Ειδοποιητηρίων εξερχόμενων εμβασμάτων

  Ημερ/νιαΕιδοποιητηρίων

  εξερχόμενωνεμβασμάτων

  ευρώ

  Β' 15/νθήμερο 12/2016 F926TO70006750 02/01/2017 165.89Α' 15/νθήμερο 01/2017 F926TO70049497 16/01/2017 115.42Β ' 15/νθήμερο 01/2017 F926TO70118186 01/02/2017 95,48Α' 15/νθήμερο 02/2017 F926TO70174294 16/02/2017 67,88Β ' 15/νθήμερο 02/2017 F926TO70219371 01/03/2017 48,89Α' 15/νθήμερο 03/2017 F926TO70281903 16/03/2017 67,98Β ' 15/νθήμερο 03/2017 F926TO70343178 03/04/2017 65,65Α' 15/νθήμερο 04/2017 F926TO70401383 18/04/2017 47,41

  Σύνολο 674,60

  αποωασίδει κατά πλειοψεθία την έγκριση Εξόδων Προμηθειών της Τράπεζας ΠΕ!ΡΑ!ΩΣ ΑΕ, ποσού εξακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και εξήντα λεπτών (674,60€) από τον Τραπεζικό Λογαριασμό που τηρεί το ΤΕΕ στην Τράπεζα με IBAN: GR29 0172 0490 0050 4902 8333 878, για τα ήδη πραγματοποιημένα εξερχόμενα εμβάσματα από τον Λογαριασμό αυτόν στον Λογαριασμό Ταμειακής Διαχείρισης που τηρεί το ΤΕΕ στην Τράπεζα της Ελλάδος με IBAN: G r 1701 000 24 000 000 0000 268 342, σύμφωνα με τον Α.Ν. 1611/1950 και με την ΠΔΤΕ 2616/18.06.2009, για το διάστημα από !ανουάριο έως και Απρίλιο του έτους 2016.Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 0431.01

 • Ο Ι. Κυριακόπουλος μειοψηφεί και δηλώνει ότι θα μειοψηφεί στις αποφάσεις πληρωμών μέχρι να συζητηθεί η κατάσταση των οικονομικών του ΤΕΕ.Η Ε. Μπούκη απέχει από τη λήψη της απόφασης.Επικυρώνεται αυθημερόν.

  Αποφ.Α26/Σ20/2017 Έγκριση Εξόδων Προμηθειών του Τραπεζικού Λογαριασμού του ΤΕΕμε ΙΒΑΝ: GR48 0110 0800 0000 0805 4517 522 της Εθνικής Τράπεζας, ποσού 24.439.65 € για τις ήδη πραγματοποιημένες συναλλαγές μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΔΙΑΣ για το διάστημα από 01/01/2017 έως 30/04/2017.Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 769/13.6.2017-§1.2) της παρισταμένης αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας υπόψη τα Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών (ΤΠΥ) της Εθνικής Τράπεζας όπως φαίνονται στο παρακάτω πίνακα:

  19

  Αριθμός ΓΩΥ Ημερ/νιαΤΠΥ

  ΠοσόΠρομήθειας

  ΦΠΑΠρομήθειας

  ΣυνολικόΠοσό(Ποσό

  +ΦΠΑ)

  Ημερομηνί α ανάληψης Συνολικού

  Ποσού Προμήθεια ς σύμφωνα με Extrait Λογ/σμου

  Αιτιολογία

  1589 28/02/17 3.997,17 959,32 4.956,49 15-02-17 Γιασυναλλαγές

  1/2017

  1670 28/03/17 4.948,82 1.187,72 6.136,54 16-03-17 Γιασυναλλαγές

  2/2017

  1743 25/04/17 5.783,49 1.388,04 7.171,53 20-04-17 Γιασυναλλαγές

  032017

  1832 22/05/17 4.979,91 1.195,18 6.175,09 17-05-17 Γιασυναλλαγές

  04/2017

  ΣΥΝΟΛΟ 19.709,39 4.730,26 24.439,65

  αποωασίδει κατά πλειοψεθία την έγκριση Εξόδων και Προμηθειών του Τραπεζικού Λογαριασμού του ΤΕΕ με ΙΒΑΝ: GR48 0110 0800 0000 0805 4517 522 της Εθνικής Τράπεζας, ποσού είκοσι τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα εννέα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (24.439,65 €) για τις ήδη πραγματοποιημένες συναλλαγές μέσω του

 • ηλεκτρονικού συστήματος ΠΑΣ για το διάστημα από 01/01/2017 έως 30/04/2017.Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 0431.01Ο I. Κυριακόπουλος μειοψηφεί και δηλώνει ότι θα μειοψηφεί στις αποφάσεις πληρωμών μέχρι να συζητηθεί η κατάσταση των οικονομικών του ΤΕΕ.Η Ε. Μπούκη απέχει από τη λήψη της απόφασης.Επικυρώνεται αυθημερόν.

  Αποφ.Α27/Σ20/2017 Έγκριση Εξόδων/Προμηθειών του Τραπεζικού Λογαριασμού τουΤΕΕ με IBAN: GR48 0110 0800 0000 0805 4517 522 της Εθνικής Τράπεζας, ποσού 115,00€ για τις ήδη πραγματοποιημένες συναλλαγές για το έτος 2017, που αφορούν προμήθεια εγγυητικών επιστολών από 02-03-17 έως 01-06-17.Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 769/13.6.2017-§1.2) της παρισταμένης αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας υπόψη τα Αντίγραφα Κίνησης του Τραπεζικού Λογαριασμού του ΤΕΕ με IBAN: GR48 0110 0800 0000 0805 4517 522 όπως φαίνονται στο

  _________ παρακάτω πίνακα:________________________________ ___________

  20

  ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ Αντίγραφα Κίνησης του Τραπεζικού Λογαριασμού του ΤΕΕ με IBAN: GR48 0110 0800 0000 0805 4517 522 έτους 2017

  ΠοσόΠρομήθειας

  ΠΕΡΣΓΡΑΦΗ

  02/03/2017 02/03/17 έως 01/06/17 115,00

  ΠΡΟΜ ΗΘΕ^Ε Γ Γ Ύ Η Σ Η ΣΕΠ!ΣΤΟΛΗΣ

  ΣΥΝΟΛΟ 115,00

  αποωασίδει κατά πλειοψεθία την έγκριση Εξόδων/Προμηθειών του Τραπεζικού Λογαριασμού του ΤΕΕ με IBAN: GR48 0110 0800 0000 0805 4517 522 της Εθνικής Τράπεζας, ποσού εκατόν δεκαπέντε ευρώ (115,00€), για τις ήδη πραγματοποιημένες συναλλαγές για το έτος 2017 που αφορούν προμήθεια εγγυητικών επιστολών από 02-03-17 έως 01-06-2017.Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 0431.01Ο I. Κυριακόπουλος μειοψηφεί και δηλώνει ότι θα μειοψηφεί στις αποφάσεις πληρωμών μέχρι να συζητηθεί η κατάσταση των οικονομικών του ΤΕΕ.Η Ε. Μπούκη απέχει από τη λήψη της απόφασης.Επικυρώνεται αυθημερόν.

  Αποφ.Α28/Σ20/2017 Έγκριση καταβολής 2.400,00 € στην κα Ασημίνα Κατσαρούδιαχειρίστρια της πάγιας προκαταβολής, για όσα κατέβαλε για την

 • Αποφ.Α29/Σ20/2017

  Αποφ.Α30/Σ20/2017

  πίστωση της μηχανής γραμματοσήμανσης των ΕΛΤΑ του Γραφείου Διεκπεραίωσης του ΤΕΕ.Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 769/13.6.2017-§1.3) της παρισταμένης αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας υπόψη της την υπ’ αριθμ. Α109/Σ9/2017 προηγούμενη απόφασή της, εγκρίνει κατά πλειοψεωία την καταβολή δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (2.400,00€) στη διαχειρίστρια της πάγιας προκαταβολής του Τ.Ε.Ε κα Ασημίνα Κατσαρού του Ιωάννη, για αποκατάσταση της πάγιας προκαταβολής, για όσα κατέβαλε για την πίστωση της μηχανής γραμματοσήμανσης των ΕΛΤΑ του Γραφείου Διεκπεραίωσης του ΤΕΕ, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 37/2017 ένταλμα πληρωμής πάγιας προκαταβολής και την σχετική απόδειξη υπ' αριθμ. 02058300100000086/17 των ΕΛΤΑ.Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 831Ο Ι. Κυριακόπουλος μειοψηφεί και δηλώνει ότι θα μειοψηφεί στις αποφάσεις πληρωμών μέχρι να συζητηθεί η κατάσταση των οικονομικών του ΤΕΕ.Η Ε. Μπούκη απέχει από τη λήψη της απόφασης.Επικυρώνεται αυθημερόν.

  Έγκριση καταβολής 99,43 € στην κα Ασημίνα Κατσαρού διαχειρίστρια της πάγιας προκαταβολής, για όσα κατέβαλε για έξοδα της Νομικής Συμβούλου ΤΕΕ κ. Αγγελικής Σκουτέρη για φωτοτυπίες επί υποθέσεων ΤΕΕ στα δικαστήρια.Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 769/13.6.2017-§1.3) της παρισταμένης αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας υπόψη της την υπ'αριθμ.7618/21-3-2017 απόφαση έγκρισης της Γενικής Διευθύντριας του ΤΕΕ, εγκρίνει κατά πλειοψεθία την καταβολή ενενήντα εννέα ευρώ και σαράντα τριών λεπτών (99,43€), στη διαχειρίστρια της πάγιας προκαταβολής του Τ.Ε.Ε κα Ασημίνα Κατσαρού του Ιωάννη, για αποκατάσταση της πάγιας προκαταβολής, για όσα κατέβαλε για έξοδα της Νομικής Συμβούλου ΤΕΕ κ. Αγγελικής Σκουτέρη για φωτοτυπίες επί υποθέσεων ΤΕΕ στα δικαστήρια, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 39/17 ένταλμα πληρωμής πάγιας προκαταβολής και τις σχετικές αποδείξεις Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 0894Ο Ι. Κυριακόπουλος μειοψηφεί και δηλώνει ότι θα μειοψηφεί στις αποφάσεις πληρωμών μέχρι να συζητηθεί η κατάσταση των οικονομικών του ΤΕΕ.Η Ε. Μπούκη απέχει από τη λήψη της απόφασης.Επικυρώνεται αυθημερόν.

  21

  Έγκριση καταβολής 189,00 € στην κα Ασημίνα Κατσαρούδιαχειρίστρια της πάγιας προκαταβολής, για όσα κατέβαλε για έξοδα

 • Αποφ.Α31/Σ20/2017

  Αποφ.Α32/Σ20/2017

  της Νομικής Συμβούλου ΤΕΕ κ. Αγγελικής Σκουτέρη, για παράβολα δημοσίου και μεγαρόσημα επί υποθέσεων ΤΕΕ.Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 769/13.6.2017-§1.3) της παρισταμένης αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας υπόψη της την υπ'αριθμ.7618/21-3-2017 απόφαση έγκρισης της Γενικής Διευθύντριας του ΤΕΕ, εγκρίνει κατά πλειοψεθία την καταβολή εκατόν ογδόντα εννέα ευρώ (189,00€), στη διαχειρίστρια της πάγιας προκαταβολής του Τ.Ε.Ε κα Ασημίνα Κατσαρού του Ιωάννη, για αποκατάσταση της πάγιας προκαταβολής για όσα κατέβαλε για έξοδα της Νομικής Συμβούλου ΤΕΕ κ. Αγγελικής Σκουτέρη για παράβολα δημοσίου και μεγαρόσημα επί υποθέσεων ΤΕΕ, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 275/14-3-17 τιμολόγιο της «ΕΥΔΟΚΙΑ ΧΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ», αξίας 189,00€ και σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 39/17 ένταλμα πληρωμής πάγιας προκαταβολής.Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 0894Ο Ι. Κυριακόπουλος μειοψηφεί και δηλώνει ότι θα μειοψηφεί στις αποφάσεις πληρωμών μέχρι να συζητηθεί η κατάσταση των οικονομικών του ΤΕΕ.Η Ε. Μπούκη απέχει από τη λήψη της απόφασης.Επικυρώνεται αυθημερόν.

  Έγκριση καταβολής 160,00 € στην κα Ασημίνα Κατσαρού διαχειρίστρια της πάγιας προκαταβολής, για όσα κατέβαλε για 8 παράβολα για αναβολή αντίστοιχων υποθέσεων ενώπιον Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας.Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 769/13.6.2017-§1.3) της παρισταμένης αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας υπόψη της την υπ'αριθμ.7957/23-3-2017 απόφαση έγκρισης της Γενικής Διευθύντριας του ΤΕΕ, εγκρίνει κατά πλειοψεθία την καταβολή εκατόν εξήντα ευρώ (160,00€), στη διαχειρίστρια της πάγιας προκαταβολής του Τ.Ε.Ε κα Ασημίνα Κατσαρού του Ιωάννη, για αποκατάσταση της πάγιας προκαταβολής για όσα κατέβαλε για 8 παράβολα για αναβολή αντίστοιχων υποθέσεων ενώπιον Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 41/17 ένταλμα πληρωμής πάγιας προκαταβολής και τις σχετικές αποδείξεις.Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 0894Ο Ι. Κυριακόπουλος μειοψηφεί και δηλώνει ότι θα μειοψηφεί στις αποφάσεις πληρωμών μέχρι να συζητηθεί η κατάσταση των οικονομικών του ΤΕΕ.Η Ε. Μπούκη απέχει από τη λήψη της απόφασης.Επικυρώνεται αυθημερόν.

  22

  Έγκριση καταβολής 124,00 € στην κα Ασημίνα Κατσαρούδιαχειρίστρια της πάγιας προκαταβολής, για όσα κατέβαλε για την

 • Αποφ.Α3 3/Σ20/2017

  αποκατάσταση βλαβών στις κάμερες του υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων του ΤΕΕ στο Μαρούσι.Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 769/13.6.2017-§1.3) της παρισταμένης αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας υπόψη της την υπ'αριθμ.6878/14-3-2017 απόφαση έγκρισης της Γενικής Διευθύντριας του ΤΕΕ, εγκρίνει κατά πλειοψεθία την καταβολή εκατόν είκοσι τεσσάρων ευρώ (124,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, στη διαχειρίστρια της πάγιας προκαταβολής του Τ.Ε.Ε κα Ασημίνα Κατσαρού του Ιωάννη, για αποκατάσταση της πάγιας προκαταβολής για όσα κατέβαλε για την αποκατάσταση βλαβών στις κάμερες του υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων του ΤΕΕ στο Μαρούσι, από τον «ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ», σύμφωνα με το υπ' αριθμ. Τ.Δ.Α. 342/2017 (αξίας 100,00 € + 24% ΦΠΑ 24,00 € = 124,00 €) και σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 42/2017 ένταλμα πληρωμής πάγιας προκαταβολήςΗ δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 0899Ο Ι. Κυριακόπουλος μειοψηφεί και δηλώνει ότι θα μειοψηφεί στις αποφάσεις πληρωμών μέχρι να συζητηθεί η κατάσταση των οικονομικών του ΤΕΕ.Η Ε. Μπούκη απέχει από τη λήψη της απόφασης.Επικυρώνεται αυθημερόν.

  Έγκριση καταβολής 135,00 € στην κα Ασημίνα Κατσαρού διαχειρίστρια της πάγιας προκαταβολής για όσα κατέβαλε για την προμήθεια μίας υδρογείου σφαίρας.Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 769/13.6.2017-§1.3) της παρισταμένης αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας υπόψη της την υπ'αριθμ.6577/10-3-2017 απόφαση έγκρισης της Γενικής Διευθύντριας του ΤΕΕ, εγκρίνει κατά πλειοψεθία την καταβολή εκατόν τριάντα πέντε ευρώ (135,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, στη διαχειρίστρια της πάγιας προκαταβολής του Τ.Ε.Ε κα Ασημίνα Κατσαρού του Ιωάννη, για αποκατάσταση της πάγιας προκαταβολής για όσα κατέβαλε για την προμήθεια μίας υδρογείου σφαίρας, από την «ANAVASI-MAPS TRAVEL BOOKSTORE», σύμφωνα με το υπ' αριθμ. Τ.Δ.Α.6239/2017 (αξίας 108,87 € + 24% ΦΠΑ 26,13 € =135,00 €) και σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 43/2017 ένταλμα πληρωμής πάγιας προκαταβολής Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 1899Ο Ι. Κυριακόπουλος μειοψηφεί και δηλώνει ότι θα μειοψηφεί στις αποφάσεις πληρωμών μέχρι να συζητηθεί η κατάσταση των οικονομικών του ΤΕΕ.Η Ε. Μπούκη απέχει από τη λήψη της απόφασης.Επικυρώνεται αυθημερόν.

  23

 • Αποφ.Α34/Σ20/2017

  Αποφ.Α3 5/Σ20/2017

  Έγκριση καταβολής 60,26 € στην κα Ασημίνα Κατσαρού διαχειρίστρια της πάγιας προκαταβολής, για όσα κατέβαλε για την προμήθεια τριών χαρτών.Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 769/13.6.2017-§1.3) της παρισταμένης αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας υπόψη της την υπ'αριθμ.6577/10-3-2017 απόφαση έγκρισης της Γενικής Διευθύντριας του ΤΕΕ, εγκρίνει κατά πλειοψεθία την καταβολή εξήντα ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (60,26€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, στη διαχειρίστρια της πάγιας προκαταβολής του Τ.Ε.Ε κα Ασημίνα Κατσαρού του Ιωάννη, για αποκατάσταση της πάγιας προκαταβολής για όσα κατέβαλε για την προμήθεια τριών χαρτών, από την «ΑΝΑνΑ8Ι-ΜΑΡ8 ΤΚΑνΈΕ BOOKSTORE», σύμφωνα με το υπ' αριθμ. Τ.Δ.Α. 6240/2017 (αξίας 48,60 € + 24% ΦΠΑ 11,66 € = 60,26 €) και σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 44/2017 ένταλμα πληρωμής πάγιας προκαταβολής Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 1899Ο Ι. Κυριακόπουλος μειοψηφεί και δηλώνει ότι θα μειοψηφεί στις αποφάσεις πληρωμών μέχρι να συζητηθεί η κατάσταση των οικονομικών του ΤΕΕ.Η Ε. Μπούκη απέχει από τη λήψη της απόφασης.Επικυρώνεται αυθημερόν.

  Έγκριση καταβολής 62,00 € στην κα Ασημίνα Κατσαρού διαχειρίστρια της πάγιας προκαταβολής, για όσα κατέβαλε για εργασία τακτοποίησης - μετακίνησης υλικού στην Αποθήκη του ΤΕΕ (Αντιοχείας 33).Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 769/13.6.2017-§1.3) της παρισταμένης αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας υπόψη της την υπ'αριθμ.8273/28-3-2017 απόφαση έγκρισης της Γενικής Διευθύντριας του ΤΕΕ, εγκρίνει κατά πλειοψεθία την καταβολή εξήντα δύο ευρώ (62,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, στη διαχειρίστρια της πάγιας προκαταβολής του Τ.Ε.Ε κα Ασημίνα Κατσαρού του Ιωάννη, για αποκατάσταση της πάγιας προκαταβολής για όσα κατέβαλε για εργασία τακτοποίησης - μετακίνησης υλικού στην Αποθήκη του ΤΕΕ (Αντιοχείας 33) από τον «ΣΑΒΒΑΣ Π. ΓΕΝΟΥΖΟΣ», σύμφωνα με το υπ' αριθμ. Τ.Π.Υ. 217/2017 (αξίας50,00 € + 24% ΦΠΑ 12,00 € = 62,00 €) και σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 45/2017 ένταλμα πληρωμής πάγιας προκαταβολής Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 0829Ο Ι. Κυριακόπουλος μειοψηφεί και δηλώνει ότι θα μειοψηφεί στις αποφάσεις πληρωμών μέχρι να συζητηθεί η κατάσταση των οικονομικών του ΤΕΕ.Η Ε. Μπούκη απέχει από τη λήψη της απόφασης.Επικυρώνεται αυθημερόν.

  24

 • 25

  Αποφ.Α3 6/Σ20/2017

  Αποφ.Α3 7/Σ20/2017

  Έγκριση καταβολής 100,00 € στην κα Ασημίνα Κατσαρού διαχειρίστρια της πάγιας προκαταβολής, για όσα κατέβαλε για την πλαισίωση 1 χάρτη (κορνίζα).Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 769/13.6.2017-§1.3) της παρισταμένης αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας υπόψη της την υπ'αριθμ.6893/14-3-2017 απόφαση έγκρισης της Γενικής Διευθύντριας του ΤΕΕ, εγκρίνει κατά πλειοψεθία την καταβολή εκατό ευρώ (100,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, στη διαχειρίστρια της πάγιας προκαταβολής του Τ.Ε.Ε κα Ασημίνα Κατσαρού του Ιωάννη, για αποκατάσταση της πάγιας προκαταβολής για όσα κατέβαλε για την πλαισίωση 1 χάρτη (κορνίζα), από την «ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ», σύμφωνα με το υπ' αριθμ. Τ.Δ.Α. 862/2017 (αξίας 80,64 € + 24% ΦΠΑ 19,36 € = 100,00 €) και σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 46/2017 ένταλμα πληρωμής πάγιας προκαταβολήςΗ δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 1899Ο Ι. Κυριακόπουλος μειοψηφεί και δηλώνει ότι θα μειοψηφεί στις αποφάσεις πληρωμών μέχρι να συζητηθεί η κατάσταση των οικονομικών του ΤΕΕ.Η Ε. Μπούκη απέχει από τη λήψη της απόφασης.Επικυρώνεται αυθημερόν.

  Έγκριση καταβολής 100,00 € στην κα Ασημίνα Κατσαρού διαχειρίστρια της πάγιας προκαταβολής, για όσα κατέβαλε για την πλαισίωση 2 χαρτών (κορνίζες)Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 769/13.6.2017-§1.3) της παρισταμένης αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας υπόψη της την υπ'αριθμ.6893/14-3-2017 απόφαση έγκρισης της Γενικής Διευθύντριας του ΤΕΕ, εγκρίνει κατά πλειοψεθία την καταβολή εκατό ευρώ (100,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, στη διαχειρίστρια της πάγιας προκαταβολής του Τ.Ε.Ε κα Ασημίνα Κατσαρού του Ιωάννη, για αποκατάσταση της πάγιας προκαταβολής για όσα κατέβαλε για την πλαισίωση 2 χαρτών (κορνίζες), από την «ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ», σύμφωνα με το υπ' αριθμ. Τ.Δ.Α. 863/2017 αξίας (80,64 € + 24% ΦΠΑ 19,36 € = 100,00 €) και σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 47/2017 ένταλμα πληρωμής πάγιας προκαταβολήςΗ δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 1899Ο Ι. Κυριακόπουλος μειοψηφεί και δηλώνει ότι θα μειοψηφεί στις αποφάσεις πληρωμών μέχρι να συζητηθεί η κατάσταση των οικονομικών του ΤΕΕ.Η Ε. Μπούκη απέχει από τη λήψη της απόφασης.Επικυρώνεται αυθημερόν.

 • 26

  Αποφ.Α3 8/Σ20/2017

  Αποφ.Α3 9/Σ20/2017

  Έγκριση καταβολής 189,00 € στην κα Ασημίνα Κατσαρού διαχειρίστρια της πάγιας προκαταβολής, για όσα κατέβαλε για έξοδα της Νομικής Συμβούλου ΤΕΕ κ. Αγγελικής Σκουτέρη για παράβολα δημοσίου και μεγαρόσημα επί υποθέσεων ΤΕΕ.Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 769/13.6.2017-§1.3) της παρισταμένης αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας υπόψη της την υπ'αριθμ. 8766/3-4-2017 απόφαση έγκρισης της Γενικής Διευθύντριας του ΤΕΕ, εγκρίνει κατά πλειοψεθία την καταβολή εκατόν ογδόντα εννέα ευρώ (189,00€), στη διαχειρίστρια της πάγιας προκαταβολής του Τ.Ε.Ε κα Ασημίνα Κατσαρού του Ιωάννη, για αποκατάσταση της πάγιας προκαταβολής για όσα κατέβαλε για έξοδα της Νομικής Συμβούλου ΤΕΕ κ. Αγγελικής Σκουτέρη για παράβολα δημοσίου και μεγαρόσημα επί υποθέσεων ΤΕΕ, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 280/21-3-17 τιμολόγιο της «ΕΥΔΟΚΙΑ ΧΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ», αξίας 189,00€ και σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 48/17 ένταλμα πληρωμής πάγιας προκαταβολής.Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 0894Ο Ι. Κυριακόπουλος μειοψηφεί και δηλώνει ότι θα μειοψηφεί στις αποφάσεις πληρωμών μέχρι να συζητηθεί η κατάσταση των οικονομικών του ΤΕΕ.Η Ε. Μπούκη απέχει από τη λήψη της απόφασης.Επικυρώνεται αυθημερόν.

  Έγκριση καταβολής 91,30 € στην κα Ασημίνα Κατσαρού διαχειρίστρια της πάγιας προκαταβολής, για όσα κατέβαλε για έξοδα της Νομικής Συμβούλου ΤΕΕ κ. Αγγελικής Σκουτέρη για φωτοτυπίες επί υποθέσεων ΤΕΕ στα δικαστήρια.Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 769/13.6.2017-§1.3) της παρισταμένης αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας υπόψη της την υπ'αριθμ.9023/5-4-2017 απόφαση έγκρισης της Γενικής Διευθύντριας του ΤΕΕ, εγκρίνει κατά πλειοψεθία την καταβολή ενενήντα ενός ευρώ και τριάντα λεπτών (91,30€), στη διαχειρίστρια της πάγιας προκαταβολής του Τ.Ε.Ε κα Ασημίνα Κατσαρού του Ιωάννη, για αποκατάσταση της πάγιας προκαταβολής για όσα κατέβαλε για έξοδα της Νομικής Συμβούλου ΤΕΕ κ. Αγγελικής Σκουτέρη για φωτοτυπίες επί υποθέσεων ΤΕΕ στα δικαστήρια, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 49/17 ένταλμα πληρωμής πάγιας προκαταβολής και τις σχετικές αποδείξεις Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 0894Ο Ι. Κυριακόπουλος μειοψηφεί και δηλώνει ότι θα μειοψηφεί στις αποφάσεις πληρωμών μέχρι να συζητηθεί η κατάσταση των οικονομικών του ΤΕΕ.Η Ε. Μπούκη απέχει από τη λήψη της απόφασης.

 • Αποφ.Α40/Σ20/2017

  Αποφ.Α41/Σ20/2017

  Επικυρώνεται αυθημερόν.

  Έγκριση καταβολής 165,00 € στην κα Ασημίνα Κατσαρού διαχειρίστρια της πάγιας προκαταβολής, για όσα κατέβαλε για έξοδα της Νομικής Συμβούλου ΤΕΕ κ. Αγγελικής Σκουτέρη για παράβολα δημοσίου επί υποθέσεων ΤΕΕ.Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 769/13.6.2017-§1.3) της παρισταμένης αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας υπόψη της την υπ'αριθμ.9023/5-4-2017 απόφαση έγκρισης της Γενικής Διευθύντριας του ΤΕΕ, εγκρίνει κατά πλειοψεθία την καταβολή εκατόν εξήντα πέντε ευρώ (165,00€), στη διαχειρίστρια της πάγιας προκαταβολής του Τ.Ε.Ε κα Ασημίνα Κατσαρού του Ιωάννη, για αποκατάσταση της πάγιας προκαταβολής για όσα κατέβαλε για έξοδα της Νομικής Συμβούλου ΤΕΕ κ. Αγγελικής Σκουτέρη, για παράβολα δημοσίου επί υποθέσεων ΤΕΕ, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 281/21-3-17 τιμολόγιο της «ΕΥΔΟΚΙΑ ΧΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ», αξίας 165,00€ και σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 49/17 ένταλμα πληρωμής πάγιας προκαταβολής.Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 0894Ο Ι. Κυριακόπουλος μειοψηφεί και δηλώνει ότι θα μειοψηφεί στις αποφάσεις πληρωμών μέχρι να συζητηθεί η κατάσταση των οικονομικών του ΤΕΕ.Η Ε. Μπούκη απέχει από τη λήψη της απόφασης.Επικυρώνεται α