ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012 ΙΕΚ...

of 27 /27
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ Η2 ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ (ΑΝΑ ΟΜΑ∆Α ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ) ΟΜΑ∆Α: ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΑΣΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΧΡΟΝΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ∆ΕΥΤΕΡΟ ΠΤΥΧΙΟ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ / ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓ. ΣΠΟΥ∆ΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΤΕΧΟ- ΜΕΝΗ ΘΕΣΗ Α' βάθμ. Β' βάθμ. Γ' βάθμ. Ιδ. τομ. ΙΕΚ 1 ΛΑΖΑΡΗ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΕΙ) 2007 ΜΕΤ - MASTER OF ARTS IN PHONETICS 20 5 1 ΑΝΕΡΓΟΣ 2 ΘΕΡΜΟΥ ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΕΙ) 2007 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΕΙ) ΝΑΙ 4 3 ΓΕΡΜΑΝΙΚ Α - ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ Σ 3 ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΕΙ) 2008 ΝΑΙ 1 24 1 ΓΑΛΛΙΚΑ - ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ Σ 4 ΜΠΟΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΤΕΙ) 2011 ΝΑΙ ΓΑΛΛΙΚΑ - ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΝΕΡΓΟΣ Ημερομηνία: Παρασκευή, 28/09/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Embed Size (px)

Transcript of ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012 ΙΕΚ...

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

  ΙΕΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

  ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012

  ΠΙΝΑΚΑΣ Η2

  ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ (ΑΝΑ ΟΜΑ∆Α ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ) ΟΜΑ∆Α: ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

  ΑΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΑΣΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΧΡΟΝΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

  ∆ΕΥΤΕΡΟ ΠΤΥΧΙΟ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ / ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟΙ

  ΤΙΤΛΟΙ

  ΠΑΙ∆ΑΓΩΓ. ΣΠΟΥ∆ΕΣ

  ΕΠΑΓΓΕΛ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ

  ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΞΕΝΕΣ

  ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΤΕΧΟ-

  ΜΕΝΗ ΘΕΣΗ Α' βάθµ.

  Β' βάθµ.

  Γ' βάθµ.

  Ιδ. τοµ.

  ΙΕΚ

  1 ΛΑΖΑΡΗ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΕΙ)

  2007 ΜΕΤ - MASTER OF ARTS IN PHONETICS

  20 5 1 ΑΝΕΡΓΟΣ

  2 ΘΕΡΜΟΥ ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΕΙ)

  2007 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΕΙ) ΝΑΙ 4 3 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ - ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ

  ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΣ

  3 ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΕΙ)

  2008 ΝΑΙ 1 24 1 ΓΑΛΛΙΚΑ - ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ

  ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΣ

  4 ΜΠΟΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΤΕΙ)

  2011 ΝΑΙ ΓΑΛΛΙΚΑ - ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ

  ΑΝΕΡΓΟΣ

  Ηµεροµηνία: Παρασκευή, 28/09/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

  ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  ΣΤΑΜΑΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

  ΙΕΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

  ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012

  ΠΙΝΑΚΑΣ Η2

  ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ (ΑΝΑ ΟΜΑ∆Α ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ) ΟΜΑ∆Α: ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

  ΑΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΑΣΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΧΡΟΝΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

  ∆ΕΥΤΕΡΟ ΠΤΥΧΙΟ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ / ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟΙ

  ΤΙΤΛΟΙ

  ΠΑΙ∆ΑΓΩΓ. ΣΠΟΥ∆ΕΣ

  ΕΠΑΓΓΕΛ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ

  ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΞΕΝΕΣ

  ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΤΕΧΟ-

  ΜΕΝΗ ΘΕΣΗ Α' βάθµ.

  Β' βάθµ.

  Γ' βάθµ.

  Ιδ. τοµ.

  ΙΕΚ

  1 ΤΣΑΟΥΣΗ ΜΥΡΤΩ ΓΑΛΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΕΙ)

  2004 ΜΕΤ - ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

  2 ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΕΙ)

  1992 ΝΑΙ ΜΕΤ - ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

  142 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

  Ηµεροµηνία: Παρασκευή, 28/09/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

  ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  ΣΤΑΜΑΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

  ΙΕΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

  ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012

  ΠΙΝΑΚΑΣ Η2

  ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ (ΑΝΑ ΟΜΑ∆Α ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ) ΟΜΑ∆Α: ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

  ΑΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΑΣΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΧΡΟΝΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

  ∆ΕΥΤΕΡΟ ΠΤΥΧΙΟ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ / ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟΙ

  ΤΙΤΛΟΙ

  ΠΑΙ∆ΑΓΩΓ. ΣΠΟΥ∆ΕΣ

  ΕΠΑΓΓΕΛ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ

  ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΞΕΝΕΣ

  ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΤΕΧΟ-

  ΜΕΝΗ ΘΕΣΗ Α' βάθµ.

  Β' βάθµ.

  Γ' βάθµ.

  Ιδ. τοµ.

  ΙΕΚ

  1 ΤΣΑΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΕΙ)

  2007 ΝΑΙ ΜΕΤ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

  2 ΑΛΛΗ - ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΑ - ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ

  ΑΝΕΡΓΟΣ

  Ηµεροµηνία: Παρασκευή, 28/09/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

  ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  ΣΤΑΜΑΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

  ΙΕΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

  ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012

  ΠΙΝΑΚΑΣ Η2

  ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ (ΑΝΑ ΟΜΑ∆Α ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ) ΟΜΑ∆Α: ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

  ΑΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΑΣΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΧΡΟΝΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

  ∆ΕΥΤΕΡΟ ΠΤΥΧΙΟ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ / ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟΙ

  ΤΙΤΛΟΙ

  ΠΑΙ∆ΑΓΩΓ. ΣΠΟΥ∆ΕΣ

  ΕΠΑΓΓΕΛ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ

  ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΞΕΝΕΣ

  ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΤΕΧΟ-

  ΜΕΝΗ ΘΕΣΗ Α' βάθµ.

  Β' βάθµ.

  Γ' βάθµ.

  Ιδ. τοµ.

  ΙΕΚ

  1 ΚΩΣΤΑΚΗ ΗΛΙΑΝΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΕΙ)

  2005 ΝΑΙ ΜΕΤ - MASTER EN COMERCIO INTERNATIONAL

  84 1 ΑΓΓΛΙΚΑ - ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ

  ΑΝΕΡΓΟΣ

  2 ΛΕΟΝΤΙΤΣΗ ΛΟΥΚΙΑ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΚΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ (ΑΕΙ)

  2009 ΜΕΤ - MBA ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  16 ΑΓΓΛΙΚΑ - ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ ΓΑΛΛΙΚΑ - ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ

  Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

  3 ΜΟΥΣΕΛΙΝΗ ΗΛΙΑΝΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (ΤΕΙ)

  2008 3 ΑΝΕΡΓΟΣ

  4 ΜΑΡΓΑΡΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΑΕΙ)

  2011 ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΙΕΚ)

  ΝΑΙ ΑΝΕΡΓΟΣ

  Ηµεροµηνία: Παρασκευή, 28/09/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

  ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  ΣΤΑΜΑΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

  ΙΕΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

  ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012

  ΠΙΝΑΚΑΣ Η2

  ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ (ΑΝΑ ΟΜΑ∆Α ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ) ΟΜΑ∆Α: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

  ΑΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΑΣΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΧΡΟΝΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

  ∆ΕΥΤΕΡΟ ΠΤΥΧΙΟ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ / ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟΙ

  ΤΙΤΛΟΙ

  ΠΑΙ∆ΑΓΩΓ. ΣΠΟΥ∆ΕΣ

  ΕΠΑΓΓΕΛ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ

  ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΞΕΝΕΣ

  ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΤΕΧΟ-

  ΜΕΝΗ ΘΕΣΗ Α' βάθµ.

  Β' βάθµ.

  Γ' βάθµ.

  Ιδ. τοµ.

  ΙΕΚ

  1 ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΕΙ) 2003 ΝΑΙ ΜΕΤ - WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS

  ΝΑΙ 58 ΑΓΓΛΙΚΑ - ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ

  Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

  2 ΤΣΙΟΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΕΙ) 2012 6 ΑΓΓΛΙΚΑ - ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ

  ΑΝΕΡΓΟΣ

  3 ΒΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΕΙ) 2009 157 6 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

  Ηµεροµηνία: Παρασκευή, 28/09/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

  ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  ΣΤΑΜΑΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

  ΙΕΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

  ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012

  ΠΙΝΑΚΑΣ Η2

  ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ (ΑΝΑ ΟΜΑ∆Α ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ) ΟΜΑ∆Α: ΙΑΤΡΟΙ

  ΑΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΑΣΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΧΡΟΝΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

  ∆ΕΥΤΕΡΟ ΠΤΥΧΙΟ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ / ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟΙ

  ΤΙΤΛΟΙ

  ΠΑΙ∆ΑΓΩΓ. ΣΠΟΥ∆ΕΣ

  ΕΠΑΓΓΕΛ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ

  ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΞΕΝΕΣ

  ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΤΕΧΟ-

  ΜΕΝΗ ΘΕΣΗ Α' βάθµ.

  Β' βάθµ.

  Γ' βάθµ.

  Ιδ. τοµ.

  ΙΕΚ

  1 ΠΑΥΛΙ∆ΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΕΙ) 1999 ΜΕΤ - ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

  12 ΑΓΓΛΙΚΑ - ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΛΛΗ - ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ

  ΑΝΕΡΓΟΣ

  2 ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΕΙ) 2010 3 ΑΝΕΡΓΟΣ

  3 ∆ΗΜΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΕΙ) 2010 ΝΑΙ 5 6 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

  Ηµεροµηνία: Παρασκευή, 28/09/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

  ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  ΣΤΑΜΑΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

  ΙΕΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

  ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012

  ΠΙΝΑΚΑΣ Η2

  ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ (ΑΝΑ ΟΜΑ∆Α ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ) ΟΜΑ∆Α: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ

  ΑΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΑΣΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΧΡΟΝΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

  ∆ΕΥΤΕΡΟ ΠΤΥΧΙΟ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ / ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟΙ

  ΤΙΤΛΟΙ

  ΠΑΙ∆ΑΓΩΓ. ΣΠΟΥ∆ΕΣ

  ΕΠΑΓΓΕΛ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ

  ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΞΕΝΕΣ

  ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΤΕΧΟ-

  ΜΕΝΗ ΘΕΣΗ Α' βάθµ.

  Β' βάθµ.

  Γ' βάθµ.

  Ιδ. τοµ.

  ΙΕΚ

  1 ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΕΙ)

  2011 2 ΑΓΓΛΙΚΑ - ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ

  ΑΛΛΟ

  Ηµεροµηνία: Παρασκευή, 28/09/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

  ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  ΣΤΑΜΑΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

  ΙΕΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

  ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012

  ΠΙΝΑΚΑΣ Η2

  ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ (ΑΝΑ ΟΜΑ∆Α ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ) ΟΜΑ∆Α: ΛΟΓΙΣΤΕΣ

  ΑΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΑΣΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΧΡΟΝΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

  ∆ΕΥΤΕΡΟ ΠΤΥΧΙΟ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ / ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟΙ

  ΤΙΤΛΟΙ

  ΠΑΙ∆ΑΓΩΓ. ΣΠΟΥ∆ΕΣ

  ΕΠΑΓΓΕΛ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ

  ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΞΕΝΕΣ

  ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΤΕΧΟ-

  ΜΕΝΗ ΘΕΣΗ Α' βάθµ.

  Β' βάθµ.

  Γ' βάθµ.

  Ιδ. τοµ.

  ΙΕΚ

  1 ΜΑΡΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (ΤΕΙ) 2004 ΜΕΤ - ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

  ΝΑΙ 55 43 1 ΑΓΓΛΙΚΑ - ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΛΛΗ - ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ

  ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

  2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΛΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (ΤΕΙ) 2011 ΑΓΓΛΙΚΑ - ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ

  ΑΝΕΡΓΟΣ

  3 ΜΟΥΣΕΛΙΝΗ ΗΛΙΑΝΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (ΤΕΙ)

  2008 3 ΑΝΕΡΓΟΣ

  Ηµεροµηνία: Παρασκευή, 28/09/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

  ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  ΣΤΑΜΑΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

  ΙΕΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

  ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012

  ΠΙΝΑΚΑΣ Η2

  ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ (ΑΝΑ ΟΜΑ∆Α ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ) ΟΜΑ∆Α: ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ

  ΑΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΑΣΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΧΡΟΝΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

  ∆ΕΥΤΕΡΟ ΠΤΥΧΙΟ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ / ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟΙ

  ΤΙΤΛΟΙ

  ΠΑΙ∆ΑΓΩΓ. ΣΠΟΥ∆ΕΣ

  ΕΠΑΓΓΕΛ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ

  ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΞΕΝΕΣ

  ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΤΕΧΟ-

  ΜΕΝΗ ΘΕΣΗ Α' βάθµ.

  Β' βάθµ.

  Γ' βάθµ.

  Ιδ. τοµ.

  ΙΕΚ

  1 ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΙΕΚ)

  1989 ΝΑΙ 217 1 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

  2 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (ΙΕΚ)

  1990 330 36 ΑΓΓΛΙΚΑ - ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ

  Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

  3 ΣΑΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΙΕΚ)

  2001 56 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

  4 ΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΙΕΚ)

  2004 69 Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

  Ηµεροµηνία: Παρασκευή, 28/09/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

  ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  ΣΤΑΜΑΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

  ΙΕΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

  ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012

  ΠΙΝΑΚΑΣ Η2

  ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ (ΑΝΑ ΟΜΑ∆Α ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ) ΟΜΑ∆Α: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

  ΑΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΑΣΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΧΡΟΝΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

  ∆ΕΥΤΕΡΟ ΠΤΥΧΙΟ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ / ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟΙ

  ΤΙΤΛΟΙ

  ΠΑΙ∆ΑΓΩΓ. ΣΠΟΥ∆ΕΣ

  ΕΠΑΓΓΕΛ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ

  ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΞΕΝΕΣ

  ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΤΕΧΟ-

  ΜΕΝΗ ΘΕΣΗ Α' βάθµ.

  Β' βάθµ.

  Γ' βάθµ.

  Ιδ. τοµ.

  ΙΕΚ

  1 ΝΤΟΜΑΡΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΕΙ) 2010 ΑΛΛΟ

  2 ΜΑΤΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΕΙ)

  2009 35 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

  Ηµεροµηνία: Παρασκευή, 28/09/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

  ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  ΣΤΑΜΑΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

  ΙΕΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

  ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012

  ΠΙΝΑΚΑΣ Η2

  ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ (ΑΝΑ ΟΜΑ∆Α ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ) ΟΜΑ∆Α: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ

  ΑΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΑΣΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΧΡΟΝΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

  ∆ΕΥΤΕΡΟ ΠΤΥΧΙΟ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ / ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟΙ

  ΤΙΤΛΟΙ

  ΠΑΙ∆ΑΓΩΓ. ΣΠΟΥ∆ΕΣ

  ΕΠΑΓΓΕΛ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ

  ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΞΕΝΕΣ

  ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΤΕΧΟ-

  ΜΕΝΗ ΘΕΣΗ Α' βάθµ.

  Β' βάθµ.

  Γ' βάθµ.

  Ιδ. τοµ.

  ΙΕΚ

  1 ΚΑΤΩΠΟ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΕΙ) 2006 ΝΑΙ 46 18 ΑΝΕΡΓΟΣ

  2 ΒΕΚΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΕΙ) 2005 54 1 ΑΓΓΛΙΚΑ - ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ

  ΑΝΕΡΓΟΣ

  3 ΣΟΥΡΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (ΤΕΙ)

  2005 2 46 2 ΑΝΕΡΓΟΣ

  4 ΣΤΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΤΕΙ)

  2007 55 3 ΑΓΓΛΙΚΑ - ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ

  ΑΝΕΡΓΟΣ

  5 ΤΣΙΟΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΕΙ) 2012 6 ΑΓΓΛΙΚΑ - ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ

  ΑΝΕΡΓΟΣ

  6 ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΕΙ) 2005 ΝΑΙ ΜΕΤ - ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

  ΝΑΙ 60 2 4 ΑΓΓΛΙΚΑ - ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ

  ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

  7 ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΕΙ) 2003 ΝΑΙ ΜΕΤ - WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS

  ΝΑΙ 58 ΑΓΓΛΙΚΑ - ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ

  Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

  8 ΛΑΖΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ) 2004 ΝΑΙ ΝΑΙ 67 1 2 Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

  9 ΛΙΟΛΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΕΙ) 1999 144 1 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

  10 ΝΑΤΣΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΕΙ) 2005 50 1 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

 • 11 ΡΟΥΣΣΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΕΙ) 2006 19 1 ΑΛΛΟ

  12 ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΑΘΗΝΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ (ΤΕΙ)

  2010 CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (Άλλο)

  ΝΑΙ 1 ΓΑΛΛΙΚΑ - ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΑ - ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ

  ΑΝΕΡΓΟΣ

  13 ΒΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΕΙ) 2009 157 6 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

  Ηµεροµηνία: Παρασκευή, 28/09/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

  ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  ΣΤΑΜΑΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

  ΙΕΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

  ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012

  ΠΙΝΑΚΑΣ Η2

  ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ (ΑΝΑ ΟΜΑ∆Α ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ) ΟΜΑ∆Α: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ-ΙΕΚ

  ΑΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΑΣΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΧΡΟΝΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

  ∆ΕΥΤΕΡΟ ΠΤΥΧΙΟ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ / ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟΙ

  ΤΙΤΛΟΙ

  ΠΑΙ∆ΑΓΩΓ. ΣΠΟΥ∆ΕΣ

  ΕΠΑΓΓΕΛ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ

  ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΞΕΝΕΣ

  ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΤΕΧΟ-

  ΜΕΝΗ ΘΕΣΗ Α' βάθµ.

  Β' βάθµ.

  Γ' βάθµ.

  Ιδ. τοµ.

  ΙΕΚ

  1 ΤΣΟΥΚΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΙΕΚ)

  2007 120 1 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

  Ηµεροµηνία: Παρασκευή, 28/09/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

  ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  ΣΤΑΜΑΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

  ΙΕΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

  ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012

  ΠΙΝΑΚΑΣ Η2

  ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ (ΑΝΑ ΟΜΑ∆Α ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ) ΟΜΑ∆Α: ΜΟΥΣΙΚΗΣ

  ΑΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΑΣΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΧΡΟΝΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

  ∆ΕΥΤΕΡΟ ΠΤΥΧΙΟ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ / ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟΙ

  ΤΙΤΛΟΙ

  ΠΑΙ∆ΑΓΩΓ. ΣΠΟΥ∆ΕΣ

  ΕΠΑΓΓΕΛ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ

  ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΞΕΝΕΣ

  ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΤΕΧΟ-

  ΜΕΝΗ ΘΕΣΗ Α' βάθµ.

  Β' βάθµ.

  Γ' βάθµ.

  Ιδ. τοµ.

  ΙΕΚ

  1 ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΑΕΙ) 2012 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ (ΑΕΙ)

  ΝΑΙ 23 15 ΑΓΓΛΙΚΑ - ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ

  ΑΛΛΟ

  2 ΘΕΜΟΥ ΑΝ∆ΡΙΑΝΝΑ ΛΑΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΤΕΙ)

  2009 ΝΑΙ 17 ΑΛΛΟ

  Ηµεροµηνία: Παρασκευή, 28/09/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

  ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  ΣΤΑΜΑΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

  ΙΕΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

  ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012

  ΠΙΝΑΚΑΣ Η2

  ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ (ΑΝΑ ΟΜΑ∆Α ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ) ΟΜΑ∆Α: ΝΟΜΙΚΟΙ

  ΑΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΑΣΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΧΡΟΝΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

  ∆ΕΥΤΕΡΟ ΠΤΥΧΙΟ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ / ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟΙ

  ΤΙΤΛΟΙ

  ΠΑΙ∆ΑΓΩΓ. ΣΠΟΥ∆ΕΣ

  ΕΠΑΓΓΕΛ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ

  ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΞΕΝΕΣ

  ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΤΕΧΟ-

  ΜΕΝΗ ΘΕΣΗ Α' βάθµ.

  Β' βάθµ.

  Γ' βάθµ.

  Ιδ. τοµ.

  ΙΕΚ

  1 ΠΛΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗ ΜΑΡΘΑ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΕΙ) 2005 ΝΑΙ ΜΕΤ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  68 5 ΑΓΓΛΙΚΑ - ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ ΙΤΑΛΙΚΑ - ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΓΑΛΛΙΚΑ - ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ

  ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

  2 ΠΛΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΕΙ) 2005 ΝΑΙ ΜΕΤ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  68 1 ΓΑΛΛΙΚΑ - ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΑ - ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ ΙΤΑΛΙΚΑ - ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ

  ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

  3 ΘΕΡΜΟΥ ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΕΙ)

  2007 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΕΙ) ΝΑΙ 4 3 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ - ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ

  ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΣ

  Ηµεροµηνία: Παρασκευή, 28/09/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

  ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

  ΙΕΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

  ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012

  ΠΙΝΑΚΑΣ Η2

  ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ (ΑΝΑ ΟΜΑ∆Α ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ) ΟΜΑ∆Α: ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

  ΑΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΑΣΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΧΡΟΝΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

  ∆ΕΥΤΕΡΟ ΠΤΥΧΙΟ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ / ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟΙ

  ΤΙΤΛΟΙ

  ΠΑΙ∆ΑΓΩΓ. ΣΠΟΥ∆ΕΣ

  ΕΠΑΓΓΕΛ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ

  ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΞΕΝΕΣ

  ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΤΕΧΟ-

  ΜΕΝΗ ΘΕΣΗ Α' βάθµ.

  Β' βάθµ.

  Γ' βάθµ.

  Ιδ. τοµ.

  ΙΕΚ

  1 ΖΙΩΓΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΙ) 2005 ΝΑΙ ΜΕΤ - ΚΑΡ∆ΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ

  21 1 ΑΓΓΛΙΚΑ - ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ

  ΑΝΕΡΓΟΣ

  2 ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΙ) 2009 ΜΕΤ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΗΠΑΤΟΠΑΘΟΥΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

  12 ΑΝΕΡΓΟΣ

  3 ΤΣΟΥΤΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΙ) 2005 ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΤΕΙ)

  ΝΑΙ 1 16 ΑΓΓΛΙΚΑ - ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ

  ΑΝΕΡΓΟΣ

  4 ΖΑΜΠΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (ΑΕΙ) 1997 179 30 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

  5 ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗ ΑΝΤΩΝΙΑ Α∆ΕΛΦΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΟΥ (ΤΕΙ)

  1979 ΝΑΙ 378 12 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

  6 ΜΠΑΛΤΣΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΙ) 1988 ΝΑΙ 252 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

  7 ΓΡΑΨΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΙ) 1989 269 66 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

  8 ΤΣΑΝΤΙΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΙ) 1993 227 42 ΑΓΓΛΙΚΑ - ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ

  ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

  Ηµεροµηνία: Παρασκευή, 28/09/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

  ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

  ΙΕΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

  ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012

  ΠΙΝΑΚΑΣ Η2

  ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ (ΑΝΑ ΟΜΑ∆Α ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ) ΟΜΑ∆Α: ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ

  ΑΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΑΣΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΧΡΟΝΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

  ∆ΕΥΤΕΡΟ ΠΤΥΧΙΟ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ / ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟΙ

  ΤΙΤΛΟΙ

  ΠΑΙ∆ΑΓΩΓ. ΣΠΟΥ∆ΕΣ

  ΕΠΑΓΓΕΛ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ

  ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΞΕΝΕΣ

  ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΤΕΧΟ-

  ΜΕΝΗ ΘΕΣΗ Α' βάθµ.

  Β' βάθµ.

  Γ' βάθµ.

  Ιδ. τοµ.

  ΙΕΚ

  1 ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΑΕΙ)

  2006 ΝΑΙ ΜΕΤ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ∆Ι∆ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  6 ΑΓΓΛΙΚΑ - ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ

  ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

  2 ΠΑΣΧΟΥ ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΕΙ)

  1999 ΝΑΙ ΜΕΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

  46 1 10 ΑΓΓΛΙΚΑ - ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ

  ΑΝΕΡΓΟΣ

  3 ΜΑΡΓΩΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΕΙ)

  1987 126 96 36 ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΣ

  4 ΚΟΝΤΟΜΙΧΗ ΑΚΡΙΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΕΙ)

  2003 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΑΕΙ) ΝΑΙ 48 1 2 1 ΑΓΓΛΙΚΑ - ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ

  ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

  Ηµεροµηνία: Παρασκευή, 28/09/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

  ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  ΣΤΑΜΑΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

  ΙΕΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

  ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012

  ΠΙΝΑΚΑΣ Η2

  ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ (ΑΝΑ ΟΜΑ∆Α ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ) ΟΜΑ∆Α: ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΟΙ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ

  ΑΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΑΣΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΧΡΟΝΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

  ∆ΕΥΤΕΡΟ ΠΤΥΧΙΟ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ / ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟΙ

  ΤΙΤΛΟΙ

  ΠΑΙ∆ΑΓΩΓ. ΣΠΟΥ∆ΕΣ

  ΕΠΑΓΓΕΛ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ

  ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΞΕΝΕΣ

  ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΤΕΧΟ-

  ΜΕΝΗ ΘΕΣΗ Α' βάθµ.

  Β' βάθµ.

  Γ' βάθµ.

  Ιδ. τοµ.

  ΙΕΚ

  1 ΠΑΠΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ (ΤΕΙ)

  1993 ΜΕΤ - ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

  114 2 ΑΝΕΡΓΟΣ

  2 ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ (ΤΕΙ)

  1998 ΝΑΙ ΜΕΤ - ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

  82 ΑΝΕΡΓΟΣ

  3 ΜΑΡΓΑΡΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΑΕΙ)

  2011 ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΙΕΚ)

  ΝΑΙ ΑΝΕΡΓΟΣ

  4 ΣΚΟΤΡΑ ΕΛΛΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ (ΤΕΙ)

  2003 ΝΑΙ ΝΑΙ 28 ΑΓΓΛΙΚΑ - ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ ΙΤΑΛΙΚΑ - ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΓΑΛΛΙΚΑ - ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ

  ΑΝΕΡΓΟΣ

  5 ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ (ΤΕΙ)

  2004 ΝΑΙ 29 ΑΓΓΛΙΚΑ - ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΙΤΑΛΙΚΑ - ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΓΑΛΛΙΚΑ - ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ

  ΑΝΕΡΓΟΣ

  6 ΞΑΝΘΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΤΕΙ)

  2008 2 ΑΝΕΡΓΟΣ

  7 ΚΑΛΙΟΣΗ ΜΑΡΙΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ (ΤΕΙ)

  2010 ΝΑΙ 2 ΑΓΓΛΙΚΑ - ΚΑΛΗ

  ΑΝΕΡΓΟΣ

 • ΓΝΩΣΗ 8 ΚΑΡΤΕΖΙΝΗ ΕΛΕΝΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΑΕΙ) 1990 ΝΑΙ 240 Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ

  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 9 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

  ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ (ΑΕΙ) 2000 ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ

  ΑΓΩΓΗΣ (ΑΕΙ) ΜΕΤ - ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

  ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ-ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

  14 ΑΓΓΛΙΚΑ - ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ

  ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

  10 ΓΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΤΕΙ) 2004 ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ (Β'βάθµια)

  ΝΑΙ 60 20 ΑΓΓΛΙΚΑ - ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ

  ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

  Ηµεροµηνία: Παρασκευή, 28/09/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

  ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  ΣΤΑΜΑΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

  ΙΕΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

  ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012

  ΠΙΝΑΚΑΣ Η2

  ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ (ΑΝΑ ΟΜΑ∆Α ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ) ΟΜΑ∆Α: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΙ

  ΑΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΑΣΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΧΡΟΝΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

  ∆ΕΥΤΕΡΟ ΠΤΥΧΙΟ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ / ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟΙ

  ΤΙΤΛΟΙ

  ΠΑΙ∆ΑΓΩΓ. ΣΠΟΥ∆ΕΣ

  ΕΠΑΓΓΕΛ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ

  ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΞΕΝΕΣ

  ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΤΕΧΟ-

  ΜΕΝΗ ΘΕΣΗ Α' βάθµ.

  Β' βάθµ.

  Γ' βάθµ.

  Ιδ. τοµ.

  ΙΕΚ

  1 ΑΚΡΙ∆Α ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ (ΑΕΙ)

  2005 ΝΑΙ ΜΕΤ - ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

  ΝΑΙ ΑΓΓΛΙΚΑ - ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ

  Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

  2 ΛΑΖΑΡΗ ΜΑΡΙΓΟΥΛΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΤΕΙ)

  2010 ΑΓΓΛΙΚΑ - ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ

  ΑΝΕΡΓΟΣ

  Ηµεροµηνία: Παρασκευή, 28/09/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

  ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  ΣΤΑΜΑΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

  ΙΕΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

  ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012

  ΠΙΝΑΚΑΣ Η2

  ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ (ΑΝΑ ΟΜΑ∆Α ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ) ΟΜΑ∆Α: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  ΑΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΑΣΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΧΡΟΝΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

  ∆ΕΥΤΕΡΟ ΠΤΥΧΙΟ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ / ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟΙ

  ΤΙΤΛΟΙ

  ΠΑΙ∆ΑΓΩΓ. ΣΠΟΥ∆ΕΣ

  ΕΠΑΓΓΕΛ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ

  ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΞΕΝΕΣ

  ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΤΕΧΟ-

  ΜΕΝΗ ΘΕΣΗ Α' βάθµ.

  Β' βάθµ.

  Γ' βάθµ.

  Ιδ. τοµ.

  ΙΕΚ

  1 ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΑΕΙ) 2006 ΝΑΙ ΜΕΤ - ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΑΣ

  21 4 ΑΓΓΛΙΚΑ - ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΓΑΛΛΙΚΑ - ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ

  ΑΝΕΡΓΟΣ

  2 ΣΤΑΜΑΤΗ ΜΑΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ)

  2005 9 1 36 ΑΝΕΡΓΟΣ

  3 ∆ΗΜΟΛΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΕΙ)

  2008 17 3 ΓΑΛΛΙΚΑ - ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΑ - ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ

  ΑΝΕΡΓΟΣ

  4 ΓΚΟΥΡΗ ΛΟΕΛΝΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ (ΤΕΙ)

  2009 3 7 ΑΓΓΛΙΚΑ - ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ

  ΑΝΕΡΓΟΣ

  5 ΜΠΕΛΛΟΥ ΑΛΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΤΕΙ)

  2012 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΕΙ)

  ΝΑΙ 6 ΑΓΓΛΙΚΑ - ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ

  ΑΝΕΡΓΟΣ

  6 ΤΣΟΥΤΣΗ ΟΛΓΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΕΙ) 2005 27 10 ΑΓΓΛΙΚΑ - ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ

  ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΣ

 • 7 ΜΠΕΤΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΑΕΙ)

  2009 32 Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

  8 ΓΟΥΡΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΑΕΙ)

  2011 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

  9 ΜΗΤΣΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΕΙ) 2007 36 6 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

  10 ΚΟΥΜΑΣΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ (ΤΕΙ)

  2008 ΜΕΤ - MASTER OF SCIENCE IN WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS

  ΝΑΙ 10 ΑΓΓΛΙΚΑ - ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ

  ΑΝΕΡΓΟΣ

  11 ΜΑΤΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΕΙ)

  2009 35 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

  Ηµεροµηνία: Παρασκευή, 28/09/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

  ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  ΣΤΑΜΑΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

  ΙΕΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

  ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012

  ΠΙΝΑΚΑΣ Η2

  ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ (ΑΝΑ ΟΜΑ∆Α ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ) ΟΜΑ∆Α: ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

  ΑΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΑΣΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΧΡΟΝΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

  ∆ΕΥΤΕΡΟ ΠΤΥΧΙΟ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ / ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟΙ

  ΤΙΤΛΟΙ

  ΠΑΙ∆ΑΓΩΓ. ΣΠΟΥ∆ΕΣ

  ΕΠΑΓΓΕΛ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ

  ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΞΕΝΕΣ

  ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΤΕΧΟ-

  ΜΕΝΗ ΘΕΣΗ Α' βάθµ.

  Β' βάθµ.

  Γ' βάθµ.

  Ιδ. τοµ.

  ΙΕΚ

  1 ΜΠΕΛΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ KICK BOXING (Β'βάθµια)

  1998 ΚΡΙΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ KICK BOXING (Β'βάθµια)

  ΝΑΙ 234 4 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

  2 ΚΟΛΙΟΦΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (Άλλο)

  2000 ΝΑΙ 14 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

  3 ΤΣΟΥΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ (Άλλο)

  1977 ΝΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

  Ηµεροµηνία: Παρασκευή, 28/09/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

  ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  ΣΤΑΜΑΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

  ΙΕΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

  ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012

  ΠΙΝΑΚΑΣ Η2

  ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ (ΑΝΑ ΟΜΑ∆Α ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ) ΟΜΑ∆Α: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ

  ΑΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΑΣΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΧΡΟΝΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

  ∆ΕΥΤΕΡΟ ΠΤΥΧΙΟ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ / ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟΙ

  ΤΙΤΛΟΙ

  ΠΑΙ∆ΑΓΩΓ. ΣΠΟΥ∆ΕΣ

  ΕΠΑΓΓΕΛ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ

  ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΞΕΝΕΣ

  ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΤΕΧΟ-

  ΜΕΝΗ ΘΕΣΗ Α' βάθµ.

  Β' βάθµ.

  Γ' βάθµ.

  Ιδ. τοµ.

  ΙΕΚ

  1 ΓΚΙΟΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ (ΙΕΚ)

  1996 ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ (Άλλο)

  181 2 Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

  2 ΛΑΖΑΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΤΕΙ)

  1993 ΝΑΙ ΜΕΤ - ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΝΑΙ 56 71 4 32 ΓΑΛΛΙΚΑ - ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΑ - ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ

  ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

  Ηµεροµηνία: Παρασκευή, 28/09/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

  ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  ΣΤΑΜΑΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

  ΙΕΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

  ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012

  ΠΙΝΑΚΑΣ Η2

  ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ (ΑΝΑ ΟΜΑ∆Α ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ) ΟΜΑ∆Α: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ

  ΑΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΑΣΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΧΡΟΝΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

  ∆ΕΥΤΕΡΟ ΠΤΥΧΙΟ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ / ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟΙ

  ΤΙΤΛΟΙ

  ΠΑΙ∆ΑΓΩΓ. ΣΠΟΥ∆ΕΣ

  ΕΠΑΓΓΕΛ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ

  ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΞΕΝΕΣ

  ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΤΕΧΟ-

  ΜΕΝΗ ΘΕΣΗ Α' βάθµ.

  Β' βάθµ.

  Γ' βάθµ.

  Ιδ. τοµ.

  ΙΕΚ

  1 ΚΕΡΠΕ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΕΙ)

  2009 ΑΝΕΡΓΟΣ

  2 ΤΖΑΝΙ∆ΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΤΕΙ)

  2009 ΝΑΙ ΝΑΙ 21 ΑΓΓΛΙΚΑ - ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΛΛΗ - ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ

  ΑΝΕΡΓΟΣ

  3 ΜΑΛΕΣΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΑΕΙ)

  2011 ΝΑΙ ΑΛΛΟ

  Ηµεροµηνία: Παρασκευή, 28/09/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

  ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  ΣΤΑΜΑΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

  ΙΕΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

  ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012

  ΠΙΝΑΚΑΣ Η2

  ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ (ΑΝΑ ΟΜΑ∆Α ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ) ΟΜΑ∆Α: ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

  ΑΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΑΣΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΧΡΟΝΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

  ∆ΕΥΤΕΡΟ ΠΤΥΧΙΟ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ / ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟΙ

  ΤΙΤΛΟΙ

  ΠΑΙ∆ΑΓΩΓ. ΣΠΟΥ∆ΕΣ

  ΕΠΑΓΓΕΛ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ

  ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΞΕΝΕΣ

  ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΤΕΧΟ-

  ΜΕΝΗ ΘΕΣΗ Α' βάθµ.

  Β' βάθµ.

  Γ' βάθµ.

  Ιδ. τοµ.

  ΙΕΚ

  1 ΜΟΥΤΟΓΕΩΡΓΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

  ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΑΕΙ) 2008 ΝΑΙ ΑΓΓΛΙΚΑ - ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ

  ΑΝΕΡΓΟΣ

  2 ΚΟΡ∆ΩΝΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΑΕΙ)

  2008 ΝΑΙ ΓΑΛΛΙΚΑ - ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΑ - ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ

  ΑΝΕΡΓΟΣ

  3 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΑΕΙ)

  2010 ΑΝΕΡΓΟΣ

  4 ΜΠΕΛΛΟΥ ΑΛΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΤΕΙ)

  2012 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΕΙ)

  ΝΑΙ 6 ΑΓΓΛΙΚΑ - ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ

  ΑΝΕΡΓΟΣ

  5 ΠΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΑΕΙ) 2008 ΝΑΙ ΑΓΓΛΙΚΑ - ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΙΤΑΛΙΚΑ - ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ

  ΑΝΕΡΓΟΣ

  6 ΚΟΣΜΑ ΒΗΣΣΑΡΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΝ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΝ (ΑΕΙ)

  1997 ΝΑΙ 15 8 11 2 ΑΓΓΛΙΚΑ - ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ

  ΑΛΛΟ

  7 ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΑΕΙ) 2012 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ (ΑΕΙ)

  ΝΑΙ 23 15 ΑΓΓΛΙΚΑ - ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ

  ΑΛΛΟ

  8 ΛΑΖΑΡΗ ΖΩΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΕΙ) 2008 ΝΑΙ 10 2 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

 • 9 ΜΟΙΡΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΕΙ) 2006 ΝΑΙ ΜΕΤ - ΒΑΣΙΚΗ ΚΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

  6 ΑΓΓΛΙΚΑ - ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ

  ΑΛΛΟ

  10 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

  ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΑΕΙ) 1999 ΜΕΤ - ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 39 19 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

  Ηµεροµηνία: Παρασκευή, 28/09/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

  ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  ΣΤΑΜΑΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ