ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ HEPTAPOLIS (BOOKLET GR) PDF 1.2.CV01 οκ2

of 5 /5
9 PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

Embed Size (px)

description

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor 9 PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor 10 PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor 11 PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor 12

Transcript of ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ HEPTAPOLIS (BOOKLET GR) PDF 1.2.CV01 οκ2