Η μαμά μου η μάγισσα - Public · 5345_014KP_MAMA_MAGISSA_CV.indd 1 21/04/2015 3:19...

6
Λίνα Σωτηροπούλου Εικόνες: Νίκη Λεωνίδου Η μαμά μου η μάγισσα ιαβάζω ιστορίες δ

Transcript of Η μαμά μου η μάγισσα - Public · 5345_014KP_MAMA_MAGISSA_CV.indd 1 21/04/2015 3:19...

Page 1: Η μαμά μου η μάγισσα - Public · 5345_014KP_MAMA_MAGISSA_CV.indd 1 21/04/2015 3:19 μ.μ. Created Date: 4/30/2015 12:10:46 PM ...

6+Το σχολείο ξεκινά και μαζί του αρχίζουν

και τα «προβλήματα». Το σίγουρο είναι ότι

το μάθημα δεν μπορείς να το αποφύγεις, αλλά

τι γίνεται όταν πρέπει να διαβάζεις και στο σπίτι;

O χρόνος για παιχνίδι λιγοστεύει. Πώς γίνεται η μαμά

να βρίσκει όλα τα κόλπα που ανακαλύπτεις για να μη

διαβάζεις; Έχουν όλες οι μαμάδες μαγικές ιδιότητες

ή μόνο η δική σου; Yπάρχει τελικά τρόπος

για να γλιτώσεις το διάβασμα;

ΘΕΜΑ: Οικογενειακή ζωή

Λίνα ΣωτηροπούλουΕικόνες: Νίκη Λεωνίδου

Η μαμά μου η μάγισσα

ιαβάζω ιστορίεςδΗ μ

αμά μ

ου

η μάγι

σσα

Λίνα

Σω

τηροπο

ύλου

ιαβάζω

ιστο

ρίε

ς

6+

δ

ISBN: 978-618-03-0057-4

ΒΟΗΘ. ΚΩΔ. ΜΗΧ/ΣΗΣ 80057

5345_014KP_MAMA_MAGISSA_CV.indd 1 21/04/2015 3:19 μ.μ.

Page 2: Η μαμά μου η μάγισσα - Public · 5345_014KP_MAMA_MAGISSA_CV.indd 1 21/04/2015 3:19 μ.μ. Created Date: 4/30/2015 12:10:46 PM ...

4

Page 3: Η μαμά μου η μάγισσα - Public · 5345_014KP_MAMA_MAGISSA_CV.indd 1 21/04/2015 3:19 μ.μ. Created Date: 4/30/2015 12:10:46 PM ...

5

Είμαι σίγουρος ότι όλοι έχετε την κα-

λύτερη μαμά του κόσμου. Έτσι γίνεται

συνήθως: αν είσαι το καλύτερο παιδί,

έχεις και την καλύτερη μαμά. Εγώ,

μάλλον, είμαι διαφορετικός, γιατί η μα-

μά μου είναι σίγουρα διαφορετική. Εκεί

που νομίζω ότι είναι ίδια με τις άλλες

μαμάδες, κάνει κάποια πράγματα που

μου δημιουργούν σοβαρές υποψίες ότι

έχει μαγικές ικανότητες.

Page 4: Η μαμά μου η μάγισσα - Public · 5345_014KP_MAMA_MAGISSA_CV.indd 1 21/04/2015 3:19 μ.μ. Created Date: 4/30/2015 12:10:46 PM ...

6

Η ιστορία ξεκίνησε όταν…

Όταν μια μέρα η δασκάλα αποφάσι-

σε να μας δώσει «εργασία για το σπίτι».

Πώς τόλμησε; Αν είναι να κάνουμε ερ-

γασία στο σπίτι, γιατί κάνουμε τόσα

μαθήματα στο σχολείο;

Page 5: Η μαμά μου η μάγισσα - Public · 5345_014KP_MAMA_MAGISSA_CV.indd 1 21/04/2015 3:19 μ.μ. Created Date: 4/30/2015 12:10:46 PM ...

7

Page 6: Η μαμά μου η μάγισσα - Public · 5345_014KP_MAMA_MAGISSA_CV.indd 1 21/04/2015 3:19 μ.μ. Created Date: 4/30/2015 12:10:46 PM ...

6+Το σχολείο ξεκινά και μαζί του αρχίζουν

και τα «προβλήματα». Το σίγουρο είναι ότι

το μάθημα δεν μπορείς να το αποφύγεις, αλλά

τι γίνεται όταν πρέπει να διαβάζεις και στο σπίτι;

O χρόνος για παιχνίδι λιγοστεύει. Πώς γίνεται η μαμά

να βρίσκει όλα τα κόλπα που ανακαλύπτεις για να μη

διαβάζεις; Έχουν όλες οι μαμάδες μαγικές ιδιότητες

ή μόνο η δική σου; Yπάρχει τελικά τρόπος

για να γλιτώσεις το διάβασμα;

ΘΕΜΑ: Οικογενειακή ζωή

Λίνα ΣωτηροπούλουΕικόνες: Νίκη Λεωνίδου

Η μαμά μου η μάγισσα

ιαβάζω ιστορίεςδ

Η μ

αμά μ

ου

η μάγι

σσα

Λίνα

Σω

τηροπο

ύλου

ιαβάζω

ιστο

ρίε

ς

6+

δ

ISBN: 978-618-03-0057-4

ΒΟΗΘ. ΚΩΔ. ΜΗΧ/ΣΗΣ 80057

5345_014KP_MAMA_MAGISSA_CV.indd 1 21/04/2015 3:19 μ.μ.