Υπουργείο...

Click here to load reader

 • date post

  17-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Υπουργείο...

 • ΠΡΑΞΗ: "ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ

  ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

  ΩΣ ΞΕΝΗΣ/ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ"

  Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας

  και Θρησκευμάτων

  Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

  «Προσαρμογή υλικού για τη διδασκαλία,

  εκμάθηση, πιστοποίηση της ελληνικής σε

  άτομα με αναπηρίες»

  Σχεδιασμός, οργάνωση, σύνταξη συνεκτικού πλαισίου διδασκαλίας και

  εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης/ξένης για ΑμεΑ: Αυτισμός

  Σύνταξη:

  Μαρία Ζερίτη

  Επιμέλεια:

  Χριστίνα Μητσοπούλου

  Παναγιώτης Δαγκόπουλος

  Κατερίνα Πρανέντση

  Υπεύθυνες/οι Παραδοτέου:

  Άννα Κοκκινίδου

  Μαρία Δημητρακοπούλου

  (Γεωργία Ματζουλά, Kυριακή

  Σπανού και Δημήτρης Τζιμώκας)

 • Περίληψη

  Η παρούσα μελέτη αποτελεί μέρος της Πράξης «Πιστοποίηση Ελληνομάθειας:

  Υποστήριξη και ποιοτική ανάδειξη της διδασκαλίας/εκμάθησης της ελληνικής ως

  ξένης/δεύτερης γλώσσας σε άτομα με αναπηρίες» που υλοποιεί το Κέντρο Ελληνικής

  Γλώσσας με ομάδα στόχο, μεταξύ άλλων, τα άτομα με αναπηρία της ακοής. Η παρούσα

  έρευνα ασχολείται με τη διδασκαλία ξένης γλώσσας και συγκεκριμένα της ελληνικής ως

  ξένης/δεύτερης γλώσσας σε ειδική κατηγορία ατόμων που έχουν το σύνδρομο του

  Αυτισμού. Η εκμάθηση της ελληνικής ως ξένης γλώσσας καθίσταται αναγκαία λόγω του

  ότι ζούμε σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία και η γλώσσα ως μέσο διευκολύνει την

  επικοινωνία με άλλους ανθρώπους οι οποίοι διέπονται από τη δική τους κουλτούρα και

  τον πολιτισμό. Ο Αυτισμός ανήκει στην κατηγορία των διάχυτων αναπτυξιακών

  διαταραχών οι οποίες αφορούν διαταραχές σχετικές με την γλώσσα, την επικοινωνία, τις

  κοινωνικές σχέσεις και εμποδίζουν την ανάπτυξη του ατόμου. Αφού παρουσιάζονται τα

  χαρακτηριστικά των ατόμων με Αυτισμό και θεραπευτικές προσεγγίσεις, επιχειρείται μια

  προσέγγιση της διδασκαλίας ξένης γλώσσας και της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης,

  καθώς και μέθοδοι αποτελεσματικής διδασκαλίας, ώστε να αντιμετωπιστούν οι

  ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν στην καθημερινότητά τους.

  Abstract

  This study is part of the Act "Greek language attainment: support and qualitative

  promotion of teaching/learning Greek as a foreign/second language" that is implemented

  by the Centre for the Greek Language. The specific research deals with the teaching of

  Greek as a foreign/second language in the context of a special category of people who

  have the syndrome of Αutism. Learning languages is necessary, because we live in a

  multicultural society and languages are the vehicle for facilitating communication with

  other people who have their own culture and civilization. Autism belongs to diffuse

  developmental disorders related to language, communication, and social relationships

  and hinders the development of the individual. After presenting the characteristics of

  individuals with Autism and therapeutic approaches, an attempt is made to approach

  http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CE%AC%CF%87%CF%85%CF%84%CE%B7_%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%87%CE%AE&action=edit&redlink=1 http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CE%AC%CF%87%CF%85%CF%84%CE%B7_%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%87%CE%AE&action=edit&redlink=1

 • teaching foreign languages and Greek as a foreign/second language by presenting

  effective teaching methods in order to address particular issues that people with autism

  face in their daily life.

 • Περιεχόμενα

  Εισαγωγή 7

  1 Γνωριμία με τον Αυτισμό 8

  1.1 Ορισμός 8

  1.2 Συμπτώματα 9

  1.3 Ταξινόμηση 10

  1.3.1 Αυτιστική Διαταραχή 10

  1.3.2 Διαταραχή Rett 11

  1.3.3 Παιδική αποδιοργανωτική διαταραχή 12

  1.3.4 Διαταραχή Άσπεργκερ 13

  1.4 Διαφορές DSM IV με DSM V 14

  1.5 Αιτιολογία 14

  1.5.1 Βιολογικά αίτια 15

  1.5.2 Θεωρία του Νου 15

  1.5.3 Θεωρία της Κεντρικής Συνοχής 16

  1.5.4 Θεωρία της Εκτελεστικής Λειτουργίας 16

  1.5.5 Συννοσηρότητα 17

  1.5.6 Διαφορική Διάγνωση 17

  1.6 Αξιολόγηση 18

  2 Τα χαρακτηριστικά των ατόμων με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές 20

  2.1 Η Τριάδα των Διαταραχών του Φάσματος του Αυτισμού (Wing & Gould 1979) 20

  2.1.1 Δυσκολίες στην Παραλεκτική Επικοινωνία 21

  2.1.5. Δυσκολίες στην κοινωνική συσχέτιση 22

  2.1.6 Δυσκολίες στην κοινωνικοσυναισθηματική κατανόηση και έκφραση 22

  2.1.7 Ακαμψία σκέψης 22

  2.2 Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος: Διαγνωστικά κριτήρια κατά DCM - V 23

  2.3 Autism Spectrum Disorder 299.00 (F84.0) Diagnostic Criteria - Αμερικάνικη

  Ψυχιατρική Εταιρεία DSM-V 24

  2.3.1 Δυσκολίες των παιδιών στο φάσμα του Αυτισμού 24

  2.3.2 Δυσκολίες στη Λεκτική Επικοινωνία 24

 • 2.3.3 Συμπ