Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός ·...

of 309 /309
Επίπε δο διοικη τικής διαίρε σης α/α Γεωγραφικός κωδικός Καλλικράτη Περιγραφή Μόνιμος Πληθυσμός 0 1 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 10.816.286 1 2 ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 3.110.835 2 3 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ (Έδρα: Θεσσαλονίκη,η) 2.490.290 3 4 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (Έδρα: Κομοτηνή,η) 608.182 4 5 01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ (Έδρα: Κομοτηνή,η) 112.039 5 6 0102 ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ (Έδρα: Φιλλύρα,η) 16.577 6 7 010202 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΡΙΑΝΩΝ 5.589 7 8 01020202 Τοπική Κοινότητα Αγιοχωρίου 226 8 9 0102020201 Αγιοχώριον,το 226 7 10 01020201 Τοπική Κοινότητα Αρριανών 1.147 8 11 0102020101 Αρριανά,τα 1.147 7 12 01020203 Τοπική Κοινότητα Δαρμένης 314 8 13 0102020301 Δαρμένη,η 314 7 14 01020204 Τοπική Κοινότητα Δειλινών 307 8 15 0102020401 Δειλινά,τα 307 7 16 01020205 Τοπική Κοινότητα Ηπίου 265 8 17 0102020501 Ήπιον,το 265 7 18 01020206 Τοπική Κοινότητα Κινύρων 171 8 19 0102020601 Κίνυρα,τα 171 7 20 01020207 Τοπική Κοινότητα Λυκείου 1.016 8 21 0102020701 Λύκειον,το 1.016 7 22 01020208 Τοπική Κοινότητα Μικρού Πιστού 433 8 23 0102020801 Μικρόν Πιστόν,το 433 7 24 01020209 Τοπική Κοινότητα Μύστακα 419 8 25 0102020901 Μύστακας,ο 419 7 26 01020210 Τοπική Κοινότητα Νέδας 246 8 27 0102021001 Νέδα,η 246 7 28 01020211 Τοπική Κοινότητα Νικητών 94 8 29 0102021101 Νικηταί,οι 94 7 30 01020212 Τοπική Κοινότητα Πλαγιάς 294 8 31 0102021201 Πλαγιά,η 294 7 32 01020213 Τοπική Κοινότητα Σκαλώματος 318 8 33 0102021301 Σκάλωμα,το 318 7 34 01020214 Τοπική Κοινότητα Στροφής 339 8 35 0102021401 Στροφή,η 339 6 36 010203 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΧΡΟΥ 1.222 7 37 01020301 Τοπική Κοινότητα Κέχρου 1.222 8 38 0102030102 Άνω Καμπή,η 23 8 39 0102030103 Βούρλα,τα 30 8 40 0102030104 Κάμπος,ο 76 8 41 0102030105 Κερασιά,η 125 8 42 0102030101 Κέχρος,ο 199 8 43 0102030106 Μικρός Κέχρος,ο 103 8 44 0102030107 Μοναστήριον,το 74 8 45 0102030108 Τσούκκα,η 65 8 46 0102030109 Χαμηλόν,το 84 8 47 0102030110 Χαράδρα,η 113 8 48 0102030111 Χλόη,η 330 6 49 010204 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΗΣ 2.183 7 50 01020401 Δημοτική Κοινότητα Οργάνης 2.183 8 51 0102040102 Άνω Κάρδαμος,ο 52 8 52 0102040103 Βυρσίνη,η 307 8 53 0102040104 Δρανιά,η 164 8 54 0102040105 Καλύβια,τα 51 8 55 0102040106 Κάρδαμος,ο 178 8 56 0102040107 Κάτω Βυρσίνη,η 77 8 57 0102040108 Κόβαλον,το 58 8 58 0102040109 Κύμη,η 306 8 59 0102040110 Μυρτίσκη,η 385 8 60 0102040101 Οργάνη,η 496 Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός

Embed Size (px)

Transcript of Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός ·...

Page 1: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

Επίπεδο

διοικητικής διαίρεσης α/α

Γεωγραφικός κωδικός

Καλλικράτη Περιγραφή Μόνιμος

Πληθυσμός0 1 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 10.816.2861 2 ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 3.110.8352 3 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ (Έδρα: Θεσσαλονίκη,η) 2.490.2903 4 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (Έδρα: Κομοτηνή,η) 608.1824 5 01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ (Έδρα: Κομοτηνή,η) 112.0395 6 0102 ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ (Έδρα: Φιλλύρα,η) 16.5776 7 010202 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΡΙΑΝΩΝ 5.5897 8 01020202 Τοπική Κοινότητα Αγιοχωρίου 2268 9 0102020201 Αγιοχώριον,το 2267 10 01020201 Τοπική Κοινότητα Αρριανών 1.1478 11 0102020101 Αρριανά,τα 1.1477 12 01020203 Τοπική Κοινότητα Δαρμένης 3148 13 0102020301 Δαρμένη,η 3147 14 01020204 Τοπική Κοινότητα Δειλινών 3078 15 0102020401 Δειλινά,τα 3077 16 01020205 Τοπική Κοινότητα Ηπίου 2658 17 0102020501 Ήπιον,το 2657 18 01020206 Τοπική Κοινότητα Κινύρων 1718 19 0102020601 Κίνυρα,τα 1717 20 01020207 Τοπική Κοινότητα Λυκείου 1.0168 21 0102020701 Λύκειον,το 1.0167 22 01020208 Τοπική Κοινότητα Μικρού Πιστού 4338 23 0102020801 Μικρόν Πιστόν,το 4337 24 01020209 Τοπική Κοινότητα Μύστακα 4198 25 0102020901 Μύστακας,ο 4197 26 01020210 Τοπική Κοινότητα Νέδας 2468 27 0102021001 Νέδα,η 2467 28 01020211 Τοπική Κοινότητα Νικητών 948 29 0102021101 Νικηταί,οι 947 30 01020212 Τοπική Κοινότητα Πλαγιάς 2948 31 0102021201 Πλαγιά,η 2947 32 01020213 Τοπική Κοινότητα Σκαλώματος 3188 33 0102021301 Σκάλωμα,το 3187 34 01020214 Τοπική Κοινότητα Στροφής 3398 35 0102021401 Στροφή,η 3396 36 010203 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΧΡΟΥ 1.2227 37 01020301 Τοπική Κοινότητα Κέχρου 1.2228 38 0102030102 Άνω Καμπή,η 238 39 0102030103 Βούρλα,τα 308 40 0102030104 Κάμπος,ο 768 41 0102030105 Κερασιά,η 1258 42 0102030101 Κέχρος,ο 1998 43 0102030106 Μικρός Κέχρος,ο 1038 44 0102030107 Μοναστήριον,το 748 45 0102030108 Τσούκκα,η 658 46 0102030109 Χαμηλόν,το 848 47 0102030110 Χαράδρα,η 1138 48 0102030111 Χλόη,η 3306 49 010204 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΗΣ 2.1837 50 01020401 Δημοτική Κοινότητα Οργάνης 2.1838 51 0102040102 Άνω Κάρδαμος,ο 528 52 0102040103 Βυρσίνη,η 3078 53 0102040104 Δρανιά,η 1648 54 0102040105 Καλύβια,τα 518 55 0102040106 Κάρδαμος,ο 1788 56 0102040107 Κάτω Βυρσίνη,η 778 57 0102040108 Κόβαλον,το 588 58 0102040109 Κύμη,η 3068 59 0102040110 Μυρτίσκη,η 3858 60 0102040101 Οργάνη,η 496

Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός

Page 2: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 61 0102040111 Σμιγάδα,η 1096 62 010201 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΛΥΡΑΣ 7.5837 63 01020102 Τοπική Κοινότητα Άγρας 1978 64 0102010201 Άγρα,η 1977 65 01020103 Τοπική Κοινότητα Άνω Δροσίνης 1068 66 0102010301 Άνω Δροσινή,η 1067 67 01020104 Τοπική Κοινότητα Αράτου 1.1588 68 0102010401 Άρατος,ο 1.1587 69 01020105 Τοπική Κοινότητα Αρδείας 278 70 0102010501 Αρδεία,η 277 71 01020106 Τοπική Κοινότητα Αρχοντικών 3658 72 0102010601 Αρχοντικά,τα 3657 73 01020107 Τοπική Κοινότητα Βραγιάς 5218 74 0102010701 Βραγιά,η 5217 75 01020108 Τοπική Κοινότητα Δοκού 9708 76 0102010801 Δοκός,η 9707 77 01020109 Τοπική Κοινότητα Δροσιάς 2238 78 0102010901 Δροσιά,η 2237 79 01020110 Τοπική Κοινότητα Δρύμης 3028 80 0102011001 Δρύμη,η 3027 81 01020111 Τοπική Κοινότητα Εσοχής 3238 82 0102011101 Εσοχή,η 3237 83 01020112 Τοπική Κοινότητα Κάτω Δροσινής 668 84 0102011201 Κάτω Δροσινή,η 667 85 01020113 Τοπική Κοινότητα Λαμπρού 4928 86 0102011301 Λαμπρόν,το 4927 87 01020114 Τοπική Κοινότητα Νέου Καλλυντήριου 2418 88 0102011401 Νέον Καλλυντήριον,το 2417 89 01020115 Τοπική Κοινότητα Νεύρων 1588 90 0102011501 Νεύρα,τα 1587 91 01020116 Τοπική Κοινότητα Ομηρικού 3138 92 0102011601 Ομηρικόν,το 3137 93 01020117 Τοπική Κοινότητα Πάσσου 7478 94 0102011701 Πάσσος,ο 7477 95 01020118 Τοπική Κοινότητα Πατερμών 1098 96 0102011801 Πατερμά,τα 1097 97 01020119 Τοπική Κοινότητα Ραγάδας 2708 98 0102011901 Ραγάδα,η 2707 99 01020120 Τοπική Κοινότητα Σκιάδας 868 100 0102012001 Σκιάδα,η 867 101 01020101 Τοπική Κοινότητα Φιλλύρας 9098 102 0102010101 Φιλλύρα,η 9095 103 0103 ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ (Έδρα: Ίασμος,ο) 13.8106 104 010302 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΑΞΑΔΩΝ 1.7737 105 01030201 Τοπική Κοινότητα Αμαξάδων 1.7738 106 0103020101 Αμαξάδες,οι 1.1958 107 0103020102 Άνω Αμαξάδες,οι 5638 108 0103020103 Μοναχοί,οι 156 109 010301 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΑΣΜΟΥ 5.7037 110 01030101 Δημοτική Κοινότητα Ιάσμου 4.3998 111 0103010102 Γαλήνη,η 2898 112 0103010103 Διαλαμπή,η 4698 113 0103010101 Ίασμος,ο 2.5868 114 0103010104 Ιππικόν,το 378 115 0103010105 Κοπτερόν,το 8108 116 0103010106 Μελίταινα,η 158 117 0103010107 Μωσαϊκόν,το 1937 118 01030102 Τοπική Κοινότητα Αμβροσίας 7668 119 0103010201 Αμβροσία,η 4328 120 0103010202 Μικρόν Παλλάδιον,το 608 121 0103010203 Παλλάδιον,το 2747 122 01030103 Τοπική Κοινότητα Σάλπης 5388 123 0103010302 Γλυκονέριον,το 688 124 0103010301 Σάλπη,η 4706 125 010303 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΩΣΤΟΥ 6.3347 126 01030302 Δημοτική Κοινότητα Ασωμάτων 2.8518 127 0103030201 Αγίασμα,το 3268 128 0103030202 Ασώματοι,οι 712

Page 3: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 129 0103030203 Δύμη,η 4038 130 0103030204 Θάμνα,τα 5138 131 0103030206 Ρίζωμα,το 2878 132 0103030205 Φοιτητικές Εστίες Δ.Π.Θ. 3468 133 0103030207 Φωλέα,η 2647 134 01030303 Τοπική Κοινότητα Κερασέας 88 135 0103030301 Κερασέα,η 87 136 01030304 Τοπική Κοινότητα Ληνού 4118 137 0103030401 Ληνός,ο 4117 138 01030305 Τοπική Κοινότητα Μέγα Πιστού 8868 139 0103030501 Μέγα Πιστόν,το 8867 140 01030306 Τοπική Κοινότητα Μίσχου 7298 141 0103030601 Μίσχος,ο 7297 142 01030307 Τοπική Κοινότητα Πολυάνθου 7378 143 0103030702 Κρυστάλλη,η 98 144 0103030701 Πολύανθον,το 7128 145 0103030703 Τρίκορφον,το 167 146 01030301 Τοπική Κοινότητα Σώστη 7128 147 0103030101 Σώστης,ο 7125 148 0101 ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Έδρα: Κομοτηνή,η) 66.9196 149 010102 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΕΙΡΟΥ 3.4937 150 01010201 Τοπική Κοινότητα Αιγείρου 1.2078 151 0101020102 Αγροτικόν Ορφανοτροφείον,το 458 152 0101020101 Αίγειρος,η 9248 153 0101020103 Μεσσούνη,η 2387 154 01010202 Τοπική Κοινότητα Αρωγής 98 155 0101020201 Αρωγή,η 97 156 01010203 Τοπική Κοινότητα Γλυφάδας 1368 157 0101020301 Γλυφάδα,η 1367 158 01010204 Τοπική Κοινότητα Καλλίστης 1228 159 0101020401 Καλλίστη,η 1227 160 01010205 Τοπική Κοινότητα Μελέτης 4978 161 0101020501 Μελέτη,η 4977 162 01010206 Τοπική Κοινότητα Μέσης 1838 163 0101020601 Μέση,η 1837 164 01010207 Τοπική Κοινότητα Νέας Καλλίστης 3918 165 0101020701 Νέα Καλλίστη,η 3917 166 01010208 Τοπική Κοινότητα Παραλίας Μέσης 68 167 0101020801 Παραλία Μέσης,η 67 168 01010209 Τοπική Κοινότητα Πόρπης 4528 169 0101020901 Πόρπη,η 4527 170 01010210 Τοπική Κοινότητα Φαναρίου 4908 171 0101021001 Φανάριον,το 4906 172 010101 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 60.6487 173 01010101 Δημοτική Κοινότητα Κομοτηνής 54.2728 174 0101010102 Ήφαιστος,ο 1.7068 175 0101010101 Κομοτηνή,η 50.9908 176 0101010103 Μέγα Κρανοβούνιον,το 1498 177 0101010104 Μεσοχώριον,το 1198 178 0101010105 Μικρόν Κρανοβούνιον,το 1598 179 0101010106 Παραδημή,η 4348 180 0101010107 Σχολή Αστυνομίας,η 3358 181 0101010108 Υφανταί,οι 3807 182 01010102 Τοπική Κοινότητα Ανθοχωρίου 828 183 0101010201 Ανθοχώριον,το 827 184 01010103 Τοπική Κοινότητα Γρατίνης 3658 185 0101010301 Γρατινή,η 3657 186 01010104 Τοπική Κοινότητα Θρυλορίου 1.9108 187 0101010401 Θρυλόριον,το 6208 188 0101010402 Ροδίτης,ο 1.0188 189 0101010403 Φύλακας,ο 2727 190 01010105 Τοπική Κοινότητα Ιτέας 778 191 0101010501 Ιτέα,η 777 192 01010106 Τοπική Κοινότητα Κάλχαντος 1.1608 193 0101010602 Ιάμπολις,η 1738 194 0101010601 Κάλχας,ο 6348 195 0101010603 Μεγάλη Άδα,η 98 196 0101010604 Μύτικας,ο 5

Page 4: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 197 0101010605 Σαρακηνή,η 408 198 0101010606 Τυχηρόν,το 2997 199 01010107 Τοπική Κοινότητα Καρυδιάς 3578 200 0101010701 Καρυδιά,η 3577 201 01010108 Τοπική Κοινότητα Κηκιδίου 6108 202 0101010801 Κηκίδιον,το 6107 203 01010109 Τοπική Κοινότητα Κοσμίου 9228 204 0101010901 Κόσμιον,το 9227 205 01010110 Τοπική Κοινότητα Πανδρόσου 3948 206 0101011002 Νυμφαία,η 358 207 0101011001 Πάνδροσος,η 1158 208 0101011003 Σύμβολα,τα 2447 209 01010111 Τοπική Κοινότητα Σιδηράδων 1998 210 0101011101 Σιδηράδες,οι 1997 211 01010112 Τοπική Κοινότητα Στυλάριου 3008 212 0101011201 Στυλάριον,το 3006 213 010103 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ 2.7787 214 01010302 Τοπική Κοινότητα Αγίων Θεοδώρων 4918 215 0101030201 Άγιοι Θεόδωροι,οι 4917 216 01010303 Τοπική Κοινότητα Μεγάλου Δουκάτου 4188 217 0101030301 Μέγα Δουκάτον,το 4187 218 01010301 Τοπική Κοινότητα Νέου Σιδηροχωρίου 1.3278 219 0101030102 Αδριανή,η 1448 220 0101030103 Καλαμόκαστρον,το 3428 221 0101030104 Μαυρομμάτιον,το 1378 222 0101030105 Μικρόν Δουκάτον,το 1378 223 0101030101 Νέον Σιδηροχώριον,το 5677 224 01010304 Τοπική Κοινότητα Παγουρίων 5428 225 0101030401 Παγούρια,τα 5425 226 0104 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ - ΣΑΠΩΝ (Έδρα: Σάπαι,οι) 14.7336 227 010402 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ 6.3507 228 01040202 Δημοτική Κοινότητα Αμαράντων 1.9188 229 0104020201 Αμάραντα,τα 6248 230 0104020202 Βάκος,ο 4328 231 0104020203 Ίσαλον,το 4908 232 0104020204 Καλλιθέα,η 1378 233 0104020205 Πάμφορον,το 2357 234 01040201 Δημοτική Κοινότητα Ξυλαγανής 1.5758 235 0104020102 Εργάνη,η 3478 236 0104020103 Νέα Πέτρα,η 488 237 0104020101 Ξυλαγανή,η 1.1807 238 01040203 Τοπική Κοινότητα Ιμέρου 2768 239 0104020302 Αμπελάκια,τα 68 240 0104020301 Ίμερος,ο 2707 241 01040204 Τοπική Κοινότητα Μαρωνείας 5708 242 0104020402 Άγιος Χαράλαμπος,ο 38 243 0104020403 Άνω Ασκηταί,οι 498 244 0104020404 Ασκηταί,οι 688 245 0104020401 Μαρώνεια,η 4278 246 0104020405 Πλατανίτης,ο 237 247 01040205 Τοπική Κοινότητα Μιράνων 1.2508 248 0104020502 Βέννα,η 6198 249 0104020501 Μίρανα,τα 2868 250 0104020503 Σαλμώνη,η 3457 251 01040206 Τοπική Κοινότητα Πελαγίας 448 252 0104020601 Πελαγία,η 447 253 01040207 Τοπική Κοινότητα Προσκυνητών 7178 254 0104020702 Αλκυών,η 68 255 0104020704 Κρυονέρι,το 508 256 0104020705 Λεύκες,οι 148 257 0104020703 Παραθεριστικός Οικ. Συνετ/σμός Υπαλ. ΔΕΗ Κομοτηνής 168 258 0104020701 Προσκυνηταί,οι 5978 259 0104020706 Προφήτης Ηλίας,ο 346 260 010401 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΠΩΝ 8.3837 261 01040101 Δημοτική Κοινότητα Σαπών 4.9888 262 0104010102 Αετοκορυφή,η 878 263 0104010103 Αρσάκειον,το 6608 264 0104010104 Βέλκιον,το 329

Page 5: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 265 0104010105 Κασσιτερά,τα 178 266 0104010106 Πρωτάτον,το 2788 267 0104010101 Σάπαι,οι 3.3518 268 0104010107 Τσιφλίκιον,το 878 269 0104010108 Χαμηλόν,το 1797 270 01040102 Τοπική Κοινότητα Αμφίας 3598 271 0104010201 Αμφία,τα 3597 272 01040103 Τοπική Κοινότητα Αρίσβης 1.0548 273 0104010301 Αρίσβη,η 1.0547 274 01040104 Τοπική Κοινότητα Εβρίνου 4558 275 0104010401 Εβρίνος,ο 4557 276 01040105 Τοπική Κοινότητα Ιασίου 838 277 0104010501 Ιάσιον,το 837 278 01040106 Τοπική Κοινότητα Κιζαρίου 458 279 0104010601 Κιζάριον,το 457 280 01040107 Τοπική Κοινότητα Κρωβύλης 4168 281 0104010701 Κρωβύλη,η 1298 282 0104010702 Παλαιά Κρωβύλη,η 2778 283 0104010703 Πετρωτά,τα 107 284 01040108 Τοπική Κοινότητα Λοφαρίου 5288 285 0104010802 Αετόλοφος,ο 398 286 0104010801 Λοφάριον,το 4897 287 01040109 Τοπική Κοινότητα Νέας Σάντας 1888 288 0104010901 Νέα Σάντα,η 1887 289 01040110 Τοπική Κοινότητα Στρύμης 2678 290 0104011002 Διώνη,η 1668 291 0104011001 Στρύμη,η 1014 292 02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ (Έδρα: Δράμα,η) 98.2875 293 0202 ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ (Έδρα: Καλαμπάκιον,το) 14.5166 294 020202 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΟΞΑΤΟΥ 8.9437 295 02020202 Δημοτική Κοινότητα Αγίου Αθανασίου 3.1508 296 0202020201 Άγιος Αθανάσιος,ο 3.1507 297 02020204 Δημοτική Κοινότητα Δοξάτου 2.8848 298 0202020401 Δοξάτον,το 2.8847 299 02020201 Δημοτική Κοινότητα Κυρίων 1.9588 300 0202020101 Βαθύσπηλον,το 2358 301 0202020102 Βαθυχώριον,το 2088 302 0202020103 Ευρύπεδον,το 1358 303 0202020104 Κύρια,τα 1.3308 304 0202020105 Υψηλόν,το 507 305 02020203 Τοπική Κοινότητα Αγοράς 1018 306 0202020301 Αγορά,η 1017 307 02020205 Τοπική Κοινότητα Κεφαλαρίου 6728 308 0202020501 Άνω Κεφαλάριον,το 3398 309 0202020502 Κάτω Κεφαλάριον,το 3337 310 02020206 Τοπική Κοινότητα Πηγαδίων 1788 311 0202020602 Αίγειρος,ο 08 312 0202020603 Περιστέρια,τα 108 313 0202020601 Πηγάδια,τα 1686 314 020201 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ 5.5737 315 02020101 Δημοτική Κοινότητα Καλαμπακίου 3.1108 316 0202010101 Καλαμπάκιον,το 3.1107 317 02020102 Τοπική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής 4548 318 0202010201 Αγία Παρασκευή,η 4547 319 02020103 Τοπική Κοινότητα Καλαμώνος 5978 320 0202010301 Καλαμών,ο 5977 321 02020104 Τοπική Κοινότητα Νεροφράκτου 5848 322 0202010401 Νεροφράκτης,ο 5847 323 02020105 Τοπική Κοινότητα Φτελιάς 8288 324 0202010501 Φτελιά,η 8285 325 0201 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ (Έδρα: Δράμα,η) 58.9446 326 020101 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ 58.5327 327 02010101 Δημοτική Κοινότητα Δράμας 45.8288 328 0201010102 Αμπελάκια,τα 3228 329 0201010101 Δράμα,η 44.8238 330 0201010103 Νέα Σεβάστεια,η 5188 331 0201010104 Ταξιάρχαι,οι 1468 332 0201010105 Τιμόθεος,ο 19

Page 6: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

7 333 02010112 Δημοτική Κοινότητα Ξηροποτάμου 2.7358 334 0201011202 Μεταμόρφωσις Σωτήρος,η 1818 335 0201011201 Ξηροπόταμος,ο 2.5547 336 02010113 Δημοτική Κοινότητα Χωριστής 2.7258 337 0201011301 Χωριστή,η 2.7257 338 02010102 Τοπική Κοινότητα Καλλιφύτου 1.6008 339 0201010201 Καλλίφυτος,η 1.2828 340 0201010202 Πανόραμα,το 3187 341 02010103 Τοπική Κοινότητα Καλού Αγρού 1.1788 342 0201010301 Καλός Αγρός,ο 1.1787 343 02010104 Τοπική Κοινότητα Κουδουνίων 9968 344 0201010401 Κουδούνια,τα 9967 345 02010105 Τοπική Κοινότητα Λιβαδερού 1398 346 0201010502 Δενδράκια,τα 268 347 0201010501 Λιβαδερόν,το 738 348 0201010503 Χαράδρα,η 407 349 02010106 Τοπική Κοινότητα Μακρυπλαγίου 498 350 0201010601 Μακρυπλάγιον,το 408 351 0201010602 Πολύκαρπος,ο 97 352 02010107 Τοπική Κοινότητα Μαυροβάτου 7368 353 0201010701 Μαυρόβατος,ο 7367 354 02010108 Τοπική Κοινότητα Μικροχωρίου 6308 355 0201010801 Μικροχώριον,το 6307 356 02010109 Τοπική Κοινότητα Μοναστηρακίου 8838 357 0201010902 Βαθύλακκος,ο 988 358 0201010901 Μοναστηράκιον,το 7857 359 02010110 Τοπική Κοινότητα Μυλοποτάμου 7118 360 0201011001 Μυλοπόταμος,ο 7117 361 02010111 Τοπική Κοινότητα Νικοτσάρας 3228 362 0201011101 Νικοτσάρας,ο 3226 363 020102 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ 4127 364 02010201 Τοπική Κοινότητα Σιδηρονέρου 3108 365 0201020102 Καλλίκαρπον,το 248 366 0201020103 Οροπέδιο,το 238 367 0201020104 Παππάδες,οι 358 368 0201020101 Σιδηρόνερον,το 2287 369 02010202 Τοπική Κοινότητα Σκαλωτής 1028 370 0201020201 Σκαλωτή,η 1025 371 0203 ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ (Έδρα: Κάτω Νευροκόπιον,το) 7.8607 372 02030001 Δημοτική Κοινότητα Κάτω Νευροκοπίου 2.1578 373 0203000101 Κάτω Νευροκόπιον,το 2.1577 374 02030002 Τοπική Κοινότητα Αχλαδέας 928 375 0203000201 Αχλαδέα,η 927 376 02030003 Τοπική Κοινότητα Βαθυτόπου 4618 377 0203000301 Βαθύτοπος,ο 4617 378 02030004 Τοπική Κοινότητα Βώλακος 1.0288 379 0203000401 Βώλαξ,ο 1.0287 380 02030005 Τοπική Κοινότητα Γρανίτου 788 381 0203000501 Γρανίτης,ο 787 382 02030006 Τοπική Κοινότητα Δασωτού 2358 383 0203000601 Δασωτόν,το 2357 384 02030007 Τοπική Κοινότητα Εξοχής 1508 385 0203000701 Εξοχή,η 1507 386 02030008 Τοπική Κοινότητα Καταφύτου 2328 387 0203000801 Κατάφυτον,το 2327 388 02030009 Τοπική Κοινότητα Κάτω Βροντούς 5548 389 0203000901 Κάτω Βροντού,η 5547 390 02030010 Τοπική Κοινότητα Λευκογείων 4658 391 0203001001 Λευκόγεια,τα 4657 392 02030011 Τοπική Κοινότητα Μικροκλεισούρας 1378 393 0203001101 Μικροκλεισούρα,η 1118 394 0203001102 Πέρασμα,το 267 395 02030012 Τοπική Κοινότητα Μικρομηλέας 388 396 0203001201 Μικρομηλέα,η 387 397 02030013 Τοπική Κοινότητα Οχυρού 5148 398 0203001301 Οχυρόν,το 5147 399 02030014 Τοπική Κοινότητα Παγονερίου 1548 400 0203001401 Παγονέριον,το 154

Page 7: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

7 401 02030015 Τοπική Κοινότητα Περιθωρίου 8988 402 0203001501 Περιθώριον,το 8987 403 02030016 Τοπική Κοινότητα Ποταμών 3238 404 0203001601 Ποταμοί,οι 3237 405 02030017 Τοπική Κοινότητα Χρυσοκεφάλου 3448 406 0203001701 Χρυσοκέφαλος,ο 3445 407 0204 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ (Έδρα: Παρανέστιον,το) 3.9016 408 020402 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ 2.8057 409 02040202 Τοπική Κοινότητα Αδριανής 1.0808 410 0204020201 Αδριανή,η 1.0807 411 02040203 Τοπική Κοινότητα Άνω Πυξαρίου 1368 412 0204020301 Άνω Πυξάριον,το 208 413 0204020302 Γύρος,ο 158 414 0204020303 Τείχος,το 638 415 0204020304 Υψηλόκαστρον,το 387 416 02040201 Τοπική Κοινότητα Νικηφόρου 3218 417 0204020102 Μαρμαριά,η 128 418 0204020103 Μικρολιβάδιον,το 138 419 0204020101 Νικηφόρος,ο 2967 420 02040204 Τοπική Κοινότητα Πλατανιάς 6338 421 0204020402 Θαμνωτόν,το 218 422 0204020403 Μαυροκορδάτος,ο 598 423 0204020404 Πελεκητή,η 138 424 0204020401 Πλατανιά,η 4648 425 0204020405 Πρινόλοφος,ο 767 426 02040205 Τοπική Κοινότητα Πλατανόβρυσης 2118 427 0204020502 Δρυμότοπος,ο 18 428 0204020501 Παλιάμπελα,τα 488 429 0204020503 Πλατανόβρυση,η 588 430 0204020504 Τερψιθέα,η 238 431 0204020505 Χαμοκέρασα,τα 817 432 02040206 Τοπική Κοινότητα Πτελέας Πλατανιάς 2098 433 0204020601 Πτελέα,η 2097 434 02040207 Τοπική Κοινότητα Υψηλής Ράχης 2158 435 0204020701 Υψηλή Ράχη,η 2156 436 020401 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 1.0967 437 02040102 Τοπική Κοινότητα Θολού 1668 438 0204010201 Θόλος,ο 48 439 0204010202 Κάτω Θόλος,ο 1238 440 0204010203 Κρήνη,η 88 441 0204010204 Στέρνα,η 317 442 02040101 Τοπική Κοινότητα Παρανεστίου 8818 443 0204010102 Αηδονόκαστρον,το 158 444 0204010103 Καπνόφυτον,το 188 445 0204010104 Καρποφόρον,το 268 446 0204010105 Μεσοχώριον,το 1058 447 0204010106 Ξάγναντον,το 438 448 0204010101 Παρανέστιον,το 6258 449 0204010107 Περίβλεπτον,το 88 450 0204010108 Πολυνέριον,το 108 451 0204010109 Πολύσυκο,το 158 452 0204010110 Τέμενος,το 167 453 02040103 Τοπική Κοινότητα Σίλης 498 454 0204010302 Διπόταμα,τα 178 455 0204010301 Πρασινάδα,η 328 456 0204010303 Σίλλη,η 05 457 0205 ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ (Έδρα: Προσοτσάνη,η) 13.0666 458 020501 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 9.0657 459 02050109 Δημοτική Κοινότητα Πετρούσσης 1.8608 460 0205010901 Πετρούσσα,η 1.7048 461 0205010902 Σταυρός,ο 1567 462 02050101 Δημοτική Κοινότητα Προσοτσάνης 3.5538 463 0205010101 Προσοτσάνη,η 3.5537 464 02050102 Τοπική Κοινότητα Ανθοχωρίου 1328 465 0205010201 Ανθοχώριον,το 1327 466 02050103 Τοπική Κοινότητα Γραμμένης 3208 467 0205010301 Γραμμένη,η 3207 468 02050104 Τοπική Κοινότητα Καλής Βρύσης 705

Page 8: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 469 0205010401 Καλή Βρύση,η 7057 470 02050105 Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας 3788 471 0205010501 Καλλιθέα,η 3787 472 02050106 Τοπική Κοινότητα Κοκκινογείων 6658 473 0205010602 Αγγίτης,ο 828 474 0205010601 Κοκκινόγεια,τα 5338 475 0205010603 Πηγαί,αι 507 476 02050107 Τοπική Κοινότητα Μικροπόλεως 8458 477 0205010701 Μικρόπολις,η 8457 478 02050108 Τοπική Κοινότητα Πανοράματος 428 479 0205010801 Πανόραμα,το 427 480 02050110 Τοπική Κοινότητα Πύργων 2748 481 0205011001 Πύργοι,οι 2747 482 02050111 Τοπική Κοινότητα Χαριτωμένης 2918 483 0205011101 Χαριτωμένη,η 2916 484 020502 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ 4.0017 485 02050202 Τοπική Κοινότητα Αργυρούπολις 6618 486 0205020201 Αργυρούπολις,η 6617 487 02050203 Τοπική Κοινότητα Μαυρολεύκης 4188 488 0205020301 Μαυρολεύκη,η 4187 489 02050204 Τοπική Κοινότητα Μεγαλοκάμπου 3098 490 0205020401 Μεγαλόκαμπος,ο 3097 491 02050205 Τοπική Κοινότητα Μικροκάμπου 2428 492 0205020501 Μικρόκαμπος,ο 2427 493 02050206 Τοπική Κοινότητα Περιχώρας 1858 494 0205020602 Άγιος Μηνάς,ο 48 495 0205020601 Περιχώρα,η 1817 496 02050207 Τοπική Κοινότητα Σιταγρών 7028 497 0205020701 Σιταγροί,οι 7027 498 02050201 Τοπική Κοινότητα Φωτολίβους 1.4848 499 0205020101 Φωτολίβος,το 1.4844 500 03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ (Έδρα: Αλεξανδρούπολις,η) 147.947

5 501 0301 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (Έδρα: Αλεξανδρούπολις,η, Ιστορική έδρα: Βήρα,η) 72.9596 502 030101 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 61.7027 503 03010101 Δημοτική Κοινότητα Αλεξανδρούπολης 58.1258 504 0301010102 Αγνάντια,η 1588 505 0301010101 Αλεξανδρούπολις,η 57.8128 506 0301010103 Αμφιτρίτη,η 1557 507 03010102 Τοπική Κοινότητα Άβαντος 5278 508 0301010201 Άβας,ο 5277 509 03010103 Τοπική Κοινότητα Αισύμης 2538 510 0301010301 Αισύμη,η 1938 511 0301010302 Λεπτοκαρυά,η 607 512 03010104 Τοπική Κοινότητα Κίρκης 758 513 0301010401 Κίρκη,ο 757 514 03010105 Τοπική Κοινότητα Μάκρης 1.9198 515 0301010502 Δίκελλα,τα 2908 516 0301010503 Έννατο,το 2688 517 0301010504 Κοίμηση Θεοτόκου,η 488 518 0301010501 Μάκρη,η 9248 519 0301010505 Μεσημβρία,η 1458 520 0301010506 Πανόραμα,το 378 521 0301010507 Παραλία Δικελλών,η 1028 522 0301010508 Πλάκα,η 1057 523 03010106 Τοπική Κοινότητα Συκορράχης 8038 524 0301010602 Ατάρνη,η 778 525 0301010603 Αύρα,η 1358 526 0301010604 Κόμαρος,η 1698 527 0301010605 Μέστη,η 1128 528 0301010606 Πέραμα,το 1088 529 0301010601 Συκορράχη,η 2026 530 030102 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ 2.7067 531 03010201 Τοπική Κοινότητα Ανθείας 1.2268 532 0301020102 Άνθεια,η 7818 533 0301020101 Αρίστηνον,το 4457 534 03010202 Τοπική Κοινότητα Δωρικού 3418 535 0301020202 Αετοχώριον,το 81

Page 9: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 536 0301020201 Δωρικόν,το 2607 537 03010203 Τοπική Κοινότητα Λουτρού 7698 538 0301020302 Λουτρά Τραϊανουπόλεως,τα 298 539 0301020301 Λουτρός,ο 7138 540 0301020303 Πεύκα,τα 277 541 03010204 Τοπική Κοινότητα Νίψης 3708 542 0301020401 Νίψα,η 3706 543 030103 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΕΡΩΝ 8.5517 544 03010305 Δημοτική Κοινότητα Πέπλου 1.5148 545 0301030502 Βρυσούλα,η 1658 546 0301030503 Γεμιστή,η 1588 547 0301030504 Κήποι,οι 1938 548 0301030501 Πέπλος,ο 9987 549 03010301 Δημοτική Κοινότητα Φερών 5.6598 550 0301030102 Πόρος,ο 2028 551 0301030101 Φέραι,αι 5.4577 552 03010302 Τοπική Κοινότητα Αρδανίου 3068 553 0301030201 Αρδάνιον,το 3067 554 03010303 Τοπική Κοινότητα Δορίσκου 5208 555 0301030301 Δορίσκος,ο 2768 556 0301030302 Μοναστηράκιον,το 2447 557 03010304 Τοπική Κοινότητα Καβησού 1978 558 0301030401 Καβησός,η 1977 559 03010306 Τοπική Κοινότητα Πυλαίας 1488 560 0301030602 Κοίλα,τα 78 561 0301030603 Μελία,η 628 562 0301030601 Πυλαία,η 797 563 03010307 Τοπική Κοινότητα Τριφυλλίου 2078 564 0301030702 Ιτέα,η 1058 565 0301030701 Τριφύλλιον,το 1025 566 0302 ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ (Έδρα: Διδυμότειχον,το) 19.4936 567 030201 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 16.0787 568 03020101 Δημοτική Κοινότητα Διδυμοτείχου 9.3678 569 0302010101 Διδυμότειχον,το 9.2638 570 0302010102 Νέοι Ψαθάδες,οι 1047 571 03020104 Δημοτική Κοινότητα Ελληνοχωρίου 1.3738 572 0302010401 Ελληνοχώριον,το 5938 573 0302010402 Θυρέα,η 1608 574 0302010403 Λαγός,ο 6207 575 03020102 Τοπική Κοινότητα Ασβεστάδων 1928 576 0302010201 Ασβεστάδες,οι 1927 577 03020103 Τοπική Κοινότητα Ασημένιου 3348 578 0302010301 Ασημένιον,το 3347 579 03020105 Τοπική Κοινότητα Ισαακίου 4078 580 0302010501 Ισαάκιον,το 4077 581 03020106 Τοπική Κοινότητα Καρωτής 2718 582 0302010601 Καρωτή,η 2717 583 03020107 Τοπική Κοινότητα Κουφοβούνου 6298 584 0302010701 Κουφόβουνον,το 6297 585 03020108 Τοπική Κοινότητα Κυανής 4748 586 0302010801 Κυανή,η 4747 587 03020109 Τοπική Κοινότητα Μάνης 5388 588 0302010902 Ευγενικόν,το 858 589 0302010901 Μάνη,η 3858 590 0302010903 Σιταριά,η 687 591 03020110 Τοπική Κοινότητα Πετράδων 1848 592 0302011001 Πετράδες,οι 1847 593 03020111 Τοπική Κοινότητα Ποιμενικού 3438 594 0302011101 Ποιμενικόν,το 3437 595 03020112 Τοπική Κοινότητα Πραγγίου 3048 596 0302011201 Πραγγίον,το 3047 597 03020113 Τοπική Κοινότητα Πυθίου 5418 598 0302011301 Πύθιον,το 4298 599 0302011302 Ρήγιον,το 1008 600 0302011303 Σταθμός,ο 127 601 03020114 Τοπική Κοινότητα Σιτοχωρίου 3268 602 0302011401 Σιτοχώριον,το 3267 603 03020115 Τοπική Κοινότητα Σοφικό 795

Page 10: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 604 0302011501 Σοφικόν,το 7956 605 030202 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ 3.4157 606 03020202 Τοπική Κοινότητα Αλεποχωρίου 3658 607 0302020201 Αλεποχώριον,το 2378 608 0302020202 Πολιά,η 1287 609 03020203 Τοπική Κοινότητα Ασπρονερίου 5388 610 0302020301 Ασπρονέριον,το 4668 611 0302020302 Γιατράδες,οι 727 612 03020204 Τοπική Κοινότητα Βρυσικών 3048 613 0302020401 Βρυσικά,τα 1628 614 0302020402 Σαύρα,η 1427 615 03020205 Τοπική Κοινότητα Δόξης 4108 616 0302020501 Δόξα,η 4107 617 03020206 Τοπική Κοινότητα Ελαφοχωρίου 4338 618 0302020602 Βρύση,η 438 619 0302020601 Ελαφοχώριον,το 1338 620 0302020603 Χιονάδες,αι 2577 621 03020207 Τοπική Κοινότητα Λάδης 1808 622 0302020701 Λάδη,η 1807 623 03020201 Τοπική Κοινότητα Μεταξάδων 7178 624 0302020102 Αβδέλλα,η 308 625 0302020101 Μεταξάδες,οι 6877 626 03020208 Τοπική Κοινότητα Παλιουρίου 4688 627 0302020801 Παλιούριον,το 4685 628 0303 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (Έδρα: Ορεστιάς,η) 37.6956 629 030302 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΥΣΣΑΣ 6.5157 630 03030201 Δημοτική Κοινότητα Νέας Βύσσης 2.8058 631 0303020101 Νέα Βύσσα,η 2.8057 632 03030202 Τοπική Κοινότητα Καβύλης 7588 633 0303020201 Καβύλη,η 7587 634 03030203 Τοπική Κοινότητα Καστανεών 1.0598 635 0303020301 Καστανέαι,αι 1.0597 636 03030204 Τοπική Κοινότητα Ριζίων 1.2728 637 0303020401 Ρίζια,τα 1.2727 638 03030205 Τοπική Κοινότητα Στέρνας 6218 639 0303020501 Στέρνα,η 6216 640 030303 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΠΡΙΝΟΥ 2.2267 641 03030302 Τοπική Κοινότητα Γαλήνης 08 642 0303030201 Γαλήνη,η 07 643 03030303 Τοπική Κοινότητα Ζώνης 4498 644 0303030301 Ζώνη,η 1508 645 0303030302 Μικρά Δοξιπάρα,η 2098 646 0303030303 Χελιδών,η 907 647 03030301 Τοπική Κοινότητα Κυπρίνος 8068 648 0303030101 Κυπρίνος,ο 8067 649 03030304 Τοπική Κοινότητα Φυλακίου 9718 650 0303030402 Αμμόβουνον,το 1138 651 0303030403 Κέραμος,ο 2638 652 0303030401 Φυλάκιον,το 5956 653 030301 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ 23.5847 654 03030101 Δημοτική Κοινότητα Ορεστιάδος 20.2118 655 0303010102 Λεπτή,η 6418 656 0303010103 Νέος Πύργος,ο 9438 657 0303010101 Ορεστιάς,η 18.4268 658 0303010104 Παλαιά Σαγήνη,η 158 659 0303010105 Σάκκος,ο 1867 660 03030102 Τοπική Κοινότητα Αμπελακίων 4708 661 0303010201 Αμπελάκια,τα 4707 662 03030103 Τοπική Κοινότητα Βάλτου 4038 663 0303010301 Βάλτος,ο 4037 664 03030104 Τοπική Κοινότητα Θουρίου 6438 665 0303010401 Θούριον,το 6437 666 03030105 Τοπική Κοινότητα Μεγάλης Δοξιπάρας 3028 667 0303010501 Μεγάλη Δοξιπάρα,η 3027 668 03030106 Τοπική Κοινότητα Νέου Χειμωνίου 4448 669 0303010601 Νέον Χειμώνιον,το 4447 670 03030107 Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου 9028 671 0303010701 Νεοχώριον,το 739

Page 11: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 672 0303010702 Παταγή,η 1637 673 03030108 Τοπική Κοινότητα Χανδρά 2098 674 0303010801 Χανδράς,ο 2096 675 030304 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΓΩΝΟΥ 5.3707 676 03030402 Τοπική Κοινότητα Άρζου 4338 677 0303040201 Άρζος,ο 2378 678 0303040202 Καναδάς,ο 1967 679 03030401 Τοπική Κοινότητα Δικαίων 8348 680 0303040101 Δίκαια,τα 5618 681 0303040102 Δίλοφος,ο 528 682 0303040103 Κριός,ο 408 683 0303040104 Πάλλη,η 1817 684 03030403 Τοπική Κοινότητα Ελαίας 4288 685 0303040301 Ελαία,η 4287 686 03030404 Τοπική Κοινότητα Θεραπειό 868 687 0303040401 Θεραπειό,το 867 688 03030405 Τοπική Κοινότητα Κομάρων 6288 689 0303040501 Κόμαρα,τα 6287 690 03030406 Τοπική Κοινότητα Μαρασίων 1408 691 0303040601 Μαράσια,τα 1407 692 03030407 Τοπική Κοινότητα Μηλέα 548 693 0303040701 Μηλέα,η 547 694 03030408 Τοπική Κοινότητα Ορμενίου 5578 695 0303040801 Ορμένιον,το 5577 696 03030409 Τοπική Κοινότητα Πενταλόφου 5108 697 0303040901 Πεντάλοφος,ο 5107 698 03030410 Τοπική Κοινότητα Πετρωτών 2708 699 0303041001 Πετρωτά,τα 2707 700 03030411 Τοπική Κοινότητα Πλάτης 6558 701 0303041101 Πλάτη,η 6557 702 03030412 Τοπική Κοινότητα Πτελέας 4418 703 0303041201 Πτελέα,η 4417 704 03030413 Τοπική Κοινότητα Σπηλαίου 3348 705 0303041301 Σπήλαιον,το 3345 706 0304 ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ (Έδρα: Σαμοθράκη,η) 2.8598 707 0304000002 Αλώνια,τα 2918 708 0304000003 Άνω Καρυώται,οι 228 709 0304000004 Άνω Μεριά,η 578 710 0304000005 Δάφνες,οι 168 711 0304000006 Θέρμα,τα 1068 712 0304000007 Καμαριώτισσα,η 1.0698 713 0304000008 Κατσαμπάς,ο 158 714 0304000009 Κάτω Καρυώται,οι 418 715 0304000010 Λάκκωμα,το 3178 716 0304000011 Μακρυλιές,οι 128 717 0304000012 Ξηροπόταμος,ο 298 718 0304000013 Παλαιόπολις,η 368 719 0304000014 Ποταμιά,η 68 720 0304000015 Προφήτης Ηλίας,ο 1898 721 0304000001 Σαμοθράκη,η 6535 722 0305 ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ (Έδρα: Σουφλίον,το) 14.9416 723 030502 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΦΕΑ 4.7617 724 03050206 Δημοτική Κοινότητα Μικρού Δερείου 1.9038 725 0305020602 Γέρικον,το 1258 726 0305020603 Γονικόν,το 3098 727 0305020604 Μέγα Δέρειον,το 5288 728 0305020601 Μικρόν Δέρειον,το 1588 729 0305020605 Πετρόλοφος,ο 1128 730 0305020606 Ρούσσα,η 3258 731 0305020607 Σιδηροχώριον,το 3467 732 03050202 Τοπική Κοινότητα Αμορίου 4128 733 0305020201 Αμόριον,το 4127 734 03050203 Τοπική Κοινότητα Κυριακής 1008 735 0305020301 Κυριακή,η 1007 736 03050201 Τοπική Κοινότητα Λαβάρων 1.0938 737 0305020101 Λάβαρα,τα 1.0937 738 03050204 Τοπική Κοινότητα Μάνδρας 1508 739 0305020401 Μάνδρα,η 150

Page 12: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

7 740 03050205 Τοπική Κοινότητα Μαυροκκλησίου 3138 741 0305020502 Κόρυμβος,ο 2018 742 0305020501 Μαυροκκλήσιον,το 1127 743 03050207 Τοπική Κοινότητα Πρωτοκκλησίου 7908 744 0305020702 Αγριάνη,η 5308 745 0305020701 Πρωτοκκλήσιον,το 2606 746 030501 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 6.1707 747 03050101 Δημοτική Κοινότητα Σουφλίου 4.4878 748 0305010102 Γιαννούλη,η 1858 749 0305010103 Σιδηρώ,η 4658 750 0305010101 Σουφλίον,το 3.8377 751 03050102 Τοπική Κοινότητα Δαδιάς 5468 752 0305010201 Δαδιά,η 5338 753 0305010202 Κοτρωνιά,η 128 754 0305010203 Μονή Δαδιάς,η 17 755 03050103 Τοπική Κοινότητα Κορνοφωλεάς 4438 756 0305010301 Κορνοφωλεά,η 4328 757 0305010302 Μονή Κορνοφωλεάς,η 117 758 03050104 Τοπική Κοινότητα Λαγυνών 3288 759 0305010401 Λαγυνά,τα 3287 760 03050105 Τοπική Κοινότητα Λυκόφωτος 3668 761 0305010501 Λυκόφως,το 3666 762 030503 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥΧΕΡΟΥ 4.0107 763 03050301 Δημοτική Κοινότητα Τυχερού 2.3118 764 0305030101 Τυχερόν,το 2.3117 765 03050302 Τοπική Κοινότητα Λευκίμμης 2018 766 0305030201 Λευκίμμη,η 2017 767 03050303 Τοπική Κοινότητα Λύρας 1858 768 0305030301 Λύρα,η 1857 769 03050304 Τοπική Κοινότητα Προβατώνος 1.0048 770 0305030402 Θυμαριά,η 2328 771 0305030401 Προβατών,ο 7128 772 0305030403 Ταύρη,η 607 773 03050305 Τοπική Κοινότητα Φυλακτού 3098 774 0305030501 Φυλακτόν,το 3094 775 04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΑΣΟΥ 13.7705 776 0401 ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ (Έδρα: Θάσος,η) 13.7707 777 04010001 Δημοτική Κοινότητα Θάσου 3.2408 778 0401000102 Γλυφάδα,η 08 779 0401000101 Θάσος,η 3.2348 780 0401000103 Μακρυάμμος,η 28 781 0401000104 Νιστέρι,το 47 782 04010002 Δημοτική Κοινότητα Θεολόγου 1.7628 783 0401000202 Αλυκή,η 178 784 0401000203 Αστρίς,η 518 785 0401000201 Θεολόγος,ο 6368 786 0401000204 Θυμωνιά,η 108 787 0401000205 Κοίνυρα,η (νησίς) 58 788 0401000206 Κοίνυρα,τα 1058 789 0401000207 Λιβάδι,το 08 790 0401000208 Μονή Αρχαγγέλου,η 298 791 0401000209 Παράδεισος,ο 28 792 0401000210 Παραλία Αστρίδος,η 798 793 0401000211 Ποτός,ο 8158 794 0401000212 Ρωσογκρεμός,ο 28 795 0401000213 Σκίδια,τα 28 796 0401000214 Ψιλή Αμμος,η 97 797 04010003 Δημοτική Κοινότητα Καλλιράχης 1.0188 798 0401000301 Καλλιράχη,η 4528 799 0401000302 Σκάλα Καλλιράχης,η 5667 800 04010004 Δημοτική Κοινότητα Λιμεναρίων 2.4808 801 0401000401 Κάστρον,το 98 802 0401000402 Λιμενάρια,τα 2.4717 803 04010007 Δημοτική Κοινότητα Ποταμιάς 1.3848 804 0401000702 Λεύκη,η 18 805 0401000701 Ποταμιά,η 1.3837 806 04010008 Δημοτική Κοινότητα Πρίνου 1.4238 807 0401000802 Αγιος Ανδρέας Πρίνου,ο 0

Page 13: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 808 0401000801 Μεγάλος Πρίνος,ο 268 809 0401000803 Μικρός Πρίνος,ο 308 810 0401000804 Όρμος Πρίνου,ο 1568 811 0401000805 Πρίνος,ο 1.2117 812 04010005 Τοπική Κοινότητα Μαριών 5378 813 0401000501 Μαριαί,αι 1588 814 0401000502 Σκάλα Μαριών,η 3797 815 04010006 Τοπική Κοινότητα Παναγίας 8028 816 0401000601 Παναγία,η 7258 817 0401000602 Χρυσή Αμμουδιά,η 777 818 04010009 Τοπική Κοινότητα Ραχωνίου 7298 819 0401000901 Ραχώνιον,το 4468 820 0401000902 Σκάλα Ραχωνίου,η 2837 821 04010010 Τοπική Κοινότητα Σωτήρος 3958 822 0401001001 Σκάλα Σωτήρος,η 3768 823 0401001002 Σωτήρ,ο 194 824 05 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ (Έδρα: Καβάλα,η) 124.9175 825 0501 ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ (Έδρα: Καβάλα,η) 70.5016 826 050101 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 58.7907 827 05010101 Δημοτική Κοινότητα Καβάλας 56.3718 828 0501010102 Άγιος Σύλλας,ο 1018 829 0501010103 Άσπρη Άμμος,η 488 830 0501010101 Καβάλα,η 54.0278 831 0501010104 Παλαιόν Τσιφλίκιον,το 2.1958 832 0501010105 Σανατόριον,το 07 833 05010102 Δημοτική Κοινότητα Νέας Καρβάλης 2.2258 834 0501010202 Άνω Λεύκη,η 178 835 0501010203 Λεύκη,η 488 836 0501010201 Νέα Καρβάλη,η 2.1607 837 05010103 Τοπική Κοινότητα Χαλκερού 1948 838 0501010301 Χαλκερόν,το 1946 839 050102 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΙΠΠΩΝ 11.7117 840 05010203 Δημοτική Κοινότητα Ζυγού 2.0578 841 0501020301 Ζυγός,ο 1.4858 842 0501020302 Πρόσφυγες,οι 5727 843 05010201 Δημοτική Κοινότητα Κρηνίδων 3.3658 844 0501020101 Κρηνίδες,αι 3.3657 845 05010202 Τοπική Κοινότητα Αμυγδαλεώνος 2.7248 846 0501020201 Αμυγδαλεών,ο 2.7247 847 05010204 Τοπική Κοινότητα Κορυφών 388 848 0501020401 Κορυφαί,αι 387 849 05010205 Τοπική Κοινότητα Κρυονερίου 6908 850 0501020501 Κρυονέριον,το 6907 851 05010206 Τοπική Κοινότητα Λιμνιών 1828 852 0501020602 Βουνοχώριον,το 1068 853 0501020601 Λιμνιά,τα 358 854 0501020603 Λυκόστομον,το 417 855 05010207 Τοπική Κοινότητα Λυδίας 8088 856 0501020701 Λυδία,η 8087 857 05010208 Τοπική Κοινότητα Παλαιάς Καβάλας 1088 858 0501020801 Παλαιά Καβάλα,η 1087 859 05010209 Τοπική Κοινότητα Πολυνέρου 258 860 0501020902 Κρανοχώριον,το 78 861 0501020901 Πολύνερον,το 187 862 05010210 Τοπική Κοινότητα Πολυστύλου 8208 863 0501021002 Δάτον,το 3108 864 0501021003 Μικροχώριον,το 908 865 0501021001 Πολύστυλον,το 4207 866 05010211 Τοπική Κοινότητα Φιλίππων 8948 867 0501021101 Φίλιπποι,οι 8945 868 0502 ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ (Έδρα: Χρυσούπολις,η) 22.3316 869 050202 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ 5.1157 870 05020201 Δημοτική Κοινότητα Κεραμωτής 2.0568 871 0502020101 Κεραμωτή,η 1.4388 872 0502020102 Μοναστηράκιον,το 2308 873 0502020103 Χαϊδευτόν,το 3887 874 05020202 Τοπική Κοινότητα Αγιάσματος 8638 875 0502020201 Αγίασμα,το 843

Page 14: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 876 0502020202 Παραλία Αγιάσματος,η 207 877 05020203 Τοπική Κοινότητα Νέας Καρυάς 1.4268 878 0502020301 Νέα Καρυά,η 1.4267 879 05020204 Τοπική Κοινότητα Πηγών 7708 880 0502020401 Πηγαί,αι 7706 881 050203 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΕΙΝΟΥ 1.2127 882 05020302 Τοπική Κοινότητα Αγίου Κοσμά 358 883 0502030201 Άγιος Κοσμάς,ο 208 884 0502030202 Σκοπός,ο 157 885 05020303 Τοπική Κοινότητα Διποτάμου 458 886 0502030301 Διπόταμος,ο 457 887 05020304 Τοπική Κοινότητα Δυσβάτου 288 888 0502030401 Δύσβατον,το 98 889 0502030402 Στεγνόν,το 197 890 05020305 Τοπική Κοινότητα Ελαφοχωρίου 628 891 0502030501 Ελαφοχώριον,το 627 892 05020306 Τοπική Κοινότητα Κεχροκάμπου 3598 893 0502030601 Κεχρόκαμπος,ο 3597 894 05020301 Τοπική Κοινότητα Λεκάνης 4858 895 0502030101 Λεκάνη,η 4857 896 05020307 Τοπική Κοινότητα Μακρυχωρίου 1208 897 0502030702 Κρυονέριον,το 138 898 0502030701 Μακρυχώριον,το 848 899 0502030703 Νικηταί,οι 128 900 0502030704 Πλατανιά,η 117 901 05020308 Τοπική Κοινότητα Πλαταμώνος 788 902 0502030801 Πλαταμών,ο 786 903 050201 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 16.0047 904 05020101 Δημοτική Κοινότητα Χρυσούπολης 8.8858 905 0502010101 Χρυσούπολις,η 8.8857 906 05020102 Τοπική Κοινότητα Αβραμυλιάς 658 907 0502010201 Αβραμυλιά,η 468 908 0502010202 Δαμασκηνιά,η 197 909 05020103 Τοπική Κοινότητα Γέροντα 4688 910 0502010301 Γέροντας,ο 4687 911 05020104 Τοπική Κοινότητα Γραβούνης 7378 912 0502010401 Γραβούνα,η 7377 913 05020105 Τοπική Κοινότητα Διαλεκτού 1438 914 0502010501 Διαλεκτόν,το 1078 915 0502010502 Εκλεκτόν,το 28 916 0502010503 Κρήνη,η 347 917 05020106 Τοπική Κοινότητα Ερατεινού 6498 918 0502010601 Ερατεινόν,το 6497 919 05020107 Τοπική Κοινότητα Ζαρκαδιάς 6718 920 0502010702 Εκάλη,η 738 921 0502010701 Ζαρκαδιά,η 5987 922 05020108 Τοπική Κοινότητα Ξεριά 4688 923 0502010801 Νέος Ξεριάς,ο 4687 924 05020109 Τοπική Κοινότητα Παραδείσου 2168 925 0502010901 Παράδεισος,ο 2167 926 05020110 Τοπική Κοινότητα Πέρνης 8978 927 0502011001 Πέρνη,η 8977 928 05020111 Τοπική Κοινότητα Πετροπηγής 5228 929 0502011101 Πετροπηγή,η 5227 930 05020112 Τοπική Κοινότητα Ποντολιβάδου 4658 931 0502011202 Άνω Ποντολίβαδον,το 1208 932 0502011203 Νέα Κώμη,η 638 933 0502011201 Ποντολίβαδον,το 2827 934 05020113 Τοπική Κοινότητα Χρυσοχωρίου 1.8188 935 0502011301 Χρυσοχώριον,το 1.8185 936 0503 ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ (Έδρα: Ελευθερούπολις,η) 32.0856 937 050301 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 9.4927 938 05030101 Δημοτική Κοινότητα Ελευθερούπολης 5.5558 939 0503010102 Δασικό Χωριό,το 08 940 0503010101 Ελευθερούπολις,η 4.3608 941 0503010103 Εξοχή,η 1428 942 0503010104 Παναγιά,η 6558 943 0503010105 Χορτοκόπιον,το 398

Page 15: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

7 944 05030102 Τοπική Κοινότητα Αμισιανών 9278 945 0503010201 Αμισιανά,τα 9277 946 05030103 Τοπική Κοινότητα Αντιφιλίππων 8698 947 0503010301 Αντιφίλιπποι,οι 8697 948 05030104 Τοπική Κοινότητα Κηπίων 3478 949 0503010402 Άνω Χορτοκόπιον,το 228 950 0503010401 Κηπία,τα 3257 951 05030105 Τοπική Κοινότητα Κοκκινοχώματος 1.4728 952 0503010501 Κοκκινόχωμα,το 1.4727 953 05030106 Τοπική Κοινότητα Χρυσοκάστρου 3228 954 0503010602 Μονή Αγίου Παντελεήμονος,η 158 955 0503010601 Χρυσόκαστρον,το 3076 956 050302 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 9.0827 957 05030201 Δημοτική Κοινότητα Νέας Περάμου 3.5328 958 0503020102 Αγία Μαρίνα,η 58 959 0503020103 Άγιος Αθανάσιος,ο 138 960 0503020101 Νέα Πέραμος,η 3.5147 961 05030202 Τοπική Κοινότητα Αγίου Ανδρέου 4118 962 0503020201 Άγιος Ανδρέας,ο 4117 963 05030203 Τοπική Κοινότητα Ελαιοχωρίου 1.2228 964 0503020301 Ελαιοχώριον,το 1.1958 965 0503020302 Παραλία Ελαιοχωρίου,η 277 966 05030204 Τοπική Κοινότητα Ελευθερών 1.3038 967 0503020401 Ελευθεραί,αι 1.3037 968 05030205 Τοπική Κοινότητα Μυρτοφύτου 4338 969 0503020501 Μυρτόφυτον,το 4248 970 0503020502 Παραλία Μυρτοφύτου,η 97 971 05030206 Τοπική Κοινότητα Νέας Ηρακλίτσης 1.6058 972 0503020602 Αποβάθρα,η 458 973 0503020601 Νέα Ηρακλίτσα,η 1.5607 974 05030207 Τοπική Κοινότητα Φωλεάς 5768 975 0503020702 Πύργος,ο 98 976 0503020701 Φωλεά,η 5676 977 050303 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΦΑΝΟΥ 5.2497 978 05030302 Τοπική Κοινότητα Ακροποτάμου 6758 979 0503030201 Ακροπόταμος,ο 6758 980 0503030202 Λουτρά Ελευθερών,τα 07 981 05030301 Τοπική Κοινότητα Γαληψού 4148 982 0503030101 Γαληψός,η 4147 983 05030303 Τοπική Κοινότητα Καριανής 6648 984 0503030302 Βρύση,η 738 985 0503030301 Καριανή,η 5917 986 05030304 Τοπική Κοινότητα Ορφανίου 7068 987 0503030402 Μέγας Αλέξανδρος,ο 508 988 0503030401 Ορφάνιον,το 6567 989 05030305 Τοπική Κοινότητα Οφρυνίου 1.9048 990 0503030501 Οφρύνιον,το 7588 991 0503030502 Παραλία Οφρυνίου,η 1.1467 992 05030306 Τοπική Κοινότητα Ποδοχωρίου 8868 993 0503030602 Κοκκινοχώριον,το 2788 994 0503030601 Ποδοχώριον,το 6086 995 050304 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 4.2517 996 05030401 Δημοτική Κοινότητα Νικήσιανης 2.2368 997 0503040101 Νικήσιανη,η 2.2367 998 05030402 Τοπική Κοινότητα Γεωργιανής 6118 999 0503040201 Γεωργιανή,η 6117 1000 05030403 Τοπική Κοινότητα Παλαιοχωρίου 1.4048 1001 0503040301 Παλαιοχώριον,το 1.4046 1002 050305 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΕΩΝ 4.0117 1003 05030502 Τοπική Κοινότητα Αυλής 5048 1004 0503050201 Αυλή,η 5048 1005 0503050202 Παλιά Αυλή,η 07 1006 05030503 Τοπική Κοινότητα Δωματίων 4578 1007 0503050301 Δωμάτια,τα 4577 1008 05030504 Τοπική Κοινότητα Μελισσοκομείου 4248 1009 0503050401 Μελισσοκομείον,το 2848 1010 0503050402 Πυργοχώριον,το 1407 1011 05030505 Τοπική Κοινότητα Μεσιάς 379

Page 16: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 1012 0503050502 Μέλισσα,η 2098 1013 0503050501 Μεσιά,η 1707 1014 05030506 Τοπική Κοινότητα Μεσορόπης 4568 1015 0503050601 Μεσορόπη,η 4567 1016 05030501 Τοπική Κοινότητα Μουσθένης 6478 1017 0503050101 Μουσθένη,η 6477 1018 05030507 Τοπική Κοινότητα Πλατανοτόπου 5848 1019 0503050701 Πλατανότοπος,ο 5847 1020 05030508 Τοπική Κοινότητα Σιδηροχωρίου 5608 1021 0503050801 Καραβαγγέλης,ο 3718 1022 0503050802 Σιδηροχώριον,το 1894 1023 06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ (Έδρα: Ξάνθη,η) 111.2225 1024 0602 ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ (Έδρα: Γενισέα,η, Ιστορική έδρα: Άβδηρα) 19.0056 1025 060202 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΒΔΗΡΩΝ 3.3417 1026 06020201 Τοπική Κοινότητα Αβδήρων 1.4738 1027 0602020101 Άβδηρα,τα 1.0908 1028 0602020102 Γκιώνα,η 1298 1029 0602020103 Λεύκιππος,ο 778 1030 0602020104 Παιδικαί Κατασκηνώσεις,αι 08 1031 0602020105 Πεζούλα,η 1038 1032 0602020106 Σκάλα Αβδήρων,η 747 1033 06020202 Τοπική Κοινότητα Μάνδρας 5068 1034 0602020201 Μάνδρα,η 5067 1035 06020203 Τοπική Κοινότητα Μυρωδάτου 4928 1036 0602020302 Ερωδιός,ο 168 1037 0602020301 Μυρωδάτον,το 4767 1038 06020204 Τοπική Κοινότητα Νέας Κεσσάνης 8708 1039 0602020402 Λάγος,ο 3398 1040 0602020403 Λουτρά Ποταμιάς,τα 08 1041 0602020401 Νέα Κεσσάνη,η 4188 1042 0602020404 Ποταμιά,η 1136 1043 060201 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΣΤΩΝΙΔΟΣ 10.4357 1044 06020101 Δημοτική Κοινότητα Γενισέας 2.1858 1045 0602010102 Βαφαίικα,τα 7128 1046 0602010101 Γενισέα,η 1.4737 1047 06020102 Δημοτική Κοινότητα Διομηδείας 4.4218 1048 0602010202 Αυξεντίου,ο 2648 1049 0602010201 Διομήδεια,η 7398 1050 0602010203 Νέος Ζυγός,ο 3958 1051 0602010204 Παλαιόν Κατράμιον,το 6318 1052 0602010205 Παλαιός Ζυγός,ο 6658 1053 0602010206 Πετεινός,ο 1.1188 1054 0602010207 Φελώνη,η 6097 1055 06020103 Τοπική Κοινότητα Κουτσού 7498 1056 0602010301 Κουτσόν,το 3908 1057 0602010302 Συδινή,η 3597 1058 06020104 Τοπική Κοινότητα Μαγικού 8568 1059 0602010402 Αλκυόνη,η 2458 1060 0602010401 Μαγικόν,το 6117 1061 06020105 Τοπική Κοινότητα Πηγαδίων 5118 1062 0602010501 Πηγάδια,τα 5117 1063 06020106 Τοπική Κοινότητα Πολυσίτου 4038 1064 0602010601 Πολύσιτος,ο 4037 1065 06020107 Τοπική Κοινότητα Σελίνου 2928 1066 0602010701 Σέλινον,το 2927 1067 06020108 Τοπική Κοινότητα Σουνίου 1.0188 1068 0602010801 Σούνιον,το 1.0186 1069 060203 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΛΕΡΟΥ 5.2297 1070 06020301 Δημοτική Κοινότητα Σελέρου 5.2298 1071 0602030102 Άκαρπον,το 2988 1072 0602030103 Άνω Πολύσιτον,το 368 1073 0602030104 Βελοχώριον,το 2258 1074 0602030105 Γρήγορον,το 2358 1075 0602030106 Λευκόπετρα,η 7008 1076 0602030107 Ρύμη,η 68 1077 0602030101 Σέλερον,το 2.0598 1078 0602030108 Σήμαντρα,τα 8098 1079 0602030109 Φίλια,τα 861

Page 17: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

5 1080 0603 ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ (Έδρα: Σμίνθη,η) 15.5406 1081 060302 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΩΝ 8127 1082 06030201 Τοπική Κοινότητα Θερμών 8128 1083 0603020102 Άνω Θέρμαι,αι 3328 1084 0603020103 Διάσπαρτον,το 398 1085 0603020101 Θέρμαι,αι 1178 1086 0603020104 Ιαματικαί Πηγαί,αι 58 1087 0603020105 Κίδαρις,η 288 1088 0603020106 Κοττάνη,η 238 1089 0603020107 Μέδουσα,η 1958 1090 0603020108 Μέσαι Θέρμαι,αι 736 1091 060303 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΤΥΛΗΣ 2.1587 1092 06030301 Δημοτική Κοινότητα Κοτύλης 2.1588 1093 0603030102 Αιμόνιον,το 758 1094 0603030103 Δημάριον,το 6238 1095 0603030101 Κοτύλη,η 4298 1096 0603030104 Πάχνη,η 1.0316 1097 060301 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΚΗΣ 12.0877 1098 06030102 Δημοτική Κοινότητα Εχίνου 3.0748 1099 0603010201 Εχίνος,ο 2.4868 1100 0603010202 Μελίβοια,η 5887 1101 06030101 Δημοτική Κοινότητα Μύκης 8.0518 1102 0603010102 Αιώρα,η 2688 1103 0603010103 Άλμα,το 3218 1104 0603010104 Άνω Ζουμπούλιον,το 498 1105 0603010105 Άνω Κίρρα,η 348 1106 0603010106 Αχλαδιά,η 08 1107 0603010107 Γλαύκη,η 1.4478 1108 0603010108 Γοργόνα,η 2178 1109 0603010109 Διάφορον,το 398 1110 0603010110 Ζουμπούλιον,το 1098 1111 0603010111 Καπνόανθος,ο 08 1112 0603010112 Κένταυρος,ο 2.5808 1113 0603010113 Κίρρα,η 1708 1114 0603010114 Κορυφή,η 108 1115 0603010115 Κότινον,το 808 1116 0603010116 Κουτσομύτης,ο 1458 1117 0603010117 Κρανιά,η 08 1118 0603010118 Μάνταινα,η 2768 1119 0603010119 Μύκη,η 1.3138 1120 0603010120 Όασις,η 968 1121 0603010121 Πανέριον,το 28 1122 0603010122 Προσήλιον,το 1428 1123 0603010123 Πύργος,ο 288 1124 0603010124 Ράχη,η 08 1125 0603010125 Σιρόκον,το 1008 1126 0603010101 Σμίνθη,η 2778 1127 0603010126 Σούλα,η 688 1128 0603010127 Στήριγμα,το 698 1129 0603010128 Τρίγωνο,το 718 1130 0603010129 Χρυσόν,το 1407 1131 06030103 Τοπική Κοινότητα Ωραίου 9628 1132 0603010302 Βασιλοχώριον,το 08 1133 0603010303 Θεοτόκος,η 268 1134 0603010304 Κύκνος,ο 2068 1135 0603010305 Ρεύμα,το 1488 1136 0603010306 Σταμάτιον,το 68 1137 0603010301 Ωραίον,το 5766 1138 060304 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΤΡΩΝ 4837 1139 06030401 Τοπική Κοινότητα Σατρών 4838 1140 0603040102 Ακραίος,ο 28 1141 0603040103 Γιδότοπος,ο 158 1142 0603040104 Δουργούτιον,το 38 1143 0603040105 Καλότυχον,το 318 1144 0603040106 Λυκότοπος,ο 38 1145 0603040107 Πολύσκιον,το 38 1146 0603040108 Ποταμοχώριον,το 588 1147 0603040109 Ρεματιά,η 4

Page 18: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 1148 0603040101 Σάτραι,αι 1898 1149 0603040110 Τέμενος,το 1718 1150 0603040111 Τσαλαπετεινός,ο 45 1151 0601 ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ (Έδρα: Ξάνθη,η) 65.1336 1152 060101 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ 63.0837 1153 06010102 Δημοτική Κοινότητα Ευμοίρου 3.0348 1154 0601010201 Εύμοιρον,το 1.2728 1155 0601010202 Λαμπρινόν,το 448 1156 0601010203 Λεύκη,η 3588 1157 0601010204 Νέα Μορσίνη,η 2208 1158 0601010205 Παλαιά Μορσίνη,η 2308 1159 0601010206 Πετροχώριον,το 9107 1160 06010103 Δημοτική Κοινότητα Κιμμερίων 3.8988 1161 0601010302 Ανθηρόν,το 08 1162 0601010303 Άσκυρα,τα 08 1163 0601010304 Έρανος,ο 08 1164 0601010305 Κετίκιον,το 88 1165 0601010301 Κιμμέρια,τα 3.6448 1166 0601010306 Λιβάδιον,το 38 1167 0601010307 Πανεπιστημιούπολη,η 2268 1168 0601010308 Πελεκητόν,το 158 1169 0601010309 Πόρτα,η 08 1170 0601010310 Πριόνιον,το 27 1171 06010101 Δημοτική Κοινότητα Ξάνθης 56.1518 1172 0601010102 Μονή Καλαμούς,η 28 1173 0601010103 Μονή Ταξιαρχών,η 278 1174 0601010101 Ξάνθη,η 56.1226 1175 060102 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 2.0507 1176 06010202 Τοπική Κοινότητα Γέρακα 2978 1177 0601020201 Γέρακας,ο 318 1178 0601020202 Ισαία,η 1118 1179 0601020203 Μέγα Εύμοιρον,το 668 1180 0601020204 Ορεστινή,η 48 1181 0601020205 Πίλημα,το 857 1182 06010203 Τοπική Κοινότητα Δαφνώνος 2908 1183 0601020301 Δαφνών,ο 2907 1184 06010204 Τοπική Κοινότητα Καρυοφύτου 1798 1185 0601020401 Άνω Καρυόφυτον,το 1058 1186 0601020402 Καστανίτης,ο 148 1187 0601020403 Κάτω Καρυόφυτον,το 488 1188 0601020404 Λειβαδίτης,ο 127 1189 06010205 Τοπική Κοινότητα Κομνηνών 2618 1190 0601020501 Κομνηνά,τα 2617 1191 06010206 Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου 3198 1192 0601020601 Ιωνικόν,το 458 1193 0601020602 Καλύβα,η 08 1194 0601020603 Κάτω Ιωνικόν,το 448 1195 0601020604 Νεοχώριον,το 1818 1196 0601020605 Σταυροχώριον,το 497 1197 06010207 Τοπική Κοινότητα Πασχαλιάς 1308 1198 0601020702 Δρυμιά,η 228 1199 0601020701 Πασχαλιά,η 808 1200 0601020703 Χαλέπιον,το 287 1201 06010201 Τοπική Κοινότητα Σταυρουπόλεως 5748 1202 0601020102 Δασικό Χωριό,το 08 1203 0601020103 Καλλιθέα,η 48 1204 0601020104 Λυκοδρόμιον,το 338 1205 0601020105 Μαργαρίτιον,το 18 1206 0601020101 Σταυρούπολις,η 5365 1207 0604 ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ (Έδρα: Εύλαλον,το) 11.5447 1208 06040001 Δημοτική Κοινότητα Ευλάλου 4.9858 1209 0604000102 Δέκαρχον,το 7348 1210 0604000101 Εύλαλον,το 9228 1211 0604000103 Ηλιοκέντημα,το 1.4058 1212 0604000104 Κρεμαστή,η 3828 1213 0604000105 Κύρνος,ο 8528 1214 0604000106 Μικροχώριον,το 2648 1215 0604000107 Ορφανόν,το 317

Page 19: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 1216 0604000108 Παλαιόν Όλβιον,το 1097 1217 06040008 Δημοτική Κοινότητα Τοξοτών 1.8458 1218 0604000802 Άγιος Αθανάσιος,ο 2398 1219 0604000803 Θαλασσιά,η 3048 1220 0604000804 Κοσμητή,η 518 1221 0604000805 Μέγα Τύμπανον,το 2998 1222 0604000806 Μικρόν Τύμπανον,το 628 1223 0604000807 Ποίμνη,η 448 1224 0604000808 Σεμέλη,η 278 1225 0604000801 Τοξόται,οι 8197 1226 06040002 Τοπική Κοινότητα Αβάτου 1.0788 1227 0604000201 Άβατον,το 1.0787 1228 06040003 Τοπική Κοινότητα Γαλάνης 1088 1229 0604000301 Γαλάνη,η 1087 1230 06040004 Τοπική Κοινότητα Εξοχής 1.2958 1231 0604000402 Βανιάνον,το 1668 1232 0604000403 Γκιζέλα,η 1848 1233 0604000404 Δάφνη,η 438 1234 0604000401 Εξοχή,η 868 1235 0604000405 Κοσσός,ο 738 1236 0604000406 Κυψέλη,η 2108 1237 0604000407 Μέλισσα,η 3458 1238 0604000408 Νέα Αμισός,η 1887 1239 06040005 Τοπική Κοινότητα Ερασμίου 1.2688 1240 0604000502 Δασοχώριον,το 1128 1241 0604000501 Νέον Εράσμιον,το 8658 1242 0604000503 Παλαιόν Εράσμιον,το 2918 1243 0604000504 Ραδιοσταθμός,ο 07 1244 06040006 Τοπική Κοινότητα Μαγγάνων 6358 1245 0604000601 Μάγγανα,τα 6357 1246 06040007 Τοπική Κοινότητα Ολβίου 3308 1247 0604000701 Όλβιον,το 3303 1248 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Έδρα: Θεσσαλονίκη,η) 1.882.1084 1249 07 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Έδρα: Θεσσαλονίκη,η) 1.110.5515 1250 0702 ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ (Έδρα: Αμπελόκηποι,οι) 52.1276 1251 070201 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 37.3817 1252 07020101 Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων 37.3818 1253 0702010101 Αμπελόκηποι,οι 37.3816 1254 070202 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 14.7467 1255 07020201 Δημοτική Κοινότητα Μενεμένης 14.7468 1256 0702020101 Μενεμένη,η 14.7465 1257 0703 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ (Έδρα: Σταυρός,ο) 23.4786 1258 070302 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 5.7177 1259 07030201 Δημοτική Κοινότητα Ασπροβάλτας 2.8388 1260 0703020101 Ασπροβάλτα,η 2.8387 1261 07030202 Δημοτική Κοινότητα Βρασνών 2.8798 1262 0703020202 Βρασνά,τα 2788 1263 0703020201 Νέα Βρασνά,τα 2.5568 1264 0703020203 Παλιάμπελα,τα 456 1265 070303 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ 3.8767 1266 07030301 Δημοτική Κοινότητα Νέας Απολλωνίας 1.9228 1267 0703030102 Λουτρά Βόλβης,τα 548 1268 0703030103 Μεσοπόταμον,το 178 1269 0703030101 Νέα Απολλωνία,η 1.8517 1270 07030302 Τοπική Κοινότητα Μελισσουργού 4178 1271 0703030201 Μελισσουργός,ο 4177 1272 07030303 Τοπική Κοινότητα Νικομηδινού 5198 1273 0703030301 Νικομηδινόν,το 5197 1274 07030304 Τοπική Κοινότητα Περιστερώνας 4428 1275 0703030401 Περιστερώνα,η 3948 1276 0703030402 Πλατεία,η 278 1277 0703030403 Σπιτάκια,τα 217 1278 07030305 Τοπική Κοινότητα Στίβου 5768 1279 0703030501 Στίβος,ο 5766 1280 070304 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ 2.9877 1281 07030401 Τοπική Κοινότητα Αρέθουσας 8698 1282 0703040101 Αρέθουσα,η 7488 1283 0703040102 Λευκούδα,η 121

Page 20: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

7 1284 07030402 Τοπική Κοινότητα Μαυρούδας 3758 1285 0703040201 Μαυρούδα,η 3757 1286 07030403 Τοπική Κοινότητα Σκεπαστού 5548 1287 0703040302 Λίμνη,η 2328 1288 0703040301 Σκεπαστόν,το 3227 1289 07030404 Τοπική Κοινότητα Στεφανινών 3818 1290 0703040402 Κάτω Στεφανινά,τα 198 1291 0703040401 Στεφανινά,τα 3627 1292 07030405 Τοπική Κοινότητα Φιλαδελφίου 8088 1293 0703040502 Ανοιξιά,η 2388 1294 0703040503 Ξηροπόταμος,ο 3508 1295 0703040501 Φιλαδέλφιον,το 2206 1296 070305 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 2.6177 1297 07030502 Τοπική Κοινότητα Ευαγγελισμού 4748 1298 0703050201 Ευαγγελισμός,ο 4747 1299 07030503 Τοπική Κοινότητα Νυμφοπέτρας 6788 1300 0703050302 Βαϊοχώριον,το 698 1301 0703050301 Νυμφόπετρα,η 6097 1302 07030501 Τοπική Κοινότητα Προφήτου 9968 1303 0703050102 Μικροκώμη,η 618 1304 0703050101 Προφήτης,ο 9357 1305 07030504 Τοπική Κοινότητα Σχολαρίου 4698 1306 0703050401 Σχολάριον,το 4696 1307 070306 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΔΥΤΟΥ 2.4607 1308 07030602 Τοπική Κοινότητα Απολλωνίας 4908 1309 0703060201 Απολλωνία,η 3168 1310 0703060202 Κοκκαλού,η 1747 1311 07030603 Τοπική Κοινότητα Μοδίου 3498 1312 0703060301 Μόδιον,το 3497 1313 07030601 Τοπική Κοινότητα Νέας Μαδύτου 1.6218 1314 0703060101 Νέα Μάδυτος,η 1.6216 1315 070301 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΝΤΙΝΑΣ 5.8217 1316 07030101 Δημοτική Κοινότητα Σταυρού 3.6728 1317 0703010101 Σταυρός,ο 3.6727 1318 07030102 Τοπική Κοινότητα Άνω Σταυρού 7968 1319 0703010201 Άνω Σταυρός,ο 7967 1320 07030103 Τοπική Κοινότητα Βόλβης 1.3538 1321 0703010302 Βαμβακιά,η 1718 1322 0703010303 Μεγάλη Βόλβη,η 1238 1323 0703010301 Μικρά Βόλβη,η 5558 1324 0703010304 Ρεντίνα,η 5045 1325 0704 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ (Έδρα: Σίνδος,η) 45.8396 1326 070402 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΥ 6.6137 1327 07040201 Δημοτική Κοινότητα Κυμίνων 3.6528 1328 0704020101 Κύμινα,τα 3.6527 1329 07040203 Δημοτική Κοινότητα Νέων Μαλγάρων 2.4048 1330 0704020301 Νέα Μάλγαρα,τα 2.4047 1331 07040202 Τοπική Κοινότητα Βραχιάς 5578 1332 0704020201 Βραχιά,η 5576 1333 070401 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΧΕΔΩΡΟΥ 29.3677 1334 07040102 Δημοτική Κοινότητα Διαβατών 11.1408 1335 0704010202 Αγία Σοφία,η 1.2508 1336 0704010201 Διαβατά,τα 9.8907 1337 07040103 Δημοτική Κοινότητα Καλοχωρίου 4.6728 1338 0704010301 Καλοχώριον,το 4.6727 1339 07040104 Δημοτική Κοινότητα Νέας Μαγνησίας 4.2668 1340 0704010401 Νέα Μαγνησία,η 4.2667 1341 07040101 Δημοτική Κοινότητα Σίνδου 9.2898 1342 0704010101 Σίνδος,η 9.2896 1343 070403 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ 9.8597 1344 07040302 Δημοτική Κοινότητα Ανατολικού 2.5898 1345 0704030201 Ανατολικόν,το 2.5897 1346 07040301 Δημοτική Κοινότητα Χαλάστρας 7.2708 1347 0704030101 Χαλάστρα,η 7.2705 1348 0705 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Έδρα: Περαία,η) 50.2646 1349 070502 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΟΜΗΣ 10.8107 1350 07050201 Δημοτική Κοινότητα Επανομής 8.9798 1351 0705020101 Επανομή,η 8.979

Page 21: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

7 1352 07050202 Τοπική Κοινότητα Μεσημερίου 1.8318 1353 0705020201 Μεσημέριον,το 1.8316 1354 070501 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 27.5537 1355 07050102 Δημοτική Κοινότητα Αγίας Τριάδος 3.0238 1356 0705010201 Αγία Τριάς,η 3.0237 1357 07050103 Δημοτική Κοινότητα Νέων Επιβατών 5.9848 1358 0705010301 Νέοι Επιβάται,οι 5.9847 1359 07050101 Δημοτική Κοινότητα Περαίας 18.5468 1360 0705010102 Λιβαδάκιον,το 2208 1361 0705010101 Περαία,η 18.3266 1362 070503 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ 11.9017 1363 07050301 Δημοτική Κοινότητα Νέας Μηχανιώνας 8.7758 1364 0705030101 Νέα Μηχανιώνα,η 8.7757 1365 07050302 Τοπική Κοινότητα Αγγελοχωρίου 1.1788 1366 0705030201 Αγγελοχώριον,το 1.1787 1367 07050303 Τοπική Κοινότητα Ν.Κερασιάς 1.9488 1368 0705030301 Νέα Κερασιά,η 1.9485 1369 0706 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ (Έδρα: Θέρμη,η) 53.2016 1370 070602 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 9.9117 1371 07060201 Δημοτική Κοινότητα Βασιλικών 4.2008 1372 0706020101 Βασιλικά,τα 3.7628 1373 0706020102 Λακκιά,η 4387 1374 07060202 Τοπική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής 2.2448 1375 0706020201 Αγία Παρασκευή,η 2.2447 1376 07060203 Τοπική Κοινότητα Αγίου Αντωνίου 8748 1377 0706020301 Άγιος Αντώνιος,ο 6478 1378 0706020302 Μονοπήγαδον,το 2277 1379 07060204 Τοπική Κοινότητα Λιβαδίου 2638 1380 0706020401 Λιβάδιον,το 2637 1381 07060205 Τοπική Κοινότητα Περιστεράς 7708 1382 0706020501 Περιστερά,η 7707 1383 07060206 Τοπική Κοινότητα Σουρωτής 1.5608 1384 0706020601 Σουρωτή,η 1.5606 1385 070601 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΗΣ 25.1457 1386 07060101 Δημοτική Κοινότητα Θέρμης 16.0048 1387 0706010101 Θέρμη,η 16.0047 1388 07060103 Δημοτική Κοινότητα Νέου Ρυσίου 2.9528 1389 0706010301 Νέον Ρύσιον,το 2.9527 1390 07060102 Τοπική Κοινότητα Νέας Ραιδεστού 4.1018 1391 0706010201 Νέα Ραιδεστός,η 3.8698 1392 0706010202 Φιλοθέη,η 2327 1393 07060104 Τοπική Κοινότητα Ταγαράδων 2.0888 1394 0706010401 Ταγαράδες,οι 2.0886 1395 070603 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΙΚΡΑΣ 18.1457 1396 07060304 Δημοτική Κοινότητα Πλαγιαρίου 5.3928 1397 0706030401 Πλαγιάριον,το 5.3927 1398 07060301 Δημοτική Κοινότητα Τριλόφου 7.4058 1399 0706030102 Άνω Σχολάριον,το 1788 1400 0706030101 Τρίλοφον,το 7.2277 1401 07060302 Τοπική Κοινότητα Καρδίας 3.3948 1402 0706030201 Καρδιά,η 3.3947 1403 07060303 Τοπική Κοινότητα Κάτω Σχολαρίου 1.9548 1404 0706030301 Κάτω Σχολάριον,το 1.9545 1405 0701 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Έδρα: Θεσσαλονίκη,η) 325.1826 1406 070101 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 315.1968 1407 0701010001 Θεσσαλονίκη,η 315.1966 1408 070102 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ 9.9867 1409 07010201 Δημοτική Κοινότητα Τριανδρίας 9.9868 1410 0701020101 Τριανδρία,η 9.9865 1411 0707 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (Έδρα: Καλαμαριά,η) 91.5188 1412 0707000001 Καλαμαριά,η 91.5185 1413 0708 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ (Έδρα: Εύοσμον,το) 101.7536 1414 070802 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ - ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ 27.0677 1415 07080201 Δημοτική Κοινότητα Ελευθερίου - Κορδελιού 27.0678 1416 0708020101 Ελευθέριο - Κορδελιό,το 27.0676 1417 070801 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΟΣΜΟΥ 74.6867 1418 07080101 Δημοτική Κοινότητα Ευόσμου 74.6868 1419 0708010101 Εύοσμον,το 74.686

Page 22: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

5 1420 0709 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ (Έδρα: Λαγκαδάς,ο, Ιστορική έδρα: Λαχανάς,ο) 41.1036 1421 070902 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΣΗΡΟΥ 3.6387 1422 07090201 Δημοτική Κοινότητα Ασσήρου 2.2168 1423 0709020101 Άσσηρος,η 1.9758 1424 0709020102 Εξαμίλιον,το 2417 1425 07090202 Τοπική Κοινότητα Κριθίας 1.4228 1426 0709020201 Κριθιά,η 1.4226 1427 070903 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ 1.9237 1428 07090302 Τοπική Κοινότητα Βερτίσκου 3948 1429 0709030201 Βερτίσκος,ο 3438 1430 0709030202 Χωρούδα,η 517 1431 07090303 Τοπική Κοινότητα Εξαλόφου 6268 1432 0709030301 Πέντε Βρύσαι,αι 3228 1433 0709030302 Πολυδένδριον,το 3047 1434 07090304 Τοπική Κοινότητα Λοφίσκου 4478 1435 0709030402 Αρετή,η 1868 1436 0709030401 Λοφίσκος,ο 2617 1437 07090301 Τοπική Κοινότητα Όσσης 4568 1438 0709030102 Γαλήνη,η 698 1439 0709030101 Όσσα,η 3876 1440 070904 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΝΔΟΙΩΝ (ΚΑΛΙΝΔΟΙΩΝ) 3.5927 1441 07090401 Δημοτική Κοινότητα Ζαγκλιβερίου 2.1718 1442 0709040101 Ζαγκλιβέριον,το 2.1717 1443 07090402 Τοπική Κοινότητα Αδάμ 4818 1444 0709040201 Αδάμ,ο 4817 1445 07090403 Τοπική Κοινότητα Νέων Καλινδοίων 5638 1446 0709040301 Καλαμωτόν,το 5018 1447 0709040302 Μεσόκωμο,το 627 1448 07090404 Τοπική Κοινότητα Πετροκεράσων 2288 1449 0709040401 Πετροκέρασα,τα 2287 1450 07090405 Τοπική Κοινότητα Σαρακήνας 1498 1451 0709040502 Άγιος Χαράλαμπος,ο 788 1452 0709040501 Σαρακήνα,η 716 1453 070905 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ 4.0927 1454 07090502 Τοπική Κοινότητα Αγίου Βασιλείου 1.3098 1455 0709050201 Άγιος Βασίλειος,ο 1.3097 1456 07090503 Τοπική Κοινότητα Αρδαμερίου 2518 1457 0709050301 Αρδαμέριον,το 2517 1458 07090504 Τοπική Κοινότητα Βασιλουδίου 6738 1459 0709050401 Βασιλούδιον,το 6737 1460 07090501 Τοπική Κοινότητα Γερακαρούς 1.2238 1461 0709050101 Γερακαρού,η 1.2237 1462 07090505 Τοπική Κοινότητα Λαγκαδικίων 6368 1463 0709050501 Λαγκαδίκια,τα 6366 1464 070901 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΓΚΑΔΑ 19.5877 1465 07090101 Δημοτική Κοινότητα Λαγκαδά 7.7648 1466 0709010101 Λαγκαδάς,ο 7.7647 1467 07090106 Δημοτική Κοινότητα Λαγυνών 3.5918 1468 0709010601 Λαγυνά,τα 3.5917 1469 07090102 Τοπική Κοινότητα Αναλήψεως 6338 1470 0709010201 Ανάληψις,η 6337 1471 07090103 Τοπική Κοινότητα Ηρακλείου 1.2788 1472 0709010301 Ηράκλειον,το 1.2787 1473 07090104 Τοπική Κοινότητα Καβαλλαρίου 1.9938 1474 0709010401 Καβαλλάριον,το 1.9937 1475 07090105 Τοπική Κοινότητα Κολχικού 2.0628 1476 0709010502 Δρακόντιο,το 2318 1477 0709010501 Κολχικόν,το 1.8317 1478 07090107 Τοπική Κοινότητα Περιβολακίου 1.1608 1479 0709010701 Περιβολάκιον,το 1.1607 1480 07090108 Τοπική Κοινότητα Χρυσαυγής 1.1068 1481 0709010801 Χρυσαυγή,η 1.1066 1482 070906 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΧΑΝΑ 2.4417 1483 07090602 Τοπική Κοινότητα Καρτερών 6488 1484 0709060202 Δορκάς,η 3728 1485 0709060201 Καρτεραί,αι 1878 1486 0709060203 Μαυρορράχη,η 318 1487 0709060204 Στεφάνια,τα 58

Page 23: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

7 1488 07090603 Τοπική Κοινότητα Λαχανά 5688 1489 0709060302 Ευαγγελίστρια,η 1618 1490 0709060303 Κυδωνέα,η 308 1491 0709060301 Λαχανάς,ο 3777 1492 07090604 Τοπική Κοινότητα Λευκοχωρίου 2368 1493 0709060401 Λευκοχώριον,το 2367 1494 07090605 Τοπική Κοινότητα Νικοπόλεως 1348 1495 0709060501 Νικόπολις,η 1347 1496 07090601 Τοπική Κοινότητα Ξυλοπόλεως 8558 1497 0709060101 Ξυλόπολις,η 8556 1498 070907 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΟΧΟΥ 5.8307 1499 07090701 Δημοτική Κοινότητα Σοχού 3.0948 1500 0709070101 Σοχός,ο 3.0947 1501 07090702 Τοπική Κοινότητα Ασκού 1.4268 1502 0709070201 Ασκός,ο 1.4267 1503 07090703 Τοπική Κοινότητα Κρυονερίου 1.3108 1504 0709070302 Αυγή,η 3198 1505 0709070301 Κρυονέριον,το 9915 1506 0710 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ (Έδρα: Συκέαι,αι) 84.7416 1507 071002 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 6.8527 1508 07100201 Δημοτική Κοινότητα Αγίου Παύλου 6.8528 1509 0710020101 Άγιος Παύλος,ο 6.8526 1510 071003 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 27.0847 1511 07100301 Δημοτική Κοινότητα Νεαπόλεως 27.0848 1512 0710030101 Νεάπολις,η 27.0846 1513 071004 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΥΚΩΝ 13.0527 1514 07100401 Δημοτική Κοινότητα Πεύκων 13.0528 1515 0710040101 Πεύκα,τα 13.0526 1516 071001 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΚΕΩΝ 37.7537 1517 07100101 Δημοτική Κοινότητα Συκεών 37.7538 1518 0710010101 Συκέαι,αι 37.7535 1519 0711 ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ (Έδρα: Σταυρούπολις,η) 99.2456 1520 071102 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ 13.9057 1521 07110201 Δημοτική Κοινότητα Ευκαρπίας 13.9058 1522 0711020101 Ευκαρπία,η 13.9056 1523 071103 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 39.3327 1524 07110301 Δημοτική Κοινότητα Πολίχνης 39.3328 1525 0711030101 Πολίχνη,η 39.3326 1526 071101 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 46.0087 1527 07110101 Δημοτική Κοινότητα Σταυρουπόλεως 46.0088 1528 0711010101 Σταυρούπολις,η 46.0085 1529 0712 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ (Έδρα: Πανόραμα,το, Ιστορική έδρα: Χορτιάτης,ο) 70.1106 1530 071201 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 17.4447 1531 07120101 Δημοτική Κοινότητα Πανοράματος 17.4448 1532 0712010101 Πανόραμα,το 17.4446 1533 071202 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΑΙΑΣ 34.6257 1534 07120201 Δημοτική Κοινότητα Πυλαίας 34.6258 1535 0712020101 Πυλαία,η 34.6256 1536 071203 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΟΡΤΙΑΤΗ 18.0417 1537 07120301 Δημοτική Κοινότητα Ασβεστοχωρίου 6.3938 1538 0712030101 Ασβεστοχώριον,το 6.3928 1539 0712030102 Κράνος,το 17 1540 07120303 Δημοτική Κοινότητα Φιλύρου 5.4958 1541 0712030301 Φίλυρον,το 5.4957 1542 07120304 Δημοτική Κοινότητα Χορτιάτη 4.8738 1543 0712030401 Χορτιάτης,ο 4.8737 1544 07120302 Τοπική Κοινότητα Εξοχής 1.2808 1545 0712030201 Εξοχή,η 1.2805 1546 0713 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ (Έδρα: Κουφάλια,τα, Ιστορική έδρα: Γέφυρα,η) 33.6736 1547 071302 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 14.7537 1548 07130201 Δημοτική Κοινότητα Αγίου Αθανασίου 4.9678 1549 0713020101 Άγιος Αθανάσιος,ο 4.9677 1550 07130203 Δημοτική Κοινότητα Βαθυλάκκου 2.3378 1551 0713020301 Βαθύλακκος,ο 2.3377 1552 07130204 Δημοτική Κοινότητα Γεφύρας 3.0598 1553 0713020401 Γέφυρα,η 3.0597 1554 07130205 Δημοτική Κοινότητα Νέας Μεσημβρίας 3.0508 1555 0713020501 Νέα Μεσημβρία,η 3.050

Page 24: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

7 1556 07130202 Τοπική Κοινότητα Αγχιάλου 7388 1557 0713020201 Αγχίαλος,η 7387 1558 07130206 Τοπική Κοινότητα Ξηροχωρίου 6028 1559 0713020602 Μπαλαίικα,τα 358 1560 0713020601 Ξηροχώριον,το 5676 1561 071301 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 10.5797 1562 07130101 Δημοτική Κοινότητα Κουφαλίων 8.1398 1563 0713010102 Εργατικές Κατοικίες,οι 2898 1564 0713010101 Κουφάλια,τα 7.8507 1565 07130102 Δημοτική Κοινότητα Προχώματος 2.4408 1566 0713010202 Ακροπόταμος,ο 5968 1567 0713010201 Καστανάς,ο 6308 1568 0713010203 Πρόχωμα,το 1.2146 1569 071303 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 8.3417 1570 07130302 Δημοτική Κοινότητα Αδένδρου 2.0798 1571 0713030201 Άδενδρον,το 2.0797 1572 07130305 Δημοτική Κοινότητα Μικρού Μοναστηρίου 2.0958 1573 0713030502 Λουδίας,ο 7898 1574 0713030501 Μικρόν Μοναστήριον,το 1.3067 1575 07130301 Δημοτική Κοινότητα Χαλκηδόνος 3.0948 1576 0713030101 Χαλκηδών,η 3.0947 1577 07130303 Τοπική Κοινότητα Βαλτοχωρίου 1868 1578 0713030301 Βαλτοχώριον,το 1867 1579 07130304 Τοπική Κοινότητα Ελεούσης 3858 1580 0713030401 Ελεούσα,η 3857 1581 07130306 Τοπική Κοινότητα Παρθενίου 5028 1582 0713030601 Παρθένιον,το 5025 1583 0714 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (Έδρα: Ωραιόκαστρον,το) 38.3176 1584 071402 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 6.1107 1585 07140202 Τοπική Κοινότητα Μεσαίου 1.1928 1586 0714020201 Μεσαίον,το 5338 1587 0714020202 Μονόλοφον,το 3708 1588 0714020203 Πετρωτόν,το 2897 1589 07140203 Τοπική Κοινότητα Νέας Φιλαδελφείας 9238 1590 0714020301 Νέα Φιλαδέλφεια,η 9237 1591 07140204 Τοπική Κοινότητα Νεοχωρούδας 1.9738 1592 0714020402 Αλέξανδρος Υψηλάντης,ο 2708 1593 0714020401 Νεοχωρούδα,η 1.7037 1594 07140201 Τοπική Κοινότητα Πενταλόφου 2.0228 1595 0714020101 Πεντάλοφος,ο 2.0226 1596 071403 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ 10.4917 1597 07140302 Δημοτική Κοινότητα Δρυμού 3.6598 1598 0714030201 Δρυμός,ο 3.6597 1599 07140301 Δημοτική Κοινότητα Λητής 3.5238 1600 0714030102 Ανθούπολη,η 2218 1601 0714030101 Λητή,η 3.3027 1602 07140303 Τοπική Κοινότητα Μελισσοχωρίου 3.3098 1603 0714030302 Άγιος Δημήτριος,ο 228 1604 0714030301 Μελισσοχώριον,το 3.2876 1605 071401 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 21.7167 1606 07140101 Δημοτική Κοινότητα Ωραιοκάστρου 21.7168 1607 0714010102 Άγιος Γεώργιος,ο 3298 1608 0714010103 Εγνατία,η 1038 1609 0714010104 Νεόκαστρο,το 4328 1610 0714010101 Ωραιόκαστρον,το 20.8524 1611 08 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ (Έδρα: Βέροια,η) 140.6115 1612 0802 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (Έδρα: Αλεξάνδρεια,η) 41.5706 1613 080201 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 20.4177 1614 08020101 Δημοτική Κοινότητα Αλεξανδρείας 15.8648 1615 0802010101 Αλεξάνδρεια,η 14.8218 1616 0802010102 Νησέλλιον,το 6538 1617 0802010103 Σχοινάς,ο 3907 1618 08020102 Τοπική Κοινότητα Βρυσακίου 6698 1619 0802010201 Βρυσάκιον,το 6697 1620 08020103 Τοπική Κοινότητα Καμποχωρίου 6908 1621 0802010301 Καμποχώριον,το 6907 1622 08020104 Τοπική Κοινότητα Λουτρού 1.2798 1623 0802010402 Εξωκκλήσιον,το 2

Page 25: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 1624 0802010401 Λουτρός,ο 1.2777 1625 08020105 Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου 5368 1626 0802010501 Νεοχώριον,το 5367 1627 08020106 Τοπική Κοινότητα Νησίου 1.3798 1628 0802010601 Νησίον,το 1.3798 1629 0802010602 Σάντα,η 06 1630 080202 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ 4.4357 1631 08020202 Τοπική Κοινότητα Επισκοπής 6948 1632 0802020201 Επισκοπή,η 4628 1633 0802020202 Καλοχώριον,το 2327 1634 08020201 Τοπική Κοινότητα Καβασίλων 6328 1635 0802020101 Καβάσιλα,τα 6327 1636 08020203 Τοπική Κοινότητα Κεφαλοχωρίου 6048 1637 0802020301 Κεφαλοχώριον,το 6047 1638 08020204 Τοπική Κοινότητα Ξεχασμένης 7508 1639 0802020401 Ξεχασμένη,η 5448 1640 0802020402 Ραψομανίκιον,το 2067 1641 08020205 Τοπική Κοινότητα Παλαιού Σκυλλιτσίου 5268 1642 0802020501 Παλαιόν Σκυλλίτσιον,το 5267 1643 08020206 Τοπική Κοινότητα Σταυρού 1.2298 1644 0802020601 Σταυρός,ο 1.2296 1645 080203 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΚΗΣ 7.1047 1646 08020301 Δημοτική Κοινότητα Μελίκης 3.1168 1647 0802030101 Μελίκη,η 3.1167 1648 08020302 Τοπική Κοινότητα Αγκαθιάς 1.4488 1649 0802030201 Αγκαθιά,η 1.2708 1650 0802030202 Τριλοφία,η 1787 1651 08020303 Τοπική Κοινότητα Κυψέλης 3768 1652 0802030301 Κυψέλη,η 3768 1653 0802030302 Μονή Αγίου Αθανασίου Σφηνίσσης,η 07 1654 08020304 Τοπική Κοινότητα Νεοκάστρου 8898 1655 0802030401 Νεόκαστρον,το 8897 1656 08020305 Τοπική Κοινότητα Προδρόμου 1.2758 1657 0802030502 Αγία Τριάς,η 2798 1658 0802030503 Νέος Πρόδρομος,ο 1818 1659 0802030501 Πρόδρομος,ο 8156 1660 080204 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΕΟΣ 9.6147 1661 08020404 Δημοτική Κοινότητα Κορυφής 1.6198 1662 0802040401 Κορυφή,η 1.2278 1663 0802040402 Παλαιόχωρα,η 3927 1664 08020401 Δημοτική Κοινότητα Πλατέος 2.0848 1665 0802040102 Εργοτάξιον Λουδία,το 18 1666 0802040101 Πλατύ,το 2.0837 1667 08020402 Τοπική Κοινότητα Αράχου 3938 1668 0802040201 Άραχος,ο 3937 1669 08020403 Τοπική Κοινότητα Κλειδίου 1.2498 1670 0802040301 Κλειδίον,το 1.2497 1671 08020405 Τοπική Κοινότητα Λιανοβεργίου 1.5938 1672 0802040501 Λιανοβέργιον,το 1.5937 1673 08020406 Τοπική Κοινότητα Πλατάνου 6308 1674 0802040601 Πλάτανος,ο 6307 1675 08020407 Τοπική Κοινότητα Πρασινάδας 6318 1676 0802040702 Κυδωνέα,η 2138 1677 0802040703 Νησελλούδιον,το 1378 1678 0802040701 Πρασινάδα,η 2817 1679 08020408 Τοπική Κοινότητα Τρικάλων 1.4158 1680 0802040801 Τρίκαλα,τα 1.4155 1681 0801 ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (Έδρα: Βέροια,η, Ιστορική έδρα: Βεργίνα,η) 66.5476 1682 080102 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 8.8187 1683 08010201 Δημοτική Κοινότητα Μακροχωρίου 5.1898 1684 0801020101 Μακροχώριον,το 5.1897 1685 08010202 Τοπική Κοινότητα Διαβατού 1.2768 1686 0801020201 Διαβατός,ο 1.2767 1687 08010203 Τοπική Κοινότητα Κουλούρας 9928 1688 0801020301 Κουλούρα,η 9927 1689 08010204 Τοπική Κοινότητα Λυκόγιαννης 5608 1690 0801020401 Νέα Λυκόγιαννη,η 3998 1691 0801020402 Παλαιά Λυκόγιαννη,η 161

Page 26: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

7 1692 08010205 Τοπική Κοινότητα Νέας Νικομηδείας 8018 1693 0801020501 Νέα Νικομήδεια,η 8016 1694 080103 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΓΙΝΑΣ 2.4647 1695 08010301 Τοπική Κοινότητα Βεργίνης 1.2428 1696 0801030101 Βεργίνα,η 1.2427 1697 08010302 Τοπική Κοινότητα Μετόχιο Προδρόμου 1108 1698 0801030201 Μετόχιον Προδρόμου,το 1107 1699 08010303 Τοπική Κοινότητα Παλατιτσίων 8348 1700 0801030301 Παλατίτσια,τα 8347 1701 08010304 Τοπική Κοινότητα Συκέας 2788 1702 0801030401 Συκέα,η 2786 1703 080101 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΟΙΑΣ 48.3067 1704 08010101 Δημοτική Κοινότητα Βέροιας 44.2918 1705 0801010101 Βέροια,η 43.1588 1706 0801010102 Κυδωνοχώριον,το 38 1707 0801010103 Λαζοχώριον,το 3808 1708 0801010104 Μέση,η 5688 1709 0801010105 Ταγαροχώριον,το 1827 1710 08010102 Τοπική Κοινότητα Αγίας Βαρβάρας 8968 1711 0801010201 Αγία Βαρβάρα,η 8967 1712 08010103 Τοπική Κοινότητα Άμμος 1988 1713 0801010301 Άμμος,η 1987 1714 08010104 Τοπική Κοινότητα Ασώματα 6078 1715 0801010401 Ασώματα,τα 6077 1716 08010105 Τοπική Κοινότητα Γεωργιανών 5088 1717 0801010501 Γεωργιανοί,οι 4498 1718 0801010502 Λευκόπετρα,η 597 1719 08010106 Τοπική Κοινότητα Καστανέας 1168 1720 0801010601 Καστανέα,η 848 1721 0801010602 Μικρά Σάντα,η 327 1722 08010107 Τοπική Κοινότητα Κάτω Βερμίου 758 1723 0801010701 Κάτω Βέρμιον,το 757 1724 08010108 Τοπική Κοινότητα Κουμαριάς 3398 1725 0801010801 Κουμαριά,η 2438 1726 0801010802 Ξηρολίβαδον,το 967 1727 08010109 Τοπική Κοινότητα Προφήτης Ηλίας 08 1728 0801010901 Προφήτης Ηλίας,ο 07 1729 08010110 Τοπική Κοινότητα Ράχης 6108 1730 0801011001 Ράχη,η 6107 1731 08010111 Τοπική Κοινότητα Τριποτάμου 6668 1732 0801011102 Κάτω Κομνήνειον,το 438 1733 0801011103 Κομνήνειον,το 708 1734 0801011101 Τριπόταμος,ο 5536 1735 080104 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΟΒΡΑ 5.3137 1736 08010402 Τοπική Κοινότητα Αγίας Μαρίνης 8648 1737 0801040201 Αγία Μαρίνα,η 8647 1738 08010401 Τοπική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου 1.7638 1739 0801040101 Άγιος Γεώργιος,ο 1.7637 1740 08010403 Τοπική Κοινότητα Πατρίδος 1.5208 1741 0801040302 Καλή Παναγία,η 288 1742 0801040301 Πατρίς,η 1.4927 1743 08010404 Τοπική Κοινότητα Τριλόφου 6158 1744 0801040401 Τρίλοφον,το 6157 1745 08010405 Τοπική Κοινότητα Φυτείας 5518 1746 0801040502 Άγιος Νικόλαος,ο 688 1747 0801040503 Κουτσοχώριον,το 528 1748 0801040504 Λιανοβρόχι,το 228 1749 0801040501 Φυτεία,η 4096 1750 080105 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ 1.6467 1751 08010502 Τοπική Κοινότητα Δασκίου 2868 1752 0801050201 Δάσκιον,το 2867 1753 08010503 Τοπική Κοινότητα Πολυδένδρου 1628 1754 0801050302 Ελαφίνα,η 88 1755 0801050303 Μονή Τιμίου Προδρόμου,η 58 1756 0801050301 Πολύδενδρον,το 1238 1757 0801050304 Πόρος,ο 98 1758 0801050305 Χαράδρα,η 177 1759 08010501 Τοπική Κοινότητα Ριζωμάτων 816

Page 27: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 1760 0801050101 Ριζώματα,τα 8167 1761 08010504 Τοπική Κοινότητα Σφηκιάς 3828 1762 0801050401 Σφηκιά,η 3825 1763 0803 ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (Έδρα: Νάουσα,η) 32.4946 1764 080302 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΕΜΙΩΝ 7.5347 1765 08030201 Δημοτική Κοινότητα Κοπανού 1.8538 1766 0803020101 Κοπανός,ο 1.8537 1767 08030202 Τοπική Κοινότητα Επισκοπής Νάουσας 1.6238 1768 0803020201 Επισκοπή,η 1.6237 1769 08030203 Τοπική Κοινότητα Λευκαδίων 1.0218 1770 0803020301 Λευκάδια,τα 1.0217 1771 08030204 Τοπική Κοινότητα Μαρίνης 1.1818 1772 0803020401 Μαρίνα,η 1.0428 1773 0803020402 Πολλά Νερά,τα 1397 1774 08030205 Τοπική Κοινότητα Μονοσπίτων 8978 1775 0803020501 Μονόσπιτα,τα 8977 1776 08030206 Τοπική Κοινότητα Χαριέσσης 9598 1777 0803020601 Χαρίεσσα,η 9596 1778 080303 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ 3.8087 1779 08030301 Τοπική Κοινότητα Αγγελοχωρίου 1.7018 1780 0803030101 Αγγελοχώριον,το 1.7017 1781 08030302 Τοπική Κοινότητα Ζερβοχωρίου 1.3408 1782 0803030201 Άνω Ζερβοχώριον,το 7318 1783 0803030202 Αρχάγγελος,ο 3088 1784 0803030203 Παλαιόν Ζερβοχώριον,το 3017 1785 08030303 Τοπική Κοινότητα Πολυπλατάνου 7678 1786 0803030301 Πολυπλάτανος,ο 7676 1787 080301 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΟΥΣΑΣ 21.1527 1788 08030101 Δημοτική Κοινότητα Νάουσας 19.2688 1789 0803010102 Άγιος Νικόλαος,ο 2138 1790 0803010103 Άνω Σέλι,το 438 1791 0803010101 Νάουσα,η 18.8828 1792 0803010104 Πηγάδια,τα 08 1793 0803010105 Ροδακινέα,η 458 1794 0803010106 Σταθμός,ο 857 1795 08030102 Τοπική Κοινότητα Αρκοχωρίου 2568 1796 0803010201 Αρκοχώριον,το 2567 1797 08030103 Τοπική Κοινότητα Γιαννακοχωρίου 4158 1798 0803010301 Γιαννακοχώριον,το 4157 1799 08030104 Τοπική Κοινότητα Ροδοχωρίου 5038 1800 0803010402 Άγιος Παύλος,ο 48 1801 0803010403 Μεταμόρφωσις,η 98 1802 0803010401 Ροδοχώριον,το 4907 1803 08030105 Τοπική Κοινότητα Στενημάχου 7108 1804 0803010501 Στενήμαχος,η 7104 1805 09 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ (Έδρα: Κιλκίς,το) 80.4195 1806 0901 ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ (Έδρα: Κιλκίς,το) 51.9266 1807 090102 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΛΙΚΟΥ 6.3437 1808 09010202 Τοπική Κοινότητα Γαλλικού 9698 1809 0901020201 Γαλλικός,ο 9697 1810 09010201 Τοπική Κοινότητα Καμπάνη 1.2088 1811 0901020101 Καμπάνης,ο 1.1708 1812 0901020102 Μύλος,ο 387 1813 09010203 Τοπική Κοινότητα Μανδρών 4758 1814 0901020301 Μάνδραι,αι 4757 1815 09010204 Τοπική Κοινότητα Νέας Σάντας 2.1448 1816 0901020401 Νέα Σάντα,η 1.6938 1817 0901020402 Παντελεήμων,ο 4517 1818 09010205 Τοπική Κοινότητα Πεδινού 8398 1819 0901020501 Πεδινόν,το 8178 1820 0901020502 Πέρινθος,η 227 1821 09010206 Τοπική Κοινότητα Χρυσοπέτρας 7088 1822 0901020602 Λαοδικηνόν,το 1868 1823 0901020603 Περιστέριον,το 1508 1824 0901020604 Πυργωτός,ο 1638 1825 0901020605 Φανάριον,το 968 1826 0901020601 Χρυσόπετρα,η 1136 1827 090103 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΟΪΡΑΝΗΣ 1.404

Page 28: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

7 1828 09010302 Τοπική Κοινότητα Ακρίτας 1498 1829 0901030201 Ακρίτας,ο 1497 1830 09010303 Τοπική Κοινότητα Αμαράντων 3538 1831 0901030302 Άγιος Χαράλαμπος,ο 978 1832 0901030301 Αμάραντα,τα 2567 1833 09010301 Τοπική Κοινότητα Δροσάτου 9028 1834 0901030101 Δοϊράνη,η 838 1835 0901030102 Δροσάτον,το 7138 1836 0901030103 Κορυφή,η 1066 1837 090101 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ 28.7457 1838 09010101 Δημοτική Κοινότητα Κιλκίς 24.2748 1839 0901010102 Αργυρούπολις,η 4238 1840 0901010103 Ζαχαράτον,το 1968 1841 0901010101 Κιλκίς,το 22.9148 1842 0901010104 Κολχίς,η 818 1843 0901010105 Μεταλλικόν,το 3868 1844 0901010106 Ξηρόβρυση,η 1718 1845 0901010107 Σεβαστόν,το 1037 1846 09010102 Τοπική Κοινότητα Βαπτιστού 3448 1847 0901010201 Βαπτιστής,ο 3308 1848 0901010202 Κυριακαίικα,τα 147 1849 09010103 Τοπική Κοινότητα Καστανεών 4308 1850 0901010301 Καστανέαι,αι 4307 1851 09010104 Τοπική Κοινότητα Κρηστώνης 9888 1852 0901010401 Κρηστώνη,η 9887 1853 09010105 Τοπική Κοινότητα Λειψυδρίου 3048 1854 0901010502 Ακροποταμιά,η 1288 1855 0901010503 Άνω Ποταμιά,η 628 1856 0901010504 Κάτω Ποταμιά,η 638 1857 0901010501 Λειψύδριον,το 517 1858 09010106 Τοπική Κοινότητα Μεγάλης Βρύσης 4928 1859 0901010601 Μεγάλη Βρύση,η 4927 1860 09010107 Τοπική Κοινότητα Μελανθίου 1238 1861 0901010701 Μελάνθιον,το 1237 1862 09010108 Τοπική Κοινότητα Μεσιανού 7248 1863 0901010802 Δαφνοχώριον,το 438 1864 0901010803 Λεβεντοχώριον,το 2738 1865 0901010801 Μεσιανόν,το 1288 1866 0901010804 Παλαιόν Γυναικόκαστρον,το 2807 1867 09010109 Τοπική Κοινότητα Σταυροχωρίου 3988 1868 0901010901 Σταυροχώριον,το 3987 1869 09010110 Τοπική Κοινότητα Χωρυγίου 6688 1870 0901011001 Χωρύγιον,το 6686 1871 090104 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΟΥΣΣΩΝ 4.6387 1872 09010402 Τοπική Κοινότητα Αγίου Μάρκου 1698 1873 0901040202 Άγιος Αντώνιος,ο 1018 1874 0901040201 Άγιος Μάρκος,ο 687 1875 09010403 Τοπική Κοινότητα Αναβρυτού 998 1876 0901040301 Αναβρυτόν,το 858 1877 0901040302 Πλαγιοχώριον,το 147 1878 09010404 Τοπική Κοινότητα Αντιγονείας 2888 1879 0901040401 Αντιγόνεια,η 1098 1880 0901040402 Γάβρα,η 698 1881 0901040403 Μονολίθιον,το 318 1882 0901040404 Μυλοχώριον,το 797 1883 09010405 Τοπική Κοινότητα Βάθης 3098 1884 0901040501 Βάθη,η 3097 1885 09010406 Τοπική Κοινότητα Γερακαρίου 2108 1886 0901040601 Γερακάριον,το 1688 1887 0901040602 Παλατιανόν,το 427 1888 09010407 Τοπική Κοινότητα Ελληνικού 1148 1889 0901040701 Ελληνικόν,το 1147 1890 09010408 Τοπική Κοινότητα Επταλόφου 3608 1891 0901040801 Επτάλοφος,ο 3607 1892 09010409 Τοπική Κοινότητα Ευκαρπίας 5148 1893 0901040901 Ευκαρπία,η 5147 1894 09010410 Τοπική Κοινότητα Θεοδοσίων 2298 1895 0901041001 Θεοδόσια,τα 229

Page 29: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

7 1896 09010411 Τοπική Κοινότητα Ισώματος 2938 1897 0901041101 Ίσωμα,το 2078 1898 0901041102 Ριζανά,τα 867 1899 09010412 Τοπική Κοινότητα Κάτω Θεοδωρακίου 1508 1900 0901041202 Άνω Θεοδωράκιον,το 538 1901 0901041201 Κάτω Θεοδωράκιον,το 977 1902 09010413 Τοπική Κοινότητα Κεντρικού 2838 1903 0901041301 Κεντρικόν,το 2288 1904 0901041302 Μαυροπλαγιά,η 458 1905 0901041303 Πετράδες,οι 107 1906 09010414 Τοπική Κοινότητα Κοιλαδίου 2588 1907 0901041402 Καλολίβαδον,το 128 1908 0901041401 Κοιλάδιον,το 918 1909 0901041403 Χειμαδιόν,το 1557 1910 09010415 Τοπική Κοινότητα Κοκκινιάς 1368 1911 0901041501 Κοκκινιά,η 738 1912 0901041502 Μελισσουργείον,το 637 1913 09010416 Τοπική Κοινότητα Κορωνούδας 1458 1914 0901041601 Κορωνούδα,η 1457 1915 09010417 Τοπική Κοινότητα Ποντοκερασέας 1338 1916 0901041702 Παρόχθιον,το 508 1917 0901041701 Ποντοκερασέα,η 837 1918 09010401 Τοπική Κοινότητα Τερπύλλου 6928 1919 0901040102 Διπόταμος,ο 1418 1920 0901040103 Μεταξοχώριον,το 688 1921 0901040101 Τέρπυλλος,η 4837 1922 09010418 Τοπική Κοινότητα Τριποτάμου 548 1923 0901041801 Διβούνιον,το 468 1924 0901041802 Τριπόταμος,ο 87 1925 09010419 Τοπική Κοινότητα Φύσκας 2028 1926 0901041902 Κατασκηνώσεις,αι 08 1927 0901041903 Σπουργίτης,ο 508 1928 0901041901 Φύσκα,η 1526 1929 090105 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΡΙΩΝ 2.7257 1930 09010502 Τοπική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής 1808 1931 0901050201 Αγία Παρασκευή,η 1807 1932 09010503 Τοπική Κοινότητα Μουριών 6048 1933 0901050302 Καβαλλάρης,ο 338 1934 0901050301 Μουριαί,αι 5558 1935 0901050303 Παλαιό Λιθωτό,το 167 1936 09010504 Τοπική Κοινότητα Μυριοφύτου 7588 1937 0901050402 Καλλιρρόη,η 408 1938 0901050401 Μυριόφυτον,το 6778 1939 0901050403 Νέον Μυριόφυτον,το 417 1940 09010501 Τοπική Κοινότητα Σταθμού Μουριών 1.1838 1941 0901050102 Αλεξάνδρα,η 1438 1942 0901050101 Σταθμός Μουριών,ο 1.0406 1943 090106 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ 5.4427 1944 09010602 Τοπική Κοινότητα Ανθοφύτου 2728 1945 0901060201 Ανθόφυτον,το 2727 1946 09010603 Τοπική Κοινότητα Μαυρονερίου 9158 1947 0901060302 Άνω Απόστολοι,οι 2678 1948 0901060301 Μαυρονέριον,το 5358 1949 0901060303 Μέσοι Απόστολοι,οι 1137 1950 09010601 Τοπική Κοινότητα Μικροκάμπου 7318 1951 0901060101 Μικρόκαμπος,ο 7317 1952 09010604 Τοπική Κοινότητα Νέου Αγιονερίου 1.1768 1953 0901060401 Νέον Αγιονέριον,το 1.1767 1954 09010605 Τοπική Κοινότητα Νέου Γυναικοκάστρου 1.0508 1955 0901060502 Βακούφιον,το 168 1956 0901060503 Κάτω Απόστολοι,οι 4088 1957 0901060504 Κοκάρτζα,η 488 1958 0901060501 Νέον Γυναικόκαστρον,το 5787 1959 09010606 Τοπική Κοινότητα Ξυλοκερατέας 4128 1960 0901060602 Μπακαίικα,τα 258 1961 0901060601 Ξυλοκερατέα,η 2738 1962 0901060603 Πικρολίμνη,η 1147 1963 09010607 Τοπική Κοινότητα Παλαιού Αγιονερίου 886

Page 30: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 1964 0901060701 Παλαιόν Αγιονέριον,το 8866 1965 090107 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΕΡΣΟΥ 2.6297 1966 09010702 Τοπική Κοινότητα Ηλιόλουστου 3288 1967 0901070201 Ηλιόλουστον,το 3287 1968 09010703 Τοπική Κοινότητα Μεγάλης Στέρνας 3628 1969 0901070301 Μεγάλη Στέρνα,η 3128 1970 0901070302 Μιχαλίτσι,το 148 1971 0901070303 Σουλτογιανναίικα,τα 367 1972 09010704 Τοπική Κοινότητα Πλαγιάς 8668 1973 0901070402 Αγία Κυριακή,η 1088 1974 0901070403 Κορομηλέα,η 3708 1975 0901070401 Πλαγιά,η 3887 1976 09010701 Τοπική Κοινότητα Χέρσου 1.0738 1977 0901070102 Ελευθεροχώριον,το 1268 1978 0901070103 Ηλιόφωτον,το 248 1979 0901070104 Καλίνδρια,η 1098 1980 0901070101 Χέρσο,το 8145 1981 0902 ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ (Έδρα: Πολύκαστρον,το, Ιστορική έδρα: Γουμένισσα,η) 28.4936 1982 090202 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ 5.6197 1983 09020201 Δημοτική Κοινότητα Αξιουπόλεως 3.0498 1984 0902020101 Αξιούπολη,η 2.8978 1985 0902020102 Πηγή,η 1527 1986 09020202 Τοπική Κοινότητα Γοργόπης 8728 1987 0902020201 Γοργόπη,η 8727 1988 09020203 Τοπική Κοινότητα Ειδομένης 3098 1989 0902020302 Δογάνης,ο 388 1990 0902020301 Ειδομένη,η 1548 1991 0902020303 Χαμηλόν,το 1177 1992 09020204 Τοπική Κοινότητα Πλαγιών 2248 1993 0902020401 Πλάγια,τα 2247 1994 09020205 Τοπική Κοινότητα Ρυζιών 7808 1995 0902020502 Βαλτοτόπιον,το 2158 1996 0902020503 Καμποχώριον,το 1768 1997 0902020501 Ρύζια,τα 3897 1998 09020206 Τοπική Κοινότητα Σκρα 2348 1999 0902020602 Κούπα,η 478 2000 0902020601 Σκρα,το 1877 2001 09020207 Τοπική Κοινότητα Φανού 1518 2002 0902020701 Φανός,ο 1516 2003 090203 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 6.1307 2004 09020301 Δημοτική Κοινότητα Γουμένισσας 3.6098 2005 0902030101 Γουμένισσα,η 3.6097 2006 09020302 Τοπική Κοινότητα Γρίβας 7708 2007 0902030201 Γρίβα,η 7707 2008 09020303 Τοπική Κοινότητα Κάρπης 3698 2009 0902030301 Κάρπη,η 3697 2010 09020304 Τοπική Κοινότητα Καστανερής 1808 2011 0902030401 Καστανερή,η 1807 2012 09020305 Τοπική Κοινότητα Πενταλόφου 3248 2013 0902030502 Ομαλόν,το 1218 2014 0902030501 Πεντάλοφον,το 2037 2015 09020306 Τοπική Κοινότητα Στάθης 3988 2016 0902030601 Στάθης,ο 3987 2017 09020307 Τοπική Κοινότητα Φιλυρίας 4808 2018 0902030702 Γερακών,ο 2348 2019 0902030701 Φιλυριά,η 2466 2020 090204 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩΠΟΥ 4.5187 2021 09020401 Δημοτική Κοινότητα Ευρωπού 1.7348 2022 0902040101 Ευρωπός,ο 1.7347 2023 09020402 Τοπική Κοινότητα Αγίου Πέτρου 1.5058 2024 0902040201 Άγιος Πέτρος,ο 1.5057 2025 09020403 Τοπική Κοινότητα Μεσιάς 2268 2026 0902040301 Μεσιά,η 2267 2027 09020404 Τοπική Κοινότητα Πολυπέτρου 4258 2028 0902040401 Πολύπετρον,το 4257 2029 09020405 Τοπική Κοινότητα Τούμπας 6288 2030 0902040501 Τούμπα,η 6286 2031 090205 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΙΒΑΔΙΩΝ 404

Page 31: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

7 2032 09020501 Τοπική Κοινότητα Λιβαδίων 4048 2033 0902050101 Λιβάδια,τα 4046 2034 090201 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ 11.8227 2035 09020101 Δημοτική Κοινότητα Πολυκάστρου 7.0658 2036 0902010102 Κουλιναίικα,τα 08 2037 0902010103 Λατομείον,το 18 2038 0902010101 Πολύκαστρον,το 7.0647 2039 09020102 Τοπική Κοινότητα Αξιοχωρίου 3138 2040 0902010201 Αξιοχώριον,το 3038 2041 0902010202 Νέον Σιράκιον,το 107 2042 09020103 Τοπική Κοινότητα Άσπρου 7748 2043 0902010301 Άσπρος,ο 7747 2044 09020104 Τοπική Κοινότητα Βαφιοχωρίου 6878 2045 0902010402 Βαλτούδιον,το 278 2046 0902010401 Βαφιοχώριον,το 6038 2047 0902010403 Κοτύλη,η 168 2048 0902010404 Ξηρόλακκος,ο 188 2049 0902010405 Χερσοτόπιον,το 237 2050 09020105 Τοπική Κοινότητα Ειρηνικού 638 2051 0902010501 Ειρηνικόν,το 637 2052 09020106 Τοπική Κοινότητα Ευζώνων 9198 2053 0902010601 Εύζωνοι,οι 3318 2054 0902010602 Μεταμόρφωσις,η 2068 2055 0902010603 Πλατανιά,η 3828 2056 0902010604 Τσολιάδες,οι 07 2057 09020107 Τοπική Κοινότητα Κορώνας 448 2058 0902010701 Κορώνα,η 447 2059 09020108 Τοπική Κοινότητα Λιμνοτόπου 2808 2060 0902010801 Λιμνότοπος,ο 588 2061 0902010802 Νέα Καβάλα,η 1408 2062 0902010803 Σιταριά,η 828 2063 0902010804 Χρυσόκαμπος,ο 07 2064 09020109 Τοπική Κοινότητα Μικρού Δάσους 4008 2065 0902010901 Μικρόν Δάσος,το 4007 2066 09020110 Τοπική Κοινότητα Πευκοδάσους 5778 2067 0902011001 Πευκοδάσος,το 5777 2068 09020111 Τοπική Κοινότητα Ποντοηρακλείας 7008 2069 0902011102 Κάστρον,το 88 2070 0902011101 Ποντοηράκλεια,η 6924 2071 10 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ (Έδρα: Έδεσσα,η) 139.6805 2072 1002 ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ (Έδρα: Αριδαία,η) 27.5566 2073 100201 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 20.3137 2074 10020101 Δημοτική Κοινότητα Αριδαίας 7.0578 2075 1002010101 Αριδαία,η 6.5618 2076 1002010102 Υδραία,η 4967 2077 10020102 Τοπική Κοινότητα Αλώρου 4178 2078 1002010201 Άλωρος,η 4177 2079 10020103 Τοπική Κοινότητα Αψάλου 1.1218 2080 1002010301 Άψαλος,η 1.1217 2081 10020104 Τοπική Κοινότητα Βορεινού 1.1618 2082 1002010401 Βορεινόν,το 7668 2083 1002010402 Νεοχώριον,το 3957 2084 10020105 Τοπική Κοινότητα Γαρεφείου 6638 2085 1002010501 Γαρέφειον,το 6637 2086 10020106 Τοπική Κοινότητα Δωροθέας 5968 2087 1002010602 Αγάθη,η 328 2088 1002010601 Δωροθέα,η 5647 2089 10020107 Τοπική Κοινότητα Λουτρακίου 1.1468 2090 1002010702 Λουτρά Λουτρακίου,τα 08 2091 1002010701 Λουτράκιον,το 1.1467 2092 10020108 Τοπική Κοινότητα Λυκοστόμου 4038 2093 1002010801 Λυκόστομον,το 4037 2094 10020109 Τοπική Κοινότητα Μεγαπλατάνου 5428 2095 1002010901 Μεγαπλάτανος,ο 3788 2096 1002010902 Μοναστηράκιον,το 1647 2097 10020110 Τοπική Κοινότητα Ξιφιανής 7678 2098 1002011001 Ξιφιανή,η 7677 2099 10020111 Τοπική Κοινότητα Όρμης 641

Page 32: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 2100 1002011101 Όρμα,η 6417 2101 10020112 Τοπική Κοινότητα Πιπεριών 5588 2102 1002011201 Πιπεριαί,αι 5587 2103 10020113 Τοπική Κοινότητα Πολυκαρπίου 1.0498 2104 1002011301 Πολυκάρπιον,το 1.0497 2105 10020114 Τοπική Κοινότητα Προμάχων 1.7408 2106 1002011401 Πρόμαχοι,οι 1.7407 2107 10020115 Τοπική Κοινότητα Σαρακηνών 4138 2108 1002011502 Κάτω Κορυφή,η 628 2109 1002011501 Σαρακηνοί,οι 3517 2110 10020116 Τοπική Κοινότητα Σωσάνδρας 1.0788 2111 1002011601 Σωσάνδρα,η 1.0787 2112 10020117 Τοπική Κοινότητα Τσάκων 9618 2113 1002011701 Τσάκοι,οι 9616 2114 100202 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 7.2437 2115 10020202 Τοπική Κοινότητα Αρχαγγέλου 6238 2116 1002020201 Αρχάγγελος,ο 6237 2117 10020201 Τοπική Κοινότητα Εξαπλατάνου 1.2928 2118 1002020101 Εξαπλάτανος,ο 1.2927 2119 10020203 Τοπική Κοινότητα Θεοδωρακείου 5838 2120 1002020301 Θεοδωράκειον,το 5837 2121 10020204 Τοπική Κοινότητα Θηριοπέτρας 3348 2122 1002020401 Θηριόπετρα,η 3347 2123 10020205 Τοπική Κοινότητα Ίδας 6398 2124 1002020501 Ίδα,η 6397 2125 10020206 Τοπική Κοινότητα Κωνσταντίας 5708 2126 1002020601 Κωνσταντία,η 5707 2127 10020207 Τοπική Κοινότητα Μηλέας 1.0018 2128 1002020701 Μηλέα,η 5588 2129 1002020702 Ριζοχώριον,το 4437 2130 10020208 Τοπική Κοινότητα Νερομύλων 1668 2131 1002020801 Νερόμυλοι,οι 788 2132 1002020802 Πρόδρομος,ο 887 2133 10020209 Τοπική Κοινότητα Νοτίας 3348 2134 1002020902 Αετοχώριον,το 258 2135 1002020901 Νότια,η 3097 2136 10020210 Τοπική Κοινότητα Περικλείας 4238 2137 1002021002 Λαγκαδιά,η 828 2138 1002021001 Περίκλεια,η 3417 2139 10020211 Τοπική Κοινότητα Φιλωτείας 5438 2140 1002021101 Φιλώτεια,η 5437 2141 10020212 Τοπική Κοινότητα Φούστανης 4548 2142 1002021201 Φούστανη,η 4547 2143 10020213 Τοπική Κοινότητα Χρυσής 2818 2144 1002021301 Χρυσή,η 2815 2145 1001 ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ (Έδρα: Έδεσσα,η) 28.8146 2146 100102 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ 3.6357 2147 10010202 Τοπική Κοινότητα Αγίου Αθανασίου 5188 2148 1001020201 Άγιος Αθανάσιος,ο 678 2149 1001020202 Νέος Άγιος Αθανάσιος,ο 4517 2150 10010201 Τοπική Κοινότητα Αρνίσσης 1.5578 2151 1001020102 Άγιος Δημήτριος,ο 228 2152 1001020101 Άρνισσα,η 1.4118 2153 1001020103 Δροσιά,η 338 2154 1001020104 Νέα Ξανθόγεια,τα 908 2155 1001020105 Ξανθόγεια,τα 17 2156 10010203 Τοπική Κοινότητα Γραμματικού 1948 2157 1001020302 Άνω Γραμματικόν,το 118 2158 1001020301 Κάτω Γραμματικόν,το 1837 2159 10010204 Τοπική Κοινότητα Παναγίτσας 9858 2160 1001020402 Ζέρβη,η 3038 2161 1001020401 Παναγίτσα,η 6827 2162 10010205 Τοπική Κοινότητα Περαίας 3818 2163 1001020501 Περαία,η 3816 2164 100101 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΔΕΣΣΑΣ 25.1797 2165 10010101 Δημοτική Κοινότητα Εδέσσης 19.0368 2166 1001010101 Έδεσσα,η 18.2298 2167 1001010102 Εκκλησιοχώριον,το 683

Page 33: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 2168 1001010103 Καισαριανά,τα 818 2169 1001010104 Προάστιον,το 437 2170 10010102 Τοπική Κοινότητα Άγρα 7968 2171 1001010201 Άγρας,ο 7967 2172 10010103 Τοπική Κοινότητα Βρυτών 4518 2173 1001010301 Βρυτά,τα 4517 2174 10010104 Τοπική Κοινότητα Καρυδιάς 8608 2175 1001010401 Καρυδιά,η 3878 2176 1001010402 Κερασέαι,αι 4737 2177 10010105 Τοπική Κοινότητα Μεσημερίου 7658 2178 1001010501 Μεσημέριον,το 7657 2179 10010106 Τοπική Κοινότητα Νησίου 3828 2180 1001010601 Νησίον,το 3827 2181 10010107 Τοπική Κοινότητα Πλατάνης 4018 2182 1001010701 Πλατάνη,η 4017 2183 10010108 Τοπική Κοινότητα Ριζαρίου 1.1328 2184 1001010801 Ριζάριον,το 1.1327 2185 10010109 Τοπική Κοινότητα Σωτήρας 5128 2186 1001010902 Λύκοι,οι 658 2187 1001010903 Μαργαρίτα,η 1578 2188 1001010904 Παλαιά Σωτήρα,η 08 2189 1001010905 Σαμάριον,το 858 2190 1001010901 Σωτήρα,η 2057 2191 10010110 Τοπική Κοινότητα Φλαμουριάς 8448 2192 1001011002 Αγία Φωτεινή,η 2618 2193 1001011001 Φλαμουριά,η 5835 2194 1003 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ (Έδρα: Γιαννιτσά,τα, Ιστορική έδρα: Πέλλα,η) 63.1226 2195 100301 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 34.2297 2196 10030101 Δημοτική Κοινότητα Γιαννιτσών 31.9838 2197 1003010102 Αρχοντικόν,το 2188 2198 1003010103 Ασβεσταρειόν,το 48 2199 1003010101 Γιαννιτσά,τα 29.7898 2200 1003010104 Δαμιανόν,το 3968 2201 1003010105 Ελευθεροχώριον,το 1838 2202 1003010106 Λεπτοκαρυά,η 1878 2203 1003010107 Μεσιανόν,το 3468 2204 1003010108 Παραλίμνη,η 8607 2205 10030102 Τοπική Κοινότητα Αμπελειών 1.1598 2206 1003010201 Αμπελείαι,αι 1.1597 2207 10030103 Τοπική Κοινότητα Μελισσίου 1.0878 2208 1003010301 Μελίσσιον,το 1.0876 2209 100302 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ 8.6757 2210 10030201 Δημοτική Κοινότητα Κρύας Βρύσης 5.2148 2211 1003020101 Κρύα Βρύση,η 5.2147 2212 10030202 Τοπική Κοινότητα Αγίου Λουκά 1.0138 2213 1003020201 Άγιος Λουκάς,ο 1.0137 2214 10030203 Τοπική Κοινότητα Ακρολίμνης 1.1008 2215 1003020301 Ακρολίμνη,η 1.1007 2216 10030204 Τοπική Κοινότητα Εσωβάλτων 1.3488 2217 1003020401 Εσώβαλτα,τα 8628 2218 1003020402 Σταυροδρόμιον,το 4866 2219 100303 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΡΡΟΥ 6.4797 2220 10030301 Δημοτική Κοινότητα Μυλοτόπου 1.9918 2221 1003030102 Κρώμνη,η 88 2222 1003030101 Νέος Μυλότοπος,ο 1.9837 2223 10030302 Τοπική Κοινότητα Αξού 1.2458 2224 1003030201 Αξός,η 1.1978 2225 1003030202 Ποντοχώριον,το 487 2226 10030303 Τοπική Κοινότητα Αραβησσού 1.3988 2227 1003030301 Αραβησσός,η 1.3987 2228 10030304 Τοπική Κοινότητα Αχλαδοχωρίου 4048 2229 1003030401 Αχλαδοχώριον,το 4047 2230 10030305 Τοπική Κοινότητα Λάκκας 3728 2231 1003030501 Λάκκα,η 3727 2232 10030306 Τοπική Κοινότητα Παλαιού Μυλοτόπου 7208 2233 1003030601 Παλαιός Μυλότοπος,ο 7207 2234 10030307 Τοπική Κοινότητα Πλαγιαρίου 3498 2235 1003030701 Πλαγιάριον,το 349

Page 34: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

6 2236 100304 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 6.9417 2237 10030401 Δημοτική Κοινότητα Γαλατάδων 1.8588 2238 1003040101 Γαλατάδες,οι 1.8587 2239 10030402 Τοπική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου 2328 2240 1003040201 Άγιος Γεώργιος,ο 2327 2241 10030403 Τοπική Κοινότητα Δροσερού 4578 2242 1003040301 Δροσερόν,το 4577 2243 10030404 Τοπική Κοινότητα Καρυωτίσσης 1.7798 2244 1003040401 Καρυώτισσα,η 1.7797 2245 10030405 Τοπική Κοινότητα Λιπαρού 3688 2246 1003040501 Λιπαρόν,το 3687 2247 10030406 Τοπική Κοινότητα Παλαιφύτου 1.3888 2248 1003040601 Παλαίφυτον,το 1.3887 2249 10030407 Τοπική Κοινότητα Τριφυλλίου 8598 2250 1003040702 Γυψοχώριον,το 3788 2251 1003040701 Τριφύλλιον,το 4816 2252 100305 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ 6.7987 2253 10030501 Δημοτική Κοινότητα Πέλλης 2.3988 2254 1003050101 Πέλλα,η 2.3987 2255 10030502 Τοπική Κοινότητα Αγροσυκέας 2808 2256 1003050201 Αγροσυκέα,η 2807 2257 10030503 Τοπική Κοινότητα Αθύρων 1.5248 2258 1003050301 Άθυρα,τα 1.5247 2259 10030504 Τοπική Κοινότητα Δυτικού 4548 2260 1003050401 Δυτικόν,το 4547 2261 10030505 Τοπική Κοινότητα Νέας Πέλλης 1.5108 2262 1003050501 Νέα Πέλλα,η 1.5107 2263 10030506 Τοπική Κοινότητα Ραχώνας 6328 2264 1003050602 Λιβαδίτσα,η 468 2265 1003050601 Ραχώνα,η 5865 2266 1004 ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ (Έδρα: Σκύδρα,η) 20.1886 2267 100402 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΝΗΙΔΟΣ 4.5757 2268 10040202 Τοπική Κοινότητα Ανύδρου 3828 2269 1004020201 Άνυδρον,το 3827 2270 10040201 Τοπική Κοινότητα Καλής 1.3788 2271 1004020101 Καλή,η 1.3787 2272 10040203 Τοπική Κοινότητα Καλλιπόλεως 6258 2273 1004020301 Καλλίπολις,η 4568 2274 1004020302 Σανδάλιον,το 1697 2275 10040204 Τοπική Κοινότητα Κρανέας 748 2276 1004020401 Κρανέα,η 738 2277 1004020402 Λιθαριά,η 17 2278 10040205 Τοπική Κοινότητα Μανδάλου 1.0808 2279 1004020501 Μάνδαλον,το 1.0807 2280 10040206 Τοπική Κοινότητα Προφήτου Ηλιού 1.0368 2281 1004020601 Προφήτης Ηλίας,ο 1.0366 2282 100401 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΚΥΔΡΑΣ 15.6137 2283 10040101 Δημοτική Κοινότητα Σκύδρας 5.4068 2284 1004010101 Σκύδρα,η 5.4067 2285 10040102 Τοπική Κοινότητα Αρσενίου 1.3968 2286 1004010201 Αρσένιον,το 1.3967 2287 10040103 Τοπική Κοινότητα Άσπρου 8088 2288 1004010301 Άσπρον,το 8087 2289 10040104 Τοπική Κοινότητα Δάφνης 6798 2290 1004010401 Δάφνη,η 6797 2291 10040105 Τοπική Κοινότητα Καλυβίων 1.0958 2292 1004010501 Καλύβια,τα 1.0957 2293 10040106 Τοπική Κοινότητα Λιποχωρίου 1.0318 2294 1004010601 Λιποχώριο,το 1.0317 2295 10040107 Τοπική Κοινότητα Μαυροβουνίου 1.0068 2296 1004010701 Μαυροβούνιον,το 1.0067 2297 10040108 Τοπική Κοινότητα Νέας Ζωής 1518 2298 1004010801 Νέα Ζωή,η 1517 2299 10040109 Τοπική Κοινότητα Πετραίας 1.6378 2300 1004010902 Λουτροχώριον,το 4588 2301 1004010901 Πετραία,η 9188 2302 1004010903 Πλεύρωμα,το 2617 2303 10040110 Τοπική Κοινότητα Ρίζου 1.012

Page 35: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 2304 1004011001 Ριζόν,το 1.0127 2305 10040111 Τοπική Κοινότητα Σεβαστιανών 1.3928 2306 1004011101 Σεβαστιανά,τα 1.3924 2307 11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ (Έδρα: Κατερίνη,η) 126.6985 2308 1102 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ (Έδρα: Λιτόχωρον,το, Ιστορική έδρα: Δίον,το) 25.6686 2309 110202 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ 8.3437 2310 11020201 Δημοτική Κοινότητα Λεπτοκαρυάς 3.7008 2311 1102020101 Λεπτοκαρυά,η 3.7007 2312 11020203 Δημοτική Κοινότητα Πλαταμώνος 2.0138 2313 1102020301 Πλαταμών,ο 2.0137 2314 11020202 Τοπική Κοινότητα Παντελεήμονος 9118 2315 1102020202 Νέος Παντελεήμων,ο 8108 2316 1102020201 Παντελεήμων,ο 118 2317 1102020203 Παραλία Παντελεήμονος,η 907 2318 11020204 Τοπική Κοινότητα Πόρων 7708 2319 1102020402 Άγιος Δημήτριος,ο 148 2320 1102020401 Νέοι Πόροι,οι 7338 2321 1102020403 Πόροι,οι 237 2322 11020205 Τοπική Κοινότητα Σκοτίνης 9498 2323 1102020502 Άνω Σκοτίνα,η 08 2324 1102020503 Παραλία Σκοτίνης,η 668 2325 1102020501 Σκοτίνα,η 8836 2326 110203 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΥ 10.0667 2327 11020303 Δημοτική Κοινότητα Βροντούς 1.9028 2328 1102030301 Βροντού,η 1.9027 2329 11020305 Δημοτική Κοινότητα Καρίτσης 2.0258 2330 1102030501 Καρίτσα,η 2.0257 2331 11020302 Τοπική Κοινότητα Αγίου Σπυρίδωνος 1.4898 2332 1102030201 Άγιος Σπυρίδων,ο 1.4897 2333 11020304 Τοπική Κοινότητα Δίου 1.4248 2334 1102030401 Δίον,το 1.1308 2335 1102030402 Πλατανάκια,τα 2947 2336 11020301 Τοπική Κοινότητα Κονταριωτίσσης 1.6628 2337 1102030101 Κονταριώτισσα,η 1.6627 2338 11020306 Τοπική Κοινότητα Νέας Εφέσου 1.5648 2339 1102030601 Νέα Έφεσος,η 1.5646 2340 110201 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 7.2597 2341 11020101 Δημοτική Κοινότητα Λιτοχώρου 7.2598 2342 1102010102 Καλύβια Βαρικού,τα 388 2343 1102010103 Λιμήν Λιτοχώρου,ο 98 2344 1102010101 Λιτόχωρον,το 6.9958 2345 1102010104 Μονή Αγίου Διονυσίου,η 258 2346 1102010105 Πλάκα,η 1925 2347 1101 ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (Έδρα: Κατερίνη,η) 85.8516 2348 110102 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΑΦΙΝΑΣ 4.3137 2349 11010202 Τοπική Κοινότητα Αρωνά 3248 2350 1101020201 Αρωνάς,ο 3247 2351 11010203 Τοπική Κοινότητα Ελάφου 4998 2352 1101020301 Έλαφος,η 4997 2353 11010204 Τοπική Κοινότητα Εξοχής 5838 2354 1101020401 Εξοχή,η 4468 2355 1101020402 Τόξον,το 1377 2356 11010205 Τοπική Κοινότητα Καταλωνίων 3968 2357 1101020501 Καταλώνια,τα 3967 2358 11010206 Τοπική Κοινότητα Λαγορράχης 5578 2359 1101020601 Λαγόρραχη,η 4548 2360 1101020602 Μελιάδιον,το 1037 2361 11010207 Τοπική Κοινότητα Μοσχοποτάμου 5438 2362 1101020701 Μοσχοπόταμος,ο 5437 2363 11010201 Τοπική Κοινότητα Παλαιού Κεραμιδίου 8908 2364 1101020101 Παλαιόν Κεραμίδιον,το 8907 2365 11010208 Τοπική Κοινότητα Τριλόφου 5218 2366 1101020801 Τρίλοφος,ο 5216 2367 110101 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 62.2057 2368 11010101 Δημοτική Κοινότητα Κατερίνης 58.3098 2369 1101010102 Ανδρομάχη,η 1.0618 2370 1101010101 Κατερίνη,η 55.9978 2371 1101010103 Νέα Χράνη,η 467

Page 36: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 2372 1101010104 Νέον Κεραμίδιον,το 4648 2373 1101010105 Ολυμπιακή Ακτή,η 3207 2374 11010105 Δημοτική Κοινότητα Σβορώνου 2.1758 2375 1101010502 Αγία Βαρβάρα,η 698 2376 1101010503 Προσήλιον,το 1588 2377 1101010501 Σβορώνος,ο 1.9487 2378 11010102 Τοπική Κοινότητα Άνω Αγίου Ιωάννου 4778 2379 1101010201 Άνω Άγιος Ιωάννης,ο 4428 2380 1101010202 Νέος Άνω Άγιος Ιωάννης,ο 357 2381 11010103 Τοπική Κοινότητα Γανοχώρας 7998 2382 1101010301 Γανόχωρα,η 7997 2383 11010104 Τοπική Κοινότητα Νεοκαισαρείας 4458 2384 1101010401 Νεοκαισάρεια,η 4456 2385 110103 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΟΥ 5.5577 2386 11010301 Δημοτική Κοινότητα Κορινού 3.5438 2387 1101030101 Κορινός,ο 3.4878 2388 1101030102 Παραλία Κορινού,η 567 2389 11010302 Τοπική Κοινότητα Κάτω Αγίου Ιωάννου 6038 2390 1101030201 Κάτω Άγιος Ιωάννης,ο 6037 2391 11010303 Τοπική Κοινότητα Κούκκου 3358 2392 1101030301 Κούκκος,ο 3357 2393 11010304 Τοπική Κοινότητα Νέας Τραπεζούντος 4238 2394 1101030401 Νέα Τραπεζούς,η 4237 2395 11010305 Τοπική Κοινότητα Σεβαστής 6538 2396 1101030501 Σεβαστή,η 6536 2397 110104 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 6.8037 2398 11010401 Δημοτική Κοινότητα Καλλιθέας 3.1348 2399 1101040101 Καλλιθέα,η 3.1347 2400 11010403 Δημοτική Κοινότητα Περιστάσης 2.5458 2401 1101040301 Περίστασις,η 2.5457 2402 11010402 Τοπική Κοινότητα Παραλίας 1.1248 2403 1101040201 Παραλία,η 1.1246 2404 110105 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΑΣ 4.8887 2405 11010503 Δημοτική Κοινότητα Λόφου 1.9198 2406 1101050301 Λόφος,ο 1.4968 2407 1101050302 Ράχη,η 4237 2408 11010502 Τοπική Κοινότητα Αγίου Δημητρίου 6278 2409 1101050201 Άγιος Δημήτριος,ο 6277 2410 11010501 Τοπική Κοινότητα Μηλιάς 1.4308 2411 1101050102 Άνω Μηλέα,η 68 2412 1101050103 Καρυές,οι 1878 2413 1101050101 Κάτω Μηλιά,η 8698 2414 1101050104 Μεσαία Μηλιά,η 3528 2415 1101050105 Φτέρη,η 167 2416 11010504 Τοπική Κοινότητα Μοσχοχωρίου 5168 2417 1101050401 Μοσχοχώριον,το 5167 2418 11010505 Τοπική Κοινότητα Φωτεινών 3968 2419 1101050502 Πέτρα,η 378 2420 1101050503 Σκοτεινά,τα 18 2421 1101050501 Φωτεινά,τα 3588 2422 1101050504 Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Πέτρας Ολύμπου,το 06 2423 110106 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΩΝ 2.0857 2424 11010602 Τοπική Κοινότητα Βρίας 4148 2425 1101060201 Βρία,η 4147 2426 11010603 Τοπική Κοινότητα Ελατοχωρίου 5338 2427 1101060301 Ελατοχώριον,το 5337 2428 11010601 Τοπική Κοινότητα Ρητίνης 1.1388 2429 1101060101 Ρητίνη,η 1.1385 2430 1103 ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ (Έδρα: Αιγίνιον,το, Ιστορική έδρα: Κολινδρός,ο) 15.1796 2431 110301 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΝΙΟΥ 4.8697 2432 11030101 Δημοτική Κοινότητα Αιγινίου 4.3458 2433 1103010101 Αιγίνιον,το 4.1538 2434 1103010102 Μεγάλη Γέφυρα,η 1927 2435 11030102 Τοπική Κοινότητα Καταχά 5248 2436 1103010201 Καταχάς,ο 5246 2437 110302 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ 3.8837 2438 11030201 Δημοτική Κοινότητα Κολινδρού 3.0328 2439 1103020101 Κολινδρός,ο 2.822

Page 37: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 2440 1103020102 Παλιάμπελα,τα 2107 2441 11030202 Τοπική Κοινότητα Καστανέας 2498 2442 1103020201 Καστανέα,η 2497 2443 11030203 Τοπική Κοινότητα Λιβαδίου 2358 2444 1103020301 Λιβάδιον,το 2357 2445 11030204 Τοπική Κοινότητα Ρυακίων 3678 2446 1103020401 Ρυάκια,τα 3676 2447 110303 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΘΩΝΗΣ 3.1697 2448 11030301 Τοπική Κοινότητα Μακρυγιάλου 1.7068 2449 1103030102 Αρχαία Πύδνα,η 258 2450 1103030101 Μακρύγιαλος,ο 1.6817 2451 11030302 Τοπική Κοινότητα Μεθώνης 7418 2452 1103030202 Αγιάννης,ο 428 2453 1103030201 Μεθώνη,η 6997 2454 11030303 Τοπική Κοινότητα Νέας Αγαθουπόλεως 2678 2455 1103030301 Νέα Αγαθούπολις,η 2677 2456 11030304 Τοπική Κοινότητα Παλαιού Ελευθεροχωρίου 4558 2457 1103030401 Παλαιόν Ελευθεροχώριον,το 4556 2458 110304 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΥΔΝΑΣ 3.2587 2459 11030402 Τοπική Κοινότητα Αλωνίων 6418 2460 1103040201 Αλώνια,τα 6417 2461 11030403 Τοπική Κοινότητα Παλαιοστάνης 4768 2462 1103040302 Μικρή Μηλιά,η 328 2463 1103040301 Παλαιόστανη,η 4447 2464 11030401 Τοπική Κοινότητα Πύδνας 1.2068 2465 1103040102 Αλυκή,η 348 2466 1103040101 Κίτρος,το 1.1727 2467 11030404 Τοπική Κοινότητα Σφενδαμίου 9358 2468 1103040401 Σφενδάμιο,το 9354 2469 12 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ (Έδρα: Σέρραι,αι) 176.4305 2470 1202 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ (Έδρα: Ροδολίβος,το) 9.1826 2471 120202 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ 2.6157 2472 12020202 Τοπική Κοινότητα Αμφιπόλεως 1858 2473 1202020201 Αμφίπολις,η 1478 2474 1202020202 Νέα Αμφίπολις,η 387 2475 12020203 Τοπική Κοινότητα Μεσολακκιάς 3418 2476 1202020301 Μεσολακκιά,η 168 2477 1202020302 Νέα Μεσολακκιά,η 3257 2478 12020204 Τοπική Κοινότητα Νέων Κερδυλίων 6458 2479 1202020402 Ακτή Νέων Κερδυλίων,η 498 2480 1202020403 Λιμάνι,το 48 2481 1202020404 Λογκάρι,το 248 2482 1202020401 Νέα Κερδύλια,τα 5388 2483 1202020405 Συκιά,η 307 2484 12020201 Τοπική Κοινότητα Παλαιοκώμης 1.4448 2485 1202020102 Νέα Φυλή,η 1708 2486 1202020101 Παλαιοκώμη,η 1.2746 2487 120203 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ 1.9127 2488 12020302 Τοπική Κοινότητα Ηλιοκώμης 3428 2489 1202030201 Ηλιοκώμη,η 3427 2490 12020303 Τοπική Κοινότητα Κορμίστης 5798 2491 1202030301 Κορμίστα,η 5558 2492 1202030302 Μονή Εικοσιφοινίσσης,η 247 2493 12020301 Τοπική Κοινότητα Νέας Μπάφρας 7168 2494 1202030101 Νέα Μπάφρα,η 7167 2495 12020304 Τοπική Κοινότητα Συμβολής 2758 2496 1202030402 Άνω Συμβολή,η 238 2497 1202030401 Συμβολή,η 2526 2498 120204 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗΣ 2.0447 2499 12020402 Τοπική Κοινότητα Αγγίστης 2958 2500 1202040201 Αγγίστα,η 2957 2501 12020403 Τοπική Κοινότητα Κρηνίδος 5738 2502 1202040301 Κρηνίς,η 5737 2503 12020401 Τοπική Κοινότητα Πρώτης 1.1768 2504 1202040101 Πρώτη,η 1.1766 2505 120201 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ 2.6117 2506 12020101 Δημοτική Κοινότητα Ροδολίβους 2.0728 2507 1202010101 Ροδολίβος,το 2.072

Page 38: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

7 2508 12020102 Τοπική Κοινότητα Δομίρου 1548 2509 1202010201 Δόμιρος,ο 1547 2510 12020103 Τοπική Κοινότητα Μικρού Σουλίου 3858 2511 1202010301 Μικρόν Σούλιον,το 3855 2512 1203 ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ (Έδρα: Νιγρίτα,η) 20.0306 2513 120302 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΙΝΟΥ 2.4277 2514 12030202 Τοπική Κοινότητα Αχινού 5078 2515 1203020201 Αχινός,ο 5077 2516 12030203 Τοπική Κοινότητα Δάφνης 3978 2517 1203020301 Δάφνη,η 3408 2518 1203020302 Ορέσκεια,η 577 2519 12030204 Τοπική Κοινότητα Ζερβοχωρίου 878 2520 1203020401 Ζερβοχώριον,το 877 2521 12030205 Τοπική Κοινότητα Λευκοτόπου 3118 2522 1203020501 Λευκότοπος,ο 3117 2523 12030206 Τοπική Κοινότητα Πατρικίου 2918 2524 1203020601 Πατρίκιον,το 2917 2525 12030201 Τοπική Κοινότητα Σιτοχωρίου 5318 2526 1203020101 Σιτοχώριον,το 5317 2527 12030207 Τοπική Κοινότητα Χουμνικού 3038 2528 1203020702 Λαγκάδιον,το 1138 2529 1203020701 Χουμνικόν,το 1906 2530 120303 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ 4.7557 2531 12030302 Τοπική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής 5578 2532 1203030201 Αγία Παρασκευή,η 5577 2533 12030303 Τοπική Κοινότητα Αμπέλων 4588 2534 1203030301 Άμπελοι,αι 4587 2535 12030304 Τοπική Κοινότητα Βέργης 6998 2536 1203030401 Βέργη,η 6997 2537 12030301 Τοπική Κοινότητα Δημητρητσίου 9898 2538 1203030101 Δημητρίτσιον,το 9897 2539 12030305 Τοπική Κοινότητα Λυγαριάς 2848 2540 1203030501 Λυγαριά,η 2847 2541 12030306 Τοπική Κοινότητα Νικοκλείας 7378 2542 1203030601 Νικόκλεια,η 7377 2543 12030307 Τοπική Κοινότητα Σησαμίας 3298 2544 1203030701 Σησαμία,η 3297 2545 12030308 Τοπική Κοινότητα Τριανταφυλλιάς 7028 2546 1203030801 Τριανταφυλλιά,η 7026 2547 120301 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΓΡΙΤΗΣ 8.9637 2548 12030101 Δημοτική Κοινότητα Νιγρίτης 4.9478 2549 1203010101 Νιγρίτα,η 4.9477 2550 12030104 Δημοτική Κοινότητα Τερπνής 2.1698 2551 1203010401 Τερπνή,η 2.1697 2552 12030102 Τοπική Κοινότητα Ανθής 5848 2553 1203010201 Ανθή,η 5847 2554 12030103 Τοπική Κοινότητα Θερμών 4268 2555 1203010301 Θερμά,τα 4267 2556 12030105 Τοπική Κοινότητα Φλαμπούρου 8378 2557 1203010501 Φλάμπουρον,το 8376 2558 120304 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΑΓΙΛΟΥ 3.8857 2559 12030402 Τοπική Κοινότητα Αγίου Δημητρίου 2928 2560 1203040201 Άγιος Δημήτριος,ο 2927 2561 12030403 Τοπική Κοινότητα Αηδονοχωρίου 2878 2562 1203040301 Αηδονοχώριον,το 2877 2563 12030404 Τοπική Κοινότητα Ευκαρπίας 5208 2564 1203040401 Ευκαρπία,η 5207 2565 12030405 Τοπική Κοινότητα Ιβήρων 6158 2566 1203040501 Ίβηρα,τα 6157 2567 12030406 Τοπική Κοινότητα Καστανοχωρίου 1228 2568 1203040601 Καστανοχώριον,το 1227 2569 12030401 Τοπική Κοινότητα Μαυροθαλάσσης 1.5728 2570 1203040101 Μαυροθάλασσα,η 1.5727 2571 12030407 Τοπική Κοινότητα Τραγίλου 4778 2572 1203040701 Τράγιλος,ο 4775 2573 1204 ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ (Έδρα: Χρυσόν,το) 14.6646 2574 120401 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 8.1187 2575 12040106 Δημοτική Κοινότητα Νέου Σουλίου 2.399

Page 39: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 2576 1204010601 Νέον Σούλιον,το 2.3997 2577 12040101 Δημοτική Κοινότητα Χρυσού 1.5718 2578 1204010101 Χρυσόν,το 1.5717 2579 12040102 Τοπική Κοινότητα Αγίου Πνεύματος 1.3538 2580 1204010201 Άγιον Πνεύμα,το 1.3537 2581 12040103 Τοπική Κοινότητα Δαφνουδίου 4438 2582 1204010301 Δαφνούδιον,το 4437 2583 12040104 Τοπική Κοινότητα Εμμανουήλ Παππά 6018 2584 1204010401 Εμμανουήλ Παππάς,ο 6017 2585 12040105 Τοπική Κοινότητα Μετάλλων 1808 2586 1204010501 Μέταλλα,τα 1308 2587 1204010502 Συκέα,η 507 2588 12040107 Τοπική Κοινότητα Πενταπόλεως 9958 2589 1204010701 Πεντάπολις,η 9957 2590 12040108 Τοπική Κοινότητα Τούμπας 5768 2591 1204010801 Τούμπα,η 5766 2592 120402 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΥΜΩΝΑ 6.5467 2593 12040201 Δημοτική Κοινότητα Νέου Σκοπού 1.9348 2594 1204020101 Νέος Σκοπός,ο 1.9347 2595 12040202 Τοπική Κοινότητα Βαλτοτοπίου 8468 2596 1204020201 Βαλτοτόπιον,το 8467 2597 12040203 Τοπική Κοινότητα Μεσοκώμης 1088 2598 1204020301 Μεσοκώμη,η 1087 2599 12040204 Τοπική Κοινότητα Μονόβρυσης 5668 2600 1204020401 Μονόβρυση,η 5667 2601 12040205 Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου Σερρών 1.2278 2602 1204020501 Νεοχώριον,το 1.2277 2603 12040206 Τοπική Κοινότητα Παραλιμνίου 5258 2604 1204020601 Παραλίμνιον,το 5257 2605 12040207 Τοπική Κοινότητα Πεθελινού 4748 2606 1204020701 Πεθελινός,ο 4747 2607 12040208 Τοπική Κοινότητα Ψυχικού 8668 2608 1204020801 Ψυχικόν,το 8665 2609 1205 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ (Έδρα: Ηράκλεια,η) 21.1456 2610 120501 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 12.0927 2611 12050101 Δημοτική Κοινότητα Ηρακλείας 3.7868 2612 1205010101 Ηράκλεια,η 3.7868 2613 1205010102 Σαρακατσαναίικον,το 07 2614 12050102 Τοπική Κοινότητα Βαλτερού 1.1028 2615 1205010201 Βαλτερόν,το 1.1027 2616 12050103 Τοπική Κοινότητα Δασοχωρίου 9908 2617 1205010301 Δασοχώριον,το 8348 2618 1205010302 Ψωμοτόπιον,το 1567 2619 12050104 Τοπική Κοινότητα Καρπερής 8378 2620 1205010401 Καρπερή,η 8377 2621 12050105 Τοπική Κοινότητα Κοιμήσεως 1.4148 2622 1205010501 Κοίμησις,η 1.4147 2623 12050106 Τοπική Κοινότητα Λιθοτόπου 6928 2624 1205010601 Λιθότοπος,ο 6927 2625 12050107 Τοπική Κοινότητα Λιμνοχωρίου 5228 2626 1205010701 Λιμνοχώριον,το 5227 2627 12050108 Τοπική Κοινότητα Ποντισμένου 1.7268 2628 1205010801 Ποντισμένον,το 1.6668 2629 1205010802 Σιμών,ο 607 2630 12050109 Τοπική Κοινότητα Χρυσοχωράφων 1.0238 2631 1205010901 Χρυσοχώραφα,τα 1.0236 2632 120502 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΚΟΤΟΥΣΣΗΣ 5.1357 2633 12050202 Τοπική Κοινότητα Αμμουδιάς 9928 2634 1205020201 Αμμουδιά,η 9927 2635 12050203 Τοπική Κοινότητα Γεφυρουδίου 7178 2636 1205020301 Γεφυρούδιον,το 7177 2637 12050204 Τοπική Κοινότητα Μελενικιτσίου 6218 2638 1205020401 Μελενικίτσιον,το 6217 2639 12050205 Τοπική Κοινότητα Νέας Τυρολόης 6698 2640 1205020501 Νέα Τυρολόη,η 6697 2641 12050206 Τοπική Κοινότητα Παλαιοκάστρου 7218 2642 1205020601 Παλαιόκαστρον,το 7217 2643 12050201 Τοπική Κοινότητα Σκοτούσσης 1.415

Page 40: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 2644 1205020101 Σκοτούσσα,η 1.4156 2645 120503 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ (ΣΤΡΥΜΩΝΙΚΟΥ) 3.9187 2646 12050302 Τοπική Κοινότητα Ζευγολατιού 4508 2647 1205030201 Ζευγολατιόν,το 4507 2648 12050303 Τοπική Κοινότητα Καλοκάστρου 3728 2649 1205030301 Καλόκαστρον,το 2428 2650 1205030302 Κεφαλοχώριον,το 1307 2651 12050304 Τοπική Κοινότητα Λιβαδοχωρίου 4708 2652 1205030402 Βαρικόν,το 508 2653 1205030401 Λιβαδοχώριον,το 4207 2654 12050301 Τοπική Κοινότητα Στρυμονικού 1.6198 2655 1205030101 Στρυμονικόν,το 1.6197 2656 12050305 Τοπική Κοινότητα Τριάδος 2678 2657 1205030501 Τριάς,η 2677 2658 12050306 Τοπική Κοινότητα Χειμάρρου 7408 2659 1205030601 Χείμαρρος,ο 7405 2660 1206 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ (Έδρα: Νέα Ζίχνη,η) 12.3976 2661 120602 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ 3.0887 2662 12060201 Δημοτική Κοινότητα Αλιστράτης 2.1278 2663 1206020101 Αλιστράτη,η 2.1278 2664 1206020102 Ιερά Μονή Αγίας Κυριακής,η 07 2665 12060202 Τοπική Κοινότητα Αγιοχωρίου 2768 2666 1206020201 Αγιοχώριον,το 2767 2667 12060203 Τοπική Κοινότητα Λευκοθέας 2958 2668 1206020301 Σταθμός Λευκοθέας,ο 2957 2669 12060204 Τοπική Κοινότητα Μανδηλίου 1058 2670 1206020401 Μανδήλιον,το 1057 2671 12060205 Τοπική Κοινότητα Σκοπιάς 1088 2672 1206020501 Σκοπιά,η 1087 2673 12060206 Τοπική Κοινότητα Σταθμού Αγγίστης 1778 2674 1206020601 Σταθμός Αγγίστης,ο 1776 2675 120601 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ 9.3097 2676 12060101 Δημοτική Κοινότητα Νέας Ζίχνης 2.5308 2677 1206010101 Νέα Ζίχνη,η 2.5307 2678 12060102 Τοπική Κοινότητα Αγίου Χριστοφόρου 1928 2679 1206010201 Άγιος Χριστόφορος,ο 1927 2680 12060103 Τοπική Κοινότητα Αγριανής 2958 2681 1206010301 Αγριανή,η 2957 2682 12060104 Τοπική Κοινότητα Αναστασίας 2588 2683 1206010401 Αναστασία,η 2587 2684 12060105 Τοπική Κοινότητα Γαζώρου 1.3158 2685 1206010501 Γάζωρος,ο 1.3157 2686 12060106 Τοπική Κοινότητα Δήμητρας 3748 2687 1206010601 Δήμητρα,η 3747 2688 12060107 Τοπική Κοινότητα Δραβήσκου 1.4888 2689 1206010701 Δραβήσκος,ο 1.4887 2690 12060108 Τοπική Κοινότητα Θολού 7768 2691 1206010801 Θολός,ο 7767 2692 12060109 Τοπική Κοινότητα Μαυρολόφου 6588 2693 1206010901 Μαυρόλοφος,ο 6587 2694 12060110 Τοπική Κοινότητα Μεσορράχης 4078 2695 1206011001 Μεσορράχη,η 4077 2696 12060111 Τοπική Κοινότητα Μυρκίνου 1998 2697 1206011101 Μύρκινος,ο 1997 2698 12060112 Τοπική Κοινότητα Μυρρίνης 2368 2699 1206011201 Μυρρίνη,η 2367 2700 12060113 Τοπική Κοινότητα Νέας Πέτρας 2778 2701 1206011301 Νέα Πέτρα,η 2777 2702 12060114 Τοπική Κοινότητα Σφελινού 3048 2703 1206011401 Σφελινός,ο 3045 2704 1201 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ (Έδρα: Σέρραι,αι) 76.8176 2705 120102 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΒΡΟΝΤΟΥΣ 1997 2706 12010201 Τοπική Κοινότητα Άνω Βροντούς 1998 2707 1201020101 Άνω Βροντού,η 1996 2708 120103 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ 5.3257 2709 12010305 Δημοτική Κοινότητα Μητρουσίου 1.9518 2710 1201030502 Κάτω Μητρούσιον,το 4728 2711 1201030501 Μητρούσιον,το 1.479

Page 41: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

7 2712 12010302 Τοπική Κοινότητα Αναγεννήσεως 7528 2713 1201030201 Αναγέννησις,η 7527 2714 12010303 Τοπική Κοινότητα Άνω Καμήλας 6828 2715 1201030301 Άνω Καμήλα,η 6827 2716 12010304 Τοπική Κοινότητα Βαμβακιάς 5308 2717 1201030401 Βαμβακιά,η 5307 2718 12010306 Τοπική Κοινότητα Μονοκκλησιάς 3118 2719 1201030601 Μονοκκλησιά,η 3117 2720 12010301 Τοπική Κοινότητα Προβατά 1.0998 2721 1201030101 Προβατάς,ο 1.0996 2722 120104 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΩΝΑ 3.9057 2723 12010401 Δημοτική Κοινότητα Λευκώνα 2.3888 2724 1201040101 Λευκών,ο 2.3887 2725 12010402 Τοπική Κοινότητα Καλών Δένδρων 1.1318 2726 1201040201 Καλά Δένδρα,τα 1.1317 2727 12010403 Τοπική Κοινότητα Χριστού 3868 2728 1201040301 Κάτω Χριστός,ο 3866 2729 120105 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΕΙΝΗΣ 7427 2730 12010501 Τοπική Κοινότητα Ορεινής 7428 2731 1201050101 Ορεινή,η 7426 2732 120101 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ 61.0257 2733 12010101 Δημοτική Κοινότητα Σερρών 59.3768 2734 1201010102 Άγιος Ιωάννης,ο 7238 2735 1201010103 Κάτω Μετόχιον,το 1978 2736 1201010104 Κρίνος,ο 318 2737 1201010105 Ξηρότοπος,ο 1388 2738 1201010101 Σέρραι,αι 58.2877 2739 12010102 Τοπική Κοινότητα Ελαιώνος 4208 2740 1201010201 Ελαιών,ο 3388 2741 1201010202 Μαρμαράς,ο 148 2742 1201010203 Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών,η 418 2743 1201010204 Χρυσοπηγή,η 277 2744 12010103 Τοπική Κοινότητα Επταμύλων 7128 2745 1201010301 Επτάμυλοι,οι 7127 2746 12010104 Τοπική Κοινότητα Οινούσσας 5178 2747 1201010401 Οινούσσα,η 5178 2748 1201010402 Χιονοχώριον,το 06 2749 120106 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ 5.6217 2750 12010601 Δημοτική Κοινότητα Σκουτάρεως 2.1548 2751 1201060101 Σκούταρι,το 2.1547 2752 12010602 Τοπική Κοινότητα Αγίας Ελένης 4768 2753 1201060201 Αγία Ελένη,η 4767 2754 12010603 Τοπική Κοινότητα Αδελφικού 2548 2755 1201060301 Αδελφικόν,το 2547 2756 12010604 Τοπική Κοινότητα Βαμβακούσσης 2438 2757 1201060401 Βαμβακούσσα,η 2437 2758 12010605 Τοπική Κοινότητα Κάτω Καμήλας 1.1278 2759 1201060501 Κάτω Καμήλα,η 1.1277 2760 12010606 Τοπική Κοινότητα Κουβουκλίων 2228 2761 1201060601 Κουβούκλια,τα 2227 2762 12010607 Τοπική Κοινότητα Κουμαριάς 3818 2763 1201060701 Κουμαριά,η 3817 2764 12010608 Τοπική Κοινότητα Κωνσταντινάτου 3328 2765 1201060801 Κωνσταντινάτον,το 3327 2766 12010609 Τοπική Κοινότητα Πεπονιάς 4328 2767 1201060901 Πεπονιά,η 4325 2768 1207 ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ (Έδρα: Σιδηρόκαστρον,το) 22.1956 2769 120702 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ 3737 2770 12070201 Τοπική Κοινότητα Αγκίστρου 3738 2771 1207020101 Άγκιστρον,το 3736 2772 120703 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ 8617 2773 12070301 Τοπική Κοινότητα Αχλαδοχωρίου 6808 2774 1207030101 Αχλαδοχώριον,το 5968 2775 1207030102 Καρυδοχώριον,το 847 2776 12070302 Τοπική Κοινότητα Καπνοφύτου 1818 2777 1207030201 Καπνόφυτον,το 1816 2778 120704 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΙΝΗΣ 6.6957 2779 12070406 Δημοτική Κοινότητα Κερκίνης 1.371

Page 42: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 2780 1207040601 Κερκίνη,η 9808 2781 1207040602 Κορυφούδι,το 238 2782 1207040603 Μοναστηράκιον,το 2178 2783 1207040604 Σταυροδρόμιον,το 1517 2784 12070402 Τοπική Κοινότητα Ανατολής 3698 2785 1207040201 Ανατολή,η 1328 2786 1207040202 Θεοδώρειον,το 1048 2787 1207040203 Παραπόταμος,ο 1337 2788 12070403 Τοπική Κοινότητα Άνω Ποροΐων 9658 2789 1207040301 Άνω Πορόια,τα 9657 2790 12070404 Τοπική Κοινότητα Καστανούσσης 7508 2791 1207040402 Καλοχώριον,το 1588 2792 1207040401 Καστανούσσα,η 5927 2793 12070405 Τοπική Κοινότητα Κάτω Ποροΐων 5198 2794 1207040501 Κάτω Πορόια,τα 4248 2795 1207040502 Σιδηροχώριον,το 957 2796 12070407 Τοπική Κοινότητα Λιβαδιάς 6238 2797 1207040701 Λιβαδιά,η 6237 2798 12070408 Τοπική Κοινότητα Μακρινίτσης 2808 2799 1207040801 Μακρινίτσα,η 2807 2800 12070409 Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου 4998 2801 1207040901 Νεοχώριον,το 4997 2802 12070410 Τοπική Κοινότητα Πλατανακίων 4448 2803 1207041001 Πλατανάκια,τα 4447 2804 12070401 Τοπική Κοινότητα Ροδοπόλεως 8758 2805 1207040102 Οδηγήτρια,η 558 2806 1207040101 Ροδόπολις,η 8206 2807 120705 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ 4.8327 2808 12070501 Δημοτική Κοινότητα Νέου Πετριτσίου 1.9328 2809 1207050101 Νέον Πετρίτσιον,το 1.9327 2810 12070502 Τοπική Κοινότητα Ακριτοχωρίου 4858 2811 1207050201 Ακριτοχώριον,το 3908 2812 1207050202 Θρακικόν,το 957 2813 12070503 Τοπική Κοινότητα Βυρωνείας 9238 2814 1207050302 Άνω Βυρώνεια,η 08 2815 1207050301 Βυρώνεια,η 7628 2816 1207050303 Ομαλόν,το 1617 2817 12070504 Τοπική Κοινότητα Γονίμου 4558 2818 1207050401 Γόνιμον,το 4557 2819 12070505 Τοπική Κοινότητα Μανδρακίου 3798 2820 1207050501 Μανδράκιον,το 3797 2821 12070506 Τοπική Κοινότητα Μεγαλοχωρίου 6588 2822 1207050601 Μεγαλοχώριον,το 6586 2823 120706 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΜΑΧΩΝΟΣ 1407 2824 12070601 Τοπική Κοινότητα Προμαχώνος 1408 2825 1207060101 Προμαχών,ο 1406 2826 120701 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 9.2947 2827 12070101 Δημοτική Κοινότητα Σιδηροκάστρου 5.6938 2828 1207010102 Θερμοπηγή,η 1548 2829 1207010103 Κάτω Αμπέλια,τα 2198 2830 1207010104 Λουτρά,τα 08 2831 1207010101 Σιδηρόκαστρον,το 5.1778 2832 1207010105 Σταθμός,ο 258 2833 1207010106 Σχιστόλιθος,ο 268 2834 1207010107 Φαιά Πέτρα,η 927 2835 12070102 Τοπική Κοινότητα Βαμβακοφύτου 1.0618 2836 1207010201 Βαμβακόφυτον,το 1.0617 2837 12070103 Τοπική Κοινότητα Καμαρωτού 4698 2838 1207010301 Καμαρωτόν,το 4697 2839 12070104 Τοπική Κοινότητα Στρυμονοχωρίου 4018 2840 1207010401 Στρυμονοχώριον,το 4017 2841 12070105 Τοπική Κοινότητα Χαροπού 1.0428 2842 1207010501 Χαροπόν,το 1.0427 2843 12070106 Τοπική Κοινότητα Χορτερού 6288 2844 1207010601 Χορτερόν,το 6284 2845 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Έδρα: Πολύγυρος,ο) 105.9085 2846 1302 ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ (Έδρα: Ιερισσός,η, Ιστορική έδρα: Αρναία,η) 18.2946 2847 130202 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΝΑΙΑΣ 6.063

Page 43: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

7 2848 13020201 Δημοτική Κοινότητα Αρναίας 2.3008 2849 1302020101 Αρναία,η 2.3007 2850 13020202 Τοπική Κοινότητα Βαρβάρας 6318 2851 1302020201 Βαρβάρα,η 5388 2852 1302020202 Καλύβια Βαρβάρας,τα 118 2853 1302020203 Καυκανάς,ο (νησίς) 08 2854 1302020204 Χρυσή Ακτή,η 827 2855 13020203 Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου 7148 2856 1302020301 Νεοχώριον,το 7147 2857 13020204 Τοπική Κοινότητα Παλαιοχωρίου 1.4898 2858 1302020401 Παλαιοχώριον,το 1.4897 2859 13020205 Τοπική Κοινότητα Στανού 9298 2860 1302020501 Στανός,ο 9296 2861 130203 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 3.5267 2862 13020301 Δημοτική Κοινότητα Μεγάλης Παναγίας 2.5928 2863 1302030101 Μεγάλη Παναγία,η 2.5927 2864 13020302 Τοπική Κοινότητα Γοματίου 5578 2865 1302030201 Γομάτιον,το 5098 2866 1302030202 Δεβελίκι,το 348 2867 1302030203 Πύργος Χιλιαδούς,ο 147 2868 13020303 Τοπική Κοινότητα Πυργαδικίων 3778 2869 1302030302 Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος,ο 388 2870 1302030303 Άσσα,η 198 2871 1302030301 Πυργαδίκια,τα 3206 2872 130201 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΓΙΡΩΝ - ΑΚΑΝΘΟΥ (ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ-ΑΚΑΝΘΟΥ) 8.7057 2873 13020102 Δημοτική Κοινότητα Αμμουλιανής 5478 2874 1302010201 Αμμουλιανή,η (νησίς) 5298 2875 1302010202 Δρένια,τα (νησίς) 08 2876 1302010203 Λιμάνι,το (επί της νήσου Αμμουλιανής) 128 2877 1302010204 Τρυπητή,η 67 2878 13020101 Δημοτική Κοινότητα Ιερισσού 3.4558 2879 1302010102 Γαβράδια,τα 738 2880 1302010101 Ιερισσός,η 3.2668 2881 1302010103 Κουμίτσα,η 408 2882 1302010104 Λιμάνι,το 48 2883 1302010105 Νηρέας,ο 68 2884 1302010106 Ξηροπόταμον,το 667 2885 13020103 Τοπική Κοινότητα Νέων Ρόδων 1.1648 2886 1302010302 Μετόχι Αγίου Παύλου,το 28 2887 1302010301 Νέα Ρόδα,τα 1.1538 2888 1302010303 Σκάλα,η 98 2889 1302010304 Χρυσή Ακτή,η 07 2890 13020104 Τοπική Κοινότητα Ολυμπιάδος 7418 2891 1302010401 Ολυμπιάς,η 7417 2892 13020105 Τοπική Κοινότητα Ουρανοπόλεως 8268 2893 1302010501 Ουρανόπολις,η 8267 2894 13020106 Τοπική Κοινότητα Σταγίρων 3528 2895 1302010601 Στάγιρα,τα 3527 2896 13020107 Τοπική Κοινότητα Στρατονίκης 5638 2897 1302010702 Ελευθερόνησος,η (νησίς) 08 2898 1302010703 Κρυονέρι,το 28 2899 1302010701 Στρατονίκη,η 5617 2900 13020108 Τοπική Κοινότητα Στρατωνίου 1.0578 2901 1302010801 Στρατώνιον,το 1.0575 2902 1303 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ (Έδρα: Κασσάνδρεια,η) 16.6726 2903 130301 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 10.7607 2904 13030101 Δημοτική Κοινότητα Κασσανδρείας 3.0758 2905 1303010102 Ελάνη,η 318 2906 1303010101 Κασσάνδρεια,η 2.7758 2907 1303010103 Σανή,η 188 2908 1303010104 Σίβηρη,η 2518 2909 1303010105 Φυλακαί Ξενοφώντος,αι 07 2910 13030107 Δημοτική Κοινότητα Νέας Φωκαίας 2.1998 2911 1303010701 Νέα Φώκαια,η 1.9448 2912 1303010702 Πύργος Σανή,ο 08 2913 1303010703 Φυλακαί Καρακάλλου,αι 08 2914 1303010704 Φυλακαί Κασσάνδρας,αι 2557 2915 13030102 Τοπική Κοινότητα Αφύτου 1.273

Page 44: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 2916 1303010201 Άφυτος,η 1.2737 2917 13030103 Τοπική Κοινότητα Καλάνδρας 7458 2918 1303010301 Καλάνδρα,η 6748 2919 1303010302 Μπουλαμάτσια,η 18 2920 1303010303 Ποσείδι,το 707 2921 13030104 Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας 1.2178 2922 1303010401 Καλλιθέα,η 1.1798 2923 1303010402 Σωλήνα,η 387 2924 13030105 Τοπική Κοινότητα Κασσανδρηνού 3808 2925 1303010502 Καλούτσικος,ο 328 2926 1303010501 Κασσανδρηνόν,το 2238 2927 1303010503 Μόλαι Καλύβαι,αι 1257 2928 13030106 Τοπική Κοινότητα Κρυοπηγής 7928 2929 1303010602 Εύδος,ο 138 2930 1303010603 Κασσάνδρα Παλλάς,το 258 2931 1303010601 Κρυοπηγή,η 7378 2932 1303010604 Λευκή Περιστέρα,η 177 2933 13030108 Τοπική Κοινότητα Φούρκας 1.0798 2934 1303010802 Σκάλα Φούρκας,η 5368 2935 1303010801 Φούρκα,η 5436 2936 130302 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 5.9127 2937 13030202 Τοπική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής 3758 2938 1303020201 Αγία Παρασκευή,η 2948 2939 1303020202 Λουτρά,τα 817 2940 13030203 Τοπική Κοινότητα Νέας Σκιώνης 8548 2941 1303020301 Νέα Σκιώνη,η 8288 2942 1303020302 Φράμα,το 267 2943 13030204 Τοπική Κοινότητα Παλιουρίου 8318 2944 1303020402 Άγιος Νικόλαος,ο 68 2945 1303020403 Ξυνά,τα 58 2946 1303020401 Παλιούριον,το 8207 2947 13030205 Τοπική Κοινότητα Πευκοχωρίου 1.9628 2948 1303020502 Λεύκες,οι 218 2949 1303020503 Πανόραμα,το 108 2950 1303020501 Πευκοχώριον,το 1.9317 2951 13030206 Τοπική Κοινότητα Πολυχρόνου 9978 2952 1303020601 Πολύχρονον,το 9977 2953 13030201 Τοπική Κοινότητα Χανιώτη 8938 2954 1303020101 Χανιώτης,ο 8935 2955 1304 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ (Έδρα: Νέα Μουδανιά,τα) 36.5006 2956 130402 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 11.5717 2957 13040201 Δημοτική Κοινότητα Νέας Καλλικράτειας 7.2388 2958 1304020101 Νέα Καλλικράτεια,η 7.2387 2959 13040202 Τοπική Κοινότητα Αγίου Παύλου 1.3238 2960 1304020201 Άγιος Παύλος,ο 4918 2961 1304020202 Νέα Ηράκλεια,η 8327 2962 13040203 Τοπική Κοινότητα Λακκώματος 1.1718 2963 1304020301 Λάκκωμα,το 1.1717 2964 13040204 Τοπική Κοινότητα Νέας Γωνιάς 4538 2965 1304020401 Νέα Γωνιά,η 4388 2966 1304020402 Νεοχωράκιον,το 157 2967 13040205 Τοπική Κοινότητα Νέων Σιλάτων 1.3868 2968 1304020501 Νέα Σίλατα,τα 7888 2969 1304020502 Ροδόκηπος,ο 618 2970 1304020503 Σωζόπολις,η 5376 2971 130401 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 19.0677 2972 13040101 Δημοτική Κοινότητα Νέων Μουδανιών 9.3428 2973 1304010101 Νέα Μουδανιά,τα 9.3427 2974 13040108 Δημοτική Κοινότητα Σημάντρων 2.4218 2975 1304010801 Σήμαντρα,τα 2.4217 2976 13040102 Τοπική Κοινότητα Αγίου Μάμαντος 1.0598 2977 1304010201 Άγιος Μάμας,ο 8418 2978 1304010202 Παπά Αλώνι,το 98 2979 1304010203 Πόρτες,οι 2097 2980 13040103 Τοπική Κοινότητα Αγίου Παντελεήμονος 2388 2981 1304010301 Άγιος Παντελεήμων,ο 2387 2982 13040104 Τοπική Κοινότητα Διονυσίου 1.2568 2983 1304010401 Διονυσίου,ο 499

Page 45: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 2984 1304010402 Μουριές,οι 768 2985 1304010403 Παραλία Διονυσίου,η 6817 2986 13040105 Τοπική Κοινότητα Ζωγράφου 3238 2987 1304010501 Ζωγράφου,ο 3237 2988 13040106 Τοπική Κοινότητα Νέας Ποτειδαίας 1.5598 2989 1304010601 Νέα Ποτείδαια,η 1.5597 2990 13040107 Τοπική Κοινότητα Πορταριάς 1.2658 2991 1304010702 Παραλία Πορταριάς,η 638 2992 1304010701 Πορταριά,η 1.2027 2993 13040109 Τοπική Κοινότητα Φλογητών 1.6048 2994 1304010901 Φλογητά,τα 1.6046 2995 130403 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΓΛΙΑΣ 5.8627 2996 13040301 Δημοτική Κοινότητα Νέας Τριγλίας 3.1028 2997 1304030101 Νέα Τρίγλια,η 3.0718 2998 1304030102 Παραλία Νέας Τριγλίας,η 317 2999 13040302 Τοπική Κοινότητα Ελαιοχωρίων 3448 3000 1304030201 Ελαιοχώρια,τα 3447 3001 13040303 Τοπική Κοινότητα Κρήνης 4508 3002 1304030301 Κρήνη,η 4507 3003 13040304 Τοπική Κοινότητα Νέας Τενέδου 3128 3004 1304030401 Νέα Τένεδος,η 3127 3005 13040305 Τοπική Κοινότητα Νέων Πλαγίων 1.3068 3006 1304030502 Μετόχι,το 1798 3007 1304030501 Νέα Πλάγια,τα 1.1277 3008 13040306 Τοπική Κοινότητα Πετραλώνων 3488 3009 1304030601 Πετράλωνα,τα 3485 3010 1301 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ (Έδρα: Πολύγυρος,ο) 22.0486 3011 130102 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ 4.0027 3012 13010201 Δημοτική Κοινότητα Γαλατίστης 2.8378 3013 1301020102 Αγία Αναστασία,η 1188 3014 1301020101 Γαλάτιστα,η 2.5378 3015 1301020103 Κιουρκτσόγλου,ο 1778 3016 1301020104 Μονή Αγίας Αναστασίας Φαρμακολυτρίας,η 48 3017 1301020105 Πρινοχώριον,το 17 3018 13010202 Τοπική Κοινότητα Βάβδου 3808 3019 1301020201 Βάβδος,ο 3807 3020 13010203 Τοπική Κοινότητα Γαλαρινού 3348 3021 1301020301 Γαλαρινός,ο 3347 3022 13010204 Τοπική Κοινότητα Δουμπιών 4518 3023 1301020401 Δουμπιά,τα 4516 3024 130103 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ 2.3787 3025 13010302 Τοπική Κοινότητα Γεροπλατάνου 3378 3026 1301030201 Γεροπλάτανος,ο 3377 3027 13010303 Τοπική Κοινότητα Κρήμνης 2578 3028 1301030301 Κρήμνη,η 2577 3029 13010304 Τοπική Κοινότητα Μαραθούσσης 4918 3030 1301030401 Μαραθούσσα,η 3648 3031 1301030402 Πλατανοχώριον,το 1277 3032 13010301 Τοπική Κοινότητα Παλαιοχώρας 8068 3033 1301030101 Παλαιοχώρα,η 8067 3034 13010305 Τοπική Κοινότητα Ριζών 4878 3035 1301030501 Ριζά,τα 4876 3036 130104 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ 4.2827 3037 13010401 Δημοτική Κοινότητα Ορμυλίας 3.6828 3038 1301040102 Βατοπέδιον,το 1918 3039 1301040103 Ευαγγελισμός της Θεοτόκου,ο 1148 3040 1301040104 Νέα Σερμύλη,η 388 3041 1301040105 Νησί,το 328 3042 1301040101 Ορμύλια,η 2.9798 3043 1301040106 Όσιος Αρσένιος,ο 178 3044 1301040107 Παραλία Βατοπεδίου,η 128 3045 1301040108 Ψακούδια,τα 2997 3046 13010402 Τοπική Κοινότητα Μεταμορφώσεως 6008 3047 1301040201 Μεταμόρφωσις,η 5318 3048 1301040202 Μετόχι,το 696 3049 130101 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 11.3867 3050 13010101 Δημοτική Κοινότητα Πολυγύρου 7.4598 3051 1301010102 Καλύβαι Πολυγύρου,αι 1.333

Page 46: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 3052 1301010103 Πατελιδάς,ο 58 3053 1301010101 Πολύγυρος,ο 6.1217 3054 13010102 Τοπική Κοινότητα Αγίου Προδρόμου 4088 3055 1301010201 Άγιος Πρόδρομος,ο 4087 3056 13010103 Τοπική Κοινότητα Βραστάμων 9908 3057 1301010301 Βράσταμα,τα 7008 3058 1301010302 Κελλίον,το 808 3059 1301010303 Πλανά,η 2107 3060 13010104 Τοπική Κοινότητα Ολύνθου 1.1118 3061 1301010401 Όλυνθος,η 1.1117 3062 13010105 Τοπική Κοινότητα Παλαιοκάστρου 2228 3063 1301010501 Διασταύρωση Παλαιοκάστρου,η 2068 3064 1301010502 Παλαιόκαστρον,το 167 3065 13010106 Τοπική Κοινότητα Σανών 2938 3066 1301010601 Σανά,τα 2937 3067 13010107 Τοπική Κοινότητα Ταξιάρχου 9038 3068 1301010701 Ταξιάρχης,ο 9035 3069 1305 ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ (Έδρα: Νικήτη,η) 12.3946 3070 130501 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 8.8417 3071 13050102 Δημοτική Κοινότητα Αγίου Νικολάου 1.8958 3072 1305010201 Άγιος Νικόλαος,ο 1.7148 3073 1305010202 Αϊμπελίτσι,το 08 3074 1305010203 Βουρβουρού,η 1008 3075 1305010204 Γαλήνη,η (Δ.Κ.Αγίου Νικολάου) 08 3076 1305010205 Διάπορος,η 28 3077 1305010206 Ελαιώνας,ο 38 3078 1305010207 Ελιά,η (Δ.Κ.Αγίου Νικολάου) 08 3079 1305010208 Ζωγράφου,ο 08 3080 1305010209 Λαγονήσι,το 98 3081 1305010210 Όρμος Παναγίας,ο 308 3082 1305010211 Περιστέρι,το 08 3083 1305010212 Πύργος,ο 08 3084 1305010213 Σαλονικιού,η 318 3085 1305010214 Σχοινιά,τα 68 3086 1305010215 Φτερωτή,η 07 3087 13050104 Δημοτική Κοινότητα Νέου Μαρμαρά 3.3528 3088 1305010402 Αγία Κυριακή,η 118 3089 1305010403 Αζάπικο,το 58 3090 1305010404 Γαλήνη,η (Δ.Κ.Νέου Μαρμαρά) 348 3091 1305010405 Ήμερη Ελιά,η 268 3092 1305010406 Κέλυφος,η (νησίς) 08 3093 1305010407 Λιμάνι Καρρά,το 958 3094 1305010401 Νέος Μαρμαράς,ο 3.1588 3095 1305010408 Παρθενών,ο 218 3096 1305010409 Σπαλαθρονήσια,τα (νησίς) 08 3097 1305010410 Στυλαδάριο,το 27 3098 13050101 Δημοτική Κοινότητα Νικήτης 2.7898 3099 1305010102 Ελιά,η (Δ.Κ.Νικήτης) 788 3100 1305010101 Νικήτη,η 2.7117 3101 13050103 Τοπική Κοινότητα Μεταγκιτσίου 8058 3102 1305010302 Άγιοι Θεόδωροι,οι 38 3103 1305010301 Μεταγκίτσιον,το 8026 3104 130502 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΡΩΝΗΣ 3.5537 3105 13050201 Δημοτική Κοινότητα Συκέας 2.3978 3106 1305020102 Βαλτί,το 168 3107 1305020103 Δεστενίκα,η 248 3108 1305020104 Καλαμίτσιον,το 398 3109 1305020105 Κουφός,ο 1108 3110 1305020106 Παραλία Συκιάς,η 778 3111 1305020107 Πηγαδάκι,το 68 3112 1305020108 Πλατάνια,τα 98 3113 1305020101 Συκέα,η 1.9038 3114 1305020109 Τορώνη,η 2137 3115 13050202 Τοπική Κοινότητα Σάρτης 1.1568 3116 1305020201 Σάρτη,η 1.156

2 3117ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Έδρα: Ιωάννινα,τα) 620.545

3 3118 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Έδρα: Κοζάνη,η) 283.689

Page 47: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

4 3119 14 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ (Έδρα: Κοζάνη,η) 150.1965 3120 1402 ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ (Έδρα: Σιάτιστα,η, Ιστορική έδρα: Νεάπολις,η) 18.3866 3121 140202 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΚΙΟΥ 4.0027 3122 14020202 Δημοτική Κοινότητα Γαλατινής 1.7958 3123 1402020201 Γαλατινή,η 1.7957 3124 14020203 Τοπική Κοινότητα Ερατύρας 1.0978 3125 1402020301 Εράτυρα,η 1.0977 3126 14020201 Τοπική Κοινότητα Καλονερίου 4838 3127 1402020101 Καλονέριον,το 4837 3128 14020204 Τοπική Κοινότητα Ναμάτων 1048 3129 1402020401 Νάματα,τα 1047 3130 14020205 Τοπική Κοινότητα Πελεκάνου 2698 3131 1402020501 Πελεκάνος,ο 2697 3132 14020206 Τοπική Κοινότητα Σισανίου 2548 3133 1402020601 Σισάνιον,το 2546 3134 140201 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 4.1007 3135 14020101 Δημοτική Κοινότητα Νεάπολης 2.3238 3136 1402010102 Μελιδόνιον,το 388 3137 1402010101 Νεάπολις,η 2.2857 3138 14020102 Τοπική Κοινότητα Αηδονοχωρίου 898 3139 1402010201 Αηδονοχώριον,το 458 3140 1402010202 Καλλιστράτιον,το 447 3141 14020103 Τοπική Κοινότητα Αλιάκμονος 2318 3142 1402010301 Αλιάκμων,ο 2317 3143 14020104 Τοπική Κοινότητα Αξιοκάστρου 1338 3144 1402010401 Αξιόκαστρον,το 368 3145 1402010402 Κλήμα,το 977 3146 14020105 Τοπική Κοινότητα Ασπρούλας 1228 3147 1402010501 Ασπρούλα,η 768 3148 1402010502 Κρυονέριον,το 467 3149 14020106 Τοπική Κοινότητα Βελανιδιάς 1098 3150 1402010601 Βελανιδιά,η 798 3151 1402010602 Στέρνα,η 307 3152 14020107 Τοπική Κοινότητα Δρυοβούνου 2518 3153 1402010701 Δρυόβουνον,το 2517 3154 14020108 Τοπική Κοινότητα Λευκοθέας 208 3155 1402010801 Λευκοθέα,η 207 3156 14020109 Τοπική Κοινότητα Μεσολόγγου 408 3157 1402010901 Μεσόλογγος,ο 407 3158 14020110 Τοπική Κοινότητα Μολόχας 1328 3159 1402011001 Μολόχα,η 1327 3160 14020111 Τοπική Κοινότητα Πεπονιάς 708 3161 1402011101 Πεπονιά,η 707 3162 14020112 Τοπική Κοινότητα Περιστέρας 228 3163 1402011201 Περιστέρα,η 227 3164 14020113 Τοπική Κοινότητα Πλατανιάς 938 3165 1402011301 Πλατανιά,η 937 3166 14020114 Τοπική Κοινότητα Πολυλάκκου 298 3167 1402011401 Πολύλακκον,το 297 3168 14020115 Τοπική Κοινότητα Πυλωρίου 578 3169 1402011501 Πυλώριον,το 577 3170 14020116 Τοπική Κοινότητα Σημάντρου 388 3171 1402011601 Σήμαντρον,το 387 3172 14020117 Τοπική Κοινότητα Σκαλοχωρίου 1028 3173 1402011701 Σκαλοχώριον,το 1027 3174 14020118 Τοπική Κοινότητα Τραπεζίτσης 998 3175 1402011802 Παναρέτη,η 228 3176 1402011801 Τραπεζίτσα,η 777 3177 14020119 Τοπική Κοινότητα Χειμερινού 508 3178 1402011901 Χειμερινόν,το 507 3179 14020120 Τοπική Κοινότητα Χορηγού 908 3180 1402012002 Παναγία,η 08 3181 1402012001 Χορηγός,ο 906 3182 140203 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 6207 3183 14020302 Τοπική Κοινότητα Αγίας Σωτήρας 288 3184 1402030201 Αγία Σωτήρα,η 287 3185 14020303 Τοπική Κοινότητα Βυθού 1228 3186 1402030301 Βυθός,ο 122

Page 48: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

7 3187 14020304 Τοπική Κοινότητα Διλόφου 248 3188 1402030401 Δίλοφον,το 247 3189 14020301 Τοπική Κοινότητα Πενταλόφου 4468 3190 1402030101 Πεντάλοφος,ο 4466 3191 140204 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 6.2477 3192 14020401 Δημοτική Κοινότητα Σιατίστης 5.4908 3193 1402040101 Σιάτιστα,η 5.4907 3194 14020402 Τοπική Κοινότητα Μικροκάστρου 4468 3195 1402040201 Μικρόκαστρον,το 4208 3196 1402040202 Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Μικροκάστρου,η 267 3197 14020403 Τοπική Κοινότητα Παλαιοκάστρου 3118 3198 1402040302 Δαφνερόν,το 728 3199 1402040301 Παλαιόκαστρον,το 2396 3200 140205 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ 3.4177 3201 14020502 Τοπική Κοινότητα Αγιάσματος 528 3202 1402050202 Αγίασμα,το 38 3203 1402050201 Άγιος Θεόδωρος,ο 348 3204 1402050203 Αχλαδέα,η 128 3205 1402050204 Κοιλάδιον,το 37 3206 14020503 Τοπική Κοινότητα Αγίων Αναργύρων 378 3207 1402050301 Άγιοι Ανάργυροι,οι 377 3208 14020504 Τοπική Κοινότητα Ανθούσης 428 3209 1402050401 Ανθούσα,η 308 3210 1402050402 Τριάδα,η 127 3211 14020505 Τοπική Κοινότητα Ανθοχωρίου 1368 3212 1402050501 Ανθοχώριον,το 988 3213 1402050502 Παρόχθιον,το 08 3214 1402050503 Φυτώκιον,το 387 3215 14020506 Τοπική Κοινότητα Αυγερινού 2368 3216 1402050601 Αυγερινός,ο 2367 3217 14020507 Τοπική Κοινότητα Βουχωρίνας 358 3218 1402050701 Βουχωρίνα,η 357 3219 14020508 Τοπική Κοινότητα Βροντής 1788 3220 1402050802 Απιδέα,η 338 3221 1402050801 Βροντή,η 1238 3222 1402050803 Λευκάδιον,το 227 3223 14020509 Τοπική Κοινότητα Δαμασκηνιάς 1528 3224 1402050901 Δαμασκηνιά,η 1527 3225 14020510 Τοπική Κοινότητα Δάφνης 318 3226 1402051001 Δάφνη,η 317 3227 14020511 Τοπική Κοινότητα Διχειμάρρου 508 3228 1402051101 Διχείμαρρον,το 507 3229 14020512 Τοπική Κοινότητα Δραγασιάς 508 3230 1402051201 Δραγασιά,η 507 3231 14020513 Τοπική Κοινότητα Ζώνης 638 3232 1402051301 Ζώνη,η 637 3233 14020514 Τοπική Κοινότητα Κλεισωρείας 448 3234 1402051401 Κλεισώρεια,η 447 3235 14020515 Τοπική Κοινότητα Κορυφής 708 3236 1402051501 Κορυφή,η 707 3237 14020516 Τοπική Κοινότητα Κριμηνίου 458 3238 1402051601 Κριμήνιον,το 457 3239 14020517 Τοπική Κοινότητα Λικνάδων 278 3240 1402051702 Λεύκη,η 118 3241 1402051701 Λικνάδες,αι 167 3242 14020518 Τοπική Κοινότητα Λούβρης 518 3243 1402051801 Λούβρη,η 517 3244 14020519 Τοπική Κοινότητα Λουκομίου 478 3245 1402051901 Λουκόμιον,το 477 3246 14020520 Τοπική Κοινότητα Μόρφης 748 3247 1402052001 Μόρφη,η 747 3248 14020521 Τοπική Κοινότητα Ομαλής 988 3249 1402052102 Γλυκοκερασέα,η 358 3250 1402052101 Ομαλή,η 637 3251 14020522 Τοπική Κοινότητα Πλακίδας 108 3252 1402052201 Πλακίδα,η 107 3253 14020523 Τοπική Κοινότητα Πολυκαστάνου 1208 3254 1402052301 Πολυκάστανον,το 120

Page 49: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

7 3255 14020524 Τοπική Κοινότητα Ροδοχωρίου 528 3256 1402052401 Ροδοχώριον,το 527 3257 14020525 Τοπική Κοινότητα Σταυροδρομίου 708 3258 1402052501 Σταυροδρόμιον,το 707 3259 14020501 Τοπική Κοινότητα Τσοτυλίου 1.5458 3260 1402050102 Ρόκαστρον,το 08 3261 1402050101 Τσοτύλιον,το 1.5457 3262 14020526 Τοπική Κοινότητα Χρυσαυγής 1028 3263 1402052601 Χρυσαυγή,η 1025 3264 1403 ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ (Έδρα: Πτολεμαΐς,η) 45.5926 3265 140302 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 1.3527 3266 14030201 Τοπική Κοινότητα Αγίου Χριστοφόρου 5278 3267 1403020101 Άγιος Χριστόφορος,ο 5277 3268 14030202 Τοπική Κοινότητα Ερμακιάς 3258 3269 1403020201 Ερμακιά,η 3257 3270 14030203 Τοπική Κοινότητα Καρυοχωρίου 4318 3271 1403020301 Καρυοχώριον,το 4317 3272 14030204 Τοπική Κοινότητα Σπηλιάς 698 3273 1403020401 Σπηλιά,η 696 3274 140303 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΜΙΟΥ 2.7687 3275 14030302 Τοπική Κοινότητα Ανατολικού 9038 3276 1403030201 Ανατολικόν,το 9037 3277 14030301 Τοπική Κοινότητα Κομνηνών 6908 3278 1403030101 Κομνηνά,τα 6908 3279 1403030102 Παρχάρι,το 07 3280 14030303 Τοπική Κοινότητα Μεσοβούνου 4078 3281 1403030301 Μεσόβουνον,το 4077 3282 14030304 Τοπική Κοινότητα Πύργων 7688 3283 1403030401 Πύργοι,οι 7686 3284 140304 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΛΑΣΤΗΣ 2747 3285 14030401 Τοπική Κοινότητα Βλάστης 2748 3286 1403040101 Βλάστη,η 2746 3287 140305 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ 3.9097 3288 14030502 Τοπική Κοινότητα Αναρράχης 9268 3289 1403050201 Αναρράχη,η 9267 3290 14030503 Τοπική Κοινότητα Αρδάσσης 1.0228 3291 1403050301 Άρδασσα,η 8748 3292 1403050302 Κρυόβρυση,η 1487 3293 14030501 Τοπική Κοινότητα Εμπορίου 8048 3294 1403050101 Εμπόριον,το 8047 3295 14030504 Τοπική Κοινότητα Μηλοχωρίου 5828 3296 1403050401 Μηλοχώριον,το 5827 3297 14030505 Τοπική Κοινότητα Φούφα 5758 3298 1403050501 Φούφας,ο 5756 3299 140301 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 37.2897 3300 14030101 Δημοτική Κοινότητα Πτολεμαΐδος 32.1428 3301 1403010102 Γενικό Νοσοκομείο Μποδοσάκειο,το 88 3302 1403010103 Ξενοδοχείο Παντελίδης,το 78 3303 1403010104 Ξενοδοχείο Πτολεμαίος,το 08 3304 1403010101 Πτολεμαΐς,η 32.1277 3305 14030102 Τοπική Κοινότητα Ασβεστοπέτρας 7398 3306 1403010201 Ασβεστόπετρα,η 7397 3307 14030103 Τοπική Κοινότητα Γαλατείας 3938 3308 1403010301 Γαλάτεια,η 3937 3309 14030104 Τοπική Κοινότητα Δροσερού 3428 3310 1403010401 Δροσερόν,το 3427 3311 14030105 Τοπική Κοινότητα Καρδίας 58 3312 1403010501 Καρδία,η 57 3313 14030106 Τοπική Κοινότητα Κομάνου 1078 3314 1403010601 Κόμανος,ο 1077 3315 14030107 Τοπική Κοινότητα Μαυροπηγής 4568 3316 1403010701 Μαυροπηγή,η 4567 3317 14030108 Τοπική Κοινότητα Ολυμπιάδος 6148 3318 1403010801 Ολυμπιάς,η 6147 3319 14030109 Τοπική Κοινότητα Πενταβρύσου 2248 3320 1403010901 Πεντάβρυσος,η 2247 3321 14030110 Τοπική Κοινότητα Περδίκκα 1.5828 3322 1403011001 Περδίκκας,ο 1.582

Page 50: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

7 3323 14030111 Τοπική Κοινότητα Προαστίου 6498 3324 1403011102 Παλιά Αμπέλια,τα 1678 3325 1403011101 Προάστιον,το 4827 3326 14030112 Τοπική Κοινότητα Πτελεώνος 368 3327 1403011201 Πτελεών,ο 365 3328 1401 ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Έδρα: Κοζάνη,η, Ιστορική έδρα: Αιανή,η) 71.3886 3329 140102 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΑΝΗΣ 3.4297 3330 14010201 Δημοτική Κοινότητα Αιανής 2.0068 3331 1401020101 Αιανή,η 2.0067 3332 14010202 Τοπική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής 6378 3333 1401020201 Αγία Παρασκευή,η 6377 3334 14010203 Τοπική Κοινότητα Κερασέα 1658 3335 1401020301 Κερασέα,η 1657 3336 14010204 Τοπική Κοινότητα Κτένιον 738 3337 1401020401 Κτένιον,το 737 3338 14010205 Τοπική Κοινότητα Ροδιανής 2958 3339 1401020501 Ροδιανή,η 2957 3340 14010206 Τοπική Κοινότητα Ρυμνίου 1618 3341 1401020601 Ρύμνιον,το 1617 3342 14010207 Τοπική Κοινότητα Χρωμίου 928 3343 1401020701 Χρώμιον,το 926 3344 140103 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 2.3357 3345 14010302 Τοπική Κοινότητα Λιβερών 298 3346 1401030201 Λιβερά,τα 297 3347 14010301 Τοπική Κοινότητα Μαυροδενδρίου 1.0598 3348 1401030101 Μαυροδένδριον,το 1.0597 3349 14010303 Τοπική Κοινότητα Ποντοκώμης 1.1168 3350 1401030301 Ποντοκώμη,η 1.1167 3351 14010304 Τοπική Κοινότητα Σιδερά 1318 3352 1401030402 Κτενάς,ο 08 3353 1401030401 Σιδεράς,ο 1316 3354 140104 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΙΜΕΙΑΣ 5.9107 3355 14010401 Δημοτική Κοινότητα Κρόκου 2.9778 3356 1401040101 Κρόκος,ο 2.9777 3357 14010402 Τοπική Κοινότητα Αμυγδαλέας 668 3358 1401040202 Αμυγδαλέα,η 138 3359 1401040203 Ανατολή,η 268 3360 1401040201 Σταυρωτή,η 277 3361 14010403 Τοπική Κοινότητα Άνω Κώμης 1.4368 3362 1401040301 Άνω Κώμη,η 1.4367 3363 14010404 Τοπική Κοινότητα Καισάρειας 7448 3364 1401040401 Καισάρεια,η 6158 3365 1401040402 Κήπος,ο 1297 3366 14010405 Τοπική Κοινότητα Κάτω Κώμης 2888 3367 1401040501 Κάτω Κώμη,η 2887 3368 14010406 Τοπική Κοινότητα Κοντοβουνίου 1168 3369 1401040601 Κοντοβούνιον,το 458 3370 1401040602 Πύργος,ο 717 3371 14010407 Τοπική Κοινότητα Μηλέα 1738 3372 1401040701 Μηλέα,η 1737 3373 14010408 Τοπική Κοινότητα Σπάρτου 1108 3374 1401040801 Σπάρτον,το 1106 3375 140105 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ 5.8347 3376 14010502 Τοπική Κοινότητα Αγίου Δημητρίου 8318 3377 1401050202 Άγιο Πνεύμα,το 18 3378 1401050201 Άγιος Δημήτριος,ο 8307 3379 14010503 Τοπική Κοινότητα Αγίου Χαραλάμπους 1448 3380 1401050301 Άγιος Χαράλαμπος,ο 1447 3381 14010504 Τοπική Κοινότητα Ακρινής 9758 3382 1401050401 Ακρινή,η 9608 3383 1401050402 Προφήτης Ηλίας,ο 157 3384 14010505 Τοπική Κοινότητα Αυγής 208 3385 1401050501 Αυγή,η 207 3386 14010506 Τοπική Κοινότητα Βοσκοχωρίου 1208 3387 1401050601 Βοσκοχώριον,το 1207 3388 14010507 Τοπική Κοινότητα Δρεπάνου 1.3028 3389 1401050702 Γαλάνιον,το 158 3390 1401050701 Δρέπανον,το 1.287

Page 51: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

7 3391 14010508 Τοπική Κοινότητα Καπνοχωρίου 3318 3392 1401050802 Ανατολικόν,το 288 3393 1401050801 Καπνοχώριον,το 3018 3394 1401050803 Σκάφη,η 27 3395 14010509 Τοπική Κοινότητα Κλείτου 4088 3396 1401050901 Κλείτος,ο 18 3397 1401050902 Νέος Κλείτος,ο 4077 3398 14010501 Τοπική Κοινότητα Κοιλάδος 6628 3399 1401050102 Θυμαριά,η 2748 3400 1401050101 Κοιλάς,η 2968 3401 1401050103 Κρεμαστή,η 927 3402 14010510 Τοπική Κοινότητα Πολυμύλου 4368 3403 1401051002 Αγία Παρασκευή,η 08 3404 1401051003 Άγιοι Θεόδωροι,οι 188 3405 1401051004 Ζωοδόχος Πηγή,η 38 3406 1401051005 Λεβέντης,ο 78 3407 1401051001 Πολύμυλος,ο 4087 3408 14010511 Τοπική Κοινότητα Ρυακίου 2858 3409 1401051101 Ρυάκιον,το 2857 3410 14010512 Τοπική Κοινότητα Τετραλόφου 3208 3411 1401051201 Τετράλοφον,το 3206 3412 140101 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 53.8807 3413 14010101 Δημοτική Κοινότητα Κοζάνης 42.6048 3414 1401010102 Αγία Κυριακή,η 618 3415 1401010103 Γηροκομείον,το 1338 3416 1401010104 Ζ.Ε.Π.,ο 8228 3417 1401010105 Ιερά Μονή Αναλήψεως,η 2178 3418 1401010101 Κοζάνη,η 41.0668 3419 1401010106 Σπινάρης,ο 3057 3420 14010102 Τοπική Κοινότητα Αλωνακίων 3688 3421 1401010201 Αλωνάκια,τα 3687 3422 14010103 Τοπική Κοινότητα Ανθοτόπου 1538 3423 1401010301 Ανθότοπος,ο 1148 3424 1401010302 Κηπάριον,το 397 3425 14010104 Τοπική Κοινότητα Αργίλου 3798 3426 1401010401 Άργιλος,ο 3797 3427 14010105 Τοπική Κοινότητα Βατερού 7388 3428 1401010501 Βατερόν,το 7387 3429 14010106 Τοπική Κοινότητα Εξοχής 1148 3430 1401010601 Εξοχή,η 1147 3431 14010107 Τοπική Κοινότητα Καλαμιάς 1808 3432 1401010701 Καλαμιά,η 1807 3433 14010108 Τοπική Κοινότητα Καρυδίτσας 9048 3434 1401010801 Καρυδίτσα,η 9047 3435 14010109 Τοπική Κοινότητα Κοίλων 1.6438 3436 1401010901 Κοίλα,τα 1.1158 3437 1401010902 Μελίσσια,τα 268 3438 1401010903 Νέα Καρδιά,η 5027 3439 14010110 Τοπική Κοινότητα Λευκόβρυσης 1.2088 3440 1401011001 Λευκόβρυση,η 1.2087 3441 14010111 Τοπική Κοινότητα Λευκοπηγής 1.1618 3442 1401011101 Λευκοπηγή,η 1.1617 3443 14010112 Τοπική Κοινότητα Λυγερής 1188 3444 1401011201 Λυγερή,η 1187 3445 14010113 Τοπική Κοινότητα Μεταμορφώσεως 3468 3446 1401011301 Μεταμόρφωσις,η 3467 3447 14010114 Τοπική Κοινότητα Νέας Νικόπολης 1858 3448 1401011401 Νέα Νικόπολις,η 1857 3449 14010115 Τοπική Κοινότητα Ξηρολίμνης 3888 3450 1401011501 Ξηρολίμνη,η 3887 3451 14010116 Τοπική Κοινότητα Οινόης 1118 3452 1401011601 Οινόη,η 1117 3453 14010117 Τοπική Κοινότητα Πετρανών 6968 3454 1401011702 Αεροδρόμιον,το 108 3455 1401011701 Πετρανά,τα 6828 3456 1401011703 Σχολές ΟΑΕΔ,οι 08 3457 1401011704 Τσέλικας,ο 47 3458 14010118 Τοπική Κοινότητα Πρωτοχωρίου 830

Page 52: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 3459 1401011801 Πρωτοχώριον,το 8307 3460 14010119 Τοπική Κοινότητα Πτελέας 1658 3461 1401011901 Πτελέα,η 1657 3462 14010120 Τοπική Κοινότητα Σκήτης 2898 3463 1401012002 Κοκκιναράς,ο 128 3464 1401012001 Σκήτη,η 2777 3465 14010121 Τοπική Κοινότητα Χαραυγής 1.3008 3466 1401012102 Νέα Χαραυγή,η 1.2948 3467 1401012101 Χαραυγή,η (Τ.Κ.Χαραυγής) 65 3468 1404 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ (Έδρα: Σέρβια,τα) 14.8306 3469 140402 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 3.4487 3470 14040201 Δημοτική Κοινότητα Βελβεντού 3.3998 3471 1404020101 Βελβεντός,ο 3.3608 3472 1404020102 Παλαιογράτσανον,το 397 3473 14040202 Τοπική Κοινότητα Αγίας Κυριακής 148 3474 1404020201 Αγία Κυριακή,η 147 3475 14040203 Τοπική Κοινότητα Καταφυγίου 288 3476 1404020301 Καταφύγιον,το 287 3477 14040204 Τοπική Κοινότητα Πολυφύτου 78 3478 1404020401 Πολύφυτον,το 76 3479 140403 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ 1.5397 3480 14040302 Τοπική Κοινότητα Ελάτης 4158 3481 1404030201 Ελάτη,η 4157 3482 14040303 Τοπική Κοινότητα Μικροβάλτου 3348 3483 1404030301 Μικρόβαλτον,το 3338 3484 1404030302 Μονή Στανού,η 17 3485 14040301 Τοπική Κοινότητα Τρανοβάλτου 7908 3486 1404030102 Λαζαράδες,οι 948 3487 1404030101 Τρανόβαλτον,το 6458 3488 1404030103 Φρούριον,το 516 3489 140404 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ 1.2327 3490 14040401 Τοπική Κοινότητα Λιβαδερού 1.2328 3491 1404040101 Λιβαδερόν,το 1.2326 3492 140401 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΒΙΩΝ 8.6117 3493 14040101 Δημοτική Κοινότητα Σερβίων 3.5408 3494 1404010102 Λάβα,η 08 3495 1404010103 Νέα Λάβα,η 5608 3496 1404010101 Σέρβια,τα 2.9807 3497 14040102 Τοπική Κοινότητα Αυλών 2938 3498 1404010201 Αυλαί,αι 2937 3499 14040103 Τοπική Κοινότητα Βαθυλάκκου 6158 3500 1404010301 Βαθύλακκος,ο 6157 3501 14040104 Τοπική Κοινότητα Γουλών 1858 3502 1404010401 Γούλαι,αι 1857 3503 14040105 Τοπική Κοινότητα Ιμέρων 2128 3504 1404010502 Αύρα,η 568 3505 1404010501 Ίμερα,τα 1567 3506 14040106 Τοπική Κοινότητα Καστανιάς 5658 3507 1404010601 Καστανιά,η 688 3508 1404010602 Νέα Καστανιά,η 4977 3509 14040107 Τοπική Κοινότητα Κρανιδίων 4618 3510 1404010701 Κρανίδια,τα 4617 3511 14040108 Τοπική Κοινότητα Λευκάρων 2118 3512 1404010801 Λεύκαρα,τα 2117 3513 14040109 Τοπική Κοινότητα Μεσιανής 2808 3514 1404010901 Μεσιανή,η 2807 3515 14040110 Τοπική Κοινότητα Μεταξά 2268 3516 1404011001 Μεταξάς,ο 2267 3517 14040111 Τοπική Κοινότητα Νεράιδας 1488 3518 1404011101 Νεράιδα,η 1487 3519 14040112 Τοπική Κοινότητα Πλατανορρεύματος 1.0048 3520 1404011201 Πλατανόρρευμα,το 1.0047 3521 14040113 Τοπική Κοινότητα Πολυρράχου 2698 3522 1404011301 Πολύρραχον,το 1348 3523 1404011302 Προσήλιον,το 1357 3524 14040114 Τοπική Κοινότητα Ροδίτου 2908 3525 1404011402 Κουβούκλια,τα 278 3526 1404011401 Ροδίτης,ο 263

Page 53: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

7 3527 14040115 Τοπική Κοινότητα Τριγωνικού 3128 3528 1404011501 Τριγωνικόν,το 3124 3529 15 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Έδρα: Γρεβενά,τα) 31.7575 3530 1501 ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Έδρα: Γρεβενά,τα) 25.9056 3531 150102 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΒΔΕΛΛΑΣ 2807 3532 15010201 Τοπική Κοινότητα Αβδέλλας 2808 3533 1501020101 Αβδέλλα,η 2806 3534 150103 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ 8707 3535 15010302 Τοπική Κοινότητα Αγίου Κοσμά 758 3536 1501030201 Άγιος Κοσμάς,ο 498 3537 1501030202 Άνω Εκκλησία,η 258 3538 1501030203 Εκκλησία,η 17 3539 15010303 Τοπική Κοινότητα Δασυλλίου 128 3540 1501030301 Δασύλλιον,το 127 3541 15010304 Τοπική Κοινότητα Καληράχης 1258 3542 1501030401 Καληράχη,η 1257 3543 15010305 Τοπική Κοινότητα Καλλονής 68 3544 1501030501 Καλλονή,η 67 3545 15010306 Τοπική Κοινότητα Κυδωνιών 1048 3546 1501030601 Κυδωνίαι,αι 818 3547 1501030602 Λείψιον,το 237 3548 15010307 Τοπική Κοινότητα Κυπαρισσίου 438 3549 1501030701 Κυπαρίσσιον,το 437 3550 15010301 Τοπική Κοινότητα Μεγάρου 3708 3551 1501030101 Μέγαρον,το 3707 3552 15010308 Τοπική Κοινότητα Οροπεδίου 1108 3553 1501030801 Οροπέδιον,το 1107 3554 15010309 Τοπική Κοινότητα Τρικόρφου 258 3555 1501030901 Τρίκορφον,το 256 3556 150104 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΝΤΖΙΟΥ 1.9697 3557 15010402 Τοπική Κοινότητα Εξάρχου 1108 3558 1501040202 Βάρης,ο 488 3559 1501040201 Έξαρχος,ο 627 3560 15010403 Τοπική Κοινότητα Κέντρου 2328 3561 1501040302 Αγαλαίοι,οι 478 3562 1501040301 Κέντρον,το 1028 3563 1501040303 Νησίον,το 837 3564 15010401 Τοπική Κοινότητα Κνίδης 6108 3565 1501040102 Ιτέα,η 1338 3566 1501040101 Κνίδη,η 2648 3567 1501040103 Μικροκλεισούρα,η 638 3568 1501040104 Πιστικόν,το 508 3569 1501040105 Πόρος,ο 1007 3570 15010404 Τοπική Κοινότητα Παλαιοχωρίου 2378 3571 1501040401 Παλαιοχώριον,το 2377 3572 15010405 Τοπική Κοινότητα Ποντινής 3338 3573 1501040501 Ποντινή,η 3337 3574 15010406 Τοπική Κοινότητα Πυλωρών 698 3575 1501040601 Πυλωροί,οι 697 3576 15010407 Τοπική Κοινότητα Σαρακήνας 3788 3577 1501040702 Δίπορον,το 858 3578 1501040703 Νεοχώριον,το 1168 3579 1501040701 Σαρακήνα,η 1776 3580 150105 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΡΓΙΑΝΗΣ 8857 3581 15010502 Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας 1228 3582 1501050201 Καλλιθέα,η 588 3583 1501050202 Πριόνια,τα 647 3584 15010501 Τοπική Κοινότητα Κηπουρείου 2068 3585 1501050101 Κηπουρείον,το 2067 3586 15010503 Τοπική Κοινότητα Κρανέας 3858 3587 1501050301 Κρανέα,η 3857 3588 15010504 Τοπική Κοινότητα Μικρολιβάδου 568 3589 1501050401 Μικρολίβαδον,το 567 3590 15010505 Τοπική Κοινότητα Πηγαδίτσης 968 3591 1501050501 Πηγαδίτσα,η 967 3592 15010506 Τοπική Κοινότητα Σιταρά 208 3593 1501050601 Σιταράς,ο 206 3594 150101 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 17.610

Page 54: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

7 3595 15010101 Δημοτική Κοινότητα Γρεβενών 13.3748 3596 1501010101 Γρεβενά,τα 13.1378 3597 1501010102 Δοξαράς,ο 2088 3598 1501010103 Καλαμίτσιον,το 297 3599 15010102 Τοπική Κοινότητα Αγίων Θεοδώρων 3698 3600 1501010201 Άγιοι Θεόδωροι,οι 2158 3601 1501010202 Αιμιλιανός,ο 368 3602 1501010203 Ανθρακιά,η 1038 3603 1501010204 Δεσπότης,ο 157 3604 15010103 Τοπική Κοινότητα Αμυγδαλεών 5008 3605 1501010302 Αγία Τριάς,η 328 3606 1501010301 Αμυγδαλέαι,αι 4468 3607 1501010303 Λόχμη,η 227 3608 15010104 Τοπική Κοινότητα Βατολάκκου 2878 3609 1501010401 Βατόλακκος,ο 2877 3610 15010105 Τοπική Κοινότητα Ελάτου 1778 3611 1501010501 Έλατος,ο 1648 3612 1501010502 Κάστρον,το 137 3613 15010106 Τοπική Κοινότητα Ελευθέρου 2298 3614 1501010602 Ελεύθερον Προσφύγων,το 1728 3615 1501010601 Ελεύθερον,το 577 3616 15010107 Τοπική Κοινότητα Καλοχίου 1068 3617 1501010702 Αγάπη,η 268 3618 1501010701 Καλόχιον,το 318 3619 1501010703 Μεσόλακκος,ο 497 3620 15010108 Τοπική Κοινότητα Κυρακαλής 1308 3621 1501010801 Κυρακαλή,η 1307 3622 15010109 Τοπική Κοινότητα Μεγάλου Σειρηνίου 5558 3623 1501010901 Μέγα Σειρήνιον,το 4618 3624 1501010902 Μικρόν Σειρήνιον,το 947 3625 15010110 Τοπική Κοινότητα Μυρσίνης 3438 3626 1501011002 Ασπρόκαμπος,ο 808 3627 1501011001 Μυρσίνα,η 2637 3628 15010111 Τοπική Κοινότητα Ροδιάς 2528 3629 1501011101 Ροδιά,η 2527 3630 15010112 Τοπική Κοινότητα Συνδένδρου 1948 3631 1501011201 Σύνδενδρον,το 1947 3632 15010113 Τοπική Κοινότητα Φελλίου 1.0948 3633 1501011302 Ελευθεροχώριον,το 598 3634 1501011301 Φελλίον,το 1.0356 3635 150106 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΟΤΣΙΚΟΥ 397 3636 15010601 Τοπική Κοινότητα Δοτσικού 398 3637 1501060101 Δοτσικόν,το 396 3638 150107 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΩΤΩΝ 1.8907 3639 15010701 Τοπική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου 4528 3640 1501070101 Άγιος Γεώργιος,ο 4527 3641 15010702 Τοπική Κοινότητα Αηδονίων 648 3642 1501070201 Αηδόνια,τα 538 3643 1501070202 Δασάκιον,το 117 3644 15010703 Τοπική Κοινότητα Κιβωτού 4178 3645 1501070301 Κιβωτός,η 4177 3646 15010704 Τοπική Κοινότητα Κληματακίου 828 3647 1501070401 Κληματάκιον,το 827 3648 15010705 Τοπική Κοινότητα Κοκκινιάς 2428 3649 1501070501 Κοκκινιά,η 2238 3650 1501070502 Νέα Τραπεζούς,η 197 3651 15010706 Τοπική Κοινότητα Μηλέας 2058 3652 1501070601 Μηλέα,η 2057 3653 15010707 Τοπική Κοινότητα Πολυδένδρου 1728 3654 1501070701 Πολύδενδρον,το 1727 3655 15010708 Τοπική Κοινότητα Ταξιάρχου 2568 3656 1501070801 Ταξιάρχης,ο 2566 3657 150108 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΙΑΚΑ 1.2977 3658 15010802 Τοπική Κοινότητα Αλατόπετρας 768 3659 1501080201 Αλατόπετρα,η 767 3660 15010803 Τοπική Κοινότητα Αναβρυτών 238 3661 1501080301 Αναβρυτά,τα 237 3662 15010804 Τοπική Κοινότητα Ζάκα 157

Page 55: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 3663 1501080401 Ζάκας,ο 1458 3664 1501080402 Περιβολάκιον,το 127 3665 15010805 Τοπική Κοινότητα Κοσματίου 1348 3666 1501080501 Κοσμάτιον,το 1347 3667 15010806 Τοπική Κοινότητα Λάβδα 498 3668 1501080601 Λάβδας,ο 497 3669 15010801 Τοπική Κοινότητα Μαυραναίων 2898 3670 1501080101 Μαυραναίοι,οι 1598 3671 1501080102 Μαυρονόρος,το 788 3672 1501080103 Σταυρός,ο 527 3673 15010807 Τοπική Κοινότητα Μοναχιτίου 988 3674 1501080701 Μοναχίτιον,το 987 3675 15010808 Τοπική Κοινότητα Πανοράματος 328 3676 1501080801 Πανόραμα,το 327 3677 15010809 Τοπική Κοινότητα Πολυνερίου 858 3678 1501080901 Πολυνέριον,το 857 3679 15010810 Τοπική Κοινότητα Προσβόρρου 398 3680 1501081001 Πρόσβορρον,το 397 3681 15010811 Τοπική Κοινότητα Σπηλαίου 1878 3682 1501081101 Σπήλαιον,το 1877 3683 15010812 Τοπική Κοινότητα Τρικώμου 1288 3684 1501081202 Παρόρειον,το 128 3685 1501081201 Τρίκωμον,το 1166 3686 150109 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΟΛΟΥΡΙΟΥ 337 3687 15010901 Τοπική Κοινότητα Μεσολουρίου 338 3688 1501090101 Μεσολούριον,το 336 3689 150110 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ 217 3690 15011001 Τοπική Κοινότητα Περιβολίου 218 3691 1501100101 Περιβόλιον,το 216 3692 150111 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ 3787 3693 15011101 Τοπική Κοινότητα Σαμαρίνας 3788 3694 1501110101 Σαμαρίνα,η 3786 3695 150112 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΜΙΞΗΣ 4547 3696 15011201 Τοπική Κοινότητα Σμίξης 4548 3697 1501120101 Σμίξη,η 4546 3698 150113 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΙΠΠΑΙΩΝ 1797 3699 15011301 Τοπική Κοινότητα Φιλιππαίων 1798 3700 1501130102 Αετιά,η 348 3701 1501130103 Κουρούνα,η 08 3702 1501130101 Φιλιππαίοι,οι 1455 3703 1502 ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ (Έδρα: Δεσκάτη,η) 5.8526 3704 150201 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 4.2947 3705 15020101 Δημοτική Κοινότητα Δεσκάτης 3.5988 3706 1502010102 Άγιος Γεώργιος,ο 08 3707 1502010103 Γήλοφος,ο 888 3708 1502010101 Δεσκάτη,η 3.5088 3709 1502010104 Διασελλάκιον,το 27 3710 15020102 Τοπική Κοινότητα Δασοχωρίου 1618 3711 1502010201 Δασοχώριον,το 1617 3712 15020103 Τοπική Κοινότητα Παλιουριάς 3528 3713 1502010301 Παλιουριά,η 3527 3714 15020104 Τοπική Κοινότητα Παναγίας 758 3715 1502010402 Μονή Αγίου Νικάνορος,η 28 3716 1502010401 Παναγία,η 737 3717 15020105 Τοπική Κοινότητα Παρασκευής 1088 3718 1502010501 Παρασκευή,η 1086 3719 150202 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΣΙΩΝ 1.5587 3720 15020201 Τοπική Κοινότητα Καρπερού 9138 3721 1502020102 Δήμητρα,η 3578 3722 1502020101 Καρπερόν,το 5567 3723 15020202 Τοπική Κοινότητα Κατάκαλης 1768 3724 1502020201 Κατάκαλη,η 1767 3725 15020203 Τοπική Κοινότητα Τρικοκκιάς 4698 3726 1502020302 Άνοιξις,η 938 3727 1502020301 Τρικοκκιά,η 2358 3728 1502020303 Τριφύλλιον,το 1414 3729 16 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Έδρα: Καστοριά,η) 50.3225 3730 1601 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Έδρα: Καστοριά,η) 35.874

Page 56: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

6 3731 160102 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ 6.5687 3732 16010201 Δημοτική Κοινότητα Μανιακών 3.0558 3733 1601020101 Μανιάκοι,οι 3.0557 3734 16010202 Τοπική Κοινότητα Αυγής 1598 3735 1601020201 Αυγή,η 1597 3736 16010203 Τοπική Κοινότητα Κορομηλέας 3428 3737 1601020301 Κορομηλέα,η 3427 3738 16010204 Τοπική Κοινότητα Λεύκης 9618 3739 1601020401 Λεύκη,η 3798 3740 1601020402 Νέα Λεύκη,η 5827 3741 16010205 Τοπική Κοινότητα Ομορφοκκλησιάς 238 3742 1601020501 Ομορφοκκλησιά,η 237 3743 16010206 Τοπική Κοινότητα Πενταβρύσου 6188 3744 1601020601 Πεντάβρυσον,το 5998 3745 1601020602 Υψηλόν,το 197 3746 16010207 Τοπική Κοινότητα Τσάκονης 2888 3747 1601020701 Τσάκονη,η 2887 3748 16010208 Τοπική Κοινότητα Χιλιοδένδρου 1.1228 3749 1601020802 Πορειά,η 5128 3750 1601020801 Χιλιόδενδρον,το 6106 3751 160103 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 2.1387 3752 16010302 Τοπική Κοινότητα Βασιλειάδος 4538 3753 1601030202 Αγία Παρασκευή,η 318 3754 1601030201 Βασιλειάς,η 3258 3755 1601030203 Βέργα,η 977 3756 16010301 Τοπική Κοινότητα Κορησού 1.0208 3757 1601030102 Άγιος Νικόλαος,ο 228 3758 1601030101 Κορησός,η 9987 3759 16010303 Τοπική Κοινότητα Λιθιάς 3118 3760 1601030301 Λιθιά,η 3117 3761 16010304 Τοπική Κοινότητα Μελισσοτόπου 3548 3762 1601030401 Μελισσότοπος,ο 1728 3763 1601030402 Μονή Αγίων Αναργύρων,η 98 3764 1601030403 Σταυροπόταμος,ο 1736 3765 160104 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΤΣΙΟΥ 1.2757 3766 16010402 Τοπική Κοινότητα Βυσσινέας 1278 3767 1601040201 Βυσσινέα,η 1277 3768 16010403 Τοπική Κοινότητα Μεταμορφώσεως 3258 3769 1601040301 Μεταμόρφωσις,η 1398 3770 1601040302 Φωτεινή,η 1867 3771 16010404 Τοπική Κοινότητα Οξυάς 418 3772 1601040401 Οξυά,η 417 3773 16010405 Τοπική Κοινότητα Πολυκεράσου 158 3774 1601040501 Πολυκέρασον,το 157 3775 16010406 Τοπική Κοινότητα Σιδηροχωρίου 828 3776 1601040601 Σιδηροχώριον,το 827 3777 16010401 Τοπική Κοινότητα Τοιχίου 6858 3778 1601040101 Τοιχίον,το 6856 3779 160101 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 16.9587 3780 16010101 Δημοτική Κοινότητα Καστοριάς 16.9588 3781 1601010102 Απόσκεπος,ο 1398 3782 1601010101 Καστοριά,η 13.3878 3783 1601010103 Κεφαλάριον,το 3538 3784 1601010104 Χλόη,η 3.0796 3785 160105 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ 5607 3786 16010502 Τοπική Κοινότητα Δενδροχωρίου 2668 3787 1601050201 Δενδροχώριον,το 2667 3788 16010501 Τοπική Κοινότητα Ιεροπηγής 2948 3789 1601050101 Ιεροπηγή,η 2946 3790 160106 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ 2597 3791 16010601 Τοπική Κοινότητα Κλεισούρας 2598 3792 1601060101 Κλεισούρα,η 2518 3793 1601060102 Μονή Παναγίας,η 86 3794 160107 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΕΣΤΙΩΝ 6727 3795 16010702 Τοπική Κοινότητα Αγίου Αντωνίου 508 3796 1601070201 Άγιος Αντώνιος,ο 507 3797 16010701 Τοπική Κοινότητα Γάβρου 3638 3798 1601070101 Γάβρος,ο 0

Page 57: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 3799 1601070102 Νέος Οικισμός,ο 3637 3800 16010703 Τοπική Κοινότητα Κρανιώνος 58 3801 1601070301 Κρανιώνας,ο 57 3802 16010704 Τοπική Κοινότητα Μακροχωρίου 1178 3803 1601070401 Μακροχώριον,το 1177 3804 16010705 Τοπική Κοινότητα Μαυροκάμπου 68 3805 1601070501 Μαυρόκαμπος,ο 67 3806 16010706 Τοπική Κοινότητα Μελά 1188 3807 1601070602 Άνω Μελάς,ο 308 3808 1601070601 Μελάς,ο 887 3809 16010707 Τοπική Κοινότητα Χαλάρων 138 3810 1601070701 Χάλαρα,τα 136 3811 160108 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΕΔΝΩΝ 3.2207 3812 16010802 Τοπική Κοινότητα Δισπηλίου 9768 3813 1601080201 Δισπήλιον,το 9767 3814 16010801 Τοπική Κοινότητα Μαυροχωρίου 1.4978 3815 1601080102 Κρεπενή,η 2108 3816 1601080101 Μαυροχώρι,το 1.2877 3817 16010803 Τοπική Κοινότητα Πολυκάρπης 7478 3818 1601080301 Πολυκάρπη,η 7476 3819 160109 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ 4.2247 3820 16010901 Δημοτική Κοινότητα Μεσοποταμιάς 2.9558 3821 1601090102 Κολοκυνθού,η 7448 3822 1601090101 Μεσοποταμιά,η 2.0998 3823 1601090103 Παλλινοστούντες,οι 1127 3824 16010902 Τοπική Κοινότητα Αγία Κυριακή 2638 3825 1601090201 Αγία Κυριακή,η 2637 3826 16010903 Τοπική Κοινότητα Καλοχωρίου 3988 3827 1601090301 Καλοχώριον,το 3987 3828 16010904 Τοπική Κοινότητα Οινόης 4758 3829 1601090401 Οινόη,η 4757 3830 16010905 Τοπική Κοινότητα Πτεριάς 1338 3831 1601090502 Ακόντιον,το 08 3832 1601090503 Κάτω Πτεριά,η 248 3833 1601090501 Πτεριά,η 1095 3834 1602 ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ (Έδρα: Νεστόριον,το) 2.6466 3835 160202 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΙΤΩΝ 6697 3836 16020201 Τοπική Κοινότητα Διποταμιάς 4628 3837 1602020101 Διποταμιά,η 4568 3838 1602020102 Καλή Βρύση,η 08 3839 1602020103 Μεσόβραχον,το 67 3840 16020202 Τοπική Κοινότητα Κομνηνάδων 788 3841 1602020201 Κομνηνάδες,οι 787 3842 16020203 Τοπική Κοινότητα Πολυανέμου 118 3843 1602020301 Πολυάνεμον,το 117 3844 16020204 Τοπική Κοινότητα Χιονάδου 1188 3845 1602020401 Χιονάτον,το 1186 3846 160203 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ 5487 3847 16020301 Τοπική Κοινότητα Επταχωρίου 2958 3848 1602030101 Επταχώρι,το 2957 3849 16020302 Τοπική Κοινότητα Ζούζουλης 448 3850 1602030201 Ζούζουλη,η 447 3851 16020303 Τοπική Κοινότητα Χρυσής 2098 3852 1602030302 Πευκόφυτον,το 858 3853 1602030301 Χρυσή,η 1246 3854 160204 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΑΜΟΥ 187 3855 16020401 Τοπική Κοινότητα Γράμου 188 3856 1602040101 Γράμος,ο 186 3857 160201 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 1.4117 3858 16020102 Τοπική Κοινότητα Κοτύλης 348 3859 1602010201 Νέα Κοτύλη,η 347 3860 16020103 Τοπική Κοινότητα Κυψέλης 568 3861 1602010301 Κυψέλη,η 567 3862 16020101 Τοπική Κοινότητα Νεστορίου 9648 3863 1602010102 Αγία Άννα,η 598 3864 1602010103 Γιαννοχώρι,το 08 3865 1602010104 Λειβαδοτόπι,το 158 3866 1602010105 Μονόπυλο,το 0

Page 58: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 3867 1602010101 Νεστόριον,το 8658 3868 1602010106 Πεύκος,ο 188 3869 1602010107 Στενά,τα 18 3870 1602010108 Τρίλοφος,ο 67 3871 16020104 Τοπική Κοινότητα Πτελέας 3578 3872 1602010402 Κάτω Πτελέα,η 578 3873 1602010401 Κρανοχώριον,το 2458 3874 1602010403 Πτελέα,η 555 3875 1603 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ (Έδρα: Άργος Ορεστικόν,το) 11.8026 3876 160301 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 8.9037 3877 16030101 Δημοτική Κοινότητα Άργους Ορεστικού 7.4828 3878 1603010101 Άργος Ορεστικόν,το 7.4738 3879 1603010102 Κρεμαστόν,το 97 3880 16030102 Τοπική Κοινότητα Αγίου Ηλία 88 3881 1603010201 Άγιος Ηλίας,ο 87 3882 16030103 Τοπική Κοινότητα Αμμουδάρας 2458 3883 1603010301 Αμμουδάρα,η 618 3884 1603010302 Αμπελοχώριον,το 1348 3885 1603010303 Βοτάνιον,το 507 3886 16030104 Τοπική Κοινότητα Ασπροκκλησιάς 3758 3887 1603010401 Ασπροκκλησιά,η 3588 3888 1603010402 Ασπρονέριον,το 177 3889 16030105 Τοπική Κοινότητα Βράχου 338 3890 1603010501 Βράχος,ο 337 3891 16030106 Τοπική Κοινότητα Διαλεκτού 1338 3892 1603010602 Βέλος,το 778 3893 1603010601 Διαλεκτόν,το 567 3894 16030107 Τοπική Κοινότητα Καστανοφύτου 448 3895 1603010702 Άνω Περιβόλιον,το 198 3896 1603010701 Καστανόφυτον,το 257 3897 16030108 Τοπική Κοινότητα Λάγκας 418 3898 1603010801 Λάγκα,η 417 3899 16030109 Τοπική Κοινότητα Λακκωμάτων 2188 3900 1603010902 Κρύα Νερά,τα 168 3901 1603010901 Λακκώματα,τα 978 3902 1603010903 Λαχανόκηποι,οι 1057 3903 16030110 Τοπική Κοινότητα Μελανθίου 1398 3904 1603011001 Μελάνθιον,το 888 3905 1603011002 Νίκη,η 418 3906 1603011003 Πετροπουλάκιον,το 107 3907 16030111 Τοπική Κοινότητα Νοστίμου 1088 3908 1603011101 Νόστιμον,το 1087 3909 16030112 Τοπική Κοινότητα Σπηλαίων 378 3910 1603011202 Ζευγοστάσιον,το 68 3911 1603011201 Σπήλαια,τα 317 3912 16030113 Τοπική Κοινότητα Σπήλιου 408 3913 1603011302 Ανθηρόν,το 248 3914 1603011303 Κερασώνα,η 28 3915 1603011301 Σπήλιος,ο 146 3916 160302 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 2.8997 3917 16030202 Τοπική Κοινότητα Αμπελοκήπων 6688 3918 1603020201 Αμπελόκηποι,οι 6687 3919 16030201 Τοπική Κοινότητα Βογατσικού 5498 3920 1603020102 Άγιος Νικόλαος,ο 68 3921 1603020101 Βογατσικό,το 5437 3922 16030203 Τοπική Κοινότητα Γέρμα 5608 3923 1603020301 Γέρμας,ο 5607 3924 16030204 Τοπική Κοινότητα Κωσταραζίου 7518 3925 1603020401 Κωσταράζιον,το 98 3926 1603020402 Νέον Κωσταράζιον,το 7427 3927 16030205 Τοπική Κοινότητα Μηλίτσας 3718 3928 1603020501 Μηλίτσα,η 3714 3929 17 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Έδρα: Φλώρινα,η) 51.4145 3930 1702 ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ (Έδρα: Αμύνταιον,το, Ιστορική έδρα: Νυμφαίον,το) 16.9736 3931 170202 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΕΤΟΥ 2.9527 3932 17020202 Τοπική Κοινότητα Αγραπιδεών 1208 3933 1702020201 Αγραπιδέαι,αι 1207 3934 17020201 Τοπική Κοινότητα Αετού 759

Page 59: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 3935 1702020101 Αετός,ο 7597 3936 17020203 Τοπική Κοινότητα Αναργύρων 4528 3937 1702020301 Ανάργυροι,οι 4527 3938 17020204 Τοπική Κοινότητα Ασπρογείων 2138 3939 1702020401 Ασπρόγεια,τα 2098 3940 1702020402 Περικοπή,η 47 3941 17020205 Τοπική Κοινότητα Βαλτονέρων 2328 3942 1702020501 Βαλτόνερα,τα 2327 3943 17020206 Τοπική Κοινότητα Λιμνοχωρίου 2578 3944 1702020601 Λιμνοχώριον,το 2577 3945 17020207 Τοπική Κοινότητα Πεδινού 3878 3946 1702020701 Πεδινόν,το 3877 3947 17020208 Τοπική Κοινότητα Σκλήθρου 5328 3948 1702020801 Σκλήθρον,το 5326 3949 170201 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 7.6127 3950 17020101 Δημοτική Κοινότητα Αμυνταίου 4.3068 3951 1702010101 Αμύνταιον,το 3.6718 3952 1702010102 Ανάληψη,η 5278 3953 1702010103 Σωτήρ,ο 1087 3954 17020102 Τοπική Κοινότητα Αγίου Παντελεήμονος 9848 3955 1702010201 Άγιος Παντελεήμων,ο 9847 3956 17020103 Τοπική Κοινότητα Κέλλης 6838 3957 1702010301 Κέλλα,η 6837 3958 17020104 Τοπική Κοινότητα Κλειδίου 668 3959 1702010401 Κλειδίον,το 667 3960 17020105 Τοπική Κοινότητα Ξινού Νερού 1.0818 3961 1702010501 Ξινόν Νερόν,το 1.0817 3962 17020106 Τοπική Κοινότητα Πετρών 3128 3963 1702010601 Πέτραι,αι 3127 3964 17020107 Τοπική Κοινότητα Ροδώνος 938 3965 1702010701 Ροδών,ο 937 3966 17020108 Τοπική Κοινότητα Φανού 878 3967 1702010801 Φανός,ο 876 3968 170203 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΙΚΟΥ 6387 3969 17020301 Τοπική Κοινότητα Βαρικού 6388 3970 1702030101 Βαρικόν,το 6386 3971 170204 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΧΟΒΟΥ 1.1157 3972 17020401 Τοπική Κοινότητα Λεχόβου 1.1158 3973 1702040101 Λέχοβον,το 1.1156 3974 170205 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΥΜΦΑΙΟΥ 1327 3975 17020501 Τοπική Κοινότητα Νυμφαίου 1328 3976 1702050101 Νυμφαίον,το 1326 3977 170206 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΩΤΑ 4.5247 3978 17020602 Τοπική Κοινότητα Αντιγονείας 4248 3979 1702060201 Αντίγονος,ο 4247 3980 17020603 Τοπική Κοινότητα Βεγόρων 4638 3981 1702060301 Βέγορα,τα 4637 3982 17020604 Τοπική Κοινότητα Λεβαίας 9198 3983 1702060401 Λεβαία,η 9197 3984 17020605 Τοπική Κοινότητα Μανιακίου 4848 3985 1702060501 Μανιάκιον,το 4847 3986 17020606 Τοπική Κοινότητα Πελαργού 3258 3987 1702060601 Πελαργός,ο 3257 3988 17020607 Τοπική Κοινότητα Φαραγγίου 1378 3989 1702060701 Φαράγγιον,το 1377 3990 17020601 Τοπική Κοινότητα Φιλώτα 1.7728 3991 1702060101 Φιλώτας,ο 1.7725 3992 1703 ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ (Έδρα: Λαιμός,ο) 1.5606 3993 170302 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ 3597 3994 17030202 Τοπική Κοινότητα Βατοχωρίου 238 3995 1703020201 Βατοχώριον,το 237 3996 17030201 Τοπική Κοινότητα Κρυσταλλοπηγής 3148 3997 1703020101 Κρυσταλλοπηγή,η 3147 3998 17030203 Τοπική Κοινότητα Κώτα 228 3999 1703020301 Κώτας,ο 226 4000 170301 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΣΠΩΝ 1.2017 4001 17030102 Τοπική Κοινότητα Αγίου Αχιλλείου 1108 4002 1703010201 Άγιος Αχίλλειος,ο 21

Page 60: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 4003 1703010202 Πύλη,η 897 4004 17030103 Τοπική Κοινότητα Αγίου Γερμανού 1828 4005 1703010301 Άγιος Γερμανός,ο 1827 4006 17030104 Τοπική Κοινότητα Ανταρτικού 1138 4007 1703010401 Ανταρτικόν,το 848 4008 1703010402 Τρίγωνον,το 297 4009 17030105 Τοπική Κοινότητα Βροντερού 788 4010 1703010501 Βροντερόν,το 787 4011 17030106 Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας 1178 4012 1703010601 Καλλιθέα,η 1177 4013 17030107 Τοπική Κοινότητα Καρυών 688 4014 1703010701 Καρυαί,αι 568 4015 1703010702 Οξυά,η 127 4016 17030101 Τοπική Κοινότητα Λαιμού 1878 4017 1703010101 Λαιμός,ο 1858 4018 1703010102 Μηλεών,ο 27 4019 17030108 Τοπική Κοινότητα Λευκώνος 1168 4020 1703010801 Λευκών,ο 1167 4021 17030109 Τοπική Κοινότητα Μικρολίμνης 468 4022 1703010901 Μικρολίμνη,η 467 4023 17030110 Τοπική Κοινότητα Πισοδερίου 78 4024 1703011002 Βίγλα,η 08 4025 1703011001 Πισοδέριον,το 77 4026 17030111 Τοπική Κοινότητα Πλατέος 738 4027 1703011101 Πλατύ,το 737 4028 17030112 Τοπική Κοινότητα Πρασίνου 218 4029 1703011201 Πράσινον,το 217 4030 17030113 Τοπική Κοινότητα Ψαράδων 838 4031 1703011301 Ψαράδες,οι 835 4032 1701 ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Έδρα: Φλώρινα,η) 32.8816 4033 170102 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΝΩΝ 2.7357 4034 17010202 Τοπική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής 1368 4035 1701020201 Αγία Παρασκευή,η 1367 4036 17010203 Τοπική Κοινότητα Ακρίτα 1008 4037 1701020301 Ακρίτας,ο 1007 4038 17010204 Τοπική Κοινότητα Άνω Καλλινίκης 2758 4039 1701020401 Άνω Καλλινίκη,η 2757 4040 17010205 Τοπική Κοινότητα Άνω Κλεινών 1798 4041 1701020501 Άνω Κλειναί,αι 1797 4042 17010206 Τοπική Κοινότητα Εθνικού 588 4043 1701020601 Εθνικόν,το 587 4044 17010207 Τοπική Κοινότητα Κάτω Καλλινίκης 858 4045 1701020701 Κάτω Καλλινίκη,η 857 4046 17010201 Τοπική Κοινότητα Κάτω Κλεινών 3948 4047 1701020101 Κάτω Κλειναί,αι 3947 4048 17010208 Τοπική Κοινότητα Κλαδορράχης 978 4049 1701020801 Κλαδορράχη,η 938 4050 1701020802 Κοίμησις της Θεοτόκου,η 47 4051 17010209 Τοπική Κοινότητα Κρατερού 848 4052 1701020901 Κρατερόν,το 847 4053 17010210 Τοπική Κοινότητα Μαρίνης 1208 4054 1701021001 Μαρίνα,η 1207 4055 17010211 Τοπική Κοινότητα Μεσοκάμπου 678 4056 1701021101 Μεσόκαμπος,ο 677 4057 17010212 Τοπική Κοινότητα Μεσοχωρίου 3588 4058 1701021201 Μεσοχώριον,το 3587 4059 17010213 Τοπική Κοινότητα Νέου Καυκάσου 2298 4060 1701021301 Νέος Καύκασος,ο 2297 4061 17010214 Τοπική Κοινότητα Νίκης 2738 4062 1701021401 Νίκη,η 2737 4063 17010215 Τοπική Κοινότητα Παρορείου 238 4064 1701021501 Παρόρειον,το 237 4065 17010216 Τοπική Κοινότητα Πολυπλατάνου 2578 4066 1701021601 Πολυπλάτανον,το 2576 4067 170103 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΤΗΣ 5.9277 4068 17010302 Τοπική Κοινότητα Αχλάδας 4048 4069 1701030202 Άνω Αχλάδα,η 1028 4070 1701030201 Αχλάδα,η 271

Page 61: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 4071 1701030203 Γιουρούκι,το 317 4072 17010303 Τοπική Κοινότητα Βεύης 6638 4073 1701030301 Βεύη,η 6637 4074 17010304 Τοπική Κοινότητα Ιτέας 5428 4075 1701030401 Ιτέα,η 5427 4076 17010305 Τοπική Κοινότητα Λόφων 3558 4077 1701030501 Λόφοι,οι 3557 4078 17010306 Τοπική Κοινότητα Μελίτης 1.4328 4079 1701030601 Μελίτη,η 1.4327 4080 17010301 Τοπική Κοινότητα Νεοχωρακίου 5188 4081 1701030101 Άγιος Αθανάσιος,ο 338 4082 1701030102 Νεοχωράκιον,το 4857 4083 17010307 Τοπική Κοινότητα Παλαίστρας 2898 4084 1701030701 Παλαίστρα,η 2897 4085 17010308 Τοπική Κοινότητα Παππαγιάννη 5818 4086 1701030801 Παππαγιάννης,ο 5817 4087 17010309 Τοπική Κοινότητα Σιταριάς 7188 4088 1701030901 Σιταριά,η 7187 4089 17010310 Τοπική Κοινότητα Σκοπού 1148 4090 1701031001 Σκοπός,ο 1147 4091 17010311 Τοπική Κοινότητα Τριποτάμου 3118 4092 1701031101 Τριπόταμος,ο 3116 4093 170104 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ 4.2347 4094 17010402 Τοπική Κοινότητα Αγίου Βαρθολομαίου 2138 4095 1701040201 Άγιος Βαρθολομαίος,ο 1728 4096 1701040202 Σταθμός Βεύης,ο 417 4097 17010403 Τοπική Κοινότητα Αμμοχωρίου 1.2508 4098 1701040301 Αμμοχώριον,το 1.2507 4099 17010404 Τοπική Κοινότητα Άνω Υδρούσσης 2298 4100 1701040401 Άνω Υδρούσσα,η 2297 4101 17010405 Τοπική Κοινότητα Ατραπού 1508 4102 1701040501 Ατραπός,η 1507 4103 17010406 Τοπική Κοινότητα Δροσοπηγής 2398 4104 1701040601 Δροσοπηγή,η 2397 4105 17010407 Τοπική Κοινότητα Κολχικής 2318 4106 1701040701 Κολχική,η 2317 4107 17010408 Τοπική Κοινότητα Λεπτοκαρυών 628 4108 1701040801 Λεπτοκαρυαί,αι 627 4109 17010401 Τοπική Κοινότητα Περάσματος 4358 4110 1701040101 Πέρασμα,το 4357 4111 17010409 Τοπική Κοινότητα Πολυποτάμου 3148 4112 1701040901 Πολυπόταμον,το 3147 4113 17010410 Τοπική Κοινότητα Τριανταφυλλέας 648 4114 1701041001 Τριανταφυλλέα,η 647 4115 17010411 Τοπική Κοινότητα Τροπαιούχου 3238 4116 1701041101 Τροπαιούχος,ο 3237 4117 17010412 Τοπική Κοινότητα Υδρούσσης 3048 4118 1701041201 Υδρούσσα,η 3047 4119 17010413 Τοπική Κοινότητα Φλαμπούρου 4208 4120 1701041301 Φλάμπουρον,το 4206 4121 170101 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 19.9857 4122 17010101 Δημοτική Κοινότητα Φλωρίνης 17.9078 4123 1701010102 Σίμος Ιωαννίδης,ο 2218 4124 1701010101 Φλώρινα,η 17.6867 4125 17010102 Τοπική Κοινότητα Αλώνων 2118 4126 1701010201 Άλωνα,τα 2117 4127 17010103 Τοπική Κοινότητα Αρμενοχωρίου 9868 4128 1701010301 Αρμενοχώριον,το 9867 4129 17010104 Τοπική Κοινότητα Κορυφής 08 4130 1701010401 Κορυφή,η 07 4131 17010105 Τοπική Κοινότητα Μεσονησίου 1988 4132 1701010501 Μεσονήσιον,το 1987 4133 17010106 Τοπική Κοινότητα Πρώτης 1208 4134 1701010601 Πρώτη,η 1207 4135 17010107 Τοπική Κοινότητα Σκοπιάς 5638 4136 1701010701 Σκοπιά,η 5637 4137 17010108 Τοπική Κοινότητα Τριβούνου 08 4138 1701010802 Καλογερίτσα,η 0

Page 62: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 4139 1701010801 Τρίβουνον,το 03 4140 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ (Έδρα: Ιωάννινα,τα) 336.8564 4141 18 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Έδρα: Ιωάννινα,τα) 167.9015 4142 1802 ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ (Έδρα: Πράμαντα,τα) 5.7146 4143 180202 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΘΥΠΕΔΟΥ 867 4144 18020201 Τοπική Κοινότητα Βαθυπέδου 868 4145 1802020101 Βαθύπεδον,το 866 4146 180203 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΡΙΤΩΝ (ΚΑΛΑΡΡΥΤΩΝ) 1927 4147 18020301 Τοπική Κοινότητα Καλαρρυτών 1928 4148 1802030101 Καλαρρύται,οι 1308 4149 1802030102 Μυστράς,ο 626 4150 180204 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΣΑΝΟΧΩΡΙΩΝ 2.1817 4151 18020402 Τοπική Κοινότητα Αετορράχης 1168 4152 1802040201 Αετορράχη,η 498 4153 1802040202 Λάζαινα,η 677 4154 18020403 Τοπική Κοινότητα Ελληνικού 4438 4155 1802040301 Ελληνικόν,το 4437 4156 18020401 Τοπική Κοινότητα Καλεντζίου 3098 4157 1802040101 Καλέντζιον,το 3097 4158 18020404 Τοπική Κοινότητα Κορίτιανης 598 4159 1802040401 Κορίτιανη,η 597 4160 18020405 Τοπική Κοινότητα Μονολιθίου 3078 4161 1802040502 Άγιος Γεώργιος,ο 1228 4162 1802040501 Μονολίθιον,το 1838 4163 1802040503 Ξηροβούνιον,το 27 4164 18020406 Τοπική Κοινότητα Πηγαδίων 1158 4165 1802040601 Πηγάδια,τα 1157 4166 18020407 Τοπική Κοινότητα Πλαισίων Μαλακασίου 2348 4167 1802040701 Πλαίσια,τα 2347 4168 18020408 Τοπική Κοινότητα Πλατανούσσης 4638 4169 1802040802 Δάφνη,η 648 4170 1802040803 Ζωοδόχος Πηγή,η 288 4171 1802040801 Πλατανούσσα,η 3717 4172 18020409 Τοπική Κοινότητα Φορτοσίου 1358 4173 1802040902 Κωστήτσιον,το 438 4174 1802040903 Νίστορα,η 108 4175 1802040904 Πάτερον,το 448 4176 1802040901 Φορτόσιον,το 386 4177 180205 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΤΣΟΥΚΙΟΥ 4557 4178 18020501 Τοπική Κοινότητα Ματσουκίου 4558 4179 1802050101 Ματσούκιον,το 4556 4180 180201 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ 1.7747 4181 18020102 Τοπική Κοινότητα Αμπελοχωρίου 1008 4182 1802010201 Αμπελοχώριον,το 1007 4183 18020101 Τοπική Κοινότητα Πραμάντων 1.5278 4184 1802010101 Πράμαντα,τα 1.1378 4185 1802010102 Τσόπελα,η 1648 4186 1802010103 Χριστοί,οι 2267 4187 18020103 Τοπική Κοινότητα Ραφταναίων 1478 4188 1802010302 Βουνόρεια,τα 168 4189 1802010303 Ζαλούχος,ο 18 4190 1802010304 Μεγάλη Ράχη,η 28 4191 1802010305 Μυλοκοπειόν,το 78 4192 1802010306 Παλαιομοχούστιον,το 388 4193 1802010307 Παλληκάριον,το 38 4194 1802010308 Πλάκα,η 178 4195 1802010301 Ραφταναίοι,οι 478 4196 1802010309 Ρούγα,η 28 4197 1802010310 Φράξος,ο 146 4198 180206 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙΡΑΚΟΥ (ΣΥΡΡΑΚΟΥ) 2707 4199 18020601 Τοπική Κοινότητα Συρράκου 2708 4200 1802060101 Συρράκον,το 2706 4201 180207 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 7567 4202 18020702 Τοπική Κοινότητα Βαπτιστού 1468 4203 1802070201 Βαπτιστής,ο 1467 4204 18020703 Τοπική Κοινότητα Κέδρου 318 4205 1802070301 Κέδρος,ο 317 4206 18020704 Τοπική Κοινότητα Μιχαλιτσίου 146

Page 63: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 4207 1802070401 Μιχαλίτσιον,το 1467 4208 18020705 Τοπική Κοινότητα Παλαιοχωρίου Σιράκου 668 4209 1802070501 Παλαιοχώριον,το 667 4210 18020706 Τοπική Κοινότητα Πετροβουνίου 798 4211 1802070601 Πετροβούνιον,το 797 4212 18020707 Τοπική Κοινότητα Ποτιστικών 478 4213 1802070701 Ποτιστικά,τα 477 4214 18020708 Τοπική Κοινότητα Προσηλίου 1018 4215 1802070801 Προσήλιον,το 1017 4216 18020701 Τοπική Κοινότητα Χουλιαράδων 1408 4217 1802070101 Χουλιαράδες,οι 1405 4218 1803 ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ (Έδρα: Αγία Κυριακή,η) 9.6936 4219 180301 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 4.5667 4220 18030102 Τοπική Κοινότητα Αβγού 3278 4221 1803010201 Αβγόν,το 3277 4222 18030103 Τοπική Κοινότητα Αγίας Τριάδος 958 4223 1803010301 Αγία Τριάς,η 957 4224 18030104 Τοπική Κοινότητα Βαρλαάμ 1128 4225 1803010401 Βαρλαάμ,το 1127 4226 18030105 Τοπική Κοινότητα Βουλιάστης 1178 4227 1803010501 Βουλιάστα,η 1177 4228 18030106 Τοπική Κοινότητα Επισκοπικού 3208 4229 1803010601 Επισκοπικόν,το 3207 4230 18030101 Τοπική Κοινότητα Θεριακησίου 2848 4231 1803010101 Αγία Κυριακή,η 838 4232 1803010102 Εισόδια Θεοτόκου,τα 08 4233 1803010103 Θεριακήσιον,το 1798 4234 1803010104 Καννέτα,η 227 4235 18030107 Τοπική Κοινότητα Κοπάνης 3508 4236 1803010701 Κοπάνη,η 3507 4237 18030108 Τοπική Κοινότητα Κουκλεσίου 2428 4238 1803010801 Κουκλέσιον,το 548 4239 1803010802 Ποταμιά,η 1887 4240 18030109 Τοπική Κοινότητα Κρυφοβού 4138 4241 1803010901 Κάτω Κρυφοβόν,το 3588 4242 1803010902 Κρυφοβόν,το 557 4243 18030110 Τοπική Κοινότητα Μελιάς 788 4244 1803011002 Αγία Παρασκευή,η 128 4245 1803011003 Λαγκιώτισσα,η 188 4246 1803011001 Μελιά,η 487 4247 18030111 Τοπική Κοινότητα Μουσιωτίτσης 6058 4248 1803011102 Άνω Μουσιωτίτσα,η 148 4249 1803011103 Κάτω Μουσιωτίτσα,η 2568 4250 1803011104 Μεσούρα,η 488 4251 1803011101 Νέα Μουσιωτίτσα,η 2877 4252 18030112 Τοπική Κοινότητα Μυροδάφνης 1398 4253 1803011201 Μυροδάφνη,η 1397 4254 18030113 Τοπική Κοινότητα Πέρδικας 1308 4255 1803011302 Βασαίικα,τα 108 4256 1803011301 Πέρδικα,η 1207 4257 18030114 Τοπική Κοινότητα Πεστών 1938 4258 1803011401 Πεστά,τα 1937 4259 18030115 Τοπική Κοινότητα Ραβενίων 1068 4260 1803011501 Ραβένια,τα 1067 4261 18030116 Τοπική Κοινότητα Σερβιανών 4358 4262 1803011602 Μολυβαδιά,η 1278 4263 1803011601 Σερβιανά,τα 2108 4264 1803011603 Ταξιάρχης,ο 987 4265 18030117 Τοπική Κοινότητα Σκλίβανης 2358 4266 1803011702 Άγιος Γεώργιος,ο 408 4267 1803011703 Άγιος Χριστόφορος,ο 488 4268 1803011704 Κουλουραίικα,τα 98 4269 1803011705 Προφήτης Ηλίας,ο 328 4270 1803011706 Ράχη,η 118 4271 1803011701 Σκλίβανη,η 658 4272 1803011707 Σταυρός,ο 98 4273 1803011708 Χώρα,η 217 4274 18030118 Τοπική Κοινότητα Τερόβου 385

Page 64: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 4275 1803011802 Ραψαίοι,οι 648 4276 1803011801 Τέροβον,το 2818 4277 1803011803 Χάνι Τερόβου,το 406 4278 180302 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΩΔΩΝΗΣ 1.3387 4279 18030202 Τοπική Κοινότητα Αγίας Αναστασίας 898 4280 1803020201 Αγία Αναστασία,η 738 4281 1803020202 Ζωοδόχος Πηγή,η 167 4282 18030203 Τοπική Κοινότητα Δραγοψάς 528 4283 1803020301 Δραγοψά,η 527 4284 18030204 Τοπική Κοινότητα Δραμεσιών 1258 4285 1803020401 Δραμεσιοί,οι 1257 4286 18030201 Τοπική Κοινότητα Δωδώνης 1848 4287 1803020102 Δωδώνη,η 558 4288 1803020101 Δωδωνούπολη,η 1297 4289 18030205 Τοπική Κοινότητα Κωστάνιανης 1158 4290 1803020501 Κωστάνιανη,η 938 4291 1803020502 Μπέρκον,το 227 4292 18030206 Τοπική Κοινότητα Μαντείου 1698 4293 1803020601 Μαντείον,το 1697 4294 18030207 Τοπική Κοινότητα Μελιγγών 3908 4295 1803020702 Αγία Τριάς,η 508 4296 1803020701 Μελιγγοί,οι 3407 4297 18030208 Τοπική Κοινότητα Πολυγύρου 1488 4298 1803020802 Ελευθεροχώριον,το 208 4299 1803020801 Πολύγυρος,ο 1287 4300 18030209 Τοπική Κοινότητα Ψήνας 668 4301 1803020901 Ψήνα,η 666 4302 180303 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΚΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 2.4057 4303 18030302 Τοπική Κοινότητα Αλεποχωρίου Μπότσαρη 2088 4304 1803030201 Αλεποχώριον,το 2087 4305 18030303 Τοπική Κοινότητα Αρδόσεως 1228 4306 1803030301 Άρδοσις,η 398 4307 1803030302 Μονόδενδρον,το 837 4308 18030304 Τοπική Κοινότητα Αχλαδεών 1448 4309 1803030402 Άνω Αχλαδέαι,αι 258 4310 1803030401 Αχλαδέαι,αι 238 4311 1803030403 Βαδίστρα,η 548 4312 1803030404 Κολλαίικα,τα 218 4313 1803030405 Λεπάδιον,το 217 4314 18030305 Τοπική Κοινότητα Βαργιάδων 1888 4315 1803030501 Βαργιάδες,οι 1887 4316 18030306 Τοπική Κοινότητα Γεωργάνων 1328 4317 1803030601 Γεωργάνοι,οι 698 4318 1803030602 Λιβάδιον,το 208 4319 1803030603 Μπάλας,ο 437 4320 18030301 Τοπική Κοινότητα Δερβιζιάνων 2528 4321 1803030101 Δερβίζιανα,τα 2527 4322 18030307 Τοπική Κοινότητα Ελάφου 1228 4323 1803030702 Βάρδας,ο 258 4324 1803030701 Έλαφος,η 977 4325 18030308 Τοπική Κοινότητα Μπεστιάς 1478 4326 1803030802 Κάμπος,ο 318 4327 1803030803 Μουκοβίνα,η 338 4328 1803030801 Μπεστιά,η 837 4329 18030309 Τοπική Κοινότητα Παλαιοχωρίου Μπότσαρη 1328 4330 1803030901 Παλαιοχώριον,το 1327 4331 18030310 Τοπική Κοινότητα Πεντολάκκου 1188 4332 1803031001 Πεντόλακκος,ο 1187 4333 18030311 Τοπική Κοινότητα Ρωμανού 4038 4334 1803031101 Ρωμανός,ο 4037 4335 18030312 Τοπική Κοινότητα Σεριζιανών 918 4336 1803031201 Σεριζιανά,τα 668 4337 1803031202 Συκέαι,αι 257 4338 18030313 Τοπική Κοινότητα Σιστρουνίου 3038 4339 1803031301 Σιστρούνιον,το 3037 4340 18030314 Τοπική Κοινότητα Σμυρτιάς 438 4341 1803031401 Σμυρτιά,η 436 4342 180304 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΛΛΩΝ 1.384

Page 65: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

7 4343 18030402 Τοπική Κοινότητα Αγίου Ανδρέου 738 4344 1803040201 Άγιος Ανδρέας,ο 737 4345 18030403 Τοπική Κοινότητα Αγίου Νικολάου 1458 4346 1803040301 Άγιος Νικόλαος,ο 1278 4347 1803040302 Παλιουρή,η 187 4348 18030404 Τοπική Κοινότητα Ανθοχωρίου Δωδώνης 798 4349 1803040401 Ανθοχώριον,το 797 4350 18030405 Τοπική Κοινότητα Αρτοπούλας 1238 4351 1803040501 Αρτοπούλα,η 1237 4352 18030406 Τοπική Κοινότητα Ασπροχωρίου 318 4353 1803040601 Ασπροχώριον,το 08 4354 1803040602 Κάτω Ασπροχώριον,το 317 4355 18030407 Τοπική Κοινότητα Βαλανιδιάς 648 4356 1803040701 Βαλανιδιά,η 308 4357 1803040702 Προφήτης Ηλίας,ο 347 4358 18030408 Τοπική Κοινότητα Ζωτικού 1668 4359 1803040801 Ζωτικόν,το 1398 4360 1803040802 Κάτω Ζωτικόν,το 277 4361 18030409 Τοπική Κοινότητα Καταμάχης 758 4362 1803040902 Κακόλακκος,ο 238 4363 1803040901 Καταμάχη,η 527 4364 18030410 Τοπική Κοινότητα Κερασέας 658 4365 1803041001 Κερασέα,η 398 4366 1803041002 Λωζανά,τα 267 4367 18030411 Τοπική Κοινότητα Κουμαριάς 1038 4368 1803041101 Κουμαριά,η 958 4369 1803041102 Μπούλμου,η 87 4370 18030412 Τοπική Κοινότητα Λίππας 708 4371 1803041202 Ανάληψη,η 88 4372 1803041203 Κάτω Λίππα,η 238 4373 1803041201 Λίππα,η 397 4374 18030401 Τοπική Κοινότητα Μπαουσιών 848 4375 1803040102 Κολυζωαίοι,οι 08 4376 1803040103 Μπαγαίοι,οι 218 4377 1803040104 Μπαουσιοί,οι 78 4378 1803040101 Τύρια,η 567 4379 18030413 Τοπική Κοινότητα Παρδαλίτσης 1008 4380 1803041301 Παρδαλίτσα,η 668 4381 1803041302 Πηλογρανίτσα,η 347 4382 18030414 Τοπική Κοινότητα Πλατανίων 758 4383 1803041401 Πλατάνια,τα 757 4384 18030415 Τοπική Κοινότητα Σενίκου 1318 4385 1803041502 Δομολεσσά,η 338 4386 1803041503 Μικροχώριον,το 218 4387 1803041501 Σενίκον,το 775 4388 1804 ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ (Έδρα: Ασπράγγελοι,οι) 3.7246 4389 180402 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ 1.4697 4390 18040202 Τοπική Κοινότητα Αγία Παρασκευή 138 4391 1804020201 Αγία Παρασκευή,η 137 4392 18040203 Τοπική Κοινότητα Ανθρακίτη 708 4393 1804020301 Ανθρακίτης,ο 707 4394 18040204 Τοπική Κοινότητα Γρεβενιτίου 1938 4395 1804020402 Άμπελος,η 08 4396 1804020401 Γρεβενίτιον,το 1937 4397 18040201 Τοπική Κοινότητα Δεματίου 3278 4398 1804020102 Αγία Βαρβάρα,η 218 4399 1804020103 Άγιος Γεώργιος,ο 388 4400 1804020104 Βουτανσαίοι,οι 398 4401 1804020105 Δεμάτιον,το 438 4402 1804020101 Μηλιωτάδες,οι 1867 4403 18040205 Τοπική Κοινότητα Δόλιανης 558 4404 1804020501 Δολιανή,η 557 4405 18040206 Τοπική Κοινότητα Ελατοχωρίου 908 4406 1804020602 Δίλακκον,το 198 4407 1804020601 Ελατοχώριον,το 717 4408 18040207 Τοπική Κοινότητα Ιτέας 1338 4409 1804020701 Ιτέα,η 708 4410 1804020702 Λιάπη,η 63

Page 66: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

7 4411 18040208 Τοπική Κοινότητα Καβαλλαρίου 788 4412 1804020801 Καβαλλάριον,το 787 4413 18040209 Τοπική Κοινότητα Καρυών 1198 4414 1804020901 Καρυαί,αι 1197 4415 18040210 Τοπική Κοινότητα Καστανώνος Ζαγορίου 308 4416 1804021001 Καστανών,ο 307 4417 18040211 Τοπική Κοινότητα Μακρίνου 368 4418 1804021101 Μακρίνον,το 367 4419 18040212 Τοπική Κοινότητα Πέτρα 1538 4420 1804021201 Πέτρα,η 1537 4421 18040213 Τοπική Κοινότητα Ποταμιά 318 4422 1804021301 Ποταμιά,η 317 4423 18040214 Τοπική Κοινότητα Τριστένου 718 4424 1804021401 Τρίστενον,το 717 4425 18040215 Τοπική Κοινότητα Φλαμπουραρίου 708 4426 1804021501 Φλαμπουράριον,το 706 4427 180403 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΒΟΥΣΗΣ 1157 4428 18040301 Τοπική Κοινότητα Βοβούσης 1158 4429 1804030101 Βοβούσα,η 1156 4430 180401 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ 1.0117 4431 18040102 Τοπική Κοινότητα Αγίου Μηνά 198 4432 1804010201 Άγιος Μηνάς,ο 197 4433 18040103 Τοπική Κοινότητα Άνω Πεδινών 1448 4434 1804010301 Άνω Πεδινά,τα 1447 4435 18040104 Τοπική Κοινότητα Αρίστης 1548 4436 1804010401 Αρίστη,η 1288 4437 1804010402 Βίκος,ο 267 4438 18040101 Τοπική Κοινότητα Ασπραγγέλων 1658 4439 1804010101 Ασπράγγελοι,οι 1657 4440 18040105 Τοπική Κοινότητα Βίτσης 1028 4441 1804010501 Βίτσα,η 1027 4442 18040106 Τοπική Κοινότητα Δικορύφου 338 4443 1804010601 Δικόρυφον,το 337 4444 18040107 Τοπική Κοινότητα Διλόφου 248 4445 1804010701 Δίλοφον,το 247 4446 18040108 Τοπική Κοινότητα Διποτάμου 208 4447 1804010801 Διπόταμον,το 207 4448 18040109 Τοπική Κοινότητα Ελάτης 498 4449 1804010901 Ελάτη,η 497 4450 18040110 Τοπική Κοινότητα Ελαφότοπου 538 4451 1804011001 Ελαφότοπος,ο 518 4452 1804011002 Καλύβια,τα 27 4453 18040111 Τοπική Κοινότητα Καλουτά 238 4454 1804011101 Καλουτάς,ο 237 4455 18040112 Τοπική Κοινότητα Κάτω Πεδινών 418 4456 1804011201 Κάτω Πεδινά,τα 417 4457 18040113 Τοπική Κοινότητα Μανασσή 268 4458 1804011301 Μανασσής,ο 267 4459 18040114 Τοπική Κοινότητα Μεσοβουνίου 298 4460 1804011401 Μεσοβούνιον,το 297 4461 18040115 Τοπική Κοινότητα Μονοδενδρίου 1298 4462 1804011501 Μονοδένδριον,το 1296 4463 180404 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΠΙΓΚΟΥ 2677 4464 18040401 Τοπική Κοινότητα Παπίγκου 2678 4465 1804040102 Μικρόν Πάπιγκον,το 568 4466 1804040101 Πάπιγκον,το 2116 4467 180405 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥΜΦΗΣ 8627 4468 18040502 Τοπική Κοινότητα Βραδέτου 218 4469 1804050201 Βραδέτον,το 217 4470 18040503 Τοπική Κοινότητα Βρυσοχωρίου 908 4471 1804050301 Βρυσοχώριον,το 907 4472 18040504 Τοπική Κοινότητα Ηλιοχωρίου 318 4473 1804050401 Ηλιοχώριον,το 317 4474 18040505 Τοπική Κοινότητα Καπεσόβου 518 4475 1804050501 Καπέσοβον,το 517 4476 18040506 Τοπική Κοινότητα Κήπων 868 4477 1804050601 Κήποι,οι 867 4478 18040507 Τοπική Κοινότητα Κουκκουλίου 39

Page 67: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 4479 1804050701 Κουκκούλιον,το 397 4480 18040508 Τοπική Κοινότητα Λαΐστης 608 4481 1804050801 Λαΐστα,η 607 4482 18040509 Τοπική Κοινότητα Λεπτοκαρυάς Ζαγορίου 328 4483 1804050901 Λεπτοκαρυά,η 327 4484 18040510 Τοπική Κοινότητα Νεγάδων 198 4485 1804051001 Νεγάδες,οι 197 4486 18040511 Τοπική Κοινότητα Σκαμνελλίου 958 4487 1804051101 Σκαμνέλλιον,το 957 4488 18040501 Τοπική Κοινότητα Τσεπελόβου 2618 4489 1804050101 Τσεπέλοβον,το 2617 4490 18040512 Τοπική Κοινότητα Φραγκάδων 778 4491 1804051201 Φραγκάδες,οι 775 4492 1805 ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ (Έδρα: Ελεούσα,η) 14.7666 4493 180502 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΑΛΗΣ 1.5417 4494 18050202 Τοπική Κοινότητα Ασφάκας 2698 4495 1805020201 Ασφάκα,η 2697 4496 18050203 Τοπική Κοινότητα Βατατάδων 188 4497 1805020301 Βατατάδες,οι 187 4498 18050204 Τοπική Κοινότητα Βλαχατάνου 268 4499 1805020401 Βλαχάτανον,το 267 4500 18050205 Τοπική Κοινότητα Γαβρισιών 1098 4501 1805020501 Γαβρισιοί,οι 1097 4502 18050206 Τοπική Κοινότητα Λιγοψάς 1308 4503 1805020601 Λιγοψά,η 1307 4504 18050201 Τοπική Κοινότητα Μεταμόρφωσης 6868 4505 1805020101 Καρυαί,αι 6867 4506 18050207 Τοπική Κοινότητα Πετσαλίου 3038 4507 1805020701 Πετσάλιον,το 3036 4508 180503 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ 1.0097 4509 18050302 Τοπική Κοινότητα Βασιλοπούλου 1258 4510 1805030201 Βασιλόπουλον,το 858 4511 1805030202 Καστρίον,το 407 4512 18050303 Τοπική Κοινότητα Δελβινακοπούλου 508 4513 1805030301 Δελβινακόπουλον,το 438 4514 1805030302 Σπήλαιον,το 77 4515 18050301 Τοπική Κοινότητα Κληματιάς 4968 4516 1805030101 Κληματιά,η 4967 4517 18050304 Τοπική Κοινότητα Κοκκινοχώματος 378 4518 1805030401 Κοκκινόχωμα,το 377 4519 18050305 Τοπική Κοινότητα Λευκοθέας 768 4520 1805030501 Λευκοθέα,η 767 4521 18050306 Τοπική Κοινότητα Παλιούρης 1568 4522 1805030601 Παλιουρή,η 1567 4523 18050307 Τοπική Κοινότητα Ραΐκου 248 4524 1805030701 Ράικον,το 247 4525 18050308 Τοπική Κοινότητα Σουλοπούλου 458 4526 1805030802 Μικρόν Σουλόπουλον,το 208 4527 1805030801 Σουλόπουλον,το 256 4528 180504 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΙΤΣΑΣ 1.3327 4529 18050402 Τοπική Κοινότητα Δαφνοφύτου 358 4530 1805040201 Δαφνόφυτον,το 357 4531 18050401 Τοπική Κοινότητα Ζίτσης 6768 4532 1805040101 Ζίτσα,η 6138 4533 1805040102 Μελίσσιον,το 98 4534 1805040103 Σακελλαρικόν,το 547 4535 18050403 Τοπική Κοινότητα Καρίτσης 2078 4536 1805040301 Καρίτσα,η 2077 4537 18050404 Τοπική Κοινότητα Λιθίνου 728 4538 1805040401 Λίθινον,το 727 4539 18050405 Τοπική Κοινότητα Πρωτόπαππα 3428 4540 1805040501 Πρωτόπαππας,ο 3426 4541 180505 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΛΟΣΣΩΝ 1.6467 4542 18050502 Τοπική Κοινότητα Αετοπέτρας Δωδώνης 478 4543 1805050201 Αετόπετρα,η 428 4544 1805050202 Κάτω Αετόπετρα,η 57 4545 18050503 Τοπική Κοινότητα Βερενίκης 1668 4546 1805050302 Βεντερίκος,ο 28

Page 68: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 4547 1805050301 Βερενίκη,η 238 4548 1805050303 Κάτω Βερενίκη,η 598 4549 1805050304 Παλαιοχώρα,η 567 4550 18050501 Τοπική Κοινότητα Βουτσαρά 1058 4551 1805050101 Βουτσαράς,ο 1057 4552 18050504 Τοπική Κοινότητα Βροσίνας 738 4553 1805050402 Άγιος Γεώργιος,ο 48 4554 1805050401 Βροσίνα,η 697 4555 18050505 Τοπική Κοινότητα Βρυσούλας 788 4556 1805050501 Βρυσούλα,η 787 4557 18050506 Τοπική Κοινότητα Γιουργάνιστας 498 4558 1805050601 Άγιος Χριστόφορος,ο 497 4559 18050507 Τοπική Κοινότητα Γκριμπόβου 998 4560 1805050701 Γκρίμποβον,το 828 4561 1805050702 Σέλτσανα,τα 177 4562 18050508 Τοπική Κοινότητα Γρανίτσης 858 4563 1805050801 Γρανίτσα,η 857 4564 18050509 Τοπική Κοινότητα Γρανιτσοπούλας 438 4565 1805050901 Γρανιτσοπούλα,η 437 4566 18050510 Τοπική Κοινότητα Δεσποτικού 928 4567 1805051001 Δεσποτικόν,το 927 4568 18050511 Τοπική Κοινότητα Δοβλά 668 4569 1805051101 Δοβλά,η 398 4570 1805051102 Φτέρη,η 277 4571 18050512 Τοπική Κοινότητα Εκκλησοχωρίου 338 4572 1805051201 Εκκλησοχώριον,το 337 4573 18050513 Τοπική Κοινότητα Ζαλόγγου 1658 4574 1805051301 Ζάλογγον,το 678 4575 1805051302 Κάτω Ζάλογγον,το 987 4576 18050514 Τοπική Κοινότητα Καλοχωρίου 628 4577 1805051401 Καλοχώριον,το 627 4578 18050515 Τοπική Κοινότητα Κουρέντων 1348 4579 1805051501 Κούρεντα,τα 1138 4580 1805051502 Πετσάλη,η 217 4581 18050516 Τοπική Κοινότητα Πολυδώρου 638 4582 1805051601 Πολύδωρον,το 637 4583 18050517 Τοπική Κοινότητα Ραδοβιζίου 1438 4584 1805051702 Διχούνιον,το 278 4585 1805051701 Ραδοβίζιον,το 1167 4586 18050518 Τοπική Κοινότητα Ρίζου 328 4587 1805051801 Ρίζον,το 327 4588 18050519 Τοπική Κοινότητα Φωτεινού 218 4589 1805051902 Κουρνορράχη,η 128 4590 1805051901 Φωτεινόν,το 97 4591 18050520 Τοπική Κοινότητα Χίνκας 908 4592 1805052002 Ζόργιανη,η 98 4593 1805052003 Λάλιζα,η 448 4594 1805052001 Χίνκα,η 376 4595 180501 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΣΑΡΩΝΟΣ (ΠΑΣΣΑΡΩΝΟΣ) 9.2387 4596 18050101 Δημοτική Κοινότητα Ελεούσης 3.4848 4597 1805010101 Ελεούσα,η 3.4847 4598 18050102 Τοπική Κοινότητα Αγίου Ιωάννου 8218 4599 1805010201 Άγιος Ιωάννης,ο 8217 4600 18050103 Τοπική Κοινότητα Αναργύρων 1088 4601 1805010301 Ανάργυροι,οι 1087 4602 18050104 Τοπική Κοινότητα Άνω Λαψίστης 3868 4603 1805010401 Άνω Λαψίστα,η 3867 4604 18050105 Τοπική Κοινότητα Βαγενιτίου 608 4605 1805010501 Βαγενίτιον,το 607 4606 18050106 Τοπική Κοινότητα Βουνοπλαγιάς 1.5098 4607 1805010602 Ασπρόχωμα,το 838 4608 1805010601 Βουνοπλαγιά,η 1.4048 4609 1805010603 Μικρό Γαρδίκι,το 227 4610 18050107 Τοπική Κοινότητα Γραμμένου 1768 4611 1805010701 Γραμμένον,το 1767 4612 18050108 Τοπική Κοινότητα Ζωοδόχου 5048 4613 1805010801 Ζωοδόχος,η 5047 4614 18050109 Τοπική Κοινότητα Κάτω Λαψίστης 364

Page 69: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 4615 1805010901 Κάτω Λαψίστα,η 3647 4616 18050110 Τοπική Κοινότητα Λοφίσκου 298 4617 1805011001 Λοφίσκος,ο 297 4618 18050111 Τοπική Κοινότητα Λύγγου 768 4619 1805011101 Λύγγος,ο 767 4620 18050112 Τοπική Κοινότητα Μεγάλου Γαρδικίου 1258 4621 1805011201 Μέγα Γαρδίκιον,το 1257 4622 18050113 Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου 2158 4623 1805011301 Νεοχώριον,το 2157 4624 18050114 Τοπική Κοινότητα Περάτη 398 4625 1805011401 Περάτης,ο 397 4626 18050115 Τοπική Κοινότητα Πετραλώνων 1268 4627 1805011501 Πετράλωνα,τα 1267 4628 18050116 Τοπική Κοινότητα Πολυλόφου 768 4629 1805011602 Λυκοστάνη,η 118 4630 1805011601 Πολύλοφον,το 657 4631 18050117 Τοπική Κοινότητα Ροδοτοπίου 1.1408 4632 1805011701 Ροδοτόπιον,το 1.1405 4633 1801 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ (Έδρα: Ιωάννινα,τα) 112.4866 4634 180102 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 11.5557 4635 18010201 Δημοτική Κοινότητα Ανατολής 9.7988 4636 1801020101 Ανατολή,η 9.7987 4637 18010202 Τοπική Κοινότητα Μπάφρας 8388 4638 1801020201 Μπάφρα,η 8387 4639 18010203 Τοπική Κοινότητα Νεοκαισαρείας 9198 4640 1801020301 Νεοκαισάρεια,η 9196 4641 180101 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 80.3717 4642 18010101 Δημοτική Κοινότητα Ιωαννιτών 65.5748 4643 1801010101 Ιωάννινα,τα 65.5747 4644 18010103 Δημοτική Κοινότητα Μαρμάρων 5.2768 4645 1801010302 Άμμος,η 4798 4646 1801010303 Καρδαμίτσια,τα 3.1728 4647 1801010304 Κάτω Μάρμαρα,τα 7058 4648 1801010301 Μάρμαρα,τα 5988 4649 1801010305 Ολυμπιάδα,η 3227 4650 18010105 Δημοτική Κοινότητα Σταυρακίου 4.4448 4651 1801010502 Βελισσάριος,ο 7178 4652 1801010503 Πεντέλη,η 5938 4653 1801010501 Σταυράκιον,το 1.5638 4654 1801010504 Τσιφλικόπουλον,το 1.5717 4655 18010102 Τοπική Κοινότητα Εξοχή 2.9758 4656 1801010201 Εξοχή,η 2.9757 4657 18010104 Τοπική Κοινότητα Νεοχωροπούλου 2.1028 4658 1801010402 Κάτω Νεοχωρόπουλο,το 7768 4659 1801010401 Νεοχωρόπουλον,το 1.3266 4660 180103 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 5.1247 4661 18010301 Δημοτική Κοινότητα Πεδινής 3.1498 4662 1801030101 Πεδινή,η 2.8718 4663 1801030102 Φτέρη,η 558 4664 1801030103 Χιονιάσα,η 2237 4665 18010302 Τοπική Κοινότητα Αμπελείας 3588 4666 1801030201 Αμπελεία,η 3398 4667 1801030202 Φιλοθέη,η 197 4668 18010303 Τοπική Κοινότητα Ασβεστοχωρίου 2768 4669 1801030301 Ασβεστοχώριον,το 2767 4670 18010304 Τοπική Κοινότητα Κόντσικας 1968 4671 1801030401 Κόντσικα,η 1758 4672 1801030402 Συνοικισμός Κόντσικας,ο 217 4673 18010305 Τοπική Κοινότητα Κοσμηράς 5778 4674 1801030501 Κοσμηρά,η 5777 4675 18010306 Τοπική Κοινότητα Μανολιάσης 1848 4676 1801030601 Μανολιάσα,η 1847 4677 18010307 Τοπική Κοινότητα Μπιζανίου 3848 4678 1801030702 Κολωνιάτιον,το 778 4679 1801030701 Νέον Μπιζάνιον,το 3076 4680 180104 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2197 4681 18010401 Δημοτική Κοινότητα Νήσου Ιωαννίνων (νήσος) 2198 4682 1801040101 Νήσος Ιωαννίνων,η 219

Page 70: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

6 4683 180105 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ 10.4687 4684 18010501 Δημοτική Κοινότητα Κατσικά 3.8858 4685 1801050101 Κατσικάς,ο 3.8857 4686 18010502 Τοπική Κοινότητα Ανατολικής 608 4687 1801050201 Ανατολική,η 448 4688 1801050202 Κοτομίστα,η 167 4689 18010503 Τοπική Κοινότητα Βασιλικής 4868 4690 1801050301 Βασιλική,η 4868 4691 1801050302 Μαβίλλης,ο 07 4692 18010504 Τοπική Κοινότητα Δαφνούλας 3768 4693 1801050402 Γουλάς,ο 838 4694 1801050401 Δαφνούλα,η 2937 4695 18010505 Τοπική Κοινότητα Δροσοχωρίου 7828 4696 1801050501 Δροσοχώριον,το 7827 4697 18010506 Τοπική Κοινότητα Ηλιοκάλης 5248 4698 1801050601 Ηλιόκαλη,η 5247 4699 18010507 Τοπική Κοινότητα Καστρίτσης 5578 4700 1801050701 Καστρίτσα,η 5577 4701 18010508 Τοπική Κοινότητα Κουτσελιού 1.4078 4702 1801050802 Γορίτσα,η 2898 4703 1801050801 Κουτσελιόν,το 1.1187 4704 18010509 Τοπική Κοινότητα Κράψης 818 4705 1801050902 Δρίσκος,ο 188 4706 1801050901 Κράψη,η 348 4707 1801050903 Λερούσκο,το 297 4708 18010510 Τοπική Κοινότητα Λογγάδων 8598 4709 1801051001 Λογγάδες,οι 8597 4710 18010511 Τοπική Κοινότητα Μουζακαίων 3778 4711 1801051102 Κυπαρίσσια,τα 908 4712 1801051101 Μουζακαίοι,οι 2877 4713 18010512 Τοπική Κοινότητα Πλατανιάς 6018 4714 1801051202 Γερακάριον,το 158 4715 1801051203 Καραδήμας,ο 1958 4716 1801051201 Πλατανιά,η 3917 4717 18010513 Τοπική Κοινότητα Πλατάνου 1708 4718 1801051301 Πλάτανος,ο 1707 4719 18010514 Τοπική Κοινότητα Χαροκοπίου 3038 4720 1801051401 Χαροκόπιον,το 3036 4721 180106 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 4.7497 4722 18010601 Δημοτική Κοινότητα Περάμα 1.8418 4723 1801060101 Πέραμα,το 1.8417 4724 18010602 Τοπική Κοινότητα Αμφιθέας 5948 4725 1801060201 Αμφιθέα,η 5947 4726 18010603 Τοπική Κοινότητα Κρανούλας 6758 4727 1801060302 Άγιοι Απόστολοι,οι 1398 4728 1801060301 Κρανούλα,η 3108 4729 1801060303 Λυκόστομο,το 2267 4730 18010604 Τοπική Κοινότητα Κρύας 8228 4731 1801060402 Αγία Μαρίνα,η 3888 4732 1801060401 Κρύα,η 4347 4733 18010605 Τοπική Κοινότητα Κρυόβρυση 638 4734 1801060501 Κρυόβρυση,η 637 4735 18010606 Τοπική Κοινότητα Λιγκιάδων 928 4736 1801060601 Λιγκιάδες,οι 927 4737 18010607 Τοπική Κοινότητα Μάζιας 1898 4738 1801060702 Κήποι,οι 468 4739 1801060701 Μάζια,η 1437 4740 18010608 Τοπική Κοινότητα Περιβλέπτου 4738 4741 1801060801 Περίβλεπτος,η 4737 4742 18010609 Τοπική Κοινότητα Σπόθων 08 4743 1801060901 Σπόθοι,οι 05 4744 1806 ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ (Έδρα: Κόνιτσα,η) 6.3626 4745 180602 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΗΣ 4327 4746 18060201 Τοπική Κοινότητα Αετομηλίτσης 4328 4747 1806020101 Αετομηλίτσα,η 4326 4748 180603 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΣΤΡΑΤΟΥ 2787 4749 18060301 Τοπική Κοινότητα Διστράτου 2788 4750 1806030101 Δίστρατον,το 278

Page 71: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

6 4751 180601 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 4.6327 4752 18060101 Δημοτική Κοινότητα Κονίτσης 2.9428 4753 1806010101 Κόνιτσα,η 2.9427 4754 18060102 Τοπική Κοινότητα Αγίας Βαρβάρας 298 4755 1806010201 Αγία Βαρβάρα,η 178 4756 1806010202 Πυξαριά,η 127 4757 18060103 Τοπική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής 2208 4758 1806010301 Αγία Παρασκευή,η 2207 4759 18060104 Τοπική Κοινότητα Αετοπέτρας Κονίτσης 1248 4760 1806010401 Αετοπέτρα,η 1247 4761 18060105 Τοπική Κοινότητα Αηδονοχωρίου 458 4762 1806010501 Αηδονοχώριον,το 457 4763 18060106 Τοπική Κοινότητα Αμαράντου 448 4764 1806010601 Αμάραντος,ο 448 4765 1806010602 Λουτρά,τα 07 4766 18060107 Τοπική Κοινότητα Αρμάτων 308 4767 1806010701 Άρματα,τα 307 4768 18060108 Τοπική Κοινότητα Γαναδιού 328 4769 1806010801 Γαναδιόν,το 327 4770 18060109 Τοπική Κοινότητα Ελευθέρου 758 4771 1806010901 Ελεύθερον,το 757 4772 18060110 Τοπική Κοινότητα Εξοχής 418 4773 1806011001 Εξοχή,η 298 4774 1806011002 Τράπεζα,η 127 4775 18060111 Τοπική Κοινότητα Ηλιορράχης 1128 4776 1806011101 Ηλιορράχη,η 1127 4777 18060112 Τοπική Κοινότητα Καβασίλων 378 4778 1806011201 Καβάσιλα,τα 377 4779 18060113 Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας 1548 4780 1806011301 Καλλιθέα,η 1547 4781 18060114 Τοπική Κοινότητα Κλειδωνιάς 1368 4782 1806011401 Καλύβια,τα 1258 4783 1806011402 Κλειδωνιά,η 117 4784 18060115 Τοπική Κοινότητα Μαζίου 1878 4785 1806011501 Μάζιον,το 1877 4786 18060116 Τοπική Κοινότητα Μελισσόπετρας 418 4787 1806011602 Καλόβρυση,η 108 4788 1806011601 Μελισσόπετρα,η 317 4789 18060117 Τοπική Κοινότητα Μολίστης 238 4790 1806011701 Μόλιστα,η 237 4791 18060118 Τοπική Κοινότητα Μολυβδοσκεπάστου 438 4792 1806011801 Μολυβδοσκέπαστος,η 437 4793 18060119 Τοπική Κοινότητα Μοναστηρίου 178 4794 1806011901 Μοναστήριον,το 177 4795 18060120 Τοπική Κοινότητα Νικάνορος 388 4796 1806012001 Νικάνωρ,ο 387 4797 18060121 Τοπική Κοινότητα Πάδων 318 4798 1806012101 Πάδες,οι 317 4799 18060122 Τοπική Κοινότητα Παλαιοσελλίου 458 4800 1806012201 Παλαιοσέλλιον,το 457 4801 18060123 Τοπική Κοινότητα Πηγής 1018 4802 1806012301 Πηγή,η 1017 4803 18060124 Τοπική Κοινότητα Πουρνιάς 358 4804 1806012401 Πουρνιά,η 357 4805 18060125 Τοπική Κοινότητα Πύργου 508 4806 1806012501 Πύργος,ο 506 4807 180604 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣΤΟΡΟΧΩΡΙΩΝ 9307 4808 18060402 Τοπική Κοινότητα Ασημοχωρίου 428 4809 1806040201 Ασημοχώριον,το 427 4810 18060403 Τοπική Κοινότητα Βούρμπιανης 688 4811 1806040301 Βούρμπιανη,η 687 4812 18060404 Τοπική Κοινότητα Γοργοποτάμου 298 4813 1806040401 Γοργοπόταμος,ο 297 4814 18060405 Τοπική Κοινότητα Δροσοπηγής 1038 4815 1806040501 Δροσοπηγή,η 1037 4816 18060406 Τοπική Κοινότητα Καστανέας 798 4817 1806040601 Καστανέα,η 797 4818 18060407 Τοπική Κοινότητα Κεφαλοχωρίου 153

Page 72: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 4819 1806040701 Κεφαλοχώρι,το 1537 4820 18060408 Τοπική Κοινότητα Λαγκάδας 1248 4821 1806040801 Λαγκάδα,η 1247 4822 18060409 Τοπική Κοινότητα Οξυάς 518 4823 1806040902 Θεοτόκος,η 338 4824 1806040901 Οξυά,η 187 4825 18060410 Τοπική Κοινότητα Πλαγιάς 508 4826 1806041001 Πλαγιά,η 507 4827 18060411 Τοπική Κοινότητα Πληκατίου 708 4828 1806041101 Πληκάτιον,το 707 4829 18060401 Τοπική Κοινότητα Πυρσόγιαννης 1198 4830 1806040101 Πυρσόγιαννη,η 1197 4831 18060412 Τοπική Κοινότητα Χιονάδων 428 4832 1806041201 Χιονάδες,οι 426 4833 180605 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΟΥΡΚΑΣ 907 4834 18060501 Τοπική Κοινότητα Φούρκας 908 4835 1806050101 Φούρκα,η 905 4836 1807 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ (Έδρα: Μέτσοβον,το) 6.1966 4837 180702 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 2.3317 4838 18070202 Τοπική Κοινότητα Μεγάλης Γότιστας 3428 4839 1807020201 Μεγάλη Γότιστα,η 1668 4840 1807020202 Μπαλτούμα,η 1767 4841 18070203 Τοπική Κοινότητα Μεγάλου Περιστερίου 4768 4842 1807020302 Αμπελάκια,τα 608 4843 1807020303 Καρυόφυτον,το 288 4844 1807020304 Καστρίον,το 308 4845 1807020305 Κερασιά,η 68 4846 1807020301 Μέγα Περιστέριον,το 3108 4847 1807020306 Μηλέαι,αι 427 4848 18070204 Τοπική Κοινότητα Μικράς Γότιστας 1948 4849 1807020402 Άγιος Μηνάς,ο 288 4850 1807020401 Μικρά Γότιστα,η 738 4851 1807020403 Μπάτζα,η 498 4852 1807020404 Ριζά,τα 138 4853 1807020405 Σιούτσος,ο 317 4854 18070201 Τοπική Κοινότητα Μικρού Περιστερίου 2448 4855 1807020102 Γιαρακάριον,το 108 4856 1807020101 Μικρόν Περιστέριον,το 28 4857 1807020103 Νέο Γερακάρι,το 508 4858 1807020104 Παλαιοχώριον,το 158 4859 1807020105 Προσήλια,τα 08 4860 1807020106 Ραχούλα,η 278 4861 1807020107 Ταμπούρια,τα 1407 4862 18070205 Τοπική Κοινότητα Σίτσαινα 1758 4863 1807020501 Σίτσαινα,τα 1757 4864 18070206 Τοπική Κοινότητα Χρυσοβίτσης 9008 4865 1807020602 Αμπέλια,τα 168 4866 1807020603 Ανάληψη,η 1938 4867 1807020604 Μύλοι,οι 2158 4868 1807020605 Ξηρικόν,το 48 4869 1807020606 Σιωλάδες,οι 268 4870 1807020601 Χρυσοβίτσα,η 4466 4871 180701 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 3.4697 4872 18070101 Δημοτική Κοινότητα Μετσόβου 2.5038 4873 1807010101 Μέτσοβον,το 2.5037 4874 18070102 Τοπική Κοινότητα Ανηλίου 5878 4875 1807010201 Ανήλιον,το 5877 4876 18070103 Τοπική Κοινότητα Ανθοχωρίου Μετσόβου 1598 4877 1807010301 Ανθοχώριον,το 1597 4878 18070104 Τοπική Κοινότητα Βοτονοσίου 2208 4879 1807010401 Βοτονόσιον,το 2206 4880 180703 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΛΕΑΣ 3967 4881 18070301 Τοπική Κοινότητα Μηλέας 3968 4882 1807030101 Μηλέα,η 3965 4883 1808 ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ (Έδρα: Καλπάκιον,το, Ιστορική έδρα: Δελβινάκιον,το) 8.9606 4884 180802 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ 2.5267 4885 18080202 Τοπική Κοινότητα Αρετής 808 4886 1808020201 Αρετή,η 80

Page 73: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

7 4887 18080203 Τοπική Κοινότητα Βροντισμένης 1728 4888 1808020301 Βροντισμένη,η 1727 4889 18080204 Τοπική Κοινότητα Ιερομνήμης 1698 4890 1808020401 Ιερομνήμη,η 1697 4891 18080205 Τοπική Κοινότητα Καταρράκτου 848 4892 1808020501 Καταρράκτης,ο 847 4893 18080206 Τοπική Κοινότητα Κουκλιών 4078 4894 1808020601 Κουκλιοί,οι 4077 4895 18080207 Τοπική Κοινότητα Μαζαρακίου 1968 4896 1808020701 Μαζαράκιον,το 1967 4897 18080208 Τοπική Κοινότητα Μαυρονόρους 858 4898 1808020801 Μαυρονόρος,το 857 4899 18080201 Τοπική Κοινότητα Παρακαλάμου 9268 4900 1808020102 Άνω Παρακάλαμος,ο 398 4901 1808020103 Μοσχομάντσα,η 178 4902 1808020104 Μπολαίικα,τα 668 4903 1808020101 Παρακάλαμος,ο 7308 4904 1808020105 Σταυροδρόμιον,το 747 4905 18080209 Τοπική Κοινότητα Ρεπετίστης 1088 4906 1808020902 Παηδονιά,η 88 4907 1808020901 Ρεπετίστα,η 1007 4908 18080210 Τοπική Κοινότητα Ριαχόβου 1238 4909 1808021001 Ριάχοβον,το 1237 4910 18080211 Τοπική Κοινότητα Σιταριάς 1768 4911 1808021101 Σιταριά,η 1766 4912 180803 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ 1.4907 4913 18080302 Τοπική Κοινότητα Αγίου Κοσμά 468 4914 1808030201 Άγιος Κοσμάς,ο 467 4915 18080303 Τοπική Κοινότητα Βασιλικού 2288 4916 1808030301 Βασιλικόν,το 2287 4917 18080304 Τοπική Κοινότητα Κακολάκκου 268 4918 1808030401 Κακόλακκος,ο 267 4919 18080305 Τοπική Κοινότητα Κάτω Μερόπης 848 4920 1808030501 Κάτω Μερόπη,η 847 4921 18080301 Τοπική Κοινότητα Κεφαλοβρύσου 8388 4922 1808030101 Κεφαλόβρυσον,το 8387 4923 18080306 Τοπική Κοινότητα Μερόπης 528 4924 1808030601 Μερόπη,η 527 4925 18080307 Τοπική Κοινότητα Παλαιοπύργου 1058 4926 1808030701 Παλαιόπυργος,ο 1057 4927 18080308 Τοπική Κοινότητα Ρουψιάς 548 4928 1808030801 Ρουψιά,η 547 4929 18080309 Τοπική Κοινότητα Ωραιοκάστρου 578 4930 1808030901 Ωραιόκαστρον,το 576 4931 180804 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ 2.5407 4932 18080402 Τοπική Κοινότητα Αγίας Μαρίνης 798 4933 1808040201 Αγία Μαρίνα,η 797 4934 18080403 Τοπική Κοινότητα Αργυροχωρίου 328 4935 1808040301 Αργυροχώριον,το 327 4936 18080404 Τοπική Κοινότητα Βήσσανης 4248 4937 1808040401 Βήσσανη,η 4247 4938 18080401 Τοπική Κοινότητα Δελβινακίου 7728 4939 1808040101 Δελβινάκιον,το 7727 4940 18080405 Τοπική Κοινότητα Καστάνιανης 678 4941 1808040501 Καστανή,η 677 4942 18080406 Τοπική Κοινότητα Κερασόβου 768 4943 1808040601 Κεράσοβον,το 767 4944 18080407 Τοπική Κοινότητα Κρυονερίου 1298 4945 1808040701 Κρυονέριον,το 1297 4946 18080408 Τοπική Κοινότητα Κτισμάτων 2538 4947 1808040801 Κτίσματα,τα 2468 4948 1808040802 Νεοχώριον,το 77 4949 18080409 Τοπική Κοινότητα Λίμνης 998 4950 1808040901 Λίμνη,η 997 4951 18080410 Τοπική Κοινότητα Μαυροπούλου 1148 4952 1808041002 Ζάβροχον,το 378 4953 1808041001 Μαυρόπουλον,το 508 4954 1808041003 Χρυσόδουλη,η 27

Page 74: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

7 4955 18080411 Τοπική Κοινότητα Ορεινού Ξηροβάλτου 868 4956 1808041102 Ξηρόβαλτον,το 728 4957 1808041101 Ορεινόν,το 147 4958 18080412 Τοπική Κοινότητα Περιστερίου 538 4959 1808041201 Περιστέριον,το 537 4960 18080413 Τοπική Κοινότητα Ποντικατών 608 4961 1808041301 Ποντικάται,οι 607 4962 18080414 Τοπική Κοινότητα Στρατινίστης 628 4963 1808041401 Στρατίνιστα,η 627 4964 18080415 Τοπική Κοινότητα Τεριαχίου 378 4965 1808041502 Σταυροδρόμιον,το 118 4966 1808041501 Τεριάχιον,το 267 4967 18080416 Τοπική Κοινότητα Φαραγγίου 228 4968 1808041601 Φαράγγιον,το 227 4969 18080417 Τοπική Κοινότητα Χαραυγής 1758 4970 1808041701 Χαραυγή,η 1756 4971 180801 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ 1.7197 4972 18080102 Τοπική Κοινότητα Άνω Ραβενίων 1158 4973 1808010201 Άνω Ραβένια,τα 1157 4974 18080103 Τοπική Κοινότητα Γεροπλατάνου 1288 4975 1808010301 Γεροπλάτανος,ο 1287 4976 18080104 Τοπική Κοινότητα Δολιανών 5018 4977 1808010402 Άγιος Γεώργιος Δολιανών,ο 608 4978 1808010401 Δολιανά,τα 4417 4979 18080101 Τοπική Κοινότητα Καλπακίου 6258 4980 1808010101 Καλπάκιον,το 6258 4981 1808010102 Λιούμπα,η 07 4982 18080105 Τοπική Κοινότητα Κάτω Ραβενίων 1088 4983 1808010501 Κάτω Ραβένια,τα 1087 4984 18080106 Τοπική Κοινότητα Μαυροβουνίου 208 4985 1808010601 Μαυροβούνιον,το 207 4986 18080107 Τοπική Κοινότητα Νεγράδων 798 4987 1808010702 Μονή Γεννήσεως Θεοτόκου Βελλάς,η 118 4988 1808010701 Νεγράδες,οι 687 4989 18080108 Τοπική Κοινότητα Χρυσορράχης 1438 4990 1808010801 Χρυσορράχη,η 1436 4991 180805 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΒΔΑΝΗΣ 1187 4992 18080502 Τοπική Κοινότητα Διμοκορίου 568 4993 1808050201 Διμοκόριον,το 278 4994 1808050202 Ψηλόκαστρον,το 297 4995 18080501 Τοπική Κοινότητα Λάβδανης 628 4996 1808050102 Βρίστοβον,το 168 4997 1808050103 Κάτω Λάβδανη,η 278 4998 1808050101 Λάβδανη,η 196 4999 180806 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ 5677 5000 18080602 Τοπική Κοινότητα Δολού 608 5001 1808060201 Δολόν,το 607 5002 18080603 Τοπική Κοινότητα Δρυμάδων 488 5003 1808060301 Δρυμάδες,αι 487 5004 18080601 Τοπική Κοινότητα Πωγωνιανής 4258 5005 1808060101 Πωγωνιανή,η 4257 5006 18080604 Τοπική Κοινότητα Σταυροσκιαδίου 348 5007 1808060401 Σταυροσκιάδιον,το 344 5008 19 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ (Έδρα: Άρτα,η) 67.8775 5009 1901 ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ (Έδρα: Άρτα,η) 43.1666 5010 190102 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ 4.2687 5011 19010201 Τοπική Κοινότητα Ανέζης 1.4438 5012 1901020101 Ανέζα,η 1.1118 5013 1901020102 Απόμερον,το 1428 5014 1901020103 Μύτικας,ο 1907 5015 19010202 Τοπική Κοινότητα Βίγλας 3868 5016 1901020201 Βίγλα,η 3867 5017 19010203 Τοπική Κοινότητα Γαβριάς 3798 5018 1901020301 Γαβριά,η 3797 5019 19010204 Τοπική Κοινότητα Καλογερικού 4918 5020 1901020401 Καλογερικόν,το 4917 5021 19010205 Τοπική Κοινότητα Κορωνησίας 1658 5022 1901020501 Κορωνησία,η 165

Page 75: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

7 5023 19010206 Τοπική Κοινότητα Πολυδρόσου 4448 5024 1901020602 Παλαιοσκαμιά,η 368 5025 1901020601 Πολύδροσον,το 4087 5026 19010207 Τοπική Κοινότητα Ράχης 5748 5027 1901020701 Ράχη,η 5747 5028 19010208 Τοπική Κοινότητα Στρογγυλής 1928 5029 1901020801 Στρογγυλή,η 1927 5030 19010209 Τοπική Κοινότητα Ψαθοτοπίου 1948 5031 1901020901 Ψαθοτόπιον,το 1946 5032 190101 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΙΩΝ 27.3307 5033 19010101 Δημοτική Κοινότητα Αρταίων 24.4278 5034 1901010102 Αγία Τριάς,η 1368 5035 1901010103 Άγιοι Ανάργυροι,οι 7568 5036 1901010104 Άγιος Γεώργιος Γλυκορρίζου,ο 538 5037 1901010101 Άρτα,η 21.8958 5038 1901010105 Γλυκόρριζον,το 3258 5039 1901010106 Ελεούσα,η 1.0938 5040 1901010107 Μαραθοβούνι,το 828 5041 1901010108 Μονή Γεννήσεως Θεοτόκου ή Κάτω Παναγίας,η 877 5042 19010102 Τοπική Κοινότητα Κεραματών 4118 5043 1901010201 Κεραμάται,αι 4117 5044 19010103 Τοπική Κοινότητα Κωστακιών 2.1758 5045 1901010302 Θανασαίικα,τα 738 5046 1901010301 Κωστακιοί,οι 2.0788 5047 1901010303 Συγγουνέικα,τα 247 5048 19010104 Τοπική Κοινότητα Λιμίνης 3178 5049 1901010401 Λιμίνη,η 3176 5050 190103 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ 2.9417 5051 19010302 Τοπική Κοινότητα Βλαχέρνας 3968 5052 1901030201 Βλαχέρνα,η 3748 5053 1901030202 Ζαρκαδαίικα,τα 227 5054 19010301 Τοπική Κοινότητα Γραμμενίτσης 1.3738 5055 1901030102 Βρυσούλες,οι 318 5056 1901030101 Γραμμενίτσα,η 1.2588 5057 1901030103 Σκαμνιά,η 847 5058 19010303 Τοπική Κοινότητα Γριμπόβου 5248 5059 1901030301 Γρίμποβον,το 2118 5060 1901030302 Χανόπουλον,το 3137 5061 19010304 Τοπική Κοινότητα Κορφοβουνίου 6488 5062 1901030402 Δάφνη,η 318 5063 1901030403 Δρυών,ο 358 5064 1901030404 Έλατος,ο 4078 5065 1901030401 Κορφοβούνιον,το 1598 5066 1901030405 Ρουμάνια,τα 166 5067 190104 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 3.1847 5068 19010401 Τοπική Κοινότητα Αμμοτόπου 9688 5069 1901040101 Αμμότοπος,ο 6188 5070 1901040102 Αμπέλια,τα 3507 5071 19010402 Τοπική Κοινότητα Δαφνωτής 1108 5072 1901040201 Δαφνωτή,η 858 5073 1901040202 Προφήτης Ηλίας,ο 257 5074 19010403 Τοπική Κοινότητα Καμπής 9288 5075 1901040301 Καμπή,η 9287 5076 19010404 Τοπική Κοινότητα Παντανάσσης 3688 5077 1901040402 Ανωγειατά,τα 738 5078 1901040401 Παντάνασσα,η 2938 5079 1901040403 Υδροηλεκτρικός Σταθμός Λούρου,ο 27 5080 19010405 Τοπική Κοινότητα Πιστιανών 2388 5081 1901040502 Καλλιθέα,η 318 5082 1901040501 Πιστιανά,τα 438 5083 1901040503 Πλατάνια,τα 1647 5084 19010406 Τοπική Κοινότητα Ροδαυγής 3808 5085 1901040602 Άμμος,η 38 5086 1901040603 Καθαροβούνιον,το 08 5087 1901040604 Περδικάριον,το 688 5088 1901040601 Ροδαυγή,η 2578 5089 1901040605 Σουμέσιον,το 527 5090 19010407 Τοπική Κοινότητα Σκούπας 129

Page 76: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 5091 1901040702 Κάμπος,ο 228 5092 1901040703 Κάρδαμος,ο 128 5093 1901040704 Παλαιοχώριον,το 168 5094 1901040705 Πλατανάκια,τα 138 5095 1901040701 Σκούπα,η 468 5096 1901040706 Τσιαπαλαίικα,τα 118 5097 1901040707 Φράξος,ο 97 5098 19010408 Τοπική Κοινότητα Φανερωμένης 638 5099 1901040801 Φανερωμένη,η 636 5100 190105 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 5.4437 5101 19010502 Τοπική Κοινότητα Αγίου Σπυρίδωνος 1.0598 5102 1901050201 Άγιος Σπυρίδων,ο 9718 5103 1901050202 Βαθύπεδον,το 598 5104 1901050203 Δοκίμια,τα 297 5105 19010503 Τοπική Κοινότητα Καλαμιάς 1.0188 5106 1901050301 Καλαμιά,η 1.0187 5107 19010504 Τοπική Κοινότητα Καλοβάτου 6478 5108 1901050402 Κακόβατος,ο 588 5109 1901050401 Καλόβατος,ο 5897 5110 19010505 Τοπική Κοινότητα Κιρκιζατών 8228 5111 1901050501 Κιρκιζάται,οι 4668 5112 1901050502 Πλησιοί,οι 3567 5113 19010506 Τοπική Κοινότητα Ρόκκας 6138 5114 1901050601 Ρόκκα,η 6137 5115 19010501 Τοπική Κοινότητα Χαλκιάδων 1.2848 5116 1901050101 Χαλκιάδες,οι 1.284

5 5117 1902 ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ (Έδρα: Άνω Καλεντίνη,η, Ιστορική έδρα: Πηγαί,αι) 5.7806 5118 190202 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 2.2877 5119 19020202 Τοπική Κοινότητα Δημαρίου 2968 5120 1902020201 Δημάριον,το 1478 5121 1902020202 Παλαιοχωράκιον,το 1497 5122 19020201 Τοπική Κοινότητα Διάσελλου 5268 5123 1902020102 Διάσελλον,το 288 5124 1902020103 Κάτω Καρυά,η 148 5125 1902020104 Κοκκινοπήλια,τα 168 5126 1902020105 Λάκκα,η 158 5127 1902020101 Παναγιά,η 4508 5128 1902020106 Προσήλια,τα 37 5129 19020203 Τοπική Κοινότητα Κλειδίου 5318 5130 1902020302 Αγία Παρασκευή,η (Τ.Κ.Κλειδίου) 788 5131 1902020303 Ακροποταμιά,η 08 5132 1902020304 Γαλάνιον,το 438 5133 1902020301 Κλειδίον,το 1738 5134 1902020305 Περδικορράχη,η 1388 5135 1902020306 Πέτρα,η (Τ.Κ.Κλειδίου) 997 5136 19020204 Τοπική Κοινότητα Πέτρας 4938 5137 1902020401 Άνω Πέτρα,η 3708 5138 1902020402 Κέδρος,ο 308 5139 1902020403 Σέλινα,τα 937 5140 19020205 Τοπική Κοινότητα Σκουληκαριάς 4418 5141 1902020502 Αγία Παρασκευή,η (Τ.Κ.Σκουληκαριάς) 528 5142 1902020503 Γιαννιώτιον,το 1168 5143 1902020501 Σκουληκαριά,η 2736 5144 190201 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 1.2397 5145 19020101 Τοπική Κοινότητα Άνω Καλεντίνης 5128 5146 1902010102 Άγιος Αθανάσιος,ο 218 5147 1902010101 Άνω Καλεντίνη,η 408 5148 1902010103 Βαρκά,τα 388 5149 1902010104 Επάνω Σέση,η 2478 5150 1902010105 Μέγας Κάμπος,ο 278 5151 1902010106 Πέρα Καλεντίνη,η 598 5152 1902010107 Πλακουτσαίικα,τα 198 5153 1902010108 Σέση,η 617 5154 19020102 Τοπική Κοινότητα Βελεντζικού 2308 5155 1902010202 Ασφακερόν,το 588 5156 1902010201 Βελεντζικόν,το 558 5157 1902010203 Κάρπινον,το 76

Page 77: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 5158 1902010204 Πηγή,η 208 5159 1902010205 Σελλίον,το 217 5160 19020103 Τοπική Κοινότητα Διχομοιρίου 3898 5161 1902010302 Άγιος Ιωάννης,ο 428 5162 1902010301 Διχομοίριον,το 338 5163 1902010303 Ζυγός,ο 878 5164 1902010304 Κόκκινον Λιθάριον,το 198 5165 1902010305 Κούφαλος,ο 448 5166 1902010306 Κρισέλια,τα 718 5167 1902010307 Ξηρόκαμπος,ο 937 5168 19020104 Τοπική Κοινότητα Ρετσιανών 1088 5169 1902010402 Άγιος Βλάσιος,ο 248 5170 1902010403 Κρανιές,οι 08 5171 1902010404 Λιτέσιον,το 478 5172 1902010401 Ρετσιανά,τα 308 5173 1902010405 Φισοτά,τα 76 5174 190203 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΡΑΦΥΛΙΑΣ 2.2547 5175 19020301 Τοπική Κοινότητα Αστροχωρίου 2918 5176 1902030101 Αστροχώριον,το 138 5177 1902030102 Βουτανιάδα,η 168 5178 1902030103 Καστανιές,οι 558 5179 1902030104 Πλάτανος,ο 2077 5180 19020302 Τοπική Κοινότητα Ελάτης 1788 5181 1902030201 Ελάτη,η 718 5182 1902030202 Ρισέσιον,το 328 5183 1902030203 Σταυροβρύση,η 757 5184 19020303 Τοπική Κοινότητα Καστανέας 3158 5185 1902030301 Καστανέα,η 2028 5186 1902030302 Μηλέα,η 98 5187 1902030303 Πέτρου,ο 158 5188 1902030304 Τσελιγγάδες,οι 168 5189 1902030305 Φράξον,το 737 5190 19020304 Τοπική Κοινότητα Μεγαλόχαρης 2548 5191 1902030402 Άγιος Γεώργιος,ο 198 5192 1902030403 Αφροξυλιά,η 358 5193 1902030404 Κρύα Βρύση,η 668 5194 1902030405 Λαμπίριον,το 238 5195 1902030401 Μεγαλόχαρη,η 518 5196 1902030406 Ποτιστικά,τα 607 5197 19020305 Τοπική Κοινότητα Μεσοπύργου 4168 5198 1902030502 Αλωνάκι,το 238 5199 1902030503 Βελανιδιά,η 638 5200 1902030504 Βουλιαγμένον,το 298 5201 1902030505 Βρυσούλα,η 568 5202 1902030506 Κανάλια,τα 108 5203 1902030501 Μεσόπυργος,ο 1448 5204 1902030507 Παλαιόμυλος,ο 917 5205 19020306 Τοπική Κοινότητα Μηλιανών 2588 5206 1902030602 Αλώνια,τα 238 5207 1902030603 Άνω Καρυές,οι 118 5208 1902030604 Λαγκάδα,η 578 5209 1902030601 Μηλιανά,τα 658 5210 1902030605 Πέρδικα,η 798 5211 1902030606 Πύργος,ο 237 5212 19020307 Τοπική Κοινότητα Πηγών 5428 5213 1902030702 Άγιος Βασίλειος,ο 288 5214 1902030703 Άγιος Νικόλαος,ο 888 5215 1902030704 Αηδονιά,η 698 5216 1902030705 Δίλοφο,το 808 5217 1902030706 Ιτέα,η 518 5218 1902030707 Κασιανός,ο 98 5219 1902030708 Μηλέαι,αι 998 5220 1902030709 Παλαιομύλια,τα 198 5221 1902030701 Πηγαί,αι 898 5222 1902030710 Χουτιανά,τα 105 5223 1903 ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ (Έδρα: Βουργαρέλι,το) 6.1786 5224 190302 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΝΑΝΤΩΝ 1.8007 5225 19030201 Τοπική Κοινότητα Αγνάντων 430

Page 78: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 5226 1903020101 Άγναντα,τα 2838 5227 1903020102 Άρτισσα,η 258 5228 1903020103 Καταφύγιον,το 48 5229 1903020104 Κονάκια,τα 228 5230 1903020105 Παλαιοχώριον,το 88 5231 1903020106 Φράστα,τα 887 5232 19030202 Τοπική Κοινότητα Γραικικού 3028 5233 1903020201 Άνω Γραικικόν,το 968 5234 1903020202 Γουριανά,τα 588 5235 1903020203 Γραβιά,η 358 5236 1903020204 Κάτω Γραικικόν,το 668 5237 1903020205 Ρωμανός,ο 398 5238 1903020206 Σελίον,το 87 5239 19030203 Τοπική Κοινότητα Καταρράκτου 2708 5240 1903020302 Βλάγκαδα,τα 148 5241 1903020301 Καταρράκτης,ο 1278 5242 1903020303 Κρυοπηγή,η 348 5243 1903020304 Μηλέα,η 488 5244 1903020305 Σγάρα,η 477 5245 19030204 Τοπική Κοινότητα Κουκκουλίων 1418 5246 1903020401 Κουκκούλια,τα 1417 5247 19030205 Τοπική Κοινότητα Κτιστάδων 1278 5248 1903020501 Κτιστάδες,οι 1277 5249 19030206 Τοπική Κοινότητα Λεπιανών 1538 5250 1903020601 Λεπιανά,τα 918 5251 1903020602 Μακρύκαμπος,ο 558 5252 1903020603 Ξηρικόν,το 77 5253 19030207 Τοπική Κοινότητα Μικροσπηλιάς 1048 5254 1903020702 Βατάτσιον,το 108 5255 1903020701 Μικροσπηλιά,η 947 5256 19030208 Τοπική Κοινότητα Ράμιας 2738 5257 1903020802 Γεροβρύση,η 668 5258 1903020803 Ελαφοπήδημα,το 298 5259 1903020804 Λιβάδιον,το 258 5260 1903020805 Ντάρα,η 348 5261 1903020801 Ράμια,η 1196 5262 190301 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ 3.7867 5263 19030102 Τοπική Κοινότητα Αθαμανίου 5178 5264 1903010201 Αθαμάνιον,το 3138 5265 1903010202 Αμπέλια,τα (Τ.Κ.Αθαμανίου) 398 5266 1903010203 Κορακάδα,η 518 5267 1903010204 Παλαιοχώριον,το (Τ.Κ.Αθαμανίου) 458 5268 1903010205 Πλάτανος,ο 08 5269 1903010206 Σκαλούλα,η 318 5270 1903010207 Τελήσιον,το (Τ.Κ.Αθαμανίου) 387 5271 19030103 Τοπική Κοινότητα Ανεμορράχης 1748 5272 1903010301 Ανεμορράχη,η 1747 5273 19030101 Τοπική Κοινότητα Βουργαρελίου 5828 5274 1903010101 Βουργαρέλι,το 3018 5275 1903010102 Γιαννίτσιον,το 298 5276 1903010103 Κάμπος,ο 478 5277 1903010104 Κουβέλιον,το 248 5278 1903010105 Ομαλή,η 538 5279 1903010106 Παλαιοχώριον,το (Τ.Κ.Βουργαρελίου) 688 5280 1903010107 Σκιαδάδες,οι 607 5281 19030104 Τοπική Κοινότητα Διστράτου 1988 5282 1903010402 Δαφνούλα,η 468 5283 1903010401 Δίστρατον,το 708 5284 1903010403 Τζαπάδα,η 388 5285 1903010404 Τραπεζάκιον,το 447 5286 19030105 Τοπική Κοινότητα Κάτω Αθαμανίου 3228 5287 1903010502 Αγγελαίικα,τα 148 5288 1903010501 Άγιος Γεώργιος,ο (Τ.Κ.Κάτω Αθαμανίου) 818 5289 1903010503 Άγιος Χαράλαμπος,ο 1008 5290 1903010504 Γωνιά,η 488 5291 1903010505 Ταύλα,η 448 5292 1903010506 Φωταίικα,τα 357 5293 19030106 Τοπική Κοινότητα Κάτω Καλεντίνης 91

Page 79: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 5294 1903010602 Άγιος Κωνσταντίνος,ο 518 5295 1903010601 Κάτω Καλεντίνη,η 407 5296 19030107 Τοπική Κοινότητα Καψάλων 618 5297 1903010702 Κάψαλα,τα 248 5298 1903010703 Παναγία,η 178 5299 1903010701 Τερπνά,τα 207 5300 19030108 Τοπική Κοινότητα Κεντρικού 2488 5301 1903010802 Ανδρεάς,ο 28 5302 1903010803 Βαθύκαμπος,ο 548 5303 1903010801 Κεντρικόν,το 648 5304 1903010804 Κρυονέριον,το 398 5305 1903010805 Λαγκάδια,τα 358 5306 1903010806 Πτέρη,η 547 5307 19030109 Τοπική Κοινότητα Κυψέλης 4508 5308 1903010902 Άγιος Γεώργιος,ο (Τ.Κ.Κυψέλης) 498 5309 1903010903 Καλλονή,η 948 5310 1903010901 Κυψέλη,η 2758 5311 1903010904 Λούτσα,η 48 5312 1903010905 Μονή Ευαγγελιστρίας,η 218 5313 1903010906 Ρουπακιά,η 77 5314 19030110 Τοπική Κοινότητα Μεσούντας 2698 5315 1903011002 Δροσιά,η 88 5316 1903011003 Κάτω Χώρα,η 638 5317 1903011001 Μεσούντα,η 1348 5318 1903011004 Πεύκος,ο 288 5319 1903011005 Στενόν,το 367 5320 19030111 Τοπική Κοινότητα Παλαιοκατούνου 4478 5321 1903011102 Άγιος Μηνάς,ο 168 5322 1903011103 Άγιος Στέφανος,ο 548 5323 1903011104 Αμπέλια,τα (Τ.Κ.Παλαιοκατούνου) 408 5324 1903011105 Ζάλος,ο 158 5325 1903011106 Θανάσια,τα 648 5326 1903011107 Μητσορούβα,η 348 5327 1903011101 Παλαιοκάτουνον,το 1578 5328 1903011108 Ποταμιά,η 677 5329 19030112 Τοπική Κοινότητα Τετρακώμου 4278 5330 1903011202 Αριά,η 78 5331 1903011203 Καρυά,η 488 5332 1903011204 Κεράνιον,το 108 5333 1903011205 Λογαρού,η 378 5334 1903011206 Νεβρόπολις,η 538 5335 1903011207 Πέρα Νεβρόπολις,η 568 5336 1903011208 Πετράλωνον,το 668 5337 1903011209 Πηγή,η 518 5338 1903011210 Τελήσιον,το (Τ.Κ.Τετρακώμου) 408 5339 1903011201 Τετράκωμον,το 596 5340 190303 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΩΝ 1737 5341 19030301 Τοπική Κοινότητα Θεοδωριάνων 1738 5342 1903030101 Θεοδώριανα,τα 1638 5343 1903030102 Σκαρπάριον,το 106 5344 190304 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΩΝ 4197 5345 19030401 Τοπική Κοινότητα Μελισσουργών 4198 5346 1903040101 Μελισσουργοί,οι 4195 5347 1904 ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ (Έδρα: Πέτα,το, Ιστορική έδρα: Κομμένον,το) 12.7536 5348 190402 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΑΧΘΟΥ 4.6617 5349 19040201 Δημοτική Κοινότητα Νεοχωρίου 1.7378 5350 1904020101 Νεοχώριον,το 1.7377 5351 19040202 Τοπική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής 1.1608 5352 1904020201 Αγία Παρασκευή,η 5938 5353 1904020202 Ανθότοπος,ο 2788 5354 1904020203 Καλομόδια,τα 2897 5355 19040203 Τοπική Κοινότητα Ακροποταμιάς 3858 5356 1904020301 Ακροποταμιά,η 3857 5357 19040204 Τοπική Κοινότητα Λουτροτόπου 2758 5358 1904020401 Λουτρότοπος,ο 428 5359 1904020402 Νέος Συνοικισμός Λουτροτόπου,ο 2337 5360 19040205 Τοπική Κοινότητα Παχυκαλάμου 3328 5361 1904020501 Παχυκάλαμος,ο 332

Page 80: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

7 5362 19040206 Τοπική Κοινότητα Περάνθης 3368 5363 1904020601 Περάνθη,η 3367 5364 19040207 Τοπική Κοινότητα Συκεών 4368 5365 1904020701 Συκέαι,αι 4366 5366 190403 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΜΜΕΝΟΥ 7697 5367 19040301 Τοπική Κοινότητα Κομμένου 7698 5368 1904030101 Κομμένον,το 6268 5369 1904030102 Νέος Συνοικισμός,ο 1436 5370 190404 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ 2.5427 5371 19040401 Δημοτική Κοινότητα Κομποτίου 1.6508 5372 1904040102 Άγιος Νικόλαος,ο 1068 5373 1904040101 Κομπότιον,το 1.5447 5374 19040402 Τοπική Κοινότητα Σελλάδων 7148 5375 1904040202 Αλώνια,τα 1088 5376 1904040201 Σελλάδες,οι 6067 5377 19040403 Τοπική Κοινότητα Φωτεινού 1788 5378 1904040301 Φωτεινόν,το 1786 5379 190401 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΑ 4.7817 5380 19040101 Δημοτική Κοινότητα Πέτα 4.1058 5381 1904010102 Άγιος Δημήτριος,ο 1.4828 5382 1904010103 Αμφιθέα,η 4808 5383 1904010104 Άνω Άγιοι Ανάργυροι,οι 3588 5384 1904010105 Κλειστόν,το 1198 5385 1904010106 Νεοχωράκιον,το 938 5386 1904010101 Πέτα,το 1.5638 5387 1904010107 Πουρνάρι,το 107 5388 19040102 Τοπική Κοινότητα Μαρκινιάδας 4028 5389 1904010202 Διασέλλα,η 288 5390 1904010203 Ζυγός,ο 1008 5391 1904010201 Μαρκινιάδα,η 788 5392 1904010204 Μέγκλα,η 608 5393 1904010205 Μελάται,αι 1367 5394 19040103 Τοπική Κοινότητα Μεγάρχης 2748 5395 1904010301 Μεγάρχη,η 2744 5396 20 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (Έδρα: Ηγουμενίτσα,η) 43.5875 5397 2001 ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (Έδρα: Ηγουμενίτσα,η) 25.8146 5398 200101 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ 17.9027 5399 20010101 Δημοτική Κοινότητα Ηγουμενίτσης 9.8208 5400 2001010102 Εθνική Αντίσταση,η 3918 5401 2001010101 Ηγουμενίτσα,η 9.1458 5402 2001010103 Λάκκα,η 38 5403 2001010104 Λιόφυτα,τα 2058 5404 2001010105 Πεστανιώτικα,τα 767 5405 20010102 Τοπική Κοινότητα Αγίας Μαρίνης 3248 5406 2001010201 Αγία Μαρίνα,η 1118 5407 2001010202 Βασιλικός,ο 1838 5408 2001010203 Μύλοι,οι 307 5409 20010103 Τοπική Κοινότητα Αγίου Βλασίου 2948 5410 2001010301 Άγιος Βλάσιος,ο 2947 5411 20010104 Τοπική Κοινότητα Γραικοχωρίου 2.1728 5412 2001010401 Γραικοχώριον,το 1.9178 5413 2001010402 Δροσιά,η 728 5414 2001010403 Φιλοθέη,η 1837 5415 20010105 Τοπική Κοινότητα Καστρίου 7548 5416 2001010501 Καστρίον,το 7547 5417 20010106 Τοπική Κοινότητα Κρυόβρυσης 268 5418 2001010601 Κρυόβρυση,η 267 5419 20010107 Τοπική Κοινότητα Λαδοχωρίου 8678 5420 2001010701 Λαδοχώριον,το 8677 5421 20010108 Τοπική Κοινότητα Μαυρουδίου 1.0218 5422 2001010801 Μαυρούδιον,το 9858 5423 2001010802 Πηγάδι,το 367 5424 20010109 Τοπική Κοινότητα Νέας Σελευκείας 2.6248 5425 2001010902 Αμπέλια,τα 898 5426 2001010901 Νέα Σελεύκεια,η 2.5356 5427 200102 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ 2.4917 5428 20010202 Τοπική Κοινότητα Ελευθερίου 2728 5429 2001020201 Ελευθέριον,το 222

Page 81: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 5430 2001020202 Πυργίον,το 507 5431 20010203 Τοπική Κοινότητα Καρτερίου 2488 5432 2001020301 Καρτέριον,το 2487 5433 20010204 Τοπική Κοινότητα Καταβόθρας 2638 5434 2001020401 Καταβόθρα,η 2508 5435 2001020402 Μηλοκοκκιά,η 137 5436 20010205 Τοπική Κοινότητα Μαζαρακιάς 4738 5437 2001020502 Κόδρα,η 188 5438 2001020501 Μαζαρακιά,η 4558 5439 2001020503 Πάναινα,η 07 5440 20010201 Τοπική Κοινότητα Μαργαριτίου 7838 5441 2001020102 Καλοδίκι,το 188 5442 2001020101 Μαργαρίτι,το 6928 5443 2001020103 Παλαιόκαστρον,το 737 5444 20010206 Τοπική Κοινότητα Μεσοβουνίου 1598 5445 2001020601 Μεσοβούνιον,το 1597 5446 20010207 Τοπική Κοινότητα Σπαθαραίων 2938 5447 2001020701 Μόρφιον,το 2028 5448 2001020702 Σπαθαραίοι,οι 916 5449 200103 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ 1.1687 5450 20010302 Τοπική Κοινότητα Γεροπλάτανος 428 5451 2001030201 Γεροπλάτανος,ο 427 5452 20010303 Τοπική Κοινότητα Δράμεσης 1778 5453 2001030302 Άγιος Γεώργιος,ο 1128 5454 2001030301 Δράμεση,η 657 5455 20010304 Τοπική Κοινότητα Δρίμιτσας 108 5456 2001030401 Δρίμιτσα,η 107 5457 20010305 Τοπική Κοινότητα Κορίτιανης 1858 5458 2001030502 Δίλοφον,το 348 5459 2001030503 Κάτω Κορίτιανη,η 928 5460 2001030501 Κορίτιανη,η 378 5461 2001030504 Σεμερίζα,η 227 5462 20010301 Τοπική Κοινότητα Παραποτάμου 7548 5463 2001030101 Παραπόταμος,ο 7546 5464 200104 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΔΙΚΑΣ 1.6137 5465 20010401 Δημοτική Κοινότητα Πέρδικας 1.6138 5466 2001040102 Αρίλλας,ο 698 5467 2001040103 Βουνίστρα,η 638 5468 2001040104 Καραβοστάσι,το 58 5469 2001040101 Πέρδικα,η 1.4766 5470 200105 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΒΟΤΩΝ 2.6407 5471 20010502 Τοπική Κοινότητα Αργυροτόπου 2948 5472 2001050201 Αργυρότοπος,ο 1648 5473 2001050202 Πολυνέριον,το 1307 5474 20010501 Τοπική Κοινότητα Πλαταριάς 9618 5475 2001050102 Βρύση,η 08 5476 2001050101 Πλαταριά,η 9617 5477 20010503 Τοπική Κοινότητα Συβότων 8758 5478 2001050301 Σύβοτα,τα 8757 5479 20010504 Τοπική Κοινότητα Φασκομηλιάς 5108 5480 2001050402 Σκορπιώνα,η 2118 5481 2001050401 Φασκομηλιά,η 2995 5482 2002 ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ (Έδρα: Παραμυθιά,η, Ιστορική έδρα: Σαμονίδα,η) 10.0636 5483 200202 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΕΡΟΝΤΑ 2.1467 5484 20020201 Τοπική Κοινότητα Γαρδικίου Σούλι 6638 5485 2002020101 Γαρδίκιον,το 6637 5486 20020202 Τοπική Κοινότητα Γλυκής 6758 5487 2002020201 Γλυκή,η 4388 5488 2002020202 Ποταμιά,η 2377 5489 20020203 Τοπική Κοινότητα Σκανδάλου 5438 5490 2002020302 Αγορά,η 1758 5491 2002020303 Μανδρότοπος,ο 1348 5492 2002020301 Σκάνδαλον,το 2347 5493 20020204 Τοπική Κοινότητα Χόικας 2658 5494 2002020401 Χόικα,η 2656 5495 200201 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 7.4597 5496 20020101 Δημοτική Κοινότητα Παραμυθίας 2.7308 5497 2002010102 Άγιος Γεώργιος,ο (Δ.Κ.Παραμυθίας) 147

Page 82: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 5498 2002010103 Άγιος Δονάτος,ο 2208 5499 2002010101 Παραμυθιά,η 2.3637 5500 20020102 Τοπική Κοινότητα Αγίας Κυριακής 278 5501 2002010201 Αγία Κυριακή,η 277 5502 20020103 Τοπική Κοινότητα Αμπελιάς 1858 5503 2002010302 Άγιος Παντελεήμων,ο 08 5504 2002010301 Αμπελιά,η 1488 5505 2002010303 Ράπιον,το 377 5506 20020104 Τοπική Κοινότητα Γκρίκας 3108 5507 2002010401 Γκρίκα,η 3107 5508 20020105 Τοπική Κοινότητα Ελαταριάς 218 5509 2002010501 Ελαταριά,η 217 5510 20020106 Τοπική Κοινότητα Ζερβοχωρίου 4998 5511 2002010602 Ασφάκα,η 108 5512 2002010601 Ζερβοχώριον,το 1518 5513 2002010603 Καμίνιον,το 3387 5514 20020107 Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας Σουλίου 1728 5515 2002010702 Αβαρίτσα,η 368 5516 2002010703 Βρυσοπούλα,η 628 5517 2002010701 Καλλιθέα,η 747 5518 20020108 Τοπική Κοινότητα Καρβουναρίου 5238 5519 2002010801 Καρβουνάριον,το 4298 5520 2002010802 Κυρά Παναγιά,η 947 5521 20020109 Τοπική Κοινότητα Καριωτίου 3188 5522 2002010901 Καριώτιον,το 3187 5523 20020110 Τοπική Κοινότητα Κρυσταλλοπηγής 3668 5524 2002011001 Κεφαλόβρυσον,το 2018 5525 2002011002 Κρυσταλλοπηγή,η 1657 5526 20020111 Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου 5038 5527 2002011102 Άγιος Γεώργιος,ο (Τ.Κ.Νεοχωρίου) 438 5528 2002011101 Νεοχώριον,το 1578 5529 2002011103 Νεράιδα,η 3037 5530 20020112 Τοπική Κοινότητα Ξηρολόφου 3168 5531 2002011201 Ξηρόλοφος,ο 2138 5532 2002011202 Ραχούλιον,το 1037 5533 20020113 Τοπική Κοινότητα Παγκρατών 1978 5534 2002011301 Παγκράται,οι 1977 5535 20020114 Τοπική Κοινότητα Πέντε Εκκλησιών 828 5536 2002011401 Πέντε Εκκλησίαι,αι 827 5537 20020115 Τοπική Κοινότητα Πετουσίου 548 5538 2002011501 Πετούσιον,το 547 5539 20020116 Τοπική Κοινότητα Πετροβίτσας 518 5540 2002011601 Πετροβίτσα,η 517 5541 20020117 Τοπική Κοινότητα Πλακωτής 988 5542 2002011701 Πλακωτή,η 987 5543 20020118 Τοπική Κοινότητα Πολυδρόσου 738 5544 2002011801 Πολύδροσον,το 737 5545 20020119 Τοπική Κοινότητα Προδρομίου 4548 5546 2002011901 Προδρόμιον,το 4547 5547 20020120 Τοπική Κοινότητα Σαλονίκης 318 5548 2002012001 Σαλονίκη,η 317 5549 20020121 Τοπική Κοινότητα Σεβαστού 1298 5550 2002012101 Σεβαστόν,το 1297 5551 20020122 Τοπική Κοινότητα Χρυσαυγής 1618 5552 2002012201 Χρυσαυγή,η 1617 5553 20020123 Τοπική Κοινότητα Ψάκας 1598 5554 2002012302 Νουνεσάτιον,το 78 5555 2002012301 Ψάκα,η 1526 5556 200203 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΟΥΛΙΟΥ 4587 5557 20020302 Τοπική Κοινότητα Αυλοτόπου 1358 5558 2002030201 Αυλότοπος,ο 1357 5559 20020303 Τοπική Κοινότητα Κουκουλιών 508 5560 2002030301 Κουκουλιοί,οι 507 5561 20020301 Τοπική Κοινότητα Σαμονίδας 358 5562 2002030101 Σαμονίδα,η 357 5563 20020304 Τοπική Κοινότητα Τσαγγαρίου 1198 5564 2002030401 Τσαγγάριον,το 1197 5565 20020305 Τοπική Κοινότητα Φροσύνης 119

Page 83: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 5566 2002030501 Φροσύνη,η 1195 5567 2003 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ (Έδρα: Φιλιάτες,οι) 7.7106 5568 200302 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΓΙΑΔΑΣ 1.7407 5569 20030201 Τοπική Κοινότητα Ασπροκκλησίου 4888 5570 2003020101 Ασπροκκλήσιον,το 4887 5571 20030202 Τοπική Κοινότητα Κεστρίνης 2988 5572 2003020201 Κεστρίνη,η 2987 5573 20030203 Τοπική Κοινότητα Ραγίου 1518 5574 2003020301 Ράγιον,το 1517 5575 20030204 Τοπική Κοινότητα Σαγιάδας 5948 5576 2003020401 Σαγιάδα,η 5947 5577 20030205 Τοπική Κοινότητα Σμέρτου 2098 5578 2003020501 Σμέρτος,ο 2096 5579 200301 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 5.9707 5580 20030101 Δημοτική Κοινότητα Φιλιατών 2.6398 5581 2003010102 Ελαία,η 1278 5582 2003010101 Φιλιάτες,οι 2.5127 5583 20030102 Τοπική Κοινότητα Αγίου Νικολάου 788 5584 2003010201 Άγιος Νικόλαος,ο 787 5585 20030103 Τοπική Κοινότητα Αγίων Πάντων 1168 5586 2003010301 Άγιοι Πάντες,οι 538 5587 2003010302 Παλαιοχώριον,το (Τ.Κ.Αγίων Πάντων) 637 5588 20030104 Τοπική Κοινότητα Αετού 1348 5589 2003010401 Αετός,ο 1347 5590 20030105 Τοπική Κοινότητα Αμπελώνος 528 5591 2003010501 Αμπελών,ο 527 5592 20030106 Τοπική Κοινότητα Αναβρυτού 28 5593 2003010601 Αναβρυτόν,το 27 5594 20030107 Τοπική Κοινότητα Αχλαδέας 718 5595 2003010701 Αχλαδέα,η 717 5596 20030108 Τοπική Κοινότητα Βαβουρίου 238 5597 2003010801 Βαβούριον,το 237 5598 20030109 Τοπική Κοινότητα Βρυσέλλας 2678 5599 2003010901 Βρυσέλλα,η 2677 5600 20030110 Τοπική Κοινότητα Γαρδικίου Φιλιατών 328 5601 2003011002 Γαρδίκιον,το 88 5602 2003011001 Μέλισσα,η 78 5603 2003011003 Πέραμα,το 177 5604 20030111 Τοπική Κοινότητα Γιρομερίου 598 5605 2003011101 Γιρομέριον,το 597 5606 20030112 Τοπική Κοινότητα Γολάς 558 5607 2003011201 Γολά,η 448 5608 2003011202 Ροδοστίβα,η 117 5609 20030113 Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας Φιλιατών 318 5610 2003011301 Καλλιθέα,η 317 5611 20030114 Τοπική Κοινότητα Κάτω Ξεχώρου 448 5612 2003011401 Βρυσούλα,η 58 5613 2003011402 Κάτω Ξέχωρον,το 48 5614 2003011403 Ποταμιά,η 338 5615 2003011404 Σίταινα,η 28 5616 2003011405 Σοκολακάτικα,τα 07 5617 20030115 Τοπική Κοινότητα Κεραμίτσης 1498 5618 2003011501 Κεραμίτσα,η 1497 5619 20030116 Τοπική Κοινότητα Κερασοχωρίου 498 5620 2003011601 Κερασοχώριον,το 228 5621 2003011602 Μαυρονέριον,το 277 5622 20030117 Τοπική Κοινότητα Κεφαλοχωρίου 428 5623 2003011701 Κεφαλοχώριον,το 318 5624 2003011702 Κοσσυβάτικα,τα 117 5625 20030118 Τοπική Κοινότητα Κοκκινιάς 1658 5626 2003011801 Κοκκινιά,η 1308 5627 2003011802 Τσατσουλαίικα,τα 357 5628 20030119 Τοπική Κοινότητα Κοκκινολιθαρίου 1018 5629 2003011901 Κοκκινολιθάριον,το 548 5630 2003011902 Νεροχώριον,το 477 5631 20030120 Τοπική Κοινότητα Κουρεμαδίου 278 5632 2003012001 Κουρεμάδιον,το 277 5633 20030121 Τοπική Κοινότητα Κρυονερίου 9

Page 84: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 5634 2003012101 Κρυονέριον,το 97 5635 20030122 Τοπική Κοινότητα Κυπαρίσσου 1688 5636 2003012202 Άγιος Αρσένιος,ο 578 5637 2003012201 Κυπάρισσον,το 1117 5638 20030123 Τοπική Κοινότητα Λεπτοκαρυάς 2048 5639 2003012302 Αγία Μαρίνα,η 118 5640 2003012301 Λεπτοκαρυά,η 1937 5641 20030124 Τοπική Κοινότητα Λιας 628 5642 2003012401 Λια,η 627 5643 20030125 Τοπική Κοινότητα Λίστας 358 5644 2003012501 Λίστα,η 357 5645 20030126 Τοπική Κοινότητα Μαλουνίου 618 5646 2003012602 Αχούρια Μαλουνίου,τα 188 5647 2003012603 Βελεντζινά Μαλουνίου,τα 98 5648 2003012601 Μαλούνιον,το 347 5649 20030127 Τοπική Κοινότητα Μηλέας 288 5650 2003012701 Μηλέα,η 287 5651 20030128 Τοπική Κοινότητα Ξεχώρου 768 5652 2003012802 Δάφνη,η 468 5653 2003012801 Ξέχωρον,το 307 5654 20030129 Τοπική Κοινότητα Παλαιοκκλησίου 868 5655 2003012901 Άνω Παλαιοκκλήσιον,το 368 5656 2003012902 Κάτω Παλαιοκκλήσιον,το 507 5657 20030130 Τοπική Κοινότητα Παλαιοχωρίου 1688 5658 2003013002 Δονάτος,ο 268 5659 2003013001 Παλαιοχώριον,το (Τ.Κ.Παλαιοχωρίου) 1427 5660 20030131 Τοπική Κοινότητα Παλαμπά 278 5661 2003013101 Παλαμπάς,ο 277 5662 20030132 Τοπική Κοινότητα Πηγαδούλια 1168 5663 2003013201 Πηγαδούλια,τα 1167 5664 20030133 Τοπική Κοινότητα Πλαισίου 1168 5665 2003013302 Κώτσικα,η 288 5666 2003013301 Πλαίσιον,το 887 5667 20030134 Τοπική Κοινότητα Πλατάνου 58 5668 2003013401 Πλάτανος,ο 57 5669 20030135 Τοπική Κοινότητα Ραβενής 1238 5670 2003013501 Ραβενή,η 1237 5671 20030136 Τοπική Κοινότητα Ριζού 648 5672 2003013601 Ριζόν,το 518 5673 2003013602 Χλομός,ο 137 5674 20030137 Τοπική Κοινότητα Σίδερης 658 5675 2003013701 Σίδερη,η 657 5676 20030138 Τοπική Κοινότητα Τρικορύφου 2018 5677 2003013801 Τρικόρυφον,το 1778 5678 2003013802 Φράγμα Καλαμά,το 247 5679 20030139 Τοπική Κοινότητα Τσαμαντά 968 5680 2003013902 Καμίτσανη,η 258 5681 2003013901 Τσαμαντάς,ο 717 5682 20030140 Τοπική Κοινότητα Φανερωμένης 268 5683 2003014001 Φανερωμένη,η 267 5684 20030141 Τοπική Κοινότητα Φοινικίου 608 5685 2003014101 Φοινίκιον,το 607 5686 20030142 Τοπική Κοινότητα Χαραυγής 388 5687 2003014202 Αγία Βαρβάρα,η 188 5688 2003014201 Χαραυγή,η 204 5689 21 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Έδρα: Πρέβεζα,η) 57.4915 5690 2102 ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ (Έδρα: Φιλιππιάς,η) 13.8926 5691 210202 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩΓΕΙΟΥ 8907 5692 21020202 Τοπική Κοινότητα Ανωγείου 1708 5693 2102020202 Άνω Δρυμών,ο 1098 5694 2102020201 Ανώγειον,το 617 5695 21020201 Τοπική Κοινότητα Γοργομύλου 6048 5696 2102020102 Αγία Παρασκευή,η 238 5697 2102020103 Βαθύ,το 698 5698 2102020104 Γεροπλάτανος,ο 528 5699 2102020105 Γκούρα,η 228 5700 2102020101 Γοργόμυλος,ο 198 5701 2102020106 Καστρίον,το 102

Page 85: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 5702 2102020107 Μαρκάται,οι 328 5703 2102020108 Νέος Γοργόμυλος,ο 1878 5704 2102020109 Ξηρόκαμπος,ο 718 5705 2102020110 Χαλίκια,τα 277 5706 21020203 Τοπική Κοινότητα Τσαγκαροπούλου 1168 5707 2102020302 Δρυμών,ο 388 5708 2102020301 Τσαγκαρόπουλον,το 786 5709 210203 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ 4.0757 5710 21020302 Τοπική Κοινότητα Άσσου 3438 5711 2102030201 Άσσος,ο 1708 5712 2102030202 Κεράσοβον,το 1737 5713 21020303 Τοπική Κοινότητα Γαλατά 3028 5714 2102030302 Άγιος Σάββας,ο 538 5715 2102030301 Γαλατάς,ο 1068 5716 2102030303 Ζερβόν,το 1437 5717 21020301 Τοπική Κοινότητα Θεσπρωτικού 1.3638 5718 2102030101 Θεσπρωτικόν,το 1.3637 5719 21020304 Τοπική Κοινότητα Μελιανών 2778 5720 2102030401 Μελιανά,τα 2777 5721 21020305 Τοπική Κοινότητα Νικολιτσίου 3248 5722 2102030502 Ελαία,η 488 5723 2102030501 Νικολίτσιον,το 2428 5724 2102030503 Πλατάνια,τα 347 5725 21020306 Τοπική Κοινότητα Παππαδατών 5518 5726 2102030602 Άγιοι Απόστολοι,οι 958 5727 2102030603 Γαλήνη,η 878 5728 2102030601 Παππαδάται,αι 3697 5729 21020307 Τοπική Κοινότητα Πολυσταφύλου 1678 5730 2102030702 Αγία Τριάδα,η 468 5731 2102030701 Πολυστάφυλον,το 1217 5732 21020308 Τοπική Κοινότητα Ριζοβουνίου 7488 5733 2102030802 Ζηρόπολη,η 368 5734 2102030801 Ριζοβούνιον,το 7126 5735 210204 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΑΝΕΑΣ 8217 5736 21020401 Τοπική Κοινότητα Κρανέας 8218 5737 2102040101 Κρανέα,η 4248 5738 2102040102 Τύργια,η 3976 5739 210201 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ 8.1067 5740 21020101 Δημοτική Κοινότητα Φιλιππιάδος 4.6198 5741 2102010101 Φιλιππιάς,η 4.6197 5742 21020102 Τοπική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου 6018 5743 2102010201 Άγιος Γεώργιος,ο 6017 5744 21020103 Τοπική Κοινότητα Γυμνοτόπου 3248 5745 2102010301 Γυμνότοπος,ο 3247 5746 21020104 Τοπική Κοινότητα Δρυοφύτου 2668 5747 2102010401 Δρυόφυτον,το 2667 5748 21020105 Τοπική Κοινότητα Κερασώνος 2838 5749 2102010502 Αγία Φανερωμένη,η 108 5750 2102010501 Κερασώνα,η 2737 5751 21020106 Τοπική Κοινότητα Κλεισούρας 2138 5752 2102010601 Κλεισούρα,η 1668 5753 2102010602 Πέντε Πηγάδια,τα 477 5754 21020107 Τοπική Κοινότητα Νέας Κερασούντος 9228 5755 2102010702 Ηλιοβούνιον,το 958 5756 2102010701 Νέα Κερασούς,η 8277 5757 21020108 Τοπική Κοινότητα Παναγίας 3348 5758 2102010802 Βούλιστα,η 268 5759 2102010803 Γωνία,η 688 5760 2102010801 Παναγία,η 2407 5761 21020109 Τοπική Κοινότητα Πέτρας 3928 5762 2102010901 Πέτρα,η 3927 5763 21020110 Τοπική Κοινότητα Ρωμιάς 1528 5764 2102011002 Παιδόπολις Ζηρού,η 258 5765 2102011001 Ρωμιά,η 1275 5766 2103 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ (Έδρα: Καναλλάκιον,το, Ιστορική έδρα: Πάργα) 11.8666 5767 210302 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΓΑΣ 3.9047 5768 21030201 Δημοτική Κοινότητα Πάργας 2.4158 5769 2103020102 Αγία Κυριακή,η 237

Page 86: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 5770 2103020103 Άγιος Γεώργιος,ο 498 5771 2103020104 Μαράς,ο 248 5772 2103020105 Παναγία,η (νησίς) 08 5773 2103020101 Πάργα,η 2.0888 5774 2103020106 Χρυσογιάλι,το 177 5775 21030202 Τοπική Κοινότητα Αγιάς 7628 5776 2103020201 Αγιά,η 7588 5777 2103020202 Σαρακίνικο,το 47 5778 21030203 Τοπική Κοινότητα Ανθούσης 6778 5779 2103020301 Ανθούσα,η 6218 5780 2103020302 Τρίκορφον,το 567 5781 21030204 Τοπική Κοινότητα Λιβαδαρίου 508 5782 2103020401 Βρύσαι,αι 258 5783 2103020402 Λιβαδάριον,το 256 5784 210301 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΑΝΑΡΙΟΥ 7.9627 5785 21030101 Δημοτική Κοινότητα Καναλλακίου 2.5138 5786 2103010101 Καναλλάκιον,το 2.5137 5787 21030102 Τοπική Κοινότητα Αηδονιάς 1458 5788 2103010201 Αηδονιά,η 1457 5789 21030103 Τοπική Κοινότητα Αμμουδιάς 3088 5790 2103010301 Αμμουδιά,η 3087 5791 21030104 Τοπική Κοινότητα Άνω Σκαφιδωτής 318 5792 2103010401 Άνω Σκαφιδωτή,η 317 5793 21030105 Τοπική Κοινότητα Αχερουσίας 3008 5794 2103010502 Αηδόνιον,το 678 5795 2103010501 Αχερουσία,η 2337 5796 21030106 Τοπική Κοινότητα Βαλανιδοράχης 5388 5797 2103010601 Βαλανιδόραχη,η 3938 5798 2103010602 Τσουκνίδα,η 1457 5799 21030107 Τοπική Κοινότητα Βαλανιδούσσας 1578 5800 2103010701 Βαλανιδούσσα,η 1577 5801 21030108 Τοπική Κοινότητα Βουβοποτάμου 3968 5802 2103010801 Βουβοπόταμος,ο 3888 5803 2103010802 Τσεκούριον,το 87 5804 21030109 Τοπική Κοινότητα Δεσποτικού 2388 5805 2103010901 Δεσποτικό,το 1238 5806 2103010902 Κάτω Δεσποτικό,το 1157 5807 21030110 Τοπική Κοινότητα Θεμέλου 3028 5808 2103011002 Δίκορφον,το 868 5809 2103011001 Θέμελον,το 2167 5810 21030111 Τοπική Κοινότητα Καστρίου 2778 5811 2103011101 Καστρίον,το 2777 5812 21030112 Τοπική Κοινότητα Κορυφούλας 598 5813 2103011201 Κορυφούλα,η 597 5814 21030113 Τοπική Κοινότητα Κορώνης 3878 5815 2103011301 Κορώνη,η 1898 5816 2103011302 Κορωνόπουλον,το 1508 5817 2103011303 Τζάρα,η 487 5818 21030114 Τοπική Κοινότητα Κουκκουλίου 1928 5819 2103011402 Κουκκούλιο,το 138 5820 2103011401 Χόχλα,η 1797 5821 21030115 Τοπική Κοινότητα Κυψέλης 2628 5822 2103011501 Κυψέλη,η 2627 5823 21030116 Τοπική Κοινότητα Λούτσης 3728 5824 2103011601 Λούτσα,η 3408 5825 2103011602 Παραλία,η 327 5826 21030117 Τοπική Κοινότητα Μεσοποτάμου 5338 5827 2103011701 Μεσοπόταμον,το 5337 5828 21030118 Τοπική Κοινότητα Μουζακαιίκων 3108 5829 2103011802 Κλεισούρα,η 1488 5830 2103011801 Μουζακαίικα,τα 1627 5831 21030119 Τοπική Κοινότητα Ναρκίσσου 2838 5832 2103011901 Νάρκισσος,ο 2837 5833 21030120 Τοπική Κοινότητα Σκεπαστού 1568 5834 2103012002 Κάτω Σκαφιδωτή,η 398 5835 2103012001 Σκεπαστόν,το 1177 5836 21030121 Τοπική Κοινότητα Σταυροχωρίου 2038 5837 2103012102 Ξηρόλοφος,ο 13

Page 87: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 5838 2103012101 Σταυροχώριον,το 1905 5839 2101 ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Έδρα: Πρέβεζα,η) 31.7336 5840 210102 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΛΟΓΓΟΥ 4.2997 5841 21010202 Τοπική Κοινότητα Βράχου 3398 5842 2101020201 Βράχος,ο 1478 5843 2101020202 Λυγιά,η 1518 5844 2101020203 Παραλία,η 417 5845 21010203 Τοπική Κοινότητα Εκκλησιών 708 5846 2101020301 Εκκλησιές,οι 707 5847 21010204 Τοπική Κοινότητα Καμαρίνας 2558 5848 2101020401 Καμαρίνα,η 2438 5849 2101020402 Προφήτης Ηλίας,ο 127 5850 21010201 Τοπική Κοινότητα Καναλίου 1.2628 5851 2101020101 Κανάλιον,το 9078 5852 2101020102 Καστροσυκιά,η 1278 5853 2101020103 Μάζιον,το 418 5854 2101020104 Νέα Θέσις,η 978 5855 2101020105 Πήδημα Κυράς,το 907 5856 21010205 Τοπική Κοινότητα Κρυοπηγής 1358 5857 2101020501 Κρυοπηγή,η 1357 5858 21010206 Τοπική Κοινότητα Μυρσίνης 3248 5859 2101020602 Κάτω Μυρσίνη,η 1098 5860 2101020603 Μεγαδένδρον,το 1338 5861 2101020601 Μυρσίνη,η 827 5862 21010207 Τοπική Κοινότητα Νέας Σαμψούντος 5708 5863 2101020701 Νέα Σαμψούς,η 5707 5864 21010208 Τοπική Κοινότητα Νέας Σινώπης 8648 5865 2101020802 Αρχάγγελος,ο 3318 5866 2101020801 Νέα Σινώπη,η 5337 5867 21010209 Τοπική Κοινότητα Ριζών 1418 5868 2101020902 Κάτω Ριζά,τα 508 5869 2101020901 Ριζά,τα 917 5870 21010210 Τοπική Κοινότητα Χειμαδιού 3398 5871 2101021001 Χειμαδιόν,το 3396 5872 210103 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΡΟΥ 4.5817 5873 21010301 Δημοτική Κοινότητα Λούρου 1.9388 5874 2101030101 Λούρος,ο 1.9387 5875 21010302 Τοπική Κοινότητα Άνω Ράχη 1278 5876 2101030201 Άνω Ράχη,η 1277 5877 21010303 Τοπική Κοινότητα Βρυσούλας 1728 5878 2101030301 Βρυσούλα,η 1727 5879 21010304 Τοπική Κοινότητα Κοτσανοπούλου 2658 5880 2101030401 Άνω Κοτσανόπουλον,το 1598 5881 2101030402 Κάτω Κοτσανόπουλον,το 1067 5882 21010305 Τοπική Κοινότητα Νέου Σφηνωτού 728 5883 2101030501 Νέον Σφηνωτόν,το 727 5884 21010306 Τοπική Κοινότητα Ρευματιάς 1538 5885 2101030602 Κάτω Ρευματιά,η 758 5886 2101030601 Ρευματιά,η 787 5887 21010307 Τοπική Κοινότητα Σκιαδά 1108 5888 2101030702 Αλώνι,το 268 5889 2101030703 Κοντάτες,οι 158 5890 2101030701 Σκιαδάς,ο 697 5891 21010308 Τοπική Κοινότητα Στεφάνης 4408 5892 2101030801 Στεφάνη,η 4407 5893 21010309 Τοπική Κοινότητα Τρίκαστρον 08 5894 2101030901 Τρίκαστρον,το 07 5895 21010310 Τοπική Κοινότητα Ωρωπού 1.3048 5896 2101031001 Νέος Ωρωπός,ο 1.3046 5897 210101 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 22.8537 5898 21010101 Δημοτική Κοινότητα Πρεβέζης 20.7958 5899 2101010102 Άγιος Θωμάς,ο 4608 5900 2101010103 Καλαμίτσι,το 898 5901 2101010104 Νεοχώριον,το 2748 5902 2101010101 Πρέβεζα,η 19.0428 5903 2101010105 Ψαθάκι,το 9307 5904 21010102 Τοπική Κοινότητα Μιχαλιτσίου 3908 5905 2101010202 Άγιος Νικόλαος,ο 51

Page 88: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 5906 2101010201 Μιχαλίτσιον,το 3397 5907 21010103 Τοπική Κοινότητα Μύτικα 1.1428 5908 2101010301 Μύτικας,ο 1.1427 5909 21010104 Τοπική Κοινότητα Νικοπόλεως 3298 5910 2101010402 Μάζωμα,το 208 5911 2101010401 Νικόπολις,η 3097 5912 21010105 Τοπική Κοινότητα Φλαμπούρων 1978 5913 2101010501 Φλάμπουρα,τα 1971 5914 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2.745.706

2 5915 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Έδρα: Λάρισα,η) 1.280.1523 5916 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Έδρα: Λάρισα,η) 732.7624 5917 22 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ (Έδρα: Λάρισα,η) 284.3255 5918 2202 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ (Έδρα: Αγιά,η) 11.4706 5919 220201 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ 5.8557 5920 22020101 Δημοτική Κοινότητα Αγιάς 3.1698 5921 2202010101 Αγιά,η 3.1697 5922 22020102 Τοπική Κοινότητα Αετολόφου 3238 5923 2202010201 Αετόλοφος,ο 3237 5924 22020103 Τοπική Κοινότητα Ανάβρας 6788 5925 2202010301 Ανάβρα,η 5998 5926 2202010302 Πρινιάς,ο 797 5927 22020104 Τοπική Κοινότητα Γερακαρίου 2668 5928 2202010401 Γερακάριον,το 2667 5929 22020105 Τοπική Κοινότητα Ελάφου 2198 5930 2202010501 Έλαφος,η 2197 5931 22020106 Τοπική Κοινότητα Μεγαλοβρύσου 1998 5932 2202010601 Μεγαλόβρυσον,το 1997 5933 22020107 Τοπική Κοινότητα Μεταξοχωρίου 4788 5934 2202010701 Μεταξοχώριον,το 4787 5935 22020108 Τοπική Κοινότητα Νερομύλων 2618 5936 2202010801 Νερόμυλοι,οι 2617 5937 22020109 Τοπική Κοινότητα Ποταμιάς 2628 5938 2202010901 Ποταμιά,η 2626 5939 220202 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ 1.9397 5940 22020202 Τοπική Κοινότητα Καρίτσης 5368 5941 2202020202 Αγία Παρασκευή,η 28 5942 2202020201 Καρίτσα,η 4368 5943 2202020203 Κόκκινο Νερό,το 958 5944 2202020204 Πλατειά 'Αμμος,η 37 5945 22020203 Τοπική Κοινότητα Ομολίου 6068 5946 2202020301 Ομόλιον,το 6067 5947 22020204 Τοπική Κοινότητα Παλαιοπύργου 2448 5948 2202020402 Αλεξανδρινή,η 838 5949 2202020401 Παλαιόπυργος,ο 1618 5950 2202020403 Στρίντζιος,ο 07 5951 22020201 Τοπική Κοινότητα Στομίου 5538 5952 2202020102 Απόστολος Παύλος,ο 08 5953 2202020103 Κατασκηνώσεις Αγίου Δημητρίου,αι 08 5954 2202020104 Μονή Αγίου Δημητρίου,η 08 5955 2202020101 Στόμιον,το 5536 5956 220203 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ 1.4817 5957 22020302 Τοπική Κοινότητα Αμυγδαλής 3608 5958 2202030202 Αμυγδαλή,η 88 5959 2202030201 Κάτω Αμυγδαλή,η 3527 5960 22020303 Τοπική Κοινότητα Ανατολής 2658 5961 2202030301 Ανατολή,η 2658 5962 2202030302 Τσαϊρι,το 07 5963 22020301 Τοπική Κοινότητα Δήμητρας 3158 5964 2202030101 Δήμητρα,η 3157 5965 22020304 Τοπική Κοινότητα Καστρίου 2488 5966 2202030401 Καστρίον,το 2078 5967 2202030402 Νεοχώριον,το 417 5968 22020305 Τοπική Κοινότητα Μαρμαρίνης 2938 5969 2202030501 Μαρμαρίνη,η 2936 5970 220204 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ 2.1957 5971 22020402 Τοπική Κοινότητα Μελιβοίας 1.1738 5972 2202040202 Βελίκα,η 291

Page 89: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 5973 2202040203 Κόκκινο Νερό Μελιβοίας,το 158 5974 2202040204 Κουτσουπιά,η 358 5975 2202040205 Μέλια,τα 08 5976 2202040201 Μελίβοια,η 8058 5977 2202040206 Οστροβός,ο 28 5978 2202040207 Παλιουριά,η 257 5979 22020403 Τοπική Κοινότητα Σκήτης 5238 5980 2202040302 Αγιόκαμπος,ο 3158 5981 2202040303 Κάτω Πολυδένδριον,το 368 5982 2202040304 Μετόχια,τα 08 5983 2202040301 Σκήτη,η 1727 5984 22020404 Τοπική Κοινότητα Σκλήθρου 1538 5985 2202040402 Ισιώματα,τα 18 5986 2202040403 Ρακοπόταμος,ο 128 5987 2202040401 Σκλήθρον,το 1407 5988 22020401 Τοπική Κοινότητα Σωτηρίτσης 3468 5989 2202040102 Κάτω Σωτηρίτσα,η 3068 5990 2202040101 Σωτηρίτσα,η 405 5991 2203 ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ (Έδρα: Ελασσών,η) 32.1216 5992 220302 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ 3.5847 5993 22030201 Δημοτική Κοινότητα Κρανέας Ελασσόνος 2.6918 5994 2203020101 Κρανέα Ελασσόνος,η 2.6917 5995 22030202 Τοπική Κοινότητα Άκρης 1918 5996 2203020201 Άκρη,η 1917 5997 22030203 Τοπική Κοινότητα Λουτρού Ελασσόνος 7028 5998 2203020301 Λουτρόν,το 7026 5999 220303 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΣΗΣ 2.2547 6000 22030301 Δημοτική Κοινότητα Βερδικούσσης 2.2548 6001 2203030102 Αμπέλια,τα 2568 6002 2203030103 Βάρκος,ο 478 6003 2203030101 Βερδικούσσα,η 1.8128 6004 2203030104 Κουτσούφλιανη,η 208 6005 2203030105 Παλιάμπελα,τα 808 6006 2203030106 Παλιάσκια,τα 396 6007 220301 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 11.0447 6008 22030101 Δημοτική Κοινότητα Ελασσόνος 7.7508 6009 2203010102 Αγιονέριον,το 318 6010 2203010103 Αετορράχη,η 778 6011 2203010101 Ελασσών,η 7.3388 6012 2203010104 Μικρόν Ελευθεροχώριον,το 3047 6013 22030102 Τοπική Κοινότητα Βαλανίδας 5598 6014 2203010201 Βαλανίδα,η 4508 6015 2203010202 Κλεισούρα,η 1097 6016 22030103 Τοπική Κοινότητα Γαλανόβρυσης 4288 6017 2203010301 Γαλανόβρυση,η 4287 6018 22030104 Τοπική Κοινότητα Δρυμού 5868 6019 2203010401 Δρυμός,ο 5867 6020 22030105 Τοπική Κοινότητα Ευαγγελισμού Ελασσόνος 7228 6021 2203010501 Ευαγγελισμός,ο 7227 6022 22030106 Τοπική Κοινότητα Κεφαλοβρύσου 2348 6023 2203010601 Κεφαλόβρυσον,το 2347 6024 22030107 Τοπική Κοινότητα Παλαιοκάστρου 2708 6025 2203010701 Παλαιόκαστρον,το 2707 6026 22030108 Τοπική Κοινότητα Στεφανοβούνου 4958 6027 2203010802 Λεύκη,η 88 6028 2203010801 Στεφανόβουνον,το 4876 6029 220304 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΥΑΣ 7197 6030 22030401 Τοπική Κοινότητα Καρυάς 5428 6031 2203040101 Καρυά,η 5427 6032 22030402 Τοπική Κοινότητα Κρυόβρυσης 838 6033 2203040201 Κρυόβρυση,η 837 6034 22030403 Τοπική Κοινότητα Συκαμινέας 948 6035 2203040301 Συκαμινέα,η 946 6036 220305 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΙΒΑΔΙΟΥ 2.6747 6037 22030501 Δημοτική Κοινότητα Λιβαδίου 2.2448 6038 2203050101 Λιβάδι,το 2.2447 6039 22030502 Τοπική Κοινότητα Δολίχης 4308 6040 2203050201 Δολίχη,η 430

Page 90: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

6 6041 220306 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΛΥΜΠΟΥ 3.1647 6042 22030601 Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας Ελασσόνος 6998 6043 2203060101 Καλλιθέα,η 6528 6044 2203060102 Πετρωτόν,το 477 6045 22030602 Τοπική Κοινότητα Κοκκινογείου 2408 6046 2203060201 Κοκκινόγειον,το 2407 6047 22030603 Τοπική Κοινότητα Κοκκινοπηλού 5928 6048 2203060301 Καλύβια,τα 4678 6049 2203060302 Κοκκινοπηλός,ο 1257 6050 22030604 Τοπική Κοινότητα Λόφου 3368 6051 2203060402 Ασπρόχωμα,το 1068 6052 2203060401 Λόφος,ο 2307 6053 22030605 Τοπική Κοινότητα Ολυμπιάδος 5918 6054 2203060501 Ολυμπιάς,η 4658 6055 2203060502 Σπαρμός,ο 1267 6056 22030606 Τοπική Κοινότητα Πυθίου 4338 6057 2203060601 Πύθιον,το 4337 6058 22030607 Τοπική Κοινότητα Φλαμπούρου 2738 6059 2203060702 Βρυσοπούλες,οι 08 6060 2203060703 Ιερά Μονή Σπαρμού,η 18 6061 2203060704 Σκοπιά,η 958 6062 2203060701 Φλάμπουρον,το 1776 6063 220307 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ 4.1877 6064 22030702 Τοπική Κοινότητα Αμουρίου 3128 6065 2203070201 Αμούριον,το 3127 6066 22030701 Τοπική Κοινότητα Βλαχογιαννίου 8958 6067 2203070101 Βλαχογιάννιον,το 8957 6068 22030703 Τοπική Κοινότητα Δομενίκου 6278 6069 2203070301 Δομένικον,το 6277 6070 22030704 Τοπική Κοινότητα Μαγούλας 2328 6071 2203070401 Μαγούλα,η 2327 6072 22030705 Τοπική Κοινότητα Μεγάλου Ελευθεροχωρίου 5848 6073 2203070501 Μέγα Ελευθεροχώριον,το 5847 6074 22030706 Τοπική Κοινότητα Μεσοχωρίου 5518 6075 2203070601 Μεσοχώριον,το 5517 6076 22030707 Τοπική Κοινότητα Πραιτωρίου 3628 6077 2203070701 Πραιτώριον,το 3627 6078 22030708 Τοπική Κοινότητα Συκέας 6248 6079 2203070802 Καλύβια Αναλήψεως,τα 998 6080 2203070801 Συκέα,η 5256 6081 220308 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 2.4557 6082 22030802 Τοπική Κοινότητα Αζώρου 3338 6083 2203080201 Άζωρος,ο 3337 6084 22030803 Τοπική Κοινότητα Γερανίων 2518 6085 2203080301 Γεράνια,τα 2517 6086 22030804 Τοπική Κοινότητα Γιαννωτών 2618 6087 2203080401 Γιαννωτά,τα 2617 6088 22030805 Τοπική Κοινότητα Λυκουδίου 2988 6089 2203080501 Λυκούδιον,το 2988 6090 2203080502 Συκιά,η 07 6091 22030806 Τοπική Κοινότητα Μηλέας 3978 6092 2203080601 Μηλέα,η 3977 6093 22030801 Τοπική Κοινότητα Σαρανταπόρου 5808 6094 2203080101 Σαραντάπορον,το 5807 6095 22030807 Τοπική Κοινότητα Τσαπουρνιάς 3358 6096 2203080701 Τσαπουρνιά,η 1798 6097 2203080702 Φαρμάκη,η 1566 6098 220309 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ 2.0407 6099 22030901 Δημοτική Κοινότητα Τσαριτσάνης 2.0408 6100 2203090101 Τσαρίτσανη,η 2.0405 6101 2204 ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ (Έδρα: Νίκαια,η, Ιστορική έδρα: Κιλελέρ,το) 20.8546 6102 220402 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΕΝΙΟΥ 2.0967 6103 22040201 Τοπική Κοινότητα Αρμενίου 7568 6104 2204020101 Αρμένιον,το 7567 6105 22040202 Τοπική Κοινότητα Μεγάλου Μοναστηρίου 5438 6106 2204020201 Μέγα Μοναστήριον,το 5437 6107 22040203 Τοπική Κοινότητα Νίκης 4808 6108 2204020302 Αχίλλειον,το 203

Page 91: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 6109 2204020301 Νίκη,η 2777 6110 22040204 Τοπική Κοινότητα Σωτηρίου 3178 6111 2204020401 Σωτήριον,το 3176 6112 220403 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΕΛΕΡ 2.0387 6113 22040302 Τοπική Κοινότητα Αγναντερής 2438 6114 2204030201 Αγναντερή,η 1778 6115 2204030202 Αγροκήπιον,το 667 6116 22040303 Τοπική Κοινότητα Καλαμακίου 4868 6117 2204030301 Καλαμάκιον,το 4867 6118 22040301 Τοπική Κοινότητα Κιλελέρ 5518 6119 2204030101 Κιλελέρ,το 4818 6120 2204030102 Κοκκίναι,αι 707 6121 22040304 Τοπική Κοινότητα Μελίσσης 3508 6122 2204030402 Λοφίσκος,ο 998 6123 2204030401 Μέλισσα,η 2517 6124 22040305 Τοπική Κοινότητα Νέου Περιβολίου 4088 6125 2204030501 Νέον Περιβόλιον,το 4086 6126 220404 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΑΝΝΩΝΟΣ 2.2897 6127 22040402 Τοπική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Λαρίσης 1418 6128 2204040201 Άγιος Γεώργιος,ο 1417 6129 22040401 Τοπική Κοινότητα Αγίων Αναργύρων 6838 6130 2204040101 Άγιοι Ανάργυροι,οι 5668 6131 2204040102 Μεσορράχη,η 1177 6132 22040403 Τοπική Κοινότητα Βουναίνων 3058 6133 2204040302 Άνω Βούναινα,τα 538 6134 2204040301 Βούναινα,τα 2527 6135 22040404 Τοπική Κοινότητα Δοξαρά 1608 6136 2204040401 Δοξαράς,ο 1607 6137 22040405 Τοπική Κοινότητα Κραννώνος 1778 6138 2204040502 Κάμπος,ο 688 6139 2204040501 Κραννών,ο 1097 6140 22040406 Τοπική Κοινότητα Κυπαρίσσου 2288 6141 2204040602 Αγία Παρασκευή,η 378 6142 2204040601 Κυπάρισσος,η 1917 6143 22040407 Τοπική Κοινότητα Μαυροβουνίου 2338 6144 2204040702 Κρύα Βρύση,η 148 6145 2204040701 Μαυροβούνιον,το 2197 6146 22040408 Τοπική Κοινότητα Μικρού Βουνού 2338 6147 2204040801 Μικρόν Βουνόν,το 2337 6148 22040409 Τοπική Κοινότητα Ψυχικού 1298 6149 2204040901 Ψυχικόν,το 1296 6150 220401 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΑΙΑΣ 6.5357 6151 22040101 Δημοτική Κοινότητα Νικαίας 3.8768 6152 2204010101 Νίκαια,η 3.8767 6153 22040102 Τοπική Κοινότητα Διλόφου Λαρίσης 1248 6154 2204010201 Δίλοφον,το 1247 6155 22040103 Τοπική Κοινότητα Ζαππείου 5478 6156 2204010301 Ζάππειον,το 5477 6157 22040104 Τοπική Κοινότητα Μοσχοχωρίου 2448 6158 2204010402 Κυπαρίσσια,τα 928 6159 2204010401 Μοσχοχώριον,το 1527 6160 22040105 Τοπική Κοινότητα Μύρων 8418 6161 2204010502 Καλόν Νερό,το 2518 6162 2204010501 Μύρα,τα 3498 6163 2204010503 Σοφόν,το 2417 6164 22040106 Τοπική Κοινότητα Νέας Λεύκης 1528 6165 2204010601 Νέα Λεύκη,η 1527 6166 22040107 Τοπική Κοινότητα Νέων Καρυών 5178 6167 2204010701 Νέαι Καρυαί,αι 4488 6168 2204010702 Ρεύμα,το 697 6169 22040108 Τοπική Κοινότητα Χαράς 2348 6170 2204010801 Χαρά,η 2346 6171 220405 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ 7.8967 6172 22040502 Τοπική Κοινότητα Γαλήνης 1.0308 6173 2204050201 Γαλήνη,η 1.0307 6174 22040503 Τοπική Κοινότητα Γλαύκης 7078 6175 2204050301 Γλαύκη,η 6868 6176 2204050302 Πρόδρομος,ο 21

Page 92: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

7 6177 22040504 Τοπική Κοινότητα Ελευθερίου 3478 6178 2204050401 Ελευθέριον,το 3477 6179 22040505 Τοπική Κοινότητα Μελίας 5018 6180 2204050502 Αναγέννησις,η 688 6181 2204050501 Μελία,η 3098 6182 2204050503 Μόδεστος,ο 1247 6183 22040506 Τοπική Κοινότητα Μελισσοχωρίου 8548 6184 2204050601 Μελισσοχώριον,το 8547 6185 22040507 Τοπική Κοινότητα Ναμάτων 1058 6186 2204050701 Νάματα,τα 1057 6187 22040508 Τοπική Κοινότητα Ομορφοχωρίου 7438 6188 2204050801 Ομορφοχώριον,το 7437 6189 22040501 Τοπική Κοινότητα Πλατυκάμπου 1.8048 6190 2204050101 Πλατύκαμπος,ο 1.8047 6191 22040509 Τοπική Κοινότητα Χάλκης 1.8058 6192 2204050901 Χάλκη,η 1.8055 6193 2201 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ (Έδρα: Λάρισα,η) 162.5916 6194 220102 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 12.4967 6195 22010201 Δημοτική Κοινότητα Γιάννουλης 7.8858 6196 2201020101 Γιάννουλη,η 7.8478 6197 2201020102 Θεραπευτική Κοινότητα Έξοδος,η 387 6198 22010202 Δημοτική Κοινότητα Φαλάννης 4.6118 6199 2201020202 Δασοχώριον,το 6248 6200 2201020201 Φάλαννα,η 3.9876 6201 220103 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΙΛΑΔΑΣ 3.1697 6202 22010302 Τοπική Κοινότητα Αμυγδαλέας 3368 6203 2201030201 Αμυγδαλέα,η 2208 6204 2201030202 Συνοικισμός Προσφύγων,ο 1167 6205 22010303 Τοπική Κοινότητα Ελευθερών 5208 6206 2201030301 Ελευθεραί,αι 5207 6207 22010301 Τοπική Κοινότητα Κοιλάδος 6288 6208 2201030101 Κοιλάδα,η 6287 6209 22010304 Τοπική Κοινότητα Κουτσοχέρου 3278 6210 2201030401 Κουτσόχερον,το 3277 6211 22010305 Τοπική Κοινότητα Λουτρού Λαρίσης 3328 6212 2201030502 Αργυρόμυλος,ο 768 6213 2201030501 Λουτρόν,το 2567 6214 22010306 Τοπική Κοινότητα Μάνδρας 5128 6215 2201030601 Μάνδρα,η 5127 6216 22010307 Τοπική Κοινότητα Ραχούλας 5148 6217 2201030702 Κάστρον,το 428 6218 2201030701 Ραχούλα,η 4726 6219 220101 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 146.9268 6220 2201010002 Αμφιθέα,η 338 6221 2201010003 Κουλούριον,το 2508 6222 2201010001 Λάρισα,η 144.6517 6223 22010105 Τοπική Κοινότητα Τερψιθέας 1.9928 6224 2201010501 Τερψιθέα,η 1.9925 6225 2205 ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ (Έδρα: Μακρυχώριον,το, Ιστορική έδρα: Αμπελάκια,τα) 13.7126 6226 220502 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ 4517 6227 22050201 Τοπική Κοινότητα Αμπελακίων 3888 6228 2205020101 Αμπελάκια,τα 3887 6229 22050202 Τοπική Κοινότητα Τεμπών 638 6230 2205020201 Τέμπη,τα 636 6231 220503 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΝΝΩΝ 2.4627 6232 22050301 Δημοτική Κοινότητα Γόννων 1.9838 6233 2205030101 Γόννοι,οι 1.9098 6234 2205030102 Ελαία,η 747 6235 22050302 Τοπική Κοινότητα Ιτέας 1628 6236 2205030201 Ιτέα,η 1627 6237 22050303 Τοπική Κοινότητα Καλλιπεύκης 3178 6238 2205030301 Καλλιπεύκη,η 3176 6239 220504 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ 3.4967 6240 22050402 Τοπική Κοινότητα Αιγάνης 1.1348 6241 2205040201 Αιγάνη,η 5358 6242 2205040202 Καστρί Λουτρό,το 1108 6243 2205040203 Κάτω Αιγάνη,η 988 6244 2205040204 Νέα Μεσάγκαλα,τα 388

Page 93: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 6245 2205040205 Παπαπούλι,το 37 6246 22050403 Τοπική Κοινότητα Κρανέας 2128 6247 2205040302 Κουλούρα,η 888 6248 2205040301 Κρανέα,η 1078 6249 2205040303 Μαθητικαί Κατασκηνώσεις,αι 08 6250 2205040304 Παραλία Κουλούρας,η 177 6251 22050401 Τοπική Κοινότητα Πυργετού 1.4638 6252 2205040101 Πυργετός,ο 1.4637 6253 22050404 Τοπική Κοινότητα Ραψάνης 6878 6254 2205040402 Άγιος Κωνσταντίνος,ο 138 6255 2205040403 Περαταριά,η 1198 6256 2205040401 Ραψάνη,η 5556 6257 220501 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ 2.5537 6258 22050102 Τοπική Κοινότητα Ελατείας 4928 6259 2205010201 Ελάτεια,η 4927 6260 22050103 Τοπική Κοινότητα Ευαγγελισμού Λαρίσης 1278 6261 2205010301 Ευαγγελισμός,ο 1277 6262 22050101 Τοπική Κοινότητα Μακρυχωρίου 1.6898 6263 2205010102 Γυρτώνη,η 748 6264 2205010101 Μακρυχώριον,το 1.6157 6265 22050104 Τοπική Κοινότητα Παραποτάμου 2458 6266 2205010401 Παραπόταμος,ο 2456 6267 220505 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΣΣΩΝΟΣ 4.7507 6268 22050501 Δημοτική Κοινότητα Συκουρίου 2.3168 6269 2205050101 Συκούριον,το 2.3167 6270 22050502 Τοπική Κοινότητα Καλοχωρίου 7568 6271 2205050201 Καλοχώριον,το 5438 6272 2205050202 Χειμάδιον,το 2137 6273 22050503 Τοπική Κοινότητα Κυψελοχωρίου 1828 6274 2205050302 Ακρινόν,το 08 6275 2205050301 Κυψελοχώριον,το 1827 6276 22050504 Τοπική Κοινότητα Νέσσωνος 948 6277 2205050402 Κόρακας,ο 08 6278 2205050401 Νέσσων,ο 947 6279 22050505 Τοπική Κοινότητα Όσσης 5308 6280 2205050501 Όσσα,η 5307 6281 22050506 Τοπική Κοινότητα Πουρναρίου 5028 6282 2205050601 Πουρνάριον,το 5027 6283 22050507 Τοπική Κοινότητα Σπηλιάς 3708 6284 2205050701 Σπηλιά,η 3705 6285 2206 ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ (Έδρα: Τύρναβος,ο) 25.0326 6286 220602 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ 8.0557 6287 22060201 Δημοτική Κοινότητα Αμπελώνος 6.0838 6288 2206020101 Αμπελών,ο 6.0837 6289 22060202 Τοπική Κοινότητα Βρυοτόπου 5858 6290 2206020201 Βρυότοπος,ο 5608 6291 2206020202 Μικρόλιθος,ο 257 6292 22060203 Τοπική Κοινότητα Δελερίων 6558 6293 2206020301 Δελέρια,τα 6557 6294 22060204 Τοπική Κοινότητα Ροδιάς 7328 6295 2206020402 Κόρδεσι,το 08 6296 2206020401 Ροδιά,η 7326 6297 220601 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 16.9777 6298 22060101 Δημοτική Κοινότητα Τυρνάβου 12.5728 6299 2206010102 Κριτήρι,το 1.4158 6300 2206010103 Λυγαριά,η 568 6301 2206010104 Περίχωρα,τα 328 6302 2206010101 Τύρναβος,ο 11.0697 6303 22060102 Τοπική Κοινότητα Αργυροπουλείου 1.6708 6304 2206010202 Άνω Αργυροπούλειον,το 18 6305 2206010201 Αργυροπούλειον,το 1.6678 6306 2206010203 Βοτανοχώριον,το 27 6307 22060103 Τοπική Κοινότητα Δαμασίου 1.4448 6308 2206010301 Δαμάσιον,το 1.3808 6309 2206010302 Δαμασούλιον,το 647 6310 22060104 Τοπική Κοινότητα Δένδρων Τυρνάβου 1.2918 6311 2206010401 Αγία Σοφία,η 1098 6312 2206010402 Δένδρα,τα 619

Page 94: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 6313 2206010403 Πλατανούλια,τα 5635 6314 2207 ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ (Έδρα: Φάρσαλα,τα) 18.5456 6315 220702 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΝΙΠΠΕΑ 3.2137 6316 22070202 Τοπική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Φαρσάλων 1748 6317 2207020201 Άγιος Γεώργιος,ο 1747 6318 22070203 Τοπική Κοινότητα Βασιλή 3278 6319 2207020301 Βασιλής,ο 3277 6320 22070204 Τοπική Κοινότητα Κατωχωρίου 3748 6321 2207020402 Ανωχώριον,το 1878 6322 2207020401 Κατωχώριον,το 1877 6323 22070205 Τοπική Κοινότητα Κρήνης 5168 6324 2207020502 Αύρα,η 318 6325 2207020501 Κρήνη,η 4857 6326 22070201 Τοπική Κοινότητα Μεγάλου Ευυδρίου 6158 6327 2207020102 Ελληνικόν,το 1248 6328 2207020103 Λόφος,ο 1128 6329 2207020101 Μέγα Ευύδριον,το 1548 6330 2207020104 Μικρό Ευύδριο,το 1878 6331 2207020105 Πυργάκια,τα 387 6332 22070206 Τοπική Κοινότητα Πολυνερίου 2898 6333 2207020601 Πολυνέριον,το 2897 6334 22070207 Τοπική Κοινότητα Σταυρού 6028 6335 2207020701 Σταυρός,ο 6027 6336 22070208 Τοπική Κοινότητα Υπερείας 3168 6337 2207020801 Υπέρεια,η 3166 6338 220703 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ 1.1757 6339 22070302 Τοπική Κοινότητα Δένδρων Φαρσάλων 528 6340 2207030201 Δένδρα,τα 527 6341 22070303 Τοπική Κοινότητα Διλόφου Φαρσάλων 2538 6342 2207030301 Δίλοφον,το 2537 6343 22070304 Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας Φαρσάλων 2298 6344 2207030402 Άγιος Αντώνιος,ο 878 6345 2207030403 Δενδροχώριον,το 378 6346 2207030401 Καλλιθέα,η 618 6347 2207030404 Κοκκίνω,η 348 6348 2207030405 Πλάτανος,ο 107 6349 22070301 Τοπική Κοινότητα Ναρθακίου 4028 6350 2207030102 Καστράκιον,το 608 6351 2207030101 Ναρθάκιον,το 3427 6352 22070305 Τοπική Κοινότητα Σκοπιάς 2398 6353 2207030501 Σκοπιά,η 2396 6354 220704 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ 4.1757 6355 22070402 Τοπική Κοινότητα Αμπελείας 2368 6356 2207040201 Αμπελεία,η 2367 6357 22070401 Τοπική Κοινότητα Βαμβακούς 9678 6358 2207040101 Βαμβακού,η 9318 6359 2207040102 Δενδράκιον,το 368 6360 2207040103 Σερίφης,ο 07 6361 22070403 Τοπική Κοινότητα Δασολόφου 2978 6362 2207040301 Δασόλοφος,ο 2568 6363 2207040302 Κάτω Δασόλοφος,ο 417 6364 22070404 Τοπική Κοινότητα Ερετρίας 5508 6365 2207040402 Άγιος Χαράλαμπος,ο 308 6366 2207040403 Αργιθέα,η 778 6367 2207040404 Ασπρόγεια,η 1788 6368 2207040401 Ερέτρια,η 1528 6369 2207040405 Παλαιόμυλος,ο 1137 6370 22070405 Τοπική Κοινότητα Ζωοδόχου Πηγής 1848 6371 2207040501 Ζωοδόχος Πηγή,η 1847 6372 22070406 Τοπική Κοινότητα Κάτω Βασιλικών 2768 6373 2207040602 Άνω Βασιλικά,τα 1348 6374 2207040601 Κάτω Βασιλικά,τα 1427 6375 22070407 Τοπική Κοινότητα Νεράιδας 1798 6376 2207040701 Νεράιδα,η 1528 6377 2207040702 Ξυλάδες,οι 277 6378 22070408 Τοπική Κοινότητα Πολυδαμείου 2288 6379 2207040801 Πολυδάμειον,το 1208 6380 2207040802 Ρήγαιον,το 108

Page 95: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

7 6381 22070409 Τοπική Κοινότητα Ρευματιάς 2178 6382 2207040901 Ρευματιά,η 2177 6383 22070410 Τοπική Κοινότητα Σιτοχώρου 3228 6384 2207041001 Σιτόχωρον,το 3227 6385 22070411 Τοπική Κοινότητα Σκοτούσσης 3568 6386 2207041102 Αγία Τριάς,η 318 6387 2207041103 Άγιος Κωνσταντίνος,ο 1548 6388 2207041104 Άνω Σκοτούσσα,η 08 6389 2207041105 Θετίδιον,το 748 6390 2207041101 Σκοτούσσα,η 977 6391 22070412 Τοπική Κοινότητα Χαλκιάδων 3638 6392 2207041201 Χαλκιάδες,οι 3636 6393 220701 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 9.9827 6394 22070101 Δημοτική Κοινότητα Φαρσάλων 9.3378 6395 2207010102 Ρύζιον,το 18 6396 2207010103 Σταθμός,ο 388 6397 2207010101 Φάρσαλα,τα 9.2988 6398 2207010104 Χαϊδάρια,τα 07 6399 22070102 Τοπική Κοινότητα Αχιλλείου 2088 6400 2207010201 Αχίλλειον,το 2087 6401 22070103 Τοπική Κοινότητα Βρυσιών 4378 6402 2207010301 Βρυσιά,τα 4374 6403 23 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Έδρα: Καρδίτσα,η) 113.5445 6404 2302 ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ (Έδρα: Ανθηρόν,το) 3.4506 6405 230202 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ 9087 6406 23020202 Τοπική Κοινότητα Βλασίου 988 6407 2302020201 Βλάσιον,το 987 6408 23020203 Τοπική Κοινότητα Δροσάτου 428 6409 2302020301 Δροσάτον,το 427 6410 23020204 Τοπική Κοινότητα Κουμπουριανών 938 6411 2302020402 Δάφνη,η 08 6412 2302020401 Κουμπουριανά,τα 698 6413 2302020403 Κρανιά,η 58 6414 2302020404 Μονή Σπηλιάς,η 108 6415 2302020405 Σταυρός,ο 97 6416 23020205 Τοπική Κοινότητα Λεοντίτου 988 6417 2302020501 Λεοντίτον,το 987 6418 23020201 Τοπική Κοινότητα Πετρίλου 3158 6419 2302020102 Αργυραίικα,τα 308 6420 2302020103 Βασιλάδες,οι 648 6421 2302020104 Λιβάδια,τα 268 6422 2302020101 Πετρίλον,το 528 6423 2302020105 Πολύδροσον,το 538 6424 2302020106 Ρώσσης,ο 368 6425 2302020107 Χαλκιόπουλον,το 68 6426 2302020108 Χάρις,η 487 6427 23020206 Τοπική Κοινότητα Πετροχωρίου 1138 6428 2302020601 Πετροχώριον,το 1137 6429 23020207 Τοπική Κοινότητα Στεφανιάδος 938 6430 2302020702 Αετοχώριον,το 308 6431 2302020703 Μάραθος Γ',ο 108 6432 2302020704 Ρωμιά,η 228 6433 2302020701 Στεφανιάς,η 317 6434 23020208 Τοπική Κοινότητα Φουντωτού 568 6435 2302020802 Μαντζιουραίϊκα,τα 98 6436 2302020801 Παλαιοχώριον,το 338 6437 2302020803 Φουντωτόν,το 146 6438 230201 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΙΘΕΑΣ 1.3747 6439 23020101 Τοπική Κοινότητα Ανθηρού 4628 6440 2302010102 Άγιοι Απόστολοι,οι 28 6441 2302010101 Ανθηρόν,το 1678 6442 2302010103 Κούκκος,ο 118 6443 2302010104 Κριτσάριον,το 358 6444 2302010105 Λαγκάδιον,το 1028 6445 2302010106 Μεταμόρφωσις,η 1058 6446 2302010107 Ποταμιά,η 168 6447 2302010108 Σπηλιά,η 247 6448 23020102 Τοπική Κοινότητα Αργιθέας 209

Page 96: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 6449 2302010201 Αργιθέα,η 1948 6450 2302010202 Παλιόρογκα,η 157 6451 23020103 Τοπική Κοινότητα Ελληνικών 1428 6452 2302010302 Βαρκά,η 238 6453 2302010301 Ελληνικά,τα 918 6454 2302010303 Φτέρη,η 287 6455 23020104 Τοπική Κοινότητα Θερινού 798 6456 2302010401 Θερινόν,το 568 6457 2302010402 Λεύκα,η 68 6458 2302010403 Ξηρόκαμπος,ο 177 6459 23020105 Τοπική Κοινότητα Καλής Κώμης 1358 6460 2302010502 Γραβιά,η 388 6461 2302010501 Καλή Κώμη,η 718 6462 2302010503 Περιβόλιον,το 267 6463 23020106 Τοπική Κοινότητα Καρυάς 1378 6464 2302010601 Καρυά,η 498 6465 2302010602 Παλαιοχωράκιον,το 238 6466 2302010603 Πτελέα,η 198 6467 2302010604 Ρόγκια,τα 467 6468 23020107 Τοπική Κοινότητα Μεσοβουνίου 828 6469 2302010702 Ζερβό,το 318 6470 2302010701 Μεσοβούνιον,το 517 6471 23020108 Τοπική Κοινότητα Πετρωτού 1288 6472 2302010802 Παλαιόδενδρος,ο 68 6473 2302010801 Πετρωτόν,το 688 6474 2302010803 Συκέα,η 128 6475 2302010804 Τρίλοφον,το 426 6476 230203 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΕΛΩΟΥ 1.1687 6477 23020302 Τοπική Κοινότητα Αργυρίου 2278 6478 2302030201 Αργύριον,το 1158 6479 2302030202 Μακρύκαμπος,ο 528 6480 2302030203 Μεγάλη Πέτρα,η 607 6481 23020301 Τοπική Κοινότητα Βραγκιανών 5028 6482 2302030101 Βραγκιανά,τα 1348 6483 2302030102 Γριμπιανά,τα 848 6484 2302030103 Δένδρος,ο 508 6485 2302030104 Νεοχώρια,τα 918 6486 2302030105 Νούλες,αι 238 6487 2302030106 Ξεράκια,τα 188 6488 2302030107 Πλάγια,τα 48 6489 2302030108 Ρόγκια,τα 987 6490 23020303 Τοπική Κοινότητα Καταφυλλίου 2318 6491 2302030302 Αρδάνοβον,το 288 6492 2302030303 Καταφύλλιον,το 448 6493 2302030301 Κελλάρια,τα 488 6494 2302030304 Πράβα,η 428 6495 2302030305 Συκιά,η 358 6496 2302030306 Ταξιάρχης,ο 347 6497 23020304 Τοπική Κοινότητα Μαράθου 2088 6498 2302030402 Μάραθος Β',ο 338 6499 2302030401 Μάραθος,ο 1178 6500 2302030403 Μελάνυδρον,το 585 6501 2301 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Έδρα: Καρδίτσα,η) 56.7476 6502 230102 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΤΑΜΟΥ 2.6577 6503 23010202 Τοπική Κοινότητα Αμαράντου 1118 6504 2301020201 Αμάραντος,ο 888 6505 2301020202 Κούτσουρον,το 237 6506 23010203 Τοπική Κοινότητα Αμπελικού 3588 6507 2301020301 Αμπελικόν,το 3587 6508 23010201 Τοπική Κοινότητα Καλλιθήρου 9288 6509 2301020101 Καλλίθηρον,το 9287 6510 23010204 Τοπική Κοινότητα Καροπλεσίου 2598 6511 2301020402 Αγία Αγάθη,η 188 6512 2301020403 Ανθηρόν,το 688 6513 2301020404 Γιαννουσαίικα,τα 448 6514 2301020401 Καροπλέσιον,το 1118 6515 2301020405 Κουκκαίικα,τα 187 6516 23010205 Τοπική Κοινότητα Καστανέας 294

Page 97: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 6517 2301020501 Καστανέα,η 1968 6518 2301020502 Κουτσοπάπουλος,ο 88 6519 2301020503 Μούχα,η 907 6520 23010206 Τοπική Κοινότητα Καταφυγίου 1548 6521 2301020601 Καταφύγιον,το 1547 6522 23010207 Τοπική Κοινότητα Νεράιδας 2678 6523 2301020702 Μέγας Λάκκος,ο 68 6524 2301020701 Νεράιδα,η 1428 6525 2301020703 Σαραντάπορον,το 1197 6526 23010208 Τοπική Κοινότητα Ραχούλας 2868 6527 2301020802 Ζωγρί,το 348 6528 2301020803 Ίταμος,ο 08 6529 2301020804 Παλαιοζογλόπι,το 18 6530 2301020801 Ραχούλα,η 2516 6531 230103 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΦΩΝΟΥ (ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ) 2.5017 6532 23010302 Τοπική Κοινότητα Απιδέας 3468 6533 2301030202 Αμπελάκια,τα 148 6534 2301030201 Απιδέα,η 3327 6535 23010303 Τοπική Κοινότητα Δαφνοσπηλιάς 2258 6536 2301030301 Δαφνοσπηλιά,η 2257 6537 23010304 Τοπική Κοινότητα Ζαϊμίου 3268 6538 2301030401 Ζαΐμιον,το 3267 6539 23010301 Τοπική Κοινότητα Καλλιφωνίου 1.0328 6540 2301030101 Καλλιφώνιον,το 1.0178 6541 2301030102 Μαυρονέριον,το 157 6542 23010305 Τοπική Κοινότητα Μολόχας 2038 6543 2301030501 Μολόχα,η 2037 6544 23010306 Τοπική Κοινότητα Παλιουρίου 3698 6545 2301030601 Παλιούριον,το 3696 6546 230104 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΠΟΥ 4.2557 6547 23010402 Τοπική Κοινότητα Αγίου Θεοδώρου 6828 6548 2301040201 Άγιος Θεόδωρος,ο 6827 6549 23010403 Τοπική Κοινότητα Μακρυχωρίου 8228 6550 2301040301 Μακρυχώριον,το 8227 6551 23010404 Τοπική Κοινότητα Μελίσσης 2248 6552 2301040401 Μέλισσα,η 2247 6553 23010405 Τοπική Κοινότητα Μυρίνης 6848 6554 2301040501 Μύρινα,η 6847 6555 23010406 Τοπική Κοινότητα Προδρόμου 8118 6556 2301040601 Πρόδρομος,ο 8117 6557 23010407 Τοπική Κοινότητα Πτελοπούλας 2408 6558 2301040701 Πτελοπούλα,η 2407 6559 23010401 Τοπική Κοινότητα Σταυρού 7928 6560 2301040101 Σταυρός,ο 7926 6561 230101 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 44.0027 6562 23010101 Δημοτική Κοινότητα Καρδίτσης 39.1198 6563 2301010101 Καρδίτσα,η 38.5548 6564 2301010102 Μαύρικα,τα 5657 6565 23010104 Δημοτική Κοινότητα Καρδιτσομαγούλας 2.0638 6566 2301010401 Καρδιτσομαγούλα,η 2.0637 6567 23010102 Τοπική Κοινότητα Αγιοπηγής 3418 6568 2301010201 Αγιοπηγή,η 3417 6569 23010103 Τοπική Κοινότητα Αρτεσιανού 1.2968 6570 2301010301 Αρτεσιανόν,το 1.2967 6571 23010105 Τοπική Κοινότητα Παλαιοκκλησίου 7188 6572 2301010501 Παλαιοκκλήσιον,το 6898 6573 2301010502 Παραγωγικόν,το 297 6574 23010106 Τοπική Κοινότητα Ρούσσου 4658 6575 2301010601 Ρούσσον,το 4656 6576 230105 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ 3.3327 6577 23010502 Τοπική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου 3428 6578 2301050201 Άγιος Γεώργιος,ο 3427 6579 23010503 Τοπική Κοινότητα Γεωργικού 4128 6580 2301050301 Γεωργικόν,το 4127 6581 23010504 Τοπική Κοινότητα Κρύας Βρύσης 4218 6582 2301050401 Κρύα Βρύση,η 4217 6583 23010501 Τοπική Κοινότητα Μητρόπολης 1.2628 6584 2301050101 Μητρόπολις,η 1.262

Page 98: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

7 6585 23010505 Τοπική Κοινότητα Ξινονερίου 4518 6586 2301050501 Ξινονέριον,το 4517 6587 23010506 Τοπική Κοινότητα Πορτίτσης 838 6588 2301050602 Πανόραμα,το 248 6589 2301050601 Πορτίτσα,η 597 6590 23010507 Τοπική Κοινότητα Φράγκου 3618 6591 2301050701 Φράγκον,το 3615 6592 2303 ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ (Έδρα: Μορφοβούνιον,το) 4.6356 6593 230302 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ 2.2237 6594 23030202 Τοπική Κοινότητα Καρβασαρά 288 6595 2303020201 Καρβασαράς,ο 287 6596 23030203 Τοπική Κοινότητα Καρίτσης Δολόπων 1348 6597 2303020302 Αγία Μαρίνα,η 448 6598 2303020303 Αγία Παρασκευή,η 68 6599 2303020301 Καρίτσα,η 568 6600 2303020304 Λογγά,η 48 6601 2303020305 Μέγα Ρεύμα,το 58 6602 2303020306 Πετρωτό,το 18 6603 2303020307 Ραφήνα,η 187 6604 23030204 Τοπική Κοινότητα Κρυονερίου 5958 6605 2303020402 Κουτσοδήμος,ο 788 6606 2303020401 Κρυονέριον,το 4158 6607 2303020403 Προσήλια,τα 1027 6608 23030205 Τοπική Κοινότητα Μπελοκομίτης 1788 6609 2303020502 Κέδρος,ο 328 6610 2303020501 Μπελοκομίτη,η 1467 6611 23030206 Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου 5898 6612 2303020601 Νεοχώριον,το 5897 6613 23030201 Τοπική Κοινότητα Πεζούλας 3678 6614 2303020102 Καλύβια,τα 2238 6615 2303020103 Νεράιδα,η 178 6616 2303020101 Πεζούλα,η 1277 6617 23030207 Τοπική Κοινότητα Φυλακτής 3328 6618 2303020702 Καλύβια Φυλακτής,τα 548 6619 2303020701 Φυλακτή,η 2786 6620 230301 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 2.4127 6621 23030102 Τοπική Κοινότητα Κερασέας 3908 6622 2303010201 Κερασέα,η 2998 6623 2303010202 Νεβρόπολη,η 917 6624 23030103 Τοπική Κοινότητα Λαμπερού 5598 6625 2303010302 Άγιος Αθανάσιος,ο 3248 6626 2303010301 Λαμπερόν,το 2357 6627 23030104 Τοπική Κοινότητα Μεσενικόλα 4598 6628 2303010401 Μεσενικόλας,ο 4518 6629 2303010402 Μονή Κορώνης,η 87 6630 23030101 Τοπική Κοινότητα Μορφοβουνίου 5768 6631 2303010101 Μορφοβούνιον,το 4858 6632 2303010102 Ράζια,τα 558 6633 2303010103 Ραχωβίτσα,η 367 6634 23030105 Τοπική Κοινότητα Μοσχάτου 4288 6635 2303010502 Άγιος Νικόλαος,ο 428 6636 2303010501 Μοσχάτον,το 3788 6637 2303010503 Τσαρδάκι,το 85 6638 2304 ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ (Έδρα: Μουζάκιον,το) 13.1226 6639 230402 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΘΩΜΗΣ 2.0447 6640 23040202 Τοπική Κοινότητα Αγίου Ακακίου 1998 6641 2304020201 Άγιος Ακάκιος,ο 1878 6642 2304020202 Λιβάδια,τα 127 6643 23040203 Τοπική Κοινότητα Ελληνοπύργου 2908 6644 2304020301 Ελληνόπυργος,ο 2808 6645 2304020302 Ζωγραφία,η 107 6646 23040204 Τοπική Κοινότητα Καναλίων 3898 6647 2304020401 Κανάλια,τα 3458 6648 2304020402 Λυγαριές,οι 447 6649 23040205 Τοπική Κοινότητα Καππά 1378 6650 2304020501 Καππάς,ο 1377 6651 23040206 Τοπική Κοινότητα Λοξάδας 1678 6652 2304020601 Λοξάδα,η 167

Page 99: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

7 6653 23040207 Τοπική Κοινότητα Πύργου Ιθώμης 1368 6654 2304020701 Πύργος Ιθώμης,ο 1367 6655 23040201 Τοπική Κοινότητα Φαναρίου 5808 6656 2304020102 Κόμπελος,ο 1478 6657 2304020101 Φανάριον,το 4337 6658 23040208 Τοπική Κοινότητα Χάρματος 1468 6659 2304020801 Χάρμα,το 1466 6660 230401 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 7.2917 6661 23040111 Δημοτική Κοινότητα Μαυρομματίου 1.5308 6662 2304011102 Γεώργιος Καραϊσκάκης,ο 3948 6663 2304011101 Μαυρομμάτιον,το 1.1158 6664 2304011103 Μονή Αγίου Γεωργίου,η 217 6665 23040101 Δημοτική Κοινότητα Μουζακίου 1.9618 6666 2304010101 Μουζάκιον,το 1.9617 6667 23040102 Τοπική Κοινότητα Αμυγδαλής 618 6668 2304010201 Αμυγδαλή,η 617 6669 23040103 Τοπική Κοινότητα Ανθοχωρίου 2118 6670 2304010301 Ανθοχώριον,το 2058 6671 2304010302 Ανοιξιάτικο,το 58 6672 2304010303 Πλατανάκος,ο 17 6673 23040104 Τοπική Κοινότητα Βατσουνιάς 3878 6674 2304010401 Βατσουνιά,η 3877 6675 23040105 Τοπική Κοινότητα Γελάνθης 4358 6676 2304010501 Γελάνθη,η 4357 6677 23040106 Τοπική Κοινότητα Δρακότρυπας 5628 6678 2304010602 Αρπακιά,η 248 6679 2304010601 Δρακότρυπα,η 3798 6680 2304010603 Κεραμαργιώ,η 468 6681 2304010604 Μηλέαι,αι 78 6682 2304010605 Μονή Αγίας Τριάδος,η 28 6683 2304010606 Σπάθες,οι 138 6684 2304010607 Τρυγόνα,η 838 6685 2304010608 Τσαρούχι,το 87 6686 23040107 Τοπική Κοινότητα Ελληνοκάστρου 1048 6687 2304010702 Γράβια,τα 208 6688 2304010701 Ελληνόκαστρον,το 748 6689 2304010703 Πετρωτά,τα 107 6690 23040108 Τοπική Κοινότητα Κρυοπηγής 2478 6691 2304010801 Κρυοπηγή,η 1548 6692 2304010802 Λάκκες,οι 118 6693 2304010803 Ξηρόκαμπος,ο 827 6694 23040109 Τοπική Κοινότητα Λαζαρίνας 4358 6695 2304010901 Λαζαρίνα,η 4357 6696 23040110 Τοπική Κοινότητα Μαγουλίτσης 5428 6697 2304011001 Μαγουλίτσα,η 5427 6698 23040112 Τοπική Κοινότητα Οξυάς 3688 6699 2304011202 Βαγένια,τα 208 6700 2304011203 Δάφνη,η 418 6701 2304011204 Ζαμανάτικο,το 168 6702 2304011205 Κούρα,η 68 6703 2304011206 Μεγάλη Βρύση,η 218 6704 2304011207 Μεσορράχη,η 248 6705 2304011201 Οξυά,η 1128 6706 2304011208 Παλαιάμπελα,τα 178 6707 2304011209 Παλαιοχώρι,το 178 6708 2304011210 Πλατάνια,τα 508 6709 2304011211 Σούλα,η 398 6710 2304011212 Συκιά,η 57 6711 23040113 Τοπική Κοινότητα Πευκοφύτου 1698 6712 2304011302 Νησιά,τα 318 6713 2304011303 Πάδη,η 48 6714 2304011301 Πευκόφυτον,το 1208 6715 2304011304 Χαραυγή,η 147 6716 23040114 Τοπική Κοινότητα Πορτής 2798 6717 2304011402 Μαρτίνι,το 178 6718 2304011403 Μελιγός,ο 368 6719 2304011404 Παλαιόκαστρο,το 168 6720 2304011401 Πορτή,η 210

Page 100: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

6 6721 230403 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΜΙΣΟΥ 3.7877 6722 23040301 Τοπική Κοινότητα Αγναντερού 1.7648 6723 2304030101 Αγναντερόν,το 1.7647 6724 23040302 Τοπική Κοινότητα Κρανέας 6158 6725 2304030202 Άγιοι Ανάργυροι,οι 1058 6726 2304030201 Κρανέα,η 5107 6727 23040303 Τοπική Κοινότητα Μαγούλας 6988 6728 2304030301 Μαγούλα,η 6987 6729 23040304 Τοπική Κοινότητα Παλαιοχωρίου 3608 6730 2304030401 Παλαιοχώριον,το 3607 6731 23040305 Τοπική Κοινότητα Ριζοβουνίου 3508 6732 2304030501 Ριζοβούνιον,το 3505 6733 2305 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ (Έδρα: Παλαμάς,ο) 16.7266 6734 230501 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΜΑ 8.9037 6735 23050101 Δημοτική Κοινότητα Παλαμά 5.7458 6736 2305010101 Παλαμάς,ο 5.7457 6737 23050102 Τοπική Κοινότητα Αγίου Δημητρίου 1038 6738 2305010201 Άγιος Δημήτριος,ο 1037 6739 23050103 Τοπική Κοινότητα Βλοχού 5968 6740 2305010301 Βλοχός,ο 5748 6741 2305010302 Λυκόρεμα,το 227 6742 23050104 Τοπική Κοινότητα Γοργοβιτών 4708 6743 2305010401 Γοργοβίται,οι 4707 6744 23050105 Τοπική Κοινότητα Καλυβακίων 1478 6745 2305010501 Καλυβάκια,τα 1477 6746 23050106 Τοπική Κοινότητα Κοσκινά 7468 6747 2305010601 Κοσκινάς,ο 4648 6748 2305010602 Ψαθοχώριον,το 2827 6749 23050107 Τοπική Κοινότητα Μάρκου 6898 6750 2305010701 Μάρκος,ο 6897 6751 23050108 Τοπική Κοινότητα Μεταμορφώσεως 4078 6752 2305010801 Μεταμόρφωσις,η 4076 6753 230502 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΛΛΑΝΩΝ 4.5517 6754 23050202 Τοπική Κοινότητα Αγίας Τριάδος 6998 6755 2305020201 Αγία Τριάς,η 6997 6756 23050203 Τοπική Κοινότητα Καλογριανών 5898 6757 2305020301 Καλογριανά,τα 5897 6758 23050204 Τοπική Κοινότητα Μαραθέας 9018 6759 2305020402 Κόρδα,η 2468 6760 2305020401 Μαραθέα,η 6557 6761 23050205 Τοπική Κοινότητα Πεδινού 6968 6762 2305020501 Πεδινόν,το 6967 6763 23050201 Τοπική Κοινότητα Προαστίου 1.6668 6764 2305020101 Προάστιον,το 1.6666 6765 230503 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΥΛΛΟΥ 3.2727 6766 23050302 Τοπική Κοινότητα Αστρίτσης 1168 6767 2305030201 Αστρίτσα,η 1167 6768 23050301 Τοπική Κοινότητα Ιτέας 1.2548 6769 2305030102 Ηλίας,ο 558 6770 2305030101 Ιτέα,η 1.1997 6771 23050303 Τοπική Κοινότητα Λεύκης 2528 6772 2305030301 Λεύκη,η 2527 6773 23050304 Τοπική Κοινότητα Ορφανών 3678 6774 2305030401 Ορφανά,τα 3677 6775 23050305 Τοπική Κοινότητα Πετρίνου 3118 6776 2305030502 Μεσορράχη,η 68 6777 2305030501 Πέτρινον,το 3057 6778 23050306 Τοπική Κοινότητα Συκεών 2948 6779 2305030602 Μαγουλίτσα,η 378 6780 2305030601 Συκέαι,αι 2577 6781 23050307 Τοπική Κοινότητα Φύλλου 6788 6782 2305030702 Αμπελών,ο 1238 6783 2305030701 Φύλλον,το 5555 6784 2306 ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ (Έδρα: Σοφάδες,οι) 18.8646 6785 230602 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΝΗΣ 2.6047 6786 23060202 Τοπική Κοινότητα Ερμητσίου 2628 6787 2306020201 Ερμήτσιον,το 2627 6788 23060203 Τοπική Κοινότητα Κυψέλης 580

Page 101: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 6789 2306020301 Κυψέλη,η 5807 6790 23060201 Τοπική Κοινότητα Ματαράγκας 1.4218 6791 2306020101 Ματαράγκα,η 1.4217 6792 23060204 Τοπική Κοινότητα Πύργου Κιερίου 3418 6793 2306020401 Πύργος Κιερίου,ο 3416 6794 230603 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΝΕΛΑΪΔΑΣ 1.8507 6795 23060302 Τοπική Κοινότητα Αηδονοχωρίου 2308 6796 2306030201 Αηδονοχώριον,το 2268 6797 2306030202 Θέρμα,τα 28 6798 2306030203 Κάρπη,η 27 6799 23060303 Τοπική Κοινότητα Βαθυλάκκου 1268 6800 2306030301 Βαθύλακκος,ο 1267 6801 23060304 Τοπική Κοινότητα Θραψιμίου 1968 6802 2306030401 Θραψίμιον,το 1967 6803 23060301 Τοπική Κοινότητα Κέδρου 6828 6804 2306030101 Κέδρος,ο 6827 6805 23060305 Τοπική Κοινότητα Λουτροπηγής 3138 6806 2306030502 Λουτρά Σμοκόβου,τα 38 6807 2306030501 Λουτροπηγή,η 3107 6808 23060306 Τοπική Κοινότητα Λουτρού 3038 6809 2306030601 Λουτρόν,το 3036 6810 230604 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΝΤΙΝΗΣ 2957 6811 23060401 Τοπική Κοινότητα Ρεντίνας 2958 6812 2306040102 Μονή Ρεντίνας,η 78 6813 2306040101 Ρεντίνα,η 2886 6814 230601 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΟΦΑΔΩΝ 11.1537 6815 23060101 Δημοτική Κοινότητα Σοφάδων 6.0568 6816 2306010102 Νέα Ζωή,η 4338 6817 2306010101 Σοφάδες,οι 5.5568 6818 2306010103 Ταυρωπός,ο 677 6819 23060102 Τοπική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής 3438 6820 2306010201 Αγία Παρασκευή,η 3437 6821 23060103 Τοπική Κοινότητα Αγίου Βησσαρίου 1348 6822 2306010301 Άγιος Βησσάριος,ο 1347 6823 23060104 Τοπική Κοινότητα Αμπέλου 4258 6824 2306010401 Άμπελος,η 4257 6825 23060105 Τοπική Κοινότητα Ανωγείου 1228 6826 2306010501 Ανώγειον,το 1227 6827 23060106 Τοπική Κοινότητα Γεφυρίων 3778 6828 2306010601 Γεφύρια,τα 3777 6829 23060107 Τοπική Κοινότητα Δασοχωρίου 3368 6830 2306010701 Δασοχώριον,το 3367 6831 23060108 Τοπική Κοινότητα Καππαδοκικού 4578 6832 2306010801 Καππαδοκικόν,το 4577 6833 23060109 Τοπική Κοινότητα Καρποχωρίου 9998 6834 2306010901 Καρποχώριον,το 9997 6835 23060110 Τοπική Κοινότητα Μασχολουρίου 4318 6836 2306011001 Μασχολούριον,το 4317 6837 23060111 Τοπική Κοινότητα Μαυραχάδων 4138 6838 2306011101 Μαυραχάδες,οι 4137 6839 23060112 Τοπική Κοινότητα Μελισσοχωρίου 2918 6840 2306011201 Μελισσοχώριον,το 2917 6841 23060113 Τοπική Κοινότητα Πασχαλίτσης 3478 6842 2306011301 Πασχαλίτσα,η 3477 6843 23060114 Τοπική Κοινότητα Φιλίας 4228 6844 2306011401 Φιλία,η 4226 6845 230605 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΑΜΑΣΙΟΥ 2.9627 6846 23060502 Τοπική Κοινότητα Ανάβρας 7598 6847 2306050201 Ανάβρα,η 7597 6848 23060503 Τοπική Κοινότητα Ασημοχωρίου 2228 6849 2306050301 Ασημοχώριον,το 2227 6850 23060504 Τοπική Κοινότητα Αχλαδέας 3498 6851 2306050401 Αχλαδέα,η 3497 6852 23060505 Τοπική Κοινότητα Γραμματικού 4498 6853 2306050501 Γραμματικόν,το 2318 6854 2306050502 Νέον Ικόνιον,το 2187 6855 23060506 Τοπική Κοινότητα Κτιμένης 3028 6856 2306050601 Κάτω Κτιμένη,η 249

Page 102: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 6857 2306050602 Κτιμένη,η 537 6858 23060501 Τοπική Κοινότητα Λεονταρίου 8818 6859 2306050101 Λεοντάριον,το 8814 6860 24 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Έδρα: Βόλος,ο) 190.0105 6861 2402 ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ (Έδρα: Αλμυρός,ο) 18.6146 6862 240201 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΜΥΡΟΥ 12.6787 6863 24020101 Δημοτική Κοινότητα Αλμυρού 8.2208 6864 2402010101 Αλμυρός,ο 7.9558 6865 2402010106 Άνω Μαυρόλοφος,ο 268 6866 2402010103 Αργιλοχώριον,το 678 6867 2402010104 Ζαρκαδοχώριον,το 88 6868 2402010105 Μαυρόλοφος,ο 168 6869 2402010107 Νεοχωράκιον,το 1188 6870 2402010108 Παραλία Αλμυρού,η 218 6871 2402010109 Πέρδικα,η 97 6872 24020103 Δημοτική Κοινότητα Ευξεινουπόλεως 2.2938 6873 2402010302 Άγιος Ιωάννης,ο 128 6874 2402010301 Ευξεινούπολις,η 2.2817 6875 24020102 Τοπική Κοινότητα Ανθοτόπου 1598 6876 2402010201 Ανθότοπος,ο 898 6877 2402010202 Νεράιδα,η 707 6878 24020104 Τοπική Κοινότητα Κοκκωτών 1808 6879 2402010401 Κοκκωτοί,οι 1807 6880 24020105 Τοπική Κοινότητα Κροκίου 8608 6881 2402010502 Κορφαλάκιον,το 3618 6882 2402010501 Κρόκιον,το 4997 6883 24020106 Τοπική Κοινότητα Κωφών 1968 6884 2402010601 Κωφοί,οι 1968 6885 2402010602 Όθρυς,ο 07 6886 24020107 Τοπική Κοινότητα Πλατάνου 6848 6887 2402010702 Νέος Πλάτανος,ο 6728 6888 2402010701 Πλάτανος,ο 08 6889 2402010703 Χοροστάσι,το 127 6890 24020108 Τοπική Κοινότητα Φυλάκης 868 6891 2402010801 Φυλάκη,η 866 6892 240202 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΡΑΣ 5847 6893 24020201 Τοπική Κοινότητα Ανάβρας 5848 6894 2402020101 Ανάβρα,η 5846 6895 240203 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΤΕΛΕΟΥ 2.4857 6896 24020302 Τοπική Κοινότητα Αγίων Θεοδώρων 3188 6897 2402030201 Άγιοι Θεόδωροι,οι 3187 6898 24020303 Τοπική Κοινότητα Αχιλλείου 6558 6899 2402030302 Άγιος Δημήτριος,ο 278 6900 2402030303 Αργυρόνησον,το (νησίς) 08 6901 2402030301 Αχίλλειον,το 6287 6902 24020301 Τοπική Κοινότητα Πτελεού 1.5128 6903 2402030102 Αγία Μαρίνα,η 498 6904 2402030103 Άγιοι Απόστολοι,οι 228 6905 2402030104 Γαβριανή,η 1478 6906 2402030105 Καραβοτσάκι,το 88 6907 2402030106 Λειχούρα,η 328 6908 2402030107 Λουτρό,το 158 6909 2402030108 Πηγάδιον,το 998 6910 2402030101 Πτελεός,η 1.1406 6911 240204 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΟΥΡΠΗΣ 2.8677 6912 24020401 Δημοτική Κοινότητα Σούρπης 1.4728 6913 2402040102 Νηές,οι 158 6914 2402040101 Σούρπη,η 1.4577 6915 24020402 Τοπική Κοινότητα Αγίας Τριάδος 2228 6916 2402040201 Αγία Τριάς,η 2228 6917 2402040202 Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Ξενίας,η 07 6918 24020403 Τοπική Κοινότητα Αγίου Ιωάννου 638 6919 2402040301 Άγιος Ιωάννης,ο 637 6920 24020404 Τοπική Κοινότητα Αμαλιαπόλεως 5088 6921 2402040401 Αμαλιάπολις,η 5088 6922 2402040402 Κίκινθος,ο (νησίς) 07 6923 24020405 Τοπική Κοινότητα Βρυναίνης 3458 6924 2402040501 Βρύναινα,η 308

Page 103: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 6925 2402040502 Κονταρόλακκα,η 377 6926 24020406 Τοπική Κοινότητα Δρυμώνος 2578 6927 2402040601 Δρυμών,ο 2575 6928 2401 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ (Έδρα: Βόλος,ο) 144.4496 6929 240102 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΙΑΣ 5.6327 6930 24010201 Δημοτική Κοινότητα Αγριάς 5.1918 6931 2401020101 Αγριά,η 5.1917 6932 24010202 Τοπική Κοινότητα Δρακείας 4418 6933 2401020202 Ανεμούτσα,η 38 6934 2401020201 Δράκεια,η 3818 6935 2401020203 Χάνια,τα 576 6936 240103 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΣΩΝΙΑΣ 3.2497 6937 24010301 Δημοτική Κοινότητα Διμηνίου 2.2798 6938 2401030101 Διμήνι,το 2.2618 6939 2401030102 Κάκκαβος,ο 88 6940 2401030103 Παλιούρι,το 107 6941 24010302 Τοπική Κοινότητα Σέσκλου 9708 6942 2401030201 Σέσκλο,το 8628 6943 2401030202 Χρυσή Ακτή Παναγίας,η 1086 6944 240104 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 4.1457 6945 24010402 Τοπική Κοινότητα Αγίου Βλασίου 5158 6946 2401040201 Άγιος Βλάσιος,ο 3228 6947 2401040202 Μαλάκιον,το 1138 6948 2401040203 Παλαιόκαστρον,το 558 6949 2401040204 Στρόφιλος,ο 257 6950 24010403 Τοπική Κοινότητα Αγίου Λαυρεντίου 5718 6951 2401040302 Άγιος Απόστολος ο Νέος,ο 1838 6952 2401040301 Άγιος Λαυρέντιος,ο 2738 6953 2401040303 Βροχιά,η 1018 6954 2401040304 Σερβανάτες,οι 147 6955 24010401 Τοπική Κοινότητα Άνω Λεχωνίων 1.4298 6956 2401040101 Άνω Λεχώνια,τα 1.0688 6957 2401040102 Πλατανίδια,τα 3617 6958 24010404 Τοπική Κοινότητα Κάτω Λεχωνίων 1.6308 6959 2401040402 Άγιος Μηνάς,ο 1438 6960 2401040401 Κάτω Λεχώνια,τα 1.4876 6961 240101 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ 86.0467 6962 24010101 Δημοτική Κοινότητα Βόλου 86.0468 6963 2401010101 Βόλος,ο 86.0466 6964 240105 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΛΚΟΥ 2.1387 6965 24010502 Τοπική Κοινότητα Αγίου Ονουφρίου 4758 6966 2401050201 Άγιος Ονούφριος,ο 4757 6967 24010503 Τοπική Κοινότητα Ανακασιάς 1.0128 6968 2401050301 Ανακασιά,η 1.0127 6969 24010501 Τοπική Κοινότητα Άνω Βόλου 6518 6970 2401050101 Άνω Βόλος,ο 5398 6971 2401050102 Ιωλκός,η 1126 6972 240106 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΗΣ 6947 6973 24010601 Τοπική Κοινότητα Μακρινίτσης 6948 6974 2401060101 Μακρινίτσα,η 6946 6975 240107 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ 6.8197 6976 24010701 Δημοτική Κοινότητα Νέας Αγχιάλου 6.1318 6977 2401070102 Άγιος Γεώργιος,ο 438 6978 2401070103 Βελανιδιά,η 2268 6979 2401070104 Δημητριάδα,η 668 6980 2401070105 Κριθαριά,η 3118 6981 2401070106 Μάραθος,ο 3538 6982 2401070101 Νέα Αγχίαλος,η 5.1327 6983 24010702 Τοπική Κοινότητα Αϊδινίου 3188 6984 2401070201 Αϊδίνιον,το 3187 6985 24010703 Τοπική Κοινότητα Μικροθηβών 3708 6986 2401070302 Καστράκι,το 08 6987 2401070301 Μικροθήβαι,αι 3706 6988 240108 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 33.8157 6989 24010801 Δημοτική Κοινότητα Νέας Ιωνίας 33.5788 6990 2401080102 Κλήμα,το 528 6991 2401080103 Μελισσάτικα,τα 7338 6992 2401080101 Νέα Ιωνία,η 32.661

Page 104: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 6993 2401080104 Φυτόκον,το 1327 6994 24010802 Τοπική Κοινότητα Γλαφυρών 2378 6995 2401080201 Γλαφυρά,τα 2376 6996 240109 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ 1.9117 6997 24010902 Τοπική Κοινότητα Άλλης Μεριάς 8628 6998 2401090201 Άλλη Μεριά,η 7708 6999 2401090202 Γορίτσα,η 927 7000 24010903 Τοπική Κοινότητα Κατωχωρίου 3628 7001 2401090301 Κατωχώριον,το 3627 7002 24010901 Τοπική Κοινότητα Πορταριάς 5668 7003 2401090102 Αγία Παρασκευή,η 98 7004 2401090103 Άγιος Ιωάννης,ο 58 7005 2401090101 Πορταριά,η 5527 7006 24010904 Τοπική Κοινότητα Σταγιατών 1218 7007 2401090401 Σταγιάται,αι 1215 7008 2403 ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (Έδρα: Ζαγορά,η) 5.8096 7009 240301 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΓΟΡΑΣ 3.3347 7010 24030101 Δημοτική Κοινότητα Ζαγοράς 2.2518 7011 2403010102 Ανάληψη,η 468 7012 2403010101 Ζαγορά,η 2.0748 7013 2403010103 Πουριανός Σταυρός,ο 08 7014 2403010104 Χορευτόν,το 1317 7015 24030102 Τοπική Κοινότητα Μακρυρράχης 6588 7016 2403010202 Άγιοι Σαράντα,οι 408 7017 2403010203 Καράβωμα,το 98 7018 2403010201 Μακρυρράχη,η 6097 7019 24030103 Τοπική Κοινότητα Πουρίου 4258 7020 2403010302 Ελίτσα,η 48 7021 2403010303 Οβριός,ο 198 7022 2403010301 Πουρίον,το 4026 7023 240302 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 2.4757 7024 24030202 Τοπική Κοινότητα Αγίου Δημητρίου Πηλίου 4228 7025 2403020201 Άγιος Δημήτριος,ο 2438 7026 2403020202 Άγιος Ιωάννης,ο (Τ.Κ.Αγίου Δημητρίου Πηλίου) 1797 7027 24030203 Τοπική Κοινότητα Ανηλίου 3828 7028 2403020301 Ανήλιον,το 3558 7029 2403020302 Πλάκα,η 277 7030 24030204 Τοπική Κοινότητα Κισσού 3328 7031 2403020401 Κισσός,ο 3327 7032 24030205 Τοπική Κοινότητα Μουρεσίου 5488 7033 2403020502 Άγιος Ιωάννης,ο (Τ.Κ.Μουρεσίου) 308 7034 2403020501 Μουρέσιον,το 4858 7035 2403020503 Νταμούχαρη,η 337 7036 24030206 Τοπική Κοινότητα Ξορυχτίου 2488 7037 2403020602 Κάτω Ξορύχτι,το 298 7038 2403020601 Ξορύχτιον,το 2197 7039 24030201 Τοπική Κοινότητα Τσαγκαράδας 5438 7040 2403020102 Μυλοπόταμος,ο 188 7041 2403020101 Τσαγκαράδα,η 5255 7042 2404 ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ (Έδρα: Αργαλαστή,η) 10.2166 7043 240401 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ 1.9857 7044 24040101 Τοπική Κοινότητα Αργαλαστής 1.6948 7045 2404010101 Αργαλαστή,η 1.3218 7046 2404010102 Κάλαμος,ο 608 7047 2404010103 Καλλιθέα,η 68 7048 2404010104 Λεφόκαστρον,το 678 7049 2404010105 Μυριοβρύτη,η 148 7050 2404010106 Πάλτση,η 488 7051 2404010107 Πάου,η 318 7052 2404010108 Χόρτον,το 1477 7053 24040102 Τοπική Κοινότητα Μετοχίου 788 7054 2404010201 Μετόχιον,το 787 7055 24040103 Τοπική Κοινότητα Ξινόβρυσης 2138 7056 2404010301 Ξινόβρυση,η 1648 7057 2404010302 Ποτιστικά,τα 496 7058 240402 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΦΕΤΩΝ 1.7467 7059 24040202 Τοπική Κοινότητα Αφετών 3418 7060 2404020201 Αφέται,οι 339

Page 105: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 7061 2404020202 Προφήτης Ηλίας,ο 27 7062 24040203 Τοπική Κοινότητα Καλαμακίου 1698 7063 2404020301 Καλαμάκιον,το 1697 7064 24040204 Τοπική Κοινότητα Λαμπινούς 248 7065 2404020401 Λαμπινού,η 247 7066 24040201 Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου 7358 7067 2404020102 Άγιος Δημήτριος,ο 88 7068 2404020103 Άφυσσος,η 2728 7069 2404020104 Ζερβόχια,η 618 7070 2404020105 Μεγάλη Βρύση,η 148 7071 2404020101 Νεοχώριον,το 3568 7072 2404020106 Πλάκα,η 247 7073 24040205 Τοπική Κοινότητα Συκής 4778 7074 2404020501 Συκή,η 4776 7075 240403 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΛΕΩΝ 3.0857 7076 24040302 Τοπική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Νηλείας 9638 7077 2404030202 Αγία Τριάς,η 1418 7078 2404030201 Άγιος Γεώργιος Νηλείας,ο 1428 7079 2404030203 Άνω Γατζέα,η 2978 7080 2404030204 Δύο Ρεύματα,τα 238 7081 2404030205 Κάτω Γατζέα,η 3607 7082 24040303 Τοπική Κοινότητα Βυζίτσης 3068 7083 2404030302 Αργυραίικα,τα 518 7084 2404030301 Βυζίτσα,η 2557 7085 24040304 Τοπική Κοινότητα Καλών Νερών 5948 7086 2404030401 Καλά Νερά,τα 5947 7087 24040301 Τοπική Κοινότητα Μηλεών 9008 7088 2404030102 Κορόπη,η 2468 7089 2404030101 Μηλιές,οι 6408 7090 2404030103 Σταυροδρόμι,το 147 7091 24040305 Τοπική Κοινότητα Πινακατών 3228 7092 2404030502 Άγιος Αθανάσιος,ο 1118 7093 2404030501 Πινακάτες,οι 2116 7094 240404 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΗΠΙΑΔΟΣ 2.0477 7095 24040401 Τοπική Κοινότητα Λαύκου 5828 7096 2404040102 Άγιοι Απόστολοι,οι 08 7097 2404040103 Άγιος Ανδρέας,ο 348 7098 2404040104 Κουκουλαίικα,τα 58 7099 2404040101 Λαύκος,ο 5118 7100 2404040105 Μαραθιάς,ο 78 7101 2404040106 Μικρόν,το 108 7102 2404040107 Χονδρή Άμμος,η 157 7103 24040402 Τοπική Κοινότητα Μηλίνης 7558 7104 2404040202 Κυδωνιές,οι 58 7105 2404040203 Μαύρη Πέτρα,η 218 7106 2404040201 Μηλίνα,η 7008 7107 2404040204 Πηγαί,αι 297 7108 24040403 Τοπική Κοινότητα Προμυρίου 7108 7109 2404040302 Άγιος Γεώργιος,ο 708 7110 2404040303 Βοδίνι,το 208 7111 2404040304 Καστρί,το 68 7112 2404040305 Λύρη,η 558 7113 2404040306 Μορτιά,η 308 7114 2404040307 Μούσγες,οι 78 7115 2404040308 Πατριχώρι,το 88 7116 2404040309 Πλατανιά,η 1418 7117 2404040301 Προμύριον,το 3588 7118 2404040310 Ροδιά,η 108 7119 2404040311 Τρόχαλα,τα 56 7120 240405 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ 1.3537 7121 24040501 Τοπική Κοινότητα Τρικερίου 1.3538 7122 2404050102 Αγία Κυριακή,η 1998 7123 2404050103 Αγία Σοφία,η 78 7124 2404050104 Άγιος Γεώργιος,ο 138 7125 2404050105 Αλατάς,ο (νησίς) 08 7126 2404050106 Γεροπλίνα,η 128 7127 2404050107 Κότται,αι 308 7128 2404050108 Μονή Παναγίας,η 0

Page 106: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 7129 2404050109 Παλαιόν Τρικέριον,το (νησίς) 598 7130 2404050110 Πύθος,ο 118 7131 2404050101 Τρικέριον,το 1.0225 7132 2405 ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ (Έδρα: Βελεστίνον,το) 10.9226 7133 240502 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΛΑΣ 4.7477 7134 24050202 Τοπική Κοινότητα Καναλίων 1.0158 7135 2405020201 Κανάλια,τα 1.0157 7136 24050203 Τοπική Κοινότητα Κερασέας 2808 7137 2405020302 Άνω Κερασέα,η 08 7138 2405020301 Κερασέα,η 2807 7139 24050204 Τοπική Κοινότητα Ριζομύλου 1.4828 7140 2405020401 Ριζόμυλος,ο 1.4827 7141 24050201 Τοπική Κοινότητα Στεφανοβικείου 1.9708 7142 2405020101 Στεφανοβίκειον,το 1.9706 7143 240503 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ 4237 7144 24050301 Τοπική Κοινότητα Κεραμιδίου 4238 7145 2405030102 Βενέτον,το 678 7146 2405030103 Καμάρι,το 118 7147 2405030101 Κεραμίδιον,το 3388 7148 2405030104 Μονή Μεταμορφώσεως Σωτήρος Φλαμουρίου,η 76 7149 240501 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΕΡΩΝ 5.7527 7150 24050101 Δημοτική Κοινότητα Βελεστίνου 3.4038 7151 2405010101 Βελεστίνον,το 3.0448 7152 2405010102 Χλόη,η 3597 7153 24050102 Τοπική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Φερών 6818 7154 2405010201 Άγιος Γεώργιος Φερών,ο 6817 7155 24050103 Τοπική Κοινότητα Αερινού 5108 7156 2405010301 Αερινόν,το 5008 7157 2405010302 Πολυζαίϊκα,τα 107 7158 24050104 Τοπική Κοινότητα Μικρού Περιβολακίου 3438 7159 2405010401 Μικρόν Περιβολάκιον,το 3437 7160 24050105 Τοπική Κοινότητα Περιβλέπτου 8158 7161 2405010502 Άγιος Δημήτριος,ο 1448 7162 2405010503 Ελευθεροχώριο,το 1018 7163 2405010504 Κοκκαλαίικα,τα 1028 7164 2405010505 Κοκκίνα,η 2028 7165 2405010501 Περίβλεπτον,το 2664 7166 25 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΑΔΩΝ 13.7985 7167 2502 ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ (Έδρα: Πατητήριον,το) 2.7508 7168 2502000003 Άγιος Πέτρος,ο 228 7169 2502000004 Αδελφοί,οι (νησίς) 08 7170 2502000005 Αλόννησος,η 2088 7171 2502000006 Βότση,η 4738 7172 2502000002 Γέρακας,ο 628 7173 2502000007 Γιούρα,τα (νησίς) 08 7174 2502000008 Ισιώματα,τα 498 7175 2502000009 Καλαμάκια,τα 598 7176 2502000010 Κυρά Παναγιά,η (νησίς) 28 7177 2502000011 Μαρπούντα,τα 598 7178 2502000012 Μουρτερό,το 488 7179 2502000001 Πατητήριον,το 1.6288 7180 2502000013 Περιστέρα,η (νησίς) 308 7181 2502000014 Πιπέριον,το (νησίς) 68 7182 2502000015 Σκάντζουρα,τα (νησίς) 08 7183 2502000016 Στενή Βάλα,η 1048 7184 2502000017 Ψαθούρα,η (νησίς) 05 7185 2501 ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ (Έδρα: Σκίαθος,η) 6.0888 7186 2501000002 Αχλαδιάς,ο 1188 7187 2501000003 Ζορμπάδες,οι 388 7188 2501000004 Καλύβια,τα 3128 7189 2501000005 Καναπίτσα,η 398 7190 2501000006 Κατσαρός,ο 398 7191 2501000007 Κολιός,ο 858 7192 2501000008 Κουκουναριές,οι 1198 7193 2501000009 Μονή Ευαγγελιστρίας,η 288 7194 2501000010 Ξάνεμος,ο 1438 7195 2501000011 Πλατανιάς,ο 1268 7196 2501000012 Ρέπιον,το (νησίς) 0

Page 107: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 7197 2501000001 Σκίαθος,η 4.8838 7198 2501000013 Τρούλλος,ο 1588 7199 2501000014 Τσουγκριά,η (νησίς) 05 7200 2503 ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ (Έδρα: Σκόπελος,η) 4.9607 7201 25030002 Δημοτική Κοινότητα Γλώσσης 1.1688 7202 2503000202 Αθέατον,το 128 7203 2503000201 Γλώσσα,η 9938 7204 2503000203 Λουτράκιον,το 1637 7205 25030001 Δημοτική Κοινότητα Σκοπέλου 3.2868 7206 2503000102 Αγνώντας,ο 228 7207 2503000103 Καλόγηρος,ο 68 7208 2503000104 Μύλοι,οι 238 7209 2503000105 Πάνορμος,ο 768 7210 2503000101 Σκόπελος,η 3.0908 7211 2503000106 Στάφυλος,ο 697 7212 25030003 Τοπική Κοινότητα Κλήματος 5068 7213 2503000302 Κλήμα,το 438 7214 2503000301 Νέο Κλήμα,το 4634 7215 26 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Έδρα: Τρίκαλα,τα) 131.0855 7216 2602 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ (Έδρα: Καλαμπάκα,η) 21.9916 7217 260202 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 4197 7218 26020202 Τοπική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής 698 7219 2602020201 Αγία Παρασκευή,η 697 7220 26020203 Τοπική Κοινότητα Ανθούσης 618 7221 2602020301 Ανθούσα,η 617 7222 26020201 Τοπική Κοινότητα Καλλιρρόης 428 7223 2602020101 Καλλιρρόη,η 427 7224 26020204 Τοπική Κοινότητα Καταφύτου 338 7225 2602020401 Κατάφυτον,το 188 7226 2602020402 Μηλέα,η 157 7227 26020205 Τοπική Κοινότητα Κρανέας 878 7228 2602020502 Δολιανά,τα 238 7229 2602020503 Κονάκια,τα 188 7230 2602020501 Κρανέα,η 467 7231 26020206 Τοπική Κοινότητα Πολυθέας 368 7232 2602020601 Πολυθέα,η 367 7233 26020207 Τοπική Κοινότητα Στεφανίου 608 7234 2602020701 Στεφάνιον,το 607 7235 26020208 Τοπική Κοινότητα Χαλικίου 318 7236 2602020801 Χαλίκιον,το 316 7237 260203 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 2.2007 7238 26020301 Τοπική Κοινότητα Βασιλικής 1.4398 7239 2602030102 Άγιοι Θεόδωροι,οι 648 7240 2602030101 Βασιλική,η 1.3757 7241 26020302 Τοπική Κοινότητα Θεοπέτρας 5608 7242 2602030201 Θεόπετρα,η 5607 7243 26020303 Τοπική Κοινότητα Περιστέρας 2018 7244 2602030301 Περιστέρα,η 2016 7245 260201 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 12.0007 7246 26020101 Δημοτική Κοινότητα Καλαμπάκας 8.6198 7247 2602010102 Αγία Παρασκευή,η 1148 7248 2602010103 Βιτουμάς,ο 1758 7249 2602010101 Καλαμπάκα,η 8.3307 7250 26020102 Τοπική Κοινότητα Αύρας 4308 7251 2602010201 Αύρα,η 3398 7252 2602010202 Νέα Ζωή,η 917 7253 26020103 Τοπική Κοινότητα Βλαχάβας 1898 7254 2602010301 Βλαχάβα,η 1897 7255 26020104 Τοπική Κοινότητα Διάβας 7288 7256 2602010401 Διάβα,η 7288 7257 2602010402 Κορομηλιά,η 07 7258 26020105 Τοπική Κοινότητα Καστρακίου 1.1178 7259 2602010501 Καστράκιον,το 1.1177 7260 26020106 Τοπική Κοινότητα Κρύας Βρύσης 2448 7261 2602010601 Κρύα Βρύση,η 1728 7262 2602010602 Τριφύλλια,τα 727 7263 26020107 Τοπική Κοινότητα Μεγάλης Κερασέας 1858 7264 2602010701 Μεγάλη Κερασέα,η 111

Page 108: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 7265 2602010702 Μουργκάνη,η 747 7266 26020108 Τοπική Κοινότητα Ορθοβουνίου 1158 7267 2602010801 Ορθοβούνιον,το 1157 7268 26020109 Τοπική Κοινότητα Σαρακήνας 3738 7269 2602010901 Σαρακήνα,η 3736 7270 260204 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 8687 7271 26020402 Τοπική Κοινότητα Αμαράντου 2778 7272 2602040201 Αμάραντον,το 848 7273 2602040202 Ελάφιον,το 1937 7274 26020403 Τοπική Κοινότητα Αμπελοχωρίου 678 7275 2602040301 Αμπελοχώριον,το 677 7276 26020404 Τοπική Κοινότητα Καλομοίρας 2598 7277 2602040401 Καλομοίρα,η 2597 7278 26020401 Τοπική Κοινότητα Καστανέας 1828 7279 2602040101 Καστανέα,η 1658 7280 2602040102 Μηλότοπος,ο 177 7281 26020405 Τοπική Κοινότητα Ματονερίου 838 7282 2602040501 Ματονέριον,το 836 7283 260205 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ 1.3457 7284 26020502 Τοπική Κοινότητα Αηδόνος 928 7285 2602050201 Αηδών,η 927 7286 26020503 Τοπική Κοινότητα Γλυκομηλέας 1718 7287 2602050301 Γλυκομηλέα,η 1717 7288 26020504 Τοπική Κοινότητα Καλογριανής 1028 7289 2602050401 Καλογριανή,η 1027 7290 26020501 Τοπική Κοινότητα Κλεινού 4228 7291 2602050102 Αμπέλια,τα 1608 7292 2602050101 Κλεινόν,το 1948 7293 2602050103 Μπάσια,η 278 7294 2602050104 Χρύσινο,το 417 7295 26020505 Τοπική Κοινότητα Παλαιοχωρίου 528 7296 2602050501 Παλαιοχώριον,το 527 7297 26020506 Τοπική Κοινότητα Χρυσομηλέας 5068 7298 2602050601 Χρυσομηλέα,η 5066 7299 260206 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ 1.0007 7300 26020602 Τοπική Κοινότητα Κορυδαλλού 2508 7301 2602060201 Κορυδαλλός,ο 2507 7302 26020603 Τοπική Κοινότητα Μαλακασίου 1388 7303 2602060301 Μαλακάσιον,το 1387 7304 26020601 Τοπική Κοινότητα Παναγίας 3398 7305 2602060102 Κουτσούφλιανη,η 108 7306 2602060101 Παναγία,η 3297 7307 26020604 Τοπική Κοινότητα Πεύκης 1458 7308 2602060401 Πεύκη,η 1457 7309 26020605 Τοπική Κοινότητα Τρυγόνος 1288 7310 2602060502 Ανάληψη,η 28 7311 2602060501 Τρυγών,η 1266 7312 260207 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥΜΦΑΙΩΝ 1.2987 7313 26020702 Τοπική Κοινότητα Γερακαρίου 1238 7314 2602070201 Γερακάριον,το 1237 7315 26020703 Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας 508 7316 2602070301 Καλλιθέα,η 507 7317 26020701 Τοπική Κοινότητα Κονισκού 2948 7318 2602070102 Καλοχώριον,το 988 7319 2602070101 Κονισκός,ο 1967 7320 26020704 Τοπική Κοινότητα Λογγάς 1298 7321 2602070401 Λογγά,η 1297 7322 26020705 Τοπική Κοινότητα Μαυρελίου 2868 7323 2602070502 Αχελινάδα,η 958 7324 2602070501 Μαυρέλιον,το 1917 7325 26020706 Τοπική Κοινότητα Φλαμπουρεσίου 1278 7326 2602070602 Αγία Τριάς,η 168 7327 2602070601 Φλαμπουρέσιον,το 1117 7328 26020707 Τοπική Κοινότητα Φωτεινού 2898 7329 2602070701 Φωτεινόν,το 2896 7330 260208 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΣΙΩΝ 2.8617 7331 26020802 Τοπική Κοινότητα Αγιοφύλλου 5078 7332 2602080201 Αγιόφυλλον,το 507

Page 109: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

7 7333 26020803 Τοπική Κοινότητα Αγναντιάς 3428 7334 2602080301 Αγναντιά,η 2818 7335 2602080302 Σταγιάδες,οι 617 7336 26020801 Τοπική Κοινότητα Ασπροκκλησιάς 6128 7337 2602080101 Ασπροκκλησιά,η 5198 7338 2602080102 Κερασούλα,η 308 7339 2602080103 Ψήλωμα,το 637 7340 26020804 Τοπική Κοινότητα Αχλαδέας 1828 7341 2602080401 Αχλαδέα,η 888 7342 2602080402 Θεοτόκος,η 947 7343 26020805 Τοπική Κοινότητα Γάβρου 3038 7344 2602080502 Άγιος Δημήτριος,ο 1028 7345 2602080501 Γάβρος,ο 2017 7346 26020806 Τοπική Κοινότητα Κακοπλευρίου 3088 7347 2602080601 Κακοπλεύριον,το 1358 7348 2602080602 Ξηρόκαμπος,ο 1737 7349 26020807 Τοπική Κοινότητα Οξυνείας 4478 7350 2602080702 Μύκανη,η 168 7351 2602080701 Οξύνεια,η 4317 7352 26020808 Τοπική Κοινότητα Σκεπαρίου 1608 7353 2602080801 Σκεπάριον,το 1605 7354 2603 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ (Έδρα: Πύλη,η) 14.3436 7355 260302 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΘΗΚΩΝ 1.0227 7356 26030202 Τοπική Κοινότητα Αγίου Νικολάου 38 7357 2603020201 Άγιος Νικόλαος,ο 37 7358 26030203 Τοπική Κοινότητα Αθαμανίας 58 7359 2603020301 Αθαμανία,η 57 7360 26030204 Τοπική Κοινότητα Βροντερού 778 7361 2603020401 Βροντερόν,το 777 7362 26030205 Τοπική Κοινότητα Γαρδικίου 1438 7363 2603020501 Γαρδίκιον,το 588 7364 2603020502 Παλαιοχώριο,το 857 7365 26030206 Τοπική Κοινότητα Δέσης 118 7366 2603020602 Βακάριον,το 08 7367 2603020601 Δέση,η 58 7368 2603020603 Φορτώσι,το 67 7369 26030207 Τοπική Κοινότητα Δροσοχωρίου 28 7370 2603020701 Δροσοχώριον,το 27 7371 26030201 Τοπική Κοινότητα Ελάτης 4458 7372 2603020102 Άγιος Γεώργιος,ο 158 7373 2603020103 Βλατανέοι,οι 08 7374 2603020104 Βλάχα,η 08 7375 2603020101 Ελάτη,η 4068 7376 2603020105 Λιπιότα,η 38 7377 2603020106 Ξυλοχώριον,το 217 7378 26030208 Τοπική Κοινότητα Καλογήρων 1198 7379 2603020801 Καλόγηροι,οι 1197 7380 26030209 Τοπική Κοινότητα Νεραϊδοχωρίου 1258 7381 2603020901 Νεραϊδοχώρι,το 1257 7382 26030210 Τοπική Κοινότητα Περτουλίου 738 7383 2603021001 Περτούλιον,το 737 7384 26030211 Τοπική Κοινότητα Πύρρας 198 7385 2603021101 Πύρρα,η 196 7386 260303 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΜΦΩΝ 4.7827 7387 26030302 Τοπική Κοινότητα Γόμφων 9628 7388 2603030201 Γόμφοι,οι 9627 7389 26030303 Τοπική Κοινότητα Δροσερού 4218 7390 2603030301 Δροσερόν,το 4217 7391 26030301 Τοπική Κοινότητα Λυγαριάς 5338 7392 2603030101 Λυγαριά,η 5337 7393 26030304 Τοπική Κοινότητα Μουριάς 5618 7394 2603030401 Μουριά,η 5617 7395 26030305 Τοπική Κοινότητα Παλαιομοναστήρου 1.0788 7396 2603030501 Παλαιομονάστηρον,το 1.0787 7397 26030306 Τοπική Κοινότητα Πηγής 1.2278 7398 2603030601 Πηγή,η 1.2276 7399 260304 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ 4487 7400 26030401 Τοπική Κοινότητα Μυροφύλλου 448

Page 110: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 7401 2603040102 Άγιος Γεώργιος,ο 398 7402 2603040103 Γκολφάριον,το 698 7403 2603040104 Γλίστρα,η 388 7404 2603040105 Καραβδαίικα,τα 208 7405 2603040106 Μηλότοπος,ο 148 7406 2603040107 Μπουρνιάς,ο 438 7407 2603040101 Μυρόφυλλον,το 1738 7408 2603040108 Πύργος,ο 458 7409 2603040109 Φτέρη,η 76 7410 260305 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΡΑΙΔΑΣ 2527 7411 26030502 Τοπική Κοινότητα Αρματολικού 648 7412 2603050201 Αρματολικόν,το 458 7413 2603050202 Γράβος,ο 128 7414 2603050203 Λεφαίικα,τα 78 7415 2603050204 Σκλήθρα,η 07 7416 26030503 Τοπική Κοινότητα Κορυφής 658 7417 2603050301 Κορυφή,η 657 7418 26030501 Τοπική Κοινότητα Νεράιδας 788 7419 2603050102 Λαφίνα,η 278 7420 2603050101 Νεράιδα,η 517 7421 26030504 Τοπική Κοινότητα Παχτουρίου 458 7422 2603050402 Αετός,ο 248 7423 2603050401 Παχτούριον,το 216 7424 260306 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΑΛΕΙΩΝ 3.3957 7425 26030602 Τοπική Κοινότητα Ελευθεροχωρίου 4338 7426 2603060201 Ελευθεροχώριον,το 4337 7427 26030603 Τοπική Κοινότητα Παραποτάμου 4888 7428 2603060302 Βαλαμάνδριον,το 1158 7429 2603060303 Λιλή,η 1768 7430 2603060301 Παραπόταμος,ο 1977 7431 26030604 Τοπική Κοινότητα Πιαλείας 7558 7432 2603060401 Πιάλεια,η 7557 7433 26030601 Τοπική Κοινότητα Φήκης 1.3618 7434 2603060101 Φήκη,η 1.3617 7435 26030605 Τοπική Κοινότητα Φιλύρας 3588 7436 2603060501 Φιλύρα,η 3586 7437 260307 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΝΔΕΩΝ 9177 7438 26030702 Τοπική Κοινότητα Βαθυρρεύματος 248 7439 2603070201 Βαθύρρευμα,το 247 7440 26030703 Τοπική Κοινότητα Βαλκάνου 388 7441 2603070301 Βαλκάνον,το 248 7442 2603070302 Ζωγραφαίικα,τα 38 7443 2603070303 Παναγιωταίικα,τα 117 7444 26030704 Τοπική Κοινότητα Λιβαδοχωρίου 58 7445 2603070401 Λιβαδοχώριον,το 57 7446 26030705 Τοπική Κοινότητα Μεσοχώρας 1438 7447 2603070502 Εξοχή,η 08 7448 2603070501 Μεσοχώρα,η 1418 7449 2603070503 Σπίτια,τα 27 7450 26030706 Τοπική Κοινότητα Μοσχοφύτου 278 7451 2603070602 Λεπτοκαρυά,η 88 7452 2603070601 Μοσχόφυτον,το 78 7453 2603070603 Ορεινή,η 58 7454 2603070604 Πλατανάκια,τα 77 7455 26030707 Τοπική Κοινότητα Νέας Πεύκης 238 7456 2603070701 Νέα Πεύκη,η 237 7457 26030708 Τοπική Κοινότητα Παραμέρου 08 7458 2603070801 Παράμερον,το 07 7459 26030709 Τοπική Κοινότητα Πολυνερίου 898 7460 2603070902 Παναγία,η 418 7461 2603070901 Πολυνέριον,το 487 7462 26030701 Τοπική Κοινότητα Στουρναραιίκων 5688 7463 2603070102 Άγιος Κωνσταντίνος,ο 238 7464 2603070103 Ισιώματα,τα 488 7465 2603070104 Καλλιθέα,η 598 7466 2603070105 Καρυές,οι 68 7467 2603070106 Καστανέα,η 108 7468 2603070107 Παλαιοχώρι,το 34

Page 111: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 7469 2603070101 Στουρναραίικα,τα 3768 7470 2603070108 Ψάρρο,το 126 7471 260301 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΗΣ 3.5277 7472 26030102 Τοπική Κοινότητα Αγίου Βησσαρίωνος 6418 7473 2603010201 Άγιος Βησσαρίων,ο 6417 7474 26030103 Τοπική Κοινότητα Αγίου Προκοπίου 878 7475 2603010301 Άγιος Προκόπιος,ο 877 7476 26030104 Τοπική Κοινότητα Κοτρωνίου 3758 7477 2603010401 Κοτρώνιον,το 3258 7478 2603010402 Λογγιαί,αι (Τ.Κ.Κοτρωνίου) 507 7479 26030105 Τοπική Κοινότητα Παλαιοκαρυάς 1178 7480 2603010502 Άνω Παλαιοκαρυά,η 258 7481 2603010501 Κάτω Παλαιοκαρυά,η 738 7482 2603010503 Μέση Παλαιοκαρυά,η 197 7483 26030106 Τοπική Κοινότητα Πετροχωρίου 958 7484 2603010601 Πετροχώριον,το 957 7485 26030101 Τοπική Κοινότητα Πύλης 1.8738 7486 2603010101 Πύλη,η 1.8737 7487 26030107 Τοπική Κοινότητα Ροποτού 3398 7488 2603010702 Άγιος Δημήτριος,ο 268 7489 2603010703 Άγιος Ιωάννης,ο 778 7490 2603010704 Λογγιές,οι (Τ.Κ.Ροποτού) 168 7491 2603010705 Παναγία,η 438 7492 2603010706 Πολυθέα,η 288 7493 2603010701 Ροποτόν,το 1258 7494 2603010707 Τσεκούρα,η 245 7495 2601 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ (Έδρα: Τρίκαλα,τα) 81.3556 7496 260102 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ 2.7297 7497 26010202 Τοπική Κοινότητα Λόγγου 3338 7498 2601020201 Λόγγος,ο 3337 7499 26010201 Τοπική Κοινότητα Μεγαλοχωρίου 1.4908 7500 2601020101 Μεγαλοχώριον,το 1.4907 7501 26010203 Τοπική Κοινότητα Πατουλιάς 5118 7502 2601020301 Πατουλιά,η 5117 7503 26010204 Τοπική Κοινότητα Χρυσαυγής 3958 7504 2601020401 Χρυσαυγή,η 3956 7505 260103 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ 2.1937 7506 26010301 Τοπική Κοινότητα Βαλτινού 6718 7507 2601030101 Βαλτινόν,το 6717 7508 26010302 Τοπική Κοινότητα Δενδροχωρίου 7998 7509 2601030201 Δενδροχώριον,το 5328 7510 2601030202 Εξάλοφος,ο 1408 7511 2601030203 Ματσουκιώτικα,τα 1277 7512 26010303 Τοπική Κοινότητα Κάτω Ελάτης 3458 7513 2601030302 Αμμουδιά,η 758 7514 2601030301 Κάτω Ελάτη,η 1428 7515 2601030303 Μέλιγος,ο 1287 7516 26010304 Τοπική Κοινότητα Φωτάδας 3788 7517 2601030401 Φωτάδα,η 3786 7518 260104 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΙΑΚΑ 2.1237 7519 26010402 Τοπική Κοινότητα Γενεσίου 3168 7520 2601040201 Γενέσιον,το 3167 7521 26010403 Τοπική Κοινότητα Γοργογυρίου 5288 7522 2601040301 Γοργογύριον,το 4838 7523 2601040302 Δίλοφον,το 457 7524 26010404 Τοπική Κοινότητα Ξυλοπαροίκου 2388 7525 2601040402 Κόρη,η 08 7526 2601040401 Ξυλοπάροικον,το 2387 7527 26010401 Τοπική Κοινότητα Πρίνου 5698 7528 2601040102 Ανταλλάξιμα,τα 1158 7529 2601040101 Πρίνος,ο 4547 7530 26010405 Τοπική Κοινότητα Προδρόμου 4728 7531 2601040501 Πρόδρομος,ο 4726 7532 260105 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ 2.7987 7533 26010501 Δημοτική Κοινότητα Μεγάλων Καλυβίων 1.8498 7534 2601050101 Μεγάλα Καλύβια,τα 1.8497 7535 26010502 Τοπική Κοινότητα Αγίας Κυριακής 4278 7536 2601050201 Αγία Κυριακή,η 427

Page 112: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

7 7537 26010503 Τοπική Κοινότητα Γλίνου 5228 7538 2601050301 Γλίνος,ο 5226 7539 260106 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ 2.7327 7540 26010602 Τοπική Κοινότητα Αγρελιάς 1848 7541 2601060201 Αγρελιά,η 1847 7542 26010603 Τοπική Κοινότητα Αρδανίου 3748 7543 2601060301 Αρδάνιον,το 3747 7544 26010604 Τοπική Κοινότητα Ζηλευτής 4838 7545 2601060401 Ζηλευτή,η 4837 7546 26010605 Τοπική Κοινότητα Κουμαριάς 07 7547 26010606 Τοπική Κοινότητα Κρηνίτσης 5968 7548 2601060601 Κρηνίτσα,η 5967 7549 26010607 Τοπική Κοινότητα Λιοπράσου 1728 7550 2601060702 Λαγκαδιά,η 488 7551 2601060701 Λιόπρασον,το 1247 7552 26010601 Τοπική Κοινότητα Παλαιοπύργου 9238 7553 2601060102 Κοκκόνα,η 198 7554 2601060101 Παλαιόπυργος,ο 9046 7555 260107 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ 2.6607 7556 26010702 Τοπική Κοινότητα Ελληνοκάστρου 1498 7557 2601070201 Ελληνόκαστρον,το 1497 7558 26010703 Τοπική Κοινότητα Πλατάνου 6098 7559 2601070301 Πλάτανος,ο 6097 7560 26010704 Τοπική Κοινότητα Ράξας 7038 7561 2601070401 Ράξα,η 6248 7562 2601070402 Χαϊδεμένη,η 797 7563 26010701 Τοπική Κοινότητα Ριζώματος 9178 7564 2601070101 Ρίζωμα,το 9177 7565 26010705 Τοπική Κοινότητα Σπαθάδων 2828 7566 2601070502 Άγιος Νικόλαος,ο 498 7567 2601070501 Σπαθάδες,οι 2336 7568 260101 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 62.1547 7569 26010101 Δημοτική Κοινότητα Τρικκαίων 62.1548 7570 2601010102 Απόστολοι,οι 4058 7571 2601010103 Περδικορράχη,η 968 7572 2601010101 Τρίκαλα,τα 61.6536 7573 260108 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ 3.9667 7574 26010802 Τοπική Κοινότητα Διαλεκτού 6808 7575 2601080201 Διαλεκτόν,το 6807 7576 26010803 Τοπική Κοινότητα Διποτάμου 3738 7577 2601080301 Διπόταμος,ο 1828 7578 2601080302 Ρόγκια,τα 1917 7579 26010801 Τοπική Κοινότητα Κεφαλοβρύσου 9528 7580 2601080101 Κεφαλόβρυσον,το 9527 7581 26010804 Τοπική Κοινότητα Μεγάλου Κεφαλοβρύσου 9258 7582 2601080401 Μέγα Κεφαλόβρυσον,το 9257 7583 26010805 Τοπική Κοινότητα Μεγάρχης 1.0368 7584 2601080502 Καλονέριον,το 2048 7585 2601080501 Μεγάρχη,η 7888 7586 2601080503 Ουρανός,ο 445 7587 2604 ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ (Έδρα: Φαρκαδών,η) 13.3966 7588 260402 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΧΑΛΙΑΣ (ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ) 4.7817 7589 26040201 Δημοτική Κοινότητα Οιχαλίας 2.3578 7590 2604020101 Οιχαλία,η 2.3577 7591 26040202 Τοπική Κοινότητα Γεωργανάδων 3368 7592 2604020201 Γεωργανάδες,οι 3367 7593 26040203 Τοπική Κοινότητα Κλοκοτού 5728 7594 2604020301 Κλοκοτός,ο 5727 7595 26040204 Τοπική Κοινότητα Κρήνης 7338 7596 2604020401 Κρήνη,η 7337 7597 26040205 Τοπική Κοινότητα Πετρωτού 7838 7598 2604020501 Πετρωτόν,το 7836 7599 260403 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΙΝΑΙΩΝ 2.7387 7600 26040302 Τοπική Κοινότητα Νομής 3788 7601 2604030201 Νομή,η 3787 7602 26040303 Τοπική Κοινότητα Πετροπόρου 4528 7603 2604030301 Πετρόπορος,ο 4527 7604 26040304 Τοπική Κοινότητα Σερβωτών 582

Page 113: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 7605 2604030401 Σερβωτά,τα 5827 7606 26040301 Τοπική Κοινότητα Ταξιαρχών 9028 7607 2604030101 Ταξιάρχαι,οι 9027 7608 26040305 Τοπική Κοινότητα Φανερωμένης 4248 7609 2604030501 Φανερωμένη,η 4246 7610 260401 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ 5.8777 7611 26040101 Δημοτική Κοινότητα Φαρκαδόνος 2.0528 7612 2604010101 Φαρκαδών,η 2.0527 7613 26040102 Τοπική Κοινότητα Αχλαδοχωρίου 1038 7614 2604010201 Αχλαδοχώριον,το 1037 7615 26040103 Τοπική Κοινότητα Γριζάνου 1.2908 7616 2604010301 Γριζάνον,το 1.2907 7617 26040104 Τοπική Κοινότητα Διασέλλου 2868 7618 2604010401 Διάσελλον,το 2867 7619 26040105 Τοπική Κοινότητα Ζάρκου 1.2478 7620 2604010501 Ζάρκος,ο 1.2477 7621 26040106 Τοπική Κοινότητα Κεραμιδίου 3258 7622 2604010601 Κεραμίδιον,το 3257 7623 26040107 Τοπική Κοινότητα Παναγίτσας 2518 7624 2604010701 Παναγίτσα,η 2517 7625 26040108 Τοπική Κοινότητα Πηνειάδος 3238 7626 2604010801 Πηνειάς,η 3233 7627 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Έδρα: Λαμία,η) 547.3904 7628 27 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Έδρα: Λαμία,η) 158.2315 7629 2702 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ (Έδρα: Κάτω Τιθορέα,η) 10.9226 7630 270202 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ 4.1867 7631 27020201 Δημοτική Κοινότητα Αμφικλείας 3.1918 7632 2702020101 Αμφίκλεια,η 3.0128 7633 2702020102 Άνω Καλύβια,τα 1748 7634 2702020103 Μονή Δαδίου,η 38 7635 2702020104 Περδικόβρυση,η 08 7636 2702020105 Πευκόβρυση,η 08 7637 2702020106 Σταθμός,ο (Δ.Κ.Αμφικλείας) 28 7638 2702020107 Φτερόλακκα,η 07 7639 27020202 Τοπική Κοινότητα Δρυμαίας 2558 7640 2702020201 Δρυμαία,η 2557 7641 27020203 Τοπική Κοινότητα Μπράλου 2808 7642 2702020302 Άνω Μπράλος,ο 828 7643 2702020301 Μπράλος,ο 1148 7644 2702020303 Σταθμός,ο (Τ.Κ.Μπράλου) 847 7645 27020204 Τοπική Κοινότητα Ξυλικών 728 7646 2702020401 Ξυλικοί,οι 727 7647 27020205 Τοπική Κοινότητα Παλαιοχωρίου Δωριέων 2878 7648 2702020501 Παλαιοχώριον,το 2877 7649 27020206 Τοπική Κοινότητα Τιθρωνίου 1018 7650 2702020601 Τιθρώνιον,το 1016 7651 270203 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΑΤΕΙΑΣ 3.5387 7652 27020301 Δημοτική Κοινότητα Ελάτειας 2.3728 7653 2702030101 Ελάτεια,η 2.3727 7654 27020302 Τοπική Κοινότητα Ζελίου 6738 7655 2702030201 Ζέλιον,το 6737 7656 27020303 Τοπική Κοινότητα Λευκοχωρίου 1238 7657 2702030301 Λευκοχώριον,το 1237 7658 27020304 Τοπική Κοινότητα Παναγίτσας 2668 7659 2702030401 Παναγίτσα,η 2667 7660 27020305 Τοπική Κοινότητα Σφάκας 1048 7661 2702030502 Κατάλυμα,το 118 7662 2702030501 Σφάκα,η 936 7663 270201 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΙΘΟΡΕΑΣ 3.1987 7664 27020101 Δημοτική Κοινότητα Κάτω Τιθορέας 1.8418 7665 2702010101 Κάτω Τιθορέα,η 1.8417 7666 27020102 Τοπική Κοινότητα Αγίας Μαρίνης Λοκρίδος 2308 7667 2702010201 Αγία Μαρίνα,η 2298 7668 2702010202 Ιερά Μονή Αγίας Μαρίνας,η 17 7669 27020103 Τοπική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής 1808 7670 2702010301 Αγία Παρασκευή,η 1807 7671 27020104 Τοπική Κοινότητα Μοδίου 3178 7672 2702010402 Ιερά Μονή Μοδίου,η 6

Page 114: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 7673 2702010401 Μόδιον,το 3117 7674 27020105 Τοπική Κοινότητα Τιθορέας 6308 7675 2702010502 Ιερά Μονή Οδηγήτριας,η 08 7676 2702010501 Τιθορέα,η 6305 7677 2703 ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ (Έδρα: Δομοκός,ο) 11.4956 7678 270301 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΟΜΟΚΟΥ 4.6337 7679 27030102 Τοπική Κοινότητα Αχλαδέας 528 7680 2703010201 Αχλαδέα,η 527 7681 27030103 Τοπική Κοινότητα Βουζίου 1288 7682 2703010301 Βούζιον,το 1287 7683 27030104 Τοπική Κοινότητα Γερακλίου 248 7684 2703010401 Γερακλίον,το 247 7685 27030101 Τοπική Κοινότητα Δομοκού 1.5318 7686 2703010101 Δομοκός,ο 1.5317 7687 27030105 Τοπική Κοινότητα Καρυών 1238 7688 2703010501 Καρυαί,αι 1237 7689 27030106 Τοπική Κοινότητα Λεύκας 1478 7690 2703010601 Λεύκα,η 1477 7691 27030107 Τοπική Κοινότητα Μακρολιβάδου 2028 7692 2703010701 Μακρολίβαδον,το 2027 7693 27030108 Τοπική Κοινότητα Μαντασιάς 3388 7694 2703010801 Μαντασιά,η 3387 7695 27030109 Τοπική Κοινότητα Μελιταίας 2168 7696 2703010901 Μελιταία,η 2167 7697 27030110 Τοπική Κοινότητα Νέας Μακρίσης 1528 7698 2703011001 Νέα Μάκριση,η 1527 7699 27030111 Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου 1918 7700 2703011101 Νεοχώριον,το 1917 7701 27030112 Τοπική Κοινότητα Παλαμά 3038 7702 2703011202 Νέος Παλαμάς,ο 1898 7703 2703011201 Παλαμάς,ο 1147 7704 27030113 Τοπική Κοινότητα Πετρωτού 3868 7705 2703011301 Πετρωτόν,το 3867 7706 27030114 Τοπική Κοινότητα Πολυδενδρίου 1288 7707 2703011401 Πολυδένδριον,το 1287 7708 27030115 Τοπική Κοινότητα Πουρναρίου 2808 7709 2703011501 Πουρνάριον,το 2808 7710 2703011502 Σταθμός Δομοκού,ο 07 7711 27030116 Τοπική Κοινότητα Φυλιαδώνος 4328 7712 2703011601 Φυλιαδών,η 4326 7713 270302 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ 3.3137 7714 27030202 Τοπική Κοινότητα Αγραπιδιάς 1628 7715 2703020201 Αγραπιδιά,η 1627 7716 27030203 Τοπική Κοινότητα Βαρδαλής 2858 7717 2703020301 Βαρδαλή,η 2857 7718 27030204 Τοπική Κοινότητα Βελεσιωτών 2288 7719 2703020401 Βελεσιώται,οι 2287 7720 27030205 Τοπική Κοινότητα Γαβρακίων 2168 7721 2703020501 Γαβράκια,τα 2167 7722 27030206 Τοπική Κοινότητα Εκκάρας 6918 7723 2703020602 Άνω Αγόριανη,η 1158 7724 2703020601 Εκκάρα,η 5767 7725 27030207 Τοπική Κοινότητα Θαυμακού 2578 7726 2703020701 Θαυμακόν,το 2577 7727 27030201 Τοπική Κοινότητα Νέου Μοναστηρίου 1.1598 7728 2703020101 Νέον Μοναστήριον,το 1.1597 7729 27030208 Τοπική Κοινότητα Σοφιάδας 3158 7730 2703020802 Πετρίλια,τα 808 7731 2703020801 Σοφιάδα,η 2356 7732 270303 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΥΝΙΑΔΟΣ 3.5497 7733 27030302 Τοπική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Δομοκού 3538 7734 2703030201 Άγιος Γεώργιος,ο 3537 7735 27030303 Τοπική Κοινότητα Αγίου Στεφάνου 3128 7736 2703030301 Άγιος Στέφανος,ο 3127 7737 27030304 Τοπική Κοινότητα Κορομηλέας 2328 7738 2703030401 Κορομηλέα,η 2327 7739 27030305 Τοπική Κοινότητα Μακρυρράχης 3528 7740 2703030502 Λουτρά Καΐτσης,τα 0

Page 115: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 7741 2703030501 Μακρυρράχη,η 3527 7742 27030306 Τοπική Κοινότητα Ξυνιάδος 4598 7743 2703030601 Ξυνιάς,η 4597 7744 27030301 Τοπική Κοινότητα Ομβριακής 1.2488 7745 2703030102 Μεταλλείον,το 388 7746 2703030101 Ομβριακή,η 1.2107 7747 27030307 Τοπική Κοινότητα Παναγίας 1588 7748 2703030701 Παναγία,η 1587 7749 27030308 Τοπική Κοινότητα Περιβολίου Δομοκού 4358 7750 2703030801 Περιβόλιον,το 4355 7751 2701 ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ (Έδρα: Λαμία,η) 75.3156 7752 270102 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ 3.3747 7753 27010202 Τοπική Κοινότητα Βαρδάτων 2548 7754 2701020201 Άνω Βαρδάται,αι 2547 7755 27010203 Τοπική Κοινότητα Γοργοποτάμου 4538 7756 2701020301 Γοργοπόταμος,ο 4208 7757 2701020302 Μονή Γοργοεπηκόου,η 337 7758 27010204 Τοπική Κοινότητα Δαμάστας 3748 7759 2701020401 Άνω Δαμάστα,η 1458 7760 2701020402 Κάτω Δαμάστα,η 1588 7761 2701020403 Μονή Γενεσίου Θεοτόκου Δαμάστας,η 148 7762 2701020404 Χαλβαντζαίικα,τα 577 7763 27010205 Τοπική Κοινότητα Δελφίνου 528 7764 2701020501 Δελφίνον,το 527 7765 27010206 Τοπική Κοινότητα Δύο Βουνών 798 7766 2701020601 Δύο Βουνά,τα 797 7767 27010207 Τοπική Κοινότητα Ελευθεροχωρίου 1198 7768 2701020701 Ελευθεροχώριον,το 1197 7769 27010208 Τοπική Κοινότητα Ηρακλείας 4698 7770 2701020801 Ηράκλεια,η 4697 7771 27010209 Τοπική Κοινότητα Κουμαριτσίου 438 7772 2701020901 Κουμαρίτσιον,το 437 7773 27010201 Τοπική Κοινότητα Μοσχοχωρίου 8228 7774 2701020101 Μοσχοχώριον,το 8227 7775 27010210 Τοπική Κοινότητα Νέου Κρικέλλου 4878 7776 2701021001 Νέον Κρίκελλον,το 4877 7777 27010211 Τοπική Κοινότητα Οίτης 2228 7778 2701021101 Οίτη,η 1678 7779 2701021102 Σκαμνός,ο 556 7780 270101 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΜΙΕΩΝ 64.7167 7781 27010101 Δημοτική Κοινότητα Λαμιέων 52.0068 7782 2701010101 Λαμία,η 52.0067 7783 27010111 Δημοτική Κοινότητα Ροδίτσης 3.5098 7784 2701011101 Ροδίτσα,η 3.5097 7785 27010112 Δημοτική Κοινότητα Σταυρού 2.4898 7786 2701011201 Σταυρός,ο 2.4897 7787 27010102 Τοπική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής 9578 7788 2701010201 Αγία Παρασκευή,η 9228 7789 2701010202 Αγραδούλα,η 08 7790 2701010203 Λιμογάρδιον,το 68 7791 2701010204 Παλαιοχώριον,το 297 7792 27010103 Τοπική Κοινότητα Ανθήλης 1.6938 7793 2701010301 Ανθήλη,η 1.6937 7794 27010104 Τοπική Κοινότητα Δίβρης 1928 7795 2701010401 Δίβρη,η 1927 7796 27010105 Τοπική Κοινότητα Θερμοπυλών 2958 7797 2701010501 Θερμοπύλαι,αι 2958 7798 2701010502 Λουτρά Θερμοπυλών,τα 07 7799 27010106 Τοπική Κοινότητα Καλαμακίου 1738 7800 2701010601 Καλαμάκιον,το 1698 7801 2701010602 Μονή Αντινίτσης,η 47 7802 27010107 Τοπική Κοινότητα Κόμματος 4938 7803 2701010701 Κόμμα,το 4937 7804 27010108 Τοπική Κοινότητα Κωσταλέξη 3978 7805 2701010801 Κωσταλέξης,ο 3977 7806 27010109 Τοπική Κοινότητα Λυγαριάς 7488 7807 2701010902 Αγριλιά,η 3458 7808 2701010901 Λυγαριά,η 403

Page 116: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

7 7809 27010110 Τοπική Κοινότητα Μεγάλης Βρύσης 9898 7810 2701011001 Μεγάλη Βρύση,η 9897 7811 27010113 Τοπική Κοινότητα Φραντζή 7758 7812 2701011302 Ζακαίικα,τα 1348 7813 2701011303 Υδρόμυλος,ο 908 7814 2701011301 Φραντζής,ο 5516 7815 270103 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ 2.1867 7816 27010302 Τοπική Κοινότητα Αμουρίου 2788 7817 2701030201 Αμούριον,το 2787 7818 27010303 Τοπική Κοινότητα Ζηλευτού 2828 7819 2701030301 Ζηλευτόν,το 2827 7820 27010301 Τοπική Κοινότητα Λειανοκλαδίου 1.0858 7821 2701030101 Λειανοκλάδιον,το 1.0857 7822 27010304 Τοπική Κοινότητα Μοσχοκαρυάς 2158 7823 2701030401 Μοσχοκαρυά,η 2157 7824 27010305 Τοπική Κοινότητα Στίρφακας 3268 7825 2701030501 Στίρφακα,η 3266 7826 270104 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ 4987 7827 27010401 Τοπική Κοινότητα Παύλιανης 4988 7828 2701040102 Νέα Παύλιανη,η 1318 7829 2701040101 Παύλιανη,η 3676 7830 270105 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΑΤΗΣ 4.5417 7831 27010502 Τοπική Κοινότητα Αργυροχωρίου 2018 7832 2701050201 Αργυροχώριον,το 2017 7833 27010503 Τοπική Κοινότητα Βασιλικών 1828 7834 2701050301 Βασιλικά,τα 1827 7835 27010504 Τοπική Κοινότητα Δάφνης 1048 7836 2701050401 Δάφνη,η 1047 7837 27010505 Τοπική Κοινότητα Καστανέας 2688 7838 2701050502 Καπνοχώριον,το 618 7839 2701050501 Καστανέα,η 2077 7840 27010506 Τοπική Κοινότητα Κομποτάδων 5398 7841 2701050601 Κομποτάδες,οι 5397 7842 27010507 Τοπική Κοινότητα Λαδικούς 2998 7843 2701050701 Λαδικού,η 2997 7844 27010508 Τοπική Κοινότητα Λουτρών Υπάτης 4798 7845 2701050802 Βαρκά,τα 428 7846 2701050801 Λουτρά Υπάτης,τα 4038 7847 2701050803 Μαγούλα,η 228 7848 2701050804 Νέα Υπάτη,η 127 7849 27010509 Τοπική Κοινότητα Λυχνού 1498 7850 2701050902 Αλώνια,τα 08 7851 2701050903 Ιερά Μονή Αγάθωνος,η 78 7852 2701050901 Λυχνόν,το 1427 7853 27010510 Τοπική Κοινότητα Μεξιατών 6188 7854 2701051001 Μεξιάται,αι 6187 7855 27010511 Τοπική Κοινότητα Μεσοχωρίου Υπάτης 808 7856 2701051101 Μεσοχώριον,το 807 7857 27010512 Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου Υπάτης 1978 7858 2701051201 Νεοχώριον,το 1977 7859 27010513 Τοπική Κοινότητα Περιστερίου 968 7860 2701051301 Περιστέριον,το 967 7861 27010514 Τοπική Κοινότητα Πύργου 1068 7862 2701051401 Πύργος,ο 1067 7863 27010515 Τοπική Κοινότητα Ροδωνιάς 4558 7864 2701051502 Καρυά,η 1998 7865 2701051501 Ροδωνιά,η 2567 7866 27010516 Τοπική Κοινότητα Συκά Υπάτης 2168 7867 2701051601 Συκά,η 2167 7868 27010501 Τοπική Κοινότητα Υπάτης 5528 7869 2701050102 Αμαλώτα,η 568 7870 2701050101 Υπάτη,η 4965 7871 2704 ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ (Έδρα: Αταλάντη,η) 19.6236 7872 270401 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ 8.2677 7873 27040101 Δημοτική Κοινότητα Αταλάντης 5.1998 7874 2704010102 Άγιος Βλάσιος,ο 08 7875 2704010101 Αταλάντη,η 4.9788 7876 2704010103 Μονή Αγίων Αναργύρων,η 7

Page 117: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 7877 2704010104 Παλίρροια,η 368 7878 2704010105 Σκάλα,η 1787 7879 27040102 Τοπική Κοινότητα Εξάρχου 6998 7880 2704010201 Έξαρχος,ο 6997 7881 27040103 Τοπική Κοινότητα Καλαποδίου 4448 7882 2704010301 Καλαπόδιον,το 4447 7883 27040104 Τοπική Κοινότητα Κυπαρισσίου 1948 7884 2704010402 Ευκάλυπτος,ο 108 7885 2704010401 Κυπαρίσσιον,το 1847 7886 27040105 Τοπική Κοινότητα Κυρτώνης 4458 7887 2704010501 Κυρτώνη,η 4457 7888 27040106 Τοπική Κοινότητα Μεγαπλατάνου 4188 7889 2704010601 Μεγαπλάτανος,ο 4187 7890 27040107 Τοπική Κοινότητα Τραγάνας 8688 7891 2704010702 Μικρόβιβος,ο 48 7892 2704010701 Τραγάνα,η 8646 7893 270402 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΟΥΣΙΩΝ 3.6297 7894 27040201 Δημοτική Κοινότητα Λιβανατών 2.5598 7895 2704020101 Λιβανάται,αι 2.5597 7896 27040202 Τοπική Κοινότητα Αρκίτσας 9398 7897 2704020202 Αγία Αικατερίνη,η 318 7898 2704020203 Άγιος Νικόλαος,ο 268 7899 2704020201 Αρκίτσα,η 8408 7900 2704020204 Καλυψώ,η 118 7901 2704020205 Μελιδόνι,το 238 7902 2704020206 Πουρνάρα,η 87 7903 27040203 Τοπική Κοινότητα Γουλεμίου 1318 7904 2704020301 Γουλέμιον,το 1316 7905 270403 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΛΕΣΙΝΗΣ 4.5267 7906 27040301 Δημοτική Κοινότητα Μαλεσίνης 4.4278 7907 2704030102 Θεολόγος,ο 4998 7908 2704030103 Λεκούνα,η 38 7909 2704030104 Μάζιον,το 908 7910 2704030101 Μαλεσίνα,η 3.8338 7911 2704030105 Μονή Αγίου Γεωργίου,η 27 7912 27040302 Τοπική Κοινότητα Προσκυνά 998 7913 2704030201 Προσκυνάς,ο 996 7914 270404 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΠΟΥΝΤΙΩΝ 3.2017 7915 27040401 Δημοτική Κοινότητα Μαρτίνου 1.9238 7916 2704040101 Μαρτίνον,το 1.9168 7917 2704040102 Μεταλλείον Τσούκκας,το 77 7918 27040402 Τοπική Κοινότητα Λαρύμνης 1.2788 7919 2704040202 Λαγονήσι,το 228 7920 2704040201 Λάρυμνα,η 8838 7921 2704040203 Μεταλλεία,τα 3735 7922 2705 ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ (Έδρα: Σπερχειάς,η) 16.0366 7923 270502 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ 2.3057 7924 27050201 Τοπική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Φθιώτιδος 4808 7925 2705020101 Άγιος Γεώργιος,ο 4208 7926 2705020102 Ασπρόκαμπος,ο 158 7927 2705020103 Νεοχωράκιον,το 457 7928 27050202 Τοπική Κοινότητα Βίτολης 2458 7929 2705020201 Βίτολη,η 2457 7930 27050203 Τοπική Κοινότητα Δικάστρου 2838 7931 2705020301 Δίκαστρον,το 2837 7932 27050204 Τοπική Κοινότητα Μαυρίλου 1468 7933 2705020401 Μαυρίλον,το 1467 7934 27050205 Τοπική Κοινότητα Μεγάλης Κάψης 2158 7935 2705020501 Μεγάλη Κάψη,η 2157 7936 27050206 Τοπική Κοινότητα Μερκάδας 3568 7937 2705020601 Μερκάδα,η 3567 7938 27050207 Τοπική Κοινότητα Μεσαίας Κάψης 538 7939 2705020701 Μεσαία Κάψη,η 537 7940 27050208 Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου Τυμφρηστού 688 7941 2705020801 Νεοχώριον,το 687 7942 27050209 Τοπική Κοινότητα Παλαιοκάστρου 748 7943 2705020901 Παλαιόκαστρον,το 747 7944 27050210 Τοπική Κοινότητα Περιβλέπτου 28

Page 118: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 7945 2705021001 Περίβλεπτον,το 287 7946 27050211 Τοπική Κοινότητα Πιτσιωτών 1018 7947 2705021101 Πιτσιωτά,τα 1017 7948 27050212 Τοπική Κοινότητα Πτελέας 2568 7949 2705021201 Πτελέα,η 2566 7950 270503 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 5.6177 7951 27050301 Δημοτική Κοινότητα Μακρακώμης 2.2458 7952 2705030101 Μακρακώμη,η 2.2457 7953 27050302 Τοπική Κοινότητα Αρχανίου 3638 7954 2705030201 Αρχάνιον,το 3637 7955 27050303 Τοπική Κοινότητα Ασβεστίου 748 7956 2705030301 Ασβέστιον,το 747 7957 27050304 Τοπική Κοινότητα Γιαννιτσούς 3638 7958 2705030401 Γιαννιτσού,η 3637 7959 27050305 Τοπική Κοινότητα Γραμμένης 3358 7960 2705030501 Γραμμένη,η 3357 7961 27050306 Τοπική Κοινότητα Καστρίου 5658 7962 2705030601 Καστρίον,το 4378 7963 2705030602 Παλιούριον,το 1287 7964 27050307 Τοπική Κοινότητα Λιτοσέλου 668 7965 2705030701 Λιτόσελον,το 667 7966 27050308 Τοπική Κοινότητα Μάκρης 3078 7967 2705030801 Μάκρη,η 3077 7968 27050309 Τοπική Κοινότητα Παλαιάς Γιαννιτσούς 1748 7969 2705030901 Παλαιά Γιαννιτσού,η 1747 7970 27050310 Τοπική Κοινότητα Παππά 648 7971 2705031001 Παππάς,ο 647 7972 27050311 Τοπική Κοινότητα Πλατυστόμου 2588 7973 2705031102 Λουτρά Πλατυστόμου,τα 78 7974 2705031101 Πλατύστομον,το 2517 7975 27050312 Τοπική Κοινότητα Ροβολιαρίου 3038 7976 2705031201 Ροβολιάριον,το 3037 7977 27050313 Τοπική Κοινότητα Τριλόφου 988 7978 2705031301 Τρίλοφον,το 987 7979 27050314 Τοπική Κοινότητα Τσούκκας 4028 7980 2705031402 Παπαδέικα,τα 238 7981 2705031401 Τσούκκα,η 3796 7982 270501 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣ 7.6807 7983 27050101 Δημοτική Κοινότητα Σπερχειάδος 2.6918 7984 2705010101 Σπερχειάς,η 2.6917 7985 27050102 Τοπική Κοινότητα Αγίου Σώστου 3078 7986 2705010201 Άγιος Σώστης,ο 2408 7987 2705010202 Δίλοφον,το 677 7988 27050103 Τοπική Κοινότητα Ανατολής 1668 7989 2705010301 Ανατολή,η 1667 7990 27050104 Τοπική Κοινότητα Αργυρίων 3038 7991 2705010401 Αργύρια,τα 3037 7992 27050105 Τοπική Κοινότητα Γαρδικίου 3298 7993 2705010501 Γαρδίκιον,το 2318 7994 2705010502 Κουρελέικα,τα 328 7995 2705010503 Κουτσούφλιανη,η 667 7996 27050106 Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας Σπερχειάδος 2428 7997 2705010602 Άνω Καλλιθέα,η 858 7998 2705010601 Κάτω Καλλιθέα,η 1577 7999 27050107 Τοπική Κοινότητα Καμπιών 1568 8000 2705010702 Άνω Καμπιά,τα 48 8001 2705010701 Κάτω Καμπιά,τα 1428 8002 2705010703 Χάνια Καμπιών,τα 107 8003 27050108 Τοπική Κοινότητα Καναλίων 3048 8004 2705010801 Κανάλια,τα 2428 8005 2705010802 Κάτω Κανάλια,τα 627 8006 27050109 Τοπική Κοινότητα Κλωνίου 2248 8007 2705010902 Ανοίγματα,τα 378 8008 2705010901 Κλωνίον,το 1448 8009 2705010903 Τριφύλλια,τα 437 8010 27050110 Τοπική Κοινότητα Κολοκυθιάς 1208 8011 2705011001 Κολοκυθιά,η 1207 8012 27050111 Τοπική Κοινότητα Κυριακοχωρίου 190

Page 119: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 8013 2705011101 Κυριακοχώριον,το 1907 8014 27050112 Τοπική Κοινότητα Λευκάδος 3948 8015 2705011201 Λευκάς,η 3947 8016 27050113 Τοπική Κοινότητα Μαρμάρων 2318 8017 2705011301 Μάρμαρα,τα 2317 8018 27050114 Τοπική Κοινότητα Μεσοποταμιάς 3778 8019 2705011401 Μεσοποταμιά,η 3777 8020 27050115 Τοπική Κοινότητα Νικολιτσίου 488 8021 2705011501 Νικολίτσιον,το 487 8022 27050116 Τοπική Κοινότητα Παλαιοβράχας 4198 8023 2705011601 Παλαιοβράχα,η 4197 8024 27050117 Τοπική Κοινότητα Παλαιοχωρίου Τυμφρηστού 1208 8025 2705011701 Παλαιοχώριον,το 1207 8026 27050118 Τοπική Κοινότητα Περιβολίου Φθιώτιδος 1278 8027 2705011801 Περιβόλιον,το 1277 8028 27050119 Τοπική Κοινότητα Πιτσίου 898 8029 2705011901 Πίτσιον,το 897 8030 27050120 Τοπική Κοινότητα Πλατάνου 848 8031 2705012001 Πλάτανος,ο 847 8032 27050121 Τοπική Κοινότητα Πουγκακίων 2088 8033 2705012102 Βλάχικος,ο 278 8034 2705012103 Κέδρα,τα 278 8035 2705012104 Μαστοραίικα,τα 148 8036 2705012105 Νεοχώριον,το 148 8037 2705012101 Πουγκάκια,τα 1267 8038 27050122 Τοπική Κοινότητα Φτέρης 5518 8039 2705012202 Άνω Φτέρη,η 398 8040 2705012201 Φτέρη,η 5126 8041 270504 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ 4347 8042 27050401 Τοπική Κοινότητα Τυμφρηστού 4348 8043 2705040101 Τυμφρηστός,ο 4345 8044 2706 ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Έδρα: Καμένα Βούρλα,τα) 12.0906 8045 270602 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 3.1837 8046 27060201 Δημοτική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου 2.8868 8047 2706020101 Άγιος Κωνσταντίνος,ο 2.4718 8048 2706020102 Ακτή,η 878 8049 2706020103 Ασπρονέρι,το 308 8050 2706020104 Λογγός,ο 2438 8051 2706020105 Νεοχώριον,το 557 8052 27060202 Τοπική Κοινότητα Αγνάντης 2978 8053 2706020201 Άγναντη,η 2188 8054 2706020202 Νέα Άγναντη,η 796 8055 270601 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ 4.7287 8056 27060101 Δημοτική Κοινότητα Καμένων Βούρλων 2.7968 8057 2706010101 Καμένα Βούρλα,τα 2.7618 8058 2706010102 Καρυά,η 357 8059 27060102 Τοπική Κοινότητα Καινουργίου 1.3558 8060 2706010202 Αγία Αικατερίνη,η 1598 8061 2706010201 Καινούργιον,το 1.1388 8062 2706010203 Νέο Θρόνιο,το 587 8063 27060103 Τοπική Κοινότητα Ρεγκινίου 5778 8064 2706010301 Ρεγκίνιον,το 5776 8065 270603 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΩΛΟΥ 4.1797 8066 27060301 Δημοτική Κοινότητα Μώλου 1.9748 8067 2706030101 Μώλος,ο 1.9747 8068 27060302 Τοπική Κοινότητα Αγίας Τριάδος 2828 8069 2706030201 Αγία Τριάς,η 2827 8070 27060303 Τοπική Κοινότητα Αγίου Σεραφείμ 7258 8071 2706030301 Άγιος Σεραφείμ,ο 7257 8072 27060304 Τοπική Κοινότητα Αγίου Χαραλάμπους 378 8073 2706030401 Άγιος Χαράλαμπος,ο 377 8074 27060305 Τοπική Κοινότητα Ανάβρας 1188 8075 2706030501 Ανάβρα,η 1187 8076 27060306 Τοπική Κοινότητα Καλλιδρόμου 1688 8077 2706030601 Καλλίδρομον,το 1687 8078 27060307 Τοπική Κοινότητα Κομνίνης 2548 8079 2706030701 Κόμνινα,η 2547 8080 27060308 Τοπική Κοινότητα Μενδενίτσης 243

Page 120: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 8081 2706030802 Καραβίδια,τα 308 8082 2706030801 Μενδενίτσα,η 2137 8083 27060309 Τοπική Κοινότητα Σκαρφείας 3788 8084 2706030901 Σκάρφεια,η 3785 8085 2707 ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΟΣ (Έδρα: Στυλίς,η) 12.7506 8086 270702 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΧΙΝΑΙΩΝ 3.7647 8087 27070202 Τοπική Κοινότητα Αχινού 8168 8088 2707020201 Αχινός,ο 7268 8089 2707020202 Δρέπανο,το 28 8090 2707020203 Δροσιά,η 78 8091 2707020204 Κουβέλα,η 658 8092 2707020205 Παραλία Αχινού,η 128 8093 2707020206 Πλατανιάς,ο 48 8094 2707020207 Σκασμάδα,η 07 8095 27070203 Τοπική Κοινότητα Αχλαδίου 3848 8096 2707020301 Αχλάδιον,το 3847 8097 27070204 Τοπική Κοινότητα Καραβομύλου 6738 8098 2707020401 Καραβόμυλος,ο 6348 8099 2707020402 Πανόραμα,το 397 8100 27070205 Τοπική Κοινότητα Παλαιοκερασέας 2918 8101 2707020501 Παλαιοκερασέα,η 2917 8102 27070201 Τοπική Κοινότητα Ραχών 1.1758 8103 2707020102 Παραλία Ραχών,η 5418 8104 2707020101 Ράχαι,αι 5938 8105 2707020103 Φούρνοι,οι 218 8106 2707020104 Φτιλιά,η 207 8107 27070206 Τοπική Κοινότητα Σπαρτιάς 4258 8108 2707020601 Νέα Σπαρτιά,η 2388 8109 2707020602 Σπαρτιά,η 1876 8110 270703 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ 2.8607 8111 27070302 Τοπική Κοινότητα Βαθυκοίλου 1948 8112 2707030201 Βαθύκοιλον,το 1947 8113 27070303 Τοπική Κοινότητα Γλύφας 6738 8114 2707030301 Γλύφα,η 6128 8115 2707030302 Δρυμάρια,τα 28 8116 2707030303 Λιμάνι Βαθυκοίλου,το 258 8117 2707030304 Παγώνι,το 28 8118 2707030305 Φανός,ο 327 8119 27070304 Τοπική Κοινότητα Μύλων 3788 8120 2707030402 Μοναστήριον,το 08 8121 2707030401 Μύλοι,οι 3787 8122 27070301 Τοπική Κοινότητα Πελασγίας 1.6158 8123 2707030102 Κυπαρισσών,ο 388 8124 2707030103 Λιασίκι,το 408 8125 2707030104 Παραλία Πελασγίας,η 408 8126 2707030101 Πελασγία,η 1.4976 8127 270701 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΥΛΙΔΟΣ 6.1267 8128 27070101 Δημοτική Κοινότητα Στυλίδος 5.0118 8129 2707010102 Βασιλική,η 348 8130 2707010103 Κούτσουρο,το 148 8131 2707010104 Μελίσσια,τα 248 8132 2707010105 Πεταράδες,οι 368 8133 2707010106 Πλάκες,οι 118 8134 2707010101 Στυλίς,η 4.8927 8135 27070102 Τοπική Κοινότητα Αγίας Μαρίνης Φθιώτιδος 3558 8136 2707010201 Αγία Μαρίνα,η 3557 8137 27070103 Τοπική Κοινότητα Ανύδρου 1578 8138 2707010301 Άνυδρον,το 1577 8139 27070104 Τοπική Κοινότητα Αυλακίου 4718 8140 2707010401 Αυλάκιον,το 4717 8141 27070105 Τοπική Κοινότητα Λογγιτσίου 488 8142 2707010501 Λογγίτσιον,το 487 8143 27070106 Τοπική Κοινότητα Νεράιδας 848 8144 2707010601 Νεράιδα,η 844 8145 28 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Έδρα: Λεβάδεια,η) 117.9205 8146 2802 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ (Έδρα: Αλίαρτος,η) 10.8876 8147 280201 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΙΑΡΤΟΥ 6.0947 8148 28020101 Δημοτική Κοινότητα Αλιάρτου 4.847

Page 121: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 8149 2802010101 Αλίαρτος,η 4.4028 8150 2802010102 Μάζιον,το 4457 8151 28020102 Τοπική Κοινότητα Ευαγγελιστρίας 2078 8152 2802010201 Ευαγγελίστρια,η 1918 8153 2802010202 Μονή Ευαγγελιστρίας,η 167 8154 28020103 Τοπική Κοινότητα Πέτρας 3478 8155 2802010301 Πέτρα,η 3477 8156 28020104 Τοπική Κοινότητα Σωληναρίου 3408 8157 2802010401 Σωληνάριον,το 3407 8158 28020105 Τοπική Κοινότητα Υψηλάντου 3538 8159 2802010501 Υψηλάντης,ο 3536 8160 280202 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΙΕΩΝ 4.7937 8161 28020202 Τοπική Κοινότητα Άσκρης 6228 8162 2802020201 Άσκρη,η 6227 8163 28020201 Τοπική Κοινότητα Θεσπιών 1.1398 8164 2802020101 Θεσπιαί,αι 1.1397 8165 28020203 Τοπική Κοινότητα Λεονταρίου 9048 8166 2802020301 Λεοντάριον,το 9047 8167 28020204 Τοπική Κοινότητα Μαυρομματίου 1.8478 8168 2802020401 Μαυρομμάτιον,το 1.8477 8169 28020205 Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου Θεσπιών 2818 8170 2802020501 Νεοχώριον,το 2815 8171 2803 ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΑΧΟΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ (Έδρα: Δίστομον,το) 8.1886 8172 280302 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 1.5377 8173 28030201 Δημοτική Κοινότητα Αντικύρας 1.5378 8174 2803020102 Αγία Σωτήρα,η 08 8175 2803020103 Άγιος Ισίδωρος,ο 898 8176 2803020101 Αντικύρα,η 1.4486 8177 280303 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΑΧΟΒΗΣ 2.7707 8178 28030301 Δημοτική Κοινότητα Αραχόβης 2.7708 8179 2803030101 Αράχοβα,η 2.6578 8180 2803030102 Ζεμενό Αραχόβης,το 328 8181 2803030103 Καλύβια Λιβαδίου Αραχόβης,τα 816 8182 280301 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΣΤΟΜΟΥ 3.8817 8183 28030101 Δημοτική Κοινότητα Διστόμου 3.1928 8184 2803010102 Άγιος Νικόλαος,ο 258 8185 2803010101 Δίστομον,το 1.5898 8186 2803010103 Παραλία Διστόμου,η 1.5787 8187 28030102 Τοπική Κοινότητα Στειρίου 6898 8188 2803010202 Μονή Οσίου Λουκά,η 38 8189 2803010201 Στείριον,το 6865 8190 2804 ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ (Έδρα: Θήβαι,αι) 36.4776 8191 280402 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΓΙΩΝ 3.2487 8192 28040201 Δημοτική Κοινότητα Βαγίων 3.2488 8193 2804020101 Βάγια,τα 3.2486 8194 280401 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΗΒΑΙΩΝ 25.8457 8195 28040101 Δημοτική Κοινότητα Θηβαίων 22.8838 8196 2804010101 Θήβαι,αι 22.8837 8197 28040102 Τοπική Κοινότητα Αμπελοχωρίου 3148 8198 2804010201 Αμπελοχώριον,το 3147 8199 28040103 Τοπική Κοινότητα Ελεώνος 1.0108 8200 2804010301 Ελεών,ο 1.0107 8201 28040104 Τοπική Κοινότητα Μουρικίου 6808 8202 2804010402 Καστρί,το 568 8203 2804010401 Μουρίκιον,το 5018 8204 2804010403 Πλατανάκια,τα 1237 8205 28040105 Τοπική Κοινότητα Νεοχωρακίου 5158 8206 2804010501 Νεοχωράκιον,το 5157 8207 28040106 Τοπική Κοινότητα Υπάτου 4438 8208 2804010602 Μονή Μεταμορφώσεως Σωτήρος Σαγματά,η 58 8209 2804010601 Ύπατον,το 4386 8210 280403 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΙΣΒΗΣ 2.4767 8211 28040301 Τοπική Κοινότητα Δομβραίνης 6758 8212 2804030102 Άγιος Νικόλαος,ο 168 8213 2804030101 Δομβραίνα,η 6398 8214 2804030103 Μονή Μακαριωτίσσης,η 207 8215 28040302 Τοπική Κοινότητα Ελλοπίας 3988 8216 2804030201 Ελλοπία,η 398

Page 122: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

7 8217 28040303 Τοπική Κοινότητα Θίσβης 1908 8218 2804030301 Θίσβη,η 1838 8219 2804030302 Όρμος Αγίου Ιωάννου,ο 77 8220 28040304 Τοπική Κοινότητα Ξηρονομής 6358 8221 2804030402 Αλυκή,η 2798 8222 2804030401 Ξηρονομή,η 3567 8223 28040305 Τοπική Κοινότητα Χώστια 5788 8224 2804030502 Παραλία,η 1608 8225 2804030501 Πρόδρομος,ο 4186 8226 280404 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΑΙΩΝ 4.9087 8227 28040401 Τοπική Κοινότητα Καπαρελλίου 1.8638 8228 2804040102 Άγιος Βασίλειος,ο 1008 8229 2804040103 Καλαμάκι,το 78 8230 2804040101 Καπαρέλλιον,το 1.7567 8231 28040402 Τοπική Κοινότητα Λεύκτρων 1.0918 8232 2804040201 Λεύκτρα,τα 1.0198 8233 2804040202 Παραλία Λιβαδόστρας,η 727 8234 28040403 Τοπική Κοινότητα Λουτουφίου 3378 8235 2804040301 Λουτούφιον,το 3377 8236 28040404 Τοπική Κοινότητα Μελισσοχωρίου 6708 8237 2804040401 Μελισσοχώριον,το 6707 8238 28040405 Τοπική Κοινότητα Πλαταιών 9478 8239 2804040502 Μονή Αγίας Τριάδος,η 38 8240 2804040501 Πλαταιαί,αι 9445 8241 2801 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ (Έδρα: Λεβάδεια,η) 31.3156 8242 280102 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΑΥΛΕΙΑΣ 1.6867 8243 28010201 Τοπική Κοινότητα Δαυλείας 1.2408 8244 2801020101 Δαύλεια,η 1.2328 8245 2801020102 Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Ιερουσαλήμ,η 87 8246 28010202 Τοπική Κοινότητα Μαυρονερίου 2188 8247 2801020201 Μαυρονέριον,το 2148 8248 2801020202 Σταθμός Δαυλείας,ο 47 8249 28010203 Τοπική Κοινότητα Παρορίου 2288 8250 2801020301 Παρόριον,το 2286 8251 280103 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ 3.1707 8252 28010301 Δημοτική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου 1.6938 8253 2801030101 Άγιος Γεώργιος,ο 1.6937 8254 28010302 Τοπική Κοινότητα Αγίας Άννας 2618 8255 2801030201 Αγία Άννα,η 2268 8256 2801030202 Ζελίτσα,η 278 8257 2801030203 Μονή Οσίου Σεραφείμ Δομβούς,η 87 8258 28010303 Τοπική Κοινότητα Αγίας Τριάδος 6528 8259 2801030301 Αγία Τριάς,η 6527 8260 28010304 Τοπική Κοινότητα Αλαλκομενών 1788 8261 2801030402 Άγιος Αθανάσιος,ο 958 8262 2801030401 Αλαλκομεναί,αι 837 8263 28010305 Τοπική Κοινότητα Κορωνείας 3868 8264 2801030502 Αγία Παρασκευή,η 1648 8265 2801030501 Κορώνεια,η 2226 8266 280104 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ 2.2987 8267 28010401 Δημοτική Κοινότητα Κυριακίου 2.2988 8268 2801040102 Άγιος Αθανάσιος,ο 118 8269 2801040103 Καρυώτι,το 128 8270 2801040101 Κυριάκιον,το 2.1858 8271 2801040104 Παναγία Καλαμιώτισσα,η 738 8272 2801040105 Ταρσός,ο 176 8273 280101 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 22.7797 8274 28010101 Δημοτική Κοινότητα Λεβαδέων 22.1938 8275 2801010102 Άγιος Νικόλαος,ο 338 8276 2801010103 Ανάληψις,η 1698 8277 2801010104 Άνω Σούρπη,η 08 8278 2801010105 Ελικών,ο 318 8279 2801010101 Λεβάδεια,η 21.3798 8280 2801010106 Περαχώριον,το 3258 8281 2801010107 Σταθμός,ο 178 8282 2801010108 Τζιμαίικα,τα 1188 8283 2801010109 Τσουκαλάδες,οι 1217 8284 28010102 Τοπική Κοινότητα Λαφυστίου 354

Page 123: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 8285 2801010201 Λαφύστιον,το 3547 8286 28010103 Τοπική Κοινότητα Ρωμαιίκου 2328 8287 2801010301 Ρωμαίικον,το 2326 8288 280105 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ 1.3827 8289 28010502 Τοπική Κοινότητα Αγίου Βλασίου 2128 8290 2801050201 Άγιος Βλάσιος,ο 2127 8291 28010503 Τοπική Κοινότητα Ακοντίου 1278 8292 2801050301 Ακόντιον,το 1277 8293 28010504 Τοπική Κοινότητα Ανθοχωρίου 2078 8294 2801050401 Ανθοχώριον,το 2077 8295 28010505 Τοπική Κοινότητα Βασιλικών 388 8296 2801050501 Βασιλικά,τα 387 8297 28010506 Τοπική Κοινότητα Θουρίου 1278 8298 2801050601 Θούριον,το 1277 8299 28010507 Τοπική Κοινότητα Προσηλίου 338 8300 2801050701 Προσήλιον,το 337 8301 28010508 Τοπική Κοινότητα Προφήτου Ηλία 828 8302 2801050801 Προφήτης Ηλίας,ο 827 8303 28010501 Τοπική Κοινότητα Χαιρωνείας 5568 8304 2801050101 Χαιρώνεια,η 5565 8305 2805 ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ (Έδρα: Ορχομενός,ο) 11.6216 8306 280502 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ 2.7527 8307 28050201 Τοπική Κοινότητα Ακραιφνίου 1.0588 8308 2805020101 Ακραίφνιον,το 1.0587 8309 28050202 Τοπική Κοινότητα Κάστρου 8828 8310 2805020201 Κάστρον,το 8688 8311 2805020202 Στροβίκιον,το 147 8312 28050203 Τοπική Κοινότητα Κοκκίνου 8128 8313 2805020303 Άγιος Ιωάννης,ο 1688 8314 2805020301 Κόκκινον,το 6188 8315 2805020302 Μονή Πελαγίας,η 128 8316 2805020304 Σκροπονέρια,τα 146 8317 280501 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 8.8697 8318 28050101 Δημοτική Κοινότητα Ορχομενού 5.2388 8319 2805010101 Ορχομενός,ο 5.2387 8320 28050102 Τοπική Κοινότητα Αγίου Δημητρίου 8778 8321 2805010201 Άγιος Δημήτριος,ο 8018 8322 2805010202 Μαυρόγεια,τα 767 8323 28050103 Τοπική Κοινότητα Αγίου Σπυρίδωνος 3288 8324 2805010302 Άγιος Ανδρέας,ο 668 8325 2805010301 Άγιος Σπυρίδων,ο 2627 8326 28050104 Τοπική Κοινότητα Διονύσου 5728 8327 2805010401 Διόνυσος,ο 5727 8328 28050105 Τοπική Κοινότητα Καρυάς 2648 8329 2805010501 Καρυά,η 2647 8330 28050106 Τοπική Κοινότητα Λουτσίου 3088 8331 2805010601 Λούτσιον,το 3087 8332 28050107 Τοπική Κοινότητα Παύλου 1.1868 8333 2805010701 Παύλος,ο 1.1867 8334 28050108 Τοπική Κοινότητα Πύργου 968 8335 2805010801 Πύργος,ο 965 8336 2806 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ (Έδρα: Σχηματάριον,το) 19.4326 8337 280602 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ 1.8697 8338 28060202 Τοπική Κοινότητα Δάφνης 1018 8339 2806020201 Δάφνη,η 1017 8340 28060201 Τοπική Κοινότητα Πύλης 7458 8341 2806020102 Λεύκα,η 228 8342 2806020103 Πάνακτον,το 418 8343 2806020104 Πράσινον,το 308 8344 2806020101 Πύλη,η 6527 8345 28060203 Τοπική Κοινότητα Σκούρτων 7848 8346 2806020301 Σκούρτα,τα 7718 8347 2806020302 Τζιγκουράτι,το 137 8348 28060204 Τοπική Κοινότητα Στεφάνης 2398 8349 2806020402 Κατασκήνωση,η 178 8350 2806020401 Στεφάνη,η 2226 8351 280603 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ 6.5637 8352 28060301 Δημοτική Κοινότητα Οινοφύτων 4.903

Page 124: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 8353 2806030102 Δήλεσι,το 1.9768 8354 2806030101 Οινόφυτα,τα 2.9277 8355 28060302 Τοπική Κοινότητα Αγίου Θωμά 1.2928 8356 2806030201 Άγιος Θωμάς,ο 1.2927 8357 28060303 Τοπική Κοινότητα Κλειδίου 3688 8358 2806030301 Κλειδίον,το 3686 8359 280601 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 7.1737 8360 28060101 Δημοτική Κοινότητα Σχηματαρίου 7.1738 8361 2806010102 Οινόη,η 4428 8362 2806010103 Πλάκα Δήλεσι,η 2.6968 8363 2806010101 Σχηματάριον,το 4.0356 8364 280604 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 3.8277 8365 28060401 Τοπική Κοινότητα Άρματος 1.0938 8366 2806040101 Άρμα,το 1.0937 8367 28060402 Τοπική Κοινότητα Ασωπίας 8658 8368 2806040201 Ασωπία,η 8657 8369 28060403 Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας 7528 8370 2806040301 Καλλιθέα,η 7527 8371 28060404 Τοπική Κοινότητα Τανάγρας 1.1178 8372 2806040402 Παναγία,η 4158 8373 2806040401 Τανάγρα,η 7024 8374 29 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ (Έδρα: Χαλκίς,η) 210.8155 8375 2902 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ (Έδρα: Ψαχνά,τα) 18.8006 8376 290202 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΡΦΥΩΝ 5.4737 8377 29020202 Τοπική Κοινότητα Αγίου Αθανασίου 2958 8378 2902020201 Άγιος Αθανάσιος,ο 2957 8379 29020203 Τοπική Κοινότητα Αμφιθέας 2628 8380 2902020301 Αμφιθέα,η 2627 8381 29020204 Τοπική Κοινότητα Βούνων 898 8382 2902020401 Βούνοι,οι 897 8383 29020205 Τοπική Κοινότητα Γλυφάδας 1948 8384 2902020502 Αγριοσυκέα,η 188 8385 2902020501 Γλυφάδα,η 1508 8386 2902020503 Κοτσίκια,τα 208 8387 2902020504 Νίκη,η 67 8388 29020206 Τοπική Κοινότητα Θεολόγου 3658 8389 2902020601 Θεολόγος,ο 3657 8390 29020207 Τοπική Κοινότητα Καθενών 6308 8391 2902020701 Καθενοί,οι 6307 8392 29020208 Τοπική Κοινότητα Καμπιών 2188 8393 2902020801 Καμπιά,τα 1828 8394 2902020802 Κάτω Καμπιά,τα 48 8395 2902020803 Σκουντέριον,το 327 8396 29020209 Τοπική Κοινότητα Λούτσας 2988 8397 2902020901 Λούτσα,η 2987 8398 29020210 Τοπική Κοινότητα Μίστρου 4468 8399 2902021002 Άνω Μίστρος,ο 08 8400 2902021003 Κλιμάκι,το 88 8401 2902021004 Μαυρόπουλον,το 808 8402 2902021001 Μίστρος,ο 3587 8403 29020211 Τοπική Κοινότητα Παλιούρα 4188 8404 2902021101 Παλιούρας,ο 4187 8405 29020212 Τοπική Κοινότητα Πισσώνος 6528 8406 2902021201 Πισσώνας,ο 6527 8407 29020213 Τοπική Κοινότητα Πούρνου 3028 8408 2902021301 Πούρνος,ο 3027 8409 29020201 Τοπική Κοινότητα Στενής Δίρφυος 6548 8410 2902020102 Κάτω Στενή,η 2608 8411 2902020103 Πύργος,ο 28 8412 2902020101 Στενή Δίρφυος,η 3927 8413 29020214 Τοπική Κοινότητα Στροπώνων 6508 8414 2902021402 Αγία Ειρήνη,η 238 8415 2902021403 Λάμαρη,η 668 8416 2902021404 Παραλία Χιλιαδού,η 638 8417 2902021401 Στρόπωνες,αι 4986 8418 290201 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 13.3277 8419 29020101 Δημοτική Κοινότητα Ψαχνών 6.0508 8420 2902010102 Μακρυμάλλη,η 219

Page 125: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 8421 2902010103 Μονή Αγίου Ιωάννη Καλυβίτη,η 08 8422 2902010104 Μονή Μακρυμάλλης,η 28 8423 2902010105 Μονή Παναγίας Γοργοεπηκόου,η 28 8424 2902010101 Ψαχνά,τα 5.8277 8425 29020102 Τοπική Κοινότητα Αγίας Σοφίας 1688 8426 2902010201 Αγία Σοφία,η 668 8427 2902010202 Λιμνιώνας,ο 538 8428 2902010203 Μύλοι,οι 448 8429 2902010204 Πηγάδια,τα 57 8430 29020103 Τοπική Κοινότητα Άτταλης 4308 8431 2902010301 Άτταλη,η 3718 8432 2902010302 Πλατάνια,τα 597 8433 29020104 Τοπική Κοινότητα Καμαρίτσης 4218 8434 2902010402 Άγιος,ο 48 8435 2902010401 Καμαρίτσα,η 4158 8436 2902010403 Κλιμάκι,το 27 8437 29020105 Τοπική Κοινότητα Καστέλλας 1.5208 8438 2902010501 Καστέλλα,η 1.4168 8439 2902010502 Φτελιά Παραλίας Καστέλλας,η 858 8440 2902010503 Χλόες,οι 197 8441 29020106 Τοπική Κοινότητα Κοντοδεσποτίου 2518 8442 2902010601 Κοντοδεσπότιον,το 2517 8443 29020107 Τοπική Κοινότητα Κυπαρισσίου 1648 8444 2902010702 Άκραι,αι 148 8445 2902010703 Δροσιά,η 108 8446 2902010701 Κυπαρίσσιον,το 1407 8447 29020108 Τοπική Κοινότητα Μακρυκάπας 8048 8448 2902010801 Μακρυκάπα,η 8047 8449 29020109 Τοπική Κοινότητα Νεροτριβιάς 4328 8450 2902010902 Δάφνη,η 278 8451 2902010903 Θεοτόκος,η 78 8452 2902010904 Θηλυκόντας,ο 08 8453 2902010905 Κακοπέρατο,το 458 8454 2902010901 Νεροτριβιά,η 3537 8455 29020110 Τοπική Κοινότητα Παγώντα 1008 8456 2902011002 Μαρκάται,αι 498 8457 2902011003 Νέος Παγώντας,ο 38 8458 2902011001 Παγώντας,ο 487 8459 29020111 Τοπική Κοινότητα Πολιτικών 1.5908 8460 2902011102 Παραλία Πολιτικών,η 2128 8461 2902011101 Πολιτικά,τα 1.3787 8462 29020112 Τοπική Κοινότητα Σταυρού 3488 8463 2902011201 Σταυρός,ο 3487 8464 29020113 Τοπική Κοινότητα Τριάδος 1.0498 8465 2902011301 Τριάδα,η 1.0495 8466 2903 ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ (Έδρα: Ερέτρια,η) 13.0536 8467 290302 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ 6.7237 8468 29030201 Δημοτική Κοινότητα Αμαρύνθου 3.6728 8469 2903020101 Αμάρυνθος,η 3.6478 8470 2903020102 Γαλάζια Νερά,τα 257 8471 29030203 Δημοτική Κοινότητα Γυμνού 2.0338 8472 2903020301 Γυμνόν,το 2.0088 8473 2903020302 Μεταμόρφωσις,η 228 8474 2903020303 Παραθεριστικός Οικοδομικός Συνεταιρισμός Ολυμπιακής Αεροπορίας,ο 37 8475 29030202 Τοπική Κοινότητα Άνω Βάθειας 4688 8476 2903020201 Άνω Βάθεια,η 3728 8477 2903020202 Κουκάκι,το 838 8478 2903020203 Μονή Αγίου Νικολάου,η 137 8479 29030204 Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας 4588 8480 2903020401 Καλλιθέα,η 4587 8481 29030205 Τοπική Κοινότητα Σέτας 928 8482 2903020502 Κάτω Σέτα,η 328 8483 2903020501 Σέτα,η 606 8484 290301 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 6.3307 8485 29030101 Δημοτική Κοινότητα Ερέτριας 6.3308 8486 2903010102 Αγία Τριάς,η (νησίς) 08 8487 2903010103 Γέροντας,ο 48 8488 2903010101 Ερέτρια,η 4.166

Page 126: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 8489 2903010104 Μαγούλα,η 1.0638 8490 2903010105 Μαλακώντα,η 1.0975 8491 2904 ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ (Έδρα: Ιστιαία,η) 21.0836 8492 290402 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΔΗΨΟΥ 6.1417 8493 29040201 Δημοτική Κοινότητα Λουτρών Αιδηψού 4.5198 8494 2904020102 Αιδηψός,η 1.2498 8495 2904020103 Ήλια,τα 2338 8496 2904020101 Λουτρά Αιδηψού,τα 2.5608 8497 2904020104 Μαούνης,ο 08 8498 2904020105 Μονή Αγίου Γεωργίου,η 78 8499 2904020106 Παιδούπολη,η 28 8500 2904020107 Παραλία Αγίου Νικολάου,η 4488 8501 2904020108 Πολύλοφον,το 207 8502 29040202 Τοπική Κοινότητα Αγίου 9938 8503 2904020202 Αγιόκαμπος,ο 948 8504 2904020201 Άγιος,ο 8018 8505 2904020203 Βαρβάρα,η 768 8506 2904020204 Βίγλα,η 28 8507 2904020205 Πλατανιάς,ο 128 8508 2904020206 Σκεπαστή,η 87 8509 29040203 Τοπική Κοινότητα Γιάλτρων 6298 8510 2904020302 Άγιος Γεώργιος Γιάλτρων,ο 248 8511 2904020301 Γιάλτρα,τα 5448 8512 2904020303 Λουτρά Γιάλτρων,τα 388 8513 2904020304 Ροδοδάφνη,η 236 8514 290403 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ 3.7127 8515 29040302 Τοπική Κοινότητα Αγδινών 1648 8516 2904030201 Αγδίναι,αι 1647 8517 29040303 Τοπική Κοινότητα Αγριοβοτάνου 1938 8518 2904030301 Αγριοβότανον,το 1938 8519 2904030302 Ποντικονήσιον,το (νησίς) 07 8520 29040301 Τοπική Κοινότητα Αρτεμισίου 8498 8521 2904030101 Αρτεμίσιον,το 3928 8522 2904030102 Πευκίον,το 4577 8523 29040304 Τοπική Κοινότητα Ασμηνίου 7848 8524 2904030401 Ασμήνιον,το 7348 8525 2904030402 Κεφαλές,οι 507 8526 29040305 Τοπική Κοινότητα Βασιλικών 7048 8527 2904030501 Βασιλικά,τα 4248 8528 2904030502 Τσαπουρνιά,η 798 8529 2904030503 Ψαροπούλι,το 2017 8530 29040306 Τοπική Κοινότητα Γερακιούς 1348 8531 2904030601 Γερακιού,η 1347 8532 29040307 Τοπική Κοινότητα Γουβών 5078 8533 2904030701 Γούβαι,αι 4388 8534 2904030702 Καστρίον,το 418 8535 2904030703 Παλαιόκαστρο,το 287 8536 29040308 Τοπική Κοινότητα Ελληνικών 3778 8537 2904030802 Άγιος Νικόλαος,ο 658 8538 2904030801 Ελληνικά,τα 3126 8539 290401 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ 7.0917 8540 29040101 Δημοτική Κοινότητα Ιστιαίας 5.5228 8541 2904010102 Άγιος Γεώργιος,ο 3898 8542 2904010101 Ιστιαία,η 4.3398 8543 2904010103 Κανατάδικα,τα 598 8544 2904010104 Νέα Σινασός,η 5658 8545 2904010105 Νεοχώριον,το 1707 8546 29040102 Τοπική Κοινότητα Αβγαριάς 968 8547 2904010201 Αβγαριά,η 967 8548 29040103 Τοπική Κοινότητα Βουτά 2948 8549 2904010301 Βουτάς,ο 1988 8550 2904010302 Κυπαρίσσιον,το 518 8551 2904010303 Σήμια,η 457 8552 29040104 Τοπική Κοινότητα Γαλατσάδων 1488 8553 2904010401 Γαλατσάδες,αι 588 8554 2904010402 Καματριάδες,αι 907 8555 29040105 Τοπική Κοινότητα Γαλατσώνας 658 8556 2904010501 Γαλατσώνα,η 65

Page 127: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

7 8557 29040106 Τοπική Κοινότητα Καμαρίων 3818 8558 2904010601 Καμάρια,τα 3817 8559 29040107 Τοπική Κοινότητα Κοκκινομηλέας 728 8560 2904010701 Κοκκινομηλέα,η 727 8561 29040108 Τοπική Κοινότητα Κρυονερίτη 1898 8562 2904010801 Κρυονερίτης,ο 1897 8563 29040109 Τοπική Κοινότητα Μηλεών 1698 8564 2904010901 Μηλέαι,αι 1697 8565 29040110 Τοπική Κοινότητα Μονοκαρυάς 1558 8566 2904011002 Κάτω Μονοκαρυά,η 1138 8567 2904011001 Μονοκαρυά,η 426 8568 290404 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΙΧΑΔΟΣ 1.1227 8569 29040401 Τοπική Κοινότητα Λιχάδος 1.1228 8570 2904040102 Άγιος Γεώργιος,ο 8688 8571 2904040103 Βασιλίνα,η 248 8572 2904040104 Γρεγολίμανο,το 08 8573 2904040105 Κάβος,ο 438 8574 2904040106 Κοκκινιάς,ο 68 8575 2904040101 Λιχάς,η 1818 8576 2904040107 Μονολιά,η (νησίς) 08 8577 2904040108 Στρογγύλη,η (νησίς) 06 8578 290405 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΩΡΕΩΝ 3.0177 8579 29040502 Τοπική Κοινότητα Καστανιωτίσσης 2248 8580 2904050201 Καστανιώτισσα,η 2247 8581 29040503 Τοπική Κοινότητα Νέου Πύργου 7868 8582 2904050301 Νέος Πύργος,ο 7867 8583 29040504 Τοπική Κοινότητα Ταξιάρχου 7988 8584 2904050401 Ταξιάρχης,ο 7987 8585 29040501 Τοπική Κοινότητα Ωρεών 1.2098 8586 2904050101 Ωρεοί,οι 1.2095 8587 2905 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ (Έδρα: Κάρυστος,η) 12.1806 8588 290501 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 6.7527 8589 29050101 Δημοτική Κοινότητα Καρύστου 5.1218 8590 2905010102 Ζαρμπουταίϊκα,τα 98 8591 2905010101 Κάρυστος,η 5.1127 8592 29050102 Τοπική Κοινότητα Αετού 4878 8593 2905010201 Αετός,ο 4138 8594 2905010202 Ακρωτήρι,το 68 8595 2905010203 Μετόχιον,το 488 8596 2905010204 Μπούρος,ο 207 8597 29050103 Τοπική Κοινότητα Γραμπιάς 2668 8598 2905010301 Γραμπιά,η 1748 8599 2905010302 Μεκουνίδα,η 788 8600 2905010303 Ρούκλια,τα 147 8601 29050104 Τοπική Κοινότητα Καλυβίων 5578 8602 2905010401 Καλύβια,τα 5577 8603 29050105 Τοπική Κοινότητα Μύλων 1338 8604 2905010501 Μύλοι,οι 1337 8605 29050106 Τοπική Κοινότητα Πλατανιστού 1888 8606 2905010602 Άγιοι,οι 58 8607 2905010603 Ελαιών,ο 148 8608 2905010604 Επανωχώριον,το 168 8609 2905010605 Καστρί,το 378 8610 2905010606 Μανδηλού,η (νησίς) 08 8611 2905010607 Πηδουλαίικα,τα 138 8612 2905010601 Πλατανιστός,ο 748 8613 2905010608 Ποτάμιον,το 296 8614 290502 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΦΗΡΕΩΣ 3427 8615 29050201 Τοπική Κοινότητα Αμυγδαλέας 1958 8616 2905020101 Αμυγδαλέα,η 858 8617 2905020102 Δρυμονάριον,το 08 8618 2905020103 Ζαχαριά,η 58 8619 2905020104 Θύμιον,το 288 8620 2905020105 Καψούριον,το 168 8621 2905020106 Πρινιά,η 238 8622 2905020107 Σχίζαλη,η 387 8623 29050202 Τοπική Κοινότητα Κομίτου 1478 8624 2905020202 Αντιάς,ο 59

Page 128: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 8625 2905020203 Ευαγγελισμός,ο 468 8626 2905020201 Κόμιτον,το 426 8627 290503 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ 2.3707 8628 29050302 Τοπική Κοινότητα Αγίου Δημητρίου 1638 8629 2905030201 Άγιος Δημήτριος,ο 1637 8630 29050303 Τοπική Κοινότητα Ακταίου 518 8631 2905030301 Ακταίον,το 478 8632 2905030302 Εκάλη,η 47 8633 29050304 Τοπική Κοινότητα Γιαννιτσίου 1438 8634 2905030401 Γιαννίτσιον,το 528 8635 2905030402 Κάτω Γιαννίτσι,το 208 8636 2905030403 Πόθιον,το 717 8637 29050305 Τοπική Κοινότητα Καλλιανού 2028 8638 2905030502 Αγαθόν,το 398 8639 2905030503 Βράχος,ο 58 8640 2905030504 Καλέργον,το 158 8641 2905030501 Καλλιανός,ο 1308 8642 2905030505 Λενοσαίοι,οι 78 8643 2905030506 Σώτειρα,η 67 8644 29050306 Τοπική Κοινότητα Κατσαρωνίου 1088 8645 2905030601 Κατσαρώνιον,το 708 8646 2905030602 Χωνί,το 387 8647 29050301 Τοπική Κοινότητα Μαρμαρίου 1.2618 8648 2905030102 Αγία Μαρίνα,η 278 8649 2905030103 Άγιος Κωνσταντίνος,ο 628 8650 2905030104 Διασταύρωση,η 308 8651 2905030105 Κοκκίνης,ο 268 8652 2905030106 Κρύα Βρύση,η 448 8653 2905030107 Λυκόρεμα,το 178 8654 2905030101 Μαρμάριον,το 9108 8655 2905030108 Μεγαλόνησος Πεταλιών,η (νησίς) 08 8656 2905030109 Παναγία,η 598 8657 2905030110 Παραλία Φηγιά,η 648 8658 2905030111 Σφυριδούπολη,η 08 8659 2905030112 Τραγονήσιον,το (νησίς) 18 8660 2905030113 Φηγιάς,ο 218 8661 2905030114 Χερσονήσιον,το (νησίς) 07 8662 29050307 Τοπική Κοινότητα Μελισσώνος 338 8663 2905030701 Μελισσών,ο 337 8664 29050308 Τοπική Κοινότητα Παραδεισίου 1948 8665 2905030802 Αλέξης,ο 448 8666 2905030801 Παραδείσιον,το 1158 8667 2905030803 Χάνια,τα 357 8668 29050309 Τοπική Κοινότητα Στουππαίων 2158 8669 2905030902 Βαρελλαίοι,οι 138 8670 2905030903 Βατήσιον,το 338 8671 2905030904 Καλογέρι,το 178 8672 2905030905 Ριζοβούνιον,το 358 8673 2905030901 Στουππαίοι,οι 1176 8674 290504 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΥΡΕΩΝ 2.7167 8675 29050402 Τοπική Κοινότητα Αλμυροποτάμου 4108 8676 2905040201 Αλμυροπόταμος,ο 1028 8677 2905040202 Καβαλλιανή,η (νησίς) 08 8678 2905040203 Παναγία,η 3087 8679 29050403 Τοπική Κοινότητα Μεσοχωρίων 3248 8680 2905040301 Μεσοχώρια,τα 1988 8681 2905040302 Ραπταίοι,οι 788 8682 2905040303 Τσακαίοι,οι 487 8683 29050404 Τοπική Κοινότητα Νέων Στύρων 1.2548 8684 2905040402 Βαθύρεμα,το 18 8685 2905040403 Δήλησο,το 288 8686 2905040404 Ζωοδόχος Πηγή,η 1508 8687 2905040405 Κελλιά,τα 08 8688 2905040406 Κουβέλλαι,αι 448 8689 2905040401 Νέα Στύρα,τα 1.0317 8690 29050405 Τοπική Κοινότητα Πολυποτάμου 688 8691 2905040502 Ελαιοχώριον,το 108 8692 2905040501 Πολυπόταμος,ο 58

Page 129: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

7 8693 29050401 Τοπική Κοινότητα Στύρων 6608 8694 2905040102 Ελαφολίμανο,το 228 8695 2905040103 Καγκαδαίοι,οι 278 8696 2905040104 Κάψαλα,τα 1588 8697 2905040105 Λεύκα,η 938 8698 2905040106 Νιμπορειό,το 508 8699 2905040101 Στύρα,τα 3105 8700 2906 ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ (Έδρα: Αλιβέριον,το, Ιστορική έδρα: Κύμη,η) 28.4376 8701 290602 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΥΛΩΝΟΣ 4.4987 8702 29060202 Τοπική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου 2808 8703 2906020201 Άγιος Γεώργιος,ο 2807 8704 29060201 Τοπική Κοινότητα Αυλωναρίου 1.3548 8705 2906020101 Αυλωνάριον,το 6378 8706 2906020102 Δάφνη,η 2238 8707 2906020103 Ελαία,η 188 8708 2906020104 Λοφίσκος,ο 2918 8709 2906020105 Μονή Αγίου Χαραλάμπους Λευκών,η 78 8710 2906020106 Χάνια,τα 1787 8711 29060203 Τοπική Κοινότητα Αχλαδερής 6998 8712 2906020302 Αχλαδερή,η 1568 8713 2906020303 Κάλαμος,ο 278 8714 2906020304 Κορασίδα,η 138 8715 2906020305 Περιβόλια,τα 1578 8716 2906020301 Συκέαι,αι 3467 8717 29060204 Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου 5748 8718 2906020401 Νεοχώριον,το 5747 8719 29060205 Τοπική Κοινότητα Οκτωνιάς 6508 8720 2906020502 Άγιος Μερκούριος,ο 398 8721 2906020503 Μουρτερή,η 1268 8722 2906020501 Οκτωνιά,η 4857 8723 29060206 Τοπική Κοινότητα Ορίου 4068 8724 2906020602 Μυρτέα,η 188 8725 2906020601 Όριον,το 3887 8726 29060207 Τοπική Κοινότητα Πυργίου 2248 8727 2906020701 Πυργίον,το 2247 8728 29060208 Τοπική Κοινότητα Ωρολογίου 3118 8729 2906020802 Αγία Θέκλα,η 378 8730 2906020803 Πρινάκιον,το 328 8731 2906020801 Ωρολόγιον,το 2426 8732 290603 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΣΤΥΩΝ 4.8187 8733 29060302 Τοπική Κοινότητα Αργυρού 3928 8734 2906030202 Άγιος Δημήτριος,ο 688 8735 2906030201 Αργυρόν,το 2618 8736 2906030203 Μπούφαλον,το 637 8737 29060303 Τοπική Κοινότητα Βέλους 6028 8738 2906030301 Βέλος,το 6027 8739 29060304 Τοπική Κοινότητα Δύστου 6998 8740 2906030401 Δύστος,η 5868 8741 2906030402 Κουτουμουλάς,ο 1137 8742 29060305 Τοπική Κοινότητα Ζαράκων 7078 8743 2906030501 Ζάρακες,οι 6448 8744 2906030502 Παραλία Ζαράκων,η 637 8745 29060306 Τοπική Κοινότητα Κοσκίνων 4118 8746 2906030602 Αλώνια,τα 928 8747 2906030601 Κόσκινα,τα 3197 8748 29060301 Τοπική Κοινότητα Κριεζών 8428 8749 2906030102 Δροσιά,η 2268 8750 2906030101 Κριεζά,τα 6167 8751 29060307 Τοπική Κοινότητα Λεπούρων 2768 8752 2906030701 Λέπουρα,τα 2767 8753 29060308 Τοπική Κοινότητα Πετριών 8898 8754 2906030802 Άγιοι Απόστολοι,οι 6348 8755 2906030803 Κλιμάκι,το 268 8756 2906030804 Λιάναμμο,η 68 8757 2906030801 Πετριαί,αι 2236 8758 290604 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ 3.0237 8759 29060402 Τοπική Κοινότητα Αγίου Βλασίου 3518 8760 2906040201 Άγιος Βλάσιος,ο 306

Page 130: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 8761 2906040202 Λόκας,ο 457 8762 29060403 Τοπική Κοινότητα Άνω Κουρουνίου 688 8763 2906040301 Άνω Κουρούνιον,το 687 8764 29060404 Τοπική Κοινότητα Βρύσης 3568 8765 2906040401 Βρύση,η 2258 8766 2906040402 Γάια,τα 348 8767 2906040403 Επισκοπή,η 808 8768 2906040404 Νεοχώριον,το 177 8769 29060405 Τοπική Κοινότητα Καδίου 2948 8770 2906040502 Γιάννηδες,οι 1058 8771 2906040501 Κάδιον,το 1897 8772 29060406 Τοπική Κοινότητα Κάτω Κουρουνίου 828 8773 2906040601 Κάτω Κουρούνιον,το 827 8774 29060407 Τοπική Κοινότητα Κήπων 2138 8775 2906040701 Κήποι,οι 1958 8776 2906040702 Κοκκινοεκκλησιές,οι 68 8777 2906040703 Σπηλιαί,αι 127 8778 29060401 Τοπική Κοινότητα Κονιστρών 7338 8779 2906040102 Διρρεύματα,τα 1588 8780 2906040101 Κονίστραι,αι 5757 8781 29060408 Τοπική Κοινότητα Κρεμαστού 1538 8782 2906040801 Κρεμαστός,ο 1537 8783 29060409 Τοπική Κοινότητα Μακρυχωρίου 528 8784 2906040901 Μακρυχώριον,το 527 8785 29060410 Τοπική Κοινότητα Μανικίων 1318 8786 2906041001 Μανίκια,τα 1317 8787 29060411 Τοπική Κοινότητα Μονοδρύου 5908 8788 2906041102 Κοίλιον,το 958 8789 2906041101 Μονόδρυον,το 4956 8790 290605 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΜΗΣ 7.1127 8791 29060501 Δημοτική Κοινότητα Κύμης 2.8708 8792 2906050102 Αγία Μαρίνα,η 48 8793 2906050101 Κύμη,η 2.3838 8794 2906050103 Μισόκαμπος,ο 1088 8795 2906050104 Μονή Σωτήρος,η 218 8796 2906050105 Παραλία Κύμης,η 2318 8797 2906050106 Πετισούνας,ο 08 8798 2906050107 Πρασούδα,η (νησίς) 08 8799 2906050108 Σχολή Εμποροπλοιάρχων Κύμης,η 368 8800 2906050109 Χηλή,η 877 8801 29060502 Τοπική Κοινότητα Ανδρωνιάνων 4468 8802 2906050201 Ανδρωνιάνοι,οι 3908 8803 2906050202 Δένδρα,τα 567 8804 29060503 Τοπική Κοινότητα Άνω Ποταμιάς 1148 8805 2906050301 Άνω Ποταμιά,η 1147 8806 29060504 Τοπική Κοινότητα Βιτάλων 5048 8807 2906050401 Βίταλα,τα 4878 8808 2906050402 Κάμπος,ο (Τ.Κ.Βιτάλων) 178 8809 2906050403 Χαροκόπος,ο 07 8810 29060505 Τοπική Κοινότητα Ενορίας 2378 8811 2906050501 Ενορία,η 2377 8812 29060506 Τοπική Κοινότητα Καλημεριάνων 3618 8813 2906050602 Γραμματικιάνοι,οι 338 8814 2906050601 Καλημεριάνοι,οι 3038 8815 2906050603 Μεντούλης,ο 257 8816 29060507 Τοπική Κοινότητα Μαλετιάνων 1698 8817 2906050702 Καζάρμα,η 88 8818 2906050701 Μαλετιάνοι,οι 1617 8819 29060508 Τοπική Κοινότητα Μετοχίου Διρφύων 4038 8820 2906050802 Άγιοι Απόστολοι,οι 1228 8821 2906050803 Κούτουρλα,τα 388 8822 2906050801 Μετόχιον,το 2268 8823 2906050804 Παραλία Μετοχίου,η 177 8824 29060509 Τοπική Κοινότητα Οξυλίθου 1.1498 8825 2906050902 Κάμπος,ο (Τ.Κ.Οξυλίθου) 268 8826 2906050903 Κληματάριον,το 228 8827 2906050904 Μεσονήσι,το 148 8828 2906050905 Μονή Μάντζαρη,η 2

Page 131: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 8829 2906050901 Οξύλιθος,ο 9788 8830 2906050906 Παραλία,η 1077 8831 29060510 Τοπική Κοινότητα Πλατάνας 3848 8832 2906051001 Πλατάνα,η 3847 8833 29060511 Τοπική Κοινότητα Πύργου 2008 8834 2906051102 Καλλιανοί,οι 58 8835 2906051101 Πύργος,ο 1957 8836 29060512 Τοπική Κοινότητα Ταξιαρχών 2758 8837 2906051201 Ταξιάρχαι,οι 2756 8838 290601 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΑΜΥΝΕΩΝ 8.9867 8839 29060101 Δημοτική Κοινότητα Αλιβερίου 5.2498 8840 2906010101 Αλιβέριον,το 4.8278 8841 2906010102 Ανθούπολη,η 768 8842 2906010103 Κατακαλός,ο 1078 8843 2906010104 Λάτας,ο 1118 8844 2906010105 Μηλάκι,το 1287 8845 29060102 Τοπική Κοινότητα Αγίου Ιωάννου 1.3608 8846 2906010201 Άγιος Ιωάννης,ο 8968 8847 2906010202 Ακτή Νηρέως,η 4647 8848 29060103 Τοπική Κοινότητα Αγίου Λουκά 1.0208 8849 2906010301 Άγιος Λουκάς,ο 8858 8850 2906010302 Παραμερίται,οι 1228 8851 2906010303 Πρινιάς,ο 137 8852 29060104 Τοπική Κοινότητα Γαβαλά 2658 8853 2906010401 Γαβαλάς,ο 2657 8854 29060105 Τοπική Κοινότητα Θαρουνίων 748 8855 2906010501 Θαρούνια,τα 747 8856 29060106 Τοπική Κοινότητα Παρθενίου 2258 8857 2906010602 Παναγία,η 658 8858 2906010601 Παρθένιον,το 1607 8859 29060107 Τοπική Κοινότητα Πρασίνου 4488 8860 2906010702 Παναγίτσα Πούντα,η 218 8861 2906010701 Πράσινον,το 4277 8862 29060108 Τοπική Κοινότητα Τραχηλίου 3458 8863 2906010801 Τραχήλιον,το 3455 8864 2907 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ (Έδρα: Λίμνη,η) 12.0456 8865 290701 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΥΜΝΙΩΝ 4.4907 8866 29070101 Δημοτική Κοινότητα Λίμνης 2.0468 8867 2907010102 Κατούνια,τα 78 8868 2907010101 Λίμνη,η 1.6428 8869 2907010103 Μονή Αγίου Νικολάου Γαλατάκη,η 68 8870 2907010104 Μυρτιάς,ο 1908 8871 2907010105 Ρετσινόλακκος,ο 68 8872 2907010106 Σηπιάς,η 1208 8873 2907010107 Χρόνια,η 757 8874 29070102 Τοπική Κοινότητα Κεχριών 6678 8875 2907010202 Δάφνη,η 1908 8876 2907010201 Κεχριαί,αι 4777 8877 29070103 Τοπική Κοινότητα Κουρκουλών 3148 8878 2907010301 Κουρκουλοί,οι 3147 8879 29070104 Τοπική Κοινότητα Ροβιών 1.2718 8880 2907010402 Δαμιά,τα 668 8881 2907010403 Δρυμώνα,η 578 8882 2907010404 Καλαμούδιον,το 378 8883 2907010405 Κούλουρος,ο 108 8884 2907010406 Μαρούλιον,το 168 8885 2907010407 Μονή Οσίου Δαυίδ Γέροντος,η 128 8886 2907010408 Παλαιοχώριον,το 388 8887 2907010401 Ροβιαί,αι 1.0357 8888 29070105 Τοπική Κοινότητα Σκεπαστής 1928 8889 2907010501 Σκεπαστή,η 1926 8890 290702 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΗΡΕΩΣ 5.4117 8891 29070202 Τοπική Κοινότητα Βλαχιάς 1598 8892 2907020201 Βλαχιά,η 1408 8893 2907020202 Σαρακήνικον,το 197 8894 29070203 Τοπική Κοινότητα Δαφνούσσης 748 8895 2907020301 Δαφνούσσα,η 588 8896 2907020302 Τρούπιον,το 16

Page 132: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

7 8897 29070204 Τοπική Κοινότητα Κηρίνθου 7258 8898 2907020402 Ζωοδόχος Πηγή,η 828 8899 2907020401 Κήρινθος,η 6098 8900 2907020403 Κρύα Βρύση,η 347 8901 29070201 Τοπική Κοινότητα Μαντουδίου 1.7878 8902 2907020101 Μαντούδιον,το 1.7878 8903 2907020102 Φούρνοι,οι 07 8904 29070205 Τοπική Κοινότητα Μετοχίου Κηρέως 1608 8905 2907020501 Μετόχιον,το 1607 8906 29070206 Τοπική Κοινότητα Πηλίου 6288 8907 2907020601 Πήλιον,το 6287 8908 29070207 Τοπική Κοινότητα Προκοπίου 9488 8909 2907020701 Προκόπιον,το 9487 8910 29070208 Τοπική Κοινότητα Σπαθαρίου 2808 8911 2907020802 Καλύβια,τα 818 8912 2907020801 Σπαθάριον,το 1997 8913 29070209 Τοπική Κοινότητα Στροφυλιάς 4728 8914 2907020901 Στροφυλιά,η 4727 8915 29070210 Τοπική Κοινότητα Φαράκλας 1788 8916 2907021001 Φαράκλα,η 1786 8917 290703 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΛΕΩΣ 2.1447 8918 29070301 Τοπική Κοινότητα Αγίας Άννης 1.0098 8919 2907030101 Αγία Άννα,η 7298 8920 2907030102 Αγκάλη,η 2178 8921 2907030103 Παλαιόβρυση,η 637 8922 29070302 Τοπική Κοινότητα Αμελάντων 228 8923 2907030201 Αμέλανται,αι 228 8924 2907030202 Στράφοι,οι 07 8925 29070303 Τοπική Κοινότητα Αχλαδίου 3498 8926 2907030301 Αχλάδιον,το 2668 8927 2907030302 Φραγκάκη,η 837 8928 29070304 Τοπική Κοινότητα Κεραμείας 1188 8929 2907030401 Κεράμεια,η 1187 8930 29070305 Τοπική Κοινότητα Κερασέας 2478 8931 2907030501 Κερασέα,η 2477 8932 29070306 Τοπική Κοινότητα Κοτσικιάς 1798 8933 2907030602 Αχλαδοπόταμο,το 08 8934 2907030601 Κοτσικιά,η 1198 8935 2907030603 Παραλία Κοτσικιάς,η 607 8936 29070307 Τοπική Κοινότητα Παππάδων 2208 8937 2907030701 Παππάδες,οι 2205 8938 2908 ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ (Έδρα: Σκύρος,η) 2.9948 8939 2908000002 Ασπούς,ο 1078 8940 2908000003 Ατσίτσα,η 138 8941 2908000004 Αχερούνες,οι 658 8942 2908000005 Αχίλλι,το 538 8943 2908000006 Έξω Ποδιές,οι (νησίς) 08 8944 2908000007 Καλαμίτσα,η 438 8945 2908000008 Καλικρί,το 438 8946 2908000009 Κυρά Παναγιά,η 08 8947 2908000010 Λιναριά,η 1168 8948 2908000011 Λουτρόν,το 288 8949 2908000012 Μελά,η 08 8950 2908000013 Μέσα Πόδια,τα (νησίς) 08 8951 2908000014 Μώλος,ο 6188 8952 2908000015 Νύφι,το 318 8953 2908000016 Πεύκος,ο 248 8954 2908000017 Σαρακηνόν,το (νησίς) 08 8955 2908000018 Σκυροπούλα,η (νησίς) 08 8956 2908000001 Σκύρος,η 1.6578 8957 2908000019 Τραχύ,το 1965 8958 2901 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ (Έδρα: Χαλκίς,η) 102.2236 8959 290102 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ 7.3097 8960 29010201 Δημοτική Κοινότητα Δροσιάς 5.9508 8961 2901020101 Δροσιά,η 5.0208 8962 2901020102 Κρόνια,η 528 8963 2901020103 Κτυπονήσιον,το (νησίς) 08 8964 2901020104 Ξηρόβρυση,η 878

Page 133: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 8965 2901020105 Προφήτης Ηλίας,ο 07 8966 29010202 Τοπική Κοινότητα Λουκισίων 1.3598 8967 2901020202 Ανθηδώνα,η 1298 8968 2901020201 Λουκίσια,τα 1.1618 8969 2901020203 Σκροπονέρια,τα 368 8970 2901020204 Υλίκη,η 336 8971 290103 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΥΛΙΔΟΣ 9.3067 8972 29010301 Δημοτική Κοινότητα Βαθέος 4.0988 8973 2901030101 Βαθύ,το 2.3858 8974 2901030102 Μικρόν Βαθύ,το 5768 8975 2901030103 Παραλία,η 6028 8976 2901030104 Ριτσώνα,η 5357 8977 29010303 Δημοτική Κοινότητα Παραλίας Αυλίδος 3.1158 8978 2901030301 Παραλία Αυλίδος,η 3.1157 8979 29010302 Τοπική Κοινότητα Καλοχωρίου - Παντειχίου 9228 8980 2901030201 Καλοχώρι - Παντείχι,το 9227 8981 29010304 Τοπική Κοινότητα Φάρου 1.1718 8982 2901030401 Φάρος,ο 1.1716 8983 290104 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ 16.9947 8984 29010402 Δημοτική Κοινότητα Αγίου Νικολάου 3.4268 8985 2901040201 Άγιος Νικόλαος,ο 3.4267 8986 29010401 Δημοτική Κοινότητα Βασιλικού 6.5718 8987 2901040101 Βασιλικόν,το 6.5717 8988 29010403 Τοπική Κοινότητα Αφρατίου 1.4168 8989 2901040301 Αφράτιον,το 1.4058 8990 2901040302 Γυρίσματα,τα 118 8991 2901040303 Λεχριές,οι 07 8992 29010404 Τοπική Κοινότητα Μύτικα 1.8088 8993 2901040401 Μύτικας,ο 1.8087 8994 29010405 Τοπική Κοινότητα Νέας Λαμψάκου 2.1968 8995 2901040501 Νέα Λάμψακος,η 2.1967 8996 29010406 Τοπική Κοινότητα Φύλλων 1.5778 8997 2901040602 Καμάριον,το 228 8998 2901040603 Μονή Αγίου Γεωργίου Άρμα,η 38 8999 2901040604 Πανόραμα,το 938 9000 2901040601 Φύλλα,τα 1.4596 9001 290105 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ 9.4897 9002 29010501 Δημοτική Κοινότητα Νέας Αρτάκης 9.4898 9003 2901050101 Νέα Αρτάκη,η 9.4896 9004 290101 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 59.1257 9005 29010101 Δημοτική Κοινότητα Χαλκιδέων 59.1258 9006 2901010102 Πασάς,ο (νησίς) 08 9007 2901010101 Χαλκίς,η 59.1254 9008 30 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (Έδρα: Καρπενήσιον,το) 20.0815 9009 3002 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ (Έδρα: Κερασοχώριον,το) 6.9766 9010 300202 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΑΦΩΝ 1.1427 9011 30020201 Τοπική Κοινότητα Αγράφων 3988 9012 3002020101 Άγραφα,τα 3108 9013 3002020102 Γαβρολισιάδα,η 48 9014 3002020103 Καμάρια,τα 88 9015 3002020104 Νεράιδα,η 208 9016 3002020105 Παλαιόλακκα,η 08 9017 3002020106 Παραμερίτα,η 168 9018 3002020107 Πετράλωνα,τα 407 9019 30020202 Τοπική Κοινότητα Βραγγιανών 798 9020 3002020202 Βαλάριον,το 138 9021 3002020201 Βραγγιανά,τα 428 9022 3002020203 Δένδρος,ο 08 9023 3002020204 Έλατος,ο 08 9024 3002020205 Καρυά,η 08 9025 3002020206 Κουστέσα,η 247 9026 30020203 Τοπική Κοινότητα Επινιανών 1918 9027 3002020302 Ανηφόρα,η 98 9028 3002020303 Ασπρόρρευμα,το 08 9029 3002020304 Δροσέλα,η 318 9030 3002020301 Επινιανά,τα 1518 9031 3002020305 Πτέρη,η 07 9032 30020204 Τοπική Κοινότητα Μαράθου 131

Page 134: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 9033 3002020402 Κατσαντώνης,ο 228 9034 3002020401 Μάραθος,ο 1028 9035 3002020403 Σέλον,το 77 9036 30020205 Τοπική Κοινότητα Μοναστηρακίου 928 9037 3002020502 Κεφαλόβρυσον,το 308 9038 3002020501 Μοναστηράκιον,το 627 9039 30020206 Τοπική Κοινότητα Τριδένδρου 808 9040 3002020601 Τρίδενδρον,το 807 9041 30020207 Τοπική Κοινότητα Τροβάτου 1718 9042 3002020702 Άγιος Αθανάσιος,ο 548 9043 3002020703 Καβάκια,τα 98 9044 3002020701 Τροβάτον,το 1086 9045 300203 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ 1.7397 9046 30020302 Τοπική Κοινότητα Βαλαώρας 3698 9047 3002030201 Βαλαώρα,η 1718 9048 3002030202 Καστράκιον,το (Τ.Κ.Βαλαώρας) 1468 9049 3002030203 Κονδυλαίικα,τα 527 9050 30020303 Τοπική Κοινότητα Βούλπης 2198 9051 3002030301 Βούλπη,η 1588 9052 3002030302 Λογγίτσιον,το 617 9053 30020301 Τοπική Κοινότητα Γρανίτσης 5618 9054 3002030102 Άνω Ποταμιά,η 438 9055 3002030103 Αρμάμπελα,τα 308 9056 3002030101 Γρανίτσα,η 3718 9057 3002030104 Κάτω Ποταμιά,η 1177 9058 30020304 Τοπική Κοινότητα Λημερίου 1708 9059 3002030401 Λημέριον,το 1707 9060 30020305 Τοπική Κοινότητα Λιθοχωρίου 2068 9061 3002030501 Λιθοχώριον,το 2067 9062 30020306 Τοπική Κοινότητα Σιβίστης 748 9063 3002030602 Πρατοβούνιον,το 228 9064 3002030601 Χρίσοβα,η 527 9065 30020307 Τοπική Κοινότητα Τοπολιάνων 1408 9066 3002030702 Βέρνικον,το 78 9067 3002030703 Καστράκιον,το (Τ.Κ.Τοπολιάνων) 238 9068 3002030701 Τοπόλιανα,τα 1106 9069 300204 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 1.5817 9070 30020402 Τοπική Κοινότητα Κέδρων 2248 9071 3002040202 Διάσελο,το 488 9072 3002040201 Κέδρα,τα 1188 9073 3002040203 Παλαιό Χωριό,το 587 9074 30020403 Τοπική Κοινότητα Λεπιανών 2028 9075 3002040302 Άγιος Βλάσιος,ο 1408 9076 3002040303 Βαρκά,τα 68 9077 3002040301 Λεπιανά,τα 567 9078 30020404 Τοπική Κοινότητα Νέου Αργυρίου 2878 9079 3002040402 Δαφνούλα,η 1658 9080 3002040401 Νέον Αργύριον,το 1227 9081 30020405 Τοπική Κοινότητα Πρασιάς 2738 9082 3002040502 Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος,ο 298 9083 3002040503 Βασιλέσιον,το 728 9084 3002040504 Μεταξάδες,οι 278 9085 3002040501 Πρασιά,η 788 9086 3002040505 Φουσιανά,τα 677 9087 30020401 Τοπική Κοινότητα Ραπτοπούλου 5958 9088 3002040102 Ιτέα,η 1018 9089 3002040103 Κάτω Ραπτόπουλον,το 1128 9090 3002040104 Παλαιοχώρι,το 558 9091 3002040101 Ραπτόπουλον,το 3276 9092 300201 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΝΙΑΝΗΣ 9677 9093 30020102 Τοπική Κοινότητα Αγίου Δημητρίου 438 9094 3002010201 Άγιος Δημήτριος,ο 298 9095 3002010202 Γάβρινα,η 147 9096 30020103 Τοπική Κοινότητα Βίνιανης 1308 9097 3002010301 Βίνιανη,η 38 9098 3002010302 Νέα Βίνιανη,η 1277 9099 30020104 Τοπική Κοινότητα Δάφνης 2008 9100 3002010401 Δάφνη,η 200

Page 135: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

7 9101 30020101 Τοπική Κοινότητα Κερασοχωρίου 4738 9102 3002010102 Αγία Τριάδα,η 268 9103 3002010101 Κερασοχώριον,το 1748 9104 3002010103 Κρέντης,ο 2678 9105 3002010104 Σκαμνιά,η 67 9106 30020105 Τοπική Κοινότητα Μαυρομμάτας 728 9107 3002010502 Λογγιαί,αι 78 9108 3002010501 Μαυρομμάτα,η 657 9109 30020106 Τοπική Κοινότητα Χρύσως 498 9110 3002010602 Άγιος Κωνσταντίνος,ο 78 9111 3002010601 Χρύσω,η 426 9112 300205 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ 1.5477 9113 30020502 Τοπική Κοινότητα Ανατολικής Φραγκίστας 1778 9114 3002050201 Ανατολική Φραγκίστα,η 1777 9115 30020501 Τοπική Κοινότητα Δυτικής Φραγκίστας 3948 9116 3002050102 Γουλαίικα,τα 328 9117 3002050101 Δυτική Φραγκίστα,η 3558 9118 3002050103 Καρακάσιον,το 78 9119 3002050104 Περουλαίικα,τα 07 9120 30020503 Τοπική Κοινότητα Επισκοπής 658 9121 3002050301 Επισκοπή,η 258 9122 3002050302 Πύρνος,ο 168 9123 3002050303 Φτελιά,η 247 9124 30020504 Τοπική Κοινότητα Μαραθιάς 918 9125 3002050402 Αμίριανη,η 118 9126 3002050403 Κάτω Μαραθιά,η 08 9127 3002050401 Μαραθιά,η 698 9128 3002050404 Παρκιό,το 117 9129 30020505 Τοπική Κοινότητα Παλαιοκατούνας 3908 9130 3002050501 Άγιος Προκόπιος,ο 2438 9131 3002050502 Αμπάρες,οι 178 9132 3002050503 Τσούκκα,η 1307 9133 30020506 Τοπική Κοινότητα Παλαιοχωρίου 2108 9134 3002050602 Άγιος Γεώργιος,ο 1128 9135 3002050603 Νεοχώριον,το 418 9136 3002050601 Παλαιοχώριον,το 577 9137 30020507 Τοπική Κοινότητα Τριποτάμου 2208 9138 3002050702 Βρεκαίικα,τα 388 9139 3002050703 Καϊπανάκι,το 278 9140 3002050704 Κοψαίικα,τα 318 9141 3002050705 Μονή Τατάρνης,η 58 9142 3002050701 Τριπόταμον,το 1195 9143 3001 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (Έδρα: Καρπενήσιον,το) 13.1056 9144 300102 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ 1.0727 9145 30010202 Τοπική Κοινότητα Άμπλιανης 138 9146 3001020201 Άμπλιανη,η 137 9147 30010203 Τοπική Κοινότητα Δομνίστης 3348 9148 3001020301 Δομνίστα,η 2878 9149 3001020302 Μαρίνος,ο 68 9150 3001020303 Σκοπιά,η 417 9151 30010201 Τοπική Κοινότητα Κρικέλλου 1618 9152 3001020101 Κρίκελλον,το 1617 9153 30010204 Τοπική Κοινότητα Μεσοκώμης 1508 9154 3001020401 Μεσοκώμη,η 1108 9155 3001020402 Ρυάκιον,το 407 9156 30010205 Τοπική Κοινότητα Ροσκάς 1018 9157 3001020501 Ροσκά,η 848 9158 3001020502 Στουρνάρα,η 177 9159 30010206 Τοπική Κοινότητα Στάβλων 2538 9160 3001020601 Στάβλοι,οι 2537 9161 30010207 Τοπική Κοινότητα Ψιανών 608 9162 3001020702 Άγιος Χαράλαμπος,ο 78 9163 3001020703 Βύθισμα,το 178 9164 3001020704 Καστανούλα,η 128 9165 3001020705 Παλαιοχώρι,το 78 9166 3001020701 Ψιανά,τα 176 9167 300101 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 8.5757 9168 30010101 Δημοτική Κοινότητα Καρπενησίου 7.348

Page 136: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 9169 3001010102 Βελούχι,το 68 9170 3001010103 Γοριανάδες,οι 1468 9171 3001010104 Ιτιά,η 28 9172 3001010105 Καλλιθέα,η 118 9173 3001010101 Καρπενήσιον,το 7.1837 9174 30010102 Τοπική Κοινότητα Αγίας Βλαχέρνης 2408 9175 3001010201 Αγία Βλαχέρνα,η 588 9176 3001010202 Αμπέλια,τα 1268 9177 3001010203 Βαμβακιαί,αι 567 9178 30010103 Τοπική Κοινότητα Αγίου Ανδρέου 128 9179 3001010301 Άγιος Ανδρέας,ο 127 9180 30010104 Τοπική Κοινότητα Αγίου Νικολάου 2878 9181 3001010401 Άγιος Νικόλαος,ο 2648 9182 3001010402 Λεύκα,η 237 9183 30010105 Τοπική Κοινότητα Βουτύρου 678 9184 3001010501 Βούτυρον,το 677 9185 30010106 Τοπική Κοινότητα Καλεσμένου 978 9186 3001010602 Άνω Καλεσμένον,το 48 9187 3001010603 Αρωνιάδα,η 18 9188 3001010601 Καλεσμένον,το 778 9189 3001010604 Μοναστηράκιον,το 157 9190 30010107 Τοπική Κοινότητα Κορυσχάδων 758 9191 3001010701 Κορυσχάδες,οι 448 9192 3001010702 Μεσαμπελιά,η 317 9193 30010108 Τοπική Κοινότητα Μυρίκης 618 9194 3001010801 Μυρίκη,η 617 9195 30010109 Τοπική Κοινότητα Παππαρουσίου 348 9196 3001010902 Δυτικόν Παππαρούσιον,το 228 9197 3001010901 Παππαρούσιον,το 127 9198 30010110 Τοπική Κοινότητα Παυλοπούλου 448 9199 3001011002 Παππαδιά,η 218 9200 3001011001 Παυλόπουλον,το 237 9201 30010111 Τοπική Κοινότητα Σελλών 1348 9202 3001011102 Μηλέα,η 338 9203 3001011101 Σελλά,τα 1017 9204 30010112 Τοπική Κοινότητα Στενώματος 1398 9205 3001011201 Στένωμα,το 1397 9206 30010113 Τοπική Κοινότητα Στεφανίου 108 9207 3001011301 Στεφάνιον,το 107 9208 30010114 Τοπική Κοινότητα Φιδακίων 278 9209 3001011401 Φιδάκια,τα 276 9210 300103 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ 5477 9211 30010301 Τοπική Κοινότητα Αγίας Τριάδος 2048 9212 3001030101 Αγία Τριάς,η 2047 9213 30010302 Τοπική Κοινότητα Αγίου Χαραλάμπους 608 9214 3001030201 Άγιος Χαράλαμπος,ο 607 9215 30010303 Τοπική Κοινότητα Δομιανών 2048 9216 3001030302 Αγία Παρασκευή,η 438 9217 3001030301 Δομιανοί,οι 1617 9218 30010304 Τοπική Κοινότητα Πετραλώνων 498 9219 3001030401 Πετράλωνα,τα 497 9220 30010305 Τοπική Κοινότητα Χόχλιας 308 9221 3001030501 Χόχλια,η 306 9222 300104 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ 8567 9223 30010402 Τοπική Κοινότητα Ανιάδας 578 9224 3001040201 Ανιάδα,η 577 9225 30010403 Τοπική Κοινότητα Δερματίου 218 9226 3001040301 Δερμάτιον,το 217 9227 30010404 Τοπική Κοινότητα Καρίτσης Καρπενησίου 488 9228 3001040401 Καρίτσα,η 428 9229 3001040402 Κάτω Καρίτσα,η 67 9230 30010405 Τοπική Κοινότητα Κλαυσίου 1268 9231 3001040502 Κακουλιουραίικα,τα 98 9232 3001040501 Κλαύσιον,το 1177 9233 30010401 Τοπική Κοινότητα Μεγάλου Χωρίου 2848 9234 3001040102 Γάβρος,ο 358 9235 3001040101 Μέγα Χωρίον,το 2198 9236 3001040103 Νέο Δερμάτι,το 30

Page 137: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

7 9237 30010406 Τοπική Κοινότητα Μικρού Χωρίου 1548 9238 3001040602 Μικρόν Χωρίον,το 208 9239 3001040601 Νέον Μικρόν Χωρίον,το 1347 9240 30010407 Τοπική Κοινότητα Μουζίλου 218 9241 3001040701 Μουζίλον,το 217 9242 30010408 Τοπική Κοινότητα Νοστίμου 418 9243 3001040801 Νόστιμον,το 417 9244 30010409 Τοπική Κοινότητα Συγκρέλλου 508 9245 3001040901 Συγκρέλλος,ο 507 9246 30010410 Τοπική Κοινότητα Χελιδόνος 548 9247 3001041001 Χελιδών,η 546 9248 300105 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΣΟΥ 1.4307 9249 30010502 Τοπική Κοινότητα Αλεστίων 618 9250 3001050201 Αλέστια,τα 617 9251 30010503 Τοπική Κοινότητα Ασπροπύργου 1678 9252 3001050301 Ασπρόπυργος,ο 1538 9253 3001050302 Βρυσούλα,η 148 9254 3001050303 Παρηγόρης,ο 07 9255 30010504 Τοπική Κοινότητα Βελωτών 988 9256 3001050401 Βελωτά,τα 987 9257 30010505 Τοπική Κοινότητα Εσωχωρίων 568 9258 3001050501 Εσωχώρια,τα 418 9259 3001050502 Ισώματα,τα 157 9260 30010506 Τοπική Κοινότητα Καστανέας 1798 9261 3001050601 Καστανέα,η 1797 9262 30010507 Τοπική Κοινότητα Καταβόθρας 2398 9263 3001050702 Δροσοπηγή,η 1758 9264 3001050701 Καταβόθρα,η 647 9265 30010508 Τοπική Κοινότητα Προδρόμου 698 9266 3001050802 Γρανάς,ο 248 9267 3001050801 Πρόδρομος,ο 457 9268 30010501 Τοπική Κοινότητα Προυσού 2638 9269 3001050102 Άνω Εσωχώρια,τα 298 9270 3001050103 Ιερά Μονή Προυσού,η 158 9271 3001050104 Κούλιον,το 658 9272 3001050101 Προυσός,ο 1258 9273 3001050105 Τσικναίικα,τα 297 9274 30010509 Τοπική Κοινότητα Σαρκίνης 1018 9275 3001050902 Πτελέα,η 388 9276 3001050901 Σαρκίνη,η 637 9277 30010510 Τοπική Κοινότητα Σταυροχωρίου 538 9278 3001051002 Κυνηγός,ο 178 9279 3001051001 Σταυροχώριον,το 367 9280 30010511 Τοπική Κοινότητα Τόρνου 1448 9281 3001051101 Τόρνος,ο 1446 9282 300106 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΟΥΡΝΑ 6257 9283 30010602 Τοπική Κοινότητα Βράχας 988 9284 3001060201 Βράχα,η 987 9285 30010603 Τοπική Κοινότητα Κλειτσού 2298 9286 3001060301 Κλειστόν,το 708 9287 3001060302 Μαυρόλογγος,ο 38 9288 3001060303 Μεσοχώριον,το 848 9289 3001060304 Πλάτανος,ο 727 9290 30010601 Τοπική Κοινότητα Φουρνάς 2988 9291 3001060101 Φουρνά,η 2984 9292 31 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ (Έδρα: Άμφισσα,η) 40.3435 9293 3101 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ (Έδρα: Άμφισσα,η, Ιστορική έδρα: Δελφοί,οι) 26.7166 9294 310101 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΣΣΗΣ 8.3707 9295 31010101 Δημοτική Κοινότητα Αμφίσσης 6.9198 9296 3101010101 Άμφισσα,η 6.9197 9297 31010102 Τοπική Κοινότητα Αγίας Ευθυμίας 4528 9298 3101010201 Αγία Ευθυμία,η 4527 9299 31010103 Τοπική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου 1108 9300 3101010301 Άγιος Γεώργιος,ο 1107 9301 31010104 Τοπική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου 628 9302 3101010401 Άγιος Κωνσταντίνος,ο 627 9303 31010105 Τοπική Κοινότητα Δροσοχωρίου 448 9304 3101010501 Δροσοχώριον,το 44

Page 138: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

7 9305 31010106 Τοπική Κοινότητα Ελαιώνος 3388 9306 3101010601 Ελαιών,ο 3387 9307 31010107 Τοπική Κοινότητα Προσηλίου 918 9308 3101010701 Βίνιανη,η 858 9309 3101010702 Μοναστήριον,το 28 9310 3101010703 Προσήλιον,το 47 9311 31010108 Τοπική Κοινότητα Σερνικακίου 3548 9312 3101010801 Σερνικάκιον,το 3546 9313 310102 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 2.9897 9314 31010202 Τοπική Κοινότητα Αγίων Πάντων 3158 9315 3101020201 Άγιοι Πάντες,οι 1578 9316 3101020202 Νέοι Άγιοι Πάντες,οι 508 9317 3101020203 Παραλία Αγίων Πάντων,η 1087 9318 31010203 Τοπική Κοινότητα Βουνιχώρας 4148 9319 3101020301 Βουνιχώρα,η 4147 9320 31010201 Τοπική Κοινότητα Γαλαξιδίου 2.0118 9321 3101020102 Άγιος Γεώργιος,ο (νησίς) 08 9322 3101020103 Αψηφιά,η (νησίς) 08 9323 3101020101 Γαλαξίδιον,το 2.0117 9324 31010204 Τοπική Κοινότητα Πεντεορίων 2498 9325 3101020401 Πεντεόρια,τα 2496 9326 310103 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΑΒΙΑΣ 2.0737 9327 31010302 Τοπική Κοινότητα Αποστολιά 538 9328 3101030201 Αποστολιάς,ο 537 9329 31010303 Τοπική Κοινότητα Βαργιάνης 388 9330 3101030301 Βάργιανη,η 387 9331 31010301 Τοπική Κοινότητα Γραβιάς 6048 9332 3101030101 Γραβιά,η 6047 9333 31010304 Τοπική Κοινότητα Καλοσκοπής 3588 9334 3101030401 Καλοσκοπή,η 3587 9335 31010305 Τοπική Κοινότητα Καστελλίων 5238 9336 3101030501 Καστέλλια,τα 5237 9337 31010306 Τοπική Κοινότητα Μαριολάτας 3688 9338 3101030601 Μαριολάτα,η 3687 9339 31010307 Τοπική Κοινότητα Οινοχωρίου 588 9340 3101030701 Οινοχώριον,το 587 9341 31010308 Τοπική Κοινότητα Σκλήθρου 718 9342 3101030801 Σκλήθρον,το 716 9343 310104 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΛΦΩΝ 1.7677 9344 31010401 Δημοτική Κοινότητα Δελφών 1.0248 9345 3101040101 Δελφοί,οι 8548 9346 3101040102 Καλάνια,τα 598 9347 3101040103 Κρόκι,το 1117 9348 31010402 Τοπική Κοινότητα Χρισσού 7438 9349 3101040202 Μονή Προφήτη Ηλία,η 88 9350 3101040201 Χρισσό,το 7356 9351 310105 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΣΦΙΝΑΣ 1.9887 9352 31010501 Δημοτική Κοινότητα Δεσφίνης 1.9888 9353 3101050102 Άγιος Ανδρέας,ο 218 9354 3101050103 Άγιος Νικόλαος,ο 58 9355 3101050104 Βάλτος,ο 158 9356 3101050105 Γενημάκια,τα 388 9357 3101050101 Δεσφίνα,η 1.8248 9358 3101050106 Μακριά Μαλλιά,τα 48 9359 3101050107 Μονή Τιμίου Προδρόμου,η 158 9360 3101050108 Ποταμοί,οι 218 9361 3101050109 Πρόσακος,ο 228 9362 3101050110 Στενός,ο 88 9363 3101050111 Συκιά,η 156 9364 310106 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΤΕΑΣ 5.8887 9365 31010601 Δημοτική Κοινότητα Ιτέας 4.3628 9366 3101060102 Άγιος Αθανάσιος,ο (νησίς) 08 9367 3101060103 Άγιος Κωνσταντίνος,ο (νησίς) 08 9368 3101060101 Ιτέα,η 4.3627 9369 31010602 Τοπική Κοινότητα Κίρρας 1.3858 9370 3101060201 Κίρρα,η 1.3857 9371 31010603 Τοπική Κοινότητα Τριταίας 1418 9372 3101060301 Τριταία,η 141

Page 139: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

6 9373 310107 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΕΩΝ 1.6737 9374 31010702 Τοπική Κοινότητα Αθανασίου Διάκου 5188 9375 3101070201 Αθανάσιος Διάκος,ο 5187 9376 31010703 Τοπική Κοινότητα Καστριωτίσσης 1188 9377 3101070301 Καστριώτισσα,η 1187 9378 31010701 Τοπική Κοινότητα Μαυρολιθαρίου 4918 9379 3101070101 Μαυρολιθάριον,το 4917 9380 31010704 Τοπική Κοινότητα Μουσουνίτσης 1658 9381 3101070401 Μουσουνίτσα,η 1657 9382 31010705 Τοπική Κοινότητα Πανουργιά 1968 9383 3101070501 Πανουργιάς,ο 1967 9384 31010706 Τοπική Κοινότητα Πυράς 658 9385 3101070601 Πυρά,η 657 9386 31010707 Τοπική Κοινότητα Στρόμης 1208 9387 3101070701 Στρόμη,η 1206 9388 310108 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 1.9687 9389 31010802 Τοπική Κοινότητα Επταλόφου 4708 9390 3101080202 Αλαταριές,οι 48 9391 3101080201 Επτάλοφος,η 4618 9392 3101080203 Ζαμπειός,ο 58 9393 3101080204 Ιταμός,ο 07 9394 31010803 Τοπική Κοινότητα Λιλαίας 3328 9395 3101080301 Λιλαία,η 3327 9396 31010801 Τοπική Κοινότητα Πολυδρόσου 1.1668 9397 3101080102 Άνω Πολύδροσος,η 408 9398 3101080103 Λιβάδι,το 18 9399 3101080101 Πολύδροσος,η 1.1255 9400 3102 ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ (Έδρα: Λιδωρίκιον,το) 13.6276 9401 310202 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ 1.3917 9402 31020202 Τοπική Κοινότητα Αλποχωρίου 368 9403 3102020201 Αλποχώριον,το 367 9404 31020203 Τοπική Κοινότητα Αρτοτίνας 1748 9405 3102020301 Αρτοτίνα,η 1747 9406 31020204 Τοπική Κοινότητα Διχωρίου 2048 9407 3102020401 Διχώριον,το 2047 9408 31020205 Τοπική Κοινότητα Ζωριάνου 1538 9409 3102020501 Ζωριάνος,ο 1537 9410 31020206 Τοπική Κοινότητα Κερασεών 648 9411 3102020601 Κερασέαι,αι 647 9412 31020207 Τοπική Κοινότητα Κοκκίνου 468 9413 3102020701 Κόκκινον,το 467 9414 31020208 Τοπική Κοινότητα Κουπακίου 658 9415 3102020801 Κουπάκιον,το 657 9416 31020209 Τοπική Κοινότητα Κριατσίου 438 9417 3102020901 Κριάτσιον,το 437 9418 31020201 Τοπική Κοινότητα Κροκυλείου 1558 9419 3102020101 Κροκύλειον,το 1557 9420 31020210 Τοπική Κοινότητα Πενταγιών 2468 9421 3102021001 Πενταγιοί,οι 2467 9422 31020211 Τοπική Κοινότητα Περιβολίου 538 9423 3102021101 Περιβόλιον,το 537 9424 31020212 Τοπική Κοινότητα Τριστένου 918 9425 3102021201 Τρίστενον,το 917 9426 31020213 Τοπική Κοινότητα Υψηλού Χωρίου 618 9427 3102021301 Υψηλόν Χωρίον,το 616 9428 310201 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 6.0867 9429 31020102 Τοπική Κοινότητα Δροσάτου 1998 9430 3102010201 Δροσάτον,το 498 9431 3102010202 Πευκάκιον,το 1507 9432 31020101 Τοπική Κοινότητα Ευπαλίου 7738 9433 3102010102 Γρηγορίτικα,τα 668 9434 3102010101 Ευπάλιον,το 7077 9435 31020103 Τοπική Κοινότητα Κάμπου 3218 9436 3102010301 Κάμπος,ο 2678 9437 3102010302 Παλαιόμυλος,ο 547 9438 31020104 Τοπική Κοινότητα Καστρακίου 6708 9439 3102010401 Καστράκιον,το 6707 9440 31020105 Τοπική Κοινότητα Κλήματος Ευπαλίου 198

Page 140: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 9441 3102010501 Κλήμα,το 578 9442 3102010502 Πηγή,η 1417 9443 31020106 Τοπική Κοινότητα Μαλαμάτων 5488 9444 3102010602 Άγιος Πολύκαρπος,ο 2818 9445 3102010601 Μαλάματα,τα 2677 9446 31020107 Τοπική Κοινότητα Μαναγούλης 5798 9447 3102010702 Λόγγος,ο 1688 9448 3102010701 Μαναγούλη,η 3218 9449 3102010703 Χιλιαδού,η 907 9450 31020108 Τοπική Κοινότητα Μαραθιά 5218 9451 3102010801 Μαραθιάς,ο 5217 9452 31020109 Τοπική Κοινότητα Μοναστηρακίου 3748 9453 3102010902 Μαγούλα,η 388 9454 3102010901 Μοναστηράκιον,το 2798 9455 3102010903 Σκάλωμα,το 577 9456 31020110 Τοπική Κοινότητα Παλαιοξαρίου 2198 9457 3102011001 Παλαιοξάριον,το 2197 9458 31020111 Τοπική Κοινότητα Ποτιδάνειας 3208 9459 3102011101 Ποτιδάνεια,η 3207 9460 31020112 Τοπική Κοινότητα Πύργου 238 9461 3102011201 Πύργος,ο 237 9462 31020113 Τοπική Κοινότητα Σεργούλας 3678 9463 3102011302 Παλαιοχώριον,το 28 9464 3102011303 Παραλία Σεργούλας,η 3158 9465 3102011301 Σεργούλα,η 507 9466 31020114 Τοπική Κοινότητα Τειχίου 1758 9467 3102011402 Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Βαρνακόβης,η 168 9468 3102011401 Τείχιον,το 1597 9469 31020115 Τοπική Κοινότητα Τρικόρφου 4108 9470 3102011501 Τρίκορφον,το 4107 9471 31020116 Τοπική Κοινότητα Φιλοθέης 3898 9472 3102011601 Φιλοθέη,η 3896 9473 310203 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ 3.3887 9474 31020302 Τοπική Κοινότητα Αβόρου 398 9475 3102030201 Άβορος,ο 397 9476 31020303 Τοπική Κοινότητα Αμυγδαλιάς 3878 9477 3102030301 Αμυγδαλιά,η 3877 9478 31020304 Τοπική Κοινότητα Βραΐλας 208 9479 3102030401 Βραΐλα,η 207 9480 31020305 Τοπική Κοινότητα Δάφνου 1298 9481 3102030501 Δάφνος,ο 1297 9482 31020306 Τοπική Κοινότητα Διακοπίου 2308 9483 3102030601 Διακόπιον,το 2307 9484 31020307 Τοπική Κοινότητα Δωρικού 238 9485 3102030701 Δωρικόν,το 237 9486 31020308 Τοπική Κοινότητα Καλλίου 758 9487 3102030801 Κάλλιον,το 638 9488 3102030802 Κλήμα,το 48 9489 3102030803 Τριβίδιον,το 87 9490 31020309 Τοπική Κοινότητα Καρουτών 218 9491 3102030901 Καρούται,αι 217 9492 31020310 Τοπική Κοινότητα Κονιάκου 2138 9493 3102031001 Κονιάκος,ο 2137 9494 31020311 Τοπική Κοινότητα Λευκαδιτίου 1068 9495 3102031101 Λευκαδίτιον,το 1067 9496 31020301 Τοπική Κοινότητα Λιδωρικίου 8758 9497 3102030101 Λιδωρίκιον,το 8757 9498 31020312 Τοπική Κοινότητα Μαλανδρίνου 6818 9499 3102031201 Μαλανδρίνον,το 6817 9500 31020313 Τοπική Κοινότητα Πενταπόλεως 3758 9501 3102031302 Αιγίτιον,το 38 9502 3102031303 Λεύκα,η 298 9503 3102031304 Παλαιόκαστρον,το 338 9504 3102031301 Πεντάπολις,η 2838 9505 3102031305 Σκαλούλα,η 277 9506 31020314 Τοπική Κοινότητα Περιθιωτίσσης 598 9507 3102031401 Περιθιώτισσα,η 597 9508 31020315 Τοπική Κοινότητα Στίλιας 83

Page 141: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 9509 3102031501 Στίλια,η 837 9510 31020316 Τοπική Κοινότητα Συκέας 528 9511 3102031601 Συκέα,η 527 9512 31020317 Τοπική Κοινότητα Σωταίνης 208 9513 3102031701 Σώταινα,η 206 9514 310204 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ 2.7627 9515 31020402 Τοπική Κοινότητα Γλυφάδας 4868 9516 3102040201 Γλυφάδα,η 4778 9517 3102040202 Δαφνοχώριον,το 97 9518 31020403 Τοπική Κοινότητα Ελαίας 608 9519 3102040302 Άγιος Ιωάννης,ο (νησίς) 08 9520 3102040301 Ελαία,η 607 9521 31020401 Τοπική Κοινότητα Ερατεινής 8568 9522 3102040101 Ερατεινή,η 8567 9523 31020404 Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας 2728 9524 3102040402 Αγία Ειρήνη,η 188 9525 3102040403 Άγιος Νικόλαος,ο 818 9526 3102040404 Άγιος Νικόλαος,ο (νησίς) 08 9527 3102040405 Άγιος Σπυρίδων,ο 1528 9528 3102040401 Καλλιθέα,η 178 9529 3102040406 Κλοβινός,ο 38 9530 3102040407 Πρασούδι,το (νησίς) 08 9531 3102040408 Φλαμπουράκια,τα 17 9532 31020405 Τοπική Κοινότητα Μακρινής 548 9533 3102040501 Μακρινή,η 547 9534 31020406 Τοπική Κοινότητα Μηλέας 1098 9535 3102040601 Μηλέα,η 1097 9536 31020407 Τοπική Κοινότητα Πανόρμου 2158 9537 3102040702 Όρμος Λεμονιάς,ο 1278 9538 3102040701 Πάνορμος,η 887 9539 31020408 Τοπική Κοινότητα Τολοφώνος 5398 9540 3102040802 Παραλία Τολοφώνος,η 2468 9541 3102040801 Τολοφών,η 2937 9542 31020409 Τοπική Κοινότητα Τριζονίων 1718 9543 3102040902 Σπηλιά,η 458 9544 3102040901 Τριζόνια,τα (νησίς) 648 9545 3102040903 Χάνια,τα 62

2 9546ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ (Έδρα: Πάτραι,αι) 1.465.554

3 9547 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (Έδρα: Κέρκυρα,η) 207.8554 9548 32 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Έδρα: Κέρκυρα,η) 104.3715 9549 3201 ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Έδρα: Κέρκυρα,η) 102.0716 9550 320102 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3.4317 9551 32010202 Τοπική Κοινότητα Αγίου Αθανασίου 1928 9552 3201020201 Άγιος Αθανάσιος,ο 1927 9553 32010201 Τοπική Κοινότητα Αγρού 3658 9554 3201020101 Αγρός,ο 2718 9555 3201020102 Ασπιωτάδες,οι 598 9556 3201020103 Μανατάδες,οι 278 9557 3201020104 Ραφαλάδες,οι 87 9558 32010203 Τοπική Κοινότητα Αρκαδάδων 908 9559 3201020301 Αρκαδάδες,οι 907 9560 32010204 Τοπική Κοινότητα Αρμενάδων 1778 9561 3201020402 Άγιος Γεώργιος,ο (Τ.Κ.Αρμενάδων) 608 9562 3201020401 Αρμενάδες,οι 948 9563 3201020403 Τερμενάδες,οι 237 9564 32010205 Τοπική Κοινότητα Αφιώνος 2978 9565 3201020502 Αφιωνίτικα,τα 38 9566 3201020501 Αφιών,ο 2947 9567 32010206 Τοπική Κοινότητα Δάφνης 2908 9568 3201020602 Γαβράδες,οι 658 9569 3201020601 Δάφνη,η 2257 9570 32010207 Τοπική Κοινότητα Δροσάτου 1468 9571 3201020701 Δροσάτον,το 1467 9572 32010208 Τοπική Κοινότητα Καββαδάδων 6518 9573 3201020802 Αρίλλας,ο 968 9574 3201020801 Καββαδάδες,οι 5178 9575 3201020803 Σαουλάτικα,τα 38

Page 142: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

7 9576 32010209 Τοπική Κοινότητα Καστελλάνων Γύρου 1068 9577 3201020901 Καστελλάνοι,οι 868 9578 3201020902 Τρουμπέττας,ο 207 9579 32010210 Τοπική Κοινότητα Μεσαριάς 2248 9580 3201021002 Κοψοχειλάδες,οι 1108 9581 3201021001 Μεσαριά,η 1147 9582 32010211 Τοπική Κοινότητα Πάγων 5118 9583 3201021102 Άγιος Γεώργιος,ο (Τ.Κ.Πάγων) 688 9584 3201021103 Βατωνιαί,αι 698 9585 3201021101 Πάγοι,οι 3048 9586 3201021104 Πρινύλας,ο 707 9587 32010212 Τοπική Κοινότητα Ραχτάδων 1798 9588 3201021201 Ραχτάδες,οι 1797 9589 32010213 Τοπική Κοινότητα Χωρεπισκόπων 2038 9590 3201021301 Χωρεπίσκοποι,οι 2036 9591 320103 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ 10.6517 9592 32010306 Δημοτική Κοινότητα Βιρού 2.1408 9593 3201030602 Άγιος Γεώργιος,ο 898 9594 3201030601 Βιρός,ο 1.2018 9595 3201030603 Καστανέα,η 7878 9596 3201030604 Μπαστούνιον,το 637 9597 32010301 Δημοτική Κοινότητα Γαστουρίου 1.7008 9598 3201030101 Γαστούρι,το 6798 9599 3201030102 Πέραμα,το 1.0217 9600 32010312 Δημοτική Κοινότητα Κυνοπιαστών 2.2908 9601 3201031201 Κυνοπιάσται,οι 1.0548 9602 3201031202 Πικουλάτικα,τα 1428 9603 3201031203 Σουλαίικα,τα 1968 9604 3201031204 Χρυσηίς,η 8987 9605 32010302 Τοπική Κοινότητα Αγίου Προκοπίου 3788 9606 3201030201 Άγιος Προκόπιος,ο 3787 9607 32010303 Τοπική Κοινότητα Αγίων Δέκα 3708 9608 3201030301 Άγιοι Δέκα,οι 3707 9609 32010304 Τοπική Κοινότητα Άνω Γαρούνας 2278 9610 3201030401 Άνω Γαρούνα,η 2277 9611 32010305 Τοπική Κοινότητα Βαρυπατάδων 3528 9612 3201030501 Βαρυπατάδες,οι 3527 9613 32010307 Τοπική Κοινότητα Καλαφατιώνων 4578 9614 3201030701 Καλαφατιώνες,οι 4577 9615 32010308 Τοπική Κοινότητα Καμάρας 1598 9616 3201030802 Αλεποχώριον,το 388 9617 3201030801 Καμάρα,η 1128 9618 3201030803 Καρδαμάτικα,τα 97 9619 32010309 Τοπική Κοινότητα Καστελλάνων Μέσης 5358 9620 3201030902 Εσταυρωμένος,ο 398 9621 3201030901 Καστελλάνοι,οι 4967 9622 32010310 Τοπική Κοινότητα Κάτω Γαρούνας 6338 9623 3201031002 Άγιος Γόρδιος,ο 548 9624 3201031001 Κάτω Γαρούνα,η 5797 9625 32010311 Τοπική Κοινότητα Κουραμάδων 2558 9626 3201031101 Κουραμάδες,οι 2557 9627 32010313 Τοπική Κοινότητα Μπενιτσών 8438 9628 3201031301 Μπενίτσαι,αι 8437 9629 32010314 Τοπική Κοινότητα Σταυρού 3128 9630 3201031402 Δαφνάτα,τα 348 9631 3201031403 Κομιανάτα,τα 308 9632 3201031404 Κορνάτα,τα 1018 9633 3201031401 Λουκάτα,τα 758 9634 3201031405 Μακράτα,τα 498 9635 3201031406 Χαλιδιάτα,τα 236 9636 320104 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΕΙΚΟΥΣΣΗΣ 4967 9637 32010401 Δημοτική Κοινότητα Ερεικούσσης 4968 9638 3201040101 Ερεικούσσα,η 4966 9639 320105 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΣΠΕΡΙΩΝ 6.9907 9640 32010505 Δημοτική Κοινότητα Αυλιωτών 1.2768 9641 3201050502 Αγία Πελαγία,η 1138 9642 3201050503 Άγιος Στέφανος,ο 1768 9643 3201050501 Αυλιώται,οι 830

Page 143: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 9644 3201050504 Γαρνάδες,οι 458 9645 3201050505 Κουκνικάδες,οι 568 9646 3201050506 Στάουσα,η 567 9647 32010508 Δημοτική Κοινότητα Καρουσάδων 1.4198 9648 3201050802 Άγιος Ιωάννης,ο 2138 9649 3201050803 Αστρακερή,η 1268 9650 3201050801 Καρουσάδες,οι 9918 9651 3201050804 Ρόδα,η 897 9652 32010509 Δημοτική Κοινότητα Μαγουλάδων 1.1188 9653 3201050902 Αρίλλας,ο 3548 9654 3201050903 Γουσάδες,οι 2188 9655 3201050901 Μαγουλάδες,οι 3658 9656 3201050904 Πουλημάτες,οι 1188 9657 3201050905 Τσουκαλιό,το 637 9658 32010502 Τοπική Κοινότητα Αγίων Δούλων 1858 9659 3201050201 Άγιοι Δούλοι,οι 1857 9660 32010503 Τοπική Κοινότητα Αγραφών 2748 9661 3201050302 Αγία Παρασκευή,η 948 9662 3201050301 Αγραφοί,οι 1807 9663 32010504 Τοπική Κοινότητα Αντιπερνών 2028 9664 3201050401 Αντιπερνοί,οι 2027 9665 32010506 Τοπική Κοινότητα Βαλανείου 2248 9666 3201050601 Βαλανείον,το 2247 9667 32010501 Τοπική Κοινότητα Βελονάδων 8638 9668 3201050101 Βελονάδες,οι 3928 9669 3201050102 Κουναβάδες,οι 488 9670 3201050103 Λιβάδι,το 3518 9671 3201050104 Ψαθύλας,ο 727 9672 32010507 Τοπική Κοινότητα Καβαλλουρίου 3188 9673 3201050701 Καβαλλούριον,το 3187 9674 32010510 Τοπική Κοινότητα Περουλάδων 7258 9675 3201051002 Μέγα Υδρί,το 528 9676 3201051001 Περουλάδες,οι 6737 9677 32010511 Τοπική Κοινότητα Σιδαρίου 3868 9678 3201051101 Σιδάριον,το 3866 9679 320106 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΙΝΑΛΙΟΥ 5.2267 9680 32010606 Δημοτική Κοινότητα Νυμφών 9958 9681 3201060601 Νύμφαι,αι 6428 9682 3201060602 Πλάτωνας,ο 3537 9683 32010601 Τοπική Κοινότητα Αγίου Παντελεήμονα 1.2078 9684 3201060102 Άγιος Παντελεήμων,ο 268 9685 3201060101 Αχαράβη,η 1.0138 9686 3201060103 Βραχλερή,η 198 9687 3201060104 Λαζαράτικα,τα 478 9688 3201060105 Πριφτιάτικα,τα 368 9689 3201060106 Στρογγυλή,η 648 9690 3201060107 Φουρνί,το 27 9691 32010602 Τοπική Κοινότητα Επισκέψεως 5378 9692 3201060202 Άγιος Στέφανος,ο 2058 9693 3201060201 Επίσκεψις,η 3327 9694 32010603 Τοπική Κοινότητα Κληματιάς 2898 9695 3201060302 Επισκοπή,η 88 9696 3201060301 Κληματιά,η 2298 9697 3201060303 Κυπριανάδες,οι 527 9698 32010604 Τοπική Κοινότητα Λαυκίου 2298 9699 3201060402 Άγιος Μαρτίνος,ο 1108 9700 3201060401 Λαύκιον,το 598 9701 3201060403 Τριμόδιον,το 178 9702 3201060404 Ψαχνιά,η 437 9703 32010605 Τοπική Κοινότητα Λουτσών 2238 9704 3201060502 Αναπαυτήρια,τα 468 9705 3201060503 Απραός,ο 58 9706 3201060501 Λούτσαι,αι 1468 9707 3201060504 Μαγάρικα,τα 267 9708 32010607 Τοπική Κοινότητα Ξανθάτων 1898 9709 3201060701 Ξανθάται,οι 1897 9710 32010608 Τοπική Κοινότητα Περιθείας 5608 9711 3201060802 Άγιος Ηλίας,ο 232

Page 144: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 9712 3201060803 Βαθύ,το 178 9713 3201060804 Βασιλικά,τα 208 9714 3201060805 Βουνίον,το 378 9715 3201060806 Κάρνιαρης,ο 128 9716 3201060807 Κρινιάς,ο 168 9717 3201060808 Πελεκητόν,το 1268 9718 3201060801 Περίθεια,η 38 9719 3201060809 Περούλιον,το 398 9720 3201060810 Πίθος,ο 268 9721 3201060811 Ριλιάτικα,τα 327 9722 32010609 Τοπική Κοινότητα Πεταλείας 2098 9723 3201060902 Δροσερή,η 248 9724 3201060903 Ερίβα,η 268 9725 3201060904 Πέραμα,το 08 9726 3201060901 Πετάλεια,η 1218 9727 3201060905 Στρινύλας,ο 387 9728 32010610 Τοπική Κοινότητα Σφακερών 7888 9729 3201061002 Ρόδα,η 5618 9730 3201061001 Σφακερά,τα 2276 9731 320107 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ 2.1857 9732 32010702 Δημοτική Κοινότητα Κασσιόπης 9778 9733 3201070202 Άγιος Γεώργιος,ο 18 9734 3201070203 Ημερολιά,η 1258 9735 3201070201 Κασσιόπη,η 8128 9736 3201070204 Κελλία,τα 148 9737 3201070205 Λιθιασμένος,ο 118 9738 3201070206 Περιστερές,οι (νησίς) 18 9739 3201070207 Πηγή,η 138 9740 3201070208 Ποδολάκκος,ο 08 9741 3201070209 Ψύλλος δύο,ο (νησίς) 07 9742 32010701 Τοπική Κοινότητα Γιμαρίου 2188 9743 3201070102 Βλαχάτικα,τα 318 9744 3201070101 Γιμάριον,το 238 9745 3201070103 Καβαλλέραινα,η 198 9746 3201070104 Καλάμι,το 298 9747 3201070105 Κέντρωμα,το 688 9748 3201070106 Πλαγιά,η 148 9749 3201070107 Ράχη,η 347 9750 32010703 Τοπική Κοινότητα Νησακίου 3708 9751 3201070302 Απολυσοί,οι 218 9752 3201070303 Βιγγλατούριον,το 528 9753 3201070304 Κατάβολος,ο 198 9754 3201070301 Νησάκιον,το 2787 9755 32010704 Τοπική Κοινότητα Σινιών 6208 9756 3201070402 Άγιος Στέφανος,ο 878 9757 3201070401 Αγνίτσινη,η 1198 9758 3201070403 Βίγγλα,η 548 9759 3201070404 Καρυώτικον,το 748 9760 3201070405 Κόκκινη,η 538 9761 3201070406 Κοκκοκύλας,ο 148 9762 3201070407 Κρέμιθας,ο 358 9763 3201070408 Μέγγουλας,ο 68 9764 3201070409 Πόρτα,η 928 9765 3201070410 Ρού,το 08 9766 3201070411 Σάντα,η 318 9767 3201070412 Σαρακηνάτικα,τα 318 9768 3201070413 Τριτσίον,το 246 9769 320101 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 39.6747 9770 32010102 Δημοτική Κοινότητα Αλεπούς 3.1498 9771 3201010201 Αλεπού,η 3.1497 9772 32010104 Δημοτική Κοινότητα Καναλίου 4.0868 9773 3201010401 Κανάλιον,το 4.0867 9774 32010101 Δημοτική Κοινότητα Κερκυραίων 32.0958 9775 3201010102 Γουβιά,τα 8388 9776 3201010101 Κέρκυρα,η 24.8388 9777 3201010103 Κοντοκάλιον,το 1.6608 9778 3201010104 Κυρά Χρυσικού,η 5638 9779 3201010105 Λαζαρέτο,το (νησίς) 0

Page 145: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 9780 3201010106 Ποντικονήσιον,το (νησίς) 08 9781 3201010107 Ποταμός,ο 3.8408 9782 3201010108 Πτυχία,η (νησίς) 08 9783 3201010109 Τεμπλόνιον,το 3567 9784 32010103 Τοπική Κοινότητα Εβροπούλων 3448 9785 3201010301 Εβροπούλοι,οι 3446 9786 320108 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ 4.7757 9787 32010801 Δημοτική Κοινότητα Αργυράδων 1.7198 9788 3201080102 Άγιος Γεώργιος,ο 5038 9789 3201080101 Αργυράδες,οι 6608 9790 3201080103 Μαραθιάς,ο 3318 9791 3201080104 Νεοχωράκιον,το 2257 9792 32010805 Δημοτική Κοινότητα Περιβολίου 1.4278 9793 3201080501 Περιβόλιον,το 1.3788 9794 3201080502 Ποτάμια,τα 497 9795 32010802 Τοπική Κοινότητα Αγίου Νικολάου 4408 9796 3201080201 Άγιος Νικόλαος,ο 3158 9797 3201080202 Νότος,ο 938 9798 3201080203 Ρουμανάδες,οι 327 9799 32010803 Τοπική Κοινότητα Βασιλατίκων 1478 9800 3201080301 Βασιλάτικα,τα 1477 9801 32010804 Τοπική Κοινότητα Κουσπάδων 3498 9802 3201080401 Κουσπάδες,οι 2958 9803 3201080402 Μπούκαρης,ο 547 9804 32010806 Τοπική Κοινότητα Πετριτής 6938 9805 3201080602 Κορακάδες,οι 308 9806 3201080601 Πετριτή,η 6636 9807 320109 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ 5.8007 9808 32010901 Δημοτική Κοινότητα Λευκίμμης 3.6208 9809 3201090102 Κάβος,ο 6858 9810 3201090101 Λευκίμμη,η 2.9357 9811 32010904 Δημοτική Κοινότητα Νεοχωρίου 1.4438 9812 3201090402 Δραγωτινά,τα 2498 9813 3201090403 Κρητικά,τα 4538 9814 3201090401 Νεοχώριον,το 1828 9815 3201090404 Παλαιοχώριον,το 4598 9816 3201090405 Σπαρτερά,τα 1007 9817 32010902 Τοπική Κοινότητα Άνω Λευκίμμης 2138 9818 3201090201 Μώλος,ο 2137 9819 32010903 Τοπική Κοινότητα Βιταλάδων 5248 9820 3201090301 Βιταλάδες,οι 4428 9821 3201090302 Γαρδένος,ο 826 9822 320110 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ 3297 9823 32011001 Δημοτική Κοινότητα Μαθρακίου 3298 9824 3201100102 Διάκοπο,το (νησίς) 08 9825 3201100103 Διάπλο,το (νησίς) 08 9826 3201100101 Μαθράκιον,το 3298 9827 3201100104 Πλατειά,η (νησίς) 08 9828 3201100105 Τραχειά,η (νησίς) 08 9829 3201100106 Ψύλλος ένα,ο (νησίς) 06 9830 320111 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ 5.1067 9831 32011102 Δημοτική Κοινότητα Αγίου Ματθαίου 1.1908 9832 3201110201 Άγιος Ματθαίος,ο 1.0888 9833 3201110202 Σκάλα,η 218 9834 3201110203 Χαλικούνας,ο 817 9835 32011109 Δημοτική Κοινότητα Χλομού 8708 9836 3201110902 Άγιος Δημήτριος,ο 888 9837 3201110903 Λίνια,η 2738 9838 3201110901 Χλομός,ο 3578 9839 3201110904 Ψαράς,ο 1527 9840 32011103 Τοπική Κοινότητα Άνω Παυλιάνας 4788 9841 3201110301 Άνω Παυλιάνα,η 4428 9842 3201110302 Παραμόνας,ο 367 9843 32011104 Τοπική Κοινότητα Βουνιατάδων 2088 9844 3201110401 Βουνιατάδες,οι 2087 9845 32011105 Τοπική Κοινότητα Κάτω Παυλιάνας 1258 9846 3201110501 Κάτω Παυλιάνα,η 1257 9847 32011101 Τοπική Κοινότητα Μοραΐτικων 814

Page 146: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 9848 3201110102 Επισκοπιανά,τα 2618 9849 3201110101 Μοραΐτικα,τα 5537 9850 32011106 Τοπική Κοινότητα Πεντατίου 2628 9851 3201110601 Πεντάτιον,το 2627 9852 32011107 Τοπική Κοινότητα Στρογγυλής 4758 9853 3201110702 Άγιος Ιωάννης Περιστερών,ο 278 9854 3201110701 Στρογγυλή,η 4487 9855 32011108 Τοπική Κοινότητα Χλοματιανών 6848 9856 3201110802 Βραγκανιώτικα,τα 1828 9857 3201110803 Κάτω Σπήλαιον,το 518 9858 3201110804 Μεσογγή,η 1048 9859 3201110801 Χλοματιανά,τα 3476 9860 320112 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΘΩΝΩΝ 3927 9861 32011201 Δημοτική Κοινότητα Οθωνών 3928 9862 3201120101 Οθωνοί,οι 3926 9863 320113 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ 4.0687 9864 32011306 Δημοτική Κοινότητα Λιαπάδων 9318 9865 3201130602 Γέφυρα,η 528 9866 3201130601 Λιαπάδες,οι 8797 9867 32011302 Τοπική Κοινότητα Αλειμματάδων 1998 9868 3201130202 Αγία Άννα,η 798 9869 3201130201 Αλειμματάδες,οι 1207 9870 32011303 Τοπική Κοινότητα Γαρδελάδων 3718 9871 3201130301 Γαρδελάδες,οι 3717 9872 32011304 Τοπική Κοινότητα Δουκάδων 7218 9873 3201130401 Δουκάδες,οι 6278 9874 3201130402 Παπαθανάτικα,τα 947 9875 32011305 Τοπική Κοινότητα Κρήνης 2928 9876 3201130501 Κρήνη,η 2927 9877 32011301 Τοπική Κοινότητα Λακώνων 6248 9878 3201130101 Λάκωνες,οι 3848 9879 3201130102 Παλαιοκαστρίτσα,η 2407 9880 32011307 Τοπική Κοινότητα Μακράδων 3318 9881 3201130702 Βίστωνας,ο 878 9882 3201130701 Μακράδες,οι 2447 9883 32011308 Τοπική Κοινότητα Σκριπερού 5998 9884 3201130801 Σκριπερόν,το 5008 9885 3201130802 Φέλεκας,ο 996 9886 320114 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΕΛΙΩΝ 6.4037 9887 32011410 Δημοτική Κοινότητα Σιναράδων 9208 9888 3201141002 Ασπάι,το 388 9889 3201141003 Κοντογιαλός,ο 288 9890 3201141001 Σιναράδες,οι 8547 9891 32011402 Τοπική Κοινότητα Αγίου Ιωάννου 1.1408 9892 3201140202 Αγία Τριάς,η 1928 9893 3201140201 Άγιος Ιωάννης,ο 5988 9894 3201140203 Βασιλικά,τα 2788 9895 3201140204 Κουραμαδίτικα,τα 727 9896 32011403 Τοπική Κοινότητα Άφρας 1.0988 9897 3201140302 Άγιος Βλάσιος,ο 2108 9898 3201140301 Άφρα,η 8398 9899 3201140303 Κουρκουλαίικα,τα 497 9900 32011404 Τοπική Κοινότητα Βάτου 3458 9901 3201140401 Βάτος,ο 3457 9902 32011405 Τοπική Κοινότητα Γιαννάδων 5978 9903 3201140501 Γιαννάδες,οι 5658 9904 3201140502 Έρμονες,οι 327 9905 32011406 Τοπική Κοινότητα Κανακάδων 2048 9906 3201140601 Κανακάδες,οι 2047 9907 32011401 Τοπική Κοινότητα Κοκκινίου 5808 9908 3201140101 Κοκκίνιον,το 5807 9909 32011407 Τοπική Κοινότητα Κομπιτσίου 7338 9910 3201140701 Κομπίτσιον,το 7337 9911 32011408 Τοπική Κοινότητα Μαρμάρου 1748 9912 3201140801 Μάρμαρον,το 1747 9913 32011409 Τοπική Κοινότητα Πέλεκα 6128 9914 3201140902 Αβράμης,ο 48 9915 3201140903 Άγιος Ονούφριος,ο 38

Page 147: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 9916 3201140904 Γλυφάδα,η 108 9917 3201140905 Κοκκινόγεια,τα 838 9918 3201140906 Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Μυρτιδίων,η 228 9919 3201140901 Πέλεκας,ο 4058 9920 3201140907 Πλακωτό,το 506 9921 320115 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΑΙΑΚΩΝ 6.5457 9922 32011503 Δημοτική Κοινότητα Άνω Κορακιάνας 1.4118 9923 3201150301 Άνω Κορακιάνα,η 9468 9924 3201150302 Πουλάδες,οι 4657 9925 32011501 Δημοτική Κοινότητα Κάτω Κορακιάνας 2.7758 9926 3201150102 Άγιος Βασίλειος,ο 2198 9927 3201150103 Ανάληψις,η 1418 9928 3201150104 Γαζάτικα,τα 1338 9929 3201150105 Κάτω Κορακιάνα,η 9678 9930 3201150106 Λίμνη,η 7258 9931 3201150101 Ύψος,ο 5907 9932 32011502 Τοπική Κοινότητα Αγίου Μάρκου 9378 9933 3201150201 Άγιος Μάρκος,ο 708 9934 3201150202 Κάτω Άγιος Μάρκος,ο 8677 9935 32011504 Τοπική Κοινότητα Ζυγού 2078 9936 3201150401 Ζυγός,ο 2077 9937 32011505 Τοπική Κοινότητα Σγουράδων 2288 9938 3201150502 Ομαλή,η 398 9939 3201150501 Σγουράδες,οι 1897 9940 32011506 Τοπική Κοινότητα Σπαρτύλα 7218 9941 3201150602 Μπαρμπάτι,το 1168 9942 3201150603 Πυργί,το 888 9943 3201150601 Σπαρτύλας,ο 5177 9944 32011507 Τοπική Κοινότητα Σωκρακίου 2668 9945 3201150702 Πηλίδα,η 128 9946 3201150701 Σωκράκιον,το 2545 9947 3202 ΔΗΜΟΣ ΠΑΞΩΝ (Έδρα: Γάιος,ο) 2.3007 9948 32020001 Δημοτική Κοινότητα Γαΐου 1.1968 9949 3202000102 Αντίπαξος,ο (νησίς) 208 9950 3202000103 Βελιανιτάτικα,τα 648 9951 3202000104 Βλαχοπουλάτικα,τα 1028 9952 3202000101 Γάιος,ο 4988 9953 3202000105 Ιερομόναχος,ο 288 9954 3202000106 Κατσιμάτικα,τα 48 9955 3202000107 Μακράτικα,τα 1498 9956 3202000108 Μπογδανάτικα,τα 1358 9957 3202000109 Οζιάς,ο 1968 9958 3202000110 Παναγία,η (νησίς) 07 9959 32020002 Τοπική Κοινότητα Λάκκας 4468 9960 3202000202 Απεργάτικα,τα 1058 9961 3202000203 Αρωνάτικα,τα 228 9962 3202000204 Γραμματικαίικα,τα 128 9963 3202000205 Δαλιετάτικα,τα 418 9964 3202000201 Λάκκα,η 1478 9965 3202000206 Μαστοράτικα,τα 418 9966 3202000207 Μουγκελάτικα,τα 338 9967 3202000208 Πετράτικα,τα 457 9968 32020003 Τοπική Κοινότητα Λογγού 2988 9969 3202000302 Ανεμογιαννάτικα,τα 248 9970 3202000303 Δενδιάτικα,τα 468 9971 3202000304 Καγκάτικα,τα 448 9972 3202000305 Κοντογιαννάτικα,τα 678 9973 3202000306 Κούτσιον,το 368 9974 3202000301 Λογγός,ο 817 9975 32020004 Τοπική Κοινότητα Μαγαζιών 3608 9976 3202000402 Αρβανιτακαίικα,τα 598 9977 3202000403 Κουρταίικα,τα 308 9978 3202000401 Μαγαζιά,τα 918 9979 3202000404 Μανεσάτικα,τα 518 9980 3202000405 Μποϊκάτικα,τα 308 9981 3202000406 Πλάτανος,ο 994 9982 33 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Έδρα: Ζάκυνθος,η) 40.7595 9983 3301 ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Έδρα: Ζάκυνθος,η) 40.759

Page 148: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

6 9984 330102 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΥΚΩΝ 5.2037 9985 33010201 Δημοτική Κοινότητα Κατασταρίου 1.3788 9986 3301020101 Καταστάριον,το 1.3787 9987 33010202 Τοπική Κοινότητα Αγίου Δημητρίου 6158 9988 3301020201 Άγιος Δημήτριος,ο 5318 9989 3301020202 Δράκας,ο 847 9990 33010203 Τοπική Κοινότητα Αλικανά 4418 9991 3301020301 Αλικανάς,ο 4417 9992 33010204 Τοπική Κοινότητα Άνω Γερακαρίου 7098 9993 3301020402 Αλώνια,τα 5268 9994 3301020401 Άνω Γερακάριον,το 1768 9995 3301020403 Καστέλια,τα 77 9996 33010205 Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας 2388 9997 3301020501 Καλλιθέα,η 2387 9998 33010206 Τοπική Κοινότητα Κάτω Γερακαρίου 3478 9999 3301020601 Κάτω Γερακάριον,το 3477 10000 33010207 Τοπική Κοινότητα Μέσου Γερακαρίου 3918 10001 3301020701 Μέσον Γερακάριον,το 2278 10002 3301020702 Ψαρού,η 1647 10003 33010208 Τοπική Κοινότητα Πηγαδακίων 4318 10004 3301020801 Πηγαδάκια,τα 4317 10005 33010209 Τοπική Κοινότητα Σκουληκάδου 6538 10006 3301020901 Σκουληκάδον,το 6536 10007 330103 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΩΝ 5.2157 10008 33010302 Τοπική Κοινότητα Αγίου Κηρύκου 7668 10009 3301030201 Άγιος Κήρυκος,ο 7338 10010 3301030202 Χαμουζάς,ο 337 10011 33010301 Τοπική Κοινότητα Βανάτου 1.0458 10012 3301030101 Βανάτον,το 1.0457 10013 33010303 Τοπική Κοινότητα Καλιπάδου 7368 10014 3301030301 Καλιπάδον,το 7098 10015 3301030302 Λιμονταίϊκα,τα 208 10016 3301030303 Ψαραίικα,τα 77 10017 33010304 Τοπική Κοινότητα Κυψέλης 6858 10018 3301030402 Δροσιά,η 928 10019 3301030401 Κυψέλη,η 5328 10020 3301030403 Νερόμυλος,ο 617 10021 33010305 Τοπική Κοινότητα Πλάνου 7428 10022 3301030501 Πλάνος,ο 7427 10023 33010306 Τοπική Κοινότητα Σαρακηνάδου 6198 10024 3301030601 Σαρακηνάδον,το 6197 10025 33010307 Τοπική Κοινότητα Τραγακίου 6228 10026 3301030701 Τραγάκιον,το 6226 10027 330104 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΕΜΙΣΙΩΝ 4.6127 10028 33010402 Τοπική Κοινότητα Αγίας Μαρίνης 1648 10029 3301040201 Αγία Μαρίνα,η 1647 10030 33010403 Τοπική Κοινότητα Αγίου Λέοντος 4008 10031 3301040301 Άγιος Λέων,ο 3938 10032 3301040302 Φτερίνι,το 77 10033 33010404 Τοπική Κοινότητα Αγίων Πάντων 3398 10034 3301040401 Άγιοι Πάντες,οι 3397 10035 33010405 Τοπική Κοινότητα Βουγιάτου 3518 10036 3301040501 Βουγιάτον,το 3068 10037 3301040502 Μελινάδον,το 457 10038 33010406 Τοπική Κοινότητα Γαλάρου 2788 10039 3301040601 Γαλάρον,το 2787 10040 33010407 Τοπική Κοινότητα Γυρίου 348 10041 3301040701 Γύριον,το 347 10042 33010408 Τοπική Κοινότητα Κοιλιωμένου 3918 10043 3301040801 Κοιλιωμένος,ο 3917 10044 33010409 Τοπική Κοινότητα Λαγκαδακίων 3578 10045 3301040901 Λαγκαδάκια,τα 3577 10046 33010410 Τοπική Κοινότητα Λαγωπόδου 4838 10047 3301041001 Λαγώποδον,το 4837 10048 33010411 Τοπική Κοινότητα Λούχας 468 10049 3301041101 Λούχα,η 467 10050 33010401 Τοπική Κοινότητα Μαχαιράδου 9418 10051 3301040101 Μαχαιράδον,το 941

Page 149: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

7 10052 33010412 Τοπική Κοινότητα Ρομιρίου 6058 10053 3301041201 Ρομίριον,το 6057 10054 33010413 Τοπική Κοινότητα Φιολίτη 2238 10055 3301041301 Φιολίτης,ο 2236 10056 330105 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΑΤΙΩΝ 1.9337 10057 33010502 Τοπική Κοινότητα Αναφωνητρίας 2488 10058 3301050202 Άγιος Ιωάννης,ο (νησίς) 08 10059 3301050201 Αναφωνήτρια,η 2487 10060 33010503 Τοπική Κοινότητα Άνω Βολιμών 3998 10061 3301050302 Αγία Θέκλη,η 368 10062 3301050301 Άνω Βολίμαι,αι 2628 10063 3301050303 Μικρό Νησί,το 388 10064 3301050304 Σκινάρια,τα 637 10065 33010501 Τοπική Κοινότητα Βολιμών 5718 10066 3301050102 Άγιος Ανδρέας,ο (νησίς) 08 10067 3301050103 Άγιος Νικόλαος,ο 308 10068 3301050104 Ασκός,ο 318 10069 3301050105 Βαρβάρα,η 308 10070 3301050101 Βολίμαι,αι 4068 10071 3301050106 Ελιές,οι 268 10072 3301050107 Κορίθιον,το 487 10073 33010504 Τοπική Κοινότητα Έξω Χώρας 1878 10074 3301050401 Έξω Χώρα,η 1288 10075 3301050402 Καμπίον,το 597 10076 33010505 Τοπική Κοινότητα Μαριών 2968 10077 3301050501 Μαρίαι,αι 2967 10078 33010506 Τοπική Κοινότητα Ορθονιών 2328 10079 3301050602 Κορώνη,η 108 10080 3301050601 Ορθονιαί,αι 2226 10081 330101 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ 16.8107 10082 33010102 Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων 1.9308 10083 3301010201 Αμπελόκηποι,οι 1.6068 10084 3301010202 Καλπάκι,το 3247 10085 33010105 Δημοτική Κοινότητα Γαϊτανίου 1.8998 10086 3301010501 Γαϊτάνιον,το 1.8997 10087 33010101 Δημοτική Κοινότητα Ζακυνθίων 9.7738 10088 3301010101 Ζάκυνθος,η 9.7728 10089 3301010102 Μονή Στροφάδων,η (Επί της νησίδος Σταμφάνιον Στροφάδων) 17 10090 33010103 Τοπική Κοινότητα Αργασίου 1.2668 10091 3301010301 Αργάσιον,το 6398 10092 3301010302 Καλλιτέρος,ο 6277 10093 33010104 Τοπική Κοινότητα Βασιλικού 7998 10094 3301010402 Άγιος Ιωάννης,ο 88 10095 3301010403 Άνω Βασιλικός,ο 2808 10096 3301010401 Βασιλικός,ο 2858 10097 3301010404 Καλονήσι,το (νησίς) 08 10098 3301010405 Ξηροκάστελλον,το 2267 10099 33010106 Τοπική Κοινότητα Μποχάλης 1.1438 10100 3301010602 Ακρωτήρι,το 1558 10101 3301010603 Κυδώνι,το 1128 10102 3301010601 Μποχάλη,η 8766 10103 330106 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΓΑΝΑ 6.9867 10104 33010605 Δημοτική Κοινότητα Λιθακιάς 1.3078 10105 3301060501 Λιθακιά,η 1.3077 10106 33010606 Δημοτική Κοινότητα Μουζακίου 1.7028 10107 3301060601 Μουζάκιον,το 1.7027 10108 33010601 Δημοτική Κοινότητα Παντοκράτορος 1.6548 10109 3301060102 Λαγανάς,ο 7298 10110 3301060101 Παντοκράτωρ,ο 9257 10111 33010602 Τοπική Κοινότητα Αγαλά 3428 10112 3301060201 Αγαλάς,ο 3238 10113 3301060202 Άη Γιάννης,ο 88 10114 3301060203 Άμπελος,η 28 10115 3301060204 Στημιές,οι 97 10116 33010603 Τοπική Κοινότητα Καλαμακίου 1.1938 10117 3301060301 Καλαμάκιον,το 8908 10118 3301060302 Μαργαραίικα,τα 3038 10119 3301060303 Πευκάκια,τα 0

Page 150: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

7 10120 33010604 Τοπική Κοινότητα Κερίου 7888 10121 3301060402 Απελάτι,το 358 10122 3301060401 Κερίον,το 4698 10123 3301060403 Λίμνη Κερίου,η 2538 10124 3301060404 Μαραθιάς,ο 314 10125 34 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΘΑΚΗΣ 3.2315 10126 3401 ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ (Έδρα: Ιθάκη,η) 3.2317 10127 34010001 Δημοτική Κοινότητα Ιθάκης 1.9368 10128 3401000102 Αετός,ο 168 10129 3401000103 Αρκούδιον,το (νησίς) 08 10130 3401000104 Άτοκος,η (νησίς) 08 10131 3401000105 Βρόμωνας,ο (νησίς) 08 10132 3401000106 Δρακονέρα,η (νησίς) 08 10133 3401000101 Ιθάκη,η 1.9208 10134 3401000107 Καρλονήσιον,το (νησίς) 08 10135 3401000108 Λαζαρέτο,το (νησίς) 08 10136 3401000109 Μάκρη,η (νησίς) 08 10137 3401000110 Οξεία,η (νησίς) 08 10138 3401000111 Ποντικός,ο (νησίς) 08 10139 3401000112 Προβάτιον,το (νησίς) 07 10140 34010002 Τοπική Κοινότητα Ανωγής 408 10141 3401000201 Ανωγή,η 398 10142 3401000202 Μονή Καθαρών,η 17 10143 34010003 Τοπική Κοινότητα Εξωγής 258 10144 3401000301 Εξωγή,η 257 10145 34010004 Τοπική Κοινότητα Κιονίου 1828 10146 3401000401 Κιόνιον,το 1827 10147 34010005 Τοπική Κοινότητα Λεύκης 448 10148 3401000502 Άγιος Ιωάννης,ο 88 10149 3401000501 Λεύκη,η 367 10150 34010006 Τοπική Κοινότητα Περαχωρίου 3438 10151 3401000602 Λυγία,η (νησίς) 08 10152 3401000601 Περαχώριον,το 3437 10153 34010007 Τοπική Κοινότητα Πλατρειθιά 2958 10154 3401000701 Πλατρειθιάς,ο 2018 10155 3401000702 Φρίκες,αι 947 10156 34010008 Τοπική Κοινότητα Σταυρού 3668 10157 3401000801 Σταυρός,ο 3664 10158 35 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Έδρα: Αργοστόλιον,το) 35.8015 10159 3501 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ (Έδρα: Αργοστόλιον,το) 35.8016 10160 350101 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 13.2377 10161 35010101 Δημοτική Κοινότητα Αργοστολίου 10.6338 10162 3501010101 Αργοστόλιον,το 9.7488 10163 3501010102 Κοκολάτα,τα 1768 10164 3501010103 Κομποθεκράτα,τα 4498 10165 3501010104 Μηνιά,η 2607 10166 35010102 Τοπική Κοινότητα Αγκώνος 1598 10167 3501010201 Αγκών,ο 1597 10168 35010103 Τοπική Κοινότητα Δαυγάτων 668 10169 3501010301 Δαυγάτα,τα 667 10170 35010104 Τοπική Κοινότητα Διλινάτων 4968 10171 3501010401 Διλινάτα,τα 4967 10172 35010105 Τοπική Κοινότητα Ζόλων 1018 10173 3501010501 Ζόλα,τα 1017 10174 35010106 Τοπική Κοινότητα Θηναίας 1698 10175 3501010601 Καρδακάτα,τα 1697 10176 35010107 Τοπική Κοινότητα Κουρουκλάτων 768 10177 3501010701 Κουρουκλάτα,τα 767 10178 35010108 Τοπική Κοινότητα Νυφίου 418 10179 3501010801 Νύφιον,το 417 10180 35010109 Τοπική Κοινότητα Τρωιανάτων 2238 10181 3501010902 Δεμουτσαντάτα,τα 1098 10182 3501010903 Μιτακάτα,τα 168 10183 3501010901 Τρωιανάτα,τα 987 10184 35010110 Τοπική Κοινότητα Φαρακλάτων 1.0588 10185 3501011002 Δράπανον,το 1358 10186 3501011003 Προκοπάτα,τα 868 10187 3501011004 Ραζάτα,τα 507

Page 151: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 10188 3501011001 Φαρακλάτα,τα 3307 10189 35010111 Τοπική Κοινότητα Φάρσων 2158 10190 3501011101 Φάρσα,τα 2156 10191 350102 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΙΟΥ - ΠΡΟΝΩΝ 3.6777 10192 35010209 Δημοτική Κοινότητα Πόρου 1.1768 10193 3501020902 Ασπρογέρακας,ο 128 10194 3501020903 Καμπιτσάτα,τα 418 10195 3501020904 Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Άτρου,η 08 10196 3501020901 Πόρος,ο 9308 10197 3501020905 Ρίζα,η 348 10198 3501020906 Τζανάτα,τα 1597 10199 35010202 Τοπική Κοινότητα Αγίας Ειρήνης 3148 10200 3501020201 Αγία Ειρήνη,η 3147 10201 35010203 Τοπική Κοινότητα Αγίου Νικολάου 968 10202 3501020301 Άγιος Νικόλαος,ο 967 10203 35010204 Τοπική Κοινότητα Αργινίων 158 10204 3501020401 Αργίνια,τα 157 10205 35010205 Τοπική Κοινότητα Βαλεριάνου 3028 10206 3501020502 Ατσουπάδες,οι 978 10207 3501020501 Βαλεριάνος,ο 1548 10208 3501020503 Πλατείαι,αι 517 10209 35010206 Τοπική Κοινότητα Μαρκοπούλου 2778 10210 3501020602 Κατελειός,ο 368 10211 3501020603 Κάτω Κατελειός,ο 1568 10212 3501020601 Μαρκόπουλον,το 857 10213 35010207 Τοπική Κοινότητα Μαυράτων 1398 10214 3501020701 Μαυράτα,τα 1397 10215 35010208 Τοπική Κοινότητα Ξενοπούλου 1088 10216 3501020802 Ανδριολάτα,τα 88 10217 3501020803 Καπανδρίτιον,το 508 10218 3501020801 Ξενόπουλον,το 507 10219 35010201 Τοπική Κοινότητα Πάστρας 1738 10220 3501020102 Κρεμμύδιον,το 408 10221 3501020101 Πάστρα,η 1337 10222 35010210 Τοπική Κοινότητα Σκάλας 9238 10223 3501021002 Αλειμματάς,ο 208 10224 3501021003 Ρατζακλίον,το 1188 10225 3501021001 Σκάλα,η 7608 10226 3501021004 Φανιές,οι 257 10227 35010211 Τοπική Κοινότητα Χιονάτων 1548 10228 3501021102 Θηράμονας,ο 598 10229 3501021103 Κολαίτης,ο 328 10230 3501021101 Χιονάτα,τα 636 10231 350103 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΙΣΟΥ 1.4727 10232 35010302 Τοπική Κοινότητα Αντιπάτων Ερίσου 1918 10233 3501030201 Αντιπάτα,τα 1498 10234 3501030202 Γερμενάτα,τα 368 10235 3501030203 Ψιλιθριάς,ο 67 10236 35010303 Τοπική Κοινότητα Άσου 888 10237 3501030301 Άσος,η 887 10238 35010304 Τοπική Κοινότητα Βαρέος 368 10239 3501030401 Βαρύ,το 367 10240 35010301 Τοπική Κοινότητα Βασιλικιάδων 1308 10241 3501030101 Βασιλικιάδες,αι 1068 10242 3501030102 Κονιδαράτα,τα 247 10243 35010305 Τοπική Κοινότητα Καρυάς 288 10244 3501030501 Καρυά,η 287 10245 35010306 Τοπική Κοινότητα Κοθρέα 808 10246 3501030602 Δεφαρανάτα,τα 148 10247 3501030603 Δραπανίτικα,τα 28 10248 3501030601 Κοθρέας,ο 608 10249 3501030604 Κοκολάτα,τα 47 10250 35010307 Τοπική Κοινότητα Κομιτάτων 738 10251 3501030702 Αγία Σοφία,η 108 10252 3501030701 Κομιτάτα,τα 637 10253 35010308 Τοπική Κοινότητα Μεσοβουνίων 748 10254 3501030801 Μεσοβούνια,τα 747 10255 35010309 Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου 38

Page 152: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 10256 3501030901 Νεοχώριον,το 387 10257 35010310 Τοπική Κοινότητα Πατρικάτων 338 10258 3501031001 Πατρικάτα,τα 337 10259 35010311 Τοπική Κοινότητα Πλαγιάς 708 10260 3501031101 Πλαγιά,η 707 10261 35010312 Τοπική Κοινότητα Τουλιάτων 3368 10262 3501031202 Αγριλιάς,ο 448 10263 3501031203 Βεντουράτα,τα 308 10264 3501031204 Βιγλί,το 318 10265 3501031205 Μάγγανος,ο 698 10266 3501031206 Μαρκουλάτα,τα 518 10267 3501031207 Τζαμαρελλάτα,τα 508 10268 3501031201 Τουλιάτα,τα 228 10269 3501031208 Χαλικερή,η 397 10270 35010313 Τοπική Κοινότητα Φισκάρδου 2958 10271 3501031302 Αστερίς,η (νησίς) 08 10272 3501031303 Ευρετή,η 148 10273 3501031304 Κατσαράτα,τα 208 10274 3501031305 Ματσουκάτα,τα 288 10275 3501031306 Τσελεντάτα,τα 448 10276 3501031301 Φισκάρδον,το 1896 10277 350104 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ 5.7457 10278 35010402 Τοπική Κοινότητα Βλαχάτων Εικοσιμίας 8538 10279 3501040201 Βλαχάτα,τα 6998 10280 3501040202 Σιμωτάτα,τα 1547 10281 35010403 Τοπική Κοινότητα Καραβάδου 4328 10282 3501040301 Καραβάδος,ο 4327 10283 35010401 Τοπική Κοινότητα Κεραμειών 3348 10284 3501040101 Κεραμειαί,αι 3347 10285 35010404 Τοπική Κοινότητα Λακήθρας 6628 10286 3501040401 Λακήθρα,η 6138 10287 3501040402 Μενεγάτα,τα 497 10288 35010405 Τοπική Κοινότητα Λουρδάτων 1708 10289 3501040501 Λουρδάτα,τα 1707 10290 35010406 Τοπική Κοινότητα Μεταξάτων 5048 10291 3501040601 Μεταξάτα,τα 5047 10292 35010407 Τοπική Κοινότητα Μουσάτων 3188 10293 3501040701 Μουσάτα,τα 3187 10294 35010408 Τοπική Κοινότητα Περατάτων 8008 10295 3501040802 Κάστρον,το 448 10296 3501040803 Μονή Αγίου Ανδρέου,η 58 10297 3501040801 Περατάτα,τα 7517 10298 35010409 Τοπική Κοινότητα Πεσάδας 4078 10299 3501040902 Δοριζάτα,τα 1118 10300 3501040903 Κουντουράτα,τα 638 10301 3501040901 Πεσάδα,η 2337 10302 35010410 Τοπική Κοινότητα Σβορωνάτων 7108 10303 3501041001 Σβορωνάτα,τα 7107 10304 35010411 Τοπική Κοινότητα Σπαρτιών 5558 10305 3501041102 Κλείσματα,τα 798 10306 3501041103 Κοριάννα,τα 638 10307 3501041101 Σπαρτιά,τα 4136 10308 350105 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΜΑΛΩΝ 8407 10309 35010501 Δημοτική Κοινότητα Ομαλών 8408 10310 3501050102 Άγιοι Απόστολοι Βαλσαμάτων,οι 48 10311 3501050103 Άγιος Ελευθέριος,ο 08 10312 3501050101 Βαλσαμάτα,τα 7638 10313 3501050104 Επανωχώριον,το 338 10314 3501050105 Μιχάτα,τα 258 10315 3501050106 Μονή Αγίου Γερασίμου,η 156 10316 350106 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΙΚΗΣ 7.0987 10317 35010601 Δημοτική Κοινότητα Ληξουρίου 4.3018 10318 3501060102 Άγιος Βασίλειος,ο 1978 10319 3501060103 Άγιος Δημήτριος,ο 1368 10320 3501060104 Λέπεδα,τα 148 10321 3501060101 Ληξούριον,το 3.7528 10322 3501060105 Λογγός,ο 648 10323 3501060106 Λουκεράτα,τα 77

Page 153: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 10324 3501060107 Μιχαλιτσάτα,τα 617 10325 35010602 Τοπική Κοινότητα Αγίας Θέκλης 2358 10326 3501060201 Αγία Θέκλη,η 2118 10327 3501060202 Καλάτα,τα 247 10328 35010603 Τοπική Κοινότητα Αθέρος 1298 10329 3501060301 Αθέρας,ο 1297 10330 35010604 Τοπική Κοινότητα Δαμουλιανάτων 1358 10331 3501060401 Δαμουλιανάτα,τα 1357 10332 35010605 Τοπική Κοινότητα Καμιναράτων 2198 10333 3501060501 Καμιναράτα,τα 2188 10334 3501060502 Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Κηπουραίων,η 17 10335 35010606 Τοπική Κοινότητα Κατωγής 3778 10336 3501060602 Βαρδιάνοι,οι (νησίς) 08 10337 3501060603 Βουνίον,το 1578 10338 3501060601 Μαντζαβινάτα,τα 2207 10339 35010607 Τοπική Κοινότητα Κοντογενάδας 928 10340 3501060701 Κοντογενάδα,η 927 10341 35010608 Τοπική Κοινότητα Κουβαλάτων 2278 10342 3501060802 Κουβαλάτα,τα 598 10343 3501060801 Λιβάδιον,το 1687 10344 35010609 Τοπική Κοινότητα Μονοπολάτων 1178 10345 3501060902 Δελλαπορτάτα,τα 118 10346 3501060901 Μονοπολάτα,τα 948 10347 3501060903 Παρισάτα,τα 127 10348 35010610 Τοπική Κοινότητα Ριφίου 628 10349 3501061001 Ρίφιον,το 627 10350 35010611 Τοπική Κοινότητα Σκινέως 1408 10351 3501061102 Βλυχάτα,τα 608 10352 3501061101 Σκινέας,ο 807 10353 35010612 Τοπική Κοινότητα Σουλλάρων 3358 10354 3501061201 Σουλλάροι,οι 3357 10355 35010613 Τοπική Κοινότητα Φαβατάτων 1308 10356 3501061301 Φαβατάτα,τα 1307 10357 35010614 Τοπική Κοινότητα Χαβδάτων 3798 10358 3501061401 Χαβδάτα,τα 3797 10359 35010615 Τοπική Κοινότητα Χαβριάτων 2208 10360 3501061501 Χαβριάτα,τα 2206 10361 350107 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΑΡΕΩΝ 1.3917 10362 35010701 Τοπική Κοινότητα Αγίας Ευφημίας 6008 10363 3501070101 Αγία Ευφημία,η 4328 10364 3501070102 Άπασα,η (νησίς) 08 10365 3501070103 Γηρόβαρης,ο (νησίς) 08 10366 3501070104 Δρακοπουλάτα,τα 188 10367 3501070105 Καλόγηρος,ο (νησίς) 08 10368 3501070106 Λαμπρινός,ο (νησίς) 08 10369 3501070107 Μόδιο,το (νησίς) 08 10370 3501070108 Ξηροπόταμος,ο 48 10371 3501070109 Πεταλάς,ο (νησίς) 08 10372 3501070110 Πίστρος,ο (νησίς) 08 10373 3501070111 Πράσο,το (νησίς) 08 10374 3501070112 Σοφία,η (νησίς) 08 10375 3501070113 Σωρός,η (νησίς) 08 10376 3501070114 Τσακαλονήσιο,το (νησίς) 08 10377 3501070115 Φερεντινάτα,τα 1468 10378 3501070116 Φίλιππος,ο (νησίς) 07 10379 35010702 Τοπική Κοινότητα Διβαράτων 3598 10380 3501070202 Αντιπάτα,τα 758 10381 3501070201 Διβαράτα,τα 1568 10382 3501070203 Λουκάτα,τα 1287 10383 35010703 Τοπική Κοινότητα Μακρυωτίκων 4328 10384 3501070301 Μακριώτικα,τα 4326 10385 350108 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΗΣ 2.3417 10386 35010801 Δημοτική Κοινότητα Σάμης 1.0258 10387 3501080101 Σάμη,η 1.0257 10388 35010802 Τοπική Κοινότητα Γριζάτων 3898 10389 3501080201 Γριζάτα,τα 3628 10390 3501080202 Κουλουράτα,τα 277 10391 35010803 Τοπική Κοινότητα Καραβομύλου 385

Page 154: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 10392 3501080301 Καραβόμυλος,ο 3857 10393 35010804 Τοπική Κοινότητα Πουλάτων 1428 10394 3501080401 Πουλάτα,τα 1427 10395 35010805 Τοπική Κοινότητα Πυργίου 3168 10396 3501080501 Διγαλέτον,το 3167 10397 35010806 Τοπική Κοινότητα Χαλιωτάτων 848 10398 3501080601 Χαλιωτάτα,τα 844 10399 36 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (Έδρα: Λευκάς,η) 23.6935 10400 3601 ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (Έδρα: Λευκάς,η) 22.6526 10401 360102 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ 2.7687 10402 36010202 Τοπική Κοινότητα Αγίου Ηλία 1258 10403 3601020201 Άγιος Ηλίας,ο 1257 10404 36010203 Τοπική Κοινότητα Αγίου Πέτρου 5488 10405 3601020301 Άγιος Πέτρος,ο 4228 10406 3601020302 Πόντη Αγίου Πέτρου,η 1267 10407 36010204 Τοπική Κοινότητα Αθανίου 2138 10408 3601020402 Άγιος Νικόλαος Νηράς,ο 98 10409 3601020401 Αθάνιον,το 2047 10410 36010201 Τοπική Κοινότητα Βασιλικής 3958 10411 3601020101 Βασιλική,η 3957 10412 36010205 Τοπική Κοινότητα Βουρνικά 1548 10413 3601020501 Βουρνικάς,ο 1547 10414 36010206 Τοπική Κοινότητα Δραγάνου 738 10415 3601020601 Δράγανον,το 658 10416 3601020602 Πανωχώριον,το 87 10417 36010207 Τοπική Κοινότητα Ευγήρου 1418 10418 3601020701 Εύγηρος,η 578 10419 3601020702 Σύβοτα,τα 847 10420 36010208 Τοπική Κοινότητα Κομηλίου 408 10421 3601020801 Κομήλιον,το 407 10422 36010209 Τοπική Κοινότητα Κονταραίνης 1688 10423 3601020901 Κοντάραινα,η 1687 10424 36010210 Τοπική Κοινότητα Μαραντοχωρίου 3308 10425 3601021001 Μαραντοχώριον,το 3307 10426 36010211 Τοπική Κοινότητα Νικολή 1028 10427 3601021102 Μανάση,η 628 10428 3601021101 Νικολής,ο 407 10429 36010212 Τοπική Κοινότητα Σύβρου 3798 10430 3601021201 Σύβρος,ο 3797 10431 36010213 Τοπική Κοινότητα Χορτάτων 1008 10432 3601021301 Χορτάτα,τα 1006 10433 360103 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ 3.5707 10434 36010301 Δημοτική Κοινότητα Νυδρίου 1.2188 10435 3601030101 Νυδρίον,το 9718 10436 3601030102 Ράχη,η 2477 10437 36010302 Τοπική Κοινότητα Βαυκερής 638 10438 3601030201 Βαυκερή,η 637 10439 36010303 Τοπική Κοινότητα Βλυχού 5268 10440 3601030301 Βλυχόν,το 4408 10441 3601030302 Γένιον,το 867 10442 36010304 Τοπική Κοινότητα Κατωχωρίου 1388 10443 3601030402 Δεσίμι,το 18 10444 3601030401 Κατωχώριον,το 1377 10445 36010305 Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου 6028 10446 3601030502 Άγιος Χριστόφορος,ο 1388 10447 3601030501 Καλλιθέα,η 4288 10448 3601030503 Μαδουρή,η (νησίς) 08 10449 3601030504 Νεοχώριον,το 367 10450 36010306 Τοπική Κοινότητα Πλατυστόμων 3698 10451 3601030601 Περιγιάλιον,το 3158 10452 3601030602 Πλατύστομα,τα 547 10453 36010307 Τοπική Κοινότητα Πόρου 2328 10454 3601030702 Μικρός Γιαλός,ο 408 10455 3601030701 Πόρος,ο 1927 10456 36010308 Τοπική Κοινότητα Φτερνού 1818 10457 3601030801 Φτερνόν,το 1817 10458 36010309 Τοπική Κοινότητα Χαραδιατίκων 2418 10459 3601030902 Άλατρον,το 17

Page 155: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 10460 3601030903 Στενό,το 828 10461 3601030901 Χαραδιάτικα,τα 1426 10462 360104 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΟΥ 4967 10463 36010401 Δημοτική Κοινότητα Καλάμου (κατόπιν συγχώνευσης των δύο ΤΔ της Νήσου) 4968 10464 3601040102 Επισκοπή,η 428 10465 3601040101 Κάλαμος,ο 4546 10466 360105 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΥΑΣ 8717 10467 36010502 Τοπική Κοινότητα Εγκλουβής 1258 10468 3601050202 Αμμόκαμπος,ο 198 10469 3601050201 Εγκλουβή,η 1067 10470 36010501 Τοπική Κοινότητα Καρυάς 5898 10471 3601050101 Καρυά,η 5897 10472 36010503 Τοπική Κοινότητα Πηγαδησάνων 1578 10473 3601050301 Πηγαδησάνοι,οι 1576 10474 360106 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΥ 807 10475 36010601 Δημοτική Κοινότητα Καστού 808 10476 3601060101 Καστός,ο 806 10477 360101 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 13.4907 10478 36010101 Δημοτική Κοινότητα Λευκάδος 9.3648 10479 3601010102 Καλλιγόνιον,το 1978 10480 3601010101 Λευκάς,η 8.6738 10481 3601010103 Φρύνιον,το 4947 10482 36010102 Τοπική Κοινότητα Αγίου Νικήτα 1088 10483 3601010201 Άγιος Νικήτας,ο 1087 10484 36010103 Τοπική Κοινότητα Αλεξάνδρου 7528 10485 3601010302 Αλέξανδρος,ο 228 10486 3601010303 Κολλυβάτα,τα 68 10487 3601010301 Νικιάνα,η 7247 10488 36010104 Τοπική Κοινότητα Απολπαίνης 8198 10489 3601010401 Απόλπαινα,η 8197 10490 36010105 Τοπική Κοινότητα Καλαμιτσίου 2118 10491 3601010501 Καλαμίτσιον,το 2117 10492 36010106 Τοπική Κοινότητα Καριωτών 5328 10493 3601010601 Καριώται,οι 5327 10494 36010107 Τοπική Κοινότητα Κατούνης 1.1688 10495 3601010702 Επίσκοπος,ο 1038 10496 3601010703 Κατούνα,η 1358 10497 3601010701 Λυγιά,η 9307 10498 36010108 Τοπική Κοινότητα Τσουκαλάδων 5368 10499 3601010802 Καλαβρός,ο 228 10500 3601010801 Τσουκαλάδες,οι 5146 10501 360107 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ 1.3777 10502 36010702 Τοπική Κοινότητα Ασπρογερακάτων 988 10503 3601070201 Ασπρογερακάτα,τα 987 10504 36010703 Τοπική Κοινότητα Δρυμώνος 288 10505 3601070301 Δρυμών,ο 287 10506 36010704 Τοπική Κοινότητα Εξανθείας 1708 10507 3601070401 Εξάνθεια,η 1707 10508 36010705 Τοπική Κοινότητα Καβάλου 1808 10509 3601070501 Κάβαλλος,ο 1807 10510 36010701 Τοπική Κοινότητα Λαζαράτων 5268 10511 3601070101 Λαζαράτα,τα 5267 10512 36010706 Τοπική Κοινότητα Πινακοχωρίου 2148 10513 3601070601 Πινακοχώριον,το 2147 10514 36010707 Τοπική Κοινότητα Σπανοχωρίου 1618 10515 3601070701 Σπανοχώριον,το 1615 10516 3602 ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ (Έδρα: Κατωμέριον,το) 1.0417 10517 36020002 Τοπική Κοινότητα Βαθέως 2038 10518 3602000201 Βαθύ,το 2037 10519 36020001 Τοπική Κοινότητα Κατωμερίου 4558 10520 3602000101 Κατωμέριον,το 4557 10521 36020003 Τοπική Κοινότητα Σπαρτοχωρίου 3838 10522 3602000302 Σκορπιός,ο (νησίς) 18 10523 3602000303 Σπάρτη,η (νησίς) 08 10524 3602000301 Σπαρτοχώριον,το 3823 10525 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Έδρα: Πάτραι,αι) 679.7964 10526 37 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ (Έδρα: Πάτραι,αι) 309.6945 10527 3702 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ (Έδρα: Αίγιον,το) 49.872

Page 156: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

6 10528 370202 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΕΙΡΑΣ 2.6267 10529 37020201 Τοπική Κοινότητα Αιγείρας 1.4628 10530 3702020101 Αιγείρα,η 1.4627 10531 37020202 Τοπική Κοινότητα Αιγών 3388 10532 3702020201 Αιγαί,αι 708 10533 3702020202 Αλμυρός,ο 238 10534 3702020203 Λαμπινός,ο 2457 10535 37020203 Τοπική Κοινότητα Αμπελοκήπων 2898 10536 3702020301 Αμπελόκηποι,οι 2288 10537 3702020302 Παλιοκάτωνα,τα 288 10538 3702020303 Πιμπαίϊκα,τα 337 10539 37020204 Τοπική Κοινότητα Βελάς 238 10540 3702020401 Βελά,η 237 10541 37020205 Τοπική Κοινότητα Εξοχής 348 10542 3702020501 Εξοχή,η 347 10543 37020206 Τοπική Κοινότητα Μοναστηρίου 1198 10544 3702020601 Μοναστήριον,το 1197 10545 37020207 Τοπική Κοινότητα Οάσεως 328 10546 3702020701 Όασις,η 327 10547 37020208 Τοπική Κοινότητα Περιθωρίου 918 10548 3702020801 Περιθώριον,το 917 10549 37020209 Τοπική Κοινότητα Σελιάνας 528 10550 3702020901 Σελιάνα,η 527 10551 37020210 Τοπική Κοινότητα Σινεβρού 388 10552 3702021001 Σινεβρόν,το 387 10553 37020211 Τοπική Κοινότητα Χρυσανθίου 1488 10554 3702021102 Κασάνεβα,η 58 10555 3702021101 Χρυσάνθιον,το 1436 10556 370201 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΟΥ 26.5237 10557 37020101 Δημοτική Κοινότητα Αιγίου 20.6648 10558 3702010102 Άγιος Νικόλαος,ο 238 10559 3702010101 Αίγιον,το 20.4228 10560 3702010103 Σωτήρ,ο 1598 10561 3702010104 Φωνησκαριά,η 607 10562 37020102 Τοπική Κοινότητα Βαλιμιτίκων 5758 10563 3702010201 Βαλιμίτικα,τα 5757 10564 37020103 Τοπική Κοινότητα Δαφνών 3078 10565 3702010302 Άγιος Ηλίας,ο 08 10566 3702010301 Δάφναι,αι 3077 10567 37020104 Τοπική Κοινότητα Διγελιωτίκων 4428 10568 3702010401 Διγελιώτικα,τα 4427 10569 37020105 Τοπική Κοινότητα Κουλούρας 7048 10570 3702010501 Κουλούρα,η 7047 10571 37020106 Τοπική Κοινότητα Κούμαρη 1758 10572 3702010601 Κούμαρης,ο 1757 10573 37020107 Τοπική Κοινότητα Κουνινάς 4798 10574 3702010702 Αγία Άννα,η 178 10575 3702010701 Κουνινά,η 3878 10576 3702010703 Μονή Πεπελενίτσης,η 18 10577 3702010704 Πελεκίστρα,η 118 10578 3702010705 Πετροβούνι,το 637 10579 37020108 Τοπική Κοινότητα Μαυρικίου 4038 10580 3702010802 Άγιος Ιωάννης,ο 08 10581 3702010803 Άνω Μαυρίκιον,το 238 10582 3702010801 Κάτω Μαυρίκιον,το 3807 10583 37020109 Τοπική Κοινότητα Μελισσίων 3438 10584 3702010902 Λάκκα,η 78 10585 3702010901 Μελίσσια,τα 3178 10586 3702010903 Μονή Παμμεγίστων Ταξιαρχών,η 48 10587 3702010904 Πυργάκιον,το 157 10588 37020110 Τοπική Κοινότητα Παρασκευής 2518 10589 3702011001 Παρασκευή,η 2517 10590 37020111 Τοπική Κοινότητα Πτέρης 4668 10591 3702011102 Άγιος Ανδρέας,ο 698 10592 3702011103 Άγιος Παντελεήμων,ο 48 10593 3702011104 Αχλαδέα,η 1528 10594 3702011105 Κάτω Πτέρη,η 1768 10595 3702011106 Μπουφούσκια,η 61

Page 157: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 10596 3702011101 Πτέρη,η 47 10597 37020112 Τοπική Κοινότητα Σελινούντος 4498 10598 3702011201 Σελινούς,ο 4497 10599 37020113 Τοπική Κοινότητα Τέμενης 1.2148 10600 3702011301 Τέμενη,η 1.2147 10601 37020114 Τοπική Κοινότητα Χατζή 518 10602 3702011401 Χατζής,ο 516 10603 370203 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΑΤΑΣ 4.7477 10604 37020302 Τοπική Κοινότητα Αγίας Βαρβάρας 668 10605 3702030201 Αγία Βαρβάρα,η 448 10606 3702030202 Βουνάκιον,το 227 10607 37020301 Τοπική Κοινότητα Ακράτας 1.4298 10608 3702030101 Ακράτα,η 1.3938 10609 3702030102 Παλαιοσταφίδα,η 28 10610 3702030103 Πύργος,ο 118 10611 3702030104 Φούρνοι,οι 237 10612 37020303 Τοπική Κοινότητα Αμπέλου 2138 10613 3702030301 Άμπελος,η 2137 10614 37020304 Τοπική Κοινότητα Βαλιμής 318 10615 3702030401 Βαλιμή,η 317 10616 37020305 Τοπική Κοινότητα Βουτσίμου 518 10617 3702030501 Βούτσιμος,ο 517 10618 37020306 Τοπική Κοινότητα Ζαρούχλης 948 10619 3702030601 Ζαρούχλα,η 947 10620 37020307 Τοπική Κοινότητα Καλαμιά 2788 10621 3702030702 Καλαμιάς,ο 2148 10622 3702030701 Κάτω Ποταμιά,η 128 10623 3702030703 Ποταμίτικος Γιαλός,ο 527 10624 37020308 Τοπική Κοινότητα Κραθίου 6158 10625 3702030802 Γκουμαίικα,τα 1338 10626 3702030801 Κράθιον,το 4827 10627 37020309 Τοπική Κοινότητα Μεσορρουγίου 628 10628 3702030902 Άνω Μεσορρούγι,το 128 10629 3702030901 Μεσορρούγιον,το 238 10630 3702030903 Σόλος,ο 277 10631 37020310 Τοπική Κοινότητα Παραλίας Πλατάνου 2688 10632 3702031001 Παραλία Πλατάνου,η 2687 10633 37020311 Τοπική Κοινότητα Περιστέρας 868 10634 3702031102 Αγρίδιον,το 38 10635 3702031101 Περιστέρα,η 768 10636 3702031103 Χαλκιάνικα,τα 77 10637 37020312 Τοπική Κοινότητα Πλατάνου 2598 10638 3702031202 Άνω Ποταμιά,η 78 10639 3702031203 Κορινθιακό Μπαλκόνι,το 128 10640 3702031201 Πλάτανος,ο 2318 10641 3702031204 Τσιβλός,ο 97 10642 37020313 Τοπική Κοινότητα Ποροβίτσης 1308 10643 3702031301 Παραλία Ποροβίτσης,η 1228 10644 3702031302 Ποροβίτσα,η 87 10645 37020314 Τοπική Κοινότητα Συλιβαινιώτικων 1.1658 10646 3702031401 Συλιβαινιώτικα,τα 1.1656 10647 370204 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ 6.4297 10648 37020401 Δημοτική Κοινότητα Διακοπτού 2.2528 10649 3702040101 Διακοπτόν,το 2.1838 10650 3702040102 Καλυβίτης,ο 28 10651 3702040103 Κερνίτσα,η 138 10652 3702040104 Λόφος,ο 547 10653 37020402 Τοπική Κοινότητα Άνω Διακοπτού 3178 10654 3702040201 Άνω Διακοπτόν,το 3048 10655 3702040202 Πούντα,η 137 10656 37020403 Τοπική Κοινότητα Ελαιώνος 7128 10657 3702040301 Ελαιών,ο 6718 10658 3702040302 Μετόχιον,το 18 10659 3702040303 Τερψιθέα,η 407 10660 37020404 Τοπική Κοινότητα Ελίκης 5168 10661 3702040401 Ελίκη,η 5108 10662 3702040402 Καλαντέρι,το 67 10663 37020405 Τοπική Κοινότητα Ζαχλωριτίκων 339

Page 158: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 10664 3702040501 Ζαχλωρίτικα,τα 3397 10665 37020406 Τοπική Κοινότητα Καθολικού 298 10666 3702040601 Καθολικόν,το 297 10667 37020407 Τοπική Κοινότητα Κερυνείας 3628 10668 3702040701 Κερύνεια,η 358 10669 3702040702 Νέα Κερύνεια,η 3277 10670 37020408 Τοπική Κοινότητα Μαμουσιάς 3558 10671 3702040802 Δερβένιον,το 1408 10672 3702040801 Μαμουσιά,η 2148 10673 3702040803 Σταυριά,η 17 10674 37020409 Τοπική Κοινότητα Νικολαιίκων 4388 10675 3702040901 Νικολαίικα,τα 4387 10676 37020410 Τοπική Κοινότητα Ριζομύλου 3668 10677 3702041001 Ριζόμυλος,ο 3667 10678 37020411 Τοπική Κοινότητα Ροδιάς 4298 10679 3702041101 Ροδιά,η 4297 10680 37020412 Τοπική Κοινότητα Τραπέζης 3148 10681 3702041202 Παραλία Τραπέζης,η 408 10682 3702041201 Τράπεζα,η 2746 10683 370205 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΙΝΕΟΥ 3.2367 10684 37020502 Τοπική Κοινότητα Αρραβωνίτσης 1898 10685 3702050201 Αρραβωνίτσα,η 1668 10686 3702050202 Συνανιά,τα 237 10687 37020503 Τοπική Κοινότητα Δαμακινίου 768 10688 3702050302 Βουνόπυργος,ο 08 10689 3702050301 Δαμακίνιον,το 767 10690 37020501 Τοπική Κοινότητα Ζήριας 8228 10691 3702050102 Άνω Ζήρια,η 38 10692 3702050101 Ζήρια,η 5018 10693 3702050103 Κυανή Ακτή,η 338 10694 3702050104 Λαμπίριον,το 2188 10695 3702050105 Ροδινή,η 18 10696 3702050106 Σαρκουνάς,ο 667 10697 37020504 Τοπική Κοινότητα Καμάρων 1.3238 10698 3702050401 Καμάραι,αι 1.2188 10699 3702050402 Μπούκα,η 698 10700 3702050403 Πεύκα,τα 367 10701 37020505 Τοπική Κοινότητα Νέου Ερινεού 4078 10702 3702050501 Νέος Ερινεός,ο 4077 10703 37020506 Τοπική Κοινότητα Σαλμενίκου 4198 10704 3702050602 Άνω Σαλμενίκον,το 128 10705 3702050603 Βοτένη,η 138 10706 3702050601 Κάτω Σαλμενίκον,το 2258 10707 3702050604 Μονή Αγίας Ελεούσης,η 118 10708 3702050605 Νέο Σαλμενίκον,το 1586 10709 370206 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 6.3117 10710 37020601 Δημοτική Κοινότητα Ροδοδάφνης 2.5648 10711 3702060101 Ροδοδάφνη,η 2.5647 10712 37020602 Τοπική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου 3998 10713 3702060201 Άγιος Κωνσταντίνος,ο 3997 10714 37020603 Τοπική Κοινότητα Άλσους 1238 10715 3702060301 Άλσος,το 1237 10716 37020604 Τοπική Κοινότητα Βερίνου 2018 10717 3702060401 Βερίνον,το 1788 10718 3702060402 Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου,η 237 10719 37020605 Τοπική Κοινότητα Γκραίκα 738 10720 3702060501 Γκραίκας,ο 737 10721 37020606 Τοπική Κοινότητα Γρηγόρη 1118 10722 3702060601 Γρηγόρης,ο 978 10723 3702060602 Επταπίττα,η 147 10724 37020607 Τοπική Κοινότητα Δημητροπούλου 1878 10725 3702060701 Δημητρόπουλον,το 1877 10726 37020608 Τοπική Κοινότητα Δουκαναιίκων 538 10727 3702060802 Άνω Δουκαναίικα,τα 228 10728 3702060801 Δουκαναίικα,τα 317 10729 37020609 Τοπική Κοινότητα Κρήνης Αιγιαλείας 2978 10730 3702060901 Κρήνη,η 2938 10731 3702060902 Μικρόνι,το 4

Page 159: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

7 10732 37020610 Τοπική Κοινότητα Λάκκας 1478 10733 3702061001 Λάκκα,η 1477 10734 37020611 Τοπική Κοινότητα Λόγγου 6598 10735 3702061101 Λόγγος,ο 6597 10736 37020612 Τοπική Κοινότητα Μάγειρα 558 10737 3702061201 Μάγειρας,ο 557 10738 37020613 Τοπική Κοινότητα Μυρόβρυσης 2118 10739 3702061301 Μυρόβρυση,η 2117 10740 37020614 Τοπική Κοινότητα Νεραντζιών 2328 10741 3702061401 Νεραντζιαί,αι 2327 10742 37020615 Τοπική Κοινότητα Σελιανιτίκων 9028 10743 3702061501 Σελιανίτικα,τα 9027 10744 37020616 Τοπική Κοινότητα Τούμπας 978 10745 3702061602 Μερτίδιον,το 218 10746 3702061601 Τούμπα,η 765 10747 3703 ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ (Έδρα: Κάτω Αχαΐα,η) 25.9166 10748 370301 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΜΗΣ 10.2277 10749 37030101 Δημοτική Κοινότητα Κάτω Αχαΐας 6.8808 10750 3703010102 Αλυκαί,αι 1448 10751 3703010101 Κάτω Αχαΐα,η 6.6188 10752 3703010103 Μανεταίικα,τα 188 10753 3703010104 Παραλία Κάτω Αχαΐας,η 918 10754 3703010105 Πίσω Συκέα,η 97 10755 37030102 Τοπική Κοινότητα Αγιοβλασιτίκων 2418 10756 3703010202 Αγιοβλασίτικα,τα 848 10757 3703010201 Κάπελη,η 368 10758 3703010203 Λεύκος,ο 248 10759 3703010204 Στεναΐτικα,τα 977 10760 37030103 Τοπική Κοινότητα Αλισσού 7508 10761 3703010301 Αλισσός,ο 4188 10762 3703010302 Καμενίτσα,η 1138 10763 3703010303 Παραλία Αλισσού,η 1968 10764 3703010304 Προφήτης Ελισσαίος,ο 237 10765 37030104 Τοπική Κοινότητα Άνω Αχαΐας 2298 10766 3703010401 Άνω Αχαΐα,η 2297 10767 37030105 Τοπική Κοινότητα Ελαιοχωρίου 2388 10768 3703010501 Ελαιοχώριον,το 2387 10769 37030106 Τοπική Κοινότητα Κάτω Αλισσού 5708 10770 3703010602 Γιαλός,ο 1018 10771 3703010601 Κάτω Αλισσός,ο 4697 10772 37030107 Τοπική Κοινότητα Νιφοραιίκων 5988 10773 3703010701 Νιφοραίικα,τα 4858 10774 3703010702 Παραλία Νιφοραιίκων,η 1137 10775 37030108 Τοπική Κοινότητα Πετροχωρίου 7218 10776 3703010802 Βεσκουκαίικα,τα 798 10777 3703010803 Βυθούλκας,ο 358 10778 3703010804 Καρυά,η 2948 10779 3703010805 Λαμπραίικα,τα 768 10780 3703010806 Λογοθέτης,ο 608 10781 3703010801 Πετροχώριον,το 1776 10782 370302 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΣΟΥ (ΛΑΡΙΣΟΥ) 5.6507 10783 37030201 Δημοτική Κοινότητα Μετοχίου 1.4838 10784 3703020102 Βουπράσιον,το 68 10785 3703020103 Λάπας,ο 1.0008 10786 3703020101 Μετόχιον,το 3498 10787 3703020104 Νέον Βουπράσιον,το 1287 10788 37030202 Τοπική Κοινότητα Αγίου Νικολάου Σπάτων 2648 10789 3703020202 Άγιος Κωνσταντίνος,ο 678 10790 3703020201 Άγιος Νικόλαος,ο 1978 10791 3703020203 Μονή Αγίου Νικολάου,η 07 10792 37030203 Τοπική Κοινότητα Απιδεώνος 3098 10793 3703020301 Απιδεών,ο 3097 10794 37030204 Τοπική Κοινότητα Αράξου 5098 10795 3703020402 Ακρωτήριο Αράξου,το 358 10796 3703020401 Άραξος,ο 4458 10797 3703020403 Καλόγρια,η 298 10798 3703020404 Ταξιάρχαι,οι 07 10799 37030205 Τοπική Κοινότητα Βελιτσών 404

Page 160: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 10800 3703020501 Άνω Βελιτσαί,αι 2398 10801 3703020502 Κάτω Βελιτσαί,αι 1657 10802 37030206 Τοπική Κοινότητα Καγκαδίου 4098 10803 3703020601 Καγκάδιον,το 4097 10804 37030207 Τοπική Κοινότητα Λακκοπέτρας 7828 10805 3703020702 Ιονική Ακτή,η 268 10806 3703020703 Καρνάρι,το 808 10807 3703020701 Λακκόπετρα,η 6458 10808 3703020704 Λιμανάκι,το 317 10809 37030208 Τοπική Κοινότητα Ματαράγκας 2828 10810 3703020802 Κεφαλαίικα,τα 1658 10811 3703020801 Ματαράγκα,η 1177 10812 37030209 Τοπική Κοινότητα Μιχοΐου 3558 10813 3703020902 Κάνδαλος,ο 518 10814 3703020901 Μιχόιον,το 2358 10815 3703020903 Τσαμαίικα,τα 658 10816 3703020904 Ψευτέικα,τα 47 10817 37030210 Τοπική Κοινότητα Πέτα 3088 10818 3703021001 Πέτας,ο 3087 10819 37030211 Τοπική Κοινότητα Ριόλου 5458 10820 3703021102 Μαζαίικα,τα 178 10821 3703021101 Ρίολος,ο 5286 10822 370303 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΒΡΗΣ 4.6057 10823 37030302 Τοπική Κοινότητα Καραιίκων 7268 10824 3703030202 Γομοστόν,το 2498 10825 3703030201 Καραίικα,τα 1748 10826 3703030203 Καραμεσιναίικα,τα 1588 10827 3703030204 Ράχη,η 1457 10828 37030303 Τοπική Κοινότητα Κρίνου 3038 10829 3703030301 Κρίνος,ο 3037 10830 37030304 Τοπική Κοινότητα Λιμνοχωρίου 9658 10831 3703030402 Καλαμάκιον,το 5028 10832 3703030403 Κάτω Λιμνοχώριον,το 1698 10833 3703030401 Λιμνοχώριον,το 2788 10834 3703030404 Παραλία Καλαμακίου,η 167 10835 37030305 Τοπική Κοινότητα Μύρτου 3978 10836 3703030502 Γιουλαίικα,τα 1018 10837 3703030501 Μύρτος,ο 1808 10838 3703030503 Πουρνάριον,το 1167 10839 37030301 Τοπική Κοινότητα Σαγαιίκων 1.8688 10840 3703030102 Απόστολοι,οι 888 10841 3703030103 Βραχναίικα,τα 138 10842 3703030104 Γερουσαίικα,τα 5578 10843 3703030105 Μπουταίικα,τα 1498 10844 3703030101 Σαγαίικα,τα 1.0388 10845 3703030106 Σταθμός,ο 237 10846 37030306 Τοπική Κοινότητα Φράγκας 3468 10847 3703030602 Σπαναίικα,τα 618 10848 3703030603 Τσακώνικα,τα 598 10849 3703030601 Φράγκα,η 2266 10850 370304 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΩΛΕΝΙΑΣ 5.4347 10851 37030402 Τοπική Κοινότητα Αγίου Νικολάου Κράλης 3308 10852 3703040202 Άγιος Νικόλαος,ο 398 10853 3703040203 Αυγεραίικα,τα 618 10854 3703040204 Θωμαίικα,τα 748 10855 3703040201 Καλαμάκιον,το 1098 10856 3703040205 Ποιμενοχώριον,το 477 10857 37030403 Τοπική Κοινότητα Αγίου Στεφάνου 9018 10858 3703040301 Άγιος Στέφανος,ο 1248 10859 3703040302 Παλαιά Περιστέρα,η 238 10860 3703040303 Φυλακές,οι 7547 10861 37030404 Τοπική Κοινότητα Άνω Σουδεναιίκων 2718 10862 3703040401 Άνω Σουδεναίικα,τα 2717 10863 37030405 Τοπική Κοινότητα Άρλας 3358 10864 3703040501 Άρλα,η 3357 10865 37030406 Τοπική Κοινότητα Αχαϊκού 1928 10866 3703040601 Αχαϊκόν,το 1927 10867 37030407 Τοπική Κοινότητα Γαλαναίϊκα 16

Page 161: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 10868 3703040701 Γαλαναίϊκα,τα 167 10869 37030408 Τοπική Κοινότητα Γκανέϊκα 08 10870 3703040801 Γκανέικα,τα 07 10871 37030409 Τοπική Κοινότητα Κάτω Μαζαράκι 7148 10872 3703040901 Κάτω Μαζαράκιον,το 7147 10873 37030401 Τοπική Κοινότητα Λουσικών 6328 10874 3703040101 Λουσικά,τα 4548 10875 3703040102 Σπαλιαραίικα,τα 1468 10876 3703040103 Υψηλή Ράχη,η 327 10877 37030410 Τοπική Κοινότητα Μιτοπόλεως 3498 10878 3703041002 Κώμη,η 778 10879 3703041001 Μιτόπολις,η 1978 10880 3703041003 Σουβαλιωτέικα,τα 757 10881 37030411 Τοπική Κοινότητα Πορτών 2568 10882 3703041101 Πόρται,αι 2567 10883 37030412 Τοπική Κοινότητα Σαντομερίου 3148 10884 3703041202 Αμπελάκια,τα 418 10885 3703041203 Μονή Αγίας Μαρίνης Μαρίτσης,η 48 10886 3703041204 Πολύλοφον,το 1058 10887 3703041201 Σαντομέριον,το 1647 10888 37030413 Τοπική Κοινότητα Φλόκα 1898 10889 3703041302 Ζησιμαίικα,τα 788 10890 3703041301 Φλόκας,ο 1117 10891 37030414 Τοπική Κοινότητα Φωσταίνης 2198 10892 3703041401 Φώσταινα,η 2197 10893 37030416 Τοπική Κοινότητα Χαϊκαλίου 3998 10894 3703041602 Κατσαϊταίικα,τα 428 10895 3703041603 Κουνελαίικα,τα 408 10896 3703041601 Χαϊκάλιον,το 3177 10897 37030415 Τοπική Κοινότητα Χαραυγής 3178 10898 3703041502 Νεοχώριον,το 1008 10899 3703041503 Πηγάδια,τα 1478 10900 3703041501 Χαραυγή,η 705 10901 3704 ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ (Έδρα: Χαλανδρίτσα,η) 8.8776 10902 370402 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΕΝΤΖΙΟΥ 3807 10903 37040201 Τοπική Κοινότητα Καλεντζίου 3808 10904 3704020102 Αβράμιον,το 688 10905 3704020101 Άγιος Γεώργιος,ο 1008 10906 3704020103 Καλέντζιον,το 718 10907 3704020104 Μπαντσαίικα,τα 1416 10908 370403 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΟΝΤΙΟΥ 3357 10909 37040302 Τοπική Κοινότητα Άνω Μαζαράκι 128 10910 3704030201 Άνω Μαζαράκιον,το 127 10911 37040303 Τοπική Κοινότητα Δεμεστίχων 398 10912 3704030301 Δεμέστιχα,τα 397 10913 37040301 Τοπική Κοινότητα Λεοντίου 2848 10914 3704030102 Βεταίικα,τα 278 10915 3704030103 Γολέμι,το 58 10916 3704030104 Θωμέικα,τα 28 10917 3704030105 Κατσαϊτέικα,τα 18 10918 3704030106 Κουναβαίικα,τα 38 10919 3704030101 Λεόντιον,το 2468 10920 3704030107 Οβρυόκαμπος,ο 06 10921 370404 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΑΙΑΣ 3.0867 10922 37040402 Τοπική Κοινότητα Αγίας Βαρβάρας 1858 10923 3704040201 Αγία Βαρβάρα,η 1148 10924 3704040202 Γάλαρος,ο 717 10925 37040403 Τοπική Κοινότητα Αγίας Μαρίνης 548 10926 3704040301 Αγία Μαρίνα,η 198 10927 3704040302 Κάτω Αγία Μαρίνα,η 357 10928 37040404 Τοπική Κοινότητα Αλεποχωρίου 2368 10929 3704040401 Άγιος Δημήτριος,ο 1378 10930 3704040402 Αλεποχώριον,το 997 10931 37040405 Τοπική Κοινότητα Βελιμαχίου 728 10932 3704040501 Βελιμάχιον,το 698 10933 3704040502 Μονή Αγίων Πάντων,η 37 10934 37040406 Τοπική Κοινότητα Δροσιάς 3838 10935 3704040601 Δροσιά,η 186

Page 162: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 10936 3704040602 Κάτω Δροσιά,η 838 10937 3704040603 Κουμπέριον,το 538 10938 3704040604 Πτέρη,η 617 10939 37040407 Τοπική Κοινότητα Ερυμανθείας 1738 10940 3704040701 Ερυμάνθεια,η 1737 10941 37040408 Τοπική Κοινότητα Κάλφα 1408 10942 3704040801 Κάλφας,ο 1118 10943 3704040802 Μασουραίικα,τα 297 10944 37040409 Τοπική Κοινότητα Μανεσίου Πατρών 3078 10945 3704040902 Γολέμιον,το 638 10946 3704040903 Κάτω Μαστραντώνιον,το 1298 10947 3704040901 Μανέσιον,το 878 10948 3704040904 Μαστραντώνης,ο 287 10949 37040410 Τοπική Κοινότητα Ρουπακιάς 1318 10950 3704041001 Ρουπακιά,η 1317 10951 37040411 Τοπική Κοινότητα Σκιαδά 6608 10952 3704041102 Καρπέτα,το 1128 10953 3704041103 Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Νοτενών,η 18 10954 3704041104 Μπαράκες,οι 1018 10955 3704041105 Πηγάδια,τα 938 10956 3704041101 Σκιαδάς,ο 3537 10957 37040412 Τοπική Κοινότητα Σκούρα 1568 10958 3704041202 Καρδάσι,το 368 10959 3704041201 Σκούρας,ο 1207 10960 37040413 Τοπική Κοινότητα Σπαρτιάς 1528 10961 3704041302 Κυπαρίσσιον,το 1028 10962 3704041301 Σπαρτιά,η 507 10963 37040401 Τοπική Κοινότητα Σταυροδρομίου 2788 10964 3704040102 Ξηροχώριον,το 698 10965 3704040103 Πανουσαίικα,τα 298 10966 3704040104 Ράχη,η 278 10967 3704040101 Σταυροδρόμιον,το 1537 10968 37040414 Τοπική Κοινότητα Χιόνας 1598 10969 3704041401 Χιόνα,η 1596 10970 370401 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΑΡΡΩΝ 5.0767 10971 37040102 Τοπική Κοινότητα Βασιλικού 7338 10972 3704010202 Αγριλιά,η 968 10973 3704010201 Βασιλικόν,το 4118 10974 3704010203 Κυδωνίαι,αι 918 10975 3704010204 Στέρνα,η 378 10976 3704010205 Στεφάνη,η 987 10977 37040103 Τοπική Κοινότητα Ελληνικού 2608 10978 3704010302 Αγία Ελεούσα,η 618 10979 3704010303 Βαλματούρα,η 158 10980 3704010301 Ελληνικόν,το 848 10981 3704010304 Κανελλάκι,το 338 10982 3704010305 Κούμαρης,ο 118 10983 3704010306 Νεοχώριον,το 248 10984 3704010307 Χρυσαυγή,η 327 10985 37040104 Τοπική Κοινότητα Ισώματος 4528 10986 3704010401 Ίσωμα,το 4527 10987 37040105 Τοπική Κοινότητα Καλανίστρας 1078 10988 3704010501 Καλανίστρα,η 518 10989 3704010502 Ροδιά,η 567 10990 37040106 Τοπική Κοινότητα Καλάνου 1248 10991 3704010601 Κάλανος,ο 1247 10992 37040107 Τοπική Κοινότητα Καλουσίου 1638 10993 3704010701 Καλούσιον,το 1637 10994 37040108 Τοπική Κοινότητα Καταρράκτου 938 10995 3704010801 Καταρράκτης,ο 937 10996 37040109 Τοπική Κοινότητα Κριθαρακίων 1908 10997 3704010902 Αστέριον,το 928 10998 3704010901 Κριθαράκια,τα 987 10999 37040110 Τοπική Κοινότητα Λακκωμάτων 1338 11000 3704011001 Λακκώματα,τα 1138 11001 3704011002 Τσαπουρνιά,η 207 11002 37040111 Τοπική Κοινότητα Μιραλίου 878 11003 3704011101 Μιράλιον,το 87

Page 163: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

7 11004 37040112 Τοπική Κοινότητα Νέου Κομπηγαδίου 1248 11005 3704011202 Μίχας,ο 08 11006 3704011201 Νέον Κομπηγάδιον,το 978 11007 3704011203 Πλάτανος,ο 277 11008 37040113 Τοπική Κοινότητα Πλατανόβρυσης 4038 11009 3704011302 Αγία Παρασκευή,η 578 11010 3704011303 Κάτω Πλατανόβρυση,η 988 11011 3704011304 Κοίμησις,η 488 11012 3704011301 Πλατανόβρυση,η 2007 11013 37040114 Τοπική Κοινότητα Σταροχωρίου 4588 11014 3704011401 Άνω Σταροχώρι,το 778 11015 3704011402 Δαφνούλα,η 2398 11016 3704011403 Κάτω Σταροχώρι,το 948 11017 3704011404 Τρούσας,ο 487 11018 37040115 Τοπική Κοινότητα Φαρών 5198 11019 3704011502 Πρέβεδος,ο 538 11020 3704011501 Φαραί,αι 4667 11021 37040101 Τοπική Κοινότητα Χαλανδρίτσης 1.0478 11022 3704010102 Κυδωνιές,οι 148 11023 3704010103 Μαστοραίικα - Σταμαίικα,τα 1208 11024 3704010101 Χαλανδρίτσα,η 9137 11025 37040116 Τοπική Κοινότητα Χρυσοπηγής 1838 11026 3704011602 Άνω Χρυσοπηγή,η 548 11027 3704011601 Χρυσοπηγή,η 1295 11028 3705 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ (Έδρα: Καλάβρυτα,τα) 11.0456 11029 370502 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΟΑΝΙΑΣ 1.6197 11030 37050202 Τοπική Κοινότητα Αγραμπέλων 998 11031 3705020202 Αγράμπελα,τα 418 11032 3705020201 Πλατανίτσα,η 587 11033 37050203 Τοπική Κοινότητα Αγριδίου 928 11034 3705020301 Αγρίδιον,το 927 11035 37050204 Τοπική Κοινότητα Αλεσταίνης 138 11036 3705020401 Αλέσταινα,η 137 11037 37050205 Τοπική Κοινότητα Αναστάσεως 768 11038 3705020501 Ανάστασις,η 718 11039 3705020502 Μονή Αγίων Θεοδώρων,η 57 11040 37050206 Τοπική Κοινότητα Αροανίας 468 11041 3705020601 Αροανία,η 467 11042 37050207 Τοπική Κοινότητα Δεσινού 378 11043 3705020701 Δεσινόν,το 377 11044 37050208 Τοπική Κοινότητα Καμενιάνων 1168 11045 3705020802 Δροβολοβόν,το 318 11046 3705020801 Καμενιάνοι,οι 857 11047 37050209 Τοπική Κοινότητα Λεχουρίου 2888 11048 3705020902 Κερασέα,η 738 11049 3705020901 Λεχούριον,το 2098 11050 3705020903 Σέλλιον,το 67 11051 37050210 Τοπική Κοινότητα Λιβαρτζίου 2118 11052 3705021002 Λιβάδιον,το 128 11053 3705021003 Λιβαρτζινόν,το 358 11054 3705021001 Λιβάρτζιον,το 1647 11055 37050211 Τοπική Κοινότητα Πλάκας 998 11056 3705021101 Πλάκα,η 997 11057 37050212 Τοπική Κοινότητα Σειρών 2638 11058 3705021202 Άγιοι Θεόδωροι,οι 88 11059 3705021203 Άγιος Γεώργιος,ο 658 11060 3705021204 Θωμαίϊκα,τα 458 11061 3705021205 Κρήνη,η 698 11062 3705021201 Σειραί,αι 767 11063 37050201 Τοπική Κοινότητα Ψωφίδος 2798 11064 3705020102 Άνω Τριπόταμα,τα 588 11065 3705020103 Άνω Ψωφίς,η 198 11066 3705020104 Βασιλική,η 148 11067 3705020105 Κάτω Τριπόταμα,τα 1068 11068 3705020101 Τριπόταμα,τα 508 11069 3705020106 Ψωφίς,η 326 11070 370501 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 6.0117 11071 37050102 Τοπική Κοινότητα Άνω Βλασίας 165

Page 164: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 11072 3705010201 Άνω Βλασία,η 1657 11073 37050103 Τοπική Κοινότητα Άνω Λουσών 1158 11074 3705010301 Άνω Λουσοί,οι 1118 11075 3705010302 Βαλβούσια,τα 47 11076 37050104 Τοπική Κοινότητα Βάλτας 828 11077 3705010401 Βάλτα,η 827 11078 37050105 Τοπική Κοινότητα Βιλιβίνης 668 11079 3705010501 Βιλιβίνα,η 667 11080 37050106 Τοπική Κοινότητα Γουμένισσας 2978 11081 3705010601 Γουμένισσα,η 2977 11082 37050107 Τοπική Κοινότητα Δουμενών 1568 11083 3705010701 Δουμενά,τα 1567 11084 37050108 Τοπική Κοινότητα Δροσάτου 1778 11085 3705010801 Δροσάτον,το 1777 11086 37050101 Τοπική Κοινότητα Καλαβρύτων 1.8298 11087 3705010102 Αυλών,ο 318 11088 3705010103 Βραχνίον,το 138 11089 3705010101 Καλάβρυτα,τα 1.6748 11090 3705010105 Κραστικοί,οι 548 11091 3705010106 Μονή Αγίας Λαύρας,η 108 11092 3705010107 Σούβαρδον,το 388 11093 3705010108 Στάση Κερπινής,η 97 11094 37050109 Τοπική Κοινότητα Καλλιφωνίου 618 11095 3705010901 Καλλιφώνιον,το 617 11096 37050110 Τοπική Κοινότητα Κανδάλου 278 11097 3705011001 Κάνδαλος,ο 277 11098 37050111 Τοπική Κοινότητα Κάτω Βλασίας 1318 11099 3705011101 Κάτω Βλασία,η 1158 11100 3705011103 Μενυχταίικα,τα 28 11101 3705011104 Μετόχιον,το 138 11102 3705011105 Μονή Αγίου Νικολάου Βλασίας,η 17 11103 37050112 Τοπική Κοινότητα Κάτω Ζαχλωρούς 538 11104 3705011202 Άνω Ζαχλωρού,η 08 11105 3705011201 Κάτω Ζαχλωρού,η 388 11106 3705011203 Μονή Μεγάλου Σπηλαίου,η 157 11107 37050113 Τοπική Κοινότητα Κάτω Λουσών 598 11108 3705011301 Κάτω Λουσοί,οι 548 11109 3705011302 Λουσικόν,το 57 11110 37050114 Τοπική Κοινότητα Κερπινής 1738 11111 3705011401 Κερπινή,η 1737 11112 37050115 Τοπική Κοινότητα Κερτέζης 3658 11113 3705011501 Κέρτεζη,η 3657 11114 37050116 Τοπική Κοινότητα Κορφών 1088 11115 3705011601 Κορφαί,αι 1087 11116 37050117 Τοπική Κοινότητα Κούτελης 678 11117 3705011701 Κούτελη,η 578 11118 3705011702 Παλαιά Κούτελη,η 107 11119 37050118 Τοπική Κοινότητα Κρυονερίου 968 11120 3705011801 Κρυονέριον,το 967 11121 37050119 Τοπική Κοινότητα Λαγοβουνίου 538 11122 3705011901 Λαγοβούνιον,το 537 11123 37050120 Τοπική Κοινότητα Λαπαναγών 208 11124 3705012001 Λαπαναγοί,οι 207 11125 37050121 Τοπική Κοινότητα Μανεσίου Καλαβρύτων 2258 11126 3705012101 Μανέσιον,το 2018 11127 3705012102 Μπούμπουκας,ο 247 11128 37050122 Τοπική Κοινότητα Μικρού Ποντιά 3108 11129 3705012202 Καρούσιον,το 1098 11130 3705012203 Λομποκάς,ο 208 11131 3705012204 Μέγας Ποντιάς,ο 648 11132 3705012201 Μικρός Ποντιάς,ο 1177 11133 37050123 Τοπική Κοινότητα Πετσάκων 1968 11134 3705012302 Μπόσι,το 288 11135 3705012301 Πετσάκοι,οι 1687 11136 37050124 Τοπική Κοινότητα Πλατανιωτίσσης 1108 11137 3705012402 Δίγελα,η 08 11138 3705012401 Πλατανιώτισσα,η 1098 11139 3705012403 Σπαρτινού,η 1

Page 165: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

7 11140 37050125 Τοπική Κοινότητα Πριολίθου 918 11141 3705012501 Πριόλιθος,ο 917 11142 37050126 Τοπική Κοινότητα Προφήτου Ηλιού 1068 11143 3705012602 Μουρίκιον,το 368 11144 3705012601 Προφήτης Ηλίας,ο 707 11145 37050127 Τοπική Κοινότητα Ρογών 1008 11146 3705012701 Ρογοί,οι 1007 11147 37050128 Τοπική Κοινότητα Σιγουνίου 938 11148 3705012802 Λεύκη,η 148 11149 3705012801 Σιγούνιον,το 797 11150 37050129 Τοπική Κοινότητα Σκεπαστού 5148 11151 3705012901 Σκεπαστόν,το 5147 11152 37050130 Τοπική Κοινότητα Τρεχλού 1068 11153 3705013002 Λαπάθεια,η 368 11154 3705013001 Τρεχλόν,το 707 11155 37050131 Τοπική Κοινότητα Φλαμπούρων 608 11156 3705013102 Νεοχώριον,το 108 11157 3705013103 Ορθολίθιον,το 158 11158 3705013101 Φλάμπουρα,τα 356 11159 370503 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ (ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ) 2.3607 11160 37050302 Τοπική Κοινότητα Αγίου Νικολάου 528 11161 3705030201 Άγιος Νικόλαος,ο 527 11162 37050303 Τοπική Κοινότητα Άνω Κλειτορίας 508 11163 3705030301 Άνω Κλειτορία,η 507 11164 37050304 Τοπική Κοινότητα Άρμπουνα 528 11165 3705030401 Άρμπουνας,ο 418 11166 3705030402 Καλαμάκιον,το 117 11167 37050305 Τοπική Κοινότητα Γλάστρας 618 11168 3705030501 Άγιος Βλάσιος,ο 538 11169 3705030502 Γλάστρα,η 87 11170 37050306 Τοπική Κοινότητα Δρυμού 588 11171 3705030601 Δρυμός,ο 218 11172 3705030602 Κάτω Δρυμός,ο 377 11173 37050307 Τοπική Κοινότητα Καστελλίου 188 11174 3705030701 Καστέλλιον,το 187 11175 37050308 Τοπική Κοινότητα Καστρίων 788 11176 3705030801 Καστρία,τα 787 11177 37050301 Τοπική Κοινότητα Κλειτορίας 7138 11178 3705030102 Βάλτος,ο 08 11179 3705030103 Ελατόφυτον,το 48 11180 3705030104 Ζαρέλια,τα 78 11181 3705030105 Καλλιθέα,η 528 11182 3705030101 Κλειτορία,η 6507 11183 37050309 Τοπική Κοινότητα Κλείτορος 208 11184 3705030901 Κλείτωρ,ο 207 11185 37050310 Τοπική Κοινότητα Κρινοφύτων 1398 11186 3705031001 Κρινόφυτα,τα 1397 11187 37050311 Τοπική Κοινότητα Λευκασίου 898 11188 3705031101 Λευκάσιον,το 897 11189 37050312 Τοπική Κοινότητα Λυκουρίας 4498 11190 3705031202 Κερασιά,η 148 11191 3705031201 Λυκουρία,η 4308 11192 3705031203 Σπηλιά,η 57 11193 37050313 Τοπική Κοινότητα Παγκρατίου 1458 11194 3705031302 Παγκραταίικα Καλύβια,τα 498 11195 3705031301 Παγκράτιον,το 638 11196 3705031303 Σελλά,τα 168 11197 3705031304 Στενόν,το 177 11198 37050314 Τοπική Κοινότητα Πλανητέρου 1978 11199 3705031401 Πλανητέρον,το 1977 11200 37050315 Τοπική Κοινότητα Τουρλάδας 288 11201 3705031501 Τουρλάδα,η 287 11202 37050316 Τοπική Κοινότητα Φιλίων 2118 11203 3705031602 Άγιοι Θεόδωροι,οι 98 11204 3705031603 Ζευγολατιόν,το 188 11205 3705031604 Καλύβια,τα 528 11206 3705031605 Μονή Αγίου Αθανασίου,η 28 11207 3705031601 Φίλια,τα 130

Page 166: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

6 11208 370504 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΪΩΝ 1.0557 11209 37050402 Τοπική Κοινότητα Αμυγδαλέας 438 11210 3705040201 Αμυγδαλέα,η 437 11211 37050401 Τοπική Κοινότητα Δάφνης 4368 11212 3705040101 Δάφνη,η 4367 11213 37050403 Τοπική Κοινότητα Νασίων 288 11214 3705040301 Νάσια,τα 287 11215 37050404 Τοπική Κοινότητα Πάου 2988 11216 3705040402 Βεσίνιον,το 108 11217 3705040403 Δεχουναίικα,τα 188 11218 3705040404 Παλαιός Πάος,ο 08 11219 3705040401 Πάος,ο 2538 11220 3705040405 Ποταμιά,η 177 11221 37050405 Τοπική Κοινότητα Πεύκου 668 11222 3705040501 Πεύκον,το 667 11223 37050406 Τοπική Κοινότητα Σκοτάνης 998 11224 3705040602 Άγιος Γεώργιος,ο 398 11225 3705040601 Σκοτάνη,η 607 11226 37050407 Τοπική Κοινότητα Χόβολης 858 11227 3705040702 Άνω Χόβολη,η 48 11228 3705040701 Κάτω Χόβολη,η 815 11229 3701 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ (Έδρα: Πάτραι,αι) 213.9846 11230 370102 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ 4.6277 11231 37010201 Δημοτική Κοινότητα Βραχναιίκων 2.6648 11232 3701020101 Βραχναίικα,τα 2.5718 11233 3701020102 Δρεσθενά,τα 08 11234 3701020103 Μοιραίικα,τα 937 11235 37010202 Τοπική Κοινότητα Θεριανού 1338 11236 3701020201 Θεριανόν,το 1337 11237 37010203 Τοπική Κοινότητα Καμινίων 7168 11238 3701020301 Καμίνια,τα 7167 11239 37010204 Τοπική Κοινότητα Μονοδενδρίου 7218 11240 3701020401 Μονοδένδριον,το 7217 11241 37010205 Τοπική Κοινότητα Τσουκαλαιίκων 3938 11242 3701020501 Τσουκαλαίικα,τα 3936 11243 370103 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΑΤΙΔΟΣ 13.8527 11244 37010301 Δημοτική Κοινότητα Οβριάς 6.3088 11245 3701030101 Οβριά,η 6.3087 11246 37010307 Δημοτική Κοινότητα Σαραβαλίου 4.2028 11247 3701030702 Άγιος Στέφανος,ο 3358 11248 3701030703 Δεμένικα,τα 2.7838 11249 3701030704 Κεφαλόβρυσον,το 2338 11250 3701030705 Μπάκαρι,το 1168 11251 3701030701 Σαραβάλιον,το 7357 11252 37010302 Τοπική Κοινότητα Θέας 5088 11253 3701030201 Θέα,η 4098 11254 3701030202 Λυγιαί,αι 558 11255 3701030203 Παυλόκαστρον,το 447 11256 37010303 Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας 8378 11257 3701030302 Άνω Καλλιθέα,η 1468 11258 3701030301 Καλλιθέα,η 6917 11259 37010304 Τοπική Κοινότητα Κρήνης Πατρών 1.3478 11260 3701030402 Άγιος Κωνσταντίνος,ο 4538 11261 3701030401 Κρήνη,η 8888 11262 3701030403 Μονή Ομπλού,η 67 11263 37010305 Τοπική Κοινότητα Κρυσταλλόβρυσης 118 11264 3701030501 Κρυσταλλόβρυση,η 117 11265 37010306 Τοπική Κοινότητα Πετρωτού 6398 11266 3701030602 Αγία Παρασκευή,η 138 11267 3701030601 Μαυρομανδήλα,η 4628 11268 3701030603 Πετρωτόν,το 1646 11269 370104 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 9.9877 11270 37010401 Δημοτική Κοινότητα Παραλίας 6.3368 11271 3701040101 Παραλία,η 6.3367 11272 37010402 Τοπική Κοινότητα Μιντιλογλίου 2.3638 11273 3701040201 Μιντιλόγλιον,το 2.1208 11274 3701040202 Χαντζηλιάκον,το 2437 11275 37010403 Τοπική Κοινότητα Ρογιτίκων 1.288

Page 167: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 11276 3701040301 Ρογίτικα,τα 1.2886 11277 370101 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΤΡΕΩΝ 170.8968 11278 3701010002 Μπάλας,ο 2648 11279 3701010001 Πάτραι,αι 167.4468 11280 3701010003 Σκιόεσσα,η 6268 11281 3701010004 Χάραδρον,το 1107 11282 37010109 Τοπική Κοινότητα Ελικίστρας 1.5388 11283 3701010901 Ελικίστρα,η 2758 11284 3701010902 Καρυά,η 4578 11285 3701010903 Πουρναρόκαστρον,το 678 11286 3701010904 Ρυάκι,το 1168 11287 3701010905 Ρωμανός,ο 6237 11288 37010110 Τοπική Κοινότητα Μοίρας 658 11289 3701011002 Γκοτσαίικα,τα 148 11290 3701011001 Μοίρα,η 518 11291 3701011003 Πηγή,η 07 11292 37010111 Τοπική Κοινότητα Σουλίου 8478 11293 3701011102 Άγιος Ιωάννης,ο 378 11294 3701011103 Κεφαλόβρυσον,το 98 11295 3701011104 Μιντζαίικα,τα 138 11296 3701011101 Νέον Σούλιον,το 7568 11297 3701011105 Παναγιά,η 68 11298 3701011106 Προφήτης Ηλίας,ο 266 11299 370105 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΙΟΥ 14.6227 11300 37010502 Δημοτική Κοινότητα Αγίου Βασιλείου 2.6628 11301 3701050201 Άγιος Βασίλειος,ο 2.6627 11302 37010501 Δημοτική Κοινότητα Ρίου 5.2528 11303 3701050101 Ρίον,το 5.2527 11304 37010503 Τοπική Κοινότητα Ακταίου 1.4948 11305 3701050301 Ακταίο,το 1.4947 11306 37010504 Τοπική Κοινότητα Άνω Καστριτσίου 8328 11307 3701050401 Άνω Καστρίτσιον,το 8327 11308 37010505 Τοπική Κοινότητα Αραχοβιτίκων 9028 11309 3701050501 Αραχοβίτικα,τα 3058 11310 3701050502 Κάτω Αραχοβίτικα,τα 5977 11311 37010506 Τοπική Κοινότητα Αργυράς 2888 11312 3701050601 Αργυρά,η 2887 11313 37010507 Τοπική Κοινότητα Δρεπάνου 5418 11314 3701050701 Δρέπανον,το 5417 11315 37010508 Τοπική Κοινότητα Κάτω Καστριτσίου 1.0468 11316 3701050801 Κάτω Καστρίτσιον,το 7588 11317 3701050802 Μαγούλα,η 2887 11318 37010509 Τοπική Κοινότητα Πιτίτσης 268 11319 3701050901 Πιτίτσα,η 267 11320 37010510 Τοπική Κοινότητα Πλατανίου 4818 11321 3701051001 Πλατάνιον,το 4817 11322 37010511 Τοπική Κοινότητα Σελλών 3028 11323 3701051101 Σελλά,τα 3027 11324 37010512 Τοπική Κοινότητα Ψαθοπύργου 7968 11325 3701051202 Κάτω Ροδινή,η 1338 11326 3701051201 Ψαθόπυργος,ο 6634 11327 38 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Έδρα: Μεσολόγγιον,το) 210.8025 11328 3803 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (Έδρα: Αγρίνιον,το) 94.1816 11329 380302 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 2.0277 11330 38030201 Τοπική Κοινότητα Αγγελοκάστρου 1.3258 11331 3803020101 Αγγελόκαστρον,το 1.2208 11332 3803020102 Σταθμός Αγγελοκάστρου,ο 1057 11333 38030202 Τοπική Κοινότητα Κλεισορρευμάτων 3678 11334 3803020202 Άγιος Γεώργιος,ο 158 11335 3803020201 Κλεισορρεύματα,τα 2888 11336 3803020203 Μπρέσιακον,το 647 11337 38030203 Τοπική Κοινότητα Λυσιμαχείας 3358 11338 3803020301 Λυσιμάχεια,η 3356 11339 380301 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 59.3297 11340 38030102 Δημοτική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου 6.5348 11341 3803010201 Άγιος Κωνσταντίνος,ο 6.5347 11342 38030101 Δημοτική Κοινότητα Αγρινίου 48.6458 11343 3803010102 Άγιος Ιωάννης Ρηγανάς,ο 327

Page 168: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 11344 3803010101 Αγρίνιον,το 46.8998 11345 3803010103 Ακροπόταμος,ο 1088 11346 3803010104 Βελούχι,το 668 11347 3803010105 Γιαννούζι,το 4478 11348 3803010106 Διαμανταίικα,τα 2398 11349 3803010107 Ελευθερία,η 1478 11350 3803010108 Λεύκα,η 1528 11351 3803010109 Λιαγκαίικα,τα 448 11352 3803010110 Μπούζιον,το 1158 11353 3803010111 Πυργίον,το 538 11354 3803010112 Στρογγυλαίικα,τα 268 11355 3803010113 Σχίνος,ο 227 11356 38030103 Τοπική Κοινότητα Αγίου Νικολάου Τριχωνίδος 1368 11357 3803010301 Άγιος Νικόλαος,ο 1367 11358 38030104 Τοπική Κοινότητα Δοκιμίου 1.6648 11359 3803010401 Δοκίμιον,το 1.6647 11360 38030105 Τοπική Κοινότητα Καλυβίων 1.3768 11361 3803010502 Άγιος Γεώργιος,ο 2668 11362 3803010501 Καλύβια,τα 9658 11363 3803010503 Πλάτανος,ο 1457 11364 38030106 Τοπική Κοινότητα Καμαρούλας 7858 11365 3803010601 Καμαρούλα,η 5958 11366 3803010602 Κοκκινοπύλια,τα 1907 11367 38030107 Τοπική Κοινότητα Σκουτεσιάδας 1898 11368 3803010701 Ραΐνα,η 1298 11369 3803010702 Σκουτεσιάδα,η 606 11370 380303 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ 4.9777 11371 38030306 Δημοτική Κοινότητα Ματαράγκας 1.4748 11372 3803030602 Αγία Μαρίνα,η 978 11373 3803030601 Ματαράγκα,η 1.3448 11374 3803030603 Παλαιοπλάτανος,ο 337 11375 38030302 Τοπική Κοινότητα Άνω Κερασόβου 3108 11376 3803030201 Άνω Κεράσοβον,το 3078 11377 3803030202 Δάφνη,η 08 11378 3803030203 Κλήμα,το 37 11379 38030303 Τοπική Κοινότητα Γραμματικούς 8028 11380 3803030301 Γραμματικού,η 8027 11381 38030304 Τοπική Κοινότητα Ζευγαρακίου 8628 11382 3803030402 Άνω Ζευγαράκιον,το 598 11383 3803030401 Ζευγαράκιον,το 7818 11384 3803030403 Καμαρετσαίικα,τα 227 11385 38030305 Τοπική Κοινότητα Κάτω Κερασόβου 4318 11386 3803030501 Κάτω Κεράσοβον,το 4317 11387 38030301 Τοπική Κοινότητα Παππαδατών 1.0988 11388 3803030102 Λωλέικα,τα 218 11389 3803030101 Παππαδάται,οι 1.0776 11390 380304 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΤΙΕΩΝ 6.5667 11391 38030401 Δημοτική Κοινότητα Καινουργίου 2.8578 11392 3803040102 Άνω Βλοχός,ο 678 11393 3803040101 Καινούργιον,το 2.7908 11394 3803040103 Κακαβάς,ο 08 11395 3803040104 Καρραίικα,τα 07 11396 38030403 Δημοτική Κοινότητα Παναιτωλίου 2.9358 11397 3803040301 Παναιτώλιον,το 2.9357 11398 38030402 Τοπική Κοινότητα Νέας Αβόρανης 7518 11399 3803040201 Νέα Αβόρανη,η 7517 11400 38030404 Τοπική Κοινότητα Προσηλίων 238 11401 3803040402 Λάσπαι,αι 128 11402 3803040401 Προσήλια,τα 116 11403 380305 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ 3.6817 11404 38030502 Τοπική Κοινότητα Αγίου Ανδρέου 5918 11405 3803050201 Άγιος Ανδρέας,ο 5748 11406 3803050202 Άνω Μετάπα,η 177 11407 38030503 Τοπική Κοινότητα Ακρών 1038 11408 3803050301 Άκραι,αι 558 11409 3803050302 Βαρκά,τα 288 11410 3803050303 Σαράντη,η 207 11411 38030501 Τοπική Κοινότητα Γαβαλούς 1.051

Page 169: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 11412 3803050101 Γαβαλού,η 1.0188 11413 3803050102 Κουρτελαίικα,τα 337 11414 38030504 Τοπική Κοινότητα Δαφνιά 2388 11415 3803050401 Δαφνιάς,ο 2378 11416 3803050402 Παλαιοζεύγαρον,το 17 11417 38030505 Τοπική Κοινότητα Κάτω Μακρινούς 5808 11418 3803050501 Κάτω Μακρινού,η 5807 11419 38030506 Τοπική Κοινότητα Καψοράχης 2908 11420 3803050601 Καψοράχη,η 2878 11421 3803050602 Παλαιοχώριον,το 37 11422 38030507 Τοπική Κοινότητα Μακρινούς 3078 11423 3803050702 Αγία Τριάς,η 448 11424 3803050703 Άγιοι Απόστολοι,οι 448 11425 3803050704 Κυψέλη,η 388 11426 3803050701 Μακρινού,η 1318 11427 3803050705 Μεταξάς,ο 507 11428 38030508 Τοπική Κοινότητα Μεσαρίστης 3348 11429 3803050802 Καζαναίικα,τα 428 11430 3803050801 Μεσάριστα,η 2448 11431 3803050803 Παραδείσιον,το 338 11432 3803050804 Τσιλιγιανναίικα,τα 157 11433 38030509 Τοπική Κοινότητα Ποταμούλας Μεσολογγίου 228 11434 3803050901 Ποταμούλα,η 227 11435 38030510 Τοπική Κοινότητα Τριχωνίου 1658 11436 3803051001 Τριχώνιον,το 1656 11437 380306 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 5.0707 11438 38030601 Τοπική Κοινότητα Ελαιοφύτου 1.6568 11439 3803060102 Ελαιόφυτον,το 1728 11440 3803060101 Τριανταίικα,τα 1.4847 11441 38030602 Τοπική Κοινότητα Μεγάλης Χώρας 1.4088 11442 3803060201 Μεγάλη Χώρα,η 1.4087 11443 38030603 Τοπική Κοινότητα Νεάπολης 1.4428 11444 3803060301 Νεάπολη,η 1.4427 11445 38030604 Τοπική Κοινότητα Σπολάιτης 5648 11446 3803060402 Αλώνια,τα 168 11447 3803060401 Σπολάιτα,η 5486 11448 380307 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 1.3867 11449 38030702 Τοπική Κοινότητα Αγίας Βαρβάρας 1468 11450 3803070201 Αγία Βαρβάρα,η 1467 11451 38030703 Τοπική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής 2128 11452 3803070301 Αγία Παρασκευή,η 2128 11453 3803070302 Γεροβασίλης,ο 07 11454 38030704 Τοπική Κοινότητα Καστανούλας 1068 11455 3803070401 Καστανούλα,η 1067 11456 38030705 Τοπική Κοινότητα Κερασέας 1728 11457 3803070501 Κερασέα,η 818 11458 3803070502 Μαλεβρός,ο 688 11459 3803070503 Παλαιοκαρυά,η 238 11460 3803070504 Παλαιοκερασιά,η 07 11461 38030706 Τοπική Κοινότητα Σιτομένων 2388 11462 3803070602 Ξηράκια,τα 298 11463 3803070601 Σιτόμενα,τα 2097 11464 38030701 Τοπική Κοινότητα Σκουτεράς 5128 11465 3803070102 Βαρκούλια,τα 218 11466 3803070103 Ελληνικόν,το 628 11467 3803070104 Ζευγαράκι,το 308 11468 3803070105 Κακαβάς,ο 668 11469 3803070106 Λίμνη,η 588 11470 3803070101 Σκουτερά,η 2018 11471 3803070107 Σταματογιανναίικα,τα 746 11472 380308 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ 3.7737 11473 38030801 Δημοτική Κοινότητα Παραβόλας 1.6318 11474 3803080102 Αγία Βαρβάρα,η 468 11475 3803080103 Κάτω Τραγάνα,η 2488 11476 3803080101 Παραβόλα,η 1.1188 11477 3803080104 Πλατανιάς,ο 1578 11478 3803080105 Τραγάνα,η 627 11479 38030802 Τοπική Κοινότητα Αφράτου 26

Page 170: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 11480 3803080201 Αφράτον,το 267 11481 38030803 Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας 3818 11482 3803080301 Καλλιθέα,η 3558 11483 3803080302 Λούστρα,η 267 11484 38030804 Τοπική Κοινότητα Κυρά Βγένας 1198 11485 3803080401 Κυρά Βγένα,η 1197 11486 38030805 Τοπική Κοινότητα Λαμπιρίου 1248 11487 3803080502 Κάτω Λαμπίριον,το 218 11488 3803080501 Λαμπίριον,το 1037 11489 38030806 Τοπική Κοινότητα Νερομάννας 4798 11490 3803080602 Βαρειά,η 1268 11491 3803080603 Δογρή,η 1368 11492 3803080604 Κρύον Νερόν,το 998 11493 3803080601 Νερομάννα,η 1187 11494 38030807 Τοπική Κοινότητα Παλαιοκαρυάς 2248 11495 3803080702 Άγιος Γεώργιος,ο 928 11496 3803080701 Παλαιοκαρυά,η 1327 11497 38030808 Τοπική Κοινότητα Παντανάσσης 5318 11498 3803080801 Παντάνασσα,η 5317 11499 38030809 Τοπική Κοινότητα Περιστερίου 1568 11500 3803080902 Άγιος Ιωάννης,ο 278 11501 3803080901 Περιστέριον,το 1297 11502 38030810 Τοπική Κοινότητα Σπαρτιά 1028 11503 3803081002 Μακρά Λογκά,η 268 11504 3803081001 Σπαρτιάς,ο 378 11505 3803081003 Στεκούλα,η 218 11506 3803081004 Στριγανιά,η 186 11507 380309 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ 1.9437 11508 38030902 Τοπική Κοινότητα Αγαλιανού 558 11509 3803090201 Αγαλιανός,ο 338 11510 3803090202 Λακώματα,τα 138 11511 3803090203 Χάραμα,το 97 11512 38030901 Τοπική Κοινότητα Αγίου Βλασίου 1958 11513 3803090102 Αγία Παρασκευή,η (Τ.Κ.Αγίου Βλασίου) 388 11514 3803090101 Άνω Άγιος Βλάσιος,ο 558 11515 3803090103 Καραμαναίικα,τα 488 11516 3803090104 Κάτω Άγιος Βλάσιος,ο 248 11517 3803090105 Κάτω Κάμπος,ο 08 11518 3803090106 Λάπατο,το 78 11519 3803090107 Μπόκρη,η 08 11520 3803090108 Σκαλιτίνα,η 238 11521 3803090109 Σοβολακίτικα,τα 07 11522 38030903 Τοπική Κοινότητα Αμπελίων 2418 11523 3803090301 Αμπέλια,τα 1198 11524 3803090302 Αυλακιαί,αι 378 11525 3803090303 Βαϊνάριον,το 338 11526 3803090304 Δροσινιάτικα,τα 138 11527 3803090305 Κράψη,η 88 11528 3803090306 Πλάτανος,ο 168 11529 3803090307 Σταυρός,ο 157 11530 38030904 Τοπική Κοινότητα Κυπαρίσσου 3278 11531 3803090402 Κελλάκια,τα 598 11532 3803090401 Κυπάρισσος,η 2687 11533 38030905 Τοπική Κοινότητα Πεντακόρφου 2358 11534 3803090502 Αγία Δευτέρα,η 138 11535 3803090503 Αγία Παρασκευή,η (Τ.Κ.Πεντακόρφου) 58 11536 3803090504 Ανδρωναίϊκα,τα 78 11537 3803090501 Πεντάκορφον,το 2107 11538 38030906 Τοπική Κοινότητα Ποταμούλας Τριχωνίδος 3098 11539 3803090602 Κελανίτης,ο 678 11540 3803090601 Ποταμούλα,η 2068 11541 3803090603 Τσουναίικα,τα 367 11542 38030907 Τοπική Κοινότητα Σαργιάδας 3008 11543 3803090702 Αγία Βαρβάρα,η 488 11544 3803090703 Κοκκινόλογγος,ο 358 11545 3803090704 Λεντίνη,η 78 11546 3803090705 Μαυρομύτη,η 58 11547 3803090706 Ποτιστικό,το 0

Page 171: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 11548 3803090701 Σαργιάδα,η 1628 11549 3803090707 Φραγκόσκαλα,η 437 11550 38030908 Τοπική Κοινότητα Σιδήρων 318 11551 3803090802 Άγιος Βασίλειος,ο 08 11552 3803090803 Ακριδαίικα,τα 08 11553 3803090801 Χαραυγή,η 317 11554 38030909 Τοπική Κοινότητα Χούνης 1898 11555 3803090902 Κάμπος,ο 178 11556 3803090903 Λάκκαι,αι 08 11557 3803090904 Λουτρά,τα 308 11558 3803090905 Μπασδουναίικα,τα 198 11559 3803090906 Παλαιοχούνη,η 08 11560 3803090907 Παλαιοχώρια,τα 188 11561 3803090908 Ρίον,το 68 11562 3803090909 Σκιαδαίικα,τα 218 11563 3803090901 Χούνη,η 787 11564 38030910 Τοπική Κοινότητα Ψηλοβράχου 618 11565 3803091002 Αγία Τριάς Γούναρη,η 248 11566 3803091001 Ψηλόβραχος,ο 376 11567 380310 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΟΥ 5.4297 11568 38031005 Δημοτική Κοινότητα Λεπενούς 2.1318 11569 3803100502 Λαγκάδι,το 418 11570 3803100501 Λεπενού,η 2.0907 11571 38031002 Τοπική Κοινότητα Γουριωτίσσης 3958 11572 3803100201 Γουριώτισσα,η 3957 11573 38031003 Τοπική Κοινότητα Καστρακίου 4198 11574 3803100301 Καστράκιον,το 4197 11575 38031004 Τοπική Κοινότητα Κυψέλης 3748 11576 3803100401 Κυψέλη,η 3747 11577 38031006 Τοπική Κοινότητα Ματσουκίου 2248 11578 3803100601 Ματσούκιον,το 2247 11579 38031007 Τοπική Κοινότητα Οχθίων 5068 11580 3803100701 Όχθια,τα 5067 11581 38031008 Τοπική Κοινότητα Ρίγανης 4018 11582 3803100801 Ρίγανη,η 4017 11583 38031001 Τοπική Κοινότητα Στράτου 9798 11584 3803100101 Στράτος,ο 9795 11585 3802 ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ (Έδρα: Βόνιτσα,η) 17.3706 11586 380201 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ 9.1297 11587 38020101 Δημοτική Κοινότητα Βόνιτσας 4.9168 11588 3802010102 Άκτιον,το 1808 11589 3802010101 Βόνιτσα,η 4.7038 11590 3802010103 Νέα Καμαρίνα,η 337 11591 38020102 Τοπική Κοινότητα Αγίου Νικολάου Βονίτσης και Ξηρομέρου 8788 11592 3802010201 Άγιος Νικόλαος,ο 7388 11593 3802010202 Άι Γιαννης,ο 1407 11594 38020103 Τοπική Κοινότητα Δρυμού 4978 11595 3802010301 Δρυμός,ο 4938 11596 3802010302 Πέτρα,η 47 11597 38020104 Τοπική Κοινότητα Θυρίου 7538 11598 3802010403 Γούργουβλη,η 218 11599 3802010401 Θύριον,το 7327 11600 38020105 Τοπική Κοινότητα Μοναστηρακίου 1.3148 11601 3802010502 Κορπή,η 38 11602 3802010501 Μοναστηράκιον,το 1.3117 11603 38020106 Τοπική Κοινότητα Παλιαμπέλων 7718 11604 3802010602 Βαρκό,το 98 11605 3802010603 Βολίμι,το 08 11606 3802010601 Παλιάμπελα,τα 7628 11607 3802010604 Ρούγα,η 06 11608 380202 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΔΕΩΝΟΣ 3.8587 11609 38020201 Δημοτική Κοινότητα Κατούνας 1.8278 11610 3802020102 Άγιος Νικόλαος,ο 818 11611 3802020101 Κατούνα,η 1.6778 11612 3802020103 Λουτράκιον,το 697 11613 38020202 Τοπική Κοινότητα Αετού 4808 11614 3802020201 Αετός,ο 4807 11615 38020203 Τοπική Κοινότητα Αχυρών 117

Page 172: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 11616 3802020301 Αχυρά,τα 1177 11617 38020204 Τοπική Κοινότητα Κομπωτής 3968 11618 3802020401 Κομπωτή,η 3967 11619 38020205 Τοπική Κοινότητα Κονοπίνας 4038 11620 3802020501 Κονοπίνα,η 4037 11621 38020206 Τοπική Κοινότητα Τρύφου 6358 11622 3802020601 Τρύφος,ο 6356 11623 380203 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΡΟΥ 4.3837 11624 38020301 Δημοτική Κοινότητα Παλαίρου 2.7298 11625 3802030103 Μονή Αγίου Δημητρίου,η 18 11626 3802030101 Πάλαιρος,η 2.6648 11627 3802030104 Περιβόλια,τα 518 11628 3802030105 Σκλάβαινα,τα 137 11629 38020302 Τοπική Κοινότητα Βάτου 898 11630 3802030201 Βάτος,ο 897 11631 38020303 Τοπική Κοινότητα Περατιάς 3468 11632 3802030302 Αγία Βαρβάρα,η 1268 11633 3802030303 Βαγιά,η (νησίς) 18 11634 3802030301 Περατιά,η 2198 11635 3802030304 Φορτί,το (νησίς) 07 11636 38020304 Τοπική Κοινότητα Πλαγιάς 8998 11637 3802030402 Αμμούσα,η 768 11638 3802030403 Παλιά Πλαγιά,η 18 11639 3802030401 Πλαγιά,η 8227 11640 38020305 Τοπική Κοινότητα Πογωνίας 3208 11641 3802030502 Άγιος Νικόλαος,ο (νησίς) 08 11642 3802030503 Βαρκό,το 58 11643 3802030501 Πογωνιά,η 2858 11644 3802030504 Στενόν,το 305 11645 3804 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (Έδρα: Αμφιλοχία,η) 17.0566 11646 380401 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 10.2647 11647 38040101 Δημοτική Κοινότητα Αμφιλοχίας 4.3258 11648 3804010101 Αμφιλοχία,η 3.8278 11649 3804010102 Λιμναία,η 388 11650 3804010103 Μπούκκα,η 4308 11651 3804010104 Πλατός,ο 307 11652 38040102 Τοπική Κοινότητα Αμπελακίου 6818 11653 3804010201 Αμπελάκιον,το 2638 11654 3804010202 Αμφιλοχικό Άργος,το 1278 11655 3804010203 Αριάδα,η 418 11656 3804010204 Κάμπος,ο 1838 11657 3804010205 Κεραμίδι,το 677 11658 38040103 Τοπική Κοινότητα Ανοιξιάτικου 8948 11659 3804010302 Αγία Τριάς,η 718 11660 3804010301 Ανοιξιάτικον,το 1328 11661 3804010303 Κατάφουρκον,το 718 11662 3804010304 Μαυροράχη,η 338 11663 3804010305 Μονή Ρέθα,η 28 11664 3804010306 Ξηρολίβαδον,το 678 11665 3804010307 Πετράλωνα,τα 818 11666 3804010308 Προφήτης Ηλίας,ο 1388 11667 3804010309 Πτελέα,η 938 11668 3804010310 Σκρέικο,το 538 11669 3804010311 Τριανταφυλλούλα,η 458 11670 3804010312 Τσούκκα,η 368 11671 3804010313 Ψηλά Αλώνια,τα 727 11672 38040104 Τοπική Κοινότητα Βαρετάδας 3428 11673 3804010401 Βαρετάδα,η 3427 11674 38040105 Τοπική Κοινότητα Κεχρινιάς 7628 11675 3804010502 Άγιοι Θεόδωροι,οι 368 11676 3804010503 Κάναλος,ο 598 11677 3804010501 Κεχρινιά,η 4888 11678 3804010504 Κομποθέκλα,η 818 11679 3804010505 Μακρυχώρια,τα 318 11680 3804010506 Φαλαγγιάς,ο 677 11681 38040106 Τοπική Κοινότητα Λουτρού 1.0778 11682 3804010601 Κρίκελλος,ο 1.0778 11683 3804010602 Ξηράκια,τα 0

Page 173: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

7 11684 38040107 Τοπική Κοινότητα Μέγα Κάμπου 628 11685 3804010701 Μέγας Κάμπος,ο 627 11686 38040108 Τοπική Κοινότητα Σαρδινίων 6258 11687 3804010802 Καλύβια,τα 278 11688 3804010801 Σαρδίνια,τα 5987 11689 38040109 Τοπική Κοινότητα Σπάρτου 5618 11690 3804010902 Πηγαδάκι,το 408 11691 3804010901 Σπάρτον,το 5198 11692 3804010903 Τρία Αλώνια,τα 27 11693 38040110 Τοπική Κοινότητα Στάνου 9358 11694 3804011001 Στάνος,ο 9356 11695 380402 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΝΑΧΟΥ 4.7607 11696 38040202 Τοπική Κοινότητα Αγριδίου 1718 11697 3804020202 Δρομίτσα,η 58 11698 3804020203 Κάμινος,η 818 11699 3804020201 Νέον Αγρίδιον,το 857 11700 38040203 Τοπική Κοινότητα Αλευράδας 1248 11701 3804020301 Αλευράδα,η 908 11702 3804020302 Κρεμαστά Συκιάς,τα 198 11703 3804020303 Πιστιανά,τα 157 11704 38040204 Τοπική Κοινότητα Αμοργιανών 4268 11705 3804020401 Αμοργιανοί,οι 3638 11706 3804020402 Μαλαταίικον,το 298 11707 3804020403 Πραντικόν,το 38 11708 3804020404 Χαμορίκι,το 317 11709 38040205 Τοπική Κοινότητα Βρουβιανών 3188 11710 3804020502 Αυλάκιον,το 978 11711 3804020501 Βρουβιανά,τα 2217 11712 38040206 Τοπική Κοινότητα Γιαννοπούλων 1948 11713 3804020602 Γιαννόπουλοι,οι 708 11714 3804020601 Παλιάμπελα,τα 1247 11715 38040207 Τοπική Κοινότητα Εμπεσού 5318 11716 3804020702 Γραμματσούλι,το 98 11717 3804020701 Εμπεσός,ο 4448 11718 3804020703 Σκατζόκαμπος,ο 568 11719 3804020704 Συκέα,η 148 11720 3804020705 Φτελιά,η 87 11721 38040208 Τοπική Κοινότητα Μαλεσιάδας 3708 11722 3804020802 Άνω Κάμπος,ο 268 11723 3804020803 Μαρανέλι,το 368 11724 3804020801 Νέα Μαλεσιάδα,η 3087 11725 38040209 Τοπική Κοινότητα Μπαμπαλιού 668 11726 3804020901 Μπαμπαλιόν,το 667 11727 38040210 Τοπική Κοινότητα Πατιοπούλου 5818 11728 3804021002 Διακόπια,τα 318 11729 3804021003 Θύαμος,ο 3868 11730 3804021001 Πατιόπουλον,το 668 11731 3804021004 Πετσάλια,τα 858 11732 3804021005 Φράγκου,η 137 11733 38040211 Τοπική Κοινότητα Περδικακίου 4038 11734 3804021101 Περδικάκιον,το 3568 11735 3804021102 Πηγάδια,τα 477 11736 38040212 Τοπική Κοινότητα Πετρώνας 1528 11737 3804021202 Βαρκό Κυπριό,το 168 11738 3804021203 Κατσιάδες,οι 218 11739 3804021201 Πετρώνα,η 718 11740 3804021204 Ρίγανη,η 48 11741 3804021205 Υπαπαντή,η 407 11742 38040213 Τοπική Κοινότητα Ποδογοράς 1308 11743 3804021301 Ποδογορά,η 1307 11744 38040214 Τοπική Κοινότητα Σταθά 3228 11745 3804021402 Παυλιάδα,η 118 11746 3804021403 Ποταμιά,η 2268 11747 3804021401 Σταθάς,ο 857 11748 38040215 Τοπική Κοινότητα Τρικλίνου 1458 11749 3804021502 Αμπέλιον,το 158 11750 3804021501 Τρίκλινον,το 1307 11751 38040201 Τοπική Κοινότητα Χαλκιοπούλων 827

Page 174: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 11752 3804020102 Άγιοι Θεόδωροι,οι 1118 11753 3804020103 Άγιος Βλάσιος,ο 148 11754 3804020104 Άγιος Μηνάς,ο 278 11755 3804020105 Αγραπιδόκαμπος,ο 388 11756 3804020101 Νέο Χαλκιόπουλο,το 5698 11757 3804020106 Ξωμερή,η 48 11758 3804020107 Προσήλια,τα 118 11759 3804020108 Χαλκιόπουλοι,οι 536 11760 380403 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΝΙΔΙΟΥ 2.0327 11761 38040301 Τοπική Κοινότητα Μενιδίου 1.3338 11762 3804030102 Ελαιοχώριον,το 258 11763 3804030103 Θεριακήσιον,το 1828 11764 3804030104 Κατσούλι,το 268 11765 3804030105 Λαγκάδα,η 598 11766 3804030101 Μενίδιον,το 8528 11767 3804030106 Συκούλα,η 1897 11768 38040302 Τοπική Κοινότητα Φλωριάδος 6998 11769 3804030202 Ελαιόφυτον,το 478 11770 3804030203 Καθαροβούνιον,το 648 11771 3804030204 Καστριώτισσα,η 628 11772 3804030205 Παλαιά Φλωριάδα,η 708 11773 3804030206 Παλαιόκαστρον,το 198 11774 3804030201 Φλωριάδα,η 1278 11775 3804030207 Χρυσοπηγή,η 2318 11776 3804030208 Χρυσορράχη,η 795 11777 3805 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ (Έδρα: Θέρμον,το) 8.2427 11778 38050001 Δημοτική Κοινότητα Θέρμου 1.9598 11779 3805000101 Θέρμον,το 1.7168 11780 3805000102 Κουλούρια,τα 418 11781 3805000103 Μάνδρα,η 788 11782 3805000104 Μάραθος,ο 148 11783 3805000105 Μέγας Δένδρος,ο 498 11784 3805000106 Ταξιάρχης,ο 617 11785 38050002 Τοπική Κοινότητα Αβαρίκου 2368 11786 3805000201 Αβαρίκος,ο 2158 11787 3805000202 Πίνη,η 217 11788 38050003 Τοπική Κοινότητα Αγίας Σοφίας 3498 11789 3805000301 Αγία Σοφία,η 2378 11790 3805000302 Μαυροβορός,ο 218 11791 3805000303 Πουρνάρα,η 917 11792 38050004 Τοπική Κοινότητα Αετοπέτρας 3278 11793 3805000402 Άγιος Ιωάννης,ο 838 11794 3805000401 Αετόπετρα,η 2447 11795 38050005 Τοπική Κοινότητα Αμβρακίας 2488 11796 3805000501 Αμβρακία,η 2487 11797 38050006 Τοπική Κοινότητα Αναλήψεως 7348 11798 3805000601 Ανάληψις,η 3948 11799 3805000602 Καημένα Αμπέλια,τα 228 11800 3805000603 Κόφτρα,η 698 11801 3805000604 Λιαρέικα,τα 478 11802 3805000605 Λιβάδι,το 188 11803 3805000606 Μαραθούλα,η 398 11804 3805000607 Μετόχι,το 478 11805 3805000608 Παλιουριά,η 278 11806 3805000609 Φλεσουριάς,ο 717 11807 38050007 Τοπική Κοινότητα Αργυρού Πηγαδίου 2448 11808 3805000701 Αργυρόν Πηγάδιον,το 2328 11809 3805000702 Θεοτόκος,η 127 11810 38050008 Τοπική Κοινότητα Διασελλακίου 1368 11811 3805000801 Διασελλάκιον,το 1367 11812 38050009 Τοπική Κοινότητα Διπλατάνου 1178 11813 3805000901 Διπλάτανος,ο 1177 11814 38050010 Τοπική Κοινότητα Δρυμώνος 3328 11815 3805001002 Αγία Τριάδα,η 158 11816 3805001003 Άνω Δρυμών,ο 268 11817 3805001001 Δρυμών,ο 2288 11818 3805001004 Κοσκινάς,ο 637 11819 38050011 Τοπική Κοινότητα Καλουδίου 307

Page 175: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 11820 3805001102 Δουναίικα,τα 648 11821 3805001101 Καλούδιον,το 718 11822 3805001103 Μαραθιάς,ο 1727 11823 38050012 Τοπική Κοινότητα Κάτω Χρυσοβίτσης 2348 11824 3805001202 Διάσελλον,το 728 11825 3805001203 Δοσούλα,η 248 11826 3805001201 Κάτω Χρυσοβίτσα,η 1387 11827 38050013 Τοπική Κοινότητα Κοκκινόβρυσης 1858 11828 3805001302 Άγιος Θεόδωρος,ο 658 11829 3805001301 Αμπέλια,τα 768 11830 3805001303 Κοκκινόβρυση,η 447 11831 38050014 Τοπική Κοινότητα Κονίσκης 3268 11832 3805001402 Άγιος Ιωάννης,ο 708 11833 3805001401 Κονίσκα,η 2488 11834 3805001403 Πούλινος,ο 87 11835 38050015 Τοπική Κοινότητα Λευκού 1138 11836 3805001501 Λευκόν,το 1137 11837 38050016 Τοπική Κοινότητα Μυρτέας 7298 11838 3805001602 Λουτρά,τα 148 11839 3805001601 Μυρτέα,η 2598 11840 3805001603 Παλαιόμυλος,ο 2878 11841 3805001604 Πέρεβος,ο 1697 11842 38050017 Τοπική Κοινότητα Νεροχωρίου 1348 11843 3805001702 Μελίγκοβα,η 678 11844 3805001703 Μισάμπελλα,τα 208 11845 3805001701 Νεροχώριον,το 477 11846 38050018 Τοπική Κοινότητα Παμφίου 1198 11847 3805001801 Πάμφιον,το 1197 11848 38050019 Τοπική Κοινότητα Πέρκου 908 11849 3805001901 Πέρκος,ο 907 11850 38050020 Τοπική Κοινότητα Πετροχωρίου 4448 11851 3805002001 Πετροχώριον,το 4178 11852 3805002002 Πριοναίικα,τα 277 11853 38050021 Τοπική Κοινότητα Σιταραλώνων 6648 11854 3805002101 Σιταράλωνα,τα 6647 11855 38050022 Τοπική Κοινότητα Χαλικίου Αμβρακίας 998 11856 3805002201 Δάφνη,η 58 11857 3805002202 Λαδικού,η 168 11858 3805002203 Νεροσύρτης,ο 418 11859 3805002204 Χαλίκιον,το 377 11860 38050023 Τοπική Κοινότητα Χρυσοβίτσας 1168 11861 3805002302 Δοκίμια,τα 188 11862 3805002304 Ρόγγια,τα 78 11863 3805002301 Χρυσοβίτσα,η 915 11864 3801 ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (Έδρα: Μεσολόγγιον,το) 34.4166 11865 380102 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 6.5617 11866 38010201 Δημοτική Κοινότητα Αιτωλικού 4.9358 11867 3801020102 Άγιος Νικόλαος,ο 208 11868 3801020101 Αιτωλικόν,το 4.0128 11869 3801020103 Κεφαλόβρυσον,το 4058 11870 3801020104 Μαγούλες,οι 738 11871 3801020105 Μέσα Πηγάδι,το 168 11872 3801020106 Μπούζα,η 2318 11873 3801020107 Νησάκι,το 588 11874 3801020108 Πόρος,ο (νησίς) 08 11875 3801020109 Χαλίκιον,το 1207 11876 38010202 Τοπική Κοινότητα Αγίου Ηλία 1708 11877 3801020201 Άγιος Ηλίας,ο 1707 11878 38010203 Τοπική Κοινότητα Σταμνάς 9098 11879 3801020302 Κεφαλόβρυσος,ο 2258 11880 3801020303 Σταθμός Σταμνάς,ο 338 11881 3801020301 Σταμνά,η 6517 11882 38010204 Τοπική Κοινότητα Φραγκουλαιίκων 618 11883 3801020401 Φραγκουλαίικα,τα 617 11884 38010205 Τοπική Κοινότητα Χρυσοβεργίου 4868 11885 3801020502 Γιατσαίικα,τα 218 11886 3801020501 Χρυσοβέργιον,το 4656 11887 380101 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 18.482

Page 176: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

7 11888 38010101 Δημοτική Κοινότητα Μεσολογγίου 14.3868 11889 3801010102 Άγιος Συμεών,ο 48 11890 3801010103 Αγριλιά,η 4318 11891 3801010104 Αρβανιταίικα,τα 828 11892 3801010105 Αρχαία Αλίκαρνα,η 38 11893 3801010106 Βασιλάδι,το (νησίς) 08 11894 3801010107 Ζεστή,η 1778 11895 3801010108 Θεοδωρακαίικα,τα 168 11896 3801010109 Καρίτσα,η 48 11897 3801010110 Κόμμα,το (νησίς) 08 11898 3801010111 Μεσόκαμπος,ο 2248 11899 3801010101 Μεσολόγγιον,το 12.7858 11900 3801010112 Μπαμπακούλα,η 28 11901 3801010113 Νέα Υδραγωγεία,τα 438 11902 3801010114 Νότιος Δίαυλος,ο 58 11903 3801010115 Προκοπάνιστος,ο (νησίς) 58 11904 3801010116 Σχίνος,ο 128 11905 3801010117 Σχοινιάς,ο (νησίς) 28 11906 3801010118 Τουρλίς,η (νησίς) 158 11907 3801010119 Τρελάγκαθα,τα 2008 11908 3801010120 Φιλοθέη,η 3748 11909 3801010121 Χούνιστα,η 27 11910 38010102 Τοπική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου 8788 11911 3801010201 Άγιος Γεώργιος,ο 4188 11912 3801010202 Κοκώρη,η 3138 11913 3801010203 Κουτσοχέριον,το 938 11914 3801010204 Ξηραίικα,τα 547 11915 38010103 Τοπική Κοινότητα Αγίου Θωμά 6098 11916 3801010301 Άγιος Θωμάς,ο 5418 11917 3801010302 Αγραφορράχη,η 88 11918 3801010303 Μετόχι,το 148 11919 3801010304 Πασπαλιαρέικα,τα 467 11920 38010104 Τοπική Κοινότητα Άνω Κουδουνίου 678 11921 3801010401 Άνω Κουδούνιον,το 448 11922 3801010402 Κάτω Κουδούνιον,το 58 11923 3801010403 Μελικιναίικα,τα 187 11924 38010105 Τοπική Κοινότητα Ελληνικών 4438 11925 3801010501 Ελληνικά,τα 1878 11926 3801010502 Κάτω Ελληνικά,τα 2567 11927 38010106 Τοπική Κοινότητα Ευηνοχωρίου 1.6648 11928 3801010601 Ευηνοχώριον,το 1.6518 11929 3801010602 Νέα Καλυδών,η 137 11930 38010107 Τοπική Κοινότητα Μουσούρων 2428 11931 3801010701 Άνω Μούσουρα,τα 2427 11932 38010108 Τοπική Κοινότητα Ρετσίνων 1938 11933 3801010801 Κάτω Ρέτσινα,τα 1578 11934 3801010802 Τρύπες,οι 366 11935 380103 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΝΙΑΔΩΝ 9.3737 11936 38010303 Δημοτική Κοινότητα Κατοχής 2.8298 11937 3801030301 Κατοχή,η 2.8297 11938 38010301 Δημοτική Κοινότητα Νεοχωρίου Μεσολογγίου 3.4548 11939 3801030102 Μαγούλα,η 4228 11940 3801030103 Μάρμαρα,τα 2058 11941 3801030101 Νεοχώριον,το 2.8277 11942 38010302 Τοπική Κοινότητα Γουριάς 8628 11943 3801030201 Γουριά,η 8627 11944 38010304 Τοπική Κοινότητα Λεσινίου 7718 11945 3801030401 Λεσίνιον,το 7717 11946 38010305 Τοπική Κοινότητα Μάστρου 5688 11947 3801030501 Μάστρον,το 4068 11948 3801030502 Πλατάνια,τα 1627 11949 38010306 Τοπική Κοινότητα Πενταλόφου 8898 11950 3801030601 Πεντάλοφον,το 8895 11951 3806 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ (Έδρα: Ναύπακτος,η) 27.8006 11952 380602 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ 2.5987 11953 38060201 Τοπική Κοινότητα Αντιρρίου 1.0768 11954 3806020101 Αντίρριον,το 1.0188 11955 3806020102 Καραούλια,τα 17

Page 177: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 11956 3806020103 Μυρτιά,η 118 11957 3806020104 Σπαρτοράχη,η 307 11958 38060202 Τοπική Κοινότητα Μακυνείας 5638 11959 3806020202 Άγιος Πολύκαρπος,ο 198 11960 3806020203 Αγραπιδόκαμπος,ο 78 11961 3806020201 Μακύνεια,η 3778 11962 3806020204 Ρίζα,η 1607 11963 38060203 Τοπική Κοινότητα Μαλυκρείου 9598 11964 3806020302 Άνω Πλατανίτης,ο 738 11965 3806020301 Μολύκρειον,το 1868 11966 3806020303 Πλατανίτης,ο 6068 11967 3806020304 Φραγκαίϊκα,τα 946 11968 380603 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ 2.6367 11969 38060302 Τοπική Κοινότητα Αμπελακιωτίσσης 928 11970 3806030201 Αμπελακιώτισσα,η 927 11971 38060303 Τοπική Κοινότητα Αναβρυτής 1728 11972 3806030301 Αναβρυτή,η 1727 11973 38060301 Τοπική Κοινότητα Άνω Χώρας 2258 11974 3806030101 Άνω Χώρα,η 2257 11975 38060304 Τοπική Κοινότητα Ασπριάς 788 11976 3806030401 Ασπριά,η 787 11977 38060305 Τοπική Κοινότητα Γραμμένης Οξυάς 1118 11978 3806030501 Γραμμένη Οξυά,η 1117 11979 38060306 Τοπική Κοινότητα Γρηγορίου 798 11980 3806030601 Γρηγόριον,το 797 11981 38060307 Τοπική Κοινότητα Ελατόβρυσης 1168 11982 3806030701 Ελατόβρυση,η 1167 11983 38060308 Τοπική Κοινότητα Ελατούς 1078 11984 3806030801 Ελατού,η 1077 11985 38060309 Τοπική Κοινότητα Καλλονής 1058 11986 3806030901 Καλλονή,η 1057 11987 38060310 Τοπική Κοινότητα Καταφυγίου 3228 11988 3806031002 Γολέμιον,το 468 11989 3806031001 Καταφύγιον,το 2767 11990 38060311 Τοπική Κοινότητα Κάτω Χώρας 358 11991 3806031101 Κάτω Χώρα,η 357 11992 38060312 Τοπική Κοινότητα Κεντρικής 1038 11993 3806031201 Κεντρική,η 1038 11994 3806031202 Σέλλος,ο 07 11995 38060313 Τοπική Κοινότητα Κοκκινοχωρίου 648 11996 3806031301 Κοκκινοχώριον,το 248 11997 3806031302 Σωτήρω,η 08 11998 3806031303 Χρίσοβον,το 407 11999 38060314 Τοπική Κοινότητα Κρυονερίων 1458 12000 3806031401 Κρυονέρια,τα 1457 12001 38060315 Τοπική Κοινότητα Κυδωνέας 1058 12002 3806031501 Κυδωνέα,η 1057 12003 38060316 Τοπική Κοινότητα Λεύκας 1168 12004 3806031601 Λεύκα,η 1167 12005 38060317 Τοπική Κοινότητα Λιμνίτσης 1448 12006 3806031701 Λιμνίτσα,η 1447 12007 38060318 Τοπική Κοινότητα Μανδρινής 1028 12008 3806031801 Μανδρινή,η 1027 12009 38060319 Τοπική Κοινότητα Πόδου 678 12010 3806031901 Πόδος,ο 677 12011 38060320 Τοπική Κοινότητα Τερψιθέας 3488 12012 3806032001 Τερψιθέα,η 3486 12013 380601 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 17.7017 12014 38060101 Δημοτική Κοινότητα Ναυπάκτου 13.4158 12015 3806010101 Ναύπακτος,η 13.4157 12016 38060102 Τοπική Κοινότητα Αφροξυλιάς 4138 12017 3806010202 Άνω Αφροξυλιά,η 38 12018 3806010201 Κάτω Αφροξυλιά,η 4107 12019 38060103 Τοπική Κοινότητα Βελβίνας 578 12020 3806010301 Βελβίνα,η 577 12021 38060104 Τοπική Κοινότητα Βλαχομάνδρας 1328 12022 3806010401 Βλαχομάνδρα,η 658 12023 3806010402 Γέφυρα Μπανιά,η 39

Page 178: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 12024 3806010403 Σφηκαίικα,τα 287 12025 38060105 Τοπική Κοινότητα Βομβοκούς 1408 12026 3806010502 Άγιος Βασίλειος,ο 228 12027 3806010501 Βομβοκού,η 508 12028 3806010503 Λεύκα Βομβοκούς,η 378 12029 3806010504 Μάρμαρα,τα 208 12030 3806010505 Μονή Αγίου Ιωάννου,η 117 12031 38060106 Τοπική Κοινότητα Δάφνης 8728 12032 3806010601 Δάφνη,η 2518 12033 3806010602 Κάτω Δάφνη,η 6217 12034 38060107 Τοπική Κοινότητα Λυγιά 1.1618 12035 3806010701 Λυγιάς,ο 1.1617 12036 38060108 Τοπική Κοινότητα Μαμουλάδας 3418 12037 3806010801 Κάτω Μαμουλάδα,η 3258 12038 3806010802 Μαμουλάδα,η 167 12039 38060109 Τοπική Κοινότητα Νεοκάστρου 518 12040 3806010901 Νεόκαστρον,το 408 12041 3806010902 Παλιάμπελα,τα 117 12042 38060110 Τοπική Κοινότητα Ξηροπηγάδου 4738 12043 3806011001 Ξηροπήγαδον,το 4737 12044 38060111 Τοπική Κοινότητα Παλαιοχωρακίου 478 12045 3806011102 Μικρόν Παλαιοχωράκιον,το 88 12046 3806011101 Παλαιοχωράκιον,το 397 12047 38060112 Τοπική Κοινότητα Πιτσιναιίκων 1448 12048 3806011202 Καστράκιον,το 228 12049 3806011201 Πιτσιναίικα,τα 1118 12050 3806011203 Συκιά,η 117 12051 38060113 Τοπική Κοινότητα Ριγανίου 1678 12052 3806011302 Διάσελλον,το 28 12053 3806011303 Πόρος,ο 168 12054 3806011301 Ριγάνιον,το 1497 12055 38060114 Τοπική Κοινότητα Σκάλας 2888 12056 3806011401 Σκάλα,η 2886 12057 380604 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ 1.6117 12058 38060402 Τοπική Κοινότητα Αγίου Δημητρίου 1098 12059 3806040201 Άγιος Δημήτριος,ο 1097 12060 38060403 Τοπική Κοινότητα Αραχόβης 3178 12061 3806040301 Αράχοβα,η 3148 12062 3806040302 Κρανές,ο 37 12063 38060404 Τοπική Κοινότητα Αχλαδοκάστρου 1068 12064 3806040401 Αχλαδόκαστρον,το 1067 12065 38060405 Τοπική Κοινότητα Δενδροχωρίου 198 12066 3806040501 Δενδροχώριον,το 197 12067 38060406 Τοπική Κοινότητα Καστανέας 708 12068 3806040601 Καστανέα,η 707 12069 38060407 Τοπική Κοινότητα Κλεπάς 1978 12070 3806040701 Κλεπά,η 1977 12071 38060408 Τοπική Κοινότητα Λιβαδακίου 888 12072 3806040801 Λιβαδάκιον,το 887 12073 38060409 Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου Ναυπακτίας 1488 12074 3806040901 Νεοχώριον,το 1298 12075 3806040902 Πετρωτόν,το 197 12076 38060410 Τοπική Κοινότητα Περδικόβρυσης 1058 12077 3806041001 Περδικόβρυση,η 1057 12078 38060411 Τοπική Κοινότητα Περίστης 1228 12079 3806041101 Περίστα,η 1227 12080 38060401 Τοπική Κοινότητα Πλατάνου 2538 12081 3806040102 Κάτω Πλάτανος,ο 468 12082 3806040101 Πλάτανος,ο 2077 12083 38060412 Τοπική Κοινότητα Χόμορης 778 12084 3806041202 Αγία Τριάς,η 118 12085 3806041201 Χόμορη,η 666 12086 380605 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΛΗΝΗΣ 8577 12087 38060502 Τοπική Κοινότητα Ανθοφύτου 678 12088 3806050201 Ανθόφυτον,το 578 12089 3806050202 Λεπτοκαρυά,η 107 12090 38060503 Τοπική Κοινότητα Γάβρου 208 12091 3806050301 Γάβρος,ο 11

Page 179: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 12092 3806050302 Κουτσογιανναίικα,τα 97 12093 38060504 Τοπική Κοινότητα Δορβιτσιάς 368 12094 3806050401 Δορβιτσιά,η 367 12095 38060505 Τοπική Κοινότητα Ελευθεριανής 1168 12096 3806050501 Ελευθεριανή,η 1167 12097 38060506 Τοπική Κοινότητα Μηλέας 368 12098 3806050601 Μηλέα,η 367 12099 38060507 Τοπική Κοινότητα Παλαιοπύργου 1938 12100 3806050701 Παλαιόπυργος,ο 1648 12101 3806050702 Περιβόλια,τα 297 12102 38060508 Τοπική Κοινότητα Ποκίστης 608 12103 3806050801 Ποκίστα,η 607 12104 38060501 Τοπική Κοινότητα Σίμου 908 12105 3806050102 Κάμπος,ο 188 12106 3806050103 Παλαιοχώριον,το 78 12107 3806050101 Σίμος,ο 657 12108 38060509 Τοπική Κοινότητα Στρανώμης 1128 12109 3806050902 Άνω Κάμπος,ο 348 12110 3806050903 Κάτω Κάμπος,ο 298 12111 3806050904 Λουτρά Στάχτης,τα 168 12112 3806050901 Στράνωμα,η 337 12113 38060510 Τοπική Κοινότητα Στύλιας 528 12114 3806051002 Αγία Τριάδα,η 198 12115 3806051001 Στύλια,η 337 12116 38060511 Τοπική Κοινότητα Φαμίλας 758 12117 3806051101 Πλατανιάς,ο 488 12118 3806051102 Συκέα,η 158 12119 3806051103 Φαμίλα,η 126 12120 380606 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΕΙΑΣ 2.3977 12121 38060602 Τοπική Κοινότητα Άνω Βασιλικής 988 12122 3806060201 Άνω Βασιλική,η 987 12123 38060603 Τοπική Κοινότητα Βασιλικής 4098 12124 3806060301 Κάτω Βασιλική,η 2528 12125 3806060302 Πέραμα,το 1577 12126 38060604 Τοπική Κοινότητα Γαβρολίμνης 1878 12127 3806060401 Γαβρολίμνη,η 1877 12128 38060605 Τοπική Κοινότητα Γαλατά 1.0708 12129 3806060501 Γαλατάς,ο 9768 12130 3806060502 Κρυονέριον,το 947 12131 38060606 Τοπική Κοινότητα Καλαβρούζης 758 12132 3806060602 Καλαβρούζα,η 98 12133 3806060601 Κάτω Καλαβρούζα,η 667 12134 38060607 Τοπική Κοινότητα Περιθωρίου 1848 12135 3806060701 Περιθώριον,το 1847 12136 38060601 Τοπική Κοινότητα Τρικόρφου 3748 12137 3806060101 Τρίκορφον,το 3745 12138 3807 ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ (Έδρα: Αστακός,ο) 11.7376 12139 380702 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΥΖΙΑΣ 3.0057 12140 38070202 Τοπική Κοινότητα Αρχοντοχωρίου 7018 12141 3807020202 Άγιος Αθανάσιος,ο 08 12142 3807020201 Αρχοντοχώριον,το 6558 12143 3807020203 Παλιόβαρκα,η 467 12144 38070203 Τοπική Κοινότητα Βάρνακα 3428 12145 3807020301 Βάρνακας,ο 3427 12146 38070201 Τοπική Κοινότητα Κανδήλας 1.0488 12147 3807020101 Κανδήλα,η 1.0487 12148 38070204 Τοπική Κοινότητα Μύτικα 7598 12149 3807020401 Μύτικας,ο 7597 12150 38070205 Τοπική Κοινότητα Παναγούλας 1558 12151 3807020501 Παναγούλα,η 1556 12152 380701 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΤΑΚΟΥ 6.5787 12153 38070101 Δημοτική Κοινότητα Αστακού 2.7328 12154 3807010101 Αστακός,ο 2.6968 12155 3807010102 Βαλτίον,το 367 12156 38070102 Τοπική Κοινότητα Αγραμπέλων 878 12157 3807010201 Αγράμπελα,τα 877 12158 38070103 Τοπική Κοινότητα Βασιλοπούλου 4658 12159 3807010301 Βασιλόπουλον,το 465

Page 180: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

7 12160 38070104 Τοπική Κοινότητα Βλιζιανών 1278 12161 3807010401 Βλιζιανά,τα 1277 12162 38070105 Τοπική Κοινότητα Καραϊσκάκη 5188 12163 3807010501 Καραϊσκάκης,ο 5187 12164 38070106 Τοπική Κοινότητα Μαχαιρά 3208 12165 3807010601 Μαχαιράς,ο 3207 12166 38070107 Τοπική Κοινότητα Μπαμπίνης 4138 12167 3807010701 Μπαμπίνη,η 4137 12168 38070108 Τοπική Κοινότητα Παλαιομανίνας 7548 12169 3807010801 Παλαιομάνινα,η 7547 12170 38070109 Τοπική Κοινότητα Προδρόμου 3218 12171 3807010901 Πρόδρομος,ο 3217 12172 38070110 Τοπική Κοινότητα Σκουρτούς 2288 12173 3807011001 Σκουρτού,η 2287 12174 38070111 Τοπική Κοινότητα Στρογγυλοβουνίου 3268 12175 3807011102 Μάνινα Βλιζιανών,η 1708 12176 3807011101 Στρογγυλοβούνιον,το 1567 12177 38070112 Τοπική Κοινότητα Χρυσοβίτσης 2878 12178 3807011201 Χρυσόβιτσα,η 2876 12179 380703 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΥΤΕΙΩΝ 2.1547 12180 38070302 Τοπική Κοινότητα Παππαδάτου 7458 12181 3807030202 Άγιος Στέφανος,ο 1128 12182 3807030201 Παππαδάτος,ο 4438 12183 3807030203 Ρίβιον,το 1907 12184 38070301 Τοπική Κοινότητα Φυτειών 1.4098 12185 3807030102 Κουβαράς,ο 1998 12186 3807030101 Φυτείαι,αι 1.2104 12187 39 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ (Έδρα: Πύργος,ο) 159.3005 12188 3903 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ (Έδρα: Λεχαινά,τα, Ιστορική έδρα: Βάρδα,η) 21.5816 12189 390302 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ 4.7167 12190 39030201 Δημοτική Κοινότητα Ανδραβίδας 4.0588 12191 3903020102 Άγιος Γεώργιος,ο 778 12192 3903020101 Ανδραβίδα,η 3.9817 12193 39030202 Τοπική Κοινότητα Σταφιδοκάμπου 3348 12194 3903020201 Σταφιδόκαμπος,ο 3347 12195 39030203 Τοπική Κοινότητα Στρουσίου 3248 12196 3903020301 Στρούσιον,το 3246 12197 390303 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ 8.3887 12198 39030301 Δημοτική Κοινότητα Βάρδας 3.0708 12199 3903030101 Βάρδα,η 2.2918 12200 3903030102 Κουγαίικα,τα 688 12201 3903030103 Κώμη,η 978 12202 3903030104 Συμπάνιον,το 3538 12203 3903030105 Ψάριον,το 2617 12204 39030302 Τοπική Κοινότητα Αετορράχης 2248 12205 3903030202 Αετορράχη,η 928 12206 3903030201 Δάφνη,η 1327 12207 39030303 Τοπική Κοινότητα Καπελέτου 5668 12208 3903030302 Θανασουλαίικα,τα 2048 12209 3903030301 Καπελέτον,το 3627 12210 39030304 Τοπική Κοινότητα Κουρτεσίου 6578 12211 3903030402 Άνω Κουρτέσιον,το 2178 12212 3903030403 Κοττέικα,τα 558 12213 3903030401 Κουρτέσιον,το 3857 12214 39030305 Τοπική Κοινότητα Μανολάδος 1.1848 12215 3903030502 Καρβουναίικα,τα 408 12216 3903030503 Λουτρά Υρμίνης,τα 28 12217 3903030501 Μανολάς,η 8448 12218 3903030504 Μέγα Πεύκον,το 548 12219 3903030505 Μπρίνια,τα 1488 12220 3903030506 Σαμαραίικα,τα 967 12221 39030306 Τοπική Κοινότητα Νεαπόλεως 1538 12222 3903030601 Νεάπολις,η 1537 12223 39030307 Τοπική Κοινότητα Νέας Μανολάδος 2.0068 12224 3903030701 Νέα Μανολάς,η 2.0067 12225 39030308 Τοπική Κοινότητα Νησίου 3528 12226 3903030802 Αγία Μαρίνα,η 358 12227 3903030803 Άγιος Αθανάσιος,ο 3

Page 181: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 12228 3903030804 Καραβουλαίικα,τα 838 12229 3903030805 Κρεμμύδιον,το 288 12230 3903030801 Νησίον,το 2037 12231 39030309 Τοπική Κοινότητα Ξενιών 1768 12232 3903030901 Καλυβάκια,τα 718 12233 3903030902 Ξενιές,οι 818 12234 3903030903 Παλαιοχώρα,η 246 12235 390304 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΡΟΥ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ 3.6227 12236 39030402 Τοπική Κοινότητα Κάστρου 1.0898 12237 3903040202 Ανάληψη,η 88 12238 3903040203 Καλαμιά,η 128 12239 3903040204 Καραβάκι,το 398 12240 3903040201 Κάστρον,το 1.0158 12241 3903040205 Λουτρά Κυλλήνης,τα 118 12242 3903040206 Ψηλή Ράχη,η 47 12243 39030403 Τοπική Κοινότητα Κάτω Παναγίας 1.1498 12244 3903040302 Ίκαρος,ο 5228 12245 3903040301 Κάτω Παναγία,η 5498 12246 3903040303 Μονή Βλαχερνών,η 787 12247 39030401 Τοπική Κοινότητα Κυλλήνης 6318 12248 3903040102 Καυκαλίδα,η (νησίς) 08 12249 3903040101 Κυλλήνη,η 6317 12250 39030404 Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου Μυρτουντίων 7538 12251 3903040402 Βυτιναίικα,τα 118 12252 3903040401 Νεοχώριον,το 7426 12253 390301 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 4.8557 12254 39030101 Δημοτική Κοινότητα Λεχαινών 2.9278 12255 3903010102 Άγιοι Θεόδωροι,οι 1948 12256 3903010103 Άγιος Παντελεήμων,ο 378 12257 3903010104 Καταρράχι,το 558 12258 3903010101 Λεχαινά,τα 2.6417 12259 39030102 Τοπική Κοινότητα Άγιος Χαράλαμπος 638 12260 3903010201 Άγιος Χαράλαμπος,ο 637 12261 39030103 Τοπική Κοινότητα Αρετής 2208 12262 3903010301 Αρετή,η 2207 12263 39030104 Τοπική Κοινότητα Μελίσσα 3018 12264 3903010401 Μέλισσα,η 3017 12265 39030105 Τοπική Κοινότητα Μπόρσιον 2098 12266 3903010501 Μπόρσιον,το 2097 12267 39030106 Τοπική Κοινότητα Μυρσίνης 1.1358 12268 3903010601 Μυρσίνη,η 1.135

5 12269 3904ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ (Έδρα: Κρέστενα,τα, Ιστορική έδρα: Ανδρίτσαινα,η) 14.109

6 12270 390402 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΙΦΕΙΡΑΣ 2.0087 12271 39040202 Τοπική Κοινότητα Αλιφείρας 968 12272 3904020201 Αλίφειρα,η 828 12273 3904020202 Πευκίον,το 147 12274 39040203 Τοπική Κοινότητα Αμυγδαλεών 5008 12275 3904020302 Άγιος Ηλίας,ο 68 12276 3904020303 Αμυγδαλέαι,αι 538 12277 3904020301 Κάτω Αμυγδαλιές,οι 2498 12278 3904020304 Κεραμίδιον,το 378 12279 3904020305 Κράνα,η 1418 12280 3904020306 Παλαιοχώριον,το 147 12281 39040204 Τοπική Κοινότητα Βρεστού 2138 12282 3904020401 Βρεστόν,το 1748 12283 3904020402 Λογγόν,το 397 12284 39040201 Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας 6288 12285 3904020101 Καλλιθέα,η 5238 12286 3904020102 Μελίσσια,τα 168 12287 3904020103 Μπαρακίτικα,τα 897 12288 39040205 Τοπική Κοινότητα Λιβαδακίου 2918 12289 3904020501 Λιβαδάκιον,το 1538 12290 3904020502 Πτελέα,η 648 12291 3904020503 Ράπτης,ο 747 12292 39040206 Τοπική Κοινότητα Μυρωνίων 2808 12293 3904020602 Άγιος Βλάσης,ο 208 12294 3904020603 Κλήμα,το 50

Page 182: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 12295 3904020601 Μυρώνια,τα 1508 12296 3904020604 Ράμα,το 298 12297 3904020605 Σιλήμνα,η 316 12298 390403 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΗΣ 1.7987 12299 39040301 Τοπική Κοινότητα Ανδριτσαίνης 8568 12300 3904030101 Ανδρίτσαινα,η 7958 12301 3904030102 Κάρμιον,το 218 12302 3904030103 Μύλοι,οι 268 12303 3904030104 Συκέαι,αι 147 12304 39040302 Τοπική Κοινότητα Δαφνούλας 1338 12305 3904030201 Δαφνούλα,η 1278 12306 3904030202 Χελιδόνιον,το 67 12307 39040303 Τοπική Κοινότητα Δραγωγίου 978 12308 3904030301 Δραγώγιον,το 848 12309 3904030302 Καστρούγκαινα,η 78 12310 3904030303 Πλατεία,η 67 12311 39040304 Τοπική Κοινότητα Θεισόας 898 12312 3904030401 Θεισόα,η 897 12313 39040305 Τοπική Κοινότητα Κουφοπούλου 218 12314 3904030501 Κουφόπουλον,το 217 12315 39040306 Τοπική Κοινότητα Λινισταίνης 1108 12316 3904030601 Λινίσταινα,η 1107 12317 39040307 Τοπική Κοινότητα Ματεσίου 1098 12318 3904030701 Ματέσιον,το 1097 12319 39040308 Τοπική Κοινότητα Ροβίων 378 12320 3904030801 Ρόβια,τα 377 12321 39040309 Τοπική Κοινότητα Σέκουλα 2198 12322 3904030902 Μπαλαίϊκα,τα 588 12323 3904030901 Σέκουλας,ο 1617 12324 39040310 Τοπική Κοινότητα Φαναρίου 1278 12325 3904031001 Φανάριον,το 1276 12326 390401 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ 10.3037 12327 39040101 Δημοτική Κοινότητα Κρεστένων 2.3568 12328 3904010102 Καμίνια,τα 1318 12329 3904010101 Κρέστενα,τα 1.8648 12330 3904010103 Μοσχούλα,η 1868 12331 3904010104 Πόρος,ο 1757 12332 39040102 Τοπική Κοινότητα Βρίνας 7218 12333 3904010201 Βρίνα,η 7217 12334 39040103 Τοπική Κοινότητα Γραίκα 3078 12335 3904010301 Γραίκας,ο 3077 12336 39040104 Τοπική Κοινότητα Γρύλλου 3008 12337 3904010401 Γρύλλος,ο 2088 12338 3904010402 Χάνι Γρύλλου,το 927 12339 39040105 Τοπική Κοινότητα Διασέλλων 5958 12340 3904010501 Διάσελλα,τα 5258 12341 3904010502 Λαδικάκι,το 128 12342 3904010503 Παπά Χάνια,τα 278 12343 3904010504 Σκάλα,η 317 12344 39040106 Τοπική Κοινότητα Καλλικώμου 1.1058 12345 3904010601 Καλλίκωμον,το 1.0088 12346 3904010602 Κρουνοί,οι 978 12347 3904010603 Λαδικόν,το 07 12348 39040107 Τοπική Κοινότητα Καλυβακίων 3998 12349 3904010702 Καλυβάκια,τα 38 12350 3904010701 Νέα Καλυβάκια,τα 3967 12351 39040108 Τοπική Κοινότητα Κάτω Σαμικού 4948 12352 3904010801 Κάτω Σαμικόν,το 4288 12353 3904010802 Κλειδί,το 388 12354 3904010803 Φραγκοκκλησιά,η 287 12355 39040109 Τοπική Κοινότητα Μακρισίων 1.7208 12356 3904010901 Μακρίσια,τα 1.7188 12357 3904010902 Μπάμπες,οι 27 12358 39040110 Τοπική Κοινότητα Πλατιάνας 4268 12359 3904011001 Πλατιάνα,η 4267 12360 39040111 Τοπική Κοινότητα Πλουτοχωρίου 2498 12361 3904011101 Νέο Χωριό,το 2498 12362 3904011102 Πλουτοχώριον,το 0

Page 183: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

7 12363 39040112 Τοπική Κοινότητα Ραχών 3838 12364 3904011201 Ράχαι,αι 3837 12365 39040113 Τοπική Κοινότητα Σαμικού 3898 12366 3904011301 Σαμικόν,το 3897 12367 39040114 Τοπική Κοινότητα Σκιλλουντίας 3418 12368 3904011401 Νέα Σκιλλουντία,η 3218 12369 3904011402 Σκιλλουντία,η 207 12370 39040115 Τοπική Κοινότητα Τρυπητής 2098 12371 3904011502 Λεκάνη,η 38 12372 3904011501 Τρυπητή,η 2067 12373 39040116 Τοπική Κοινότητα Φρίξης 3098 12374 3904011602 Ανεμοχωράκι,το 1098 12375 3904011601 Φρίξα,η 2005 12376 3905 ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ (Έδρα: Αρχαία Ολυμπία,η) 13.4096 12377 390501 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 8.1287 12378 39050101 Τοπική Κοινότητα Αρχαίας Ολυμπίας 9728 12379 3905010101 Αρχαία Ολυμπία,η 8358 12380 3905010102 Δρούβα,η 1377 12381 39050102 Τοπική Κοινότητα Αρχαίας Πίσας 3898 12382 3905010201 Αρχαία Πίσα,η 3878 12383 3905010202 Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία,η 27 12384 39050103 Τοπική Κοινότητα Άσπρων Σπιτιών 1958 12385 3905010301 Άσπρα Σπίτια,τα 1957 12386 39050104 Τοπική Κοινότητα Βασιλακίου 4568 12387 3905010401 Βασιλάκιον,το 3648 12388 3905010402 Υψηλόν,το 927 12389 39050105 Τοπική Κοινότητα Ηρακλείας 2728 12390 3905010501 Ηράκλεια,η 2727 12391 39050106 Τοπική Κοινότητα Καμένης 2168 12392 3905010601 Κάμενα,η 1448 12393 3905010602 Νέα Κάμενα,η 727 12394 39050107 Τοπική Κοινότητα Καυκωνίας 1608 12395 3905010701 Καυκωνία,η 1607 12396 39050108 Τοπική Κοινότητα Κλαδέου 1548 12397 3905010801 Κλάδεος,ο 1547 12398 39050109 Τοπική Κοινότητα Κοσκινά 2488 12399 3905010901 Κοσκινάς,ο 1848 12400 3905010902 Φαναράς,ο 647 12401 39050110 Τοπική Κοινότητα Κρυονερίου Ηλείας 1398 12402 3905011001 Κρυονέριον,το 1397 12403 39050111 Τοπική Κοινότητα Λιναριάς 1568 12404 3905011101 Λιναριά,η 1567 12405 39050112 Τοπική Κοινότητα Λούβρου 2408 12406 3905011202 Γύρος,ο 118 12407 3905011201 Λούβρον,το 2297 12408 39050113 Τοπική Κοινότητα Μάγειρα 1008 12409 3905011301 Μάγειρας,ο 1007 12410 39050114 Τοπική Κοινότητα Μουριάς 1408 12411 3905011401 Μουριά,η 1407 12412 39050115 Τοπική Κοινότητα Ξηροκάμπου 2638 12413 3905011502 Αμπάριον,το 638 12414 3905011501 Ξηρόκαμπος,ο 2007 12415 39050116 Τοπική Κοινότητα Πελοπίου 9768 12416 3905011601 Πελόπιον,το 9767 12417 39050117 Τοπική Κοινότητα Πεύκων 2158 12418 3905011701 Πεύκαι,αι 2157 12419 39050118 Τοπική Κοινότητα Πλατάνου 7808 12420 3905011802 Άγιος Γεώργιος,ο 148 12421 3905011801 Πλάτανος,ο 7667 12422 39050119 Τοπική Κοινότητα Πουρναρίου 1568 12423 3905011901 Πουρνάριον,το 1567 12424 39050120 Τοπική Κοινότητα Σμίλας 3908 12425 3905012002 Καρούτες,οι 498 12426 3905012001 Σμίλα,η 3417 12427 39050121 Τοπική Κοινότητα Στρεφίου 5558 12428 3905012102 Κάτω Στρέφι,το 1758 12429 3905012101 Στρέφιον,το 3807 12430 39050122 Τοπική Κοινότητα Φλόκα 406

Page 184: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 12431 3905012201 Φλόκας,ο 4067 12432 39050123 Τοπική Κοινότητα Χελιδονίου 5508 12433 3905012301 Χελιδόνιον,το 5506 12434 390502 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΜΠΕΙΑΣ 1.0007 12435 39050202 Τοπική Κοινότητα Αστρά 2658 12436 3905020201 Αστράς,ο 1328 12437 3905020202 Καλύβια Αστρά,τα 1337 12438 39050201 Τοπική Κοινότητα Λαμπείας 5298 12439 3905020102 Αμυγδαλή,η 618 12440 3905020101 Λάμπεια,η 4687 12441 39050203 Τοπική Κοινότητα Ορεινής 2068 12442 3905020301 Ορεινή,η 1948 12443 3905020302 Παλιοφυτιά,η 126 12444 390503 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΩΝΟΣ 1.3127 12445 39050302 Τοπική Κοινότητα Αγίας Κυριακής 788 12446 3905030201 Αγία Κυριακή,η 787 12447 39050303 Τοπική Κοινότητα Αγίας Τριάδος 2178 12448 3905030301 Αγία Τριάς,η 2177 12449 39050301 Τοπική Κοινότητα Αντρωνίου 5738 12450 3905030102 Άγιος Γεώργιος,ο 378 12451 3905030103 Αντρώνιον,το 2748 12452 3905030101 Πανόπουλος,ο 2168 12453 3905030104 Χάνια Σπαρτουλιά,τα 467 12454 39050304 Τοπική Κοινότητα Κακοταρίου 1808 12455 3905030401 Κακοτάριον,το 1807 12456 39050305 Τοπική Κοινότητα Κρυόβρυσης 1878 12457 3905030502 Καλύβια,τα 368 12458 3905030501 Κρυόβρυση,η 1517 12459 39050306 Τοπική Κοινότητα Τσιπιανών 778 12460 3905030602 Άγιος Ανδρέας,ο 148 12461 3905030603 Κερέσοβα,η 48 12462 3905030601 Τσιπιανά,τα 596 12463 390504 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΟΛΟΗΣ 2.9697 12464 39050402 Τοπική Κοινότητα Αχλαδινής 2668 12465 3905040201 Αχλαδινή,η 2438 12466 3905040202 Κουτσουρούμπας,ο 237 12467 39050403 Τοπική Κοινότητα Δούκα 1128 12468 3905040301 Δούκας,ο 348 12469 3905040302 Λάσδικας,ο 787 12470 39050404 Τοπική Κοινότητα Κούμανη 5068 12471 3905040402 Αι Γιαννάκης,ο 88 12472 3905040403 Καστανιά,η 08 12473 3905040401 Κούμανης,ο 4987 12474 39050401 Τοπική Κοινότητα Λάλα 6368 12475 3905040101 Λάλας,ο 5548 12476 3905040102 Πόθος,ο 827 12477 39050405 Τοπική Κοινότητα Μηλεών 1118 12478 3905040501 Μηλέαι,αι 1117 12479 39050406 Τοπική Κοινότητα Νεμούτας 5628 12480 3905040602 Βίλλια,η 278 12481 3905040603 Κάμπος,ο (Τ.Κ.Νεμούτας) 208 12482 3905040601 Νεμούτα,η 4848 12483 3905040604 Τσαπαραίϊκα,τα 317 12484 39050407 Τοπική Κοινότητα Νεράιδας 2808 12485 3905040702 Κάμπος,ο (Τ.Κ.Νεράιδας) 28 12486 3905040701 Νεράιδα,η 2787 12487 39050408 Τοπική Κοινότητα Περσαίνης 2888 12488 3905040802 Νέα Πέρσαινα,η 2888 12489 3905040801 Πέρσαινα,η 07 12490 39050409 Τοπική Κοινότητα Φολόης 2088 12491 3905040901 Φολόη,η 2085 12492 3906 ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ (Έδρα: Ζαχάρω,η) 8.9536 12493 390601 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΧΑΡΩΣ 7.5827 12494 39060101 Δημοτική Κοινότητα Ζαχάρως 3.4838 12495 3906010102 Άγιος Νικόλαος,ο 1868 12496 3906010101 Ζαχάρω,η 3.1458 12497 3906010103 Καϊάφας,ο 08 12498 3906010104 Κάτω Ξηροχώρι,το 152

Page 185: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

7 12499 39060102 Τοπική Κοινότητα Αγίου Ηλία 348 12500 3906010201 Άγιος Ηλίας,ο 347 12501 39060103 Τοπική Κοινότητα Ανηλίου 1098 12502 3906010301 Ανήλιον,το 578 12503 3906010302 Κοτρωνάκι,το 308 12504 3906010303 Μπούρμπουλας,ο 227 12505 39060104 Τοπική Κοινότητα Αρήνης 1728 12506 3906010401 Αρήνη,η 1388 12507 3906010402 Κάτω Αρήνη,η 347 12508 39060105 Τοπική Κοινότητα Αρτέμιδας 1508 12509 3906010501 Αρτέμιδα,η 1507 12510 39060106 Τοπική Κοινότητα Γιαννιτσοχωρίου 4458 12511 3906010601 Γιαννιτσοχώριον,το 4457 12512 39060107 Τοπική Κοινότητα Κακοβάτου 4218 12513 3906010701 Κακόβατος,ο 4217 12514 39060108 Τοπική Κοινότητα Καλιδόνης 2658 12515 3906010801 Καλίδονα,η 1368 12516 3906010802 Κάμπος,ο 1078 12517 3906010803 Κοστομέρα,η 227 12518 39060109 Τοπική Κοινότητα Λεπρέου 3668 12519 3906010902 Αγραπιδιά,η 128 12520 3906010903 Δράκος,ο 648 12521 3906010901 Λέπρεον,το 2198 12522 3906010904 Παναγιές,οι 278 12523 3906010905 Ρεβελαίϊκα,τα 228 12524 3906010906 Σκουπάς,ο 227 12525 39060110 Τοπική Κοινότητα Μακίστου 448 12526 3906011001 Μάκιστος,ο 447 12527 39060111 Τοπική Κοινότητα Μηλέας 1368 12528 3906011101 Μηλέα,η 1367 12529 39060112 Τοπική Κοινότητα Μίνθης 868 12530 3906011202 Κοτρώνιον,το 98 12531 3906011201 Μίνθη,η 777 12532 39060113 Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου 3458 12533 3906011301 Νεοχώριον,το (Τ.Κ.Νεοχωρίου) 3457 12534 39060114 Τοπική Κοινότητα Ξηροχωρίου 4508 12535 3906011402 Κοτρώνι,το 198 12536 3906011403 Μάραθος,ο 128 12537 3906011404 Νεοχώριον,το (Τ.Κ.Ξηροχωρίου) 1118 12538 3906011401 Ξηροχώριον,το 2588 12539 3906011405 Παναγιά,η (Τ.Κ.Ξηροχωρίου) 507 12540 39060115 Τοπική Κοινότητα Πρασιδακίου 1058 12541 3906011502 Παλιό Πρασιδάκι,το 48 12542 3906011501 Πρασιδάκιον,το 908 12543 3906011503 Τρανή Λάκα,η 117 12544 39060116 Τοπική Κοινότητα Ροδινών 1298 12545 3906011601 Ροδινά,τα 1297 12546 39060117 Τοπική Κοινότητα Σμέρνας 1738 12547 3906011702 Παναγιά,η (Τ.Κ.Σμέρνας) 188 12548 3906011701 Σμέρνα,η 1557 12549 39060118 Τοπική Κοινότητα Σχίνων 3648 12550 3906011802 Πανόραμα,το 1148 12551 3906011801 Σχίνοι,οι 2507 12552 39060119 Τοπική Κοινότητα Ταξιαρχών 2308 12553 3906011902 Θολόν,το 748 12554 3906011901 Κάτω Ταξιάρχαι,οι 1048 12555 3906011903 Λογγάκι,το 268 12556 3906011904 Ταξιάρχαι,οι 267 12557 39060120 Τοπική Κοινότητα Χρυσοχωρίου 758 12558 3906012002 Παλαιοχώριον,το 98 12559 3906012001 Χρυσοχώρι,το 666 12560 390602 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ 1.3717 12561 39060202 Τοπική Κοινότητα Κρυονερίου Ολυμπίας 728 12562 3906020201 Κρυονέριον,το 558 12563 3906020202 Τριάντα,το 177 12564 39060201 Τοπική Κοινότητα Νέας Φιγαλείας 1.0338 12565 3906020101 Νέα Φιγαλεία,η 7858 12566 3906020102 Φασκομηλιά,η 248

Page 186: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

7 12567 39060203 Τοπική Κοινότητα Περιβολίων 468 12568 3906020301 Περιβόλια,τα 467 12569 39060204 Τοπική Κοινότητα Πετραλώνων 1598 12570 3906020401 Πετράλωνα,τα 1597 12571 39060205 Τοπική Κοινότητα Στομίου 208 12572 3906020501 Στόμιον,το 207 12573 39060206 Τοπική Κοινότητα Φιγαλείας 418 12574 3906020601 Φιγαλεία,η 415 12575 3902 ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ (Έδρα: Αμαλιάς,η) 32.2196 12576 390201 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 28.5207 12577 39020101 Δημοτική Κοινότητα Αμαλιάδος 18.3038 12578 3902010102 Άγιος Ιωάννης,ο 4318 12579 3902010101 Αμαλιάς,η 16.7638 12580 3902010103 Κουρούτας,ο 4338 12581 3902010104 Μαραθέα,η 2608 12582 3902010105 Παλούκι,το 1438 12583 3902010106 Παναγία,η 1228 12584 3902010107 Τσαφλέικα,τα 918 12585 3902010108 Τσιχλέικα,τα 607 12586 39020102 Τοπική Κοινότητα Αγίου Δημητρίου 3828 12587 3902010201 Άγιος Δημήτριος,ο 2618 12588 3902010202 Κολοκυθάς,ο 1217 12589 39020103 Τοπική Κοινότητα Αγίου Ηλία Πηνηίων 3028 12590 3902010301 Άγιος Ηλίας,ο 3027 12591 39020104 Τοπική Κοινότητα Αμπελοκάμπου 4688 12592 3902010401 Αμπελόκαμπος,ο 4687 12593 39020105 Τοπική Κοινότητα Αρχαίας Ήλιδας 3068 12594 3902010501 Αρχαία Ήλιδα,η 3067 12595 39020106 Τοπική Κοινότητα Αυγείου 3258 12596 3902010601 Αυγείον,το 3257 12597 39020107 Τοπική Κοινότητα Γερακίου 6148 12598 3902010702 Ανάληψις,η 1138 12599 3902010701 Γεράκιον,το 5017 12600 39020108 Τοπική Κοινότητα Δάφνης 5438 12601 3902010801 Δάφνη,η 5158 12602 3902010802 Καλαθάς,ο 287 12603 39020109 Τοπική Κοινότητα Δαφνιωτίσσης 3668 12604 3902010901 Δαφνιώτισσα,η 3667 12605 39020110 Τοπική Κοινότητα Δουναίικων 6778 12606 3902011002 Αγία Μαρίνα,η 188 12607 3902011003 Δανικά,τα 168 12608 3902011001 Δουναίικα,τα 6168 12609 3902011004 Κάτω Κερτεζαίικα,τα 277 12610 39020111 Τοπική Κοινότητα Καλυβίων Ήλιδος 4358 12611 3902011101 Καλύβια,τα 4357 12612 39020112 Τοπική Κοινότητα Καρδαμά 9778 12613 3902011201 Καρδαμάς,ο 9488 12614 3902011202 Πετρούλαι,αι 297 12615 39020113 Τοπική Κοινότητα Κέντρου 4628 12616 3902011301 Κέντρον,το 4627 12617 39020114 Τοπική Κοινότητα Κεραμιδιάς 5268 12618 3902011401 Κεραμιδιά,η 5267 12619 39020115 Τοπική Κοινότητα Κρυονέρου 3008 12620 3902011501 Κρυόνερον,το 3007 12621 39020116 Τοπική Κοινότητα Περιστερίου 3638 12622 3902011602 Αστεραίικα,τα 438 12623 3902011603 Παλαιολάνθη,η 118 12624 3902011601 Περιστέριον,το 3097 12625 39020117 Τοπική Κοινότητα Ροβιάτας 3458 12626 3902011702 Κασιδιάρης,ο 178 12627 3902011703 Παραλία,η 308 12628 3902011701 Ροβιάτα,η 2818 12629 3902011704 Ρωμέικα,τα 177 12630 39020118 Τοπική Κοινότητα Σαβαλίων 1.2068 12631 3902011801 Σαβάλια,τα 1.2067 12632 39020119 Τοπική Κοινότητα Σωστίου 3088 12633 3902011901 Σώστιον,το 3087 12634 39020120 Τοπική Κοινότητα Χαβαρίου 1.312

Page 187: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 12635 3902012002 Άγιος Γεώργιος,ο 768 12636 3902012003 Πέρα Χαβάρι,το 538 12637 3902012001 Χαβάριον,το 1.1836 12638 390202 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΗΝΕΙΑΣ 3.6997 12639 39020202 Τοπική Κοινότητα Αγνάντων 2428 12640 3902020201 Άγναντα,τα 2108 12641 3902020202 Αμπελάκια,τα 327 12642 39020203 Τοπική Κοινότητα Αγραπιδοχωρίου 1478 12643 3902020301 Αγραπιδοχώριον,το 428 12644 3902020302 Βάλμη,η 888 12645 3902020303 Κοτρώνα,η 177 12646 39020204 Τοπική Κοινότητα Ανθώνος 1618 12647 3902020401 Ανθών,ο 958 12648 3902020402 Καλόν Παιδίον,το 667 12649 39020205 Τοπική Κοινότητα Αυγής 2098 12650 3902020501 Αυγή,η 598 12651 3902020502 Ωραία,η 1507 12652 39020206 Τοπική Κοινότητα Βελανιδίου 2268 12653 3902020601 Βελανίδιον,το 1728 12654 3902020602 Ρουπακιά,η 328 12655 3902020603 Σούλιον,το 227 12656 39020207 Τοπική Κοινότητα Βουλιαγμένης 3278 12657 3902020701 Βουλιαγμένη,η 3038 12658 3902020702 Γαβράκια,τα 247 12659 39020208 Τοπική Κοινότητα Εφύρας 2688 12660 3902020801 Εφύρα,η 2668 12661 3902020802 Πιρίον,το 27 12662 39020209 Τοπική Κοινότητα Κάμπου 1118 12663 3902020901 Κάμπος,ο 1117 12664 39020210 Τοπική Κοινότητα Λαγανά 1818 12665 3902021001 Λαγανάς,ο 1817 12666 39020211 Τοπική Κοινότητα Λάτα 2048 12667 3902021101 Λάτας,ο 2047 12668 39020212 Τοπική Κοινότητα Λουκά 1558 12669 3902021201 Λουκάς,ο 918 12670 3902021202 Πρινάριον,το 647 12671 39020213 Τοπική Κοινότητα Μαζαρακίου 4078 12672 3902021302 Απιδούλα,η 458 12673 3902021301 Μαζαράκιον,το 1888 12674 3902021303 Πρόδρομος,ο 1747 12675 39020214 Τοπική Κοινότητα Οινόης 2988 12676 3902021401 Οινόη,η 2987 12677 39020215 Τοπική Κοινότητα Ροδιάς 2538 12678 3902021502 Ακροποταμιά,η 758 12679 3902021501 Ροδιά,η 1787 12680 39020201 Τοπική Κοινότητα Σιμοπούλου 3908 12681 3902020102 Άγιος Νικόλαος,ο 218 12682 3902020101 Σιμόπουλον,το 3697 12683 39020216 Τοπική Κοινότητα Σκλίβας 1208 12684 3902021601 Σκλίβα,η 1205 12685 3907 ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ (Έδρα: Γαστούνη,η) 21.0346 12686 390702 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ 5.8997 12687 39070201 Δημοτική Κοινότητα Βαρθολομιού 4.2718 12688 3907020102 Άγιος Παντελεήμονας,ο 168 12689 3907020101 Βαρθολομιό,το 3.6038 12690 3907020103 Βατιώνας,ο 1658 12691 3907020104 Βρανάς,ο 3168 12692 3907020105 Θίνες,οι 278 12693 3907020106 Κοκκάλα,η 208 12694 3907020107 Ρωμέικα,τα 1038 12695 3907020108 Στρουμπούλη,η 217 12696 39070202 Τοπική Κοινότητα Δήμητρας 3248 12697 3907020201 Δήμητρα,η 2968 12698 3907020202 Ρεγκλαίικα,τα 287 12699 39070203 Τοπική Κοινότητα Καλυβίων Μυρτουντίων 1398 12700 3907020301 Καλύβια,τα 1397 12701 39070204 Τοπική Κοινότητα Λυγιάς 7878 12702 3907020402 Αρκούδι,το 157

Page 188: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 12703 3907020403 Γλύφα,η 2598 12704 3907020404 Ιονικόν,το 08 12705 3907020401 Λυγιά,η 2868 12706 3907020405 Παραλία,η 857 12707 39070205 Τοπική Κοινότητα Μάχου 3788 12708 3907020501 Μάχος,ο 3786 12709 390701 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ 11.2547 12710 39070101 Δημοτική Κοινότητα Γαστούνης 7.4858 12711 3907010101 Γαστούνη,η 7.4857 12712 39070102 Τοπική Κοινότητα Καβάσιλα 1.2528 12713 3907010201 Καβάσιλας,ο 1.2527 12714 39070103 Τοπική Κοινότητα Καρδιακαυτίου 6518 12715 3907010301 Καρδιακαύτιον,το 6517 12716 39070104 Τοπική Κοινότητα Κοροίβου 3168 12717 3907010401 Κόροιβος,ο 3167 12718 39070105 Τοπική Κοινότητα Λευκοχωρίου 5468 12719 3907010501 Λευκοχώριον,το 5467 12720 39070106 Τοπική Κοινότητα Παλαιοχωρίου 4618 12721 3907010601 Παλαιοχώριον,το 4617 12722 39070107 Τοπική Κοινότητα Ρουπακίου 5438 12723 3907010701 Ρουπάκιον,το 5436 12724 390703 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΑΓΑΝΟΥ 3.8817 12725 39070301 Δημοτική Κοινότητα Τραγανού 3.3478 12726 3907030102 Μαρκόπουλον,το 1258 12727 3907030103 Όλγα,η 6728 12728 3907030104 Πηγάδιον,το 418 12729 3907030101 Τραγανόν,το 2.5097 12730 39070302 Τοπική Κοινότητα Αγίας Μαύρας 4688 12731 3907030201 Αγία Μαύρα,η 4687 12732 39070303 Τοπική Κοινότητα Σιμίζα 668 12733 3907030301 Σιμίζα,η 665 12734 3901 ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ (Έδρα: Πύργος,ο) 47.9956 12735 390102 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΩΛΑΚΟΣ 2.9357 12736 39010201 Δημοτική Κοινότητα Επιταλίου 1.4958 12737 3901020101 Επιτάλιον,το 1.4698 12738 3901020102 Παραλία,η 267 12739 39010202 Τοπική Κοινότητα Αγριδίου 538 12740 3901020201 Αγρίδιον,το 537 12741 39010203 Τοπική Κοινότητα Αλφειούσης 1.0378 12742 3901020301 Αλφειούσα,η 1.0377 12743 39010204 Τοπική Κοινότητα Ανεμοχωρίου 3508 12744 3901020401 Ανεμοχώριον,το 3506 12745 390103 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΑΡΔΑΝΟΥ 3.6737 12746 39010302 Τοπική Κοινότητα Αγίων Αποστόλων 958 12747 3901030201 Άγιοι Απόστολοι,οι 957 12748 39010303 Τοπική Κοινότητα Αλποχωρίου 7208 12749 3901030301 Αλποχώριον,το 2168 12750 3901030302 Καπανδρίτιον,το 358 12751 3901030303 Χανάκια,τα 4697 12752 39010301 Τοπική Κοινότητα Βουνάργου 7788 12753 3901030101 Βούναργον,το 7787 12754 39010304 Τοπική Κοινότητα Βροχίτσης 3598 12755 3901030401 Βροχίτσα,η 3597 12756 39010305 Τοπική Κοινότητα Κατσαρού 3108 12757 3901030501 Κατσαρός,ο 3107 12758 39010306 Τοπική Κοινότητα Κορυφής 2468 12759 3901030601 Κορυφή,η 2238 12760 3901030602 Μονή Φραγκοπηδήματος,η 237 12761 39010307 Τοπική Κοινότητα Ξυλοκέρας 3198 12762 3901030701 Ξυλοκέρα,η 3197 12763 39010308 Τοπική Κοινότητα Πρασίνου 7188 12764 3901030802 Γλυκόριζο,το 928 12765 3901030803 Κεραμιδιά,η 1408 12766 3901030801 Πράσινον,το 4867 12767 39010309 Τοπική Κοινότητα Φοναϊτίκων 1288 12768 3901030901 Φοναΐτικα,τα 1286 12769 390101 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΥΡΓΟΥ 35.5727 12770 39010101 Δημοτική Κοινότητα Πύργου 25.180

Page 189: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 12771 3901010102 Ανθόπυργος,ο 2608 12772 3901010103 Καβασιλάκια,τα 1118 12773 3901010101 Πύργος,ο 24.3598 12774 3901010104 Συντριάδα,η 2098 12775 3901010105 Τραγανό,το (Δ.Κ.Πύργου) 2417 12776 39010102 Τοπική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου 7078 12777 3901010201 Άγιος Γεώργιος,ο (Τ.Κ.Αγίου Γεωργίου) 7077 12778 39010103 Τοπική Κοινότητα Αγίου Ηλία Πύργου 3658 12779 3901010301 Άγιος Ηλίας,ο 1138 12780 3901010302 Πυργί,το 938 12781 3901010303 Σταματελαίικα,τα 1597 12782 39010104 Τοπική Κοινότητα Αγίου Ιωάννου 6848 12783 3901010401 Άγιος Ιωάννης,ο 4718 12784 3901010402 Κυανή Ακτή,η 598 12785 3901010403 Παλάτας,ο 1098 12786 3901010404 Τραγανό,το (Τ.Κ.Αγίου Ιωάννου) 457 12787 39010105 Τοπική Κοινότητα Αμπελώνος 6298 12788 3901010501 Αμπελών,ο 5198 12789 3901010502 Κουζούλιον,το 1068 12790 3901010503 Ροζέικα,τα 47 12791 39010106 Τοπική Κοινότητα Βαρβασαίνης 1.2028 12792 3901010601 Βαρβάσαινα,η 1.1078 12793 3901010602 Κάτω Βαρβάσαινα,η 957 12794 39010107 Τοπική Κοινότητα Βυτιναιίκων 3408 12795 3901010701 Βυτιναίικα,τα (Τ.Κ.Βυτιναιίκων) 3407 12796 39010108 Τοπική Κοινότητα Γρανιτσαιίκων 3768 12797 3901010801 Γρανιτσαίικα,τα 3108 12798 3901010802 Καβούρι,το 667 12799 39010109 Τοπική Κοινότητα Ελαιώνος 4368 12800 3901010902 Βυτιναίικα,τα (Τ.Κ.Ελαιώνος) 1548 12801 3901010901 Ελαιών,ο 2827 12802 39010110 Τοπική Κοινότητα Κατακόλου 5138 12803 3901011002 Άγιος Ανδρέας,ο (Τ.Κ.Κατακόλου) 48 12804 3901011001 Κατάκολον,το 5097 12805 39010111 Τοπική Κοινότητα Κολιρίου 9798 12806 3901011102 Κολιρέικες Παράγκες,οι 3588 12807 3901011101 Κολίριον,το 6217 12808 39010112 Τοπική Κοινότητα Κορακοχωρίου 2818 12809 3901011202 Άγιος Ανδρέας,ο (Τ.Κ.Κορακοχωρίου) 118 12810 3901011203 Καλλιθέα,η 528 12811 3901011201 Κορακοχώριον,το 2138 12812 3901011204 Μπούκα,η 57 12813 39010113 Τοπική Κοινότητα Λασταιίκων 8158 12814 3901011302 Ιτιά,η 978 12815 3901011301 Λασταίικα,τα 7187 12816 39010114 Τοπική Κοινότητα Λεβεντοχωρίου 2048 12817 3901011401 Λεβεντοχώριον,το 2047 12818 39010115 Τοπική Κοινότητα Μυρτέας 8988 12819 3901011501 Μυρτέα,η 8987 12820 39010116 Τοπική Κοινότητα Παλαιοβαρβασαίνης 3278 12821 3901011602 Άγιος Γεώργιος,ο (Τ.Κ.Παλαιοβαρβασαίνης) 628 12822 3901011603 Κάμπος,ο 1078 12823 3901011601 Παλαιοβαρβάσαινα,η 1587 12824 39010117 Τοπική Κοινότητα Σαλμώνης 6438 12825 3901011702 Αλφειός,ο 318 12826 3901011701 Σαλμώνη,η 6127 12827 39010118 Τοπική Κοινότητα Σκαφιδιάς 2118 12828 3901011802 Καλακαίικα,τα 858 12829 3901011803 Μονή Σκαφιδιάς,η 48 12830 3901011804 Πατρονικολαίικα,τα 08 12831 3901011801 Σκαφιδιά,η 1227 12832 39010119 Τοπική Κοινότητα Σκουροχωρίου 7828 12833 3901011902 Κάτω Καβούρι,το 1728 12834 3901011901 Σκουροχώριον,το 6106 12835 390104 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΩΛΕΝΗΣ 5.8157 12836 39010402 Τοπική Κοινότητα Αγίας Άννης 1688 12837 3901040201 Αγία Άννα,η 1687 12838 39010403 Τοπική Κοινότητα Αρβανίτη 208

Page 190: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 12839 3901040301 Αρβανίτης,ο 2087 12840 39010404 Τοπική Κοινότητα Γουμέρου 6428 12841 3901040401 Γούμερον,το 6427 12842 39010401 Τοπική Κοινότητα Καράτουλα 6998 12843 3901040101 Καράτουλας,ο 6868 12844 3901040102 Κλειδερέικα,τα 88 12845 3901040103 Μάρμαρα,τα 57 12846 39010405 Τοπική Κοινότητα Καρυάς 1758 12847 3901040502 Βαρβαρίνα,η 498 12848 3901040501 Καρυά,η 558 12849 3901040503 Σιτοχώριον,το 717 12850 39010406 Τοπική Κοινότητα Κλινδιάς 3048 12851 3901040601 Κλινδιά,η 3047 12852 39010407 Τοπική Κοινότητα Κουτσοχέρας 3828 12853 3901040701 Κουτσοχέρα,η 3827 12854 39010408 Τοπική Κοινότητα Λανθίου 4288 12855 3901040801 Λάνθιον,το 4178 12856 3901040802 Μονή Κρεμαστής,η 117 12857 39010409 Τοπική Κοινότητα Λατζοΐου 5128 12858 3901040902 Άγιος Γεώργιος,ο 968 12859 3901040903 Αλμυρίκι,το 598 12860 3901040904 Γραμματικός,ο 148 12861 3901040901 Λατζόιον,το 3437 12862 39010410 Τοπική Κοινότητα Μαγούλας 3908 12863 3901041002 Κατσομαλιαραίικα,τα 168 12864 3901041001 Μαγούλα,η 3747 12865 39010411 Τοπική Κοινότητα Μουζακίου 4498 12866 3901041101 Μουζάκιον,το 4497 12867 39010412 Τοπική Κοινότητα Πεύκης 1268 12868 3901041201 Πεύκη,η 1267 12869 39010413 Τοπική Κοινότητα Σοπίου 1618 12870 3901041301 Σόπιον,το 1617 12871 39010414 Τοπική Κοινότητα Χαριάς 1828 12872 3901041401 Χαριά,η 1827 12873 39010415 Τοπική Κοινότητα Χειμαδιού 4808 12874 3901041501 Χειμαδιόν,το 4807 12875 39010416 Τοπική Κοινότητα Ωλένης 5098 12876 3901041601 Ωλένη,η 5093 12877 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (Έδρα: Τρίπολις,η) 577.9034 12878 40 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ (Έδρα: Τρίπολις,η) 86.6855 12879 4002 ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ (Έδρα: Άστρος,το) 10.3417 12880 40020001 Δημοτική Κοινότητα Άστρους 2.4088 12881 4002000102 Άγιος Ιωάννης,ο 718 12882 4002000103 Άγιος Στέφανος,ο 38 12883 4002000101 Άστρος,το 2.2858 12884 4002000104 Βάρβογλη,η 368 12885 4002000105 Ιερά Μονή Λουκούς,η 98 12886 4002000106 Χαντάκια,τα 47 12887 40020002 Τοπική Κοινότητα Αγίας Σοφίας 648 12888 4002000201 Αγία Σοφία,η 647 12889 40020003 Τοπική Κοινότητα Αγίου Ανδρέου 1.0658 12890 4002000301 Άγιος Ανδρέας,ο 9988 12891 4002000302 Άγιος Γεώργιος,ο (Τ.Κ.Αγίου Ανδρέου) 08 12892 4002000303 Αρκαδικό Χωριό,το 358 12893 4002000304 Παραλία Αγίου Ανδρέου,η 327 12894 40020004 Τοπική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου 298 12895 4002000401 Άγιος Γεώργιος,ο (Τ.Κ.Αγίου Γεωργίου) 38 12896 4002000402 Αετοχώριον,το 198 12897 4002000403 Βάθηα,τα 78 12898 4002000404 Μελίσσιον,το 07 12899 40020005 Τοπική Κοινότητα Αγίου Πέτρου 7178 12900 4002000501 Άγιος Πέτρος,ο 6758 12901 4002000502 Μονή Μαλεβής,η 148 12902 4002000503 Ξηροκάμπι,το 287 12903 40020006 Τοπική Κοινότητα Βερβένων 5028 12904 4002000601 Βέρβενα,τα 2658 12905 4002000602 Κάτω Βέρβενα,τα 2208 12906 4002000603 Παυλέικα,τα 17

Page 191: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

7 12907 40020007 Τοπική Κοινότητα Δολιανών 8468 12908 4002000701 Άνω Δολιανά,τα 908 12909 4002000702 Δραγούμι,το 88 12910 4002000703 Καμινάριον,το 08 12911 4002000704 Κάτω Δολιανά,τα 5958 12912 4002000705 Κούβλης,ο 578 12913 4002000706 Προσήλια,τα 888 12914 4002000707 Ρουναίικα,τα 87 12915 40020008 Τοπική Κοινότητα Ελάτου 568 12916 4002000801 Έλατος,ο 567 12917 40020009 Τοπική Κοινότητα Καράτουλα Κυνουρίας 308 12918 4002000901 Καράτουλας,ο 307 12919 40020010 Τοπική Κοινότητα Καστανίτσης 1758 12920 4002001001 Καστανίτσα,η 1757 12921 40020011 Τοπική Κοινότητα Καστρίου 3358 12922 4002001101 Καστρίον,το 3357 12923 40020012 Τοπική Κοινότητα Κορακοβουνίου 6598 12924 4002001201 Κορακοβούνιον,το 6068 12925 4002001202 Νεοχώριον,το 458 12926 4002001203 Ορεινόν Κορακοβούνιον,το 87 12927 40020013 Τοπική Κοινότητα Κουτρούφων 1538 12928 4002001301 Κούτρουφα,τα 1537 12929 40020014 Τοπική Κοινότητα Μελιγούς 6848 12930 4002001402 Αγία Αναστασία,η 208 12931 4002001401 Ορεινή Μελιγού,η 138 12932 4002001403 Πόρτες,οι 178 12933 4002001404 Χειμερινή Μελιγού,η 6347 12934 40020015 Τοπική Κοινότητα Μεσορράχης 798 12935 4002001501 Μεσορράχη,η 797 12936 40020016 Τοπική Κοινότητα Νέας Χώρας 298 12937 4002001601 Νέα Χώρα,η 297 12938 40020017 Τοπική Κοινότητα Ξηροπηγάδου 4338 12939 4002001702 Λιλέικα,τα 288 12940 4002001703 Λιμανάκια,τα 208 12941 4002001704 Μεταμόρφωση,η 48 12942 4002001701 Ξηροπήγαδον,το 3538 12943 4002001705 Πλάκα,η 78 12944 4002001706 Χάνι Γκρίγκου,το 217 12945 40020018 Τοπική Κοινότητα Παραλίου Άστρους 1.0438 12946 4002001801 Παράλιον Άστρος,το 1.0437 12947 40020019 Τοπική Κοινότητα Περδικόβρυσης 1028 12948 4002001902 Μονή Προδρόμου,η 08 12949 4002001901 Περδικόβρυση,η 1027 12950 40020020 Τοπική Κοινότητα Πλατάνας 308 12951 4002002002 Λουλούδια,τα 08 12952 4002002001 Πλατάνα,η 307 12953 40020021 Τοπική Κοινότητα Πλατάνου 2138 12954 4002002101 Πλάτανος,ο 2137 12955 40020022 Τοπική Κοινότητα Πραστού 3368 12956 4002002202 Άγιος Παντελεήμων,ο 778 12957 4002002203 Μονή Εορτακουστής,η 48 12958 4002002201 Πραστός,ο 2557 12959 40020023 Τοπική Κοινότητα Σιταίνης 1648 12960 4002002301 Σίταινα,η 1647 12961 40020024 Τοπική Κοινότητα Στόλου 828 12962 4002002401 Στόλος,ο 528 12963 4002002402 Φούντωμα,το 307 12964 40020025 Τοπική Κοινότητα Χαράδρου 398 12965 4002002502 Άγιοι Ασώματοι,οι 28 12966 4002002501 Χάραδρος,ο 377 12967 40020026 Τοπική Κοινότητα Ωργιάς 688 12968 4002002601 Ωριά ή Ωργιά,η 685 12969 4003 ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ (Έδρα: Δημητσάνα,η) 10.1096 12970 400302 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΥΤΙΝΑΣ 1.1167 12971 40030201 Τοπική Κοινότητα Βυτίνας 6668 12972 4003020101 Βυτίνα,η 6528 12973 4003020102 Μονή Παναγίας Κερνίτσης,η 147 12974 40030202 Τοπική Κοινότητα Ελάτης 27

Page 192: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 12975 4003020201 Ελάτη,η 277 12976 40030203 Τοπική Κοινότητα Καμενίτσης 1678 12977 4003020301 Καμενίτσα,η 1568 12978 4003020302 Καρβούνιον,το 117 12979 40030204 Τοπική Κοινότητα Λάστης 108 12980 4003020402 Αγριδάκιον,το 08 12981 4003020401 Λάστα,η 107 12982 40030205 Τοπική Κοινότητα Μαγουλιάνων 1198 12983 4003020501 Μαγούλιανα,τα 1178 12984 4003020502 Παν,ο 27 12985 40030206 Τοπική Κοινότητα Νυμφασίας 1148 12986 4003020601 Νυμφασία,η 1147 12987 40030207 Τοπική Κοινότητα Πυργακίου 138 12988 4003020702 Μεθύδριον,το 118 12989 4003020703 Μονή Αγίων Θεοδώρων,η 08 12990 4003020701 Πυργάκιον,το 26 12991 400301 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ 7637 12992 40030101 Τοπική Κοινότητα Δημητσάνης 4478 12993 4003010101 Δημητσάνα,η 3428 12994 4003010102 Καρκαλού,η 768 12995 4003010103 Μονή Αιμυαλών ή Φιλοσόφου,η 78 12996 4003010104 Παλαιοχώριον,το 227 12997 40030102 Τοπική Κοινότητα Ζατούνης 718 12998 4003010202 Βλόγγος,ο 78 12999 4003010201 Ζάτουνα,η 458 13000 4003010203 Μάρκος,ο 197 13001 40030103 Τοπική Κοινότητα Ζιγοβιστίου 798 13002 4003010301 Ζιγοβίστιον,το 797 13003 40030104 Τοπική Κοινότητα Μελισσοπέτρας 298 13004 4003010401 Μελισσοπέτρα,η 297 13005 40030105 Τοπική Κοινότητα Παναγίας 398 13006 4003010501 Παναγία,η 397 13007 40030106 Τοπική Κοινότητα Ράδου 478 13008 4003010601 Ράδος,ο 477 13009 40030107 Τοπική Κοινότητα Ριζοσπηλιάς 518 13010 4003010702 Κάτω Ριζοσπηλιά,η 188 13011 4003010701 Ριζοσπηλιά,η 336 13012 400303 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΙΑΣ 1.5527 13013 40030302 Τοπική Κοινότητα Αγίου Ιωάννου Αρχαίας Ηραίας 498 13014 4003030201 Άγιος Ιωάννης Αρχαίας Ηραίας,ο 497 13015 40030303 Τοπική Κοινότητα Αραχόβης 2088 13016 4003030301 Αράχοβα,η 2087 13017 40030304 Τοπική Κοινότητα Κακουραίικων 1048 13018 4003030401 Κακουραίικα,τα 1047 13019 40030305 Τοπική Κοινότητα Κοκκινορράχης 218 13020 4003030501 Κοκκινορράχη,η 217 13021 40030306 Τοπική Κοινότητα Κοκκορά 698 13022 4003030601 Κοκκοράς,ο 628 13023 4003030602 Μπαρδάκιον,το 77 13024 40030307 Τοπική Κοινότητα Λιοδώρας 688 13025 4003030701 Λιοδώρα,η 687 13026 40030308 Τοπική Κοινότητα Λουτρών Ηραίας 2288 13027 4003030802 Αγιονέριον,το 528 13028 4003030801 Ιαματικαί Πηγαί,αι 808 13029 4003030803 Λιθαρός,ο 168 13030 4003030804 Λουτρά,τα 178 13031 4003030805 Λώτης,ο 448 13032 4003030806 Παρνασσός,ο 197 13033 40030309 Τοπική Κοινότητα Λυκούρεση 88 13034 4003030901 Λυκούρεσης,ο 87 13035 40030310 Τοπική Κοινότητα Λυσσαρέας 688 13036 4003031001 Λυσσαρέα,η 687 13037 40030311 Τοπική Κοινότητα Όχθιας 548 13038 4003031101 Όχθια,τα 547 13039 40030301 Τοπική Κοινότητα Παλούμπας 1208 13040 4003030101 Παλούμπα,η 968 13041 4003030102 Παππαδάς,ο 118 13042 4003030103 Σαρλαίικα,τα 13

Page 193: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

7 13043 40030312 Τοπική Κοινότητα Πυρρή 888 13044 4003031201 Πυρρής,ο 887 13045 40030313 Τοπική Κοινότητα Ράφτη 1078 13046 4003031302 Αγάλω,η 158 13047 4003031301 Ράφτης,ο 927 13048 40030314 Τοπική Κοινότητα Σαρακινίου Ηραίας 688 13049 4003031401 Σαρακίνιον,το 687 13050 40030315 Τοπική Κοινότητα Σέρβου 1088 13051 4003031502 Αράπηδες,οι 78 13052 4003031501 Σέρβος,ο 1017 13053 40030316 Τοπική Κοινότητα Χρυσοχωρίου 958 13054 4003031601 Χρυσοχώριον,το 957 13055 40030317 Τοπική Κοινότητα Ψαρίου 898 13056 4003031701 Ψάριον,το 896 13057 400304 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ 1.4067 13058 40030402 Τοπική Κοινότητα Αγριδίου 488 13059 4003040201 Αγρίδιον,το 487 13060 40030403 Τοπική Κοινότητα Βαλτεσινίκου 3788 13061 4003040301 Βαλτεσινίκον,το 3418 13062 4003040302 Κουρουβέλιον,το 58 13063 4003040303 Ολομάδες,οι 327 13064 40030404 Τοπική Κοινότητα Δρακοβουνίου 668 13065 4003040401 Δρακοβούνιον,το 667 13066 40030405 Τοπική Κοινότητα Θεοκτίστου 2058 13067 4003040501 Θεόκτιστον,το 2057 13068 40030406 Τοπική Κοινότητα Κερπινής 938 13069 4003040602 Άνω Καλύβια,τα 38 13070 4003040603 Κάτω Καλύβια,τα 58 13071 4003040601 Κερπινή,η 857 13072 40030401 Τοπική Κοινότητα Μυγδαλιάς 1448 13073 4003040101 Μυγδαλιά,η 1118 13074 4003040102 Παλαιόπυργος,ο 337 13075 40030407 Τοπική Κοινότητα Ξηροκαριταίνης 348 13076 4003040701 Ξηροκαρίταινα,η 347 13077 40030408 Τοπική Κοινότητα Πουρναριάς 2418 13078 4003040802 Μουριά,η 998 13079 4003040801 Πουρναριά,η 1427 13080 40030409 Τοπική Κοινότητα Πρασίνου 1978 13081 4003040902 Καλύβια Καρνέση,τα 88 13082 4003040901 Πράσινον,το 1896 13083 400305 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΗΣ 1.1717 13084 40030502 Τοπική Κοινότητα Βάχλιας 968 13085 4003050201 Βάχλια,η 648 13086 4003050202 Πέρα Βάχλια,η 327 13087 40030503 Τοπική Κοινότητα Βελημαχίου 1138 13088 4003050302 Απόσκια,η 268 13089 4003050301 Βελημάχιον,το 658 13090 4003050303 Σούδελη,η 227 13091 40030504 Τοπική Κοινότητα Βιδιακίου 938 13092 4003050401 Βιδιάκιον,το 937 13093 40030505 Τοπική Κοινότητα Βούτση 1078 13094 4003050501 Βούτσης,ο 1077 13095 40030506 Τοπική Κοινότητα Δήμητρας 1118 13096 4003050601 Δήμητρα,η 1038 13097 4003050602 Σταυρί,το 87 13098 40030507 Τοπική Κοινότητα Καρδαριτσίου 418 13099 4003050701 Καρδαρίτσιον,το 417 13100 40030501 Τοπική Κοινότητα Κοντοβαζαίνης 3868 13101 4003050101 Κοντοβάζαινα,η 3867 13102 40030508 Τοπική Κοινότητα Μοναστηρακίου 1358 13103 4003050802 Αρσιναία,η 138 13104 4003050801 Μοναστηράκιον,το 1038 13105 4003050803 Πελέκιον,το 197 13106 40030509 Τοπική Κοινότητα Παραλογγών 898 13107 4003050902 Άγιος Νικόλαος,ο 388 13108 4003050901 Παραλογγοί,οι 488 13109 4003050903 Πέτας,ο 36 13110 400306 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ 636

Page 194: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

7 13111 40030601 Τοπική Κοινότητα Λαγκαδίων 5048 13112 4003060102 Άγιος Αθανάσιος,ο 108 13113 4003060103 Άγιος Νικόλαος,ο 398 13114 4003060104 Καλονέριον,το 738 13115 4003060101 Λαγκάδια,τα 3558 13116 4003060105 Ξεροβούνι,το 108 13117 4003060106 Πτεριά,η 177 13118 40030602 Τοπική Κοινότητα Λευκοχωρίου 1328 13119 4003060201 Λευκοχώριον,το 678 13120 4003060202 Τουθόα,η 458 13121 4003060203 Φούσκαρη,η 206 13122 400307 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΟΛΩΝΩΝ 5787 13123 40030702 Τοπική Κοινότητα Ελληνικού 2048 13124 4003070201 Ελληνικόν,το 2047 13125 40030703 Τοπική Κοινότητα Παλαμαρίου 668 13126 4003070301 Παλαμάριον,το 158 13127 4003070302 Ψάριον,το 517 13128 40030704 Τοπική Κοινότητα Παύλιας 558 13129 4003070401 Παύλια,η 557 13130 40030701 Τοπική Κοινότητα Στεμνίτσης 1918 13131 4003070102 Μονή Αγίου Ιωάννου Προδρόμου,η 08 13132 4003070101 Στεμνίτσα,η 1917 13133 40030705 Τοπική Κοινότητα Σύρνας 628 13134 4003070502 Άνω Καλύβια,τα 28 13135 4003070501 Σύρνα,η 606 13136 400308 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΑΙΩΝ 2.8877 13137 40030802 Τοπική Κοινότητα Αετορράχη 588 13138 4003080201 Αετορράχη,η 587 13139 40030803 Τοπική Κοινότητα Βυζικίου 2328 13140 4003080301 Βυζίκιον,το 2327 13141 40030804 Τοπική Κοινότητα Δόξης 1868 13142 4003080401 Δόξα,η 1867 13143 40030805 Τοπική Κοινότητα Καλλιανίου 2918 13144 4003080501 Καλλιάνιον,το 2917 13145 40030806 Τοπική Κοινότητα Καστρακίου 778 13146 4003080601 Καστράκιον,το 508 13147 4003080602 Φαναράκιον,το 277 13148 40030807 Τοπική Κοινότητα Λιβαδακίου 688 13149 4003080701 Λιβαδάκιον,το 687 13150 40030808 Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου Γορτυνίας 2678 13151 4003080802 Μπερτσιά,η 88 13152 4003080803 Νέα Δάφνη,η 748 13153 4003080801 Νεοχώριον,το 1618 13154 4003080804 Τρανή Λάκκα,η 247 13155 40030809 Τοπική Κοινότητα Περδικονερίου 3128 13156 4003080902 Γαλατάς,ο 208 13157 4003080903 Μπουλιάρης,ο 508 13158 4003080901 Περδικονέριον,το 2378 13159 4003080904 Συριαμάκος,ο 57 13160 40030810 Τοπική Κοινότητα Ραχών 1458 13161 4003081001 Ράχαι,αι 1168 13162 4003081002 Τουμπίτσιον,το 297 13163 40030811 Τοπική Κοινότητα Σπάθαρη 2098 13164 4003081102 Κάτω Σπάθαρης,ο 108 13165 4003081101 Σπάθαρης,ο 1997 13166 40030812 Τοπική Κοινότητα Σταυροδρομίου 968 13167 4003081201 Σταυροδρόμιον,το 967 13168 40030813 Τοπική Κοινότητα Τριποταμιάς 2008 13169 4003081302 Καπελλίτσα,η 588 13170 4003081301 Τριποταμιά,η 1408 13171 4003081303 Χάνια,τα 27 13172 40030801 Τοπική Κοινότητα Τροπαίων 5438 13173 4003080102 Μελιδόνιον,το 378 13174 4003080101 Τρόπαια,τα 5067 13175 40030814 Τοπική Κοινότητα Χώρας 2038 13176 4003081402 Δωδεκάμετρον,το 438 13177 4003081403 Ελαία,η 388 13178 4003081401 Χώρα,η 122

Page 195: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

5 13179 4004 ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ (Έδρα: Μεγαλόπολις,η) 10.6876 13180 400402 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΡΤΥΝΟΣ 7207 13181 40040202 Τοπική Κοινότητα Ατσιχόλου 458 13182 4004020201 Ατσίχολος,ο 457 13183 40040203 Τοπική Κοινότητα Ζώνης 748 13184 4004020301 Ζώνη,η 747 13185 40040201 Τοπική Κοινότητα Καριταίνης 2748 13186 4004020102 Καλυβάκια,τα 198 13187 4004020103 Καρβουνάρης,ο 238 13188 4004020101 Καρίταινα,η 2327 13189 40040204 Τοπική Κοινότητα Κατσίμπαλη 328 13190 4004020401 Κατσίμπαλης,ο 327 13191 40040205 Τοπική Κοινότητα Κουρουνιού 338 13192 4004020501 Κουρουνιός,ο 337 13193 40040206 Τοπική Κοινότητα Κυπαρισσίων 588 13194 4004020601 Κυπαρίσσια,τα 587 13195 40040207 Τοπική Κοινότητα Κωτιλίου 828 13196 4004020701 Κωτίλιον,το 648 13197 4004020702 Παλάτος,ο 108 13198 4004020703 Στρογγυλόν,το 87 13199 40040208 Τοπική Κοινότητα Μάραθα 408 13200 4004020801 Βλαχορράπτης,ο 407 13201 40040209 Τοπική Κοινότητα Μαυριών 318 13202 4004020901 Μαυριά,τα 317 13203 40040210 Τοπική Κοινότητα Σαρακινίου 518 13204 4004021002 Κρυόνερον,το 208 13205 4004021003 Παλαιόκαστρον,το 238 13206 4004021001 Σαρακίνιον,το 86 13207 400401 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 7.8907 13208 40040101 Δημοτική Κοινότητα Μεγαλοπόλεως 5.7798 13209 4004010101 Μεγαλόπολις,η 5.7488 13210 4004010102 Ορέστειον,το 317 13211 40040102 Τοπική Κοινότητα Ανθοχωρίου 418 13212 4004010201 Ανθοχώριον,το 417 13213 40040103 Τοπική Κοινότητα Άνω Καρυών 358 13214 4004010301 Άνω Καρυαί,αι 357 13215 40040104 Τοπική Κοινότητα Βάγγου 478 13216 4004010401 Βάγγος,ο 477 13217 40040105 Τοπική Κοινότητα Βάστα 628 13218 4004010501 Βάστας,ο 627 13219 40040106 Τοπική Κοινότητα Γεφύρας 308 13220 4004010601 Γέφυρα,η 307 13221 40040107 Τοπική Κοινότητα Θωκνίας 368 13222 4004010701 Θωκνία,η 367 13223 40040108 Τοπική Κοινότητα Ίσαρη 1408 13224 4004010801 Ίσαρης,ο 868 13225 4004010802 Πετροβούνιον,το 108 13226 4004010803 Χρούσα,η 447 13227 40040109 Τοπική Κοινότητα Ισώματος Καρυών 148 13228 4004010901 Ίσωμα Καρυών,το 147 13229 40040110 Τοπική Κοινότητα Καράτουλα Μεγαπόλεως 288 13230 4004011001 Καράτουλας,ο 287 13231 40040111 Τοπική Κοινότητα Καστανοχωρίου 948 13232 4004011101 Καστανοχώριον,το 947 13233 40040112 Τοπική Κοινότητα Κάτω Καρυών 618 13234 4004011201 Κάτω Καρυές,οι 617 13235 40040113 Τοπική Κοινότητα Λυκαίου 478 13236 4004011301 Λύκαιον,το 477 13237 40040114 Τοπική Κοινότητα Λυκοσούρας 628 13238 4004011401 Λυκόσουρα,η 378 13239 4004011402 Μάρμαρα,τα 257 13240 40040115 Τοπική Κοινότητα Λυκοχίων 1218 13241 4004011501 Λυκόχια,τα 1217 13242 40040116 Τοπική Κοινότητα Μακρυσίου 2658 13243 4004011602 Κάτω Μακρύσι,το 2218 13244 4004011601 Μακρύσιον,το 447 13245 40040117 Τοπική Κοινότητα Μαλλωτών 468 13246 4004011701 Μαλλωτά,τα 46

Page 196: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

7 13247 40040118 Τοπική Κοινότητα Μαραθούσσης 328 13248 4004011801 Μαραθούσσα,η 327 13249 40040119 Τοπική Κοινότητα Νέας Εκκλησούλας 398 13250 4004011901 Νέα Εκκλησούλα,η 397 13251 40040120 Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου Λυκοσούρας 498 13252 4004012001 Νεοχώριον,το 497 13253 40040121 Τοπική Κοινότητα Παραδεισίων 1758 13254 4004012101 Παραδείσια,τα 1538 13255 4004012102 Φαναΐτη,η 227 13256 40040122 Τοπική Κοινότητα Περιβολίων 798 13257 4004012202 Βρυσούλαι,αι 258 13258 4004012201 Περιβόλια,τα 547 13259 40040123 Τοπική Κοινότητα Πλάκας 548 13260 4004012301 Πλάκα,η 547 13261 40040124 Τοπική Κοινότητα Ραψομμάτη 558 13262 4004012401 Ραψομμάτης,ο 557 13263 40040125 Τοπική Κοινότητα Σουλίου 738 13264 4004012502 Δερβένιον,το 318 13265 4004012501 Σούλιον,το 427 13266 40040126 Τοπική Κοινότητα Σούλου 138 13267 4004012601 Σούλος,ο 137 13268 40040127 Τοπική Κοινότητα Τριλόφου 538 13269 4004012702 Παλαιομοίρι,το 188 13270 4004012701 Τρίλοφον,το 357 13271 40040128 Τοπική Κοινότητα Τριποτάμου 898 13272 4004012801 Τριπόταμον,το 897 13273 40040129 Τοπική Κοινότητα Χιράδων 808 13274 4004012901 Χιράδες,αι 807 13275 40040130 Τοπική Κοινότητα Χράνων 1378 13276 4004013001 Χράνοι,οι 1377 13277 40040131 Τοπική Κοινότητα Χωρέμη 548 13278 4004013102 Απιδίτσα,η 328 13279 4004013101 Χωρέμης,ο 226 13280 400403 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ 2.0777 13281 40040302 Τοπική Κοινότητα Ακόβου 2028 13282 4004030201 Άκοβος,ο 1828 13283 4004030202 Γούπατα,τα 207 13284 40040303 Τοπική Κοινότητα Αναβρυτού 838 13285 4004030301 Αναβρυτόν,το 528 13286 4004030302 Κάτω Αναβρυτόν,το 317 13287 40040304 Τοπική Κοινότητα Ανεμοδουρίου 688 13288 4004030401 Ανεμοδούριον,το 687 13289 40040305 Τοπική Κοινότητα Βελιγοστής 618 13290 4004030501 Βελιγοστή,η 617 13291 40040306 Τοπική Κοινότητα Βουτσαρά 478 13292 4004030601 Βουτσαράς,ο 477 13293 40040307 Τοπική Κοινότητα Γιανναίων 828 13294 4004030701 Άνω Γιανναίοι,οι 358 13295 4004030702 Κάτω Γιανναίοι,οι 477 13296 40040308 Τοπική Κοινότητα Γραικού 238 13297 4004030801 Γραικός,ο 237 13298 40040309 Τοπική Κοινότητα Δυρραχίου 1148 13299 4004030901 Δυρράχιον,το 1147 13300 40040310 Τοπική Κοινότητα Ελληνίτσης 508 13301 4004031001 Ελληνίτσα,η 507 13302 40040311 Τοπική Κοινότητα Καμάρας 2108 13303 4004031101 Καμάρα,η 1638 13304 4004031102 Καμποχώριον,το 477 13305 40040301 Τοπική Κοινότητα Λεονταρίου 3218 13306 4004030102 Γαβριά,η 98 13307 4004030103 Καλύβια,τα 118 13308 4004030104 Καμαρίτσα,η 228 13309 4004030105 Κοτσιρίδιον,το 228 13310 4004030101 Λεοντάριον,το 2577 13311 40040312 Τοπική Κοινότητα Λεπτινίου 438 13312 4004031201 Λεπτίνιον,το 437 13313 40040313 Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου Φαλαισίας 598 13314 4004031301 Νεοχώριον,το 59

Page 197: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

7 13315 40040314 Τοπική Κοινότητα Πετρίνας 698 13316 4004031402 Μονή Αμπελάκη,η 48 13317 4004031401 Πετρίνα,η 448 13318 4004031403 Σπαναίικα,τα 217 13319 40040315 Τοπική Κοινότητα Ποταμιάς 1188 13320 4004031501 Ποταμιά,η 1187 13321 40040316 Τοπική Κοινότητα Ρουτσίου 528 13322 4004031601 Ρούτσιον,το 527 13323 40040317 Τοπική Κοινότητα Σκορτσινού 1398 13324 4004031701 Σκορτσινός,ο 1397 13325 40040318 Τοπική Κοινότητα Σουλαρίου 838 13326 4004031801 Σουλάριον,το 837 13327 40040319 Τοπική Κοινότητα Τουρκολέκα 1908 13328 4004031901 Τουρκολέκας,ο 1907 13329 40040320 Τοπική Κοινότητα Φαλαισίας 638 13330 4004032002 Μονή Μπούρα,η 178 13331 4004032001 Φαλαισία,η 465 13332 4005 ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ (Έδρα: Λεωνίδιον,το) 8.2946 13333 400502 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΣΜΑ 3627 13334 40050201 Τοπική Κοινότητα Κοσμά 3628 13335 4005020101 Κοσμάς,ο 3568 13336 4005020103 Μονή Ελώνης,η 48 13337 4005020102 Πηγάδιον,το 26 13338 400501 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ 5.8697 13339 40050101 Δημοτική Κοινότητα Λεωνιδίου 3.8268 13340 4005010102 Βοσκίνα,η 638 13341 4005010101 Λεωνίδιον,το 3.7618 13342 4005010103 Μονή Καρυάς,η 27 13343 40050102 Τοπική Κοινότητα Αγίου Βασιλείου Κυνουρίας 838 13344 4005010201 Άγιος Βασίλειος,ο 837 13345 40050103 Τοπική Κοινότητα Βλησιδιάς 388 13346 4005010301 Βλησιδιά,η 338 13347 4005010302 Φυλάτικα,τα 57 13348 40050104 Τοπική Κοινότητα Κουνουπιάς 578 13349 4005010401 Κουνουπιά,η 518 13350 4005010402 Χούνη,η 67 13351 40050105 Τοπική Κοινότητα Μαρίου 778 13352 4005010502 Βίγλα,η 228 13353 4005010501 Μάριον,το 557 13354 40050106 Τοπική Κοινότητα Παλαιοχωρίου 2868 13355 4005010601 Παλαιοχώριον,το 2867 13356 40050107 Τοπική Κοινότητα Πελετών 3038 13357 4005010702 Αμυγδαλέα,η 568 13358 4005010701 Πελετά,τα 2477 13359 40050108 Τοπική Κοινότητα Πηγαδίου 2728 13360 4005010802 Λογγάριον,το 198 13361 4005010801 Πηγάδιον,το 2498 13362 4005010803 Φωκιανό,το 47 13363 40050109 Τοπική Κοινότητα Πλατανακίου 728 13364 4005010901 Πλατανάκιον,το 727 13365 40050110 Τοπική Κοινότητα Πουλίθρων 4158 13366 4005011001 Πούλιθρα,τα 4148 13367 4005011002 Πυργούδιον,το 17 13368 40050111 Τοπική Κοινότητα Πραγματευτή 3138 13369 4005011102 Λιβάδιον,το 698 13370 4005011101 Πραγματευτής,ο 1948 13371 4005011103 Σαμπατική,η 507 13372 40050112 Τοπική Κοινότητα Τσιταλίων 1278 13373 4005011201 Τσιτάλια,τα 1276 13374 400503 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥΡΟΥ 2.0637 13375 40050302 Τοπική Κοινότητα Πέρα Μελάνων 3118 13376 4005030202 Λιβάδι,το 688 13377 4005030201 Πέρα Μέλανα,τα 2378 13378 4005030203 Πέτρα,η 67 13379 40050303 Τοπική Κοινότητα Σαπουνακαίϊκων 5038 13380 4005030302 Παραλία,η 3418 13381 4005030301 Σαπουνακαίικα,τα 1627 13382 40050301 Τοπική Κοινότητα Τυρού 1.249

Page 198: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 13383 4005030102 Άγιος Χριστόφορος,ο 78 13384 4005030103 Ελληνικό,το 248 13385 4005030104 Κρυονέρι,το 68 13386 4005030105 Μονή Παναγίας Καρυάς,η 708 13387 4005030106 Παλαιοχώρα,η 08 13388 4005030101 Παραλία Τυρού,η 9258 13389 4005030107 Τυρός,ο 2175 13390 4001 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Έδρα: Τρίπολις,η) 47.2546 13391 400102 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ 9177 13392 40010202 Τοπική Κοινότητα Αγριακόνας 398 13393 4001020201 Αγριακόνα,η 397 13394 40010203 Τοπική Κοινότητα Αθηναίου 958 13395 4001020301 Αθήναιον,το 828 13396 4001020302 Μαρμαριά,η 137 13397 40010204 Τοπική Κοινότητα Αμπελακίου 558 13398 4001020401 Αμπελάκιον,το 338 13399 4001020402 Λιανός,ο 227 13400 40010205 Τοπική Κοινότητα Αραχαμιτών 508 13401 4001020501 Αραχαμίται,οι 507 13402 40010201 Τοπική Κοινότητα Ασέας 1328 13403 4001020101 Ασέα,η 858 13404 4001020102 Κάτω Ασέα,η 477 13405 40010206 Τοπική Κοινότητα Βαλτετσίου 758 13406 4001020601 Βαλτέτσιον,το 757 13407 40010207 Τοπική Κοινότητα Δάφνης 798 13408 4001020701 Δάφνη,η 488 13409 4001020702 Μανιάτης,ο 317 13410 40010208 Τοπική Κοινότητα Δόριζα 798 13411 4001020801 Δόριζας,ο 797 13412 40010209 Τοπική Κοινότητα Καλτεζών 858 13413 4001020901 Καλτεζαί,αι 628 13414 4001020902 Κουβέλια,τα 198 13415 4001020903 Μονή Αγίου Νικολάου Καλτεζών,η 47 13416 40010210 Τοπική Κοινότητα Κεραστάρη 398 13417 4001021001 Κεραστάρης,ο 397 13418 40010211 Τοπική Κοινότητα Μάναρη 488 13419 4001021101 Μάναρης,ο 487 13420 40010212 Τοπική Κοινότητα Μαυρογιάννη 128 13421 4001021201 Μαυρογιάννης,ο 127 13422 40010213 Τοπική Κοινότητα Παλαιοχούνης 248 13423 4001021301 Παλαιοχούνη,η 247 13424 40010214 Τοπική Κοινότητα Πάπαρη 1058 13425 4001021401 Πάπαρης,ο 1056 13426 400103 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΥΘΙΟΥ 2.1337 13427 40010302 Τοπική Κοινότητα Αγιωργιτίκων 2388 13428 4001030201 Αγιωργίτικα,τα 2387 13429 40010303 Τοπική Κοινότητα Ελαιοχωρίου 3948 13430 4001030301 Ελαιοχώριον,το 3947 13431 40010304 Τοπική Κοινότητα Ζευγολατείου 4648 13432 4001030401 Ζευγολατείον,το 3898 13433 4001030402 Παρόριον,το 757 13434 40010305 Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου Μαντινείας 4348 13435 4001030502 Μονή Βαρσών,η 68 13436 4001030501 Νεοχώριον,το 4287 13437 40010306 Τοπική Κοινότητα Παρθενίου 2028 13438 4001030601 Παρθένιον,το 2027 13439 40010301 Τοπική Κοινότητα Στενού 4018 13440 4001030101 Στενόν,το 4016 13441 400104 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΒΙΔΙΟΥ 3.0947 13442 40010402 Τοπική Κοινότητα Βλαχέρνης 3728 13443 4001040201 Βλαχέρνα,η 3727 13444 40010403 Τοπική Κοινότητα Δάρα 3838 13445 4001040301 Δάρας,ο 3837 13446 40010404 Τοπική Κοινότητα Κανδήλας 7148 13447 4001040402 Διακόπιον,το 218 13448 4001040401 Κανδήλα,η 6908 13449 4001040403 Μονή Κανδήλας,η 37 13450 40010405 Τοπική Κοινότητα Καρδαρά 20

Page 199: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 13451 4001040501 Καρδαράς,ο 207 13452 40010406 Τοπική Κοινότητα Κώμης 1368 13453 4001040601 Κώμη,η 1367 13454 40010401 Τοπική Κοινότητα Λεβιδίου 1.0258 13455 4001040101 Λεβίδιον,το 1.0257 13456 40010407 Τοπική Κοινότητα Λίμνης 1578 13457 4001040701 Λίμνη,η 1577 13458 40010408 Τοπική Κοινότητα Ορχομενού 178 13459 4001040801 Ορχομενός,ο 158 13460 4001040802 Ρούσσης,ο 27 13461 40010409 Τοπική Κοινότητα Παλαιοπύργου 1648 13462 4001040901 Παλαιόπυργος,ο 1647 13463 40010410 Τοπική Κοινότητα Παναγίτσας 438 13464 4001041001 Παναγίτσα,η 437 13465 40010411 Τοπική Κοινότητα Χωτούσσης 638 13466 4001041101 Χωτούσσα,η 636 13467 400105 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ 2.1147 13468 40010502 Τοπική Κοινότητα Αρτεμισίου 3048 13469 4001050201 Αρτεμίσιον,το 3047 13470 40010503 Τοπική Κοινότητα Κάψα 3898 13471 4001050301 Κάψας,ο 3897 13472 40010504 Τοπική Κοινότητα Λουκά 4268 13473 4001050401 Λουκάς,ο 3408 13474 4001050402 Μηλιά,η 867 13475 40010501 Τοπική Κοινότητα Νεστάνης 6698 13476 4001050102 Μηλέα,η 1828 13477 4001050103 Μονή Γοργοεπηκόου,η 18 13478 4001050101 Νεστάνη,η 4867 13479 40010505 Τοπική Κοινότητα Πικέρνη 928 13480 4001050501 Πικέρνης,ο 927 13481 40010506 Τοπική Κοινότητα Σάγκα 1258 13482 4001050601 Σάγκας,ο 1257 13483 40010507 Τοπική Κοινότητα Σιμιάδων 1098 13484 4001050702 Νέος Καρδαράς,ο 138 13485 4001050701 Σιμιάδες,οι 966 13486 400106 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΚΙΡΙΤΙΔΑΣ 1.2657 13487 40010602 Τοπική Κοινότητα Αγίας Βαρβάρας 278 13488 4001060201 Αγία Βαρβάρα,η 277 13489 40010603 Τοπική Κοινότητα Αλεποχωρίου 1128 13490 4001060301 Αλεποχώριον,το 1127 13491 40010601 Τοπική Κοινότητα Βλαχοκερασέας 4248 13492 4001060101 Βλαχοκερασέα,η 4148 13493 4001060102 Λαγκάδα,η 107 13494 40010604 Τοπική Κοινότητα Βουρβούρων 2528 13495 4001060401 Βούρβουρα,τα 2527 13496 40010605 Τοπική Κοινότητα Κερασιάς 1308 13497 4001060501 Κερασιά,η 1307 13498 40010606 Τοπική Κοινότητα Κολλινών 2678 13499 4001060602 Αχούρι,το 28 13500 4001060603 Βουτούχος,ο 28 13501 4001060601 Κολλίναι,αι 2637 13502 40010607 Τοπική Κοινότητα Πηγαδακίων 538 13503 4001060701 Πηγαδάκια,τα 536 13504 400107 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΓΕΑΣ 3.5447 13505 40010702 Τοπική Κοινότητα Αλέας 1888 13506 4001070201 Αλέα,η 1887 13507 40010703 Τοπική Κοινότητα Βουνού 2278 13508 4001070301 Βουνόν,το 2277 13509 40010704 Τοπική Κοινότητα Γαρέας 1058 13510 4001070401 Γαρέα,η 1057 13511 40010705 Τοπική Κοινότητα Επισκοπής 1138 13512 4001070501 Επισκοπή,η 1137 13513 40010706 Τοπική Κοινότητα Καμαρίου 2468 13514 4001070601 Καμάριον,το 2467 13515 40010707 Τοπική Κοινότητα Κανδάλου 1278 13516 4001070701 Κάνδαλος,ο 1277 13517 40010708 Τοπική Κοινότητα Κερασίτσης 3178 13518 4001070801 Κερασίτσα,η 317

Page 200: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

7 13519 40010709 Τοπική Κοινότητα Λιθοβουνίων 858 13520 4001070901 Λιθοβούνια,τα 857 13521 40010710 Τοπική Κοινότητα Μαγούλας 1378 13522 4001071002 Γιοκαραίικα,τα 198 13523 4001071001 Μαγούλα,η 1187 13524 40010711 Τοπική Κοινότητα Μανθυρέας 978 13525 4001071101 Μανθυρέα,η 977 13526 40010712 Τοπική Κοινότητα Μαυρικίου 928 13527 4001071201 Μαυρίκιον,το 927 13528 40010713 Τοπική Κοινότητα Ριζών 5528 13529 4001071301 Ρίζαι,αι 5527 13530 40010701 Τοπική Κοινότητα Σταδίου 6878 13531 4001070102 Άγιος Σώστης,ο 1458 13532 4001070103 Άκρα,η 48 13533 4001070101 Στάδιον,το 5387 13534 40010714 Τοπική Κοινότητα Στρίγκου 2108 13535 4001071402 Δεμίριον,το 878 13536 4001071401 Στρίγκος,ο 1237 13537 40010715 Τοπική Κοινότητα Τζίβα 2838 13538 4001071501 Τζίβας,ο 2837 13539 40010716 Τοπική Κοινότητα Ψηλής Βρύσης 788 13540 4001071602 Μπουζαναίικα,τα 228 13541 4001071601 Ψηλή Βρύση,η 566 13542 400101 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 33.7857 13543 40010101 Δημοτική Κοινότητα Τριπόλεως 30.9128 13544 4001010102 Μηλιά Τριπόλεως,η 468 13545 4001010101 Τρίπολις,η 30.8667 13546 40010102 Τοπική Κοινότητα Αγίου Βασιλείου Μαντινείας 1858 13547 4001010201 Άγιος Βασίλειος,ο 1857 13548 40010103 Τοπική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου 7198 13549 4001010301 Άγιος Κωνσταντίνος,ο 7197 13550 40010104 Τοπική Κοινότητα Ευάνδρου 198 13551 4001010401 Εύανδρον,το 197 13552 40010105 Τοπική Κοινότητα Θάνα 3518 13553 4001010501 Θάνας,ο 2858 13554 4001010502 Περπατάρης,ο 667 13555 40010106 Τοπική Κοινότητα Μάκρης 3078 13556 4001010601 Μάκρη,η 1898 13557 4001010602 Σανατόριον Μάκρης,το 1187 13558 40010107 Τοπική Κοινότητα Μερκοβουνίου 3858 13559 4001010701 Μερκοβούνιον,το 3857 13560 40010108 Τοπική Κοινότητα Παλλαντίου 1978 13561 4001010801 Παλλάντιον,το 1977 13562 40010109 Τοπική Κοινότητα Πελάγους 1518 13563 4001010901 Πέλαγος,το 1517 13564 40010110 Τοπική Κοινότητα Περθωρίου 968 13565 4001011002 Μονή Επάνω Χρέπας,η 18 13566 4001011001 Περθώριον,το 957 13567 40010111 Τοπική Κοινότητα Σκοπής 4638 13568 4001011101 Σκοπή,η 2718 13569 4001011102 Χάνια,τα 1926 13570 400108 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΑΛΑΝΘΟΥ 4027 13571 40010802 Τοπική Κοινότητα Αλωνισταίνης 578 13572 4001080201 Αλωνίσταινα,η 577 13573 40010803 Τοπική Κοινότητα Μαινάλου 468 13574 4001080301 Μαίναλον,το 467 13575 40010804 Τοπική Κοινότητα Πιάνας 708 13576 4001080401 Πιάνα,η 707 13577 40010805 Τοπική Κοινότητα Ροεινού 518 13578 4001080501 Ροεινόν,το 517 13579 40010806 Τοπική Κοινότητα Σιλίμνης 338 13580 4001080601 Σιλίμνα,η 337 13581 40010801 Τοπική Κοινότητα Τσελεπάκου 878 13582 4001080101 Δαβιά,η 388 13583 4001080102 Κάτω Δαβιά,η 248 13584 4001080103 Τσελεπάκος,ο 257 13585 40010807 Τοπική Κοινότητα Χρυσοβιτσίου 588 13586 4001080702 Μανταίικα,τα 25

Page 201: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 13587 4001080701 Χρυσοβίτσιον,το 334 13588 41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Έδρα: Ναύπλιον,το) 97.0445 13589 4102 ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ (Έδρα: Άργος,το, Ιστορική έδρα: Μυκήναι,αι) 42.0226 13590 410202 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΑΣ 6607 13591 41020202 Τοπική Κοινότητα Αγίου Νικολάου 1408 13592 4102020202 Άγιος Νικόλαος,ο 78 13593 4102020203 Εξοχή,η 308 13594 4102020201 Πλατάνιον,το 1037 13595 41020203 Τοπική Κοινότητα Αλέας 1038 13596 4102020301 Αλέα,η 1037 13597 41020201 Τοπική Κοινότητα Σκοτεινής 3478 13598 4102020101 Σκοτεινή,η 3477 13599 41020204 Τοπική Κοινότητα Φρουσιούνας 708 13600 4102020401 Φρουσιούνα,η 706 13601 410201 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΥΣ 27.0507 13602 41020101 Δημοτική Κοινότητα Άργους 22.6028 13603 4102010102 Άκοβα,η 1678 13604 4102010101 Άργος,το 22.2098 13605 4102010103 Κόκλα,η 1538 13606 4102010104 Τημένιον,το 737 13607 41020102 Τοπική Κοινότητα Δαλαμανάρας 8778 13608 4102010201 Δαλαμανάρα,η 8777 13609 41020103 Τοπική Κοινότητα Ελληνικού 4108 13610 4102010302 Ελληνικόν,το 3788 13611 4102010303 Ζόγκα,η 178 13612 4102010304 Κρύα Βρύση,η 128 13613 4102010301 Κρυονέριον,το 08 13614 4102010305 Τουρνίκιον,το 37 13615 41020104 Τοπική Κοινότητα Ήρας 3698 13616 4102010401 Ήρα,η 3697 13617 41020105 Τοπική Κοινότητα Ινάχου 7388 13618 4102010501 Ίναχος,ο 6228 13619 4102010502 Τρίστρατον,το 1167 13620 41020106 Τοπική Κοινότητα Κεφαλαρίου 8008 13621 4102010601 Κεφαλάριον,το 6778 13622 4102010602 Μαγούλα,η 1237 13623 41020107 Τοπική Κοινότητα Κουρτακίου 2968 13624 4102010701 Κουρτάκιον,το 2967 13625 41020108 Τοπική Κοινότητα Λάλουκα 5408 13626 4102010801 Λάλουκας,ο 5407 13627 41020109 Τοπική Κοινότητα Πυργέλλας 4188 13628 4102010901 Πυργέλλα,η 4186 13629 410203 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΥ 4977 13630 41020301 Τοπική Κοινότητα Αχλαδοκάμπου 4978 13631 4102030101 Αχλαδόκαμπος,ο 4976 13632 410204 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ 3.2727 13633 41020401 Δημοτική Κοινότητα Κουτσοποδίου 2.1778 13634 4102040102 Αγία Αικατερίνη,η 498 13635 4102040103 Αεροδρόμιο,το 1118 13636 4102040101 Κουτσοπόδιον,το 1.8578 13637 4102040104 Πανόραμα,το 1378 13638 4102040105 Σύνορο,το 237 13639 41020402 Τοπική Κοινότητα Βρουστίου 2928 13640 4102040202 Βρούστιον,το 198 13641 4102040201 Σταθαίικα,τα 2408 13642 4102040203 Χαντάκια,τα 337 13643 41020403 Τοπική Κοινότητα Μαλαντρενίου 4988 13644 4102040301 Μαλαντρένιον,το 4987 13645 41020404 Τοπική Κοινότητα Σχινοχωρίου 3058 13646 4102040401 Σχινοχώριον,το 3058 13647 4102040402 Χέλμης,ο 06 13648 410205 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΡΝΑΣ 2.3197 13649 41020502 Τοπική Κοινότητα Ανδρίτσης 338 13650 4102050201 Ανδρίτσα,η 337 13651 41020503 Τοπική Κοινότητα Κιβερίου 1.0298 13652 4102050302 Βελανιδιά,η 798 13653 4102050301 Κιβέριον,το 9118 13654 4102050303 Σπηλιωτάκης,ο 39

Page 202: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

7 13655 41020501 Τοπική Κοινότητα Μύλων 7418 13656 4102050102 Καλαμάκιον,το 1008 13657 4102050103 Κουγαίικα,τα 318 13658 4102050101 Μύλοι,οι 6107 13659 41020504 Τοπική Κοινότητα Σκαφιδακίου 5168 13660 4102050402 Αλμυρός,ο 118 13661 4102050403 Διχάλια,τα 678 13662 4102050401 Σκαφιδάκιον,το 4386 13663 410206 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΥΡΚΕΙΑΣ 2.0587 13664 41020602 Τοπική Κοινότητα Γυμνού 3198 13665 4102060201 Γυμνόν,το 3068 13666 4102060202 Τσιρίστρα,η 137 13667 41020603 Τοπική Κοινότητα Καπαρελλίου 2998 13668 4102060301 Καπαρέλλιον,το 2997 13669 41020604 Τοπική Κοινότητα Καρυάς 6768 13670 4102060402 Άγιος Γεώργιος,ο 148 13671 4102060403 Αγριλίτσα,η 1498 13672 4102060404 Αρία,η 138 13673 4102060405 Γαλαναίικα,τα 258 13674 4102060406 Γαλάτιον,το 438 13675 4102060401 Καρυά,η 1658 13676 4102060407 Μποζιονελαίικα,τα 398 13677 4102060408 Σπαναίικα,τα 858 13678 4102060409 Στραβή Ράχη,η 198 13679 4102060410 Χούνη,η 1247 13680 41020605 Τοπική Κοινότητα Κεφαλοβρύσου 1298 13681 4102060502 Δούκα Βρύση,η 768 13682 4102060501 Κεφαλόβρυσον,το 537 13683 41020601 Τοπική Κοινότητα Λυρκείας 3198 13684 4102060101 Λύρκεια,η 3197 13685 41020606 Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου 638 13686 4102060601 Νεοχώριον,το 637 13687 41020607 Τοπική Κοινότητα Στέρνας 1258 13688 4102060701 Στέρνα,η 1257 13689 41020608 Τοπική Κοινότητα Φρεγκαίνης 1288 13690 4102060802 Άγιος Στέφανος,ο 128 13691 4102060803 Μερκούριον,το 588 13692 4102060801 Φρέγκαινα,η 586 13693 410207 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΚΗΝΑΙΩΝ 3.3887 13694 41020702 Τοπική Κοινότητα Λιμνών 7348 13695 4102070201 Λίμναι,αι 7347 13696 41020703 Τοπική Κοινότητα Μοναστηρακίου 2768 13697 4102070301 Μοναστηράκιον,το 2767 13698 41020704 Τοπική Κοινότητα Μπόρσα 1868 13699 4102070401 Μπόρσας,ο 1867 13700 41020701 Τοπική Κοινότητα Μυκηνών 3548 13701 4102070101 Μυκήναι,αι 3547 13702 41020705 Τοπική Κοινότητα Νέου Ηραίου 4888 13703 4102070501 Νέον Ηραίον,το 4887 13704 41020706 Τοπική Κοινότητα Προσύμνης 5898 13705 4102070601 Πρόσυμνα,η 5897 13706 41020707 Τοπική Κοινότητα Φιχτίου 7618 13707 4102070701 Φίχτιον,το 7616 13708 410208 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ 2.7787 13709 41020801 Δημοτική Κοινότητα Νέας Κίου 2.7788 13710 4102080101 Νέα Κίος,η 2.778

5 13711 4103ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ (Έδρα: Ασκληπιείο Επιδαύρου,το, Ιστορική έδρα: Αρχαία Επίδαυρος,η) 8.115

6 13712 410301 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ 4.2287 13713 41030101 Δημοτική Κοινότητα Ασκληπιείου 2.8498 13714 4103010102 Άγιος Ανδρέας,ο 628 13715 4103010103 Αναστασοπουλαίικα,τα 28 13716 4103010104 Ασκληπιείο Επιδαύρου,το 198 13717 4103010105 Γιαννουλαίικα,τα 1318 13718 4103010106 Κοκκινάδες,οι 518 13719 4103010101 Λυγούριον,το 2.4828 13720 4103010107 Σπηλεία,τα 368 13721 4103010108 Σταματαίικα,τα 5

Page 203: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 13722 4103010109 Χάνι Μερκούρη,το 138 13723 4103010110 Χουταλαίικα,τα 487 13724 41030102 Τοπική Κοινότητα Αγίου Δημητρίου 8088 13725 4103010202 Γκάτζια,η 478 13726 4103010201 Μετόχιον,το 7617 13727 41030103 Τοπική Κοινότητα Αδαμίου 3308 13728 4103010302 Άγιος Νικόλαος,ο 08 13729 4103010301 Αδάμιον,το 3028 13730 4103010303 Δημοσιά,η 287 13731 41030104 Τοπική Κοινότητα Αρκαδικού 2418 13732 4103010401 Αρκαδικόν,το 2416 13733 410302 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 3.8877 13734 41030201 Τοπική Κοινότητα Αρχαίας Επιδαύρου 1.9328 13735 4103020102 Αγία Παρασκευή,η 238 13736 4103020101 Αρχαία Επίδαυρος,η 1.6188 13737 4103020103 Γαλάνη,η (Συνεταιρισμός Αστυνομικών) 238 13738 4103020105 Επάνω Επίδαυρος,η 1168 13739 4103020106 Μονή Καλαμίου,η 338 13740 4103020104 Παναγία,η 748 13741 4103020107 Πανόραμα,το (Πλατυχέρωμα) 457 13742 41030202 Τοπική Κοινότητα Δημαίνης 5208 13743 4103020201 Δήμαινα,η 4358 13744 4103020202 Νέα Δήμαινα,η 857 13745 41030203 Τοπική Κοινότητα Νέας Επιδαύρου 9878 13746 4103020302 Γαλαναίικα,τα 178 13747 4103020303 Μονή Ταξιαρχών,η 548 13748 4103020301 Νέα Επίδαυρος,η 8968 13749 4103020304 Παλαιοχώρι,το (Άγιος Νικόλαος) 207 13750 41030204 Τοπική Κοινότητα Τραχειάς 4488 13751 4103020402 Βοθίκιον,το 488 13752 4103020403 Εξοχή,η 248 13753 4103020404 Κολιάκιον,το 1688 13754 4103020405 Κουτρουμπέικα,τα 88 13755 4103020406 Ματαράγκα,η 238 13756 4103020407 Σταυρός,ο (Καλυβαίικα,τα) 348 13757 4103020401 Τραχειά,η 1435 13758 4104 ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ (Έδρα: Κρανίδιον,το) 13.5516 13759 410402 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 4.0997 13760 41040201 Δημοτική Κοινότητα Ερμιόνης 3.0628 13761 4104020102 Άγιοι Ανάργυροι,οι 1938 13762 4104020103 Αχλαδίτσα,η 1358 13763 4104020101 Ερμιόνη,η 2.5058 13764 4104020104 Κουβέρτα,η 818 13765 4104020105 Πετροθάλασσα Ερμιόνης,η 1487 13766 41040202 Τοπική Κοινότητα Ηλιοκάστρου 5588 13767 4104020201 Ηλιόκαστρον,το 5508 13768 4104020202 Τριανταφύλλι,το 87 13769 41040203 Τοπική Κοινότητα Θερμησίας 4798 13770 4104020302 Αγία Αικατερίνη,η 158 13771 4104020303 Ακτή Ύδρας,η 78 13772 4104020301 Θερμησία,η 3318 13773 4104020304 Μετόχιον,το 368 13774 4104020305 Πηγάδια,τα 528 13775 4104020306 Πλέπιον,το 188 13776 4104020307 Σωληνάριον,το 206 13777 410401 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ 9.4527 13778 41040101 Δημοτική Κοινότητα Κρανιδίου 4.4418 13779 4104010102 Άγιος Νικόλαος,ο 88 13780 4104010103 Αυλώνα,η 808 13781 4104010104 Δισκούρια,τα 268 13782 4104010105 Δορούφι,το (Δ.Κ.Κρανιδίου) 28 13783 4104010106 Θυνί,το 08 13784 4104010107 Κάμπος,ο (Δ.Κ.Κρανιδίου) 418 13785 4104010110 Κουνούπι,το 878 13786 4104010101 Κρανίδιον,το 4.0068 13787 4104010108 Λάκκες,οι 148 13788 4104010109 Πετροθάλασσα,η (Φλάμπουρα) 1777 13789 41040104 Δημοτική Κοινότητα Πορτοχελίου 2.133

Page 204: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 13790 4104010402 Άγιος Αιμιλιανός,ο 428 13791 4104010403 Βερβερούδα,η 1308 13792 4104010404 Κόστα,η 718 13793 4104010401 Πορτοχέλιον,το 1.8178 13794 4104010405 Χηνίτσα,η (νησίς) 28 13795 4104010406 Χινίτσα,η 717 13796 41040102 Τοπική Κοινότητα Διδύμων 1.3208 13797 4104010202 Άγιος Ιωάννης,ο 108 13798 4104010201 Δίδυμα,τα 1.0478 13799 4104010203 Λουκαΐτιον,το 1968 13800 4104010204 Πελεή,η 98 13801 4104010205 Ράδον,το 578 13802 4104010206 Σαλάντιον,το 17 13803 41040103 Τοπική Κοινότητα Κοιλάδος 1.2498 13804 4104010302 Δορούφι,το (Τ.Κ.Κοιλάδος) 288 13805 4104010303 Κάμπος,ο (Τ.Κ.Κοιλάδος) 568 13806 4104010301 Κοιλάς,η 1.1658 13807 4104010304 Κορωνίς,η (νησίς) 07 13808 41040105 Τοπική Κοινότητα Φούρνων 3098 13809 4104010502 Παραλία Φούρνων,η 88 13810 4104010501 Φούρνοι,οι 3015 13811 4101 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ (Έδρα: Ναύπλιον,το) 33.3566 13812 410102 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΙΝΗΣ 5.3407 13813 41010205 Δημοτική Κοινότητα Τολού 1.4948 13814 4101020502 Άγιος Αντώνιος,ο 348 13815 4101020503 Δασκαλειό,το (νησίς) 08 13816 4101020504 Κορωνήσι,το (νησίς) 08 13817 4101020501 Τολόν,το 1.4607 13818 41010202 Τοπική Κοινότητα Ασίνης 1.2958 13819 4101020202 Αγία Παρασκευή,η 2068 13820 4101020201 Ασίνη,η 1.0558 13821 4101020203 Παραλία Ασίνης,η 347 13822 41010201 Τοπική Κοινότητα Δρεπάνου 1.7498 13823 4101020102 Βιβάριον,το 3148 13824 4101020101 Δρέπανον,το 1.2728 13825 4101020103 Καλλιθέα,η 1198 13826 4101020104 Μαραθέα,η 208 13827 4101020105 Νέα Μαραθέα,η 247 13828 41010203 Τοπική Κοινότητα Ιρίων 7328 13829 4101020301 Ίρια,τα 4538 13830 4101020302 Κάντια,η 2418 13831 4101020303 Κατσιγιανναίικα,τα 388 13832 4101020304 Πλατειά,η (νησίς) 08 13833 4101020305 Ψηλή,η (νησίς) 07 13834 41010204 Τοπική Κοινότητα Καρνεζαίικων 708 13835 4101020402 Άνω Καρνεζαίικα,τα 278 13836 4101020403 Καναπίτσα,η 108 13837 4101020401 Καρνεζαίικα,τα 138 13838 4101020404 Σταυροπόδιον,το 206 13839 410103 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΙΔΕΑΣ 5.6317 13840 41010301 Τοπική Κοινότητα Αγίας Τριάδας 1.1518 13841 4101030101 Αγία Τριάδα,η 1.1517 13842 41010302 Τοπική Κοινότητα Ανυφίου 7458 13843 4101030201 Ανύφιον,το 7457 13844 41010303 Τοπική Κοινότητα Αραχναίου 7358 13845 4101030302 Αμαριανός,ο 928 13846 4101030301 Αραχναίον,το 6437 13847 41010304 Τοπική Κοινότητα Αργολικού 6098 13848 4101030401 Αργολικόν,το 6097 13849 41010305 Τοπική Κοινότητα Ηραίου 1308 13850 4101030501 Ηραίον,το 1307 13851 41010306 Τοπική Κοινότητα Μάνεση 5648 13852 4101030601 Μάνεσης,ο 5348 13853 4101030602 Μετόχιον,το 307 13854 41010307 Τοπική Κοινότητα Μιδέας 5168 13855 4101030702 Αμυγδαλίτσα,η 1608 13856 4101030701 Μιδέα,η 3567 13857 41010308 Τοπική Κοινότητα Παναρίτη 576

Page 205: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 13858 4101030802 Μονή Αγίου Θεοδοσίου του Νέου,η 138 13859 4101030801 Παναρίτης,ο 5637 13860 41010309 Τοπική Κοινότητα Πουλλακίδας 6058 13861 4101030901 Πουλλακίδα,η 6056 13862 410101 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 18.9107 13863 41010101 Δημοτική Κοινότητα Ναυπλιέων 14.2038 13864 4101010102 Μπούρτζιον,το (νησίς) 08 13865 4101010101 Ναύπλιον,το 14.2037 13866 41010102 Τοπική Κοινότητα Αρίας 3.3768 13867 4101010201 Άρια,η 3.3767 13868 41010103 Τοπική Κοινότητα Λευκακίων 9348 13869 4101010301 Λευκάκια,τα 9347 13870 41010104 Τοπική Κοινότητα Πυργιωτίκων 3978 13871 4101010402 Ασπρόβρυση,η 418 13872 4101010403 Παληοχώρα,η 218 13873 4101010401 Πυργιώτικα,τα 3356 13874 410104 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΤΙΡΥΝΘΑΣ 3.4757 13875 41010401 Δημοτική Κοινότητα Νέας Τίρυνθας 1.7748 13876 4101040102 Καποδίστριας,ο 1368 13877 4101040103 Νέα Τίρυνς,η 1.1868 13878 4101040101 Τίρυνς,η 4527 13879 41010402 Τοπική Κοινότητα Αγίου Αδριανού 1.2308 13880 4101040201 Άγιος Αδριανός,ο 1.0808 13881 4101040202 Μονή Καρακαλά,η 298 13882 4101040203 Παναγία,η 418 13883 4101040204 Προφήτης Ηλίας,ο 807 13884 41010403 Τοπική Κοινότητα Νέου Ροεινού 4718 13885 4101040301 Νέον Ροεινόν,το 4714 13886 42 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Έδρα: Κόρινθος,η) 145.0825 13887 4202 ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ (Έδρα: Ζευγολατείον,το) 19.0276 13888 420202 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΛΟΥ 8.0617 13889 42020201 Δημοτική Κοινότητα Βέλου 3.2038 13890 4202020101 Βέλον,το 3.0968 13891 4202020102 Σαταίικα,τα 1077 13892 42020202 Τοπική Κοινότητα Ελληνοχωρίου 3358 13893 4202020201 Ελληνοχώριον,το 3357 13894 42020203 Τοπική Κοινότητα Κοκκωνίου 1.0568 13895 4202020301 Κοκκώνιον,το 1.0567 13896 42020204 Τοπική Κοινότητα Κρηνών 7808 13897 4202020401 Κρήναι,αι 7807 13898 42020205 Τοπική Κοινότητα Νεράντζης 6368 13899 4202020501 Νεράντζα,η 6367 13900 42020206 Τοπική Κοινότητα Πουλλίτσης 6968 13901 4202020601 Πουλλίτσα,η 6967 13902 42020207 Τοπική Κοινότητα Στιμάγκας 9818 13903 4202020701 Στιμάγκα,η 9817 13904 42020208 Τοπική Κοινότητα Ταρσινών 3748 13905 4202020801 Ταρσινά,τα 3746 13906 420201 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΧΑΣ 10.9667 13907 42020103 Δημοτική Κοινότητα Βραχατίου 3.3388 13908 4202010301 Βραχάτιον,το 3.3387 13909 42020101 Δημοτική Κοινότητα Ζευγολατείου 4.6978 13910 4202010101 Ζευγολατείον,το 4.3638 13911 4202010102 Καλέντζιον,το 3347 13912 42020102 Τοπική Κοινότητα Βοχαϊκού 1.0208 13913 4202010201 Βοχαϊκόν,το 1.0207 13914 42020104 Τοπική Κοινότητα Ευαγγελιστρίας 3088 13915 4202010401 Ευαγγελίστρια,η 3087 13916 42020105 Τοπική Κοινότητα Μπολατίου 7678 13917 4202010501 Μπολάτιον,το 7677 13918 42020106 Τοπική Κοινότητα Σουληναρίου 3978 13919 4202010601 Σουληνάριον,το 3977 13920 42020107 Τοπική Κοινότητα Χαλκείου 4398 13921 4202010701 Χαλκείον,το 4395 13922 4201 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ (Έδρα: Κόρινθος,η) 58.1926 13923 420102 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΣΟΥ - ΛΕΧΑΙΟΥ 6.9937 13924 42010202 Δημοτική Κοινότητα Άσσου 2.0418 13925 4201020202 Αγία Μαρίνα,η 110

Page 206: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 13926 4201020201 Άσσος,ο 1.9168 13927 4201020203 Βεληνιάτικα,τα 157 13928 42010204 Δημοτική Κοινότητα Λεχαίου 2.6438 13929 4201020401 Λέχαιον,το 2.6437 13930 42010203 Τοπική Κοινότητα Κάτω Άσσου 6938 13931 4201020301 Κάτω Άσσος,ο 6937 13932 42010201 Τοπική Κοινότητα Περιγιαλίου 1.6168 13933 4201020101 Περιγιάλιον,το 1.6166 13934 420101 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 38.1327 13935 42010102 Δημοτική Κοινότητα Αρχαίας Κορίνθου 2.9188 13936 4201010201 Αρχαία Κόρινθος,η 1.9398 13937 4201010202 Αρχαίο Λιμάνι,το 9797 13938 42010103 Δημοτική Κοινότητα Εξαμιλίων 2.9058 13939 4201010302 Άγιος Κοσμάς,ο 838 13940 4201010303 Δάφνη,η 618 13941 4201010301 Εξαμίλια,τα 1.8108 13942 4201010304 Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος,η 1358 13943 4201010305 Κάτω Εξαμίλια,τα 8167 13944 42010101 Δημοτική Κοινότητα Κορίνθου 30.1768 13945 4201010101 Κόρινθος,η 30.1767 13946 42010104 Τοπική Κοινότητα Ξυλοκερίζης 1.3168 13947 4201010402 Αγία Παρασκευή,η 688 13948 4201010403 Άγιος Δημήτριος,ο 718 13949 4201010404 Θυμαριώνα,η 298 13950 4201010405 Κεχριαί,αι 2388 13951 4201010401 Ξυλοκέριζα,η 8498 13952 4201010406 Πανόραμα,το 617 13953 42010105 Τοπική Κοινότητα Σολομού 8178 13954 4201010502 Μπεκιάνικα,τα 748 13955 4201010501 Σολομός,ο 7436 13956 420103 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 5.2607 13957 42010301 Δημοτική Κοινότητα Αθικίων 2.0388 13958 4201030101 Αθίκια,τα 1.8348 13959 4201030102 Αλαμάννος,ο 1708 13960 4201030103 Μονή Ταξιαρχών,η 347 13961 42010303 Δημοτική Κοινότητα Γαλατακίου 2.5058 13962 4201030302 Άνω Αλμυρή,η 358 13963 4201030303 Γαλατάκιον,το 4388 13964 4201030304 Θυμέλη,η 98 13965 4201030301 Κάτω Αλμυρή,η 7038 13966 4201030305 Λουτρά Ωραίας Ελένης,τα 1.1458 13967 4201030306 Νέα Αλμυρή,η 248 13968 4201030307 Ντράσσα,η 418 13969 4201030308 Ρυτόν,το 1107 13970 42010302 Τοπική Κοινότητα Αγίου Ιωάννου 3758 13971 4201030201 Άγιος Ιωάννης,ο 3757 13972 42010304 Τοπική Κοινότητα Κατακαλίου 3428 13973 4201030402 Αρακούκια,η 778 13974 4201030403 Βλασαίικα,τα 1288 13975 4201030401 Κατακάλιον,το 1068 13976 4201030404 Σιδερώνα,η 316 13977 420104 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ 2.7237 13978 42010401 Δημοτική Κοινότητα Σοφικού 2.0098 13979 4201040102 Άγιος Βλάσσης,ο 388 13980 4201040103 Κιουρκάτι,το 488 13981 4201040104 Μονή Αγίας Μαρίνης,η 318 13982 4201040105 Πευκάλι,το 2048 13983 4201040101 Σοφικόν,το 1.6798 13984 4201040106 Φραγκολίμανο,το 97 13985 42010402 Τοπική Κοινότητα Αγγελοκάστρου 3768 13986 4201040201 Αγγελόκαστρον,το 3767 13987 42010403 Τοπική Κοινότητα Κόρφου 3388 13988 4201040302 Άγιος Πέτρος,ο 208 13989 4201040303 Ήλιος,ο 178 13990 4201040304 Κάβος,ο 148 13991 4201040301 Κόρφος,ο 2876 13992 420105 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΝΕΑΣ 5.0847 13993 42010502 Τοπική Κοινότητα Αγιονορίου 319

Page 207: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 13994 4201050201 Αγιονόριον,το 3197 13995 42010503 Τοπική Κοινότητα Αγίου Βασιλείου 1.2648 13996 4201050301 Άγιος Βασίλειος,ο 1.2647 13997 42010504 Τοπική Κοινότητα Κλένιας 7778 13998 4201050401 Κλένια,η 7777 13999 42010505 Τοπική Κοινότητα Κουταλά 7468 14000 4201050501 Κουταλάς,ο 2158 14001 4201050502 Μαψός,ο 1748 14002 4201050503 Σπαθοβούνιον,το 3577 14003 42010506 Τοπική Κοινότητα Στεφανίου 2798 14004 4201050601 Στεφάνιον,το 2797 14005 42010501 Τοπική Κοινότητα Χιλιομοδίου 1.6998 14006 4201050101 Χιλιομόδιον,το 1.6995 14007 4203 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ (Έδρα: Λουτράκιον,το) 21.2216 14008 420302 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 4.6437 14009 42030201 Δημοτική Κοινότητα Αγίων Θεοδώρων 4.6438 14010 4203020101 Άγιοι Θεόδωροι,οι 4.6436 14011 420301 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ 16.5787 14012 42030102 Δημοτική Κοινότητα Ισθμίας 2.7608 14013 4203010202 Άγιος Χαράλαμπος,ο 2488 14014 4203010201 Ισθμία,η 1.1348 14015 4203010203 Κάβος,ο 1488 14016 4203010204 Κυράς Βρύση,η 1.1288 14017 4203010205 Παλαιό Καλαμάκι,το 248 14018 4203010206 Παράδεισος,ο 787 14019 42030101 Δημοτική Κοινότητα Λουτρακίου Περαχώρας 13.3538 14020 4203010102 Αλκυόνα,η 108 14021 4203010103 Αλκυονίδες,αι (νησίδες) 08 14022 4203010104 Ασπρόκαμπος,ο 28 14023 4203010105 Γέφυρα Ισθμού,η 3588 14024 4203010106 Ειρήνη,η 968 14025 4203010107 Καλλιθέα,η 488 14026 4203010108 Λίμνη Βουλιαγμένης,η 628 14027 4203010101 Λουτράκιον,το 11.5648 14028 4203010109 Μονή Αγίου Ιωάννου,η 08 14029 4203010110 Μονή Οσίου Παταπίου,η 418 14030 4203010111 Περαχώρα,η 1.1418 14031 4203010112 Σκάλωμα,το 78 14032 4203010113 Σκαλωσιά,η 18 14033 4203010114 Στέρνα,η 237 14034 42030103 Τοπική Κοινότητα Πισίων 4658 14035 4203010302 Αγία Σωτήρα,η 2158 14036 4203010303 Βαμβακές,οι 918 14037 4203010304 Μαυρολίμνη,η 188 14038 4203010301 Πίσια,τα 808 14039 4203010305 Σχίνος,ο 615 14040 4204 ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ (Έδρα: Νεμέα,η) 6.4837 14041 42040001 Δημοτική Κοινότητα Νεμέας 3.8538 14042 4204000101 Νεμέα,η 3.8537 14043 42040002 Τοπική Κοινότητα Αηδονίων 2008 14044 4204000201 Αηδόνια,τα 2007 14045 42040003 Τοπική Κοινότητα Αρχαίας Νεμέας 5598 14046 4204000301 Αρχαία Νεμέα,η 3928 14047 4204000302 Δερβενάκια,τα 678 14048 4204000303 Κουτσομόδιον,το 1007 14049 42040004 Τοπική Κοινότητα Αρχαίων Κλεωνών 6338 14050 4204000401 Αρχαίαι Κλεωναί,αι 6337 14051 42040005 Τοπική Κοινότητα Γαλατά 638 14052 4204000501 Γαλατάς,ο 637 14053 42040006 Τοπική Κοινότητα Δάφνης 2568 14054 4204000601 Δάφνη,η 2567 14055 42040007 Τοπική Κοινότητα Καστρακίου 2138 14056 4204000701 Καστράκιον,το 2137 14057 42040008 Τοπική Κοινότητα Κουτσίου 1558 14058 4204000801 Κούτσιον,το 1557 14059 42040009 Τοπική Κοινότητα Λεοντίου 2718 14060 4204000901 Λεόντιον,το 2717 14061 42040010 Τοπική Κοινότητα Πετρίου 280

Page 208: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 14062 4204001001 Πετρίον,το 2805 14063 4205 ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ (Έδρα: Ξυλόκαστρον,το) 17.3656 14064 420502 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ 4.0887 14065 42050201 Τοπική Κοινότητα Δερβενίου 1.0808 14066 4205020101 Δερβένι,το 8288 14067 4205020102 Μαύρα Λιθάρια,τα 348 14068 4205020103 Πεταλού,η 2187 14069 42050202 Τοπική Κοινότητα Ελληνικού 698 14070 4205020201 Ελληνικόν,το 697 14071 42050203 Τοπική Κοινότητα Ευρωστίνης Ροζενών 7508 14072 4205020302 Άνω Αιγιαλός,ο 1368 14073 4205020301 Εβροστίνα,η 368 14074 4205020303 Κουμαριάς,ο 618 14075 4205020304 Ροζενά,τα 5177 14076 42050204 Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας 2448 14077 4205020401 Καλλιθέα,η 2328 14078 4205020402 Σκουπαίικα,τα 127 14079 42050205 Τοπική Κοινότητα Λυγιάς 3208 14080 4205020501 Λυγιά,η 3207 14081 42050206 Τοπική Κοινότητα Λυκοποριάς 6388 14082 4205020601 Λυκοποριά,η 6387 14083 42050207 Τοπική Κοινότητα Πύργου 4698 14084 4205020701 Πύργος,ο 4697 14085 42050208 Τοπική Κοινότητα Σαρανταπήχου 1908 14086 4205020802 Σαρανταπηχιώτικα,τα 1878 14087 4205020801 Σαραντάπηχον,το 37 14088 42050209 Τοπική Κοινότητα Στομίου 1698 14089 4205020901 Στόμιον,το 1697 14090 42050210 Τοπική Κοινότητα Χελυδορέου 1598 14091 4205021002 Μεντουργιάνικα,τα 1278 14092 4205021001 Χελυδόρεον,το 326 14093 420501 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 13.2777 14094 42050101 Δημοτική Κοινότητα Ξυλοκάστρου 5.7158 14095 4205010102 Μερτικαίικα,τα 2158 14096 4205010101 Ξυλόκαστρον,το 5.5007 14097 42050102 Τοπική Κοινότητα Άνω Τρικάλων 1048 14098 4205010201 Άνω Τρίκαλα,τα 1008 14099 4205010202 Ζήρεια,η 47 14100 42050103 Τοπική Κοινότητα Γελινιατίκων 4318 14101 4205010301 Γελινιάτικα,τα 4268 14102 4205010302 Σπαρτιναίικα,τα 57 14103 42050104 Τοπική Κοινότητα Δένδρου 1448 14104 4205010401 Δένδρον,το 1447 14105 42050105 Τοπική Κοινότητα Ζεμενού 2408 14106 4205010501 Ζεμενόν,το 2407 14107 42050106 Τοπική Κοινότητα Θαλερού 1628 14108 4205010601 Θαλερόν,το 1627 14109 42050107 Τοπική Κοινότητα Θροφαρίου 738 14110 4205010701 Θροφάριον,το 737 14111 42050108 Τοπική Κοινότητα Καμαρίου 9038 14112 4205010801 Καμάριον,το 8858 14113 4205010802 Καριώτικα,τα (Τ.Κ.Καμαρίου) 187 14114 42050109 Τοπική Κοινότητα Καρυάς 5978 14115 4205010902 Καριώτικα,τα (Τ.Κ.Καρυάς) 5758 14116 4205010901 Καρυά,η 227 14117 42050110 Τοπική Κοινότητα Κάτω Λουτρού 4428 14118 4205011002 Άνω Λουτρόν,το 488 14119 4205011001 Κάτω Λουτρόν,το 3947 14120 42050111 Τοπική Κοινότητα Κάτω Συνοικίας Τρικάλων 2548 14121 4205011101 Κάτω Συνοικία Τρικάλων,η 2547 14122 42050112 Τοπική Κοινότητα Κορφιωτίσσης 758 14123 4205011201 Κορφιώτισσα,η 757 14124 42050113 Τοπική Κοινότητα Λαγκαδαιίκων 748 14125 4205011302 Αμφιθέα,η 288 14126 4205011301 Λαγκαδαίικα,τα 467 14127 42050114 Τοπική Κοινότητα Μάννας 4768 14128 4205011401 Μάννα,η 4767 14129 42050115 Τοπική Κοινότητα Μελισσίου 913

Page 209: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 14130 4205011501 Μελίσσιον,το 8328 14131 4205011502 Οικοδομικός Συνεταιρισμός Υπαλλήλων ΔΕΗ,ο 817 14132 42050116 Τοπική Κοινότητα Μέσης Συνοικίας Τρικάλων 738 14133 4205011601 Μέση Συνοικία Τρικάλων,η 737 14134 42050117 Τοπική Κοινότητα Νέων Βρυσουλών 768 14135 4205011701 Νέαι Βρυσούλαι,αι 767 14136 42050118 Τοπική Κοινότητα Ξανθοχωρίου 838 14137 4205011801 Ξανθοχώριον,το 837 14138 42050119 Τοπική Κοινότητα Παναριτίου 3498 14139 4205011901 Παναρίτιον,το 3497 14140 42050120 Τοπική Κοινότητα Πελλήνης 828 14141 4205012001 Πελλήνη,η 827 14142 42050121 Τοπική Κοινότητα Πιτσών 6698 14143 4205012102 Άνω Πιτσά,τα 128 14144 4205012101 Κάτω Πιτσά,τα 6577 14145 42050122 Τοπική Κοινότητα Ρεθίου 1948 14146 4205012201 Ρέθιον,το 1947 14147 42050123 Τοπική Κοινότητα Ρίζης 4298 14148 4205012302 Βάλτος,ο 248 14149 4205012303 Γεωργανταίικα,τα 758 14150 4205012301 Ρίζα,η 3138 14151 4205012304 Σιγερίτσα,η 08 14152 4205012305 Χαρτσιάνικα,τα 177 14153 42050124 Τοπική Κοινότητα Σοφιανών 808 14154 4205012401 Σοφιανά,τα 807 14155 42050125 Τοπική Κοινότητα Στυλίων 1478 14156 4205012501 Στύλια,τα 1477 14157 42050126 Τοπική Κοινότητα Συκέας 4928 14158 4205012601 Συκέα,η 4925 14159 4206 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (Έδρα: Κιάτο,το) 22.7946 14160 420601 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 19.0257 14161 42060101 Δημοτική Κοινότητα Σικυώνος 9.8128 14162 4206010101 Κιάτο,το 9.8127 14163 42060102 Τοπική Κοινότητα Βελίνης 1368 14164 4206010201 Βελίνα,η 1367 14165 42060103 Τοπική Κοινότητα Γονούσσης 1578 14166 4206010301 Γονούσσα,η 1577 14167 42060104 Τοπική Κοινότητα Διμηνιού 5238 14168 4206010401 Διμηνιόν,το 4578 14169 4206010402 Παραλία,η 667 14170 42060105 Τοπική Κοινότητα Κάτω Διμηνιού 1.2458 14171 4206010501 Κάτω Διμηνιόν,το 1.2018 14172 4206010502 Κοκκινιά,η 447 14173 42060106 Τοπική Κοινότητα Κλημεντίου 3528 14174 4206010601 Κλημέντιον,το 3527 14175 42060107 Τοπική Κοινότητα Κρυονερίου 8688 14176 4206010701 Κρυονέριον,το 8687 14177 42060108 Τοπική Κοινότητα Λαλιώτου 3728 14178 4206010801 Λαλιώτης,ο 3727 14179 42060109 Τοπική Κοινότητα Μεγάλου Βάλτου 4178 14180 4206010902 Βαλτσαίικα,τα 828 14181 4206010901 Μέγας Βάλτος,ο 3357 14182 42060110 Τοπική Κοινότητα Μικρού Βάλτου 2358 14183 4206011001 Μικρός Βάλτος,ο 2357 14184 42060111 Τοπική Κοινότητα Μουλκίου 1.4268 14185 4206011102 Δουρβατιώνα,η 1378 14186 4206011101 Μούλκιον,το 1.2897 14187 42060112 Τοπική Κοινότητα Μποζικά 2498 14188 4206011201 Μποζικάς,ο 2497 14189 42060113 Τοπική Κοινότητα Παραδεισίου 1008 14190 4206011301 Παραδείσιον,το 1007 14191 42060114 Τοπική Κοινότητα Πασίου 1.2988 14192 4206011401 Πάσιον,το 1.2987 14193 42060115 Τοπική Κοινότητα Σικυώνος 1.1858 14194 4206011501 Σικυών,η 1.1857 14195 42060116 Τοπική Κοινότητα Σουλίου 4348 14196 4206011601 Σούλιον,το 4347 14197 42060117 Τοπική Κοινότητα Τιτάνης 216

Page 210: Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός · 8 200 0101010701 Καρυδιά,η 357 7 201 01010108 Τοπική Κοινότητα

8 14198 4206011701 Τιτάνη,η 2166 14199 420602 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ 2.4277 14200 42060202 Τοπική Κοινότητα Ασπροκάμπου 2118 14201 4206020201 Ασπρόκαμπος,ο 2117 14202 42060203 Τοπική Κοινότητα Δροσοπηγής 658 14203 4206020301 Δροσοπηγή,η 657 14204 42060204 Τοπική Κοινότητα Καισαρίου 4978 14205 4206020401 Καισάριον,το 4977 14206 42060201 Τοπική Κοινότητα Καλιανών 1748 14207 4206020101 Καλιανοί,οι 1747 14208 42060205 Τοπική Κοινότητα Καστανέας 2148 14209 4206020502 Καρτέριον,το 968 14210 4206020501 Καστανέα,η 1078 14211 4206020503 Μικρός Μαχαλάς,ο 117 14212 42060206 Τοπική Κοινότητα Κεφαλαρίου 2518 14213 4206020601 Κεφαλάριον,το 2517 14214 42060207 Τοπική Κοινότητα Κυλλήνης 1148 14215 4206020701 Κυλλήνη,η 1147 14216 42060208 Τοπική Κοινότητα Λαύκας 3628 14217 4206020801 Λαύκα,η 3627 14218 42060209 Τοπική Κοινότητα Στυμφαλίας 1848 14219 4206020902 Κιόνια,τα 338 14220 4206020901 Στυμφαλία,η 1517 14221 42060210 Τοπική Κοινότητα Ψαρίου 3558 14222 4206021001 Ψάριον,το 3556 14223 420603 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΕΝΕΟΥ 1.3427 14224 42060302 Τοπική Κοινότητα Αρχαίας Φενεού 2768 14225 4206030201 Αρχαία