Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ...docs.whirlpool.eu/_doc/501930000680EL.pdf · el57...

30
EL57 Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με την ασφάλεια, τις οποίες πρέπει να διαβάζετε και να τηρείτε σε κάθε περίπτωση. Όλα τα μηνύματα σχετικά με την ασφάλεια υποδεικνύουν πιθανούς κινδύνους και περιλαμβάνουν οδηγίες για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού, βλάβης ή ηλεκτροπληξίας λόγω εσφαλμένης χρήσης της συσκευής. Τηρείτε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες: - Η συσκευή πρέπει να αποσυνδέεται από το ηλεκτρικό δίκτυο πριν από οποιεσδήποτε εργασίες εγκατάστασης. - Η εγκατάσταση και η συντήρηση πρέπει να εκτελούνται από εξειδικευμένο τεχνικό σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τους τοπικούς κανονισμούς ασφαλείας. Μην επισκευάζετε και μην αντικαθιστάτε κανένα εξάρτημα της συσκευής, εκτός εάν αναφέρεται ρητά στο εγχειρίδιο χρήσης. - Η αντικατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο τεχνικό. Επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. - Οι κανονισμοί επιβάλλουν τη γείωση της συσκευής. - Το καλώδιο ρεύματος πρέπει να είναι αρκετά μακρύ για να συνδεθεί η συσκευή στην κύρια παροχή ρεύματος, μόλις τοποθετηθεί στο περίβλημά της. - Για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας, η εγκατάσταση πρέπει να διαθέτει πολυπολικό διακόπτη με ελάχιστη απόσταση 3 mm μεταξύ των επαφών. - μη χρησιμοποιείτε αντάπτορες για πολύπριζα αν ο φούρνος διαθέτει πρίζα. - μη χρησιμοποιείτε μπαλαντέζες. - μην τραβάτε το καλώδιο παροχής ρεύματος. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αυτό είναι το σύμβολο κινδύνου, το οποίο αφορά την ασφάλεια και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους για το χρήστη και άλλα άτομα. Όλα τα μηνύματα που αφορούν την ασφάλεια συνοδεύονται από το σύμβολο κινδύνου και τις παρακάτω επισημάνσεις: ΚΙΝΔΥΝΟΣ Υποδεικνύει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Υποδεικνύει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς.

Transcript of Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ...docs.whirlpool.eu/_doc/501930000680EL.pdf · el57...

Page 1: Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ...docs.whirlpool.eu/_doc/501930000680EL.pdf · el57 Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ

EL57

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΤο παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με την ασφάλεια, τις οποίες πρέπει να διαβάζετε και να τηρείτε σε κάθε περίπτωση.

Όλα τα μηνύματα σχετικά με την ασφάλεια υποδεικνύουν πιθανούς κινδύνους και περιλαμβάνουν οδηγίες για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού, βλάβης ή ηλεκτροπληξίας λόγω εσφαλμένης χρήσης της συσκευής. Τηρείτε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες:- Η συσκευή πρέπει να αποσυνδέεται από το ηλεκτρικό δίκτυο πριν

από οποιεσδήποτε εργασίες εγκατάστασης.- Η εγκατάσταση και η συντήρηση πρέπει να εκτελούνται από

εξειδικευμένο τεχνικό σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τους τοπικούς κανονισμούς ασφαλείας. Μην επισκευάζετε και μην αντικαθιστάτε κανένα εξάρτημα της συσκευής, εκτός εάν αναφέρεται ρητά στο εγχειρίδιο χρήσης.

- Η αντικατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο τεχνικό. Επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

- Οι κανονισμοί επιβάλλουν τη γείωση της συσκευής.- Το καλώδιο ρεύματος πρέπει να είναι αρκετά μακρύ για να

συνδεθεί η συσκευή στην κύρια παροχή ρεύματος, μόλις τοποθετηθεί στο περίβλημά της.

- Για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας, η εγκατάσταση πρέπει να διαθέτει πολυπολικό διακόπτη με ελάχιστη απόσταση 3 mm μεταξύ των επαφών.

- μη χρησιμοποιείτε αντάπτορες για πολύπριζα αν ο φούρνος διαθέτει πρίζα.

- μη χρησιμοποιείτε μπαλαντέζες.- μην τραβάτε το καλώδιο παροχής ρεύματος.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αυτό είναι το σύμβολο κινδύνου, το οποίο αφορά την ασφάλεια και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους για το χρήστη και άλλα άτομα.Όλα τα μηνύματα που αφορούν την ασφάλεια συνοδεύονται από το σύμβολο κινδύνου και τις παρακάτω επισημάνσεις:

ΚΙΝΔΥΝΟΣΥποδεικνύει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΥποδεικνύει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς.

Page 2: Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ...docs.whirlpool.eu/_doc/501930000680EL.pdf · el57 Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ

EL58

- Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, δεν πρέπει να είναι δυνατή η πρόσβαση στα ηλεκτρικά εξαρτήματα.

- Εάν η επιφάνεια της επαγωγικής εστίας είναι ραγισμένη, μην τη χρησιμοποιείτε και απενεργοποιήστε τη συσκευή για να μην προκληθεί ηλεκτροπληξία (μόνο για μοντέλα με επαγωγική λειτουργία).

- Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα μέρη του σώματος και μην την χρησιμοποιείτε όταν έχετε γυμνά πόδια.

- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για χρήση ως οικιακή συσκευή ψησίματος φαγητού. Δεν επιτρέπεται άλλος τύπος χρήσης (π.χ.: θέρμανση χώρου). Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για ακατάλληλες χρήσεις ή εσφαλμένες ρυθμίσεις των διακοπτών.

- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς την κατάλληλη εμπειρία και γνώση εφόσον βρίσκονται υπό επιτήρηση ή έχουν εκπαιδευτεί στην ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που συνεπάγεται η χρήση της. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να γίνουν από παιδιά χωρίς επιτήρηση.

- Τα προσβάσιμα μέρη της συσκευής μπορεί να υπερθερμανθούν στη διάρκεια της χρήσης. Τα μικρά παιδιά δεν πρέπει να πλησιάσουν τη συσκευή και πρέπει να βρίσκονται υπό επιτήρηση ώστε να μην παίζουν με αυτή.

- Η συσκευή και τα προσβάσιμα μέρη της μπορεί να υπερθερμανθούν στη διάρκεια της χρήσης. Χρειάζεται προσοχή ώστε να αποτραπεί η επαφή με τις αντιστάσεις. Τα παιδιά κάτω από 8 ετών δεν πρέπει να πλησιάσουν τη συσκευή παρά μόνο εφόσον βρίσκονται υπό συνεχή επιτήρηση.

- Κατά τη διάρκεια ή και μετά τη χρήση, μην αγγίζετε τις αντιστάσεις της συσκευής, καθώς μπορεί να προκληθούν εγκαύματα. Η συσκευή δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με πανιά ή άλλα εύφλεκτα υλικά μέχρι να κρυώσουν επαρκώς όλα τα εξαρτήματά της.

Page 3: Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ...docs.whirlpool.eu/_doc/501930000680EL.pdf · el57 Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ

EL59

- Στο τέλος του ψησίματος, προσέχετε κατά το άνοιγμα της πόρτας της συσκευής και αφήστε τον ζεστό αέρα ή τους ατμούς να εξέλθουν σταδιακά πριν να αποκτήσετε πρόσβαση στο φούρνο. Όταν είναι κλειστή η πόρτα της συσκευής, βγαίνει ζεστός αέρας από το άνοιγμα επάνω από τον πίνακα χειρισμού. Μην εμποδίζετε τα ανοίγματα εξαερισμού.

- Χρησιμοποιείτε γάντια φούρνου για την απομάκρυνση σκευών ή αξεσουάρ φροντίζοντας να μην αγγίξετε τις αντιστάσεις.

- Μην τοποθετείτε εύφλεκτα υλικά πάνω ή κοντά στη συσκευή: εάν η συσκευή ενεργοποιηθεί ακούσια, μπορεί να αναφλεγούν.

- Μη θερμαίνετε και μη μαγειρεύετε κλειστά βάζα ή δοχεία στη συσκευή. Η πίεση που συσσωρεύεται στο εσωτερικό μπορεί να προκαλέσει την έκρηξη του βάζου και να καταστρέψει τη συσκευή.

- Μη χρησιμοποιείτε δοχεία που είναι κατασκευασμένα από συνθετικά υλικά.

- Τα λίπη και τα λάδια αναφλέγονται εύκολα όταν υπερθερμανθούν. Να είστε πάντα σε επαγρύπνηση όταν μαγειρεύετε φαγητά πλούσια σε λίπη και λάδι.

- Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επιτήρηση κατά την αποξήρανση των τροφίμων.

- Εάν χρησιμοποιήσετε αλκοολούχα ποτά στο ψήσιμο (π.χ. ρούμι, κονιάκ, κρασί), θυμηθείτε ότι το αλκοόλ εξατμίζεται σε υψηλές θερμοκρασίες. Ως αποτέλεσμα, υπάρχει κίνδυνος οι ατμοί που απελευθερώνονται από το αλκοόλ να πιάσουν φωτιά όταν έρθουν σε επαφή με την ηλεκτρική αντίσταση.

- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ατμοκαθαριστές.- Μην αγγίζετε το φούρνο κατά τον κύκλο πυρόλυσης. Κρατήστε τα

παιδιά μακριά από το φούρνο κατά τον κύκλο πυρόλυσης. Τα υπολείμματα τροφών πρέπει να απομακρύνονται από το εσωτερικό του φούρνου πριν από τον κύκλο καθαρισμού (μόνο για φούρνους με λειτουργία Πυρόλυσης).

- Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά το βύσμα θερμοκρασίας που συνιστάται για αυτό το φούρνο.

Page 4: Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ...docs.whirlpool.eu/_doc/501930000680EL.pdf · el57 Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ

EL60

- Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα καθαρισμού με τραχιά υφή ή κοφτερές μεταλλικές ξύστρες για τον καθαρισμό του κρυστάλλου της πόρτας του φούρνου, καθώς μπορεί να προκαλέσουν γρατσουνιές στην επιφάνεια με αποτέλεσμα θραύση του κρυστάλλου.

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη πριν αντικαταστήσετε το λαμπτήρα για την αποτροπή πιθανής ηλεκτροπληξίας.

- Μη χρησιμοποιείτε αλουμινόχαρτο για να σκεπάσετε φαγητό μέσα στο μαγειρικό σκεύος (μόνο για φούρνους που παρέχονται με μαγειρικό σκεύος).

- Χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια για όλες τις εργασίες αφαίρεσης της συσκευασίας και τοποθέτησης της συσκευής.

Απόρριψη ηλεκτρικών οικιακών συσκευών- Η συσκευή αυτή έχει κατασκευαστεί από ανακυκλώσιμα ή επαναχρησιμοποιήσιμα υλικά. Απορρίψτε την σύμφωνα με

τους τοπικούς κανονισμούς απόρριψης. Πριν από την απόρριψη, κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία, την ανάκτηση και την ανακύκλωση των ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, επικοινωνήστε με τις αρμόδιες τοπικές αρχές, την υπηρεσία συλλογής οικιακών αποβλήτων ή το κατάστημα από

όπου αγοράσατε αυτό το προϊόν.

Αφού βγάλετε το φούρνο από τη συσκευασία του, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει υποστεί ζημιές κατά τη μεταφορά και ότι η πόρτα κλείνει σωστά. Εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή με το πλησιέστερο Kέντρο Τεχνικής Υποστήριξης. Για να μην προκληθεί ζημιά, να βγάλετε το φούρνο από την αφρώδη βάση πολυστυρενίου μόνο τη στιγμή της εγκατάστασης.Για να μετακινήσετε με ασφάλεια το φούρνο, χρησιμοποιήστε τη λαβή που παρέχεται στο πακέτο αξεσουάρ.1. Εισαγάγετε και στερεώστε καλά τη λαβή στις πλαϊνές οπές (Εικ. 1).2. Ανασηκώστε τη λαβή όπως υποδεικνύεται στην Εικ. 2

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΠΛΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ• Τα έπιπλα που έρχονται σε επαφή με το φούρνο πρέπει να είναι ανθεκτικά στη θερμότητα

(ελάχ. 90°C).• Εκτελέστε όλες τις εργασίες κοπής του επίπλου πριν να τοποθετήσετε το φούρνο στο περίβλημα και

αφαιρέστε προσεκτικά όλα τα ροκανίδια και τα πριονίδια.• Μετά την εγκατάσταση, δεν θα πρέπει να υπάρχει πλέον πρόσβαση στο κάτω μέρος του φούρνου.• Για τη σωστή λειτουργία της συσκευής, μην αποφράσσετε το ελάχιστο κενό ανάμεσα στην επιφάνεια

εργασίας και το επάνω άκρο του φούρνου.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Εικ. 1 Εικ. 2

Page 5: Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ...docs.whirlpool.eu/_doc/501930000680EL.pdf · el57 Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ

EL61

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ (μόνο σε ορισμένα μοντέλα)Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική τάση που προσδιορίζεται στην πινακίδα στοιχείων της συσκευής είναι ίδια με την τάση της κεντρικής ηλεκτρικής παροχής. Η πινακίδα στοιχείων βρίσκεται στο μπροστινό άκρο του φούρνου (ορατό όταν είναι ανοικτή η πόρτα).• Τυχόν αντικατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας (τύπου H05 RR-F 3 x 1,5 χλστ.2) πρέπει να γίνουν

αποκλειστικά και μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό. Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

• Ο φούρνος έχει προγραμματιστεί να λειτουργεί με απορρόφηση ισχύος άνω των 2,5 kW (υποδεικνύεται από την ένδειξη «ΥΨΗΛΗ» στις ρυθμίσεις) που είναι συμβατή με οικιακή παροχή ρεύματος άνω των 3 kW. Αν το σπίτι έχει χαμηλότερη παροχή ρεύματος, η ρύθμιση πρέπει να μειωθεί (ένδειξη «ΧΑΜΗΛΗ» στις ρυθμίσεις). Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει αναλυτικά τις συνιστώμενες ρυθμίσεις ηλεκτρικής ενέργειας για τις διάφορες χώρες.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Πριν από τη χρήση:- Αφαιρέστε τα προστατευτικά κομμάτια από χαρτόνι, την προστατευτική μεμβράνη και τις

αυτοκόλλητες ετικέτες από τα αξεσουάρ, την επαγωγική πλάκα και το μαγειρικό σκεύος.- Αφαιρέστε τα αξεσουάρ από το φούρνο. Τοποθετήστε την επαγωγική πλάκα στο τρίτο επίπεδο και

συνδέστε την. Τοποθετήστε το μαγειρικό σκεύος πάνω στην επαγωγική πλάκα και γεμίστε το με 200 γραμμάρια νερό. Επιλέξτε τη λειτουργία Τελικό φινίρισμα και αφήστε το φούρνο να λειτουργήσει επί μία ώρα περίπου για να εξαλειφθούν οι οσμές και οι αναθυμιάσεις από τα μονωτικά υλικά και το προστατευτικό γράσο.

Κατά τη διάρκεια της χρήσης:- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στην πόρτα, γιατί μπορεί να προκαλέσουν ζημιές.- Μην κρατιέστε από την πόρτα και μην κρεμάτε αντικείμενα από τη λαβή.- Μην καλύπτετε το εσωτερικό τμήμα του φούρνου με αλουμινόχαρτο.- Μη ρίχνετε ποτέ νερό στο εσωτερικό του φούρνου όταν είναι ζεστός. Μπορεί να προκληθεί ζημιά

στην επίστρωση σμάλτου.- Μη σέρνετε ποτέ τις κατσαρόλες και τα ταψιά στο κάτω μέρος του φούρνου, καθώς μπορεί να

προκληθεί ζημιά στην επίστρωση σμάλτου.- Βεβαιωθείτε ότι τα ηλεκτρικά καλώδια των άλλων συσκευών δεν αγγίζουν τα ζεστά μέρη του

φούρνου και ότι δεν παγιδεύονται στην πόρτα.- Μην εκθέτετε το φούρνο σε ατμοσφαιρικούς παράγοντες.- Μην ρίχνετε ποτέ νερό στην επαγωγική πλάκα όταν βρίσκεται μέσα στο φούρνο ή όταν είναι καυτή,

καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά στο κρύσταλλο ή στην επίστρωση σμάλτου.- Να τοποθετείτε και να αφαιρείτε με προσοχή την επαγωγική πλάκα, προκειμένου να αποφευχθεί η

τυχαία ζημιά στο κρύσταλλο και/ή στο ηλεκτρικό φις.- Προτού χρησιμοποιήσετε το φούρνο στην τυπική λειτουργία (χωρίς επαγωγή), να αφαιρείτε εντελώς

την επαγωγική πλάκα από το φούρνο. Αν αφήσετε την επαγωγική πλάκα μέσα στο φούρνο ενδέχεται να καταστραφεί.

Χώρα ΡύθμισηΓερμανία ΥψηλήΙσπανία Χαμηλή Φινλανδία ΥψηλήΓαλλία ΥψηλήΙταλία Χαμηλή Ολλανδία ΥψηλήΝορβηγία ΥψηλήΣουηδία ΥψηλήΗ.Β. Χαμηλή Βέλγιο Υψηλή

Page 6: Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ...docs.whirlpool.eu/_doc/501930000680EL.pdf · el57 Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ

EL62

Μετά τη χρήση:- Να αφήνετε την επαγωγική πλάκα να κρυώσει προτού την αφαιρέσετε, αν απαιτείται καθαρισμός.

Όταν αφαιρείτε την επαγωγική πλάκα από το φούρνο, να βεβαιώνεστε ότι χρησιμοποιείτε το παρεχόμενο κάλυμμα της πρίζας ώστε να μην μπαίνει βρομιά στο εσωτερικό της ηλεκτρικής πρίζας (Εικ. 1).

Απόρριψη υλικών συσκευασίαςΤα υλικά συσκευασίας είναι 100% ανακυκλώσιμα και φέρουν το σήμα της ανακύκλωσης ( ). Τα διάφορα μέρη της συσκευασίας πρέπει συνεπώς να απορρίπτονται με σύνεση και σε πλήρη συμμόρφωση με τους κατά τόπους κανονισμούς που διέπουν τη διάθεση αποβλήτων.

Απόρριψη του προϊόντος- Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/ΕΕ σχετικά με τα

Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).- Η σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών

για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν λόγω ακατάλληλου χειρισμού των αποβλήτων του συγκεκριμένου προϊόντος.

- Το σύμβολο πάνω στο προϊόν ή στα έγγραφα που το συνοδεύουν υποδεικνύει ότι αυτή η συσκευή δεν μπορεί να θεωρηθεί οικιακό απόρριμμα. Αντί γι' αυτό, θα πρέπει να παραδοθεί στο κατάλληλο σημείο περισυλλογής για την ανακύκλωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων.

Συμβουλές για την εξοικονόμηση ενέργειας- Προθερμάνετε το φούρνο μόνο εάν καθορίζεται στον πίνακα ψησίματος ή στη συνταγή σας. Οι

λειτουργίες επαγωγής δεν απαιτούν προθέρμανση.- Κατά το ψήσιμο με τη λειτουργία επαγωγής, να χρησιμοποιείτε το ειδικό μαγειρικό σκεύος που

παρέχεται, καθώς έχει σχεδιαστεί για τη μεγιστοποίηση της εξοικονόμησης ενέργειας.- Χρησιμοποιήστε φόρμες με σκουρόχρωμο βερνίκι ή εμαγιέ, καθώς απορροφούν πολύ καλύτερα τη

θερμότητα.- Στην τυπική λειτουργία (χωρίς επαγωγή), σβήστε το φούρνο 10 έως 15 λεπτά πριν από τον καθορισμένο

χρόνο ψησίματος. Τα φαγητά που απαιτούν παρατεταμένο ψήσιμο θα συνεχίσουν να ψήνονται ακόμη και μετά το σβήσιμο του φούρνου.

- Αυτός ο φούρνος, που προορίζεται για να έρχεται σε επαφή με τρόφιμα, συμμορφώνεται με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό ( ) αρ.1935/2004 και έχει σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και πωλείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας της οδηγίας περί «χαμηλής τάσης 2006/95/CE (η οποία αντικαθιστά την 73/23/CEE και τις τροποποιήσεις της) και τις απαιτήσεις προστασίας της «ΗΜΣ» 2004/108/CE.

Ο φούρνος δεν λειτουργεί:• Βεβαιωθείτε ότι ο φούρνος τροφοδοτείται με ρεύμα και ότι είναι σωστά συνδεδεμένος στην πρίζα.• Σβήστε και ανάψτε ξανά το φούρνο για να διαπιστώσετε εάν η βλάβη παραμένει.

Ο ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης δεν λειτουργεί:• Εάν στην οθόνη εμφανίζεται το γράμμα « » και ένας αριθμός, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο

Kέντρο Τεχνικής Υποστήριξης. Σε αυτήν την περίπτωση, αναφέρετε τον αριθμό που ακολουθεί το γράμμα « ».

Εικ. 1

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ

Page 7: Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ...docs.whirlpool.eu/_doc/501930000680EL.pdf · el57 Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ

EL63

Η επαγωγική πλάκα δεν λειτουργεί:• Η επαγωγική πλάκα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο στην τρίτη θέση σχάρας και να βεβαιώνεστε ότι

έχει τοποθετηθεί σωστά και έχει συνδεθεί πλήρως.• Απενεργοποιήστε το φούρνο και μετά ενεργοποιήστε τον ξανά. Ελέγξτε αν η βλάβη παραμένει.

Πριν επικοινωνήσετε με το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης:1. Επιχειρήστε να λύσετε μόνοι σας το πρόβλημα με τη βοήθεια των συστάσεων που παρέχονται στον

«Οδηγό αντιμετώπισης βλαβών».2. Σβήστε και ανάψτε ξανά τη συσκευή για να διαπιστώσετε εάν η βλάβη παραμένει.Αν η βλάβη εξακολουθεί να παρουσιάζεται μετά τους παραπάνω ελέγχους, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο Kέντρο Τεχνικής Υποστήριξης.Παρακαλούμε να δώσετε:• μια σύντομη περιγραφή της βλάβης• τον τύπο και το ακριβές μοντέλο της συσκευής• τον αριθμό σέρβις (ο κωδικός μετά την ένδειξη «Service» στην πινακίδα χαρακτηριστικών), στη δεξιά

εσωτερική πλευρά του θαλάμου (φαίνεται με την πόρτα ανοιχτή). Ο αριθμός σέρβις αναφέρεται επίσης στο βιβλιαράκι εγγύησης

• την πλήρη διεύθυνσή σας• τον αριθμό τηλεφώνου σας.

Εάν πρέπει να εκτελεστεί επισκευή, απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης (για να διασφαλιστεί η χρήση γνήσιων ανταλλακτικών και η σωστή επισκευή).

Εξωτερικές επιφάνειες φούρνουΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά προϊόντα καθαρισμού. Αν οποιοδήποτε από αυτά τα προϊόντα έρθει κατά λάθος σε επαφή με τη συσκευή, καθαρίστε αμέσως με ένα υγρό πανί από μικροΐνες.• Καθαρίστε τις επιφάνειες με ένα υγρό πανί από μικροΐνες. Εάν υπάρχουν πολλές ακαθαρσίες,

προσθέστε στο νερό λίγες σταγόνες απορρυπαντικού για τα πιάτα. Σκουπίστε με στεγνό πανί.

Εσωτερικές επιφάνειες φούρνουΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην χρησιμοποιείτε σκληρά σφουγγαράκια ή μεταλλικές ξύστρες ή συρμάτινα σφουγγαράκια. Με την πάροδο του χρόνου, αυτά μπορούν να καταστρέψουν τις εμαγιέ επιφάνειες και το κρύσταλλο της πόρτας του φούρνου.• Μετά από κάθε χρήση, αφήνετε το φούρνο να κρυώνει και, στη συνέχεια, καθαρίζετέ τον κατά

προτίμηση όσο είναι ακόμη ζεστός, ώστε να αφαιρέσετε τη συσσώρευση ακαθαρσιών και λεκέδων που δημιουργούν τα υπολείμματα φαγητών (π.χ. φαγητά με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη).

• Χρησιμοποιείτε ειδικά καθαριστικά φούρνου και ακολουθείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή κατά γράμμα.

• Καθαρίζετε το κρύσταλλο της πόρτας με ειδικό υγρό απορρυπαντικό. Η πόρτα του φούρνου μπορεί να αφαιρεθεί ώστε να διευκολυνθεί ο καθαρισμός (ανατρέξτε στην ενότητα ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ).

• Η επάνω αντίσταση του γκριλ (ανατρέξτε στην ενότητα ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ) μπορεί να χαμηλώσει (μόνο σε ορισμένα μοντέλα) για να καθαριστεί το επάνω μέρος του φούρνου.

ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ατμοκαθαριστές.- Να καθαρίζετε το φούρνο μόνο όταν είναι αρκετά κρύο ώστε να

μπορείτε να το αγγίζετε.- Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο.

Page 8: Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ...docs.whirlpool.eu/_doc/501930000680EL.pdf · el57 Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ

EL64

Σημείωση: Κατά το παρατεταμένο ψήσιμο φαγητών με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό (π.χ. πίτσα, λαχανικά κλπ), μπορεί να σχηματιστούν υδρατμοί στο εσωτερικό της πόρτας και γύρω από το λάστιχο. Σκουπίζετε το εσωτερικό της πόρτας με ένα πανί ή ένα σφουγγάρι όταν κρυώσει ο φούρνος.

Αξεσουάρ:• Βουτήξτε τα αξεσουάρ σε νερό με απορρυπαντικό αμέσως μετά τη χρήση, χρησιμοποιώντας γάντια

για να τα πιάσετε εάν είναι ακόμη ζεστά.• Τα υπολείμματα φαγητών μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα με κατάλληλη βούρτσα ή σφουγγαράκι.

Επαγωγική πλάκα:• Μόλις κρυώσει, χρησιμοποιήστε ένα σφουγγάρι και υγρό απορρυπαντικό κατάλληλο για φούρνους ή

εστίες. Μην τοποθετείτε την επαγωγική πλάκα σε πλυντήριο πιάτων.

Εσωτερική ηλεκτρική πρίζα:• Αφαιρέστε το μεταλλικό κάλυμμα της πρίζας και χρησιμοποιήστε ένα υγρό σφουγγάρι για να την

καθαρίσετε. Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά και/ή αιχμηρά εργαλεία.

Μαγειρικό σκεύος:• Κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό σφουγγάρι και

κατάλληλο υγρό απορρυπαντικό.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

Για να αφαιρέσετε την πόρτα:1. Ανοίξτε πλήρως την πόρτα.2. Ανασηκώστε τα μάνδαλα και πιέστε τα προς τα εμπρός μέχρι τέρμα (εικ. 1).3. Κλείστε την πόρτα όσο γίνεται (A), ανασηκώστε την (B) και γυρίστε την (C) μέχρι να απελευθερωθεί

(D) (εικ. 2).

Για να τοποθετήσετε ξανά την πόρτα:1. Τοποθετήστε τους μεντεσέδες στις υποδοχές τους.2. Ανοίξτε πλήρως την πόρτα.3. Κατεβάστε τα δύο μάνδαλα.4. Κλείστε την πόρτα.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΪΝΩΝ ΣΧΑΡΩΝΓια βέλτιστη σταθερότητα, οι πλαϊνές σχάρες συγκράτησης αξεσουάρ είναι εξοπλισμένες με βίδες στερέωσης (εικ. 1).1. Αφαιρέστε τις βίδες και τις πλάκες στερέωσης στα δεξιά και τα αριστερά με τη βοήθεια ενός κέρματος

ή εργαλείου.2. Για να αφαιρέσετε τις σχάρες, σηκώστε τις (1) και στρέψτε τις (2) όπως απεικονίζεται στην εικ. 3.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ- Χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια.- Βεβαιωθείτε ότι ο φούρνος είναι κρύος πριν εκτελέσετε τις παρακάτω

εργασίες.- Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο.

Εικ. 1 Εικ. 2

Page 9: Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ...docs.whirlpool.eu/_doc/501930000680EL.pdf · el57 Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ

EL65

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΩ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ (ΜΟΝΟ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΑ)1. Αφαιρέστε τις πλαϊνές σχάρες συγκράτησης αξεσουάρ (εικ. 4.2. Τραβήξτε την αντίσταση ελαφρώς προς τα έξω (εικ. 5) και χαμηλώστε την (εικ. 6).3. Για να τοποθετήσετε ξανά την αντίσταση, σηκώστε την επάνω, ενώ την τραβάτε λίγο προς το μέρος

σας, και βεβαιωθείτε ότι ακουμπάει επάνω στις πλαϊνές στηρίξεις.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΑΜΠΑΣΓια να αντικαταστήσετε την πίσω λάμπα (εάν υπάρχει):1. Αποσυνδέστε το φούρνο από το ηλεκτρικό δίκτυο.2. Ξεβιδώστε το κάλυμμα του λαμπτήρα (εικ. 7), αντικαταστήστε το λαμπτήρα (ανατρέξτε στη σημείωση

για τον τύπο του λαμπτήρα) και βιδώστε ξανά το κάλυμμα του λαμπτήρα.3. Συνδέστε ξανά το φούρνο στο ηλεκτρικό δίκτυο.Για να αντικαταστήσετε την πλαϊνή λάμπα (εάν υπάρχει):1. Αποσυνδέστε το φούρνο από το ηλεκτρικό δίκτυο.2. Αφαιρέστε τις πλαϊνές σχάρες συγκράτησης αξεσουάρ, εάν υπάρχουν (εικ. 4).3. Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι και να βγάλετε το κάλυμμα του λαμπτήρα (εικ. 8).4. Αντικαταστήστε τον λαμπτήρα (δείτε τη σημείωση για τον τύπο λαμπτήρα) (εικ. 9).5. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα του λαμπτήρα, ενώ το πιέζετε σταθερά μέχρι να ασφαλίσει στη θέση

του (εικ 10).6. Τοποθετήστε ξανά τις πλαϊνές σχάρες συγκράτησης αξεσουάρ.7. Συνδέστε ξανά το φούρνο στο ηλεκτρικό δίκτυο.

Σημείωση:- Να χρησιμοποιείτε μόνο λαμπτήρες πυράκτωσης 25-40W/230V τύπου E-14, T300°C ή λαμπτήρες

αλογόνου 20-40W/230 V τύπου G9, T300°C.- Η λάμπα που χρησιμοποιείται στη συσκευή είναι ειδικά σχεδιασμένη για ηλεκτρικές συσκευές και δεν

είναι κατάλληλη για οικιακές χρήσεις φωτισμού χώρου (κανονισμός [ΕΚ] αριθ. 244/2009 της Επιτροπής).

- Μπορείτε να προμηθευτείτε τις λάμπες από το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης.ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:- Εάν χρησιμοποιείτε λαμπτήρες αλογόνου, μην αγγίζετε τους λαμπτήρες με γυμνά χέρια επειδή

τα δακτυλικά αποτυπώματα που αφήνουν μπορούν να προκαλέσουν ζημιά σε αυτούς.- Μην ανάβετε το φούρνο χωρίς το κάλυμμα της λάμπας τοποθετημένο.

Εικ. 1 Εικ. 2 Εικ. 3

Εικ. 4 Εικ. 5 Εικ. 6

Εικ. 7 Εικ. 8 Εικ. 9 Εικ. 10

Page 10: Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ...docs.whirlpool.eu/_doc/501930000680EL.pdf · el57 Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ

EL66

ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ, ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΟ φούρνος επαγωγής διαθέτει ηλεκτρική πρίζα στο πίσω τοίχωμά του, προκειμένου να παρέχεται ισχύς στην αντίσταση που βρίσκεται στο εσωτερικό της επαγωγικής πλάκας όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα.Η επαγωγική πλάκα έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε συνδυασμό με το ειδικό μαγειρικό σκεύος για επαγωγικές συσκευές που παρέχεται με το φούρνο. Με τη χρήση του ειδικού μαγειρικού σκεύους και της επαγωγικής πλάκας επιτυγχάνεται βελτιωμένη απόδοση και κατανάλωση ενέργειας κατά το ψήσιμο.

1. Πίνακας χειρισμού2. Επάνω αντίσταση/γκριλ3. Ανεμιστήρας ψύξης (δεν φαίνεται)4. Πινακίδα στοιχείων (δεν πρέπει να αφαιρεθεί)5. Λαμπτήρες6. Κυκλική αντίσταση (δεν φαίνεται)7. Ανεμιστήρας8. Κάτω αντίσταση (δεν φαίνεται)9. Πόρτα10. Θέση σχαρών (ο αριθμός τους υποδεικνύεται στο μπροστινό μέρος του φούρνου)11. Πίσω τοίχωμα12. Ηλεκτρική πρίζα (μέσα στο φούρνο)13. Επαγωγική πλάκα14. Θέση επαγωγικής πλάκαςΣημείωση: - Κατά τη διάρκεια του ψησίματος, ο ανεμιστήρας ψύξης μπορεί να ενεργοποιηθεί ανά διαστήματα για

να ελαχιστοποιηθεί η κατανάλωση ενέργειας.- Στο τέλος του ψησίματος, μετά το σβήσιμο του φούρνου, ο ανεμιστήρας ψύξης μπορεί να συνεχίσει

να λειτουργεί για λίγο.- Όταν ανοίξετε την πόρτα του φούρνου ενώ ο φούρνος λειτουργεί, οι αντιστάσεις σβήνουν.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

A. ΣΧΑΡΑ:Η σχάρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το ψήσιμο φαγητών στο γκριλ ή ως υποστήριγμα για ταψιά, φόρμες κέικ και άλλα ειδικά σκεύη για φούρνο.

B. ΤΑΨΙ ΓΙΑ ΛΙΠΗ:Το ταψί έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί κάτω από τη σχάρα για να συλλέγει το λίπος αλλά και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κανονικό ταψί για το ψήσιμο κρέατος, ψαριού, λαχανικών, φοκάτσια κ.λπ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ

Εικ. A Εικ. B Εικ. C Εικ. D

Page 11: Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ...docs.whirlpool.eu/_doc/501930000680EL.pdf · el57 Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ

EL67

C. ΜΑΓΕΙΡΙΚΟ ΣΚΕΥΟΣ: το μαγειρικό σκεύος έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την επαγωγική πλάκα και θα πρέπει να τοποθετείται σύμφωνα με τις ενδείξεις θέσης πάνω στο κρύσταλλο της επαγωγικής πλάκας.

D. ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΠΛΑΚΑ: χρησιμοποιείται μόνο κατά τη λειτουργία επαγωγής, τοποθετώντας την στην τρίτη θέση σχάρας και διασφαλίζοντας ότι έχει εισαχθεί πλήρως το ηλεκτρικό φις (ανατρέξτε στην ενότητα «Τοποθέτηση σχαρών και άλλων αξεσουάρ στο φούρνο»).

Ο αριθμός των αξεσουάρ μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο που αγοράσατε.ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙΆλλα αξεσουάρ μπορούν να αγοραστούν χωριστά από το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ ΣΧΑΡΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ:Η σχάρα και τα υπόλοιπα αξεσουάρ παρέχονται με μηχανισμό ασφάλισης ώστε να μην αφαιρούνται κατά λάθος.

1. Τοποθετήστε τη σχάρα σε οριζόντια θέση, με το ανυψωμένο τμήμα «A» στραμμένο προς τα πάνω (εικ. 1).

2. Γείρετε τη σχάρα όταν φτάσει τη θέση ασφάλισης «B» (εικ. 2).

3. Επαναφέρετε τη σχάρα στην οριζόντια θέση και πιέστε την έως το τέρμα στη θέση «C» (εικ. 3).4. Για να αφαιρέσετε τη σχάρα, ακολουθήστε τις παραπάνω οδηγίες με την αντίστροφη σειρά. Τα υπόλοιπα αξεσουάρ όπως το ταψί και ο δίσκος τοποθετούνται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Η προεξοχή στην επίπεδη επιφάνεια επιτρέπει στα αξεσουάρ να ασφαλίσουν στη θέση τους. ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΠΛΑΚΑ:Η επαγωγική πλάκα πρέπει να τοποθετείται στην τρίτη θέση σχάρας, προκειμένου να συνδεθεί το ηλεκτρικό φις.

1. Χρησιμοποιήστε και τα δύο χέρια για να τοποθετήσετε σωστά την επαγωγική πλάκα στην τρίτη θέση σχάρας (Εικ. 1).

2. Χρησιμοποιήστε και τα δύο χέρια για να σπρώξετε την επαγωγική πλάκα μέχρι να ακουμπήσει στο ηλεκτρικό φις (Εικ. 2).

3. Βεβαιωθείτε ότι το φις έχει συνδεθεί σταθερά, σπρώχνοντας τον επαγωγικό δίσκο (Εικ. 3).ΜΑΓΕΙΡΙΚΟ ΣΚΕΥΟΣ:Τοποθετήστε το ειδικό μαγειρικό σκεύος επάνω στην επαγωγική πλάκα, διασφαλίζοντας ότι το κάτω μέρος του σκεύους βρίσκεται εντός των παραλληλόγραμμων ενδείξεων στο κρύσταλλο της επαγωγικής πλάκας.

Εικ. 1

Εικ. 2 Εικ. 3

Εικ. 1 Εικ. 2 Εικ. 3

Page 12: Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ...docs.whirlpool.eu/_doc/501930000680EL.pdf · el57 Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ

EL68

1. Χρησιμοποιήστε και τα δύο χέρια για να τοποθετήσετε το μαγειρικό σκεύος επάνω στην επαγωγική πλάκα (Εικ. 4).

2. Τοποθετήστε το μαγειρικό σκεύος στο κέντρο των ενδείξεων επάνω στο κρύσταλλο (Εικ. 5).

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΜΑΓΕΙΡΙΚΟΥ ΣΚΕΥΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΗΣ ΠΛΑΚΑΣΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΜΑΓΕΙΡΙΚΟΥ ΣΚΕΥΟΥΣ:ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Το ειδικό μαγειρικό σκεύος για τον επαγωγικό φούρνο μπορεί να αποκτήσει υψηλή θερμοκρασία. Να χρησιμοποιείτε πάντα γάντια φούρνου για να το αγγίξετε και να το μετακινήσετε.

1. Χρησιμοποιώντας και τα δύο χέρια, πιάστε την μπροστινή λαβή και αφαιρέστε εν μέρει το μαγειρικό σκεύος (Εικ. 1).

2. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τις πλαϊνές λαβές για να πιάσετε καλύτερα και να απομακρύνετε εντελώς το μαγειρικό σκεύος (Εικ. 2).

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΗΣ ΠΛΑΚΑΣ:ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή ηλεκτρική σύνδεση, η επαγωγική πλάκα πρέπει να τοποθετηθεί με ασφάλεια και να στερεωθεί καλά, ενώ θα χρειαστεί ελαφρώς περισσότερη δύναμη για να την απομακρύνετε. Μην αφαιρείτε την επαγωγική πλάκα αφού τοποθετήσετε το μαγειρικό σκεύος ή οποιοδήποτε άλλο αξεσουάρ.Να χρησιμοποιείτε πάντα γάντια φούρνου όταν η επαγωγική πλάκα και/ή ο φούρνος είναι καυτά.

1. Χρησιμοποιώντας και τα δύο χέρια, πιάστε την επαγωγική πλάκα και αφαιρέστε την. Θα χρειαστεί ελαφρώς περισσότερη δύναμη για να αφαιρέσετε την πλάκα από την πρίζα (Εικ. 3).

2. Χρησιμοποιώντας και τα δύο χέρια, αφαιρέστε την επαγωγική πλάκα και αποθηκεύστε τη, αποφεύγοντας τα χτυπήματα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στο κρύσταλλο ή στο ηλεκτρικό φις (Εικ. 4).

Εικ. 4 Εικ. 5

Εικ. 1 Εικ. 2

Εικ. 3 Εικ. 4

Page 13: Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ...docs.whirlpool.eu/_doc/501930000680EL.pdf · el57 Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ

EL69

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

ΠΛΗΚΤΡΑ ΑΦΗΣ: για να τα χρησιμοποιήσετε, απλώς αγγίξτε το αντίστοιχο σύμβολο (αρκεί μόνο ένα απαλό άγγιγμα).

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση (όταν πατήσετε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για να σβήσετε το φούρνο, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα που δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί).

Για πρόσβαση στο βασικό ΜΕΝΟΥ ή για επιστροφή στην οθόνη έναρξης Για άμεση πρόσβαση στο ΜΕΝΟΥ επαγωγής Για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη

Για αναζήτηση ανάμεσα στις διάφορες λειτουργίες/επιλογές και αλλαγή προκαθορισμένων τιμών Για επιλογή και επιβεβαίωση των ρυθμίσεων

Για έναρξη του ψησίματος

ΛΙΣΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝΑφού ανάψετε το φούρνο, πατήστε το σύμβολο και στην οθόνη θα εμφανιστεί η ακόλουθη ένδειξη.

Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για παράκαμψη του μηνύματος. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πρώτο σήμα προειδοποίησης επαγωγής απενεργοποιείται/ενεργοποιείται μέσω του μενού Ρυθμίσεων.Αν η επαγωγική πλάκα έχει ήδη συνδεθεί σωστά, όταν ανάβετε το φούρνο, το πρώτο σήμα προειδοποίησης επαγωγής δεν θα εμφανίζεται. Μετά την παράκαμψη του πρώτου σήματος προειδοποίησης επαγωγής, θα εμφανίζονται οι ακόλουθες ενδείξεις:

A. Σύμβολο για επισημασμένες λειτουργίεςB. Μπορείτε να επιλέξετε την επισημασμένη λειτουργία εάν πατήσετε C. Περιγραφή της επισημασμένης λειτουργίαςD. Περαιτέρω διαθέσιμες πληροφορίες που μπορείτε να επιλέξετε

Traditional manual cooking functions

Specials

Recipes

TraditionalA

D

C

B

Page 14: Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ...docs.whirlpool.eu/_doc/501930000680EL.pdf · el57 Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ

EL70

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΜετά την επιλογή της επιθυμητής λειτουργίας, πατήστε το κουμπί για να εμφανιστούν στην οθόνη πρόσθετες επιλογές και σχετικές λεπτομέρειες.

Για να κινηθείτε μεταξύ διαφορετικών περιοχών, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά και : ο δρομέας μετακινείται στις προσαρμόσιμες τιμές, ακολουθώντας τη σειρά που περιγράφεται ανωτέρω. Πατήστε για να επιλέξετε την τιμή, ρυθμίστε τη χρησιμοποιώντας το και επιβεβαιώστε την πατώντας το κουμπί .ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη λειτουργία επαγωγής, μπορείτε να ρυθμίσετε μόνο τη Ζώνη 3 και τη Ζώνη 4.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣΓια τη σωστή χρήση του φούρνου, όταν τον ανάβετε για πρώτη φορά, θα πρέπει να επιλέξετε τη γλώσσα που επιθυμείτε και να ρυθμίσετε τη σωστή ώρα.Προχωρήστε ως εξής:1. Πατήστε : Στην οθόνη θα εμφανιστεί η λίστα με τις πρώτες τρεις διαθέσιμες γλώσσες.2. Πατήστε τα κουμπιά και για να μετακινηθείτε προς τα κάτω στη λίστα.3. Όταν επισημανθεί η επιθυμητή γλώσσα, πατήστε για να την επιλέξετε.

Μετά την επιλογή της γλώσσας, στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη 12:00.4. Ρυθμίστε την ώρα με τα κουμπιά και . Για να μετακινηθείτε στους αριθμούς πιο γρήγορα,

κρατήστε το κουμπί πατημένο.5. Πατήστε για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμισή σας: Στην οθόνη εμφανίζεται μια λίστα λειτουργιών.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

1. Αν ο φούρνος είναι απενεργοποιημένος, πατήστε το κουμπί και στην οθόνη θα εμφανιστούν οι λειτουργίες ψησίματος.

2. Για αναζήτηση στις διάφορες δυνατότητες, πατήστε τα κουμπιά : η επιλεγμένη λειτουργία επισημαίνεται με λευκό χρώμα στο κέντρο της οθόνης.Σημείωση: Για τη λίστα και την περιγραφή των λειτουργιών, ανατρέξτε στον ανάλογο πίνακα στη σελίδα 75 και στη σελίδα 81.Αν η επαγωγική πλάκα έχει ήδη συνδεθεί σωστά ή κάθε φορά που τοποθετείται η επαγωγική πλάκα, μόνο οι Λειτουργίες και οι Ρυθμίσεις επαγωγής θα είναι προσπελάσιμες από το κεντρικό μενού.Αν η επαγωγική εστία δεν έχει συνδεθεί μέσα στο φούρνο, θα είναι προσπελάσιμο και το ΜΕΝΟΥ τυπικών λειτουργιών και το ΜΕΝΟΥ λειτουργιών επαγωγής.Όταν τοποθετείται ή αφαιρείται η επαγωγική πλάκα, στην οθόνη εμφανίζεται ένα μήνυμα το οποίο υποδεικνύει τη σωστή σύνδεση/αποσύνδεση.

3. Πατήστε το κουμπί για να επιλέξετε τη λειτουργία: Στην οθόνη εμφανίζονται οι ρυθμίσεις ψησίματος. Εάν οι προρυθμισμένες τιμές είναι οι επιθυμητές, πατήστε το κουμπί έναρξης . Διαφορετικά, συνεχίστε όπως περιγράφεται ανωτέρω για να τις αλλάξετε.

PREHEAT

No

GRILL POWER

MediumCOOK TIME

END TIME

Grill--:--

--:--Zone 1 Zone 3

Cursor

Zone 4Zone 2

Page 15: Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ...docs.whirlpool.eu/_doc/501930000680EL.pdf · el57 Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ

EL71

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ/ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΓΚΡΙΛ (μόνο Τυπικές λειτουργίες)

Για να αλλάξετε τη θερμοκρασία ή την ισχύ του γκριλ, κάντε τα εξής:1. Βεβαιωθείτε ότι ο δρομέας βρίσκεται δίπλα στην τιμή της θερμοκρασίας (ζώνη 1). Πατήστε το κουμπί

και επιλέξτε την παράμετρο που θέλετε να αλλάξετε: Οι τιμές θερμοκρασίας αναβοσβήνουν.2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά για να αλλάξετε στην επιθυμητή τιμή.3. Πατήστε το κουμπί για επιβεβαίωση και στη συνέχεια πατήστε . Στην οθόνη υποδεικνύεται η

σχάρα στην οποία πρέπει να τοποθετήσετε το φαγητό.4. Πατήστε για να ξεκινήσετε το ψήσιμο.

Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη ρυθμισμένη θερμοκρασία κατά τη διάρκεια του ψησίματος ακολουθώντας την ίδια διαδικασία.

5. Στο τέλος του ψησίματος, εμφανίζεται το μήνυμα τέλους ψησίματος. Σε αυτό το σημείο, μπορείτε να σβήσετε το φούρνο εάν πατήσετε ή μπορείτε να παρατείνετε το μαγείρεμα εάν πατήσετε . Όταν είναι σβηστός, στην οθόνη εμφανίζεται η γραμμή ψύξης που υποδεικνύει τη θερμοκρασία στο εσωτερικό του φούρνου.Σημείωση: Κατά τη λειτουργία επαγωγής, η θερμοκρασία ρυθμίζεται αυτόματα από το φούρνο και δεν χρειάζεται να τη ρυθμίσετε εσείς.

ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ (μόνο Τυπικές λειτουργίες)

Εάν επιθυμείτε να προθερμάνετε το φούρνο πριν εισάγετε το φαγητό, αλλάξτε την προεπιλογή του φούρνου ως εξής:1. Με τα κουμπιά και , μετακινήστε το δρομέα στην προθέρμανση.2. Πατήστε το κουμπί για να επιλέξετε τη ρύθμιση: Στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη «Όχι».3. Για να αλλάξετε τη ρύθμιση, πατήστε ή : Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «Ναι».4. Για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας, πατήστε το κουμπί .

Σημείωση: κατά τη λειτουργία επαγωγής, δεν απαιτείται προθέρμανση. Κατά τη λειτουργία επαγωγής, απαιτείται όλες οι λειτουργίες ψησίματος να ξεκινούν από ψυχρή θερμοκρασία (ψυχρή εκκίνηση).

ΤΑΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ (μόνο Τυπικές λειτουργίες)

Εάν επιθυμείτε να προθερμάνετε το φούρνο γρήγορα πριν εισάγετε το φαγητό, αλλάξτε την προεπιλογή του φούρνου ως εξής:1. Επιλέξτε τη λειτουργία γρήγορης προθέρμανσης με τα κουμπιά .2. Πατήστε για επιβεβαίωση: Στην οθόνη εμφανίζονται οι ρυθμίσεις.3. Εάν η προτεινόμενη θερμοκρασία είναι η επιθυμητή, πατήστε . Διαφορετικά, συνεχίστε όπως

περιγράφεται στις προηγούμενες παραγράφους για να την αλλάξετε. Παράγεται ένα ηχητικό σήμα όταν ο φούρνος φτάσει τη ρυθμισμένη θερμοκρασία. Στο τέλος της φάσης προθέρμανσης, ο φούρνος επιλέγει αυτόματα τη συμβατική λειτουργία .Σε αυτό το σημείο μπορείτε να τοποθετήσετε το φαγητό στο φούρνο για ψήσιμο.

4. Εάν επιθυμείτε να ρυθμίσετε διαφορετική λειτουργία ψησίματος, πατήστε και επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία.

PREHEATNo

TEMPERATURE200°C

COOK TIME

END TIME

Forced Air --:--

--:--

PREHEATNo

TEMPERATURE180°C

COOK TIME

END TIME

Forced Air --:--

--:--

Insert food on level 3Press when done

PREHEATNo

TEMPERATURE180°C

COOK TIME

END TIME

Forced Air --:--

--:--

PREHEATNo

TEMPERATURE180°C

COOK TIME

END TIME

Forced Air --:--

--:--

PREHEATYes

TEMPERATURE180°C

COOK TIME

END TIME

Forced Air --:--

--:--

TEMPERATURE180°C

INSERT IN

Fast Preheating

- 00:02TEMPERATURE180°C

INSERT IN

Preheating

- 00:02TEMPERATURE180°C

INSERT IN

Oven is Hot!

- 00:02

Page 16: Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ...docs.whirlpool.eu/_doc/501930000680EL.pdf · el57 Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ

EL72

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία για το ψήσιμο φαγητού για ορισμένη διάρκεια, από το ελάχιστο 1 λεπτού έως το μέγιστο χρόνο που επιτρέπεται για την επιλεγμένη λειτουργία. Στη συνέχεια, ο φούρνος σβήνει αυτόματα.1. Για να επιλέξετε τη λειτουργία, τοποθετήστε το δρομέα δίπλα από τη «διάρκεια ψησίματος»

χρησιμοποιώντας τα κουμπιά .2. Πατήστε το κουμπί για να επιλέξετε τη ρύθμιση. Στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη «00:00».3. Αλλάξτε την τιμή χρησιμοποιώντας τα κουμπιά και για να εμφανιστεί ο επιθυμητός χρόνος

ψησίματος.4. Πατήστε το κουμπί για να επιβεβαιώσετε την επιλεγμένη τιμή.

ΡΟΔΟΚΟΚΚΙΝΙΣΜΑ (μόνο Τυπικές λειτουργίες)Στο τέλος του ψησίματος, σε ορισμένες λειτουργίες, στην οθόνη υποδεικνύεται η δυνατότητα ροδοκοκκινίσματος του φαγητού σας. Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν έχει οριστεί η διάρκεια ψησίματος.

Στο τέλος του χρόνου ψησίματος, στην οθόνη εμφανίζεται «^ για παρ., για ροδοκ.». Πατήστε το κουμπί . Ο φούρνος ξεκινάει έναν κύκλο ροδοκοκκινίσματος 5 λεπτών. Αυτή η λειτουργία μπορεί να

χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά μετά το ψήσιμο.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΧΡΟΝΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ/ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣΜπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα τέλους ψησίματος καθυστερώντας την έναρξη ψησίματος μέχρι το πολύ 23 ώρες και 59 λεπτά. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο αφού ρυθμιστεί η διάρκεια ψησίματος. Αυτή η ρύθμιση είναι δυνατή μόνο όταν δεν απαιτείται προθέρμανση για την επιλεγμένη λειτουργία.

Μετά τη ρύθμιση του χρόνου ψησίματος, στην οθόνη εμφανίζεται η ώρα τέλους του ψησίματος (για παράδειγμα, 19:20). Για να καθυστερήσετε την ώρα τέλους ψησίματος, και συνεπώς και την ώρα έναρξης ψησίματος, κάντε τα εξής:1. Τοποθετήστε το δρομέα δίπλα από την ώρα τέλους ψησίματος χρησιμοποιώντας τα κουμπιά .2. Πατήστε το κουμπί για να επιλέξετε τη ρύθμιση: Η ώρα τέλους ψησίματος αναβοσβήνει. 3. Για να καθυστερήσετε την ώρα τέλους ψησίματος, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά και για να

ορίσετε την επιθυμητή τιμή.4. Πατήστε το κουμπί για να επιβεβαιώσετε την επιλεγμένη τιμή.5. Πατήστε το κουμπί . Στην οθόνη υποδεικνύεται η σχάρα στην οποία πρέπει να τοποθετήσετε το

φαγητό.6. Πατήστε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία. Ο φούρνος θα ξεκινήσει το ψήσιμο μετά

από το χρονικό διάστημα που υπολογίζεται ώστε να ολοκληρωθεί στην καθορισμένη ώρα (για παράδειγμα, στην περίπτωση που ένα φαγητό απαιτεί χρόνο ψησίματος 20 λεπτά και η ώρα τέλους ψησίματος έχει ρυθμιστεί στις 20.10, ο φούρνος θα ξεκινήσει το ψήσιμο στις 19.50).

Σημείωση: Το χρονικό διάστημα πριν ξεκινήσει το ψήσιμο, μπορείτε να ανάψετε το φούρνο εάν πατήσετε το κουμπί .Ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του ψησίματος, μπορείτε να αλλάξετε τις καθορισμένες τιμές (θερμοκρασία, ρύθμιση γκριλ, χρόνος ψησίματος) χρησιμοποιώντας τα κουμπιά και το κουμπί όπως περιγράφεται σε προηγούμενες παραγράφους.

PREHEATNo

TEMPERATURE180°C

COOK TIME

END TIME

Forced Air --:--

--:--

PREHEATNo

TEMPERATURE180°C

HH:MM

END TIME

Forced Air --:--

- 00:00

PREHEATNo

TEMPERATURE180°C

HH:MM

END TIME

Forced Air 19:20

- 00:20

Browning

COOK TIME

END TIME20:05

- 00:05

Cooking finished at 20:00^ to prolong, ✓ to brown

Browning finished at 20:05

PREHEATNo

TEMPERATURE180°C

HH:MM

END TIME

Forced Air 19:20

- 00:20

PREHEATNo

TEMPERATURE180°C

HH:MM

END TIME

Forced Air 19:20

- 00:20

PREHEATNo

TEMPERATURE180°C

HH:MM

END TIME

Forced Air 20:10

- 00:20

Page 17: Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ...docs.whirlpool.eu/_doc/501930000680EL.pdf · el57 Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ

EL73

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν ο φούρνος είναι σβηστός. Είναι χρήσιμη για παράδειγμα για την παρακολούθηση της διάρκειας ψησίματος των ζυμαρικών. Ο μέγιστος χρόνος που μπορεί να ρυθμιστεί είναι 1 ώρα και 30 λεπτά.1. Ενώ ο φούρνος είναι σβηστός, πατήστε το κουμπί : Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «00:00:00».2. Πατήστε τα κουμπιά και για να επιλέξετε την επιθυμητή ώρα.3. Πατήστε το κουμπί για να ξεκινήσετε την αντίστροφη μέτρηση. Αφού παρέλθει ο καθορισμένος

χρόνος, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «00:00:00» και ακούγεται ένα ηχητικό σήμα. Στο σημείο αυτό, μπορείτε να παρατείνετε το χρόνο, ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω ή μπορείτε να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη εάν πατήσετε το κουμπί (στην οθόνη θα εμφανιστεί η ώρα).

ΣΥΝΤΑΓΕΣΧάρη στην τεχνολογία «Sixth sense» (Έκτη αίσθηση), ο φούρνος προσφέρει 30 προρυθμισμένες συνταγές με τις ιδανικές θερμοκρασίες ψησίματος.Όσον αφορά τα συστατικά και τη μέθοδο προετοιμασίας, απλώς ακολουθήστε τη συνταγή. Μετά, συνεχίστε ως εξής:

1. Επιλέξτε «ΣΥΝΤΑΓΕΣ» με τα κουμπιά και επιβεβαιώστε με το .2. Από την προτεινόμενη λίστα, επιλέξτε το φαγητό που θα μαγειρέψετε.3. Επιβεβαιώστε το επιλεγμένο φαγητό με το κουμπί .4. Επιλέξτε την επιθυμητή συνταγή με τα κουμπιά .5. Πατήστε το κουμπί για επιβεβαίωση: Στην οθόνη εμφανίζεται ο χρόνος ψησίματος, κατά

προσέγγιση.6. Τοποθετήστε το φαγητό στο φούρνο και πατήστε το κουμπί . Στην οθόνη υποδεικνύεται η σχάρα

στην οποία πρέπει να τοποθετήσετε το φαγητό.7. Πατήστε το κουμπί για να ξεκινήσετε το μαγείρεμα. Για να καθυστερήσετε την έναρξη ψησίματος,

δείτε τη σχετική παράγραφο.

Σημείωση: Πρέπει να γυρίσετε ή να ανακατέψετε ορισμένα φαγητά στα μισά του χρόνου ψησίματος: Ο φούρνος παράγει ένα ηχητικό σήμα και στην οθόνη υποδεικνύεται η απαιτούμενη ενέργεια.Ο αρχικός χρόνος ψησίματος εμφανίζεται μόνο για καθοδήγηση: Μπορεί να παραταθεί αυτόματα κατά τη διάρκεια του ψησίματος.Λίγο μετά την ολοκλήρωση του χρόνου ψησίματος, ο φούρνος σάς ζητάει να ελέγξετε εάν το φαγητό έχει ψηθεί όπως θέλετε. Εάν όχι, μπορείτε να προσθέσετε εσείς οι ίδιοι χρόνο χρησιμοποιώντας τα κουμπιά

.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΑΓΩΓΗΣΧάρη την τεχνολογία Επαγωγικής θέρμανσης, ο φούρνος προσφέρει διάφορες λειτουργίες ψησίματος (βλ. Πίνακα περιγραφής λειτουργιών), οι οποίες διασφαλίζουν υψηλές αποδόσεις ψησίματος σε συνδυασμό με ταχεία διαδικασία ψησίματος και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.

Press to set Timer, ✓ to Start

00 : 00 : 00(HH) (MM) (SS)

Press to set Timer, ✓ to Start

01 : 10 : 00(HH) (MM) (SS)

Timer

01 : 09 : 00

Fully automatic 6th Sense recipes

Traditional

Settings

Recipes

6th Sense: Press ✓ to view recipes

Vegetables

Fish

Poultry

6th Sense: See cookbook for description

Chicken Breasts

Roast Chicken

CONTROLAutomatic

COOK TIME

END TIME

Roast Chicken 19:45

- 00:45CONTROLAutomatic

COOK TIME

END TIME

Cooking 19:45

- 00:44

Insert food on level 3Press when done

Please turn foodCooking nearly finished

Please check on foodCooking Finished at 19:45

Press to Prolong Cooking

Page 18: Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ...docs.whirlpool.eu/_doc/501930000680EL.pdf · el57 Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ

EL74

Προκειμένου να διασφαλιστεί η βέλτιστη απόδοση, χρησιμοποιήστε την επαγωγική πλάκα σε συνδυασμό με το ειδικό μαγειρικό σκεύος από ανοξείδωτο ατσάλι που παρέχεται με τη συσκευή (βλ. ενότητα Τοποθέτηση σχαρών και άλλων αξεσουάρ στο φούρνο για πληροφορίες σχετικά με το πώς να τοποθετήσετε την επαγωγική πλάκα και το μαγειρικό σκεύος).Για να ξεκινήσουν οι λειτουργίες επαγωγής κ.λπ., περιηγηθείτε στο κεντρικό μενού (ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογή λειτουργιών ψησίματος ή πατήστε το εικονίδιο άμεσης πρόσβασης επαγωγής).Για να προσπελάσετε τις λειτουργίες επαγωγής από το περιβάλλον χρήστη, η επαγωγική πλάκα θα πρέπει να έχει τοποθετηθεί σωστά μέσα στο φούρνο.Αν απαιτείται κύκλος επαγωγικού ψησίματος αλλά δεν έχει τοποθετηθεί ούτε η επαγωγική πλάκα ούτε το ειδικό μαγειρικό σκεύος, η συσκευή θα ανιχνεύσει την απουσία του ενός ή και των δύο εξαρτημάτων και θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που θα υποδεικνύει ότι πρέπει να εισαχθούν προτού προχωρήσετε:

1. Επιλέξτε τις Λειτουργίες επαγωγής χρησιμοποιώντας τα κουμπιά και επιβεβαιώστε πατώντας ή .

2. Από την προτεινόμενη λίστα, επιλέξτε την κατηγορία φαγητού που θα μαγειρέψετε και επιβεβαιώστε την επιλογή πατώντας .

3. Ανάλογα με την κατηγορία φαγητού, μπορείτε να επιλέξετε επίσης υποκατηγορία και/ή βάρος φαγητού πραγματοποιώντας μετακύλιση στο υπομενού χρησιμοποιώντας τα και επιβεβαιώνοντας την επιλογή με το .

4. Πατήστε το κουμπί για επιβεβαίωση.5. Τοποθετήστε το φαγητό στο φούρνο και πατήστε το κουμπί .Λειτουργίες επαγωγής 6th SenseΟρισμένες λειτουργίες ψησίματος (Ψητό κρέας, Ψητά πουλερικά και ψάρια) υποβοηθούνται από την τεχνολογία 6th Sense (6η Αίσθηση). Με βάση το βάρος του φαγητού που θα μαγειρευτεί, η τεχνολογία 6th Sense προτείνει το χρόνο ψησίματος. Ο χρόνος ψησίματος μπορεί να ρυθμίστε ανάλογα με τις προσωπικές προτιμήσεις, ενώ για ορισμένες κατηγορίες κρέατος αναφέρεται στην προετοιμασία του ωμού κρέατος (βλ. πίνακες Ψησίματος σε φούρνο επαγωγής για περισσότερες λεπτομέρειες).

ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ1. Για να αλλάξετε μερικές ρυθμίσεις, από το βασικό μενού επιλέξτε «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ» χρησιμοποιώντας τα

κουμπιά .2. Πατήστε για επιβεβαίωση: Στην οθόνη εμφανίζονται οι ρυθμίσεις που μπορείτε να αλλάξετε

(γλώσσα, ένταση ηχητικού σήματος, φωτεινότητα οθόνης, χρόνος, λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, ισχύς, πρώτο σήμα προειδοποίησης επαγωγής).

3. Επιλέξτε τη ρύθμιση που επιθυμείτε να αλλάξετε χρησιμοποιώντας τα κουμπιά .4. Πατήστε το κουμπί για επιβεβαίωση.5. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.6. Πατήστε το κουμπί . Στην οθόνη εμφανίζεται ένα μήνυμα που επιβεβαιώνει την επιλογή σας.Σημείωση: Όταν ο φούρνος είναι σβηστός και ενεργοποιηθεί (ΟΝ) η λειτουργία ECOMODE (εξοικονόμηση ενέργειας), η οθόνη σβήνει μετά από λίγα δευτερόλεπτα και εμφανίζεται το ρολόι. Για να δείτε τις πληροφορίες στην οθόνη και να ανάψετε ξανά τη λυχνία, απλώς πατήστε κάποιο κουμπί ή περιστρέψτε κάποιο διακόπτη. Στη διάρκεια μιας λειτουργίας ψησίματος, εάν το ECOMODE είναι ενεργοποιημένο, η λυχνία θα σβήσει μετά από ένα λεπτό ψησίματος και θα ανάβει μετά από κάθε παρέμβαση του χρήστη. Εάν όμως δεν ενεργοποιηθεί (OFF) η λειτουργία, μειώνεται απλώς η φωτεινότητα της οθόνης μετά από λίγα δευτερόλεπτα.

ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΚΟΥΜΠΙΩΝΑυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το κλείδωμα των κουμπιών του πίνακα χειρισμού.Για να την ενεργοποιήσετε, πατήστε ταυτόχρονα και για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα. Εάν είναι ενεργοποιημένη, η λειτουργία των κουμπιών κλειδώνει και στην οθόνη εμφανίζεται ένα μήνυμα και το σύμβολο . Η λειτουργία αυτή μπορεί να ενεργοποιηθεί και στη διάρκεια του ψησίματος. Για να την απενεργοποιήσετε, επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία. Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία κλειδώματος κουμπιών, μπορείτε να σβήσετε το φούρνο εάν πατήσετε το κουμπί .

Page 19: Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ...docs.whirlpool.eu/_doc/501930000680EL.pdf · el57 Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ

EL75

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ Ρυθμίστε την ένδειξη (γλώσσα, ώρα, φωτεινότητα, ένταση ηχητικού σήματος, λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας).

ΣΥΝΤΑΓΕΣ

Μπορείτε να επιλέξετε από 30 διαφορετικές προρυθμισμένες συνταγές (βλ. εσώκλειστο βιβλίο συνταγών). Ο φούρνος ρυθμίζει αυτόματα τη βέλτιστη θερμοκρασία, λειτουργία και χρόνο ψησίματος. Είναι σημαντικό να ακολουθείτε τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στο βιβλίο συνταγών όσον αφορά την προετοιμασία, τα αξεσουάρ και τη σχάρα φούρνου που πρέπει να χρησιμοποιήσετε.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ Βλ. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ.

ΕΙΔΙΚΈΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ Βλ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΑΓΩΓΗΣ Βλ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΑΓΩΓΗΣ.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΓΡΉΓΟΡΗ ΠΡΟΘΈΡΜΑΝΣΗ Για γρήγορη προθέρμανση του φούρνου.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΌ

Για το ψήσιμο οποιουδήποτε είδους φαγητού σε μία σχάρα μόνο. Χρησιμοποιήστε την 3η σχάρα. Για να ψήσετε πίτσα, πίτες και γλυκά με υγρή γέμιση, χρησιμοποιήστε την 1η ή τη 2η σχάρα. Δεν χρειάζεται να προθερμάνετε το φούρνο.

ΓΚΡΙΛ

Για να ψήσετε στο γκριλ μπριζόλες, σουβλάκια, λουκάνικα, λαχανικά ογκρατέν και για να φρυγανίσετε ψωμί. Τοποθετήστε το φαγητό στην 4η ή 5η σχάρα. Όταν ψήνετε κρέατα στο γκριλ, συνιστάται να χρησιμοποιείτε το ταψί για να συλλέξετε τους χυμούς του ψησίματος. Τοποθετήστε το φαγητό στην 3η ή 4η σχάρα προσθέτοντας περίπου μισό λίτρο νερού. Δεν χρειάζεται να προθερμάνετε το φούρνο. Κατά το ψήσιμο, η πόρτα του φούρνου πρέπει να παραμένει κλειστή.

ΤΟΎΡΜΠΟ ΓΚΡΙΛ

Για να ψήσετε στο γκριλ μεγάλα κομμάτια κρέατος (μπούτια, ροσμπίφ, κοτόπουλα). Τοποθετήστε το φαγητό στις μεσαίες σχάρες. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε το ταψί για να συλλέξετε τους χυμούς του ψησίματος. Τοποθετήστε το φαγητό στην 1η ή 2η σχάρα προσθέτοντας περίπου μισό λίτρο νερού. Δεν χρειάζεται να προθερμάνετε το φούρνο. Κατά το ψήσιμο, η πόρτα του φούρνου πρέπει να παραμένει κλειστή. Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη σούβλα, εάν παρέχεται.

ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΈΝΟΣ ΑΈΡΑΣ

Για να μαγειρεύετε ταυτόχρονα διαφορετικά φαγητά για τα οποία απαιτείται η ίδια θερμοκρασία ψησίματος σε διαφορετικές σχάρες (π.χ. ψάρι, λαχανικά, κέικ). Η λειτουργία αυτή επιτρέπει το ταυτόχρονο ψήσιμο διαφορετικών φαγητών χωρίς τη μετάδοση οσμών από το ένα στο άλλο. Χρησιμοποιήστε την 3η σχάρα για ψήσιμο σε μία σχάρα μόνο, την 1η και 4η σχάρα για ψήσιμο σε δύο σχάρες και την 1η, 3η και 5η για ψήσιμο σε τρεις σχάρες. Δεν χρειάζεται να προθερμάνετε το φούρνο.

Page 20: Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ...docs.whirlpool.eu/_doc/501930000680EL.pdf · el57 Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ

EL76

ΚΥΚΛΟΘΕΡΜΙΚΌΓια να μαγειρεύετε κρέατα και πίτες με υγρή γέμιση (αλμυρές ή γλυκές) σε μία μόνο σχάρα, χρησιμοποιήστε την 3η σχάρα. Δεν χρειάζεται να προθερμάνετε το φούρνο.

SPECIALS (Ειδικές λειτουργίες)

ΑΠΌΨΥΞΗ

Για να επιταχύνετε την απόψυξη των τροφίμων. Τοποθετήστε τα τρόφιμα στη μεσαία σχάρα. Αφήστε τα τρόφιμα στη συσκευασία τους για να αποφύγετε το στέγνωμα της εξωτερικής επιφάνειάς τους.

ΔΙΑΤΉΡΗΣΗ ΘΕΡΜΌΤΗΤΑΣ

Για να διατηρήσετε ζεστό και τραγανό το φαγητό που μόλις ψήσατε (π.χ. κρέας, τηγανιτά φαγητά ή φλαν). Συνιστάται να βάζετε το φαγητό στη μεσαία σχάρα. Η λειτουργία δεν ενεργοποιείται εάν η θερμοκρασία στο φούρνο είναι υψηλότερη από 65°C.

ΦΟΎΣΚΩΜΑ

Για το ιδανικό φούσκωμα γλυκιάς ή αλμυρής ζύμης. Για να διασφαλιστεί το σωστό αποτέλεσμα, η λειτουργία δεν θα ενεργοποιηθεί εάν η θερμοκρασία του φούρνου είναι υψηλότερη από 40°C. Τοποθετήστε τη ζύμη στη 2η σχάρα. Δεν χρειάζεται να προθερμάνετε το φούρνο.

ΕΥΚΟΛΙΑ

Για να μαγειρεύετε φαγητά που διατηρούνται σε θερμοκρασία δωματίου ή σε ψυγείο (μπισκότα, υγρά μίγματα κέικ, ορεκτικά και αρτοσκευάσματα). Αυτή η λειτουργία ψήνει γρήγορα όλα τα τρόφιμα και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για το ζέσταμα ήδη μαγειρεμένων γευμάτων. Ακολουθήστε τις οδηγίες στη συσκευασία του φαγητού. Δεν χρειάζεται να προθερμάνετε το φούρνο.

ΜΈΓΙΣΤΟ ΨΉΣΙΜΟ

Για να ψήσετε μεγάλα κομμάτια κρέατος (πάνω από 2,5 κιλά). Χρησιμοποιήστε την 1η ή τη 2η σχάρα, ανάλογα με το μέγεθος του κομματιού. Δεν χρειάζεται να προθερμάνετε το φούρνο. Για πιο ομοιόμορφο ροδοκοκκίνισμα και στις δύο πλευρές, συνιστάται να γυρίζετε το κρέας κατά το ψήσιμο. Είναι καλό να περιχύνετε το κρέας με ζωμό σε τακτά χρονικά διαστήματα για να μη στεγνώσει.

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ

ΛαζάνιαΗ λειτουργία επιλέγει αυτόματα την ιδανική θερμοκρασία και τρόπο ψησίματος για 5 διαφορετικά είδη έτοιμων κατεψυγμένων φαγητών. Χρησιμοποιήστε τη 2η ή την 3η σχάρα. Δεν χρειάζεται να προθερμάνετε το φούρνο.

ΠίτσαΣτρούντελΤηγανητές

πατάτεςΨωμί

Εξατομίκευση Είναι δυνατό να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία από 50 έως 250°C για να μαγειρέψετε άλλα είδη προϊόντων.

ECO ΕΞΑΝΑΓΚ. ΑΕΡΑΣ

Για το ψήσιμο γεμιστού κρέατος και κομματιών κρέατος σε μία σχάρα. Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιεί μη συνεχόμενη, χαμηλού βαθμού υποβοήθηση ανεμιστήρα που δεν επιτρέπει το υπερβολικό στέγνωμα του φαγητού. Σε αυτή τη λειτουργία ECO, η λυχνία παραμένει σβηστή στη διάρκεια του ψησίματος και μπορείτε να την ανάψετε πάλι προσωρινά πατώντας το κουμπί επιβεβαίωσης. Για μεγιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης, σας συνιστούμε να μην ανοίγετε την πόρτα κατά το ψήσιμο. Συνιστάται η χρήση του 3ου επιπέδου. Δεν χρειάζεται να προθερμάνετε το φούρνο.

Page 21: Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ...docs.whirlpool.eu/_doc/501930000680EL.pdf · el57 Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ

EL77

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΑΓΩΓΗΣ

ΤΥΠΟΙ ΦΑΓΗΤΩΝ

Ψητό κρέας

Ροσμπίφ4 βήματα: από 0,6 έως

2 kg

Η λειτουργία επιλέγει αυτόματα την ιδανική θερμοκρασία και τρόπο ψησίματος για διαφορετικές κατηγορίες βάρους (βλ. οθόνη φούρνου). Μπορείτε να ψήσετε οποιονδήποτε τύπο κρέατος (π.χ. βοδινό, μοσχάρι, χοιρινό, παϊδάκια, αρνί κ.λπ.). Η λειτουργία «τελικό φινίρισμα» είναι ιδανική για τέλειο ροδοκοκκίνισμα της επιφάνειας του φαγητού.

Ψητό κρέας3 βήματα: από 1 έως

4 kg

φιλέτο / κομμάτι

Ψητά πουλερικά

Ολόκληρο 5 βήματα: από 0,6 έως

3 kg

Η λειτουργία επιλέγει αυτόματα την ιδανική θερμοκρασία και τρόπο ψησίματος για διαφορετικές κατηγορίες βάρους (βλ. οθόνη φούρνου). Μπορείτε να ψήνετε οποιονδήποτε τύπο πουλερικού (π.χ. κοτόπουλο, γαλοπούλα, πάπια κ.λπ.). Η λειτουργία «τελικό φινίρισμα» είναι ιδανική για τέλειο ροδοκοκκίνισμα της επιφάνειας του φαγητού.

φιλέτο / κομμάτι

Ψάρι

Ολόκληρο3 βήματα: από 0,2 έως

1 kg

Η λειτουργία επιλέγει αυτόματα την ιδανική θερμοκρασία και τρόπο ψησίματος για διαφορετικές κατηγορίες βάρους (βλ. οθόνη φούρνου). Μπορείτε να ψήσετε οποιονδήποτε τύπο ψαριού (π.χ. ξιφίας, λαβράκι, λυθρίνι κ.λπ.).

φιλέτο / κομμάτι

Λαχανικά

Ψητά λαχανικάΑυτή η λειτουργία είναι ιδανική για την παρασκευή πιάτων με διαφορετικούς τύπους λαχανικών, καθώς παρέχει την επιλογή ψησίματος ή μαγειρέματος λαχανικών που έχετε γεμίσει με άλλα συστατικά, όπως κρέας, τυρί, μπεσαμέλ κ.λπ.

Γεμιστά λαχανικά

Κουλουρά-κια/Κεκάκια

ΚεκάκιαΑυτή η λειτουργία είναι ιδανική για κουλουράκια ή κεκάκια, από κλασικά μπισκότα μέχρι μικρά κέικ γεμιστά με μαρμελάδα, σοκολάτα ή άλλα συστατικά. Επιλέξτε τη λειτουργία «Κεκάκια» όταν απαιτείται φάση φουσκώματος.

Κουλουράκια

Κέικ

Γλυκά κέικ Αυτή η λειτουργία είναι ιδανική για να ψήνετε γλυκά ή αλμυρά κέικ, πίτες και τάρτες. Από κλασικές τάρτες φρούτων μέχρι διάφορες αλμυρές τάρτες, όπως η κις λορέν.

Αλμυρές πίτες/τάρτες

ΠίτσαΠίτσα με λεπτή ζύμη Αυτή η λειτουργία είναι ιδανική για να

ψήνετε όλους τους τύπους πίτσας.Πίτσα με χοντρή ζύμη

Παραδοσιακό ψωμίΑυτή η λειτουργία είναι ιδανική για να ψήνετε πίτσες οποιασδήποτε γεύσης και σχήματος.

Φαγητά κατσαρόλας / Κύρια πιάτα

Αυτή η λειτουργία είναι ιδανική για να ετοιμάζετε διάφορα πιάτα με βάση τα ζυμαρικά τα οποία περιλαμβάνουν σάλτσα, κρέμα, κρέας ή λαχανικά (π.χ. λαζάνια).

Page 22: Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ...docs.whirlpool.eu/_doc/501930000680EL.pdf · el57 Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ

EL78

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ

Χαμηλή ισχύςΑυτή η λειτουργία είναι ιδανική για το μαγείρεμα φαγητών που δεν εμπίπτουν σε συγκεκριμένη κατηγορία φαγητών. Αυτή η λειτουργία περιλαμβάνει τρία επίπεδα ισχύος, τα οποία σας επιτρέπουν να επιλέγετε χαμηλό, μέτριο και υψηλό συνδυασμό ισχύος για το γκριλ και το δίσκο. Μπορείτε να αλλάξετε την ένταση ανάμεσα στο χαμηλό, το μέτριο και το υψηλό επίπεδο ισχύος οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια του ψησίματος.

Μέτρια ισχύς

Υψηλή ισχύς

ΖΕΣΤΑΜΑ -

Αυτή η λειτουργία είναι ιδανική για να διατηρείτε ζεστά και τραγανά τα φαγητά που μόλις μαγειρέψατε, αλλά και για να ζεσταίνετε ήδη μαγειρεμένα φαγητά με ήπια μεταφορά θερμότητας.

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

Τελικό φινίρισμα

Χαμηλό γκριλ Αυτές οι λειτουργίες είναι ιδανικές για το φινίρισμα οποιουδήποτε πιάτου απαιτεί λειτουργία ψησίματος γκριλ ή γκρατέν. Χρησιμοποιώντας τρία διαφορετικά επίπεδα γκριλ, μπορείτε να ελέγχετε την ισχύ ή την ταχύτητα αυτής της λειτουργίας ψησίματος. Κατά το τελικό φινίρισμα, ο δίσκος δεν λειτουργεί.

Μέτριο γκριλ

Υψηλό γκριλ

Βασικό φινίρισμα

Χαμηλή ισχύς Αυτές οι λειτουργίες είναι ιδανικές για κάθε είδος πιάτου που απαιτεί μόνο μια βασική πηγή θερμότητας. Χρησιμοποιώντας τρία επίπεδα ισχύος του επαγωγικού δίσκου, μπορείτε να ελέγχετε την ισχύ και την ταχύτητα του βασικού φινιρίσματος. Κατά το βασικό φινίρισμα, το γκριλ δεν λειτουργεί.

Μέτρια ισχύς

Υψηλή ισχύς

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΑΓΩΓΗΣ

Page 23: Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ...docs.whirlpool.eu/_doc/501930000680EL.pdf · el57 Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ

EL79

Συνταγή με χρήση του μαγειρικού σκεύους

(παρέχεται)Λειτουργία Προθέ-

ρμανσηΕπίπεδο δίσκου

Θερμοκρασία

Εύρος χρόνου

(ελάχ.-μέγ.) ΧΑΜΗΛΟ*

Εύρος χρόνου

(ελάχ.-μέγ.) ΥΨΗΛΟ*

Λαζάνια Φαγητά κατσαρόλας /

Κύρια

Όχι 3 Αυτόματα 30 45 30 45

Παστίτσιο/κανελόνια Όχι 3 Αυτόματα 30 45 30 45

Ροσμπίφ μισοψημένο 48° (0,6 - 0,8 kg)

Ροσμπίφ

Όχι 3 Αυτόματα 30 35 25 35

Ροσμπίφ μισοψημένο 48° (0,9 - 1,2 kg) Όχι 3 Αυτόματα 40 55 30 40

Ροσμπίφ μισοψημένο 48° (1,3 - 1,5 kg) Όχι 3 Αυτόματα 40 65 45 55

Ροσμπίφ μισοψημένο 48° (1,6 - 2 kg) Όχι 3 Αυτόματα 65 80 55 70

Ψητό χοιρινό / μοσχάρι (1 - 2 kg)

Ψητό κρέας – ολόκληρο κομμάτι

Όχι 3 Αυτόματα 60 80 55 70

Ψητό χοιρινό / μοσχάρι (2 - 3 kg) Όχι 3 Αυτόματα 65 85 60 75

Ψητό χοιρινό / μοσχάρι (3 - 4 kg) Όχι 3 Αυτόματα 70 90 65 80

Χοιρινά παϊδάκια Ψητό κρέας – φιλέτο/κομμάτι Όχι 3 Αυτόματα 25 45 25 35

Κοτόπουλο ψητό (0,6 - 0,8 kg)

Ψητό πουλερικό – ολόκληρο

Όχι 3 Αυτόματα 35 45 25 35

Κοτόπουλο ψητό (0,9 - 1,2 kg) Όχι 3 Αυτόματα 65 80 40 50

Κοτόπουλο ψητό (1,3 - 1,5 kg) Όχι 3 Αυτόματα 75 95 55 70

Κοτόπουλο ψητό (1,6 - 2 kg) Όχι 3 Αυτόματα 85 110 65 120

Κοτόπουλο ψητό (2 - 3 kg) Όχι 3 Αυτόματα 120 155 105 130

Μπούτια κοτόπουλουΨητό πουλερικό –

φιλέτο/κομμάτι

Όχι 3 Αυτόματα 35 50 30 35Μπούτια κοτόπουλου με

πατάτες Όχι 3 Αυτόματα 35 50 30 35

Πέστροφα (0,2 - 0,4 kg)Ολόκληρο ψάρι

Όχι 3 Αυτόματα 35 35 15 25Πέστροφα (0,5 - 0,8 kg) Όχι 3 Αυτόματα 35 45 25 35Πέστροφα (0,8 - 1,0 kg) Όχι 3 Αυτόματα 45 45 35 45

Μπακαλιάρος Ψάρι φιλέτο / κομμάτι Όχι 3 Αυτόματα 20 35 20 30

Πατάτες φούρνουΛαχανικά – ψητά

Όχι 3 Αυτόματα 35 45 25 35Ανάμικτα λαχανικά Όχι 3 Αυτόματα 35 45 25 35Γεμιστά κολοκύθια

Λαχανικά – γεμιστάΌχι 3 Αυτόματα 20 30 20 30

Γεμιστές ντομάτες Όχι 3 Αυτόματα 20 30 20 30

Μικρά κέικ Κουλουράκια – κεκάκια Όχι 3 Αυτόματα 25 35 25 35

Μπισκότα / Μπισκότα σαμπλέ Κουλουράκια Όχι 3 Αυτόματα 15 25 15 25

Page 24: Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ...docs.whirlpool.eu/_doc/501930000680EL.pdf · el57 Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ

EL80

* Στην αρχή του κύκλου ψησίματος, εμφανίζεται ένας ενδεικτικός χρόνος. Ο χρόνος ψησίματος μπορεί να τροποποιηθεί έτσι ώστε να ταιριάζει στις προσωπικές προτιμήσεις και στους διαφορετικούς τύπους κρέατος/ψαριού. Για την επιλογή Ψητό κρέας – Ροσμπίφ, ο ενδεικτικός τρόπος ψησίματος αναφέρεται στο χρόνο που χρειάζεται για πολύ ελαφρύ ψήσιμο του βοδινού (μισοψημένο).

Ανατρέξτε στον πίνακα για να επιλέξετε το σωστό εύρος χρόνου (σύμφωνα με τη ΧΑΜΗΛΗ/ΥΨΗΛΗ ρύθμιση ισχύος). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην παράγραφο Ηλεκτρική σύνδεση. Αν δεν διατίθεται η ρύθμιση Ηλεκτρικής σύνδεσης, η ρύθμιση ισχύος είναι ΥΨΗΛΗ από προεπιλογή.

Τάρτα φρούτων Κέικ με ζύμη Όχι 3 Αυτόματα 30 40 25 35Κις λορέν Αλμυρά κέικ Όχι 3 Αυτόματα 35 45 25 35

Παραδοσιακό ψωμί Ψωμί Όχι 3 Αυτόματα 30 40 30 40

Σπιτική πίτσα Πίτσα με χοντρή ζύμη Όχι 3 Αυτόματα 30 40 25 30

Πίτσα με τραγανή ζύμη Πίτσα με λεπτή ζύμη Όχι 3 Αυτόματα 20 25 15 20

Χώρα Ρύθμιση

Γερμανία ΥψηλήΙσπανία Χαμηλή Φινλανδία ΥψηλήΓαλλία ΥψηλήΙταλία Χαμηλή Ολλανδία ΥψηλήΝορβηγία ΥψηλήΣουηδία ΥψηλήΗ.Β. ΧαμηλήΒέλγιο Υψηλή

Συνταγή με χρήση του μαγειρικού σκεύους

(παρέχεται)Λειτουργία Προθέ-

ρμανσηΕπίπεδο δίσκου

Θερμοκρασία

Εύρος χρόνου

(ελάχ.-μέγ.) ΧΑΜΗΛΟ*

Εύρος χρόνου

(ελάχ.-μέγ.) ΥΨΗΛΟ*

Page 25: Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ...docs.whirlpool.eu/_doc/501930000680EL.pdf · el57 Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ

EL81

ΠΙΝΑΚΑΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣΣυνταγή Λειτουρ-

γίαΠροθέρ-

μανσηΣχάρα

(από κάτω)Θερμ.

(°C)Διάρκεια(λεπτά)

Αξεσουάρ και σημειώσεις

Κέικ που φουσκώνουν

- 2/3 160-180 30-90 Φόρμα κέικ επάνω σε σχάρα

- 1-4 160-180 30-90

Επίπεδο 4: φόρμα κέικ επάνω σε σχάραΕπίπεδο 1: φόρμα κέικ επάνω σε σχάρα

Γλυκά με γέμιση (τσιζ κέικ, στρούντελ, μηλόπιτα)

- 3 160-200 35-90Ταψί για λίπη / ταψί ζαχαροπλαστικής ή φόρμα γλυκού επάνω σε σχάρα

- 1-4 160-200 40-90

Επίπεδο 4: φόρμα κέικ επάνω σε σχάραΕπίπεδο 1: φόρμα κέικ επάνω σε σχάρα

Μπισκότα/Πίτες

- 3 170-180 20-45 Ταψί για λίπη ή ταψί ζαχαροπλαστικής

- 1-4 160-170 20-45Επίπεδο 4: ΣχάραΕπίπεδο 1: Ταψί για λίπη ή ταψί ζαχαροπλαστικής

- 1-3-5 160-170 20-45*

Επίπεδο 5: ταψί σε σχάραΕπίπεδο 3: ταψί σε σχάραΕπίπεδο 1: Ταψί για λίπη ή ταψί ζαχαροπλαστικής

Βάση για σου

- 3 180-200 30-40 Ταψί για λίπη ή ταψί ζαχαροπλαστικής

- 1-4 180-190 35-45Επίπεδο 4: ταψί σε σχάραΕπίπεδο 1: Ταψί για λίπη ή ταψί ζαχαροπλαστικής

- 1-3-5 180-190 35-45*

Επίπεδο 5: ταψί σε σχάραΕπίπεδο 3: ταψί σε σχάραΕπίπεδο 1: Ταψί για λίπη ή ταψί ζαχαροπλαστικής

Μαρέγκες γλυκό

- 3 90 110-150 Ταψί για λίπη ή ταψί ζαχαροπλαστικής

- 1-4 90 140-160Επίπεδο 4: ταψί σε σχάραΕπίπεδο 1: Ταψί για λίπη ή ταψί ζαχαροπλαστικής

- 1-3-5 90 140-160*

Επίπεδο 5: ταψί σε σχάραΕπίπεδο 3: ταψί σε σχάραΕπίπεδο 1: Ταψί για λίπη ή ταψί ζαχαροπλαστικής

Ψωμί / Πίτσα / Φοκάτσια

- 1/2 190-250 15-50 Ταψί για λίπη ή ταψί ζαχαροπλαστικής

- 1-4 190-250 20-50Επίπεδο 4: ταψί σε σχάραΕπίπεδο 1: Ταψί για λίπη ή ταψί ζαχαροπλαστικής

- 1-3-5 190-250 25-50*

Επίπεδο 5: ταψί σε σχάραΕπίπεδο 3: ταψί σε σχάραΕπίπεδο 1: Ταψί για λίπη ή ταψί ζαχαροπλαστικής

Page 26: Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ...docs.whirlpool.eu/_doc/501930000680EL.pdf · el57 Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ

EL82

Αλμυρές πίτες (χορτόπιτα, κις λορέν)

- 3 180-190 40-55 Φόρμα κέικ επάνω σε σχάρα

- 1-4 180-190 45-70

Επίπεδο 4: φόρμα κέικ επάνω σε σχάραΕπίπεδο 1: φόρμα κέικ επάνω σε σχάρα

- 1-3-5 180-190 45-70*

Επίπεδο 5: φόρμα κέικ επάνω σε σχάραΕπίπεδο 3: φόρμα κέικ επάνω σε σχάραΕπίπεδο 1: Ταψί για λίπη ή ταψί ζαχαροπλαστικής + φόρμα γλυκού

Βολοβάν / αλμυρά με φύλλο κρούστας

- 3 190-200 20-30 Ταψί για λίπη ή ταψί ζαχαροπλαστικής

- 1-4 180-190 20-40Επίπεδο 4: ταψί σε σχάραΕπίπεδο 1: Ταψί για λίπη ή ταψί ζαχαροπλαστικής

- 1-3-5 180-190 20-40*

Επίπεδο 5: ταψί σε σχάραΕπίπεδο 3: ταψί σε σχάραΕπίπεδο 1: Ταψί για λίπη ή ταψί ζαχαροπλαστικής

Λαζάνια / Ζυμαρικά στο φούρνο / Κανελόνια / Φλαν

- 3 190-200 45-55 Σκεύος επάνω σε σχάρα

Αρνί / Μοσχάρι / Βοδινό / Χοιρινό 1 κιλού

- 3 190-200 80-110 Βαθύ ταψί ή ταψί σε σχάρα

Κοτόπουλο / Κουνέλι / Πάπια 1 κιλού - 3 200-230 50-100 Βαθύ ταψί ή ταψί σε σχάρα

Γαλοπούλα / Χήνα 3 κιλών - 2 190-200 80-130 Βαθύ ταψί ή ταψί σε σχάρα

Ψάρι στο φούρνο / σε λαδόκολλα (φιλέτο, ολόκληρο)

- 3 180-200 40-60 Βαθύ ταψί ή ταψί σε σχάρα

Γεμιστά λαχανικά (τομάτες, κολοκυθάκια, μελιτζάνες)

- 2 180-200 50-60 Σκεύος επάνω σε σχάρα

Τοστ - 5 Υψηλή 3-6 Σχάρα

Ψάρι φιλέτο / Μπριζόλες - 4 Μέτριο 20-30

Επίπεδο 4: σχάρα (γυρίστε το φαγητό στη μέση του ψησίματος)Επίπεδο 3: Ταψί για λίπη με νερό

Λουκάνικα / Σουβλάκια / Παϊδάκια / Μπιφτέκια

- 5 Μεσαία-Υψηλή 15-30

Επίπεδο 5: σχάρα (γυρίστε το φαγητό στη μέση του ψησίματος)Επίπεδο 4: Ταψί για λίπη με νερό

Ψητό κοτόπουλο 1-1,3 Kg

- 2 Μέτριο 55-70

Επίπεδο 2: Σχάρα (γυρίστε το φαγητό στα δύο τρίτα του συνολικού χρόνου ψησίματος)Επίπεδο 1: Ταψί για λίπη με νερό

- 2 Υψηλή 60-80Επίπεδο 2: Σούβλα (εάν υπάρχει)Επίπεδο 1: Ταψί για λίπη με νερό

Συνταγή Λειτουρ-γία

Προθέρ-μανση

Σχάρα (από κάτω)

Θερμ.(°C)

Διάρκεια(λεπτά)

Αξεσουάρ και σημειώσεις

Page 27: Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ...docs.whirlpool.eu/_doc/501930000680EL.pdf · el57 Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ

EL83

* Η διάρκεια ψησίματος είναι κατά προσέγγιση. Μπορείτε να βγάλετε το φαγητό από το φούρνο σε διαφορετικό χρόνο ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Ροσμπίφ μισοψημένο 1 κιλό - 3 Μέτριο 35-45

Σκεύος επάνω σε σχάρα (γυρίστε το φαγητό στα δύο τρία του συνολικού χρόνου ψησίματος, εάν απαιτείται)

Μπούτι αρνίσιο / Κότσι - 3 Μέτριο 60-90

Ταψί για λίπη ή σκεύος επάνω σε σχάρα (γυρίστε το φαγητό στα δύο τρία του συνολικού χρόνου ψησίματος, εάν απαιτείται)

Ψητές πατάτες - 3 Μέτριο 45-55

Ταψί για λίπη ή ταψί ζαχαροπλαστικής (γυρίστε το φαγητό στα δύο τρία του συνολικού χρόνου ψησίματος)

Λαχανικά ογκρατέν - 3 Υψηλή 10-15 Σκεύος επάνω σε σχάρα

Λαζάνια και κρέας - 1-4 200 50-100*Επίπεδο 4: ταψί σε σχάραΕπίπεδο 1: βαθύ ταψί ή ταψί σε σχάρα

Κρέας και πατάτες - 1-4 200 45-100*Επίπεδο 4: ταψί σε σχάραΕπίπεδο 1: βαθύ ταψί ή ταψί σε σχάρα

Ψάρι και λαχανικά - 1-4 180 30-50*Επίπεδο 4: ταψί σε σχάραΕπίπεδο 1: βαθύ ταψί ή ταψί σε σχάρα

Πλήρες γεύμα:Τάρτα (Επίπεδο 5) / Λαζάνια (Επίπεδο 3) / Κρέας (Επίπεδο 1)

- 1-3-5 190 40-120*

Επίπεδο 5: ταψί σε σχάραΕπίπεδο 3: ταψί σε σχάραΕπίπεδο 1: βαθύ ταψί ή ταψί σε σχάρα

Κατεψυγμένη πίτσα

- 3 Αυτόματα 10-15 Ταψί για λίπη / ταψί ζαχαροπλαστικής ή σχάρα

- 1-4 Αυτόματα 15-20Επίπεδο 4: ταψί σε σχάραΕπίπεδο 1: Ταψί για λίπη ή ταψί ζαχαροπλαστικής

- 1-3-5 Αυτόματα 20-30

Επίπεδο 5: ταψί σε σχάραΕπίπεδο 3: Ταψί για λίπη ή ταψί ζαχαροπλαστικήςΕπίπεδο 1: ταψί σε σχάρα

- 1-3-4-5 Αυτόματα 20-30

Επίπεδο 5: ταψί σε σχάραΕπίπεδο 4: Ταψί για λίπη ή ταψί ζαχαροπλαστικήςΕπίπεδο 3: Ταψί για λίπη ή ταψί ζαχαροπλαστικήςΕπίπεδο 1: ταψί σε σχάρα

Ψητά κρέατα με γέμιση - 3 200 80-120* Βαθύ ταψί ή ταψί σε σχάρα

Κομμάτια κρέατος (κουνέλι, κοτόπουλο, αρνί)

- 3 200 50-100* Βαθύ ταψί ή ταψί σε σχάρα

Συνταγή Λειτουρ-γία

Προθέρ-μανση

Σχάρα (από κάτω)

Θερμ.(°C)

Διάρκεια(λεπτά)

Αξεσουάρ και σημειώσεις

Page 28: Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ...docs.whirlpool.eu/_doc/501930000680EL.pdf · el57 Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ

EL84

ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ σε συμμόρφωση με τα πρότυπα IEC 50304/60350:2009-03 και DIN 3360-12:07:07

Στον πίνακα ψησίματος παρέχονται συστάσεις για την ιδανική λειτουργία και θερμοκρασία προκειμένου να διασφαλίσετε τα καλύτερα αποτελέσματα με όλες τις συνταγές. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα μόνο ράφι με τη λειτουργία ψησίματος με αέρα, τοποθετήστε το φαγητό στο τρίτο ράφι και επιλέξτε τη θερμοκρασία που προτείνεται για τη λειτουργία «ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ» για το ψήσιμο σε περισσότερα από ένα ράφια.Οι υποδείξεις στον πίνακα είναι χωρίς τη χρήση των αγωγών. Κάντε τις δοκιμές χωρίς τους αγωγούς.

** Όταν χρησιμοποιείτε το γκριλ, συνιστάται να αφήνετε ένα περιθώριο 3 - 4 εκ. μπροστά από το γκριλ για ευκολότερη αφαίρεση.

Τάξη ενεργειακής απόδοσης (σύμφωνα με το EN 50304).Για να κάνετε τη δοκιμή, χρησιμοποιήστε τον αντίστοιχο πίνακα.

Συνταγή Λει-τουργία

Προθέρ-μανση

Ράφι (από κάτω)

Θερμ.(°C)

Διάρκεια(λεπτά)

Αξεσουάρ και σημειώσεις

IEC 60350:2009-03 § 8.4.1

Κουλουράκια βουτύρου

- 3 170 15-30 Ταψί / δίσκος

- 1-4 160 20-35Επίπεδο 4: ΔίσκοςΕπίπεδο 1: Ταψί για λίπη

IEC 60350:2009-03 § 8.4.2

Μικρά κέικ- 3 170 25-35 Ταψί / δίσκος

- 1-4 160 30-40Επίπεδο 4: ΔίσκοςΕπίπεδο 1: Ταψί για λίπη

IEC 60350:2009-03 § 8.5.1Αφράτο κέικ χωρίς λίπη - 2 170 30-40 Φόρμα κέικ επάνω σε σχάραIEC 60350:2009-03 § 8.5.2

Δύο μηλόπιτες

- 2/3 185 70-90 Φόρμα κέικ επάνω σε σχάρα

- 1-4 175 75-95

Επίπεδο 4: φόρμα κέικ επάνω σε σχάραΕπίπεδο 1: φόρμα κέικ επάνω σε σχάρα

IEC 60350:2009-03 § 9.1.1Τοστ** - 5 Υψηλή 3-6 ΣχάραIEC 60350:2009-03 § 9.2.1

Μπιφτέκια** - 5 Υψηλή 18-30

Επίπεδο 5: σχάρα (γυρίστε το φαγητό στη μέση του ψησίματος)Επίπεδο 4: Ταψί για λίπη με νερό

DIN 3360-12:07 § 6.5.2.3

Μηλόπιτα, κέικ με ζύμη- 3 180 35-45 Ταψί / δίσκος

- 1-4 160 55-65Επίπεδο 4: ΔίσκοςΕπίπεδο 1: Ταψί για λίπη

DIN 3360-12:07 § 6.6

Ψητό χοιρινό - 2 170 110-150 Επίπεδο 2: Ταψί για λίπη

DIN 3360-12:07 παράρτημα C

Λεπτό κέικ- 3 170 40-50 Ταψί / δίσκος

- 1-4 160 45-55Επίπεδο 4: ΔίσκοςΕπίπεδο 1: Ταψί για λίπη

Page 29: Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ...docs.whirlpool.eu/_doc/501930000680EL.pdf · el57 Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ

EL85

Κατανάλωση ενέργειας και χρόνος προθέρμανσηςΕπιλέξτε τη λειτουργία και κάντε τη δοκιμή μόνο με την επιλογή «Προθέρμανση» ενεργοποιημένη («Προθέρμανση ναι»).Δοκιμή ακρίβειας ελέγχουΕπιλέξτε τη λειτουργία και κάντε τη δοκιμή μόνο με την επιλογή «Προθέρμανση» απενεργοποιημένη (όταν η προθέρμανση είναι ενεργοποιημένη, ο έλεγχος του φούρνου δημιουργεί σκόπιμα αυξομείωση στη θερμοκρασία).

Τρόπος ανάγνωσης του πίνακα ψησίματοςΟ πίνακας υποδεικνύει την καλύτερη λειτουργία που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για ένα συγκεκριμένο φαγητό, για ψήσιμο σε μία ή περισσότερες σχάρες ταυτόχρονα. Η διάρκεια ψησίματος ξεκινά από τη στιγμή που τοποθετείται το φαγητό στο φούρνο, χωρίς να περιλαμβάνεται η προθέρμανση (εάν χρειάζεται). Οι τιμές θερμοκρασίας και διάρκειας ψησίματος παρέχονται αποκλειστικά για καθοδήγηση και εξαρτώνται από την ποσότητα του φαγητού και τον τύπο του αξεσουάρ που χρησιμοποιείται. Χρησιμοποιήστε αρχικά τις ελάχιστες συνιστώμενες τιμές και, εάν το φαγητό δεν έχει ψηθεί αρκετά, προχωρήστε σε μεγαλύτερες τιμές. Χρησιμοποιήστε τα αξεσουάρ που παρέχονται και κατά προτίμηση σκουρόχρωμες μεταλλικές φόρμες κέικ και ταψιά γενικής χρήσης. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τηγάνια και αξεσουάρ από πυρέξ ή stoneware, ωστόσο λάβετε υπόψη σας ότι η διάρκεια ψησίματος θα είναι λίγο μεγαλύτερη. Για καλά αποτελέσματα, ακολουθήστε προσεκτικά τις συμβουλές που δίνονται στον πίνακα ψησίματος για την επιλογή των αξεσουάρ (παρέχεται) τα οποία θα τοποθετήσετε στις διάφορες σχάρες.

Ταυτόχρονο ψήσιμο διαφορετικών φαγητώνΧρησιμοποιώντας τη λειτουργία «ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΈΝΟΣ ΑΈΡΑΣ», μπορείτε να μαγειρέψετε ταυτόχρονα διαφορετικά φαγητά τα οποία χρειάζονται την ίδια θερμοκρασία ψησίματος (για παράδειγμα: ψάρι και λαχανικά), χρησιμοποιώντας διαφορετικές σχάρες. Αφαιρέστε το φαγητό που απαιτεί μικρότερο χρόνο ψησίματος και αφήστε στο φούρνο το φαγητό που απαιτεί μεγαλύτερο χρόνο.

Γλυκά- Μαγειρέψτε γλυκά που απαιτούν δεξιοτεχνία με τη συμβατική λειτουργία μόνο σε μία σχάρα.

Χρησιμοποιήστε σκουρόχρωμες μεταλλικές φόρμες γλυκών και τοποθετείτε τις πάντα στην παρεχόμενη σχάρα. Για να μαγειρέψετε σε περισσότερες από μία σχάρες, επιλέξτε τη λειτουργία εξαναγκασμένου αέρα και τοποθετήστε τις φόρμες γλυκών στις σχάρες, γεγονός που θα βοηθήσει τη βέλτιστη κυκλοφορία του θερμού αέρα.

- Για να δείτε εάν έχει ψηθεί ένα αφράτο κέικ, τοποθετήστε μια ξύλινη οδοντογλυφίδα στο κέντρο του κέικ. Εάν η οδοντογλυφίδα βγει καθαρή, το κέικ είναι έτοιμο.

- Εάν χρησιμοποιείτε αντικολλητικές φόρμες, μη βουτυρώνετε τις άκρες καθώς το κέικ μπορεί να μη φουσκώσει ομοιόμορφα στις άκρες του.

- Εάν το κέικ «βουλιάξει» στη διάρκεια του ψησίματος, την επόμενη φορά χρησιμοποιήστε χαμηλότερη θερμοκρασία, μειώνοντας ίσως την ποσότητα του υγρού στο μείγμα και αναμιγνύοντας πιο απαλά.

- Για γλυκά με υγρή γέμιση (τσιζ κέικ ή φρουτόπιτες) χρησιμοποιήστε τη λειτουργία «ΚΥΚΛΟΘΕΡΜΙΚΌ» . Εάν η βάση του κέικ είναι υγρή, χαμηλώστε τη σχάρα και απλώστε ψίχουλα ψωμιού ή μπισκότων στη βάση του κέικ πριν προσθέσετε τη γέμιση.

Κρέας- Χρησιμοποιήστε οποιονδήποτε τύπο ταψιού γενικής χρήσης ή σκεύος πυρέξ που είναι κατάλληλα για

το κομμάτι κρέατος που θα μαγειρέψετε. Για ψητά, είναι προτιμότερο να προσθέσετε ζωμό στη βάση του σκεύους, περιχύνοντας το κρέας κατά τη διάρκεια του ψησίματος για καλύτερη γεύση. Όταν είναι έτοιμο το ψητό, αφήστε το στο φούρνο για ακόμη 10 έως 15 λεπτά ή τυλίξτε το με αλουμινόχαρτο.

- Όταν θέλετε να ψήσετε κρέας στο γκριλ, επιλέξτε κομμάτια με ομοιόμορφο πάχος για ομοιόμορφα αποτελέσματα ψησίματος. Τα πολύ παχιά κομμάτια κρέατος χρειάζονται περισσότερο χρόνο ψησίματος. Για να μην καεί το κρέας εξωτερικά, χαμηλώστε τη σχάρα και διατηρήστε το φαγητό πιο μακριά από το γκριλ. Γυρίστε το κρέας στα δύο τρίτα του συνολικού χρόνου ψησίματος.

Για να συλλέξετε τους χυμούς του ψησίματος, συνιστάται να τοποθετήσετε ένα ταψί για λίπη με μισό λίτρο νερού ακριβώς κάτω από το γκριλ στο οποίο θα τοποθετήσετε το κρέας. Συμπληρώστε νερό όταν χρειαστεί.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Page 30: Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ...docs.whirlpool.eu/_doc/501930000680EL.pdf · el57 Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ

EL86

ΠίτσαΛαδώστε λίγο τα ταψιά για να δώσετε τραγανή βάση στην πίτσα. Σκορπίστε τη μοτσαρέλα επάνω στην πίτσα στα δύο τρίτα του συνολικού χρόνου ψησίματος.

Λειτουργία φουσκώματος ζύμηςΕίναι πάντα καλό να καλύπτετε τη ζύμη με υγρό πανί πριν την βάλετε στο φούρνο. Με αυτό τον τρόπο μειώνεται ο χρόνος φουσκώματος της ζύμης περίπου στο ένα τρίτο συγκριτικά με το φούσκωμα σε θερμοκρασία δωματίου (20-25 °C). Ο χρόνος φουσκώματος ζύμης για πίτσα βάρους 1 κιλού είναι περίπου μία ώρα.

Ψήσιμο στη Λειτουργία επαγωγής- Να τοποθετείτε πάντα το ειδικό μαγειρικό σκεύος στο κέντρο της επαγωγικής πλάκας προκειμένου

να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη θερμότητα ψησίματος.- Πρέπει να τραβάτε την επαγωγική πλάκα προς τα έξω για να ελέγξετε ή να ανακατέψετε το φαγητό

και η πόρτα μπορεί να μένει ανοικτή κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.- Συνιστάται να χρησιμοποιείτε λαδόκολλα για το ψήσιμο του κρέατος ή του ψαριού επειδή

εξασφαλίζει άριστο αποτέλεσμα ψησίματος και διευκολύνει πολύ τον καθαρισμό της επαγωγικής πλάκας, ειδικά όταν χρησιμοποιείται σάλτσα.

- Κατά τις λειτουργίες ψητού κρέατος και ολόκληρου ψητού κοτόπουλου, δεν χρειάζεται να γυρίζετε το φαγητό.

- Για τη λειτουργία «Ροστ μπιφ»: μετά από ψήσιμο για 15 λεπτά συνιστάται να γυρίζετε το κρέας για να επιτυγχάνετε όμοιο ροδοκοκκίνισμα της επιφάνειας. Όταν το μοσχάρι έχει ψηθεί σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας βγάλτε το από το φούρνο και αφήστε το έξω.

- Για τις τάρτες φρούτων και άλλα ευαίσθητα πιάτα, συνιστάται να τρυπάτε τη ζύμη-βάση προτού τη γεμίσετε για να αποφευχθεί ο σχηματισμός φυσαλίδων και, μετά το ψήσιμο, να αφήνετε το φαγητό να κρυώσει μέσα στο μαγειρικό σκεύος.

- Τα υλικά της πίτσας πρέπει να προστίθενται ανάλογα με το ύψος της ζύμης-βάσης και την ποσότητα της σάλτσας που χρησιμοποιήθηκε.

- Οι πίτσες με πολύ λεπτή ζύμη-βάση και ελαφριά υλικά μπορούν να ψηθούν κρύες. Διαφορετικά, η πιο κατάλληλη στιγμή για να προσθέσετε τα υλικά είναι στη μέση του ψησίματος ή στο τέλος του χρόνου ψησίματος.

- Για ευαίσθητα εδέσματα, όπως τα κέικ, συνιστάται να αφήνετε το μαγειρικό σκεύος να κρυώσει προτού τοποθετήσετε το φαγητό, σε περίπτωση που χρησιμοποιήθηκε πριν από λίγο για την ετοιμασία άλλου πιάτου.

- Το διαδοχικό ψήσιμο μπορεί να εφαρμοστεί για τα μεγαλύτερα πιάτα (για παράδειγμα: πίτσα, ψητά κ.λπ.).

- Για τα ψητά λαχανικά ή τα μικρά κομμάτια κρέατος συνιστάται να ανακατεύετε το φαγητό κατά το ψήσιμο, προκειμένου να εξασφαλιστεί ομοιόμορφο ροδοκοκκίνισμα. Το βάρος που υποδεικνύεται για την κατηγορία αναφέρεται σε ένα κομμάτι και όχι στο συνολικό βάρος (π.χ. πολλά κομμάτια 600 gr μπορούν να ψηθούν ταυτόχρονα στην κατηγορία 0,6-0,8 Kg).