τα μερη του υπολογιστη D2 3 ok

of 11 /11
ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Κώστας Θωμάς

Embed Size (px)

Transcript of τα μερη του υπολογιστη D2 3 ok

Page 1: τα μερη του υπολογιστη D2 3 ok

ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

Κώστας Θωμάς

Page 2: τα μερη του υπολογιστη D2 3 ok

• Ένας υπολογιστής αποτελείται από την κεντρική μονάδα και τις περιφερειακές μονάδες.

Page 3: τα μερη του υπολογιστη D2 3 ok

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Page 4: τα μερη του υπολογιστη D2 3 ok

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

• Μονάδες εισόδου: – Πληκτρολόγιο – Ποντίκι– Σαρωτής– Μικρόφωνο

• Μονάδες εξόδου:– Οθόνη– Εκτυπωτής

Page 5: τα μερη του υπολογιστη D2 3 ok

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΑ

Page 6: τα μερη του υπολογιστη D2 3 ok

ΠΟΝΤΙΚΙΑ

Page 7: τα μερη του υπολογιστη D2 3 ok

ΣΑΡΩΤΕΣ

Page 8: τα μερη του υπολογιστη D2 3 ok

ΟΘΟΝΕΣ

Page 9: τα μερη του υπολογιστη D2 3 ok

ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ

Page 10: τα μερη του υπολογιστη D2 3 ok

ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ-ΗΧΕΙΑ

Page 11: τα μερη του υπολογιστη D2 3 ok

ΤΕΛΟΣ