τα μερη του υπολογιστη D2 11 ok

of 11 /11
ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΜΑΝΩΛΗΣ ΝΙΚΟΣ

Embed Size (px)

Transcript of τα μερη του υπολογιστη D2 11 ok

Page 1: τα μερη του υπολογιστη D2 11 ok

ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΝΙΚΟΣ

Page 2: τα μερη του υπολογιστη D2 11 ok

• Ένας υπολογιστής αποτελείται από την κεντρική μονάδα και τις περιφερειακές μονάδες.

Page 3: τα μερη του υπολογιστη D2 11 ok

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Page 4: τα μερη του υπολογιστη D2 11 ok

ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

• Μονάδες εισόδου– Πληκτρολόγιο– Ποντίκι– Σαρωτής– Μικρόφωνο

• Μονάδες εξόδου– Οθόνη – Εκτυπωτής

Page 5: τα μερη του υπολογιστη D2 11 ok

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΑ

Page 6: τα μερη του υπολογιστη D2 11 ok

ΠΟΝΤΙΚΙΑ

Page 7: τα μερη του υπολογιστη D2 11 ok

ΣΑΡΩΤΕΣ

Page 8: τα μερη του υπολογιστη D2 11 ok

ΟΘΟΝΕΣ

Page 9: τα μερη του υπολογιστη D2 11 ok

ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ

Page 10: τα μερη του υπολογιστη D2 11 ok

ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ-ΗΧΕΙΑ

Page 11: τα μερη του υπολογιστη D2 11 ok

ΤΕΛΟΣ