Λευκωσία - CCCI | Cyprus Chamber of Comerce and Industry · 2014-03-05 · KEBE.doc1 ....

6
Λευκωσία, 4 Μαρτίου 2014 ΠΡΟΣ: Βιομήχανους και Εισαγωγείς Χημικών Προϊόντων ΘΕΜΑ: Εκστρατεία Επιθεωρήσεων στη Χημική Βιομηχανία Κυρία/ε, ΄Εχουμε πληροφορηθεί από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) για την εκστρατεία επιθεώρησης που θα αναλάβουν αυτό τον μήνα στις χημικές βιομηχανίες. Συνημμένα θα βρείτε τη σχετική επιστολή του ΤΕΕ για το θέμα. Με εκτίμηση, Ανδρέας Ανδρέου, Αναπλ. ∆ιευθυντής Τμήματος Βιομηχανίας, για Γενικό Γραμματέα. /ΜΚ. Λεωφ. Γρίβα ∆ιγενή 38 & ∆εληγιώργη 3, 1066, Τ.Θ. 21455, 1509 Λευκωσία, Κύπρος Τηλ. + 357-22889800, Φαξ. +357-22665685, E-mail:[email protected]

Transcript of Λευκωσία - CCCI | Cyprus Chamber of Comerce and Industry · 2014-03-05 · KEBE.doc1 ....

Λευκωσία, 4 Μαρτίου 2014    

ΠΡΟΣ: Βιομήχανους και Εισαγωγείς Χημικών Προϊόντων ΘΕΜΑ: Εκστρατεία Επιθεωρήσεων στη Χημική Βιομηχανία Κυρία/ε, ΄Εχουμε πληροφορηθεί από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) για την εκστρατεία επιθεώρησης που θα αναλάβουν αυτό τον μήνα στις χημικές βιομηχανίες. Συνημμένα θα βρείτε τη σχετική επιστολή του ΤΕΕ για το θέμα. Με εκτίμηση, Ανδρέας Ανδρέου, Αναπλ. ∆ιευθυντής Τμήματος Βιομηχανίας, για Γενικό Γραμματέα. /ΜΚ.                                                                                                                                                                                    

Λεωφ. Γρίβα ∆ιγενή 38 & ∆εληγιώργη 3, 1066, Τ.Θ. 21455, 1509 Λευκωσία, Κύπρος Τηλ. + 357-22889800, Φαξ. +357-22665685, E-mail:[email protected]