ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη - CCCI · Title : Eurocode 8: Design of structures for earthquake...

Click here to load reader

 • date post

  19-Apr-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη - CCCI · Title : Eurocode 8: Design of structures for earthquake...

 • Λευκωσία, 7 Ιουνίου 2017

  ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη Κυρία/ε, Σας επισυνάπτουμε γνωστοποιήσεις από Εθνικούς Οργανισμούς Τυποποίησης, μελών των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης CEN/CENELEC, που περιέχουν τους τίτλους προτεινόμενων εθνικών προτύπων. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία που αφορά την πληροφόρηση σε θέματα τεχνικών προτύπων, μπορείτε, αφού μελετήσετε τους τίτλους: α) να ζητήσετε όπως λάβετε ηλεκτρονικά ολόκληρο το κείμενο του προσχεδίου εθνικού προτύπου, εάν αυτό είναι διαθέσιμο, β) να συμμετάσχετε στις συναντήσεις της τεχνικής επιτροπής του Εθνικού Οργανισμού Τυποποίησης που ετοιμάζει το προσχέδιο προτύπου και γ) να υποβάλετε εισήγηση στον CYS, να αρχίσει τυποποιητική εργασία σε Ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με το θέμα της γνωστοποίησης, εάν φυσικά πιστεύετε ότι το εν λόγω εθνικό πρότυπο θα επηρεάσει την ελεύθερη διακίνηση προϊόντων ή την κυπριακή βιομηχανία και οικονομία. Τυχόν σχόλια και παρατηρήσεις παρακαλώ όπως υποβάλλονται στον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει οποιαδήποτε ανταπόκριση, ο CYS δε θα φέρει ένσταση στην προώθηση των υπό αναφορά εθνικών προτύπων. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα. Μαριλένα Νικολάου, Λειτουργό Διοίκησης και Διεθνών Σχέσεων του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS), τηλ: 22 411439, Φαξ. 22 411511 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] Με εκτίμηση, Ανδρέας Ανδρέου, Διευθυντής Βιομηχανίας, για Γενικό Γραμματέα. /ΜΚ.

  Γρίβα Διγενή 38 & Δεληγιώργη 3, 1066 , Τ.Θ. 21455, 1509 Λευκωσία, Κύπρος, Τηλ. + 357-22889860, Φαξ. + 357-22665685, E-mail: [email protected], Ιστοσελίδα:www.ccci.org.cy

  mailto:[email protected]:[email protected]://www.ccci.org.cy/

 • Information procedure Page 1

  Monthly Notifications Register

  Notifications registered at CCMC from 2017-05-01 to 2017-05-31

  Register issued on : 2017-06-02

  A list of subsectors can be found at the end of this document.

 • Information procedure Page 2

  Monthly Notifications Register

  Notifications registered at CCMC from 2017-05-01 to 2017-05-31

  Sector A : SERVICES

  Register issued on : 2017-06-02

 • Page 3Subsector A02: CLEANING SERVICES

  Subsector : A02 Registration Date : 2017-05-12Organization : LVS Draft Issue Date : 2017-05-15Country : Latvia Latest Date for Comments : 2017-07-14

  Project ID : 00058754/0001 Project Established

  ICS : 03.080.10National Ref : prLVS 1051Title : Cleaningquality–Measuringsystemfor

  assessment and rating of cleaning qualityScope : This standard describes a system for establishing and assessing cleaning quality.

  Relatedness :National : New

  ** End of Subsector **

  Subsector A06: BUILDING AND CONSTRUCTION SERVICES

  Subsector : A06 Registration Date : 2017-05-19Organization : SIS Draft Issue Date : 2018-04-01Country : Sweden Latest Date for Comments : 2017-07-19

  Project ID : 00101991/0001 Project Established

  ICS :National Ref : 914221Title : Building design - Housing - Interior dimensionsScope : The standard provides the basis for designing appropriately designed, equipped and

  accessible housing for the required furniture, furnishings and equipment and service areas. It also provides measurement data for doorways and passageways.

  Relatedness :National : New

  ** End of Subsector **

  Subsector A11: SAFETY AND SECURITY

  Subsector : A11 Registration Date : 2017-05-23Organization : ISSCountry : Serbia Latest Date for Comments : 2017-07-24

  Project ID : 00059350/0001 Draft for public enquiry

  ICS : 03.100.01National Ref : SRPS A.L2.003Title : Security and resilience - Risk assessment

  Relatedness :National : New

  Subsector : A11 Registration Date : 2017-05-29Organization : TSECountry : Turkey

  Project ID : t1012255/0001 Project Established

 • Page 4

  ICS : 03.080.30, 91.140.90National Ref :Title : Competent services – Lift maintenance services - RulesScope : This standard includes rules for operating, structural feature, technical equipment, personnel

  specifications and certification of competent services of lifts, escalators and passengers conveyors.

  Relatedness :National : New

  Subsector : A11 Registration Date : 2017-05-29Organization : TSECountry : Turkey

  Project ID : t1013769/0001 Project Established

  ICS : 03.080National Ref :Title : Work places - Rules for manufacturing, modifying and mounting places of road vehiclesScope : This standard includes rules for management, physical characteristics, technical equipment

  and personnel of working places for manufacture, modify and install workplaces of road vehicles.

  Relatedness :National : New

  Subsector : A11 Registration Date : 2017-05-29Organization : TSECountry : Turkey

  Project ID : t12664-1/0001 Project Established

  ICS :03.080.30, 23.020.20, 43.060.40

  National Ref :Title : Places for converting of propulsion system of road vehicles to using liquefied petroleum

  gas (LPG) - General rulesScope : This standard includes rules for physical characteristics, technical equipment and personnel

  of services for converting of propulsion system of road vehicles to using liquefied petroleum gas (LPG)

  Relatedness :National : New

  ** End of Subsector **

  ** End of Sector **

 • Information procedure Page 5

  Monthly Notifications Register

  Notifications registered at CCMC from 2017-05-01 to 2017-05-31

  Sector B : BUILDING AND CONSTRUCTION

  Register issued on : 2017-06-02

 • Page 6Subsector B01: FIRE PROTECTION

  Subsector : B01 Registration Date : 2017-05-19Organization : DINCountry : Germany

  Project ID : 03101102/0001 Project Established

  ICS : 13.220.20National Ref : DIN 14675-1Title : Fire detection and fire alarm systems - Part 1: Design and operation

  Relatedness :National : New

  Subsector : B01 Registration Date : 2017-05-19Organization : DINCountry : Germany

  Project ID : 03101103/0001 Project Established

  ICS : 13.220.20National Ref : DIN 14675-2Title : Fire detection and fire alarm systems - Part 2: Requirements to the specialised company

  Relatedness :National : New

  Subsector : B01 Registration Date : 2017-05-19Organization : DINCountry : Germany

  Project ID : 03101104/0001 Project Established

  ICS : 13.220.99National Ref : DIN 14677-2Title : Maintenance of electrically controlled hold-open systems for fire and smoke door

  assemblies as well as for electrically controlled hold-open systems for fire barriers in the course of ground-bound conveying systems - Part 2: Requirements to the specialised company

  Relatedness :National : New

  Subsector : B01 Registration Date : 2017-05-19Organization : DINCountry : Germany

  Project ID : 03101105/0001 Project Established

  ICS : 13.220.99National Ref : DIN 14677-1Title : Maintenance of electrically controlled hold-open systems for fire and smoke door

  assemblies as well as for electrically controlled hold-open systems for fire barriers in the course of ground-bound conveying systems - Part 1: Maintenance measures

  Relatedness :National : New

 • Page 7

  Subsector : B01 Registration Date : 2017-05-08Organization : NENCountry : Netherlands

  Project ID : 50002027/0001 Project Established

  ICS : 13.220.50, 91.060.10National Ref : NEN 6060:2017/A1 Concept nlTitle : Fire safety of large fire compartmentsScope : The draft amendment contains a new annex J concerning fire safety of cowsheds

  Relatedness :National : New

  Subsector : B01 Registration Date : 2017-05-08Organization : NENCountry : Netherlands

  Project ID : 50002028/0001 Project Established

  ICS : 13.220.50, 91.060.10National Ref : NEN 6079+C1:2016/A1:2017 Concept nlTitle : Fire safety of larger fire compartments - Risk approachScope : NEN 6079+C1:2016/A1:2017 contains two new annexes I and J.

  Relatedness :National : New

  Subsector : B01 Registration Date : 2017-05-11Organization : SNV Draft Issue Date : 2017-05-04Country : Switzerland Latest Date for Comments : 2017-08-08

  Project ID : CH170009/0001 Draft for public enquiry

  ICS : 13.220.10National Ref : prSN 54002Title : Fire alarm systems -Control and signaling board for firefighters (FBA)

  Relatedness :National : New

  Subsector : B01 Registration Date : 2017-05-17Organization : UNECountry : Spain Latest Date for Comments : 2017-06-15

  Project ID : P0041431/0002 Draft for public enquiry

  ICS :National Ref : PNE 23510Title : Fire extinguishing systems in commercial kitchens - Design and test requirements.Scope : The purpose and scope of this standard is to establish the minimum requirements that apply

  to the design, installation, operation, testing and maintenance of automatic fixed fire-extinguishing systems for the protection of commercial kitchens.

 • Page 8

  The protection includes both kitchen appliances such as the hood, plenum and extraction ducts. Household kitchens or industrial food production equipment are not covered by this standard. However, under certain analogy conditions it could be used as a reference. Likewise, the extinguishing tests are incorporated to verify their effectiveness in type homes that determine the limits of application of the system.

  Relatedness :National : New

  ** End of Subsector **

  Subsector B02: STRUCTURES

  Subsector : B02 Registration Date : 2017-05-22Organization : ASICountry : Austria

  Project ID : 00027138/0001 Project Established

  ICS : 91.010.30, 93.040National Ref : ÖNORM B 1991-2Title : Eurocode 1 - Actions on structures - Part 2: Traffic loads on bridges - National

  specifications concerning ÖNORM EN 1991-2 and national supplementsScope : This Austrian Standard specifies national parameters for traffic loads on bridges to ÖNORM

  EN 19912 and shall be applied jointly with ÖNORM EN 1991-2 in Austria.

  Relatedness :National : New

  Subsector : B02 Registration Date : 2017-05-15Organization : BASCountry : Bosnia and Herzegovina

  Project ID : 00076425/0001 Project Established

  ICS : 91.010.30National Ref : prBAS EN 1991-1-3/NATitle : Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-3: General actions - Snow loads - National

  annexScope : This document defines nationally determined parameters for the clauses of the standard

  BAS EN 1991-1-3:2015 for which national choice is allowed and applied together with that standard.

  Relatedness :National : New

  Subsector : B02 Registration Date : 2017-05-15Organization : BASCountry : Bosnia and Herzegovina

  Project ID : 00076426/0001 Project Established

  ICS : 91.010.30National Ref : prBAS EN 1991-1-4/NA

 • Page 9

  Title : Eurocode 1: Actions on structures: Part 1-4: General actions - Wind actions - National annex

  Scope : This document defines nationally determined parameters for the clauses of the standard BAS EN 1991-1-4:2015 for which national choice is allowed and applied together with that standard.

  Relatedness :National : New

  Subsector : B02 Registration Date : 2017-05-15Organization : BASCountry : Bosnia and Herzegovina

  Project ID : 00082263/0001 Project Established

  ICS : 91.010.30National Ref : prBAS EN 1998-1/NATitle : Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 1: General rules,

  seismic actions and rules for buildings - National annexScope : This document defines nationally determined parameters for the clauses of the standard

  BAS EN 1998-1:2017 for which national choice is allowed and applied together with that standard.

  Relatedness :National : New

  ** End of Subsector **

  Subsector B03: CONCRETE

  Subsector : B03 Registration Date : 2017-05-29Organization : UNICountry : Italy

  Project ID : 01603149/0001 Project Established

  ICS : 91.100.30National Ref : UNI1603149Title : Testing hardened concrete - Determination of water absorption at atmospheric pressure Scope : The standard describes the method for the determination of water absorption at

  atmospheric pressure of hardened concrete specimens.

  Relatedness :National : REV/AMD UNI 7699:2005

  ** End of Subsector **

  Subsector B07: GLASS

  Subsector : B07 Registration Date : 2017-05-22Organization : ASICountry : Austria

  Project ID : 00027141/0001 Project Established

  ICS : 81.040.20, 91.100.50National Ref : ÖNORM B 3722Title : Glass in building - Requirements for sealings of rebates and glazing systems

 • Page 10

  Scope : This Austrian Standard specifies requirements for the sealing of rebates and glazing systems in windows, doors and fixed frames using sealants. Special applications such as glass under water pressure, fire resisting doorsets with fire resisting glass infill and the like are not covered by this Standard.

  Relatedness :National : New

  ** End of Subsector **

  Subsector B08: DOORS AND WINDOWS

  Subsector : B08 Registration Date : 2017-05-30Organization : AFNORCountry : France

  Project ID : 00203309/0001 Project Established

  ICS :National Ref : NF P23-308Title : External joinery ¿ Composite works with wood element ¿ Technical specifications for the

  connexion with the wood elements

  Relatedness :National : New

  ** End of Subsector **

  Subsector B13: SOLAR ENERGY

  Subsector : B13 Registration Date : 2017-05-22Organization : ASICountry : Austria

  Project ID : 00027143/0001 Project Established

  ICS : 27.160National Ref : ÖNORM H 7701Title : Thermal Solar Systems - Approximation method for the dimensioning of flat collectors in

  domestic hot water systemsScope : This ÖNORM contains an approximation procedure for the calculation of the collector

  surface area of flat collectors in thermal solar systems for hot water production. The simplified assessment procedure of this ÖNORM can be applied to systems with the following boundary conditions: - Plants with a gross collector area up to 20 m² - Plants which are mainly used for water heating - Plants without significant south-weakening of the orientation of the collectors

  Relatedness :National : New

  Subsector : B13 Registration Date : 2017-05-17Organization : UNECountry : Spain Latest Date for Comments : 2017-06-25

  Project ID : P0048067/0001 Draft for public enquiry

  ICS :

 • Page 11

  National Ref : PNE 206014Title : Tests for the determination of the solar field efficiency of solar thermal power plants with

  parabolic trough collector technologyScope : The purpose of this standard is to provide the procedures and guidelines for conducting

  performance tests in the solar field of CCP-based solar thermal plants in order to determine their performance with the possible lowest level of uncertainty. This standard establishes the appropriate instrumentation and measurement techniques for the determination of the following parameters required to know the solar field efficiency: • Useful/available radiant solar energy • The net thermal energy of the solar field. This standard is applicable to solar fields of any size solar thermal power plants using CCP type concentrating systems, with the sun being the main source of energy, and having operative all the elements and systems of the part being tested.

  Relatedness :National : New

  ** End of Subsector **

  Subsector B25: GAS DISTRIBUTION INSTALLATION AND RELATED EQUIPMENT

  Subsector : B25 Registration Date : 2017-05-05Organization : EVSCountry : Estonia

  Project ID : 00094927/0001 Project Established

  ICS : 23.040.01, 75.060, 75.200National Ref : prEVS 884Title : Natural gas pipeline systems - Pipelines for maximum operating pressure over 16 bar -

  General requirements for designScope : This standard establishes design requirements for steel gas pipelines with operating pressure

  over 16 bar to assure the reliability of usage, safety, protection of environment and prevention of accidents.

  Relatedness :National : New

  Subsector : B25 Registration Date : 2017-05-17Organization : UNECountry : Spain Latest Date for Comments : 2017-06-25

  Project ID : P0047622/0001 Draft for public enquiry

  ICS :National Ref : PNE 60630Title : Design, construction, assembly and operation of LPG filling stations for gas-engine

  vehicles.Scope : This standard establishes those technical requirements and minimum safety measures that

  must be implemented during design, construction, assembly and operation of LPG filling stations for gas-engine vehicles, which are not considered in the European standards EN 14678-1 and EN 14678-2.

  Relatedness :National : REV/AMD UNE 60630:2011

  ** End of Subsector **

 • Page 12Subsector B26: ROAD BUILDING AND MAINTENANCE

  Subsector : B26 Registration Date : 2017-05-30Organization : AFNORCountry : France

  Project ID : 00203308/0001 Project Established

  ICS :National Ref : PR NF P98-086Title : Road pavement structural design ¿ Application to new pavement

  Relatedness :National : New

  Subsector : B26 Registration Date : 2017-05-11Organization : SNV Draft Issue Date : 2017-05-03Country : Switzerland Latest Date for Comments : 2017-06-14

  Project ID : CH170008/0001 Draft for public enquiry

  ICS : 93.080.01National Ref : prSN 640811Title : Project management; Control of road projects

  Relatedness :National : New

  ** End of Subsector **

  Subsector B27: WATERPROOFING MATERIALS

  Subsector : B27 Registration Date : 2017-05-17Organization : UNECountry : Spain Latest Date for Comments : 2017-06-15

  Project ID : P0044402/0002 Draft for public enquiry

  ICS :National Ref : PNE 41811Title : Criterio on roofing intervention.Scope : Determine the procedures to be followed in the repair and maintenance of roof enclosure

  systems following the guidelines established in UNE 41805-9 IN, Building diagnosis - Part 9 - Pathological study of the building - Roofings.

  Relatedness :National : New

  ** End of Subsector **

  Subsector B29: AGGREGATES

  Subsector : B29 Registration Date : 2017-05-22Organization : ASICountry : Austria

  Project ID : 00027139/0001 Project Established

  ICS : 91.100.15

 • Page 13

  National Ref : ÖNORM B 3129Title : Natural stones - Specific values for selectionScope : This ÖNORM contains information on the most important technical properties of aggregates

  and solid rock, but not of rock in the sense of a vug body group. The values serve to compare the technical lithic characteristics and the selection to the given requirements. The specified bandwidths for the individual properties are values frequently used by tests. Deviations from these bandwidths are by unweathered rock material mostly because of a special formation of the relevant rock (eg mineral grain size), and do not necessarily mean the unfitness of this rock. Clause 5 contains the test procedure for the determination of these values. The respective requirements for the rocks can be found in the relevant standards.

  Relatedness :National : New

  Subsector : B29 Registration Date : 2017-05-22Organization : ASICountry : Austria

  Project ID : 00027140/0001 Project Established

  ICS : 91.100.15National Ref : ÖNORM B 3136Title : Lightweight aggregates - Rules for the implementation of ÖNORM EN 13055Scope : This ÖNORM specifies based on the specific geographic, topographic and climatic conditions

  in Austria selected requirements complying with the categories of ÖNORM EN 13055. The ÖNORM shall be applied jointly with the ÖNORM EN 13055.

  Relatedness :National : New

  ** End of Subsector **

  Subsector B31: HEATING SYSTEMS IN BUILDINGS

  Subsector : B31 Registration Date : 2017-05-17Organization : EVSCountry : Estonia

  Project ID : 00095074/0001 Project Established

  ICS : 91.140.30National Ref : prEVS 906Title : Ventilation for non-residential buildings - Performance requirements for ventilation and

  room-conditioning systems. Estonian National Annex for prEN 16798-3Scope : Estonian National Annex for prEN 16798-3

  Relatedness :National : New

  ** End of Subsector **

  Subsector B99: UNDETERMINED

  Subsector : B99 Registration Date : 2017-05-19Organization : DINCountry : Germany

 • Page 14

  Project ID : 00516973/0001 Project Established

  ICS : 65.020.40National Ref : DIN 18915Title : Vegetation technology in landscaping - Soil working

  Relatedness :National : New

  ** End of Subsector **

  ** End of Sector **

 • Information procedure Page 15

  Monthly Notifications Register

  Notifications registered at CCMC from 2017-05-01 to 2017-05-31

  Sector C : CHEMICALS, CHEMICAL ENGINEERING AND FOOD PRODUCTS

  Register issued on : 2017-06-02

 • Page 16Subsector C01: Food products

  Subsector : C01 Registration Date : 2017-05-02Organization : TSECountry : Turkey

  Project ID : t1005389/0001 Project Established

  ICS : 67.140.20National Ref :Title : Instant Coffee Scope : This standard applies to powdered and granulated coffee which is produced by drying the

  extract which is produced with fresh roasted and milled coffee.

  Relatedness :National : New

  Subsector : C01 Registration Date : 2017-05-02Organization : TSECountry : Turkey

  Project ID : t1005670/0001 Project Established

  ICS : 67.120.30National Ref :Title : Canned Craw Fish (Frozen)Scope : This standard applies to canned craw fish (frozen) ıt does not apply to craw fish which is

  ready to serve.

  Relatedness :National : New

  Subsector : C01 Registration Date : 2017-05-02Organization : TSECountry : Turkey

  Project ID : t1009052/0001 Project Established

  ICS : 67.060National Ref :Title : Rusk- For Military UsesScope : T This standard applies to rusk which is used for military uses.

  Relatedness :National : New

  Subsector : C01 Registration Date : 2017-05-02Organization : TSECountry : Turkey

  Project ID : t1009779/0001 Project Established

  ICS : 67.060National Ref :Title : Edible Soya Bean FlourScope : This standard applies to edible soya bean flour It does not apply to soya bean flour which is

  used for animal feed or other purposes.

 • Page 17

  Relatedness :National : New

  Subsector : C01 Registration Date : 2017-05-29Organization : TSECountry : Turkey

  Project ID : t1011044/0001 Project Established

  ICS : 67.100.10National Ref :Title : Ewe milk-RawScope : Ewe milk-Raw

  Relatedness :National : New

  Subsector : C01 Registration Date : 2017-05-29Organization : TSECountry : Turkey

  Project ID : t1011045/0001 Project Established

  ICS : 67.100.10National Ref :Title : Water Buffalo Milk- RawScope : Water Buffalo Milk- Raw

  Relatedness :National : New

  Subsector : C01 Registration Date : 2017-05-29Organization : TSECountry : Turkey

  Project ID : t1011046/0001 Project Established

  ICS : 67.100.10National Ref :Title : Gaot milk- RawScope : Gaot milk- Raw

  Relatedness :National : New

  Subsector : C01 Registration Date : 2017-05-02Organization : TSECountry : Turkey

  Project ID : t1011983/0001 Project Established

  ICS : 67.100.10National Ref :Title : Baby food I – Infant formula Scope : This standard covers the baby food I-infant formula for the baby which is 4-6 month old. It

 • Page 18

  does not cover the additional baby food and special baby food.

  Relatedness :National : New

  Subsector : C01 Registration Date : 2017-05-02Organization : TSECountry : Turkey

  Project ID : t1013412/0001 Project Established

  ICS : 67.060National Ref :Title : Wheat flour fortified with iron Scope : This standard specifies the requirements for iron fortified wheat flour and do not include

  other types of wheat flour.

  Relatedness :National : New

  Subsector : C01 Registration Date : 2017-05-02Organization : TSECountry : Turkey

  Project ID : t1013424/0001 Project Established

  ICS : 67.220.10National Ref :Title : Flavor adjuvants Scope : This standard specifies all sorts of flavor adjuvants which mixed meat and meat products,

  types of salad and foods. It does not specify bouillon, fluid and semi fluid sauces.

  Relatedness :National : New

  Subsector : C01 Registration Date : 2017-05-02Organization : TSECountry : Turkey

  Project ID : t1013717/0001 Project Established

  ICS : 67.080.10National Ref :Title : Pekmez (Made From Carob)Scope : This standard covers the pekmez made from carob . It doesnot cover pekmez which is made

  from other fruits.

  Relatedness :National : New

  Subsector : C01 Registration Date : 2017-05-29Organization : TSECountry : Turkey

  Project ID : t2001018/0001 Project Established

 • Page 19

  ICS : 67.100.10National Ref :Title : Cow milk- RawScope : Cow milk- Raw

  Relatedness :National : New

  Subsector : C01 Registration Date : 2017-05-02Organization : TSECountry : Turkey

  Project ID : t2005669/0001 Project Established

  ICS : 67.120.30National Ref :Title : Canned Snail (Frozen) Scope : This standard applies to canned snail. ıt does not apply to canned snail which is ready to

  serve.

  Relatedness :National : New

  Subsector : C01 Registration Date : 2017-05-02Organization : TSECountry : Turkey

  Project ID : t3000353/0001 Project Established

  ICS : 67.120.30National Ref :Title : Canned fish Scope : This standard, covers canned fish. This standard does not specify salted, smoked and

  deepfrozen fish.

  Relatedness :National : New

  Subsector : C01 Registration Date : 2017-05-29Organization : TSECountry : Turkey

  Project ID : t3002665/0001 Project Established

  ICS : 67.080.20National Ref :Title : Canned dry beans with vegetable oil - Ready to serve Scope : This standard comprise canned stewed white beans with vegetable oil-ready to serve.

  Relatedness :National : New

  Subsector : C01 Registration Date : 2017-05-02Organization : TSECountry : Turkey

 • Page 20

  Project ID : t3003190/0001 Project Established

  ICS : 67.080.20National Ref :Title : Dry Soup MixScope : This standard specifies the requirements for dry soup mix. It does not cover instant soup

  which is a kind of dry soup mix.

  Relatedness :National : New

  Subsector : C01 Registration Date : 2017-05-02Organization : TSECountry : Turkey

  Project ID : tst00933/0001 Project Established

  ICS : 67.220.20National Ref :Title : Edible salt Scope : This standard covers edible salt

  Relatedness :National : New

  Subsector : C01 Registration Date : 2017-05-02Organization : TSECountry : Turkey

  Project ID : tst04500/0002 Project Established

  ICS : 67.060National Ref :Title : Wheat FlourScope : This standard specifies by indivicually wheat floor which is prepared or mixing of triticum

  aestivum, triticum compactum and tritium drum wheat.

  Relatedness :National : New

  Subsector : C01 Registration Date : 2017-05-02Organization : TSECountry : Turkey

  Project ID : tst07800/0001 Project Established

  ICS : 67.140.30National Ref :Title : ChocolateScope : This standard specifies chocolate.

  Relatedness :National : New

  Subsector : C01 Registration Date : 2017-05-02

 • Page 21

  Organization : TSECountry : Turkey

  Project ID : tst09130/0001 Project Established

  ICS : 13.060.10National Ref :Title : Natural mineral water Scope : This standard comprise natural mineral water. It doesn't comprise the water with medical

  aim and medicine property, the water which is for treatment in welded joint, the thermal and water with mineral foundation , and the other drinking water.

  Relatedness :National : New

  ** End of Subsector **

  Subsector C02: PAINTS AND RELATED PRODUCTS

  Subsector : C02 Registration Date : 2017-05-19Organization : DINCountry : Germany

  Project ID : 02500804/0001 Project Established

  ICS : 17.180.20National Ref : DIN 5033-9Title : Colorimetry - Part 9: Reflectance standard for calibration in colorimetry and photometry

  Relatedness :National : New

  ** End of Subsector **

  Subsector C03: CHEMISTRY

  Subsector : C03 Registration Date : 2017-05-17Organization : UNECountry : Spain Latest Date for Comments : 2017-06-25

  Project ID : P0047180/0001 Draft for public enquiry

  ICS :National Ref : PNE 84765Title : Cosmetic raw materials. Plant extracts. Thyme hydroglycolic extract (Thymus vulgaris L.)Scope : This standard defines the specifications required to thyme hydroglycolic extract for use in

  cosmetics

  Relatedness :National : REV/AMD UNE 84765:2010

  Subsector : C03 Registration Date : 2017-05-17Organization : UNECountry : Spain Latest Date for Comments : 2017-06-25

  Project ID : P0047610/0001 Draft for public enquiry

  ICS :National Ref : PNE 84697

 • Page 22

  Title : Cosmetic raw materials. Sunscreens. Benzoic acid, 2-[4-(diethylamino)-2-hidroxybenzoyl]-hexylester. Determination of the purity by gas chromatography.

  Scope : This standard defines the procedure for the determination of benzoic acid, 2-[-4-diethyllamino)-2-hydroxybenzoyl]-, hexylester by gas chromatography for use in cosmetics

  Relatedness :National : REV/AMD UNE 84697:2006

  Subsector : C03 Registration Date : 2017-05-17Organization : UNECountry : Spain Latest Date for Comments : 2017-06-25

  Project ID : P0047861/0001 Draft for public enquiry

  ICS :National Ref : PNE 84693Title : Cosmetic raw materials. Sunscreens. Disodium salt of 2-2'-(1,4-phenylene)-bis-1H-

  benzimidazole-4,6-disulphonic acidScope : This standard defines the physicochemical characteristics of the disodium salt of 2-2'-(1,4-

  phenylene)-bis-1H-benzimidazole-4,6-disulphonic acid for use in cosmetics

  Relatedness :National : REV/AMD UNE 84693:2006

  Subsector : C03 Registration Date : 2017-05-17Organization : UNECountry : Spain Latest Date for Comments : 2017-06-25

  Project ID : P0047862/0001 Draft for public enquiry

  ICS :National Ref : PNE 84694Title : Cosmetic raw materials. Sunscreens. Disodium salt of 2-2'-(1,4-phenylene)-bis-1H-

  benzimidazole-4,6-disulphonic acid. Determination of purity by liquid chromatographyScope : This standard defines the test method for determining the purity of the disodium salt of

  2-2'-(1,4-phenylene)-bis-1H-benzimidazole-4,6-disulphonic acid.

  Relatedness :National : REV/AMD UNE 84694:2006

  ** End of Subsector **

  Subsector C06: ESSENTIAL OILS

  Subsector : C06 Registration Date : 2017-05-17Organization : UNECountry : Spain Latest Date for Comments : 2017-06-25

  Project ID : P0047178/0001 Draft for public enquiry

  ICS :National Ref : PNE 84677Title : Cosmetic raw materials. Plant extracts. Asian centella hydroglycolic extract (Centella

  asiatica L.)Scope : This standard defines the specifications required to Asian centella hydroglycolic extract for

  use in cosmetics

  Relatedness :

 • Page 23

  National : REV/AMD UNE 84677:2009

  Subsector : C06 Registration Date : 2017-05-17Organization : UNECountry : Spain Latest Date for Comments : 2017-06-25

  Project ID : P0047179/0001 Draft for public enquiry

  ICS :National Ref : PNE 84678Title : Cosmetic raw materials. Plant extracts. Olive leaves hydroglycolic extract (Olea europaea

  L.).Scope : This standard defines the specifications required to olive leaves hydroglycolic extract for use

  in cosmetics

  Relatedness :National : REV/AMD UNE 84678:2008

  Subsector : C06 Registration Date : 2017-05-17Organization : UNECountry : Spain Latest Date for Comments : 2017-06-25

  Project ID : P0047613/0001 Draft for public enquiry

  ICS :National Ref : PNE 84676Title : Cosmetic raw materials. Plant extracts. Grape seeds powder extract (Vitis vinifera L.)Scope : This standard defines the specifications required to grape seeds powder extract for use in

  cosmetics

  Relatedness :National : REV/AMD UNE 84676:2008

  ** End of Subsector **

  Subsector C13: FERTILIZERS

  Subsector : C13 Registration Date : 2017-05-02Organization : TSECountry : Turkey

  Project ID : t0114517/0001 Project Established

  ICS : 71.060.01National Ref :Title : Disodium octaborate tetrahydrate - Used in fertilizer industryScope : This standard specifies disodium octoborate tetrahydrate used in fertilize industry

  Relatedness :National : New

  ** End of Subsector **

  Subsector C19: CHEMICAL ANALYSIS

  Subsector : C19 Registration Date : 2017-05-25Organization : ISS

 • Page 24

  Country : Serbia Latest Date for Comments : 2017-07-24

  Project ID : 00056840/0001 Draft for public enquiry

  ICS :National Ref : nkSRPS C.A1.096:2017Title : Standard Guide for Correction of Interelement Effects in X-Ray Spectrometric Analysis Scope : This guide is an introduction to mathematical procedures for correction of interelement

  (matrix) effects in quantitative X-ray spectrometric analysis. The procedures described correct only for the interelement effect(s) arising from a homogeneous chemical composition of the specimen. Effects related to either particle size, or mineralogical or metallurgical phases in a specimen are not treated. These procedures apply to both wavelength and energy-dispersive X-ray spectrometry where the specimen is considered to be infinitely thick, flat, and homogeneous with respect to the depth of penetration of the exciting X rays.

  Relatedness :National : New

  Subsector : C19 Registration Date : 2017-05-25Organization : ISSCountry : Serbia Latest Date for Comments : 2017-07-24

  Project ID : 00056847/0001 Draft for public enquiry

  ICS :National Ref : nkSRPS C.A1.097:2017Title : Standard Guide for Elemental Analysis by Wavelength Dispersive X-Ray Fluorescence

  SpectrometryScope : This guide provides guidelines for developing and describing analytical procedures using a

  wavelength dispersive X-ray spectrometer for elemental analysis of solid metals, ores, and related materials.. The values stated in SI units are to be regarded as standard. No other units of measurement are included in this standard.

  Relatedness :National : New

  Subsector : C19 Registration Date : 2017-05-25Organization : ISSCountry : Serbia Latest Date for Comments : 2017-07-24

  Project ID : 00056848/0001 Draft for public enquiry

  ICS :National Ref : nkSRPS C.A1.098:2017Title : Standard Guide for Specifying the Chemical Compositions and Selecting Sampling

  Practices and Quantitative Analysis Methods for Metals, Ores, and Related Materials Scope : This guide covers procedures for specifying compositional requirements and identifying

  appropriate sampling and quantitative analysis test methods to be referenced in product specification standards for metals, ores, and related materials.

  Relatedness :National : New

  ** End of Subsector **

  Subsector C20: EXPLOSIVES AND FIREWORKS

 • Page 25

  Subsector : C20 Registration Date : 2017-05-29Organization : TSECountry : Turkey

  Project ID : t0116031/0001 Project Established

  ICS : 71.100.30, 95.020National Ref :Title : Mine action - Mechanical deminingScope : This standard provides specifications and guidelines for mechanical demining operations.

  Relatedness :National : New

  Subsector : C20 Registration Date : 2017-05-29Organization : TSECountry : Turkey

  Project ID : t0116032/0001 Project Established

  ICS : 71.100.30, 95.020National Ref :Title : Mine action - Guide to occupational health and general dog careScope : This standard provides guidelines for occupational health and general dog care.

  Relatedness :National : New

  ** End of Subsector **

  Subsector C21: COSMETICS

  Subsector : C21 Registration Date : 2017-05-17Organization : UNECountry : Spain Latest Date for Comments : 2017-06-25

  Project ID : P0044476/0002 Draft for public enquiry

  ICS :National Ref : PNE 84763Title : Cosmetic raw materials. Plant extracts. Purified extract of Asian centella (Centella

  asiatica L.)Scope : This standard includes the specifications required by the Purified extract of Asian centella, in

  cosmetic uses.

  Relatedness :National : New

  ** End of Subsector **

  Subsector C99: UNDETERMINED

  Subsector : C99 Registration Date : 2017-05-09Organization : EVSCountry : Estonia

  Project ID : 00095071/0001 Project Established

  ICS : 67.060, 67.240

 • Page 26

  National Ref : EVS 677:2014/prA1Title : Cereals and cereal products - Determination of organoleptic propertiesScope : Amendment to EVS 677:2014. This Estonian standard specifies the methods of determining

  the odour and colour in cereals and cereal products; determining the taste in flour, semolina and foodbran (including crunch), and cooking-quality of buckwheat groats and oat flakes.

  Relatedness :National : New

  Subsector : C99 Registration Date : 2017-05-09Organization : EVSCountry : Estonia

  Project ID : 00095072/0001 Project Established

  ICS : 67.060National Ref : EVS 679:2014/prA1Title : Cereals - Determination of insect infestationScope : Amendment to EVS 679:2014. This Estonian standard specifies the methods of determining

  the visible and hidden insect infestation in cereals.

  Relatedness :National : New

  Subsector : C99 Registration Date : 2017-05-30Organization : AFNORCountry : France

  Project ID : 00203130/0001 Project Established

  ICS :National Ref : PR NF T90-455/A1Title : Water quality - Sampling and/or enumeration of Cryptosporidium oocystes and Giardia

  cysts - Concentration and enumeration method

  Relatedness :National : New

  Subsector : C99 Registration Date : 2017-05-29Organization : UNICountry : Italy

  Project ID : 01603052/0001 Project Established

  ICS : 67.200.10, 75.160.20National Ref : UNI1603052Title : Liquid biofuels. Animal and vegetable oils and fats and their intermediates and derivates

  and recycled used cooking oils used as fuels for energy production or biodiesel production.Specificationsandclassificationforenergyuse

  Scope : The standard defines classification and specifications of animal and vegetable oils and fats and their intermediates and derivates and recycled used cooking oils used as fuels for energy production or as raw material for biodiesel production. Intermediates (Glycerine) of Fatty Acids Methyl Ester (FAME) are within the scope of this standard. Fatty Acids Methyl Ester (FAME) is out of the scope of this standard as defined by EN 14214. Classification and specifications here defined are addressed only to animal and vegetable oils and fats and their intermediate and derivates and recycled used cooking oils used as fuels for thermal

 • Page 27

  and electric energy production or for biodiesel production. No other use has been taken into account (e.g automotive).

  Relatedness :National : REV/AMD UNI/TS 11163:2009

  ** End of Subsector **

  ** End of Sector **

 • Information procedure Page 28

  Monthly Notifications Register

  Notifications registered at CCMC from 2017-05-01 to 2017-05-31

  Sector F : FUNDAMENTAL STANDARDS

  Register issued on : 2017-06-02

 • Page 29Subsector F01: TECHNICAL DRAWINGS

  Subsector : F01 Registration Date : 2017-05-18Organization : SIS Draft Issue Date : 2017-05-18Country : Sweden Latest Date for Comments : 2017-07-18

  Project ID : 00032207/0001 Project Established

  ICS : 01.100.30National Ref : 32207Title : Construction and facilities management documentation – Layout and content of title blockScope : This Swedish standard specifies the layout and content of title blocks for different purposes

  within the design, construction and facilities management process. It applies to building construction as well as civil engineering, and the title blocks are applicable for drawings as well as for text documents, e.g. specifications. The properties to be used within the title block are defined, in compliance with ISO 7200.

  Relatedness :National : New

  Subsector : F01 Registration Date : 2017-05-18Organization : SIS Draft Issue Date : 2017-05-18Country : Sweden Latest Date for Comments : 2017-07-18

  Project ID : 00032209/0001 Project Established

  ICS :National Ref : 322079Title : Construction and facilities management documentation – Indication of documentation

  type and reviewScope : This Swedish standard specifies steps in the review and approval process, and values for

  those steps to be used in title blocks and management documentation. The standard also specifies documentation types in the design, construction and facilities management process, for the same purposes.

  Relatedness :National : New

  ** End of Subsector **

  Subsector F10: STATISTICS

  Subsector : F10 Registration Date : 2017-05-25Organization : ISSCountry : Serbia Latest Date for Comments : 2017-07-24

  Project ID : 00056779/0001 Draft for public enquiry

  ICS :National Ref : nkSRPS C.A1.091:2017Title : Standard Practice for Dealing With Outlying Observations Scope : This practice covers outlying observations in samples and how to test the statistical

  significance of them. An outlying observation, or outlier, is one that appears to deviate markedly from other members of the sample in which it occurs. In this connection, the following two alternatives are of interest: (i) an outlying observation may be merely an extreme manifestation of the random variability inherent in the data. If this is true, the value should be retained and processed in the same manner as the other observations in the sample. (ii) An outlying observation may be the result of gross deviation from prescribed

 • Page 30

  experimental procedure or an error in calculating or recording the numerical value. In such cases, it may be desirable to institute an investigation to ascertain the reason for the aberrant value. The observation may even actually be rejected as a result of the investigation, though not necessarily so. At any rate, in subsequent data analysis, the outlier or outliers will be recognized as probably being from a different population than that of the other sample values. Recommended criteria and illustrations for single samples including the Dixon criteria which are based entirely on ratios of differences between the observations, criterion using independent standard deviation, and criterion for known standard deviation are presented.

  Relatedness :National : New

  ** End of Subsector **

  Subsector F16: GRAPHICAL SYMBOLS

  Subsector : F16 Registration Date : 2017-05-29Organization : UNICountry : Italy

  Project ID : 01603081/0001 Project Established

  ICS :01.080.10, 45.100, 97.220.20

  National Ref : UNI1603081Title : Signs for rope-ways and areas for skiing, mountain leisure activities and sports -

  CharacteristicsScope : The standard specifies the characteristics of signs for rope ways and areas for skiing,

  mountain leisure activities and sports

  Relatedness :National : REV/AMD UNI 8132:2002

  Subsector : F16 Registration Date : 2017-05-29Organization : UNICountry : Italy

  Project ID : 01603082/0001 Project Established

  ICS :01.080.10, 45.100, 97.220.20

  National Ref : UNI1603082Title : Signs for rope-ways and areas for skiing, mountain leisure activities and sports –

  Symbols for information signsScope : The standard specifies symbols for information signs for rope ways and areas for skiing,

  mountain leisure activities and sports

  Relatedness :

  National :

  REV/AMD UNI 8133-18:2003;UNI 8133-20:2004;UNI 8133-8:1985;UNI 8133-5:1985;UNI 8133-9:2003;UNI 8133-4:1985;UNI 8133-10:1995;UNI 8133-3:1985;UNI 8133-2:1989;UNI 8133-15:2001;UNI 8133-13:1989;UNI 8133-16:2001;UNI 8133-14:2001;UNI 8133-12:1989;UNI 8133-17:2003;UNI 8133-1:1985;UNI 8133-19:2003

  Subsector : F16 Registration Date : 2017-05-29Organization : UNI

 • Page 31

  Country : Italy

  Project ID : 01603083/0001 Project Established

  ICS :01.080.10, 45.100, 97.220.20

  National Ref : UNI1603083Title : Signs for rope-ways and areas for skiing, mountain leisure activities and sports - Symbols

  for mandatory signsScope : The standard specifies the symbols for mandatory signs for rope ways and areas for skiing,

  mountain leisure activities and sports

  Relatedness :

  National :

  REV/AMD UNI 8134-22:2003;UNI 8134-9:1987;UNI 8134-16:1989;UNI 8134-7:1980;UNI 8134-11:1987;UNI 8134-13:2003;UNI 8134-20:2003;UNI 8134-21:2003;UNI 8134-1:1980;UNI 8134-17:2001;UNI 8134-18:2001;UNI 8134-6:1980;UNI 8134-14:2003;UNI 8134-19:2003;UNI 8134-12:1987;UNI 8134-23:2004;UNI 8134-10:1987;UNI 8134-2:1980

  Subsector : F16 Registration Date : 2017-05-29Organization : UNICountry : Italy

  Project ID : 01603084/0001 Project Established

  ICS :01.080.10, 45.100, 97.220.20

  National Ref : UNI1603084Title : Signs for rope-ways and areas for skiing, mountain leisure activities and sports - Symbols

  for prohibition signsScope : The standard specifies the symbols for prohibition signs for rope ways and areas for skiing,

  mountain leisure activities and sports

  Relatedness :

  National :REV/AMD UNI 8135-14:2003;UNI 8135-11:2001;UNI 8135-9:2001;UNI 8135-10:1987;UNI 8135-12:2001;UNI 8135-2:2001;UNI 8135-15:2003;UNI 8135-1:2001;UNI 8135-13:2003;UNI 8135-3:2001

  Subsector : F16 Registration Date : 2017-05-29Organization : UNICountry : Italy

  Project ID : 01603085/0001 Project Established

  ICS :01.080.10, 45.100, 97.220.20

  National Ref : UNI1603085Title : Signs for rope-ways and areas for skiing, mountain leisure activities and sports - Symbols

  for danger signsScope : The standard specifies the symbols for danger signs for rope ways and areas for skiing,

  mountain leisure activities and sports

  Relatedness :

  National :

  REV/AMD UNI 8136-8:1992;UNI 8136-15:2004;UNI 8136-14:2004;UNI 8136-13:2004;UNI 8136-12:2004;UNI 8136-11:2004;UNI 8136-10:2004;UNI 8136-9:2004;UNI 8136-1:1980;UNI 8136-3:1980;UNI 8136-5:1980;UNI 8136-6:1980;UNI 8136-7:1995;UNI 8136-2:1980;UNI 8136-4:1980

 • Page 32

  Subsector : F16 Registration Date : 2017-05-29Organization : UNICountry : Italy

  Project ID : 01603086/0001 Project Established

  ICS :01.080.10, 45.100, 97.220.20

  National Ref : UNI1603086Title : Specific signs for ski slopes and skiroutes - CharacteristicsScope : The standard specifies the characteristics of signs for ski slopes and skiroutes

  Relatedness :National : REV/AMD UNI 8137:2004

  Subsector : F16 Registration Date : 2017-05-29Organization : UNICountry : Italy

  Project ID : 01603087/0001 Project Established

  ICS :01.080.10, 45.100, 97.220.20

  National Ref : UNI1603087Title : Specific signs for cross country tracks - CharacteristicsScope : The standard specifies the characteristics of signs for cross country tracks

  Relatedness :National : REV/AMD UNI 8867:2003

  ** End of Subsector **

  ** End of Sector **

 • Information procedure Page 33

  Monthly Notifications Register

  Notifications registered at CCMC from 2017-05-01 to 2017-05-31

  Sector H : PRODUCTS FOR HOUSEHOLD AND LEISURE USE

  Register issued on : 2017-06-02

 • Page 34Subsector H01: CINEMATOGRAPHY

  Subsector : H01 Registration Date : 2017-05-22Organization : ASICountry : Austria

  Project ID : 00027134/0001 Project Established

  ICS : 01.140.20National Ref : ÖNORM A 2658Title : Citations in scientific papers - recommendations for literature and sourcesScope : This ÖNORM provides recommendations for citation and other information resources in

  scientific works.

  Relatedness :National : New

  ** End of Subsector **

  Subsector H04: SPORTS EQUIPMENT

  Subsector : H04 Registration Date : 2017-05-22Organization : ASICountry : Austria

  Project ID : 00027145/0001 Project Established

  ICS : 13.060.25National Ref : ÖNORM M 6216Title : Swimming and bathing pools - Requirements for pool hydraulics and water treatmentScope : This Austrian Standard specifies regulations for water treatment systems for pool water from

  swimming and bathing pools in the sector of baths hygiene law (BHygG) and regulation

  Relatedness :National : New

  ** End of Subsector **

  ** End of Sector **

 • Information procedure Page 35

  Monthly Notifications Register

  Notifications registered at CCMC from 2017-05-01 to 2017-05-31

  Sector I : MECHANICAL ENGINEERING

  Register issued on : 2017-06-02

 • Page 36Subsector I01: SCREW THREADS

  Subsector : I01 (Secondary Subsector)

  Registration Date : 2017-05-02

  Organization : TSECountry : Turkey

  Project ID : tst05265/0001 Project Established

  ICS : 21.040.10, 23.040.40National Ref :Title : Fasteners-Thread Run-Out and Undercut For External and Internal Metric ThreadScope : This standard covers the rules for thread run out and undercut for external and internal

  metric thread for fasteners.

  Relatedness :National : NewEuropean : Not Equivalent to DIN 76-1:2016

  ** End of Subsector **

  Subsector I13: GAS CONTAINERS

  Subsector : I13 Registration Date : 2017-05-30Organization : SIS Draft Issue Date : 2017-05-29Country : Sweden Latest Date for Comments : 2017-07-29

  Project ID : 00003639/0001 Project Established

  ICS : 23.020.35National Ref : 3639Title : Gas cylinder with siphon tube - markingScope : This standard specifies the marking with a label with text and a metal ring for gas cylinders

  equipped with siphon tube

  Relatedness :National : New

  ** End of Subsector **

  ** End of Sector **

 • Information procedure Page 37

  Monthly Notifications Register

  Notifications registered at CCMC from 2017-05-01 to 2017-05-31

  Sector M : METALLIC MATERIALS

  Register issued on : 2017-06-02

 • Page 38Subsector M01: STEEL

  Subsector : M01 Registration Date : 2017-05-25Organization : ISSCountry : Serbia Latest Date for Comments : 2017-07-24

  Project ID : 00056832/0001 Draft for public enquiry

  ICS :National Ref : nkSRPS C.A1.092:2017Title : Standard Test Method for Analysis of Low-Alloy Steels and Cast Irons by Wavelength

  Dispersive X-Ray Fluorescence SpectrometryScope : This test method covers the X-ray fluorescence spectrometric analysis of low-alloy steels and

  cast irons for the following elements in the ranges indicated: manganese 0.20 to 1.50 %; nickel 0.10 to 1.00 %; chromium 0.10 to 1.00 %; molybdenum 0.04 to 0.40 %; copper 0.05 to 0.30 %; vanadium 0.03 to 0.25 %. These mass fraction ranges can be extended by the use of suitable reference materials. The detection limit for the elements is lower than the listed minimum value. The ranges represent the actual levels at which this test method was tested

  Relatedness :National : New

  Subsector : M01 Registration Date : 2017-05-25Organization : ISSCountry : Serbia Latest Date for Comments : 2017-07-24

  Project ID : 00056838/0001 Draft for public enquiry

  ICS :National Ref : nkSRPS C.A1.093:2017Title : Standard Test Method for Analysis of Stainless and Alloy Steels by Wavelength

  Dispersive X-Ray Fluorescence SpectrometryScope : This test method covers the analysis of stainless and alloy steels by wavelength dispersive X-

  ray Fluorescence Spectrometry for the determination of the following elements:Chromium 1,0 to 25,0 %; Cobalt 0,05 to 0,45 %; Copper 0,06 to 3,50 %; Manganese 0,3 to 5,5 %; Molybdenum 0,05 to 3,5 %; Nickel 0,70 to 35,0 %; Niobium 0,06 to 1,3 %; Phosphorus 0,01 to 0,03 %; Silicon 0,2 to 2,0 %; Sulfur 0,02 to 0,35 %; Titanium 0,013 to 0,5 %; Vanadium 0,04 to 0,25 %. NOTE 1— Mass fraction ranges can be extended upward by demonstration of accurate calibrations using suitable reference materials.

  Relatedness :National : New

  Subsector : M01 Registration Date : 2017-05-25Organization : ISSCountry : Serbia Latest Date for Comments : 2017-07-24

  Project ID : 00056839/0001 Draft for public enquiry

  ICS :National Ref : nkSRPS C.A1.094:2017Title : Standard Test Method for Analysis of Low-Alloy Steels by Wavelength Dispersive X-Ray

  Fluorescence SpectrometryScope : This test method covers the wavelength dispersive X-ray fluorescence analysis of low-alloy

  steels for the following elements: Calcium 0.001 to 0.007 %; Chromium 0.04 to 2.5 %; Cobalt 0.03 to 0.2 %; Copper 0.03 to 0.6 %; Manganese 0.04 to 2.5 %; Molybdenum 0.005 to 1.5 %; Nickel 0.04 to 3.0 %; Niobium 0.002 to 0.1 %; Phosphorus 0.010 to 0.08 %; Silicon 0.06 to 1.5 %; Sulfur 0.009 to 0.1 %; Vanadium 0.012 to 0.6 %. Unless exceptions are noted, mass fraction

 • Page 39

  ranges can be extended and additional elements can be included by the use of suitable reference materials and measurement conditions. Deviations from the published scope must be validated by experimental means. See Guide E2857 for information on validation options.

  Relatedness :National : New

  Subsector : M01 Registration Date : 2017-05-30Organization : AFNORCountry : France

  Project ID : 00203239/0001 Project Established

  ICS :National Ref : PR XP E29-826Title : Stainless steel pliable corrugated tubing kits in buildings for gas with an operating

  pressure up to 2 bar

  Relatedness :National : New

  Subsector : M01 Registration Date : 2017-05-19Organization : DINCountry : Germany

  Project ID : 08201373/0001 Project Established

  ICS : 23.040.60National Ref : DIN 3901Title : Non-soldering compression fittings with cutting ring - Double ended stud ends with

  parallel thread for stud ends type A

  Relatedness :National : New

  Subsector : M01 Registration Date : 2017-05-02Organization : TSECountry : Turkey

  Project ID : tst05265/0001 Project Established

  ICS : 21.040.10, 23.040.40National Ref :Title : Fasteners-Thread Run-Out and Undercut For External and Internal Metric ThreadScope : This standard covers the rules for thread run out and undercut for external and internal

  metric thread for fasteners.

  Relatedness :National : NewEuropean : Not Equivalent to DIN 76-1:2016

  ** End of Subsector **

  ** End of Sector **

 • Information procedure Page 40

  Monthly Notifications Register

  Notifications registered at CCMC from 2017-05-01 to 2017-05-31

  Sector N : NON-METALLIC MATERIALS

  Register issued on : 2017-06-02

 • Page 41Subsector N05: TEXTILES

  Subsector : N05 Registration Date : 2017-05-30Organization : AFNORCountry : France

  Project ID : 00203304/0001 Project Established

  ICS :National Ref : PR NF G05-003Title : Clothing industry. Representation of machinery and equipment in layout drawings.

  Relatedness :National : REV/AMD NF G05-003:196201 (G05-003)

  Subsector : N05 Registration Date : 2017-05-19Organization : DINCountry : Germany

  Project ID : 06235074/0001 Project Established

  ICS : 59.060.20National Ref : DIN 54439Title : Textiles - Methods for the determination of N-N-dimethylacetamide (DMAc) and N,N-

  dimethylformamide (DMF) in man-made fibres of polyacrylonitrile, polyurethane and aromatic polyamide fibres

  Relatedness :National : New

  Subsector : N05 Registration Date : 2017-05-19Organization : DINCountry : Germany

  Project ID : 06235114/0001 Project Established

  ICS : 59.080.01National Ref : DIN 54015Title : Testing of colour fastness of textiles - Determination of colour fastness of dyeings and

  prints to washing in presence of peroxide

  Relatedness :National : New

  Subsector : N05 Registration Date : 2017-05-19Organization : DINCountry : Germany

  Project ID : 06235115/0001 Project Established

  ICS : 59.080.01National Ref : DIN 54016Title : Testing of colour fastness of textiles - Determination of colour fastness of dyeings and

  prints to washing in presence of hypochlorite

  Relatedness :National : New

 • Page 42

  Subsector : N05 Registration Date : 2017-05-29Organization : TSECountry : Turkey

  Project ID : tst13730/0001 Project Established

  ICS : 97.160National Ref :Title : Textiles - Matress and pillow protector - SpecificationsScope : This standard specifies the description, classification and characteristics, sampling, inspection

  and marketing of aleze for mattress and pillow.

  Relatedness :National : New

  ** End of Subsector **

  Subsector N09: PLASTICS

  Subsector : N09 Registration Date : 2017-05-30Organization : AFNORCountry : France

  Project ID : 00203134/0001 Project Established

  ICS :National Ref : PR XP T54-180Title : Plastics warning devices for underground cables and pipelines with visual characteristics

  ¿ Test method of the determination of visual warning characteristics by simulation of trench opening

  Relatedness :National : New

  ** End of Subsector **

  Subsector N14: PLASTICS PIPES

  Subsector : N14 Registration Date : 2017-05-29Organization : UNICountry : Italy

  Project ID : 01603153/0001 Project Established

  ICS : 23.040.20, 83.140.30National Ref : UNI1603153Title : Elements of design and techniques for the installation and testing of systems of

  polyethylene piping systems for the transport of fluids under pressureScope : This standard defines the design elements and techniques for the installation and testing of

  systems of polyethylene pipes for the transport of liquids under pressure. The fields of application of this standard are: - waters intended for human consumption to the point of delivery; - water for irrigation; - water for fire-fighting networks; - waste water (excluding discharges into the sea); - liquids for industrial installations (eg .: artificial snow, cooling systems, washing, etc.)

  Relatedness :National : REV/AMD UNI 11149:2005

 • Page 43** End of Subsector **

  ** End of Sector **

 • Information procedure Page 44

  Monthly Notifications Register

  Notifications registered at CCMC from 2017-05-01 to 2017-05-31

  Sector S : HEALTH, ENVIRONMENT AND MEDICAL EQUIPMENT

  Register issued on : 2017-06-02

 • Page 45Subsector S04: PROTECTIVE CLOTHING AND EQUIPMENT

  Subsector : S04 Registration Date : 2017-05-09Organization : HZNCountry : Croatia

  Project ID : 00556213/0001 Project Established

  ICS : 13.340.60National Ref : noHRN 1152Title : Personal protective equipment against falls from height -- Climbing irons for concrete

  poles

  Relatedness :National : New

  Subsector : S04 Registration Date : 2017-05-10Organization : SNCountry : Norway

  Project ID : NOT17027/0001 Draft for public enquiry

  ICS : 11.140National Ref : NS 3365Title : Health service – Unisex patient underpants in knitted fabricScope : Specifications for unisex patient underpants in knitted fabric

  Relatedness :National : New

  ** End of Subsector **

  Subsector S08: AIR QUALITY

  Subsector : S08 Registration Date : 2017-05-30Organization : AFNORCountry : France

  Project ID : 00203234/0001 Project Established

  ICS :National Ref : PR NF X43-215Title : Workplace exposure

  Relatedness :National : New

  ** End of Subsector **

  Subsector S09: WATER QUALITY AND WATER SUPPLY

  Subsector : S09 Registration Date : 2017-05-22Organization : ASICountry : Austria

  Project ID : 00027142/0001 Project Established

  ICS :13.060.20, 23.040.01, 91.140.60

  National Ref : ÖNORM B 5024-3

 • Page 46

  Title : Evaluation basis for materials in contact with drinking water - Part 3: Metalic materialsScope : This ÖNORM contains the evaluation basis used for metal materials for the hygienic

  requirements for materials in contact with water intended for human consumption. This part of the ÖNORM is to be applied to organic materials or of these materials made plant components, as far as they get into contact with drinking water and hot water.

  Relatedness :National : New

  Subsector : S09 Registration Date : 2017-05-22Organization : ASICountry : Austria

  Project ID : 00027144/0001 Project Established

  ICS : 13.060.20National Ref : ÖNORM M 5873-3Title : Devices for the disinfection of water using ultraviolet radiation - Part 3: Requirements and

  validation of reference radiometersScope : This ÖNORM specifies the requirements and the testing of UV reference radiometers for Hg

  low-pressure lamps. These reference radiometers are used for checking device diameters used in the disinfection of drinking water devices. This ÖNORM is intended to ensure that the provisions of the applicable food regulations are complied with in the disinfection of drinking water. This ÖNORM can be applied to UV devices for disinfecting other waters than drinking water.

  Relatedness :National : New

  Subsector : S09 Registration Date : 2017-05-08Organization : NENCountry : Netherlands

  Project ID : 50002029/0001 Project Established

  ICS : 13.060.45National Ref : NEN 6600-1:2017 Concept nlTitle : Water - Sampling - Part 1: Waste waterScope : Water - Sampling - Part 1: Waste water

  Relatedness :National : New

  Subsector : S09 Registration Date : 2017-05-08Organization : NENCountry : Netherlands

  Project ID : 50002030/0001 Project Established

  ICS : 13.060.45National Ref : NEN 6600-2:2017 Concept nlTitle : Water - Sampling - Part 2: Surface waterScope : Testing water quality by surface water sampling. Various types of surface water are treated in

  this standard. The standard is applicable to sampling of surface water for the determination

 • Page 47

  of: metals, inorganic compounds, organic compounds and physical-chemical characteristics and dust particles.

  Relatedness :National : New

  ** End of Subsector **

  Subsector S24: SOIL QUALITY

  Subsector : S24 Registration Date : 2017-05-30Organization : AFNORCountry : France

  Project ID : 00203131/0001 Project Established

  ICS :National Ref : PR NF X31-620-3Title : Soil quality - Services related to contaminated sites and soils - Part 3: Requirements in

  the field of restoration work engineering services

  Relatedness :National : New

  ** End of Subsector **

  Subsector S99: UNDETERMINED

  Subsector : S99 Registration Date : 2017-05-24Organization : SNV Draft Issue Date : 2017-05-09Country : Switzerland Latest Date for Comments : 2017-07-10

  Project ID : CH170010/0001 Draft for public enquiry

  ICS : 93.020National Ref : prSNR 592054Title : Quartz dust in underground construction

  Relatedness :National : New

  ** End of Subsector **

  ** End of Sector **

 • Information procedure Page 48

  Monthly Notifications Register

  Notifications registered at CCMC from 2017-05-01 to 2017-05-31

  Sector T : TRANSPORT, MECHANICAL HANDLING AND PACKAGING

  Register issued on : 2017-06-02

 • Page 49Subsector T01: SHIPBUILDING AND MARITIME STRUCTURES

  Subsector : T01 Registration Date : 2017-05-19Organization : DINCountry : Germany

  Project ID : 13202884/0001 Project Established

  ICS : 47.020.30National Ref : DIN 86129Title : Plug screws and flat sealing rings for welded-in screw caps for filling and sounding pipes

  Relatedness :National : New

  ** End of Subsector **

  Subsector T02: AEROSPACE

  Subsector : T02 Registration Date : 2017-05-19Organization : DINCountry : Germany

  Project ID : 13115614/0001 Project Established

  ICS : 01.040.49National Ref : DIN 5452-1Title : Unmanned aircraft systems (UAS) - Part 1: Terms and definitions; Text in German and

  English

  Relatedness :National : New

  ** End of Subsector **

  Subsector T13: LIFTING CHAINS, HOOKS AND ROPES

  Subsector : T13 Registration Date : 2017-05-19Organization : DINCountry : Germany

  Project ID : 08500163/0001 Project Established

  ICS : 53.040.20National Ref : DIN 5694-1Title : Round steel link chains - Round steel link chains, nomial pitch: 5 x d, for the operation in

  chain conveyors - Part 1: From stainless steel, grade 3

  Relatedness :National : New

  ** End of Subsector **

  Subsector T14: PACKAGING

  Subsector : T14 Registration Date : 2017-05-22Organization : ASICountry : Austria

  Project ID : 00027135/0001 Project Established

 • Page 50

  ICS : 55.100National Ref : ÖNORM A 5005Title : 1 l multi-way bottle for soft drinks - AF-standard bottleScope : This ÖNORM has to be applied for returnable bottles with a nominal capacity of 1,0 l for

  non-alcoholic beverages, fruit juices and non-carbonated and carbonated water. The brimful capacity consider an adequate head space for hot filling and pasteurization.

  Relatedness :National : New

  Subsector : T14 Registration Date : 2017-05-22Organization : ASICountry : Austria

  Project ID : 00027136/0001 Project Established

  ICS : 55.100National Ref : ÖNORM A 5006Title : 0,35 l multi-way bottle for soft drinks - AF-standard bottleScope : This ÖNORM has to be applied for returnable bottles with a nominal capacity of 0,35 l for

  non-alcoholic beverages, fruit juices and non-carbonated and carbonated water. The brimful capacity consider an adequate head space for hot filling and pasteuisation.

  Relatedness :National : New

  Subsector : T14 Registration Date : 2017-05-22Organization : ASICountry : Austria

  Project ID : 00027137/0001 Project Established

  ICS : 55.100National Ref : ÖNORM A 5019Title : 1 l Rhinewine-bottle (hock bottle) - Crown-cork-finishScope : This ÖNORM has to be applied for returnable bottles with a nominal capacity of 1 l which

  have been used exclusively for wine. The glass thickness and the format of the push-up is not defined in this ÖNORM.

  Relatedness :National : New

  ** End of Subsector **

  Subsector T16: LIFTS & ESCALATORS

  Subsector : T16 Registration Date : 2017-05-23Organization : UNMZCountry : Czech Republic

  Project ID : 27001217/0001 Project Established

  ICS :National Ref :Title : Safety rules for construction and installation of passenger and goods lifts - Essential

  changes of lifts

 • Page 51

  Relatedness :National : REV/AMD ČSN 274011 (2004)

  Subsector : T16 (Secondary Subsector)

  Registration Date : 2017-05-23

  Organization : UNMZCountry : Czech Republic

  Project ID : 27001217/0001 Project Established

  ICS :National Ref :Title : Safety rules for construction and installation of passenger and goods lifts - Essential

  changes of lifts

  Relatedness :National : REV/AMD ČSN 274011 (2004)

  ** End of Subsector **

  Subsector T19: ROAD SAFETY

  Subsector : T19 Registration Date : 2017-05-16Organization : UNMZ Draft Issue Date : 2016-12-30Country : Czech Republic Latest Date for Comments : 2017-04-03

  Project ID : 73014416/0001 Project Established

  ICS :National Ref :Title : Fixed, vertical road traffic signs – Part 1: Fixed signsScope : The aim of the amendment Z1 is modification of the national annex NA. Use of new

  information in this area.

  Relatedness :National : REV/AMD Amendment Z1 of ČSN EN 12899-1(2008)

  Subsector : T19 Registration Date : 2017-05-16Organization : UNMZ Draft Issue Date : 2017-02-28Country : Czech Republic Latest Date for Comments : 2017-05-30

  Project ID : 73014516/0001 Project Established

  ICS :National Ref :Title : Fixed, vertical road traffic signs – Part 3: Delineator posts and retroreflectors Scope : The aim of the amendment Z1 is modification of the national annex NA. Use of new

  information in this area.

  Relatedness :National : REV/AMD Amendment Z1 of ČSN EN 12899-3(2008)

  ** End of Subsector **

  ** End of Sector **

 • 2011-06

  List of non-electrotechnical subsectors

  Sector A: Services

  Subsector Title ISO/TC CEN/TC

  reference reference

  A01 Tourist services / 329; CEN/WS ETO

  A02 Cleaning services / 328

  A03 Postal services / 331

  A04 Transportation services / 320; CEN/WS 016; CEN/WS SCUTUM

  A05 Maintenance services / 319

  A06 Building and construction services / 330

  A07 Translation services /

  A08 Funeral services / CEN/BT/TF 139

  A09 Facility management / 348

  A10 Services of Real Estate Agents / CEN/BT/TF 180; 373

  A11 Security Services / CEN/BT/TF 167; 391; 384; 370; CEN/WS 044; CEN/CLC/TC 4

  A12 Consultancy Services / 395; 381

  A13 Expertise Services / 405

  A14 Aesthetic Services / 403;409

  A99 Undetermined / CEN/WS 002; CEN/WS 004; CEN/WS 037; CEN/WS 039; CEN/WS 041; CEN/WS 051; 375; 374; 376; 385; 404

 • Sector B: Building and construction

  Subsector Title ISO/TC CEN/TC

  reference reference

  B01 Fire protection 21 70; 72; 191; 192

  B02 Structures 59; 98 166; 167; 250; 277; 346; 349; 284; 288; 297; 340

  B03 Concrete 71 104; CEN/WS 009

  B04 Cement 74; 77 51

  B05 Fire tests 92 127

  B06 Gypsum / 241

  B07 Glass 160 129

  B08 Doors and windows 162 33

  B09 Thermal matters 163 88; 89; 371; CEN/BT WG 173; CEN/WS 036

  B10 Timber structures 165 124

  B11 Metal structures 167 135

  B12 Masonry 179; 196 125; 246

  B13 Solar energy 180 312

  B14 Geotechnics 182 341; 396

  B15 Sanitary appliances / 163; 7

  B16 Taps / /

  B17 Lighting equipment and lighting / 50; 169 application technology

  B18 Scaffolding / 53

  B19 Ceramic tiles 189 67

  B20 Drainage equipment / 165

  B21 Baths / /

  B22 Wallcoverings / 99

  B23 District heating / 107

  B24 Auxiliary and handicraft work / /

  B25 Gas distribution installation and / 234; 235; 282 related equipment

  B26 Road building and maintenance / 178; 227

  B27 Waterproofing materials / 128; 254; 361; 314

  B28 Floor coverings 38/SC 12 134

  B29 Aggregates / 154

  B30 Floor and surfacing / 217; 303; 323; 390

  B31 Heating systems in buildings / 228; 247

  B32 Precast concrete products / 177; 229

 • B33 Building design 205 315; 325; 388

  B34 Building and construction – Environmental aspect 350; 351

  B99 Undetermined / /

 • Sector C: Chemicals, chemical engineering and food products

  Subsector Title ISO/TC CEN/TC

  reference reference

  C01 Food products 34 174; 275; 302; 360; 307; 327; 338; 387; CEN/WS 008; CEN/WS 018; CEN/WS 054

  C02 Paints and related products 35 139; 298; 173

  C03 Chemistry 47 317; 363

  C04 Laboratory glassware 48 332

  C05 Lac / /

  C06 Essential oils 54 /

  C08 Pesticides 81 /

  C09 Surfactants 91 276

  C10 Starch 93 /

  C11 Tobacco 126 401

  C12 Glass plant / /

  C13 Fertilizers 134 223; 260

  C16 Wood preservatives / /

  C17 Trees and plants / /

  C18 Adhesives / 193

  C19 Chemical analysis 201; 202 382; 347

  C20 Explosives and firework / 212; 321

  C21 Cosmetics 217 392

  C22 Bio-Based products / 411

  C99 Undetermined / 386

 • Sector F: Fundamental standards

  Subsector Title ISO/TC CEN/TC

  reference reference

  F01 Technical drawings 10 /

  F02 Units & symbols 12 /

  F03 Preferred numbers 19 /

  F04 Sieves 24 /

  F05 Measuring instruments 30; 113 92; 171; 176; 237;

  294; 318; 244; 367; 141; CEN/WS 011

  F06 Terminology principles 37 /

  F07 Documentation and information 46 304; CEN/WS 024 CEN/WS 010 CEN/WS 023 CEN/WS 028 CEN/WS 014 CEN/WS 050 CEN/WS 006 368

  F08 Surfaces / 290

  F09 Banking 68 /

  F10 Statistics 69 /

  F12 Information processing systems 204 224; 225; 251; 278; CEN/WS CPF CEN/WS CIS CEN/WS ODR CEN/WS CID 287; 311; 365

  F13 Environmental tests / /

  F14 Graphical technology, 130 / sign-boards and nameplates

  F15 Material testing in general 135 138; CEN/WS 007 CEN/WS 021 CEN/WS 033

  F16 Graphical symbols 145 /

  F17 Administrative documents 154 CEN/WS MMU

  F18 Micrographics 171 /

  F19 Optics 172; 187 123; 170

  F20 Quality assurance 176 CEN/CLC/TC1 CEN/CLC/WG QS CEN/WS 030 362

  F21 Value analysis and project / 279 network

  F22 Logistics / 379; 273

  F23 Energy 203 CEN/CLC/JWG 1; CEN/CLC/JWG 2;

 • CEN/CLC/JWG 3; CEN/CLC/JWG 4; CEN/WS 027

  F99 Undetermined / 389; CEN/WS 057; CEN/WS 058; CEN/WS 060

 • Sector H: Products for household and leisure use

  Subsector Title ISO/TC CEN/TC

  reference reference

  H01 Cinematography 36 372

  H02 Photography 42 /

  H03 Consumer questions / 291

  H04 Sports equipment 83 136

  H05 Oil and gas burners / 47; 131

  H06 Horology 114 /

  H07 Space heating 116 62; 110; 130; 179; 180

  H08 Sizing systems 133; 137 /

  H09 Furniture 136 207

  H10 Sewing machines 148 /

  H11 Heater controls 161 58

  H12 Ceramic and glass-ware for food 166 /

  H13 Jewellery 174 CEN/WS 047

  H14 Caravans 177 245

  H15 Toys 181 52

  H17 Oil stoves / 46

  H18 Central heating boilers / 48; 57; 109; 269

  H19 Non-electric cookers and barbecues / 49; 281; 295

  H22 Smokers’ lighters and matches / 355; 87

  H23 Ladders / 93

  H24 Tactile danger warnings / /

  H25 Large gas appliances / 106; CEN/CLC/JWG FCGA

  H26 Sealing materials / 108; 208

  H27 Educational equipment / /

  H28 Hunting 191 /

  H29 Heat pumps / 113

  H30 Equipment for children / 252

  H31 Dedicated LPG appliances / 181

  H32 Culinary utensils 186 194

  H33 Footwear (excluding protective / 309 footwear)

  H34 Child safety / CEN/BT/WG 117 398

  H99 Undetermined / 299; 364; 369; 402

 • Sector I: Mechanical engineering

  Subsector Title ISO/TC CEN/TC

  reference reference

  I01 Screw threads 1 /

  I02 Fasteners 2 185

  I03 Limits & fits / /

  I04 Rolling bearings 4 /

  I05 Iron pipes 5 203

  I06 Pressure vessels 11 54

  I07 Shafts 14 /

  I08 Agricultural machines 23 144, 334

  I09 Small tools 29 213

  I10 Splines / /

  I11 Machine tools 39 142; 143; 145; 255

  I12 Pulleys & belts 41 188

  I13 Gas containers 58 23; 286

  I14 Gears 60 /

  I15 Equipment for petroleum industry 67 12

  I16 Internal combustion engines 70; 192 270

  I17 Machinery in general 72; 199 114; 153; 214; 313 (including safety) 271, 337; 399; 397 CEN/WS 025

  I18 Mining 82 196

  I19 Nuclear energy 85 /

  I20 Refrigeration 86 44; 182

  I21 Chains and chain wheels 100 /

  I22 Vacuum technology 112 /

  I23 Pumps 115 197

  I24 Industrial fans 117 356

  I25 Compressors 118 232

  I26 Plain bearings 123 /

  I27 Earth moving and construction 127; 195 151 equipment

  I28 Fluid power 131 /

  I29 Gas cleaning / 195

  I30 Air distribution / 156

  I31 Valves 153; 185 69; 236; 105

  I32 Flanges / 74

  I33 Information processing in 184 310 automation

  I34 Non-ferrous metallic pipes / /

 • I35 Leisure and recreational machines / 152

  I36 Thermoprocessing technology / 186

  I37 Printing and paper machines / 198

  I38 Leather production, tannery and / 200; 201 related machinery

  I39 Machines for metal processing / 202; 322

  I40 Industrial piping networks / 267

  I41 Membrane filters / 272

  I42 Potentially explosive atmospheres / 305

  I43 Hydrogen energy 197 /

  I44 Nanotechnologies 229 352

  I99 Undetermined / CEN/CLC/JTF PE; CEN/CLC/TC 2; 65, 157; CEN/WS 059

 • Sector M: Metallic materials

  Subsector Title ISO/TC CEN/TC

  reference reference

  M01 Steel 17 CEN/TC 342; 344; ECISS/TC 6 ECISS/TC 7 ECISS/TC 9 ECISS/TC 10 ECISS/TC 11 ECISS/TC 12 ECISS/TC 13 ECISS/TC 15 ECISS/TC 19 ECISS/TC 20 ECISS/TC 21 ECISS/TC 22 ECISS/TC 23 ECISS/TC 24 ECISS/TC 26 ECISS/TC 27 ECISS/TC 28 ECISS/TC 29 ECISS/TC 5 ECISS/TC 14 ECISS/TC 100 ECISS/TC 102 ECISS/TC 103 ECISS/TC 104 ECISS/TC 105 ECISS/TC 106 ECISS/TC 107 ECISS/TC 108 ECISS/TC 109 ECISS/TC 110

  M02 Zinc / 209

  M03 Foundry technology, 25 190; ECISS/TC 31 ECISS/TC 111 including cast iron

  M04 Copper 26 133

  M05 Welding 44 121

  M06 Dimensions of wrought products / /

  M07 Manganese and chromium 65 /

  M08 Light alloys 79 132

  M09 Iron ores 102 /

  M10 Metallic coatings 107 240

  M11 Powder metallurgy 119 /

  M12 Aluminium ores 129 /

  M13 Ferroalloys 132 /

  M14 Nickel 155 /

  M15 Metallic corrosion 156 262; 219

 • M16 Mechanical tests for metals 164 ECISS/TC 1 ECISS/TC 2 ECISS/TC 101

  M17 Heavy metal ores 183 /

  M18 Metal wire products / ECISS/TC 30; CEN/BT/TF 196; 378; 407

  M20 Tin and tin alloys / 220

  M21 Precious metals / 283

  M22 Lead and lead alloys / 306

  M99 Undetermined / /

 • Sector N: Non-metallic materials

  Subsector Title ISO/TC CEN/TC

  reference reference

  N01 Paper and board 6 172

  N02 Solid fuels 27 335; 343;383; CEN/WS 019

  N03 Petroleum products 28 19; 336; CEN/WS 038; CEN/WS 061

  N04 Refractories 33 187

  N05 Textiles 38 189; 248

  N06 Rubber 45 218; 366 CEN/WS 003

  N07 Sawn timber 55 38; 175

  N08 Mica / /

  N09 Plastics 61 249

  N10 Cork 87 /

  N11 Wood-based panels 89 112

  N12 Timber products 99 /

  N13 Leather 120 289

  N14 Plastics pipes 138 155

  N17 Fluorspar 175 /

  N18 Glass-fibre reinforced plastics / /

  N19 Tapes / 253

  N20 Ceramics 206 184

  N21 Gaseous fuels and combustible gas 158; 193 238; 408

  N22 Feather and related materials / 222

  N23 Diamond / 410

  N99 Undetermined / /

 • Sector S: Health, environment and medical equipment

  Subsector Title ISO/TC CEN/TC

  reference reference

  S01 Acoustics and sound 43 126; 211 insulation

  S02 Transfusion equipment 76 /

  S03 Syringes 84 /

  S04 Protective clothing and equipment 94 85; 158; 159; 160; 161; 162; CEN/WS 026; CEN/WS 043

  S05 Dentistry 106 55

  S06 Vibration & shock 108 231

  S07 Anaesthetic and respiratory 121 215 equipment

  S08 Air quality 146 137; 243; 264; CEN/CLC/JWG CMI

  S09 Water quality and water supply 147 164; 230; CEN/WS 001 CEN/WS 034

  S10 Surgical implants 150 285; CEN/CLC/JWG AIMD

  S11 Contraceptives 157 /

  S12 Gas analysis / /

  S13 Ergonomics 159 122

  S14 Prosthetics 168 /

  S15 Surgical instruments 170 /

  S16 Aids for the disabled 173 293

  S17 Respiratory protective devices / 79

  S18 Sterilization of equipment 198 102; 204

  S19 First aid equipment and rescue systems / 239

  S20 Waste collection, handling and / 183 transportation

  S21 Laboratory medicine, clinical 194 140; 206; 233; pathology and biosafety 257; 258; 316; CEN/CLC/TC 3; CEN/WS 031; CEN/WS 053; CEN/WS 055

  S22 Energy saving / CEN/WS 005 CEN/WS 015

  S23 Personal & property protection against aggression/Burglary protection / 263

  S24 Soil quality 190 345; CEN/WS 032

 • S25 Chemical disinfectants and / 216 antiseptics

  S26 Environmental management 207 CEN/TC 406; CEN/WS 040

  S27 Waste - Characterization, treatment / 292; 308; and streams CEN/BT/TF 120

  S28 Demining / CEN/WS 029 CEN/WS 013

  S99 Undetermined / 205; CEN/BT/TF 127 394; 259; 357; 358; 359; 380; 400; CEN/WS PCEC CEN/WS 012 CEN/WS 020

 • Sector T: Transport, mechanical handling and packaging

  Subsector Title ISO/TC CEN/TC

  reference reference

  T01 Shipbuilding and maritime 8; 188 15; 300 structures

  T02 Aerospace 20 274; AECMA; ECSS ;377

  T03 Road vehicles 22 301; 326 CEN/WS IMA

  T04 Tyres 31 /

  T05 Pallets 51 /

  T06 Metal and plastic containers 52 210; 221; 265; 266; 268; 296 393

  T07 Glass containers 63 /

  T08 Cranes 96 147

  T09 Materials handling and 101 148; 149 storage equipment

  T10 Freight containers 104 119; 280

  T11 Steel wire ropes 105 /

  T12 Industrial trucks 110 150; 324

  T13 Lifting chains, hooks and ropes 111 168

  T14 Packaging 122 261; 120

  T15 Cycles 149 333

  T16 Lifts & escalators 178 10; 242

  T17 Builders hoists / /

  T18 Elevating platforms / 98

  T19 Road safety / 226; 339

  T20 Tram- and railway engineering / 256; / CEN/CLC/WG FPR

  T21 Packaging machines / 146

  T22 Off-road vehicles / 354

  T99 Undetermined / CEN/WS TAF

 • Sector Z: Information technology

  Subsector Title ISO/TC CEN/TC

  Z01 Radiocommunication for IT / /

  Z02 Telephony, telegraphy for IT / CEN/CLC - ETSI

  Z03 Common O.S.I. activities / CEN/CLC - EWOS

  Z99 Undetermined / 353; CEN/WS ADN; CEN/WS AUT; CEN/WS BII; CEN/WS CAT; CEN/WS CST; CEN/WS CTC; CEN/WS DFA; CEN/WS DIR; CEN/WS DIS; CEN/WS DPA; CEN/WS DPP; CEN/WS EBE; CEN/WS ECH; CEN/WS ECO; CEN/WS EFI; CEN/WS EMD; CEN/WS ESI; CEN/WS ESR; CEN/WS EUR; CEN/WS FAS; CEN/WS FIN; CEN/WS FS2; CEN/WS FUN; CEN/WS GEN; CEN/WS HIC; CEN/WS ICT; CEN/WS IEC; CEN/WS IHM; CEN/WS INV2; CEN/WS ISD; CEN/WS JXF; CEN/WS KMA; CEN/WS LCT; CEN/WS LTS; CEN/WS MDC; CEN/WS MEE; CEN/WS MES; CEN/WS MET; CEN/WS MLX; CEN/WS MMI; CEN/WS NEA; CEN/WS NOM; CEN/WS ORC; CEN/WS POR; CEN/WS QIS; CEN/WS SAN; CEN/WS SCE; CEN/WS TEX; CEN/WS TWE; CEN/WS UDP; CEN/WS URI; CEN/WS WAC;

 • CEN/WS XFS; CEN/WS XML; CEN/WS eGo; CEN/WS eIN; CEN/WS ePR

 • REGISTER OF NEW NATIONAL STANDARDIZATION INITIATIVES NOTIFIED UNDER SUBSECTORS IN THE SCOPE OF CENELEC

  May 2017

  Issued on : 2 June 2017

 • Page 1

  Information Procedure on Standards

  Notifications registered at CCMC during May 2017

  Sector W : ELECTRICAL ENGINEERING

  Register issued on : 2 June 2017

 • Page 2Subsector W06: HIGH-VOLTAGE SWITCHGEAR AND CONTROLGEAR

  Subsector : W06 Registration Date : 2017-05-19Organization : DINCountry : Germany

  Project ID : 02226762/0001 Project Established

  ICS : 29.130.10National Ref : DIN VDE 0670-803Title : Wrought aluminium and aluminium alloy enclosures for gas-filled high-voltage switchgear

  and controlgear

  Relatedness :National : New

  Subsector : W06 Registration Date : 2017-05-19Organization : DINCountry : Germany

  Project ID : 02226763/0001 Project Established

  ICS : 29.130.10National Ref : DIN VDE 0670-804Title : Wrought steel enclosures for gas-filled high-voltage switchgear and controlgear

  Relatedness :National : New

  Subsector : W06 Registration Date : 2017-05-19Organization : DINCountry : Germany

  Project ID : 02226764/0001 Project Established

  ICS : 29.130.10National Ref : DIN VDE 0670-805Title : Welded composite enclosures of cast and wrought aluminium alloys for gas-filled high-

  voltage switchgear and controlgear

  Relatedness :National : New

  ** End of Subsector **

  Subsector W08: ELECTRIC CABLES

  Subsector : W08 Registration Date : 2017-05-19Organization : CEB-BECCountry : Belgium

  Project ID : BE170001/0001 Draft for public enquiry

  ICS : 29.060.20National Ref : NBN C 30-005Title : POWER CABLES - Code designation

  Relatedness :National : REV/AMD NBN C 33-001

 • Page 3

  Subsector : W08 Registration Date : 2017-05-17Organization : UNECountry : Spain Latest Date for Comments : 2017-06-15

  Project ID : P0048157/0001 Draft for public enquiry

  ICS :National Ref : PNE 21150Title : Flexible cables for mobile services isolated with rubber of ethylene-propylene and

  reinforced sheath of polychloroprene or equivalent elastomer of rated voltage 0,6/1 kV.Scope : This standard defines the construction, dimensions and test requirements for flexible cables

  of rated voltage 0,6/1 kV for severe services destined to the supplying of mobile receivers

  Relatedness :National : New

  Subsector : W08 Registration Date : 2017-05-29Organization : TSECountry : Turkey

  Project ID : t1013734/0001 Project Established

  ICS : 29.060.20National Ref :Title : Halogen free, resistance to fire signal and control cablesScope : This standard covers halogen free resistance to fire signal and control cables or low-

  frequency cables which used in the ibformation communication technology.

  Relatedness :National : New

  ** End of Subsector **

  Subsector W27: ELECTRICAL INSTALLATIONS IN BUILDINGS

  Subsector : W27 Registration Date : 2017-05-24Organization : MSZT Draft Issue Date : 2017-05-30Country : Hungary Latest Date for Comments : 2017-07-30

  Project ID : 84001705/0001 Project Established

  ICS : 91.140.50, 91.140.50National Ref : MSZ 447Title : Connection to the low voltage public distribution system

  Relatedness :National : New

  Subsector : W27 (Secondary Subsector)

  Registration Date : 2017-05-24

  Organization : MSZT Draft Issue Date : 2017-05-30Country : Hungary Latest Date for Comments : 2017-07-30

  Project ID : 84001705/0001 Project Established

  ICS : 91.140.50, 91.140.50

 • Page 4

  National Ref : MSZ 447Title : Connection to the low voltage public distribution system

  Relatedness :National : New

  ** End of Subsector **

  Subsector W31: LIGHTNING PROTECTION

  Subsector : W31 Registration Date : 2017-05-29Organization : TSECountry : Turkey

  Project ID : t1013709/0001 Project Established

  ICS : 91.120.40National Ref :Title : Protection against lightning - Early streamer emission air