Εκπαιδευτικά Σενάρια Σχεδιασμού και Ψηφιακής...

Click here to load reader

 • date post

  19-Jul-2015
 • Category

  Education

 • view

  1.517
 • download

  5

Embed Size (px)

Transcript of Εκπαιδευτικά Σενάρια Σχεδιασμού και Ψηφιακής...

 • AutoCAD GIS

  ,

  , , MSc

  2014

 • 3

  " ,

  , ,

  ,

  AutoCAD

  Quantum GIS

  ISBN: 978-960-93-6636-6

  /

  AutoCAD GIS & ,

  Creative Commons 3.0

  This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Greece License.

  .

  .

  4,

  .. 71305

 • 4

  ....................................................................................................................................................... 5

  1. AutoCAD .......................................... 7

  : ................................................................................ 7

  AutoCAD .................................................................... 10

  1: ........................................ 11

  2: ...................................................................... 11

  3: ........................................................... 14

  4: . .................................................................... 15

  5: .................................................................. 17

  6: . .............................................................................................. 18

  2. AutoCAD ............. 20

  : ................................................................................... 20

  ....................................................................................... 21

  1: ............................................................. 27

  2: ............................................................................................ 28

  3: . ............................................................. 32

  4: . ............................................................... 34

  3: AutoCAD GIS - Quantum GIS ............ 37

  ....................................................................................................... 37

  ................................................................................................................... 37

  .................................................................................................. 38

  1: QGIS plugins - ...... 38

  2: ,

  . ................................................................................................. 45

  3: , .. 64

  4:

  ............................................................................................................. 67

  5: ................................................. 73

  6: , ............ 76

 • 5

  ,

  , /

  .

  .

  -

  AutoCAD.

  ,

  ,

  .

  AutoCAD ,

  , ,

  .

  Google Earth,

  , ,

  .

  Quantum GIS.

  ,

  . , ,

  Google Earth

  , , AutoCAD.

  AutoCAD QGIS

  AutoCAD

  ,

  QGIS.

  , AutoCAD,

  2-

  , /,

 • 6

  2006. AutoCAD 2006,

  .

  Quantum GIS,

  .

 • 7

  1.

  AutoCAD

  AutoCAD,

  .

  :

  ,

  . . ,

  .

  ,

  .

  ,

  , ,

  . ,

  .

  .

  (basic

  skills). (special education)

  .. , ,

  .

  , / ,

  . ,

  ,

  . ,

  (problem

  solving), .

  : ,

  .

  ,

  .

 • 8

  AutoCAD

  (Orientation Phase)

  ) ( ).

  ) . ) .

  ) - AutoCAD. . ) /. ) - .

  (Presentation

  Phase).

  ) , . -(step-by-step) .

  ) .

  ) .

  ) ,

  ) . , .

  ) - , . , , .

  ) , , .

  ) ..

 • 9

  , .

  ; ; ;

  ,

  (Structured, guided,

  and independent practice Phase).

  ) . ) . . ) . . ) , .

  ) AutoCAD. ) . . ) . . ) .

 • 10

  AutoCAD

  AutoCAD. 1-1.

  ,

  :

  : NEW, OPEN, SAVE, UNDO : LINE, CIRCLE,

  : ERASE, TRIM, EXTEND : ZOOM, PAN

  : GRID, SNAP, OSNAP (Endpoint, Midpoint, Perpandicular)

  1- 1

  .

  1-2.

  1- 2

 • 11

  1:

  ) :

  AutoCAD

  1-3. ,

  ,

  .

  1- 3

  ) :

  AutoCAD. , ,

  .

  .

  ) : ,

  , .

  .

  2:

  ) :

  ,

  1-4, 1-5 1-6.

  :

 • 12

  1: (GRID,

  SNAP)

  2: (GRID=1, SNAP=1)

  3: .

  4: 5.

  .

  1- 4

  5: 5 5.

  6: .

  7: GRID SNAP.

  8: .

  9: .

  ) :

  AutoCAD

  1.

  , .

  , ,

  2.

  .

 • 13

  1- 5

  1- 6

  ) :

  , .

  , 55

  , .

 • 14

  3:

  ) :

  ,

  1-7 1-8.

  :

  1: 55 77.

  2:

  (OSNAP),

  1-7

  1- 7

  3: .

  4:

  1-8.

  .

  5:

  .

 • 15

  1- 8

  ) :

  AutoCAD

  55 77, 1 2.

  , .

  , ,

  3 .

  .

  ) :

  , .

  1-8 .

  4: .

  ) :

  ,

  1-9 1-10.

  :

  1: Trim.

  2:

  .

  3: .

  4:

  1-9.

 • 16

  5:

  , 1-10.

  ) :

  3. ,

  4.

  .

  ) :

  3 , .

  1-10 .

  1- 9

  1- 10

 • 17

  5:

  ) :

  1-11 1-12.

  :

  1: Extend.

  2:

  .

  1- 11

  3: .

  .

  4: .

  ) :

  4. ,

  5 .

  .

  ) :

  4 , .

  1-12.

 • 18

  1- 12

  6: .

  ) :

  1-13. :

  1: MText.

  2: ,

  .

  ) :

  5. ,

  6 .

  .

  ) :

  5 , .

  , 1-

  13.

  ,

  2

  1-14.

 • 19

  1- 13

  1- 14

 • 20

  2. AutoCAD

  AutoCAD.

  .

  :

  1.

  (learning scenario/script, educational scenario/script)

  ,

  . :

  ,

  ,

  ,

  ,

  ,

  , script

  , (script)

  , ,

  .

  script :

  ,

  ,

  ,

  (timing)

  . ,

  .

  ,

  .

 • 21

  2.

  :

  (..

  , , ).

  (

  ;),

  ( ).

  (cover story) .

  .

  .

  ,

  .

  1.

  .

  AutoCAD Windows NetMeeting

  .

  , ,

  .

  .

  , .

  , , .

  AutoCAD

  .

  , , ,

  .

  .

 • 22

  2.

  .

  .

  , . ,

  .

  . ,

  .

  , ,

  AutoCAD.

  ,

  Windows NetMeeting.

  .

  Google

  Earth ,

  , 2-1.

  2- 1

  , ,

  . Google Earth

  .

 • 23

  2- 2

  120,95

  , 2-2, 120

  ,

  .

  3.

  :

  AutoCAD

  AutoCAD.

  ,

  NetMeeting.

  .

  .

  4.

  .

  .

 • 24

  ,

  .

  .

  .

  , .

  2- 3

  5.

  :

  .

  server .

  .

  / .

  .

  .

  ,

  .

  .

  .

 • 25

  :

  .

  .

  : AutoCAD 2006, Windows NetMeeting,

  (Outlook Express, Mozilla Thunderbird)

  .

  ,

  .

  .

  , .

  .

  .

  AutoCAD. ,

  1.

  e-mail.

  ,

  . , ,

  . ,

  ,

  .

  : 1

  2

  , .

 • 26

  : 2

  3

  , .

  : 3

  4

  , .

  :

  ,

  , master

  .

  portfolio.

  .

  (e-TRANSMIT)

  AutoCAD. e-mail

  zip

  .

  :

  .

  .

  AutoCAD

  .

  .

  : AutoCAD 2006, Windows NetMeeting,

  (Outlook Express, Mozilla Thunderbird).

  6.

  , /.

  LAN,

  .

 • 27

  (Hardware)

  /

  / Server.

  (Software)

  AutoCAD 2006,

  Windows NetMeeting

  (Outlook Express, Mozilla Thunderbird).

  7.

  1:

  .

  : Xternal Reference (Xref)

  AutoCAD

  .

  , .

  ,

  .

  , .

  .

  AutoCAD.

  .

  master,

  .

  1:

  ,

  .

 • 28

  ,

  .

  2:

  master

  Xref .

  3:

  1:

  : Xternal Reference (Xref)

  .. 1-

  Master,

  Layers aster

  .

  , Master.

  Master ,

  Layers .

  ,

  Master .

  ,

  ..

  1-1.dwg .

  2:

  .

  ,

  , ,

  .

  .

  : 1

  .

  . ,

 • 29

  Blocks

  Blocks 3 .

  : 2

  . ,

  .

  : 3

  Blocks.

  Blocks 1 .

  1:

  ,

  .

  ,

  .

  2:

  1

  , , ,

  ,

  .

  3:

  1: .

  : Raster Image, Image Manager

  : AREA, PROPERTIES, LIST

  : OPEN, SAVE AS

  AutoCAD

  , .

  Raster Image, 2-4.

  ,

  SCALE (Reference)

  121 , .

 • 30

  2- 4

  Image Manager ,

  2-5.

  2- 5

  2-6.

  PROPERTIES

 • 31

  2- 6

  2:

  : LINE, POLYLINE

  : MTEXT

  : OFFSET, MOVE, COPY, TRIM, EXTEND

  : LINEAR DIMENSION, ALIGNED DIMENSION

  2-7

  .

  1: .

  2: .

  , ,

  3: ,

  .

  4:

  .

  5:

  .

  6: .

  7:

  .

 • 32

  2- 7

  4:

  ,

  Xref 1.

  portfolio.

  .

  3: .

  .

  ,

  15 8 .

  .

  : 1

  .

  : 2

  . ,

  . Blocks

  3 .

 • 33

  : 3

  .

  Blocks 2 .

  1:

  ,

  .

  ,

  .

  2:

  2 15 8 .

  ,

  .

  3:

  : LINE, RECTANGLE

  : OFFSET, TRIM, EXTEND

  : LINEAR DIMENSION

  : OPEN, SAVE AS

  15 8 ,

  2-10.

  , 1 .

  2- 8

 • 34

  :

  1. 25 . layer .

  2. 10 . layer .

  3. , Block, layer .

  4. , layer .

  5. , layer .

  .

  4:

  ,

  Xref 1.

  portfolio.

  .

  4: .

  .

  ,

  Blocks

  .

  .

  : 1

  .

  Blocks 3

  .

  : 2

  .

  Blocks 3 .

 • 35

  : 3

  Blocks .

  2 .

  Blocks 1 2 .

  1:

  ,

  .

  ,

  .

  2:

  3 Blocks .

  , Blocks

  .

  3:

  : LINE, RECTANGLE, MakeBlock

  : OFFSET, TRIM, EXTEND

  : InsertBlock

  : OPEN, SAVE AS

  , ,

  Blocks,

  .

  , Blocks

  , ,

  (Sample) AutoCAD, 2-11

  2-12 2-13.

  2 .

  4:

  Xref 1.

  portfolio.

  .

 • 36

  2- 9

  2- 10

  2- 11

 • 3: AutoCAD GIS -

  Quantum GIS

  .

  .

  .

  .

  (GIS).

  Quantum GIS

  .

  ,

  .

  ,

  .

  ,

  .

  .

  1 QGIS plugins -

  2 , .

  3 ,

  4

  5

  6 ,

  1:

 • 38

  1: QGIS plugins -

  .

  1

  .

  .

  ,

  .

  , :

  Quantum GIS

  plugins

  Quantum GIS

  .

  AutoCad Quantum GIS (QGIS)

  .

  Quantum GIS

  (GIS), , , ,

  . Linux, Unix,

  Mac OSX, Windows. ,

  ,

  ( http://live.osgeo.org/el/overview/qgis_overview.html).

  (plugins), .

  .

  QGIS ,

  ,

  .

  .

  :

 • 39

  QGIS.

  Quantum GIS

  Plug-ins Quantum GIS

  site QGIS.

  (plugins)

  .

  3- 1: Quantum GIS

  : http://live.osgeo.org/el/overview/qgis_overview.html

  1:

  . ,

  .

  .

  .

  2:

  AutoCad QGIS

  AutoCad QGIS .

  3:

  1: Quantum GIS

  .

 • 40

  QGIS. ,

  .

  ,

  QGIS Desktop

  plugins

  . :

  , plugins:

  3- 2:

  OpenLayers Plugin. plugin

  project.

  3- 3: OpenLayers Plugin

  Genetic Line Simplifier. plugin

  .

  3- 4: Plugin Genetic Line Simplifier

 • 41

  EasyCustomLabeling. plugin

  .

  3- 5: Plugin EasyCustomLabeling

  (Topology Checker).

  .

  3- 6: Plugin

  : , .

  Open snapping options in a dock window.

  .

  3- 7:

 • 42

  3- 8:

  3- 9: Snapping and Digitizing

  Options

  , : ,

  QGIS.

  :

  Snapping and Digitizing Options

  2: Quantum GIS

  Quantum GIS.

  , .

  3-10

 • 43

  Quantum GIS :

  3- 10: Quantum GIS

  1. Menu Bar.

  QGIS

  .

  2. Tool Bar.

  ,

  .

  .

  3. Map Legend.

  project. checkbox

  .

  ,

  ,

  .

  4. Map View. Quantum GIS.

  .

  raster vector

  .

  .

  .

  5. Status Bar.

  ,

  .

  (: http://docs.qgis.org/2.6/en/docs/user_manual/)

 • 44

  .

  Quantum GIS

  :

  .

  (pull down menu)

  .

  , , ,

  .

  (Layers).

  , ,

  (Layer).

  , ,

  .

  (Layers). .

  GIS

  raster

  , , ,

  , ,

  GIS

  heatmaps

 • 45

  GIS

  raster

  (: http://www.qgistutorials.com/en/)

  2: , .

  .

  2

  .

  .

  , :

  AutoCad

  QGIS

  AutoCad Quantum GIS

  .

  .

  AutoCad Quantum GIS

  .

  .

  AutoCad Quantum GIS

  , AutoCad.

  dxf , shapefile

  . ,

  . ,

  QGIS.

  .

  @Web OpenLayers Plugin OpenStreetMap OpenStreetMap

 • 46

  Shapefile

  AutoCad

  AutoCad dxf

  QGIS

  OpenStreetMap layer.

  Open Street Maps

  project.

  .

  AutoCad.

  dxf QGIS.

  dxf AutoCad , shapefile.

  .

  1:

  .

  :

  . ,

  . ,

 • 47

  . ,

  , , , , ..

  2:

  ,

  AutoCad,

  .

  ,

  .

  , ,

  .

  .

  3:

  ,

  AutoCad .

  , dxf.

  QGIS

  , .

  , QGIS.

  OpenStreetMap OpenLayers Plugin,

  . ,

  .

  ,

  snapping and digitizing options,

  . , dxf

  Autocad shapefiles

  .

  3- 11: OpenStreetMap

 • 48

  3- 12: QGIS

  OpenStreetMap

  3- 13:

  3- 14:

 • 49

  3- 15:

  3- 16: shapefile

  3- 17:

  3- 18: shapefile

  3- 19:

 • 50

  3- 20: shapefile

  3- 21:

  3- 22: shapefile

 • 51

  ,

  :

  3- 23:

  3- 24:

  .

  ,

  ,

  .

  3- 25:

 • 52

  3- 26:

  3- 27:

  3- 28:

 • 53

  3- 29:

  ,

  .

  .

  3- 30:

  3- 31:

  3- 32:

  ,

  .

  3- 33:

 • 54

  ,

  ,

  .

  3- 34:

  3- 35:

  3- 36:

 • 55

  3- 37:

  3- 38:

  3- 39:

  3- 40:

 • 56

  3- 41:

  3- 42:

  3- 43:

  3- 44:

  ,

  ,

  .

  ,

 • 57

  . ,

  New Column.

  String,

  20.

  3- 45:

  3- 46:

  3- 47:

 • 58

  3- 48:

  3- 49:

  ,

  .

  .

  ,

  .

  3- 50:

 • 59

  3- 51:

  3- 52:

  ,

  Attribute Table,

  .

  3- 53: Attribute Table

  ,

 • 60

  (Simplify Geometries). ,

  .

  3- 54:

  3- 55:

  ,

  QGIS

  . ,

  . ,

  , .

  ,

  .

 • 61

  3- 56: dxf QGIS

  3- 57:

  3- 58:

 • 62

  3- 59:

  , (,

  ) shapefiles,

  .

  3- 60:

  3- 61:

 • 63

  3- 62: shapefile

  3- 63: QGIS

  ,

  ,

  . ,

  ()

  ,

  .

  3- 64:

 • 64

  3- 65:

  3- 66:

  3: ,

  .

  3

  ,

  , Quantum GIS.

  , :

  .

  ,

  .

  .

  , .

  :

  ..

  .

  :

 • 65

  .

  . :

  :

  .

  . :

  :

  1:

  .

  - -

  (, , ).

  2:

  - ,

  .

  .

  3:

  .

  .

 • 66

  3- 67:

  3- 68:

  3- 69:

 • 67

  4:

  .

  4

  .

  .

  , :

  .

  ,

  .

  :

  .

  - .

  ,

  .

  .

  :

 • 68

  ..

  :

  o

  o

  o

  o

  3- ( )

  Add Rectangle

  Scalebar

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  ( , .)

  , , 3- .

  1:

  . 6)

 • 69

  .

  -

  (, , ).

  2:

  -

  . -

  .

  3:

  ,

  : .

  .

  3- 70:

  3- 71:

  , :

 • 70

  3- 72:

  , .

  3- 73:

  3- 74:

  3- 75:

 • 71

  3- 76:

  .

  .

  .

  3- 77:

  3- 78:

 • 72

  3- 79:

  3- 80:

  ,

  3- .

  QGIS,

  ,

  .

  3- 81:

 • 73

  , .

  3- 82:

  5:

  .

  5

  ,

  .

  , :

  , ,

  .

  .

  , ,

  .

  .

 • 74

  .

  Main Properties

  .

  . ,

  , ,

  ,

  .

  1:

  .

  , -

  . , , ..

  2:

  -o, ,

  . -

  ,

  .

  3:

  -

  -.

  :

  QGIS

  ,

  Easy Custom Labeling.

  ,

  .

  Easy Custom Labeling.

 • 75

  3- 83:

  3- 84:

  3- 85: Easy Custom Labeling

  3- 86:

  Easy Custom Labeling,

  ,

  , .

 • 76

  3- 87:

  6: ,

  .

  6

  .

  , :

  .

  .

  . ,

  . , :

 • 77

  .

  o Main Properties

  o

  o

  o

  Add New Legend

  .

  1:

  .

  2:

  ,

  .

  .

  3:

  -

  . ,

  .

  .

 • 78

  3- 88

  ,

  . pdf.

  3- 89:

 • 79

  3- 90: pdf

  Links

  http://www.qgistutorials.com/en/

  http://www.qgistutorials.com/en/docs/making_a_map.html

  http://www.qgis.org/en/docs/index.html

  http://docs.qgis.org/2.0/en/docs/

 • 80

  ISBN: 978-960-93-6636-6

  " , , , - , AutoCAD - Quantum GIS