ΑΙΘΟΥΣΑ 9 ΟΙ ΘΕΑΤΕΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ, ΠΡΟΘΗΚΗ 54 … · ΑΙΘΟΥΣΑ 1...

25
ΑΙΘΟΥΣΑ 9 ΟΙ ΘΕΑΤΕΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ, ΠΡΟΘΗΚΗ 54 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 Κ 6990 ΠΗΛΙΝΟΣ ΛΥΧΝΟΣ Υ=2,7εκ. Διαμ.βασης=5,5 εκ. 2 Κ 6143 ΠΗΛΙΝΟΣ ΛΥΧΝΟΣ Υ=2 εκ. Διαμ.βασης=5,2 εκ. 3 Κ 3066 ΠΗΛΙΝΟΣ ΛΥΧΝΟΣ Υ=2,2εκ. Διαμ.=8,4εκ. 4 Κ 5409 ΠΗΛΙΝΟΣ ΛΥΧΝΟΣ αρχαϊκών χρόνων Υ=3,2εκ. Διαμ.βασης=4,5 εκ.

Transcript of ΑΙΘΟΥΣΑ 9 ΟΙ ΘΕΑΤΕΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ, ΠΡΟΘΗΚΗ 54 … · ΑΙΘΟΥΣΑ 1...

ΑΙΘΟΥΣΑ 9 ΟΙ ΘΕΑΤΕΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ, ΠΡΟΘΗΚΗ 54 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

1 Κ 6990 ΠΗΛΙΝΟΣ ΛΥΧΝΟΣ Υ=2,7εκ. Διαμ.βασης=5,5 εκ.

2 Κ 6143 ΠΗΛΙΝΟΣ ΛΥΧΝΟΣ Υ=2 εκ. Διαμ.βασης=5,2 εκ.

3 Κ 3066 ΠΗΛΙΝΟΣ ΛΥΧΝΟΣ Υ=2,2εκ. Διαμ.=8,4εκ.

4 Κ 5409 ΠΗΛΙΝΟΣ ΛΥΧΝΟΣ αρχαϊκών χρόνων Υ=3,2εκ. Διαμ.βασης=4,5 εκ.

5 Κ 6156 ΠΗΛΙΝΟΣ ΛΥΧΝΟΣ Υ=2,5εκ. Διαμ.βασης=5,4 εκ.

6 Κ 7046 ΠΗΛΙΝΟΣ ΛΥΧΝΟΣ Υ=2,7εκ. Διαμ.βασης=4,4 εκ.

7 Κ 5057 ΠΗΛΙΝΟΣ ΛΥΧΝΟΣ Υ=2,9εκ. Διαμ.βασης=4,7 εκ.

8 Κ 5559 ΠΗΛΙΝΟΣ ΛΥΧΝΟΣ Υ=3,1εκ. Διαμ.βασης=4,3 εκ.

9 Κ 7980 ΠΗΛΙΝΟΣ ΛΥΧΝΟΣ Υ=3,1εκ. Διαμ.βασης=4 εκ.

10 Κ 2971 ΠΗΛΙΝΟΣ ΛΥΧΝΟΣ Υ=4,2εκ. Διαμ.=5,5 εκ. μηκος 11

εκ.

11 Κ 5531 ΠΗΛΙΝΟΣ ΛΥΧΝΟΣ Υ=4,2εκ. Διαμ.βασης=4,4 εκ

12 Κ 2966 ΠΗΛΙΝΟΣ ΛΥΧΝΟΣ Υ=3εκ. Διαμ.=6,3 εκ

13 Κ 3095 ΠΗΛΙΝΟΣ ΛΥΧΝΟΣ Υ=4,7εκ. (με τη λαβη

6,2εκ.)Διαμ.=5,7 εκ. μηκος 8,5εκ.

ΑΙΘΟΥΣΑ 7 ΕΠΑΘΛΑ ΝΙΚΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΟΘΗΚΕΣ 47

14 12905 ΑΤΤΙΚΗ ΕΡΥΘΡΟΜΟΡΦΗ ΛΗΚΥΘΟΣ ΑΠΌ ΤΗ ΡΟΔΟ

(β΄τέταρτο 5ου

αι. π. Χ.)

Υ: 0,275μ, δχ:0,05, δβ: 0,065μ

15 Β 2400 ΧΑΛΚΙΝΟ ΕΙΔΩΛΙΟ ΝΕΟΥ ΜΕ ΘΥΡΕΑΤΙΚΟ ΣΤΕΦΑΝΙ Υ=0,177εκ.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΆ ΕΚΤΙΜΗΣΗ : 80 και ένα αντίγραφο

ΑΡ. OBJECT

ID

ΑΙΘΟΥΣΑ 1 ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΘΗΚΗ - 5 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

16 4048 ΧΡΥΣΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ ΑΝΘΕΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑ.

Παράσταση σκηνής ταυροκαθαψίων από θαλαμωτό

μυκηναϊκό τάφο στη θέση «Ελληνικά» Ανθείας.

Χρονολόγηση: 14ος/ 13ος αι. π. Χ.

μήκος σφενδόνης=2,6εκ.

Διάμετρος κρίκου = 2,1εκ.

17 1460 Σφραγιδοκύλινδρος από αιματίτη. Παράσταση

αρματοδρομίας και Πότνιας Θηρών. Προέλευση Κρήτη

(Αστρακοί Κνωσού). Χρονολόγηση: 14ος / 15ος αι. π. Χ.

Ύψος: 0,026μ, διαμ: 0,011μ

ΑΙΘΟΥΣΑ 2 ΕΠΟΧΗ ΟΜΗΡΟΥ Προθήκη 12

18 Br 11622 ΧΆΛΚΙΝΟΣ ΤΡΟΧΌΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΏΝ ΧΡΌΝΩΝ (8ος

) Διαμ. 0,053μ.

19 Βr 8051 ΧΆΛΚΙΝΟΣ ΤΡΟΧΌΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΏΝ ΧΡΌΝΩΝ (8

ος) Διαμ. 0,059μ.

20 Βr 10848 ΧΆΛΚΙΝΟΣ ΤΡΟΧΌΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΏΝ ΧΡΌΝΩΝ (8

ος) Διαμ. 0,049μ.

21 Βr 4799 ΧΆΛΚΙΝΟΣ ΤΡΟΧΌΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΏΝ ΧΡΌΝΩΝ (8

ος) Διαμ. 0,064μ.

22 Β 7672 ΧΆΛΚΙΝΟΣ ΤΡΟΧΌΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΏΝ ΧΡΌΝΩΝ (8ος

) Διαμ. 0,038μ.

23 Βr 10849 ΧΆΛΚΙΝΟΣ ΤΡΟΧΌΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΏΝ ΧΡΌΝΩΝ (8

ος) Διαμ. 0,055μ.

24 Br 10306 ΧΆΛΚΙΝΟΣ ΤΡΟΧΌΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΏΝ ΧΡΌΝΩΝ (8

ος) Διαμ. 0,058μ

25 Br 12028 ΧΆΛΚΙΝΟΣ ΤΡΟΧΌΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΏΝ ΧΡΌΝΩΝ (8ος

) Διαμ. 0,041μ.

26 Br 7130 ΧΆΛΚΙΝΟΣ ΤΡΟΧΌΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΏΝ ΧΡΌΝΩΝ (8

ος) Διαμ.0,119μ.

27 Br 8831 ΧΆΛΚΙΝΟΣ ΤΡΟΧΌΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΏΝ ΧΡΌΝΩΝ (8

ος) Διαμ. 0,054μ.

28 Br 2733 ΧΆΛΚΙΝΟΣ ΤΡΟΧΌΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΏΝ ΧΡΌΝΩΝ (8

ος) Διαμ.: 0,053μ

29 Br 371 ΧΆΛΚΙΝΟΣ ΤΡΊΠΟΔΑΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΏΝ ΧΡΌΝΩΝ (8ος

) Ύ:5εκ. Διαμ:5εκ.

30 Br 9960 ΧΆΛΚΙΝΟΣ ΤΡΊΠΟΔΑΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΏΝ ΧΡΌΝΩΝ (8

ος) Διαμ: 4,1εκ. ύ:5εκ.

31 Br 904 ΧΆΛΚΙΝΟΣ ΤΡΊΠΟΔΑΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΏΝ ΧΡΌΝΩΝ (8

ος) Ύψ: 0,040μ, διαμ. 0,049μ

32 M 903 ΧΆΛΚΙΝΟΣ ΤΡΊΠΟΔΑΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΏΝ ΧΡΌΝΩΝ (8ος

) Ύψ: 4εκ., διαμ.6,3 εκ.

33

B 1663 ΧΆΛΚΙΝΟΣ ΤΡΊΠΟΔΑΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΏΝ ΧΡΌΝΩΝ (8ος

) Υ:7,3εκ., διαμ: 6,5εκ.

ΑΙΘΟΥΣΑ 2 ΔΙΑΣ ΙΕΡΟ ΔΙΟΣ ΠΡΟΘΗΚΕΣ 14

34 B 1670 ΧΑΛΚΙΝΟ ΕΙΔΩΛΙΟ ΗΝΙΟΧΟΥ ΚΑΙ ΑΡΜΑΤΟΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ

ΧΡΟΝΩΝ (8ος

)

Ύψ: 0,136, πλ. άρματος: 0,062μ.

35 B 3005 ΧΑΛΚΙΝΟ ΕΙΔΩΛΙΟ ΗΝΙΟΧΟΥ ΚΑΙ ΑΡΜΑΤΟΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ

ΧΡΟΝΩΝ (8ος

)

Ύψ.: 0,081, πλ. άρματος: 0,045μ

36 O.NR 46 ΧΑΛΚΙΝΟ ΕΙΔΩΛΙΟ ΗΝΙΟΧΟΥ ΚΑΙ ΑΡΜΑΤΟΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ

ΧΡΟΝΩΝ (8ος

)

πλ. άρματος: 0,04μ

37 Br 11701 ΧΑΛΚΙΝΟ ΕΙΔΩΛΙΟ ΗΝΙΟΧΟΥ ΚΑΙ ΑΡΜΑΤΟΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ

ΧΡΟΝΩΝ (8ος

)

Μήκος: 4,3 εκ, ύψ: 4,5 εκ.

38 B 5035 ΧΑΛΚΙΝΟ ΕΙΔΩΛΙΟ ΙΠΠΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ (8

ος) Ύ: 0,126μ

39 Br 2512 ΧΑΛΚΙΝΟ ΕΙΔΩΛΙΟ ΙΠΠΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ (8ος

) Μήκος: 0,10μ

40 B 11700 ΧΑΛΚΙΝΟ ΕΙΔΩΛΙΟ ΙΠΠΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ (8

ος) Μήκος: 0,105μ, ύψ: 0,106μ

41 B 4805 ΧΑΛΚΙΝΟ ΕΙΔΩΛΙΟ ΙΠΠΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ (8

ος) Ύψ: 0,065μ

42 Br 1154 ΧΑΛΚΙΝΟ ΕΙΔΩΛΙΟ ΙΠΠΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ (8ος

) Ύψ: 9.3εκ.., μήκ.:7,5εκ.

43 Br 10688 ΧΑΛΚΙΝΟ ΕΙΔΩΛΙΟ ΙΠΠΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ (8

ος) σωζ. Ύψ.:6,7εκ.

44 M 895 ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΙΠΠΩΝ ΖΕΥΓΜΕΝΩΝ, ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ

ΧΡΟΝΩΝ

Μήκος: 0,065μ

45 Br 10537 ΤΜΗΜΑ ΧΑΛΚΙΝΟΥ ΑΝΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΑΡΜΑΤΟΣ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ (8ος

)

Διαμ. 6 εκ, ύψ: 3 εκ.

46 Br 1311 ΧΑΛΚΙΝΟ ΕΙΔΩΛΙΟ ΙΠΠΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ (8

ος) Μήκος: 0,08μ, υ:0,068μ

47 Br 3448 ΧΑΛΚΙΝΟ ΕΙΔΩΛΙΟ ΙΠΠΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ (8

ος) Μήκος: 0,08μ, υ:0,05μ

48 B 5631 ΧΑΛΚΙΝΟ ΕΙΔΩΛΙΟ ΙΠΠΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ (8ος

) Μήκος:7,5εκ. ύ:5,4εκ.

49 B

6561+6565

ΧΑΛΚΙΝΟ ΕΙΔΩΛΙΟ ΙΠΠΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ

(συναρμόζει και η λαβή) (8ος

)

Πλ.: 4,9εκ. ύψ: 5,4εκ.

50 M 905 ΧΑΛΚΙΝΟ ΕΙΔΩΛΙΟ ΙΠΠΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ (8

ος) Μήκος: 0,058μ, ύψ: 0,05μ

51 B 1310 ΧΑΛΚΙΝΟ ΕΙΔΩΛΙΟ ΙΠΠΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ (8ος

) Ύψ: 0,071μ, μήκος: 0,061μ

52 B 612 ΧΑΛΚΙΝΟ ΕΙΔΩΛΙΟ ΤΑΥΡΟΥ (8

ος) Ύψ: 0,044μ, μήκος: 0,084μ

53 B 8256 ΧΑΛΚΙΝΟ ΕΙΔΩΛΙΟ ΤΑΥΡΟΥ (8

ος) Ύψ: 0,044μ, μήκος: 0,056μ

54 Br 10380 ΧΑΛΚΙΝΟ ΕΙΔΩΛΙΟ ΤΑΥΡΟΥ Ύψ.: 5,5εκ., Μήκ.:6,3εκ.

55 Br 9871 ΧΑΛΚΙΝΟ ΕΙΔΩΛΙΟ ΤΑΥΡΟΥ Ύψ.: 0,037μ., Μήκ.:0,064μ.

56 Br 6154 ΧΑΛΚΙΝΟ ΕΙΔΩΛΙΟ ΤΑΥΡΟΥ Ύψ.: 0,04μ., Μήκ.:0,058μ.

57 Br 11126 ΧΑΛΚΙΝΟ ΕΙΔΩΛΙΟ ΤΑΥΡΟΥ Ύψ.: 6,4εκ., Μήκ.:7,7 εκ.

58 B 1760 ΧΑΛΚΙΝΟ ΕΙΔΩΛΙΟ ΤΑΥΡΟΥ Ύψ: 13,6εκ.

59 Br

9501/K907

ΑΞΟΝΑΣ ΧΑΛΚΙΝΟΥ ΑΡΜΑΤΟΣ Μηκος 8.2εκ.

ΑΙΘΟΥΣΑ 2Α ΠΡΟΘΗΚΕΣ 15

60 Π 2935 ΠΗΛΙΝΟ ΕΙΔΩΛΙΟ ΗΝΙΟΧΟΥ Υ:9,5εκ.

61 Τc 1958 ΠΗΛΙΝΟ ΕΙΔΩΛΙΟ ΗΝΙΟΧΟΥ Υ:9,6εκ.

62 T 821D ΠΗΛΙΝΟ ΕΙΔΩΛΙΟ ΗΝΙΟΧΟΥ Υ:9,6εκ.

63 Π 2965 ΠΗΛΙΝΟ ΕΙΔΩΛΙΟ ΗΝΙΟΧΟΥ Υ:9,5εκ.

64 Π 2930 ΠΗΛΙΝΟΣ ΙΠΠΟΣ Υ:7,3 εκ., μήκος: 10,5εκ.

65 Tc 3013 ΠΗΛΙΝΟΣ ΙΠΠΟΣ τρίτο τέταρτο 8

ου αι. π. Χ Μήκος: 14,2εκ., ύψ: 9,4εκ.

66 Tc 2935

(86)

ΠΗΛΙΝΟΣ ΙΠΠΟΣ Μήκος: 0,15μ, ύψος:0,10μ

67 T 845D ΠΗΛΙΝΟΣ ΙΠΠΟΣ Μήκος: 11,1εκ. ύψ: 6,4εκ.

68 Tc 2935

(101)

ΠΗΛΙΝΟΣ ΙΠΠΟΣ Μήκος: 11,6εκ. ύψ: 9,9εκ.

69 T 827D ΠΗΛΙΝΟΣ ΙΠΠΟΣ Ύψ: 5,5εκ.

70 Tc 2935

(100)

ΠΗΛΙΝΟΣ ΙΠΠΟΣ Μήκος: 13,7, ύψ: 10,8εκ.

71 T 823D ΠΗΛΙΝΟΣ ΙΠΠΟΣ Ύψ: 4,7εκ.

72 Τ 843D ΠΗΛΙΝΟ ΕΙΔΩΛΙΟ ΤΑΥΡΟΥ μήκος=10,7εκ. Υψος=8 εκ.

73 Π 2931 ΠΗΛΙΝΟ ΕΙΔΩΛΙΟ ΚΡΙΟΥ ΕΛΛΙΠΕΣ Μηκος=10,5εκ., ύψος: 7,4

74 Π 2944 ΠΗΛΙΝΟ ΕΙΔΩΛΙΟ ΣΚΥΛΟΥ μήκος = 7εκ. Υψος =5εκ.

75 Τ 833D ΠΗΛΙΝΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΑΡΜΑΤΟΣ διάμετρος =11,4εκ.

76 Τc 606 ΤΜΗΜΑ ΑΡΜΑΤΟΣ β’ τέταρτο 8

ου αι π. Χ. μήκος =9,6εκ.

ΑΙΘΟΥΣΑ 9 ΟΙ ΘΕΑΤΕΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ, ΠΡΟΘΗΚΗ 54

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

77 Κ 2159 ΜΕΛΑΜΒΑΦΗΣ ΚΑΝΘΑΡΟΣ Υ=12εκ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. ΠΡΟΘΗΚΗ 54: ΟΙ ΠΗΛΙΝΟΙ ΜΕΛΑΜΒΑΦΕΙΣ ΚΑΝΘΑΡΟΙ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ Κ997,Κ2856 ΣΩΣΩΝΤΑΙ ΣΕ ΘΡΑΥΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.

2. ΠΡΟΘΗΚΗ 55: Η ΠΗΛΙΝΗ ΜΕΛΑΜΒΑΦΗΣ ΚΥΛΙΚΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ Κ24 ΣΩΖΕΤΑΙ ΣΕ ΘΡΑΥΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.

3. ΠΡΟΘΗΚΗ 47: ΕΚΛΑΠΗ ΕΠΙΣΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ Χ6590 (ΕΑΜ). ΧΑΛΚΙΝΗ ΚΕΦΑΛΗ ΝΕΟΥ.