Ευκλειδης Β 65

Click here to load reader

 • date post

  28-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  231
 • download

  10

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Ευκλειδης Β 65

 • [:1

 • -

  . , .

  '

  .

  t t .. lotJ l'wclotJ

  6')(0('// r ?,OO=j--?,OOf

  .

  . , .

  '

  .

  '

  .

  c;

  .

  : 210.38.1 1.850, 21 0.38.31.078, : 2310.70.63.54, 2310.70.67.15

  web s: http://www.patakis.gr e-mall: 1.. . [email protected]

  rr qjr

  lirjr r pe r

  ,,;,., ,, . ,. ,,_,;,,., ..

  ..a') n.

  m>

  -- --------- -- - - --- 1') .

  :pj 6ni8;q Eqll'.;j !l8St;,:r;j E"f''rt'i.,;r;.:;:/q

  qfu 3 - q

 • ETAIPEIA 65 c; yc; 2007 ' : 3,50

  e-mai: [email protected] www.hms.gr

  ./

  2 ./

  4 ./ 2007 8 ./ Homo Mathematicus 24

  :; ./ 28 ./ f 36 ./ 40

  : ' , ./ 43 ./ f 46 ./ 50

  . ' ,; ./ 53 ./ f 58 ./ 65 ./ 66 ./ ... 74 ./ 77 ./ 79

  eue u

  ue

  u . n . n . ( .!

  n .

  n

  a.

  ue ue

  eneu u epu u.

  n n

  ..

  34 - 1 06 79 .: 21 3617784 - 3616532 Fax: 21 03641 025 : :

  . .: 2055 ISSN: 1105- 7998

  ':

  : u

  : uu

  :

  : . . .

  .

  $ g v ". g p _ _ / 1J , / y _ i f t . " " ' n _ '

  q , , : u "! .

  . Qlli

  Eler ( 1 7 7 9)

  t ... , , , . tt , t

  ... " "'. :t. 3,50 (12,00 + 2,00 = 14,00) 12,00 ''( t ... . 54 .. 30044 t ...

  : .. .: 210 8160330 YneJBuo unopefou: .

 • 4 2007 48 () .

  :

  ' 65 .l/2

 • () , . , . , . . , .

  . , a , .

  .

  , , , , , .

  , , , , a. , .

  .

  : . , .

  .

  ' 65 .l/3

 • .. . .

  .

  : . . . . . : . . l. 2. 000

  J. ' ' ' ' ' ' 310 31 - < . < - .

  71 7 . asumasa Kanada

  1997 515 29 . . . ' . . 515 ' . .

  : l. . 1761 Johann Henrch Lambert.

  : c; . ; : ' . . l. . 1882 Ferdnand Lndemann e (Sarl Hermt) ( Benjamn Fne - Gerhard Rosenberger Leader books 2001 )

  . . . . , . , . 3 1 . 00, 007, . :

  ' 65 .l/4

 • --------------- -------------

  . (ugust D Morgan) 19 600 . 60 (" normal") . . "" , . . , . mathematcal crcles Rested 1971- .

  .

  __

  9,801 C (4n)!(1103+ 26300n)

  )_1

  J8 n=O (n!)43964n

  schrnosa Ramannjan 19 14.

  , , . 17 .

  . /4. .. 20 () . .

  -

  r-r-----

  r-_ --- r-

  '1'-.r--r'-,,.-

  '\ 1\ I

  2+/=1

  . 1 . ( 2 8 7- 212 xJ . :

  3.14m . 2

  '

  ' 3 10 3 1 /R ' ' ' ' '1 ' ' -

 • --------------- --------------

  , . 90% .

  i r;;

  .. .

  78%. 20 .

  23

  . 5

  b. :5v ; 5 G .... , .. .

  J. Kepler (1571-1630) .. . . . Kepler . 1900 Dad Hlbert Kep/er 18 .

  , 74 18

  .6

  . ... ..

  . 7 4% . 18

  . Car/ Gauss 1831 .

  , '

  ' 65 .l/6

 • --------------- --------------

  , . Fermat. (xv +yv =zv) Ganss.

  1998 Thomas Hales . ( Thomas Hales )

  , , . r = 1m . = /. r , . (500 -428 . ) . (469-399 . .)

  3,14159m2

  . 7

  . .

  na a aav 1\U daUV

  n n un ' . unn

  . . nu

  nc n nn un ' . pn .

  ye n

  ' n . fn

  n nn ' uu

  4 . . . nu -!!!!!!!!!!!------

 • ..., -

  .

  .

  .

  24 27

  - 2

  2007

  I

  24 () .

  1 4 : , , , , , , , , , : , , , .

  , ,

  ,

  , l:

  , ,

  , ,

  , ,

  .

  .

  1. ABCD = BC = CD, AC - BD -

  . = DE , , , LBAD + LADC = 120.

  LBAC = LBCA = ,LCBD = LCDB = S - DC.

  AE=DE, - CD DE

  sin(2 +) sin( + ) sin( + ) sin( + 2) : sin(2a+ ) =sin(a+2),

 • --------- - --------

  (1) (2) : 2(LAEB) = LBAD + LADC = 1 20 . ADS , LBSC = 60 . LAEB = 60 = LBSC

  SBEC . LBSE = LBCE = LBAE AE=ES. ES=ED.

  ABD : , ++

 • --------- - --------

  AED . ECD ED . ABEF . ( BEF BEF BF (* )) (* ) BEF BF , ABCD . ( )I.

  '

  '8;:-""'"""'" '-,_

  -...,_-.:--------------' c

  BCE : + = . AED : I EA.D + EDA = . ABEF : + + 2 = 180

  ----:--------- c _.

  _)( 1

  D

  + f> = 120 . EA = ED .

  EF AF AEF = EAF = .

  : EAD ++ + f>l = 120 EAD +D 1 = + = . =60

  ABEF . = AF = CD AEF

  DEC .

  f: 1R 1R

  (!( ) + y} =(!( ) -y } + 4f(x)y, x,y JR.

  f = .

  f * . 0 JR f ( 0 ) * y = ( ) ,

  4f y JR. , 0 y y,

  = f ( f ( ) + } -f ( f ( ) -) y1,y2 JR (1) -Yz y

  2 y , ;y, = ((, ) + )-((, ) -}

  (1)

  y1, y2 1R 1 (y 1 ,y 2 ) = f( 0 ) + - Yz 2 (y 1 ,y2 ) = f( 0 ) - -Yz 2 2 -z =f( 1 ) -f{2 ), 2f(1)- =2f(xz)-Yz (2) 2 , y f ()-y

  f (2f(x ) - ) = f(y ) + 4f(x ) (f(x ) - )

  ' 65 . l/10

 • -------- - --------f(y)-2 = f(2f(x)-y)-(2f(x)-y)2 . (3)

  , y 2 (3) 1 ( , y 2 ) , 2 ( , y 2 ) , ,

  f()-12 = !( 2f( )-1) -( 2f()-1 )2 f(y2)-;

  = f( 2f( 2)-2 ) -( 2f(x2)-2 )2 ,

  (2) f ( ) -y = f (y2 )-y;. y1,y2 R f(x )-

  2 = c R, R f(x) =

  2 + c,c R.

  .

  f = . f * . y = f ()

  f ( 2 f {)) = ( 2 f {) )2 + f {), JR. => f {) = 2 + f {), 2 Im f , Im f f.

  g(x) = f(x)-x2-f(O), R ,

  g(x) =, 2 1m/ , g ( f () + ) = g ( f () - ), , y R . ( 1 )

  , ( 1 ), y = f () - 2 f ( z ) , , z R , g ( 2(/{ )-f( z )) ) = g( 2f(z )) =, x,z JR.. (2)

  4 f () y = f ( f {) + y) -f ( f {) - ) , , y R , , R f () * ,

  lmf -lmf =R. (3)

  , (2) (3) {} = {g ( 2(f(x)-f(z))) :x,zE1R} = g (21R.) = g (JR.) , g () = , R , f () = 2 + f (), R .

  {1 ,2, . . . ,n} (l) + (2) + +( ) . {1,2, . . . ,n} 1-1

  .

  ' n * (l) + (2) + + (n) = ' Q. (1) (1)

  (2) + (3) + + (1) . , k { 1, 2, ... , n} , rk := (k)+ (k+1)++(!) EQ.

  ak : = n + n + + J; , k * k

  ' 65 . l/1 1

 • --------- - -------- ak < .J;; + 1 , k *,

  '= (1)+(2)++(n) 1 , f.2 -1 { (1 ) , ... ,( n -1)} . ' j < n (J) = f.2 -1. ,

  .e < .f.2 -1 + (j + 1) + + .Ji2 < Fn + 1 < .e + 2 f2 -1 + (j + 1) + + .Ji2 = .e + 1 2.e + 2 =(}+ 1)+ + .Ji2 < Fn + 1 < .e + 2, .

  f. = 1 , n {1,2,3} . n = 1 n = 3 - . -, n = 1 J = 1 , n = 3 : J2 + 3 + .J = 2. n = 2 .

  ! ,,, -i! n > 2, cl' c2' c3 n-

  C1 n C2, C2 n C3, C3 n C1 . C1 n C2 n C3

  \:_ )'Fc C, n C2 n C3 , -

  . Ci . , , . . . c, n C2 n C3 1 C, n C2 n C3, 2IC, n c2 n c3 . 2IC, n c2 n c3 s 3n'

  c, n c2 ' c3 s 3; J' n;::.: 3' ( c, ' c2 n c3 ). :

  n- C1, C2 ' 65 .l/12

 • --------- -

  2n- . 2n- , Pz, . . . , ?zn C . - C3 , n , f>sP , 1 ( , n ) C , Pg, 2 , . I c, ' c2 (1 c3 = 32n J' n 3

  ''''''"''';c ( - ), 1 9- 3 1 2007 . . :i':> \: Xi\ ''' Ha Huy Khoai

  ) ;. . '( 93 2 . .f'i -.:'.,: 1 ') : .. 184, 184, . 168, 155,

  154, . 1 5 1, 1 49. 33 89 :

  . ,

  , , ,

  , , .

  . . -y .

  a1 ,a2 , ,an . i,(l::;; ::;; n) d; =max{a1 :l::;;j::;;i}-min{a1 :i::;;j::;;n} d=max{d; : ::