Ολόκληρη η απόφαση της μπύρας.

of 588 /588
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2682 11 Δεκεμβρίου 2015 29855 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφασης* 590/2014 Λήψη απόφασης επί της αυτεπάγγελτης έρευνας στην αγορά ζύθου για διαπίστωση τυχόν παράβασης του άρθρου 2 Ν. 703/1977, νυν άρθρου 2 Ν. 3959/2011 κα− θώς και του άρθρου 82 ΣΕΚ, νυν άρθρου 102 ΣΛΕΕ και επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 8461/29.12.2006 καταγγε− λίας της Μύθος Ζυθοποιίας Α.Ε. για παράβαση του άρθρου 2 Ν. 703/1977. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 20η Μαρτίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, με την εξής σύνθεση: Πρόεδρος: Δημήτριος Κυριτσάκης Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Λουκάς Μέλη: Βικτωρία Μερτικοπούλου, Φραγκίσκος Αρμάος, Νικόλαος Νικολαΐδης, Δημήτριος Δανηλάτος, Ιωάννης Αυγερινός Γραμματέας: Παρασκευή Α. Ζαχαριά Το τακτικό μέλος/Εισηγήτρια, Λευκοθέα Ντέκα δεν συμμετείχε στη συζήτηση της υπόθεσης, λόγω της υπο− βληθείσας δήλωσης αποχής και της αποδοχής αυτής από την Ολομέλεια της Επιτροπής. Θέμα της συνεδρίασης: Λήψη απόφασης επί της αυτεπάγγελτης έρευνας στην αγορά ζύθου για δια− πίστωση τυχόν παράβασης του άρθρου 2 Ν. 703/1977, νυν άρθρου 2 Ν. 3959/2011, καθώς και του άρθρου 82 ΣΕΚ, νυν άρθρου 102 ΣΛΕΕ και επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 8461/29.12.2006 καταγγελίας της Μύθος Ζυθοποιίας Α.Ε. κατά της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας Α.Ε. για παράβαση του άρθρου 2 Ν. 703/1977 Η ως άνω συνεδρίαση ορίσθηκε μετά από αίτημα ανα− βολής της αρχικώς προγραμματισμένης για την 20η Φεβρουαρίου 2014 συνεδρίασης, το οποίο υπέβαλε η εταιρία «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ Α.Ε.» και έγινε αποδε− κτό από την Ολομέλεια της ΕΑ κατά την 6η/22.1.2014 Συνεδρίαση. Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης τα νομίμως κλη− τευθέντα ενδιαφερόμενα μέρη παραστάθηκαν ως εξής: α) η καταγγελλόμενη εταιρία με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑ− ΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ Α.Ε.», με τους νόμιμους εκπρόσωπούς της Ζωούλλη Μηνά, Διευθύνοντα Σύμβουλο, Βασίλειο Κουτσομύτη, Διευθυντή Πωλήσεων και Κωνσταντίνο Βαλκανά, Διευθυντή Πωλήσεων και μετά των πληρε− ξουσίων δικηγόρων της Επαμεινώνδα Λαμπαδάριου, Κωνσταντίνου Λαμπαδάριου, Ιωάννη Σταυρόπουλου και Ευανθίας Τσίρη και β) η καταγγέλλουσα εταιρία «ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ Α.Ε.» με το νόμιμο εκπρόσωπό της * Από την παρούσα απόφαση έχουν παραλειφθεί, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ.7 του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ 54/Β΄/16.1.2013), τα στοιχεία εκείνα, τα οποία κρίθηκε ότι αποτελούν επιχειρηματικό απόρρητο. Στη θέση των στοιχείων που έχουν παραλειφθεί υπάρχει η ένδειξη […]. Όπου ήταν δυνατό τα στοιχεία που παραλείφθηκαν αντικαταστάθηκαν με ενδεικτικά ποσά και αριθμούς ή με γενικές περιγραφές (εντός […]).

Embed Size (px)

description

Απόφαση 590/2014 της Επιτροπής Ανταγωνισμού επί της αυτεπάγγελτης έρευνας στην αγορά ζύθου για διαπίστωση τυχόν παράβασης του άρθρου 2 Ν. 703/1977, νυν άρθρου 2 Ν. 3959/2011 καθώς και του άρθρου 82 ΣΕΚ, νυν άρθρου 102 ΣΛΕΕ και επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 8461/29.12.2006 καταγγελίας της Μύθος Ζυθοποιίας Α.Ε. για παράβαση του άρθρου 2 Ν. 703/1977.

Transcript of Ολόκληρη η απόφαση της μπύρας.

 • . 268211 2015

  29855

  . * 590/2014

  2 . 703/1977, 2 . 3959/2011 82 , 102 . . 8461/29.12.2006 .. 2 . 703/1977.

  1 , 1, , 20 2014, 10:00, :

  : : : , , , , : . /,

  ,

  .

  : 2 . 703/1977, 2 . 3959/2011, 82 , 102 . . 8461/29.12.2006 .. .. 2 .703/1977

  20 2014 , .. 6/22.1.2014 .

  :) .., , , , , , , ) ..

  * , 28 .7 ( 54//16.1.2013), , . []. ( []).

 • 29856 ( )

  - , , .

  , . 2 3 23 ( 54/16.1.2013), . . . 1808/26.2.2014 .. , , , , , , [ . . .] .

  : ) .., [.. .] , [ . . .] , [.. .] , , , ) .. [ .. .] , [ . . .] , , [ .. .] , -, .

  , , . 2192/14.3.2014 .., . . . 9704/11.12.2013 , , , .

  , .., .. .

  , .., - .. - .

  , , . , ..., , , . , : , , , , , . , .. ( , , ) . , ,

 • ( ) 29857

  , .

  .., .., . .., .

  , ... .

  , , , , , , , , , ... , , , . , , , , , , , . , , , , , , . , , . , , , , , ,

 • 29858 ( )

  1.

  , .., , . 2 23 , , , 23 . .., . , .. .. , , .. , . . . 9704/11.12.2013 . , , , .. ' , .

  , ... . , , , , , , , , , , ..., .. 4 23 , , , , . , ..

  1 25 . 6 . 3959/2011. . ECN Recommendation n Commitment Procedures, . .4.

 • ( ) 29859

  .. .. , , 5 23 . .. , , .. .

  , , , . . . 9704/11.12.2013 . , , , .. .., . , , :

  i. 2 . 703/1977 - 2 . 3959/2011, 82 - 102 ..

  ii. .. , , .

  iii. , .

  iv. 2 . 703/1977, 2 . 3959/2011 82 - 102 , ( 1998 ), .

  v. , .

  vi. , (.. ), .

  vii. . 21.3.2014, 9:30 , , .., . . . 9704/11.12.2013

 • 29860 ( )

  , ' o , [.. .] , . , , .. . , / , / . . , .. .. [.. .] ... , .., , .

  24.3.2014, 9:30 ( .. [.. .]), , , , .. 22 . 6 .. . , 28.3.2014. , .., [ .. .] [.. .] . 31.3.2014, 9:30 ( .. [. . .] [ .. .]) .., [.. .] .. [.. .] [.. .] .

  1.4.2014, 10:00 ( .. [. . .]). .. [. . . ] , , .

  ..

 • ( ) 29861

  [.. .] [. . .] , , , .

  .., , , , ) 23 . 1 , [. . . ] , [ . . .] ) .. 22 . 6 .. . , 17.4.2014, 28.4.2014, , , .., 25.4.2014 30.4.2014, .

  14.4.2014 9:30. ... , ) - .. (. . . 92/31.03.2014) ) .. (. . 94/01.04.2014) . [.. .] [.. .] 24.03.2014 31.03.2014 . , - .. , , , , , 16 21.3.2014, - , .

  , ... , , , , , , , , , , , [.. .] [.. .] .. 24.3.2014 31.3.2014.

  , .. ...

 • 29862 ( )

  , , .. , 01.04.2014 20 .. , 17.4.2014.

  , 23 . 1 , [. . .] , [. . .] .. , [ . . .] , - . 15.04.2014, 9:30, [ . . .] , ... .. ( , , ). , 14.4.2014 . . . 92/31.3.2014 . , .. . .. ... , , , (5) , . , , , , .. 22 . 6 .. . , 06.06.2014.

  10.06.2014 , , 18.06.2014.

  1 , 17 2014 ( 11:00), 18 2014 ( 17:00) 19 2014 ( 10:20), , , , .

 • ( ) 29863

  , , . . 9704/11.12.2013 , ( ), , 22 . 6 .. ,

  :

 • 29864 ( )

 • ( ) 29865

 • 29866 ( )

 • ( ) 29867

 • 29868 ( )

 • ( ) 29869

 • 29870 ( )

 • ( ) 29871

 • 29872 ( )

  .

  .1.

  1 , .. ( ) . . 8461/29.12.2006 .. ( ) 2 2 . 703/1977 , , , , , , .

  .2. ..

  2 29.12.2006 . . 8461 .. ( ). , , , , : ) , , , ) / , ) ( / , , , , ). , , , , , , , .

  3 , key accounts ,

 • ( ) 29873

  2003 .

  4 :

  () .

  () 2 [ 22] . 703/1977.

  () .

  () .

  () .

  5 , .. , 3.

  .3. ..

  6 18.02.2009 o .

  7 o 4. , 27.05.2009 ... 5 , ,

  2 2 . 703/1977 , 2 . 703/1977 .. . 3 20.11.2008. 4 . . 2133/11.03.2009 , , [ . . . ] . 5 18 ( ), , : .

 • 29874 ( )

  6. , . 1608 09.07.2009 , . 28.09.2009 ( ). 30.10.2009 . 96/2009 , , 7. , 13.10.2010 15 . 2274/2010, . , , , , , .

  8 2274/2010 15 29.12.2010 () . 21.09.2011. , , 29.5.2012 , 20.6.2012. 10.10.2012 3830/2012 , . , , [. . .] . 12.11.2012 . 652/2012

  6 .. . 7 09.12.2009 . 96/2009 , , , . 96/2009 . 22.12.2009 134/2009 18 , , . , , . 4.2.2010 20/2010 18 , .

 • ( ) 29875

  20.01.2011 2274/2010 .

  9 , - , - . 9704/11.12.2013 .

  II.

  ..

  10 .. . , , ( ), 8. 1963 Heineken N.V. ( Heineken) []% . Heineken Amstel 1968 2012, . : Amstel, Amstel Pils, Amstel Bock, Amstel Radler, Heineken, , Fischer, Buckler, BIO 5, Amstel Light, McFarland, Erdinger, SOL, Murphys, Duvel, Chimay, Kirin, Moretti, Desperados, Krusovice, Strongbow 9.

  11 [] ( 1 04.03.2014, . 39), . []% . [] 10. 25 11 11. , Amstel 1977 . , . 2001

  8 1965 Amstel. 1975 1985 , .. . 1993 [ http://www.athenianbrewery.gr/50-xronia-eimaste-edw/istoria/#sthash.aMUs2S6P.dpuf ]. . . 9 , 1981 Heineken, 1990-1993 Buckler 10 , 1999-2000 Fischer , 2006 Amstel Pulse 5 Heineken, 2007 BeerTender Segredo, 2009 Krusovice, Moretti, Tiger, 2010 5, 2011 Amstel Pils, 2012 SOL, 2013 Amstel Radler, STRONG, 2014 Amstel Free Affligem. [], . 39 []. 10 04.03.2014. 11 ( 10%) 20% .

 • 29876 ( )

  2004 Heineken, Heineken UEFA Champions League. , , , , . , 12, HEINEKEN , , . . , , . ( , ) HEINEKEN .

  ..

  12 13 , , . 1968 Henninger Hellas . 1989 Brasseries Kronenbourg Henninger Hellas, 1992 . & Y . 1994 2000 ( ..). 2002 2006 Scottish & Newcastle Plc. 2008 Carlsberg Breweries A/S Heineken NV Scottish & Newcastle Plc (S&N) 25.01.200814. S&N Carlsberg Heineken , Carlsberg S&N , ( Carlsberg Breweries A/S Carlsberg International A/S 100% Carlsberg Breweries A/S).

  13 H , , Mythos, Kaiser Henninger, . , : Carlsberg, Corona Extra, Guinness, Kilkenny, Grimbergen, Schneider Weisse, Magnes Somersby.

  12 04.03.2014, . 11. 13 :http://www.mythosbrewery.gr. 14 . . COMP/M.4952 Carlsberg / Scottish & Newcastle Assets 07.03.2008 COMP/M.4999 - Heineken / Scottish & Newcastle assets 03.04.2008.

 • ( ) 29877

  , , Mythos, 40 .

  .

  04.03.2014 , , 21.03.2014:

  A. , .. 15/

  14 , 16 .. 29.12.2006, [ 20.11.2008] , .

  15 . / , . , 19 . 4 .. 17: ... ... , . , , , . , 15 . 1 () 773/2004 ( , . ) 26 , .. C 325 22/12/2005 ( ... ). , , ,

  15 . 04.03.2014, , 7..2, . 246 . 16 . 04.03.2014, , 7., . 232 . . 233. 17 . 8275/15.12.2006 ( 1890/29.12.2006) , . 963/30.3.2001 ( 361/4.4.2001) , , , .

 • 29878 ( )

  , , [. . 5 . 3 ] . , , , ..18 , . 8461/29.12.2006 , , . . 7565/30.10.2008 , . , , , , ( , -, ).

  16 , , , . 04.07.2001 ( . . 1851) , , .., , . , , ( 19), Z 18.07.2008 20 . , 22.05.2006 , [. ], , 1 2 . 703/77 81 82 . 21,

  18 . 520/VI/2011 TASTY FOODS (Tasty). 19 . 16 21.03.2014. 20 04.03.2014, . 233. 21 . , . . 1141/23.02.2007,

 • ( ) 29879

  . , , . , 2006 [75-80]% , , 2 . 703/1977 82 [ 102 ] [. 2006 ]22.

  17 AZ .. 20.04.2011 , , ( 50 . 6 . 3959/2011) 23, , . 3959/2011 . , , .. , , ( ) , 24. , , . , ( ) .. ..

  3203/04.06.2007 3239/06.07.2007, : , 1, 2 2 . 703/77 81 82 ) . 22 ( 18.07.2008) : 18.07.2008 2 . 703/77 ( ) , , 7.06.2012 , , , . 23 . 04.03.2014, , 7., . 235 . . 21.03.2014. 24 , . 236 . , . 5 10 , 279 , . , () .. .. .

 • 29880 ( )

  .25. , , 18.07.2008 .. , .., .. 28.11.2008, , , .. - , , 26. , 2008 , . , . 3959/2011 27. ( ) 42 . 3959/2011 25 1/2003. , 28 . ( , ) , , , , 25 , 20.12.2013, .. 20.12.2008 ( ) 105 .. . 134/2009 . 26 18.07.2008 .., 4.07.2001 , , 6.06.2007 . 3239/06.06.2007 , , , 18.07.2008 .. , 4.07.2001. 27 , . 3959/2011 ( 42 2), , , . , , . 28 04.03.2014, , 7..2., . 246 .

 • ( ) 29881

  , .., (2001 2008) , 29. , , , .

  18 , () , . , (. ) () , , , , () , 30. , , . , :

  19 , , ( , ). , (. ). , , , . , (, , , ), (

  29 , , , , , .. . 30 . . -405/06 ArcelorMittal . , . 167. . C-113/04 P Technische Unie BV , . 61-69 ( , , , ).

 • 29882 ( )

  ), , . , 1998 , . 31, , . , , , , . , , , . , , , ( - . )32.

  20 , () 1998 () .

  21 , , 33.

  22 , , , . , , , , 34 (, , ). , ,

  31 . . 32 . 33 . , -60/05 UFEX , . 56-57: , , , . . 3793/2012, . 21. 34 . . T-305/94, T-306-94, -307/94, -316/94, -318/94, -325/94, -328/94, -325/94, -329/94, -335/94, Limburgse Vinyl Maatschappij NV .. , .122 126. . 3793/2012 1227/2013.

 • ( ) 29883

  , ( ) , ( , ), () . , , , , , 35. , , , , . , , 30.10.2009 . 96 , , . () , , , , , ( ). , , , .

  23

  35 . .3 ( ). , 59 , 23 , 33 . , 113 14 4 , 31 30 , 47 42 12 , 3 6 . 50 key accounts 180 .

 • 29884 ( )

  , , , , , , , . , , . , , , , , ( ). , 36, , , , , , , . , () , , , , , , , 37. , , , , , 38. , , , , . , () , , 39,

  36 . 16.06.2011, T-240/07, Heineken Nederland BV, Heineken NV, , . 298 . 37 ., , Technische Unie , 286 , 64. 38 . Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied Technische Unie , . 245 , . 87. 39 [ . . . ] [ . . . ] - [ . . . ] [ . . . ] [ . . . ] [ . . . ] [ . . . ] , [ . . . ] - - - . .

 • ( ) 29885

  . , , . , , ( ) , , . , ( [. . . ] 40 [. . .] , , ) , , , , , , .., . , () , , , .

  24 , , , , , 41. , , ( ), . , () , , (. )42. , ,

  40 [ . . . ] [ . . . ] , 21.07.2008 . 41 . . . T-305/94, T-306-94, -307/94, -316/94, -318/94, -325/94, -328/94, -325/94, -329/94, -335/94, Limburgse Vinyl Maatschappij NV .. , (, 201/09P C-216/09 P ArcelorMittal , . 118, C-113/04P Technische Unie BV , . 60, 61, C-167/04P JCB Service , . 64, -60/05 UFEX , . 56-57 ..). 42 . -405/06 ArcelorMittal . , . 167 C-113/04 P Technische Unie BV , . 61-69 ( , , , ).

 • 29886 ( )

  43. , . ( , ). , , , .

  25 , , . 703/1977, , , , , . , . 3959/2011, ( 42), , ( 50, 6), . 3959/2011 , . , , . 2 42, , 44. , ( ), , , .

  26 , 25 1/2003 ( ) . , , , , , , ( ). / 45. , / , . , , , , (102 ), , .

  43 . 580/VII/2013 ( .. ). 44 , . 45 . C-550/07P, Akzo Nobel Chemicals, . 102. . 3793/2012, . 21.

 • ( ) 29887

  27 , , . , . () , , , , , .

  28 , / . , . , , , , , (. ). , , 46. , , o , 47. , , , , , , ( ). , , , ( , ). , , 48, .

  29 , ()

  46 . 2410/2009, .23 2595/2013. 47 . 3262/2011 ( . 703/1977 ), 3915-3918/2011. . 3831/2013 3356/2013. 48 . .

 • 29888 ( ) , . 3959/2011 () , . , , , , . . 3959/2011 ( ) . , , , , . , 42 . 3959/2011 25 1/2003 ( ), , , . 3959/2011 42 50.

  30 , , , , 49. , , , . .

  B. ..

  31 50 .. 29.12.2006 , 30.03.2007, 29.10.2007 6.03.2008 , 07.09.2008 ( 24 4 . 703/77), . ( 458/2011), , ( 458/2011). ,

  49 . 563/VI/2013 , . 229 . 50 4-03-2014 (, 7., . 240 .), 21.03.2014.

 • ( ) 29889 .

  32 , .. 7.09.2008. , 51, , , , , , , 52, 53. , , , 24 . 4 . 703/1977. , 54, . , , , , , (. ). , , , , , , ( ), .

  33 ,

  51 . 3915-3918 3920/2011. 52 . . 3727-3739/1997, . 9. 53 . ... 3920/2006. 54 . 10 . 5 . . 458/2011, . 29.

 • 29890 ( )

  , ( ). , , , , . , , , , 55, 2009 ( 2010, ).

  . /

  34 56 .

  35 , , , , . . . 9704/11.12.2013 , .

  36 , , . , , , . , 57. , , , 58

  55 , , , , , , 18 .., . 56 . 04.03.2014, , 7./.1, . 241 . 57 B. 520/VI/2011 ( . Tasty), 869/2013, 369/V/2007, . 68 . C-43/82 63/82, VBVB & VBBB , . 1984, . 19, . 25, C-62/86, kzo , . 1991, . -3359, . 16. 58

 • ( ) 29891

  , 59. , , , 60.

  37 , 61 , , , , , , , (. 29.3.2012, C-1/11, Interseroh Scrap and Metals Trading, . 43, 14.2.2008, C-450/06, Varec, . 49 ).

  38 , , , , , , , 62. , ( ),

  (. 24.06.1986, 53/85 Akzo Chemie , . 28, () 1/2003, 27 . 2). (.. , , , , ..) ( 18.09.1996, T-353/94 Postbank NV , . 87). / , , . , (.. ). 59 B. 15 ..59 , , 27 . 2 () 1/2003, 15 . 2 16 . 1 () 773/2004, , C 325 22/12/2005, . 10. . , , T-7/89, Hercules Chemicals , . 1991, II-1711, . 54. 60 B. -36/91, ICI , . 1995, -1847, . 98. 61 3717/2012 , 2365/2013 ( 2007/2013, 2447/2012 ). 2006, 2013. 62 . 25.10.2011, C-110/10 P, Solvay , 47 . 29.3.2012, C-1/11, Interseroh Scrap and Metals Trading, . 43, 14.2.2008, C-450/06, Varec SA, . 47 . . . 2007/2013, . 12 ., 2365/2013, . 11, 520/V/2011 (TASTY FOODS) . 9 . 869/2013, . 4-5.

 • 29892 ( )

  , 63. , , 64. , , , 65.

  39 , 15 . 6 , , , , ( ) , , . , , .

  40 , 66 ( 15 . 6 ) , , , , , , 67. 63 25.10.2011, C-110/10 P, Solvay , . 49. 64 . 29.04.2004, Tokai Carbon , -236/01,-239/01, -244/01 -246/01, -251/01 -252/01 . -1181, . 40, . 65 . 27 . 2 () 1/2003 , 16.12.2002, 81 82 L 1 04/01/2003 . 1 25 ( () 1/2003), 81 82 (2004/C 101/05), . 67, 81 82 , 53, 54 57 , () . 139/2004 (2005/C 325/07), . 24 25, ( ). 66 . 15 : . 67 . 2365/2013, . 11 2007/2013, . 12, : [] , , , , , , , , , . . EA 369/V/2007, . 68, 75, 76 .

 • ( ) 29893 , ratio , 15 . 7 , (, , ), , , , , , 68. , , , 15 , : , (. 5), (. 7) , , , (. 7), , , (. 11) , , , , , (. 12).

  41 , 69, 70,

  , , , . . Tokai Carbon ( 29.04.2004, -236/01,-239/01, -244/01 -246/01, -251/01 -252/01 . -1181). 68 , , , . , , . , . 69 , . 851 . , , , , , , , .. 70 . : . . 14 () . 773/2004 . 07.04.2004 81 82 , . . 24 25 81 82 , 53, 54 57 , () . 139/2004 (2005/C 325/07), . . 67

 • 29894 ( )

  , . 27 . 2 () 1/200371.

  42 , , , , , , , . , , - . , , . , , .

  43 , .. . . 10091/24.12.2013 . . . 309/13.01.2014 , , , , , ( , , , , . . 8461/29.12.2006 .. 20.11.2008, ). , , (

  81 82 (2004/C 101/05). 71 , , . . , ' 11 14. .

 • ( ) 29895 15 . 7 ).

  44 , . . 340/14.01.2014 , , , , , 16.01.2014, 23.01.2014 30.01.2014, . , , , ( , ), , (, ).

  45 , . . 318/13.01.2014 , . . 318/05.02.2014 () , 72 , , , . , , 73. , , , , , ( / ), , (

  72 .. , (.. / / ), (.. [] , , , ). , , , , , . 73 , , , .

 • 29896 ( )

  15 . 12 ..).

  46 , . . 625/17.01.2014 , , ( ), . . 625/28.01.2014 , / 74 , , , . , , , , . , , , , , . , , , , .

  47 , , , , , / / (, ..) , , (. 15 . 12 ) . (, , key accounts, - ..) , / .

  74 .. ( ), (.. , - , , ..-, , ).

 • ( ) 29897

  . , , , , , , .

  48 , , , , , . , , , / () . , ( ) . , , , .

  49 , , , 75, , , . , , , . , , , , , , : ()

  75 , , , ( 16 21.03.2014, . 22 , , ).

 • 29898 ( )

  ( ), , () , , , 76. , . , . , , (, , ).

  50 , , , . 77 , , , . , , , , , 78. . , .. , ,

  76 . . 15 .., , .. C 325 22/12/2005, . 8-24. , . T-65/89 BPB Industries British Gypsum, . 1993, II-389, C-310/93P BPB Industries British Gypsum, . 1995, I-865, T-221/95 Endemol , . 1999, II-1299, . 69, T-5/02 Laval , . 2002, II-4381, . 98 . 77 . . 78 . . . 869/2013, . 5, : , [] [], , , [] , .

 • ( ) 29899

  . , , .. , .

  ..

  ..

  51 , 29.11.2012, . . 9440 .. ( ), . , 07.03.2013 05.04.2013 . . 2173 2960, , . , , , , , , , . 2000 . , , ...

  52 09.08.2013, ..79 [. . .]80. 26.08.2013 - 81 9.8.2013 -

  79 . . 6386/09.08.2013. .. [ . . . ] , [ . . . ] : [ . . . ]. 80 , 2 . 3959/2011, 1 . 146/1914, 15 . 1 . 3377/2005, 102 , , , . 81 . . . 6637/28.08.2013 . - .. : [ . . . ] . [].

 • 29900 ( )

  .

  53 ( . 92/31.3.2014, 106/11.4.201482, 138/13.5.2014), . . 1808/26.2.2014 23 . 2 83 . . 165/18.06.2014 84.

  54 , , .. , 23 . 2 , - .

  55 .. ( 23 . 4 ) , 23 . 5, , , , 23 . 5 . , , 15 20 2014, , - , , , . , (

  82 . 92/31.3.2014 , , / . [ . . . ] . 83 : () , () 235 225 117/2013, () , 231 117/2013 , () , () , () - , () , () Heineken NV . 84 M 23(5)() 117/16.1.2013 , - ...

 • ( ) 29901

  ). , , , 15 . 9 , , ( , ..) , , .

  56 , , , , 23 .

  57 .. 4 23 , , , , , , 23 . 5 , :

  - .. .. ..

  - ,

  - .. , .. .

  .

  58 85 , , 23, . ( , , ) . 15 9 . 3959/2011

  85 14.03.2014 .

 • 29902 ( )

  , , . 3959/2011 43 .

  59 , , 4 5 23 , . 2 , 20 1 6 , , , . , , .., , , , 23 4 5 , , , 23 2 , . 23 5 , , , , , , . , . , .

  60 , , , , . , , ( ), , . , ( 5 2 ) . , , . 4 5 23 43 20 1 , 6 . K ,

 • ( ) 29903

  23 5 .

  61 , . , . 3959/2011 , . 86. , , , ( ) .

  62 , , 87, , ( )88,

  86 27 . 3 . () 1/2003: 27 - , [] 3. . , . . 13 () 773/2004 , 7.4.2004, 81 82 ( L 123 27/04/2004 . 18), : 1. 5 11 [: , ] , . 2. , , , 1, , , 1, . 3. . . 87 . 23 . . 17.01.1984, Vereniging ter Bevordering van het Vlaamse Boekwezen, VBVB, Vereniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels, VBBB, , . . 43/82 63/82. . 19, . 18. . 28.02.2002, Compagnie gnrale maritime .. , T-86/95, . II-01011, . 468, , . 88 , 26.2.2014 232 117.16.1.2013, , . ,

 • 29904 ( )

  .

  63 89, . 4 5 23 , , , , , , , .

  64 , , , , . , ,

  , . , . H () . , / . 1998. , 2003 . , 1.11.2006 , 8-11-2006 ( 23-1-2007). , . ([ . . . ] ). , , () . , . , , . , , , , (.. , ..). (incident reports), . 89 ( / ).

 • ( ) 29905

  , , , .

  65 , , . , , , 23 ( 117/2013), , - - ) ) (15) (10) .

  66 , , , , , , , 90 . , , 91.

  67 , , () . , , 23 . 4 5 ( , , ..). , , , , , () , ( ) (. . -96/92 27-4-95, 1995, . 611-615 15 . 9 -). , ,

  90 . - 14.03.2014, . 5 . , . 91 , contra legem .

 • 29906 ( )

  , 92.

  68 , , .

  69 , , , , , .

  70 , 93 , . , 23 26.2.2014, , , .

  71 , , , , , ( ). , . , , . , , , 94.

  72 , , 95. , 96,

  92 23 . 1 . 93 . 245//2003 []. 94 ., a majore ad minus, 15.07.1994, Matra Hachette SA , T-17/93, . II-595, . 34. 95 . . . 165/18.06.2014 . 96 , . . 92 /31 .3 .2014 , 106/11.04.2014, . 138/13.05.2014 . . 159/05.06.2014. , . . 92/31.3.2014 - .. : 1) / / () / , , , . , . 106/11.04.2014 , / /

 • ( ) 29907

  / , . , , , . , , , , , , 97.

  . , , . 92/31.3.2014 , , , : 1) , , , 2) . ( . . 106/11.04.2014) M , , [ . . . ] . , : 1) / () / , , , [ . . . ] , . . . . 138/13.05.2014 [ . . . ] , , . . 159/05.06.2014 ( , , , ) , 18.06.2014, / ( , ) , . 97 (159/18.06.2014),

 • 29908 ( )

  , . , , [. . .] , , . , . , .

  73 , 20 ( , ): 1. K ' , . 2. T . , , () , . ( ). , , . 2 , , , , () . , 20 . 2 , (), ) ( 2667/1982, . . . , 2001, . 159 . 16) ) ( 1226/75, 2383/76 .). , , , ( , , , ), ,

  . ( . 106/11.04.2014 ) .

 • ( ) 29909

  , , , , , , 98.

  74 . 9 15 159 27 . 3051/2002, , , .

  75 . . 3959/2011 ( 413) , , , . 2 , 2 37 ..., . , , , , , , , , , , . , , . , . , , , , , .

  76 . 3959/2011, 99,

  98 . 29.10.1980, Heintz van Landewyck SARL .. (FEDETAB), . 209 215 218/78, . III/T207, . 16 18. 99 , , [ 81 82 , 53, 54 57 ,

 • 29910 ( )

  , . , , , , , 27 . 3051/2002, , , .

  77 , ( 15 . 9) , , , .

  78 , , , 23 , , , , / 100.

  79 , 101

  () . 139/2004 (2005/C 325/07), . 2 . , : () . 1049/2001, . 100 23 : 1. , , , , , , , . 2. , , , (15) . 3. , , , , (10) , (5) . 4. 2 , . 5. 4. , , , , , : ) , 5 22 , / ) , , / ) . 101 . 106/11.04.2014, 1) / () / , , , . [ . . . ] , .

 • ( ) 29911

  .

  80 , ) , ) . , , . , , , , , .

  81 , , , , , ( ). , , .

  82 . . 92/31.3.2014 - .. () / / 102.

  83 , 11.04.2014 / / ,

  102 , , , .

 • 29912 ( ) 103. , . 106/11.04.2014 ( . 92/31.03.2014 [. . .] 09.08.2013 ), [. . .] 21.03.2014 104 [. . .] [. . .], 08.04.2014. , ([. . .]) [. . .] , , , (. 29.7.2013 [. . . ] , 9.8.2013 ). , [. . .] [. . .] , , , (vexatious litigation).

  84 09.08.2013 , 8 21.03.2014, 4 23 . [. . .] 8.4.2014, . [. . . ] 14.4.2014. , [. . .] 14.04.2014 , , . [. . . ] .

  85 , . . 92/31.03.2014 [. . .] ,

  103 . . 106/11.04.2014 M : []2) / / , 3) 1 , 4) , , 1 , 5) . 104 274/21.3.2014.

 • ( ) 29913 [. . .] , . , . . , , 105.

  86 , Heineken NV, , , - 106. , Heineken NV () .. (), . , , , Heineken NV.

  87 , , , , 107,

  105 , : / / . 106 165/18.06.2014 . 107 . 17 2011 T 299/08, Elf Aquitaine SA , . II-02149, . 60 , , . . , , 24 2009, C 125/07 P, C 133/07 P, C 135/07 P, Erste Group Bank .. , . I 8681, . 82, 14 2006, T 259/02 T 264/02 T 271/02, Raiffeisen Zentralbank sterreich .. , . II 5169, . 331. , , ( ), . . . , , 11/2013, R.

 • 29914 ( )

  , ( )108. , ( )109 , . , , , ( 10.09.2009 Akzo 110).

  88 , , , , , , , , . , ( ) . , .

  89 , , , , , . , , . , / , , Heineken NV 111,

  Burnley, Group Liability for Antitrust Infringements: Responsibility and Accountability, World Competition 33 (2010), . 595(614). 108 . EU Commission Staff Document SWD (2014) 231/2 Enhancing competition enforcement by the Member States' competition authorities: institutional and procedural issues accompanying the 2014 EU Communication on 10 years of antitrust enforcement under Regulation 1.2003, . 76. 109 , . . Bot 26 2010, . . C-201/2009 P C-216/2009 P/ArcelorMittal Luxembourg SA , . 2011, I-02239. 110 , C-97/08 P, Akzo Nobel NV .. , 10.09.2009 (. -8237, . 77 .). 111 , (, , a priori

 • ( ) 29915

  .

  90 , , - , .

  IV.

  91 . , , : ) , ) - , ) , ) ) , . :

  - X [] .

  - X .

  - ( [] [] ) [] [] .

  - .

  - [].

  ). , / ( ) .

 • 29916 ( )

  - [] [].112.

  92 super markets . , / . , , per se . , , , , , .

  93 , . . , - . , , ( .. cola ) , . , ( ), , . , , , ,

  112 .. , [], , . .. , .

 • ( ) 29917

  . , , . - , . , .

  94 key accounts , . , , , , - . , .

  95 , , ( ). , [. . . ] , . , , .

  96 , . , , .

  97 ( ) / . , , , . , .

 • 29918 ( )

  , . , , . , .

  98 , - . 4 - (out of stock) / . , - .

  []

  99 [] 2005 113 a priori . [] , . , 2012, [] , []. 114 .

  113 . . 4237/13.7.05 . 114 [] [], , , : [] , , . [] / . , [], [] : [] ([]) , . : , , (. ).

 • ( ) 29919

  100 , 2005115,

  , 1998. , , . , , , . , , , . / - - 116 117.

  101 []

  115 . . . . 3639/24.6.05 . 116 , : [] , , , , , , . 117 , 2012 .., (. . . . 9440/29.11.12 , . . 2173/7.3.13 2960/5.4.13 ) de facto . , , . , . , , , . , .. .

 • 29920 ( )

  , , . [] 118 , , . , Heineken Amstel, , .. weiss, Erdinger, red, McFarland. . , . [], .

  102 , [], , , . . , [] , 119.

  118 []. [].

  119 [], []2012, .. , [][] 2000 [] [] . , [] . , [], [] [] : [] []119 [] []. , [], . [], .

 • ( ) 29921

  103 , [] 2008 120, , . , , , .. , , , , . [], / .

  V.

  V.1 121

  V.1.1.

  104 , 122, , . , 123.

  105 , , , , . , 124 , , , . , , , .

  120 []. 121 ICAP 2007, 2009 2011. 122 . . . 123 1864 . . , , . 1962 . , . . . 124 . I ( ).

 • 29922 ( )

  106

  , , , , , . ICAP 2007, [. . .] , 2011 [. . .]125. , , , .

  V.1.2

  107 ( . ),

  ..

  108 , , 1996 , . . M (Premium Lager) 1998126. . [] 127.

  ..

  109 .. ( ) [] 2000 , 2008, FIX. [. . . ] .. .. 2010128. . [], [. . .] [] []. 2010, , FIX Hellas. FIX Dark , 2012. ( ). 129.

  ..

  110 .. ( ) , 1989. 1996

  125 2009 [ . . . ] . 126 site : http://www.verginabeer.com. 127 . []. 128 .. FIX Hellas , Genesis B29 []. 129 http://www.olympicbrewery.gr [ . . . ] .

 • ( ) 29923

  Lowenbrau Hellas A.E. .. []. Berlin Pils Hellas, , Krombacher, Blue Island, Acrobau, Augustijn, Gulden Draak Acrobau Hell Alkoholfrei. 2011 130.

  111 , , , , . . . .... VAP draft beer. . . .. Magnus Magister ([. . .]131). .... Brinks ( ). , .. , 2005, .. Septem ( 2005 2009)132.

  112 , : ... ( Ambre des Flandres, Amsterdam Navigator, Asahi, Belzebuth, Blue Moon, Carlin, Cobra, Coors light, Estrella Damm, Fruli, Gambrinus, Grolsch, Hertog Jan, Hobgoblin, Judas, Kozel Dark, Lapin Kulta, La Chouffe, London Pride, Maredsous, Mary Rose, Miller Genuine Draft, Mort Subite, Peroni Nastro Azzurro, Pilsner Urquell, Quilmes, Samuel Adams, Schlenkerla, Sierra Nevada, Veltins, Zwickl)133, DEALS A.E. (Achel, Bosteels, Chimay134, Corsendonk, Het Anker, Huyghe, John Martin, Orval, Rochefort, Sint Bernardus, Urthel, Bavaria, Groesch, La Trappe, Grolsch, Radeberger Pils, 1795 Budweiser, Bernard, Fisher Tradition, Fisher Ambree, Sapporo, Guinness Special Export, Anchor, Flying Dog, John Martin, Menabrea Bionda, Menabrea Ambrata, Jever, Dab, Schosser, Clausthalen, Weihenstephan, Samichlauss, Gayant, Pelforth, Urthel, Van Honsebrouck, Verhaeghe, Westmalle, Timmermans)135, A .. (Bud, Becks, Boddingtons, Brahma, Franziskaner, Hoegaarden, Stella Artois, Leffe, Lowenbrau)136, .... (Paulaner, Warsteiner), .. .. (Veltins), CONCEPTS ... (Tucher, Budweiser)137.

  V.1.3

  130 : http://www.eza.gr. 131 . [ . . . ] . 132 Ibid. 133 http://www.okathens.gr. 134 Chimay . 135 http://www.deals.com.gr. 136 http://www.amvyx.gr. 137 http://www.concepts.gr.

 • 29924 ( )

  113

  . 138: [], 110.000 , , , . . , , .. .

  114 . . , . . , ([. . .] ) , . 139: [65-75]% [85-95]% . , [15-25]% [75-85]% 140. . ( 141 )

  138 . . . . 9440/29.11.12 . 139 . . . . 8573/08.12.08 . 140 , [] : [] . ( 1.400) 70-80% . (, , , , , , night club, . 75.000 ) (super market, mini market, , . 65.000 ). , : [] 80.000 30.000, . , , (, ) . , , , , , ( ). 141 ( 04.03.2015, . 137) -, , [ . . . ] .

 • ( ) 29925

 • 29926 ( )

  117 (. ) ( [] 2004 ) . .

  V.2

  []

  V.2

  []

  118 , . ( ).

  V.1.4

  119 , , . 142 . (, , ), 2005 2010 III.18 I.

  V.2 143

  V.2.1

  120 . 144.

  142 , . 143 ICAP 2007, 2009 2011. 144 [ . . . ] .

 • ( ) 29927

  . . V.3 2000 2009145.

  V.3

  [.. .]

  121 . , , ..

  122 , [] . . [] , , 10%. , , , , . , , [. . .] . , : [ . . . ]146.

  123 , , [] . , , , 147.

  V.3

  145 ICAP .., [ . . . ] . 146 . . . . 4131/11.07.2005 . 147 , [] : [] . , , . , , . , . [...] , , , . , , ready to drink 33cl caf, bar disco super market. . 50cl . , .

 • 29928 ( )

  V.3.1

  124 . . . , , , . , , , 148. , , , . , , , , , (. )149.

  125 . , , . , 150.

  V.3.2

  126 ,

  148 B. . (97/C 372/03), . 7 520/VI/2011 (Tasty). 149 . , .. . 13-14, -177/04 easyJet , . 2006, . -1931, . 99. 150 . . (97/ C 372/03).

 • ( ) 29929

  . . 151. : ) , , , ) , ( ). 70% / 30%. . : (premium), Heineken, Kaiser .. , [25-35]% Heineken [25-35]%, Kaiser [0-5]% - [0-5]-[0-5]% (mass), , HENNINGER, AMSTEL, LOWENBRAU, [65-75]%. "private label" super market.

  127 : 1) . . . . 3 2006 [. . .] [. . .] ( [75-85]%). 2) , . , , , (, , , ..) (mini-market, super market, , ) , [75-85]% , ' . , , 152. 151 COM/.3289, Interbrew/ Spaten-Franziskaner/ Lowenbrau/ Dinkelacker, COMP/M.3032 -Interbrew/ Brauergilde, COMP/M.2569 Interbrew/ Beck's, COMP/M.2877 -Karlsberg/ Brauholding International/JV, COMP/M.2387 - Heineken/ Bayerische Brauholding/ JV, COMP/M.2152 Scottish & Newcastle/ Centralcer, . C-234/89 - Delimitis v. Henninger Brau, Rec. 1991, p. I-935. 152 ( .. -

 • 29930 ( )

  128 Ready to Drink (RTDs), , (, ..) . , . : ) , , ) . , , , , (0,75 ml) , , , , ) (, ..). , , 153. , ( ), RTDs, , , .

  129 . , 154 . ,

  - - AMSTEL . ). 153 8.5.2001 . ntonio Tizanno C-53/00, Ferring SA Across , 36. 154 . IV/M. 582-Orkla/Volvo . 19, COMP/M.1925-Scottish & Newcastle/Groupe Danone . 10, COMP/M.2044-Interbrew/Bass . 13 32, COMP/M. 2152-Scottish & Newcastle/JV/Centralcer . 9, COMP/M.2387-Heineken/Bayerische Brauholding/JV . 10, COMP/M. 2569-Interbrew/Becks . 19 et passim, COMP/M.2740- Scottish & Newcastle/Hartwall, . 9, COMP/M.2877-Karlsberg/Brau Holding International/Karlsberg International, . 12, COMP/M.3195-Heineken/BBAG, . 7, COMP/M.3372-Carlsberg/Holsten, . 8, COMP/M.3289-Interbrew/Spaten-Franziskaner, . 7, COMP/M.4952-Carlsberg/Scottish & Newcastle Assets, . 11, COMP/M.5035-Radeberger/Getrnke Essmann/Phoenix, . 8, COMP/M.4999-Heineken/ Scottish & Newcastle Assets, . 12 ., COMP/M.6587-Molson Coors/Starbev, . 7, COMP/37.614/F3 - Interbrew et Alken Maes, Interbrew N.V.

 • ( ) 29931

  16.06.2011 ( ) T-240/07, Heineken Nederland BV, Heineken NV 155, .

  130 , . , , . , , 156: , (, , , ), , /brandy Ready to Drink (RTD)157. , , , 158 159. , , , , , , , , .

  131 , , , Ready to Drink160, , .

  155 16.06.2011 ( ) T-240/07, Heineken Nederland BV, Heineken NV . 19.12.2012, Heineken Nederland BV Heineken NV , C-452/11 P ( ). . . 29.09.2004 COMP/C.37.750/B2 ( - Brasseries Kronenbourg, Brasseries Heineken), . 57: Consequently, in line with the case law of the Court of Justice and with previous Commission decisions in this sector, the Commission considers that the relevant sector in this case is that for the supply of beer to licensed premises or the on-trade. . . 2003/569/ 5 2001, 81 , L 200, 7.8.2003, . 1 2002/759/: , 5.12.2001, 81 ( COMP/37800/F3 ), L 253 21/09/2002 . 21. 156 [ . . . ] . 157 RTDs (Ready-to-Drink-Cocktails) ( ) . 158 . (), 100 , (, , ..). , ( ) 0,59 . , , , (. . , : , 2011). [ . . . ] . 159 . COMP/C.37750/B2 Brasseries Kronenbourg, Brasseries Heineken, . 54 COMP/M. 2044-Interbrew/Bass . 13. 160 (. . . . 4131/11.07.05 ): [] , , , , , , Ready to Drink (RTDs). [...] : ) , , , ( 70% )

 • 29932 ( )

  , , , . , ( , ) / 161 ( , , , , - , , , ..) , . Ready to Drink, ( 162, , ..) , , .

  132 , , , , . , , , ( ), RTDs, , , . , , . , , , , ( ). , .

  133 , ( , RTDs, , ..163) ( )

  , , ( , ) , ) Ready to Drink, ( ICAP 2003 199) ( , ) . , . . 6210/05.08.13 : [] . 161 [ . . . ] . 162 [ . . . ] . 163 . 04.03.2014, . 13.

 • ( ) 29933

  , . , , , (.. ) / (.. ), (.. ).

  134 , ( , ..) (0,75 ml) , , , , . , , .

  135 , , . , , . , , . , , , 164. , o / , , , , , 165. , .

  136 , , , 166 ( -

  164 . (97/C 372/03), . 25. 165 . C-333/94 P, Tetra Pak , . [1996], . I-5951, . 10, -342/99 Airtours , . [2002], . -2585, . 20, 1005/1/1/01, Aberdeen Journals OFT [2002], . 96-97. 166 , ( ) . 4 - 6 ( 90% 3 7 . . COMP/M. 2569-Interbrew/Becks . 10-). , , . (). . , , , (8-

 • 29934 ( )

  , .. -, , , , , , ..), . , , , . , , . , , . , , , 167.

  137 , , . , . , , , , , / . 2005 2012 168. , , RTDs , .

  V.4

  25 ) ( ). , . , , , . , . , , ( 20%). (). 40 50 . 167 . C-333/94 P, Tetra Pak , . [1996], . I-5951, . 10, (97/C 372/03), . 7 . 168 . . 91/28.3.2014 .

 • ( ) 29935

  [.. .]

  138 , , (. , , ..), . , ( ), . , , , , , , Heineken, Amstel, Alpha .., , 169.

  139 , , 170. , [. . .] . , [. . .] 171 . , RtDs.

  140 , , . , , . , ,

  169 . (97/C 372/03), . 23, C-322/81, Michelin . 1983, . 3461, . 41. 170 . : ) 31.03.2014, . 184: [ . . . ] . ) 21 .03 .2014 , . 43 . : [ . . . ] . ) 21.03.2014, . 175 .: [ . . . ] . 171 . [ . . . ] .

 • 29936 ( ) 172. , , . , , . , , , . , 173.

  141 , , , , , 174 175 ( , - , , , Horeca - .. , , , ) , , , (, , , mini market, super-market

  172 . C-333/94 P, Tetra Pak , . [1996], . I-5951, . 10, -342/99 Airtours , . [2002], . -2585, . 20. 173 . C-62/86, KZO , . 1991, . -3359, . 53, 1005/1/1/01, Aberdeen Journals OFT [2002], . 103-104, 155, OFT 403 , . 2004, . 3.7. 174 . 175 on-trade ( ) off-trade ( ). on-licensed off-licensed. on-licensed , off-licensed (.. ), . . 24.02.1999 IV/35.079/F3-Whitbread, . 2 . 3 16.06.1999 IV/36.081/F3-Bass, . 2 . 3. , ( , , , ..) (.. super market, ..). .

 • ( ) 29937

  )176. .. 177.

  142 178 Roberts , 179 : [ ] , , , . . , , , , , . , , 180.

  176 (. . . . 6169/30.07.12 ): ( On trade) ( Off Trade) . ( [...] , , ) super markets. 177 . 24.02.1999 IV/35.079/F3-Whitbread, . 95 97, 16.06.1999 IV/36.081/F3-Bass, . 112 114, 29.06.2000 IV/36.456/F3-Inntrepreneur IV/36.492/F3-Spring . 40 42, 16.6.1999 IV/35.992/F3-Scottish and Newcastle, . 82 84, 18.4.2007 COMP/B/37.766- , . 29, COMP/M. 2569-Interbrew/Becks . 9 19, COMP/M.1925-Scottish & Newcastle/Groupe Danone . 12, COMP/M. 2044-Interbrew/Bass . 22, 24 32. . COMP/M.2387-Heineken/Bayerische Brauholding/JV . 11, COMP/M.2740- Scottish & Newcastle/Hartwall . 9, COMP/M.2877-Karlsberg/Brau Holding International/Karlsberg International, . 13, COMP/M.4952-Carlsberg/Scottish & Newcastle Assets, . 11, COMP/M.4999-Heineken/Scottish & Newcastle Assets, . 12, COMP/M.6587-Molson Coors/Starbev, . 7. . .. 207//2002 (Coca-Cola) . 2 2116/2004 . 9-11. . .. 434/V/2009 (NESTLE) . 21-23 520/VI/2011 (TASTY) . 81 . 2265/2010 . 26-27 869/2013 . 36. 178 K 28.02.1991 C-234/89 Henninger Bru AG . -935, . 16. 179 05.07.2001, T-25/99, Colin Arthur Roberts Valerie Ann Roberts , . 16. 180 , (K 28.02.1991 C-234/89 . 17), , , . . 18.04.2007 COMP/B/37.766- , . 29.

 • 29938 ( ) . , , , , , , . , , .

  143 , , , , . , , , : , , , , , , .

  144 , : . , , , , , , 181.

  145 , .

  146 , , , ( 314/V/2006 /Chipita 520/VI/2011 TASTY FOODS ), , , . , , , , . .

  181 , Roberts , .., . 32.

 • ( ) 29939

  147 , , , , ( ).

  148 , , (.. lager, ale stout). , 182,183. H Canadean lager 2005 , [95-100]% 184,185. III.1 I . , , standard premium186, , , premium, 187. , standard premium.

  149 , , . , , . 182 .. lager ale , Pilsner. . COMP/M. 3032-Interbrew/Brauergilde, . 12. 183 , ale lager (. COMP/M. 2044-Interbrew/Bass . 14 33 COMP/M. 2569-Interbrew/Becks . 11, 14-15) , , standard premium (. COMP/M. 3032-Interbrew/Brauergilde, . 13, COMP/M. 2569-Interbrew/Becks . 12, 14-15). 184 . . CANADEAN The Beer Service Annual Report 2006 Cycle, The Beer Service Annual Report 2008 Cycle, Beer Service Market Insights 2010 Cycle Beer Service Market Insights 2012 Cycle. . 185 ICAP, 2007, 2009 2011, lager [85-95]% . 186 . COMP/M. 3032-Interbrew/Brauergilde, . 13, COMP/M. 2569-Interbrew/Becks . 12, 14-15. 187 , ( .. 20% ), (.. ), (image) , standard premium. . COMP/M. 3032- Interbrew/Brauergilde, . 11, COMP/M. 2044-Interbrew/Bass . 17, COMP/M.3289-Interbrew/Spaten-Franziskaner, . 15.

 • 29940 ( )

  150 , / , , : ) ( Horeca .. , , , ) ) (.. , - ).

  151 , , / 188 , , , , 189. , , .

  V.3.2.1.

  152 , . , , , ( ), , RTDs . / , . , , 190.

  188 COMP/M. 2152-Scottish & Newcastle/JV/Centralcer, .10. 189 (COMP/M.1925-Scottish & Newcastle/Groupe Danone . 12, COMP/M. 2152-Scottish & Newcastle/JV/Centralcer . 11, COMP/M. 3032 Interbrew/Brauergilde, . 9, COMP/M.3195-Heineken/BBAG, . 7, COMP/M.3372-Carlsberg/Holsten, . 8, COMP/M.3289-Interbrew/Spaten-Franziskaner, . 7). ( 28.2.1991 C-234/89 Henninger Bru AG . [1991] -935, . 16) 5.12.2003 ( IV/37.614/F3-PO/Interbrew Alken-Maes, . 1 298) , . 190 (.., . 39), , ( , , / ).

 • ( ) 29941

  153 [. . . ]

  [. . .]191. , (.. , -, RTD ..) .

  154 , , , , , . , , , , Ready to Drink (RTD) .

  155 . 192 , , cider, (spirits) RTD . 2001 2006 :

  .. (2001 2006)

  : Collis, Grayson, Johal (2010), Econometric Analysis of Alcohol Consumption in the UK, HM Revenue and Customs working paper 10.

  156 [] [] . ,

  191 1.2. 192 Collis, Grayson, Johal (2010), Econometric Analysis of Alcohol Consumption in the UK, HM Revenue and Customs working paper 10.

 • 29942 ( ) . , ( ) ( ). , .

  157 ( ), . . , , , , . spirits, RTDs . cider 193. , , .

  158 , (Expenditure and Food Survey) . , 2001-2009194. , .

  193 cider . 194 Meng, Brennan, Purshouse, Hill-McManus, Angus, Holmes and Meier (2011), Estimation of own and cross price elasticities of alcohol demand in the UK a pseudopanel approach using the Living Costing and Food Survey 2001 to 2009, Health Economics and Decision Science (HEDS) Discussion Paper 13/11.

 • ( ) 29943

  .. (2001 2009)

  : Meng, Brennan, Purshouse, Hill-McManus, Angus, Holmes and Meier (2011), Estimation of own and cross price elasticities of alcohol demand in the UK a pseudopanel approach using the Living Costing and Food Survey 2001 to 2009, Health Economics and Decision Science (HEDS) Discussion Paper 13/11.

  159 Collis, Grayson, Johal (2010), ( ). , , . . , , 195.

  160 , Orwang Cho (2009)196 , , 1980 2003 . . , , , ( ) .

  161 , ,

  195 . . 19.12.2002, COMP/M. 3032-Interbrew/Brauergilde, 22.08.2000 COMP/M.2044-Interbrew/Bass, 2000/484/ . , 29.06.2000, IV 36.456/F3 - Inntrepreneur IV/36.492/F3 Spring, L 195 01/08/2000 . 49, 1999/473/ . 16.06.1999, IV/36.081/F3 Bass L 186 19/07/1999 . 1, 1999/474/ . 16.06.1999, IV/35.992/F3 - Scottish and Newcastle, L 186 19/07/1999 . 28, 1999/230/ . 24.02.1999, IV/35.079/F3 Whitbread L 088 31/03/1999 . 26. 196 Ogwang and Cho (2009) Economic determinants of the consumption of alcoholic beverages in Canada: a panel data analysis, Empirical Economics, 37: 599-613.

 • 29944 ( )

  , . , , , : , , RTD . , , , RTD 2005-2012197 , , ( -). , , .

  162 , , RTD198.

  163 :

  []

  164 . , , . ( 2), , , . RTD ( 3), RTD. ( 4), (, , , ..), RTD. , . , ( 2009 , , 2010) (

  197 [ . . . ] . 198 (control variables) , . .

 • ( ) 29945 , , RTD ), [] . , ( ). (5-7) , . RTD, .

  165 , , .

  166 199 , , SSNIP test (critical loss analysis), .

  167 .

  168 , . , , , , , . , , ( , ).

  169 ,

  199 [ . . . ] .

 • 29946 ( )

  200, (own-price elasticity) 201.

  170 , , . , . (own-price elasticity), . . , .

  171 , , (critical loss analysis), . .

  172 , SSNIP (hypothetical monopolist)202 . , , SSNIP . SSNIP. . , , ,

  200 . 12 15 . 24 . 201 (.. ) (.. ) . (own-price elasticity) . 202 SSNIP / , . (hypothetical monopolist) / (candidate) (small but significant non-transitory increase in price ( SSNIP). SSNIP , . SSNIP , . SSNIP 5% 10%. . .. 2.11, The role of market definition in monopoly and dominance inquiries, Office of Fair Trading, 2001.

 • ( ) 29947

  .

  173 , (critical loss) SSNIP . (critical loss) . (actual loss) . , , . , .

  174 H (critical loss analysis) [ 1 2 ] 2005 2012 (royalties) , 5% 10%.

  1: 5%

  [ . . . ]

  2: 10%

  [ . . . ]

  175 , , , 203, .

  176 , ,

  203 , 17, [ . . . ] . , . , [ . . . ] .

 • 29948 ( )

  (cellophane fallacy)204, , , , , SSNIP , ( ). , SSNIP . , OFT205, . , , 206.

  177 , ( ), , . [...] 207 [. . .] .

  178 , . , , , , , (, , RTD, ) , .

  179 , , / .

  204 . .. 1.2, The role of market definition in monopoly and dominance inquiries, Office of Fair Trading, 2001. 205 2.9-2.31, The role of market definition in monopoly and dominance inquiries, Office of Fair Trading, 2001. 206 , . 207 [...].

 • ( ) 29949

  180 1.3 , 208. , , .

  181 . , . , 12 . 2005:

  / ( )

  [.. .] [ . . .] [ . . .] [ . . .] [ . . .] [ . . .] [ . . .] [ . . .] [ . . .] [ . . .] [ . . .] [ . . .] [ . . .] [ . . .] [ . . .] [ . . .] [ . . .] [ . . .] [ . . .] [ . . .] [ . . .] [ . . .] [ . . .] [ . . .] [ . . .] [ . . .] [ . . .] [ . . .] [ . . .] [ . . .] [ . . .] [ . . .] [ . . .] [ . . .] [ . . .] [ . . .] [ . . .] [ . . .] [ . . .] [ . . .] [ . . .] [ . . .] [ . . .] [ . . .] [ . . .] [ . . .] [ . . .] [ . . .] [ . . .] [ . . .] [ . . .] [ . . .] [ . . .] [ . . .] [ . . .] [ . . .] [ . . .] [ . . .] [ . . .] [ . . .] [ . . .] [ . . .] [ . . .] [ . . .] [ . . .] [ . . .] [ . . .] [ . . .] [ . . .] [ . . .] [ . . .] [ . . .] [ . . .] [ . . .] [ . . .] [ . . .] [ . . .] [ . . .]

  208 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test.

 • 29950 ( )

  182 [. . .] [[. . .]] (bias) ( ). , 2005, 2006 2007 [. ..]209 .

  183 :

  V.5

  [ . . .]

  V.5 [ . . .]

  , . .

  184 , .

  V.3.3.

  185 , 210.

  186 , , , .

  209 [ . . . ] . 210 , .., . 8.

 • ( ) 29951

  .

  187 211 212 . , , -, , -213. , , , , .

  188 , .

  V.4.

  V.4.1.

  189 214 ICAP215 CANADEAN216 :

  V.6

  211 28.2.1991 C-234/89 Henninger Bru AG . [1991] -935, . 18. 212 . COMP/M. 2044-Interbrew/Bass . 38, IV/37.614/F3 PO/Interbrew Alken-Maes, . 301, COMP/M. 2152-Scottish & Newcastle/JV/Centralcer . 13, COMP/M.2387-Heineken/Bayerische Brauholding/JV . 12, COMP/M.1925-Scottish & Newcastle/Groupe Danone . 13, COMP/M.2740- Scottish & Newcastle/Hartwall, . 11, COMP/M.3195-Heineken/BBAG, . 9, COMP/M.4952-Carlsberg/Scottish & Newcastle Assets, . 15, COMP/M.4999-Heineken/ Scottish & Newcastle Assets, . 15, COMP/M.6587-Molson Coors/Starbev, . 10, IV/35.079/F3-Whitbread, . 98, IV/36.081/F3-Bass, . 115, IV/35.992/F3-Scottish and Newcastle, . 85, IV/36.456/F3-Inntrepreneur IV/36.492/F3-Spring . 43. 213 . 29.9.2004 COMP/C.37.750/B2-Brasseries Kronenbourg, Brasseries Heineken, . 58. 214 . ICAP . . III.2 I . 215 . ICAP 2007, 2009 2011. 216 . CANADEAN The Beer Service Annual Report 2006 Cycle, The Beer Service Annual Report 2008 Cycle, Beer Service Market Insights 2010 Cycle Beer Service Market Insights 2012 Cycle. .

 • 29952 ( )

  [.. .]

  190 , 2009 . 2001 2012 .

  V.7

  [ . . .]

  V.7

  [ . . .]

  191 , 2004 2011 - 2012.

  192 , , , III.3 2001 - 2012, CANADEAN217:

  217 . CANADEAN The Beer Service Annual Report 2003 Cycle, The Beer Service Annual Report 2005 Cycle, The Beer Service Annual Report 2006 Cycle, The Beer Service Annual Report 2008 Cycle, Beer Service Market Insights 2010 Cycle Beer Service Market Insights 2012 Cycle. . Canadean 2012 2013 .. . Canadean . 2013, [...]. Canadean 2012 .. [] . . [] [55-65]% [5-15]%, [] [5-15]%, [][0-5]% [5-15]%.

 • ( ) 29953

  III.3

  ( %) CANADEAN

  5

  1998 [75-85]% [5-15]% [0-5]% [0-5]% [85-95]% [5-15]% 1999 [75-85]% [5-15]% [0-5]% [0-5]% [85-95]% [5-15]% 2000 [75-85]% [5-15]% [0-5]% [0-5]% [85-95]% [5-15]% 2001 [75-85]% [5-15]% [0-5]% [0-5]% [85-95]% [5-15]% 2002 [75-85]% [5-15]% [0-5]% [0-5]% [85-95]% [5-15]% 2003 [75-85]% [5-15]% [0-5]% [0-5]% [85-95]% [5-15]% 2004 [75-85]% [5-15]% [0-5]% [0-5]% [85-95]% [5-15]% 2005 [75-85]% [5-15]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [85-95]% [5-15]% 2006 [75-85]% [5-15]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [85-95]% [5-15]% 2007 [75-85]% [5-15]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [85-95]% [5-15]% 2008 [75-85]% [5-15]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [85-95]% [5-15]% 2009 [65-75]% [5-15]% [0-5]% [0-5]% [85-95]% [5-15]% 2010 [65-75]% [5-15]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [85-95]% [5-15]% 2011 [55-65]% [5-15]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [85-95]% [5-15]% 2012 [55-65]% [5-15]% [0-5]% [0-5]% [5-15]% [85-95]% [5-15]% 2013

  () [45-55]% [5-15]% [0-5]% [0-5]% [5-15]% [85-95]% [5-15]%

  193 1998 , , , 218. , , [65-75]%, 2010 2011 [65-75]% [55-65]%, . , [5-15]%, 2011 [5-15]% 2013 [5-15]%219,220. 218 , , , [0-5]%. 219 III.3 I. 2011, 2012 . 220 III.3 I

 • 29954 ( )

  194 , , ,

  , . 5 , [85-95]% 2001 2009, .

  195 2001 2013 ( III.4 , III.5 I), Canadean221.

  III.4

  `

  2001 [75-85]% [5-15]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% 2002 [75-85]% [5-15]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% 2003 [75-85]% [5-15]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% 2004 [75-85]% [5-15]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% 2005 [75-85]% [5-15]% [0-5]% [0-5]% / 2006 [75-85]% [5-15]% [0-5]% [0-5]% / 2007 [75-85]% [5-15]% [0-5]% [0-5]% / 2008 [75-85]% [5-15]% [0-5]% [0-5]% / 2009 [75-85]% [5-15]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% 2010 [75-85]% [5-15]% [0-5]% [0-5]% [0-5]%

  , Canadean. . . CANADEAN The Beer Service Annual Report 2003 Cycle, The Beer Service Annual Report 2005 Cycle, The Beer Service Annual Report 2006 Cycle, The Beer Service Annual Report 2008 Cycle, Beer Service Market Insights 2010 Cycle Beer Service Market Insights 2012 Cycle. . Canadean 2012 2013 .. . Canadean . 221 III.4 I. ( [85-95]% ).

 • ( ) 29955

  2011 [65-75]% [15-25]% [0-5]% [5-15]% [5-15]% 2012 [55-65]% [15-25]% [0-5]% [5-15]% [5-15]%

  ' 2013 [55-65]% [15-25]% [0-5]% [5-15]% [5-15]%

  196 222 . 223. [...] . , , , 224,225. , 2006, 2008 2010 ICAP226.

  197 , 227

  222 III.5 III.5 I. . 223 . . 6169/30.07.12 : [] 2008 , : Scottish & Newcastle 2004 2008 Carlsberg 2008 2010 [] [] ( []% 2010 2011) [] ([]% 2010/2011) [] ( [] []) []%. 1.1.2011 portfolio Corona . , . ( ) []. 224 III.6 I. [] [] 2012 [] [], .. : .. 90 [75-85]% [65-75]%-[65-75]%. 225 III.7 . 226 III.8 I. ICAP 2007, 2009 2011. 227 COMP/M.4999-/SCOTTISH & NEWCASTLE ASSETS, . 16.

 • 29956 ( )

  2006 [75-85]%. 2003, Heineken , [75-85]%-[85-95]%228.

  V.4.2.

  198 , , , , - . 229 Canadean230. .

  199 Canadean, [65-75]% 1998 2002, [55-65]% 2006 2007, [55-65]% 2011. [55-65]% 2012 , []. [] [55-65]%, [] [55-65]% . 2013, , [] [55-65]%, [45-55]% 231.

  200 , .. . III.10 I . , Canadean . 228 COMP/M.3195-Heineken/BBAG, . 18. : [i]n Greece, Heineken has a significant market position, currently amounting to approximately [80-90]% of the market. However, BBAGs sales in Greece are minimal and account for less than [1]%. 229 . . III.9 I, III.8 I. 230 . . CANADEAN The Beer Service Annual Report 2006 Cycle, The Beer Service Annual Report 2008 Cycle, Beer Service Market Insights 2010 Cycle Beer Service Market Insights 2012 Cycle, . 231 2012 , [], [] ( 2006-2011) []. [] [] [] , . 1%. [], [] , .