87674 Δ2 31.8.2004 Απόφαση Της...

download 87674 Δ2 31.8.2004 Απόφαση Της Υπουργού Εθν. Παιδείας Και Θρησκευμάτων

of 49

 • date post

  07-Aug-2018
 • Category

  Documents

 • view

  230
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of 87674 Δ2 31.8.2004 Απόφαση Της...

 • 8/20/2019 87674 Δ2 31.8.2004 Απόφαση Της Υπουργού Εθν. Παιδείας Και Θρησκευμάτων

  1/124

  ΦΕΚ   1519 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

  ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

  Λειτουργεί η αναζήτηση επωνύμων κτλ 

  ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 231 31 Αυγούστου 2!

  Υ"ΟΥΡ#ΕΙΟ Ε$ΝΙΚΗΣ "ΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ $ΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Μ% τ&' ()*)!+ Δ2+ 31.(.2! ,-/,σ& τ&0 Υ-ουργού Ε'. ",%4,0 5, $ρ&σ5%υ67τ8' -ου %5&5% σύ6/89  ', 6% τ0 5%46%'%0 ,τ7:%0;

  1. Δορ4

 • 8/20/2019 87674 Δ2 31.8.2004 Απόφαση Της Υπουργού Εθν. Παιδείας Και Θρησκευμάτων

  2/124

  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ MΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟN2

  ΜΑΛΤΕHΟΥ   ΕΛΕΝΗ   ΕΥΑ##   ΣΟΦΙΑ   ΑI Αρ5,34,0 ΤHΙΡΑΚΗ   ΕΥΑ##ΕΛΙΑ   ΑΝΤΩΝ ΕΛΕΥ$   ΒI "%ρ,7 ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤ   ΟΛΥΜ"   #I ΕυAο4,0 ΤΣΑΚΜΑΚΗ   ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΗΤ   ΑΝΑΣΤ ΑI $%σ-ρ8τ4,0 "Α"Α#ΕΩΡ#ΙΟΥ   #ΕΩΡ#ΙΟΣ   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΗ   ΔI Ατ8λ+'4,0 ΜΑΣΟΥΡΗ   ΣΩΤΗΡΙΑ   ΑΝΑΣΤ   ΕΛΕΝΗ   #I ΕυAο4,0 ΚΑ"ΕΤΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ   ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΣΟΦΙΑ   ΑI Χ,'48'

  ΤΑΟΥΣΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΝ$Η ΒI Ευρυτ,'4,0#ΟΥΝΑΡΗ   ΜΑΡΙΑ ΕΙΡΗΝΗ   #ΕΩΡ#ΙΟΣ   Α$ΑΝΑΣΙΑ   ΔI Κυ5λ738' "ΑΡΝΟΣ   #ΕΩΡ#ΙΟΣ   ΔΗΜΗΤ ΕΛΕΝΗ   ΑI ΚDρ5υρ,0 ΑΝ$Η ΕΛΕΝΗ   ΧΑΡΙΛΑΟΣ   ΕΥΑ##ΕΛΙΑ   ΑI ΚDρ5υρ,0 ΚΑΤΣΟΥΛΙΑΣ   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   ΗΛΙΑΣ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ   #I Μ%σσ&'4,0 ΚΟΛΑΣΗ   ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΗΤ   ΑΛΕKΑ   ΒI ΚDρ5υρ,0 Μ"ΑΛΑΦΑ   ΑΛΕKΑΝΔΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ   ΑΦΡΟΔΙΤΗ   ΑI ΚDρ5υρ,0 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ   ΧΡΙΣΤΙΝΑ   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΟΦΙΑ   ΒI ΛDσAου KΗΡΟ"ΑΝΝΗ   HΑΧΑΡΟΥΛΑ ΕΛ"ΙΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔOτ8λ+'4,0 "ΑΡΑΣΧΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΤΙΝΑ   ΔI Κυ5λ738' #ΕΩΡ#ΟΥΛΗ   ΔΕΣ"ΟΙΝΑ   #ΕΩΡ# ΣΤΥΛΙ ΑI Χ4ου "Α"ΑLΩΑΝΝΟΥ   ΧΑΡΑΛΑΜ"ΟΣ   ΑΝΔΡΕ   ΕΛΕΝΗ   ΔI Κυ5λ738' #ΟΥΝΑΡΗ   ΒΑΣΙΛΙΚΗ   #ΡΗ#ΟΡΙΟΣ   Β ΑΙ Α   ΒI Ηρ,5λ%4ου  ΝΤΑΜΤΣΙΟΥ   ΒΑΣΙΛΙΚΗ   ΝΙΚΟΛ   ΕΙΡΗΝ ΒI Ηλ%4,0  ΝΤΟΝΤΟΥΛΟΥ   ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛ   Α##ΕΛ   ΔI Ατ8λ+'4,0 "ΙΝΑΚΙΔΟΥ "ΑΝΑ#ΙΩΤΑ   ΔΗΜΗΤ   ΑΝΑΣΤ   ΑI Αρ5,34,0

  ΜΕΤΑΒΙΤΣΙΑΔΗΣ $ΕΟΔΩΡΟΣ   ΧΡΗΣΤΟΣ   #ΕΩΡ#ΙΑ   ΔI Ατ8λ+'4,0 "Α"Α#ΕΩΡ#ΙΟΥ "ΑΝΑ#ΙΩΤΗΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   ΒΑΡΒΑΡΑ   ΑI ΚDρ5υρ,0 ΒΡΑΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ   ΝΙΚΟΛ   ΕΥΑ## ΒI Χ,'48' ΒΙΛΛΙΩΤΟΥ   ΙΣΙΔΩΡΑ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ   ΒI ΛDσAου ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΗΜΗΤ   ΑΝΑΣΤ   ΒI Ηλ%4,0 ΦΡΑΝΤHΕΣΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   ΝΙΚΟΛ ΚΛΕΑΝ ΑI Χ,'48' ΣΤΡΟ##ΥΛΗ   ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ   ΙΩΑΝΝ   HΑΧΑΡ Δ Ηλ%4,0 Μ"ΑΡΔΑΣ   ΣΩΤΗΡΙΟΣ   Α $ΑΝΑΣΙΟΣ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΒI Δ8%5,'@σου ΜΕΡΙΔΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ   ΕΛΕΥ$ ΑΙΚΑΤ   ΒI Ηρ,5λ%4ου ΣΤΑΜΑΤΗ   ΕΥΑ##ΕΛΙΑ   ΔΗΜΗΤ   ΕΥΑ##   ΔI Χ4ου ΒΑΡΔΑΒΑΣ   #ΕΩΡ#ΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ   ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒPρ,5λ%4ου ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ   ΣΤΕΦΑ   ΔΑΦΝΗ #I ΛDσAου ΜΙΜΗ#ΙΑΝΝΗ   "ΑΡΑΣΚΕΥΗ "ΑΝΤΕ   "ΟΛΥΤ   ΑI H,5ύ'ου ΒΟΥΛ#ΑΡΗ   ΙΩΑΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛ   ΕΛΕΥ$ΕΡΙΑ   ΑI ΚDρ5υρ,0 QRSSR   ΚΑΛΛΙΟ"Η   "ΑΝΑ#ΙΩΤΗΣ   ΕΙΡΗΝΗ ΔI Κυ5λ738'

  ΣΕΤΑΚΗΣ   #ΕΩΡ#ΙΟΣ   ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ   ΜΑΡΙΑ   ΔI Κυ5λ738'ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ   ΚΩΝΣΤ ΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   ΕΥΑ##ΕΛΙΑ   ΔI Κυ5λ738' ΚΑΦΕΝΤHΗ   $ΕΟΔΩΡΑ   "ΑΝΑ#   ΕΛΕΝ   ΑI Αρ5,34,0 Α$ΑΝΑΣΙΑΔΟΥ   ΟΛΥΜ"ΙΑ $ΕΟΔΩΡΟΣ   ΟΛ#Α ΔΗλ%4,0 ΣΙΜΟΥ   ΜΑΡΙΑ   #ΕΩΡ#   ΕΙΡΗΝ   ΑI Λ,58'4,0 H#ΟΥΡΕΛΗΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   "ΑΥΛΟ   "ΑΡ$Ε # ΛDσAου ΔΙΣΛΑΚΗΣ   "ΑΝΤΕΛΗΣ   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΡΟΔΟ"Η # Μ%σσ&'4,0 ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΗ   ΑΝΤΙ#ΟΝΗ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   ΒΑΣΙΛΙΚΗ # ΛDσAου ΚΑΛΙΩΤΑΚΗ   ΑΝΑΣΤΑΣ1Α   ΔΗΜΗΤ ΚΥΡΙΑ   ΒI Ηλ%4,0 ΚΑΡΑ#ΙΟΒΑΝΗΣ   ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΙΩΑΝΝ   ΑΝΑΣΤ ΑI Χ,'48' ΚΑΡΥ#ΙΑΝΝΗ   ΕΙΡΗΝΗ   ΚΩΝΣΤ   ΧΡΙΣΤ   ΑI Λ,58'4,0  ΝΑΚΟΥ #ΙΑΝΝΟΥΛΑ   ΔΗΜΗΤ ΕΥΡΥΔ   ΑI Δ83%5,'@σου HΑΝΝΙΚΟΥ ΙΟΥΛΙΑ   ΝΙΚΟΛ   ΒΑΣΙΛ ΑI Χ4ου Μ"ΑΜ"ΛΟΥΔΗ   "ΕΡΙΣΤΕΡΑ   ΑΝΤΩΝΙΟΣ   ΑΛΕKΑΝΔΡΑ   #I Κυ5λ738' ΚΑΙΣΑΡΗ   ΛΑΜ"ΡΙΝΗ   ΣΤΑΥΡΟΣ   Α#Α$Η   ΒI Κ%/,λλ&'4,0 ΑΝΑΣΤΑΣΟ"ΟΥΛΟΣ $ΕΟΔΩΡΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   ΕΙΡΗΝΗ Β H,5ύ'ου

  Ε"ΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΣΣΑΡΑΣ   $ΕΟΧΑΡΗΣ ΕΡΜΟΛΑΟΣ   "ΑΡΑΣΚΕΥΗ   ΔI Ηλ%4,0 #ΕΩΡ#ΟΥΣΗ   ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛ   ΣΟΦΙΑ Δ Αρ5,4,0 ΡΟΔΗΣ   "ΑΝΑ#ΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΝΕΤΑ Β Ηλ%4,0 ΣΕΧΙΔΟΥ   ΟΛ#Α   ΤΡΙΑΝ ΧΡΥΣΟ   ΔI Αρ5,34,0 "ΛΑΤΣΑ   ΕΥΡΥΚΛΕΙΑ   ΕΥ$ΥΜ ΧΑΡΙΚ    ΒI Ηλ%4,0 "ΑΝΑ#Ο"ΟΥΛΟΣ   #ΕΩΡ#ΙΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   ΒΑΣΙΛΙΚΗ   ΑI H,5ύ'ου HΑΦΕΙΡΟ"ΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ   ΕΥΣΤΑ ΑΙΚΑΤ   ΑI H,5ύ'ου HΗΣΗΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑ ΑΙΚΑΤ   ΔI Αρ5,34,0 "Α"ΑΔΟ"ΟΥΛΟΥ $ΕΟ"ΟΥΛΑ   "ΕΤΡΟ   ΒΑΣΙΛ ΔOρ5,4,0 ΔΑΚΑΣ   ΕΥΑ##ΕΛΟΣ   ΑΛΕKΑ   ΜΑΡΙΑ   #I Μ%σσ&'4,0 ΚΙΤΣΙΟΥ   ΕΛΕΝΗ Α$ΑΝΑΣΙΟΣ $ΩΜΑΗ   ΔI Χ4ου ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ   ΚΥΡΙΑΚΗ   ΣΥΜΕΩ ΣΤΥΛΙ # Μ%σσ&'4,0 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΙHΟΥ   ΜΑΡΙΑ   ΒI Λ,58'4,0 "ΑΝΤΕΡΗ   ΒΙΚΤΩΡΙΑ   ΦΡΑ#ΚΙΣΚΟΣ   ΜΑΡΙΑ ΒPρ,5λ%4ου

  ΛΙΑΣΚΟ"ΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛ   TUVUW # Κυ5λ78'ΤΑΜ"ΟΥΚΑ   ΒΑΣΙΛΙΚΗ   $ΩΜΑΣ ΣΤΥΛΙ   ΒI Λ,58'4,0

 • 8/20/2019 87674 Δ2 31.8.2004 Απόφαση Της Υπουργού Εθν. Παιδείας Και Θρησκευμάτων

  3/124

  Μ"ΑΛΑΜ"ΑΝΙΔΗΣ   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   #ΕΩΡ#   ΚΑΤ#Ν   ΒI Σ76ου ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ   ΑΛΕKΑ   ΣΟΦΙΑ # Κυ5λ78' ΚΑΡΑ"Ι"ΕΡΗ   ΑΦΡΟΔΙΤΗ   ΧΡΗΣΤΟΣ   ΜΑΡΙΑ   ΒI H,5ύ'ου "Α"ΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ "ΑΡΑΣΚΕΥΗ   ΧΡΗΣΤΟΣ   ΕΥΑ##ΕΛΙΑ   ΒI Ρ%ύ6'ου Μ"ΑΤHΙΟΥ ΚΥΡΑΣΟΥΛΑ   ΒΑΣΙΛ   ΟΥΡΑΝ   ΒI Λ,58'4,0 ΚΡΟΥΣΟΥΛΟΥΔΗΣ   ΣΩΤΗΡΙΟΣ   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡ#ΥΡΩ # Κυ5λ78' HΕ""ΟΥ   ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ   ΙΩΑΝΝ ΚΩΝΣΤ   ΑI Δ83%5,'@σου

  ΚΑΡΑΝΙΚΑ   ΜΑΡΙΑ   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   ΕΥΦΡΑKΙΑ ΑI Χ4ου ΜΑΝΙΑΔΗΣ   ΦΩΤΙΟΣ ΑΣΤΡΙΝΟΣ   ΕΙΡΗΝΗ ΒPρ,5λ%4ου ΜΟΥΛΑΡΑ   ΑΡΕΤΗ   ΕΥΑ##ΕΛΟΣ ΑΡ#ΥΡΩ Β Λ,58'4,0 ΣΟΥΛΙΔΗΣ $ΕΟΔΩΡΟΣ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΑΝΝΑ   ΑI Σ76ου ΚΛΩΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ   ΔΗΜΗΤ ΑΛΚΜΗ   # Χ,'48' ΔΕΛΛΟ"ΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ   "ΑΣΧΟΣ   ΕΥΑ##ΕΛΙΑ   ΒI Λ,58'4,0 ΚΑΤΑΚΑΛΟΥ   ΕΛΕΝΗ ΕΥΑ##ΕΛΟΣ   ΜΑΡΙΑ   ΑI Σ76ου ΚΑΤΡΑΝΑΣ   ΧΑΡΙΛΑΟΣ   Α$ΑΝΑ   ΜΑΡΙΚ    ΑI Ρ%ύ6'ου ΣΙΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ   ΧΡΗΣΤ Α$ΗΝΑ   ΒI Κ%/,λλ&'4,0 ΑΝΔΡΙΝΟ"ΟΥΛΟΥ   ΝΙΚΗ   #ΕΩΡ#ΙΟΣ   ΕΛΙΣΑΒΕΤ   ΒI Κ%/,λλ&'4,0 ΜΑΛΕΜΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ   ΚΩΝ+ΝΟΣ   Α$ΑΝΑΣΙΑ   ΒI H,5ύ'ου "ΛΑΤΑΝΗΣΙΩΤΟΥ   ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ   ΕΥΑ## ΕΥΑ## ΑI Χ4ου "ΑΥΛΙΔΟΥ   ΣΟΦΙΑ   $ΕΟΚΛ ΕΛΕΝΗ   ΑI Χ,'48'  ΝΤΟΑΣ   #ΕΩΡ#ΙΟΣ   ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΣ ΒI Λ,σ4ου ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   Α$ΑΝ   ΚΩΝΣΤ   ΒI Λ,σ'4ου

  ΣΤΑΥΡΟ"ΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΩΤΙΟ ΜΕΛ"Ο   ΒI Ηρ,5λ%4ουΟΙΚΟΝΟΜΟΥ   #ΕΩΡ#ΙΟΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ   ΣΤΥΛΙΑΝΗ   ΒI Ηρ,5λ%4ου "ΡΟLΟΥ   KΑΝ$Η   ΜΕΡΚΟ   ΕΛΕΝΗ   ΒI Χ,'48' Μ"ΕΚΡΙΔΑΚΗΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   ΙΩΑΝΝ "ΑΤΡΑ ΑI Χ4ου ΜΑΡ#ΑΡΙΤΗΣ ΑΡ#ΥΡΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝ   HΩΗ   ΑI Χ,'48'  ΝΑΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝ   Μ ΑΡΙΑ   Α Χ,'48' HΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   "ΗΝΕΛΟ"Η # Χ,'48' ΚΑ"ΟΔΙΣΤΡΙΑΣ "ΑΝΑ#ΙΩΤΗΣ   ΝΙΚΟΛ   ΔΕΣ"Ο   # Χ,'48' "ΗΤΤΑ   Α##ΕΛΙΚΗ   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑI Χ4ου Μ"ΕΛΛΟΣ   ΗΛΙΑΣ   "ΑΝΑ#   ΑΦΡΟΔ ΒPρ,5λ%4ου ΤΙΡΙΤΙΡΗ ΕΥΛΑΜ"ΙΑ   #ΕΩΡ#ΙΟΣ   ΕΥΑ##ΕΛΙΑ   ΑI Σ76ου "ΑΡΙΣΗ