ΠΛ Α΄ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

of 67 /67
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΕΡΟΨΑΛΤΩΝ Ν.ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ ΕΠΙΤΟΜΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝ Θεός Κύριος... Απολυτίκιο - Θεοτοκίο Καθίσματα Αναβαθμοί Κανόνας ( Α+Γ ωδή ) Η Τιμιωτέρα Πασαπνοάρια -Αίνοι Εωθινό Ε +Θ΄ Δοξολογία ΤΕΥΧΟΣ Ε΄ ΗΧΟΣ ΠΛΑΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 2010 1

Embed Size (px)

description

ΜΟΥΔΑΝΙΑ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΤΕΥΧΟΣ Ε΄ ΠΛΑΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΗΧΟΣ 1 Τον συ να ναρ χον λο γον Πα τρι και Πνευ µα τι τον éссéсчю чéçст¡ стЎчч чⁿ сé Ёö тю тé цÙ ттсчсö тé тÚ Ŭş ю т νο µα τι Κυ ρι ι ι ι ι ου τη ρι αν η µων α νυ µνη σω µεν πι στοι ΗΧΟΣ ΠΛΑΓΙΟΣ Α΄ ẅЃЃЃЃЃси ĸ ЃЃЃЃЃЃźƒ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΕΡΟΨΑΛΤΩΝ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 2

Transcript of ΠΛ Α΄ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 • .

  ... -

  ( + )

  - +

  2010

  1

 • 2

 • 0 0 0 0

  3

 • 4

 • .

  0 0 0

  5

 • 0

  6

 • 7

 • 0 0

  8

 • 9

 • 10

 • -

  11

 • . 0 -

  .. 12

 • - -

  . -

  13

 • - 0 0

  0 0 0 0

  14

 • 0 0 -

  15

 • ( )

  16

 • 0 0 0

  0

  17

 • 0 0

  18

 • ..... .....

  0

  19

 • ..... .....

  0 0

  20

 • 21

 • 0 0 0 0 0

  22

 • 0 0 0 0

  23

 • 0

  24

 • 0 0 0 0 0 0

  25

 • - 0 0 0 0

  26

 • 27

 • 28

 • -

  29

 • 0 0 0 0 - 0 0 0

  30

 • - -

  31

 • 32

 • 33

 • ..............

  34

 • 35

 • 0 0 0

  36

 • 37

 • , .

  38

 • 0 0 0 , . .

  39

 • 0 0 0 0 0 0 0 0

  40

 • 41

 • 42

 • 43

 • .

  ....................

  44

 • ..................

  45

 • 46

 • -

  47

 • [

  .

  48

 • ...............

  ....................

  49

 • - -

  50

 • -

  51

 • -

  52

 • -

  53

 • 54

 • -

  55

 • 56

 • 57

 • 58

 • 59

 • -

  60

 • -

  61

 • 62

 • - -

  63

 • -

  64

 • 65

 • 66

 • ]

  .

  ..

  .

  67