Τα παλιά πέτρινα σπίτια της Νότιας Πιερίας

of 59 /59
1 3 .. « : » 2005 - 2006 : , ( )

Embed Size (px)

description

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ* ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Π.Ε.: "Τα παλιά πέτρινα σπίτια της Νότιας Πιερίας" * ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2005 - 2006

Transcript of Τα παλιά πέτρινα σπίτια της Νότιας Πιερίας

Page 1: Τα παλιά πέτρινα σπίτια της Νότιας Πιερίας

1

3

. .« :

»

2005 - 2006

:

,

( )

Page 2: Τα παλιά πέτρινα σπίτια της Νότιας Πιερίας

- : / . 2005-2006

1

( )

1.

« »

21.

3 6\

22.

2

3.

31. 32.

4.( / ) 1/ 2/ 6/

5. - 14

6. / - . . 60200

7. 2352084234

8. FAX 2352084234

9. E-mail [email protected]

Page 3: Τα παλιά πέτρινα σπίτια της Νότιας Πιερίας

- : / . 2005-2006

2

20. 201. 12 202. 8

21. 2

. .

22. 1 – 2 20

23. 3 – 5

24. 5

.

1.

- To .

-

-

-

-

011.

.

2.

.

.

.

.

.

.

Page 4: Τα παλιά πέτρινα σπίτια της Νότιας Πιερίας

- : / . 2005-2006

3

3.

- .

- .

- .

- .

- .

- .

- .

- .

- .

31.

-

.

4.

-

-

-

-

Page 5: Τα παλιά πέτρινα σπίτια της Νότιας Πιερίας

- : / . 2005-2006

4

5. – –

:

.

:

.

: .

. .

6. ( )

61. 62.

1. .

2.

.

7.

()

- .

( ).

..

- ,

.

- .

-

( ).

Page 6: Τα παλιά πέτρινα σπίτια της Νότιας Πιερίας

- : / . 2005-2006

5

8. ‘

( . . .)

81. . (

)-

, - .

-

( – ).

- . ,

-

( ).

. . .

- ,

( - ) .

-

( ).

82.

/

.

9. ( )

( . . .)

91. (

)

- –

.

-

,

.

- .

Page 7: Τα παλιά πέτρινα σπίτια της Νότιας Πιερίας

- : / . 2005-2006

6

92. ( )

.

10. ,

/

102.

.

103.

,

.

107. ,

.

11. . . .

111.

. . .

112.

. -

113.

-

. . .

14.. - .

141.

( )

.

142..

143..

Page 8: Τα παλιά πέτρινα σπίτια της Νότιας Πιερίας

- : / . 2005-2006

7

15. ( – – )

- .

- .

- .

- .

16.

161. 2006

162.

163.

1.

2.

3.

4.

5. . -

6. 2 . -

7. .

8.

9.

164.

-

-

-

- DVD player

165. -

-

166. -

-

Page 9: Τα παλιά πέτρινα σπίτια της Νότιας Πιερίας

- : / . 2005-2006

8

18.

, ,

.

.

1.2.

1 .

. .

2 – –

3

4 .

5

.

6 .

.

.

......... ( )

.

Page 10: Τα παλιά πέτρινα σπίτια της Νότιας Πιερίας

- : / . 2005-2006

9

.( , , , , )

1. , . (1994), , , . .

2. , . & , . 1993. . – ,, . Gutenberg, .

3. , . 1998. :Project . Gutenberg. .

4. Frey, K. 1986. project. ..

5. , . 1998. . , .

6. , . 1995.. , .

7. , . 1993. . Art of Text. .

8. . . . . , 1992

9. , . 1996. . . , .

10. , . & , . 1987. ., .

11. , . & , . 1994. - - . , .

12. , . & , . 1989. .

13. , ., , ., , . & , . 2001. . , .

14. . ( ). 2001. .

. .

15. . . 1999. . . « », .

16. . & , . 1997. :. - Gre npeace.

17. , . ( ) 1995. ., .

18. , . 1987. . ,19. , . 1999. - .

20. , . & . 2001. . .

21. , . 1998. :Project . Gutenberg. .

22. . . . .- . . . 1995. .. . . .- . . . .

( . . . . .). 1999. 1 . .

23. , . 2000. . .. , .

Page 11: Τα παλιά πέτρινα σπίτια της Νότιας Πιερίας

1

1

3

. .« :

»

2005 - 2006

:

,

( )

2

Page 12: Τα παλιά πέτρινα σπίτια της Νότιας Πιερίας

2

3

4

Page 13: Τα παλιά πέτρινα σπίτια της Νότιας Πιερίας

3

5

6

Page 14: Τα παλιά πέτρινα σπίτια της Νότιας Πιερίας

4

7

8

Page 15: Τα παλιά πέτρινα σπίτια της Νότιας Πιερίας

5

9

10

Page 16: Τα παλιά πέτρινα σπίτια της Νότιας Πιερίας

6

11

12

Page 17: Τα παλιά πέτρινα σπίτια της Νότιας Πιερίας

7

13

14

Page 18: Τα παλιά πέτρινα σπίτια της Νότιας Πιερίας

8

15

16

Page 19: Τα παλιά πέτρινα σπίτια της Νότιας Πιερίας

9

17

18

Page 20: Τα παλιά πέτρινα σπίτια της Νότιας Πιερίας

10

19

20

Page 21: Τα παλιά πέτρινα σπίτια της Νότιας Πιερίας

11

21

22

Page 22: Τα παλιά πέτρινα σπίτια της Νότιας Πιερίας

12

23

24

Page 23: Τα παλιά πέτρινα σπίτια της Νότιας Πιερίας

13

25

26

Page 24: Τα παλιά πέτρινα σπίτια της Νότιας Πιερίας

14

27

28

Page 25: Τα παλιά πέτρινα σπίτια της Νότιας Πιερίας

15

29

30

Page 26: Τα παλιά πέτρινα σπίτια της Νότιας Πιερίας

16

31

32

Page 27: Τα παλιά πέτρινα σπίτια της Νότιας Πιερίας

17

33

34

Page 28: Τα παλιά πέτρινα σπίτια της Νότιας Πιερίας

18

35

36

Page 29: Τα παλιά πέτρινα σπίτια της Νότιας Πιερίας

19

37

38

Page 30: Τα παλιά πέτρινα σπίτια της Νότιας Πιερίας

20

39

40

Page 31: Τα παλιά πέτρινα σπίτια της Νότιας Πιερίας

21

41

42

Page 32: Τα παλιά πέτρινα σπίτια της Νότιας Πιερίας

22

43

44

Page 33: Τα παλιά πέτρινα σπίτια της Νότιας Πιερίας

23

45

46

Page 34: Τα παλιά πέτρινα σπίτια της Νότιας Πιερίας

24

47

48

Page 35: Τα παλιά πέτρινα σπίτια της Νότιας Πιερίας

25

49

50

Page 36: Τα παλιά πέτρινα σπίτια της Νότιας Πιερίας

26

51

52

Page 37: Τα παλιά πέτρινα σπίτια της Νότιας Πιερίας

27

53

54

Page 38: Τα παλιά πέτρινα σπίτια της Νότιας Πιερίας

28

55

56

Page 39: Τα παλιά πέτρινα σπίτια της Νότιας Πιερίας

29

57

58

Page 40: Τα παλιά πέτρινα σπίτια της Νότιας Πιερίας

30

59

60

Page 41: Τα παλιά πέτρινα σπίτια της Νότιας Πιερίας

31

61

.

62

Page 42: Τα παλιά πέτρινα σπίτια της Νότιας Πιερίας

32

63

64

Page 43: Τα παλιά πέτρινα σπίτια της Νότιας Πιερίας

33

65

.

66

Page 44: Τα παλιά πέτρινα σπίτια της Νότιας Πιερίας

34

67

68

Page 45: Τα παλιά πέτρινα σπίτια της Νότιας Πιερίας

35

69

70

Page 46: Τα παλιά πέτρινα σπίτια της Νότιας Πιερίας

36

71

72

Page 47: Τα παλιά πέτρινα σπίτια της Νότιας Πιερίας

37

73

74

Page 48: Τα παλιά πέτρινα σπίτια της Νότιας Πιερίας

38

75

76

Page 49: Τα παλιά πέτρινα σπίτια της Νότιας Πιερίας

39

77

78

Page 50: Τα παλιά πέτρινα σπίτια της Νότιας Πιερίας

40

79

80

Page 51: Τα παλιά πέτρινα σπίτια της Νότιας Πιερίας

41

81

82

Page 52: Τα παλιά πέτρινα σπίτια της Νότιας Πιερίας

42

83

84

Page 53: Τα παλιά πέτρινα σπίτια της Νότιας Πιερίας

43

85

86

Page 54: Τα παλιά πέτρινα σπίτια της Νότιας Πιερίας

44

87

88

Page 55: Τα παλιά πέτρινα σπίτια της Νότιας Πιερίας

45

89

90

Page 56: Τα παλιά πέτρινα σπίτια της Νότιας Πιερίας

46

91

92

Page 57: Τα παλιά πέτρινα σπίτια της Νότιας Πιερίας

47

93

94

Page 58: Τα παλιά πέτρινα σπίτια της Νότιας Πιερίας

48

95

96

Page 59: Τα παλιά πέτρινα σπίτια της Νότιας Πιερίας

49

97

98