Δευτερεύουσες Μονάδες Αποθήκευσης Δεδομένων

of 19 /19
Computers: Information Technology in Perspective By Long and Long Copyright 2002 Prentice Hall, Inc. Δευτερεύουσες Δευτερεύουσες Μονάδες Μονάδες Αποθήκευσης Αποθήκευσης Δεδομένων Δεδομένων Διάλεξη Διάλεξη 4 4

Embed Size (px)

description

Δευτερεύουσες Μονάδες Αποθήκευσης Δεδομένων. Διάλεξη 4. Μονάδες Αποθήκευσης και Αρχεία. Τα προγράμματα και η πληροφορία ( κείμενο , εικόνα , ήχος , video) φυλάσσονται : Προσωρινά στη RAM Μόνιμα στη δευτερεύουσα (ή εξωτερική) μνήμη ( δίσκο ή ταινία ). Αρχεία Υπολογιστών. ASCII file - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Δευτερεύουσες Μονάδες Αποθήκευσης Δεδομένων

Page 1: Δευτερεύουσες Μονάδες Αποθήκευσης Δεδομένων

Computers: Information Technology in PerspectiveBy Long and Long

Copyright 2002 Prentice Hall, Inc.

Δευτερεύουσες Δευτερεύουσες Μονάδες Μονάδες

Αποθήκευσης Αποθήκευσης ΔεδομένωνΔεδομένων

ΔιάλεξηΔιάλεξη 4 4

Page 2: Δευτερεύουσες Μονάδες Αποθήκευσης Δεδομένων

4.4.22 QuitQuit

Μονάδες Αποθήκευσης Μονάδες Αποθήκευσης και Αρχείακαι Αρχεία

Τα προγράμματα και η πληροφορίαΤα προγράμματα και η πληροφορία ((κείμενοκείμενο, , εικόναεικόνα, , ήχοςήχος, video) , video) φυλάσσονταιφυλάσσονται:: Προσωρινά στηΠροσωρινά στη RAM RAM Μόνιμα στη δευτερεύουσα (ή εξωτερική) Μόνιμα στη δευτερεύουσα (ή εξωτερική)

μνήμημνήμη ( (δίσκο ή ταινίαδίσκο ή ταινία))

Page 3: Δευτερεύουσες Μονάδες Αποθήκευσης Δεδομένων

QuitQuit

Αρχεία ΥπολογιστώνΑρχεία Υπολογιστών

ASCII fileASCII file Data fileData file Document fileDocument file Spreadsheet fileSpreadsheet file Web page fileWeb page file Source program fileSource program file Executable program fileExecutable program file Graphics fileGraphics file Audio fileAudio file Video fileVideo file

.txt.txt

.mdb.mdb

.vdp.vdp

.xls.xls

.htm.htm

.gif.gif.bmp.bmp

.jpg.jpg

.exe.exe

.tif.tif

.wav.wav

.mov.mov

Page 4: Δευτερεύουσες Μονάδες Αποθήκευσης Δεδομένων

QuitQuit

Διαδικασία ΑποθήκευσηςΔιαδικασία Αποθήκευσης

Μέσο Αποθήκευσης

Μέσο Αποθήκευσης

Μονάδα Αποθήκευσης

Μονάδα Αποθήκευσης

– Γράψε/Σώσε

– Ανάγνωσε/Άνοιξε

– Γράψε/Σώσε

– Ανάγνωσε/Άνοιξε

Διαδικασία ΑποθήκευσηςΔιαδικασία Αποθήκευσης

Page 5: Δευτερεύουσες Μονάδες Αποθήκευσης Δεδομένων

QuitQuit

Μαγνητικοί ΔίσκοιΜαγνητικοί Δίσκοι

Magnetic Disk

Σκληροί ΔίσκοιΣκληροί Δίσκοι

Page 6: Δευτερεύουσες Μονάδες Αποθήκευσης Δεδομένων

QuitQuit

Η ΔισκέταΗ Δισκέτα

3.5” Floppy: 1.44 MB3.5” Floppy: 1.44 MBSuperDisk: 120 MBSuperDisk: 120 MBHiFD disk: 200 MBHiFD disk: 200 MBZip Disk: 100 or 250 MBZip Disk: 100 or 250 MB

Χωρητικότητα δισκετώνΧωρητικότητα δισκετών

Page 7: Δευτερεύουσες Μονάδες Αποθήκευσης Δεδομένων

4.4.88 QuitQuit

Σκληροί ΔίσκοιΣκληροί Δίσκοι

Υψηλότερη ταχύτητα και μεγαλύτερη Υψηλότερη ταχύτητα και μεγαλύτερη αποθήκευση από τις δισκέτεςαποθήκευση από τις δισκέτες

10 GB 10 GB έωςέως >75 GB >75 GB ΑνατομίαΑνατομία::

Πολλαπλές επιφάνειες εγγραφήςΠολλαπλές επιφάνειες εγγραφής Κεφαλές Κεφαλές ανάγνωσης/εγγραφήςανάγνωσης/εγγραφής ΒραχίονεςΒραχίονες προσπέλασηςπροσπέλασης

Courtesy of Seagate Technology

Page 8: Δευτερεύουσες Μονάδες Αποθήκευσης Δεδομένων

4.4.99 QuitQuit

Σκληροί Δίσκοι (συν.)Σκληροί Δίσκοι (συν.)

Page 9: Δευτερεύουσες Μονάδες Αποθήκευσης Δεδομένων

4.4.1010 QuitQuit

Εσωτερικό Σκληρού Εσωτερικό Σκληρού ΔίσκουΔίσκου

Page 10: Δευτερεύουσες Μονάδες Αποθήκευσης Δεδομένων

4.4.1111 QuitQuit

Εσωτερικό Σκληρού Εσωτερικό Σκληρού Δίσκου Δίσκου

Page 11: Δευτερεύουσες Μονάδες Αποθήκευσης Δεδομένων

QuitQuit

Κεφαλή ΑνάγνωσηςΚεφαλή Ανάγνωσης

Απόσταση πτήσεως κεφαλής ανάγνωσης

Page 12: Δευτερεύουσες Μονάδες Αποθήκευσης Δεδομένων

4.4.1414 QuitQuit

Οργάνωση Μαγνητικού Οργάνωση Μαγνητικού ΔίσκουΔίσκου

Διαμόρφωση Διαμόρφωση δίσκου / δίσκου / FormattingFormatting

Ταχύτητα ΔίσκουΤαχύτητα Δίσκου

Χρόνος Χρόνος προσπέλασηςπροσπέλασης

Ρυθμός Ρυθμός μετάδοσης μετάδοσης δεδομένωνδεδομένων

Page 13: Δευτερεύουσες Μονάδες Αποθήκευσης Δεδομένων

4.4.1515 QuitQuit

Backing Up FilesBacking Up Files

Οι Μαγνητικές Ταινίες Οι Μαγνητικές Ταινίες χρησιμοποιούνται γιαχρησιμοποιούνται για:: Ασφάλεια/ φύλαξη δεδομένων Ασφάλεια/ φύλαξη δεδομένων

((Backup)Backup) Αρχειοθέτηση (Αρχειοθέτηση (ArchivingArchiving))

Φθηνή λύση για αποθήκευση Φθηνή λύση για αποθήκευση δεδομένωνδεδομένων > 1 GB > 1 GB

Οι Μαγνητικές Ταινίες Οι Μαγνητικές Ταινίες χρησιμοποιούνται γιαχρησιμοποιούνται για:: Ασφάλεια/ φύλαξη δεδομένων Ασφάλεια/ φύλαξη δεδομένων

((Backup)Backup) Αρχειοθέτηση (Αρχειοθέτηση (ArchivingArchiving))

Φθηνή λύση για αποθήκευση Φθηνή λύση για αποθήκευση δεδομένωνδεδομένων > 1 GB > 1 GB

Page 14: Δευτερεύουσες Μονάδες Αποθήκευσης Δεδομένων

QuitQuit

Μονάδες Οπτικών Μονάδες Οπτικών ΔίσκωνΔίσκων

Spiraling Track

Detector

Pit

Land

Sector

Λιγότερο ευαίσθητο σε επιδράσεις

Λιγότερο ευαίσθητο σε επιδράσεις

Φθηνότερο από μαγνητικούς

δίσκους

Φθηνότερο από μαγνητικούς

δίσκους

Υψηλή χωρητικότητα

Υψηλή χωρητικότητα

Optical Storage

Page 15: Δευτερεύουσες Μονάδες Αποθήκευσης Δεδομένων

4.4.1717 QuitQuit

Page 16: Δευτερεύουσες Μονάδες Αποθήκευσης Δεδομένων

4.4.1818 QuitQuit

Page 17: Δευτερεύουσες Μονάδες Αποθήκευσης Δεδομένων

QuitQuit

Οπτικοί ΔίσκοιΟπτικοί Δίσκοι: : Ανάγνωσης-ΜόνοΑνάγνωσης-Μόνο

CD-ROMCD-ROM Μνήμη ανάγνωσης μόνοΜνήμη ανάγνωσης μόνο Δεδομένα δεν αλλάζουνΔεδομένα δεν αλλάζουν ταχύτητεςταχύτητες: 32X, 40X : 32X, 40X ήή 75X 75X

((περιστροφήπεριστροφή)) ΧωρητικότηταΧωρητικότητα: 650 MB: 650 MB

DVD-ROMDVD-ROM ΧωρητικότηταΧωρητικότητα : 4.7 GB : 4.7 GB έωςέως 17 GB 17 GB Συμβατό μεΣυμβατό με CD-ROM CD-ROM

Page 18: Δευτερεύουσες Μονάδες Αποθήκευσης Δεδομένων

QuitQuit

Οπτικοί Οπτικοί ΔίσκοιΔίσκοι::Ανάγνωσης/ΕγγραφήςΑνάγνωσης/Εγγραφής

CD-RCD-R Δίσκος μιας Δίσκος μιας

εγγραφήςεγγραφής

CD-RWCD-RW Δίσκος πολλών Δίσκος πολλών

εγγραφώνεγγραφών

DVD-RDVD-R DVD-RAMDVD-RAM

Πολλών εγγραφώνΠολλών εγγραφών

FMD-ROMFMD-ROM Χωρητικότητες μέχριΧωρητικότητες μέχρι

140 GB140 GB

Page 19: Δευτερεύουσες Μονάδες Αποθήκευσης Δεδομένων

4.4.2121 QuitQuit

Σύγκριση κόστουςΣύγκριση κόστους

RAM - RAM - 1/Mb 1/MbRAM - RAM - 1/Mb 1/Mb

Σκληρός δίσκοςΣκληρός δίσκος < < 1/Mb 1/Mb

Σκληρός δίσκοςΣκληρός δίσκος < < 1/Mb 1/Mb

CD – CD – λιγότερο απόλιγότερο από .01/Mb.01/Mb

CD – CD – λιγότερο απόλιγότερο από .01/Mb.01/Mb