Η ροή της ενέργειας στο οικοσύστημα

of 4 /4
Η ροή της ενέργειας στο οικοσύστημα

Embed Size (px)

description

Η ροή της ενέργειας στο οικοσύστημα. θερμότητα. Η ενέργεια εισερχεται στο οικοσύστημα με τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης και αποθηκεύεται με τη μορφη φυτικής βιομάζας Εξέρχεται από το οικοσύστημα με τη μορφή θερμότητας. Πηγή της ενέργειας. οικοσύστημα. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Η ροή της ενέργειας στο οικοσύστημα

: , , 2 1

. . .

90% /10/100/1000 3 kcal/10 kcal/100 kcal/1000 kcal kgr/10 kgr/100 kgr/1000 kgr