ολοήμερο το δέντρο

23
ΟΛΟΗΜΕΡΟ 14 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΝΤΟΥΜΑΝΗ (ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ) ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΒΙΒΗ ΑΡΒΑΝΙΤΗ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ)

Transcript of ολοήμερο το δέντρο

Page 1: ολοήμερο το δέντρο

ΟΛΟΗΜΕΡΟ

14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΝΤΟΥΜΑΝΗ (ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΒΙΒΗ ΑΡΒΑΝΙΤΗ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ)

Page 2: ολοήμερο το δέντρο
Page 3: ολοήμερο το δέντρο
Page 4: ολοήμερο το δέντρο
Page 5: ολοήμερο το δέντρο
Page 6: ολοήμερο το δέντρο
Page 7: ολοήμερο το δέντρο
Page 8: ολοήμερο το δέντρο
Page 9: ολοήμερο το δέντρο
Page 10: ολοήμερο το δέντρο
Page 11: ολοήμερο το δέντρο
Page 12: ολοήμερο το δέντρο
Page 13: ολοήμερο το δέντρο
Page 14: ολοήμερο το δέντρο
Page 15: ολοήμερο το δέντρο
Page 16: ολοήμερο το δέντρο
Page 17: ολοήμερο το δέντρο
Page 18: ολοήμερο το δέντρο
Page 19: ολοήμερο το δέντρο
Page 20: ολοήμερο το δέντρο
Page 21: ολοήμερο το δέντρο
Page 22: ολοήμερο το δέντρο
Page 23: ολοήμερο το δέντρο