Εισαγωγή στον...

Click here to load reader

 • date post

  04-Jul-2015
 • Category

  Education

 • view

  225
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Μέρος πρώτο

Transcript of Εισαγωγή στον...

 • 1. 1

2. ( ) , . : (decision variables) (objective function). .2 3. 3 : 4. 4 5. 5 . . . : . 6. 6 : 1. 2. 1000 (). 40 . 7. Marketing 700 . 1 3507 2. 1 2 3 . 2 1 4 . 8. -- 8 A: 1 ( $8 ). 2 $8 ), marketing. :8(450) + 5(100)1 = 450 2 = 100 = $4100 9. 9 . 10. 10 :: X1 = 1 ( 12) X2 = 2 ( 12) : 11. 11 max 8X1 + 5X2 ( ) 2X1 + 1X2 1000 ( )3X1 + 4X2 2400 ( )X1 + X2 700 ( )X1 - X2 350 ()Xj> = 0, j = 1,2 (-) 12. 12 FFEEAASSIIBBLLEE RREEGGIIOONN 13. 13 , . 14. 14-X2X1FFeeaassiibbllee RReeggiioonn 15. 15FFeeaassiibbllee RReeggiioonn1000 2X1+X2 1000500FeasibleX2Infeasible 3X1+4X2 2400 :X1+X2 700 ()500700X1700 16. GGrraapphhiiccaall AAnnaallyyssiiss tthhee FFeeaassiibbllee RReeggiioonn1610002X1+X2 1000500FeasibleX2Infeasible3X1+4X2 2400X1+X2 700500700Production mixconstraint:X1-X2 350X1700... 17. 17 , $2,000... infeasible=$43601000700500500X2X1 18. 18 1 = 320 122 = 360 12 = $4360 . 680 ( 700). 1 40 12 2. 19. 19 . 20. 20 . . 21. 21 ; : . . 22. ..22 . -. 23. ..23 1000500500 800X2X1Max 8X1 + 5X2Max 4X1 + 5X2Max 3.75X1 + 5X2Max 2X1 + 5X2 24. ..241000500 400 600 800X2X1Max8X1 + 5X2Max 10 X1 + 5X2Max 3.75X1 + 5X2 : [3.75, 10] 25. 25 , Xj 0 : Xj(-DCj) , Xj. , , . 26. 26 : , ; ; 27. 28 , (ShadowPrice) 28. 291000 .500X2X15002X1 + 1x2