ρατσισμός στα σχολεία

of 16 /16

Embed Size (px)

description

Εργασία μαθητών

Transcript of ρατσισμός στα σχολεία

Page 1: ρατσισμός στα σχολεία
Page 2: ρατσισμός στα σχολεία

ΡατσισμόςΡατσισμός ονομάζεται η διάκριση σε ονομάζεται η διάκριση σε βάρος ατόμωνβάρος ατόμων ή κοινωνικών ομάδων ή κοινωνικών ομάδων που χαρακτηρίζονται με βάση τα που χαρακτηρίζονται με βάση τα φυλετικά ή τα πολιτισμικά τους φυλετικά ή τα πολιτισμικά τους χαρακτηριστικά, με συνέπεια την χαρακτηριστικά, με συνέπεια την ανάπτυξη αισθήματος υπεροχής και ανάπτυξη αισθήματος υπεροχής και ανωτερότητας εις βάρος τους.ανωτερότητας εις βάρος τους.

Page 3: ρατσισμός στα σχολεία

Σε όλες τις στιγμές της ανθρώπινης Σε όλες τις στιγμές της ανθρώπινης ιστορίας ιστορίας

και σε όλους τους τόπους και περιοχές και σε όλους τους τόπους και περιοχές

Page 4: ρατσισμός στα σχολεία

Ειδικότερα στο Ειδικότερα στο σχολείοσχολείο ο ρατσισμός ο ρατσισμός ασκείται σε βάρος: ασκείται σε βάρος:

άτομων με ειδικές ανάγκεςάτομων με ειδικές ανάγκες παχύσαρκωνπαχύσαρκων αδύναμων και εσωστρεφών μαθητώναδύναμων και εσωστρεφών μαθητών του γυναικείου φύλου (σεξισμός)του γυναικείου φύλου (σεξισμός) ατόμων με διαφορετική θρησκείαατόμων με διαφορετική θρησκεία

Page 5: ρατσισμός στα σχολεία
Page 6: ρατσισμός στα σχολεία

Το πάθος για την εξουσία την κυριαρχία και το συμφέρον.

Ο φανατισμός. Οι προκαταλήψεις. Η έλλειψη κατάλληλης αγωγής και

παιδείας. Η μετανάστευση κ.α.

Page 7: ρατσισμός στα σχολεία

κοινωνικοί αποκλεισμοί, περιθωριοποιήσεις ατόμων ή ομάδων, δημιουργία γκέτο

κοινωνικές κρίσεις, συγκρούσεις βία, αναρχία, εγκληματικότητα, διάλυση κοινωνικής

συνοχής υπονόμευση δημοκρατίας μισαλλοδοξία, φανατισμός διαιώνιση εθνικισμού πόλεμος, ιμπεριαλιστικές τάσεις αισθήματα ανασφάλειας, καχυποψίας, φόβου στις

διαπροσωπικές σχέσεις καταρράκωση ανθρώπινης προσωπικότητας

Page 8: ρατσισμός στα σχολεία
Page 9: ρατσισμός στα σχολεία

Το ότι οι νέοι μεγαλώνουν σ’ έναν Το ότι οι νέοι μεγαλώνουν σ’ έναν κόσμο με έντονες διακρίσεις και κόσμο με έντονες διακρίσεις και ρατσιστικά φαινόμενα είναι πολύ ρατσιστικά φαινόμενα είναι πολύ δυσάρεστο. Ο ρατσισμός είναι δυσάρεστο. Ο ρατσισμός είναι φαινόμενο που δεν συμβιβάζεται ούτε φαινόμενο που δεν συμβιβάζεται ούτε με τα δικαιώματα που έχει κάθε με τα δικαιώματα που έχει κάθε άνθρωπος, ούτε με τη χριστιανική άνθρωπος, ούτε με τη χριστιανική ηθική.ηθική.

Page 10: ρατσισμός στα σχολεία
Page 11: ρατσισμός στα σχολεία

Μέσω της παιδείας μπορεί να καλλιεργηθεί στους νέους ο σεβασμός της ανθρώπινης προσωπικότητας και η αποδοχή της διαφορετικότητας.

Είναι αναγκαίο να οργανωθούν κινήματα πολιτών που αγωνίζονται κατά του ρατσισμού.

Για να καταπολεμηθεί η ρατσιστική συμπεριφορά θα πρέπει να αντιμετωπιστεί η φτώχεια και η ανεργία που μαστίζει ένα σημαντικό τμήμα του πληθυσμού των Ευρωπαϊκών χωρών.

Page 12: ρατσισμός στα σχολεία
Page 13: ρατσισμός στα σχολεία

Η Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη Η Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων εορτάζεται των Φυλετικών Διακρίσεων εορτάζεται κάθε χρόνο στις κάθε χρόνο στις 21 Μαρτίου21 Μαρτίου. . Καθιερώθηκε το 1966 από τη Γενική Καθιερώθηκε το 1966 από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

Page 14: ρατσισμός στα σχολεία
Page 15: ρατσισμός στα σχολεία

«Ο ρατσισμός είναι μια κηλίδα στο πρόσωπο της ανθρωπότητας, που αμαυρώνει πρακτικά κάθε χώρα του κόσμου. Οι κυβερνήσεις πρέπει να αντιμετωπίσουν ενεργά τον ρατσισμό και να διασφαλίσουν ότι η δικαιοσύνη απονέμεται με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα για όλους» δήλωσε η Διεθνής Αμνηστία.

Page 16: ρατσισμός στα σχολεία

Σας ευχαριστούμε!!!Σας ευχαριστούμε!!!

Ιωακειμίδου Μαρίνα Μηλιάδης Αλέξανδρος Στεφανίδου Γεωργία Φρονιμόπουλος

Αλέξανδρος Ταραπατζής Χρήστος