Κ. ΔΟΓΑΝΗΣ. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ - ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ...

of 12 /12
1

Embed Size (px)

description

Ανάτυπο από το ετήσιο περιοδικό του Φιλολογικού Ιστορικού Λογοτεχνικού Συνδέσμου (Φ.Ι.ΛΟ.Σ.) "ΤΡΙΚΑΛΙΝΑ" (2010) - Τρίκαλα ΑΘΗΝΑΙ -Φεβρουάριος 2011

Transcript of Κ. ΔΟΓΑΝΗΣ. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ - ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ...

Page 1: Κ. ΔΟΓΑΝΗΣ. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ - ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ

1

Page 2: Κ. ΔΟΓΑΝΗΣ. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ - ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ

2

Page 3: Κ. ΔΟΓΑΝΗΣ. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ - ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ

3

Page 4: Κ. ΔΟΓΑΝΗΣ. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ - ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ

4

Page 5: Κ. ΔΟΓΑΝΗΣ. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ - ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ

5

Page 6: Κ. ΔΟΓΑΝΗΣ. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ - ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ

6

Page 7: Κ. ΔΟΓΑΝΗΣ. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ - ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ

7

Page 8: Κ. ΔΟΓΑΝΗΣ. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ - ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ

8

Page 9: Κ. ΔΟΓΑΝΗΣ. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ - ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ

9

Page 10: Κ. ΔΟΓΑΝΗΣ. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ - ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ

10

Page 11: Κ. ΔΟΓΑΝΗΣ. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ - ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ

11

Page 12: Κ. ΔΟΓΑΝΗΣ. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ - ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ

12