Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο

249

description

Βγαίνοντας από το σκοτάδι της μακρόχρονης παρανομίας του το ελληνικό κομμουνιστικό κίνημα πέρασε αμέσως στο αντίθετα άκρο : στο φως μιας εκτυφλωτικής σχεδόν δημοσιότητας. Μέσα στα δύο περίπου χρόνια της ελεύθερης ύπαρξης του αμέτρητα βιβλία έπεσαν πάνω του σαν ισχυροί προβολείς για να φωτίσουν την ιστορία του και όλες τις άλλες πλευρές ταυ—μελέτες, ντοκουμέντα, απομνημονεύματα και έργα πολεμικής.Το φαινόμενο ήταν αναπόφευκτο και η προσπάθεια ασφαλώς όχι μόνο χρήσιμη, αλλά και απαραίτητη. Ωστόσο, με τον καλπάζοντα ρυθμό του και την έλλειψη, μεθόδου η κατευθυντήριας γραμμής, ο εκδοτικός αυτός οργασμός έχει ως τώρα παραμελήσει ένα, παράγοντα, που είναι ίσως ο πιο ουσιαστικός όταν πρόκειται για την επαναστατική φιλολογία: τον απλό ενδιαφερόμενο, που δεν έχει ούτε το χρόνο ούτε τη γενικότερη ιστορική προετοιμασία για να μελετήσει και να εκτιμήσει τις ογκώδεις ή ειδικές εκδόσεις και να ωφεληθεί από αυτές.Σ' αυτή την ανάγκη ανταποκρίνεται η «Ιστορία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας» του Αντόνιο Σολάρο. Ο Σολάρο, πέρα από τη θεωρητική του κατάρτιση, έχει άμεση γνώση της ιστορίας του κομμουνιστικού κινήματος στη χώρα μας, έχοντας αναπτύξει στις τάξεις του αξιόλογη; δράση. Και προικισμένος συγγραφέας καθώς είναι, έγραψε ένα βιβλίο ευσύνοπτο, περιεκτικό και εύληπτο. Στη σχετική βιβλιογραφία δεν υπάρχει ως τώρα έκδοση: με τόσο περιορισμένες διαστάσεις και με τόση συγγραφική απλότητα, που να εξαντλεί και να φωτίζει το θέμα της όσο η «Ιστορία» του Σολάρο.Ιδιαίτερη αρετή αυτού του βιβλίου αποτελεί η αντικειμενικότητά του, με ενδεχόμενο όριο τη διάσπαση του ΚΚΕ του 1968: ο Σολάρο, όπως και όλοι οι στρατευμένοι κομμουνιστές, δεν μπορούσε παρά να ταχτεί με κάποια από τις παρατάξεις που προκύψαν από τη διαίρεση του Κόμματος. Αλλά, αν ληφθεί υπόψη η γενικότερη αξία του βιβλίου, η σημερινή κομματική θέση του συγγραφέα δεν πρέπει να δεσμεύει ιδεολογικά τον αναγνώστη, όπως άλλωστε δεν δεσμεύει και τον Έλληνα εκδότη του.

Transcript of Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο

Page 1: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 2: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 3: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 4: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 5: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 6: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 7: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 8: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 9: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 10: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 11: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 12: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 13: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 14: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 15: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 16: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 17: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 18: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 19: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 20: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 21: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 22: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 23: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 24: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 25: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 26: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 27: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 28: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 29: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 30: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 31: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 32: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 33: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 34: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 35: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 36: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 37: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 38: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 39: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 40: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 41: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 42: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 43: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 44: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 45: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 46: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 47: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 48: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 49: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 50: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 51: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 52: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 53: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 54: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 55: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 56: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 57: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 58: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 59: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 60: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 61: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 62: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 63: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 64: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 65: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 66: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 67: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 68: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 69: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 70: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 71: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 72: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 73: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 74: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 75: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 76: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 77: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 78: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 79: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 80: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 81: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 82: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 83: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 84: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 85: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 86: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 87: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 88: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 89: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 90: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 91: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 92: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 93: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 94: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 95: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 96: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 97: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 98: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 99: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 100: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 101: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 102: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 103: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 104: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 105: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 106: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 107: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 108: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 109: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 110: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 111: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 112: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 113: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 114: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 115: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 116: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 117: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 118: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 119: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 120: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 121: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 122: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 123: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 124: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 125: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 126: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 127: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 128: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 129: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 130: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 131: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 132: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 133: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 134: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 135: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 136: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 137: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 138: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 139: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 140: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 141: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 142: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 143: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 144: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 145: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 146: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 147: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 148: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 149: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 150: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 151: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 152: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 153: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 154: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 155: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 156: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 157: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 158: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 159: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 160: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 161: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 162: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 163: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 164: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 165: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 166: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 167: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 168: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 169: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 170: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 171: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 172: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 173: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 174: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 175: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 176: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 177: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 178: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 179: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 180: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 181: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 182: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 183: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 184: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 185: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 186: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 187: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 188: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 189: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 190: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 191: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 192: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 193: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 194: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 195: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 196: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 197: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 198: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 199: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 200: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 201: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 202: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 203: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 204: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 205: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 206: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 207: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 208: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 209: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 210: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 211: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 212: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 213: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 214: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 215: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 216: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 217: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 218: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 219: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 220: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 221: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 222: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 223: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 224: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 225: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 226: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 227: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 228: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 229: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 230: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 231: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 232: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 233: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 234: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 235: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 236: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 237: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 238: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 239: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 240: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 241: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 242: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 243: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 244: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 245: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 246: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 247: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 248: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο
Page 249: Ιστορία ΚΚΕ-Σολάρο