ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΗΡΟΔΟΤΕΙΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

of 14 /14

Embed Size (px)

description

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΗΡΟΔΟΤΕΙΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Transcript of ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΗΡΟΔΟΤΕΙΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Egbert J. Bakker, Irene J. F. de Jong, Hans van Wees 1.

: Egbert J. Bakker

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

2.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 John Moles

3.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Simon R. Slings

4.

O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Wolfgang Rsler

O 5.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Deborah Boedeker

6.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Suzanne Sad

7.

, , : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 Kurt A. Raaflaub

9

ON

8.

H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 Jon D. Mikalson

9.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 Nick Fisher

10.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 Josine Blok

11.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 Irene J. F. de Jong

12.

: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 Carolyn Dewald

13.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 Vivienne Gray

14.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 Hans van Wees

15.

: , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 Paul Cartledge, Emily Greenwood

16.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 Simon Hornblower

17.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 Justus Cobet

18.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385 Alan B. Lloyd

19.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403 Stephanie West

20.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420 Klaus Karttunen 10

ON

21.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435 Amlie Kuhrt

22.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454 Robin Osborne

23.

. 525-480 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474 Sara Forsdyke

24.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499 Thomas Harrison

25.

, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522 Heleen Sancisi-Weerdenburg

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 577 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 588

11

[]

: Egbert J. Bakker

() , . Hannah Arend,

. . , , , . ( ) 5 .. , , : - , . , . , . -, , , :^ ^ , a , d , a b , a b , , d d m . , , , .

25

EGBERT J. BAKKER

: . , , , . --, . , . , . , . . , , , , , , : , . . , . . , , : , .1 , , . , ab ovo: , .2 , , , ,

1. Jacoby (1913) 275 .. . De Sanctis (1926), Powell (1939), Latte (1958) 7 [( ) , ] Fornara (1971) Hommel (1981). 2. .. Regenbogen (1930) Pohlenz (1937), Immerwahr (1966), Cobet (1971), Drexler (1972). , . de Jong, .. (. 11).

26

N O: OOO O O

. , [Immerwahr (1966) 7]. , :3 - , .4 : , , , , ; , (), . , . . , , , , .

, . , . : (1), , (2 ), , ( 3 ). Tilman Krischer, :5

3 . .. Lang ( 1984 ) , Slings, .. (. 3). 4. Evans (1991) 3, Thomas (2000) 161 .. , Cartledge Greenwood, .. (. 15). 5. Krischer (1965) 159-60 . Nagy (1990) 217, (3) . Erbse (1956) 215, [ Lang (1987) 204] Drexler (1972) 3-11. Hommel (1981) 277 .. Erbse (1992) 123-5 .

27

EGBERT J. BAKKER

1. ^ ^ , 2. )

)

() a () () , () d , () a b , a b , () ,

3. d m .

Krischer (3) . , 3 , , , .6 , , : , , :7 d (1.1.1) .

, Krischer : , , , , 8 . () () 2: . .

6. , . 6 y c a ( ) , , . . Krischer (1965) 162 Nagy (1990) 220-1 . 34 , . Bakker (1997) 293. Krischer ( , . 27-28 ). Hommel (1981) 281 . 44, (. 284-7) , , . 7. Krischer (1965) 160, Nagy (1987) 180 . Lateiner (1989) 15. , ( ) 6 (8) . 8. , , , . van Wees, .. (. 14) . 321.

28

N O: OOO O O

, . (2-), () (), , .9 , , . . Krischer [(1965) 165], , , , . , . , . .10 , , . , , 5 . , , . : ; ;

9. Kennedy (1963) 64-5 , . Jacoby (1913) 333 Aly (1921) 286-96 Lateiner (1989) 19. 10. .., ( , ) [Gould (1989) 17] [Lateiner (1989) 7] [Nagy (1990) 217] [Payen (1997) 82]. , , () nomen actionis -, , , . , , - ( -) , , [. (. 7.3.3)] : () () () (). [ Rosn (1993)] -, , , . Erbse (1995). Nagy (1987) 176, . 3, . Lang (1987) 203 Nagy [(1987) 209].

29

EGBERT J. BAKKER

; . , , - .11 , , Rosalind Thomas.12 Thomas , . Thomas, , , , G. E. R. Lloyd , .13 Thomas , . . , () .14 Thomas, , 5 : , , -, . , , 15: Q e a , b , n g , (. d 1) , , .

Thomas, ... . ,

11. Evans (1991), 90, 99-100, Thomas (1992) 125-6 (1993) (2000) 257-60 (. ). 12. .. , ( ). . Pohlenz (1937) 208, Powell (1939) 32 .. . Johnson (1994). 13. Thomas (1993) (2000) 249 .. Lloyd (1979) 86-98 . Hornblower (1987) 20. 14. Cole (1991) 89. 15 . Jones (1923) 191.

30

N O: OOO O O

, , . , , , , , , .16 , - - , , , Thomas, , . , Gregory Nagy, , , , . Nagy .17 , , , , , , . , Thomas. , , . , [2, ()] --. , , , , Nagy.18 Nagy, : , .19 , , Nagy, , , Thomas. . Thomas,

16. Thomas (2000) 262-3 . (1993) 242-3. 17. Nagy (1987) 175 (1990) 224, ( , . 223) . . Hartog (1991) 285 ( . . 276), Havelock (1963) 53-4, . 8. 18. Nagy (1987) 178. 19. . Erbse (1956) 211, , . , . 43-48.

31

EGBERT J. BAKKER

, - Nagy, . , / Thomas Nagy , , . , , . Thomas Nagy, , .20 , , , 5 4 . , , .21 Thomas, , , .22 , , , , , , , .23 .24

20. .. Gould (1989) 17 Evans (1991) 3 Hartog (1991) 285 Moles (1999) . 8. ( Nagy Thomas) , ( ) ( ). , . Bakker (1999) 29-37. 21. . .. Pohlenz (1937) 208-10 Lang (1984) Munson (1993). 22. Thomas (1993) 240-1 Dewald (1987) 150 . 12 .. Thomas , . , , , . Bakker (1997). Thomas Dewald, , . Svenbro (1993) 150, . 23. , . Immerwahr (1966) 52-8 Dewald (1987) 164-5. b c ... Bakker (1993). , . de Jong, .. (. 11). 24. .

32

N O: OOO O O

, , . . , , , ; , , ; , ; -- . . , , , . , .25 , , .

^: wid- / weid- / woid- , . , , , .26

(2.101.2, 2.149.1), (1.106.2 , 1.184 \ , 7.213, , ). ; . Nagy (1990) 235, . 91. . Rsler, .. (. 4, . 17) Cobet (. 17, . 40). 25. Hornblower (1987) 8-11. . . 31-32 . 26. Snell (1924) 59-71, Nagy (1990) 250, Dewald (1987) 153 . 18 Darbo-Peschanski (1987) 184 ( ) Thomas (2000) 164.

33