Βιβλίο 5ο (1891-1910)(Γεννήσεις)

of 26 /26
KOINOTΗΣ ΣΤΑΜΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΛΕΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΝ γεννήσεων της ενορίας του Αγίου Νικολάου Σταμνάς του έτους 1891 Αύξων Ημερομηνία Τόπος Φύλον Όνομα και επώνυμον Ημερομηνία Όνομα Όνομα και επώνυμον Όνομα του ιερέως του Παρατηρήσεις Αριθμός γεννήσεως γεννήσεως Άρρεν θήλυ των γονέων βαπτίσεως του βαπτισθέντος αναδόχου τελέσαντος την βάπτισιν 22 1891 Σταμνά Αρρεν Δημήτριος Θεοδώρα Α.Τσιμπουράκη Ιωάννης Στ.Κογεώργος 23 1891 Σταμνά θήλυ Ρεγίτα Ν.Βαλτηνός Ιωάννης Στ.Κογεώργος 24 1891 Σταμνά θήλυ Αφροδίτη Θεμ.Ανδριτσόπουλος Ιωάννης Στ.Κογεώργος 25 1891 Σταμνά Αρρεν Παναγιώτης Σπυρ.Κατσότας Αθανάσιος Αντ.Σπατούλας 26 1891 Σταμνά Αρρεν Γεώργιος Κ.Αν.Σακαρέλου Ιωάννης Στ.Κογεώργος 27 1891 Σταμνά θήλυ Γιαννούλα Παρασκευή Ν.Μπούρου Ιωάννης Στ.Κογεώργος 28 1891 Σταμνά Αρρεν Χρήστος Αγγέλω Γ.Σολιότη Ιωάννης Στ.Κογεώργος 29 1891 Σταμνά θήλυ Χρηστίνα Κουσταντούλα Σ.Τσιμπουράκη Ιωάννης Στ.Κογεώργος 30 1891 Σταμνά θήλυ Μαρία Δημ.Λαγός Ιωάννης Στ.Κογεώργος 31 1891 Σταμνά θήλυ Κουσταντούλα Θεόδ.Σ.Γυγκλάς Ιωάννης Στ.Κογεώργος 32 1891 Σταμνά Αρρεν Κώστας Ευφροσύνη Ν.Ζερζεμέλη Ιωάννης Στ.Κογεώργος 33 1891 Σταμνά θήλυ Όλγα Βασιλ.Γ.Κατσαδούρου Ιωάννης Στ.Κογεώργος 34 1891 Σταμνά Αρρεν Βασίλειος Ιω.Σταύρου Αθανάσιος Αντ.Σπατούλας 35 1891 Σταμνά θήλυ Αθηνά Γ.Μαστραναστάσης Αθανάσιος Αντ.Σπατούλας Αύξων Ημερομηνία Τόπος Φύλον Όνομα και επώνυμον Ημερομηνία Όνομα Όνομα και επώνυμον Όνομα του ιερέως του Παρατηρήσεις Αριθμός γεννήσεως γεννήσεως Άρρεν θήλυ των γονέων βαπτίσεως του βαπτισθέντος αναδόχου τελέσαντος την βάπτισιν ΤΕΛΟΣ 1891 36 1892 Σταμνά Αρρεν Ιωάννης Κ.Μητσοβήτης Ιωάννης Στ.Κογεώργος 37 1892 Σταμνά Αρρεν Παναγιώτης Ζοίτσα Φαρμάκη Ιωάννης Στ.Κογεώργος 38 1892 Σταμνά Αρρεν Ανδρέας Θεμ.Ανδριτσόπουλος Ιωάννης Στ.Κογεώργος 39 1892 Σταμνά Αρρεν Νικόλαος Θεμιστοκλής Σίσκος Ιωάννης Στ.Κογεώργος 40 1892 Σταμνά θήλυ Ευφροσύνη Ευφρ.Βονιτσάνα Αθανάσιος Αντ.Σπατούλας 41 Φεβρουαρίου 19. Σταμνά Αρρεν Παντ.Θεοδώρου Φεβρουαρίου 19. Αλέξιος Ελένη Θεοδώρου Ιωάννης Στ.Κογεώργος απεβίωσεν 42 Μαρτίου 1. Σταμνά Αρρεν Αναγ.Κουσαρίδας Μαϊου 31. Ιωάννης Ευστ.Πατσουράκης Ιωάννης Στ.Κογεώργος 43 Μαρτίου 10. Σταμνά θήλυ Κ.Πλιάκος Μαϊου 10. Θεοδώρα Ν.Θεοδώρου Ιωάννης Στ.Κογεώργος 44 Μαρτίου 23. Σταμνά Αρρεν Ιω.Γερασίμου Μαϊου 24. Σπυρίδων απόστ.Καπελάρης Ιωάννης Στ.Κογεώργος 45 Απριλίου 11. Σταμνά Αρρεν Πέτρος Δήμου Μαϊου 31. Λεωνίδας κ Ιωάννης Γρ.Παπαϊωάνου Ιωάννης Στ.Κογεώργος 46 Απριλίου 22. Σταμνά θήλυ Γεω.Τσόλκας Μαϊου 4. Γιαννούλα Χρήστος Λάλας Ιωάννης Στ.Κογεώργος 47 Απριλίου 27. Σταμνά θήλυ Μιχ.Κοντογιάνης Μαϊου 24. Ελένη Παρασκευή .Μπούρου Ιωάννης Στ.Κογεώργος 48 Μαϊου 8. Σταμνά θήλυ Αθ.Τσιλιπάνος Μαϊου 18. Αγγελική Γεωργήτζα Ν.μπούρου Ιωάννης Στ.Κογεώργος 49 Ιουνίου 11. Σταμνά Αρρεν Κ.Αλιάγας Αυγούστου 16. Θεόδωρος Δ.Τσορβατσής Ιωάννης Στ.Κογεώργος 50 Ιουνίου 23. Σταμνά θήλυ Ευθ.Νίκας Αυγούστου 9. Βασιλική Ρίζος Παπαρίζος Ιωάννης Στ.Κογεώργος 51 Ιουλίου 23. Σταμνά θήλυ Γ.Καραπάνος Αυγούστου 10. Νίκα Ιω.Μπαρούχος Αθανάσιος Αντ.Σπατούλας 52 Αυγούστου 6. Σταμνά Αρρεν Γ.Λιόντος Νοεμβρίου 1. Θωμάς Μαρία Ι.Καραπάνου Ιωάννης Στ.Κογεώργος 53 Αυγούστου 15. Σταμνά Αρρεν Γ.Γυγκλάς Οκτωβρίου 14. Παναγιώτης Θεμιστοκλής Σίσκος Ιωάννης Στ.Κογεώργος 54 Σεπτεμβρίου 7. Σταμνά Αρρεν Δ.Σταμούλης Δεκεμβρίου 6. Νικόλαος Νικολ.λεονάρδος Ιωάννης Στ.Κογεώργος

Embed Size (px)

Transcript of Βιβλίο 5ο (1891-1910)(Γεννήσεις)

 • KOINOT

  1891

  22 1891 . .

  23 1891 . .

  24 1891 . .

  25 1891 . .

  26 1891 .. .

  27 1891 . .

  28 1891 . .

  29 1891 . .

  30 1891 . .

  31 1891 .. .

  32 1891 . .

  33 1891 .. .

  34 1891 . .

  35 1891 . .

  1891

  36 1892 . .

  37 1892 .

  38 1892 . .

  39 1892 .

  40 1892 . .

  41 19. . 19. .

  42 1. . 31. . .

  43 10. . 10. . .

  44 23. . 24. . .

  45 11. 31. . .

  46 22. . 4. .

  47 27. . 24. . .

  48 8. . 18. . .

  49 11. . 16. . .

  50 23. . 9. .

  51 23. . 10. . .

  52 6. . 1. . .

  53 15. . 14. .

  54 7. . 6. . .

 • 55 9. . 11. .

  56 12. . 13. . .

  57 18. . 1. . .

  58 14. . 6. . .

  59 16. . 8. . .

  59 26. . 13. . .

  60 29. .. 20. . .

  1892

  61 7. . 16. . .

  62 7. . 6. . .

  63 27. . 23. . .

  64 5. . 13. . .

  65 1. . 11. . .

  66 10. .. 11. .

  67 11. .. 15. . .

  68 16. .. 18. .

  69 22. . 31. . .

  70 25. . 20. .

  71 25. . 11. . .

  72 9. . 2. .. .

  73 19. . 30. .

  74 19. . 23. . .

  75 7. . 23. . .

  76 8. . 27. .

  77 19. . 18. . .

  78 19. . 19. .. .

  79 9. .. 19. .

  80 15. .. 4. . .

  81 16. . 16. . .

  82 25. . 27. .

  83 13. .. 31. .. .

  84 4. . 29. .. .

  85 4. .. 12. .. .

  86 25. . 5. . .

  87 30. . 19. .. .

  88 21. . 22. .

  89 28. . 3. . .

  1893

  90 5. .. 27. . .

  91 18. .. 5. .

  92 15. 14. . .

  93 15. . 17. . .

 • 94 15. .. 15. .. .

  95 15. . 21. .. .

  96 22. . 21. . .

  97 22. . 11. . .

  98 4. .. 7. . .

  99 9. . 13.

  100 9. 2. .

  101 31. . 26. .

  102 1. . 4. .. .

  103 12. .. 22. . .

  104 12. .. 24. .

  105 19. . 26. . .

  106 28. .. 31. . .

  107 2. . 1. .. .

  108 2. .. 30. . .

  109 7. . . .

  110 25. . 20. .. .

  111 7. . 7. . .

  112 2. .. 7. .. .

  113 5. . 15. . .

  114 5. .. 6 1895. .

  115 2. 6. .

  116 21. . 8. .

  117 21. . 13. . .

  118 14. . 20. . .

  119 22. . 20. . .

  120 31. . 18. .

  1894

  121 19. . 3. . .

  122 23. . 8. .

  123 12. . 23. .. .

  124 21. . 15. . .

  125 11. . 4. .. .

  11. . 4. . .

  126 12. . 30. - .

  127 12. . 8. .

  128 14. . 10. . .

  129 16. 28. .. .

  130 31. 24. .. .

  131 16. . 28. .

  132 16. . 21. .. .

  133 19. . 20. .

  134 1. .. 16. .

 • 135 30. . 1. . .

  30. . 1. . .

  136 19. . .

  137 16. 14. - . .

  138 7. . 7. . .

  139 24. .. 18. .. .

  140 27. . 3. . .

  141 7. . 15. .

  142 22. . .

  143 23. .. 10. . .

  1895

  144 7. . 4. .

  145 14. . 2. .

  146 17. . 7. . .

  147 28. . 2. .

  148 20. .. 21. . .

  149 21. . 7. . .

  150 23. . 19. . .

  151 12. . 1. .

  152 13. . 19. . .

  153 26. . 2. . .

  154 12. . 4. . .

  155 . .. 2. . .

  156 12. . 17. . .

  157 23. . 16. . .

  158 25. . 6. . .

  159 1. . 17. . .

  160 14. 1. - . .

  161 15. .

  162 31. . 25. . .

  163 18. . 18. . .

  164 5. . .

  165 5. . 21. . .

  1896

  1 1. . 18. . .

  2 10. . 15. .

  3 10. . 4. .. .

  4 23. . 10. .. .

  5 30. . 22. . .

  6 31. 1. . .

  7 15. . 11. ._ . .

  8 16. .. 6. . .

 • 9 16. . 6. .. .

  10 1. . 4. .

  11 12. . 15. .

  12 5. . 30. .. .

  13 6. . 3. .. .

  14 8. .. 31. .. .

  15 20. . 24. . .

  16 21. .. 5. . .

  17 21. . 8. .. .

  18 23. . 21. . .

  19 30. . 12. .

  20 19. . 19. .. .

  21 5. . 6. . .

  22 29. .. 7. . .

  23 30. . 21. . .

  24 25. .

  25 12. . 18. .. .

  26 19. . 7. . .

  27 28. . 7. .. .

  28 29. . .

  1897

  29 18. . 18. .. .

  30 30. . 16. .. .

  31 16. . 30. . .

  32 16. . 14. .

  33 16. . 10. .

  34 3. . 10.

  35 16. . 20. . .

  36 19. . 4. .

  37 19. . 30.

  39 30. . 5. . .

  40 14. . 25. .

  41 24. .

  42 24. .. 15.

  43 20. . 2. . .

  44 25. .. 26. . .

  45 1. . 24. .

  46 29. 6. .. .

  47 27. . 4. .

  48 29. 26. .

  49 15. 19. . .

  50 15. 29.

  51 4. .. 10. . .

 • 1898

  52 7. .. 20. .

  53 8. . 20. .

  54 21. . 29. .

  55 25. . 6. .. .

  56 27. . 22. . ..

  57 1. . 6. .

  58 16. . 27. .

  59 18. . 25.

  60 21. . 15 .

  61 28. 2. . .

  62 12. . 29. .

  63 16. 21. .

  64 20. . 6. .

  65 30. 4. .

  66 13. . 30. . .

  67 14. . 29. . .

  68 24. .. 17. .

  69 . . 15. .

  70 25. . 5. . .

  71 25. . 21. .

  72 6. . 13. . .

  73 6. . 6. .. .

  74 15. . 26. . .

  75 5. 3. ..

  76 27. . 18. .. .

  77 26. . 13. . .

  78 10. .. 18. .. .

  79 27. 18. . .

  80 4. . 14. . .

  81 6. 14. . .

  82 17. . . .

  83 17. . 9. .

  1899

  1 4. 23.

  2 5. . 27. .-.

  3 10. . 29. . .

  4 11. . 9. . .

  5 19. . 27.

  6 4. . 27. . .

  15 6. 26. . .

  16 7. . 14. . .

  17 9. . 26. .

 • 18 10. . 27. .

  19 24. . 26. .

  20 23. . 3. . .

  21 27. . 2. . .

  22 14. - 7. . .

  23 5. 5. . .

  24 18. . 24. . .

  25 25. . 31. . .

  26 5. . 30. . . .

  27 27. . 5. . .

  28 30. . 31. . .

  29 23. . 15. .

  30 9. . 10. .

  31 18. . 18. .. .

  15. 15. . .

  1900

  32 6. 17.

  33 31. . 24.

  34 22. . 3.

  35 24. . 9. . .

  36 1. . 17.

  37 4. 6. .

  38 10. . 7. - . .

  39 29. . 7.

  41 1901

  40 21. . 9. . .

  42 1. . 2. .

  43 29. . 2. ..

  44 5. . 7. .

  45 14. . 2.

  46 15. . 2. .

  47 28. . 2. .

  48 3. . 5. .

  49 16. . 18. . .

  50 1. . 4. /- .

  51 6. . 19.

  52 6. . 25.

  53 12. . 15. .

  54 12. . 7.

  55 4. . 25.

  56 7. 5. - .

  57 2. 2 .. 6. . . . .

 • 58 7. 8. .

  59 19. .. 27. .

  60 1. . 2. .

  61 22. . 22.

  62 3. . 3.

  63 20. . 19.

  64 15. . 15. .

  65 17. 28.

  66 19. . 19.

  67 4. . 7.

  68 8. . 25. .

  69 16. . 10. .

  70 29. . 6.

  71 2. . 2. .

  72 15. . 2.

  73 17. 6.

  74 24. 8. .

  75 24. 16.

  76 1902

  77 4. . 7.

  78 19. . 22. .

  79 24. . 22. .

  80 25. . 15.

  81 29. 22. ..

  82 7. 4.

  83 7. 2.

  84 19. 14.

  85 26. 31.

  86 5. . 21. .

  87 15. . 26.

  88 28. . 10. . .

  89 8. 26. .

  90 26. . 22. ..

  91 4. . 6.

  92 27. . 7. .

  93 28. . 11. .

  1903

  94 9. . 11. . .

  96 15. 29.

  97 29. 31. .

  98 31. 4. .

  99 3. . 26.

 • 100 1. . 29.

  2 21. A 17.

  3 20. . 21.

  4 18. . 12.

  5 18. 16.

  6 7. 18. .

  7 13. 26.

  8 16. . 4. .

  9 17. 10. . .

  10 24. . 7. . .

  11 6. . 3. .

  12 24. . 5. . .

  13 20. . 29.

  14 25. 13. .

  15 2. . 9. .

  16 16. . 13.

  17 16. . 2. .

  1904

  19 4. . 18. .

  20 27. . 8. .

  21 9. . 22.

  22 7. . 25.

  23 7. 8.

  24 17. . 8.

  25 27. . 14. . .

  26 30. . 2.

  27 26. . 2. . .

  28 20. . 15.

  29 6. . 23. .

  30 17. 29. .

  31 23. . 24. ..

  32 25. . 23.

  33 9. . 7.

  34 12. 28.

  35 10. 11. . .

  37 23. . 17. .

  38 25. 15. .

  39 1. 9.

  40 2. . 21.

  41 27. . 27. .

  42 9. . 8. .

  43 9. . 4.

  44 10. .

  45 15. . 17.

 • 46 29. . 8. . .

  47 6. . 18.

  48 17. . 2. .

  49 30. 6.

  1905

  52 11. .. 18.

  53 11. 30. .

  54 25. . 1.

  55 4. .. 18. .

  56 10. . 11. ..

  57 10. .. 23. . .

  58 27. .. 2. . .

  59 3. . 1. . .

  60 5. .. 26. .

  61 5. . 27. .. .

  62 14. .. 9. .

  63 20. . 4. .. .

  64 23. . 3. . .

  65 23. .. 25. . .

  66 30. . 30. . .

  67 22. . 21. .

  68 30. . 7. . .

  69 23. 30. . .

  70 24. . 20. . .

  71 24. . 31. . .

  72 28. . 23. .

  73 21. . 22. . .

  74 16. . 18. . .

  75 1. . 15. . .

  76 6. . 28. .. .

  77 10. . 24. . .

  78 14. . 10. . .

  79 14. . 5. . .

  80 14. . 17. . .

  81 16. . 12. .. .

  82 3. . 18. . .

  83 7. . 11. .

  84 20. .. 11. . .

  85 9. .. 21. .. .

  86 13. . 26. . .

  87 18. . 20. . .

  88 19. 22. .. .

 • 1906

  89 6. . 10. . .

  90 7. . 15. . .

  91 23. . 12. .

  92 27. . 30. . .

  93 28. . 7. .

  94 3. . 22. .

  95 5. . 13. .

  96 6. . 2. .

  97 8. . 22. . .

  98 9. . 5. . .

  99 7. .. 12. . .

  10 17. 5. . .

  101 22. .. 20. .. .

  102 28. 17. .. .

  103 2. 2. . .

  104 20. . 17. . .

  105 12. . 29. .

  106 3. .

  107 20. . 14. .

  108 30. . 4. .

  109 3. . 3. .

  110 4. . 11. . .

  111 21. 9. . .

  112 23. .. 18. .

  113 30. 11. . .

  114 9. . 23. . .

  115 9. . 12. .

  116 17. .. 27. . .

  117 27. . 4. . .

  118 1. . 3. .. .

  119 8. 16. . .

  120 9. . 9. . .

  121 9. . 9. .

  1907

  122 3. . 1. .. .

  123 8. .. 29. .

  124 18. . 1. . .

  125 1. 25. .

  126 17. . 18. . .

  127 30. . 27. .. .

  128 1. . 18. . .

  129 27. . 14. .

  130 23. . 6. .

 • 131 24. . 13. . .

  132 7. . 5. . .

  133 10. . 31. .

  134 29. .. 26. . .

  135 22. . 13. . .

  136 20. 1. .

  137 21. . 15. .

  138 29. . 3. .

  139 4. . 11. . .

  140 6. . 9. . .

  141 10. . 17. . .

  142 25. . 24. . .

  143 26. . 26. . .

  144 31. . 7. . .

  1908

  1 13. , 14. . .

  2 26. . 14. .

  3 24. .. 14. .

  4 28. . 14. . .

  5 7. . 28. . .

  6 11. . 30. .. .

  7 15. . 5. . .

  8 16. . 14. . .

  9 17. . 26. . .

  10 27. . 7. . .

  11 28. . 2. . .

  12 28. . 3. . .

  13 13. . 14. . .

  14 4. 6. . .

  15 5. 18. .. .

  16 14. . 14. .

  17 14. . 31. . .

  18 19. . 6. . .

  19 26. . 1. .. .

  20 27. . 11. . .

  21 19. .. 10. . .

  22 19. .. 10. . .

  23 21. . 3. .

  24 23. 14. .

  25 23. . 11. .. .

  26 3. . 30. .

  27 15. . 1. . .

  28 16. . 20. . .

  29 20. . 22. .. .

 • 30 21. .. 25. . .

  31 17. . 15. . .

  32 29. . 7. .

  33 9. .. 18. .

  34 14. . 30. . .

  35 3. . 13. .

  36 8. . 13. . .

  37 25. . 24. .

  38 7. . 6. . .

  39 20. . 14. .

  40 9. . 28. . .

  41 11. . 21. . .

  42 20. . 28. . .

  43 7. .. 21. . .

  44 22. . 4. .

  45 24. 28. .

  25 13. . 12. .. .

  26 14. .. 9. .

  1909

  1 27. . 6. .

  2 29. . 30. . .

  3 12. . 2. . .

  4 27. . 12. .

  5 30. 2. .. .

  6 4. .. 12. . .

  7 6. . 30. .. .

  8 11. . 24. .

  9 23. . 14. .

  10 24. .. 17. . .

  23. . 11. . .

  11 13. 14. .

  12 10. . 26. . .

  13 29. . 20. . .

  14 31. 13. .

  15 10. 3. . .

  16 10. 9. .

  17 13. . 4. .

  18 23. . 12. .

  19 28. . 29. .

  20 13. . 11. . .

  21 19. .. 11. .. .

  22 21. . 11. .

  1910