Κφάλαιο 4 Πριγραφή και Προά 0ις Μ 0αολυμπιακής...

68
Σ Κεφάλαιο 4 Περιγραφή και Προτάσεις Μεταολυμπιακής Αξιοποίησης των Αθλητικών Υποδομών 4.1. Εισαγωγή το πρώτο κεφάλαιο της μελέτης αναφέρθηκε ότι η μεγαλύτερη κληρονομιά των Ολυμπιακών Αγώνων, εκτός από την αίγλη και την ιστορική αναφορά, είναι οι υποδομές και οι εξοπλισμοί που απαιτούνται για την τέλεση των σύγχρονων Αγώνων. Η Αθήνα μετά το 2004 θα είναι μία διαφορετική, καλύτερη, πόλη. Το πόσο καλύτερη θα εξαρτηθεί από το πόσο αποτελεσματικά θα αξιοποιηθούν οι εγκαταστάσεις, οι εξοπλισμοί και η ανθρώπινη εμπειρία στην μετά το 2004 περίοδο. Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι να περιγράψει με κάθε δυνατή λεπτομέρεια, στο πλαίσιο ενός κεφαλαίου μιας ευρύτερης μελέτης, το κάθε έργο και να δώσει εναλλακτικές προτάσεις μεταολυμπιακών χρήσεων. Οι προτάσεις αυτές αποτελούν έναν πρώτο προβληματισμό, ο οποίος, κυρίως, πηγάζει από εμπειρίες άλλων πόλεων και χωρών, με ανάλογες υποδομές και εξοπλισμούς, όχι απαραίτητα ολυμπιακών πόλεων. Το κλασικό παράδειγμα της αναβάθμισης της πόλης της Βαρκελώνης, με αφορμή τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1992, ακολούθησαν και άλλες πόλεις, χωρίς να χρειαζόντουσαν το ερέθισμα της τέλεσης των Αγώνων. Αυτές οι εμπειρίες, κυρίως Ευρωπαϊκών πόλεων, αξιοποιήθηκαν για την εκτίμηση των επιπτώσεων των διαφόρων υποδομών στην Αθήνα και την Ελλάδα ενόψει της τέλεσης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Το κεφάλαιο αυτό οργανώνεται σε πέντε μέρη. Στο δεύτερο μέρος γίνεται μία παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο έγινε η ανάλυση των εναλλακτικών χρήσεων των αθλητικών υποδομών για την μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες περίοδο. Στο τρίτο μέρος εξετάζονται για κάθε αθλητική υποδομή οι διάφορες εναλλακτικές χρήσεις οι προβλεπόμενες και οι προτεινόμενες. Στο τέταρτο μέρος συνοψίζονται οι διάφορες χρήσεις των ολυμπιακών εγκαταστάσεων στην μεταολυμπιακή περίοδο. Τέλος, στο πέμπτο μέρος δίνονται τα συμπεράσματα του κεφαλαίου. 4.2. Ανάλυση των Μεταολυμπιακών Χρήσεων των Υποδομών του 2004 Η ανάλυση των εναλλακτικών προτάσεων αφορά στην μεταολυμπιακή χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων των Ολυμπιακών Αγώνων, καθώς και ορισμένων βασικών κτιριακών συγκροτημάτων με μη-αθλητική χρήση, κατά την περίοδο των Αγώνων, όπως το Ολυμπιακό Χωριό, το Κέντρο Τύπου και Ραδιοτηλεόρασης, τα Χωριά Τύπου, κ.λπ. Κάθε

Transcript of Κφάλαιο 4 Πριγραφή και Προά 0ις Μ 0αολυμπιακής...

Page 1: Κφάλαιο 4 Πριγραφή και Προά 0ις Μ 0αολυμπιακής Αξιοποίηης ... · αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και τους

Σ

Κεφάλαιο 4

Περιγραφή και Προτάσεις Μεταολυμπιακής Αξιοποίησης των

Αθλητικών Υποδομών

4.1. Εισαγωγή

το πρώτο κεφάλαιο της μελέτης αναφέρθηκε ότι η μεγαλύτερη κληρονομιά των

Ολυμπιακών Αγώνων, εκτός από την αίγλη και την ιστορική αναφορά, είναι οι

υποδομές και οι εξοπλισμοί που απαιτούνται για την τέλεση των σύγχρονων

Αγώνων. Η Αθήνα μετά το 2004 θα είναι μία διαφορετική, καλύτερη, πόλη. Το

πόσο καλύτερη θα εξαρτηθεί από το πόσο αποτελεσματικά θα αξιοποιηθούν οι

εγκαταστάσεις, οι εξοπλισμοί και η ανθρώπινη εμπειρία στην μετά το 2004 περίοδο. Σκοπός

του παρόντος κεφαλαίου είναι να περιγράψει με κάθε δυνατή λεπτομέρεια, στο πλαίσιο ενός

κεφαλαίου μιας ευρύτερης μελέτης, το κάθε έργο και να δώσει εναλλακτικές προτάσεις

μεταολυμπιακών χρήσεων. Οι προτάσεις αυτές αποτελούν έναν πρώτο προβληματισμό, ο

οποίος, κυρίως, πηγάζει από εμπειρίες άλλων πόλεων και χωρών, με ανάλογες υποδομές και

εξοπλισμούς, όχι απαραίτητα ολυμπιακών πόλεων. Το κλασικό παράδειγμα της αναβάθμισης

της πόλης της Βαρκελώνης, με αφορμή τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1992, ακολούθησαν

και άλλες πόλεις, χωρίς να χρειαζόντουσαν το ερέθισμα της τέλεσης των Αγώνων. Αυτές οι

εμπειρίες, κυρίως Ευρωπαϊκών πόλεων, αξιοποιήθηκαν για την εκτίμηση των επιπτώσεων

των διαφόρων υποδομών στην Αθήνα και την Ελλάδα ενόψει της τέλεσης των Ολυμπιακών

Αγώνων του 2004.

Το κεφάλαιο αυτό οργανώνεται σε πέντε μέρη. Στο δεύτερο μέρος γίνεται μία παρουσίαση

του τρόπου με τον οποίο έγινε η ανάλυση των εναλλακτικών χρήσεων των αθλητικών

υποδομών για την μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες περίοδο. Στο τρίτο μέρος εξετάζονται για

κάθε αθλητική υποδομή οι διάφορες εναλλακτικές χρήσεις οι προβλεπόμενες και οι

προτεινόμενες. Στο τέταρτο μέρος συνοψίζονται οι διάφορες χρήσεις των ολυμπιακών

εγκαταστάσεων στην μεταολυμπιακή περίοδο. Τέλος, στο πέμπτο μέρος δίνονται τα

συμπεράσματα του κεφαλαίου.

4.2. Ανάλυση των Μεταολυμπιακών Χρήσεων των Υποδομών του 2004

Η ανάλυση των εναλλακτικών προτάσεων αφορά στην μεταολυμπιακή χρήση των

αθλητικών εγκαταστάσεων των Ολυμπιακών Αγώνων, καθώς και ορισμένων βασικών

κτιριακών συγκροτημάτων με μη-αθλητική χρήση, κατά την περίοδο των Αγώνων, όπως το

Ολυμπιακό Χωριό, το Κέντρο Τύπου και Ραδιοτηλεόρασης, τα Χωριά Τύπου, κ.λπ. Κάθε

Page 2: Κφάλαιο 4 Πριγραφή και Προά 0ις Μ 0αολυμπιακής Αξιοποίηης ... · αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και τους

Αναπτυξιακές Επιδράσεις των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004

122

ολυμπιακή εγκατάσταση εξετάστηκε ξεχωριστά προκειμένου να γίνουν συγκεκριμένες

προτάσεις σχετικά με την μεταολυμπιακή αξιοποίησή της. Σε κάθε περίπτωση γίνεται μια

συνοπτική παρουσίαση του υλοποιούμενου έργου και της χρήσης κατά τους Ολυμπιακούς

Αγώνες, παρατίθενται προβλεπόμενες χρήσεις και περιορισμοί από την υπάρχουσα

νομοθεσία και τέλος εκτίθενται οι προτάσεις σχετικά με την ανάπτυξη αθλητικών και

εναλλακτικών δραστηριοτήτων. Να σημειωθεί ότι στο κεφάλαιο αυτό δεν εξετάζονται οι

προσωρινές εγκαταστάσεις των Αγώνων, όπως είναι οι χώροι διεξαγωγής των αθλημάτων

ορεινής ποδηλασίας, ποδηλασίας δρόμου, τοξοβολίας και τριάθλου.

Στη διαδικασία αυτή έπρεπε να ληφθούν υπόψη πολλές αντικειμενικές παράμετροι, όπως

είναι η τοποθεσία της εγκατάστασης, η υπάρχουσα νομοθεσία (χρήσεις γης), τα δεδομένα

της κατασκευής (τετραγωνικά μέτρα, διαρρύθμιση) και το μέγεθος των ελεύθερων χώρων.

Τα δεδομένα αυτά είναι φυσικό να επηρεάζουν τις προτεινόμενες χρήσεις και για το λόγο

αυτό έγινε προσπάθεια να συγκεντρωθεί όσο το δυνατόν πληρέστερο υλικό σχετικά με τις

συνθήκες και τους περιορισμούς κατασκευής. Οι προβλέψεις για τη μεταολυμπιακή χρήση

ορισμένων έργων είναι ήδη καθορισμένες και στην περίπτωση αυτή οι επιπλέον προτάσεις

αφορούν στην πιο ολοκληρωμένη αξιοποίησή τους με συμπληρωματικές δραστηριότητες.

Στην περίπτωση αυτή ανήκουν π.χ. τα Χωριά Τύπου, το Ολυμπιακό Χωριό και ένα μικρό

μέρος των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Σχετικά με την αθλητική μεταολυμπιακή αξιοποίηση των εγκαταστάσεων, λήφθηκαν υπόψη

οι ανάγκες και οι προοπτικές των αθλημάτων μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτό κρίθηκε

σκόπιμο εφόσον σε ένα μεγάλο μέρος των εγκαταστάσεων θα φιλοξενούνται τα ίδια

αθλήματα και στη μεταολυμπιακή φάση, όπως στα κλειστά γυμναστήρια της Νίκαιας, των

Άνω Λιοσίων, το ΟΑΚΑ κ.α. Για το σκοπό αυτό, ζητήθηκαν ατύπως οι γνώμες μερικών

Αθλητικών Ομοσπονδιών, πολλές από τις οποίες προβλέπεται να αναλάβουν τη διαχείριση

συγκεκριμένων εγκαταστάσεων. Οι απόψεις των Ομοσπονδιών συνεκτιμήθηκαν κατά τη

διαμόρφωση των προτάσεων του παρόντος κεφαλαίου. Πάντα αναφορικά με την αθλητική

χρήση των εγκαταστάσεων, όπου ήταν εφικτό, δόθηκε έμφαση στη χρήση των αθλητικών

υποδομών και από το κοινό (κάτοικοι περιοχής), και όχι μόνο από αθλητικά σωματεία, έτσι

ώστε να μεγιστοποιηθεί η χρησιμότητά τους για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο μέσα από

την άμεση εμπλοκή του με τον αθλητισμό.

Όσον αφορά στις μη αθλητικές χρήσεις που προτείνονται να αναπτυχθούν στις

εγκαταστάσεις, οι προτάσεις κινούνται μέσα στα νομοθετικά πλαίσια που αφορούν στις

χρήσεις γης. Βασική κατεύθυνση στα περισσότερα από τα ολυμπιακά έργα ήταν η πρόταση

ενός «μείγματος» χρήσεων με εμπορικό, πολιτιστικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο. Θα

μπορούσε ενδεχομένως να επιλεχθεί ένα μέρος από τις χρήσεις αυτές, το οποίο θα ήταν

περισσότερο επωφελές οικονομικά (σενάριο εκτεταμένης εμπορικής αξιοποίησης). Ωστόσο,

ένας συνδυασμός χρήσεων είναι αυτός που θα μεγιστοποιούσε τα συνολικότερα οφέλη

(κοινωνικά και οικονομικά) από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων και θα τις έκανε ανοικτές

και ελκυστικές για μεγαλύτερο αριθμό χρηστών - επισκεπτών.

Αυτή η φιλοσοφία ακολουθεί και τη διεθνή εμπειρία, αφού οι μικτές χρήσεις θεωρούνται ως

οι πιο ενδεδειγμένες σε προγράμματα αστικής ανάπλασης και κατασκευής μεγάλων

αθλητικών και άλλων εγκαταστάσεων. Αυτό το συμπέρασμα προέκυψε και κατόπιν έρευνας

σχετικά με τη μεταολυμπιακή αξιοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Σίδνεϋ, όπως

παρουσιάστηκε στο δεύτερο κεφάλαιο της παρούσης μελέτης. Στη συντριπτική πλειοψηφία

των εγκαταστάσεων αυτών δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην μη-αθλητική αξιοποίηση των

χώρων και στη συνύπαρξη εναλλακτικών χρήσεων που επιτρέπουν την πληρέστερη

αξιοποίησή τους.

Page 3: Κφάλαιο 4 Πριγραφή και Προά 0ις Μ 0αολυμπιακής Αξιοποίηης ... · αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και τους

Κεφάλαιο 4: Περιγραφή και Προτάσεις Μεταολυμπιακής Αξιοποίησης Αθλητικών Υποδομών

123

Στο πλαίσιο αυτό, σε κάθε ολυμπιακή εγκατάσταση προτείνονται όσο το δυνατόν

περισσότερες μεταολυμπιακές χρήσεις. Ενδεικτικά αναφέρουμε εδώ την οργάνωση

συνεδρίων και σεμιναρίων, τη φιλοξενία κοινωνικών εκδηλώσεων και τελετών, την υποδοχή

εμπορικών εκθέσεων ή εμπορικών καταστημάτων, τη λειτουργία προγραμμάτων

περιβαλλοντικής αγωγής και τη στέγαση Μη Κυβερνητικών Οργανισμών, τη φιλοξενία

μεγάλων πολιτιστικών γεγονότων (συναυλίες) ή μικρότερων δραστηριοτήτων (εκθέσεις) και

τη λειτουργία χώρων αναψυχής σε κλειστούς χώρους ή πάρκα. Η τελική επιλογή θα γίνει

προφανώς από τους φορείς διαχείρισης των εγκαταστάσεων και απαιτείται η εκπόνηση

επιμέρους μελετών βιωσιμότητας και η εξέταση διαφορετικών συνδυασμών

δραστηριοτήτων. Οι επιμέρους αυτές μελέτες θα πρέπει να γίνουν για κάθε έργο ξεχωριστά,

στο πλαίσιο ενός γενικότερου φορέα που θα αναλάβει την αξιοποίηση αυτών των υποδομών,

ανεξαρτήτως ποιος θα έχει την ευθύνη διαχείρισής τους.

4.3. Προτάσεις Μεταολυμπιακής Αξιοποίησης των Εγκαταστάσεων

Στο παρόν μέρος γίνεται μία πολύ περιληπτική περιγραφή της κάθε ολυμπιακής

εγκατάστασης και δίνονται οι εναλλακτικές προτάσεις μεταολυμπιακής αξιοποίησης.

4.3.1. Ολυμπιακό Συγκρότημα Ελληνικού

Περιγραφή Έργου

Το Ολυμπιακό Συγκρότημα Ελληνικού καταλαμβάνει τις εγκαταστάσεις του πρώην Δυτικού

Αεροδρομίου Αθηνών. Στους χώρους του έχει προγραμματιστεί η φιλοξενία των ακόλουθων

αθλημάτων: Μπέιζμπολ, Σόφτμπολ, Χόκεϊ, Καλαθοσφαίριση (προκριματικοί αγώνες),

Χειροσφαίριση (τελικοί αγώνες) και Ξιφασκία. Για την εξυπηρέτηση των αθλημάτων αυτών,

ορίζονται οι ακόλουθοι χώροι:

Ολυμπιακό Κέντρο Μπέιζμπολ

Το Ολυμπιακό Κέντρο Μπέιζμπολ είναι μια νέα κατασκευή και θα φιλοξενήσει το άθλημα

του Μπέιζμπολ, ένα άθλημα όχι ιδιαίτερα δημοφιλές στην Ελλάδα, αλλά ιδιαίτερα

διαδεδομένο σε άλλες χώρες, όπως Ιαπωνία και Η.Π.Α. Περιλαμβάνει δύο κύρια γήπεδα, το

πρώτο χωρητικότητας 9.000 θέσεων και το δεύτερο χωρητικότητας 4.000 θέσεων. Για τις

ανάγκες των αθλητών δημιουργείται, επίσης, ένα προπονητήριο – προθερμαντήριο. Όλες οι

παραπάνω εγκαταστάσεις είναι προσωρινές και με την ολοκλήρωση των Αγώνων θα

απομακρυνθούν. Η μέγιστη επιτρεπόμενη δομήσιμη επιφάνεια στη ζώνη του Ολυμπιακού

Κέντρου Μπέιζμπολ ορίζεται στα 20.210 τ.μ.

Ολυμπιακό Κέντρο Σόφτμπολ

Στην καρδιά του Ολυμπιακού Συγκροτήματος του Ελληνικού θα κατασκευαστεί το βασικό

γήπεδο Σόφτμπολ, χωρητικότητας 5.000 θέσεων, καθώς και δύο προθερμαντήρια αθλητών.

Η κατασκευή του γηπέδου, αλλά και των προπονητηρίων θα είναι προσωρινή και η χρήση

τους προορίζεται μόνο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Η μέγιστη επιτρεπόμενη

δομήσιμη επιφάνεια στη ζώνη του Ολυμπιακού Κέντρου Σόφτμπολ ορίζεται στα 10.140 τ.μ.

Ολυμπιακό Κέντρο Χόκεϊ

Το Ολυμπιακό Κέντρο Χόκεϊ θα αποτελέσει νέα κατασκευή στο Ελληνικό. Στις

εγκαταστάσεις του, θα περιλαμβάνονται ένα μεγάλο γήπεδο, χωρητικότητας 8.000 θέσεων

Page 4: Κφάλαιο 4 Πριγραφή και Προά 0ις Μ 0αολυμπιακής Αξιοποίηης ... · αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και τους

Αναπτυξιακές Επιδράσεις των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004

124

και ένα μικρότερο 2.000 θέσεων. Θα ανεγερθεί, επίσης, ένα γήπεδο προθέρμανσης για την

προπόνηση των αθλητών. Οι μόνιμες θέσεις του γηπέδου ανέρχονται σε 3.126, ενώ οι

υπόλοιπες θα απομακρυνθούν με το πέρας των Αγώνων. Αναφορικά με τους όρους δόμησης,

η μέγιστη επιτρεπόμενη δομήσιμη επιφάνεια στη ζώνη του Ολυμπιακού Κέντρου Χόκεϊ

ορίζεται σε 10.140 τ.μ.

Κλειστό Γυμναστήριο Καλαθοσφαίρισης / Χειροσφαίρισης

Το Κλειστό Γυμναστήριο Καλαθοσφαίρισης / Χειροσφαίρισης θα προκύψει από τη

διαμόρφωση του μεγάλου υπόστεγου της Ολυμπιακής Αεροπορίας στο Δήμο Ελληνικού.

Συγκεκριμένα, το Κλειστό Γυμναστήριο θα φιλοξενήσει τους προκριματικούς του

αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και τους τελικούς της Χειροσφαίρισης. Η χωρητικότητα

του ανέρχεται στις 15.000 θέσεις, με 8.500 μόνιμες κερκίδες και 6.500 προσωρινές, οι οποίες

θα απομακρυνθούν μετά τους Αγώνες. Η τελική διαμόρφωση του Κλειστού Γυμναστηρίου

θα προκύψει μετά από προσθήκες και προσαρμογές στην ήδη υπάρχουσα εγκατάσταση του

υπόστεγου, πάντα σύμφωνα με τις Ολυμπιακές προδιαγραφές.

Κλειστό Γυμναστήριο Ξιφασκίας

Στο μικρό υπόστεγο της Ολυμπιακής Αεροπορίας στο Ελληνικό, που έχει ονομαστεί

«Αίθουσα Ξιφασκίας», θα διεξαχθεί το αντίστοιχο άθλημα. Η «Αίθουσα Ξιφασκίας»

διαθέτει δύο επιμέρους αίθουσες χωρητικότητας 3.500 θέσεων για τους προημιτελικούς και

5.000 θέσεων για τους τελικούς. Όπως το Κλειστό Γήπεδο, έτσι και η «Αίθουσα Ξιφασκίας»

θα διαμορφωθεί, αφού πραγματοποιηθούν προσθήκες στην ήδη υπάρχουσα εγκατάσταση.

Υποστηρικτικοί και Υπαίθριοι Χώροι

Προβλέπεται η δημιουργία υποστηρικτικών χώρων, με σκοπό την εξυπηρέτηση των

ανταποκριτών τύπου, των αθλητών, των χορηγών και της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής

(ΔΟΕ). Πιο αναλυτικά, θα κατασκευαστούν δύο συγκροτήματα αναμετάδοσης εικόνας

(Broadcast Compounds) εκατέρωθεν της Κεντρικής πλατείας και χώροι φιλοξενίας των

χορηγών (sponsors’ village). Επιπλέον, θα κατασκευαστεί ένα Συνδετήριο Κτίριο, για την

υποστήριξη των αγωνισμάτων μεταξύ των δύο κλειστών γυμναστηρίων και ένα προσωρινό

προθερμαντήριο.

Εκτός από τη δημιουργία των σταδίων και των υποστηρικτικών τους χώρων, προβλέπεται η

δημιουργία ενός υπαίθριου χώρου κυκλοφορίας των επισκεπτών του Ολυμπιακού

Συγκροτήματος και μιας κεντρικής πλατείας. Ειδικότερα, προβλέπεται η διαμόρφωση μιας

«διαγωνίου» λεωφόρου (“boulevard”) για τους πεζούς, μήκους περίπου 600 μέτρων και

πλάτους 30 μέτρων, η οποία θα συνδέει τις δύο κύριες εισόδους των θεατών με τον μεγάλο

κεντρικό δημόσιο χώρο (Κεντρική Πλατεία), από τον οποίο υπάρχουν απευθείας προσβάσεις

προς όλες τις αθλητικές και αγωνιστικές εγκαταστάσεις.

Ο μεγάλος κεντρικός δημόσιος χώρος, που έχει το σχήμα και τη λειτουργία μιας πλατείας,

διαστάσεων 340Χ340μ., θα αποτελέσει το κέντρο του Ολυμπιακού Συγκροτήματος και το

κομβικό σημείο από το οποίο οι θεατές θα εισέρχονται στους χώρους των αθλητικών

εγκαταστάσεων.

Όσον αφορά τη λειτουργική ενοποίηση του Ολυμπιακού Συγκροτήματος Ελληνικού με το

χώρο των αθλητικών εγκαταστάσεων του Αγίου Κοσμά, η σύνδεση θα γίνει μέσω της

επέκτασης της κεντρικής λεωφόρου (“boulevard”) ως πεζογέφυρας πάνω από την παραλιακή

λεωφόρο. Η ενοποίηση των δύο χώρων θα ολοκληρωθεί με τη μετατόπιση της Λεωφόρου

Ποσειδώνος προς τα βορειοανατολικά, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένας ενιαίος χώρος

Page 5: Κφάλαιο 4 Πριγραφή και Προά 0ις Μ 0αολυμπιακής Αξιοποίηης ... · αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και τους

Κεφάλαιο 4: Περιγραφή και Προτάσεις Μεταολυμπιακής Αξιοποίησης Αθλητικών Υποδομών

125

αναψυχής, αθλητισμού και πολιτισμού μεταξύ του Ελληνικού, του Ολυμπιακού Κέντρου

Ιστιοπλοΐας και του προπονητικού κέντρου Αγίου Κοσμά.

Εκτιμήσεις για την Μεταολυμπιακή Χρήση

Κατά τη μεταολυμπιακή περίοδο, η συνολική έκταση του πρώην Αεροδρομίου του

Ελληνικού θα μετατραπεί σε Μητροπολιτικό Πάρκο, έκτασης 4.000 στρεμμάτων, στο οποίο

θα διαμορφωθούν, μεταξύ άλλων, χώροι πρασίνου και θα υλοποιηθούν έργα αναψυχής,

πολιτισμού και αθλητισμού. Επίσης, ένα τμήμα της συνολικής έκτασης του χώρου θα δοθεί

για αξιοποίηση εμπορικών δραστηριοτήτων και τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν τόσο για την

κατασκευή του Πάρκου όσο και για την αναβάθμιση άλλων περιοχών του Λεκανοπεδίου. Το

Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού θα συνδεθεί με την παραλιακή ζώνη της περιοχής του

Αγίου Κοσμά μέσω της βύθισης τμήματος της Λεωφόρου Ποσειδώνος.

Στην ευρύτερη έκταση του Μητροπολιτικού Πάρκου Ελληνικού προβλέπεται η διαμόρφωση

των ακόλουθων χώρων – εγκαταστάσεων:

Συνεδριακό κέντρο μικτών εκδηλώσεων στον Ανατολικό Αερολιμένα, συνολικής

χωρητικότητας 10.000 θέσεων. Συγκεκριμένα, προτείνεται η δημιουργία μίας κύριας

επίπεδης συνεδριακής πολυλειτουργικής αίθουσας, χωρητικότητας 3.000-5.000 θέσεων.

Επιπλέον, προτείνεται η διαμόρφωση μίας κύριας συνεδριακής αίθουσας, χωρητικότητας

2.000 θέσεων. Στο Συνεδριακό Κέντρο, υπάρχει, ακόμη, η δυνατότητα δημιουργίας

αιθουσών πολλαπλών χρήσεων, που θα προσαρμόζονται και θα μπορούν να φιλοξενούν

από 30 έως 1.500 άτομα. Μερικές από τις αίθουσες αυτές μπορούν να διαμορφωθούν με

επιμερισμό της κύριας επίπεδης συνεδριακής αίθουσας.

Εκθεσιακό κέντρο, με μόνιμες και λυόμενες κατασκευές, που θα αναπτύσσονται σε

συνολική επιφάνεια έως 15.000 τ.μ. σε έναν ή και περισσότερους χώρους και με

δυνατότητα επιμερισμού τους σε μικρότερους χώρους.

Επιχειρηματικό κέντρο (Business Park), περιοχή επαγγελματικών χώρων για την

εγκατάσταση επιχειρήσεων και χώροι στέγασης γραφείων οργανωτών εκθεσιακών

εκδηλώσεων και συνεδρίων.

Επαρκείς χώροι στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των διοργανωτών συνεδρίων και

εκθέσεων, των εργαζομένων, των συνέδρων και των επισκεπτών. Οι απαιτούμενες νέες

θέσεις στάθμευσης θα πραγματοποιούνται μόνο σε υπόγειους χώρους, ενώ επιτρέπεται η

διατήρηση και κατάλληλη διαμόρφωση των υφιστάμενων υπαίθριων θέσεων

στάθμευσης στα ανατολικά του αεροσταθμού.

Θεματικά πάρκα και άλλοι χώροι συνάθροισης κοινού, όπως θέατρα και συγκροτήματα

κινηματογράφων.

Εστιατόρια και αναψυκτήρια.

Εμπορικά καταστήματα μικρής κλίμακας και εμπορικό κέντρο πλησίον του Ολυμπιακού

Συγκροτήματος του Ελληνικού στο Δυτικό Αεροδρόμιο.

Ξενοδοχείο.

Ελικοδρόμιο.

Τεχνητή λίμνη και εγκαταστάσεις κατάβασης βουνού με φουσκωτή βάρκα (rafting) στο

χώρο του Ολυμπιακού Κέντρου Σλάλομ.1

Ειδικά για τη ζώνη του δυτικού αεροδρομίου, προβλέπεται, μεταολυμπιακά, η μετατροπή

της σε ζώνη αθλητισμού και αναψυχής. Σε γενικές γραμμές στις εγκαταστάσεις του

Ολυμπιακού Συγκροτήματος Ελληνικού μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες θα φιλοξενούνται

1 Το Ολυμπιακό Συγκρότημα Ελληνικού μαζί με το γειτονικό Ολυμπιακό Κέντρο Σλάλομ θα

ενταχθούν στο Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού.

Page 6: Κφάλαιο 4 Πριγραφή και Προά 0ις Μ 0αολυμπιακής Αξιοποίηης ... · αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και τους

Αναπτυξιακές Επιδράσεις των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004

126

αθλητικές διοργανώσεις, προγράμματα άθλησης του κοινού, πολιτιστικές εκδηλώσεις,

δραστηριότητες αναψυχής και άλλες συναφείς εκδηλώσεις. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η

διεθνής εμπειρία δείχνει ότι η «μεικτή» αξιοποίηση των χώρων αποτελεί κλειδί για την

επιτυχία των προγραμμάτων ανάπλασης αντίστοιχων προς αυτό που επιχειρείται στο χώρο

του Ελληνικού. Σε παρόμοιες εγκαταστάσεις, μεταξύ άλλων, αναπτύσσονται εμπορικά

καταστήματα και εμπορικά κέντρα, συγκροτήματα κινηματογράφων, χώροι συναυλιών,

μουσεία, εκθεσιακοί χώροι και ζώνες περιπάτου.1 Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι

προβλέψεις και οι προτάσεις για τη μεταολυμπιακή αξιοποίηση των εγκαταστάσεων.

Ολυμπιακό Κέντρο Μπέιζμπολ

Τα δύο γήπεδα του Μπέιζμπολ και το προθερμαντήριο είναι προσωρινές κατασκευές και

μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 προβλέπεται η απομάκρυνση και των τριών

κατασκευών προκειμένου να διαμορφωθούν ζώνες πρασίνου και να αποφευχθεί η αισθητική

επιβάρυνση από βαριές κατασκευές στο χώρο του Μητροπολιτικού Πάρκου.

Εν τούτοις, προτείνεται η διατήρηση του βοηθητικού προθερμαντηρίου, ως υπαίθριο

γηπέδου μπέϊζμπολ, καθώς πρόκειται για μία ήπια αθλητική εγκατάσταση, η οποία δεν

επιβαρύνει το περιβάλλον. Οι εγκαταστάσεις του γηπέδου ενδείκνυνται για διάθεσή τους σε

συλλόγους και στο κοινό, συμβάλλοντας έτσι στην προώθηση και εκμάθηση του αθλήματος

στη χώρα μας. Ακόμη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως χώρος διεξαγωγής αγώνων τοπικής ή

εθνικής εμβέλειας, καθώς και για την προπόνηση τοπικών και εθνικών ομάδων.

Επιπλέον, τμήμα των υπαίθριων χώρων της ζώνης μπορεί να διαμορφωθεί ως ζώνη

εναλλακτικού αθλητισμού (extreme games) και να προσελκύσει ιδιαίτερα το νεανικό κοινό.

Μάλιστα το Ολυμπιακό Κέντρο Μπέιζμπολ συνορεύει με το Ολυμπιακό Κέντρο Κανό

Σλάλομ, όπου προτείνονται αντίστοιχες χρήσεις εναλλακτικού αθλητισμού (κατάβαση

ποταμού με βάρκα – rafting κλπ) και έτσι θα υπάρχει λειτουργική ενότητα και συνέχεια στο

πλαίσιο του νέου Μητροπολιτικού Πάρκου.

Ολυμπιακό Κέντρο Σόφτμπολ

Οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Κέντρου Σοφτμπολ, που περιλαμβάνουν ένα

γήπεδο χωρητικότητας 5.000 θέσεων και δύο προθερμαντήρια αθλητών, προβλέπεται να

απομακρυνθούν μεταολυμπιακά. Ο χώρος θα διαμορφωθεί για να δοθεί στο κοινό, σύμφωνα

με το γενικότερο σχεδιασμό για το Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού.

Ωστόσο, όπως και για το Ολυμπιακό Κέντρο Μπέιζμπολ, έτσι και για το Ολυμπιακό Κέντρο

Σόφτμπολ, προτείνεται η διατήρηση βοηθητικού προθερμαντηρίου, το οποίο δύναται να

είναι στη διάθεση των συλλόγων και του κοινού, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην

εκμάθηση και προώθηση του αθλήματος στη χώρα μας. Ακόμη, προτείνεται να

χρησιμοποιηθεί και ως χώρος διεξαγωγής τοπικών και εθνικών αγώνων, καθώς και για την

προπόνηση τοπικών και εθνικών ομάδων. Επιπλέον, οι υπαίθριοι χώροι του Ολυμπιακού

Κέντρου Σόφτμπολ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή υπαίθριων γηπέδων

πετοσφαίρισης και καλαθοσφαίρισης, με είσοδο ελεύθερη στο κοινό, αλλά και για μη

αθλητικούς σκοπούς, όπως μετατροπή τμήματος ή ολόκληρης της περιοχής σε ζώνη

οικογενειακής αναψυχής με παιδικές χαρές και κιόσκια.

1 Βλέπε τη μελέτη των Saz-Salazar & Garcia-Menendez (2003) για μία συνολική εκτίμηση των

οικονομικών επιπτώσεων της ολοκληρωμένης ανάπτυξης μιας περιοχής όμοιας μα τον τρόπο

ανάπτυξη της προτεινόμενης για το Ελληνικό.

Page 7: Κφάλαιο 4 Πριγραφή και Προά 0ις Μ 0αολυμπιακής Αξιοποίηης ... · αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και τους

Κεφάλαιο 4: Περιγραφή και Προτάσεις Μεταολυμπιακής Αξιοποίησης Αθλητικών Υποδομών

127

Ολυμπιακό Κέντρο Χόκεϊ

Σε αντίθεση με τις ολυμπιακές εγκαταστάσεις του Μπέιζμπολ και του Σόφτμπολ, το κύριο

γήπεδο του χόκεϊ και οι κερκίδες, χωρητικότητας 3.126 θέσεων, θα διατηρηθούν και μετά

τους Αγώνες. Παράλληλα, προβλέπεται η χρησιμοποίηση του χώρου του Ολυμπιακού

Κέντρου ως έδρα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Χόκεϊ. Στο χώρο αυτό θα υπάρχει η

δυνατότητα διεξαγωγής του πρωταθλήματος του χόκεϊ επί χόρτου, σχολικών αγώνων και

λειτουργίας ακαδημίας για μικρές ηλικίες. Παράλληλα, μπορούν να διοργανωθούν ειδικές

εκδηλώσεις προβολής του αθλήματος του χόκεϊ, δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε ανθρώπους

όλων των ηλικιών, και κυρίως στα παιδιά, την ευκαιρία να γνωρίσουν και να ενασχοληθούν

με ένα άθλημα που ανθίζει ιδιαίτερα στον υπόλοιπο κόσμο, αλλά που στη χώρα μας δεν έχει

γίνει μέχρι σήμερα ιδιαίτερα γνωστό.

Οι εγκαταστάσεις του χόκεϊ μπορούν να αποκτήσουν πολύπλευρο αθλητικό και κοινωνικο-

πολιτιστικό ενδιαφέρον. Στο χώρο, που θα προκύψει από την απομάκρυνση του βοηθητικού

γηπέδου, χωρητικότητας 2.000 θέσεων, προτείνεται να δημιουργηθούν γήπεδα ποδοσφαίρου

5Χ5, ένα άθλημα που έχει αυξημένη ζήτηση στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, για το οποίο,

όμως, δεν υπάρχουν ακόμα οι κατάλληλες υποδομές για να αναπτυχθεί, σε αντίθεση με

αρκετές χώρες του εξωτερικού, όπου λειτουργούν επαγγελματικά σωματεία.

Οι εγκαταστάσεις του xόκεϊ ενδείκνυνται και ως χώρος φιλοξενίας μεγάλων πολιτιστικών

εκδηλώσεων, λόγω του μεγέθους του γηπέδου και της ύπαρξης εξεδρών. Προτείνεται η

διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, στο πλαίσιο κάποιου ετήσιου φεστιβάλ, με

συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και άλλες δραστηριότητες.

Κλειστό Γυμναστήριο Καλαθοσφαίρισης / Χειροσφαίρισης

Μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, η χωρητικότητα του Κλειστού Γυμναστηρίου

Καλαθοσφαίρισης και Χειροσφαίρισης θα μειωθεί από 15.000 σε 8.500 θέσεις. Στις

εγκαταστάσεις του, προβλέπεται η διεξαγωγή αθλημάτων κλειστού χώρου, όπως για

παράδειγμα καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης, χειροσφαίρισης, ποδοσφαίρου σάλας και

επιτραπέζιας αντισφαίρισης. Το Κλειστό Γυμναστήριο μπορεί να εξυπηρετήσει τόσο τις

ανάγκες αγώνων μικρής εμβέλειας (σχολικών και τοπικών αγώνων) όσο και σημαντικές

αθλητικές διοργανώσεις σε πανελλήνιο ή διεθνές επίπεδο, ανάλογα με το άθλημα.

Προτείνεται να αποτελέσει ο χώρος την έδρα επαγγελματικών ομάδων για τα αθλήματα της

καλαθοσφαίρισης ή της πετοσφαίρισης, προκειμένου να ενισχυθούν τα σωματεία της Νότιας

και Ανατολικής Αττικής και να υπάρχει επιπρόσθετη πηγή εσόδων για τις εγκαταστάσεις.

Παράλληλα, το Γυμναστήριο μπορεί να αποτελέσει έδρα και χώρο άθλησης και

ερασιτεχνικών τοπικών σωματείων, που θα εξασφαλίζουν την πρόσβαση του κοινού στις

εγκαταστάσεις, μέσα από τμήματα υποδομών και μαζικού αθλητισμού.

Παράλληλα προτείνεται η διάθεση του χώρου και για μια σειρά από μη αθλητικές

δραστηριότητες, όπως εμπορικές εκθέσεις μικρής κλίμακας, συναυλίες, χοροεσπερίδες,

τελετές και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις κλειστού χώρου. Για τους σκοπούς αυτούς ο

χώρος μπορεί να διατίθεται σε αθλητικούς συλλόγους, επιχειρήσεις, ιδιώτες, Οργανισμούς

Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) κ.ά.

Κλειστό Γυμναστήριο Ξιφασκίας

Κατά τη μεταολυμπιακή φάση, προβλέπεται η απομάκρυνση των κερκίδων και το άνοιγμα

της αίθουσας ξιφασκίας προς την Πλατεία. Οι εγκαταστάσεις του Κλειστού Γυμναστηρίου

Ξιφασκίας προσφέρονται για αθλήματα κλειστού χώρου, όπως ξιφασκία, ενόργανη

Page 8: Κφάλαιο 4 Πριγραφή και Προά 0ις Μ 0αολυμπιακής Αξιοποίηης ... · αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και τους

Αναπτυξιακές Επιδράσεις των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004

128

γυμναστική, επιτραπέζια αντισφαίριση, καθώς και πολεμικές τέχνες, όπως τζούντο, τάε κβο

ντο, καράτε. Σχολές, ακαδημίες και σύλλογοι δήμων θα μπορούσαν να δραστηριοποιηθούν,

ώστε στο χώρο να υλοποιηθούν οργανωμένα προγράμματα εκμάθησης των αθλημάτων. Στο

χώρο του Κλειστού Γυμναστηρίου υπάρχει η δυνατότητα διεξαγωγής αγώνων και

πρωταθλημάτων, καθώς και προπόνησης των επαγγελματιών και ερασιτεχνών αθλητών.

Ακόμη, προτείνεται η διαμόρφωση των χώρων, στο κτίριο του Γυμναστηρίου, σε γραφεία

των ομίλων. Η αίθουσα του Κλειστού Γυμναστηρίου Ξιφασκίας, αποτελώντας έναν

πολυλειτουργικό χώρο, διαθέτει μεγάλη ευελιξία για διάφορες μη αθλητικές χρήσεις.

Συγκεκριμένα, προτείνεται η χρησιμοποίησή της για παρουσιάσεις και προβολές, για

πολιτιστικές και εμπορικές εκθέσεις, καθώς και για εκδηλώσεις, όπως συναυλίες, κλειστές ή

ημιυπαίθριες προς την Πλατεία. Τέλος, θα μπορούσε να αποτελέσει και χώρο φιλοξενίας

συνεδρίων και σεμιναρίων, με τη διαμόρφωση μόνιμων αιθουσών ή/και με την κατάλληλη

διαρρύθμιση της κεντρική αίθουσας. Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι η αίθουσα, όπου διεξήχθη

το αγώνισμα της ξιφασκίας στο Σίδνεϋ, χρησιμοποιείται σήμερα για τη διοργάνωση

εκθέσεων στο πλαίσιο λειτουργίας του Κέντρου.

Υποστηρικτικοί και Υπαίθριοι Χώροι

Κατά την κατασκευή του Ολυμπιακού Συγκροτήματος Ελληνικού προβλέπεται η

διαμόρφωση ενός βοηθητικού κτιρίου, το οποίο θα συνδέει το Κλειστό Γυμναστήριο

Καλαθοσφαίρισης-Χειροσφαίρισης και το Κλειστό Γυμναστήριο Ξιφασκίας (Συνδετήριο

Κτίριο μεταξύ των δύο υπόστεγων της Ολυμπιακής Αεροπορίας).

Οι υποστηρικτικές εγκαταστάσεις αυτού του κτιρίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως χώροι

εκγύμνασης και προπόνησης, τόσο για τους αθλητές όσο και για το κοινό. Επιπλέον, στους

υπό εξέταση χώρους προτείνεται η στέγαση Ομοσπονδιών διάφορων αθλημάτων, Τοπικών

Συλλόγων, καθώς και Οργανισμών Άθλησης των δήμων της ευρύτερης περιοχής.

Προτείνεται, επίσης, να διαμορφωθούν ειδικές αίθουσες για παρουσιάσεις και σεμινάρια, οι

οποίες θα διαχειρίζονται από τις Ομοσπονδίες, που θα εδρεύουν στο Ολυμπιακό Συγκρότημα

Ελληνικού. Ακόμα, υπάρχει η δυνατότητα λειτουργίας μεγάλου αναψυκτηρίου, το οποίο

μπορεί να χρησιμοποιείται και για κοινωνικές εκδηλώσεις, όπως δεξιώσεις και

χοροεσπερίδες. Προτείνεται, ακόμη, η διαμόρφωση ενός χώρου ως Μουσείο ‘Ολυμπιακών

Αγώνων του 2004’, για την παρουσίαση και ανάδειξη των αθλημάτων που θα διεξαχθούν

στην περιοχή του Ελληνικού και του Αγίου Κοσμά ή εναλλακτικά η λειτουργία ενός

μουσειακού χώρου για την Ολυμπιακή Αεροπορία και το χώρο του πρώην Αεροδρομίου,

σύμφωνα με τα μοντέλα ανάπλασης παρόμοιων χώρων στο εξωτερικό.

Στους υπαίθριους χώρους του Ολυμπιακού Συγκροτήματος συμπεριλαμβάνεται, επίσης, η

Κεντρική Πλατεία και η Λεωφόρος. Για τους χώρους αυτούς προτείνεται η ανάδειξή τους ως

τον ‘πυρήνα’ των αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων του Ολυμπιακού Συγκροτήματος

του Ελληνικού. Ειδικότερα, κατά μήκος της Λεωφόρου προβλέπεται η ανέγερση μνημείου

Ολυμπιακών Αγώνων και προτείνεται η διαμόρφωση ειδικής ζώνης για πεζοπορία και

ποδηλασία. Ακόμη, μπορούν να πραγματοποιηθούν πολιτιστικές εκθέσεις, όπως εκθέσεις

βιβλίου και φωτογραφίας και να οριστεί ζώνη ανοιχτών πολιτιστικών εκδηλώσεων, όπως

συναυλιών, μπροστά από την αίθουσα ξιφασκίας, ώστε να υπάρχει λειτουργική ενοποίηση

των επιμέρους χώρων.

Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί της περιοχής θα μπορούσαν να εγκαταστήσουν περίπτερα,

σκοπεύοντας στην προβολή των δραστηριοτήτων τους. Επιπρόσθετα, ο Δήμος Ελληνικού,

καθώς και οι όμοροι δήμοι θα μπορούσαν να αναλαμβάνουν τη διοργάνωση μεγάλων

εκδηλώσεων για το ευρύ κοινό, όπως, για παράδειγμα Γιορτή της Άνοιξης, εκδήλωση για το

Page 9: Κφάλαιο 4 Πριγραφή και Προά 0ις Μ 0αολυμπιακής Αξιοποίηης ... · αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και τους

Κεφάλαιο 4: Περιγραφή και Προτάσεις Μεταολυμπιακής Αξιοποίησης Αθλητικών Υποδομών

129

καλωσόρισμα του νέου έτους, κ.λπ. Τέλος, ο χώρος ενδείκνυται για λειτουργία υπαίθριου

κινηματογράφου και υπαίθριου αμφιθεάτρου κατά τους θερινούς μήνες.

4.3.2. Ολυμπιακό Κέντρο Κανόε Σλάλομ στο Ελληνικό

Περιγραφή Έργου

Το Ολυμπιακό Κέντρο Κανόε Σλάλομ του Ελληνικού γειτνιάζει με το χώρο που θα

αποτελέσει το Ολυμπιακό Συγκρότημα Ελληνικού, όπου θα φιλοξενηθεί μεγάλος αριθμός

Ολυμπιακών Αθλημάτων και συγκεκριμένα τα αθλήματα χόκεϊ, μπέιζμπολ, σόφτμπολ,

καλαθοσφαίρισης, χειροσφαίρισης και ξιφασκίας.

Στο Ολυμπιακό Κέντρο, θα φιλοξενηθεί το αγώνισμα του Κανόε Σλάλομ, το οποίο αποτελεί

μέρος του Ολυμπιακού Αθλήματος Κανόε – Καγιάκ. Για τις ανάγκες της διεξαγωγής του

αθλήματος θα κατασκευαστεί λίμνη και ειδικό αγωνιστικό κανάλι με κλίση, το οποίο θα

ξεκινά από ύψος εννέα μέτρων. Ο αγωνιστικός στίβος θα έχει μήκος 350 μέτρων και θα

χωρίζεται σε τρία επιμέρους τμήματα, στη λίμνη εκκίνησης, τον κύριο στίβο και τον

τερματισμό, ενώ θα υπάρχει και ζώνη προθέρμανσης.

Παράλληλα, θα κατασκευαστούν κερκίδες χωρητικότητας 5.000 θεατών και υποστηρικτικές

κτιριακές εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση των αθλητών, του κοινού, των

δημοσιογράφων και των επισήμων. Σε υφιστάμενα κτίρια 7.500 τ.μ., θα προστεθούν

επεκτάσεις 600 τ.μ. Οι μόνιμες θέσεις στις κερκίδες θα ανέρχονται σε 1.750.

Εκτιμήσεις για την Μεταολυμπιακή Χρήση

Το Ολυμπιακό Κέντρο Κανόε Σλάλομ, μεταολυμπιακά, θα ενταχθεί στο Μητροπολιτικό

Πάρκο, που θα δημιουργηθεί στη ζώνη του παλαιού αεροδρομίου του Ελληνικού. Η περιοχή

του Δυτικού Αεροδρομίου, στην οποία βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του κανόε σλάλομ,

προορίζεται για χρήσεις αθλητισμού και αναψυχής, σύμφωνα με το Νόμο 2730/1999. Στο

πλαίσιο αυτό, το Κέντρο Κανόε Σλάλομ θα ενοποιηθεί με τις εγκαταστάσεις του

Ολυμπιακού Συγκροτήματος Ελληνικού και θα αποτελέσει αθλητικό χώρο για το κοινό.

Πιο συγκεκριμένα, στις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Κέντρου Κανόε Σλάλομ

προβλέπεται η λειτουργία πάρκου για το άθλημα της κατάβασης ποταμού με φουσκωτές

βάρκες (rafting). Πρόκειται για ένα άθλημα που απευθύνεται σε μεγάλο μέρος του κοινού

και γνωρίζει σημαντική άνθηση τα τελευταία χρόνια. Οι εγκαταστάσεις αυτές θα είναι οι

μοναδικές στην περιοχή της πρωτεύουσας, αφού το άθλημα αυτό μέχρι σήμερα στη χώρα

μας διεξάγεται αποκλειστικά σε φυσικό περιβάλλον (ποτάμια). Να σημειωθεί εδώ ότι οι

αντίστοιχες εγκαταστάσεις του Κανόε Σλάλομ στο Σίδνεϋ έχουν μετατραπεί αντίστοιχα σε

πάρκο όπου φιλοξενείται το άθλημα αυτό.

Επιπλέον, προτείνεται η δημιουργία ενός Κέντρου Εναλλακτικού Αθλητισμού (extreme

sports), το οποίο θα είναι ανοικτό στη διάθεση του κοινού, αλλά θα εξυπηρετεί και τους

αθλητές σε αυτά τα αγωνίσματα.

Οι μεταολυμπιακές χρήσεις των εγκαταστάσεων του Κανόε Σλάλομ θα πρέπει να

εντάσσονται σε ένα συνολικότερο σχεδιασμό, που θα αφορά όλο το Πάρκο του Ελληνικού

και ειδικότερα τις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Συγκροτήματος Ελληνικού, στο οποίο

μεταολυμπιακά θα διεξάγονται αθλητικές διοργανώσεις, όπως χόκεϊ, καλαθοσφαίριση και

ξιφασκία, καθώς και πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπως εκθέσεις και συναυλίες.

Page 10: Κφάλαιο 4 Πριγραφή και Προά 0ις Μ 0αολυμπιακής Αξιοποίηης ... · αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και τους

Αναπτυξιακές Επιδράσεις των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004

130

Αναλυτικότερα, το Κέντρο μπορεί να αποτελέσει έδρα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κανόε-

Καγιάκ, έδρα της εθνικής ομάδας Κανόε-Σλάλομ και έδρα αθλητικών σωματείων και άλλων

φορέων που ασχολούνται με το κανόε σλάλομ, το καγιάκ και άλλα τέτοια αθλήματα. Οι

φορείς αυτοί θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις για προπονήσεις

και για διεξαγωγή αθλητικών διοργανώσεων σε τοπικό, πανελλήνιο ή ακόμη και διεθνές

επίπεδο. Για μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, όποτε δεν επαρκεί η χωρητικότητα των 1.750

θέσεων, προτείνεται η τοποθέτηση προσωρινών καθισμάτων στα πρανή.

Παράλληλα, προτείνεται η διαμόρφωση ζώνης διεξαγωγής και άλλων μη συμβατικών

αθλημάτων (extreme sports) και δραστηριοτήτων, όπως αναρρίχησης και κατάβασης και η

λειτουργία προγραμμάτων διαφορετικής δυσκολίας για κάθε αγώνισμα, ενώ προτείνεται και

η λειτουργία προγραμμάτων εκμάθησης σε αρχάριους και η διεξαγωγή ειδικών εκδηλώσεων

προβολής των αγωνισμάτων.

Στη ζώνη του Κέντρου Σλάλομ, και ειδικότερα στους υπαίθριους χώρους, μπορούν να

δημιουργηθούν και άλλες υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις, όπως γήπεδα βόλεϊ παραλίας,

ποδοσφαίρου 5Χ5, συμπληρωματικά προς τις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού

Συγκροτήματος Ελληνικού. Επίσης, μπορούν να επεκταθούν διαδρομές ποδηλασίας,

περιπάτου, που θα ενώνουν τις δύο ζώνες και θα αυξάνουν τις επιλογές των επισκεπτών του

Πάρκου.

Τέλος, στο χώρο προτείνεται να λειτουργούν δύο αναψυκτήρια, ένα κλειστό στις κτιριακές

εγκαταστάσεις και ένα υπαίθριο στον περιβάλλοντα χώρο. Οι υπόλοιπες κτιριακές

εγκαταστάσεις, εκτός από τη χρήση γραφείων και αναψυκτηρίου, μπορούν να

χρησιμοποιηθούν και ως χώροι αποθήκευσης του αθλητικού εξοπλισμού.

4.3.3. Ολυμπιακό Κέντρο Ιστιοπλοΐας Αγίου Κοσμά

Περιγραφή Έργου

Με Προεδρικό Διάταγμα1, εγκρίνεται το Ειδικό Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης

(ΕΣΟΑΠ) στην περιοχή υποδοχής των ολυμπιακών εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού

Κέντρου Ιστιοπλοΐας στον Άγιο Κοσμά των Δήμων Ελληνικού και Γλυφάδας Αττικής.

Το καλοκαίρι του 2004, στην περιοχή αυτή, θα φιλοξενηθεί το Ολυμπιακό και Παρα-

ολυμπιακό άθλημα της ιστιοπλοΐας, ένα από τα πιο δημοφιλή αθλήματα στην Ελλάδα. Η

χωρητικότητα του Ολυμπιακού Συγκροτήματος κατά την περίοδο διεξαγωγής των αγώνων

θα ανέρχεται σε 6.660 θέσεις. Στο πλαίσιο του έργου, περιλαμβάνονται η κατασκευή της

μαρίνας, συνολικής έκτασης 165.000 τ.μ. και του μόλου, μήκους, 980 μ., τα οποία έχουν ήδη

ολοκληρωθεί, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται τα έργα που σχετίζονται με την κατασκευή των

υποστηρικτικών εγκαταστάσεων της μαρίνας.

Κατά τη διάρκεια των Αγώνων, θα υπάρχουν όλες οι απαιτούμενες εγκαταστάσεις για τη

φιλοξενία των αθλητών, της διοίκησης, των επισήμων, των μελών της Ολυμπιακής

Οικογένειας και των εκπροσώπων των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ). Επίσης, οι

εργασίες αφορούν στην κατασκευή αποθηκευτικών χώρων και θέσεων στάθμευσης. Το

Ολυμπιακό Κέντρο θα πληροί όλες τις γενικές και εξειδικευμένες προδιαγραφές πρόσβασης,

λειτουργίας και άθλησης για τα άτομα με αναπηρίες. Σύμφωνα με το άρθρο 3 του ανωτέρω

1 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) 22.2.2002 (ΦΕΚ 138Δ’) ‘Ειδικό Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης

Ολυμπιακού Κέντρου Ιστιοπλοΐας στον Άγιο Κοσμά Αττικής’.

Page 11: Κφάλαιο 4 Πριγραφή και Προά 0ις Μ 0αολυμπιακής Αξιοποίηης ... · αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και τους

Κεφάλαιο 4: Περιγραφή και Προτάσεις Μεταολυμπιακής Αξιοποίησης Αθλητικών Υποδομών

131

Π.Δ., ορίζονται τρεις ζώνες χωροθετήσεων με διαφορετικές χρήσεις κατά τη διάρκεια των

Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Αναλυτικά:

Ζώνη Ι: Περιοχή Μόνιμων Εγκαταστάσεων

Στην περιοχή αυτή, επιτρέπεται η κατασκευή μόνιμων εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση

των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2004. Η μέγιστη επιτρεπόμενη

δομήσιμη επιφάνεια ορίζεται στα 33.000 τ.μ. και το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων

στα 10 μέτρα, με εξαίρεση το ύψος των πύργων ελέγχου του λιμένα και αγώνων, καθώς και

το ύψος του κτιρίου αποθήκευσης σκαφών, το οποίο μπορεί να ανέλθει στα 15 μέτρα.

Ζώνη ΙΙ: Περιοχή Μόνιμων και Προσωρινών Εγκαταστάσεων

Στην περιοχή αυτή επιτρέπεται η κατασκευή μόνιμων και προσωρινών εγκαταστάσεων για

την εξυπηρέτηση των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2004, καθώς και για

τη διεξαγωγή των δοκιμαστικών αγώνων του 2002 και 2003. Η μέγιστη επιτρεπόμενη

δομήσιμη επιφάνεια ορίζεται στα 5.000 τ.μ. και το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων

στα 10 μέτρα, με εξαίρεση το ύψος των κτιρίων αποθήκευσης σκαφών, το οποίο μπορεί να

ανέλθει στα 15 μέτρα.

Ζώνη ΙΙΙ: Περιοχή Προσωρινών Εγκαταστάσεων

Στην περιοχή αυτή επιτρέπεται η τοποθέτηση προσωρινών εγκαταστάσεων για την

εξυπηρέτηση των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2004, καθώς και για τη

διεξαγωγή των δοκιμαστικών αγώνων του 2002 και 2003, οι οποίες μετά την ολοκλήρωση

των Αγώνων θα απομακρυνθούν.

Εκτιμήσεις για την Μεταολυμπιακή Χρήση

Για τις εγκαταστάσεις του Αγίου Κοσμά, όπου κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων,

θα διεξαχθεί το αγώνισμα της ιστιοπλοΐας, έχει συνταχθεί Ειδικό Σχέδιο Ανάπτυξης

(ΕΣΟΑΠ) και προβλέπονται ως ένα βαθμό συγκεκριμένες μεταολυμπιακές χρήσεις. Στο

πλαίσιο των προβλεπόμενων και επιτρεπόμενων χρήσεων, παρατίθενται οι προτάσεις της

παρούσης έρευνας για την αξιοποίηση των υποδομών, μετά το πέρας των αγώνων. Πιο

αναλυτικά, και για κάθε ζώνη χωριστά, προβλέπονται και προτείνονται τα εξής:

Ζώνη I: Περιοχή Εγκαταστάσεων Τουρισμού-Αναψυχής και Ναυταθλητισμού

Στην περιοχή των εγκαταστάσεων τουρισμού και ναυταθλητισμού, μετά την τέλεση των

Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, επιτρέπονται οι χρήσεις τουρισμού–αναψυχής του άρθρου 8

του Π.Δ.1, και ειδικότερα:

εμπορικά καταστήματα,

εστιατόρια,

αναψυκτήρια,

χώροι συνάθροισης κοινού,

πολιτιστικά κτίρια,

κτίρια κοινωνικής πρόνοιας,

θρησκευτικοί χώροι,

αθλητικές εγκαταστάσεις,

1 Άρθρο 8 του Π.Δ. 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166Δ’), όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 18α του

άρθρου 6 του Ν.21601/1993 (ΦΕΚ 118Α’).

Page 12: Κφάλαιο 4 Πριγραφή και Προά 0ις Μ 0αολυμπιακής Αξιοποίηης ... · αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και τους

Αναπτυξιακές Επιδράσεις των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004

132

συνεδριακά κέντρα,

ελικοδρόμια και

τουριστικοί λιμένες.

Από τις προβλεπόμενες επιτρεπόμενες χρήσεις εξαιρούνται οι ακόλουθες: ξενοδοχεία,

κέντρα διασκέδασης-αναψυχής, γήπεδα γκολφ, κατοικίες, καζίνο και κτίρια στάθμευσης και

εγκατάστασης μέσων μαζικών μεταφορών.

Στη Ζώνη 1 θα υπάρχει η δυνατότητα ελλιμενισμού και αποθήκευσης σκαφών ιδιωτών και

τουριστών, όπου θα παρέχεται η απαιτούμενη υποστήριξη, όπως επισκευές, συντήρηση και

ανεφοδιασμός των σκαφών. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός σκαφών ανέρχεται στα 1.000

σκάφη.

Στην περιοχή επιτρέπεται η ανάπτυξη χώρων για εμπορική αξιοποίηση και αναμένεται να

υπάρξει σημαντικό ενδιαφέρον για τη λειτουργία σχετικών χώρων (εμπορικών

καταστημάτων και χώρων αναψυχής). Ελλείψει συγκεκριμένων προβλέψεων για τις

επιμέρους εγκαταστάσεις στη ζώνη, προτείνεται να υπάρξει συγκέντρωση ευρείας γκάμας

δραστηριοτήτων, έτσι ώστε να υπάρχει ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση τόσο των χρηστών της

μαρίνας όσο και των επισκεπτών του συγκροτήματος.

Πιο συγκεκριμένα, λοιπόν, προτείνεται πρώτα από όλα η λειτουργία εξειδικευμένων

καταστημάτων με είδη αθλητικού εξοπλισμού και ρουχισμού, κυρίως όσον αφορά στα

θαλάσσια αθλήματα, αλλά και άλλων εμπορικών καταστημάτων, για την εξυπηρέτηση των

επισκεπτών και των τουριστών. Όσον αφορά στις εγκαταστάσεις εστίασης, προτείνεται η

λειτουργία εστιατορίων και αναψυκτηρίων, με διαφορετικούς τύπους χώρων εστίασης

(εστιατόρια, παραδοσιακές ταβέρνες, γρήγορου φαγητού κλπ) για την κάλυψη ενός μεγάλου

φάσματος επισκεπτών του χώρου.

Επίσης, προτείνεται η διαμόρφωση και λειτουργία πολιτιστικού κέντρου, στις εγκαταστάσεις

του οποίου θα μπορούν να φιλοξενούνται εκδηλώσεις, δεξιώσεις, προβολές, παρουσιάσεις

κλπ. Ο χώρος αυτός εξάλλου θα μπορεί να φιλοξενήσει και εκθέσεις φωτογραφικού υλικού ή

άλλα εκθέματα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 και συγκεκριμένα από το άθλημα

της ιστιοπλοΐας. Η λειτουργία του χώρου, μαζί με την προτεινόμενη εγκατάσταση

κινηματογράφου, θα αυξήσει τις επιλογές ψυχαγωγίας των επισκεπτών και θα εξισορροπήσει

την εμπορική αξιοποίηση της ζώνης.

Τέλος, προτείνεται η παραμονή των εγκαταστάσεων της Εθνικής Μετεωρολογικής

Υπηρεσίας (ΕΜΥ) στη ζώνη, και μετά την ολοκλήρωση των Αγώνων, και ο συνεχής

εκσυγχρονισμός της με τεχνολογικά προηγμένο εξοπλισμό, έτσι ώστε να υπάρχει η

απαραίτητη υποστήριξη τόσο στο πλαίσιο αθλητικών διοργανώσεων όσο και για τους

χρήστες της τουριστικής μαρίνας.

Ζώνη ΙΙ: Περιοχή Ναυταθλητικών Εγκαταστάσεων

Στην περιοχή αυτή, ανεγείρονται εγκαταστάσεις που μεταολυμπιακά θα χρησιμεύσουν για

την εξυπηρέτηση της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας και των τοπικών ναυταθλητικών

ομίλων.

Στο θαλάσσιο χώρο της ζώνης θα διεξάγονται αγώνες ιστιοπλοΐας, σε τοπικό, εθνικό και

διεθνές επίπεδο, αλλά και διάφορες άλλες αθλητικές συναντήσεις, με φιλανθρωπικό

χαρακτήρα. Για την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων και την υποστήριξη των αθλητών, θα

πρέπει να δημιουργηθούν οι κατάλληλοι χώροι για την αποθήκευση των σκαφών και να

Page 13: Κφάλαιο 4 Πριγραφή και Προά 0ις Μ 0αολυμπιακής Αξιοποίηης ... · αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και τους

Κεφάλαιο 4: Περιγραφή και Προτάσεις Μεταολυμπιακής Αξιοποίησης Αθλητικών Υποδομών

133

παρέχονται βοηθητικές υπηρεσίες για την προπόνηση των αθλητών. Η χωρητικότητα του

κέντρου θα μειωθεί από τις 6.660 θέσεις που θα υπάρχουν τον Αύγουστο του 2004 σε 4.800.

Στις κτιριακές υποδομές της ζώνης ναυταθλητικών εγκαταστάσεων προβλέπεται να

εγκατασταθεί η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία και τοπικοί ναυταθλητικοί όμιλοι. Οι

εγκαταστάσεις αυτές θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως γραφεία Μη Κυβερνητικών

Οργανισμών (ΜΚΟ) και δημοτικών φορέων άθλησης, οι οποίοι θα δραστηριοποιούνται στο

χώρο του Αγίου Κοσμά προκειμένου να παρέχουν περισσότερες επιλογές δραστηριοποίησης

και αναψυχής στους κατοίκους της περιοχής και τους επισκέπτες του Παράκτιου Πάρκου.

Η ζώνη του Άγιου Κοσμά μπορεί να αποκτήσει το χαρακτήρα ενός κέντρο προώθησης των

θαλάσσιων αθλημάτων στο ευρύ κοινό σε ερασιτεχνικό επίπεδο, μέσα από τη λειτουργία

προγραμμάτων της Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας και των ομίλων για την εκμάθηση του

αθλήματος της ιστιοπλοΐας, με ξεχωριστά τμήματα, που θα απευθύνονται σε αρχαρίους και

προχωρημένους.

Για την πληρέστερη ανταπόκριση στις ανάγκες άθλησης των κατοίκων της νοτιοανατολικής

Αττικής, αλλά και για την υποστήριξη των ιστιοπλόων (εθνική ομάδα, σωματεία),

προτείνεται η διαμόρφωση – ανέγερση γυμναστηρίου για αθλήματα κλειστού χώρου, το

οποίο θα είναι στη διάθεση των αθλητών και του κοινού, όπου θα λειτουργούν προγράμματα

άρσης βαρών και διάφορων ολυμπιακών αθλημάτων, όπως τζούντο, πάλη, επιτραπέζια

αντισφαίριση κ.α.

Η Ομοσπονδία, που θα εδρεύει στο κτίριο της ζώνης Ναυταθλητισμού, θα είναι σε θέση να

διαχειρίζεται αίθουσες σεμιναρίων και τελετών, οι οποίες προτείνεται να διαμορφωθούν στις

κτιριακές εγκαταστάσεις της παρούσης ζώνης. Οι εγκαταστάσεις αυτές δύναται να

αξιοποιηθούν ως συνεδριακοί χώροι για τη φιλοξενία επιστημονικών και επιχειρηματικών

συνεδρίων, καθώς και για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκπαιδευτικών

προγραμμάτων για τους αθλητές και τους εκπαιδευτές, υπό τη μορφή σεμιναρίων. Τέλος,

κάποιο τμήμα του κτιρίου θα μπορούσε να διατεθεί ως χώρος Μουσείου, για το άθλημα της

Ιστιοπλοΐας, εφόσον κάτι τέτοιο κρίνεται σκόπιμο και εφικτό από την Ιστιοπλοϊκή

Ομοσπονδία

Ζώνη ΙΙΙ: Περιοχή Παράκτιου Πάρκου

Η Ζώνη ΙΙΙ θα αποτελέσει χώρο αθλητισμού, πολιτιστικών εκδηλώσεων και αναψυχής, όπου

θα επιτρέπονται μόνο ήπιες παρεμβάσεις όσον αφορά τις κτιριακές υποδομές. Ειδικότερα:

Περιοχή ΙΙΙ.1

Στην περιοχή αυτή, επιτρέπονται υπαίθριες πολιτιστικές και αθλητικές εγκαταστάσεις,

αποδυτήρια και χώροι υγιεινής, καθώς και αναψυκτήρια, με μέγιστη επιτρεπόμενη δομήσιμη

επιφάνεια 1.800 τ.μ. και μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 4 μέτρων.

Περιοχή ΙΙΙ.2

Επιτρέπονται υπαίθριες πολιτιστικές και αθλητικές εγκαταστάσεις, αποδυτήρια και χώροι

υγιεινής, καθώς και αναψυκτήρια, με μέγιστη επιτρεπόμενη δομήσιμη επιφάνεια 200 τ.μ. και

μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 4 μέτρων.

Περιοχή ΙΙΙ.3

Η περιοχή αυτή αποτελεί περιοχή ελεύθερων χώρων, στην οποία απαγορεύεται η δόμηση.

Στο πλαίσιο των επιτρεπόμενων από το ΕΣΟΑΠ χρήσεων για τη μεταολυμπιακή αξιοποίηση

του Παράκτιου Πάρκου στον Άγιο Κοσμά, και για τις τρεις ζώνες συνολικά, προτείνεται ο

Page 14: Κφάλαιο 4 Πριγραφή και Προά 0ις Μ 0αολυμπιακής Αξιοποίηης ... · αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και τους

Αναπτυξιακές Επιδράσεις των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004

134

συνδυασμός αθλητικών και πολιτιστικών χρήσεων, καθώς και δραστηριότητες για την

ανάδειξη και την προστασία του περιβάλλοντος.

Συνεπώς, είναι εφικτή η διαμόρφωση μιας ειδικής ζώνης για μαζικό αθλητισμό από το κοινό,

με τη δημιουργία χώρων για πεζοπορία, αργό τρέξιμο και ποδηλασία, καθώς και η διεξαγωγή

περισσότερο εξειδικευμένων αθλητικών διοργανώσεων, όπως μαραθώνιοι αγώνες,

ποδηλατικοί γύροι και αθλήματα ατόμων με αναπηρίες. Εξάλλου, η γειτνίαση των

εγκαταστάσεων του Παράκτιου Πάρκου με το αθλητικό συγκρότημα του Άγιου Κοσμά και

τις εγκαταστάσεις του Ελληνικού προς τα δυτικά επιτρέπει και επιβάλλει τη λειτουργική

ενοποίηση των χώρων και τη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων ευρύτερης εμβέλειας.

Επιπλέον, στη ζώνη του Παράκτιου Πάρκου, για την προσέλκυση του κοινού στον

αθλητισμό προτείνεται η δημιουργία υπαίθριων γηπεδικών κατασκευών που δεν

επιβαρύνουν το περιβάλλον, ενώ παράλληλα αφορούν σε αθλήματα που βρίσκονται στην

κορυφή των προτιμήσεων των πολιτών. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα γήπεδα ποδοσφαίρου

5Χ5, καθώς και γήπεδα καλαθοσφαίρισης και βόλεϊ παραλίας.

Η τοποθεσία του Παράκτιου Πάρκου ενδείκνυται για τη δημιουργία Κέντρου

Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης, όπου θα υπάρχει η δυνατότητα υλοποίησης

προγραμμάτων περιβαλλοντικής αγωγής. Είναι ιδιαίτερα σημαντική η διαμόρφωση τέτοιων

χώρων μέσα στον αστικό ιστό, έτσι ώστε να είναι δυνατή και εύκολη η ενασχόληση των

πολιτών με ειδικά οικολογικά προγράμματα. Συνεπώς, προτείνεται η παραχώρηση χώρων σε

περιβαλλοντικούς Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς, που θα εδρεύουν στο κτίριο της

Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, για την πραγματοποίηση συγκεκριμένων

προγραμμάτων, με την εθελοντική συμμετοχή του κοινού.

Επιπλέον, το Πάρκο μπορεί να αποτελέσει κατάλληλο χώρο για την πραγματοποίηση

σχολικών εκδρομών, όπου οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να συνδυάζουν δραστηριότητες

αναψυχής με ενημέρωση για θέματα που αφορούν στη διατήρηση και προστασία του

περιβάλλοντος.

Με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον, προτείνεται η διαμόρφωση ζώνης υπαίθριων

πολιτιστικών εκδηλώσεων, όπως συναυλιών και εκθέσεων ή ζώνης για τη φιλοξενία

μεγάλων θεαμάτων, όπως λούνα παρκ, τσίρκο, μουσικών φεστιβάλ. Τέλος, σε διάφορα

σημεία του πάρκου προτείνεται να οριστούν χώροι οικογενειακής αναψυχής, με παιδικές

χαρές, χώρους υπαίθριας εστίασης (πικ νικ) και υπαίθριους θερινούς κινηματογράφους.

Ειδικά για τη Ζώνη ΙΙΙ.1, η οποία διαθέτει τη μεγαλύτερη επιτρεπόμενη δομήσιμη επιφάνεια,

και μέχρι κάποιο βαθμό και η Ζώνη ΙΙΙ.2, υπάρχει η δυνατότητα λειτουργίας δύο

αναψυκτηρίων σύμφωνα με το Ειδικό Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΕΣΟΑΠ).

4.3.4. Ολυμπιακό Συγκρότημα Φαλήρου & Ανάπλαση Φαληρικού Όρμου

Περιγραφή Έργου

Με Προεδρικό Διάταγμα1, εγκρίνεται το Ειδικό Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης

(ΕΣΟΑΠ) στην περιοχή υποδοχής των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων μπιτς βόλεϊμπολ, και

λοιπών αθλημάτων και η ανάπλαση της περιοχής στο Φαληρικό Όρμο των Δήμων Π.

1 Π.Δ. 22-26.3.2002 (ΦΕΚ 233Δ’) ‘Ειδικό Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης περιοχής Ολυμπιακών

Εγκαταστάσεων μπιτς βόλεϊμπολ και λοιπών αθλημάτων και ανάπλασης της περιοχής στο Φαληρικό

Όρμο’.

Page 15: Κφάλαιο 4 Πριγραφή και Προά 0ις Μ 0αολυμπιακής Αξιοποίηης ... · αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και τους

Κεφάλαιο 4: Περιγραφή και Προτάσεις Μεταολυμπιακής Αξιοποίησης Αθλητικών Υποδομών

135

Φαλήρου, Καλλιθέας και Μοσχάτου. Σύμφωνα με το ΕΣΟΑΠ, ορίζονται έξι ζώνες

χωροθετήσεων με διαφορετικές χρήσεις κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του

2004 και μετά από αυτούς. Αναλυτικά:

Ζώνη Α1. Περιοχή Οικολογικού Πάρκου και Ήπιων Αθλητικών Εγκαταστάσεων

Πρόκειται για την περιοχή δυτικά των εκβολών του Ιλισού ποταμού. Αποτελείται από δύο

επιμέρους ζώνες, αυτή του Οικολογικού Πάρκου και της ζώνης Ήπιων Αθλητικών

Εγκαταστάσεων. Κατά τη διάρκεια των αγώνων, δεν προβλέπεται η ανέγερση κτιριακών

εγκαταστάσεων και όλες οι επεμβάσεις θα αφορούν τη διαμόρφωση του χώρου. Ωστόσο,

στην περιοχή αυτή υπάρχουν συγκεκριμένες προβλέψεις που αφορούν στη δημιουργία

Οικολογικού Πάρκου και στη λειτουργία υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων και

ειδικότερα, γηπέδων ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης και κολυμβητηρίου.

Ζώνη Α2. Περιοχή Αθλητικών Εγκαταστάσεων Βόλεϊ Παραλίας και Αναψυχής

Η Ζώνη Α2 βρίσκεται στα ανατολικά των εκβολών του Ιλισού ποταμού. Στο χώρο αυτό, θα

πραγματοποιηθεί το ολυμπιακό αγώνισμα του βόλεϊ παραλίας. Για το σκοπό αυτό

προβλέπεται να κατασκευαστούν οι απαιτούμενες εγκαταστάσεις για την άρτια διεξαγωγή

του αγωνίσματος, σύμφωνα με τις ολυμπιακές προδιαγραφές. Συγκεκριμένα:

1. Ένα μόνιμο γήπεδο 6.000 θέσεων. Το συγκεκριμένο γήπεδο θα αποτελέσει το κεντρικό

γήπεδο, στο οποίο αναμένεται να διεξαχθούν οι περισσότεροι αγώνες βόλεϊ παραλίας.

H χάραξη του γηπέδου είναι κυκλική και μετά το πέρας των αγώνων και τη μείωση του

αριθμού των θέσεων θα αποκτήσει τη μορφή αμφιθεάτρου ανοικτού προς τη θάλασσα.

2. Ένα προσωρινό γήπεδο 4.000 θέσεων, το οποίο αναμένεται να λειτουργήσει

αποκλειστικά κατά τη διάρκεια των Αγώνων και με το πέρας αυτών θα απομακρυνθεί.

Πρόκειται για μεταλλική λυόμενη κατασκευή που θα ακολουθήσει μορφολογικά τη

χάραξη του κεντρικού γηπέδου.

3. Οκτώ βοηθητικά γήπεδα προθέρμανσης – προπόνησης. 4. Ένα «γραμμικό κτίριο», το οποίο αναμένεται να στεγάσει όλες τις βοηθητικές-

υποστηρικτικές λειτουργίες για την τέλεση του αγωνίσματος του βόλεϊ παραλίας κατά

τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων. Πρόκειται για ένα επίμηκες κτίσμα, το οποίο

επεκτείνεται και στις υπόλοιπες ζώνες επεμβάσεων (περιοχές Μαρίνας και μεγάλη

Λεωφόρος) και αποτελεί το συνδετικό άξονα όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων που

προβλέπονται στο πλαίσιο της συνολικής μελέτης της περιοχής.

Παράλληλα προς το γραμμικό κτίριο αναμένεται να πραγματοποιείται η κυκλοφορία των

πεζών και των ποδηλάτων κατά μήκος του συγκροτήματος, ενώ σε αυτό θα καταλήγουν και

τα τμήματα που θα συνδέουν τις περιοχές της Καλλιθέας και του Μοσχάτου με την

παραλιακή ζώνη. Με την κατάλληλη διαμόρφωση του δώματος του γραμμικού κτιρίου με

ζώνες καθιστικών, σκιασμένων χώρων και περιπάτου, δίνεται η δυνατότητα για κυκλοφορία

των επισκεπτών από την περιοχή της Εσπλανάδας μέχρι και το Οικολογικό Πάρκο.

Ζώνη Β1: Περιοχή Ναυταθλητικού Κέντρου

Στη θέση, περίπου, όπου βρίσκεται σήμερα η υφιστάμενη μαρίνα, προβλέπεται η κατασκευή

νέας σύγχρονης ναυταθλητικής εγκατάστασης με σκοπό να καλύψει άρτια τις απαιτήσεις

των ναυταθλητικών ομίλων, των ναυτοπροσκόπων και των αλιέων της περιοχής. Η νέα

μαρίνα έχει σχεδιαστεί καθαρά ως ναυταθλητική, με έμφαση στη χρήση της από ιστιοφόρα

σκάφη Ανοιχτής Θαλάσσης και Τριγώνου.

Τα κτιριακά συγκροτήματα χωροθετούνται ανατολικά και δυτικά από τον άξονα εισόδου της

μαρίνας με θέα προς το λιμάνι. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις της μαρίνας καταλαμβάνουν

Page 16: Κφάλαιο 4 Πριγραφή και Προά 0ις Μ 0αολυμπιακής Αξιοποίηης ... · αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και τους

Αναπτυξιακές Επιδράσεις των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004

136

χώρο 600 τ.μ. για το κεντρικό μηχανοστάσιο, 600 τ.μ. για τους διάφορους ναυταθλητικούς

ομίλους, 800 τ.μ. για το κεντρικό αναψυκτήριο-εντευκτήριο, χώρο αποδυτηρίων και δύο

υπόστεγα αποθήκευσης σκαφών «Τριγώνου». Υπάρχει ακόμα ζώνη βοηθητικών χώρων 800

τ.μ. κάτω από τις κερκίδες των γηπέδων που βρίσκονται δυτικά. Αυτό δημιουργεί

ουσιαστικά αντιστήριγμα μεταξύ των χώρων ξηράς της μαρίνας και των υπολοίπων

εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση των αλιέων. Η μέγιστη επιτρεπόμενη δομήσιμη

επιφάνεια ορίζεται σε 7.000 τ.μ. Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος της δομήσιμης επιφάνειας

ορίζεται σε 6,50 μέτρα.

Ζώνη Β2: Κεντρική Περιοχή Αναψυχής / Εσπλανάδα

Η ζώνη της μεγάλης Λεωφόρου αποτελεί κομβικό σημείο ανάμεσα σε διαφορετικές

λειτουργίες, κινήσεις και επίπεδα. Πρόκειται για το χώρο από όπου θα γίνεται η κατανομή

των κινήσεων προς τα γήπεδα βόλεϊ παραλίας και τάε κβο ντο, το Οικολογικό Πάρκο και την

Πλατεία Νερού.

Η Πλατεία Νερού στην ολυμπιακή φάση θα είναι μια ελεύθερη ανοιχτή πλατεία με υπαίθριες

διαμορφώσεις, φυτεύσεις και απόλυτα συσχετισμένη με το Κέντρο Υποδοχής και

Πληροφόρησης, που κατά τη διάρκεια των Αγώνων θα αποτελέσει κομβικό σημείο για το

κοινό. Ελαφρές υπαίθριες κατασκευές θα συμπληρώσουν τις κατασκευές κατά τη διάρκεια

των Αγώνων. Στο νοτιοανατολικό άκρο, προβλέπεται η διαμόρφωση συγκροτημάτων

αναψυκτηρίων πάνω σε προβλήτες από ελαφριά κατασκευή. Ένας σχετικά περιορισμένος

αριθμός εστιατορίων και καταστημάτων θα λειτουργήσει κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών

Αγώνων. Η μέγιστη επιτρεπόμενη δομήσιμη επιφάνεια ορίζεται στα 5.875 τ.μ. και το

μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος στα 12,50 μέτρα.

Ζώνη Γ1: Περιοχή Χειροσφαίρισης, Τάε κβο ντο και Παρα-ολυμπιακών Αγωνισμάτων

Πρόκειται για την ανατολικότερη ζώνη παρεμβάσεων στο Φαληρικό Όρμο. Στην περιοχή

αυτή επιτρέπονται μόνιμες και προσωρινές αθλητικές εγκαταστάσεις, καθώς και υπαίθριοι

χώροι στάθμευσης. Για τη διεξαγωγή των ολυμπιακών αθλημάτων χειροσφαίρισης

(προκριματικοί αγώνες), τάε κβο ντο και παραολυμπιακών αθλημάτων, κατασκευάζεται

μόνιμο κλειστό γυμναστήριο πολλαπλών χρήσεων, συνολικής χωρητικότητας 8.000 θέσεων,

εκ των οποίων οι 4.000 είναι μόνιμες και οι 4.000 είναι προσωρινές θέσεις. Στην ίδια

περιοχή κατασκευάζονται και οι υποστηρικτικές προσωρινές εγκαταστάσεις των παραπάνω

αθλημάτων. Η μέγιστη επιτρεπόμενη δομήσιμη επιφάνεια ορίζεται στα 12.000 τ.μ. και το

μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος στα 26 μέτρα. Όσον αφορά στο κλειστό γυμναστήριο

πολλαπλών χρήσεων για τα αθλήματα της χειροσφαίρισης και του τάε κβο ντο, επιτρέπεται η

δημιουργία πυλώνων υποστήριξης της οροφής με μέγιστο ύψος 45 μέτρα.

Ζώνη Γ2:Τομέας Βίλας Συγγρού

Στην περιοχή αυτή προβλέπεται η δημιουργία Μουσείου Αεροπορίας στο κτίριο της βίλας

Συγγρού. Η μέγιστη επιτρεπόμενη δομήσιμη επιφάνεια ορίζεται στα 2.500 τ.μ. και το

μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των εγκαταστάσεων στα 8,50 μέτρα. Στην περιοχή αυτή δεν

προβλέπεται να πραγματοποιηθεί άλλη επέμβαση.

Εκτιμήσεις για την Μεταολυμπιακή Χρήση

Σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο1, υπάρχουν συγκεκριμένοι όροι και περιορισμοί για την

μεταολυμπιακή αξιοποίηση της περιοχής του Φαληρικού Όρμου και του Φαλήρου στη θέση

1 Άρθρο 2 του Ν.2730/99 (ΦΕΚ 130Α’) ‘Σχεδιασμός Εκτέλεσης Ολυμπιακών Έργων’.

Page 17: Κφάλαιο 4 Πριγραφή και Προά 0ις Μ 0αολυμπιακής Αξιοποίηης ... · αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και τους

Κεφάλαιο 4: Περιγραφή και Προτάσεις Μεταολυμπιακής Αξιοποίησης Αθλητικών Υποδομών

137

του Ιπποδρόμου. Η περιοχή αυτή, μετά την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων, αναμένεται

να λειτουργήσει ως υπερτοπικός πόλος αθλητισμού, αναψυχής και πολιτιστικών

λειτουργιών. Αναλυτικότερα, επιτρέπεται η ανέγερση και λειτουργία των ακόλουθων

εγκαταστάσεων1:

αθλητικές εγκαταστάσεις,

χώροι συνάθροισης κοινού, όπως θέατρα, κινηματογράφοι, αίθουσες συνεδρίων,

πολιτιστικά κτίρια, όπως βιβλιοθήκες, αίθουσες εκθέσεων και

αναψυκτήρια.

Το νομοθετικό πλαίσιο ορίζει εξαιρέσεις όσον αφορά στις προβλεπόμενες χρήσεις γης.

Συγκεκριμένα, δεν επιτρέπεται η ανέγερση και κατασκευή ξενοδοχείων, κέντρων

διασκέδασης, γηπέδων γκολφ, κατοικιών και καζίνο. Η ολοκληρωμένη διαμόρφωση του

θαλάσσιου μετώπου του Φαληρικού Όρμου θα υλοποιηθεί κατά τη μεταολυμπιακή φάση και

αφού απομακρυνθούν οι προσωρινές εγκαταστάσεις των Αγώνων. Βεβαίως, θα προηγηθεί η

ολοκλήρωση των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, με τη δημιουργία των απαραίτητων

καναλιών, η μετάθεση της παραλιακής λεωφόρου Ποσειδώνος νοτιότερα και σε χαμηλότερη

στάθμη και η διαμόρφωση ανισόπεδων κόμβων για τη σύνδεση των Δήμων Μοσχάτου και

Καλλιθέας με την παραλιακή ζώνη. Στην τελική φάση, θα δημιουργηθούν γραμμικές ζώνες

πρασίνου και το μεγάλο Οικολογικό Πάρκο μαζί με το χώρο των ήπιων δραστηριοτήτων.

Στο πλαίσιο των προβλεπόμενων από το ΕΣΟΑΠ χρήσεων2, για την αξιοποίηση και

ανάπλαση της περιοχής στο Φαληρικό Όρμο, προτείνεται ο συνδυασμός αθλητικών,

ψυχαγωγικών, εμπορικών, εκθεσιακών και αθλητικών χρήσεων. Το μοντέλο αυτό αποτελεί

κλειδί για την επιτυχία παρόμοιων προγραμμάτων στο εξωτερικό, σύμφωνα με μελέτες που

έχουν γίνει σχετικά με αναπλάσεις σε ευρωπαϊκές και αμερικανικές πόλεις. Ειδικά για τις

περιπτώσεις ανάπλασης παραθαλάσσιων ζωνών έχουν μελετηθεί πολλές περιπτώσεις με

χαρακτηριστική αυτή της ανάπλασης της πόλης Castellόn στην Ισπανία. Σε περιοχή που

αποτελούνταν από παλιές αποβάθρες, γραμμές τρένου και αποθήκες υλοποιήθηκε ένα

πρόγραμμα «μεικτής χρήσης» το οποίο περιλαμβάνει χώρους πρασίνου και περιπάτου,

μουσείο θαλάσσιου κόσμου, μουσείο τρένων, υπαίθριους χώρους συναυλιών, εμπορικό

κέντρο, αίθουσες κινηματογράφων, διατηρημένα εργοστάσια ως εκθεσιακούς χώρους,

μαρίνα σκαφών και άλλες εγκαταστάσεις.

Σε αυτή τη βάση, για κάθε ζώνη χωριστά, προβλέπονται και προτείνονται οι ακόλουθες

μεταολυμπιακές χρήσεις:

Ζώνη Α1. Περιοχή Οικολογικού Πάρκου και Ήπιων Αθλητικών Εγκαταστάσεων

Α1.1 Οικολογικό Πάρκο

Η διαμόρφωση και αξιοποίηση της ζώνης του Οικολογικού Πάρκου και των ήπιων

αθλητικών εγκαταστάσεων προβλέπεται να πραγματοποιηθεί κατά τη μεταολυμπιακή φάση

και όχι πριν ή κατά τη διάρκεια των Αγώνων. Η παραπάνω περιοχή προβλέπεται να

φιλοξενήσει οικολογικές, αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες σύμφωνα με την

υπάρχουσα νομοθεσία.

1 Άρθρο 9 του Π.Δ. 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 216Δ’) ‘Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης’.

2 Οι προβλεπόμενες μεταολυμπιακές χρήσεις στην περιοχή του Φαληρικού Όρμου ορίζονται στο Π.Δ.

22-26.3.2002 (ΦΕΚ 233Δ’), καθώς και σε μη δημοσιευμένα στοιχεία του Υπουργείου Πολιτισμού και

της ΓΓΟΑ.

Page 18: Κφάλαιο 4 Πριγραφή και Προά 0ις Μ 0αολυμπιακής Αξιοποίηης ... · αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και τους

Αναπτυξιακές Επιδράσεις των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004

138

Πιο αναλυτικά, το τμήμα της Ζώνης που βρίσκεται στη δυτική όχθη του Ιλισού ποταμού,

απέναντι από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ), προβλέπεται να διαμορφωθεί ως

οικολογικό πάρκο και «Κήπος Πουλιών». Στο χώρο αυτό οι επισκέπτες θα έχουν τη

δυνατότητα να παρατηρήσουν ποικιλίες σπάνιων πουλιών και φυτών. Στο Πάρκο

προτείνεται να λειτουργήσουν προγράμματα περιβαλλοντικής αγωγής, από κρατικούς

οργανισμούς, όπως εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς και από Μη Κυβερνητικούς

Οργανισμούς, τα οποία θα προάγουν την περιβαλλοντική συνείδηση των επισκεπτών του

πάρκου και θα ενθαρρύνουν την ενεργή συμμετοχή τους σε οργανωμένες οικολογικές

δραστηριότητες. Πέρα από αυτό, οι επισκέπτες θα μπορούν να απολαμβάνουν τη φύση και

μέσω οργανωμένων τουριστικών περιηγήσεων. Η ύπαρξη και λειτουργία ενός τέτοιου χώρου

μέσα στον αστικό ιστό έχει ιδιαίτερη σημασία.

Α1.2 Ζώνη Ήπιων Αθλητικών Εγκαταστάσεων

Ανατολικά της ζώνης του Οικολογικού Πάρκου και μέσα στα όρια της ζώνης Α1 βρίσκεται η

ζώνη των ήπιων αθλητικών εγκαταστάσεων. Στη ζώνη αυτή, μετά την ολοκλήρωση των

Ολυμπιακών Αγώνων, προβλέπεται η ανέγερση ανοιχτού Κολυμβητικού Κέντρου, με σκοπό

τη φιλοξενία ποικίλων δραστηριοτήτων συνδεδεμένων με το υδάτινο στοιχείο. Προτείνεται η

δυνατότητα χρησιμοποίησης των εγκαταστάσεών του από αθλητικά σωματεία, με τη

λειτουργία ακαδημιών κολύμβησης. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης από το

κοινό είτε δωρεάν είτε με την καταβολή ενός συμβολικού ποσού εφάπαξ ή ανάλογα με τη

χρήση.

Ακόμη, προβλέπεται η κατασκευή σύγχρονου αθλητικού κέντρου, το οποίο θα περιλαμβάνει

γήπεδο ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης, με όλες τις απαιτούμενες

κτιριακές εγκαταστάσεις υποστήριξης. Στους χώρους του αθλητικού κέντρου, προτείνεται,

ακόμη, η δημιουργία γηπέδων βόλεϊ παραλίας και ποδοσφαίρου στην άμμο, καθώς και η

κατασκευή υπαίθριου γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5. Παράλληλα, στο χώρο μπορούν να

λειτουργήσουν ακαδημίες ποδοσφαίρου και πετοσφαίρισης, προπονητικοί χώροι ομάδων

τοπικών σωματείων, καθώς και να διαμορφωθούν γραφεία Οργανισμών Άθλησης και

Κέντρα Νεότητας Δήμων.

Η ευρύτερη ζώνη των ήπιων αθλητικών εγκαταστάσεων, μπορεί να αποτελέσει τον τόπο

διεξαγωγής τοπικών και σχολικών αγώνων, συμβάλλοντας έτσι στην προαγωγή του

αθλητικού πνεύματος σε ανθρώπους όλων των ηλικιών και κυρίως στα παιδιά, ωθώντας τα

να ενασχοληθούν με τον αθλητισμό και εν γένει με υγιεινές δραστηριότητες, με όλες τις

επακόλουθες ευεργετικές συνέπειες. Στην περιοχή αυτή, υπάρχει και η δυνατότητα

δημιουργίας διαδρομών πεζοπορίας και ποδηλασίας, ενώ παράλληλα η ζώνη ενδείκνυται για

την πραγματοποίηση σχολικών εκδρομών, που θα συνδυάζουν την άθληση, την ψυχαγωγία

και την περιβαντολλογική αγωγή.

Μεταξύ του Οικολογικού Πάρκου και της ζώνης των ήπιων αθλητικών εγκαταστάσεων,

προτείνεται η κατασκευή μικρού αναψυκτηρίου, για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών και

των αθλούμενων της ζώνης Α1.

Ζώνη Α2. Ζώνη Αθλητικών Εγκαταστάσεων Βόλεϊ Παραλίας και Αναψυχής

Α2.1 Γήπεδο Βόλεϊ Παραλίας

Η ζώνη των ολυμπιακών αθλητικών εγκαταστάσεων του βόλεϊ παραλίας αναμένεται να

υποστεί σημαντικές εσωτερικές παρεμβάσεις μετά τους Αγώνες. Ο αριθμός των θέσεων του

κύριου γηπέδου θα μειωθεί από 6.000 κατά τη διάρκεια των Αγώνων σε 4.000 μετά τους

Αγώνες. Πέρα από τις 2.000 κερκίδες του μόνιμου γηπέδου βόλεϊ παραλίας, θα

Page 19: Κφάλαιο 4 Πριγραφή και Προά 0ις Μ 0αολυμπιακής Αξιοποίηης ... · αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και τους

Κεφάλαιο 4: Περιγραφή και Προτάσεις Μεταολυμπιακής Αξιοποίησης Αθλητικών Υποδομών

139

απομακρυνθεί και το προσωρινό γήπεδο των 4.000 θέσεων καθώς και τα βοηθητικά γήπεδα

προπόνησης. Η μορφή του κεντρικού γηπέδου από κυκλική θα γίνει ημικυκλική, καθώς θα

απομακρυνθούν οι κερκίδες από την πλευρά της θάλασσας. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις

ενδείκνυνται για τη διεξαγωγή αγώνων βόλεϊ και ποδοσφαίρου παραλίας. Πρόκειται για δύο

αθλήματα που γνωρίζουν τόσο σημαντικές επιτυχίες σε εθνικό επίπεδο όσο και ενδιαφέρον

από το κοινό. Η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης θεωρεί ότι οι νέες εγκαταστάσεις θα

διευκολύνουν τη διεκδίκηση και τη διοργάνωση Πανευρωπαϊκών Αγώνων και άλλων

διεθνών συναντήσεων στο άθλημα του βόλεϊ παραλίας.

Το γήπεδο του βόλεϊ παραλίας προβλέπεται να λειτουργήσει και ως αμφιθέατρο για τη

φιλοξενία πολιτιστικών δραστηριοτήτων, όπου μπορούν να λάβουν χώρα σπουδαίες

θεατρικές παραστάσεις, από άποψη πολιτιστικού ενδιαφέροντος, καθώς και συναυλίες

Ελλήνων και διεθνών καλλιτεχνών. Το γήπεδο μπορεί να αποτελέσει την κεντρική αρένα για

πολιτιστικές εκδηλώσεις μεγάλης κλίμακας (φεστιβάλ, συναυλίες) που προτείνεται να

πραγματοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της ζώνης Α2 (υπαίθριοι χώροι) ή για εκθέσεις

προιόντων και άλλες εκδηλώσεις εμπορικού χαρακτήρα.

Α2.2 Γραμμικό Κτίριο

Πρόκειται για ένα επίμηκες κτίσμα, το οποίο επεκτείνεται και στις υπόλοιπες ζώνες

επεμβάσεων (Μαρίνα και Μεγάλη Λεωφόρο - Εσπλανάδα) και αποτελεί το συνδετικό άξονα

όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων, που προβλέπονται στο πλαίσιο της συνολικής μελέτης

της περιοχής. Στο χώρο αυτό, προτείνεται πρώτα από όλα να παραμείνουν τα προπονητήρια

και οι βοηθητικές εγκαταστάσεις (αποδυτήρια κλπ) για να εξυπηρετούν όλα τα αθλήματα

που θα διεξάγονται στη ζώνη στη μεταολυμπιακή φάση.

Στις εγκαταστάσεις του γραμμικού κτιρίου, προτείνεται η κατασκευή σύγχρονου κέντρου

άθλησης με ευελιξία χώρων και λειτουργιών, το οποίο θα είναι στη διάθεση του κοινού μέσα

από τη δραστηριοποίηση τοπικών γυμναστικών συλλόγων. Στο γυμναστήριο, προτείνεται η

λειτουργία ειδικά διαμορφωμένης αίθουσας με βάρη και αιθουσών για αεροβική γυμναστική

και για πολεμικές τέχνες, όπως καράτε και κικ μπόξινγκ, καθώς και για τα ολυμπιακά

αθλήματα τζούντο και τάε κβο ντο. Ακόμα, προτείνεται η χρησιμοποίηση αιθουσών για τα

αθλήματα της επιτραπέζιας αντισφαίρισης και της αντιπτέρισης.

Το κτίριο αυτό προτείνεται, επίσης, να αποτελέσει χώρο εγκατάστασης των γραφείων

Οργανισμών Άθλησης των όμορων δήμων, Κέντρων Νεότητας, τοπικών αθλητικών ομίλων

καθώς και των ομοσπονδιών των αγωνισμάτων του βόλεϊ και του ποδοσφαίρου παραλίας.

Στο γραμμικό κτίριο προτείνεται και η υποδοχή μη αθλητικών δραστηριοτήτων. Ειδικότερα,

μπορεί να διαμορφωθεί χώρος διεξαγωγής επαγγελματικών και εκπαιδευτικών σεμιναρίων

και ημερίδων, παρουσιάσεων προϊόντων και υπηρεσιών μεγάλων εταιριών, καθώς και

συνεντεύξεων τύπου. Στις εγκαταστάσεις του, υπάρχει η δυνατότητα φιλοξενίας εκθέσεων,

προβολών και παρουσιάσεων βιβλίων. Για το σκοπό αυτό, προτείνεται η δημιουργία δύο

αιθουσών αποκλειστικά για αυτές τις χρήσεις.

Η λειτουργία αναψυκτηρίου στη ζώνη αθλητικών εγκαταστάσεων βόλεϊ παραλίας και

αναψυχής αποτελεί μία ακόμη πρόταση αξιοποίησης του χώρου, καθώς κατά μήκος του

γραμμικού κτιρίου θα πραγματοποιείται η κυκλοφορία πεζών και ποδηλάτων.

Page 20: Κφάλαιο 4 Πριγραφή και Προά 0ις Μ 0αολυμπιακής Αξιοποίηης ... · αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και τους

Αναπτυξιακές Επιδράσεις των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004

140

Α2.3 Υπαίθριοι χώροι

Στους υπαίθριους χώρους της ζώνης Α2, μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας,

προβλέπεται η κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου με κερκίδες, ανοιχτών γηπέδων

πετοσφαίρισης και καλαθοσφαίρισης και άλλων αθλημάτων. Στο χώρο αυτό προτείνεται να

δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στα δύο αθλήματα που κερδίζουν συνεχώς το ενδιαφέρον του

κοινού, όπως το βόλεϊ και το ποδόσφαιρο παραλίας. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι για το

άθλημα του βόλεϊ παραλίας η ζήτηση υπερκάλυψε τα διαθέσιμα εισιτήρια στην πρόσφατη

περίοδο πώλησής τους. Για το λόγο αυτό, προτείνεται, λοιπόν, να διατηρηθούν ορισμένα από

τα γήπεδα προθέρμανσης και να κατασκευαστούν αντίστοιχες εγκαταστάσεις (με κερκίδες

μικρής χωρητικότητας) και για το ποδόσφαιρο.

Όσον αφορά στο μεγάλο γήπεδο ποδοσφαίρου, προτείνεται να αποτελέσει την έδρα τοπικών

ομάδων και να φιλοξενεί ποδοσφαιρικούς αγώνες χαμηλών επαγγελματικών κατηγοριών ή

τοπικών πρωταθλημάτων. Η χρήση του γηπέδου από τις ομάδες μπορεί να γίνεται με

ενοικίαση του χώρου.

Τα ανοικτά γήπεδα πετοσφαίρισης και καλαθοσφαίρισης αναμένεται να χρησιμοποιούνται

από ερασιτεχνικούς αθλητικούς συλλόγους και από μεμονωμένους ιδιώτες, ενώ για την

ενίσχυση της μαζικής συμμετοχής του κοινού στον αθλητισμό προτείνεται και η δημιουργία

διαδρομών ποδηλασίας και εναλλακτικού αθλητισμού (extreme games), όπως προβλέπεται

και σε άλλες ζώνες με ανοιχτές εγκαταστάσεις.

Η μεγάλη υπαίθρια έκταση της Ζώνης Α.2 ενδείκνυται και για τη φιλοξενία πολιτιστικών και

εμπορικών δραστηριοτήτων. Μάλιστα η συνύπαρξη διαφορετικών επιμέρους χώρων (γήπεδο

ποδοσφαίρου, ανοικτά γήπεδα, κεντρικό γήπεδο) επιτρέπει τη διοργάνωση φεστιβάλ και

εκθέσεων μεγάλης κλίμακας, με παράλληλες εκδηλώσεις για το κοινό. Επίσης στο χώρο του

γηπέδου ποδοσφαίρου προτείνεται η φιλοξενία κατά περιόδους μεγάλων θεαμάτων (τσίρκο

κλπ) για να υπάρχει πληρέστερη ικανοποίηση των αναγκών ψυχαγωγίας των κατοίκων της

περιοχής.

Η μέγιστη επιτρεπόμενη δομήσιμη επιφάνεια της ζώνης Α2 ορίζεται σε 9.000 τ.μ. και το

μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων σε 8,50 μέτρα. Για το αμφιθέατρο πολλαπλών

χρήσεων επιτρέπεται η δημιουργία στεγάστρου, μέγιστου ύψους 20 μέτρων και πυλώνων

υποστήριξής του, με μέγιστο ύψος 45 μέτρα.

Ζώνη Β1: Περιοχή Ναυταθλητικού Κέντρου

Κατά τη μεταολυμπιακή φάση, δεν προβλέπεται καμία κτιριακή ή λειτουργική αλλαγή στη

Ζώνη Β1, καθώς το συνολικό πρόγραμμα υλοποιείται στην ολυμπιακή φάση. Γενικά, η ζώνη

του ναυταθλητικού κέντρου θα χρησιμοποιηθεί, μεταολυμπιακά, για τον ελλιμενισμό

σκαφών και την παροχή όλων των απαραίτητων βοηθητικών και υποστηρικτικών

υπηρεσιών.

Πιο αναλυτικά, στη ζώνη αυτή θα διατίθενται συνολικά περίπου 230 θέσεις για σκάφη των

ομίλων και των ναυτοπροσκόπων και 40 θέσεις για τα επαγγελματικά αλιευτικά καΐκια του

ίδιου περίπου μεγέθους, τα οποία ελλιμενίζονταν εκεί πριν την έναρξη των εργασιών στην

περιοχή του Φαληρικού Όρμου. Επιπλέον, στα ρηχά κρηπιδώματα, θα υπάρχουν θέσεις για

160 περίπου λέμβους και φουσκωτά. Επιπλέον, θα λειτουργεί ξεχωριστό τμήμα υποδοχής

σκαφών Τριγώνου, που θα μπορεί να εξυπηρετήσει μέχρι 200 μικρά σκάφη σε κατάλληλα

υπόστεγα, ενώ θα διαθέτει αποδυτήρια για 160 ναυταθλητές. Επίσης, θα υπάρχουν

εγκαταστάσεις αποθήκευσης και υποστήριξης για περίπου 60 ιστιοσανίδες, κανό και καγιάκ.

Page 21: Κφάλαιο 4 Πριγραφή και Προά 0ις Μ 0αολυμπιακής Αξιοποίηης ... · αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και τους

Κεφάλαιο 4: Περιγραφή και Προτάσεις Μεταολυμπιακής Αξιοποίησης Αθλητικών Υποδομών

141

Στις εγκαταστάσεις της ζώνης Β1, προβλέπεται η κατασκευή κτιρίου, το οποίο θα

περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις των ναυτοπροσκόπων. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται

γραφεία, κοιτώνες, κυλικεία, αναψυκτήριο-εντευκτήριο, κοινόχρηστοι χώροι, αποδυτήρια

αθλητών, καθώς και τα γραφεία διοίκησης για του φορέα διαχείρισης της μαρίνας. Στο

κτίριο αυτό και ειδικότερα στους ξενώνες προτείνεται να φιλοξενούνται κατά περιόδους

επισκέπτες του Οικολογικού Πάρκου, όπως π.χ. σχολεία από διάφορες περιοχές της Αττικής,

τα οποία θα συμμετέχουν σε προγράμματα περιβαλλοντικής αγωγής.

Στην ίδια ζώνη προβλέπεται η ανέγερση κτιρίου ναυταθλητικών ομίλων, το οποίο θα

περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις για πέντε τοπικούς ναυταθλητικούς ομίλους με όλες τις

υποστηρικτικές λειτουργίες (εντευκτήρια, γραφεία, και δύο αίθουσες σεμιναρίων). Στο

κτίριο αυτό προτείνεται να διαμορφωθούν χώροι που θα αποτελέσουν την έδρα

ομοσπονδιών που σχετίζονται με θαλάσσια αθλήματα, όπως για παράδειγμα καταδύσεις

(τεχνική κολύμβηση), θαλάσσιο σκι κ.λπ.

Η συνύπαρξη των ναυταθλητικών ομίλων και των ομοσπονδιών στο χώρο αυτό θα επιτρέπει

τη μετατροπή του σε ένα κέντρο προώθησης των αθλημάτων που σχετίζονται με τη

θάλασσα. Οι αίθουσες σεμιναρίων θα αποτελέσουν χώρο εκμάθησης των αθλημάτων, με

εξειδικευμένα προγράμματα ανάλογα με την ηλικία και το επίπεδο εξοικείωσης, και θα

φιλοξενούν δραστηριότητες εκπαιδευτικού χαρακτήρα των ομοσπονδιών (π.χ. προγράμματα

για εκπαιδευτές κατάδυσης). Οι αίθουσες αυτές, επίσης, προτείνεται να παραχωρούνται σε

επιχειρήσεις, συλλογικούς φορείς και άλλα αθλητικά σωματεία που θα δραστηριοποιούνται

σε άλλες ζώνες του Φαλήρου για σεμινάρια, συσκέψεις και άλλες συναφείς δραστηριότητες.

Μία ακόμα εγκατάσταση που προβλέπεται να λειτουργήσει στη ζώνη του ναυταθλητικού

κέντρου αποτελεί το βοηθητικό κτίριο για τους αλιείς, το οποίο είναι ένα μονώροφο κτίριο,

κάτω από τις κερκίδες του γηπέδου ποδοσφαίρου που θα λειτουργεί στη ζώνη του βόλεϊ

παραλίας. Στο κτίριο αυτό προβλέπεται η λειτουργία αναψυκτηρίου, όπου θα δημιουργηθούν

βοηθητικοί και αποθηκευτικοί χώροι για τους αλιείς. Στο χώρο του κτιρίου αλιέων

προτείνεται η λειτουργία καταστήματος εξειδικευμένου εξοπλισμού με είδη αλιείας και

θαλάσσιων σπορ.

Όσον αφορά στο μέρος του Γραμμικού Κτιρίου που θα βρίσκεται στη Ζώνη Β1, προτείνεται

να λειτουργήσουν εκεί μικρά εμπορικά καταστήματα για την εξυπηρέτηση των αθλούμενων,

των τουριστών και των επισκεπτών του Ο.Σ. Φαλήρου. Επίσης, προτείνεται η λειτουργία

αναψυκτηρίου και άλλων μικρότερων χώρων διασκέδασης του κοινού.

Ζώνη Β2: Κεντρική Περιοχή Αναψυχής / Μεγάλη Λεωφόρος( Εσπλανάδα)

Η ζώνη αυτή αποτελεί κομβικό στοιχείο ανάμεσα στις διαφορετικές ζώνες του ΟΣ Φαλήρου

και στις επιμέρους λειτουργίες και χρήσεις. Η περιοχή αυτή τόσο κατά τους Ολυμπιακούς

Αγώνες όσο και μετά από αυτούς αναμένεται να αποτελέσει τον βασικό χώρο εισόδου των

επισκεπτών του συγκροτήματος, δεδομένου ότι συνδέει τις περιοχές κατοικιών κι την

περιοχή του πρώην Ιππόδρομου (χώρος στάθμευσης το 2004) με τις εγκαταστάσεις του

Φαλήρου μέσω της μεγάλης Λεωφόρου (Εσπλανάδας), η οποία αποτελεί μια «λεωφόρος» -

γέφυρα πάνω από την παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος με χώρους πρασίνου, ενδιάμεσες

περιοχές στάσης, περιπάτου και ανάπαυσης. Από τη ζώνη αυτή, οι επισκέπτες θα

κατευθύνονται προς τις επιμέρους αθλητικές και λοιπές εγκαταστάσεις των Ζωνών Α, Β1 και

Γ.

Η Ζώνη Β2 προτείνεται να συνδυάσει πολλαπλή δραστηριότητα με πολιτιστικό,

ψυχαγωγικό, εμπορικό και αθλητικό περιεχόμενο. Ως κομβικό σημείο του Ο.Σ. Φαλήρου,

ενδείκνυται για μια σειρά εκδηλώσεων αναψυχής για το ευρύ κοινό. Ειδικότερα, η Κεντρική

Page 22: Κφάλαιο 4 Πριγραφή και Προά 0ις Μ 0αολυμπιακής Αξιοποίηης ... · αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και τους

Αναπτυξιακές Επιδράσεις των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004

142

Πλατεία λόγω μεγάλης έκτασης και προσβασιμότητας προσφέρεται κατεξοχήν για υπαίθριες

πολιτιστικές δραστηριότητες ανοικτές στο κοινό, όπως για διεξαγωγή θεατρικών

παραστάσεων και συναυλιών μικρής κλίμακας. Στο χώρο αυτό, προτείνεται η λειτουργία

υπαίθριου κινηματογράφου και η διαμόρφωση υπαίθριου αμφιθεάτρου. Κατά μήκος της

Εσπλανάδας, επίσης, υπάρχει η δυνατότητα φιλοξενίας υπαίθριων πολιτιστικών

δραστηριοτήτων, ανοικτών στο ευρύ κοινό, όπως εκθέσεων βιβλίου, φωτογραφίας κ.λπ.

Στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Υποδοχής και Πληροφόρησης ή σε άλλο χώρο του

Γραμμικού Κτιρίου, προτείνεται η λειτουργία Μουσείου Ιστορίας της περιοχής του

Φαλήρου, καθώς και μικρής ναυτικής βιβλιοθήκης. Τόσο το Μουσείο όσο και η Βιβλιοθήκη,

εφόσον υλοποιηθούν, αναμένεται να αναβαθμίσουν σημαντικά την περιοχή του Φαλήρου

και των όμορων δήμων και να αποτελέσουν πόλο έλξης σημαντικής μερίδας τουριστών.

Ακόμη, προτείνεται η δημιουργία αίθουσας σεμιναρίων και συνεδριάσεων, η οποία θα

μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τη διεκπεραίωση πολιτιστικών δραστηριοτήτων και

εκθέσεων. Με την υλοποίηση των προτάσεων αυτών θα δημιουργηθεί μια ζώνη αναψυχής με

ποικίλες επιλογές στη διάθεση των επισκεπτών του Ολυμπιακού Συγκροτήματος.

Όσον αφορά στην αθλητική αξιοποίηση της Ζώνης, προτείνεται η δημιουργία ζώνης

ποδηλασίας και αργού τρεξίματος, αλλά και η κατάλληλη διαμόρφωση τμήματος της ζώνης

για επιδείξεις αθλημάτων εναλλακτικού αθλητισμού (extreme games), που προσελκύουν το

ενδιαφέρον, κυρίως, των μικρών ηλικιών.

Στην ευρύτερη περιοχή της ζώνης Β2, κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων,

προβλέπεται η λειτουργία πέντε εστιατορίων, τα οποία προτείνεται να μετατραπούν

μεταολυμπιακά σε αναψυκτήρια για λόγους τήρησης των προβλεπομένων από τη νομοθεσία

περιορισμών. Στη ζώνη αυτή, με τις κατάλληλες ρυθμίσεις του χώρου μπορεί να

λειτουργήσει χώρος υποδοχής κοινωνικών εκδηλώσεων, όπως δεξιώσεων και

επαγγελματικών γευμάτων και δείπνων.

Ζώνη Γ1: Περιοχή Χειροσφαίρισης, Τάε κβο ντο και Παραολυμπιακών Αγωνισμάτων

Στη Ζώνη αυτή θα λειτουργήσει κατά την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων κλειστό

Γυμναστήριο για τα αθλήματα της Χειροσφαίρισης και του Τάε Κβο Ντο. Μετά την

ολοκλήρωση των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2004, θα παραμείνουν οι

4.000 θέσεις του κλειστού γυμναστηρίου (από συνολική χωρητικότητα 8.000 θέσεων) και το

κτίριο θα αποτελέσει μια ευέλικτη αίθουσα πολλαπλών χρήσεων που θα επιτρέπει τη

στέγαση μεγάλου αριθμού αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Συγκεκριμένα, και όσον αφορά στις αθλητικές δραστηριότητες που μπορούν να λάβουν

χώρα στη ζώνη, προτείνεται η διεξαγωγή αθλητικών συναντήσεων για ευρεία γκάμα

αθλημάτων, όπως καλαθοσφαίριση, πετοσφαίριση, χειροσφαίριση, ποδόσφαιρο σάλας,

ενόργανη γυμναστική σε τοπικό, πανελλήνιο και διεθνές επίπεδο.

Ο χώρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως προπονητήριο για τις προπονήσεις επαγγελματιών

αθλητών και να αποτελέσει έδρα επαγγελματικών συλλόγων (αθλήματα πετοσφαίρισης,

καλαθοσφαίρισης), τοπικών αθλητικών σωματείων και αθλητικών οργανισμών δήμων της

περιοχής.

Όσον αφορά στην πολιτιστική αξιοποίηση του χώρου, το κλειστό γυμναστήριο μπορεί να

αποτελέσει χώρο φιλοξενίας πολιτιστικών εκδηλώσεων, όπως συναυλιών και χοροεσπερίδων

συλλόγων και επιχειρήσεων. Προτείνεται, επίσης, η διάθεση των εγκαταστάσεων του

κλειστού γυμναστηρίου για εκθεσιακούς και συνεδριακούς σκοπούς (εκθέσεις προϊόντων,

Page 23: Κφάλαιο 4 Πριγραφή και Προά 0ις Μ 0αολυμπιακής Αξιοποίηης ... · αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και τους

Κεφάλαιο 4: Περιγραφή και Προτάσεις Μεταολυμπιακής Αξιοποίησης Αθλητικών Υποδομών

143

πολιτικές ομιλίες κ.λπ). Στις εγκαταστάσεις του, υπάρχει και η δυνατότητα λειτουργίας

αναψυκτηρίου/ κυλικείου.

Όλος ο υπόλοιπος υπαίθριος χώρος προβλέπεται να διαμορφωθεί σε πνεύμονα πρασίνου και

πάρκο οικογενειακής αναψυχής, με παιδικές χαρές, κιόσκια για πικ-νικ και άλλες παρόμοιες

κατασκευές, ενώ προβλέπεται και η κατασκευή υπαίθριου χώρου στάθμευσης. Υπάρχει,

ακόμη, η δυνατότητα λειτουργίας υπαίθριου αναψυκτηρίου. Στο χώρο αυτό προτείνεται η

λειτουργία υπαίθριου κινηματογράφου και ανοικτού αμφιθεάτρου, έτσι ώστε να υπάρχουν

περισσότερες επιλογές ψυχαγωγίας των επισκεπτών.

Ζώνη Γ2: Τομέας Βίλας Συγγρού

Μετά το πέρας των Ολυμπιακών Αγώνων, δεν προβλέπεται καμία κτιριακή ή λειτουργική

αλλαγή στη ζώνη Γ2, καθώς στην περιοχή αυτή παραμένει η ολυμπιακή χρήση.

4.3.5. Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο Σχινιά

Περιγραφή Έργου

Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις του Κέντρου Κωπηλασίας, χωρητικότητας 24.486 θέσεων,

κατασκευάζονται στην περιοχή του Σχινιά του Δήμου Μαραθώνος, στο βορειοανατολικό

τμήμα της Αττικής και σε απόσταση 45 χιλιομέτρων από την Αθήνα. Η ευρύτερη περιοχή

του Σχινιά έχει χαρακτηριστεί από την Ελληνική Πολιτεία ως εθνικό πάρκο, το οποίο έχει

ενταχθεί στο δίκτυο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ‘NATURA 2000’.

Για τις ανάγκες πραγματοποίησης των ολυμπιακών αθλημάτων, χρησιμοποιείται μόλις το

10% της συνολικής χερσαίας και θαλάσσιας προστατευόμενης επιφάνειας της περιοχής.

Σύμφωνα με Έλληνες και ξένους επιστήμονες, τα Ολυμπιακά έργα όχι μόνο δε

διαταράσσουν την οικολογική ισορροπία της περιοχής, αλλά αντίθετα μπορούν να

συμβάλλουν στη διάσωση και αναβάθμιση του τοπίου. Επίσης, στην περιοχή των εργασιών

βρέθηκαν αρχαιολογικά ευρήματα, τα οποία αξιολογήθηκαν από το Κεντρικό Αρχαιολογικό

Συμβούλιο και θα παραμείνουν στο χώρο για προστασία και ανάδειξή τους.

Στο Κωπηλατικό Κέντρο, που καταλαμβάνει μια έκταση 1.580 στρεμμάτων, θα

φιλοξενηθούν τα αθλήματα της κωπηλασίας και του κανόε-καγιάκ σπριντ, στους

Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Η κατασκευή του έργου αφορά στη δημιουργία δύο

καναλιών, ενός αγωνιστικού, μήκους 2.200 μέτρων, με κερκίδες 14.000 θέσεων και

δυνατότητα υποδοχής συνολικά 24.000 θεατών, καθώς θα υπάρχουν και καθίσματα σε

πλαγιές με ελαφρά κλίση (πρανή). Το δεύτερο κανάλι, μήκους 1.400 μέτρων, θα

χρησιμοποιηθεί για την προπονήσεις και την προθέρμανση των αθλητών. Επιπλέον, έχει

διαμορφωθεί τεχνητή νησίδα, στην οποία θα τοποθετηθούν οι μόνιμες και προσωρινές

κατασκευές για την εξυπηρέτηση των αθλητών, των διαιτητών, της διοίκησης, των επισήμων

και των εκπροσώπων του τύπου.

Εκτιμήσεις για την Μεταολυμπιακή Χρήση

Για τη ζώνη του Σχινιά ορίζεται η χρήση ‘ελεύθερων χώρων’1 που επιτρέπει την κατασκευή

αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων, χώρων συνάθροισης κοινού και αναψυκτήρια.

Δεδομένου ότι η περιοχή του Σχινιά θα αποτελέσει έναν υπερτοπικό περιβαλλοντικό πόλο

για την προστασία και ανάδειξη του φυσικού οικοσυστήματος, επιτρέπεται η κατασκευή

1 Άρθρο 2 του Ν.2730/99 (ΦΕΚ 130Α’) ‘Σχεδιασμός Εκτέλεσης Ολυμπιακών Έργων’

Page 24: Κφάλαιο 4 Πριγραφή και Προά 0ις Μ 0αολυμπιακής Αξιοποίηης ... · αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και τους

Αναπτυξιακές Επιδράσεις των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004

144

ειδικών εγκαταστάσεων περιβαλλοντικής υποδομής στο χώρο του Ολυμπιακού Κέντρου

Κωπηλασίας.

Μετά το πέρας των Αγώνων, η χωρητικότητα του Κωπηλατοδρομίου θα μειωθεί σημαντικά,

αφού θα απομακρυνθεί το μεγαλύτερο μέρος των κερκίδων και θα παραμείνουν μόνο 1.025

μόνιμες κερκίδες στη νησίδα. Για τις ανάγκες μεγαλύτερων αθλητικών δραστηριοτήτων θα

υπάρχει δυνατότητα επέκτασης με προσθήκη νέων κερκίδων στα πρανή.

Όσον αφορά τη μεταολυμπιακή χρήση των μόνιμων εγκαταστάσεων, προβλέπεται να

χρησιμοποιηθούν ως ξενώνες των αθλητών και να πραγματοποιηθούν όλες οι απαραίτητες

παρεμβάσεις για την πληρέστερη εξυπηρέτησή τους, η λειτουργία εστιατορίου, η

διαμόρφωση αιθουσών αναψυχής, η πρόσβαση στο διαδίκτυο. Επιπλέον, στις περιόδους που

δεν θα χρησιμοποιείται από αθλητές, ο ξενώνας θα μπορεί να διατίθεται σε επισκέπτες του

Πάρκου, όπως επιστήμονες, οικολογικούς οργανισμούς και σχολεία.

Το Κωπηλατοδρόμιο του Σχινιά έχει μεγάλα περιθώρια μεταολυμπιακής αξιοποίησης. Οι

εγκαταστάσεις είναι ιδιαίτερα σύγχρονες και πληρούν όλες τις προδιαγραφές ώστε να

αποτελέσουν προπονητικό και αθλητικό κέντρο διεθνούς εμβέλειας που θα προσελκύει

αθλητές και ομάδες από όλη την Ελλάδα και από άλλες χώρες.

Ειδικότερα, για το άθλημα της κωπηλασίας, προβλέπεται η διεξαγωγή εγχώριων

διοργανώσεων, διεθνών αγώνων και συναντήσεων, η προπόνηση των αθλητών τοπικών

ομίλων και της Εθνικής Ομάδας, καθώς και η λειτουργία εγκαταστάσεων για αποθήκευση

και επισκευή του εξοπλισμού. Παράλληλα, δεδομένου ότι το άθλημα της κωπηλασίας δεν

είναι ευρέως διαδεδομένο στη χώρα μας, προτείνεται η υλοποίηση συχνών δραστηριοτήτων

συνεχούς προβολής του, όπως εκδηλώσεις επίδειξης αθλητών προς το κοινό («ανοικτές»

ημέρες επίδειξης) και λειτουργία ακαδημιών για εκμάθηση μικρών ηλικιών και αρχαρίων.

Όσον αφορά στο άθλημα του κανόε-καγιάκ σπριντ, όπως και για το άθλημα της κωπηλασίας,

προβλέπεται να φιλοξενηθούν στο Ολυμπιακό Κέντρο τοπικές και εγχώριες διοργανώσεις

αλλά και μεγάλες διεθνείς συναντήσεις. Η Ελληνική Ομοσπονδία Κανόε – Καγιάκ θεωρεί

ότι στο Σχινιά μπορούν να πραγματοποιηθούν σημαντικές διοργανώσεις διεθνούς εμβέλειας

στο αγώνισμα του κανόε – καγιάκ αλλά και να λειτουργήσει ο χώρος ως προπονητικό κέντρο

(campus) για διεθνείς αποστολές από πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Και για το αγώνισμα αυτό

υπάρχει ευκαιρία μεγάλης προβολής με αφορμή τους Ολυμπιακούς Αγώνες και για το λόγο

αυτό προτείνεται η λειτουργία προγραμμάτων επιδείξεων και εκμάθησης του αθλήματος στο

ευρύ κοινό.

Το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο προβλέπεται να αποτελέσει την έδρα των αντίστοιχων

εθνικών ομάδων, τοπικών ομίλων, των Ομοσπονδιών των δύο αθλημάτων και άλλων

φορέων σχετιζόμενων με το άθλημα. Για την εξυπηρέτηση των φορέων αυτών προτείνεται η

διαμόρφωση συνεδριακών χώρων, για την πραγματοποίηση γενικών συνελεύσεων,

σεμιναρίων στους αθλητές, συναντήσεων των τεχνικών συμβούλων των ομάδων και άλλες

συναφείς δραστηριότητες. Οι αίθουσες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για άλλους

σκοπούς όπως παρουσιάζεται στη συνέχεια.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Σχινιά θα αποτελέσει μέρος του Εθνικού Πάρκου και για το λόγο

αυτό αναμένεται να υποδέχεται μεγάλο αριθμό επισκεπτών από την Αττική και άλλες

περιοχές της χώρας. Έτσι, πέρα από την προπόνηση των αθλητών και τη διοργάνωση των

μεγάλων αθλητικών συναντήσεων, υπάρχει η ευκαιρία να λειτουργήσουν και χώροι άθλησης

του κοινού. Όσον αφορά στα αγωνιστικά κανάλια, το ένα από αυτά θα μπορεί π.χ. να

διατίθεται συγκεκριμένες περιόδους και ώρες για βόλτες με βάρκες ή κανόε για την

Page 25: Κφάλαιο 4 Πριγραφή και Προά 0ις Μ 0αολυμπιακής Αξιοποίηης ... · αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και τους

Κεφάλαιο 4: Περιγραφή και Προτάσεις Μεταολυμπιακής Αξιοποίησης Αθλητικών Υποδομών

145

αναψυχή των επισκεπτών του Πάρκου. Παράλληλα, στον περιβάλλοντα χώρο των

καναλιών, προτείνεται η δημιουργία αθλητικής ζώνης με ήπιες αθλητικές εγκαταστάσεις,

όπως χώροι για ποδηλασία, αργό τρέξιμο (jogging), πεζοπορία, καλαθοσφαίριση,

πετοσφαίριση, ποδοσφαίρου 5Χ5 και άλλα δημοφιλή αθλήματα. Οι εγκαταστάσεις αυτές θα

είναι συνεχώς στη διάθεση του κοινού.

Επιπλέον, προτείνεται η διαμόρφωση μιας ζώνης αναψυχής των επισκεπτών, που θα

περιλαμβάνει υπαίθριο αναψυκτήριο και χώρους υπαίθριας εστίασης (κιόσκια κλπ) και θα

αποτελεί τόπο εξυπηρέτησης των εκδρομέων (οικογένειες, σχολεία). Στη ζώνη αυτή

προτείνεται να πραγματοποιούνται υπαίθριες πολιτιστικές εκδηλώσεις (συναυλίες,

μουσικοχορευτικές και θεατρικές παραστάσεις) σε υπαίθριο αμφιθέατρο και εκθέσεις

δραστηριότητας περιβαλλοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανισμών, οι οποίοι μέσω των

περιπτέρων τους θα μπορούν να προβάλλουν το έργο τους και να ενισχύσουν την εθελοντική

συμμετοχή του κοινού σε προγράμματα προστασίας του Πάρκου ειδικά και του

περιβάλλοντος γενικότερα.

Η ευρύτερη περιοχή του Σχινιά, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως Εθνικό Πάρκο, αποτελεί

έναν από τους πλέον αξιόλογους υγροβιότοπους της Ελλάδας. Συνολικά, έχουν καταγραφεί

18 τύποι οικοτόπων, περισσότερα από 350 είδη χλωρίδας και πάνω από 120 είδη πανίδας.

Στο Σχινιά βρίσκεται και το δάσος της κουκουναριάς, ένα από τα ελάχιστα παραθαλάσσια

δάση στην Ελλάδα και σε ολόκληρη τη Μεσόγειο, το οποίο απειλείται με εξαφάνιση. Η

υλοποίηση των έργων στην περιοχή του Σχινιά αποτελεί αφορμή για την προστασία και την

ανάδειξη αυτού του σπάνιου οικοσυστήματος και με σειρά ενεργειών το Πάρκο θα ανοίξει

και στους επισκέπτες της περιοχής ως χώρος αναψυχής και περιβαλλοντικής αγωγής.

Για τις ανάγκες των υπηρεσιών διαχείρισης και συντήρησης του Εθνικού Πάρκου

προβλέπεται να παραχωρηθούν συγκεκριμένοι χώροι από το Ολυμπιακό Κέντρο

Κωπηλασίας (γραφεία). Επίσης, προτείνεται η παραχώρηση χώρων και σε άλλους φορείς

που σχετίζονται με το Πάρκο, όπως περιβαλλοντικούς Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς και

επιστημονικούς φορείς. Παράλληλα, οι αίθουσες συνεδριάσεων των Ομοσπονδιών

προτείνεται να αξιοποιηθούν για τη διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων για το

περιβάλλον, για συναντήσεις των αρμοδίων φορέων, για προβολές και παρουσιάσεις

προγραμμάτων περιβαντολλογικής αγωγής και ενημέρωσης του κοινού.

Επίσης, προτείνεται η λειτουργία προγράμματος ξενάγησης του κοινού σε επιλεγμένα μέρη

του Εθνικού Πάρκου, μέσω ειδικών μονοπατιών και διαδρομών, προκειμένου να γνωρίσουν

τις ιδιαιτερότητες του οικοσυστήματος. Εξάλλου, οι πύργοι εκκίνησης και τερματισμού στα

αγωνιστικά κανάλια προβλέπεται να λειτουργήσουν ως παρατηρητήρια πτηνών από όπου οι

επισκέπτες θα μπορούν να θαυμάσουν τα σπάνια είδη πουλιών που ενδημούν στο Εθνικό

Πάρκο Σχινιά.

Ο Σχινιάς αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική ιστορική περιοχή, που απέχει μόλις 3,8 χλμ. από

τον Τύμβο του Μαραθώνα. Κατά τη διάρκεια των εργασιών για την κατασκευή του

Ολυμπιακού Κωπηλατοδρομίου, ήρθαν στο φως σπουδαία αρχαιολογικά ευρήματα, τα οποία

θα παραμείνουν στην ευρύτερη περιοχή, με σκοπό την ανάδειξή τους στο φυσικό τους χώρο.

Για τα ευρήματα αυτά προτείνεται η προβολή τους, μέσω της λειτουργίας προγράμματος

επίσκεψης και ξενάγησης στο χώρο όπου βρέθηκαν ή της διαμόρφωσης χώρου ως μικρού

αρχαιολογικού μουσείου, όπου, εφόσον είναι εφικτό, θα μεταφερθούν τα ευρήματα.

Page 26: Κφάλαιο 4 Πριγραφή και Προά 0ις Μ 0αολυμπιακής Αξιοποίηης ... · αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και τους

Αναπτυξιακές Επιδράσεις των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004

146

4.3.6. Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο & Ιππόδρομος Μαρκοπούλου Μεσογαίας

Περιγραφή Έργου

Με Προεδρικό Διάταγμα1, εγκρίνεται το Ειδικό Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης της

περιοχής υποδοχής του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου και του Ιπποδρόμου στο Μαρκόπουλο

Αττικής. Σύμφωνα με το ΕΣΟΑΠ, ορίζονται τέσσερις ζώνες χωροθετήσεων με διαφορετικές

χρήσεις κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Αναλυτικά:

Ζώνη 1: Είσοδος

Πρόκειται για την είσοδο στο συγκρότημα του Ιππικού κέντρου και του Ιπποδρόμου, στην

οποία περιλαμβάνεται και η περιμετρική οδός εξυπηρέτησης των εγκαταστάσεων.

Αποτελείται από ενιαίο πεζόδρομο που θα συνδέει τις εισόδους του Ιππικού Κέντρου (ζώνη

2), του Ιπποδρόμου (ζώνη 4) και του πάρκου Cross Country (ζώνη 3). Κατά τη διάρκεια των

αγώνων, προβλέπεται η ανέγερση ελαφρών κτιριακών κατασκευών και ημιυπαίθριων

χώρων, συνολικού εμβαδού 2.000 τ.μ. Η κατασκευή αυτών των κτιρίων είναι προσωρινή και

μετά την τέλεση των Αγώνων προβλέπεται η απομάκρυνσή τους.

Ζώνη 2: Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο

Στην περιοχή εγκατάστασης του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου θα διεξαχθεί το ολυμπιακό

άθλημα της ιππασίας, και συγκεκριμένα τα αγωνίσματα: υπερπήδηση εμποδίων, ιππική

δεξιοτεχνία και ιππικό τρίαθλο.

Στο χώρο του Ιππικού Κέντρου διαμορφώνονται υπαίθριες αρένες, γήπεδα, χώροι

στάθμευσης, οδοί και πλατείες. Συγκεκριμένα, προβλέπεται να κατασκευαστεί μία αρένα για

το άθλημα της υπερπήδησης εμποδίων, χωρητικότητας 20.000 θέσεων και μία αρένα για το

άθλημα της ιππικής δεξιοτεχνίας, χωρητικότητας 8.000 θέσεων, με στεγασμένες κερκίδες σε

κεντρικό κτίριο. Επιπλέον, θα κατασκευαστούν γήπεδα προπόνησης, προθέρμανσης και

αναμονής, χωριστά για τα αγωνίσματα υπερπήδησης και δεξιοτεχνίας. Προβλέπεται, επίσης,

η δημιουργία χώρων υποδοχής, θέασης και εργασίας των διαπιστευμένων, των επισήμων και

των ανταποκριτών τύπου.

Στο χώρο αυτό, θα κατασκευαστεί και το συγκρότημα της Ελληνικής Ομοσπονδίας

Ιππασίας, το οποίο θα περιλαμβάνει κλειστή αρένα και κλειστό γήπεδο προθέρμανσης για τη

διεξαγωγή των αθλημάτων, καθώς και χώρους γραφείων της Ομοσπονδίας και άλλους

βοηθητικούς χώρους, όπως εστιατόριο.

Ακόμη, θα κατασκευαστούν ξενώνες και εστιατόριο για τους ιπποκόμους, κτηνιατρική

κλινική και εργαστήρια, καθώς και στάβλοι, γραφεία στάβλων, αποθήκες ζωοτροφών και

βοηθητικά κτίρια.

Τέλος, κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, θα υπάρχουν λυόμενα κτίρια

υποστήριξης των Αγώνων, τύπου, αποθήκευσης εξοπλισμού διεθνών ομάδων, υποδοχής

χορηγών, τροφοδοσίας και έκδοσης εισιτηρίων. Όλα τα παραπάνω κτίρια είναι προσωρινά

και θα απομακρυνθούν μετά την τέλεση των Αγώνων.

Στη ζώνη του Ιππικού Κέντρου, εμπερικλείονται και δασικές εκτάσεις, οι οποίες θα

διατηρηθούν σε μεγάλο βαθμό. Εντός αυτών, επιτρέπονται υπαίθριες διαμορφώσεις

1 Π.Δ. 19.4-1.5.2002 (ΦΕΚ 347Δ’) ‘Ειδικό Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης της περιοχής

υποδομής του Ιππικού Κέντρου και του Ιπποδρόμου στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας’.

Page 27: Κφάλαιο 4 Πριγραφή και Προά 0ις Μ 0αολυμπιακής Αξιοποίηης ... · αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και τους

Κεφάλαιο 4: Περιγραφή και Προτάσεις Μεταολυμπιακής Αξιοποίησης Αθλητικών Υποδομών

147

οδοποιίας για την εξυπηρέτηση της διέλευσης των επισκεπτών και χώροι προπόνησης των

αλόγων.

Ζώνη 3: Πάρκο Cross Country

Πρόκειται για την περιοχή διεξαγωγής της Δ’ φάσης του αγωνίσματος του Τριάθλου. Η

περιοχή αυτή θα διαμορφωθεί ως αμιγές πάρκο, εντός των ορίων του οποίου

κατασκευάζονται τα απαιτούμενα εμπόδια και η διαδρομή του αγωνίσματος.

Για την περίοδο της διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων, επιτρέπεται η κατασκευή

προσωρινών κερκίδων, τεντών και άλλων υπαίθριων κατασκευών σκίασης τόσο για την

εξυπηρέτηση των δημοσιογράφων όσο και του κοινού. Πρόκειται για προσωρινές

κατασκευές, οι οποίες θα απομακρυνθούν με το πέρας των Αγώνων.

Ζώνη 4: Περιοχή Ιπποδρόμου

Η περιοχή αυτή θα φιλοξενήσει το νέο ιππόδρομο μετά από την απομάκρυνσή του από την

περιοχή του Φαλήρου όπου λειτουργούσε μέχρι σήμερα. Στην περιοχή του Ιπποδρόμου

διακρίνονται δύο επιμέρους χώροι με βάση την χρήση τους κατά την περίοδο των

Ολυμπιακών Αγώνων και μετά από αυτούς. Ειδικότερα:

Η ζώνη 4.1 θα αποτελέσει το χώρο κατασκευής του στίβου, του κεντρικού κτιρίου των

κερκίδων (Grand Stand), καθώς και χώρων εξυπηρέτησης του κοινού, όπως σνακ μπαρ,

χώροι επισήμων, γραφεία στοιχημάτων κλπ. Ακόμη, θα υπάρχουν στάβλοι σελώματος,

χώροι προθέρμανσης, χώροι επίδειξης και συνεργεία συντήρησης των μηχανών εξοπλισμού

του Ιπποδρόμου. Η ζώνη αυτή αποτελεί το τμήμα του Κέντρου όπου επιτρέπεται περαιτέρω

δόμηση και υπάρχει πρόβλεψη για την ανέγερση ξενοδοχείου. Για την περίπτωση αυτή, το

μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος ορίζεται στα 8 μέτρα με προσαύξηση κατά 1,5 μέτρα για την

κατασκευή στέγης.

Στη ζώνη 4.2 κατασκευάζονται στάβλοι, αποθήκες, κτίρια συντήρησης, εργαστήρια και όλες

οι απαιτούμενες βοηθητικές υπαίθριες εγκαταστάσεις, ενώ προβλέπεται να λειτουργήσει και

σχολή αναβατών.

Εκτιμήσεις για την Μεταολυμπιακή Χρήση

Βάσει του Ν. 2730/991, όπου εξετάζεται η χωροθέτηση των ολυμπιακών έργων, υπάρχουν

συγκεκριμένοι όροι για το χώρο του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου και του Ιπποδρόμου στο

Μαρκόπουλο Αττικής. Η περιοχή αυτή αναμένεται να λειτουργήσει ως υπερτοπικός πόλος

αθλητισμού, τουρισμού και αναψυχής. Αναλυτικότερα, επιτρέπεται η ανέγερση και

λειτουργία των ακόλουθων εγκαταστάσεων2:

ξενώνες και ξενοδοχεία,

εμπορικά καταστήματα,

εστιατόρια,

αναψυκτήρια,

1 Άρθρο 2 του Ν.2730/1999 (ΦΕΚ 130Α’) ‘Σχεδιασμός, ολοκληρωμένη ανάπτυξη και εκτέλεση

ολυμπιακών έργων και άλλες διατάξεις’. 2 Άρθρο 8 του Ν.23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166Δ’) ‘Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης’, όπως

συμπληρώθηκε με την παράγραφο 18α του άρθρου 6 του Ν.2160/1993 (ΦΕΚ 128Α’) ‘Ρυθμίσεις για

τον τουρισμό και άλλες διατάξεις’.

Page 28: Κφάλαιο 4 Πριγραφή και Προά 0ις Μ 0αολυμπιακής Αξιοποίηης ... · αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και τους

Αναπτυξιακές Επιδράσεις των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004

148

χώροι συνάθροισης κοινού,

πολιτιστικά κτίρια,

κτίρια κοινωνικής πρόνοιας,

θρησκευτικοί χώροι,

κτίρια και γήπεδα στάθμευσης,

πρατήρια βενζίνης,

αθλητικές εγκαταστάσεις,

εγκαταστάσεις μέσων μαζικής μεταφοράς,

συνεδριακά κέντρα,

ελικοδρόμια,

γήπεδα γκολφ

Το νομοθετικό πλαίσιο ορίζει ορισμένες εξαιρέσεις από τη σχετική κατηγορία του άρθρου 8

του νόμου 2730/99 όσον αφορά στις προβλεπόμενες χρήσεις γης. Συγκεκριμένα, δεν

επιτρέπεται η ανέγερση και κατασκευή κατοικιών, κέντρων διασκέδασης-αναψυχής και

καζίνο.

Για το χώρο του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου και του Ιπποδρόμου, γίνονται αναφορές στο

ΕΣΟΑΠ σε συγκεκριμένες μεταολυμπιακές χρήσεις (κτίριο Ομοσπονδίας, σχολή αναβατών

κλπ). Στο πλαίσιο των προβλεπόμενων από το ΕΣΟΑΠ χρήσεων, προτείνονται οι ακόλουθες

χρήσεις για την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων μετά την τέλεση των Ολυμπιακών και

Παραολυμπιακών Αγώνων:

Ζώνη 1: Είσοδος

Δεδομένου ότι προβλέπεται η απομάκρυνση των λυόμενων εκδοτηρίων και των λοιπών

προσωρινών εγκαταστάσεων, και λόγω της μεγάλης έκτασης (2.000 τ.μ.), ο χώρος

ενδείκνυται για τη διεξαγωγή υπαίθριων ή ημιυπαίθριων εκδηλώσεων, κυρίως κατά τους

καλοκαιρινούς μήνες. Για τη ζώνη αυτή, ως κομβικό σημείο για ολόκληρο το Ολυμπιακό

Κέντρο, προτείνεται να αποκτήσει το χαρακτήρα ενός χώρου συνεχούς δραστηριότητας,

αθλητικής, πολιτιστικής και εμπορικής, που θα προσελκύει το κοινό με ποικίλες

δραστηριότητες στο Κέντρο και κατ’ επέκταση και στα αθλήματα που θα διεξάγονται στις

υπόλοιπες ζώνες.

Συγκεκριμένα, η περιοχή όπου κατά τη διάρκεια των Αγώνων θα αποτελέσει την είσοδο στο

Ιππικό Κέντρο, προσφέρεται για διεξαγωγή υπαίθριων αθλητικών εκδηλώσεων, οι οποίες δεν

απαιτούν ιδιαίτερες προδιαγραφές για τον αγωνιστικό στίβο. Ενδεικτικά αναφέρουμε αγώνες

και επιδείξεις εναλλακτικού αθλητισμού (extreme games), τα οποία δεν έχουν ιδιαίτερες

προδιαγραφές για πίστα και μπορούν να πραγματοποιηθούν και σε πεζοδρομημένη έκταση.

Ακόμα, ο χώρος μπορεί να αξιοποιηθεί εμπορικά, με τη φιλοξενία εκθέσεων προϊόντων

τοπικής ή εθνικής εμβέλειας, με τη λειτουργία περιπτέρων και χώρων επίδειξης, οι οποίοι θα

είναι ανοικτοί στο κοινό και θα προσφέρουν στους συμμετέχοντες ευρεία προβολή των

προϊόντων τους.

Σημαντική επιλογή για τη μεταολυμπιακή αξιοποίηση της ζώνης της εισόδου θα είναι η

φιλοξενία πολιτιστικών και κοινωνικών εκδηλώσεων για το ευρύ κοινό, όπως συναυλίες,

μουσικά φεστιβάλ, χορευτικές και θεατρικές παραστάσεις, τοπικά πανηγύρια και

περιοδεύοντα θεάματα. Οι εκδηλώσεις αυτές μπορεί να έχουν τοπικό χαρακτήρα,

απευθυνόμενες στους κατοίκους της Ανατολικής Αττικής, ή να έχουν μεγαλύτερη εμβέλεια

και να προσελκύουν επισκέπτες από άλλες περιοχές της πρωτεύουσας.

Page 29: Κφάλαιο 4 Πριγραφή και Προά 0ις Μ 0αολυμπιακής Αξιοποίηης ... · αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και τους

Κεφάλαιο 4: Περιγραφή και Προτάσεις Μεταολυμπιακής Αξιοποίησης Αθλητικών Υποδομών

149

Ζώνη 2: Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο

Ως προς την υποδοχή αθλητικής χρήσης, το Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο προβλέπεται να

καλύψει ένα ευρύ φάσμα αθλητικών διοργανώσεων, δεδομένου ότι οι αρένες του θα

ανταποκρίνονται στις ανάγκες διεξαγωγής ιππικών αγώνων υπερπήδησης εμποδίων, ιππικής

δεξιοτεχνίας και ιππικού τριάθλου σε διαφορετικά επίπεδα, από τοπικούς και εθνικούς

αγώνες μέχρι διεθνείς συναντήσεις. Στις αντίστοιχες εγκαταστάσεις στο Σίδνεϋ, που

αποτελούνται από μία κύρια αρένα με κερκίδες 6.000 θέσεων και μία μόνιμη στεγασμένη

αρένα για 1.200 θεατές, λαμβάνουν χώρα περί τις είκοσι αθλητικές εκδηλώσεις ετησίως.

Στη ζώνη αυτή, μετά την ολοκλήρωση των Αγώνων, πέρα από την αμιγώς αθλητική χρήση,

προβλέπεται η εγκατάσταση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας, η κατασκευή ιππικού

μουσείου και η λειτουργία σχολής ιππασίας. Ακόμα, προβλέπεται η λειτουργία δύο

αναψυκτηρίων, εμβαδού 200 τ.μ. το καθένα.

Στο πλαίσιο της λειτουργίας της Σχολής Ιππασίας, προτείνεται η παροχή ειδικής

εκπαίδευσης στο άθλημα της ιππασίας σε παιδιά, αρχαρίους και έμπειρους ιππείς, αλλά και

εκπαίδευση των αλόγων ιδιωτών. Ακόμη, προτείνεται η προπόνηση των επαγγελματιών

αθλητών στους χώρους του Ιππικού Κέντρου, το στάβλισμα, η φροντίδα και περίθαλψη των

αλόγων τους, καθώς και η κάλυψη στέγασης και εστίασης των ιπποκόμων στους ξενώνες.

Στη Ζώνη 2, θα κατασκευαστεί το συγκρότημα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας, το

οποίο πέρα από τα γραφεία της Ομοσπονδίας θα περιλαμβάνει κλειστή αρένα και κλειστό

γήπεδο προθέρμανσης. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στο Σίδνεϋ όπου η Ομοσπονδία

Ιππασίας της Νέας Νότιας Ουαλίας εδρεύει στο Ιππικό Κέντρο του Fairfield που φιλοξένησε

το αγώνισμα της Ιππασίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2000. Προκειμένου να αποκτήσει

το συγκρότημα το χαρακτήρα ενός κέντρου της ιππασίας για όλη την Αττική, προτείνεται να

παραχωρηθούν χώροι από το κτίριο της Ομοσπονδίας ή άλλα κτίρια σε ιππικούς ομίλους, οι

οποίοι με τη λειτουργία τμημάτων εκμάθησης θα προσελκύσουν το κοινό στο άθλημα της

Ιππασίας.

Πέρα από τις αθλητικές χρήσεις, προτείνεται να διαμορφωθούν στο κτίριο της Ομοσπονδίας

μόνιμες αίθουσες για σεμινάρια, παρουσιάσεις και συνέδρια από την Ελληνική Ομοσπονδία

Ιππασίας, από ιππικούς ομίλους, εταιρίες, από ΟΤΑ και συλλογικούς φορείς της περιοχής

του Μαρκόπουλου.

Στους ίδιους κλειστούς χώρους του κτιριακού συγκροτήματος, προτείνεται η διεξαγωγή

πολιτιστικών εκδηλώσεων με τοπικό χαρακτήρα και εμβέλεια, όπως εκθέσεων φωτογραφίας,

γλυπτικής, ζωγραφικής κ.λπ, υπό την αιγίδα δήμων της περιοχής, αλλά και από τοπικούς

πολιτιστικούς συλλόγους ή ιδιώτες.

Οι αρένες και οι χώροι προθέρμανσης μπορούν να αξιοποιηθούν είτε ως εκθεσιακοί χώροι,

όπου θα μπορούν να λάβουν χώρα εμπορικές εκθέσεις και παρουσιάσεις προϊόντων, είτε ως

χώροι υποδοχής πολιτιστικών χρήσεων και θεαμάτων, (συναυλίες, περιοδεύοντα θεάματα,

όπως τσίρκο και λούνα παρκ κλπ). Να σημειωθεί ότι στο Ιππικό Κέντρο Γουδίου τα

τελευταία χρόνια πραγματοποιούνται σημαντικές υπαίθριες πολιτιστικές εκδηλώσεις που

προσελκύουν το ενδιαφέρον του κοινού, ενώ αντίστοιχη αξιοποίηση των χώρων γίνεται και

στις εγκαταστάσεις του Fairfield στο Σίδνεϋ.

Παράλληλα με τις δραστηριότητες αυτές, στο Ολυμπιακό Κέντρο Ιππασίας Μαρκόπουλου

προβλέπεται να λειτουργήσει και Μουσείο Ιππασίας, το οποίο αναμένεται να αποτελέσει

σημαντικό πόλο έλξης όχι μόνο για τους φίλους του αθλήματος αλλά και για το ευρύ κοινό

που θα επισκέπτεται για αθλητικές ή άλλες εκδηλώσεις το Κέντρο.

Page 30: Κφάλαιο 4 Πριγραφή και Προά 0ις Μ 0αολυμπιακής Αξιοποίηης ... · αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και τους

Αναπτυξιακές Επιδράσεις των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004

150

Στη ζώνη του Ιππικού Κέντρου περιλαμβάνονται και δασικές εκτάσεις, οι οποίες θα

διατηρηθούν σε μεγάλο βαθμό. Εντός αυτών, προτείνεται διαμόρφωση διαδρομών

πεζοπορίας για περιήγηση του κοινού, χώροι ανάπαυσης (κιόσκια) και διαδρομές

περιήγησης με άλογα.

Μία σημαντική πρόταση, που θα αποτελέσει σημαντική πολιτιστική συνεισφορά του

Ιππικού Κέντρου είναι η δημιουργία σύγχρονου Ιππικού Μουσείου, το οποίο θα συμβάλλει

στην αναβάθμιση της περιοχής του Μαρκόπουλου και των όμορων δήμων και θα αποτελέσει

πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.

Ζώνη 3: Πάρκο Cross Country

Κατά τη μεταολυμπιακή φάση, η Ζώνη 3 θα διαμορφωθεί ως αμιγές πάρκο. Τυχόν

προσωρινές εγκαταστάσεις θα απομακρυνθούν και δεν προβλέπεται η ανέγερση νέων

κτιρίων. Παράλληλα, θα διατηρηθεί η δυνατότητα διεξαγωγής του αθλήματος του Τριάθλου,

εφόσον συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας.

Ακόμη, προτείνεται η διάθεση του χώρου σε ιδιώτες για περιήγηση με τα άλογά τους στις

υπαίθριες διαδρομές του πάρκου (cross country), όπως έχει γίνει και στις αντίστοιχες

εγκαταστάσεις στο Σίδνεϋ. Επίσης, στη ζώνη αυτή προτείνεται να διαμορφωθούν χώροι

πεζοπορίας και διαδρομή ποδηλασίας, όπου θα φιλοξενούνται τοπικοί και σχολικοί αγώνες

στο άθλημα ή θα αθλείται το ευρύ κοινό. Στο ίδιο τμήμα προτείνεται η λειτουργία χώρου για

το άθλημα της χρωματοσφαίρισης (paintball), το οποίο έχει αυξανόμενη απήχηση στο

νεανικό κοινό της πρωτεύουσας και προϋποθέτει την ύπαρξη μεγάλων υπαίθριων χώρων.

Μέρος του πάρκου cross country μπορεί να διατεθεί για εποχικές κατασκηνώσεις μαθητών

και προσκόπων, αλλά και για υλοποίηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και

θερινών μαθημάτων.

Ζώνη 4: Περιοχή Ιπποδρόμου

Η ζώνη του Ιπποδρόμου, μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, θα αποτελέσει το

χώρο διεξαγωγής των αγώνων ιπποδρόμου υπό την αιγίδα του Οργανισμού Διεξαγωγής

Ιπποδρομιών Ελλάδος (ΟΔΙΕ). Ακόμη, στην περιοχή του Ιπποδρόμου και ειδικότερα στη

Ζώνη 4.2, θα λειτουργούν στάβλοι και υποστηρικτικές εγκαταστάσεις, ενώ προβλέπεται η

λειτουργία σχολής αναβατών.

Η περαιτέρω εναλλακτική αξιοποίηση της περιοχής του Ιπποδρόμου αφορά στην μετατροπή

των χώρων των επισήμων (κατά τους ΟΑ του 2004) και άλλων αιθουσών σε αίθουσες

συνεδριάσεων, εκπαίδευσης προσωπικού εταιριών, εταιρικών παρουσιάσεων και

συναντήσεων. Η διαχείριση των χώρων αυτών προτείνεται να γίνεται από τον Οργανισμό

Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος (ΟΔΙΕ), ο οποίος θα μπορεί να διαθέτει τις αίθουσες σε

Δήμους και άλλους συλλογικούς φορείς της περιοχής, αλλά και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο της μεταολυμπιακής χρήσης της τέταρτης ζώνης, επιτρέπεται και προβλέπεται η

ανέγερση ξενοδοχείου στο οικοδομήσιμο τμήμα της, με μέγιστο ύψος δόμησης 10,50 μέτρα

και μέγιστο αριθμό ορόφων τρεις. Ωστόσο η επιλογή αυτή θα εξεταστεί από το φορέα

διαχείρισης του χώρου (ΟΔΙΕ) και θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εξειδικευμένη μελέτη για

το κόστος και τα οφέλη για τη λειτουργία της ζώνης.

Οι χώροι εστίασης του κεντρικού κτιρίου, αλλά και χώροι του ξενοδοχείου που προτείνεται

να κατασκευαστεί, μπορούν να διατίθενται για επιχειρηματικές εκδηλώσεις, όπως δεξιώσεις,

Page 31: Κφάλαιο 4 Πριγραφή και Προά 0ις Μ 0αολυμπιακής Αξιοποίηης ... · αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και τους

Κεφάλαιο 4: Περιγραφή και Προτάσεις Μεταολυμπιακής Αξιοποίησης Αθλητικών Υποδομών

151

επίσημα δείπνα, χοροεσπερίδες, κοπή πίττας, καθώς και για δεξιώσεις και συναθροίσεις

συλλόγων και ιδιωτών.

Τμήμα του κεντρικού κτιρίου (Grand Stand), το οποίο βρίσκεται στη Ζώνη 4.1, μπορεί να

αξιοποιηθεί ως χώρος υποδοχής γραφείων με την εκμίσθωσή του σε επιχειρήσεις και ιδιώτες.

Επίσης, στο κεντρικό κτίριο και το ξενοδοχείο προτείνεται να λειτουργήσουν χώροι

υποδοχής πολιτιστικών δραστηριοτήτων, οι οποίοι θα διατίθενται σε τοπικούς πολιτιστικούς

φορείς, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ιδιώτες, για εκθέσεις και καλλιτεχνικές

εκδηλώσεις, όπως εκθέσεις φωτογραφίας και παρουσιάσεις καλλιτεχνικών έργων.

4.3.7. Ολυμπιακό Κέντρο Σκοποβολής Μαρκοπούλου

Περιγραφή Έργου

Το Ολυμπιακό Κέντρο Σκοποβολής στο Μαρκόπουλο Αττικής καταλαμβάνει έκταση 305

στρεμμάτων σε συνολική έκταση 1.220 στρεμμάτων. Κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών

Αγώνων του 2004, θα φιλοξενήσει το άθλημα της σκοποβολής και η χωρητικότητά του θα

ανέλθει στις 13.000 θέσεις. Προβλέπεται η δημιουργία εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης των

αγωνιζόμενων και η διαμόρφωση μίας κλειστής αίθουσας μη αθλητικών χρήσεων.

Αναλυτικότερα, το έργο περιλαμβάνει τέσσερα κτίρια βασικών λειτουργιών:

Εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης αγωνιζόμενων για τα αγωνίσματα 50 μ., 100 μ.

κινούμενου στόχου, καθώς και εστιατόρια και ξενώνες.

Κλειστή αίθουσα τελικών αγώνων, γραμματεία και αίθουσα υποδοχής δημοσιογράφων

και επισήμων.

Εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης αγωνιζομένων για τα αγωνίσματα 25 μ. σκοποβολής.

Εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης αγωνιζομένων στον πήλινο στόχο, εστίαση του κοινού

και των VIP.

Παράλληλα, προβλέπονται έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, εργασίες υποδομών,

πρασίνου, οδοποιίας, στάθμευσης.

Εκτιμήσεις για την Μεταολυμπιακή Χρήση

Μετά την ολοκλήρωση των Αγώνων, στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του Σκοπευτηρίου, θα

διοργανώνονται αθλητικά γεγονότα, συμπεριλαμβανομένων τοπικών αγώνων σκοποβολής,

πανελλήνιων, πανευρωπαϊκών, παγκόσμιων πρωταθλημάτων και διεθνών συναντήσεων. Με

τη φιλοξενία μεγάλων διεθνών πρωταθλημάτων και την παροχή όλων των απαραίτητων

προπονητικών και υποστηρικτικών δυνατοτήτων, το Σκοπευτήριο έχει τη δυνατότητα να

αποκτήσει παγκόσμια εμβέλεια και να προσελκύσει αθλητές από το εξωτερικό και διεθνείς

αποστολές για προπονητικούς σκοπούς.

Το άθλημα απευθύνεται σήμερα σε περιορισμένο μέρος του κοινού και οι Ολυμπιακοί

Αγώνες αποτελούν σημαντική ευκαιρία για την προβολή του. Έτσι, μεταολυμπιακά θα

πρέπει να δοθεί μεγάλη βαρύτητα στην προσέλκυση του κοινού στις εγκαταστάσεις του

Κέντρου. Κάτι τέτοιο μπορεί να επιτευχθεί με τη διοργάνωση επιδείξεων και ειδικών

δραστηριοτήτων προβολής σε τακτική βάση και τη λειτουργία προγραμμάτων εκμάθησης

του αθλήματος της σκοποβολής.

Page 32: Κφάλαιο 4 Πριγραφή και Προά 0ις Μ 0αολυμπιακής Αξιοποίηης ... · αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και τους

Αναπτυξιακές Επιδράσεις των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004

152

Το Σκοπευτήριο του Μαρκόπουλου μπορεί να αποτελέσει και έδρα συλλόγων και ομίλων οι

οποίοι θα αναλάβουν και πρωτοβουλίες προώθησης του αθλήματος στο κοινό. Επίσης,

προτείνεται η μεταφορά των γραφείων της Ελληνικής Σκοπευτικής Ομοσπονδίας στο

Κέντρο και η χρησιμοποίησή ρου από τις εθνικές ομάδες.

Εκτός από το άθλημα της σκοποβολής, τμήμα των εγκαταστάσεων του Σκοπευτηρίου

μπορεί, μεταολυμπιακά, να μετατραπεί σε χώρο υπαίθριας άθλησης, όπως καλαθοσφαίρισης

και αργού τρεξίματος. Αυτό, βέβαια, θα εξαρτηθεί από τη διαμόρφωση του υπόλοιπου

μέρους της έκτασης των συνολικά 1.220 στρεμμάτων. Ο χώρος ενδείκνυται και για το

άθλημα της χρωματοσφαίρισης (paintball), το οποίο απευθύνεται σε νεανικό κοινό και

αναπτύσσεται σταθερά τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας με τη διοργάνωση πανελλήνιων

αγώνων.

Ο ξενώνας, που θα κατασκευαστεί για τους αθλητές που θα φιλοξενηθούν στους

Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, θα λειτουργεί μεταολυμπιακά εξυπηρετώντας τους

Έλληνες αθλητές, διεθνείς αποστολές και πιθανόν και άλλους ενδιαφερόμενους επισκέπτες,

όπως για παράδειγμα εργαζόμενους επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε ειδικά προγράμματα

αθλητικών δραστηριοτήτων.

Επιπλέον, προτείνεται η διαμόρφωση χώρου κλειστού γυμναστηρίου, με αίθουσες για βάρη,

αεροβική γυμναστική και πολεμικές τέχνες, και αθλήματα κλειστού χώρου (π.χ. επιτραπέζια

αντισφαίριση). Το Γυμναστήριο αυτό θ εξυπηρετεί τόσο τις αποστολές των αθλητών κατά

προτεραιότητα για την αναψυχή τους, όσο και άλλους επισκέπτες του Κέντρου και πιθανόν

κατοίκους της περιοχής, ως δημόσιο γυμναστήριο.

Επιπλέον, προτείνεται η διαμόρφωση αίθουσας τελετών, την οποία θα διαχειρίζεται η

Ομοσπονδία και η οποία θα παρέχει τη δυνατότητα είτε στην ίδια την Ομοσπονδία, είτε σε

οργανισμούς, συλλόγους και επιχειρήσεις να διοργανώνουν δεξιώσεις, συνεδριάσεις και

παρουσιάσεις. Η αίθουσα Τύπου θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως χώρος

πραγματοποίησης σεμιναρίων και συνεδριάσεων. Στις αίθουσες αυτές, προτείνεται και η

φιλοξενία πολιτιστικών εκδηλώσεων κλειστού χώρου, όπως για παράδειγμα εκθέσεων,

παρουσιάσεων βιβλίων και βραβεύσεων.

Ο περιβάλλον χώρος, και ιδιαίτερα η περιοχή σκοποβολής των 100 μ., ή μέρος του Κέντρου

που δεν θα αξιοποιηθεί κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, μπορεί να αποτελεί το χώρο

πραγματοποίησης πολιτιστικών και εμπορικών εκδηλώσεων μεγάλης κλίμακας, όπως

συναυλίες, φεστιβάλ, πανηγύρια, εκθέσεις προϊόντων.

Προτείνεται, ακόμη, η λειτουργία δύο αναψυκτηρίων, εκ των οποίων το ένα να βρίσκεται

στο χώρο των κτιριακών εγκαταστάσεων του Κέντρου Σκοποβολής και το δεύτερο να είναι

σε υπαίθριο χώρο αυτού.

4.3.8. Ολυμπιακό Γυμναστήριο Άνω Λιοσίων

Περιγραφή Έργου

Πρόκειται για μια νέα κλειστή κατασκευή, στη θέση Τσουκλίδι Άνω Λιοσίων. Το

Ολυμπιακό Γυμναστήριο Άνω Λιοσίων, το οποίο έχει ονομαστεί και ‘Σπίτι Βαρέων

Αθλημάτων’, θα φιλοξενήσει τα αθλήματα του τζούντο και της πάλης. Η χωρητικότητα των

εγκαταστάσεων ανέρχεται στις 9.300 θέσεις για το άθλημα του τζούντο και στις 8.000 θέσεις

για το άθλημα της πάλης.

Page 33: Κφάλαιο 4 Πριγραφή και Προά 0ις Μ 0αολυμπιακής Αξιοποίηης ... · αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και τους

Κεφάλαιο 4: Περιγραφή και Προτάσεις Μεταολυμπιακής Αξιοποίησης Αθλητικών Υποδομών

153

Εκτός από την κυρίως αίθουσα, θα διαμορφωθούν χώροι προθέρμανσης και προπόνησης,

ιατρείο, αποδυτήρια, διοικητικοί χώροι, χώροι για την Ομοσπονδία, αίθουσα Τύπου για τους

δημοσιογράφους, καθώς και χώροι υποδοχής επισήμων και εξυπηρέτησης του κοινού.

Εκτιμήσεις για την Μεταολυμπιακή Χρήση

Μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, το Ολυμπιακό Γυμναστήριο Άνω Λιοσίων προβλέπεται να

φιλοξενήσει τοπικούς, πανελληνίους και διεθνείς αγώνων τζούντο, και πάλης, καθώς και

άλλων ολυμπιακών αθλημάτων και πολεμικών τεχνών, όπως τάε κβο ντο, παγκρατίου και

καράτε. Οι υψηλού επιπέδου εγκαταστάσεις του Γυμναστηρίου θα αποτελέσουν ιδανικό

χώρο λειτουργίας και προπόνησης τοπικών ομίλων, σωματείων, καθώς και των εθνικών

ομάδων. Στο χώρο επίσης προβλέπεται να στεγαστούν τα γραφεία των αντίστοιχων

Ομοσπονδιών Πάλης και Τζούντο ενώ προτείνεται να λειτουργήσουν και γραφεία

οργανισμών άθλησης δήμων και άλλων αθλητικών φορέων της ευρύτερης περιοχής.

Για την προώθηση των αθλημάτων αυτών στο ευρύ κοινό, προτείνεται η διεξαγωγή αγώνων

επίδειξης και προώθησης από αθλητές των εθνικών ομάδων. Με τον τρόπο αυτό θα

επιτευχθεί η προσέλκυση ενδιαφερόμενων για τα προγράμματα εκμάθησης των αθλημάτων

τα οποία προτείνεται να λειτουργήσουν στο χώρο από τα τοπικά σωματεία. Η συνύπαρξη

των εθνικών ομάδων και των επαγγελματιών αθλητών με τον ερασιτεχνικό αθλητισμό για το

ευρύ κοινό θα προσδώσει στο Ολυμπιακό Γυμναστήριο το χαρακτήρα του «Σπιτιού» για τα

αγωνίσματα αυτά.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η ενεργή εμπλοκή των κατοίκων μιας περιοχής με τον αθλητισμό

αποτελεί σημαντικό όφελος από την κατασκευή των ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Στο

πλαίσιο αυτό, προτείνεται η διαμόρφωση υπαίθριων εγκαταστάσεων άθλησης για δημοφιλή

αθλήματα στον περιβάλλοντα χώρο του Γυμναστηρίου (γήπεδα καλαθοσφαίρισης,

ποδοσφαίρου 5Χ5 κλπ) και διαμόρφωση κάποιας βοηθητικής αίθουσας ως γυμναστήριο,

τόσο για τους αθλητές όσο και για το κοινό.

Όσον αφορά τη μη αθλητική μεταολυμπιακή αξιοποίηση των εγκαταστάσεων του

Γυμναστηρίου, προτείνεται η λειτουργία αίθουσας τελετών και η μετατροπή της αίθουσας

τύπου σε αίθουσα συνεδρίων και σεμιναρίων. Οι χώροι αυτοί θα ανήκουν στη διαχείριση

των Ομοσπονδιών που θα εδρεύουν στο Ολυμπιακό Γυμναστήριο και θα διατίθενται σε

αθλητικά σωματεία ή ακόμα και σε επιχειρηματικούς και πολιτιστικούς φορείς. Η αίθουσα

τελετών και οι αγωνιστικοί χώροι θα μπορούσαν, ακόμη, να φιλοξενήσουν και πολιτιστικές

εκδηλώσεις μικρής κλίμακας, όπως συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις.

Τέλος, προτείνεται η λειτουργία εμπορικών καταστημάτων με αθλητικό εξοπλισμό, η

λειτουργία εστιατορίου και αναψυκτηρίου και η δημιουργία υπαίθριας ζώνης για αναψυχή

των αθλούμενων και των επισκεπτών του κέντρου. Με τον τρόπο αυτό το Ολυμπιακό

Γυμναστήριο Άνω Λιοσίων θα επιτελέσει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της περιοχής και

θα μετατραπεί σε κέντρο αναψυχής και πολιτισμού, παράλληλα με τις αθλητικές

δραστηριότητες.

Page 34: Κφάλαιο 4 Πριγραφή και Προά 0ις Μ 0αολυμπιακής Αξιοποίηης ... · αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και τους

Αναπτυξιακές Επιδράσεις των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004

154

4.3.9. Ολυμπιακό Γυμναστήριο Γαλατσίου

Περιγραφή Έργου

Το έργο αφορά στην κατασκευή ενός νέου κλειστού γυμναστηρίου, χωρητικότητας 6.000

θέσεων, στην περιοχή Ομορφοκλησσιάς στο Γαλάτσι. Στις εγκαταστάσεις του, θα

φιλοξενηθούν τα αθλήματα της επιτραπέζιας αντισφαίρισης και της ρυθμικής γυμναστικής.

Η κατασκευή του έργου περιλαμβάνει τον αγωνιστικό χώρο και όλες τις απαιτούμενες

υποστηρικτικές εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση των αθλητών, όπως αίθουσες

προθέρμανσης και προπόνησης, ιατρείο, αποδυτήρια, αίθουσες για τη διοίκηση και την

ομοσπονδία, αίθουσα τύπου για τους δημοσιογράφους, χώρους υποδοχής επισήμων και

εξυπηρέτησης του κοινού. Προβλέπεται, ακόμα, η κατάλληλη διαμόρφωση του

περιβάλλοντος χώρου.

Εκτιμήσεις για την Μεταολυμπιακή Χρήση

Μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, το Ολυμπιακό Γυμναστήριο στο Γαλάτσι, θα

διαθέτει όλες τις απαραίτητες σύγχρονες υποδομές για τη φιλοξενία μεγάλης γκάμας

αθλημάτων, όπως για παράδειγμα, ρυθμική και ενόργανη γυμναστική, επιτραπέζια

αντισφαίριση, αντιπτέρισης και πολεμικές τέχνες. Στις εγκαταστάσεις του Γυμναστηρίου, θα

οργανώνονται τοπικά, πανελλήνια και διεθνή πρωταθλήματα, για τα παραπάνω αθλήματα,

ενώ παράλληλα θα λειτουργούν βοηθητικοί χώροι, όπως προπονητήρια για τη διευκόλυνση

των αθλητών.

Οι εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Γυμναστηρίου θα μπορούσαν να αποτελέσουν την έδρα

τοπικών αθλητικών ομίλων και σωματείων και εθνικών ομάδων, καθώς και να στεγάσουν τα

γραφεία ομοσπονδιών και οργανισμών άθλησης δήμων και άλλων αθλητικών φορέων.

Στον περιβάλλοντα χώρο, προτείνεται η διαμόρφωση υπαίθριων εγκαταστάσεων άθλησης,

όπως γήπεδα καλαθοσφαίρισης και ποδοσφαίρου 5Χ5. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα

λειτουργίας ειδικά διαμορφωμένης αίθουσας ως γυμναστήριο, τόσο για τους αθλητές όσο

και για το κοινό, καθώς και η λειτουργία προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού, τόσο στους

κλειστούς όσο και στους υπαίθριους χώρους.

Το Ολυμπιακό Γυμναστήριο Γαλατσίου προτείνεται να αποτελέσει και χώρο υποδοχής μη

αθλητικών δραστηριοτήτων, έτσι ώστε να μεγιστοποιηθεί η χρησιμότητά του για την τοπική

κοινωνία και να υπάρξουν πρόσθετες πηγές εσόδων που θα καλύπτουν τις ανάγκες

συντήρησης και λειτουργίας του. Έτσι, προτείνεται να διατίθεται τόσο η κεντρική σάλα όσο

και άλλες ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες για πολιτιστικές εκδηλώσεις για το ευρύ κοινό.

Επίσης, ορισμένοι βοηθητικοί χώροι μπορούν να μετατραπούν σε αίθουσες συνεδριάσεων

που θα χρησιμοποιούνται από τοπικά σωματεία, αθλητικούς φορείς, τον επιχειρηματικό

κόσμο της περιοχής και άλλους συλλογικούς φορείς ή ιδιώτες. Επίσης, προτείνεται

διαμόρφωση υπαίθριας ζώνης αναψυχής των επισκεπτών (καφετέρια, χώροι πεζοπορίας,

παιδικές χαρές) και ζώνης υποδοχής μεγάλων πολιτιστικών εκδηλώσεων, όπως φεστιβάλ,

εκθέσεις, συναυλίες και περιοδεύοντα θεάματα. Με τον τρόπο αυτό το Γυμναστήριο θα

προσελκύσει κοινό από την περιοχή του Γαλατσίου και του Δήμου Αθηναίων όχι μόνο για

αθλητικές αλλά και για εναλλακτικές δραστηριότητες.

Page 35: Κφάλαιο 4 Πριγραφή και Προά 0ις Μ 0αολυμπιακής Αξιοποίηης ... · αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και τους

Κεφάλαιο 4: Περιγραφή και Προτάσεις Μεταολυμπιακής Αξιοποίησης Αθλητικών Υποδομών

155

4.3.10 Ολυμπιακό Γυμναστήριο Άρσης Βαρών Νίκαιας

Περιγραφή Έργου

Το «Σπίτι της Άρσης Βαρών» αποτελεί μια καινούρια κατασκευή στη Νίκαια, σε μια

περιοχή, όπου ήδη συγκεντρώνεται έντονη πολιτιστική και αθλητική δραστηριότητα, με τη

λειτουργία του Κατράκειου θεάτρου και υπαίθριων γηπέδων. Το Ολυμπιακό Γυμναστήριο, η

χωρητικότητα του οποίου ανέρχεται στις 5.000 θέσεις, κατασκευάστηκε με σκοπό να

φιλοξενήσει, κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, το άθλημα της άρσης

βαρών.

Εκτός από την κύρια αίθουσα, περιλαμβάνει χώρους προθέρμανσης και προπόνησης,

ιατρείο, αποδυτήρια και χώρους ανάπαυσης. Επιπλέον, θα λειτουργήσει ξενώνας με όλες τις

απαραίτητες υποστηρικτικές λειτουργίες για την κάλυψη των αναγκών εστίασης και

αναψυχής των αθλητών και θα δημιουργηθούν ειδικά διαμορφωμένοι χώροι για την υποδοχή

των εκπροσώπων Τύπου, της Ομοσπονδίας και των επισήμων, καθώς και χώροι

εξυπηρέτησης θεατών.

Εκτιμήσεις για την Μεταολυμπιακή Χρήση

Η Ελλάδα κατέχει μία από τις πρώτες θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη του αθλήματος της

άρσης βαρών, εξαιτίας των διακρίσεων των σπουδαίων αθλητών της. Οι Έλληνες

Ολυμπιονίκες και παγκόσμιοι πρωταθλητές, καθώς και οι μελλοντικοί πρωταθλητές που

καλλιεργούνται μέσα από τα φυτώρια της Ομοσπονδίας, χρειάζονται ένα γυμναστήριο

διεθνών προδιαγραφών για τις προπονήσεις και τους αγώνες τους.

Για το λόγο αυτό, οι σύγχρονες εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Κέντρου Άρσης Βαρών

προορίζονται να φιλοξενήσουν το άθλημα της άρσης βαρών, που περιλαμβάνει τα

αγωνίσματα του ζετέ και του αρασέ, μέσα από τη διεξαγωγή τοπικών αγώνων, πανελλήνιων

πρωταθλημάτων και διεθνών συναντήσεων. Πρέπει να σημειωθεί ότι το Σπίτι της Άρσης

Βαρών αποτελεί μοναδικό χώρο τέτοιου μεγέθους για την ανάπτυξη αποκλειστικά του

αθλήματος σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ως προπονητικό κέντρο διεθνούς εμβέλειας, το Ολυμπιακό Γυμναστήριο θα αποτελέσει

πόλο έλξης ξένων ομάδων και διεθνούς φήμης αθλητών. Φυσικά θα χρησιμοποιηθεί ως

προπονητικό κέντρο ομίλων, σωματείων, αλλά και ως έδρα της εθνικής ομάδας άρσης

βαρών. Εκτός, από τη στέγαση τοπικών ομίλων και συλλόγων άρσης βαρών, το Ολυμπιακό

Κέντρο, λόγω της εγγύτητας σε υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις, θα μπορούσε να

στεγάσει και τα γραφεία ομίλων άλλων αθλημάτων, οργανισμών άθλησης του Δήμου

Νίκαιας, καθώς και άλλων αθλητικών φορέων.

Στον περιβάλλοντα χώρο του Γυμναστηρίου, υπάρχει η δυνατότητα είτε δημιουργίας

υπαίθριων χώρων άθλησης, όπως γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5, καλαθοσφαίρισης και

πετοσφαίρισης, είτε λειτουργικής ενοποίησής του με τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις.

Προτείνεται, επίσης, η διαμόρφωση αιθουσών ως γυμναστήριο το οποίο θα είναι ανοιχτό στο

κοινό και αιθουσών για αθλήματα κλειστού χώρου, όπως πολεμικές τέχνες και επιτραπέζια

αντισφαίριση. Ο πλήρως εξοπλισμένος ξενώνας των αθλητών, που θα έχει δυνατότητα

φιλοξενίας 60 ατόμων, θα λειτουργήσει μεταολυμπιακά για τη φιλοξενία των Ελλήνων

αθλητών αλλά και διεθνών αποστολών.

Page 36: Κφάλαιο 4 Πριγραφή και Προά 0ις Μ 0αολυμπιακής Αξιοποίηης ... · αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και τους

Αναπτυξιακές Επιδράσεις των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004

156

Το Γυμναστήριο της Άρσης Βαρών προσφέρεται και για μη αθλητικές μεταολυμπιακές

χρήσεις. Η αξιοποίηση των εγκαταστάσεων για πολιτιστικούς σκοπούς, μπορεί να επιτευχθεί

με τη διαμόρφωση της αίθουσας τελετών της Ομοσπονδίας σε ειδικό χώρο για βραβεύσεις,

δεξιώσεις και παρουσιάσεις, καθώς και με τη χρησιμοποίηση των αιθουσών τελετών και της

κεντρικής αίθουσας αγώνων για πολιτιστικές εκδηλώσεις μικρής κλίμακας, όπως συναυλίες,

χορευτικές και θεατρικές παραστάσεις. Δύναται, επίσης, η μετατροπή μιας αίθουσας σε

μουσείο για το άθλημα της Άρσης Βαρών, προκειμένου να αναδειχτούν τα μετάλλια, οι

τίτλοι διάκρισης, καθώς και φωτογραφικό υλικό των σημαντικών στιγμών του αγωνίσματος,

τόσο κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας όσο και στο παρελθόν.

Η εναλλκτική αξιοποίηση των εγκαταστάσεων θα μπορούσε να περιλαμβάνει τη

διαμόρφωση της αίθουσας τύπου, ως χώρου διοργάνωσης σεμιναρίων και συνεδριάσεων, και

τη χρησιμοποίησή της από την Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών ή από επιχειρήσεις και

άλλους εμπορικούς συλλόγους. Ακόμη, προτείνεται, η λειτουργία εστιατορίου και

αναψυκτηρίου, η λειτουργία εξειδικευμένων εμπορικών καταστημάτων με είδη αθλητικού

εξοπλισμού και ρουχισμού, καθώς και η διαμόρφωση χώρων αναψυχής, όπως ζώνες

ποδηλασίας και πεζοπορίας, κιόσκια, παιδικές χαρές κλπ.

4.3.11. Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ)

Περιγραφή Έργου

Οι εγκαταστάσεις του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ), με χωρητικότητα 14.000 θέσεων,

προορίζονται, όσον αφορά στην ολυμπιακή τους χρήση, για τη φιλοξενία του αθλήματος της

πετοσφαίρισης. Οι εγκαταστάσεις του Σταδίου δε θα υποστούν ιδιαίτερες παρεμβάσεις, όσον

αφορά στην επέκταση των χώρων και την αύξηση της χωρητικότητας. Ωστόσο, θα

πραγματοποιηθούν εκτεταμένες εργασίες συντήρησης. Η υφιστάμενη μαρίνα θα

αναβαθμιστεί και θα διαμορφωθεί ειδικός τουριστικός λιμένας σκαφών αναψυχής, ενώ οι

περισσότεροι χώροι θα προσαρμοστούν κατάλληλα για να φιλοξενήσουν τους αθλητές, τα

μέλη της ολυμπιακής οικογένειας, τους εκπροσώπους τύπου, τους επισήμους και το κοινό.

Αξιοσημείωτο είναι ότι στο ΣΕΦ λειτουργεί ήδη μεγάλος αριθμός εγκαταστάσεων με

εναλλακτικές χρήσεις, όπως υπαίθρια γήπεδα, 8 αίθουσες συνεδρίων, 4 εκθεσιακοί χώροι, 6

χώροι δεξιώσεων, εστιατόρια, μπαρ και αναψυκτήρια.

Εκτιμήσεις για τη Μεταολυμπιακή Χρήση

Μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, οι αναβαθμισμένες και εκσυγχρονισμένες εγκαταστάσεις

του ΣΕΦ θα είναι σε θέση να φιλοξενήσουν μεγάλη γκάμα αθλημάτων. Συγκεκριμένα,

προβλέπεται η διεξαγωγή τοπικών αγώνων, πανελλήνιων πρωταθλημάτων και διεθνών

συναντήσεων των αγωνισμάτων κλειστού στίβου, καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης,

χειροσφαίρισης, ενόργανης και ρυθμικής γυμναστικής, τζούντο και τάε κβο ντο, καθώς και η

παροχή των απαραίτητων υπηρεσιών για τη διευκόλυνση των προπονήσεων των αθλητών

και των ομάδων. Η χωρητικότητα του Σταδίου θα παραμείνει στις 14.000 θέσεις, όπως και

την περίοδο πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μπορεί να αποτελέσει την έδρα μιας επαγγελματικής ομάδας

καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης, όπως συνέβαινε και πριν από τους Ολυμπιακούς

Αγώνες της Αθήνας, αλλά και της εθνικής ομάδας πετοσφαίρισης. Επίσης στις

εγκαταστάσεις του μπορούν να στεγαστούν τα γραφεία τοπικών ομίλων και σωματείων,

καθώς και των οργανισμών άθλησης των δήμων της ευρύτερης περιοχής.

Page 37: Κφάλαιο 4 Πριγραφή και Προά 0ις Μ 0αολυμπιακής Αξιοποίηης ... · αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και τους

Κεφάλαιο 4: Περιγραφή και Προτάσεις Μεταολυμπιακής Αξιοποίησης Αθλητικών Υποδομών

157

Ακόμη, προτείνεται η δημιουργία ειδικά διαμορφωμένης κλειστής αίθουσας γυμναστικής, η

οποία θα παρέχει τη δυνατότητα σε αθλητές και στο ευρύ κοινό να προπονηθούν με βάρη,

όργανα γυμναστικής και να ενασχοληθούν με πολεμικές τέχνες, χορό και επιτραπέζια

αντισφαίριση. Στους υπαίθριους χώρους του Σταδίου, θα μπορούσαν να υλοποιηθούν

προγράμματα μαζικού αθλητισμού και να δημιουργηθούν ή να βελτιωθούν υπάρχουσες

υποδομές για τα αγωνίσματα του ποδοσφαίρου 5Χ5, αντισφαίρισης, πετοσφαίρισης, βόλεϊ

παραλίας, καλαθοσφαίρισης κλπ. Με τον τρόπο αυτό το Στάδιο θα είναι ανοικτό στους

κατοίκους της ευρύτερης περιοχής και έτσι θα υπάρχει καλύτερη αξιοποίηση των εργασιών

που πραγματοποιούνται ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.

Στο πλαίσιο της εναλλακτικής αξιοποίησης των εγκαταστάσεων του Σ.Ε.Φ., προτείνεται η

δημιουργία αίθουσας τελετών, η οποία θα υπόκειται στη δικαιοδοσία είτε του Σταδίου είτε

της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης και η λειτουργία μουσειακού χώρου, όπου θα

εκτίθενται αναμνηστικά σχετικά με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, το άθλημα της

πετοσφαίρισης, το ίδιο το Στάδιο και μεγάλες στιγμές του ελληνικού αθλητισμού που

διαδραματίστηκαν σε αυτό (π.χ. κατάκτηση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης

το 1987).

Στους χώρους του Σταδίου, βρίσκεται το αμφιθέατρο «Μελίνα Μερκούρη», χωρητικότητας

1.000 ατόμων, καθώς και 7 αίθουσες, χωρητικότητας 80 έως 200 ατόμων. Το μεγάλο

αμφιθέατρο θα μπορούσε να διαμορφωθεί κατ’ αυτόν τον τρόπο ώστε να αποτελέσει

πολιτιστικό κέντρο μεγάλης κλίμακας, για διοργανώσεις συναυλιών, μουσικοχορευτικών και

θεατρικών παραστάσεων, πέρα από την αναμενόμενη συνεδριακή αξιοποίησή του. Στις

υπόλοιπες αίθουσες του Σταδίου θα μπορούσαν να διοργανωθούν παραστάσεις από τοπικά

θεατρικά εργαστήρια, παρουσιάσεις βιβλίων και άλλες εκδηλώσεις υπό την αιγίδα των

τοπικών πολιτιστικών φορέων και συλλόγων.

Προτείνεται, επίσης, η διαμόρφωση υπαίθριας ζώνης υποδοχής μεγάλων περιοδευόντων

θεαμάτων, όπως τσίρκο και λούνα παρκ ή ακόμη και πολιτιστικών φεστιβάλ με παράλληλες

εκδηλώσεις (σκηνές). Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το γήπεδο του ποδοσφαίρου θα μπορούσε

να χρησιμοποιηθεί για το σκοπό αυτό.

Εκτός από την αθλητική και πολιτιστική αξιοποίηση των εγκαταστάσεων του ΣΕΦ, ο χώρος

προσφέρεται και για εκτεταμένη εμπορική εκμετάλλευση. Τα δύο εκθεσιακά κέντρα, το

περιστύλιο και η αλέα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση

εμπορικών εκθέσεων μεγάλης κλίμακας. Οι 6 αίθουσες, χωρητικότητας 350 έως 1.000

ατόμων, που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του Σταδίου, ενδείκνυνται για τη φιλοξενία

δεξιώσεων, συμποσίων και εορταστικών εκδηλώσεων, καθώς και για τη διοργάνωση

συνεδρίων, σεμιναρίων και ημερίδων. Προτείνεται, ακόμη, η λειτουργία αναψυκτηρίων

εντός του κυρίως κτιρίου και εστιατορίων-μπαρ και εμπορικών καταστημάτων στη ζώνη του

τουριστικού λιμένα, τα οποία θα πλαισιώσουν τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις εστίασης και

αναψυχής στους χώρους του ΣΕΦ.

Ειδικά για τη ζώνη του τουριστικού λιμένα, καθορίζονται οι χρήσεις γης για κατασκευή

κτιρίων διοίκησης, λέσχης μαρίνας, λιμεναρχείου, πυροσβεστικού σταθμού, ιατρείου,

γραφείων της μαρίνας, σταθμού εφοδιασμού σκαφών και λοιπών εγκαταστάσεων

υποστήριξης της μαρίνας, εμπορικών καταστημάτων, εγκαταστάσεων αναψυχής, καθώς και

υπαίθριων και ημιυπαίθριων χώρων ανάπαυσης.

Στο πλαίσιο των επιτρεπόμενων χρήσεων γης, προτείνεται η λειτουργία εξειδικευμένων

καταστημάτων για τον ανεφοδιασμό των σκαφών και για την πώληση αθλητικού εξοπλισμού

και ρουχισμού, η λειτουργία κλειστού και υπαίθριου κινηματογράφου, η χρησιμοποίηση

Page 38: Κφάλαιο 4 Πριγραφή και Προά 0ις Μ 0αολυμπιακής Αξιοποίηης ... · αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και τους

Αναπτυξιακές Επιδράσεις των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004

158

υπαίθριου αμφιθεάτρου για πολιτιστικές εκδηλώσεις, η διαμόρφωση χώρων για τους

πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής και για Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς, καθώς και

η δημιουργία ειδικά διαμορφωμένων χώρων για τους ναυταθλητικούς ομίλους, όπως για

παράδειγμα χώρων για καταδύσεις.

4.3.12. Ολυμπιακό Γυμναστήριο Περιστερίου

Περιγραφή Έργου

Το Ολυμπιακό Γυμναστήριο Περιστερίου αρχικά προοριζόταν να φιλοξενήσει κατά τη

διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 το αγώνισμα της αντιπτέρισης. Στη συνέχεια,

και μετά από προσαρμογές που προέκυψαν στο σχεδιασμό του Ολυμπιακού Συγκροτήματος

Φαλήρου, αποφασίστηκε να μεταφερθεί στο Περιστέρι το αγώνισμα της Πυγμαχίας. Οι

εργασίες που πραγματοποιούνται στο χώρο, λοιπόν, αφορούν στην κατασκευή ενός νέου

κλειστού γυμναστηρίου, χωρητικότητας 8.400 θέσεων, μαζί με τις απαιτούμενες

υποστηρικτικές εγκαταστάσεις (αίθουσες επισήμων, τύπου, εστίασης και αναψυχής).

Εκτιμήσεις για τη Μεταολυμπιακή Χρήση

Σχετικά με τη μεταολυμπιακή χρήση του Ολυμπιακού Γυμναστηρίου του Περιστερίου, δεν

υπάρχουν ιδιαίτερες προβλέψεις από την υπάρχουσα νομοθεσία, ούτε κάποια σχετική

αναφορά στους δικτυακούς τόπους της ΓΓΟΑ και της Οργανωτικής Επιτροπής των Αγώνων.

Πάντως, και για τις εγκαταστάσεις αυτές μπορεί να ισχύσουν σε μεγάλο βαθμό οι

προβλέψεις που αφορούν σε παρόμοιους χώρους, δηλαδή σε άλλα κλειστά γυμναστήρια

(Άνω Λιόσια, Γαλάτσι, Νίκαια).

Στο πλαίσιο αυτό, ως προς την αθλητική χρήση, το Γυμναστήριο ενδείκνυται για τη

φιλοξενία αθλητικών συναντήσεων σε μια σειρά από αθλήματα, όπως είναι η πυγμαχία, η

πάλη, το τζούντο, η ξιφασκία, η καλαθοσφαίριση κοκ. Για τα αθλήματα αυτά θα μπορούν να

διαμορφωθούν αντίστοιχες υποστηρικτικές εγκαταστάσεις προπόνησης των αθλητών, ενώ οι

χώροι αυτοί θα διατίθενται είτε σε τοπικούς συλλόγους είτε σε εθνικές ομάδες σε κάποια από

αυτά τα αγωνίσματα. Τέλος, για την ευρύτερη αξιοποίηση των εγκαταστάσεων από το ευρύ

κοινό, προτείνεται η λειτουργία προγραμμάτων εκμάθησης και εξάσκησης των αγωνισμάτων

αυτών.

Οι κατεξοχήν αθλητικοί χώροι του Γυμναστηρίου θα πρέπει να πλαισιωθούν από αίθουσες οι

οποίες θα επιτρέπουν ανάπτυξη εναλλακτικών χρήσεων και ολοκληρωμένη αξιοποίηση του

χώρου. Έτσι, τόσο η κεντρική αίθουσα όσο και κάποιες βοηθητικές μπορούν να

φιλοξενήσουν πολιτιστικές δραστηριότητες (ανάλογα με το μέγεθος), πολιτικές ομιλίες,

συνεδριάσεις, συνελεύσεις, σεμινάρια, τελετές και κοινωνικές εκδηλώσεις. Επίσης, μέρος

των εγκαταστάσεων μπορεί να περάσει στη διαχείριση ιδιωτών για τη λειτουργία

αναψυκτηρίων και εμπορικών καταστημάτων για αθλητικό εξοπλισμό.

Page 39: Κφάλαιο 4 Πριγραφή και Προά 0ις Μ 0αολυμπιακής Αξιοποίηης ... · αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και τους

Κεφάλαιο 4: Περιγραφή και Προτάσεις Μεταολυμπιακής Αξιοποίησης Αθλητικών Υποδομών

159

4.3.13. Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ)

Περιγραφή Έργου

Ολυμπιακό Στάδιο «Σπύρος Λούης»

Το Ολυμπιακό Στάδιο σχεδιάστηκε το 1979, σύμφωνα με τις Ολυμπιακές προδιαγραφές.

Εγκαινιάστηκε το 1982, με το 13ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου και έκτοτε έχει

φιλοξενήσει με μεγάλη επιτυχία τους Μεσογειακούς Αγώνες του 1991, το Παγκόσμιο

Πρωτάθλημα Στίβου του 1997 και άλλες μεγάλες αθλητικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.

Στο πλαίσιο της ανάληψης από τη χώρα μας των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, όπου το

ΟΑΚΑ καλείται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο και να αποτελέσει το κυριότερο στάδιο

των Αγώνων, αλλά και λόγω των αυξημένων απαιτήσεων των αθλητών και των επισκεπτών,

σε θέματα άνεσης και ασφάλειας, απαιτείται η κατασκευή μεγαλύτερων και υψηλής

αισθητικής και ποιότητας χώρων.

Για το σκοπό αυτό, εκτελούνται εκτεταμένες εργασίες ανακαίνισης του σταδίου «Σπύρος

Λούης». Τμήμα της ανακαίνισης του ΟΑΚΑ θα υλοποιηθεί με την κατασκευή ειδικής

μεταλλικής καλωδιωτής στέγης μερικής κάλυψης, ανοίγματος 250 μ., έργο του διεθνούς

φήμης αρχιτέκτονα, Santiago Calatrava, η οποία θα προσδώσει σύγχρονο χαρακτήρα στο

υφιστάμενο συγκρότημα. Η κατασκευή της στέγης με υαλοπίνακες θα εξασφαλίσει την

αποφυγή ανεπιθύμητων σκιάσεων για την τηλεοπτική κάλυψη. Επιπλέον, οι συνθήκες

φωτισμού κατά τη διάρκεια της ημέρας θα βελτιωθούν, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας το

Στάδιο θα φωτίζεται πανοραμικά.

Στις αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις του ανοιχτού ΟΑΚΑ, χωρητικότητας 75.000 θέσεων,

κατά την ολυμπιακή φάση, θα διεξαχθούν τα αθλήματα στίβου και θα φιλοξενηθούν οι

Τελετές Έναρξης και Λήξης των Αγώνων. Στο πλαίσιο της γενικής ανακαίνισης του

Σταδίου, θα εκσυγχρονιστούν οι εσωτερικοί χώροι για την κάλυψη των απαιτήσεων των

ατόμων με ειδικές ανάγκες, θα επισκευαστούν και θα αποκατασταθούν οι κερκίδες και τα

υπόλοιπα στοιχεία σκυροδέματος, θα αντικατασταθούν όλα τα καθίσματα και οι

ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις (κλιματισμός, ηλεκτρονικά συστήματα, υδραυλικά)

και θα επεκταθούν οι θέσεις επισήμων και εκπρόσωποι του ηλεκτρονικού και Γραπτού

Τύπου.

Οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις, που περιλαμβάνουν αποδυτήρια, σάουνα, προθερμαντήρια

αθλητών, δύο αίθουσες συνεδριάσεων -σεμιναρίων –συσκέψεων (Αίθουσα «Μελίνα

Μερκούρη» και Αίθουσα «Γεώργιος Κασιμάτης»), μία αίθουσα συνεντεύξεων τύπου και

εστιατόριο, θα παραμείνουν και πρόκειται να υποστούν βελτιώσεις μικρής κλίμακας.

Ολυμπιακό Κλειστό Γυμναστήριο

Στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Κλειστού Γυμναστηρίου, θα

διεξαχθούν τα αθλήματα της Καλαθοσφαίρισης και της Γυμναστικής και ειδικότερα τα

αγωνίσματα της ενόργανης γυμναστικής και του τραμπολίνο. Το Κλειστό Γυμναστήριο του

συγκροτήματος του ΟΑΚΑ θα έχει χωρητικότητα 18.000 θέσεων για την καλαθοσφαίριση

και 15.000 κατά την περίοδο διεξαγωγής των αγωνισμάτων της γυμναστικής.

Το Ολυμπιακό Κλειστό Γυμναστήριο υφίσταται εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης των

υφιστάμενων κτιριακών του εγκαταστάσεων. Στο πλαίσιο αυτών των εργασιών, προβλέπεται

η στεγανοποίηση του δώματος, οι επισκευές ζημιών από τους σεισμούς, η αποκατάσταση

Page 40: Κφάλαιο 4 Πριγραφή και Προά 0ις Μ 0αολυμπιακής Αξιοποίηης ... · αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και τους

Αναπτυξιακές Επιδράσεις των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004

160

τοπικών φθορών στα δάπεδα και η αντικατάσταση πλαστικών καθισμάτων κερκίδων.

Προβλέπεται, ακόμη, βαφή του σταδίου, συντήρηση και αναβάθμιση του

ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, έλεγχος και ενίσχυση του κλειστού κυκλώματος

τηλεόρασης και του τηλεφωνικού κέντρου, καθώς και επανασχεδιασμός του Συστήματος

Πυρόσβεσης-Πυρασφάλειας.

Για την ομαλή διεξαγωγή των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων των αθλημάτων

καλαθοσφαίρισης και γυμναστικής, υλοποιούνται έργα παρεμβάσεων, όπως προσαρμογή για

τις ανάγκες του ηλεκτρονικού και γραπτού τύπου, δυνατότητα πρόσβασης από τα άτομα με

ειδικές ανάγκες σε όλους τους χώρους, διαμόρφωση χώρων υγιεινής για αθλητές και θεατές,

αναβάθμιση φωτισμού αγωνιστικού χώρου και προμήθεια όλου του σταθερού και κινητού

εξοπλισμού.

Ολυμπιακό Κέντρο Υγρού Στίβου

Το Ολυμπιακό Κέντρο Υγρού Στίβου, προορίζεται, κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών και

Παραολυμπιακών Αγώνων, να φιλοξενήσει στις εγκαταστάσεις του το αγωνιστικό

πρόγραμμα για τα αθλήματα υγρού στίβου και συγκεκριμένα τα αγωνίσματα κολύμβησης,

υδατοσφαίρισης, καταδύσεων, συγχρονισμένης κολύμβησης, καθώς και ένα μεγάλο μέρος

των προπονητικών προγραμμάτων των αθλητών. Η συνολική χωρητικότητα του Κέντρου

Υγρού Στίβου κατά την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων θα ανέρχεται σε 25.000 θέσεις.

Το πρόγραμμα παρεμβάσεων περιλαμβάνει την αναβάθμιση των υφιστάμενων

εγκαταστάσεων, τη μελέτη και κατασκευή ενός νέου Κέντρου Συγχρονισμένης Κολύμβησης

και την προσθήκη προσωρινών θέσεων στο Ανοιχτό και Κλειστό Κέντρο Κολύμβησης.

Παράλληλα, προβλέπεται η εξασφάλιση προσπελασιμότητας των ατόμων με ειδικές ανάγκες

προς όλες τις εγκαταστάσεις του Κέντρου Κολύμβησης και η αύξηση του αριθμού των

θέσεων που θα καταλαμβάνουν. Επιπλέον, θα γίνει αναβάθμιση των εγκαταστάσεων

φωτισμού όλου του συγκροτήματος και θα κατασκευαστούν πολλά μικρά έργα υποστήριξης

των κτιριακών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντα χώρου. Τέλος, προβλέπεται η

αναβάθμιση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των κολυμβητικών δεξαμενών,

των εξωτερικών πυλώνων φωτισμού, του φωτισμού κτιρίων και περιβάλλοντα χώρου και

των εγκαταστάσεων ήχου.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Υγρού Στίβου, θα περιλαμβάνει τρεις βασικές ενότητες χώρων:

Ανοιχτό Κέντρο Κολύμβησης

Στο Ανοιχτό Κέντρο Κολύμβησης, χωρητικότητας 11.000 θέσεων, θα διεξαχθούν οι αγώνες

κολύμβησης και υδατοσφαίρισης και ένα μεγάλο μέρος της προπόνησης και προθέρμανσης

των αθλητών. Στις ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις, βρίσκονται η αίθουσα τύπου,

χωρητικότητας 350 ατόμων, χώροι γραφείων, κεντρικό μπαρ και αναψυκτήρια.

Κλειστό Κέντρο Κολύμβησης

Η χωρητικότητά του ανέρχεται στις 6.500 θέσεις και σε αυτό θα διεξαχθούν αγώνες

υδατοσφαίρισης και κατάδυσης και ένα μεγάλο μέρος της προπόνησης και προθέρμανσης

των αθλητών. Στις εγκαταστάσεις, υπάρχουν ήδη αποδυτήρια, ιατρικό κέντρο, αίθουσα

τύπου χωρητικότητας 250 ατόμων, γραφεία, εστιατόριο και κεντρικό μπαρ.

Νέο Ανοιχτό Κέντρο Κολύμβησης

Πρόκειται για καινούρια κατασκευή, στις εγκαταστάσεις της οποίας θα διεξαχθεί το

αγώνισμα της συγχρονισμένης κολύμβησης και οι προπονήσεις του αγωνίσματος της

Page 41: Κφάλαιο 4 Πριγραφή και Προά 0ις Μ 0αολυμπιακής Αξιοποίηης ... · αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και τους

Κεφάλαιο 4: Περιγραφή και Προτάσεις Μεταολυμπιακής Αξιοποίησης Αθλητικών Υποδομών

161

υδατοσφαίρισης και της συγχρονισμένης κολύμβησης. Η χωρητικότητα του Κέντρου

αναμένεται να ανέλθει στις 500 θέσεις.

Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρισης

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρισης, το οποίο βρίσκεται προς το ανατολικό όριο του

ΟΑΚΑ, θα αποτελείται, μετά την ολοκλήρωσή του, από 16 συνολικά γήπεδα Αντισφαίρισης,

από τα οποία τα 10 θα είναι αγωνιστικά και τα υπόλοιπα 6 προπονητικά.

Στο πλαίσιο των επεμβάσεων που προβλέπεται να γίνουν, θα ανακατασκευαστούν και θα

εκσυγχρονιστούν τα γήπεδα και ο περιβάλλων χώρος, θα κατασκευαστεί από την αρχή το

κεντρικό Στάδιο Αντισφαίρισης και θα κατασκευαστούν όλοι οι υποστηρικτικοί χώροι των

επισήμων, της διοίκησης και των δημοσιογράφων στους χώρους κάτω από τις κερκίδες του

κεντρικού σταδίου.

Η χωρητικότητα του κεντρικού σταδίου Αντισφαίρισης θα ανέλθει στις 10.000 θέσεις, των

δύο γηπέδων των ημιτελικών αγώνων στις 4.000 και 2.000 θέσεις αντίστοιχα, ενώ η

χωρητικότητα των υπολοίπων γηπέδων δε θα ξεπερνάει τις 200 θέσεις για κάθε γήπεδο. Η

συνολική χωρητικότητα των γηπέδων θα ανέρχεται στις 20.000 θέσεις.

Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο

Στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο, χωρητικότητας 5.000 θέσεων, θα διεξαχθεί το αγώνισμα

της ποδηλασίας πίστας. Οι εγκαταστάσεις του αναμένονται να υποστούν σημαντικές

παρεμβάσεις, προκειμένου να ανταποκριθούν στις ολυμπιακές προδιαγραφές. Συγκεκριμένα,

θα αναβαθμιστεί ο εξοπλισμός και θα τοποθετηθεί μεταλλική στέγη πλήρους κάλυψης,

ανοίγματος 160μέτρων.

Οι ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν αίθουσα γραπτού και ηλεκτρονικού

τύπου, χωρητικότητας 200 ατόμων, αίθουσα VIP, χωρητικότητας 25 ατόμων, γυμναστήριο

300 τ.μ., κλειστό γυμναστήριο-προπονητήριο 600τ.μ., βοηθητικούς χώρους, γραφεία

Ομοσπονδιών, μπαρ-εστιατόριο.

Κέντρο Ελέγχου Φαρμακοδιέγερσης (Anti-Doping)

Στο βόρειο τμήμα του ΟΑΚΑ, στη δεξιά πλευρά του Κλειστού Προπονητηρίου,

κατασκευάζεται το νέο Κτίριο Ελέγχου Φαρμακοδιέγερσης. Το κτίριο αυτό θα

αντικαταστήσει τις πρόχειρες εγκαταστάσεις, όπου σήμερα, παρ’ όλες τις αντίξοες συνθήκες,

λειτουργεί με άψογο τρόπο η σχετική υπηρεσία. Το κτίριο αυτό μελετάται σύμφωνα με τις

εμπειρίες και τις αντίστοιχες εγκαταστάσεις του Σίδνεϋ, της Ατλάντα και της Βαρκελώνης,

ενσωματώνοντας και τις πιο σύγχρονες απαιτήσεις του κλάδου. Αποτελείται από υπόγειο και

δύο ορόφους, συνολικού εμβαδού περίπου 1.500 τ.μ. και εκτός από το σημερινό, θα

στεγάσει και τον επιπλέον εξοπλισμό , ο οποίος απαιτείται για την κάλυψη των Αγώνων.

Υπαίθριοι Χώροι

Στο πλαίσιο της αισθητικής αναμόρφωσης του ΟΑΚΑ, θα κατασκευαστεί μεταλλικό κέλυφος

για την «Αγορά», διαστάσεων 450Χ50μ., το οποίο θα είναι ένας ημιστεγασμένος χώρος

κυκλοφορίας. Ακόμη, προβλέπεται η ανέγερση του Ολυμπιακού Μνημείου (Cauldron), το

οποίο θα είναι μια συμβολική κατασκευή, που θα λειτουργήσει ως μνημείο αναγνώρισης των

Ολυμπιακών Αγώνων παγκοσμίως και θα είναι ορατό από όλους τους χώρους του

συγκροτήματος.

Page 42: Κφάλαιο 4 Πριγραφή και Προά 0ις Μ 0αολυμπιακής Αξιοποίηης ... · αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και τους

Αναπτυξιακές Επιδράσεις των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004

162

Επιπλέον, προβλέπεται η διαμόρφωση τεσσάρων πλατειών εισόδου με μεταλλικά στέγαστρα,

καθώς και η κατασκευή του “Τοίχους των Εθνών”. Πρόκειται για έναν κινούμενο μεταλλικό

τοίχο μήκους 300 μ., ο οποίος θα αποτελέσει ένα γιγαντιαίο προβολέα με εικόνες από την

ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων και τον Ελληνικό Πολιτισμό.

Ο ευρύτερος χώρος του ΟΑΚΑ, θα διαμορφωθεί σαν ένα φυσικό πάρκο, με

δενδροφυτεμένους χώρους περιπάτου, ανάμεσα σε τεχνητές λίμνες, τοποθετημένες κατά

μήκος όλου του συγκροτήματος, που θα συνδέει τις επιμέρους αθλητικές εγκαταστάσεις και

εισόδους του συγκροτήματος. Επίσης, θα διαμορφωθούν εκτεταμένες περιοχές με δένδρα,

πίδακες και φωτισμένες επιφάνειες.

Εκτιμήσεις για την Μεταολυμπιακή Χρήση

Ολυμπιακό Στάδιο «Σπύρος Λούης»

Μετά την ολοκλήρωση των Ολυμπιακών Αγώνων, στις εγκαταστάσεις του ανοικτού γηπέδου

του Ολυμπιακού Σταδίου, πρόκειται να διεξαχθούν αγώνες ποδοσφαίρου στο πλαίσιο

μεγάλου αριθμού διοργανώσεων. Το γήπεδο προβλέπεται να αποτελέσει την έδρα των

εθνικών ομάδων ποδοσφαίρου για τους διεθνείς επίσημους και φιλικούς αγώνες τους.

Προτείνεται επίσης να αποτελέσει την έδρα μίας εκ των μεγάλων ομάδων του

πρωταθλήματος της Α’ Εθνικής Κατηγορίας, όπως συνέβαινε και στο παρελθόν. Οι

υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις που θα δημιουργηθούν, με αφορμή τους Ολυμπιακούς του

2004, δε θα υστερούν σε τίποτα από τα μεγάλα ευρωπαϊκά γήπεδα και γι’ αυτό το λόγο

προσφέρονται όχι μόνο για αγώνες του Εθνικού Πρωταθλήματος αλλά και για φιλοξενία

μεγάλων ευρωπαϊκών ποδοσφαιρικών διοργανώσεων, όπως είναι το Champions League και

το Κύπελλο UEFA.

Η ολυμπιακή χρήση του Ολυμπιακού Σταδίου «Σπύρος Λούης», όπως έχει προαναφερθεί,

αφορά αποκλειστικά στη διεξαγωγή των αγώνων στίβου. Μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες,

το γήπεδο θα διαθέτει εγκαταστάσεις υψηλότατων προδιαγραφών για τη διεξαγωγή

συναντήσεων και πρωταθλημάτων στίβου, τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο, όπως

είναι το παγκόσμιο πρωτάθλημα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου (IAAF). Οι

εγκαταστάσεις του στίβου προτείνεται να διατίθενται είτε στις εθνικές ομάδες είτε σε κάποιο

τοπικό σωματείο (γυμναστικός σύλλογος) για την προπόνηση των αθλητών του.

Ο χώρος του σταδίου προσφέρεται και για πολύπλευρες εναλλακτικές χρήσεις πέρα από τις

αμιγώς αθλητικές. Αναμένεται να υπάρξει σημαντική συνεδριακή δραστηριότητα στους

χώρους του ΟΑΚΑ, όπως συνέβαινε και την περίοδο πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του

2004. Η μεγάλη αίθουσα συνεδριάσεων -αίθουσα «Γεώργιος Κασιμάτης»- μπορεί να

χρησιμοποιηθεί για τη διενέργεια μεγάλων επιστημονικών συνεδρίων, εμπορικών και

επιχειρηματικών παρουσιάσεων και πολιτικών ομιλιών. Στη μικρότερη αίθουσα

συνεδριάσεων –αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη»- και στην αίθουσα τύπου μπορούν να

διεξαχθούν μικρότερης έκτασης συσκέψεις και σεμινάρια. Μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες,

η αίθουσα επισήμων (VIP) προτείνεται να μετατραπεί σε αίθουσα τελετών και δεξιώσεων,

την οποία ο φορέας διαχείρισης του ΟΑΚΑ θα μπορεί να διαθέτει για ποικίλες πολιτιστικές

και κοινωνικές εκδηλώσεις σε αθλητικές Ομοσπονδίες, σωματεία, επιχειρήσεις και

συλλογικούς φορείς.

Προτείνεται, ακόμη, η λειτουργία εμπορικού καταστήματος πώλησης τουριστικών ειδών και

αναμνηστικών από τους Ολυμπιακούς του 2004, ώστε να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη από τη

διεξαγωγή των Αγώνων, καθώς και τουριστικού αναψυκτηρίου και εστιατορίου. Οι χώροι θα

αξιοποιηθούν σε συνδυασμό με τη λειτουργία προγράμματος περιήγησης των επισκεπτών στο

Page 43: Κφάλαιο 4 Πριγραφή και Προά 0ις Μ 0αολυμπιακής Αξιοποίηης ... · αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και τους

Κεφάλαιο 4: Περιγραφή και Προτάσεις Μεταολυμπιακής Αξιοποίησης Αθλητικών Υποδομών

163

κεντρικό συγκρότημα των Ολυμπιακών Αγώνων. Αντίστοιχο πρόγραμμα λειτουργεί με

σημαντική επιτυχία και στο Ολυμπιακό Πάρκο του Σίδνεϋ και συνεχίζει να προσελκύει το

ενδιαφέρον τουριστών και κατοίκων της περιοχής μέχρι σήμερα.

Μετά την τέλεση των Αγώνων, το Στάδιο, στο πλαίσιο της υποδοχής πολιτιστικών χρήσεων,

θεωρείται ένας από τους καταλληλότερους χώρους για τη φιλοξενία μεγάλων υπαίθριων

πολιτιστικών δρώμενων, όπως συναυλιών διεθνούς φήμης καλλιτεχνών και συγκροτημάτων

και συναυλιών για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Εξάλλου στον αγωνιστικό χώρο μπορούν να

φιλοξενηθούν μεγάλες εμπορικές εκθέσεις εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο από το φορέα

διαχείρισης για την κάλυψη των δαπανών συντήρησης των εγκαταστάσεων.

Τέλος, στο πλαίσιο της λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης στο Ολυμπιακό

Συγκρότημα, προτείνεται η λειτουργία Μουσείου των Ολυμπιακών Αγώνων σε κάποια από

τις κλειστές αίθουσες του σταδίου «Σπύρος Λούης». Το Μουσείο αυτό προτείνεται να

συγκεντρώνει σημαντικά αναμνηστικά από όλα τα ολυμπιακά αθλήματα και να διαθέτει

αίθουσες προβολής σημαντικών στιγμών από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, με ιδιαίτερη

έμφαση και στα αγωνίσματα που θα διεξαχθούν στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών.

Ολυμπιακό Κλειστό Γυμναστήριο

Το Κλειστό Γυμναστήριο, όπου κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, θα διεξαχθούν

τα αθλήματα της καλαθοσφαίρισης, της ενόργανης γυμναστικής και του τραμπολίνο,

προτείνεται μεταολυμπιακά να φιλοξενεί ετησίως ένα μεγάλο συνδυασμό αθλητικών,

πολιτιστικών και επιχειρηματικών χρήσεων για την πληρέστερη αξιοποίηση των αγωνιστικών

και βοηθητικών εγκαταστάσεών του.

Πρώτα από όλα, το στάδιο θα αποτελέσει το χώρο διεξαγωγής αγώνων καλαθοσφαίρισης,

αλλά και άλλων αθλημάτων κλειστού στίβου, όπως πετοσφαίριση, χειροσφαίριση, ενόργανη

και ρυθμική γυμναστική. Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις του είναι κατάλληλες για τη φιλοξενία

τοπικών αγώνων, Εθνικών Πρωταθλημάτων, πανευρωπαϊκών και διεθνών διοργανώσεων στα

αθλήματα αυτά. Εξάλλου, η αρτιότητα των υποδομών επιτρέπει τη χρησιμοποίηση του

γηπέδου ως έδρα επαγγελματικής ομάδας καλαθοσφαίρισης ή πετοσφαίρισης (όπως

συνέβαινε και στην προ-ολυμπιακή περίοδο), αλλά και ως έδρα των αντίστοιχων εθνικών μας

ομάδων. Πέρα από τη φιλοξενία επίσημων και φιλικών αγώνων των ομάδων αυτών,

παράλληλα θα παρέχονται και δυνατότητες προπόνησής τους, η επιστημονική τους

υποστήριξη, με εξειδικευμένα εργαστήρια και η χρήση γυμναστηρίου.

Οι εγκαταστάσεις του Κλειστού Γυμναστηρίου ενδείκνυνται και για μη αθλητικές

μεταολυμπιακές χρήσεις, μεταξύ των οποίων αναφέρουμε τη διοργάνωση συνεδρίων,

πολιτικών ομιλιών, παρουσιάσεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων κλειστού χώρου (συναυλίες

κλπ). Για τις δραστηριότητες αυτές, μπορεί να αξιοποιηθεί τόσο ο κύριος αγωνιστικός χώρος,

όσο και βοηθητικές αίθουσες που προτείνεται να μετατρέπονται σε αίθουσες συνεδριάσεων

(μόνιμα ή προσωρινά). Επίσης προτείνεται η διαμόρφωση ενός αναψυκτηρίου για την

υποδοχή δεξιώσεων και άλλων επίσημων κοινωνικών εκδηλώσεων (βραβεύσεις αθλητών,

δείπνα επιχειρήσεων κλπ). Με τον τρόπο αυτό θα υπάρχει πλήρης αξιοποίηση των

εγκαταστάσεων, ακόμη και τις περιόδους με περιορισμένη αθλητική δραστηριότητα.

Ολυμπιακό Κέντρο Υγρού Στίβου

Στις εγκαταστάσεις του Κολυμβητηρίου, μετά τους Αγώνες, προτείνεται η διεξαγωγή

εθνικών αγώνων στα πλαίσια πανελλήνιων πρωταθλημάτων για τον υγρό στίβο. Οι διεθνών

προδιαγραφών αναβαθμισμένοι και εκσυγχρονισμένοι χώροι του θα είναι σε θέση να

φιλοξενήσουν και αγώνες με περιφερειακό χαρακτήρα, όπως τους Βαλκανικούς και τους

Μεσογειακούς Αγώνες, αλλά και αγώνες μεγαλύτερης εμβέλειας στο πλαίσιο

Page 44: Κφάλαιο 4 Πριγραφή και Προά 0ις Μ 0αολυμπιακής Αξιοποίηης ... · αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και τους

Αναπτυξιακές Επιδράσεις των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004

164

πανευρωπαϊκών και διεθνών συναντήσεων. Η αρτιότητα των εγκαταστάσεων επιτρέπει τη

διεκδίκηση φιλοξενίας μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων, η ανάληψη των οποίων θα

μεγιστοποιήσει τα οφέλη από την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του Κέντρου Υγρού

Στίβου.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Υγρού Στίβου προτείνεται να αποτελέσει την έδρα μεγάλης ομάδας

υδατοσφαίρισης, καθώς και έδρα των εθνικών ομάδων των αγωνισμάτων υγρού στίβου.

Παράλληλα, μέσα από τη λειτουργία τοπικών αθλητικών και ναυτικών ομίλων στις

εγκαταστάσεις του Κέντρου οι νέες εγκαταστάσεις θα είναι στη διάθεση του ευρύτερου

κοινού (π.χ. πισίνες προθέρμανσης – προπόνησης). Μεταξύ άλλων, προτείνεται να

λειτουργήσουν προγράμματα εκμάθησης των αγωνισμάτων στις μικρές ηλικίες, έτσι ώστε

και τα λιγότερο δημοφιλή αθλήματα να προωθηθούν στους κατοίκους της ευρύτερης

περιοχής.

Μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, το Κέντρο Υγρού Στίβου θα αποτελέσει την έδρα των

αθλητικών φορέων που στεγάζονταν παλαιότερα στις εγκαταστάσεις του, όπως της

Ελληνικής Κολυμβητικής Ομοσπονδίας, και άλλων αθλητικών φορέων και τοπικών ομίλων

που σχετίζονται με τον Υγρό Στίβο.

Πέρα από τις αθλητικές χρήσεις, το Κέντρο Υγρού Στίβου μπορεί να φιλοξενήσει και άλλες

δραστηριότητες, τόσο για λογαριασμό των φορέων που θα εδρεύουν εκεί (π.χ. Ομοσπονδία,

αθλητικά σωματεία), όσο και για γενικότερες εκδηλώσεις. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται η

διαμόρφωση αίθουσας τελετών, η μετατροπή της αίθουσας επισήμων σε χώρο δεξιώσεων

ιδιωτών και επιχειρήσεων και της αίθουσας τύπου σε αίθουσα συνεδριάσεων, όπου θα

πραγματοποιούνται σεμινάρια, συνέδρια και συσκέψεις. Επίσης, στο πλαίσιο των

περιορισμών δόμησης, προτείνεται η λειτουργία ενός εστιατορίου, αναψυκτηρίων και ενός

μπαρ-φουαγιέ, το οποίο θα διατίθεται για κοινωνικές εκδηλώσεις και δεξιώσεις.

Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρισης

Αναφορικά με τη μεταολυμπιακή αθλητική αξιοποίηση των εγκαταστάσεων του Κέντρου,

προβλέπεται η διεξαγωγή τοπικών, εθνικών και διεθνών αγώνων για το άθλημα της

αντισφαίριση, η χρησιμοποίηση ειδικών χώρων για τις προπονήσεις των επαγγελματιών

αθλητών, η παροχή ιατρικής υποστήριξής τους, καθώς και η χρήση μέρους των

εγκαταστάσεων από σωματεία και το ευρύ κοινό.

Το Κέντρο Αντισφαίρισης μπορεί, ακόμα, να αποτελέσει την έδρα της εθνικής ομάδας

αντισφαίρισης και να στεγάσει συλλόγους και φορείς που σχετίζονται με το άθλημα της

αντισφαίρισης, όπως την Ελληνική Ομοσπονδία Φιλάθλων Σωματείων Αντισφαίρισης, τον

Προπονητικό Σύλλογο Αθηνών και άλλους τοπικούς συλλόγους.

Προτείνεται, επίσης, η λειτουργία αναψυκτηρίου, το οποίο, μαζί με τους υπαίθριους χώρους

πρασίνου, θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για δεξιώσεις και κοινωνικές εκδηλώσεις. Στους

υπαίθριους χώρους του Κέντρου θα μπορούν να φιλοξενηθούν εκθέσεις μικρής κλίμακας,

όπως παρουσιάσεις βιβλίων και νέων προϊόντων και πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Η αίθουσα επισήμων μπορεί να λειτουργήσει, μεταολυμπιακά, ως αίθουσα τελετών-

δεξιώσεων και οι εγκαταστάσεις των γηπέδων μπορούν να αποτελέσουν τόπο

πραγματοποίησης συναυλιών και θεατρικών παραστάσεων.

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι η Ελληνική Ομοσπονδία Φιλάθλων Σωματείων

Αντισφαίρισης αναφέρει ως ενδεικτικές χρήσεις μεταολυμπιακής αξιοποίησης των έργων τη

Page 45: Κφάλαιο 4 Πριγραφή και Προά 0ις Μ 0αολυμπιακής Αξιοποίηης ... · αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και τους

Κεφάλαιο 4: Περιγραφή και Προτάσεις Μεταολυμπιακής Αξιοποίησης Αθλητικών Υποδομών

165

δημιουργία ξενώνων, για τη φιλοξενία αθλητών (40) κατά τη διάρκεια του Εθνικού

Πρωταθλήματος Αντισφαίρισης και άλλων μεγάλων συναντήσεων, και τη λειτουργία

εμπορικών καταστημάτων που θα πωλούν αθλητικό εξοπλισμό και ρουχισμό για το άθλημα

της αντισφαίρισης.

Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο

Μετά την ολοκλήρωση των Ολυμπιακών Αγώνων, το Ποδηλατοδρόμιο μπορεί να

αποτελέσει τον τόπο διεξαγωγής πανελλήνιων, πανευρωπαικών και παγκοσμίων

πρωταθλημάτων. Ακόμη, προβλέπεται η στέγαση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας

και Τριάθλου και η χρησιμοποίησή του Ποδηλατοδρομίου ως έδρα συλλόγων ποδηλασίας,

καθώς και της Εθνικής Ομάδας Ποδηλασίας. Επιπλέον, προτείνεται η παροχή της

δυνατότητας στο κοινό να γνωρίσει και να ασχοληθεί με την ποδηλασία, μέσω λειτουργίας

προγραμμάτων εκμάθησης του αθλήματος στους χώρους του Ποδηλατοδρομίου. Το κλειστό

γυμναστήριο έχει τις απαραίτητες υποδομές για να χρησιμοποιείται τόσο από τους

επαγγελματίες αθλητές της ποδηλασίας, όσο και από το κοινό. Εξάλλου, και η Ελληνική

Ομοσπονδία Ποδηλασίας δίνει μεγάλη έμφαση στη λειτουργία προγράμματος εκμάθησης

του αθλήματος σε μικρές ηλικίες. Οι εγκαταστάσεις του Ποδηλατοδρομίου προσφέρονται

για φιλοξενία σεμιναρίων και συνεδρίων, καθώς και για πολιτιστικές εκδηλώσεις μικρής

κλίμακας. Τέλος, προτείνεται λειτουργία αναψυκτηρίου, αίθουσας τελετών της Ομοσπονδίας

και ειδικά διαμορφωμένου χώρου για την αποθήκευση του εξοπλισμού των αθλητών.

Υπαίθριοι Χώροι

Οι υπαίθριοι χώροι του Ολυμπιακού Σταδίου θα υποστούν σημαντικές μετατροπές κατά την

περίοδο υλοποίησης των ολυμπιακών έργων, στο πλαίσιο ενός συνολικότερου σχεδιασμού

που δίνει έμφαση τόσο στην αισθητική όσο και στη λειτουργικότητα. Οι εργασίες αυτές

μπορούν να μετατρέψουν τους υπαίθριους χώρους του ΟΑΚΑ, αλλά και το συγκρότημα

γενικότερα σε ένα «ζωντανό» κέντρο αναψυχής των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής και

μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Σε αντίθεση με την κατάσταση που υπήρχε πριν τους

Ολυμπιακούς Αγώνες, προτείνεται να αποτελέσουν οι χώροι αυτοί ένα κέντρο προσέλκυσης

του κοινού ανεξάρτητα από αθλητικές διοργανώσεις και να αποτελέσουν μια μορφή

«πάρκου» για τους κατοίκους των δήμων της περιοχής.

Ειδικότερα, η «Αγορά» (σκεπασμένη οδός κατά μήκος των εγκαταστάσεων) και οι πλατείες

που θα διαμορφωθούν, στο πλαίσιο των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, προτείνεται να

φιλοξενούν διαρκώς πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και εμπορικές δραστηριότητες. Προτείνεται,

μεταξύ άλλων, η διοργάνωση υπαίθριων εμπορικών και πολιτιστικών εκθέσεων, όπως

εκθέσεων βιβλίου, και η λειτουργία χώρων προβολής Μη Κυβερνητικών Οργανισμών και

πολιτιστικών φορέων. Στους υπαίθριους αυτούς χώρους μπορούν να φιλοξενηθούν και

πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπως συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και μουσικοχορευτικά

θεάματα. Επίσης, προτείνεται η διαμόρφωση ειδικών διαδρομών περιπάτου, ποδηλασίας και

εναλλακτικού αθλητισμού για την άθληση των επισκεπτών του χώρου, αλλά και η διεξαγωγή

αθλητικών εκδηλώσεων για το ευρύ κοινό, όπως μαραθώνιοι των δήμων της περιοχής,

αγώνες ποδηλασίας κλπ. Τέλος, προτείνεται να λειτουργήσει στο Ολυμπιακό Αθλητικό

Κέντρο Αθηνών πρόγραμμα ξενάγησης των επισκεπτών (από την Ελλάδα και το εξωτερικό)

μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, όπου θα προβάλλονται οι εγκαταστάσεις και ειδικές

στιγμές των Ολυμπιακών Αγώνων.

Page 46: Κφάλαιο 4 Πριγραφή και Προά 0ις Μ 0αολυμπιακής Αξιοποίηης ... · αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και τους

Αναπτυξιακές Επιδράσεις των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004

166

4.3.14. Ολυμπιακό Συγκρότημα στο Γουδί

Περιγραφή Έργου

Το καλοκαίρι του 2004, το Ολυμπιακό Συγκρότημα στο Γουδί, συνολικής χωρητικότητας

12.000 θέσεων, θα φιλοξενήσει τα αθλήματα της αντιπτέρισης (badminton) και του

μοντέρνου πένταθλου. Στο πλαίσιο της αναβάθμισης των υφιστάμενων αθλητικών

εγκαταστάσεων του Κολυμβητηρίου και του Ιππικού Κέντρου, προβλέπεται η κατασκευή

των εξής έργων:

Κολυμβητήριο

Η κατασκευή του έργου αφορά στην αναβάθμιση του υφιστάμενου Κολυμβητηρίου, το

οποίο στην προολυμπιακή φάση χρησιμοποιείται από το Δήμο Αθηναίων. Ο αθλητικός

χώρος που θα προκύψει, θα διαθέτει συνολική χωρητικότητα 2.304 θέσεων, εκ των οποίων

οι 464 θα είναι μόνιμες και οι 1.840 προσωρινές. Θα φιλοξενήσει το άθλημα της

κολύμβησης του μοντέρνου πεντάθλου.

Ιππικό Κέντρο

Προβλέπεται η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του Ιππικού Κέντρου του Στρατού, οι

οποίες θα διαθέτουν συνολική χωρητικότητα 5.086 θέσεων, 1.186 μονίμων και 3.900

προσωρινών. Θα φιλοξενήσουν τα αθλήματα της ιππασίας και του δρόμου 3.000 μέτρων του

μοντέρνου πεντάθλου.

Κλειστό Προσωρινό Γυμναστήριο

Στο Γυμναστήριο, κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, θα φιλοξενηθούν

τα αθλήματα της ξιφασκίας και της σκοποβολής του μοντέρνου πεντάθλου. Οι

εγκαταστάσεις του Γυμναστηρίου θα παρέχουν τη δυνατότητα φιλοξενίας 4.600 θεατών και

μετά την τέλεση των Αγώνων προβλέπεται η απομάκρυνσή τους.

Υπαίθριοι Χώροι-Πλατεία

Προβλέπεται η εκτέλεση έργων και η διαμόρφωση Πλατείας για την υποδοχή και φιλοξενία

των αθλητών, της διοίκησης, των επισήμων, της Ολυμπιακής οικογένειας και των

εκπροσώπων ων μέσων μαζικής ενημέρωσης, καθώς και έργα ανάπλασης του περιβάλλοντα

χώρου.

Εκτιμήσεις για την Μεταολυμπιακή Χρήση

Κολυμβητήριο

Μετά το πέρας των Ολυμπιακών Αγώνων, προβλέπεται η επιστροφή της διαχείρισης του

Κολυμβητηρίου στο Δήμο Αθηναίων. Στις εγκαταστάσεις του θα διεξάγονται αγώνες

υδατοσφαίρισης και κολύμβησης, τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο, ενώ

αναμένεται να λειτουργούν τα τμήματα ομίλων και συλλόγων της περιοχής για τα αθλήματα

του υγρού στίβου. Οι εκσυγχρονισμένες εγκαταστάσεις του Κολυμβητηρίου στο Γουδί

μπορούν να αποτελέσουν πόλο έλξης του ευρύτερου κοινού από του Δήμου Αθηναίων,

Ζωγράφου κ.λπ. Μέσα από τη λειτουργία ακαδημιών και προγραμμάτων εκμάθησης και

προπόνησης τα αγωνίσματα του υγρού στίβου είναι δυνατόν να προωθηθούν σε μεγάλο

αριθμό κατοίκων της περιοχής.

Page 47: Κφάλαιο 4 Πριγραφή και Προά 0ις Μ 0αολυμπιακής Αξιοποίηης ... · αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και τους

Κεφάλαιο 4: Περιγραφή και Προτάσεις Μεταολυμπιακής Αξιοποίησης Αθλητικών Υποδομών

167

Στην ίδια ζώνη, προτείνεται η λειτουργία κλειστών χώρων για τα αθλήματα της

καλαθοσφαίρισης και της πετοσφαίρισης (κλειστό γυμναστήριο), στις εγκαταστάσεις των

οποίων θα μπορούν να έχουν πρόσβαση τόσο ομάδες όσο και ερασιτέχνες αθλούμενοι.

Προολυμπιακά το γήπεδο αποτελούσε έδρα τοπικών σωματείων και, αντίστοιχα, μετά τους

Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, προβλέπεται να φιλοξενήσει τοπικούς αγώνες για τα

παραπάνω αθλήματα. Ο χώρος προσφέρεται και για λειτουργία γυμναστηρίου για το κοινό,

το οποίο μπορεί να αποτελείται από αίθουσες με βάρη και όργανα γυμναστικής, αίθουσα

αερόμπικ, εκμάθησης χορών και πολεμικών τεχνών.

Πέρα από την αθλητική χρήση, το κλειστό γήπεδο και οι υπαίθριοι χώροι της περιοχής του

κολυμβητηρίου μπορούν να αποκτήσουν και άλλη διάσταση με την υποδοχή πολιτιστικών

δραστηριοτήτων. Με μικρές παρεμβάσεις (π.χ. κατασκευή υπαίθριου αμφιθεάτρου μικρής

χωρητικότητας) στο χώρο προτείνεται να διεξάγονται πολιτιστικές εκδηλώσεις τοπικής

εμβέλειας, όπως μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, χοροί και τοπικοί εορτασμοί.

Ιππικό Κέντρο

Το Ιππικό Κέντρο στο Γουδί προβλέπεται να επιστραφεί, μεταολυμπιακά, στο Υπουργείο

Εθνικής Άμυνας, από το οποίο παραχωρήθηκε προσωρινά για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Στο χώρο προβλέπεται να διοργανωθούν αθλητικές διοργανώσεις για το άθλημα της

ιππασίας, μεταξύ των οποίων πανελλήνια πρωταθλήματα, διεθνείς συναντήσεις και αγώνες

επίδειξης για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Επίσης, προτείνεται η λειτουργία προγραμμάτων

εκμάθησης του αθλήματος για παιδιά και αρχάριους και η πρόσβαση ιδιωτών ιππέων για

προπονήσεις. Εξάλλου, στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις θα είναι δυνατή η παροχή όλων

των απαραίτητων υποστηρικτικών λειτουργιών, όπως στάβλισμα, εκπαίδευση και

περιποίηση αλόγων ιδιωτών.

Οι εγκαταστάσεις του Κέντρου θα μπορούσαν να στεγάσουν γραφεία ομίλων, ενώ τόσο οι

κλειστοί όσο και οι υπαίθριοι χώροι προσφέρονται για πολιτιστική αξιοποίηση, με τη

φιλοξενία πολιτιστικών εκδηλώσεων, αντίστοιχων με αυτών που πραγματοποιήθηκαν και

πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, όπως μεγάλες συναυλίες και υπαίθρια φεστιβάλ,

καθώς και μικτές πολιτιστικές και εμπορικές εκθέσεις, όπως εκθέσεις βιβλίου και bazaars.

Κλειστό Γυμναστήριο

Το γυμναστήριο της αντιπτέρισης, το οποίο θα διαθέτει μεταολυμπιακά 2.000 θέσεις και θα

είναι λυόμενο, ενδέχεται να παραμείνει στον ίδιο χώρο ή να μεταφερθεί σε κάποιον άλλο

χώρο, ανάλογα με το σχεδιασμό που θα υπάρξει για το ευρύτερο χώρο του Μητροπολιτικού

Πάρκου Γουδίου.

Στην πρώτη περίπτωση, της παραμονής του δηλαδή στον ίδιο χώρο, προτείνεται η

χρησιμοποίησή του για αθλήματα κλειστού χώρου, όπως αντιπτέριση, επιτραπέζια

αντισφαίριση, ενόργανη γυμναστική, εκγύμναση με βάρη και όργανα γυμναστικής. Η

Ελληνική Ομοσπονδία Φιλάθλων Αντιπτέρισης θεωρεί ότι η παραμονή του Γυμναστηρίου

στο χώρο του Γουδίου και η διαχείρισή του από την Ομοσπονδία αποτελεί κλειδί στην

ανάπτυξη και τη διάδοση του αθλήματος σε οργανωμένη βάση αφού μέχρι σήμερα δεν

υπάρχει αντίστοιχο κέντρο για την προώθηση της αντιπτέρισης στο ευρύ κοινό.

Οι κλειστοί χώροι του γυμναστηρίου προσφέρονται για φιλοξενία πολιτιστικών

εκδηλώσεων. Πιο αναλυτικά, στους χώρους αυτούς θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν

συναυλίες, χορευτικές και θεατρικές παραστάσεις, ενώ ο περιβάλλον χώρος μπορεί να

αξιοποιηθεί και για άλλα αθλήματα, με την ανακαίνιση των υπαρχόντων και την κατασκευή

νέων ήπιων υπαίθριων εγκαταστάσεων καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης και ποδοσφαίρου.

Page 48: Κφάλαιο 4 Πριγραφή και Προά 0ις Μ 0αολυμπιακής Αξιοποίηης ... · αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και τους

Αναπτυξιακές Επιδράσεις των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004

168

Υπαίθριοι Χώροι-Πλατεία

Προτείνεται η παραμονή της Πλατείας και στη μεταολυμπιακή φάση, ως κομβικό σημείο του

ανακαινισμένου Πάρκου Στρατού. Προτείνεται, ακόμη, η λειτουργία αναψυκτηρίου. Οι

υπαίθριοι χώροι είναι κατάλληλοι για τη φιλοξενία πολιτιστικών εκδηλώσεων μικρής

κλίμακας, όπως συναυλιών και θεατρικών παραστάσεων, καθώς και για την εκκίνηση

διαμορφωμένων διαδρομών ποδηλασίας και πεζοπορίας – περιπάτου με κατεύθυνση προς το

Κολυμβητήριο, το Ιππικό Κέντρο και το Κλειστό Γυμναστήριο.

Είναι γεγονός ότι η ακριβής μεταολυμπιακή χρήση της ζώνης των υπαίθριων χώρων και της

Πλατείας θα εξαρτηθεί από τα σχέδια για το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδίου. Θα πρέπει να

τονιστεί, πάντως, ότι το Ολυμπιακό Συγκρότημα Γουδίου είναι μία από τις ελάχιστες

εγκαταστάσεις που βρίσκονται στον πυρήνα του αστικού ιστού και στα όρια του Δήμου

Αθηναίων. Αυτή ακριβώς η ιδιαιτερότητα καθιστά ιδιαίτερα σημαντική την επιλογή των

μεταολυμπιακών χρήσεων, έτσι ώστε οι τελικές επιλογές να ανταποκρίνονται στις ανάγκες

άθλησης και αναψυχής όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού κατοίκων της ευρύτερης

περιοχής.

4.3.15. Γήπεδα Ποδοσφαίρου

Στάδιο Καραϊσκάκη

Περιγραφή Έργου

Στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του Σταδίου Καραϊσκάκη, κατά τη διάρκεια των

Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, θα φιλοξενηθεί το άθλημα του ποδοσφαίρου και

ειδικότερα οι αγώνες των τελικών. Το Στάδιο, χωρητικότητας 35.000 ατόμων, θα διαθέτει

σύγχρονο εξοπλισμό, σύμφωνα με τις ευρωπαικές προδιαγραφές, όπως ηλεκτρονικούς

πίνακες και ολοκαίνουρια καθίσματα. Ακόμη, προβλέπεται η διαμόρφωση μεγάλου αριθμού

αιθουσών για εναλλακτικές εμπορικές, επιχειρηματικές και πολιτιστικές χρήσεις και η

δημιουργία ειδικά διαμορφωμένων χώρων για τους εκπροσώπους του γραπτού και

ηλεκτρονικού τύπου.

Εκτιμήσεις για την Μεταολυμπιακή Χρήση

Για τη μεταολυμπιακή αξιοποίηση του Σταδίου, έχει συσταθεί η Καραϊσκάκη Ανώνυμος

Εταιρία, η οποία θα αναλάβει τη διαχείριση του Σταδίου Καραϊσκάκη για 49 χρόνια μετά την

ολοκλήρωση του έργου.1 Στο πλαίσιο των προβλεπόμενων εναλλακτικών χρήσεων του

Γηπέδου, προβλέπεται όσον αφορά στην αθλητική διάσταση, η χρησιμοποίηση του για τη

διεξαγωγή αγώνων ποδοσφαίρου και φιλοξενία εγχώριων, ευρωπαϊκών και διεθνών

διοργανώσεων και πρωταθλημάτων, όπως το Εθνικό Πρωτάθλημα της Α’ Κατηγορίας

Ποδοσφαίρου και το UEFA’S Champions League.

1 Θα πρέπει να επισημανθεί εδώ ότι η απαξίωση, οικονομική και τεχνολογική, ενός γηπέδου,

σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα που αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία συντελείται στα 40 χρόνια.

Συνεπώς, μετά από 49 χρόνια, η παράδοση του γηπέδου στο δημόσιο, μάλλον βάρος θα είναι παρά

όφελος. Χωρίς καμία διάθεση αστεϊσμού, θα ήταν πιο συμφέρον για το δημόσιο να παραδοθεί ως

οικόπεδο, παρά ως εγκατάσταση. Φυσικά, το γεγονός ότι εκεί στεγάζεται η πιο δημοφιλής ομάδα της

Ελλάδος (σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις), το κοινωνικό όφελος ξεπερνάει κατά πολύ το κόστος

παραχώρησης του χώρου από την πολιτεία.

Page 49: Κφάλαιο 4 Πριγραφή και Προά 0ις Μ 0αολυμπιακής Αξιοποίηης ... · αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και τους

Κεφάλαιο 4: Περιγραφή και Προτάσεις Μεταολυμπιακής Αξιοποίησης Αθλητικών Υποδομών

169

Είναι γνωστό ότι το Στάδιο Καραϊσκάκη θα αποτελέσει τη νέα έδρα του Ολυμπιακού

Σ.Φ.Π. και προτείνεται η χρησιμοποίησή του ως έδρα και άλλων ποδοσφαιρικών σωματείων

της περιοχής, όπως είναι ο Εθνικός. Θα μπορούσαν, επίσης, να στεγαστούν τα γραφεία

αθλητικών ομίλων και λοιπών αθλητικών φορέων.

Ο περιβάλλον χώρος προσφέρεται για τη δημιουργία υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων,

όπως γήπεδα καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης και ποδοσφαίρου 5Χ5. Ο χώρος κάτω από

τις κερκίδες, θα μπορούσε να διαμορφωθεί έτσι, ώστε να λειτουργήσει γυμναστήριο,

προσβάσιμο από το κοινό, το οποίο θα περιλαμβάνει αίθουσες με βάρη, όργανα

γυμναστικής, αίθουσες για εκμάθηση πολεμικών τεχνών και χορών, καθώς και αίθουσα για

αθλήματα κλειστού χώρου, όπως επιτραπεζια αντισφαίριση, χειροσφαίριση και ποδόσφαιρο

σάλας.

Περνώντας στην εμπορική/επιχειρηματική αξιοποίηση του Σταδίου, αυτή προβλέπεται να

γίνει κατά τον καλύτερο τρόπο από τους ιδιώτες ιδιοκτήτες του χώρου και δεν θεωρείται

σκόπιμο να προταθεί οποιαδήποτε εναλλακτική χρήση στο πλαίσιο της παρούσης μελέτης.

Καυταντζόγλειο Στάδιο (Θεσσαλονίκη)

Περιγραφή Έργου

Το Καυτατζόγλειο Στάδιο θα ανακαινιστεί πλήρως, προκειμένου να ανταποκριθεί στις

απαιτήσεις των Ολυμπιακών προδιαγραφών. Το καλοκαίρι του 2004, θα φιλοξενήσει στις

εγκαταστάσεις του, τους προκριματικούς του ποδοσφαίρου και θα έχει τη δυνατότητα

υποδοχής 30.000 θεατών. Εκτός από το κυρίως γήπεδο θα διαθέτει βοηθητικούς χώρους για

την εξυπηρέτηση των αθλητών, του κοινού, των επισήμων και των εκπροσώπων Τύπου.

Εκτιμήσεις για την Μεταολυμπιακή Χρήση

Μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, το Καυτατζόγλειο θα έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει

μια πλειάδα αθλημάτων. Συγκεκριμένα, στις εγκαταστάσεις του προβλέπεται η διεξαγωγή

σχολικών και τοπικών αγώνων, πανελλήνιων πρωταθλημάτων και διεθνών συναντήσεων

ποδοσφαίρου, στίβου, πάλης, τζούντο, τάε κβο ντο, γυμναστικής, άρσης βαρών και πολλών

άλλων αθλημάτων. Για τα αθλήματα αυτά, θα υπάρχουν τα γήπεδα ποδοσφαίρου, αλλά και

κλειστές αίθουσες που θα διαμορφωθούν κατάλληλα κάτω από τις εξέδρες. Επίσης,

προτείνεται να είναι στη διάθεση του κοινού ικανοποιητικός αριθμός υπαίθριων

εγκαταστάσεων για καλαθοσφαίριση, ποδόσφαιρο 5Χ5, τένις, τρέξιμο και άλλα δημοφιλή

αθλήματα. Το Καυταντζόγλειο προβλέπεται να αποτελέσει την έδρα αθλητικών συλλόγων

και σωματείων για τα παραπάνω αθλήματα, καθώς και επαγγελματικών ποδοσφαιρικών

συλλόγων, όπως ο Ηρακλής Θεσσαλονίκης. Η συνύπαρξη ερασιτεχνικού και

επαγγελματικού αθλητισμού και η ανάπτυξη μεγάλου αριθμού αθλημάτων θα προσδώσει

στο στάδιο το χαρακτήρα ενός αθλητικού πόλου υπερτοπικής εμβέλειας για όλη την περιοχή

της Βόρειας Ελλάδας.

Ωστόσο, ένα σύγχρονο στάδιο μπορεί να διαδραματίσει πολλαπλό ρόλο μέσα σε μια τοπική

κοινωνία και να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο ενός συνολικότερου σχεδιασμού και για μη-

αθλητικούς σκοπούς. Μια τέτοια επιλογή θα μεγιστοποιήσει τόσο τα οικονομικά οφέλη,

αφού θα δημιουργήσει πρόσθετες πηγές εσόδων, όσο και τα γενικότερα οφέλη για την πόλη

της Θεσσαλονίκης και την ευρύτερη περιοχή, αφού το στάδιο θα φιλοξενεί δραστηριότητες

που θα είναι επωφελείς και χρήσιμες για το κοινωνικό σύνολο. Εξάλλου, με τον τρόπο αυτό

γίνεται πιο ολοκληρωμένη αξιοποίηση των εγκαταστάσεων ακόμη και σε περιόδους που δεν

υπάρχει μεγάλη αθλητική δραστηριότητα.

Page 50: Κφάλαιο 4 Πριγραφή και Προά 0ις Μ 0αολυμπιακής Αξιοποίηης ... · αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και τους

Αναπτυξιακές Επιδράσεις των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004

170

Στην κατεύθυνση αυτή, λοιπόν, το Καυταντζόγλειο στάδιο προτείνεται να αποτελέσει χώρο

ψυχαγωγίας των κατοίκων και υποδοχής πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Ο αθλητισμός

μπορεί να συνδυαστεί με τη δημιουργία εγκαταστάσεων αναψυχής, όπως καφετέριες, χώροι

εστίασης, περιπάτου, οικογενειακής αναψυχής, παιδικές χαρές, εμπορικά καταστήματα (με

αθλητικά προϊόντα), υπαίθριο αμφιθέατρο και κινηματογράφο. Επίσης στο χώρο του

γηπέδου ποδοσφαίρου προτείνεται να διαμορφωθούν αίθουσες σεμιναρίων, τελετών,

πολιτιστικών εκδηλώσεων που θα φιλοξενούν διαρκώς ένα μεγάλο φάσμα εκδηλώσεων,

αυξάνοντας τη χρησιμότητα των εγκαταστάσεων του γηπέδου για την πόλη. Αλλά και σε

υπαίθριες εγκαταστάσεις, όπως το βοηθητικό γήπεδο ποδοσφαίρου μπορούν να

πραγματοποιηθούν σημαντικές πολιτιστικές εκδηλώσεις (φεστιβάλ, συναυλίες) και

εμπορικές εκθέσεις.

Εθνικό Στάδιο Πάτρας

Περιγραφή Έργου

Το Εθνικό Στάδιο Πάτρας, το οποίο είναι γνωστό και ως Παμπελοποννησιακό, προβλέπεται

να φιλοξενήσει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, τους προκριματικούς αγώνες

ποδοσφαίρου. Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιούνται εκτεταμένες εργασίες στον

περιβάλλοντα χώρο, ανακατασκευάζονται και αναβαθμίζονται οι κτιριακές εγκαταστάσεις

του. Αφού επεκταθούν οι ήδη υπάρχουσες κερκίδες, το στάδιο θα είναι σε θέση να υποδεχτεί

20.000 θεατές. Οι χώροι κάτω από τις κερκίδες προσαρμόζονται έτσι, ώστε να

εξυπηρετήσουν τους αθλητές, το κοινό, τους επισήμους και τους δημοσιογράφους. Το

κυρίως γήπεδο θα διαθέτει σκεπαστή εξέδρα και προβλέπεται η διαμόρφωση χώρων

προπόνησης και για άλλα αθλήματα.

Εκτιμήσεις για την Μεταολυμπιακή Χρήση

Μετά την ολοκλήρωση των Ολυμπιακών Αγώνων, προβλέπεται η χρησιμοποίηση του

Σταδίου της Πάτρας ως έδρας της Παναχαϊκής, όπως συνέβαινε και πριν τους Αγώνες, αλλά

και ως έδρας αθλητικών ποδοσφαιρικών σωματείων, αθλητικών σωματείων άλλων

αθλημάτων, οργανισμών άθλησης δήμων και άλλων αθλητικών φορέων. Ακόμη, οι

εγκαταστάσεις του Σταδίου προσφέρονται για τη διεξαγωγή αγώνων τοπικού, περιφερειακού

χαρακτήρα, αλλά και για τη διεξαγωγή αγώνων πανελλήνιων πρωταθλημάτων και διεθνών

αναμετρήσεων

Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα διαμόρφωσης κλειστού γυμναστηρίου για αθλήματα

κλειστού χώρου, όπως χειροσφαίριση, ποδόσφαιρο σάλας, πετοσφαίριση, ενόργανη και

ρυθμική γυμναστική, πάλη, τζούντο, παγκράτιο. Προτείνεται, ακόμα, η λειτουργία κλειστού

γυμναστηρίου, στο οποίο θα μπορεί να έχει πρόσβαση και το κοινό και να περιλαμβάνει

αίθουσες με βάρη και όργανα γυμναστικής. Ο περιβάλλον χώρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί

για τη διαμόρφωση υπαίθριων εγκαταστάσεων άθλησης, όπως γήπεδα καλαθοσφαίρισης και

ποδοσφαίρου 5Χ5.

Προτείνεται, επίσης, η λειτουργία αναψυκτηρίων στις κερκίδες και στους υπαίθριους

χώρους, η λειτουργία εμπορικών καταστημάτων με αθλητικό εξοπλισμό, η δημιουργία

ειδικά διαμορφωμένης ζώνης για αναψυχή, καθώς και ο ορισμός ζώνης πεζοπορίας.

Στους κλειστούς χώρους του Σταδίου, είναι εφικτή η διαμόρφωση αίθουσας τελετών για

βραβεύσεις, δεξιώσεις και επιχειρηματικές εκδηλώσεις, ενώ η αίθουσα τύπου θα μπορούσε

Page 51: Κφάλαιο 4 Πριγραφή και Προά 0ις Μ 0αολυμπιακής Αξιοποίηης ... · αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και τους

Κεφάλαιο 4: Περιγραφή και Προτάσεις Μεταολυμπιακής Αξιοποίησης Αθλητικών Υποδομών

171

να μετατραπεί σε αίθουσα σεμιναρίων με δικαίωμα χρήσης από αθλητικά σωματεία,

αθλητικούς φορείς και επιχειρήσεις.

Το κυρίως γήπεδο και οι υπαίθριοι χώροι ενδείκνυνται για τη διοργάνωση και φιλοξενία

πολιτιστικών εκδηλώσεων, όπως συναυλιών, φεστιβάλ και περιοδευόντων θεαμάτων. Η

αίθουσα τελετών και το γυμναστήριο προσφέρονται για διεξαγωγή πολιτιστικών

εκδηλώσεων κλειστού τύπου, όπως προβολών, παρουσιάσεων και θεατρικών παραστάσεων.

Πανθεσσαλικό Στάδιο (Νέα Ιωνία Βόλου)

Περιγραφή Έργου

Το έργο αφορά στην ανακατασκευή του Εθνικού Σταδίου Νέας Ιωνίας Βόλου. Το καλοκαίρι

του 2004, το Στάδιο θα φιλοξενήσει τους προκριματικούς αγώνες ποδοσφαίρου. Το

Πανθεσσαλικό στάδιο θα έχει χωρητικότητα 22.000 θέσεων, η οποία θα διατηρηθεί και

μεταολυμπιακά. Το κυρίως γήπεδο θα διαθέτει σκεπαστή εξέδρα και προβλέπεται η

διαμόρφωση βοηθητικών χώρων και χώρων προπόνησης για άλλα αθλήματα.

Εκτιμήσεις για τη Μεταολυμπιακή Χρήση

Στη μεταολυμπιακή φάση, προβλέπεται η χρησιμοποίηση του σταδίου ως έδρας

επαγγελματικών ποδοσφαιρικών σωματείων της Μαγνησίας, όπως της Νίκης Βόλου και του

Ολυμπιακού Βόλου. Πέρα από τον κύριο αγωνιστικό χώρο θα υπάρχει βοηθητικό γήπεδο και

άλλες υποστηρικτικές εγκαταστάσεις. Όπως ισχύει και για τα υπόλοιπα περιφερειακά γήπεδα

ποδοσφαίρου που κατασκευάζονται για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, το

Πανθεσσαλικό θα καλύπτει τις προδιαγραφές φιλοξενίας αθλητικών διοργανώσεων σε

ευρωπαϊκό επίπεδο ή αγώνες των εθνικών ομάδων και φυσικά αγώνων των εθνικών

πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου και τοπικών αγώνων.

Στο Πανθεσσαλικό Στάδιο θα δημιουργηθούν οι απαραίτητες υποδομές για τη φιλοξενία και

άλλων αθλημάτων και προτείνεται η συμπλήρωση των κτιριακών εγκαταστάσεών του έτσι

ώστε να συγκεντρώσει όσο το δυνατόν περισσότερα αγωνίσματα και να αποτελέσει πόλο

ανάπτυξης του αθλητισμού στην περιφέρεια της Θεσσαλίας. Πρώτα από όλα, προβλέπεται η

δημιουργία υποδομών για τον ανοικτό στίβο οι οποίες θα αξιοποιηθούν από τοπικούς

γυμναστικούς συλλόγους και θα φιλοξενήσουν αγώνες με τοπική και περιφερειακή εμβέλεια.

Προτείνεται επίσης η διοργάνωση μεγάλων αθλητικών συναντήσεων στίβου που θα

προσελκύουν αθλητές από όλη τη χώρα και το εξωτερικό, προκειμένου να γίνει πλήρης

αξιοποίηση των σύγχρονων υποδομών. Παράλληλα, με τη λειτουργία ανοικτών γηπέδων

5Χ5 και τμημάτων υποδομής και το ευρύ κοινό θα μπορεί να ασχολείται με το άθλημα του

ποδοσφαίρου.

Προτείνεται, επίσης, η διαμόρφωση κλειστού γυμναστηρίου πολλαπλών χρήσεων με μία

κεντρική αίθουσα για αθλήματα κλειστού χώρου, όπως χειροσφαίριση, καλαθοσφαίριση,

πετοσφαίριση και ποδόσφαιρο σάλας και μία για γυμναστική, βάρη, πάλη κ.λπ. Η πρώτη

αίθουσα θα είναι κυρίως στη διάθεση ομάδων της περιοχής, ενώ η δεύτερη θα λειτουργεί ως

γυμναστήριο για το κοινό. Στους χώρους αυτούς θα λειτουργούν προγράμματα εκμάθησης

των αθλημάτων και θα φιλοξενείται μεγάλος αριθμός αθλητικών συναντήσεων.

Προβλέπεται, επίσης, η λειτουργία κολυμβητικού κέντρου, που θα φιλοξενήσει τα τμήματα

ναυτικών ομίλων και θα στεγάσει προγράμματα μαζικής άθλησης για τους κατοίκους της

Page 52: Κφάλαιο 4 Πριγραφή και Προά 0ις Μ 0αολυμπιακής Αξιοποίηης ... · αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και τους

Αναπτυξιακές Επιδράσεις των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004

172

περιοχής. Τέλος, για τους υπαίθριους χώρους, προτείνεται η διαμόρφωση ανοιχτών

εγκαταστάσεων άθλησης, όπως γήπεδα καλαθοσφαίρισης και ποδοσφαίρου 5Χ5.

Πέρα από αυτές τις προβλεπόμενες και προτεινόμενες χρήσεις, το Πανθεσσαλικό Στάδιο

μπορεί να αποτελέσει χώρο αναψυχής των κατοίκων της περιοχής και μέσα από άλλες

δραστηριότητες. Πρώτα από όλα, προτείνεται η λειτουργία εστιατορίων και καφετεριών

τόσο στο γήπεδο (κερκίδες) όσο και υπαίθριων χώρων εστίασης, περιπάτου και διασκέδασης

των μικρών ηλικιών (παιδική χαρά). Επίσης, προτείνεται η δημιουργία μιας αίθουσας που θα

φιλοξενεί πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις στο χώρο κάτω από τις κερκίδες του

γηπέδου, η οποία θα διατίθεται σε πολιτιστικούς συλλόγους, συλλογικούς φορείς, ιδιώτες για

δεξιώσεις, εορτασμούς, παραστάσεις κλπ. Τέλος, τόσο οι ανοικτές εγκαταστάσεις (δύο

γήπεδα ποδοσφαίρου) όσο και το κλειστό στάδιο που προτείνεται να δημιουργηθεί θα

μπορούν να φιλοξενήσουν μεγάλο αριθμό πολιτιστικών εκδηλώσεων με υπερτοπική

εμβέλεια, όπως μεγάλες συναυλίες, φεστιβάλ, θεατρικές παραστάσεις κλπ.

Τέλος, το στάδιο μπορεί να έχει γενικότερη εμπορική και επιχειρηματική αξιοποίηση. Πέρα

από τη λειτουργία χώρων εστίασης που θα παραχωρηθούν πιθανόν σε ιδιώτες, προτείνεται η

λειτουργία εμπορικών καταστημάτων για την πώληση αθλητικού εξοπλισμού και ρουχισμού

αλλά και αναμνηστικών των ομάδων που θα αγωνίζονται στο γήπεδο. Παράλληλα, η

επιχειρηματική κοινότητα της περιοχής, αλλά και άλλοι φορείς, θα μπορούν να

χρησιμοποιήσουν τις αίθουσες συνεδριάσεων που προτείνεται να διαμορφωθούν στις

εγκαταστάσεις του γηπέδου για σεμινάρια και συναντήσεις.

Παγκρήτιο Στάδιο (Ηράκλειο)

Περιγραφή Έργου

Το έργο αφορά στην κατασκευή καινούριου σταδίου, χωρητικότητας 33.000 θέσεων,

προκειμένου να φιλοξενηθούν οι προκριματικοί αγώνες ποδοσφαίρου των Ολυμπιακών

Αγώνων του 2004. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο αθλητικό συγκρότημα υπερτοπικής και

περιφερειακής εμβέλειας, στις εγκαταστάσεις του οποίου θα υπάρχει το κεντρικό γήπεδο, το

οποίο θα διαθέτει σκεπαστή εξέδρα και βοηθητικούς χώρους για την εξυπηρέτηση των

αθλητών, του κοινού, των επισήμων και των εκπροσώπων των Μέσων Μαζικής

Ενημέρωσης. Στο κυρίως γήπεδο θα κατασκευαστούν οι υποδομές και για την διεξαγωγή

αθλημάτων ανοικτού στίβου (ταρτάν, βαλβίδες ρίψεων κ.λπ). Προβλέπεται, επίσης, η

διαμόρφωση χώρων προπόνησης για το ποδόσφαιρο, το στίβο και χώροι άθλησης του κοινού

για άλλα αθλήματα, όπως κολυμβητήριο και υπαίθρια γήπεδα καλαθοσφαίρισης κλπ.

Εκτιμήσεις για τη Μεταολυμπιακή Χρήση

Μετά την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων, το Παγκρήτιο στάδιο προβλέπεται να

διαδραματίσει πρωταρχικό ρόλο στην αθλητική δραστηριότητα του νησιού της Κρήτης και

να φιλοξενήσει σημαντικές διοργανώσεις και αναμετρήσεις σε διάφορα αθλήματα. Όσον

αφορά στο γήπεδο ποδοσφαίρου, προβλέπεται η χρησιμοποίηση του Σταδίου ως έδρας

ποδοσφαιρικών ομάδων επαγγελματικών κατηγοριών από την Κρήτη, όπως ο ΟΦΗ, ο Άγιος

Νικόλαος, ο Εργοτέλης κ.λπ. Οι εγκαταστάσεις του Σταδίου θα πληρούν τις προδιαγραφές

για τη διεξαγωγή αγώνων των πανελλήνιων πρωταθλημάτων όλων των κατηγοριών, αλλά

και αναμετρήσεων για ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Επίσης, το γήπεδο ενδείκνυται για τη

φιλοξενία αγώνων των εθνικών συγκροτημάτων ποδοσφαίρου (φιλικοί και επίσημοι

αγώνες), σύμφωνα με την πρακτική που ακολουθείται τα τελευταία χρόνια από την Ε.Π.Ο.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο συγκρότημα του σταδίου θα λειτουργεί βοηθητικό γήπεδο

για τις προπονήσεις των ομάδων και οι γενικότερες υποδομές θα βρίσκονται σε πολύ υψηλό

επίπεδο.

Page 53: Κφάλαιο 4 Πριγραφή και Προά 0ις Μ 0αολυμπιακής Αξιοποίηης ... · αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και τους

Κεφάλαιο 4: Περιγραφή και Προτάσεις Μεταολυμπιακής Αξιοποίησης Αθλητικών Υποδομών

173

Το Στάδιο θα μπορεί επίσης να φιλοξενεί και διοργανώσεις στίβου σε όλα τα επίπεδα, από

τοπικούς και περιφερειακούς αγώνες μέχρι διεθνείς συναντήσεις. Προτείνεται να

πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του σταδίου οι διεθνείς αγώνες «Βενιζέλεια» και

«Βαρδινογιάννεια». Πρόκειται για τις μεγαλύτερες διοργανώσεις που αφορούν στον ανοικτό

στίβο στην Κρήτη, και η διεξαγωγή τους σε ένα σύγχρονο γήπεδο με πλήρεις εγκαταστάσεις

θα αναβαθμίσει το επίπεδο των αγώνων, τις επιδόσεις των διαγωνιζόμενων και το

ενδιαφέρον τον αθλητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Πέρα από το ποδόσφαιρο και το στίβο, προτείνεται η λειτουργία κλειστού γυμναστηρίου

πολλαπλών χρήσεων για το κοινό και για αθλητικά σωματεία της περιοχής. Στο χώρο αυτό

θα φιλοξενούνται αθλήματα κλειστού χώρου, όπως η χειροσφαίριση, το ποδόσφαιρο σάλας,

η ενόργανη και η ρυθμική γυμναστική, η πάλη, το τζούντο, η ξιφασκία, η επιτραπέζια

αντισφαίριση κλπ. Στις εγκαταστάσεις αυτές θα είναι δυνατή η διεξαγωγή σχολικών αγώνων,

αγώνων τοπικού, περιφερειακού χαρακτήρα, αγώνων πανελλήνιων πρωταθλημάτων και

διεθνών αναμετρήσεων για τα προαναφερθέντα αθλήματα, καθώς και η εγκατάσταση των

αθλητικών σωματείων (έδρα) αυτών των αθλημάτων, οργανισμών άθλησης δήμων και

άλλων αθλητικών φορέων.

Αντίστοιχες χρήσεις σχετικά με τα αγωνίσματα του υγρού στίβου (κολύμβηση,

υδατοσφαίριση, καταδύσεις) θα έχει και το κολυμβητήριο που προβλέπεται να

κατασκευαστεί.

Επίσης, προβλέπεται η διαμόρφωση ανοιχτών εγκαταστάσεων άθλησης, όπως γήπεδα

καλαθοσφαίρισης και ποδοσφαίρου 5Χ5, τα οποία θα είναι στη διάθεση του κοινού. Λόγω

της εγγύτητας του γηπέδου στην παραλία, προτείνεται η διαμόρφωση χώρων άθλησης για

αγωνίσματα που σχετίζονται με την παραλία, όπως το βόλεϊ ή το ποδόσφαιρο παραλίας και η

λειτουργία προγραμμάτων εκμάθησης θαλάσσιων αθλημάτων.

Πέρα από τις αθλητικές χρήσεις, οι οποίες είναι σε μεγάλο βαθμό δεδομένες, το Στάδιο θα

πρέπει να συγκεντρώνει πολύπλευρη δραστηριότητα, προκειμένου να γίνεται πληρέστερη

αξιοποίηση των εγκαταστάσεών του και να είναι περισσότερο προσοδοφόρο. Επιπλέον, πέρα

από την οικονομική πτυχή της λειτουργίας του Παγκρήτιου Σταδίου, η φιλοξενία άλλων

δραστηριοτήτων για τους κατοίκους της περιοχής θα αυξήσει τα οφέλη για την τοπική

κοινωνία.

Πιο συγκεκριμένα, λοιπόν, προτείνεται πρώτα από όλα η διαμόρφωση αιθουσών για

διάφορες χρήσεις στους χώρους κάτω από τις κερκίδες του σταδίου. Στους χώρους αυτούς

προτείνεται να λειτουργήσει πρώτα από όλα μία αίθουσα τελετών. Επίσης προτείνεται να

λειτουργήσει χώρος εστίασης που θα εξυπηρετεί τους επίσημους καλεσμένους (VIP) στις

αθλητικές εκδηλώσεις και το υπόλοιπο διάστημα θα είναι ανοικτός στο κοινό. Παράλληλα,

μπορεί να λειτουργήσει εμπορικό κατάστημα με αθλητικά προϊόντα για λογαριασμό κάποιας

ομάδας ποδοσφαίρου («μπουτίκ» ΠΑΕ ΟΦΗ). Τέλος, η λειτουργία μίας αίθουσας

σεμιναρίων θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από αθλητικά σωματεία, αθλητικούς και

συλλογικούς φορείς και επιχειρήσεις της περιοχής και να αποτελέσει πρόσθετη πηγή

άντλησης πόρων.

Παράλληλα, το Παγκρήτιο Στάδιο ενδείκνυται για τη διοργάνωση μεγάλων πολιτιστικών και

εμπορικών εκδηλώσεων. Για το σκοπό αυτό μπορούν να χρησιμοποιηθούν το κύριο γήπεδο,

το βοηθητικό του ποδοσφαίρου και το κλειστό γυμναστήριο. Οι χώροι αυτοί θα καλύψουν

τις ανάγκες υποδοχής πολιτιστικών εκδηλώσεων, όπως συναυλιών, φεστιβάλ, περιοδευόντων

θεαμάτων, προβολών, παρουσιάσεων, μουσικοχορευτικών και θεατρικών παραστάσεων.

Page 54: Κφάλαιο 4 Πριγραφή και Προά 0ις Μ 0αολυμπιακής Αξιοποίηης ... · αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και τους

Αναπτυξιακές Επιδράσεις των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004

174

4.3.16. Ολυμπιακό Χωριό

Περιγραφή Έργου

Το Ολυμπιακό Χωριό των 28ων

Ολυμπιακών Αγώνων κατασκευάζεται κοντά στους

πρόποδες της Πάρνηθας, στην περιοχή Λεκάνες, στη θέση Πάτημα Δήμογλη του Δήμου

Αχαρνών Αττικής και σε συνολική έκταση 1.240 στρεμμάτων. Το οικόπεδο, που αποτελεί το

χώρο υποδοχής των έργων για την κατασκευή του Ολυμπιακού Χωριού απαλλοτριώθηκε

υπέρ και με δαπάνες του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ), στον οποίο και ανήκει

κατά κυριότητα.

Πρόκειται για το πιο σύνθετο και πολύπλοκο κατασκευαστικό έργο των Ολυμπιακών

Αγώνων του 2004. Η κατασκευή του βασίζεται στις αρχές του βιοκλιματικού και

ενεργειακού σχεδιασμού, με προδιαγραφές για την επίτευξη βελτιωμένου μικροκλίματος και

εξοικονόμηση ενέργειας.

Στόχος του έργου είναι η κατασκευή του οικισμού που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση

των αθλητικών αποστολών στους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας.

Το Ολυμπιακό Χωριό θα φιλοξενήσει 16.000 αθλητές και συνοδούς ομάδων κατά τη

διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων και 6.000 αθλητές και συνοδούς ομάδων κατά τη

διάρκεια των Παραολυμπιακών Αγώνων. Το Ολυμπιακό Χωριό, σύμφωνα με τις απαιτήσεις

της Ολυμπιακής του χρήσης, αναπτύσσεται σε δύο βασικές ζώνες, σε ότι αφορά ζητήματα

ασφάλειας και διαπίστευσης:

Ζώνη 1: Ζώνη Κατοικίας

Η ζώνη κατοικίας, όπως αυτή ορίζεται στην Πολεοδομική Μελέτη, περιλαμβάνει όλες τις

απαιτούμενες κατοικίες και συγκεκριμένα 366 κτίρια 19 διαφορετικών αρχιτεκτονικών

τύπων, δύο, τριών και τεσσάρων ορόφων, με 2.292 διαμερίσματα, τα οποία κατά τους

Ολυμπιακούς Αγώνες, θα εξασφαλίσουν 8.895 δωμάτια αθλητών.

Η ζώνη κατοικίας περιλαμβάνει, επίσης, πολλές κοινόχρηστες λειτουργίες, όπως κέντρο

ανάπαυσης και αναψυχής, θρησκευτικό κέντρο, χώρους εστίασης και προπονητικές

εγκαταστάσεις.

Για την ολοκληρωμένη και αυτοτελή λειτουργία του οικισμού, τόσο κατά τη διάρκεια των

αγώνων όσο και μεταολυμπιακά, προβλέπεται η δημιουργία πλήρως εξοπλισμένου

Υγειονομικού Σταθμού-Πολυκλινικής, αθλητικών εγκαταστάσεων 30.000 τ.μ., καθώς και

κοινόχρηστων και κοινωφελών κτιρίων 80.000 τ.μ., όπως σχολείων, παιδικών σταθμών και

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Η Πολυκλινική του Ολυμπιακού Χωριού προγραμματίζεται να καλύψει πλήρως τις ανάγκες

των αθλητών και φιλοξενούμενων στις εγκαταστάσεις του, στο επίπεδο παροχής

πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας και στην πραγματοποίηση εξειδικευμένων διαγνωστικών

και εργαστηριακών ελέγχων. Η συνολική επιφάνεια του κτιρίου είναι 5.000 τ.μ. Κατά την

περίοδο διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων, η Πολυκλινική θα ενισχυθεί με Μαγνητικό

και Αξονικό Τομογράφο, που θα διατεθεί από το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Στο βόρειο τμήμα της έκτασης του Ολυμπιακού Χωριού, προβλέπεται η κατασκευή

κλειστού γυμναστηρίου 3.000 τ.μ., κολυμβητηρίου, στίβου, χώρου ρίψεων, γηπέδου

καλαθοσφαίρισης, γηπέδου πετοσφαίρισης και αντισφαίρισης.

Page 55: Κφάλαιο 4 Πριγραφή και Προά 0ις Μ 0αολυμπιακής Αξιοποίηης ... · αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και τους

Κεφάλαιο 4: Περιγραφή και Προτάσεις Μεταολυμπιακής Αξιοποίησης Αθλητικών Υποδομών

175

Η ζώνη πρασίνου περιλαμβάνει τη διαμόρφωση πάρκων και πεζοδρόμων σε έκταση 184

στρεμμάτων, που αντιστοιχεί στο 15% της συνολικής έκτασης του Ολυμπιακού Χωριού.

Η συνολική επιφάνεια των οικοδομικών τετραγώνων ανέρχεται σε 428 στρέμματα, που

αντιστοιχεί στο 34% της συνολικής επιφάνειας. Η καλυπτόμενη επιφάνεια ανέρχεται σε 100

στρέμματα, ενώ τα υπόλοιπα 328 στρέμματα περιλαμβάνουν υπαίθριους χώρους και χώρους

πρασίνου.

Ζώνη 2: Διεθνής Ζώνη

Η «Διεθνής Ζώνη» της Ολυμπιακής Χρήσης, που τοποθετείται στην περιοχή του

«Πολεοδομικού Κέντρου» της μεταολυμπιακής χρήσης, περιλαμβάνει λειτουργίες, όπως

Κυρία Είσοδος, Εμπορικό Κέντρο, Ολυμπιακό Μουσείο, Κτίριο Διοίκησης, Κέντρο

Αναψυχής και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων, εστιατόρια, κτίρια και γραφεία διαφόρων

εξυπηρετήσεων.

Η συνολική επιφάνεια των οικοδομικών τετραγώνων ανέρχεται σε 165 στρέμματα, που

αντιστοιχεί σε ποσοστό 16% της συνολικής έκτασης. Από αυτά, η καλυπτόμενη επιφάνεια

αφορά 43 στρέμματα, ενώ το υπόλοιπο των 122 στρεμμάτων θα περιλαμβάνει χώρους

πρασίνου, πλατείες και πεζοδρόμους.

Εκτιμήσεις για την Μεταολυμπιακή Χρήση

Στους οικοδομήσιμους χώρους της Ζώνης Κατοικίας καθορίζονται οι εξής χρήσεις γης1:

κατοικία,

εμπορικά καταστήματα (με εξαίρεση τις υπεραγορές και τα πολυκαταστήματα),

εστιατόρια,

αναψυκτήρια,

ξενοδοχεία μέχρι 100 κλινών και ξενώνες,

γραφεία τραπεζών, ασφαλιστικών εταιριών και κοινωφελών οργανισμών,

κτίρια εκπαίδευσης,

θρησκευτικοί χώροι,

κτίρια κοινωνικής πρόνοιας,

πρατήρια βενζίνης,

αθλητικές εγκαταστάσεις,

κτίρια και γήπεδα στάθμευσης,

πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις και

επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης, όπως αρτοποιία και ζαχαροπλαστική.

Στους οικοδομήσιμους χώρους του Πολεοδομικού Κέντρου ορίζονται οι εξής χρήσεις γης2:

ξενώνες, ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις,

εμπορικά καταστήματα,

γραφεία τραπεζών, ασφαλιστικών εταιριών και κοινωφελών οργανισμών

κτίρια διοίκησης,

εστιατόρια,

αναψυκτήρια,

1 Άρθρο 3 του Π.Δ. 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 216Δ’) ‘Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης’.

2 Άρθρο 4 του Π.Δ. 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 216Δ’) ‘Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης’.

Page 56: Κφάλαιο 4 Πριγραφή και Προά 0ις Μ 0αολυμπιακής Αξιοποίηης ... · αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και τους

Αναπτυξιακές Επιδράσεις των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004

176

κέντρα διασκέδασης και αναψυχής,

χώροι συνάθροισης κοινού,

πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις,

κτίρια εκπαίδευσης,

κτίρια κοινωνικής πρόνοιας-κτίρια και γήπεδα στάθμευσης,

πρατήρια βενζίνης,

εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων και

εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών.

Το νομοθετικό πλαίσιο ορίζει ορισμένες εξαιρέσεις όσον αφορά τις προβλεπόμενες χρήσεις

γης. Συγκεκριμένα, δεν επιτρέπεται η ανέγερση και κατασκευή κατοικιών, θρησκευτικών

χώρων, επαγγελματικών εργαστηρίων χαμηλής όχλησης και αθλητικών εγκαταστάσεων.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά οι προβλέψεις που υπάρχουν ήδη για τις δύο ζώνες

του Ολυμπιακού Χωριού καθώς και ορισμένες προτάσεις για πληρέστερη αξιοποίηση των

χώρων του.

Ζώνη 1: Ζώνη Κατοικίας

Στη μεταολυμπιακή φάση, η ζώνη της κατοικίας θα αποτελέσει πρότυπο οικισμό για την

κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των δικαιούχων του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας.

Η Υγειονομική Μονάδα του Ολυμπιακού Χωριού (Πολυκλινική) θα αξιοποιηθεί ως Κέντρο

Υγείας αστικού τύπου και πρότυπο διαγνωστικό κέντρο, προκειμένου να καλυφθούν οι

ανάγκες του οικισμού και της ευρύτερης περιοχής των Αχαρνών.

Στο πλαίσιο των περιορισμών δόμησης, υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης χώρων από

την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ανέγερσης 11 σχολείων (όλων των βαθμίδων) και παιδικών

σταθμών, εκκλησίας, κτιρίου διοίκησης, επαγγελματικών εργαστηρίων και εγκατάστασης

γραφείων, τραπεζών και κοινωφελών οργανισμών. Ο συνδυασμός εκπαιδευτικών,

διοικητικών και εμπορικών χρήσεων επιτρέπει την ολοκληρωμένη και αυτόνομη λειτουργία

του Χωριού. Με τον τρόπο αυτό το Ολυμπιακό Χωριό θα αποτελεί μια αυτόνομη οικιστική

ζώνη όπου θα καλύπτονται σε μεγάλο βαθμό οι καθημερινές ανάγκες των κατοίκων του.

Η αθλητική ζώνη, που προβλέπεται να δημιουργηθεί στη ζώνη κατοικίας, προσφέρεται

μεταολυμπιακά για πολυδιάστατη αθλητική αξιοποίηση. Για την εξυπηρέτηση των αθλητών

κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων θα κατασκευαστούν χώροι προπόνησης και

ειδικότερα κλειστό γυμναστήριο, κολυμβητήριο, στίβος, χώρος ρίψεων, γήπεδο

καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης και αντισφαίρισης. Οι εγκαταστάσεις αυτές θα μπορούν

μεταολυμπιακά να αποτελέσουν χώρο άθλησης του κοινού (με υπερτοπική εμβέλεια) αλλά

και χώρο διοργάνωσης μεγάλων αθλητικών εκδηλώσεων στα πλαίσια πανελληνίων

πρωταθλημάτων κλπ.

Ωστόσο, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρχει πρόσβαση του κοινού στις αθλητικές

εγκαταστάσεις, πέρα από τους επαγγελματίες αθλητές και τις ομάδες. Αυτό μπορεί να γίνει

είτε με τη λειτουργία προγραμμάτων εκμάθησης των αθλημάτων (ακαδημίες) και μαζικής

άθλησης είτε με τη δωρεάν χρήση κάποιων από τις υπαίθριες εγκαταστάσεις από τους

κατοίκους της περιοχής (π.χ. γήπεδα καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης, κολυμβητήριο).

Ενδεικτικά, στο κλειστό γυμναστήριο θα μπορούσαν να λειτουργήσουν αίθουσες για βάρη,

γυμναστική, πολεμικές τέχνες και άλλα αθλήματα.

Παράλληλα, στους υπαίθριους χώρους πρασίνου της Ζώνης, μπορεί να συνδυαστεί η

αθλητική δραστηριότητα με εγκαταστάσεις αναψυχής. Ειδικότερα, προτείνεται η

Page 57: Κφάλαιο 4 Πριγραφή και Προά 0ις Μ 0αολυμπιακής Αξιοποίηης ... · αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και τους

Κεφάλαιο 4: Περιγραφή και Προτάσεις Μεταολυμπιακής Αξιοποίησης Αθλητικών Υποδομών

177

διαμόρφωση διαδρομών πεζοπορίας και ποδηλασίας σε όλη τη ζώνη, όπου παράλληλα

προτείνεται η λειτουργία υπαίθριων κινηματογράφων και θεάτρων, η διαμόρφωση χώρων

οικογενειακής αναψυχής και η φιλοξενία υπαίθριων εμπορικών εκθέσεων και πολιτιστικών

εκδηλώσεων μικρής κλίμακας.

Όσον αφορά την πολιτιστική δραστηριότητα στη Ζώνη Κατοικίας, πέρα από τις υπαίθριες

εκδηλώσεις που αναφέραμε, προτείνεται η φιλοξενία μεγάλων πολιτιστικών εκδηλώσεων,

όπως θεατρικών παραστάσεων και συναυλιών, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού

Χωριού. Εξάλλου, στους υπαίθριους χώρους της ίδιας ζώνης, μπορούν να

πραγματοποιηθούν πολιτιστικές εκδηλώσεις μεγάλης κλίμακας, όπως μουσικά φεστιβάλ,

περιοδεύοντα θεάματα και τοπικά πανηγύρια.

Ζώνη 2: Ζώνη Πολεοδομικού Κέντρου

Το Πολεοδομικό Κέντρο (Διεθνής Ζώνη) προβλέπεται να αποτελέσει το εμπορικό κέντρο

της ευρύτερης περιοχής και πόλο ψυχαγωγίας με υπερτοπική σημασία. Στην περιοχή

επιτρέπεται μεταξύ άλλων η λειτουργία κέντρων διασκέδασης, μεγάλων εμπορικών

καταστημάτων, ξενοδοχείων κλπ. Η νομοθεσία, επομένως, αφήνει πολλά περιθώρια για τη

μεταολυμπιακή αξιοποίηση της Ζώνης και είναι σημαντικό να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα

στις διάφορες εναλλακτικές χρήσεις και πολύπλευρη ανταπόκριση στις ανάγκες των

κατοίκων του Χωριού και των Αχαρνών συνολικότερα. Πιο συγκεκριμένα οι εμπορικές

δραστηριότητες θα πρέπει να συμπληρώνονται από πολιτιστικές εκδηλώσεις, συνεδριακές

χρήσεις και άλλες δραστηριότητες. Με τον τρόπο αυτό θα μεγιστοποιηθεί το όφελος για τους

κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.

Αναλυτικότερα, λοιπόν, όσον αφορά στην εμπορική ζώνη, προβλέπεται η λειτουργία

μεγάλου αριθμού εμπορικών καταστημάτων, υπεραγορών, πολυκαταστημάτων τα οποία θα

προσελκύσουν τον πληθυσμό της ευρύτερης ζώνης (δήμος Αχαρνών και όμοροι δήμοι).

Παράλληλα, στους χώρους αυτούς θα μπορούσαν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματίες και

εταιρίες παροχής υπηρεσιών έτσι ώστε να καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες των κατοίκων.

Τέλος, προτείνεται η αξιοποίηση των υπαίθριων χώρων για τη λειτουργία εμπορικών

εκθέσεων με υπερτοπικό χαρακτήρα σε ετήσια βάση.

Επίσης, προτείνεται να διαμορφωθεί ζώνη αναψυχής στην έκταση του Πολεοδομικού

Κέντρου, που θα περιλαμβάνει όχι μόνο κτιριακές εγκαταστάσεις αλλά και υπαίθριους

χώρους. Στη ζώνη αυτή μπορούν να λειτουργούν κινηματογράφοι, αναψυκτήρια, καφετέριες,

εστιατόρια, κέντρα διασκέδασης και ειδικά για τη θερινή περίοδο υπαίθρια θέατρα, θερινοί

κινηματογράφοι και χώροι υποδοχής συναυλιών ή άλλων μεγάλων θεαμάτων (π.χ. λούνα

παρκ).

Παράλληλα, στο Πολεοδομικό Κέντρο θα μπορούσε να λειτουργήσει ένα μεγάλο

πολιτιστικό – πνευματικό κέντρο, το οποίο θα πρωτοστατήσει στα πολιτιστικά δρώμενα της

ευρύτερης περιοχής και θα έχει υπερτοπική εμβέλεια. Το κέντρο αυτό προτείνεται να έχει

διαφορετικές αίθουσες για διαφορετικές χρήσεις και να υπάρχει ευελιξία έτσι ώστε να

μπορεί να φιλοξενήσει μεγάλο φάσμα εκδηλώσεων. Μεταξύ άλλων, αναφέρουμε τη

λειτουργία αίθουσας τελετών για δεξιώσεις, βραβεύσεις, εορτασμούς κλπ, τη δημιουργία

κλειστού αμφιθεάτρου για θεατρικές παραστάσεις, παρουσιάσεις και συναυλίες, τη

λειτουργία βιβλιοθήκης και τη δημιουργία μουσείου των Ολυμπιακών Αγώνων με τοπικό

χαρακτήρα όπου θα δοθεί έμφαση στη λειτουργία του Ολυμπιακού Χωριού την περίοδο των

Αγώνων. Παράλληλα, στο κέντρο θα μπορούσαν να λειτουργήσουν και αίθουσες

συνεδριάσεων, οι οποίες θα βρίσκονται στη διάθεση συλλογικών φορέων και επιχειρήσεων

για την πραγματοποίηση σεμιναρίων, συνεδρίων, γενικών συνελεύσεων κλπ.

Page 58: Κφάλαιο 4 Πριγραφή και Προά 0ις Μ 0αολυμπιακής Αξιοποίηης ... · αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και τους

Αναπτυξιακές Επιδράσεις των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004

178

4.3.17. Διεθνές Κέντρο Τύπου & Διεθνές Ραδιοτηλεοπτικό Κέντρο

Περιγραφή Έργου

Το Διεθνές Κέντρο Τύπου (MPC) και το Διεθνές Ραδιοτηλεοπτικό Κέντρο (IBC) βρίσκονται

δίπλα στο Ολυμπιακό Αθλητικό Συγκρότημα του ΟΑΚΑ και θα αποτελέσουν, κατά τη

διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, τη βάση των δημοσιογράφων του Γραπτού και

Ηλεκτρονικού Τύπου, καθώς και το κέντρο των ραδιοτηλεοπτικών επιχειρήσεων. Πρόκειται

για δύο συνεχόμενα κτίρια συνολικής έκτασης άνω των 110.000 τετραγωνικών μέτρων και

συνολικού προϋπολογισμού 192 εκατομμυρίων ευρώ.

Το Διεθνές Ραδιοτηλεοπτικό Κέντρο (IBC) της Αθήνας, το μεγαλύτερο που

δημιουργήθηκε ποτέ για τις ανάγκες κάλυψης Ολυμπιακών Αγώνων, θα αποτελέσει την έδρα

της Αθηναϊκής Ολυμπιακής Ραδιοτηλεοπτικής ΑΕ (ΑΟΒ), η οποία θα εγκαταστήσει τον

απαραίτητο εξοπλισμό και τις απαραίτητες τεχνικές υπηρεσίες της για τη ραδιοτηλεοπτική

κάλυψη των Αγώνων. Η Αθηναϊκή Ολυμπιακή Ραδιοτηλεοπτική θα έχει την ευθύνη του

συντονισμού των μεταδόσεων και της διανομής του σήματος στους ραδιοτηλεοπτικούς

φορείς. Οι εγκαταστάσεις της Αθηναϊκής Ολυμπιακής Ραδιοτηλεοπτικής θα καλύπτουν

συνολική έκταση 10.000 τ.μ.

Παράλληλα θα αποτελεί έδρα και άλλων δικαιούχων Ραδιοτηλεοπτικών Φορέων, οι οποίοι

θα έχουν τα δικαιώματα αναμετάδοσης των αγώνων σε όλο τον κόσμο. Οι τηλεοπτικοί και

ραδιοφωνικοί σταθμοί θα διαθέτουν ξεχωριστά στούντιο για την αναμετάδοση και την

κάλυψη των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Οι εγκαταστάσεις των Δικαιούχων

Ραδιοτηλεοπτικών Φορέων θα εκτείνονται σε 40.000 τ.μ.

Επίσης, το Διεθνές Ραδιοτηλεοπτικό Κέντρο (IBC) θα εξυπηρετήσει την Οργανωτική

Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων 2004, η οποία θα διατηρεί γραφεία στο κτίριο.

Τέλος, θα υπάρχουν χώροι για την εξυπηρέτηση των εργαζομένων στις εγκαταστάσεις αυτές,

όπως χώροι ενημέρωσης (briefing room), αίθουσες συνεδριάσεων και γραφεία, έκτασης

5.000 τ.μ., εγκαταστάσεις εστίασης και αναψυχής, έκτασης 3.000 τ.μ., ιατρικές υπηρεσίες,

εμπορικά καταστήματα, υπηρεσίες ταχυμεταφορών και δύο υπόγειοι χώροι στάθμευσης

2.500 οχημάτων.

Το κόστος του έργου θα ανέλθει σε 71 εκατομμύρια ευρώ. Το συνολικό συγκρότημα θα έχει

έκταση 60.000 τ.μ.

Το Διεθνές Κέντρο Τύπου (MPC) θα αποτελέσει το χώρο εγκατάστασης και υποστήριξης

5.500 διαπιστευμένων εκπροσώπων γραπτού και ηλεκτρονικού τύπου, καθώς και

φωτογράφων. Θα δημιουργηθούν αίθουσες εργασίας, αίθουσες συνεντεύξεων, γραφεία,

εργαστήρια και διάφοροι υποστηρικτικοί χώροι εστίασης και αναψυχής των δημοσιογράφων.

Παράλληλα, το Διεθνές Κέντρο Τύπου, κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων της

Αθήνας, θα στεγάσει τα γραφεία του Τμήματος Επικοινωνίας και Νέων Μέσων της ΔΟΕ και

θα φιλοξενήσει τη Διεύθυνση Υπηρεσιών Τύπου Αγώνων της ΟΕΟΑ 2004.

Πρόκειται για ένα σύνθετο κτίριο, που αποτελείται από το υπάρχον κτίριο του εκθεσιακού

φορέα HELEXPO και δύο νέα κτίρια τα οποία θα προστεθούν σε αυτό. Το συνολικό

συγκρότημα θα έχει 7 ορόφους και θα καλύπτει συνολική επιφάνεια 52.000 τμ.

Page 59: Κφάλαιο 4 Πριγραφή και Προά 0ις Μ 0αολυμπιακής Αξιοποίηης ... · αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και τους

Κεφάλαιο 4: Περιγραφή και Προτάσεις Μεταολυμπιακής Αξιοποίησης Αθλητικών Υποδομών

179

Εκτιμήσεις για την Μεταολυμπιακή Χρήση

Όσον αφορά στη μεταολυμπιακή αξιοποίηση των δύο συγκροτημάτων, δεν υπάρχουν

συγκεκριμένες προβλέψεις, παρά τις διάφορες εναλλακτικές προτάσεις που έχουν γίνει από

διάφορες πηγές (ημερήσιος τύπος κλπ).

Το Διεθνές Κέντρο Τύπου, και ειδικότερα τα δύο νέα κτίρια που θα κατασκευαστούν για τις

ανάγκες κάλυψης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 προβλέπεται να περάσει στη

διαχείριση του εκθεσιακού φορέα HELEXPO. Αυτή η προβλεπόμενη μεταολυμπιακή χρήση

ενδείκνυται από άποψη λειτουργικότητας, αφού και κατά τη διάρκεια των ΟΑ τα δύο αυτά

κτίρια θα αποτελούν ενιαίο συγκρότημα μαζί με το νέο εκθεσιακό χώρο της HELEXPO. Με

τον τρόπο αυτό, η δυναμικότητα του εκθεσιακού φορέα πολλαπλασιάζεται και

αναβαθμίζονται σημαντικά οι προοπτικές δραστηριοποίησής του στο μέλλον.

Ως προς το Διεθνές Ραδιοτηλεοπτικό Κέντρο (IBC), οι εκτιμήσεις για τη μεταολυμπιακή

χρήση είναι περισσότερο συγκεχυμένες και κατά καιρούς έχουν δει τη δημοσιότητα

διαφορετικά σενάρια αξιοποίησης του κτιρίου. Πάντως, το μεγάλο μέγεθος του κτιρίου,

αλλά και η δυνατότητα διαρρύθμισης του εσωτερικού σε πολλούς επιμέρους χώρους (θα

παραμείνει ως «κέλυφος» μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες) επιτρέπουν την επιλογή ανάμεσα

από μεγάλο φάσμα εναλλακτικών χρήσεων.

Το Διεθνές Ραδιοτηλεοπτικό Κέντρο (IBC), με έκταση 60.000 τετραγωνικών μέτρων,

βρίσκεται σε κομβικό σημείο επί της λεωφόρου Κηφισίας, σε περιοχή όπου υπάρχει μεγάλη

συγκέντρωση γραφείων επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών. Επομένως, σε περίπτωση που

επιλεχθεί η χρήση υποδοχής χώρων γραφείων αναμένεται να υπάρξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον

από τον επιχειρηματικό κόσμο και ιδιαίτερα από μεγάλες εταιρείες οι οποίες αντιμετωπίζουν

προβλήματα στέγασης σε μικρότερα κτίρια. Η πρόταση αυτή προσεγγίζει σε μεγάλο βαθμό

το σενάριο ιδιωτικής χρήσης της εγκατάστασης και είναι πιθανόν η πλέον προσοδοφόρα,

από την άλλη πλευρά, όμως, ανταποκρίνεται σε ανάγκη η οποία θα μπορούσε να καλυφθεί

και με άλλους τρόπους, σε αντίθεση με ορισμένες από τις υπόλοιπες προτεινόμενες

μεταολυμπιακές χρήσεις. Το μέγεθος του κτιρίου επιτρέπει και την εγκατάσταση δημόσιων

φορέων και οργανισμών.

Μια διαφορετική προοπτική μεταολυμπιακής αξιοποίησης του χώρου θα μπορούσε να

αποτελέσει η μετατροπή του σε συνεδριακό κέντρο. Η χώρα μας υστερεί σημαντικά σε

δυναμικότητα και γενικότερες υποδομές κάλυψης συνεδριακού τουρισμού και ειδικότερα η

περιοχή της πρωτεύουσας δεν διαθέτει συνεδριακό κέντρο εφάμιλλο των μεγάλων και

σύγχρονων εγκαταστάσεων που υπάρχουν σε άλλες πρωτεύουσες και μεγάλες πόλεις. Υπό

αυτό το πρίσμα, το κτίριο του Διεθνούς Ραδιοτηλεοπτικού Κέντρου θα μπορούσε να

μετατραπεί σε σύγχρονο συνεδριακό κέντρο διεθνούς εμβέλειας και να φιλοξενήσει

σημαντικές διοργανώσεις και μεγάλο αριθμό συνέδρων. Ωστόσο, αυτή η προτεινόμενη

χρήση θα πρέπει να εξεταστεί παράλληλα με τις προοπτικές δημιουργίας αντίστοιχου

συνεδριακού και εκθεσιακού χώρου στην περιοχή του Μητροπολιτικού Πάρκου Ελληνικού

μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004.

Στο πλαίσιο εξέτασης των εναλλακτικών χρήσεων θα πρέπει να σημειώσουμε ότι

προτείνεται η λειτουργία τηλεοπτικών studio στις εγκαταστάσεις του ΔΡΚ (IBC) και

μεταολυμπιακά. Με τον τρόπο αυτό θα αξιοποιηθούν οι τεχνολογικές υποδομές υψηλού

επιπέδου που θα εξυπηρετούν τα διεθνή και εγχώρια ΜΜΕ κατά την περίοδο των

Ολυμπιακών Αγώνων.

Page 60: Κφάλαιο 4 Πριγραφή και Προά 0ις Μ 0αολυμπιακής Αξιοποίηης ... · αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και τους

Αναπτυξιακές Επιδράσεις των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004

180

Από εκεί και έπειτα, το Διεθνές Ραδιοτηλεοπτικό Κέντρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί

μεταολυμπιακά και για άλλες χρήσεις, είτε είναι εμπορικές, εκθεσιακές ή πολιτιστικές.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στο κτίριο μπορεί να λειτουργήσει ένα μουσείο (π.χ. μουσείο

σύγχρονης τέχνης) ή μεγάλοι χώροι αναψυχής του κοινού (αίθουσες κινηματογράφων).

Με βάση αυτές τις εναλλακτικές επιλογές, προτείνεται ο συνδυασμός διαφορετικών χρήσεων

στο κτίριο του Διεθνούς Ραδιοτηλεοπτικού Κέντρου. Ένας τρόπος διαχωρισμού των

χρήσεων αυτών θα μπορούσε να γίνει με βάση τους ορόφους του κτιρίου. Με τον τρόπο

αυτό μπορεί να υπάρξει διαχωρισμός των λειτουργιών και ταυτόχρονα πολύπλευρη

αξιοποίηση του κτιρίου. Έτσι, ο ένας όροφος π.χ. μπορεί να αποτελεί χώρο γραφείων

επιχειρήσεων ή δημόσιων φορέων, ένας άλλος να στεγάσει μουσεία, πολιτιστικά κέντρα και

χώρους ψυχαγωγίας, ένας τρίτος τηλεοπτικά studio κλπ.

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο χώρος στάθμευσης του Διεθνούς Ραδιοτηλεοπτικού

Κέντρου θα εξυπηρετεί όχι μόνο το ίδιο το κτίριο, αλλά και τις αθλητικές εγκαταστάσεις του

ΟΑΚΑ καθώς και το ευρύτερο κοινό, και ιδιαίτερα τους χρήστες του σταθμού «Ειρήνη» του

ΗΣΑΠ.

4.3.18. Χωριά Τύπου

Περιγραφή Έργου

Χωριό Τύπου στην Πολυτεχνειούπολη

Το έργο αφορά στην κατασκευή ξενώνων 670 κλινών στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου,

το οποίο θα αποτελεί συγκρότημα ανεξάρτητων κατοικιών σε έκταση του Εθνικού

Μετσόβειου Πολυτεχνείου συνολικής επιφάνειας 67 στρεμμάτων. Κατά τη διάρκεια των

Ολυμπιακών Αγώνων οι εγκαταστάσεις αυτές θα καλύψουν τις στεγαστικές ανάγκες των

εκπροσώπων Τύπου και προσωπικού ασφαλείας.

Το κτιριακό συγκρότημα αποτελείται από 15 ενότητες ξενώνων που διαμορφώνουν τέσσερα

σύνολα κατοικιών, ένα συγκρότημα εστίασης και ψυχαγωγίας, το οποίο έχει ως κέντρο το

υπάρχον κτίριο και ένα συγκρότημα διοικητικών υπηρεσιών και υποδοχής. Σε επίκαιρες

θέσεις, βρίσκονται διάφορα καταστήματα κοινής ωφελείας, τα οποία προβλέπονται από το

κτιριολογικό πρόγραμμα. Βασικό κριτήριο για τη χωροθέτηση των παραπάνω οικοδομικών

ενοτήτων, αποτελεί η διατήρηση των δύο βασικών πνευμόνων υψηλού πρασίνου.

Επιπλέον, προβλέπονται έργα διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου του οικοπέδου,

συνολικής έκτασης 67.000 τ.μ., με τη δημιουργία εσωτερικών πεζοδρόμων και έργων

οδοποιίας.

Χωριό Τύπου στην Πανεπιστημιούπολη

Προβλέπεται η ανακατασκευή του υφιστάμενου κτιρίου των φοιτητικών εστιών, συνολικής

χωρητικότητας 700 κλινών, ενώ παράλληλα θα κατασκευαστεί και μια νέα φοιτητική εστία,

δυναμικότητας 200 κλινών. Το σύνολο των 900 κλινών αναμένεται να εξυπηρετήσει τους

δημοσιογράφους γραπτού και ηλεκτρονικού τύπου, που θα καλύψουν σε παγκόσμιο επίπεδο

τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Επίσης, θα διαμορφωθεί κατάλληλα ο υπαίθριος χώρος και θα

αναβαθμιστούν οι υφιστάμενες αθλητικές υποδομές του πανεπιστημιακού συγκροτήματος.

Page 61: Κφάλαιο 4 Πριγραφή και Προά 0ις Μ 0αολυμπιακής Αξιοποίηης ... · αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και τους

Κεφάλαιο 4: Περιγραφή και Προτάσεις Μεταολυμπιακής Αξιοποίησης Αθλητικών Υποδομών

181

Χωριό Τύπου ΣΕΛΕΤΕ

Πρόκειται για κατασκευή Χωριού Τύπου της ΣΕΛΕΤΕ, το οποίο προορίζεται να

εξυπηρετήσει 1.000 περίπου εκπροσώπους Τύπου. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή

κτιρίου 38.000 τ.μ. με υπόγειο, ισόγειο και 3 ορόφους και τη διαμόρφωση του

περιβάλλοντος χώρου, επιφάνειας 15 στρεμμάτων. Οι εγκαταστάσεις αυτές βρίσκονται σε

καίριο σημείο, λόγω εγγύτητας στο Ολυμπιακό Στάδιο(ΟΑΚΑ).

Χωριό Τύπου του ΟΤΕ

Προβλέπεται η ανέγερση 200 κατοικιών, συνολικής έκτασης 28.000 τ.μ., σε γήπεδο

ιδιοκτησίας του ΟΤΕ, έκτασης 121 στρεμμάτων. Οι κατοικίες θα φιλοξενήσουν περίπου

1.600 εκπροσώπους των ΜΜΕ, ενώ οι χώροι θα κατασκευαστούν με τις υψηλότερες

προδιαγραφές, ώστε να προσφέρουν όλες τις απαραίτητες ανέσεις και τεχνολογικές παροχές.

Το έργο κατασκευάζεται με ιδιωτικά κεφάλαια και δε χρηματοδοτείται από το Δημόσιο.

Χωριό Τύπου στον Άγιο Ανδρέα

Προκειμένου να δημιουργηθεί δημοσιογραφικό χωριό για τη φιλοξενία περίπου 4.000

εκπροσώπων του Τύπου, θα αξιοποιηθούν οι κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις, στο ΚΑΑΥ

Αγίου Ανδρέα και στο ΚΕΔΑ Ζούμπερι, καθώς και οι κατασκηνώσεις πολιτικών φορέων,

όπως του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης, Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και Υπουργείου

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι οποίες βρίσκονται στην περιοχή. Προβλέπεται η

επισκευή και βελτίωση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και η δημιουργία νέων, η

βελτίωση των δικτύων υποδομών, η αναβάθμιση των ηλεκτρομηχανολογικών

εγκαταστάσεων και διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου.

Χωριό Τύπου στο Μαρούσι

Το Χωριό Τύπου κατασκευάζεται στο Δήμο Αμαρουσίου, σε έκταση που ανήκει στο Δήμο,

τον ΟΕΚ και ιδιώτες. Οι κατοικίες κατασκευάζονται σε επιφάνεια 202.000 τ.μ. και

αναμένεται να φιλοξενήσουν περισσότερους από 1.600 δημοσιογράφους. Παράλληλα,

διαμορφώνεται μια μεγάλη ζώνη εμπορικών κέντρων και γραφείων. Η μέγιστη επιτρεπόμενη

δομήσιμη επιφάνεια και για τις δύο ζώνες ανέρχεται σε 70.000 τ.μ.

Χωριό Τύπου στην Αμυγδαλέζα

Οι εγκαταστάσεις του Χωριού Τύπου στην Αμυγδαλέζα, που ανήκουν στη δικαιοδοσία του

Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, αναμένεται να φιλοξενήσουν περίπου 1.000 εκπροσώπους

Τύπου, με μόνιμες εγκαταστάσεις και λυόμενα. Στα 300 στρέμματα της ιδιοκτησίας,

προβλέπεται η κατασκευή επτά κοιτώνων, με παράλληλη κατάλληλη διαμόρφωση του

περιβάλλοντος χώρου.

Εκτιμήσεις για την Μεταολυμπιακή Χρήση

Χωριό Τύπου στην Πολυτεχνειούπολη

Μετά την ολοκλήρωση των Ολυμπιακών Αγώνων, προβλέπεται η επιστροφή των

εγκαταστάσεων του Χωριού Τύπου στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, στο οποίο ανήκει η

περιοχή αυτή των παρεμβάσεων. Τα τέσσερα σύνολα κατοικιών που θα δημιουργηθούν

προβλέπεται να στεγάσουν 950 φοιτητές του Πολυτεχνείου και θα αποτελούν ουσιαστικά

μικρές γειτονιές, το κέντρο των οποίων θα περιλαμβάνει χώρους εστίασης και

αναψυκτηρίων, διοικητικές υπηρεσίες και καταστήματα κοινής ωφελείας.

Page 62: Κφάλαιο 4 Πριγραφή και Προά 0ις Μ 0αολυμπιακής Αξιοποίηης ... · αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και τους

Αναπτυξιακές Επιδράσεις των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004

182

Πέρα από αυτές τις εγκαταστάσεις που προβλέπονται, προτείνεται η συμπλήρωσή τους με

χώρους που θα επιτρέπουν τη λειτουργική αυτοτέλεια των εστιών και την πληρέστερη

εξυπηρέτηση των φοιτητών μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ειδικότερα προτείνεται η

δημιουργία χώρων ψυχαγωγίας των φοιτητών, όπως κινηματογράφος, αίθουσα για ποικίλες

πολιτιστικές εκδηλώσεις (θεατρικό εργαστήρι, εκθέσεις φωτογραφίας κλπ), υπαίθριο

αμφιθέατρο για φοιτητικές εκδηλώσεις κατά τους θερινούς μήνες κ.λπ. Με τον τρόπο αυτό

θα ενισχύεται η πολιτιστική δραστηριότητα του Πανεπιστημίου και θα εμπλουτίζονται οι

επιλογές διασκέδασης και αναψυχής των φοιτητών.

Επιπλέον, συμπληρωματικά προς τα γραφεία των οργανισμών κοινής ωφελείας που

προβλέπεται να υπάρχουν στο χώρο, προτείνεται να λειτουργήσει και μικρός αριθμός

εμπορικών επιχειρήσεων που θα εξυπηρετούν αποκλειστικά τους φοιτητές για τις

καθημερινές τους ανάγκες (ψιλικά, μίνι μάρκετ κλπ).

Τέλος, προτείνεται η κατασκευή μικρού γυμναστηρίου για τους φοιτητές του ΕΜΠ στους

χώρους των εστιών, που θα περιλαμβάνει αίθουσα με βάρη και όργανα γυμναστικής και

αίθουσα για πολεμικές τέχνες, η δημιουργία ανοιχτών γηπέδων καλαθοσφαίρισης,

πετοσφαίρισης και ποδοσφαίρου 5Χ5, καθώς και η διαμόρφωση ειδικών διαδρομών

ποδηλασίας, πεζοπορίας και jogging μέσα στις ζώνες πρασίνου που θα περιβάλλουν το

συγκρότημα.

Χωριό Τύπου στην Πανεπιστημιούπολη

Κατά τη μεταολυμπιακή περίοδο, οι εγκαταστάσεις του Χωριού Τύπου στην

Πανεπιστημιούπολη προβλέπεται να επιστραφούν στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο

Αθηνών ως χώροι φοιτητικών εστιών, που έχουν παραχωρηθεί για τη φιλοξενία των

εκπροσώπων Τύπου των Ολυμπιακών Αγώνων.

Όπως και στην περίπτωση της Πολυτεχνειούπολης, προτείνεται η δημιουργία ενός

ολοκληρωμένου και λειτουργικού οικιστικού χώρου που θα εξυπηρετεί πολύπλευρα τους

φοιτητές των εστιών. Έτσι, πέρα από την προβλεπόμενη λειτουργία χώρων αναψυχής και

εστίασης, προτείνεται η λειτουργία εμπορικών καταστημάτων για την εξυπηρέτηση των

καθημερινών αναγκών των φοιτητών (μικρά εμπορικά).

Παράλληλα, η ανακαίνιση των εγκαταστάσεων αποτελεί ευκαιρία για την αναβάθμιση των

υφιστάμενων και τη δημιουργία νέων χώρων άθλησης, οι οποίοι μεταολυμπιακά θα είναι στη

διάθεση όλων των φοιτητών του ΕΚΠΑ πέρα από τους ενοίκους των εστιών. Ειδικότερα,

προτείνεται η διαμόρφωση χώρου που θα λειτουργήσει ως κλειστό γυμναστήριο με αίθουσες

για βάρη, γυμναστική και αθλήματα κλειστού χώρου. Στους υπαίθριους χώρους, προτείνεται

η διαμόρφωση ανοιχτών γηπέδων καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης, ποδοσφαίρου 5Χ5 και

ζώνης ποδηλασίας, πεζοπορίας και jogging.

Οι εγκαταστάσεις του συγκροτήματος θα μπορούσαν να αποτελέσουν και τόπο πολιτιστικής

δραστηριοποίησης των φοιτητών, με διοργανώσεις θεατρικών παραστάσεων, συναυλιών και

άλλων φοιτητικών εκδηλώσεων. Επίσης, προτείνεται η διαμόρφωση υπαίθριων αμφιθεάτρων

για πολιτιστικές εκδηλώσεις των φοιτητών, μη κερδοσκοπικών και φιλανθρωπικών

οργανισμών. Προτείνεται, τέλος, η δημιουργία χώρων που θα χρησιμοποιηθούν ως έδρα μη

κερδοσκοπικών οργανισμών και συλλόγων γενικότερης δράσης που επιτρέψουν την

εδραίωση του εθελοντικού πνεύματος και τη δραστηριοποίηση των φοιτητών με ζητήματα

της τοπικής κοινωνίας.

Χωριό Τύπου στη ΣΕΛΕΤΕ

Page 63: Κφάλαιο 4 Πριγραφή και Προά 0ις Μ 0αολυμπιακής Αξιοποίηης ... · αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και τους

Κεφάλαιο 4: Περιγραφή και Προτάσεις Μεταολυμπιακής Αξιοποίησης Αθλητικών Υποδομών

183

Μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, το Χωριό Τύπου θα περάσει και πάλι στη διαχείριση του

Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και αφού πραγματοποιηθούν οι αναγκαίες

διεργασίες αναδιαμόρφωσης του χώρου, προβλέπεται να μεταστεγαστούν εκεί διοικητικές

υπηρεσίες του Υπουργείου. Ωστόσο, πέρα από την σαφή προβλεπόμενη μεταολυμπιακή

λειτουργία, προτείνονται και εναλλακτικοί τρόποι αξιοποίησης του έργου προκειμένου να

μεγιστοποιηθεί το όφελος από την κατασκευή και τη λειτουργία του για το κοινωνικό

σύνολο. Έτσι, προτείνεται η διαμόρφωση μέρους του περιβάλλοντα χώρου, συνολικής

έκτασης 15 στρεμμάτων, σε χώρο οικογενειακής αναψυχής, με παιδικές χαρές, αναψυκτήρια

και ειδική ζώνη για πεζοπορία και jogging, στη διάθεση των κατοίκων των όμορων δήμων.

Είναι επίσης δυνατή η πραγματοποίηση εναλλακτικών δραστηριοτήτων στο καθαυτό κτίριο

με τη διαμόρφωση μεγάλης συνεδριακής αίθουσας και λοιπών μικρότερων χώρων

συσκέψεων & συνεδριάσεων, με σκοπό τη διοργάνωση και φιλοξενία πανελλήνιων και

διεθνών επιστημονικών συνεδρίων και την πραγματοποίηση συσκέψεων ομοσπονδιών

εκπαιδευτικών. Η αίθουσα θα μπορούσε να διαμορφωθεί έτσι, ώστε να είναι εφικτή η χρήση

της και ως αίθουσας τελετών, όπως για παράδειγμα βραβεύσεων αριστούχων, αλλά και ως

χώρου πολιτιστικών εκδηλώσεων, όπως παρουσιάσεων βιβλίων.

Χωριό Τύπου του ΟΤΕ

Μετά τους Αγώνες, οι κατοικίες και γενικότερα ο χώρος θα αξιοποιηθούν από την

κοινοπραξία του ΟΤΕ με τις κατασκευαστικές εταιρίες, που ανέλαβαν την υλοποίηση του

έργου. Η περιοχή αυτή έχει οριστεί ως χώρος υποδοχής χρήσεων γενικής κατοικίας. Τα

μοντέρνα πολυτελή διαμερίσματα που θα κατασκευαστούν θα διατεθούν μεταολυμπιακά σε

ιδιώτες, ενώ επιτρέπεται και η λειτουργία άλλων χώρων για την εξυπηρέτηση των κατοίκων

(εμπορικά καταστήματα, γραφεία κοινωφελών οργανισμών, κτίρια κοινωνικής πρόνοιας

κλπ). Αναλυτικότερες προβλέψεις για την οριστική διαμόρφωση του χώρου και τη

μεταολυμπιακή αξιοποίησή του θα γίνουν από την κατασκευάστρια κοινοπραξία, ωστόσο

στο σημείο αυτό μπορούν να παρατεθούν ορισμένες προτάσεις για την πληρέστερη

αξιοποίηση του χώρου.

Πιο συγκεκριμένα, η περιοχή του Χωριού Τύπου, δεδομένου ότι συνορεύει με άλσος, με

αθλητικές εγκαταστάσεις της περιοχής και αποτελείται από σημαντική έκταση υπαίθριων

χώρων, μπορεί να αποτελέσει μεταολυμπιακά πόλο αναψυχής και αθλητισμού για τους

κατοίκους της ευρύτερης περιοχής της Παλλήνης. Κατ’ επέκταση, προτείνεται η κατασκευή

υπαίθριων γηπέδων (συμπληρωματικών προς τις υφιστάμενες γειτονικές εγκαταστάσεις), η

λειτουργία κλειστού γυμναστηρίου το οποίο θα είναι στη διάθεση του κοινού και των

τοπικών αθλητικών σωματείων και η διαμόρφωση ειδικών διαδρομών ποδηλασίας και

διαδρομής μεγάλων αποστάσεων μεταξύ του οικιστικού κέντρου, των υπαίθριων χώρων και

του άλσους. Στους χώρους αυτούς μπορούν να λειτουργήσουν προγράμματα μαζικού

αθλητισμού για τους κατοίκους της περιοχής ή να διεξαχθούν αθλητικά γεγονότα για το ευρύ

κοινό (ποδηλατικοί γύροι, «μαραθώνιοι» αγώνες κλπ).

Επίσης, μπορούν να διαμορφωθούν ζώνες αναψυχής και πολιτιστικών εκδηλώσεων για τους

κατοίκους της περιοχής, όπως υπαίθρια αναψυκτήρια, θερινός κινηματογράφος, ανοιχτό

αμφιθέατρο και πνευματικό κέντρο. Να σημειωθεί εξάλλου ότι το ποσοστό πρασίνου και

κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων θα πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο 60% του

συνόλου της έκτασης, δηλαδή περίπου στα 70 στρέμματα.

Στο υπόλοιπο τμήμα του Χωριού, όπου επιτρέπεται η δόμηση, εκτός από τις κατοικίες,

προβλέπεται να λειτουργήσουν εμπορικά καταστήματα μικρής κλίμακας για την κάλυψη των

αναγκών των ενοίκων, όπως καταστήματα με είδη ψιλικών και μίνι μάρκετ, καθώς και κτίρια

Page 64: Κφάλαιο 4 Πριγραφή και Προά 0ις Μ 0αολυμπιακής Αξιοποίηης ... · αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και τους

Αναπτυξιακές Επιδράσεις των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004

184

κοινωνικής πρόνοιας και κτίρια εκπαίδευσης (σχολεία, νηπιαγωγεία και παιδικοί σταθμοί),

καθώς και η εγκατάσταση γραφείων ιδιωτών και ελεύθερων επαγγελματιών.

Χωριό Τύπου στον Άγιο Ανδρέα

Μετά την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων, οι αναβαθμισμένες υποδομές του Χωριού

Τύπου στον Άγιο Ανδρέα θα αποδοθούν στους φορείς που τις παραχώρησαν (Υπουργείο

Εθνικής Άμυνας, Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Παιδείας). Οι φορείς αυτοί θα αναλάβουν

να διαχειριστούν μεταολυμπιακά τις εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις δικές τους προβλέψεις,

ωστόσο θεωρείται σκόπιμο να παρατεθούν ορισμένες προτάσεις για την ολοκληρωμένη

αξιοποίηση των εγκαταστάσεων.

Όσον αφορά τις υπαίθριες εγκαταστάσεις, προβλέπεται η αναβάθμιση των ανοικτών

γηπέδων στο Χωριό Τύπου και ειδικότερα προτείνεται η δημιουργία υπαίθριων αθλητικών

χώρων, που έχουν μεγάλη απήχηση στο ευρύ κοινό και θα χρησιμεύσουν για την άθληση και

την αναψυχή των παραθεριστών. Ενδεικτικά αναφέρονται γήπεδα καλαθοσφαίρισης,

πετοσφαίρισης και ποδοσφαίρου 5Χ5, ζώνες ποδηλασίας και πεζοπορίας. Επίσης, λόγω του

νεαρού της ηλικίας των παραθεριστών σε ορισμένες από τις εγκαταστάσεις, είναι δυνατό

στην περιοχή να διαμορφωθούν χώροι για υπαίθριο εναλλακτικό αθλητισμό (extreme

games), αλλά και χώροι υποδοχής εκδρομών και κατασκηνωτών.

Ακόμη, προτείνεται η κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου για τους παραθεριστές, που θα

περιλαμβάνει αίθουσες με βάρη, όργανα γυμναστικής, αερόμπικ, πολεμικές τέχνες, χορούς.

Στο πλαίσιο της κοινωνικής και περιβαντολλογικής ευαισθητοποίησης, που αποτελεί

σύγχρονο φαινόμενο εξαιτίας της μεγάλης φθοράς που έχει υποστεί το περιβάλλον και της

επιτακτικής ανάγκης για προστασία του, μία πολύ χρήσιμη, για το κοινωνικό σύνολο,

πρόταση είναι η λειτουργία προγραμμάτων περιβαντολλογικής αγωγής για παιδιά στις

εγκαταστάσεις των κατασκηνώσεων του Αγίου Ανδρέα.

Επιπλέον, προτείνεται η εγκατάσταση μη κερδοσκοπικών οργανισμών της περιοχής, η

εφαρμογή δραστηριοτήτων πολιτιστικής ανταλλαγής, η λειτουργία θερινού κινηματογράφου

και υπαίθριου αμφιθεάτρου για πολιτιστικές εκδηλώσεις, η λειτουργία εστιατορίων και

αναψυκτηρίων απευθυνόμενων στους παραθεριστές, καθώς και η λειτουργία μικρού αριθμού

εμπορικών καταστημάτων.

Χωριό Τύπου στο Μαρούσι

Κατά τη μεταολυμπιακή φάση, η περιοχή του ΟΕΚ ορίζεται ως χώρος υποδοχής χρήσεων

πολεοδομικού κέντρου, ενώ οι υπόλοιπες περιοχές, ιδιοκτησίας ιδιωτών θα διαμορφωθούν

σε χώρους αμιγούς κατοικίας. Το πρόγραμμα ανάπλασης ορίζει ως ελάχιστο ποσοστό που θα

καταλαμβάνουν κοινόχρηστοι και κοινοφελείς χώροι και χώροι πρασίνου, το 40% της

συνολικής επιφάνειας. Αναλυτικότερα, για καθεμία από τις δύο ζώνες:

Ζώνη Αμιγούς Κατοικίας

Προβλέπεται η πώληση ή ενοικίαση κατοικιών για περίπου 1.600 κατοίκους. Προβλέπεται,

ακόμη, η λειτουργία μικρού αριθμού εμπορικών καταστημάτων για την κάλυψη των

καθημερινών αναγκών των ενοίκων και η ανέγερση κτιρίων εκπαίδευσης και κοινωνικής

πρόνοιας, όπως σχολεία, νηπιαγωγεία, παιδικοί σταθμοί και εκκλησία. Στους υπαίθριους

χώρους, μπορούν να δημιουργηθούν αθλητικές εγκαταστάσεις για τους κατοίκους, όπως

γήπεδα καλαθοσφαίριση, πετοσφαίριση και ποδοσφαίρου 5Χ5, καθώς και ζώνες

οικογενειακής αναψυχής, ποδηλασίας, πεζοπορίας και γρήγορου τρεξίματος (jogging).

Επίσης, προτείνεται η διαμόρφωση υπαίθριου αμφιθεάτρου για πολιτιστικές εκδηλώσεις

μικρής κλίμακας, όπως συναυλιών και η λειτουργία πολιτιστικού κέντρου για τις

πολιτιστικές δραστηριότητες των κατοίκων της περιοχής.

Page 65: Κφάλαιο 4 Πριγραφή και Προά 0ις Μ 0αολυμπιακής Αξιοποίηης ... · αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και τους

Κεφάλαιο 4: Περιγραφή και Προτάσεις Μεταολυμπιακής Αξιοποίησης Αθλητικών Υποδομών

185

Ζώνη Πολεοδομικού Κέντρου

Προβλέπεται η ανέγερση μεγάλου χώρου εμπορικών χρήσεων για τη δημιουργία εμπορικού

κέντρου και γραφείων. Ειδικότερα, προτείνεται η πώληση και ενοικίαση γραφείων σε

επιχειρήσεις και ιδιώτες, η διαμόρφωση υποστηρικτικών χώρων, όπως αίθουσες συνεδρίων

και συσκέψεων, η λειτουργία εμπορικών καταστημάτων μικρής εμβέλειας, μικρών

εργαστηρίων χαμηλής όχλησης, αλλά και υπεραγορών και εμπορικών κέντρων. Όσον αφορά

στην αθλητική αξιοποίηση του Κέντρου, προτείνεται η δημιουργία κλειστού γυμναστηρίου,

το οποίο θα περιλαμβάνει αίθουσες με βάρη, όργανα γυμναστικής, αίθουσα αερόμπικ,

πολεμικών τεχνών και χορών και αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρισης.

Η ζώνη του Πολεοδομικού Κέντρου προσφέρεται για μελλοντική εμπορική αξιοποίηση με

την ανέγερση ξενοδοχείου. Ακόμη, στις εγκαταστάσεις του Κέντρου μπορούν να στεγαστούν

τα γραφεία οργανισμών κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ).

Στην περιοχή του Πολεοδομικού Κέντρου, προβλέπεται η λειτουργία εγκαταστάσεων

αναψυχής, όπως κινηματογράφων, καφετεριών, αναψυκτηρίων και εστιατορίων. Επιπλέον,

προτείνεται η δημιουργία ενός πολιτιστικού κέντρου υπερτοπικής εμβέλειας, το οποίο θα

έχει δυνατότητες πολύπλευρης αξιοποίησης, όπως φιλοξενία μουσικών, θεατρικών και

χορευτικών παραστάσεων, ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα βιβλιοθήκης, αίθουσες

σεμιναρίων-συνεδριάσεων και εργαστήρια πολιτιστικών ομίλων και θα αποτελέσει κέντρο

προβολής της καλλιτεχνικής δημιουργίας και ενεργούς ενασχόλησης των κατοίκων με

πολιτιστικές δραστηριότητες.

Επίσης, προτείνεται η δημιουργία ζώνης για υπαίθριες πολιτιστικές δραστηριότητες, όπως

θερινοί κινηματογράφοι, υπαίθρια αμφιθέατρα φιλοξενίας μεγάλων πολιτιστικών φεστιβάλ

και χώροι υποδοχής περιοδεύοντων θεαμάτων, όπως λούνα παρκ και τσίρκο, οι οποίοι

μπορούν να αποκτήσουν και εμπορική χρήση, όπως για παράδειγμα εκθέσεις προιόντων.

Χωριό Τύπου στην Αμυγδαλέζα

Η μεταολυμπιακή χρήση του Χωριού Τύπου προβλέπει τη λειτουργία στις εγκαταστάσεις

του της Σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, που θα περιλαμβάνει κοιτώνες,

εκπαιδευτήρια της σχολής, εστιατόρια και αναψυκτήρια. Στο πλαίσιο αυτό, η ακριβής

αξιοποίηση του χώρου εναπόκειται στο σχεδιασμό της ΕΛ.ΑΣ. Για την καλύτερη αξιοποίηση

των εγκαταστάσεων, βέβαια, προτείνεται η διαμόρφωση αιθουσών συνεδριάσεων-

συσκέψεων η οποία θα εξυπηρετεί και διάφορους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης,

συλλογικούς φορείς και επιχειρήσεις, καθώς και μίας αίθουσας τελετών – πολλαπλών

χρήσεων που θα χρησιμοποιείται για ειδικές περιστάσεις (πχ χοροί ή βραβεύσεις της ΕΛ.ΑΣ,

δεξιώσεις φορέων κλπ).

Ακόμη, προτείνεται η διαμόρφωση ειδικών χώρων, κλειστών και υπαίθριων, για την άθληση

των σπουδαστών της Σχολής Αξιωματικών και διάθεση τμήματος των αθλητικών

εγκαταστάσεων, όπως γήπεδα ποδοσφαίρου, σε σχολεία και τοπικούς αθλητικούς συλλόγους

για τη διεξαγωγή σχολικών και τοπικών αγώνων.

4.4. Συνοπτική Παρουσίαση Προτεινόμενων Χρήσεων

Μετά από την αναλυτική παρουσίαση των προτεινόμενων μεταολυμπιακών χρήσεων, ο

Πίνακας 4.1 δίνει μία συνοπτική εικόνα των μεταολυμπιακών προβλεπόμενων και

προτεινόμενων χρήσεων για κάθε μία ολυμπιακή εγκατάσταση.

Page 66: Κφάλαιο 4 Πριγραφή και Προά 0ις Μ 0αολυμπιακής Αξιοποίηης ... · αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και τους

Αναπτυξιακές Επιδράσεις των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004

186

Πίνακας 4.1

Προτεινόμενες Mεταολυμπιακές Xρήσεις των Εγκαταστάσεων

Εγκατάσταση Επαγγελματικός

Αθλητισμός 1

Ερασιτεχνικός

Αθλητισμός

Πολιτιστικές

Εκδηλώσεις

Εμπορικές

Χρήσεις2

Συνέδρια Γραφεία3 Κατοικίες -

Ξενώνες Σύνολο

(%)

1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ X X X 3 (43%)

2

ΚΑΝΟ ΣΛΑΛΟΜ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ X X

2 (29%)

3 ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ X X X 3 (43%)

4 ΦΑΛΗΡΟΥ X X X X X 5 (71%)

5 ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ X X Χ 3 (43%)

6 ΙΠΠΑΣΙΑΣ X X X X X 5 (71%)

7 ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ X X Χ X 4 (57%)

8 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ Χ Χ Χ 3 (43%)

9 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Χ Χ Χ 3 (43%)

10 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Χ Χ Χ 3 (43%)

11 ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ Χ Χ Χ Χ 4 (57%)

12 ΣΕΦ X Χ Χ Χ Χ 5 (71%)

13 ΟΑΚΑ X Χ Χ Χ Χ 5 (71%)

14

ΡΑΔΙΟ-

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ X X X X

4 (57%)

15 ΤΥΠΟΥ X X X 3 (43%)

16 ΓΟΥΔΙΟΥ X Χ 2 (29%)

17 ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ X X Χ Χ Χ 5 (71%)

18

ΚΑΥΤΑΝΖΟ-

ΓΛΕΙΟ Ο X X Χ Χ Χ

5 (71%)

19 ΠΑΤΡΑΣ X X Χ Χ Χ 5 (71%)

20 ΒΟΛΟΥ X X Χ Χ Χ 5 (71%)

21 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ X X Χ Χ Χ 5 (71%)

22

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ

ΧΩΡΙΟ X4 X X X X Χ

6 (86%)

23

ΧΩΡΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΑΛΛΗΝΗΣ X X X Χ

4 (57%)

24

ΧΩΡΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ X X X X Χ

5 (71%)

25

ΧΩΡΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ X4 X Χ

3 (43%)

26

ΧΩΡΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΕΛΕΤΕ X X X

3 (43%)

27

ΧΩΡΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑ Χ X

2 (29%)

28

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙ-

ΟΥΠΟΛΗΣ Χ Χ

2 (29%)

29

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ-

ΜΙΟΥΠΟΛΗΣ Χ Χ

2 (29%)

Σύνολο 10 20 27 16 20 7 9

Ποσοστό 35% 69% 93% 55% 69% 24% 31%

1Αφορά στις περιπτώσεις χρησιμοποίησης των εγκαταστάσεων από ομάδες ποδοσφαίρου και καλαθοσφαίρισης. 2Περιλαμβάνει τη λειτουργία εμπορικών καταστημάτων, κινηματογράφων και εκτεταμένων χώρων εστίασης. 3Αναφέρεται σε γραφεία Ομοσπονδιών και γραφεία επιχειρήσεων και ιδιωτών. 4Πρόκειται για εκτεταμένους χώρους άθλησης, παρότι δεν πρόκειται για καθαυτή αθλητική εγκατάσταση.

Οι διάφορες μεταολυμπιακές χρήσεις ταξινομήθηκαν σε επτά κατηγορίες: δραστηριοτήτων

επαγγελματικού αθλητισμού, ερασιτεχνικού αθλητισμού, πολιτιστικών εκδηλώσεων,

εμπορικών χρήσεων, συνεδρίων, ενοικίαση για γραφεία και καταλύματα. Στην συντριπτική

πλειοψηφία των ολυμπιακών εγκαταστάσεων προβλέπεται και προτείνεται να αξιοποιηθούν

μεταολυμπιακά για πολιτιστικές εκδηλώσεις κάθε είδους. Οι εκδηλώσεις αυτές μπορεί να

Page 67: Κφάλαιο 4 Πριγραφή και Προά 0ις Μ 0αολυμπιακής Αξιοποίηης ... · αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και τους

Κεφάλαιο 4: Περιγραφή και Προτάσεις Μεταολυμπιακής Αξιοποίησης Αθλητικών Υποδομών

187

αποφέρουν σημαντικά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη. Οι 27 από τις 29 ολυμπιακές

εγκαταστάσεις μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τέτοιες εκδηλώσεις. Συνέδρια και

δραστηριότητες ερασιτεχνικού αθλητισμού ακολουθούν σε σπουδαιότητα, αφού το 69% των

ολυμπιακών εγκαταστάσεων μπορεί να αξιοποιηθεί για τη φιλοξενία τέτοιων

δραστηριοτήτων. Παραπάνω από τις μισές ολυμπιακές εγκαταστάσεις (55%) μπορεί να

αξιοποιηθεί για εμπορική χρήση. Δραστηριότητες επαγγελματικού αθλητισμού προβλέπεται

ή προτείνεται να φιλοξενήσουν το 35% των ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Τέλος, σχεδόν το

ένα τρίτο των εγκαταστάσεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κατάλυμα (ξενώνες) και το ένα

τέταρτο για γραφεία.

Το ολυμπιακό χωριό, το μεγαλύτερο έργο από πλευράς προϋπολογισμού, μπορεί να

αξιοποιηθεί ποικιλοτρόπως, δημιουργώντας σημαντικά έσοδα. Με εξαίρεση τις

δραστηριότητες επαγγελματικού αθλητισμού, όλες οι άλλες κατηγορίες χρήσεων είναι

εφικτές. Οι δέκα από τις 29 ολυμπιακές εγκαταστάσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη

φιλοξενία των πέντε από τις επτά κατηγορίες μεταολυμπιακών εναλλακτικών και

συμπληρωματικών χρήσεων. Οι εννέα στις29 μπορούν να φιλοξενήσουν τρεις από τις επτά

κατηγορίες εναλλακτικών δραστηριοτήτων.

Επειδή το Σίδνεϋ αποτελεί σημείο αναφοράς η παρουσίαση αυτή συγκρίνεται με τις

αντίστοιχες χρήσεις των εγκαταστάσεων του Σίδνεϋ. Πρώτα από όλα, στο Σίδνεϋ υπήρξε

μόνο μία περίπτωση προσωρινής κατασκευής, η οποία απομακρύνθηκε μετά το τέλος των

Ολυμπιακών Αγώνων (βόλεϊ παραλίας). Αντίθετα, στην περίπτωση της Αθήνας, προβλέπεται

η πλήρης απομάκρυνση των εγκαταστάσεων για τα αθλήματα του μπέιζμπολ και του

σόφτμπολ από την περιοχή του Ελληνικού, η μερική απομάκρυνση για τα αθλήματα του

χόκεϊ και του βόλεϊ παραλίας (Ελληνικό και Φάληρο αντίστοιχα) και η αποξήλωση των

εγκαταστάσεων στην αίθουσα ξιφασκίας, ενώ εκκρεμεί και το ζήτημα αξιοποίησης του

«προσωρινού» λυόμενου γηπέδου αντιπτέρισης στο Γουδί. Επίσης, προσωρινές είναι και οι

εγκαταστάσεις που θα φιλοξενήσουν την ορεινή ποδηλασία, την τοξοβολία, την ποδηλασία

δρόμου και το τρίαθλο.

Από την άλλη πλευρά, στο Σίδνεϋ ήταν πολλές οι περιπτώσεις όπου άλλαξε η χρήση των

εγκαταστάσεων μεταολυμπιακά. Ο λόγος για αυτό ήταν ότι αρκετά αθλήματα

φιλοξενήθηκαν σε χώρους που προϋπήρχαν και είχαν διαφορετική χρήση πριν τους Αγώνες,

όπως το Sydney Convention and Exhibition Center, το Dome κ.λπ. Στην Αθήνα, αντίστοιχη

περίπτωση θα μπορούσε, ίσως, να θεωρηθεί η μετατροπή των υπόστεγων της Ολυμπιακής

Αεροπορίας στο Ελληνικό, ωστόσο πρόκειται για μόνιμη μετατροπή και θα διατηρηθεί η

αθλητική χρήση και μεταολυμπιακά. Έτσι, σε όλες τις αθλητικές υποδομές θα φιλοξενούνται

αθλητικές εκδηλώσεις μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, οι οποίες θα πλαισιωθούν και από

άλλες μη αθλητικές χρήσεις.

Όσον αφορά στη μεταολυμπιακή χωρητικότητα των εγκαταστάσεων, στο Σίδνεϋ παρέμεινε

ίδια σε πέντε εγκαταστάσεις και αυξήθηκε σε δύο. Στην Αθήνα προβλέπεται η διατήρηση σε

περισσότερες εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων τα γυμναστήρια της Δυτικής Αθήνας, το

ΟΑΚΑ, τα γήπεδα ποδοσφαίρου, το Ιππικό Κέντρο Μαρκόπουλου κ.λπ. Ωστόσο, σε πολλές

περιπτώσεις η μείωση θα είναι ιδιαίτερα μεγάλη, όπως στο συγκρότημα του Ελληνικού, στο

Κέντρο Βόλεϊ Παραλίας του Φαλήρου, στο Σχινιά κλπ.

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι όλες οι εγκαταστάσεις του Σίδνεϋ που μεταολυμπιακά

χρησιμοποιούνται για αθλητικές δραστηριότητες φιλοξενούν και άλλες χρήσεις και οι φορείς

διαχείρισής τους επιδιώκουν να διοργανώνουν εκδηλώσεις ψυχαγωγίας, πολιτιστικά

δρώμενα, εμπορικές και επιχειρηματικές συναντήσεις. Η «μικτή» αξιοποίηση των αθλητικών

εγκαταστάσεων προβάλλεται ως η πλέον ενδεδειγμένη και από τη διεθνή βιβλιογραφία και

Page 68: Κφάλαιο 4 Πριγραφή και Προά 0ις Μ 0αολυμπιακής Αξιοποίηης ... · αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και τους

Αναπτυξιακές Επιδράσεις των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004

188

σε αυτή την κατεύθυνση έγιναν και οι προτάσεις για τις ολυμπιακές εγκαταστάσεις που θα

χρησιμοποιηθούν κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Οι προτάσεις αυτές για κάθε

εγκατάσταση συνοψίζονται στον Πίνακα 4.1. Θα πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι η

κατηγοριοποίηση που χρησιμοποιείται δεν περιλαμβάνει όλες τις δυνατές και προβλεπόμενες

χρήσεις ανά έργο, όπως π.χ. τις περιβαλλοντικές δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν στο

χώρο του Σχινιά. Ωστόσο η κατηγοριοποίηση αυτή εξυπηρετεί την εξαγωγή συμπερασμάτων

σχετικά με τις προσόδους των εγκαταστάσεων αυτών στη μεταολυμπιακή φάση, που

αναλύονται στο επόμενο κεφάλαιο της παρούσας μελέτης.

4.5. Συμπεράσματα

Η συντριπτική πλειοψηφία των ολυμπιακών έργων προβλέπεται να έχει και μεταολυμπιακή

χρήση. Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου ήταν να παρουσιάσει τις μεταολυμπιακές

εναλλακτικές χρήσεις των υποδομών που θα χρησιμοποιηθούν για την τέλεση των Αγώνων

του 2004. Για τη σύνταξη των προτάσεων λήφθηκαν υπόψη τόσο η διεθνή εμπειρία

αξιοποίησης ανάλογων υποδομών, όσο και το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο που προβλέπει

συγκεκριμένες κατηγορίες χρήσεων της κάθε ολυμπιακής εγκατάστασης. Πάντως, το πιο

σημαντικό είναι οικονομική βιωσιμότητα αυτών των υποδομών στην μεταολυμπιακή

περίοδο. Αυτή μπορεί να εξασφαλιστεί αν οι επενδύσεις αυτές αποφέρουν σημαντικά έσοδα,

εκτός από τις ενισχύσεις του κρατικού προϋπολογισμού, για την κάλυψη του πολύ μεγάλου

κόστους λειτουργίας, συντήρησης και απόσβεσης της επένδυσης.