ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ...

22
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Στο ΦΕΚ 1028/25-9-2012 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 18604/18-7-2012 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07189 και 07188) -Μία (1) θέση Δ.Ε.Π στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μουσική και Μουσική Αγωγή». Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 28-11-2012. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών στα τηλέφωνα 26510-07189 και 07188 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10). ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Στο ΦΕΚ 1028/25-9-12 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 16955/20-6-2012 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Transcript of ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ...

Page 1: ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 30-10-2012

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Στο ΦΕΚ 1028/25-9-2012 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 18604/18-7-2012 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07189 και 07188)

-Μία (1) θέση Δ.Ε.Π στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μουσική και Μουσική Αγωγή».

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 28-11-2012.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών στα τηλέφωνα 26510-07189 και 07188 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Στο ΦΕΚ 1028/25-9-12 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 16955/20-6-2012 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Τηλ. Γραμματ.26510-07496-99)

-Μία (1) θέση Δ.Ε.Π στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Ανάλυση».

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 28- 11-2012.

Page 2: ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 30-10-2012

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών στα τηλέφωνα 26510-07496-99 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος στην αριθ. 434/17-10-2012 συνεδρίασή της αποφάσισε να καλύψει τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού. έτους 2012-2013 με διδάσκοντες οι οποίοι θα προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/80 και με την προϋπόθεση της εξασφάλισης σχετικής πίστωσης.

Παιδαγωγικά (Ν118)Εισαγωγή στο Αερόμπικ (151)Μεθοδολογία Ασκήσεων Ρυθμικής Γυμναστκής (436)Σχεδιασμός Ατομικών Προγραμμάτων (Ρυθμικής) (438)Χορογραφική Προετοιμασία στα Αθλήματα Γυμναστικής (020)Σπορ στα Ξενοδοχεία (036)Τουρισμός και Αθλητική Αναψυχή (503)Γυμναστική (Ν114)

Απαραίτητο τυπικό προσόν για την πρόσληψη των παραπάνω διδασκόντων είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο των παραπάνω μαθημάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία τουΤμήματος (Πανεπιστημιούπολη 69100 Κομοτηνή) το αργότερο μέχρι 2 Νοεμβρίου 2012.Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από αντίγραφα τίτλων σπουδών των υποψηφίων, βιογραφικό σημείωμα και υπόμνημα για το εν γένει επιστημονικό τους έργο.Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού, θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις καθώς και από την απόφαση ισοτιμίας. Τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών δεν απαιτούνται προκειμένου για υποψηφίους που υπηρετούν ήδη ως μέλη ΔΕΠ σε άλλα ελληνικά ΑΕΙ.Για κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στηΓραμματεία του Τμήματος (τηλ: 25310/39621)

Page 3: ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 30-10-2012

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ανακοινώνει την προκήρυξη των παρακάτω θέσεων καθηγητών:

Α) ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

-Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Δίκτυα Υπολογιστών» (ΦΕΚ 770/Γ/2.8.2012) Α.Δ.Α: Β4ΘΗ469Β7Λ-8Ν5 Πληρ.: κα Ε. Γραμματικού, τηλ.: 22730-82026, Fax: 22730-82008, email: [email protected]

Τμήμα Μαθηματικών

- Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Διαφορικές Εξισώσεις» (ΦΕΚ 756/Γ/1.8.2012) Α.Δ.Α: Β4ΘΗ469Β7Λ-Φ0Η

- Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Διακριτά Μαθηματικά με Εφαρμογές στην Επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών» (ΦΕΚ 930/Γ/6.9.2012) Α.Δ.Α: Β4ΘΗ469Β7Λ-ΥΡΑ Πληρ.: κα Α. Βαρσαμή, τηλ.: 22730-82102, Fax: 22730-82007, email: [email protected]

Β) ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

- Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Σκηνοθεσία και Σεναριογραφία στις Ψηφιακές Οπτικοακουστικές Τέχνες» (ΦΕΚ 879/Γ/27.8.2012) Α.Δ.Α: Β4ΘΗ469Β7Λ-Ο5Σ Πληρ: κα Χ. Βαρκαράκη, τηλ.:22510-36607 Fax:22510-36609, email:[email protected]

Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

-Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιογλωσσολογία» (ΦΕΚ 879/Γ/27.8.2012). Α.Δ.Α: Β4ΘΗ469Β7Λ-ΣΞΔ Πληρ.: κα Σ. Κουτσαφτή, τηλ.: 22510-36323, Fax: 22510-36309, email: [email protected]

Τμήμα Κοινωνιολογίας

-Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία της Εργασίας – Απασχόλησης και Καινοτομιών στην Εργασία» (ΦΕΚ 930/Γ/6.9.2012). Α.Δ.Α: Β4ΘΗ469Β7Λ-Ι5Λ Πληρ.: κα Β. Χίου, τηλ.: 22510-36502, Fax: 22510-36509, email: [email protected]

Τμήμα Γεωγραφίας - Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική του

Page 4: ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 30-10-2012

Χώρου» (ΦΕΚ 930/Γ/6.9.2012). Α.Δ.Α: Β4ΘΗ469Β7Λ-ΤΕ2

- Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Γεωγραφία των Φυσικών Καταστροφών με έμφαση στη χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών» (ΦΕΚ 930/Γ/6.9.2012). Α.Δ.Α: Β4ΘΗ469Β7Λ-ΟΡΠ Πληρ.: κα Ε. Γουρνέλλου, τηλ.: 22510-36426, Fax: 22510-36409, email: [email protected]

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣΑ Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ Δ.Ε.Π.

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 962/τ.Γ’/12 9 2012, δημοσιεύθηκε η‐ ‐προκήρυξη των παρακάτω θέσεων Δ.Ε.Π., ως εξής:

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο«Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών» με συνοπτική περιγραφή «Δίκτυα ασύρματηςπρόσβασης 1ης, 2ης, 3ης και ύστερων γενεών, τεχνικές ανάθεσης και δυναμικήςδιαχείρισης ασύρματων πόρων, διαστρωματικές τεχνικές, συνύπαρξη και συνεργασίαασύρματων ετερογενών δικτύων, παροχή ποιότητας σε δίκτυα πολλαπλών υπηρεσιών,ασφάλεια επικοινωνιών σε ασύρματα δίκτυα». Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο«Τεχνολογίες Διασφάλισης Ιδιωτικότητας» με συνοπτική περιγραφή «Μεθοδολογίεςανάλυσης απαιτήσεων ιδιωτικότητας, μηχανισμοί και υπηρεσίες ικανοποίησηςαπαιτήσεων ιδιωτικότητας σε περιβάλλοντα υψηλής ευπάθειας, εκτίμηση τωνσυνεπειών από περιστατικά παραβίασης της ιδιωτικότητας χρηστών».Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 17‐11‐2012.Πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες καιώρες στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων στο τηλ. 210 4142752.‐

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για την εκτέλεση της Πράξης με κωδικό: 2686 και τίτλο: «Migration Management and International Organizations: A history of the establishment of the International Organization for Migration» που υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης Αριστεία του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους προτίθεται να προβεί σε αναθέσεις έργου σε υποψήφιους διδάκτορες και σε έναν επιστήμονα

Page 5: ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 30-10-2012

υπολογιστών ΠΕ ως εξής:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:

Α. Για τις ανάγκες του έργου θα επιλεγούν τρεις (3) υποψήφιοι διδάκτορες:

1ος υποψήφιος διδάκτορας

Χρονική Διάρκεια: 36 μήνες με ημιαπασχόληση.

Ποσό Σύμβασης: 32.400,00

Αντικείμενο Απασχόλησης: Συλλογή των αρχειακών τεκμηρίων, αξιολόγηση και

ανάλυση των δεδομένων με τα εννοιολογικά και μεθοδολογικά εργαλεία της

ιστορικής επιστήμης. Συμμετοχή στην προετοιμασία των ερευνητικών εκθέσεων,

στην παρουσίαση ανακοινώσεων και τη συγγραφή κεφαλαίων στο συλλογικό τόμο.

Απαραίτητα προσόντα:

1. Πτυχίο ιστορίας

2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ιστορίας ή κοινωνικών επιστημών με έμφαση στη

μετανάστευση.

3. Προγενέστερη εμπειρία σε αρχειακή έρευνα στη σύγχρονη ιστορία.

4. Άριστη γνώση ελληνικών, αγγλικών και γαλλικών.

5. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άρρενες υποψήφιους

2ος υποψήφιος διδάκτορας

Χρονική Διάρκεια: 31 μήνες με απασχόληση κατά μέσο όρο δύο ημέρες την

εβδομάδα

Ποσό Σύμβασης: 27.900,00

Αντικείμενο Απασχόλησης: Ποσοτικοποίηση, αξιολόγηση και ανάλυση των

δεδομένων με τα εννοιολογικά και μεθοδολογικά εργαλεία των κοινωνικών

επιστημών. Συμμετοχή στην προετοιμασία των ερευνητικών εκθέσεων, την

παρουσίαση ανακοινώσεων και τη συγγραφή κεφαλαίων στο συλλογικό τόμο.

Απαραίτητα προσόντα:

1. Πτυχίο κοινωνικών επιστημών.

2. Μεταπτυχιακός τίτλος ιστορίας ή κοινωνικών επιστημών με έμφαση στη

Page 6: ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 30-10-2012

μετανάστευση.

3. Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

4. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άρρενες υποψήφιους

3ος υποψήφιος διδάκτορας

Χρονική Διάρκεια: 31 μήνες με απασχόληση κατά μέσο όρο δύο ημέρες την

εβδομάδα

Ποσό Σύμβασης: 22.320,00

Αντικείμενο Απασχόλησης: Συλλογή των αρχειακών τεκμηρίων, αξιολόγηση και

ανάλυση των δεδομένων με τα εννοιολογικά και μεθοδολογικά εργαλεία της

ιστορικής επιστήμης. Διατήρηση της ιστοσελίδας του προγράμματος, οργάνωση των

εργαστηρίων και του συνεδρίου. Συμμετοχή στην προετοιμασία των ερευνητικών

εκθέσεων.

Απαραίτητα προσόντα:

1. Πτυχίο ιστορίας.

2. Προγενέστερη εμπειρία σε αρχειακή έρευνα στη σύγχρονη ιστορία.

3. Εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών σε ερευνητικά προγράμματα.

4. Εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες

5. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άρρενες υποψήφιους

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν Αίτηση, πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα και

πλήρη φάκελο δικαιολογητικών (επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών, αποδεικτικά

επαγγελματικής εμπειρίας, κλπ.).

Β. Για τις ανάγκες του έργου θα επιλεγεί ένας (1) συνεργάτης επιστήμονας

υπολογιστών ΠΕ:

Χρονική Διάρκεια: 5 ανθρωπομήνες (5 μήνες με ημιαπασχόληση κατά την έναρξη του

προγράμματος το 2012-2013 και 5 μήνες με ημιαπασχόληση πριν την ολοκλήρωσή του

το 2015).

Ποσό Σύμβασης: 10.000 €

Αντικείμενο ενασχόλησης:

1. Ανάπτυξη, συντήρηση και λειτουργία πληροφοριακού συστήματος αποθετηρίου που

θα υποστηρίζει την αναπαράσταση δεδομένων βασισμένη στο πρότυπο της διεθνούς

Page 7: ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 30-10-2012

ένωσης αρχειονομίας EAD (Encoded Archival Description). Το πληροφοριακό

σύστημα θα αναπτυχθεί με λογισμικό ανοιχτού κώδικα και ελεύθερης χρήσης

(FOSS) και θα σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να λειτουργεί σε στοίβα λογισμικού (π.χ.

λειτουργικό σύστημα, βάση δεδομένων, web/application server) πλήρως ανοικτού

κώδικα.

2. Μετάπτωση εγγραφών και ψηφιακού υλικού του προγράμματος στο πληροφοριακό

σύστημα αποθετηρίου.

3. Ανάπτυξη δημόσιου διαδικτυακού αποθετηρίου για τη διάθεση μέρους του

αρχειακού υλικού.

4. Μετάπτωση και αρχική μαζική φόρτωση υλικού στο δημόσιο αποθετήριο.

5. Δημιουργία και ανάπτυξη της ιστοσελίδας του προγράμματος.

Οι συγκεκριμένες εργασίες είναι αναγκαίες για την υλοποίηση τμημάτων του συνολικού

προγράμματος.

Απαραίτητα προσόντα

Βασικός Τίτλος Σπουδών: ΠΕ - Πληροφορικής (Software & Hardware)

Τουλάχιστον διετή εμπειρία σε ερευνητικά ή/και αναπτυξιακά έργα πληροφορικής.

Εμπειρία σε ανάπτυξη και υποστήριξη ψηφιακών συστημάτων αποθετηρίων.

Εμπειρία σε ανάπτυξη και υποστήριξη ιστοσελίδων (web sites).

Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άρρενες υποψήφιους

Επιθυμητά προσόντα

Μεταπτυχιακές σπουδές στην Πληροφορική

Επαγγελματική εμπειρία σε μία από τις παρακάτω γλώσσες προγραμματισμού:

Java, PHP, Python, Perl.

Γνώση ή/και πρόσφατη εμπειρία σε βάσεις δεδομένων MySQL, PostgreSQL.

Καλή γνώση ή/και πρόσφατη εμπειρία σε ανάπτυξη διαδικτυακών γραφικών

διεπαφών με χρήση XHTML, CSS, Javascript.

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν

Αίτηση, βιογραφικό σημείωμα με αναλυτική τεκμηρίωση της επιστημονικής

εξειδίκευσης και της εργασιακής και ερευνητικής εμπειρίας σε τομείς συναφείς με το

αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης και πλήρη φάκελο δικαιολογητικών

(επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών, αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας,

κλπ.)

Page 8: ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 30-10-2012

Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων για όλες τις υπό προκήρυξη συμβάσεις έργου θα

πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή σε φάκελο

με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης για την Πράξη με κωδικό: 2686

και τίτλο: «Migration Management and International Organizations: A history of the

establishment of the International Organization for Migration» μέχρι και τις 09/11/2012

στη διεύθυνση:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΕιδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Η εμπρόθεσμη υποβολή των αιτήσεων που θα αποσταλούν ταχυδρομικά αποδεικνύεται

από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου http://www.uop.gr

Για περισσότερες πληροφορίες, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στην κα. Α. Τσίντζου, τηλ.: 210 6179345, e-mail: [email protected]

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για την εκτέλεση της Πράξης με κωδικό: 2644 και τίτλο: «Η ελληνική ιστοριογραφία στον 20ο αιώνα. Προβληματισμοί για την εθνική ταυτότητα και τον εκμοντερνισμό» που υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης Αριστεία του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους προτίθεται να προβεί σε ανάθεση έργου σε Επιστημονικό Προσωπικό (Εξωτερικό Συνεργάτη) για την παρακάτω ειδικότητα:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:

Για τις ανάγκες του έργου θα επιλεγεί ένας (1) συνεργάτης:

1 Συνεργάτης Μεταπτυχιακός Φοιτητής/τρια-Υποψήφιος/α Διδάκτορας

Page 9: ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 30-10-2012

Χρονική Διάρκεια: 31 μήνες

Συνολικός προϋπολογισμός: 59.520 €

Αντικείμενο ενασχόλησης:

«Συμμετοχή στην εκτέλεση της βιβλιογραφικής βάσης δεδομένων, του χάρτη της ιστοριογραφίας, των συνεντεύξεων με ιστορικούς, στην προετοιμασία του συλλογικού τόμου και στην προετοιμασία και διοργάνωση διεπιστημονικών εργαστηρίων και του διεθνούς συνεδρίου»

Απαραίτητα προσόντα:

1. Πτυχίο ιστορίας2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην νεότερη και

σύγχρονη ιστορία3. Ερευνητική εμπειρία σε ζητήματα ιστοριογραφίας,

ιστορικής κουλτούρας4. Άριστη γνώση ελληνικών και αγγλικών και καλή γνώση

μιας τρίτης γλώσσας5. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους

άρρενες υποψήφιους

Επιθυμητά προσόντα:

1. Αποδεδειγμένη εμπειρία στη συλλογή βιβλιογραφικού υλικού καθώς και στην καταλογογράφηση αρχειακών πηγών

2. Συμμετοχή σε συνέδρια

3. Επιστημονικές δημοσιεύσεις

4. Εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες

5. Γνώση άλλων ξένων γλωσσών

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν Αίτηση, πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα και πλήρη φάκελο δικαιολογητικών (επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών, αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας, κλπ.).

Τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή σε φάκελο με την ένδειξη: «Αίτηση για τη θέση Συνεργάτη-μεταπτυχ. φοιτητή/υποψ. διδάκτορα στο πλαίσιο της Πρόσκλησης για την Πράξη με κωδικό 2644, «Η Ελληνική Ιστοριογραφία στον 20ο αιώνα. Η προβληματική για την ταυτότητα και τον εκμοντερνισμό» (ΑΡΙΣΤΕΙΑ) μέχρι και 9/11/2012 στην διεύθυνση

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Page 10: ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 30-10-2012

Τέρμα Καραϊσκάκη - Κτίριο ΟΑΕΔ

Τρίπολη 22100

Η εμπρόθεσμη υποβολή των αιτήσεων που θα αποσταλούν ταχυδρομικά αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στην κα. Α. Τσίντζου, τηλ.: 210 6179345, e-mail: [email protected].

Πρόσληψη τριών (3) Ειδικευμένων Εργατών για οικοδομικές – αναστηλωτικές εργασίες

Η 5η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Σπάρτης στα πλαίσια του ενταγμένου στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007 – 2013» έργου: «Αποκατάσταση και ανάδειξη Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας στο Σκουτάρι Γυθείου π.ε. Λακωνίας» ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη τριών (3) Ειδικευμένων Εργατών για οικοδομικές – αναστηλωτικές εργασίες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση: Αγησιλάου 59, Σπάρτη, ΤΚ 23100 υπόψιν κου Παπαστρατάκου Νικολάου (τηλ. επικοινωνίας: 27310 – 81128).

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 30/10/2012 έως και 5/11/2012.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης αυτής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην 5η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, τηλ: 2731081128, 2731025363 (υπέυθυνος: Παπαστρατάκος Νικόλαος), καθώς επίσης και στον διαδικτυακό κόμβο της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) (ΑΔΑ: Β433Γ-ΓΗΡ) και του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. (http://www.yppo.gr).

26 Διανομείς και Οδηγοί στο Κέντρο Διαλογής Αττικής και στο Κέντρο Αεροπορικού Ταχυδρομείου των ΕΛΤΑ

Page 11: ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 30-10-2012

Πρόσληψη, προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού είκοσι έξι (26) ατόμων, (έξι (6) ΔΕ Διανομέων πλήρους απασχόλησης χρονικής διάρκειας οκτώ ( 8) μηνών και είκοσι (20) ΔΕ Οδηγών πλήρους απασχόλησης χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε., για το Κέντρο Διαλογής Αττικής και Κέντρο Αεροπορικού Ταχυδρομείου, που εδρεύουν στο Νομό Αττικής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, Δ/νση Ανθρώπινου, Δυναμικού, Τμήμα Προσλήψεων, Απελλού 1, Τ.Κ. 101 88 - ΑΘΗΝΑ (για την ανακοίνωση ΣΟΧ 62 /2012).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι 5/11/2012. Τηλ. επικοινωνίας: 210-3353228 και 487.

Περισσότερα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.elta.gr/el-gr/εταιρία/συνεργαστείτεμαζίμας/θέσειςεργασίας.aspx

Εκπαιδευτές σε προγράμματα κατάρτισης του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)

Το Εξειδικευμένο Κέντρο Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΕΚΚΕΕ ΚΕΘΕΑ) στο πλαίσιο υλοποίησης της εγκεκριμένης Πράξης με τίτλο «ΚΕΘΕΑ_Υπηρεσίες Κατάρτισης και Συμβουλευτικής σε απεξαρτημένα ή υπό απεξάρτηση άτομα στη περιφέρεια Αττικής» το οποίο εντάσσεται στο Θεματικό Άξονα Προτεραιότητας 11 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με εξωτερικούς συνεργάτες-εκπαιδευτές, με ωριαία αντιμισθία και σύμβαση μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών για την παροχή εκπαιδευτικού έργου στο πλαίσιο υλοποίησης των ακόλουθων προγραμμάτων κατάρτισης και συμβουλευτικής:

- Τεχνικός Κατασκευής Παραδοσιακών Μουσικών Οργάνων, συνολικής διάρκειας 400 ωρών (προκατάρτιση, κατάρτιση, πρακτική άσκηση). Ενδεικτικά αντικείμενα κατάρτισης: Ιστορία της μουσικής, Μουσικά Όργανα, Μουσική και Τεχνολογία, Το Επάγγελμα του κατασκευαστή, Η Κατασκευή Μουσικών Οργάνων, πρακτική άσκηση στα προαναφερθέντα αντικείμενα, Βασική ορολογία αγγλικών, Εισαγωγή στην Πληροφορική, Ασφάλεια και υγιεινή στο χώρο εργασίας, Τεχνικές αναζήτησης εργασίας, Βασικές αρχές εργατικής νομοθεσίας. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στο ΕΚΚΕΕ ΚΕΘΕΑ Παράρτημα Βαλτετσίου 37 (Αθήνα) το χρονικό διάστημα από 3 Δεκεμβρίου 2012 έως 14 Μαρτίου 2013.

- Τηλεοπτικός Παραγωγός, συνολικής διάρκειας 400 ωρών (προκατάρτιση, κατάρτιση, πρακτική άσκηση). Ενδεικτικά αντικείμενα κατάρτισης: Τηλεοπτικός λόγος, Ρεπορτάζ, Κάμερα-Ήχος-Φωτισμός, Σκηνοθεσία, Γραφικά, Μοντάζ, πρακτική άσκηση στα προαναφερθέντα αντικείμενα, Βασική ορολογία αγγλικών, Εισαγωγή στην Πληροφορική, Ασφάλεια και υγιεινή στο χώρο εργασίας, Τεχνικές αναζήτησης εργασίας, Βασικές αρχές εργατικής νομοθεσίας. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στο ΕΚΚΕΕ ΚΕΘΕΑ, Σορβόλου 24 (Αθήνα) το χρονικό διάστημα από 10 Δεκεμβρίου 2012

Page 12: ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 30-10-2012

έως 26 Μαρτίου 2013.

- Tεχνικός ηλεκτρονικής σχεδίασης εντύπων/2, συνολικής διάρκειας 400 ωρών (προκατάρτιση, κατάρτιση, πρακτική άσκηση). Ενδεικτικά αντικείμενα κατάρτισης: Επαγγελματική Ορολογία γραφικών τεχνών, Ψηφιοποίηση φωτογραφιών, Γραφιστική, Ηλεκτρονική επεξεργασία μακέτας, σελίδας και εικόνας, Τέχνη και Αισθητική, Ιστορία της Τέχνης, Σύνθεση-Χρώμα, πρακτική άσκηση στα προαναφερθέντα αντικείμενα, Βασική ορολογία αγγλικών, Εισαγωγή στην Πληροφορική, Ασφάλεια και υγιεινή στο χώρο εργασίας, Τεχνικές αναζήτησης εργασίας, Βασικές αρχές εργατικής νομοθεσίας. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στο ΕΚΚΕΕ ΚΕΘΕΑ Παράρτημα Σταυροπούλου 29 (Αθήνα) το χρονικό διάστημα από 10 Δεκεμβρίου 2012 έως 26 Μαρτίου 2013.

Τα παραπάνω προγράμματα κατάρτισης αφορούν στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών προκατάρτισης, κατάρτισης και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών σε απεξαρτημένα ή υπό απεξάρτηση άνεργα άτομα ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου. Οι εξωτερικοί συνεργάτες- εκπαιδευτές θα πρέπει να διαθέτουν δελτίο παροχής υπηρεσιών. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν συνιστούν εξαρτημένη εργασία ή σύμβαση έργου και το ΚΕΘΕΑ δεν θα καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές κατά τη διάρκεια της συνεργασίας. Συγκεκριμένα προκηρύσσονται οι ακόλουθες θέσεις εξωτερικών συνεργατών-εκπαιδευτών ανά πρόγραμμα κατάρτισης και συμβουλευτικής Πρόγραμμα κατάρτισης και συμβουλευτικής «Τεχνικός κατασκευής παραδοσιακών μουσικών οργάνων».

ΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΜΟΥΣ για την παροχή εκπαιδευτικού έργου στις θεματικές ενότητες «Ιστορία της Μουσικής», «Μουσικά όργανα», «Μουσική και Τεχνολογία», «Το Επάγγελμα του κατασκευαστή» συνολικής διάρκειας 45 ωρών.

Πτυχίο ΑΕΙ Μουσικολογίας και 2 χρόνια αποδεδειγμένη επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία στο αντικείμενο κατάρτισης ή Πτυχίο Μουσικών Σπουδών από αρμόδιο αναγνωρισμένο φορέα και 2 χρόνια αποδεδειγμένη επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία στο αντικείμενο κατάρτισης

ΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΡΓΑΝ για την παροχή εκπαιδευτικού έργου για τις θεματικές ενότητες «Εργαστήριο κατασκευής μουσικών οργάνων», «Κατασκευή μουσικών οργάνων» συνολικής διάρκειας 77 ωρών και για την παροχή εκπαιδευτικού έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της πρακτικής άσκησης συνολικής διάρκειας 213 ωρών.

Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής με ειδίκευση στην Οργανοποιία και 2 χρόνια αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων ή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία 10 ετών στην κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων.

ΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΤΗΠΑ1 για την παροχή εκπαιδευτικού έργου στις θεματικές ενότητες με τίτλο «Τηλεοπτικός Λόγος», «Ρεπορτάζ», «Στάδιο προ-παραγωγής», «Τεχνική Διεύθυνση» συνολικής διάρκειας 40 ωρών και για την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης στο πλαίσιο υλοποίησης της πρακτικής άσκησης συνολικής διάρκειας 256 ωρών.

Πτυχίο Α.Ε.Ι. Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή Σχολή Δημοσιογραφίας και αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία 3 ετών στο αντικείμενο κατάρτισης ή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία 10 ετών στο αντικείμενο κατάρτισης.

ΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΤΗΠΑ2 για την παροχή εκπαιδευτικού έργου για την θεματική ενότητα με τίτλο «Graphic Designer» συνολικής διάρκειας 10 ωρών.

Πτυχίο ΤΕΙ Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών και αποδεδειγμένη επαγγελματική ή/και διδακτική εμπειρία 3 ετών στο αντικείμενο κατάρτισης ή Πτυχίο άλλης σχετικής σχολής και 5 έτη επαγγελματική ή/και διδακτική εμπειρία.

ΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΤΗΠΑ3 για την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης για την

Page 13: ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 30-10-2012

θεματική ενότητα με τίτλο «Ο ήχος» συνολικής διάρκειας 10 ωρών.

Πτυχίο ΤΕΙ Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής ή Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων και αποδεδειγμένη επαγγελματική ή/και διδακτική εμπειρία 3 ετών στο αντικείμενο κατάρτισης ή Πτυχίο άλλης σχετικής σχολής και 5 έτη επαγγελματική ή/και διδακτική εμπειρία.

ΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΤΗΠΑ4 για την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης για την θεματική ενότητα με τίτλο «Η κάμερα», «Φωτισμός», «Μοντάζ» συνολικής διάρκειας 30 ωρών.

Αναγνωρισμένο Δίπλωμα ΙΕΚ Εικονοληψίας και αποδεδειγμένη επαγγελματική ή/και διδακτική εμπειρία 3 ετών στο αντικείμενο κατάρτισης ή Πτυχίο άλλης σχετικής σχολής και 5 έτη επαγγελματική ή/και διδακτική εμπειρία ή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία 10 ετών στο αντικείμενο κατάρτισης.

ΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΤΗΠΑ5 για την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης για την θεματική ενότητα με τίτλο «Σκηνοθεσία» συνολικής διάρκειας 10 ωρών.

Αναγνωρισμένο Δίπλωμα ΙΕΚ Σκηνοθεσίας και αποδεδειγμένη επαγγελματική ή/και διδακτική εμπειρία 3 ετών στο αντικείμενο κατάρτισης ή Πτυχίο άλλης σχετικής σχολής και 5 έτη επαγγελματική ή/και διδακτική εμπειρία ή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία 10 ετών στο αντικείμενο κατάρτισης.

ΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΤΗΣΕ1 για την παροχή εκπαιδευτικού έργου σε θέματα Γραφιστικής, συνολικής διάρκειας 100 ωρών και για την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης στο πλαίσιο υλοποίησης της πρακτικής άσκησης συνολικής διάρκειας 160 ωρών.

Πτυχίο ΤΕΙ Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών με αποδεδειγμένη επαγγελματική ή/ και διδακτική εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών στα αντικείμενα κατάρτισης ή Πτυχίο άλλης σχετικής σχολής με αποδεδειγμένη επαγγελματική ή/και διδακτική εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών στα αντικείμενα κατάρτισης.

ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΤΗΣΕ 2 για την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης στις θεματικές ενότητες με τίτλο «Αρθρογραφία και Δημιουργική Γραφή» συνολικής διάρκειας 12 ωρών.

Πτυχίο Α.Ε.Ι Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή Σχολή Δημοσιογραφίας και αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών στο χώρο της Δημοσιογραφίας ή αποδεδειγμένη επαγγελματική ή/και διδακτική εμπειρία 10 ετών στο αντικείμενο κατάρτισης.

ΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΤΗΣΕ 3 για την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης σε θέματα Σχεδίου, Χρωματισμών, Εφαρμογής πολυμέσων, Ιστορία της Τέχνης, Τέχνη και Αισθητική, συνολικής διάρκειας 47 ωρών

Πτυχίο Ανώτατης Σχολής Καλών ΤεχνώνΑποδεδειγμένη επαγγελματική ή/και διδακτική εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών στα αντικείμενα κατάρτισης

ΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΕΗΥ για την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης για την θεματική ενότητα με τίτλο «Εισαγωγή στους Η/Υ» και «Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ» συνολικής διάρκειας 59 ωρών.

Πτυχίο Α.Ε.Ι. ΠληροφορικήςΑποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών στα αντικείμενα κατάρτισηςΑποδεδειγμένη επαγγελματική ή/και διδακτική εμπειρία έως 2 έτη σε ευάλωτες

Page 14: ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 30-10-2012

κοινωνικές ομάδες

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν το έντυπο αίτησης το οποίο βρίσκεται διαθέσιμο στον διαδικτυακό τόπο του ΚΕΘΕΑ www.kethea.gr ή στις Κεντρικές Υπηρεσίες ΚΕΘΕΑ, Σορβόλου 24, 116 36 Μετς, Αθήνα ή στις γραμματείες των κατά τόπους Θεραπευτικών Προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ, συμπληρώνοντας απαραιτήτως τον κωδικό θέσης που τους ενδιαφέρει και να το αποστείλουν: Α) Με ηλεκτρονική υποβολή μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΚΕΘΕΑ www.kethea.gr Β) Με FAX στο 210-9241 986 στο Τμήμα Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Υπόψη Νίκου Γάσπαρη ή Γ) Μέσω ταχυδρομείου στο Τμήμα Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Υπόψη Νίκου Γάσπαρη, ΚΕΘΕΑ, Σορβόλου 24, Μετς 116 36 Αθήνα ή Δ) Ιδιοχείρως στην παραπάνω Διεύθυνση εργάσιμες ημέρες και ώρες 8.30-16.00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων (ή σφραγίδα ταχυδρομείου) είναι η

Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 14:00. Για περισσότερες πληροφορίες οι

ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ανάπτυξης και Διαχείρισης

Ανθρώπινου Δυναμικού, τηλ. 210 92 41 993-6 εσωτ. 203 ή 202. Για τεχνικά ζητήματα

που αφορούν στην συμπλήρωση της αίτησης διαδικτυακά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν

να επικοινωνούν με το Τμήμα Μηχανογράφησης ΚΕΘΕΑ, τηλ. 210 92 41 993-6 εσωτ.

209 ή 266 ή 259. Περισσότερες πληροφορίες για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης για

εξωτερικούς συνεργάτες καθώς και για την συμπλήρωση της σχετικής αίτησης στην ηλεκτρονική

διεύθυνση: http://www.kethea.gr/el-gr/νέα/ανακοινώσεις.aspx?

articleType=ArticleView&articleId=304&language=el-gr

Αιτήσεις για ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό στην ΕΠΑ.Σ Αργολίδας και στο ΙΕΚ Ιωαννίνων του ΟΑΕΔ

Αρχίζει την Δευτέρα 29/10/2012 και θα συνεχιστεί μέχρι και την Τετάρτη 31/10/2012 από 08:00 έως 14:00 η υποβολή αιτήσεων για τις θέσεις ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού των ειδικοτήτων ΔΕ-Μαγειρικής Τέχνης και ΔΕ-Ζαχαροπλαστικής στην ΕΠΑ.Σ Αργολίδας και ΠΕ04-Χημικοί για το ΙΕΚ Ιωαννίνων. Ο ΟΑΕΔ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τις αιτήσεις, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προβλέπονται για κάθε θέση ωρομίσθιου εκπαιδευτικού όπως αναφέρεται στις αντίστοιχες προκηρύξεις.

Περισσότερες πληροφορίες για τις Προκηρύξεις και τις αιτήσεις συμμετοχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση:http://www.oaed.gr/el/2012-01-25-15-47-04

Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού στον ΑΗΣ Κομοτηνής

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ Κομοτηνής που εδρεύει στον Νομό Ροδόπης της Δ.Ε.Η. Α.Ε.

Page 15: ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 30-10-2012

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 26.10.2012 έως και 8.11.2012

Περισσότερα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.dei.gr/Default.aspx?id=61875&nt=18&lang=1

48 θέσεις εργασίας στη Διεύθυνση Πωλήσεων Αττικής της ΔΕΗ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού σαράντα οκτώ (48) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Διεύθυνσης Πωλήσεων (ΔΠΩΛ) στη Διοικητική Περιφέρεια Αττικής της ΔΕΗ Α.Ε..

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείου) 8 μήνες 20ΔΕ Λογιστικού –Διοικητικού (Ταμίες) 8 μήνες 28

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση : ΔΕΗ, Διεύθυνση Πωλήσεων, Ναυαρίνου 10, Τ.Κ 106 80 – Αθήνα απευθύνοντάς την στον Τομέα Λειτουργικής Υποστήριξης υπόψιν κου Διγενόπουλου Δημήτριου ή κας Φολτοπούλου Παναγιώτας (τηλέφωνα επικοινωνίας : 210-3673424 – 25 – 26).

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 24.10.2012 έως και 02.11.2012

Περισσότερα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.dei.gr/Documents2/PROSLIPSIS%208%20M/%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%A3%CE%97%20%20%CE%A3%CE%9F%CE%A7%203%20%20%CE%9A%CE%A0%CE%91%202012.pdf

Page 16: ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 30-10-2012

Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού στη Δ/νση Πωλήσεων, στη Διοικητική Περιφέρεια Νήσων Αιγαίου

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Διεύθυνσης Πωλήσεων (ΔΠΩΛ) στη Διοικητική Περιφέρεια Νήσων Αιγαίου της Δ.Ε.Η. Α.Ε.

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 24.10.2012 έως και 02.11.2012

Περισσότερα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.dei.gr/Default.aspx?id=61859&nt=18&lang=1

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ

Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετατάξεις

υπαλλήλων στο Δήμο Παπάγου-Χολαργού

Περισσότερα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://it.dpapxol.gov.gr/joomla/index.php/information/114-anakoinoseis/

754-2012-10-15-09-14-32

Ανακοίνωση - Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με

μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο Αίγινας Αττικής

Ανακοίνωση - Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με

μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο Πηνειού

Page 17: ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 30-10-2012

Περισσότερα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.gastouni.gov.gr/LinkClick.aspx?fileticket=zMfNX1cHj9c

%3d&tabid=199

Ανακοίνωση - Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με

μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο Προσοτσάνης

Περισσότερα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.prosotsani.gr/images/stories/pdf_eggrafa/grafio_typoy/prokyriksi/2012/

prosklisi-gia-metatakeis.pdf

Ανακοίνωση - Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλου στο Δήμο

Σκιάθου

Περισσότερα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.skiathos.gr/index.php?

option=com_content&view=article&id=1037%3Aa-------

&catid=48%3A2009-04-22-21-11-35&Itemid=172&lang=el

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Εφαρμογής Προγραμμάτων(ΕΥΣΣΕΠ)

Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προτίθεται να καλύψει τις ανάγκες της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικού Σχεδιασμού & Εφαρμογής Προγραμμάτων «ΕΥΣΣΕΠ» σε προσωπικό και προβαίνει σε ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με απόσπαση υπαλλήλων από το Δημόσιο Τομέα ή από Φορείς του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, ως εξής:

• Δεκατρείς (13) θέσεις ΠΕ• Μία (1) θέση ΤΕ• Μία (1) θέση ΔΕ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν μέχρι 26 Νοεμβρίου 2012 στο πρωτόκολλο της ΕΥΣΣΕΠ (Κοραή 4, 1ος όροφος, γραφείο Γ7) και ώρες 09.00 – 17.00 σε έντυπη μορφή τα ακόλουθα:

Page 18: ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 30-10-2012

• Τυποποιημένο βιογραφικό σημείωμα (συνημμένο έντυπο 1 και 2).• Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών.

Περισσότερα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.ydmed.gov.gr/?p=3220