ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 26-2-2013

48
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση θέσεων Καθηγητών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Το παρακάτω Τμήμα και Η παρακάτω Σχολή του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων Καθηγητών: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (τηλ.Γραμματείας 2310 99 9288) - Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Χειρουργική» - Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Χειρουργική» - Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Χειρουργική» - Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Χειρουργική» ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ (τηλ. Γραμματείας 23210 67135 , 2310 99 1050) - Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κινητική Ανάπτυξη και Αδεξιότητα» - Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βιολογία της Άσκησης και των Ελευθέρων Ριζών»

description

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

Transcript of ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 26-2-2013

Page 1: ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 26-2-2013

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση θέσεων Καθηγητώνστο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το παρακάτω Τμήμα και Η παρακάτω Σχολή του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων Καθηγητών:

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (τηλ.Γραμματείας 2310 99 9288)

- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Χειρουργική»- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Χειρουργική»- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Χειρουργική»- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Χειρουργική»

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ (τηλ. Γραμματείας 23210 67135 , 2310 99 1050)

- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κινητική Ανάπτυξη και Αδεξιότητα»- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βιολογία της Άσκησης και των Ελευθέρων Ριζών»- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κυτταρικές Λειτουργίες και Άσκηση»- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φυσιολογία της Άσκησης»- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Νευρομυϊκές Προσαρμογές κατά την Προπόνηση»

Η προκήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 131/5-2-2013 τ. Γ΄ και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 15 Απριλίου 2013.Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στις Γραμματείες του παραπάνω Τμήματος και τις παραπάνω Σχολής. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα.

Page 2: ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 26-2-2013

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης καθηγητή ως εξής:ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣΦΕΚ 45/21-1-2013, τ. Γ΄Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Νεωτερικός Ευρωπαϊκός Πολιτισμός»

Γραμματεία Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και ΔιερμηνείαςΔιεύθυνση: Μέγαρο Καποδίστρια, 49 100 ΚέρκυραΑρμόδιος υπάλληλος: Στ. Πρεντουλή και Ερμ. Βλάχουτηλ. : 26610 87223 και 26610 87222

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν μέχρι και τις 19 Απριλίου 2013 αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή, αίτηση υποψηφιότητας, συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, στη Γραμματεία του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας, όπου μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες.

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης καθηγητή ως εξής:ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣΦΕΚ 45/21-1-2013, τ. Γ΄Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνική Μετάφραση από τα Ελληνικά προς τα Γαλλικά»

Γραμματεία Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και ΔιερμηνείαςΔιεύθυνση: Μέγαρο Καποδίστρια, 49 100 ΚέρκυραΑρμόδιος υπάλληλος: Στ. Πρεντουλή και Ερμ. Βλάχουτηλ.: 26610 87223 και 26610 87222

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν μέχρι και τις 19 Απριλίου 2013 αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή, αίτηση υποψηφιότητας, συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, στη Γραμματεία του Τμήματος Ξένων

Page 3: ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 26-2-2013

Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας, όπου μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες.

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Στο ΦΕΚ 141/τ.Γ’/08-02-2013, δημοσιεύθηκε προκήρυξη για την

πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ του Τομέα Περιφερειακής Επιστήμης, στη

βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική

Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων – Βιώσιμη Ανάπτυξη»,

του Τμήματος Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης του

Παντείου Παν/μίου.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο Ίδρυμα την

υποψηφιότητα τους μαζί με τα απαραίτητα για την κρίση τους

δικαιολογητικά μέχρι και 19-04-2013.

Πληροφορίες στο Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού τηλ. 210

9201347 από 9π.μ.-1μ.μ και στον ιστότοπο www . panteion . gr .

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Στο ΦΕΚ 141/τ.Γ’/08-02-2013, δημοσιεύθηκε προκήρυξη για την

πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ του Τομέα Περιφερειακής Επιστήμης, στη

βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση και

Πολιτική Περιβάλλοντος», του Τμήματος Οικονομικής &

Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Παν/μίου.

Page 4: ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 26-2-2013

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο Ίδρυμα την

υποψηφιότητα τους μαζί με τα απαραίτητα για την κρίση τους

δικαιολογητικά μέχρι και 19-04-2013.

Πληροφορίες στο Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού τηλ. 210

9201347 από 9π.μ.-1μ.μ και στον ιστότοπο www . panteion . gr .

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Στο ΦΕΚ 141/τ.Γ’/08-02-2013, δημοσιεύθηκε προκήρυξη για την

πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ του Τομέα Περιφερειακής Επιστήμης, στη

βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Περιφερειακή

Οικονομική Ανάλυση», του Τμήματος Οικονομικής &

Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Παν/μίου.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο Ίδρυμα την

υποψηφιότητα τους μαζί με τα απαραίτητα για την κρίση τους

δικαιολογητικά μέχρι και 19-04-2013.

Πληροφορίες στο Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού τηλ. 210

9201347 από 9π.μ.-1μ.μ και στον ιστότοπο www . panteion . gr .

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Στο ΦΕΚ 141/τ.Γ’/08-02-2013, δημοσιεύθηκε προκήρυξη για την

πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή,

με γνωστικό αντικείμενο «Νεότερη Ελληνική Ιστορία: 19ος – 20ος

αιώνας», του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου

Παν/μίου.

Page 5: ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 26-2-2013

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο Ίδρυμα την

υποψηφιότητα τους μαζί με τα απαραίτητα για την κρίση τους

δικαιολογητικά μέχρι και 19-04-2013.

Πληροφορίες στο Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού τηλ. 210

9201347 από 9π.μ.-1μ.μ και στον ιστότοπο www . panteion . gr .

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Το Τ.Ε.Ι. Κρήτης προκηρύσσει την παρακάτω θέση Εκπαιδευτικού Το Τ.Ε.Ι. Κρήτης προκηρύσσει την παρακάτω θέση Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.):Προσωπικού (Ε.Π.):

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

- Μια (1) θέση Ε.Π. βαθμίδας Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο«Τεχνολογία Ηλεκτρικών Πηγών Φωτισμού με έμφαση στην Παραγωγή και Διάδοση Ακτινοβολίας».

Σχετικά με τα προσόντα των υποψηφίων σημειώνεται ότι σύμφωνα με το αρ. 15 του Ν.1404/1983 (ΦΕΚ 173/τ.Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το αρ. 2 του Ν.2916/2001 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄), συμπληρώθηκε με το αρ. 3 του Ν.3027/2002 (ΦΕΚ 152/τ.Α΄), όπως διατηρείται σε ισχύ με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 3 του αρ. 78 του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/6-9-2011).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

1. Αίτηση.2. Αντίγραφα των πτυχίων και των Τίτλων Σπουδών των υποψηφίων.3. Βιογραφικό σημείωμα με συνοπτική ανάλυση των επιστημονικών εργασιών

τους.4. Διδακτορική διατριβή, όπου αυτή απαιτείται ως προσόν. Το βιογραφικό σημείωμα, η συνοπτική ανάλυση των επιστημονικών εργασιών

καθώς και η διδακτορική διατριβή (όπου απαιτείται) κατατίθενται και σε ηλεκτρονική μορφή, για παράδειγμα σε CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο. Τα αντίτυπα έντυπης μορφής των δικαιολογητικών αυτών θα βρίσκονται στη Γραμματεία του Τμήματος και θα είναι στη διάθεση όλων των μελών της επιτροπής επιλογής που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία και καθ΄ όλη τη διάρκεια αυτής.

5. Γενικά κάθε στοιχείο (βιβλία, δημοσιεύσεις, πιστ/κά προϋπηρεσίας, επαγγελματικής δραστηριότητας, πιστ/κό ξένης γλώσσας κτλ) που να αποδεικνύει τα προσόντα του υποψηφίου.

Page 6: ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 26-2-2013

6. Πιστοποιητικό του αρμοδίου Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης της Ελληνικής ιθαγένειας και το οποίο θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία πριν από τη σχετική έκδοση της σχετικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

7. Πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει στρατολογική ή χρηματική υποχρέωση και το οποίο θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία πριν από την ορκωμοσία, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/16425/25-6-2007 (ΦΕΚ 1055/27-6-2007/τ.Β΄) κοινή υπουργική απόφαση.

Με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 οι υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους δεσμεύονται ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν την έκδοση της πράξης διορισμού τους.Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

8. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης που θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία πριν από την ορκωμοσία, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/22863/16-10-2006 (ΦΕΚ 1551/23-10-2006/τ.Β΄) κοινή υπουργική απόφαση.

9. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή, που τους επιτρέπει να ασκούν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης.

10. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, ότι δεν κατέχει άλλη θέση και δεν έχει άλλη απασχόληση στον ευρύτερο Δημόσιο ή Ιδιωτικό Τομέα.

Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 9 και 10 θα κατατεθούν από τους υποψήφιους οι οποίοι θα εκλεγούν σε θέσεις Ε.Π. κατά την ημέρα της ορκωμοσίας τους.

Οι πολίτες των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υποβάλουν εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το κέντρο Ελληνικής γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο, υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος οι αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθμηση, να είναι τοποθετημένα μέσα σε ειδικό φάκελο και να συνοδεύονται από πλήρες βιογραφικό σημείωμα, συνοπτική ανάλυση του επιστημονικού τους έργου, καθώς και πίνακα των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών. Ο φάκελος θα περιλαμβάνει και το ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης των δικαιολογητικών που υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή.

Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι θεωρημένα επίσημα από τις αρχές που τα εξέδωσαν. Το αυτό ισχύει και για τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να συνοδεύονται από νόμιμες μεταφράσεις. Οι τίτλοι σπουδών του

Page 7: ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 26-2-2013

εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του οικείου οργάνου με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι προς τους τίτλους που απονέμονται από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής.Συμπλήρωση των δικαιολογητικών της προκήρυξης μετά την κατάθεση και πρωτοκόλληση των αιτήσεων υποψηφιότητας, επιτρέπεται μόνο αν πρόκειται για διασαφηνιστικά στοιχεία που ζητήθηκαν συμπληρωματικά από την οικεία επιτροπή επιλογής ή εξέλιξης και αφορούν σε δικαιολογητικά που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα.Δικαιολογητικά θα κατατίθενται από 28-2-2013 μέχρι και 29-3-2013 στη Γραμματεία του παρακάτω Τμήματος του ΤΕΙ Κρήτης, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν την πλήρη προκήρυξη και πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος Ηλεκτρολογίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Κρήτης (Τηλ. 2810-379712) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση www . teicrete . gr

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Το Τ.Ε.Ι. Κρήτης προκηρύσσει την παρακάτω θέση Εκπαιδευτικού Το Τ.Ε.Ι. Κρήτης προκηρύσσει την παρακάτω θέση Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.):Προσωπικού (Ε.Π.):

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

- Μια (1) θέση Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Ελέγχου και Προστασίας Περιβάλλοντος».

Σχετικά με τα προσόντα των υποψηφίων σημειώνεται ότι σύμφωνα με το αρ. 15 του Ν.1404/1983 (ΦΕΚ 173/τ.Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το αρ. 2 του Ν.2916/2001 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄), συμπληρώθηκε με το αρ. 3 του Ν.3027/2002 (ΦΕΚ 152/τ.Α΄), και τροποποιήθηκε με το αρ.8 του Ν.3404/2005 (ΦΕΚ 260/τ.Α΄), όπως διατηρείται σε ισχύ με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 3 του αρ. 78 του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/6-9-2011).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ1. Αίτηση.2. Αντίγραφα των πτυχίων και των Τίτλων Σπουδών των υποψηφίων.3. Βιογραφικό σημείωμα με συνοπτική ανάλυση των επιστημονικών εργασιών

τους.4. Διδακτορική διατριβή, όπου αυτή απαιτείται ως προσόν. Το βιογραφικό σημείωμα, η συνοπτική ανάλυση των επιστημονικών εργασιών

καθώς και η διδακτορική διατριβή (όπου απαιτείται) κατατίθενται και σε ηλεκτρονική μορφή, για παράδειγμα σε CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο. Τα αντίτυπα έντυπης μορφής των δικαιολογητικών αυτών θα βρίσκονται στη Γραμματεία του Τμήματος και θα είναι στη διάθεση όλων των μελών της επιτροπής επιλογής που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία και καθ΄ όλη τη διάρκεια αυτής.

Page 8: ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 26-2-2013

5. Γενικά κάθε στοιχείο (βιβλία, δημοσιεύσεις, πιστ/κά προϋπηρεσίας, επαγγελματικής δραστηριότητας, πιστ/κό ξένης γλώσσας κτλ) που να αποδεικνύει τα προσόντα του υποψηφίου.

6. Πιστοποιητικό του αρμοδίου Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης της Ελληνικής ιθαγένειας και το οποίο θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία πριν από τη σχετική έκδοση της σχετικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

7. Πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει στρατολογική ή χρηματική υποχρέωση και το οποίο θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία πριν από την ορκωμοσία, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/16425/25-6-2007 (ΦΕΚ 1055/27-6-2007/τ.Β΄) κοινή υπουργική απόφαση.

Με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 οι υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους δεσμεύονται ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν την έκδοση της πράξης διορισμού τους.Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

8. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης που θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία πριν από την ορκωμοσία, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/22863/16-10-2006 (ΦΕΚ 1551/23-10-2006/τ.Β΄) κοινή υπουργική απόφαση.

9. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή, που τους επιτρέπει να ασκούν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης.

10. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, ότι δεν κατέχει άλλη θέση και δεν έχει άλλη απασχόληση στον ευρύτερο Δημόσιο ή Ιδιωτικό Τομέα.

Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 9 και 10 θα κατατεθούν από τους υποψήφιους οι οποίοι θα εκλεγούν σε θέσεις Ε.Π. κατά την ημέρα της ορκωμοσίας τους.

Οι πολίτες των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υποβάλουν εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το κέντρο Ελληνικής γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο, υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος οι αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθμηση, να είναι τοποθετημένα μέσα σε ειδικό φάκελο και να συνοδεύονται από πλήρες βιογραφικό σημείωμα, συνοπτική ανάλυση του επιστημονικού τους έργου, καθώς και πίνακα των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών. Ο φάκελος θα περιλαμβάνει και το ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης των δικαιολογητικών που υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή.

Page 9: ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 26-2-2013

Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι θεωρημένα επίσημα από τις αρχές που τα εξέδωσαν. Το αυτό ισχύει και για τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να συνοδεύονται από νόμιμες μεταφράσεις. Οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του οικείου οργάνου με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι προς τους τίτλους που απονέμονται από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής.Συμπλήρωση των δικαιολογητικών της προκήρυξης μετά την κατάθεση και πρωτοκόλληση των αιτήσεων υποψηφιότητας, επιτρέπεται μόνο αν πρόκειταιγια διασαφηνιστικά στοιχεία που ζητήθηκαν συμπληρωματικά από την οικεία επιτροπή επιλογής ή εξέλιξης και αφορούν σε δικαιολογητικά που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα.Δικαιολογητικά θα κατατίθενται από 21-2-2013 μέχρι και 22-3-2013 στη Γραμματεία του παρακάτω Τμήματος του ΤΕΙ Κρήτης, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν την πλήρη προκήρυξη και πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Παράρτημα Χανίων (Τηλ. 28210-23010) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση www . teicrete . gr

Page 10: ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 26-2-2013

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π)

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου ανακοινώνει την πλήρωση μιας θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) του Τμήματος Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκησης και στην Οικονομία (Ε.Π.Δ.Ο.) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ως εξής:

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΤΟΜΕΑΣ Β΄ «ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ»

- Μιας (1) θέσης Ε.Π. βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γλώσσες προγραμματισμού και Αλγόριθμοι».

Σχετικά με τα προσόντα των υποψηφίων σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν.1404/1983, όπως αντικαταστάθηκε με το Ν. 2916/2001, την παρ. 13 του άρθρου 3 του Ν. 3027/2002 και το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 3404/2005 ισχύουν τα ακόλουθα:

1. Προϋπόθεση για εκλογή Αναπληρωτή Καθηγητή Τ.Ε.Ι. είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος. Η διδακτορική διατριβή και το όλο ερευνητικό ή επιστημονικό έργο των υποψηφίων πρέπει να είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που πρόκειται να πληρωθεί. Τη συνάφεια διαπιστώνει αρχικώς η τριμελής Εισηγητική Επιτροπή, που ορίζεται για κάθε εκλογή από μέλη του εκλεκτορικού σώματος, και τελικώς το οικείο εκλεκτορικό σώμα.

2. Εκτός από την παραπάνω προϋπόθεση, τα προσόντα που απαιτούνται για την εκλογή στη βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή είναι τα ακόλουθα:

α) Πέντε τουλάχιστον έτη επαγγελματικής δραστηριότητας καταλλήλου υψηλού επιπέδου ή, αναλόγως με τη φύση της θέσης που προκηρύσσεται, ισόχρονη εργασία σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή συμμετοχή με αμοιβή σε οργανωμένα ερευνητικά προγράμματα ή συνδυασμός των ανωτέρω δραστηριοτήτων, αντιστοίχων σε κάθε περίπτωση, με το επιστημονικό επίπεδο και το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται. Η ανωτέρω επαγγελματική δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι δύο έτη αυτοδύναμη διδασκαλία μετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος, στο γνωστικό αντικείμενο του Τομέα, σε Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι. ή ομοταγή ιδρύματα του εξωτερικού.

β) Πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους, από τις οποίες ένας αριθμός πρέπει να είναι αυτοδύναμος, ή πρωτότυπη επιστημονική μονογραφία, πέρα από τη

Page 11: ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 26-2-2013

διδακτορική διατριβή. Ένα μέρος των δημοσιεύσεων αυτών μπορεί, κατά την κρίση του εκλεκτορικού σώματος, να αντικατασταθεί με διεθνές δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή καινοτομίες που έχουν εφαρμοσθεί στην παραγωγή.

Το συνολικό ερευνητικό και εφαρμοσμένο έργο του υποψηφίου πρέπει να έχει συμβάλλει στην πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας ή να αναγνωρίζεται από άλλους ερευνητές.

3. α) Όπου γίνεται αναφορά σε διδακτορικό δίπλωμα, αν πρόκειται για τίτλους ιδρυμάτων εξωτερικού, πρέπει οι τίτλοι αυτοί να έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιμοι προς τους αντίστοιχους τίτλους του εσωτερικού.β) Ως επαγγελματική δραστηριότητα που απαιτείται ως προσόν για την κατάληψη θέσης Ε.Π. δεν συνυπολογίζεται αυτή που τυχόν αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια του χρόνου σπουδών για τη λήψη του απαιτούμενου διδακτορικού διπλώματος και συνδέεται με σχετική υποχρέωση που επιβάλλουν τα σχετικά μεταπτυχιακά προγράμματα ή οι σπουδές.γ) Όπου προβλέπονται αυτοδύναμες δημοσιεύσεις, νοούνται και οι δημοσιεύσεις στις οποίες ο υποψήφιος είναι ο κύριος ερευνητής.δ) Οι απαιτούμενες πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά λαμβάνονται υπόψη εφόσον έχουν γίνει δεκτές προς δημοσίευση στα σχετικά επιστημονικά περιοδικά, ενώ οι απαιτούμενες πρωτότυπες επιστημονικές μονογραφίες λαμβάνονται υπόψη εφόσον βρίσκονται στο στάδιο της εκτύπωσης.

4. Μέλη του Ε.Π. δεν μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για κατάληψη θέσης Ε.Π. ίδιας ή ανώτερης βαθμίδας στο ίδιο ή άλλο Τ.Ε.Ι., εάν δεν περάσουν τρία (3) έτη από το διορισμό τους στο Τ.Ε.Ι. που υπηρετούν.

5. Πέρα από τα ειδικά αυτά προσόντα οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν και τα γενικά προσόντα που προβλέπονται από τον υπαλληλικό κώδικα για το διορισμό δημοσίων υπαλλήλων.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

1. Αίτηση.2. Αντίγραφα των πτυχίων και των Τίτλων Σπουδών των υποψηφίων.3. Βιογραφικό σημείωμα με συνοπτική ανάλυση των επιστημονικών

εργασιών τους.4. Διδακτορική διατριβή.

Το βιογραφικό σημείωμα, η συνοπτική ανάλυση των επιστημονικών εργασιών καθώς και η διδακτορική διατριβή (όπου απαιτείται) κατατίθενται και σε ηλεκτρονική μορφή, για παράδειγμα σε CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο. Τα αντίτυπα έντυπης μορφής των δικαιολογητικών αυτών θα βρίσκονται στη Γραμματεία του Τμήματος και θα είναι στη διάθεση όλων των μελών του εκλεκτορικού σώματος και της εισηγητικής επιτροπής που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία και καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής.

5. Γενικά κάθε στοιχείο (Βιβλία, δημοσιεύσεις, πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, επαγγελματικής δραστηριότητας, πιστοποιητικό ξένης γλώσσας, κτλ) που να αποδεικνύει τα προσόντα του υποψηφίου.

Page 12: ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 26-2-2013

6. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης της Ελληνικής ιθαγένειας και το οποίο θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία πριν από την έκδοση της σχετικής πράξης διορισμού.Προκειμένου για πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

7. Πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρμοδίου Στρατολογικού Γραφείου από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει στρατολογική ή χρηματική υποχρέωση και το οποίο θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία πριν από την ορκωμοσία, σύμφωνα με την με αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/16425/25−6−2007 (ΦΕΚ 1055/27−6−2007 τ. Β΄) κοινή υπουργική απόφαση.Με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 οι υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους, δεσμεύονται ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν την έκδοση της πράξης διορισμού τους.Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

8. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης που θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία πριν από την ορκωμοσία, σύμφωνα με την με αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/22863/16−10−2006 (ΦΕΚ 1551/23−10−2006 τ. Β΄) κοινή υπουργική απόφαση.

9. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή, που τους επιτρέπει να ασκούν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης.

10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ότι δεν κατέχει άλλη θέση και δεν έχει άλλη απασχόληση στον ευρύτερο Δημόσιο ή Ιδιωτικό Τομέα.Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 9 και 10 θα κατατεθούν από τους

υποψήφιους οι οποίοι θα εκλεγούν σε θέσεις Ε.Π. κατά την ημέρα της ορκωμοσίας τους.

Οι πολίτες των κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υποβάλουν εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο, δηλαδή από 06-03-2013 μέχρι και 04-04-2013, υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος οι αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθμηση, να είναι τοποθετημένα μέσα σε ειδικό φάκελο και να συνοδεύονται από πλήρες βιογραφικό σημείωμα, συνοπτική ανάλυση του επιστημονικού τους έργου, καθώς και πίνακα των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών. Ο φάκελος θα περιλαμβάνει και το ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης των δικαιολογητικών

Page 13: ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 26-2-2013

που υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή.

Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι θεωρημένα επίσημα από τις αρχές που τα εξέδωσαν. Το αυτό ισχύει και για τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να συνοδεύονται από νόμιμες μεταφράσεις. Οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του οικείου οργάνου με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι προς τους τίτλους που απονέμονται από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής.

Συμπλήρωση των δικαιολογητικών της προκήρυξης μετά την κατάθεση και πρωτοκόλληση των αιτήσεων υποψηφιότητας, επιτρέπεται μόνο αν πρόκειται για διασαφηνιστικά στοιχεία που ζητήθηκαν συμπληρωματικά από την οικεία εισηγητική επιτροπή ή το εκλεκτορικό σώμα και αφορούν σε δικαιολογητικά που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα.

Η προκαλούμενη δαπάνη, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσδιοριστεί,Η προκαλούμενη δαπάνη, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσδιοριστεί,

θα βαρύνει καλυφθεί από πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών (ειδ.θα βαρύνει καλυφθεί από πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών (ειδ.

Φορέα 23-200 ΚΑΕ 5113).Φορέα 23-200 ΚΑΕ 5113).

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ενδιαφέρεται για την πρόσληψη επιστημόνων αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους, κατόχων διδακτορικού διπλώματος, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 5 του Π.Δ. 407/80 και του άρθρ. 80, παρ. 6 του Ν. 4009/2011), ή με σύμβαση μίσθωσης έργου, υπό την αίρεση ότι θα διατεθούν οι αντίστοιχες πιστώσεις, για τη διεξαγωγή διδακτικού, επιστημονικού και οργανωτικού έργου που θα καθορίζεται και θα εξειδικεύεται αναλυτικά με τη σύμβαση πρόσληψης.H πρόσληψη του προσωπικού αυτού, πρόκειται να καλύψει τις ανάγκες των ακόλουθων μαθημάτων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2012-2013:

Α/ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ1. ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013ΜAΘHMA: διδακ. ώρες/εβδ. 1. Δομικά Υλικά 42. Μεταλλικές Κατασκευές Ι 43. Κυκλοφοριακή Τεχνική 44. Υδρολογία 45. Ακτομηχανική – Λιμενικά Έργα 46. Τεχνική Γεωλογία και Βραχομηχανική 47. Υδρολογική Προσομοίωση και Πρόγνωση 4

2. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013

Page 14: ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 26-2-2013

ΜAΘHMA: διδακ. ώρες/εβδ. 1. Σχεδιασμός Τουρισμού και Ελεύθερου Χρόνου 1

Β/ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ3. ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013ΜAΘHMA: διδακ. ώρες/εβδ. 1. Χειρουργική των Ζώων 6

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι μπορούν να είναι και πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουν τα προβλεπόμενα προσόντα και επιθυμούν να συνεργαστούν με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από Τετάρτη 20-2-2013 έως και Παρασκευή 1-3-2013 στις γραμματείες των Τμημάτων του Ιδρύματος, στις ακόλουθες διευθύνσεις (παράδοση Οίκοι):

1. Γραμματεία Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Πεδίον Άρεως, 38334 Βόλος, τηλ. 2421074178, FAX 2421074169, Αρμόδια κ. Κοτρώτσιου Έλενα. 2. Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, Λεωφόρος Αθηνών-Πεδίο Άρεως, 38334 Βόλος, τηλ. 2421074455, FAX 2421074380, Αρμόδιος κ. Παππάς Ισίδωρος.3. Γραμματεία Τμήματος Κτηνιατρικής, Τέρμα Τρικάλων, 43100 Καρδίτσα, τηλ. 2441066004, FAX 2441066041 Αρμόδια κ. Αργυράκη Παναγιώτα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει στην αίτησή τους να αναφέρουν:Το Μάθημα ή τα Μαθήματα, που επιθυμούν να διδάξουν. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής:1. Συνοπτικό Βιογραφικό σημείωμα.2. Υπόμνημα για τις σπουδές και την επιστημονική τους δραστηριότητα.3. Επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών τους - αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από A.E.I. του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας τους από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης - Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 περί ψευδούς δηλώσεως, αν κατέχουν ή όχι δεύτερη απασχόληση στο Δημόσιο Τομέα ή σε Κρατικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου ή στους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Δημοσίου Τομέα ή σε Διεθνείς Οργανισμούς, ή οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική απασχόληση ή συνταξιοδοτούνται από τους παραπάνω φορείς.Επισημαίνεται ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν ισχύουν οι διατάξεις των άρθ. 1, παρ. 1 και 3 του N. 1256/82 περί πολυθεσίας.H παρούσα πρόσκληση απευθύνεται και σε υπηρετούντα μέλη ΔEΠ ή μέλη EEΔIΠ άλλων A.E.I., τα οποία μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Όλοι οι διδάσκοντες που θα επιλεγούν και κατέχουν και άλλη θέση στο Δημόσιο, σε NΠΔΔ ή NΠIΔ ή ευρύτερο Δημόσιο τομέα, θα πρέπει να εξασφαλίσουν από την υπηρεσία τους άδεια απουσίας.Όσοι επιλεγούν και δεν είναι Δημόσιοι υπάλληλοι ή μέλη ΔEΠ άλλων AEI, θα πρέπει στη συνέχεια να υποβάλουν:

Page 15: ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 26-2-2013

1) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.2) Πιστοποιητικό Υγείας και Φυσικής Καταλληλότητας από πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή.Oι πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Eλληνικού A.E.I.,ή απολυτήριο Eλληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ' επιπέδου από το κέντρο Eλληνικής Γλώσσας, απο το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Eλληνικής γλώσσας. Θα αναζητηθούν υπηρεσιακά (αυτεπάγγελτη αναζήτηση), από την Γραμματεία του Τμήματος: • το Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης, • το Πιστοποιητικό (τύπου Α) του αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν έχει στρατολογικές ή χρηματικές υποχρεώσεις ή ότι έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές και • το Πιστοποιητικό γεννήσεως.Προκειμένου να γίνει η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών απαιτείται υποβολή φωτοαντιγράφου της αστυνομικής ταυτότητας του ενδιαφερομένου.

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝΠ Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

την πλήρωση θέσεων Διδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Ωτορινολαρυγγολογία».ΦΕΚ Δημοσίευσης: 91/30-1-2013 τ.Γ’ ΑΔΑ: ΒΕΥΗ469Β7Θ-0Θ6 - Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Ουρολογία με εξειδίκευση στη Νευροουρολογία και Ουροδυναμική».ΦΕΚ Δημοσίευσης: 89/30-1-2013 τ.Γ’ ΑΔΑ: ΒΕΥΗ469Β7Θ-ΔΤΒ

- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Γενική Χειρουργική».ΦΕΚ Δημοσίευσης: 89/30-1-2013 τ.Γ’ ΑΔΑ: ΒΕΥΗ469Β7Θ-ΤΥΨ

- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Γενική Χειρουργική».ΦΕΚ Δημοσίευσης: 89/30-1-2013 τ.Γ’ ΑΔΑ: ΒΕΥΗ469Β7Θ-4ΙΘ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ι

Page 16: ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 26-2-2013

- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία».ΦΕΚ Δημοσίευσης: 89/30-1-2013 τ.Γ’ ΑΔΑ: ΒΕΥΗ469Β7Θ-ΖΝΟ

- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία-Ενδοκρινολογία».ΦΕΚ Δημοσίευσης: 89/30-1-2013 τ.Γ’ ΑΔΑ: ΒΕΥΗ469Β7Θ-3ΒΕ

- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία-Λοιμώδη Νοσήματα».ΦΕΚ Δημοσίευσης: 89/30-1-2013 τ.Γ’ ΑΔΑ: ΒΕΥΗ469Β7Θ-ΚΥ7

- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία-Λοιμώδη Νοσήματα».ΦΕΚ Δημοσίευσης: 89/30-1-2013 τ.Γ’ ΑΔΑ: ΒΕΥΗ469Β7Θ-ΓΒΚ

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Μαιευτική-Γυναικολογία».ΦΕΚ Δημοσίευσης: 89/30-1-2013 τ.Γ’ ΑΔΑ: ΒΕΥΗ469Β7Θ-6Σ8

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω

θέσεις είναι η 4-4-2013.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Διοικητικών

Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών (http :// www . admin . upatras . gr ) και για περισσότερες

πληροφορίες στην Γραμματεία του Τμήματος:

Ιατρικής: τηλ.: 2610-969101, 2610-969102,

e-mail: secretary @ med . upatras . gr ,

Ιστότοπος: www . med . upatras . gr

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO

ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN

Page 17: ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 26-2-2013

A N A K O I N Ω Σ H

Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 130/5-2-13 (τ.Γ΄)

δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις οκτώ (8) θέσεων ΔΕΠ ως εξής:

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ: (Θηβών 2, 115 27 Γουδή, Τηλ.: 210 7461117)

ΤΟΜΕΑΣ: Προσθετολογίας

Αριθ. Προκήρυξης: 1213007044/14-12-12 (ΑΔΑ: ΒΕΥΤ46ΨΖ2Ν-4ΑΧ)

-Μία (1) θέση Δ.Ε.Π στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ακίνητη Προσθετική»

ΤΟΜΕΑΣ: Παθολογίας και Χειρουργικής Στόματος

Αριθ. Προκήρυξης: 1213007043/14-12-12 (ΑΔΑ: ΒΕΥΤ46ΨΖ2Ν-7Φ9)

-Μία (1) θέση Δ.Ε.Π στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό

αντικείμενο «Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική»

Αριθ.Προκήρυξης: 1213007045/14-12-12 (ΑΔΑ: ΒΕΥ246ΨΖ2Ν-11Λ)

-Μία (1) θέση Δ.Ε.Π στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό

αντικείμενο «Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική»

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ: (Δήλου 1Α, 115 27 Γουδή, Τηλ.: 210 7461402)

ΤΟΜΕΑΣ: Ψυχικής Υγείας και Επιστημών Συμπεριφοράς

Αριθ. Προκήρυξης: 1213006022/30-11-12 (ΑΔΑ: ΒΕΥΤ46ΨΖ2Ν-ΙΞΞ)

-Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό

αντικείμενο «Ψυχιατρική (Γενική-Κοινωνική)»

ΤΟΜΕΑΣ: Βασικών Επιστημών

Αριθ. Προκήρυξης: 1213006024/30-11-12 (ΑΔΑ: ΒΕΥΤ46ΨΖ2Ν-5Δ8)

-Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό

αντικείμενο «Ανατομία»

ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ: (Κτήριο Φιλοσοφικής Σχολής,

Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Ζωγράφου, Τηλ.: 210 7277474)

ΤΟΜΕΑΣ: Ιστορίας του Γαλλικού Πολιτισμού

Αριθ. Προκήρυξης: 1213006028/7-12-12(ΑΔΑ: ΒΕΥΤ46ΨΖ2Ν-ΙΟΧ)

-Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό

Page 18: ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 26-2-2013

αντικείμενο

«Ιστορία του Γαλλικού Πολιτισμού»

ΤΟΜΕΑΣ: Ιστορίας Μετάφρασης - Μεταφρασεολογίας

Αριθ. Προκήρυξης: 1213006029/7-12-12 (ΑΔΑ: ΒΕΥΤ46ΨΖ2Ν-ΘΗΓ)

-Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό

αντικείμενο

«Μεταφραστική πράξη και νέες τεχνολογίες (Γαλλική – Ελληνική Γλώσσα)»

ΤΟΜΕΑΣ: Γαλλικής Λογοτεχνίας

Αριθ. Προκήρυξης: 1213006030/6-12-12 (ΑΔΑ: ΒΕΥΤ46ΨΖ2Ν-AI0)

-Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό

αντικείμενο

«Γαλλική Λογοτεχνία»

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 22 - 4 - 2013.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν αίτηση

υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά

αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων, στις Γραμματείες των οικείων Τμημάτων,

όπου μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες.

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO

ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN

A N A K O I N Ω Σ H

Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 139/8-2-

2013 (τ.Γ΄) δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις έξι (6) θέσεων

ΔΕΠ ως εξής:

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

(Ακαδημίας 45, 106 72 Αθήνα , τηλ. : 210-3688661, 210-

3688647)

Τομέας Α΄ Ιδιωτικού Δικαίου

Αριθ.Προκήρυξης: 1213007125/13-12-2012

Page 19: ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 26-2-2013

(ΑΔΑ:ΒΕΥΣ46ΨΖ2Ν-ΖΣΡ)

-Μία (1) θέση Δ.Ε.Π στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή

με γνωστικό αντικείμενο: «Αστικό Δίκαιο»

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

(Πανεπιστημιούπολη 157 84 Ζωγράφου , τηλ. : 210-

7277970, 210-7277956)

Τομέας Ιστορίας

Αριθ.Προκήρυξης: 1213004967/5-11-2012

(ΑΔΑ:ΒΕΥ246ΨΖ2Ν-ΘΦΝ)

-Μία (1) θέση Δ.Ε.Π στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή

με γνωστικό αντικείμενο: «Αρχαία Ιστορία με έμφαση στους

Αρχαϊκούς και Κλασικούς χρόνους»

Αριθ.Προκήρυξης: 1213004966/5-11-2012

(ΑΔΑ:ΒΕΥ246ΨΖ2Ν-Τ8Ρ)

-Μία (1) θέση Δ.Ε.Π στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή

με γνωστικό αντικείμενο: «Νεώτερη και Σύγχρονη Ελληνική

Ιστορία (1830-2000)»

Αριθ.Προκήρυξης: 1213004964/5-11-2012

(ΑΔΑ:ΒΕΥ246ΨΖ2Ν-ΟΡ6)

-Μία (1) θέση Δ.Ε.Π στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή

με γνωστικό αντικείμενο: «Νεώτερη και Σύγχρονη Ιστορία:

Ιστορία και Θεωρία της Ιστοριογραφίας»

ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

(Πανεπιστημιούπολη 157 71 Ζωγράφου, τηλ.: 210-7275586,

210-7275517)

Τομέας Ιστορίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας

Αριθ.Προκήρυξης: 1213004819/22-10-2012

(ΑΔΑ:ΒΕΥ246ΨΖ2Ν-Υ50)

-Μία (1) θέση Δ.Ε.Π στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό

Page 20: ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 26-2-2013

αντικείμενο: «Ιστορία των Μαθηματικών»

Αριθ.Προκήρυξης: 1213004826/22-10-2012

(ΑΔΑ:ΒΕΥ246ΨΖ2Ν-ΣΧΛ)

-Μία (1) θέση Δ.Ε.Π στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό

αντικείμενο: «Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης»

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 19-4-

2013.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα

προσόντα, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα

τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά

αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων, στις Γραμματείες

των ενδιαφερομένων Τμημάτων, όπου μπορούν να

απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες.

ΤΕXΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ

ΕΤΟΥΣ 2012-2013

Το Τ.Ε.Ι. Πατρών, στα πλαίσια της κάλυψης των διδακτικών αναγκών των Τμημάτων και των Παραρτημάτων του για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2012-2013 και για να προσελκύσει Επιστήμονες με τα πλήρη προσόντα του νόμου, αποφάσισε στην με αριθμ 9/21-02-2013 συνεδρίασή του, την επαναπροκήρυξη Εργαστηριακών Συνεργατών, όπως παρακάτω:

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΜΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΥΡΓΟΥ)

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ ΕΞΑΜΗΝΟΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ

- 2 Δ΄

Η έντυπη αίτηση, καθώς και η αναλυτική προκήρυξη, θα παραλαμβάνονται από τις Γραμματείες του Τμήματος, καθώς και από την ιστοσελίδα του ΤΕΙ στη διεύθυνση www . teipat . gr .

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, τοποθετημένα σε ειδικό φάκελο, πρέπει να είναι αριθμημένα και να υποβληθούν, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία

Page 21: ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 26-2-2013

πέντε (5) ημερών, από την επόμενη τις ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης στην Ιστοσελίδα του Ιδρύματος μας, και συγκεκριμένα από την 25-02-2013 έως και την 01-03-2013, στην αντίστοιχη Γραμματεία του Τμήματος. Πληροφορίες θα δίνονται από τις Γραμματεία Πληροφορικής και ΜΜΕ (Παράρτημα Πύργου) στο τηλέφωνο 26210-20888.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με ΚΑ3173 και τίτλο «Βιοτεχνολογία για την εκμετάλλευση μκροφυκών (BIOEXPLORE)», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς πόρους ενδιαφέρεται να συνάψει την παρακάτω σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου:Αντικείμενο έργου: Συμμετοχή στη διεκπεραίωση του ΠΕ3.5 (Επίδραση των μικροφυκών στη συμπεριφορά των νυμφών) με τα εξής παραδοτέα:Α) Συμμετοχή στην εγκατάσταση των ενυδρείων και των καμερών καθώς και στην εκτέλεση των πειραμάτων που θα διεξαχθούν στις εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου Υδατοκαλλιεργειών του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.Β) Ευθύνη για την συντήρηση των καλλιεργειών φυτοπλαγκτονικών καιζωοπλαγκτονικών οργανισμών που χρησιμεύουν για την διατροφή των ψαριών.Γ) Ευθύνη για τις εργασίες ρουτίνας που απαιτούνται για την εκτροφή των ψαριώνΔ) Συμμετοχή στις δειγματοληψίες που θα γίνονται σε ημερήσια βάση για τηνπεριγραφή της οντογένεσης του αμφιβληστροειδούς των ψαριώνΕ) Συμμετοχή στην ανάλυση των video εικόνων που θα προκύψουν από την καταγραφή σε ημερήσια βάση της συμπεριφοράς των ψαριών και στην στατιστική επεξεργασία των δεδομένων που θα προκύψουν.Προϋπολογισμός αμοιβής ανατιθέμενου έργου:5.000,00€Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνεςΤόπος εκτέλεσης έργου: Ηράκλειο, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης,Εργαστήριο ΥδατοκαλλιεργειώνΕπιθυμητός χρόνος έναρξης εκτέλεσης έργου: Απρίλιος 2013Απαραίτητα προσόντα:Πτυχίο Βιολογίας ή ισότιμο αναγνωρισμένο πτυχίο της

Page 22: ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 26-2-2013

αλλοδαπήςΜεταπτυχιακό Τίτλο Ειδίκευσης στις Ιχθυοκαλλιέργειες ή ισότιμοαναγνωρισμένο της αλλοδαπήςΓνώσεις όσον αφορά στην εκτροφή ιχθύων, και ειδικότερα των νυμφικώνσταδίων τουςΠολύ καλή εμπειρία στην ανάλυση δεδομένων συμπεριφοράς ιχθύωνΤουλάχιστον 2 δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή περιοδικά στον τομέα τωνιχθυοκαλλιεργειώνΕπιθυμητά προσόντα:Εμπειρία στην συντήρηση φυτοπλαγκτονικών και ζωοπλαγκτονικών οργανισμών.Εμπειρία στην χρήση κλειστών κυκλωμάτων εντατικής εκτροφής ιχθύωνΔιευκρινίζεται ότι τα αποδεικτικά των προσόντων των ενδιαφερομένων δεν απαιτείται να είναι νομίμως επικυρωμένα.Οι ενδιαφερόμενοι (μόνο φυσικά πρόσωπα) μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: [email protected] Θωμάκης Ζαφείρης, τηλ.: 2810393166, μέχρι και τις 07-03-2013 (ώρα 14:30) με κοινοποίηση στην κα. Κεντούρη Μαρουδιώ email: [email protected] .Η πρόταση καθενός ενδιαφερομένου πρέπει να περιλαμβάνει:a) Διαβιβαστικό-βιογραφικό σημείωμα (σύμφωνα με το υπόδειγμα, παράρτημα Α) (προσοχή να αποσταλεί σκαναρισμένο ώστε να φέρει την πρωτότυπη υπογραφή του ενδιαφερομένου). Και σε αυτή την περίπτωση θα γίνεται αναφορά στον αριθμό της πρόσκλησης (1537/20-02-2013)β) σε ηλεκτρονική μορφή αριθμημένα όλα τα δικαιολογητικά τα οποία αποδεικνύουν τα προσόντα του (τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, συστατικές επιστολές, κλπ) (σκαναρισμένα).Οι προτάσεις που θα παραληφθούν με οποιοδήποτε μέσο μετά την ως άνω ημερομηνία και ώρα δεν θα ληφθούν υπόψη.Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο των συμβάσεων μίσθωσης έργου, τα προσόντα κ.τ.λ. στο τηλ.:2810394063, Καθηγ. Κεντούρη Μαρουδιώ, email: [email protected]Σημειώνεται ότι το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς τουχρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας.Οι προτάσεις των ενδιαφερομένων θα πρέπει να έχουν χρονική ισχύ διάρκειας 3 μηνών από την ημερομηνία κατάθεσής τους.Επισημαίνεται ότι εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν προσωπική ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρθρου 31 του Ν. 3966/2011.Η Επιτροπή Ερευνών του Π.Κ. είναι το αποφασιστικό όργανο ως προς τη σύναψη ή μη των συμβάσεων μίσθωσης έργου και ως προς την επιλογή του καταλληλότερου προσώπου σε εκάστοτε

Page 23: ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 26-2-2013

περίπτωση και η απόφασή της αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΕΛΠΚ.Η παρούσα πρόσκληση διέπεται από τους κανόνες του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του ΕΛΠΚ http://www.elke.uoc.gr/management/guide.aspx και του ΟδηγούΔιεξαγωγής Προσκλήσεων για Μισθώσεις Έργου της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΠΚ (http://www.elke.uoc.gr/management/files/Οδηγός_Σύναψης_Μισθώσεων_Έργου.pdf).

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με KA3148 και τίτλο «INNOVATION AGAINST POISON - LIFE09NAT/ES/000533», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος κατά 48,24%, και το υπόλοιπο 51,76% από το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Κυβέρνησης της Ανδαλουσίας (Ισπανία), το Δήμο Idanha-a-Nova (Πορτογαλία), το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) και το Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη, ενδιαφέρεται να συνάψει την παρακάτω σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου:Αντικείμενο έργου: Υλοποίηση δράσεων Δικτύων Κτηνοτρόφων (ENSAIP), Δήμων (ENMAIP) και Κυνηγετικών Συλλόγων/Κυνηγών (ENHAIP) [Δράσεις Α3-Α5 & C1-C3] / Οργάνωση δράσεων ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης & Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Κρήτη, διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, επιστημονικών Ημερίδων [Δράσεις D1, D3 & D6] / Συγγραφή, μετάφραση και επιμέλεια ενημερωτικού υλικού και Τεχνικών Οδηγών έργου [Δράσεις D2 & D4] Προϋπολογισμός αμοιβής ανατιθέμενου έργου: 11.000,00€Διάρκεια σύμβασης: 10 μήνες.Τόπος εκτέλεσης έργου: Κρήτη (Π.Ε. Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνης)Επιθυμητός χρόνος έναρξης εκτέλεσης έργου: Απρίλιος 2013Επισημαίνεται ότι είναι δυνατή, μέσα στα πλαίσια του έργου, η παράταση της χρονικής διάρκειας της σύμβασης έργου ή η επέκταση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου της.Απαραίτητα προσόντα:Πτυχίο Βιολογίας ή Δασολογίας ή Επιστημών Περιβάλλοντος ή ισότιμοαναγνωρισμένο της αλλοδαπήςΕξειδίκευση/εμπειρία σε θέματα διαχείρισης περιβάλλοντος

Page 24: ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 26-2-2013

Γνώση GISΓνώση Η/Υ (ECDL ή αντίστοιχο)Εμπειρίας σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσηςΆριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (proficiency ή αντίστοιχο)Επιθυμητά προσόντα:Εμπειρία σε ευρωπαϊκά προγράμματαΕμπειρία σε γραμματειακή υποστήριξη προγραμμάτωνΕμπειρία σε οργάνωση διεθνών συνεδρίων, ημερίδων, επιστημονικών workshopsΚαλή γνώση Ισπανικής γλώσσας (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειαςεπιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 τουάρθρου 13 του ν.3149/2003 ή αντίστοιχο)Οι ενδιαφερόμενοι (μόνο φυσικά πρόσωπα) καλούνται να υποβάλουν την πρότασή τους στα γραφεία της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ειδικός Λογαριασμός, Πανεπιστημιούπολη Βουτών, Κτίριο Διοίκησης, Τ.Κ. 700 13, Ηράκλειο Κρήτης, υπόψη κου Θωμάκη Ζαφείρη τηλ.: 2810393166 μέχρι και τις 06-03-2013 και ώρα 14:30, σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:• Πρόταση για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 1522/19-02-2013.• Τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνοεπικοινωνίας).Η πρόταση καθενός ενδιαφερομένου πρέπει να περιλαμβάνει:

Διαβιβαστικό, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος Α, συμπληρωμένο με τα προσωπικά του στοιχεία και υπογεγραμμένο σε όλες τις σελίδες.

Βιογραφικό σημείωμα του ενδιαφερομένου υπογεγραμμένο σε όλες τις σελίδες.

Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα προσόντα του (τίτλοι σπουδών,βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, γνώση ξένων γλωσσών, κλπ).Διευκρινίζεται ότι τα αποδεικτικά των προσόντων των ενδιαφερομένων δεν απαιτείται να είναι νομίμως επικυρωμένα.Οι προτάσεις που θα παραληφθούν με οποιοδήποτε μέσο μετά την ως άνω ημερομηνία και ώρα δεν θα ληφθούν υπόψη.Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο των συμβάσεων μίσθωσης έργου, τα προσόντα κ.τ.λ. στο τηλ.: 2810393265, κος. Μιχάλης Προμπονάς, email: [email protected]Σημειώνεται ότι το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς τουχρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας.Οι προτάσεις των ενδιαφερομένων θα πρέπει να έχουν χρονική ισχύ διάρκειας 3 μηνών από την ημερομηνία κατάθεσής τους.

Page 25: ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 26-2-2013

Επισημαίνεται ότι εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν προσωπική ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρθρου 31 του Ν. 3966/2011.Η Επιτροπή Ερευνών του Π.Κ. είναι το αποφασιστικό όργανο ως προς τη σύναψη ή μη των συμβάσεων μίσθωσης έργου και ως προς την επιλογή του καταλληλότερου προσώπου σε εκάστοτε περίπτωση και η απόφασή της αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΕΛΠΚ.Η παρούσα πρόσκληση διέπεται από τους κανόνες του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του ΕΛΠΚ http://www.elke.uoc.gr/management/guide.aspx και του Οδηγού Διεξαγωγής Προσκλήσεων για Μισθώσεις Έργου της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΠΚ((http://www.elke.uoc.gr/management/files/Οδηγός_Σύναψης_Μισθώσεων_Έργου.pdf).

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Για τις ανάγκες του προγράμματος του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο: «Μελέτες σχετικά με το ρόλο της παρακρινικής απόκρισης σε βλάβη στη ρύθμιση της αποτελεσματικότητας της χημειοθεραπείας», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή Ιπποκράτη Κιάρη, στο πλαίσιο της Δράσης «Αριστεία» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ζητείται ένας υποψήφιος διδάκτορας για την ερευνητική υποστήριξη του έργου. Το πρόγραμμα της Δράσης έχει προϋπολογισμό 178,200. € και θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους. Η χρονική διάρκεια του φυσικού αντικειμένου του έργου είναι από 15.11.2012 έως 14.11.2014. Η σύμβαση που θα υπογραφεί με το ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ θα είναι σύμβαση μίσθωσης έργου.Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος γίνεται βάσει της Κ.Υ.Α 679/1996 (ΦΕΚ Β’ 826), όπως ισχύει σήμερα, και τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες να μελετήσουν την σύντομη περιγραφή του έργου (βλ. Παράρτημα Ι), να λάβουν υπόψη τα προσόντα που απαιτούνται για κάθε ειδικότητα, όπως περιγράφονται παρακάτω, και να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας Πρόταση (βλ. Παράρτημα 2), την οποία αποστέλλουν μαζί με αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, κατά προτίμηση σε ψηφιακή μορφή στη διεύθυνση [email protected] ή σε έντυπη μορφή ταχυδρομικώς στην παρακάτω διεύθυνση:Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Μ. Ασιας 75, 11527 Αθήνα με την ένδειξη «EΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΑ-PARADARES-ΚΑ 11929».Ο κύκλος εξέτασης των προτάσεων από την επιτροπή αξιολόγησης θα ξεκινήσει από την ημερομηνία ανάρτησης της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ (www.elke.uoa.gr) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 06/03/2013. Οι προτάσεις των υποψηφίων θα εξεταστούν από την επιτροπή αξιολόγησης και θα

Page 26: ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 26-2-2013

κληθούν σε συνέντευξη όσοι υποψήφιοι κριθούν θετικά. Τα πιστοποιητικά που βεβαιώνουν τα αντίστοιχα απαραίτητα – επιθυμητά προσόντα θα υποβληθούν σε περίπτωση που οι υποψήφιοι κληθούν σε συνέντευξη.Η διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης θα εξαρτηθεί, κατά περίπτωση, από τις ανάγκες τoυ έργων και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη της διάρκειάς του. Η αμοιβή,συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών και φορολογικών κρατήσεων, θα εξαρτηθεί από το είδος του αντικειμένου που θα ανατεθεί και την εμπειρία των υποψηφίων.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:Ένας (1) υποψήφιος ΔιδάκτοραςΓια τις ανάγκες του έργου θα υποβληθούν προτάσεις για κατάρτιση σύμβασης μίσθωσης έργου.Αντικείμενο ενασχόλησης: Διεξαγωγή πειραμάτων σε κυτταροκαλλιέργεια και γενετικά τροποποιημέναπειραματόζωα, τεχνικές μοριακής Βιολογίας και ιστολογίας, ερμηνείααποτελεσμάτων και συγγραφή εργασιώνΑπαραίτητα προσόντα:1. Πτυχίο Βιολογίας, Χημείας ή Φαρμακευτικής2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης (Master) σε Βιοχημεία, Φυσιολογία ή συναφήαντικείμεναΕπιθυμητά προσόντα :1. Εργαστηριακή Εμπειρία σε τεχνικές μοριακής βιολογίας-Ιστοπαθολογίας2. Εμπειρία σε χρήση γενετικά τροποποιημένων πειραματοζώωνΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΗ αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει από την επιτροπή αξιολόγησης. Η διαδικασίααξιολόγησης των προτάσεων θα γίνει σε δυο στάδια:Α) Προκριματικό στάδιο, όπου η επιτροπή θα αξιολογήσει τις προτάσεις ως προς τααπαραίτητα και τα επιθυμητά προσόντα των υποψηφίων, όπως αυτά αναγράφονται πιο πάνω, ανά ειδικότητα βάσει των βιογραφικών σημειωμάτων.Επισημαίνεται ότι προτάσεις υποψηφίων που δεν πληρούν τα απαραίτητα προσόντα όπως αυτά ορίζονται ανά ειδικότητα θα αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασίααξιολόγησης. Τα επιθυμητά προσόντα αξιολογούνται υπό την προϋπόθεση ότι οι προτάσεις των υποψηφίων πληρούν τα απαραίτητα προσόντα όπως αυτά περιγράφονται.Β) Τελική επιλογή. Στο στάδιο αυτό η επιτροπή αξιολόγηση ς διενεργεί προσωπικήσυνέντευξη των υποψηφίων των οποίων η πρόταση έχει αξιολογηθεί θετικά στοπροκριματικό στάδιο. Οι υποψήφιοι που θα κληθούν σε συνέντευξη θα πρέπει ναπροσκομίσουν αντίγραφα των τίτλων σπουδών τους και όποια άλλα δικαιολογητικά τους ζητηθούν για την πιστοποίηση των αναγραφόμενων στοιχείων στα βιογραφικά τους.Γ) Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργουΕπισημαίνονται τα εξής: α) μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προτάσεων, αν δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί ή έχουν διαφοροποιηθεί οι ανάγκες του έργου, το Πανεπιστήμιο Αθηνών δύναται να προχωρήσει στη σύναψη ή μη της σύμβασης και β) ότι η σύμβαση θα υπογραφεί υπό την αναβλητική αίρεση της έκδοσης της απόφασης χρηματοδότησης του έργου.Σε περίπτωσης διακοπής της σύμβασης έργου με τον ερευνητή για σοβαρό λόγο, ηΕπιτροπή Αξιολόγησης θα επαναξιολογήσει τα βιογραφικά, τους τίτλους σπουδών και όλα τα δικαιολογητικά όσων υποψηφίων είχαν κληθεί σε συνέντευξη στο τελικό στάδιο αξιολόγησης και θα προχωρήσει σε επιλογή νέου ερευνητή αιτιολογώντας την

Page 27: ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 26-2-2013

κρίση της.Πληροφορίες: κ. Ι. Κιάρης τηλ.: 210-7462530

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ -

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) στο πλαίσιο του Υποέργου «Γραφείο Διασύνδεσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» της Πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.», με κωδικό MIS 311496, που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και του Ελληνικού Δημοσίου, προτίθεται να συνάψει έως τρεις (3) συμβάσεις έργου, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν πρόταση για την ανάπτυξη εργαλείων συμβουλευτικής σταδιοδρομίας - επαγγελματικού προσανατολισμού του Γραφείου Διασύνδεσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., ως εξής:

Αντικείμενο έργου : Αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου αποτελεί η ανάπτυξη εργαλείων συμβουλευτικής σταδιοδρομίας - επαγγελματικού προσανατολισμού, προκειμένου να διευκολυνθεί η ένταξη των αποφοίτων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στην αγορά εργασίας και η βελτίωση της ποιότητας του ανθρώπινου δυναμικού σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον εργασίας, και συγκεκριμένα: 1. Εργαλείο Ανάπτυξης Ατομικών Δεξιοτήτων και Αυτοαξιολόγησης Πρόκειται για ηλεκτρονικό εργαλείο με το οποίο κάθε φοιτητής/απόφοιτος της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., είτε ατομικά είτε σε συνεργασία με το σύμβουλο σταδιοδρομίας του Γραφείου Διασύνδεσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., θα έχει τη δυνατότητα να αξιολογηθεί ως προς τις δεξιότητες που διαθέτει και να σχεδιάσει ένα πλάνο εμπλουτισμού τους, βάσει των αποτελεσμάτων της αυτοαξιολόγησή του. Στο πλαίσιο της δράσης, θα πρέπει να αναπτυχθούν τα κάτωθι πακέτα εργασίας: ΠΕ1: Καταγραφή και ανάλυση των γνώσεων/ικανοτήτων/δεξιοτήτων και των ιδιαίτερων γνώσεων/ικανοτήτων/δεξιοτήτων που απαιτείται να κατέχουν οι απόφοιτοι της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., ταξινομημένες ανάλογα με το βαθμό κατοχής και ανάλογα με το τμήμα που παρακολουθούν οι φοιτητές. Έτσι, συγκροτείται ένας πυρήνας (core) γνώσεων/ικανοτήτων/δεξιοτήτων που θα πρέπει να κατέχουν όλοι οι φοιτητές/απόφοιτοι της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και επιπροσθέτως, ομάδες γνώσεων/ικανοτήτων/δεξιοτήτων που θα πρέπει να κατέχουν, ανάλογα με το Τμήμα της Σχολής που παρακολουθούν.

Οι γνώσεις/ικανότητες/δεξιότητες που θα καταγράφονται είναι:

- Λογικο-μαθηματική Ικανότητα/Νοημοσύνη

Page 28: ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 26-2-2013

- Γλωσσική Ικανότητα/Νοημοσύνη - Αναλυτική - Δημιουργική Σκέψη/Νοημοσύνη - Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή - Ειδικευμένες γνώσεις/ικανότητες/δεξιότητες που αναφέρονται στον κύκλο

σπουδών και το επαγγελματικό προφίλ των Τμημάτων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΠΕ2: Ανάπτυξη του εργαλείου

Πληθυσμός χορήγησης: ενήλικοι φοιτητές/απόφοιτοι της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Μέθοδος χορήγησης: το εργαλείο θα χορηγείται ηλεκτρονικά μέσω της Ιστοσελίδας του Γραφείου Διασύνδεσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. με ταυτοποίηση κωδικών αναγνώρισης (login), ενώ η επεξεργασία των αποτελεσμάτων και η σύνταξη και αποστολή έκθεσης θα γίνεται αυτόματα και ηλεκτρονικά προς τους χρήστες, με επιπλέον δυνατότητα του Συμβούλου του Γραφείου Διασύνδεσης να έχει πρόσβαση στα αποθηκευμένα αποτελέσματα του εργαλείου εν γνώσει του χρήστη, τηρουμένων των αρχών διασφάλισης προσωπικών δεδομένων και τήρησης του απορρήτου.

Διασφάλιση διαχείρισης προσωπικών δεδομένων και τήρησης του απορρήτου: απαραίτητη η σχετική διασφάλιση σε όλη τη διαδικασία, μέσω αποδοχής φόρμας αναλυτικών όρων χρήσης από πλευράς του χρήστη βάσει της ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας.

Περιεχόμενο του εργαλείου: ολοκληρωμένο τεστ διερεύνησης και εξαγωγής συμπερασμάτων για όσα αναφέρονται στο ΠΕ1 και κατάρτιση σχεδίου προτάσεων περαιτέρω κατάρτισης/επιμόρφωσης.

Παραδοτέο: Ηλεκτρονικό Εργαλείο Ανάπτυξης Ατομικών Δεξιοτήτων και Αυτοαξιολόγησης

2. Εργαλείο Ανάπτυξης Βιογραφικού Σημειώματος Πρόκειται για ηλεκτρονικό εργαλείο το οποίο θα καθοδηγεί κάθε φοιτητή/απόφοιτο της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., είτε ατομικά είτε σε συνεργασία με το σύμβουλο σταδιοδρομίας του Γραφείου Διασύνδεσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., στην ανάπτυξη Βιογραφικού Σημειώματος, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που το Γραφείο Διασύνδεσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. έχει θέσει σε σχέση με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και τις ανάγκες των φοιτητών/αποφοίτων. Στο πλαίσιο της δράσης, θα πρέπει να αναπτυχθούν τα κάτωθι πακέτα εργασίας:

ΠΕ1: Ανάλυση των στοιχείων του Βιογραφικού Σημειώματος και της φόρμας που θα χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη του εργαλείου

Το ελάχιστο περιεχόμενο του πακέτου εργασίας ορίζεται ως εξής: - Προσωπικές πληροφορίες - Εργασιακή εμπειρία - Εκπαίδευση και Κατάρτιση - Ξένες Γλώσσες - Γνώσεις Η/Υ - Πρόσθετες πληροφορίες

ΠΕ2: Ανάπτυξη εργαλείου

Page 29: ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 26-2-2013

Πληθυσμός χορήγησης: ενήλικοι φοιτητές/απόφοιτοι της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Μέθοδος χορήγησης: το εργαλείο θα χορηγείται ηλεκτρονικά μέσω της Ιστοσελίδας του Γραφείου Διασύνδεσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. με ταυτοποίηση κωδικών αναγνώρισης (login), ενώ η επεξεργασία των αποτελεσμάτων και η σύνταξη και αποστολή του βιογραφικού θα γίνεται αυτόματα και ηλεκτρονικά προς τους χρήστες, με επιπλέον δυνατότητα του Συμβούλου του Γραφείου Διασύνδεσης να έχει πρόσβαση στα αποθηκευμένα αποτελέσματα του εργαλείου εν γνώσει του χρήστη, τηρουμένων των αρχών διασφάλισης προσωπικών δεδομένων και τήρησης του απορρήτου.

Διασφάλιση διαχείρισης προσωπικών δεδομένων και τήρησης του απορρήτου: απαραίτητη η σχετική διασφάλιση σε όλη τη διαδικασία, μέσω αποδοχής φόρμας αναλυτικών όρων χρήσης από πλευράς του χρήστη βάσει της ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας.

Περιεχόμενο του εργαλείου: σύνταξη βιογραφικού σημειώματος σε προκαθορισμένη φόρμα με συμπλήρωση στοιχείων στα πεδία της από το χρήστη και εξαγωγή σε συγκεκριμένο τύπο βιογραφικού σημειώματος με δυνατότητα τροποποίησης του περιεχομένου του και δυνατότητα αποθήκευσής/εκτύπωσής του σε μορφή opendoc, MS word ή pfd.

Παραδοτέο: Ηλεκτρονικό Εργαλείο Ανάπτυξης Βιογραφικού Σημειώματος

3. Ανάπτυξη Μεθοδολογίας Διενέργειας Εικονικών Συνεντεύξεων Η δράση αναφέρεται στη σύνταξη Τεύχους Μεθοδολογίας Διενέργειας Εικονικών Συνεντεύξεων, και έχει ως στόχο να βοηθά το σύμβουλο σταδιοδρομίας και επαγγελματικού προσανατολισμού να πραγματοποιεί εικονικές συνεντεύξεις επιλογής προσωπικού με φοιτητές/αποφοίτους της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., προκειμένου να τους προετοιμάζει για τη συνέντευξη ως διαδικασία πρόσληψης προσωπικού από επιχειρήσεις. Η υλοποίηση της δράσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα πακέτα εργασίας:

ΠΕ1: Ανάπτυξη Τεύχους Μεθοδολογίας Διενέργειας Εικονικών Συνεντεύξεων

Το ελάχιστο περιεχόμενο του τεύχους ορίζεται ως εξής:

- Ανάλυση των τύπων συνέντευξης και των στοιχείων που προσδιορίζουν τη διαδικασία της συνέντευξης επιλογής.

- Σχεδιασμός «σεναρίων» για θέσεις εργασίες στο αντικείμενο των Τμημάτων Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

- Ανάπτυξη Οδηγού Διενέργειας Εικονικών Συνεντεύξεων για χρήση από το σύμβουλο σταδιοδρομίας του Γραφείου Διασύνδεσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., ο οποίος θα περιέχει αναλυτική περιγραφή ερωτήσεων και εναλλακτικών απαντήσεων βάσει των «σεναρίων» των θέσεων εργασίας που θα καταρτιστούν.

Παραδοτέο: Τεύχος Μεθοδολογίας Διενέργειας Εικονικών Συνεντεύξεων

Προσόντα/Προφίλ Υποψηφίων :

Page 30: ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 26-2-2013

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τίτλους σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης σχετικούς με το αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου, άριστη γνώση μιας (1) τουλάχιστον γλώσσας και άριστη γνώση Η/Υ. Θα πρέπει επίσης:

- να διαθέτουν εμπειρία στην ανάλυση επαγγελματικών προφίλ και στην ανάλυση δεξιοτήτων,

- να έχουν συμμετάσχει σε αντίστοιχο/α έργο/α (π.χ. ανάπτυξης επαγγελματικών προφίλ, δημιουργίας προγράμματος σπουδών, ανάπτυξης ηλεκτρονικών εργαλείων καταγραφής δεξιοτήτων / τεστ δεξιοτήτων),

- να διαθέτουν εμπειρία στον τομέα της διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού και στον τομέα του επαγγελματικού προσανατολισμού,

- να διαθέτουν εμπειρία για την κατασκευή διαδραστικής πλατφόρμας – λογισμικού.

Η σχετική εμπειρία θα πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση είτε συμβάσεων εργασίας, είτε βεβαιώσεων που θα μπορούν να είναι είτε απευθείας από την Αναθέτουσα Αρχή είτε από Ανάδοχο που έχει υλοποιήσει για λογαριασμό Αναθέτουσας Αρχής αντίστοιχο έργο. Κάθε άλλο στοιχείο που κρίνουν οι υποψήφιοι ότι άπτεται των προσόντων τους, και εκτιμούν ότι θα βοηθήσει στην εκτίμηση της εμπειρίας, των γνώσεων και της καταλληλότητάς τους, θα πρέπει να υποβληθεί με το φάκελο της υποψηφιότητάς τους.

Διάρκεια σύμβασης/συμβάσεων:

1. Εργαλείο Ανάπτυξης Ατομικών Δεξιοτήτων και Αυτοαξιολόγησης: έξι (6) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης. 2. Εργαλείο Ανάπτυξης Βιογραφικού Σημειώματος: δύο (2) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης. 3. Ανάπτυξη Μεθοδολογίας Διενέργειας Εικονικών Συνεντεύξεων: ένας (1) μήνας από την υπογραφή της Σύμβασης.

Ποσό σύμβασης/συμβάσεων: 1. Εργαλείο Ανάπτυξης Ατομικών Δεξιοτήτων και Αυτοαξιολόγησης: έως του ποσού των 6.000,00€. 2. Εργαλείο Δημιουργίας Βιογραφικού Σημειώματος: έως του ποσού των 4.000,00€. 3. Μεθοδολογία Διενέργειας Εικονικών Συνεντεύξεων: έως του ποσού των 1.000,00€. Επισημαίνεται ότι είναι δυνατή η παράταση της διάρκειας της/των σύμβασης/συμβάσεων με τον όρο ότι το κόστος δε θα υπερβαίνει το αρχικό.

Δικαίωμα υποβολής πρότασης: Δικαίωμα υποβολής πρότασης έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα ή ομάδα φυσικών προσώπων (ομάδα έως 3 προσώπων). Στην περίπτωση ομάδας φυσικών προσώπων θα πρέπει να υποβληθεί κοινή πρόταση μεθοδολογίας και υλοποίησης των παραδοτέων, μαζί με Πίνακα οικονομικής προσφοράς, στον οποίο θα περιγράφεται αναλυτικά η υπολογιζόμενη συμμετοχή και η σχετική προτεινόμενη αμοιβή κάθε μέλους της ομάδας.

Page 31: ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 26-2-2013

Τόπος/Χρόνος υποβολής πρότασης: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την πρότασή τους στο Πρωτόκολλο της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες: 10:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ.), ή με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη», Ηράκλειο Αττικής, Τ.Κ. 14121, μέσα σε προθεσμία 20 ημερών από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας, και συγκεκριμένα έως και την 11/3/2013 και ώρα 13:00. Η εμπρόθεσμη υποβολή των προτάσεων που θα αποσταλούν ταχυδρομικά αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου.

Τρόπος υποβολής πρότασης: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την πρότασή τους σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται τα εξής: «Πρόταση για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη εργαλείων συμβουλευτικής σταδιοδρομίας - επαγγελματικού προσανατολισμού της Πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» (κωδ. MIS 311496)», καθώς και τα στοιχεία του/των ενδιαφερομένου/ων.

Στο φάκελο θα πρέπει να εσωκλείονται:

- Έντυπο πρότασης (επισυνάπτεται υπόδειγμα διαβιβαστικού). Επισημαίνεται ότι η πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει αναλυτική μεθοδολογία και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των παραδοτέων, καθώς και Πίνακα οικονομικής προσφοράς, στην περίπτωση ομάδας προσώπων.

- Βιογραφικό/ά σημείωμα/τα. - Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών. - Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας. - Επικυρωμένα αντίγραφα πιστοποιητικών ξένων γλωσσών με επικυρωμένα

αντίγραφα μεταφράσεών τους. - Επικυρωμένο/α αντίγραφο/α πιστοποιητικού/ών γνώσεως χρήσης Η/Υ. - Κάθε άλλο στοιχείο που κρίνουν οι υποψήφιοι ότι άπτεται των προσόντων

τους και εκτιμούν ότι θα βοηθήσει στην εκτίμηση της εμπειρίας, των γνώσεων και της καταλληλότητάς τους.

http://www.aspete.gr/elke/Epanalipsi%20Prosklisis%20Ekdilwsis%20Endiaferontos%20gia%20Ergaleia%20Symbouleutikis%20GD%20ASPETE.pdf

Προσλήψη 7 ατόμων στο ΝΠΔΔ Δήμου Σερβών -Βελβεντού

Το ΝΠΔΔ Προσχολικής Αγωγής, Παιδείας και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Σερβών -Βελβεντού προκηρύσσει την πλήρωση επτά θέσεις (7) θέσης Μουσικών για διδασκαλία μουσικών οργάνων και θεωρίας με σύμβαση μίσθωσης έργου, που θα γίνει με επιλογή για χρονικό διάστημα (1) ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης. Αναλυτικά οι θέσεις είναι:

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ 2ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΙΑΝΟΥ 1

Page 32: ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 26-2-2013

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ 2ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΡΜΟΝΙΑΣ 1ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 1

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

• Βιογραφικό σημείωμα• Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας• Αίτηση• Κυρωμένο φωτοαντίγραφο των τίτλων σπουδών τους• Βεβαίωση προϋπηρεσίας σε θέση αντίστοιχης ειδικότητας• Αποδεικτικά της εργασιακής εμπειρίας• Υπεύθυνη δήλωση του ν 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικαΑίτηση και δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στο γραφείο Α' δημοτικός παιδικός σταθμός (Παπαθανασίου Ελένη, τηλ. 2464021577) του ΝΠΔΔ Δήμου Σερβών -Βελβεντού από 22.02.2013 έως 1.03.2013 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πρόσληψη 3 ατόμων στη Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Ευρύτερης περιοχής Αμυνταίου

Η Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Ευρύτερης περιοχής Αμυνταίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της. Οι θέσεις είναι:

ΤΕ Μηχανικός Αυτοματισμού 1ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός 1ΔΕ Θερμοϋδραυλικός 1

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Γρηγορίου Νικολαϊδη 2 Τ.Κ. 53200 Αμύνταιο, απευθύνοντάς την στη Δ.Ε.Τ.Ε.Π.Α. υπόψιν κ. Θωμαΐδου Βασιλικής (τηλ. επικοινωνίας: 2386023125) έως 4.03.2013. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Page 33: ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 26-2-2013

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ – ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

Ανακοίνωση - πρόσκληση για τη στελέχωση της Διεύθυνσης Πληροφορικής της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων με σκοπό να καλύψει σοβαρές και επείγουσες ανάγκες σε προσωπικό της Διεύθυνσης Πληροφορικής της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη στελέχωση της ανωτέρω Διεύθυνσης με μετακίνηση ή απόσπαση υπαλλήλων, μονίμων ή με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, από άλλα Υπουργεία, Δημόσιες Υπηρεσίες, ΝΠΔΔ και Υπηρεσίες του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης), σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Δικαίωμα υποβολής έχουν όλοι οι μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι των Υπουργείων, Δημοσίων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και Υπηρεσιών του Ν.3852/2010 (Καλλικράτης), που διαλαμβάνονται στον πίνακα διανομής της παρούσας πρόσκλησης εφόσον έχουν συμπληρώσει διετή τουλάχιστον υπηρεσία.

Ι. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝΠΕ Πληροφορικής 5ΤΕ Πληροφορικής 5

ΙΙ. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝΑ. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑΩς προς τους υποψηφίους του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής:Πτυχίο ή Δίπλωμα Πληροφορικής, ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας των Υπολογιστών από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής

Καλή γνώση της αγγλικής

Ως προς τους υποψηφίους του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής:

Πτυχίο ή Δίπλωμα Πληροφορικής, ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Συστημάτων ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων ή Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών από Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής

Καλή γνώση της αγγλικής

Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1. Γνώση Βάσεων Δεδομένων και συγκεκριμένα γνώση εργαλείων ORACLE (Forms, Reports, PL/SQL Developer) και MS SQL Server2. Γνώση εργαλείου υλοποίησης και διαχείρισης ιστοσελίδων Joomla3. Γνώση γλωσσών προγραμματισμού Java, C++, PHP4. Γνώση Λειτουργικών Συστημάτων UNIΧ, Linux, MS Windows Server5. Γνώση Δικτύων6. Γνώση Τηλεπικοινωνιών

Γ. ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Page 34: ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 26-2-2013

1. Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών2. Προϋπηρεσία (δημόσιο και ιδιωτικό τομέα)3. Διοικητική και οργανωτική ικανότητα4. Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών5. Εμπειρία στην κατάρτιση τεχνικών δελτίων και προδιαγραφών για μελέτες και προμήθειες τεχνολογικού εξοπλισμού

Καλούνται οι υπάλληλοι που έχουν τα απαιτούμενα προσόντα και ενδιαφέρονται να μετακινηθούν αποσπαστούν στη Γ.Γ.Δ.Ε., να υποβάλουν έως τις 8-3-2013 στη διεύθυνση:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝΓενική Γραμματεία Δημοσίων ΈργωνΔιεύθυνση ΔιοικητικούΧαρ.Τρικούπη 182, Αθήνα - ΤΚ 101 78

τα ακόλουθα έγγραφα:1. Αίτηση υποψηφιότητας την οποία θα κοινοποιήσουν στην Υπηρεσία τους2. Βιογραφικό σημείωμα3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών4. Βεβαίωση-Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει: α) Τυχόν επιβληθείσες πειθαρχικές ποινές. Εάν εκκρεμεί σε βάρος τους πειθαρχική δίωξη και εάν ο υποψήφιος έχει οποιοδήποτε κώλυμα μετάταξης από γενική ή ειδική διάταξη νόμου. β) Τις μερομηνίες διορισμού ανάληψης υπηρεσίας, την κατηγορία εκπαίδευσης των υποψηφίων, τις τοποθετήσεις σε επιμέρους τμήματα της υπηρεσίας, τις εκθέσεις αξιολόγησης της τελευταίας πενταετίας, καθώς και το σύνολο των αναρρωτικών αδειών της τελευταίας πενταετίας.5. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

Για τυχόν διευκρινήσεις ή πληροφορίες παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 213 1523-776, 777, 778, 779.

Πρόσκληση Στελέχωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, προκειμένου να συμπληρώσει τη στελέχωσή της, προτίθεται να προβεί στην απόσπαση ή μετακίνηση υπαλλήλων από το Δημόσιο Τομέα ή από Φορείς του Ευρύτερου Δημοσίου τομέα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 18 του ν. 3614/2007 (Α' 267/3.12.2007) ως ισχύει.

Οι προς πλήρωση θέσεις κατανέμονται, ανά κατηγορία εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

- Έξι (6) θέσεις της κατηγορίας ΠΕ, οι οποίες ενδεικτικά κατανέμονται ως εξής: (3) θέσεις ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων ή Μηχανολόγων Μηχανικών ή Θετικών Επιστημών, (1) μία θέση Νομικού, (2) θέσεις Οικονομολόγων και (1) μία θέση Πληροφορικού. Οι υποψήφιοι των ανωτέρω προς πλήρωση θέσεων είναι επιθυμητό να έχουν εμπειρία στην εκτέλεση ή/και

Page 35: ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 26-2-2013

παρακολούθηση και διαχείριση δημοσίων έργων ή/και δημοσίων συμβάσεων ή/και κρατικών ενισχύσεων ή σε θέματα διαθρωτικών πολιτικών.

- Μία (1) θέση της κατηγορίας ΤΕ, ειδικότητας Λογιστικής ή Πληροφορικής

- Τρεις (3) θέσεις της κατηγορίας ΔΕ, Διοικητικού – Διοικητικού Λογιστικού ή Γραμματέων. Οι προς πλήρωση θέσεις της κατηγορίας ΔΕ αφορούν στελέχη διοικητικής υποστήριξης των Μονάδων της ΕΥΔ ΕΠΑΕ και του Γραφείου του Προϊσταμένου της υπηρεσίας, με κύρια καθήκοντα την τήρηση του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας, τήρηση φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου κ.λ.π.

Οι υποψήφιοι, πρέπει να διαθέτουν τα κατά περίπτωση προσόντα που προβλέπονται στην Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομίας & Οικονομικών υπ’ αριθμ. 44212/ΚΠΣ Γ΄ 301/ΦΕΚ Β΄ 1623/29.12.2000), ενώ είναι επιθυμητό να διαθέτουν σχετική εμπειρία σε αντίστοιχες θέσεις Ειδικών Υπηρεσιών του ΕΣΠΑ ή του Eθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης ή του Εθνικού Σχεδίου Ανάπτυξης της Αλιείας ή του Γ΄ ΚΠΣ.

Για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας θα εφαρμοσθεί η διαδικασία που προσδιορίζεται στην παρ. 1α του άρθρου 18 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/τ.Α’/3-12-2007) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Πληροφορίες για την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» και υποδείγματα για αίτημα αξιολόγησης, Βιογραφικό Σημείωμα καθώς και η παρούσα πρόσκληση έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα http://www.antagonistikotita.gr. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τα στοιχεία του Βιογραφικού τους Σημειώματος και να καταθέσουν αίτημα αξιολόγησης, στο πρωτόκολλο της ΕΥΔ ΕΠΑΕ, Μεσογείων 56, 1ος όροφος μέχρι την 29η Μαρτίου 2013 και ώρες 09:00 -17:00.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλ: 210 7450864, 210 7450842 και ώρες 09.00 έως 17.00.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.antagonistikotita.gr/greek/prokResultsFull.asp?id=293

Ανακοίνωση - πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετατάξεις υπαλλήλων στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας – Νομού Αττικής – Περιφέρεια Αττικής προτίθεται να προβεί στην κάλυψη τριών (3) οργανικών θέσεων προσωπικού με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες.Για το λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας, Λεωφ. Δημοκρατίας 31, Αίγινα, 18010, τηλ. 2297022272.Οι μετατάξεις θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 3584/2007 άρθρα 74 & 79, Ν.4002/2011 άρθρο 68 και Ν. 4024/2011 άρθρα 33 και 35, ύστερα από γνώμη του αρμοδίου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, κατόπιν συνεκτίμησης των τυπικών & ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, της προϋπηρεσίας, της εμπειρίας, καθώς και της εν γένει προσωπικότητάς τους. Εν συνεχεία και αφού θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία λήψης απόφασης (Υπηρεσιακό Συμβούλιο ΟΤΑ Πειραιά) και πάντως πριν την έκδοση της σχετικής απόφασης μετάταξης, θα αποσταλεί στη Δ/νση

Page 36: ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 26-2-2013

προσλήψεων προσωπικού τουΥπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αίτημα για έγκριση της πρόσληψης των ζητούμενων θέσεων με μετάταξη από την Τετραμελή Επιτροπή της ΠΥΣ 33/06, σύμφωνα με το άρθρο 68, του Ν. 4002/2011.Οι μετατάξεις θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 35 του Ν.4024/2011 χωρίς να υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις στον ΟΕΥ με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει ο μετατασσόμενος.Οι θέσεις τις οποίες προτίθεται να καλύψει με μετάταξη υπαλλήλων το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση, είναι οι παρακάτω:Κατηγορία Κλάδος ΘέσειςΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού 1ΔΕ Διοικητικού – Γραμματέων 1ΔΕ Δομικών 1Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν τα τυπικά προσόντα της θέσης στην οποία μετατάσσονται.Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι μόνιμοι υπάλληλοι ΟΤΑ, Υπουργείων ή άλλων Δημόσιων Υπηρεσιών ή ΝΠΔΔ, οι οποίοι δεν έχουν οποιοδήποτε κώλυμα από άλλη γενική ή ειδική διάταξη (π.χ. μετάταξη σε παραμεθόριο περιοχή με υποχρεωτική παραμονή κτλ.).Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν στο Γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας έως 30 Μαρτίου 2013 τα παρακάτω δικαιολογητικά:1. Αίτηση μετάταξης.2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με υπεύθυνη δήλωση για την πιστότητα του περιεχομένου του.3. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών και τυχόν πρόσθετων προσόντων που επικαλείται.4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.5. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών στο οποίο να φαίνεται α) η ημερομηνία διορισμού-ανάληψης υπηρεσίας, κατηγορία, κλάδος ή ειδικότητα που υπηρετούν, τοποθετήσεις σε επιμέρους τμήματα της υπηρεσίας τους και αναρρωτικές άδειες της τελευταίας πενταετίας και β) ότι δεν τους έχει επιβληθεί πειθαρχική δίωξη καθώς και ότι ο υπάλληλος δεν έχει κώλυμα μετάταξης από άλλη γενική ή ειδική διάταξη (π.χ. υποχρέωση παραμονής στην υπηρεσία για ορισμένο χρονικό διάστημα λόγω παραμεθορίου ή για άλλους λόγους).6. Η κατάθεση των αιτήσεων μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών, θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μπορεί να γίνει και ταχυδρομικώς επί αποδείξει, στην ανωτέρω αναγραφόμενη διεύθυνση εντός της οριζόμενης προθεσμίας, με την ένδειξη«Αίτηση συμμετοχής στην αριθμ. πρωτ. 13.977/04-10-2012 ανακοίνωση του Δήμου Αίγινας (το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται από την ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου επί του φακέλου, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου).7. Η υπηρεσία μας θα ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους για την αποδοχή ή μη των αιτήσεων τους, μετά το πέρας της διαδικασίας.8. Κάθε φορέας, στον οποίο αποστέλλεται η παρούσα ανακοίνωση, οφείλει να την κοινοποιήσει σε όλες τις Υπηρεσίες, Νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύει.9. Η παρούσα αποστέλλεται και στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης &Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προκειμένου να εισαχθεί στο δικτυακό τόπο τουwww.gspa.gr και θα εισαχθεί και στο δικτυακό τόπο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας www.portofaegina.gr.10. Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και δεν είναι δεσμευτική για την υπηρεσία.11. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο

Page 37: ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 26-2-2013

Γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας, στο τηλ. 22970222272 κα Πετράκη Κωνσταντίνα.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.portofaegina.gr/web/