Πρόγραμμα - Υποψήφιοι 2010

of 16 /16

Embed Size (px)

description

Το πρόγραμμα της Ανεξάρτητης Δημοτικής Παράταξης Καισαριανή Τώρα - Χρήστος Βοσκόπουλος

Transcript of Πρόγραμμα - Υποψήφιοι 2010

Page 1: Πρόγραμμα - Υποψήφιοι 2010
Page 2: Πρόγραμμα - Υποψήφιοι 2010
Page 3: Πρόγραμμα - Υποψήφιοι 2010
Page 4: Πρόγραμμα - Υποψήφιοι 2010
Page 5: Πρόγραμμα - Υποψήφιοι 2010
Page 6: Πρόγραμμα - Υποψήφιοι 2010
Page 7: Πρόγραμμα - Υποψήφιοι 2010

ΣΤΟΠ στις κατασχέσεις!

Στόχος µας είναι να οικοδοµήσουµε ένα πλέγµα Νοµικής προστασίας απέναντι στις τράπεζες για υπερχρεωµένουςπολίτες.Η Καισαριανή την τελευταία δεκαετία γνώρισε έναν πολεοδοµικό οργασµό. Λόγω της καλπάζουσας οικονοµικήςκρίσης πολλοί από τους ιδιοκτήτες των νέων οικοδοµών αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τουςέναντι των τραπεζών και κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους.

Ο Δήµος θα παρέχει Νοµικό Σύµβουλο στον οποίο θα απευθύνονται οι πολίτες που το σπίτι τους κινδυνεύειΟ Δήµος θα παρέχει Νοµικό Σύµβουλο στον οποίο θα απευθύνονται οι πολίτες που το σπίτι τους κινδυνεύειµε κατάσχεση. Έτσι:

>> Οι Τράπεζες συνοµιλούν µε ένα συλλογικό φορέα µε το κύρος και την δύναµη του Δήµου και όχι µε τον ευάλωτο πολίτη.

>> Οι πολίτες ανακουφίζονται οικονοµικά αφού οι υπηρεσίες του Νοµικού Συµβούλου παρέχονται δωρεάν.

>> Συµπαραστεκόµαστε άµεσα και εµπράκτως στον πολίτη που αντιµετωπίζει οικονοµικές δυσκολίες.

Εθελοντισµός

Εκτός από τις δράσεις που θα χρηµατοδοτεί (έµµεσα ή άµεσα) ο Δήµος, ο δεύτερος µεγάλος πυλώνας που θαΕκτός από τις δράσεις που θα χρηµατοδοτεί (έµµεσα ή άµεσα) ο Δήµος, ο δεύτερος µεγάλος πυλώνας που θαστηριχθεί η κοινωνική πολιτική είναι η εθελοντική εργασία.Ο εθελοντισµός αποτελεί ένα βήµα που µας φέρνει πιο κοντά στην αυτοδιαχείριση, στην αυτοθέσµιση,στην αυτο-οργάνωση.

Ο Δήµος θα στήσει σε κεντρικά σηµεία της πόλης ‘Σηµεία πληροφόρησης’ όπου ο πολίτης που επιθυµεί να προσφέρειεθελοντική εργασία θα µπορεί να δηλώνει τις δεξιότητες, τις γνώσεις και τις ικανότητές του σε τοµείς που θαµπορούσε να φανεί χρήσιµος (αυτή η διαδικασία θα γίνεται και µέσω του Διαδικτύου).

Στόχος µας είναι να δηµιουργήσουµε µια βάση δεδοµένων µε δεξιότητες πολιτών, τις οποίες ο φορέας πουΣτόχος µας είναι να δηµιουργήσουµε µια βάση δεδοµένων µε δεξιότητες πολιτών, τις οποίες ο φορέας πουθα λειτουργεί υπό την αιγίδα του Δήµου θα τις κατευθύνει σε δράσεις που θα προσφέρουν βοήθεια σε όσουςπολίτες την χρειάζονται!

Αν η χώρα έχει καταστεί πειραµατόζωο, εµείς θα κάνουµε τον Δήµο εργαστήρι Δηµοκρατίας, Αλληλεγγύης,Αυτο-οργάνωσης. Η απάντηση στον οικονοµική κρίση είναι ο Δήµος!

Αυτό είναι το µεγάλο στοίχηµα του συνδυασµού µας.

Όχι στα Ναρκωτικά

ΤΤα τελευταία 20 χρόνια, όλοι οι συνδυασµοί αναφέρονται στα προεκλογικά προγράµµατα τους στα ναρκωτικά καιπροτείνουν ως λύση την ίδρυση Κέντρου πρόληψης.Κανένας δεν έκανε τίποτα! Οι όποιες προσπάθειες ήταν αποσπασµατικές και δεν εντάσσονταν σε ένα ευρύτεροπλαίσιο συστηµατικής αντιµετώπισης του προβλήµατος.

Προτείνουµε:

>> Την Ίδρυση Κέντρου Πρόληψης και Συµβουλευτικής Υποστήριξης σε συνεργασία µε τον ΟΚΑΝΑ και εξειδικευµένους επιστήµονες. >> Παράλληλα µε το Κέντρο θα λειτουργεί τηλεφωνική γραµµή υποστήριξης.

>> Ο Δήµος σε συνεργασία µε το Κέντρο θα αναλάβει το σχεδιασµό µιας ευρύτερης πολιτικής κατά των εξαρτησιογόνων ουσιών και του αλκοόλ.

κοινωνική πολιτική

Page 8: Πρόγραμμα - Υποψήφιοι 2010
Page 9: Πρόγραμμα - Υποψήφιοι 2010
Page 10: Πρόγραμμα - Υποψήφιοι 2010
Page 11: Πρόγραμμα - Υποψήφιοι 2010
Page 12: Πρόγραμμα - Υποψήφιοι 2010
Page 13: Πρόγραμμα - Υποψήφιοι 2010

συνοπτικά

>> Να φέρουµε µια νέα αντίληψη στα τοπικά πράγµατα: ήθος, διαφάνεια, δηµοκρατία, συµµετοχή και ισονοµία

>> Να διοικήσουµε µαζί µε τους πολίτες και τους φορείς της πόλης

>> Να ανασυγκροτήσουµε το Δήµο, διοικητικά και οικονοµικά, µε αρχές, πρόγραµµα και ρήξεις

>> Να αποκαταστήσουµε τη σχέση µεταξύ Δήµου και πολιτών που έχει δοκιµασθεί

>> Να σταθούµε δίπλα στον πολίτη που δοκιµάζεται από τη φτώχεια, την ανεργία, την οικονοµική κρίση και το µνηµόνιο

>> Να δώσουµε λύσεις στα προβλήµατα της πόλης: το κυκλοφοριακό, τη συγκοινωνία, το σκοπευτήριο, την ανάπλαση, την καθαριότητα, τα σχολεία, τις υποδοµές

>> Να διατηρήσουµε τη µνήµη και τη φυσιογνωµία του τόπου µας

>> Να δροµολογήσουµε την ανάπτυξη της Καισαριανής

ποιές προτεραιότητες έχουµε

>> Μια «έξυπνη πόλη» που θα αξιοποιεί τον πλούτο της, το ανθρώπινο δυναµικό της, την ιστορία της

>> Μια πόλη ανοιχτή στη διαφορετικότητα και στην καινοτοµία

>> Μια σύγχρονη πόλη που θα ενεργοποιεί τους πολίτες να συµµετέχουν και να συνδιαµορφώνουν τις αποφάσεις για τα τοπικά ζητήµατα, µια δηµοκρατική πόλη

>> Μια πόλη φιλική στους νέους, στα ΑΜΕΑ, στην τρίτη ηλικία, στους µετανάστες, σε όλους

>> >> Μια πόλη που θα στηρίζει τη δηµιουργικότητα και θα εµπνέει υπερηφάνια στους πολίτες της

>> Μια όµορφη πόλη

Πως θέλουµε την πόλη µας

Page 14: Πρόγραμμα - Υποψήφιοι 2010
Page 15: Πρόγραμμα - Υποψήφιοι 2010
Page 16: Πρόγραμμα - Υποψήφιοι 2010