ΑΕΠΠ - Μάθημα 1

13
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 1.1 Η έννοια πρόβλημα 1.2 Κατανόηση προβλήματος Το έργο με τίτλο Σημειώσεις για το μάθημα ΑΕΠΠ της Γ Λυκείου από τον δημιουργό Αρβανιτάκη Γιάννη διατίθεται με την άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα . Βασισμένο σε έργο στο http://ioarvanit.mysch.gr. Παροχή δικαιωμάτων πέρα από τα πλαίσια αυτής της άδειας μπορεί να είναι διαθέσιμη στο http://ioarvanit.mysch.gr.

description

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 1.1 Η έννοια πρόβλημα 1.2 Κατανόηση προβλήματος

Transcript of ΑΕΠΠ - Μάθημα 1

Page 1: ΑΕΠΠ - Μάθημα 1

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

1.1 Η έννοια πρόβλημα1.2 Κατανόηση προβλήματος

Το έργο με τίτλο Σημειώσεις για το μάθημα ΑΕΠΠ της Γ Λυκείου από τον δημιουργό Αρβανιτάκη Γιάννη διατίθεται με την άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα .

Βασισμένο σε έργο στο http://ioarvanit.mysch.gr.Παροχή δικαιωμάτων πέρα από τα πλαίσια αυτής της άδειας μπορεί να είναι διαθέσιμη στο http://ioarvanit.mysch.gr.

Page 2: ΑΕΠΠ - Μάθημα 1

Αναμόρφωση εκπαιδευτικού συστήματος

Επίλυση εξίσωσης

Αγορά νέου Η/Υ

Καταπολέμηση εξαρτησιογόνων ουσιών

Παχυσαρκία

Σχεδιασμός διακοπών

Ρατσισμός

Οικονομική κρίση

πόλεμοι

Υπερπληθυσμός πλανήτη

Υπερθέρμανση πλανήτη

Παρασκευή μεσημεριανού φαγητού

Σημειώσεις για το μάθημα ΑΕΠΠ της Γ Λυκείου από τον δημιουργό Αρβανιτάκη Γιάννη διατίθεται με την άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα .

Page 3: ΑΕΠΠ - Μάθημα 1

Το πρόβλημα είναι στην ουσία μια κατάσταση

Σημειώσεις για το μάθημα ΑΕΠΠ της Γ Λυκείου από τον δημιουργό Αρβανιτάκη Γιάννη διατίθεται με την άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα .

Page 4: ΑΕΠΠ - Μάθημα 1

Μια κατάσταση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε

Σημειώσεις για το μάθημα ΑΕΠΠ της Γ Λυκείου από τον δημιουργό Αρβανιτάκη Γιάννη διατίθεται με την άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα .

Page 5: ΑΕΠΠ - Μάθημα 1

Μια κατάσταση που απαιτεί λύση

Σημειώσεις για το μάθημα ΑΕΠΠ της Γ Λυκείου από τον δημιουργό Αρβανιτάκη Γιάννη διατίθεται με την άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα .

Page 6: ΑΕΠΠ - Μάθημα 1

Και η λύση της δεν είναι γνωστή ούτε προφανής

Σημειώσεις για το μάθημα ΑΕΠΠ της Γ Λυκείου από τον δημιουργό Αρβανιτάκη Γιάννη διατίθεται με την άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα .

Page 7: ΑΕΠΠ - Μάθημα 1

Διατύπωση και ερμηνεία

Σημειώσεις για το μάθημα ΑΕΠΠ της Γ Λυκείου από τον δημιουργό Αρβανιτάκη Γιάννη διατίθεται με την άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα .

Page 8: ΑΕΠΠ - Μάθημα 1

Σαφήνεια διατύπωσης

Σημειώσεις για το μάθημα ΑΕΠΠ της Γ Λυκείου από τον δημιουργό Αρβανιτάκη Γιάννη διατίθεται με την άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα .

Page 9: ΑΕΠΠ - Μάθημα 1

Σωστή ερμηνεία

Σημειώσεις για το μάθημα ΑΕΠΠ της Γ Λυκείου από τον δημιουργό Αρβανιτάκη Γιάννη διατίθεται με την άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα .

Page 10: ΑΕΠΠ - Μάθημα 1

+ + =

Σημειώσεις για το μάθημα ΑΕΠΠ της Γ Λυκείου από τον δημιουργό Αρβανιτάκη Γιάννη διατίθεται με την άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα .

Page 11: ΑΕΠΠ - Μάθημα 1

Σημειώσεις για το μάθημα ΑΕΠΠ της Γ Λυκείου από τον δημιουργό Αρβανιτάκη Γιάννη διατίθεται με την άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα .

Page 12: ΑΕΠΠ - Μάθημα 1

Δεδομένα Επεξεργασία Αποτέλεσμα

Σημειώσεις για το μάθημα ΑΕΠΠ της Γ Λυκείου από τον δημιουργό Αρβανιτάκη Γιάννη διατίθεται με την άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα .

Page 13: ΑΕΠΠ - Μάθημα 1

Δεδομένα

Επεξεργασία

Πληροφορίες

Έλεγχος

Σημειώσεις για το μάθημα ΑΕΠΠ της Γ Λυκείου από τον δημιουργό Αρβανιτάκη Γιάννη διατίθεται με την άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα .