Download - patris news

Transcript
Page 1: patris news

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

ΑΥΡΙΟ

με την εφ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΕΝΤΟΝΗ ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

.

Με λίγα χρήματακαι δεσμευμένα…

ΣΚΩΤΣΕΖΙΚΟ ΝΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

Σελίδα 6

.

Κόβονται έργααπό το «Μπαλτατζής»

ΥΠ. ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΑΛΛΑΓΕΣ

Σελίδα 8

Kεντρική υπηρεσία αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος ανακοίνωσε χθες ο Μ. ΧρυσοχοΐδηςΣελίδα 28

Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2009 www.patrisnews.gr Aριθμός φύλλου 37842 ΕΥΡΩ 0,80 €/ Τιμή Αθήνας 1€Η Β ’ Α Ρ Χ Α Ι Ο Τ Ε Ρ Η Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Σ Τ Η Ν Ε Λ Λ Α Δ Α

212Σ Ε Λ Ι Δ Ε Σ

ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣΜΕ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΣ ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ

«Βυθίζεται»η Ολυμπία!...

Σελίδα 8

Σύσκεψη για το ν/σπυροπλήκτων

Εγινε χθες στην Αθήναυπο τον Θ. Πάγκαλο

Σελίδα 12

Συγκρατημένη,λόγω κρίσης, η κίνηση των καταναλωτών

Οι τιμές είναι ίδιεςτα χρήματα όμως,όχι…

Αδίκως περιμένουμε κάτι καλύτερο φέτοςλένε όλοι…

Σελίδα 9

Page 2: patris news

ΠΑΤΡΙΣ Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2009 2η σελίδα

Αναστασίας Φαρμακολυτρίας Η Αγία Αναστασία είχε πατέρα τον Πατρίκιο, ο

οποίος ήταν Ρωμαίος. Διακρινόταν για το υπέροχοκάλος, την παιδεία και την κοσμιότητά της. Παν-τρεύτηκε σε νεαρή ηλικία τον Ποπλίωνα, άρχοντατων Ρωμαίων και φανατικό ειδωλολάτρη. Η Αναστα-σία όμως, κατηχήθηκε στο λόγο του Χριστού καιέλαβε το Θείο Βάπτισμα. Επειδή δεν φανέρωσε δη-μόσια, λόγω του ανδρός της, την χριστιανική τηςπίστη βοηθούσε κρυφά όσους είχαν ανάγκη από έναχέρι βοηθείας ή ένα λόγο παρηγοριάς. Ντυνόταν πε-νιχρά και μετέβαινε στις φυλακές πηγαίνονταςτροφή και χρήματα. Όταν έμαθε ο Ποπλίωνας τηνδράση της Αγίας, εξοργίστηκε. Αρχικά προσπάθησενα την μεταπείσει με συμβουλές. όμως, η Αναστασίαπαρέμενε ακλόνητη στην πίστη της ακόμα και όταντην κακοποίησε. Αυτή η επιμονή της, εξόργισε τονΠοπλίωνα και την κατέδωσε στον αυτοκράτορα Διο-κλητιανό, ο οποίος διέταξε την φυλάκισή της. Επειδήεξακολουθούσε να υμνολογεί τον Κύριο, ο Διοκλη-τιανός διέταξε τον βασανισμό της. Τελικά η αγίαΑναστασία παρέδωσε το πνεύμα της στην πυρά.

Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2009Των εν Κρήτη 10 μαρτ.

Σελήνη: 6 ημ.Aν. Hλίου: 7.38’

Δύση Hλίου: 17.10’

Τρίτη 22 Δεκεμβρίου2009

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ

Είκοσι δύο μεγάλες ληστείες

Από τις διωκτικές αρχές τουΝομού έχουν εξιχνιαστεί πάνωαπό οχτώ ενώ από την Υποδιεύ-θυνση Ασφαλείας Πύργου στις 2Νοεμβρίου συνελήφθησαν οιδράστες που είχαν χτυπήσει τηνΕUROBANK στις 21 Απριλίου,λίγο πριν πραγματοποιήσουν στοίδιο τραπεζικό κατάστημα καινέο κτύπημα…Το ανησυχητικό στοιχείο είναι ότιαπό τον Αύγουστο και μετά αυ-ξήθηκαν οι ληστείες που έγινανχωρίς όπλο παρά μόνο με τηνάσκηση σωματικής βίας σε ανήμ-πορους και ηλικιωμένους ανθρώ-πους. Τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχειστα χέρια της η Αστυνομία δενείναι σε θέση ακόμα να υποδεί-ξουν τους ανθρώπους που έχουνσπείρει τον τρόμο και τον φόβοστο νομό, μην διστάζοντας ναχτυπήσουν ακόμα και μέρα με-σημέρι σε πολυσύχναστες περιο-χές της πρωτεύουσας τουΝομού και των άλλων μεγάλωνπόλεων.

Οι σημαντικότερες Η πρώτη ληστεία για το 2009 ση-μειώθηκε στις 8 Ιανουαρίου, μεθύματα δύο ηλικιωμένους στηνΓαστούνη και δράστες δύο άν-δρες οι οποίοι τους απείλησανμε πιστόλι και μαχαίρι, τους χτύ-πησαν στο πρόσωπο και το σώμακαι αφαίρεσαν μεταξύ άλλωνδύο πρόβατα, ένα κινητό, έναρολόι. Από την αστυνομία η λη-στεία εξιχνιάστηκε λίγες ημέρεςαργότερα.

Στις 18 του ίδιου μήνα, τρειςάγνωστοι με κουκούλες μπήκανένοπλοι σε μπαρ στην Μυρσίνη,πυροβόλησαν μια φορά για εκ-φοβισμό, χτύπησαν τον υπεύ-θυνο του καταστήματος καιαφαίρεσαν από θαμώνα το κι-νητό του, τις τσάντες εργαζομέ-νων γυναικών με τηλέφωνα,προσωπικά αντικείμενα και τοποσό των 1.670 ευρώ.

Στις 9 Φεβρουαρίου στα Λε-χαινά άγνωστος άνδρας με τηναπειλή όπλου αφαίρεσε από τονταμία της ΔΕΗ 68.200 ευρώ, την

ημερήσια είσπραξη του υποκα-ταστήματος.

Στις 11 του ίδιου μήνα, στο 3οχλμ. επαρχιακής οδού Γαστού-νης - Βαρθολομιού δύο άτομαπροσποιήθηκαν ότι ήταν αστυνο-μικοί και σταμάτησαν έναν22χρονο πολίτη που κινείτο μεμηχανάκι και απειλώντας τον μεμαχαίρι αποπειράθηκαν να τουαποσπάσουν χρήματα. Όταν τοθύμα κατάφερε να διαφύγει, τονκαταδίωξαν με αποτέλεσμα τομηχανάκι του να εκτραπεί τηςπορείας του και να τραυματιστεί.

Στις 19 Φεβρουαρίου, στηνΓαστούνη, τρεις άγνωστοι μπή-καν στο υποκατάστημα της Εθνι-κής Τράπεζας και με την απειλήπιστολιού και συσκευής εκκένω-σης ηλεκτρικής ενέργειας, κατά-φεραν να πάρουν από το ταμείο3.835 ευρώ και έφυγαν με κλεμ-μένο αυτοκίνητο.

Στις 23 Μαρτίου, στην Γα-στούνη, ένας 34χρονος που συ-νελήφθη και ένας ακόμησυνεργός του απείλησαν κτηνο-τρόφο που από λάθος μπήκε σεσυνοικισμό ΡΟΜΑ, τον οδήγησανσε αγροτική περιοχή και με σω-ματική βία του αφαίρεσαν 1320ευρώ και τον χτύπησαν με γρο-θιές.

Ανήμερα την 25η Μαρτίου,τρεις άγνωστοι μπήκαν σε τρίαμαγαζιά στο Βαρθολομιό, τηνΔήμητρα και την Λυγιά και με τηναπειλή πιστολιού, σιδηρογρο-θιάς και γκλομπ αφαίρεσαν χρή-ματα από τα ταμεία αλλά καιαπό τους πελάτες.Στην Ανδραβίδα, στις 4 Μαΐουθύμα ληστείας έπεσε έξω απότην επιχείρησή του στο κέντροτης Ανδραβίδας και μάλιστα, πα-ρουσία ανθρώπων που είδαν καιάκουσαν τα πάντα, ο πρώην δή-μαρχος Δημήτρης Καγκελάρης.Ο ληστής με το πρόσωπο ακάλυ-πτο, κρατώντας στο ένα του χέρι

πιστόλι δεν δίστασε ακόμα και ναπυροβολήσει σημαδεύοντας σταπόδια τον κ. Καγκελάρη αλλά ευ-τυχώς η σφαίρα χτύπησε στηνάσφαλτο και διαλύθηκε σε μικράθραύσματα. Τελικά κατάφερε νατου αποσπάσει το ποσό των 200ευρώ.Στις 21 Απριλίου ένας άγνωστοςάνδρας εισέβαλε με το όπλο στοχέρι στο κατάστημα της EURO-BANK στον Πύργο, ο οποίοςφεύγοντας πήρε 40.000 ευρώκαι μαζί με τον συνεργό του πουτον περίμενε από έξω με μηχανήμεγάλου κυβισμού, εξαφανίστη-καν. Οι δράστες συνελήφθησανστις 2 Νοεμβρίου από άνδρεςτης Υποδιεύθυνσης ΑσφαλείαςΠύργου λίγο πριν υλοποιήσουνκαι νέο χτύπημα στο ίδιο κατά-στημα της τράπεζας στην Πα-τρών.

Λίγες μέρες αργότερα στις 27του ίδιου μήνα το μεσημέρι,ένας κρανοφόρος πήρε από τηνταμία της ΔΕΗ κ Μαίρη Καράμ-πελα 51.000 ευρώ. Στις 4 Μαίου στις 8:10 το πρωίέξω από την Αγροτική ΤράπεζαΑνδραβίδας, ένας άγνωστος άν-δρας πήρε από τον προϊστάμενοτου γραφείου των ΕΛΤΑ Τραγα-νού Αλέξη Κόσκορη 41.000ευρώ.Δέκα λεπτά αργότερα έγινε λη-στεία στο κατάστημα των ΕΛΤΑΛεχαινών όταν δύο άντρες εισέ-βαλαν μέσα και με την απειλή

όπλου ανάγκασαν τον προϊστά-μενο κ Νίκο Παπανικολάου ναανοίξει το χρηματοκιβώτιο και ναπάρουν από μέσα 120.000 ευρώ.Τα χρήματα και στις δύο περι-πτώσεις προορίζονταν για πλη-ρωμή συντάξεων του ΟΓΑ. Ήδη, όπως προκύπτει από τηδιασταύρωση των στοιχείων, οιδράστες που κινήθηκαν χθες στονομό, είναι τα ίδια πρόσωπα πουδιέπραξαν δύο ληστείες προημερών στην Αττική και δεν απο-κλείεται να είναι οργανωμένησπείρα τα μέλη της οποίας χωρί-ζονται σε ομάδες και δρουν ξε-

χωριστά, ανάλογα με την περί-πτωση. Στις 31 Νοεμβρίου ο 58χρονοςΘεόδωρος Διαμαντής έζησε τον«εφιάλτη» μέσα στο ίδιο του τοσπίτι στο Παλαιοχώρι του δήμουΓαστούνης όταν, ανήμπορος οίδιος να αντιδράσει λόγω των σο-βαρών προβλημάτων υγείας πουαντιμετωπίζει, βρέθηκε αντιμέ-τωπος με τέσσερις ανθρώπουςπου έκαναν «έφοδο» από τηνπόρτα και το παράθυρο…Αντιμέτωποι με τις κάννες τωνόπλων δύο ληστών βρέθηκαν οΓιώργος Πανουτσόπουλος μετην σύζυγό του Ρούλα το μεση-μέρι της 11ης Νοεμβρίου έξωαπό το σπίτι τους στην Ξυλο-κέρα. Οι δράστες πήραν 600ευρώ και εξαφανίστηκαν. Η κ Κωνσταντίνα Δημητροπού-λου από την Σκιλλουντία στις 25

Αυγούστου τα ξημερώματαέπεσε θύμα ληστείας από δύοοπλοφόρους άγνωστους πουμπήκαν στο σπίτι της την ώραπου κοιμόταν και της πήραν 120ευρώ, χρυσαφικά και ένα κινητόαξίας 350 ευρώ. Επίσης αρκετές ήταν αυτές πουέγιναν με την άσκηση σωματικήςβίας και την απειλή σιδερένιωναντικειμένων από αθίγγανουςπου επέλεγαν να χτυπήσουν ηλι-κιωμένους για να μπορέσουν ναπάρουν μεροκάματο. Αρκετέςαπό αυτές έχουν εξιχνιαστεί καιως δράστες έχουν συλληφθείαθίγγανοι οι οποίοι λίγο μετά τηναποφυλάκιση τους επιδείκνυανκαι πάλι εγκληματική συμπερι-φορά.

Παναγιώτης Παυλόπουλος[email protected]

[email protected]

Από την αρχή του χρόνου έως και σήμεραέχουν σημειωθεί 22 ληστείες στην Ηλείαεκ των οποίων οι περισσότερες ήταν ένο-

πλες. Ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός, γεγονός πουέχει συμβάλλει στο να αυξηθεί το αίσθημα ανα-σφάλειας των κατοίκων του νομού, που πλέονφοβούνται να κυκλοφορήσουν ακόμα και στοδρόμο.

ΒΑΡΒΑΣΑΙΝΑ

Μπήκαν σε σπίτι με ανήλικους…Σε σπίτι που ήταν ανήλικοι μπήκαν δύο αθίγγανοι μαζί μεμία ομοεθνή τους γυναίκα πήραν ένα λαπτοπ και εξαφα-νίστηκαν αφού για ένα τέταρτο έκαναν το σπίτι άνωκάτω.Οι τρεις δράστες χθες το πρωί πήγαν στο σπίτι ενός39χρονου στην Βαρβάσαινα, άνοιξαν τα παιδιά ηλικίας 7και 6 ετών τα έσπρωξαν μπήκαν μέσα πήραν ένα λαπτοποθόνης 10 ιντσών και ένα πορτοφόλι με 40 ευρώ. Έμει-ναν μέσα για δεκαπέντε λεπτά μπήκαν σε αυτοκίνητοαγροτικό μπλε και εξαφανίστηκαν προς άγνωστη κατεύ-θυνση. Έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών διενεργούν οιάνδρες της υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πύργου.

Με 40.000 ευρώ έφυγαν οι δράστες από την EU-ROBANK

Τα όπλα που χρησιμοποίησαν οι λη-στές που χτύπησαν το κατάστημα

EUROBANK στην Πατρών

Σε έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους του Πύργου χτύπη-σαν… οι ληστές και άρπαξαν από τις υπαλλήλους της ΔΕΗ

51.000 ευρώ.

Έξω από το σπίτι του στην Ξυλοκέρα χτύπησαν οι ληστές τοζεύγος Πανουτσόπουλου

Από τα ΕΛΤΑ στα Λεχαινά πήραν 120.000 ευρώ

Έχουν εξιχνιαστεί

πάνω από οχτώ

Έχουν συλληφθεί οι δράστες που

«χτύπησαν» την ΕUROBANK

Page 3: patris news

Τα αναµορφωµένα προγράµµαταστα κονδύλια του ΕΣΠΑ και

στο πρόγραµµα «Μπαλτατζής»και η Ηλεία...

Η κάθοδος στηνΑχαϊκή πρω-τεύουσα τηςυπουργού Οικο-νοµίας Ανταγω-ν ι σ τ ι κ ό τ η τ α ςΝαυτιλίας Λού-κας Κατσέληήταν η αφορµήγια σύσκεψηπου έγινε στην Περιφέρεια, όπου οι εκπρόσωποι των φο-ρέων της Αχαΐας της έθεσαν διάφορα προβλήµατα καιθέµατα χρηµατοδοτήσεων, για διάφορα έργα, πέρα απότα θέµατα της ατζέντας της σύσκεψης.ΣΗΜΑΣΙΑ έχει και µάλιστα ιδιαίτερη αυτά που δήλωσεπροσωπικά η υπουργός κατά την επίσκεψή της στην Πε-ριφέρεια ∆υτικής Ελλάδας.Ουσιαστικά η υπουργός Λούκα Κατσέλη εξήγγειλε απότην Πάτρα, ότι µέχρι το Μάρτιο από πλευράς της κυ-βέρνησης θα έχει κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπήη κατάθεση αναµορφωµένου προγράµµατος των κον-δυλίων του ΕΣΠΑ.ΣΤΗΝ πράξη η υπουργός µίλησε περί αναπτυξιακής πο-ρείας από τα κονδύλια του ΕΣΠΑ και από αυτά των δη-µοσίων επενδύσεων, από το νέο αναµορφωµένοπρόγραµµα του ΕΣΠΑ.ΠΛΗΝ όµως δεν ξεκαθάρισε τι θα γίνει µε κάποια κον-δύλια από το ΕΣΠΑ που είχαν προεγκριθεί για τους τρειςνοµούς της Περιφέρειας, είχαν κατανεµηθεί για έργαονοµαστικά.∆ηλαδή αν θα προχωρήσουν οι διαδικασίες, για δηµο-πρατήσεις για την εκτέλεσή τους. Η υπουργός διαβε-βαίωσε και υποστήριξε ότι το αναµορφωµένοπρόγραµµα έργων του ΕΣΠΑ θα υλοποιηθεί µετά απόδιαβουλεύσεις µε τους φορείς.ΤΑ γράφει αυτά η στήλη, γιατί για παράδειγµα εδώ στηνΗλεία από τους παράγοντες για τα νέα δεδοµένα πουδιαµορφώνονται δεν έγινε καµία τοποθέτηση.ΟΤΑΝ µάλιστα έχει προηγηθεί, ένα άλλο µείζον θέµα γιατο νοµό µας που η υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης έχειεπίσηµα ανακοινώσει ότι το πρόγραµµα «ΑλέξανδροςΜπαλτατζής» µε κονδύλια του ΕΣΠΑ που αφορά τα έργαγια υποδοµές στον αγροτικό τοµέα και αυτό θα επανα-σχεδιαστεί και θα δηµιουργηθεί νέο αναµορφωµένο µεό,τι σηµαίνει αυτό.Όταν µάλιστα στο πρόγραµµα αυτό έχουν ενταχθεί δε-κάδες εκατοµµύρια ευρώ, για να γίνουν παρεµβάσεις µεέργα στο αρδευτικό δίκτυο του νοµού µας, που λει-τουργεί από τα δύο φράγµατα, το οποίο κάθε χρόνοςπου περνά χειροτερεύει η κατάστασή του, αφού επί δε-καετίες λειτουργεί χωρίς ουσιαστικές παρεµβάσεις γιατην συντήρησή του...Εκτός και οι παράγοντες του νοµού µας τώρα δε θεω-ρούν... τρύπιο το αρδευτικό δίκτυο...

Η άλλη όψηΗάλλη

Του Ηλία Φροντιστή

[email protected]

Κλειστά σχολείακαι τµήµατα λόγω

κρουσµάτων γρίπης

Την διακοπή της λειτουργίας µα-θηµάτων των παρακάτω τµηµάτων καισχολικών µονάδων από 22-12-2009 έωςκαι 23-12-2009 ανακοίνωσε χθες η Ν.ΑΗλείας.

Κλειστά τµήµατα: Γενικό Λύκειο Γα-στούνης Γ1, Γ2, Γυµνάσιο Βαρθολο-µιού Β2, 1Ο ΕΠΑΛ Πύργου Α3.

Κλειστές µονάδες: Γυµνάσιο Εφύ-ρας

Καποδίστριας 2Η νέα διοικητική µεταρρύθµιση

«Καποδίστριας 2» είναι το κυρίαρχοθέµα για τους ∆ήµους της Ηλείας πουφαίνεται ότι θα συγχωνευτούν. Έτσι,τον τελευταίο καιρό και ενόψει της τε-λικής πρότασης που αναµένεται να κοι-νοποιηθεί µέσα στον επόµενο µήναπροκειµένου να γίνουν δηµόσιες δια-βουλεύσεις, τα ∆ηµοτικά Συµβούλιασυζητούν στις συνεδριάσεις τους το ενλόγω θέµα αποφασίζοντας ποιες θαείναι οι κινήσεις τους µε την ανακοί-νωση της πρότασης. Πιο πολύ «καίγον-ται» οι µικροί δήµοι που φαίνεται ότιθα απορροφηθούν από τους µεγαλύτε-ρους οι οποίοι έχουν περισσότερες πι-θανότητες να «κερδίσουν» την έδρα.

Ν.Σ

]Οι ευχές των µαθητών της Βάρδας

Μέρες ευχών από καρδιάς αυτέςπου διανύουµε. Πάντα, ανάµεσαστις ευχές που δεχόµαστε, κά-

ποιες είναι ξεχωριστές. Όπως οι ευχές πουδεχθήκαµε ηλεκτρονικά από την διεύθυνσηκαι το διδακτικό προσωπικό του Α΄12/θέ-σιου δηµοτικού σχολείου Βάρδας. «Ας κά-νουµε την καρδιά µας ζεστή φάτνη τουΧριστού, για να φωλιάσει στον κόσµο αγάπηκαι ειρήνη»…

Π.Μ

Ακόµα και το βρέφος…Οι διαρρήκτες έχουν αποθρασυνθεί τόσο

πολύ που δεν δίστασαν ούτε να πάρουν και τοβρέφος από την φάτνη

που έχει στήσει ο ∆ήµος Πύργου στην κεν-τρική πλατεία…

Μάλιστα αρκετοί είναι εκείνοι που εκφρά-ζουν τον φόβο ότι τώρα τις γιορτές τα κρού-σµατα των διαρρήξεων και των κλοπών θααυξηθούν σηµαντικά…

Π Παύλ

Σχόλια

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣΠώς κρίνετε τον στολισµό της Ηλειακήςπρωτεύουσας εν όψει των εορτών;?

Ειρήνη Βαµβάκου

«Ο στολισµός είναι υπέροχος καικαλύτερος από πέρσι. Συγχαρητήριασε αυτούς που είχαν τις ιδέες και ταέφτιαξαν. Επίσης πολύ ωραία είναι καιτα ηχεία που έχει τοποθετήσει ο δήµοςόπου παίζονται τραγούδια της εποχής»

∆ηµήτρης Παπαθανασίου

«Αν και δεν τον θυµάµαι πως ήτανπέρσι στολισµένος ο Πύργος φέτοςδιακρίνω µια όµορφη ατµόσφαιρα πουσε παραπέµπει σε Χριστούγεννα. Τοπιο όµορφο από όλα τα στολίδια είναιτο εργοστάσιο του Ξυστρή»

Μαρία Σίσκα

«Ο Πύργος σιγά-σιγά µεταµορφώ-νεται και γίνεται όµορφη πόλη. Φέτοςτα στολίδια είναι πιο πλούσια απόπέρσι και η πόλη φαίνεται µαγική. Γε-νικά τα φωτάκια δίνουν ένα µοναδικόχρώµα τη νύχτα»

[3

ΠΑΤΡΙΣ Τρίτη 22 ∆εκεµβρίου 2009

Νέα µέτρα...Νέα µέτρα για την προστα-σία των δασών παίρνει µε νο-µοσχέδιο η κα ΤίναΜπιρµπίλη. Ανάµεσα σεαυτά: Κηρύσσεται υπό κτη-µατογράφηση όποια περιοχήπληγεί από πυρκαγιά και αλ-λάζει ριζικά η διαδικασία χα-ρακτηρισµού των δασικώναγροτεµαχίων.Επίσης θα γί-νουν τροποποιήσεις στο δι-καίωµα δόµησης, σε εκτόςσχεδίου περιοχές, θα δηµι-ουργηθεί υπηρεσία κατεδα-φίσεων και θα καθορίζονταιχρονοδιαγράµµατα έγκρισηςτων δασικών χαρτών. Μήπωςκάπου τα έχουµε ξανακούσειόλα αυτά;...

Χ.Π.

Κυκλοφόρησεο «Καρδαµάς»

Κυκλοφόρησε το νέο φύλλο της εφηµερίδας «Καρ-δαµάς», που εκδίδει ο κ. Άγγελος Λιβαθινός . Πρό-κειται για µία εφηµερίδα µορφωτικού, πολιτισµικούκαι κοινωνικού προβληµατισµού, που εκδίδεταικάθε τρεις µήνες και περιλαµβάνει πολύ σηµαντικάστοιχεία για την τοπική ιστορία, αλλά και την κοινω-νία του σήµερα.

Μ.Κ.

Με πλούσια θεµα-τογραφία πουθα «ζήλευε»

κάθε εφηµερίδα ή περιο-δικό κυκλοφόρησε τονέο τεύχος του «Ανεµο-δείκτη», της µαθητικήςεφηµερίδας του ΓενικούΛυκείου Βουνάργου πουτυπώνεται στην «Γραφο-τεχνική».Στο «σαλόνι» της εφηµε-ρίδας φιλοξενείται έναµοναδικό αφιέρωµα στηνΕΡΑ Πύργου, ενώ στις υπό-λοιπες σελίδες υπάρχει ένα

πλούσιο αφιέρωµα στονποιητή της ΡωµιοσύνηςΓιάννη Ρίτσο, ένα αφιέ-

ρωµα στις εκδηλώσεις τουσχολείου κ.α.

Σ.Π.

Ανεµοδείκτης…

Page 4: patris news

Σαν σήµεραΓεγονότα

1808: Πρεµιέρα στη Βιέννη σε κοινή συναυλίατων Συµφωνιών αρ. 5 και 6 του Μπετόβεν.

1849: Η εκτέλεση του ρώσου συγγραφέα Φιον-τόρ Ντοστογιέφσκι µαταιώνεται την τελευταίαστιγµή. Είχε καταδικαστεί για αντιτσαρική προπα-γάνδα.

1894: Αρχίζει στο Παρίσι η δίκη του γαλλοε-βραίου αξιωµατικού του πυροβολικού ΆλφρεντΝτρέιφους,που κατηγορείται για προδοσία.

1927: Απεργούν στην Ελλάδα οι δηµόσιοι υπάλ-ληλοι, ζητώντας την καταβολή ενός ολόκληρου µι-σθού για τις γιορτές των Χριστουγέννων (∆ώροΧριστουγέννων).

ΕΙ∆ΙΚΟΝ ΤΕΛΟΣ ∆ΙΑ ΤΗΝΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ Ο∆ΩΝ

-Επί των εισιτηρίων λεωφορείωνΕκοινοποιήθη αρµοδίως κοινή απόφασις των

υπουργών Οικονοµικών και ∆ηµοσίων Έργων δια τηςοποίας επιβάλλεται τέλος εκ 10% επί της τιµής των ει-σιτηρίων λεωφορείων κλπ, υπεραστικών επιβατηγώναυτοκινήτων, υπερ των κατά τόπους ΝοµαρχειακώνΤαµείων δια το επαρχιακόν οδικόν δίκτυον. Το τέλοςεπιβάλλεται από τις 1ης Ιανουαρίου 1961 επί διετίαν.

Πίστωσις εξ 100.000 δραχ.∆Ι’ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΗΝΕΙΟΝ

Εκ µέρους του υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων, ενε-κρίθη η διάθεσις πιστώσεως 100 χιλ. δραχµών δια τηνάµεσον επισκευήν των καταστραφέντων από τας τε-λευταίας πληµµύρας προστατευτικών έργων επί τουποταµού Πηνειού. Το ποσόν θα διατεθή κυρίως δια τηνπεριοχήν Κόκλα.

Χρονολόγιο22 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1961

ΕργαλείαΠριν τρία χρόνια περίπου γίνονταν συζη-

τήσεις στην χώρα µας, αν για την οικονο-µική µας ανάπτυξη θα ακολουθούσαµε τηνΙρλανδική ή τη Σουηδική συνταγή.Τελικά δεν ακολουθήσαµε κανένα απ’αυτά τα µοντέλα, όχι γιατί τα απορρίψαµεαλλά απλά γιατί φαίνεται πως είχαµε το δο-κιµασµένο ελληνικό µοντέλο.Αυτό το περίεργο µοντέλο του νεοφιλε-λεύθερου κοινωνικού κράτους, το οποίοφυσικά δεν αναφέρεται σε καµία ιδεολο-γική ή οικονοµική θεωρία.Είναι το ελληνικό µοντέλο που έχει λίγο απ’όλα. Εχει ένα δύστροπο, δυσκίνητο και χει-µαζόµενο κράτος, έχει έναν ιδιωτικό τοµέαασύδοτο, ανεξέλεγκτο, αλλά ταυτόχροναεπιδοτούµενο, προστατευόµενο και χρη-µατοδοτούµενο άµεσα ή έµµεσα απ’ τονκρατικό προϋπολογισµό.Εχει ακόµη και πολίτες, ως εργαλεία, πουχρησιµοποιούνται κι απ’ το κράτος κι απ’τον ιδιωτικό τοµέα για την επίτευξη τωνσκοπών και των στόχων του νεοφιλελεύθε-ρου κοινωνισµού.Κι όπως συµβαίνει µε όλα τα εργαλεία τοίδιο ακριβώς συνέβη και µε τα ανθρώπιναεργαλεία των εργαζοµένων, των συνταξιού-χων, αλλά και των µικροεπαγγελµατιών.Χρησιµοποιήθηκαν για τη λεγόµενη οικο-νοµική ανάπτυξη που φυσικά ποτέ δενήρθε. Εβαλαν πλάτη, χωρίς να το καταλά-βουν θέλοντας και µη, µε ψεύτικες υποσχέ-σεις και εξαπατήθηκαν.Πρόλαβε η οικονοµική κρίση τις θεωρίεςκαι τα µοντέλα, οικονοµικά και πολιτικά καιόχι µόνο φρενάρισε την ανάπτυξη, αλλάκυρίως ξεγύµνωσε το σύστηµα, ό,τι ονο-µασία κι αν είχε, ακόµη κι αν ήταν το ελλη-νικό εφεύρηµα του νεοφιλελεύθερουκοινωνισµού.Και παρότι συνέβησαν αυτά τα φοβερά καιτροµερά και δοκιµάσθηκε ανεπιτυχώς η αν-τοχή του συστήµατος παρατηρούµε ενα-γωνίως τις εναγώνιες προσπαθειές του ναστηθεί πάλι απ’ την αρχή µε τα ίδια υλικά,τις ίδιες δοµές και τις ίδιες προσδοκίες.Κι όπως πάντα µε τα ανθρώπινα εργαλείαστην πρώτη γραµµή, στην θέση των υπο-ζυγίων και των µόνιµων θυµάτων, είτε πρό-κειται για πτώση, είτε για άνοδο, αλλάπάντα προς δόξαν του χειµαζόµενου κρά-τους και της προστατευόµενης ασύδοτηςαγοράς.

Επιθέσεις

Του ∆ηµήτρη Μάλλιου[email protected]

4 Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η Τ ΑΠΑΤΡΙΣ Τρίτη 22 ∆εκεµβρίου 2009

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣΛΑΡΥΓΓΟΦΩΝΑ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝχωρίς σφυρίγµαταχωρίς προβλήµαταµε καθαρούς ήχους

• Βοηθήµατα για άτοµα µε προβλήµατα ακοής• Ασύρµατα ακουστικά τηλεόρασης

• Ειδικές τηλεφωνικές συσκευές

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΡΚΟΛΗΣΜανωλοπούλου 1, 27100, Πύργος - Τηλ.: 26210.26800

Εκνευρισµός δικαιούχωνστην «ουρά» αναµονής

Ουρές έξω από τα γραφείατου ΟΑΕ∆ στο Πύργο κά-νουν οι πολίτες που δι-

καιούνται το έκτακτο επίδοµααλληλεγγύης. Από νωρίς χθες το πρωίέτρεχαν να προλάβουν το χαρτάκι µεσειρά προτεραιότητας που µοίραζευπάλληλος του Οργανισµού έξω απόπόρτα της υπηρεσίας ενώ µέσα στογραφείο εξυπηρετούνταν από τρειςεργαζόµενους.

Αναφορικά η αναπληρώτρια της δι-εύθυνσης Χριστίνα Αρβανιτάκη τόνισεότι δεν έχει δηµιουργηθεί προς τοπαρόν κάποιο ιδιαίτερο πρόβληµα ενώη όλη διαδικασία προχωράει σε κανονι-κούς ρυθµούς. Ενδιαφέρον πάντως πα-ρουσιάζει το γεγονός πως από τηνπροηγούµενη Τετάρτη που έχει ξεκινή-σει η εφαρµογή του µέτρου ο κόσµοςέχει αυξηθεί και φαίνεται ότι όσο περ-

νούν οι µέρες θα αυξάνεται κι άλλο.Συγκεκριµένα η κ Αρβανιτάκη τόνισεότι: «Η διαδικασία προχωράει κανονικά.

Έρχεται ο κόσµος και προς το παρόνδεν έχει υπάρξει κάποιο ιδιαίτερο πρό-βληµα. Η προσέλευση είναι κάπως αυ-ξηµένη».

Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο κόσµοςπου περίµενε έξω από την είσοδο τηςυπηρεσίας είχε απελπιστεί από τοντρόπο της διαδικασίας ενώ αρκετοίείχαν δυσανασχετήσει και ήταν εκνευρι-σµένοι από την ταλαιπωρία που υπήρχε.

Χ.Χ

Ολοκληρώθηκε στις 15 ∆εκεµ-βρίου 2009 ο πρώτος κύ-κλος συναντήσεων µε γονείς

στο ∆ήµο Λεχαινών. Στο πρόγραµµασυµµετείχαν δέκα γονείς παιδιών σχολι-κής και εφηβικής ηλικίας και τα θέµαταπου αναπτύχθηκαν αφορούσαν στην οι-κογένεια, στην επικοινωνία και στο ρόλοτων γονιών σε θέµατα διαπαιδαγώγη-

σης των παιδιών τους. Τα θέµατα ανα-δείχθηκαν µέσα από τις ανάγκες και τιςπροσωπικές εµπειρίες των συµµετεχόν-των. Τον ερχόµενο Φεβρουάριο θα συ-νεχιστεί το πρόγραµµα µε ένα δεύτεροκύκλο συναντήσεων µε τους γονείς πουσυµµετείχαν και στον πρώτο κύκλο. Οισυντονίστριες του προγράµµατος Σω-τηρία Χαντζηκωνσταντίνου Ψυχολόγος

και Κατερίνα Μάσσαλα, Ψυχολόγος ευ-χαριστούν τη ∆ιεύθυνση και το Σύλλογο∆ιδασκόντων του 2ου ∆ηµοτικού Σχο-λείου Λεχαινών για τη διάθεση τουχώρου και τη συνεργασία τους καθώςκαι το Σύλλογο Γονέων και Κηδεµόνωντου 2ου ∆ηµοτικού Σχολείου Λεχαινώνγια την έµπρακτη υποστήριξη του στηνυλοποίηση του προγράµµατος.

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ»Ολοκληρώθηκαν οι συναντήσεις στα Λεχαινά

Χριστίνα Αρβανιτάκη αναπληρώτριαδιευθυντή ΟΑΕ∆ Πύργου

«Η όλη διαδικασία έχει ξεκινήσειαπό την προηγούµενη Τετάρτη

και πάµε καλά»

Κατά την διάρκεια τηςχθεσινής αναµονήςτων δικαιούχων του

επιδόµατος αλληλεγ-γύης στα γραφεία του

ΟΑΕ∆ Πύργου

ΟΑΕ∆:έκτακτοεπίδοµααλληλεγγύης

»

Page 5: patris news

5ΠΑΤΡΙΣ Τρίτη 22 ∆εκεµβρίου 2009

Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ - Ε Κ ∆ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ

Με οργανωτική επιτυχία καιµεγάλη προσέλευση κοι-νού ολοκληρώθηκε η διε-

ξαγωγή της 1ης ΕπιστηµονικήςΗµερίδας, στην ∆ηµόσια Κεν-τρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης, πουδιοργάνωσαν οι φοιτητές του 4ου

έτους του Τµήµατος Οργάνωσηςκαι ∆ιαχείρισης Αθλητισµού τουΠανεπιστηµίου Πελοποννήσουµαζί µε την καθηγήτριά τους Ιλε-άνα Κλοκώνη και ανανέωσαν τοραντεβού τους για τις 12/12/2010,καθώς δήλωσαν ότι η πρωτοβου-λία τους επιθυµούν να γίνει θε-σµός .Φέτος η 1η Επιστηµονικής Ηµερί-δας µε τίτλο ‘‘∆ιεθνείς ΑθλητικοίΑγώνες. Από την θεωρία….στηνΠράξη!’’ φιλοξένησε ως κεντρικόοµιλητή τον Γενικός Γραµµατέαςτης ∆ιεθνούς Επιτροπής Μεσο-γειακών Αγώνων και Πρόεδροτης ∆ιεθνούς και Εθνικής Ακαδη-µίας κ. Ισίδωρος Κούβελος, οοποίος παρουσίασε τον τρόποδιεκδίκησης των 17ων ΜεσογειακώνΑγώνων που θα διεξαχθούν στοΒόλο και την Λάρισα το 2013 ενώπαράλληλα ανέλυσε την πολυδιά-στατη σηµασία, αυτού του µεγά-λου αθλητικού και πολιτιστικούγεγονότος, για την Χώρα µας.Αξίζει να σηµειωθεί ότι για πρώτηφορά δηµόσια παρουσιάστηκε τοτελικό βίντεο που είχε προβάλει η

χώρα µας στην γενική συνέλευσηστην Πεσκάρα της Ιταλίας στις27/10/2007, λίγο πριν ανακοινωθείτο τελικό αποτέλεσµα της ψηφο-φορίας υπέρ της Ελλάδας. Μια πα-ρουσίαση πρωτότυπη, συγκινητικήκαι εντυπωσιακή , θαυµάζονταςτον τρόπο που προσπαθούσε ηεπιτροπή διεκδίκησης να δείξειστους εκλέκτορες ότι τώρα είναι ηώρα για την βελτίωση των αγώνων

, τώρα είναι ηστιγµή της αναβάθµισής τους.Θαυµάσαµε επίσης την αποτύ-πωση της σκέψης και του οράµα-τος της επιτροπής ,σε µιαπαρουσίαση απόλυτα συγχρονι-σµένη µεταξύ εικόνας και οµιλίαςτου κ. Κούβελου , ως τελευταίαπαράσταση µπροστά σε εκεί-νους που τελικά επέλεξαν τοΒόλο ως Μεσογειακή πόλη του2013!

Την ηµερίδα τίµησαν µε την πα-ρουσία τους Βουλευτές , η Αντι-νοµάρχης Λακωνίας, οιΑντιδήµαρχοι Σπάρτης, ο Πρύ-τανης του Πανεπιστηµίου Πελο-ποννήσου, Πρόεδροι Τµηµάτωντου Πανεπιστηµίου Πελοποννή-σου, ο Πρόεδρος του Πνευµατι-κού Κέντρου του ∆ήµουΣπαρτιατών , Καθηγητές, Τοπι-κοί αθλητικοί φορείς, δηµοσιο-γράφοι, αθλητές και φοιτητές.

«Από τη θεωρία... στην πράξη»

Το πάνελ της ηµερίδας

Ο Ισίδωρος Κούβελος µίλησε µε θέµα:«Η διεκδίκηση των 17ων Μεσογειακών Αγώνων

του 2013 και η πολυδιάστατη σηµασία τουςως µεγάλο αθλητικό και πολιτιστικό γεγονός...»

Εξαιρετική επιτυχία

επιστ. ηµερίδας από το

τµήµα Οργάνωσης

Αθλητισµού του

Πανεπιστηµίου

Πελοποννήσου

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΥΡΓΟΥ

Για πεπραγµένα και τεχνικόπρόγραµµα

Συνεδριάζει σήµερα και αύριο το ∆ηµοτικό ΣυµβούλιοΠύργου για τα πεπραγµένα του ∆ηµάρχου και το ΤεχνικόΠρόγγραµα στο Λάτσειο.

Σήµερα το απόγευµα η συνεδρίαση θα αρχίσει στις19:30 το απόγευµα και θα έχει ως µοναδικό θέµα τον απο-λογισµό των πεπραγµένων της ∆ηµοτικής Αρχής.

Αύριο το απόγευµα µία ώρα νωρίτερα θα γίνει ηέναρξη της συζήτησης στην αίθουσα συνεδρίασης µεπρώτο και βασικό θέµα το τεχνικό πρόγραµµα του 2010.

Επίσης θα τεθούν για συζήτηση θέµατα που αφορούντη λήψη αποφάσεων για την έγκριση του επιχειρησιακούκαι οικονοµικού προγραµµατισµού (β΄φάση) του Επιχει-ρησιακού Προγράµµατος του ∆ήµου Πύργου 2009 -2012,την έγκριση της τεχνοοικονοµικής µελέτης για την µετα-τροπή της Α∆ΕΠ σε ∆ηµοτική Κοινωφελή Επιχείρηση.

Επίσης τις λήψεις αποφάσεων για την έγκριση του 1ουΑΠΕ του έργου: «Έργα πυροπροστασίας στο Τ.∆ Κατα-κόλου» µε αριθµό µελέτης 40/2009 και β. Της παράτασηςπροθεσµίας του έργου: «Αντικατάσταση στέγης στο ∆η-µοτικό Σχολείο Μυρτιάς» καθώς επίσης και έργα.

Ο Πολιτιστικός ΣύλλογοςΑµπελώνα στο ΓηροκοµείοΠύργου

Μέρες Χριστουγέννων, µέρες προσµονής, θαλπωρήςκαι αγάπης. Μέρες που η ανθρώπινη παρουσία, η επι-κοινωνία και το χαµόγελο δεν πρέπει να λείπει από κα-νέναν. Μπράβο στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αµπελώναπου επισκέφθηκε προχθές Κυριακή το ΓηροκοµείοΠύργου προσέφερε ένα πλούσιο γεύµα στους ηλικιω-µένους που διαµένουν εκεί, µοίρασε γλυκίσµατα καικράτησε για αρκετή ώρα συντροφιά στους ανθρώπουςτης τρίτης ηλικίας.

Ηµερίδα για την επαγγελµατικήαποκατάσταση των νέων

Μεγάλη επιτυχία σηµεί-ωσε η ηµερίδα πουδιοργάνωσαν χθες το

πρωί στο Μέγαρο Λόγου καιΤέχνης στην πλατεία ΑγίουΓεωργίου της Πάτρας, οι µηκερδοσκοπικές οργανώσεις«Αρωγή» και «Στήριξη» υπότην υποστήριξη της ΓενικήςΓραµµατείας Νέας Γενιάς µεθέµα «Η ζωή µετά τις σπου-δές είναισυναρπαστική…ετοιµάσου νατην ζήσεις» και απευθύνεταιστις επαγγελµατικές επιλογέςτων νέων µετά τις σπουδέςτους.Η ηµερίδα ήταν συνέχεια της παρου-σίασης από τον Πύργο Ηλείας πριν απόένα µήνα όπου σηµείωσε µεγάλη επιτυ-χία ενώ η χθεσινή ήταν η ολοκλήρωσητης. Στόχος της ήταν η ενηµέρωση τηςνέας γενιάς για τις επαγγελµατικές επι-λογές των νέων, ιδίως όταν αυτές είναιακριβώς µετά και από την αποφοίτηση

τους από το λύκειο. Στην ηµερίδα συµ-µετείχαν οµιλητές, οι οποίοι έκαναν τιςδικές τους τοποθετήσεις πάνω σε εύ-λογα ερωτήµατα και προβληµατισµούςπου απασχολούν τους νέους µετά τιςλυκειακές σπουδές.Ως εκπρόσωπος της «Αρωγής» µίλησεη Σανιώ Σωτηροπούλου ενώ οι οµιλη-

τές που συµµετείχαν ήταν οΓεώργιος Κοµιώτης Σύµβου-λος ΣΕΠ, ο ∆ηµήτρης ∆ηµη-τρόπουλος καθηγητής καισυµβουλος ΓΡΑΣΕΠ, ΓΕΛ Σι-µόπουλου, η ∆ιατσένταΦανού-Φουσκαρίνη, καθηγή-τρια σύµβουλος ΓΡΑΣΕΠ Γυ-

µνασίου Λεχαινών και νοµαρχιακήσύµβουλος, ο ∆ιονύσιος Κάσσαρηςσύµβουλος ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Ηλείας, ο Αν-τώνιος Μαρίτσας ειδικός πληροφόρη-σης τεκµηρίωσης του ΚΕΣΥΠ Ηλείας.

Χρήστος Χατζησπύρου[email protected]

Κατά την διάρκειατης ηµερίδας στοΜέγαρο Λόγου καιΤέχνης στην Πάτρα

Η ηµερίδα τράβηξε το ενδιαφέρον των νέων που έσπευσαννα την παρακολουθήσουν

«Η ζωή µετάτις σπουδές είναισυναρπαστική…

Ετοιµάσου νατην ζήσεις»

ΝΕΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣΜΕ ΜΕΛΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Και εγένετο…«Πυργιώτισσες»Τα θεµέλια γιατην ίδρυση τουείχαν ήδη µπειεδώ και αρκετόκαιρό…Τώρα όµως οΠ ο λ ι τ ι σ τ ι κ ό ςΣύλλογος «ΟιΠυργιώτισσες»αποτελεί πλέονπραγµατικότηταδ ι α θ έ τ ο ν τ α ςπερί τα 400µέλη, που είναιαποκλε ιστ ικάκαι µόνο γυναί-κες! Μάλιστα χθες το απόγευµα, Ο σύλλογος διοργά-νωσε την πρώτη του εκδήλωση στο «Επαρχείον» στονΠύργο. Η δηµιουργία του συλλόγου αποτελεί µια ιδέατης δηµοτικής συµβούλου Πύργου Ανδριάνας Αγγελα-κοπούλου η οποία στη χθεσινή εκδήλωση µίλησε γιατην επανάσταση που θα ήθελε αυτός να επιφέρει στηνπόλη του Πύργου και γενικότερα.

Γιώργος Γουβιάς[email protected]

«Η σηµερινήε κ δ ή λ ω σ ηαποτελεί τηνπρώτη επί-σηµη για τονπολιτιστικόσ ύ λ λ ο γ οµας. Σκοπόςτου είναι ναµπορέσουµεεµείς οι γυ-ναίκες-µέλητου να κά-νουµε την δική µας πολιτιστική και όχι µόνο επανά-σταση. Στόχοι µας είναι η ανάπτυξη των σχέσεωνµεταξύ των µελών µας, η διοργάνωση πολυσχιδών δρα-στηριοτήτων και εκδηλώσεων και βέβαια η συνεργασίαµε τους υπόλοιπους συλλόγους που δραστηριοποιούν-ται στην περιοχή µας. Ήδη έχουµε περίπου 400 µέλη,µόνο γυναίκες και µε γυναίκες θα προχωρήσουµε καιστη συνέχεια»… ανέφερε, µεταξύ άλλων, χθες στο«Επαρχείον» η κα Αγγελακοπούλου.«Οι Πυργιώτισσες» έχουν ήδη διοργανώσει κάποιες εκ-δροµές και αυτό που λείπει είναι να εγκριθεί το κατα-στατικό του από το Πρωτοδικείο Ηλείας, κάτι που θασυµβεί το αµέσως επόµενο διάστηµα.Πάντως στην χθεσινή εκδήλωση υπήρχε διάχυτος εν-θουσιασµός ανάµεσα στις γυναίκες µέλη του συλλόγουενώ οι περισσότερες µας εξέφρασαν την αισιοδοξίατους για την πραγµατοποίηση των σκοπών και των στό-χων του στο άµεσο µέλλον.Παράλληλα κατά την διάρκεια της δεν έλειψαν και οιεκπλήξεις αφού στο χώρο βρέθηκε και Άγιος Βασίληςµοιράζοντας δώρα και γλυκά στις γυναίκες-µέλη του.

«Οι Πυργιώτισσες» ευχαριστούν την εταιρεία ηχητικώνεγκαταστάσεων «Αφοί Παναγόπουλοι» για την υποστή-ριξη της στην διοργάνωση της χθεσινής εκδήλωσης.

Η εµπνεύστρια της δηµιουργίας τουσυλλόγου, δηµοτική σύµβουλος

Πύργου Ανδριάνα Αγγελακοπούλου,κατά την διάρκεια του χαιρετισµού

της στην χθεσινή εκδήλωση.

Μέλη του συλλόγου είναιµόνον γυναίκες.

Από την πρώτη «επίσηµη» εκδήλωση των «Πυργιωτισ-σων» δεν έλειψαν και οι εκπλήξεις αφού στο χώρο βρέ-

θηκε και Άγιος Βασίλης µοιράζοντας δώρα και γλυκάστις γυναίκες-µέλη του.

Page 6: patris news

6 Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α ΖΠΑΤΡΙΣ Τρίτη 22 ∆εκεµβρίου 2009

Η Β’ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆ΑΕτος Ιδρύσεως 1902

Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΑΡΟΥΞΗΣ Ο.Ε.e-mail: Ιnfo @patrisnews.gr patrispy @otenet.gr

web. site: www. patrisnews.gr

Ιδρυτής (1902-1953) ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ∆. ΒΑΡΟΥΞΗΣ∆ιευθυντής (1953-1994) ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΑΡΟΥΞΗΣΕκδότης – ∆ιευθυντής ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΕΛ. ΒΑΡΟΥΞΗΣΟικονοµικός ∆ιευθυντής ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΛ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ

•Αρχισυντάκτες: ΜΑΝΤΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΛΕΥΡΙΑΣ•Υπεύθυνοι Λογιστηρίου: ∆ΡΟΥΒΑΣ ΣΠΥΡΟΣ,ΜΠΙΜΠΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ•Τεχνικός υπεύθυνος: ΞΕΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ•Υπεύθυνος Τµήµατος πωλήσεων: ΤΣΙΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΚΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ-ΑΓΓΕΛΙΕΣ-∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ-∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣΘεµιστοκλέους 13 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ (Τ.Κ. 27100)

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ:5ο ΧΛΜ Ε.Ο. Πύργου - ΠατρώνΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΑΓΓΕΛΙΕΣ –ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ262102254926210325632621034855 FAX

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΕΣ2621026620

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: Θανάσης Σπυρόπουλος, Νίκος ∆ουφεξής, Πάνος

Αβραµόπουλος, Λάµπης Αλεξανδρόπουλος, Νώντας ∆ιαµαντόπουλος, ΠέππαςΚων/νος, Άβα Βαγγελάτου, Τάκης Αντωνακόπουλος, Θεόδωρος

Ασηµακόπουλος,Ιωάννης Βορβίλας, Ειρήνη Βούλγαρη, Μιχαήλ Γκρίλλας, Βύρων∆άβος, Στάθης ∆άγλαρης, Χαρίλαος ∆ηµητρακόπουλος, Νίκος ∆ηµητρίεφ, Νίκος

∆ιαµαντόπουλος, Γιώργος Ευθυµίου, Βασίλης Κακόγιαννος, Βασίλης Καραβούλιας,π. Ευστάθιος Κολλάς, Λεωνίδας Μαργαρίτης, Σωκράτης Μάσσιας, ΑντώνηςΜεντές, Μιχαήλ Μπερκουτάκης, Ιωάννης Μπιλάλης, Γιάννης Νικολόπουλος,

Βαγγέλης Πάλλας, Χρήστος Πλέσσας, Χρήστος Σαραντουλάκος, ΖωήΣπυροπούλου, Γιώργος Σταυρόπουλος, Βασίλης Τακτικός , Βασίλης Τσαµπούκας,

Βασίλης Χριστακόπουλος . ΚΩ∆. ΕΛΤΑ 1870Αριθ. Σήµατος: 111202: Λεωνίδας Ελ. Βαρουξής-Κων/νος Ελ. Βαρουξής

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ2621027502262102686026210240592621026683 FAX

ΑΘΛΗΤΙΚΟ26210262032621026860

∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΤΜΗΜΑ

2621022549

ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ2621035338

ΠΙΕΣΤΗΡΙΑ2621039992

ΑΜΑΛΙΑ∆Α•ΑΓΓΕΛΙΕΣ -∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ: Φιλικής Εταιρείας 19 τηλ. 26220-28544

Απαγορεύεται η αναδηµοσίευση , η αναπαραγωγή ολική, µερική ή περιληπτική ήκατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχοµένου της εφηµερίδας µεοποιονδήποτε τρόπο, µηχανικά, ηλεκτρονικά, φωτοτυπικά, ηχογραφήσεως ήάλλον, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια του εκδότη Νόµοι 238/1970, 4301/1979, Ν.100/1975, Ν.∆3585/1956 και 4254/1962 και κανόνες του ∆ιεθνούς ∆ικαίου.

e-mail info @ort.gr site www.ort.gr

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΟΡΤ TV –OPT FM 92,3

Ξανθου 1 27100 ΠύργοςΤηλ. 2621036041-2 Fax: 2621036043

Νίκος Κατελούζοςαγρότης Βροχίτσα

« Υπάρχει αγωνία από τουςαγρότες και αυτό είναι φυ-σικό διότι δεν ξέρουν τι θαδούν στα βιβλιάριά τους. Θαέπρεπε το υπουργείο και ηΈνωση να δίνουν στοιχεία.Βλέπετε ότι ρωτάει ο κόσµοςκαι αυτό δεν δείχνει οργά-νωση. Ελπίζουµε να έχουνβάλει αυτά που δικαιούµα-στε»

∆ηµήτρηςΑντωνόπουλοςαγρότης Ώλενα

« Ο κόσµος περιµένει υπο-µονετικά να δει τι έχουνβάλει στα βιβλιάρια. ∆υ-στυχώς οι αγρότες ζούναπό τις επιδοτήσεις, ταέχουν κλείσει οι κυβερνή-σεις τα εργοστάσια και δενυπάρχουν πλέον δουλειέςγια τον κόσµο σήµερα γι’αυτό και περιµένει να ζήσειµε αυτά τα λίγα χρήµατα.»

Παναγιώτης∆ηµητρακόπουλος

αγρότης Κολίρι

« Τα χρήµατα όπως µάθαµεαφορούν το 60% µπορείκαι λιγότερο της επιδότη-σης. Περιµένουµε ναδούµε τι έχουν βάλει, δενείµαστε αισιόδοξοι, έχουνδει πολλά τα µάτια τωναγροτών και δεν έχουµεεµπιστοσύνη»

ΧαράλαµποςΒασιλόπουλοςδικαιούχοςαπό Πύργο

« Ελπίζουµε να έχουν βάλειπαραπάνω από αυτά πουδιαβάζουµε και ακούµε. Μι-λάνε για 60% ωστόσουπάρχει κόσµος προβληµα-τισµένος και σε αυτό έχουνευθύνη που αρµόδιοι οι δενέχουν ενηµερώσει σωστάτους αγρότες.»

Αποζηµιώσεις συνο-λικού ύψους28.606.140 ευρώ

καταβάλλονται στις 23∆εκεµβρίου, από τονΕΛΓΑ σε 14.613 παραγω-γούς 39 νοµών τηςχώρας, για εκτιµήσειςκαι επανεκτιµήσεις ζη-µιών στη φυτική παρα-γωγή, που συνέβησανεντός του 2009 κυρίωςαπό παγετούς και από χαλαζοπτώσεις καιβροχοπτώσεις µέχρι του Σεπτεµβρίου του2009 σε διάφορες καλλιέργειες. Αναλυτι-κότερα, µε εντολή της Υπουργού Αγροτι-κής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. ΚατερίναςΜπατζελή και µετά την ολοκλήρωση όλωντων αναγκαίων διαδικασιών ελέγχου απότις αρµόδιες υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α. εκκα-θαρίσθηκαν και στάλθηκαν στην ΑΤΕ οι κα-ταστάσεις που αφορούν σε παραγωγούςτων Νοµών: Αιτωλοακαρνανίας, Αργολί-

δος, Αρκαδίας, Άρτας,Αττικής, Αχαΐας, Βοι-ωτίας, Γρεβενών, ∆ρά-µας, Έβρου, Ευβοίας,Ηλείας, Ηµαθίας, Θε-σπρωτίας, Θεσσαλονί-κης, Ιωαννίνων,Καβάλας, Καρδίτσας,Καστοριάς, Κεφαλλη-νίας, Κιλκίς, Κοζάνης,Κορινθίας, Λακωνίας,Λάρισας, Λέσβου, Μα-

γνησίας, Μεσσηνίας, Ξάνθης, Πειραιώς,Πέλλας, Πιερίας, Πρεβέζης, Ροδόπης, Σερ-ρών, Τρικάλων, Φθιώτιδας, Φλώρινας καιΧαλκιδικής.Οι παραπάνω αποζηµιώσεις θακαταβληθούν στους δικαιούχους παραγω-γούς µέσω λογαριασµών της Α.Τ.Ε. Ανα-λυτικότερα στοιχεία για κάθε παραγωγόκαθώς επίσης και για το ποσό της αποζη-µίωσης που δικαιούται υπάρχουν στηνιστοσελίδα του Οργανισµού στο διαδίκτυο,στη διεύθυνση www.elga.gr

Ζηµιές στο φυτικό κεφάλαιοπληρώνει αύριο ο ΕΛΓΑ

ΜΠΗΚΑΝ ΧΘΕΣ ΟΙ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΙΣ ΩΣΤΟΣΟ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΜΕ ΛΙΓΑ ΚΑΙ ∆ΕΣΜΕΥΜΕΝΑ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ

Σκωτσέζικο ντους για τους αγρότεςΓιώργος Κ.Ροζής[email protected]

Στα βιβλιάριά τους µπορούννα βρουν τα λεφτά της ενι-αίας ενίσχυσης οι αγρότες

της Ηλείας ωστόσο έντονοςπροβληµατισµός επικρατεί µετα ποσά που µπήκαν µέσα στοΣαββατοκύριακο.Σύµφωνα µε την εικόνα πουυπάρχει οι λογαριασµοί των δι-καιούχων έχουν πιστωθεί απότο Σάββατο το απόγευµα και οιπληρωµές αφορούν τρεις κλί-µακες, από 60, 50 και 40% ανά-λογα µε το ποσοστό στο οποίοέχει ολοκληρωθεί η ψηφιοποί-ηση.Στο νοµό Ηλείας η πίστωση γιαένα µεγάλο αριθµό αγροτώνέγινε κατά 40%, ενώ υπάρχουνκαι περιπτώσεις που πληρώθη-καν δικαιούχοι µε πάνω από το70% χωρίς να είναι σε θέση κά-ποιος να εξηγήσει την λογικήπου ακολούθησε το υπουργείοΑγροτικής Ανάπτυξης .Η πίστωση των λογαριασµών

πραγµατοποιήθηκε µε τη διαδι-κασία της ταµειακής διευκό-λυνσης. Κι αυτό πρακτικάσηµαίνει ότι οι δικαιούχοι θαπρέπει να υπογράφουν σειράεγγράφων( υπεύθυνη δήλωσηκλπ) προκειµένου να εισπρά-ξουν τα χρήµατα τους από τακαταστήµατα της ΑγροτικήςΤράπεζας. Στην παρούσα φάσηδεν γίνεται εκταµίευση επιδο-τήσεων από άλλες τράπεζες,πρόβληµα το οποίο αναµένεταινα λυθεί το αργότερο µέχρι σή-µερα το πρωί, σύµφωνα µε αρ-µοδίους τραπεζικώνκαταστηµάτων.Αξίζει να σηµειωθεί ότι δενέχουν πιστωθεί όλοι οι λογα-ριασµοί. Ειδικότερα στηνΈνωση Ηλείας Ολυµπίας δενπιστώθηκαν οι λογαριασµοί

500 περίπου δικαιούχων πουσυµπεριλαµβάνονται στοδείγµα ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ.Σύµφωνα µε τα στοιχεία πουπροκύπτουν από τις αναλήψειςδικαιούχων που διατηρούνοφειλές στην Αγροτική Τρά-πεζα (δόσεις) και τις Ενώσεις(από ενεργοποίηση δικαιωµά-των και αγορά αγροεφοδίων)στο σύνολό τους εισπράττουντο 40% των χρηµάτων τους,έστω κι αν τα χρέη τους ξεπερ-νούν το ποσοστό των επιδοτή-σεων που πιστώνεται στουςλογαριασµούς τους.

∆ιονύσης∆ηµητρακόπουλος ∆ντής

ΑΤΕ BANK

“ Η τράπεζα καταβάλει προσπάθεια ναεξυπηρετήσει τους δικαιούχους αγρότεςβάζοντας και επιπλέον ταµεία. Έχουµεενηµερώσει τους δήµους για να ενηµερώ-σουν µε την σειρά τους δικαιούχους απόκοινότητες , να αποφύγουµε τον συνωστι-σµό . Εµείς και πέραν του ωραρίου δη-λαδή µετά τις 2.30 το µεσηµέρι εάνυπάρχει κίνηση θα εξυπηρετούµε τονκόσµο.»

Οι δικαιούχοι

Μία από τις χιλιάδες περιπτώσεις αγροτών στο νοµό που πλη-ρώθηκαν µε ποσοστό 40%. Από τα 900 ευρώ που δικαιούται

ενηµερώθηκε ο λογαριασµός µε 409 ευρώ…Μπροστά στα ταµεία χθες οι δικαιούχοι για να ενηµερωθούν για τις επιδοτήσεις…

Το υπουργείο Αγροτικής

Ανάπτυξης δεν ανακοίνωσε

επίσηµα πως πλήρωσε

την ενιαία ενίσχυση στην Ηλεία

Page 7: patris news

7Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α ΖΠΑΤΡΙΣ Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2009

Η Φώφη Κολόσακα απότο κατάστημα «παιχνιδό-κοσμος» ανέφερε οτι οι

γονείς έρχονται πρώτα γιαμια έρευνα αγοράς για να

ξέρουν πάνω-κάτω περί-που που θα πάνε

Η Χρύσα Ασημακοπούλουαπό το κατάστημα «Φάρος»

τόνισε πως οι πρωταγωνι-στές των εορτών είναι τα

παιδιά και εφόσον τα είδητου καταστήματος σχετί-

ζονται με αυτά, λογικό είναιότι αυτές τις μέρες κινούν-

ται για να ικανοποιήσουντις επιθυμίες τους

Ο Γιώργος Καραβατάςιδιοκτήτης του καταστήμα-

τος «Σκοντο μαρκετ» δή-λωσε ότι τα παιδιά ζητούν

ό,τι βλέπουν στη διαφή-μιση, τα παιχνίδια που που-λάνε περισσότερο είναι στα

αγόρια τα τηλεκατευθυνό-μενα και οι κούκλες στα κο-

ρίτσια

Η Βάσω Βασιλοπούλουαπό το κατάστημα «Παρα-

μύθι» υπογράμμισε πωςπάντοτε το βλέμμα των παι-

διών το τραβούν τα διαφημι-ζόμενα παιχνίδια. Τα αγόρια

προτιμούν περισσότερο ταλέγκο και τα playmobile καιτα κορίτσια κλασικά μένουν

στις κούκλες

Προτιμούν πάντα τα διαφημιζόμενα ...Από την εορτή του

Αγίου Νικολάουκαι μετά έχει ξεκι-

νήσει η κίνηση στααγαπημένα καταστή-ματα των παιδιών. Τακαταστήματα παιχνι-διών είναι έτοιμα ναεξυπηρετήσουν καιτους πιο απαιτητικούς«πιτσιρικάδες» αφούδιαθέτουν ποικιλία δια-φορετικών παιχνιδιώνγια όλα τα γούστα καιτις ηλικίες.

Τα διαφημιζόμενα παιχνίδιαέχουν ωστόσο και φέτος την τι-μητική τους αφού κορίτσια καιαγόρια τα ζητούν από τους γο-νείς τους καθώς τα βλέπουνστην τηλεόραση. Ενδιαφέρον πα-ρουσιάζει και το γεγονός ότι τααγόρια προτιμούν τους υπέρ-ήρωες, όπως πάντα, ενώ τα κορί-τσια είναι κλασικά και διαλέγουνσυνήθως κούκλες. Τα μεγαλύτερης ηλικίας παιδιάκαθώς και αρκετοί ενήλικοι αγο-ράζουν επιτραπέζια μιας και είναιπαιχνίδια ομαδικά που θέλουνκαλή παρέα .Σύμφωνα με τις δηλώσεις τωνιδιοκτητών των καταστημάτωνυπάρχει αύξηση και στα νέα εκ-παιδευτικά είδη στυλ λάπτοπ πουτα προτιμούν μεγάλα παιδιά.

Συγκρατημένος Η Φώφη Κολόσακα από το κατά-στημα «παιχνιδόκοσμος» ανέ-φερε πως:«Η κίνηση ξεκίνησε από τηνημέρα του Αγίου Νικολάου καιύστερα. Ο κόσμος είναι λίγο συγκρατημέ-νος. Οι γονείς έρχονται πρώταγια μια έρευνα αγοράς για να ξέ-ρουν πάνω-κάτω περίπου που θαπάνε και πιστεύω αυτή την εβδο-μάδα θα κορυφωθεί η κίνηση. Ταπαιδιά είναι επηρεασμένα από τιςδιαφημίσεις και ξέρουν τι θέλουνκαι έρχονται και το ζητάνε. Φέτοςτα παιχνίδια που πουλάνε περισ-σότερο είναι για τα αγόρια τοplaymobile και οι Gormiti και στακορίτσια είναι στη ζωγραφική,στις κούκλες και στη ντόρα».

Πρωταγωνιστές τα παιδιά…

Από την δική της μεριά η ΧρύσαΑσημακοπούλου από το κατά-στημα «Φάρος» τόνισε πως: «Η κί-νηση έχει ξεκινήσει, οιπρωταγωνιστές των εορτών είναιπάντα τα παιδιά και εμείς εφόσοντα είδη μας σχετίζονται με αυτά,λογικό είναι ότι αυτές τις μέρεςκινούμαστε έντονα για να ικανο-ποιήσουμε τις επιθυμίες τους.Αυτές τις μέρες γνωρίζουμε όλοιότι τα παιδιά έχουν κάποιες πα-ραπάνω επιθυμίες και απαιτήσεις,οι γιορτές αυτές είναι συνυφα-σμένες με το παιδί και όλοι σπεύ-δουμε να ικανοποιήσουμε τιςεπιθυμίες τους. Υπάρχει πάντα ηεπιρροή από την διαφήμιση. Συ-νήθως ζητούνται περισσότερο ταπαιχνίδια που αφορούν κάποιουςήρωες, όπως την μπάρμπι για τακορίτσια και σπαϊντερμαν και κορ-μίτη για τα αγόρια υπάρχει όμωςκαι μια μεγάλη κλίση στα εκπαι-

δευτικά παιχνίδια τύπου λάπτοπτα οποία έχουν μπει δυναμικά στηζωή των παιδιών».

Τηλεκατευθυνόμενακαι κούκλες…

Ο Γιώργος Καραβατάς ιδιοκτή-της του καταστήματος «Σκοντομαρκετ» δήλωσε στην εφημερίδα«Πατρίς» ότι: «Η κίνηση σε εμάςτώρα ξεκινάει καθώς είμαστε και-νούργιο κατάστημα. Τα παιδιά ζη-τούν ότι βλέπουν στην διαφήμιση,τα παιχνίδια που πουλάνε περισ-σότερο είναι στα αγόρια τα τηλε-κατευθυνόμενα και οι κούκλεςστα κορίτσια».

Στο κλίματης κρίσης…

Τέλος η Βάσω Βασιλοπούλουαπό το κατάστημα «Παραμύθι»υπογράμμισε πως: «Η κίνηση έχειξεκινήσει δειλά-δειλά.Τα παιδιάδεν φαίνονται ιδιαίτερα απαιτη-τικά καθώς φαίνεται ότι έχουν

μπει στο κλίμα του οικογενειακούπρογραμματισμού με τα οικονο-μικά προβλήματα, τουλάχιστονακόμα δεν έχουμε αντιμετωπίσειτέτοιες περιπτώσεις. Πάντοτε τοβλέμμα των παιδιών το τραβούντα διαφημιζόμενα παιχνίδια. Τααγόρια προτιμούν περισσότερο

τα λέγκο και τα playmobile και τακορίτσια κλασικά μένουν στιςκούκλες. Για τις μεγαλύτερες ηλι-κίες έχουμε μεγάλη κίνηση σταεπιτραπέζια».

Χρήστος Χατζησπύρου[email protected]

”” ”” ”” ””ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

Τα κορίτσια είναι κλασικά στις επιλογές τους και διαλέγουν κούκλες

Μεγάλη ζήτηση έχουν και τα τηλεκατευθυνόμενα αλλά και εκπαι-δευτικά παιχνίδια

Τα αγόρια προτιμούν να αγοράζουν υπερήρωες

Ο μικρός μας φίλος βιάζεται να πάει να ανοίξει το δώρο του

Η κίνηση έχει αρχίσει από την γιορτή του Αγίου Νικολάου και ύστερα

Οι γονείς είναι

συγκρατημένοι…

Page 8: patris news

8 Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α ΖΠΑΤΡΙΣ Τρίτη 22 ∆εκεµβρίου 2009

«Γρίφος» µε τοτεχνικό πρόγραµµα

Στις υπηρεσίες της Περιφέ-ρειας ∆υτικής Ελλάδας και από τηνερµηνεία του κώδικα ∆ήµων και Κοι-νοτήτων θα κριθεί το αν τελικά εγκρί-νεται το τεχνικό πρόγραµµα τουδήµου Αρχαίας Ολυµπίας. Και αυτόγιατί από τους 19 παρόντες κατά τηδιάρκεια της ψηφοφορίας, ψήφισανυπέρ του προγράµµατος 9 και κατά10. Ωστόσο, ο δηµοτικός σύµβουλοςΘουκυδίδης Κοσµόπουλος-που λόγωανειληµµένων υποχρεώσεων είχεαποχωρήσει λίγο πριν την ψηφοφο-ρία-παρέδωσε στην πρόεδρο επι-στολή µε την οποία υπερψήφιζε τοπρόγραµµα. Έτσι, αν γίνει δεκτή ηψήφος του, το πρόγραµµα ψηφίζε-ται, καθώς η ψήφος της προέδρουείναι διπλή. Στην ίδια επιστολή, ο κ.Κοσµόπουλος ζητούσε την αναβολήτης συνεδρίασης ωστόσο επεσή-µαινε ότι αν τελικά συζητείτο, αυτόςυπερψήφιζε. Εξηγούσε και την δια-φοροποίηση της στάσης του από τηνπροηγούµενη συνεδρίαση-είχε δη-λώσει παρών-καθώς όπως τόνισε πε-ρίµενε την σύγκληση της παράταξήςτου για να συζητηθεί το θέµα του τε-χνικού προγράµµατος, η οποία δενέγινε.

Η χθεσινή συνεδρίαση ήταν ηδεύτερη που έγινε για την ψήφισητου τεχνικού προγράµµατος, ύψους8.570.000 ευρώ. Και ενώ ο αντιδή-µαρχος Ανδρέας Καρανικολός µί-λησε για ρεαλιστικό τεχνικόπρόγραµµα που έχει λάβει υπ’ όψητου αιτήµατα των τοπικών συµβου-λίων, ο επικεφαλής της µείζονος µει-οψηφίας Θυµιός Κοτζιάς εξέφρασετη αντίθεσή του, τονίζοντας ότι απότην προηγούµενη συνεδρίαση δενέχουν γίνει ουσιαστικές διορθώσειςκαι µίλησε για αστοχίες σε έργα.Έτσι, το πρόγραµµα δεν ψηφίστηκεαπό την µειοψηφία, η οποία εξέ-φρασε διαφορετική αντίληψη για τηναντιµετώπιση των προβληµάτων καιτα έργα ανάπτυξης στα δηµοτικάδιαµερίσµατα.

Ένταση επικράτησε και µεταξύτου πρόσφατα παραιτηθέντος απότις θέσεις που κατείχε δηµοτικούσυµβούλου Παναγιώτη Φλέσσα καιτου κ. Καρανικολού, καθώς ο πρώτοςεπεσήµανε ότι δεν περιλαµβάνονταιστο πρόγραµµα έργα για τα οποίαείχαν κατατεθεί µελέτες.

Εν τω µεταξύ, ο δηµοτικόςσύµβουλος Γιάννης Πλατανίτης κα-τέθεσε πρόταση µοµφής για τηνπρόεδρο Ε. Στασινοπούλου, η οποίαµετά την ψηφοφορία θέλησε να δια-βάσει την επιστολή Κοσµόπουλουστο σώµα. Μια πρόταση που απε-σύρθη καθώς έδρασε «πυροσβε-στικά» ο Γιώργος ∆εββές.

Νέος πρόεδροςστον φορέα∆ιαχείρισηςΚοτυχίου- Στροφυλιάς

Τα ονόµατα των Προέδρων καιτων ειδικών επιστηµόνων µε τους ανα-πληρωτές τους, των Φορέων ∆ιαχείρι-σης των Προστατευόµενων Περιοχώνανακοίνωσε χθες το υπουργείο Περι-βάλλοντος. Για την προστατευόµενηπεριοχή «ΚΟΤΥΧΙΟΥ – ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣπρόεδρος αναλαµβάνει ο Καραβάς Νι-κόλαος του Χρήστου (Περιβαλλοντο-λόγος ) µε αναπληρωτή τονΚωνσταντακόπουλο Κων/νο του Γε-ωργίου (Βιολόγο).

Εκτός νυµφώνος έργα στους καποδιστριακούς ∆ήµους

Γιώργος Κ.Ροζής[email protected]

Ριζικές αλλαγές που θααφήσουν «εκτός νυµ-φώνος» χιλιάδες δι-

καιούχους των αγροτικώνπρογραµµάτων του ∆’ Κ.Π.Σ.,αλλά και πολλούς από τους κα-ποδιστριακούς ∆ήµους της περι-φέρειας µεταξύ αυτών και τηςΗλείας , έχει αποφασίσει τουπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξηςγια το πρόγραµµα «ΑλέξανδροςΜπαλτατζής».

Η αναθεώρηση του προ-γράµµατος θεωρείται επιβεβλη-µένη από την κ. Μπατζελή, όχιµόνον για να προσαρµοστεί στιςστρατηγικές κατευθύνσεις τηςνέας κυβέρνησης, αλλά και διότιη προηγούµενη ηγεσία τουυπουργείου είχε µοιράσει υπο-σχέσεις και είχε προχωρήσει σεδεσµεύσεις κονδυλίων ταοποία… δεν υπήρχαν.

Συνολικά η «µαύρη τρύπα»

του «Αλέξανδρος Μπαλτατζής»φτάνει τα 1,2 δις. ευρώ, εκ τωνοποίων περίπου 500 εκατ. ευρώείναι χρήµατα που θα έπρεπε ναεξευρεθούν άµεσα για να πλη-ρωθούν, πρώτον, οι νέοι αγρότεςπου έχουν ενταχθεί στο µέτροτης πρώτης εγκατάστασης, δεύ-τερον, οι ∆ήµοι που έχουν εντά-ξει έργα στα προγράµµαταΟΠΑΑΧ και τρίτον, τα τεχνικάέργα (φράγµατα, λιµνοδεξαµε-νές κ.λπ.) που είχε «µοιράσει»προεκλογικά σε όλη την Ελλάδαο κ. Χατζηγάκης.

Πρόθεση της κ. Μπατζελήείναι να «µπλοκάρει» την εξέλιξητου προγράµµατος και να το

αναπροσαρµόσει. «Θα γίνει µε-ταφορά πόρων από έργα πουαφορούσαν οδοποιία, µεγάλα τε-χνικά αρδευτικά έργα κ.λπ. προςεκείνες τις πολιτικές που αφο-ρούν άµεσα τον αγρότη, το χω-ράφι, το τρόφιµο, τοπεριβάλλον», αναφέρει η υπουρ-γός, σχολιάζοντας µάλιστα ότι “οΑλέξανδρος Μπαλτατζής δενµπορεί να γίνει Αλέξανδρος...µπετατζής”.

Ήδη µπήκε στον... πάγο ηανοιχτή προκήρυξη για την υπο-βολή αιτήσεων από συλλογικούςφορείς και φορείς της τοπικήςαυτοδιοίκησης για ένταξη µικρώνδηµόσιων έργων στα Ολοκληρω-

µένα Προγράµµατα ΑνάπτυξηςΑγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ). Θα

προχωρήσουν µόνον τα έργα γιατα οποία έχουν εγκατασταθεί

ανάδοχοι και έχουν αναληφθείυποχρεώσεις σε εργολάβους

κ.λπ. Για τα υπόλοιπα, οι ∆ήµαρ-χοι δεν θα πρέπει να αισθάνονταικαθόλου ασφαλείς, καθώς ταχρήµατα που είχε «µοιράσει»απλόχερα ο πρώην υπουργός κ.Κοντός απλώς... δεν υπήρχαν.

Το ίδιο ισχύει για τα µικρά καιµεγάλα τεχνικά αρδευτικά έργα,τα οποία δεν πρόκειται να προ-χωρήσουν εκτός εάν έχουν δη-µοπρατηθεί.

Μέχρι και 1,6 χιλιοστά τονχρόνο «βυθίζεται» ο αρχαι-ολογικός χώρος της Αρ-

χαίας Ολυµπίας, όπως ανακάλυψανΈλληνες επιστήµονες µε την βοή-θεια δορυφόρων, σύµφωνα µε χθε-σινό δηµοσίευµα της εφηµερίδας«Τα Νέα». Την έρευνα των επιστη-µόνων στηρίζουν ο ΕSΑ και τοΊδρυµα Λάτση. Από την πλευρά του,ο δήµαρχος Αρχαίας Ολυµπίας, σεδηλώσεις του, αναφερόµενος στοδηµοσίευµα, κάνει λόγο για «εντυ-πωσιακό τίτλο» και τονίζει ότι θαπρέπει να υπάρξει συλλογική, επι-στηµονική διερεύνηση.

Όπως αναφέρεται στο δηµοσί-ευµα, αυτό που «είδαν» οι δορυφόροιµόλις έστειλαν µία δέσµη ακτινοβο-λίας στους κίονες της αρχαίας Ολυµ-πίας δεν χωρούσε αµφιβολία: ο Ναόςτου ∆ιός, το Πρυτανείο και σχεδόνολόκληρος ο αρχαιολογικός χώρος«βυθίζονται» µέχρι και 1,6 χιλιοστάτον χρόνο. Οι Έλληνες επιστήµονεςέπρεπε τώρα να καταλάβουν το γιατί.

Πρωτοποριακή έρευνα…

Είναι η πρώτη φορά στον κόσµοπου η εξελιγµένη δορυφορική τεχνο-λογία της Συµβολοµετρίας ΣταθερώνΑνακλαστήρων εφαρµόζεται σε έναναρχαιολογικό χώρο και µάλιστα τέ-τοιας σπουδαιότητας για να διαπι-στώσει τη συµπεριφορά τωνµνηµείων στο πέρασµα των αιώνων.«Μπορούµε να πούµε µε σιγουριά ότιτουλάχιστον από το 1992 µέχρι σή-µερα το µεγαλύτερο µέρος της αρ-χαίας Ολυµπίας υφίσταται αυτή τηνκαθίζηση», λέει ο κ. Ισαάκ Παρχαρί-δης που είναι επίκουρος καθηγητήςστο Τµήµα Γεωγραφίας του Χαρο-κοπείου Πανεπιστηµίου και ειδικόςσε θέµατα παρατήρησης φυσικών κα-ταστροφών της Γης από το ∆ιάστηµαµε χρήση δορυφορικών συστηµάτων.

«Η µεγαλύτερη καθίζηση του εδά-φους παρατηρείται κάτω από τα...πόδια του Ναού του ∆ιός. Στο ση-µείο αυτό την υπολογίσαµε µέχρικαι 1,6 χιλιοστά τον χρόνο. Στο Πρυ-τανείο η καθίζηση είναι 0,36 χιλιο-στά, στο Λεωνίδειο 0,69 χιλιοστά τονχρόνο και στην Ακαδηµία της Ολυµ-πίας που βρίσκεται στον ΚρόνιοΛόφο 0,36 χιλιοστά τον χρόνο. Αν τοδει κανείς υπό το πρίσµα του γεω-λογικού χρόνου, η καθίζηση είναισηµαντική. Σε 1.000 χρόνια η αρχαίαΟλυµπία θα έχει βυθιστεί κατά έναµέτρο ή και περισσότερο ίσως».

Η βύθιση άρχισε πολύ παλιότερα…

Για τον κ. Ισαάκ Παρχαρίδη και τονυποψήφιο διδάκτορα κ. ΜιχάληΦουµέλη, η καταβύθιση της αρχαίαςΟλυµπίας άρχισε πολύ παλιότερα.

«Ίσως να συνέβαινε πάντα γιατί η πε-ριοχή αυτή ανέκαθεν γειτνίαζε µεζώνες που είναι ιδιαίτερα γεωδυνα-µικά ενεργές», λέει ο κ. Μ. Φουµέλης.Όµως τα αίτια είναι βαθύτερα. Καιβρίσκονται στην ποιότητα των εδα-φών πάνω στην οποία θεµελιώθηκε ηΟλυµπία.

«Έχουµε να κάνουµε µε εδάφη µησυνεκτικά», ανακοίνωσε πριν απόλίγες µέρες στους επιστήµονες τουΕυρωπαϊκού Οργανισµού ∆ιαστήµα-τος (ΕSΑ) ο κ. Ι. Παρχαρίδης. Ο ΕSΑκαι το Ίδρυµα Λάτση στήριξαν τηνπραγµατοποίηση της πρωτοπορια-κής αυτής έρευνας και οι Έλληνεςειδικοί που κατάφεραν µε ένα σύµ-πλεγµα δορυφόρων να υπολογίσουναπό απόσταση 800 χιλιοµέτρων στο∆ιάστηµα αυτή την αόρατη µε γυµνόµάτι εδαφική αποσταθεροποίηση

είναι σίγουροι πως η συµπεριφοράτων εδαφών κάτω από τον στίβο τωναρχαίων Ολυµπιακών Αγώνων προ-καλεί αργά, αλλά σταθερά αυτή τηνκαταβύθιση.

«Τα ιζήµατα του εδάφους συµπυ-κνώνονται, συνενώνονται κατά κά-ποιον τρόπο και το έδαφοςσυρρικνώνεται. ∆εν µπορείς να κάνειςκάτι για να το αλλάξεις αυτό. Έτσιείναι η ιστορία της Γης. Η στεριά και ηθάλασσα βρίσκονται σε διαρκή κίνησησχηµατίζοντας βουνά, πεδιάδες,ωκεανούς και παραλίες. Απλώς αυτόπου µπορούµε να πούµε εδώ είναι ότιεπειδή στην περιοχή της αρχαίαςΟλυµπίας δεν γίνεται χρήση γεωτρή-σεων, ο ρυθµός της καθίζησης δενέχει επιταχυνθεί. Γιατί διαφορετικά,από την άντληση του νερού θα δηµι-ουργούνταν ένα κενό το οποίο θα πή-

γαινε να καλύψει το έδαφος. Και τότεδεν θα µιλούσαµε απλώς για καθίζηση1 και 2 χιλιοστών τον χρόνο, αλλά για3 ή και 4 εκατοστά τον χρόνο», ανα-φέρει ο κ. Ισαάκ Παρχαρίδης.

«Να υπάρξει συλλογικήδιερεύνηση»

Από την πλευρά του, ο δήµαρχοςΑρχαίας Ολυµπίας Γιώργος Αηδό-νης, µιλώντας για το θέµα, εµφανί-στηκε επιφυλακτικός και τουλάχιστονυπέρ της ενδελεχούς διερεύνησηςτου φαινοµένου και από άλλους επι-στήµονες. «Σαν τίτλος είναι εντυπω-σιακός, αλλά δεν έχει καµία σχέση µετην πραγµατικότητα. Η µελέτη είναιτου καθηγητή γεωγραφίας κ. Παρχα-ρίδη, έχει γίνει από δορυφόρο καιµετά από επικοινωνία που είχα µε έγ-

κριτους επιστήµονες που έχουνσχέση µε την γεωλογία, πιστεύω πωςθα πρέπει να υπάρξει συλλογική διε-ρεύνηση του θέµατος όχι µόνο απόγεωγράφους, αλλά και από γεωλό-γους, σεισµολόγους και αρχαιολό-γους. Παρόλα αυτά εικάζω πως τοφαινόµενο της µηδενικής βύθισης του1,5 χιλ κάθε έτος µπορεί να οφείλεταιστη µετακίνηση υλικών µε την πάροδοτων ετών από τα ποτάµια της περιο-χής που όµως δεν αποκλείεται κάποιαστιγµή να παρατηρηθεί και το αντί-στοιχο φαινόµενο της ανύψωσης.Επειδή όµως σε καµία περίπτωση δενδηλώνω ειδικός ας αναµένουµε συλ-λογικές ανακοινώσεις όλων των ειδι-κοτήτων».

Πέλυ Μπεβούδα

«Βυθίζεται» η Ολυµπία!

Μεγάλες αλλαγές στον“Αλέξανδρο Μπαλτατζή”ετοιµάζει το υπουργείο

Αγροτικής Ανάπτυξης

Μικράκαι µεγάλατεχνικάαρδευτικά έργα,δεν πρόκειται ναπροχωρήσουνεκτός εάν έχουνδηµοπρατηθεί...

>> >>

Ο δήµαρχος ΑρχαίαςΟλυµπίας Γιώργος

Αηδόνης.

Page 9: patris news

9Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α ΖΠΑΤΡΙΣ Τρίτη 22 ∆εκεµβρίου 2009

””””””

Το δώρο «δεν πέρασε»τις πόρτες των καταστηµάτων

ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ∆ΗΛΩΝΟΥΝ:∆ΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΜΕΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΙΟΡΤΕΣ

Ο πρόεδρος της Οµοσπονδίας Εµπορικών ΣυλλόγωνΗλείας κ. Αγγελος Αγγελόπουλος βλέποντας το κλίµαστην αγορά καταγράφει τις παρακάτω διαπιστώσεις

Έχουµε ήδη µπεί στην καρδιά της χριστουγεννιάτικηςπεριόδου για τις αγορές του κόσµου εν όψει των γιορτών.

Το χαρµόσυνο πνεύµα των Χριστουγέννων, δεν συνά-δει όµως µε την πραγµατικότητα που διαµορφώνεται στηναγορά.

Τα πράγµατα πάνε από τοκακό στο χειρότερο

∆εν κουνιέται φύλλο. Ο επαγ-γελµατικός κόσµος του Νοµούαπογοητευµένος από την µηδε-νική κίνηση της Κυριακής (πουήταν ανοιχτά τα καταστήµατα),εναποθέτει τις ελπίδες σε αυτέςτις τελευταίες ήµερες, µήπως καιδιαµορφωθεί µια δυναµική έστωτην τελευταία στιγµή.

Ήδη η αγορά της Ηλείας έχειδεχθεί απανωτά πλήγµατα απότις αρχές της νέας χιλιετίας .

Ως κατεξοχήν Αγροτικός, ο Νοµός µας, επηρεάστηκετα προηγούµενα χρόνια από τις διαδοχικές καταστροφέςστην αγροτική παραγωγή (παγετός ,ξηρασία κ.λ.π.), τηνµείωση των τιµών των αγροτικών προϊόντων και το περιο-ρισµό των επιδοτήσεων, γεγονός που αδυνάτισε την αγο-ραστική δύναµη, µεγάλου µέρους του καταναλωτικούκοινού.

Επίσης άλλοι παράγοντες που ήδη έχουν περιορίσειτην αγοραστική δύναµη σηµαντικά και µάλιστα βαίνουν αυ-ξανόµενοι, είναι :

Η αύξηση της ανεργίας και η ελαστική απασχόληση.Η αύξηση του κόστους των προϊόντων.Η αύξηση του κόστους υπηρεσιών.Το συνεχιζόµενο κύµα µετανάστευσης στα Αστικά Κέν-

τρα.Η ανάπτυξη Πολυκαταστηµάτων σε κοντινά µεγαλύ-

τερα Αστικά Κέντρα.Η συνεχιζόµενη καθυστέρηση δηµιουργίας υποδοµών

που θα τόνωναν την τουριστική κίνηση στο Νοµό και τηνεισροή δυνητικών καταναλωτών.

Σε όλους αυτούς τους επιβαρυντικούς παράγοντες τηςΤοπικής Αγοράς ήρθαν να προστεθούν οι απανωτές κα-ταστροφές που βρήκαν το Νοµό, διαδοχικά πρώτα οι πυρ-καγιές που διέλυσαν το Νοµό από άκρη σε άκρη το 2007και ότι απέµεινε όρθιο το αποτελείωσαν ο σεισµoί και οανεµοστρόβιλος το 2008.

Κάτω από αυτές τις διαµορφωθείσες συνθήκες , ατό-νησε σε µέγιστο βαθµό, η αγοραστική δύναµη των πολι-τών.

Αυτό, είχε σαν αποτέλεσµα να στεγνώσει η ρευστό-τητα των επαγγελµατιών και να ελαχιστοποιηθεί η δυνα-τότητα, να προµηθευθούν νέα εµπορεύµατα ή ναεκµεταλλευθούν προγράµµατα επιδότησης, για να εκσυγ-χρονιστούν και να είναι πιο ανταγωνιστικοί ,λόγω της χα-µηλής ρευστότητας.

Ακόµα και η εκµετάλλευση των χρηµατοδοτικών δι-ευκολύνσεων έπεσε θύµα από τη µια µεριά του «Τειρε-σία»και από την άλλη των καταγεγραµµένων ζηµιών σταλογιστικά βιβλία, στερώντας από πολλούς κι αυτή τη δυ-νατότητα..

Έτσι άρχισαν να πνίγονται από τις οικονοµικές υπο-χρεώσεις, τόσο προς τους προµηθευτές ,όσο και προςτους ασφαλιστικούς φορείς, την ∆ΟΥ και τους Τραπεζι-κούς οργανισµούς .

Η µόνη ελπίδα για τους περισσότερους για να ανα-στραφεί το κλίµα και να πατήσουν στα πόδια τους ήταν ταΚεφάλαια Κίνησης που δόθηκαν και η αναστολή πληρωµήςεπαγγελµατικών δανείων, που επιτεύχθηκε µε τον αγώνατου Επιµελητηρίου αλλά και της Οµοσπονδίας των Εµ-πορικών Συλλογών Ηλείας .

Όµως µε την Παγκόσµια Οικονοµική κρίση που λει-τουργεί πολλαπλασιαστικά στην χώρα µας, λόγω τηςστρεβλής διάρθρωσης της οικονοµίας µας ,εξανεµίστηκε ήόποια πρόσκαιρη ρευστότητα αποκτήθηκε ,µε τους επαγ-γελµατίες να µην έχουν άλλα εφόδια να αντισταθούν .

Μόνη ελπίδα για να πάρουν ανάσες επιβίωσης, είναι ητόνωση της αγοράς λόγω των γιορτών και του δώρου πουλαµβάνουν οι µισθωτοί.

∆υστυχώς σηµαντικές αιτίες, δεν επιβεβαιώνουν αυτήτην ελπίδα τους.

Η συµπίεση του ατοµικού εισοδήµατος ,ή αποπληρωµή δανειακών υποχρεώσεων ,η φοβία που υπάρχει στην κοινωνία για επερχόµενες

φοροεπιδροµές, αλλά και το γενικότερο οικονοµικό κλίµαπου τους καθηλώνει και τους ελαττώνει την ροπή προςκατανάλωση, έχουν στήσει ανυπέρβλητο εµπόδιο –απότι φαίνεται- ανάµεσα στον κόσµο και την πόρτα τωνκαταστηµάτων.

Το βήµα των καταναλωτών φτάνει µέχρι τις βιτρίνες.Ακόµα και οι πραγµατικά καλές τιµές ,που συνο-

δεύονται µε προσφορές, ελάχιστα συγκινούν τους πολί-τες.

Το µεγαλύτερο πρόβληµα εντοπίζεται στον κλάδο τηςένδυσης, τις πωλήσεις του οποίου φαίνεται να... «µποϊκο-τάρει» ακόµη και ο καιρός.

Η παρατεινόµενη καλοκαιρία είναι προφανές ότι δενβοηθάει καθόλου τις πωλήσεις των χειµερινών ρούχων.

Σε συζητήσεις οι επαγγελµατίες, µιλάνε για µέχρι και60% µείωση του τζίρου, ενώ σηµειώνουν ότι και την πε-ρυσινή χρονιά , είχαν µια µείωση της τάξης του 30%.

Ακόµα και στα είδη πρώτης ανάγκης οι καταναλωτές,κάνουν τα άκρως απαραίτητα ψώνια και παρότι οι τιµέςέχουν µείνει σταθερές, ή και σε άλλα αγαθά έχουν µει-ωθεί ,οι αγορές που γίνονται είναι οι µισές από πέρυσι.

Έτσι αν δεν ευοδωθούν οι ελπίδες των επιχειρηµα-τιών,- δεδοµένου ότι ο ∆εκέµβριος είναι ο µήνας µε τιςµεγαλύτερες πωλήσεις,- για µια έστω µερική ανάκαµψηστις υπόλοιπες ηµέρες που αποµένουν ως το τέλος ∆ε-κεµβρίου, τότε αναπόφευκτα θα πνιγούν οι έµποροικαθώς η τοπική αγορά «κολυµπάει» σε µια «θάλασσα»µεταχρονολογηµένων επιταγών, που ο µέσος όρος απο-πληρωµής τους πλησιάζει- αν δεν υπερβαίνει- τους 12µήνες(!)

Στην απελπιστική κατάσταση που έχει περιέλθει οεµπορικός κόσµος της Ηλείας γίνεται ακόµη µεγαλύ-τερη ή ανάγκη να παρθούν µέτρα µε ιδιαίτερη “µατιά”για το Νοµό µας, τόσο στην κατεύθυνση της αναστο-λής των δανειακών υποχρεώσεων, όσο και σε ευνοϊκέςρυθµίσεις στους ασφαλιστικούς οργανισµούς και το∆ηµόσιο.

∆ιότι µε µαθηµατική ακρίβεια ,πολλά καταστήµατα θαβάλουν «λουκέτο» µετά τις γιορτές και θα µεγαλώσει ήστρατιά των ανέργων στο Νοµό µας, τόσο από τους επαγ-γελµατίες όσο και από τους εργαζόµενους που θα απο-λυθούν.

Γι αυτό την ώρα τούτη, δηλώνει ο Πρόεδρος κ. Άγ-γελος Αγγελόπουλος ,που ο ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ τηςΗΛΕΙΑΣ έχει σηµάνει SOS, η Πολιτεία πρέπει να σκύ-ψει στα αδιέξοδα του Νοµού µας και να προβεί σε γεν-ναίες λύσεις .

Ο ∆ηµήτρης ∆ιαµαντό-πουλος ιδιοκτήτης κρεο-

πωλείου είπε πως στακρεοπωλεία ακόµα η κί-

νηση δεν έχει αρχίσειµιας και είναι ακόµα

νωρίς ενώ αναµένεται νακορυφωθεί τις τελευ-

ταίες δύο ηµέρες

Η Ευγενία Ρηγοπούλουιδιοκτήτρια του «µάρκετ

Ρηγόπουλος» υπογράµµισεχαρακτηριστικά ότι το επό-µενο διάστηµα αναµένεται

να είναι πιο δυναµικό για τιςαγορές του Χριστουγεννιά-

τικου τραπεζιού

Ο Γιάννης Τοπιντζής ιδιο-κτήτης καταστήµατος κα-

τεψυγµένων προϊόντωνανέφερε ότι η κορύφωση

της κίνησης αναµένεταιαυτή την εβδοµάδα ενώ

οι τιµές στα κατεψυγµέναείναι πιο χαµηλές από

πέρσι

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Οι τιµές είναι ίδιεςτα χρήµατα όχι...

Χρήστος Χατζησπύρου[email protected]

Στα ίδια επίπεδα µε πέρισι θακυµανθούν οι τιµές των αγαθώντου χριστουγεννιάτικου τραπε-

ζιού σύµφωνα µε τις δηλώσεις των κα-ταστηµαταρχών.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι πρόσφατα τοΥπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότη-τας και Ναυτιλίας µε υπολογισµούς πουπραγµατοποίησε εκτίµησε ότι προβλέπε-ται µείωση κόστους του Χριστουγεννιάτι-κου τραπεζιού κατά -0,79% σε σχέση µετο 2008. Σε ποσά σηµαίνει ότι φέτος µιαµέση οικογένεια θα διαθέσει 153,68 ευρώ,ενώ πέρυσι διέθεσε 154,91 ευρώ δηλαδήκέρδος στην τσέπη του καταναλωτή 1,23ευρώ.

Σύµφωνα µε τους καταστηµατάρχεςτου Πύργου, η κίνηση έχει ξεκινήσει ναφαίνεται, χωρίς όµως να έχει κάνει την κο-ρύφωση της, η οποία αναµένεται να γίνειτις τελευταίες δύο µέρες πριν από τηνγιορτή των Χριστουγέννων. Σχεδόν όλοιόµως συµφώνησαν ότι οι τιµές είναι πε-ρίπου στα ίδια επίπεδα µε πέρσι ενώ δενέλειψαν και αντιδράσεις για την οικονο-µική κατάσταση της αγοράς.

Τα λαχανικά…

Συγκεκριµένα η Χρυσή Λόξα ιδιοκτή-τρια οπωροπωλείου ανέφερε ότι: «Τα λα-χανικά βρίσκονται στις ίδιες τιµές µεπέρσι. η ντοµάτα είναι σε πάρα πολύ καλήτιµή, µπορώ να πω και καλύτερη απόπέρσι. Αυτά που προτιµούνται δηλαδή ταείδη εποχής, λάχανο, µαρούλι είναι οικο-νοµικά και δεν έχουν ιδιαίτερες αυξήσεις.Οι ντοµάτες είναι στο 1.80 το κιλό, το λά-χανο στο 1 ευρώ και το µαρούλι στα 0.80και το καρότο στο 1.5 το κιλό».

Πιο δυναµικό…

Η Ευγενία Ρηγοπούλου ιδιοκτήτριατου «µάρκετ Ρηγόπουλος» τόνισε χαρα-κτηριστικά πως: «Η κίνηση έχει ξεκινήσειδειλά-δειλά, µε τις προετοιµασίες τωνγλυκισµάτων. Αναµένεται το επόµενοδιάστηµα να είναι πιο δυναµικό σε αγο-ρές του τραπεζιού. Οι τιµές είναι ίδιες µετις περσινές, υπάρχει µεγάλη ποικιλίαπροϊόντων καθώς τα καταστήµατα είναιεφοδιασµένα»

Τα γαλακτοκοµικά …

Ο ιδιοκτήτης των σουπερ µάρκετ«Τερζής» Γιάννης Τερζής υπογράµµισεότι: «Οι τιµές είναι σχεδόν στα ίδια επί-πεδα µε τα περισινά. Οι γαλοπούλες καιτο αρνάκι µπορεί σε µερικές περιπτώσεις

να είναι και λίγο πιο κάτω, τα χοιρινά επί-σης στις ίδιες τιµές. Οι µαργαρίνες, φυτί-νες και αλεύρια φθηνότερα λίγο απόπέρσι. Τα γαλακτοκοµικά είδη έχουν µιαµικρή αύξηση το τελευταίο δίµηνο».

Τα κρεοπωλεία…

Και στα κρεοπωλεία οι τιµές είναι σεικανοποιητικά επίπεδα. Σχετικά ο ∆ηµή-τρης ∆ιαµαντόπουλος από το οµώνυµοκρεοπωλείο δήλωσε: «Για µας τους Κρεο-πώλες ακόµα η κίνηση δεν έχει αρχίσειµιας και είναι ακόµα νωρίς. Τις τελευταίες

δύο ηµέρεςθα έχει πολλήδουλειά για µας. Οι τιµέςκυµαίνονται παρόµοιες µε πέρσι και σεµερικές περιπτώσεις και φθηνότερα. Ηγαλοπούλα έχει 8.5 ευρώ. Εχουµε επάρ-κεια κρεάτων και οι τιµές είναι φυσιολογι-κές».

Στα κατεψυγµένα

Ο Γιάννης Τοπιντζής ιδιο-κτήτης καταστήµατος «Τοπιν-τζή» µε κατεψυγµένα προϊόνταείπε: «Ήδη έχει ξεκινήσει ο κό-σµος να βγαίνει και να ψωνίζειτα απαραίτητα αγαθά για τοΧριστουγεννιάτικο τραπέζι και

όπως πάντα αναµένεταιτο τελευταίο διήµερο

να είναι η κορύ-

φωση της κίνησης. Οι τιµές στα κατεψυγ-µένα είναι πιο χαµηλές από πέρσι.

Η γαλοπούλα έχει 2.45 ευρώ τοκιλό, υπάρχουν κότες µε 2.4 ευρώ καικοκόρια µε 3.80 ευρώ. Υπάρχουν καιτα απαραίτητα εντόσθια για την γέ-µιση της γαλοπούλας και ό,τι άλλοµπορεί να χρειαστεί κανείς για τοΧριστουγεννιάτικο τραπέζι».

∆εν κυκλοφορεί χρήµα

Ο Μιχάλης Αποστολόπου-λος πρόεδρος οπωροπωλών

Π ύ ρ γ ο υπρόσθεσε ότι:

«Οι τιµές δεν παίζουνκανένα ρόλο γιατί δεν έχουν καµία αύ-ξηση. Ρόλο παίζει ότι δεν κυκλοφορείχρήµα στην αγορά καθώς δεν έχουν µπειοι επιδοτήσεις των αγροτών αλλά και οτρόπος που παρουσιάζονται τα πράγµατααπό την κυβέρνηση και τα ΜΜΕ έχουν χα-

λάσει την ψυχολογία των ανθρώπων καιθα δούµε µαύρα Χριστούγεννα οι επαγ-γελµατίες της πόλης. Υπάρχει πλήρηςεπάρκεια προϊόντων αλλά ο Ελληνας δενέχει λεφτά και δουλειά».

Η Χρυσή Λόξα ιδιοκτήτρια οπωροπωλείου ανέφερε συγκεκρι-µένα πως τα λαχανικά βρίσκονται στις ίδιες τιµές µε πέρσι και

σε κάποια µπορεί και σε καλύτερες

Τα λαχανικά βρίσκονται στις ίδιες τιµές µε πέρσιµε την ντοµάτα να είναι σε πάρα πολύ καλή τιµή

Ο Μιχάλης Αποστολόπου-λος πρόεδρος οπωροπω-λών Πύργου τόνισε πωςοι τιµές δεν παίζουν κα-νένα ρόλο καθώς ρόλοπαίζει ότι δεν κυκλοφορείχρήµα στην αγορά

Η κορύφωση της κίνη-σης στην αγορά ανα-µένεται δύο µέρεςπριν τα Χριστούγεννααπό τους καταστηµα-τάρχες

Φθηνότερο κατά 1,23 ευρώ ανα-µένεται να είναι το Χριστουγεννιάτικο

τραπέζι για φέτος

Ο Ιωάννης Τερζής ιδιοκτήτηςτων «µάρκετ Τερζής» δήλωσε ότι

οι τιµές είναι σχεδόν στα ίδιαεπίπεδα µε τα περσινά. Οι γαλο-πούλες και το αρνάκι µπορεί σεµερικές περιπτώσεις να είναι και

λίγο πιο κάτω

Page 10: patris news

10 Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α ΖΠΑΤΡΙΣ Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2009

Έτοιμος να υποδε-χτεί τα Χριστούγενναείναι ο δήμος Λεχαι-νών. Ο στολισμός τηςπόλης έχει ήδη ολο-κληρωθεί, ενώ τοπνεύμα των γιορτώνείναι παντού έκδηλο.

Σε δηλώσεις της ηαρμόδια αντιδήμαρ-χος Λεχαινών Αναστα-σία ΣαραντοπούλουΛιβαδά τόνισε μεταξύάλλων: «Όπως μπο-ρείτε να δείτε τόσο ηκεντρική πλατεία όσοκαι άλλα μέρη των Λε-χαινών όπως και τωνδημοτικών διαμερι-σμάτων έχουν διακο-σμηθεί κατάλληλα γιανα υποδεχθούμε τιςΆγιες Ημέρες που μας έρχονται και να τιςεορτάσουμε όλοι μαζί. Επίσης ήθελα ναπω ότι την Τρίτη στις 7 μ.μ. θα πραγματο-ποιηθεί η γιορτή με την οποία θα τιμή-σουμε τους φοιτητές που πέρασαν φέτοςστις ανώτερες και ανώτατες σχολές.

Όσον αφορά στο καραβάκι που είναιστολισμένο στην κεντρική πλατεία, αυτό

είναι κάτι που συνδέε-ται με την ΕλληνικήΠαράδοση και καλό θαήταν σιγά – σιγά ναστραφούμε σε όσαέχουν σχέση με τοντόπο μας, τα ήθη καιτα έθιμά μας. Συνήθωςείναι οι άνθρωποι με-γαλύτερων ηλικιώνπου τηρούν τα έθιμααλλά πιστεύω ότι σιγά– σιγά ακολουθούν καιοι νεότεροι. Θεωρώότι είναι βαθιές οι πα-ραδόσεις που μαςαφήνουν οι παλαιότε-ρες γενιές και εμείςοφείλουμε να τις μετα-δώσουμε σε αυτέςπου έρχονται».

Τέλος η αντιδή-μαρχος Λεχαινών δεν παρέλειψε να ευχη-θεί για τις γιορτές και το νέο χρόνο σεόλους τους κατοίκους της περιοχής, σεόλους τους κατοίκους του νομού και όχιμόνο.

Στάθης Πουλιάσης ([email protected])

ΣΤΑ ΛΕΧΑΙΝΑ

Ολοκληρώθηκε ο Χριστουγεννιάτικος στολισμός

Στην πόλη των Λεχαι-νών λειτουργεί απόχθες το παζάρι αγά-

πης του συλλόγου «Το Χαμό-γελο του Παιδιού» μετά τηνλειτουργία του στον Πύργο,την Αμαλιάδα και τη Ζαχάρωόπου στέφθηκε με μεγάληεπιτυχία. Πρόκειται για μίαπροσπάθεια των εθελοντώντου συλλόγου για να προ-σφέρουν οικονομική βοήθειαστο σύλλογο για την κάλυψητων λειτουργικών του αναγ-κών.

Σε δηλώσεις της η κοινω-νική λειτουργός του σπιτιούφιλοξενίας της Κυλλήνης κα.Θεοδώρα Σορβατζιώτη ανέ-φερε μεταξύ άλλων:«Σήμεραέχουμε το παζάρι μας στοισόγειο του δημαρχείου Λε-χαινών. Έχουμε διακοσμη-τικά αντικείμενα που έχουνφτιάξει οι εθελοντές μας έτσι ώστε να συγκεντρώ-σουμε χρήματα για την ενίσχυση του Συλλόγουπου στηρίζει τα παιδιά. Ειδικότερα έχουμε το σπίτιστην Κυλλήνη που στηρίζει περίπου είκοσι δύο παι-διά αλλά και την ημερήσια φροντίδα στην πόλη του

Πύργου που και εκεί φιλοξενούνται δεκατέσσεραπαιδιά και έχουν ημερήσια στήριξη. Πρόκειται γιαμία προσπάθεια που έχει ξεκινήσει από την προ-ηγούμενη εβδομάδα σε Πύργο, Αμαλιάδα και Ζα-χάρω και μέχρι σήμερα το παζάρι θα λειτουργεί

στην πόλη των Λεχαινών και θα μπορούν να το επι-σκέπτονται όσοι ενδιαφέρονται να στηρίξουν αυτήτην προσπάθεια».

Στάθης Πουλιάσης ([email protected])

ΑΠΟ ΤΟ «ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»

Στα Λεχαινά το… παζάρι αγάπης

Σύλλογος Φίλων Πολιτισμού Περιοχής Ανδραβίδας και Πεδινής Ηλείας «Η Εστία»

Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις Με μία σειρά εκδηλώ-

σεων που θα χαροποι-ήσουν μικρούς καιμεγάλους υποδέχεται ταφετινά Χριστούγεννα οΣύλλογος Φίλων Πολιτι-σμού Ανδραβίδας και Πε-δινής Ηλείας «Η Εστία». Οιεκδηλώσεις ξεκινούναύριο με τον ερχομό τουΆγιου Βασίλη στην κεν-τρική πλατεία της πόληςτης Ανδραβίδας και θα κο-ρυφωθούν τη Δευτέρα 4Ιανουαρίου με το μεγάλοπάρτι που διοργανώνει οσύλλογος στο «σπίτι» του,όπου και θα κόψει τηνπρωτοχρονιάτικη πίτατου. Σύμφωνα με το πρό-γραμμα αύριο, λίγα λεπτά

μετά τις 5 το απόγευμα, ο Άγιος Βασίλης θα ξεκινήσειτο ταξίδι του με προορισμό την κεντρική πλατεία τηςΑνδραβίδας, συνοδευόμενος από μικρούς και μεγά-λους. Εκεί θα στηθεί μια μοναδική γιορτή με τα χορευ-τικά συγκροτήματα του συλλόγου να παρουσιάζουνμοντέρνους χορούς, ενώ θα ακολουθήσει παράστασηαπό κλόουν. Την Κυριακή 27 Δεκεμβρίου θα πραγμα-τοποιηθεί Χριστουγεννιάτικη εκδρομή στο «Allou FunPark» στην Αθήνα. Οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούνστις 4 Ιανουαρίου με την κοπή της Πρωτοχρονιάτικηςπίτας. Παράλληλα ο σύλλογος την περίοδο των Χρι-στουγέννων έχει αναλάβει διάφορες πρωτοβουλίες γιατην προσφορά στα ιδρύματα που λειτουργούν στην ευ-ρύτερη περιοχή του κάμπου. Ειδικότερα τα μέλη τουσυλλόγου συγκεντρώνουν τρόφιμα τα οποία στη συνέ-χεια θα προσφέρουν στα γηροκομεία της Βλαχέρναςκαι της Παναγίας της Καθολικής, καθώς και στοΚΕΠΕΠ Λεχαινών αλλά και στο «Χαμόγελο του Παι-διού». Μιλώντας στην εφ. «Πατρίς» ο πρόεδρος τουΣυλλόγου Φίλων του Πολιτισμού Ανδραβίδας και Πεδι-νής Ηλείας «Η Εστία» κ. Διονύσιος Μαράκας, τόνισε με-ταξύ άλλων «Ενόψει των εορτών Χριστουγέννων,Πρωτοχρονιάς και Θεοφανίων ο σύλλογός μας διορ-γανώνει μία σειρά εκδηλώσεων που ευελπιστούμε νασυγκεντρώσουμε βλέμματα από κάθε γωνιά τηςΗλείας. Καλούμε όλους να συμμετάσχουν στις εκδη-λώσεις και ευχόμαστε χρόνια πολλά και καλά Χριστού-γεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος».

Στάθης Πουλιάσης ([email protected])

Επικεντρωμένο στα παιδιά και τηνψυχαγωγία τους είναι το εορταστικόπρόγραμμα που προετοιμάζει ο δήμοςΖαχάρως για την υποδοχή του νέουχρόνου. Στις 30 Δεκεμβρίου, η πόλητης Ζαχάρως δεν θα έχει τίποτα να ζη-λέψει από τις μεγάλες πόλεις, που ηλάμψη της γιορτής έχει έντονες ανα-φορές στα παιδιά, τα δώρα, τα παιγνί-δια.

Ο δήμος, σε συνεργασία με τους«Ανακατωσούρες» και τον Νίκο Ξανθό-πουλο, Σύμβουλο Εκδηλώσεων & Προ-γραμμάτων Ανάπτυξης, προετοιμάζουνένα τετράωρο πρόγραμμα ξεχωριστό,γεμάτο εκπλήξεις. Ανάμεσα σε αυτές,μια ζωντανή φάτνη με πέντε ηθοποιούςπου θα αναβιώσουν τις πιο συγκινητι-κές στιγμές από το πιο «ωραίο παρα-μύθι του κόσμου», την Θεία Γέννηση. Οκόσμος μπορεί να φωτογραφίζεται έξωαπό την φάτνη.

Στην Ζαχάρω θα «ζωντανέψει»και ο Μικρός Άκης, «ο Χριστουγεννιάτι-κος Δεντράκης» που όταν θα συναντή-σει τον Χιονάνθρωπο, τότε όλαμοιάζουν περίεργα. Όταν όμως μπαίνειστην παρέα και ο χαριτωμένος Δούλης

ο Ταρανδούλης τότε η συνταγή του γέ-λιου έχει ολοκληρωθεί. Τρεις απίστευ-τες φιγούρες που μπορεί να τρέχουν,να χορεύουν, να γαργαλάνε, να πειρά-ζουν και να σκορπίζουν κέφι, θα υπο-δεχθούν τους καλεσμένους του δήμου,τα παιδιά.

Από την μεγάλη γιορτή δεν μπο-ρεί να λείπει ο Αϊ Βασίλης, ο πιο «λα-τρεμένος» αυτών των ημερών, με τοπιο γλυκό χαμόγελό του «ΧΟ! ΧΟ!ΧΟ!». Υποδέχεται και μοιράζει καρα-μέλες και ζαχαρωτά στους μικρούς τουφίλους ενώ στο τέλος μοιράζει δώρα.

Στον ίδιο χώρο θα στηθεί το Χρι-στουγεννιάτικο LUNA PARK με έξι με-γάλες μπασκέτες για παιγνίδιαευστοχίας, τρία φουσκωτά κάστρα,τσουλήθρες πανύψηλες και μπάλεςισορροπίας, όλα γεμάτα...αέρα!!! Ταφουσκωτά κάστρα θα είναι εκεί και θαπεριμένουν τους μικρούς φίλους να ταεξερευνήσουν. Άλλοτε με τούμπες καιάλλοτε με διαγωνισμούς ταχύτητας,όποιος και αν είναι ο τρόπος, η εξε-ρεύνηση παραμένει εξερεύνηση!!!

Πέλυ Μπεβούδα

ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

Χριστούγεννα σημαίνουν…παιδική γιορτή!

Ο πρόεδρος του Συλ-λόγου Φίλων Πολιτι-σμού ΠεριοχήςΑνδραβίδας και Πεδι-νής Ηλείας «Η Εστία» κ.Διονύσιος Μαράκας.

ΣΤΟ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ

Το άρμα του Αϊ - Βασίλη Πιστός στα έθιμα των Χριστουγέννων, ο δήμος Βαρθολομιού για μία ακόμη φορά

διοργανώνει τη μεγάλη γιορτή του Άγιου Βασίλη. Ειδικότερα ο δήμος πρόκειται ναμοιράσει δώρα στα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου στην Κεντρική Αγορά της πόληςτου Βαρθολομιού αύριο, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα. Την εκδήλωση θα ντύσει με Χρι-στουγεννιάτικα τραγούδια και με κάλαντα η Φιλαρμονική του δήμου Βαρθολομιού.

H κοινωνική λειτουργόςτου σπιτιού φιλοξενίαςτης Κυλλήνης κα. Θεο-δώρα Σορβατζιώτη.

Στο ισόγειο του δημαρχείου των Λεχαινών λειτουργεί το παζάρι του συλλόγου «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Το παραδοσιακό ελληνικό καραβάκι στην κεντρική πλατεία των Λεχαινών

Η αντιδήμαρχος Λεχαινών κα. ΑναστασίαΣαραντοπούλου Λιβαδά

Page 11: patris news

11ΠΑΤΡΙΣ Τρίτη 22 ∆εκεµβρίου 2009

Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η Τ Α

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΠΥΡΓΟΥ

Ξεκίνησε η διανοµήτροφίµων στα παλιά γραφεία

Από χθες το πρωί ξεκίνησε η διανοµή τροφίµωναπό τον σύλλογο πολυτέκνων Πύργου, η οποία καιθα διαρκέσει έως τις 31 ∆εκεµβρίου. Τα τρόφιµαπεριλαµβάνουν ρύζι-µακαρόνια και φέτα ενώ δι-καιούνται να πάρουν σχεδόν 1200 πολύτεκνες οι-κογένειες του Πύργου.

Γέµισαν κόσµο χθεςτο πρωί τα παλιά γραφείατου συλλόγου πολυτέ-κνων Πύργου και Περιχώ-ρων στην οδό Τσαλδάρηκαθώς ξεκίνησε η διανοµήτροφίµων. Προϋπόθεσηγια την παραλαβή τωντροφίµων είναι τα δικαιο-λογητικά που θα πρέπεινα υποβάλλουν οι ενδια-φερόµενοι στα γραφείατου συλλόγου πολυτέ-κνων πριν από τις 31 ∆ε-κεµβρίου. Αυτά είναιεπικυρωµένο εκκαθαρι-στικό σηµείωµα της εφο-ρίας για το έτος 2008,φωτοτυπία το δελτίο ταυ-τότητας του δικαιούχουκαι µια οικογενειακή κατάσταση από το δηµαρχείοτου καθενός ενδιαφερόµενου. Όσοι δεν φτιάξουν ταχαρτιά τους δεν έχουν δικαίωµα δωρεάν τροφίµωναπό τον σύλλογο. Σχετικά η υπεύθυνη για την δια-νοµή των τροφίµων Μαργαρίτα Ηλιοπούλου ανέφερεστην εφηµερίδα «Πατρίς» πως: «Πρέπει να γνωρίζουνοι οικογένειες των πολυτέκνων ότι από 21 ∆εκεµβρίουέως και τις 31 του ίδιου µήνα, πραγµατοποιείται η δια-νοµή τροφίµων. Όµως θα πρέπει οπωσδήποτε ναυποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απο-τελούνται από το εκκαθαριστικό του 2008 επικυρω-µένο, φωτοτυπία το δελτίο ταυτότητας και µιαοικογενειακή κατάσταση από το δηµαρχείο».

Χ.Χ

Στην αίθουσα της Αποστολικήςδιακονίας Θ. Κήρυγµα καιη χορωδία των ιεροψαλτών

Με την ευκαιρία του Θ. Κηρύγµατος την Κυριακήτο εσπέρας από τον θεοφιλέστατο επίσκοπο Ωλένηςκ. Αθανάσιο που αναφέρθηκε στο µεγάλο γεγονόςτων Χριστουγέννων δια της παρουσίας µέσα από τηνενσάρκωση του Ιησού Χριστού για να φέρει την γλυ-κύτητα, την γαλήνη και την δίωξη της κακίας καθώςκαι της συµφιλίωσης µεταξύ των ανθρώπων και µεζεστά λόγια έκλεισε τη θερµή του οµιλία που ήτανπλούσια σε περιεχόµενο.

Στη συνέχεια η χορωδία του συλλόγου των ιερο-ψαλτών Ν. Ηλείας µε χο-ράρχη τον καθηγητήπρωτοψάλτη κ. ∆ηµ. Θανό-πουλο και τα εκλεκτά µέλητου συλλόγου τον δραστήριοπρόεδρο βυζαντινό πρωτο-ψάλτη κ. Αλέξανδρο Γεωρ-γουµλή και τα µέλη του ∆.Σ.πρωτοψάλτες γραµµατέα κ.Χαρ. Κανελλόπουλο, τονταµία κ. Αργ. Ζέζα. τον καθη-γητή κ. Γιώργο Παπαηλιού,και την παρουσία του αντι-προέδρου του ∆.Σ. επί τωνδηµ. σχέσεων Επαµ. ∆ιαµαν-τόπουλο, αλλά και των λαµπρών βυζαντινών πρωτο-ψαλτών της χορωδίας κ.κ. ΤάσουΤασσιογιαννόπουλου που η µονοφωνία του ήταν θαυ-µάσια, του καθηγητή Λάζ. Ασµή, Αλέξ. Κουρή, ΓιάννηΠετρόπουλου, Γεωρ. Φουντά, Αθαν. Ζώρα, Νίκ.Πατσή, ∆ηµ. ∆ηµητρόπουλου, Ταξ. Μπακογιάννη,Βασ. Μπακογιάννη, Νίν. Ιωαννίδη, Παν. Ξουρή, Τυλι-γάδα Θύµιου που έδωσαν τον ξεχωριστό εαυτό τουςγια την πλήρη εκτέλεση των ασµάτων που σε κάθεένα ξεχωριστά κοµµάτι την αφήγηση εκτελούσε ο κα-θηγητής ιεροδιάκονος π. Παντελής Παπαηλιού, όπως<Ετοιµάζου Βηθλεέµ>, <∆εύτε ίδωµεν πιστοί> καιάλλα τροπάρια που οι παραβρισκόµενοι θαύµασαντην άριστη εκτέλεση. Μεταξύ των παρισταµένων δια-κρίναµε τον θεοφιλέστατο επίσκοπο Ωλένης κ. Αθα-νάσιο, τον αρχιερατικό επίτροπο π. Ηλία Παπαγγελή,τον π. Κων. Παπαδηµητρίου, τον π. Κων. Πουλακίδα,τον π. Γρηγ. Πάπαρη, τον καθηγητή Θεολόγο κ. Γε-ώργιο Κοµιώτη, τον συνάδελφο ιεροψάλτη κ. Σωτ. Γα-ραζώτη, τον πρόεδρο του παραρτήµατος <ΜέγαςΒασίλειος>, τον παλαίµαχο ιεροψάλτη κ. Παν. Μιχό-πουλο και πολλές κυρίες των χριστιανικών ενώσεων.Αξίζει να σηµειωθεί ότι η χορωδία χθες ∆ευτέρα τοαπόγευµα έψαλε στο Βαρθολοµιό προσκαλεσµένηαπό το εκεί ΚΑΠΗ σε πυκνό ενθουσιώδες ακροατή-ριο. Ευχόµεθα στα µέλη της χορωδίας πάντα επιτυ-χίες στις εκδηλώσεις τους για να συνεχισθεί αυτή ηµεγάλη παράδοση που έχει ο σύλλογος ιεροψαλτώνµε αναγνωρισµένους ψάλτες από τα παλιά χρόνια µετόσους και µε τόσους φιλόµουσους της πρωτεύου-σας και της ευρύτερης περιοχής.

Ασφαλισµένος ΟΑΕΕ- προϋποθέσειςσύνταξης

1.ΕΡΩΤΗΣΗ: Είµαι 60 ετών. Έχωασφάλιση στο ΤΑΕ για 18 έτη και

στο ΤΕΒΕ για 12 έτη. Έχω υπηρετήσει καιδύο χρόνια στον στρατό. Θέλω να µάθω ανσυνταξιοδοτούµαι;

Στην περίπτωσή σας το συνταξιοδοτικόδικαίωµά σας θεµελιώνεται σε περίπου 3έτη, ήτοι στην ηλικία των 63 ετών, και αυτόγιατί απαιτούνται 35 έτη ασφάλισης (µαζίµε την εξαγορά των 2 ετών στρατού) προ-κειµένου να δικαιούστε σύνταξης. Έχετεήδη συµπληρώσει 30 έτη ασφάλισης, πουµαζί µε την εξαγορά του στρατού θα ανέλ-θουν σε 32 έτη συνολικής ασφάλισης. Μεσυνέχιση της ασφάλισης για τα επόµενα 3έτη θα µπορέσετε να συνταξιοδοτηθείτεστην ηλικία των 63 ετών.

2.Αυτασφάλιση στο ΙΚΑ – σύνταξηγήρατος

ΕΡΩΤΗΣΗ: Έχω γεννηθεί στις 26-7-1954. Από το 1972 έως το 1997 ήµουνασφαλισµένη στο ΙΚΑ έχοντας συµπληρώ-σει 3.291 ένσηµα. Από 14-5-2008 έχω κάνειαυτασφάλιση στο ΙΚΑ συµπληρώνοντας4.500 ένσηµα στις 14-5-2012, όταν θα είµαι58 ετών. Πότε θα µπορέσω να πάρω σύν-ταξη;

Καταρχάς θεµελιώνεται δικαίωµα µει-ωµένης σύνταξης γήρατος στην ηλικία των58 ετών, εφόσον θα έχετε µε την αυτασφά-λιση 100 ένσηµα ανά έτος από το 2008 έωςτον Μάιο του 2012. Με τα σηµερινά δεδο-µένα το ποσοστό της µείωσης θα είναι 12%.∆ικαίωµα πλήρους σύνταξης θα έχετε στηνηλικία των 60 ετών.

3.Συνταξιούχος ΝΑΤ – χορήγησηδεύτερης σύνταξης γήρατος

ΕΡΩΤΗΣΗ: Είµαι 66 ετών, συνταξιούχοςτου ΝΑΤ από το 1996. Τα τελευταία 11,5έτη είµαι ασφαλισµένος στο ΤΕΒΕ, πληρώ-νοντας µόνο εισφορά κλάδου σύνταξης(αφού έχω ιατροφαρµακευτική περίθαλψηαπό τον Οίκο του Ναύτου). α. Αν κλείσω τοκατάστηµα, τι γίνονται τα 11,5 έτη εργασίας(προστίθενται στο ΝΑΤ ή παίρνω κάποιαχρήµατα πίσω); β. Αν συνεχίσω να πλη-ρώνω, πόσα ακόµη είναι τα χρόνια τεκµη-ρίωσης δεύτερης σύνταξης;

Με βάση τα σηµερινά ισχύοντα, θα µπο-ρέσετε να θεµελιώσετε µε τουλάχιστον 16έτη ασφάλισης στο ΤΕΒΕ αυτοτελή δεύ-τερη σύνταξη από τον ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ), µει-ωµένη όµως κατά ποσοστό 50%. Για τηχορήγηση πλήρους δεύτερης σύνταξης γή-ρατος από τον ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ) απαιτούνταιτουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης. Εποµένωςστην περίπτωσή σας και µε την επιφύλαξηότι δεν θα επέλθουν µελλοντικές αλλαγές,

θα µπορέσετε να θεµελιώσετε δεύτερησύνταξη γήρατος, µειωµένη κατά 50%, σε4,5 περίπου έτη, ήτοι στην ηλικία των 70ετών περίπου, ενώ για δεύτερη πλήρη σύν-ταξη θα πρέπει να καταβάλλετε εισφορέςγια τουλάχιστον 8,5 έτη, ήτοι έως την ηλι-κία των 74 ετών. Σε διαφορετική περί-πτωση, αν δηλαδή δεν συµπληρωθούντουλάχιστον τα 16 έτη ασφάλισης, οι ει-σφορές των 11,5 ετών που ήδη έχετε κατα-βάλει δεν θα έχουν κανένα αντίκτυπο,καθώς ούτε η επιστροφή εισφορών προ-βλέπεται ούτε η αύξηση της ήδη υπάρχου-σας σύνταξής σας επιτρέπεται.

4.Σύνταξη 37ετίας από το ΙΚΑ µε11.100 ένσηµα

ΕΡΩΤΗΣΗ: Είµαι ασφαλισµένος από το1984, και από το 1994 έως σήµερα ασφαλί-ζοµαι µε 324 ένσηµα ετησίως. Τα 24 ένσηµαπου υπερβαίνουν τα 300 ανά έτος, προσµε-τρώνται για τη συµπλήρωση των 11.100 ήυπολογίζονται µόνο για το ποσό της σύντα-ξης που θα µου αναλογεί όταν συνταξιοδο-τηθώ;

Ό,τι γνωρίζετε ήδη είναι σωστό. Πράγ-µατι, τόσο για τη συµπλήρωση των 10.500ηµερών ασφάλισης (σύνταξη 35ετίας) όσοκαι για τη συµπλήρωση των 11.100 ηµερώνασφάλισης (σύνταξη 37ετίας), λαµβάνονταιυπόψη κατ’ ανώτατο όριο µέχρι 300 ηµέρεςασφάλισης ανά έτος.

Εποµένως ό,τι υπερβαίνει το όριο των300 ηµερών ασφάλισης ανά έτος δεν λαµ-βάνεται υπόψη για τη θεµελίωση του δι-καιώµατος σύνταξης. Λαµβάνεται όµωςυπόψη κάθε ηµέρα ασφάλισης, άρα και ό,τιυπερβαίνει τα 300 ένσηµα ανά έτος, κατάτον υπολογισµό του ποσού της σύνταξης,εφόσον έχουν συµπληρωθεί οι απαιτούµε-νες προϋποθέσεις για τη θεµελίωση τουσχετικού συνταξιοδοτικού δικαιώµατος.

5.Ασφαλισµένος στο ΤΕΒΕ – δια-δοχική ασφάλιση

ΕΡΩΤΗΣΗ: Είµαι γεννηµένος την 15-5-1953 (56 ετών). Έχω 3.200 ένσηµα στο ΙΚΑκαι 23 έτη ασφάλισης στο ΤΕΒΕ µέχρι σή-µερα. Έχω υπηρετήσει τη στρατιωτική µουθητεία από 25-1-1973 έως 25-8-1975. Πότεσυνταξιοδοτούµαι;

Από όσα µας αναφέρατε, προκύπτει ότιέχετε συµπληρώσει στο ΙΚΑ 10 έτη και 8µήνες ασφάλισης και στο ΤΕΒΕ 23 έτη.Έχετε δηλαδή συµπληρώσει συνολικόχρόνο διαδοχικής ασφάλισης σε ΙΚΑ καιΤΕΒΕ περί τα 33 έτη και 8 µήνες.

Εφόσον έχετε υπηρετήσει 2 έτη στρα-τιωτικής θητείας, τότε στην ηλικία των 60ετών, είτε µε συνέχιση της ασφάλισής σαςείτε µε εξαγορά των 2 ετών της στρατιωτι-κής σας θητείας, θα µπορέσετε µε τουλά-χιστον 35 έτη ασφάλισης συνολικά και σταδύο ταµεία να θεµελιώσετε δικαίωµα πλή-ρους σύνταξης γήρατος.

6.Ασφαλισµένη στον ΟΑΕΕ (ΤΑΕ) –διαδοχική ασφάλιση

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τον Ιανουάριο του 2010συµπληρώνω το 63ο έτος της ηλικίας µου.Από το 1960 έως το 1982 ήµουν ασφαλι-σµένη στο ΙΚΑ και έχω συνολικά 1.927 έν-σηµα. Από το 1984 έως σήµερα είµαιασφαλισµένη στο ΤΑΕ (σηµερινό ΟΑΕΕ)και έχω 26 έτη ασφάλισης. Μπορώ τον Φε-βρουάριο του 2010 που θα έχω συµπλη-ρώσει το 63ο έτος της ηλικίας µου νασυνταξιοδοτηθώ µε τη διαδοχική ασφά-λιση;

Με το συνολικό χρόνο ασφάλισής σας,περίπου 32,5 έτη, δικαιούστε πλήρη σύν-ταξη από τον ΟΑΕΕ στην ηλικία των 65ετών. Από την ηλικία όµως των 60 ετών θαµπορούσατε να θεµελιώσετε δικαίωµα πλή-ρους σύνταξης από το ΙΚΑ µε βάση τις δια-τάξεις της διαδοχικής ασφάλισης. Με βάσηό,τι ισχύει σήµερα, από τώρα και όχι απα-ραίτητα τον Φεβρουάριο του 2010 µπο-ρείτε να υποβάλετε αίτηση για σύνταξη στοΤΑΕ, η οποία θα απορριφθεί και θα παρα-πεµφθεί στο ΙΚΑ, το οποίο και θα απονείµειπλήρη σύνταξη γήρατος. Εποµένως δι-καιούστε πλήρη σύνταξη γήρατος µε τηδιαφορά ότι τη σύνταξή σας θα τη δικαιού-στε από το ΙΚΑ (προηγούµενος φορέας)και όχι από τον ΤΑΕ (τελευταίος φορέας).

Οδηγίες προς...ασφαλισµένουςΣηµαντικές οδηγίες και

διευκρινίσεις, πάνω σεπολύ σηµαντικά ερωτή-

µατα των πολιτών που αφορούνκυρίως στην ασφάλισή τους,έδωσε η επιστηµονική οµάδαυπό τον Ηλείο καθηγητή κ.Αλέξη Μητρόπουλο στην εβδο-µαδιαία εφηµερίδα «Το ΠΟΝ-ΤΙΚΙ».

Μεταξύ των ερωτήσεων καιτων απαντήσεων περιλαµβά-νονται και οι εξής:

Έως τις 31 ∆εκεµβρίου θα έχουν το περιθώριοοι πολύτεκνες οικογένειες του Πύργου να πάρουντα τρόφιµα από τον Σύλλογό τους

Η Μαργαρίτα Ηλιοπού-λου υπεύθυνη διανοµήςτροφίµων του ΣυλλόγουΠολυτέκνων Πύργου τό-νισε πως θα πρέπειοπωσδήποτε να έχον τααπαραίτητα δικαιολογη-τικά για να πάρουν τρό-φιµα

Γράφει ο ΝΩΝΤΑΣ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ποιό είναι το όριο ηλικίας συνταξιο-δότησης για ασφαλισµένο στο ΙΚΑπρο του 1983 µε 35 έτη ασφάλισης;

Παλαιοί ασφαλισµένοι (άνδρεςκαι γυναίκες ) στο ΙΚΑ (ήτοιασφαλισµένοι για πρώτη φορά

έως 31.12.1992) θεµελιώνουν δικαίωµαπλήρους σύνταξης γήρατος µε 10.500ηµέρες ασφάλισης στην ηλικία των 58ετών. Επίσης παλαιοί ασφαλισµένοι στοΙΚΑ που έχουν συµπληρώσει 10.500 ηµέ-ρες ασφάλισης εκ των οποίων 7.500 σεβαρέα επαγγέλµατα, θεµελιώνουν δι-καίωµα πλήρους σύνταξης γήρατος στηνηλικία των 55 ετών και µειωµένης στην ηλι-

κία των 53 ετών.Με τις διατάξεις του νόµου 3655/2008,

τα ανωτέρω όρια ηλικίας αυξάνονται, από1.1.2013 σταδιακά κατά δύο συνολικά έτη,µε την προσθήκη ενός εξαµήνου για κάθεέτος, αρχής γενοµένης από την προανα-φερόµενη ηµεροµηνία (1.1.2013) ούτωςώστε το 2016 το γενικό όριο συνταξιοδό-τησης για πλήρη σύνταξη 35ετίας να είναιτο 60ό έτος, ενώ για όσους έχουν πραγ-µατοποιήσει 7.500 Η.Ε. στον ΚΒΑΕ να είναιτο 57ο για πλήρη σύνταξη και το 55ο γιαµειωµένη.

Ετσι, όσοι ασφαλισµένοι (άνδρες – γυ-ναίκες) θα υποβάλουν αίτηση από 1.1.2013και µετά για συνταξιοδότηση µε τις διατά-ξεις 35ετίας, θα πρέπει να έχουν συµπλη-ρώσει

Προϋποθέσεις σύνταξης γήρατος µε 10.500 από το ΙΚΑ

Eπισηµαίνεται ότι για όσους συνταξιοδοτηθούν λόγω 35ετίας µέχρι την 31.12.2012 εξα-κολουθούν να ισχύουν τα όρια ηλικίας όπως ισχύουν σήµερα.

Τι απαντούνο καθηγητής ΑλέξηςΜητρόπουλος και ηεπιστηµονική του οµάδασε σηµαντικά ερωτήµατατων πολιτών ””

Page 12: patris news

12 Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ ΑΠΑΤΡΙΣ Τρίτη 22 ∆εκεµβρίου 2009

EΛΛHNIKH ∆HMOKPATIAΠEPIΦEPEIA ∆YT. EΛΛA∆ΑΣΓENIKH ∆NΣH ΠEPIΦEPEIAΣ∆NΣH ∆AΣΩN Ν. HΛEIAΣ∆AΣAPXEIO AMAΛIA∆AΣ

AνακοίνωσηΠερίληψη της µε αριθ. 8026/18-12-2009Πράξης χαρακτηρισµού του ∆ασάρχη Aµαλιάδας

O ∆ασάρχης Aµαλιάδας µε την παραπάνω πράξη χα-ρακτηρισµού η oποία εκδόθηκε ύστερα από αίτηση τουHλιόπουλου Ιωάννη του Χαράλαµπου κατοίκου Αγνάν-των χαρακτήρισε την έκταση συνολικού εµβαδού 74,79τ.µ. που βρίσκεται στον οικισµό Αγναντα περιφέρειαςτου ∆.∆. Αγνάντων του ∆ήµου Πηνείας του Ν. Ηλείας ωςµη δάσος, µη δασική έκταση µη εµπίπτουσα στις προ-στατευτικές διατάξεις του Ν. 998/79.Kατά της πράξης αυτής η οποία κοινοποιήθηκε στοδήµο Πηνείας για ανάρτηση επί ένα µήνα στο κατά-στηµα του ∆.∆. Αγνάντων, επιτρέπονται αντιρρήσειςενώπιον της A/θµιας Eπιτροπής Eπίλυσης ∆ασικών Aµ-φισβητήσεων N. Hλείας από κάθε ενδιαφερόµενο φυ-σικό ή νοµικό πρόσωπο εντός δύο µηνών από τηντελευταία δηµοσιοποίησή της.Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του ∆ασαρ-

χείου τις εργάσιµες µέρες και ώρες στο τηλέφωνο2622038164.

Aµαλιάδα 18-12-2009O Προϊστάµενος ∆ασαρχείου Αµαλιάδας

Λυκούργος Πολυχρονόπουλος∆ασολόγος µε Α’ βαθµό

EΛΛHNIKH ∆HMOKPATIAΠEPIΦEPEIA ∆YTΙΚΗΣ EΛΛA∆ΑΣΓΕΝΙΚΗ ∆ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ∆ΙΕΥΘΥNΣH ∆AΣΩN N. HΛEIAΣ∆AΣAPXEIO ΠYPΓOY

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ’ αριθ. 6463/18-12-2009Πράξης χαρακτηρισµού του ∆ασάρχη Πύργου

O ∆ασάρχης Πύργου µε την ανωτέρω Πράξη Χαρακτηρι-σµού η οποία εκδόθηκε ύστερα από αίτηση του κ. Βασι-λείου Μαραθιά του ∆ιονυσίου, κατοίκου Ελαιώνα,χαρακτήρισε την έκταση εµβαδού 1.967,85 τ.µ. που βρί-σκεται στην θέση «εντός οικισµού» περιφέρειας ∆ηµοτικού

∆ιαµερίσµατος Ελαιώνα ∆ήµου Πύργου του Ν. Ηλείας ωςµη ∆άσος και µη ∆ασική έκταση.Kατά της Πράξης αυτής η οποία δηµοσιεύθηκε στο ∆ήµοΠύργου επιτρέπονται αντιρρήσεις από κάθε ενδιαφερό-µενο, το ∆ηµόσιο ή κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο εντόςδύο (2) µηνών από της τελευταίας δηµοσίευσης ενώπιοντης A/θµιας Eπιτροπής Eπίλυσης ∆ασικών AµφισβητήσεωνNοµού Hλείας.Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του ∆ασαρχείουΠύργου τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα τηλ. 26210-22966, 81192.

Πύργος 18-12-2009O ∆ασάρχης Πύργου

∆ιονύσιος Θωµόπουλος∆ασολόγος µε Α’ βαθµό

EΛΛHNIKH ∆HMOKPATIAΠEPIΦEPEIA ∆YT. EΛΛA∆ΑΣΓENIKH ∆NΣH ΠEPIΦEPEIAΣ∆NΣH ∆AΣΩN Ν. HΛEIAΣ∆AΣAPXEIO AMAΛIA∆AΣ

AνακοίνωσηΠερίληψη της µε αριθ. 7987/16-12-2009

Πράξης χαρακτηρισµού του ∆ασάρχη Aµαλιάδας

O ∆ασάρχης Aµαλιάδας µε την παραπάνω πράξη χα-ρακτηρισµού η oποία εκδόθηκε ύστερα από αίτηση τουΜαρτζάκλη Κανέλου του Σπυρίδωνα κατοίκου Ροδιάςχαρακτήρισε την έκταση συνολικού εµβαδού 5.246,60τ.µ. που βρίσκεται στη θέση «ΜΑΡΤΖΑΚΛΕΪΚΑ» περι-φέρειας του ∆.∆. Ροδιάς του ∆ήµου Πηνείας του Ν.Ηλείας ως µη δάσος, µη δασική έκταση, µη εµπίπτουσαστις προστατευτικές διατάξεις του Ν. 998/79.Kατά της πράξης αυτής η οποία κοινοποιήθηκε στοδήµο Πηνείας για ανάρτηση επί ένα µήνα στο κατά-στηµα του ∆.∆. Ροδιάς, επιτρέπονται αντιρρήσεις ενώ-πιον της A/θµιας Eπιτροπής Eπίλυσης ∆ασικώνAµφισβητήσεων N. Hλείας από κάθε ενδιαφερόµενο φυ-σικό ή νοµικό πρόσωπο εντός δύο µηνών από την τε-λευταία δηµοσιοποίησή της.Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του ∆ασαρ-

χείου τις εργάσιµες µέρες και ώρες στο τηλέφωνο2622038161.

Aµαλιάδα 16-12-2009O Προϊστάµενος ∆ασαρχείου Αµαλιάδας

Λυκούργος Πολυχρονόπουλος∆ασολόγος µε Α’ βαθµό

Κέρδισαν Ολυµπιονίκηςκαι Πανηλειακός

Της ∆όµνας Μπαρούνη[email protected]

Το δύο στα τρία πέτυχαν οι ηλειακές οµάδες στηνχθεσινή αγωνιστική της Α1’ ΕΣΚΑΗ. Ο Ολυµπιονίκηςεπικράτησε µε 65-55 του Ερµή στην Κρέστενα, η ΓΕΠηττήθηκε απ’ την Αχαγιά µε 69-56 στην Πάτρα, την ίδιαώρα που ο Πανηλειακός πέτυχα µια σπουδαία νίκη απέ-ναντι στον Αχαιό µε σκορ 60-74.

ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ – ΕΡΜΗΣ 65-55: ∆εκάλεπτα 24-10,17-15, 16-9, 8-21. Η οµάδα του Γιάννη Ελευθεριάδη απ’το α’ δεκάλεπτο βρήκε τον ρυθµό που ήθελε για ναπάρει τη νίκη. Ο Ερµής το πάλεψε, αλλά τελικά η καλήδιαφορά που είχε δηµιουργηθεί απ’ τον Ολυµπιονίκη,ήταν αυτή που έδωσε το ροζ φύλλο στους γηπεδού-χους.

ΑΧΑΓΙΑ – ΓΕΠ 69-56: ∆εκάλεπτα 17-16, 14-13, 15-15, 23-12. Ντέρµπι µέχρι το γ’ δεκάλεπτο ήταν η χθε-σινή αναµέτρηση της Αχαγιάς µε την ΓΕΠ. Στοτελευταίο δεκάλεπτο οι «πράσινοι» του Σάκη ∆ιαµαν-τόπουλου εγκλωβίστηκαν, ήταν άστοχοι κι έτσι ηττή-θηκαν µε διαφορά 13 πόντων, η οποία δηµιουργήθηκεστο τέλος.

ΑΧΑΙΟΣ – ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ 60-74: Σπουδαίο διπλόπήρε χθες µέσα στην Πάτρα ο Πανηλειακός, ο οποίοςεπικράτησε άνετα του Αχαιού. Οι «ερυθρόλευκοι» του∆ηµήτρη Φωτόπουλου απ’ το α’ δεκάλεπτο είχαν έναπροβάδισµα µικρό, το οποίο στο β’ ηµίχρονο ανέβασανκι άλλο, µε αποτέλεσµα η οµάδα του Πύργου να επι-στρέψει στις νίκες µετά από καιρό.

Τη διασφάλιση της µεταφοράςτων µολυσµατικών απορριµµάτων σεΧώρο Υγειονοµικής Ταφής στηνΑθήνα, έχει επιτύχει το νοσοκοµείοΠύργου.

Με αυτό τον τρόπο έχει εκµηδενί-σει τον κίνδυνο της έκθεσης των ιδιαί-τερα αυτών των επικίνδυνων υλικώνστην ατµόσφαιρα καθώς επίσης και τοενδεχόµενο της εξάπλωσης κάποιαςµολυσµατικής ασθένειας από τηνεπαφή ανυποψίαστων ανθρώπων µε

ιατρικής φύσεως απόβλητα.Ειδικότερα κάθε µέρα συγκεντρώ-

νουν τα απόβλητα του νοσοκοµείουκαι ξεχωρίζουν τα επικίνδυνα από τααπλά. Τα βάζουν σε ξεχωριστές σα-κούλες και τα µεν κοινά τα βάζουνστους κάδους του δήµου ενώ τα µο-λυσµατικά µπαίνουν σε ειδικές σακού-λες και εναποτίθενται σε ένα εδικόχώρο όπου παραµένουν για δύοµέρες.

Η εταιρεία µε την οποία το νοσο-

κοµείο έχει υπογράψει σύµβαση γιατην διαχείριση των αποβλήτων κάθεδύο µέρες στέλνει ένα φορτηγό τοοποίο µαζεύει τα επικίνδυνα και τα µε-ταφέρει στα Νέα Λιόσια, στον ειδικόχώρο που υπάρχει για την εναπόθεσηκαι ταφή των αποβλήτων των νοσοκο-µείων.

Η λύση του σοβαρού αυτού προ-βλήµατος οφείλεται στο ότι η διοί-κηση του νοσοκοµείου Πύργου σεσυνεργασία µε τους εργαζόµενους

φρόντισαν εξαρχής να διευθετήσουντο θέµα αυτό που ακόµα σε πολλάάλλα ιδρύµατα δεν έχει λυθεί. ∆ενείναι λίγες οι φορές που έχουµε δει ει-κόνες από χωµατερές σε άλλους νο-µούς όπου τα νοσοκοµειακάαπόβλητα έχουν πεταχτεί και παραµέ-νουν εκτεθειµένα στην ατµόσφαιρα.

«Παναγιώτης Παυλόπουλος[email protected]

Γιώργος Κ.Ροζής[email protected]

Τα επόµενα βήµατα για το νοµοσχέ-διο που αφορά την ανασυγκρότησητων πυρόπληκτων περιοχών µεταξύ

αυτών και της Ηλείας τέθηκαν επι τάπητοςσε κοµµατική άτυπη σύσκεψη που πραγµα-τοποιήθηκε χθες υπό την προεδρία του αν-τιπροέδρου της Κυβέρνησης ΘεόδωρουΠάγκαλου στην Αθήνα.

Ο κ Πάγκαλος µάλιστα όπως δεσµεύτηκεαναλαµβάνει τον ρόλο να συντονίσει τις δια-δικασίες για την επικαιροποίηση του, πρινπάρει το δρόµο για τη Βουλή µέσα στο επό-µενο διάστηµα.

Όπως ενηµέρωσε τους συµµετέχοντεςστην σύσκεψη πρόκειται να συναντηθεί µετους εµπλεκόµενους στην υλοποίηση τουσχεδίου Υπουργούς ενώ η επεξεργασία τωνµέτρων που προβλέπονται στην πρότασηΝόµου θα γίνει έπειτα από διαβούλευση µετους τοπικούς φορείς. Στην σύσκεψη τέθη-καν και επί µέρους ζητήµατα που προβληµα-τίζουν τους πυρόπληκτους και αφορούν τηνεπιστροφή των τριχίλιαρων, διαδικασία πουξεκίνησε επί ηµερών της προηγούµενης κυ-βέρνησης, ωστόσο συνεχίζεται, παρά τη δια-πιστωµένη οικονοµική αδυναµία τους ν’ανταποκριθούν.

Το σχέδιο νόµου…

Σύµφωνα µε το σχέδιο νόµου για το συν-τονισµό της εφαρµογής του Ειδικού Προ-γράµµατος Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξηςτων Πυρόπληκτων Περιοχών συνιστάται ∆ιυ-πουργική Επιτροπή Ανασυγκρότησης καιΑνάπτυξης των Πυρόπληκτων Περιοχών (∆Ε-ΑΑΠΠ) υπό την προεδρία του πρωθυπουρ-γού.

Επίσης, συνιστάται νοµικό πρόσωπο ιδιω-τικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήραυπό τη µορφή ανώνυµης εταιρείας µε επω-νυµία «Οργανισµός Ανασυγκρότησης καιΑνάπτυξης των Πυρόπληκτων Περιοχών»(ΟΑΑΠΠ) µε διάρκεια λειτουργίας 8 έτη γιατο συντονισµό, την παρακολούθηση, τηνυποστήριξη του σχεδίου ανασυγκρότησηςκαι ανάπτυξης. Στον ΟΑΑΠΠ εντάσσεται τοΕιδικό Ταµείο Αντιµετώπισης ΈκτακτωνΑναγκών. Πρέπει να σηµειωθεί ότι το συγκε-κριµένο σχέδιο είναι οκταετούς διάρκειας,ενώ η εξέλιξή του θα εξαρτηθεί και από τιςαλλαγές που θα γίνουν µε πρωτοβουλία τουυπουργού Εσωτερικών Γ. Ραγκούση στο δι-οικητικό χάρτη της χώρας.

Επίσης, το νοµοσχέδιο περιλαµβάνει «µε-σοπρόθεσµο» πρόγραµµα που αφορά µε-ταξύ άλλων:

*Στην εγγύηση του κεκτηµένου ζωής µετη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης για τη δια-σφάλιση ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος1.000 ευρώ µηνιαίως για κάθε αγροτική οικο-γένεια των πυρόπληκτων περιοχών έως τοτέλος του έτους 2012. Ειδικά για τους ελαι-οπαραγωγούς, η εγγύηση του εισοδήµατοςεπεκτείνεται έως το τέλος του έτους 2014.

*Στην αναγέννηση της αγροτικής οικονο-µίας µε την κάλυψη από το κράτος του κό-στους των ζωοτροφών, τη σύσταση δικτύουενηµέρωσης και πληροφόρησης των αγρο-τών, την ενίσχυση των ΟΤΑ µε γεωτεχνικούς,την ίδρυση πρότυπης Αγροτικής Σχολής σταόρια του Νοµού Ηλείας και τη χρηµατοδό-τηση µε εθνικούς πόρους ειδικών προγραµ-µάτων τύπου LEADER και ΟΠΑΑΧ(Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα ΑνάπτυξηςΑγροτικού Χώρου).

*Στην Ίδρυση διεθνούς ΠανεπιστηµίουΑθλητισµού Ολυµπισµού και Πρότυπης Ανά-πτυξης.

*Στη δηµιουργία µουσειακού και θεµατι-κού πάρκου σε κατάλληλη περιοχή τουΝοµού Ηλείας, µε σκοπό την ανάδειξη τηςπολιτιστικής κληρονοµιάς της Αρχαίας Ελλά-δας και των Ολυµπιακών Αγώνων.

Στη σύσκεψη συµµετείχαν οι τέσσεριςΒουλευτές, Μ. Κατρίνης-Γ. Κουτσούκος-Τ.Αντωνακόπουλος-Τ. ∆ηµητρουλόπουλος, ο

νοµάρχης Χ. Καφύρας, οι δήµαρχοι Πύργου& Αµαλιάδας, Μ. Παρασκευόπουλος και Γ.Λυµπέρης αντίστοιχα, ο γραµµατέας της Ν.Ε.Γ. Αργυρόπουλος και τα µέλη του ΕθνικούΣυµβουλίου του ΠΑΣΟΚ από την Ηλεία, Γ.Ζαφειρόπουλος, ∆. Λοϊζου, Γ. Κράλλης και Β.Χαραλαµπόπουλος.

Εργασίες ανάδειξης σε χώρο πρα-σίνου του οικοπέδου που αγό-ρασε ο δήµος Ζαχάρως µπροστά

από το Κέντρο Υγείας της πόλης βρίσκον-ται σε εξέλιξη αυτές τις ηµέρες. Πρόκειταιγια οικόπεδο όπου βρίσκονταν ένα παλιόελαιοτριβείο και ένας παλιός µύλος ταοποία κατεδαφίστηκαν και ο χώρος διαµορ-φώνεται σε χώρο πρασίνου.

Όπως τόνισε σε δηλώσεις του ο δή-µαρχος Ζαχάρως Πανταζής Χρονόπουλος,στο οικόπεδο 1.300 τ.µ θα γίνει πλατεία καιπαιδική χαρά. «Η ανάπλαση θα γίνει από τοταµείο του ∆ήµου και αναµένεται να είναιέτοιµο µέχρι την Άνοιξη. Θα αλλάξει όλη ηείσοδος του Κέντρου Υγείας και όλη η πε-ριοχή» ανέφερε.

Την ίδια στιγµή, ο δήµος προσπαθείνα αντιµετωπίσει τις καταστροφές που εξα-κολουθούν να σηµειώνονται στην περιοχή,από τις βροχοπτώσεις και την απογύµνωσητων εδαφών µετά τις φωτιές αλλά και το

σπάσιµο, για µια ακόµη φορά,του αγωγού ύδρευσηςαπό την Μίνθη, που έχεισαν αποτέλεσµα ναέχει µείνει χωρίς νερόη άνω πόλη της Ζαχά-ρως. Προχθές κό-πηκε σε δύο σηµεία οδρόµος Χρυσοχώρι-Πα-λ α ι ο χ ώ ρ ι - Μ ά κ ι σ τ ο ς .Πρόκειται, όπως είπε ο δή-µαρχος, για έναν καινού-ριο δρόµο όπουεργάζονται µηχανήµατατου δήµου για την αποκα-τάσταση της βατότητας,καθώς η κυκλοφορία χθεςείχε διακοπεί. Προβλήµατα υπάρχουν καιστον δρόµο προς Ρουπάκι, όπου έχει ση-µειωθεί καθίζηση σε δύο σηµεία και κατολι-σθήσεις. «Το θετικό είναι ότι ο καιρόςκαλυτερεύει και εµείς κάνουµε ό,τι µπο-

ρούµε για να αποκαταστήσουµε τις ζηµιέςτώρα που έρχονται και γιορτές. Προβλή-µατα υπάρχουν και στον δρόµο Σµέρνα-Αρ-τέµιδα από τις κατολισθήσεις. Το µεγάλοπρόβληµα όµως είναι ότι κόπηκε ο κεντρι-

κός αγωγός της Μίνθης πάλι. Η Άνω Ζα-χάρω δεν έχει νερό και µάλλον δύσκολα θααποκατασταθεί αυτές τις µέρες», ανέφερεο κ. Χρονόπουλος.

Στην τελική ευθεία το νοµοσχέδιο για τους πυρόπληκτουςΚοµµατική σύσκεψη χθες στην Αθήνα υπο τον αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Θόδωρο Πάγκαλο

ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

Ξεκίνησε το έργο ανάδειξης πρασίνου

ΜΠΑΣΚΕΤ – Α1’ ΕΣΚΑΗ

Ο Ολυµπιονίκης είχε εύκολο έργο χθεςαπέναντι στον Ερµή

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ

Τα µολυσµατικά απόβλητα στην Αθήνα

Τα µολυσµατικά απόβλητα του νοσοκοµείου Πύργου µεταφέρονται στην Αθήνα.

Το οικόπεδο διαµορφώνεται σε πλατεία και χώρο πρασίνου.

Ο δήµαρχοςΖαχάρως Παν-ταζής Χρονό-

πουλος.

Page 13: patris news

Την προσφιλή µας

ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ συζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΥΕΤΩΝ 87

Θανούσα κηδεύοµε σήµερα Τρίτη 22-12-2009 και ώρα 10.00π.µ. εκ του Ιερού Ναού Ευαγγελισµού της Θεοτόκου Αµα-λιάδας και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και παρακολουθήσουν την εκφορά της.

Αµαλιάδα 22-12-2009Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Γεώργιος Τ Α ΤΕΚΝΑ: Κωνσταντίνος και Μαγδαληνή, Κωνσταντίνα και Ιωάννης, Χαράλαµπος και Πηνε-λόπη, Αθανάσιος και Ιωάννα ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Τ’ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣΓραφ. Tελετών: IΩANNH Π. ΘEO∆ΩPOΠOYΛOY Oλυµπίας 21 Aµαλιάδα τηλ. 26220/21781 Oικία 95248 Kινητό6932/150495

Toν αγαπηµένο µας

∆ΙΟΝΥΣΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΕΤΩΝ 83

Θανόντα κηδεύοµε σήµερα Τρίτη 22-12-2009 και ώρα 3.30 µ.µ. εκ του Ιερού Ναού Αγ. Σπυρίδωνα Σκου-ροχωρίου και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και παρακολουθήσουν την εκ-φορά του. Σκουροχώρι 22-12-2009Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ∆ήµητρα ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Αγγελική, Γεωργία, Παυλίνα Τ’ Α∆ΕΛΦΙΑ: Βάσω χα ∆ηµοπούλου, Πανα-

γιώτης και Κατερίνα Ταυλά, Κώστας και Ράνια Ταυλά, Νίκος και Αντιγόνη Ταυλά Τ’ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣΓραφ.Tελετών: ∆POΓΓITH Mανωλοπούλου 58 Tηλ. όλο το 24ωρο 26210/34017-30730-34217 -27158 ΠYPΓOΣ Kινητό6944/342471

Ολους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στο πένθος µας για την απώλεια του αγαπηµένου µας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΑΝ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥΕΤΩΝ 82

Θερµότατα ευχαριστούµε.Αρχ. Ολυµπία 22-12-2009

ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Σοφία και Μιχάλης, ∆ηµήτρης και Καλυψώ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Τ’ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣΓραφεία Tελετών: «TOKA» ΛΑΛΑ – ΠΛΑΤΑΝΟΣ Tηλ. Γραφ. 26240/22790 Kινητό: 6944/ 208096

Ολους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στο πένθος µας για την απώλεια της αγαπηµένης µας

ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ χας ΚΩΝ. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥΕΤΩΝ 90

Θερµότατα ευχαριστούµε.Πύργος 22-12-2009

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ:Ιωάννης και Αναστασία Μπακοπούλου, Γεωργία και Πέτρος Νταής, Γιώργος Μπακόπουλος, Βα-σίλειος και Μαρία Μπακοπούλου ΟΙ Α∆ΕΛΦΟΙ:Σωτήρης Ντοάς, Νίκη χα Κων. Τσιάνου ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ∆Ι-

ΣΕΓΓΟΝΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣΓραφ. Tελετών & Mνηµοσύνων: ΘEO∆ΩPOΣ & ∆HMHTPIOΣ TΣAΠEKHΣ Aναπαύσεως (έναντι I.N. Aγ. Πάντων A’ Kοιµ.Πύργου) Tηλ. 26210- 25563 όλο το 24ωρο. Kινητό 6974-320794 ΠYPΓOΣ

Ευχαριστούµε όλους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στο πένθος µας για την απώλεια της σεβαστής µας µη-τέρας, αδελφής, γιαγιάς, προγιαγιάς και θείας

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ (χας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥΕΤΩΝ 70

Θερµότατα ευχαριστούµε.Αµαλιάδα 22 ∆εκεµβρίου 2009

ΤΑ ΤΕΚΝΑ : ∆ιονύσιος και Μαρία Τ’ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ∆ΙΣΕΓΓΟΝΑ Τ’ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ: «ΜΟΥΣΧΟΣ» Ελευθερίου Βενιζέλου 30 (Έναντι Ενώσεως Αγρ. Συν/µων) ΑµαλιάδαΤηλ. 24/Ώρου : 26220-22102, 26220-22266, Κιν. 6979047238

Ευχαριστούµε όλους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στο πένθος µας για την απώλεια του σεβαστού µας πατέρα, παππού,αδελφού και θείου

ΓΕΩΡΓΙΟΥ (∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ) ΣΚΟΥΡΦΟΥΤΑΕΤΩΝ 73

Θερµότατα ευχαριστούµε.Ροβιάτα 22 ∆εκεµβρίου 2009

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Σοφία ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Κωνσταντίνος και Βαρβάρα Σκουρφούτα, ∆ηµήτριος και Μαρία Λαβρέντη ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:Κλειώ,∆ηµήτριος Τ’ Α∆ΕΛΦΙΑ Τ’ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ: ΜΟΥΣΧΟΣ Ελευθερίου Βενιζέλου 30 (Έναντι Ενώσεως Αγρ. Συν/µων) Αµαλιάδα Τηλ. 24/Ώρου :26220-22102, 26220-22266, Κιν. 6979047238

Ολους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στο πένθος µας για την απώλεια της αγαπηµένης µας

ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΚΟΥΤΡΑΕΤΩΝ 76

Θερµότατα ευχαριστούµε.Σµίλα 22-12-2009

Τ’ Α∆ΕΛΦΙΑ: Γεώργιος και Γεωργία Κούτρα, Μαρία χα Ιωάννου Κούτρα Τ’ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΡΟΥΤΕΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΥΡΑΣ ΤΗΛ. 6977286301

ΚΚΗΗ∆∆ΕΕΙΙΕΕΣΣ

ΕΕΥΥΧΧΑΑΡΡΙΙΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΑΑ

Το Μικροβιολογικό εργαστήρι του ιατρού

Παναγιώτη Αθανασόπουλου

θα παραµείνει κλειστό την Πέµπτη 24/12 , παραµονήΧριστουγέννων.

Συγχαρητήρια

Στην αγαπηµένη µας Ελενα Πιτσούνη κόρη του∆ικηγόρου ∆ηµητρίου Πιτσούνη, που πήρε το πτυχίοτης Νοµικής Σχολής Αθηνών ευχόµαστε θερµάσυγχαρητήρια , υγεία και καλή σταδιοδροµία.

Οικ. Θεόδωρου ΜπούραΧάβαρι

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣΕ∆ΡΑ: ΠΥΡΓΟΣΑριθ. πρωτ. 6

ΕυχέςΗ ∆ιοίκηση της Ενώσεως Συν/χων Εργατικών ΣτελεχώνΝοµού Ηλείας εύχεται εις τα µέλη της ανά το ΝοµόΚαλά Χριστούγεννα και ευτυχισµένος ο καινούριοςχρόνος 2010.

Συνάδελφοι, σεςΗ Γέννηση του Θεανθρώπου και η καινούργια χρονιάνα σηµάνουν µια περίοδο υγείας, δηµιουργίας ,ειρήνης, ενότητας και αγώνα για όλους µας.

Πύργος 21-12-2009Για το ∆.Σ.

Ο ΠρόεδροςΝικ. Τσαπάρας Ο Γραµµατέας

Αργύρης ΑποστολόπουλοςΤα Μέλη

Παν. ΠαπαχριστόπουλοςΑγ. ΝεοφώτιστοςΠαν. Μιχόπουλος

EΛΛHNIKH ∆HMOKPATIAΠEPIΦEPEIA ∆YTΙΚΗΣ EΛΛA∆ΑΣΓΕΝΙΚΗ ∆ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ∆ΙΕΥΘΥNΣH ∆AΣΩN N. HΛEIAΣ∆AΣAPXEIO ΠYPΓOY

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ’ αριθ. 5994/17-11-2009Πράξης χαρακτηρισµού του ∆ασάρχη Πύργου

O ∆ασάρχης Πύργου µε την ανωτέρω Πράξη Χαρακτη-ρισµού η οποία εκδόθηκε ύστερα από αίτηση της κ. Πα-τρούλας Παρασκευοπούλου συζ. Γεωργίου κατοίκουΤριποταµιάς Αροάνιας χαρακτήρισε την έκταση συνο-λικού εµβαδού 5.543,73 τ.µ. (αποτελείται από δύο τµή-µατα τα οποία χωρίζει η επαρχιακή οδός Αγία Κυριακή– Τσίπιανα , το τµήµα 1 εµβαδού 4.215,04 τ.µ. µε στοι-χεία 1,2,3…35,36,1 και το τµήµα 2 εµβαδού 1.328,69τ.µ.µε στοιχεία 37,38,39… 64,65,37) που βρίσκεται στηνθέση «Αγιος Ανδρέας» περιφέρειας ∆ηµοτικού ∆ιαµερί-σµατος Τσιπιάνων ∆ήµου Λασιώνος του Ν. Ηλείας ωςµη ∆άσος και µη ∆ασική έκταση.Kατά της Πράξης αυτής η οποία δηµοσιεύθηκε στο∆ήµο Λασιώνος επιτρέπονται αντιρρήσεις από κάθε εν-διαφερόµενο, το ∆ηµόσιο ή κάθε φυσικό ή νοµικό πρό-σωπο εντός δύο (2) µηνών από της τελευταίαςδηµοσίευσης ενώπιον της A/θµιας Eπιτροπής Eπίλυσης∆ασικών Aµφισβητήσεων Nοµού Hλείας.Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του ∆ασαρ-χείου Πύργου τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα τηλ.26210- 22966, 81192.

Πύργος 17-11-2009O ∆ασάρχης Πύργου

∆ιονύσιος Θωµόπουλος∆ασολόγος µε Α’ βαθµό

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΗΛΕΙΑΣΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΑρ. Πρωτ. 673

Γνωστοποίηση

Γίνεται γνωστό ότι στις 21-12-2009 το Νοµαρχιακό Συµ-βούλιο παρέλαβε από την Π.∆.Ε, Γενική ∆ιεύθυνση Πε-ριφέρειας, ∆νση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας τηνΑπόφαση Αξιολόγησης και Υπαγωγής του έργου Φ/Βπάρκο ισχύος 99,84 KW στη θέση Πλάκα Κρεστένων,∆ήµου Σκιλλούντος, Ν. Ηλείας ιδιοκτησίας «Γιάννης Χ.Καρδαράς & ΣΙΑ Ο.Ε.»Η δηµοσίευση αυτή γίνεται εντός πέντε (5) ηµερών απότην ηµεροµηνία παραλαβής της απόφασης από το Νο-µαρχιακό Συµβούλιο προκειµένου να ενηµερωθεί τοκοινό. Τα έξοδα της δηµοσίευσης βαρύνουν τον φορέατου έργου σύµφωνα µε το άρθρο 3 της ΚΥΑ µε Η.Π.37111/2021/29-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β/2003).

Πύργος 21-12-2009Ο Πρόεδρος του Ν.Σ.Λεωνίδας ∆ηµουλιάς

EΛΛHNIKH ∆HMOKPATIAΠEPIΦEPEIA ∆YTΙΚΗΣ EΛΛA∆ΑΣΓΕΝΙΚΗ ∆ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ∆ΙΕΥΘΥNΣH ∆AΣΩN N. HΛEIAΣ∆AΣAPXEIO ΠYPΓOY

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΠΕΡΙΛΗΨΗ της µε αριθµ. πρωτ. 6325/08-12-2009Πράξης χαρακτηρισµού του ∆ασάρχη Πύργου

O ∆ασάρχης Πύργου µε την ανωτέρω Πράξη Χαρακτη-ρισµού η οποία εκδόθηκε ύστερα από αίτηση της κ. Μα-ρίας Θωµοπούλου του Γεωργίου κατοίκου Μάγειραχαρακτήρισε την έκταση συνολικού εµβαδού 4.972,52τ.µ. που βρίσκεται στην θέση «Χάνια» του ∆. ∆. Μάγειρατου ∆ήµου Αρχ. Ολυµπίας ως µη ∆άσος και µη ∆ασική.Kατά της Πράξης αυτής η οποία δηµοσιεύθηκε στο∆ήµο Αρχ. Ολυµπίας επιτρέπονται αντιρρήσεις απόκάθε ενδιαφερόµενο, το ∆ηµόσιο ή κάθε φυσικό ή νο-µικό πρόσωπο εντός δύο (2) µηνών από της τελευταίαςδηµοσίευσης ενώπιον της A/θµιας Eπιτροπής Eπίλυσης∆ασικών Aµφισβητήσεων Nοµού Hλείας.Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του ∆ασαρ-χείου Πύργου τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα τηλ.26210- 22966, 81192.

Πύργος 08-12-2009O ∆ασάρχης Πύργου

∆ιονύσιος Θωµόπουλος∆ασολόγος

Τέλεσις ΑγρυπνίαςΣήµερα το βράδυ Τρίτη 22/12/2009 και ώρα 8.30µ.µ.

τελούµε αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων (Α’ Κοι-µητήριο ) της πόλεώς µας χοροστατούντος του θεοφι-λέστατου επισκόπου κ. Αθανασίου υπέρ αναπαύσεωςπάντων των ∆ωρητών και Ευεργετών των Ιερών µαςναών Μητροπολιτικού Ιερού Ναού Αγ. Νικολάου καιΙερού Ναού Αγ. Πάντων:

∆ΩΡΗΤΑΙΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Π. ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥΕΥΓΕΝΙΑ ΑΘ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣΑΝΝΕΤΑ ΤΣΕΛΕΧΩΒΙΤΟΥΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝ∆Ρ. ΚΡΕΣΤΕΝΙΤΗΣΧΡΥΣΩ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥΞΑΝΘΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΟΥΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣΦΑΝΗ Κ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΕΛΟΥΣΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΡΙΖΗΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΜΑΚΟΛΑΣΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΒΑΧΗΣΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΚΑΒΟΣΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΙΡΑΣΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΕΛΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΧΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ– ΚΩΝ/ΝΑ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΦΑΝΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΥΚΙΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ

ΕΥΕΡΓΕΤΑΙΙΕΡΟΘΕΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΧΑΪΟΗΛΙ∆ΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΕΤΡΟΥΤΖΗΣΦΩΦΩ Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΥΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚ. ΚΟΝ∆ΥΛΗΣΝΕΟΚΛΗΣ ΑΝ∆. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣΑΣΗΜΟΥΛΑ ΠΑΤΕΛΗ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΕΤΣΙΚΑΣΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣΘΕΟ∆ΩΡΑ ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥΑΦΟΙ ΡΟΥΦΟΠΟΥΛΟΙΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣΧΑΡΙΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΗΣ (Ευθυµίας συζύγου, Σπυρί-δωνος τέκνου, Σπυρίδωνος, Μαρίας, Γεωργίου, Ξανθήςγονέων. Ελένης, Νικολάου , Παναγιώτας , ∆ιονυσίου,Νεοκλέους)ΑΜΑΛΙΑ ΑΡΓΥΡΑΚΗΑΝΝΕΤΑ ΑΡΓΥΡΑΚΗΝΙΚΟΛΙΑ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑ ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆Η∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΠΕΡΤΖΕΛΕΤΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗ Ι. ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΥΜΑΡΙΓΩ Ι. ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΥΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ –ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡ. ΠΡΙΝΟΥ

Και υπέρ πάντων των επ’ ελπίδι αναστάσεως ζωής αι-ωνίου κεκοιµηµένων αδελφών µας εν τοις κοιµητηρίοιςτης πόλεως ηµών.

ΕΚ ΤΟΥ ΕΚΚΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ

Ανοικτή ΕπιστολήΠρος Υπουργείο Παιδείας∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων

Κοιν. Βουλευτές Νοµού ΗλείαςΝοµαρχία Ηλείας∆ήµο Πύργου∆νση Τεχνικών Υπηρεσιών Νοµού ΗλείαςΟΣΚ∆νση Β/θµιας Εκπ/σης Νοµού Ηλείας∆ηµοτική Ενωση ΓονέωνΣύλλογο Γονέων και Κηδεµόνων1ου Γυµνασίου ΠύργουΣύλλογο Γονέων και Κηδεµόνων1ου Γεν. Λυκείου ΠύργουΕΛΜΕΣύλλογο ∆ιδασκόντων 1ου Γεν. Λυκείου ΠύργουΤοπικό Τύπο

Η ταλαιπωρία για την οριστική λύση του στεγαστικούπροβλήµατος του 1ου Γυµνασίου Πύργου, που ξεκίνησεαπό το σεισµό του 1993, συνεχίζεται ακόµη και σήµεραµε την κύρια ευθύνη της Νοµαρχίας Ηλείας και των εµ-πλεκοµένων φορέων. Συνεχείς καθυστερήσεις και πολ-λές φορές αδικαιολόγητες για ζητήµατα που θαµπορούσαν άµεσα να λυθούν µας έχουν φέρει σε αδιέ-ξοδο.Συγκεκριµένα χρειάστηκαν περίπου τρία χρόνια για ναβρεθεί οικόπεδο για την ανέγερση του 1ου Γενικού Λυ-κείου Πύργου, χρειάστηκε ένας χρόνος περίπου για τηντοποθέτηση λυόµενων αιθουσών για την εγκατάστασητου Λυκείου και πάλι ενώ αυτά είναι έτοιµα δεν προχω-ράει η διαδικασία της µετακόµισης προκειµένου να απο-δεσµευτεί ο χώρος για να ξεκινήσει η διαδικασία τηςκατεδάφισης του παλιού κτιρίου.Ο Σύλλογος των γονέων, των µαθητών και των καθηγη-τών του 1ου Γυµνασίου Πύργου διαµαρτυρόµαστε έν-τονα γιατί «ο κόµπος έχει φτάσει στο χτένι» γιατίβιώνουµε, όλο αυτό το διάστηµα, την αδιαφορία και τονεµπαιγµό των τοπικων εµπλεκόµενων φορέων.Είναι άδικο και πέρα από τη λογική κάθε ανθρώπου πουσκέφτεται σαν πολιτικός άρχοντας αλλά και σαν µέλοςαυτής της τοπικής κοινωνίας, που αποζητά το καλότου τόπου και θεωρεί τον εαυτό του υπόλογο στις επό-µενες γενιές και στα παιδιά του, να έχει γίνει η δηµο-πράτηση για την κατεδάφιση του παλιού κτηρίου µετάαπό υπόδειξη του ΟΣΚ να διαβεβαιώνουν ότι υπάρχουνχρήµατα για το 1ο Γυµνάσιο και να µην παίρνεται ηαπόφαση για τη µετεγκατάσταση του 1ου Γενικού Λυ-κείου προκειµένου να προχωρήσει η κατεδάφιση τουπαλιού κτηρίου κάτι που θεωρείται προϋπόθεση για τηνυπογραφή της σύµβασης για την ανέγερση του νέουκτηρίου.Ο κίνδυνος είναι άµεσος µε τις κωλυσιεργίες που δη-µιουργούνται να ακυρωθούν ως ληξιπρόθεσµες όλες οιδιαδικασίες. Γι αυτό καλούµε:* τη Νοµαρχία Ηλείας να σταθεί στο ύψος των περι-στάσεων µακριά από οποιεσδήποτε σκοπιµότητες και νακαλέσει άµεσα σε κοινή σύσκεψη τον υπεύθυνο τουΟΣΚ και τους άλλους φορείς.* το ∆ντή της Β/θµιας Εκπ/σης Νοµού Ηλείας να πάψεινα έχει κλειστά τα αυτιά του στα αιτήµατα του 1ου Γυ-µνασίου Πύργου.* τους συναδέλφους του 1ου Γενικού Λυκείου Πύργου,το Σύλλογο Γονέων και Κηδεµόνων και τους µαθητέςτου 1ου Γενικού Λυκείου Πύργου να λάβουν υπόψη τιςανησυχίες µας , να συναινέσουν να γίνει άµεσα η µετα-κόµιση και να συστρατευθούµε στη διεκδίκηση δύονέων σύγχρονων σχολείων γιατί η µεταξύ µας αντιπα-ράθεση δίνει άλλοθι στους πραγµατικά υπεύθυνουςτης κωλυσιεργίας.* Τους βουλευτές του νοµού να αφήσουν «τις επικοι-νωνιακές ακροβασίες» και να τοποθετηθούν µε ευθύνηστο ζήτηµα της στέγης του 1ου Γυµνασίου Πύργου.Τέλος καλούµε την υπουργό Παιδείας ∆ια Βίου Μάθη-σης και Θρησκευµάτων, τον υπεύθυνο του ΟΣΚ να σκύ-ψουν στο ζήτηµα και να δώσουν άµεσα λύση.

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ

ΑΠΟΥΣΙΑ ΙΑΤΡΟΥ

Ο ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΠΕΛΑΣ του Θεοδώρου και τηςΕυανθίας το γένος Αυγουστίνου που γεννήθηκε στηνΑθήνα Αττικής και κατοικεί στη Σαλµώνη Ν. Ηλείας καιη ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΝ∆ΡΗ του Ξενοφώντα και τηςΧαραλάµπως το γένος Καρπουζου που γεννήθηκε στονΠύργο Ηλείας και κατοικεί στον Πλάτανο Ν. Ηλείαςπρόκειται να παντρευτούν στην Αρχαία Ολυµπία Ηλείας.

Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΥΛΙΓΑ∆ΑΣ του Χρήστου και της Ελένηςτο γένος Πανουκλιά που γεννήθηκε και κατοικεί στονΠύργο και η ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ τουΑλεξάνδρου και της Μαρίας το γένος Κεντέρη πουγεννήθηκε στη Μυτιλήνη και κατοικεί στον Πύργοπρόκειται να παντρευτούν στον Πύργο.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣΓΑΜΩΝ

Στον αγαπηµένο µας γιοΧΡΗΣΤΟ ΚΟΝ∆ΥΛΗ που έδωσε αµοιβαία υπόσχεσηγάµου µε την εκλεκτή της καρδιάς του ΑΝΘΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ τους ευχόµαστε ολόψυχακάθε ευτυχία.Οι γονείς: Γεώργιος και Αλεξάνδρα Κονδύλη

Στον αγαπηµένο µας αδελφόΧΡΗΣΤΟ ΚΟΝ∆ΥΛΗ που έδωσε αµοιβαία υπόσχεσηγάµου µε την εκλεκτή της καρδιάς του ΑΝΘΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ τους ευχόµαστε ολόψυχακάθε ευτυχία.Τ’ αδέλφια του:Θανάσης και Ιωάννα Κονδύλη

Στην αγαπηµένη µας ανιψιάΙΩΑΝΝΑ ΓΚΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ που αρραβωνιάστηκε µετον εκλεκτό νέοΚΩΣΤΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟ ευχόµαστε κάθε ευτυχία.Οι θείοι: Ζώης και Ολγα Γκατζοπούλου

Στην αγαπηµένη µας εξαδέλφηΙΩΑΝΝΑ ΓΚΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ που αρραβωνιάστηκε µετον εκλεκτό νέοΚΩΣΤΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟ ευχόµαστε κάθε ευτυχία.Τα εξαδέλφια: Σοφία ΓκατζοπούλουΣάκης Λυκουργιώτης

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

13ΠΑΤΡΙΣ Τρίτη 22 ∆εκεµβρίου 2009

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α

Page 14: patris news

ΑΑΑΚΑΑΑΠΑΒΑΞ 2,82 -2,08%ΑΒΕ 0,73ΑΒΚ 36,04ΑΓΚΡΙ 1,25ΑΓΡΑΣ 1,42 -5,33%Α∆ΑΚ20 11,02 -0,36%ΑΕΓΕΚ 1,18 -1,67%ΑΕΓΕΠΑΘΗΝΑ 0,63 -1,59%ΑΙΟΛΚ 1,66 -1,19%ΑΚΡΙΤ 0,70 -2,86%ΑΛΑΠΙΣ 0,48 -9,43%ΑΛΚΑΤ 2,69 -1,85%ΑΛΚΟ 0,43ΑΛΛΚΑΛΜΥ 0,88 -4,30%ΑΛΣΙΝΑΛΤΕΚ 0,15ΑΛΤΕΡ 2,12 +0,95%ΑΛΤΙΑΛΥΣΚΑΛΥΣΠΑΛΦΑ 8,10 +0,62%ΑΝ∆ΡΟ 1,29 -3,73%ΑΝΕΚ 0,64 -3,03%ΑΝΕΠΑΝΕΠΟΑΡΑΙΓ 3,22 -0,92%ΑΡΒΑ 4,53 -0,87%ΑΣΑΣΚΑΣΚΟ 0,72 -4,00%ΑΣΠΤ 0,83 -3,53%ΑΣΤΑΚ 7,46 -0,13%ΑΣΤΗΡ 3,60 -0,28%ΑΣΤΡΑΑΤΕ 1,92 +1,59%ΑΤΕΚΑΤΕΡΜ 0,17ΑΤΛΑΑΤΡΑΣΤΑΤΤ 1,63 +0,61%ΑΤΤΙΚ 0,39ΑΤΤΙΚΑ 1,85 -2,76%ΑΧΟΝ 0,65 -2,99%ΒΑΛΚ 0,96ΒΑΡΓΒΑΡ∆Α 0,66 +1,54%ΒΑΡΝΗ 0,13ΒΕΛΛ 0,70 +2,94%ΒΕΤΑΝΒΙΒΑΡΤ 21,40 +0,05%ΒΙΒΕΡ 0,77 -3,53%ΒΙΟΚΑ 0,77 -6,10%ΒΙΟΣΚ 0,19ΒΙΟΤ 0,23ΒΙΟΧΚ 3,88 -2,27%ΒΙΣΚΒΟΣΥΣ 1,63 -6,90%ΒΟΧ 1,49 +3,47%ΒΡΑΙΝ 1,16 +0,91%ΒΥΤΕ 0,81 -2,41%ΒΩΒΟΣ 4,23 -6,00%ΓΑΛΑΞ 0,39 -2,50%ΓΕΒΚΑ 0,37ΓΕΚΤΕΡΝΑ 5,76 -0,35%ΓΕΝΕΡΓΚΑΛΓΡΗΓΟΓΤΕ 0,75 -3,85%∆ΑΙΟΣ∆ΕΗ 13,12 -4,16%∆ΙΑΣ 0,62 +1,64%∆ΙΕΚΑ∆ΙΟΝ 0,44 -2,22%∆ΙΧΘ∆ΟΛ 1,88 -2,08%∆ΟΜΙΚ 1,38 -1,42%∆ΟΥΡΟ∆ΡΟΜΕ 0,52∆ΡΟΥΚΕΒΖ 1,14 -4,17%ΕΒΡΟΦ 0,74 -1,33%ΕΓΝΑΚΕ∆ΡΑ 0,19 +5,56%Ε∆ΡΙΠ 0,68 -2,86%ΕΕΕΚ 15,80ΕΚΤΕΡ 0,64ΕΛΑΙΝΕΛΑΣΚ 8,49 -1,43%ΕΛΒΑ 1,64 -1,23%ΕΛΒΕ 1,03 +3,00%ΕΛΒΙΟ 3,90 -1,27%ΕΛΓΕΚ 0,75 +2,74%ΕΛΙΝ 2,16 -2,24%ΕΛΙΧΘ 0,13

ΕΛΚΑ 1,30 -4,38%ΕΛΛ 44,30 -2,57%ΕΛΛΑΚΤΩΡ 5,00 -1,19%ΕΛΜΕΚΕΛΜΠΙ 0,47 +4,65%ΕΛΠΕ 8,03 -1,35%ΕΛΣΤΡ 0,55ΕΛΤΚ 2,87 +2,87%ΕΛΤΟΝ 0,60 -1,67%ΕΛΥΦ 0,34ΕΛΦΚ 0,59 +1,72%ΕΜ∆ΚΟ 0,10 -10,00%ΕΜ∆ΠΟΕΜΠ 4,38 -1,57%ΕΝΒΙ 3,63 -9,44%ΕΝΚΛΩ 0,06 +20,00%ΕΝΤΕΡΕΠΙΛΚ 0,39ΕΠΣΙΕΡΓΑΣΕΣΥΜΒ 2,64ΕΤΕ 16,90 -2,93%ΕΤΕΜ 0,67 -5,88%ΕΤΜΑΚΕΤΜΑΠΕΥΑΠΣ 4,76 -4,23%ΕΥΒΡΚ 1,20 +4,35%ΕΥ∆ΑΠ 5,62 -2,60%ΕΥΠΙΚ 0,57ΕΥΠΡΟ 7,73 -1,28%ΕΥΡΟΜ 4,69 -0,42%ΕΥΡΩΒ 7,35 -3,54%ΕΥΡΩΣ 0,16ΕΦΤΖΙ 1,23 +0,84%ΕΧΕΧΑΕ 7,00 -5,53%ΖΑΜΠΑ 12,00 +9,59%ΖΗΝΩΝ 1,46 +5,80%ΗΙΤΗΛΕΑΘ 2,64ΗΡΑΚ 5,41 -1,61%ΙΑΣΩ 3,56 -0,28%ΙΑΤΡ 1,30ΙΚΟΝΑ 0,14 +7,69%ΙΚΤΙΝ 0,62 -3,12%ΙΛΥ∆Α 0,68 +1,49%ΙΜΑΚΟΙΜΠΕ 0,59 -3,28%ΙΝΚΑΤ 0,71 -1,39%ΙΝΛΟΤ 3,87 -1,53%ΙΝΤΕΚ 0,87 +3,57%ΙΝΤΕΠΙΝΤΕΡΙΝΤΕΤ 0,79 -1,25%ΙΝΤΚΑ 1,20 -3,23%ΙΝΦΙΣΙΝΦΟΙΟΝΑΙΠΠΚΚΑΕ 6,13 -0,33%ΚΑΘΗ 4,90 +0,41%ΚΑΜΠ 1,22ΚΑΝΑΚ 1,42 -0,70%

ΚΑΡ∆ 0,41 -2,44%ΚΑΡΕΛ 62,00 -2,75%ΚΑΡΤΖ 1,31 -5,76%ΚΑΤΣΚ 0,45 +7,14%ΚΕΚΡ 3,36 -0,29%ΚΕΠΕΝΚΕΡΑΛ 0,74 -10,84%ΚΛΕΜ 2,21 -1,78%ΚΛΜ 2,39 -1,23%ΚΛΩΝΚ 0,08ΚΛΩΝΠΚΜΟΛΚΟΜΠ 0,09ΚΟΡ∆Ε 0,38ΚΟΡΡΕΣ 7,00 -0,14%ΚΟΡΦΚ 0,59 +1,72%ΚΟΡΦΠΚΟΥΑΛΚΟΥΕΣ 1,30 -3,73%ΚΟΥΜ 0,33 -5,56%ΚΡΕΚΑ 0,80 -3,61%ΚΡΕΤΑΚΡΗΤΩΝΚΡΙ 1,37ΚΤΗΛΑ 0,68 +1,49%ΚΥΠΡ 4,73 -1,87%ΚΥΡΙΟ 0,42 -4,55%ΚΥΡΜ 0,75 -3,75%ΛΑΒΙ 1,02 -3,85%ΛΑΜ∆Α 7,22 -6,23%ΛΑΜΨΑ 20,70 -0,92%ΛΑΝΑΚΛΑΝΕΤΛΕΒΚ 0,64 +1,59%ΛΕΒΠΛΙΒΑΝ 0,50 -1,96%ΛΟΓΟΣΛΟ∆ΙΣΛΟΥΛΗ 1,99ΛΥΚ 1,34 -2,99%ΛΥΜΠΕ 0,37ΜΑΘΙΟ 0,75 +1,35%ΜΑΙΚ 0,28ΜΑΞΙΜΜΑΡΑΚΜΑΡΦΒ 2,21 -3,91%ΜΑΣΟΠ 2,19ΜΕΒΑ 0,95 -6,80%ΜΕΝΤΙ 3,48 -5,43%ΜΕΡΚΟΜΕΣΟΧΜΕΤΚ 9,08 -0,98%ΜΗΧΚ 1,22 -1,61%ΜΗΧΠ 0,95 -1,06%ΜΙΓ 1,94 -0,51%ΜΙΓΡΕ 4,04 -0,25%ΜΙΝΜΙΝΟΑ 3,19 -2,19%ΜΛΑΝΤΜΛΣ 2,11 -0,47%ΜΟΗ 10,38 -2,26%ΜΟΝΤΑ 0,59ΜΟΤΟ 1,83 +5,17%

ΜΟΥΖΚ 0,41 -4,65%ΜΟΥΛΤΜΟΧΛ 0,19ΜΠΕΛΑ 7,80 -3,23%ΜΠΕΝΚ 3,15 -1,88%ΜΠΟΚΑ 0,22 -8,70%ΜΠΟΠΑΜΠΤΚ 0,90 -1,15%ΜΥΤΙΛ 4,97 -2,55%ΝΑΚΑΣΝΑΥΠΝΑΥΤ 0,67 +1,52%ΝΕΛΝΕΩΡΣ 0,77 -9,41%ΝΗΡ 0,58 -3,33%ΝΙΚΑΣ 1,30 -0,76%ΝΙΟΥΣ 0,64 -3,03%ΝΤΟΚΧΟΝΤΟΠΛΕΡΞΥΛΚ 0,58 +3,57%ΞΥΛΠΟΛΘ 14,41 -3,33%ΟΛΚΑΤΟΛΠ 14,80 -3,27%ΟΛΥΜΠ 0,43 +2,38%ΟΠΑΠ 14,22 -6,20%ΟΠΤΡΟΝΟΤΕ 10,34 -0,19%ΟΤΟΕΛ 1,99 -0,50%ΠΑΙΡ 0,52 -1,89%ΠΑΡΝ 1,34 -1,47%ΠΑΣΑΛ 1,27 +2,38%ΠΕΑ 1,30 -6,47%ΠΕΙΡ 7,70 -1,91%ΠΕΡΣΠΕΡΦΠΕΤΖΚ 0,38 +2,70%ΠΕΤΡΟ 3,43 -2,54%ΠΗΓΑΣ 2,77 +0,73%ΠΛΑΘ 0,82ΠΛΑΙΣ 4,95 +1,02%ΠΛΑΚΡ 3,66 -3,97%ΠΛΑΣ 0,14 +7,69%ΠΡ∆ 0,26ΠΡΕΖΤ 8,00 -1,13%ΠΡΟ 1,72 -3,35%ΠΡΟΦ 0,90ΠΣΥΣΤΠΤΕΧΡΕΒ 0,92ΡΕΙΝΡΙΛΚΕΡΙΝΤΕ 0,31 -3,12%ΡΟΚΚΑΡΟΚΠΑΣΑΙΚΛ 0,66 -4,35%ΣΑΝΥΟ 0,27 +3,85%ΣΑΡ 4,50 -3,04%ΣΑΡΑΝΣΑΤΟΚ 0,39 -7,14%ΣΕΛΜΚ 0,60 +1,69%ΣΕΛΟ 0,58 +3,57%ΣΕΝΤΡ 0,81 -5,75%

ΣΙ∆Ε 4,60 -1,08%ΣΙ∆ΜΑ 1,55 -4,91%ΣΙΕΝΣ 0,62 -1,56%ΣΠΕΙΣ 0,52 +6,12%ΣΠΙΣΠΙΝΤ 0,29ΣΠΡΙ 1,06 -3,64%ΣΠΥΡ 0,61 +1,67%ΣΦΑ 1,25 -0,79%ΣΩΛΚ 1,32 -3,65%ΤΕΓΟ 0,50ΤΕΚ∆ΟΤΕΝΕΡΓ 6,40 -1,99%ΤΕΞΤΤΖΚΑΤΗΛΕΤ 3,80ΤΙΤΚ 19,80 -2,80%ΤΙΤΠΤΣΟΥΚ 0,16 -15,79%ΤΤ 4,44ΥΑΛΚΟ 0,52 -1,96%ΥΓΕΙΑ 1,67 -1,76%ΦΙΕΡ 0,20 -10,00%ΦΙΝΤΟΦΛΕΞΟ 7,87ΦΟΛΙ 12,61 -5,19%ΦΟΡΘ 1,10 -2,65%ΦΡΙΓΟ 7,30 -2,67%ΦΡΛΚ 8,60 +0,70%ΧΑΙ∆Ε 1,00 -6,54%ΧΑΚΟΡ 1,33 -2,19%ΧΑΛΥΒΧΑΤΖΚ 0,37ΧΚΡΑΝ

Τιµές κλεισίµατος όλων των µετοχών στη χθεσινή συνεδρίαση του χρηµατιστηρίου Αθηνών

Αντισυνταγµατικό έκρινε το ∆ιοικητικόΠρωτοδικείο το µέτρο της έκτακτηςεισφοράς

ΑθήναΤο ∆ιοικητικό Πρωτο-

δικείο της Αθήνας έκρινεχθες αντισυνταγµατικό τοµέτρο της έκτακτης ει-σφοράς, καθώς εκτιµά ότιδεν µπορεί να επιβληθείφόρος σε εισόδηµα του2007, αφού το Σύνταγµααπαγορεύει την αναδρο-µική επιβολή οποιουδή-ποτε φόρου ή οικονοµικούβάρους πέρα από το προ-ηγούµενο οικονοµικόέτος. Το άρθρο 78 του

Συντάγµατος, παράγραφος 2, απαγορεύει την επιπλέονφορολόγηση για εισοδήµατα τα οποία ο πολίτης έχει ήδηκαταβάλει φόρο και για οικονοµική χρήση που έχει κλεί-σει. Η απόφαση είναι η πρώτη που εκδίδεται για αγωγέςπου έχουν κατατεθεί από φορολογούµενους στα διοικη-τικά δικαστήρια της χώρας. και θεωρείται αυξηµένου κύ-ρους γιατί εκδόθηκε από διοικητικό πρωτοδικείο. Τηνπροσφυγή είχε καταθέσει φορολογούµενος ο οποίος είχεκληθεί από τη ∆ΟΥ Ψυχικού να καταβάλλει έκτακτη ει-σφορά 10.000 ευρώ. Η εισφορά θα επιστραφεί. Υπολογί-ζεται ότι έχουν κατατεθεί περίπου 2.000 αιτήσεις για τηµη καταβολή της έκτακτης εισφοράς. Σε ορισµένες περι-πτώσεις (οι οποίες έχουν ήδη εκδικαστεί), έχει αποφασι-στεί η προσωρινή διαταγή αναστολής. Σύµφωνα µε όλεςτις ενδείξεις, η υπόθεση αναµένεται να πάει στο Συµβού-λιο της Επικρατείας, ώστε να υπάρξει απόφαση εντός του2010. Το ∆ηµόσιο θα ασκήσει έφεση επί της απόφασηςτου ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, αλλά τον τελικόλόγο θα τον έχει το Συµβούλιο της Επικρατείας.

Η Εθνική θα συνεχίσει να χρηµατοδοτείτο χρέος ανεξαρτήτως της απόφασηςτης Μoody’s

ΑθήναΗ Εθνική Τράπεζα ανεξαρτήτως

τυχόν υποβάθµισης και από την Mo-ody’s, θα συνεχίσει να χρηµατοδο-τεί το χρέος του δηµοσίου, δήλωσεο διευθύνων σύµβουλος Απ.Ταµβα-κάκης. Η νέα διοίκηση της ΕΤΕ µί-λησε ακόµη για «νέο συµβόλαιο µετην κοινωνία» δεσµευόµενη για στή-ριξη επιχειρήσεων και νοικοκυριών,χρηµατοδότηση πράσινων επενδύ-

σεων και έρευνας.Ο πρόεδρος της ΕΤΕ, Βασίλης Ράπανος, και ο διευ-

θύνων σύµβουλος, Απόστολος Ταµβακάκης, έδωσαν στηνπρώτη συνάντησή τους µε τους δηµοσιογράφους το µή-νυµα ότι η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τόσο την ελληνική οι-κονοµία όσο και τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις σε µιαπολύ δύσκολη χρονική περίοδο λόγω των επιπτώσεων τηςδιεθνούς οικονοµικής κρίσης.

Η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας έκανε λόγο για ένανέο συµβόλαιο της Τράπεζας µε την κοινωνία µέσω µιαςσειράς ενεργειών και πρωτοβουλιών, όπως η ενίσχυσητου προγράµµατος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ)της τράπεζας, τη στήριξη των επιχειρήσεων και νοικοκυ-ριών, που µε αξιοπρέπεια αντιµετωπίζουν τις συνέπειεςτης κρίσης, την χρηµατοδότηση επενδύσεων σε τοµείςενέργειας και γενικότερα έργων που σέβονται το περι-βάλλον, καθώς και την χρηµατοδότηση ερευνητικών προ-γραµµάτων. Ειδικότερα, όπως επισήµανε οΑ.Ταµβακάκης η αναδιάρθρωση του χρέους των νοικοκυ-ριών και των επιχειρήσεων εν µέσω οικονοµικής κρίσηςδεν θα γίνει µόνον µέσα από τις διαµορφούµενο νοµοθε-τικό πλαίσιο, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις οι τράπεζες θαγίνουν ακόµη πιο τολµηρές στον τοµέα αυτό. Στην περί-πτωση της Εθνικής οι σχετικές πρωτοβουλίες θα ανακοι-νωθούν τον ερχόµενο µήνα. Ερωτηθείς σχετικά οΑ.Ταµβακάκης είπε ότι η Εθνική Τράπεζα ανεξαρτήτωςτυχόν υποβάθµισης του ελληνικού δηµοσίου και από τηνMoody΄s, θα συνεχίσει να χρηµατοδοτεί το χρέος του δη-µοσίου, στο µέτρο που έχει την δυνατότητα από τις συν-θήκες ρευστότητας που θα διαµορφωθούν στο ελληνικότραπεζικό σύστηµα. Αναφερόµενος στη διεθνή παρου-σία της Εθνικής Τράπεζας, δήλωσε ότι θα συνεχιστεί η πε-ραιτέρω ανάπτυξη της µε επίκεντρο της ΝΑ Ευρώπη, είτεµε αυτόνοµη ανάπτυξη, είτε µέσω εξαγορών.

Κρίσιµο τεστ το Πρόγραµµα Ανάπτυξηςκαι Σταθερότητας επεσήµανεο ∆.∆ασκαλόπουλος

ΑθήναΤο 2010 είναι το πιο κρίσιµο

έτος της µεταπολιτευτικής µας ιστο-ρίας, καθώς τους επόµενους έξιµήνες θα κριθεί αν η ελληνική οικο-νοµία και κοινωνία θα υποβαθµι-στούν οριστικά ή αν θα τεθούν οιβάσεις για ένα αναβαθµισµένοεθνικό µέλλον, ανέφερε ο πρόεδροςτου ΣΕΒ ∆.∆ασκαλόπουλος. «Το

κρίσιµο τεστ για την κυβέρνηση, πρόσθεσε, θα είναι τοΠρόγραµµα Ανάπτυξης και Σταθερότητας και η συνεπήςυλοποίησή του. Το κρίσιµο τεστ για τους κοινωνικούς εταί-ρους θα είναι η συµµετοχή και συµβολή τους σ’ ένανεθνικό διάλογο, που µας θέτει όλους ενώπιον των ευθυ-νών µας. Η χώρα µπορεί να τα καταφέρει εφόσον ανα-δεχθούµε το κόστος της συλλογικής προσπάθειας,δέσµευσης και συνέπειας» είπε ο κ. ∆ασκαλόπουλος. Πάν-τως, σηµείωσε ο κ. ∆ασκαλόπουλος, η κοινωνία σήµεραείναι συνειδητοποιηµένη και ώριµη να αποδεχθεί θυσίες,αρκεί να είναι κατανεµηµένες σε όλους ανάλογα µε τιςπραγµατικές -όχι µόνο τις δηλούµενες- δυνατότητές τουςκαι να εµπεριέχουν αναπτυξιακή προοπτική. Αναφερόµε-νος στον προϋπολογισµό, ο κ. ∆ασκαλόπουλος τόνισε ότιαπό µόνος του δείχνει την κατεύθυνση εξόδου από τηνκρίση -δεν τη διασφαλίζει. «Η δηµοσιονοµική εξυγίανσηκαι η αποκατάσταση της αναπτυξιακής δυναµικής τουτόπου εξαρτώνται από τη συνδυασµένη και συνεπή εκτέ-λεση του προϋπολογισµού και του Προγράµµατος Ανά-πτυξης και Σταθερότητας, καθώς και από την πολιτικήβούληση να πραγµατοποιούνται, έγκαιρα και αποφασι-στικά, παρεµβάσεις µε συνέχεια και σταθερότητα» εξή-γησε ο πρόεδρος του ΣΕΒ.

14 ΟικονοµίαΠΑΤΡΙΣ Τρίτη 22 ∆εκεµβρίου 2009

ΑθήναΣυνεχίζεται και σήµερα για τέταρτη

ηµέρα, η συζήτηση του προϋπολογισµούτου 2010 στην Ολοµέλεια της Βουλής. Χθεςεπικράτησαν υψηλοί τόνοι µεταξύ τουυπουργού Οικονοµικών Γ.Παπακωνσταντί-νου και της αντιπολίτευσης.

Ο κ. Παπακωνσταντίνου εξαπέλυσεσφοδρή επίθεση κατά της Ν∆, για την ανυ-ποληψία στην οποία οδήγησε την Ελλάδα,εξαπατώντας τους διεθνείς εταίρους τηςγια τα δηµοσιονοµικά στοιχεία. ∆ίνοντας τοστίγµα για τον προϋπολογισµό του 2010,έκανε λόγο για «ανάταξη, αναδιανοµή, νοι-κοκύρεµα», ενώ υπογράµµισε ότι πρέπει ναυλοποιηθεί µε απόλυτη ακρίβεια.

Η αξιωµατική αντιπολίτευση αντέ-κρουσε την επίθεση, κάνοντας λόγο για αυ-τοσχεδιασµούς, πειραµατισµούς καιακροβασίες µεταξύ αντίρροπων οικονοµι-κών πολιτικών. Ακόµη, απέρριψε τηνάποψη, που έχει διατυπώσει ο πρωθυπουρ-γός, ότι το δηµοσιονοµικό αδιέξοδο απειλείτην εθνική κυριαρχία.

Στο ίδιο µήκος κύµατος συνέχισε την κριτική ο βουλευ-τής Β’ Αθήνας Κυριάκος Μητσοτάκης, οποίος έκανε λόγογια προϋπολογισµό κατώτερο των περιστάσεων, διαχειρι-στικό, που δεν κάνει τις τοµές που έχει ανάγκη η χώρα. ΟΚ.Μητσοτάκης παραδέχθηκε ότι το ∆ηµόσιο χρησιµοποι-ήθηκε και από τα δύο µεγάλα κόµµατα ως βασικό εργαλείοεξουσίας και τόνισε ότι πρέπει να γκρεµιστεί αυτό το σύ-στηµα που «ανέδειξε πολλούς από εµάς εδώ».

Ως «δειλό, άνευρο και κατώτερο των περιστάσεων», χα-ρακτήρισε τον προϋπολογισµό ο τοµεάρχης Αµυνας της Ν∆Κώστας Τασούλας, ενώ ο τοµεάρχης κοινωνικής ασφάλισης,Γιάννης Βρούτσης, είπε ότι η Ν∆ θα συµµετάσχει στο διά-λογο για το Ασφαλιστικό, υπό δύο προϋποθέσεις: Πρώτον,να υπάρχουν κατατεθειµένες προτάσεις, τεκµηριωµένες και,δεύτερον, να συνοδεύονται από αναλογιστικές µελέτες.

Κατά την οµιλία του, ο υφυπουργός Οικονοµικών Φ.Σα-χινίδης τόνισε ότι πρόκειται «για τον πρώτο προϋπολογισµόπου έρχεται να βάλει τέρµα σε ένα πρωτόγνωρο δηµοσιο-νοµικό εκτροχιασµό, για τον οποίο δεν ευθύνεται η οικονο-µική κρίση, όπως ισχυρίζεται η Ν∆, αλλά συγκεκριµένεςπολιτικές επιλογές ανευθυνότητας ασυνέπειας από την κυ-βέρνηση της Ν∆.»

«Οι συνάδελφοι της αξιωµατικής αντιπολίτευσης µας εγ-καλούν από τη µία ότι δεν παίρνουµε τα σκληρά µέτρα πουαπαιτούν οι περιστάσεις και οι διεθνείς αγορές. Και από τηνάλλη πάλι µας εγκαλούν ότι αθετούµε τις προεκλογικές µαςδεσµεύσεις και ότι επιδεικνύουµε κοινωνική αναλγησία» ση-µείωσε.

«Το ύψος του ελλείµµατος που διαµορφώθηκε στο12,7% για το 2009 αποτελεί ορόσηµο αρνητικής επίδοσηςγια τη χώρα και σηµείο -πλέον- αναφοράς για την κακή καιανεύθυνη δηµοσιονοµική πολιτική που εφάρµοσε η προ-

ηγούµενη κυβέρνηση. Είναι το υψηλότερο έλ-λειµµα από ο 1993 και µετά» προσέθεσε καισυνέχισε:

«Ο προϋπολογισµός του 2010 στηρίζεταιστην ισορροπηµένη δηµοσιονοµική διόρθωση.Αναλυτικότερα, προωθείται η αύξηση των εσό-δων που έχουν σήµερα καταρρεύσει και είναιχαµηλότερα από το µέσο όρο της ΕΕ. Τα φο-ρολογικά έσοδα στην Ελλάδα είναι από τα χα-µηλότερα στην ΕΕ. Και µια σηµαντικήπεριστολή της σπατάλης και των δαπανών πουσε επίπεδο γενικής κυβέρνησης έχουν αυξη-θεί κατά 40 δισ. ευρώ τα τελευταία χρόνια καιφτάνουν πλέον το 50% του ΑΕΠ, πιο ψηλά απότο µέσο όρο της ΕΕ».

Τέλος, ο υφυπουργός Οικονοµικών υπο-στήριξε ότι ο προϋπολογισµός του 2010 προ-βλέπεται να αποτρέψει τις αρνητικέςσυνέπειες πολιτικών της προηγούµενης κυ-βέρνησης που διογκώθηκαν στο περιβάλλοντης οικονοµικής κρίσης, τονίζοντας ότι «µετους αναπτυξιακούς προσανατολισµούς τουστηρίζουµε τους Έλληνες πολίτες, καλλιερ-

γούµε κλίµα αισιοδοξίας, για να αναβιώσει η ελπίδα στοντόπο µας.»

Η οµιλία του κ. Σαχινίδη και οι αναφορές του για «πολι-τικό θράσος» και «τυµβωρυχία» από πλευράς Ν∆, προκάλε-σαν την αντίδραση του γενικού εισηγητή της Ν∆ ΜανώληΚεφαλογιάννη.

«Ήταν σχεδόν υβριστική η οµιλία του υφυπουργού. Μετις φράσεις και τη στάση του, δεν θίγει εµένα, δεν µουν-τζουρώνει τους αντιπάλους του. ∆είχνει την ταυτότητα του»,σχολίασε ο κ. Κεφαλογιάννης.

Ταυτόχρονα κατηγόρησε τη κυβέρνηση ότι «όποτε ζορί-ζεται εκστοµίζει ύβρεις», ενώ επέµεινε στην άποψη του ότιτο ΠΑΣΟΚ «και κρυφή ατζέντα έχει και διπλά βιβλία».

Η συζήτηση θα ολοκληρωθεί αύριο µε τις δευτερολογίεςτων πολιτικών αρχηγών και την ονοµαστική ψηφοφορία ταµεσάνυχτα.

Βολές για την οικονοµία

Σηµαντικές απώλειες 2,30% σηµείωσε το Χρηµατιστήριο ΑθηνώνΑθήνα∆ιευρύνθηκαν οι απώλειες στο Χρηµατι-

στήριο Αθηνών κατά τη χθεσινή συνεδρίασηεν αναµονή της απόφασης της Moody’ s γιατην πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας.

Ο Γενικός ∆είκτης Τιµών έκλεισε στις2.118,60 µονάδες καταγράφοντας σηµαντι-κές απώλειες 2,30% και παρά το θετικό κλίµαστις διεθνείς αγορές. Χαρακτηριστικό τηςσυνεδρίασης ο ισχνός τζίρος και η ανασφά-

λεια. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκεστα 113,9 εκατοµµύρια ευρώ, εκ των οποίωντα 3,2 εκατ. ευρώ αφορούσαν προσυµφωνη-µένες συναλλαγές. Οι επιµέρους κλαδικοίδείκτες κινήθηκαν στo σύνολό τους σε αρνη-τική τροχιά. Τη µεγαλύτερη πτώση παρου-σίασαν οι εξής: της Υγείας κατά 7,34%, τωνΤαξιδιών-Αναψυχής κατά 5,51%, της ΚοινήςΩφέλειας κατά 3,72%, των Ασφαλειών κατά3,09% και της Τεχνολογίας κατά 2,75%.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης,FTSE/20 υποχώρησε σε ποσοστό 2,21%, οδείκτης µεσαίας κεφαλαιοποίησης, FTSE/40,σηµείωσε απώλειες κατά 3,53% και ο δείκτηςµικρής κεφαλαιοποίησης, FTSE/80, έκλεισεµε πτώση σε ποσοστό 1,60%.

Από τις µετοχές που διακινήθηκαν, 45 ενι-σχύθηκαν, 142 υποχώρησαν και 45 παρέµει-ναν αµετάβλητες.

ΑΠΟΦΑΣΗ-«ΒΟΜΒΑ»

Συνεχίζεται σε υψηλούς τόνους η συζήτηση του προϋπολογισµού του 2010 στη Βουλή

ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΑ 2.118,60 -49,83 -2,30FTSE/ASE 20 1.082,62 -24,44 -2,21FTSE/ΧΑ LIQUID 2.168,38 -86,69 -3,84EUROBANK INDEX 861,31 (K)FTSE/ASE 140 2.447,42 -58,87 -2,35FTSE/ASE MIDCAP 40 2.490,90 -91,17 -3,53FTSE/ASE SMALLCAP 80 408,81 -6,65 -1,60FTSE/XA ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 1.577,05 -50,32 -3,09FTSE/XA ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1.192,95 -33,70 -2,75FTSE/ΧΑ-ΧΑΚ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1.885,01 -36,60 -1,90FTSE/ΧΑ INTERNATIONAL 2.862,60 -69,10 -2,36FTSE/ΧΑ ΒΙΟΜΗΧ. ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 3.292,05 -72,96 -2,17FTSE/ΧΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 3.075,57 -41,01 -1,32FTSE/ΧΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ 3.301,75 -67,42 -2,00FTSE/ΧΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 3.039,28 -30,12 -0,98FTSE/ΧΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 3.109,70 -52,22 -1,65FTSE/ΧΑ ΠΡΟΣΩΠ. & ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 3.637,71 -100,70 -2,69FTSE/ΧΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 2.899,05 -63,86 -2,16FTSE/ΧΑ ΤΑΞΙ∆ΙΩΝ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ 2.606,02 -152,08 -5,51FTSE/ΧΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2.846,16 -5,50 -0,19FTSE/ΧΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 2.531,49 -55,72 -2,15FTSE/ΧΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ 5.740,57 -1,89 -0,03FTSE/ΧΑ ΥΓΕΙΑΣ 4.322,50 -342,42 -7,34FTSE/ΧΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 3.888,44 -150,32 -3,72

ΟΙ ΧΘΕΣΙΝΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ

Page 15: patris news

15ΠΑΤΡΙΣ Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2009

Νέα της ΑμαλιάδαςΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

«Πολιορκήθηκε» από τους αγρότες Με χαμόγελα αισιοδοξίας

περίμεναν χθες, από πολύνωρίς το πρωί, δεκάδες

αγρότες από την ευρύτερη πε-ριοχή της Αμαλιάδας στα γκισέτου υποκαταστήματος της Αγροτι-κής Τράπεζας, προκειμένου να ει-σπράξουν τα χρήματα τωνεπιδοτήσεών τους. Οι χειρότεροι φόβοι των αγροτώντης Ε.Α.Σ. Αμαλιάδας τελικά δενεπαληθεύτηκαν, αφού η Ένωσηέκανε ό,τι ήταν εφικτό όλο το προ-ηγούμενο διάστημα για να ολοκλη-ρώσει την διαδικασία τηςψηφιοποίησης των αιτήσεων, διαδι-κασία που τελικά την ολοκλήρωσε,σύμφωνα με τις οδηγίες τουΥπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξηςκαι Τροφίμων. Έτσι χθες, οι αγρότες της περιοχής

εισέπραξαν προκαταβολή περίπου50% - 60% των επιδοτήσεών τους,προκειμένου να γιορτάσουν καιαυτοί τα Χριστούγεννα αλλά και ναπληρώσουν τις υποχρεώσεις τουςκαθώς οι «πληγές» στο αγροτικό ει-σόδημα φέτος δεν ήταν και λίγες… Μιλώντας στην εφ. «Πατρίς» ο Δι-ευθυντής του υποκαταστήματοςτης Α.Τ.Ε. Αμαλιάδας κ. Κωνσταντί-νος Φιλιππόπουλος ανέφερε χαρα-κτηριστικά: «Ξεκίνησε από σήμεραη πληρωμή των αγροτικών επιδοτή-σεων. Η κίνηση είναι μεγάλη απόνωρίς το πρωί ενώ δεν έχει δημι-ουργηθεί κανένα απολύτως πρό-βλημα και πιστεύω ότι θασυνεχίσουμε έτσι μέχρι να τελει-ώσουμε».

Στάθης Πουλιάσης ([email protected])

Από δεκάδες αγρότες «πολιορκήθηκε» χθες το υποκατάστημα τηςΑ.Τ.Ε. στην Αμαλιάδα.

Ο Διευθυντής του υποκαταστή-ματος της Αγροτικής Τράπεζας

Αμαλιάδας κ. Κωνσταντίνος Φιλιππόπουλος.

Η νέα σύγχρονη αίθουσα υπολογιστών του σχολείου. «Εκπλήξεις» επιφυλάσσει για τους μαθητές του από τη νέα χρονιά το Δημοτικό Σχολείοτων Σαβαλίων.

Με νέες… «εκπλήξεις» θαυποδεχτεί τη νέα χρονιάτους μαθητές του το Δη-

μοτικό Σχολείο των Σαβαλίων,αφού καθ’ όλη την διάρκεια τωνεορτών θα συνεχιστούν οι εργα-σίες αναβάθμισης των εγκατα-στάσεων της σχολικής μονάδαςαλλά και της δημιουργίας δι-κτύου ίντερνετ σε όλες τις αί-θουσες. Με αυτό τον τρόπο τοΔημοτικό Σχολείο Σαβαλίωνείναι ένα από τα λίγα σχολείατου νομού που αποκτά Ευρωπαϊ-κές προδιαγραφές. Το κτίριο του Δημοτικού ΣχολείουΣαβαλίων αναπαλαιώθηκε πλή-ρως μετά από εργολαβία του Ορ-γανισμού Σχολικών Κτιρίων με

προϋπολογισμό 245.000 ευρώ.Συγκεκριμένα στο σχολείο αντι-καταστάθηκαν όλες οι σκεπές, ταπαράθυρα, τα κάγκελα, τα πλακά-κια, τα καλοριφέρ και η ηλεκτρο-λογική εγκατάσταση. Παράλληλα όμως το σχολείο,μετά από δωρεά του ΙδρύματοςΝιάρχου, πρωτοβουλία που έλαβεο διευθυντής του κ. Ντούμας,απέκτησε μια σύγχρονη αίθουσαηλεκτρονικών υπολογιστών, ενώέχει ήδη ετοιμαστεί και αναμένε-ται να ξεκινήσει την λειτουργίατου μέσα στο αμέσως επόμενοχρονικό διάστημα τμήμα ένταξηςμε δασκάλα ειδικής αγωγής γιατους μαθητές με μαθησιακές δυ-σκολίες.

Μιλώντας στην εφ. «Πατρίς» ο Δι-ευθυντής του Δημοτικού Σχο-λείου Σαβαλίων κ. ΚωνσταντίνοςΝτούμας τόνισε μεταξύ άλλων:«Το σχολείο μας έχει γίνει ένασύγχρονο σχολείο που μπορώ ναπω ότι δεν απέχει πολύ από ταΕυρωπαϊκά πρότυπα. Φέτος φιλο-ξενούμε 74 παιδιά, το σχολείομας είναι εξαθέσιο και λειτουργείως ολοήμερο χωρίς να έχουμε κα-νένα εκπαιδευτικό κενό. Οι κτιρια-κές εγκαταστάσεις είναι άρτιεςμετά την εργολαβία του Ο.Σ.Κ.,ενώ η αίθουσα των υπολογιστώνχρηματοδοτήθηκε από το ίδρυμαΝιάρχου και απέκτησε καινούργι-ους υπολογιστές, προτζέκτορα,και διάφορα βιβλία αξίας 1.500

ευρώ. Μέσα στις γιορτές θα ολο-κληρωθεί το δίκτυο ίντερνετ σεόλες τις αίθουσες ώστε ο κάθεμαθητής να έχει την δική τουκάρτα πρόσβασης και με την βοή-θεια του δασκάλου του να μπορείνα «κατεβάζει» τα μαθήματά του,διάφορες ασκήσεις κ.α. Παράλ-ληλα από την καινούργια χρονιάπεριμένουμε να έρθει δασκάλα ει-δικής αγωγής προκειμένου να λει-τουργήσει το τμήμα ένταξης πουέχουμε δημιουργήσει για τα παι-διά με μαθησιακές δυσκολίες». Μπορεί να είναι ένα σχολείο τηςπεριφέρειας, αλλά το μεράκι καιη αγάπη του διευθυντή και τωνδασκάλων του γι’ αυτό που κά-νουν, με την αμέριστη πάντα στή-

ριξη των γονέων και των μαθητών,μπορούν να δημιουργήσουν ένασχολείο «πρότυπο» για όλο τονομό.

Στάθης Πουλιάσης ([email protected])

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΒΑΛΙΩΝ

Περιφερειακό σχολείο με… Ευρωπαϊκές προδιαγραφές!

Ο διευθυντής του ΔημοτικούΣχολείου Σαβαλίων

κ. Κωνσταντίνος Ντούμας.

Συνεδριάζει το ΔημοτικόΣυμβούλιο

Με 77 συνολικά θέματα στην ημερήσια διάταξή τουσυνεδριάζει σήμερα, στις 6:30 το απόγευμα, το Δη-μοτικό Συμβούλιο Αμαλιάδας.Ανάμεσα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης ξεχω-ρίζουν αυτά της έγκρισης του ετήσιου προγράμμα-τος δράσης του δήμου για το έτος 2010, τηςυπογραφής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ τωνδήμων Αμαλιάδας και Βουπρασίας για την υλοποίησητης πράξης «Αντικατάσταση – επέκταση δικτύουύδρευσης Τ.Δ. Βάρδας», της έγκρισης προμελέτηςμε τίτλο «Κτίριο Στέγασης Διοικητικών ΥπηρεσιώνΑμαλιάδας» κ.α.Τα υπόλοιπα θέματα αφορούν σε διάφορες εγκρίσειςέργων και απολογισμών.

Σ.Π.

1o ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

Χριστουγεννιάτικο παζάρι Ξεκίνησε από χθες το από-γευμα στην κεντρική πλα-τεία του Αγίου Αθανασίουτο Χριστουγεννιάτικο πα-ζάρι του 1ου Συστήμα-τος ΠροσκόπωνΑμαλιάδας. Τα έσοδααπό το παζάρι θα διατε-θούν για την κάλυψη τωνλειτουργικών αναγκών τουΣυστήματος αλλά και για τηνπρομήθεια εποπτικού υλικού. Το παζάρι θα λειτουργεί σήμερα και αύριο από τις 5το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, ενώ την Πέμπτη, πα-ραμονή Χριστουγέννων, θα λειτουργεί από το πρωί. Τέλος, το 1ο Σύστημα Προσκόπων Αμαλιάδας ευχα-ριστεί τα παιδιά, τους γονείς αλλά και όλο τον κόσμοπου ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του για την συγκέν-τρωση των τροφίμων τα οποία παραδόθηκαν στο«Χαμόγελο του Παιδιού».

Σ.Π.

ΣΤΑ ΣΑΒΑΛΙΑ

Παζάρι από τον ΣύλλογοΓονέων και Κηδεμόνων

Ένα ξεχωριστό Χριστουγεννιάτικο παζάρι δημιούρ-γησαν τα μέλη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνωντου Δημοτικού Σχολείου Σαβαλίων θέλοντας με αυτότον τρόπο να ενισχύσουν οικονομικά την σχολικήτους μονάδα και την δράση της. Το παζάρι, το οποίο φιλοξενεί δεκάδες χειροποίητααντικείμενα, θα λειτουργήσει σήμερα και αύριο, στοκτίριο της κοινότητας των Σαβαλίων, από τις 5 τοαπόγευμα έως τις 8:30 το βράδυ.

Σ.Π.

Page 16: patris news

16 ΠΑΤΡΙΣ Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2009

Την ευκαιρία να διασκε-δάσουν αλλά και να συ-σφίγξουν ακόμαπερισσότερο τις επα-φές τους είχαν οι ερ-γαζόμενοι στηνεταιρεία Pano Financeκαι Pano Informe του Πα-νόπουλου αλλά και τα μέλητης ποδοσφαιρικής ομάδας του χω-ριού.

Το βράδυ της Παρασκευής έδωσαν τοραντεβού τους στο κοσμικό κέντρο «Το μπέρ-δεμα» όπου συνέφαγαν και διασκέδασαν.

«Στόχος μας είναι – είπε εκ μέρους τηςεπιχείρησης ο κ. Γ. Κοτσιλίμπας – να δείξουμεότι οι ορεινές περιοχές έχουν μέλλον και δυ-ναμική όπως η ορεινή Ηλεία. Μακάρι δε το πα-ράδειγμά μας να το ακολουθήσουν κι άλλοι».

Στην εκδήλωση παραβρέθη-καν εκτός των άλλων οι δή-

μαρχοι Λασιώνος καιΑλιφείρας κ.κ. Παπαντώ-νης και Γεωργακόπουλος,ο πρόεδρος της ΕΠΣΗ

Άρης Κολούρης, ο αρχιδιαι-τητής Σάκης Γιαννόπουλος, ο

υπεύθυνος του πολιτικού γρα-φείου του πρ. υπουργού Δημ. Γεωργακό-

πουλου Σάκης Κουρνούτας κ.α.Χορηγοί της εκδήλωσης που διοργάνωσε

ο ποδοσφαιρικός φιλαθλητικός όμιλος Πανό-πουλου ηταν οι εταιρείες Pano Finance Α.Ε.και Pano Informe Α.Ε.

Φυσικά ο χορός και το τραγούδι με τηνορχήστρα του κέντρου κράτησε μέχρι τιςπρώτες πρωινές ώρες.

ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ

Το καμάριτης ορεινής Ηλείας

Αυτοδιοικητικοί και Αθλητικοί παράγοντες παρευρέθηκαν στην εκδήλωση. Εδώ ξεχωρίζουν οι δήμαρχοι Λασιώνος και Αλιφείρας

Παπαντώνης και Γεωργακόπουλος, ο πρόεδρος της ΕΠΣ Ηλείας ΆρηςΚουλούρης, ο Αρχιδιαιτητής Σάκης Γιαννόπουλος, ο υπεύθυνος τουΠολ. Γραφείου του Δημ. Γεωργακόπουλου Γραμματέα Φορολογίας

Σάκης Κουρνούτας, ο πρόεδρος του Α.Ο. Μακρισίων Φώτης Γιαννίκοςκαι άλλοι που παρεκάθησαν με τον εκπρόσωπο της επιχείρησης

κ. Κοτσιλίμπα.

Οι γυναίκες της εταιρίας άνοιξαν το χορό και το διασκέδασανμε την ψυχή τους...

Με πολύ κέφι και χαρούμενη διάθεση, η παρέα της οποίας «ηγήθηκε»ο πασίγνωστος στην Ηλεία και την Ζάκυνθο, Πάνος Κατελούζος.

Το τραπέζι με την ομάδα που κάνει και φέτος εξαιρετική πορεία στοπρωτάθλημα της Α2 Κατηγορίας. Στην «κεφαλή» του τραπεζιού ο

προπονητής Λάκης Αθανασόπουλος που παρευρέθηκε στην εκδή-λωση με τον πατέρα του. Διακρίνονται ακόμη ο γυμναστής Παναγιώ-της Παυλόπουλος και οι ποδ/τές: Γιαννακόπουλος, Ν. Χριστόπουλος,

Ζαφειράκης, Ψυχούλας, Καζάκης και Σίνος.

Οι εργαζόμενοι από όλους τους τομείς ήσαν εκεί και «τίμησαν»την ξεχωριστή βραδιά με την παρουσία τους.

Τι να γράψει κανείς; Εδώ μιλά από μόνη της η εικόνα...

ΗΛΕΙΟΚΟΣΜΟΣ

Ο Γ. Κοτσιλίμπας μετέ-φερε το χαιρετισμότου προέδρου Γ. Πα-νόπουλου και μίλησεμε ιδιαίτερα θερμάλόγια για το έργο καιτη δραστηριότητα τηςεταιρείας.

Όμορφες,δροσερές

παρουσίες«κέρδισαν»τις εντυπώ-

σεις!...

Επιτυχημένησυνεστίαση στοκοσμικό κέντρο«Το μπέρδεμα»

Page 17: patris news

Επιστρέφουν στις 27 Δεκέμβρη

Απογοήτευση επικρατείστο στρατόπεδο του Κο-ροίβου, έπειτα απ’ την εχ-θρική διαιτησία πουσυνάντησε η ηλειακήομάδα στα Μουδανιά

Σελ. 20 Και με την βούλα παίκτης της Παναχαϊ-κής είναι από χθες ο Χάρης Μαγκα-φάς, ο οποίος μάλιστα προπονήθηκε

κανονικά με την ομάδα της Πάτρας.

Ο Δημήτρης Σπανός πριν την προπόνηση,καλωσόρισε τους νέους του ποδοσφαιρι-στές (μαζί με τον Μαγκαφά χθες προπονή-θηκαν για πρώτη φορά και οι ΝικήταςΜαλλιάκας, Γιώργος Καλομοίρης και Βαγ-γέλης Καραγεωργόπουλος), λέγονταςτους: «Σας καλωσορίζω στην Παναχαϊκή. Εύχομαινα είστε υγιείς και να ξέρετε ότι ήρθατε γιανα συμπληρώσετε το υπάρχον ρόστερ καινα βοηθήσετε από την μεριά σας να επι-τευχθεί ο στόχος μας». Η μεταγραφή του Μαγκαφά στην Πανα-χαϊκή, είχε ουσιαστικά ολοκληρωθεί απότην προηγούμενη εβδομάδα και απλά χθεςεπισημοποιήθηκε, με τις οριστικές υπογρα-φές.Έτσι ο αγώνας με τον Πάμισο, ήταν πράγ-

ματι ο τελευταίος για το νεαρό μεσοεπιθε-τικό, που κάνει το παραπάνω βήμα και όλοιστην ομάδα του Πύργου, του εύχονται καλήσταδιοδρομία.

Τουρνουά Χριστουγέννων αύριο απότην Ακαδημία του Πανηλειακού

Αύριο Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου ο Πανηλει-ακός και η Ακαδημία του, διοργανώνουντουρνουά Χριστουγέννων με τη συμμετοχήπέρα των μικρών «ερυθρόλευκων» και τωνπαικτών της Δόξας Πηγαδακίου από την Ζά-κυνθο.Οι αγώνες θα γίνουν στην Συντριάδα και θαξεκινήσουν στις 2 το μεσημέρι. Θα γίνουναγώνες στις κατηγορίες τζούνιορ, προπαί-δες και παίδες.

«Έκλεισε» ιδανικά το 2009 Ο Πανηλειακός «κλείνει» το 2009 με τον κα-λύτερο δυνατό τρόπο. Μετά τη νίκη επί τουΠάμισου, ολοκληρώνει αήττητος το μεγα-λύτερο μέρος του α’ γύρου (έχουν μείνειδυο αγώνες με Αχαϊκή και Ολυμπιακό Κα-λαμάτας) και ήδη βρίσκεται και με τα δυοπόδια στην Γ’ Εθνική.

Η νίκη της Κυριακής, σε έναβαρύ γήπεδο και απέναντι σεμια δυνατή ομάδα, όπως είναιο Πάμισος, έδειξε ότι ο Πα-νηλειακός δεν έχει … φρένοφέτος και το ρεκόρ στην τε-λική βαθμολογική διαφορά,είναι σχεδόν σίγουρο.Τώρα είναι λοιπόν η σειράτων φιλάθλων να στηρίξουντην ομάδα και να δείξουν ότικαι στην Γ’ Εθνική την επό-μενη αγωνιστική περίοδο, οΠανηλειακός μπορεί να φτά-σει ψηλά.

ΠΑΤΡΙΣ Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2009

ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΒΟΛΕΪ

1η κλήρωση 8 0 7 2η κλήρωση 1 9 3 3η κλήρωση 7 5 3

2, 12, 14, 21, 22

ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ

“Είμαστε προσγειωμένοι…”Ο κόουτς του Κοροίβου Βα-σίλης Νιπεργιάλης επιθυμείη ομάδα του να παραμείνειπροσγειωμένη και συγκεν-τρωμένη στο παιχνίδι της

Σελ. 20

ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΜΠΑΣΚΕΤ

Δεν φτάνει η αστοχία…είχε και τη διαιτησία

Σελ. 19

Ο Χάρης Μαγκαφάς προπονήθηκε χθες για πρώτη φοράμε την Παναχαϊκή.

ΜΙΚΤΕΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

«Φόρεσε» τη φανέλα της Παναχαϊκής ο Μαγκαφάς

Αύριο Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου ο Πανηλειακός και η Ακαδημία του, διοργανώνουντουρνουά Χριστουγέννων.

Του Χρ. Κανελλόπουλου[email protected]

Αύριο στην Καλαμάτα με Μεσσηνία Σελ. 20

Page 18: patris news

18 Σ Π Ο Ρ

ΧΩΡΙΣ ΤΙΤΛΟ

Τελικά ο Πανηλειακός δεν έχει στα-ματημό! Η ομάδα του Πύργουπέρασε και από την Μεσσήνηκαι έτσι έφτασε στις 12 νίκες σε13 αγώνες. Ένα ρεκόρ ανεπα-νάληπτο, τουλάχιστον τα τελευ-ταία χρόνια. Αυτή η πορεία τουΠανηλειακού δεν είχε γίνει ούτεεπί εποχής Σταυρόπουλου, τότεπου οι «ερυθρόλευκοι» έπαιρ-ναν το ένα πρωτάθλημα μετά τοάλλο.

Επειδή όμως πρέπει να κοιτάξουμεκαι λίγο πιο μακριά, αξίζει νααναφέρουμε ότι ο Πανηλειακόςχωρίς την συμπαράσταση τωντοπικών επιχειρηματιών και φι-λάθλων, δύσκολα θα μπορέσεινα φτάσει πιο ψηλά. Η Γ’ Εθνικήδεν είναι Δ’ Εθνική. Δεν υπάρχεικαμία σχέση, μεταξύ των δυοκατηγοριών.

Το μπάτζετ της ομάδας την επό-μενη αγωνιστική περίοδο, δενμπορεί να είναι κάτω από 600-700 χιλιάρικα. Και λίγα λέμε,αλλά… Ποιοι θα βάλουν αυτάτα χρήματα; Οι ίδιοι που τα βά-ζουν και σήμερα; Πολύ δύ-σκολο αυτό, αφού αυτοί οιάνθρωποι έχουν … ματώσει οι-κονομικά και αν δεν βοηθηθούν,είναι πολύ δύσκολο να αντέ-ξουν την μεγαλύτερη κατηγο-ρία.

Οπότε την νέα χρονιά, ο Πανηλει-ακός θα πρέπει να έχει την βοή-θεια περισσότερωνεπιχειρηματιών, από αυτούςπου στηρίζουν την ομάδα, αυτήτην στιγμή. Αν δεν την έχει, σύν-τομα, πολύ σύντομα, θα επι-στρέψει στην Δ’ Εθνική. Μήπωςόλοι θέλουμε τον Πανηλειακόεκεί και όχι κάπου ψηλότερα;

Λόγω των εορτών των Χριστουγέν-νων και της Πρωτοχρονιάς, οιπαίκτες του Πανηλειακού, αλλάκαι των υπόλοιπων ομάδων τηςΔ’ Εθνικής, θα επιστρέψουν σταγήπεδα στις 10 Γενάρη. Δη-λαδή σε τρεις εβδομάδες περί-που. Αρκετός χρόνος για ναξεκουραστούν οι παίκτες και νααναλυθούν οι επόμενοι στόχοι.

Και αν για τον Πανηλειακό έχουνόλα σχεδόν κριθεί, για τον Ξε-νοφώντα τις πρώτες εβδομάδεςτου 2010 θα ξέρουμε αν θα έχειελπίδες να παραμείνει στην κα-τηγορία, ή αν θα επιστρέψειστο τοπικό πρωτάθλημα. Ηομάδα της Κρέστενας μόνο μεισοπαλίες και χωρίς μεταγρα-φές, δεν μένει στην Δ’ Εθνική.

Εικόνες από Ντόνετσκ και Ουκρανία είχαμετην Κυριακή στο Πανόπουλο. Εκεί ήτανπρογραμματισμένος να γίνει ο αγώνας τηςΑ2 Κατηγορίας, μεταξύ του Π.Φ.Ο.Πανόπου-λου και του Α.Ο.Μακρισίων, αλλά δεν ολο-κληρώθηκε ποτέ, λόγω των άσχημωνκαιρικών συνθηκών. Κυρίως, λόγω του ανε-μόβροχου και της ομίχλης που κάλυψε όλοτο γήπεδο στο 35’ του αγώνα περίπου. Ιδούκαι η εικόνα που μιλάει…από μόνη της καιοδήγησε τον διαιτητή της αναμέτρησηςΓιώργο Κυριαζή, στην διακοπή και με τοσκορ 2-0 υπέρ του Πανόπουλου.

Γ.Μ

Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2009

Του Χρ. Κανελλόπουλου[email protected]

Για άλλη μια φορά είχαμε αλλαγή στην κορυφή τηςβαθμολογίας της Α1 Κατηγορίας, μετά την ισοπα-

λία του Αστέρα Αμαλιάδας στο Κάστρο. Οι «βυσσινί»έχασαν μεγάλη ευκαιρία να ολοκληρώσουν τον πρώτογύρο, απολαμβάνοντας την μοναξιά της πρώτης θέσηςκαι αυτό γιατί δεν βρήκαν στόχο για δεύτερη φορά μετο σκορ 0-1 υπέρ τους. Κακά τα ψέματα, «γκέλες» σί-γουρα θα κάνουν και οι δυο ομάδες, αφού σε ένα πρω-τάθλημα…συμβαίνουν αυτά και είναι συνηθισμέναφαινόμενα για οποιοδήποτε φαβορί. Όμως, τα πάντασχολιάζονται, ανάλογα και με τις προϋποθέσεις, πουγίνεται η κάθε «γκέλα». Δηλαδή, ο Αστέρας πήρε πεν-τακάθαρα και δίκαια το ντέρμπι με την Δάφνη, όμωςδεν δικαιολογείται να προηγείται 2-0 στο Βούναργο καινα ισοφαρίζεται 2-2. Δεν δικαιολογείται να νικάει 1-0στο Κάστρο, να αγωνίζονται με δέκα παίκτες οι γηπε-δούχοι και να δέχεται την ισοφάριση. Αυτά, ναι μεν γί-νονται στο ποδόσφαιρο και πολλές φορές είναι από τατερτίπια της «στρογγυλής θεάς», όμως επαναλαμβά-νουμε, ότι είναι και «αυτοκτονία…». Όπως και η Δάφνη,που στην Γαστούνη έχασε και δεν πήρε ούτε την ισο-παλία. Δεν υποτιμάμε τον Αίαντα και την αξία του, αλλάβάσει δυναμικότητας και έμψυχου υλικού των δύο ομά-δων, η ήττα ήταν αδικαιολόγητη…για την ομάδα τηςΑνδραβίδας. Ανακεφαλαιώνοντας και κάνοντας έναπρογνωστικό, θα τολμήσουμε να προβλέψουμε, ότιστον τελικό θα είναι ο Αστέρας και η Δάφνη και μπαράζμε άλλες ομάδες δεν θα γίνουν. Εκτός και αν κάνουνπερισσότερες, από τις φυσιολογικές «γκέλες» και τιςακολουθήσει από κοντά κάποια άλλη ομάδα και κυρίωςη Μαγούλα.

Του Γιάννη Μουρούτη

TV

novasports1 15:00 UEFA EUROPA LEAGUE: ΦΑΣΗ ΟΜΙΛΩΝΛάτσιο - Λέφσκι Σόφιας (Μ) 19:00 ΣΤΟ ΦΙΛΕ Αθλητική εκπομπή (Z) 21:00 NOVASPORTS NEWS Αθλητική εκπομπή (Z) 22:00 ΛΑΝΣ - ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ Γαλλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ) 00:00 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΠΑΣΚΕΤ Α1 ΑΝΔΡΩΝ ΑΕΚ - Αρης (Μ) 02:00 ΑΓΓΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Φούλαμ - Μάντσεστερ Γ. (Μ)

novasports2 12:00 ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Μπόχουμ - Σάλκε (22/09/09) 15:00 BRAZILEIRO: ΟI ΚΑΛΥΤΕΡΟI ΑΓΩΝEΣ Φλαμένγκο - Σάο Πάουλο (10/10/09) 17:00 ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Σεντ Ετιέν - Μαρσέιγ (Μ) 19:00 ΑΓΓΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Φούλαμ - Μάντσεστερ Γ. (Ε) 22:00 ΙΤΑΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Ιντερ - Λάτσιο (Μ) 00:00 UEFA EUROPA LEAGUE - ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΑΓΩΝΕΣ Χάποελ Τελ Αβίβ - Σέλτικ (17/09/09) 02:00 UEFA EUROPA LEAGUE - ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΑΓΩΝΕΣ Λάτσιο - Σάλτσμπουργκ (17/09/09)

novasports322:00 novasports BEST Euroleague: Φάση ομίλων (22/10/09)

novasports4 20:00 ΚΙΚ ΜΠΟΞΙΝΓΚΠαγκόσμιο Πρωτάθλημα (M) 22:00 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΒΟΛΕΪ Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (E)

SKAI TV 21:30 ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ - ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΑΛΟΝΙΑΣ Φιλικός αγώνας ποδοσφαίρου

45 πόντους από τρίπονταΟ Κόροιβος πέτυχε προχθές 45 πόντους από τρίποντα, αφού οι

«κυανόλευκοι» ευστόχησαν σε 15 σουτ έξω απ’ τα 6 και 25μ, με πρω-τεργάτη αυτής της περιφερειακής ευστοχίας τον Παναγιώτη Δαουλάρη(φωτό), ο οποίος σημείωσε 5 τρίποντα. Ο έμπειρος γκαρντ και ο περ-σινός 1ος σκόρερ του πρωταθλήματος έχει «βάλει πλώρη» για να κα-τακτήσει και για 2η σερί χρονιά τον τίτλο του 1ου σκόρερ στη Γ’ Εθνικήκατηγορία. Δ. Μ.

Από την Κοζάνη στην ΞυλοκέραΜορφή της συνάντησης του Αετού Αλποχωρίου με τον Άρη Ξυλοκέρας,

ήταν ο Νο 10 της ομάδας του Γιάννη Δημόπουλου Θανάσης Μπαζιώτας.Πρόκειται για έναν παικταρά στο χώρο του κέντρου με καταγωγή από τηνΚοζάνη, με εμπειρία από Γ και Δ εθνική, τα προηγούμενα χρόνια, καθώςμέχρι πέρυσι έπαιζε στον Ατρόμητο Λάππα. Όμως οι πολλές υποχρεώσειςτου στην μονάδα της πολεμικής μας Αεροπορίας στον Άραξο, τον έφεραντην τελευταία ημέρα των μεταγραφών στον Άρη Ξυλοκέρας, όσο και αναυτό φαίνεται απίστευτο. Προχθές στο Αλποχώρι «χόρευε» κυριολεκτικά μετην μπάλα, και έκλεψε την παράσταση. Ίσως του χρόνου όπως έλεγε στοτέλος τον δούμε και πάλι στα μεγαλύτερα «σαλόνια». Γ.Π.

Η φωτο της ημέρας

Οπως τα βλέπω

ΠΑΤΡΙΣ Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2009

Ο “ερυθρόλευκος” όμιλοςΔεν εννοούμε φυσικά την περιφανή πρόκριση του Ολυμ-

πιακού στους «16» του Τσάμπιονς Λιγκ, αλλά για 1η φορά σταχρονικά της μεγαλύτερης διασυλλογικής διοργάνωσης στονκόσμο, στον ίδιο όμιλο και οι 4 ομάδες που τον απάρτιζαν, είχανακριβώς τα ίδια χρώματα, κόκκινο και άσπρο. Οι ομάδες αυτέςήταν: Άρσεναλ, Ολυμπιακός, Σταντάρ Λιέγης και Αλκμαάρ.Ίσως αυτό το ρεκόρ δεν θα το ξαναδούμε και ποτέ!

Β. Μ.

Λόγω ομίχλης…Μπορεί να φαίνεται απί-

στευτο, όμως είναι αληθινό!Μιλάμε για την διακοπή τουματς στην Ανδρίτσαινα τοαπόγευμα της Κυριακής με-ταξύ της τοπικής ομάδαςκαι του Αγ. Δημ. Πουρνα-ρίου μόλις στο 5ο λεπτό.Κύρια αιτία και μόνο, ήταν ηομίχλη που σκέπασε κυριο-λεκτικά το γήπεδο, σε τέ-τοιο βαθμό αφού γη καιουρανός είχαν γίνει «ένα»!Είναι χαρακτηριστικό ότιτην ώρα έναρξης δενυπήρχε τέτοια εικόνα, όμωςμε το ξεκίνημα έγινε ηζημιά. Έτσι τώρα η ομάδατου Νίκου Δρουβιώτη θαπρέπει να κάνει ένα ακόματαξίδι στην όμορφη Ανδρί-τσαινα για να συνεχίσει τοναγώνα.

Γ.Π.

Με το σφύριγμα του διαιτητή

Είναι γνωστό πως κάθεπαιχνίδι τελειώνει με το τε-λευταίο σφύριγμα του Διαι-τητή. Όμως αυτό μάλλον τοξέχασαν οι παίκτες του Αλ-ποχωρίου, και την «πάτησανστο ντέρμπι με την Ξυλο-κέρα, χάνοντας την νίκηπου δικαιούνταν, αφού στοβ μέρος έχασαν γκολ με το«τσουβάλι»! Έτσι η μπάλατους «τιμώρησε» στο 92ολεπτό, όταν ο Γ. Παπαδό-πουλος με έναν κεραυνόέκανε το τελικό 3 – 3. Το πα-ράδοξο βέβαια είναι ότιαυτό δεν μπόρεσε να το χω-νέψει ο γκολκίπερ τουΑετού, που στο τέλος ήτανεκτός εαυτού, με αποτέλε-σμα να τον «στολίσει» ο δι-αιτητής στο Φ.Α. προςγνώση και συμμόρφωση…

Γ.Π.

Page 19: patris news

19Σ Π Ο ΡΠΑΤΡΙΣ Τρίτη 22 ∆εκεµβρίου 2009

ΕΕΜΜΠΠΙΙΣΣΤΤΕΕΥΥΤΤΕΕΙΙΤΤΕΕ ΤΤΟΟ ΑΑΚΚΙΙΝΝΗΗΤΤΟΟ ΣΣΑΑΣΣ ΣΣΤΤΟΟ ΜΜΕΕΓΓΑΑΛΛΥΥΤΤΕΕΡΡΟΟ ΟΟΜΜΙΙΛΛΟΟ ΚΚΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΜΜΕΕΣΣΙΙΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΩΩΝΝ ΓΓΙΙΑΑ ΚΚΑΑΛΛΥΥΤΤΕΕΡΡΗΗ ΠΠΡΡΟΟΩΩΘΘΗΗΣΣΗΗ ΤΤΟΟΥΥ

ΥΥΠΠΕΕΥΥΘΘ.. ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ:: ΙΙΩΩΑΑΝΝΝΝΑΑ ΑΑΘΘΑΑΝΝΑΑΣΣΟΟΠΠΟΟΥΥΛΛΟΟΥΥ -- ΝΝΕΕΓΓΚΚΑΑ

∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΟΙΚΟΠΕ∆Α

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

67 ΓΡΑΦΕΙΑΣΕ ΟΛΗ

ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

Μέλος του Οµίλου E- Real EstatesΟλος ο κόσµος σ’ ένα γραφείο

• ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ∆ΙΩΡΟΦΟ ΟΙΚΗΜΑ ΜΕ MΙΑ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ΕΝΑ ∆ΥΑΡΙΝΟΙΚΙΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΡΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΟ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΟΡΟΦΟ ΜΕ ΜΕ-ΓΑΛΟ ΑΚΑΛΥΠΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΜΙΑ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ΧΩΡΙΑ ΣΟΒΑΡΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΤΙΜΗ 350000€• ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ 109 m2 ΣΕ ΚΕΝ-ΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΉΣΥΧΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ,∆ΙΚΟ ΤΟΥΣ ΓΚΑ-ΡΑΖ ΜΕΓΑΛΕΣ ΒΕΡΑΝΤΕΣ ΤΙΜΗ 175000€• ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΕΠΙ ΤΗΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΣΕ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟ ΑΝΕ-ΓΕΡΣΗ ΤΕΤΡΑΩΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ ΠΟΛΥΤΕΛΗ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 79m2& 52m2 ΤΙΜΗ 1400/m2€• ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΛΕΒΕΝΤΟΧΩΡΙ ΗΛΕΙΑΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ50m2ΜΕ ∆ΥΟ ΥΠΝΟ∆ΩΜΑΤΙΑ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΚΟΥΖΙΝΑ W/C, ΓΚΑΡΑΖ ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΙ ΑΠΟ-ΘΗΚΗ ΗΛΙΑΚΟΥΣ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 2550m2 ΠΛΗΡΩΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙΧΟΡΟΙ• ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΕΡΑΚΑ ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ 220 m2 ΤΕΣ-ΣΑΡΩΝ ΕΠΙΠΕ∆ΩΝ ΜΕ ΓΚΑΡΑΖ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΣΑΝΣΕΡ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΠΕ-ΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟ• ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 35m2 ΣΤΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΣΕ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ 3,5 ΧΡΟ-ΝΩΝ ΤΙΜΗ 45000€• ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟ Ω∆ΕΙΟ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 1ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ40m2 ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ ΜΕ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ 3,5 ΧΡΟΝΩΝ ΝΟΙΚΙΑΣΜΕΝΗΤΙΜΗ 50000€• ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΙΣΟ∆Ο ΤΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟ-ΡΙΝΘΟΥ ΤΙΜΗ 32000€• ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΡΙΤΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΡΕΤΙΡΕ125m2 ΜΕ ∆ΥΟ ΥΠΝΟ∆ΩΜΑΤΙΑ ,ΣΑ-ΛΟΝΙ,ΚΟΥΖΙΝΑ ,ΚΑΙ ΜΠΑΝΙΟ ∆ΙΑΜΠΕΡΕΣ ΜΠΡΟΣ-ΠΙΣΩ ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ ΜΕ ∆ΙΚΟ ΤΟΥ ΓΚΑ-ΡΑΖ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ ΤΙΜΗ ΣΥΖΗΤΗΣΙΜΗ • ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΤΕΛΗ ∆ΙΑΜΕΡΙ-ΣΜΑΤΑ 71m2&81m2 ΣΕ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ ΤΙΜΗ 1300€/m2• ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΙΣΟΓΕΙΟ ΟΙΚΗΜΑ135m2 ΣΕ ∆ΙΟΡΟΦΗ ΟΙ-ΚΟ∆ΟΜΗ ΜΕ ΑΚΑΛΥΠΤΟ ΧΩΡΟ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 200m2 ΤΙΜΗ 70000€• ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΗΜΑ 160 m2 ΙΣΟΓΕΙΟ & 80 m2 1ος ΟΡΟΦΟΣ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 400 m2ΣΤΗΝ ΒΑΡ∆Α ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΓΩΝΙΑΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΧΡΗΣΗ ΤΙΜΗ ΣΥΖΗΤΗΣΙΜΗ

• ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΥΡΤΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙΑΠΟ ΤΡΙΑ ΤΡΙΑΡΙΑ ΚΑΙ ∆ΥΟ ∆ΥΑΡΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ,ΜΕΓΑΛΕΣ ΒΕΡΑΝΤΕΣ ,ΚΑΙ-ΝΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΕ ΠΛΗΡΩΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΧΩΡΟ ΜΠΑΡΜΠΙΚΙΟΥ –ΚΙΟΣΚΙΑ –ΓΚΑΖΟΝ ΤΙΜΗ ΣΥΖΗΤΗΣΙΜΗ• ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΒΑΛΙΩΝ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 2600m2 ΜΕ ΟΙΚΙΑ 51m2 ΚΑΤΑ-ΣΚΕΥΗΣ 2003 ΣΑΛΟΝΙ,Υ/∆ , W/C ΤΙΜΗ 90000€• ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΡΑΘΙΑ-ΚΟΥΡΟΥΤΑΣ ΒΙΛΑ 107m2 ΜΕ ΣΟΦΙΤΑ 17m2 ΚΑΙΗΜΙΥΠΟΓΕΙΟ 50m2ΜΕ Α∆ΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 2005 ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟ 2009 ΣΕ ΟΙ-ΚΟΠΕ∆Ο 4,5 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΩΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΕ ΓΚΑΖΟΝ ΚΑΙ ∆ΕΝ-ΤΡΑ ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟ ΜΕ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ, ΤΖΑΚΙ ΤΙΜΗ ΣΥΖΗΤΗΣΙΜΗ• ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΜΕΖΟΝΕΤΑ 132m2 ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΙΡ ΚΟΝΤΙΣΙΟΝΤΡΙΑ Υ/∆ ,∆ΥΟ W/C, ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΑΓΑΖΙ 65m2 ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΤΟΣΟ ΥΠΟ-ΓΕΙΟ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ∆ΡΟΜΟ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΤΙΜΗ 200000€• ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΡΥΝΑΣ ΠΑΛΙΟ ΠΕΤΡΙΝΟ ΟΙΚΗΜΑ 65m2 ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΗ65m2 ΜΕ ΚΗΠΟ 600m2 ΤΙΜΗ 40000€• ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΣΠΙΑΤΖΑΣ ∆ΥΟ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ∆ΥΟ Υ/∆, ΚΑ-ΘΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΠΑΝΙΟ ΜΕ ΚΗΠΟ ΣΤΗ ∆ΕΥΤΕΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΙΜΗ 40000€• ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 700m2ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ• ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΓΑΣΤΟΥΝΗ ΠΑΛΙΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 600m2 ΤΡΙΦΑΤΣΟΜΕ ΜΕΓΑΛΟ Σ.∆. ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΚΟΥΡΟΥΖΙΑΝΙΟ ΜΕΓΑΡΟ• ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΙΝΑΡΑ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ 94 m2 , ΚΑΘΑΡΗ, ΜΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΒΕ-ΡΑΝΤΕΣ, 2 Υ/∆, 2 W/C, ΚΟΥΖΙΝΑ, ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 160 m2 . ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΚΑΛΥΨΗ 75 m2ΤΙΜΗ 150.000€• ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΥΡΤΙΑΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 123m2 ΜΕ ΤΡΙΑ Υ/∆ , ∆ΥΟ ΜΠΑ-ΝΙΑ ,ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΤΖΑΚΙ ΤΙΜΗ 180000€• ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΟΙΚΗΜΑ ∆ΥΟ ΟΡΟΦΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΜΒΑ∆ΟΥ 224m2 ΜΕΣΑΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 5300m2 ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟ ΠΛΗΡΩΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΜΕ ∆ΥΟ ΚΛΕΙΣΤΑΓΚΑΡΑΖ, ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΕ ΚΟΜΒΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥΠΟΛΥ ΚΟΝΤΑ ΣE ΠΑΡΑΛΙΑ,∆ΕΚΑΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΤΙΜΗ ΣΥΖΗΤΗΣΙΜΗ• ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ∆ΡΟΜΟ ∆ΟΥΝΕΙΚΑ-ΜΥΡΤΙΑ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 10550m2 ΠΕΡΙΒΑΛ-ΛΟΝ ΧΩΡΟ ΜΕ ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ ∆ΕΝΤΡΑ ΟΙΚΙΑ ∆ΥΟ ΟΡΟΦΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΜΒΑ∆ΟΥ311m2 .Ο ΚΑΘΕ ΟΡΟΦΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΕΙΣ ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ ,∆ΥΟW/C,ΤΖΑΚΙ,ΚΑΙ ∆ΥΟ ΓΚΑΡΑΖ ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΖΗΤΗΣΙΜΗ• ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΚΑΚΟΒΑΤΟ ΟΙΚΗΜΑ 400m2 ∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΣΕ ΕΠΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟ-ΜΕΝΕΣ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΣΥΝ ∆ΥΟ ΤΡΙΑΡΙΑ ΜΕ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ ΚΗΠΟ ΚΑΙΟΜΟΡΦΗ ΘΕΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1000m2 ΜΕ Α∆ΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΣΥΖΗΤΗΣΙΜΗ• ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟΧΕΛΙ ΒΙΛΑ ∆ΥΟ ΕΠΙΠΕ∆ΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΜΒΑ∆ΟΥ 250m2 ΜΕΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟ 4 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΩΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 1000µ ΑΠΟ ΤΗ ΘΑ-ΛΑΣΣΑ ΤΙΜΗ 600000€• ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 150 m2ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΜΕ 3Υ/∆ ΚΑΘΙ-ΣΤΙΚΟ,ΣΑΛΟΝΙ,ΚΟΥΖΙΝΑ,2W/C ΒΕΡΑΝΤΕΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ, ΧΩΡΟ ΓΚΑΡΑΖ, ΗΛΙΑΚΟ, ΚΑ-ΛΟΡΙΦΕΡ ΤΙΜΗ 150000€

• ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΣΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΑΝΤΑ-ΡΙΝΙΕΣ 220 ∆ΕΝΤΡΑ ΜΕ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΙΟΥ ΠΟΛΥ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΡΤΙΟ ΚΑΙΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ ΚΑΙ ∆ΥΟ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΑΚΟΜΑ ΜΕ 60 ∆ΕΝΤΡΑ ΤΙΜΗ 55000€• ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΛΙΟΣΤΑΣΗ 7,5 ΣΤΡΕΜΑΤΩΝ ΜΕ 130 ∆ΕΝΤΡΑ ΕΛΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΡΥ-ΝΑΣ ΤΙΜΗ 25000€• ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΙΟΧΩΡΙΟΥ ΖΑΧΑΡΟΣ ΛΙΟΣΤΑΣΙ 10 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΜΕ200∆ΕΝΤΡΑ ΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΣΠΙΤΙ 50m2 ΣΕ ΥΨΩΜΑ ΜΕ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑΤΙΜΗ 160000€• ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΛΙΟΣΤΑΣΙ 3,5 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΜΕ 80 ∆ΕΝΤΡΑΕΛΙΕΣ ΤΙΜΗ 15000€• ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΓΑΣΤΟΥΝΗ ΣΤΟ ∆ΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΚΑΒΑΣΙΛΑ ∆ΥΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 17&18 ΣΤΡΕΜΑΤΑ ΑΝΤΟΙΣΤΙΧΑ ΠΟΛΥ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ• ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΑ ΧΑΝΑΚΙΑ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΡΑΓΚΑΠΗ∆ΗΜΑΤΟΣ ) 67 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΛΙΟ-ΣΤΑΣΙ ΠΟΤΙΣΤΙΚΟ ΜΕ 1417 ∆ΕΝΤΡΑ ( ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑ ΣΟ∆ΙΑ ΤΟΛΙΓΟΤΕΡΟ 13 ΤΟΝΟΥΣ)• ΣΤΑ ΧΑΝΑΚΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΥΡΑΥΛΟΣ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 27,5 ΣΤΡΕΜΜΑ-ΤΩΝ ΜΕ 780 ∆ΕΝΤΡΑ ΕΛΙΕΣ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΨΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ (180µέτρα)ΠΟΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 30 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΕΤΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΣΕ ΠΡΟ-ΝΟΜΙΑΚΗ ΘΕΣΗ ΓΩΝΙΑΚΟ 500µ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ MEΠΟΛΛΗ ΚΑΛΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΟ ΤΙΜΗ ΣΥΖΗΤΗΣΙΜΗ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ Ο∆Ο ΠΑΤΡΩΝ –ΠΥΡΓΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΣΑΒΑ-ΛΙΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 15 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΟ Η ΚΑΤΑΤΜΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΓΙΑ ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ• ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΛΙΟΣΤΑΣΙ 20 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΑΜΠΟ (ΛΟΥΚΑΒΙΤΣΑ) ΠΗΝΕΙΑΣ ΜΕ240 ΡΙΖΕΣ ΕΛΙΕΣ ΚΑΡΠΟΦΟΡΕΣ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 20 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΥΛΗΝΗ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ∆ΡΟΜΟΓΙΑ ΤΑ ΛΟΥΤΡΑ ΑΡΤΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ ΜΕ ΦΩΣ ΚΑΙ ΝΕΡΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ή ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΣ ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ• ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ ΠΟΤΙΣΤΙΚΟΣ 8.000 m2 ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΠΕΛΕΤΟΥ. ΕΝΤΟΣΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ ΤΙΜΗ 5000/ΤΟ ΣΤΡΕΜΜΑ• ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 10 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΑΡΤΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ ΠΙΣΩ ΑΠΟΜΕΓΑΛΟ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟ∆Ο ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΥΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 11&4 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΣΤΗ ΡΟ∆ΙΑΤΑ ΚΑ-ΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΧΡΗΣΗ ΤΙΜΗ ΣΥΖΗΤΗΣΙΜΗ• ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΣΑΒΑΛΙΩΝ-ΑΜΠΕΛΟΚΑΜΠΟΥ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΑΡΤΙΟΚΑΙ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ 4 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΣΑΒΑΛΙΩΝΤΙΜΗ ΣΥΖΗΤΗΣΙΜΗ• ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΩΣΤΙΟΥ-ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 11&23 ΣΤΡΕΜ-ΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΣΕ ΚΟΜΒΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Ο∆ΟΥ • ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΙΑΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 93 ΣΤΡΕΜ-ΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΤΙΜΗ 3000€/ΤΟ ΣΤΡΕΜΜΑ• ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 47 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΛ-ΛΙΕΡΓΗΣΙΜΟ ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ ΤΙΜΗ 2500€/ΤΟ ΣΤΡΕΜΜΑ• ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 15 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΗ ΠΑ-ΡΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΗ Ο∆Ο ΠΑΤΡΑΣ-ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΟ ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆Α-ΣΜΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΙΜΗ 5000€/ΤΟ ΣΤΡΕΜΜΑ

• ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΥΡΤΙΑΣ ΜΑΓΑΖΙ 77m2,ΜΕ ΠΑΤΑΡΙ ΑΛΛΟ ΤΟΣΟΣΧΕ∆ΟΝ ΕΤΟΙΜΟ ΤΙΜΗ ΣΥΖΗΤΗΣΙΜΗ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΠΥΡΓΟΥ-ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΟΙΚΗΜΑ 450m2 ΜΕΣΑ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕ-ΤΑΛΛΙΚΟ ΟΙΚΗΜΑ ΜΕ ΤΗΝ Ι∆ΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΣΑ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΠΕΝΤΕ ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ 74m2ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΙ 59m2ΥΠΟΓΕΙΟ ΤΙΜΗ 175000€• ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΒΕΝΖΙΝΑ∆ΙΚΟ ΠΑΝΩ ΣΕ ΕΘΝΙΚΗ Ο∆Ο ΕΚΤΑΣΕΩΣ ΟΙΚΟ-ΠΕ∆Ο 4.000 m2 ΜΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ, ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΙ 2 ΟΙΚΙΕΣ 136 m2 Η ΚΑΘΕΜΙΑ. ΜΕΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΟΝΙΜΟ ΑΚΤΙΝΑΣ 40 ΧΩΡΙΩΝ ΤΙΜΗ ΣΥΖΗΤΗΣΙΜΗ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΗΜΑ 160 m2 ΙΣΟΓΕΙΟ & 80 m2 1ος ΟΡΟΦΟΣ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 400 m2ΣΤΗΝ ΒΑΡ∆Α ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΓΩΝΙΑΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΧΡΗΣΗ ΤΙΜΗ ΣΥΖΗΤΗΣΙΜΗ • ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ 1ΟΥ &2ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΣΕ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ ΕΠΙ ΤΗΣΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ• ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 175m2 ΣΤΟ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΟ ΑΜΑ-ΛΙΑ∆ΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ Α∆ΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΙΜΗ 80000€• ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ 51 & 55 m2 ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΜΑΛΙΑ-∆ΑΣ ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΣΟΒΑΡΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΕΣΗΙΝΤΕΡΝΕΤ ΤΙΜΗ ΣΥΖΗΤΗΣΙΜΗ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΑΓΑΖΙ ΨΗΣΤΑΡΙΑ―ΡΕΣΤΟΡΑΝ― ΠΙΤΖΑΡΙΑ123m2 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΥΡ-ΤΙΑΣ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ∆ΡΟΜΟΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α ΙΣΟΓΕΙΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 120m2 ΣΕ ΚΕΝ-ΤΡΙΚΟΤΑΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑΚΑΘΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΙΜΗ 120000€• ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΕ-ΛΑΤΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΠΛΗΡΩΣ ΤΙΜΗ 30000€.• ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΟΙΚΗΜΑ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΜΑΓΑΖΙΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΟΡΟΦΟΥΣ ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

• ∆ΥΟ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗ-ΤΕΣ • ΤΕΣΣΑΡΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΡΕΤΙΡΕ 124m2 ΜΕ ΤΡΙΑ ΥΠΝΟ∆ΩΜΑΤΙΑ ,∆ΥΟΜΠΑΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α• ∆ΥΑΡΙ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΜΕ ΕΝΑ Υ/∆ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ 50m2 ΣΕ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ ΜΕΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΧΩΡΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ• ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ∆ΥΑΡΙΑ ΣΕ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ ` ΕΝΑ ∆ΥΑΡΙ 2ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ 75m2 ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕΓΑΛΕΣ ΒΕΡΑΝΤΕΣΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ • ΕΝΑ ΤΡΙΑΡΙ 90m2 ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ ∆ΥΟ Υ/∆, ΣΑΛΟΝΙ ,ΚΟΥΖΙΝΑ ,ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ , ΑΥΤΟ-ΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΧΩΡΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ, ΜΕ ΟΜΟΡΦΟ ΚΗΠΟ • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 200m2 ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ∆ΡΟΜΟ ΕΙΣΟ∆Ο ΤΗΣ ΠΟΛΗΣΤΗΣΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ∆ΕΗ • ΓΡΑΦΕΙO ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1ου ΟΡΟΦΟΥ 70m2 ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΑΓΑΖΙ 82 m2 ΣΤΟ ΛΑΓΑΝΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ∆ΡΟΜΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

• ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΥΡΤΙΑΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 80m2 ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο390m2 ΜΕ ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ 525 ΤΙΜΗ 120000€• ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ ΒΙΛΑ 160m2 ΜΕ 3Υ/∆ ,2W/C ,ΚΟΥ-ΖΙΝΑ ,ΑΠΟΘΗΚΗ , ΣΑΛΟΝΙ ΜΕ ΤΖΑΚΙ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑ ΜΕΣΑΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1585m2 ΠΛΗΡΩΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΜΕ ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ ,ΕΞΩΤΙΚΑΛΟΥΛΟΥ∆ΙΑ ,ΦΩΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΓΕΩΤΡΗΣΗ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 97m2 ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο294m2 ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 160000€• ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α (ΚΑΡ∆ΑΜΑΣ ) ΜΕΖΟΝΕΤΑ 104m2 ∆ΥΟ ΕΠΙΠΕ∆ΩΝ

• ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΙΤΣΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 900m2 ΜΕ ΜΕΓΑΛΗΦΑΤΣΑ ΣΥΝ. ∆ΟΜΙΣΗΣ 0,8 • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΚΥΛΗΝΗΣ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 3590m2 ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΛΥΨΗ1618m2 ΤΙΜΗ 230000€• ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 4 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΟΥ ΛΕΒΕΝΤΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑ 500Μ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΘΕΡΕΤΡΟ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΟΙΤΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 1400m2 ΟΙΚΟ-ΠΕ∆Ο ΑΡΤΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ ΠΕΡΙΠΟΥ 1400µ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΕ ΥΠΕΡΟΧΗΘΕΑ• ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΟΥΝΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΠΕΡΙΠΟΥ ΕΝΟΣ ΣΤΡΕΜΜΑ-ΤΟΣ ΣΕ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΘΕΣΗ ΠΟΛΥ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟ∆Ο ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥΤΙΜΗ 45000€• ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 678m2ΣΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ ΑΡΤΙΟ ΚΑΙ ΟΙ-ΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ ΤΙΜΗ 90000€• ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΓΩΝΙΑΚΟ Ο∆ΟΣ ΡΟΦΙΑΣ 482m2ΜΕ ΜΟΝΟΚΑ-ΤΟΙΚΙΑ 75m2 ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ ΤΙΜΗ 165000€• ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΥΚΑΛΙ∆Α ΚΥΛΛΙΝΗΣ ΑΡΤΙΟΚΑΙ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ ΜΕ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑ ΟΛΟ ΤΟ ΙΟΝΙΟΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΙΤΣΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 990m2 ΓΩΝΙΑΚΟ ΜΕΣΥΝ. ∆ΟΜΗΣΗΣ 2 ΠΑΝΩ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ∆ΡΟΜΟ ΤΙΜΗ ΣΥΖΗΤΗΣΙΜΗ • ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ (ΑΓΓΙΝΑΡΑ ΚΟΥΡΟΥΤΑΣ ) 6300m2 ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΑΡΤΙΟΚΑΙ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ ΤΙΜΗ 75000€• ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΥΡΟΥΤΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 248m2 ΑΡΤΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ-ΣΙΜΟ 50µ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΙΜΗ 120000€• ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 750m2 ΜΕ ΠΡΟΣΟΨΗ 23Μ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ100Μ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α ΤΙΜΗ 100000€• ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1450m2ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΟΨΗ ΣΤΩΝΕΘΝΙΚΟ ∆ΡΟΜΟ ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΤΙΜΗ 80000€• ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 850m2 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΩΣΤΙ-ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΜΕ Σ.∆. 1,6 ΓΩΝΙΑΚΟ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΨΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ∆ΡΟΜΟ ΠΡΟΣΑΡΧΑΙΑ ΗΛΙ∆Α

• ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 160 m2 ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ ΜΕ Σ.∆ 2 (320m2)ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΨΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ ΤΙΜΗ 105000€• ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 324 m2ΑΡΤΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ ΜΕ Σ.∆. 0,8 ΤΙΜΗ 70000€• ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΡΥΝΑΣ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 280m2∆ΙΠΛΑ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟ-ΛΕΙΟ ΒΡΥΝΑΣ ΤΙΜΗ ΣΥΖΗΤΗΣΙΜΗ• ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 15 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΜΕ ΦΑΤΣΑ ΣΤΗΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑ ΣΤΟΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ• ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 660 m2 ΑΡΤΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ( ΚΑΛΙ-ΤΣΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ) ΧΤΙΖΕΙ 528 m2 ΤΙΜΗ 100000€• ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΕΝΤΡΟΥ 217m2 ΓΩ-ΝΙΑΚΟ ΤΙΜΗ 50000€• ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 3,5 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ∆ΑΜΙΖΑΣ (ΠΗ-ΝΕΙΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ ) ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΨΗ ΣΤΟΝ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ∆ΡΟΜΟ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 400m2 ΜΕ ΣΥΝ. ∆ΟΜΗΣΗΣ 0,8 ΠΟΛΥΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ ΤΙΜΗ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΗ• ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΠΑΤΡΑΣ―ΠΥΡΓΟΥ ΣΤΗ ∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΑ-ΒΑΣΙΛΩΝ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 780m2 ΑΡΤΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ ΜΕ ΠΡΟΣΟΨΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙ-ΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ∆ΡΟΜΟ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ ΤΙΜΗ 70000€

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Κλείνει την πόρταο Μπεν Αρφά!

Αρνητική τροπή φαίνεται πως παίρνει γιατον Ολυµπιακό η υπόθεση της µεταγρα-φής του Χατέµ Μπεν Αρφά. Και αυτό γιατίο µάνατζερ του και πιο κοντινός άνθρω-πος, Μισέλ Ουαζίν δήλωσε πως ο 22χρο-νος άσος δεν θέλει να πάει στουςπρωταθλητές Ελλάδας, µόνο και µόνο γιατα χρήµατα και προτιµά ακόµη και τηνπροοπτική παραµονής του στη Μαρσέιγ.«Ο Χατέµ δεν θέλει να πάει στον Ολυµ-πιακό µόνο και µόνο για να τριπλασιάσειτις αποδοχές του και να κάνει µπίζνες.Θέλει να παίζει σε ένα µεγάλο κλαµπ µε ξε-κάθαρους στόχους και για αυτό το λόγο ηΜαρσέιγ παραµένει για αυτόν η καλύτερηπροοπτική», επισήµανε χαρακτηριστικά οΟυαζίν στην ιστοσελίδα«www.foot01.com», για να προσθέσει:«Ο Μπεν Αρφά δεν ζήτησε ποτέ να φύγειαπό τη Μαρσέιγ. Αυτό σηµαίνει ότι ο πω-λητής είναι η Μαρσέιγ, κάτι που η οµάδαδεν έχει ξεκαθαρίσει. Αν µία µέρα υπάρξειµία πρόταση που θα φτάσει στην οµάδακαι θα την αποδεχτεί, τότε και µόνο ηπλευρά του παίκτη θα είναι αναγκασµένηνα την εξετάσει.Κάτι τέτοιο, όµως, φαντάζει πολύ µακρινόµε τα τωρινά δεδοµένα. Είναι σίγουρο ότιστεναχωριέται που δεν παίζει, αλλά ακόµαυπάρχει µπροστά µεγάλο µέρος της σεζόνκαι µπορεί να προσπαθήσει για να κερδί-σει θέση βασικού. Ο Χατέµ δεν έχει µιλή-σει, δουλεύει και περιµένει να εξαντλήσειτις πιθανότητες. Αυτή πρέπει να είναι ηστάση του και πράττει πολύ σωστά.Όλα αλλάζουν γρήγορα στο ποδόσφαιροκαι για αυτό δεν έχει πρόθεση να ζητήσεινα φύγει. ∆εν παίζει πολύ και για αυτό όλοιµιλούν για αυτόν. Αν ξαναγίνει βασικός καιαρχίσει και πάλι να σκοράρει υποθέτω ότιαυτό θα σταµατήσει να συµβαίνει».Γίνεται αντιληπτό πως τα πράγµατα γίνον-ται εξαιρετικά δύσκολα για τον Ολυµπιακόκαι δεν αποκλείεται ακόµη και εντός τηςηµέρας η υπόθεση να κλείσει οριστικά, µετους Πειραιώτες να λαµβάνουν τελικά αρ-νητική απάντηση.

Με τους αγώνες της 15ης και τελευταίαςαγωνιστικής του αγύρου, συνεχίστηκε

το Σαββατοκύριακο το πρω-τάθληµα της Α2 κατηγορίας,χωρίς όµως την επίσηµη ανά-δειξη του άτυπου τίτλου τουπρωταθλητή «χειµώνα»! Καιαυτό γιατί η συνάντηση τουυποψήφιου… πρωταθλητήΠ.Φ.Ο. Πανόπουλου µε τα Μα-κρίσια είχε άδοξο τέλος… λόγωοµίχλης. Καθώς ένα σύννεφοοµίχλης γύρω στο 35ο λεπτόσκέπασε το Πανόπουλο, µε απο-τέλεσµα τρία λεπτά αργότερα οδιαιτητής Γ. Κυριαζής να διακό-ψει οριστικά το µατς, την ώραπου οι γηπεδούχοι του Λάκη Αθα-νασόπουλου ήταν µπροστά στοσκορ µε 2 – 0. Έτσι τώρα οι «πρά-σινοι» θα πρέπει να περιµένουντην ολοκλήρωση του µατς, κρα-τώντας φυσικά την διαγραφόµενηνίκη τους, ώστε να πανηγυρίσουντον άτυπο τίτλο.Από τα υπόλοιπα τώρα µατς, ξεχω-ρίζει το «στραβοπάτηµα» του Ολυµ-πιακού Λαµπετίου στο Κατάκολο, ηµεγάλη νίκη ανόδου της εκπληκτικήςΑ.Ε. Κανουλίων στο ντέρµπι της 3ης

θέσης µε τον Άρη Στρεφίου, και το διπλό τουΒαρθολοµιού. Στα επτά τώρα µατς που έληξαν,είχαµε 4 νίκες των γηπεδούχων, 2 ισοπαλίες καιµια µόνο νίκη των φιλοξενούµενων. Συνολικάσηµειώθηκαν 22 γκολ και ενώ παραµένει σε εκ-κρεµότητα το µατς Πανόπουλου – Μακρίσια.Όσο για τον πίνακα των σκόρερ, ο Γιαν. Σπη-λιόπουλος µε το γκολ που έβαλε στο Κατάκολοέφτασε τα 21, ενώ ο µόνος που τον ακολουθείείναι ο Μαρίνης Νικητόπουλος των Κανουλίωνπου µε τα δυο γκολ σε βάρος του Στρεφίου,έφτασε τα 16 γκολ.

«Πλώρη»… για την Α1έβαλε η Α.Ε. Κανουλίων

Σίγουρα την νίκη της αγωνιστικής έκανε η ιστο-

ρική Α.Ε. Κανουλίων, κερδίζοντας στο ντέρµπιτης 3ης θέσης ανόδου τον έµπειρο Άρη Στρε-φίου µε το «Αγγλικό» σκορ 4 – 3. Έχοντας ωςκορυφαίο τον δεύτερο σκόρερ της κατηγορίαςΜαρίνη Νικητόπουλο, το συγκρότηµα του ΝίκουΑργυρόπουλου ξέφυγε 4 βαθµούς από τον ΆρηΣτρεφίου, και πλέον θεωρείται το µεγαλύτεροφαβορί της ανόδου, την ώρα που κάποιοι αντί-παλοι του έλεγαν ότι θα παλέψει… για την πα-ραµονή. Όµως κανείς δεν λογάριαζε τηνσκληρή προετοιµασία του καλοκαιριού. Όσο γιατις άλλες δυο θέσεις αυτές έχουν «κλείσει» εδώκαι καιρό… αφού Πανόπουλου και Λαµπέτι δεντις χάνουν µε τίποτα! Απλά η «µάχη» γίνεται γιατον τίτλο. Όσο για την «γκέλα» του Λαµπετίουστο Κατάκολο, θεωρείται έκπληξη, µιας και ηοµάδα του Κ. Κολοσκόπη προηγήθηκε µε 2 – 0.Έτσι µάλλον χάνει την πρωτιά στο φινάλε αν το

Πανόπουλο κρατήσει την διαγραφόµενη νίκητου µε τα Μακρίσια. Από εκεί και κάτω υπάρχειένας όµιλος, έξι οµάδων που συνεχώς αλλάζουνθέση στην βαθµολογία, αλλά που µόνο ο ΆρηςΣτρεφίου µπορεί µε την µέχρι στιγµής εικόνατων οµάδων, να χτυπήσει την 3η θέση ανόδου,καθώς υπάρχει µπροστά ένας ολόκληροςγύρος. Η οµάδα του Αντ. Μουζή έχει 26 βαθ-µούς, ενώ στους 24 είναι η Νίκη Τραγανού πουέφερε «λευκή» ισοπαλία στην έδρα της µε τονΛευκό Αστέρα Σκουροχωρίου που έµεινε αήτ-τητος για 6ο συνεχόµενο µατς! Στους 23 βαθ-µούς έφτασε ο Α.Ο. Αµπελώνα που έστω καιδύσκολα κέρδισε µε 1 – 0, τα Σαβάλια. Σπου-δαία όµως νίκη έκανε και ο Ηλειακός Βαρθολο-µιού που ανεβαίνει συνεχώς. Αυτή τη φοράκέρδισε µέσα στο Πελόπιο τον τοπικό Πέλοπαµε 2 – 0, και τον έβαλε σε περιπέτειες…υποβι-

βασµού. Οι «ερυθρόλευκοι» του Παν.Κουρκουµέλη έφτασαν τους 21 βαθ-µούς και ελπίζουν σε ακόµα καλύ-τερη πορεία στον β γύρο, ενώ τουςίδιους βαθµούς έχει και ο ΛευκόςΑστέρας Σκουροχωρίου. Το γκρουπαυτό συµπληρώνει ο ΠΑΟ Κακοβά-του που έχει 20 βαθµούς µετά τηνήττα του στα Λεχαινά από τηνΑ.Ε.Μ. Ένας ΠΑΟΚ που µε το υλικόπου διαθέτει θα έπρεπε να έχειακόµα καλύτερη πορεία.

Πέντε οµάδεςθα παλέψουν γιατην αποφυγή του

υποβιβασµού

Στην «µάχη» της αποφυγής τουυποβιβασµού, µε το τέλος τουα γύρου µόνο δυο οµάδες είναιπλέον «καταδικασµένες» απότώρα σε υποβιβασµό. Μιλάµεγια τους Φίλιππο Ανδραβίδας

και Ατρόµητο Καβασίλων που βρίσκονταιστους 3 και 8 βαθµούς αντίστοιχα. Από εκεί καιπέρα θα γίνει «σφαγή»! Καθώς η Α.Ε. Μυρτουν-τίων κερδίζοντας µε 3 – 1, τον Κακόβατο ελπίζεικαι πάλι, έχοντας 14 βαθµούς. ∆υο περισσότε-ρους έχουν το Πελόπιο και τα Μακρίσια, πουβρίσκονται πλέον σε πολύ δύσκολη θέση. Στους17 βαθµούς είναι τα Σαβάλια (αρνητική έκπληξητου πρωταθλήµατος σε σχέση µε πέρυσι), καιστους 18 η οµάδα του «λιµανιού» ο Αργοναύτηςπου οδηγεί αυτό το γκρουπ. Για την ώρα λοιπόναπό τις πέντε αυτές οµάδες οι δυο θα συνοδέ-ψουν τους Φίλιππο και Καβάσιλα στην Β κατη-γορία. Βέβαια ακόµα είναι νωρίς και πολλάµπορούν να αλλάξουν σε έναν ολόκληρο βγύρο. Όµως η καλή ηµέρα από το πρωί φαίνε-ται… έλεγαν οι παλιοί… και επαληθεύονταν.Το νέο ραντεβού µε την πρεµιέρα του β γύρουείναι το Σαββατοκύριακο 9 – 10 Ιανουαρίου.Έως τότε βέβαια να ευχηθούµε σε όλους καλέςδιακοπές και καλές γιορτές.

Η «οµίχλη» στο Πανόπουλοδεν ανέδειξε πρωταθλητή «χειµώνα»

Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Ο «ΑΠΟΗΧΟΣ» ΤΗΣ 15ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ Του Γ. Παπαφωτόπουλου

52 λεπτά συν τις καθυστερήσεις χωρίζουν τον Π.Φ.Ο. Πανόπουλου από τον άτυπο τίτλο του πρωταθλητή «χειµώνα»

στην Α2 κατηγορία.

Του Γ. Παπαφωτόπουλου

Τελικά «γρουσούζικη» αποδεί-χτηκε και η 13η αγωνιστικήστον 6ο όµιλο της ∆ Εθνικής

για την οµάδα του Ξενοφώντα. Αφούούτε αυτή την φορά µπόρεσε να φτά-σει στην πρώτη εντός γηπέδου νίκητου µε αντίπαλο τον Αχιλλέα Καµα-ρών, µένοντας στην «λευκή» ισοπαλία.Έτσι έφτασε της επτά ισοπαλίες, εκτων οποίων οι πέντε είναι στην έδρατου. Όµως αυτή τη φορά πέρα απότην αστοχία των παικτών του, το συγ-κρότηµα του ∆ηµ. Μπατζάκα είχε νααντιµετωπίσει και την εχθρική διαιτη-

σία του κ. Κότσαρη. Ο Μεσσήνιος λοι-πόν διαιτητής αρνήθηκε στο 27ολεπτό ένα πεντακάθαρο πέναλτι υπέρτων «ερυθρόλευκων», όταν ο Κολλιό-πουλος του Αχιλλέα έκοψε την µπάλαµε το χέρι στην περιοχή προ του ∆η-µητρακόπουλου, την ώρα που ήτανέτοιµος να σκοράρει? Αν λοιπόν δινό-ταν το πέναλτι µε την εµφάνιση πουέκανε ο Ξενοφών, είναι σίγουρο πωςθα έφτανε στην νίκη. Πλέον οι «ερυ-θρόλευκοι» κοιτάζουν την συνέχειατου πρωταθλήµατος, και έως της 10Ιανουαρίου που επαναρχίζει το πρω-τάθληµα λόγο της διακοπής όλα είναιρευστά… Και φυσικά µιλάµε για την

ενίσχυση της οµάδας στον επιθετικότοµέα που είναι και το ζητούµενο, µετον λόγο να έχει το ∆.Σ. και ο πρό-εδρος κ. Αγ. Κουής. Αφού η οµάδααπέχει µόλις 6 βαθµούς από την ζώνητης «σωτηρίας» και αποµένουν ακόµα17 αγωνιστικές για να ολοκληρωθεί τοπρωτάθληµα. Πάντως στο επόµενοµατς στην Καλαµάτα µε τον Μεσση-νιακό ο Ξενοφών θα παίξει χωρίς τονΚ. ∆ρακόπουλο που αποβλήθηκε στο

Κυριακάτικο µατς, και ίσως τον Κωλ-λέτη που µάλλον συµπλήρωσε 4 κίτρι-νες κάρτες( αυτό θα διευκρινιστείσήµερα). Χθες οι παίκτες είχαν ρεπό,ενώ στις προπονήσεις θα επιστρέ-ψουν σήµερα, ενώ θα προπονηθούνκαι την Πέµπτη και ακολούθως λόγοΧριστουγέννων το διήµερο Παρα-σκευή και Σάββατο θα έχουν ρεπό.Στις προπονήσεις θα επιστρέψουν καιπάλι την Κυριακή, ενώ την ∆ευτέρα θαολοκληρώσουν την προετοιµασίατους ενόψει του αγώνα στις 30 ∆εκεµ-βρίου στα Κρέστενα µε τον ΠΑΟΒ,στα πλαίσια του κυπέλλου Ηλείας, καιτης φάσης των «8».

ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

∆εν φτάνει η αστοχία… είχε και τη διαιτησία

Τις επόµενες κινήσεις του προ-έδρου του Ξενοφώντα κ. Αγ. Κουήπεριµένουν στην Κρέστενα σε ότιαφορά την ενίσχυση της οµάδας

Page 20: patris news

Της ∆όµνας Μπαρούνη[email protected]

Στις 27 ∆εκεµβρίου θα επιστρέ-ψουν στις προπονήσεις οι «µπλε»της Αµαλιάδας, προκειµένου να προ-ετοιµαστούν ενόψει της επόµενηςαγωνιστικής. Ο τεχνικός ηγέτης τουΚοροίβου, Ανδρέας Γκρουµούσας,έδωσε 7µερο ρεπό στους παίκτεςγια να ξεκουραστούν και να χαλα-ρώσουν ενόψει των εορτών των Χρι-στουγέννων. Στο στρατόπεδο τουσυλλόγου της Αµαλιάδας επικρατείαπογοήτευση, έπειτα απ’ την εχ-θρική διαιτησία που συνάντησε ηηλειακή οµάδα στα Μουδανιά. Ο Γε-νικός Αρχηγός της οµάδας, Θανά-σης Λυκούρεσης, θα κληθεί τιςερχόµενες µέρες για απολογία, για

κάτι που δεν έκανε και για κουβέντεςπου δεν είπε. Ο διαιτητής Ιωάννου, οοποίος δεν ήξερε τι του γινότανέγραψε στο Φύλλο Αγώνος, ότι οΘανάσης Λυκούρεσης τον έβρισε. Ογενικός αρχηγός του Κοροίβου δή-λωσε γι’ αυτό που έγραψε ο διαιτη-τής τα εξής: «Ποτέ στη ζωή µου δενέχω µιλήσει άσχηµα σε διαιτητή καιποτέ δεν πρόκειται να το κάνω. Ο κ.Ιωάννου ευνόησε µε τις υποδείξειςτου τα Μουδανιά, διαµαρτυρηθή-καµε όλοι σε φυσιολογικά επίπεδα,αλλά σε καµία περίπτωση κανέναςούτε µίλησε άσχηµα στον διαιτητή,αλλά ούτε και τον έβρισε. Όταν πλη-ροφορήθηκα τι είχε γράψει ο διαιτη-τής στο Φ.Α. ξαφνιάστηκα. Υπηρετώως παράγοντας το άθληµα του βόλεϊαρκετά χρόνια και θα συνεχίσω να το

υπηρετώ, παρ’ όλο που κάποιοι µεψεύδη προσπαθούν να ενοχοποι-ήσουν τον Κόροιβο και στη συγκε-κριµένη περίπτωση εµένα».

∆ΕΧΕΤΑΙΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ - ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ - ∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΙ - ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ

Αύριο στην Καλαµάταµε ΜεσσηνίαΤου Χρ. Κανελλόπουλου[email protected]

Αύριο διεξάγεταιη τρίτη αγωνι-στική για το πρω-τάθληµα τωνΕνώσεων και οιµικτές µας θα τα-ξιδέψουν στηνΜεσσηνία, για νααντιµετωπίσουντις τοπικές οµά-δες.Μετά τα αποτελέ-

σµατα των δυο πρώτων αγωνιστικών, οι µικτές τηςΗλείας έχουν σχετικά λίγες ελπίδες για να πάρουν τηνπρόκριση στην επόµενη φάση του θεσµού, σε έναν οµο-λογουµένως δύσκολο όµιλο.Οι παίδες έχουν τρεις βαθµούς από τη νίκη επί της Ζα-κύνθου, ενώ οι Νέοι έχουν µόνο έναν βαθµό, από την ισο-παλία µε την Ζάκυνθο.Αν φυσικά οι οµάδες µας νικήσουν αύριο τις οµάδες τηςΜεσσηνίας θα αναθερµανθούν οι ελπίδες τους για πρό-κριση, ενώ σε αντίθετη περίπτωση, µάλλον όλα θα έχουνκριθεί αρνητικά.Οι παίδες που ανοίγουν τον … χορό των αγώνων, παίζουνστις 1µ.µ. και οι νέοι στις 3µ.µ.Η αναχώρηση για την Καλαµάτα, όπου θα γίνουν οι αγώ-νες, έχει προγραµµατιστεί ως εξής : από Κυλλήνη – Αν-δραβίδα, στις 8π.µ. από τα φανάρια. Από Γαστούνη στις8.15π.µ., από τα φανάρια. Από την Αµαλιάδα, στις8.30π.µ, πάλι από τα φανάρια. Και από τον Πύργο στις9π.µ. από τον ΟΣΕ.Όλοι οι παίκτες θα πρέπει να έχουν µαζί τους τα αθλητικάδελτία τους.

Το νέο ∆.Σ.Πρόεδρος η Καµπύλη Αθανασία

Στις 27-11-2009 συγκροτήθηκε το νέο ∆ιοικητικό συµ-βούλιο του Ναυτικού οµίλου Πύργου, που έχει ως εξής :Πρόεδρος : Καµπύλη ΑθανασίαΑντιπρόεδρος : Καράµπελας ∆ιονύσιοςΓεν. Γραµµ. : Κορίζη ΠούλιαΤαµίας : Σκαρτσιάρης ΑθανάσιοςΜέλη : Βουσδούκος Αναστάσιος, ΠαπαπετρόπουλοςΙωάννης, Καράµπελα Χρυσάνθη.Το ∆.Σ. του ΝΟΠ υπόσχεται πως θα σταθεί δίπλα στιςανάγκες των γυµναστών – αθλητών και κολυµβητών τουοµίλου, προσφέροντας τη µεγαλύτερη δυνατή βοήθειακαι στήριξη, έτσι ώστε ο όµιλος να συνεχίσει το πλούσιοέργο του στον ηλειακό αθλητισµό.

ΓΕΠ – ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ 48-57 (46-46 κ.α.)

Στην παράταση κρίθηκετο ντέρµπι

Της ∆όµνας Μπαρούνη[email protected]

Ο Κόροιβος κέρδισε στην παράταση την ΓΕΠ στονΠύργο την περασµένη εβδοµάδα, κατακτώντας τοντέρµπι µετά από ένα συγκλονιστικό µατς. Στο α’ δεκά-λεπτο προβάδισµα ενός πόντου είχαν οι φιλοξενούµενοι,ενώ οι γηπεδούχοι πέρασαν µπροστά στο β’ δεκάλεπτοµε 4 πόντους διαφορά. Οι «πράσινοι» του Πύργου κρά-τησαν το προβάδισµα µέχρι και στο γ’ δεκάλεπτο, ενώστο δ’ δεκάλεπτο οι «κυανόλευκοι» έφεραν το µατς σταίσα κι αυτό είχε ως αποτέλεσµα οι δύο οµάδες να οδη-γηθούν στην παράταση, εκεί όπου επικράτησε ο Κόροι-βος µε διαφορά 9 πόντων.

∆εκάλεπτα: 13-14, 17-12, 7-7, 9-13, α’ παρ. 2-11ΚΟΡΟΙΒΟΣ (Γρηγοριάδης): Παναγιωτόπουλος,

Στούρας, Μπεκρής 18(1), Θεοδωρόπουλος 10(1), Ηλιό-πουλος, Βραχνάς, Νικολακόπουλος 25(2), Ασηµακόπου-λος, Γιαννόπουλος 4, Θεοφιλόπουλος, Κλάδης,Αντωνόπουλος

Γυναίκες: Θρίαµβος Ολυµπιακούστη Γλυφάδα 3-1 τον ΠΑΟΤεράστια νίκη µε 3-1 πέτυχε ο Ολυµπιακός κόντρα στονΠΑΟ στη Γλυφάδα, ξέφυγε µε 8 πόντους από τις «πρά-σινες» και αναδείχτηκε και τυπικά «πρωταθλητής χει-µώνα». Επίσης οι «ερυθρόλευκες» ξέφυγαν µε 8 πόντουςαπό τις «πράσινες» και ουσιαστικά «κλείδωσαν» τηνπρώτη θέση της κανονικής περιόδου και το πλεονέκτηµαέδρας στα πλέι οφ.Τα σετ : 25-21, 24-26, 23-25, 20-25.Κορυφαία του Ολυµπιακού η Κόλεβα µε 24 πόντους, ενώτην ακολούθησε η Τένεβα µε 17.

Αλλαγή χλοοτάπητα στο ΟΑΚΑΞεκίνησαν το πρωί της ∆ευτέρας οι εργασίες για την αλ-λαγή του χλοοτάπητα στο Ολυµπιακό Στάδιο.Η λάσπη έκανε την εµφάνιση της και δυσκόλεψε το έργοακόµα και των φορτηγών. Ο φωτογραφικός φακός ήτανπαρών και σας µεταφέρουµε µια εικόνα από το… γυµνόπλέον ΟΑΚΑ.

ΜΙΚΤΕΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΠΑΙ∆ΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΠΑΣΚΕΤ

ΒΟΛΕΪ

20ΠΑΤΡΙΣ Τρίτη 20 ∆εκεµβρίου 2009

Σ Π Ο Ρ

ΑΕΚ

Χάνει ΠΑΣκαι Ατρόµητοο Γιάχιτς

Άλλο ένα πρόβληµαπροέκυψε για τον Ντού-σαν Μπάγεβιτς, καθώς οΣάνελ Γιάχιτς συµπλή-ρωσε επτά κίτρινες κάρ-τες και πρέπει να λείψεισε δύο από τα τέσσεραπαιχνίδια της ΑΕΚ.

Έτσι λοιπόν, το τε-χνικό επιτελείο της Ένω-σης αποφάσισε οΒόσνιος αµυντικός νααπουσιάσει από τα µατςµε τον Ατρόµητο για την17η αγωνιστική και τονΠΑΣ Γιάννινα για την 19ηαγωνιστική.

ΑνακοίνωσεΈλινγκτονη Ξάνθη!

Την απόκτηση τουΝέιθαν Ελινγκτον ανακοί-νωσε το απόγευµα της∆ευτέρας (21/12) ηΞάνθη. Ο 28χρονος επι-θετικός, που έπαιζε στηΓουότφορντ, θα αγωνίζε-ται µε τη µορφή δανει-σµού, έως το τέλος τηςαγωνιστικής περιόδου,στην «ακριτική» οµάδα.

Της ∆όµνας Μπαρούνη[email protected]

Άλλη µια σπουδαία νίκη σηµείωσε προχθέςο Κόροιβος στην Αθήνα, που κέρδισε µε 77-86τον Μίλωνα. Η ηλειακή οµάδα έχει βρει τονκαλό της εαυτό, έχει ανεβάσει απόδοση και δύ-σκολα πλέον θα χάσει παιχνίδι, αν παραµείνειτόσο καλή και τόσο ανταγωνιστική. Ο έµπειροςκόουτς του Κοροίβου, Βασίλης Νιπεργιάλης, µε

δηλώσεις του στην εφηµερίδα «Πατρίς», καλείτους παίκτες του να παραµείνουν προσγειωµέ-νοι και συγκεντρωµένοι στο παιχνίδι τους.

Πιο αναλυτικά ο Νιπεργιάλης ανέφερε:«∆είξαµε ότι µπορούµε να κερδίζουµε και παι-χνίδια εκτός έδρας και ιδιαίτερα στην Αθήνα,κάτι που δεν το είχαµε κάνει µέχρι στιγµής. Πε-ριµέναµε αυτή την άνοδο της οµάδας. Είµαστεπροσγειωµένοι και δεν πετάµε στα σύννεφα κιέτσι θα συνεχίσουµε. Περιµένουµε στην πε-ρίοδο των εορτών να αποθεραπευτούν οι αθλη-τές Μπακόπουλος και Συναδινός, οι οποίοι είναιδύο βασικές µονάδες για την οµάδα και οιοποίοι µπορούν να προσφέρουν πολλά στονσύλλογο». Οι προπονήσεις των «κυανόλευκων»ξεκινούν σήµερα και θα συνεχιστούν µέχρι καιτην παραµονή Χριστουγέννων. Οι παίκτες θαπάρουν µετά ένα τριήµερο ρεπό και την ∆ευ-τέρα θα επιστρέψουν ξανά στο γήπεδο για ναπροετοιµαστούν, ενόψει της δύσκολης αναµέ-τρησης µε το Ψυχικό.

ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ ΒΟΛΕΪ

Επιστρέφουν στις 27 ∆εκέµβρη

ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ ΜΠΑΣΚΕΤ

“Είµαστε προσγειωµένοι…”

Έξαλλος είναι ο Θανάσης Λυκού-ρεσης µε τον διαιτητή της αναµέ-τρησης Κόροιβος – Μουδανιά

Ο Βασίλης Νιπεργιάλης είναι πολύ ικανοποι-ηµένος µε την άνοδο της οµάδας

Ο κόουτς του Κοροίβου Βασίλης Νι-περγιάλης επιθυµεί η οµάδα του ναπαραµείνει προσγειωµένη και συγκεν-τρωµένη στο παιχνίδι της

Απογοήτευση επικρατείστο στρατόπεδο τουΚοροίβου, έπειτα απ’ τηνεχθρική διαιτησία πουσυνάντησε η ηλειακήοµάδα στα Μουδανιά

»

»

Page 21: patris news

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ηλε-κτρικών υπολογιστών για κα-τάστηµα στην Αµαλιάδα.Πληροφ. στο τηλ.6934107507.ΜΑ2404------------------------------------. ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΒΑΨΕΤΕ τοσπίτι σας, µάντρες, κάγκελακ.λ.π. Το αναλαµβάνουµε σεπροσιτές τιµές. Πληρ. τηλ.6984278513.ΜΑΣ2563.-----------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟΣ να έχει εκ-πληρώσει τις στρατιωτικέςτου υποχρεώσεις µε γνώσηΗ/Υ και µε δίπλωµα οδήγη-σης αµοιβή µε ποσοστά,ωράριο ελεύθερο. Πληρ. τηλ.6932536464, 26210/20221.ΜΑΣ3171---------------------------------. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΤΟΜΑ να ερ-γαστούν ως ανεξάρτητοι συ-νεργάτες από µεγάληεταιρεία, εργασία από τοσπίτι, ελεύθερο ωράριο,άµεσο κέρδος και εξέλιξη.Μόνο σοβαρές προτάσεις.Health and Wealth. Πληρ.τηλ. 26250/22129,6950740150, email [email protected].ΜΑ3557--------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΤΟΜΟ να γνω-ρίζει κιθάρα, µπουζούκι ήακορντεόν για εστιατόριο,Παρασκευή – Σάββατο καιαργίες. Πληρ. τηλ.6982301227. ΜΑ3591--------------------------------. ΑΠΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΞένων Γλωσσών ΖΗΤΕΙΤΑΙκαθηγήτρια Ιταλικών. Πληρ.τηλ. 26240/41002,6981284191. ΜΑ3619--------------------------------

. ΤΑΧΥ∆ΑΚΤΥΛΟΥΡΓΟΣ«ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ»Πάρτυ – Γενέθλια – Γιορτές,διάφορες εκδηλώσεις, τιµέςπροσιτές από 70 ευρώ. Πληρ.τηλ. 2621/304262,6948470159. ΜΑ3624--------------------------------. H OLYMPIA STAR ΕΠΕ στηΓαστούνη ΖΗΤΑ γυναίκες γιαεργασία στο συσκευαστήριοπορτοκαλιών. Πληρ. τηλ.2623032644. ΜΑ3626--------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ γιααπογευµατινή εργασία, ώρες5.00 µ.µ. έως 12.00 µ.µ. γιακαφετέρια. Πληρ. τηλ.6986876014.ΜΑ3464.--------------------------------. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΤΟΜΑ ΣΕΡ-ΒΙΤΟΡΟΙ – ΣΕΡΒΙΤΟΡΕΣαπό το ξενοδοχείο EUROPAστην Αρχ. Ολυµπία. Απογευ-µατινή εργασία. Απαραίτητηη γνώση της Αγγλικής γλώσ-σας. Πληρ. τηλ. 26240/22650,6942018020. ΜΑΣ3266--------------------------------. ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟΣ ΞΥΛΟΥΡ-ΓΟΣ αναλαµβάνει πάσης φύ-σεως ξυλουργικές εργασίεςκατ’ οίκον, ντουλάπια – σκε-πές – ταβάνια – πάτωµα, τα-πετσαρίες. Τιµές λογικές.Πληρ. τηλ. 6996439874.ΜΑ3657

--------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ-ΤΙΑΣ ΨΗΣΤΗΣ που να γνωρί-ζει από σούβλες και κοπήκρεάτων. Επίσης να γνωρίζεικατασκευή γύρου και τυλίγ-µατος πίτας. Πληροφορίεςεντός καταστήµατος, πλ. Κα-λίτσα 10, Καλιτσιώτικες νο-στιµιές, 17.00 – 20.00.ΜΑ3670--------------------------------. ΚΥΡΙΑ από ΒουλγαρίαΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ φύλαξη ηλι-κιωµένων καθώς και άλλεςοικ. εργασίες. Πληρ. τηλ.6 9 9 5 4 7 5 5 1 0 ,26210/34563.ΜΑ3664--------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ µεδίπλωµα Γ’ Κατηγορίας γιανα εργαστεί από 9- 13 µ.Πληρ. τηλ. 6936141434.ΜΑ3672--------------------------------. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΤΟΜΑ για µε-ταλλικές κατασκευές για ερ-γοστάσιο στο Φλόκα Αρχ.Ολυµπίας. Πληρ. τηλ.26240/23801.--------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ για κα-φετέρια στη Βαρβάσαινα, γιααπογευµατινές ώρες, µετα-φορικό µέσον εξασφαλι-σµένο. Πληρ. τηλ.6983714591.--------------------------------. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΙ-ΜΕΣ ΚΟΠΕΛΕΣ για εργασίασε µπαράκι πολυτελείαςστον Πύργο. Τηλ.6974817664--------------------------------. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ DJ & ATOMAγια service και barwoman σεclub. Πληρ. τηλ. 6932942254.--------------------------------. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΜΑΓΕΙΡΑΣ &ΒΟΗΘΟΣ για µεζεδοπωλείοστην Αµαλιάδα. Επίσης σερ-βιτόροι –ες επαγγελµατίεςγια εστιατόριο. Συστάσειςαπαραίτητες. Πληρ. τηλ.6974822094.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γκαρσονιέ-ρες από 150 ευρώ, δυάριααπό 170 ευρώ, τριάρια από220 ευρώ τεσσάρια και 5άριααπό 220 ευρώ σε όλες τις πε-ριοχές του Πύργου και σεαρίστη κατάσταση. Πληρ.ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΡΟΥΜ-ΠΑΝΗ Γ. Πατρόκλου 2 ΠΥΡ-ΓΟΣ Τηλ. 2621023996 και6932623342 ΜΑΣ23-----------------------------------.. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟ-ΝΙΕΡΕΣ & ∆ΥΑΡΙΑ στο Κατά-κολο πλήρως εξοπλισµένα µεπολλές παροχές για φοιτητέςεκπαιδευτικούς Τηλ.6974960226 ΜΑΣ602---------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙ-ΣΜΑ 95 τ.µ. για οικία και δια-µέρισµα 65 τ.µ. γιαεπαγγελµατική στέγη σε νεό-κτιστη οκοδοµή στον Πύργο,επί της Ρήγα Φεραίου 113.Πληρ. κο ∆ούρο, τηλ.6972270327. ΜΑΣ3180

---------------------------------. ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑ, δ.δ. Πλατά-νου ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανώγειοςοικοδοµή, τρεις κρεβατοκάµα-ρες, καθιστικό, κουζίνα – τζάκι,κεντρική θέρµανση, aircondi-tion. Πληρ. τηλ. 26240/23106,210/2710785. ΜΑ3577---------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 60 τ.µ.επιπλωµένο σε µονοκατοικία µεκήπο αυτόνοµη θέρµανση, επίτης οδού Αγ. Πάντων 3 πλησίονΚοιµητηρίου Πύργου. Τιµή 390ευρώ. Πληρ. τηλ. 26210/25325.ΜΑΣ3535---------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ100 τ.µ., 1ος όροφος µε ηλιακό,ατοµική θέρµανση, Ρήγα Φε-ραίου 73. Πληρ. τηλ.26210/27101. ΜΑ3636--------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟ-ΝΙΕΡΑ µε µεγάλες βεράντεςΑγ. Σπυρίδωνος 40 στονΠύργο. Πληρ. τηλ.26210/22802. ΜΑ3671

. Η ΝΤΟΝΑαπό τη Βουλγαρία θα σαςβρει τη λύση για βοήθειαγυναικών στο σπίτι και φύ-λαξη γερόντων. Πληρ.τηλ. 6936611256,6988800814.ΜΑΣ2224

. ΖΗΤΕΙΤΑΙΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΙΑΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣγια το Ν. Ηλείας καιΑχαΐας µε έδρα τονΠύργο. θα προτιµηθείάτοµο µε προϋπηρεσία.Αποστείλατε βιογραφικάστο φαξ 2108327466.ΜΑ3630

. ΖΗΤΕΙΤΑΙΕΜΠΕΙΡΗ

ΚΟΜΜΩΤΡΙΑγια Κοµµωτήριο στονΠύργο. Πληρ. τηλ.26210/23310. ΜΑΣ2924

. ΖΗΤΕΙΤΑΙΝΕΑΡΟΣ

µε δίπλωµα για τη δια-νοµή στην Πιτσαρία De-luxe στην Ανδραβίδα.Πληρ. τηλ. 6974861396.ΜΑ3651

. ΖΗΤΕΙΤΑΙΝΕΑΡΟΣ

για Delivery.Πληρ. τηλ. 6944274435.ΜΑ3661

. ΖΗΤΕΙΤΑΙΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

µε προϋπηρεσία σε fastfood.Πληροφορίες τηλ.6947037735. ΜΑ3663

. ΑΠΟ ΘΕΟ∆ΩΣΗΣΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣΠΑΠΑΓΑΛΟΥ.

Πληρ. τηλ. 6973013424.ΜΑ2923

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΟΣΨΗΣΤΗ

για µεσηµεριανές ώρεςγια να εργαστεί στην πι-τσαρία EL GRECO. Πληρ.τηλ. 26210/36444,6973575539. ΜΑ3646

. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΚΟΠΕΛΕΣ

από καινούρια καφετέ-ρια στην Αρχ. Ολυµπία,µισθός ικανοποιητικός.Παρέχεται µετακίνηση.Πληρ. τηλ. 6988542439.ΜΑ3655

. ΖΗΤΕΙΤΑΙΑΝΤΡΑΣ

υπάλληλος από 20-35 ετών γιαβιοτεχνία στον Πύργο. Πληρ.τηλ. 26210/20005. ΜΑ3615

. ΓΙΑ ΤHΝ ΕΠΑΝ∆ΡΩΣΗΓΡΑΦΕΙΟΥ

Τραπεζικής Ασφαλιστικήςεταιρείας στον Πύργο,

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ:1) 3 Ασφαλιστικοί και χρηµα-τοοικονοµικοί σύµβουλοιάνω των 25 ετών.(Θα προτιµηθούν άτοµα µεεµπειρία στις πωλήσεις)2) Κοπέλα για γραµµατειακήυποστήριξη. Επιθυµητά προ-σόντα γνώσεις Η.Υ και πτυ-χίο ανώτερης ή ανώτατηςσχολής. Πληρ. στο τηλ.6975900268. ΜΑ3653

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ο∆ΗΓΟΣΓΙΑ ΤΑΞΙ

(Με την ειδική κάρταΤΑΞΙ)για να εργαστεί στη Γα-στούνη. Πληρ. τηλ.6944637821.ΜΑ3622

. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗκατασκευής αλουµινίου,σιδήρου του Μαρκόπου-λου Φίλιππου στην Αµα-λιάδα

ΖΗΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟεξειδικευµένο και µη εξει-δικευµένο. Πληρ. τηλ.2 6 2 2 0 / 2 8 9 6 9 ,6932731454. ΜΑ3628

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟΣ ή ΝΕΑαπό τη διαφηµιστική εταιρίαMULTI production

για να εργασθεί στο τµήµα µάρκετινγκ.Πληρ. τηλ. 6976444940

ΖΗΤΕΙΤΑΙΚΑΜΕΡΑΜΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΤ

Απαραίτητη προϋπόθεση: εκπλήρωση στρ.υποχρεώσεων και δίπλωµα αυτοκινήτου. Πληρ.

τηλ. 26210/36041, 6972222780. ΜΑΣ2533

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΙΕΣΤΗΣγια άµεση πρόσληψη.

Πληροφ. τηλ. 6976444940ή αποστείλατε βιογραφικό στην

εφηµ. ΠΑΤΡΙΣ (Θεµιστοκλέους 13).Πληρ. τηλ. 26210/22549, Πύργος Ηλείας, Τ.Κ. 27100.

ENOIKIΑΣΕΙΣΖΗΤΟΥΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣΟΙΚΙΩΝ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝΟΙΚΙΩΝ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΜΑΣ150

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

∆ΥΑΡΙΑ – ΤΡΙΑΡΙΑ – ΤΕΣΣΑΡΙΑ –ΓΚΑΡΑΖ – ΑΠΟΘΗΚΕΣ.

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ∆. ΚΟΡΚΟΛΗΣ,τηλ. 26210/26800, 6947800302. ΜΑΣΑ965

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

πολυτελούς κατασκευήςΑυτονοµία στη θέρµανση σε νεοανεγειρόµενη οικοδοµή.

ΑΦΟΙ Α. ∆ΑΡΖΕΝΤΑΦΩΚΙΩΝΟΣ 37 ΠΥΡΓΟΣ

Πληρ. τηλ. 26210/37234, 694 4592953.ΜΑΣ718.

ΜΑΣ311

ΜΑΣ177

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΤΕΣΣΑΡΙ

σε καινούργια πολυκατοι-κία, µε απεριόριστη θέα,123 τ.µ. Πληρ. τηλ.6984547820 ΜΑΣ1627

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΤΡΙΑΡΙκαινούριο, διαµπερές, 2ου

ορόφου µε αυτόνοµηθέρµανση. Πληρ. στο τη-λέφωνο 6970870676.

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΙΣΟΓΕΙΟ

∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 73µ²ανεξάρτητο, ηλιόλουστοµε ατοµική θέρµανση,χωρίς κοινόχρηστα, επίτης οδού Αγίας Μαρίνης37. Πληρ. τηλ.6 9 7 4 3 1 2 3 7 2 ,6979249141.

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΙΣΟΓΕΙΟ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ200µ² µε υπόγειο 200µ²µπορεί να ενοικιαστεί καιανεξάρτητα, ισόγειο ήυπόγειο (πρώην 3ος Παι-δικός Σταθµός δήµουΑµαλιάδας). Προσφέρε-ται για βρεφικό ή παιδικόσταθµό ή για οποιαδή-ποτε άλλη χρήση, πλα-τεία Ν. Καζαντζάκη,πλησίον πεζόδροµουΑµαλιάδας. Πληρ. τηλ.2 6 2 2 0 / 2 2 5 4 6 ,6981868807. ΜΑ3675

. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ

ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΜΗΧΑΝΗΜΑ

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤRANSΠληρ. τηλ. 6938425859

ΜΑΣ395

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΠΑΡΑΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

κα Μαρίκα

Τώρα η κα Μαρίκα µε την πείρα30 χρόνων στην ΤΑΡΩ και στη ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΕΙΑ

και µε τις συνεχόµενες επαφές της µε ΑΙΓΥΠΤΟκαι ΤΟΥΡΚΙΑ, έρχεται να δώσει λύση στα

προβλήµατά σας ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ,ΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ. Αναλαµβάνει

παντός είδους υποθέσεις ΕΠΙΛΥΣΗ ΜΑΓΕΙΑΣκαι ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ,

µε ασπίδα προστασίας.

ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

∆έχεται καθηµερινά στην Πάτρα, Καραϊσκάκη134, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, κατόπιν

ραντεβού στο τηλ. 2610-220564και κινητό 6973238063.

ΜΕΝΤΙΟΥΜκα ΕΛΕΝΑ

∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Αναλαµβάνω πάσηςφύσεως υποθέσεις

αισθηµατικές,επαγγελµατικές,

οικογενειακές κλπ.

∆έχεται καθηµερινά από 8.00µ.µ. -7.00µ.µ.µόνο µε ραντεβού

Τηλ. 6947570840 - 6984233663

Page 22: patris news

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΠΙΤΙΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

22Tρίτη 22 ∆εκεµβρίου 2009Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ,ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑ∆ΟΤΑ:1. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ διαµπερές64 τ.µ. µε 10 τ.µ. ηµιυπαίθριοχώρο.2. ∆ιαµέρισµα διαµπερές 86τ.µ. µε 15 τ.µ. ηµιυπαίθριοχώρο.3. ∆ιαµέρισµα 112 τ.µ. µε 9τ.µ. ηµιυπαίθριο χώρο καιτζάκι.4. ∆ιαµέρισµα διαµπερές 117τ.µ. µε 15 τ.µ. ηµιυπαίθριοχώρο και τζάκι.Τηλ.6938110949 «ΕΡΓΟΝ ΟΙ-ΚΟ∆ΟΜΙΚΗ» Ο.Ε. ΜΑΣ2021--------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕ-ΡΙΣΜΑ 1ου ορόφου, 98µ² δι-πλοκατοικίας µε δικαίωµαστα 3/5 του οικοπέδου καιαέρα, ανακαινισµένο, αυτό-νοµη θέρµανση, A/C, στο Λά-πατο. Πληρ. τηλ.6937811187. ΜΑ3666--------------

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑτριάρι 85 τ.µ., 3ου ορόφου µεαυτόνοµη θέρµανση, διαµπε-ρές. Πληρ. τηλ. 6977703199,6976656542.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙΣΤΗ ΓΑΣΤΟΥΝΗ

προνοµιούχο διαµέρισµαστο κέντρο της αγοράς 145τ.µ. στο 2ο όροφο, ευάεροκαι ηλιόλουστο µε δυνατό-τητα µετατροπής του σεδύο διαµερίσµατα των 2δωµατίων το καθένα. Τιµή79.000 ευρώ. Πληρ. τηλ.2310341058, 6974334849.ΜΑ740.

. ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΠΩΛΕΙΤΑΙ

∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ3ου ορόφου, διαµπερές105 τ.µ., τελείως ανακαινι-σθέν µε καινούρια αυτό-νοµη θέρµανση,ηχοµονωτικά τζάµια, και-νούρια αλουµίνια, δύο µε-γάλες κρεβατοκάµαρες,µεγάλη σαλοτραπεζαρία,άνετη κουζίνα. Τιµή ευκαι-ρίας. Πληρ. τηλ.6974161612. ΜΑ3631

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ - Χ.ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ

Στεφανοπούλου 9,Πύργος. Τηλ. 2621023000 και 28028, κιν.6972860928. ΜΑΣ469

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙΠΟΛΥΤΕΛΗ

∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ45-85-95-102& 130τ.µ.100 µ. από τη Νοµαρχία επίτης πλατείας Μιχ. Ξυστρή,1ο ∆ηµ. Σχολείο, φωτεινά,µεγάλες βεράντες (καθαρά)χωρίς το άγχος τωνκλειστών ηµιυπαίθριωνχώρων, από οικοπεδούχο.∆ΑΝΕΙΑ ∆ΕΚΤΑ. χωρίς ΦΠΑΤηλ. 6974960226.ΜΑΣ800.

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ή

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΓΙΑ ΑΓΟΡΑ

καινούριο ή λίγων ετώναπό 130 – 160 τ.µ. στονΠύργο. Πληρωµή µετρη-τοίς. Πληρ. τηλ.6974719527, 7-9µ.µ.ΜΑ3632

. ΠΩΛΕΙΤΑΙΜΕΖΟΝΕΤΑ

στο Λάλα 165 µ² µε όλες τιςπαροχές, τζάκι, καλοριφέρ,βεράντες, αποθήκες, γκα-ράζ, κτήµα 4,5 στρ. µε οπω-ροφόρα δέντρα σε τιµήχαµηλότερη της αντικειµε-νικής. Πληρ. τηλ.6977663366. ΜΑ2972

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ∆ΙΩΡΟΦΗ ΟΙΚΙΑ

στον Πύργο, Αχόλου 19µε πρόβλεψη θεµελίωνκαι υπόλοιπο συντελεστήδόµησης για επιπλέονόροφο. Πληρ. τηλ.6977430843, 6972094386.. ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΑΡΓΥΡΗΣ ∆ΗΜ.ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑΣ

ΒΑΡ∆ΑΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

σε νεοανεγειρόµενη οικο-δοµή τετραόροφη, πολυ-τελή διαµερίσµατα των 85τ.µ. και 120 τ.µ. µε αρίστηθέα και σε τιµή λογική.Πληρ. τηλ. 6948463343.ΜΑ3196.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΜΑΣ44

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ100 τ.µ. µε κήπο 150 τ.µ. στοκέντρο Αµαλιάδας.ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 10 στρεµ. στηνΑγία Μαρίνα ∆ουνεΐκωνκοντά στη θάλασσα σεπολλή καλή τιµή. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ50 στρεµµάτων στα ΣαβάλιαΑµαλιάδαςΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 500τ.µ. µε µικρή κατοικία και πα-νέµορφη θέα στην ΚρέστεναΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑµε δύο µαγαζιά στο κέντροτης ΑµαλιάδαςΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ ∆ΙΑΜΕΡΙ-ΣΜΑ 100 τ.µ. στην ΑµαλιάδαΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ2½ στρεµµάτων στο Πα-λούκι Αµαλιάδος στον και-νούριο δρόµο Κουρούτα –ΠαλούκιΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 320τ.µ. στην Αµαλιάδα και οικό-πεδο 200 τ.µ.ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ140 τ.µ. στη ∆άφνη Αµαλιά-δος µε οικόπεδο και επιπλω-µένη πλήρως.ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ60 τ.µ. µε οικόπεδο µεγάλοστην Κεραµιδιά.ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ70 τ.µ. στο Φλόκα Ολυµπίας.ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ70 τ.µ. στην ΚουτσοχέραΠύργου.ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ98 τ.µ. στην ΑµαλιάδαΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ55 τ.µ. σε τρία στρέµµαταστο δρόµο Αµαλιάδα – Σα-βάλιαΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΩΡΟΦΗ ΚΑ-ΤΟΙΚΙΑ στο Τραγανό, και-νούρια σε τιµή ευκαιρίας.ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ∆ΙΩ-ΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 65 τ.µ.στην ΑµαλιάδαΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4στρεµ. άρτιο οικοδοµήσιµοστην Κουρούτα. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙ-ΚΙΑ 75 τ.µ. σε 6 στρ. στηνΚουρούτα.ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 300τ.µ. στο Παλούκι Αµαλιάδας100 µ. από το λιµάνι.ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 6 ΣΤΡΕΜ. δεν-τροπερίβολο περιφραγµένοµε νερό µε δύο σπιτάκια 20τ.µ. στον Προφ. Ηλία Αµα-λιάδας ΜΑΣ766

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΑΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝ ΗΤΩΝ

Αρχ. Ηλιδος 4 ΑµαλιάδαΤηλ. 26220/25243 Κιν. 6974482081

www.lampisg.gr

Ο ΛΑΜΠΗΣ

ΠΑΤΡΩΝ 46 - Τηλ. 26210-26445Κιν. 6974312372, 6979249141

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 116µ² στην Αγία Βαρβάρα, 2ος όρο-φος ή ανταλλάσσεται µε µονοκατοικία.ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΚΟΛΙΡΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο εντός σχεδίου 1200 µ²,

άρτιο, οικοδοµήσιµοΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΚΟΛΙΡΙ ΕΛΑΙΟΣΤΑΣΙΟ πέντε στρεµµάτων µε80 ρίζες ελιές.ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΚΟΛΙΡΙ ΕΛΑΙΟΣΤΑΣΙΟ δύο στρεµµάτων µε 20ρίζες ελιές.ΠΩΛΕΙΤΑΙ επί της εθνικής οδού πλησίον Νοσοκοµείου 4746µ²ΠΩΛΕΙΤΑΙ επί της Μανωλοπούλου κατάστηµα 25µ² πλησίονκαταστήµατα Γερµανού.ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ απέναντι αντιπροσωπείας NISSAN ΤΣΙΩΡΗ 8στρεµ. ή 4 στρεµ.ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ένα στρέµµα επί του κεντρικού δρόµουστο Πελόπιο. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ α) ισόγειο 200 τ.µ. και α’όροφος 150 µ² στο 2ο χιλιόµετρο Πύργου – Κυπαρισσίας.. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΙΑ 120µ² ηµιτελής µε οικόπεδο 2900 µ² στονΑγ. Γεώργιο. Τιµή πολύ καλή. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στο Σκουροχώρι 8 στρεµ.ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 824 µ² επί της Αγ. ΜαρίνηςΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΤΗΜΑ 23½ στην περιοχή Βυτινέικα µε 200 ρίζεςελιές, 80.000 ευρώ.. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 51µ² επί της ΜιαούληΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α για επαγγελµατική και ιδιωτικήχρήση σε περιοχή Πύργου και οικισµούς Λαστέικα - Σκαφιδιά- Αγιο Γεώργιο - Κατσικάρι - Αγ. Κυπριανό.ΕΝΟΙΚΑΖΟΝΤΑΙ ∆ΥΑΡΙΑ, ΤΡΙΑΡΙΑ, ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ σε όλεςτις περιοχές του Πύργου.ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 3 ΟΙΚΟΠΕ∆Α στο δρόµο Λαστεΐκων Αγ. Γεωρ-γίου, 3.050, 3,5 και 6,5 στρεµµάτων έκαστο οικοδοµήσιµα.ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α 5,5 στρεµµάτων, 3,5, 4,5 και 13στρεµµάτων σε περιοχές ΚΑΤΣΑΡΟΥ, ΕΛΑΙΩΝΑ & ΑΓΙΟΥΣΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ.ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 200 τ.µ. µε ένα στρέµµα οικόπεδο,περιοχή ΑΝΘΟΠΥΡΓΟΣ.ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο Λεβεντοχώρι οικοπεδική έκταση τεσσάρωνστρεµµάτων µέσα στην κοινότητα.ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο επί της Καταραχίου 370 τ.µ.ΠΩΛΕΙΤΑΙ ο 4ος όροφος εµβαδού 120 τ.µ. κατάλληλος γιαγραφεία επί της οδού 28ης Οκτωβρίου στον Πύργο.ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 68 τ.µ. µε 30 τ.µ. πατάρι επί της 28ηςΟκτωβρίου.ΠΩΛΕΙΤΑΙ στον ΆΓιο Γεώργιο οροφοδιαµέρισµα 96 τ.µ., παλιάοικία 70 τ.µ. σε οικόπεδο 168 τ.µ. και οικόπεδο 4015 µε 70ρίζες ελιές οικοδοµήσιµο.ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΧΩΡΑΦΙ 9.800 στρεµ. στην περιοχή ΑΓΓΙΝΑΡΑ (κε-ραία).ΠΩΛΕΙΤΑΙ στα Χανάκια οικόπεδο 6.100 τ.µ.ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 4 ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΟ-ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 50 τ.µ. κάθε µία (µε κεντρική θέρµανση, αιρκοντί-σιον, ηλιακό, ατοµική αποθήκη σε οικόπεδο 4 στρεµ. στοδρόµο Σκουροχωρίου - Λεβεντοχωρίου.ΠΩΛΕΙΤΑΙ επί της Ρήγα Φεραίου µονοκατοικία 70 µ² σε οικό-πεδο 215 µ².ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1416µ² κτίζεται 400 µ² στον Αη Γιάννη.ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην ΑΓΓΙΝΑΡΑ χωράφι 15 στρεµ. περιφραγµένο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΙΑ 60µ² σε οικόπεδο 4700 στρεµ., 700 µ. όπισθενεθνικής οδού Πύργου Πατρών.. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 80µ² µε 20µ² αποθήκη επί της Εθν.Αντιστάσεως 205.000 ευρώ.ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην Μυρτιά λιοστάσι 3640 στρεµ. µε 42 ρίζεςελιές.ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΛΕΒΕΝΤΟΧΩΡΙ οικόπεδο 4 στρεµµάτων.ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΑ ΧΑΛΙΚΙΑΤΙΚΑ 3οροφη οικοδοµή αποτελού-µενη από κατάστηµα 120µ² , α’ όροφος διαµέρισµα 120µ², β’όροφος διαµέρισµα 100µ² ολόκληρη ή τµηµατικά.ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στη Βαρβάσαινα χωράφια 1620 µ² και 13.550 µ²ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 5.500 µ² στις Κολιρέικες παράγκεςΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στον Πύργο 210 µ²ΠΩΛΕΙΤΑΙ στη Ζαχάρω αγροτεµάχιο 6 στρεµµάτων 500 µ. απότη θάλασσαΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 61 µ², 3ος όροφοςΠΩΛΕΙΤΑΙ µεζονέτα 2ος και 3ος όροφοςΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 100 µ² επί της ΠαπαφλέσσαΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 111 µ² επί της εθνικής Πύργου –Πατρών.. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΚΑΤΑΡΑΧΙ ΠΥΡΓΟΥ ΚΤΗΜΑ 11 στρεµµάτωνµε πρόσοψη 35 µέτρων στον κεντρικό δρόµο, οδός Καταρα-χίου.ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΙΤΑΛΙΟ ΚΤΗΜΑ εντός ζώνης 6.300 στρεµ-µάτων µε αποθήκη, ποτιστικό. ΜΑ900. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ επί της οδού Κατακόλου,πλησίον οικοδοµικών υλικών κου ΡΗΓΑ, συνολικής επιφα-νείας, 700 µ² για οποιαδήποτε επαγγελµατική χρήση.

ΜΕΣΙΤΕΙΕΣ «ΛΥΜΟΥΡΑ»

ENOIKIΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ καταστή-µατα Ερµού 120,75 Πύργος.Πληρ. τηλ. 2621033652 ΜΑΣ719------------------------------------. .. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ή ΠΩΛΕΙ-ΤΑΙ επώνυµη ταβέρνα 250τ.µ. στον Πύργο λόγω συντα-ξιοδότησης. ∆ίδεται και γιαάλλες χρήσεις, π.χ. για πολι-τιστικός σύλλογος ήΚΑΠΗ.Πληρ. τηλ.26210/32183, 6948380926.ΜΑ3476------------------------------------. ... ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ100 µ² στον Πύργο σε κεν-τρικό σηµείο, ολόκληρο ή σεανεξάρτητα τµήµατα, κατάλ-

ληλο για κατάστηµα, γρα-φεία, φροντιστήριο, κ.λ.π.Πληροφορίες τηλ.26210/30988, κινητό6932731364. ΜΑΣ3576------------------------------------.

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΓΩΝΙΑΚΟ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ90 τ.µ. µε πατάρι, Ζαΐµη

10, ενδιάµεσα Πατρώνκαι Κοκκίνου. Πληρ. τηλ.6944259811. ΜΑ2417

. ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

αίθουσα διαµπερής 100τ.µ., στην οδό Αγ. Γεωρ-γίου 39. Ι∆ΑΝΙΚΗ γιαφροντιστήριο, γυµνα-στήριο, εργαστήριο, Φυ-σιοθεραπευτήριο καικάθε χρήση. Πληρ. τηλ.26220/22340. ΜΑ3612

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚΕΝΤΡΙΚΟ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΑιόλου 2 & Γερµανού 50τ.µ. µε πατάρι και W.C.έτοιµο προς χρήση.Πληρ. τηλ. 6972367931.ΜΑ3600

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ2 ΓΩΝΙΑΚΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 130 τ.µ.περίπου επί της Εθνικήςοδού Πύργου – Αρχ.Ολυµπίας, κόµβος Αγ.Γεωργίου, έναντι αντι-προσωπείας ∆ανίδη.Τηλ. 6948047163, οικο-δοµικό συγκρότηµα Π.Μυλωνά. ΜΑ2676.

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙΝΕΟΚΤΙΣΤΑ

ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΓΡΑΦΕΙΑεπί της οδού Θεµιστοκλέους2 και Μ. Αλεξάνδρου γωνίαάνωθεν τράπεζας Πειραιώς(έναντι ΟΤΕ) 41, 47, 37 τ.µ.,όλα µαζί και χωριστά το κα-θένα. Πληρ. τηλ.6948561776. ΜΑ2845

ΜΑΣ3

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ ποτι-στικός 2000 τ.µ. περίπουστη θέση Κεραµιδιά Αµπε-λόκαµπου ΗλείαςΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ-ΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 99 τ.µ. µευπαίθριους 20 τ.µ. περί-που, στον 2ο όροφο,Ερµού 5 Πύργος.. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ ΠΟΤΙ-ΣΤΙΚΟΣ 4680 τ.µ. του ανα-δασµού στο ΣκουροχώριΗλείας.β) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΛΙΟΣΤΑΣΙβιολογικής καλλιέργειας15 στρεµµάτων στο Μά-γειρα Ηλείας.επι επ. επ.δρόµου Λάλα ∆ίβρης.γ) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΛΙΟΣΤΑΣΙ 7στρεµµάτων βιολογικήςκαλλιέργειας, µε ρεύµα,νερό, Πλάτανος Αρχ.Ολυµπίας επί επαρχιακούδρόµου.δ) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ 10στρεµµάτων εντός οικι-σµού Αγ. Γεωργίου Πλατά-νου Αρχ. Ολυµπίας επί τηςεθν. οδού Τριπόλεως, τρι-φασικό ρεύµα, νερό3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαµέρισµα85 τ.µ. 3άρι τρίτου ορό-φου στην πλατεία Κύπρου,Πύργος.ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΑΛΑΙΑ ΙΣΟ-ΓΕΙΟΣ ΟΙΚΙΑΣ σε καλή κα-τάσταση 120τ.µ. εντόςοικοπέδου 1507 τ.µ. Κορα-κοχώρι Ηλείας.ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο440τ.µ. στο ΚατσαρούΗλείας.ΠΩΛΕΙΤΑΙ διώροφος οικο-δοµή 269 τ.µ. στα Γρανι-τσέικα Πύργου ΗλείαςΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρός ποτιστι-κός 4711 τ.µ. µε παλαιάαποθήκη 25 τ.µ. στο Σκου-ροχώρι Πύργου Ηλείας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ ποτι-στικός 1733 τ.µ. και728,60 τ.µ εντός αναδα-σµού στο ΛεβεντοχώριΗλείας.ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙ-ΚΙΑ µεζονέτα 135τ.µ.εντός οικοπέδου 750τ.µ.Κολίρι ΗλείαςΠΩΛΕΙΤΑΙ ΛΙΟΣΤΑΣΙ (8)στρ. στο Κολίρι Ηλείας σετιµή ευκαιρίαςΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 171τ.µ. εντός της πόλης τουΠύργου.ΠΩΛΕΙΤΑΙ – ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 56τ.µ. µε υπόγειο 20,30 τ.µ.στα Μακρίσια Ηλείας.ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΕΝ∆ΡΟΠΕΡΙ-ΒΟΛΟ 10400 τ.µ. στο Βού-ναργο Ηλείας.ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Οεντός οικισµού Σµίλα Αρχ.Ολυµπίας, 6.800 τ.µ. επιεπαρχιακού δρόµου Πελο-πίου.ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ14000τ.µ. στον ΠλάτανοΗλείας εκτός οικισµού.ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ 6000 τ.µ.στη θέση Ροφιά ΠύργουΗλείας µε νερό, ρεύµα αρ-δευτικό και 90 ρίζες ελιέςΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 207 τ.µ. Αρχι-µήδους 23 Πύργος.ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΑΓΡΟΣ10.000 τ.µ. για επαγγελµα-τική χρήση, Πατρών 124,απέναντι από τη NISSANΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ∆ΥΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 42,70 τ.µ.µε υπόγειο 42,70 και77,98 τ.µ. µε υπόγειο43,71 τ.µ. επί της οδούΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ στον ΠύργοΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑ-ΣΤΗΜΑ 51 τ.µ. επί τηςοδού ΜΙΑΟΥΛΗ στονΠύργο. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΥΟ ΕΛΑΙ-ΩΝΕΣ 3036,07 τ.µ. και5958,68 τ.µ. που βρίσκον-ται στο ∆.∆. Άνω Σαµικό ∆.Σκιλλούντος.ΑΓΡΟΣ ΠΟΤΙΣΤΙΚΟΣ 9481τ.µ. στο Καταράχι Ηλείας(εντός αναδασµού)ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ ποτιστι-κός 3396 τ.µ. στη θέσηΣυντριάδα του ∆.∆. Αγ. Γε-ωργίου δήµου Πύργου.. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: α) Ισόγειοςοικία 94,35 τ.µ., β) ισό-γειος αποθήκη 23,46 τ.µ.,γ) 1ος όροφος οικία 62 τ.µ.γιαπί, δ) ισόγειο κατά-στηµα 160,43 τ.µ. εντός οι-κοπέδου 352 τ.µ. στηΣκιλλουντία Ηλείας.ΜΑΣ1059

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΚΑΡΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Καπογιάννη καιΚρεστενίτου

Πύργος -Τηλ. 2621037406

ΜΑΣ5

∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-∆ιαµέρισµα 100 τ.µ. σε διώ-ροφη οικοδοµή, ο επάνω όρο-φος. Αυτόνοµη θέρµανση,πλάκα και σκεπή (κεραµίδια),ηλιακό θερµοσίφ., συναγερµόκ.λπ. σε οικόπεδο 600 τ.µ. εξαδιαιρέτου. Τιµή 150.000 ευρώ- ∆ιαµέρισµα σε διώροφη οικο-δοµή 76 τ.µ., 2 υπνοδωµάτια, οεπάνω όροφος, 20 ετών (Πάρο-δος Ρήγα Φεραίου). Τιµή 75.000ευρώ- ∆ύο διαµερίσµατα σε τριώ-ροφη οικοδοµή (οροφοδιαµερί-σµατα) 73 τ.µ. έκαστο, 2ος και3ος όροφος. 2 ετών, µε αυτό-νοµη θέρµανση, τιµή 100.000,2ος όροφος και 110.000 3ος όρο-φος-∆ιαµέρισµα 101 τ.µ., 3 υπνο-δωµάτια, τζάκι κ.λπ., 3 ετών µεαυτόνοµη θέρµανση. Τιµή135.000 ευρώ-140 τ.µ. οροφοδιαµέρισµα σεδιώροφο υπερ. ισόγειο µε µε-γάλα µπαλκόνια και αυλή, τζάκικ.λπ. Τιµή 125.000 ευρώΠωλούνται και πολλά άλλα δια-µερίσµατα καινούργια και µετα-χειρισµένα σε διάφορεςχαµηλές τιµές.

ΓΙΑΠΙ-Γιαπί στην οδό Παπαφλέσσα α)45 τ.µ. ισόγειο µόνο στα µπετά,β) 56 τ.µ. 1ος όροφος (µπετά), γ)56 τ.µ. 2ος όροφος (µπετά). Τιµήόλο 170.000 ευρώ-Γιαπί 1ος όροφος, 110 τ.µ., 2ος

όροφος, 25 τ.µ. και πιλοτή 28τ.µ., σε οικόπεδο 214 τ.µ. Τιµή130.000 ευρώ

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ-Μονοκατοικία (τριώροφο κτί-ριο) σε κεντρικό σηµείο τουΠύργου. Αποτελείται από α)Μαγαζί 105 τ.µ., β) 1ος όροφοςδιαµέρισµα κοµπλέ 95 τ.µ., γ)2ος όροφος διαµέρισµα 85 τ.µ.σε οικόπεδο 140 τ.µ. Τιµή220.000 ευρώ όλο.-Μονοκατοικία διώροφο εντόςΠύργου, αποτελείται: α) ισόγειοδιαµέρισµα 90 τ.µ., β) 1ος όρο-φος διαµέρισµα 90 τ.µ. σε οικό-πεδο 220 τ.µ. Τιµή όλο 145.000ευρώ-Μονοκατοικία στον Άγιο Γεώρ-γιο Πύργου 60 τ.µ., κατασκευής1988 σε οικόπεδο 368 τ.µ. καιαποθήκη. Τιµή 80.000 ευρώ-Μονοκατοικία (εργατικής κα-τοικίας) στην οδό Αλφειού, 60τ.µ. Τιµή 60.000 ευρώ-Μονοκατοικία 85 τ.µ., πάρο-δος Παπαφλέσσα, σε οικόπεδο220 τ.µ. Τιµή 75.000 ευρώΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΑΛΛΕΣ µονοκατοι-κίες σε διάφορες άλλες περιο-χές.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α-Οικόπεδο 210 τ.µ. άρτιο, οικο-δοµήσιµο, Σ.∆. 1,8, χτίζει 400

τ.µ., εντός της πόλεως Πύργου.Τιµή 135.000 ευρώ-Οικόπεδο 200 τ.µ. άρτιο και οι-κοδοµήσιµο, χτίζει 160 τ.µ.,πλησίον σχολών (ΟΑΕ∆). Τιµή16.000 ευρώ-Οικόπεδο 115 τ.µ. στην οδόΣυγγρού, άρτιο, οικοδοµήσιµο.Τιµή 70.000 ευρώ-Οικόπεδο 2.106 τ.µ. στην οδόΡοφιά, κοντά στο 3ο δηµοτικόσχολείο, άρτιο, οικοδοµήσιµο.Τιµή 120.000 ευρώ-Οικόπεδο 502 τ.µ. κοντά στοαθλητικό κέντρο Αγία Βαρβάρα,µε πρόσοψη σε άσφαλτο-Οικόπεδο 610 τ.µ. περίπουστην οδό Αρχιµήδους, άρτιο, οι-κοδοµήσιµο. Τιµή 200.000 ευρώ-Οικόπεδο 267 τ.µ. επί τηςΕρµού στον Πύργο, άρτιο, οικο-δοµήσιµο, κατάλληλο και γιαεπαγγελµατικούς χώρους, κατά-στηµα, γραφεία κ.λπ.-Οικόπεδο 2.036 τ.µ., άρτιο, οι-κοδοµήσιµο, επί της οδού Κατα-ραχίου, πρόσοψη στην άσφαλτο,600 µ. από το παλαιό Νοσοκο-µείο Πύργου. Τιµή 150.000ευρώΚΑΙ ∆ΙΑΦΟΡΑ άλλα οικόπεδαεντός σχεδίου και εντός οικι-σµού.

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ-Αγροτεµάχιο 9,5 στρεµµάτων,στην περιοχή Καταραχίου Πύρ-γου. Τιµή 70.000 ευρώ-Αγροτεµάχιο – οικόπεδο 4στρέµµατα στα Καβασιλάκια,δίπλα από βίλες (κατάλληλο γιακάθε χρήση). Γωνιακό. Τιµή65.000 ευρώ-Αγροτεµάχιο στον Ανθόπυργο4 στρέµµατα, 150 µέτρα από τηνΑγίου Γεωργίου, τιµή 50.000ευρώ-Αγροτεµάχιο Τραγανό, 6στρέµµατα, επί ασφάλτου υπε-ρυψωµένο. Τιµή 100.000 ευρώ-Αγροτεµάχιο Ντόµπρινο ΑγίουΓεωργίου, 6 στρέµµατα µε θέα.Τιµή 55.000 ευρώ-Αγροτεµάχιο 7 στρέµµατα µε100 ρίζες ελιές. Τιµή 50.000ευρώ-Αγροτεµάχιο – οικόπεδο Κορα-κοχώρι, 6,5 στρέµµατα εντός οι-κισµού µε θέα στη θάλασσα.Κόβονται και σε άρτια οικόπεδα-Λαστέικα, εντός οικισµού οικό-πεδα 1.500 τ.µ. µε πρόσοψηάσφαλτο. Τιµή 50.000 έκαστο-Αγροτεµάχιο 10 στρεµµάτωνστην άσφαλτο Κατακόλου, πρό-σοψη 125 µέτρα. Πωλείται καιανά 5 στρέµµατα. Τιµή όλο100.000-Κάστα Κατακόλου, περιοχή Κα-βούρι, 5 στρέµµατα. Τιµή 55.000ευρώΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑ σε όλες τιςπεριοχές του Πύργου και παρα-θαλάσσια σε διάφορες τιµές

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ-2άρια, 3άρια, 4άρια, 5άρια &γκαρσονιέρες & καταστή-µατα από 200 ευρώ εντόςτου Πύργου κ.λπ.ΜΑΣ3076

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

28ης Οκτωβρίου 16, Πύργος Τηλ. 26210 22886

ΤΣΑΤΑΣΑΓΟΡΕΣ – ΠΩΛΗΣΕΙΣ – ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΠΩΩΛΛΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ

Page 23: patris news

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΓΓΛΙΚΑΣΕΤΤΕΡ ΚΟΥΤΑΒΙΑ και ξεκι-νηµένα. Γραµµές αίµατοςUpperwood Basana Francini.Πληρ. τηλ. 6977980262ΜΑΣ1331----------------. ∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑέως 30.000 ανεξάρτητα απόυπερδανεισµό και Τειρεσίασε ιδιώτες – δ. υπαλλήλους,συνταξιούχους και επαγγελ-µατίες εντός 4 ηµερών.Συνεργασία µε 6 τράπεζεςσε όλη την Ελλάδα, εκταµί-ευση στην πόλη σας.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΤηλ. 2310/554514Fax: 2310/554517Κιν.: 6972886998WEBSITE:www.moneycash-gram.gr ΜΑ2217---------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΛΟΓΟ αρσε-νικό, ράτσα Ανόβερο, αθλη-τικό εµποδίων,εκπαιδευµένο, ιδανικό γιααρχάριους και παιδιά σεπολύ καλή τιµή. Πληρ. τηλ.6979657815. ΜΑΣ3492

-----------------------------------. ΣΚΥΛΙΑ. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΥΜΕόλες τις ράτσες σε όλα ταθέµατα. ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥ-ΣΗΣ ΣΚΥΛΩΝ ∆ΑΦΝΙΩΤΙΣΣΑΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ. Πληρ. τηλ.6946473026. ΜΑ3605-----------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-ΤΑΙ πανέµορφο νυφικό.Πληρ. τηλ. 6939310337.ΜΑ3658-----------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΦΟΙΝΙΚΑΣ 6µ.,στο Βαρθολοµιό, 800 ευρώ.Πληρ. τηλ. 26230/42189.ΜΑ3669

∆ΙΑΦΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Α

23Τρίτη 22 ∆εκεµβρίου 2009Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ

. ΠΩΛΕΙΤΑΙΤΡΟΧΟΣΠΙΤΟ

HOBBYΓερµανικό µε ψυγείο,κουζίνα, θέρµανση,φούρνο µικροκυµάτων,δορυφορική κεραία,τουαλέτα, τελευταίο µον-τέλο σε καλή τιµή, ιδα-νικό και για οικόπεδο.Πληρ. τηλ. 2610/430554,6945144705.ΜΑ267.

. ΕΧΕΤΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣΚΑΡΤΕΣ

ALPHA, EUROBANK,MARFIN, Εθνική αλλά δενέχετε διαθέσιµο υπό-λοιπο; Κανένα πρόβληµα.Σας δίνουµε µετρητά σε 5λεπτά και εξοφλείτε σεπολλές άτοκες δόσεις.Πληρ. τηλ. 6980230983.ΜΑ2880

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙΘΑΛΑΜΑΚΙ

κατάψυξη µε τρεις πόρ-τες.ΘΑΛΑΜΟΣ – ΨΥΓΕΙΟαυτόνοµος κρεατάδικος

µε τσεγκέλια 3,50µέτρα.

Αυτοκίνητα ΜυλωνάςΠληρ. τηλ. 26210/31617,6948047163. ΜΑ3488

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙΑΡΝΙΑ

αρσενικά γαλλικά(LAGON) αποκοµµένακαι 25 πρόβατα γαλλικά,υψηλής γαλακτοπαρα-γωγής, γεννάνε τον Ια-νουάριο. Πληρ. τηλ.6936525508. ΜΑ3674

. ΠΩΛΕΙΤΑΙΤΡΙΦΥΛΛΙ

πρώτο χέρι και τριφύλλιψιλό και καθαρό. Πληρ.τηλ. 6972602786.ΜΑ2948

. ∆Α∆ΕΣΟλυµπιακών

αγώνωναγοράζω από 700 ευρώέως 1500 ευρώ αναλό-γως. Πληρ. τηλ.6972561954.ΜΑ2581

ΑΓΟΡΕΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣΠΑΛΕΤΩΝ

ΚΑΙ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΙ∆ΙΚΕΣ

ΠΑΛΕΤΕΣΓΙΑ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ .

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΡΠΙΣΤΡΙΟ-ΦΟΡΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

CARTEPILAR 95570,5ο ΧΛΜ. ΕΘΝ.Ο∆ΟΥ ΣΑΒΒΑΛΙΑ

ΤΗΛ. 26220 31342 ΚΙΝ.6972 839909 ΜΑΣ2134

. ΠΩΛΕΙΤΑΙΣΕΤΕΡ

από άριστη γενεαλογία,µαθηµένο (ορτύκι, µπε-κάτσα). Πληρ. τηλ.6972222780 ΜΑΣ1443

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΟΙΚΟΠΕ∆Α (µαζί ή χωριστά) 1000 τ.µ. τοκάθε ένα στον Πύργο εντόςσχεδίου πόλεως. Πληρ. τηλ.6974816450. ΜΑ3477-----------------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ,οικοδοµήσιµα στη ΜαραθιάΑµαλιάδας. Πληρ. τηλ.6936407389. ΜΑ3563-----------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο στοΚολίρι 4.300 τ.µ. περιφραγ-µένο. Πληρ. τηλ.6944456509. ΜΑ3638-----------------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΟΙΚΟΠΕ∆Α1 στρέµµα έκαστο άρτια καιοικοδοµήσιµα µε συντελεστήδόµησης 0,8 εντός οικισµούΑγ. Ιωάννη – Κατακόλου, αµ-φιθεατρικά µε φανταστικήθέα το Ιόνιο. Πληρ. τηλ.6937454934.

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙΟΙΚΟΠΕ∆Α

άρτια και οικοδοµή-σιµα στο 10ο χλµ.Πύργου – Κατακόλου.∆εκτές µόνο σοβαρέςπροτάσεις. Πληρ. τηλ.6976555283.

ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 10 Ά ΟΡΟΦΟΣΑγορές-πωλήσεις-αντιπαροχές-ενοικιάσεις

ΑΜΑΛΙΑ∆Α Τ.Κ. 27200εκτιµήσεις-διεκπεραιώσεις δικαιολογητικώνhttp://www.sakisvasilopoulos.com

[email protected]ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ DIKTYO REAL ESTATE

www.diktyo-realestate.grΑΝΑΘΕΣΤΕ ΣΕ ΜΑΣ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΜΕ ∆ΩΡΕΑΝ ΠΡΟΒΟΛΗ

ΣΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ INTERNET.ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΑΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΟΛΟΝ ΤΟΝ

ΠΛΑΝΗΤΗ ΚΑΙ ΕΚΑΤΟΝΤΑ∆ΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΙΩΝ ΜΑΣΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΟΥΝ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΤΗΝ ΠΕ-

ΡΙΟΧΗ ΜΑΣ.ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΑΣ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕ-

ΡΙ∆ΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΣΥΧΝΗ (ΚΑΘΕ 10 ΗΜΕΡΕΣ) ΑΝΑΝΕΩΣΗ.ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ∆ΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ

ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗ

ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Α – ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΚΟΥΡΟΥΤΑ : Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 300τ.µ. εντός οικισµού µεδρόµο πλάτους 6 µέτρα <χτίζει 200τµ> ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗΤιµή 70.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-550]ΚΟΥΡΟΥΤΑ:Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 6 στρµ 800µ. από τηνάµµο εντός τουριστικής ζώνης επί της ασφάλτου Μαρα-θιάς.ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 30.000 /στρεµ. <<∆ιαπραγ-µατεύσιµη>> B-158]ΓΑΒΡΑΣ(ΚΟΥΡΟΥΤΑ): Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο - ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ25000τ.µ. άρτιο και οικοδοµήσιµο 1200µ. από την χρυσήάµµο Τιµή 15000 euro /στερµ <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> -ΚΩ∆:[Β-576]ΠΑΛΟΥΚΙ: Πωλείται παραλιακό προνοµιακό ΟΙΚΟΠΕ∆Ο5593τ.µ. άρτιο και οικοδοµήσιµο κατάλληλο για παραθαλάσ-σια κατοικία Τιµή 165.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> -ΚΩ∆:[Β-567]ΚΟΥΡΟΥΤΑ : Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 8200τ.µ. µε πρόσοψη σεµεγάλο δρόµο 700µ από την παραλία Τιµή 165.000 euro<<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-570]ΓΑΥΡΑΣ(ΚΟΥΡΟΥΤΑ): Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 18000τ.µ.κοντά στην παραλία Μαραθιάς µε πρόσοψη σε δύο δρόµους.Περικλείεται από οικισµό µε βίλες και εξοχικά σπίτια ∆υνατό-τητα τεµααχισµού. τιµή 10.000 euro ανά στρέµµα <<∆ια-πραγµατεύσιµη>> -ΚΩ∆:[Β-378]ΜΑΡΑΘΙΑ(ΑΜΑΛΙΑ∆Α): Πωλούνται δυο ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ4000τ.µ./ το καθένα άρτια και οικοδοµήσιµα ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟ-ΤΕΡΗ Τιµή 52.000 euro/ το καθένα <<∆ιαπραγµατεύ-σιµη>> - ΚΩ∆:[Β-536]ΓΑΒΡΑΣ(ΚΟΥΡΟΥΤΑ): Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 6000τ.µ.άρτιο και οικοδοµήσιµο 1.500µ από την χρυσή άµµο του Ιο-νίου Τιµή 20.000 euro /στρέµµα <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> -ΚΩ∆:[Β-554]ΜΑΡΑΘΙΑ: Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 2000τ.µ. µη άρτιο & µη οι-κοδοµήσιµο περιφραγµένο µε γεώτρηση Τιµή 13.000 -ΚΩ∆:[Β-525]ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ-κτήµα 11 στρεµµάτωνστην περιοχή Αγίου Νικολάου, περιφραγµένο µε οικία 50 τ.µ.µε άδεια οικοδοµής, µε τζάκι, µε 200 ελαιόδεντρα εντός αρ-δευτικής ζώνης ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 70.000 euro<<∆ιαπραγµατεύσιµη>> [B-68]ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται στην περιοχή <<Γουλισές >>ΑΓΡΟΤΕ-ΜΑΧΙΟ-ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 4750τ.µ. άρτιο και οικοδοµήσιµο µε ελιέςπεριφραγµένο Τιµή 60.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>>- ΚΩ∆:[Β-557]ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται στα Λιβαδάκια Αµαλιάδας ΑΓΡΟΤΕΜΑ-ΧΙΟ 11500 τ.µ. άρτιο και οικοδοµήσιµο κατάλληλο και γιαεπαγγελµατική χρήση. ∆υνατότητα τεµαχισµού. τιµή 140000euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> . [B-78]ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 6600τ.µ. άρτιο και οικο-δοµήσιµο στα Σκουπέικα Αµαλιάδας περιφραγµένο και µε γε-ώτρηση Τιµή 25.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> -ΚΩ∆:[Β-517]

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ – ∆ΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΚΑΛΙΤΣΑ: Πωλείται << ΑΕΡΑΣ>> 85τ.µ. Α’ ορόφου σε µε-γάλο οικόπεδο - Τιµή 20.000 euro <<∆ιαπραγµατεύ-σιµη>> - ΚΩ∆:[Β-569]ΚΑΡ∆ΑΜΑΣ: Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 120τ.µ. µε σοφίτα26τµ ,ηµιυπόγειο 130τµ, βοηθητικούς χώρους ,γκαραζ ,και-νούργιο µε πλήρως διαµορφωµένο περιβάλλοντα χώρο σε5στρεµ µε γεώτρηση και άρδευση Τιµή 350.000 euro<<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-561]ΜΑΡΑΘΙΑ: Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 220τ.µ. µε σοφίτα κα-τασκευής 2006 µε διαµορφωµένο περιβάλλοντα χώρο µε γε-ώτρηση περιφραγµένο µε καλοριφέρ και τζάκι Τιµή 300.000euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-560]ΜΑΡΑΘΙΑ: Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 80 τ.µ. σε οικόπεδο4,5 στρεµµάτων άρτιο και οικοδοµήσιµο µε 80 οπορωφόραδέντρα καινούργιας κατασκευής(2006) ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗΤΙΜΗ 170.000 . [B-10]ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΒΙΛΑ 230τ.µ. στον δρόµο προς Κρυο-νέρι καινούργια µε µεγάλη θέα µε διαµορφωµένο περιβάλ-λοντα χώρο << δένδρα γκαζόν κλπ>> Τιµή 500.000 euro<<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-553]

ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΜΕΖΟΝΕΤΑ <<ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ>>200τ.µ. υψηλών προδιαγραφών και απαιτήσεων στο κέντροτης πόλης- Τιµή 350.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> -ΚΩ∆:[Β-549]

∆ΙΑΜΕ-ΡΙΣΜΑΤΑ

ΑΘΗΝΑ: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 42τ.µ. στην περιοχή Γκύζηισόγειο Τιµή 35.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> -ΚΩ∆:[Β-564]ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 55τ.µ. 1ου ορόφου µεαυτονοµία ,κατασκευής 2007 - Τιµή 1500euro /τµ -ΚΩ∆:[Β-551]ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 81τ.µ. 1ου ορόφου µε

αυτονοµία ,κατασκευής 2007 ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή1500euro /τµ - ΚΩ∆:[Β- 512]ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105τ.µ. 3ου ορόφου διαµ-περές πλήρως ανακαινισµένο µε αυτόνοµη θέρµανση (καλο-ριφέρ και a/c) - Τιµή 115.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>>ΚΩ∆:[Β-545]ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (γιαπί) 200τ.µ.κοντά στον σιδηροδροµικό σταθµό 3ου ορόφου σε καινούργιαπολυκατοικία µε πυλωτή ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 130.000euro - ΚΩ∆:[Β-469]

OΙΚΟΠΕ∆Α-ΕΛΑΙΩΝΕΣ

ΦΡΑΓΓΑΒΙΛΑ: Πωλείται ΕΛΑΙΩΝΑΣ 5000τ.µ. περίπου µε µε-γάλες ελιές και µικρό οικίσκο Τιµή 20.000 euro <<∆ια-πραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-575]ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1970τ.µ. άρτιο και οικοδο-µήσιµο επί του δρόµου προς Γεράκι Τιµή 80.000 euro<<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-566]ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται στην περιοχή <<Σαρακίνα>> ΚΤΗΜΑ-ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 8000τ.µ. µε µικρό σπίτι µε γεώτρηση µε 50 ρίζεςελιές µε πολλά οπωροφόρα δένδρα και καλλωπιστικά φυταΤιµή 55.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> ΚΩ∆:[Β-556]ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται απέναντι από τις τεχνικές σχολές ΟΙΚΟ-ΠΕ∆Ο 8100τ.µ. περιφραγµένο µε µικρό οικίσκο µε 120 ρίζεςελιές επί ασφάλτου . ∆υνατότητα τεµαχισµού Τιµή 120.000euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-555]ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο – ΕΛΑΙΩΝΑΣ 7500τ.µ. άρτιοκαι οικοδοµήσιµο κοντά στον προφ. Ηλία Αµαλιάδας µε 180ρίζες ελιές Τιµή 35.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> -ΚΩ∆:[Β-513]

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ προς ΠΩΛΗΣΗ ΑΜΑΛΙΑ∆Α- Ν.ΗΛΕΙΑΣ

ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται στην οδο Σµυρνης κοντα στον σταθµοτου ΟΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 128τ.µ. Τιµή 90.000 euro<<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-547]ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 130τ.µ. γω-νιακό καινούργιο επί της οδού Καρακανδά και πλατείας καλί-τσα Τιµή 240.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> -ΚΩ∆:[Β-539]ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται στο κέντρο στην οδό ∆αλιάνη ΕΠΑΓ-ΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 26τ.µ. µε υπόγειο 75τµ. Τιµή 150.000euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-533ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ προς ΠΩΛΗΣΗ ΑΜΑΛΙΑ∆Α

ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται στην οδό ΟλυµπίαςΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ(caféé – bar) καινούργιο πλήρως εξοπλισµένοσύγχρονο µε έτοιµη πελατεία Τιµή 30.000 euro <<∆ια-πραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-568]ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ( franchise) µε εξασφα-λισµένη πελατεία και µεγάλο δύκτιο χονδρικής πώλησης καιµε αποκλειστικές αντιπροσωπείες προϊόντων Τιµή 120.000euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-562]ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ ΚΑΙΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ κεντρικό εντός του εµπορικού κέντρουµε µεγάλη και εξασφαλισµένη πελατεία Τιµή 75.000 -ΚΩ∆:[Β-563]Πωλούνται στην Αµαλιάδα µηχανήµατα πλήρους εξοπλισµούΡΕΚΤΙΦΙΕ (βαλβίδες , κυλίνδρων , κεφαλών κ.α, Τιµή 50.000euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> ΚΩ∆:[Β-543]ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΩΝ µε πολλάχρόνια λειτουργίας κεντρικότατη µε εξασφαλισµένη πελατείαΤιµή 35.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-548]

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ: ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται κοντά στο υδρα-γωγείο ΟΙΚΟΠΕ∆Ο200τ.µ. περίπου µε µεγάλη πρόσοψη σεάσφαλτο Τιµή 60.000 euro <<∆ιzαπραγµατεύσιµη>> -ΚΩ∆:[Β-574]

. ΠΩΛΕΙΤΑΙΧΩΡΑΦΙ

11,5 περίπου στρεµµάτωνστην περιοχή Μεσολογ-γάκι Αµαλιάδας. Τηλ.26210 22474 ΜΑ3273

. ΠΩΛΕΙΤΑΙΣΤΟΝ ΑΜΠΕΛΩΝΑ

ΟΙΚΟΠΕ∆Ο370 τ.µ., µετά οικίας 60τ.µ. Πληρ. κα Γιώτα τηλ.6932272771.

ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΙΚΟΠΕ∆Ο

στα Λαστέικα 2.100 µ2εντός οικισµού 250 µ.από την εθνική, κατάλ-ληλο και για κατοικία.Πληρ. τηλ. 6977663366ΜΑ2973

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΤΗΜΑστην περιοχή Χανακίωνέναντι βενζινάδικου Χόχολη250 µέτρα, αριστερά απότον κεντρικό δρόµο 6.200τ.µ. έχει µέσα αποθήκη 100τ.µ. και υπόστεγο 80 τ.µ.,ρεύµα τριφασικό, αρτεσιανόκαι 200 διάφορα δέντρα πε-ριφραγµένο και µε αυτόµατοπορτόνι 8 µέτρων. Παρα-καλώ µόνο σοβαρές προτά-σεις. Πληρ. ώρες 9-21 µ.µ.τηλ. 6977197482. ΜΑ3662

. ΜΕΤΡΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑΑΜΕΣΩΣ

Απ’ όλες τις πιστωτικές σας κάρτες ακόµη και αν δενέχετε διαθέσιµο ή έχετε υπέρβαση σε πολλές άτοκες τρα-πεζικές δόσεις από 1000 – 100.000 ευρώ εξυπηρέτησηαυξηµερόν καθηµερινά και Σαββατοκύριακα, κος Γεωρ-γίου. Τηλ. 6988338898 – 6976699988. ΜΑ709

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-ΜΕΖΟΝΕΤΕΣΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΑΓΟΡΑ ΠΥΡΓΟΥ ,71,76,108,118Τ.Μ. ΜΕ ΘΕΣΗ ΠΑΡΚΙΝΓΚ (ΚΩ∆-2,3,11,8,9)ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ ΣΤΟ ΑΡΚΟΥ∆Ι ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΚΥΜΑ ΜΕΘΕΑ ΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ 34,69,83,86,139 Τ.Μ. (ΚΩ∆-12,18,22,20,21)ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ 55 Τ.Μ. 1 ΟΡΟΦΟΣ ΜΕ ΠΑΡΚΙΝΓΚ,ΠΕΡΙΟΧΗΛΑΠΑΤΟ (ΚΩ∆.87)ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ 3 ΟΡΟΦΟΣ 105 Τ.Μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΜΕΠΑΡΚΙΝΓΚ.ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΠΑΤΟ (ΚΩ∆-24)ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ 4 ΟΡΟΦΟΣ 106 Τ.Μ. ΕΝΟΙΚΙΑΣΜΕΝΟ ΜΕΠΑΡΚΙΝΓΚ ΠΕΡΙOΧΗ ΛΑΠΑΤΟ (ΚΩ∆-27)ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΤΡΙΑΡΙ 2 ΟΡΟΦΟΣ 3 ∆ΩΜ ΣΑΛ.ΚΟΥΖ.ΜΠΑΝΙΟ ΤΙΜΗ 73.000 Ε (ΚΩ∆ .147)ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΕΖΟΝΕΤΑ ΣΤΑ ΛΑΣΤΕΙΚΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΟΛΟΤΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 320 Τ.Μ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1000 Τ.Μ 5 ∆ΩΜΑΤΙΩΝ , 2ΜΠΑΝΙΑ ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΗ, ΓΚΑΖΟΝ, ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ, ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΤΙΜΗ 350.000(ΚΩ∆.150)ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΕ ΚΕNΤΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ∆ΥΑΡΙ 51 Τ.Μ 4osΟΡΟΦΟΣ (ΚΩ∆.157)ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ∆ΥΑΡΙ 51 Τ.Μ 1ος ΟΡΟΦΟΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥΠΥΡΓΟΥ (KΩ∆.160)ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 179 Τ.Μ. ΜΕ ΠΑΛΙΑ ΟΙΚΙΑ ΑΚΑΤΟΙΚΗΤΗ ∆ΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΚΑΙΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟ ∆ΑΝΕΙΟ ΧΑΛΙΚΙΑΤΙΚΑ 100.000 Ε (ΚΩ∆.43)ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 93 ΤΜ 5ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΥΡΓΟΥ ΣΕ ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΜΕ ΘΕΑ ΟΛΟ ΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΚΕΝΟ (ΚΩ∆.178)ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 64 Τ.Μ 2 ΟΡΟΦΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΥΡΓΟΥ ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΣΑΝΣΕΡ ΕΝΟΙΚΙΑΣΜΕΝΟ (ΚΩ∆.177)ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 67 Τ.Μ 2 ΟΡΟΦΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΥΡΓΟΥ ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΤΖΑΚΙ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΣΑΝΣΕΡ ΕΝΟΙΚΙΑΣΜΕΝΟ (ΚΩ∆ 176)ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ 42 ΚΑΙ 31 Τ.Μ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣΕΝΟΙΚΙΑΣΜΕΝΕΣ 300 ΚΑΙ 350 ΕΥΡΩ ΜΟΝΟ ΚΑΙ 2 ΜΑΖΙ (ΚΩ∆.25 ΚΑΙ ΚΩ∆.26)ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 66 Τ.Μ ΠΕΡΙΟΧΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΜΕ ΘΕΑ ΤΟΝΠΥΡΓΟ 4ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΜΕΝΟ (ΚΩ∆.179)ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΛΦΕΙΟΥΣΑ ∆ΙΟΡΟΦΗ ΚΑΤΟΚΙΑ ΙΣΟΓΕΙΟ 48,80 Τ.Μ. 1ος ΟΡΟΦΟΣ48,80Τ.Μ. ΜΕ ΘΕA ΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΤΙΜΗ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (ΚΩ∆.238)ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΕΖΟΝΕΤΑ ΣΕ ΤΡΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ ΕΝΤΟΣ ΠΥΡΓΟΥ 1 ΟΡΟΦΟΣ 57Τ.Μ 2Ος ΟΡΟΦΟΣ 57 Τ.Μ ΕΥΚΑΙΡΙΑ (ΚΩ∆.227)ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΥΡΤΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 4 ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΕΝΑΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1000 Τ.Μ ΤΙΜΗ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΗ(ΚΩ∆.229)

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΛΑΣΤΕΙΚΑ 3 ∆ΩΜΑΤΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΑΛΑΙΑ ΤΟΥ 1963 ΣΕΟΙΚΟΠΕ∆Ο 518 Τ.Μ.ΤΙΜΗ 52.000 Ε (ΚΩ∆-28)ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΑΛΙΑ ΣΕ ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥΚΑΤΑΡΑΧΙΟΥ 97 Τ.Μ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 270 Τ.Μ 3 ∆ΩΜ ΣΑΛΟΝΙ ΚΟΥΖΙΝΑ 2 ΤΟΥΑΛΕΤΕΣΘΕΡΜΑΝΣΗ ΗΛΙΑΚΟ ΤΙΜΗ 130.000 (146).

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΚΑΒΟΥΡΙ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 75 Τ.Μ 30 ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝΘΑΛΑΣΣΑ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 264 Τ.Μ ΘΕΑ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑΚΟΛΟ ΜΕΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΟ ΣΤΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΤΙΜΗ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ(ΚΩ∆.138)ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΑΛΙΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΓΩΝΙΑΚΗ ΣΕ 2 ∆ΡΟΜΟΥΣ ΚΕΝΤΡΟΠΥΡΓΟΥ 200 Τ.Μ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 1.8 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΤΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΓΙΑΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ(ΚΩ∆.172)

ΠΩΛΟΥNTΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4.800 Τ.Μ ΜΕ 80 ΡΙΖΕΣ ΕΛΙΕΣ 300 ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ

Ε.ΟΠΥΡΓOYΠΑΤΡΩΝΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΕΚΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ 210Τ.ΜΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΤΑ 50 ΜΕΤΡΑ ΠΕΡΝΑΕΙ Η ΝΕΑΙΟΝΙΟΣ Ο∆ΟΣ ΤΙΜΗ 63.000(ΚΩ∆.185)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΣΤΗ ∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΛΑΣΤΕΙΚΩΝ -ΣΚΟΥΡΩΧΩΡΙΟΥ 4001 ΤΜΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΚΑΤΟΙΚΙΑ(ΚΩ∆.15

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΣΤΡΕΦΙ OIΚΟΠΕ∆Ο 7.000 Τ.Μ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ 250 Τ.Μ ΠΟΛΥΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΨΗ 116 Τ.Μ ΕΠΙ ΤΙΣ Ε.Ο ΠΥΡΓΟΥ ΑΡΧ.ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑΒΕΝΖΙΝΑ∆ΙΚΟ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ (ΚΩ∆.180).

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 2564 ΤΜ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΛΦΕΙΟΥ-ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΣΙΜΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑΒΕΝΖΙΝΑ∆ΙΚΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (ΚΩ∆-30)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 600 ΤΜ ΜΕ ΣΥΝΤ.2 ΠΕΡΙΟΧΗ 6ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥΠΥΡΓΟΥ (ΚΩ∆-71)ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΙΚΟΠΕ∆Ο 4.000 Τ.Μ. ΣΤΟ ΤΡΑΓΑΝΟ ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΚΑΤΑΚΟΛΟ. (ΚΩ∆.72)ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΣΤΟΝ ΑΝΘΟΠΥΡΓΟ 4105 Τ.Μ. ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΤΙΖΟΝΤΑΙ700Τ.Μ. (ΚΩ∆-73)ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΣΤΗΝ ΑΛΦΕΙΟΥΣΑ 17.362 Τ.Μ ΜΕ 200 ΡΙΖΕΣ ΕΛΙΕΣ ΜΕΠΡΟΣΟΨΗ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ∆ΡΟΜΟ (ΚΩ∆ 74)ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΜΕ ΕΛΙΕΣ 11.000 T.M ΣΤΗΝΠΑΛΑΙΟΒΑΡΒΑΣΑΙΝΑ-ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΠΑΛΙΑ Ε.Ο ΠΥΡΓΟΥ-ΑΡΧ-ΟΛΥΜΠΙΑΣ (ΚΩ∆-76)ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο. ΠΥΡΓΟΥ-ΠΑΤΡΩΝ ∆ΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΠΕΖΩ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 2741 Τ.Μ.ΜΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΑΛΙΑ 96 Τ.Μ. 2 ∆.Σ.Κ. ΚΑΙ ΜΕ ΚΤΙΡΙΟ 430 Τ.Μ. ΠΡΩΗΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΛΑ ΜΑΖΙ ΤΙΜΗ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΗ (ΚΩ∆-91)ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο. ΠΥΡΓΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ∆ΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΠΕΖΩ 4560 Τ.Μ.ΤΙΜΗ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΗ (ΚΩ∆-81)ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΣΤΟΝ ΑΓ ΙΩΑΝΝΗ 4.000 ΚΑΤΩ ΑΠΌ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ(ΚΩ∆-108)ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΣΤΟ ΤΡΑΓΑΝΟ 7.500 ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟ (ΚΩ∆-109)ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ ΣΤΑ ΦΟΝΑΙΤΙΚΑ ΒΟΥΝΑΡΓΟΥ ΕΝΤΟΣΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕ 50 ΡΙΖΕΣ ΕΛΙΕΣ ΕΜΒΑ∆ΟΝ 3.011 Τ.Μ.TIMH ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΗ(ΚΩ∆.228)ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΛΦΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 10.000 ΤΜ ΜΕΚΑΤΟΙΚΙΑ 100 Τ.Μ ΤΙΜΗ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ(ΚΩ∆.236)ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο-ΛΙΟΣΤΑΣΙ ΜΕ 70 ΡΙΖΕΣ ΕΛΙΕΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΓΙΑ ΒΙΛΛΑ-ΜΕΖΟΝΕΤΑ Κ.Λ (ΚΩ∆.233)ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 7.500 Τ.Μ ΜΕ 90 ΡΙΖΕΣ ΕΛΙΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ∆ΡΟΜΟΥΜΥΡΤΙΑΣ-ΣΚΑΦΙ∆ΙΑΣ (ΚΩ∆.222)

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΑΒΕΡΝΑ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 1974 ΜΕ ΑΙΘΟΥΣΑ 200 Τ.Μ. ΜΕΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΗ (ΚΩ∆-31)ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ 185 ΤΜ ΜΕ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΠΡΙΝ ΤΟΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΧΩΡΟ 130 ΤΜ ΚΑΙ ΦΑ∆Υ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟ ΚΑΙ ΜΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 110ΤΜ ΣΤΟΝ 1ο ΟΡΟΦΟ 3 ∆.Σ.Κ.Μ OΛΑ ΜΑΖΙ 750.000 (ΚΩ∆-32)ΠΩΛΕΙΤΑΙ Η ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ 52.ΤΜ+ΥΠΟΓΕΙΟ 28 Τ.Μ. (ΚΩ∆-34)ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ 52Τ.Μ. ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ (ΚΩ∆-35)ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 70Τ.Μ. ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥΕΝΟΙΚΙΑΣΜΕΝΟ 750 ΕΥΡΩ (ΚΩ∆-36)ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 130 Τ.Μ ΓΩΝΙΑΚΟ ΣΕ 2 ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ∆ΡΟΜΟΥΣΚΕΝΤΡΟ- ΑΠΟΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ- ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ -ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΤΙΜΗ 280.000 (ΚΩ∆. 142)ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 90 Τ.Μ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ -ΑΠΟΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΣΕΕΜΠΟΡΙΚΟ ∆ΡΟΜΟ (ΚΩ∆.124).ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΕΖΟΝΕΤΑ ΣΕ ΤΡΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ ΕΝΤΟΣ ΠΥΡΓΟΥ 1 ΟΡΟΦΟΣ 57Τ.Μ 2Ος ΟΡΟΦΟΣ 57 Τ.Μ ΕΥΚΑΙΡΙΑ (ΚΩ∆.227)ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΠΙ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 100 Τ.Μ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΙ100 ΥΠΟΓΕΙΟ(ΚΩ∆ 193).ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟ 2ος ΟΡΟΦΟΣ Ο∆ΟΣ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ (ΚΩ∆.221)ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 57 Τ.Μ ΣΤΟΝ Ο∆Ο ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΤΙΜΗ 60.000 (ΚΩ∆.223)

ΟΙΚΟΠΕ∆ΑΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 470 Τ.Μ ΣΤΟ ΚΟΛΛΥΡΙ ΜΕ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΑ ΟΛΟ ΤΟΝ ΠΥΡΓΟ-ΣΠΙΑΤΖΑ-ΚΑΤΑΚΟΛΟ ΚΑΙ -ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΑΜΠΟ ΤΙΜΗ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (ΚΩ∆-120)ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΑ ΛΑΣΤΕΪΚΑ ΘΕΣΗ ΝΤΟΜΠΡΙΝΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 4 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ Ή ΧΩΡΙΖΕΤΑΙΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ. ΤΙΜΗ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΗ (ΚΩ∆-112)ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 13.000 Τ.Μ. ΣΤΟ ΚΑΤΣΙΚΑΡΙ ΚΑΤΑΡΑΧΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ (ΚΩ∆-38)ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 14.000 Τ.Μ. ΣΤΟ ΚΑΤΣΙΚΑΡΙ ΚΑΤΑΡΑΧΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ (ΚΩ∆-39)ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 50.000 Τ.Μ. ΣΤΟ ΚΑΤΣΙΚΑΡΙ ΠΥΡΓΟΥ (ΚΩ∆-40)ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΣΤΟ ΛΑΜΠΕΤΙ ΠΥΡΓΟΥ 550 Τ.Μ. (ΚΩ∆-41)ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΣΤΟ ΛΑΜΠΕΤΙ ΠΥΡΓΟΥ 1100 Τ.Μ. ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ(ΚΩ∆-69)ΠΩΛEITAI ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο. ΠΥΡΓΟΥ-ΠΑΤΡΩΝ 2850 Τ.Μ. ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ. ΚΤΙΖΟΝΤΑΙ1.600 Τ.Μ. ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ (ΚΩ∆-42)ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΣΤΟ ΚΑΤΣΙΚΑΡΙ ΚΑΤΑΡΑΧΙΟΥ 4.000 Τ.Μ. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑΚΑΤΟΙΚΙΑ Κ.Λ (ΚΩ∆-44ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΣΤΟ ΚΑΤΣΙΚΑΡΙ ΚΑΤΑΡΑΧΙΟΥ 9.800 Τ.Μ. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑΚΑΤΟΙΚΙΑ Κ.Λ (ΚΩ∆-45)ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΣΤΟ ΚΑΤΣΙΚΑΡΙ ΚΑΤΑΡΑΧΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ 4.000 Τ.Μ. (ΚΩ∆-46)ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΣΤΟ ΚΑΤΣΙΚΑΡΙ ΚΑΤΑΡΑΧΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ 6.980 Τ.Μ.ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ (ΚΩ∆-47)ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΣΤΟ ΚΑΤΣΙΚΑΡΙ ΚΑΤΑΡΑΧΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ 10.500 Τ.Μ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΓΙΑ ΒΙΛΑ- ΜΕΖΟΝΕΤΑ Κ.Λ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ.(ΚΩ∆-48)ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠE∆Ο 201 ΤΜ ΑΡΤΙΟ ΚΕΝΤΡΟ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΟ ΠΥΡΓΟΥ ΤΙΜΗ 90.000 Ε(ΚΩ∆-49)ΠΩΛΕΙΤΑΙ Η ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 2.760 ΤΜ ΜΕ ΚΤΙΣΜΑ ∆ΙΟΡΟΦΟ (Α ΟΡΟΦΟΣ246 ΤΜ-ΙΣΟΓΕΙΟ 246 ΤΜ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΘΕΣΗ Ε.Ο ΠΥΡΓΟΥ -ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ (ΚΩ∆-51)ΠΩΛΕΙΤΑΙ Η ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 10.000 ΤΜ ΜΕ ΚΤΙΣΜΑ ΙΣΟΓΕΙΟ 800 ΤΜΥΠΟΓΕΙΟ 800 ΤΜ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΘΕΣΗ ΕΟ ΠΥΡΓΟΥ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ (ΚΩ∆-52)ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 6 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ,ΤΙΜΗ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΗ (ΚΩ∆-98)ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΣΤΟ ΛΑΜΠΕΤΙ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟ∆Ο ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ1.023 Τ.Μ. ΤΙΜΗ 110.000 Ε (ΚΩ∆-106)ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΣΤΟ ΛΑΜΠΕΤΙ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟ∆Ο ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ 500Τ.Μ. ΤΙΜΗ 60.000 Ε (ΚΩ∆-99)ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ Ο∆ΟΣ ΑΒΕΡΩΦ 123 Τ.Μ.ΚΤΙΖΟΝΤΑΙ 110 Τ.Μ. ΤΙΜΗ55.000 Ε (ΚΩ∆-101)ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΛΑΛΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 407 Τ.Μ ΓΩΝΙAΚΟ ΣΕ 3 ∆ΡΟΜΟΥΣ ΑΡΤΙΟ ΕΝΤΟΣΟΙΚΙΣΜΟΥ 100 ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟΥ ΤΙΜΗ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΗ (ΚΩ∆.149)ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3.600 ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ 50 ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΦΕΙΟΥΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΥΓΑΡΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΤΙΜΗ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (ΚΩ∆.152).ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΒΑΡΒΑΣΑΙΝΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 93,50 ΟΛΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ Ο ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (ΚΩ∆.148).ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΣΤΟ ΣΑΜΙΚΟ 6 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΠΕΥΚΑ ΜΕ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗΘΕΑ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΙΜΗ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΗ (ΚΩ∆.168)ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 34 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΣΤΑ ΧΑΝΑΚΙΑ ΚΤΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ 15 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΘΕΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ Κ.Λ ΤΙΜΗ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΗ (ΚΩ∆.137)ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΣΤΟ ΛΑΜΠΕΤΙ ΠΥΡΓΟΥ 5.400Τ.Μ. ΜΕ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ ΘΕΑΤΟ ΠΥΡΓΟ ΤΟ ΚΑΤΑΚΟΛΟ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΑΜΠΟ ΚΑΙ ΤΟ ΙΟΝΙΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑΒΙΛΛΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΙΜΗ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ(ΚΩ∆.226)ΠΩΛΕΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 4.221 Τ.Μ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΚΟΛΛΥΡΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΜΙΣΟ ΤΙΜΗ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ(ΚΩ∆.235)ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 12 Η 15 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΙΣ Ε.Ο ΠΥΡΓΟΥ ΠΑΤΡΩΝΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤΚ.Λ(ΚΩ∆.240)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΑΧΙΟΥ 2.200 ΤΜ ΜΕ ΚΤΙΣΜΑ 200ΤΜ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑΒΕΝΖΙΝΑ∆ΙΚΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ (ΚΩ∆-60)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 3.600 ΤΜ ΣΤΗΝ ΕΞΟ∆Ο ΑΛΦΕΙΟΥ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΒΕΡΟΠΟΥΛΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΣΟΥΠΕΣ ΜΑΡΚΕΤ-ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Κ.Λ. ΜΟΝΟΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (ΚΩ∆-64)ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 4.000 ΤΜ ΜΕ ΠΡΟΣΟΨΗ 125 ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΥΡΓΟΣΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΜΑΝ∆ΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝ (ΚΩ∆-66)ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 45 Τ.Μ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ Α.Σ.Ο.Ε Ο∆ΟΣ ΙΟΥ 22 2 ΟΡΟΦΟΣ 2 ∆ΩΜ ΧΩΛ ΚΟΥΖΙΝΑ ΤΙΜΗ 250ΕΥΡΩ (ΚΩ∆.143)ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 90Τ.Μ ∆ΕΚΑΕΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2οςΟΡΟΦΟΣ

ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΘΕΑ (ΚΩ∆.186)

ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΕΖΟΝΕΤΑ ΜΕ ΘΕΑ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΤΟ ΚΑΡΑ∆ΑΜΥΛΙ ΜΑΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΙΣΟΓΕΙΟ 45 ΤΜ 1ος 45 ΤΜ ΥΠΟΓΕΙΟ ΓΚΑΡΑΖ 56 ΤΜ ΜΕ ΠΙΣΙΝΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΠΕΤΡΑ ΤΙΜΗ300.000 Ε (ΚΩ∆-67)ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΩΡΟΦΟ 200 Τ.Μ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 500 Τ.Μ 200 ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑΤΙΣ ΣΚΑΦΙ∆ΙΑΣ ΜΕ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΑ ΚΑΙ ΜΕ 130 ΜΕΓΑΛΕΣ ΒΕΡΑΝΤΕΣ ΣΚΕΠΑΣΤΕΣΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΤΖΑΚΙ ΤΙΜΗ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΗ (ΚΩ∆.133)ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΣΠΙΑΤΖΑ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΤΡΙΤΗ ΣΕΙΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝΘΑΛΑΣΣΑ 70 Τ.Μ 2 ∆ΩΜ ΚΟΥΖΙΝΑ ΜΠΑΝΙΟ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 150 ΤΙΜΗ 70.000(ΚΩ∆.153)ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΚΑΒΟΥΡΙ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 30 ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ 75Τ.Μ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 264 Τ.Μ ΘΕΑ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑΚΟΛΟ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΟ ΣΤΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ ΤΙΜΗ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ(ΚΩ∆.138)ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΚΑΤΑΚΟΛΟ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 75.Μ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΗ ΣΕΟΙΚΟΠΕ∆Ο 460 Τ.Μ ΝΟΜΙΜΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΤΙΣΕΙ ΑΛΛΑ 140 Τ.Μ ΠΡΩΤΟ ΣΤΗΘΑΛΑΣΣΑ(ΚΩ∆.232)ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΚΑΤΑΚΟΛΟ Ο∆ΟΣ ΑΛΚΙΩΝΟΣ ΠΑΛΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 55 Τ.Μ ΣΕΟΙΚΟΠΕ∆Ο 364 Τ.Μ ΝΟΜΙΜΟ (ΚΩ∆.230)

ΖΗΤΗΣΕΙΣΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΕΠΙ ΤΙΣ ΑΛΦΕΙΟΥ ΜΕ 50 ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΟΨΗ (ΚΩ∆147)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Η ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΕΠΙ ΤΙΣ ΑΛΦΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΑ LIND ΕΩΣ ΤΗΝ Υ.Ε.Β(ΚΩ∆.143)

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΠΕΡΑΣΜΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ. ΤΙΜΗ50.000 (ΚΩ∆.144)

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ∆.Χ.-ΤΑΧΙΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΑΧΙ ΜΟΝΤΕΛΟ 2002 ΜΕ Ε∆ΡΑ ΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α

«DOGKAS GROUP FAST LINE»ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΚΚΩΩΝΝΣΣΤΤΑΑΝΝΤΤΙΙΝΝΟΟΣΣ ΓΓΕΕΩΩΡΡ.. ∆∆ΟΟΓΓΚΚΑΑΣΣ∆ΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ

(∆ΑΝΕΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ)ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ 14-16 ΠΥΡΓΟΣΤΗΛ 26210-20750-20751-20752 ΦΑΞ 26210-20755

e-mail:dogkask@ hotmail.comwww.dogkasgroup.gr

ΣΑΣ ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ-ΓΡΑΦΕΙΟ-ΚΑΤΑΣΤHMA ΣΑΣ ΒΓΑΖΟΥΜΕ ∆ΑΝΕΙΟ ΣΕ ΧΡΟΝΟ ΜΗ∆ΕΝ

ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΜΙΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΣΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΘΕΣΤΕ ΜΑΣ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΑΣΣΑΣ ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ ΛΥΣΕΙΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α - ΚΑΤΟΙΚΙΕΣΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΕΣΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣΖΩΗΣ-ΠΥΡΟΣ ΑΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓ. ∆ΟΓΚΑΣΠΑΤΡΟΚΛΟΥ 14-16 ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΛ 26210 -20750-20751 ΜΑΣ1016

. ΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΟΙΚΟΠΕ∆Α

άρτια και οικοδοµήσιµαεντός της κοινότητας.Πληρ. τηλ. 26210/51808,6976555286. ΜΑΣ6605

. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ4 και άνω στρέµµατα

αγροτεµάχιοεκτός σχεδίου, έξω απότον Πύργο προς γέφυραΑλφειού αριστερά καιµετά από το εστιατόριο 9αδέλφια και από Βαρβά-σαινα στο ύψος Σαλµώ-νης.Πληρ. τηλ. 6932681679,Μέγας Αναστάσιος.ΜΑ3595

. ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ(ή ΤΣΙΜΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ)

Πληροφορίες στα6977316838,26210/33183,6972402213

ΠΩΛΕΙΤΑΙΠοσοστό 58% εξ’ αδιαι-ρέτου οικοπέδου 781,50µ² µε κτίσµα 340 µ² στηνπεριοχή ΑΛΚΥΩΝΑ Κατα-κόλου. Το κτίσµα κατά-στηµα µισθωµένο.ΜΑΣ1655.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣΠΑΤΩΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΚΕ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ

Αναλαµβάνω τοποθετή-σεις πατωµάτων παντόςτύπου καρφωτά – κολ-λητά, τρίψιµο µε απορρο-φητικά µηχανήµατα,βερνίκια Γερµανίας. Επι-σκευές παλαιών πατωµά-των (γυαλίσµατα).

Εργασία αρίστηΞύστρας ∆ιονύσιοςΤηλ. 26210/29854

ΠύργοςΚιν. 6932928046.

ΜΑΣ179.

. ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣΕρµού 13

Τηλ. 6977316838 –6972402213

26210/33183- 23694

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΣΤΟΝ

ΠΥΡΓΟ:

α) Στην οδό Ερµού 240 τ.µ.β) Στην οδό Αγησιλάου καιΚυρίλου Ωλένης 600 τ.µ.,γ) Στην Αγίου Σπυρίδωνος540 τ.µ.ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑ-ΤΟΙΚΙΕΣα) ∆ιώροφη 220 τ.µ. σε οι-κόπεδο 170 τ.µ. στη Μα-γούλαβ) 130 τ.µ. γιαπί µέσα σεοικόπεδο 3,5 στρεµµάτωνστη Βαρβάσαινα (εντός οι-κισµού)γ) Μεζονέτα γιαπί 74 τ.µ.στον Πύργο.δ) Μεζονέτα 400 τ.µ. στονΑγ. Γεώργιο (ύψωµα)ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαµέρισµα 1ουορόφου 90 τ.µ. στονΠύργοΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο 1ουορόφου 44 τ.µ. στονΠύργο.ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΤΙΡΙΟ 330 τ.µ.επί της Αγίου Γεωργίουστον Πύργο (επαγγελµα-τική στέγη).. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΚΑΡ-ΣΟΝΙΕΡΕΣ τριάρια και τεσ-σάρια.. ΠΩΛΕΙΤΑΙ 85τ.µ., 2ος όρο-φος, Παπαφλέσσα & Τσαλ-δάρη .ΜΑΣ669.

Page 24: patris news

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

24Tρίτη 22 ∆εκεµβρίου 2009Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ –ΚΑΦΕ στο πεζόδροµο Νο-µαρχίας. Μόνο σοβαρές προ-τάσεις. Πληρ. τηλ.6982301227. ΜΑ3594---------------------------------ΠΩΛΕΙΤΑΙ µπαράκι πλήρες,ηχητικά εξοπλισµένο ή ΖΗ-

ΤΕΙΤΑΙ συνέταιρος ή ΕΝΟΙ-ΚΙΑΖΕΤΑΙ στον Πύργο. Τηλ.6974817664.

. ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ µε εξειδί-κευση στην ιστορία ΠΑΡΑ-∆Ι∆ΕΙ ιδιαίτερα µαθήµατασε µαθητές Γυµνασίου –Λυκείου. Τιµές πολύ προσι-τές. Πληρ. τηλ.26210/30357, 6947930069.ΜΑ2576---------------------------------.. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟ-ΓΟΣ του ΠανεπιστηµίουΠατρών παραδίδει µαθή-µατα, προσιτές τιµές.Πληρ. τηλ. 26210/25606.ΜΑ3581---------------------------------. ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΗ ΠΑΙ∆ΑΓΩ-ΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ δηµοτι-κής εκπαίδευσης Αθηνώνπαραδίδει µαθήµατα σε µα-θητές δηµοτικού. Πληρ.τηλ. 6939744158. ΜΑΣ3621---------------------------------. ∆ΑΣΚΑΛΑ τελειόφοιτηΠαιδαγωγικού Τµήµατος∆ηµοτικής ΕκπαίδευσηςΠανεπιστηµίου Πατρών µεφροντιστηριακή πείρα πα-ραδίδει µαθήµατα σε µαθη-τές δηµοτικού. Πληρ. τηλ.6982705818.

. FACE: ΚΟΠΕΛΑ 30 ετών νο-σηλεύτρια από Ηλεία ζητάκύριο για γνωριµία γάµουΚΟΠΕΛΑ 37 ετών από Ηλείαζητά κύριο για γνωριµίαγάµουΚΥΡΙΑ 43 ετών χωρισµένηζητά κύριο για σοβαρή γνωρι-µίαΚΥΡΙΑ 51 ετών µόνη ζητάκύριο για γνωριµία - συµ-βίωση.ΚΥΡΙΟΣ 39 ετών από Πύργοεπιχειρηµατίας ζητά κοπέλαγια γάµοΚΥΡΙΟΣ 45 ετών από Ηλεία,ελεύθερος επαγ. ζητά κοπέλαγια γάµο.ΚΥΡΙΟΣ 50 ετών από Πύργοευκατάστατος ζητά κυρία γιασοβαρή σχέσηΚΥΡΙΟΣ 59 ετών από Ηλείαζητά κυρία για γνωριµίαγάµου.ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥFACEΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΩΝ& ΓΝΩΡΙΜΙΩΝΠαντανάσσης 29- ΠΑΤΡΑΤηλ. 2610/270892 –6947307024. ΜΑ6866

. Α∆ΕΣΜΕΥΤΕΣ ∆ΕΣΠΟΙΝΙ-∆ΕΣ, ΚΥΡΙΕΣ κάθε ηλικίας,πολύ εµφανίσιµες θέλουν ναγνωρίσουν τον έρωτα τηςζωής τους. Αν ψάχνετε το ίδιοµπορούµε να σας εξυπηρετή-σουµε ΑΜΕΣΑ. Πληρ. τηλ.210/5239191, 210/5239427,6975764343. ΜΑ2870-----------------. 37ΧΡΟΝΟΣ εκπαιδευτικός,1,78 ύψος µε µόνιµη δουλειάεπιθυµεί γνωριµία µε κοπέλαµέχρι 35 ετών. Πληρ. τηλ.695893091. ΜΑ3667-----------------. ΠΟΛΥ ΟΜΟΡΦΗ Ι∆. ΥΠΑΛ-ΛΗΛΟΣ ΖΗΤΑ γνωριµία αξιό-λογου κυρίου για όµορφεςΧριστουγεννιάτικες στιγµές.Πληρ. τηλ. 6977135934.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ

ΜΑΣ9

Καθηµερινά από τις 8 το πρωί µέχρι τις 7 το βράδυµπορείτε να παραδίδετε τις αγγελίες σας στα γραφείατης «Π» οδός Θεµιστοκλέους 13 για να δηµοσιευθούν

από την επόµενη ηµέρα.

ΜΑΣ1025

. ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ – ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΩΝ«Ο ΓΙΑΝΝΗΣ»

ΜΕ ΑΛΛΟ∆ΑΠΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙ∆ΕΣΓΝΩΡΙΜΙΕΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΟ ΓΑΜΟ

Η εγγύηση του Γραφείου µας είναι η πολυετής πείρα µαςκαι ο σεβασµός µας στον πελάτη. Πλήρης εχεµύθεια, σο-βαρότητα, υπευθυνότητα. Τηλεφωνήστε για περαιτέρωπληροφορίες στο fax 26210/36475, 26210/25170, κιν.6932154703, 6932424029.ΜΑ777.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Σε νεοανεγειρόµενη οικοδοµήκαι σε πανταχόθεν ελεύθερο σύστηµα

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΑΠΑΝΤΑ ∆ΙΑΜΠΕΡΗ

(Αντισεισµική θωράκιση, σύγχρονο ντιζάιν, µονώσεις, θω-ρακισµένες πόρτες DORAL, θυροτηλεόραση, διπλά µπά-νια (διπλά τζάµια, σίτες), πολυτελή αξεσουάρ, βεράντεςµε ηµιυπαίθριους χώρους, αυτόνοµη θέρµανση, γκαράζ...) υπό κατασκευή: 125,14- 117,74 - 59,06 – 100,40 m²,

56,75 m², 135,01 – 121, 92, οδός Αγ. Αρτεµίου & Φωκίω-νος (4ο ∆ηµ. Σχολείο)

Εξωτερικά κουφώµατα DORALΜΕΛΕΤΗ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΑρχιτέκτων – Μηχανικός

Πληροφορίες γραφείο: οδός ∆ραγατσανίου 24 Πύργος(πεζόδροµος ∆ιοικητηρίου)

Τηλ. 26210/26596 και 6972080304.ΜΑΣ253.

ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται οικόπεδο 320 τ.µ. µε συν. δοµ. 0,8 στην περιοχή Αγ. Τρύ-φωναΠύργος: Πωλείται οικόπεδο 2 στρ. εντός οικισµού στην περιοχή Αγ. Παντελεή-

µονα. Τιµή πολύ καλή.Λαστέικα: Πωλείται οικόπεδο 1,5 στρ. εντός οικισµού επί του κεντρικού δρόµου.Πύργος: Πωλείται οικόπεδο 500 τ.µ. µε συντ. δοµ. 2 ή δίνεται αντιπαροχή στην πε-ριοχή Κούβελου.Πύργος: Πωλείται αέρας οικοδοµής 195 τ.µ. στην Ολυµπίων.Πύργος: Πωλείται αγροτεµάχιο 9,5 στρ. επί του κεντρικού δρόµου Λαστέικα – ΑϊΓιάννη κατάλληλο για κάθε επαγγελµατική χρήσηΑµαλιάδα: Πωλείται αγροτεµάχιο 12 στρ. επί της εθνικής Αµαλιάδα – Πάτρα µεπρόσοψη 110 µ. και έχει άλλους δύο δρόµους για είσοδο. Είναι κατάλληλο γιακάθε επαγγελµατική χρήση.ΠΥΡΓΟΣ: Πωλείται οικόπεδο 2 στρ. άρτιο και οικοδοµήσιµο εντός του οικισµούΛαστεΐκων.ΕΥΚΑΙΡΙΑ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην περιοχή του Πύργου αγροτεµάχιο 10 στρ. µε φαντα-στική θέα της πόλης και της ευρύτερης περιοχής. Τιµή λουξ.ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο εντός της πόλης Αµαλιάδας 205 τ.µ. µε συντελεστή δόµη-σης 0,8 τα 150 τ.µ., έχουν συντελεστή 1,2. Τιµή ευκαιρίας!!!ΠΩΛΕΙΤΑΙ επι του κεντρικού δρόµου Ροβιάτας Σαβαλίων 4 οικόπεδα άρτια και οι-κοδοµήσιµα. Τιµή λουξ.Περιοχή Αµαλιάδας: Αγροτεµάχιο 10,5 στρ. µε πορτοκαλιές, καρυδιές και άλλαδέντρα. Περιφραγµένο, 150 µ. απ’ την εθνική και σε προνοµιακή θέση. Τιµή λουξ!!ΠΩΛΕΙΤΑΙ Αγροτεµάχιο 26 στρ. 300 µ. από την Εθνική Πύργου – Πατρών στο ύψοςτης Γαστούνης κατάλληλο για κάθε επαγγελµατική χρήση, κοντά σε µονάδες ανά-πτυξης!! Τιµή λουξ!!!.ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 4 ΟΙΚΟΠΕ∆Α 1 στρεµ. έκαστο εντός οικισµού Μαραθιάς σε πολύκαλή τιµή άρτια και οικοδοµήσιµα.ΠΩΛΕΙΤΑΙ εντός της πόλης της Αµαλιάδας στην περιοχή Υδραγωγείου οικόπεδο330 τ.µ. µε συντελεστή δόµησης 0,8. Σε πολύ καλή τιµή.ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 36 στρ. πλησίον της παραλίας Μυρσίνης κατάλληλα για κάθε επαγ-γελµατική χρήση και σε απόσταση από τη θάλασσα 100 µ. σε φανταστική τιµή!!!ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 14.700 στρ. στη θέση «Μεσολογγάκι» µε πρόσοψη 152µ. στην εθνική οδό Πύργου – Πατρών και έχει παράλληλο αγροτικό βοηθητικόδρόµο. Τιµή πολύ καλή! Μόνο σοβαρές προτάσεις.Πύργος, Καταράχι: Πωλούνται 2 στρ. εντός οικισµού και επί του κεντρικού δρό-µου, ανάµεσα σε βίλες. Μόνο σοβαρές προτάσεις.Πύργος, Καταράχι: Πωλούνται 4 στρ. επί του κεντρικού δρόµου. Τιµή πολύ καλήΠωλείται αγροτεµάχιο 7 στρεµ. και 200 µ. από την Ε.Ο. Πύργου – Πατρών στο

ύψος της Μαραθιάς κατάλληλο για επαγγελµατική χρήση και δίπλα σε µονάδεςανάπτυξης. Τιµή λουξ.ΟΛΥΜΠΙΑ: ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεµάχιο 7 στρεµ. µε πρόσοψη 105 µ. επί του εθν. δρό-µου Αρχαίας Ολυµπίας – Τρίπολης στο ύψος της Αρχαίας Ολυµπίας. Κατάλληλογια κάθε επαγγελµατική χρήση. Τιµή πολύ καλή.ΠΥΡΓΟΣ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΟΙΚΟΠΕ∆Α εντός πόλεως 142 τ.µ. και 135 τ.µ. έκαστοµε συντ. δόµησης 1,8. Τιµές συζητήσιµεςΚΟΥΡΟΥΤΑ: Πωλούνται 8 στρ. και είναι 1500 µ. από τη θάλασσαΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται οικόπεδο 290 τ.µ. σε κεντρικό δρόµο µε συντ. δοµ. 2ΑΤΤΙΚΗ: Πωλείται οικόπεδο 320 τ.µ. στο Κατζα Αττικής κοντά στην έξοδο τουΜετρόΣΑΒΒΑΛΙΑ: Πωλείται οικόπεδο 2 στρ. εντός του χωριού. Τιµή πολύ καλή.ΚΑΡ∆ΑΜΑΣ: Πωλείται λιοστάσι 8 στρ. µε 165 ρίζες ελιές κορωνέϊκες 25 χρ. Τιµήπολύ καλή.ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωωλείται οικόπεδο 600 τ.µ. µε συντ. δόµησης 0,8. Κοντά στο οικό-πεδο «Μαρίνη».ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται οικόπεδο 280 τ.µ. µε συντ. δόµησης 2 επί της οδού Γορτυ-νίας.ΠΥΡΓΟΣ. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 5 στρ. άρτια και οικοδοµήσιµα στην περιοχή Λαµπέτι. Τιµήπολύ καλή.ΜΑΡΑΘΙΑ. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 8 στρ. και 50 µ. από τον κεντρικό δρόµο, άρτια και οικο-δοµήσιµα, είναι περιφραγµένα µε µάνδρα και κάγκελα. Τιµή πολύ καλή.ΜΑΡΑΘΙΑ. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 11 στρ. άρτια και οικοδοµήσιµα 400 µ. από την εθνική

Πύργου – Πατρών. Τιµή πολύ καλή.ΓΑΣΤΟΥΝΗ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεµάχιο 15 στρ. µε 100 ρίζες ελιές.ΠΗΝΕΙΑ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ στον «Κάµπο Λουκάβιτσας» λιοστάσι 20 στρ. µε 240 ρίζεςελιές. Τιµή πολύ καλή.

Πύργος: Πωλείται διαµέρισµα 3ου ορόφου 6 χρόνων, 90 τ.µ. λουξ κατασκευής καιµε τζάκι στην περιοχή της Αγ. Βαρβάρας. Τιµή λουξΠΥΡΓΟΣ: Πωλείται µονοκατοικία 165 τ.µ. και 165 τ.µ. διαµορφωµένου ισογείου σεκατοικία εντός 1 στρ. στα Λαστέικα. Λουξ κατασκευή, ενός έτους. Μόνο σοβαρέςπροτάσεις.ΠΥΡΓΟΣ: Πωλείται ισόγεια µονοκατοικία εντός της πόλης 100 τ.µ. και µε αύλειοχώρο. Τιµή πολύ καλή.Πύργος: ∆ιαµέρισµα ρετιρέ 110 τ.µ. καινούργιας κατασκευής και µε κλειστό γκα-ράζ, κοντά στη Νοµαρχία.Πύργος: Πωλείται διαµέρισµα 55 τ.µ., 1ου ορόφου ενός χρόνου κοντά σε δηµοτ.σχολείο (Νοµαρχία)Αµαλιάδα: Πωλείται διαµέρισµα 81 τ.µ. δύο χρονών.Αµαλιάδα: Πωλείται διαµέρισµα 50 τ.µ. καινούριας κατασκευής κοντά στο νοσο-κοµείο ΑµαλιάδαςΜονοκατοικία 85 τ.µ. σε οικόπεδο ενός στρ. στο Καρδιακαύτι Ηλείας.Γαστούνη: Πωλείται ο 1ος όροφος διπλοκατατοικίας είναι 100 τ.µ. Τιµή πολύ

καλή.Αµαλιάδα: Πωλείται γκαράζ κλειστό κοντά στο Νοσοκοµείο Αµαλιάδας.Ολυµπία: Πωλείται µεζονέτα 75 τ.µ. σε συγκρότηµα κατοικιών και πισίνα στο∆ρούβα. Απεριόριστη θέα.Κυριανή Ακτή: Πωλείται παραθαλάσσια κατοικία 50 µ. από τη θάλασσα.∆ουνέικα: Πωλείται παλιά οικία 70 τ.µ. µέσα στο χωριό. Τιµή πολύ καλή.Πύργος: ∆υάρι 50 τ.µ. 15 χρόνων σε ισόγεια κατοικία, χωρίς κοινόχρηστα, επί τουκεντρικού δρόµου Ολυµπίων. Τιµή πολύ καλή.Αµαλιάδα: Ισόγεια κατοικία 140 τ.µ. µε αύλειο χώρο κοντά στο Νοσοκοµείο. ΤιµήλουξΜαραθιά: Πωλείται καινούργια µονοκατοικία 120 τ.µ. (µεζονέτα) λουξ κατασκευήςσε οικόπεδο 4 στρ. περιφραγµένο και κατάλληλα διαµορφωµένο. Τιµή πολύ καλή.ΠΥΡΓΟΣ: Πωλείται επί της εθνικής Πύργου – Πατρών κτίριο 650 τ.µ. και µε κόµβοσε οικόπεδο 3 στρ. Κατάλληλο για επαγγελµατική χρήση. Μόνο σοβαρές προτά-σεις.ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην Κουρούτα 2 χλµ. από τη θάλασσα µονοκατοικία 130 τ.µ. πολυτε-λούς κατασκευής σε οικόπεδο 4 στρ.ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ 30 τ.µ. και 40 τ.µ. καινούριες στο κέντρο τηςπόλης Πύργου, πολυτελούς κατασκευής.ΠΩΛΕΙΤΑΙ παλιά οικία 60 τ.µ. (κατοικήσιµη) και έχει 20 τ.µ. αποθήκη, εντός τουχωριού ∆ουνέικα σε οικόπεδο 406 τ.µ. Τιµή ευκαιρίας.ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΥΡΓΟΣ: ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαµέρισµα 70 τ.µ. 1ου ορόφου λουξ κατασκευής.Πλακάκια από γρανίτη, αλουµινίου σιδηροκατασκευές κ.π. άλλα. Τιµή λογική.ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑΣ: ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαµέρισµα 97 τ.µ. διαµπερές (ανακαινισµένο).Τιµή λουξ. Κοντά στο Νοσ. Παίδων.ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται µεζονέτα ηµιτελές εντός της πόλης 107 τ.µ. σε οικόπεδο150 τ.µ.ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλούνται διαµερίσµατα 3 τριάρια σε διώροφη οικοδοµή στον 1ο

όροφο µε αυτόνοµη θέρµανση είναι 7 χρόνων.ΠΥΡΓΟΣ: Πωλείται ρετιρέ µεζονέτα 180 τ.µ. καινούργιας κατασκευήςΠΥΡΓΟΣ: Πωλούνται 2 γκαράζ κλειστά κοντά στο ΙΚΑ 15 τ.µ. το καθένα.ΠΥΡΓΟΣ: Πωλείται 2χωρη γκαρσονιέρα 40 τµ., λουξ κατασκευής 3ου οροφου δίπλαστα ΤΕΙ ΠύργουΠΥΡΓΟΣ: Πωλείται σε κεντρικό δρόµο 2όροφη οικοδοµή 120 τ.µ. 30 χρόνων σεοικόπεδο 157 τ.µ. Τιµή πολλή καλή.ΠΥΡΓΟΣ: Πωλείται διαµέρισµα 22 χρ. 76 τ.µ. δευτέρου ορόφου, διαµπερές, ανα-καινισµένο, σε κεντρικό δρόµο.ΠΥΡΓΟΣ: Πωλείται διαµέρισµα 68 τ.µ. 30 χρ. 4ου ορόφου επί της Μανώλοπούλου.Τιµή πολύ καλή.ΑΘΗΝΑ: Πωλείται δυάρι 30 χρ. (ανακαινισµένο,) 59 τ.µ.,3ου ορόφου, κοντά στη

σχολή Ευελπίδων.Ανταλάσσεται µε ακίνητο στη περιοχή Αµαλιάδας.ΠΥΡΓΟΣ: ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 4ου ορόφου 6 χρονων 98 τ.µ. και µε κλειστόγκαράζ στην περιοχή Αγ. Βαρβάρας. Τιµή συζητήσιµη.ΑΜΑΛΙΑ∆Α: ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ διπλοκατοικίας 132 τ.µ., 35 χρονων ανακαινι-σµένο µε αύλειο χώρο.ΑΜΑΛΙΑ∆Α: ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΡΕΤΙΡΕ 105 τ.µ. ανακαινισµένο.Τιµή πολύ καλή.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 120 τ.µ. µε 120 τ.µ. υπόγειο διαµορφωµένο σε χρήση κα-ταστήµατος και 120 µ. πατάρι. Λουξ κατασκευής. Βρίσκεται σε κεντρικό δρόµοτης πόλης Πύργου. Μόνο σοβαρές προτάσεις.ΠΑΤΡΑ: ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 118 τ.µ. µε υπόγειο 65 τ.µ. στην οδό Αγ. Νικο-

λάου. Μόνο σοβαρές προτάσεις!ΠΑΤΡΑ: ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Καφέ – Wine Bar σε κεντρικό σηµείο: Μόνο σο-βαρές προτάσεις.Πωλούνται 2 καταστήµατα 52 τ.µ. και 70 τ.µ. καινούρια στην πόλη του Πύργου καισε κεντρικό σηµείο. Τιµή ευκαιρίας!ΠΥΡΓΟΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ καφέ µε εξασφαλισµένη στάνταρ πελατεία και & ωράριο super mar-ketΑΜΑΛΙΑ∆Α: ΠΩΛΕΙΤΑΙ επικερδής επιχείρηση «Ανθοπωλείο» σε κεντρικό δρόµοτης πόλης. Τιµή πολύ καλή, λόγω µετοίκησης του ιδιοκτήτη

Ενοικιάζονται ∆υάρια - Τριάρια - ΓκαρσονιέρεςΠύργος: Ενοικιάζεται ισογ. κατοικία 150 τ.µ. επί της Μανωλοπούλου για επαγγ.χρήσηΠύργος: Ενοικιάζεται κατάστηµα 70 τ.µ. σε κεντρικό δρόµο.Πύργος: Ενοικιάζεται κατάστηµα στα Χανάκια, κατάλληλο για κέντρο συνεστία-σης 110 τ.µ. µε πατάρι, καινούριας κατασκευής και έχει και χώρο πάρκινγκ.ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ καινούργιας κατασκευής στην πόλη της ΑµαλιάδαςΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΤΙΡΙΟ 400 τ.µ. κατάλληλο για επαγγελµατική χρήση επί της εθνι-κής Πύργου – ΠατρώνΠύργος, καταστήµατα 100 και 150 τ.µ. σε κεντρικούς δρόµουςΠύργος και Αµαλιάδα: Γκαρσονιέρες, δυάρια και τριάρια. ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ!ΠΥΡΓΟΣ: ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κτίριο διώροφο 400 τ.µ. στο κέντρο της πόλης. Κατάλ-ληλο για κάθε επαγγελµατική χρήση. Μόνο σοβαρές προτάσεις.ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Ενοικιάζεται µεζονέταΑΜΑΛΙΑ∆Α: Ενοικιάζεται 4 τεσσάρι µε τζάκιΑΜΑΛΙΑ∆Α: Ενοικιάζονται 2 τριάρια 86 τ.µ., κοντά στο 2ο γυµνάσιο.ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Ενοικιάζεται τριάρι 100 τ.µ. µε τζάκι 5ου ορόφου κοντά στο σταθµότρένου.ΠΥΡΓΟΣ: ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ 68 τ.µ. ρετιρέ µε τζάκι στην περιοχή Αγ. Βαρ-βάρας.ΠΥΡΓΟΣ: ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 1ος όροφος διπλοκατοικίας 135 τ.µ. µε τζάκι και χωρίςκοινόχρηστα κοντά στα γραφεία ∆ΕΗ.ΠΥΡΓΟΣ: ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ µονοκατοικία (δυάρι) 50 τ.µ. µε τζάκι, πισίνα και επι-πλωµένη, µέσα σε κτήµα. Μόνο σοβαρές προτάσεις.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΜΕΣΙΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΟΛΥΜΠΙΑ ∆. ΒΛΑΧΑΝΤΩΝΗ

ΟΟΙΙΚΚΙΙΕΕΣΣ

ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ

ΟΙΚΟΠΕ∆Α

Καλαβρύτων 14 Αµαλιάδα26220/29083, fax 26220/29087

Μανωλοπούλου 48 ΠΥΡΓΟΣ26210/32042 κιν. 6934229748.FAX2621032045 - 6932022287

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΠΑΙ∆ΙΚΩΝΥΠΟ∆ΗΜΑΤΩΝ«SCARPINO»,

Ερµού 25 στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 26210/22734,ώρες καταστηµάτων.ΜΑΣ1691.

. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

µε φροντιστηριακή πείρα,υποµονή και µεταδοτικό-τητα, παραδίδει µαθή-µατα σε µαθητέςΓυµνασίου – Λυκείου. Θε-τικής και Τεχνολογικήςκατεύθυνσης. Τιµές λογι-κές. Πληρ. τηλ.6975584439. ΜΑ3656

. ΠΩΛΕΙΤΑΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΜΙΝΙ – ΜΑΡΚΕΤµε 3 άδειες λειτουργίας(άρτου – τσιγάρα – µα-ναβικής) µε σταθερή πε-λατεία, εντός τουΠύργου, όπισθεν ΤΕΙ.∆εκτές µονο σοβαρέςπροτάσεις. Τιµή λογική.Πληρ. τηλ. 26210/32688,8.00-15.00 και 17.30 –22.00. ΜΑ594

. ΕΙΜΑΙ ΜΟΝΟΣ...Περιµένω µήνυµά σου νασε γνωρίσω!!!. Πληρ. τηλ.6934240787. ΜΑ3641

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

(R) BARστην παλαιά δηµοτικήαγορά Πύργου, πλήρεςεξοπλισµένη. Πληρ. τηλ.6 9 7 0 2 1 7 5 6 5 ,6943984251. ΜΑ3598

ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ – ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣΜεζονέτα 76 τ.µ. σε οικόπεδο 150 τ.µ. στην Αµαλιάδα. Τιµή90.000 ευρώ. Κωδ.: 182Μεζονέτα 128 τ.µ. σε οικόπεδο 750 τ.µ. κοντά στον Πύργο.Τιµή 190.000 ευρώ. Κωδ:138Μεζονέτα 140 τ.µ. σε οικόπεδο 2.500 τ.µ. στην εθνική οδόστην Αµαλιάδα. Τιµή 280.000 ευρώ. Κωδ:168Μεζονέτα 62 τ.µ. σε οικόπεδο 13.100 τ.µ. στη Ροβιάτα – Αµα-λιάδας. Κωδ: 186Μεζονέτα 120 τ.µ. σε οικόπεδο 400 τ.µ. στα Καβάσιλα.Κωδ:199Μεζονέτα 95 τ.µ. µε µεγάλες βεράντες περιοχή Καλίτσα –Αµαλιάδας.Κωδ. 127Μονοκατοικία διώροφο 200 τ.µ. σε οικόπεδο 4000 τ.µ. προςτις τεχνικές σχολές στην Αµαλιάδα. Κωδ. 137Μονοκατοικία παλιά 50 τ.µ. σε οικόπεδο 7.125 τ.µ. προς Τσι-χλέικα – Αµαλιάδας. Κωδ.1-213Μονοκατοικία (γιαπί) 82 τ.µ. ισόγειο σε οικόπεδο 250 τ.µ.στην Αµαλιάδα. Πωλείται και ο αέρας. Τιµή 75.000 ευρώ.Κωδ. 1-215Μονοκατοικία 70 τ.µ. σε οικόπεδο 8.000 τ.µ. και δύο βάσειςγια λυόµενη κατασκευή. Στον Καρδαµά. Κωδ. 1-212Μονοκατοικία 100 τ.µ. σε οικόπεδο 300 τ.µ. Στο Χειµαδιό.Τιµή 30.000 ευρώ. Κωδ. 1-211.Μονοκατοικία 50 τ.µ. σε οικόπεδο 100 τ.µ. στην παραλία Αγ.Ηλία – Πύργου. Τιµή 40.000. Κωδ. 1-210Ευκαιρία, καταπληκτική µονοκατοικία 100 τ.µ. σε οικόπεδο4.600. Άνετη, ανεξάρτητη, µε κήπο, διπλά τζάµια, αυτόνοµηθέρµανση, τζάκι, αποθήκη, συναγερµό. Κοντά στις τεχνικέςσχολές Αµαλιάδας. Προλάβετε! Κωδ. 101Μονοκατοικία 75 τ.µ. σε οικόπεδο 1000 τ.µ. κοντά στο Βαρ-θολοµιό. Τιµή 75.000 ευρώ. Κωδ. 1-206Μονοκατοικία 120 τ.µ. σε οικόπεδο 4.500 τ.µ. µε τζάκι, σο-φίτα και αποθήκη εξωτερική. Στη Μαραθιά Αµαλιάδας. Κωδ.1-205.Μονοκατοικία 85 τ.µ. σε οικόπεδο 1000 τ.µ. στο Καρδιακαύτι– Γαστούνης. Κωδ. 1-208.Μονοκατοικία 124 τ.µ. στη Γαστούνη. Κωδ. 1-209.

∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ∆ιαµέρισµα ισόγειο 75 τ.µ. Στην Αµαλιάδα. Τιµή 87.000ευρώ. Κωδ. 254∆ιαµέρισµα 105 τ.µ., 3ου ορόφου. Στην Αµαλιάδα. Τιµή115.000 ευρώ. Κωδ. 252∆ιαµέρισµα 97 τ.µ. 2ου ορόφου. Στην Αµαλιάδα. Κωδ. 250∆ιαµέρισµα 81 τ.µ. 2ου ορόφου διαµπερές, στην Αµαλιάδα.Κωδ. 222∆ιαµέρισµα 80 τ.µ. 2ου ορόφου καινούριο, διαµπερές, κεν-τρικό. Στον Πύργο. Τιµή 120.000 ευρώ. Κωδ. 213.Οροφοδιαµέρισµα 126 τ.µ. ισόγειο σε οικόπεδο 300 τ.µ. Στα∆ουνέικα. Τιµή 150.000 ευρώ. Κωδ. 246Οροφοδιαµέρισµα ισόγειο 88 τ.µ. σε διώροφη οικοδοµή µεδικό του κήπο, αυτόνοµη θέρµανση, τζάκι. Σε ήσυχο δρόµο.Στην Αµαλιάδα. Κω. 249.∆ιαµέρισµα ηµιυπόγειο 72 τ.µ. και µε αποθήκη σε κεντρικόσηµείο στον Πύργο. Τιµή 50.000 ευρώ. Κωδ. 275

ΟΙΚΟΠΕ∆Α – ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑΟικόπεδο 2.800 τ.µ. εντός οικισµού, µε θέα το Ιόνιο Πέλα-γος. Στο Κάστρο – Κυλλήνης. Κωδ. 3-141Οικόπεδο 1.160 τ.µ. κεντρικό, εντός οικισµού. Στο Παλαι-οχώρι – Γαστούνης. Τιµή 60.000 ευρώ. Κωδ. 3-139.Οικόπεδο 3.000 τ.µ. φάτσα στον κεντρικό δρόµο. ΠεριοχήΧαβαρόβρυση.Οικόπεδο 262 τ.µ. κεντρικό. Στην Αµαλιάδα. Κωδ. 3-138Οικόπεδο 4.000 τ.µ. εντός οικισµού. Στο Χάβαρι – Αµαλιά-δας. Τιµή 40.000 ευρώ. Κωδ. 3-132.Αγροτεµάχια: 1) 6.083 τ.µ. 2) 5.296 τ.µ. 3) 5276 τ.µ. 4) 6.266τ.µ. Οικόπεδο 800 τ.µ. περίπου, δίπλα στο θέατρο Φλόκα – Αρ-χαίας Ολυµπίας. Με µεγάλη θέα. Τιµή 60.000 ευρώ. Κωδ. 3-

154Οικόπεδο 215 τ.µ. στην Κουρούτα 100 µ. από τη θάλασσα.Κωδ. 3-123Οικόπεδο 2.000 τ.µ. στην Κουρούτα. Κωδ. 363Οικόπεδο 3.000 τ.µ. στον οικισµό, άρτιο και οικοδοµήσιµο,στον Καρδαµά. Τιµή 25.000 ευρώ. Κωδ. 340Οικόπεδο 587 τ.µ. µε παλιά οικία 80 τ.µ. Στην Γαστούνη. Τιµή120.000 ευρώ. Κωδ. 3-146Οικόπεδο 290 τ.µ. στη Γαστούνη. Τιµή 40.000 ευρώ. Κωδ. 3-126Οικόπεδο 2000 τ.µ. µε µικρή οικία. Στην Αµαλιάδα. Κωδ. 373.Οικόπεδο 3.500 τ.µ. στην παραλία Παλουκίου. Τιµή 200.000ευρώ. (∆ιαπραγµατεύσιµη). Κωδ. 3-149Οικόπεδο 1.308 τ.µ. Στο Παλαιοχώρι – Γαστούνης. Τιµή45.000 ευρώ. Κωδ. 3-150.Αγροτεµάχιο 23.500 τ.µ. στον Αµπελόκαµπο. Τιµή 150.000ευρώ. Κωδ. 3-152Αγροτεµάχιο 2000 τ.µ. περιφραγµένο στη Μαραθιά – Αµα-λιάδας. Τιµή 11.000 ευρώ. Κωδ. 3-153Αγροτεµάχιο 5.918 τ.µ. περιοχή Αγ. Αθανάσιος – Κουρούτας.Τιµή 100.000 ευρώ. Κωδ. 304Αγροτεµάχιο 10.000 τ.µ. στη Φραγκαβίλα – Αµαλιάδας. Τιµή50.000 ευρώ. Κωδ. 3-144Αγροτεµάχιο 10.570 τ.µ. στα ∆ουνέικα. Κωδ. 3-142Αγροτεµάχιο 8.140 τ.µ. περιοχή Σαρακίνα – Αµαλιάδας. Τιµή35.000 ευρώ. Κωδ. 3-131Αγροτεµάχιο 6.804 τ.µ. κοντά στο ΚΤΕΟ – Αµαλιάδας. Κωδ.3-164.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙΥπόγειο 200 τ.µ. στο κέντρο της Αµαλιάδας. Κωδ. 409Στεγασµένος επαγγελµατικός χώρος 500 τ.µ. σε οικόπεδο9.000 τ.µ. κατασκευασµένο για νυχτερινό κέντρο διασκέδα-σης. Κοντά στην Αµαλιάδα. Κωδ. 450.Κατάστηµα ισόγειο 140 τ.µ. µε υπόγειο 140 τ.µ. Στο κέντροτης Αµαλιάδας. Κωδ. 447.Κατάστηµα ισόγειο 45 τ.µ. και 1ος όροφος 122 τ.µ. Στο κέν-τρο της Αµαλιάδας. Κωδ. 406.Κατάστηµα 74 τ.µ. ισόγειο, µε υπόγειο 60 τ.µ. στην Αµα-λιάδα. Κωδ. 440Εργοστασιακή εγκατάσταση 350 τ.µ. σε οικόπεδο 6.000ευρώ. Στην Αµαλιάδα. Κωδ. 464.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΕπιχείρηση club – bar 150 τ.µ. πλήρως εξοπλισµένο. Στο κέν-τρο της Αµαλιάδας. Κωδ. 635Περίπτερο κεντρικό. Στην Αµαλιάδα.Ψησταριά 50 τ.µ. µε ολόκληρο τον εξοπλισµό. Στο κέντροτου Πύργου. Τιµή 8.000 ευρώ. Κωδ. 634.Καφετέρια 40 τ.µ. στο κέντρο της Αµαλιάδας, εξασφαλι-σµένη πελατεία,Τιµή 20.000 Ε. Κωδ. 636Εµπορία µοτοποδηλάτων – είδη γκαζόν. Στην Αµαλιάδα.Κωδ. 623.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ, 2ΑΡΙΑ, 3ΑΡΙΑ, 4ΑΡΙΑ,ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ΓΡΑΦΕΙΑ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΧΑΪΑΣΣΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ∆ΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ∆ιαφηµίζουµε χωρίς καµία επιπλέον επιβάρυνση τα ακί-νητά σας στο INTERNET µέσω της ηλεκτρονικής µας σε-λίδας (www.stoubanou.gr) η οποία προβάλλεται καιδιαφηµίζεται σε όλες τις µηχανές αναζήτησης και µετα-µηχανές σε όλο τον κόσµο. Με εµφάνιση στην πρώτη σε-λίδα της Google!

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ«ΣΤΟΥΜΠΑΝΟΥ»

ΑΓΟΡΕΣ – ΠΩΛΗΣΕΙΣ- ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΕΣ, ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ∆ΑΝΕΙΩΝΤηλ.: 26220/24550 FAX: 26220/22230

E-mail:[email protected]:www.Stoubanou.gr ΜΑ2907

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟΥΜΠΑΝΟΥΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ καταστήµατα διαµερίσµατα σε υπόκατασκευή πολυκατοικίες στην Αµαλιάδα.ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ φάτσα στην θάλασσα από Παλούκι έως Αγία Μα-ρίνα Αµαλιάδας τουριστικών εκµεταλεύσεων.ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ οικόπεδα µε οικίες και χωρίς εντός σχεδίου ∆ου-νεϊκων - Αµαλιάδας και εκτός σχεδίου.ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ διαµερίσµατα και καταστήµατα, γραφεία,studios στην Αµαλιάδα.ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο ελαιοστάσιο, ύψωµα θέα το Ιόνιο και Ιόνιαοδό περιοχή Χανακίων.ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στην Αγ. Μαρίνα ∆ουνείκων Αµαλιάδας 4 στρ.10στρ, 27 στρ. 6,5 στρ. 3 στρ.ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 8 στρ. µ 6,5 στρ. 12,στρ. σύνορα σχεδίου οικι-σµού ∆ουνείκων Αµαλιάδας.** ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΕΣ στην Αµαλιάδα 1500 τ.µ. γωνία – 300 τ.µ.γωνία – 450 τ.µ. σε κεντρικούς δρόµους µε συντελεστή δόµη-σης 2.ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επιπλωµένα διαµερίσµατα σε Παλούκι καιΚουρούτα Αµαλιδας ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικία 120 τ.µ. στη Μαραθιά εντός 4 στρεµ. µε οπω-ροφόρα δέντρα, ελιές 160.000 ευρώ.ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ στο Παλούκι Αµαλιάδας σε οικόπεδο µερεύµα εντός 1 στρεµ. 25.000 ευρώ.ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΙΑ στο Παλούκι Αµαλιάδας σε οικόπεδο 3στρεµ. µε θέα θάλασσα σε απόσταση 250 µ. από το κύµα.90.000 ευρώ.ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 5 στ. στη Ροβιάτα και 10 στρ. στον ΑµπελόκαµποΑµαλιάδας και 5 στρ. στην περιοχή Χαβαρίου µε ελαιοστάσιο. ΠΩΛΕΙΤΑΙ επί Εθν. οδού Πύργου - Πατρών, 12 στρέµ., ύψοςΜεσολογγάκιΠΩΛΕΙΤΑΙ επί Εθν. οδού Πύργου - Πατρών, 7 στρέµ. µε οικία,ύψος TOYOTA

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΘΛΙΒΕΡΗΣΑΓΟΡΕΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ- ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

∆ΑΝΕΙΑ ΑΚΙΝΉΤΩΝ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΉΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ

15ετής εµπειρίαe-mail: [email protected]

ΤΗΛ. 6977802546 6989145692

. ΠΑΡΑ∆Ι∆ΟΝΤΑΙΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ελεύθερου Σχεδίου.Πληρ. Τουµαζάτος

Νίκος, τηλ.6939637129. ΜΑ3466

. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣµε εµπειρία

αναλαµβάνει τη σχολικήπροετοιµασία παιδιών δη-µοτικού και νηπιαγωγείου.Πληρ. τηλ. 26210/29164,14.00 – 16.00.ΜΑ3272

ΠΑΡΑ∆Ι∆ΟΝΤΑΙΜΑΘΗΜΑΤΑ

Γραµµικού σχεδίου, κοςΑρβανιτάκης Χρήστος.Πληρ. τηλ.6936699137.ΜΑ3466.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 400τ.µ., περιοχή ΚαταραχίουΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 300 τµ.περιοχή ∆εξαµενήςΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1000τ.µ. περιοχή ΣκουροχωρίουΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 200τ.µ. περιοχή ΣκουροχωρίουΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 415 τ.µ.περιοχή ΣκουροχωρίουΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 600 τ.µ.περιοχή ΠύργουΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ2800 τ.µ. µε 35 ρίζες ελιές Κα-λακέικαΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ8.500 τ.µ. περιοχή ΚολιρέικεςπαράγκεςΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ11.500 τ.µ. περιοχή Σκουροχω-ρίουΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ14.000 τ.µ. περιοχή Σκουροχω-ρίουΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ14.500 τ.µ. περιοχή Σκουροχω-ρίουΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ7.000 τ.µ. περιοχή Κάστα Σκου-ροχωρίουΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ3.500 τ.µ. µε 70 ρίζες ελιές πε-ριοχή ΑµπελώναςΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ14.000 τ.µ. περιοχή ΑµπελώναΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ7.500 τ.µ. περιοχή Σκουροχω-ρίουΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ6.000 τ.µ. περιοχή Σκουροχω-ρίουΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ18.000 τ.µ. περιοχή Σκουροχω-ρίουΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ8.000 τ.µ. περιοχή Σκουροχω-ρίου.

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ200 τ.µ. µε οικόπεδο 4.000 τ.µ.περιοχή ΚατσικάριΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ100 τ.µ. ηµιτελές περιοχή Βυτι-νέικαΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ90 τ.µ. µε οικόπεδο 4850 τ.µ.περιοχή ΣκουροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ90 τ.µ. µε οικόπεδο 150 τ.µ. πε-ριοχή Αγ. ΙωάννηΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 2ορόφων 114 τ.µ., κάθε όροφοςµε 1519 οικόπεδο, περιοχήΣκουροχωρίου.ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 2ορόφων κάθε όροφος 70 τ.µ.µε οικόπεδο 100 τ.µ., περιοχήΛουτρακίου Κόρινθος

∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 76τ.µ., 2ου ορόφου, περιοχή Πά-τραςΠΩΛΕΙΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 30τ.µ., 2ου ορόφου περιοχή Πά-τραςΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 110τ.µ., 2ου ορόφου περιοχή Πύρ-γουΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 76τ.µ. 1ου ορόφου 2 ετών περιοχήΠύργουΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 116τ.µ. 2ου ορόφου, 4 ετών, πε-ριοχή ΠύργουΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 92τ.µ. µε µαγαζί 45 τ.µ. και γκα-ράζ περιοχή ΓαστούνηΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 114τ.µ. µε µαγαζί 114 τ.µ. περιοχήΑνδραβίδας.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Σταυρόπουλος Φώτης

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Ζώντου ΕιρήνηΠατρών 105 (Ίππαρχος), Πύργος

Τηλ. 26210 34250,Fax: 26210 34301Κιν.: 6937 437473

e-mail:[email protected]

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΤΗΡΙΟ

600 τ.µ. µε ύψος 6 µέτρωνκαθαρό σε οικόπεδο 4600τ.µ. επί τη Ε.Ο. Πύργου –Πάτρας στο 4ο χλµ. στηνΕ.Ο. Πληρ. τηλ.2621022323, 6977204686.ΜΑΣ68

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

σε κεντρικό σηµείο τουΠύργου µε αντικείµενοΕφηµερίδες – Τσιγάρα,κ.λ.π. Πληρ. τηλ.26210/26244.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

στην κεντρική πλατείαΠύργου υπό προϋπό-θεση. ∆ίνεται και ποσο-στό αυτής. Παρακαλώµόνο σοβαρές προτά-σεις. Πληρ. τηλ.6937006006, κος Γιάν-νης. ΜΑ3486

Page 25: patris news

ΠΩΛΗΣΕΙΣ0% ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ -ΤΡΑΚΤΕΡ SAME

ΝΙΚΗΤΑΣΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΛΦΕΙΟΥ 69 ΠΥΡΓΟΣΤηλ. 2621034728 -

6979677766ΤΟΥΟΤA COROLLA VVTi,1400 c.c., 2001, 3πορτοασηµί, αερόσακος, aircon-dition, υδρ. τιµόνι, ηλεκτρ.παράθυρα – κλειδ. , ζάντεςαλουµινίου, 5.900 ευρώ.SKODA OCTAVIA 1600c.c., ’99, a/c, υδρ. τιµόνι,αερόσακοι, ζάντες αλουµι-νίου, ηλεκτρικά παράθυρα– κλειδαριές, συναγερµός,κ.α. 5.500 ευρώ.FIAT PANDA 750c.c., ’91σε αρίστη κατάσταση, 1500ευρώ.DAEWOO MATIZ 800 c.c.,µοντέλο 2003, 50.000 km,bookservice, a/c, υδρ. τι-µόνι, αερόσακοι, ασηµί,4πορτο, ηχοσύστηµα, κ.α.4.300 ευρώ.BMW 316, µοντ. ’95, clima,ABS, αερόσακους, ανάρ-τηση, 17”άρες ζάντεςαλουµινίου, υδρ. τιµόνι,όλα ηλεκτρικά, κ.α. 5.000ευρώ.AUDI A4 ασηµί 1600 c.c.,µοντ. ’98, ABS, ζάντεςαλουµινίου, clima, full extra,κ.α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 6.000ευρώ.OPEL ASTRA SPORT 1400c.c., 2001, full extra καιδερµάτινο σαλόνι, ευκαι-ρία, 5.800 ευρώ.ALFA ROMEO 156 2004 fa-celift µαύρο, µπεζ σαλόνι,clima, ABS, 10 αερόσακοι,υδρ. τιµόνι, ηλεκτρ. παράθ.– κλειδ., ζάντες αλουµινίου,κ.α.BMW M3 E46 343 HP,µοντ. ’02, 1η άδεια 2005µαύρο µπεζ, δέρµα, fullextra 25.000 ευρώ.LADA NIVA 1600c.c. mont.1991, 4X4, 3.500 ευρώ σεαρίστη κατάσταση.RENAULT SCENIC 1600c.c., µοντ. 2004, κλίµα,BLUETOOTH, υδρ. τιµόνι,ABS, αερ;oσακοι, όλα ηλε-κτρικά, ζάντες αλουµινίου,full extra σε αρίστη κατά-σταση, 8.900 ευρώ.SEAT IBIZA 1400, 5πορτο,clima, ABS, αερόσακους,όλα ηλεκτρικά, ζάντεςαλουµινίου, µοντ. 2000,µαύρο, 3.900 ευρώ.BMW 316, µοντέλο ’94,clima, ABS, ανάρτηση χα-µηλώµατος ABS, ηλεκτρ.παράθυρα – κλειδαριές17άρια ζαντ/χα, κ.α. 5.500ευρώ.PEUGEOT 106 RALLYEκόκκινο 2002 170 ΗΡ,extra αξίας 6.000 ευρώ.ΠΩΛΕΙΤΑΙ 7.500 ευρώ.SKODA FABIA RS 116ΗΡ,full extra 8/06, 20300 km.HYUNDAI ELANTRA 2001,1600c.c., full extra, 5.000ευρώ.MERCEDES 190Ε,1800c.c., ’92 µπεζ δερµά-τινο σαλόνι, αυτόµατο,a/c, υδρ. τιµόνι, ηλιοροφή,ζάντες αλουµινίου, fullextra, σε αρίστη κατά-σταση, 4.500 ευρώ.AUDI 80, 1800c.c., ’94,a/c, καινούρια λάστιχα,ηλεκτρ. παράθυρα, κ.α.1700 ευρώ.RENAULT CLIO 1400 c.c.,2003, 5πορτο, ζάντεςαλουµινίου, A/C, υδρ. τι-µόνι, αερόσακοι, όλα ηλε-κτρικά, 4.700 ευρώ.BMW X3, 2005, 3000c.c.,οροφή, δερµάτινο σαλόνι,14000km πραγµατικά µεβιβλίο σέρβις, ΕΛΛΗΝΙΚΟ.ΠΡΟΣΦΟΡΑ 27.000 ερώ.AUDI A3, 1600 c.c., ’98,

µαύρο, µπεζ δερµάτινοσαλόνι, a/c, υδρ. τιµόνι,όλα ηλεκτρικά, ανάρτηση,ζάντες αλουµινίου, κ.α.SUZUKI VITARA 4X4,1600c.c., 5πορτο, ’93µακρύ,a/c, υδρ. τιµόνι,δερµάτινο σαλόνι, αργό –γρήγορο, cd, κ.α.VW GOLF 3, 1400c.c., ’94,ζάντες αλουµινίου, συνα-γερµό, ηλεκτρ. παράθυρα,κ.α. 1800 ευρώ.YAMAHA YZ 250c.c.,2004, εξάτµιση FMF GOLDSERIES, κ.α. 2.700 ευρώ.∆εκτή ανταλλαγή.NISSAN 350Z, µαύρο,2005, αγωνιστικές εξατµί-σεις και καταλύτες, µπεζδέρµα, 340 ΗΡ, full fullextra 25.000 ευρώ.PEUGEOT 106 RALLYEµαύρο, 1600 cc, 8V, µοντ.’94, ζάντες αλουµινίου,ηλεκτρ. παράθυρα, κλει-δαριές, ηχοσύστηµα κ.ά.,2.000 ευρώPEUGEOT 106 RALLYE’98, λευκό, 140 ΗΡ, πρό-γραµµα, εξάτµιση, φίλτρο,υδρ. τιµόνι, ζαντ/χα και-νούρια, κ.α. 5.000 ευρώ.OPEL ASTRA SPORT2πορτο δέρµα ασηµί,2001, full extra, ΠΡΟ-ΣΦΟΡΑ 6.500 ευρώ.FIAT PUNTO SPORTING2005, ασηµί, 2πορτο, fullextra άριστο (2 αυτ/τα)από 6.000 ευρώ.TOYOTA AVENSIS1600c.c., µοντ. 1999, a/c,υδρ. τιµόνι, αερόσακους,ηχοσύστηµα κ.α 5.500FIAT BRAVO 1400 c.c.,µοντ. ’97, υδρ. τιµόνι,ηλεκτρ. παράθυρα, κλειδ.ζάντες αλουµινίου, κ.α.2.300 ευρώ.BMW 316ci coupe, µοντ.2002 clima, όλα ηλε-κτρικά, ζάντες, ηχοσύ-στηµα, full extra, ζάντες17,2’ ΕΥΚΑΙΡΙΑ.

SUBARU IMPREZA1600c.c., turbo 4Χ4, 210 ΗΡ,a/c, υδρ. τιµόνι, αερόσα-κους, ολοκαίνουργιαζαντ/χα και TURBINA, εξά-τµιση, καπώ µπρος – πίσω– ανθρακόνηµα, συνα-γερµό, ABS, α/bag, fullextra, 13.000 ευρώ.ALFA ROMEO 147 IMOLA2πορτη κόκκινη 10/2007,full extra, 120HP. ΠΡΟ-ΣΦΟΡΑ 12.000 ευρώ.VW GOLF 4 GENERA-TION clima, µοντ. 2002ασηµί, a/c, 4πορτο, υδρ.τιµόνι, αερόσακους,CD,16άρες ζάντες, fullextra.7.000BMW 316, 4πορτη, 2004µαύρη, clima ABS, αερό-σακους, ζάντες αλουµι-νίου, ΕΛΛΗΝΙΚΟ full extra,15.000 ευρώ.ALFA ROMEO GTV2000c.c., µοντ. ’97, fullextra, 6.500 ευρώ.PUNTO (2) αυτοκίνηταασηµί + λευκό, µοντ. 2001µε a/c, cd, υδρ. τιµόνι,ηλεκτρ. παράθυρα, ζάντεςαλουµινίου, κ.α. από 4.200ευρώ.SEAT IBIZA, µαύρο ’96,1400 c.c., υδρ. τιµόνι, ζάν-τες αλουµ., κ.α. 1.800ευρώ.. SMART λευκό 2003 σεαρίστη κατάσταση από γε-νικό σέρβις, ζάντες αλου-µινίου ΜΟΜΟ 5.900 ευρώDAIHATSU GRAN MOVE,µοντ. ’99, 1500 c.c., A/Cυδρ. τιµόνι κ.α. 3.500ευρώ.HONDA CIVIC 1400c.c.,3πορτο, ’99 full extra,4.500 ευρώ.PEUGEOT 106 RALLYE160 HP, πρόγραµµα,σκούπα, εξάτµιση, A/C,ζάντες KOSEI, κ.α., 1ο

χέρι, 6.000 ευρώ.. ALFA ROMEO 146, 1.4TWIN SPARK ’99, clima,abs, ζάντες αλουµινίου,όλα ηλεκτρικά, κόκκινο,άριστο.PEUGEOT 106 Gti 1600c.c., 16V, 125 HP,ασηµί,υδρ. τιµόνι, aircondition,όλα ηλεκτρικά, ζάντεςαλουµινίου, κ.α. (4 αυτ/τα)από 4.500 ευρώ.CITROEN SAXO 1100 c.c.,2003, a/c, ασηµί, ζάντεςαλουµινίου, όλα ηλε-κτρικά, 4πορτο 4.000ευρώ.RENAULT LAGUNA 1600c.c., 2003 δερµάτινο σα-λόνι, A/C, ABS, ζάντεςαλουµινίου, αερόσακους,κ.α.ΜΑΣ987

----------------------------------ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΜΠΟΡΙΑΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝΣΠΕΡ∆ΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΑλφειού 7 – ΠύργοςΤηλ. 6977249923VW PASSAT SW, 1600 cc,µοντέλο ’99, 120.000 χλµ.,full extra, clima. Τιµή 7000ευρώMERCEDES VITO 112 CDi,diesel, µοντέλο 2003,κλούβα, full extra, clima,ηλεκτρικά παράθυρα, bookservice. Άριστη κατάσταση.Τιµή: 13.500 ευρώVW TARO φορτηγάκι 4Χ2,

ανοικτό, 2400 cc, diesel,µοντέλο ’97. Άριστη κατά-σταση. Τιµή 7.300 ευρώTOYOTA DYNA, 3000 cc,diesel, φορτηγό, µοντέλο’81, διπλοί τροχοί, επαγ-γελµατικό δίπλωµα. Άριστηκατάσταση. Τιµή: 3.200ευρώNISSAN PRIMERA, 1800cc, µοντέλο ’99, full extra,υδρ. τιµόνι, a/b, ηλ. παρά-θυρα, πρ. οµίχλης, αερο-τοµή, a/c, ζαντολάστιχα.Άριστη κατάσταση. Τιµή7.000 ευρώ.ALFA ROMEO 147, 1600cc, 120 hp, µοντέλο ’03, 1οχέρι, 85.000 χλµ., µαύρο3d, ζάντες, cruise control,διζωνικό clima, full extra.Υπεράριστη κατάσταση.Τιµή 7.500 ευρώRENAULT MEGANECOUPE 16V, µοντέλο ’03,1400 cc, ABS, A/C, υδρ. τι-µόνι, αερόσακους, ηλ. πα-ράθυρα, ηλ. καθρέφτες,κεντρικό κλείδωµα, ζάντεςαλουµινίου, πρ. οµίχλης,αεροτοµή, φιµέ τζάµια.Τιµή 5.700 ευρώSEAT IBIZA 1400 cc, µον-τέλο ’00, υδρ. τιµόνι, ηλ.παράθυρα – κλειδαριές,clima, ζάντες αλουµινίου,τιµή 3.800 ευρώ.. ΟPEL ASTRA VAN1700c.c., diesel, µοντέλο’01, υδρ. τιµόνι, a/b, κλει-στό κλουβάκι, άριστη κατά-σταση. Τιµή 6.700 ευρώ.OPEL VECTRA 1600 c.c.,µοντέλο ’99, υδρ. τιµόνι,A/C, ABS, a/b, ηλ. παρά-θυρα, ηλ. καθρέφτες, ζάν-τες αλουµινίου, πρ.οµίχλης, κεντρικό κλεί-δωµα. Τιµή 5.200 ευρώ.MEGA SCOOTER SYM,250 cc, µοντέλο ’08, 2200χλµ. Τιµή: 2.500 ευρώ. MITSUBISHI L200 2500c.c., 4Χ4, µοντέλο ’02, MA-GNUM, a/b, A/C, ηλ. παρά-θυρα, ηλ. καθρέφτες,ζάντες αλουµινίου, σκαλο-πάτια, τιµή 14.000 ευρώ.FORD RANGER 2.500 c.c.,4X4, µοντέλο ’02, A/C, A/B,ABS, ηλ. παράθυρα, ηλ. κα-θρέφτες, σκαλοπάτια. Τιµή13.500 ευρώ.VW T4 1900 c.c., diesel,µοντέλο ’99, κλούβα, τιµή7.500 ευρώ.FIAT CINQUECENTO,sporting, 1100 c.c., µον-τέλο ’97, A/C, ηλ. παρά-θυρα, ζάντες αλουµινίου,προβολείς.ALFA ROMEO 146, 1400c.c., µοντέλο ’99, a/b, a/c,ηλ. παράθυρα, ζάντεςαλουµινίου, τιµή 4.500ευρώ.MERCEDES E260, 124σειρά, νεκροφόρα, µοντέλο’95, full extra, τιµή 23.500ευρώ.ΜΑΣ240

----------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ FORD TRAN-SIT κλούβα turbo diesel, ηµ.1ης άδειας 20/1/2004,2000c.c., ABS, A/B, ηλ. πα-ράθυρα, υδραυλικό τιµόνι,σε αρίστη κατάσταση.Πληρ. τηλ. 6945033840.ΜΑ3634----------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ BMW 316 com-pact, µοντέλο 2000, µαύροΑ- pack 83.000 km, bookservice, ελληνικό, ατρακάρι-στο. Τιµή 7.200 ευρώ. Πληρ.τηλ. 6972699616. ΜΑ3668----------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ BMW, µοντέλο1990, τύπος αυτοκινήτου518, Ε34, 150 ίππους σε αρί-στη κατάσταση. Πληρ. τηλ.6977676594, κο Κώστα.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΟΤΟ

25Τρίτη 22 ∆εκεµβρίου 2009Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ

. VW GOLF 4 GENERATION, 2001 µοντ., µαύρο µεταλ-λικό, ABS, 4 αερόσακους, υδραυλικό τιµόνι, κλιµατισµός,ηλεκτρικά παράθυρα – καθρέπτες, δισκόφρενα µπρος –πίσω, ζάντες αλουµινίου 16, βιβλίο σέρβις, άριστο.ΜΙΝΙ COOPER, LOOKS, 1600 c.c., 116 PS, 2004 µοντέλο, ασηµίµε µαύρη οροφή, νίκελ καθρέπτες, δερµάτινο θερµαινόµενο σα-λόνι, A/C, ABS, χειριστήρια στο τιµόνι, διακριτικά S, ηλεκτρικά πα-ράθυρα – καθρέπτες, ζάντες αλουµινίου 16, προβολείς οµίχλης,60.000 χλµ. βιβλίο σέρβις, άριστο.MERCEDES 140 CLASS, 2001, 12ος, ασηµί, κλιµατισµός, υδραυ-

λικό τιµόνι, ηλεκτρικά παράθυρα, κλειδαριές, ηλεκτροµαγνητικές,74.000 χλµ. βιβλίο σέρβις, άριστη κατάσταση.CITROEN G2 VTS 1600c.c., 125 PS, ασηµί, 2004 12ος, υδραυλικότιµόνι, κλιµατισµός, 4 αερόσακους, bucket καθίσµατα ABS, R/CD,µε χειριστήρια στο τιµόνι, υπολογιστής ταξιδίου, αισθητήραςβροχής, ESP, φιµέ τζάµια, φώτα τύπου ΧΕΝΟΝ, ζάντες αλουµινίου16, δισκόφρενα µπρος – πίσω, προβολείς οµίχλης, βιβλίο σέρβις,53.900 χλµ., άριστο.FORD TRANSIT 2000c.c., turbo, 125 PS, 2003/10ος, κλειστό, A/C,υδραυλικό, 2 αερόσακους, full extra, 116.000 χλµ., πετρέλαιο, άρι-στο.TOYOTA YARIS 1300c.c., 2005 µοντ., ασηµί, υδραυλικό τιµόνι,A/C,R/CD, ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτροµαγνητικές κλειδαριές, AIR-BAGS, 31.000 χλµ., άριστοPEUGEOT 106, 1100 c.c., 2001 µοντ., γαλάζιο, aircondition, αερό-σακος οδηγού, ηλεκτρικά παράθυρα, συναγερµός, R/CD, βιβλίοσέρβις, 64.000 χλµ., άριστο.OPEL ASTRA COUPE BERTONE, 1600c.c., 16V, 2004 µοντ., κλι-µατισµός, 4 airbags, υπολογιστής ταξιδίου, δερµάτινα καθίσµατα,αυτόµατος πιλότος, ABS, R/CD, ζάντες αλουµινίου 17, ρυθµιζόµενηανάρτηση, φιµέ τζάµια, µπλε µεταλλικό, βιβλίο σέρβις, 84.000 χλµ.,άριστοFIAT PUNTO SPORTING, 1250 c.c., 16V, 85 PS, 2001 µοντ., ABS,ασηµί, aircodition, φιµέ τζάµια, ζάντες αλουµινίου, ανάρτηση air-bags, r/cd, συναγερµός µε τηλεειδοποίηση, 120.000 χλµ. άριστο.FIAT GRANDE PUNDO 1400 c.c., 2006 µοντ., µπλε, υδραυλικό τι-µόνι, aircodition, ΑΒS, R/CD, ηλεκτρικά παράθυρα – καθρέπτες, συ-ναγερµό, PARKTRONIK, καινούρια λάστιχα, βιβλίο servis, 66.000χλµ., εγγύηση ως το 2011, άριστο. ΜΑΣ909.

ΧΕΛΜΗΣ Ε. ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ & ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ

«ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ»ΑΓΟΡΕΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ- ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ

0 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ (Από 0 εως 72 δόσεις)20ο χλµ. Ε.Ο. ΠΥΡΓΟΥ - ΠΑΤΡΩΝ, ΣΑΒΑΛΙΑ

Τηλ. 26220-61138, κιν. 6947371647www.car.gr/helmis_cars

KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣΟλοκληρωµένο Συγκρότηµα

Εκθεση Ανταλλακτικά - SERVICEκαι 0% Προκαταβολή

SUZUKI ALTO 1.0c.c. µε RCD-MP3SUZUKI SPLASH 1.0 c.c. µε RCD-MP3SUZUKI SPLASH 1.0 c.c. µε MULTIMEDIASUZUKI SPLASH 1.2 c.c. µε RCD-MP3SUZUKI SPLASH 1.2 c.c. µε MULTIMEDIASUZUKI SWIFT 1.3c.c. 3θυρο µε RCD-MP3SUZUKI SWIFT 1.3c.c. 3θυρο µε MULTIMEDIASUZUKI SWIFT 1.3c.c. 5θυρο µε RCD-MP3SUZUKI SWIFT 1.3c.c. 5θυρο µε MULTIMEDIASUZUKI SWIFT 4Χ4 1.3c.c. 5θυρο µε RCD-MP3SUZUKI SWIFT 4Χ4 1.3c.c. 5θυρο µε MULTIMEDIASUZUKI SWIFT 1.6 c.c. 3θυρο µε RCD-MP3SUZUKI SWIFT 1.6c.c. 3θυρο µε MULTIMEDIASUZUKI SX4 1.6c.c. µε RCD-MP3SUZUKI SX4 1.6c.c. µε MULTIMEDIASUZUKI SX4 4Χ4 1.6c.c. µε RCD-MP3SUZUKI SX4 4Χ4 1.6c.c. µε MULTIMEDIASUZUKI JIMNY 1.3c.c. µε RCD-MP3 απόSUZUKI JIMNY 1.3c.c. µε MULTIMEDIASUZUKI GRAND VITARA 1.6 c.c. 3θυρο µε RCD-MP3SUZUKI GRAND VITARA 1.6 c.c. 3θυρο µε MULTIMEDIASUZUKI GRAND VITARA 2.0 c.c. 5θυρο µε RCD-MP3SUZUKI GRAND VITARA 2.0 c.c. 5θυρο µε MULTIMEDIASUZUKI GRAND VITARA 2.4 c.c. 5θυρο µε RCD-MP3SUZUKI GRAND VITARA 2.4 c.c. 5θυρο µε MULTIMEDIASUZUKI GRAND VITARA 3.2 c.c. 5θυρο µε RCD-MP3SUZUKI GRAND VITARA 3.2 c.c. 5θυρο µε MULTIMEDIA

ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑSUZUKI SPLASH 1.2 c.c., µοντ. 2008SUZUKI JIMNY 1.3 c.c. µοντ. 2008NISSAN ALMERA 1.5c.c., µοντ. 2003VW GOLF 1.4 c.c., µοντ. 2001SUZUKI VITARA 1.6 c.c., µοντ. 1998Με 0% Προκαταβολή εως 100 µήνες σε όλα τα αυ-

τοκίνητα καινούρια ή µεταχειρισµένα και εισαγωγής

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

1ο χλµ. Ε.Ο ΠΥΡΓΟΥ - ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ

26210-36810 fax: 26210-8168.ΜΑΣ251.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΟΛΑ ΜΕ 30% ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΑΙΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΤΟΚΑ

4) RENAULT MEGANE 5DR, µοντέλο 04/2000 1.390 c.c., υδραυ-λικό τιµόνι, A/C, ηλ. παράθυρα εµπρός – ηλ. καθρέπτες, πρ. οµί-χλης, κεντρικό κλείδωµα κοτσαδόρος, R/CD.5) ROVER 414 SEDAN, µοντέλο 02/1992, 1400c.c., υδραυλικότιµόνι, ηλ. παράθυρα εµπρός – ηλ. καθρέπτες6) OPEL ASTRA 5DR, µοντέλο 09/2003, 1600c.c., υδραυλικότιµόνι, αερόσακοι οδηγού – συνοδηγού, πρ. οµίχλης, ηλιοροφή.7) SKODA FELICIA 5DR, µοντέλο 10/1997, 1289c.c.8) PEUGEOT 206 3 DR, µοντέλο 03/2000, 1360 c.c., υδραυλικότιµόνι, A/C, αερόσακος οδηγού, πρ. οµίχλης, R/CD, ζάντεςαλουµινίου.9) HYUNDAI COUPE 3DR, µοντέλο 08/2006, 1600 c.c., υδραυ-λικό τιµόνι, clima, 4 αερόσακοι, πρ. οµίχλης, ζάντες αλουµινίου,αεροτοµή, backet καθίσµατα. ΠΩΛΕΙΤΑΙ SANTA FE 2.7 GLS AUTO αερόσακος οδη-γού – συνοδηγού, 2 πλευρικοί αερόσακοι, υδραυλικό τι-µόνι, immo, κλιµατισµός, δερµάτινο σαλόνι, ηλεκτρικοίκαθρέπτες, ηλεκτρικά παράθυρα, RCD, ζάντες αλουµι-νίου, ηλεκτρική ηλιοροφή.ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΙΑ SPORTAGE 2.000 c.c. A/C, υδραυλικό τι-µόνι, ηλεκτρικοί καθρέπτες, ηλεκτρικά παράθυρα, RCD,κοτσαδόρος, bull bar. Τιµή 5.000 ευρώ.

∆ΩΡΕΑΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ

∆ΕΚΤΟΣ ΚΑΘΕ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΟΛΑ ΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΜΗ∆ΕΝ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

Κ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.3ο χλµ. Ε.Ο. ΠΥΡΓΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Τηλ. 26210/32033, 26210-32556 FAX 26210-32557,

κιν. 693/607903.ΜΑΣ120.

Γ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣΧΩΡΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

ΜΕΧΡΙ 72 ∆ΟΣΕΙΣBMW 316i, ΑΥΤΟΜΑΤΟ1600cc, µοντέλο ‘98, 47000χλµ. , 4 πόρτες, 4 αερόσακ-κους, ABS, CLIMA TRONIK ,υδραυλικό τιµόνι, ηλεκτρι-κές κλειδαριές, ηλεκτρικούςκαθρέπτες, ηλεκτρικά παρά-θυρα, immobilizer, φανούςοµίχλης, ρυθµιζόµενα φώτα,ραδιοκασετόφωνο, BMWROS, 6 ηχεία, σαν καινούριο.. BMW X5 3.000 c.c., µον-τέλο 2002, χρώµα µαύροαυτόµατο, sport πακέτοδέρµα NAVI , 19 ζάντες, fullextra, extra τηλέφωνο, κατά-σταση αρίστη.ΑUDI A4, 1600c.c., µοντέλο2003, κλιµατισµός, ζάντεςαλουµινίου, ηλεκτρ. παρά-θυρα, ηλεκτρικές κλειδα-ριές, υδραυλικό τιµόνι,ηλεκτρικούς καθρέπτες, συ-ναγερµό ADS αερόσακους,κατάσταση αρίστη.SKODA FABIA1300c.c.26000 χιλ. 11ος 2005 5/θTOUOTA YARIS DYNA-MIC1300 c.c. 11oς 2008 µε364 χιλ. 5/θ , ζάντες αλουµι-νίου, συναγερµός, radio/cd,a/c καινούριο.BMW 318IΕ46 µον. 2004,1800cc, µαύρο µεταλλικό,ΑBS, -DSC, 4A/B, κλιµα τρο-νικ, ηλεκτρικά παράθυρα,ηλεκ. κλειδαριές µε τηλεχει-ριστήριο, ηλεκ. αντιθαµβωτι-κοί καθρέπτες,ραδιοκασετόφωνο 6 ηχεία,τηλεφωνική εγκατάσταση,φανούς οµίχλης, αισθητήραςπαρκαρίσµατος. Πολλάextra σαν καινούργιο.SMART µοντέλο 2002 , ABS,A/C, ηλεκτρικά παράθυρα,ηλεκτρικές κλειδαριές, αε-ρόσακους, ζάντες αλουµι-νίου, στροφόµετρο, ρολόι,σασµάν αυτόµατο, σειριακόπανοραµική γυάλινη οροφήκατάσταση καινούρια.BMW 316i µον. 1600cc,κλιµα tronic,ηλ. οροφή, δι-σκόφρενα κα πίσω, σύστηµααντιολίσθησης, διαρούµεναπίσω καθισµατα 4Α/Β πολλάextra κατάσταση αρίστη.MERCEDES A140 AVAN-GARD 1400cc,µοντέλο2004, κλίµα, 4 αερόσακους,ηλεκτρ. παράθυρα, ηλεκτ.κλειδαριές, µε τηλεχειρισµό,ηλεκτ. καθρέπτες, διαιρού-µενα πίσω καθισµατα, δερ-µάτινο σαλόνι, ζάντεςαλουµινίου, full extra, σανκαινούριοMERCEDES A140L (µακρή)µοντέλο 2003, ABS, 4 αερό-σακοιι, κλίµα, ραδιο/cd , ηλε-κτρικές κλειδαριές,ηλεκτρικά παράθυρα, ηλε-κτρικούς καθρέπτες, ζάντεςαλουµινίου, διαιρούµενα κα-θίσµατα σαν καινούργιο.MERCEDES C2000ELE-GANCE 163H µοντ. 2001,ηλ. ορoφή, κλίµα tronic R/cdαυτόµατο σασµάν, και ταχύ-τητες σύστηµα παρκαρίσµα-τος, διαιρούµενα πίσωκαθίσµατα 6 Α/Β φώτα xenos, πολλά exrra κατάστασηαρίστη.JEEP CHEROKEE 2500cc,ΕΧΕCUTIVE, 4ος 2006,8000χλµ. δέρµα - κλίµα, ζάν-τες , full extra σαν καινούριο,φυλάσσεται σε γκαράζMERCEDES A150 µοντέλο2005 ELEGANCE, κλιµατρονικ,4 ηλ. παράθυρα, ζάντες αλου-µινίου, full extra, σαν καινού-ριο.MERCEDEES C200Κ µοντέλο2005, 163ΗΡ, AVANGER,δερµάτνο σαλόνι, κλιµα, fullextra, σαν καινούριο

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑΑΥΤ/ΤΑ ΚΑΙ

ΓΙΑ ΑΝΑΠΗΡΟΥΣΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ

ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ -ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΑΠΟΛΥΤΩΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ

ή την ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥΚΑΛΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ

Αντιπρόσωπος

LADA HELLASΓΙΩΡΓΟΣ

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣMΠΕΛΟΥΣΗ 10

& ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΠΥΡΓΟΣΤΗΛ. 2621025325

6944/545021 ΜΑΣ121

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣΓΙΑ ΤΑΧΙ

ΣΥΝΕΧΕΙΑΝΕΕΣ

ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ

BMW316i, 318i, 3s20i, 520i

µοντ. 2001-2007MERCEDES

C180, C200K, CLK20000K-E200K

µοντ. 2001-2007Λίγα χιλιόµετρα

Full exraΠάντα µε τις νέεςµειωµένες τιµές

ΣΑΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ∆ΕΙΤΕ ΤΑ

. ΠΩΛΕΙΤΑΙMERCEDES C 200,

ELEGANCE –KOMPRESSOR,

1800 c.c., 163PS,αυτό-µατο σιριακό, 6 AIRBAG,ηλεκτρικά θερµαινόµενακαθίσµατα, ηλεκτρικοίαναδιπλούµενοι καθρέ-φτες, cruise control, αι-σθητήρες βροχής, ABS,κλιµατισµός, PACTRO-NIK, αυτόµατο πιλότο,ζαντολάστιχα 225-40-18-book – service. Φυλάσσε-ται σε γκαράζ. Πληρ. τηλ.6989169501. ΜΑΣ3530

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ GOLF 4,µοντέλο 2003 µε105.000 χλµ., κλίµα,δίπορτο, µαύρο µε-ταλλικό, full extra,φυλασσόµενο σεγκαράζ 1600c.c.Πληρ. τηλ.6978949165. ΜΑ3639

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΛΑΡΚMITSUBISHI

για ανύψωση µέχρι 4τόνων σε αρίστη κατά-σταση, τιµή ευκαιρίας.Πληρ. τηλ. 6972992951.ΜΑ3601

. ΠΩΛΕΙΤΑΙΤΑΧΙ

µε έδρα τον Πύργο C200.Πληρ. τηλ. 6944865419,26210/55150. ΜΑ3539

. ΕΥΚΑΙΡΙΑΠΩΛΕΙΤΑΙ

ΥΑΜΑΗΑ 660ραπτορ, βελτιωµένο 1οστάδιο µε πάρα πολλάέξτρα. Τιµή 4.500ευρώ. Πληρ. τηλ.6983658282. ΜΑ3579

BMW

ΜΑΣ143

. ΠΩΛΕΙΤΑΙΦΟΡΤΗΓΟ

MERCEDES814 µοντέλο ’95,

319.000 χλµ. σε αρίστηκατάσταση. Πληρ. τηλ.

26210/35493,6947188536.ΜΑ2893.ΜΑ2893.

• ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΩΡΟΦΟΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΛΙΘΑΡΑΚΙΑ ΠΥΡΓΟΥ• ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΛΑΙΟΣΤΑΣΙΟ 60 ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡ∆ΕΥΟΜΕΝΟ ΜΕ 1500 ΕΛΙΕΣΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΦΑΛΑΧΤΟΥ• ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΛΑΙΟΣΤΑΣΙΟ 4 ΣΤΡΕΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΡΕΦΙΟΥ• ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓ. ΗΛΙΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟ ∆ΡΟΜΟ• ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΓΡΟΤ. 15 -10 -26 -ΣΤΡΕΜ. ΠΛΗΣΙΟΝ ΕΘΝ. Ο∆ΟΥ ΣΤΑ ΣΑΒΑΛΙΑ• ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΕΝΤΡ. ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΑΒΑΛΙΑ• ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 600,00τµ ΕΠΙ ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ 2600,00τµ ΣΤΑ ΛΑΣΤΕΪΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣΕΘΝ. Ο∆ΟΥ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΟΝΟ ΣΟΒΑΡΕΣ• ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 6 ΣΤΡ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΘΟΠΥΡΓΟΣ• ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 2 ΣΤΡ. ΣΤΟΝ ΑΝΘΟΠΥΡΓΟ• ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΤΙΡΙΟ 1000.00 Τ. Μ. ΕΠΙ ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ 6 ΣΤΡ. ΕΠΙ ΕΘΝ.Ο∆ΟΥ ΣΤΑ ΧΑΝΑΚΙΑ• ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΒΟΥΝΑΡΓΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 400 Τ.Μ. ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ Α∆ΕΙΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣ ∆ΙΟΡ.ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ [ΚΕΝΤΡ. ΠΛΑΤΕΙΑ]• ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 70 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ, 70 Τ.Μ. ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ70 Τ.Μ. ΠΑΤΑΡΙ, ΠΑΠΦΛΕΣΣΑ ΚΑΙ ΓΟΥΝΑΡΗ, ΠΥΡΓΟΣ

ΜΑΣ3075e-mail:[email protected]

Page 26: patris news

26 Ι Α Τ Ρ Ο ΙΤρίτη 22 ∆εκεµβρίου 2009

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΙ

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΙ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟΙ

ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ

ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙ∆Η

∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΙ

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΙ

ΕΝ∆ΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΟΣ

ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΟΙ

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΙ

ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ

ΦΥΣΙΑΤΡΟΣ

ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟΙ

ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΗΣ

ΚΛΙΝΙΚΕΣ

Νικόλαος Χάρδας

∆ευτέρα, Τετάρτη , Παρασκευή : Πρωί 8-11.30Τρίτη και Πέµπτη : πρωί 10-13

Απόγευµα: καθηµερινά 6-8 εκτός ΤετάρτηΤηλ. ιατρείου: 2621030850 - Κινητό: 6944 384108

Page 27: patris news

Δέκα καλλιτέχνες επιλέχθηκαν ως υποψήφιοιγια να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στονδιαγωνισμό της Eurovision, ο οποίος θα

πραγματοποιηθεί στο Όσλο τον Μάιο. Μετά από επαφές που είχε με εκπροσώπους τηςελληνικής μουσικής βιομηχανίας, η ΕΡΤ επέλεξετους εξής καλλιτέχνες για συμμετοχή στον ελλη-νικό διαγωνισμό που θα αναδείξει το ποιος θαμας εκπροσωπήσει στη Eurovision:- Γιώργος Αλκαίος & Friends - Κατερίνα Αυγουστάκη - Ελευθερία Ελευθερίου - Εmigre - Γιώργος Καραδήμος

- Μέλισσες - Μάνος Πυροβολάκης – MP3 - Δέσποινα Ρίτσι - Second skin - Χρήστος Χατζηνάσιος Οι υποψήφιοι θα διαγωνιστούν στα τέλη Φε-βρουαρίου και ο νικητής του ελληνικού τελι-κού θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στην 55ηEurovision στην πρωτεύουσα της Νορβηγίας,στις 25, 27 και 29 Μαΐου.Η επιλογή θα γίνει με ψηφοφορία κριτικής

επιτροπής (50%) και κοινού (50%).Τα τραγούδια θα παρουσιαστούν στο ελληνικό κοινό στιςαρχές Φεβρουαρίου.

ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ 32 ΕΤΩΝ...

Πέθανε η νεαρή ηθοποιόςΜπρίτανι ΜέρφιΗ ηθοποιός Μπρίτανι Μέρφι (φωτο), πέθανε τηνΚυριακή σε ηλικία 32 ετών. Σύμφωνα με δημοσιεύματα,ο θάνατός της οφείλεται σε καρδιακή προσβολή…ωστόσο, η εκπρόσωπός της δεν μίλησε για την αιτίατου θανάτου της ηθοποιού.Η εφημερίδα Los Angeles Times ανέφερε ότι ηπυροσβεστική υπηρεσία του Λος Αντζελες κλήθηκε ναπαράσχει ιατρική βοήθειά σε κάποιο πρόσωπο στοσπίτι της Μέρφι στο Δυτικό Χόλιγουντ. Η ηθοποιός μεταφέρθηκε στο Ιατρικό Κέντρο Σίνταρς-Σινάι, κοντά στο Μπέβερλι Χιλς, όπου οι γιατροίδιαπίστωσαν το θάνατό της.Η Μπρίτανι Μέρφι είχε πρωταγωνιστήσει ανάμεσα σεάλλες, στις ταινίες 8 Mile, Clueless, Μην Πεις Λέξη,Παντρευτείτε, χωρίστε, τελειώσατε, Sin City καιΚορίτσια από σπίτι.Τα τελευταία χρόνια η καριέρα της βρισκόταν σεκάμψη. Η Μέρφι ήταν παντρεμένη με τον Βρετανόσεναριογράφο Σάιμον Μοντζακ.

49, 37, 38, 69, 23, 30 UHFInf@ ort.gr

ΕΤ121,48 UHF 11 , 2 VHF

NET34,44 UHF 5 VHF

ANT 138,35,45 UHF

MEGA25,26, 66, 47 UHF 7 VHF

STAR29,42,61 UHF

ALPHA24, 33, 63, UHF 3 VHF

ALTER27,62 UHF

07:00 ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ09:00 ΑΡΩΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ11:00 ΤΗΛΕΑΓΟΡΕΣ14:30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ15:30 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ17:00 MAD OK19:00 ΤΗΛΕΑΓΟΡΕΣ20:00 ΜΗ ΜΟΥ ΠΕΙΣ 21:00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΕΙΔΗΣΕΩΝ22:30 ΧΩΡΙΣ ΕΝΔΟΙΑΣΜΟΥΣ

–ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ

00:30 ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

01:00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ 02:30 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΜΑD

ΑρωμαΕλλάδας

Εταιρείαθαυμάτων

Ενα ασύλληπτοκορόιδο

Ολα 10 Επτά θανάσιμεςπεθερές

Ο σωματοφύλακας

Δέκα μικροίΜήτσοι (Special)

Νέα πιστόλια2

09.00 10.00 08.30 Παιδικό πρόγραμμα10.00 Ελληνική ταινια

«Εταιρεία θαυμάτων»Κωμωδία

11.30 Ελληνικοίπαραδοσιακοί οικισμοί (Ε)

12.15 Εκπαιδευτική τηλεόραση

14.00 Ειδήσεις14.30 Το ουράνιο τόξο (Ε)15.00 Παιδικό πρόγραμμα16.00 Χάνα Μοντάνα 16.30 Ζακ και Κόντι

σκανδαλιές στο ξενοδοχείο

17.00 Ατίθασα νιάτα 18.00 Συζήτηση στη Βουλή

για τον προϋπολογισμό01.00 Εγκλημα και έρευνα

06.30 Πρώτη γραμμή10.00 Συμβαίνει τώρα12.00 Ειδήσεις13.00 Μένουμε Ελλάδα15.00 Ειδήσεις16.00 Lost pyramid (Ε)17.00 Μαγειρεύοντας

με τον Τζάκ18.00 Ειδήσεις19.00 Ελληνική ταινία

«Ενα ασύλληπτο κορόιδο» Κωμωδία

21.00 Ειδήσεις22.00 Ανταποκριτές23.00 Press00.15 Πώς άρχισε η ζωή (Ε)01.15 Οι επτά οιωνοί

της Αποκάλυψης (Ε)

06.10 Λίτσα.com (E)07.00 Καλημέρα, Ελλάδα10.00 10 με 1 μαζί13.00 ANT 1 News 13.15 Κάρμα (E)14.15 Κωνσταντίνου

και Ελένης15.15 Το καφέ της Χαράς (E) 16.15 Αξίζει να το δείς17.15 Τα νέα του ΑΝΤ117.45 Ράδιο Αρβύλα18.50 Με αγάπη19.00 Love bites 20.00 ANT 1 News 21.00 Εργαζόμενη γυναίκα (Ε)22.00 Ιατρικό απόρρητο23.00 Desperate Housewives24.00 Oλα 1002.30 Mη μου λες αντίο (E)03.30 Αντίστροφη

μέτρηση (Ε)04.30 Τηλεμάρκετινγκ -

Τηλεαγορά05.10 Μobile Fun05.30 Πάτερ ημών (Ε)

06.00 Περί ανέμων και υδάτων (Ε)

06.30 Κοινωνία, Ωρα MEGA10.00 Oμορφος κόσμος

το πρωί 13.10 Η ζωή της άλλης (Ε)14.00 Μεσημβρινό δελτίο

ειδήσεων 15.00 Τρεις χάριτες (Ε)15.40 Λατρεμένοι μου

γείτονες (Ε)16.50 Δελτίο ειδήσεων17.00 50-50 (Ε)18.10 Η ζωή της άλλης19.00 Τα μυστικά της Εδέμ20.00 Κεντρικό δελτίο

ειδήσεων21.00 Η πολυκατοικία (Ε) 22.00 Επτά θανάσιμες

πεθερές23.30 Μίλα μου βρώμικα00.30 Τελευταία γεγονότα00.45 Τhe Shield01.45 Επετειακά

εορταστικά(Ε)04.30 Τηλεμάρκετινγκ05.00 The Cut (Ε)

06.00 Παιδικό πρόγραμμα07.45 Πρωινή Μελέτη10.15 Νηστικοί πράκτορες11.15 Μαρίνα (Ε)12.30 Ειδήσεις13.30 Super star16.30 Eιδήσεις στη νοηματική16.45 Φώτης –Μαρία live18.45 Iατρικές υποθέσεις (Ε)19.45 Ειδήσεις21.00 Ξένη ταινία

«Happy feet» Κινούμενα σχέδια

23.00 Ξένη ταινία« Ο σωματοφύλακας»Αισθηματικό θρίλερ

01.30 Ξένη ταινία« Με τη θείαέμπνευση» Βιογραφικό δράμα

03.45 Ξένη ταινία « 3 κορίτσια και3 ναύτες» Μιούζικαλ

06.00 Κους κουςτο μεσημέρι (Ε)

07.50 Πάνω στην ώρα 10.00 Καφές με την Ελένη13.00 Ειδήσεις13.15 Κους κους το μεσημέρι 16.00 Δέστε τους17.00 Ειδήσεις στη νοηματική17.05 Δέστε τους (συνέχεια)18.00 Fatus olus (E)19.00 Ειδήσεις20.00 Kάτι ψήνεται21.00 Δέκα Μικροί

Μήτσοι (Special)23.00 Αγρότης μόνος

ψάχνει… (Ε)24.00 Sex and the city (E)01.00 10η εντολή (Ε)02.00 Κόκκινος κύκλος (Ε)03.00 Άλλαξέ το (Ε)04.00 Εικόνες05.00 Τηλεαγορές05.15 Η τελευταία

παράσταση (Ε)

06.00 Πανόραμα07.00 Καλημέρα

με τον Γιώργο Αυτιά10.00 Πείτε το στο ALTER11.00 Εδώ και τώρα12.00 Πολύ μπλα μπλα15.30 Ειδήσεις15.45 Μεσημεριανό express18.45 Σήμερα με τον

Άκη Παυλόπουλο20.55 Auto ALTER21.00 Ελληνική ταινία

« Οι 12 άθλοιτου Αστερίξ»Κινούμενα σχέδια

23.45 Ξένη ταινία«Νέα πιστόλια 2» Γουέστερν

01.45 Auto ALTER02.00 Ξένη τηλεταινία

«Η Αννα των χιλίων ημερών» Δραματική

04.00 Ξένη τηλεταινία «Οι 5 άνθρωποι που συναντάς στον Παράδεισο» Κοινωνικό δράμα

19.00 24.00 22.00 23.00 21.00 23.45

27 ΤηλεόρασηΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΤΑΞΙ

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ

ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΚΑΒ

ΚΛΙΝΙΚΕΣ

ΚΤΕΟ Τηλ.Επικοινωνίας26213 63700 - 26213 63115

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΚΤΕΛ: Τηλ. 2621020600-020601

ΟΣΕ Τηλ. 2621022525

ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ ΠΥΡΓΟΥ 100ΑΣΤ. ΔΝΣΗ ΗΛΕΙΑΣ - ΤΗΛ. ΚΕΝ. 2621081730-081731ΤΜ. ΤΡΟΧ.ΠΥΡΓΟΥ- ΑΞ.ΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣ.: 26210-81742ΑΣΤ. ΤΜΗ. ΠΥΡΓΟΥ -ΑΞ/ΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣ.: 2621081734ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΥΡΓΟΥ-ΑΞ/ΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣ.: 2621081740ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΥΡΓΟΥ: 2621022100ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ: 2621041206&041500ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΥΡΓΟΥ: 199ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΑΡΧΗ: 2621031800, 030000, 034840ΚΕΠ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: 2621033290ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ: 2621034444, 025555, 034206ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡ. ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ: 2621035555ΔΕΥΑ ΠΥΡΓΟΥ: 2621033467ΔΕΗ ΠΥΡΓΟΥ (ΒΛΑΒΕΣ): 1050ΙΚΑ ΠΥΡΓΟΥ: 26210036944ΙΚΑ (ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ): 184ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ: 26220-38210ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ: 26220-24101-38232ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ: 26220-22199ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ: 26230-92211ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ: 2622038500-038501ΔΕΥΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ: 220-23923ΔΕΗ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ (ΒΛΑΒΕΣ): 2622022756ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ: 2624022300ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ: 2623022177ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ: 2625022199

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ: 26260/22222ΒΑΡΔΑΣ: 2623072222-072223ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: 2623032222-033000ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ: 2622031444-031555ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210/7793777ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ SOS 1056ΚΤΕΛ (ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ): 2621020600-020601(ΑΠΟΘΗΚΗ): 2621020607ΟΣΕ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ: 2621022525-022576ΟΤΕ ΒΛΑΒΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ: 121ΚΤΕΟ: 2621029913ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ: 1448ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ: 26240/22544ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΤΕ: 11888ΠΡΟ-ΠΟ ΛΑΧΕΙΑ: 1444ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ: 136ΩΡΑ: 141ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ: 2103462664ΑΦΥΠΝΙΣΗ: 1402

ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ: 2622028130, 028373 , 028383, 023777ΛΕΧΑΙΝΩΝ: 26230/23060, 023335ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ: 26240/22555ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: 2623032311-032294-035100ΖΑΧΑΡΩΣ: 2625031357-031356ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ: 26250/22940ΜΑΚΡΙΣΙΩΝ: 2625023800ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ: 2623054595-054288ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ: 2623041600-041500 -041400ΠΕΛΟΠΙΟΥ: 2624031996ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ: 2621061343ΤΡΑΓΑΝΟΥ: 2623061390

ΠΥΡΓΟΥ: 2621025000ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ: 2622022392-027666

ΕΛΠΑ:0 10400EXΡRESS SERVICE: 1154HELLAS SERVICE: 2621035087-035781HELLAS SERVICE ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: 2623033658INTERSOS: 26937936680INTERSALΟNIKA: 2621035504-023061EUROPE ASSISTANCE: 2621034788-032088INTERAMERICAN ΟΔ.ΠΡ. 26220/28851-1168

ΠΥΡΓΟΥ-ΤηΛ. Κέντρο: 2621361300Γρ. Κίνησης Ασθενών: 2621082748ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ: 2622028557ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ: 2625022222ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2974/000567ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝΘΩΡΑΚΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ«Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» -ΠΑΤΡΑ 2610272903

ΠΥΡΓΟΥ: 166

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ: 2621026060-026063-026069

Πύργος: Ζέρβας –Μουστάκης Κων. (Ρ. Φεραίου και Σκουφά 13 τηλ. 2621081813) Aμαλιάδα: Γιαννακόπουλος Π. (Καλαβρύτων 19, τηλ. 2622022244).Zαχάρω: Τζαμαλής ΧρήστοςAρχ. Oλυμπία: Μίτεβα Ιβάνκα ΠολίτηΓαστούνη: ΠαρίσηςΛεχαινά: Λευκαδίτης Δημ. (2623022686)

Tρίτη: Zαχάρω Τετάρτη: Πύργος – Δεξαμενή

Παπαγιάννης (Πατρών)Θανάσουλα (Καταράχι)

Πετρόπουλος (Τέρμα Αλφειού)

ΠΥΡΓΟΣ -ΑΘΗΝΑ:05.00 (εκτός Κυριακής), 07.30, (07.35 μέσω Τριπόλεως),08.30, (09.30 EXP.),10.30, 12.30, (14.30 EXP.), (15.30 Μέσω Τριπόλεως), (17.15 EXP.), (18.30 εκτός Σαββάτου και μόνο καλοκαίρι),20.30, 00.30ΑΜΑΛΙΑΔΑ - ΑΘΗΝΑ:05.20 (εκτός Κυριακής), 07.50, 08.50,10.50, 12.50, 15.00,17.00, (18.50 εκτός Σαββάτου και μόνο καλοκαίρι), 20.50, 00.50ΠΥΡΓΟΣ - ΠΑΤΡΑ: 5.30 εκτός Σαββάτου -Κυριακής, 7.30, 8.15 εκτ. Κυριακής, 9.45,11.15, 13.30, 15.00, 17.15, 18.00,20.00ΠΥΡΓΟΣ -ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Δευτέρα 8.45, Τρίτη 8.45, Τετάρτη 8.45, Πέμπτη 8.45,Παρασκευή 15.00, Σάββατο 8.45, Κυριακή 8.45ΠΥΡΓΟΣ -ΙΩΑΝΝΙΝΑ:Δευτέρα 8.45, Τρίτη 8.45, Τετάρτη 8.45, Πέμπτη 8.45, Παρα-σκευή 15.15, Κυριακή15.15

ΠΥΡΓΟΣ-ΑΘΗΝΑ-ΠΕΡΑΙΑΣ: 14.44 INTERCITY,18.44 INTERCITY ΠΥΡΓΟΣ-ΠΑΤΡΑ :14.44 INTERCITY,18.44 INTERCITY ,20.10ΠΥΡΓΟΣ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ: 8.13,11.11 INTERCITYΠΥΡΓΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑ: 6.55-8.56-11.35-13.17-15.11ΠΥΡΓΟΣ ΚΑΤΑΚΟΛΟ: 8.01-9.50-10.43-12.30-14.20-16.12

ΚΑΠΝΙΣΗΣSECURITYSECURITY

Τηλ. Κέντρο 2621/027835Πύργος : Πατρών 111

e-mail: [email protected]

ΠΑΤΡΙΣ Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2009

Κυλλήνης – ΖακύνθουΑπό Δευτέρα έως ΣάββατοΑπό Κυλλήνη 08.15,11.00,13.30,17.15,18.00*,21.15Από Ζάκυνθο 06.00,09.00,11.30,15.00,16.15* ,19.15

Κυριακή και αργίεςΑπό Κυλλήνη 10.30,14.30,17.15,21.15Από Ζάκυνθο 08.00,12.30,15.00,19.15*Δρομολόγιο οχληρών και καυσίμων κάθε Δευτέρα – Τετάρτη και Παρασκευή

Δρομολόγια Κυλλήνης ΚεφαλονιάςΔευτέρα έως ΣάββατοΑπό Κυλλήνη 08.00,11.45,16.00,18.00Από Πόρο Κεφαλονιάς 07.00,13.00,14.45,1815

Κυριακές και αργίεςΑπό Κυλλήνη 10.45,11.45,16.00,18.00Από Πόρο Κεφαλονιάς 07.00,13.00,14.45,18.15

«AVATAR»6.30 & 10 μ.μ.

«Στα άκρα»8.10 & 10.10 μ.μ.

«Η κληρονόμος» 7.45 & 10 μ.μ.

«Πλανήτης 51» 6 μ.μ.

«ΟΡΦΕΑΣ» 3 CINEMAS Τηλ. 2621022706

Ένας από τους μεγαλύτερους Έλ-ληνες ζωγράφους της λεγόμενηςγενιάς του 1930 με πλήθος δια-

κρίσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,ο Γιάννης Μόραλης, έφυγε από την ζωήστα 93 του χρόνια. Η κηδεία του τελέστηκε από το Α’ Νε-κροταφείο Αθηνών χθες Δευτέρα σεστενό οικογενειακό κύκλο.Ο Γιάννης Μόραλης γεννήθηκε στηνΑρτα το 1916 και το 1927 εγκαταστάθηκεμόνιμα στην Αθήνα. Σε ηλικία 15 ετών έγινε δεκτός στην Ανώ-τατη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήναςσπουδάζοντας κοντά στον Αργυρό , τονΓερανιώτη, τον Παρθένη και τον Κεφαλ-ληνό, ζωγραφική και χαρακτική. Έφυγε το 1936 για τη Ρώμη, με υποτρο-φία. Στην συνέχεια εγκαταστάθηκε στοΠαρίσι όπου και σπούδασε νωπογραφίακαι ψηφιδωτό και το 1947 εκλέχθηκε τα-κτικός καθηγητής στην ΑΣΚΤ.Το 1949, μαζί με άλλους Έλληνες ζω-γράφους, μεταξύ των οποίων ο Νίκος Χα-τζηκυριάκος-Γκίκας, ο ΓιάννηςΤσαρούχης, ο Νίκος Νικολάου και ΝίκοςΕγγονόπουλος, ιδρύουν την καλλιτεχνικήομάδα «Αρμός» και διοργανώνουν τηνπρώτη κοινή έκθεση στο Ζάππειο το1950. Από το 1954 ξεκινάει την συνεργασία τουμε το ελληνικό θέατρο, πρώτα με το Θέ-ατρο Τέχνης και στη συνέχεια με το

Εθνικό Θέατρο. Το έργο του Μόραλη πε-ριλαμβάνει εικονογραφήσεις βιβλίων τωνποιητών Ελύτη και Σεφέρη, εξώφυλλα δί-σκων μουσικής, γλυπτά, τοιχογραφίες

καθώς και σκηνικά και κουστούμια για τοΕθνικό Θέατρο της Ελλάδας και τα μπα-λέτα του Ελληνικού Χοροδράματος.Τιμήθηκε για πρώτη φορά με βραβείο ζω-γραφικής το 1940. Αποχώρησε από τηνΑΣΚΤ το 1983 και το 1988 η Εθνική Πινα-κοθήκη της Ελλάδας τον τίμησε με με-γάλη αναδρομική έκθεση. Το 1999 τουαπονεμήθηκε το μετάλλιο του Ταξιάρχητης Τιμής . Έργα του ανήκουν σε δημό-σιες και ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδακαι στο εξωτερικό.

ΠΥΡΓΟΥ 2621035555ΚΡΕΣΤΕΝΑ 2625025717ΖΑΧΑΡΩ 2625360501-2ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ 2624029011ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ 2626022236ΓΑΣΤΟΥΝΗ 2623035832ΛΕΧΑΙΝΩΝ 2623360801-805ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ 2625041920ΦΟΛΟΗ 2624042404ΩΛΕΝΑ 2621062560

ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ 2623055914-15ΑΜΑΛΙΑΔΑ 26220 38411ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ 2623043811ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ 2623075824ΚΑΣΤΡΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ 2623092196ΛΑΜΠΕΙΑ 2624360503ΛΑΣΙΩΝΟΣ 2624062012ΠΗΝΕΙΑΣ 2622032811ΤΡΑΓΑΝΟ 26230 62424

00:00-06:00 ΟΡΤ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ06:00-07:00 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ SFERA - SFERA MUSIC07:00-10:00 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ SFERA - ΓΙΟΛΑΝΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ -

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΕΡΡΗΣ 10:00-12:00 ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΑΚΟΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ)11:00-12:00 ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ (ΜΥΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΕΣ)13:00-15:00 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΟΥΒΙΑΣ (TO SOUNDTRACK ΤΟΥ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ)15:00-16:00 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ(ΞΕΝΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ)16:00-18:00 ΟΡΤ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ18:00-20:00 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ SFERA - ΝΑΤΑΛΙΑ ΓΕΡΜΑΝΟΥ20:00-21:00 ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ -( ΠΟΤΕ ΟΠΩΣ ΠΡΙΝ )21:00-00:00 ΟΡΤ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

«Έφυγε» ο μεγάλος ζωγράφος,Γιάννης Μόραλης

1 2 3 4

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΝ ΜΑΙΟ

Δέκα οι υποψήφιοι για εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision

Ο Γιάννης Μόραλης

Κηδεύτηκε χθες σεστενό οικογενειακό

κύκλο

Page 28: patris news

24 ΠΑΤΡΙΣ Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2009

Ματιές στον κόσμοΚΚ

ΑΑΙΙΡΡ

OOΣΣ

ΣΣΤΤΗΗΝΝ ΕΕΛΛΛΛAAΔΔΑΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ,ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝ-ΝΗΣΟΣ Λίγες νεφώσεις . Οι άνεμοι νοτιοα-νατολικοί 3-4 μποφόρ , η θερμο-κρασία έως 16 βαθμούς κελσίου

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ Αίθριος . Οι άνεμοι βορειοδυτικοί4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ .Η θερμοκρασία έως 16 βαθμούςκελσίου

ΑΤΤΙΚΗ Γενικά αίθριος Οι άνεμοι μεταβλητοί 3-4 μποφόρ .Η θερμοκρασία έως 16 βαθμούςκελσίου

ΣΣΤΤΗΗΝΝ ΗΗΛΛΕΕIIΑΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ

Νεφώσεις . Οι άνεμοι θαπνέουν νοτιοανατολικοί 4-5 μποφόρ ενώ η θερμο-κρασία θα κυμανθεί από 7έως 15 βαθμούς κελσίου

Νεφώσεις με πιθανότηταασθενών βροχών . Οιάνεμοι θα πνέουν νοτιοα-νατολικοί ενώ η θερμο-κρασία θα κυμανθεί ωςπρος τις μέγιστες τιμέςστους 15 βαθμούς κελ-σίου.

Αθήνα Τη δημιουργία κεντρικής υπηρεσίας αντιμετώπι-

σης του οργανωμένου εγκλήματος ανακοίνωσεχθες ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχά-λης Χρυσοχοΐδης, παρουσιάζοντας το σχέδιο τηςνέας αντιεγκληματικής πολιτικής. Μέσω της νέαςαυτής υπηρεσίας, τόνισε ο κ. Χρυσοχοΐδης, θααντιμετωπίζεται όλο το φάσμα του εγκλήματος. Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, σε συνέν-τευξη Τύπου, συνέδεσε την τρομοκρατία με τοοργανωμένο ποινικό έγκλημα και εξήγησε ότι η

κεντρική υπηρεσία αντιμετώπισης του οργανωμέ-νου εγκλήματος θα έχει επιμέρους τμήματα, γιατομείς εγκλημάτων όπως οι απάτες, το ηλεκτρο-νικό έγκλημα, τα ναρκωτικά, μαφιόζικες δράσεις,αντιγραφή εμπορευμάτων, τρομοκρατία, κ.λπ. Ακόμη, δήλωσε ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία τηςΑστυνομίας, λειτουργεί «επαναστατικό ταμείο»,στο οποίο συγκεντρώνονται χρήματα από λη-στείες και απαγωγές και τα χρήματα χρησιμοποι-ούνται από την τρομοκρατία για την αγορά όπλων,ρουκετών, κ.λπ. «Σύντομα» είπε «θα υπάρξουν απαντήσεις για ταθέματα αυτά από την Αστυνομία και οι απαντήσειςθα κριθούν από τη Δικαιοσύνη». Επίσης, αποκάλυψε ότι θα στείλει επιστολή στουςσυναρμόδιους υπουργούς, για να αντιμετωπιστείτο πρόβλημα των χρηστών ναρκωτικών και το πρό-βλημα του ΟΚΑΝΑ. «Να σταματήσει η διακίνηση

εγκλήματος μέσα από τις φυλακές. Ο υπουργόςΔικαιοσύνης κ. Καστανίδης είναι σε κατάστασηέκτακτης ανάγκης» είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης. Αναφερόμενος στον τομέα του αθλητισμού ουπουργός Προστασίας του Πολίτη είπε ότι η Αστυ-νομία θα συνεργαστεί με την Πολιτεία για την αν-τιμετώπιση της βίας στο χώρο αυτό και πρόσθεσεότι είχε συνεργασία με τον πρόεδρο της ΕΠΟ Σο-φοκλή Πιλάβιο για την αντιμετώπιση του εγκλήμα-τος των παράνομων στοιχημάτων. «Σύντομα θα έρθουν ειδικοί από την UEFA, για ναεκπαιδεύσουν Έλληνες αστυνομικούς στην αντι-μετώπιση αυτού του εγκλήματος» είπε ο κ. Χρυ-σοχοΐδης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Χρυ-

σοχοΐδης, η εγκληματικότητα παρουσιάζει με-γάλη αύξηση, και μάλιστα σε ορισμένους τομείςπροσεγγίζει και ξεπερνά το 50%. Τόνισε ότι η Ελ-ληνική Αστυνομία θα έρθει αντιμέτωπη με το έγ-κλημα και θα δώσει την απάντησή της στο αίτηματων πολιτών για ασφάλεια, καθώς δεν υπάρχει πιακανένα περιθώριο εφησυχασμού. Σύμφωνα με τα στοιχεία των υπηρεσιών ασφα-λείας, σοβαρά εγκλήματα παρουσιάζουν αύξησηκαι ως παραδείγματα ανέφερε την αύξηση κατά62% των εγκλημάτων σεξουαλικής εκμετάλλευ-σης, την αύξηση κατά 60% των εκβιασμών, τηναύξηση κατά 50% των ληστειών σούπερ μάρκετκαι την αύξηση κατά περίπου 43% των ληστειώνκαι των ληστειών τραπεζών.

Ηγετική ανάμειξη στην απαγωγή Παναγόπουλου ομολόγησε ο Πετράκης

Συμπληρωματική απολογία, στην οποία ομολογείηγετική ανάμειξη στην υπόθεση της απαγωγήςτου εφοπλιστή Περικλή Παναγόπουλου, έδωσεστην 35η τακτική ανακρίτρια ένας εκ των κατηγο-ρουμένων της υπόθεσης. Ο κατηγορούμενος, Απόστολος Πετράκης, ζή-τησε ο ίδιος να απολογηθεί συμπληρωματικά,καθώς στην πρώτη απολογία που είχε δώσει είχεεπικαλεστεί το δικαίωμα σιωπής. Σύμφωνα με το συνήγορό του Σάκη Κεχαγιόλου, οΑπόστολος Πετράκης ανέλαβε, ενώπιον της ανα-κρίτριας την ευθύνη για τη σύλληψη, την οργά-νωση και την εκτέλεση του σχεδίου απαγωγής τουεφοπλιστή, τονίζοντας ότι είχε συνεργούς τουστην όλη επιχείρηση πρόσωπα που δεν έχουν συλ-ληφθεί. Ο κατηγορούμενος, σύμφωνα πάντα με τον συνή-γορό του, υποστηρίζει ότι κάποιοι εκ των ήδη συγ-κατηγορουμένων του δεν έχουν καμία ανάμειξηστην υπόθεση. Για την απαγωγή του εφοπλιστή και για άλλεςυποθέσεις που σχετίζονται με δράση οργανωμέ-νης ομάδας βρίσκονται προσωρινά κρατούμενοισυνολικά 19 άτομα.

Κομοτηνή: Δεν μπορούσε να «χωνέψει» τον χωρισμό από τησύζυγό του, ένας 32χρονος από την Κομοτηνή καιαποφάσισε να την… απαγάγει από το πατρικό τηςσπίτι! Το περίεργο είναι ότι ο… ερωτοχτυπημένοςάνδρας βρήκε και δύο συνεργούς για να τον βοη-θήσουν!Μαζί με δύο ακόμη άντρες ηλικίας 32 και 41 χρό-νων, πήγαν στο σπίτι της εν διαστάσει συζύγου τουτις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου και την άρ-παξαν με τη χρήση βίας! Την έβαλαν στο αυτοκί-νητο του ενός και τράπηκαν σε φυγή προςάγνωστη κατεύθυνση.

Όμως, ο πατέρας της γυναίκας άκουσε τις εκκλή-σεις της κόρης του για βοήθεια και ειδοποίησε αμέ-σως την Αστυνομία. Τα περιπολικάκινητοποιήθηκαν άμεσα και τα πληρώματά τους εν-τόπισαν το αυτοκίνητο των απαγωγέων και το ακι-νητοποίησαν σε μικρή απόσταση. Οι τρεις δράστες συνελήφθησαν και οδηγήθηκανστο τμήμα, όπου σχηματίστηκε δικογραφία σεβάρος τους για απαγωγή και παράνομη κατακρά-τηση με την οποία προσήχθησαν στην εισαγγελέαΠλημμελειοδικών Ροδόπης.

Νεφώσεις . Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολικοί 4-5 μποφόρ ενώ η θερμοκρασίαθα κυμανθεί από 8 έως 16 βαθμούς κελσίου.

Σαν Φρανσίσκο Πορτογάλοι ωκεανογράφοι ανακάλυψαν στοβυθό έξω από τις Αζόρες μια γιγάντια λεκάνηπου ίσως δημιουργήθηκε από πρόσκρουση με-τεωρίτη πριν από λίγα εκατομμύρια χρόνια.Λόγω του σχήματός του, ο πιθανός κρατήραςβαφτίστηκε «Τηγανητό Αβγό». Ο τεράστιοςλάκος βρίσκεται σε απόσταση 150 χιλιομέτρωναπό το αρχιπέλαγος των Αζορών και σε βάθοςδύο χιλιομέτρων. Έχει βάθος 110 μέτρα και στοκέντρο του φέρει έναν κυκλικό λόφο ύψους 300

περίπου μέτρων, ο οποίος θυμίζει κρόκο σε αβγόμάτι. Αυτού του είδους η κεντρική ανύψωσηείναι χαρακτηριστικό γνώρισμα των κρατήρωνπου δημιουργούνται από πτώσεις διαστημικώνβράχων ή κομητών, καθώς το έδαφος αναπηδάαμέσως μετά το χτύπημα. Το ενδιαφέρον είναιότι κοντά στο τηγανητό αβγό, σε απόσταση 3-4χιλιομέτρων, βρίσκεται ένας μικρότερος αλλά πα-ρόμοιος σχηματισμός. «Βρίσκεται ακριβώς δίπλα.Αν το Τηγανητό Αβγό είναι κρατήρας, θα μπο-ρούσε κι αυτό να είναι κρατήρας» δήλωσε στο

BBC ο Δρ Φρεντερίκο Ντίας της Ομάδας για τηνΕπέκταση της Πορτογαλικής Υφαλοκρηπίδας. ΗΟμάδα, που έχει ως στόχο να προσδιορίσει μέχριπού εκτείνεται πραγματικά η υφαλοκρηπίδα τηςΠορτογαλίας, ανακάλυψε τη λεκάνη το 2008 στηδιάρκεια υδρογραφικής αποστολής που πραγμα-τοποιήθηκε με ηχοβολιστικά μηχανήματα. Νέααποστολή φέτος το φθινόπωρο επιβεβαίωσε τηνύπαρξή του και απέκλεισε το ενδεχόμενο ηφαι-στειακής προέλευσης.

Νέα αντιεγκληματική πολιτική

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΠΟΛΙΚΟ ΨΥΧΟΣ

Αθήνα: Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Οι-κουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίοείχε χθες ο πρωθυπουργός ΓιώργοςΠαπανδρέου, προκειμένου να επα-ναλάβει και να υπογραμμίσει τηδιαρκή και ουσιαστική υποστήριξητης ελληνικής Πολιτείας στο πρό-σωπο του Οικουμενικού Πατριάρχηκαι του παγκόσμιου θεσμού πουαυτός εκπροσωπεί. Ο πρωθυπουρ-γός τόνισε ότι, στο πλαίσιο της εν-ταξιακής πορείας της Τουρκίας, ηΕλλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωσηαποδίδουν κορυφαία προτεραιότηταστον πλήρη σεβασμό των θρησκευ-τικών ελευθεριών και των μειονοτι-κών δικαιωμάτων, γεγονός πουεπιβεβαιώθηκε και στα πρόσφατασυμπεράσματα του Συμβουλίου Γε-νικών Υποθέσεων της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης.

Αμστερνταμ Προβλήματα στις μετακινήσεις τουςσυνάντησαν οι επιβάτες σε περιοχέςτης κεντρικής και δυτικής Ευρώπης,εξαιτίας των σφοδρών χιονοπτώ-σεων και της κακοκαιρίας που πλήτ-τει πολλές ευρωπαϊκές χώρες. ΣτηνΟυκρανία 27 άτομα έχουν χάσει τηζωή τους. Ο μεγαλύτερος αριθμόςθανάτων καταγράφηκε στην επαρχίαΝτόνετσκ (ανατολικά, έντεκα θάνα-τοι) και στην χερσόνησο της Κρι-μαίας (νότια, πέντε θάνατοι) την ώραπου στην χώρα καταγράφονται σφο-δρές χιονοπτώσεις που έχουν δημι-ουργήσει προβλήματα στην εναέριακαι την οδική κυκλοφορία. Στην Πολωνία, 42 άνθρωποι έχασαντη ζωή τους στη διάρκεια του Σαβ-βατοκύριακου εξαιτίας του πολικούψύχους με θερμοκρασίες που έφθα-ναν τους μείον 20.

Αθήνα Με απόφαση του πρωθυπουργού,Γ.Παπανδρέου, υφυπουργός Εσωτε-ρικών ορίζεται ο βουλευτής ΈβρουΓιώργος Ντόλιος. Ο κ. Ντόλιος δια-δέχεται τον Ντίνο Ρόβλια, ο οποίοςυπέβαλε την παραίτησή του την προ-ηγούμενη εβδομάδα. Ο κ. Ντόλιος, οδοντίατρος στο επάγ-γελμα, εξελέγη βουλευτής Έβρουμε το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του 2004,του 2007 και του 2009. Διετέλεσε δήμαρχος Φερών, ενώ επίδημαρχίας του ιδρύθηκε η πρώτηΕταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης τουΝομού, δημιουργήθηκε το ομώνυμοίδρυμα Θρακών και διοργανώθηκετο Παγκόσμιο Συνέδριο Θρακώνστις Φέρες.

Φονικές χιονοπτώσεις στην Ευρώπη

«’Εφυγε» ο Χρήστος ΛαμπράκηςΣυνέχιζε αδιάλειπτα να υπηρετεί τη Δημοκρατία, την αλήθεια και την πρόοδο στην Ελλάδα

ΣΤΟΧΟΣ ΞΑΝΑ

ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΣΕ ΕΠΑΡΧΙΕΣ

Μαδρίτη: Τουλάχιστον 60 άτομα συνελή-φθησαν από την ισπανική αστυ-νομία, η οποία απήγγειλεκατηγορίες σε ακόμα 25, ανά-μεσα στα οποία βρίσκονταν καιτέσσερις γυναίκες, κατόπιν ευ-ρείας κλίμακας επιχείρησης κατάτης παιδικής πορνογραφίας πουολοκληρώθηκε πριν από μερικέςημέρες. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές,στην επιχείρηση πήραν μέρος200 αστυνομικοί, οι οποίοι εντό-πισαν τους υπόπτους σε 28 επαρ-χίες της χώρας. Συνολικά πραγματοποιήθηκανέρευνες σε 80 διευθύνσεις, όπουκατασχέθηκαν 180 σκληροί δί-σκοι ηλεκτρονικών υπολογιστών,28 υπολογιστές και περίπου1.500 CD και DVD με σκληρόπορνογραφικό υλικό, με πρωτα-γωνιστές μικρά παιδιά.

Αθήνα: Αιματηρή απόπειρα ληστείας μετραυματίες δυο αστυνομικούςσημειώθηκε χθες στο υποκατά-στημα της Εθνικής Τράπεζας τηςΣαλαμίνας. Άγνωστοι εισέβαλανστην τράπεζα και με την απειλήόπλων ακινητοποίησαν υπαλλή-λους και πελάτες χωρίς, ωστόσο,να προλάβουν να αφαιρέσουνχρήματα. Τους δύο ληστές προ-σπάθησαν να εμποδίσουν δύοαστυνομικοί - ένας υπαρχιφύλα-κας και ένας αρχιφύλακας - οιοποίοι, όμως, δέχθηκαν τα πυράτων ληστών, με αποτέλεσμα νατραυματιστούν. Ο υπαρχιφύλα-κας, ο οποίος έχει τραυματιστείσοβαρά στο μάτι, αρχικά μετα-φέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νί-καιας και στη συνέχεια στονοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπουκαι νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.Στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας νο-σηλεύεται ο αρχιφύλακας πουέχει τραυματιστεί στο πόδι, τονθώρακα και τη μέση. Μετά τηληστεία το ελικόπτερο τηςΕΛ.ΑΣ. εντόπισε ένα φορτηγάκι,χρώματος μπεζ, σε απόστασηπερίπου δυο χιλιομέτρων απότην Τράπεζα, το οποίο εξετάζεταιαν αποτέλεσε το όχημα διαφυ-γής των δύο ανδρών. Για τον ίδιολόγο εξετάζεται και μια μοτοσυ-κλέτα που βρέθηκε στην πε-ριοχή.

Δεν μπορούσε να «χωνέψει» τον χωρισμό 32χρονος και αποφάσισε με δύο συνεργούς να την κλέψει από το πατρικό της σπίτι

Απήγαγε τη γυναίκα του!

Γιγάντια λακούβα στον Ατλαντικό ίσως είναι κρατήρας μετεωρίτη

Εξέφρασε τη στήριξη τηςΕλλάδας στο πρόσωπο τουκ. Βαρθολομαίου

Ισπανική επιχείρησηκατά της παιδικήςπορνογραφίας

Αιματηρή απόπειραληστείας στην ΕθνικήΤράπεζα

Κεντρική υπηρεσίααντιμετώπισης τουοργανωμένου εγκλήματος ανακοίνωσεο Μ.Χρυσοχοΐδης

ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΡΟΒΛΙΑ

Ο βουλευτής ΈβρουΓ.Ντόλιος αναλαμβάνειυφυπουργός Εσωτερικών

Το μυστήριο του «Τηγανητού Αβγού»

Αθήνα: Ο πρόεδρος του Δημοσιογραφικού ΟργανισμούΛαμπράκης και του Μεγάρου Μουσικής ΧρήστοςΛαμπράκης άφησε χθες το πρωί την τελευταία τουπνοή στο Ωνάσειο Νοσοκομείο, όπου εισήχθη στις24 Νοεμβρίου 2009, λόγω βαρυτάτης καρδιακήςανεπάρκειας τελικού σταδίου και συνυπαρχόντωνπολυσυστηματικών προβλημάτων. Όπως αναφέρε-ται σε σχετική ανακοίνωση του νοσοκομείου, υπο-βλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση τοποθέτησηςσυσκευής υποστήριξης αριστερής κοιλίας της καρ-διάς στις 30 Νοεμβρίου 2009. Έκτοτε νοσηλευό-ταν στην Καρδιοχειρουργική Μονάδα ΕντατικήςΘεραπείας και κατέληξε λόγω προϊούσης πολυορ-

γανικής ανεπάρκειας, μετά από λοίμωξη που υπέστηκαι η οποία είχε ανησυχήσει ιδιαίτερα τους ιατρούςλόγω της επιβαρυμένης κατάστασης της υγείας του.Τις τελευταίες ημέρες παρουσίασε υψηλό πυρετό,κάτι που για πολλούς σήμανε την αρχή του τέλους.Ο Χρήστος Λαμπράκης είχε βεβαρυμμένο ιατρικόιστορικό, καθώς στο παρελθόν αντιμετώπιζε σοβαράπροβλήματα στο καρδιαγγειακό και αναπνευστικόσύστημα. Η νεκρώσιμος ακολουθία για τον ΧρήστοΛαμπράκη θα ψαλεί αύριο στις 13:00 από το Α’ Νε-κροταφείο Αθηνών. Ο Χρήστος Λαμπράκης γεννή-θηκε στην Αθήνα το 1934. Σπούδασε στην Αγγλίακαι την Ελβετία, ενώ υπηρέτησε στο Ναυτικό. Απότο 1954 μέχρι το 1957 εργάσθηκε ως δημοσιογρά-

φος στην εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ» και Διευθυντής τουπεριοδικού «ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ». Το 1957 ανέλαβε τη Δι-οίκηση και τη Γενική Διεύθυνση του ΟργανισμούΛαμπράκη, μετά τον αιφνίδιο θάνατο του πατέρατου, Δημήτριου. Το Ίδρυμα Λαμπράκη, κοινωφελήςμη κερδοσκοπικός οργανισμός, ιδρύθηκε το 1991 μεπρωτοβουλία του Χρήστου Λαμπράκη. Διακεκριμέ-νοι Έλληνες από τον χώρο του Τύπου, των Επιστη-μών, των Γραμμάτων και των Τεχνών υποστήριξαναυτή την πρωτοβουλία από τα πρώτα της βήματα,αποβλέποντας στη διαμόρφωση ενός ανανεωτικούπυρήνα μελετών και σχεδιασμού ανάπτυξης σε το-μείς υψηλής προτεραιότητας για την Ελλάδα.